P. 1
tematica licenta

tematica licenta

|Views: 42|Likes:
Published by Dobre Mihaela

More info:

Published by: Dobre Mihaela on Nov 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE

ISTORIA VECHE A ROMÂNILOR - PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ - SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Societatea în epoca pietrei - Culturi - Caracteristici ale industriei litice şi din materii dure animale. Paleoeconomie, habitat, viaţă spirituală 2. Civilizatia geto - dacică - Geneza celei de–a doua epoci a fierului - Izvoare literare referitoare la geto – daci - Cultura materială, economie, habitat, structuri proto – urbane, sisteme de fortificaţie 3. Romanizarea - Organizarea provinciilor Dacia şi Moesia - Autohtoni şi colonişti - Coordonatele romanizării: spaţiu, cultură materială, limbă, viaţă spirituală BIBLIOGRAFIE 1. Societatea în epoca pietrei (paleolitic, epipaleolitic, mezolitic) - Petrescu – Dîmboviţa M, Vulpe Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. I, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Moldovei, vol I/1 – I/2, Editura Satya Say, Bucureşti, 1996 - 1998 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Dobrogei, Editura Satya Say, Bucureşti, 1999 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul cuprins între Carpaţi şi Dunăre, Editura Agir, Bucureşti, 2002 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Transilvaniei, Editura Agir, Bucureşti, 2002 2. Civilizaţia geto - dacică - Petrescu – Dâmboviţa M., Vulpe Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. I, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 - Crişan I. H., Civilizaţia geto – dacilor, Editura Meridiane, Bucureşti, 1993 - Preda C. (coordonator), Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, vol. I – III, A – Q, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994 – 1999 - Daicovici H., Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Editura Dacia, Cluj, 1972 3. Romanizarea Daciei - Petolescu C. C., Scurtă istorie a Daciei romane, Editura Universităţii, Bucureşti, 1995 - Bârzu L., Continuitatea creaţiei materiale şi spirituale a poporului român pe teritoriul fostei Dacii, Editura Academiei, Bucureşti 1979 - Protase D., Suceveanu Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001

Bohîlţea.Raportul dintre metropolă şi colonie 4.M.Petre Z. Societatea orientală . Bucureşti.P. 1996 .Senatul . Zeii suverani ai indo – europenilor. Instituţii politice in Roma republicană .J. Barnea Al. Bucuresti 1998 . Religia în preistorie . Religia în preistorie. şamanism . La Dobroudja romaine. Grimal. sacrificiu .Cauze şi direcţii .Familia şi căsătoria . Bucureşti 2001 . Civilizaţia vechiului orient. Colonizarea greacă . 1992 . Bucureşti 1972 .G. curiata. Roma şi destinul ei. Bucureşti 1980 . Ursu. Bârzu . sclavi 3. tributa) .Adunările (Centuriata. Cetatea greaca. Moscati. Piatkowschi. O istorie a Greciei antice.S. Bârzu. Eliade. Bucureşti. Sacrul şi profanul. Dumezil. Fl. Deshayes. Bucureşti 1985 . ceremonial. 1991 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA VECHE UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. magie.- Suceveanu Al.Statutul femeii .Magistraturile BIBLIOGRAFIE .A.. dependenţi.L.Religii indo – europene derivate a) – traci – daci – b) – italici şi romani c) – celţi şi celtiberi d) – germani. Bucureşti 2001 . Leveque.L. Bucureşti 1975 . R. Editura Academiei.Tipuri de colonii .Religie..Liberi.P. Vechile civilizaţii semitice. slavi 2. Aventura greacă. Bucureşti 1988 . Paradisul pierdut. Bucureşti.Oficianţi.

Bucureşti. 1995 . Bucureşti 1999 . 3. Evoluţia structurii politice pe teritoriul carpato – danubiano – pontic în evul mediu - - Formaţiuni politice la finele mileniului I creştin şi la începutul mileniului următor (voievodate. Cultura în ţările române în secolele XVII – XVIII .Mihai Andreescu. Bucureşti. Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldova.Conştiinţa unităţii etnice a poporului român reflectat în opera cronicarilor noştri din secolele XVII – XVIII BIBLIOGRAFIE . Bucureşti.Istoria Românilor. Sfatul românesc şi Adunarea Stărilor în Principatele Române. şi evoluţia lor.P. vol. Brâncoveanu şi epoca sa.Gh. Editura Academiei.UNIVERSITATEA CREŞTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MEDIE A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Domnia în Ţările Române. Ionescu. constituirea statelor medievale româneşti la mijlocul secolului XIV Caracteristicile principale ale procesului de unificare în ţările române sub Mihai Viteazul.Panait I. P. 2001 – 2002 . Brătianu. 1964 . Panait. adunările de stări) Instituţii fudamentale ale Obştii săteşti medievale 2. cnezate româneşti). M.Ştefan Olteanu. 1992 . ţări. Societatea carpato – danubiano – pontică în secolele IV – XI. Panaitescu. Bucureşti. III – IV – V. Instituţii medievale din Ţările Române Instituţiile centrale (domnia. Bucureşti.Primele tipărituri în limba română şi rolul lor în afirmarea culturii româneşti medievale . sfatul domnesc.1969 . Structuri demo – economice şi social politice.jupânate.

Rusia) . Imperiul otoman în epoca clasică. Societatea feudală. lupta pentru emancipare urbană..Imperiul şi papalitatea între secolele X – XVI 2.( Franţa.Beneficiul.Il.Structuri sociale şi proprietaea funciară în imperiul Otoman şi Orientul Îndepărtat 3. nr 3/1999.Umanism în spaţiul german . Reevaluarea concepţiei despre om – natură şi societate în secolul XIII european. secolele VIII – XVI . Monarhia absolută în Europa. Bucureşti. Bucureşti 1971 . Brătianu.Oraşul medieval în Europa occidentală (categorii sociale. pag. feudul şi vasalitatea. Bucureşti 1999 . “Revista Istorică” nr. Structuri sociale şi evoluţia proprietăţii . Toderaşcu.Marc Bloch.Fl. secolele XI – XVI . nr.R. Cultură şi ideologie în Europa occidentală.N.Analele universităţii creştine “Dimitrie Cantemir”. Bucureşti 1996 . elemente fundamentale ale structurii societăţii medievale occidentale .Monarhia vasalică şi centralizarea statului în Anglia şi Franţa . Adunările de stări în Europa centrală şi de sud – est. Evoluţia statului în Europa occidentală.Monarhia reprezentativă în Europa . Anglia. Bucureşti 1998 . Căzan. organizare de breaslă) . 138 – 149. literatura şi arta . trăsături generale şi evoluţii specifice.G. 1988 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE MEDIE UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.seria istorie. Bucureşti 1991 . Editura Universităţii Dimitrie Cantemir.Umanismul civic florentin . Bucureşti 1997 . Civilizaţia medievală.Aques Le Gof. Căzan.Categorii ale ţărănimii în Evul mediu occidental .Monarhia absolută. pag 9 – 21 .Halie Inalcik. 5/1986 . Civilizaţia Occidentului Medieval.Arta renaşterii BIBLIOGRAFIE . Mousinier. Unitatea Românească medievală.Instaurarea monarhiei “ de drept divin” – implicaţii politice şi ideologice . Spania. 4/2001.Umanismul creştin reflectat în învăţământ.

Constituirea statului unitar român . Adăniloaie. Renaşterea şi Reforma.R. Lazăr în revoluţia română de la 1821 . Craiova 1973 Stelian Neagoe. Societatea feudală. condusă de Tudor Vladimirescu. p.D.Programul revoluţiei române de la 1821 . Crişanei şi Maramureşului cu Patria mamă.Supplex Libellus Valachorum (1791) Conţinutul şi caracterizarea documentului . Iscru. Banatului.D. Editura Academiei. Semnificaţia acesteia pentru reîntregirea neamului .Participarea armatei române la războiul din 1877 .1878 . Iscru. Bălcescu”.II (1993) . Bucureşti 1982. (1774 – 1848). ediţia a III – a. Opere. Civilizaţia renaşterii.. vol. Bucureşti 1982 . Istoria modernă a Românilor. Delumean. Bucureşti 1992 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR – PROBĂ SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Istoria unirii românilor. Editura Academiei. Botoran – M.Tudor Vladimirescu şi Gh.J. Bălcescu”. De la Tudor Vladimirescu la răscoala din 1907.A. Oţetea. II. I şi II.R. Importanţa Marii Adunări de la Alba iulia – 1 Decembrie 1918 BIBLIOGRAFIE - - N.Independenţa României – obiectivul major al diplomatiei romaneşti (1866 – 1878) . Revoluţia Română din 1848 – 1849. Bucureşti 1986 N. Manolescu. vol. vol.Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu Patria mamă .Mesajul revoluţiei paşoptiste şi continuarea luptei pentru Unirea Principatelor (1848 – 1859) . Bucureşti 1982 p.Programul revoluţiei române din 1848 – 1849 – temelie ideologică pentru edificarea României moderne 2. Editura Scrisul Românesc. Acţiunea diplomatică a României pentru pregătirea proclamării independenţei. Editura Fundaţiei “România de mâine “. Independenţa naţionlă a României. Bucureşti 1997 Vasile Manciu. Retegan. Procesul revoluţionar în Ţările Române la sfârşitul secolului al XVIII – lea prima jumătate a secolului al XIX . vol. Isar. Bucureşti 2000 G. Bucureşti 1993 Constantin Corbu. I. vol. Bucureşti 2001 G.lea (1784 – 1848) . Bucureşti 1967 .Participarea armatei române la primul război mondial. Rolul ţărănimii în istoria României. în volumul Vasile Manciu. Editura “N. Bucureşti 1994 . Bălcescu. Manolescu. Revoluţia Română din 1821. 107 – 118 C. Făurirea României mari. 96 – 115 N. Editura “N. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Oraşul medieval.Unirea Ardealului .Cauzele şi forţele sociale participante la ridicarea din 1784 – 1785 .I (1986).

Adriana Stiles. vol. Istoria Europei. Yub.Structuri statale Europene în “epoca napoloneoniană” .Montesquieu. egalitatea. Prodan. Bucureşti 1964 . Chaum. Despre libertate la antici şi la moderni. Montesquieu.Napoleon şi teritoriile cucerite (teritoriile anexate. administrative. ediţie nouă.P.1848 şi Europa naţiunilor moderne 2.C. 1998. vol.De la monarhia absolută la monarhia constituţională . naţionalismul . suveranitatea poporului) 3. Berstein. Iaşi.Napoleon şi Primul Imperiu francez (1804 – 1814) . Revoluţia franceză. statele satelite) . cu adăugiri şi precizări. Iaşi 1994 . Soboul. Imperiul habsburgic. Bucureşti 1962 .Jean Jaques Rousseau.Instituţiile civile ale Imperiului (politice. Iaşi. Rusia) în perioada sfârşitului secolului al XVIII – lea şi prima jumătate a secolului al XIX – lea . a societăţii şi a instituţiilor feudale . Editura Ştiinţifică. vol I – III.Editura Meridiane 1986. juridice. Franţa şi Europa. 1996 . Napoleon. I – II . III – IV . Contractul social. P Milza. Bucureşti (orice ediţie) D. Răscoala lui Horea. Editura Institutul European. Supplex Libellus Valachorum.Criza economiei. 1964 .Motivele lui Napoleon pentru crearea Imperiului (Imperiul universal. Cluj. Revoluţia burgheză din anglia.Revoluţiile europene în epoca modernă .Iluminismul şi reformele social – politice (Franţa Prusia. Editura Ştiinţifică.instrucţia publică) şi aplicarea lor în statele satelite .Editura pentru literatură universală.Liberalismul – fundament ideologic al revoluţiilor europene . Prodan. Despre spiritul legilor. La sfârşit de ciclu. I.E. Napoleon. Editura All. Editura Institutului European. Bucureşti 1957 . Editura Ştiinţifică.A. Editura Ştiinţifică. Ch. Editura Institutul European. Bucureşti 1994 . Civilizaţia Europei în secolul Luminilor.V.Benjamin Constant. Bucureşti 1984 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE MODERNĂ UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Reflecţii asupra revoluţiei franceze.F. Despre impactul Revoluţiei franceze.Codul Napoleon şi ecoul său în statele europene BIBLIOGRAFIE . legislaţie civilă şi comercială.S. Mureşan. 1992 . vol. Bucureşti 1957 . Editura Humanitas.Originile iluminismului şi principalii săi fondatori (John Locke. Tarle. Ce este Transilvania. Furet. Editura Ştiinţifică.- Ştefan Pascu. 1983 D. principiul ereditar.Al. Jean Jaques Rousseau) -Noile idei social – politice (libertatea. Voltaire. Editura Ştiinţifică.

J – B. 1976. Zorin. România şi societatea Naţiunilor.Titulescu. Editura Didactică şi pedagogică. Al..R. Bucureşti. Buşe.. 1967 . Constantin. 1957/ ediţia a V – a. Editura Stiinţifică. Bucureşti 1974. Bădescu Gh. Paris.Alianţa anglo – franco – americano – sovietică (Naţiunile Unite) .S. . Larousse..Axa Roma – Berlin şi Pactul Anticomintern . Editura Academiei. Nicolae.Iacobescu.Societatea Naţiunilor faţă de conciliatorişti şi revizionişti.Problema reparaţiilor .Conceptul de fascism . Forme de organizare a păcii în secolul al XX – lea . Editura Politică. 1925.Fascismul italian şi naţional – socialismul german.. 1983 .E. faţă de pacifişti şi agresori 2. Particularităţi şi trăsături comune . Histoire diplomatique de 1919 a nos jours.Mica Antantă şi Înţelegerea Balcanică . Editura Dalloz. 1919 – 1929. . Bucureşti 1971 . . 3 vol. Gheorghe. Relaţii Internaţionale în acte şi documente. Editura Politică.D.Crearea Societăţii Naţiunilor .S. Paris. 1967 . Alfred Rambaud.N. Organizaţia Tratatului de la Varşovia BIBLIOGRAFIE .Dictionaire de la revolution et de l’empire.O. C.N. Historie Generale du IV – em siecle a nos jours.Partide de extremă dreaptă în diverse ţări 3. Bucureşti 1988 . 1965 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE CONTEMPORANĂ UNIVERSALĂ . Germania nazistă.Antanta şi Puterile Centrale . Bucureşti.Z. 1969 . Bucureşti.Duroselle.Matei. Enzo. 1970 . tome VIII – IX . editia a II – a.Alianţa anglo – franceză . Discursuri.Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord .Titulescu.Colloti. Armand Colin. Paris.Organizaţia Pactului Atlanticului de Nord (NATO). S..Ernest Lavisse.U. Documente diplomatice. Nicolae.O.T.Vianu.S.Problema dezarmării la S.A.. Zamfir.Tratatul de neagresiune dintre Germania şi U.PROBA SCRISĂ EXAMENUL DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Extremismul de dreapta în perioada interbelică .N. Dezarmarea în contextul problemelor internaţionale şi atitudinea României (1929 – 1934). A. Alianţe politico – militare în secolul al XX – lea .E. M.

România în sistemul tratatelor de prietenie şi asistenţă mutuală al ţărilor europene aflate sub dominaţia Uniunii Sovietice .Carol al II – lea şi partidele politice din România . Bucureşti 1986 . Ion Mamina. Enciclopedia de istorie a Romaniei. (coord.UNIVERSITATE CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA CONTEMPORANĂ A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.Participarea României la schimburile economice internaţionale (1949 – 2002) BIBLIOGRAFIE .Legiferarea şi înfăptuirea reformei agrare şi a votului universal.Ioan Scurtu. Bucureşti 1991. Impactul lor asupra evoluţiei economico – sociale şi politice a României . Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre.Premisele economico – sociale şi politice ale dezvoltării României Mari.Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. făurite în 1918 .Nivelul dezvoltării economico – sociale a României la sfârşitul deceniului al IV – lea al secolului XX . Editura Meronia. Viaţa economică şi socială în România în anii 1918 – 1947 2.Refacerea economică şi constituirea cadrului instituţional al mişcării economiei naţionale (1919 – 1925) .Ioan Scurtu. Economia României în primii ani postbelici (1945 – 1947).Lichidare sistemului pluripartidist în România postbelică .Jean Francois Soulet. 2002 . Istoria românilor în secolul XX.Guvernările naţional – liberale şi national – ţărăniste în perioada interbelică . Bucureşti 1999 . acad. 1998 . Tudorel Postolache).Ion Alexandrescu. Ion Bulei. Editura Academiei Române.Economia României – Secolul XX.197 .Activitatea principalelor partide politice după înfăptuirea actului de la 23 august 1944 . p.Caracteristicile vieţii politice în primul deceniu după Marea Unire . Gheorghe Buzatu. Iaşi..Impactul prevederilor Convenţiei de armistiţiu din septembrie 1944 şi ale Tratatului de pace din 1947 asupra evoluţiei economico – sociale a României . Editura Polirom. Bucureşti.Coordonate geopolitice şi geostrategice ale României în anii 1949 – 1964 . Ion Alexandrescu.Consecinţele social – economice şi politice ale rapturilor teritoriale din iunie – septembrie 1940 . editia a III – a.91 . Activitatea politică pe plan extern a României după al II – lea război mondial (1944 – 2002) 3. Editura Paideia. Partidele politice din România (1918 – 1953) PROBLEMELE .

Ioan Scurtu.2005 Nr. 10. Istoria contemporană a românilor 1918-1945 Istoria contemporană a românilor 1945Istoria contemporană universală 1918-1945 Istoria contemporană universală 1945Istoria religiilor Istoria relaţiilor internaţionale Istoria ţărilor din Asia. II Forma de verificare sem I sem II Număr ore curs sem total DISCIPLINE OBLIGATORII 1 . Din primăvară până în toamnă. 11. 3 . 4 . 1958. Sem. coord. 7 . Forma de învăţământ: CURSURI DE ZI Durata studiilor: 4 ani PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Pentru anul IV 2004 .1 E2 E2 E2 E2 E2 E2 6 Ex. 6 . 5 . 1996 . I DENUMIREA DISCIPLINEI C S C S Sem. Editura Rao. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică.Mihai Retegan. Retragerea trupelor sovietice. FACULTATEA DE ISTORIE RECTOR. 8 .2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 264 24 24 24 24 24 24 12 12 168 48 48 48 48 24 24 48 48 24 36 36 408 DISCIPLINE FACULTATIVE . 9 . 2 .România. 1998 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” Aprob. crt. Africa si America Latina Istoria românilor de peste hotare Instituţii Europene Instituţii Europene TOTAL ORE DISCIPLINE OBLIGATORII 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 1 7 E1 E1 E1 E1 E1 5 Ex.. Bucureşti.1968. Africa si America Latina Istoria ţărilor din Asia.

Programul revoluţiei române din 1848 – 1849 – temelie ideologică pentru edificarea României moderne 2.Unirea Ardealului .1.Mesajul revoluţiei paşoptiste şi continuarea luptei pentru Unirea Principatelor (1848 – 1859) . 2. Importanţa Marii Adunări de la Alba iulia – 1 Decembrie 1918 BIBLIOGRAFIE . univ.lea (1784 – 1848) . dr. Aceasta se încheie cu o notă (colocviu) acordată pe baza activităţii studenţilor în timpul practicii. Procesul revoluţionar în Ţările Române la sfârşitul secolului al XVIII – lea prima jumătate a secolului al XIX .Participarea armatei române la războiul din 1877 . Banatului.Supplex Libellus Valachorum (1791) Conţinutul şi caracterizarea documentului . Ion ALEXANDRESCU UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR – PROBĂ SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.Cauzele şi forţele sociale participante la ridicarea din 1784 – 1785 .Tudor Vladimirescu şi Gh.1878 . Constituirea statului unitar român .Programul revoluţiei române de la 1821 . Crişanei şi Maramureşului cu Patria mamă.Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu Patria mamă . 3. Educaţie interculturală Istoria Bisericii Române Demografie istorică Practica pedagogică* TOTAL ORE DISCIPLINE FACULTATIVE 1 - 2 4 4 2 2 5 2 E1 C1 1E1 1C1 C2 C2 C2 1E1. Lazăr în revoluţia română de la 1821 . Semnificaţia acesteia pentru reîntregirea neamului . 4. Prof. DECAN. 3C2 12 28 28 56 124 24 24 36 28 28 56 148 * Practica pedagogică se efectuează câte patru ore pe săptămână în anul IV.Independenţa României – obiectivul major al diplomatiei romaneşti (1866 – 1878) .Participarea armatei române la primul război mondial. semestrul I .

Extremismul de dreapta în perioada interbelică . 107 – 118 C.PROBA SCRISĂ EXAMENUL DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. . Bucureşti 1986 N. Răscoala lui Horea.I (1986). Istoria unirii românilor. (1774 – 1848). faţă de pacifişti şi agresori 2.II (1993) Ştefan Pascu. Istoria modernă a Românilor. Supplex Libellus Valachorum.Conceptul de fascism . Editura Ştiinţifică. Bucureşti 1982. Bucureşti 1997 Vasile Manciu. Bucureşti 1984 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE CONTEMPORANĂ UNIVERSALĂ . Prodan. Bălcescu”. Bucureşti 2001 G.Crearea Societăţii Naţiunilor . vol. De la Tudor Vladimirescu la răscoala din 1907.D. Editura Ştiinţifică. Isar. 96 – 115 N. Botoran – M.N. Editura Academiei.Problema dezarmării la S. Bucureşti 1982 p. Bucureşti 1993 Constantin Corbu.Societatea Naţiunilor faţă de conciliatorişti şi revizionişti.Problema reparaţiilor . I. Prodan.Partide de extremă dreaptă în diverse ţări 3.- - N. Iscru. condusă de Tudor Vladimirescu. Editura Fundaţiei “România de mâine “. Iscru. cu adăugiri şi precizări. Bălcescu.D. Ce este Transilvania. vol.Fascismul italian şi naţional – socialismul german. Craiova 1973 Stelian Neagoe. 1983 D. Independenţa naţionlă a României. Adăniloaie. Bălcescu”. Retegan. ediţia a III – a. Alianţe politico – militare în secolul al XX – lea . Revoluţia Română din 1848 – 1849. ediţie nouă. I. Forme de organizare a păcii în secolul al XX – lea . Acţiunea diplomatică a României pentru pregătirea proclamării independenţei. Bucureşti 2000 G. Editura “N. Opere. Editura Academiei. Rolul ţărănimii în istoria României. Revoluţia Română din 1821. p. Cluj. Făurirea României mari. II. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. vol. în volumul Vasile Manciu. Particularităţi şi trăsături comune . Editura Scrisul Românesc. Editura “N.D. Bucureşti (orice ediţie) D. vol. vol.

Editura Didactică şi pedagogică.Alianţa anglo – franco – americano – sovietică (Naţiunile Unite) . făurite în 1918 . .O. C. Bucureşti. Activitatea politică pe plan extern a României după al II – lea război mondial (1944 – 2002) 3.S.N.Mica Antantă şi Înţelegerea Balcanică .U.Premisele economico – sociale şi politice ale dezvoltării României Mari. Editura Politică.R.Colloti. Histoire diplomatique de 1919 a nos jours. România şi societatea Naţiunilor.N. Documente diplomatice. Discursuri. Dezarmarea în contextul problemelor internaţionale şi atitudinea României (1929 – 1934).Vianu. 1970 . Bucureşti 1974.Legiferarea şi înfăptuirea reformei agrare şi a votului universal. Bucureşti. 1969 . 1983 UNIVERSITATE CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA CONTEMPORANĂ A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Zorin.Titulescu.Antanta şi Puterile Centrale . Impactul lor asupra evoluţiei economico – sociale şi politice a României . .E. J – B. 1967 .. Germania nazistă.Duroselle.Matei. 1957/ ediţia a V – a. Editura Politică. Nicolae. Gheorghe. Partidele politice din România (1918 – 1953) PROBLEMELE ... M. editia a II – a.Iacobescu.Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord . Buşe. Bucureşti 1971 .Tratatul de neagresiune dintre Germania şi U. S.O. Editura Stiinţifică.Titulescu. Constantin..A. Zamfir.S.Alianţa anglo – franceză . Nicolae. 3 vol. Editura Dalloz. Editura Academiei. A. Bădescu Gh. Viaţa economică şi socială în România în anii 1918 – 1947 2. Relaţii Internaţionale în acte şi documente. Al.S.. Enzo. Organizaţia Tratatului de la Varşovia BIBLIOGRAFIE . Bucureşti 1988 .Axa Roma – Berlin şi Pactul Anticomintern . Bucureşti.Refacerea economică şi constituirea cadrului instituţional al mişcării economiei naţionale (1919 – 1925) . Paris.Organizaţia Pactului Atlanticului de Nord (NATO). 1919 – 1929. 1967 . 1976..Z.E.T.

1968. Din primăvară până în toamnă.197 . Editura Academiei Române. Bucureşti. Tudorel Postolache). Enciclopedia de istorie a Romaniei. Editura Didactică şi Pedagogică.România în sistemul tratatelor de prietenie şi asistenţă mutuală al ţărilor europene aflate sub dominaţia Uniunii Sovietice . Istoria românilor în secolul XX. Ion Bulei. 1996 .Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.Mihai Retegan. 1998 . p. 1998 . Retragerea trupelor sovietice.Ion Alexandrescu. Ion Mamina..Impactul prevederilor Convenţiei de armistiţiu din septembrie 1944 şi ale Tratatului de pace din 1947 asupra evoluţiei economico – sociale a României .Jean Francois Soulet. Ion Alexandrescu. Bucureşti 1999 . Editura Paideia. Iaşi.Coordonate geopolitice şi geostrategice ale României în anii 1949 – 1964 . 2002 .Activitatea principalelor partide politice după înfăptuirea actului de la 23 august 1944 .91 . editia a III – a.Guvernările naţional – liberale şi national – ţărăniste în perioada interbelică .Participarea României la schimburile economice internaţionale (1949 – 2002) BIBLIOGRAFIE .Lichidare sistemului pluripartidist în România postbelică .Ioan Scurtu. (coord..Caracteristicile vieţii politice în primul deceniu după Marea Unire . acad.Carol al II – lea şi partidele politice din România .Economia României – Secolul XX. 1958. Bucureşti 1991. coord. Editura Polirom. Gheorghe Buzatu. Editura Meronia. Economia României în primii ani postbelici (1945 – 1947). Bucureşti. Ioan Scurtu. Bucureşti.România. Editura Rao. Bucureşti 1986 .Consecinţele social – economice şi politice ale rapturilor teritoriale din iunie – septembrie 1940 . Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre.Nivelul dezvoltării economico – sociale a României la sfârşitul deceniului al IV – lea al secolului XX .Ioan Scurtu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->