Sunteți pe pagina 1din 15

1.

O pagină web incepe intotdeauna cu:


a) <body>
b) <head>
• c) <html>
d) <include>
2. Comentariile în limbajul html se introduc astfel:
a) //comentariu
b) /*comentariu */
• c) <!-- comentariu -->
d) {comentariu}
3. Titlul unei pagini web afisat în bara de titlu a browserului se introduce prin:
a) <head>
b) <h1>
c) <h2>
• d) <title>
4. Intreruperea de rand în cadrul unui paragraf de text se realizeaza prin introducerea
unui element de tipul:
a) <p>
b) <b>
• c) <br>
d) <hr>
5. Pentru inserarea unui element de text formatat cu stilul teletype se foloseste:
a) <i>
• b) <tt>
c) <tr>
d) <td>
6. Afisarea unei portiuni de text cu o dimensiune mai mare decat cea prestabilita se
face prin:
a) <b>
• b) <big>
c) <sup>
d) <bigger>
7. Afisarea unei portiuni de text cu o dimensiune mai mica decat cea prestabilita se
face prin:
a) <s>
b) <sub>
• c) <small>
d) <strike>
8. Un text pozitionat ca indice superior se poate introduce prin:
a) <s>
b) <sub>
c) <super>
• d) <sup>
9. Un text pozitionat ca indice inferior se poate introduce prin:
a) <i>
b) <inf>
• c) <sub>
d) <index>
10. Stilul de text ingrosat/aldin se poate aplica folosind:
a) <aldin>
• b) <b>
c) <bold>
d) <big>
11. Stilul de text subliniat se poate aplica folosind:
a) <underline>
b) <sub>
• c) <u>
d) <sup>
12. Pentru a taia cu o linie o sectiune de text se vor folosi:
• <s>
b) <u>
c) <i>
d) <sup>
13. Pentru a imparti un un text în paragrafe se va utiliza:
• <p>
b) <br>
c) <pre>
d) <hr>
14. Inserarea unei linii orizontale se realizeaza prin intermediul tagului:
a) <br>
• b) <hr>
c) <div>
d) <span>
15. Inserarea textului în paragrafe se realizeaza folosind:
a) <blockquote>
• b) <p>
c) <pre>
d) <span>
16. Introducerea unor citate lungi intr-o pagina de web este realizata prin itermediul
tagului:
• <blockquote>
b) <p>
c) <pre>
d) <cite>
17. Introducerea unor citate scurte inline se face prin itermediul tagului:
a) <cite>
b) <p>
• c) <q>
d) <blockquote>
18. Elementul generic de tip bloc cel mai utilizat pentru atasarea de cod css este:
• <div>
b) <span>
c) <p>
d) <block>
19. Elementul inline generic potrivit cu o gama larga de utilizari, inclusiv pentru a
atasa CSS unei portiuni a unui rand este:
a) <div>
b) <p>
• c) <span>
d) <tr>
20. Tagul <span> nu accepta atributul:
a) width
• b) align
c) title
d) style
21. Pentru a insera o portiune de text preformatat se recomanda utilizarea tagului :
a) <plaintext>
b) <text>
• c) <pre>
d) <xmp>
22. Inserarea unui fragment dintr-un cod de program se va utiliza:
a) <cite>
b) <p>
c) <samp>
• d) <code>
23. Inserarea unei abrevieri se face prin intermediul tagului:
a) <cite>
b) <a>
c) <ab>
• d) <abbr>
24. Evidentierea unui fragment de text, prin afisarea acestuia cu stilul cursiv se face
prin utilizarea urmatorului tag:
• <em>
b) <b>
c) <q>
d) <c>
25. Evidentierea unui fragment de text, prin afisarea acestuia cu stilul aldin se face
prin utilizarea urmatorului tag:
• <strong>
b) <em>
c) <aldine>
d) <h1>
26. Evidentierea primei aparitii a unui concept nou în cadrul unei definitii se face
prin:
• <dfn>
b) <def>
c) <b>
d) <i>
27. Alegeti culoarea data de codul de culoare #ffffff:
a) black
• b) white
c) green
d) gray
28. Alegeti culoarea data de codul de culoare #000000:
• black
b) white
c) red
d) blue
29. Culoarea de fundal a unei pagini de web este data de atributul:
a) color
b) background
• c) bgcolor
d) background-color
30. Fontul implicit utilizat de browser se poate modifica introducand:
• <basefont>
b) <font>
c) <font-family>
d) <font-style>
31. Care din urmatoarele atribute apartine tagului font?
a) align
b) width
• c) size
d) style
32. Efectul elementului <basefont> se manifesta pana la:
• sfarsitul paginii de web sau pana la aparitia unui alt basefont
b) aparitia unui tag <font>
c) aparitia unui tag <div>
d) aparitia unui tag <style>
33. Atributele tagului basefont sunt identice cu cele ale tagului:
a) <p>
b) <style>
• c) <font>
d) <body>
34. Inserarea unui hyperlink în limbajul HTML se face prin:
a) <a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>
• b) <a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a>
c) <a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>
d) <a>http://www.w3schools.com</a>
35. Inserarea unui link de tip e-mail se va face astfel:
a) <mail href="xxx@yyy">
b) <a href="xxx@yyy">
• c) <a href="mailto:xxx@yyy">
d) <mail>xxx@yyy</mail>
36. Deschiderea unui link intr-o fereastra noua se va produce prin accesarea unui link
de forma:
a) <a href="url" new>
• b) <a href="url" target="_blank">
c) <a href="url" target="new">
d) <a href="url" target="_self">
37. Care dintre taguri sunt toate taguri de tabele:
a) <thead><body><tr>
• b) <table><tr><td>
c) <table><head><tfoot>
d) <table><tr><tt>
38. O linie în cadrul unui tabel se introduce prin:
a) <td>
• b) <tr>
c) <table>
d) <th>
39. Pentru a preciza culoarea bordurii unui tabel se va utiliza atributu:
• bordercolor
b) bgcolor
c) border
d) color
40. Culoarea de fundal a unui tabel se stabileste prin atributul:
a) color
b) background
• c) bgcolor
d) bordercolor
41. Pentru a alinia la stanga continutul unei celule de tabel se va folosi:
a) <td valign="left">
b) <td leftalign>
c) <td left>
• d) <td align="left">
42. Spatiul dintre marginile unei celule si continutul acesteia se precizeaza prin:
a) cellspacing
• b) cellpadding
c) hspace
d) vspace
43. Pentru a imbina doua sau mai multe celule pe un rand se foloseste atributul:
a) cellspacing
• b) colspan
c) cellpadding
d) rowspan
44. Atributele colspan si rowspan se aplica tagurilor:
a) <table>
b) <tr>
• c) <th> si <td>
d) <td>
45. Gruparea celulelor unui tabel pe coloane se face folosind tagul:
a) colspan
b) colgroup
• c) rowspan
d) rowgroup
46. O lista ordonata se introduce prin:
a) <dl>
b) <list>
c) <ul>
• d) <ol>
47. O lista neordonata se introduce prin:
• <ul>
b) <list>
c) <dl>
d) <ol>
48. Etichetarea implicita a elementelor unei liste neordonate se face cu:
• un disc
b) o bulina
c) un cerc
d) un patrat
49. Antetul unei liste vide va fi afisat astfel:
• indentat
b) imbricat
c) inclinat
d) nu apare
50. Un element în cadrul unei liste ordonate se introduce cu:
a) <ul>
b) <ol>
c) <i>
• d) <li>
51. O lista de termeni si definitiile acestora formeaza:
a) o lista ordonata
• b) o lista de definitii
c) o lista neordonata
d) un tabel
52. O lista de definitii se introduce folosind tagurile:
a) <tr> <td>
• b) <dt> <dd>
c) <td> <tt>
d) <ul> <ol>
53. Inserarea unei imagini se face prin:
a) <image src="image.gif">
• b) <img src="image.gif">
c) <img href="image.gif>
d) <img>image.gif</img>
54. Pentru inserarea unei imagini ca fundal al paginii de web se scrie:
• <body background="background.gif">
b) <background img="background.gif">
c) <img src="background.gif" background>
d) <a href=” background.gif”>
55. Fisierul implicit returnat de web server atunci cand nu se precizeaza un fisier în
URL este:
a) index.htm
b) default.html
c) home.html
• d) index.htm, index.html, index.asp, index.php, default.htm, default.html,
default.asp, default.php, în functie de setarile serverului.
56. Elementele <meta> se introduc între tagurile:
a) <html>
• b) <head>
c) <body>
d) <title>
57. Stilurile logice de text specifica un bloc de text cu o destinatie specifica, de
exemplu:
a) <b>
b) <s>
• c) <p>
d) <u>
58. Valoarea implicita a atributului align aplicat tagurilor de titlu h1,…h6 este:
• left
b) right
c) center
d) justify
59. Valoarea prestabilita a atributului width aplicata tagului HR este:
a) 1
b) 100px
c) 100pt
• d) 100%
60. Valoarea prestabilita a atributului size aplicata tagului HR este:
a) 0
b) 1
• c) 2
d) 4
61. Valoarea prestabilita în Internet explorer a atributului topmargin aplicat tagului
body este:
• 15
b) 100
c) 20
d) 0
62. Un checkbox în cadrul unui formular se introduce astfel:
a) <input type="check">
b) <check>
• c) <input type="checkbox">
d) <checkbox>
63. O linie de inserare text în cadrul unui formular se introduce astfel:
a) <textarea>
b) <input type="textfield">
• c) <input type="text">
d) <input type=”textarea”>
64. Inserarea unui element de tip lista combinata în cadrul unui formular se face prin:
• <select>
b) <input type="list">
c) <list>
d) <input type="dropdown">
65. Inserarea unei casete de text ce permite introducerea mai multor linii de text în
cadrul unui formular se face prin:
a) <input type="textbox">
b) <input type="textarea">
• c) <textarea>
d) <input type="text">
66. Inserarea unui element lista cu 10 elemente în cadrul unui formular se face prin:
a) <list size=”10”>
• b) <select size=”10”>
c) <select list=”10”>
d) <input type="list" size=”10”>
67. Atributul type al unei liste neordonate nu poate avea valoarea:
a) circle
b) square
• c) rectangle
d) disk
68. Atributul type a unei liste ordonate nu poate avea valoarea:
• 0
b) a
c) A
d) I
69. Valoarea prestabilita a atributului start a unei liste ordonate este:
a) a
b) A
c) 0
• d) 1
70. Atributul frame al tagului table nu poate avea valoarea:
• inside
b) lhs
c) vsides
d) border
71. Atributul rules al tagului table nu poate avea valoarea:
a) none
• b) box
c) cols
d) all
72. Atributul clear al tagului br nu poate lua valoarea:
a) all
b) left
• c) center
d) right
73. Atributul name al tagului meta poate lua valoarea:
a) expires
• b) refresh
c) copyright
d) content-type
74. CSS provine de la:
a) Colorful Style Sheets
b) Computer Style Sheets
• c) Cascading Style Sheets
d) Creative Style Sheets
75. Alegeti modalitatea corecta de a include o foaie de stiluri intr-o pagina html.
a) <style src="mystyle.css">
b) <stylesheet>mystyle.css</stylesheet>
• c) <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
d) <style link="mystyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
76. Ce atribut se foloseste pentru a defini un stil inline?
a) styles
• b) style
c) font
d) class
77. Care este varianta corecta?
a) {body:color=black(body}
b) {body;color:black}
• c) body {color: black}
d) body:color=black
78. Cum modificam marimea textului unui element prin css?
a) text-size
b) font-style
c) text-style
• d) font-size
79. Care este varianta corecta pentru a afisa cu stilul bold toate paragrafele?
a) <p style="text-size:bold">
b) p {text-size:bold}
• c) p {font-weight:bold}
d) <p style="font-size:bold">
80. Cum eliminam stilul subliniere la toate linkurile afisate?
a) a {underline:none}
• b) a {text-decoration:none}
c) a {text-decoration:no underline}
d) a {decoration:no underline}
81. Cum modificam aspectul unei liste pentru a eticheta elementele cu un cerc prin
css?
a) list-type: circle
b) type: 2
c) type: disk
• d) list-style-type: circle
82. Pentru a afisa pe un singur rand textul unei celule din tabel se va utiliza atributul:
a) align
• b) nowrap
c) style
d) wrap
83. În JavaScript se scriu anumite secvenŃe de program. O astfel de secventă poartă
numele de …SCRIPT
84. RăspundeŃi cu da sau nu la următoarea intrebare: în JavaScript se face distincŃie
între literele mari si mici? DA
85. Dacă se folosesc mai multe instrucŃiuni pe o linie, atunci fiecare dintre ele trebuie
să fie urmată de caracterul …
86. Fisierele JavaScript externe se salvează cu extensia:
a) .javas
• b) .js
c) .javascript
d) .jscript
87. Operatorul “ .” :
a) concatenează două siruri de caractere
b) separă două siruri de caractere
c) nu există un asemenea operator
• d) permite accesarea datelor unui obiect
88. În JavaScript nu există obiectul :
a) Array
b) Math
• c) Object
d) String
89. Metoda pop() este folosită alături de obiectul tablou pentru :
a) inversarea elementelor tabloului
b) adăugarea unei valori nule la sfârsitul tabloului
• c) intoarcerea ultimului element al tabloului
d) sortarea tabloului
90. Metoda prompt(“mesaj”,”text implicit”) este folosită pentru …
a) deschiderea unei ferestre care conŃine mesajul “mesaj” si un buton ok
b) deschiderea unei ferestre a documentului aflat la un anumit url
• c) deschiderea unei ferestre de cerere: textul este “mesaj” si zona de
completat este completată implicit cu “text implicit”
d)
91. Reîncărcarea unui document, pointat prin proprietatea href, se realizează cu
ajutorul metodei …RELOAD
92. Metoda replace(sir1, sir2) …
• returnează sirul în care s-a înlocuit prima apariŃie a lui sir1 cu sir2
b) returnează sirul cuprins între sir1 si sir2
c) returnează sirul în care s-a înlocuit sir1 cu sir2
d) returnează sirul în care s-a înlocuit sir2 cu sir1
93. Fiind dată secvenŃa de program de mai jos, să se specifice rezultatul acesteia:
v = new Array(1, 2, 3, 4, 5);
v.reverse()
for( i=0; i<v. length; i++ )
document. write( v[i]+”<BR>” )
a) sunt afisate elementele vectorului (1, 2, 3, 4, 5)
b) elementele vectorului (1, 2, 3, 4, 5) sunt afisate în ordine crescătoare cu
câte un rând liber intre ele
• c) elementele vectorului (1, 2, 3, 4, 5) sunt afisate în ordine inversă
d) afiseaza eroare de sintaxa
94. Obiectul Math conŃine o serie de constante si metode care permit efectuarea de
calcule matematice. Care dintre următoarele metode nu aparŃin acestuia?
a) abs(x)
b) pow(x, y)
c) floor(x)
• d) or(x, y)
95. Metoda search(x) …
• caută caracterul de început al sirului x în obiect
b) caută caracterul x în obiect
c) caută caracterul x în sir
d) caută caracterul de sfarsit al sirului x în obiect
96. Ce se va afisa în urma executării secvenŃei de mai jos, dacă se introduce 1 si 2?
nr1=prompt(“introduceti nr 1”,0);
nr2= prompt(“introduceti nr 2”,0);
alert(nr1+nr2);
a) 3
b) 12
c) secvenŃa este eronată
• d) funcŃia alert() afisează sirul sumă : “1” + ”2” = ”12”
97. Sintaxa sir[6] =`r`; semnifică:
• sir este un tablou dar nu un obiect de tipul String
b) sir este un obiect de tipul String
c) sir este un tablou dar si un obiect de tipul String
d) sir este un obiect dar nu este un tablou de tipul String
98. Asocierea unei imagini cu mai multe linkuri se poate face prin:
a) definirea unei matrici de linkuri
b) definirea unui vector de linkuri
• c) definirea unei harti imagine
d) definirea unei liste de imagini
99. Hartile de imagini pot fi definite în doua moduri:
a) CERN si NCSA
• b) client si server
c) SMILE si CERN
d) SMILE si SVG
100. Pentru defiinirea unei harti imagine se foloseste tagul:
a) AREA
• b) MAP
c) SHAPE
d) COORDS
101. Atributul tagului AREA nu poate fi:
a) SHAPE
b) HREF
c) TITLE
• d) LINK
102. Atributul shape nu poate avea valoarea :
a) circle
b) rect
• c) disk
d) poly
103. Adevărat sau fals
Pentru a introduce cadre într-o pagină web, blocul <BODY> se înlocuieste cu blocul
<FRAMESET> ?
• Adevărat
b) Fals
104. Adevărat sau fals
Pentru a introduce cadre in-line într-o pagină web, blocul <BODY> se înlocuieste cu
blocul <IFRAME> ?
a) Adevărat
• b) Fals
105. Adevărat sau fals
Atributul cols al elementului FRAMESET determină împărŃirea pe orizontală a setului de
cadre?
a) Adevărat
• b) Fals
106. Adevărat sau fals
Atributul rows al elementului FRAMESET determină împărŃirea pe verticală a setului de
cadre?
a) Adevărat
• b) Fals
107. Care dintre atributele de mai jos nu reprezintă atribute ale elementului
<FRAMESET>?
• name
b) border
c) bordercolor
d) rows
108. Ce valoare nu poate lua atributul cols sau atributul rows?
a) numere întregi care definesc mărimea în pixeli ( px )
b) procente din dimensiunea cadrului părinte
c) n* - care reprezină părŃi egale din spaŃiul rămas
• d) numere întregi care definesc mărimea în puncte ( pct )
109. Valoarea atributelor cols sau rows este dată printr-o listă între ghilimele,
delimitată prin:
a) punct si virgulă
b) punct
• c) virgulă
d) spaŃiu
110. Culoarea bordurii unui cadru este dată de atributul …
a) bgcolor
b) color
• c) bordercolor
d) border
111. Care dintre atributele următoare nu este atribut al elementului FRAME?
a) name
b) noresize
c) src
• d) align
112. Atributul elementului IFRAME nu este:
• cols
b) width
c) height
d) marginheight
113. Care element creează cadre in-line?
a) FRAMESET
b) FRAME
c) TABLE
• d) IFRAME
114. Ce determină atributul marginwidth al elementului <FRAME>?
a) grosimea cadrului
b) grosimea bordurii cadrului
• c) spaŃiul alb dintre conŃinutul cadrului si marginile din stânga si din dreapta
d) spaŃiul alb dintre conŃinutul cadrului si marginile de sus si de jos
115. Cum se definesc foile de stil externe?
a) in fisiere .js
• b) in fisiere .css
c) in fisiere .html
d) in fisiere .txt
116. Care este elementul care introduce într-o pagină web foi de stil externe?
a) A
• b) LINK
c) DIV
d) P
117. Nu poate fi atribut al elementului <LINK> …
a) href
• b) src
c) rel
d) type
118. In expresia ++a
a) valoarea lui a creste cu 10
b) valoarea lui a scade cu 1
• c) valoarea lui a creste cu 1
d) valoarea lui a creste cu 2
119. Cum actioneaza operatorul &&
• Daca cei doi operanzi sunt true rezultatul e true
b) Daca unul e true altul false rezultatul e true
c) Daca cei doi operanzi sunt false rezultatul e true
d) Daca cei doi operanti sunt true rezultatul e false
120. Adevarat sau false
Rezultatul aplicarii operatorului || este true daca unul din operanzi true
• Adevarat
b) Fals
121. Adevarat sau false
Operatorul ! (negare logica) este binar .
a) Adevarat
• b) Fals
122. Operatorul ! transforma ceva true in fals
• Adevarat
b) Fals
123. Operatorul ++ poate postfixat (a++) sau prefixat(++a) un operand fara ca
rezultatul expresiei sa fie acelasi
• Adevarat
b) Fals
124. Expresia x*=y inmulteste x cu y si depune rezultatul in y
a) Adevarat
• b) Fals
125. Evaluati expresia 9>5? „Este adevarat” :”Este fals”
• 5
b) 9
c) este adevarat
d) este fals
126. Adevarat sau fals.
Expresia „A”<”a” returneaza true?
• Adevarat
b) Fals
127. Adevarat sau fals
Daca a=”Abc” b=”aBC”. Expresia a==b returneaza false?
• Adevarat
b) Fals
128. Adevarat sau fals
A=2 in binar (00000010)
B=3 in binar (00000011)
Atunci a&b returneaza 2 (0000000010)?
• Adevarat
b) Fals
129. Adevarat sau fals.
A=2 in binar (00000010)
B=3 in binar (00000011)
A | B returneaza 3 (00000011)?
• Adevarat
b) Fals
130. Un program javaScript poate fi introdus in:
a) eticheta <object>
• b) eticheta < script>
c) eticheta <applet>
d) eticheta < style>
131. Imaginea de fundal a unei pagini de WEB este de tip:
a) metoda
• b) atribut (proprietate)
c) variabila
d) object
132. Butonul OK este un tip:
a) metoda
• b) obiect
c) proprietate
d) variabila
133. write() este un tip de
a) object
• b) metoda
c) proprietate
d) variabila
134. Un punct este utilizat pentru
a) separarea variabilelor
b) pentru comentariu
c) pentru a inchide o instructiune
• d) pentru a separa numele unui obiect de proprietate sau metoda
135. Cum sunt denumite actiunile unei persoane:
• eveniment
b) mesaj
c) operatie
d) metoda
136. javaScript este:
a) un limbaj de programare complex
b) versiuniune Java
c) versiune VBScript
• d) un limbaj limitat, orientat pe obiect
137. Adevarat sau fals.
Definirea unei functii trebuie sa contina obligatoriu argumente.
a) Adevarat
• b) Fals
138. Adevarat sau fals.
Functia intoarece intotdeauna o valoare.
• Adevarat
b) Fals
139. Adevarat sau fals.
Un script poate contine mai multe functii.
• Adevarat
b) Fals
140. Variabilele globale pot fi accesate:
a) Doar in functiile care au definito.
b) Doar in functiile definite in script.
c) De tot scriptul.
• d) De tot scriptul de la locul unde a fost definita.
141. Ce efect are functia predefinita escape(expresie)?
a) transforma un sir intr-un numar
• b) transforma un caracter special in codul sau
c) transforma un numar in sir
d) evalueaza expresia JavaScript si returneaza valoarea
142. Ce efect are functia predefinita number(sir)?
• transforma un sir intr-un numar
b) transforma un caracter special in codul sau
c) transforma un numar in sir
d) returneaza mereu valoarea NaN
143. Ce efect are functia predefinita string(valoare_numar)?
a) transforma un sir intr-un numar
b) transforma un caracter special in codul sau
• c) transforma un numar in sir
d) returneaza mereu valoarea NaN
144. Adevarat sau fals.
Functiile trebuiesc mereu definite in antetul paginii(<head>).
• Adevarat
b) Fals
145. Adevarat sau fals.
Apelul functiei trebuie sa se faca mereu in corpul paginii(<body>).
a) Adevarat
• b) Fals
146. Adevarat sau fals.
Valorile transferate la apelul functiei trebuie sa corespunda ca numar si tip de date argumentelor
din definitia functiei.
a) Adevarat
• b) Fals