Sunteți pe pagina 1din 7

1

GEOMETRIE CLASA A VI-A


1. UNGHIURI
CLASIFICAREA UNGHIURILOR 1. Unghi nul = unghiul a carui masura este de 0. 2. Unghi ascutit = unghiul a carui masura este mai mica de 90.

3. Unghi drept = unghiul a carui masura este de 90.

4. Unghi obtuz = unghiul a carui masura este mai mare de 90.

5. Unghi alungit = unghiul ale carui laturi sunt una in prelungirea celeilalte.

Unghiuri congruente = doua sau mai multe unghiuri care au masurile egale.

Unghiuri adiacente = doua unghiuri care au : varful comun, o latura comuna si interioarele diferite.

Unghiuri complementare = doua unghiuri care au suma masurilor egala cu 90.

Unghiuri suplementare = doua unghiuri care au suma masurilor egala cu 180.

Unghiurile opuse la varf au in comun numai varful si sunt formate de doua drepte concurente. Unghiurile opuse la varf sunt congruente ( au masurile egale )

2 UNGHIURI FORMATE PRIN INTERSECTIA A DOUA DREPTE PARALELE CU O SECANTA

1. Unghiuri corespondente = sunt situate de aceeasi parte a secantei, dar si de aceeasi parte a celor doua drepte paralele. Unghiurile corespondente sunt congruente. 2. Unghiuri alterne interne = sunt situate de o parte si de alta a secantei, intre cele doua drepte paralele. Unghiurile alterne interne sunt congruente. 3. Unghiuri alterne externe = sunt situate de o parte si de alta a secantei, in afara celor doua drepte paralele . Unghiurile alterne externe sunt congruente .

UNGHIURI IN TRIUNGHI

Unghiurile unui triunghi sunt unghiurile interioare formate de laturile triunghiului. ATENTIE ! Unghiului mai mare i se opune latura mai mare. Teorema: Suma masurilor unghiurilor interioare unui triunghi este egala cu 180.

Un unghi exterior este format de o latura a triunghiului cu prelungirea altei laturi a triunghiului. Masura unui exterior unui triunghi este egala cu suma masurilor unghiurilor interiare triunghiului, neadiacente lui.

2. TRIUNGHIURI
A. CLASIFICARE IN FUNCTIE DE LATURI: 1. Triunghi oarecare = laturile au lungimi diferite.

2. Triunghi isoscel = doua laturi sunt congruente.

3. Triunghi echilateral = toate laturile sunt congruente.

B. CLASIFICARE IN FUNCTIE DE UNGHIURI: 1. Triunghi ascutitunghic = toate unghiurile sunt ascutite.

2. Triunghi dreptunghic = are un unghi drept.

3. Triunghi obtuzunghic = are un unghi obtuz.

4 PROPRIETATILE TRIUNGHIULUI ISOSCEL

P1. Intr-un triunghi isoscel, mediatoarea bazei este si inaltime, si mediana, si bisectoarea unghiului opus bazei. P2. Unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente.

P3. Inaltimile corespunzatoare laturilor congruente sunt congruente

PROPRIETATILE TRIUNGHIULUI ECHILATERAL

P1. Toate unghiurile triunghiului echilateral au fiecare masura de 60.

P2. Intr-un triunghi echilateral cele trei mediane sunt, in acelasi timp, mediatoare, bisectoare si inaltimi.

P3. Intr-un triunghi echilateral centrul cercului circumscris, centrul cercului inscris, centrul de greutate si ortocentrul coincid.

5 LINII IMPORTANTE IN TRIUNGHI 1. MEDIATOAREA IN TRIUNGHI Se numeste mediatoarea unui segment dreapta perpendiculara pe mijlocul segmentului.

Teorema: Daca un punct este situat pe mediatoarea unui segment, atunci acel punct este egal departat de capetele segmentului. Teorema: Mediatoarele unui triunghi sunt concurente intr-un punct numit centrul cercului circumscris triunghiului.

ATENTIE ! Centrul cercului circumscris triunghiului este la egala departare fata de varfurile triunghiului. 2. BISECTOAREA IN TRIUNGHI Se numeste bisectoarea unui unghi semidreapta aflata in interiorul unghiului, cu originea in varful unghiului, care separa unghiul in doua unghiuri congruente.

Teorema: Daca un punct este situat pe bisectoarea unui unghi, atunci acel punct este egal departat de laturile triunghiului.

Teorema: Bisectoarele sunt concurente intr-un punct numit centrul cercului inscris in triunghi.

6 3. INALTIMEA IN TRIUNGHI Se numeste inaltimea unui triunghi segmentul dus din varful unui triunghi pe latura opusa.

Teorema: Inaltimile unui triunghi sunt concurente intr-un punct numit ortocentru ( H ).

4. MEDIANA IN TRIUNGHI Se numeste mediana in triunghi segmentul determinat de un varf si mijlocul laturii opuse.

Teorema: Medianele unui triunghi sunt concurente intr-un punct numit centrul de greutate ( G ). ATENTIE ! Centrul de greutate se afla la doua treimi de varf si o treime de baza.

Teorema: Intr-un triunghi dreptunghic mediana corespunzatoare ipotenuzei are ca valoare jumatate din lungimea ipotenuzei.

7 5. LINIA MIJLOCIE IN TRIUNGHI Se numeste linie mijlocie in triunghi segmentul determinat de mijloacele a doua laturi ale triunghiului.

Teorema: Intr-un triunghi linia mijlocie este paralela cu o latura a triunghiului si are lungimea egala cu jumatate din lungimea laturii cu care ea este paralel.