Sunteți pe pagina 1din 3

Tema1:Organizarea generala a contabilitatii bancare S.1.Sistemul bancar al RM in periada de trecere la economia de piata Sist bancar cuprinde 2 nivele: 1. 2.

BNM Bancile comerciale si alte institutii finaciar-creditare

Lucratorii grupei de evidenta a coturilor se numesc executori(contabili). Fiecare executor repr banca, semnind documente de decontare si banest, refl operatiuni in contabilitate, adica este imputernicit de banca sa lucreze.Fiecare executor isi are nr sau de conturi curente care sut repartizate de catre contabilul-sef. II. Organizarea zilei de munca si circuitul de documente lucrul de evidenta operational tr sa asigure perfectare in timp util a doc de decontare si de casa precum si refl lor in evidenta contabila, intocmirea balantei de verificare, de aceea lucrul de evidenta tr organizat in asa mod ca sa se evite intirzieri in prelucrarea documentelor.In asa fel banca stabileste ziua operationala mai scurta de cit ziua de lucru, deoarece este necesar timp pt intocmirea bilantului contabil(zilnic). Controlul operatiilor bancare- este infaptuit de catre executorii responsabili si contabilul-sef care se pune in jurnalul doc zilei. Sist de control repr o totalitate de masuri, regulamente si reglementari, relatii de executare, raportare, control ale dispozitiilor conducerii bancii adoptate in scopul gestionarii corecte si eficiente a bancii. Se deosebeste: Control intern poreventiv se efectuiaza iinaintea executarii operatiei si tine de platile bancii catre furnizor, creditor.Functia de control o are contabilul-sef, sefii de departamente, sectii si alte pers autorizate Control curent se efctuiaza in momentul execuatrii operatiei la ghiseu.Se verifica respectarea regulelor, instructiunilor, regulamentelor de catre clienti si lucartori bancari Controlul ulterior se efectuiaza dupa executarea operatiei.El include controlul sistematic a situatiei evidentei si circuitul doc, legaliatea si corectitudinea perfectarii operatiunilor economice si fin..Raspunderea pt organizarea controlului bancar intern il poarta conducatorul bancii.

Conform legii cu privire la BNM banca centrala indeplineste urmatoarele functii: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Organizarea circulatiilor banilor pe teritoriului RM, emisiunea bancnotelor si stabilirea cursului monetar in raport cu valuta straina; Creditarea bancilor comerciale; Elaborarea politicii menetar-creditare; Efectuarea controluilui activitatii institutiei bancare si financiare; Organizarea achitarilor intre bancile comerciale prin intermediul CPI (Centrul de procesare a informatiei); Gestionarea si dirijarea rezervelor valutare a statului; Etc.

III.

1.

Bancile comerciale si alte institutii fin realizaeaza nemijlocit operatiunile bancare.Creditarea si decontarea sunt functiile de baza a bancilor comerciale.Insa in afara de aceasta bancile pot efectua si alte operatii care nu contravin legislatiei in vigoare si care sunt prevazute in statutul lor.Bancilor li se interzice activitatea din sfera de productie si de comert cu diferite mf, precum si din sfera de asigurare.

2.

3.

S.2.Organizarea lucrului de evidenta si operational in banci Organizarea lucrului de evidenta si operational in banci include 3 componente: I. Formarea patrimoniului si a personalului in commponenta aparatului de evidenta si operational, intre grupe de evidenta a conturilor omogene dupa continutul lor economic si formeaza urmatoarele grupe de evidenta: Grupa de evidenta a conturilor curente de clienti; Grupa de evidenta a conturilor de credit; Grupa de evidenta a conturilor de depozit; Grupa de evidenta a conturilor valutare.

Obiectivele controlului: Concordanta evidentei contabile sintetice cu cea analitica; Decontarile reciproce intre unitatile bancii; Modul de executare si de vrificare a lucrarilor; Respectarea terminilor de acordare a creditelor si inacasrea dobinzilor restante

S.3.Documentatia bancara, circuitul si perfectarea documentelor Doc bancare se clasifica dupa urmatoarele criteria:

Nr de grupe si componenta lor depinde de activitatea bancii si de nr clientilor deserviti.

I.

Dupa locul intocmirii doc:

II.

1. Doc indeplinite de catre banca(ordin de incasare, ordin de plata) 2. Doc clientilor(doc de plata si de decontare) Dupa continutul econ al operatiunilor: 1. Doc de casa-aviz de plata, foaie de varsamint, cec banesc. 2. Doc memorial-pt o utilizare interna 3. Doc de memorandum-pt inreg primirii sau eliberarii valorilor care se pastreaza in casierie sau contabilitate.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Active; Obligatiuni; Capital si rezerve; Veniturile; Cheltuieli; Conturi conditionale; Conturi memorandum;

In general doc folosite in con bancara se incadreaza in una din urmatoarele categorii: 1. 2. Doc primare - se completeaza pt o singura operatiune in momentul desfasurarii procesului economic. Doc de sinteza - acestea acumuleaza mai multe inform in forma curenta din punct de vedere contabil, reflectind un fenomen mai complex pe baza celorlalte doc justificative(balanta de verificare,bilantul contabil,jurnalele contabile) Doc centralizatoare - acestea acumuleaza mai multa informatie privind acelasi fenomen sau process econ, se intocmeste pe baza unor doc de acelasi tip(borderourile). Doc statistice acestea se utilizeaza in evidenta statistica si apar sub forma unor liste sau situatii momentul intocmirii pina la

Conturile clasei 1 si 5 sunt conturi de active, iar 2,3,4 sunt de pasiv.In conturile clasei 1-5 se foloseste dubla inregistrare iar in clasa 6,7 inregistrarea simpla.Clasa 1,2,3 se utilizeaza pt intocmirea bilantului con, iar 4 si 5 pt intocmirea Raportului de profit si pierderi. Str conturilor este organizata intr-un mod ierarhic: clasa, grupa si concret contul Pt notarea conturilor se foloseste nr din 4 cifre. In limitat fiecarei clase conturile sunt unite in grupe dupa destinatia lor economica.Conturile analitice din cadrul conturilor sintetice sunt folosite de fiecare banca in parte. Conturile clasei a 6 servesc pt a reflecta anumite angajamente ale bancii, cum ar fi :de a cumpara, vinde valuta din numele clientului si de a acorda credite.Aceste conturi se divizeaza in conturi de debit si se comporta ca conturile de active, avin sold debitor, unde in Dt creste si in Ct descreste.Conturile de crededit se comporta ca conturile de pasiv.Exemplu:Contul 6601Obligatiuni de acordare a creditului pe viitor-la Ct contului se i-a la evident obligatiunea bancii de a acorda clientului un credit, la Dt acestui cont se rflecta suma creditului care a fost acordata. Clasa a 7 se utilizeaza pt tinerea evidentei diferitelor doc, valori importante in activitatea bancii(Contracte de crediatre, de depozite, de gaj, scrisoare de garantie, doc cu un regim special, cardurile, etc.). Schema de tinere a evidentei: Intrare; Iesire; Sold. Inreg in conturile date se efectuiaza in baza documentelor:ordin de intrare si ordin de iesire. S.5.Organizarea evidentei analitice si sintetice Con ban este organizata atit cu ajutorul conturilor sintetice cit si a celor analitica.

3.

4.

Circuitul doc repr deplasarea documentului din plasarea(arhivare) lui.Fiecare tip de doc are circuiul sau.

Graficul de circulatie a doc se intocmeste la imceputl fiecarui an.Conform acestui graphic toate doc sunt indeplinite, perfectate apoi alaturate la doc zilei.Doc de decontare si de casa prezentate de catre clientele se pune in mape special pt fiecare ag econ. La perfectarea doc de decontare si de casa tr respectate regulile: 1. 2. 3. 4. Toate doc tr sa fie indeplinite pe formulare tip, corect, in limba de stat, sumele tr sa fie exprimate in unitatea monetara nationala; In doc de decontare si de plata in mod obligatoriu se indica destinatia platii; Fiecare doc si fiecare foaie tr sa fie semnate de catre pers responsabila si stampilate In doc rechizitele care nu se indeplinesc sunt anulate.

S.4.Planuri de conturi al evidentei contabile in institutiile bancare Planul de conturi repr intregul sist de conturi in cadrul caruia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un simbol cifric incadrat intr-o clasa si grupa in raport cu un anumit criteriu de clasificare. Planuri de conturi include 7 clase:

Con sintetica repr inreg claselor pe ansamblul bancii si repr fluxurile financiar monetare det de activele titularilor de conturi, precum si fluxurile generale privind activitatea bancii si serveste ca inform de baza la intocmirea rapoartelor financiare.Formu;larele utilizate in con sintetica sunt: balanta de verificare zilnica, lunara, trimestriala, anuala;jurnalul de casa;s.a register contabile. Con analitica rpr inreg cronologica in baza doc justificative a operatiunilor zilnice ale titularilor de conturi precum isi a oper econ si fin privind activitatea bancii. Conturile analitice constituoe instrument de baza ale controlului financiar si de gestiune.Evidenta analitica a oper in valuta straina se tine in valoare dubla.Conturile analitice sunt deschise in baza conturilor sintetice.Nr contului analytic poate sa inculda de la 5 pina la 15 cifre.Formularele uitilizatein con analitica sunt situatia zilnica,lunara a rulajelor si soldurilor conturilor analitice;extrasul de cont. Exemplu 2224K850030115800 2224-cifre obligatorii K-cifra cheie 850-codul bancii 03-codul filialei 01-nr de conturi deschise clientului 15800-nr de inregistrare a contului