UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE

ISTORIA VECHE A ROMÂNILOR - PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ - SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Societatea în epoca pietrei - Culturi - Caracteristici ale industriei litice şi din materii dure animale. Paleoeconomie, habitat, viaţă spirituală 2. Civilizatia geto - dacică - Geneza celei de–a doua epoci a fierului - Izvoare literare referitoare la geto – daci - Cultura materială, economie, habitat, structuri proto – urbane, sisteme de fortificaţie 3. Romanizarea - Organizarea provinciilor Dacia şi Moesia - Autohtoni şi colonişti - Coordonatele romanizării: spaţiu, cultură materială, limbă, viaţă spirituală BIBLIOGRAFIE 1. Societatea în epoca pietrei (paleolitic, epipaleolitic, mezolitic) - Petrescu – Dîmboviţa M, Vulpe Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. I, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Moldovei, vol I/1 – I/2, Editura Satya Say, Bucureşti, 1996 - 1998 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Dobrogei, Editura Satya Say, Bucureşti, 1999 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul cuprins între Carpaţi şi Dunăre, Editura Agir, Bucureşti, 2002 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Transilvaniei, Editura Agir, Bucureşti, 2002 2. Civilizaţia geto - dacică - Petrescu – Dâmboviţa M., Vulpe Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. I, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 - Crişan I. H., Civilizaţia geto – dacilor, Editura Meridiane, Bucureşti, 1993 - Preda C. (coordonator), Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, vol. I – III, A – Q, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994 – 1999 - Daicovici H., Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Editura Dacia, Cluj, 1972 3. Romanizarea Daciei - Petolescu C. C., Scurtă istorie a Daciei romane, Editura Universităţii, Bucureşti, 1995 - Bârzu L., Continuitatea creaţiei materiale şi spirituale a poporului român pe teritoriul fostei Dacii, Editura Academiei, Bucureşti 1979 - Protase D., Suceveanu Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001

magie.P.Religii indo – europene derivate a) – traci – daci – b) – italici şi romani c) – celţi şi celtiberi d) – germani.J. Deshayes. curiata. Bucureşti 1980 . Bucureşti. Grimal. slavi 2. şamanism . Barnea Al. ceremonial. Moscati. Bucureşti 2001 . 1996 . Colonizarea greacă .Tipuri de colonii .P. Bucureşti 2001 . tributa) . Zeii suverani ai indo – europenilor. O istorie a Greciei antice. 1991 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA VECHE UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.Senatul . Fl. dependenţi. Societatea orientală .M.Raportul dintre metropolă şi colonie 4. Leveque. Editura Academiei. Bucureşti 1975 .Statutul femeii . Vechile civilizaţii semitice.Petre Z..Liberi. La Dobroudja romaine. Bucureşti 1988 . Cetatea greaca. Roma şi destinul ei. Sacrul şi profanul. sacrificiu .Magistraturile BIBLIOGRAFIE . Ursu. sclavi 3. Bucureşti 1972 . Bucureşti. Religia în preistorie. Dumezil. Instituţii politice in Roma republicană . Bucureşti. Bucureşti 1985 . 1992 .S.Oficianţi. Bucuresti 1998 . Paradisul pierdut.G.A. Religia în preistorie . Eliade.Cauze şi direcţii .Adunările (Centuriata.L. Bârzu. Piatkowschi. Bohîlţea.. R.Familia şi căsătoria . Bârzu .Religie.- Suceveanu Al. Aventura greacă.L. Civilizaţia vechiului orient.

Structuri demo – economice şi social politice. 1995 . Brâncoveanu şi epoca sa. Panait. Domnia în Ţările Române.Istoria Românilor. III – IV – V. Societatea carpato – danubiano – pontică în secolele IV – XI. 3. constituirea statelor medievale româneşti la mijlocul secolului XIV Caracteristicile principale ale procesului de unificare în ţările române sub Mihai Viteazul.Ştefan Olteanu. Instituţii medievale din Ţările Române Instituţiile centrale (domnia. Brătianu. P. şi evoluţia lor.Conştiinţa unităţii etnice a poporului român reflectat în opera cronicarilor noştri din secolele XVII – XVIII BIBLIOGRAFIE . 1964 . ţări.jupânate.Gh.1969 . Cultura în ţările române în secolele XVII – XVIII . Sfatul românesc şi Adunarea Stărilor în Principatele Române. cnezate româneşti). Bucureşti.Mihai Andreescu.P. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Editura Academiei. Bucureşti 1999 .Primele tipărituri în limba română şi rolul lor în afirmarea culturii româneşti medievale .Panait I. M. sfatul domnesc. 2001 – 2002 . Panaitescu. vol.UNIVERSITATEA CREŞTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MEDIE A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. 1992 . Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldova. Bucureşti. Ionescu. adunările de stări) Instituţii fudamentale ale Obştii săteşti medievale 2. Evoluţia structurii politice pe teritoriul carpato – danubiano – pontic în evul mediu - - Formaţiuni politice la finele mileniului I creştin şi la începutul mileniului următor (voievodate.

( Franţa. trăsături generale şi evoluţii specifice. 138 – 149.Oraşul medieval în Europa occidentală (categorii sociale.Halie Inalcik.Monarhia vasalică şi centralizarea statului în Anglia şi Franţa .Categorii ale ţărănimii în Evul mediu occidental . literatura şi arta .Instaurarea monarhiei “ de drept divin” – implicaţii politice şi ideologice . Bucureşti 1996 .Marc Bloch. organizare de breaslă) .N.. Bucureşti 1999 .Umanismul civic florentin . Bucureşti. pag 9 – 21 . feudul şi vasalitatea. Evoluţia statului în Europa occidentală. Anglia. Brătianu.Arta renaşterii BIBLIOGRAFIE . Editura Universităţii Dimitrie Cantemir. Bucureşti 1997 . lupta pentru emancipare urbană.Il. Bucureşti 1998 . Monarhia absolută în Europa. Unitatea Românească medievală.Imperiul şi papalitatea între secolele X – XVI 2.Umanismul creştin reflectat în învăţământ.Analele universităţii creştine “Dimitrie Cantemir”. Civilizaţia medievală. nr 3/1999. Spania. Bucureşti 1971 . 1988 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE MEDIE UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.seria istorie.Beneficiul. Toderaşcu. Civilizaţia Occidentului Medieval. Căzan. 5/1986 . elemente fundamentale ale structurii societăţii medievale occidentale . secolele XI – XVI . “Revista Istorică” nr. secolele VIII – XVI . Bucureşti 1991 . Imperiul otoman în epoca clasică. Cultură şi ideologie în Europa occidentală.Monarhia reprezentativă în Europa . nr. Societatea feudală. Rusia) . 4/2001.Structuri sociale şi proprietaea funciară în imperiul Otoman şi Orientul Îndepărtat 3.G.Fl. Mousinier.Aques Le Gof.Umanism în spaţiul german . Structuri sociale şi evoluţia proprietăţii . pag.Monarhia absolută. Căzan. Adunările de stări în Europa centrală şi de sud – est. Reevaluarea concepţiei despre om – natură şi societate în secolul XIII european.R.

Manolescu. Acţiunea diplomatică a României pentru pregătirea proclamării independenţei. Bălcescu. vol.Tudor Vladimirescu şi Gh. Istoria unirii românilor.A. p.1878 .lea (1784 – 1848) .J.I (1986).R. vol. în volumul Vasile Manciu. Procesul revoluţionar în Ţările Române la sfârşitul secolului al XVIII – lea prima jumătate a secolului al XIX . Editura Academiei. Lazăr în revoluţia română de la 1821 .Unirea Ardealului . Adăniloaie. I şi II.Programul revoluţiei române din 1848 – 1849 – temelie ideologică pentru edificarea României moderne 2.Cauzele şi forţele sociale participante la ridicarea din 1784 – 1785 . Bucureşti 1997 Vasile Manciu. Bucureşti 2001 G.Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu Patria mamă . Bucureşti 1994 . condusă de Tudor Vladimirescu.II (1993) . I. ediţia a III – a. Editura Fundaţiei “România de mâine “. (1774 – 1848). Retegan. 107 – 118 C. Rolul ţărănimii în istoria României. Bălcescu”. Făurirea României mari. Bucureşti 1982. Botoran – M. 96 – 115 N.Mesajul revoluţiei paşoptiste şi continuarea luptei pentru Unirea Principatelor (1848 – 1859) . Manolescu.Participarea armatei române la primul război mondial. Bucureşti 1992 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR – PROBĂ SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Banatului. Oţetea. vol. Editura “N. Editura “N. Revoluţia Română din 1848 – 1849. Editura Academiei. Editura Scrisul Românesc.Programul revoluţiei române de la 1821 .. Bucureşti 1986 N. Bucureşti 1982 p. Independenţa naţionlă a României. Bucureşti 1993 Constantin Corbu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti 1982 .Supplex Libellus Valachorum (1791) Conţinutul şi caracterizarea documentului . Iscru. Iscru. Delumean. Bucureşti 1967 . Craiova 1973 Stelian Neagoe. Renaşterea şi Reforma.R. Bălcescu”. De la Tudor Vladimirescu la răscoala din 1907. Semnificaţia acesteia pentru reîntregirea neamului . Importanţa Marii Adunări de la Alba iulia – 1 Decembrie 1918 BIBLIOGRAFIE - - N. Oraşul medieval. Isar. vol. Istoria modernă a Românilor.D. Opere. Societatea feudală. Constituirea statului unitar român . II.D. Crişanei şi Maramureşului cu Patria mamă. Revoluţia Română din 1821.Participarea armatei române la războiul din 1877 . vol. Bucureşti 2000 G.Independenţa României – obiectivul major al diplomatiei romaneşti (1866 – 1878) . Civilizaţia renaşterii.

Editura Institutul European. Napoleon.S. 1996 . Iaşi 1994 . Supplex Libellus Valachorum. III – IV .De la monarhia absolută la monarhia constituţională .C. Bucureşti 1957 .Adriana Stiles.F. Yub. cu adăugiri şi precizări. I.Benjamin Constant. suveranitatea poporului) 3. Revoluţia franceză. legislaţie civilă şi comercială. naţionalismul . Bucureşti 1964 . juridice. a societăţii şi a instituţiilor feudale . Bucureşti 1984 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE MODERNĂ UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Editura Institutului European.Iluminismul şi reformele social – politice (Franţa Prusia.Jean Jaques Rousseau. Bucureşti 1994 . Jean Jaques Rousseau) -Noile idei social – politice (libertatea.instrucţia publică) şi aplicarea lor în statele satelite .E. Istoria Europei. Napoleon. 1983 D. Răscoala lui Horea. administrative. Bucureşti 1962 . La sfârşit de ciclu. Berstein. Mureşan.Al. Ce este Transilvania. Franţa şi Europa. Editura Ştiinţifică. Contractul social. Editura Ştiinţifică. Cluj. Bucureşti 1957 .Originile iluminismului şi principalii săi fondatori (John Locke. Tarle. Iaşi. vol. Revoluţia burgheză din anglia. Editura Ştiinţifică.Structuri statale Europene în “epoca napoloneoniană” . Civilizaţia Europei în secolul Luminilor. 1964 . Editura Ştiinţifică. Bucureşti (orice ediţie) D. ediţie nouă. Chaum. vol.Codul Napoleon şi ecoul său în statele europene BIBLIOGRAFIE . 1992 .Motivele lui Napoleon pentru crearea Imperiului (Imperiul universal. Editura Institutul European. principiul ereditar. Imperiul habsburgic. Prodan. Reflecţii asupra revoluţiei franceze.Montesquieu. 1998. Soboul. egalitatea. Prodan.Liberalismul – fundament ideologic al revoluţiilor europene . Montesquieu.Criza economiei.Editura Meridiane 1986.P.Napoleon şi teritoriile cucerite (teritoriile anexate. statele satelite) .Editura pentru literatură universală. Editura Humanitas.- Ştefan Pascu. Iaşi.Revoluţiile europene în epoca modernă . P Milza. Editura All. Despre spiritul legilor. Ch. Despre impactul Revoluţiei franceze. Rusia) în perioada sfârşitului secolului al XVIII – lea şi prima jumătate a secolului al XIX – lea . Voltaire. Despre libertate la antici şi la moderni.V.1848 şi Europa naţiunilor moderne 2. Editura Ştiinţifică. Editura Ştiinţifică.A. Furet. vol I – III. vol. I – II .Napoleon şi Primul Imperiu francez (1804 – 1814) .Instituţiile civile ale Imperiului (politice.

Bucureşti 1971 . Organizaţia Tratatului de la Varşovia BIBLIOGRAFIE .R. Bădescu Gh.U.Partide de extremă dreaptă în diverse ţări 3.E. . Paris. 1925.S. Bucureşti. M. Nicolae.N. 1967 . Alianţe politico – militare în secolul al XX – lea .Alianţa anglo – franceză . Zamfir. Bucureşti 1974. Historie Generale du IV – em siecle a nos jours. Constantin.Z. Al.Antanta şi Puterile Centrale . Dezarmarea în contextul problemelor internaţionale şi atitudinea României (1929 – 1934).Duroselle. Bucureşti 1988 . Documente diplomatice.PROBA SCRISĂ EXAMENUL DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.. Editura Politică. Bucureşti. Alfred Rambaud.Dictionaire de la revolution et de l’empire. Bucureşti. Germania nazistă. Editura Stiinţifică. 1969 . Editura Academiei. S.S. Gheorghe. ..Mica Antantă şi Înţelegerea Balcanică .Fascismul italian şi naţional – socialismul german.Axa Roma – Berlin şi Pactul Anticomintern . Zorin. Armand Colin. Buşe.Titulescu.O. 1919 – 1929.Ernest Lavisse.. România şi societatea Naţiunilor. Forme de organizare a păcii în secolul al XX – lea .Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord . editia a II – a. Editura Didactică şi pedagogică. Histoire diplomatique de 1919 a nos jours.T. 1976. Relaţii Internaţionale în acte şi documente.Colloti..Crearea Societăţii Naţiunilor .D. 1965 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE CONTEMPORANĂ UNIVERSALĂ . . J – B. A. Nicolae. Paris.Iacobescu. Larousse. Editura Politică.Alianţa anglo – franco – americano – sovietică (Naţiunile Unite) . 1967 . 1970 .Matei. tome VIII – IX .Vianu.Titulescu.N. Extremismul de dreapta în perioada interbelică .Conceptul de fascism .Tratatul de neagresiune dintre Germania şi U..O. Enzo. Editura Dalloz.Organizaţia Pactului Atlanticului de Nord (NATO).S. 3 vol.Societatea Naţiunilor faţă de conciliatorişti şi revizionişti. Discursuri. Particularităţi şi trăsături comune . faţă de pacifişti şi agresori 2.Problema dezarmării la S.A.Problema reparaţiilor .. 1957/ ediţia a V – a.N. Paris. 1983 . C.E.

Activitatea principalelor partide politice după înfăptuirea actului de la 23 august 1944 . Editura Polirom.Ion Alexandrescu. Activitatea politică pe plan extern a României după al II – lea război mondial (1944 – 2002) 3.UNIVERSITATE CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA CONTEMPORANĂ A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.197 .Guvernările naţional – liberale şi national – ţărăniste în perioada interbelică .Nivelul dezvoltării economico – sociale a României la sfârşitul deceniului al IV – lea al secolului XX . făurite în 1918 .Jean Francois Soulet..Caracteristicile vieţii politice în primul deceniu după Marea Unire . Bucureşti 1999 . Viaţa economică şi socială în România în anii 1918 – 1947 2. Ion Mamina.91 . Bucureşti 1991. Ion Alexandrescu.Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.Economia României – Secolul XX.Legiferarea şi înfăptuirea reformei agrare şi a votului universal.Coordonate geopolitice şi geostrategice ale României în anii 1949 – 1964 . acad.Impactul prevederilor Convenţiei de armistiţiu din septembrie 1944 şi ale Tratatului de pace din 1947 asupra evoluţiei economico – sociale a României . 2002 .România în sistemul tratatelor de prietenie şi asistenţă mutuală al ţărilor europene aflate sub dominaţia Uniunii Sovietice . Bucureşti 1986 . Iaşi.Lichidare sistemului pluripartidist în România postbelică . Istoria românilor în secolul XX.Ioan Scurtu.Premisele economico – sociale şi politice ale dezvoltării României Mari. 1998 . (coord. Editura Meronia. Editura Paideia. Economia României în primii ani postbelici (1945 – 1947). Impactul lor asupra evoluţiei economico – sociale şi politice a României . Tudorel Postolache). editia a III – a. Ion Bulei. p.Participarea României la schimburile economice internaţionale (1949 – 2002) BIBLIOGRAFIE . Enciclopedia de istorie a Romaniei. Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre.Carol al II – lea şi partidele politice din România .Consecinţele social – economice şi politice ale rapturilor teritoriale din iunie – septembrie 1940 . Bucureşti.Ioan Scurtu.Refacerea economică şi constituirea cadrului instituţional al mişcării economiei naţionale (1919 – 1925) . Partidele politice din România (1918 – 1953) PROBLEMELE . Gheorghe Buzatu. Editura Academiei Române.

. 3 .1968. Din primăvară până în toamnă. I DENUMIREA DISCIPLINEI C S C S Sem. coord. Africa si America Latina Istoria ţărilor din Asia. crt. 11. Bucureşti. Retragerea trupelor sovietice. 1996 . Bucureşti. FACULTATEA DE ISTORIE RECTOR. Africa si America Latina Istoria românilor de peste hotare Instituţii Europene Instituţii Europene TOTAL ORE DISCIPLINE OBLIGATORII 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 1 7 E1 E1 E1 E1 E1 5 Ex. Editura Didactică şi Pedagogică. 7 .Mihai Retegan.1 E2 E2 E2 E2 E2 E2 6 Ex. 10. 1958. Istoria contemporană a românilor 1918-1945 Istoria contemporană a românilor 1945Istoria contemporană universală 1918-1945 Istoria contemporană universală 1945Istoria religiilor Istoria relaţiilor internaţionale Istoria ţărilor din Asia.România. Sem. Ioan Scurtu.2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 264 24 24 24 24 24 24 12 12 168 48 48 48 48 24 24 48 48 24 36 36 408 DISCIPLINE FACULTATIVE . Editura Rao. II Forma de verificare sem I sem II Număr ore curs sem total DISCIPLINE OBLIGATORII 1 . Forma de învăţământ: CURSURI DE ZI Durata studiilor: 4 ani PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Pentru anul IV 2004 . 5 . 1998 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” Aprob.2005 Nr. 4 . 9 . 8 . 6 . 2 .

Cauzele şi forţele sociale participante la ridicarea din 1784 – 1785 . Banatului.Mesajul revoluţiei paşoptiste şi continuarea luptei pentru Unirea Principatelor (1848 – 1859) . Lazăr în revoluţia română de la 1821 . 3C2 12 28 28 56 124 24 24 36 28 28 56 148 * Practica pedagogică se efectuează câte patru ore pe săptămână în anul IV.Participarea armatei române la războiul din 1877 . Prof.Unirea Ardealului . Educaţie interculturală Istoria Bisericii Române Demografie istorică Practica pedagogică* TOTAL ORE DISCIPLINE FACULTATIVE 1 - 2 4 4 2 2 5 2 E1 C1 1E1 1C1 C2 C2 C2 1E1.Supplex Libellus Valachorum (1791) Conţinutul şi caracterizarea documentului . Crişanei şi Maramureşului cu Patria mamă.Tudor Vladimirescu şi Gh.1878 . semestrul I .Independenţa României – obiectivul major al diplomatiei romaneşti (1866 – 1878) . Importanţa Marii Adunări de la Alba iulia – 1 Decembrie 1918 BIBLIOGRAFIE . Ion ALEXANDRESCU UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR – PROBĂ SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.Programul revoluţiei române din 1848 – 1849 – temelie ideologică pentru edificarea României moderne 2. 4. Aceasta se încheie cu o notă (colocviu) acordată pe baza activităţii studenţilor în timpul practicii.lea (1784 – 1848) . DECAN. Semnificaţia acesteia pentru reîntregirea neamului . 2.Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu Patria mamă .1. univ. Procesul revoluţionar în Ţările Române la sfârşitul secolului al XVIII – lea prima jumătate a secolului al XIX . 3. Constituirea statului unitar român .Participarea armatei române la primul război mondial. dr.Programul revoluţiei române de la 1821 .

I. vol. (1774 – 1848). II. în volumul Vasile Manciu. Forme de organizare a păcii în secolul al XX – lea . 1983 D.Problema reparaţiilor . Retegan. Bălcescu”. Botoran – M. Făurirea României mari. Editura Ştiinţifică.Problema dezarmării la S. Opere. Istoria modernă a Românilor.- - N. Craiova 1973 Stelian Neagoe. vol. Editura “N. Revoluţia Română din 1821. vol. vol. Bucureşti 2000 G. condusă de Tudor Vladimirescu. Istoria unirii românilor. cu adăugiri şi precizări.Fascismul italian şi naţional – socialismul german.PROBA SCRISĂ EXAMENUL DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Adăniloaie. Editura Scrisul Românesc. Independenţa naţionlă a României. Revoluţia Română din 1848 – 1849. . Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.II (1993) Ştefan Pascu. Bucureşti 1982 p. ediţia a III – a. Prodan. Bucureşti 1993 Constantin Corbu. Iscru.Crearea Societăţii Naţiunilor . ediţie nouă. Bucureşti 1997 Vasile Manciu. Bălcescu”. Cluj. Răscoala lui Horea.D. Acţiunea diplomatică a României pentru pregătirea proclamării independenţei.I (1986). Editura “N.Conceptul de fascism . 96 – 115 N. Extremismul de dreapta în perioada interbelică . Rolul ţărănimii în istoria României. I. Editura Ştiinţifică. Editura Academiei. faţă de pacifişti şi agresori 2. Supplex Libellus Valachorum. Prodan. Bucureşti (orice ediţie) D.D. Editura Academiei. Bucureşti 2001 G. p. Bucureşti 1984 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE CONTEMPORANĂ UNIVERSALĂ .D. Iscru. 107 – 118 C. Isar. Bucureşti 1982. Ce este Transilvania.N. vol.Societatea Naţiunilor faţă de conciliatorişti şi revizionişti. Bălcescu. Particularităţi şi trăsături comune . De la Tudor Vladimirescu la răscoala din 1907. Alianţe politico – militare în secolul al XX – lea . Bucureşti 1986 N.Partide de extremă dreaptă în diverse ţări 3. Editura Fundaţiei “România de mâine “.

1976. Impactul lor asupra evoluţiei economico – sociale şi politice a României . Bucureşti.T.Colloti. 1969 ..E.Antanta şi Puterile Centrale . Paris. Nicolae.S.E. România şi societatea Naţiunilor. 1970 .Matei.. Editura Dalloz.Titulescu.Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord .Premisele economico – sociale şi politice ale dezvoltării României Mari. . făurite în 1918 .Mica Antantă şi Înţelegerea Balcanică . A. 3 vol. Editura Politică.O.. 1983 UNIVERSITATE CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA CONTEMPORANĂ A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.Axa Roma – Berlin şi Pactul Anticomintern . Bădescu Gh.A.Tratatul de neagresiune dintre Germania şi U.S. Bucureşti 1971 .. Enzo. editia a II – a. Bucureşti. Gheorghe.Alianţa anglo – franceză . Bucureşti.. Constantin. Buşe. 1967 . Organizaţia Tratatului de la Varşovia BIBLIOGRAFIE . Nicolae. Discursuri. Editura Politică. 1967 .N.Legiferarea şi înfăptuirea reformei agrare şi a votului universal.Alianţa anglo – franco – americano – sovietică (Naţiunile Unite) .Iacobescu.Vianu. Viaţa economică şi socială în România în anii 1918 – 1947 2. Editura Stiinţifică. Dezarmarea în contextul problemelor internaţionale şi atitudinea României (1929 – 1934). Bucureşti 1988 . Al. Germania nazistă. J – B. Documente diplomatice.U.Organizaţia Pactului Atlanticului de Nord (NATO). Zorin. M. Partidele politice din România (1918 – 1953) PROBLEMELE . 1919 – 1929.N. Relaţii Internaţionale în acte şi documente. Histoire diplomatique de 1919 a nos jours. S. Zamfir.S. Activitatea politică pe plan extern a României după al II – lea război mondial (1944 – 2002) 3.Duroselle.Refacerea economică şi constituirea cadrului instituţional al mişcării economiei naţionale (1919 – 1925) . Editura Didactică şi pedagogică..Titulescu.Z.R.O. Bucureşti 1974. 1957/ ediţia a V – a. C. . Editura Academiei.

acad. Ion Alexandrescu. Bucureşti.Caracteristicile vieţii politice în primul deceniu după Marea Unire . Ion Bulei..Ioan Scurtu.Guvernările naţional – liberale şi national – ţărăniste în perioada interbelică .Mihai Retegan. Tudorel Postolache).România. Bucureşti 1986 . Istoria românilor în secolul XX. Editura Academiei Române. Enciclopedia de istorie a Romaniei.România în sistemul tratatelor de prietenie şi asistenţă mutuală al ţărilor europene aflate sub dominaţia Uniunii Sovietice . coord. Editura Meronia. editia a III – a. Bucureşti. Editura Paideia. Ioan Scurtu.. 1998 . Gheorghe Buzatu.Jean Francois Soulet.Impactul prevederilor Convenţiei de armistiţiu din septembrie 1944 şi ale Tratatului de pace din 1947 asupra evoluţiei economico – sociale a României . Editura Polirom.Participarea României la schimburile economice internaţionale (1949 – 2002) BIBLIOGRAFIE . 1998 .197 . Editura Didactică şi Pedagogică.1968.Nivelul dezvoltării economico – sociale a României la sfârşitul deceniului al IV – lea al secolului XX .Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.Lichidare sistemului pluripartidist în România postbelică .Carol al II – lea şi partidele politice din România .Ioan Scurtu.Consecinţele social – economice şi politice ale rapturilor teritoriale din iunie – septembrie 1940 . Ion Mamina. Bucureşti.91 . p.Activitatea principalelor partide politice după înfăptuirea actului de la 23 august 1944 . 1996 . Bucureşti 1991. Retragerea trupelor sovietice. 2002 .Economia României – Secolul XX.Coordonate geopolitice şi geostrategice ale României în anii 1949 – 1964 . Editura Rao. Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre. Bucureşti 1999 . (coord. 1958.Ion Alexandrescu. Iaşi. Economia României în primii ani postbelici (1945 – 1947). Din primăvară până în toamnă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful