Sunteți pe pagina 1din 34

23.2.

2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 50/17

DIRECTIVE
DIRECTIVA 2008/17/CE A COMISIEI din 19 februarie 2008 de modificare a anumitor anexe la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE i 90/642/CEE ale Consiliului privind coninuturile maxime de reziduuri de acefat, acetamiprid, acibenzolar-S-metil, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezin, ciflutrin, cipermetrin, ciromazin, dieldrin, dimetoat, ditiocarbamai, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerat, glifosat, indoxacarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxil-M, metidation, metoxifenozid, pimetrozin, piraclostrobin pirimetanil, spiroxamin, tiacloprid, tiofanat-metil i trifloxistrobin
(Text cu relevan pentru SEE) COMISIA COMUNITILOR EUROPENE,

ntruct:

avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene,

(1)

avnd n vedere Directiva 86/362/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 de stabilire a coninuturilor maxime de reziduuri de pesticide din i de pe cereale (1), n special articolul 10,

n conformitate cu Directiva 91/414/CEE, autorizaiile pentru produse de protecia plantelor destinate utilizrii pe culturi specifice intr n competena statelor membre. Aceste autorizaii trebuie s se bazeze pe evaluarea efectelor asupra sntii umane i animale, precum i a impactului asupra mediului. Elementele care trebuie luate n considerare n aceste evaluri includ expunerea operatorului i a celorlalte persoane prezente i impactul asupra mediului terestru, acvatic i asupra atmosferei, precum i impactul asupra oamenilor i a animalelor n urma consumului de reziduuri prezente n culturile tratate.

avnd n vedere Directiva 86/363/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind stabilirea coninutului maxim pentru reziduurile de pesticide de pe i din produsele alimentare de origine animal (2), n special articolul 10,

(2)

avnd n vedere Directiva 90/642/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 de stabilire a coninuturilor maxime de reziduuri de pesticide din i de pe anumite produse de natur vegetal, inclusiv fructe i legume (3), n special articolul 7,
(3)

Limitele maxime de reziduuri (LMR) reflect utilizarea cantitilor minime de pesticide pentru a asigura o protecie eficient a plantelor, aplicate astfel nct cantitatea de reziduuri s fie ct mai redus i s fie acceptabil din punct de vedere toxicologic, n special n ceea ce privete doza zilnic estimat.

avnd n vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe pia a produselor de uz fitosanitar (4), n special articolul 4 alineatul (1) litera (f),
(1) JO L 221, 7.8.1986, p. 37. Directiv modificat ultima dat prin Directiva 2007/73/CE a Comisiei (JO L 329, 14.12.2007, p. 40). (2) JO L 221, 7.8.1986, p. 43. Directiv modificat ultima dat prin Directiva 2007/57/CE a Comisiei (JO L 243, 18.9.2007, p. 61). (3) JO L 350, 14.12.1990, p. 71. Directiv modificat ultima dat prin Directiva 2007/73/CE. (4) JO L 230, 19.8.1991, p. 1. Directiv modificat ultima dat prin Directiva 2007/76/CE a Comisiei (JO L 337, 21.12.2007, p. 100).

LMR pentru pesticidele vizate de Directivele 90/642/CEE, 86/363/CEE i 86/362/CEE sunt revizuite n mod constant i pot fi modificate pentru a se ine seama de noile utilizri sau de cele modificate. Informaiile despre utilizrile noi sau cele modificate au fost comunicate Comisiei, ceea ce va determina modificri ale limitelor de reziduuri de acefat, acetamiprid, acibenzolar-S-metil, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezin, ciflutrin, cipermetrin, ciromazin, dieldrin, dimetoat, ditiocarbamai, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenitrotion, fenvalerat, glifosat, indoxacarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxilM, metidation, metoxifenozid, pimetrozin, piraclostrobin, pirimetanil, spiroxamin, tiacloprid, tiofanatmetil i trifloxistrobin.

L 50/18

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

23.2.2008

(4)

Expunerea consumatorilor pe toat durata vieii la pesticidele menionate n prezenta directiv, prin intermediul produselor alimentare care pot conine reziduuri ale acestor pesticide, a fost estimat i evaluat n conformitate cu procedurile i practicile utilizate n Comunitate, lund n considerare orientrile publicate de Organizaia Mondial a Sntii (1). Pe baza acestor estimri i evaluri, ar trebui stabilite LMR pentru aceste pesticide, astfel nct s se asigure c nu se depete doza zilnic admis.

famoxadon, fenamifos, glifosat, indoxacarb, mepanipirim, metoxifenozid, pimetrozin, piraclostrobin, tiacloprid i trifloxistrobin n conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE i cu anexa VI la aceasta. O perioad de patru ani este considerat suficient pentru a permite alte utilizri ale acestor substane. La sfritul acestei perioade, LMR provizorii la nivel comunitar ar trebui s devin definitive.

(8) (5)

A fost stabilit o doz acut de referin (DARf) pentru acefat, acetamiprid, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, ciflutrin, cipermetrin, ciromazin, dieldrin, dimetoat, esfenvalerat, famoxadon, fenitrotion, indoxacarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxilM, metidation, metoxifenozid, pimetrozin, piraclostrobin, tiacloprid i tiofanat-metil. Expunerea acut a consumatorilor prin intermediul fiecruia dintre produsele alimentare care pot conine reziduuri ale acestor pesticide a fost estimat i evaluat n conformitate cu procedurile i practicile utilizate n prezent n Comunitate, lund n considerare orientrile publicate de Organizaia Mondial a Sntii. Avizele Comitetului tiinific pentru plante, n special indicaiile i recomandrile privind protecia consumatorilor de produse alimentare tratate cu pesticide (2), au fost luate n considerare. Pe baza evalurii dozei zilnice, LMR pentru aceste pesticide ar trebui fixate astfel nct s se asigure c nu se vor depi DARf. n cazul celorlalte substane, o evaluare a informaiilor disponibile a artat c nu este necesar nicio doz acut de referin i, n consecin, nu se impune o evaluare pe termen scurt.

Prin urmare, LMR stabilite n anexele la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE i 90/642/CEE ar trebui modificate pentru a permite o supraveghere i un control adecvat ale utilizrii produselor pentru protecia plantelor n cauz i pentru a proteja consumatorul. n cazul n care LMR au fost deja stabilite n anexele la directivele menionate anterior, acestea trebuie modificate. n cazul n care LMR nu au fost deja stabilite, este necesar s se stabileasc pentru prima dat.

(9)

Prin intermediul Organizaiei Mondiale a Comerului partenerii comerciali ai Comunitii au fost consultai atunci cnd a fost necesar, iar observaiile lor legate de aceste limite au fost luate n considerare.

(10)

Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE i 90/642/CEE ar trebui modificate n consecin.

(11) (6)

Limitele maxime de reziduuri se stabilesc la nivelul inferior al pragului de detecie analitic atunci cnd utilizrile autorizate ale produselor pentru protecia plantelor nu au ca rezultat niveluri de reziduuri de pesticide detectabile pe sau n produsele alimentare sau atunci cnd nu exist utilizri autorizate sau cnd utilizrile care au fost autorizate de statele membre nu au fost bazate pe datele necesare sau cnd utilizrile n ri tere care au ca rezultat prezena reziduurilor n sau pe produsele alimentare care pot fi puse n circulaie pe piaa comunitar nu s-au bazat pe datele necesare respective.

Msurile prevzute n prezenta directiv sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanul alimentar i sntatea animal,

ADOPT PREZENTA DIRECTIV:

Articolul 1 Directiva 86/362/CEE se modific n conformitate cu anexa I la prezenta directiv.

(7)

Stabilirea sau modificarea la nivel comunitar a LMR provizorii nu mpiedic statele membre s stabileasc LMR provizorii pentru acetamiprid, acibenzolar-S-metil,

Articolul 2 Directiva 86/363/CEE se modific n conformitate cu anexa II la prezenta directiv.

Orientri privind estimarea limitelor de reziduuri de pesticide din alimentaie (revizuit), elaborate de programul GEMS/Food n colaborare cu Comitetul Codex pentru reziduuri de pesticide, publicate de Organizaia Mondial a Sntii, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7). (2) Avizul referitor la aspecte legate de modificarea anexelor la Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE i 90/642/CEE ale Consiliului (Aviz exprimat de CSP la 14 iulie 1998); Aviz referitor la diverse reziduuri de pesticide din fructe i legume (Aviz exprimat de CSP la 14 iulie 1998); http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html

(1)

Articolul 3 Directiva 90/642/CEE se modific n conformitate cu anexa III la prezenta directiv.

23.2.2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 50/19

Articolul 4 Statele membre adopt i public pn la 14 septembrie 2008 actele cu putere de lege i actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunic de ndat Comisiei textul dispoziiilor respective i un tabel de coresponden ntre aceste dispoziii i prezenta directiv. Statele membre aplic aceste prevederi de la 15 septembrie 2008. Atunci cnd statele membre adopt dispoziiile respective, acestea conin o trimitere la prezenta directiv sau sunt nsoite de o asemenea trimitere la data publicrii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 5 Prezenta directiv intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 6 Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 februarie 2008. Pentru Comisie


Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei

L 50/20

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

23.2.2008

ANEXA I n partea A a anexei II la Directiva 86/362/CEE, rndurile pentru fenitrotion se adaug, iar rndurile pentru cipermetrin, famoxadon, mepanipirim, metidation i tiacloprid se nlocuiesc cu urmtoarele:
Reziduuri de pesticide Limite maxime n mg/kg

Cipermetrin: inclusiv alte amestecuri de constitueni, total izomeri Famoxado Fenitrotion Mepanipirim i metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidin) exprimate n mepanipirim Metidation Tiacloprid

2 gru, orz, ovz, secar, tritical 0,01 (*) altele 0,2 ovz 0,02 (*) altele 0,5 (t) gru, orz, secar, tritical 0,05 (*) altele 0,01 (*) (p) cereale 0,1 porumb, 0,2 sorg, 0,02 (*) altele 0,1 gru, 1 orz, ovz, 0,05 (p) altele

(t) LMR temporare pn la 1 iunie 2009. n cazul n care acest LMR nu va fi nlocuit de o directiv sau de un regulament nainte de data respectiv, se va aplica LD (limita de detectare) corespunztoare.

ANEXA II n partea A din anexa II la Directiva 86/363/CEE, rndul pentru glifosat se nlocuiete cu urmtorul text:
Coninuturi maxime n mg/kg (ppm) Reziduuri de pesticide de ou proaspete, fr coaj, ou de de carne, inclusiv grsimi, preparate pentru lapte i produsele lactate enumerate n anexa I, la poziiile NC psri i glbenuuri de ou, din carne, organe comestibile i menionate n anexa I la poziiile NC grsimi animale enumerate n anexa 0401, 0402, 0405 00 i 0406 0407 00 i 0408 I, la poziiile NC ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 i 1602

Glifosat

2 (p) rinichi de vit 0,2 (p) ficat de vit 0,5 (p) rinichi de porc 0,1 (p) rinichi de pasre 0,05 (*) (p) altele

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

(*) Indic o limit inferioar rezultat din determinarea analitic. (p) Precizeaz coninutul maxim de reziduuri care a fost stabilit provizoriu n conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE.

23.2.2008

ANEXA III

n partea A a anexei II la Directiva 90/642/CEE, coloanele pentru acefat, acetamiprid, acibenzolar-S-metil, aldrin, benalaxil, benomil, carbendazim, clormequat, clorotalonil, clorpirifos, clofentezin, ciflutrin, ciromazin, dieldrin, dimetoat, ditiocarbamai, esfenvalerat, famoxadon, fenhexamid, fenvalerat, indoxacarb, lambda-cihalotrin, mepanipirim, metalaxil-M, metidation, metoxifenozid, pimetrozin, piraclostrobin pirimetanil, spiroxamin, tiacloprid, tiofanat-metil i trifloxistrobin se nlocuiesc cu urmtorul text:

RO

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Acetamiprid Acibenzolar-Smetil Clormequat Clorpirifos Clorotalonil

Acefat

Aldrin sau dieldrin (aldrin i dieldrin combinai i exprimai n dieldrin) (F)

Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)

Carbendazim i benomil (suma dintre benomil i carbendazim exprimat n carbendazim)

Clofentezin

1. Fructe proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fr adaos de zahr; nuci 0,01 (*) 1 (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) 0,5 0,05 (*)

0,02 (*)

(i) CITRICE

0,01 (*)

0,5

Grepfruturi 0,2

Lmi

Lmi mici 2

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Mandarine (inclusiv clementine i ali hibrizi)

Portocale

Pomelo 0,3 0,01 (*) (p) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,05 (*)

Altele

(ii) NUCI DE POMI (cu sau fr coaj)

Migdale

Nuci de Brazilia

L 50/21

Anacarde

L 50/22

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Ciromazin Famoxadon Fenhexamid Lambdacihalotrin (F)

Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compui izomeri (sum de izomeri)] (F) Dimetoat (suma dintre dimetoat i ometoat exprimat n dimetoat) Indoxacarb (sum dintre izomerul S- i R-) Fenvalerat i esfenvalerat (sum dintre izomeri RR i SS) (F)

Ditiocarbamai, exprimai n CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram i ziram (1), (2)

Mepanipirim i metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2hidroxipropil)-6metilpirimidin) exprimate n mepanipirim

RO

1. Fructe proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fr adaos de zahr; nuci 0,05 (*)

(i) CITRICE

0,02 (*)

0,02 (*)

5 (mz)

0,02 (*)

0,05 (*) (p)

0,02 (*)

0,02 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Grepfruturi

0,1

Lmi

0,2

Lmi mici

0,2

Mandarine (inclusiv clementine i ali hibrizi)

0,2

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Portocale

0,1

Pomelo

0,1

Altele

0,02 (*)

(ii) NUCI DE POMI (cu sau fr coaj)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*) (p)

0,02 (*)

0,05 (*) (p)

0,05 (*)

0,01 (*) (p)

Migdale

Nuci de Brazilia

23.2.2008

Anacarde

23.2.2008

Metalaxil i metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte Grupe i exemple de produse individuale la amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv care se aplic LMR metalaxil-M (suma izomerilor)] Metidation Metoxifenozid (F) Pimetrozin Piraclostrobin Pirimetanil Spiroxamin Trifloxistrobin Tiacloprid (F) Tiofanatmetil

RO

1. Fructe proaspete, deshidratate sau nepreparate, conservate prin refrigerare, fr adaos de zahr; nuci

(i) CITRICE

0,5

5 1 0,3 1 (p) 10 (p) 0,05 (*) 0,3 (p)

0,02 (*) (p)

0,1 (*)

Grepfruturi

Lmi

Lmi mici

Mandarine (inclusiv clementine i ali hibrizi)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Portocale

Pomelo

Altele

(ii) NUCI DE POMI (cu sau fr coaj)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*) (p)

0,02 (*) (p)

0,2

Migdale

0,2 (p)

Nuci de Brazilia

L 50/23

Anacarde

L 50/24

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Acetamiprid Acibenzolar-Smetil Clormequat Clorpirifos Clorotalonil Clofentezin

Acefat

Aldrin sau dieldrin (aldrin i dieldrin combinai i exprimai n dieldrin) (F)

Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)

Carbendazim i benomil (suma dintre benomil i carbendazim exprimat n carbendazim)

Castane RO

Nuci de cocos 0,1 (*) (p)

Alune

Nuci macadamia

Nuci de Pecan

Semine de pin

Fistic

Nuci 0,02 (*) (p) 0,1 (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) 0,2 0,5 1 0,5

Altele

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(iii) FRUCTE SMNOASE

Mere 0,2 (t)

Pere

Gutui 0,05 (*) 0,02 (*) (p) 0,1 (p) 0,2 (p) 0,1 (p) 0,05 (*) 0,2 0,5 0,2 0,3 0,05 (*) 1

Altele

(iv) FRUCTE SMBUROASE

Caise

Ciree

23.2.2008

Piersici (inclusiv nectarinele i hibrizii similari)

0,2

23.2.2008

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Ciromazin Famoxadon Fenhexamid Lambdacihalotrin (F)

Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compui izomeri (sum de izomeri)] (F) Dimetoat (suma dintre dimetoat i ometoat exprimat n dimetoat) Indoxacarb (sum dintre izomerul S- i R-) Fenvalerat i esfenvalerat (sum dintre izomeri RR i SS) (F)

Ditiocarbamai, exprimai n CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram i ziram (1), (2)

Mepanipirim i metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2hidroxipropil)-6metilpirimidin) exprimate n mepanipirim

Castane

RO

Nuci de cocos

Alune

Nuci macadamia

Nuci de Pecan

Semine de pin

Fistic 0,1 (mz) 0,05 (*) 0,02 (*) 5 (ma, mz, me, pr, t, z) 0,02 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 0,1 0,01 (*) (p)

Nuci

Altele

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(iii) FRUCTE SMNOASE

0,2

Mere

0,5 (p)

Pere

Gutui 0,3 (p) 0,02 (*) 2 (mz, t) 1 2 (mz, me, pr, t, z) 2 (mz, t) 5 (p) 5 (p) 5 (p) 0,1 0,3 (p) 0,1 0,3 (p) 0,2 0,1 0,01 (*) (p)

Altele

(iv) FRUCTE SMBUROASE

Caise

0,3

Ciree

0,2

L 50/25

Piersici (inclusiv nectarinele i hibrizii similari)

0,3

0,2

L 50/26

Metalaxil i metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte Grupe i exemple de produse individuale la amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv care se aplic LMR metalaxil-M (suma izomerilor)] Metidation Metoxifenozid (F) Pimetrozin Piraclostrobin Pirimetanil Spiroxamin Trifloxistrobin Tiacloprid (F) Tiofanatmetil

Castane RO

Nuci de cocos

Alune

Nuci macadamia

Nuci de Pecan

Semine de pin 1 (p) 0,2 (p)

Fistic

Nuci 0,02 (*) (p) 0,05 2 0,02 (*) 0,3 (p) 5 (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,5 (p) 0,3 (p) 0,5

Altele

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(iii) FRUCTE SMNOASE

Mere

Pere

Gutui

Altele 0,05 (*) 0,3 0,2 0,3 0,05 0,05 0,2 (p) 0,3 (p) 0,2 (p) 10 (p) 3 (p) 1 (p) 1 (p) 1 (p) 0,3 (p) 0,3 (p) 0,3 (p) 2 0,3

(iv) FRUCTE SMBUROASE

0,05 (*)

Caise

Ciree

23.2.2008

Piersici (inclusiv nectarinele i hibrizii similari)

23.2.2008

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Acetamiprid Acibenzolar-Smetil Clormequat Clorpirifos Clorotalonil Clofentezin

Acefat

Aldrin sau dieldrin (aldrin i dieldrin combinai i exprimai n dieldrin) (F)

Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)

Carbendazim i benomil (suma dintre benomil i carbendazim exprimat n carbendazim)

Prune 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,2 0,3 0,5 0,05 (*) 0,1 (*) 0,2 0,5 1 3 3 0,02 (*) (p) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,01 (*)

0,02 (p) 0,5 0,2

0,2 RO 0,02 (*)

Altele

(v) BACE I FRUCTE MICI

(a) Struguri de mas i de vin

Struguri de mas

0,02 (*) 1 2

Struguri de vin

(b) Cpuni (altele dect cele slbatice) 0,05 (*) 0,1 (*)

(c) Fructe de rug (altele dect cele slbatice)

0,01 (*)

Mure

0,5

Mure de cmp

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Loganberry (hibrid de zmeur i mure) 0,5 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 3 0,3

Zmeur

Altele

(d) Alte fructe mici i bace (altele dect cele slbatice)

Afine 2 1 10 0,5

Merioare

Coacze (roii, negre i albe)

Agrie

1 0,05 (*)

10 0,01 (*) 0,02 (*)

L 50/27

Altele

L 50/28

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Ciromazin Famoxadon Fenhexamid Lambdacihalotrin (F)

Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compui izomeri (sum de izomeri)] (F) Dimetoat (suma dintre dimetoat i ometoat exprimat n dimetoat) Indoxacarb (sum dintre izomerul S- i R-) Fenvalerat i esfenvalerat (sum dintre izomeri RR i SS) (F)

Ditiocarbamai, exprimai n CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram i ziram (1), (2)

Mepanipirim i metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2hidroxipropil)-6metilpirimidin) exprimate n mepanipirim

Prune 0,02 (*) 0,02 (*) 5 (ma, mz, me, pr, t) 2 5 (p) 0,1 2 (p) 0,2 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) 0,02 (*) (p) 0,1

0,2

2 (mz, me, t, z)

1 (p)

0,1

RO

Altele

0,02 (*)

(v) BACE I FRUCTE MICI

(a) Struguri de mas i de vin

0,3

3 (p)

Struguri de mas

Struguri de vin 10 (t) 0,05 (*) 0,02 (*) 10 (p) 0,02 (*) 0,02 (*) 5 (p) 0,02 (*) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,5 2 (p) 0,01 (*) (p)

(b) Cpuni (altele dect cele slbatice)

0,02 (*)

(c) Fructe de rug (altele dect cele slbatice)

0,02 (*)

Mure

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Mure de cmp

Loganberry (hibrid de zmeur i mure) 0,2 0,02 (*) 5 (mz) 0,02 (*) 5 (p) 0,02 (*) 0,01 (*) (p)

Zmeur

Altele

(d) Alte fructe mici i bace (altele dect cele slbatice)

0,02 (*)

Afine

Merioare 1 (p) 1 (p) 0,02 (*) (p) 0,1 0,1 0,02 (*)

Coacze (roii, negre i albe)

Agrie

23.2.2008

Altele

23.2.2008

Metalaxil i metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte Grupe i exemple de produse individuale la amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv care se aplic LMR metalaxil-M (suma izomerilor)] Metidation Metoxifenozid (F) Pimetrozin Piraclostrobin Pirimetanil Spiroxamin Trifloxistrobin Tiacloprid (F) Tiofanatmetil

Prune 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p)

0,2

0,2 (p) 3 (p) 0,2 (p) 0,1 (p)

0,3 RO 0,1 (*)

Altele

(v) BACE I FRUCTE MICI 0,02 (*) 1 1 0,02 (*) 0,02 (*) 0,5 0,5 (p) 5 (p) 0,05 (*) 2 (p) 0,5 (p) 0,5 (p) 1 (p) 1 0,02 (*) 5 (p) 1 5 (p) 0,02 (*) (p) 0,1 (*) 3 0,1 (*)

(a) Struguri de mas i de vin

Struguri de mas

Struguri de vin

(b) Cpuni (altele dect cele slbatice) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*)

0,5

(c) Fructe de rug (altele dect cele slbatice) 3 1 (p) 10 (p)

0,05 (*)

0,02 (*) (p)

0,1 (*)

Mure

3 (p)

Mure de cmp

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Loganberry (hibrid de zmeur i mure) 3 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 1 (p) 0,02 (*) (p) 10 (p) 0,05 (*) (p) 5 (p) 0,05 (*) 3 (p) 1 (p) 1 (p) 0,1 (*)

Zmeur

Altele

(d) Alte fructe mici i bace (altele dect cele slbatice)

0,05 (*)

Afine

Merioare 0,1 2 (p) 1 (p)

Coacze (roii, negre i albe)

Agrie 0,02 (*) 0,5 (p)

1 (p) 0,02 (*) (p)

L 50/29

Altele

L 50/30

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Acetamiprid Acibenzolar-Smetil Clormequat Clorpirifos Clorotalonil Clofentezin

Acefat

Aldrin sau dieldrin (aldrin i dieldrin combinai i exprimai n dieldrin) (F)

Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)

Carbendazim i benomil (suma dintre benomil i carbendazim exprimat n carbendazim)

(e) Bace i fructe slbatice 0,05 (*) 0,01 (*) (p) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,01 (*)

0,02 (*) RO

(vi) FRUCTE DIVERSE

Avocado 0,1 (p) 3 0,2 2

Banane

Curmale

Smochine 2

Kiwi

Kumquat

Litchi 0,5 (p) 0,5 0,1 (*) 0,1 (*)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Mango

Msline (pentru consum)

Msline (pentru extracia uleiului) 0,2

Papaia

20

Fructul pasiunii

Ananas

Rodii 0,02 (*) (p) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*)

23.2.2008

Altele

23.2.2008

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Ciromazin Famoxadon Fenhexamid Lambdacihalotrin (F)

Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compui izomeri (sum de izomeri)] (F) Dimetoat (suma dintre dimetoat i ometoat exprimat n dimetoat) Indoxacarb (sum dintre izomerul S- i R-) Fenvalerat i esfenvalerat (sum dintre izomeri RR i SS) (F)

Ditiocarbamai, exprimai n CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram i ziram (1), (2)

Mepanipirim i metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2hidroxipropil)-6metilpirimidin) exprimate n mepanipirim

(e) Bace i fructe slbatice 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,2

0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p)

RO

(vi) FRUCTE DIVERSE

0,02 (*)

Avocado 2 (mz, me) 0,2 (p) 0,1

Banane

Curmale

Smochine 10 (p)

Kiwi

Kumquat

Litchi 2 (mz) 2 2 5 (mz, pr) 5 (mz, pr) 0,1 0,5 0,5

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Mango

Msline (pentru consum)

Msline (pentru extracia uleiului) 7 (mz)

Papaia

Fructul pasiunii

Ananas

Rodii

L 50/31

Altele

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*) (p)

0,02 (*) (p)

0,02 (*)

L 50/32

Metalaxil i metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte Grupe i exemple de produse individuale la amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv care se aplic LMR metalaxil-M (suma izomerilor)] Metidation Metoxifenozid (F) Pimetrozin Piraclostrobin Pirimetanil Spiroxamin Trifloxistrobin Tiacloprid (F) Tiofanatmetil

(e) Bace i fructe slbatice 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p)

0,1 (*) RO

(vi) FRUCTE DIVERSE

0,05 (*)

Avocado 0,1 (p) 3 0,05 (p)

Banane

Curmale

Smochine 1

Kiwi

Kumquat

Litchi 0,05 (p) 1 0,5 (p) 0,3 (p) 0,3 (p) 1

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Mango

Msline (pentru consum)

Msline (pentru extracia uleiului) 0,05 (p)

Papaia

1 (p)

0,5 (p)

Fructul pasiunii 0,05

Ananas

Rodii 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,1 (*)

23.2.2008

Altele

23.2.2008

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Acetamiprid Acibenzolar-Smetil Clormequat Clorpirifos Clorotalonil Clofentezin

Acefat

Aldrin sau dieldrin (aldrin i dieldrin combinai i exprimai n dieldrin) (F)

Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)

Carbendazim i benomil (suma dintre benomil i carbendazim exprimat n carbendazim)

2. Legume, proaspete sau nepreparate, refrigerate sau uscate 0,01 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*)

0,02 (*) RO

(i) RDCINOASE I TUBERCULI

0,02 (*)

Sfecl 0,1 1

Morcovi

Manioc 1

elin de rdcin

Hrean

Topinambur 0,02 (h)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Pstrnac

Ptrunjel rdcin 0,2

Ridichi

Barba-caprei

Cartofi dulci

Gulii furajere

Napi

Igname

L 50/33

Altele

0,01 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

L 50/34

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Ciromazin Famoxadon Fenhexamid Lambdacihalotrin (F)

Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compui izomeri (sum de izomeri)] (F) Dimetoat (suma dintre dimetoat i ometoat exprimat n dimetoat) Indoxacarb (sum dintre izomerul S- i R-) Fenvalerat i esfenvalerat (sum dintre izomeri RR i SS) (F)

Ditiocarbamai, exprimai n CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram i ziram (1), (2)

Mepanipirim i metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2hidroxipropil)-6metilpirimidin) exprimate n mepanipirim

RO

2. Legume, proaspete sau nepreparate, refrigerate sau uscate 0,02 (*) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) 0,01 (*) (p)

(i) RDCINOASE I TUBERCULI 0,5 (mz) 1 0,2 (mz)

0,02 (*)

Sfecl

Morcovi

Manioc 0,1 0,2 (mz) 0,3 (ma, me, pr, t) 0,1

elin de rdcin

Hrean

Topinambur 0,2 (mz) 0,2 (mz) 0,2 (p) 0,2 (mz) 0,1

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Pstrnac

Ptrunjel rdcin

Ridichi

Barba-caprei

Cartofi dulci

Gulii furajere

Napi

Igname 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) (p) 0,02 (*)

23.2.2008

Altele

23.2.2008

Metalaxil i metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte Grupe i exemple de produse individuale la amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv care se aplic LMR metalaxil-M (suma izomerilor)] Metidation Metoxifenozid (F) Pimetrozin Piraclostrobin Pirimetanil Spiroxamin Trifloxistrobin Tiacloprid (F) Tiofanatmetil

2. Legume, proaspete sau nepreparate, refrigerate sau uscate 0,05 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)

RO

(i) RDCINOASE I TUBERCULI

0,1 (*)

Sfecl 0,1 (p) 1 (p) 0,05 (p)

Morcovi

0,1

Manioc 0,1 (p) 0,3 (p)

elin de rdcin

Hrean

0,1

Topinambur 0,3 (p) 0,1 (p) 0,2 (p) 0,1 (p)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Pstrnac

0,1

Ptrunjel rdcin

Ridichi

0,1

Barba-caprei

Cartofi dulci

Gulii furajere

Napi

Igname

L 50/35

Altele

0,05 (*)

0,02 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,02 (*) (p)

L 50/36

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Acetamiprid Acibenzolar-Smetil Clormequat Clorpirifos Clorotalonil Clofentezin

Acefat

Aldrin sau dieldrin (aldrin i dieldrin combinai i exprimai n dieldrin) (F)

Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)

Carbendazim i benomil (suma dintre benomil i carbendazim exprimat n carbendazim)

(ii) LEGUMEBULBI 0,5 0,2 0,5 10 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,1 (p) 0,3 (p) 0,1 (p) 2 0,01 (*) (p) 0,3 (p) 0,05 (*) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 1 5 0,05 0,02 (h) 0,01 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,03 (h) 0,1 0,1 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 1 0,5 0,5 0,2 1 (p) 0,5 0,5 0,5 2 0,05 (*) 0,01 (*) 0,2 0,5

0,01 (*) (p)

0,02 (*) (p)

0,01 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,02 (*) RO

Usturoi

Ceap

Cepe ealote

Ceap verde

Altele

(iii) LEGUME FRUCTOASE

(a) Solanacee

Tomate

0,3

Ardei

Ptlgele vinete

Bame

Altele

0,02 (*) 0,02 (*)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(b) Cucurbitacee coaj comestibil

Castravei

Castraveciori

Dovlecei

Altele

(c) Cucurbitacee coaj necomestibil

Pepeni galbeni

0,1

Dovleci 0,1 0,05 (*) 0,02 (*)

Pepeni verzi

23.2.2008

Altele

23.2.2008

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Ciromazin Famoxadon Fenhexamid Lambdacihalotrin (F)

Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compui izomeri (sum de izomeri)] (F) Dimetoat (suma dintre dimetoat i ometoat exprimat n dimetoat) Indoxacarb (sum dintre izomerul S- i R-) Fenvalerat i esfenvalerat (sum dintre izomeri RR i SS) (F)

Ditiocarbamai, exprimai n CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram i ziram (1), (2)

Mepanipirim i metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2hidroxipropil)-6metilpirimidin) exprimate n mepanipirim

(ii) LEGUMEBULBI 0,1 (mz) 1 (ma, mz) 1 (ma, mz) 2 0,05 (*) 0,02 (*) 1 3 (mz, me, pr) 5 (mz, pr) 3 (mz, me) 1 (p) 0,5 (mz) 0,05 (*) 1 2 (mz, pr) 0,2 1 (p) 0,02 (*) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (p) 0,2 (p) 1 0,02 (*) 2 (p) 1 1 (p) 0,05 0,5 (p) 0,3 (p) 0,5 (p) 0,1 0,1 0,5 0,1 0,02 (*) 0,1 1 (mz) 0,05 0,02 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*) (p)

0,02 (*)

0,02 (*) (p)

0,01 (*) (p)

RO

Usturoi

Ceap

Cepe ealote

Ceap verde

Altele

(iii) LEGUME FRUCTOASE

(a) Solanacee

Tomate

0,05

1 (p)

Ardei

0,3

Ptlgele vinete

0,1

1 (p)

Bame

Altele

0,02 (*)

0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(b) Cucurbitacee coaj comestibil

Castravei

0,1

Castraveciori

Dovlecei

Altele

0,02 (*) 1 (mz, pr) 0,3 0,3 0,05 (*) (p) 0,02 (*) 0,1 (p) 0,05 0,01 (*) (p)

(c) Cucurbitacee coaj necomestibil

0,02 (*)

Pepeni galbeni

Dovleci 0,3 0,05 (*) 0,02 (*)

Pepeni verzi

L 50/37

Altele

L 50/38

Metalaxil i metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte Grupe i exemple de produse individuale la amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv care se aplic LMR metalaxil-M (suma izomerilor)] Metidation Metoxifenozid (F) Pimetrozin Piraclostrobin Pirimetanil Spiroxamin Trifloxistrobin Tiacloprid (F) Tiofanatmetil

(ii) LEGUMEBULBI 0,2 (p) 0,1 0,2 0,2 (p) 0,1 (p)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*) (p)

0,02 (*) (p)

0,1 (*) RO

Usturoi

0,5

Ceap

0,5

Cepe ealote

0,5

Ceap verde 0,02 (*) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p)

0,2

Altele

0,05 (*)

(iii) LEGUME FRUCTOASE

(a) Solanacee 0,1 1 0,5 1 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 0,5 0,02 (*) (p) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p) 1 (p) 0,02 (*) (p) 0,2 (p) 0,02 (*) (p) 0,3 (p) 0,5 0,2 (p) 1 (p) 1 0,5 (p) 2 (p) 2 0,5 0,2 (p) 1 (p) 0,5 (p) 0,3 (p) 0,5 (p) 1 (p) 0,5 (p) 2 1 0,1 (*) 0,1 (*) 2

Tomate

0,2

Ardei

0,5

Ptlgele vinete

Bame

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Altele

0,05 (*)

(b) Cucurbitacee coaj comestibil

Castravei

0,5

Castraveciori

Dovlecei 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,3 (p) 0,2 (p) 0,2 0,02 (*) (p) 0,2 (p) 0,02 (*) (p) 0,2 (p) 0,3

Altele

0,05 (*)

(c) Cucurbitacee coaj necomestibil

Pepeni galbeni

0,2

Dovleci

Pepeni verzi

0,2

23.2.2008

Altele

0,05 (*)

23.2.2008

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Acetamiprid Acibenzolar-Smetil Clormequat Clorpirifos Clorotalonil Clofentezin

Acefat

Aldrin sau dieldrin (aldrin i dieldrin combinai i exprimai n dieldrin) (F)

Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)

Carbendazim i benomil (suma dintre benomil i carbendazim exprimat n carbendazim)

(d) Porumb dulce 0,02 (*) (p) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

0,01 (*) (p)

0,02 (*) (p)

0,05 (*)

0,1 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,02 (*) RO 0,02 (*)

(iv) LEGUME SUB FORM DE RDCINI DIN GENUL BRASSICA 0,01 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 3

(a) Varz cu inflorescen

Broccoli (inclusiv broccoli calabrese)

Conopid

Altele

(b) Varz cu cpn 0,05 0,5 1 0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,5 0,05 (*) 3 3 0,01 (*) 0,01 (*)

Varz de Bruxelles

Varz cu cpn

Altele

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(c) Varz pentru frunze

Varz chinezeasc

Varz fr cpn 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,02 (*)

Altele

(d) Gulii

(v) LEGUME CU FRUNZE I PLANTE AROMATICE 0,02 (*) (p)

(a) Lptuci i similare

0,01 (*)

Creson 5

L 50/39

Fetic

L 50/40

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Ciromazin Famoxadon Fenhexamid Lambdacihalotrin (F)

Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compui izomeri (sum de izomeri)] (F) Dimetoat (suma dintre dimetoat i ometoat exprimat n dimetoat) Indoxacarb (sum dintre izomerul S- i R-) Fenvalerat i esfenvalerat (sum dintre izomeri RR i SS) (F)

Ditiocarbamai, exprimai n CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram i ziram (1), (2)

Mepanipirim i metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2hidroxipropil)-6metilpirimidin) exprimate n mepanipirim

(d) Porumb dulce 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) (p)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,05 (*) (p)

0,02 (*)

0,02 (*) (p)

0,05

0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p)

RO

(iv) LEGUME SUB FORM DE RDCINI DIN GENUL BRASSICA 1 (mz) 0,1 0,02 (*) 0,3 (p) 0,1

(a) Varz cu inflorescen

0,05

Broccoli (inclusiv broccoli calabrese) 0,2 0,02 (*) 0,02 (*) 0,3 1 0,02 (*) 0,02 (*) 0,5 (mz) 0,02 (*) 0,05 (*) 3 (mz) 2 (mz) 0,05 0,1 0,02 (*) 0,02 (*) 3 (p) 0,02 (*) (p) 0,2 (p) 0,05 0,2 0,02 (*) 1

Conopid

Altele

(b) Varz cu cpn

Varz de Bruxelles

Varz cu cpn

0,3

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Altele

0,2

(c) Varz pentru frunze

0,3

Varz chinezeasc 0,2 (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) 1 (mz) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) 0,01 (*) (p)

Varz fr cpn

Altele

(d) Gulii

0,02 (*)

(v) LEGUME CU FRUNZE I PLANTE AROMATICE 15 5 (mz, me, t)

(a) Lptuci i similare

30 (p) 1 1 (p) 1

Creson

23.2.2008

Fetic

23.2.2008

Metalaxil i metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte Grupe i exemple de produse individuale la amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv care se aplic LMR metalaxil-M (suma izomerilor)] Metidation Metoxifenozid (F) Pimetrozin Piraclostrobin Pirimetanil Spiroxamin Trifloxistrobin Tiacloprid (F) Tiofanatmetil

(d) Porumb dulce 0,02 (*) 0,05 (*) (p)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,02 (*) (p)

0,1 (p)

0,1 (*) RO

(iv) LEGUME SUB FORM DE RDCINI DIN GENUL BRASSICA 0,02 (*) 0,05 (p) 0,02 (*) 0,1 (p) 0,1 (p)

(a) Varz cu inflorescen

0,2

0,1 (*)

Broccoli (inclusiv broccoli calabrese) 0,05 (p) 0,02 (*) (p) 0,1 0,2 (p) 0,05 0,02 (*) 0,02 (*) 0,2 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,2 (p) 0,2 (p)

Conopid

Altele

(b) Varz cu cpn

Varz de Bruxelles

0,05 (p) 0,2 (p) 0,02 (*) (p) 1 (p)

Varz cu cpn

Altele

0,05 (*)

0,1 (*) 0,1 (*)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(c) Varz pentru frunze

Varz chinezeasc

Varz fr cpn

0,2

Altele 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*)

0,05 (*) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (p) 0,1 (*) 0,1 (*)

(d) Gulii

0,05 (*)

(v) LEGUME CU FRUNZE I PLANTE AROMATICE

(a) Lptuci i similare

Creson

0,05 (*) 10 (p)

L 50/41

Fetic

0,2

L 50/42

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Acetamiprid Acibenzolar-Smetil Clormequat Clorpirifos Clorotalonil Clofentezin

Acefat

Aldrin sau dieldrin (aldrin i dieldrin combinai i exprimai n dieldrin) (F)

Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)

Carbendazim i benomil (suma dintre benomil i carbendazim exprimat n carbendazim)

Salat 5

0,5 RO

Scarola (cicoare de grdin cu frunze ntregi) 5 5

Ruccola

Frunze i tulpini de brassicacee 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,3 (p) 0,05 (*) 0,05 (*)

Altele

(b) Spanac i similare

0,01 (*)

Spanac

Frunze de sfecl (sfecl pentru peiol i frunze) 0,02 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,3 (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 5

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Altele

(c) Nsturel

(d) Cicoare

(e) Ierburi

Asmui

Arpagic 5

Ptrunjel

Frunze de elin 0,01 (*) (p)

23.2.2008

Altele

23.2.2008

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Ciromazin Famoxadon Fenhexamid Lambdacihalotrin (F)

Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compui izomeri (sum de izomeri)] (F) Dimetoat (suma dintre dimetoat i ometoat exprimat n dimetoat) Indoxacarb (sum dintre izomerul S- i R-) Fenvalerat i esfenvalerat (sum dintre izomeri RR i SS) (F)

Ditiocarbamai, exprimai n CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram i ziram (1), (2)

Mepanipirim i metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2hidroxipropil)-6metilpirimidin) exprimate n mepanipirim

Salat 2 (p) 1

0,5

2 (p)

0,5

RO

Scarola (cicoare de grdin cu frunze ntregi) 1 1 (p) 1

Ruccola

Frunze i tulpini de brassicacee 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 2 (p) 20

Altele

1 0,5

(b) Spanac i similare

0,02 (*)

Spanac

Frunze de sfecl (sfecl pentru peiol i frunze) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 15 0,02 (*) 5 (mz, me) 0,02 (*) 0,5 (mz) 0,02 (*) 0,3 (mz) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 30 (p)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Altele

(c) Nsturel

0,02 (*)

0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 2 (p)

0,02 (*) 0,02 (*) 1

(d) Cicoare

0,02 (*)

(e) Ierburi

0,02 (*)

Asmui

Arpagic

Ptrunjel

Frunze de elin

L 50/43

Altele

L 50/44

Metalaxil i metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte Grupe i exemple de produse individuale la amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv care se aplic LMR metalaxil-M (suma izomerilor)] Metidation Metoxifenozid (F) Pimetrozin Piraclostrobin Pirimetanil Spiroxamin Trifloxistrobin Tiacloprid (F) Tiofanatmetil

Salat 10 (p)

10 (p) RO

Scarola (cicoare de grdin cu frunze ntregi) 3 (p)

Ruccola

Frunze i tulpini de brassicacee 2 (p) 0,02 (*) 0,5 (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p)

Altele

0,05 (*)

2 (p) 0,02 (*) (p)

(b) Spanac i similare

0,05 (*)

Spanac

Frunze de sfecl (sfecl pentru peiol i frunze)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Altele 0,02 (*) 0,02 (*) 2 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 2 (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 3 (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 3 (p)

(c) Nsturel

0,05 (*)

(d) Cicoare

0,3

(e) Ierburi

Asmui

Arpagic

Ptrunjel

Frunze de elin

23.2.2008

Altele

23.2.2008

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Acetamiprid Acibenzolar-Smetil Clormequat Clorpirifos Clorotalonil Clofentezin

Acefat

Aldrin sau dieldrin (aldrin i dieldrin combinai i exprimai n dieldrin) (F)

Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)

Carbendazim i benomil (suma dintre benomil i carbendazim exprimat n carbendazim)

(vi) PSTIOASE (proaspete) 0,2 2 0,2 2 0,3 0,1 (*) 0,01 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 5

0,01 (*) (p)

0,02 (*) (p)

0,01 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,02 (*) RO

Fasole (cu pstaie)

Fasole (fr pstaie)

Mazre (cu pstaie)

Mazre (fr pstaie)

Altele

(vii) LEGUME CU TULPIN (proaspete)

0,02 (*)

Sparanghel

Cardon 10

elin

Fenicul 1 0,5 10

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Anghinare

Praz

Revent 0,05 (*) 0,01 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,01 (*) 0,05 (*) 1 0,1 (*) 0,01 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 10 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 2 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*) 0,01 (*) 0,02 (*)

Altele

(viii) CIUPERCI

(a) Ciuperci de cultur

(b) Ciuperci slbatice

3. Legume psti

0,02 (*)

Fasole

Linte

L 50/45

Mazre

L 50/46

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Ciromazin Famoxadon Fenhexamid Lambdacihalotrin (F)

Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compui izomeri (sum de izomeri)] (F) Dimetoat (suma dintre dimetoat i ometoat exprimat n dimetoat) Indoxacarb (sum dintre izomerul S- i R-) Fenvalerat i esfenvalerat (sum dintre izomeri RR i SS) (F)

Ditiocarbamai, exprimai n CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram i ziram (1), (2)

Mepanipirim i metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2hidroxipropil)-6metilpirimidin) exprimate n mepanipirim

(vi) PSTIOASE (proaspete) 5 0,1 (mz) 5 0,1 (mz) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,5 (mz) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) 1 1 (ma, mz) 0,1 0,2 0,2 0,02 (*) 1 (mz) 2 (p) 0,2

0,05

0,02 (*)

0,02 (*) (p)

0,01 (*) (p)

RO

Fasole (cu pstaie)

Fasole (fr pstaie)

Mazre (cu pstaie)

Mazre (fr pstaie)

Altele

(vii) LEGUME CU TULPIN (proaspete)

0,02 (*)

0,01 (*) (p)

Sparanghel

Cardon 2 2 (p) 0,3 0,3 2 3 (ma, mz) 0,5 (mz) 0,05 (*) 0,02 (*) 5 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (mz) 0,02 (*) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) 0,5 0,02 (*) 0,01 (*) (p) 0,02 (*) 0,01 (*) (p) 2 0,1 (p) 0,3

elin

Fenicul

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Anghinare

Praz

Revent

Altele

(viii) CIUPERCI

0,02 (*)

(a) Ciuperci de cultur

(b) Ciuperci slbatice

3. Legume psti

0,02 (*)

Fasole

Linte 0,1 (mz)

23.2.2008

Mazre

23.2.2008

Metalaxil i metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte Grupe i exemple de produse individuale la amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv care se aplic LMR metalaxil-M (suma izomerilor)] Metidation Metoxifenozid (F) Pimetrozin Piraclostrobin Pirimetanil Spiroxamin Trifloxistrobin Tiacloprid (F) Tiofanatmetil

(vi) PSTIOASE (proaspete) 0,2 2 2 (p) 0,5 (p) 1 (p)

0,05 (*)

0,02 (*) (p)

0,1 (*) RO

Fasole (cu pstaie)

Fasole (fr pstaie) 0,1 0,2 (p) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 1 0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,2 (p) 0,02 (*) (p) 0,1 (*)

Mazre (cu pstaie)

Mazre (fr pstaie)

Altele

(vii) LEGUME CU TULPIN (proaspete)

Sparanghel

Cardon 0,3 (p)

elin

Fenicul

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Anghinare 0,5 (p) 1 (p) 0,2 (p)

Praz

0,2

Revent 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,1 (*)

Altele

0,05 (*)

(viii) CIUPERCI

0,05 (*)

(a) Ciuperci de cultur

(b) Ciuperci slbatice 0,02 (*) 0,02 (*) 0,3 (p) 0,5 (p) 0,05 (*) 0,02 (*) (p) 0,1 (p) 0,1 (*)

3. Legume psti

0,05 (*)

Fasole

Linte 0,1

L 50/47

Mazre

L 50/48

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Acetamiprid Acibenzolar-Smetil Clormequat Clorpirifos Clorotalonil Clofentezin

Acefat

Aldrin sau dieldrin (aldrin i dieldrin combinai i exprimai n dieldrin) (F)

Benalaxil, inclusiv alte amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv benalaxil-M (suma izomerilor)

Carbendazim i benomil (suma dintre benomil i carbendazim exprimat n carbendazim)

Lupin RO

Altele 0,05 (*) (p) 7 0,05 0,02 (*) (m) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*)

4. Semine oleaginoase

Semine de in

Arahide

Semine de mac

Semine de susan

Semine de floarea soarelui 7 0,2

Semine de rapi

Boabe de soia

0,3

Semine de mutar 0,02 (p)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Semine de bumbac

Semine de cnep (m) 0,01 (*) (p) 0,01 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,02 (*)

Semine de dovleac

Altele

0,05 (*)

5. Cartofi

0,02 (*)

Cartofi timpurii

Cartofi pentru depozitare 0,1 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,1 (*) 0,10 (*) 0,1 (*) 0,05 (*)

6. Ceai (frunze cu peiol uscate, fermentate sau nu, de Camellia sinensis) 0,1 (*) (p) 0,05 (*) (p)

0,05 (*)

23.2.2008

7. Hamei (uscat), inclusiv granule i pulbere neconcentrat

0,05 (*)

0,02 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,1 (*)

0,10 (*)

50

0,05 (*)

23.2.2008

Grupe i exemple de produse individuale la care se aplic LMR Ciromazin Famoxadon Fenhexamid Lambdacihalotrin (F)

Ciflutrin [ciflutrin, inclusiv alte amestecuri de compui izomeri (sum de izomeri)] (F) Dimetoat (suma dintre dimetoat i ometoat exprimat n dimetoat) Indoxacarb (sum dintre izomerul S- i R-) Fenvalerat i esfenvalerat (sum dintre izomeri RR i SS) (F)

Ditiocarbamai, exprimai n CS2, inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram i ziram (1), (2)

Mepanipirim i metabolitul acestuia (2-anilino-4-(2hidroxipropil)-6metilpirimidin) exprimate n mepanipirim

Lupin 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) (p)

RO

Altele

4. Semine oleaginoase

Semine de in

Arahide

Semine de mac

Semine de susan

Semine de floarea soarelui 0,5 (ma, mz) 0,5 (p)

Semine de rapi

0,05

Boabe de soia

Semine de mutar

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Semine de bumbac

Semine de cnep

Semine de dovleac 0,1 (*) 1 0,02 (*) 0,3 (ma, mz, me, pr) 0,02 (*) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) 0,01 (*) (p)

Altele

5. Cartofi

0,02 (*)

Cartofi timpurii

Cartofi pentru depozitare 0,05 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p) 1 0,02 (*) (p)

6. Ceai (frunze cu peiol uscate, fermentate sau nu, de Camellia sinensis) 0,05 (*) 0,05 (*)

0,1 (*)

L 50/49

7. Hamei (uscat), inclusiv granule i pulbere neconcentrat

20

25 (pr)

0,05 (*)

0,1 (*) (p)

0,05 (*)

0,05 (*) (p)

10

0,02 (*) (p)

L 50/50

Metalaxil i metalaxil-M [metalaxil, inclusiv alte Grupe i exemple de produse individuale la amestecuri de izomeri constitueni, inclusiv care se aplic LMR metalaxil-M (suma izomerilor)] Metidation Metoxifenozid (F) Pimetrozin Piraclostrobin Pirimetanil Spiroxamin Trifloxistrobin Tiacloprid (F) Tiofanatmetil

Lupin RO 0,02 (*) 0,05 (*) (p) 0,1 (*) (p) 0,05 (*) 0,05 (*) (p)

Altele

4. Semine oleaginoase

Semine de in

0,1 (*)

Arahide

Semine de mac

Semine de susan 0,5 0,1 2 0,2 (p) 1 0,1 2 0,05 0,3 (p) 0,3

Semine de floarea soarelui

Semine de rapi

Boabe de soia

Semine de mutar

Semine de bumbac

Semine de cnep

Semine de dovleac 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) 0,02 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,1 (*) 0,1 (*)

Altele

5. Cartofi

0,05 (*)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Cartofi timpurii

Cartofi pentru depozitare 0,5 0,05 (*) 0,1 (*) 0,05 (*) (p) 0,1 (*) (p) 0,1 (*) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,1 (*)

6. Ceai (frunze cu peiol uscate, fermentate sau nu, de Camellia sinensis) 5 0,05 (*) 15

0,1 (*)

7. Hamei (uscat), inclusiv granule i pulbere neconcentrat

10

10 (p)

0,1 (*) (p)

0,1 (*)

30 (p)

0,1

0,1 (*)

(*) Indic nivelul inferior al pragului de detecie analitic. (1) LMR exprimate n CS2 pot proveni de la ditiocarbamai diferii i, prin urmare, nu reflect numai o bun practic agricol. Prin urmare, nu se recomand s se foloseasc aceste LMR pentru a verifica conformitatea cu o bun practic agricol. (2) n paranteze originea reziduului (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiram; z: ziram). (F) liposolubil (h) Se iau n considerare limitele de baz rezultate n urma utilizrii anterioare a aldrinului i diedrinului. (m) Datele de monitorizare arat limite mai mari de 0,02 mg/kg de diedrin descoperit la smna de dovleac utilizat pentru extragerea uleiului. (p) Indic faptul c limita maxim de reziduuri a fost stabilit provizoriu n conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (f) din Directiva 91/414/CEE. (t) Se aplic o LMR temporar de 0,2 mg/kg pn la 31 iulie 2009.

23.2.2008

S-ar putea să vă placă și