Sunteți pe pagina 1din 10

PROGRAMA DE EXAMEN

PENTRU DISCIPLINA
MATEMATIC
BACALAUREAT 2013

Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5610 / 31.08.2012
Programa de examen pentru disciplina Matematic
Bacalaureat 2013

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA MATEMATIC
- programa M_mate-info pentru filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic i
pentru filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic;


CLASA a IX-a - 4 ore/spt. (TC+CD)


Competene specifice Coninuturi

1. Identificarea, n limbaj cotidian sau n
probleme de matematic, a unor noiuni specifice
logicii matematice i teoriei mulimilor
2. Utilizarea proprietilor operaiilor algebrice ale
numerelor, a estimrilor i aproximrilor n contexte
variate
3. Alegerea formei de reprezentare a unui numr real
i utilizarea unor algoritmi pentru optimizarea
calculelor cu numere reale
4. Deducerea unor rezultate i verificarea acestora
utiliznd inducia matematic sau alte raionamente
logice
5. Redactarea rezolvrii unei probleme, corelnd
limbajul uzual cu cel al logicii
matematice i al teoriei mulimilor
6. Transpunerea unei situaii-problem n limbaj
matematic, rezolvarea problemei obinute i
interpretarea rezultatului

Mulimi i elemente de logic matematic
- Mulimea numerelor reale: operaii algebrice cu numere
reale, ordonarea numerelor reale, modulul unui numr real,
aproximri prin lips sau prin adaos, partea ntreag, partea
fracionar a unui numr real; operaii cu intervale de
numere reale
- Propoziie, predicat, cuantificatori
- Operaii logice elementare (negaie, conjuncie, disjuncie,
implicaie, echivalen), corelate cu operaiile i cu relaiile
dintre mulimi (complementar, intersecie, reuniune,
incluziune, egalitate); raionament prin reducere la absurd
- Inducia matematic


1. Recunoaterea unor corespondene care
sunt funcii, iruri, progresii
2. Utilizarea unor modaliti variate de descriere a
funciilor n scopul caracterizrii acestora
3. Descrierea unor iruri/funcii utiliznd
reprezentarea geometric a unor cazuri particulare i
raionamentul inductiv
4. Caracterizarea unor iruri folosind diverse
reprezentri (formule, grafice) sau proprieti
algebrice ale acestora
5. Analizarea unor valori particulare n vederea
determinrii formei analitice a unei funcii definite pe
R prin raionament de tip inductiv
6. Transpunerea unor situaii-problem n limbaj
matematic utiliznd funcii definite pe R.
1. Identificarea valorilor unei funcii folosind
reprezentarea grafic a acesteia
2. Caracterizarea egalitii a dou funcii prin
utilizarea unor modaliti variate de descriere a
funciilor
3. Operarea cu funcii reprezentate n diferite
moduri i caracterizarea calitativ a acestor
reprezentri
4. Caracterizarea unor proprieti ale funciilor
numerice prin utilizarea graficelor acestora i a
ecuaiilor asociate
5. Deducerea unor proprieti ale funciilor numerice
prin lectur grafic
6. Analizarea unor situaii practice i descrierea lor
cu ajutorul funciilorFuncii
iruri
- Modaliti de a defini un ir
- iruri particulare: progresii aritmetice, progresii
geometrice, formula termenului general n funcie de un
termen dat i raie, suma primilor n termeni ai unei progresii
- Condiia ca n numere s fie n progresie aritmetic sau
geometric pentru n > 3
Funcii; lecturi grafice
- Reper cartezian, produs cartezian; reprezentarea prin
puncte a unui produs cartezian de mulimi numerice; condiii
algebrice pentru puncte aflate n cadrane; drepte n plan de
forma x = m sau y = m, cu meR
- Funcia: definiie, exemple, exemple de corespon-dene
care nu sunt funcii, modaliti de a descrie o funcie, lecturi
grafice. Egalitatea a dou funcii, imaginea unei mulimi
printr-o funcie graficul unei funcii, restricii ale unei funcii
- Funcii numerice (F ={ f :DR, D _R});
reprezentarea geometric a graficului: intersecia cu axele de
coordonate, rezolvri grafice ale unor ecuaii i inecuaii de
forma f (x) = g(x) (s,<,>,>); proprieti ale funciilor
numerice introduse prin lectur grafic: mrginire,
monotonie; alte proprieti: paritate, imparitate, simetria
graficului fa de drepte de forma x = m, meR, periodicitate
- Compunerea funciilor; exemple pe funcii numerice

1. Recunoaterea funciei de gradul I descris n
moduri diferite
2. Utilizarea unor metode algebrice i grafice
pentru rezolvarea ecuaiilor, inecuaiilor i sistemelor
3. Descrierea unor proprieti desprinse din
reprezentarea grafic a funciei de gradul I sau din
rezolvarea ecuaiilor, inecuaiilor i sistemelor
4. Exprimarea legturii ntre funcia de gradul I i
reprezentarea ei geometric
5. Interpretarea graficului funciei de gradul I
utiliznd proprietile algebrice ale funciei
6. Modelarea unor situaii concrete prin utilizarea
ecuaiilor i/sau a inecuaiilor, rezolvarea problemei
obinute i interpretarea rezultatului


Funcia de gradul I
- Definiie; reprezentarea grafic a funciei
f : R R, f (x) = ax +b, unde a,beR, intersecia graficului
cu axele de coordonate, ecuaia f (x) = 0
- Interpretarea grafic a proprietilor algebrice ale funciei:
monotonia i semnul funciei; studiul monotoniei prin
semnul diferenei f (x
1
) f (x
2
)
(sau prin studierea semnului raportului
( )
2 1
2 1
x x
x f ) x ( f

,
x
1
, x
2
eR, x
1
= x
2
)
- Inecuaii de forma ax +bs 0(<,>,>) studiate pe Rsau pe
intervale de numere reale
- Poziia relativ a dou drepte, sisteme de
ecuaii de tipul

+
= +
ny mx
c by ax
, a, b, c, m, n, p eR
- Sisteme de inecuaii de gradul I


1. Diferenierea, prin exemple, a variaiei liniare de
cea ptratic
2. Completarea unor tabele de valori pentru trasarea
graficului funciei de gradul al II-lea
3. Aplicarea unor algoritmi pentru trasarea graficului
funciei de gradul al II-lea (prin puncte semnificative)
4. Exprimarea proprietilor unei funcii prin
condiii algebrice sau geometrice
5. Utilizarea relaiilor lui Vite pentru caracterizarea
soluiilor ecuaiei de gradul al II-lea i pentru
rezolvarea unor sisteme de ecuaii
6. Utilizarea funciilor n rezolvarea unor probleme
i n modelarea unor procese


Funcia de gradul al II-lea
- Reprezentarea grafic a funciei f : R R,
f (x) = ax
2
+ bx + c, a = 0, a,b,ce R, intersecia
graficului cu axele de coordonate, ecuaia f (x) = 0 , simetria
fa de drepte de forma x =m, cu meR
- Relaiile lui Vite, rezolvarea sistemelor de
forma

=
= +
P xy
S y x
, cu s, peR


1. Recunoaterea corespondenei dintre seturi de
date i reprezentri grafice
2. Determinarea unor funcii care verific anumite
condiii precizate
3. Utilizarea unor algoritmi pentru rezolvarea
ecuaiilor, inecuaiilor i a sistemelor de ecuaii i
pentru reprezentarea grafic a soluiilor acestora
4. Exprimarea prin reprezentri grafice a unor
condiii algebrice; exprimarea prin condiii algebrice
a unor reprezentri grafice
5. Utilizarea unor metode algebrice sau grafice
pentru determinarea sau aproximarea soluiilor
ecuaiei asociate funciei de gradul al II-lea
6. Interpretarea informaiilor coninute n
reprezentri grafice prin utilizarea de estimri,
aproximri i strategii de optimizare


Interpretarea geometric a proprietilor
algebrice ale funciei de gradul al II-lea
- Monotonie; studiul monotoniei prin semnul
diferenei f (x
1
) f (x
2
) sau prin rata creterii/descreterii:
( )
2 1
2 1
x x
x f ) x ( f

, x
1
, x
2
eR, x
1
= x
2
, punct de extrem
(vrful parabolei)

- Poziionarea parabolei fa de axa Ox, semnul
funciei, inecuaii de forma ax
2
+ bx + c s 0 (>,<,>),
a,b,ceR, a = 0 , studiate pe R sau pe intervale de numere
reale, interpretare geometric: imagini ale unor intervale
(proieciile unor poriuni de parabol pe axe)
- Poziia relativ a unei drepte fa de o parabol: rezolvarea
sistemelor de forma

= + +
= +
y c bx ax
y n mx
2
,
a, b, c, m, neR

1. Identificarea unor elemente de geometrie
vectorial n diferite contexte
2. Transpunerea unor operaii cu vectori n contexte
geometrice date
3. Utilizarea operaiilor cu vectori pentru a descrie o
problem practic
4. Utilizarea limbajului calculului vectorial pentru a
descrie configuraii geometrice
5. Identificarea condiiilor necesare pentru ca o
configuraie geometric s verifice cerine date
6. Aplicarea calculului vectorial n rezolvarea unor
probleme de fizic
Vectori n plan
- Segment orientat, vectori, vectori coliniari
- Operaii cu vectori: adunarea (regula
triunghiului, regula paralelogramului), proprieti ale
operaiei de adunare; nmulirea cu scalari, proprieti ale
nmulirii cu scalari; condiia de coliniaritate,
descompunerea dup doi vectori dai, necoliniari i nenuli

1. Descrierea sintetic sau vectorial a pro-prietilor
unor configuraii geometrice n plan
2. Caracterizarea sintetic sau/i vectorial a unei
configuraii geometrice date
3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a
problemelor de coliniaritate, concuren sau
paralelism
4. Trecerea de la caracterizarea sintetic la cea
vectorial (i invers) ntr-o configuraie geometric
dat
5. Interpretarea coliniaritii, concurenei sau
paralelismului n relaie cu proprietile sintetice sau
vectoriale ale unor configuraii geometrice
6. Analizarea comparativ a rezolvrilor vectorial i
sintetic ale aceleiai probleme
Coliniaritate, concuren, paralelism - calcul
vectorial n geometria plan
- Vectorul de poziie al unui punct
- Vectorul de poziie al punctului care mparte
un segment ntr-un raport dat, teorema lui Thales (condiii
de paralelism)
- Vectorul de poziie al centrului de greutate al
unui triunghi (concurena medianelor unui triunghi)
- Teorema lui Menelau, teorema lui Ceva

1. Identificarea legturilor ntre coordonate
unghiulare, coordonate metrice i coordonate
carteziene pe cercul trigonometric
2. Calcularea unor msuri de unghiuri i arce
utiliznd relaii trigonometrice
3. Determinarea msurii unor unghiuri i a
lungimii unor segmente utiliznd relaii metrice
4. Caracterizarea unor configuraii geometrice plane
utiliznd calculul trigonometric
5. Determinarea unor proprieti ale funciilor
trigonometrice prin lecturi grafice
6. Optimizarea calculului trigonometric prin
alegerea adecvat a formulelor
Elemente de trigonometrie
- Cercul trigonometric, definirea funciilor
trigonometrice: sin, cos :|0,2t ||1,1|,
tg :|0, t | \
)
`

R, ctg:(0, t ) R
- Definirea funciilor trigonometrice:
sin : R |1,1|, cos : R|1,1| , tg: R \ DR, cu
D=
)
`

e + Z k k
2

, ctg: R\DR , cu D={kt| keZ}


- Reducerea la primul cadran; formule trigono-metrice:
sin(a + b) , sin(a b) , cos(a + b) , cos(a b), sin 2a , cos2a ,
sina +sinb , sina sinb , cosa + cosb, cosa cosb
(transformarea sumei n produs)
1. Identificarea unor metode posibile n rezolvarea
problemelor de geometrie
2. Aplicarea unor metode diverse pentru
determinarea unor distane, a unor msuri de unghiuri
i a unor arii
3. Prelucrarea informaiilor oferite de o configuraie
geometric pentru deducerea unor proprieti ale
acesteia
4. Analizarea unor configuraii geometrice pentru
alegerea algoritmilor de rezolvare
5. Aplicarea unor metode variate pentru optimizarea
calculelor de distane, de msuri de unghiuri i de arii
6. Modelarea unor configuraii geometrice utiliznd
metode vectoriale sau sintetice

Aplicaii ale trigonometriei i ale produsului
scalar a doi vectori n geometria plan
- Produsul scalar a doi vectori: definiie, proprieti.
Aplicaii: teorema cosinusului, condiii de
perpendicularitate, rezolvarea triunghiului dreptunghic
- Aplicaii vectoriale i trigonometrice n geometrie:
teorema sinusurilor, rezolvarea triunghiurilor oarecare
- Calcularea razei cercului nscris i a razei cercului
circumscris n triunghi, calcularea lungimilor unor segmente
importante din triunghi, calcularea unor arii


CLASA a X-a - 4 ore/spt. (TC+CD)

Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea caracteristicilor tipurilor de numere
utilizate n algebr i a formei de scriere a unui numr
real n contexte specifice
2. Determinarea echivalenei ntre forme diferite de
scriere a unui numr, compararea i ordonarea numerelor
reale
3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu
numere reale sau complexe pentru optimizarea unor
calcule i rezolvarea de ecuaii
4. Alegerea formei de reprezentare a unui numr real sau
complex n funcie de contexte n vederea optimizrii
calculelor
5. Alegerea strategiilor de rezolvare n vederea
optimizrii calculelor
6. Determinarea unor analogii ntre proprietile
operaiilor cu numere reale sau complexe scrise n forme
variate i utilizarea acestora n rezolvarea unor ecuaii

Mulimi de numere
- Numere reale: proprieti ale puterilor cu exponent
raional, iraional i real ale unui numr pozitiv,
aproximri raionale pentru numere iraionale sau reale
- Radical dintr-un numr raional, n > 2 , proprieti ale
radicalilor
- Noiunea de logaritm, proprieti ale logaritmilor,
calcule cu logaritmi, operaia de logaritmare
- Mulimea C. Numere complexe sub form algebric,
conjugatul unui numr complex, operaii cu numere
complexe. Interpretarea geometric a operaiilor de
adunare i de scdere a numerelor complexe i a
nmulirii acestora cu un numr real
- Rezolvarea n Ca ecuaiei de gradul al doilea avnd
coeficieni reali. Ecuaii biptrate
1. Trasarea prin puncte a graficelor unor funcii
2. Prelucrarea informaiilor ilustrate prin graficul unei
funcii n scopul deducerii unor proprieti algebrice ale
acesteia (monotonie, semn, bijectivitate, inversabilitate,
continuitate, convexitate)
3. Utilizarea de proprieti ale funciilor n trasarea
graficelor i rezolvarea de ecuaii
4. Exprimarea n limbaj matematic a unor situaii
concrete i reprezentarea prin grafice a unor funcii care
descriu situaii practice
5. Interpretarea, pe baza lecturii grafice, a proprietilor
algebrice ale funciilor
6. Utilizarea echivalenei dintre bijectivitate i
inversabilitate n trasarea unor grafice i n
rezolvarea unor ecuaii algebrice i trigonometrice

Funcii i ecuaii
- Funcia putere cu exponent natural:
f : R D, f( x) = x
n
, neNi n > 2
- Funcia radical: f :DR, f (x) =
n
x , neNi n> 2,
unde D=|0,+) pentru n par i D = Rpentru n impar
- Funcia exponenial: f : R(0,+) , f( x) = a
x
,
ae(0,+), a =1 i funcia logaritmic: f : (0,+)R,
f(x) = log
a
x , ae(0,+), a =1, cretere exponenial,
cretere logaritmic
- Funcii trigonometrice directe i inverse
- Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate; funcii
inversabile: definiie, proprieti grafice, condiia
necesar i suficient ca o funcie s fie inversabil
- Rezolvri de ecuaii folosind proprietile funciilor:
1. Ecuaii iraionale care conin radicali de ordinul 2
sau 3
2. Ecuaii exponeniale, ecuaii logaritmice
3. Ecuaii trigonometrice: sin x= a, cos x= a, ae|1,1|,
tgx=a, ctgx=a, aeR, sin f(x)=sing(x), cos f(x)=cosg(x),
tg f (x) = tg g(x), ctg f (x)= ctg g(x)
Not: Pentru toate tipurile de funcii se vor studia:intersecia cu
axele de coordonate, ecuaia f (x) = 0 , reprezentarea grafic prin
puncte, simetrie, lectura grafic a proprietilor algebrice ale
funciilor: monotonie, bijectivitate, inversabilitate, semn, concavitate
/ convexitate.

1. Diferenierea problemelor n funcie de numrul de
soluii admise
2. Identificarea tipului de formul de numrare adecvat
unei situaii-problem date
3. Utilizarea unor formule combinatoriale n
raionamente de tip inductiv
4. Exprimarea caracteristicilor unor probleme n scopul
simplificrii modului de numrare
Metode de numrare
- Mulimi finite ordonate. Numrul funciilor
f : AB , unde A i B sunt mulimi finite
- Permutri
- numrul de mulimi ordonate cu n elemente care se
obin prin ordonarea unei mulimi finite cu n elemente
- numrul funciilor bijective f : AB , unde A i B sunt
mulimi finite
5. Interpretarea unor situaii-problem avnd coninut
practic cu ajutorul funciilor i a elementelor de
combinatoric
6. Alegerea strategiilor de rezolvare a unor situaii
practice n scopul optimizrii rezultatelor

- Aranjamente
- numrul submulimilor ordonate cu cte m elemente
fiecare, ms n , care se pot forma cu cele n elemente ale
unei mulimi finite
- numrul funciilor injective f : AB , unde
A i B sunt mulimi finite
- Combinri
- numrul submulimilor cu cte k elemente, unde 0 s k
s n , ale unei mulimi finite cu n elemente
Proprieti: formula combinrilor complementare,
numrul tuturor submulimilor unei mulimi cu n
elemente
- Binomul lui Newton
1. Recunoaterea unor date de tip probabilistic sau
statistic n situaii concrete
2. Interpretarea primar a datelor statistice sau
probabilistice cu ajutorul calculului financiar, al
graficelor i al diagramelor
3. Utilizarea unor algoritmi specifici calculului financiar,
statisticii sau probabilitilor pentru analiza de caz
4. Transpunerea n limbaj matematic prin mijloace
statistice sau probabilistice a unor probleme practice
5. Analizarea i interpretarea unor situaii practice cu
ajutorul conceptelor statistice sau probabilistice
6. Corelarea datelor statistice sau probabilistice n scopul
prediciei comportrii unui sistem prin analogie cu modul
de comportare n situaii studiate
Matematici financiare
- Elemente de calcul financiar: procente, dobnzi, TVA
- Culegerea, clasificarea i prelucrarea datelor
statistice: date statistice, reprezentarea grafic a datelor
statistice
- Interpretarea datelor statistice prin parametri
de poziie: medii, dispersia, abateri de la medie
- Evenimente aleatoare egal probabile, operaii cu
evenimente, probabilitatea unui eveniment compus din
evenimente egal probabile
Not: Aplicaiile vor fi din domeniul financiar: profit, pre de
cost al unui produs, amortizri de investiii, tipuri de credite,
metode de finanare, buget personal, buget familial.
1. Descrierea unor configuraii geometrice analitic sau
utiliznd vectori
2. Descrierea analitic, sintetic sau vectorial a relaiilor
de paralelism i de perpendicularitate
3. Utilizarea informaiilor oferite de o configuraie
geometric pentru deducerea unor proprieti ale acesteia
i calcularea unor distane i a unor arii
4. Exprimarea analitic, sintetic sau vectorial a
caracteristicilor matematice ale unei configuraii
geometrice
5. Interpretarea perpendicularitii n relaie cu
paralelismul i minimul distanei
6. Modelarea unor configuraii geometrice analitic,
sintetic sau vectorial
Geometrie
- Reper cartezian n plan, coordonate carteziene n plan,
distana dintre dou puncte n plan
- Coordonatele unui vector n plan, coordonatele sumei
vectoriale, coordonatele produsului dintre un vector i
un numr real
Ecuaii ale dreptei n plan determinate de un
punct i de o direcie dat i ale dreptei determinate de
dou puncte distincte
- Condiii de paralelism, condiii de perpendicularitate a
dou drepte din plan; calcularea unor distane i a unor
ariiCLASA a XI-a - 4 ore/spt.

Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea unor situaii practice concrete, care
necesit asocierea unui tabel de date cu reprezentarea
matriceal a unui proces specific domeniului
economic sau tehnic
2. Asocierea unui tabel de date cu reprezentarea
matriceal a unui proces
3. Aplicarea algoritmilor de calcul n situaii practice
4. Rezolvarea unor ecuaii i sisteme utiliznd
algoritmi specifici
5. Stabilirea unor condiii de existen i/sau
compatibilitate a unor sisteme i identificarea unor
metode adecvate de rezolvare a acestora
6. Optimizarea rezolvrii unor probleme sau situaii-
problem prin alegerea unor strategii i metode
adecvate (de tip algebric, vectorial, analitic, sintetic)

Elemente de calcul matriceal i sisteme de ecuaii liniare
Permutri
- Noiunea de permutare, operaii, proprieti
- Inversiuni, semnul unei permutri
Matrice
- Tabel de tip matriceal. Matrice, mulimi de matrice
- Operaii cu matrice: adunarea, nmulirea, nmulirea unei
matrice cu scalar, proprieti
Determinani
- Determinant de ordin n, proprieti
- Aplicaii: ecuaia unei drepte determinate de dou puncte
distincte, aria unui triunghi i coliniaritatea a trei puncte n
plan
Sisteme de ecuaii liniare
- Matrice inversabile din M n (C), n s 4
- Ecuaii matriceale
- Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip
Cramer, rangul unei matrice
- Studiul compatibilitii i rezolvarea sistemelor:
proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouch, metoda
Gauss
1. Caracterizarea unor iruri i a unor funcii
utiliznd reprezentarea geometric a unor cazuri
particulare
2. Interpretarea unor proprieti ale irurilor i ale
altor funcii cu ajutorul reprezentrilor grafice
3. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului
diferenial n rezolvarea unor probleme i modelarea
unor procese
4. Exprimarea cu ajutorul noiunilor de limit,
continuitate, derivabilitate, monotonie, a unor
proprieti cantitative i/sau calitative ale unei funcii
5. Studierea unor funcii din punct de vedere
cantitativ i/sau calitativ utiliznd diverse procedee:
majorri sau minorri pe un interval dat, proprieti
algebrice i de ordine ale mulimii numerelor reale n
studiul calitativ local, utilizare a reprezentrii grafice
a unei funcii pentru verificarea unor rezultate i/sau
pentru identificarea unor proprieti
6. Explorarea unor proprieti cu caracter local
i/sau global ale unor funcii utiliznd continuitatea,
derivabilitatea sau reprezentarea grafic
Note:
- n introducerea noiunilor de limit a unui ir ntr-un
punct i de ir convergent nu se vor introduce
definiiile cu c i nici teorema de convergen cu c .
- Se utilizeaz exprimarea proprietatea lui ...,
regula lui , pentru a sublinia faptul c se face
referire la un rezultat matematic utilizat n aplicaii,
dar a crui demonstraie este n afara programei.

Elemente de analiz matematic
Limite de funcii
- Noiuni elementare despre mulimi de puncte pe dreapta
real: intervale, mrginire, vecinti, dreapta ncheiat,
simbolurile + i
- Funcii reale de variabil real: funcia polinomial,
funcia raional, funcia putere, funcia radical, funcia
logaritm, funcia exponenial, funcii trigonometrice directe
i inverse
- Limita unui ir utiliznd vecinti, proprieti
- iruri convergente: intuitiv, comportarea valorilor unei
funcii cu grafic continuu cnd argumentul se apropie de o
valoare dat, iruri convergente: exemple semnificative:
(a
n
)
1 n>
, (n
a
)
1 n>
,
1 n
n
n
1
1
>
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
+ (fr demonstraie),
operaii cu iruri convergente, convergena irurilor
utiliznd proprietatea Weierstrass. Numrul e; limita irului
( )
1 n
u
1
n
n u 1
>
|
.
|

\
|
+ u
n
0
- Limite de funcii: interpretarea grafic a limitei unei
funcii ntr-un punct utiliznd vecinti, calculul limitelor
laterale
- Calculul limitelor pentru funciile studiate;
cazuri exceptate la calculul limitelor de funcii:
0
0
,

, , 0 , 1

,
0
, 0
0

- Asimptotele graficului funciilor studiate: asimptote
verticale, oblice
Continuitate
- Interpretarea grafic a continuitii unei funcii, studiul
continuitii n puncte de pe dreapta real pentru funciile
studiate, operaii cu funcii continue
- Semnul unei funcii continue pe un interval de numere
reale
- Proprietatea lui Darboux, studiul existenei soluiilor unor
ecuaii n R
Derivabilitate
- Tangenta la o curb, derivata unei funcii ntr-un punct,
funcii derivabile, operaii cu funcii care admit derivat,
calculul derivatelor de ordin I i al II-lea pentru funciile
studiate
- Funcii derivabile pe un interval: puncte de extrem ale
unei funcii, teorema lui Fermat, teorema lui Rolle, teorema
lui Lagrange i interpretarea lor geometric, consecine ale
teoremei lui Lagrange: derivata unei funcii ntr-un punct
- Regulile lui lHospital
- Rolul derivatei I n studiul funciilor: puncte
de extrem, monotonia funciilor
- Rolul derivatei a II-a n studiul funciilor:
concavitate, convexitate, puncte de inflexiune
Reprezentarea grafic a funciilor
- Rezolvarea grafic a ecuaiilor, utilizarea
reprezentrii grafice a funciilor n determinarea numrului
de soluii ale unei ecuaii
- Reprezentarea grafic a funciilor
- Reprezentarea grafic a conicelor (cerc, elips, hiperbol,
parabol)


CLASA a XII-a - 4 ore/spt.

Competene specifice Coninuturi
1. Identificarea proprietilor operaiilor cu care este
nzestrat o mulime
2. Evidenierea asemnrilor i a deosebirilor dintre
proprietile unor operaii definite pe mulimi diferite
i dintre calculul polinomial i cel cu numere
3.1. Determinarea i verificarea proprietilor
structurilor algebrice, inclusiv verificarea faptului c
o funcie dat este morfism sau izomorfism
3.2. Folosirea descompunerii n factori a
polinomelor, n probleme de divizibilitate i n
rezolvri de ecuaii
4. Utilizarea unor proprieti ale operaiilor n
calcule specifice unei structuri algebrice
5.1. Utilizarea unor proprieti ale structurilor
algebrice n rezolvarea unor probleme de aritmetic
5.2. Determinarea unor polinoame, funcii
polinomiale sau ecuaii algebrice care verific
condiii date
6.1. Transferarea, ntre structuri izomorfe, a datelor
iniiale i a rezultatelor, pe baza proprietilor
operaiilor
6.2. Modelarea unor situaii practice, utiliznd
noiunea de polinom sau de ecuaie algebric

Elemente de algebr
Grupuri
- Lege de compoziie intern (operaie algebric), tabla
operaiei, parte stabil
- Grup, exemple: grupuri numerice, grupuri de matrice,
grupuri de permutri, S
n

- Morfism, izomorfism de grupuri
- Subgrup
- Grup finit, tabla operaiei, ordinul unui element
Inele i corpuri
- Inel, exemple: inele numerice ( Z, Q, R, C), M
n
, inele
de matrice, inele de funcii reale
- Corp, exemple: corpuri numerice (Q, R, C), Zp, p prim,
corpuri de matrice
- Morfisme de inele i de corpuri
Inele de polinoame cu coeficieni ntr-un corp comutativ
(Q[X], R[X],C[X], Zp[X], p prim)
- Forma algebric a unui polinom, funcia polinomial,
operaii (adunarea, nmulirea, nmulirea cu un scalar)
- Teorema mpririi cu rest; mprirea polinoamelor,
mprirea cu X a , schema lui Horner
- Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui Bzout;
c.m.m.d.c. i c.m.m.m.c. al unor polinoame, descompunerea
unor polinoame n factori ireductibili
- Rdcini ale polinoamelor, relaiile lui Vite
- Rezolvarea ecuaiilor algebrice avnd coeficieni n Z, Q,
R, C, ecuaii binome, ecuaii reciproce, ecuaii biptrate
1. Identificarea legturilor dintre o funcie continu
i derivata sau primitiva acesteia
2. Identificarea unor metode de calcul ale
integralelor, prin realizarea de legturi cu reguli de
derivare
3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor
integrale definite
4. Explicarea opiunilor de calcul al integralelor
definite, n scopul optimizrii soluiilor
5. Folosirea proprietilor unei funcii continue,
pentru calcularea integralei acesteia pe un interval
6.1.Utilizarea proprietilor de monotonie a
integralei n estimarea valorii unei integrale definite
i n probleme cu coninut practic
6.2. Modelarea comportrii unei funcii prin
utilizarea primitivelor sale

Elemente de analiz matematic
- Probleme care conduc la noiunea de integral
Primitive (antiderivate)
- Primitivele unei funcii. Integrala nedefinit a unei funcii,
proprieti ale integralei nedefinite, liniaritate. Primitive
uzuale
Integrala definit
- Diviziuni ale unui interval |a,b| , norma unei diviziuni,
sistem de puncte intermediare. Sume Riemann, interpretare
geometric. Definiia integrabilitii unei funcii pe un
interval |a,b|
- Proprieti ale integralei definite: liniaritate, monotonie,
aditivitate n raport cu intervalul de integrare.
Integrabilitatea funciilor continue
- Teorema de medie, interpretare geometric, teorema de
existen a primitivelor unei funcii continue
- Formula Leibniz - Newton
- Metode de calcul al integralelor definite: integrarea prin
pri, integrarea prin schimbare de variabil.

Calculul integralelor de forma
}
b
a
dx
) x ( Q
) x ( P
,
grad Qs4, prin metoda descompunerii n fracii simple

Aplicaii ale integralei definite
- Aria unei suprafee plane
- Volumul unui corp de rotaie
- Calculul unor limite de iruri folosind integrala definit
Not: Se utilizeaz exprimarea proprietate sau regul,
pentru a sublinia faptul c se face referire la un rezultat
matematic utilizat n aplicaii, dar a crui demonstraie este n
afara programei.

S-ar putea să vă placă și