Sunteți pe pagina 1din 22

VALIDAREA METODELOR DE ANALIZA

Biolog maria enea IASI

VALIDAREA METODEI
CE ESTE VALIDAREA METODEI?

Este o evaluare (verificare si prezentare de dovezi) pentru a afla cit de mare este eroarea prezent in rezultatul unei msurtori, realizate prin metoda din laboratorul dumneavoastr.

VALIDAREA METODEI
1.Specificarea metodei a Denumirea analizei : exemplu:-Hemoleucograma automata

-Determinarea GGT prin metoda SZASZ-CARBOXY


b Masurand - Numar de ERITROCITE (RBC),unitate de masura - GGT c. Sursa metodei ex:- Metoda impedantei electrice dezvoltata pe principiul Coulter (metoda automata). Nu s-au adus modificri metodei sau - IFCC,etc

VALIDAREA METODEI

2.Responsabil de validare......... medic primar medicina de laborator.

VALIDAREA METODEI
3.Conditii de mediu -a. Echipament T = 20 - 25 C; Umiditate = 40 - 60%b.
-

Proba biologic - o zi :T = 25C; - 3 zile T = 2 - 8Cc.

- ReactiviT = 2 - 8C sau temperatura camerei

VALIDAREA METODEI
4.Echipament - denumire, serie, nr.inventar, data punerii in functiune - producator - certificat de etalonare - domeniu de msurare - modalitati de calibrare ex:- Se obtine utilizand calibrator Futura Systems -calibrator trasabil la MRC Nu ofera informatii despre incertitudinea de masurare. - nu afiseaza curba, se lucreaza cu factori de calibrare, curba de calibrare in 2, 4...n puncte. - inregistrri de mentenant ex:Mentenana zilnic se execut de catre responsabilul de analiza, conform planului de mentenanta afisat. Celelalte operaiuni periodice de ntreinere se regsesc, de asemenea, n Planul de mentenan cod ......... 1, Rev 0. i Fia nregistrare mentenan cod ..........

VALIDAREA METODEI

5.Reactivi utilizati

ex:Reactivii pentru efectuarea hemoleucogramei, produsi de firma ....., sunt adecvati echipamentului utilizat, sunt n termen de valabilitate, conform certificatului de calitate si stabili la 25 - 30 C pn la data expirrii.

VALIDAREA METODEI
6.Materiale de referinta

ex:-Nu sunt disponibile materiale de referinta (calibratori), din cauza principiului de functionare al analizorului ... (impedanta electrica) sau - Multicalibrator....., denumire, producator, lot,etc., trasabil sau nu la MRC

VALIDAREA METODEI
7. Materiale de control

Sange de control ,denumire, producator, lot Control pe trei nivele de concentraie: - nivel LOW lot 0903-011 -nivel normal lot 0903-012 -nivel patologic HIGH lot 0903-013produs de Clinical Diagnostic Solutions Laboratories, USA, valabil pana la 4.08.2009, cu certificate de calitate si cu valori atribuite pentru echipamentul utilizat.

VALIDAREA METODEI
8. Limita minima de detectie cea mai mica cantitate ce poate fi difereniat de blanc , nu are relevan clinic. 9. Limita minima de cuantificare / masurare - LQLimita de cuantificare este cea mai mic cantitate din analitul respectiv care poate fi msurat cu un nivel acceptabil de precizie. Desi nu are relevanta clinica, aceasta limita a fost testata in laboratorul.. ex: Laboratorul a utilizat sangele de control cu valori patologice scazute: - CDS-3PD Hematology Control, lot: 0903-011 valabil pana la data de : 04/08/2009 - calibrator a crui valoare este de ..... S-au efectuat 10 msurtori pe o diluie de ...... a sangelui de control sau a serului calibrator incat teoretic sa ajungem la o valoare apropiata de limita de cuantificare declarat de productor. Rezultatele obinute au fost prelucrate statistic i s-a obtinut, media ,deviatia standard si coeficientul de variatie. ex: media 4,60 DS= 0,42 Cv= 5,79% Concluzie: producatorul declara limita minima de cuantificare de 3,2 , valoarea limita obinuta cu o precizie acceptabila este de 4,60

VALIDAREA METODEI
10.Limita maxima de masurare - limita maxim de msurare, conform prospectului, coincide cu punctul maxim de calibrare. 11. Domeniul de liniaritate este specificat de producatorul analizorului

Din curba de calibrare obtinuta folosind calibratorul mentionat rezulta ca reactia este liniara pe domeniul [0.0 - 1200] U/l. Domeniul de referinta: [7 -50] este inclus in domeniul de calibrare [0.0 -1200], pentru care relatia asborbanta concentratie este liniara. Domeniul de calibrare este la randul su inclus in domeniul de masurare determinat.

VALIDAREA METODEI

12.

Valori biologice de referinta diferentiate pe sexe si virsta

VALIDAREA METODEI
Parametrii de performanta

- Precizia/ Imprecizia
- Acurateea/inacurateea - Incertitudinea de msurare

VALIDAREA METODEI
The Precision of a method is the degree of agreement among individual test results, when the procedure is applied repeatedly to multiple samplings of a homogeneous sample. - Within-day variability (repeatability) - Between-day variability (reproducibility)

Precizia/Imprecizia de msurare este gradul de apropiere dintre rezultatele unor msurtori repetate executate in aceleai condiii specificate.

VALIDAREA METODEI

13. Precizia/Imprecizia(Repetabilitatea)
a.Intra day(in cadrul aceleeai zile)
S-au efectuat cate 10 masuratori pentru nivelul patologic Low, nivelul Normal si pentru nivelul patologic High, in ziua de 23 aprilie 2009.Rezultatele au fost prelucrate statistic.

Sange de control cu valori Low: Media valorilor obtinute Xmediu= 2.52 x 1012/L Deviatia standard DS = 0,033 x 1012/L CV = 1.27 % Sange de control cu valori Normale: Media valorilor obtinute Xmediu= 4.41 x 1012/L Deviatia standard DS = 0.06 x 1012/L CV = 1.19 % Sange de control cu valori patologice High: Media valorilor obtinute Xmediu= 5.41 x 1012/L Deviatia standard DS = 0,05 x 1012/L CV = 0.64 % Se compar DS obtinut cu DS intra day din prospectul reactivului.

VALIDAREA METODEI
Precizia/Imprecizia(Repetabilitatea interday sau Reproductibilitate interna)
b.Inter day(de-a lungul unei luni)
S-au efectuat 20 masuratori pe ser(sange ) de control nivel normal si respectiv 20 pe nivel patologic in perioada01.02.2009 - 27.02.2009. Rezultatele au fost prelucrate statistic: - Ser de control , nivel Normal ,Futura Systems lot:572N; data expirarii: 08/2011, - valori atribuite : [41,00 - 55,00] U/l,Tinta 48,00U/l valoare medie calculata:M = 49,17 U/l SD = 1,63 U/I, CV = 3,31%;
-

Ser de control , nivel Patologic Futura Systemslot: 371P; data expirarii: 01/2011, cu valori atribuite [150,00 - 202,00 U/I, valoarea tinta =176,00 U/l; valoare medie calculata:M = 174,87 U/l SD = 3,61 U/l, CV = 2,06%;

VALIDAREA METODEI
Concluzie: Literatura de specialitate(prospectul de reactivi, www.westgard.com, CLIA , etc.)precizeaza ca valoarea limita de asteptat a impreciziei este 6,90%. Rezultatele obtinute de laborator se situeaza sub aceasta limita pe ambele nivele, ceea ce demonstreaza o precizie acceptabila in utilizarea acestei metode.

VALIDAREA METODEI
Accuracy A measurement of the exactness of an analytical method, or the closeness of agreement between the measured value and the true value. Inaccuracy = systematic error Acurateea msurrii este gradul de concordan(apropiere) intre valoarea msurat a unui analit i valoarea sa adevarata(valoarea stabilit printr-o metod de referin).

VALIDAREA METODEI
14. Acuratee/Inaacuratee Acuratetea a fost verificata prin comparari interlaboaratoare - control extern CALILAB.

Rezultateleobtinute au fost: 1) Pentru valori normale (febr. 2008):Rezultatul obtinut =51.00U/l Media comparare = 51,94 U/l Bias = 0,94 Bias% = 1,81 % 2) Pentru valori patologice (mai 2008): Rezultatul obtinut =122,00 U/l Media comparare = 132,50 U/l Bias = 10,50 Bias% = 7,92 %
Literatura de specialitate, www.westgard.comprecizeaza ca valoarea limita de asteptat pentru biasul relativ: 10,80 %. Rezultatele obtinute delaborator se situeaza sub aceasta limita pe ambele nivele, ceea ce demonstreaza o precizie acceptabila.

VALIDAREA METODEI
15.Incertitudinea de msurare - Pentru valori normale :

- Pentru valori patologice

VALIDAREA METODEI
Concluzii : - Au fost indeplinite conditiile de mediu recomandate de producatorul analizorului pentru o buna functionarea acestuia : temperatura = 18 32 oC; umiditate = 10 90 %, echipamentul este in buna stare defunctionare, fiind etalonat si calibrat, reactivii, calibratorul si serurile de control au fost adecvate lucrului siin termen de valabilitate. - Domeniul de masurare al analizorului cuprinde domeniul de referinta al pacientilor care se adreseaza in mod curent laboratorului. - Metoda indeplineste criteriul de precizie, cerut pentru analizele efctuate. - Metoda indeplineste criteriul de acuratete cerut pentru analizele efectuate valorile pentru CV[%] sunt decat cele specificate in literatura de specialitate. - Incertitudinea asociata metodei de masurare este in limite normale pentru aceasta metoda.

VALIDAREA METODEI

In concluzie, Metoda analizata este adecvata scopului. Acest raport de validare este valabil pentru echipamentul si reactivii utilizati la data intocmirii: ...............