Sunteți pe pagina 1din 19

Instrumente de evaluare

test/barem/fisa de analiza

L/O/G/O NICULESCU EMILIA


www.themegallery.com

Anul scolar 2011-2012 Modulul : Proiectare in constructii si lucrari publice Clasa a XII-a _Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

www.themegallery.com GSNBO

INSTRUMENTE DE EVALUARE
Test de evaluare

Barem de corectare si notare

Fisa de analiza rezultate

Interpretarea rezultatelor

GSNBO
www.themegallery.com

GSNBO

Continutul testului

1 2 3 4 5 6

Subiectul 1 Subiectul 2 Subiectul 3 Subiectul 4 Subiectul 5

Subiectul 6
www.themegallery.com GSNBO

TEST DE EVALUARE
Structura testului
Modulul : Proiectare in constructii si lucrari publice Tema : Elemente de constructii pentru cladiri Pentru rezolvarea corect a tuturor cerintelor se acord 90 de puncte. Din oficiu se acord 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

www.themegallery.com

Continutul testului
Subiectul 1 10p

1. Indicati elementele de rezistenta ale unei cladiri: a) Sarpanta ; b ) Fundatii ; c)Tencuieli ; d ) Zugraveli 2. Structura de rezistenta a cladirilor este alcatuita din : a) grinzi , stalpi ,plansee , pereti portanti, scari ,fundatie; b) stlpi ,grinzi si fundatie; c) grinzi , stlpi , plansee . 3 . Peretii portanti :a) preiau incarcari verticale si greutatea lor proprie ; b) au rol de compartimentare ; c) au rol de inchidere la exterior ; d ) preiau incarcari provenite din greutatea proprie . 4 .Elemente de finisaj sunt : usi , ferestre , scarai , tencuieli ; b) pardoseli , invelitori , plansee , tencuieli , fundatii c )zugrveli, tencuieli, pardoseli, placaje, vopsitorii, tapete, iopsoserii ; 5. Invelitoarea este : a ) element de protectie prevazut la partea superioara a acoperisului terasa ; b) element de protectie prevazut la partea superioara a acoperisului cu sarpanta ; c ) element de rezistenta al acoperisurilor

www.themegallery.com

Subiectul 2

20p

Incercuiti A pentru adevarat si F pentru fals in cazul urmatoarelor enunturi : A / F 1. Stlpii i grinzile sunt elemente de rezisten A / F 2. Scarile sunt elemente de finisaj A / F 3. Invelitoarea este elementul de rezistenta al acoperisurilor. A / F 4. Planseele sunt elemente de rezistenta A / F 5. mpotriva zgomotelor, se prevd izolaii termice ; A / F 6. Infrastructura cuprinde elementele cladirii aflate sub cota zero: fundatii, pereti subsol , planseul peste subsol , planseul peste ultimul nivel , sarpanta . A / F 7. Fundatiile sunt elemente de suprastructura care transmit terenului incarcarile care actioneaza asupra cladirilor A / F 8. Fundatiile din beton simplu , piatra naturala , sunt fundatii rigide . A / F 9. Fonoizolaia protejeaz mpotriva zgomotelor ; A / F 10. Planeele, pardoselile i placajele sunt elemente de finisaj

www.themegallery.com

Subiectul 3 10p In coloana A sunt date elementele de constructii , iar in coloana B sunt date rolul pe care-l au in constructii. Scrieti asocierile dintre cifrele din coloana A si literele corespunzatoare din coloana B.

Coloana A 1 2 3 4 5 coal capriori fundaii directe hidroizolaie buiandrug a b c d e

Coloana B carton bitumat arpant fereastr radier general cldiri sociale

www.themegallery.com

Subiectul 4

20p

Identificati elementele de constructie pentru figura de mai jos .Completai legenda scriind n dreptul fiecrui numr denumirea corect a elementului de construcie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

www.themegallery.com

Subiectul 5

20p

Se d figura de mai jos i urmtoarea list de termeni : fundaie, perete, planeu, hidroizolaie, pardoseal, arpant, fereastr , soclu , centura , trotuar Corelai termenii din list cu notaiile de pe desen . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

www.themegallery.com

Subiectul 6

10p

Identificati elementele de constructie din imaginile urmatoare :

www.themegallery.com

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE


Se puncteaz oricare alte formulri/ modalitti de rezolvare corect a cerintelor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprtirea punctajului total acordat la 10. Subiectul 1 10p 1.ab ; 2.a; 3 a ; 4 c ; 5 b ; Fiecare raspuns corect 2 puncte . Subiectul 2 20p 1 A ; 2 F ; 3 F ; 4 A ; 5 F ; 6 F ; 7 F ; 8 A; 9 A ; 10 F Fiecare raspuns corect 2 puncte . Subiectul 3 10p e ; 2- b ; 3 d ; 4 a ; 5 c ; Fiecare raspuns corect 2 puncte . Subiectul 4 20p 1 - sarpanta ; 2 planseu ; 3 invelitoare ; 4 fereastra ; 5 usa ; 6 pardoseala ; 7 fundatie ; 8 perete ; 9 sistem colectare ape pluviale ; 10 - soclu Fiecare raspuns corect 2 puncte . Subiectul 5 20p 1 - fundatie ; 2 soclu ; 3 hidroizolatie ; 4 perete ; 5 planseu; 6 centura ; 7 sarpanta ; 8 trotuar ; 9 fereastra ; 10 - pardoseala Fiecare raspuns corect 2 puncte Subiectul 6 10p fundatie ; 2 planseu din lemn ; 3 perete din lemn ; 4 scara ; 5 - sarpanta Fiecare raspuns corect 2 puncte Se acorda 10 puncte din oficiu.

www.themegallery.com

Fisa de analiza rezultate

Matrice test

Apreciere cu note Realizare competente

Competente

www.themegallery.com

FIA ANALIZA REZULTATE

CLASA: a XII a H
MODULUL: PROIECTARE IN CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE NUMR DE ELEVI : EFECTIV 27 PREZENI: 25

www.themegallery.com

COMPETENTE URMRITE
1. Identifica elementele de rezistenta dintr-o cladire . 2. Identifica elementele de finisaj dintr-o cladire . 3 . Asociaza elementele de constructii cu rolul lor in constructie . 4. Identifica elementele componente pentru o casa de locuit P+1 5 . Selecteaza elementele componente pentru o cladire . 6 . Recunoaste elemente de constructii

MATRICEA COMPETENTE /CONTINUTURI


Competente/Continuturi
elementele de rezistenta ale unei cladiri elementele de finisaj ale unei cladiri

1
x
x

2
x
x

elemente componente casa de locuit P+1


elemente componente pentru cladiri elemente de constructii x

x x x

www.themegallery.com GSNBO

REALIZAREA COMPETENTELOR

Nr. competenta Nr. elevi care l-au realizat Nr. elevi care nu l-au realizat Rezultate in procente (%)

1 13 12 52

2 20 5 80

3 19 6 76

4 16 9 64

5 18 7 72

6 12 13 48

REALIZAREA COMPETENELOR

Nr. elevi
6 25 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 1
Nr. elevi care nu l-au realizat Nr. elevi care l-au realizat

5 4 3 2

Rezultate in procente (%)


Nr. competenta

Nr competenta

20

40

60

80

www.themegallery.com

GSNBO

APRECIERI CU NOTE
Note Nr elevi
Media pe clasa

10

9- 9,99 4

8-8,99 6

7-7,99 5

6-6,99 5

5-5,99 4

4-4,99 1

3-3,99

2-2,99

1-1,99

7,28

APRECIERI CU NOTE

4 5

4 6

10

9- 9,99

8-8,99

7-7,99

6-6,99
www.themegallery.com

GSNBO

Interpretarea rezultatelor obtinute de elevi


Elevii au intampinat dificultati in : recunoasterea elementelor de constructie ; identificarea elementelor de rezistenta pentru cladiri Rezultatele demonstreaza ca elevii cunosc : Identifica elementele de finisaj dintr-o cladire . Asociaza elementele de constructii cu rolul lor in constructie . Identifica elementele componente pentru o casa de locuit P+1 Selecteaza elementele componente pentru o cladire . Nu toti elevii au recunoscut elementele de constructii pentru cladiri , au identificat elemente de rezistenta pentru cladiri ; Media ponderata 7,28 arata nivelul mediu de pregatire al elevilor .

www.themegallery.com

www.themegallery.com

L/O/G/O GSNBO