Sunteți pe pagina 1din 6

Indicatori

I. Volumul anual al
veniturilor publice
globale (nominal),
inclusiv:
1.1. Venituri fiscale,
dintre care:
Impozite directe
- impozitul pe venit
- impozitul pe venit din
salariu
- impozitul funciar
- impozitul pe imobil
- CAS
- PAM
Impozite indirecte
- accize
- TVA
- impozite asupra
comerului exterior i
veniturile din operaiunile
externe
1.2. Venituri nefiscale
1.3. Granturi
1.4. Veniturile fondurilor
speciale
1.5. Veniturile din mijloace
speciale
II. Volumul anual
al veniturilor
publice globale (reall),
inclusiv:
1.1. Venituri fiscale,
dintre care:
Impozite directe
- impozitul pe venit
- impozitul pe venit din
salariu
- impozitul funciar
- impozitul pe imobil
- CAS
- PAM
Impozite indirecte
- accize
- TVA
- impozite asupra
comerului exterior i
veniturile din operaiunile

Valoarea n
anul 2009

Valoarea n
anul 2010

Valoarea n
anul 2011

23517.7

27540.2

30139.7

Diferene absolute
2011 fata 2010 2011
fata
2009
+4022,5
+2599,5
+6622

19175,1

22082,3

25130,2

+2907,2

+3047,9

+5955,1

9132,3
442,9
1464,9

9781,6
483,9
1544,7

10819,9
571,4
1769,1

+649,3
+41
+79,8

+1038,3
+87,5
+224,4

+1687,6
+128,5
+304,2

183
69,7
5595,2
1376,6
10042,8
1539,6
7595,6
907,6

180,5
100,5
5985,3
1486,7
12300,7
2074
9146,4
1080,3

181,3
99,4
6562,6
1636,1
14310,3
2666,7
10464,3
1179,3

-2,5
+30,8
+390,1
+110,1
+2257,9
+534,4
+1550,8
+172,7

+0,8
-1,1
+577,3
+149,4
+2009,6
+592,7
+1317,9
+99

-1,7
+29,7
+967,4
+259,5
+4267,5
+1127,1
+2868,7
+271,7

1195,7
1288
304, 6

1874,9
2002
324, 9

1628,8
1705, 2
363, 7

+679,2
+714
+20,3

-246,1
-296,8
+38,8

+433,1
+417,2
+59,1

1554, 3

1256, 1

1311, 9

-298,2

+55,8

-242,4

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2010 fata
2009

externe
1.2. Venituri nefiscale
x
1.3. Granturi
x
1.4. Veniturile fondurilor
x
speciale
1.5. Veniturile din mijloace x
speciale
III. Ponderea veniturilor publice n PIB (%)
Ponderea venituilor
38,92
38,33
globale anuale n PIB
1.1. Venituri fiscale,
31,73
30,73
dintre care:
Impozite directe
15,11
13,61
- impozitul pe venit
0,73
0,67
- impozitul pe venit din
2,42
2,15
salariu
- impozitul funciar
0,3
0,25
- impozitul pe imobil
0,12
0,14
- CAS
9,26
8,33
- PAM
2.28
2.07
Impozite indirecte
16,62
17,12
- accize
2,55
2,89
- TVA
12,57
12,73
- impozite asupra
1,5
1,5
comerului exterior i
veniturile din operaiunile
externe
1.2. Venituri nefiscale
1,98
2,61
1.3. Granturi
2,13
2,79
1.4. Veniturile fondurilor
0,5
0,45
speciale
1.5. Veniturile din mijloace 2,57
1,75
speciale
IV. Veniturile publice medii pe un locuitor (lei)
I. Veniturile publice
6592.19
7727.99
globale pe un locuitor,
inclusiv:
1.1. Venituri fiscale,
5374.92
6196.46
dintre care:
Impozite directe
2559.85
2744.79
- impozitul pe venit
124.15
135.79
- impozitul pe venit din
410.62
433.45
salariu
- impozitul funciar
51.3
50.65
- impozitul pe imobil
19.54
28.2
- CAS
1568.38
1679.52
- PAM
385.87
417.18
Impozite indirecte
2815.07
3451.67
- accize
- TVA

431.56
2129.1

581.98
2566.55

36,7

-0,59

-1,63

-2,22

30,6

-1

-0,13

-1,13

13,2
0,7
2,2

-1,5
-0,06
-0,27

-0,41
+0,03
+0,05

-1,91
-0,03
-0,22

0,2
0,1
8
2
17,4
3,2
12,7
1,4

-0,05
+0,02
-0,93
-0.21
+0,5
+0,34
+0,16
0

-0,05
-0,04
-0,33
-0.07
+0,28
+0,31
-0,03
-0.1

-0,1
-0,02
-1,26
-0.28

2
2,1
0,4

+0.63
+0.66
-0.05

-0.61
-0.69
-0.05

+0.02
-0.03
-0.1

1,6

-0.82

-0.15

-0.97

8465.19

+1135.8

+917.2

+2053

7058.19

+821.54

+861.73

3038.93
160.49
496.88

+184.94
+11.64
+22.83

+294.14
+24.7
+63.43

+1683.2
7
+479.08
+36.34
+86.26

50.92
27.92
1843.2
459.52
4019.26

-0.65
+8.66
+111.14
+31.31
+636.6

+0.27
-0.28
+163.68
+42.34
+567.59

748.98
2939.06

+150.42
+437.45

+167
+372.51

+0,65
+0,13
-0.1

-0.38
+8.38
+274.82
+73.65
+1204.1
9
+317.42
+809.96

- impozite asupra
254.41
303.14
331.22
+48.73
comerului exterior i
veniturile din operaiunile
externe
1.2. Venituri nefiscale
335.16
526.11
457.47
+190.95
1.3. Granturi
361.04
561.78
478.93
+200.74
1.4. Veniturile fondurilor
85.38
91.17
102.15
+5.79
speciale
1.5. Veniturile din mijloace 435.68
352.47
368.47
-83.21
speciale
Indicatori de structur
V. Sg Greutatea specific a categoriilor de venituri n total venituri publice (%)
1.1. Venituri fiscale,
81,53
80,18
83,38
-1,35
dintre care:
Impozite directe
38,83
35,52
35,9
-3,31
- impozitul pe venit
1,88
1,76
1,9
-0,12
- impozitul pe venit din
6,23
5,61
5,87
-0,62
salariu
- impozitul funciar
0,78
0,66
0,6
-0,12
- impozitul pe imobil
0,3
0,36
0,33
+0,06
- CAS
23,79
21,73
21,77
-2,06
- PAM
5,85
5,4
5,43
-0,45
Impozite indirecte
42,7
44,66
47,48
+1,96
- accize
6,55
7,53
8,85
+0,98
- TVA
32,3
33,21
34,72
+0,91
- impozite asupra
3,86
3,92
3,91
+0,06
comerului exterior i
veniturile din operaiunile
externe
1.2. Venituri nefiscale
5,08
6,81
5,4
+1,73
1.3. Granturi
5,48
7,27
5,66
+1,79
1.4. Veniturile fondurilor
1,3
1,18
1,21
-0,12
speciale
1.5. Veniturile din mijloace 6,61
4,56
4,35
-2,05
speciale
III. Indicatorii de dinamic
1) Creterea nominal
x
+4022,5
+2599,5
x
absolut a veniturilor
publice globale,
inclusiv:
1.1. Venituri fiscale,
X
+2907,2
+3047,9
x
dintre care:
Impozite directe
x
+649,3
+1038,3
x
- impozitul pe venit
x
+41
+87,5
x
- impozitul pe venit din
x
+79,8
+224,4
x
salariu
- impozitul funciar
x
-2,5
+0,8
x
- impozitul pe imobil
x
+30,8
-1,1
x
- CAS
x
+390,1
+577,3
x
- PAM
x
+110,1
+149,4
x
Impozite indirecte
x
+2257,9
+2009,6
x

+28.08

+76.81

-68.64
-82.85
+10.98

+122.31
+117.89
+16.77

+16

-67.21

+3,2

+1,85

+0,38
+0,14
+0,26

-2,93
+0,02
-0,36

-0,06
-0,03
+0,04
+0,03
+2,82
+1,32
+1,51
-0,01

-0,18
+0,03
-2,02
-0,42
+4,78
+2,3
+2,42
+0,05

-1,41
-1,61
+0,03

+0,32
+0,18
-0,09

-0,21

-2,26

-1423

+140,7

+389
+46,5
+144,6

x
x
x

+3,3
-31,9
+187,2
+39,3
-248,3

x
x
x
x
x

- accize
- TVA
- impozite asupra
comerului exterior i
veniturile din operaiunile
externe
1.2. Venituri nefiscale
1.3. Granturi
1.4. Veniturile fondurilor
speciale
1.5. Veniturile din mijloace
speciale
2) Creterea real
absolut a veniturilor
publice globale,
inclusiv:
1.1. Venituri fiscale,
dintre care:
Impozite directe
- impozitul pe venit
- impozitul pe venit din
salariu
- impozitul funciar
- impozitul pe imobil
- CAS
- PAM
Impozite indirecte
- accize
- TVA
- impozite asupra
comerului exterior i
veniturile din operaiunile
externe
1.2. Venituri nefiscale
1.3. Granturi
1.4. Veniturile fondurilor
speciale
1.5. Veniturile din mijloace
speciale
3) Creterea nominal
relativ a veniturilor
publice globale (%),
inclusiv:
1.1. Venituri fiscale,
dintre care:
Impozite directe
- impozitul pe venit
- impozitul pe venit din
salariu
- impozitul funciar
- impozitul pe imobil

x
x
x

+534,4
+1550,8
+172,7

+592,7
+1317,9
+99

x
x
x

+58,3
-232,9
-73,7

x
x
x

x
x
x

+679,2
+714
+20,3

-246,1
-296,8
+38,8

x
x
x

-925,3
-1010,8
+18,5

x
x
x

-298,2

+55,8

+354

117,1

109,44

115,16

113,8

-1,8

x
x
x

107,11
109
105,45

110,61
118,08
114,53

x
x
x

+3,5
+9,08
+9,08

x
x
x

x
x

98,63
144,19

100,44
98,91

x
x

+1,81
-45,28

x
x

- CAS
- PAM
Impozite indirecte
- accize
- TVA
- impozite asupra
comerului exterior i
veniturile din operaiunile
externe
1.2. Venituri nefiscale
1.3. Granturi
1.4. Veniturile fondurilor
speciale
1.5. Veniturile din mijloace
speciale
4) Creterea real relativ
a veniturilor publice
globale (%),
inclusiv:
1.1. Venituri fiscale,
dintre care:
Impozite directe
- impozitul pe venit
- impozitul pe venit din
salariu
- impozitul funciar
- impozitul pe imobil
- CAS
- PAM
Impozite indirecte
- accize
- TVA
- impozite asupra
comerului exterior i
veniturile din operaiunile
externe
1.2. Venituri nefiscale
1.3. Granturi
1.4. Veniturile fondurilor
speciale
1.5. Veniturile din mijloace
speciale
Elasticitatea veniturilor
publice

x
x
x
x
x
x

106,97
108
122,48
134,71
120,42
119,03

104,63
110,05
116,34
128,58
114,41
109,16

x
x
x
x
x
x

-2,34
+2,05
-6,14
-6,13
-6,01
-9,87

x
x
x
x
x
x

x
x
x

156,8
155,43
106,66

86,87
85,17
111,94

x
x
x

-69,93
-70,26
+5,28

x
x
x

80,81

104,44

+23,63

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

La elasticitate deam vez nie ini pare k potz s calc numa la ven globale, fara structura detaliata Sh
la chelt fix asha.