Sunteți pe pagina 1din 1

Pregatirile militare facute de Romnia dupa izbucnirea razboiului mondial au luat agriculturii multa forta de munca, taranimea constituind

principala sursa din care era formata armata. Din acest motiv puterea de productie a majoritatii gospodariilor taranesti a scazut.n industrie, ramurile care si exportau produsele - cum erau industria moraritului, industria petrolului si industria forestiera - au fost rupte de pietele de desfacere,

In perioada interbelica
Ramurile cele mai importante ale industriei erau industria petrolifer? ?i cea a gazelor naturale. Principalele resurse de petrol se g?seau la poalele Carpa?ilor lng? Ploie?ti. Produc?ia de p?cur? era controlat? n mod rigid de c?tre guvernul romn,
Industria extrac?iei ?i prelucr?rii c?rbunelui era limitat? la regiunea Anina din Banat, ns? c?rbunele extras era de foarte bun? calitate. C?rbunele extras de la Sacu, Doman ?i Ocna de Fier era livrat unor o?el?rii importante.

Romnia era una dintre cele mai bogate ??ri din sud-estul Europei n ceea ce prive?te grnele. Muntenia ?i Basarabia produceau de dou? ori mai mult dect cantitatea produs? n Transilvania. Produc?ia total? era doar pu?in mai scazut? dect cea a Germaniei ?i reprezenta o cincime din cea a Canadei. Grul era de calitate foarte bun? ?i era recoltat n mare m?sur? mecanizat, iar fermele romne?ti erau bine dotate.Dup? cel de-al Doilea R?zboi Mondial, ?i n Romnia, asemeni celorlalte state est-europene, se aplic? n economie planul cincinal.
Se impune un ritm ridicat de cre?tere economic?, prin care anumite ramuri ale industriei (industria constructoare de ma?ini, siderurgic?, chimic?) trebuia s? creasc? spectaculos, dar cu neglijarea produc?iei bunurilor de consum.
n zona rural?, se urm?rea eliminarea elementelor cu poten?ial capitalist (??ranii nst?ri?i, denumi?i chiaburi ?i considera?i du?mani ai regimului) ?i colectivizarea agriculturii.
Conform propagandei, scopul consta n ridicarea nivelului de trai ?i a culturii maselor.
Nendeplinirea planului de produc?ie era pus? pe seama celor socoti?i indezirabili de c?tre regim. S-a ajuns ca ace?tia s? fie considera?i sabotori ?i deferi?i justi?iei. Astfel de procese au abundat n anii 1949 ?i 1950.

In ceea ce priveste comertul exterior, intre anii 1950-1989 acesta a crescut valoric de 36 ori

Orientarea industrializarii accentuate peste posibilitatile proprii de materii prime, a adus Romania in situatia de a fi dependenta de materiile primenecesare intretinerii unei productii industrilae supradimensionate, energofaga si poluanta.
Pentru acoperirea datoriei externe Romania ear nevoita sa exporte masiv produse alimentare , chiar cu pretul infometarii populatiei, prin reducerea volumului acestora pe piata interna.