Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a XII-a - probleme entalpia, legea lui Hess 1. Selecteaz ecuaiile reaciilor exoterme: a.

. 4NH3(g) + 5O2(g) 4NO(g) + 6H2O(l) H = 1168,8 kJ b. CaO(s) + H2O(l) Ca(OH)2(s) +65,26 kJ c. C + H2O(g) + 175,34 kJ CO(g) + H2(g) d. 2CH3OH(l) + 3O2(g) 1452,98 kJ = 2CO2(g) + 4H2O(l)) e. 4Fe(s) + 3O2(g) 2Fe2O3(s) H = 1642,64 kJ 2. La arderea a 3,27 g zinc s-au degajat 174 kJ. Determinai entalpia de formare standard a oxidului de zinc. 3. Calculeaz entalpia standard a reaciei: SO2(g) + 2H2S(g) 3S(s) + 2H2O(l) H 298 = ? dac H f (SO2(g)) = 297 kJ/mol, H f (H2S(g)) = 20,2 kJ/mol, H f (H2O(l)) = 285,8 kJ/mol. 4. Calculai cldura care se degaj la arderea a 12,5 g eten dac: C2H4(g) + 3O2(g) = 2CO2(g) + 2H2O(g) H= 1386,1 kJ? 5. Calculai cantitatea de energie absorbit de o plant la sinteza a 252 g de glucoz, conform ecuaiei: 6CO2(g) + 6H2O(g) = C6H12O6(s) + 6O2(g) H f ( C6H12O6(s)) = 1273 kJ/mol, H f (CO2 (g)) = 396 kJ/mol, H f (H2O(g)) = 241,8 kJ/mol. 6. Calculai entalpia standard de formare a hidroxidului de calciu dup ecuaia termochimic: CaO(cr) + H2O(l) Ca(OH)2(cr) H = 65,26 kJ, dac H f ( CaO(cr)) = 635,1 kJ/mol, H f (H2O(l)) = 285,8 kJ/mol. 7. Utiliznd ecuaiile termochimice: 2Fe(s) + O2(g) 2FeO(s) H 1 = 532 kJ

4FeO(s) + O2(g) 2Fe2O3(s) H 2 = 584 kJ, calculai variaia entalpiei standard n reacia: 4Fe(s) + 3O2(g) 2Fe2O3(s) . 8. Calculai cldura de reacie pentru procesul: C2H6(g) +
7 2

O2(g) = 2CO2(g) + 3H2O(g), tiind c

Hf(C2H6(g)) = 84,44 kJ/mol, Hf(CO2(g)) = 396kJ/mol, Hf(H2O(g)) = 241,8 kJ/mol. 9. Calculai cldura de ardere a metanului (CH4) cunoscnd entalpiile de formare standard ale CO2(g), H2O(l), CH4(g). ( -94,05 kcal/mol, -57,8kcal/mol, -17,89 kcal/mol). Determinai tipul reaciei (exoterm/endoterm). 10. tiind c Hf (Al2O3(s)) = 1672 kJ/mol i Hf (Fe2O3(s)) = 836 kJ/mol, calculai cldura degajat n reacia unui mol de Fe2O3 cu aluminiul. 11. Calculai cldura de formare a oxidului de carbon (II) dac se cunosc cldura de formare a dioxidului de carbon - 396 kJ/mol - i cldura de ardere a monoxidului de carbon 285 kJ/mol. 12. Calculai entalpia de formare a alcoolului etililc (C2H5OH) cunoscnd ecuaiile termochimice: C2H5OH(l) + 3O2(g) = 2CO2(g) + 3H2O(l) H = 1365 kJ/mol H2(g) + 1/2O2(g) = H2O(l) H = 285,5 kJ/mol C(s) + O2(g) = CO2(g) H = 392,9 kJ/mol. 13. Calculai entalpia de formare a CS2(l) cunoscnd ecuaiile termochimice: CS2(l) + 3O2(g) = CO2(g) + SO2(g) H = 263,5 kcal/mol C(s) + O2(g) = CO2(g) H = 94 kcal/mol S(s) + O2(g) = SO2(g) H = 71 kcal /mol 14. Utiliznd ecuaiile termochimice: C2H5OH(l) + 3O2(g) = 2CO2(g) + 3H2O(l) H = 1365 kJ/mol H2(g) + CO(s) +
1 O2(g) = H2O(l) 2 1 O2(g) = CO2(g) 2

H = 285,5 kJ/mol H = 282,5 kJ/mol

Determinai entalpia de formare standard a etanolului din gaz de sintez.