P. 1
tematica licenta

tematica licenta

|Views: 42|Likes:
Published by Dobre Mihaela

More info:

Published by: Dobre Mihaela on Nov 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE

ISTORIA VECHE A ROMÂNILOR - PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ - SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Societatea în epoca pietrei - Culturi - Caracteristici ale industriei litice şi din materii dure animale. Paleoeconomie, habitat, viaţă spirituală 2. Civilizatia geto - dacică - Geneza celei de–a doua epoci a fierului - Izvoare literare referitoare la geto – daci - Cultura materială, economie, habitat, structuri proto – urbane, sisteme de fortificaţie 3. Romanizarea - Organizarea provinciilor Dacia şi Moesia - Autohtoni şi colonişti - Coordonatele romanizării: spaţiu, cultură materială, limbă, viaţă spirituală BIBLIOGRAFIE 1. Societatea în epoca pietrei (paleolitic, epipaleolitic, mezolitic) - Petrescu – Dîmboviţa M, Vulpe Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. I, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Moldovei, vol I/1 – I/2, Editura Satya Say, Bucureşti, 1996 - 1998 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Dobrogei, Editura Satya Say, Bucureşti, 1999 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul cuprins între Carpaţi şi Dunăre, Editura Agir, Bucureşti, 2002 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Transilvaniei, Editura Agir, Bucureşti, 2002 2. Civilizaţia geto - dacică - Petrescu – Dâmboviţa M., Vulpe Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. I, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 - Crişan I. H., Civilizaţia geto – dacilor, Editura Meridiane, Bucureşti, 1993 - Preda C. (coordonator), Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, vol. I – III, A – Q, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994 – 1999 - Daicovici H., Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Editura Dacia, Cluj, 1972 3. Romanizarea Daciei - Petolescu C. C., Scurtă istorie a Daciei romane, Editura Universităţii, Bucureşti, 1995 - Bârzu L., Continuitatea creaţiei materiale şi spirituale a poporului român pe teritoriul fostei Dacii, Editura Academiei, Bucureşti 1979 - Protase D., Suceveanu Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001

Familia şi căsătoria . Deshayes.A. şamanism . Bucureşti 1980 . dependenţi.Religie. Vechile civilizaţii semitice.Senatul . Bucuresti 1998 . Barnea Al.G. Roma şi destinul ei. Ursu. Bucureşti 1975 . Leveque. Cetatea greaca. Zeii suverani ai indo – europenilor.Raportul dintre metropolă şi colonie 4. Piatkowschi.M. Bârzu . Bucureşti 2001 . Paradisul pierdut. R. 1992 . Bucureşti 2001 . Instituţii politice in Roma republicană . La Dobroudja romaine.Adunările (Centuriata.L. Bucureşti.S. Bohîlţea. Editura Academiei. Fl. Bucureşti 1972 .Statutul femeii . 1991 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA VECHE UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.P.Liberi. curiata. Grimal.. Bucureşti 1988 . Civilizaţia vechiului orient. O istorie a Greciei antice. Sacrul şi profanul. Colonizarea greacă .Cauze şi direcţii . Bârzu. Aventura greacă. Dumezil. Bucureşti. ceremonial.P.. 1996 .Petre Z. slavi 2.Oficianţi. sacrificiu . Societatea orientală .- Suceveanu Al.Religii indo – europene derivate a) – traci – daci – b) – italici şi romani c) – celţi şi celtiberi d) – germani.L. Moscati.Tipuri de colonii . Bucureşti. Religia în preistorie. sclavi 3. Bucureşti 1985 . tributa) . Religia în preistorie . magie.J.Magistraturile BIBLIOGRAFIE . Eliade.

Bucureşti 1999 . Brâncoveanu şi epoca sa. cnezate româneşti). Evoluţia structurii politice pe teritoriul carpato – danubiano – pontic în evul mediu - - Formaţiuni politice la finele mileniului I creştin şi la începutul mileniului următor (voievodate. III – IV – V. Structuri demo – economice şi social politice. 1992 .Istoria Românilor. P. Panait. şi evoluţia lor. Bucureşti. constituirea statelor medievale româneşti la mijlocul secolului XIV Caracteristicile principale ale procesului de unificare în ţările române sub Mihai Viteazul. Sfatul românesc şi Adunarea Stărilor în Principatele Române. Domnia în Ţările Române. Instituţii medievale din Ţările Române Instituţiile centrale (domnia. 2001 – 2002 . M. Cultura în ţările române în secolele XVII – XVIII .Primele tipărituri în limba română şi rolul lor în afirmarea culturii româneşti medievale . Bucureşti. vol. 1964 . Panaitescu.jupânate.Mihai Andreescu. Brătianu. adunările de stări) Instituţii fudamentale ale Obştii săteşti medievale 2. Bucureşti. 1995 . Bucureşti.Gh.Panait I.Ştefan Olteanu. Bucureşti. Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldova.UNIVERSITATEA CREŞTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MEDIE A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.P. sfatul domnesc. 3. ţări. Ionescu. Societatea carpato – danubiano – pontică în secolele IV – XI.Conştiinţa unităţii etnice a poporului român reflectat în opera cronicarilor noştri din secolele XVII – XVIII BIBLIOGRAFIE .1969 . Editura Academiei.

Reevaluarea concepţiei despre om – natură şi societate în secolul XIII european.Monarhia absolută.Monarhia reprezentativă în Europa . Bucureşti 1991 .Il. elemente fundamentale ale structurii societăţii medievale occidentale . “Revista Istorică” nr. Cultură şi ideologie în Europa occidentală. secolele XI – XVI .G. Bucureşti 1998 .Structuri sociale şi proprietaea funciară în imperiul Otoman şi Orientul Îndepărtat 3. 1988 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE MEDIE UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Căzan. Mousinier.Categorii ale ţărănimii în Evul mediu occidental .Beneficiul. Civilizaţia medievală. Bucureşti 1996 .R. Anglia. nr. 4/2001.Analele universităţii creştine “Dimitrie Cantemir”.N. Editura Universităţii Dimitrie Cantemir. feudul şi vasalitatea.Oraşul medieval în Europa occidentală (categorii sociale.Fl. Civilizaţia Occidentului Medieval. 5/1986 .( Franţa. Toderaşcu.. pag 9 – 21 . Structuri sociale şi evoluţia proprietăţii . Căzan. Bucureşti 1971 . Brătianu.Marc Bloch.Instaurarea monarhiei “ de drept divin” – implicaţii politice şi ideologice . Bucureşti.Monarhia vasalică şi centralizarea statului în Anglia şi Franţa .Umanismul civic florentin .Umanism în spaţiul german .Halie Inalcik. trăsături generale şi evoluţii specifice. organizare de breaslă) .seria istorie.Umanismul creştin reflectat în învăţământ.Imperiul şi papalitatea între secolele X – XVI 2. literatura şi arta . Spania. Evoluţia statului în Europa occidentală. Monarhia absolută în Europa. pag.Aques Le Gof. Bucureşti 1999 . Adunările de stări în Europa centrală şi de sud – est.Arta renaşterii BIBLIOGRAFIE . lupta pentru emancipare urbană. secolele VIII – XVI . 138 – 149. Unitatea Românească medievală. Imperiul otoman în epoca clasică. Societatea feudală. Rusia) . Bucureşti 1997 . nr 3/1999.

p. 96 – 115 N. Oţetea. ediţia a III – a. Bucureşti 1982. Istoria modernă a Românilor.J. Lazăr în revoluţia română de la 1821 . Bucureşti 1982 . Bucureşti 2000 G. Opere. Bucureşti 1994 . în volumul Vasile Manciu.Tudor Vladimirescu şi Gh.Supplex Libellus Valachorum (1791) Conţinutul şi caracterizarea documentului .Programul revoluţiei române din 1848 – 1849 – temelie ideologică pentru edificarea României moderne 2. Civilizaţia renaşterii. Banatului. Retegan.D.Participarea armatei române la primul război mondial.lea (1784 – 1848) . Editura Scrisul Românesc. vol.R.D. Bălcescu. Manolescu. Societatea feudală. Procesul revoluţionar în Ţările Române la sfârşitul secolului al XVIII – lea prima jumătate a secolului al XIX . Independenţa naţionlă a României. vol.Participarea armatei române la războiul din 1877 .. Iscru. Bucureşti 1982 p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura “N.I (1986).Independenţa României – obiectivul major al diplomatiei romaneşti (1866 – 1878) . vol. Editura “N. De la Tudor Vladimirescu la răscoala din 1907. Adăniloaie. Bălcescu”. Crişanei şi Maramureşului cu Patria mamă. Oraşul medieval. Istoria unirii românilor. Bucureşti 1986 N. Rolul ţărănimii în istoria României. Revoluţia Română din 1848 – 1849. Revoluţia Română din 1821. vol. Manolescu. Bucureşti 1967 . vol. Craiova 1973 Stelian Neagoe. Delumean.Programul revoluţiei române de la 1821 .Mesajul revoluţiei paşoptiste şi continuarea luptei pentru Unirea Principatelor (1848 – 1859) .Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu Patria mamă .1878 . Iscru. Isar.II (1993) . Acţiunea diplomatică a României pentru pregătirea proclamării independenţei. Bălcescu”. Editura Academiei. Semnificaţia acesteia pentru reîntregirea neamului . 107 – 118 C. Bucureşti 2001 G. Făurirea României mari.Cauzele şi forţele sociale participante la ridicarea din 1784 – 1785 . II. Renaşterea şi Reforma. I. (1774 – 1848). condusă de Tudor Vladimirescu. Constituirea statului unitar român .R. Importanţa Marii Adunări de la Alba iulia – 1 Decembrie 1918 BIBLIOGRAFIE - - N. Bucureşti 1993 Constantin Corbu. I şi II. Bucureşti 1997 Vasile Manciu. Editura Academiei. Bucureşti 1992 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR – PROBĂ SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.A.Unirea Ardealului . Editura Fundaţiei “România de mâine “. Botoran – M.

E. vol. III – IV . administrative. Tarle. Bucureşti (orice ediţie) D. Bucureşti 1962 . Napoleon.F. Editura Humanitas. Iaşi. Editura All. vol I – III. Montesquieu. Editura Ştiinţifică. Editura Institutul European. egalitatea. Bucureşti 1984 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE MODERNĂ UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Editura Institutului European. Chaum. Iaşi 1994 . Bucureşti 1957 . Răscoala lui Horea. Furet. Yub. 1992 .Iluminismul şi reformele social – politice (Franţa Prusia.instrucţia publică) şi aplicarea lor în statele satelite . Ce este Transilvania.Adriana Stiles. Editura Ştiinţifică.Al. La sfârşit de ciclu. Iaşi. Bucureşti 1964 . cu adăugiri şi precizări. Cluj.De la monarhia absolută la monarhia constituţională . Revoluţia franceză. Prodan. Voltaire.Revoluţiile europene în epoca modernă . vol. Imperiul habsburgic. Berstein.Benjamin Constant.Structuri statale Europene în “epoca napoloneoniană” . vol.Jean Jaques Rousseau. Editura Ştiinţifică. juridice. Bucureşti 1957 .1848 şi Europa naţiunilor moderne 2.S. Editura Institutul European. 1983 D. Bucureşti 1994 . 1996 . legislaţie civilă şi comercială. Reflecţii asupra revoluţiei franceze.Instituţiile civile ale Imperiului (politice. Soboul. Istoria Europei. suveranitatea poporului) 3.Originile iluminismului şi principalii săi fondatori (John Locke. Civilizaţia Europei în secolul Luminilor.Liberalismul – fundament ideologic al revoluţiilor europene . Editura Ştiinţifică. Supplex Libellus Valachorum.V. Despre libertate la antici şi la moderni. I. Napoleon. P Milza. naţionalismul . Prodan.Editura Meridiane 1986.Editura pentru literatură universală. 1998. Ch.- Ştefan Pascu. Editura Ştiinţifică. Despre impactul Revoluţiei franceze. a societăţii şi a instituţiilor feudale . Mureşan.A. Despre spiritul legilor. Franţa şi Europa. Rusia) în perioada sfârşitului secolului al XVIII – lea şi prima jumătate a secolului al XIX – lea . I – II . Editura Ştiinţifică.Criza economiei. principiul ereditar.Motivele lui Napoleon pentru crearea Imperiului (Imperiul universal.C. Contractul social.Montesquieu. ediţie nouă.Codul Napoleon şi ecoul său în statele europene BIBLIOGRAFIE . statele satelite) .P.Napoleon şi Primul Imperiu francez (1804 – 1814) . Revoluţia burgheză din anglia. Jean Jaques Rousseau) -Noile idei social – politice (libertatea.Napoleon şi teritoriile cucerite (teritoriile anexate. 1964 .

Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord .T. tome VIII – IX . C.Titulescu. 1967 .E.Antanta şi Puterile Centrale .Ernest Lavisse.. 1983 .Vianu. Buşe. Documente diplomatice.O. Discursuri. Zorin.Mica Antantă şi Înţelegerea Balcanică .S.U. 3 vol.Iacobescu. 1976..Problema dezarmării la S. Bucureşti 1974. Nicolae. Bucureşti 1971 . Nicolae. Historie Generale du IV – em siecle a nos jours. . Bucureşti. 1925. Particularităţi şi trăsături comune . Bucureşti 1988 .Axa Roma – Berlin şi Pactul Anticomintern .Problema reparaţiilor . Alfred Rambaud.R. Paris. J – B. Constantin.S. România şi societatea Naţiunilor. Forme de organizare a păcii în secolul al XX – lea . editia a II – a. Paris..Fascismul italian şi naţional – socialismul german. Editura Dalloz.Tratatul de neagresiune dintre Germania şi U.Crearea Societăţii Naţiunilor . . Larousse. Editura Politică.Conceptul de fascism .Colloti. .Z. M. Al. S.Organizaţia Pactului Atlanticului de Nord (NATO)..Alianţa anglo – franco – americano – sovietică (Naţiunile Unite) .Alianţa anglo – franceză .E. Editura Politică.Titulescu. 1967 .Societatea Naţiunilor faţă de conciliatorişti şi revizionişti. Histoire diplomatique de 1919 a nos jours. A. 1957/ ediţia a V – a. faţă de pacifişti şi agresori 2.. Organizaţia Tratatului de la Varşovia BIBLIOGRAFIE . Zamfir. 1969 . Dezarmarea în contextul problemelor internaţionale şi atitudinea României (1929 – 1934). 1919 – 1929.A.Matei.N. Bădescu Gh. Germania nazistă.N.Partide de extremă dreaptă în diverse ţări 3. Extremismul de dreapta în perioada interbelică . 1970 . Enzo. 1965 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE CONTEMPORANĂ UNIVERSALĂ . Relaţii Internaţionale în acte şi documente. Editura Stiinţifică.S. Gheorghe. Bucureşti. Bucureşti. Alianţe politico – militare în secolul al XX – lea .O.Dictionaire de la revolution et de l’empire.N. Armand Colin. Editura Academiei..PROBA SCRISĂ EXAMENUL DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Paris. Editura Didactică şi pedagogică.D.Duroselle.

1998 .Legiferarea şi înfăptuirea reformei agrare şi a votului universal. Editura Academiei Române.Ioan Scurtu. Editura Paideia..Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. (coord.Ioan Scurtu. Enciclopedia de istorie a Romaniei. Ion Bulei.Carol al II – lea şi partidele politice din România .Jean Francois Soulet.197 . Activitatea politică pe plan extern a României după al II – lea război mondial (1944 – 2002) 3.91 . Editura Polirom.Activitatea principalelor partide politice după înfăptuirea actului de la 23 august 1944 .Premisele economico – sociale şi politice ale dezvoltării României Mari.Consecinţele social – economice şi politice ale rapturilor teritoriale din iunie – septembrie 1940 . Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre. Tudorel Postolache). editia a III – a. Impactul lor asupra evoluţiei economico – sociale şi politice a României .UNIVERSITATE CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA CONTEMPORANĂ A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Editura Meronia.Coordonate geopolitice şi geostrategice ale României în anii 1949 – 1964 . Bucureşti 1999 . Viaţa economică şi socială în România în anii 1918 – 1947 2.Ion Alexandrescu. Ion Mamina. Iaşi. 2002 . Economia României în primii ani postbelici (1945 – 1947). Istoria românilor în secolul XX.Caracteristicile vieţii politice în primul deceniu după Marea Unire .Refacerea economică şi constituirea cadrului instituţional al mişcării economiei naţionale (1919 – 1925) .Impactul prevederilor Convenţiei de armistiţiu din septembrie 1944 şi ale Tratatului de pace din 1947 asupra evoluţiei economico – sociale a României .Lichidare sistemului pluripartidist în România postbelică . Bucureşti 1986 .Nivelul dezvoltării economico – sociale a României la sfârşitul deceniului al IV – lea al secolului XX . Ion Alexandrescu. Gheorghe Buzatu. făurite în 1918 . Bucureşti.Guvernările naţional – liberale şi national – ţărăniste în perioada interbelică . Bucureşti 1991.Participarea României la schimburile economice internaţionale (1949 – 2002) BIBLIOGRAFIE . Partidele politice din România (1918 – 1953) PROBLEMELE . p. acad.Economia României – Secolul XX.România în sistemul tratatelor de prietenie şi asistenţă mutuală al ţărilor europene aflate sub dominaţia Uniunii Sovietice .

7 .1 E2 E2 E2 E2 E2 E2 6 Ex. 11. 10. Editura Rao. Africa si America Latina Istoria ţărilor din Asia. 9 . 1958. crt.1968. 5 . coord. Africa si America Latina Istoria românilor de peste hotare Instituţii Europene Instituţii Europene TOTAL ORE DISCIPLINE OBLIGATORII 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 1 7 E1 E1 E1 E1 E1 5 Ex. Din primăvară până în toamnă. Editura Didactică şi Pedagogică. Ioan Scurtu. 6 . FACULTATEA DE ISTORIE RECTOR. Forma de învăţământ: CURSURI DE ZI Durata studiilor: 4 ani PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Pentru anul IV 2004 .. Bucureşti. 8 . 3 . 2 .2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 264 24 24 24 24 24 24 12 12 168 48 48 48 48 24 24 48 48 24 36 36 408 DISCIPLINE FACULTATIVE . Istoria contemporană a românilor 1918-1945 Istoria contemporană a românilor 1945Istoria contemporană universală 1918-1945 Istoria contemporană universală 1945Istoria religiilor Istoria relaţiilor internaţionale Istoria ţărilor din Asia. I DENUMIREA DISCIPLINEI C S C S Sem.România. II Forma de verificare sem I sem II Număr ore curs sem total DISCIPLINE OBLIGATORII 1 . 4 . 1996 . Bucureşti. 1998 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” Aprob. Sem.Mihai Retegan.2005 Nr. Retragerea trupelor sovietice.

Unirea Ardealului .Participarea armatei române la războiul din 1877 . dr. Constituirea statului unitar român . Educaţie interculturală Istoria Bisericii Române Demografie istorică Practica pedagogică* TOTAL ORE DISCIPLINE FACULTATIVE 1 - 2 4 4 2 2 5 2 E1 C1 1E1 1C1 C2 C2 C2 1E1.Programul revoluţiei române de la 1821 .Participarea armatei române la primul război mondial. 4.Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu Patria mamă . DECAN.Mesajul revoluţiei paşoptiste şi continuarea luptei pentru Unirea Principatelor (1848 – 1859) .Independenţa României – obiectivul major al diplomatiei romaneşti (1866 – 1878) . 3C2 12 28 28 56 124 24 24 36 28 28 56 148 * Practica pedagogică se efectuează câte patru ore pe săptămână în anul IV. semestrul I .Tudor Vladimirescu şi Gh.Supplex Libellus Valachorum (1791) Conţinutul şi caracterizarea documentului . univ. Prof. Banatului. 3.Programul revoluţiei române din 1848 – 1849 – temelie ideologică pentru edificarea României moderne 2.1878 . Crişanei şi Maramureşului cu Patria mamă. Lazăr în revoluţia română de la 1821 . 2.lea (1784 – 1848) .1.Cauzele şi forţele sociale participante la ridicarea din 1784 – 1785 . Ion ALEXANDRESCU UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR – PROBĂ SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Aceasta se încheie cu o notă (colocviu) acordată pe baza activităţii studenţilor în timpul practicii. Importanţa Marii Adunări de la Alba iulia – 1 Decembrie 1918 BIBLIOGRAFIE . Procesul revoluţionar în Ţările Române la sfârşitul secolului al XVIII – lea prima jumătate a secolului al XIX . Semnificaţia acesteia pentru reîntregirea neamului .

Editura Fundaţiei “România de mâine “. vol. Editura Academiei. Bucureşti 2000 G. Ce este Transilvania.Partide de extremă dreaptă în diverse ţări 3.D. Răscoala lui Horea. ediţie nouă. Botoran – M. Bălcescu. faţă de pacifişti şi agresori 2. Editura Ştiinţifică. I. Editura Academiei. vol.N. Iscru.Problema dezarmării la S. Bucureşti 1993 Constantin Corbu. Revoluţia Română din 1848 – 1849. Iscru. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Scrisul Românesc. Prodan. I. 96 – 115 N.PROBA SCRISĂ EXAMENUL DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Bălcescu”. Bucureşti 1984 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE CONTEMPORANĂ UNIVERSALĂ .II (1993) Ştefan Pascu. Bucureşti 1997 Vasile Manciu. Particularităţi şi trăsături comune . Independenţa naţionlă a României. Bălcescu”. Cluj.Problema reparaţiilor . Opere. Prodan. vol. p. Istoria unirii românilor. Supplex Libellus Valachorum. (1774 – 1848). 1983 D.D. De la Tudor Vladimirescu la răscoala din 1907. Editura “N. Forme de organizare a păcii în secolul al XX – lea . . condusă de Tudor Vladimirescu.Conceptul de fascism . Editura “N. Bucureşti 2001 G. Bucureşti 1982. Adăniloaie. Bucureşti 1986 N. Bucureşti (orice ediţie) D. Isar. 107 – 118 C.- - N. cu adăugiri şi precizări. Editura Ştiinţifică.D. Bucureşti 1982 p.Fascismul italian şi naţional – socialismul german. II. Retegan. Istoria modernă a Românilor. Revoluţia Română din 1821. Acţiunea diplomatică a României pentru pregătirea proclamării independenţei. vol. vol.Crearea Societăţii Naţiunilor . Alianţe politico – militare în secolul al XX – lea . în volumul Vasile Manciu.Societatea Naţiunilor faţă de conciliatorişti şi revizionişti.I (1986). Extremismul de dreapta în perioada interbelică . Rolul ţărănimii în istoria României. Făurirea României mari. Craiova 1973 Stelian Neagoe. ediţia a III – a.

editia a II – a.N. M.O. Bucureşti. Buşe. Enzo.Colloti. Relaţii Internaţionale în acte şi documente.Legiferarea şi înfăptuirea reformei agrare şi a votului universal. Nicolae.Titulescu. . Viaţa economică şi socială în România în anii 1918 – 1947 2. 1957/ ediţia a V – a..Z.Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord . Paris.Refacerea economică şi constituirea cadrului instituţional al mişcării economiei naţionale (1919 – 1925) . J – B. Nicolae.Axa Roma – Berlin şi Pactul Anticomintern . Discursuri.O. Zorin. Activitatea politică pe plan extern a României după al II – lea război mondial (1944 – 2002) 3.Mica Antantă şi Înţelegerea Balcanică . 1967 .Alianţa anglo – franceză .E. Zamfir. C.. 1976.Vianu. Gheorghe.Iacobescu. Bucureşti 1971 . Constantin.Titulescu. Organizaţia Tratatului de la Varşovia BIBLIOGRAFIE . Germania nazistă.Alianţa anglo – franco – americano – sovietică (Naţiunile Unite) .Matei. Partidele politice din România (1918 – 1953) PROBLEMELE . făurite în 1918 . 1967 . Editura Dalloz. Al. Editura Didactică şi pedagogică.E.Premisele economico – sociale şi politice ale dezvoltării României Mari. Editura Academiei. 1970 . Editura Politică.S.. Impactul lor asupra evoluţiei economico – sociale şi politice a României .N. 1969 . Bucureşti 1974.Organizaţia Pactului Atlanticului de Nord (NATO). Dezarmarea în contextul problemelor internaţionale şi atitudinea României (1929 – 1934).A. S. A.U. România şi societatea Naţiunilor.Tratatul de neagresiune dintre Germania şi U. Bucureşti 1988 .T. Bucureşti. Histoire diplomatique de 1919 a nos jours. Bucureşti. Bădescu Gh..S.S. .Antanta şi Puterile Centrale . Documente diplomatice.R.Duroselle. 1919 – 1929. Editura Politică. 3 vol.. Editura Stiinţifică.. 1983 UNIVERSITATE CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA CONTEMPORANĂ A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.

Editura Rao. 2002 . 1996 . Editura Didactică şi Pedagogică. Editura Paideia. Gheorghe Buzatu. Bucureşti.197 .România în sistemul tratatelor de prietenie şi asistenţă mutuală al ţărilor europene aflate sub dominaţia Uniunii Sovietice .Carol al II – lea şi partidele politice din România . Tudorel Postolache). Editura Polirom. 1998 . Retragerea trupelor sovietice. Bucureşti. Bucureşti 1999 .Participarea României la schimburile economice internaţionale (1949 – 2002) BIBLIOGRAFIE . (coord. Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre.România. coord.. 1998 .Ion Alexandrescu.91 . Enciclopedia de istorie a Romaniei. Ion Bulei. Bucureşti.Economia României – Secolul XX.Mihai Retegan.Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Din primăvară până în toamnă. Ion Mamina.Ioan Scurtu. Ioan Scurtu.Impactul prevederilor Convenţiei de armistiţiu din septembrie 1944 şi ale Tratatului de pace din 1947 asupra evoluţiei economico – sociale a României . acad.Ioan Scurtu. editia a III – a. Bucureşti 1986 . Istoria românilor în secolul XX.Caracteristicile vieţii politice în primul deceniu după Marea Unire .Activitatea principalelor partide politice după înfăptuirea actului de la 23 august 1944 .Lichidare sistemului pluripartidist în România postbelică . Iaşi. Bucureşti 1991.Jean Francois Soulet.Coordonate geopolitice şi geostrategice ale României în anii 1949 – 1964 . p. Economia României în primii ani postbelici (1945 – 1947).Nivelul dezvoltării economico – sociale a României la sfârşitul deceniului al IV – lea al secolului XX . 1958.1968. Editura Academiei Române.Guvernările naţional – liberale şi national – ţărăniste în perioada interbelică ..Consecinţele social – economice şi politice ale rapturilor teritoriale din iunie – septembrie 1940 . Ion Alexandrescu. Editura Meronia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->