UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE

ISTORIA VECHE A ROMÂNILOR - PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ - SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Societatea în epoca pietrei - Culturi - Caracteristici ale industriei litice şi din materii dure animale. Paleoeconomie, habitat, viaţă spirituală 2. Civilizatia geto - dacică - Geneza celei de–a doua epoci a fierului - Izvoare literare referitoare la geto – daci - Cultura materială, economie, habitat, structuri proto – urbane, sisteme de fortificaţie 3. Romanizarea - Organizarea provinciilor Dacia şi Moesia - Autohtoni şi colonişti - Coordonatele romanizării: spaţiu, cultură materială, limbă, viaţă spirituală BIBLIOGRAFIE 1. Societatea în epoca pietrei (paleolitic, epipaleolitic, mezolitic) - Petrescu – Dîmboviţa M, Vulpe Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. I, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Moldovei, vol I/1 – I/2, Editura Satya Say, Bucureşti, 1996 - 1998 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Dobrogei, Editura Satya Say, Bucureşti, 1999 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul cuprins între Carpaţi şi Dunăre, Editura Agir, Bucureşti, 2002 - Păunescu Al., Paleoliticul şi mezoliticul pe teritoriul Transilvaniei, Editura Agir, Bucureşti, 2002 2. Civilizaţia geto - dacică - Petrescu – Dâmboviţa M., Vulpe Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. I, Moştenirea timpurilor îndepărtate, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001 - Crişan I. H., Civilizaţia geto – dacilor, Editura Meridiane, Bucureşti, 1993 - Preda C. (coordonator), Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, vol. I – III, A – Q, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994 – 1999 - Daicovici H., Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Editura Dacia, Cluj, 1972 3. Romanizarea Daciei - Petolescu C. C., Scurtă istorie a Daciei romane, Editura Universităţii, Bucureşti, 1995 - Bârzu L., Continuitatea creaţiei materiale şi spirituale a poporului român pe teritoriul fostei Dacii, Editura Academiei, Bucureşti 1979 - Protase D., Suceveanu Al. (coordonatori), Istoria românilor, vol. II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001

L. curiata. O istorie a Greciei antice. Ursu. Bucureşti 1972 . Eliade. Moscati.S.G. Religia în preistorie .A. Colonizarea greacă .. R. tributa) . 1991 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA VECHE UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Bucureşti. Zeii suverani ai indo – europenilor.J. Sacrul şi profanul.L. Vechile civilizaţii semitice. Deshayes. Bucureşti 1988 .Cauze şi direcţii . Barnea Al. Paradisul pierdut. şamanism . Leveque.Liberi.Adunările (Centuriata. Piatkowschi. Bucureşti 1985 .P.P. ceremonial.Tipuri de colonii .Religii indo – europene derivate a) – traci – daci – b) – italici şi romani c) – celţi şi celtiberi d) – germani. Bohîlţea. sclavi 3.Raportul dintre metropolă şi colonie 4. Grimal. Bucureşti 1980 . Aventura greacă.M. Bucureşti.Religie. Instituţii politice in Roma republicană . Editura Academiei. Civilizaţia vechiului orient. 1996 . sacrificiu . Bârzu. Bucureşti. 1992 . Bucureşti 2001 . Societatea orientală .Statutul femeii .Petre Z.Oficianţi.- Suceveanu Al. Roma şi destinul ei. magie. Dumezil. La Dobroudja romaine. dependenţi. Bucuresti 1998 . Bucureşti 1975 .Familia şi căsătoria . Religia în preistorie. Fl.Magistraturile BIBLIOGRAFIE .. Bucureşti 2001 . slavi 2. Cetatea greaca.Senatul . Bârzu .

Panaitescu.jupânate. Ionescu. Panait. Societatea carpato – danubiano – pontică în secolele IV – XI. Brătianu. Sfatul românesc şi Adunarea Stărilor în Principatele Române. Bucureşti. III – IV – V. 1992 . adunările de stări) Instituţii fudamentale ale Obştii săteşti medievale 2. Domnia în Ţările Române. Bucureşti. Brâncoveanu şi epoca sa. Cultura în ţările române în secolele XVII – XVIII .UNIVERSITATEA CREŞTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MEDIE A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. şi evoluţia lor. Evoluţia structurii politice pe teritoriul carpato – danubiano – pontic în evul mediu - - Formaţiuni politice la finele mileniului I creştin şi la începutul mileniului următor (voievodate. 3.Panait I. 1964 . vol.Primele tipărituri în limba română şi rolul lor în afirmarea culturii româneşti medievale . M. sfatul domnesc.1969 . ţări.Mihai Andreescu. Instituţii medievale din Ţările Române Instituţiile centrale (domnia.Istoria Românilor. Bucureşti.Ştefan Olteanu.P. Editura Academiei. constituirea statelor medievale româneşti la mijlocul secolului XIV Caracteristicile principale ale procesului de unificare în ţările române sub Mihai Viteazul. Bucureşti 1999 . 2001 – 2002 . Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldova. cnezate româneşti). 1995 . P. Structuri demo – economice şi social politice. Bucureşti.Gh. Bucureşti.Conştiinţa unităţii etnice a poporului român reflectat în opera cronicarilor noştri din secolele XVII – XVIII BIBLIOGRAFIE .

Rusia) .seria istorie.Fl. literatura şi arta . Bucureşti 1999 . Bucureşti. Imperiul otoman în epoca clasică. Bucureşti 1991 .Monarhia vasalică şi centralizarea statului în Anglia şi Franţa . 5/1986 . Brătianu.Oraşul medieval în Europa occidentală (categorii sociale. Societatea feudală.Structuri sociale şi proprietaea funciară în imperiul Otoman şi Orientul Îndepărtat 3. 4/2001.Imperiul şi papalitatea între secolele X – XVI 2. Bucureşti 1971 . Monarhia absolută în Europa. Mousinier.Umanismul creştin reflectat în învăţământ.Categorii ale ţărănimii în Evul mediu occidental .G. Cultură şi ideologie în Europa occidentală.Umanism în spaţiul german .Halie Inalcik. Bucureşti 1998 . pag. Bucureşti 1997 .( Franţa. organizare de breaslă) . Editura Universităţii Dimitrie Cantemir.Instaurarea monarhiei “ de drept divin” – implicaţii politice şi ideologice . Căzan. Civilizaţia Occidentului Medieval. Bucureşti 1996 . 1988 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE MEDIE UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Structuri sociale şi evoluţia proprietăţii .Aques Le Gof.Monarhia reprezentativă în Europa .Monarhia absolută.. Căzan. 138 – 149. secolele VIII – XVI .Beneficiul. nr.N. nr 3/1999. Spania. lupta pentru emancipare urbană. Evoluţia statului în Europa occidentală.Analele universităţii creştine “Dimitrie Cantemir”. Civilizaţia medievală.Umanismul civic florentin .R.Marc Bloch.Il. Toderaşcu. trăsături generale şi evoluţii specifice. secolele XI – XVI . elemente fundamentale ale structurii societăţii medievale occidentale . Unitatea Românească medievală. feudul şi vasalitatea. pag 9 – 21 . Adunările de stări în Europa centrală şi de sud – est. “Revista Istorică” nr.Arta renaşterii BIBLIOGRAFIE . Anglia. Reevaluarea concepţiei despre om – natură şi societate în secolul XIII european.

R. Procesul revoluţionar în Ţările Române la sfârşitul secolului al XVIII – lea prima jumătate a secolului al XIX .D. Crişanei şi Maramureşului cu Patria mamă. Societatea feudală. Rolul ţărănimii în istoria României. Opere. Bucureşti 1993 Constantin Corbu. în volumul Vasile Manciu. Bucureşti 1986 N. condusă de Tudor Vladimirescu.D.Supplex Libellus Valachorum (1791) Conţinutul şi caracterizarea documentului . Independenţa naţionlă a României. vol. Constituirea statului unitar român . Iscru. De la Tudor Vladimirescu la răscoala din 1907. Bălcescu”. II. Semnificaţia acesteia pentru reîntregirea neamului . Bucureşti 1967 . Editura Academiei. Banatului. Renaşterea şi Reforma. Bucureşti 2000 G.Tudor Vladimirescu şi Gh. Acţiunea diplomatică a României pentru pregătirea proclamării independenţei. Adăniloaie. Revoluţia Română din 1848 – 1849.I (1986).Programul revoluţiei române de la 1821 .Programul revoluţiei române din 1848 – 1849 – temelie ideologică pentru edificarea României moderne 2.A. I.Independenţa României – obiectivul major al diplomatiei romaneşti (1866 – 1878) . p. Importanţa Marii Adunări de la Alba iulia – 1 Decembrie 1918 BIBLIOGRAFIE - - N. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti 1982. Bălcescu. Civilizaţia renaşterii. vol. Editura Fundaţiei “România de mâine “. 107 – 118 C.Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu Patria mamă . Bucureşti 1982 p.. Istoria modernă a Românilor. Retegan. Editura Scrisul Românesc.II (1993) . (1774 – 1848). Manolescu. Bălcescu”. Lazăr în revoluţia română de la 1821 . Bucureşti 1994 .1878 . Iscru. Editura “N. Craiova 1973 Stelian Neagoe. vol. Botoran – M.Participarea armatei române la primul război mondial. Oraşul medieval. vol. I şi II. 96 – 115 N. Bucureşti 1997 Vasile Manciu. Revoluţia Română din 1821. vol. Bucureşti 1982 . Istoria unirii românilor.Participarea armatei române la războiul din 1877 . Editura Academiei. ediţia a III – a.Unirea Ardealului .Mesajul revoluţiei paşoptiste şi continuarea luptei pentru Unirea Principatelor (1848 – 1859) . Isar.Cauzele şi forţele sociale participante la ridicarea din 1784 – 1785 .J. Făurirea României mari. Delumean. Bucureşti 1992 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR – PROBĂ SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.lea (1784 – 1848) . Editura “N. Oţetea.R. Manolescu. Bucureşti 2001 G.

Tarle. egalitatea. Furet. P Milza. vol. Montesquieu. Despre spiritul legilor. Contractul social.S. Iaşi 1994 .Benjamin Constant.Liberalismul – fundament ideologic al revoluţiilor europene .A.De la monarhia absolută la monarhia constituţională .Structuri statale Europene în “epoca napoloneoniană” . Revoluţia franceză. Cluj. I. vol. Iaşi. Bucureşti 1984 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE MODERNĂ UNIVERSALĂ – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Civilizaţia Europei în secolul Luminilor. Editura Ştiinţifică. Rusia) în perioada sfârşitului secolului al XVIII – lea şi prima jumătate a secolului al XIX – lea . III – IV . 1964 . Bucureşti 1964 . Yub. vol.instrucţia publică) şi aplicarea lor în statele satelite . Chaum.Codul Napoleon şi ecoul său în statele europene BIBLIOGRAFIE . Napoleon. Editura Ştiinţifică. Răscoala lui Horea. Supplex Libellus Valachorum. Bucureşti 1994 . Editura Humanitas. 1983 D. Reflecţii asupra revoluţiei franceze. Bucureşti 1962 . ediţie nouă. La sfârşit de ciclu.E. Prodan. Despre libertate la antici şi la moderni.P. a societăţii şi a instituţiilor feudale . Mureşan. Ch. Editura Ştiinţifică. suveranitatea poporului) 3. Bucureşti (orice ediţie) D.Iluminismul şi reformele social – politice (Franţa Prusia. Jean Jaques Rousseau) -Noile idei social – politice (libertatea.Criza economiei.1848 şi Europa naţiunilor moderne 2. cu adăugiri şi precizări.Originile iluminismului şi principalii săi fondatori (John Locke. Iaşi.V.Montesquieu. naţionalismul . 1998.Editura pentru literatură universală. Revoluţia burgheză din anglia. vol I – III.Editura Meridiane 1986. Editura Institutul European. principiul ereditar.F. Berstein. 1992 . Editura Institutului European. legislaţie civilă şi comercială. Istoria Europei. juridice. Editura Ştiinţifică.C. Soboul. Prodan.Napoleon şi teritoriile cucerite (teritoriile anexate.Adriana Stiles. Bucureşti 1957 . Bucureşti 1957 .Motivele lui Napoleon pentru crearea Imperiului (Imperiul universal. Napoleon.Revoluţiile europene în epoca modernă .Al. administrative. Editura Ştiinţifică.Instituţiile civile ale Imperiului (politice. Voltaire. Ce este Transilvania.Napoleon şi Primul Imperiu francez (1804 – 1814) . Editura All. Despre impactul Revoluţiei franceze. Imperiul habsburgic. statele satelite) .- Ştefan Pascu.Jean Jaques Rousseau. Franţa şi Europa. 1996 . Editura Ştiinţifică. I – II . Editura Institutul European.

R. Buşe. Editura Academiei.. . Bucureşti 1971 . Bucureşti. Paris. A.S.O. Bucureşti.Problema dezarmării la S.D.Crearea Societăţii Naţiunilor .Ernest Lavisse.S. 1967 .Antanta şi Puterile Centrale .Fascismul italian şi naţional – socialismul german. Editura Politică.Matei.Vianu. Armand Colin.E. 1969 ..N. Discursuri. 1976.Alianţa anglo – franceză .N. Gheorghe. Editura Stiinţifică..S.E. Documente diplomatice. Enzo.Tratatul de neagresiune dintre Germania şi U. Bucureşti 1988 . Organizaţia Tratatului de la Varşovia BIBLIOGRAFIE . Bucureşti.Colloti.O. Paris.Alianţa anglo – franco – americano – sovietică (Naţiunile Unite) . Particularităţi şi trăsături comune .Iacobescu. Bucureşti 1974. faţă de pacifişti şi agresori 2.Duroselle. Editura Didactică şi pedagogică. . Forme de organizare a păcii în secolul al XX – lea . .N.PROBA SCRISĂ EXAMENUL DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Editura Politică. Alianţe politico – militare în secolul al XX – lea .Dictionaire de la revolution et de l’empire.Societatea Naţiunilor faţă de conciliatorişti şi revizionişti.Axa Roma – Berlin şi Pactul Anticomintern . 1957/ ediţia a V – a. 1925. Germania nazistă.Conceptul de fascism .U.Z. Nicolae. 1983 . Alfred Rambaud. tome VIII – IX . 3 vol.. Bădescu Gh. Zorin.. Dezarmarea în contextul problemelor internaţionale şi atitudinea României (1929 – 1934). C. editia a II – a.Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord . 1970 . M. 1919 – 1929. Constantin.. S. 1965 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE CONTEMPORANĂ UNIVERSALĂ .Titulescu. Editura Dalloz. Larousse. România şi societatea Naţiunilor.T. Al. J – B.Problema reparaţiilor .Partide de extremă dreaptă în diverse ţări 3. Historie Generale du IV – em siecle a nos jours. Extremismul de dreapta în perioada interbelică .Titulescu. Histoire diplomatique de 1919 a nos jours. 1967 .Mica Antantă şi Înţelegerea Balcanică .A. Nicolae. Zamfir.Organizaţia Pactului Atlanticului de Nord (NATO). Relaţii Internaţionale în acte şi documente. Paris.

Activitatea principalelor partide politice după înfăptuirea actului de la 23 august 1944 .Coordonate geopolitice şi geostrategice ale României în anii 1949 – 1964 . Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre. Ion Bulei.Carol al II – lea şi partidele politice din România .Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.91 . Editura Paideia.Premisele economico – sociale şi politice ale dezvoltării României Mari.UNIVERSITATE CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA CONTEMPORANĂ A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1.Jean Francois Soulet.Caracteristicile vieţii politice în primul deceniu după Marea Unire .Impactul prevederilor Convenţiei de armistiţiu din septembrie 1944 şi ale Tratatului de pace din 1947 asupra evoluţiei economico – sociale a României .197 .Consecinţele social – economice şi politice ale rapturilor teritoriale din iunie – septembrie 1940 . (coord.. Bucureşti 1991.Lichidare sistemului pluripartidist în România postbelică . Partidele politice din România (1918 – 1953) PROBLEMELE . acad. făurite în 1918 . editia a III – a. p.Nivelul dezvoltării economico – sociale a României la sfârşitul deceniului al IV – lea al secolului XX . Istoria românilor în secolul XX. Editura Polirom. 2002 . Iaşi. Bucureşti 1999 .Economia României – Secolul XX. Bucureşti 1986 . Enciclopedia de istorie a Romaniei.Refacerea economică şi constituirea cadrului instituţional al mişcării economiei naţionale (1919 – 1925) . Editura Meronia. Ion Mamina.România în sistemul tratatelor de prietenie şi asistenţă mutuală al ţărilor europene aflate sub dominaţia Uniunii Sovietice . Viaţa economică şi socială în România în anii 1918 – 1947 2. Editura Academiei Române.Legiferarea şi înfăptuirea reformei agrare şi a votului universal. Economia României în primii ani postbelici (1945 – 1947). 1998 . Ion Alexandrescu.Ioan Scurtu.Ioan Scurtu. Gheorghe Buzatu.Participarea României la schimburile economice internaţionale (1949 – 2002) BIBLIOGRAFIE . Bucureşti.Ion Alexandrescu. Activitatea politică pe plan extern a României după al II – lea război mondial (1944 – 2002) 3.Guvernările naţional – liberale şi national – ţărăniste în perioada interbelică . Impactul lor asupra evoluţiei economico – sociale şi politice a României . Tudorel Postolache).

Istoria contemporană a românilor 1918-1945 Istoria contemporană a românilor 1945Istoria contemporană universală 1918-1945 Istoria contemporană universală 1945Istoria religiilor Istoria relaţiilor internaţionale Istoria ţărilor din Asia.1 E2 E2 E2 E2 E2 E2 6 Ex. 3 . II Forma de verificare sem I sem II Număr ore curs sem total DISCIPLINE OBLIGATORII 1 . I DENUMIREA DISCIPLINEI C S C S Sem. 9 . Retragerea trupelor sovietice. 1998 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” Aprob.. 5 . 8 . Editura Didactică şi Pedagogică. 2 . Din primăvară până în toamnă.România. 7 . Editura Rao. 11. 6 . crt. Africa si America Latina Istoria ţărilor din Asia. Africa si America Latina Istoria românilor de peste hotare Instituţii Europene Instituţii Europene TOTAL ORE DISCIPLINE OBLIGATORII 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 1 7 E1 E1 E1 E1 E1 5 Ex. Bucureşti. 4 . Bucureşti. 10. coord.1968. Ioan Scurtu. FACULTATEA DE ISTORIE RECTOR. Forma de învăţământ: CURSURI DE ZI Durata studiilor: 4 ani PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Pentru anul IV 2004 .2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 264 24 24 24 24 24 24 12 12 168 48 48 48 48 24 24 48 48 24 36 36 408 DISCIPLINE FACULTATIVE . 1958. 1996 .2005 Nr.Mihai Retegan. Sem.

Lazăr în revoluţia română de la 1821 .Participarea armatei române la războiul din 1877 .lea (1784 – 1848) . dr.Participarea armatei române la primul război mondial. Procesul revoluţionar în Ţările Române la sfârşitul secolului al XVIII – lea prima jumătate a secolului al XIX . Prof.Mesajul revoluţiei paşoptiste şi continuarea luptei pentru Unirea Principatelor (1848 – 1859) . univ.Programul revoluţiei române de la 1821 .Supplex Libellus Valachorum (1791) Conţinutul şi caracterizarea documentului . Aceasta se încheie cu o notă (colocviu) acordată pe baza activităţii studenţilor în timpul practicii.Cauzele şi forţele sociale participante la ridicarea din 1784 – 1785 .Independenţa României – obiectivul major al diplomatiei romaneşti (1866 – 1878) . 3C2 12 28 28 56 124 24 24 36 28 28 56 148 * Practica pedagogică se efectuează câte patru ore pe săptămână în anul IV.Unirea Ardealului . Educaţie interculturală Istoria Bisericii Române Demografie istorică Practica pedagogică* TOTAL ORE DISCIPLINE FACULTATIVE 1 - 2 4 4 2 2 5 2 E1 C1 1E1 1C1 C2 C2 C2 1E1.1. 4. Ion ALEXANDRESCU UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA MODERNĂ A ROMÂNILOR – PROBĂ SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. 3. Semnificaţia acesteia pentru reîntregirea neamului .Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu Patria mamă .Programul revoluţiei române din 1848 – 1849 – temelie ideologică pentru edificarea României moderne 2.Tudor Vladimirescu şi Gh.1878 . semestrul I . 2. Banatului. Constituirea statului unitar român . DECAN. Importanţa Marii Adunări de la Alba iulia – 1 Decembrie 1918 BIBLIOGRAFIE . Crişanei şi Maramureşului cu Patria mamă.

Societatea Naţiunilor faţă de conciliatorişti şi revizionişti. Adăniloaie. Editura Scrisul Românesc. Craiova 1973 Stelian Neagoe. (1774 – 1848). Particularităţi şi trăsături comune . condusă de Tudor Vladimirescu. Forme de organizare a păcii în secolul al XX – lea . Ce este Transilvania.D. Isar.Conceptul de fascism . I.II (1993) Ştefan Pascu.Problema dezarmării la S. faţă de pacifişti şi agresori 2.Fascismul italian şi naţional – socialismul german. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.Crearea Societăţii Naţiunilor . Bucureşti 1982 p. Bucureşti 1997 Vasile Manciu. Istoria modernă a Românilor. ediţie nouă. Extremismul de dreapta în perioada interbelică . Retegan. Editura “N.D. cu adăugiri şi precizări. Bucureşti 1984 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIE CONTEMPORANĂ UNIVERSALĂ . Făurirea României mari.D. Răscoala lui Horea. Editura Ştiinţifică. Bălcescu”. Bucureşti 1982. p. Iscru. vol. . Iscru. Alianţe politico – militare în secolul al XX – lea .Problema reparaţiilor . Independenţa naţionlă a României.- - N. Rolul ţărănimii în istoria României. vol. I. Bucureşti 1993 Constantin Corbu. 107 – 118 C. Editura Fundaţiei “România de mâine “. Botoran – M. vol. Prodan. 96 – 115 N. Editura Academiei.PROBA SCRISĂ EXAMENUL DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Prodan. Opere. ediţia a III – a. Revoluţia Română din 1848 – 1849. II. Acţiunea diplomatică a României pentru pregătirea proclamării independenţei.Partide de extremă dreaptă în diverse ţări 3. vol. Bălcescu”. Bălcescu. Bucureşti 1986 N.N. Bucureşti 2001 G. vol. în volumul Vasile Manciu.I (1986). Bucureşti (orice ediţie) D. Editura Ştiinţifică. Revoluţia Română din 1821. Cluj. Editura Academiei. Istoria unirii românilor. Editura “N. Bucureşti 2000 G. De la Tudor Vladimirescu la răscoala din 1907. Supplex Libellus Valachorum. 1983 D.

M.Vianu.E. Germania nazistă.N. Organizaţia Tratatului de la Varşovia BIBLIOGRAFIE ..Mica Antantă şi Înţelegerea Balcanică . Dezarmarea în contextul problemelor internaţionale şi atitudinea României (1929 – 1934). A. editia a II – a.Antanta şi Puterile Centrale . Constantin.. Enzo. Gheorghe. Editura Academiei. Bucureşti 1974. Buşe. Viaţa economică şi socială în România în anii 1918 – 1947 2. Impactul lor asupra evoluţiei economico – sociale şi politice a României . Nicolae.Titulescu. 1919 – 1929. Bucureşti.T. . 1967 .. 1967 . Relaţii Internaţionale în acte şi documente.O.R. 1976.Axa Roma – Berlin şi Pactul Anticomintern .Alianţa anglo – franco – americano – sovietică (Naţiunile Unite) . Bădescu Gh.Premisele economico – sociale şi politice ale dezvoltării României Mari. 1969 .Z.S.E. Bucureşti 1971 .Tratatul de neagresiune dintre Germania şi U. Bucureşti. Bucureşti 1988 . J – B. 1957/ ediţia a V – a.S. Zamfir. Partidele politice din România (1918 – 1953) PROBLEMELE . Al.S. Editura Stiinţifică.Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord . făurite în 1918 .Refacerea economică şi constituirea cadrului instituţional al mişcării economiei naţionale (1919 – 1925) .Titulescu. Bucureşti.Duroselle.N. Paris.U. Documente diplomatice. Activitatea politică pe plan extern a României după al II – lea război mondial (1944 – 2002) 3. S. România şi societatea Naţiunilor. C. Histoire diplomatique de 1919 a nos jours. 1983 UNIVERSITATE CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE ISTORIE ISTORIA CONTEMPORANĂ A ROMÂNILOR – PROBA SCRISĂ EXAMEN DE LICENŢĂ – SESIUNEA FEBRUARIE 2005 TEMELE 1. Editura Dalloz. Discursuri.A. Editura Didactică şi pedagogică.. Nicolae.Matei.Iacobescu.Alianţa anglo – franceză .Legiferarea şi înfăptuirea reformei agrare şi a votului universal..O. 3 vol. Editura Politică. Editura Politică.Colloti. 1970 .. .Organizaţia Pactului Atlanticului de Nord (NATO). Zorin.

Editura Meronia. 1998 . Ioan Scurtu.Caracteristicile vieţii politice în primul deceniu după Marea Unire . Bucureşti. Istoria românilor în secolul XX. Editura Rao. Editura Paideia. Ion Alexandrescu. Ion Mamina. Bucureşti 1999 . Editura Didactică şi Pedagogică. Tudorel Postolache). coord.Consecinţele social – economice şi politice ale rapturilor teritoriale din iunie – septembrie 1940 . p.Impactul prevederilor Convenţiei de armistiţiu din septembrie 1944 şi ale Tratatului de pace din 1947 asupra evoluţiei economico – sociale a României .Carol al II – lea şi partidele politice din România .Activitatea principalelor partide politice după înfăptuirea actului de la 23 august 1944 . Editura Academiei Române. Economia României în primii ani postbelici (1945 – 1947).Lichidare sistemului pluripartidist în România postbelică .Nivelul dezvoltării economico – sociale a României la sfârşitul deceniului al IV – lea al secolului XX . 1998 . Enciclopedia de istorie a Romaniei.Ioan Scurtu. Editura Polirom. Ion Bulei.Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.Mihai Retegan.Jean Francois Soulet. Din primăvară până în toamnă. Iaşi.91 . 2002 .Ion Alexandrescu. Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre.Participarea României la schimburile economice internaţionale (1949 – 2002) BIBLIOGRAFIE . Bucureşti.Coordonate geopolitice şi geostrategice ale României în anii 1949 – 1964 . acad..1968.Ioan Scurtu. (coord.România în sistemul tratatelor de prietenie şi asistenţă mutuală al ţărilor europene aflate sub dominaţia Uniunii Sovietice . 1996 .197 ..Guvernările naţional – liberale şi national – ţărăniste în perioada interbelică . 1958. Bucureşti 1986 . Bucureşti.Economia României – Secolul XX. Retragerea trupelor sovietice.România. Gheorghe Buzatu. Bucureşti 1991. editia a III – a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful