ANEXE FORMULARE DIRIGINTE DE ŞANTIER

ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 4
ANEXA 5
ANEXA 6
ANEXA 7
ANEXA 8
ANEXA 9
ANEXA 10
ANEXA 11
ANEXA 12
ANEXA 13
ANEXA 14
ANEXA 15

Proces verbal de predare - primire a amplasamentului
Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante
Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse
Proces verbal de receptie calitativa
Raport de neconformitate
Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari
Liste de cantitati
Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/de renuntare
Foaie de atasament
Nota de comanda suplimentara/de renuntare
Raport de inspectare lucrari
Minuta sedintei lunare
Jurnal de santier
Proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Proces- verbal de receptie finala

VICEPRIMAR,
GĂUREAN FLORIN NICOLAE

DIRECTOR EXECUTIV
GAZDAC IOAN VIOREL

COMP.ENERGETIC,
PAPOI IOAN

Intocmit: Astaliş Adrian

Page 1 of 20

Anexa 1
UNITATEA_________________________________________________________
SANTIER________________________
PUNCT DE LUCRU ______________

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE
REPERE
Nr.___________ Data____________
1.Delimitarea terenului conform planului nr.______________________ avand coordonatele
(axele):_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Plansa nr.________________________________

Proiect
nr.____________________________

Cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.):
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Indicativul bornei de
referinta______________

Cota_____________
Borna 1

Coordonata (Axa)

Borna 2

Cota absoluta_________
Borna 3

Borna 4

X
Y
Z

2.Constructii – instalatii existente pe amplasament sau in subsol:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3.Alte mentiuni:
CONSTRUCTORUL se obliga:
sa transporte cantitatea de __ mc moloz existenta pe amplasament;
sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate __ mc;
BENEFICIARUL se obliga:
a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturilor comandate;
b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate;
PREDAT:
BENEFICIAR /DIRIGINTE
DE SANTIER:

Numele

Prenumele

Functia

Semnatura

Numele

Prenumele

Functia

Semnatura

PROIECTANT:

PRIMIT:
CONSTRUCTOR:

Page 2 of 20

inregistrare ISC______________________ Nr. ________________________________ ___________ _______________________ 2.Anexa 2x) INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII ISC________________________________ PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE Nr. ________________________________ ___________ _______________________ 4. ___________________________________________________ si a proiectantului: ___________________________________________________ reprezentat de: ___________________________________________________ In baza Legii 10/1995. a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind: calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera. SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de executie prevazute in plansele: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________ . ________________________________ ___________ _______________________ 3. __________ elaborat de _____________________ verificat de: numele si prenumele: atestat nr. a reglementarilor tehnice in vigoare.: in domeniile: 1.: in domeniile: ________________________________ __________ _____________________ la faza determinanta: ___________________________________________________ in prezenta antreprenorului:_________________________________________________ reprezentat de : ___________________________________________________ cu participarea investitorului: ________________________________________________ reprezentat de: ___________________________________________________ diriginteleui de santier: ___________________________________________________ autorizat nr. calitatea lucrarilor constatata de investitor. calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse. Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de dirigintele de specialitate_________________la obiectivul_______________________________________ codul_________________________ ce se realizeaza in baza autorizatitiei de construire nr.__________________ valabila pana la data de __________________ executata pe baza proiectului nr. de inregistrare de la societatea de constructii controlata____________________. a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor. executant si proiectant cu prilejul verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale se constata ca: SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor. ________________________________ _______ _______________ responsabil tehnic cu executia: numele si prenumele: atestat nr.___________ Data____________ Nr.SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare: __________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ Page 3 of 20 .

Anexa 2 ( continuare) MENTIUNI SPECIALE: ____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________ In baza celor de mai sus. Page 4 of 20 . SE (NU SE) AUTORIZEAZA CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR Prezentul proces-verbal a fost intocmit in ___ exemplare. cate un exemplar pentru fiecare semnatar si originalul la ISC _____________________________ ISC: Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ INVESTITOR /INSPECTOR DE SANTIER_____________________________________ Numele: _____________________________________ Prenumele: _____________________________________ Semnatura: _____________________________________ PROIECTANT Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ ANTREPRENOR Numele: Prenumele: Semnatura: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ X) –Formular tip pus la dispozitie si intocmit de ISC la controlul calitatii in fazele determinante.

cota etc. CONSTRUCTOR PROIECTANTx) Numele: ____________ BENEFICIAR /DIRIGINTE DE SANTIER ____________ Prenumele: ____________ ____________ ____________ Semnatura: ____________ ____________ ____________ ____________ X)-Proiectantul participa doar la verificarile stabilite prin Programul de control al calitatii lucrarilor din Proiectul de executie Page 5 of 20 .): ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr.Anexa 3 UNITATEA________________________________________________________________ SANTIER________________________________ PUNCT DE LUCRU_________________________ OBIECTUL____________________________________________________ PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE Nr. portiune._________ plansele nr.___________________ din data de _________. ax. Concluzii: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ CONSTRUCTOR: PROIECTANTx): Numele: ____________ BENEFICIAR / DIRIGINTE DE SANTIER: ____________ Prenumele: ____________ ____________ ____________ Semnatura: ____________ ____________ ____________ ____________ Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului.___________ Data____________ Faza din lucrare supusa verificarii: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Elementele de identificare (sector._______________________ sau a dispozitiei de santier nr.

Anexa 4 UNITATEA________________________________________________________________ SANTIER________________________________ PUNCT DE LUCRU_________________________ OBIECTUL________________________________________________________________ PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA Nr.___________ Data____________ Cu ocazia verificarii efectuate la: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii): ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ __________________ Mentiuni speciale: ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ BENEFICIAR /DIRIGINTE DE SANTIER PROIECTANTX) CONSTRUCTOR Numele: ____________ ____________ ____________ Prenumele: ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ X)-Proiectantul participa doar la receptiile stabilite prin Programul de control al calitatii lucrarilor din Proiectul de executie . Page 6 of 20 .

Diriginte de Specialitate _____________ Semnatura ________________ Luat la cunostinta.Anexa 5 Beneficiar Diriginte de Specialitate Executant Santier Obiectul Data RAPORT DE NECONFORMITATE ( RNC ) nr. Responsabil Tehnic cu Executia______________ Semnatura ________________ Actiunea corectiva propusa: Termen de remediere: Vizat sef santier Numele si Prenumele Semnatura Data: Verificat eliminare neconformitate: Numele si Prenumele Responsabil Tehnic cu Executia Diriginte de Specialitate Data: Page 7 of 20 Semnatura . Referitor la: Descrierea neconformitatii si a cauzei: Intocmit.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: SITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR._____/_____ CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI NR.00 CONSTRUCTOR.00 0.00 0.00 VALOAREA TOTALA A VARIATIILOR CERTIFICATUL CURENT (mii lei ) ANTERIOR (mii lei) 0. _____________ _______________ Diriginte de Santier.00 0.00 0. LISTA DE CANTITATI Pentru luna______/anul___ VALOAREA DIN CONTRACT (mii lei ) CUMULAT (mii lei ) 1 2 3 4 5 Etc.00 0.00 0. Page 8 of 20 .00 BENEFICIAR.Anexa 6 DENUMIREA PROIECTULUI: NR.00 0.00 0.00 DIVERSE SI NEPREVAZUTE TOTAL 0. VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR 0.00 0.00 0.

Articol 0 Descrierea articolului U.BALANTA CANTITATILOR DECONTATE LISTA nr. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: sITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR.Anexa 7 DENUMIREA PROIECTULUI: NR. Total Lista Intocmit Diriginte de Santier. Page 9 of 20 Certificat curent 9 De plata ( mii Lei) Certificat Cumulat Anterior curent 10 11 12 . Luna____. Cantitatea 2 3 4 1 Cantitati Pret unitar Total (4x5) Cumulat Anterior 5 6 7 8 1 2 3 4 6 Etc.ANUL__ ___ Nr.M._____ LISTE DE CANTITATI .

___ CENTRALIZATORUL NOTELOR DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE Luna___Anul___ NR. Descrierea Aprobat/ In asteptare Valoarea totala a variatiei (+/-) 1 2 3 4 5 TOTAL VALOARE VARIATII Intocmit Diriginte de Santier.Anexa 8 DENUMIREA PROIECTULUI: NR. Page 10 of 20 VALOAREA VARIATIILOR CUMULAT ANTERIOR CERTIFICATUL CURENT . DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: SITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR.

CANTITATEA SEMNATURI Cantitatea din Contract CALCULUL CANTITATILOR CUMULAT ANTERIOR IN LUNA CONSTRUCTOR Valoric Procentual COMENTARII: Intocmit Diriginte de Santier. FOAIE DE ATASAMENT NR. Page 11 of 20 DIRIGINTE DE SANTIER .Anexa 9 DENUMIREA PROIECTULUI: NR. DESCRIEREA ARTICOLULUI U.M. din LISTA . DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: SITUATIE INTERMEDIARA DE PLATA NR.Luna___Anul___ Constructor: Diriginte de Santier Lista Cod art.

/N.R.S.S.C.S. Data finalizarii conform Contract Data finalizarii contractului conform precedentei N.C. nr/data: TITLUL Descriere: Valoarea : Valoarea Contractului Valoare C+M Valoare diverse si neprevazute Valoare initiala al Contractului Valoare initiala C+M Valoare initiala diverse si neprevazute Valoarea revizuita a Contractului Valoare revizuita C+M Valoare revizuita diverse si neprevazute Perioada de timp indusa de N./N.R.R. Nr. Data finalizarii revizuita Intocmit : Avizat: Diriginte de Santier: Proiectant: Luat la cunostinta: Constructor: Aprobat: Beneficiar de Grant: Semnatura : Semnatura : Semnatura : Semnatura : Nume: Nume: Nume: Nume: Page 12 of 20 ./N.C.Anexa 10 NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE DENUMIREA PROIECTULUI BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: N.

/N. Preambul 2.S. inclusiv capitolul din Devizul General de unde se vor suporta costurile in cazul Notelor de Comanda Suplimentara dupa compensarea acestora cu Notele de Renuntare. obstacole neprevazute intalnite.2 Justificari financiare {Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Santier emisa de Proiectant. in urma analizei tehnicoeconomice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate.R. In urma analizei la fata locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca. modificari geo-morfologice ale terenului.} Urmare a celor constatate..1 Justificari tehnice {Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatare si Minuta intalnirii. in urma careia sa intocmit Nota de Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr………………. constructorului si beneficiarului. Ca urmare a Dispozitiei de Santier nr…………………………. a fost emisa Dispozitia de Santier nr……………………. daca exista}. s-au constatat urmatoarele aspecte: {Descrierea exacta a situatiei constatate.1 Justificari tehnice 2.C. aflat in faza ……………………………………….s-a intocmit devizul financiar al lucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de …………………… Page 13 of 20 . ca urmare a verificarii efectuate in data de ……………………………………………………………………… la obiectul ………………………………………….C. Listele de cantitati referitoare la aceasta N.2 Justificari financiare 3. pe Contract 5.R.. intocmite la fata locului in urma aparitiei situatiei create si propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant si acceptate de beneficiar} 2. Justificari 2. au fost convocati pe data de ……………………… reprezentantii proiectantului. Preambul Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitii ………………………… . La data de …………………………. referitoare la neconcordanta dintre documentatia intocmita si situatia reala din teren. Balanta N. 2. Corespondenta relevanta 1.S. 4. etc.Justificari 2.Anexa 10 (continuare) CONTINUT 1. acesta va emite o Dispozitie de Santier pentru rezolvarea situatiei./N.

Corespondenta relevanta 1. 4. Nota de constatare nr./data Dispozitia de Santier nr. 5. Valoare initiala Variatii Total Valoare Valoare Diverse variatie Revizuita Contract si C+M revizuita neprevazute Cheltuieli Economii Suplimentare 1 2 3 …. 3.. Sumarul variatiilor pe Contract Descriere Nr. 4./data Minuta intalnirii nr. Devizul financiar ……………………………….Anexa 10(continuare) 3./data Proces verbal de negociere nr./data Page 14 of 20 . 2.

Anexa 11 DENUMIREA PROIECTULUI: NR.Descrierea activitatii II. Stadiul lucrarilor 1. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: BENEFICIAR: CONSTRUCTOR: DIRIGINTE DE SANTIER: RAPORTUL DE PROGRES LUNAR (TRIMESTRIAL) I. Stadiul fizic a lucrarilor executate in luna (trimestrul) raportata(a) Valori decontate/stadi u fizic DIRIGINTE DE SANTIER/DATA Page 15 of 20 OBSERVATII .

Functia ……………………. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: DIRIGINTE DE SANTIER: CONSTRUCTOR: MINUTA SEDINTEI LUNARE: DATA/LOCATIA: Au participat: NUME REPREZENTIND SEMNATURA Minuta agreeata de: Constructor Diriginte de Santier Nume …………………….... Data ……………………. Page 16 of 20 .. Semnatura …………………….. Nume …………………….. Data …………………….. Functia ……………………. Semnatura ……………………..Anexa 12 MINUTA SEDINTEI LUNARE DENUMIREA PROIECTULUI: NR...

3 Progres General Lucrari Obstructionari 3 3.1 3.2 Introducere Sedinta a inceput la <ora> si a fost prezidata de <Nume>.… Page 17 of 20 .1 2.2 Financiar Plata avansului Variatii si pretul final al contractului 4 Asigurari 5 Personal cheie 6 Graficul de esalonare al lucrarilor 7 Programarea derularii fondurilor 8 Organizarea de santier. Minutele sedintelor Precedente au fost agreate si semnate de catre ambele parti..1 1. 2 2.Anexa 12 (continuare) 1 1.2 2. laboratoare 9 Facilitatile Dirigintelui de santier 10 Subcontractori si furnizori 11 Planul de asigurare a calitatii 12 Materiale 13 SIGURANTA CIRCULATIEI 14 15 Protectia muncii Protectia mediului 16 Altele 17 Plingeri 18 Inchiderea sedintei si programarea urmatoarei intilniri Minuta pregatita de Diriginte de Santier :………………………………. <Functia> care a urat bun venit participantilor.

Alte observatii 8. Vizitatori in santier 7. Starea Vremii 6.Anexa 13 Jurnal de santier . Materiale/Lucrari finalizate si verificate/Locatia 3.Lista documentelor anexate Intocmit Diriginte Santier …………………………. a) Echipamente aduse in santier 4. b) Echipamente indepartate din santier 5. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: 1.. Lucrari in desfasurare Articolul din lista de cantitati Locatia/Descrierea art. Cantitatea Forta de munca utilizata 2. Ridicari topo efectuate/Verificate/Locatia 4. Page 18 of 20 Echipamente folosite ) . DENUMIREA PROIECTULUI: Data: NR.

eliberata de ________ la _______ . 4. Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. 4. lei.2. ______________. Comisia de receptie. ________din ___________ Privind lucrarea ______________________________________________________________ executata in cadrul contractului nr. Comisia de receptie Presedinte: _____________________ Membri: _____________________ (Numele. continand ______ file si ____ anexe numerotate cu un total de ___ file. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in lista Anexa nr. 5. 2 nu au fost executate. propune: ______________________________________________________________________ 6. prenumele) Page 19 of 20 ______________________ ______________________ (semnatura) ______________________ (semnatura) .4.. a fost incheiat astazi ________ la _______ in _____ exemplare. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: ______________________________________________________________________ 7. ____________din ___________________.Anexa 14 INVESTITOR _____________________________ SE APROBA (Conducatorul institutiei) PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR Nr. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. in urma constatarilor facute. Valoarea declarată a investiţiei este de ……………………….verbal. Prezentul proces. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: _________________________________________________________________________ 8. cu valabilitate pana la ____________________________. 3 nu respecta prevederile proiectului. prenumele) Specialisti ______________________ (Numele. Au mai participat la receptie: __________________________________________ __________________________________________ (nume si prenume) (calitatea) 4. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. fiind formata din: Presedinte_________________________________ (nume si prenume) Membrii _________________________________ (nume si prenume) 3. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. incheiat intre ___________________________si____________________________________pentru lucrarile de _________________________________________ 1. 1.3. 4.1. _____din data _______ si-a desfasurat activitatea in intervalul ________________________. Constatarile comisiei de receptie: 4.

2............ 7................... ....................... 1.......6..3.... 1............................... 2.. 3.................................... 3................................... comisia de recepţie finală propune: . .................................................. (nume şi prenume) (calitatea) 3.......................................... ....................................... file................................................................................................. . (nume şi prenume) 2.................... -----------*) Numele....................... Comisia de recepţie finală............. cu valabilitate până la ........... la .. 3........ Lucrările au fost complet terminate la data de ......................................... file şi . constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.......... în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei....... Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin: ..... Comisia de recepţie finală recomandă următoarele: .....................Anexa 15 INVESTITOR _____________________________ SE APROBA (Conducatorul institutiei) PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ Nr.............. 3. Construcţia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de .... din ................. respectiv pe o durată de ...........................................................5........... ........... Au mai participat la recepţie: .... 6...................... a fost încheiat astăzi .................... autorizată cu nr.............. În baza constatărilor făcute..... Instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului.......................... anexe numerotate.............. Comisia de recepţie*) Specialişti*) Preşedinte: ........... 3... 5........ Page 20 of 20 ....... 3........................7......... Valoarea obiectului este de ......1........................................... prenumele şi semnătura. până în prezent................................................ 1..................... ..... Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul .............. cu un total de ... Prezentul proces-verbal..... fiind formată din: .............. Privind lucrarea .... de către ........ 3........... conform listei anexă nr..................................... conţinând .............. a constatat următoarele: 3. ...... Lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate conform listei anexă nr........... ..................... lei....................................................... în .................. luni.........4................................... Membri: .. exemplare.. Cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate................. Observaţiile făcute de comisia de recepţie finală sunt prezentate în lista anexă nr...................din ...... 4..