ANEXE FORMULARE DIRIGINTE DE ŞANTIER

ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 4
ANEXA 5
ANEXA 6
ANEXA 7
ANEXA 8
ANEXA 9
ANEXA 10
ANEXA 11
ANEXA 12
ANEXA 13
ANEXA 14
ANEXA 15

Proces verbal de predare - primire a amplasamentului
Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante
Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse
Proces verbal de receptie calitativa
Raport de neconformitate
Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari
Liste de cantitati
Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/de renuntare
Foaie de atasament
Nota de comanda suplimentara/de renuntare
Raport de inspectare lucrari
Minuta sedintei lunare
Jurnal de santier
Proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Proces- verbal de receptie finala

VICEPRIMAR,
GĂUREAN FLORIN NICOLAE

DIRECTOR EXECUTIV
GAZDAC IOAN VIOREL

COMP.ENERGETIC,
PAPOI IOAN

Intocmit: Astaliş Adrian

Page 1 of 20

Anexa 1
UNITATEA_________________________________________________________
SANTIER________________________
PUNCT DE LUCRU ______________

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE
REPERE
Nr.___________ Data____________
1.Delimitarea terenului conform planului nr.______________________ avand coordonatele
(axele):_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Plansa nr.________________________________

Proiect
nr.____________________________

Cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.):
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Indicativul bornei de
referinta______________

Cota_____________
Borna 1

Coordonata (Axa)

Borna 2

Cota absoluta_________
Borna 3

Borna 4

X
Y
Z

2.Constructii – instalatii existente pe amplasament sau in subsol:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3.Alte mentiuni:
CONSTRUCTORUL se obliga:
sa transporte cantitatea de __ mc moloz existenta pe amplasament;
sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate __ mc;
BENEFICIARUL se obliga:
a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturilor comandate;
b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate;
PREDAT:
BENEFICIAR /DIRIGINTE
DE SANTIER:

Numele

Prenumele

Functia

Semnatura

Numele

Prenumele

Functia

Semnatura

PROIECTANT:

PRIMIT:
CONSTRUCTOR:

Page 2 of 20

: in domeniile: 1. SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de executie prevazute in plansele: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________ . a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind: calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera. de inregistrare de la societatea de constructii controlata____________________.Anexa 2x) INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII ISC________________________________ PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE Nr. executant si proiectant cu prilejul verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale se constata ca: SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor. __________ elaborat de _____________________ verificat de: numele si prenumele: atestat nr. Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de dirigintele de specialitate_________________la obiectivul_______________________________________ codul_________________________ ce se realizeaza in baza autorizatitiei de construire nr. ________________________________ _______ _______________ responsabil tehnic cu executia: numele si prenumele: atestat nr. a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor. a reglementarilor tehnice in vigoare. calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse. ___________________________________________________ si a proiectantului: ___________________________________________________ reprezentat de: ___________________________________________________ In baza Legii 10/1995.__________________ valabila pana la data de __________________ executata pe baza proiectului nr. ________________________________ ___________ _______________________ 2. inregistrare ISC______________________ Nr. ________________________________ ___________ _______________________ 3. ________________________________ ___________ _______________________ 4.: in domeniile: ________________________________ __________ _____________________ la faza determinanta: ___________________________________________________ in prezenta antreprenorului:_________________________________________________ reprezentat de : ___________________________________________________ cu participarea investitorului: ________________________________________________ reprezentat de: ___________________________________________________ diriginteleui de santier: ___________________________________________________ autorizat nr. calitatea lucrarilor constatata de investitor.SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare: __________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ Page 3 of 20 .___________ Data____________ Nr.

Page 4 of 20 . SE (NU SE) AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR Prezentul proces-verbal a fost intocmit in ___ exemplare.Anexa 2 ( continuare) MENTIUNI SPECIALE: ____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________ In baza celor de mai sus. cate un exemplar pentru fiecare semnatar si originalul la ISC _____________________________ ISC: Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ INVESTITOR /INSPECTOR DE SANTIER_____________________________________ Numele: _____________________________________ Prenumele: _____________________________________ Semnatura: _____________________________________ PROIECTANT Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ANTREPRENOR Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ X) –Formular tip pus la dispozitie si intocmit de ISC la controlul calitatii in fazele determinante.

_______________________ sau a dispozitiei de santier nr.): ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr. portiune.___________________ din data de _________.Anexa 3 UNITATEA________________________________________________________________ SANTIER________________________________ PUNCT DE LUCRU_________________________ OBIECTUL____________________________________________________ PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE Nr. cota etc._________ plansele nr.___________ Data____________ Faza din lucrare supusa verificarii: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Elementele de identificare (sector. Concluzii: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ CONSTRUCTOR: PROIECTANTx): Numele: ____________ BENEFICIAR / DIRIGINTE DE SANTIER: ____________ Prenumele: ____________ ____________ ____________ Semnatura: ____________ ____________ ____________ ____________ Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului. ax. CONSTRUCTOR PROIECTANTx) Numele: ____________ BENEFICIAR /DIRIGINTE DE SANTIER ____________ Prenumele: ____________ ____________ ____________ Semnatura: ____________ ____________ ____________ ____________ X)-Proiectantul participa doar la verificarile stabilite prin Programul de control al calitatii lucrarilor din Proiectul de executie Page 5 of 20 .

Page 6 of 20 .Anexa 4 UNITATEA________________________________________________________________ SANTIER________________________________ PUNCT DE LUCRU_________________________ OBIECTUL________________________________________________________________ PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA Nr.___________ Data____________ Cu ocazia verificarii efectuate la: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii): ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ __________________ Mentiuni speciale: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ BENEFICIAR /DIRIGINTE DE SANTIER PROIECTANTX) CONSTRUCTOR Numele: ____________ ____________ ____________ Prenumele: ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ X)-Proiectantul participa doar la receptiile stabilite prin Programul de control al calitatii lucrarilor din Proiectul de executie .

Referitor la: Descrierea neconformitatii si a cauzei: Intocmit. Diriginte de Specialitate _____________ Semnatura ________________ Luat la cunostinta. Responsabil Tehnic cu Executia______________ Semnatura ________________ Actiunea corectiva propusa: Termen de remediere: Vizat sef santier Numele si Prenumele Semnatura Data: Verificat eliminare neconformitate: Numele si Prenumele Responsabil Tehnic cu Executia Diriginte de Specialitate Data: Page 7 of 20 Semnatura .Anexa 5 Beneficiar Diriginte de Specialitate Executant Santier Obiectul Data RAPORT DE NECONFORMITATE ( RNC ) nr.

00 0.00 0. Page 8 of 20 .00 0.00 0.00 0.00 0. VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR 0.00 0.00 0.00 VALOAREA TOTALA A VARIATIILOR CERTIFICATUL CURENT (mii lei ) ANTERIOR (mii lei) 0.00 0. 0.Anexa 6 DENUMIREA PROIECTULUI: NR.00 0.00 0.00 DIVERSE SI NEPREVAZUTE TOTAL 0.00 0. LISTA DE CANTITATI Pentru luna______/anul___ VALOAREA DIN CONTRACT (mii lei ) CUMULAT (mii lei ) 1 2 3 4 5 Etc. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: SITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR.00 CONSTRUCTOR.00 0.00 0.00 0.00 0._____/_____ CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI NR. _____________ _______________ Diriginte de Santier.00 0.00 BENEFICIAR.

_____ LISTE DE CANTITATI . Total Lista Intocmit Diriginte de Santier. Articol 0 Descrierea articolului U. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: sITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR.ANUL__ ___ Nr. Cantitatea 2 3 4 1 Cantitati Pret unitar Total (4x5) Cumulat Anterior 5 6 7 8 1 2 3 4 6 Etc.Anexa 7 DENUMIREA PROIECTULUI: NR. Luna____.BALANTA CANTITATILOR DECONTATE LISTA nr. Page 9 of 20 Certificat curent 9 De plata ( mii Lei) Certificat Cumulat Anterior curent 10 11 12 .M.

___ CENTRALIZATORUL NOTELOR DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE Luna___Anul___ NR.Anexa 8 DENUMIREA PROIECTULUI: NR. Page 10 of 20 VALOAREA VARIATIILOR CUMULAT ANTERIOR CERTIFICATUL CURENT . DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: SITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR. Descrierea Aprobat/ In asteptare Valoarea totala a variatiei (+/-) 1 2 3 4 5 TOTAL VALOARE VARIATII Intocmit Diriginte de Santier.

M. Page 11 of 20 DIRIGINTE DE SANTIER . DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: SITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR.Luna___Anul___ Constructor: Diriginte de Santier Lista Cod art. CANTITATEA SEMNATURI Cantitatea din Contract CALCULUL CANTITATILOR CUMULAT ANTERIOR IN LUNA CONSTRUCTOR Valoric Procentual COMENTARII: Intocmit Diriginte de Santier. FOAIE DE ATASAMENT NR. DESCRIEREA ARTICOLULUI U. din LISTA .Anexa 9 DENUMIREA PROIECTULUI: NR.

C. Nr.C.C.S.R.S.S. nr/data: TITLUL Descriere: Valoarea : Valoarea Contractului Valoare C+M Valoare diverse si neprevazute Valoare initiala al Contractului Valoare initiala C+M Valoare initiala diverse si neprevazute Valoarea revizuita a Contractului Valoare revizuita C+M Valoare revizuita diverse si neprevazute Perioada de timp indusa de N.R.Anexa 10 NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE DENUMIREA PROIECTULUI BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: N./N. Data finalizarii revizuita Intocmit : Avizat: Diriginte de Santier: Proiectant: Luat la cunostinta: Constructor: Aprobat: Beneficiar de Grant: Semnatura : Semnatura : Semnatura : Semnatura : Nume: Nume: Nume: Nume: Page 12 of 20 . Data finalizarii conform Contract Data finalizarii contractului conform precedentei N./N.R./N.

R. Corespondenta relevanta 1. 2.C. Preambul Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitii ………………………… .} Urmare a celor constatate./N. etc. constructorului si beneficiarului. in urma careia sa intocmit Nota de Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr………………. modificari geo-morfologice ale terenului.2 Justificari financiare {Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Santier emisa de Proiectant. In urma analizei la fata locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca. Listele de cantitati referitoare la aceasta N. Balanta N. in urma analizei tehnicoeconomice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate. ca urmare a verificarii efectuate in data de ……………………………………………………………………… la obiectul ………………………………………….S. daca exista}...1 Justificari tehnice {Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatare si Minuta intalnirii.S. intocmite la fata locului in urma aparitiei situatiei create si propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant si acceptate de beneficiar} 2. s-au constatat urmatoarele aspecte: {Descrierea exacta a situatiei constatate.R. a fost emisa Dispozitia de Santier nr……………………. Preambul 2. inclusiv capitolul din Devizul General de unde se vor suporta costurile in cazul Notelor de Comanda Suplimentara dupa compensarea acestora cu Notele de Renuntare. 4. Ca urmare a Dispozitiei de Santier nr………………………….2 Justificari financiare 3. referitoare la neconcordanta dintre documentatia intocmita si situatia reala din teren./N.s-a intocmit devizul financiar al lucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de …………………… Page 13 of 20 . au fost convocati pe data de ……………………… reprezentantii proiectantului. La data de ………………………….C.1 Justificari tehnice 2. Justificari 2.Justificari 2. acesta va emite o Dispozitie de Santier pentru rezolvarea situatiei. pe Contract 5.Anexa 10 (continuare) CONTINUT 1. aflat in faza ………………………………………. obstacole neprevazute intalnite.

/data Page 14 of 20 . 2.Corespondenta relevanta 1.Anexa 10(continuare) 3. Sumarul variatiilor pe Contract Descriere Nr. 3./data Dispozitia de Santier nr./data Proces verbal de negociere nr. 4. Nota de constatare nr. 5./data Minuta intalnirii nr. Valoare initiala Variatii Total Valoare Valoare Diverse variatie Revizuita Contract si C+M revizuita neprevazute Cheltuieli Economii Suplimentare 1 2 3 …. Devizul financiar ……………………………….. 4.

Stadiul lucrarilor 1.Anexa 11 DENUMIREA PROIECTULUI: NR. Stadiul fizic a lucrarilor executate in luna (trimestrul) raportata(a) Valori decontate/stadi u fizic DIRIGINTE DE SANTIER/DATA Page 15 of 20 OBSERVATII . DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: RAPORTUL DE PROGRES LUNAR (TRIMESTRIAL) I.Descrierea activitatii II.

Semnatura ……………………. Functia ……………………. Data ……………………. Semnatura ……………………...Anexa 12 MINUTA SEDINTEI LUNARE DENUMIREA PROIECTULUI: NR.... Functia ……………………. Nume ……………………. Page 16 of 20 ..... DE REFERINTA AL PROIECTULUI: DIRIGINTE DE SANTIER: CONSTRUCTOR: MINUTA SEDINTEI LUNARE: DATA/LOCATIA: Au participat: NUME REPREZENTIND SEMNATURA Minuta agreeata de: Constructor Diriginte de Santier Nume ……………………. Data ……………………..

2 Financiar Plata avansului Variatii si pretul final al contractului 4 Asigurari 5 Personal cheie 6 Graficul de esalonare al lucrarilor 7 Programarea derularii fondurilor 8 Organizarea de santier. Minutele sedintelor Precedente au fost agreate si semnate de catre ambele parti.2 2. <Functia> care a urat bun venit participantilor.2 Introducere Sedinta a inceput la <ora> si a fost prezidata de <Nume>.3 Progres General Lucrari Obstructionari 3 3..1 2.… Page 17 of 20 .1 3.Anexa 12 (continuare) 1 1. laboratoare 9 Facilitatile Dirigintelui de santier 10 Subcontractori si furnizori 11 Planul de asigurare a calitatii 12 Materiale 13 SIGURANTA CIRCULATIEI 14 15 Protectia muncii Protectia mediului 16 Altele 17 Plingeri 18 Inchiderea sedintei si programarea urmatoarei intilniri Minuta pregatita de Diriginte de Santier :……………………………….1 1. 2 2.

Materiale/Lucrari finalizate si verificate/Locatia 3.Anexa 13 Jurnal de santier .Lista documentelor anexate Intocmit Diriginte Santier …………………………. Cantitatea Forta de munca utilizata 2. b) Echipamente indepartate din santier 5. Vizitatori in santier 7. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: 1. Starea Vremii 6.. a) Echipamente aduse in santier 4. DENUMIREA PROIECTULUI: Data: NR. Page 18 of 20 Echipamente folosite ) . Lucrari in desfasurare Articolul din lista de cantitati Locatia/Descrierea art. Ridicari topo efectuate/Verificate/Locatia 4. Alte observatii 8.

1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr.1. Prezentul proces. lei. 4. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: ______________________________________________________________________ 7. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. continand ______ file si ____ anexe numerotate cu un total de ___ file. propune: ______________________________________________________________________ 6.verbal. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. eliberata de ________ la _______ . 5. 2 nu au fost executate. Constatarile comisiei de receptie: 4. cu valabilitate pana la ____________________________.4. _____din data _______ si-a desfasurat activitatea in intervalul ________________________. in urma constatarilor facute. Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. fiind formata din: Presedinte_________________________________ (nume si prenume) Membrii _________________________________ (nume si prenume) 3. 4. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: _________________________________________________________________________ 8. 3 nu respecta prevederile proiectului. incheiat intre ___________________________si____________________________________pentru lucrarile de _________________________________________ 1. ____________din ___________________.. Valoarea declarată a investiţiei este de ………………………. prenumele) Specialisti ______________________ (Numele. Comisia de receptie Presedinte: _____________________ Membri: _____________________ (Numele. Au mai participat la receptie: __________________________________________ __________________________________________ (nume si prenume) (calitatea) 4. Comisia de receptie. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. a fost incheiat astazi ________ la _______ in _____ exemplare. ______________. ________din ___________ Privind lucrarea ______________________________________________________________ executata in cadrul contractului nr. prenumele) Page 19 of 20 ______________________ ______________________ (semnatura) ______________________ (semnatura) . 4.2.Anexa 14 INVESTITOR _____________________________ SE APROBA (Conducatorul institutiei) PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr.3.

........... 3.......1... Cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate................................ 1......... Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul .............. Comisia de recepţie*) Specialişti*) Preşedinte: ........... (nume şi prenume) 2... 6................. respectiv pe o durată de ...7.......2....6..... conform listei anexă nr...................... autorizată cu nr...................... Privind lucrarea ........ cu un total de ............... Page 20 of 20 ... în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei......... a constatat următoarele: 3. (nume şi prenume) (calitatea) 3......... 3................ constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr...... 7...... ............................................ Comisia de recepţie finală recomandă următoarele: ............. prenumele şi semnătura... 1........3... ........... 1.................................. file........ de către .......................... 3...............Anexa 15 INVESTITOR _____________________________ SE APROBA (Conducatorul institutiei) PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ Nr.............................................. cu valabilitate până la ................ Instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului.................................. Lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate conform listei anexă nr....................................... În baza constatărilor făcute......... -----------*) Numele.. 3.................................................................................................. 3....... .5.... 4....................... exemplare.. .. ......... până în prezent......................... conţinând ......................... Au mai participat la recepţie: .. la ......................... Prezentul proces-verbal.... lei................................. Observaţiile făcute de comisia de recepţie finală sunt prezentate în lista anexă nr.......... Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin: ......................... ............................... 5.... ..... ...................... comisia de recepţie finală propune: ........................ din ....................... 3........... Valoarea obiectului este de ...... Lucrările au fost complet terminate la data de ............................................................................ file şi . fiind formată din: ................. Construcţia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ........................ anexe numerotate.............................................................................. Membri: ........... luni.. în ...............din ......... 3. Comisia de recepţie finală.............................. 2.................... a fost încheiat astăzi .4.........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful