ANEXE FORMULARE DIRIGINTE DE ŞANTIER

ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 4
ANEXA 5
ANEXA 6
ANEXA 7
ANEXA 8
ANEXA 9
ANEXA 10
ANEXA 11
ANEXA 12
ANEXA 13
ANEXA 14
ANEXA 15

Proces verbal de predare - primire a amplasamentului
Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante
Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse
Proces verbal de receptie calitativa
Raport de neconformitate
Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari
Liste de cantitati
Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/de renuntare
Foaie de atasament
Nota de comanda suplimentara/de renuntare
Raport de inspectare lucrari
Minuta sedintei lunare
Jurnal de santier
Proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Proces- verbal de receptie finala

VICEPRIMAR,
GĂUREAN FLORIN NICOLAE

DIRECTOR EXECUTIV
GAZDAC IOAN VIOREL

COMP.ENERGETIC,
PAPOI IOAN

Intocmit: Astaliş Adrian

Page 1 of 20

Anexa 1
UNITATEA_________________________________________________________
SANTIER________________________
PUNCT DE LUCRU ______________

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE
REPERE
Nr.___________ Data____________
1.Delimitarea terenului conform planului nr.______________________ avand coordonatele
(axele):_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Plansa nr.________________________________

Proiect
nr.____________________________

Cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.):
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Indicativul bornei de
referinta______________

Cota_____________
Borna 1

Coordonata (Axa)

Borna 2

Cota absoluta_________
Borna 3

Borna 4

X
Y
Z

2.Constructii – instalatii existente pe amplasament sau in subsol:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3.Alte mentiuni:
CONSTRUCTORUL se obliga:
sa transporte cantitatea de __ mc moloz existenta pe amplasament;
sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate __ mc;
BENEFICIARUL se obliga:
a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturilor comandate;
b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate;
PREDAT:
BENEFICIAR /DIRIGINTE
DE SANTIER:

Numele

Prenumele

Functia

Semnatura

Numele

Prenumele

Functia

Semnatura

PROIECTANT:

PRIMIT:
CONSTRUCTOR:

Page 2 of 20

__________ elaborat de _____________________ verificat de: numele si prenumele: atestat nr. SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de executie prevazute in plansele: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________ . Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de dirigintele de specialitate_________________la obiectivul_______________________________________ codul_________________________ ce se realizeaza in baza autorizatitiei de construire nr.: in domeniile: ________________________________ __________ _____________________ la faza determinanta: ___________________________________________________ in prezenta antreprenorului:_________________________________________________ reprezentat de : ___________________________________________________ cu participarea investitorului: ________________________________________________ reprezentat de: ___________________________________________________ diriginteleui de santier: ___________________________________________________ autorizat nr. ________________________________ ___________ _______________________ 2.___________ Data____________ Nr. a reglementarilor tehnice in vigoare. a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind: calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera. a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor. ________________________________ ___________ _______________________ 4.Anexa 2x) INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII ISC________________________________ PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE Nr. inregistrare ISC______________________ Nr.: in domeniile: 1. ___________________________________________________ si a proiectantului: ___________________________________________________ reprezentat de: ___________________________________________________ In baza Legii 10/1995.SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare: __________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ Page 3 of 20 .__________________ valabila pana la data de __________________ executata pe baza proiectului nr. ________________________________ ___________ _______________________ 3. ________________________________ _______ _______________ responsabil tehnic cu executia: numele si prenumele: atestat nr. executant si proiectant cu prilejul verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale se constata ca: SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor. calitatea lucrarilor constatata de investitor. calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse. de inregistrare de la societatea de constructii controlata____________________.

cate un exemplar pentru fiecare semnatar si originalul la ISC _____________________________ ISC: Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ INVESTITOR /INSPECTOR DE SANTIER_____________________________________ Numele: _____________________________________ Prenumele: _____________________________________ Semnatura: _____________________________________ PROIECTANT Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ANTREPRENOR Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ X) –Formular tip pus la dispozitie si intocmit de ISC la controlul calitatii in fazele determinante. SE (NU SE) AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR Prezentul proces-verbal a fost intocmit in ___ exemplare.Anexa 2 ( continuare) MENTIUNI SPECIALE: ____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________ In baza celor de mai sus. Page 4 of 20 .

portiune.___________ Data____________ Faza din lucrare supusa verificarii: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Elementele de identificare (sector._________ plansele nr. ax. CONSTRUCTOR PROIECTANTx) Numele: ____________ BENEFICIAR /DIRIGINTE DE SANTIER ____________ Prenumele: ____________ ____________ ____________ Semnatura: ____________ ____________ ____________ ____________ X)-Proiectantul participa doar la verificarile stabilite prin Programul de control al calitatii lucrarilor din Proiectul de executie Page 5 of 20 . cota etc.___________________ din data de _________.Anexa 3 UNITATEA________________________________________________________________ SANTIER________________________________ PUNCT DE LUCRU_________________________ OBIECTUL____________________________________________________ PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE Nr. Concluzii: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ CONSTRUCTOR: PROIECTANTx): Numele: ____________ BENEFICIAR / DIRIGINTE DE SANTIER: ____________ Prenumele: ____________ ____________ ____________ Semnatura: ____________ ____________ ____________ ____________ Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului.): ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr._______________________ sau a dispozitiei de santier nr.

___________ Data____________ Cu ocazia verificarii efectuate la: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii): ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ __________________ Mentiuni speciale: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ BENEFICIAR /DIRIGINTE DE SANTIER PROIECTANTX) CONSTRUCTOR Numele: ____________ ____________ ____________ Prenumele: ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ X)-Proiectantul participa doar la receptiile stabilite prin Programul de control al calitatii lucrarilor din Proiectul de executie . Page 6 of 20 .Anexa 4 UNITATEA________________________________________________________________ SANTIER________________________________ PUNCT DE LUCRU_________________________ OBIECTUL________________________________________________________________ PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA Nr.

Referitor la: Descrierea neconformitatii si a cauzei: Intocmit. Diriginte de Specialitate _____________ Semnatura ________________ Luat la cunostinta. Responsabil Tehnic cu Executia______________ Semnatura ________________ Actiunea corectiva propusa: Termen de remediere: Vizat sef santier Numele si Prenumele Semnatura Data: Verificat eliminare neconformitate: Numele si Prenumele Responsabil Tehnic cu Executia Diriginte de Specialitate Data: Page 7 of 20 Semnatura .Anexa 5 Beneficiar Diriginte de Specialitate Executant Santier Obiectul Data RAPORT DE NECONFORMITATE ( RNC ) nr.

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VALOAREA TOTALA A VARIATIILOR CERTIFICATUL CURENT (mii lei ) ANTERIOR (mii lei) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCTOR.Anexa 6 DENUMIREA PROIECTULUI: NR.00 BENEFICIAR. Page 8 of 20 .00 0. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: SITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR.00 0.00 0.00 0. _____________ _______________ Diriginte de Santier. VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR 0.00 DIVERSE SI NEPREVAZUTE TOTAL 0._____/_____ CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI NR.00 0. LISTA DE CANTITATI Pentru luna______/anul___ VALOAREA DIN CONTRACT (mii lei ) CUMULAT (mii lei ) 1 2 3 4 5 Etc.00 0.00 0. 0.

ANUL__ ___ Nr. Page 9 of 20 Certificat curent 9 De plata ( mii Lei) Certificat Cumulat Anterior curent 10 11 12 .BALANTA CANTITATILOR DECONTATE LISTA nr._____ LISTE DE CANTITATI . Luna____. Total Lista Intocmit Diriginte de Santier. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: sITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR. Articol 0 Descrierea articolului U.M.Anexa 7 DENUMIREA PROIECTULUI: NR. Cantitatea 2 3 4 1 Cantitati Pret unitar Total (4x5) Cumulat Anterior 5 6 7 8 1 2 3 4 6 Etc.

Anexa 8 DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: SITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR.___ CENTRALIZATORUL NOTELOR DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE Luna___Anul___ NR. Descrierea Aprobat/ In asteptare Valoarea totala a variatiei (+/-) 1 2 3 4 5 TOTAL VALOARE VARIATII Intocmit Diriginte de Santier. Page 10 of 20 VALOAREA VARIATIILOR CUMULAT ANTERIOR CERTIFICATUL CURENT .

din LISTA .M. FOAIE DE ATASAMENT NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: SITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR. DESCRIEREA ARTICOLULUI U.Anexa 9 DENUMIREA PROIECTULUI: NR.Luna___Anul___ Constructor: Diriginte de Santier Lista Cod art. CANTITATEA SEMNATURI Cantitatea din Contract CALCULUL CANTITATILOR CUMULAT ANTERIOR IN LUNA CONSTRUCTOR Valoric Procentual COMENTARII: Intocmit Diriginte de Santier. Page 11 of 20 DIRIGINTE DE SANTIER .

Data finalizarii revizuita Intocmit : Avizat: Diriginte de Santier: Proiectant: Luat la cunostinta: Constructor: Aprobat: Beneficiar de Grant: Semnatura : Semnatura : Semnatura : Semnatura : Nume: Nume: Nume: Nume: Page 12 of 20 ./N./N.C.S.C.R. nr/data: TITLUL Descriere: Valoarea : Valoarea Contractului Valoare C+M Valoare diverse si neprevazute Valoare initiala al Contractului Valoare initiala C+M Valoare initiala diverse si neprevazute Valoarea revizuita a Contractului Valoare revizuita C+M Valoare revizuita diverse si neprevazute Perioada de timp indusa de N./N.R.R.Anexa 10 NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE DENUMIREA PROIECTULUI BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: N. Nr.C. Data finalizarii conform Contract Data finalizarii contractului conform precedentei N.S.S.

Corespondenta relevanta 1.2 Justificari financiare 3. Ca urmare a Dispozitiei de Santier nr………………………….1 Justificari tehnice {Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatare si Minuta intalnirii. Justificari 2. daca exista}. obstacole neprevazute intalnite.S. inclusiv capitolul din Devizul General de unde se vor suporta costurile in cazul Notelor de Comanda Suplimentara dupa compensarea acestora cu Notele de Renuntare. constructorului si beneficiarului. 4./N.} Urmare a celor constatate.S. La data de ………………………….Anexa 10 (continuare) CONTINUT 1. referitoare la neconcordanta dintre documentatia intocmita si situatia reala din teren. ca urmare a verificarii efectuate in data de ……………………………………………………………………… la obiectul …………………………………………..1 Justificari tehnice 2..C. Preambul 2.R.Justificari 2. in urma analizei tehnicoeconomice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate. In urma analizei la fata locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca.R. aflat in faza ………………………………………. Preambul Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitii ………………………… . modificari geo-morfologice ale terenului. acesta va emite o Dispozitie de Santier pentru rezolvarea situatiei. Listele de cantitati referitoare la aceasta N. pe Contract 5. in urma careia sa intocmit Nota de Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr………………. au fost convocati pe data de ……………………… reprezentantii proiectantului.s-a intocmit devizul financiar al lucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de …………………… Page 13 of 20 . 2. intocmite la fata locului in urma aparitiei situatiei create si propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant si acceptate de beneficiar} 2. a fost emisa Dispozitia de Santier nr……………………./N.C. etc. Balanta N. s-au constatat urmatoarele aspecte: {Descrierea exacta a situatiei constatate.2 Justificari financiare {Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Santier emisa de Proiectant.

Anexa 10(continuare) 3. 2./data Dispozitia de Santier nr.. 4. Devizul financiar ………………………………. Sumarul variatiilor pe Contract Descriere Nr./data Proces verbal de negociere nr. 4./data Page 14 of 20 . Valoare initiala Variatii Total Valoare Valoare Diverse variatie Revizuita Contract si C+M revizuita neprevazute Cheltuieli Economii Suplimentare 1 2 3 …. 3. Nota de constatare nr.Corespondenta relevanta 1. 5./data Minuta intalnirii nr.

Descrierea activitatii II. Stadiul fizic a lucrarilor executate in luna (trimestrul) raportata(a) Valori decontate/stadi u fizic DIRIGINTE DE SANTIER/DATA Page 15 of 20 OBSERVATII . DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: RAPORTUL DE PROGRES LUNAR (TRIMESTRIAL) I. Stadiul lucrarilor 1.Anexa 11 DENUMIREA PROIECTULUI: NR.

Semnatura ……………………...Anexa 12 MINUTA SEDINTEI LUNARE DENUMIREA PROIECTULUI: NR..... Page 16 of 20 . Data ……………………. Data ……………………. Nume ……………………. Functia ……………………. Semnatura …………………….... DE REFERINTA AL PROIECTULUI: DIRIGINTE DE SANTIER: CONSTRUCTOR: MINUTA SEDINTEI LUNARE: DATA/LOCATIA: Au participat: NUME REPREZENTIND SEMNATURA Minuta agreeata de: Constructor Diriginte de Santier Nume ……………………. Functia ……………………..

2 2. <Functia> care a urat bun venit participantilor..… Page 17 of 20 .3 Progres General Lucrari Obstructionari 3 3.2 Introducere Sedinta a inceput la <ora> si a fost prezidata de <Nume>.Anexa 12 (continuare) 1 1.1 2. laboratoare 9 Facilitatile Dirigintelui de santier 10 Subcontractori si furnizori 11 Planul de asigurare a calitatii 12 Materiale 13 SIGURANTA CIRCULATIEI 14 15 Protectia muncii Protectia mediului 16 Altele 17 Plingeri 18 Inchiderea sedintei si programarea urmatoarei intilniri Minuta pregatita de Diriginte de Santier :……………………………….1 3.2 Financiar Plata avansului Variatii si pretul final al contractului 4 Asigurari 5 Personal cheie 6 Graficul de esalonare al lucrarilor 7 Programarea derularii fondurilor 8 Organizarea de santier. 2 2. Minutele sedintelor Precedente au fost agreate si semnate de catre ambele parti.1 1.

Lista documentelor anexate Intocmit Diriginte Santier …………………………. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: 1. a) Echipamente aduse in santier 4. Cantitatea Forta de munca utilizata 2.. Vizitatori in santier 7. Starea Vremii 6. Materiale/Lucrari finalizate si verificate/Locatia 3. Alte observatii 8.Anexa 13 Jurnal de santier . DENUMIREA PROIECTULUI: Data: NR. Lucrari in desfasurare Articolul din lista de cantitati Locatia/Descrierea art. b) Echipamente indepartate din santier 5. Ridicari topo efectuate/Verificate/Locatia 4. Page 18 of 20 Echipamente folosite ) .

eliberata de ________ la _______ . Valoarea declarată a investiţiei este de ………………………. Au mai participat la receptie: __________________________________________ __________________________________________ (nume si prenume) (calitatea) 4. continand ______ file si ____ anexe numerotate cu un total de ___ file. cu valabilitate pana la ____________________________. 4. in urma constatarilor facute. ______________.2. lei. prenumele) Specialisti ______________________ (Numele. fiind formata din: Presedinte_________________________________ (nume si prenume) Membrii _________________________________ (nume si prenume) 3.3. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: _________________________________________________________________________ 8. 2 nu au fost executate. Prezentul proces. 5. Comisia de receptie. prenumele) Page 19 of 20 ______________________ ______________________ (semnatura) ______________________ (semnatura) . 4. 4. propune: ______________________________________________________________________ 6.4.Anexa 14 INVESTITOR _____________________________ SE APROBA (Conducatorul institutiei) PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr.1. ________din ___________ Privind lucrarea ______________________________________________________________ executata in cadrul contractului nr.. 1.verbal. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: ______________________________________________________________________ 7. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. a fost incheiat astazi ________ la _______ in _____ exemplare. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului. _____din data _______ si-a desfasurat activitatea in intervalul ________________________. incheiat intre ___________________________si____________________________________pentru lucrarile de _________________________________________ 1. Comisia de receptie Presedinte: _____________________ Membri: _____________________ (Numele. ____________din ___________________. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. Constatarile comisiei de receptie: 4.

.....Anexa 15 INVESTITOR _____________________________ SE APROBA (Conducatorul institutiei) PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ Nr................................................ ..... exemplare. a constatat următoarele: 3.....din ..... până în prezent................................ 5......... .... 1........ 6................................................... Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin: . anexe numerotate.......... ......... lei. în ..................................... -----------*) Numele. fiind formată din: .... Privind lucrarea .................................. constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr............ 1................. 3......................... 4..... Lucrările au fost complet terminate la data de .. autorizată cu nr.................................. .................... Lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate conform listei anexă nr........... Membri: ..... prenumele şi semnătura................ din . 3...................................... Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ...................................... ......7......... comisia de recepţie finală propune: ......6.......... Construcţia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de .......... a fost încheiat astăzi ....................... Comisia de recepţie finală......... 3.............. Valoarea obiectului este de ..................... luni.3. 3....................... Cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate.................. .. ................................................. (nume şi prenume) 2................... Comisia de recepţie*) Specialişti*) Preşedinte: ............................................... conform listei anexă nr.......................1.................. Au mai participat la recepţie: ........ Prezentul proces-verbal............................................... în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei.......................................... (nume şi prenume) (calitatea) 3........................ file şi .......... 2........ Comisia de recepţie finală recomandă următoarele: .. 7.............................5.............. cu valabilitate până la .......................... cu un total de ............................... Observaţiile făcute de comisia de recepţie finală sunt prezentate în lista anexă nr................................... 3.................. respectiv pe o durată de ... 1....... 3..... În baza constatărilor făcute..........2.. Instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului........ de către ... file....................................... Page 20 of 20 .. ........................... 3........................4. la ................................................. conţinând ........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful