Sunteți pe pagina 1din 23

DREPTUL TRANSPORTURILOR CURS 1

05.10.2011

NOTIUNI INTRODUCTIVE Activitatea de transport poate fi definita ca fiind un sistem complex de mijloace tehnice specifice, utilaje, cai de comunicatie ce reprezinta infrastructura, deservite de un personal specializat si destinate deplasarii in timp si spatiu a lucrurilor sau persoanelor. Dreptul transporturilor cuprinde ansamblul de norme juridice care reglementeaza activitatea profesionala desfasurata de transportatori cu vehicule corespunzatoare pentru a deplasa pe baze contractuale si in conditii legale bunuri si/sau personae. -> subiectele de drept sunt transportatorul (operatorul de transport) si clientul sau expeditorul; -> orice transport consta in esenta, intr-o prestare de servicii specifice executata cu scopul de a deplasa de la locul de pornire la locul de sosire, pasageri sau bunuri cu vehicule corespunzatoare in conditii de deplina siguranta. Clasificarea transporturilor: 1. Dupa obiectul transportului: - transport de marfuri/bunuri - transport de personae 2. Dupa mijlocul de transport folosit: - transporturi feroviare - transporturi rutiere - transporturi navale - transporturi aeriene - transporturi multimodale 3. Dupa itinerariul parcurs: - transport intern - transport international 4. In functie de interesul social: - transport in interes public, executat de operatori dde transport licentiate in conditiile legii si in temeiul unui contract de transport; - transport in interes propriu (in folosul agentilor economici in vederea realizarii scopului lor in interes personal); Principii commune aplicabile tuturor categoriilor de transport: Fiecare mod de transport prezinta anumite particularitati determinate de caracterul propriu al caii si al mijlocului de transport utilizat care impun reglementari distincte. In acelasi timp toate categoriile de transport au acelasi obiect de activitate ceea ce determina existenta unor principii si reglementari unitare aplicabile intregii activitati de transport.

1. Intreaga activitate de transport se desfasoara pe baza contractului de transport incheiat intre transportator si expeditor sau calator. 2. Prin incheierea contractului de transport se urmareste folosirea integrala, rationala si eficienta a mijloacelor de transport. 3. Executarea transporturilor are intotdeauna character oneros. 4. Pentru ca participantii la activitatea de transport sa-si indeplineasca intocmai obligatiile care le revin, legea instituie raspunderea lor patrimoniala prin plata de penalitati, locatii si despagubiri. Izvoarele dreptului transporturilor: - Dreptul comun al transporturilor il constituie reglementarile privind raporturile juridice izvorate din contractul de transport cuprinde in Noul Cod Civil in Titlul IX ,,Diferite contracte speciale in Capitolul VIII ,,Contractul de transport (art. 1955 art. 2008) - O.G. 19/1997 privind transporturile, republicata cu modificarile urmatoare. Dreptul transporturilor. Curs 2 12.10.2011 Izvoarele dreptului transporturilor: - Dreptul comun al transporturilor il constituie reglementarile privind raporturile juridice izvorate din contractul de transport cuprinse in Noul Cod Civil in Titlul IX ,,Diferite contracte speciale in Capitolul VIII ,,Contractul de transport (art. 1955 art. 2008) - O.G. 19/1997 privind transporturile, republicata cu modificarile urmatoare. Care stabileste normele generale aplicabile modurilor de transport rutier, feroviar, naval si aerian, componentele retelei de interes national si european incluse in acestea, precum si atributiile si raspunderile autoritatilor competente de reglementare, coordonare, control, inspectie si supraveghere cu privire la activitatile de transport si la mijloacele de transport -potrivit art.2 din O.G 19/1997 sistemul national de transport are caracter strategic, constituie parte integranta sistemului economic si social si are urmatoarele componente : Infrastructurile de transport aerian, rutier, ferovial si naval destinate activitatiilor de transport si activitatilor conexe transporturilor, precum si activitatilor privind administarea acestor infrastructuri Mijloacele de transport, adica mijloace mobile destinate deplasarii pe o cale de comunicatie rutiera, feroviara, navala sau aeriana Operatorii de transport, respectiv transportatori romani sau straini care au acces egal si nediscriminatoriu la infrastructura destinata accesului public Sistemele de managament al traficului Sistemul de pozitionare si navigatie -Activitatea de transport este orientata de obiectivele sistemului national de transport enumerate in art.3 din O.G. 19/1997 : Conectarea tuturor localitatilor la reteaua nationala de transport Asigurarea dreptului la libera circulatie a cetatenilor Asigurarea libera circulatie a bunulurilor cetatenilor Asigurarea efectuarii transporturilor care privesc siguranta nationala

Asigurarea racordarii sistemului national de transport la sistemele internationale de transport Participarea acestei activitati la dezvoltarea sociala a tarii -in afara reglementarilor cu caracter general exista si reglementari speciale aplicabile anumitor categorii de transporturi : Transportul rutier : O.G. 27/2011 privind transporturile rutiere; Conventia referitoare la transportul international de marfuri pe sosele (CMR) - Geneva 1956 Transportul feroviar : O.G. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe caile ferate din Romania; Conventia privind transporturile feroviare internationale (COTIF) - Berna 1980 Transportul aerian : O.G. 29/1997 privind Codul Aerian Civil; Conventia pentru unificarea unor reguli referitoare la transportul aerian international - Montreal 1999 Transportul maritim : O.G. 42/1997 privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare; Conventia privind transportul de marfuri pe mare - Hamburg 1978 Teoria generala a contractului de transport Notiune. Natura juridica -sediul materiei : art.1955 - 2008 C.V. -potrivit art.1955 CV prin contractul de transport o parte numita Transportator se obliga cu titlul principal sa transporte o persoana sau un bun dintr-un loc in altul in schimbul unui pret pe care Pasagerul, Expeditorul sau destinatarul se obliga sa-l plateasca la timpul si la locul convenit -din definitia legala rezulta urmatoarele : Raportul juridic se stabileste intre Transportator, pe de o parte, si Pasager / Expeditor pe de alta parte Definitia legala face referire si la destinatarul marfurilor desi aceste nu este parte in contract!!! Determinatea naturii juridice a contractului de transport are la baza analiza obligatiei fundamentale ce revin Transportatorului, respectiv aceea de a deplasa marfa / persoana de la punctul de plecare la punctul de destinatie -obligatie pe care si-o asuma transportatorul de a efectua deplasarea se face in schimbul unui pret platit de pasager / expeditor / destinatar fiind astfel intrunite elementele specifice unei prestari de servicii, respectiv prestatia si renumeratia prestatiei -transportatorul similar prestatorului de servicii se bucura de independenta juridica fata de cealalta parte contractanta, el nu este prepusul clientului, ci isi desfasoara activitatea pe propriul risc suportand consecintele neexecutarii -asemanator oricarui contract de prestari de servicii si contractul de transport este cu titlu oneros, renumeratia constituind cauza care il determina pe transportator sa aduca la indeplinire serviciul convenit -fiind o specie a prestariilor de serivicii, transportul prezinta unele caracteristici comune genului din care face parte: Prestatorul de servicii se bucura de independenta juridica fata de cealalta parte contractanta

Prestatorul de servicii indeplineste contractil incheiat pe propriul risc suportand consecintele neexecutarii. Art.1959 aln 1 din CV dispune "transportatorul nu poate exclude sau limita raspunderea sa decat in cazurile prevazute de lege" Ca orice contract de prestari de servicii, contractul de transport este cu titlu oneros. In acest sens art.1958 aln 2 CV prevede ca dispozitiile se aplica transportului cu titlului gratuit numai in mod exceptional, adica in situatia in care transportatorul in cadrul activitatii sale profesionale intelege sa-si ofere in mod gratuit serviciile sale publicului -Pe langa trasaturile comune oricarei prestari de servicii contractul de transport se individualizeaza prin caracteristici proprii: 1. Activitatea de transport este o activitate care consta in deplasarea de persoane / marfuri 2. Transportatorul isi exercita activitatea ca pe o profesie de sine-statatoare 3. Conducerea tehnica si comerciala a operatiunii. Deplasarea de persoane / bunuri fiind o activitate complexa trebuie organizata si desfasurata in anumite conditii sens in care intreprinderea prestatoare isi asuma atat gestiunea comerciala (selectarea personalului, asigurarea de combustibil, alegerea mijlocului de transport), cat si gestiunea tehnica (elaborarea normativelor pentru parcurs si verificarea bunei stari de functionare). Transportatorul exercita aceste gestiuni din proprie initiativa sub autoritate personala si pe raspunderea sa 4. Autonomia contractului de transport - in sensul ca regimul su juridic nu este influentat de conventiile existente intre transportator si expeditor Dreptul transporturilor. Curs 3 19.10.2011 Caractere juridice 1. Contractul de transport este un contract numit, ceea ce se evidentiaza prin existenta dispozitiilor din Codul Civil si a reglementariilor speciale care privesc diferitele categorii de transporturi 2. Contractul de transport de marfuri este un act juridic principal(soarta lui nu depinde de soarta altui contract). Dpdv economic transportul apare ca o activitate accesorie. De cele mai multe ori contractul de transport este accesoriul necesar al unui contract de v-c atunci cand predarea lucrului vandut se face in alt loc decat locul incheierii contractului de vanzare. Operatiunea de vanzare care face posibil transportul consitituie raportul fundamental si se conjuga in mod necesar cu transportul pt ca marfurile sa ajunga de la vanzator la cumparator. Cu toate acestea contractul de transprot isi pastreaza autonomie in sensul ca regimul su juridic nu este influentat de valabilitatea raportului juridic fundamentale Dpdv juridic contractul de transport este un act juridic principal ceea ce inseamna ineficacitatea raportului fundamental nu atrage ineficacitatea contractului de transport. 3. Contractul de transport este un contract sinalagmatic in sensul ca da nastere obligatii reciproce si interdependente in sarcina partilor contractante (1171 CC). Specificacitatea acestui contract este faptul ca poate da nastere la obligatii si in sarcina unei persoane care nu este parte in contract. fiind un contract sinalagmatic contractul de transport produce efecte specifice contractelor sinalagmatice (rezo,rezi,risc contract, exceptia de neexecutare)

4. Contractul de transport este un contract cu titlul oneros fiecare parte urmarind un echivalent, o contraprestatie in schimbul obligatiei asumate (1172 aln 1 CC). Transportul se efectueaza in schimbul unui pret prestabilit, cel mai adesea, de transportator. 5. Contractul de transport este un contract comutativ. Partile stabilesc intinderea si natura prestatiilor. 6. Caracterul real sau consensual al contractului de transport. Contractul de transport de persoane este consensual. Contractul de transport de marfuri este un contract real care nu poate lua nastere decat prin predarea efectiva a bunurilor transportatorului care poate astfel sasi execute obligatia principala, respectiv obligatia de a deplasa marfa la destinatie. In acest sens art. 1956 Codul Civil prevede ca dovada contractului de transport se face prin scrisoarea de trsur, recipisa de bagaje sau conosament. 7. Contractul de transport este un contract de adeziune deoarece cel mai adesea termenul de executare si pretul nu negociaza. Partile (subiectele) contractul de transport -in transportul de persoane contractul se incheie intre transportator si calator -in transporturile de marfuri contractul se incheie intre transportator si expeditor -principalul subiect de drept este intreprinderea care se angajeaza sa efectueze deplasarea de persoane sau de bunuri -in cazul in care transportul de marfuri se face in folosul unei alte persoane dect a cea a expeditorului in operatiune mai apare si o a 3a persoana numita "destinatar" -destinatarul desi nu este parte in contract dobandeste anumite drepturi motiv pt care pozitia sa juridica a generat discutii si interpretri diferite -pozitia juridica a destinatarului isi gaseste reflectare mai apropiata in teoria potrivit caruia poate fi socotit titular de drepturi autonome nascute direct din contractul de transport -destinatarul dobandeste aceste drepturi fata de transportator inca de la incheierea contractului insa aceste drepturi sunt subordonate unui termen suspensiv si sunt suspuse unei conditii rezolutorii. Astfel Drepturile destinatarului nu pot fi exercitate impotriva transportatorului inca de la data incheirii contractului de transport, ele fiind suspendate pana la sosirea marfuriilor la destinatie (termenul suspensiv). -Pe de alta parte expeditorul poate revoca drepturile destinatarului inlociundu-l cu un alt destinatar pe parcursul traseului pe care il strabate marfa (conditia rezolutorie) -in toate situatiile din momentul in care isi exercita drepturile innascute din contractul de transport destinatarul devine si subiectul unor obligatii Conditii de validitate ale contractului de transport A) Conditii de fond sunt cele din dreptul comun (1179 Codul Civil), repectiv capacitatea de a contracta, consimtamantul partilor, obiect determinat si licit, cauza (scop) licita si morala. In privinta capacitatii se aplica dispozitiile din dreptul comun; in cazul transportatorului persoana juridica acesta trebuie sa aibe ca obiect de activitate obisnuita transportul (Capacitatea calatorului este nesminficativa) Consimtamantul in materie de transport atat oferta transportatorului, cat si acceptarea co-contractantului prezinta anumite particularitati. Transportatorul indeplinind un

serviciu de interes general se gaseste intr-o stare de oferta permanent fata de public care formeaza o entitate globala, un nr nedeterminat de persoane care recurg la prestatiile acestuia. De regula transportatorul trebuie sa dea curs oricarei cereri de a efectua un transport daca nu are un motiv intemeiat de refuz (art. 1958 aln 2 Codul Civil). Acceptarea pe care o exprima calatorul sau expeditorul const intr-o simpla adeziune, acestia fiind obligati de a respecta intructiunile transportatorului. Obiectul contractului consta in prestatia transportatorului de a deplasa marfa / persoana. Este nul contractul de transport care are ca obiect deplasarea unui lucru imposibil de realizat sau deplasarea unui lucru pt care exista o interdictie absoluta. De asemenea transportul trebuie sa fie determinat sau determinabil in elementele sale caracteristice : marfa de transportat, statia de plecare si de destinatie, traseul etc. B) Conditii de forma contractul de transport se incheie prin simplul acord de vointa ins dovada incheirii lui se face prin inscris. Documentul in care se materializeaz contractul de transport poarta denumirea generica de "Document de Transport". Acest document se semneaza de expeditor si trebuie sa cuprinda: Mentiuni privind identitatea expeditorului, transportatorului si destinatarului Idetinficarea bunurilor transportate (natura marfurilor, greutatea, cantitatea) Obligatiile transportatorului in sensul ca in document trebuie precizat punctul de plecare si de destinatie intrucat obligatia principala a transportatorului este acea de a deplasa marfurile la destinatie Locul si Data de luare in primire a marfurilor Pretul si Termenul transportului Documentele suplimentare care trebuie sa insoteasca transportul Pe langa aceste mentiuni obligatorii, documentul de transport mai poate contine si unele mentiuni facultative, cum ar fi : itinerariul, clauza penala, clauza de jurisdictie etc

Curs 4 Efectele contractului de transport Executarea oricarui contract de transport prezinta anumite particularitati: 1) Executarea propriuzisa a contractului de transport este precedata de executarea anumitor obligatiiale transportatorului sau dupa caz a expeditorului. 2) Partilor contractului de transport au obligatii diferite in raportcu 3 momente distincte in executarea contractului, respectiv la locul de pornire de-a lungul traseului pe care il parcurg si la destinatie. 3) Expeditorul si in anumite situatii exceptionale si destinatarul au dreptul de a modifica unilateral contractul de transport. 4) Din contractul de transport de marfuri pot rezulta obligatii si in sarcina unei terte persoane straine de contract, respectiv destinatarul. Obligatii

Obligatiile partilor la punctul de pornire (expeditorul si transportatorul) Obligatiile expeditorului indatoririile acestuia se refera la pregatirea conditiilor materiale si juridice, necesare deplasarii marfurilor. 1. Alegerea tipului de transport 2. Predarea marfii in vederea transportului aceasta obligatie trebuie executata la locul si in conditiile convenite prin clauzele contractuale sau potrivit practicilor statornicite intre parti. Locul predarii marfii difera in functie de felul transporturilor. Data predarii marfii trebuie respectata, orice intarziere fiind penalizata conform clauzelor contractuale pentru imobilizarea mijlocului de transport. 3. Incarcarea marfurilor in mijlocul de transport. Colaborarea expeditorului la intocmirea dreptului de transport. Potrivit art 1961 corob orat cu art 1967 din Codul Civil 4. Expeditorul trebuie sa completeze si sa predea transportatorului documentul de transport, precum si celelalte documente necesare efectuarii transportului. 5. Obligatia de a platii pretul transportului. Pretul se plateste de expeditor daca nu se prevede altfel prin contract sau prin lege speciala.
I.

Obligatiile transportatorului: 1) Acceptarea cererii de transport. Intrucat transportatorul se afla in stare permanenta de oferta de servicii adresata publicului, el trebuie in principiu sa dea curs oricarei cereri de a efectua un transport daca nu are un motiv intemeiat de refuz. 2) Procurarea unui mijloc de transport corespunzator. Transportatorul are obligatia sa garanteze indeplinirea cerintelor tehnice independent de orice verificare efectuata de co-contractant. Momentul punerii la dispozitie a mijlocului de transport si locul unde urmeaza sa se faca incarcarea marfurilor se stabilesc prin contract. 3) Luarea in primire a marfurilor de catre transportator. Data si locul acestei operatiuni coincide cu data si locul convenit pentru predarea marfurilor de catre expeditor. 4) Incarcarea marfurilor in mijloacele de transport. Aceasta obligatie revine transportatorului numai daca partile s-au inteles in acest sens, in toate cazurile insa transportatorul stabileste normele de incarcare si de stivuire. 5) Eliberarea documentului de transport. Documentul de transport se intocmeste in 3 exemplare originale, unul pentru transportaor, unul pentru expeditor si unul insoteste marfa. In lipsa documentului de transport, transportatorul are obligatia sa elibereze expeditorului la cererea acestuia o recipisa de primire a bunului. II. Obligatiile partilor contractului de transport in cursul deplasarii

De cele mai multe ori, deplasaraea marfii decurge in conditiile initial convenite, exista insa situatii care influenteaza modul normal de desfasurare al transportului motiv pentru care trebuie sa distingem din punct de vedere al executarii obligatiei de deplasarea 3 situatii: 1) Transporturi efectuate in conditiile initial convenite. Obligatiile expeditorului: -Expeditorul nu are nici o obligatie, el asteptand ca transportatorul sa-si indeplineasca obligatia principala, respectiv aceea de a deplasa marfa la destinatie. In mod exceptional expeditorul poate fi obligat sa puna la dispozitia transportatorului insotitori.

Obligatiile transportatorului -Obligatia de a transporta marfurile pana la destinatie. -Parcurgerea rutei prestabilite -Respectarea duratei transportului Daca termenul in care trebuie efectuat transportul nu a fost determinat de parti se tine seama de practicile statornicite intre parti, de uzantele aplicate la locul de plecare sau in lipsa acestora se stabileste potrivit inprejurarilor ( art 1969 Cod Civil). -Conservarea bunurilor pana la destinatie. Aceasta obligatie rezulta din dispozitiile prevazute in art. 1979 alin. 1 si 2 din Cod Civil 2) Transporturi modificate Transporturi modificate prin vointa expeditorului Dispozitiile din Codul Civil ingaduie in anumite conditii modificarea contractului de transport prin vointa unilaterala a expeditorului eexprimata printr-un act juridic numit contraordin. Temeiul juridica al acestei modificari rezulta din dispozitiile art 1270 Cod Civil Contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante. Contractul se modifica sau inceteaza numai prina cordul partilor sau din cauze autorizate de lege. Asemenea cauze autorizate de lege sunt: -Dreptul de dispozitie ulterioara (art. 1973 Cod Civil) in temeiul caruia expeditorul are dreptul prin dispozitie ulterioara scrisa sa retraga inainte de plecare bunul care trebuia transportat, sa-l retraga in cursul transportului, sa amane predarea lui catre destinatar ori sa dispuna inapoierea lui la punctul de plecare, sa schimbe persoana destinatarului ori locul de destinatie sau sa dispuna o alta modificare a conditiilor de executare a transportului. -Suspendarea transportului art 1970 din Codul Civil expeditorul poate suspenda transportul si poate cere restituirea bunului sau predarea altei persoane. In toate situatiile modificarile contractului de transport pe care expeditorul le comunica prin contraordin sunt obligatorii pentru transportator expeditorul fiind obligat sa repare daunele pe care o asemenea masura le poate cauza transportatorului. 3) Transporturi deficitare (perturbate). Ne aflam in acele situatii in care asistam la impiedicari la executarea transportului in conformitate cu dispozitiile art 1971 din Codul Civil. In caz de impiedicare la transport, transportatorul are dreptul sa ceara instructiuni expeditorului sau in lipsa unui raspuns din partea acestuia sa transporte bunul la destinatie modificand traseul. In acest din urma caz daca nu a fost o fapta ce ii este imputata transportatorul are dreptul de a pretinde pretul transportului. Expeditorul instiintat de ivirea impiedicarii poate denunta contractul platind insa transportatorului toate cheltuielile facute. Daca expeditorul nu raspunde transportatorului in termen de 5 zile de la primirea instiintarii, transportatorul poate sa pastreze bunul in depozitul propriu sau il poate depozita la o terta persoana. In cazul in care depozitarea nu este posibila sau exista pericolul ca bunul sa se deterioreze ori valoarea acestuia nu poate acoperii pretul transportului, transportatorul are posibilitatea de a valorifica bunul. Din pretul obtinut se scade suma datorata transportatorului iar restul se punde al dispozitia expeditorului. Daca pretul obtinut este mai mic decat suma datorata transportatorului acesa va avea un drept de creanta impotriva expeditorului pentru diferenta. Curs 5

III.La destinatie 1.Obligatiile transportatorului: obligatia de predare si informare-transportatorul este obligat sa puna marfurile transportate la dispozitia destinatarului sau posesorului documentului de transport la ordin sau la purtator; Daca destinatarul nu poate fi identificat, refuza sau neglijeaza preluarea bunurilor, ori exista neintelegeri privind preluarea bunurilor intre mai multi destinatari, transportatorul are obligatia de a notifica expeditorul pentru a lua masuri urgente. Daca expeditorul nu raspunde in termen de 15 zile, transportatorul poate returna marfa expeditorului pe cheltuiala acestuia sau poate proceda la vanzarea marfurilor. transportatorul are dreptul sa refuze eliberarea marfurilor, daca nu-si primeste sumele de bani conform contractului. -descarcarea marfurilor din mijlocul de transport-de regula, aceasta este obligatia destinatarului, dar, prin conventia partilor, poate fi si o obligatie a transportatorului. 2.Obligatiile destinatarului-destinatarul, desi nu este parte in contract, este tinut sa respecte clauzele acestuia odata ce l-a acceptat - constatarea starii bunului-la luarea in primire a marfurilor, destinatarul are obligatia de a verifica documentele de transport si starea marfurilor; daca in urma controlului cantitativ si calitativ se constata pierderi sau avarii, acestea raman in sarcina transportatorului; in caz de neintelegere, instanta, la cererea uneia dintre parti, poate dispune efectuarea unei expertize; de asemenea, se poate dispune masura secgestrului sau depozitarea marfurilor intr-un depozit public, sau in lipsa, in alt loc. Daca pastrarea marfurilor poate produce pagube mari, instanta poate dispune vanzarea acestora; hotararea prin care s-a dispus vanzarea trebuie comunicataceleilalte parti sau reprezentantului acesteia, inainte de punerea in executare, daca unul dintre acestia se afla in localitate. In caz contrar, hotararea va fi comunicata in termen de 3 zile de la punerea in executare. - plata sumelor datorate; - descarcarea mijlocului de transport-descarcarea se ealizeaza in timpul stabilit in contract, sub sanctiunea platii de penalitati. Regimul juridic al marfii transportate In cursul transportului, transportatorul devine titular al unor drepturi asupra marfii transportate, drepturi care decurg din faptul material al detinerii ei, ca efect al predarii de catre expeditor la punctul de pornire. 1.Detentia exercitata de transportator asupra marfii-potrivit art. 918, CC sunt detentori precari persoanele care stapanesc bunul in temeiul unui contract, in baza caruia au dobandit stapanirea asupra bunului, fara a le fi transmis insa, si dreptul de proprietate; detentorul stapaneste bunul in fapt, dar nu pentru sine, ci pentru altul, fiind lipsit de elementul animus. Transportatorul este un detentor al marfurilor aflate in curs de transport, adica un posesor precar al acestora; el dobandeste indreptatirea de a exercita puterea asupra marfii, in virtuteacontractului de transport. Momentul final al acestei dtentiuni coincide cu predarea marfurilor la destinatie.

2.Dreptul de retentie al transportatorului asupra marfii potrivit art 2495, CC, cel care este dator sa remita sau sa restituie bunul, poate sa il retina, cat timp creditorul nu isi executa obligatia sa, izvorata din acelasi raport de drept, sau, dupa caz, atat timp cat creditorul nu il despagubeste pentru cheltuielile necesare si utile pe care le-a facut cu acel bun ori pentru prejudiciile pe care bunul i le-a cauzat. Potrivit art. 1980, al 1, CC, destinatarul nu poate intra in posesia bunurilor transportate, decat daca plateste transportatorului sumele datorate potrivit contractului. Posibilitatea transportatorului de a-si exercita acest drept, este limitata numai la situatia in care destinatarul recunoaste creanta si nu o onoreaza. In situatia in care destinatarul consemneaza si suma pretinsa de transportator, acesta nu mai are dreptul sa refuze eliberarea marfii. In acest sens, articolul 1980, al 2, CC dispune ca, in caz de neintelegere asupra sumelor datorate, destinatarul poate prelua bunurile transportate, daca plateste transportatorului suma pe care sustine ca o datoreaza acestuia si consemneaza diferenta pretinsa de transportator la o institutie de credit. Gajul transportatorului asupra marfii transportate Potrivit Art. 1982, al. 1 C.civ., pentru garantarea creantelor sale, transportatorul se bucura cu privire la bunul transportat de drepturile unui creditor gajist cat timp detine acel bun. Dreptul de gaj al transportatorului poarta asupra marfurilor transportate si garanteaza creanta rezultata din contractul de transport cu conditia ca marfurile sa apartina debitorului si sa se afle in detentia transportatorului. Prin urmare, transportatorul are drepturile unui creditor gajist cat timp marfurile nu au fost predate destinatarului. Aceasta conditie nu reprezinta altceva decat o aplicatie a dispozitiilor cu caracter general referitoare la gaj. Astfel, Art. 2485, al 1 din C. civ prevede ca aceasta garantie, gajul, se obtine cat timp bunul nu a fost predat. De la aceasta regula, in materie de transport, exista o exceptie, in sensul ca transportatorul poate exercita drepturile creditorului gajist chiar daca a predat marfurile, insa numai in 24 de ore si numai daca marfurile se mai afla in detentia destinatarului. Raspunderea transportatorului Reglementarile interne si uniforme in materie de transporturi prevad fara exceptie ca transportatorul raspunde pentru pierderile cantitative si calitative ale marfii, precum si pentru intarzierea in livrare ( pentru depasirea termenului de livrare ). Deosebirile se remarca in special in ceea ce priveste despagubirea datorata, conditiile de acordare a despagubirii, posibilitatile de exonerare si procedura de angajare a raspunderii. Indiferent de felul transportului, reglementarile interne si uniforme instituie principiul limitarii de raspundere. In conformitate cu dispozitiile din Codul civil transportatorul va fi obligat sa acopere valoarea reala a lucrurilor pierdute fara ca despagubirea sa poata depasi limitele stabilite prin legea speciala. De la regula ca raspunderea transportatorului este limitata, exista si exceptii, in sensul ca in anumite situatii, expres prevazute de lege, raspunderea acestuia pentru prejudiciul cauzat este integrala. Spre exemplu, limitele stabilite in legea speciala pot fi depasite daca se dovedeste ca paguba este rezultatul unei actiuni sau omisiuni comisa fie cu intentia de a cauza aceasta pierdere, fie in cunostinta de cauza ca aceasta paguba s-ar putea produce.

Curs 6 Contractul de transport de marfuri pe calea ferata in trafic intern Sediul materiei: O.U.G. nr 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societata Nationala CFR -regulamentul de transport pe caile de ferate din Romania OG nr 7/2005 Contractul de transport pe calea ferata se incheie si se executa in conformitate cu prevderile Codului Civil ale regulamentului privind transportul pe caile ferate din Romania, precum si acordurilor si conventiilor la care Romania este parte -potrivit art. 37 contractul de transport feroviar reprezinta intelegerea dintre operatorul de transport feroviar si client, prin care primul se angajeaza sa transporte marfa cu titlu Oneros si sa o predea la destinatie Destinatarului -calitatea de operator de transport feroviar, in transportul de marfuri, apartine societatii nationale de transport feroviar de marfa "CFR Marfa" cu statut de societate comerciala avand ca obiect de activitate efectuare transportului feroviar public de marfuri. Cealalta parte, clientul (expeditor), poate fi in principiu orice persoana fizica sau juridica ale carei interese reclama incheierea unui contract de transport pe calea ferata Obiectul contractului de transport feroviar -ne gandim la prestatiile partilor contractante -dpdv al transportatorului obiectul contractului consta in prestati a acestuia de a deplasa marfa incredintata de expeditor la destinatie, iar obiectul derivat in constituie marfurile transportate pe calea ferata -in principiu, orice marfa poate fi deplasata pe calea ferata -de la regula de mai sus avem si exceptii : # marfuri excluse de la transport (exemplu: care datorita dimensiunilor sau modului de ambalare nu pot fi manipulate cu instalatiile de care dispune calea ferata) # marfuri admise la transport in anumite conditii speciale (exemplu: marfuri periculoase) -contraprestatia expeditorului consta in plata tarifului de transport care se stabileste diferentiat in raport cu felul expeditiei respectiv tarif pt vagoane complete, pt coletarie si mesagerie Incheierea contractului de transport pe calea ferata -initiativa incheierii apartine expeditorului care in acest sens ca adresa o comanda scrisa transportatorului prin care solicita punerea la dispozitie a unuia sau mai multor mijloace de transport -comanda trebuie sa cuprinda : # statia de expeditie # statia de destinatie # felul marfii, cantitatea # data si locul de incarcare

# tipul mijlocului de transport # rechizitele necesare pt incarcare -acceptarea comenzii de catre transportator se face prin semnatura si stampila sau prin mijloace electronice -art. 37 aln 2 din Regulament "Contractul se considera incheiat daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii : 1. Operatorul a primit marfa incarcata in mijlocul de transport impreuna cu scrisoarea de trasura completata de expeditor in rubricile in care sunt rezervate si semnate de acesta 2. Operatorul a aplicat stampila cu data pe toate exemplarele scrisorii de trasura" Forma contractului -regulamentul prevede incheierea contractului in forma scrisa ceruta ad probationem prin completarea unui formular tipizat "Scrisoare de Trasura" (S de T) -forma scrisa faciliteaza proba contractului, iar operatiunea de predare / primire a marfii fiind un fapt, va putea fi dovedita prin orice mijloc de proba admis de lege -in acest sens art. 37 pct 3 Regulament "inexactitatile din S de T sau pierderea acesteia nu afecteaza nici existenta, nici valabilitatea contractului de transport" -S de T se completeaza de expeditor sau prin grija acestuia, cu exceptia unor rubrici care vor fi completate de transportator si constituie inscrisul doveditor al contractului -in mod obligatoriu S de T cuprinde urmatoarele mentiuni : # Data intocmirii # Numele si Adresa Expeditorului # Denumirea Statiilor de Expeditie si de Destinatie # Numele si Adresa Destinatarului # Denumirea marfii # Enumerarea detaliata a anexelor la scrisoarea de trasura necesara indeplinirii formalitatilor administrative # Numarul mijlocului de transport (adica vagon) # Masa bruta a marfii # Alte elemente care permit determinarea cantitatii de marfa # Mentiunea privind modul de plata # Indicatia ca transportul este supus regulamentului # Numele si Adresa Operatorului de transport feroviar care a incheiat contractul de transport - Expeditorul raspunde de exactitatea indicatiilor sale sau inscrise prin grija sa in S de T prin suportarea consecintelor pagubitoare care ar rezulta din faptul ca aceste declaratii sunt incorecte, inexacte sau au fost inscrise in alte rubrici decat cele rezervate special fiecaruia dintre ele in cuprinsul S de T Executarea contractului de transport pe calea ferata - in executarea acestui contract retin atentia 3 aspecte 1. Plata tarifului de transport 2. Executarea transportului intr-un anumit termen 3. Eliberarea marfurilor la destinatie 1. Plata tarifului de transport -principala obligatie care revine expeditorului este plata tarifelor si taxelor datorate transportatorului (debitorul acestei obligatii este de regula expeditorul, dar este posibil ca aceasta obligatie sa revina in tot sau in parte destinatarului)

-art. 40 din Regulament "chiar si in situatia in care tarifele sunt puse in sarcina destinatarului, expeditorul poate fi tinut la plata acestora daca destinatarul nu a cerut livrarea marfurilor sau predarea S de T si nici nu a modificat contractul" -daca pretul transportului nu poate fi stabilit in momentul predarii marfii, transportatorul are dreptul sa pretinda depunerea unei sume de bani, urmamd ca decontul cu expeditorul sa se faca la destinatie dupa eliberarea marfurilor 2. Executarea transportului intr-un anumit termen -termenul de executare a contractului de transport reprezinta intervalul de timp in care operatorul de transport feroviar se obliga sa execute transporturilor marfurilor si se calcueaza in momentul predarii marfurilor pana in momentul sosirii acestuia la destinatie -in transportul feroviar termenele sunt expres prevazute de lege, care prevede obligatia operatorului de a parcurge o anumita distanta intr-o anumita perioada de timp, in functie de conditiile tehnice pe care le ofera infrastructura si in raport de natura marfurilor predate la transport -in conformitatea cu art. 50 alin 1 Regulament "termenul de executare a contractului de transport se compune din termenul de expediere (24 h) la care se adauga termenul de transport propriu-zis calculat pt fiecare fractiune indivizibila de 400 km (48 h) la care se adauga un termen suplimentar de 24 h care se acorda o singura data pt trecerea de pe liniile principale pe liniile secundare si invers" -Regulament prevede posbilitatea modificarii acestor termene, in sensul prelungirii sau suspendarii -termenele se prelungesc de drept cu durata stationarii necesare pentru verificare marfurilor, indeplinirea formalitatilor administrative, tratamente speciale ce trebuie acordate marfurilor si altele -cauza si durata acestor prelungiri se mentioneaza in S de T putand fi dovedite prin orice mijloace de proba admise de lege -termenele de executare se suspenda sambata, duminica si in zilele de sarbatoare legala, daca operatorul nu lucreaza in aceste zile si a facut public acest lucru 3. Eliberarea marfurilor la destinatie -dupa efectuarea transportului propriu-zis marfa se preda destinatarului indicat in S de T -Regulamentul spune ca "obligatia de eliberare a marfurilor se considera executata daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: # marfa a fost predata destinatarului (el are obligatia de a descarca mijlocul de transport sau de a suporta cheltuielile ocazionate de aceasta operatiune) # S de T a fost predata destinatarului # creantele nascute din contractul de transport au fost achitate Modificarea contractului de transport feroviar -este o exceptie fundamentala -modificarea poate fi initiata fie de expeditor, fie de destinatar sau poate fi determinata de imposibilitatea obiectiva a transportatorului de a executa contractul 1. Modificarea c de transport de catre expeditor : expeditorul poate modifica contractul de transport prin dispozitii ulterioare indicand retragerea marfii, oprirea marfurilor pe parcurs, amanarea eliberarii marfii, schimbarea destinatarului etc. Toate aceste indicatii vor fi respectate de operatorul de transport feroviar

daca sunt indeplinite urmatoarele conditii : Dispozitiile expeditorului nu au ca efect divizatea expeditiei : expeditia nu a fost eliberata destinatarului : dispozitia de modificare a fost facuta in forma prestabilita de calea ferata, respectiv a fost efectuata si semnata de expeditor pe duplicatul S de T ce trebuie prezentat operatorului : nerespectarea conditiei de forma atrage nulitatea modificarii : in conformitate cu dispozitiile din Regulament, c poate fi modificat si din initiativa destinatarului daca expeditorul nu a luat in sarcina sa tarifele aferente transportului si daca nu a facut pe scrisoare mentiune "destinatar neautorizat sa dea indicatii ulterioare" Modificarea contractului de transport datorita unor imprejurari care fac imposibila executarea in conditiile initiale - distingem intre 2 situatii : impiedicarea la transport si impiedicarea la eliberare - cauzele care pot constitui impiedicari la transport sunt : calamitati naturale(inzepaziri, alunecari se teren), perturbari de serviciu (greve). In aceste situatii transportul feroviar are urmatoarele posibilitati: Sa modifice itinerariul pentru a ajunge la destinatia indicata in contract fara a percepe tarife suplimentare + Sa ceara instructiuni de la expeditor, acesta avand obligatia de a raspunde in termen de 72 h. Daca expeditorul nu rsunde in 72 h, transportatorul va proceda potrivit normelor aplicabile in cazul impiedicarii la eliberare - dupa efectuarea transportului si ajungerea marfurilor la destinatie, pot interveni anumite situatii care impiedica transportatorul de a-si executa obligatia de eliberare a marfurilor. Aceste situatii se pot datora fie refuzului destinatarului de a primi marfa, fie imposibilitatii idetinficarii, fie altor cauze - in aceste situatii, transportatorul este obligat sa il instiinteze pe expeditor pentru a-i cere instructiuni - daca expeditorul nu raspunde solictarii transportatorului de a da instructiuni, acesta este indreptatit sa vanda marfa

Dreptul transporturilor. Curs 7 23.11.2011 Raspunderea transportatorului feroviar - Transportatorul raspunde pentru executarea transportului si pentru integritatea marfurilor pe intregul parcurs pana la eliberare - raspunderea transportatorului cuprinde perioada in care marfurile se afla in detentia sa - daca pagubele s-au produs in acest interval de timp, transportatorul este prezumat a fi in culpa - in general raspunderea transportatorului feroviar poate fi antrenata pentru 1. Pierdere totala sau partiala a marfii # persoana ndreptatita sa pretinda marfa poate fara a avea de facut alte dovezi sa o considere pierduta daca nu a fost eliberata in termen de 30 de zile de la implinirea termenului de executare a contractului de transport | 30 zile |

# in toate cazurile in care marfa nu este eliberata in termen de 30 de zile de la implinirea termenului de executare a contractului de transport opereaza o prezumtie de pierdere din culpa transportatorului # prin derogare de la dreptul comun (drept civil) care instituie principiul reparatiei integrale transportatorul feroviar va fi obligat sa acopere numai paguba efectiva nu si castigul nerealizat. Transportatorul deci va trebui sa plateasca o despagubire calculata dupa factura sau dupa pretul curent al marfii # pe langa despagubirile pentru pierdere transportatorul va restitui tariful de transport, taxele vamale si alte sume de bani platite de bani. Pentru c legea nu distinge tariful de transport se restituie integral indiferent ca este vorba de pierdere totala sau partiala a marfii 2. Transportatorul va raspunde pt avarii # constituie avarie orice depreciere a calitatiilor marfii survenita pe parcursul transportului astfel incat in momentul ajungerii la destinatie marfurile nu mai prezinta aceleasi caracteristici tehnico-economice ca in momentul predarii lor la transport # sarcina probei ca avaria s-a produs in timpul transportului si din culpa transportatorului incumba reclamantului(= destinatarul) (sarcina probei este rasturnata) # gradul de depreciere al marfurilor se stabileste prin proces-verbal de constatare a avariei incheiat de transportator in prezenta destinatarului sau prin expertiza (cel mai des folosit) # in acest caz (cel al avariilor) despagubirea se calculeaza prin aplicarea la valoarea marfii a procentului de avarie constatat 3. Transportatorul raspunde pentru depasirea termenului de executare al contratului de transport # in caz de intarziere transportatorul trebuie sa plateasca 2% din tariful de transport incasat pentru fiecare zi de intarziere, fara ca suma totala sa poata depasi jumatate din pretul incasat # pentru obtinerea acestei despagubiri nu este necesara dovada unui prejudiciu rezultat din intarziere # daca insa se face si dovada unui astfel de prejudiciu, despagubirea poate sa fie mai mare. In nici un caz despagubirea nu poate depasi tariful de transport incasat Exonerarea de raspundere - Transportatorul feroviar este scutit de raspundere in 2 ipoteze distincte 1. Pierderea, avarierea sau depasirea termenului de executare a avut drept cauza culpa expeditorului, o dispozitie data de expeditor, un viciu propriu al marfii sau alte imprejurari pe care transportatorul nu le putea prevedea si ale caror consecinte nu le putea evita (exemplu: o mentiune gresita in S de T) 2. Existenta si constatarea unei diferente intre cantarul folosit la primirea marfurilor si cel folosit la destinatie - in ambele ipoteze transportatorul este scutit de raspundere, cu conditia ca mijlocul de transport inchis sa fi ajuns la destinatie cu sigiliile intacte, iar marfurile incarcate in mijlocul de transport inchis cu semnele sau marcajele intacte - Regulamentul mai prevede si alte cauza de exonerare de raspundere, rezultate din riscuri speciale, inerente transportului feroviar de marfuri (exemple: cauze naturale, operatiuni

de incarcare-descarcare efectuate de expeditor sau destinatar, lipsa insotitorului in transporturile ce trebuie insotite etc.) - dovada ca pierderea, avaria sau intarzierea se datoreaza acestor cauze cade in sarcina transportatorului feroviar Actiuni izvorate din contractul de transport pe calea ferata - potrivit Regulamentului exercitarea actiunii impotriva transportatorului feroviar este conditionata de formularea unei reclamatii administrative - nerespectarea aceste proceduri prealabile duce la respingerea actiunii ca inadmisibila - termenul de formulare este de = 3 luni de la data incheierii contractului de transport - transportatorul feroviar are la dispozitie 3 luni pentru a solutiona reclamatia, perioada in care cursul prescriptiei este suspendat - in cazul in care reclamatia este respinsa sau nu este solutionata in termen de 3 luni, prescriptia isi reia cursul socotindu-se si timpul scurs anterior formularii reclamatiei - daca reclamatia administrativa a fost respinsa persoana indreptatita (expeditor sau destinatar, depinde de caz) poate sa introduca actiune in justitie - dreptul la actiune mpotriva transportatorului feroviar se stinge daca marfa este acceptata fara obiectiuni. De la aceasta regula, exista si exceptii: in caz de pierderi partiale sau avarii, daca constatarile nu s-au putut face din culpa transportatorului pentru pagube neaparente a caror existenta a fost constata dupa primirea marfurilor, in cel mult 5 zile de la acceptarea acestora daca se dovedeste ca paguba a rezultata din dolul (intentie) sau culpa grava a transportatorului - termenul de prescriptie = 1 an...... curge: pentru daune partiale / avarie din ziua in care s-a predat marfa; pentru pierdere totala....curge....din a 30a zi calculata de la data cand marfa trebuia sa ajunga la destinatie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In transportul feroviar international sunt aplicabile dispozitiile Conventiei referitoare la Transportul Feroviar International adoptata la Berna 1980 (COTIF) Regulile CIM mai sunt importante

Dreptul transporturilor. Curs 8 30.11.2011 Contractul de transport rutier de marfuri in trafic intern si international - activitatea de transport rutier este reglementat prin dispoziiile cuprinse in O.G. 27/2011 privind transportul rutier - potrvit art. 77 din O.G. 27/2011 "transporturile rutiere publice de mrfuri efectuate cu vehicule in trafic naional se realizeaz in conformitate cu dispozitiile din Convenia

referitoare la Contractul de Transport Internaional de mrfuri pe osele adoptate la Geneva 1956, 1972 ratificat in Romania (Conventia CMR) A. ncheierea contractului de transport rutier - contractul se ncheie prin oferta facuta de o parte si acceptarea ei de catre cealalta parte si prin predarea efectiva a marfurilor transportatorului - are caracter Real - contractul se constat prin S de T ntocmit in 3 exemplare originale, semnat de expeditor si transportator - primul exemplar se retine de Expeditor (Rosu) - al doilea exemplar insosteste marfa si ajunge la Destinatar in final (Albastru) - al treila exemplar se retine de Transportator (Verde) - forma scrisa este ceruta Ad Probationem intrucat pierderea sau lipsa S de T nu afecteaza nici existenta, nici valabilitatea c de transport - mentiunile pe care trebuie sa le cuprinda S de T sunt expres prevazute in art. 6 din Conventia CMR si pot fi grupate in: ~ meniuni obligatorii = nu pot lipsi din S de T: -> Data si Locul intocmirii S de T -> Numele si Adresa expeditorului -> Numele si Adresa transportatorului -> Numele si Adresa destinatarului -> Data si Locul predarii marfii -> Locul prevazut pt eliberarea acesteia -> Descrierea marfii (natura, greutate...) -> Instructinile date de expeditor, necesare indeplinirii anumitor formalitati -> Indicatia ca transportul se supune dispozitiilor din Conventia CMR ~ mentiuni circumstaniale : nscrise in S de T, atunci cand transportul urmeaza a se efectua in anumite condiii specifice permise de Conventia CMR. Pot exista sau nu -> nterzicerea transbordrii -> Valoarea declarata a marfii si Suma care reprezinta un interes special la eliberare -> Termenul n care trebuie finalizat transportul ~ mentiuni facultative -> Partile pot insera in S de T orice mentiune pe care o considera utila (exemplu: in transportul international partile pot insera o clauza atributiva de jurisdictie) -> S de T face dovada pana la proba contrara a conditiilor contractului si a primirii marfuriilor de catre transportator B. Con inutul contractului de transport rutier de mrfuri 1. Drepturile si Obligatiile Expeditorului - expeditorul are obligatia completarii corecte a rubricii din S de T, fiind raspunzator pentru orice daun cauzat transportatorului din cauza insuficientei sau inexactitatii acestor date - expeditorul are obligatia de a ambala corespunzator marfa, fiind raspunzator fata de transportator pentru toate daunele pricinuite persoanelor, vehicului sau altor marfuri. De la aceasta regula, face exceptie situatia in care viciile (defecte ale ambalajului) au fost aparente sau cunoscute de transportator si acesta nu a facut nicio rezerva

- in transportul international, transportatorul are obligatia de a anexa la S de T, documentele necesare indeplinirii formalitatiilor vamale si a de furniza transportatorului toate informatiile cerute, fiind raspunzator pentru toate daunele ce ar rezulta din lipsa / insuficienta acestor informatii - daca la transport sunt predate marfuri periculoase, expeditorului are obligatia de a-l informa pe transportator cu privire la caracterul periculos al marfurilor, indicandu-i eventual masurile ce ar trebui luate - expeditorul are dreptul sa declare in S de T contra unui supliment de pre o anumita valoare a marfii sau o sum cu titlu de interes special la eliberare, angajand in acest fel raspunderea transportatorului peste limita stabilita de Conventie - expeditorul are obligatia de a plati pretul transportului daca in contract nu s-a prevazut altfel. Nu este o dispozitie imperativa totusi - expeditorul are dreptul sa ceara verificarea de catre transportator a greutatii brute a marfurilor si a continutului coletelor. Transportatorul poate pretinde expeditorului sa ii plateasca aceste operatiuni de verificare 2. Drepturile si Obligatiile Transportatorului - transportatorul are obligatia de a pune la dispozitia expeditorului autovehicolul la termenul stabilit - la primirea marfii, transp trebuie sa verifice exatitatea mentiunilor din S se T refritoare la cantitatea si stara aparenta a marfurilor si a ambalajului. Daca constata anumite neconcordante sau daca nu are mijloace rezonabile pentru a verifica exactitatea mentiunilor din S de T, are dreptul de a face rezervele corespunzatoare pe aceasta - in situatia in care executarea contractului in conditiile prevazute in S de T este sau devine imposibila, transportatorul are dreptul sa ceara instructiuni expeditorului sau dupa caz, destinatarului - sa elibereze marfa la destinatie destinatarului indreptatit C. Executarea contractului de transport rutier de mrfuri - n executarea acestui c retin atentia 3 aspecte : ~ plata tarifului de transport -> in transportul rutier, tarifele sa stabilesc liber pe baza de cerere si oferta (art. 82 OG 27/2011) ~ executarea transportului intr-un anumit termen ->Termenul in care trebuie finalizat transportul se stabileste prin acordul partilor. Daca nu exista nicio mentiune in acest sens in S de T se ia in calcul perioada de timp care in mod rezonabil este acordata unui transportator diligent tinand cont de imrejurari (art. 19 din Conventia CMR) ~ eliberarea marfurilor la destinatie -> dupa sosirea marfurilor la destinatie, destinatarul are dreptul de a pretinde transportatorului eliberarea marfurilor impreuna cu cel de al doilea exemplar al S de T (cea care a insotit transportul) -> pentru a-si exercita acest drept, destinatarul este obligat sa acopere toate creantele care rezulta din contract. In cazul in care exist vreo contestatie in legatura cu aceste creante, transportatorul nu va putea elibera marfa decat in schimbul depunerii de catre destinatar a unei cauiuni

-> in toate situatiile se ivesc impedimente legate de eliberarea marfii, transportatorul are obligatia de a cere instructiuni de la expeditor D. Modificarea contractului de transport rutier - initiativa modificarii poate sa apartina expeditorului sau destinatarului in conditiile prevazute de lege - expeditorul poate sa-si exercite acest drept de amodifica unilat c, pana in momentul in care cel de al doilea exemplar al S de T este predat destinatarului. - Acest drept poate sa apartina si destinatarului, chiar din momentul incheierii S de T daca exista o mentiune in acest sens pe document - modificarea e posbila cu respectarea urmatoarelor conditii: ~ expeditorul sau destinatarul trebuie sa prezinte in scris transportatorului noilor instructiuni ~ executarea sa fie posibila, sa nu perturbe activitatea normala a transportatorului si nici sa nu aduca prejudicii altor persoane ~ instructiunile date sa nu aibe ca efect divizarea expeditiei !!! Daca executara contractului in conditiile initial prevazute in S de T este sau devine imposibila inainte ca marfa sa ajunga la destinatie, transportatorul are obligatia de a cere instructiuni persoanei indreptatite sa dispuna de marfa. Daca aceasta nu raspunde, transportatorul are obligatia de a lua masurile pe care le considera ca fiind cele mai bune (poate descarca marfa, poate depozita, poate proceda la vanzarea acesteia...)

CURS 9 Raspunderea transportatorului rutier

07.12.2011

Transportatorul rutier raspunde pentru pierderea totala sau partiala a marfurilor, pentru avarierea marfurilor si pentru intarzierea in livrare. 1. Raspunderea pentru pierderea marfii - persoana indreptatita sa pretinda marfa poate sa o considere pierduta daca nu a fost eliberata in termen de 30 de zile de la expirarea termenului convenit sau daca nu s-a convenit un termen, in termen de 60 de zile de la primirea marfii de catre transportator. - in transporturile rutiere interne cuantumul despagubirilor datorate de transportator pentru pierderea totala sau partiala a marfurilor nu poate depasi echivalentul in lei a 2,5$/kg de marfa lipsa. - in transportul rutier international limita despagubirii este de 8,33 unitati de con/kg de marfa lipsa. Raspunderea transportatorului rutier poate depasi aceste limite daca in scrisoarea de trasura expeditorul a facut anumite mentiuni. Astfel, expeditorul are posibilitatea de a mentiona o anumita valoare a marfii care depaseste limita prevazuta de Conventia CMR. In aceasta situatie despagubirea se va calcula in raport cu valoarea declarata a marfii, aceasta clauza avand natura juridica a unei clauze penale. O alta posibilitate oferita de lege expeditorului este aceea de a declara in schimbul unui supliment de pret o suma cu titlu de interes special la eliberare pentru cazul pierderii, avarierii sau intarzierii in livrarea marfurilor. In plus, in conformitate cu dispozitiile din

Conventia CMR, persoana indreptatita poate pretinde dobanzi de 5%/an care curg din ziua reclamatiei adresate in scris transportatorului sau, daca nu a existat o reclamatie, din ziua introducerii in justitie.

2. Raspunderea transportatorului pentru avarierea (deprecierea calitativa) marfurilor: - transportatorul va fi obligat sa plateasca o despagubire corespunzatoare contravalorii deprecierii marfii. - daca marfa a fost avariata in intregime, despagubirea nu poate depasi suma care ar fi fost platita in cazul pierderii totale a marfii, iar daca numai o parte din marfa a fost avariata despagubirea nu poate depasi suma care ar fi fost platita in caz de pierdere a partii avariate. 3. Raspunderea pentru intarzierea in eliberare: - se considera ca marfa a fost eliberata cu intarziere daca nu a fost eliberata in termenul convenit. - in situatia in care nu s-a convenit un termen se considera intarziere atunci cand durata efectiva a transportului depaseste timpul care in mod rezonabil este pretins unui transportator diligent tinand cont de imprejurari. - transportatorul raspunde pentru intarziere cu conditia ca aceasta sa fi provocat celui indreptatit un prejudiciu. - despagubirea pentru intarziere este limitata la pretul transportului. Exonerarea de raspundere a transportatorului rutier Conventia CMR distinge intre: a) cazuri generale de exonerare b) cazuri speciale de exonerare a) Cazuri generale de exonerare: - transportatorul rutier este exonerat de raspundere daca pierderea, avarierea sau intarzierea a avut drept cauza: - o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa (expeditorul/destinatarul) - un ordin al persoanei care dispune de marfa (expeditorul/destinatarul) - un viciu propriu al marfii - alte circumstante pe care transportatorul nu le putea evita si ale caror consecinte nu le putea preveni. - sarcina probei ca pierderea, avarierea sau intarzierea s-a datorat unei astfel de cauze revine transportatorului. b)Cazuri speciale de exonerare: - folosirea de vehicule descoperite daca aceasta a fost convenita in mod expres si mentionata in scrisoarea de trasura cu conditia sa nu se constate o pierdere anormala sau o pierdere de colete. - lipsa sau defectuozitatea ambalajului. - incarcarea sau descarcarea marfii de catre expeditor sau destinatar sau prepusii acestora. - marfuri care datorita naturii lor sunt expuse fie la pierdere, fie la avarie. In acest caz, transportatorul rutier nu va fi exonerat de raspundere daca transportul a fost efectuat cu un vehicul special amenajat pentru protectia marfurilor. - insuficienta/imperfectiunea marcajelor sau a numerelor coletelor.

- transportul de animale vii, daca face dovada ca a luat toate masurile si s-a conformat instructiunilor primite de la expeditor. Actiunile impotriva transportatorului rutier: - pierderea sau avarierea marfurilor poate fi constata in mod contradictoriu cu transportatorul. - daca s-a facut o asemenea constatare, dovada contrara rezultatului constatarii nu poate fi facuta decat in urmatoarele conditii: - pierderile sau avariile au fost neaparente (nu puteau fi constate la prima vedere) - rezervele au fost formulate in scris, in termen de 7 zile lucratoare. - daca starea marfii nu a fost constata in mod contradictoriu cu transportatorul destinatarul are posibilitatea sa formuleze rezerve in scris in momentul eliberarii marfii, daca pierderile sau avariile sunt aparente, sau in termen de 7 zile lucratoare, daca pierderile sau avariile sunt neaparente. - in ipoteza intarzierii in executarea transportului, destinatarul nu poate pretinde despagubiri decat daca a formulat rezerve in termen de 21 de zile de la primirea marfii. - litigiile nascute din transportul rutier pot fi solutionate de instanta de judecata sau de un tribunal arbitrar. - in transportul rutier international partile au posibilitatea sa determine anticipat instanta competenta sa le solutioneze eventualele litigii. - in lipsa unei clauze attributive de jurisdictie Conventia CMR prevede ca este competenta fie instanta statului pe teritoriul caruia se afla sediul paratului, fie instant ape teritoriul caruia este situat locul preluarii sau predarii marfurilor. - termenul de prescriptie al actiunilor indreptate impotriva transportatorului rutier este de 1 an. - termenul de 1 an referitor la actiunile care privesc pierderea partiala, avarierea sau intarzierea se calculeaza din ziua in care marfa a fost eliberata. - in cazul pierderii totale, termenul de 1 an se calculeaza incepand cu a 30-a zi dupa expirarea termenului convenit, sau daca nu s-a convenit un termen, de la a 60-a zi de la primirea marfii de catre transportator. - pentru alte actiuni, avand ca temei contractul de transport, termenul de prescriptie incepe sa curga de la expirarea unui termen de 3 luni de la data incheierii contractului de transport. - in cazul in care prejudiciul a fost cauzat prin dol sau culpa grava termenul de prescriptie este de 3 ani. - cazuri de suspendare si intrerupere a prescriptiei sunt cele prevazute de legea tarii careia ii apartine organul de jurisdictie sesizat. - pe langa cauzele generale de suspendare, Conventia CMR instituie o cauza speciala pentru situatia in care s-a formulat o reclamatie administrativa. Raspunderea transportatorilor succesivi - transportul este efectuat de mai multi transportatori de acelasi fel. Transportul poate fi executat si finalizat de un singur transportator sau de mai multi transportatori rutieri succesivi. In aceasta ultima ipoteza fiecare transportator isi asuma raspunderea pentru transportul efectuat prin primirea marfii si a scrisorii de trasura. Transportatorul care preia marfa de la transportatorul precedent are obligatia de a-i da acestuia o confirmare de primire, semnata si datata si de a-si inscrie numele pe al doilea exemplar al scrisorii de trasura. De asemenea el are dreptul de a face rezerve motivate cu privire la starea marfii.

Actiunea privind raspunderea pentru pierdere, avarie sau intarziere se indreapta impotriva transportatorului care a efectuat partea de transport pe parcursul caruia s-a produs imprejurarea care a cauzat pierderea, avaria sau intarzierea. Daca nu se poate stabili care dintre transportatori este vinovat de producerea pagubei, despagubirea se repartizeaza intre toti, proportional cu tariful incasat.

Dreptul transporturilor curs 10 14.12.2011 Contractul de transport aerian - transportul aerian este reglementat prin dispozitiile cuprinse in OG 29/1997 privind Codul Aerian Civil republicata cu modificarile ulterioare si prin conventiile internationale la care Romania este parte - dispozitiile prevazute in Codul Aerian se aplica activitatiilor aeronautice civile si persoanelor fizice sau juridice care desfasoara aceste activitati in spatiul aerian national si pe teritoriul Romaniei, precum si celor care prin activitatile desfasurate pot pune in pericol siguranta zborurilor si securitatea aeronautica - operatiunile aeriene civile care pot fi desfasurate pe teritoriul Romaniei sunt: # operatiuni de transport aerian public, # operatiuni de aviatie generala, # operatiuni de lucru aerian. Transportul aerian international - este reglementat prin conventia pentru unificarea unor reguli referitoare la transportul aerian internationala adoptata la Montreal in 1999 - dispozitiile cuprinse in aceasta conventie se aplica transporturilor internationale, aeriene, de persoane, bagaje sau marfuri - in transportul aerian de marfuri documentul de transport poate fi Scrisoarea de Transport Aerian sau Chitanta de Primire a Marfii daca de utilizeaza mijloace speciale de inregistrare a informatiilor referitoare la transportul ce urmeaza a se efectua - in mod obligatoriu in documentul de transport se vor face urmatoarele mentiuni # aeroportul de plecare si de destinatie # indicarea greutatii marfii # mentiuni referitoare la formalitati vamale si administrative - S de TA este intocmita de Expeditor sau Transportator in numele Exp in 3 exemplare originale - raspunderea pentru corectitudinea mentinilor din documentul de transport revine Expeditorului - Transportatorul va raspunde doar pentru datele inscrise de el sau in numele lui, in chitanta de primire a marfurilor sau in datele inregistrate electronic - S de TA sau Chitanta de Primire a Marfii constituie pana la proba contrara dovada incheierii contractului si a acceptarii marfurilor de catre transportator - dreptul de dispozitie asupra marfii apartine expeditorului cu conditia indeplinirii obligatiilor care revin in baza contractului de transport, acesta avand urmatoarele posibilitati:

# se retraga marfa de la aeroport, # se retina marfa pe parcursul transportului la orice aterizare, # sa schimbe destinatarul initial, # sa solicite returnarea marfurilor la aeroportul de plecare etc. - in exercitarea acestui drept expeditorul NU trebuie sa aduca prejudicii transportatorului sau altor expeditori si are obligatia sa il despagubeasca pe transportator pentru toate cheltuielile care rezulta din executarea indicatiilor primite - in vederea executarii instructiunilor date de expeditor, transportatorul are obligatia de a solicita efectuarea mentiunilor corespunzatoare pe documentul de transport - dreptul de dispozitie al expeditorului inceteaza in momentul in care marfurile ajung la destinatie daca destinatarul solicita eliberarea marfurilor si achita cheltuielile datorate Raspunderea transportatorului aerian - raspunde ptr : 1. Dauna cauzata prin distrugerea, pierderea sau deteriorarea marfii cu conditia ca evenimentul care a cauzat dauna sa se fi produs in timpul transportului aerian 2. Raspunderea Transportatorului include perioada in care marfurile se afla in grija sa, si nu se extinde asupra transportului terestru, maritim sau pe cai navigabile interioare efectuat in afara unui aeroport. Daca un astfel de transport se realizeaza in scopul executarii unui contract de transport aerian exista prezumtia ca paguba este rezultatul unui eveniment ce a avut loc in timpul transportului aerian. In situatia in care fara consimtamantul expeditorului, transportatorul aerian utilizeaza alt mijloc de transport, intregul transport este considerat ca fiind inclus in transportul aerian 3. Raspunde pentru dauna datorata intarzierii in livrarea marfurilor daca nu dovedeste ca a luat toate masurile pentru a evita dauna sau ca a fost imposibil sa ia asemenea masuri - Conventia de la Montreal prevede anumite situatii care in exonereaza de rapsundere pr transportator : # Cazuri gen: transportatorul aerian este exonerat dcaa dovedeste ca dauna a fost provocata sau favorizata de neglijenta sau de alta actiune gresita a persoanei care reclama despagubirea # Cazuri speciale: viciile marfuriilor, ambalaj necorespunzator, stare de razboi, alte actiuni ale autoritatiilor publice realizate in legatura cu intrarea, iesirea sau tranzitul marfurilor - Conventia limiteaza raspunderea transportatorului la suma de 17 Drepturi Speciale de Tragere pe kg de marfa, indiferent daca paguba a rezultat din pierderea, avarierea sau intarzierea in livrare - limitele de mai sus pot fi depasite prin clauze corepunzatoare inserate in documentul de transport, insa in nici un caz nu sunt permise clauze care tind sa stabileasca o limita inferioara - Litigiile izvorate din executarea contractului de transport aerian pot fi solutionate pe cale judecatoreasca sau prin arbitraj - introducerea unei acti in justitie este condit de existenta unei recamatii prelabaile formulate in scris si adresata transportatorului in termen prevazut de conventie - in caz de deterioraea a marfii reclamatia ar trebui adresata in termen de 14 zile de la primirea marfii, iar pentru intarziere in termen de cel mult 14 zile de la data predarii marfuriilor - dreptul de actiune se prescrie in termen de 2 ani de la data sosirii la destinatie sau de la data la care aeronava ar fi trebuit sa soseasca la destinatie