Sunteți pe pagina 1din 4
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, 700454, Iaş i Tel./Fax: 0232-215746 e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, 700454, Iaşi Tel./Fax: 0232-215746 e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk http://lme.is.edu.ro/

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI

PROGRAMA CONCURSULUI EMINENT PENTRU CLASA A IV-A ediția a VI-a, 31 martie 2012

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

1. Exerciţii de vocabular.

2. Noţiuni de morfologie şi sintaxă.

3. Ortografie şi punctuaţie.

4. Moduri de expunere (naraţiunea, dialogul, descrierea).

5. Tipuri de compunere.

MATEMATICĂ

1. Numere naturale. Şiruri de numere. Probleme de numeraţie.

2. Operaţii cu numere naturale. Ordinea efectuării operaţiilor. Proprietăţi ale operaţiilor. Aflarea unui termen necunoscut.

3. Fracţii. Noţiunea de fracţie. Aflarea unei fracţii dintr-un întreg.

4. Probleme. Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă. Probleme care se rezolvă prin încercări. Probleme de estimare. Probleme de logică. Probleme combinate.

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, 700454, Iaş i Tel./Fax: 0232-215746 e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, 700454, Iaşi Tel./Fax: 0232-215746 e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk http://lme.is.edu.ro/

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI

ISTORIA ROMÂNILOR

I. Civilizaţii ale Antichităţii.

1. Romanii.

2. Geto-dacii.

3. Războaiele daco-romane şi urmările lor.

4. Formarea poporului român şi a limbii române.

II. Fapte istorice şi personalităţi ale Epocii Medievale.

1. Formarea statelor medievale româneşti.

2. Mircea cel Bătrân.

3. Vlad Ţepeş.

4. Ştefan cel Mare.

5. Iancu de Hunedoara.

GEOGRAFIE

I. România – aşezare, limite, vecini.

II. Relieful României.

1. Munţii Carpaţi.

2. Dealurile şi podişurile.

3. Câmpiile.

4. Luncile şi Delta Dunării.

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, 700454, Iaş i Tel./Fax: 0232-215746 e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, 700454, Iaşi Tel./Fax: 0232-215746 e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk http://lme.is.edu.ro/

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI

PROGRAMA CONCURSULUI EMINENT PENTRU CLASA A V-A ediția a VI-a, 31 martie 2012

LIMBA ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ

Literatură

1. Narațiunea. Opera epică

2. Opera literară și textul literar

3. Descrierea

Gramatică

1. Verbul

2. Substantivul

3. Pronumele

1. Numere naturale

MATEMATICĂ

2. Teorema împărțirii cu rest

3. Puteri

4. Divizibilitate

5. Mulțimi

6. Fracții

7. Fracții zecimale operații

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, 700454, Iaş i Tel./Fax: 0232-215746 e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, 700454, Iaşi Tel./Fax: 0232-215746 e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk http://lme.is.edu.ro/

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI

ISTORIA ROMÂNILOR

1. Preistoria umanității

2. Orientul antic

3. Grecia antică

4. Lumea geto-dacă

5. Lumea romană (până la Imperiul Roman)

GEOGRAFIE

1. Pământul ca planetă

2. Litosfera

3. Atmosfera