UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE

ISTORIA VECHE A ROMÂNILOR - PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ - SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Societatea în epoca pietrei - Culturi - Caracteristici ale industriei litice şi din materii dure animale. Paleoeconomie, habitat, viaţă spirituală 2. Civilizatia geto - dacică - Geneza celei de–a doua epoci a fierului - Izvoare literare referitoare la geto – daci - Cultura materială, economie, habitat, structuri proto – urbane, sisteme de fortificaţie 3. Romanizarea - Organizarea provinciilor Dacia şi Moesia - Autohtoni şi colonişti - Coordonatele romanizării: spaţiu, cultură materială, limbă, viaţă spirituală BIBLIOGRAFIE 1. Societatea în epoca pietrei (paleolitic, epipaleolitic, mezolitic) - Petrescu – Dîmboviţa M, Vulpe Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. I, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Moldovei, vol I/1 – I/2, Editura Satya Say, Bucureşti, 1996 - 1998 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Dobrogei, Editura Satya Say, Bucureşti, 1999 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul cuprins între Carpaţi şi Dunăre, Editura Agir, Bucureşti, 2002 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Transilvaniei, Editura Agir, Bucureşti, 2002 2. Civilizaţia geto - dacică - Petrescu – Dâmboviţa M., Vulpe Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. I, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 - Crişan I. H., Civilizaţia geto – dacilor, Editura Meridiane, Bucureşti, 1993 - Preda C. (coordonator), Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, vol. I – III, A – Q, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994 – 1999 - Daicovici H., Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Editura Dacia, Cluj, 1972 3. Romanizarea Daciei - Petolescu C. C., Scurtă istorie a Daciei romane, Editura Universităţii, Bucureşti, 1995 - Bârzu L., Continuitatea creaţiei materiale şi spirituale a poporului român pe teritoriul fostei Dacii, Editura Academiei, Bucureşti 1979 - Protase D., Suceveanu Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001

Bârzu . Ursu. R. ceremonial. 1996 .Religii indo – europene derivate a) – traci – daci – b) – italici şi romani c) – celţi şi celtiberi d) – germani.- Suceveanu Al. La Dobroudja romaine. Aventura greacă.M. slavi 2. Sacrul şi profanul. 1992 . Bârzu.Oficianţi.Raportul dintre metropolă şi colonie 4. sclavi 3.P.P. Paradisul pierdut. Religia în preistorie .Familia şi căsătoria . Dumezil.S.Senatul . Bucureşti. Colonizarea greacă . Vechile civilizaţii semitice. tributa) . Societatea orientală .L. Instituţii politice in Roma republicană . Moscati. Bucureşti 1985 . Piatkowschi. magie. Bucureşti 2001 .Cauze şi direcţii . Bucureşti 2001 .Statutul femeii . Bucureşti 1980 . Bucureşti. Cetatea greaca. sacrificiu . Barnea Al. Roma şi destinul ei.Liberi. Zeii suverani ai indo – europenilor.Magistraturile BIBLIOGRAFIE .L. Editura Academiei.. Bucureşti. Bucureşti 1988 . Religia în preistorie. Fl.Religie. Grimal.. şamanism .Petre Z.J.A. Deshayes. Bucureşti 1972 . Civilizaţia vechiului orient. Bucureşti 1975 . Leveque.Adunările (Centuriata. dependenţi. O istorie a Greciei antice. 1991 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA VECHE UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Bucuresti 1998 .G. curiata.Tipuri de colonii . Eliade. Bohîlţea.

Ionescu.Ştefan Olteanu.Istoria Românilor.Conştiinţa unităţii etnice a poporului român reflectat în opera cronicarilor noştri din secolele XVII – XVIII BIBLIOGRAFIE . Brătianu. Structuri demo – economice şi social politice. Cultura în ţările române în secolele XVII – XVIII . vol. 3.Gh. Panait. Sfatul românesc şi Adunarea Stărilor în Principatele Române. M. Bucureşti. sfatul domnesc. P.jupânate.1969 . constituirea statelor medievale româneşti la mijlocul secolului XIV Caracteristicile principale ale procesului de unificare în ţările române sub Mihai Viteazul. şi evoluţia lor.UNIVERSITATEA CREŞTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MEDIE A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. 2001 – 2002 .Primele tipărituri în limba română şi rolul lor în afirmarea culturii româneşti medievale .Panait I. 1995 . adunările de stări) Instituţii fudamentale ale Obştii săteşti medievale 2. Bucureşti. Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldova. Bucureşti. 1992 . Editura Academiei. III – IV – V. Instituţii medievale din Ţările Române Instituţiile centrale (domnia. cnezate româneşti). Panaitescu. Societatea carpato – danubiano – pontică în secolele IV – XI. Bucureşti. Bucureşti. Evoluţia structurii politice pe teritoriul carpato – danubiano – pontic în evul mediu - - Formaţiuni politice la finele mileniului I creştin şi la începutul mileniului următor (voievodate. 1964 . Bucureşti 1999 .Mihai Andreescu. ţări. Brâncoveanu şi epoca sa. Domnia în Ţările Române.P.

Evoluţia statului în Europa occidentală.Categorii ale ţărănimii în Evul mediu occidental .Oraşul medieval în Europa occidentală (categorii sociale. Unitatea Românească medievală. Civilizaţia Occidentului Medieval. Civilizaţia medievală. 138 – 149. Bucureşti 1998 . Toderaşcu. trăsături generale şi evoluţii specifice. 1988 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE MEDIE UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.R. “Revista Istorică” nr. pag.Instaurarea monarhiei “ de drept divin” – implicaţii politice şi ideologice .Marc Bloch.Analele universităţii creştine “Dimitrie Cantemir”. nr. literatura şi arta . Rusia) .N.Arta renaşterii BIBLIOGRAFIE .Aques Le Gof. Bucureşti 1991 .( Franţa. organizare de breaslă) . Cultură şi ideologie în Europa occidentală.Imperiul şi papalitatea între secolele X – XVI 2.Il.Halie Inalcik. Căzan. secolele VIII – XVI . feudul şi vasalitatea. elemente fundamentale ale structurii societăţii medievale occidentale .Umanismul creştin reflectat în învăţământ.G. Reevaluarea concepţiei despre om – natură şi societate în secolul XIII european.Monarhia absolută.Umanism în spaţiul german . Adunările de stări în Europa centrală şi de sud – est.Umanismul civic florentin .Beneficiul.Monarhia reprezentativă în Europa . Bucureşti. Mousinier. Monarhia absolută în Europa. 5/1986 .Monarhia vasalică şi centralizarea statului în Anglia şi Franţa . Bucureşti 1999 .Structuri sociale şi proprietaea funciară în imperiul Otoman şi Orientul Îndepărtat 3. Anglia. nr 3/1999. pag 9 – 21 . Structuri sociale şi evoluţia proprietăţii . Societatea feudală. Bucureşti 1971 . lupta pentru emancipare urbană.. secolele XI – XVI . Căzan. 4/2001. Spania. Bucureşti 1996 . Bucureşti 1997 .seria istorie. Imperiul otoman în epoca clasică.Fl. Brătianu. Editura Universităţii Dimitrie Cantemir.

Istoria unirii românilor. De la Tudor Vladimirescu la răscoala din 1907.D.Programul revoluţiei române din 1848 – 1849 – temelie ideologică pentru edificarea României moderne 2.Unirea Ardealului .A. p.II (1993) . Bălcescu. Botoran – M. I. în volumul Vasile Manciu. condusă de Tudor Vladimirescu. Oraşul medieval. 107 – 118 C. vol. Craiova 1973 Stelian Neagoe. Bucureşti 1986 N. 96 – 115 N. Bălcescu”.lea (1784 – 1848) . Editura Scrisul Românesc. Bucureşti 1993 Constantin Corbu.Programul revoluţiei române de la 1821 . Crişanei şi Maramureşului cu Patria mamă.J.Independenţa României – obiectivul major al diplomatiei romaneşti (1866 – 1878) . Editura Fundaţiei “România de mâine “. Editura “N. Opere. Procesul revoluţionar în Ţările Române la sfârşitul secolului al XVIII – lea prima jumătate a secolului al XIX . Bucureşti 1997 Vasile Manciu. Importanţa Marii Adunări de la Alba iulia – 1 Decembrie 1918 BIBLIOGRAFIE - - N. vol. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Făurirea României mari. Renaşterea şi Reforma.Cauzele şi forţele sociale participante la ridicarea din 1784 – 1785 . Delumean.. Bucureşti 1967 . II. Manolescu.R.Supplex Libellus Valachorum (1791) Conţinutul şi caracterizarea documentului . (1774 – 1848).Mesajul revoluţiei paşoptiste şi continuarea luptei pentru Unirea Principatelor (1848 – 1859) . Civilizaţia renaşterii. Bucureşti 1992 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR – PROBĂ SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Independenţa naţionlă a României. vol. Bucureşti 1982. Semnificaţia acesteia pentru reîntregirea neamului . Acţiunea diplomatică a României pentru pregătirea proclamării independenţei. Bucureşti 1982 . Societatea feudală. Bucureşti 2001 G.Tudor Vladimirescu şi Gh. Bucureşti 1994 .R. Revoluţia Română din 1848 – 1849. Isar. vol. Bucureşti 2000 G. vol.Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu Patria mamă . Iscru. Oţetea. Editura “N. Istoria modernă a Românilor. Bucureşti 1982 p. Rolul ţărănimii în istoria României. Lazăr în revoluţia română de la 1821 . Manolescu. Editura Academiei. Retegan. Adăniloaie.Participarea armatei române la războiul din 1877 .1878 . Bălcescu”.Participarea armatei române la primul război mondial. Banatului. Revoluţia Română din 1821.I (1986). Constituirea statului unitar român . ediţia a III – a. Editura Academiei.D. I şi II. Iscru.

Editura Humanitas. Editura All.Benjamin Constant.Adriana Stiles. Napoleon.Criza economiei.De la monarhia absolută la monarhia constituţională . vol. Cluj. Despre impactul Revoluţiei franceze. Bucureşti 1957 . Civilizaţia Europei în secolul Luminilor. Supplex Libellus Valachorum. Editura Ştiinţifică. Editura Ştiinţifică.C. Despre libertate la antici şi la moderni.A.Editura Meridiane 1986. Imperiul habsburgic. Editura Ştiinţifică. I. Editura Ştiinţifică.instrucţia publică) şi aplicarea lor în statele satelite . cu adăugiri şi precizări. Franţa şi Europa.Liberalismul – fundament ideologic al revoluţiilor europene . Prodan. vol.V. Berstein. Bucureşti 1994 .Instituţiile civile ale Imperiului (politice. suveranitatea poporului) 3. 1996 . ediţie nouă. Chaum. Ch. Istoria Europei.1848 şi Europa naţiunilor moderne 2. naţionalismul . Editura Institutul European. Bucureşti (orice ediţie) D. Editura Institutului European. 1983 D. III – IV . Revoluţia burgheză din anglia.Structuri statale Europene în “epoca napoloneoniană” . Tarle.Napoleon şi Primul Imperiu francez (1804 – 1814) . Soboul. Montesquieu. Despre spiritul legilor.E. Bucureşti 1984 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE MODERNĂ UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.Jean Jaques Rousseau. La sfârşit de ciclu. Rusia) în perioada sfârşitului secolului al XVIII – lea şi prima jumătate a secolului al XIX – lea . egalitatea. Furet.Iluminismul şi reformele social – politice (Franţa Prusia. Bucureşti 1962 . statele satelite) . principiul ereditar. Iaşi 1994 .S. Jean Jaques Rousseau) -Noile idei social – politice (libertatea.Editura pentru literatură universală.P. a societăţii şi a instituţiilor feudale . Voltaire. Mureşan. Iaşi. Editura Ştiinţifică.Revoluţiile europene în epoca modernă .Napoleon şi teritoriile cucerite (teritoriile anexate.Al.F. 1998. Yub. Revoluţia franceză. vol I – III. Ce este Transilvania.Codul Napoleon şi ecoul său în statele europene BIBLIOGRAFIE . Editura Institutul European.Originile iluminismului şi principalii săi fondatori (John Locke. Bucureşti 1957 . Reflecţii asupra revoluţiei franceze. 1964 . I – II .- Ştefan Pascu. Răscoala lui Horea. juridice.Motivele lui Napoleon pentru crearea Imperiului (Imperiul universal. P Milza. Bucureşti 1964 . administrative. 1992 . Contractul social. Editura Ştiinţifică. legislaţie civilă şi comercială. Prodan.Montesquieu. vol. Napoleon. Iaşi.

Bucureşti. 1970 .E. Editura Politică.Partide de extremă dreaptă în diverse ţări 3.Alianţa anglo – franceză . Bucureşti 1988 . Dezarmarea în contextul problemelor internaţionale şi atitudinea României (1929 – 1934). Bucureşti 1971 . Alfred Rambaud. 1967 .Alianţa anglo – franco – americano – sovietică (Naţiunile Unite) . Editura Academiei. 1965 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE CONTEMPORANĂ UNIVERSALĂ . 3 vol.A. Extremismul de dreapta în perioada interbelică .Dictionaire de la revolution et de l’empire.Antanta şi Puterile Centrale .Conceptul de fascism . 1983 . Nicolae.Iacobescu.Organizaţia Pactului Atlanticului de Nord (NATO). S. C.. Bucureşti.S. Historie Generale du IV – em siecle a nos jours. . Paris. Particularităţi şi trăsături comune . Organizaţia Tratatului de la Varşovia BIBLIOGRAFIE . Discursuri.Axa Roma – Berlin şi Pactul Anticomintern . Constantin. Nicolae. editia a II – a. 1919 – 1929. Zorin. Al. .E.R.Titulescu.O. 1957/ ediţia a V – a. 1967 . Bucureşti 1974.Matei. Forme de organizare a păcii în secolul al XX – lea . Editura Stiinţifică. A. Documente diplomatice. Paris. 1976.Vianu. Germania nazistă..Colloti. România şi societatea Naţiunilor.Crearea Societăţii Naţiunilor . Histoire diplomatique de 1919 a nos jours. 1925.Tratatul de neagresiune dintre Germania şi U. Buşe. Larousse.Societatea Naţiunilor faţă de conciliatorişti şi revizionişti.Duroselle.PROBA SCRISĂ EXAMENUL DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord . 1969 . Gheorghe.U..Mica Antantă şi Înţelegerea Balcanică . Relaţii Internaţionale în acte şi documente.. M.T. Zamfir.N.D.O. tome VIII – IX . Editura Didactică şi pedagogică. faţă de pacifişti şi agresori 2.Problema dezarmării la S.Z..Titulescu. Editura Dalloz. Enzo.N. Armand Colin.Ernest Lavisse.Fascismul italian şi naţional – socialismul german.Problema reparaţiilor .S.N. Paris. Bădescu Gh. J – B. Alianţe politico – militare în secolul al XX – lea . Bucureşti. .S. Editura Politică..

Impactul lor asupra evoluţiei economico – sociale şi politice a României . Editura Polirom. acad. 2002 . Ion Mamina. Gheorghe Buzatu.Consecinţele social – economice şi politice ale rapturilor teritoriale din iunie – septembrie 1940 .Caracteristicile vieţii politice în primul deceniu după Marea Unire . Ion Bulei.Impactul prevederilor Convenţiei de armistiţiu din septembrie 1944 şi ale Tratatului de pace din 1947 asupra evoluţiei economico – sociale a României .Carol al II – lea şi partidele politice din România . Bucureşti 1986 .91 .Refacerea economică şi constituirea cadrului instituţional al mişcării economiei naţionale (1919 – 1925) . Editura Academiei Române. Economia României în primii ani postbelici (1945 – 1947).. Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre. editia a III – a.Ioan Scurtu. Bucureşti. Activitatea politică pe plan extern a României după al II – lea război mondial (1944 – 2002) 3.197 . (coord. Editura Meronia.Economia României – Secolul XX.Ioan Scurtu. Viaţa economică şi socială în România în anii 1918 – 1947 2.Premisele economico – sociale şi politice ale dezvoltării României Mari. p.Ion Alexandrescu. Tudorel Postolache).UNIVERSITATE CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA CONTEMPORANĂ A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Ion Alexandrescu.Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.Participarea României la schimburile economice internaţionale (1949 – 2002) BIBLIOGRAFIE . Editura Paideia.Activitatea principalelor partide politice după înfăptuirea actului de la 23 august 1944 . Istoria românilor în secolul XX.România în sistemul tratatelor de prietenie şi asistenţă mutuală al ţărilor europene aflate sub dominaţia Uniunii Sovietice . făurite în 1918 . Enciclopedia de istorie a Romaniei. Partidele politice din România (1918 – 1953) PROBLEMELE .Nivelul dezvoltării economico – sociale a României la sfârşitul deceniului al IV – lea al secolului XX .Jean Francois Soulet.Legiferarea şi înfăptuirea reformei agrare şi a votului universal.Lichidare sistemului pluripartidist în România postbelică . 1998 . Bucureşti 1991.Coordonate geopolitice şi geostrategice ale României în anii 1949 – 1964 .Guvernările naţional – liberale şi national – ţărăniste în perioada interbelică . Iaşi. Bucureşti 1999 .

1968. Istoria contemporană a românilor 1918-1945 Istoria contemporană a românilor 1945Istoria contemporană universală 1918-1945 Istoria contemporană universală 1945Istoria religiilor Istoria relaţiilor internaţionale Istoria ţărilor din Asia. 5 . FACULTATEA DE ISTORIE RECTOR.. Din primăvară până în toamnă. 8 . 1958. crt. 6 . Retragerea trupelor sovietice.2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 264 24 24 24 24 24 24 12 12 168 48 48 48 48 24 24 48 48 24 36 36 408 DISCIPLINE FACULTATIVE .1 E2 E2 E2 E2 E2 E2 6 Ex. 3 .România. 11. Africa si America Latina Istoria românilor de peste hotare Instituţii Europene Instituţii Europene TOTAL ORE DISCIPLINE OBLIGATORII 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 1 7 E1 E1 E1 E1 E1 5 Ex. II Forma de verificare sem I sem II Număr ore curs sem total DISCIPLINE OBLIGATORII 1 . Bucureşti.2005 Nr. 7 . Africa si America Latina Istoria ţărilor din Asia. 4 . 9 . Editura Rao. Ioan Scurtu. 2 .Mihai Retegan. Forma de învăţământ: CURSURI DE ZI Durata studiilor: 4 ani PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Pentru anul IV 2004 . 10. Sem. coord. 1996 . 1998 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” Aprob. I DENUMIREA DISCIPLINEI C S C S Sem. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti.

Constituirea statului unitar român . univ.Supplex Libellus Valachorum (1791) Conţinutul şi caracterizarea documentului . Crişanei şi Maramureşului cu Patria mamă.Cauzele şi forţele sociale participante la ridicarea din 1784 – 1785 .Participarea armatei române la războiul din 1877 . 3C2 12 28 28 56 124 24 24 36 28 28 56 148 * Practica pedagogică se efectuează câte patru ore pe săptămână în anul IV.Participarea armatei române la primul război mondial.1.Tudor Vladimirescu şi Gh.Independenţa României – obiectivul major al diplomatiei romaneşti (1866 – 1878) . 3.1878 . Aceasta se încheie cu o notă (colocviu) acordată pe baza activităţii studenţilor în timpul practicii. DECAN. Procesul revoluţionar în Ţările Române la sfârşitul secolului al XVIII – lea prima jumătate a secolului al XIX . Ion ALEXANDRESCU UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR – PROBĂ SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. dr. Banatului. Educaţie interculturală Istoria Bisericii Române Demografie istorică Practica pedagogică* TOTAL ORE DISCIPLINE FACULTATIVE 1 - 2 4 4 2 2 5 2 E1 C1 1E1 1C1 C2 C2 C2 1E1. semestrul I . Prof. 2. Importanţa Marii Adunări de la Alba iulia – 1 Decembrie 1918 BIBLIOGRAFIE .Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu Patria mamă . Semnificaţia acesteia pentru reîntregirea neamului .Programul revoluţiei române din 1848 – 1849 – temelie ideologică pentru edificarea României moderne 2.Mesajul revoluţiei paşoptiste şi continuarea luptei pentru Unirea Principatelor (1848 – 1859) . Lazăr în revoluţia română de la 1821 .lea (1784 – 1848) . 4.Unirea Ardealului .Programul revoluţiei române de la 1821 .

Editura Scrisul Românesc. Editura Academiei. Cluj. p. Supplex Libellus Valachorum. Bucureşti 1993 Constantin Corbu.PROBA SCRISĂ EXAMENUL DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Particularităţi şi trăsături comune . Răscoala lui Horea. (1774 – 1848). cu adăugiri şi precizări.II (1993) Ştefan Pascu. Retegan. Bălcescu”.Partide de extremă dreaptă în diverse ţări 3.I (1986).D. Iscru. I. Bucureşti 2000 G. Independenţa naţionlă a României. ediţia a III – a. I. Opere. Editura Ştiinţifică. Botoran – M. Craiova 1973 Stelian Neagoe. Bucureşti 1997 Vasile Manciu. ediţie nouă. vol.D. Alianţe politico – militare în secolul al XX – lea . Prodan. Editura Ştiinţifică. Bucureşti (orice ediţie) D.Problema dezarmării la S. 1983 D. Forme de organizare a păcii în secolul al XX – lea . Bucureşti 1982. Editura “N. Bălcescu”. Editura Academiei. Bălcescu. Rolul ţărănimii în istoria României. De la Tudor Vladimirescu la răscoala din 1907.Societatea Naţiunilor faţă de conciliatorişti şi revizionişti. vol.Fascismul italian şi naţional – socialismul german. Adăniloaie.Crearea Societăţii Naţiunilor . Istoria modernă a Românilor. Isar. Revoluţia Română din 1848 – 1849. Bucureşti 2001 G. vol. Ce este Transilvania.Problema reparaţiilor . Iscru. . în volumul Vasile Manciu.- - N. Editura “N. Editura Fundaţiei “România de mâine “. Făurirea României mari.N. Prodan.Conceptul de fascism . Bucureşti 1986 N. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.D. Bucureşti 1984 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE CONTEMPORANĂ UNIVERSALĂ . Revoluţia Română din 1821. 96 – 115 N. vol. condusă de Tudor Vladimirescu. Acţiunea diplomatică a României pentru pregătirea proclamării independenţei. Bucureşti 1982 p. II. Istoria unirii românilor. 107 – 118 C. vol. Extremismul de dreapta în perioada interbelică . faţă de pacifişti şi agresori 2.

1919 – 1929. M. Gheorghe. Impactul lor asupra evoluţiei economico – sociale şi politice a României . Nicolae. Activitatea politică pe plan extern a României după al II – lea război mondial (1944 – 2002) 3. Documente diplomatice. Bucureşti.N.A. 1967 .Premisele economico – sociale şi politice ale dezvoltării României Mari.Iacobescu. . 1967 . C. Relaţii Internaţionale în acte şi documente.. Viaţa economică şi socială în România în anii 1918 – 1947 2. Editura Dalloz. 1983 UNIVERSITATE CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA CONTEMPORANĂ A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. 3 vol. Constantin.Matei. A..Alianţa anglo – franceză . Histoire diplomatique de 1919 a nos jours.Legiferarea şi înfăptuirea reformei agrare şi a votului universal.Alianţa anglo – franco – americano – sovietică (Naţiunile Unite) . Editura Didactică şi pedagogică.E. Editura Academiei. Editura Stiinţifică. Germania nazistă. Paris. Bucureşti 1988 .S.N.Refacerea economică şi constituirea cadrului instituţional al mişcării economiei naţionale (1919 – 1925) .Mica Antantă şi Înţelegerea Balcanică . Zamfir. Nicolae. Bucureşti 1971 . Bucureşti. Enzo. 1970 .E.R.O. Partidele politice din România (1918 – 1953) PROBLEMELE ..Z. făurite în 1918 . Editura Politică. editia a II – a. Bădescu Gh.Antanta şi Puterile Centrale .U. 1957/ ediţia a V – a. 1969 .O.Vianu..Titulescu. . Al.Tratatul de neagresiune dintre Germania şi U. Editura Politică. Zorin.T.Titulescu..Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord . Discursuri. J – B..Axa Roma – Berlin şi Pactul Anticomintern . 1976. Bucureşti. Bucureşti 1974. România şi societatea Naţiunilor.S. Organizaţia Tratatului de la Varşovia BIBLIOGRAFIE .Duroselle. S.Colloti. Buşe.S. Dezarmarea în contextul problemelor internaţionale şi atitudinea României (1929 – 1934).Organizaţia Pactului Atlanticului de Nord (NATO).

Bucureşti 1986 . Bucureşti.Activitatea principalelor partide politice după înfăptuirea actului de la 23 august 1944 . acad. Editura Didactică şi Pedagogică. editia a III – a. Editura Polirom. Bucureşti 1999 .România.1968. Retragerea trupelor sovietice.România în sistemul tratatelor de prietenie şi asistenţă mutuală al ţărilor europene aflate sub dominaţia Uniunii Sovietice .. Enciclopedia de istorie a Romaniei. p. Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre.Ioan Scurtu. Din primăvară până în toamnă. 2002 . 1996 .. Editura Academiei Române.91 . Gheorghe Buzatu. Bucureşti. Istoria românilor în secolul XX. 1998 . Editura Rao. Tudorel Postolache). Editura Paideia. Bucureşti 1991. Ion Mamina.Coordonate geopolitice şi geostrategice ale României în anii 1949 – 1964 .Impactul prevederilor Convenţiei de armistiţiu din septembrie 1944 şi ale Tratatului de pace din 1947 asupra evoluţiei economico – sociale a României .Mihai Retegan. Ioan Scurtu. Economia României în primii ani postbelici (1945 – 1947).Nivelul dezvoltării economico – sociale a României la sfârşitul deceniului al IV – lea al secolului XX . Editura Meronia. (coord.Participarea României la schimburile economice internaţionale (1949 – 2002) BIBLIOGRAFIE .Guvernările naţional – liberale şi national – ţărăniste în perioada interbelică .Ion Alexandrescu. Ion Alexandrescu. coord.Economia României – Secolul XX. 1998 .Ioan Scurtu.Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.Lichidare sistemului pluripartidist în România postbelică .197 . Iaşi.Carol al II – lea şi partidele politice din România .Caracteristicile vieţii politice în primul deceniu după Marea Unire . Ion Bulei.Consecinţele social – economice şi politice ale rapturilor teritoriale din iunie – septembrie 1940 . 1958.Jean Francois Soulet. Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful