Sunteți pe pagina 1din 2

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii -caracterul de arta poeticaPoet si filosof, Lucia Blaga transpune in lirica sa doua concepte filoso

fice originale: cunoasterea luciferica si cunoasterea paradisiaca. Cunoasterea l uciferica introduce problematicul, tatonarea teoretica, nelinistea si are rolul de a potenta misterul, de a spori trairea si de a imbogatii fiinta. A doua este o cunoastere de tip rational, logic,stiintific, e menita esecului caci aceasta s e revarsa asupra obiectului care nu este depasit, limitand fiinta prin anularea misterului. Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga, face parte din seria artelor poetice moderne ale literaturii romane din perioada interbelica. P oezia apare in volumul de debut Poemele luminii(1919) si are rol de program(mani fest) literar, realizat insa cu mijloace poetice. Este o arta poetica deoarece autorul isi exprima crezul liric si viziune a asupra lumii.Prin mijloace artistice, sunt redate propriile idei despre poezie si rolul poetului(raportul acestuia cu lumea si creatia, problematica cunoaster ii) Este o arta poetica moderna, pentru ca interesul autorului este deplasat de la t ehnica poetica la relatia poet-lume si poet-creatie. Textul este influentant de expresionism prin exacerbarea eului creator ca factor central in relatia eu-lume, spiritualizarea si interiorizarea discursului; tens iunea lirica si planul subiacent. Tema o reprezinta atitudinea poetica in fata marilor taine ale Universului. In v iziunea lui Blaga, creatorul are menirea sa sporeasca misterele lumii, prin tran sfigurarea lor artisitca. Titlul poeziei este reluat in incipitul poeziei si are forma unui enunt. Asezarea orgolioasa a pronumelui personal eu corespunde influentelor expresioniste care aseaza eul in centrul lumii. Verbul la forma negative nu strivesc exprima o ptiunea poetului de a proteja misterele lumii si refuzul cunoasterii de tip rat ional. Metafora revelatorie corola de minuni a lumii , imagine a perfectiunii, a ab solutului, semnifica misterele universale. Din punct de vedere compozitional, poezia cuprinde 3 secvente marcate pr in scrierea cu initiala majuscule a versurilor. Prima secventa exprima, cu ajutorul verbelor la forma negativa nu strives c , nu ucid atitudinea poetica fata de tainele lumii- refuzul cunoasterii paradisiac e, fiind o afirmatie a cunoasterii luciferice. Enumeratia flori, in ochi, pe buz e ori morminte defineste o serie de simboluri esentiale. Florile sunt simbolul lu mii vegetale, sugerand frumusetea, viata, efemeritatea. Ochii simbolizeaza cunoa sterea si asumarea universului. Buzele reprezinta iubire, senzualitate, comunica re, impartasire a trairii. Mormintele sugereaza trecerea in nefiinta, aspect al sacrului, al comuniunii cu stramosii. . Prin sintagma ce le-ntalnesc in calea mea , fiinta poetica se apropie si ia in stapanire lumea in complexitatea ei. A doua scventa se constituie pe baza relatiilor de opozitie eu-altii , lumin a mea - lumina altora .Cunoasterea poetica este numita prin metafora revelatorie, lumin a mea , iar cunoasterea paradisiaca, prin metafora revelatorie lumina altora . Mister ele lumii incerca sa fie revelate intr-o serie de metafore: nepatrunsul adandc , adanc imi de intuneric . Lumina devine elementul care distruge, profaneaza imaginea lumi i. Verbele la timpul prezent, cu forme afirmative si negative, plaseaza eul poetic intr-o relatie definita cu lumea, care sta sub semnul misterului. Ampla comparatie asezata intre linii de pauza este o constructie explica tiva a versului median eu cu lumina mea sporesc la lumii taina . Plasticizarea idei i poetice se realizeaza cu ajutorul elementelor imaginarului poetic blagian: lun a, noapte,zare,flori, mister. Finalul poeziei constituie o a treia secventa, cu rol conclusiv. Prin ac estea se motiveaza optiunea finite poetice pentru actul cunoasterii luciferice. Iubirea implica intensitatea trairii care valorifica sentimentele in fiecare asp ect al lumii. Actul iubirii reordoneaza lumea care nu mai este perceputa la nive lul elementelor dispersate, astfel se obtine corolla de minuni a lumii . Conjunctia

coordonatoare si subliniaza egalizarea tururor aspectelor prin care fiinta traies te existenta. Poezia este alcatuita din 20 de versuri libere(cu metrica variabila si c u masura inegala), al caror ritm reda fluxul ideilor si frenezia sentimentelor. Eufonia versurilor sugereaza amplificarea misterului. Forma moderna este o elibe rare de rigorile clasice, o cale directa de transmitere a ideii si a sentimentul ui poetic. Poezia blagiana, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii , este o arta poet ica,deoarece autorul si exprima crezul liric (propriile convingeri despre arta li terara si despreaspectele esentiale ale acesteia) si viziunea asupra lumii. Prin mijloacele artistice, sunt redatepropriile idei despre poezie (teme, modalitati de creatie si de expresie) si despre rolul poetului(raportul acestuia cu lumea si creatia, problematica cunoasterii)