Sunteți pe pagina 1din 30

CONTRACTE SI DOCUMENTE DE TRANSPORT

. Importanta economico-sociala a activitatii de transport ..

II.Contractul de transport.. Particularitatile contractului de transport Forma scrisa a contractului de transport.. Tipurile uzuale de contracte de transport III. Documente de transport Documente pentru formalitatile administrative Documente de evidenta .. Documente pentru traficul international de marfuri Documente pentru transportul aerian Bibliografie Anexa.

I. IMPORTANTA ECONOMICO-SOCIALA A ACTIVITATII DE TRANSPORT Dintotdeauna transportul a fost o necesitate umana de baza si o sursa importanta de castig pentru cei care s-au ocupat de organizarea acestei activitati. in Romania, transportul de persoane intre localitati se poate face pe cale feroviara sau rutiera (exceptand distantele lungi care pot fi strabatute pe calea aerului, dar in cele ce urmeaza nu ne vom referi la acestea, si nici la drumurile parcurse cu ajutorul autoturismelor proprietate personala). Diferentierea pe care oamenii o fac intre aceste modalitati de calatorie are la baza criterii cum ar fi: rapiditatea, confortul, siguranta, serviciile asigurate pe parcursul calatoriei si, nu in ultimul rand, pretul pe care trebuie sa-1 plateasca. Mai ales in contextul economiei actuale, in care mobilitatea fortei de munca (atat intre diferite ramuri de activitate, cat si in plan geografic) inregistreaza cresteri semnificative, transportul interurban de persoane capata o importanta deosebita. Conform Institutului National de Statistica in anul 2001 numarul de pasageri care au apelat la transporturile rutiere interurbane si Internationale a fost de peste 200 milioane, dar tendinta fata de anul precedent este una descendenta. S-au utilizat peste 3000 de autocare si microbuze. In cazul transporturilor rutiere internationale de persoane, in Romania anului 2002 s-a inregistrat o tendinta descrescatoare (aproximativ 90% fata de anul 2001 la majoritatea indicatorilor). Transporturile reprezinta un sistem dinamic si rational constand din mijloace tehnice specifice, utilaje, cai de comunicatie etc., servite de un personal specializat si destinate deplasarii in spatiu a marfurilor si persoanelor. In cadrul economiei nationale, transporturile s-au constituit in ramura de sine statatoare a productiei materiale care contribuie direct si nemijlocit la crearea produsului national brut si a venitului national. Obiectul activitatii de transport presupune deplasarea in spatiu a bunurilor, marfurilor si persoanelor de catre un transportator, activitate care este o modalitate de infaptuire a intereselor de natura socio-economica, reglementate juridic.

Dezvoltarea economiei nationale din tara noastra depinde, printre altele, de gradul de dezvoltare a transporturilor, ele reprezentand 'sistemul vascular' al productiei sociale. Acestea contribuie la apropierea zonelor economice intre ele si la dezvoltarea legaturilor dintre industrie si agricultura, dintre oras si sat. Transporturile constituie, in acelasi timp, un factor activ de atragere la viata economica a localitatilor tarii, valorificarea bogatiilor de care dispun. . Unitatile economice nu pot sa existe si sa se dezvolte decat in stransa legatura cu alte unitati, pentru ca procesul de productie este un proces social, la care participa diferiti producatori intre care se stabilesc legaturi de cooperare prin intermediul transporturilor. De aici decurge functia principala a transporturilor pentru economia nationala, aceea de a sustine legaturile de productie intre agentii economici, comunicatiile intre centrele industriale si zonele agricole. Importanta transporturilor consta nu numai in.functia pe care o au in dezvol -tarea complexului economico-social national, ci si in rolul lor asupra dezvoltarii relatiilor internationale. Transporturile reprezinta instrumentul legaturilor cu strainatatea, prin intermerdiul lor se realizeaza contactul cu diferitele regiuni ale lumii si, prin aceasta, legaturile economice, stiintifice si culturale dintre diferite tari. Ca ramura distincta a productiei materiale, transporturile prezinta unele particularitati in raport cu celelalte ramuri ale economiei nationale. Procesul de productie al transporturilor il constituie deplasarea in spatiu a bunurilor sau a oamenilor. Elementele sale constitutive se concretizeaza in: mijlocul de transport pus in miscare cu forte motrice , si drumul pe care acesta urmeaza sa se deplaseze in spatiu (in cazul transporturilor feroviare si rutiere); bunurile sau oamenii care constituie obiectul deplasarii in spatiu; forta de munca pregatita pentru a actiona asupra mijloacelor de transport sau pentru a servi procesului de transport. Transportul de marfuri este o activitate economica ce se desfasoara atat in sfera productiei, cat si in cea a circulatiei. Transporturile efectuate in sfera circulatiei sunt determinate de

interdependenta dintre sferele reproductiei sociale si in primul rand de necesitatea legaturilor dintre productie si consum.

In activitatea de 'transport nu se creeaza bunuri materiale, ci efecte utile. Aceasta inseamna ca salariatii din transporturi nu actioneaza asupra obiectelor muncii pentru a le transforma in produse noi, ci depiasandu-le in spatiu, ei realizeaza un efect util. Proprietatile si utilitatea bunurilor deplasate raman aceleasi, numai ca ele au fost transportate pentru a fi consumate in alt loc decat cel in care au fost produse. Deoarece transporturile nu produc bunuri materiale concrete, efectul util realizat din activitatea de transport se masoara cu ajutorul unor unitati de masura specifice mijlocului de transport: tone - km pentru transportul auto si feroviar, tone - mile pentru transportul maritim. Procesul aparitiei transporturilor ca ramura distincta a economiei nationale a inceput la sfarsitul sec XV-lea si s-a desfasurat o data cu revolutia industriala. Pana la inceputul sec al XlX-lea transportul se facea numai pe cai de comunicatii terestre si pe cai navigabile. Transportul feroviar a fost organizat dupa aparitia locomotivei cu abur in deceniul al treilea al sec XIX, locul acestuia fiind luat de transportul feroviar diesel-electric si electrificat. Transportul feroviar, auto, maritim, aerian, reprezinta un domeniu important al activitatii economico sociale prin intermediul caruia se realizeaza deplasarea sau stramutarea in spatiu a bunurilor si persoanelor in scopul satisfacerii intereselor materiale si spirituale ale societatii omenesti. CLASIFICAREA TRANSPORTURILOR 1. .In functie de obiectul lor, transporturile sunt: o o transporturi de persoane transporturi de lucruri (marfuri

2. In functie de caile de transport pe care se realizeaza, transporturile sunt: o o transporturi terestre pe cale ferata

o o o o

rutiere transporturi pe apa navale transporturi aeriene

3. In functie de ruta parcursa in interiorul tarii sau transfrontaliere: o o trafic intern sau local trafic international care la randul lor pot fi: transporturi in trafic international de tranzit, adica transportul se efectueaza pe teritoriul unui stat numai in trecere transportul de page - locul de expediere si cel de destinatie se afla pe teritoriul aceluiasi stat insa parcursul transportului strabate un stat veci 4. In functie de utilizarea succesiva a unor mijloace de transport diferite, distingem: o transportul combinat care are ca obiect o singura partida de marfa ce este

deplasata la o singura destinatie utilizandu-se cel putin doua mijloace de transport diferite si la care se va elibera un singur document de transport o transportul multimodal care se realizeaza cu cel putin doua modalitati de

transport diferite 5. In functie de interesul satisfacut prin executarea transportului, sunt cunoscute: o transporturile publice efectuate de persoane juridice specializate si autorizate in

acest scop in temeiul unui contract de transport o transporturi efectuate de persoane fizice in scopul satisfacerii unui interes

personal, propriu, uzand mijloace proprii de transport.

II.CONTRACTUL DE TRANSPORT

Prin contractul de transport, intelegem conventia prin care o parte, carausul profesionist, se obliga, in schimbul unei remuneratii, sa efectueze o deplasare de persoane sau bunuri pe o anumita distanta, cu un vehicul corespunzator . Aceasta definitie, apropiata de normele juridice, introduce elemente specifice ale contractului de tansport: o carausul profesionist spre deosebire de efectuarea unui transport intre prieteni,

ajutorare intre vecini, etc., care nu poate avea caracterul de responsabilitate al unui contract comercial; o responsabilitatea operatorului de transport profesionist pentru vehculul pus la

dispozitie si care trebuie sa fie corespunzator nu numai circulatiei dar si scopului transportului: acoperit, frigorific, cisterna, etc. O alta definitie este cea data de catre prof. Paul Demetrescu: prin contractul de transport, sa transporte, intreprinderea de transport se obliga, in schimbul unui pret, sa transporte, inauntrul unui termen, calatori, marfuri sau bagaje, sa le pazeasca si sa elibereze destinatarului marfurile sau bagajele transportate. Aceasta definitie contine doua elemente deosebit de importante pe care le incuba contractul de transport: o o responsabilitatea asupra marfii incredintate pentru transport; termenul de executare a transportului care trebuie respectat.

In prezent cadrul juridic si comercial al contractului in general si al contractului de transport in special este incomplet sau depasit fiind aplicate fie reglementarile din epoca

interbelica, fie cele din epoca 1950-1990, ambele necesitand actualizare. In aceste conditii si definitia contractului comporta numeroase variante in functie de aspectele care se doresc a fi tratate si reliefate:aspectul juridic de responsabilitate, aspectul procesului de transport, etc. Contractul de comert, respectiv contractul de vanzare-cumparare stabileste conditiile de transfer a dreptului de proprietate asupra unei marfi de la producator (sau detinator) la cumparator. In contractul de vanzare a marfurilor, referitor la conditia de livrare a acestora, poate sa se prevada: o vanzarea marfii si predarea ei cumparatorului la sediu producatorului sau

detinatorului; o vanzarea marfii, inclusiv efectuarea transportului, si predarea acesteia la sediul

cumparatorului. In primul caz, transferul dreptului de proprietate asupra marfii se face la sediul vanzatorului. Aceasta procedura cuprinde insa si transferul responsabilitatii asupra marfii si a riscului pe perioada transportului de la vanzator la cumparator in momentul livrarii, la sediul detinatorului. In cazul al doilea, transferul dreptului de proprietate asupra marfii se face la sediul vanzatorului, dar transferul responsabilitatii asupra marfii si riscului se face la sediul cumparatorului, vanzatorul avand insa responsabilitatea asupra marfii pana ce aceasta ajunge la destinatie si este predata cumparatorului. Utilizarea unuia sau altuia din aceste sisteme de vanzare este in functie de caracterul marfii din punct de vedere al riscului in perioada transportului (mai fragila sau mai rezistenta), utilizarea unor mijloace de transport proprii, relatia de transport traditionala dintre cei doi parteneri, legislatia privind vanzarea obligatorie. Contractul de transport incheiat intre expeditor si operatorul de transport are ca obiect efectuarea unor prestatii de transport prin asigurarea mijloacelor de transport necesare si solicitate. Elementele contractului de transport sunt:

a.

Patile contarctante: o o expeditorul beneficiarul prestatiei de transport; operatorul de transport (transportatorul) executantul prestatiei de

transport; b. Obligatia operatorului de transport de a realiza o prestatie de transport si obligatia expeditorului de a utiliza mijloacele de transport contractate; c. Volumul de transport care urmeaza a se realiza in perioada contractului;

d. Locul de prezentare si eliberare a mijloacelor de transport, programul de lucru zilnic si saptamanal (ore zile); e. Amenajarile pe care trebuie sa le detina mijloacele de transport si alte prevederi legate de efectuarea transportului; f. Obligatiile expeditorului privind incarcarea mijloacelor de transport intr-un

interval liber scutit de plata, confirmarea documentelor comerciale si alte obligatii ale expeditorului cu privire la incarcare si descarcare; g. Forma de exprimare a tarifului corelat cu obiectul transportului, tariful aplicat, baremul minim de tarifare zilnic indiferent de nivelul de utilizare si termenele de plata; h. Obligatia expeditorului (eventual) de a depune programari lunare, saptamanale si zilnice in cazul in care necesarul de transport nu este repartizat liniar pe intraga perioada a contractului; i. Perioada pentru care se incheie contractul: anual, un numar de luni, o perioada a contractului; j. o Raspunderile si penalitatile reciproce pentru neexecutarea obligatiilor: La expeditor, pentru nesolicitarea mijloacelor de transport;

La operatorul de transport, pentru nerealizarea transporturilor care fac

obiectul contractului; k. Conditiile de modificare sau reziliere a contractului si instanta de arbitrare a litigiilor; l. Data incheierii contractului;

m. Semnaturile autorizate. Relatiile dintre expeditor si operatorul de transport se desfasoara adesea si in baza unor comenzi ocazionale, dar care din punct de vedere juridic, au acelasi suport si caracter ca si relatiile contractuale. Comanda ocazionala este un contract pentru un singur transport. In practica juridica, in privinta contractului de transport, obligatiile partilor sunt stabilite si precizate in contractele cadru completate cu norme metodologice de aplicare care detaliaza anumite aspecte procedurale. Pentru simplificarea aplicarii procedurilor vizate de contractul de transport, in afara de normele specifice s-au elaborat si documente tipizate, adaptate la sistemul informatic, scrisoarea de transport confirmata avand si caracterul de comanda si respectiv contract. Orice transport,ocazional sau in cadrul unui contract,se efectueaza dupa aceste reguli. PARTICULARITATILE CONTRACTULUI DE TRANSPORT Contractul de transport are toate caracteristicile unui contract comercial. In plus are unele caracteristici particulare care-l individualizeaza si ii da caracteristici proprii, formand un capitol distinct nu numai in cadrul relatiilor comerciale, dar si in cadrul dreptului. OBIECTUL ACTIVITATII CARAUSULUI Prestatia de serviciu pe care o realizeaza transportul consta in deplasarea in spatiu a bunurilor. Aceasta deplasare se realizeaza intre doua puncte stabilite de catre expeditor,pe o ruta stabilita de regula de catre operatorul de transport.

Ruta stabilita de catre operatorul de transport trebuie sa fie ruta cea mai economica (km mai putini, drum mai bun, pante mai mici) si sigura (fara risc de jaf, pericol de surpari sau zdruncinari,etc) ambele conditii realizate prin parcursul pe rute optime. PROFESIONALITATEA CARAUSULUI Cerinta de profesionalitate a executantului prestatiei de transport se incadreaza in prevederile actelor normative, in sensul ca realizarea de prestatii aducatoare de venituri se poate face numai de catre persoanele care au capatat pe cale legala statutul juridic de comerciant: persoane fizice autorizate sau societatii comerciale si regii. Caracterul de profesionist al operatorului de transport este dat de doua elemente: o statutul de comerciant, care implica realizarea unei activitati contra unui tarif,

ceea ce presupune obligatia platii pentru client si obligatia executarii serviciului pentru operatorul de transport; o caracterul repetabil al activitatii de transport, ca o activitate permanenta realizata

de catre acesta. Prestatiile cu caracter gratuit efectuate de prieteni sau chiar de catre o persoana juridica nu genereaza obligatiile specifice cu caracterul unui contract de transport, ci au caracterul unei obligatii civile. In aceeasi situatie de natura civila a raspunderii se afla si prestatia de transport efectuata ocazional, contra unei remuneratii de catre o persoana particulara care nu are statutul de comerciant, riscul celui care apeleaza la o astfel de prestatie fiind total. GESTIUNEA COMERCIALA SI TEHNICA Operatorul de transpot, in calitate de gestionar al marfii pe perioada transportului, trebuie sa organizeze efectuare transportului astfel incat personalul sau sa asigure ducerea marfurilor la destinatie in conditiile prevazute in contractul de transport,in calitate de detinator al mijloacelor de transport utilizate, trebuie sa organizeze si sa asigure din punct de vedere tehnic circulatia mijloacelor de transport. AUTONOMIA CONTRACTULUI DE TRANSPORT

Contractul de transport este rezultatul (urmarea) unui contract de vanzare/cumparare care presupune deplasarea marfurilor de la producator la consumator, de la un loc la altul. Cu toate acestea contractul de transport este independent de contractul de vanzare/cumparare, nefiind legat juridic prin nimic de acesta. Cumparatorul unei marfi poate sa o transporte peste un timp, sau poate sa renunte la transport revanzand marfa cumparata, rama sa temporar in custodia primului vanzator. Cumparator poate alege pentru transport mijloace de transport diferite: rutiere, feroviare, navale, aeriene, sau combinatii ale acestora, in functie de natura marfii sau de interesele sale. Contractul de transport este independent si fata de relalatiile si eventualele conventii existente intre expeditor (cel care da dispozitia de transport si isi asuma obligatia platii transportului), si destinatar, (cel care urmeaza sa primeasca marfa). Operatorul de transport este independent si fata de calitatea de proprietar al marfii pe care o are expeditorul sau numai de mandatar al proprietarului marfii. Ca urmare a acestei situatii, in caz de litigii, partea care reclama daune de la carausi trebuie sa faca dovada calitatii sale de parte contractanta in contractul de transport, expeditor sau destinatar si nu prin titlul de proprietate asupra lucrului predat pentru transport, proprietarul lucrului predat neavand calitatea de a figura ca parte in proces. Contractul de asigurare pentru riscuri, colateral contractului de transport, este de asemenea independent fata de acesta. Expeditorul poate sa asigure sau nu marfa transportata, dupa cum si operatorul de transport poate sau nu sa fie asigurat impotriva riscurilor. La transportul rutier, de regula operatorul de transport asigura casco autovehiculul si global, cargo, marfurile transportate. NATURA CONSENSULALA Natura consensuala a contractului de transport comporta anumite interpretari functie de tipul de contract care se incheie intre expeditor si operatorul de transport: contract de prestatii de transport pentru o perioada determinata de timp sau numai pentru un singur transport. In cazul contractelor pentru o perioada determinata de timp, caracterul consensual este evident, nasterea obligatiilor reciproce incepe odata cu semnarea contractului. Partea care nu

realizeaza obligatiile asumate poate fi expeditorul, daca nu utilizeaza mijloacele de transport, daca nu pune la dispozitia expeditorului mijloacele de transport contractate. In cazul transporturilor singulare, nasterea contractului de transport si inceperea obligatiilor reciproce sunt etape care pot sa difere. La transportul rutier, momentul semnarii contractului este momentul acceptarii de catre beneficiar a autovehiculului pus la dispozitie prin semnarea si stampilarea scrisorii de transport si inceperea incarcarii marfurilor; FORMA SCRISA A CONTRACTULUI DE TRANSPORT Contractul de transport, sub forma scrisa care se utilizeaza pentru acest formular, indeplineste mai multe functii: o o o mijloc de proba pentru dovada incheierii contractului pentru ambele partii; un ghid pentru executarea obligatiilor de catre operatorul de transport; un titlu de legitimare a drepturilor invocabile de catre expeditor pe parcurs si de

catre destinatar la punctul de sosire a marfii. Documentul care reprezinta forma scrisa a contractului de transport a purtat numeroase denumiri in decursul practicii comerciale si juridice. Codul Comercial la art. 414 aliniat 1 se refera la scrisoare de carat. Mai tarziu, sub influenta jurisprudentei franceze, a aparut termenul de scrisoare de trasura,termen utilizat si in Regulamentul de transport pe cale ferata din 1929 art. 51 pct. 1 si chiar si astazi in unele reglementari ale caii ferate. Regulamentul aprobat prin HCM 941/59 mentioneaza la art. 3 ca sunt documente de transport: scrisoarea de trasura sau transport, conosamentul, foaia de parcurs, buletinul de mesagerie sau alte asemenea documente. Pentru toate aceste documente, avand in vedere caracterul lor comercial si juridic de proba a contractului de transport, se poate utiliza denumirea generica de documente comerciale de transport, iar pentru fiecare mod de transport in parte denumirea documentului comercial tipizat utilizat pe plan internatioanal, dat fiind necesitatea integrarii Romaniei in structurile Uniunii Europene;

Pentru transportul rutier scrisoarea de transport CMR, sau CMR-ul. Contractul de transport imbraca forma nominativa care individializeaza partile in cauza (expeditor, operatorul de transport, destinatar) prin elementele uzuale de identificare (nume, domiciliu, forma de organizare). In domeniul transportului rutier, asemenea documente sunt netransmisibile, spre deosebire de titlurile comerciale nominative, care de regula pot fi cesionate tertilor, in conditiile stabilite de emitent. Continutul obligatoriu al contractului de transport este dat de catre art. 415 din Codul Comercial (1):Scrisoarea de carat trebuie sa fie datata, subscrisa de catre expeditor si sa cuprinda: o natura, greutatea, masura sau numarul lucrurilor de de transport si daca lucrurile

sunt in lazi sau pachete si calitatea acestora, numarul si sigiliile sau marcile puse pe dansele; o o o numele expeditorului si locuinta sa; numele si locuinta carausului; locul de destinatie si persoana destinatarului, cu specificarea scrisoarea de carat

este la ordin sau la purtator; o portul sau pretul transportului si sumele datorate carausului pentru expeditie,

asigurandu-se cheltuielile anticipate sau de provizion; o timpul in care trebuie sa fie transportul sau, cand transportul trebuie facut cu

mare iuteala sau mica iuteala; o o celelalte stipulatii asupra carora patile s-au inteles; expeditorul se poate desemna el insusi ca destinatar.

TIPURILE UZUALE DE CONTRACTE DE TRANSPORT

In practica curenta reglementarile tind sa capete un caracter universal valabil, statele aderand la acorduri si conventii internationale care reglementeaza in mod unitar anumite sisteme de lucru si documente. Contractul de transport face parte din documentele tipizate la nivel national si international, lucru absolut necesr pentru realizarea transporturilor internationale si a schimbarilor internationale de marfuri. Utilizarea si in transporturile nationale a acelorasi documente si reglementari nu reprezinta numai o cerinta a integrarii Romaniei in structurile Uniunii Europene ci si o simplificare a sistemelor si procedurilor de lucru,accesul la sistemele de informatizare si de prelucrare automata a datelor,etc. Principalele acorduri internationale aplicabile in transport sunt: o o o o regulile INCOTERMS 90 ale Camerei Internationale de Comert de la Paris; conventia CMR pentru transportul rutier; conventia Natiunilor Unite privind transportul de marfa pe mare; conventia de la Kyoto privind simplificarea procedurilor vamale in transportul

international de marfa. In conformitate cu aceste conventii internationale, principalul document scris care probeaza incheierea contractului de transport este pentru transportul rutier, scrisoarea de transport CMR; Informatiile continute in documentul comercial de contractare a transporturilor sunt: a. identificarea partilor participante la contractul de transport: expeditor, operatorul de transport si mijlocul de transport utilizat, destinatar; b. identificarea marfurilor predate pentru transport, numar de colete, greutate totala, ambalaj, marcaje, caracteristici speciale, conditii pentru perioada transportului; c. instructiuni pentru indeplinirea formalitatilor vamale;

d. calculul taxelor de transport si accesorii; e. f. datarea documentului; chenarul pentru confirmarea receptiei marfurilor la destinatie. In concluzie, putem aprecia ca, desi in Romania contractul de transport nu are o reglementare actuala si completa, practica comerciala si cadrul institutional al reglementarilor internationale pentru efectuarea activitatii de transport rutier in conditii de protectie atat pentru expeditor cat si pentru operatorul de transport. Cadrul organizatoric de efectuare a activitatii de transport rutier este dat de reglementarile si normele stabilite de catre Stat prin care se defineste locul si rolul operatorilor de transport in relatiile cu statul. Aceste reglementari stabilesc conditiile de acces la profesia de transportator si la piata transporturilor, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de transport, regulile dupa care trebuie efectuate transporturile (comerciale, tarife, siguranta rutiera, etc.) dar si masurile de control prin care Statul verifica respectarea acestor reglementari si norme. III.DOCUMENTE DE TRANSPORT

DOCUMENTE PENTRU FORMALITATILE ADMINISTRATIVE

Expeditorul trebuie sa anexeze la scrisoarea de trasura documentele necesare pentru indeplinirea formalitatilor vamale, fiscale, de politie, sanitar-veterinare, fito-sanitare sau reglementate de alte autoritati administrative, care trebuie indeplinite inainte de eliberarea marfii. Aceste documente trebuie sa se refere numai la marfurile care fac obiectul aceleiasi scrisori de trasura, daca normele autoritatilor administrative nu dispun altfel. Daca expeditorul asista el insusi la indeplinirea formalitatilor cerute de organele vamale sau de alte autoritati administrative ori este reprezentat printr-un mandatar, este de ajuns ca aceste documente sa fie prezentate cu ocazia indeplinirii formalitatilor mentionate. In

acest caz, expeditorul va inscrie in rubrica corespunzatoare din scrisoare de trasura cine si unde indeplineste formalitatile. DOCUMENTE DE EVIDENTA Intocmirea documentelor de insotire cade in sarcina beneficiarului expeditor al marfii. In timpul cursei, soferul este obligat sa inscrie pe foaia de parcurs datele ce-i revin ca sarcina conform instructiiunilor de completare a foii de parcurs. La predarea marfurilor, soferul pretinde de la beneficiar confirmarea, sub semnatura si stampila, a primirii acestora conform actelor insotitoare prezentate. Activitatea de transport se desfasoara de catre intreprinderi specializate care, pentru deplasarea marfurilor, utilizeaza diferite mijloace de transport. In cadrul fiecarei intreprinderi de transporturi auto functioneaza un dispecerat in componenta caruia lucreaza un personal specializat in urmarirea activitatii de exploatare a parcului de automobile, dispecerat care urmareste asigurarea utilizarii integrale a capacitatii automobilelor, realizarea unor indicatori specifici transporturilor auto corespunzatori. Pentru o cat mai buna exploatare este necesara tinerea unei evidente specifice a activitatii de transport. De aceea, unitatile de transport intocmesc o serie de documente de evidenta, dintre cele mai importante sunt: foaia de parcurs, fisa activitatii zilnice (FAZ), centralizatorul lunar al activitatii autovehiculelor, fisa individuala a autovehiculului, foaia de comanda. Foaia de parcurs insoteste in mod obligatoriu autovehiculul care paraseste locul de garare pentru efectuarea unei activitati de transport, legalizand deplasarea acestuia pe drumurile publice, pe ruta, la data si conform programului inscris in rubricile respective. Pe baza datelor inscrise in foaia de parcurs si a documentelor de transport insotitoare se verifica, atat in timpul circulatiei cat si dupa aceea, legalitatea transportului. Foaia de parcurs cuprinde elemente referitoare la activitatea de transport a autovehiculului pe perioada de timp pentru care aceasta a fost emisa: date in legatura cu autovehiculul si materialul rulant insotitor, numele si prenumele soferului si al insotitorilor,

incarcatura si beneficiarul transportului, itinerariile, starea tehnica a autovehiculului, alimentarea si defectiunile de pe parcurs, insemnarile organelor de control al circulatiei etc. Foaia de parcurs se elebereaza zilnic, pentru fiecare autovehicul in parte. Pentru autovehicule carora li se programeaza o activitate de transport care urmeaza a se desfasura pe durata a mai multor zile, se elibereaza o singura foaie de parcurs. Acasta prevedere se aplica, de obicei, pentru transporturi de marfuri in trafic interurban. In cazul cand acelasi autovehicul lucreaza soferi in brigazi, se elibereaza cate o foaie de parcurs pentru fiecare sofer din brigada. Foaia de parcurs este un imprimat cu regim special prevazut cu serie, numar si timbru sec, format din foaie de parcurs propriu-zisa si matca foii de parcurs. Evidenta foilor de parcurs emise si a imobilizarilor se face intr-un formular ce se deschide la inceputul fiecarei luni prin inscrierea numerelor de inmatriculatre a autovehiculelor autocoloanei, grupate pe feluri si tonaje. In timpul lunii, formularul se completeaza, in dreptul zilei respective, prin folosirea a doua randuri, in care se inscriu: numarul foii de parcurs cu care s-a dirijat autovehiculul ( in caz de inactivitate se inscrie cauza imobilizarii), data restituirii foii de parcurs. Formularul serveste la intocmirea evidentei si deci la calculul coeficientului de utilizare a parcului. Bonul pentru confirmarea transporturilor se utilizeaza obligatoriu pentru confirmarea activitatii automobilului, care in ziua de exploatare respectiva urmeaza sa execute pentru acelasi beneficiar doua sau mai multe curse, a caror confirmare individuala nu se face prin fisa de transport ( transporturi intre localitati, transporturi de cereale din cadrul campaniilor agricole, transporturile la care livrarea si primirea marfii se fac prin cantarire sau recpetie la fiecare cursa). Bonul pentru confirmarea transporturilor se completeaza in trei exemplare,din care: un exemplar ramane la cotorul carnetului si doua exemplare, din care: un exemplar ramane la cotorul carnetului si doua exemplare se inmaneaza soferului care este obligat sa le predea la

punctul de descarcare pentru confirmarea primirii marfii (dupa confirmare un exemplar se restituie soferului pentru a fi anexat la foaia de parcurs). Bonul pentru confirmarea transporturilor se utilizeaza si pentru confirmarea globala, la sfarsitul zilei sau schimbului, a prestatiilor aferente curselor pontate in fisa de transport.In acest caz bonul pentru confirmarea transporturilor se completeaza in doua exemplare, din care un exemplar se inmaneaza soferului pentru a fi anexat la foaia de parcurs impreuna cu fisa de transport. Confirmarea transporturilor se poate face si direct pe foaia de parcurs. Acest sistem este admis numai in cazul in care cu automobilul respectiv se executa, pentru acelasi beneficiar, o singura cursa. Din datele inscrise de expeditorii si destinatarii marfurilor in documentele de confirmare sau in foile de parcurs trebuie sa rezulte cel putin urmatoarele date:denumirea marfii si cantitatea efectiv transportata; numarul curselor executate; parcursurile efectuate cu incarcatura si, separat, cu ambalaje si durata stationarii la incarcare si separat la descarcare, prin inscrierea orei de prezentare si de plecare a automobilului, la, si de la, fiecare din aceste puncte. Foaia de parcurs se elibereaza zilnic pentru fiecare automobil care trebuie sa execute o sarcina de transport (cursa conform mersului, suplimentara, speciala sau in conventie),care efectueaza rodaj si care se deplaseaza pentru reparatia capitala. In cazul in care pe un automobil lucreaza intr-o zi doi sau mai multi soferi, se elibereaza o singura foaie de parcurs. Pentru cursa speciala se elibereaza o singura foaie de parcurs, indiferent de numarul zilelor in care se executa. Fisa activitatii zilnice a autovehiculului cuprinde date extrase din foaia de parcurs care se refera la activitatile de transport pentru sofer si pentru personalul care il insoste, consumurile de carburanti si lubrifianti, defectiunile tehnice, veniturile obtinute ca urmare a prestatiilor efectuate;este evidenta lunara a fiecarui automobil din dotarea unitatilor de transport.

Fisa activita zilnice se completeaza se completeaza in baza foilor de parcurs verificate si tarifate dupa sosirea autovehiculelor din cursa. Decadal se efecueaza subtotaluri, folosinduse un rand al formularului. Pe primele trei randuri ale formularului se inscriu datele din filele de parcurs aferente lunii anterioare, care, din diferite motive, nu s-au inregistrat in luna respectiva pana la data incheierii situatiei lunare. Completarea formularului se face conform titulaturii coloanelor. Acest document serveste la stabilirea drepturilor banesti ale personalului care lucreaza pe autovehicul. Centralizatorul lunar al activitatii autovehiculelor contine date in legatura cu exploatarea autovehiculelor pe o perioada de o luna. In acest formular se sintetizeaza intreaga activitate a parcului auto dintr-o autobaza, dupa ce in prealabil se face o grupare a acestuia dupa anumite caracteristici (feluri, marci, tipuri, felul consumului de carburanti etc. ). Centralizatorul activitatii lunare: a) La autocoloana: o Se completeaza la sfarsitul fiecarei luni in faza totalurilor din PAZ grupate pe

marci si tonaje,(precum si pe autovehicule cu benzina si motorina). Formularul se intocmeste in doua exemplare, din care unul se inainteaza la autobaza iar al doilea la autocoloana. Completarea formularului se face conform indicatiilor rubricilor. Formularul se inainteaza la autobaza pana la data de 1 ale lunii ce urmeaza. b) La autobaza: o Se intocmeste pe feluri de autovehicule,tonaje si pe feluri de consum (benzina,

motorina), prin insumarea totalurilor rezultate din centralizatoarele autocoloanelor, de catre resortul de planificare al autobazei.

Cu exceptia coloanei 1 a formularului, in care se inscrie marca autovehiculelor, in rest completarea rubricilor se face ca si la autocoloana. Centralizatorul activitatii lunare al autobazei se inainteaza la forul tutelar pana la data de 6 ale lunii urmatoare. Urmarirea zilnica a prestatiilor Formularul de evidenta privind urmarirea zilnica a prestatiilor foloseste la cunoasterea realizarilor fata de plan ale autocoloanei, sectiei sau autobazei, zilnic cumulat de la inceputul lunii, constituind documentul, pentru raportarile operative, zilnice si decadice ale urmatoarelor elemente: tone, kilometri parcursi si venituri (la autocoloana), precum si tone/km si productivitatea parcursului (la autobaza). Completarea formularului se face zilnic DOCUMENTE PENTRU TRAFICUL INTERNATIONAL DE MARFURI I) Documente referitoare la conducatorul auto 1) Permis de conducere 2) Pasaport 3) Carnet de vaccinare (dupa caz) II) Documente pentru autovehicul 1) Foia de parcurs 2) Diagrame tahograf 3) Certificatul de agreere 4) CDP 5) Autorizatii 6) Licenta de transport 7) Certificat ATP,ADR (dupa caz)

III) Documente pentru marfa 1) CMR (srisoare de transport international) 2) Carnet TIR 3) Specificatii 4) Factura externa 5) Euro 1 6) Certificat fito-sanitar (dupa caz) Efectuarea de transporturi de marfuri in trafic international presupune respectarea conditiilor Conventiei vamale TIR la care Romania este parte. Documentul care atesta permisiunea autovehiculului de a transporta marfuri sub regim vamal este Certificatul de Agreere (Certificate of Approval). Acesta este eliberat de catre autoritatile vamale ale statului caruia apartine transportul. Frecventa evenimentelor rutiere aparute pe timpul transporturilor a condus la necesitatea asigurarii marfurilor pe timpul deplasarii. Aceasta asigurare (Cartea Alba) acopera daunele pana la o anumita valoare ( de regula 50 000 USD, 100 000 USD sau 200 000 USD). Pentru valori mai ridicate ale marfurilor transportate se poate incheia o asigurare suplimentara. DOCUMENTE UTILIZATE IN TRANSPORTUL INTERNATIONAL DE MARFURI Astazi, pe sosele se transporta tot ce se preteaza la deplasarea cu un mijloc auto: de la deseuri metalice pana la computere, de la animale vii pana la concentrate si condimente. Sunt atatea produse cate pot fi gasite in sutele de pagini ale tarifelor vamale, fiecare produs avand farmecul lui. Astfel, aparent se poate considera ca este imposibil sa cunoasca conducatorul auto ce documente sunt necesare pentru fiecare marfa in parte, in realitate, o enumerare condensata a acestora arata astfel: factura marfii, lista de colisaj, certificate, instructiuni in caz de pericol.

FACTURA MARFII Aceasta poate fi proforma sau comerciala, original sau copie. Pe factura sunt inscrise: o o o Numele vanzatorului Numele cumparatorului Descrierea marfii o o o o Denumire Marcare colete Cantitate neta sau bruta Valoare unitara si totala

Conditia de livrare Incadrarea vamala Declaratia de origine a marfii Alte cauze contractuale

LISTA DE COLISAJ Este necesara atunci cand marfa este ambalata in colete al caror continut variaza ca tip si cantitate, se utilizeaza pentru a nu incarca factura cu informatii privind continutul si masa fiecarui colet. Lipsa acestei liste poate duce la imposibilitatea completarii documentului de tranzit (sau carnet TIR) atunci cand factura nu ofera informatii suficiente asupra marfii (numar colete, masa neta si bruta). CERTIFICAT DE ORIGINE Conform protocolului 4 de la Paris,intre tarile semnatare se efectueaza schimburi economice preferentiale, cu reducere de taxe vamale. Documentul care atesta originea marfii

se numeste certificat de origine sau EUR 1. acesta se elibereaza de catre un comisionar vamal pe baza declaratiei exportatorului la destinatie. Pierderea lui poate pune transportatorul in situatia de a suporta diferenta de taxa vamala la importul marfurilor. CERTIFICAT VETERINAR-SANITAR Acesta insoteste marfurile de origine animala (produse pe baza de carne, lapte, oua). Va fi inmanat conducatorului auto la locul de incarcare si va fi prezentat in fiecare punct de frontiera de intrare, unde va fi vizat de un doctor. Trebuie sa se acorde o atentie deosebita alegerii punctelor de frontiera, deoarece nu toate acestea pot asigura control sanitar-veterinar. CERTIFICAT FITO-SANITAR Acesta va insoti marfurile de origine vegetala. La punctele de frontiera nu este necesara viza unui doctor. ALTE CERTIFICATE Pot fi: De conformitate De calitate De analiza.

DOCUMENTE PENTRU TRANSPORTUL AERIAN

Documentele principale ce trebuie pregatite inainte de plecarea avionului sunt: o Declaratia generala, un act obligatoriu prin care se fac unele precizari asupra

echipajului, incarcaturii, pasagerilor, starii de igiena a avionului, etc.; o Foaia de incarcare, prin care se precizeaza ca incarcatura avionului nu depaseste

limitele admisibile;

Fisa de centraj, prin care se arata ca dispunerea incarcaturii in avion corespunde

cu limitele centrajului; o Lista pasagerilor, care se intocmeste de unele companii aeriene, necesara

organelor de frontiera. Personalul navigant si in special, comandantul de aeronava intocmescplanul de zbor avand la baza urmatoarele: informatiile organului de stat pentru aeronautica, pe care le obtine din publicatiile pentru informare aeronautica (AIP) si di Notam (Notices to Air Man); informatiile serviciului meteorologic;instructiunile companiei. Publicatiile pentru informare aeronautica din fiecare stat si se refera la detalii privind lungimea pistei, mijloacele PNA (PNA- protectia navigatiei aeriene), proceduri radio si altele. Publicatia Notam cuprinde buletinele referitoare la o zona determinata privind functionalitatea mijloacelor PNA, a sistemului de iluinare, a sistemului de frecventa, schimbari de identificare, tot ce poate fi util pentru informarea pilotului. Compania aeriana furnizeazapilotilor o serie de documentatii, in special harti, prin care sunt instruiti pilotii in vederea efectuarii zborurilor in conditii de maxima securitate. Avionul care pleaca intr-o cursa trebuie sa aiba la bord urmatoarele documente: o o o o o o o Certificat de inregistrare; Certificat de navigabilitate; Licenta de instalatii radio; Manual de zbor; Manual operational; Manual de intretinere; Brevetele echipajului;

In plus, functie de incarcatura de la bord, trebuie sa aiba:

o o o

Foaia de incarcare; Declaratia generala; Documente speciale pentru marfa si pasageri necesare zborului international.

In cazul transportului de marfuri se disting trei parti: obiectul transportului (consigment), destinatia (consignee), transportatorul (shipper),care poate fi un intermediar care lucreaza in numele transportatorului sau chiar transporatatorul (carausul). Documentul utilizat pentru transportul de marfuri (cargo) este denumit fract aerian (in limbaj international Air Waybill) si reprezinta un document standard. Un fract aerian are 12 file. Prima fila i se da transportatorului, celelalte file mergand la destinatar, alti transporatatori intermediari (terestri, maritimi), vama etc. Fiecare fract aerian are o fila formata din sase etichete pe care sunt tiparite numarul fractului aerian si care se lipesc pe obiectele de transport pentru identificare. Rubricile din fractul aerian cuprin dimensiuni de gabarit, greutati, cantitati etc. fractul aerian trebuie sa cuprinda si certificatul de origine si factura. Introducerea pe scara larga a transportului prin containere si palete a condus la adaptarea unor reglementari simplificate, atat in privinta formlitatilor, cat si a taxelor de transport. CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNATIONAL AERIAN SI

EXECUTAREA ACESTUIA

In practica, contractul de transport international aerian de marfuri exista sub forma scrisorii de transport aerian (Air Waybill). Aceasta dovedeste incheierea contractului, primirea marfii la transport de catre organizatia de transport aerian, precum si conditiile transportului. Scrisoarea de transport aerian este intocmita de expeditor in trei exemplare originale si predata carausului impreuna cu marfa. Primul exemplar poarta mentiunea pentru transportator si este semnat de expeditor si transportator si insoteste marfa. Al doile exemplar

poarta mentiunea pentru destinatar, este semnat de expeditor si transportator si insoteste marfa. Al treilea exemplar este semnat de transportator dupa primirea marfii la transport si ramane la expeditor. In afara de exemplarele originale, scrisoarea de transport aerian mai cuprinde recipisa de primire, exemplarul pentru formalitati vamale la destinatie si cateva copii pentru caraus si agentii acestuia. In scrisoarea de transport aerian trebuie sa se mentioneze: a. Punctele de plecare si de destinatie;

b. Daca acestea din urma sunt situate pe teritoriul aceleiasi Parti Contarctante si daca sunt prevazute una sau mai multe escale pe teritoriul altui stat, se va indica una dintre aceste escale; c. Un aviz indicand expeditorilor ca transportul este supus prevederilor Conventiei de la Varsovia care, in general, limiteaza raspunderea transportatorilor in caz de pierdere sau avariere a marfurilor. Expeditorul raspunde pentru exactitatea datelor privitoare la marfa inscrise in scrisoarea de transport aerian. El va supaorta raspunderea pentru orice paguba suferita de caraus sau de orice alta persoana fata de care raspunderea carausului este angajata, din cauza indicatiilor si declaratiilor sale in neregula, inexacte sau incomplete. ANEXA 1 CONTRACT DE TRANSPORT AUTO DE MARFURI Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE S.C. S.A. cu sediul in str. nr. .., telefon . fax . cont de virament nr. . deschis la Banca ., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ., avand cod fiscal nr. ., reprezentata prin director general si .. contabil sef, in calitate de CARAUS si Societatea Comerciala . cu sediul in .. str. . nr. .. telefon .. fax .. cont de virament nr. .. deschis la Banca .., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ., avand cod fiscal nr. ., reprezentata prin . director general, in calitate de EXPEDITOR Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul prezentului contract consta in transportul cantitatii de .. de catre caraus la .. de la .. contra unui tarif de transport. Art. 3. DURATA CONTRACTULUI Contractul se incheie pe perioada .. si poate fi prelungit de comun acord printr-un act aditional la contract semnat de ambele parti. Art. 4. TARIFELE

Tarifele de transport sunt cele din Anexa nr. 1. Art. 5. MODALITATI DE PLATA Plata se va efectua pe baza de factura cu dispozitie de incasare emise inainte de sosirea la descarcare a convoiului pe baza cantitatilor inscrise in documentele de transport primite de la reprezentantul carausului. Termenul de scadenta al facturilor este de . zile de la emitere. Pentru neplata in termenul prevazut a facturilor se percep penalizari de % pentru fiecare zi intarziere din suma datorata pana la data efectuarii platii, conform prevederilor din Codului comercial. Pentru perioada cat autovehiculele stationeaza incarcate drept garantie de plata se vor percepe taxe de depozitare la nivel de USD/Tona capacitate si zi. Art. 6. OBLIGATIILE CARAUSULUI Carausul se obliga: a) sa asigure mijlocul de transport in stare corespunzatoare, la data si ora fixata. Daca autovehiculul nu corespunde cerintelor expeditorului, prezentand defectiuni tehnice, nu este propriu naturii marfii sau nu are dotarile necesare acesta este in drept sa ceara inlocuirea cu un altul corespunzator. b) sa ia in primire marfa; c) sa intocmeasca dupa primirea marfii, documentele de transport. Art. 7. OBLIGATIILE EXPEDITORULUI a) sa asigure incarcarea/descarcarea autovehiculelor in timpul liber acordat, raspunzand de modul cum acestea sunt incarcate/descarcate. b) sa plateasca taxa de stationare pentru depasirea timpului de stationare acordat; c) sa confirme intreaga activitate a mijlocului de transport prin fisa de transport, bonul de transport, scrisoarea de transport. Scrisoarea de transport auto se va intocmi in .. exemplare repartizate dupa cum urmeaza: - un exemplar se retine de catre caraus dupa prezentarea documentului de catre expeditor; - al doilea exemplar se retine de catre expeditor; - celelalte doua exemplare insotesc transportul servind la confirmarea pe parcurs a tuturor fazelor de executare. La destinatie un exemplar din cele doua se retine de catre caraus, iar celalalt se remite expeditorului numai daca s-au ivit unele diferente de plata fata de calculul initial al tarifului. Art. 8. Expeditorul beneficiaza de un drept de retentie pana la plata taxelor care greveaza transportul. Art. 9. RASPUNDEREA CONTRACTUALA a) Raspunderea expeditorului in contractul de transport auto Expeditorul raspunde pentru depasirea timpului liber tarifar de incarcare prin plata unei taxe de transport. Suma ce trebuie platita transportatorului reprezinta insa un tarif, nu o penalizare si se calculeaza potrivit tabelelor pentru 'timpul de utilizare' ale tarifului pe autovehicul, corespunzator capacitatii nominale a mijlocului auto folosit. Expeditorul va raspunde pentru plata la termen a taxei de transport, orice intarziere ducand la plata de penalitati. Raspunderea expeditorului mai poate interveni si in caz de deteriorare a autovehiculului cu ocazia incarcarii sau pentru ambalarea necorespunzatoare si nefixarea marfii, cat si pentru exactitatea mentiunilor din scrisoarea de transport. b) Raspunderea carausului Carausul raspunde pentru pierderea totala sau partiala a marfii ori pentru avarierea ei, din momentul primirii la transport si pana in momentul eliberarii la destinatie. Despagubirea ce urmeaza sa o plateasca transportatorul pentru pierderi, se calculeaza dupa pretul prevazut in factura care insoteste transportul, iar in lipsa acesteia dupa pretul oficial,

daca exista, in caz contrar, dupa pretul curent al marfii la locul si data predarii. Pe langa aceasta despagubire, carausul va suporta si taxa de transport precum si alte cheltuieli facute in legatura cu transportul marfii pierdute. In cazul avarierii marfii in timpul transportului si din culpa carausului, despagubirea la care va fi obligat consta in suma corespunzatoare deprecierii marfii, fara alte daune. Folosirea marfurilor de catre caraus, atrage raspunderea sa prin plata unei despagubiri calculata la valoarea dubla a marfurilor folosite. Daca marfa a ajuns la destinatie cu deprecieri calitative, datorita depasirii termenului de executare a transportului, carausul va fi obligat la plata despagubirilor corespunzatoare. Carausul va fi exonerat de raspundere daca va putea dovedi ca pierderea sau avaria marfurilor au fost cauzate din motive de forta majora, lipsa sau defectuozitatea ambalajului, natura marfii, incarcarea-descarcarea defectuoasa executate de expeditor (destinatar), faptul insotitorului marfii etc. Art. 10. EXONERAREA DE RASPUNDERE Partile sunt exonerate de raspundere pentru cazurile de forta majora, dovedite cu acte legale. Prin forta majora se intelege: fenomene naturale care impiedica derularea in conditii de siguranta a transportului; reglementari ale autoritatilor locale de tranzit; actiuni militare; diversiuni, asediu; actiuni organizate ale muncitorilor si functionarilor. Art. 11. Rezilierea prezentului contract se va putea produce in conditiile prevazute in contractul cu acordul ambelor parti sau in mod unilateral in caz de neplata in termenul prevazut. Art. 12. Toate litigiile generate de derularea contract sunt de competenta arbitrajului Camerei de Comert si Industrie . care este recunoscuta de semnatarii contractului. Art. 13. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare din care un exemplar la expeditor si un exemplar la caraus. Art. 14. Orice intelegeri care nu sunt in forma scrisa si semnate de ambele parti nu sunt recunoscute. BENEFICIAR, CARAUS,

ANEXA 2 SC CUI: Str. . DATA :_____________________

FOAIE DE PARCURS

NR. AUTO :_________________

Conducator auto :______________________

ORA ORA INTINERAR KM LITRI PLECARE SOSIRE PARCURSI

SUMA

Aprobat _____________________