Sunteți pe pagina 1din 15

Capitolul 2

DREAPTA I PLANUL N SPAIU


2.1. Breviar teoretic
1. Dreapta determinat de un punct
( )
0 0 0 0
, , z y x M
i un vector director ) , , ( n m l v :
- ecuaiile parametrice
R t nt z z mt y y lt x x + + + , , ,
0 0 0
(1.1)
- ecuaiile canonice .
0 0 0
n
z z
m
y y
l
x x

(1.2)
Cosinusurile directoare ale dreptei d sunt :

. cos , cos , cos
2 2 2 2 2 2 2 2 2
n m l
n
n m l
m
n m l
l
+ +

+ +

+ +

(1.3)
2. Dreapta determinat de dou puncte ( )
1 1 1 1
, , z y x M i ( )
2 2 2 2
, , z y x M :

.
1 2
1
1 2
1
1 2
1
z z
z z
y y
y y
x x
x x

(1.4)
3. Unghiul dintre dou drepte de vectori directori ( )
1 1 1
1 , , n m l v i ( )
2 2 2
2 , , n m l v :

]. , 0 [ ,
,
cos
2 1
2 1

v v
v v
(1.5)
4. Planul determinat de un punct
( )
0 0 0 0
, , z y x M
i de un vector normal ) , , ( C B A N :

( ) ( ) ( ) . 0
0 0 0
+ + z z C y y B x x A
(1.6)
5. Ecuaia general a unui plan:
. 0 , 0
2 2 2
+ + + + + C B A D Cz By Ax (1.7)
6. Planul determinat de trei puncte necoliniare ( ) 3 , 1 , , , i z y x M
i i i i
:

0.
1
1
1
1

3 3 3
2 2 2
1 1 1

z y x
z y x
z y x
z y x
(1.8)
sau
0.
z - z - -
z - z - -
z - z -

1 3 1 3 1 3
1 2 1 2 1 2
1 1 1

y y x x
y y x x
y y x x
(1.9)
7. Planul determinat de un punct
( )
0 0 0 0
, , z y x M
i doi vectori necoliniari ( )
1 1 1
1 , , n m l v i
( )
2 2 2
2 , , n m l v :
sau
0.


z - z -

2 2 2
1 1 1
0 0 0

n m l
n m l
y y x x
(1.10)
8. Unghiul dintre dou plane orientate :

]. , 0 [ ,
,
cos
2 1
2 1

N N
N N
(1.11)
9. Dreapta ca intersecie de plane :

. 2
C

,
0
0
2 2 2
1 1 1
2 2 2 2
1 1 1 1

'

+ + +
+ + +
B A
C B A
rang
D z C y B x A
D z C y B x A
(1.12)
Direcia acestei drepte este dat de
2 1 N N v
, ( )
1 1 1
1 , , C B A N , ( )
2 2 2
2 , , C B A N .
Fasciculul de plane care trec prin dreapta considerat :
( ) ( ) . 0 , , , 0
2 2
2 2 2 2 1 1 1 1
+ + + + + + + + s r R s r D z C y B x A s D z C y B x A r (1.13)
10. Distana de la un punct A la o dreapt D ce trece prin
0
M
i are direcia
v
:

v
A M v
D A d
0
) ; (

. (1.14)
11. Distana de la un punct
( )
0 0 0 0
, , z y x M
la un plan
0 : + + + D Cz By Ax P
:

( ) . ;
2 2 2
0 0 0
0
C B A
D Cz By Ax
P M d
+ +
+ + +

(1.15)
12. Unghiul dintre o dreapt orientat de direcie ) , , ( n m l v i un plan orientat
0 : + + + D Cz By Ax P
:

.
2
,
2
,
,
sin
1
]
1v N
v N
(1.16)
13. Pentru determinarea ecuaiilor perpendicularei comune a dou drepte oarecare
1
D i
2
D de vectori directori
1 v
i
2 v
se poate proceda astfel :
- se stabilete direcia perpendicularei comune
2 1 v v v
,
- se scrie ecuaia unui plan
1
P ce trece prin
1
D i conine pe
v
,
- se scrie ecuaia unui plan
2
P ce trece prin
2
D i conine pe
v
.
Intersecia celor dou plane este perpendiculara comun cutat.
14. Distana dintre dou drepte
1
D i
2
D , de vectori directori
1 v
i
2 v
:

( )
( )
2 1
2 1
2 1
2 1
,
;
v v
v v M M
D D d


(1.17)
unde punctele
1 1
D M ,
2 2
D M .
2.2. Probleme rezolvate
P1. Se consider dreapta determinat de punctele A(1,2,3) i B(-2,1,4). S se
gseasc punctele ei de intersecie cu planele de coordonate.
Soluie. Cu (1.4), ecuaiile dreptei sunt
1
4
1
1
3
2

z y x
. Notnd cu t
valoarea comun a rapoartelor, ecuaiile parametrice (1.1) au expresia:
4 , 1 , 2 3 + + t z t y t x
. Punctul de intersecie cu planul xOy are z=0, deci t=4. Ca
urmare, coordonatele punctului de intersecie sunt (10,5,0). Analog, dreapta intersecteaz
planul yOz n punctul
,
_

3
10
,
3
5
, 0
, iar planul xOz n (-5,0,5).
P2. S se scrie ecuaiile dreptei care trece prin punctul A(1,-2,3) i este paralel cu
dreapta
t z t y t x D 2 , 3 1 , 2 : + +
.
Soluie. Ecuaiile canonice (1.2) pentru dreapta D sunt
2 3
1
1
2

z y x
.
Dreapta cutat are astfel vectorul director
) 2 , 3 , 1 ( v

i se obin ecuaiile
2
3
3
2
1
1

z y x
.
P3. S se scrie ecuaiile dreptei care trece prin punctul (2,-5,3) i este : a) paralel cu axa
Oz ; b) paralel cu dreapta ( )
1
D :
9
3
6
2
4
1 +

z y x
c) este paralel cu dreapta ( )
2
D

'

+
+ +
. 0 7 4 5
, 0 1 3 2
z y x
z y x
.
Soluie. a) Direcia dreptei este ) 1 , 0 , 0 ( k , deci (1.2) se scrie
1
3
0
5
0
2

z y x
. b)
Direcia dreptei este aceeai cu a dreptei ( )
1
D adic ) 9 , 6 , 4 ( v . Ca urmare, ecuaiile
dreptei sunt
9
3
6
5
4
2

z y x
. c) Vectorul director al dreptei ( )
2
D este
2 1 2 N N v
, unde ( ) 3 , 1 , 2 1 N , ( ) 1 , 4 , 5 2 N . Se obine ) 13 , 17 , 11 ( 2 v , astfel c
ecuaiile dreptei sunt
13
3
17
5
11
2

z y x
.
P4. S se determine cosinusurile directoare ale dreptelor
a)
12
2
3
5
4
1 +

z y x
; b)

'

+ +

. 0 3 2
, 0 9 3 3 2
z y x
z y x
.
Soluie. a) Vectorul director al dreptei este ( ) 12 , 3 , 4 v . Din (1.3) rezult

25
12
cos ,
13
4
cos ,
13
4
cos t t ; b) Direcia dreptei este dat de

. k - j - i


k j i
N N v 5 9
1 2 1
3 3 2
2 1
Cosinusurile directoare sunt

107
1
cos ,
107
5
cos ,
107
9
cos


.
P5. S se arate c dreptele
5
2
3
5
4
3
: ) (
1
+

+ z y x
D ,
5
8
2
4
4
5
: ) (
2

z y x
D sunt secante i s se afle punctul lor de intersecie.
Soluie. Condiia ca dou drepte
) (
i
D
, i =1,2 ce trec prin punctele
( )
i i i
z y x , ,
i au
vectorii directori
( )
i i i i
n m l v , ,

s fie secante (coplanare) este :0
2 2 2
1 1 1
1 2 1 2 1 2


n m l
n m l
z z y y x x
.
Cum
0
5 2 4
5 3 4
10 1 8

, dreptele sunt secante. Pentru a gsi coordonatele punctului de


intersecie, se rezolv sistemul

'

+
u
z y x
t
z y x
5
8
2
4
4
5
5
2
3
5
4
3
. Deoarece 5 4 3 4 + u t x ,
8 5 2 5 , 4 2 5 3 + + + u t z u t y
, se obine t=1 i, corespunztor punctul (1,2,3).
P6. S se scrie ecuaia planului determinat de punctele ( ) 1 , 2 , 3
1
M , ( ) 1 , 4 , 5
2
M ,
( ) 3 , 2 , 1
3
M
.
Soluie. Se folosete (1.8) sau (1.9),

0
1 3 2 1
1 1 4 5
1 1 2 3
1

z y x
, sau
0
2 0 4
0 6 2
1 2 3

+ z y x
.
Se obine
0 10 16 13 17 z y x
.
P7. S se scrie ecuaia planului care trece prin punctul
( ) 3 , 2 , 1
0
M
i are
vectorul normal ) 1 , 4 , 5 ( N .
Soluie. Ecuaia planului de vector normal ) , , ( C B A N este dat de (1.7), adic
0 4 5 + + d z y x
. Din cerina ca
0
M
s aparin planului rezult d=16.
P8. S se calculeze distana punctului A(3,1,-1) la planul
0 45 20 4 22 + z y x
.
Soluie. Conform cu (1.15), se obine

2
3
20 4 22
45 ) 1 ( 20 1 4 3 22
) ; (
2 2 2

+ +
+
P A d
.
P9. S se gseasc distana punctului P(1,2,-1) la dreapta
z y x
.
Soluie. Dreapta trece prin (0,0,0) i are vectorul director ) 1 , 1 , 1 ( v . Cum
k j i
k j i
OP v

+ +

2 3
1 2 1
1 1 1
, din (1.14) rezult
3
14
) ; ( D P d .
P10. Fie dreptele
1
2
1
3
2
1
: ) (
1
+

z y x
D i
2
9
4
2
1
1
: ) (
2

z y x
D . S se
gseasc : a) unghiul dintre
1
D i
2
D ; b) perpendiculara comun a celor dou drepte ; c)
distana dintre
1
D i
2
D .
Soluie. a) Dac ) 1 , 1 , 2 (
1
v

i ) 1 , 1 , 2 (
2
v

sunt vectorii directori ai celor dou drepte,


unghiul dat de (1.5) este
0
21 6
2 4 2
cos

+

, deci
2

; b) Perpendiculara comun
are vectorul director
k j i
k j i
v v v9 3 6
2 4 1
1 1 2
2 1


. Ecuaia planului ce trece
prin
1
D i conine pe v

este, aplicnd (1.10),


0
9 3 6
1 1 2
2 3 1


+ z y x
sau
0 15 2 4 + + z y x
. Analog, planul care trece prin
2
D i conine pe v

are ecuaia
0
9 3 6
2 4 1
9 2 1

+ z y x
sau
0 9 2 + + z y x
. Perpendiculara comun este

'

+ +
+ +
0 9 2
0 15 2 4
z y x
z y x
; c) Pe
1
D alegem punctul A(1,3,-2) iar pe
2
D punctul B(1,-2,9).
Dup (1.17) rezult
( )
2 1
2 1
2 1
, ,
) ; (
v v
v v AB
D D d

, unde
( ) 84
2 4 1
1 1 2
11 5 0
, ,
2 1

v v AB

i
126 81 9 36
2 1
+ + v v

. Deci,
126
84
) ; (
2 1
D D d
.
P11. S se stabileasc poziia relativ a planelor :

0 3 : ) ( , 0 2 : ) ( , 0 4 3 4 : ) (
3 2 1
+ z y P z y x P z y x P
.
Soluie. Se studiaz sistemul
0 3 , 0 2 , 4 3 4 + z y z y x z y x
. Rangul
fiind doi, planele nu se intersecteaz ntr-un singur punct. Primele dou ecuaii au soluia
t z t y t x + + , 3 4 , 2 2
, deci dreapta de intersecie a planelor ) (
1
P i ) (
2
P este
1 3
4
2
2
: ) (
1
z y x
D
+

+
. Analog, ) (
1
P i
) (
3
P
se taie dup dreapta
1 3 2
1
: ) (
2
z y x
D

,
respectiv, ) (
2
P i
) (
3
P
au n comun dreapta
1 3 2
z y x
. Se observ c cele trei plane se
intersecteaz dup drepte paralele.
P12. S se calculeze unghiul dintre dreapta

'


+ +
0
0 3
: ) (
z y x
z y x
D
i planul (P)
0 1 + z y x
.
Soluie. Vectorul director al dreptei D este
2 1
N N v

, unde ) 3 , 1 , 1 (
1
N

i
) 1 , 1 , 1 (
2
N

. Rezult k j i v

2 4 2 + . Conform cu (1.16),
0 sin
. Dreapta (D) este
fie paralel cu planul, fie coninut n plan. Un punct al dreptei este (0,0,0) care nu
verific ecuaia planului, deci nu aparine planului. n concluyie, (D) este paralel cu
planul.
P13. S se scrie ecuaia planului care trece prin punctul M(1,2,+1) i dreapta
( )

'

+
+
0 2 2 3
, 0 1 2
:
z y
z x
D
.
Soluie. Ecuaia fasciculului de plane care trec prin dreapta dat este
0 , , , 0 ) 2 2 3 ( ) 1 2 (
2 2
+ + + + s r R s r z y s z x r . Deoarece M aparine planului, se
obine r=-2s . Dar ecuaia planului este
0 5 5 6 2 + z y x
.
P14. S se scrie ecuaia planului paralel cu planul
0 2 + + z y x
i care trece
prin punctul de intersecie a planelor
0 1 3 , 0 2 2 + + + z y x z y x
,
0 3 + + z y x
.
Soluie. Punctul de intersecie al planelor este soluia sistemului format din
ecuaiile celor trei plane. Prin calcul se obine punctul (1,1,1). Orice plan paralel cu
planul
0 2 + + z y x
are ecuaia
0 2 + + + d z y x
. Din ecuaia ca (1,1,1) s aparin
planului se obine d =-4. Deci planul cerut are ecuaia
0 4 2 + + z y x
.
P15. S se calculeze unghiul urmtoarelor plane : 0 1 3 5 4 : ) (
1
+ z y x P i
0 9 4 : ) (
2
+ z y x P .
Soluie. Unghiul celor dou plane este unghiul normalelor la cele dou plane
) 3 , 5 , 4 (
1
N

, ) 1 , 4 , 1 (
2
N

. Cu (1.11) se obine
10
7
arccos ) , ( ,
10
7
cos
2 1
< N N

.
P16. S se scrie ecuaia planului care trece prin punctul (1,2,1) i este paralel cu
dreptele

'

+
+ +
; 0 1
, 0 1 2
:
1
z y x
z y x
D

'

+
+
; 0
, 0 2
:
2
z y x
z y x
D
Soluie. Se folosesc (1.12). Vectorul director al dreaptei
1
D este
2 1 1 N N v
,
( ) 1 , 2 , 1 1 N , ( ) 1 , 1 , 1 2 N . Rezult ) 3 , 2 , 1 (
1
v . Analog se obine ) 1 , 1 , 0 (
2
v . Cu (1.10)
0
1 - 1 0
3 2 1
1 - z 2 1 -y x
, adic
0 + z y x
.
2.3. Probleme propuse
P1. S se scrie ecuaiile unei drepte care trece prin punctul A(1,1,-2) i este
paralel cu dreapta D
a)
4
1
3
2
2
4
:
+

z y x
D ; b)

'

+
+ +
. 0 3 2 2
0 2 3
:
z y x
z y x
D
Indicaie. a) Vectorul director al dreptei D este
) 4 , 3 , 2 ( v

. Dreapta cutat are


ecuaiile
4
2
3
1
2
1
:
+

z y x
D ; b) Vectorul director al dreptei D este
) 1 , 8 , 5 ( v

.
Ecuaiile dreptei sunt
1
2
8
1
5
1
:
+

z y x
D .
P2. S se gseasc ecuaiile parametrice ale dreptei ce trece prin punctul (2,3,1) i
este paralel cu vectorul (3,-7,4).
Indicaie.
t z t y t x 4 1 , 7 3 , 3 2 + +
.
P3. S se calculeze distana de la punctul A(1,1,1) la dreapta D
a)
3
1
1
1
2
1
:

z y x
D ; b)

'

+ +
+
. 0 2
0
:
z y x
z y x
D
Indicaie. Fie
D M
0
un punct oarecare. Pentru x=1 prin rezolvarea sistemului
se obin coordonatele (1,-1,1) ale punctului
0
M
. Rezult
7
26
) ; (
0

v
v A M
D A d


,
unde
) 3 , 1 , 2 ( v

este vectorul director al dreptei D; b) Analog,


2
3
) ; ( D A d
.
P4. S se scrie ecuaia planului ce trece prin punctul A(1,1,-1) i este
perpendicular pe dreapta D.
a)
1
1
2
1
1
:

z y x
D ; b)

'

+ +

. 0 1 2
0
:
z y x
y x
D
Indicaie. a) Vectorul director al dreptei D trebuie s fie vector normal pentru
planul cutat. Deci ) 1 , 2 , 1 ( N

i planul are ecuaia


0 4 2 : + z y x P
; b) ) 3 , 1 , 1 ( N

,
0 1 3 : + + + z y x P
.
P5. S se scrie ecuaia planului ce trece prin punctul A(0,1,-1) i prin dreapta D:
a)
t z t y t x D 4 1 , 3 2 , 2 4 : + + +
; b)

'

+ +
+ +
. 0 1
0 1 2
:
y x
z y x
D
Indicaie. Planul cutat conine dreapta D dac conine orice punct de pe D. a) Fie
B(4,-2,-1) un punct ce aparine lui D. Planul cutat este determinat de vectorii
) 0 , 3 , 4 ( AB ,
) 4 , 3 , 2 ( v

i de punctul A. Se obine
0 17 9 8 6 + z y x
; b) Fasciculul de
plane care trece prin D are ecuaiile
0 ) 1 ( 1 2 + + + + + y x z y x
. Deoarece A aparine
planului, rezult 2 / 1 i ecuaia planului este
0 3 2 5 + + z y x
.
P6. Se dau planele 0 7 2 2 :
1
+ z y x P , 0 1 2 2 :
2
+ z y x P ,
0 2 2 2 :
3
+ + z y x P
.
a) S se arate c planele sunt perpendiculare dou cte dou;
b) S se determine punctul comun al celor trei plane;
c) S se calculeze distana de la punctul A(2,4,7) la planul
1
P .
Indicaie. a) ) 2 , 2 , 1 (
1
N

, ) 2 , 1 , 2 (
2
N

, ) 1 , 2 , 2 (
3
N

. Se gsete
0 , , ,
3 2 3 1 2 1
N N N N N N

, deci planele sunt perpendiculare; b) Sistemul format
din ecuaiile celor trei plane are soluia
2 , 1 , 1 z y x
; c)
3
1
) ; ( P A d .
P7. S se verifice c dreptele urmtoare sunt concurente:

4
5
1
7
2
1
:
1

z y x
D ;
1 2
1
3
6
:
2
z y x
D

.
S se scrie ecuaia planului determinat de acestea.
Indicaie. Fie

4
5
1
7
2
1 z y x
i

1 2
1
3
6 z y x
. Deoarece
6 3 1 2 + + x
,
1 2 7 + y
,
+ 5 4 z
se obine
3 , 2
, prin
urmare dreptele sunt concurente n punctul M(-3,5,-3) . Planul cutat este determinat de
) 4 , 1 , 2 (
1
v

, ) 1 , 2 , 3 (
2
v

i un punct oarecare al dreptei


1
D sau
2
D . Se obine
0 44 7 10 9 : + z y x P
.
P8. S se calculeze unghiul dintre dreptele:
a)
2
5
6
2
3
1
:
1

z y x
D ,
6
1
9
3
2
:
2
+

z y x
D ;
b)

'

+

. 0 2 2
0 2 4 3
:
1
z y x
z y x
D
,

'

+
+
. 0 2 3
0 2 6 4
:
2
z y
z y x
D
Indicaie. a)
77
72
cos ar ; b) ) 11 , 2 , 10 (
1
v

, ) 4 , 12 , 3 (
2
v

, ( )
195
98
arccos ,
2 1
< v v

.
P9. Se dau dreptele:

'

+
+ +
. 0 9 4
0 1 4
:
1
y x
z x
D
,

'

+ +

. 0 4 2
0
:
2
z x
y
D
S se scrie ecuaiile perpendicularei comune a celor dou drepte.
Indicaie.

'

+ + +
+
. 0 8 4 5 2
0 2
z y x
z y

P10. S se determine unghiul dintre dreapta
1
1
2
1
1
2
:
+

+ z y x
D i planul
0 3 2 2 : + + z y x P
.
Indicaie.
6 3
2
arcsin
.
P11. S se calculeze unghiul dintre planele 0 17 4 2 6 :
1
+ + z y x P ,
0 4 6 3 9 :
2
+ + z y x P .
Indicaie.

0 .
P12. S se afle distana dintre dreptele
1
D i
2
D :
a)

'

+
+
. 0 2 2
0 1
:
1
z y x
z y x
D
,

'

+ + +
+
. 0 4 2 2
0 2 2
:
2
z y x
z y x
D
;
b)
3
1
2
2
1
:
1

z y x
D ,
3
2
2 1
2
:
2


z y x
D ;
Indicaie. a) d=1;
14
5 5
d .
P13. S se studieze poziia relativ a planelor:
a) 0 7 8 5 :
1
+ z y x P , 0 1 3 2 :
2
+ z y x P ,
0 9 2 3 2 :
3
+ z y x P
;
b) 0 3 2 4 :
1
+ z y x P , 0 5 3 :
2
+ + z y x P ,
0 7 6 12 3 :
3
+ + z y x P
;
c) 0 4 5 2 :
1
+ z y x P , 0 23 13 2 5 :
2
+ + z y x P ,
0 5 3 :
3
+ z x P
.
Indicaie. a) Sunt concurente n punctul A(3,-1,0); b)
1
P i
3
P
sunt paralele,
1
P i
2
P , respectiv,
2
P i
3
P
, se intersecteaz dup o dreapt; c) Cele trei plane se intersecteaz
dup o dreapt de ecuaii
0 22 17 5 , 0 4 5 2 + + z y z y x
.
P14. S se gseasc ecuaia planului determinat de dreptele

'

+
+
. 0 3
0 1 3 2
:
1
z y x
z y x
D
,

'

+ +
+ +
. 0 1 2 2
0 3 4 5
:
2
z y x
z y x
D
Indicaie.
0 1 2 2 : + + z y x P
.
P15. S se determine poziia dreptei D fa de planul P dac:
a)
1
1
3
9
4
12
:

z y x
D ,
0 2 5 3 : + z y x P
;
b)
3 4
3
2
1
:
z y x
D

+
,
0 5 2 3 3 : + z y x P
;
c)
3
4
2
1
8
13
:

z y x
D ,
0 1 4 2 : + + z y x P
.
Indicaie. a)
)} 2 , 0 , 0 {( P D
; b)
P D ||
; c) P D .
P16. Se d dreapta

'

+
+
0 3 2 2
0 2 3
:
z y x
z y x
D
. S se determine direcia lui D.
Alegnd un punct pe D , s se scrie ecuaiile dreptei sub form de rapoarte.
Indicaie.
) 1 , 8 , 5 ( v

,
1 8
7
5
5

z y x
.
P17. S se scrie ecuaiile perpendicularei din A(0,-1,1) pe dreapta
0 7 2 , 0 1 : + + z x y D
i s se afle distana de la punctul A la dreapta D.
Indicaie.
0 1 2 , 0 1 + + z x y
; 5 l .
P18. S se scrie ecuaia planului ce trece prin dreapta de intersecie a planelor
0 5 2 3 :
1
+ y x P i 0 2 3 2 :
2
+ + z y x P i
a) trece prin punctul M(1,2,0);
b) este paralel cu axa Ox;
c) este perpendicular pe planul
0 5 y x
.
Indicaie. a)
0 17 3 5 7 + + z y x
; b)
0 16 9 + z y
; c)
0 7 3 + + z y x
.
P19. Pentru ce valori ale lui i

dreapta
t z t y t x + + 3 , 4 1 , 4 3

aparine planului
0 4 2 + z y x
.
Indicaie.
23 , 3
.
P20. S se determine parametrii i

astfel nct planele


0 1 3 2 :
1
+ z y x P , 0 2 :
2
+ + z y x P ,
0 10 6 :
3
+ + z y x P
a) s aib un punct comun;
b) s aib o dreapt comun;
c) s se intersecteze dup trei drepte paralele distincte.
Indicaie. a) 7 ; b)
3 , 7
; c)
3 , 7
:
P21. S se scrie ecuaia planului ce trece prin punctul M(1,2,1) i este
perpendicular pe planele 0 1 2 3 :
1
+ y x P , 0 4 4 3 2 :
2
+ z y x P .
Indicaie.
0 4 4 3 2 + z y x
.
P22. S se scrie ecuaia planului ce trece prin punctele ) 1 , 2 , 1 (
1
M , ) 4 , 3 , 2 (
2
M i
este perpendicular pe planul
0 3 2 + + z y x
.
Indicaie.
0 3 5 8 + z y x
.
P23. S se gseasc ecuaia unui plan ce trece prin punctele (1,0,-1), (2,1,3) i este
paralel cu vectorul (1,1,-1).
Indicaie.
0
1 1 1
4 1 1
1 1

+ z y x
.
P24. S se gseasc ecuaia unui plan P care trece prin punctul (1,-1,4) i este
perpendicular pe planele 0 2 2 :
1
+ + z y x P , 0 1 3 :
2
+ z y x P . S se afle unghiul
dintre
1
P i
2
P .
Indicaie.
0 3 3 7 2 + z y x
;
66
2
arccos


.
P25. S se arate c dreptele
2
8
1
6
4
3
:
1

z y x
D ,
10
2
4
4
5
6
:
2

z y x
D aparin aceluiai plan. S se determine ecuaia acestui plan.
Indicaie.
0 86 11 30 2 + + z y x
.
P26. S se scrie ecuaia unui plan ce trece prin dreapta

'

+
+ +
0 3 2
0
:
1
z y x
z y x
D
i
este paralel cu dreapta z y x D 3 2 :
2
.
Indicaie.
0 18 26 7 + z y x
.
P27. S se arate c punctele A(1,1,1), B(2,3,2), C(4,-1,5),
,
_

3
8
, 1 ,
3
7
D
sunt
coplanare.
Indicaie.
0
1
3
8
1
3
7
1 5 1 4
1 2 3 2
1 1 1 1


, deci punctele sunt coplanare.