P. 1
ana dare de seama la practică

ana dare de seama la practică

|Views: 466|Likes:
Published by Ana Cojocaru

More info:

Published by: Ana Cojocaru on Nov 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2014

pdf

text

original

Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea de Tehnologie şi Management în Industria Alimentar ă Specialitatea Tehnologia Produselor Alimentare Catedra de conserve

al practicii de studiu la SRL”Soro - Meteor-com”

A efectuat: A coordonat:

st.gr. TCr-091 lector superior

Cojocaru Ana Gorneț Viorel

Chişinău 2012

Mo d Coala № d o c u me n t . S e mn a t Data E x e c u t a t Co jo ca ru A C o n t r o l a t A. rn eț V . Go T contr. Aprobat Litera Coala Coli

A. A A. A

Practica de studiu

UTM
gr.TCr. – 091

Cuprins 1.Caracteristica generală a întreprinderii, a secțiilor de producere, serviciilor tehnologice și tehnice . . . . . . . . . 3 1.1Caracteristica întreprinderii, amplasarea pe planul general a secțiilor tehnologice și a serviciilor de inginerie, destinația și productivitatea secțiilor . 3 1.2Sistemul ingineresc de aprovizionare a întreprinderii cu apă potabilă, energie termică și electrică, materiale auxiliare, recipiente, ambala j . . . 4 2. Caracteristica secțiilor de producere, serviciilor tehnologice și tehnice 5 2.1Sortimentul producției la Soro Meteor -com SRL . . . . 5 2.2 Specializarea secțiilor de producere și secțiilor auxiliare. Componența încăperilor, serviciilor tehnice ale secțiilor . . . . . 9 2.3 Consumul de energie electrică, apă și gaz . . . . . 12 2.4 Cerințele față de starea igienică a lucrătorilor din secții . . . . . 12 3.Caracteristica frigiderelor la întreprindere . . . . . . 13 3.1 Caracteristica secției de refrigerare și congelare . . . . . . 13 3.2 Regimele și durata de păstrare a cărnii în stare refrigerată și congelată . . . 13 3.4 Metode de decongelare a cărnii la întreprindere . . . . . . 14 4. Tehnologii și utilaje pentru fabricarea preparatelor din carne. Fabricarea mezelurilor. . . . . . . . . . . 15 4.1Sortimentul mezelurilor fabricate la întreprindere . . . . 15 4.2Condițiile de calitate față de materia primă și auxiliară . . . 15 4.3Caracteristica membranelor folosite la întreprindere . . . . . 16 4.4Utilajul întrebuințat la întreprindere la fabricarea mezelurilo. Principiul de funcționare și reglare a parametrilor tehnologici . . . . . . . . . 18 4.5 Metodele de obținere a fumului . . . . . . . . 21 4.6 Parametrii tehnologici ai tratamentului termic . . . . 22 4.7 Scheme tehnologice de fabricare a mezelurilor . . . . 23 23 24 25 26 4.7.1 Schema tehnologică de producere a salamului crud-afumat De Braunschweig 4.7.2 Schema tehnologică de producere a salamului fiert Doktorscaia . . 4.7.3 Schema tehnologică de producere a salamului semiafumat De Cracovia . 4.7.4 Schema tehnologică de producere a specialității ʺPastrama de porcʺ .

5.Rețete de fabricare a unor produse din carne . . . . 27 6.Regimele operațiilor tehnologice, parametrii . . . . . 29 7.Sanitaria și igiena în secția de fabricare a mezelurilor . . . 33 7.1Cerințele sanitare și de igienă către încăperi . . . . . 33 7.2Cerințele sanitare către utilajul industrial . . . . . 33 8.Controlul fluxului tehnologic în secții de depozitare și de pr oducție. Documente normative -tehnice . . . . . . . 34 8. 1Punctele de control ale fluxului tehnologic . . . . . 34 8.2Funcțiile și sarcinile laboratorului . . . . . . 35 9.Regimul sanitar la intreprindere . . . . . . . 35 10.Realizarea producției finite . . . . . . . 38 11.Bibliografie . . . . . . . . . . 39 Anexe
Coala

M o Coala № d o c u me n t .S e mn a t ddd t od

Practica de studiu
Data

2

1. Caracteristica generală a întreprinderii, a secțiilor de producere, serviciilor tehnologice și tehnice 1.1 Caracteristica întreprinderii, amplasarea pe planul general a secțiilor tehnologice și a serviciilor de inginerie, destinația și productivitatea secțiilor

Întreprinderea SR L “ Soro -Meteor-com” a fost fondată în anul 1996 de către Iacob Ionas Kon. Este o întreprindere privată care a fost fondată pe baza investiţiilor israilene. SR L “ Soro -Meteor-com” este situata geografic la Nordul Moldovei în oraşul Soroca str. Cosăuţilor 10. Într-o perioada relativ scurtă de timp combinatul s -a facut cunoscut pentru producția sa calitativă pe întregul teritoriu al Republicii Moldova.Din anul 1996 pînă la începutul anului 2012 Iacob Ionas Kon a fost în funcția de director ge neral, iar soția acestuia Ana Simion Kon –director financiar. În prezent director general este fiul fondatorului - Ionas Iacob Kon. Inițial productivitatea întreprinderii fiind de 1000kg/zi, apoi odata cu creșterea sortimentului și pătrunderea mai pronunț ată a producției pe piața de desfacere internă, productivitatea acesteiea constituie 1,7…3,5t/zi. Întrepriderea produce la comanda mezeluri fierte, mezeluri semiafumate, mezeluri fiert -afumate, delicatese din carne, delicatese crud uscate şi semifabricate. La întreprindere activează 105 persoane din Soroca și din suburbia(s. Cosăuți). Sunt 5 sectii tehnologice de care dispune fabrica: 1.secţia de materia primă 2. secţia de producere a mezelurilor şi semifabricatelor 3. secția de ambalare vacuum 4.secția de uscare 5. secţia de expediţie Secţia de materie prim ă este localizată separat de blocul de producție și include următoarele camere: abator, sala de tranșare, dezosare,sortate a materiei prime, cameră frigorifică (refrigerator), 2 congelatoare și biroul șefului de secție . Abatorul este prezent, însă el nu funcţionează. După operațiile de tranșare, dezosare și sortare o asele de bovină, cabalină și porcină sunt colectate şi transportate spre groapa lui Bekerev de la Cosauţi. Blocul de producere constă 2
Coala

M o Coala № d o c u me n t .S e mn a t ddd t od

Practica de studiu
Data

3

garderobă barbați și garderobă dame. care servește a sursă de alimentare cu apă.03. secție tehnico -sanitară.2 Sistemul ingineresc de aprovizionare a întreprinderii cu apă potabilă.1.Combinatul dispune de o sondă arteziană autorizată. Fourchette. în așa fel ca aceasta să fie livr ată permanent în cantitățile necesare. Metro.6 lei/kW.a prin intermediul rețelelor de magazine: Fidesco. Drochia. La etajul doi se află secţia de ambalare în vaccum. Timp de 2 ani a continuat monitoringul. Green Hills. Firma SRL “ Soro -Meteor-com” realizează produsele pe teritoriul Republicii Moldova. laboratorul. Tiraspol. cabinetul vedicului veterinar. În ceea ce priveste consumul de gaz fir ma are incheiat contract de furnizare cu Soroca -Gaz. secția de utilaje.pe piață. numărul partidei. compoziția produsului. cu presiunea suficientă pentru a fi utilizată în procesul tehnologic. Producţia finită este păstrată în camerele frigorifice după care urmează a fi realizată . energie termică și electrică. in orașele: Chișinău. producătorul. La etajul întîi se află secţia de producere a mezelurilor. Cahul.2008 între prinderea SRL “ Soro -Meteor-com” este singura intreprindere de prelucrare a cării care a primit certificat de calitate din partea Uniunii Europene. În afara încăperilor de serviciu la combinat mai sunt și alte încăperi precum: depozitul pentru ingrediente. spălătorie pentru ambalaj. Nr. În localitățile rurale produsele din carne sunt comercializate prin intermediul alimentarelor si magazinelor ce sunt in proprietate privată. 1. semifabricatelor . hol sanitar. 3. Bălți. in care se indică denumirea produsului. depozit pentru materiale pentru dezinfectanți. modul de ambalare. Planul secţiilor întreprinderii sunt prezentate în Anexele 1. ambalaj Pentru o funcționare cît mai eficientă a întreprinderii sunt necesare condiții optime de funcționare și întreținere a acesteia. Conform datelor din 25. caracteristicile organoleptice. materiale auxiliare. secția de specialități. secția de puri ficare.UTA Gagauzia ș. Energia electrică este furnizată de către furnizorul de energie electrică Red Nord cu prețul de 2.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 4 . secția termică. Principalele materiale auxiliare folosite la întreprindere sunt:  Nitrit de sodiu dupa GOST 4197-74  Apă potabilă după GOST 2874-82  Lapte praf integral GOST 4495-87  Ață de cusut de bumbac si sintetică GOST 6309-93  Amidon de cartofi GOST 7699-78  Peliculă de celuloză GOST 7730-89  Usturoi proaspăt GOST 7977-87  Hîrtie de ambalat GOST 8273-75 M o Coala № d o c u me n t . SRL “ Soro-Meteor-com” colaborează cu întreprinderi care aprovizionează cu materiale auxiliare utilizate la fabricarea produselor din carne se primesc în baza unui certificat de conformitate. greutatea netă. condițiile de păstrare. regulat fiind controlați ca rezultat: toată producția și ciclul tehn ologic de la SR L “ Soro -Meteor-com” au fost recunoscute ca fiind in corespundere cu cele mai înalte standarde europene. Din frigiderul pentru produse finite de la nive lul 1 cu ascensorul marfar cu capacitatea de 200 kg produsele se aduc spre vacuumare. secţia de expediţie. 2. secţia de uscare care constă din 2 frigidere pentru produsele crud -afumate și unul pentru produse crud-uscate. recipiente.niveluri.

2.1 Sortimentul producției la Soro Meteor-com SRL Nr. La combinat se utilizează aditivi alimentari și condimente ce sunt achiziționate de la Almi International(Germania). Denumirea produsului Tip de membrană Mezeluri fierte Poliamid Poliamid Poliamid Naturală Poliamid Poliamid Poliamid Naturală Naturală Naturală Artificială Poliamid Artificială Poliamid Poliamid Poliamid Poliamid Naturală Naturală Condiții de păstrare și termen de valabilitate +0C +6C +0C +6C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +2C +2C +0C +2C +2C +2C +2C +0C +0C +6C +6C +3C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6 +6C +6C +6C 8 zile 15 zile 8 5 10 18 15 5 2 2 10 10 15 10 15 zile zile zile zile zile zile zile zile zile zile zile zile zile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Safalade de Slobodca Parizer Fantezie Crenvurști Delicioși Safalade de Slobodca Crenvurști Russkie De Soroca Ceainaia Safalade De calitatea întîi Crevurști Russkie Crenvurști Russkie HOT DOG Lacta c/s (siniuga) Lacta c/s Parizer Doina (siniuga) Doctorscaia c/s Safalade de Slobodca nesortat amipac Șunca Lancemeat c/s Șunca Apetisantă Liubiteliscaia c/s Doctorscaia c/s 10 zile 20 zile 10 zile 3 zile Coala M o Coala № d o c u me n t . E452. 5. 4. Peliculă de polietilenă GOST 10354-82  Sare pentru uz alimentar GOST 13830-97  Piper alb. polifosfat(E452). Citrit de sodium(E331). Carrageenan(E 407). serviciilor tehnologice și tehnice 2. Extract de condiment (purtător sare). E450). negru sau roșu după GOST 18279-76  Rumeguș de lemn TY 13322-76  Clipse de aluminiu (Belorusia). Acid ascorbic. Produs complex Tari Combi K 16 : Tripolifosfat(E451). Ascorbat de sodiu. Ascorbat de sodiu. 3. difosfat si trifosfat(E451. precum și Condiviv (Republica Moldova). BK -Giulini (Germania). Difosfat(E 450). Gumă de guar(E 412). Aromatizator și extract de condimente. Produs combinat Tari Complet P 40 N ce conține: Nitrie de sodiu. Produs combinat Tari Complet P 80 H ce conține: Nitrit de sodiu.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data 5 . E450). polifosfat(E 451. 2. Caracteristica secțiilor de producere. Glucodeltalacton. Amestec pentru prepararea emulsiei de șorici de porc: Carbonat de sodiu. Unele adausuri sunt: 1. Amestec de condimente Tarispaia Aafșnit 600 :Glutamat de sodiu(E 621). stabilizator de culoare.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Șunca de dejun Poliamid Mezeluri semiafumate De Bugiac Naturală De Bugiac Artificială De Tiraspol s/a Artificiala De Tiraspol s/a Naturală Atamanscaia Artificială Călătorul s/a Artificială Cabanos s/a Artificială Codru s/a Artificială Tinerețe s/a Artificiala Țărănesc s/a Naturală Saliami De găină s/a c1 Artificială Salam Moldovenesc s/m c1 Artificială Servelat po Derevenski s/a c1 Artificială Cîrnăciori pentru frigărui s/a Naturală c/s Venscaia s/a c1 Artificială Meteor s/a Artificială Odesskaia s/a c/s (Belkozin) Artificială Salam Plovdiv s/a c/s Artificială De Cracovia s/a c/s Artificială Varșovia s/a c/s Artificială De Moscova s/a c1 Artificială Salam Sărbătoresc s/a c/s Artificială Saleami vengherscaia s/a c/s Artificială De Odessa s/a c/s (Cereva) Naturală Salam A la fourchet s/a Artificială Bon Appetit s/a c1 Naturală Salam De Bavaria Artificială Salam De Drogobici Artificială Salam Original s/a c/s Artificială Domașneaia s/a c1 Naturală Saleami Clasic s/a c/s Naturală Ohotnicie Naturală colbaski(vînătorești) Mezeluri fierte -afumate Artificială Artificială Artificială Mezeluri crud -afumate Sudjuc c/a c/s Naturală Mozaic c/a c/s Artificială Servelat c/a c/s Artificială De Braunschweig c/a c/s Artificială Sudjuc (Lucanca) c/s c/a Artificială Cîrnăciori Turist c/s c/a Artificială De Moscova c/a c/s Artificială Preferat c/s Servelat f/a c/s De Moscova f/a c/s +0C +6C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +0C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6 +6C +6C +6C +6C +6C +6 +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C 18 zile 10 zile 10 zile 15 zile 15 zile 15 zile 15 zile 15 zile 15 zile 15 zile 15 zile 15 zile 15 zile 15 zile 15 zile 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 zile zile zile zile zile zile zile zile zile zile zile zile zile zile zile zile zile zile 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 +2C +6C 15 zile +12C +15C 15 zile +12C +15C 15 zile +12C +12C +12C +12C +12C +12C +12C +15C +15C +15C +15C +15C +15C +15C 120 120 120 120 120 120 120 zile zile zile zile zile zile zile Coala M o Coala № d o c u me n t .S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data 6 .

S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 7 .Delicatese din carne 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Piept a/f c/s +0C Ruladă De Moscova +0C Musca Moldavscaia a/f c/s +0C Pastroma a/c c/s +0C Pastroma goviajia a/c c/s +0C Pulpe de pui -broiler +0C Șunca specială nesortat +0C Piept de pui-broiler a/f +0C Antricot a/f c/s +0C Crud-uscate și alte delicatese 76 Basturma din carne de porc +0C Soro c/u c/s 77 La Bere-Basturma de vita Soro +0C c/s 78 Rulou Trapeza c/u c/s +0C 79 File Extra c/a c/s +0C 80 Ceafa Extra c/a c/s +0C 81 File De Bulgaria c/u c/s +0C Delicatese din carne feliere pentru servire și la 83 Piept a/f c/s (buc.) Pastorma a/c c/s .) +0C 84 Musca Moldavscaia a/f c/f +0C (buc.) +0C 90 Pastroma goviajia a/c c/s +0C 91 Antricot a/f c/s +0C 92 Basturma din carne De porc +0C Soro c/s 93 La Bere-Basturma De vită +0C Soro c/s 94 Role Trapeza c/u c/s +0C 95 File De Bulgaria c/u c/s +0C Crenvurști.) 87 Musca Moldavscaia +0C 88 Pastroma a/c c/s +0C 89 Antricot a/f c/s (buc.a/f c/f (buc. safalade in ambalaje thermo 97 Safalade De Slobodca +0C 98 Safalade De Slobodca 2 kg +0C 99 Safalade De Slobodca amipac +0C 2kg 100 Crenvurști Russkie (krasnie) +0C 101 Crenvurști Russkie (belie) +0C Mezeluri semiafumate-feliere +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6C +6 +6C bucăți +8C +6C +8C +8C +6C +6C +8C +8C +6C +8C +6C +6C +6C +6C +8C +8C +8C +8C +8C 5 5 5 5 5 5 4 5 5 zile zile zile zile zile zile zile zile zile 30 zile 30 zile 30 30 30 30 zile zile zile zile 20 zile 20 zile 20 zile 20 zile 20 zile 20 20 15 20 15 30 zile zile zile zile zile zile 30 zile 30 zile 30 zile 30 zile 30 zile 30 zile 30 zile 30 zile M o Coala № d o c u me n t .) +0C 85 Piept a/f c/s +0C 86 Pastroma goviajia a/f c/s +0C (buc.

2 zile M o Coala № d o c u me n t . 2 zile Carne tocată Originală Artificială -12C și mai jos max.103 De Cracovia s/a c/s Naturală 104 Bon Appetit s/a c1 105 Varșovia s/a c/s Naturală 106 Ohotnicie colbaschi s/a c/s +0C +0C -7C +0C +0C -7C +0C +0C -7C +0C +0C -7C +12C +6C -9C +12C +6C -9C +12C +6C -9C +12C +6C -9C 10 zile 15 zile 90 zile 10 zile 15 zile 90 zile 10 zile 15 zile 90 zile 10 zile 15 zile 90 zile 108 109 111 112 113 114 116 117 118 119 120 121 Mezeluri fierte -afumate feliere Servelat f/a c/s Artificială +12C +15C 15 zile +0C +4C 30 zile -7C -9C 120 zile De Moscova f/a c/s Artificială +12C +15C 15 zile +0C +4C 30 zile -7C -9C 120 zile Mezeluri crud -uscate feliere Mozaic c/a c/s Artificială +12C +15C 120 zile -2C -4C 180 zile -7C -9C 270 zile Servelat c/a c/s Artificială +12C +15C 120 zile -2C -4C 180 zile -7C -9C 270 zile De Braunschweig c/a c/s Artificială +12C +15C 120 zile -2C -4C 180 zile -7C -9C 270 zile De Moscova c/a c/s Artificială +12C +15C 120 zile -2C -4C 180 zile -7C -9C 270 zile Semifabricate Biftec De Vită Artificială -12C și mai jos max. 30 zile // -5C max. 30 zile // -5C max. 30 zile // -5C max. 2 zile Perișoare De carne orășenești Artificială -12C și mai jos max. 30 zile // -5C max.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 8 . 30 zile // -5C max. 30 zile // -5C max. 2 zile Carne tocată De Vită Artificială -12C și mai jos max. 2 zile Carne tocată congelată Pentru Artificială -12C și mai jos biftecuri max. 2 zile Pîrjoale De casă Artificială -12C și mai jos max.

S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 9 . ovine. mărunțire. Linia de producere a produselor crud-uscate. Cu aproximativ 10 -20 ani în urmă în Republica Moldova era pe larg dezvoltată creșterea animalelor(bovine. Linia de producere a semifabricatelor 3. Frigider pentru maturarea cărnii 7. 2 zile 125 Cîrnăciori pentru grătar Artificială -12C și mai jos max.-12C și mai jos max. Secția termică 4. sărare.2 Specializarea secțiilor de producere și secțiilor auxiliare. 30 zile // -5C max. 2 zile 126 Cîrnăciori Artificială -12°C și mai jos max. Secția de materie primă se specializează pe pregătirea materiei prime pentru o utilizare curentă în procesul de producție prin intermediul operațiunilor de tranșare. cabaline. 30 zile // -5C max. Frigider pentru produse finite 8. Linia de producere a specialităților 4. 2 zile 127 Frigărui Lux Tradițional -2C -0C 4 zile 128 Frigărui Lux Picant -2C -0C 4 zile Întreprinderea Soro-Meteor-com dispune de următoarele linii tehnologice: 122 Cupate 1. serviciilor tehnice ale secțiilor Secția de producere dispune de cele mai numeroase incăperi precum: 1. Componența încăperilor. Biroul tehnologului 2. condimentare. afumare sau uscare cu scopul obținerii unor produse cu calități olfactive. coacere. 2. dar și Artificială M o Coala № d o c u me n t . Linia de producere a mezelurilor 2. sortare conform mai multor criterii. fierbere. deflexare. Secția de utilaje 3. 30 zile // -5C max. Frigiderul secției de expediție În aceasta secție are loc transformarea materiei prime prin intermediul operațiilor de maturare. gustative și nutritive înalte. 2 zile 124 Carne Specialitatea casei Artificială -12C și mai jos max. amestecare. 2 zile 123 Mici Artificială -12C și mai jos max. 30 zile // -5C max. caprine. porcine). umplere in membran e. 30 zile // -5C max. dezosare. Secția de specialități 6. Secția de producere a mezelurilor și semifabricatelor 5.

stadia de îngrășare. Întreprinderea nu este dotată cu abator. *seria microcipului. Se examinează suprafeţele de Coala M o Coala № d o c u me n t . Carnea de pasăre este adusă din SUA și Canada in blocuri înghețate a cîte 15 kg. *greutatea totală. pentru a constata prealabil dacă animalul nu a fost bolnav. starea producției (răcită). Culoarea trebuie sa fie caracteristicǎ speciei. tipul tranportului şi termenul de realizare(48 h la t +2°C +4°C).Se apreciaza aspectul maselor musculare. autorizația este eliberată anual. iar cea de porcină și de pasăre este importată. Receptia cantitativǎ se face pe cântare obisnuite fie pe cântare amplasate pe linia aerianǎ de deplasare a materiei prime. succulent. Carnea de bovine. felul cǎrnii. care au autorizare pentru transportarea cărnii. Medicul veterinar determină dacă splina nu este mărita precum și ganglionii limfatici. La întreprindere carnea este adusă cu ajutorul autocamioanelor dotate cu frigidere la 0C…+4C. Primirea cǎrnii se face pe baza unei note de livrare în care sunt consemnate:data livrǎrii. deaceea carnea de bovină și de cabalină este adusă la întreprindere în carcase și semicarcase de la persoane fizice. cartilajelor (în special al celor articulare). Receptia calitativǎ se face prin aprecierea calitativǎ dupǎ starea de îngrǎsare. în functie de starea de îngrǎsare. in care se indică:* tipul animalului (cabalină) *cantitatea(numărul de capete). cu diferențe mici. după care se fac un șir de analize. Materia primă recepționată este supusă unui control sanitar-veterinar și este însoțită obligatoriu de certificatul veterinar forma 2. Semicarcasele de bovină și cabalină sunt aduse de la abator însoțite de splină. ceea ce reprezintă pierderile ulterioare din greutate la răcirea carnii. sex. Se observa aspectul general al carnii. Porcina este adusă din Brazilia și Polonia in semicarcase și blocuri înghețate. Bovinele și cabalinele sunt selectate după vîrstă. cantitatea si starea termicǎ. respectîndu -se toate regulile de igienă și sanitărie. La recepţia cărnii se măsoară în mod obligatoriu temperatura în adîncul muşchiului la fiecare carcasă care conform standartului IOS nu trebuie să depăşească +10°C ( de obicei carnea recepţionată are temperatura +6°C +8°C )în caz contrar carnea nu este primită sau dacă temeratura depăşeşte neînsemnat se scad 3% din masa totală a carcasei. Carnea proaspǎtǎ are suprafata lucioasǎ. Medicul veterinar la primirea carcaselor efectuează analiza organoleptică : -Aspect. muschii elastici care nu lasǎ întipǎritura la apǎsarea cu degetul. vârstǎ. tipul ambalajului. tesutului conjuctiv. zvântatǎ si refrigeratǎ se depoziteazǎ în camere frigorifice. Certificatul sanitar-veterinar este emis de către Serviciul Sanitar Veterinar de Stat şi are ştampilă cu numărul abatorului unde a fost sacrificat animalul pe fiecare parte a carcasă este pusă deasemenea ştampila cu acelaşi număr al abatorului. Este specificată destinaţia produsului. proveniența (carne abatorizată). lichidului sinuvial sau periostului. tendoanelor. *culoarea.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data 10 .păsări. Carnea trebuie sǎ aibǎ temperatura corespunzǎtoare stǎrii termice la care a fost livratǎ de abator si este verificatǎ de medicul veterinar. Acest document va purta semnǎtura predǎtorului si primitorului. Acestea sunt spălate și dezinfectate. agǎtându-se fiecare sfert de bovinǎ sau cabalină pe câte un cârlig. cabaline. șoricii de porc sunt aduși din Belgia. gen. aprecierea prospetimei si solubilitǎtii.

Umiditatea se apreciază vizual. tendoanelor (in special celor articulare). Se apreciază aspectul maselor musculare. se clasifică în baza criteriului de conformaţie. cu carne mai închisă la culoare.conformaţie. Se observă aspectul general al cărnii. acordîndu-se atenţie în special straturilor profunde din imediata apropiere a osului. fără a fi roşie. unde se mai indică şi masa carcaselor. provenind de la un animal de 15-24 luni (excepţional de 30 luni). greutate şi starea de îngrăşare. provenind de la un animal mai mic de l an şi mânzul ce dă o carcasă mai grea. prin palpare si cu ajutorul unei hîrtii de filtru care se aplică pe suprafaţa cărnii. se clasifică pe baza a trei criterii . În cazul în care la examinare sau palpare s-au gasit modificari ale structurii se execută noi secţiuni ale straturilor musculare pînă la os. Se observă culoarea la exterior si la locul de stingere cu cuţitul cald sau cu degetul. În cazul în care la examinare sau palpare s-au gasit modificări ale structurii se execută noi secţiuni de straturi musculare pînă la os. -Culoare. Se observă culoarea cărnii la exterior si în secţiune. Se examinează suprefeţele de secţiune ale muşchilor secţionaţi la pelucrarea carcasei. indiferent de sex sau rasă. -Mirosul. Se apreciază prin mirosire directă la suprafaţa exterioară şi la suprafaţa unei secţiuni proaspete. Clasele de conformaţie la carcasele provenite de la cabalinele tinere sînt următoarele: 1) Extra 2) Bună 3) Medie Carcasele provenite de la cabalinele adulte. Clasele după conformaţie şi greutate a carcaselor cabalinelor adulte sînt următoarele: 1) Extra uşoară 2) Extra grea 3) Bună 4) Medie Conform stării de îngrăşare carcasele cabalinelor adulte se clasifică după cum urmează: Coala M o Coala № d o c u me n t . a ţesutului conjunctiv şi a sucului de carne. Se observă culoarea la exterior şi în secţiune. Se disting două tipuri de carne provenită de la cabalinele tinere: foarte tânăr (de lapte) cu carcasa mai uşoară. Se apreciază prin apăsare cu degetul pe suprafaţa şi pe o secţiune facută în momentul examinării şi se observă urmele digitale. lichidului sinuvial şi periostului. Se apreciază prin palpare şi prin sunetul obţinut la loviri cu un obiect tare. Se examinează stratul de gheaţă şi se apreciază integritatea suprafeţei şi stratului de deshidratare superficială. Se examinează daca blocul de carne este compact. După care datele se înregistrează în registrul de expertiză veterinar-sanitară. Examinarea se face ca la carnea zvîntată sau refrigerată. -Consistenţa. Se apreciază prin apăsare cu degetul pe suprafaţă şi pe secţiunea facută in momentul examinării şi se observă urmele digitale. cu carnea deschisă la culoare. Se apreciaza aspectul sucului de carne.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data 11 . ţesutului conjunctiv cutanat. De exemplu la cabaline se face următoarele diferențe de calitate a cărnii conform următoarelor criterii: Carcasele de la cabalinele tinere.secţiune ale muşchilor secţionati la prelucrarea carcasei. indiferent de sex.

să se îmbrace în haine sanitare uscate.un strat de grăsime începe a acoperi carcasa. cîrnăciori). Secţia de expediţie se ocupă cu expedierea și livrarea producției finite spre agenții economici din Republica Moldova.Meteor SR L dispune de o sistema de curăţare a apei AQUA SYSTEM din Belgia.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 12 . Combinatul are sonda sa proprie de apă şi consumul lunar este de aproximativ 400 m 3 . crenvurști.un strat de grăsime acoperă toată carcasa. cea de d imineață ambalează produsele intregi (salamuri. Întreprinderea are 3 staţii de energie electrică. feliate (produse crud -uscate. fiert afumate). 4) Grasă . astfel apa devine moale şi la ultima etapă se dezinfecteză cu raze UV. Parametrii pentru păstrarea următoarelor produse Tipul produsului Umiditatea relativă a aerului % Temperatura in camera frigorifică Fiert-afumate 75-78 +8C +12C Crud-afumate 75-78 12C ± 1C Crud-uscate 73-76 5C ± 1C In secția de vacuumare are loc ambalarea produselor finite în vacuum . În secție personalul lucrează in 2 ture.3 Consumul de energie electrică. pentru îndeplinira cerinţelor tehnologice şi sanitare în sectorul sau de lucru. astfel ca aceste să M o Coala № d o c u me n t . 3) Acoperită . muşchii intercostali sînt infiltraţi cu grăsime.1) Slabă . 5) Foarte grasă . Energia electrică se furnizează de la Red Nord şi lunar întreprind erea cheltuie aproximativ 5100 0 kW. iar în tura de seară se vacuumează mezeluri în jumătăți.Gazul este livrat la întreprindere de la Soroca -Gaz cu un consum de 2500 m 3 /lună. osânza este mai dezvol tată. 2. În secţia tehnologică de ucare produsele se usucă într-o perioadă de cîteva zile. muşchii coapselor şi spetelor sînt aparenţi.un strat de grăsime acoperă toată carcasa. crud-afumate. Înainte de a începe lucrul angajaţii trebuie să primească duş. iar de sărbători se poate livra aproximativ 5t de produse. Nu toate produsele sunt vacuumate. În fiecare zi se expediază circa 1t …2t.fără urmă de grăsime în interiorul sau exteriorul carcasei. carnea este adesea perselată. Toţi lucrătorii întreprinderii sunt oblogaţi să treacă un control medical înainte de a fi angajaţi la întreprindere şi apoi în fiecare jumate de an conform cerinţelor stabilite de slujbele sanitaro . 2) Cerată – osânza foarte puţin dezvoltată. Fiecare angajat are o fişă medicală personală în care se indică rezultatele tuturor analizelor. 2. muşchii coapselor şi spetelor sunt vizibili. o peliculă subţire de grăsime acoperă coastele. apă și gaz Întreprinderea Soro . cele vacuumate au un surplus la preț de 2 lei la kg. grămăjoare de grăsime apar la nivelul coastelor (ca ciorchinii). grăsimea osânzei este excedentară. safalade. care în prima etapă filtrează apa de toate impurităţile.epidemiologice.4 Cerințele față de starea igienică a lucrătorilor din secții Fiecare lucrător al întreprinderii poartă răspunde re pentru ideplinirea regulilor de igienă personală pentru menţinere în curăţenie a locului de lucru. iar o cantitate mare de grăsime căptuşeşte cutia toracică. apoi îi sunt înlăturate sărurile . se specializeză pe expedierea producţie fi nite. În UTA Găgăuzia se realizează in special produsele crud-uscate și crud -afumate La sudul Moldovei este mai mult realizantul de crud uscate şi crud afumate mai ales în regiunea Gagăuziei. Zilnic se vacuumează aproximativ 27 -30 lăzi cu produse finite care apoi se depozitează in frigiderul pentru producția finită la o temperatură de 5± 1C și umiditatea relativă a aerului este 78±3%.

este dotat cu linii aeriene. Al doilea frigider este pentru produsele finite.+6C.Încheierea hainelor sanitare cu ace.Se interzice intrarea în secţie fără haine sanitare sau în haine pentru lucru afară. slănina se cintăresc si se inregistreaza temperatura initială in frigider(t=-18C). iar circulatia aerului de 4-6 volume pe ora.8 m. temperatura= +2C…+4C. sortare.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 13 . unde un frigider este pentru maturarea salamurilor crud-afumate. atat cat sa impedice stagnarea aerului.O camera frigorifică se află in sectia de semifabricate. Aici se aduc semicarcasele primite de la abator sau persoane fizice. care ar favoriza dezvoltarea mucegaiurilor.1C. carnea cu leziune pe suprafata nu se poate pastra mai mult de 14zile. M o Coala № d o c u me n t . cercei. Aici este adusă materia prima după operatiunile de tranșare. Inainte de a fi aici depozitate carnea. în care se permite să umbli doar prin secţie.acopere în întregime hainele personale. Părul trebuie să fie strîns. O cameră frigorifică aparține secției de expediție.unul este destinat pentru maturarea cărnii cu capacitatea de 30t. șoricii.2 Regimele și durata de păstrare a cărnii în stare refrigerată și congelată Carnea refrigerata se pastreaza in camere frigorifice prevazute cu linii aeriene inalte 2 ± 2. Primul frigider se află în secția de materie primă. dezosarea și sortarea cărnii după calitate.Avand in vedere ca activitatea microorganismelor la temperatura de refrigerare nu este oprita. iar alte 2 sunt pentru maturarea salamurilor si delicioaselor crud-uscate. inele. ci numai incetinita. ţigări) 3.Durata pastrari este legata de propietatile carnii si starea suprafetei ei.7-0. Tot aici sunt 2 camere frigorifice care capacitatea de 30t. 3. pe cap se îmbracă bonetă albă.. Carcasele de carne fara leziuni. iar umiditatea este 80-85%. acoperite cu grasime. chibrite. pe picioare cizme de cauciuc. acestea au capacitate de 30t. 3. de unde mai apoi are loc tranșarea. care au fost racite prealabil dupa tratamentul termic. Pentru prevenirea nimerii obiectelor străine în produs este interzis: 1. Caracteristica frigiderelor la întreprindere 3. intruncat se urmareste realizarea unei circulatii minime a aerului.Temperatura se mentine in jurul a 0C. umiditatea adaptata este de 80-85 %. bolduri sau păstrarea în buzunare a obiectelor personale (oglindă.este recomandabil ca produsele refrigerate sa fie pastrate numai timpul necesar unei bune maturari. aici temperatura este +4C. Aici temperatura este de 2C.cu distanta intre linii de 0.. Înainte de lucru mîinile se spală cu apă şi săpun de două ori. se pot pastra pana la 21 de zile.35m. Sistemele de racire din camerele de pastrarea a carnii sunt prevazute cu racitoare de aer cu viteze mici sau cu elemente de perete. de unde produsele sunt dispuse pentru realizare si livrare la magazine. Alte 2 frigidere sunt se află in sectia de producere. iar la intrare în secţie se dezinfectează cu soluţie de alcool etilic. dezosare. unde după ambalarea semifabricatelor in casserole si vacuumare ele sunt rapid inghetate la temperatura de -18C Restul camerelor frigorifice apartin sectiei de uscare. avand pelicula de uscare.Păstrarea în secţie cu pro duse alimentare a obiectelor mici din sticlă sau din metal înafară de inventarul necesar pentru lucru: 2.1 Caracteristica secției de refrigerare și congelare Întreprinderea SRL “Soro-Meteor”-com dispune de 10 frigidere.

încalzirea lentă a ţesuturilor musculare pentru a putea reabsorbi lichidul interfibrilar rezultat din topirea cristalelor de gheaţă. Decongelarea carnii este procesul prin care se urmareşte readucerea cărnii congelate la proprietăţile iniţiale: gustul. săruri minerale şi aproximativ 12% din vitaminele grupei B. 3.5C 90-95 7-14 zile Carne de -1C. mirosul. nu trebuie să se piardă din vedere totuşi că la decongelare se pierde o oarecare cantitate de suc. 18 ore. In frigidere ca agent frigorific se folosește freonul.5C 90 4-5 zile pasăre(în bloc) Procesul de congelare depinde de o serie de factori. 3. putand avea o durata mai mare sau mai mica in functie de specia animalului. la o temperatura de -30…-36C a aerului.1. conţinînd pînă la 11.1. 2.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 14 .5C 90 Max 21 zile și cabalină Carne de porc 0C. se urmăreşte atingerea unei reversabilităţi maxime cu schimbari minime in produs.astfel. durata congelarii este:-pentru carnea de bovina cu refrigerare prealabila. 5.-pentru carnea de porc fara slanina cu refrigerare prealabila.-pentru carnea de porc cu slanina introdusa la congelare in stare zvantata. 4. Aceasta se poate realiza numai în cazul cand coloizii fibrelor musculare reabsorb tot lichidul exudat. Condiţiile de bază ce trebuie indeplinite la decongelarea cărnii: 1. evitarea condensării umidităţii aerului în timpul decongelarii care in general este infectat cu microbi şi care în contact cu albuminele musculare solubile constituie un mediu foarte prielnic dezvoltării bacteriilor.55-13% substanţă uscată alcătuită din proteine usor solubile.1. Pentru a menține in sectii temperatura de +6C…+8C se foloseste frigul artificial prin provocarea unor curenti convectivi de aer rece.Denumirea Temperatura de păstrare Umiditatea relativă Durata păstrării produsului optimă % Carne de bovină 0C.. 20 ore. ceea ce duce la o oarecare scădere a proprietăţilor nutritive şi gustative ale cărnii.3 Metode de decongelare a cărnii la întreprindere La întreprindere decongelarea materiei prime are loc la temperatura camerei de +12C timp de 12-24ore. aroma.. M o Coala № d o c u me n t . consistenţa şi elasticitatea. dacă decongelarea se face prea repede. 24 ore.. de temperatura initiala a carcasei si de temperatura aerului din spatiul de congelare. dezosată si sortată după calitate. după care este transată. Procesul de congelare se considera terminat atunci cand temperatura carnii la os sau în profunzime este de -18C. substanţe extractive. scurgîndu-se apoi din carne. apa rezultată din topirea cristalelor nu poate fi reabsorbita în întregime şi se infiltrează în ţesutul conjunctiv. culoarea.-pentru carnea de bovina introdusa in stare zvantata. 16 ore.

1 Sortimentul mezelurilor fabricate la întreprindere Firma SRL “Soro-Meteor”-com are un sortiment variat de mezeluri. τ =48-72 ore *salamuri fiert-afumat și semiafumate temp.= 0C…+6C τ = 10-20 zile *salamuri crud-afumate temp.din carne de vită *din carne de pasăre *prospături din mai multe tipuri de carne 3. După durata de păstrare *prospături(crenvurști. precum și prezența paraziților. care se clasifică după citeva criterii:1. După procesul tehnologic: *produse afumate *produse semiafumate *fierte și afumate *crud-afumate *crud-uscate 2. Tehnologii și utilaje pentru fabricarea preparatelor din carne. certificatelor igienice și a autorizațiilor serviciului veterinar-sanitar. antricot) 4. de asemenea cu termenul de valabilitate expirat. După forma produsului *cîrnaț *salam *ruladă *părți anatomice(pastrama. în ambalajuloriginal al producătorului neinfectate de dăunători. Aditivii alimentari trebuie să fie păstrați la temperatura de nu mai mult de 15C. pe eticheta căruia este indicat termenul și condițiile de păstrare a aditivului. Nu se permite păstrarea lor în încăpere împreună cu substanțe cu miros străin.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 15 . umiditatea relativă a aerului de la 70 -80%.2 Condițiile de calitate față de materia primă și auxiliară Materia primă de bază la fabricarea mezelurilor este carnea maturată și refrigerată in blocuri. Se interzice folosirea materiei prime congelate mai mult de o dată.4. După materia primă folosită *preparate din carne de porcină *pr. Pentru ca materia primă auxiliară să nu acționeze negativ asupra calității produsului finit acestea trebuie să fie păstrate în ambalajele producătorului. în încăperi bine ventilate. safalade) temperatura de păstrare 0C…+6C. Calitatea cărnii este controlată de laborator și în urma corespunderii se înmînează certificatul de calitate. pentru a împiedica pericolul prezenței unor boli infecțioase transmisibile prin carnea contaminat ă. basturma.=+12C…+15C τ = 120 zile 4. Folosirea și păstrarea nitritului de sodiu se efectuează în corespunde re cu instrucțiunea aprobată de M o Coala № d o c u me n t . Fabricarea mezelurilor 4. Calitatea materiei prime este controlată de medicul veterinar. Se interzice folosirea materiei prime fără prezența certificatelor de conformitate.

etc). intestinele de bovină şi porcină conservate prin sărare se înmoaie în apă (~2h). aditivii alimentari sunt cîntăriți. Membranele semisintetice . naturiu. 4. Membranele semisintetice au în compozitia lor un anumit procent de colagen(60 -80%).Din timpul vieţii animalului (noduri provocaţi de larve. calitatea lor generală fiind dependentă de calitatea prelucrării lor tehnologi ce şi de condiţiile lor de conservare: Nu trebuie folosite membrane naturale cu defecte: . Membranele naturale. Ucraina. fibroase. În depozitul pentr u ingrediente condimentele. de rozătoare. La întreprindere sunt aduse condimente sub formă de praf. colaghen). originale sau calibrate.07. dozați. în care se introduce compoziția. Ele prezintă calităţi de rezistenţă. Membranele sunt învelișuri naturale. Membranele naturale uscate se înmoaie în apă călduţă şi se leagă la un capăt cu sfoară.232. porcine.10. paraziţi şi boli microbiene. polimeolid) . pot fi stufuite. Belorusia. ca atare (naturin. pot fi imprimate.Ministerul Industriei cărnii și laptelui la 20. culoare schimbată. etc). dar nu au diametru uniform pe toată lungimea lor. plastifiati(glicerol. semisintetice sau sintetice. după tehnologii speciale și conservate prin sărare sau uscare  Membrane semisintetice obținute pe bază de produse naturale animale(membra ne colagenice). un M o Coala № d o c u me n t . o legătură are aproximativ 100 m.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 16 . Întreprinderea cumpără membrane artificiale (poliamidice.Din timpul conservării (rugină. se desprind uşor de pe produsul finit. Ele sunt ambalate in saci de cîte 50 sau 100 legaturi. elasticitate. cutisin) sau armate cu matase  Membrane sintetice obținute pe bază de vîscoză sau poliamide .sunt membrane colagenice care se caracterizează printr-o absorbţie a componentelor utile din fum.Membranele naturale se primesc conform certificatului veterinar sub supravegherea Direcţiei Sanitar Veterinare de Stat mun.3 Caracteristica membranelor folosite la întreprindere Întreprinderea procură membrane de la CondiViv -Impex SRL si importă din Polonia. colaghenice) de la firmele „AdimarInter”(fabios. ovine. ulei vegetal). „NicolesCom”(amiţel. se spală cu apă curgătoare şi se dezinfectea ză 15min cu o soluţie de 2%. Membranele car e se folosesc la fabricarea mezelurilor pot fi clasificate în:  Membrane naturale obținute de la bovine. Înainte de folosire. etc).pot fi uscate sau sărate. Brazilia. . . pentru ai da o anumită formă. inclusiv permiabilitate. după care se spală din nou. pete de sare. sunt uşor de tăiat la decuparea produsului finit. putrefacţie. de gîndaci.Din timpul depozitării (atacate de molii. Chişinău. pentru a micșora pierderile în greutate și pentru a protej a compoziția de microorganismel e din mediul exterior. dupa care sunt transmise în secția de producere a mezelurilor.1969 și verificate de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova la 02. amestecați pentru fiecare tip de mezeluri în parte. mucegai. au diametru constan t. Din membrane naturale se folosesc intestine de porcină importate din Polonia.1992 cu ordinul nr.hipermanganat de potasiu.

poliamidice. pot fi de diferite culori şi nuanţe şi de diferit calibru 16 -170 mm.I Bon Appetit.Nu se admite de păstrat membranele înmuiate mai mult de 24 h. Select 22 Clear se folosește la producerea salamului semiafumat Cabanos.sunt membrane retractabile. cu suprafatǎ rugoasǎ. saleami De găină. Membranele semisintetice sunt procurate sub formǎ de role cu diferite diametre. cu si fǎrǎ mucegai pe membranǎ. sângerete. Martadella.pot fi colorate divers şi pot fi imprimate. De Tiraspol. Membranele sintetice-celulozice sunt membrane retractibile. cîrnăciorilor Vînătorești. Membranele colagenice comestibile inelare CRQ folosesc la fabricarea salamurilor De Bugeac. lebervuşti . celulozǎ) si în unele cazuri si un colorant(caramel). Membranele colagenice se utilizea za la salamul semiafumat Codru. Membranele artificiale sunt recepţionate în ruloane sau în formă gofrată. salamului de cal. tobe. salamuri crude cu şi fără mucegai pe suprafaţa membranei.  Cele colagenice se înmoaie în apă cu sare (2 -5%) timp de 15 min. Fine 24 Clear Clear OE Select 22Clear Nojax DU 240/4 Fine 33 Dark OE Fine 36 Fine 24 Clear este o membrană utilizată la fabricarea salamului De Frankfurt. sunt utilizate la toată tipurile de preparate din carne. pentru ca ele sa devină plastice şi la maxim să se întindă:  Cele de poliamid se înmoaie în apă caldă timp de 1 oră.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 17 . putîndu -se folosi mai bine la fabricarea salamurilor de tip parizer. inclusiv la salamurile crude. M o Coala № d o c u me n t .umectant(sorbitol. metrajul/rolǎ depinzând de diametrul membrane i sau batoane gofrate. Nojax DU 240/4 se utilizează la fabricarea crenvurștilor Russkie Fine 33 Dark OE se folosește la obținerea salamului semiaf umat Călătorul Fine 36 Clear OE se utilizează la fabricarea safaladelor De calitatea întîi si De Slobodca. Membranele artificiale înainte de şpriţuire deasemenea sunt tratate termic diferit. Membranele sintetice: celulozice.  Cele fibroase se înmoaie în apă caldă timp de 15 min. cu suprafaţă rugoasă. Pot fi utilizate la toate tipurile de preparate din carne. De Tiraspol. De Odessa. Sunt impermiabile şi neretractabi le.

calitatea lui. valoarea energetică(anexa). * pot fi imprimate. 4. Principiul de funcționare și reglare a parametrilor tehnologici Întreprinderea este foarte bine înzestrată cu utilaje modern e produse în Germania. sângere.0 Pe membranele artificiale este indicată denumirea întreprinderii. Sunt impermeabile si netractabile. *sunt retractibile. D 100 4. adică să urmeze retracția compoziției. GOST -ul. Polonia şi Belorusia. Membranele trebuie să îndeplinească anumite condiţii precum:  Să fie permeabile pentru vaporii de apă și gaze  Să fie retractabile. Lista utilajelor din secţia de producere este următoarea: Linia transportoare suspendată pentru sala de tranşare – 1 bucată Wolf Kramer Grabber – 1 bucată Maşină de mărunţit blocuri Kompo – 1 bucată Generator de gheaţă – 1 bucată Cuter Seydelman K204AC – 1 bucată Malaxor Nowicki – 1 bucată Tambler Vacona – 1 bucată M o Coala № d o c u me n t . însă să se desprindă ușor de aceasta la felierea produsului  Să fie rezistente la umplere. denumirea produsului finit.R 450 Clear SL R 500 Clear SL R 450 Moscovscaia Avantaje: *absortie bunǎ a fumu lui.0 D 65 0. legare sau clipsare  Să fie rezistente la tratament termic uscat și umed  Să aiba diametrul constant pe toată lungimea lor  Să nu prezinte miros care poate fi preluat de compoziție  Să poată fi imprimate și colorate și să aibă luciu caracteristic .4 Utilajul întrebuințat la întreprindere la fabricarea mezelurilo. Pregătirea membranelor se efectuează în corespundere cu instrucțiunea de pregătire a membranelor pentru producerea salamurilor. * pot fi legate sau clipsate.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 18 . caltabosi. *formǎ stabilǎ sau cu calibru exact. în cazul salamurilor crude și salamurilor semiafumate mai puternic deshidratate  Să adere la compoziție. pretându -se mai bine la fabricarea salamurilor de tip parizer. *umplere usoarǎ cu masini obisnuite sau automat e. aprobată în modul stabilit de către producătorii de membrane. tipul salamului. Mortadella. termenul de valabilitate.21 D 60 1. tobe. Membranele artificiale provenite din import se pregătesc în strictă conformitate cu recomandările prezentate în certificate. Membranele sintetice-poliamidice pot fi colorate divers si pot fi imprimate.

Deasemenea cuterul are şi un mecanism de ridicare a cărnii şi unul de scoatere a emulsiilor obţinute. Toate elementele care vin în contact cu materia primă supusă mărunţirii se realizează din oţeluri aliate. care suge aerul în timp ce ambele capacce sunt închise. viteza de rotaţie a cuţitelor. Sub melcul de dozare se află şi camera de comprimare. Cutia de manipulare a c uterului conţine macanisme electrice şi electronice. Capacitatea maximă a cuterului este de 200l. 10.Ridicător pentru tambler – 1 bucată Injector Inject Star – 1 bucată Clipsator cu clipsare bublă –2 bucăți Şpriţ Handman – 3 bucăţi Masă pentru legarea batoanelor – 3 bucăţi Camere termice universale Dakstar – 3 bucăţi Maşina de tocat Kramer Grabber cu productivitatea 4 t/schimb se foloseşte pentru mărunţirea bucăţilor mari de carne proaspătă. Ea se compune din carcas a realizată din fontă turnată şi coşul de alimentare. Solzii de gheaţă se utilizează la amestecarea în cuter a tuturor îngredientelor necesare pentru formarea umpluturii se adaugă odată cu ingredientele cu scopul de a micşora temperatura de carne în timpul amestecării mecanice şi pentru a mări într -o oarecare măsură masa produsului. Monitorul pe care sunt indicate caracteristicile regimului de lucru (durata. Cuter Seydelman K 204 AC este un cuter cu vid fabricat în Germani a. Maşina este prevăzută cu multiple cuple de tăiere. Sitele pot fi de diferite diametre 3. temperatura) este fixată lîngă cuter. Întreg ansamblu se montează cu ajutorul inelului de strîngere şi al piuliţei profilate. mărunţire făcînduse progresiv. care este format din următoarele componente: 6 piciore cu ajutorul cărora se fixează de podea. Generatorul de ghea ță. Sistemul de alimentare se compune din pîlnie şi melcul de dozare. Volful nacesită un singur operator. Cuterul conţine deasemanea un motor cu reductor pentru obţinerea turaţiilor necesare această operaţie este reglată în mod electronic. În prima etapă are loc o mărunţire grosieră realizată de un cuţit cu tăiuş bilateral. marunţire fină. La exterior este amplasat un c uţit care taie de gheaţă o dată ce aceasta se îngroaşă ( se acumulează). care mărunţesc produsul ţi în acalaşi timp rotirea cuvei. Cînd cuţitele se Coala M o Coala № d o c u me n t . capacul de bază. inoxidabile. o cuvă rotitoare. cea ce reprezintă volumul cuvei. Cuterul are diferite opţiuni de manipulare şi diapazonul de utilizare este foarte larg. În timpul luc rului are loc rotirea cuţitelor. Gheața se produce sub formă de bucăţi asemănătoare unor solzi nu prea mari cu diametrul mai mic de 5 cm. astfel pe peretele exterior se formează gheaţă.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data 19 . amestecare şi producerea emulsilor. De obicei în timpul lucrului vidul se creză de 75%. care se roteşte între discurile de pretăiere urmeză apoi mărunţirea finală prin intermediul cuţitului următor şi al sitei. Cuţitele au 6 viteze ( la rotirea înainte) şi 2 viteze (la rotirea înapoi). un mîner care ţine 8 cuţite. Maşina este destinată pentru mărunţi. Bucăţile de gheţă cad în cărucioare de metal şi se utilizează ulterior în producţie. Mecanismul de funcţionare este următorul: aerul rece este trecut prin c entrul unui cilindru metalic care roteşte şi se umectează la suprafaţă. 5. care cunoaşte ănstrucşiunile de utilizare. capacul destinat pentru reducerea zgomotului şi un monitor pentru dirijarea lucrului. 14 20 25. Sistemul de vid al cuterului este alcătuit dintr -o pompă.

Cuva are 2 viteză de rotaţie cu turaţii mici. Volumul maxim al cuvei este 240l Timpul de lucru maximal al maşinii de umple re de tip vid capacul deschis nu trebuie sa depăşească 30 min.. 5 ore 5. Întreprinderea utilizează trei termocamere universale DAKSTAR (Polonia) .Productivit atea de umplere a membranelor ( se reglează fără trepte) de la 1…. afumarea fierbinte şi rece. Numărul de rotaţii (0. se înmoaie în apă călduţă pe 15 min. înapoi numărul de turaţii <1200 turaţii/sec. Astfel cuterul este programat să lucreze atunci cînd capacul de baza este bine închis. se zvîntă şi se leagă la unul din capete.5….60 l/min: 2. fiert -afumate. Uniformitatea colerului pe întreaga suprafaţă a termocamerei 4. Dispunerea de sistemă autonomă de spălare M o Coala № d o c u me n t . c irca 10 – 20 tur/min. apoi se scurge de apă. După umplerea membranelor şi legarea batoanelor. Catitatea de energie necesară 6.Temperatura este uniformă în întreaga masă a produsului.9 la toate maşinile: 3. Unghiul de ascuţire al cuţitelorare o mare importanţă.9 kw/h 8. prăjirea şi coa cerea. înălţimea 2250(mm) 6. Nivelul de emisie a sunetului 70 dB 7. 5. La întreprindere sunt utilizate trei maşini de umplere a membra nelor” Handman”.. Deoarece cuţitele sunt foarte ascuţite şi lucrează cu o viteză foart e mare este necesară o bună sistemă de protecţie. iar în termocamere se păstrează aceeaşi umiditate 2. astfel este im posibil. Pierderile de masă nu de păşesc 5 -7% 3. cruduscat – 980…1275 kPa. acestea sunt atîrnate pe rame de metal. Înaainte de umplere maţele sunt tăiate în lungime în funcţie de calibru.rotesc cu partea ascuţită înainte are loc procesul de mărunţire cu amest ec. Caracteristicile lor de bază sunt următoarele: 1.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 20 . prospături – 390…490. În ele are loc fierberea produselor. La rotirea înainte numărul de turaţii este de 60 – 6000 turaţii/sec. adică cu partea netăioasă are loc amestecarea produsului. Cuţitele sunt capabile să taie şi carnea îngheţată pînă la t= -10°C.10 rot). safalade. Procesul de maturare cuprinde fenimenele de legare a compoziţiei formarea culorii şi aromei produsului.588 kPa: p entru salam semiafumat – 588…784 kPa: pentru salam crud afumat. Caracteristicile lor de bază sunt următoarele: 1.5 pînă la 4. Dimensiunile: lungimea 2120. care apoi sunt deplasate în camera pentru maturare. Presiunea de umplere depinde de vîscozitatea pastei şi este: pentru crenvurşti. iar la rotirea cuţitelor înapoi. Membranele sunt um plute cu tocătură prin intermediul cilindrelor matalice cu diferite diametre( în dependenţă de diametrul membranei de la 16……60 mm ). Durata medie a preluării termice de la 1. deaceea cel mai optimal este de 27 grade. Viteza de proporţionalitate ( por ţii/min) 4. Exploatare uşoară şi comodă a termocamerei 6. Alegerea volumului produsuluieste de la 5……… 99999. lăţimea 1580.

Puterea:4. alilic. funingină și cenușă. lactina acidului valerianic). gudroane ușoare. etilic. Compoziția fumului sunt: gaze (CO.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 21 . El conferă produsului o culoare galben – închis o aromă fină și un gust plăcut. alcooli (metilic.8 kw 9. cees ce contribuie la obținerea unui fum cu compoziție și caracteristică foarte bună. furanic.H.7. izobutilic). fenoli. aldehide (formic. acetic. Fagul este un copac de esență tare. conținînd un amestec de hidrocarburi aromatice. Presiunea aerului: 0.4 Mpa 4. dimetilacetaldehidă.3 -0. furfurol). M o Coala № d o c u me n t . CO2. cetone (acetone și diacetilul). presi unea apei: 0. lichide formate din acizi (formic.5 Metodele de obținere a fumului Pentru obținerea fumului de afumare se folosesc rumegușul de fag. Norma de î ncărcare: 150 -200 kg 8. acetică.4 Mpa. azoamil ic.C2H4) vaporii de apă. crezoli.

6 Parametrii tehnologici ai tratamentului termic Tipul podusului Salamuri fierte Crenvurşti elastin Uscarea 65 .4.70°C Prăj irea 65 – 70°C Fierberea 78°C Uscarea 65 – 70°C Fierberea 78°C Uscarea 65 – 70° C Prăj irea 65 – 70°C Fierberea 78°C Uscarea 65 – 70°C Fierberea 78°C Uscarea 65 – 70°C Fierberea 78°C Uscarea 65 – 70°C Prăj irea 70 – 75°C Fierberea 78 – 80°C Uscarea 70 – 75°C Prăj irea 70 – 75°C 75 – 78°C Fierberea 42 – 45°C Uscare 70c Prăj irea 75 – 80°C Fierberea 80°C 40min 72°C 50min 15 – 20 min 10min t° C Timpul t°C în centrul batonului Răcirea 40 min 72°C 15 – 20 min 10 – 12min Crenvurşti poliamid 40 min 72°C 80 min 30 – 35 min 10 – 15min Safalade în membrane naturale 40 min 72°C 20min 10 – 15min Safalade poliamid 40min 72°C 60 min Salamuri fierte Ø 60 mm poliamid 40min 70 – 140 min 150min 40 – 120min 60min 72°C 60min 360 – 480min 72°C 15 – 20min Salamuri fierte în membrane de porcinăØ 120mm Salamuri semiafumate şi fiert – afumate Specialităţi 120min 72°C M o Coala № d o c u me n t .S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 22 .

V a e r =0.t°<12°C Mărun -țire Dozare Dozare Alegerea: Cal. V a e r = 0 .2-0.sup 20% Cal. Ø=0.7 Scheme tehnologice de fabricare a mezelurilor 4.τ=1-2zile.φ=77±3%. Ø=0.+4°C Bovină Porcină Mărunțirea la volf t°=2.I 35% Cal.V a e r =0.II 45% Alegerea: Negrasă40% Semigr. τ=20 -23zile..τ=2 -3zile.5m s Uscarea prevetivă..4°C GOST 779-87 Carcese de porcină t°=0.4°C GOST 7724-77 Piper negru Carda mon GOST 29052 -91 Mărun -țire Macinare Uscarea în etuvă t°=105°C Cernere cu sita magn.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 23 . 1 m s Uscarea de bază.τ=5 -7zile.. Umplerea membranelor și legarea batoanelor Maturarea τ=24h.φ=77±3%.8 mm For ma rea sol.40% Grasă 20% Cerne re Doza re Cerne re Doza re Maturarea cărnii în bucăți m=200 300g .7. V a e r =0..5% Tranșarea.1m s Controlul calității [NaCl]=6% [NaNO 2 ]=0..1m s Afumarea. τ=120zile Pregătire membrane artificiale Mărunțirea la șpicoreză Ø=4-5mm Șpic refrigerat GOST 1935-35 M o Coala № d o c u me n t . t°=0.4°C.φ=82±2%.+4°C.2 =5-7min.t°=20±2°C.Ø=2 -3mm Bovină Porcină Prepararea compoziției la malaxor. t°=2.15°C..1Schema tenologică de producere a salamului crud -afumatDe Braunschwei g Zahăr GOST 2178 NaCl GOST 13830-91 NaNO 2 GOST 4197-74 Carcase de bovină t°=0. t°<12°C.8 mm Cernere cu sita magn. t°=13±2°C.. τ 4 =8-10min.005-0.t°=11±1°C. τ 1 . de 2.4. φ=76±2%.τ 3 =3min.dezosarea.t°=2.003% Păstrarea.

..100°C..6% Cîntărirea Carne de bovină GOST 779-87 t°=0.6°C.. Sup 20% Cal. t°=0...E451. E450. τ≤2h Uscarea τ=10min și prăjirea τ=60 -140min..50°C Fierberea în aburi t°=75. w=10 -20% pînă la atingerea t° în centru batonului t°=40. apoi în camera frigirifică pînă la t°=0.8°C.dezosarea t°<12°C Alegerea: Cal.. E300 M o Coala № d o c u me n t ...80°C. pînă la atingerea t° c b =71±1°C Răcirea prin dușare τ=3 -15min..4. E621.2 Schema tehnologică de producere a salamului fiert Doktorscaia e Sare de nitrit NaNO 2 =0. II 45% Alegarea: Negrasă 40% Semigrasă 40% Grasă 20% Maturarea cărnii în bucăți m=200-500g..10°C (formarea emulsiei) Umplerea membranelor și legarea batoanelor Zvîntarea t°=0. NaNO 2 =0.... w=95% Controlul calirății NaCl=2.... τ≤6h.+4°C Carne de porcină GOST 7724-77 t°=0.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 24 .. t°=80.. τ=50-100min. I 35% Cal.2°C Bovină Porcină Maturarea la volf Ø=2 -3mm Bovină Porvină Cîntărirea Cîntărirea Gheță ≈30% din cantita tea de carne Mărunțirea fină și formarea compoziției la cuter 1+2+3 mărunțirea fină τ=90 s 5+6 mărunțirea fină și amestecarea τ=90 s 7 se amestecă cu viteză mică pînă la atingerea t°=8...w=90 -100%. τ=72h Pregătirea membranelor artificiale Amestecarea de condi mente și aditivi alimentari Doctorscaia Compoziția: dextroză...7.50.005% Păstrarea la t°=+2.4°C.+4°C Lapte praf degresat GOST 10970-87 Cîntărirea Tranșarea.4% .

4. de 2..12°C.τ=30 -70min.II 45% Alegerea: Negrasă40% Semigr.5% Tranșarea.85°C. t°=10.τ t o t =6-8min Umplerea membranelor și legarea batoanelor Îndesarea τ=2 -4h. t°≤12°C. τ=12 -24h. t°=43±7°C Uscarea.4°C GOST 779-87 Carcese de porcină t°=0. Ø=0..dezosarea.4°C GOST 7724-77 Piper negru și aromat Ustu roi GOST 16729 -87 Curăți -rea Mărun -țirea la volf Ø=2 -3 mm Macinare Uscarea în etuvă t°=105°C Cernere cu sita magn.t°<12°C Mărun -țirea Dozare Dozare Alegerea: Cal.3Schema tehnologică de producerea salamului semiafumat Cracovia Zahăr GOST 2178 NaCl GOST 13830-91 NaNO 2 GOST 4197-74 Carcase de bovină t°=0. Ø=0..7.t c b =71±1°C Răcirea. t c b =20°C Afumarea. t°=6±2°C Piept de porcină refrigerat Prăjirea.τ=40 -80min.5% [NaNO 2 ]=0. Ø=0.8 mm Cernere cu sita magn.τ 2 =2-3min.005% Păstarea.I 35% Cal. τ 1 =2-3min.8 mm Maturarea cărnii în bucăți Ø=16 25mm.+4°C Bovină Porcină Mărunțirea la volf t°=2. φ=75% Controlul calității [NaCl]=4.... t°=2.+4°C Bovină Ø=2-3mm PorcinăØ=8 -12mm Prepararea compoziției la malaxor. τ=2 -3h.t°=75.φ=75±5%.τ=10zile Dozare Mărunțirea manuală l=6mm Pregătire membrane naturale M o Coala № d o c u me n t .t°=90±10°C.40% Grasă 20% Cerne re cu sita magn.τ=1-2zile. t°<12°C. τ 3 =3min.sup 20% Cal.8 mm For ma rea sol.φ=74 -80% Fierbere..S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 25 . τ=1-2zile.

5% NaNO 2 =0. zahăr...5cm Sărarea și maturarea τ=4-5zile t°=2.4°C GOST 7724-77 Tranșarea.4...7. piper. usturoi curățit.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 26 .003% Păstrarea t°=0... boia de ardei) Pregătire șpagat Pregătirea matriei prime:mușchi cu L=20-22cm δ=3.70°C τ=60 -90min Fierberea t°=90°C τ≥60min t c b =72°C Răcirea t°=6°C φ=75-78% Controlul calității NaCl=2..4 Schema tehnologică de producere a specialității ʺPastrama de porcʺ Carcase de porcină t°=0.dezosarea.6°C τ=5zile M o Coala № d o c u me n t ..4°C Legarea cu șpagat Uscarea preventivă t°=75-80°C τ=20-30min Afumarea t°=60.t°<12°C Pregătire băițului (sare.

Soie – 1 kg. sup.007 kg Zahăr tos – 0. Rețete de fabricare a unor produse din carne Salam fiert ʺLactaʺ cal.12 kg Piper negru măcinat – 0.100 kg.de şorici 10kg Ouă praf – 2kg Apă 30kg Sare de uz alimentar – 2. Porc negras – 15 kg.135 kg Piper negru – 0. Salam semiafumat ʺ Kracovscaiaʺ cal. Sare de nitrit – 2. Orez fermentat – 0.5 kg. Amidon – 1 kg. Mancă – 3 kg. Soie granule – 20 kg. Prom pererabotca – 12 kg. Salam fiert Doctorskaia Carne de bovină cal. I – 35 kg Porc semigras . Carmin – 0.0071 kg Ouă 2kg Piper aromat – 0. Carne de bovină cal I – 30 kg Carne de porcină semigrasă – 40 kg Piept de porcină – 30 kg Sare de uz alimentar – 3 kg Nitrit de sodiu – 0.08kg Git Pro 0. sup.04 kg Molocinaia Extra – 1 kg Salam semiafumat Cabanos Apă – 18 kg. Slănină – 16.5 kg.100 kg. Făină – 2 kg. Soie granule 2.02 kg.09 kg Usturoi – 0. Emulsie de muştar 0.5 kg. Fres Top – 0.5 kg.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 27 . 200 kg.12 kg Cardamon măcinat – 0.54kg Carne de porcină semigrasă 60 kg Fileu de pui 20kg Lapte uscat – 3 kg Em.5. M o Coala № d o c u me n t . Slănină – 10 kg. Emulsie de cioric – 20 kg.2 kg Salam semiafumat Servelat Po Derevenski Carne de vită – 17.200 kg. Mix F1 4020 – 1.35 kg Soia maisol 2kg Nitrit de sodiu – 0.1 kg Piper aromat – 0.5kg Zahăr – 0.

5 soluție de 2.8 Tari Complet P 80 H Amestec de 0. – 45 kg Carne de porcină negrasă .Sare de nitrit – 1.6 Tari Combi K 16 Produs combinat 4. ml Produs complex 3.6 alimentar Nitrit de sodiu în 0.30 kg Șpic de bucătărie – 3.8 2. Salam crud-afumat ʺDe Braunschweigʺ cal.5 2. sup.0 Curafos Combi P 70 Produs combinat 4.5 kg Nitrit de sodiu – 0.5 condimente Tarispais Aufșnit Coala M o Coala № d o c u me n t .4 2. Carne de bovină cal sup.5 %.1 kg.010 kg Piper negru sau alb – 0.03kg Denumirea materiei prime.condimentelor și materialelor auxiliare Norma de șarjare pentru produsele fierte în membrană Șunca Șunca de Șunca de Șunca de porc La ceai de porc porc Picnic porc “Originală” Sărbătoresc Materie primă nesărată.2 kg Cardamon – 0.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data 28 . kg la 100 kg Carne de porc 100 60 80 60 deflexată negrasă Carne de porc 20 20 30 deflexată semigrasă Carne de vită 10 10 deflexată calitatea a doua Proteina de soia 10 hidratată Total 100 100 100 100 Materiale auxiliare la 100kg Sare pentru uz 2.5 Tari Complet P 50 Produs Combinat 3.1 kg Zahăr cristal – 0.

2C și umiditatea relativă a aerului 90%. Temperatura de păstrare este de 0.0 43.. 4.. Conform tehnologiilor tradiționale după ce carnea a fost sortată..0 0. care este neesară atît pentru stagnare dezvoltării microorganismelor.12°C iar umiditatea constituie 75.+4°C iar umeditatea relativă a aerului 85. l 44. urmează etapa de sărare.25 Taroma hem Amidon Lapte praf Usturoi proaspăt Apă gheață. 3. Tanșarea reprezintă divizarea semicarcaselor în părți anatomice separate.. care sunt instalate sus sub tavan. Răcirea cărnii are loc prin insuflarea aerului rece din instalații frigorifice.0 3 48. dezosare și alegere a cărnii sunt unite într-o singură sală.2 3 2 0.. Materia primă este transportată direct din frigider pe linia aeriană.. 2. Operațiile de tranșare. 2.. Temperatura în camera frigo rifică se menține +2.0 6. 3. Carnea de bovină este sortată după calitate în patru tipuri și are drept criteriu conținurul dețesu conjuncțiv și carne macră: Calitatea superioară – țesutul muscular fară țesutul muscular sau grăsime. Carnea sortată este aranjată în lăzi d e plastic după care lăzile sunt transportate în camera frigorifică pentru maturarea cărnii. M o Coala № d o c u me n t .600 Adaos de gust 0.țesutul muscular cu conținut maxim de țesut adipos 10% În mediu după alegerea unei carcase de porc se obține: carne neagră – 40%. Maturarea are loc în șrot și dureză pînă la 6h. unde temperatura aerului este menținută la 8. 1. Regimele operațiilor tehnologice.. Dezosarea constă în înlăturarea cărnii de pe os.78%. ceea ce împedică 1.. Calitatea I – țesut muscular c un conținut de țesut conjunctiv ≤ 6% Calitatea II – țesut muscular cu un conținut de tesut cnjunctiv ≤ 20% Calitatea III (de vită) – se întilnește la carcase de bovină de Icategorie (carnea de bovină grasă) cuun conținut de țesut conjungtiv și adipos≤35% Carnea de porcină este sortată în dependență de grasime în trei categorii: Grasă – țesutul muscular cu c onținutul de țesut adipos 50 – 85% Semigrasă – țesutul muscular cu conținutul de țesut adipos 30 – 50% Negrasă ... Aici este păstrată atît carnea în bucăți cît și cea tocată. parametrii Îndată după ce au fost cîntărite sferturile de carcase (bovină) și semicarcase (porcină) sunt îndepărtate pe lina transportoare suspendată în secția de refrigerare unde se păstrează pînă la 72h după care se deplasează în sala de tranșare și dezosare. Sărarea este una din cele mai vechi metode de coservare.5 55.90%.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 29 . semigrasă – 30%. grasă – 30%. se admite să rămînă doar o roșeață neînsemnată pe suprafața oaselor greu accesibile (vetebre) Alegerea cărnii se efectuează manual. în dependență de tipul de carne.

deoarece în soluție se transformă în acid gluconic și astfel micșorează pH-ul. GDL contribuie la îmbunătățirea culorii cărnii sărate. care conțin mai multe ingrediente într -o anumută concentrație și se utilizează în anumite cantități confor m rețetei. dar și asigură formarea unei culori uniforme.6% NaNO 2 în raport cu masa sării de bucătărie ceea ce practic exclude supradozarea produsu lui finit cu NaNO 2 (nitritul este repartizat uniform pe particolele de sare ). Cei mai imporanți sunt: E300(acid ascorbic) și sărurile sale (E301 ascorbat de Na) contribuie la procesul de însoțire prin transformarea mai rapidă și completă a azoților. Metoda umedă de sărare se bazează pe parcursul de difuzie care presupune pătrunderea particolelor de sare în interiorul țesutului. care influențează pozitiv la înroșirea și stabilizarea culorii. în vederea desfășurărilor lor metabolice. unde rolul lor principal este de a furniza energie și hrană pentru Modin compoziție. Funcția de intensificare de gust și Coala M o Coala № d o c u me n t . potențiatori de aromă. La intreprinderea ʺ Soro -Meteor-comʺ SRL NaNO 2 este folosit în amestec uscat de bucătărie așa numitasare de nitrit care conține circa 0.4. Toate mixurile se adaugă direct în cuvă cuterului conform dozajului carespuzător.0. dar practic toate conțin aceeași conservanți.alterarea produsului.. conservabilitatea. Întreprinderea utilizează mixturi de condimente și aditivi alimentari. tipul cărnii(decongelată sau răcită). datorită diferenței de concen trație. împiedicînd astfel dezvotarea MO. de exemplu: gradul de mărunțire a cărnii.. Doza suficientă este 0.5. GDL influiențează consistența și rezistența la tăiere a salamului crud. E621(mononatrium glutamat) este utilizat pentru a da o aromă și un gust plăcut produselor din carne afumată și suncilor. temperatura.5 g kg. Pentru atingerea efectului dorit în procesul de sărare sunt utilizate și metode moderne:injectarea sărămurii cu ace multiple și malaxare cărnii în sărămură. ceea ce permite micșorarea dozei de nitrit de natriu. Sunt mai mulți factori care contribuie la marirea vitezei și eficienței procesului de sărare. Glucidele se transformă astfel în acid lactic. dar și favorizarea formare gustului și aromei produselor din carne. Dextroza. E575(gluco-delta-lactona sau GDL) este substanța care se folosește din ce în ce mai des la prepararea amestecurilor de sărare.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data 30 . deoarece sărămura este injectată în interiorul țesuturilor.. în stratuei interioare. De obicei glucidele se folosesc la fabricarea sașamurilor crude. aroma.. Malaxarea cărnii presupune o influiență mecanică ceea ce contribuie la repartizarea uniformă a sărămurii pe suprafața bucătilor de carne și în straturi interioare. glucoza și alte glucide se se utilizează în amestecuri de sărare împreună cu acidul ascorbic pentru crearea unui mediu oxido -reducător și a uniu pH favorabil pentru accelerarea formării culorii cărnii și utilizarea unor cantități mai mici de azotiți. reprezintă un agent de acidifiere. ceea ce grăbește procesul de difuzie.0. emulgatori și coloranți. legarea salamurilor. Injectarea cărnii permite micșorarea timpului de sarare și creșterea eficienței acestui proces. Fiecare tip de salam are amestecul sau de aditivi alimentari.

Tocătura este în dată cîntărită și utilizată la formarea compoziției în cuter conform rețetei.aromă a glutanatului de Na se datorește capacitățile lui de a sesiza papilele gustative. Z vîntarea de lungă durată este necesară pentru decurgerea proceselor fermentative și microbiologice. care de obicei împiedică procesul de zvîntare.a. Pe parcursul zvîntării are loc o închegare a compoziției. E407 (caragenan) gelifiant. atît pozitive cît și negative. După zvîntare produsele din carne sunt supuse tratamentului termic. îmbunătățesc suculența produsului.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 31 . astfel deosebim zvîntare de scurtă durată (pentru salamurile fierte timp de 2 -4h. nucușoară. eterilor. în rezultatul cărora se formează gustul și aroma specifică a salamurilor crid -afumate. Umplerea membranelor se efectuează la șpriț. filamentele de actină și miozină coagulează) M o Coala № d o c u me n t . Propr ietățile aromatice și gustative pe care acestea le dau produselor din carne se datorește uleiurilor eterice. andaluzia ș.. se spală cu apă curgătoare cu t 0 =15.. diametrul ochiurilor deferă în dependență de tipul salamului. E451(polifosfați) contribuie la mărirea capacității de reținere a apei fără producere de suc și gel. salamuri semiafumate timp de 4-6h. Zvîntarea reprezintă prima etapă a tratamentului termic. Durata zvîntării vari ază în dependență de sortiment. uscare fierbere sau afumare. Polifosfații participă la emulsionarea grăsimilor și stabilizarea emul siilor. chimen. o uscare prealabilă a membranei și salamurile se prăjesc mai bine. ele se taie în bucăți de lungime necesară. țesutul conjunctiv se contractă. agent de îngroșare E120 (carmin) colorant natural sub formă de pulbere. Condimentele utilizete a producerea mezelurilor sunt: piper negru. se stabilizează culoarea se formează structura salamurilor. proceselor de prăjire. care sunt metode eficiente de conservare deoarece inhibă dezvolarea MO astfel prelungesc durata lui de păstrare atrbuie produselor din carne o a romă specifică plăcută. care astfel sesizează mai bine și mai intens. care sunt dependente direct de temperatura și durata tratamentulu i termic:  Dezorganizarea structurii macroscopice și microstructurale a țesutului muscular (fibrele musculare își micșorează diametru. randamentul crește cu 2-7% prin creșterea CRA. fenolilor pe care acestea le conțin. Zvîntarea are loc în camere speciale cu un regim constant de temperatură și umiditate a aerului. Carnea deja maturată este supusă mărunțiirii la volf. usturoi. salamuri fiert afumate 24 -28h) Salamurile crud -afumate se supun zvîntării de lungă durată timp de 5 -7 zile. un aspect atrăgător și o consistență fină. deoarece în decursul tratamentului termic se elimină o cantitate mai mică de apă. Sunt utilizate atît membranele naturale cît și cele artificiale(colagenice sau belcozi n. coriandru scorțișoară. Pregătirea membranelor se face din timp. Pe parcursul tratamentului termic în produsele din carne au loc o serie de transformări.20 0 C sau se înmoaie în soluție de sare de 10% timp de 20-30 min cu scopul întării membranelor. E450. alcoolilor. celulozice și poliamidice)). dafin. în decursul căreia salamurile și specialitățile suferă un șir de transformări chimice.

De obicei prăjirea are loc prin fierbere. În urma operațiuni carnea sau produsele din carne devin consumabile. Afumarea cu fum fierbinte (hituire) t 0 =90…170 0 C și timpul 30 -180min În urma afumării produsele din carne suferă anumite pierderi din greutate. care sunt determinate de temperature. aldehide. la sfîrșitul operației de prăjire temperatura în centrul batonul ui ajunge pînă la 35. miros și gust plăcut de afumare. fiert -afumate. umiditate.30 0 C și timpul 5 zile – 3 luni 2. care reprezintă tratarea produselor din carne cu fum în instalații speciale de afumare.. fenoli. alcooli. în funcție de compoziție și durata afumării. Prin produsele capătă o culoare caracteristică. În funcție de temperatura fumului deosebim: 1. durata de afumare. iar faza dispersată este reprezentată de componentele lichide formate la distilarea uscată a lemnului. Durata de prajire depinde de diametrul batonului și grosimea membranei și este cuprinsă între 15-30min (pentru crenvurști) 2h jumate ( pentru salamuri de vită în membrană naturală). în care agentul de di stribuire este aerul. Fierberea reprezintă tratarea termică a batoanelor la temperatura de 75.45 0 C în dependență de grosimea și diametrul membranei.. aromei. Astfel. Afumarea este o metodă mixtă de conservare. Fumul reprezintă un aerosol. texturii)  Modificări a valori nutritive (pierderea de vitamine. lipide. deasemenea pentru a micșora activitatea MO și a atribui suprafeței salamurilor o nuanță brună -roșietică un miros și un gust specific.72 0 C. reacții de tip Maillard. colagenul se transformă în glutină)  Formarea sucului ce conșine substanțe azotate.. hidroliza proteinelor..85 0 C cu aburi fierbinți. Durata fierbereii depinde de tipul salamului.100 0 C. Înainte de a introduce ramele cu baoane în camera pentru fierbere. ceea ce duc la scăderea valorii nutritive... Pierderile de greutate variază între 6 -12%. Temperaura din camera de prăjire ese cuprinsă între 60. Afumarea cu fum cald t 0 =60…70 0 C și timpul 12-18h 3. Uscarea reprezintă o etapă tehnologică finală de fabricare a salamurilor crud afumate..S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 32 . Afumare la rece t 0 =5. substanțe minerale. ca o consecință a mo dificării texturii.Dezorganizarea la nivel de structură a proteinelor (denaturarea proteinelor. crezoli. viteza de circulație a aerului. temperatura din interiorul camerei trebuie să fie ≈100 0 C. Produsul este gata cînd temperatura în centrul batonului atinge 70. formării aromei și culorii specifice a cărnii.. a produselor delicioase din carne de porc și operația de  M o Coala № d o c u me n t . Metoda se bazează pe acțiunea simultană a componenților f umului ( acizi organici. termodegrad area lipidelor) Prăjirea se efectuiază în camerele pentru prăjire și reprezintă o tratare a suprafeței batonului cu fumul de afumare al temperaturii înalte. Scopul de bază al operației de prăjire este de a mări rezistența membranei și a stratului de suprafață a produsului... hidrocarburi aromatice) pe deshidratarea parțială a produsului.  Distrugerea parțială sau totală a enzimelor și MO  Modificarea pH-ului și a CRA (odată cu majorarea temperaturii pH -ul crește iar CRA scade)  Modificări organoleptice( modificarea culorii.

Răspunderea pentru îndeplinirea tuturor lucrărilor sanitare și de exploatare a utilajului o poartă personalul. Podeaua nu trebuie să imbibe apa. Ferestrele și ramele trebuie spălate și șterse în caz de necesitate. se spală cu apă fierbinte și soluții speciale de dezinfecție 4. Ușile interne trebuie să fie spălate cu apă fierbinte și soluții de curățare . baze. care sunt înzestrate cu condiționere pentru circulația permanent a aerului și menținere temperaturii și umidității constant. Pregătirea soluțiilor de dezinfectare și păstrararea lor se execută numai de personal competent. trebuie să fie rezistentă la acizi. Răspunderea pentru menținerea sanitară a încăperilor de producere o poartă tot personalul secției și servitoarea 2.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data 33 . Sanitaria și igiena în secția de fabricare a mezelurilor 7. dar nu mai rar de o săptămînă 5. Nu se permite utilizarea vaselor din lemn pentru păstrarea materialelor și semifabricatelor pe parcursul întregului proces tehnologic. spălarea și dezinfectarea utilajului trebuie să se execute conform unei instrucțiuni speciale.1Cerințele sanitare și de igienă către încăperi 1. Aparatajul. păsărilor si insectelor. care a trecut instructajul corespunzător 5.2 Cerințele sanitare către utilajul industrial 1. alcătuită de către secția de management al calității și securității alimentare a întreprinderii 4. ceea ce va duce la creșterea concentrației de sare ș va mări rezistența lor la MO iar creșterea concentrației altor subatanțe hrănitoare în produs va mări termenul de valabilitate a produsului și va mări termenul e realizare. Curățenia zilnică a incăperilor trebuie să se efectueze în timpul intreruperii intre schimburi și după finisarea lucrului. fiecare dintre ei răspunde de apartenența la car e Coala M o Coala № d o c u me n t . 8. 3. dar nu mai rar de o dată in săptămină 6. săruri și uleiuri. Schimbul soluției pentru dezinfecție se execută zilnic. Nu se admite păstrarea produselor aromatice nealimentare cu cele alimentare. Scopul uscării este de a reduce conținutul de umiditate din baton.bază pentru salamurile crud uscate. Pereții incăperilor trebuie să fie acoperite cu materiale care permit curățirea lor umedă. 7. Nu se admite accesul rozătoarelor. In incăperi trebuie prevăzute robinete cu apa fierbinte și rece destinate pentru spălarea utilajului și incăperilor 7. pînă la 25 -30 zile la salamurile crud -afumate. 2. ușile externe se spală în caz de necesitate. In incăperile pentru păstrarea materialelor auxiliare nu tr ebuie să persiste miros străin. utilajul și inventarul trebuie să fie confecționate din materiale permise spre utilizare in Industria Alimentară. Păstrarea substanțelor aromatice se face numai in vase ermetic inchise sau in incăperi aparte. Durata u scării depinde de tipul salamului și poate varia de la 5-10 zile la cele fiert -afumate. 3. Salamurile sunt supuse uscării în camerele de uscare. Curățirea. Utilajul industrial trebuie amplasat în așa mod ca accesul la el să fie liber și să asigure maximal fluxul tehno logic. 7. La intrare în încăperile de producere trebuie să existe o barieră de dezinfecție pentru miini și încălțăminte.

S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 34 . Pregătirea semifabricatelor(slănină). Răcirea și depozitarea produselor. ceea ce presupune existența și verificarea strictă a punctelor critice de control. Se verifică tehnologia de fabricație. Se acordă atenție igienei mijloacelor de transport și temperaturii din mijlocul de transport. Răcirea se face la t <4C pentru prosp ături și t<12C pentru semiafumate. Se controlează manipularea produsului. dezinfectare. Se analizează starea termică a cărnii. aceasta garantează fabricarea produselor calitative și inofensive pentru sănătatea omului. durata de pină la 12 ore. In laborator se face M o Coala № d o c u me n t . Se controlează temperatura în sala de fabricație și igiena lor. Controlul sanitar al utilajului se efectuează de către șeful departamentului de management al calității și securității alimentare și medicul veterinar al întreprinderii. curățenia echipamentelor și temperatura de 5…6C in zona de lucru. Punctele critice de control sunt: Recepționarea și depozitarea materiilor prime .lucrează. Dacă compoziția e ținută peste noapte. temperatura de depozitare este de -1C/+1C. La depozitare se respectă umiditatea relative în depozite.2 Funcțiile și sarcinile laboratorului Intreprinderea SRL Soro-Meteor-com dispune de laborator care este acreditat de Sistemul de Acreditare al Republicii Moldova.1 Punctele de control a fluxului tehnologic În anul 2008 intreprinderea SRL Soro -Meteor-com a inceput implementarea sistemului international de standardizare ISO -9000. 8. igiena spațiilor de depozitare. temperatura in depozit <10C și pregătirea igienică de folosire(desărare. umiditatea relativă a spațiilor de recepție și depozitare. Aditivii sunt însățiți de un certificat de analizăși instrucțiune de utilizare . pentru a garanta distrugerea distrugerii agenților patogeni și a tuturor formelor vegetative care produc alterarea. Umplerea compoziției în membrane. tipul ambalajului. igiena echipamentelor. documentele corespunzătoare. Documente normative-tehnice de depozitare și de 8. temperatura camerei de am balare. manipularea membranelor. Este necesar de scăzut tamperatura produsel or cit mai rapid pentru a inhib a dezvoltarea microorganismelor ce au rezistat la tratament termic. condițiile igienice a mijlocului de transport și a spațiilor de depozitare. Acest sistem prevede aplicarea m etodei HACCP in intregul proces de producție. temperatura spațiilor de recepție și depozitare. Limita critică este de 69. proprietățile organoleptice. Se analizează concentrația sării(mem. 8. in prezent este finisată . Recepționarea materiilor auxiliare . Livrarea.Controlul fluxului tehnologic în secții producție. Ambalarea produselor . Recepția membranelor este punct de control chimic.naturale).5…70C in centrul termic pentru o durată de 10 minute. biologic și senzo rial. Se controlează temperatura produselor. care este aceiași ca în camerele de livrare. Pregătirea compoziției . spălare). Control microbiologic la tratament termic .

temperatura in frigider) 4. cîntar ethnic ВЛТК-500. cit și din import. a zonei de depozitare a materiei prime. 9. inclusiv cu destinație specială. semifabricatelor. cărora trebuie să se conformeze organizarea producției și produsele din carne destinate comercializării pentru consum uman. Aparatele sunt controlate anual de Organ ismul Național de Metrologie al RM. Calitatea şi siguranţa alimentară a alimentelor presupune asigurarea respectării şi conformării cerinţelor prescrise. Jurnalele de înregistrare ale lucrărilor efectuate de laborator sunt: 1. Jurnal de inregistrare a temperaturii in laborator(umiditate relativă a aerului. CSM Bălți. Laboratorul este dotat cu următorul aparataj: thermostat ГП -40-2 . Controlul microbiologic se efectuiază la Laboratorul de încercări a produselor alimentare Dondușeni odată la 15 zile. ușilor.Regimul sanitar la intreprindere La întreprinderea SRL Soro -Meteor-com starea sanitară și igienică a teritoriului intreprinderii. Amplasarea. provenite atit di n produse autohtone. ferestrelor. frigiderelor. Reactivii chimici sunt însoțiți de un certificat de calitate. Jurnal de înregistrare a pH -ului la H2O 3. de la materia prima pînă la consumator . Jurnal de pregătire a solutiei de nitrit in laborator 9. Această Reglementare Tehnică stabilește normele obligatorii de inofensivitate și calitate. Jurnal de pregătire a soluțiilor normale. Jurnal de eliberare a NaNO2 8.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 35 . aparatelor și echipamentelor. a mijloacelor de transport a materiei prime.1-78 conținutul de NaNO 2 (anexă). iar controlul microbiologic și conținutul de metale grele și săruri în produsul finit se face la filiala din Dondușeni (certificat in anexă) . podelelor. secțiilor corespunde cerințelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Reglementarea Tehnică (Carne și produse din carne. procentuale 2. distilator. Mapa expertizelor a probelor analizate 7. Jurnal de inregistrare a probelor 5. Jurnal de inregistrare a probelor prelevate 6. veselă și reactivi chimici.controlul organoleptic și fizico -chimic al produsului finit. construcţia şi amenajarea întreprinderilor de prelucrare a cărnii şi a produselor din carne trebuie efectuate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. a pereților. Metodele speciale de lucru . M o Coala № d o c u me n t . produselor finite. cîntar analiticВЛР-200. 2. Producere și comercializare) ediție oficială din 2006. standardele sunt: a) GOST 9792 -73 pentru prelevarea probelor b) GOST 9959 -91 analiza organoleptică c) GOST 9957 -73 conținutul de NaCl d) GOST 9793 -74 conținutul de umiditate e) GOST 8558. Extras din Reglementare Tehnică 1. Jurnal de folosire a nitritului in sectia de producer e. calorimetru ФЭК-Л-540. igienei alimentare pe durata procesului de producţie.

Clădirile întreprinderilor de prelucrare a cărnii trebuie să permită amplasarea echipamentului tehnologic în aşa mod ca să asigure practicile de bună igienă pe tot lanţul tehnologic. rozătoar e) în conformitate cu organele competente ale supravegherii de stat şi de control. care vin în contact cu produsele din carne. M o Coala № d o c u me n t . trebuie să fie distanţate de la: zonele. 8. minimizează probab ilitatea infestării şi infectării şi astfel. Echipamentul şi recipientele. 11. Amplasarea clădirilor şi construcţiilor pe teritoriul întreprinderilor de prelucrare a cărnii trebuie să asigure posibilitatea de deplasare fără intersectarea căilor de transport a animalelor. care prezintă pericol serios de contaminare a produselor de carne. zonele în care deşeurile lichide. 5. existenţa căilor de acces. Întreprinderea trebuie să efectueze măsurile sanitare şi veterinare de luptă cu dăunătorii (insecte. La amplasarea unit ăţilor de prelucrare a cărnii trebuie să se ţină seama de următoarele condiţii: direcţia vînturilor dominante din zonă. 7. 6. Echipamentul utilizat pentru deşeuri. trebuie să fie protejate şi construite în conformitate cu cerinţele normative şi legislative în vigoare. 4. produselor finite şi a deşeurilor industriale. 9. de iluminare. Întreprinderea de prelucrare a cărnii trebuie să efectueze zilnic tratarea sanitară a utilajului tehnologic şi a încăperilor de producţie. de canalizare trebuie să fie în stare bună. îndepărtarea în condiţii igienice a reziduurilor solide şi a apelor reziduale. precum şi cele solide. unităţile de prelucrare a cărnii în mod obişnuit. să asigure respectarea regimurilor de tratare termică şi controlul permanent al produselor finite privind indicatorii de securitate. materiei prime alimentare. produse secundare şi necomestibile sau substanţe periculoase. zonele în care există pericol de inundaţie zonele predispuse infestării cu dăunători. 10. posibilitatea asigurării cu cantităţi suficiente de apă potabilă. 12. administrative şi cele auxiliare trebuie să fie întreţinute în curăţenie. În particular. să fie închis etanş. toate încăperile de producţie. înregistrarea şi monitorizarea materialelor care întră în întreprindere. înălţimea coşurilor sau a altor dispozitive de evacuare a substanţelor nocive din unităţile învecinate. Practicile de bună igienă trebuie utilizate pentru a evita crearea unui mediu favorabil dăunătorilor. cons truit corespunzător. de răcire. cantitatea şi natura substanţelor poluante eliminate de unităţile învecinate. de aerisire. limitează necesitatea utilizării materialelor de combatere a bolilor şi dăunatorilor.3. curăţenia exemplară. sistemul de alimentare cu apă. Teritoriul întreprinderii de prelucrare a cărnii. trebuie să fie uşor identificabil. nu pot fi îndepărtate suficient.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 36 .

17. Canalele de ventilare. de pe îmbrăcămintea sanitară. solului şi a aerului.  controlul stării sănătăţii înainte de începerea lucrului . care se referă la:  controlul medical al angajaţilor. de pe inventar. după avarii. 16. Controlul privind eficienţa tratării sanitare în secţiile de fabricare a produselor alimentare se efectuează de întreprindere cel puţin o dată în 10 zile. Apele uzate se tratează î n conformitate cu prevederile regulamentare de protecţie a mediului ambiant. în cazul obţinerii unor rezultate de laborator nesatisfăcătoare se efectuează dezinfectarea reţelei de conducte şi a rezervoarelor cu verificarea ulterioară de către organismele competente ale supravegherii de stat şi de control. în cazul utilizării apei din conducta urbană şi lunar în cazul existenţei unei surse proprii de alimentare cu apă. coloanele. 19. Nu se admite evacuarea acestora în cămine de canalizare comune. În secţiile de fabricare a produselor alimentare din carne pereţii. Teritoriul întreprinderii de prelucrare a cărnii trebuie să fie prevăzut cu pavaj dur. de pe ambalajul de producţie. 20. Frecvenţa schimbului de aer în încăperile de producţie trebuie să corespundă normelor sanitare. conductele de aerisire ale utilajului trebuie să fie curaţate cel puţin o dată în an. a prafului şi a altor impurităţi transmise prin aer. Colectarea deşeurilor se efectuează în recipie nte închise. care să asigure posibilitate de spălare. iar în cazul folosirii apei din fîntîni – cel puţin o dată în zece zile. În secţiile de fabricare a produselor ventilarea forţată trebuie să asigure înlăturarea mirosurilor neplăcute. precum şi de evacuare a apelor pluviale şi a celor provenite din topirea zăpezilor prin instalaţiile de epurare în scopul aducerii acestora în corespundere cu normele stabilite de reglementările cu privire la protecţia mediului. confecţionate din materiale lavabile şi care pot fi supuse dezinfectării. Apele uzate industriale şi menajere de la întreprinderile de prelucrare a cărnii trebuie să aibă sisteme autonome separate. prin investigaţii microbiologice. să nu aibă crăpături şi găuri. prin analiza lichidului de spălare de pe utilajul tehnologic. 15.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 37 . După efectuarea lucrărilor de remediere.13. excluzînd poluarea apei. 14. supusă examenului chimico -bacteriologic cel puţin o dată în trimestru. 18.  respectarea regulilor de igienă în timpul lucrului. La obţinerea unor rezultate nesatisfăcătoare se va proceda la efectuarea neîntîrziată a unei tratări repetate şi a unui control ulterior al eficienţei acestuia pînă la obţinerea unor rezultate satisfăcătoare. Deoarece personalul din unităţile de prelucrare a cărnii şi produselor de carne vine în contact direct cu produsele fa bricate este necesar respectarea regulilor stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii. pardoselile trebuie să fie placate cu materiale impermeabile. de pe mîinile lucrătorilor. care sunt indicate în reglementările tehnice speciale. 21. Se utilizează acele substanţe d e spălare şi dezinfectare. dezinfectare. care pot fi supuse cu uşurinţă tratamentului sanitar şi dezinfecţiei. Întreprinderea se asigură cu debitul necesar de apă caldă la o temperatura de cel puţin 82°C şi apă rece. M o Coala № d o c u me n t .

mașinile cu autorizație la transport de către Serviciul sanitar -epidemiologic de Stat. de pe pereți. 25. Lista standardelor conexe se aprobă de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (autoritatea de reglementare) cu avizarea Organismului Naţional de Standardizare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi Buletinul de standardizare – ediţie specială a Organismului Naţional de Standardizare. M o Coala № d o c u me n t . microbiologice. pe piața internă are loc vînzarea a circa 1. după încheierea programului. Principalii dezinfectanți utilizați la intreprin dere sunt: FINK. 23. Planul lucrărilor de igienă și sanitărie in sectii(anexa).pentru dezinfectare cu concentrația de 0.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 38 . Bălți. precum şi protecţia împotriva prafului. Florești. care să asigure pe toată perioada acestei activităţi păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive. La fiecare 14 zile se iau mostre din secții. Chișinău.3 -1% la temperatura 30-60C FINK FC 240 pentru curățirea și dezinfectarea aerului. Transportul se supune unei tratări sanitare la întreprindere. dezinfectare și spălare de la firma germană FINKTEC GmbH.. Basarabiasca. organoleptice. zilnic. Transportarea produselor din carne trebuie efectuată numai cu mijloace autorizate sanitar. Comrat.2. Edineț. 10. Pentru respectarea condițiilor enumerate mai sus firma a incheiat un contract de furnizare a dezinfectanților și aparatajului de dezinfectare cu SRL Esperanza din Chișinău care importa produse de curățire. igiena personală şi folosirea corespunzătoare a spaţiilor social -sanitare.  igiena echipamentului de protecţie. Lipcani. Volumul de vînzări pe piață a producției este la un nivel mai scăzut in comparație cu volumul vînzărilor cu cîțiva ani în urmă. 22.5 2%(1%) și temperatura soluției 30 -60C Kanalreiniger Spezial – curățire și dezodorizare cu concentrația de 2 -20% STERIL SD.FC 21(cu spumă alcalină) . aparataj. Realizarea producției finite Întreprinderea SRL Soro -Meteor-com are un sortiment bogat de producție care este realizat pe piața de desfacere internă. 24. Firma are incheiate contracte de vînzări cu agenții economici di n Drochia.Vulcănești. fizico-chimice. în perfectă stare de igienă. Nisporeni.înlăturarea murdăriei organice și dezinfectare cu concentrația 2 -5% și temperature soluției 20 -50C VITRINO 620 (cu spumă acidă) – înlătură murdăria de origine minerală cu concentrația 2 -5% și temperature 30 -60C FINK-FC 56 dezinfectant acid pentru curățire și dezinfectare cu concentrația 0. Costul sortimentului de producție fabricat la întreprindere este prezentat in anexa.7t producție.1. Zilnic. Mijloacele de transport auto pentru carne şi produsele din carne trebuie să fie curate şi să deţină certificat sanitar. dăunătorilor şi altor posibilităţi de degradare şi con taminare. deși costul asortimentului es te accesibil pentru majoritatea populației.

Bucuresti 1980 5.com/doc/56362369/CARNEA M o Coala № d o c u me n t .scribd.*Manualul inginerului de industria alimentara *. Cluj -Napoca. S. Editura Tehnica. Ion Oțel *Controlul calitatii carnii si a produselor din carne*Editura Tehnica. Banu C.P. A. București 1979 2. Tehnica frigului si climatizare inindustria alimentara.scribd. Editura Risoprint. Seydelman – Инструкция по эксплуатации куттера. Indrumator in tehnologia produselor din carne... Apostu..com/doc/.S e mn a t ddd t od Practica de studiu Data Coala 39 . Chișinău 2003 8. EdituraTehnica ./6/VI-CONCLUZII 11. Carlos Csatlos * Tehnici și tehnologii de prelucrare a cărnii*.. 2009 3. Banu C *Tehnologia carnii si subproduselelor * E. Naghiu. Tehnica Info. Bucuresti.Vol: II.D.2003 9. Изд. 10. 03.www.Bucuresti 6. Ed.http://ro. Albert Handtman Maschinenfabrik GmbH * Вак уумный шприцнаполнителью руководство по эксплуатации*.Bibliografie 1. 1998 4. Banu C *Procesarea industriala a carnii*Editura Tehnica4 -2002 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->