Sunteți pe pagina 1din 1

GRADINITA CU P.P. “DR. IOAN RATIU” TURDA TEL.\FAX 0264-312039 E-mail : DGRADINITA @personal .ro

StimateStimateStimateStimate colegecolegecolegecolege

Acum când din ce în ce mai imperios se pune problema integrării Romaniei in U.E. si ridicarea calitativă a învătământului românesc la standarde europene, consider că este oportun să facem şi noi……”educatoarele” paşi mari dar “siguri” spre o bună cunoaştere şi relaŃionare. Vă invit deci să derulăm împreună în acest an scolar, un parteneriat cu tema: ”COPII SĂNĂTOŞI ÎNTR-UN MEDIU SĂNĂTOS“ , să încercăm să fim optimiste că vom găsi cele mai eficiente modalităti de colaborare, precum şi metode pentru sporirea “imaginii” instituŃiilor noastre. Chiar dacă uneori ne gândim la distanŃa parcursă şi ni se pare lungă , atunci când ne vom cunoaşte şi vom petrece împreună clipe frumoase şi experiente profesionale de neuitat , va face ca distanŃa lungă să ne apropie şi sper să ne unească în tot ceea ce vom intreprinde împreună. Această scrisoare de intenŃie fiind primul nostru contact, consider ca trebuie să vă dau cateva date despre noi. GrădiniŃa cu P. P. “DR. IOAN RAłIU” Turda este o instituŃie cu un foarte bun renume în judetul Cluj, tocmai datorită imaginii create prin implicarea activă în comunitate, în proiecte de parteneriat. InstituŃia funcŃionează cu 5 grupe de P.P. , având 10 cadre didactice de predare, 1 director şi 1 consilier scolar – psiholog. Mai avem arondate încă 3 grădiniŃe cu P.N. unde funcŃionează 5 cadre didactice. De curând am incheiat 3 ani de parteneriat cu Ńări din U.E. – Grecia şi Germania în cadrul Proiectului Scolar European comenius 1, colaborare care s-a finalizat cu dobândirea de noi experienŃe pe care dorim să le împărtăşim şi altor instituŃii din Ńara. Pentru inceput nu vă furnizez prea multe date, vor urma pe parcursul colaborării dar astept veşti şi de la voi, in special legate de Protocolul de colaborare. Noi am mai stabilit contacte de parteneriat cu încă doua judete – Mureş şi GalaŃi şi am dori ca în luna Mai când organizăm simpozionul “TraditŃii ale învăŃământului românesc” să fiŃi prezente aici pentru o cât mai amplă acŃiune de colaborare . Tema pe care o propun pentru parteneriatul nostru este “Împreună spre progres“.

TURDA 22 octombrie 2006

Cu respect şi consideraŃie Director, Educ. Rodica Violeta Zăhan