Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Subprogramul divmax(n) returneaz cel mai mare divizor prim al numrului n. De exemplu divmax(13) returneaz valoarea 13, iar divmax(28) returneaz valoarea 7. Stabilii valoarea expresiei divmax(divmax(17)+divmax(51)): a 17 b 68 c 2 d 34

2.

Subprogramul invers(v,p,q) inverseaz ordinea elementelor din tabloul unidimensional v aflate pe poziiile p,p+1,,q-1,q (se presupune c p<=q). Stabilii care dintre urmtoarele secvene de program inverseaz doar ordinea elementelor v[p] i v[q]: a invers(v,p,q); invers(v,p-1,q+1); b invers(v,p,q); invers(v,p+1,q+1); c invers(v,p,q); invers(v,p+1,q-1); d invers(v,p-1,q-1); invers(v,p,q);

3.

Subprogramul dpm(n,m) returneaz cel mai mare divizor prim al numrului natural n, divizor mai mic sau egal cu m (2mn). Stabilii care dintre urmtoarele expresii este adevrat dac i numai dac numrul n este prim (n3): a dpm(n,n)==n b dpm(n,n-1)==2 c dpm(n,n)==2 d dpm(n,n/2)==n/2

4.

a. b. c. d.

Care din urmtoarele variante reprezint antetul corect al unui subprogram care primete, prin doi parametri a i b dou numere ntregi i ntoarce prin cel de-al treilea parametru x, cea mai mare dintre cele dou valori a i b? int maxim(int a,int b,int x); int maxim(int a,int b); void maxim(int a,int b,int x); void maxim(int a,int b,int &x);

5.Subprogramul min are trei parametri reali. El returneaz cea mai mic valoare dintre valorile parametrilor transmii. Stabilii care din expresiile de mai jos atribuie variabilei reale x, cea mai mic valoare dintre valorile variabilelor reale a, b, c i d. a x=min(a,min(a,b,c),min(a,c,a)); b x=min(a,b,c,d); c x=min(min(a,b,c),min(b,c,d)); 6. d x=min(a,min(b,c,d),c);

Subprogramul min are doi parametri ntregi. El returneaz cea mai mic valoare dintre valorile parametrilor transmii. Care dintre urmtoarele expresii este egal cu cea mai mare dintre valorile variabilelor ntregi a i b? a a+b-min(a,b) b a-min(a,b)+b-min(a,b) c min(a,b) d min(a,b)-a-b Fie funciei f definit alturat. Se tie c x, y i z sunt variabile ntregi. Iniial x=5 i y=12, iar dup apelul f(x,y,z), valorile celor trei variabile sunt x=6, y=12 i z=17. Care este antetul complet al funciei f? a void f(int &a,int b,int &c) c void f(int a,int b,int c) void f(....) { a++; b--; c=a+b; } b void f(int a,int &b,int &c) d void f(int &a,int &b,int &c)

7.

8.

Funcia s realizeaz interschimbarea valorilor variabilelor a i b prin apelul s(a,b). Care este definiia corect a funciei s? a void s(int x,int y) {int z=y; y=x; x=y; } b void s(int x,int y) { x=y+x; x=y-x; y=y-x; } c void s(int &x,int &y){ x=x-y; y=x+y; x=y-x; } d void s(int &x,int &y) { x=y+x; x=y-x; y=y-x; }

9.

Care este antetul corect al unui subprogram care primete prin doi parametri a i b dou numere ntregi cu maximum 6 cifre fiecare i returneaz prin al treilea parametru c media aritmetic dintre a i b cu exact dou zecimale? a void f(int a, int b, float c) b void f(long a, long b, float &c) c float f(int a, int b) d float f(long a, long b)

10.

tiind c funcia cmmdc, cu doi parametri ntregi a i b, returneaz valoarea celui mai mare divizor comun al numerelor a i b, stabilii care dintre urmtoarele variante atribuie variabilei m valoarea celui mai mare divizor comun al numerelor a,b i c. a m=cmmdc(cmmdc(a,b),c); b m=cmmdc(a,b)*c; c m=cmmdc(a,b,c); d m=cmmdc(a,b)/c; void main() {int a=1,b=5; P(a,b); cout<<a<< <<b; } b int P (int a, int b) d void P(int x, int &y)

11.

Care dintre urmtoarele reprezint un antet corect folosit la definirea subprogramului P, astfel nct programul principal alturat s afieze valorile 1 9? a void P (int a, int b) c int P ( int &x, int y)

12.

Subprogramul maxim(x,y)returneaz cea mai mare valoare dintre x i y. Care dintre apelurile urmtoare ale funciei maxim NU returneaz valoarea absolut a numrului real x ? a maxim(x,0) b maxim(x,maxim(-x,0)) c maxim(x,-x) d maxim(-x,maxim(x,0))

13.

Subprogramul complement schimb cifrele unui numr natural n, astfel nct fiecare cifr x devine egal cu 9-x. Care este antetul corect al unui astfel de subprogram? a void complement(long &n) b void complement(float n) c void complement(real &n) d void complement(long n)