ANEXE FORMULARE DIRIGINTE DE ŞANTIER

ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 4
ANEXA 5
ANEXA 6
ANEXA 7
ANEXA 8
ANEXA 9
ANEXA 10
ANEXA 11
ANEXA 12
ANEXA 13
ANEXA 14
ANEXA 15

Proces verbal de predare - primire a amplasamentului
Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante
Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse
Proces verbal de receptie calitativa
Raport de neconformitate
Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari
Liste de cantitati
Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/de renuntare
Foaie de atasament
Nota de comanda suplimentara/de renuntare
Raport de inspectare lucrari
Minuta sedintei lunare
Jurnal de santier
Proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Proces- verbal de receptie finala

VICEPRIMAR,
GĂUREAN FLORIN NICOLAE

DIRECTOR EXECUTIV
GAZDAC IOAN VIOREL

COMP.ENERGETIC,
PAPOI IOAN

Intocmit: Astaliş Adrian

Page 1 of 20

Anexa 1
UNITATEA_________________________________________________________
SANTIER________________________
PUNCT DE LUCRU ______________

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE
REPERE
Nr.___________ Data____________
1.Delimitarea terenului conform planului nr.______________________ avand coordonatele
(axele):_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Plansa nr.________________________________

Proiect
nr.____________________________

Cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.):
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Indicativul bornei de
referinta______________

Cota_____________
Borna 1

Coordonata (Axa)

Borna 2

Cota absoluta_________
Borna 3

Borna 4

X
Y
Z

2.Constructii – instalatii existente pe amplasament sau in subsol:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3.Alte mentiuni:
CONSTRUCTORUL se obliga:
sa transporte cantitatea de __ mc moloz existenta pe amplasament;
sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate __ mc;
BENEFICIARUL se obliga:
a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturilor comandate;
b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate;
PREDAT:
BENEFICIAR /DIRIGINTE
DE SANTIER:

Numele

Prenumele

Functia

Semnatura

Numele

Prenumele

Functia

Semnatura

PROIECTANT:

PRIMIT:
CONSTRUCTOR:

Page 2 of 20

________________________________ ___________ _______________________ 4.___________ Data____________ Nr. calitatea lucrarilor constatata de investitor. Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de dirigintele de specialitate_________________la obiectivul_______________________________________ codul_________________________ ce se realizeaza in baza autorizatitiei de construire nr. calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse.SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare: __________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ Page 3 of 20 . ________________________________ ___________ _______________________ 3. ___________________________________________________ si a proiectantului: ___________________________________________________ reprezentat de: ___________________________________________________ In baza Legii 10/1995. __________ elaborat de _____________________ verificat de: numele si prenumele: atestat nr.: in domeniile: 1.__________________ valabila pana la data de __________________ executata pe baza proiectului nr. executant si proiectant cu prilejul verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale se constata ca: SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor. inregistrare ISC______________________ Nr. a reglementarilor tehnice in vigoare. SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de executie prevazute in plansele: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________ .: in domeniile: ________________________________ __________ _____________________ la faza determinanta: ___________________________________________________ in prezenta antreprenorului:_________________________________________________ reprezentat de : ___________________________________________________ cu participarea investitorului: ________________________________________________ reprezentat de: ___________________________________________________ diriginteleui de santier: ___________________________________________________ autorizat nr. a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind: calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera. ________________________________ ___________ _______________________ 2. a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor.Anexa 2x) INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII ISC________________________________ PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE Nr. de inregistrare de la societatea de constructii controlata____________________. ________________________________ _______ _______________ responsabil tehnic cu executia: numele si prenumele: atestat nr.

Anexa 2 ( continuare) MENTIUNI SPECIALE: ____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________ In baza celor de mai sus. cate un exemplar pentru fiecare semnatar si originalul la ISC _____________________________ ISC: Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ INVESTITOR /INSPECTOR DE SANTIER_____________________________________ Numele: _____________________________________ Prenumele: _____________________________________ Semnatura: _____________________________________ PROIECTANT Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ANTREPRENOR Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ X) –Formular tip pus la dispozitie si intocmit de ISC la controlul calitatii in fazele determinante. Page 4 of 20 . SE (NU SE) AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR Prezentul proces-verbal a fost intocmit in ___ exemplare.

cota etc.___________ Data____________ Faza din lucrare supusa verificarii: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Elementele de identificare (sector.Anexa 3 UNITATEA________________________________________________________________ SANTIER________________________________ PUNCT DE LUCRU_________________________ OBIECTUL____________________________________________________ PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE Nr.___________________ din data de _________. portiune._________ plansele nr.): ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr. CONSTRUCTOR PROIECTANTx) Numele: ____________ BENEFICIAR /DIRIGINTE DE SANTIER ____________ Prenumele: ____________ ____________ ____________ Semnatura: ____________ ____________ ____________ ____________ X)-Proiectantul participa doar la verificarile stabilite prin Programul de control al calitatii lucrarilor din Proiectul de executie Page 5 of 20 ._______________________ sau a dispozitiei de santier nr. Concluzii: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ CONSTRUCTOR: PROIECTANTx): Numele: ____________ BENEFICIAR / DIRIGINTE DE SANTIER: ____________ Prenumele: ____________ ____________ ____________ Semnatura: ____________ ____________ ____________ ____________ Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului. ax.

Page 6 of 20 .Anexa 4 UNITATEA________________________________________________________________ SANTIER________________________________ PUNCT DE LUCRU_________________________ OBIECTUL________________________________________________________________ PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA Nr.___________ Data____________ Cu ocazia verificarii efectuate la: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii): ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ __________________ Mentiuni speciale: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ BENEFICIAR /DIRIGINTE DE SANTIER PROIECTANTX) CONSTRUCTOR Numele: ____________ ____________ ____________ Prenumele: ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ X)-Proiectantul participa doar la receptiile stabilite prin Programul de control al calitatii lucrarilor din Proiectul de executie .

Diriginte de Specialitate _____________ Semnatura ________________ Luat la cunostinta.Anexa 5 Beneficiar Diriginte de Specialitate Executant Santier Obiectul Data RAPORT DE NECONFORMITATE ( RNC ) nr. Referitor la: Descrierea neconformitatii si a cauzei: Intocmit. Responsabil Tehnic cu Executia______________ Semnatura ________________ Actiunea corectiva propusa: Termen de remediere: Vizat sef santier Numele si Prenumele Semnatura Data: Verificat eliminare neconformitate: Numele si Prenumele Responsabil Tehnic cu Executia Diriginte de Specialitate Data: Page 7 of 20 Semnatura .

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0._____/_____ CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: SITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR.00 0.00 0.00 0.00 BENEFICIAR.00 0.00 0.00 0. 0.00 VALOAREA TOTALA A VARIATIILOR CERTIFICATUL CURENT (mii lei ) ANTERIOR (mii lei) 0.00 CONSTRUCTOR. _____________ _______________ Diriginte de Santier. VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR 0. Page 8 of 20 .00 0.00 0.00 0. LISTA DE CANTITATI Pentru luna______/anul___ VALOAREA DIN CONTRACT (mii lei ) CUMULAT (mii lei ) 1 2 3 4 5 Etc.Anexa 6 DENUMIREA PROIECTULUI: NR.00 0.00 0.00 0.00 DIVERSE SI NEPREVAZUTE TOTAL 0.

BALANTA CANTITATILOR DECONTATE LISTA nr._____ LISTE DE CANTITATI .Anexa 7 DENUMIREA PROIECTULUI: NR. Page 9 of 20 Certificat curent 9 De plata ( mii Lei) Certificat Cumulat Anterior curent 10 11 12 . Cantitatea 2 3 4 1 Cantitati Pret unitar Total (4x5) Cumulat Anterior 5 6 7 8 1 2 3 4 6 Etc.M. Total Lista Intocmit Diriginte de Santier. Articol 0 Descrierea articolului U. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: sITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR.ANUL__ ___ Nr. Luna____.

Anexa 8 DENUMIREA PROIECTULUI: NR.___ CENTRALIZATORUL NOTELOR DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE Luna___Anul___ NR. Page 10 of 20 VALOAREA VARIATIILOR CUMULAT ANTERIOR CERTIFICATUL CURENT . Descrierea Aprobat/ In asteptare Valoarea totala a variatiei (+/-) 1 2 3 4 5 TOTAL VALOARE VARIATII Intocmit Diriginte de Santier. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: SITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR.

M. Page 11 of 20 DIRIGINTE DE SANTIER . DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: SITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR.Luna___Anul___ Constructor: Diriginte de Santier Lista Cod art. FOAIE DE ATASAMENT NR. CANTITATEA SEMNATURI Cantitatea din Contract CALCULUL CANTITATILOR CUMULAT ANTERIOR IN LUNA CONSTRUCTOR Valoric Procentual COMENTARII: Intocmit Diriginte de Santier. DESCRIEREA ARTICOLULUI U. din LISTA .Anexa 9 DENUMIREA PROIECTULUI: NR.

C./N.R.S. nr/data: TITLUL Descriere: Valoarea : Valoarea Contractului Valoare C+M Valoare diverse si neprevazute Valoare initiala al Contractului Valoare initiala C+M Valoare initiala diverse si neprevazute Valoarea revizuita a Contractului Valoare revizuita C+M Valoare revizuita diverse si neprevazute Perioada de timp indusa de N. Data finalizarii revizuita Intocmit : Avizat: Diriginte de Santier: Proiectant: Luat la cunostinta: Constructor: Aprobat: Beneficiar de Grant: Semnatura : Semnatura : Semnatura : Semnatura : Nume: Nume: Nume: Nume: Page 12 of 20 .S.R.C./N.C./N.Anexa 10 NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE DENUMIREA PROIECTULUI BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: N. Data finalizarii conform Contract Data finalizarii contractului conform precedentei N.R. Nr.S.

La data de ………………………….C. Justificari 2. Preambul Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitii ………………………… . aflat in faza ………………………………………. etc. modificari geo-morfologice ale terenului. In urma analizei la fata locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca. a fost emisa Dispozitia de Santier nr…………………….2 Justificari financiare {Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Santier emisa de Proiectant..Anexa 10 (continuare) CONTINUT 1. Balanta N. Ca urmare a Dispozitiei de Santier nr…………………………. au fost convocati pe data de ……………………… reprezentantii proiectantului. constructorului si beneficiarului. referitoare la neconcordanta dintre documentatia intocmita si situatia reala din teren. intocmite la fata locului in urma aparitiei situatiei create si propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant si acceptate de beneficiar} 2. acesta va emite o Dispozitie de Santier pentru rezolvarea situatiei. in urma analizei tehnicoeconomice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate.R.Justificari 2.1 Justificari tehnice {Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatare si Minuta intalnirii. s-au constatat urmatoarele aspecte: {Descrierea exacta a situatiei constatate.1 Justificari tehnice 2. 4. ca urmare a verificarii efectuate in data de ……………………………………………………………………… la obiectul …………………………………………. Corespondenta relevanta 1. obstacole neprevazute intalnite./N.R. daca exista}. Preambul 2. inclusiv capitolul din Devizul General de unde se vor suporta costurile in cazul Notelor de Comanda Suplimentara dupa compensarea acestora cu Notele de Renuntare.C.s-a intocmit devizul financiar al lucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de …………………… Page 13 of 20 . in urma careia sa intocmit Nota de Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr………………. 2.2 Justificari financiare 3.S.S.} Urmare a celor constatate. pe Contract 5../N. Listele de cantitati referitoare la aceasta N.

5. 3.Corespondenta relevanta 1. Devizul financiar ………………………………../data Proces verbal de negociere nr. Sumarul variatiilor pe Contract Descriere Nr. 2. Nota de constatare nr. 4./data Dispozitia de Santier nr. 4./data Minuta intalnirii nr./data Page 14 of 20 .Anexa 10(continuare) 3. Valoare initiala Variatii Total Valoare Valoare Diverse variatie Revizuita Contract si C+M revizuita neprevazute Cheltuieli Economii Suplimentare 1 2 3 ….

Anexa 11 DENUMIREA PROIECTULUI: NR. Stadiul fizic a lucrarilor executate in luna (trimestrul) raportata(a) Valori decontate/stadi u fizic DIRIGINTE DE SANTIER/DATA Page 15 of 20 OBSERVATII . DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: RAPORTUL DE PROGRES LUNAR (TRIMESTRIAL) I. Stadiul lucrarilor 1.Descrierea activitatii II.

Functia …………………….... Nume ……………………. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: DIRIGINTE DE SANTIER: CONSTRUCTOR: MINUTA SEDINTEI LUNARE: DATA/LOCATIA: Au participat: NUME REPREZENTIND SEMNATURA Minuta agreeata de: Constructor Diriginte de Santier Nume …………………….. Data ……………………. Page 16 of 20 .Anexa 12 MINUTA SEDINTEI LUNARE DENUMIREA PROIECTULUI: NR.. Functia ……………………. Semnatura ……………………. Semnatura …………………….... Data ……………………...

Anexa 12 (continuare) 1 1.2 Financiar Plata avansului Variatii si pretul final al contractului 4 Asigurari 5 Personal cheie 6 Graficul de esalonare al lucrarilor 7 Programarea derularii fondurilor 8 Organizarea de santier.1 1.… Page 17 of 20 .1 3. 2 2.3 Progres General Lucrari Obstructionari 3 3.1 2. laboratoare 9 Facilitatile Dirigintelui de santier 10 Subcontractori si furnizori 11 Planul de asigurare a calitatii 12 Materiale 13 SIGURANTA CIRCULATIEI 14 15 Protectia muncii Protectia mediului 16 Altele 17 Plingeri 18 Inchiderea sedintei si programarea urmatoarei intilniri Minuta pregatita de Diriginte de Santier :………………………………. <Functia> care a urat bun venit participantilor.. Minutele sedintelor Precedente au fost agreate si semnate de catre ambele parti.2 2.2 Introducere Sedinta a inceput la <ora> si a fost prezidata de <Nume>.

Ridicari topo efectuate/Verificate/Locatia 4. Page 18 of 20 Echipamente folosite ) . Vizitatori in santier 7. b) Echipamente indepartate din santier 5. Lucrari in desfasurare Articolul din lista de cantitati Locatia/Descrierea art. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: 1. Starea Vremii 6. DENUMIREA PROIECTULUI: Data: NR.Lista documentelor anexate Intocmit Diriginte Santier …………………………. a) Echipamente aduse in santier 4. Materiale/Lucrari finalizate si verificate/Locatia 3.. Cantitatea Forta de munca utilizata 2. Alte observatii 8.Anexa 13 Jurnal de santier .

eliberata de ________ la _______ . prenumele) Specialisti ______________________ (Numele. propune: ______________________________________________________________________ 6. 1.verbal. lei. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 4. Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. Valoarea declarată a investiţiei este de ………………………. Constatarile comisiei de receptie: 4. prenumele) Page 19 of 20 ______________________ ______________________ (semnatura) ______________________ (semnatura) . 3 nu respecta prevederile proiectului.1. 5. ______________. cu valabilitate pana la ____________________________. 2 nu au fost executate.2. 4. ____________din ___________________. continand ______ file si ____ anexe numerotate cu un total de ___ file. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. a fost incheiat astazi ________ la _______ in _____ exemplare. Comisia de receptie. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: ______________________________________________________________________ 7.4. _____din data _______ si-a desfasurat activitatea in intervalul ________________________. ________din ___________ Privind lucrarea ______________________________________________________________ executata in cadrul contractului nr. Prezentul proces. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: _________________________________________________________________________ 8. incheiat intre ___________________________si____________________________________pentru lucrarile de _________________________________________ 1. fiind formata din: Presedinte_________________________________ (nume si prenume) Membrii _________________________________ (nume si prenume) 3. Au mai participat la receptie: __________________________________________ __________________________________________ (nume si prenume) (calitatea) 4. Comisia de receptie Presedinte: _____________________ Membri: _____________________ (Numele. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 4. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.Anexa 14 INVESTITOR _____________________________ SE APROBA (Conducatorul institutiei) PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr.3. in urma constatarilor facute..

......................................................... Lucrările au fost complet terminate la data de . -----------*) Numele............................... ........ file şi ............... respectiv pe o durată de .. în .... Prezentul proces-verbal.................. ................... autorizată cu nr. luni.................1....... constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr................. a fost încheiat astăzi .........3......................... 3...... conform listei anexă nr.................................................. Valoarea obiectului este de .... 3....... 2................................................................................. cu un total de ............................................ 6................ Comisia de recepţie*) Specialişti*) Preşedinte: ..............................................7. 1................. 4......... Cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate......................... (nume şi prenume) 2.......................... Instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului....... În baza constatărilor făcute....................... cu valabilitate până la . ... .. 5.................................... file....... Privind lucrarea ........................ 7......Anexa 15 INVESTITOR _____________________________ SE APROBA (Conducatorul institutiei) PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ Nr. fiind formată din: ........................ a constatat următoarele: 3........... 3......... ... 3................... 3................... Construcţia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ........................ 3...............5............. 3.. până în prezent............. prenumele şi semnătura................................. (nume şi prenume) (calitatea) 3...... ....................6......din ....2....................................... Lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate conform listei anexă nr...... conţinând .............. . Au mai participat la recepţie: ... Membri: ................. anexe numerotate.................................4........ Page 20 of 20 ................... la ................. comisia de recepţie finală propune: ......................................... din ........ lei. 1............ 1....... în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei............. de către ........ Comisia de recepţie finală................ exemplare................. Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul .................................................................................. Observaţiile făcute de comisia de recepţie finală sunt prezentate în lista anexă nr............. .......... Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin: ..... Comisia de recepţie finală recomandă următoarele: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful