Sunteți pe pagina 1din 6

Reactii chimice Legea conservrii masei de substanta

Procesul chimic prin care una sau mai multe substante se transforma in alte substante cu proprietati noi se numeste REACTIE CHIMICA. Reprezentarea unei reactii chimice se face cu ajutorul unei ecuatii chimice. C+O2=CO2 (fum) ecuatia chimica a reactiei de ardere a carbunelui

Reactanti Produs de reactie Reactantii pot fi: Substanta simpla+substanta compusa (ss+sc) Substanta simpla+substanta simpla (ss+ss) Substanta compusa+substanta compusa(sc+sc) Legea conservarii masei de substanta: Lavoisier si Lomonosov, in urma experimentelor efectuate au ajuns la urmatoarea concluzie: Masele de substante care intra in reactie chimica vor fi totdeauna egale cu masele de substante ce rezulta din reactia chimica.

Importanta legii: 1. Din enunturile acestei legi s-a dedus legea conservarii numarului de atomi. C+O2=CO2 12g+32g=44g 1at.C 2 at.O 2. Legea permite calcule chimice pe reactie. 3. Se poate face o analiza cantitativa a reactiilor chimice.

Clasificarea substantelor care pot participa la reactiile chimice


Substantele anorganice sunt:

Simple: Metale Fe,Cu,Ag,Na,K. Nemetale molecule cu un atom gaze rare: He,Ne,Ar,Kr,Xe. cu doi atomi H2,N2,O2,F2,Cl2,Br2,I2. cu mai mult de doi atomi P4,S8.

Compuse: Oxizi M2On: CaO, ZnO, CO2, So2. Hidroxizi M(OH)n: Al(OH)3, Mg(OH)2, KOH. Acizi HnR: H2SO4, H3PO4, HCl. Saruri CaCO3, HgSO4, Li3PO3, K2S.

Reactia de combinare
Exemple: S+O2=SO2 (Arderea sulfului) C+O2=CO2 (Arderea carbonului) 2Mg+O2=2MgO (Arderea magneziului) NH3+HCl=NH4Cl (Reactia acidului clorhidric cu amoniacul) Procesul chimic prin care doua sau mai multe sibstante diferite se combina pentru a forma o singura substanta cu proprietati noi se numeste reactie de combinare. Clasificarea reactiilor de combinare: a) Reactantii pot fi substante simple: N2+3H22NH3 H2+Cl2=2HCl b) Reactantii pot fi substante compuse: NH3+H2O=H2SO4 CaO+H2O=Ca(OH)2 c) Reactantii pot fi unul substanta simpla si unul substanta compusa: 2So2+O2=2SO3 Observatie: Pentru a scrie ecuatia chimica a unei reactii vom avea in vedere doua aspecte: 1. Scrierea corecta a formulelor reactantilor si produsilor de reactie 2. Verificarea fiecarei reactii daca ea respecta legea conservarii numarului de atomi (adica numarul de atomi de acelasi fel care intra intr-o reactie chimica trebuie sa fie egal cu numarul atomilor care ies din reactia chimica). Regula! Oxizii metalici in reactie cu apa ne vor da tot timpul hidroxizi. Ex: CaO+H2O Oxizii nemetalici in reactie cu apa ne vor da tot timpul acizi. Ex: So 2+H2O=H2SO3

Reactia de descompunere
Observatie: La acest tip de reactie reactantul primeste energie din exterior sub forma de: 1. Temperatura. 2. Curent electric. 3. substanta care grabeste reactie=CATALIZATOR. Exemple: 1. Descompunerea apei. 2H2O

>2H2+O2

2. Descompunerea apei oxigenate. H2O2 MnO2 H2O+O2 3. Descompunerea unor acizi. 2CuO 2Cu+O2 4. Descompunerea unor hidroxizi. Cu(OH)2 CuO+H2O 5. Descompunerea acizilor slabi. H2CO3 Co2+H2O (= reactie de obtinere a sifonului sau a sucurilor acidulate) H2SO3 H2O+SO2 6. Descompunerea sarurilor carbonati si clorati CaCO3 CaO+CO2 Calcar; Var nestins Piatra de var.

2KClO3

> 2KCl+3O2

CaO+H2O=Ca(OH)2 Laptele de var Procesul chimic prin care o singura substanta se descompune in doua sau mai multe substante se numeste reactie de descompunere.

Reactia de substitutie (de inlocuire)

K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb H Cu Hg Ag Pt
Din seria de activitate se desprind doua observatii:

Au

1. Fiecare metal din seria de activitate este scos din compusii sai de metalele situate inaintea lui si nu este scos din compusii sai de metalele sotuate dupa el. 2. Hidrogenul este scos din apa si acizi de metalele de dinaintea lui si nu este scos din apa si acizi de metalele de dupa el. Exemple de reactie: 2Al+Fe2O3=Al2O3+2Fe Ca+ZnO=CaO+ZN Pb+K2O=reactie imposibila 2Na+HOH=2NaOH+H2 Mg+HCl=MgCl2+H2 Hg+HOH=reactie imposibila Cu+HCl=reactie imposibila Reactia de subtitutie ese procesul chimic prin care o substanta simpla inlocuieste atomii unui element dintr-o substanta compusa.

Reactia de schimb sau dubla inlocuire

Exemple: HCl+AgNO3=AgCl+HNO3 H2SO4+BaCl2=BaSO4+2HCl HCl+CaCo3=CaCl2+H2CO3 Reactia de schimb este procesul chimic prin care doua substante compuse schimba intre ele doua elemente. Exercitiu aplicativ: Acid clorhidric+sulfura de sodiu

HCl+Na2S=NaCl=H2S Clorura de sodiu+azotat de argint

NaCl+AgNO3=AgCl+NaNO3 Sulfat de cupru+hidroxid de sodiu

CuSO4+2NaOH=Na2SO4+Cu(OH)2
-

Clorura de zinc+hidroxid de potasiu

ZnCl2+2KOH=2KCl+Zn(OH)2 Acid sulfuric+carbonat de Mg

H2SO4+2MgCO3=2MgSO4+H2CO3 Acid azotic+hidroxid de hidrogen

2HNO3+Hg(OH)2=Hg(NO3)2+2HOH