UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE

ISTORIA VECHE A ROMÂNILOR - PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ - SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Societatea în epoca pietrei - Culturi - Caracteristici ale industriei litice şi din materii dure animale. Paleoeconomie, habitat, viaţă spirituală 2. Civilizatia geto - dacică - Geneza celei de–a doua epoci a fierului - Izvoare literare referitoare la geto – daci - Cultura materială, economie, habitat, structuri proto – urbane, sisteme de fortificaţie 3. Romanizarea - Organizarea provinciilor Dacia şi Moesia - Autohtoni şi colonişti - Coordonatele romanizării: spaţiu, cultură materială, limbă, viaţă spirituală BIBLIOGRAFIE 1. Societatea în epoca pietrei (paleolitic, epipaleolitic, mezolitic) - Petrescu – Dîmboviţa M, Vulpe Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. I, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Moldovei, vol I/1 – I/2, Editura Satya Say, Bucureşti, 1996 - 1998 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Dobrogei, Editura Satya Say, Bucureşti, 1999 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul cuprins între Carpaţi şi Dunăre, Editura Agir, Bucureşti, 2002 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Transilvaniei, Editura Agir, Bucureşti, 2002 2. Civilizaţia geto - dacică - Petrescu – Dâmboviţa M., Vulpe Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. I, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 - Crişan I. H., Civilizaţia geto – dacilor, Editura Meridiane, Bucureşti, 1993 - Preda C. (coordonator), Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, vol. I – III, A – Q, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994 – 1999 - Daicovici H., Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Editura Dacia, Cluj, 1972 3. Romanizarea Daciei - Petolescu C. C., Scurtă istorie a Daciei romane, Editura Universităţii, Bucureşti, 1995 - Bârzu L., Continuitatea creaţiei materiale şi spirituale a poporului român pe teritoriul fostei Dacii, Editura Academiei, Bucureşti 1979 - Protase D., Suceveanu Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001

slavi 2. Cetatea greaca. Grimal. Roma şi destinul ei.P.G.Magistraturile BIBLIOGRAFIE . 1991 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA VECHE UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.Senatul . Bucureşti 1985 .Familia şi căsătoria . Bucureşti 1972 .P. Leveque.- Suceveanu Al. Bucureşti. Piatkowschi.A. Bucureşti 1975 . Bucureşti. Moscati. 1992 . R. Ursu. La Dobroudja romaine. 1996 .Cauze şi direcţii . Paradisul pierdut. Colonizarea greacă . sclavi 3. Civilizaţia vechiului orient.L. Eliade.Liberi. Bucureşti 2001 . Aventura greacă.Raportul dintre metropolă şi colonie 4. magie. Bucureşti 1988 .Tipuri de colonii .M. Fl.J..S. Bucureşti 1980 . Bohîlţea. Sacrul şi profanul. Bârzu. dependenţi. Religia în preistorie. curiata. O istorie a Greciei antice. Societatea orientală . Dumezil. Bucureşti 2001 . Religia în preistorie .Statutul femeii . Deshayes. şamanism . Bârzu .Adunările (Centuriata. ceremonial. Editura Academiei.Religie. Instituţii politice in Roma republicană . Bucuresti 1998 . Zeii suverani ai indo – europenilor.L.Petre Z. Bucureşti. sacrificiu ..Religii indo – europene derivate a) – traci – daci – b) – italici şi romani c) – celţi şi celtiberi d) – germani. Vechile civilizaţii semitice.Oficianţi. Barnea Al. tributa) .

1995 . Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldova.Panait I. Editura Academiei. vol. Bucureşti.UNIVERSITATEA CREŞTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MEDIE A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Bucureşti.Istoria Românilor. 3. Evoluţia structurii politice pe teritoriul carpato – danubiano – pontic în evul mediu - - Formaţiuni politice la finele mileniului I creştin şi la începutul mileniului următor (voievodate. cnezate româneşti). ţări. Bucureşti.Gh.1969 . Bucureşti.Ştefan Olteanu. Panait. Brâncoveanu şi epoca sa. 1992 .Conştiinţa unităţii etnice a poporului român reflectat în opera cronicarilor noştri din secolele XVII – XVIII BIBLIOGRAFIE . sfatul domnesc.P. Sfatul românesc şi Adunarea Stărilor în Principatele Române. Panaitescu. Societatea carpato – danubiano – pontică în secolele IV – XI. M. P.Mihai Andreescu. Bucureşti 1999 . Bucureşti.jupânate. III – IV – V. Domnia în Ţările Române. Instituţii medievale din Ţările Române Instituţiile centrale (domnia. Cultura în ţările române în secolele XVII – XVIII . constituirea statelor medievale româneşti la mijlocul secolului XIV Caracteristicile principale ale procesului de unificare în ţările române sub Mihai Viteazul. 1964 . 2001 – 2002 . Brătianu. adunările de stări) Instituţii fudamentale ale Obştii săteşti medievale 2. şi evoluţia lor.Primele tipărituri în limba română şi rolul lor în afirmarea culturii româneşti medievale . Structuri demo – economice şi social politice. Ionescu.

nr 3/1999.Structuri sociale şi proprietaea funciară în imperiul Otoman şi Orientul Îndepărtat 3. Bucureşti 1991 . Brătianu. pag. Monarhia absolută în Europa.Beneficiul.Fl. secolele XI – XVI .Il.G. Anglia. Societatea feudală. trăsături generale şi evoluţii specifice. 5/1986 . Editura Universităţii Dimitrie Cantemir. Bucureşti. Civilizaţia Occidentului Medieval. literatura şi arta . Spania. elemente fundamentale ale structurii societăţii medievale occidentale . secolele VIII – XVI . 1988 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE MEDIE UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.Umanismul civic florentin .seria istorie. Căzan. Imperiul otoman în epoca clasică.Categorii ale ţărănimii în Evul mediu occidental . Reevaluarea concepţiei despre om – natură şi societate în secolul XIII european.Instaurarea monarhiei “ de drept divin” – implicaţii politice şi ideologice . feudul şi vasalitatea.N. Căzan.Monarhia vasalică şi centralizarea statului în Anglia şi Franţa . “Revista Istorică” nr.. Bucureşti 1997 .Umanism în spaţiul german .Marc Bloch. 138 – 149.Monarhia reprezentativă în Europa .Oraşul medieval în Europa occidentală (categorii sociale. Cultură şi ideologie în Europa occidentală.Imperiul şi papalitatea între secolele X – XVI 2. lupta pentru emancipare urbană.( Franţa. Toderaşcu. pag 9 – 21 . Bucureşti 1998 .Arta renaşterii BIBLIOGRAFIE . Unitatea Românească medievală.R. 4/2001. Structuri sociale şi evoluţia proprietăţii . Evoluţia statului în Europa occidentală. organizare de breaslă) .Aques Le Gof.Halie Inalcik. Bucureşti 1999 . Bucureşti 1996 . Rusia) .Monarhia absolută.Umanismul creştin reflectat în învăţământ. Bucureşti 1971 . nr. Civilizaţia medievală.Analele universităţii creştine “Dimitrie Cantemir”. Mousinier. Adunările de stări în Europa centrală şi de sud – est.

De la Tudor Vladimirescu la răscoala din 1907. Botoran – M. Craiova 1973 Stelian Neagoe. I..Cauzele şi forţele sociale participante la ridicarea din 1784 – 1785 . Isar. vol.Participarea armatei române la primul război mondial.J.Supplex Libellus Valachorum (1791) Conţinutul şi caracterizarea documentului . Bucureşti 1992 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR – PROBĂ SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.D. vol. vol. Editura Academiei. Editura “N. Bălcescu”. Bucureşti 1993 Constantin Corbu. II. vol. Civilizaţia renaşterii. Istoria modernă a Românilor. Bucureşti 1982 . Editura Fundaţiei “România de mâine “. Bălcescu. Lazăr în revoluţia română de la 1821 . Bucureşti 1997 Vasile Manciu.Programul revoluţiei române de la 1821 . Rolul ţărănimii în istoria României. în volumul Vasile Manciu. Independenţa naţionlă a României. vol.D. I şi II. p. Importanţa Marii Adunări de la Alba iulia – 1 Decembrie 1918 BIBLIOGRAFIE - - N. Manolescu.1878 . Bucureşti 1994 . Revoluţia Română din 1848 – 1849. Delumean. 96 – 115 N. Semnificaţia acesteia pentru reîntregirea neamului . Bălcescu”.lea (1784 – 1848) . 107 – 118 C. Adăniloaie. ediţia a III – a.R.Participarea armatei române la războiul din 1877 . Opere.Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu Patria mamă . Oţetea. Bucureşti 1967 .Mesajul revoluţiei paşoptiste şi continuarea luptei pentru Unirea Principatelor (1848 – 1859) . Bucureşti 2001 G. Bucureşti 2000 G.Tudor Vladimirescu şi Gh. Făurirea României mari. Acţiunea diplomatică a României pentru pregătirea proclamării independenţei. Societatea feudală.Unirea Ardealului . Bucureşti 1982 p. Iscru. Crişanei şi Maramureşului cu Patria mamă.I (1986). Renaşterea şi Reforma. Revoluţia Română din 1821. Istoria unirii românilor. (1774 – 1848). Editura Scrisul Românesc. Manolescu. Banatului.Independenţa României – obiectivul major al diplomatiei romaneşti (1866 – 1878) . Oraşul medieval. Editura “N.A. Bucureşti 1986 N.R.II (1993) .Programul revoluţiei române din 1848 – 1849 – temelie ideologică pentru edificarea României moderne 2. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Constituirea statului unitar român . Editura Academiei. condusă de Tudor Vladimirescu. Bucureşti 1982. Iscru. Procesul revoluţionar în Ţările Române la sfârşitul secolului al XVIII – lea prima jumătate a secolului al XIX . Retegan.

vol. 1998. Yub.P.Editura pentru literatură universală. naţionalismul . Editura Institutul European. Cluj. Editura Institutul European. egalitatea. juridice. Voltaire. Despre spiritul legilor. Editura Ştiinţifică.Originile iluminismului şi principalii săi fondatori (John Locke. Chaum.Montesquieu.Criza economiei. Ce este Transilvania. administrative. Editura Humanitas.Iluminismul şi reformele social – politice (Franţa Prusia. Civilizaţia Europei în secolul Luminilor. I – II . III – IV . Editura Ştiinţifică. La sfârşit de ciclu. vol. Berstein.E. vol. 1996 . 1964 . ediţie nouă. Editura All.De la monarhia absolută la monarhia constituţională .Adriana Stiles. Reflecţii asupra revoluţiei franceze. suveranitatea poporului) 3.A. cu adăugiri şi precizări.Editura Meridiane 1986. Editura Ştiinţifică. Editura Ştiinţifică.Structuri statale Europene în “epoca napoloneoniană” .- Ştefan Pascu. Editura Ştiinţifică. Iaşi 1994 .Codul Napoleon şi ecoul său în statele europene BIBLIOGRAFIE . Napoleon.V. Revoluţia burgheză din anglia. Supplex Libellus Valachorum. Iaşi.Napoleon şi Primul Imperiu francez (1804 – 1814) . Editura Ştiinţifică.Motivele lui Napoleon pentru crearea Imperiului (Imperiul universal. Bucureşti (orice ediţie) D. Jean Jaques Rousseau) -Noile idei social – politice (libertatea. Mureşan. Prodan. Contractul social. Bucureşti 1962 .S. Bucureşti 1957 . Despre impactul Revoluţiei franceze.Instituţiile civile ale Imperiului (politice. Răscoala lui Horea. Franţa şi Europa. Ch.F. P Milza. a societăţii şi a instituţiilor feudale . Bucureşti 1994 . Revoluţia franceză.instrucţia publică) şi aplicarea lor în statele satelite . I. Iaşi.Revoluţiile europene în epoca modernă . Despre libertate la antici şi la moderni.Napoleon şi teritoriile cucerite (teritoriile anexate. principiul ereditar. Imperiul habsburgic. Istoria Europei. Furet. Rusia) în perioada sfârşitului secolului al XVIII – lea şi prima jumătate a secolului al XIX – lea . Montesquieu. Tarle. vol I – III. 1983 D. Prodan.Al. Bucureşti 1984 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE MODERNĂ UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.Jean Jaques Rousseau.C.Benjamin Constant. Bucureşti 1964 . Bucureşti 1957 . legislaţie civilă şi comercială. 1992 . Soboul. Napoleon. statele satelite) .Liberalismul – fundament ideologic al revoluţiilor europene . Editura Institutului European.1848 şi Europa naţiunilor moderne 2.

Bucureşti 1971 .. Bucureşti 1988 . Editura Dalloz. A. Bucureşti. Buşe. Organizaţia Tratatului de la Varşovia BIBLIOGRAFIE .Dictionaire de la revolution et de l’empire. Bucureşti.S.Duroselle. editia a II – a. Paris. . Dezarmarea în contextul problemelor internaţionale şi atitudinea României (1929 – 1934). Histoire diplomatique de 1919 a nos jours. Forme de organizare a păcii în secolul al XX – lea . faţă de pacifişti şi agresori 2. Paris. Editura Didactică şi pedagogică.Alianţa anglo – franco – americano – sovietică (Naţiunile Unite) . Extremismul de dreapta în perioada interbelică .Alianţa anglo – franceză .Crearea Societăţii Naţiunilor . 3 vol. C. Alianţe politico – militare în secolul al XX – lea .Ernest Lavisse. Historie Generale du IV – em siecle a nos jours. 1957/ ediţia a V – a.Titulescu.. Bucureşti 1974. 1967 . Larousse. 1967 . Editura Politică. Zamfir. Nicolae. Documente diplomatice.N. România şi societatea Naţiunilor.S. Enzo. .Fascismul italian şi naţional – socialismul german. M.N.PROBA SCRISĂ EXAMENUL DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Particularităţi şi trăsături comune .Conceptul de fascism . Nicolae.Iacobescu.O.E.D. S.Problema dezarmării la S. Germania nazistă.Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord . 1969 .Tratatul de neagresiune dintre Germania şi U.Vianu.Titulescu.. Zorin.Z. tome VIII – IX . 1970 .E. Bădescu Gh. .Problema reparaţiilor .O.T.Partide de extremă dreaptă în diverse ţări 3. 1925. Constantin. Al.R. Gheorghe.S.N.Matei..Antanta şi Puterile Centrale . Editura Stiinţifică..Colloti. Armand Colin. Editura Politică.Mica Antantă şi Înţelegerea Balcanică . Alfred Rambaud.U. Relaţii Internaţionale în acte şi documente. 1919 – 1929.Organizaţia Pactului Atlanticului de Nord (NATO).Societatea Naţiunilor faţă de conciliatorişti şi revizionişti. Paris. J – B.. 1965 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE CONTEMPORANĂ UNIVERSALĂ .A. Discursuri.Axa Roma – Berlin şi Pactul Anticomintern . Bucureşti. Editura Academiei. 1976. 1983 .

acad. făurite în 1918 . Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre. Bucureşti. Ion Mamina. Editura Meronia. Ion Bulei.Caracteristicile vieţii politice în primul deceniu după Marea Unire . Gheorghe Buzatu. Viaţa economică şi socială în România în anii 1918 – 1947 2. Activitatea politică pe plan extern a României după al II – lea război mondial (1944 – 2002) 3. Editura Paideia. Economia României în primii ani postbelici (1945 – 1947). Ion Alexandrescu. Impactul lor asupra evoluţiei economico – sociale şi politice a României .Ioan Scurtu. editia a III – a. Tudorel Postolache).Carol al II – lea şi partidele politice din România .Ion Alexandrescu.Impactul prevederilor Convenţiei de armistiţiu din septembrie 1944 şi ale Tratatului de pace din 1947 asupra evoluţiei economico – sociale a României . Bucureşti 1999 .Guvernările naţional – liberale şi national – ţărăniste în perioada interbelică .Refacerea economică şi constituirea cadrului instituţional al mişcării economiei naţionale (1919 – 1925) ..România în sistemul tratatelor de prietenie şi asistenţă mutuală al ţărilor europene aflate sub dominaţia Uniunii Sovietice .Activitatea principalelor partide politice după înfăptuirea actului de la 23 august 1944 .Jean Francois Soulet.Participarea României la schimburile economice internaţionale (1949 – 2002) BIBLIOGRAFIE .91 . Istoria românilor în secolul XX.Legiferarea şi înfăptuirea reformei agrare şi a votului universal. Iaşi. Bucureşti 1991. Enciclopedia de istorie a Romaniei. 2002 .Consecinţele social – economice şi politice ale rapturilor teritoriale din iunie – septembrie 1940 .Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.Coordonate geopolitice şi geostrategice ale României în anii 1949 – 1964 .197 . 1998 .Lichidare sistemului pluripartidist în România postbelică . Partidele politice din România (1918 – 1953) PROBLEMELE .UNIVERSITATE CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA CONTEMPORANĂ A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Editura Polirom.Premisele economico – sociale şi politice ale dezvoltării României Mari. Editura Academiei Române.Ioan Scurtu. Bucureşti 1986 .Economia României – Secolul XX. (coord.Nivelul dezvoltării economico – sociale a României la sfârşitul deceniului al IV – lea al secolului XX . p.

Istoria contemporană a românilor 1918-1945 Istoria contemporană a românilor 1945Istoria contemporană universală 1918-1945 Istoria contemporană universală 1945Istoria religiilor Istoria relaţiilor internaţionale Istoria ţărilor din Asia.2005 Nr.Mihai Retegan.România. Din primăvară până în toamnă. 8 . Sem. 2 . 1996 . Bucureşti. crt. coord. 10. Forma de învăţământ: CURSURI DE ZI Durata studiilor: 4 ani PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Pentru anul IV 2004 . 9 . Africa si America Latina Istoria ţărilor din Asia. 6 .2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 264 24 24 24 24 24 24 12 12 168 48 48 48 48 24 24 48 48 24 36 36 408 DISCIPLINE FACULTATIVE .. Africa si America Latina Istoria românilor de peste hotare Instituţii Europene Instituţii Europene TOTAL ORE DISCIPLINE OBLIGATORII 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 1 7 E1 E1 E1 E1 E1 5 Ex.1 E2 E2 E2 E2 E2 E2 6 Ex. 11. Ioan Scurtu. 5 . II Forma de verificare sem I sem II Număr ore curs sem total DISCIPLINE OBLIGATORII 1 . 7 . Retragerea trupelor sovietice. 4 . Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. FACULTATEA DE ISTORIE RECTOR. 1998 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” Aprob. I DENUMIREA DISCIPLINEI C S C S Sem. Editura Rao. 1958. 3 .1968.

4. 2. Constituirea statului unitar român .1878 .Unirea Ardealului . univ.Supplex Libellus Valachorum (1791) Conţinutul şi caracterizarea documentului .Mesajul revoluţiei paşoptiste şi continuarea luptei pentru Unirea Principatelor (1848 – 1859) . 3.Programul revoluţiei române de la 1821 .Programul revoluţiei române din 1848 – 1849 – temelie ideologică pentru edificarea României moderne 2. Educaţie interculturală Istoria Bisericii Române Demografie istorică Practica pedagogică* TOTAL ORE DISCIPLINE FACULTATIVE 1 - 2 4 4 2 2 5 2 E1 C1 1E1 1C1 C2 C2 C2 1E1.Participarea armatei române la primul război mondial. Banatului.Independenţa României – obiectivul major al diplomatiei romaneşti (1866 – 1878) . Semnificaţia acesteia pentru reîntregirea neamului . 3C2 12 28 28 56 124 24 24 36 28 28 56 148 * Practica pedagogică se efectuează câte patru ore pe săptămână în anul IV.lea (1784 – 1848) . dr. Procesul revoluţionar în Ţările Române la sfârşitul secolului al XVIII – lea prima jumătate a secolului al XIX .1. DECAN.Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu Patria mamă . semestrul I . Ion ALEXANDRESCU UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR – PROBĂ SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Prof.Tudor Vladimirescu şi Gh. Lazăr în revoluţia română de la 1821 . Crişanei şi Maramureşului cu Patria mamă. Importanţa Marii Adunări de la Alba iulia – 1 Decembrie 1918 BIBLIOGRAFIE .Participarea armatei române la războiul din 1877 . Aceasta se încheie cu o notă (colocviu) acordată pe baza activităţii studenţilor în timpul practicii.Cauzele şi forţele sociale participante la ridicarea din 1784 – 1785 .

Prodan. Acţiunea diplomatică a României pentru pregătirea proclamării independenţei.Crearea Societăţii Naţiunilor . Opere. Răscoala lui Horea.Problema dezarmării la S. De la Tudor Vladimirescu la răscoala din 1907. Editura Ştiinţifică.Partide de extremă dreaptă în diverse ţări 3. condusă de Tudor Vladimirescu. 96 – 115 N. I. Bălcescu. Alianţe politico – militare în secolul al XX – lea . vol. Editura Scrisul Românesc. Făurirea României mari. Bucureşti 1982 p. vol. vol. Prodan. Revoluţia Română din 1848 – 1849. vol. . I. Bucureşti 1982.N. Bucureşti 1984 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE CONTEMPORANĂ UNIVERSALĂ . Iscru. Bucureşti 1997 Vasile Manciu.- - N.Problema reparaţiilor . II. în volumul Vasile Manciu. Bucureşti 2000 G.D. Extremismul de dreapta în perioada interbelică . p. (1774 – 1848). Editura Fundaţiei “România de mâine “. cu adăugiri şi precizări.Societatea Naţiunilor faţă de conciliatorişti şi revizionişti. Istoria modernă a Românilor. Bucureşti (orice ediţie) D. vol. Editura “N. Craiova 1973 Stelian Neagoe. Rolul ţărănimii în istoria României. faţă de pacifişti şi agresori 2. ediţia a III – a. 107 – 118 C. Editura Academiei. Editura Ştiinţifică. Bălcescu”. Revoluţia Română din 1821.Fascismul italian şi naţional – socialismul german. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Particularităţi şi trăsături comune . Ce este Transilvania. Bucureşti 1986 N.II (1993) Ştefan Pascu. Botoran – M. Bucureşti 2001 G.PROBA SCRISĂ EXAMENUL DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Adăniloaie. Istoria unirii românilor. Independenţa naţionlă a României. Isar.Conceptul de fascism . Retegan. Forme de organizare a păcii în secolul al XX – lea . Editura Academiei. Bălcescu”. Editura “N. 1983 D. Supplex Libellus Valachorum. Cluj.D. ediţie nouă.I (1986).D. Iscru. Bucureşti 1993 Constantin Corbu.

Antanta şi Puterile Centrale . 1967 .. Bucureşti 1988 . Zamfir. 1983 UNIVERSITATE CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA CONTEMPORANĂ A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Editura Dalloz.Titulescu.Refacerea economică şi constituirea cadrului instituţional al mişcării economiei naţionale (1919 – 1925) .Vianu.Premisele economico – sociale şi politice ale dezvoltării României Mari.Organizaţia Pactului Atlanticului de Nord (NATO).E.. Impactul lor asupra evoluţiei economico – sociale şi politice a României . Bucureşti.Alianţa anglo – franceză .Tratatul de neagresiune dintre Germania şi U.E. 1976.Titulescu.R.N.O. .Alianţa anglo – franco – americano – sovietică (Naţiunile Unite) . 3 vol. Partidele politice din România (1918 – 1953) PROBLEMELE .N.A. A. Editura Politică. Editura Didactică şi pedagogică.Z.Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord . Relaţii Internaţionale în acte şi documente. Enzo..S. Organizaţia Tratatului de la Varşovia BIBLIOGRAFIE .U. Nicolae.S.T. Dezarmarea în contextul problemelor internaţionale şi atitudinea României (1929 – 1934). Editura Stiinţifică. 1969 . Bucureşti. Zorin. Discursuri.Axa Roma – Berlin şi Pactul Anticomintern .O. Histoire diplomatique de 1919 a nos jours. Germania nazistă. Activitatea politică pe plan extern a României după al II – lea război mondial (1944 – 2002) 3.Colloti.S. J – B. editia a II – a. S.Iacobescu.Mica Antantă şi Înţelegerea Balcanică . Bădescu Gh. Bucureşti. M.. Paris.. 1967 . Al. Bucureşti 1971 . . C. 1957/ ediţia a V – a. Bucureşti 1974. Documente diplomatice. 1919 – 1929.. Nicolae.Legiferarea şi înfăptuirea reformei agrare şi a votului universal. 1970 .Duroselle. Gheorghe. Viaţa economică şi socială în România în anii 1918 – 1947 2. România şi societatea Naţiunilor. Constantin. făurite în 1918 . Editura Politică. Editura Academiei.Matei. Buşe.

Din primăvară până în toamnă. Editura Meronia. Bucureşti 1999 . Retragerea trupelor sovietice. Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre. Bucureşti.91 .Nivelul dezvoltării economico – sociale a României la sfârşitul deceniului al IV – lea al secolului XX . Economia României în primii ani postbelici (1945 – 1947). 1998 . Enciclopedia de istorie a Romaniei.Impactul prevederilor Convenţiei de armistiţiu din septembrie 1944 şi ale Tratatului de pace din 1947 asupra evoluţiei economico – sociale a României .Caracteristicile vieţii politice în primul deceniu după Marea Unire . (coord.Mihai Retegan. 1958. Gheorghe Buzatu. acad.Economia României – Secolul XX. Bucureşti.Consecinţele social – economice şi politice ale rapturilor teritoriale din iunie – septembrie 1940 .1968.Ioan Scurtu.Lichidare sistemului pluripartidist în România postbelică . coord. 2002 . Bucureşti 1986 . Ioan Scurtu.Carol al II – lea şi partidele politice din România . Bucureşti.Coordonate geopolitice şi geostrategice ale României în anii 1949 – 1964 . p.România în sistemul tratatelor de prietenie şi asistenţă mutuală al ţărilor europene aflate sub dominaţia Uniunii Sovietice . Ion Bulei.Activitatea principalelor partide politice după înfăptuirea actului de la 23 august 1944 . Bucureşti 1991. 1998 . 1996 . Tudorel Postolache). Ion Alexandrescu. Ion Mamina.Guvernările naţional – liberale şi national – ţărăniste în perioada interbelică .. Editura Paideia.Ioan Scurtu. Editura Polirom.Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Rao.România.. Editura Academiei Române.Ion Alexandrescu.Participarea României la schimburile economice internaţionale (1949 – 2002) BIBLIOGRAFIE . Istoria românilor în secolul XX.Jean Francois Soulet. Iaşi. Editura Didactică şi Pedagogică. editia a III – a.197 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful