Sunteți pe pagina 1din 8

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE

DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE FACULTATEA: DRIIE SPECIALIZAREA: POLITIC I ECONOMIE EUROPEAN FIA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Romnia i Integrarea Europeana
E 7 175

Anul de studiu 2 Semestrul * 1 Tipul de evaluare final **(Es/Ec) Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociat, Ob Numrul de credite Op-opional) Total ore din planul de 28+28 Total ore 119 Total ore pe semestru nvmnt studiu individual Titularul disciplinei Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe Barbulescu * Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru ** Es - evaluare sumativ, la sfritul semestrului, poate fi realizat prin examen scris (S), examen oral (O) sau examen scris i oral (SO)); Ec-evaluare continu pe parcursul semestrului. *C-curs, Sseminar, Lactiviti de Munrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt (Ex. 28 la C dac disciplina are curs de 14 sptmni x 2 h curs pe sptmn) Total C** S L P S.I. 175 28 28 119

Facultatea

Relaii Internaionale i Integrare European

Catedra Domeniul Specializare a

Relaii Internaionale Relaii Internaionale i Studii Europene Politic i Economie European

laborator, P- proiect sau lucrri practice, S.I. studiu individual

Competene specifice (competene generale sunt menionate n fia specializrii) 1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecavat a noiunilor specifice disciplinei) Initierea in cunoasterea comceptelor de aprofundare si extindere a UE Cunoasterea obiectivelor, actorilor si a metodei constructiei europene Procesul istoric al integrarii europene Romania, viitor membru UE 2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) Capacitatea de a analiza locul si rolul dezvoltarii UE Capacitatea de a analiza impactul aderarii Romaniei la UE din aceasta perspectiva Capacitatea de a gandi in paradigma europeana 3. Instrumental- aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice: utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare) Analiza politicilor publice europene din perspectiva teoriilor functionaliste si

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN federaliste Analize de continut ale legislatiei si activitatii institutiilor UE Analiza de continut a documentelor UE

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul tiinific/centrat pe valori i relaii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale i civice / valorificarea optim i creativ a propriul potenial n activitile tiinifice / implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice / angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane- instituii cu responsabilti similare / participarea la propria dezvoltare profesional). Promovarea valorilor proprii UE Sensibilizarea la problematica UE inteleasca ca fiind deja si a Romaniei Manifestarea unei atitudini pozitive si active fata de problematica UE Participarea la activitati practice legate de problematica studiata

La stabilirea notei finale se iau n considerare

- rspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea final) - rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator - testarea periodic prin lucrri de control - testarea continu pe parcursul semestrului 25% - activiti gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 25% - alte activiti (precizai)................................................................... Descriei modalitatea practic de evaluare final, (Es/Ec) ( de exemplu : lucrare scris (descriptiv i/sau test gril i/sau probleme etc.), examinare oral cu bilete, colocviu individual ori n grup, proiect etc. )

Ponderea la notare, exprimat n % (Total = 100%) 50%

Cerine minime pentru nota 5 (sau cum se acord nota 5) Prezenta la seminarii 50% Prezenta la cursuri 50% Lucrare la seminar notata cu cel putin 5 Conditiile de mai sus sunt obligatorii pentru admiterea la testul final Cel putin nota 5 la testul final

Cerine minime pentru nota 10 (sau cum se acord nota 10) Prezenta la seminarii 50% Prezenta la cursuri 50% Lucrare la seminar notata cu 10 Activitate la seminar foarte buna Activitatile deosebite (sesiuni de comunicari, articole publicate in domeniu etc) se iau in consideratie la notarea finala

Bibliografie minimal indicat


Nr. crt. Lucrarea Iordan Gheroghe Barbulecu, UE: Aprofundare si extindere Klausewitz, K., Dreptul Uniunii Europene Filipescu, I.P.; Fuerea, Editura Trei Anul apariiei 2001 Paginaia Competene specifice realizate Conceptele de aprof. si extindere., institutii, natura, actori, valori Institutii, natura, actori, valori Institutii, natura, actori, valori

Europolis

1998

Actami

1994

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN A., Drept institutional comunitar european Vrabie, G., Drept institutional si institutii politice Tratatele constitutive (CECO; CEE, CEEA), Tratatele de la Maastricht, Amsterdam, Nisa, Tratatul Constitutional, Concluziile Consiliilor Europene, documente imporatante ale PE, Consiliul, Comisia Europeana Tratatul de la Lisabona Tratatul de aderare al Romaniei la UE Cugetarea 1997 Institutii, natura, actori, valori

OPOCE

Consiliul UE MIE

2007 2004

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de curs 2. Stdiul dup manual, suport de curs 3. Stdiul bibliografiei minimale indicate 4.Documentare suplimentar n bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregtire lucrri de control 5 20 35 15 11. Documentare pe teren 6 10 12. Documentare pe INTERNET 13. Alte activiti................................... 14. Alte activiti.................................... 13 8. Pregtire prezentri orale 9. Pregtire examinare final 10. Tutoriat 13 2

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =119

Data completrii ............................

Semntura titularului.......................

Fia disciplinei se va completa pentru fiecare nivel de studiu- licen, master, doctorat; Caseta privind competenele specifice va fi completat cu aspectele specifice disciplinei analizate ; casetele privind competenele specifice se vor completa pe baza recomandrilor generale menionate ntre paranteze ; V rugm s indicai, de asemenea i ponderea pe care o au cele patru categorii de competene specifice / abiliti n cadrul disciplinei respective ( ex. o disciplin introductiv, n anul I de studiu, va avea o pondere mai mare a competenelor / abilitilor de cunoatere i de nelegere n timp ce, o disciplin de laborator din anul al III-lea va accentua mai mult dimensiunea aplicativ; la finele procesului de prelucrare a fielor

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN vor putea reiei cu claritate statutul fiecrei discipline n planul specializrii i ponderea acestora la nivelul Planului de nvmnt; compararea fielor disciplinelor ntre ele i a acestora cu Planul de nvmnt va permite identificarea aspectelor redundante ct i a eventualelor omisiuni n raport cu cerinele generale ale programului de studiu.

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE FACULTATEA: DRIIE SPECIALIZAREA: POLITIC I ECONOMIE EUROPEAN

PROGRAM
Titulatura cursului: ROMNIA I INTEGRAREA EUROPEAN
Titular: Prof. Univ. Dr. Iordan Gheorghe Barbulescu Numr credite 7 Numr de ore pe sptmn 2+2 Anul II Semestrul I

Condiii obligatorii de participare


Credite obinute la cursurile-laboratoarele: Nu Frecvena 50% la seminarii Alte condiii : Nu

Obiectivul general al cursului


Cursul Romania si integrarea euroepana urmareste familiarizarea studentilor cu procesul pre si post aderare, inteles in devenirea sa. Un loc important il ocupa, de asemenea, cunoasterea paradigmelor Uniunii functionalism versus federalism, interugernamentalism versus federalism, cooperare versus integrare -, cat si a metodei, actorilor, valorilor Uniunii si institutiilor comunitare si a celor romanesti implicate. Desigur, cursul urmareste sa faca cunoscut parcursul european al Romaniei si sa stimuleze cercetarea diferitelor teme legate de aceasta.

Obiective
La sfarsitul cursului studentii trebuie: - sa asimileze continutul conceptelor de baza; - sa cunoasca paradigmele constructiei comunitare europene; - sa cunoasca structura si functionarea sistemului institutional al UE;

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

- sa cunoasca natura, actorii si valorile UE; - sa cunoasca metodele constructiei europene; - sa poata analiza locul si rolul Romaniei in procesul de extindere/aderare; - sa cunoasca situatia Romaniei in parcursul sau european; - sa poata identifica problemele Uniunii si ale Romaniei in acest dublu proces: de aprofundare, respectiv, extindere

Modalitatea de desfurare a activitilor de curs i de seminar


Sursa principala de informare o va constitui cursul saptamanal in care va fi prezentata si aprofundata cea mai mare parte a tematicii propuse. Seminariile vor incerca, pe de o parte, o aprofundare a anumitor teme si probleme, incercandu-se formarea unor abilitati de intelegere a fenomenelor si a mecanismelor proceselor comunitare ca si a capacitatii cognitive de operare cu principelele concepte specifice stiintelor sociale. Pe de alta parte, seminariile vor avea si o functie complementara cursului, unele din temele propuse urmand a fi prezentate si discutate exclusiv in seminar. In egala masura se propune studentilor studiul individual si colectiv al unor lucrari de specialitate si, mai ales, a unor documente importante ale UE precum Tratatele Constitutive, Tratatul Constitutional sau Tratatul de aderare al Romaniei.

Evaluarea studenilor
Exista doua modalitati de evaluare: evaluarea permanenta, realizata in si prin activitatile de seminar si cea finala, realizata prin examen oral/scris tip grila. In cadrul acesteia se va urmari atat evaluarea capacitatii studentilor de a opera cu conceptele specifice, cat si a abilitatilor de a analiza problematica Uniunii si, respectiv, Romaniei inteleasa ca viitor membru UE, din perspectiva celor doua directii fundamentale de dezvoltare: aprofundarea si extinderea. Nu in ultimul rand, se are in vedere utilizarea limbajului specific si stapanirea instrumentarului teoretic specific.

Tematica
Structura cursului: 1. Procesul istoric al integrarii europene 2 ore 2. Obiectivele, metoda, actorii unificarii europene 2 ore 3. Natura procesului comunitar 2 ore

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

4. Comunitatile europene: structura si functionare 2 ore 5. Sursele dreptului comunitar 2 ore 6. Institutiile comune: Parlamentul European, Comisia, Consiliul 2 ore 7. Alte institutii si organisme ale UE: Curtea de Justitie, BCE, Curtea de Conturi, etc 2 ore 8. Aparitia si evolutia UE: Tratatul de la Maastricht, Amsterdam, Nisa 2 ore 9. Uniunea Europeana in fata provocarilor globalizarii, regionalizarii Tratatul de la Lisabona 2 ore 10. Romania si UE: apropierea progresiva si aderarea 2 ore 11. Acordul European de asociere 2 ore 12. Preaderarea si preaderarea consolidate 2 ore 13. Negocierile de aderare 2 ore 14. Post-aderare: monitorizare si integrare 2 ore si extinderii:

Bibliografie
Iordan Gheorghe Barbulescu, UE: Aprofundare si extindere, Trei, 2001 Klausewitz, K., Dreptul Uniunii Europene, Europolis, 1998 Filipescu, I.P.; Fuerea, A., Drept institutional comunitar european, Actami, 1994 Vrabie, G., Drept institutional si institutii politice, Cugetarea, 1997 Tratatele constitutive (CECO; CEE, CEEA), Tratatele de la Maastricht, Amsterdam, Nisa, Tratatul de la Lisabona, Concluziile Consiliilor Europene, documente importante ale PE, Consiliul, Comisia Europeana, OPOCE, permanent Tratatul de aderare al Romaniei la UE, MIE, 2004

Anexa seminar

Romania si integrarea europeana


Obiectivele seminarului: Tematica seminarului va fi axata pe problematica prezentata in curs, incercand sa dezvolte anumite idei, in special dimensiunea concreta a analizelor fenomenelor comunitare. Seminariile desfasurandu-se o data la doua saptamani se focalizeaza doar pe anumite teme considerate de mai mare relevanta, importanta fiind pregatirea studentilor in directia operarii cu conceptele prezentate la curs, atat la nivelul analizei realitatii din UE si Romania cat si la nivelul descrierii teoretice a acesteia. O atentie deosebita se va acorda analizarii Tratatului

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

de la Lisabona inteles ca dezvoltare a Uniunii spre o federatie de state-natiuni. Nu in ultimul rand, se va stimula activitatea in Grupuri de Lucru ce vor pregati si sustine lucrari pe urmatoarele 7 teme: 1. Definirea, obiectivele, competentele, viata democratica a Uniunii 2. Cartea drepturilor fundamentale ale Uniunii 3. Institutiile si Politicile UE 4. Romania si UE: asocierea la UE 5. Romania si UE: preaderare si preaderare consolidata 6. Romania si UE: negocieri de aderare 7. Romania si UE: post-aderare