Sunteți pe pagina 1din 7

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
pentru modificarea i completarea Contractului-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1389/2010 cu modificrile i completrile ulterioare n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

Art. I - Contractul-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2011 2012, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1.389/2010, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2010, cu modificrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1. La articolul 43, dup litera e) se introduce o liter nou, lit. f) cu urmtorul cuprins: f) centre de sntate multifuncionale cu sau fr personalitate juridic, autorizate i evaluate potrivit dispoziiilor legale n vigoare. 2. Dup alineatul (11) al articolului 43 se introduce un alineat nou, alin. (11 1) cu urmtorul cuprins: (111) Pentru laboratoarele de investigaii medicale paraclinice organizate n cadrul centrelor de sntate multifuncionale fr personalitate juridic, casele de asigurri de sntate contracteaz i deconteaz serviciile medicale paraclinice n condiiile contractului-cadru i ale normelor, serviciile realizate conform contractului ncheiat fiind decontate din fondul aferent asistenei medicale spitaliceti. Suma contractat pentru aceste laboratoare de servicii medicale paraclinice se stabilete n aceleai condiii ca i pentru ceilali furnizori de servicii medicale paraclinice, utilizndu-se metodologia prevzut n norme. 3. Dup alineatul (5) al articolului 47 se introduce un alineat nou, alin. (6) cu urmtorul cuprins: (6) Medicii de specialitate din specialitile clinice, de medicin dentar i de recuperarereabilitare a sntii, care se regsesc ntr-un contract aflat n derulare cu casa de asigurri de sntate pentru activitatea desfurat n cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului, pot desfura activitate i ntr-un cabinet organizat n centrul de sntate multifuncional din structura aceluiai spital, pentru un program de lucru distinct, n baza contractului n derulare,

repartizarea pe zile fiind stabilit de medicul-ef al centrului de sntate multifuncional i aprobat de managerul spitalului, afiat la loc vizibil, cu respectarea legislaiei muncii. 4. Alineatul (4) al articolului 48 din Anex se modific i va avea urmtorul cuprins: (4) Cabinetele medicale de specialitate din specialitile clinice, de medicin dentar i de recuperare-reabilitare organizate n ambulatoriile integrate ale spitalelor i n centrele multifuncionale organizate n structura spitalelor intr n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate astfel: a) pentru cabinetele de specialitate care asigur un program de minimum 35 de ore pe sptmn n specialitatea respectiv, reprezentantul legal ncheie contract distinct pentru servicii medicale din specialitatea respectiv, acordate n ambulatoriu, care sunt decontate din fondul alocat asistenei medicale ambulatorii de specialitate, respectiv asistena medical dentar i asistena medical de recuperare-reabilitare n ambulatoriu. Condiiile decontrii serviciilor medicale sunt stabilite prin norme; b) pentru cabinetele de specialitate care asigur un program sub 35 de ore pe sptmn n specialitatea respectiv, reprezentantul legal ncheie act adiional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceti, care sunt decontate din fondul alocat asistenei medicale spitaliceti. Condiiile decontrii serviciilor medicale sunt stabilite prin norme. 5. Dup alineatul (4) al articolului 48 din Anex se introduc dou noi alineate, alin. (4 1) i alin. (42) cu urmtorul cuprins: (41) Pentru cabinetele medicale de specialitate din specialitile clinice, inclusiv de recuperarereabilitare i de medicin dentar din structura spitalelor reprezentantul legal ncheie un singur contract / un singur act adiional cu casa de asigurri de sntate pentru cabinetele organizate n ambulatoriul integrat al spitalelor i n centrul de sntate multifuncional, cu respectarea art. 48 alin. (4). (42) Pentru laboratoarele de investigaii medicale paraclinice organizate n cadrul spitalului care furnizeaz servicii medicale paraclinice n regim ambulatoriu, reprezentantul legal ncheie un singur act adiional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceti pentru laboratoarele din structura sa, inclusiv cel din centrul de sntate multifuncional, n condiiile prevzute n norme. 6. Alineatul (2) al articolului 63 din Anex se modific i va avea urmtorul cuprins: (2) n unitile sanitare autorizate de Ministerul Sntii, inclusiv centrele de sntate multifuncionale cu personalitate juridic, se pot acorda servicii medicale de tip spitalicesc - spitalizare de zi pentru asiguraii care nu necesit internare continu, suportate din fondurile aferente asistenei medicale spitaliceti, prin tarif pe serviciu medical i/sau tarif pe caz rezolvat, stabilit prin norme i n condiiile prevzute n norme. 7. La articolul 65 din Anex, alineatul (2) literele e), f) i g), se modific i vor avea urmtorul cuprins: e) sume pentru serviciile medicale efectuate n cabinete medicale de specialitate n oncologie medical, diabet zaharat, nutriie i boli metabolice, n cabinetele de planificare familial n care i desfoar activitatea medici cu specialitatea obstetric-ginecologie i n cabinetele de boli infecioase care se afl n structura spitalului ca uniti fr personalitate juridic, precum i pentru serviciile medicale efectuate n cabinetele de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului i cabinetele de specialitate din centrele de sntate multifuncionale organizate n structura spitalului, finanate din fondul alocat asistenei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialitile clinice, respectiv din fondul alocat asistenei medicale spitaliceti pentru cabinetele prevzute la art. 48 alin. (4) lit. b). f) sume pentru investigaii paraclinice efectuate n regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate n laboratoarele din centrele multifuncionale organizate n structura spitalelor, n condiiile stabilite prin norme, finanate din fondul alocat asistenei medicale spitaliceti; 2

g) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate n regim de spitalizare de zi, inclusiv cele efectuate n centrele multifuncionale organizate n structura spitalelor, finanate din fondul alocat pentru asistena medical spitaliceasc, n condiiile prevzute prin norme, a cror plat se face prin tarif pe serviciu medical, respectiv prin tarif pe caz rezolvat; 8. La articolul 70, alineatul (2), literele c) i d) din Anex se modific i vor avea urmtorul cuprins: c) sume pentru serviciile medicale efectuate n cabinete medicale de specialitate n oncologie medical, diabet zaharat, nutriie i boli metabolice, boli infecioase i n cabinetele de planificare familial n care i desfoar activitatea medici cu specialitatea obstetric-ginecologie care se afl n structura spitalului ca uniti fr personalitate juridic, precum i pentru serviciile medicale efectuate n cabinetele de specialitate integrate ale spitalului i cabinetele de specialitate din centrele de sntate multifuncionale organizate n structura spitalului, finanate din fondul alocat asistenei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialitile clinice, n condiiile stabilite prin norme, respectiv din fondul alocat asistenei medicale spitaliceti pentru cabinetele prevzute la art. 48 alin. (4) lit. b); d) sume pentru investigaii paraclinice efectuate n regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate n centrele multifuncionale organizate n structura spitalelor, finanate din fondul alocat asistenei medicale spitaliceti, n condiiile stabilite prin norme. 9. La articolul 71, alineatul (1), literele e), f) i g) din Anex se modific i vor avea urmtorul cuprins: e) sumele pentru serviciile medicale efectuate n cabinete medicale de specialitate n oncologie medical, diabet zaharat, nutriie i boli metabolice, boli infecioase i n cabinetele de planificare familial n care i desfoar activitatea medici cu specialitatea obstetric-ginecologie, efectuate n regim ambulatoriu, precum i pentru serviciile medicale efectuate n cabinetele de specialitate integrate ale spitalului i cabinetele de specialitate din centrele de sntate multifuncionale organizate n structura spitalului se deconteaz n condiiile specifice ambulatoriului de specialitate; f) suma pentru investigaii paraclinice efectuate n regim ambulatoriu, inclusiv cele efectuate n centrele multifuncionale organizate n structura spitalelor, se deconteaz n condiiile prevederilor specifice ambulatoriului pentru specialiti paraclinice, n limita sumei contractate; g) suma pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate n regim de spitalizare de zi, inclusiv cele efectuate n centrele multifuncionale organizate n structura spitalelor, finanate din fondul alocat pentru asistena medical spitaliceasc, n condiiile prevzute prin norme, se deconteaz n limita sumei contractate; 10. Dup articolul 123 din Anex se introduc dou noi articole, art. 123 1 i art. 1232 cu urmtorul cuprins: Art. 1231 Cuantumul aferent coplii reprezint suma ce poate fi perceput de la asigurai pentru serviciile medicale accesate care fac parte din lista de servicii medicale pentru care se percepe coplat. Art. 1232. (1) Domeniile de asisten medical pentru care se ncaseaz coplat sunt: a) asisten medical primar b) asisten medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile clinice, inclusiv recuperare, medicin fizic i balneologie precum i asistena medical ambulatorie asigurat n baza competenelor/atestatelor de studii complementare n fitoterapie, homeopatie, planificare familial i acupunctur; c) asisten medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile paraclinice d) asisten medical spitaliceasc 3

(2) Unitile sanitare organizate conform prevederilor legale n vigoare care ncaseaz coplat n condiiile prezentei hotrri sunt cele aflate n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate; Coplata se ncaseaz pentru serviciile medicale acordate n: a) cabinetele medicale de asisten medical primar, organizate conform prevederilor legale n vigoare b) cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile clinice inclusiv homeopatie, fitoterapie, planificare familial i acupunctur, organizate conform prevederilor legale n vigoare c) cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriu de recuperare, medicin fizic i balneologie, inclusiv baze de tratament, organizate conform prevederilor legale n vigoare; d) laboratoarele de investigaii medicale paraclinice, organizate conform prevederilor legale n vigoare, pentru serviciile medicale paraclinice efectuate n regim ambulatoriu. e) seciile/compartimentele cu paturi inclusiv structuri de spitalizare de zi din unitile sanitare cu paturi i unitile autorizate de Ministerul Sntii s acorde servicii medicale spitaliceti n regim de spitalizare de zi (3) Lista serviciilor medicale, pe domenii de asisten medical, pentru care se ncaseaz coplata sunt: a) n asistena medical primar: serviciile medicale pentru care se ncaseaz coplata sunt serviciile medicale - consultaii acordate asigurailor att n cabinetul medical ct i la domiciliul asiguratului, inclusiv persoanelor asigurate facultativ, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat n puncte, cu excepia consultaiilor pentru situaii de urgen medico-chirurgical i a consultaiilor pentru care se elibereaz certificat constatator de deces, astfel: a1) nivelul minim al coplii se ncaseaz pentru consultaiile acordate de medicul fr grad profesional i cu grad profesional specialist i este 4 lei/consultaie. a2) nivelul maxim al coplii se ncaseaz pentru consultaiile acordate de medicul cu grad profesional primar i este 5 lei/consultaie. b) n asisten medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile clinice: serviciile medicale pentru care se ncaseaz coplata sunt consultaiile medicale acordate asigurailor, inclusiv persoanelor care se asigur facultativ, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat n puncte pentru specialitile clinice, cu excepia serviciilor conexe actului medical furnizate de psihologi i logopezi, serviciilor diagnostice, serviciilor terapeutice/tratamente chirurgicale i medicale i a consultaiilor medicale pentru situaii de urgen medico-chirurgical. b1) nivelul minim al coplii se ncaseaz pentru consultaiile acordate de medicul cu grad profesional specialist i este 5 lei/consultaie. b2) nivelul maxim al coplii se ncaseaz pentru consultaiile acordate de medicul cu grad profesional primar i este 7 lei/consultaie. c) n asisten medical ambulatorie asigurat n baza competenelor/atestatelor de studii complementare n fitoterapie, homeopatie, planificare familial i n care medicii i desfoar activitatea exclusiv in baza competenelor/atestatelor: serviciile medicale pentru care se ncaseaz coplata sunt consultaiile medicale acordate asigurailor, inclusiv persoanelor care se asigur facultativ, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat n puncte, cu excepia consultaiilor medicale pentru situaii de urgen medico-chirurgical. c1) nivelul minim al coplii se ncaseaz pentru consultaiile acordate de medicul fr grad profesional sau cu grad profesional specialist i este 4 lei/consultaie. c2) nivelul maxim al coplii se ncaseaz pentru consultaiile acordate de medicul fr grad profesional sau cu grad profesional primar i este 5 lei/consultaie. 4

d) n asisten medical ambulatorie de specialitate asigurat n baza competenelor/atestatelor de studii complementare n acupunctur i n care medicul i desfoar activitatea exclusiv in baza competenelor/atestatelor: serviciile medicale pentru care se ncaseaz coplata sunt consultaiile medicale acordate asigurailor, inclusiv persoanelor care se asigur facultativ, precum i pentru curele de tratament de acupunctur, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat lei, cu excepia consultaiilor medicale pentru situaii de urgen medico-chirurgical,. d1) nivelul minim al coplii se ncaseaz pentru consultaiile acordate de medicul fr grad profesional sau cu grad profesional specialist i este 4 lei/consultaie. d2) nivelul maxim al coplii se ncaseaz pentru consultaiile acordate de medicul fr grad profesional sau cu grad profesional primar i este 5 lei/consultaie d3) nivelul coplii pentru cura de tratament de acupunctur este de 10 lei/cur. e) n asisten medical ambulatorie de specialitate pentru specialitatea de recuperare, medicin fizic i balneologie: serviciile medicale pentru care se ncaseaz coplata sunt consultaiile medicale acordate asigurailor, inclusiv persoanelor care se asigur facultativ, i cura de tratament de recuperare reabilitare a sntii, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat lei, cu excepia consultaiilor medicale pentru situaii de urgen medico-chirurgical. e1) nivelul minim al coplii se ncaseaz pentru consultaiile acordate de medicul cu grad profesional specialist i este 5 lei/consultaie. e2) nivelul maxim al coplii se ncaseaz pentru consultaiile acordate de medicul cu grad profesional primar i este 7 lei/consultaie e3) nivelul coplii pentru cura de tratament de recuperare reabilitare a sntii este 20 lei/cur f) n asisten medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile paraclinice analize medicale de laborator: serviciile medicale pentru care se ncaseaz coplata sunt serviciile medicale paraclinice-analize medicale de laborator prevzute n pachetul de servicii medicale de baz efectuate n baza unui bilet de trimitere. f1) n situaia n care sunt efectuate 1 pn la 5 inclusiv analize de laborator n baza unui bilet de trimitere, nivelul coplii este 5 lei. f2) n situaia n care sunt efectuate 6 pn la 10 inclusiv analize de laborator n baza unui bilet de trimitere, nivelul coplii este 10 lei. f3) n situaia n care sunt efectuate peste 10 analize de laborator n baza unui bilet de trimitere, nivelul coplii este 20 lei. g) n asisten medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile paraclinice radiologie, imagistic medical i explorri funcionale: serviciile medicale pentru care se ncaseaz coplata sunt serviciile medicale paraclinice prevzute n pachetul de servicii medicale de baz efectuate n baza unui bilet de trimitere cu excepia celor prevzute la lit. h). Nivelul coplii este de 5 lei/bilet de trimitere. h) n asisten medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile paraclinice investigaii de nalt performan (RMN. CT, angiografii, scintigrafii): serviciile medicale pentru care se ncaseaz coplata sunt investigaiile de nalt performan prevzute n pachetul de servicii medicale de baz efectuate n baza unui bilet de trimitere. Nivelul coplii este cel prevzut n tabelul de mai jos:

Investigaii paraclinice de nalt performan 1. RMN nativ 2. RMN cu substan de contrast 3. CT nativ 4. CT cu substan de contrast 5. angiografie 6. scintigrafie

Nivelul coplii / bilet de trimitere 150 lei 250 lei 100 lei 150 lei 80 lei 100 lei

i) n asisten medical spitaliceasc: serviciile medicale pentru care se ncaseaz coplata sunt serviciile medicale spitaliceti acordate att prin spitalizare de zi ct i prin spitalizare continu, prevzute n pachetul de servicii medicale de baz i n pachetul facultativ n asistena medical spitaliceasc cu excepia serviciilor medicale spitaliceti acordate n seciile/compartimentele de ngrijiri paliative, a internrilor obligatorii pentru bolnavii psihici prevzui la art. 105, 113 i 114 din Codul penal i cele dispuse prin ordonana procurorului pe timpul judecrii sau urmririi penale, precum i pentru bolnavii care necesit asisten medical spitaliceasc de lung durat (ani) 360 zile i pentru serviciile acordate n structurile de primiri urgene indiferent de forma de organizare. ii) pentru serviciile medicale spitaliceti acordate n regim de spitalizare de zi pentru care plata se face prin tarif/serviciu medical sau prin tarif/caz rezolvat, nivelul coplii este cel prevzut n tabelul de mai jos: Nivelul coplii/o spitalizare de zi 1. categoria I i IM 60 lei 2. categoria II i II M 50 lei 3. categoria III 40 lei 4. categoria IV 30 lei 5. categoria V i spitalele neclasificabile 20 lei 6. uniti autorizate de Ministerul Sntii s 20 lei acorde servicii medicale spitaliceti n regim de spitalizare de zi i care nu acord servicii medicale spitaliceti n spitalizare continu i2) pentru serviciile medicale caz rezolvat acordate n regim de spitalizare continu nivelul coplii este cel prevzut n tabelul de mai jos, stabilit pe categorie de unitate sanitar conform clasificrii spitalelor pe categorii: Clasificare spitale n funcie de competen 1. categoria I i IM 2. categoria II i II M 3. categoria III 4. categoria IV 5. categoria V i spitalele neclasificabile Nivelul coplii/o spitalizare continu 80 lei 70 lei 60 lei 50 lei 40 lei Clasificare spitale n funcie de competen

(4) Furnizorii de servicii medicale aflai n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate nu pot ncasa o alt plat din partea asiguratului pentru serviciile pentru care se ncaseaz coplat, cu excepia celor prevzute de actele normative n vigoare. (5) Categoriile de asigurai scutite de coplat fac dovada acestei caliti cu documente eliberate de autoritile competente c se ncadreaz n respectiva categorie, precum i documente i/sau dup caz declaraie pe proprie rspundere c ndeplinete condiiile privind realizarea sau nu a unor venituri potrivit art. 2131 din Legea nr. 95/2006, conform modelului prevzut n norme. (6) Prevederile prezentului articol intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii prezentei hotrri n Monitorul Oficial al Romniei. 11. Articolul 127 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 127. Centrele de sntate multifuncionale nfiinate i organizate conform prevederilor legale n vigoare pot fi: a) centre de sntate multifuncionale cu personalitate juridic; b) centre de sntate multifuncionale fr personalitate juridic organizate n structura unor spitale, conform prevederilor legale n vigoare. 12. Dup articolul 127 se introduce un articol nou, art. 1271 cu urmtorul cuprins: Art. 1271. (1) Casele de asigurri de sntate ncheie contracte cu reprezentanii legali ai centrelor de sntate multifuncionale nfiinate ca uniti cu personalitate juridic, separat pentru fiecare tip de asisten medical potrivit structurii aprobate, conform prevederilor contractului-cadru i ale normelor. (2) Casele de asigurri de sntate ncheie contracte / acte adiionale de furnizare de servicii medicale spitaliceti cu reprezentanii legali ai spitalelor pentru centrele de sntate multifuncionale fr personalitate juridic din structura acestora, separat pentru fiecare tip de asisten medical potrivit structurii aprobate pentru centrul de sntate multifuncional, conform prevederilor contractului-cadru i ale normelor.

PRIM- MINISTRU VICTOR VIOREL PONTA