Sunteți pe pagina 1din 66

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE SOCIOLOGIE I ASISTEN SOCIAL SECIA: ASISTEN SOCIAL

Lect. Univ. Dr. Eugen Bican

PREVENIE I RECUPERARE A PERSOANELOR DEPENDENTE DE ALCOOL I ALTE DROGURI

Anul II, Semestrul II

Note de Curs,transcrise de studenti dupa notitele lor

2010

I. Informaii generale despre curs, seminar, lucrare practic sau laborator Titlul disciplinei:PREVENTIE SI RECUPERARE A PERSOANELOR DEPENDENTE DE ALCOOL SI ALTE DROGURI Codul:AAR 0222 Numrul de credite: 5 (14 sapt,disciplina obligatorie) Locul de desfurare:Amfit. T. Kulcsar,sediul Facultatii Programarea n orar a activitilor: II. Informaii despre titularul de curs, seminar, lucrare practic sau laborator Nume, titlul tiinific: EUGEN BAICAN,Lect.Univ.Dr. Informaii de contact (adres e-mail, eventual nr. de telefon): ebaican@hiphi.ubbcluj.ro, 0744 811691 Ore de audien: III. Descrierea disciplinei:
Obiectivul cursului.

Cursul isi propune sa faca posibila asimilarea informatiei si formarea atitudinii necesare unei intelegeri comprehensive si nuantate a comportamentului adictiv, in toate formele sale, si,pe aceasta baza, a problematici preventiei,terapiei si recuperarii persoanelor dependente de alcool si alte droguri ,precum si a altor dependente. Seminarul este orientat inspre aprofundarea problematicii,cunoasterea si asimilarea abordarilor/modelelor de bu practica ce sunt consacrate,la nivel international,a metodelor,instrumentelor si tehnicilor folosite in terapia si recuperarea persoanelor dependente. Continutul cursului/disciplinei:
Consumul si dependenta de alcool si alte droguri/alte dependente in Romania si in plan

international. Modele explicative si teorii stiintifice privind etiologia,evolutia si abordarea terapeutic-recuperatorie a adictiilor. Psihosociologia comportamentului adictiv;de ce si cum dezvolta oamenii comportamente adictive. Cadrul legislativ si institutional,politici si servicii in domeniul preventiei,terapiei si recuperarii/reabilitarii in adictii,in Romania si in plan international. Preventia consumului si dependentei de alcool , alte droguri si alte dependente. Principii, modele, metode, instrumente si tehnici.Tipuri de programe de preventie. Nivelele preventiei:primara,secundara,tertiara. Terapia si recuperarea persoanelor cu comportament adictiv.Dezintoxicare,terapie,recuperare,reabilitare si reinsertie familiala si socio-profesionala. Identificarea/recunoasterea consumatorilor si dependentilor. Modele teoretico-metodologice, strategii , metode si instrumente in terapia si recuperarea persoanelor cu comportament adictiv. Modele disciplinare si modele sincretice.Abordari centrate pe individ, pe familie,pe grup (de suport mutual,de apartenenta), pe comunitate (terapeutica,de apartenenta). Procesualitatea interventiei terapeutic-recuperatorii. Specificul consilierii si asistarii persoanei cu comportament adictiv.Tehnici utilizate in consiliere. Modelul lantului terapeutic. Modelul Comunitatii terapeutice. Modelul grupului terapeutic de suport mutual bazat pe metoda celor 12 pasi .Modelul Minnesota. Modelul de Hoop. Modelul Harm Reduction. Comportament adictiv si infractionalitate.

Competene specifice disciplinei. Completai numai la acele aspecte care au relevan pentru disciplina. Cognitive: - cunoasterea si intelegerea comportamentelor adictive ca fenomene complexe, biomedicale, dar si psiho-socio-spirituale in acelasi timp, in contextul societatii contemporane. - cunoasterea si asimilarea perspectivei specifice asistentei sociale in activitatile de recuperare a persoanelor cu comportament adictiv. Instrumental aplicative: competente in elaborarea de lucrari stiintifice (referate stiintifice si proiecte de cercetare si interventie sociala) pe problematica specifica preventiei terapiei si recuperarii in adictii precum si competente in dezbaterea analitic-critica a lucrarilor stiintifice. Atitudinale: dezvoltarea/intarirea unei raportari responsabile, profesionale si nestigmatizante in relatia cu aceasta categorie speciala de clienti ai asistentului social, care este cea a persoanelor cu comportament adictiv.

Competene cu valene mai generale. Cognitive: achizitionarea de cunostinte despre strategii, modele, programe si proiecte de cercetare si interventie pe domeniul comportamentelor adictive ,active actualmente in Romania si in plan international Instrumental aplicative: dezvoltarea competentelor necesare in munca stiintifica, in abordarea profesionista, riguros structurata a activitatilor de asistenta sociala; structurarea activitatilor de asistenta sociala pe proiecte si programe dezvoltarea competentelor in domeniul proiectarii, implementarii, managementului, monitorizarii, evaluarii proiectelor si programelor Atitudinale: Dezvoltarea/intarirea atitudinilor profesionale specifice asistentei sociale, centrate pe abordare pragmatica, respectul pentru valoarea si demnitatea persoanelor, dreptul la intimitate si confidentialitate, dreptul la alegerea personala, dreptul la protectia celor expusi riscului la abuz, exploatare si violenta

Metode utilizate in cadrul activitatilor didactice : Curs: expunerea,prelegerea problematizanta sau cu oponent, exemplul demonstrativ,studiul/analiza de caz, dezbaterea, dialogul si intrebarile incitante,sinteza cunostintelor,descoperirea dirijata,dezbaterea asistata.

IV. Bibliografia obligatorie:


- Bergeret J. (1982), Toxicomanie et personalite, Paris, PUF . -Campbell,R. (2000),Copiii nostri si drogurile,Bucuresti:Editura Curtea Veche. - Carroll, R. Charles (1993), Drugs in Modern Society (third edition), Indianapolis, Melbourne, Oxford, Brown and Benchmark. - Cei doisprezece pasi si cele douasprezece traditii (1994), New York, Alcoholics Anonymous World Services, Inc. - Chopra,Deepak (2003),Comportamente adictive,Bucuresti: Editura Curtea Veche. - Dragan J. (2000), Dictionar de droguri, Bucuresti, Ed. National. - Ferreol,G. (coord.) (2000),Adolescentii si toxicomania,Iasi:Editura Polirom - Goode,E. (1989),Drugs in American Society,Mc-Graw-Hill Publishing Company. - Horvath,Thomas A. (2006), Sex,droguri,alcool,pocher si ciocolata. Un manual pentru a scapa de dependente,Bucuresti:ed. Antet. - Klein,Hans (1999),Dependenta de alcool.Consilierea familiei,Sibiu:Editura Hora. - Hemfelt,R.;Minirth,F.;Meier,P. (2001),Labirintul codependentei.Drumul spre relatii interumane sanatoase,Cluj-Napoca: Editura Logos. - Porrot, A.;Porrot, M. (1999),Toxicomaniile,Bucuresti: Editura Stiintifica. - Witters W., Venturelli P. (1988), Drugs and Society, Boston, James and Bartlett.

V. Materiale folosite n cadrul procesului educaional specific disciplinei: Computer si videoproiector,atit pentru prezentarile profesorului la curs cit si pentru prezentarile studentilor la seminar. Printuri diverse, multiplicate. VI. Planificarea /Calendarul ntlnirilor i a verificrilor/examinrilor intermediare:

Tematica activitatilor la curs: 1. Consumul si dependenta de alcool si alte droguri/alte dependente in Romania si in plan international.Istorie si actualitate. Clasificarea drogurilor,a dependentelor.Perspective disciplinare in terapia si recuperarea persoanelor dependente.Abordarea specifica asistentei sociale. 2. Modele explicative si teorii stiintifice privind etiologia,evolutia si abordarea terapeutic-recuperatorie a adictiilor.. Dependenta / codependenta, toleranta, sevraj. Psihosociologia comportamentului adictiv;de ce si cum dezvolta oamenii comportamente adictive. Patternuri psiho-socio-culturale ale comportamentului adictiv. Comportamentul cu risc pentru adictii. Personalitatea adictiva.Tipuri de dependenti. 3. Cadrul legislativ si institutional,politici si servicii in domeniul preventiei,terapiei si recuperarii/reabilitarii in adictii,in Romania si in plan international. Implicatii ale abordarii/atitudinii profesionale si institutionale fata de adictie ca boala,respectiv ca devianta,respectiv ca viciu si defect de caracter,respectiv ca pacat si patima. Boala de adictie. 4. Preventia consumului si dependentei de alcool , alte droguri si alte dependente. Principii, modele, metode, instrumente si tehnici.Tipuri de programe de preventie. 5. Abordari/modele de buna practica acreditate international in preventia consumului si dependentei de alcool , alte droguri si alte dependente Nivelele preventiei:primara,secundara,tertiara. 6. Terapia si recuperarea persoanelor cu comportament adictiv.Dezintoxicare,terapie,recuperare,reabilitare si reinsertie familiala si socio-profesionala. Identificarea/recunoasterea consumatorilor si dependentilor.Cai tipice de accesare a serviciilor de terapie si recuperare;intre constringere si impuls interior. 7. Modele teoretico-metodologice, strategii , metode si instrumente in terapia si recuperarea persoanelor cu comportament adictiv. Modele disciplinare si modele sincretice.Abordari centrate pe individ, pe familie,pe grup (de suport mutual,de apartenenta), pe comunitate (terapeutica,de apartenenta). Abordari terapeutice;analiza tranzactionala,managementul conflictului,abordarea psihodinamica,terapia rational-emotiva,terapia cognitivcomportamentala;modelele eclectice,personalizate. 8. Procesualitatea interventiei terapeutic-recuperatorii..Faza initierii/debutului ;dificultati si puncte critice.Faza derularii procesului terapeutic-recuperatoriu;abordarea unor comportamente tipice.Faza incheierii procesului terapeutic-recuperatoriu si a pregatirii pentru programul individual de prevenire a recaderii prin accesarea serviciilor de suport pe termen lung. 9.Specificul consilierii si asistarii persoanei cu comportament adictiv.Obstacole tipice in negocierea cu clientul a consilierii si cai de evaziune utilizate.Prochaska/DiClemente:cercul schimbarii. Triunghiul dramatic al manifastarii dependentei,respectiv al recuperarii.Tehnici utilizate in consiliere. 10. Modelul lantului terapeutic: clinica de dezintoxicare, centrul de zi, comunitatea terapeutica, reteaua interdepartamentala pentru reinsertie familiala si socio-profesionala.Modelul Comunitatii terapeutice.Comunitati terapeutice de tip laic si comunitati tarapeutice de tip religios. 11. Modelul grupului terapeutic de suport mutual bazat pe metoda celor 12 pasi (Alcoolicii Anonimi, Narcoticii Anonimi, Gamblerii Anonimi, Violentii Compulsivi Anonimi, Sexadictivii Anonimi, Workoholics Anonymous s.a.).Cei 12 Pasi si cele 12 traditii.Grupurile pentru co-dependenti si pentru copiii dependentilor:AlAnon si Alateen.Modelul Minnesota in terapia si recuperarea persoanelor cu comportament adictiv.Grupul terapeutic Minnesota;rolurile profesionale ale terapeutului si coterapeutului.Functionarea complementara a grupului terapeutic Minnesota si a grupului de suport mutual. 12. Modelul de Hoop in terapia si recuperarea persoanelor cu comportament adictiv. Intre abordarea adictiei ca boala,respectiv ca mod de viata/alegere personala,intre medical, psiho-social si moralreligios..Specificul institutional al consilierii si terapiei in modelul de Hoop.Metode si instrumente. 13. Modelul Harm Reduction,al reducerii riscurilor si daunelor asociate consumului de droguri injectabile.Principii,servicii,metode,instrumente si tehnici. 14. Comportament adictiv si infractionalitate. Cadrul legislativ al detinerii si comercializarii drogurilor,respectiv al consumului si dependentei.Intre ipostaza de bolnav si cea de infractor. Justitia restaurativa/terapeutica in societatea contemporana.

VII. Modul de evaluare:


Evaluarea final a se preciza detaliat modalitatea practic de evaluare final La stabilirea notei finale se iau n considerare Ponderea n notare, exprimat n % {Total=100%} 100% - examen scris final

- alte activiti (precizai):examen scris final

Modalitatea practica de evaluare la examenul scris final: lucrare scrisa,din tematica abordata in cursurile sustinute si cu trimiteri precizate pe parcurs spre bibliografia de baza indicata ;dintre cele 2 subiecte pentru examenul scris ,unul va solicita o abordare sintetica si critic-constructiva ,pe o tematica mai larga din substanta disciplinei,celalalt va avea un caracter mai reproductiv,pe teme cu trimitere aplicativa directa.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaiilor excepionale:


Condiii de participare la examen: Plagiatul sau frauda se pedepsesc conform reglementarilor in vigoare. Prezenta la ore: Conform regulamentului Facultatii,prezenta obligatorie la minim 50% dintre cursuri.

IX. Bibliografia opional:


- Alcoholics Anonymous. A story of how many thousands of men and woman have recovered from alcoholism, New York, Alcoholics Anonymous World Services, Inc. 1976. -Beck,T. Aron;Wright,D. Fred;Newman,F. Cory;Liese,S. Bruce (1993),Cognitive Therapy of Substance Abuse,New York:The Gruilford Press. - Bercheanu V., Pletea C., Drogurile si traficantii de droguri, Pitesti, Editura Paralela 45, 1998. - Boisteanu,P. (1995),Comportament si alcoolism,Iasi:editura Moldova. - Delay, P., Kicking addictive habits once and for all, New York,Lexington Books,1975. - Freud, Sigmund (1929), Malaise dans la civilisation, Paris, PUF, 1971. - Laurie, Peter, Drugs: medical, psychological and social facts, Middlesex,Penguine Books, LTD, 1969. - Marinov,Vl. (coord.), (2005),Anorexie,adictii si fragilitati narcisiace,Bucuresti: Editura Trei - Schneider, R.; Lux, H. (1999),Alcoolul si medicamentele-droguri,Sibiu: Editura Hora.

Curs I Prezentare introductiva a tematicii si problematicii cursului Prevenie i recuparare a persoanelor dependente de alcool i alte droguri 1. Consumul i dependena de alcool i alte droguri n Romnia i pe plan internaional (istoria i actualitatea dependenelor) 2. Clasificarea dependenelor, respectiv clasificarea drogurilor 3. Perspective disciplinare n terapia dependenelor (cum se realizeaz intervenia n materie de adicii, accentul cznd pe dimensiunea comportamental, deoarece latura psihic a dependenelor este mai rebel la terapie). Rolul asistenei sociale n acest sens 4. Modele explicative i teorii tiinifice privind etiologia i abordarea adiciei 5. Explicarea modului n care o adicie odat instalat evolueaz 6. Modele privind recuperarea terapeutic a persoanelor cu comportament adictiv, definirea principalelor noiuni: dependen, codependen, toleran, sevraj, consum socialmente acceptat ,consum abuziv s.a. 7. De ce i cum dezvolt oamenii comportamente adictive (despre personalitatea adictiv, transformrile suferite de persoanele cu comportament adictiv, comportamente cu risc adictiv). 8. Cadrul legislativ i instituional: politici, programe, servicii n abordarea adiciilor.Exist patru momente in abordarea adictiilor : - prevenia consumului,consumului abuziv si dependentei; -informare si consiliere motivationala pentru dependenti,respectiv dezintoxicare; -terapie ,recuperare si reabilitare psiho-sociala -reintegrare familiala si socio-profesionala.

Privind prevenia: principii i modele utilizate n diferitele tipuri de dependen, respectiv modele de bun prectic, ex. Olanda. Cele trei niveluri de prevenie: primar, secundar i teriar) 9. Principii, metode, modele folosite n terapia i recuperarea persoanelor cu comportament adictiv:motivarea pentru terapie, dezintoxicarea, recuperarea, reabilitarea, reinseria. Cum pot fi recunoscute,identificate persoanele care consuma abuziv,respectiv sunt dependente de alcool i alte droguri. 10. Accesarea serviciilor de terapie i recuperare a persoanelor cu comportament adictiv. Consilierea motivationala.

11.Instrumente specifice n consilierea i asistarea persoanelor cu comportament adictiv 12. Dublu cerc vicios: dependena i codependena 13. Modele terapeutice utilizate n terapia i reabilitarea persoanelor cu comportamnet adictiv: Modelul Lanului terapeutic (o niruire de instituii care au eficien doar dac relaioneaz ntre ele) 14. Modelul Comunitii terapeutice 15. Modelul Grupului de suport mutual (deosebit de eficient nu doar n cazul adiciilor ci i n domeniul dezvoltrii personale) 16. Modelul Minnesota (utilizat de Centrul de informare, consiliere si terapii n adicii al Asociatiei Christiana) Lucreaza cu metoda celor 12 pai dar este grup terapeutic cu specialiti, activitiile fiind moderate de consilierii de adicie. 17. Modelul De Hoop ( dominant n Olanda, la noi este validat i recunoscut ca eficient) 18. Modelul Harm Reduction ,alreducerii daunelor asociate Presupune faptul c dependenii de droguri pot lua n cadrul consumului de droguri i alte boli precum: virusul HIV, hepatita etc. iar pentru a evita acest lucru se face apel la programul de distribuire gratuit a seringilor i a acelor, necesare administrrii drogurilor, este vorba de reducerea daunelor, deoarece

pentru unii care sunt deja distrui mai mult nu poi s faci, de ex. pentru cei care au rmas homeless din cauza abuzului de droguri. 19. Relaia dintre comportamentul adictiv i infracionalitate

Alcoolismul si celelalte adictii: boal sau devian?

Una dintre cele mai cunoscute forme de adicie este alcoolismul, care a aprut odat cu specia umana. n ceea ce privete adictiile,alcoolismul in particular, mereu au existat controverse despre cum s fie privit: ca boal sau ca devian. Dac privim alcoolismul ca fiind o boal, atunci aceast adicie este plasat n sarcina personalului medical, tratamentul fiind unul medicamentos, ns pe de alt parte dac privim alcoolismul ca fiind o devian, se presupune c cel n cauz trebuie controlat, penalizat. Deci, n funcie de aceste atitudini, avem dou abordri diferite. Ca orice adicie, alcoolismul este doar tratabil,nu si vindecabil, iar

efortul,implicarea,participarea persoanei cu comportament adictiv este absolut necesar deoarece responsabilizarea este cheia spre reusita. Pn n ultimele decenii,in lumea specialistilor,in explicarea adictiei,a alcoolismului in particular,s-au disputat doua pozitii.Pozita medicilor ce susineau c alcoolismul este o boal, cauzat de mecanisme biologice, alterare biologic (cauze genetice, de metabolism etc.) i pozitia specialitilor din tiinele sociale i comportamentale ce afirmau c alcoolismul este o devian, un comportament alterat.A existat insa mereu o problema,care s-a dovedit a fi de nedepasit in contextul dat,in ce priveste intelegerea medicala,a adictiei ca boala:ce fel de boala este,somatica sau psihica? Depasirea s-a realizat in ultimele 2 decenii,cind s-a statuat o noua categorie in patologia umana: boala de adicie.

Studindu-se mecanismele plcerii s-a observat cum diferite comportamente au efecte asupra neurotransmitorilor (ex. la stimulul fric se secret adrenalina, la bucurie se secret serotonina, dopomina, melatonina).Astazi,la nivelul celor mai performanti specialisti,intelegerea acceptata este aceea ca,la nivel neuro-psihic,adictiile rezida in dereglarea mecanismelor cu neurotransmitatori,cei care controleaza activarea si dispozitia afectiva,controleaza mecanismele placerii si durerii. Influenele ce deriv din tiinele sociale pun accentul pe partea psihic pe cnd influenele medicale accentueaz latura somatic. Terapia medical clinic, este una de dezalcoolizare (pacientului i se administreaz o doz de alcool iar pe urm o doz de antalcol, pentru a i se provoca aversiune fa de consumul de alcool). Spre deosebire de abordarea medical, specialitii din tiinele sociale consider c alcoolismul reprezint un comportament nvat, iar tratamentul deriv tocmai din aceast abordare i anume prin terapii cu accent comportamental precum: terapia cognitivcomportamental, analiza tranzacional, psihoterapia pozitiv etc. La ntrebarea: dac alcoolismul este vindecabil, rspunsul este c: alcoolismul este tratabil nu i vindecabil, adic, cu alte cuvinte un alcoolic va rmne sntos atta timp ct i menine abstiena, boala lui fiind similar cu diabetul: un individ ce sufer de aceast boal nu poate funciona normal dect dac i administreaz insulina (care l ine n via) de vreme ce o persoan cu comportament adictiv nu poate funciona normal dect dac recurge la abstinen. Ca un argument la afirmaia c: alcoolismul este tratabil i nu vindecabil, exist o expresie a membrilor de la alcoolicii anonimi Cluj Napoca: dintr-un castravete murat niciodat nu poi face un castravete verde. Deci concluzia este c: alcoolismul (i adicia n general) este remediabil, respectiv tratabil dar niciodat vindecabil, cine asimilieaz o dependen rmne cu ea toat viaa. Mai exist dicuii, cum c unele droguri precum LSD-ul ar da doar dependen psihic i nu somatic (i c ar lipsi fenomenele de sevraj), bineneles c acest percepie este fals (deoarece pastila de LSD, dei conine o cantitate infirm de substane psihoactive, totui ele acioneaz la nivel fiziologic respectiv neurosomatic atunci cnd interfereaz cu

neurotransmitorii- adic mediatori chimici ce transmit, moduleaz i amplific impulsurile nervoase). O dependen ntotdeauna are dou laturi: una somatic i una psihic. De exemplu la alcoolism se manifest acea stare de beie uscat, adic dependena maifestat la nivel psihic, care faa de dependena la nivel somatic este mult mai sever (de care nu poi scpa niciodat). Orice dependenta prezinta concomitent ambele dimensiuni,nu este adevarat ca unele dependenta sunt doar psihice (cum se vorbeste de LSD sau de dependentele relationalhabituale),asta pt. Ca orice dependenta se concretizeaza in dereglarea mecanismelor de actuine a neurotransmitatorilor din creier. De obicei o persoan care este dependent de ceva (cu suport/fr suport substanial) nu recunoate problema sa, fiind vorba de acea rezisten tipic (de genul: m pot lsa oricnd), aici rolul asistentului social este acela de a-l debloca n vederea recunoaterii i soluionrii problemei sale, i cum se poate face acest lucru? Numai cu ajutorul unui grup de egali, cu care individul dependent simte c poate mprti problema, n acest sens familia fiind un impediment, neputndu-l ajuta pe cel aflat n cauz, datorit faptului c-l blameaz n loc de a ncerca s-l neleag.

Curs II

Asistena social n domeniul comportamentelor adictive

Exist o procesualitate a intervenei, respectiv a terapiei, deoarece avem o cale prin care se face aceasta intervenie, un drum de realizare a ei i ca n orice drum, exist o serie de obstacole, persoanele cu comportament adictiv manifestnd o inerie, o rezisten n a-i recunoate viciul. De ce: 1. Din cauza temerii de etichetare negativ: eticheta alcoolic fiind stigamtizant. 2. Deoarece familia are o atitudine ostil fa de el, atitudinea celor din jur fiind de: dsclire, blamare (n sensul: de ce nu faci un efort de voin i te opreti), de fapt aici nu se pune problema unui efort de voin, deoarece alcoolimul nu este o problem de voin (dac ai diabet i faci un efort de voin i trece boala? nu). Este important de precizat c n cazul dependenei psihice, adicia se manifest similar cancerului n metastaz (celulele maligne intr n snge i altereaz toate organele), tot aa i adicia altereaz ntreg psihicul i personalitatea individului dependent, afecteaz sfera cognitiv i sfera emoional, voina, de unde rezult ideea c cea mai mare problem cu alcoolul este c determin individul s renune i astfel ajunge s triasc la cele mai joase niveluri ce duce la degradrea fiinei umane respectiv involuie. Dependentul trebuie ca mai nti s accepte situaia/realitatea fa de el nsui iar apoi fa de ceilali, n orice moment exist pericolul s recad: ntruct abstiena este singura soluie. Un lucru important pentru cei care lucrez n acest domeniu (consilierii de adicii) cu aceast categorie de beneficiari (persoanele cu comportament adictiv) s fie contieni i s recunoasc elementele comportamentale ale acestor persoane, deoarece persoanele dependente sunt cele mai manipulative persoane (mint fr probleme, plng pentru a nduioa n ceea ce privete situaia lor etc).

Asistena social n domeniul comportamentului adictiv, modul n care intervenia de tip asisten social i gsete locul n acest context

Adiciile reprezint o problem social major, prin faptul c ponderea persoanelor cu comportament adictiv este mare n toate societile, un exemplu n acest sens este urmtorul: rata alcoolismului la nivel internaional, n toate societiile de tip europen (Canada, SUA, Noua Zeenlanda etc.) este destul de ridicat, ponderea persoanelor cu dependen de alcool este de 5-10 %, n Romnia fiind undeva ntre 7,5-8 %. Mai mult dect att, ponderea social a adiciilor afecteaz piaa forei de munc (persoanele cu comportament adictiv nu mai pot face fa la locul de munc i cedeaz) Dependena aduce cu sine nenumrate costuri, att la nivel de societate (fiind afectat sistemul medical, economic etc. de aceea se intervie prin programe de prevenie, terapie i recuperare) ct i la nivel individual, cel aflat n cauz ratndu-i viaa (abilitiile sociale se pierd pn ajunge la un stadiu larvar) comportamentul lui avnd repercursiuni i asupra familiei, o persoan cu comportament adictiv i mutileaz familia, membrii ei, ca structur de personalitate. Cnd ne referim la rolul asistenei sociale n acest domeniu, ne referim la modul n care trebuie abordate adiciile, la nivel rezolutiv. Orice dependen are dou laturi: una somatic (maifestat prin sevraj) i una psihic (mai dificil de tratat, deoarece aici se manifest adevratele rezistene). Niciodat adiciile, respectiv alcoolismul nu o s se poat trata exclusiv de cadrul medical, pentru c nu poi reconstitui personalitatea prin medicamente (aici fiind vorba de tratament medicamentos, n special sedative, tranchilizante etc.) cheia spre tratament fiind intervenia n planul terapiei i reabilitrii psihologice, aici acionnd specialiti ca: psihologi, asisteni sociali etc. n acest areal al adiciilor, ponderea specialitilor n abordarea tiinelor compotamentale, este mai mare dect a medicilor, poate numai n clinicile de dezintoxicare

predomin cadrul medical (dar n clinicile de dezintoxicare rata de eficien este foarte sczut, de 0.5 %). Cnd vorbim de dependen suntem tentai s ne gndim la ce se ntmpl n lumea noastr cu adiciile: oamenii sunt tentai, n zilele noastre, s considere c problema abuzului de droguri i alcool este o problem unic n istoria omenirii, acest lucru nu este adevrat dect ntr-o mic msur: problema abuzului i dependenei de alcool i droguri a existat n toate epocile istorice, ns acum senzitivitatea i amploarea percepiei sociale este mai mare dect n trecut, datorit existenei mass-media i atitudinii politicii fa de aceast problematic care amplific percepia societii asupra acestei probleme (dac vorbim de droguri, toate societiile contemporane sunt agrenate ntr-o lupt mpotriva acestui flagel al drogurilor, considerate a fi un ru absolut, care trebuie extirpat). Privind justificarea atitudinii politice, atitudinea dominant fiind cea de lupt mpotriva drogurilor: orice abordare complex are i reversul medaliei, astfel nct acest discurs a prezentrii drogurilor ca un ru absolut, creeaz reprezentarea tentaiei, a fructului oprit ce face trimitere la faptul c un lucru este dorit doar atunci cnd nu-l poi avea oricnd, oriunde (aici tinerii cad prad cel mai mult deoarece teribilimul i gustul pentru risc specific vrstei caut tocmai acest lucru: interzisul). Deci problema abuzului i dependenei a existat dintotdeauna, doar c astzi lupta este mai mare, orice civilizaie a fost contient de pericolul abuzului/dependenei respectiv consecinele ei, deci putem spune c, practic, nu exista moment n istorie n care omul s nu fi fost contient de ct de periculoase sunt adiciile. De aici rezult ntrebare: De ce omul continu s consume (de aprox 2-4.5 mil de ani ncoace) droguri, tiind de efectele adverse asupra multiplelor dimensiuni ale vieii lor? Rrspunsul este relevant indou planuri: I. planul opiniei comune II. planul explicatiei elaborate tiinific

Planul opiniei comune are ca explicaii urmtoarele: oamenii consum alcool i alte droguri pentru c ar fi plictisii i pentru c au nevoie de stimulare, de triri mai aparte, un alt rspuns se concentreaz asupra faptului c: oamenii consum alcool i droguri datorit faptului c au dureri: att la nivel somatic ct i la nivel psihic (la baza adicei de orice tip stau mecanismele durerii i plcerii) sau c prezint team, suprare, nevrozitate. O alt explicaie n acest sens afirm c frustrarea, incapabilitatea de a se bucura de via (n mod natural) ar fi o cauz n acest sens, iar o ultim opinie const n faptul c: oamenii se orienteaz spre alcool i alte droguri, n sperana de a obine alinare, relaxare, pace, linite, euforie, dorina de experimentare, de a fi high. n ceea ce privete explicaiile tiinifice, avem o serie de rspunsuri precum: 1. Oamenii n fond consum alcool i alte droguri, pentru c ei caut plcerea: iar alcoolul i alte droguri i pot face pe oameni s se simt ntr-un anume fel, s se simt mai bine. Drogurile au dou aciuni asupra organismului uman: fie stimuleaz, dau vitalitate, respectiv poft de via, fie depriveaz la nivel neuropsihic: acionnd ca un anestezic psihic, distorsionnd la nivel psihic: senzaii, percepii i reprezentri. Toate aceste trei efecte : stimulare, anestezie i distorsiunea perceptelor sunt asociate cu o trire a plcerii (dar cum plcerea e la pachet cu durerea, numai ntr-un fel ele confer plcere i nu durere, pn la un anumit punct: te simi din ce n ce mai bine, apoi din ce n ce mai ru, dac se ntrece limita se declaneaz saturaia) dar din pcate dependenii ajung n situaia n care nu mai consum ca s simt plcere ci i iau doza pentru a evita durerea produs de sevraj. 2. Oamenii consum alcool i alte droguri pentru a reduce distresul, tensiunea, angoasa, anxietatea, ele pot produce o evadare temporar dintr-o realitate perceput ca banal, insuportabil, trist (alcoolul e un drog anestezic, face viaa mai suportabil). Dintre cele trei efecte ale drogurilor: stimulare, anestezie, distorsiunea percepiei, ntr-o prim faz apare stimulena dar apoi apare starea de anestezie. Privind distorsionarea percepiei, un astfel de exemplu sunt aa numitele droguri de cltorie, precum LSD-ul, ce determin senzaia unei cltorii iar strile psihice sunt descrise ca fiind excepionale ntruct: senzaiile, percepiile sunt distorsionate, lucru ce face persoana s se simt ca i cum ar fi ntr-o alt lume: sunetele se transform (pentru cel aflat n starea produs de drog) n fascicule de lumini mictoare, de aceea este bine c dup ce i ia doza de LSD, individul s fie nsoit n cltorie, ntruct senzaiile i percepiile sunt denaturate

ntr-o aa mare msur nct exist pericolul unei sinucideri, prin aruncarea de la etaj, pentru cel n cauz nefiind vorba de o sinucidere, el necontientiznd acest lucru. 3. Oamenii s-au confruntat dintotdeauna cu presiunea conformitii sociale, modelelor de conformitate social ce spun c nu este ilicit i c dimpotriv, este recomandabil s trieti bucuriile sau tristeiile i s consumi alcool (de exemplu, n trecut rzboaiele erau de neimaginat fr alcool, plus srbtorile ca: Pate, Crciun, nuni, botezuri inclusiv nmormntri). Datorit faptului c exist aceast presiune social, pentru a nu fi marginalizat prin diferite etichete ca: pocitul, ciudatul etc. individul se supune practicii consumului, spre exemplu adolescenii, tinerii n general sunt sub puterea grupului de egal (peer group) i dac refuz s se conformeze grupului exist riscul de a fi respini, exclui. La adolesceni i tineri, experimentarea consumului de droguri i alcool face parte a unui ritual de trecere ( termenul este reprezentativ pentru societile arhaice, privind trecerea de la etapa de copilrie la cea de maturitate) pentru c cel care este vzut c bea i fumeaz este considerat de ceilali c este cool. Plus c la acest vrst apare gustul penru risc, aventur, fiind vrsta la care se edific personalitatea (se consider ca a fi matur nseamna a face ceea ce vrei tu, nu ce vor alii ca tu s faci). 4. Condiionarea social vine i din partea mass mediei contemporane, care n multe cazuri nfieaz drogurile ca o parte a unei tehnologii ce ne poate ajuta s ne facem viaa mai frumoas, mai bun dect este n realitate (de exemplu n anii 70, 80, 90 eroul principal dintr-un film era afiat cu paharul de whisky n mn, iar cocaina era prezentat n filme ca simbol de rafinament i distincie social; trupele rock din anii 60, 70 precum Beatles, The doors etc. aveau mesaje sugestive de genul: Angels dust n traducere Praful ngerilor, n legtur cu consumul de droguri, pe atunci ei erau idolii tinerilor. n general mass media (toate sursele ei: presa, televizor, radio, internet) promoveaz ideea cum c: plcerea, bucuria, fericirea sunt undeva n afara noastr (n.b. adevrata fericire nu o gasim dect n noi nine) n nite adjuvante, trimind nspre: droguri, tutun, sex. 5. Oamenii consum alcool i alte droguri pentru c n unele cazuri drogurile sunt prescrise n explorarea relaiilor mistice, n anumite triburi se consum plante cu efect halucinogen, utilizat de preoi/amani (aici avem dovada c orice cultur a consumat droguri),

explicaia fiind aciunea drogurilor asupra neurotransmitorilor, de unde rezult ideea c: bucuria, excitarea poate fi extras, atribuit fr efort propriu, aceste stri obinndu-se n mod artificial prin consumul de droguri. (i la unele animale s-a observat , c exist consum de droguri, de ex. urii care consum miere intrat n fermentaie, sau fructe rscoapte). Dup aceast constatare, drogurile sunt o prezen endemic ntruct toate culturile au cunoscut fenomenul consumului de droguri. O concluzie de ordin pragmatic, la cele discutate pn acum e c: este nerealist ca societatea s-i propun s eradicheze drogurile (pentru c nu s-a putut i nu se va putea face acest lucru niciodat), acest lucru fiind confirmat de prohibiia alcoolului din anii 20, 30 ai secolului trecut (inclusiv n filmul Once upon a time in America se trateaz acest subiect) ce a artat efectul unei astfel de politici, adic interzicerea unui lucru duce automat la mputernicirea mafiei, prin contraband, deoarece prohibiia nu a dus la diminuarea consumului de alcool, aadar prin acest exemplu, am nvat pe principiul ncercrii i a erorii c este nerealist ca o societate s-i propun eradicarea drogurilor. Atunci ce putem face, dac nu putem elimina drogurile din societate? Putem cuta un mod de convieuire cu alcoolul i drogurile, o modalitate de consum care s produc daune suportabile, prin promovarea unor modele socialmente care s produc daune suportabile. Deci trebuie gsit o manier de convieuire cu drogul, nu doar de a promova modele socialmente prezentate ci i de a dezvolta programe specializate de prevenie, terapie i recuperare respectiv reabilitare n materie de adicii, aadar locul de munc n acest domeniu este asigurat pentru asisteni sociali (n ceea ce privete consilierea), care trebuie s lucreze alturi de psihologi i medici astfel nct rezultatele s fie optime.

Curs III Precizri conceptuale de baz: drog, consum de droguri, abuz de droguri, consum socialmente acceptat, dependen, codependen, toleran, sevraj .

Drogurile convieiuesc cu omul de la aparitia speciei umane, iar explicaiile adnci legate de aceast convieuire sunt explicaii de ordin metafizic, din care rezult urmtorul deziderat: este nerealist ca o societatea s-i propun eradicarea drogurilor, realist este faptul

c ar trebui gasit o modalitate de convieuire cu drogurile care sa produca daune cat mai mici. La nivelul societii contemporane, ponderea comportamentelor adictive este mai ridicat dect n alte momente istorice, o caracteristic de fond a lumii sociale n care trim este c din cauza lipsei instrumentelor necesare pentru o integrarea social eficace, modelul social n care trim are un risc crescut pentru excludere social, aadar cei marginalizai dac nu gsesc socializarea n mijlocul ei, o vor cuta la marginile ei: aprnd astfel numeroase subculturi i contraculturi ce caut prin excelen viaa social la marginea societii sau n afara ei. Un prim concept de baz este drogul. Rspunsul la ntrebarea: ce este drogul, aflm c: din punct de vedere material, majoritatea drogurilor sunt: de origine vegetal: plante, produse din plante (frunze, rdcini, fructe) de sintez chimic (realizate n eprubet) droguri care au produi de baz, substane de origine animal (coad de rdac, insecte, furnici, erpi care pot fi otrvitoari dar pot avea i efect de drog- otrava nu este ceva eminamente negativ, poate fi ntrebuinat i ca medicament, o situaie paradoxala pentru c d durere respectiv ucide sau vindec, depinde cum este folosit) Drogul este n fond orice substan care confer dependen, din punct de vedere etimologic acest termen provine din limba englez drug nsemnnd medicament, de unde ideea c i drogul este un medicament (n.b. i reciproca medicamentul este un drog este adevrata?), dup cercetri s-a constatat c dou pahare de vin pe zi ar fi chiar indicat (deoarece menine silueta, stimulnd arderile, metabolismul) dar peste aceast cantitate consumul devine duntor organismului.

Alte concepte de baz, n lipsa crora nu poi nelege fenomenul adiciilor sunt:

1. consum de droguri 2. abuz de droguri 3. dependen 4. codependena 5. toleran 6. sevraj

1. Consumul de droguri Cunoate diferite ipostaze: cele mai multe droguri se ingereaz (prin mncat, but), multe se inhaleaz (prin fumat- vapori), cteva se absorb prin piele (cazuri mai rare: se aplic soluii de piele, n perioada modern prin aplicarea unor plasturi).

2. Abuzul/consumul abuziv Este discutabil de la ce nivel ncolo consumul normal devine abuziv: astfel se introduce conceptul de consum de drog socialmente acceptat (uor de vorbit cnd ne referim la alcool, greu de spus cnd ne referim la heroin). Esena acestui concept este ceea ce consider o societate ca fiind nivelul de consum care nu este periculos respectiv duntor i nu atrage dup sine daune. Consumul socialmente acceptat se refer la conceptul de lubrifiant social, stimulent al comunirii (de ex. alcoolul acioneaz ca dezlegtor de limbi, oamenii devin mai comunicativi, mai puin timorai). Toate societile au acceptat alcoolul dei poziia lor vis a vis de aceast tem este diferit. De exemplu, n Frana consumul socialmente acceptat este consumul de vin: la masa de prnz, de sear etc. dac facem o comparaie n plan internaional, cel mai ridicat consum de alcool se regsete n Frana i tot aici avem i cea mai sczut rat a consumului abuziv, datorit faptului c alcoolul este consumat mpreun cu alimentele, acest lucru atenund efectului su asupra organismului. n ceea ce privete Romania, alcoolul nu este prescris a fi

consumat n legtur cu alimentele, ci n legtur cu socializarea, n contextul hai s stm la un pahar de vorb, spre deosebire de Frana consumul de alcool este neplanificat, pe cnd n Frana consumul de alcool, n special vin este corelat cu mesele zilei. n Suedia, modelul social acceptat este cel nordic (ncepnd de vineri , ei stau acas i beau ncontinuu pn duminic, acesta fiind maniera lor de detensionare, de reorganizare dup o sptmn de munc: doar c ei beau n intimitate, acest model ncepe s se rspndeasc i n Romnia, la workaholici), n rile nordice exist o problem major cu consumul de alcool, deoarece consumul tinde spre exces iar explicaia n acest sens sun n felul urmtor: zona, aria geografic cu climat subpolar (specific nordului Suediei, unde razele UV sunt reduse) determin nivelul sczut de melatonin (un hormon ce red buna dispoziie) i ntruct suedezii pot obine dificil aceast stare, ei recurg la consumul de alcool pentru a obine n mod artificial buna dispoziie pe care nu o pot obine n mod natural. n Finlanda, exist o deosebit de mare strictee privin consumul de alcool, ce deriv din politicile rii prin creterea taxelor pe alcool (n Finlanda, alcoolul avnd nu doar un pre ridicat, dar se impune i o raie de consum prin: cartel i buletin). Important de menionat c acest consum care se ncadreaz n modelul consumului socialmente acceptat, poart denumirea de butor social.

3. Dependena Dup consumul normal, urmeaz consumul abuziv (necontrolat) iar n final se ajunge la dependen. Trecerea de la consumul abuziv la dependen nu este aceeai n cazul tuturor drogurilor, uneori acest trecere este lent, ndelungat cu risc mai mic, pe cnd n cazul altor droguri trecerea la dependen poate fi rigid i scurt, iar riscul de a ajunge la acest stadiu este deosebit de ridicat. n ceea ce privete alcoolul i marijuana, sunt oameni care consum alcool de 20 de ani i nu sunt dependeni, de vreme ce la alii li se instaleaz dependena dup cteva luni de consum (6-8 luni), n cazul diferenelor de gen trebuie amintit c: femeile care consum alcool risc s devin dependente mai timpuriu dect brbaii, iar spre deosebire de cei din urm care consum alcool n cadrul socializrii de grup, femeile tind s consume alcool pe ascuns, n

singurtate, o alt diferen const n faptul c motivele pentru care femeile beau sunt: tristeea, suprarea, depresia, necazurile n general, dar periculos este faptul c la ele dependena se instaleaz foarte devreme (alcoolicii au o sintagm, cum c poi deveni alcoolic pe nesimite i anume: poi deveni alcoolic fr s fi beat vreodat) Dac o persoan consum alcool zilnic, acest comportament se instaleaz n rutina zilnic i apoi nu mai poate funciona fr acest adjuvant, explicaia fiind urmtoarea: alcoolul ia locul hormonilor naturali (n.b. producnd o schimbare ireversibil n organismul persoanei dependente). Toate drogurile n general i alcoolul n particular dau dependen, dar exist un pericol i mai mare de a dobndi o dependen atunci cnd persoanele consum droguri sau alcool atunci cnd sunt ntr-o stare de tristee dect atunci cnd sunt ntr-o stare de bucurie (n.b. de aceea la femei se instaleaz dependena mai timpuriu dect la brbai, datorit faptului c ele consum alcool pe fondul unei tristei, suprri). Ce nseamn necazul? Din punct de vedere fiziologic, reprezint un deficit de hormoni naturali ai plcerii i un exces de hormoni naturali ai durerii, iar consumul de droguri: alcool, marijuana etc. dau o fericire aparent, fals (n.b mai degrab un miraj al fericirii) mascnd adevrata stare a durerii (ceea ce este i mai ru). Combinaia alcool-energizante, este periculoas, pentru c energizantele mascheaz efectul alcoolului asupra organismului (nu este resimit starea de beie), plus c sunt dou substane cu efecte total opuse: un sedativ (alcoolul) i un energizant. Este adevrat, c n ceea ce privete marijuana, acest drog confer dependen ns n timp, dup consum ndelungat. Cel mai periculos drog privind riscul de dependen, este heroina, care d dependen dup cteva sptmni de consum continuu, aici risul adictogen este mai accentuat fa de alcool i marijuana (afimaia dat de Agenia Naional Antidrog: dup primul consum de heroin se instaleaz dependena este aadar fals).

Scurte concluzii la acest concept: - n fond ce nseamn dependena? Faptul c nu mai poi funciona normal n plan bio-psihosocial, fr acest adjuvant care este drogul.

- ntotdeauna adicia are dou laturi: somatic i psihic. - termenul s-a impus din lb. francez : dpendance iar conceptul de adicie provine din termenul anglo-saxon: addiction. - specialitii prefer termenul de adicie, pentru c termenul de dependen conine un bagaj prea larg de conotaii, prea metaforic i imprecis (de ex. eti dependent de mersul pe jos) dar adicia este preferat pentru c are un bagaj cantitativ respectiv calitativ mai restrns, dei oarecum aceti doi termeni sunt similari.

n ce const dimensiunea somatic a dependenei? Dimensiunea somatic a dependenei se bazeaz pe interaciunea dintre substanele psihoactive din drog cu neurotransmitorii (hormoni naturali ai creierului, responsabili de dispoziia individului, de strile de: relaxare, mulumire, extaz, tristee, depresie, anxietate, ncordare, disperare etc.) care n mod natural sunt ca adrenalina (care activizeaz persoana n condiii de stres: stres activator pozitiv, toate substanele psihoactive din droguri tind s ia locul hormonilor naturali ai creierului (de aici rezult faptul c dac se introduce n mod artificial anumite substane n organism, acesta i pierde abilitatea de a produce aceste substane n mod natural, cu alte cuvinte se lenevete). Dependena la nivel psihic, se manifest la nivelul rutinei cotidiene: obinuine, comportamente, o presiune de neevitat/compulsiv, obsesiva chiar n direcia manifestrii drogului (persoana se gndete n permanen la starea produs de drogul respectiv), n plan psihic persoana se obinuiete s nu se simt: relaxat, mulumit dect dac i ia doza de drog, dac nu face acest lucru intr automat ntr-o stare de plictis, nemulumire etc. un exemplu n acest sens este: fumatul ca adicie, fumtorii susin c fumeaz pentru a se relaxa, pentru a se liniti n situaii tensionate, dar de fapt fumatul nu face dect s reduc manifestarea sevrajului de aceea ei simt o stare de detensionare dup prima igar, s nu uitm c nivelul de nicotin din snge se njumtete la aproximativ fiecare 30 minute, i de aceea ei simt o nevoie de a fuma. O persoan dependent graviteaz la nivel mental n jurul drogului respectiv (dac se ntmpl s rmn fr drog, este n stare s-l procure indiferent de or, inclusiv la miezul nopii).

Preocuparea mental, cu caracter obsesiv, compulsiv se manifest diferit n funcie de drog: n cazul consumului de alcool i tutun, preocuparea nu este att de dramatic, pentru c acestea se gsesc la orice chioc, pe cnd n cazul heroinei, este mai grav tocmai deoarece este dificil de procurat i mai mult dect att durata de aciune a acestui drog este foarte scurt, maxim 3 ore, apoi se intr n sevraj, la formele avansate de dependen sevrajul reprezint o adevrat tiranie mental, cel n cauz nu mai poate dormi, are nite dureri infernale.

4. Codependena Reprezint: dependena relaional fa de o persoan dependent (alcoolic, dependent de heroin, cocain etc.), se instaleaz un comporatament simbiotic (fiecare se alimenteaz din otrava celuilalt: dac soul are un comportament adictiv, soia i va vrsa nervii pe el, pentru a-i crete stima de sine, ea se va simi o satisfacie, folosind persoana dependent ca paratrsnet pentru toate lipsurile familiei). Aadar ca s tratezi dependena, este necesar s tratezi codependena, ntruct adicia este o boal de famile, o boal de relaie.

5. Tolerana Reprezint atitudinea organismului n raport cu drogul, reacia sa de imunizare (organismul se manifest fa de drog asemeni unui venin, otrvi, la nceput apare reacia de respingere apoi devine obinuit la substan, mai mult poate ajunge la a nu-i mai simi efectele), acest imunizare apare prin faptul c organismul reuete s sintetizeze tot mai mult substan, organismul devine tot mai capabil s covieuiasc cu alte droguri, dar ceea ce este i mai grav e c organismul devine tot mai rezistent la alcool i de fiecare dat are nevoie de o doz mai mare pentru a obine acelai efect (nu exist toleran fa de drog fr dependen), nspre faza final a dependenei se ajunge la situaii paradoxale: unii se pot mbta cu cantiti mici de alcool, sau poate aprea sindromul psihiatric: delirium tremens, manifestat prin tremurat i halucinaii ce poate duce inclusiv la moarte.

6. Sevrajul

Se refer la ansamblul de simptome, asociate cu lipsa drogului la o persoan dependent, include att manifestrile la nivel somatic ct i manifestrile la nivel psihic. Cele mai comune manifestri sunt: transpiraii reci, tahicardie, insomnie, nervozitate, dureri generalizate n ntreg corpul, n oase, similar unor forme de cancer, sclerozei n plgi. Sevrajul difer de la drog la drog: la tutun i marijuana este lejer, pe cnd la heroin, amfetamine, stadii avansate de alcool sevrajul este groaznic. Dup gravitatea manifestrii sevrajului se poate cerceta intervenia n criz: n cazul heroinei se recomand chemarea imediat a ambulanei, pentru c pericolului de deces este iminent. Prin manifestarea sevrajului, specialitii pot constata cu ce dependen au de-a face, plus c tim imediat c dac o persoan manifest sevraj este dependent. Nu exist dependen fr sevraj. n caz de dependen se face terapie i reabilitare pentru ca s se trateze manifestrile sevrajului. Pn acum am vorbit de droguri (alcool, tutun etc.) i am constatat c adiciile se pot instala nu doar fa de alcool i alte droguri ci i fa de relaii interpersoanle, comportamente repetitive, obinuine, pe fond ntr-o clasificare a dependenei, avem dou categorii:

Clasificarea generala a adictiilor,a comportamentelor adictive

1. categoria dependenelor cu suport substanial, cu alte cuvinte dependena fa de substane 2. categoria dependenelor fr suport substanial, ce vizeaz dependenele relaional-comportamental-habituale (obinuine, activiti cotidiene repetitive)

n prima categorie a dependenelor cu suport substanial, se ncadreaz: dependena fa de tutun, alcool, stimuleni habituali precum: cafea, ceai (negru, verde), ciocolat, cacao etc. Dependena de tutun, este perceput social ca fiind mai tolerabil, acceptabil deoarece nu perturb conduita social a persoanelor, ns din deceniul trecut s-a amorsat o atitudine de descurajare a fumatului, mai mult n SUA s-a ajuns la micari sociale de protest: mpotriva discriminrilor (fumtorii se consider discriminai) singura problem cu dependena de tutun este c efectele se manifest la nivel somatic, implicaiile tutunului asupra sntii individului fiind mai grave dect la alcool, tutunul afectnd mai degrab componenta fiziologic dect cea psihic. Stimuleii habituali nu-s percepui ca adictogeni la nivelul opiniei publice, dar adevrul este c i acetia dau dependen deoarece conin substane psihoactive tipice: cofeina (din cafea), teina (din ceai), teobromina (din pudra de cacao), n domeniul tiinific cafeaua este recomandat pentru tonifierea i stimularea cardiac, bineneles cu precizia urmtoare: este contraindicat depirea a patru cafele pe zi.

Curs IV Clasificarea adiciilor (continuare) n cadrul dependenelor cu suport substanial se afl i consumul de stimuleni habituali. Tutunul nu este reprezentat ca un drog ci ca un obicei nesntos. Cu toate acestea, mai multe decese s-au nregistrat datorit fumatului dect alcoolului. S-a promovat o atitudine de descurajare a fumatului. Drept urmare, rata fumatului a sczut mult n rile vestice. S-a atenuat curba de cretere n Romnia. Cine nu reuete s se apuce de fumat n adolescen are anse mari s nu se mai apuce niciodat. Principalele msuri de prevenie, n cazul tabagismului, au fost: interzicerea fumatului n locuri publice, dar i prin creterea preurilor, plus programele de terapie i recuperare pentru cei dependeni. comportamentului culinar: bulimia i anorexia. Bulimia vine din latinescul foame de bou (un apetit excesiv,necontrolat). Const n ingerare excesiv de alimente dup care persoana n cauz i provoac voma. n cazul anorexiei( denumit i anorexia nervosa), persoana marcat refuz s se alimenteze, mnnc extrem de puin. n societatea noastr, a crescut anorexia i bulimia datorit actualului model de frumusee feminin(femeia filiform), model promovat socio-cultural. Astfel, anorexia i bulimia se afl sub imperiul modei. Acestea au ieit de sub influen psihiatriei,fiind a considerate adicii(n literatura de specialitate mai sunt cunoscute i sub numele de eating disorders sau food adiction. Drogurile de dopaj sunt folosite de sportivi pentru a spori fora fizic i mental. Drogurile de dopaj sunt dificil de categorisit deoarece exist o mare concuren n rndul productorilor pentru a crea noi variante mai eficiente. Totui, sunt trei forme principale de droguri de dopaj: Alte tipuri de dependene de felul mai sus amintit sunt dependenele n contextul

1)substanele medicamentoase utilizate pentru a crete fora fizic i masa muscular(spre exemplu:Nacosin). Acestea au ca efect:la brba reducerea virilitii,iar la i femei scad fertilitatea i determin o pilozitate corporal excesiv. 2)preparatele hormonale,majoritatea sunt pe baz de testosteron (hormonul masculin ce d for, vigoare i agresivitate) 3)preparatele ce cresc substanele de globule roii n snge;prin intermediul lor oxigenarea se face mai bine,crescnd circulaia sngelui i viteza de reacie. Dependena de afrodisiace (sporesc apetitul i performanele sexuale). n aceast categorie intr o serie de alimente precum: alcoolul, cocaina, etc. Cele mai renumite i mai scumpe sunt stridiile,caviarul. Afrodisiacele dau plcere prin excelen i deci i dependen. Dependena de medicamente drog sau droguri medicamentoase cuprinde medicamentele din toate grupa analgezicelor,sedativelor,tranchilizantelor,somniferelor,

amfetaminelor (substan ce predispun la linite i somn), metaamfetaminelor (substan ce e e sporesc nivelul de activitate somatic i psihologic). Dependenele fr suport substanial: dependenele relaionale i dependenele habituale. Dependena de jocurile de noroc (denumit i jocurilor de noroc crescnd gambling sau jocuri de noroc

compulsiv) face parte din aceast categorie. Exist dintotdeauna n societate, varietatea odat cu modernizarea ntruct s-au adugat elementele electronice i tehnologice (Ex: de la jocurile de cri la video loterie etc.).Totodat, lumea jocurilor de noroc este strns legat de lumea interlop. Dependena de acele jocuri de rulet, poker, black jack are ca i cadru contextual cazinourile,prin aceasta fiind implicat mai mult clasa de sus a juctorilor de noroc. Exist ns i alte forme de jocuri(jocurile on-line pe Internet :The World of World Craft,etc) care implic o varietatea mai mare de juctori. Dependenele afectiv-sexuale (sex addiction, sex and love addiction) cuprind viziunea conform creia iubirea este vzut ca drog sau sexul ca drog. n literatura tiinific cu tent psihiatric apare sexualitatea adictiv contrafobic. Care este diferena dintre a-i place sexul i a fi dependent de sex?

Plcerea sexual este sntoas, normal, dependena de sex este aceea n care activitile sexuale sunt trite ca un instrument de ndeprtare a sentimentelor de team, angoas, anxietate. Sexul este un substitut pentru soluiile naturale de ndeprtat tririle negative. Factori favorizani: -adicia sexual se instaleaz dup perioade de stres intens; -abuzul sexual , mai des din copilrie(principala cauz: efectul invers). Spre exemplu,n lumea clericilor catolici, majoritatea sunt dependeni sexual,ei s-au fcut preoi pentru a scpa de o adicie sexual existent nainte de a intra n cadrul Bisericii. Formele adiciei sexuale: -nimfomania este un sindrom psihiatric, dar sunt i forme de nimfomanie care sunt adictive; -masturbarea compulsiv, adictiv; -dependene n zona fetuismului; -violul compulsiv-adictiv(dar nu toate, doar o parte existnd multiple cauze printre care contextul socio-cultural, factori de personalitate, conjunctur, oportuniti). Dependena de dragoste, alt tip de dependen relaional, are multiple forme cum ar fi: donjuanismul, sindromul eternului cuttor al iubirii- foarte inconstant n amor, o expresie a dependenei fa de iubire. n ultimele secole a aprut expresia feminin a donjuanismului. n legtur cu dependena de dragoste, s-a dovedit n urma unui studiu efectuat de

ctre un profesor universitar american c studenilor ndrgostii, n cazul strii de sevraj indus prin dorul fa de persoana iubit li se stimuleaz aceeai centri nervoi ca i ai studenilor dependeni de cocain. O alt adicie din aceeai categorie este i cunoscut adicie habitual. Care este diferena dintre pasiunea pentu munc i dependena de munc? n cazul dependenei de munc, munca acioneaz ca un refugiu n faa problemelor vieii. Sevrajul const n stri de disconfort, de ncordare n contexte de socializare. Se manifest la muncile individuale, n mod tradiional afectnd brbaii, n ultimii ani marchnd mai mult femeile (mai ales n cazul companiilor multinaionale). n Japonia se nregistreaz cea mai mare frecven a acestui tip de dependen, fenomenul n cauz fiind ntlnit i n dependena de sex i pornografie pe o foarte Internet. Dependena de munc(workaholsau work addiction) constituie

SUA. Dependena de loisir, de hobby-uri este o alt adicie habitual fcnd parte din categoria maniilor socio-comportamentale. Dependena de putere, de control asupra celorlali, de violen (powergree: beia puterii) reprezint o alt dependen relaional. Exemplul cel mai bun n acest caz l constituie cel al marilor dictatori. Aceast adicie s-a mutat i n spaiul intim, cu precdere n cuplu. Sindromul de sevraj se manifest prin faptul c persoana dependent nu poate s fie relaxat,bonom dect atunci cnd aceasta conduce relaia, n caz advers devenind paranoic, anxios.Comportamentul violent fie fizic,fie verbal este ipostaza predilect prin care o persoan dependent de control i manifest setea de control. Cum se instaleaz?Depinde de mediul familial i socio-cultural,astfel de comportamente sunt perpetuate. Dependenele de realitatea virtual(de net,de chat,video-chat, de sex i pornografie pe Internet,de jocuri on-line) sunt o problem din ce n ce mai mare la adolesceni i la tineri,fiind dramatic prin implicaii. Aceste dependene induc un autism tehnologic (practic persoanele n cauz sunt separate de lumea real cu care au contact totui pe cale tehnologic. Se manifeat o retragere mare din viaa social, se izoleaz, le este fric de competiia social, dezvoltndu-se astfel persoane cu un pronunat comportament asocial. Dependena de religie i misticism: persoanele simt o nevoie compulsiv de a-i raporta constant aciunile de zi cu zi la religie. Dependena de religie cuprinde dependena fa de dogm i dependena fa de slujitorii dogmei. Dependenele interpersonale: dependena de profesionitii ce au o legtur mai acut cu problemele zilnice ale oamenilor (spre exemplu, dependena de asistentul social, de psiholog,etc.). Dependenele socio-instituionale au n vedere n special dependena de aa-numitele instituii totale: penitenciare, armata,spitalul,azilul,etc. Se instaleaz aadar,la acele persoane care vieuiesc mult timp n asemenea instituii i care nu mai reuesc s se simt confortabil i n siguran dect n acele medii n care au locuit. Un bun exemplu n acest sens ar fi cel al dependenei copiilor instituionalizai fa de centrele de plasament,fa de casele de copii,acetia fiind incapabili s-i planifice singuri viaa fr ajutorul instituiei din care provin. Dependen fa de grupul de apartenen (dependena fa de gac): este ntlnit a de regul la adolesceni i la tineri, gacafiind un spaiu de socializare foarte important la acetia.

Dependena fa de actualul model de frumusee feminin: n acest caz este o dependen fr suport substanial fiind mai mult dependena fa de imaginea dorit, neexistnd neaprat un comportament alimentar adictiv. Dependena de body-building i alte sporturi, exerciii fizice, joggingul face parte de asemenea din rndul dependenelor fr suport substanial. Concluzionnd, toate plcerile vieii sunt susceptibile de a cauza dependena. Drept urmare, clasificarea s-ar putea face pe principiul categoriilor de plceri umane. Toate au n comun acel mecanism al dependenei uz, abuz, dependen, toleran, sevraj.

Curs v Elemente de unitate si diferenta in aria complexa a multiplelor adictii

Adiciile difer n funcie de gravitatea efectelor asupta organismului i asupra nivelului neuro-psihic, i n funcie de amploarea consecinelor

Exist anumite dependene care pn la un anumit moment dat au o influen pozitiv. O adicie nu poate fi n niciun fel bun. n ceea ce privete rezolvarea adiciilor exist mai multe modaliti de rezolvare i anume: a) Eliminarea total a consumului (alcoolul se trateaz prin abstinen; un alcoolic nu va putea bea niciodat cu msur.) Alcoolicii anonimi au o vorb celebr i anume c pentru un alcoolic un pahar este prea mult iar 100 sunt prea puine. b) Nu se cere eliminarea ttal a adiciilo se recurge la normalizarea comportamentului i consumul n limite care s nu pericliteze viaa individului. De exemplu aceast metod de tratament este utilizat n tratarea bulimiei i anorexiei. Orice plcere este succeptibil s dea dependen. Orice activitate repetitiv nu este dependen. Dependena este creterea n aceeai proporie a repetitivitii i a intensitii consumului. Obijnuinele i habitudinile nu au ajuns la pragul adiciilor dar prezint risc de a devenii comportamente adictive. Exist mai multe perspective n care sunt privite adiciile i anume: perspectiva simului comun, perspectiva religiei, perspectiva juridic, perspectiva tiinelor bio-medicale, perspectiva tiinelor sociale i comportamentale. I. Perspectiva simului comun Adiciile sunt privite precum proaste obiceiuri,comportamente amendabile, vicii, tare caracteriale.Atitudinea comuna este aceea de etchetare,stigmatizare,distanta sociala,marginalizare.Atitudine contraperformanta. II. Perspectiva religiei Comportamentul adictiv din perspectiva religieieste explicat prin urmatorul lant concepltual: ispit-pcat-patim. Ispita vine prin poft, prin dorina de a-i satisface o nevoie nemplinit. Pcatul este cedarea n faa ispitei. Patima este pacatul repetat,continuu. Tratamentul utilizat n tratarea adiciilor prin prisma ascestei perspective este credia, care reprezint un factor protectiv n a interveni n nvingerea comportamentelor adictive. Metoda celor 12 pai. Limite.

III. Perspectiva juridic si a institutiilor de control social Adiciile sunt privite precum comportamente deviante, sancionabile,necesare a fi controlate social,la nivel legislativ si institutional. Limite. Comportamentele adictive sunt pedepsite, dar interdicia nu a eliminat niciodat consumul. Un exempu elocvent n acest sens este reprezentat de perioada prohibiiei din America.Iar pedepsirea persoanei dependente,exemplu prin penitenciar,nu o va ajuta sa scape de dependenta.Astazi,la nivelul specialistilor se face o diferenta ferma intre consunmator dependent,considerat a fi un bolnav ce trebuie tratat,si comerciant-traficant,care este contravenient sau infractor si trebuie penalizat. IV. Perspectiva tiinelor bio-medicale Adiciile sunt privite precum o boal. Aici accentul cade pe manifestrile de sntate. Dar cu toate acestea survine ntrebarea Ce fel de boal este, somatic sau psihic? Delirium tremens este o manifestare psihic cu implicaii somatice. Este o boal acut, cu pericol de moarte, care apare de regul dup un abuz ndelungat de alcool. Apar stri de anxietate i de nelinite, tremurturi i halucinaii (de ex. oareci albi, pianjeni, i alte animale mici, retrirea unor situaii de via terifiante.) Adiciile la ora actual sunt definite nu ca boli somatice,sau boli psihice sau si una si alta,ci ca o categorie distincta de patologie umana,anume boli de adictie. V. Perspectiva tiinelor sociale i comportamentale Adiciile sunt privite precum patternuri comportamentale patologice nvate,dobandite prin habitusuri si invatare sociala. Latura biologic este important dar nu este cea mai important, o atenie deosebit se acorda in acest context laturii comportamentale a persoanei dependente,adictive. Intervenia este concentrat asupra stulului de via, a afectelor, a conduintei n general. Idera principal este aceasta: ,, orice nv are i dezv. Astazi,la nivelul celei mai comprehensive si performante intelegeri a fenomenului adictiei,perspectiva bio-medical i perspectiva socio-comportamental se intilnesc ,din ce in ce mai mult intr-o abordare comuna.Aceasta sustine,concis spus,ca adictiile sunt boli,de adctie,dar ca ,boli fiind ,ele nu presupun exonerarea de responsabilitate a persoanei in cauza

pentru propria situatie si pentru tratarea bolii,ci dimpotriva,responsabilitatea nu doar ca ramane(spre deeosebire de situatia bolnavilor psihic),dar este o conditie de baza pentru reusita terapiei,care este in mare masura una comportamentala.

Clasificarea drogurilor,a adictiilor cu suport substantial


n literature de specialitate a adiciilor, adiciile sunt clasificate n funie de mai multe criterii. Clasificare n funcie de regimul juridic : Doroguri legale (alcoolul, tutunul) Droguri supuse controlului (morfina, stimulentele) Droguri ilegale

Clasificare n funcie de modul de obinere: naturale (opiumul, morfina , cocaina , cannabisul s.a.) semisintetice (heroina, LSD-ul, codeina s.a.) sintetice (anfetaminele, mialgin s.a.)

ncadrarea drogurilor n aceast clasificare depinde le la ar la ar. Clasificare n funcie de efectele la nivel neuro-psihic: Efect depresor la nivel neuro-psihic (psiholeptice) Efect stimulator la nivel neuro-psihic (psihoanaleptice) Efect complex perturbator la nivel neuro-psihic (psihodisleptice)

Este necesar s tim faptul c fiecare drog i are efectelesau dominant,ce se incadreaza in una sau alta dintre cele ttrei clase.Insa,in plan secundar si in anumite secvente temporale ale actiunii lui in organism,are si efectele specifice celorlalte clase de droguri.. De exemplu alcoolul la nceput are efect stimulator dar dup aceea are efectul depresor,care este de baza, i apoi inclusiv efect halucinogen. Amfetaminele aparin clasei drogurilor stimulatoare dar dup efectul stimulator apar efectele adverse i anume starea de oboseal i de epuizare.

A. Drogurile depresoare sau drogurile psiholeptice Drogurile depresoare sunt: o alcoolul; o opiacele i opioidele; o analgezice, sedative, hipnotice, tranchilizante; o solveni volatili;

Alcoolul Acest dorog exist de foarte mult timp. Exist dou categorii de alcool i anume: alcooluri fermentate i alcooluri distilate. Alcoolurile fermentate nu au mai mult de 14% alcool. Bacteria de drojdie este cea care produce alcool si care moare atunci cand se depaseste aceasta concentratie alcoolica Vinul: atestat istoric la vechii egipteni, evrei, daci Berea: se ntlnea cel mai des n rile Nordice Cidrul: fructe fermentate Mied: miere de albine fermentat Alcoolurile distilate se produc ulterior fermentrii prin supunere la aciunea temperaturii. A fost atestat istoric in anii 800 d. Hr. iar pn n secolul XV era foarte rar ntlnit i foarte scump. Temperatura ridicat determina evaporarea alcoolului care este direcionat prin nite evi in alte evi care se afl poziionate in ap rece, determinnd transformarea alcoolului din starea de vapori n stare lichid. Acest procedeu se numete distilare. Exist i dublu-distilare. Se poate produce alcool distilat din diferite materii prime: gru, porumb, secar, prune, pufoaic).

Alcoolul industrial a nceput s fie produs din secolul XV astfel alcoolul a devenit mai ieftin. Datorit insustrializrii alcoolul a devenit cel mai popular drog de pe ntreaga planet. Consumului de alcool n rile Europene este permis dar n rile Islamice este interzis. Alcoolul fiind un dorg att de popular d un numr mare de persoane dependente.

Curs VI Continuare-Clasificarea drogurilor functie de efectul neuro-psihic Opiaceele i opioidele Opiaceele se produc din planta de mac iar opioidele se produc din sinteza chimic introdus n substana activ din mac. n categoria opiaceelor intr: opiul, morfina, heroina, codeina, papaverina, fortral, endorfin. n categoria opioidelor intr: metadon, mialgin, sintalgon, fentanyl. Cultivarea macului are loc pe suprafee ntinse n Orientul apropiat, mijlociu i ndeprtat. Dup perioada de nflorire a plantei, se formeaz o capsul rotund sau oval, care conine seminele plantei. Dup aproximativ 10 zile, aceste capsule sunt crestate i o sev alb, lptoas ncepe s curg. Dup uscare, aceasta devine maronie i se solidific precum cauciucul. Din opiul crud astfel extras se formeaz adesea buci rotunde aa-zise "pini". Culoarea sa alterneaz ntre maron i negru. Opiul crud astfel preparat poate fi mncat, but, injectat sau fumat. Opiul: a fost atestat n Mesopotamia i Egipt n urm cu 5000 de ani. Se utiliza adesea la diminuarea durerii. Chandoo este cenua opiului fumat i reprezenta dorogul sracilor. Dup fumare cenua opiului deine o concentraie ridicat de substan activ.

Morfina: n secolul XVII s-a descoperit morfina de ctre un chimist din armata lui Napoleon, utilizarea ei era calmant pentru durerile provocate de rni, iar apoi s-a realizat c aceasta duce foarte repede la dependen fizic si psihic. Dependena dat de morfin este una dur i sevrajul este foare urt. Efectul consumului de morfin este de pn la 12 h. Acest medicament este unul foarte controlat iar atunci cnd se elibereaz o reet pe care este prescris morfin este nevoie de semntura unui poliist.

Heroina: la aceeai doz este de trei ori mai puternic dect morfina. Ea provoac aceleai efecte ca i opiul i morfina, dar de o factur mult mai pronunat. Heroina produce o stare de bunstare, de reverie, elimin durerea i induce somnul. Intoxicaia sever datorat unei supradoze de heroin, poate duce la com, dilataie pupilar, depresie, pierderea cunotinei care n extrem cauzeaz moartea. Consumul de herion d natere senzaiilor euforice, activeaz regiuni cerebrale prin care se produce dependea fizic i psihologic caracterizat prin dorina pentru drog, toleran (necesitatea pentru doze din ce n ce mai mari pentru a ajunge la acelai rezultat) i sevraj dureros i periculos ce include panic, frisoane, anxietate, grea sau vom, insomnie, tulburri cardiace i deces. Consumatorii de heroin pierd simul responsabulitii. Efectul heroinei este de 3 h. De obicei consumatorii i injecteaz heroina intravenos n brae, gambe, glezne, sub limb, dar pot injecta i subcutanat, intramuscular, pot fuma sau inhala. Codeina: deriva al morfinei, component principal a multor sucuri expectorante. Se folosete n controlul durerii. Dependena se instaleaz trziu. Papaverina: se folosete la calmarea durerilor de musculatur. Dependena se instaleaza trziu. Fortral: se folosete la controlul durerii post chirurgicale. Dependena se instaleaz dup consum de aprximativ un an.

Endorfin: derivat din morfin distilat, este mult mai puternic dect fortralul. Metadona: este un drog analgezic de nlocuire la sevrajul creat de morfin i heroin. Mialgin: se utilizeaz ca i calmant dup interveniile chirurgicale. Sintalgon: are acelai efecte precum metadona Fentanil: se gsete sub form de gaz i se utilizeaz n anesteziile chirurgicale. Efectul imediat este excitarea dar efectul de fond este domolire, somnolen.

Analgezice, sedative, hipnotice, tranchilizante; Sedativele se mpart n tranchilizante minore i tranchilizante majore. Tranchilizantele minore sunt: barbitudice i nonbarbitudice.

Barbitudicele Fenobarbital, Ciclobarbital, Anobarbital, Pentobarbital, Veronal, Seconal.

Nonbarbitudice Clasa I Diazepam Nitrazepan Rudotel Rohipnol Librium

Toate acestea avnd rolul de somnifere.

Clasa II Meprobamat Hexa meprobamat Metaqualon Piracetam

Tranchilizantele majore i analgezice sunt: Fenotiazine Reserpina Haroperidol Feracetina Aspirina

Analgezicul are rolul de a nlrura durerea. Anestezicul are rolul de a nltura simurile. Analgezicele nonnarcotice nltur durerea dar nu induc somnolen. Solvenii volatili sunt: Aurolac: afacteaz fizicul persoanei, dureri de cap puternice, stri de grea, distruge organele interne. Se folosete n anatomia patologic. Cloroformul: se folosete n ,,prepararea cadavrelor prin injectare. Dau dependen celor care lucreaz cu el nu mortului. Eterurile Clasa vopselurilor

B. Drogurile stimulatoare la nivel neuro-psihic/psiho-analetice n clasa drogurilor stimulatoare se npart n cinci subclase i anume: a. Subclasa stimulenilor habituali b. Subclasa cocaidelor c. Subclasa amfetaminelor d. Subclasa drogurilor de dopaj e. Subclasa altor droguri stimulatoare Voi ncepe prezentarea cu subclasa stimulenilor habituali. Aceast subclas este compus din: Cofein: substana activ din cafea Theina: substana activ din ceai Theobromina: substana activ din boabele de cacao Nicotina: substana psihoactiv din tutun

n continuare voi prezenta cteva elemente eseniale ale nicotinei. A fost numit iarba diavolului, este larg raspndit n lume, are efecte dramatice asupra organismului. Sevrajul la nicotin l determin pe fumtor s mai fumeze o igar. Fumtrii au impresia c fumatul i face mai calmi n situaiile de stres dar acest calm este dat de faptul c corpul primete

nicotina necesar i depete sevrajul. Starea de agitaie este manifestarea sevrajului. Nicotina trece prin placenta mamei i ajunge la ft. Subclasa cocaidelor Frunza de coca este elementul de baz. Columbia este cel mai important producror de cocain din lume. Cocaidele au ca i efecte: producerea unei stri de virgilitate crescut, capacitate de mobilizare fizic crescut, taie pofta de mncare, oamenii sunt capabili de munc cu mncare puin. Se folosesc n curele de slbire. Aceast subclas este compus din: cocaina, speed-bald, creck. Cocaina: se extrage din frunza de cacao, se gsete sub form de pudr alb, se brizeaz (se trage pe nas), se fumeaz, se injecteaz i se mestec. Cocaina se produce prin macerarea i dizolvarea frunzelor n preparate acide. Este cel mai scump dorog. Este cel mai rafinat dintre droguri. Efectele consumului de cocain pe termen scurt sunt: stimulare puternic de scurt durata, aproxinativ 30-60 min. Consumatorul are senzaia de bun dispoziie, euforie, sentiment de autocontrol, puternic stimulare sexual. Efectele consumului de cocain pe termen lung sunt: stare de agitaie, triri depresive, insomnie. Dependena se instaleaz repede. Pentru a trata aceast adiie se folosesc grupurile de suport mutual i comunitile terapeutice. Speed-bald: amestec de cocain cu heroin, mai puternic dect heroina. Crack: acesta este termenul folosit n America pentru cocain care se fumeaz, fiind un produs ce are la baz hidrocloritul de cocain. Se prezint sub form de bobie sau bastonae albe. A aprut prin anii 80 i s-a rspndit rapid printre consumatori datorit preului sczut, pentru c se putea fuma uor i pentru c efectul era rapid i puternic. Efectul este orgasm

generalizat dar efectele trec dup 10 minute. Persoanele dependente triesc foarte dramatic sevrajul. Are efect dramatic asupra echilibrului mental.

Subclasa amfetaminelor Sunt substane de sintez chimic. Prima substan din aceast categorie este efebrina, baza pentru a produce antibiotice. Produc stri de euforie, lipsa oboselii, pot realiza performane n cadrul unor aciuni simple, mresc nivelul de activitate, reduc poft de mncare, duc la creterea nivelului de violen, reduc somnul, crete tensiunea arterial, produc senzaii de vibraii n corp. Consumul de amfetamine conduce la modificri psihologice sau comportamentale dezadaptative, semnificative clinic, cum ar fi euforia sau aplatizarea afectiv, modificarea de sociabilitate, hipervigilitatea, sensibilitatea interpersonal, tensiunea sau mnia. n asociere cu alcoolul ecstasy exacerbeax efectele.

Amfetaminele au fost descoperite n perioada interbelic. n al doilea Rzboi Mondial erau prescrise obligatori piloilor de avioane de lupt.

Speed: au efect rapid, ofer persoanei o dinamicitate puternic. Ecstasy: pilula dragostei, a fost denumit drogul anilor 90, era parte a culturii muzicale tehno i house. Pentru a controla efectul este nevoie s consumi mult lichid. Se consum tip tablete sau injectabile. Efecte consumului de ecstasy creterea frecvenei pulsului, creterea temperaturii, creterea tensiunii arteriale, creterea ncrederii n sine, sentimente de bine, de iubire i fericire.

Subclasa drogurilor de dopaj Se folosesc n general de sporivi. Au rolul de a crete performana fizic dar i mental.

Sibutramina Hormoni: cresc masa muscular, cresc puterea de munc, la femei au efecte, masclinizeaz organismul femii. Produc dereglri hormonale masive. Steroizi Anabolizani Naposim

Subclasa altor droguri stimulatoare Khat: se extrage din coca african, este o plant care are efect asemntor cu cel al cocainei. Kawa: se obine din cactus uscat i mrunit i se consum diluat. Are renume n plan medical pentru remediul produs n situaiile de scleroz multipl in plci. Guarana: ara efect asemmtor cafelei dar mult mai puternic. Mate: are efect mai puternic dect cafeaua i este un dorog legal. Buturi energizante:conin minibob de cofein i taurin. Se consum de regul mpreun cu alcoolul. Energizantele mascheaz efectele alcoolului i consumatorul nu i d seama ct de but este. Alcoolul este un drog din clasa depresoarelor i energizantele sunt droguri din clasa stimulatoarelor iar atunci cnd sunt consumate mpreun dau o stare de voiciune i de super putere.

Curs VII

C. Drogurile halucinogene/ perturbatoare/ psihodisleptice

Aceast clas este compus din 4 subclase i anume: a. Subclasa canabinoidelor b. Subclasa drogurilor psihedenice c. Subclasa drogurilor psihodisleptice sintetice i semisintetice d. Subclasa altor droguri psihodisleptice Halucinaiile= percepii greite ale mediului n care te aflii. Cei care consum droguri au impresia c sunt ntr-o alt lume, c sunt intr-o cltorie. Subclasa canabinoidelor Tetrahydrocannabinol = substana activ din canabis Canabisul a fost decoperit n jurul anilor 1500- 2000 . Hr. de ctre vechii indieni i stau la baza religiei budiste. Cei care oficiau ceremonialul religios consumau canabis pentru a desluii viitorul. Preoii fceau un foc i peste foc aruncau pietre mari iar pe pietre puneau boabe de canabis iar boabele se ardeau dnd un miros care era inhalat de preoi i acetia intrau n trans. Canabisul se ntlnete sub form de: marijoana, hai, ulei de canabis, bhang. Efectele generale sunt: toate percepiile devin mai intense, n special percepia culorilor i sunetelor; gndirea este influenat; halucinaii. Marijuana: se produce din planta numit Canabis Sativa care a fost cultivat pentru proprietile ei psihoactive cu mai mult de 2000 de ani n urm. A devenit cunoscut n micorile folwer-power din America. Se consum n general n contextual petrecerilor generaiilor tinere. Se consum mpreun cu vodk . Alcoolul este din clasa depresoarelor iar canabisul este din clasa halcinogenelor, canabisul ofer halucinaii iar alcoolul ofera durabilitata halucinaiilor. Marijuana este un halucinogen, mediu care are efectele antidepresive i dezinhibitoare ca i alcoolul. Reaciile consumatorului sunt nfluienate puternic de ateptrile sale i de experienele trecute, unii care au ncercat drogul pentru prima oar nu au simit nimic deosebit.

Efectele fumatului se resimt n general dup cteva minute, iar efectul maxim apare cam la 10-30 de minute. Acestea includ urmtoarele simptome: uscarea gurii i a gtului, accelerarea ritmului cardiac, coordonarea i echilibrul, prelungete timpul de reacie, i diminueaz memoria recent. Produce o stare de bine, nsoit de relaxare i visare, provocnd iluzii consumatorilor mai uor sugestivi, i modific percepiile, de aceea este periculos s se conduc maina. Dozele mai puternice produc reacii mai intense, alternd puternic percepiile, provoac crize de paranoia sau halucinaii. Efectele de moment ale marijuanei dispar dup dou sau trei ore. Consumul de Marijuana scade capacitatea de a nva. Haiul: numele i vine din limba Latina n care hai nsemna asasin. D o stare de violen necontrolat sub imperiul halucinailor care apar. Se consum sub form lichid, masticabil i sub form de prjituri. Uleiul de cannabis: se obine din rafinarea rinii de cannabis, sub form de picturi. Exist un risc ridicat spre supradiz. Efectul este de pn la 24 h. Sevrajul provoac o stare de ru generalizat, amaei, senzaii de nisip pe limb. Bhang: se consum n Asisa de Sud Est. Se gsete sub form de fiertur ce se mnnc. Are o mare rspndire social, in multe comuniti africane se consum ca i hran.

Subclasa drogurilor psihedenice Efectul de fond este perturbarea accentuat a percepiilor, deschidere a psihicului ctre o alt stare i lume. Consumatorii se simt parc intr-o alt lume. Permit experimentarea unor noi stri de contiin care n realitate nu sunt posibil s se ntmple. Drogurile din subclasa psihodislepticelor produc halucinatii prin distorsionarea realitii celor care o consum, simurile devin confuze iar senzaiile sunt amplificate i amestecate. Se produce un fenomen de sinestezie, de amestecare a senzaiilor i se inverseaz modul de percepie a spaiului i timpului, se vad sunete si se aud culori, apar distorsiuni ale mrimilor obiectelor, subestimri sau supraestimri ale distantelor i mrimilor.

a. LSD: este un drog hallucinogen, se produce din cornul secarei. S-a produs pentru prima dat n Elveia 1942. Este unu dintre cele mai consummate droguri. n anii 80 se traficau prin scrisori i anume pe locul unde era lipici pentru nchiderea scrisorii se punea LSD i cel care cumpra plicul doar lingea acea parte li i lua doza de drog. LSD=acid dietil-amina lisergic) Substana activ se dizolv n lichide, ntr-o anumit concentraie, i se aplic apoi pe un substrat (zahar cubic, tablete sau capsule) n vederea consumului. Ofer dependen fizic dar i somatic. Tolerana se instaleaz foarte repede. n general efectul dureaz aproximativ 8-10 h. Cei care consuma n general sunt nsoii n cltorie de un coleg care nu a consumat pentru a-l supraveghea s nu-i pericliteze viaa. Consumul poate provoca: lipsa strii de somn, vorbeti de unu singur, euforia poate aluneca spre depresii, stri de spaim, spaima urmritului, pot fi declanate boli psihice, ncercri de suicide (dar nu intenionat, din cauza halucinaiei puternice are impresia c e intr-o cltorie i de exemplu n loc de geam vede o cmpie cu flori), comar i stri n care simul realitii se pierde. Totul este blocat, consumatorul este ntr-un extaz prelulgit, extaz erotic. Dup trecerea efectelor apar flesh-back-uri de memorie timp de sptmni la rnd.

b. Ciupercile halucinogene: efectul halucinogen nu este att de accentuat ca i la LSD. Se poate vorbi despre cltorie. Psilocina i psilocibina dau halucinaii controlabile de aceea de multe ori exist tedina de a le ncadra n categoria drogurilor slabe. Sunt aa numitele ciuperci mexicane. Persoana devine foarte comunicativ, are o dorin mare de socializare, poft de rs, cel care se afl n clrorie nu lupt mpotriva acestei cltorii. Amarita muscarina: se mai numete i plria arpelui. Substana activ este mescalina. c. Mescalina: este un cactus, se consum uscat i sfrmiat. Efectul este asemntor cu cel al ciupercilor halucinogene.

Subclasa dorogurilor sintetice i semisintetice STP: este renumit c ofer sntate liniite i pace. Deriv din mescalin. 2CB Angel dusth: se mai cunate i sub denumirea de praful ngerilor. Efectul angelic const n faptul c diminueaz simul durerii, euforie intens, o pierdere a controlului de sine. A Fost produs i utilizat n medicina veterinar. Ketarina: este un analgesic. Doar n doz mare are efect halucinogen.

Subclasa altor droguri psihodisleptice Belladonna: se traduce frumoas doamn. Se produce din atropin. Are rolul de a mriii pupila ocular. Efectul imediat este de cea iar efectul mediat afecteaz multe dintre simuri. Scopolamina: se mai numete i drogul adevrului. Se numete aa pentru c sub imperiul acestui drog persoana consumatoare raspunde la tot ceea ce este ntrebat. Anuleaz puterea de a rezista la interogatoriu. Adesea era folosit n acest scop. Stricnina: este un drog din clasa stimulatoarelor. Tradiional se folosea ca otrav pentru obolani.

Prevenia consumului de alcool i droguri ,,Este mai ieftin s previ dect s tratezi De multe ori pervenia este luat n atenie cu o mare lejeritate.

Situaii care necesit programe de prevenie: (se stabilesc n funcie de fazele consumului de alcool): Consumul ca experien Consumul pentru opinerea efectelor pozitive scontate Consumul social Consumul pentru a limita disfunciile Erapa dependenei

Exist trei nivele ale preveniei: 1) Prevenie primar 2) Prevenie secundar 3) Prevenie teriar Prevenia primar: se adreseaz persoanelor care nu consum drog n ideea de a nu debuta ca i consumatori sau se mai adreseaz i persoanelor consumatoare dar doar pn la treapta a 3a. Prevenia secundar: prezint un risc mrit i se utilizeaz n perioadele timpurii ale consumului de droguri. Prevenia teriar: se adreseaz persoanelor dependente. Are rolul de a reduce efectele derivate. Prevenia agravrii problemelor de sntate (risc de criz hepetic). Se regsete n programele de post-cur care au ca i scop evitatea recderii.

Curs VIII Programe i servicii de prevenie n domeniul comportamentelor adictive

Pentru a face o prevenie eficace este nevoie s schimbi seturi de valori, norme,modele i stiluri de via.Exist anumite repere fa de care schimbarea e posibil.Cercetarea n Elveia vizeaz prevenia secundar i cea teriar. De ce oamenii care cunosc efectele negative ale fumatului nu se las? Ce trebuie s conin un mesaj de prevenie pentru a fi eficace? Un astfel de mesaj trebuie sa evidenieze un pericol ca fiind iminent i evident. Prevenia are anse s fie eficace cu cei care deja au experimentat ceva.Prin prevenie la nivelul societii nu se urmrete stoparea drogurilor ci controlul fenomenului adiciei.Prin control n acest sens se nelege coabitarea cu acest fenomen,a putea tri cu mediul acesta periculos.Astfel,tot ce ine de prevenie vizeaz normele.Totui,pentru a face prevenie eficace trebuie s intervii i asupra valorilor. De regul,oamenii se avnt n comportamente adictive doar pentru c le lipsete ceva. Aadar, n Occident fumatul a devenit aproape ruinos,acest lucru fiind posibil prin campanii de de informare, reglementri i norme legislative, etc. Exist trei nivele de prevenie ce vizeaz etape diferite:prevenia primar,prevenia secundar i prevenia teriar. Prevenia primar vizeaz populaia care nu a debutat sau e n faza de nceput a consumului.Pentru ca prevenia primar s fie eficace trebuie gsite raiunile pentru care se consum.De pild, alcoolul este un drog social dar heroina nu, de aceea trebuie s identificm principalele elemente cauzale ale consumului.n programele de prevenie trebuie stimulate comportamentele de rezisten. Comportamentele care duc la adicie se petrec n cadrul socializrii,de aceea trebuie acordat o mare atenie acestui aspect. Un exemplu de program de prevenie primar ce se bazeaz pe cele menionate anterior este metoda Delphi,utilizat n Olanda.Metoda Delphi are drept elemente cheie aa-numitele antene,persoane care se afl n locurile unde se petrec comportamentele adictive.Antena este vizitat periodic de lucrtorii din domeniul preveniei care strng informaii. Plantele etnobotanice reprezint un risc masiv de consum n Romnia,Olanda,Marea Britanie(doar n aceste trei ri). n toate rile exist reguli de limitare a vnzrii alcoolului ctre se ncheie standul. minori. n Olanda, sunt

antenele cele care identific cine anume a vndut alcool minorilor i acelora care au vndut li

Prevenia se face prin afiaj,panouri,televizri,grupuri de consiliere,abordare individual(dar foarte puin) deoarece este mai uor s intervii asupra grupului. Prevenia secundar vizeaz detectarea timpurie i intervenia rapid n raport cu grupurile de risc. Din categoria grupurilor de risc fac parte:copiii care cresc n familiii

dependente,copiii care triesc n familii cu prini cu probleme sau comportamente pshice, persoanele ce triesc n vecintile marilor orae(comunitile din suburbiile marilor orae,cu meniunea c suburbiile nu se regsesc neaprat la marginea oraelor,spre exemplu,n Bruxelles,exact lng centru aflndu-se o suburbie). Lipsa educaiei i srcia sunt cele mai mari probleme din lume.Aadar,n prevenia secundar accentul cade pe spaii umane i sociale mai strnse,unde oamenii au nevoie de o abordare mai direct ,se apeleaz la comunicarea public.Se lucreaz i cu metode de grup(grupul de ntlnire,o metod relaxant n care interaciunea merge planificat).n cea mai mare msur se lucreaz cu grupurile de consiliere(suport emoional de la terapeui sau mutual,inte care vizeaz relaxarea,preocuparea). Prevenia teriar se adreseaz acelor persoane care deja sunt dependente.inta principal n acest caz este evitarea consecinelor de ordin secundar.Este important s se aduc n atenie cel mai periculos risc i anume cel al infectrii cu HIV-SIDA.Un risc asociat e acela de transmitere a BTS. O alt situaie de risc o constituie faptul c o mare parte din femeile care consum heroin se i prostitueaz. S-au creat centre de injectare controlat cu heroin,deoarece aceti dependeni i procur oricum heroin,la unii dintre ei nemaifuncionnd tratamentul cu metadon. Spre exemplu,n Germania, s-a legalizat heroina,fiind eliberat pe baz de reet. Abordari,metode, instrumente ,tehnici folosite: -Abordarea individual n strad(locul n care ei triesc,de exemplu n Sofia cei dependeni de heroin triesc n gar,n Olanda cei singuri fr familie triesc n parcuri,sau sub poduri ntr-o lume a lor).Poliia este n tangen direct cu serviciile sociale care s-i plaseze ntr-un centru controlat,unde se administreaz metadon,beneficiind de spaiu de socializare.Singurele persoane pe care le accept sunt asistenii sociali,psihologii.Se

lucreaz cu uniti terapeutice,cea mai degradant i mai grav stare avnd-o cei care au pierdut tot n via. -Abordarea in contexte institutionale organizate, Abordarea general a preveniei n plan internaional cuprinde: 1)programe bazate pe politici antidrog; 2)programe bazate pe servicii care se adreseaz mecanismelor psiho-sociale de consumului i dependenei. Programele bazate pe politici antidrog au n vedere ansamblul de msuri de ordin legislativ care vizeaz monitorizarea fenomenului adiciei i construirea cadrului instituional(de acestea se ocup legiutorii,specialitii n drept i legislaie). Se urmrete reducerea ofertei de drog i reducerea cererii de droguri. Reducerea ofertei se realizeaz prin munca n domeniul justiiei(legi comercializarea, n cteva ri care interzic

fiind legalizate drogurile uoare).Msurile poliieneti

consider c cel ce are de-a face cu drogul e infractor i trebuie pedepsit,dar nu exist doar cli ci i victime(distincia ntre traficantul de droguri-infractorul i dependentul de drogurivictima:numrul dozelor pe care persoana o are la el,un consumator nu are voie s aib mai mult de cinci doze la el). Reducerea cererii se focalizeaz i pe ipostaza de victim, desfurndu-se intervenii psihosociale.Reducerea cererii e fcut tot de acelai personal care se ocup i cu reducerea ofertei.Adevrata prevenie cuprinde abordarea serviciilor psiho-sociale de consum i a dependenei ( intervenia n raport cu acele nelesuri:de ce consum oamenii droguri). Programele axate pe politica drogului au o eficacitate sczut. Programele bazate pe nelegerea mecanismelor psiho-sociale prin intermediul modelelor teoretice: a)modelul interactiv al stresului:foarte cunoscut la nivel internaional,avnd origini n Olanda.Herman a publicat n 1988 bazele acestui model.Comportamentele adictive funcioneaz ca i comportamente compensatorii fa de insatisfacia social.Este normal ca n viaa social,oamenii s obin satisfacii,dar exist i indivizi ce obin aceste lucruri n

mod deficitar,deoarece le lipsesc abilitile sociale.n fapt,inabilitatea de a-i forma o reea de suport social reprezint un risc major i fundamental pentru adicii.Practic,dac nu ai abiliti social,porneti n via cu un handicap major.Omul are anumite dotri dobndeasc abiliti sociale. b)modelul etapelor schimbrii: Prochaska i Diclemente au ncercat s clarifice comportamentul unei persoane aflate n adicie i au stabilit urmtoarele etape: 1.precontemplarea:preproblematizarea situaiei; 2.contemplarea :problematizarea ca atare a situaiei; 3.decizia:hotrrea de a produce o schimbare; 4.schimbarea:aciunea de schimbare propriu-zis; 5.recderea :stabilizarea i recderea din situaia de stabilizare. Ca specialist trebuie s aduci persoanele n etapa a doua deoarece atunci cnd un loc n care s se ntoarc nu are dect o singur prin care s i

persoana ajunge s nu mai aib

ans,aceea de a o lua pe un singur drum.Sunt persoane care de mult timp au contientizat c au probleme dar nu pot s renune.Cnd se ia decizia de schimbare e nevoie de sprijin de specialitatea i astfel se trece la etapa a patra.O vreme muli controleaz situaia,dar de odat se poate nrui totul,aprnd recderea.

Aceste etape sunt ca un lan circular,astfel dup ultima etap urmeaz iar prima.Acesta e mersul firesc,recderea este o etap necesar,rezultatele n timp vor aprea.n materie de prevenie ne intereseaz primele trei-patru etape(recderea e la un nivel mai larg)

Curs IX

Programe i servicii de prevenie n domeniul comportamentelor adictive(continuare)

Programele de prevenie n domeniul comportamentelor adictive mai pot fi clasificate i n funcie de coninutul lor.Avem aadar, dou mari categorii de programe de prevenie a consumului i dependenei de droguri: 1); programe de tip warning,de avertizare 2) programe de comunicare i de informare public bazate pe comunicare i prezentarea neutral a faptelor 3) Programele de intervenie pentru schimbarea atitudinii ,in baza asimilarii nelegerii procesualitatii adiciei ca fenomen Programe focalizate pe informare i comunicare public cuprind dou subtipuri de programe : programe de tip warning,de avertizare(sunt cele mai simple ,nu sunt aa elaborate;merg pe ideea c o prezentare dramatic a consecinelor ar fi de natur s determine indivizii s renune la respectiva practic;constau n mesaje publicitare,n campanii,care s scoat n eviden efecte ct mai dramatice,spre exmplu:inscripiile de pe pachetele de igri;de aceea trebuie schimbate mesajele relativ des pentru a nu plictisi publicul.Au efecte pe termen scurt i pentru categorii de populaie slab educate,ce au o anume contiin).

programe de comunicare i de informare public bazate pe comunicare i prezentarea neutral a faptelor: insist pe o prezentare echilibrat a consecinelor se scot att implicaiile pozitive ct i negative(de pild n cazul preveniei din coli le prezentm elevilor att efectele pozitive ct i cele negative ale consumului de droguri).Rezultatele sunt cu o probabilitate mai pronunat,efectele fiind mai lente ntruct au natura de a-i face pe oameni s cad pe gnduri.ns aceste efecte sunt mai durabile,se adreseaz unei arii corticale ce vizeaz adaptarea cognitiv la realitate deoarece pentru a face fa unei situaii trebuie s o cunoti.Aceste programe sunt mai eficace i mai multe practicate pe plan internaional. programele de durat sunt combinate cele dou,dar cu o insistare mai mare pe al doilea tip de programe prezentate. n

Programele de intervenie pentru schimbarea atitudinii deriv din subcategoriile bazate pe nelegerea adiciei ca fenomen( nu este vorba de comunicare public ci necesit o cercetare de evaluare iniial, vedem de ce fumeaz,de ce beau,dup aceea avem repere pe care le putem instrumenta pentru a derula intervenia ).De pild,facem consiliere pentru a-i nva cum s refuze aa fel nct s-i pstreze prestigiul n gac.Dup ce se face intervenia se face o evaluare final pentru a vedea ce a funcionat i ce nu. Sunt programe mai scumpe i pe termen lung, necesit specialiti mult mai rafinai;dau rezultate foarte bune i se realizeaz n rile cu tradiie:Olanda,Marea Britanie,Germania. n funcie de centrarea interveniei preventive se regsesc: a)programe ce se centreaz pe abordarea individual i de grup mic(ca metodologie,greutatea cade pe consilierea individual sau mai mult de grup).De exemplu,n coal cu o parte dintre cei mai susceptibili de a dezvolta dependena se face un grup de dedezvoltare personal(au n vedere nevoile de de dezvoltare a abilitilor sociale,a stimei de sine,etc).Mai exist i grupuri de consiliere pentru cei cu risc ridicat de adicie,accentul este pus mai mult pe adicie,fiind foarte eficace dac este fcut profesionist. b) al doilea tip de programe este cel centrat pe familie i grupul de prieteni.Ca adresabilitate este mai greu(este vorba de familiile cu risc ridicat i care sunt deja n anumite programe de asistare,calea fiind mai accesibil la cei din urm.n cazul abordrii familiei trebuie s-i abordezi pe toi membrii familiei cu mult tact,pe fiecare n parte dup nivelul su de nelegere i apoi trebuie s-i reuneti pe toi ,prezentndu-le prerile deoarece adiciile sunt o boal de familie,o boal de relaionare.Dac sunt fcute profesionist,rezultatele sunt bune. n Olanda,sunt foarte eficiente programele home cinema n care familia cere familiei acordul ca s filmeze ntlnirile ce sunt apoi vizionate mpreun,membrii sunt provocai la ceart,urmnd ca apoi s urmreasc aceste nregistrri.Filmele obiectivizeaz realitatea,dezinhibnd n aa fel nct deblocheaz canalele de comunicare ale familie. A doua parte a programelor n cauz ,abordarea centrat pe grup de apartenen pentru c adolescenii sunt subiecii de centrali ai programelor de gen.De pild,un program de gen din

Germania desfurat ntr-o comunitate de germani ,foti ostateci de rzboi n Rusia ,cu grave probleme de integrare,mai ales n rndul adolescenilor ce abandonau coala i svreau infraciuni.S-au organizat cluburi de socializare unde fiecare desfurau activitile preferate pentru a-i mpiedica s fac infraciuni(organizarea de meciuri de fotbal la ora 12 noaptea,atunci cnd adolescenii n cauz svresc activiti ilegale).

c)abordarea institutional building,a treia abordare n ceea ce privete focalizarea preveniei se preocup de construirea de instituii de profil,capitol care la noi n ar este deficitar.Pe termen mediu i lung activitile trebuie incluse ntr-o instituie formal,trebuie construite centre,agenii cu spaii pentru prevenie.n ara noastr totul se reduce la acele centre ale Ageniei Naionale Antidrog,ce nu sunt eficiente datorit personalului nespecializat.Trebuie astfel s mprumutm metodele din alte ri(Olanda,etc.). i n cadrul acestei abordri se simte nevoia unei combinri ntre programele de mai sus pentru c aici e vorba de PROGRAME NAIONALE pe termen lung. n materie de prevenie dac eti profesionist trebuie s te atepi la rezultate consistente i durabile nu imediate;peste tot unde este vorba de schimbat atitudini i comportamente este greu de realizat i trebuie mult perseveren.

Modele, metode,strategii i instrumente n , terapia, recuperarea i reabilitarea persoanelor cu comportamente adictive.


*Metodele i instrumentele:lucruri uor configurabile de lucru; *Strategii:modaliti de apune n lucru modelele,un model lucreaz ca metod i instrument; *Terapia: ntr-o accepiune restrictiv are sensul de tratament,dar terapia nseamn mult mai mult pe lng cea medical ,(terapie ocupaional,terapie psiho-

social,ludotearapie,terapie prin teatru,artterapie,chinetoterapie,etc);cuprinde mai multe domenii.Putem compara alcoolul cu diabetul:este tratabil, nu vindecabil,aici tratabil n sensul de inut sub control,alcoolicul abstinent este ca un om sntos. *Recuperarea:revenirea la capacitile normale de dinainte(nelegerea cuvntului strict din punct de vedere medical);nelegerea psiho-social a termenului are n vedere recptarea unor abiliti n plan psiho-socio-comportamental; *Reabilitarea i reinseria familial i socio-profesional:reinseria social a persoanelor prin recunoaterea celorlali a abilitilor recuperate.De exemplu,un alcolic prin stigmatizare i izolare se dezvolt o nerecunoatere a abilitilor sale,prin aceasta se ajunge la o anomie social,nimic nu mai conteaz dect obinerea alcoolului.Reabilitarea ajut n procesul abstinenei,trebuie s te nsntoeti la nivel biologic,psihologic i social.Aceast parte a reabilitrii este foarte greu de ndeplinit pentru c alcoolicul i-a pierdut abilitile normale,sociale i profesionale,ceilali trebuind s-l accepte;la acest nivel se evideniaz iari faptul c adiciile sunt o boal de familie.

Modele teoretice i strategii: Sunt clasificate n funcie de modelul de abordare: -nivel individual: abordarea individual utilizeaz instrumente proprii medicinei i psihologiei.Cuprinde modelele spitaliceti i cele de psihoterapie individual. Modelele spitaliceti sau tradiionale se desfoar n clinica de psihiatrie,unde exist secia de nchii i de deschii.Este o abordare nepotrivit ce are ca punct principal cura de dezintoxicare,fiind strict medical. Modelele de psihoterapie individual includ abordarea preferat de vedetele cu comportament adictiv;este o abordare foarte scump n general pentru c nseamn asigurarea de adpost i o mulime de personal;n acest tip de clinici se face mult psihoterapie,ns cu o eficacitate foarte srac deoarece adiciile sunt i o boal de relaionare(baza adiciilor este defectul de relaionare a persoanelor). -nivelul centrat pe familie(fa de primul este dect n parte un model rezidenial:se realizeaz n familie n locuina lor.Eficacitatea este din start mai mare pentru c familia este cea mai important,iar consecinele pozitive se vor rsfrnge i mai departe. -nivelul grupurilor terapeutice,grupurilor de apartenen,a grupurilor de suport mutual: o parte din grupuri sunt naturale(grupul de apartenen),altele sunt artificiale(grupul

de suport-Alcoolici Anonimi,grupul terapeutic,etc).Sunt grupuri artificiale deoarece sunt alctuite din oameni aparinnd unor medii diferiteUn exemplu bun n acest caz este cel al Alcoolicilor Anonimi care reprezint unul din cele mai puternice instrumente pentru meninerea abstinenei.n timp acestea devin grupuri naturale,membrii mprietenindu-se,au contacte dese nu numai la reuniuni ci i prin telefon,tot timpul cnd simt nevoia s bea. Naul n cadrul Alcoolicilor Anonimi este o persoan mai veche din grup ce l-a preluat pe cel nou n grup.n principiu este frecventat toat viaa de persoanele n cauz. Termenul de suport mutual evideniaz faptul c membrii i acord sprijin cognitiv unul altuia,remarcndu-se o dependen benign,persoana devenind ntr-un fel dependent de grupul de suport mutual( dependena de instituii). Grupul terapeutic este asemntor Alcoolicilor Anonimi,dar difer deoarece nu este un grup de egali ci este un grup coordonat i organizat de specialiti.Se lucreaz la schimbarea atitudinilor,acestea odat schimbate cpt durat,fiind ntrite de cei din jur prin relaionare. -nivelul comunitii( exist dou accepiuni ale comunitii:comunitatea natural i comunitatea terapeutic). n cadrul comunitii naturale se organizeazacele ngrijiri comunitare(ntr-un cartier etc.) ce desetvesc mai multe categorii(servicii de acompaniere,de suport instrumental etc.).Acestea se ntmpl n mediul natural al individului,achiziiile sunt mai rapide i mai eficiente,schimbarea persoanelor dependente fiind n vzul celorlali. Comunitatea terapeutic este o microsocietate artificial(un fel de campus n care se intr pe baz de contract).Seamn cu o societate natural cu diferite restricii:a ieirilor i a consumului de alcool i alte droguri(sunt pedepsii dac se ncalc acest lucru).Se obin rezultate spectaculoase,dar riscul de dezvoltare al dependenei instituionale este mai mare dect la grupurile de suport mutual.

Curs Continuare-Modele, metode,strategii i instrumente n , terapia,

recuperarea i reabilitarea persoanelor cu comportamente adictive.


X

Tratarea adiciilor presupune munca la trei nivele: 1. La nivel de terapie 2. La nivel de recuperare medicala si reabilitare psihosociala 3. La nivel de reinserie,reintegrare familiala so socio-profesionala

Deoarece avem de-a face cu o problem complex, dificil de abordat i anume fenomenul adiciei, n materie de terapie, recuperare, reabilitare i reinserie s-au ncercat o mulime de abordri, n funcie de anumite criterii (n cursul trecut, clasificarea a fost realizat dup criteriul focalizrii interveniei). O a doua clasificare analitic a modelelor de intervenie este n funcie de criteriul disciplinar:

1. Modelul de intervenie de factur medical 2. Modelul de intervenie de factur psihologic 3. Modelul de intervenie de factur sociologico-antropologic

1.Modelul medical, promoveaz ideea c temelia adiciilor ar consta n dereglarea unor mecanisme neuropsihologice, n acest model se recomand ca n terapie s se lucreze cu aceste mecanisme neuropsihologice dereglate: alcoolul afecteaz i metabolismul. Acest intervenie se concretizeaz n cure de dezintoxicare, de fortificare a organismului demineralizat i devitaminizat (ntruct alcoolul nu conine dect glucide, iar un alcoolic i obine aportul caloric n urma acestui consum dar n realitate organismul este sectuit de minerale i vitamine) i de intervenii medicamentoase asupra strilor la nivel psihoafectiv determinat de consum/servraj. Una dintre curele de dezintoxicare merge pe ideea de dezobinuire a organismului la nivel fiziologic de drogul consumat prin cura de alcool i antalcool (pentru a produce o stare de aversiune asupra alcoolului: grea, vrsturi etc.) Privind intervenia n raport cu corelaia psiho-fiziologic a consumului de droguri, apar probleme cu neurotransmitorii (omul este nzestart de la natur s-i produc singur strile plcute, dar plcerea este o momenal a vieii, amgirea ei), la persoanele cu comportament adictiv sunt afectate acele mecanisme naturale de producere a strilor de plcere, bucurie, ncredere i astfel nu-i mai produce singur, de unde rezult ideea c o persoan adictiv nu este n stare s triasc toate aceste sentimente n mod natural, deci i suplinete singur, iar medicina intervine pentru soluii paleative: sedative, tranchilizante (n fond se intervine asupra dependenei de droguri cu alte droguri) ce-i atenueaz tririle indezirabile: i se d alte droguri pentru a scpa de efectele drogului de baz i astfel devine o legum: nu mai este n stare s simt durerea la nivel somatic i psihic. n plan mondial, intervenia nu se limiteaz doar aici la nivel somatic.

2. Modelul psihologic se pliaz pe ideea c exist un comportament/conduit cu risc adictiv i c exist un model psihic, adic persoana cu conduit cu risc pentru adicii are caracteristici psihologice precum: sindromul amotivaional (absena unor scopuri, viziuni puternice n via, absena unui el bine conturat, prezint un risc major pentru a face o adicie iar n mod contrar, o persoan cu un el nalt n via, bine conturat reprezint un factor protectiv anti adicii, chiar dac aceste persoane vor bea, nu se va instala dependena deoarece munca pe care o au de realizat este mai presus dect orice), o alt caracteristic este imaturitatea afectiv, iar imaturitate ne duce cu gndul la o caracteristic proprie copilului (care este prin excelen imatur), ce nseamn acest imaturitate afectiv: faptul c persoana n cauz consider c are toate drepturile dar nicio datorie, responsabilitate; cu acest lucru se lupt persoana nainte i dup adicie (o persoan nu devine cu adevrat matur pn cnd nu trece cu succes printr-o decepie afectiv), slaba rezisten la frustrare este o alt trstur a personalitii cu risc major la adicii i se refer la faptul c persoana n cauz nu poat s amne satisfacia (Mihai Ralea- eseist, filosof, psiholog, sociolog etc. afirma c: ceea ce-l deosebete pe om de animal, este capacitatea de amnare), adevrul este c satisfaia vine n timp, dup ndelung efort i rbdare. Iar din acest punct de vedere, recomandrea specialitilor este intervenia n raport cu aceste trsturi de personalitate, acea modificabilitate cognitiv (cunoaterea fiind o modalitate de adaptare, dac nelegi un lucru te poi adapta foarte uor n orice situaie ( cea mai bun pregtire pentru o bun practic este o bun teorie) La nivelul acestei intervenii se lucrez cu terapia raional-emotiv, ideea de fond fiind urmtoarea: n structura psihologic a persoanelor exist cogniia i afectele, ce depind una de cealalt, dar totui sunt distincte ntre ele, cognitivitii afirm c, de fapt totul se reduce la cogniie i c afectele sunt tot o expresie a cogniiei (dar un exemplu n acest sens, ar fi c nivelul cognitiv aceepta mai repede realitatea-ieirea dintr-o decepie, n timp ce afectul ine individul n loc) aadar se impune munca la dublu nivel: de cogniie i de afecte, pentru a produce efecte la nivel motivaional. Modelul psihologic insist foarte mult (prin tradiie) pe psihoterapie individual i psihoterapie de grup (totui acest model nu rspunde n suficient msur la considerarea adicei c o boal de familie, de relaie; dac adicia este o boal de relaie nu o poi aborda numai prin psihoterapie individual ci este nevoie i de abordri ce implic ceilali membrii ai familiei).

3. Modelul socio-antropologic are la baz ideea c: comportamentul adictiv este determinat de modele, cultur, valori, norme, stiluri de via proprii unei civilizaii. Ponderea manifestrii unui adicii n societate depinde de factorii socio-antropologici. Modelul cultural accentueaz ideea urmtoare: dac o societate coreleaz srbtorile cu manifestrile bahice, mpinge oarecum individul nspre adicia de alcool, sau dac acest model cultural susine ideea conform creia fericirea este undeva nafara noastr i nu n noi nine, oarecum societatea va trimite indivizii nspre soluii ce vizeaz comportamente adictive sau dac modelele umane de succes definitorii pentru o generaie sunt vedetele, acest lucru poate deveni un facator de risc pentru tineri care pot prelua acest model, promoveaz consumul de droguri i alcool. Ca fundal al adiciilor dimensiunea socio-economic susine ideea urmtoare: n mediile sociale srace (clasa de jos) exist mai mare pericol de a apela la aceste elemente de tip surogat, precum drogurile dect la mediile mai bogate. Clasa de jos este mai predispus la dependen de alcool i droguri dect clasa de mijloc (cantitativ beau mai mult i calitativ mai prost). Deci adicia n funcie de cele trei clase sociale, este mai rspndit la clasa de jos i la clasa de sus (doar c indivizii din aceste categorii au alte raiuni privind comportamentul adictiv, cei din prima categorie consum din cauza faptului c se simt privai de satisfaciile pe care le au cei din clasa mijloc i sus, pe cnd cei din clasa de sus recurg la comportamente adictive n raiunea unor deprivri relative). Modelul socio-antropologic recomand ca: intervenia s aib loc la nivel: socioeconomic, n scopul reducerii srciei i creterii nivelului de educaie (raiunea fiind urmtoarea: toate problemele deriv din aceste dou: privarea economic i educaional, dac s-ar interveni spre mbuntirea acestor dou dimensiuni sociale, am transforma factorii de risc n factori protectivi, care nu sunt eficieni dect alturi de ali factori pentru a contribui la aprarea individului mpotriva comportamentului adictiv), la nivel socio-cultural se argumenteaz c valorile ntr-o societate se schimb n virtuiile modei (element ce ine prin excelen de aparene i superficialitate), bineneles c i aciunile elitelor au un cuvnt de spus n acest sens, doar c n societatea contemporan, nu se mai valorizeaz intelectualitatea (profunzimea) ci superficialitatea (suprafaa), intervenia mai este recomandat i la nivel de politici publice respectiv msuri legislative, spre exemplu: moda cu fumatul este n declin tocmai datorit politicilor publice desfurate nspre descurajarea acestui comportament, prin mai ales dac se

programe de sntate, aadar n occident mentalitatea este urmtoarea: nu este la mod s fumezi ci dimpotriv, este balmabil i penalizat din punct de vedere public. Dup acest clasificare analitic a modelelor de intervenie, putem observa c fiecare dintre modelele amintite, are o caracteristic reducionist ntrunct: primul accentueaz dimensiunea neurofiziologic i metabolic, al doilea insist pe structura de personalitate i cel de-al treilea se focuseaz asupra structurii socio-culturale i economice. Dar modelele concrete de intervenie de succes sunt cele care promoveaz o abordare ecletic, mixt: pentru a face fa provocrii privind problematica adiciilor: adic se lucrez din mai multe perspective, planuri de aciune: asupra individului, relaiilor, planului somatic, planului psihic etc. n plan internaional ne confruntm cu o mulime de modele (deoarece s-au fcut numeroase ncercri), iar cele mai de larg circulaie si cu o perdformanta recunoscuta sunt:

1. Modelul premodern ,nonstiintific,bazat pe precepte religioase si ale simtului comun in abordarea persoanelor adictive 2. Modelul spitalicesc tradiional/ Modelul clasic al curei de dezintoxicare 3. Modelul clinicii de boli adictive (clinicii de adictologie) 4. Modelul grupului terapeutic de suport mutual (bazat pe metoda celor 12 pai) 5. Modelul Minnesota n terapia i recuperarea persoanelor cu comportament adictiv 6. Modelul lanului/circuitului terapeutic 7. Modelul De Hoop n terapia i recuperarea persoanelor cu comportament adictiv ( 8. Modelul comunitii terapeutice 9. Modelul Harm Reduction (reducerii daunelor sau pagubelor colaterale)

1. Modelul premodern al abordrii persoanelor cu comportament adictiv

Ce este astzi adicia, care este nelesul ei contemporan? Este o boal, n raport cu care persoana cu comportament adictiv i pstreaz responsabilitatea: nefiind vorba de o boal psihic, deorece bolnavul psihic nu este responsbil de boala sa. n acest sens trebuie responsabilizat persoana cu comportament adictiv pentru a o nsntoi, adic s fie n stare s faca ceva pentru sien pentru a se trata, este nevoie de efort, acesta este perspectiva contemporan. Modelul premodern a funcionat pn la jumtatea secolului XX, adiciile fiind abordate fie pe model medical, fie la nivelul nelegerii religioase (lanul conceptual ispitpcat-patim), ori la nivelul simului comun, adicia fiind definit ca: defect de caracter, viciu. Ceea ce caracterizeaz acest model este c abordarea era punitiv i nu terapeutic, pentru c pn acum 5 decenii, alcoolicul era considerat o persoan deviant i era fie trimis n nchisoare fie trimis la ospiciu (n.b. dou instituii totale prin excelen) sau o a treia abordare n spaiul cultural: cea a aezmintelor religioase/monahale (specific spaiului asiatic) unde tratamentul consta n: fierturi de plante (ce provoca vrsturi individului aflat sub tratament), aplicarea unei corecii fizice atunci cnd se manifesta sevrajul i n al treilea rnd ritualul de rugciuni ce impunea o sobrietate aparte. Deci n spaiul european existau: nchisorile i ospiciile (unde nu exista tratament ci pedeaps, specific alienailor mental nu bolnavilor) iar n spaiul asiatic: aezminte monahale.

2. Modelul spitalicesc tradiional

Abordarea la acest model este urmtoarea: alcoolicul este internat pentru 12 zile, n primele 2 zile bolnavul este pregtit s accepte cura de dezintoxicare: iar apoi n fiecare dimineaa pe nemncate, pacientului i se administreaz 100-200 gr de alcool (votc) i apoi i se administreaz antalcool (fie sub form lichid, fie sub form de pastile) pentru 8 zile consecutiv, acest tratament urmrind: instalarea unei stri de aversiune a bolnavului fa de alcool, apoi este inut nc 2 zile sub supraveghere, i se administreaz tratament pentru fortificarea organismului i se realizeaz consiliere motivaional, dar din pcate eficacitatea acestui model este foarte redus.

3. Modelul clinicii de boli adictive

Este substanial diferit de percepia normal a unui spital obinuit, acest model are puncte comune cu grupul terapeutic, cei internai au statutul de rezideni i nu de pacieni (acest lucru se observ la mbrcmintea pe care o au: att pacienii ct i cadrul medical sunt mbrcai obinuit). Acest model (ex. n Bruxelles) este un mix de intervenie ntre evaluare medical (tratament mediacal) i psihoterapie. O astfel de clinic, cum este cea din Bruxelles are un program foarte bine stabilit (pentru a-i nva vectorializare): - la ora 8.30 se aduna grupul de ntlnire, fiecre dintre participani lund cuvntul pe rnd pentru a transmite cum se simt, primind feed-back de la liderul de grup (de obicei cineva din personalul clinicii) - dup aceea se organizeaz ziua: se stabilesc ajutoarele pentru diferite activiti: gtit, treburi administrative ( n ideea de a da o ocupaie pacienilor) - ntre orele 11-11.30 se convoca grupul de consiliere - la ora 15 are loc atelierul de terapie ocupaional (ex. atelierul de poezie) pe cei internai s-i triasc viaa n mod organizat, pe ideea de

- nspre sear programe de consiliere individual i psihoterapie (cu tematici comunicate anterior, cum ar fi despre: stima de sine, managemetul agresivitii etc.) - apoi un grup de ntlnire de bilan: fiecare este invitat s spun cum s-a simit n ziua respectiv i cum vd a doua zi. Plus c la nceputul unei internri controlul era foarte strict: n prima sptmn nu i este permis contactul de orice natur cu exteriorul (s nu aibe contact cu persoanele care pot fi un potenial factor de risc), din a doua sptmn se permite convorbirea telefonic ns sub supraveghere, iar de abia din a patra sptmn se organizeaz ieiri n ora: la teatru, muzeu iar mai apoi n familie. O astfel de internare durez aproximativ patru luni, efiacacitatea acestui model fiind remarcabil: este constisitor dar eficient, pentru c accentul cade pe latura psihic a adiciei (dei se numete clinic, n realitate este o comunitate terapeutic, similar unui campus, cu program relaxant).

- Va urma!-

S-ar putea să vă placă și