ANEXE FORMULARE DIRIGINTE DE ŞANTIER

ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 4
ANEXA 5
ANEXA 6
ANEXA 7
ANEXA 8
ANEXA 9
ANEXA 10
ANEXA 11
ANEXA 12
ANEXA 13
ANEXA 14
ANEXA 15

Proces verbal de predare - primire a amplasamentului
Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante
Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse
Proces verbal de receptie calitativa
Raport de neconformitate
Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari
Liste de cantitati
Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/de renuntare
Foaie de atasament
Nota de comanda suplimentara/de renuntare
Raport de inspectare lucrari
Minuta sedintei lunare
Jurnal de santier
Proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Proces- verbal de receptie finala

VICEPRIMAR,
GĂUREAN FLORIN NICOLAE

DIRECTOR EXECUTIV
GAZDAC IOAN VIOREL

COMP.ENERGETIC,
PAPOI IOAN

Intocmit: Astaliş Adrian

Page 1 of 20

Anexa 1
UNITATEA_________________________________________________________
SANTIER________________________
PUNCT DE LUCRU ______________

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE
REPERE
Nr.___________ Data____________
1.Delimitarea terenului conform planului nr.______________________ avand coordonatele
(axele):_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Plansa nr.________________________________

Proiect
nr.____________________________

Cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.):
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Indicativul bornei de
referinta______________

Cota_____________
Borna 1

Coordonata (Axa)

Borna 2

Cota absoluta_________
Borna 3

Borna 4

X
Y
Z

2.Constructii – instalatii existente pe amplasament sau in subsol:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3.Alte mentiuni:
CONSTRUCTORUL se obliga:
sa transporte cantitatea de __ mc moloz existenta pe amplasament;
sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate __ mc;
BENEFICIARUL se obliga:
a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturilor comandate;
b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate;
PREDAT:
BENEFICIAR /DIRIGINTE
DE SANTIER:

Numele

Prenumele

Functia

Semnatura

Numele

Prenumele

Functia

Semnatura

PROIECTANT:

PRIMIT:
CONSTRUCTOR:

Page 2 of 20

a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor. calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse. ___________________________________________________ si a proiectantului: ___________________________________________________ reprezentat de: ___________________________________________________ In baza Legii 10/1995. calitatea lucrarilor constatata de investitor. a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind: calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera.: in domeniile: 1. de inregistrare de la societatea de constructii controlata____________________.__________________ valabila pana la data de __________________ executata pe baza proiectului nr. SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de executie prevazute in plansele: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________ . ________________________________ ___________ _______________________ 4. inregistrare ISC______________________ Nr.: in domeniile: ________________________________ __________ _____________________ la faza determinanta: ___________________________________________________ in prezenta antreprenorului:_________________________________________________ reprezentat de : ___________________________________________________ cu participarea investitorului: ________________________________________________ reprezentat de: ___________________________________________________ diriginteleui de santier: ___________________________________________________ autorizat nr.___________ Data____________ Nr. Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de dirigintele de specialitate_________________la obiectivul_______________________________________ codul_________________________ ce se realizeaza in baza autorizatitiei de construire nr. ________________________________ ___________ _______________________ 3. __________ elaborat de _____________________ verificat de: numele si prenumele: atestat nr.Anexa 2x) INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII ISC________________________________ PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE Nr. executant si proiectant cu prilejul verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale se constata ca: SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor. ________________________________ ___________ _______________________ 2. a reglementarilor tehnice in vigoare.SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare: __________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ Page 3 of 20 . ________________________________ _______ _______________ responsabil tehnic cu executia: numele si prenumele: atestat nr.

Page 4 of 20 . SE (NU SE) AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR Prezentul proces-verbal a fost intocmit in ___ exemplare.Anexa 2 ( continuare) MENTIUNI SPECIALE: ____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________ In baza celor de mai sus. cate un exemplar pentru fiecare semnatar si originalul la ISC _____________________________ ISC: Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ INVESTITOR /INSPECTOR DE SANTIER_____________________________________ Numele: _____________________________________ Prenumele: _____________________________________ Semnatura: _____________________________________ PROIECTANT Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ANTREPRENOR Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ X) –Formular tip pus la dispozitie si intocmit de ISC la controlul calitatii in fazele determinante.

portiune.): ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr.Anexa 3 UNITATEA________________________________________________________________ SANTIER________________________________ PUNCT DE LUCRU_________________________ OBIECTUL____________________________________________________ PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE Nr._______________________ sau a dispozitiei de santier nr.___________________ din data de _________._________ plansele nr. Concluzii: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ CONSTRUCTOR: PROIECTANTx): Numele: ____________ BENEFICIAR / DIRIGINTE DE SANTIER: ____________ Prenumele: ____________ ____________ ____________ Semnatura: ____________ ____________ ____________ ____________ Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului.___________ Data____________ Faza din lucrare supusa verificarii: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Elementele de identificare (sector. cota etc. CONSTRUCTOR PROIECTANTx) Numele: ____________ BENEFICIAR /DIRIGINTE DE SANTIER ____________ Prenumele: ____________ ____________ ____________ Semnatura: ____________ ____________ ____________ ____________ X)-Proiectantul participa doar la verificarile stabilite prin Programul de control al calitatii lucrarilor din Proiectul de executie Page 5 of 20 . ax.

Page 6 of 20 .___________ Data____________ Cu ocazia verificarii efectuate la: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii): ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ __________________ Mentiuni speciale: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ BENEFICIAR /DIRIGINTE DE SANTIER PROIECTANTX) CONSTRUCTOR Numele: ____________ ____________ ____________ Prenumele: ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ X)-Proiectantul participa doar la receptiile stabilite prin Programul de control al calitatii lucrarilor din Proiectul de executie .Anexa 4 UNITATEA________________________________________________________________ SANTIER________________________________ PUNCT DE LUCRU_________________________ OBIECTUL________________________________________________________________ PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA Nr.

Responsabil Tehnic cu Executia______________ Semnatura ________________ Actiunea corectiva propusa: Termen de remediere: Vizat sef santier Numele si Prenumele Semnatura Data: Verificat eliminare neconformitate: Numele si Prenumele Responsabil Tehnic cu Executia Diriginte de Specialitate Data: Page 7 of 20 Semnatura .Anexa 5 Beneficiar Diriginte de Specialitate Executant Santier Obiectul Data RAPORT DE NECONFORMITATE ( RNC ) nr. Diriginte de Specialitate _____________ Semnatura ________________ Luat la cunostinta. Referitor la: Descrierea neconformitatii si a cauzei: Intocmit.

00 VALOAREA TOTALA A VARIATIILOR CERTIFICATUL CURENT (mii lei ) ANTERIOR (mii lei) 0. VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR 0.00 CONSTRUCTOR.00 0.00 0. _____________ _______________ Diriginte de Santier. 0.00 0.00 0.00 0._____/_____ CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI NR.00 0. Page 8 of 20 .Anexa 6 DENUMIREA PROIECTULUI: NR.00 0. LISTA DE CANTITATI Pentru luna______/anul___ VALOAREA DIN CONTRACT (mii lei ) CUMULAT (mii lei ) 1 2 3 4 5 Etc.00 BENEFICIAR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: SITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DIVERSE SI NEPREVAZUTE TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

_____ LISTE DE CANTITATI .M. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: sITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR. Cantitatea 2 3 4 1 Cantitati Pret unitar Total (4x5) Cumulat Anterior 5 6 7 8 1 2 3 4 6 Etc. Page 9 of 20 Certificat curent 9 De plata ( mii Lei) Certificat Cumulat Anterior curent 10 11 12 .ANUL__ ___ Nr.BALANTA CANTITATILOR DECONTATE LISTA nr. Articol 0 Descrierea articolului U. Total Lista Intocmit Diriginte de Santier.Anexa 7 DENUMIREA PROIECTULUI: NR. Luna____.

Page 10 of 20 VALOAREA VARIATIILOR CUMULAT ANTERIOR CERTIFICATUL CURENT .___ CENTRALIZATORUL NOTELOR DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE Luna___Anul___ NR.Anexa 8 DENUMIREA PROIECTULUI: NR. Descrierea Aprobat/ In asteptare Valoarea totala a variatiei (+/-) 1 2 3 4 5 TOTAL VALOARE VARIATII Intocmit Diriginte de Santier. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: SITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR.

Luna___Anul___ Constructor: Diriginte de Santier Lista Cod art. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: SITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR. Page 11 of 20 DIRIGINTE DE SANTIER . FOAIE DE ATASAMENT NR. din LISTA . DESCRIEREA ARTICOLULUI U.Anexa 9 DENUMIREA PROIECTULUI: NR.M. CANTITATEA SEMNATURI Cantitatea din Contract CALCULUL CANTITATILOR CUMULAT ANTERIOR IN LUNA CONSTRUCTOR Valoric Procentual COMENTARII: Intocmit Diriginte de Santier.

S.C./N.C.S./N.R.S. nr/data: TITLUL Descriere: Valoarea : Valoarea Contractului Valoare C+M Valoare diverse si neprevazute Valoare initiala al Contractului Valoare initiala C+M Valoare initiala diverse si neprevazute Valoarea revizuita a Contractului Valoare revizuita C+M Valoare revizuita diverse si neprevazute Perioada de timp indusa de N. Data finalizarii revizuita Intocmit : Avizat: Diriginte de Santier: Proiectant: Luat la cunostinta: Constructor: Aprobat: Beneficiar de Grant: Semnatura : Semnatura : Semnatura : Semnatura : Nume: Nume: Nume: Nume: Page 12 of 20 . Nr. Data finalizarii conform Contract Data finalizarii contractului conform precedentei N.C.R.R.Anexa 10 NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE DENUMIREA PROIECTULUI BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: N./N.

/N..S.2 Justificari financiare {Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Santier emisa de Proiectant. Justificari 2.R.2 Justificari financiare 3. obstacole neprevazute intalnite. Listele de cantitati referitoare la aceasta N. Balanta N. modificari geo-morfologice ale terenului. s-au constatat urmatoarele aspecte: {Descrierea exacta a situatiei constatate. au fost convocati pe data de ……………………… reprezentantii proiectantului. 4.C. daca exista}. 2. Corespondenta relevanta 1.C. constructorului si beneficiarului. acesta va emite o Dispozitie de Santier pentru rezolvarea situatiei. Preambul Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitii ………………………… .1 Justificari tehnice {Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatare si Minuta intalnirii. Preambul 2./N.s-a intocmit devizul financiar al lucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de …………………… Page 13 of 20 . La data de ………………………….1 Justificari tehnice 2. aflat in faza ………………………………………. in urma analizei tehnicoeconomice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate. a fost emisa Dispozitia de Santier nr……………………. referitoare la neconcordanta dintre documentatia intocmita si situatia reala din teren. inclusiv capitolul din Devizul General de unde se vor suporta costurile in cazul Notelor de Comanda Suplimentara dupa compensarea acestora cu Notele de Renuntare. pe Contract 5.S.R.. etc. Ca urmare a Dispozitiei de Santier nr…………………………. In urma analizei la fata locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca.} Urmare a celor constatate. intocmite la fata locului in urma aparitiei situatiei create si propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant si acceptate de beneficiar} 2.Justificari 2.Anexa 10 (continuare) CONTINUT 1. in urma careia sa intocmit Nota de Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr………………. ca urmare a verificarii efectuate in data de ……………………………………………………………………… la obiectul ………………………………………….

Corespondenta relevanta 1./data Page 14 of 20 ./data Dispozitia de Santier nr. Valoare initiala Variatii Total Valoare Valoare Diverse variatie Revizuita Contract si C+M revizuita neprevazute Cheltuieli Economii Suplimentare 1 2 3 …. 4. Devizul financiar ………………………………./data Proces verbal de negociere nr.Anexa 10(continuare) 3. 5. 3. 4./data Minuta intalnirii nr. Nota de constatare nr. Sumarul variatiilor pe Contract Descriere Nr.. 2.

Descrierea activitatii II. Stadiul fizic a lucrarilor executate in luna (trimestrul) raportata(a) Valori decontate/stadi u fizic DIRIGINTE DE SANTIER/DATA Page 15 of 20 OBSERVATII .Anexa 11 DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: RAPORTUL DE PROGRES LUNAR (TRIMESTRIAL) I. Stadiul lucrarilor 1.

. Semnatura ……………………. Functia ……………………..Anexa 12 MINUTA SEDINTEI LUNARE DENUMIREA PROIECTULUI: NR...... Nume ……………………... Semnatura ……………………. Functia ……………………. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: DIRIGINTE DE SANTIER: CONSTRUCTOR: MINUTA SEDINTEI LUNARE: DATA/LOCATIA: Au participat: NUME REPREZENTIND SEMNATURA Minuta agreeata de: Constructor Diriginte de Santier Nume ……………………. Data ……………………. Page 16 of 20 . Data ……………………..

Minutele sedintelor Precedente au fost agreate si semnate de catre ambele parti. <Functia> care a urat bun venit participantilor.Anexa 12 (continuare) 1 1.1 2. 2 2. laboratoare 9 Facilitatile Dirigintelui de santier 10 Subcontractori si furnizori 11 Planul de asigurare a calitatii 12 Materiale 13 SIGURANTA CIRCULATIEI 14 15 Protectia muncii Protectia mediului 16 Altele 17 Plingeri 18 Inchiderea sedintei si programarea urmatoarei intilniri Minuta pregatita de Diriginte de Santier :……………………………….2 2.1 3.… Page 17 of 20 .2 Financiar Plata avansului Variatii si pretul final al contractului 4 Asigurari 5 Personal cheie 6 Graficul de esalonare al lucrarilor 7 Programarea derularii fondurilor 8 Organizarea de santier.2 Introducere Sedinta a inceput la <ora> si a fost prezidata de <Nume>.3 Progres General Lucrari Obstructionari 3 3.1 1..

. Lucrari in desfasurare Articolul din lista de cantitati Locatia/Descrierea art. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: 1. Vizitatori in santier 7. Cantitatea Forta de munca utilizata 2. b) Echipamente indepartate din santier 5. a) Echipamente aduse in santier 4. Ridicari topo efectuate/Verificate/Locatia 4. DENUMIREA PROIECTULUI: Data: NR.Anexa 13 Jurnal de santier . Materiale/Lucrari finalizate si verificate/Locatia 3. Alte observatii 8.Lista documentelor anexate Intocmit Diriginte Santier …………………………. Starea Vremii 6. Page 18 of 20 Echipamente folosite ) .

cu valabilitate pana la ____________________________. eliberata de ________ la _______ .Anexa 14 INVESTITOR _____________________________ SE APROBA (Conducatorul institutiei) PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr.1. a fost incheiat astazi ________ la _______ in _____ exemplare. Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. continand ______ file si ____ anexe numerotate cu un total de ___ file. ______________. 3 nu respecta prevederile proiectului. lei. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.2.verbal. Valoarea declarată a investiţiei este de ………………………. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: _________________________________________________________________________ 8. _____din data _______ si-a desfasurat activitatea in intervalul ________________________.3. propune: ______________________________________________________________________ 6. incheiat intre ___________________________si____________________________________pentru lucrarile de _________________________________________ 1. ____________din ___________________. prenumele) Page 19 of 20 ______________________ ______________________ (semnatura) ______________________ (semnatura) . 1. Prezentul proces. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. 5. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. in urma constatarilor facute. prenumele) Specialisti ______________________ (Numele.4. Comisia de receptie Presedinte: _____________________ Membri: _____________________ (Numele. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. fiind formata din: Presedinte_________________________________ (nume si prenume) Membrii _________________________________ (nume si prenume) 3. Comisia de receptie. Constatarile comisiei de receptie: 4. ________din ___________ Privind lucrarea ______________________________________________________________ executata in cadrul contractului nr. 2 nu au fost executate. 4. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: ______________________________________________________________________ 7. Au mai participat la receptie: __________________________________________ __________________________________________ (nume si prenume) (calitatea) 4. 4. 4..

. Construcţia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ... În baza constatărilor făcute.......... 5.2. a fost încheiat astăzi ........................................................... file şi .......... Comisia de recepţie finală recomandă următoarele: ..................................... la ............................. Privind lucrarea ............. 6................ Cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate.................................................. 3.................................. 3.. cu valabilitate până la ................ 1........... Valoarea obiectului este de ... de către .... 3............................ (nume şi prenume) (calitatea) 3...... ............................... 3.......... comisia de recepţie finală propune: ........... ........................ Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin: ........................Anexa 15 INVESTITOR _____________________________ SE APROBA (Conducatorul institutiei) PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ Nr.. file................. conform listei anexă nr.................. 3............... Lucrările au fost complet terminate la data de ....................4................ anexe numerotate........... Observaţiile făcute de comisia de recepţie finală sunt prezentate în lista anexă nr...................... Comisia de recepţie*) Specialişti*) Preşedinte: ................. 2....................................... Au mai participat la recepţie: ....................................... în ...... luni..............5..................... Lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate conform listei anexă nr. .. ................ a constatat următoarele: 3.......................................................... -----------*) Numele.........6......................................... Membri: ... .....din ........................................1........7..... 7........................................ fiind formată din: .................................... ... exemplare.................... 1.......... Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ........ respectiv pe o durată de ............. în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei.............. Comisia de recepţie finală... 1................. Page 20 of 20 ................. 3.............. ..................................... (nume şi prenume) 2... conţinând ........ 4......................... 3.... constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr......................................... Prezentul proces-verbal...............3...... prenumele şi semnătura... lei... Instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului... până în prezent............ din ............... cu un total de ............................ autorizată cu nr..... ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful