Sunteți pe pagina 1din 7

Programa a fost aprobat prin Ordin al Ministrului Educa iei nr. 4686 / 05.08.2003 (Anexa 5).

MINISTERUL EDUCA IEI, CERCETRII I TINERETULUI


CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME COLARE REVIZUITE

EDUCA IE PLASTIC
CLASELE I A II-A

Bucureti, 2003

Educa ie plastic Clasele I a II-a

INTRODUCERE Educa ia plastic are un rol important n dezvoltarea armonioas a colarului mic, de aceea schimbrile actuale din sistemul de nv mnt au avut n vedere i aceast disciplin. Modificarea debutului colarit ii implic schimbri n ceea ce privete obiectivele cadru i de referin , precum i con inuturile, schimbri care se reflect la nivelul strategiilor didactice. Derularea activit ilor n clas va solicita echipamente minime specifice i o minim baz de documentare (steaua culorilor, reproduceri de art, plane didactice etc.). Totodat, obiectivele sunt astfel elaborate nct elevii s nu i nsueasc no iunile abstracte din domeniu, ci s opereze cu tehnici de lucru, s i cultive gustul pentru frumosul artistic, s i exprime liber, prin compozi ii plastice, propriile gnduri i sentimente n legtur cu spa iul perceput sau cu cel imaginar. De asemenea, prin conceperea con inuturilor, a obiectivelor i a activit ilor de nv are se faciliteaz dezvoltarea legturilor interdisciplinare, rela iile dintre Educa ia plastic i celelalte discipline pe care le studiaz elevii. Curriculum-ul de educa ie plastic este destinat att profesorilor, nv torilor, elevilor i prin ilor, ct i altor membri ai comunit ii, interesa i de educa ia artistic a copiilor.

Educa ie plastic Clasele I a II-a

OBIECTIVE CADRU

1. Cunoaterea i utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru i a unor tehnici specifice artelor plastice 2. Recunoaterea tipurilor de culori, a nonculorilor i a formelor, n mediul nconjurtor i pe imagini 3. Cunoaterea i utilizarea elementelor de limbaj plastic 4. Realizarea unor compozi ii

Educa ie plastic Clasele I a II-a

CLASA I A. OBIECTIVE DE REFERIN I EXEMPLE DE ACTIVIT I DE NV ARE


1. Cunoaterea i utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru i a unor tehnici specifice artelor plastice Exemple de activit i de nv are Pe parcursul clasei I se recomand urmtoarele activit i: s se familiarizeze cu materialele de identificarea materialelor (pensule, pastile i tuburi colorat i *de modelat de culori, paleta, *plastilina etc.) i a modului de utilizare a acestora; s mnuiasc materialele i instrumentele practicarea exerci iilor de folosire a pensulelor i a de lucru culorilor pigment; fluidizarea culorilor pigment; s foloseasc tehnica suprapunerii realizarea de compozi ii n care s foloseasc culorilor, a colajului i *a modelrii tehnici variate; formelor n spa iu s utilizeze materialele, instrumentele de realizarea de compozi ii cu subiect liber ales. lucru i tehnicile nv ate, pentru a exprima liber idei i sentimente Obiective de referin La sfritul clasei I elevul va fi capabil:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2. Recunoaterea tipurilor de culori, a nonculorilor i a formelor spa iale, n mediul nconjurtor i pe imagini Exemple de activit i de nv are Pe parcursul clasei I se recomand urmtoarele activit i: s se familiarizeze cu grupele de culori i exerci ii de recunoatere a grupelor de culori nonculori n natur, pe plane didactice i (primare, binare, calde, reci) i a nonculorilor; pe imagini (reproduceri de art) * s discute despre culorile calde i reci, dialog provocat privind culorile calde i reci n func ie de propriile reac ii studiate. Obiective de referin La sfritul clasei I elevul va fi capabil:

2.1.

2.2.

3. Cunoaterea i utilizarea elementelor de limbaj plastic Exemple de activit i de nv are Pe parcursul clasei I se recomand urmtoarele activit i: s ob in forme spontane folosind culorile exerci ii de identificare a diferitelor forme din i nonculorile natur pe imagini (reproduceri de art) ca: forme de obiecte, forme geometrice, forme plastice; exerci ii de ob inere a formelor spontane, prin plierea hrtiei; s ob in forme elaborate pe baza prelucrrii formelor spontane, valorificnd diferen ele dintre acestea i folosind culorile i amestecurile dialog privind interpretarea formelor spontane ob inute; exerci ii de prelucrare a formelor ob inute prin adugarea unor elemente; * realizarea de forme spa iale din plastilin, carton etc. Obiective de referin La sfritul clasei I elevul va fi capabil:

3.1.

3.2.

Educa ie plastic Clasele I a II-a

4. Realizarea unor compozi ii Exemple de activit i de nv are Pe parcursul clasei I se recomand urmtoarele activit i: s ob in culorile binare prin amestecul exerci ii libere de ob inere a culorilor binare, prin celor primare amestecul a cte dou culori primare; s ob in tonuri prin amestecul unei culori exerci ii de deschidere i de nchidere a culorilor cu o nonculoare, n cantit i diferite prin amestecul lor cu alb sau negru; s compun suprafe e cu grupele de culori realizarea de compozi ii cu elemente figurative i cunoscute, cu nonculori i cu tonuri nonfigurative n care s foloseasc: culorile calde, culorile reci, culorile primare i binare, nonculorile, tonurile culorilor; s compun un spa iu plastic pornind de exerci ii de observare pe imagini (reproduceri de la forme spontane art) a formelor plastice; exerci ii de organizare a spa iului plastic cu ajutorul formelor spontane i elaborate; *dialog dirijat referitor la compozi iile realizate cu ajutorul formelor spontane i elaborate; Obiective de referin La sfritul clasei I elevul va fi capabil:

4.1.

4.2. 4.3.

4.4.

B. CON INUTURI Spa iul natural i spa iul imaginar reprezentarea lor plastic. Materialele de lucru i folosirea lor (creioane colorate, creioane cerate, carioca, pastile i tuburi de culori, pensula, paleta, materiale cu texturi diferite, cear, solu ie pentru decolorat (pic), cerneal, hrtie colorat, *plastilin). Grupele de culori i nonculorile: - culori primare; - culori binare (fr terminologie); ob inerea culorilor binare prin amestecul celor primare; - nonculorile; - tonurile culorilor (realizarea tonurilor nchise i deschise prin amestecul culorilor cu alb sau negru); - culori calde culori reci; *calitatea acestora; - modelarea culorii*. Forma spontan, forma elaborat, *forma spa ial. Compunerea spa iului plastic. Procedee pentru realizarea unor compozi ii plastice: dactilo-pictura, haurarea, fuzionarea, dirijarea culorii prin suflare sau stropire, amprentarea, colajul etc. (fr terminologie).

Educa ie plastic Clasele I a II-a

CLASA A II-A

A. OBIECTIVE DE REFERIN I EXEMPLE DE ACTIVIT I DE NV ARE


1. Cunoaterea i utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru i a unor tehnici specifice artelor plastice Obiective de referin La sfritul clasei a II-a elevul va fi capabil: s foloseasc diverse materiale (tuburi, pastile, pensule, carioca, pasteluri, *plastilin) i tehnici (acuarel, tempera, guae, colaj, mixt) *s utilizeze diferite tehnici de modelaj Exemple de activit i de nv are Pe parcursul clasei a II-a se recomand urmtoarele activit i: exersarea unor tehnici de lucru folosind diferite materiale;

1.1.

1.2

exerci ii de modelaj.

2. Recunoaterea tipurilor de culori, a nonculorilor i a formelor spa iale, n mediul nconjurtor i pe imagini Exemple de activit i de nv are Pe parcursul clasei I se recomand urmtoarele activit i: s recunoasc grupele de culori n diferite identificarea culorilor; contexte, precum i amestecurile dintre recunoaterea nuan elor i a *amestecurilor culorile din steaua culorilor acestora cu alb sau negru, pe imagini sau n natur; *s recunoasc forme spa iale din mediul descrierea formelor din mediul nconjurtor. nconjurtor Obiective de referin La sfritul clasei I elevul va fi capabil:

2.1.

2.2.

3. Cunoaterea i utilizarea elementelor de limbaj plastic Exemple de activit i de nv are Pe parcursul clasei I se recomand urmtoarele activit i: s realizeze pete de culoare folosind realizarea petelor de culoare prin tehnicile: tehnici specifice picturii fuzionare, presare, suprapunere, decolorare, stropire etc.; realizarea compozi ii nonfigurative i figurative, folosind pata de culoare; s realizeze compozi ii decorative i realizarea de compozi ii nonfigurative i compozi ii plastice folosind elementele de figurative, folosind elementele de limbaj plastic limbaj plastic studiate studiate (forma, culoarea, *forma spa ial etc.). Obiective de referin La sfritul clasei I elevul va fi capabil:

3.1.

3.2.

4. Realizarea unor compozi ii Exemple de activit i de nv are Pe parcursul clasei I se recomand urmtoarele activit i: s ob in amestecuri din culorile din ob inerea amestecurilor (nuan e) *i a tonurilor steaua culorilor i *cu adaosurile de alb acestora; sau negru s compun un spa iu plastic folosind realizarea de compozi ii figurative sau elementele de limbaj i amestecurile nonfigurative, folosind nuan ele i tonurile studiate acestora*; realizarea de compozi ii figurative, individuale i colective, cu elementele de limbaj plastic studiate, folosind culorile i nonculorile i *modelarea formelor. Obiective de referin La sfritul clasei I elevul va fi capabil:

4.1.

4.2.

Educa ie plastic Clasele I a II-a

B. CON INUTURI Materiale de lucru i folosirea lor (creioane colorate, creioane cerate, carioca, pastile i tuburi de culori, pensula, paleta, materiale cu texturi diferite, cear, solu ie pentru decolorat-pic, cerneal, hrtie colorat, *plastilin). Grupele de culori i nonculorile: - culori primare, culori binare, steaua culorilor (fr terminologie); - nonculorile; - nuan ele (amestecul unei culori cu o alta din steaua culorilor); - *tonurile nuan elor. - *modelarea culorii; *Forme spa iale din mediul nconjurtor. Compozi ia suprafe ei decorative i a spa iului plastic, folosind culoarea i *forma spa ial modelat.

Educa ie plastic Clasele I a II-a