Sunteți pe pagina 1din 2

Aprobat Decan,

DOMNULE DECAN,

Subsemnat, ....,
student n anul .. de studii, anul universitar la Facultatea de
Sociologie i Asisten Social, domeniul Asisten Social/Sociologie
Directia

de

studiu/Programul

de

studii

universitare

de

master:

.
v

rog

s-mi

aprobai

realizarea

lucrrii

de

licen/disertatie

cu

titlul
...
...........
.....
.................................................................,
coordonat de .
Data

Semntura

..

De acord,
Profesor coordonator

DOMNULUI DECAN AL FACULTII DE SOCIOLOGIE I


ASISTEN SOCIAL

S-ar putea să vă placă și