Sunteți pe pagina 1din 249

Nscut n :po lc ucureti, RADU PARASCHIVESCU c copilrit lc Luoj, unde c jost tictimc unui reim seter, pe bcz de ciocolct

de ccs,
petiori de zchr ccndel i tort dobo. El s-c deprins cstjel cu ideec c ticc e dulce i trebuie ronit lccom. Lc curent cu litercturc, sportul,
nstruniciile teletizucle i rituclurile pisicilor, cre obiceiul de c se ndrosti de echipe (Recl Mcdrid, Lczio, Poli Timiocrc), orce (Prcc,
rues, Romc, Liscbonc) scu imnuri (HeLWIIheImus, IoweroIScoLIund, YouWIIINeverWuIkAIone). Se pierde n reterii ccnd cscult Dctid
Gilmour, trescre ccnd cude Monicc ellucci i l-c tzut de dousprezece ori, student jind, pe Richcrd Drejuss n AdIo, dur rmun cu LIne.
Pcn ccum, c publicct: EIemerIudu (Librc, zooo), BuIuIIunLomeIor (RAD, zooo, reeditcre Humcnitcs, zoop), BuzurbIzur (Mcinc de Scris,
zoo(, reeditcre Humcnitcs, zoo;), unIonuI rou (Humcnitcs, zoo), GhIduI nesImILuIuI (Humcnitcs, zoo), Ie-ne LrunzIIu uour - mIcI
rosLIrI cu LuIc (Humcnitcs, zoo), MI-e ru Iu cu, m doure mInLeu - noI erIe de LrunzIIe (Humcnitcs, zoo;), Cu InImu smuIs dIn IeL
(Humcnitcs, zoo8), DInLre suLe de cIIee (Humcnitcs, zoop), IuLureIe negru (Humcnitcs, zo::), Toumnu decuneI. ConvorbIrI cu AnLouneLu
RuIIun(Humcnitcs, zo::), AsLzI esLe muIneIe de cure Le-uI LemuL IerI (Humcnitcs, zo:z).
Pe CTLIN TEINESCU l tii, cc om de teletiziune, de lc GurunLuL 1oo% i MurI romunI (TVR :). Nscut lc Rcmnicu Vclcec, c cbsoltit
Literele lc Cluj, n :pp. n scurt timp, Ctlin c detenit membru cl Asociciei Interncioncle c Criticilor de Tectru i membru UNITER. A scris
crticole n ConLemorunuI, SLeuuu, CoLIdIunuI, CunuvuOdeon, DIrecIu q. A jost ejul depcrtcmentului de dijuzcre i imcine lc TVR Cluj, cpoi
secretcr enercl de redccie lc TVR Cluj. i, mci cles, n :ppp c detenit reclizctor i czd c emisiunii GurunLuL 1oo%, unc dintre cele mci
lonetite i mci cprecicte emisiuni culturcle din Romcnic. De ctunci, c obinut numerocse premii pentru reportcjele i jlmele documentcre
reclizcte sub enericul emisiunii. Printre pcsiunile lui Ctlin se numr jlmul, tectrul i muzicc. Se mci declcr nccntct de tit, tenis i...
chibict lc jotbcl.
IRINA PCURARIU s-c nscut n :pp, lc Ici. Dup cbsoltirec Iccultii de Electrotehnic, s-c hotrct c trec s je jurnclist i c urmct
cursuri de pretire lc C, Thomson Ioundction, Discoter Ccmpus scu ARD. A debutct cc reporter cl TVR Ici, icr n :ppz, doisprezece
cni mci tcrziu, c intrct n studiourile TVR din ucureti. De-c lunul timpului, Irinc c semnct o serie de emisiuni-reportcj de ccre este jocrte
mcndr, cum cr j CeuIuIL RomunIe, despre romcnii ccre cu reuit n strintcte, PovesLe Ir sIurIL, nIm de romun scu ProIesorIdemIIIoune.
n :ppp c primit Premiul CNC pentru reportcjul Eu - murgIneu EuroeI. n zo::, Irinc Pcurcriu c reclizct emisiunec Culocrele Puterii, icr
ultimul su proiect c jost despre Smcrt Educction i despre studeni i projesori romcni de lc unitersiti de prestiiu din strintcte.
VLAD PETREANU este unul dintre cei mci cunoscui jurncliti din Romcnic, om de teletiziune, de rcdio, precum i bloer de tcrj. ,Sunt
jurnclist din :ppo. Astc mi-cm dorit dintotdecunc s jcc i cstc jcc de peste douzeci de cni (dejcl): jurnclism n zicre, lc teletiziuni, lc
rcdio. Ccnd mci bine, ccnd mci ru. Celebritctec nu mi-c luct minile - m-cu jerit Dumnezeu i educcic de-cccs. n teletiziune, cstc e o
bocl projesioncl comun. Cc jurnclist, prejer posturc clcsic de obsertctor celei moderne de tedet. Sunt un tip demodct. n rest, unii
spun despre mine c cm bun-sim (i cdcu: deci e un incdcptct). Uneori, ccnd td lc ce cr trebui s m cdcptez, m jelicit pentru
ncpcncrec de c j rejuzct ctctec oportuniti ccre cu juturct n jurul meu, spune Vlcd Petrecnu.
Radu Paraschivescu
&WOLQWHIQHVFX
,ULQD3FXUDULX
9ODG3HWUHDQX
Radu Paraschivescu | Ctlin tefnescu | Irina Pcurariu | Vlad Petreanu
O CLTORIE PRIN BIBLIOTECILE DE ASTZI
Coninutul prezentului volum aparine Fundaiei IREX i poate f copiat, distribuit sau transmis n urmtoarele condiii:
prezenta lucrare nu poate f folosit dect pentru scopul n care a fost creat;
prezenta lucrare nu poate f utilizat n scopuri comerciale;
n situaiile n care pri din prezenta lucrare vor f utilizate n alte lucrri sau n cadrul unor evenimente/documente este
obligatorie specifcarea sursei i a autorului.
www.cautatoriidepovesti.ro
www.facebook.com/biblionet
www.biblionet.ro
Descrierea CIP este disponibil la Biblioteca Naional a Romniei.
ISBN 9789735038588
Editura Humanitas
Piaa Presei Libere 1, 013701 Bucureti, Romnia
tel. 021 408 83 50, fax 021 408 83 51
www.humanitas.ro
Comenzi online: www.libhumanitas.ro
Comenzi prin email: vanzari@libhumanitas.ro
Comenzi telefonice: 0372 743 382, 0723 684 194
Acecst ccrte este dedicct tuturor biblioteccrilor, bibliotecilor publice din Romcnic i
jecrui utilizctor cl serticiilor lor.
Cu toii ctei o poteste de spus.
Acecstc e o poteste jr nceput i jr sjcrit - csemenec
pildelor din techime ccre spun c, dcc trei s ntei s noi,
trebuie docr s scri n cp. Lc ibliotecc 1udeecn Cluj cm
cunoscut o jemeie. Erc nerbdtocre i emoionct, n primc
sc zi lc cursul de cclculctocre i ncticre pe Internet - ziuc n
ccre c putut s-i tcd pe Slpe nepotul nou-nscut. Pe lc ju-
mtctec cnului zo::, tizitcsem, n sjcrit, jeccre jude din
Romcnic, peste tot pe unde merecm, tedecm jeele copiilor i
ctecm occzic s discut cu muli dintre ei. Toi cceti ocmeni pe
ccre i ntclnesc demonstrecz un cdetr simplu i tclcbil ori-
unde n lume: tieile li s-cu schimbct jundcmentcl ctunci ccnd
cu descoperit Internetul. Azi, mii de tcrstnici din toct crc
primesc rctuit instruciuni despre benejciile Internetului i
sunt cjutci s ic leturc cu cei cpropici, s ccute produse
online scu chicr s-i lcnseze propriile blouri, unde pot publicc
istoric jcmiliei i c comunitii lor.
Aceste poteti torbesc despre micile, dcr netiutele tic-
torii cle unor ocmeni din zone crorc nimeni nu le ddec treo
cns de reuit.
Cuprinsul i culocrec istoriilor unor semeni de-ci lor i
pot inspirc pe ocmeni s schimbe lumec n bine. Excct cc s-c
nscut i proiectul ,Cuttorii de poteti. Cltoric c nceput
cu o idee, cu un tis i cu o poteste de mprtit lumii. n ultimii
cinci cni, cm lucrct mpreun cu biblioteccrii, tiind c ei cu
inspircic i cunotinele necescre pentru c schimbc n bine
tieile celor din jur i c ne pot spune poteti pline de nsem-
ntcte. Astjel s-c itit ntrebcrec: n-cr j jrumos cc bibliotecile
publice din Romcnic s-i crcte cdetrctc jc publicului
lcr? N-cr j jcntcstic dcc bibliotecile, cceste scnctucre cle
crii, cr ctec propric lor ccrte i istorie scris?
Am dorit s crtm schimbrile minuncte i emo io-
ncnte pe ccre le-cu trit ocmenii i comunitile dctorit rijii
CUVNTNANTE
8
biblioteccrilor i deztoltrii bibliotecilor pu blice
lo ccle din crc nocstr. Prorcmul iblionet este o
iniictit ncioncl ce urmrete s le csi ure tu-
turor romcnilor un sistem modern de biblio teci pu-
blice ccre rspunde netoii ccestorc de c j co nectci
lc tehnoloie i injormcie i le crct ce ctcntcje
imedicte le pocte cduce Internetul n ticc de zi cu zi.
Iundcic ill & Melindc Gctes c ojerit Romcniei
un dcr de z,p miliocne de dolcri excct cu ccecst
menire. Pe o periocd de cinci cni, bi blioteccrii, cu-
toritile loccle, uternul, dcr i di terse compcnii
pritcte s-cu cncjct s colcboreze nu docr lc rejor-
mcrec sistemului de biblioteci pu blice, ci i lc m-
buntirec tieii c miliocne de ro mcni, ojerindu-le
ccces lc Internet i csisten de bcz n utilizcrec
noilor tehnoloii, prin intermediul biblioteccrilor in-
struii n ccest sens. Suntem cctiti n peste z.ooo de
biblioteci din toct crc. n jeccre jude, romcnii pot
si o bibliotec public ce c ini ict procesul de re-
jorm i csiur publicului ccces rctuit lc Internet.
iblioteccrii publici din Romcnic cu nceput
s tiseze, dcr nu putecu porni sinuri n ccecst
cltorie. Ict ns c s-c itit momentul ccnd Cu-
ttorii notri de poteti cu intrct n joc i li s-cu cl-
turct ntr-o minunct ctentur. Doresc s le mul -
umesc din sujet cutorilor i eroilor notri: Rcdu
Pcrcschitescu, Ctlin tejnescu, Vlcd Petrecnu
i nccnttocrec Irinc Pcurcriu, ccre cu ndurct
condiii dijcile ntr-o ccrctcn cmeitocre, cu un
prorcm imposibil, pentru c t putec mpr ti
cceste poteti pline de jcrmec. Ei cu strbtut crc
n lun i-n lct i cu jcut cunotin cu ocmeni din
peste o de orce i comune, pe o cldur injerncl,
jr c rctc nimic - nici chicr termenele-limit.
Nu cm j reuit n demersul nostru jr pc-
siunec i druirec scriitorilor, jr drcostec lor
pentru o poteste bine spus i pentru ccuzc proiec-
tului, jr jorc de ccre cu dct dotcd n trcns mi-
terec unui mescj ctct de importcnt.
Acecstc e cltoric nocstr: o poteste c bi-
bliotecilor publice din Romcnic, spus de pctru
extrc ordincri scriitori romcni.
Sper c ne tei nsoi n ccecst cltorie
prin toct crc, s tizitm ocmeni remcrccbili i
comunitile pe ccre le slujesc ei. Ccrtec ccecstc
este despre leturc ocmenilor cu bibliotecc i de-
spre tie ile schimbcte cu cjutorul unor biblioteccri
pc sionci de meseric lor. E o ccrte plin de po-
tetile cutentice cle ocmenilor din Romcnic, cu
spercnele i umorul lor dulce-cmcr, cu lccrimile
i promisiu nile lor. D ccrte ccre njiecz ticc
cc cum este cstzi.
ibliotecile cduc ocmenii lcolclt i cu reu-
it n mod mircculos s-i unecsc pe toi cei im-
plicci n proiect. Promisiunec crii de jc este c
drcostec de ocmeni ncte poteti spuse din sujet.
Paul-Andre Baran
Directorul prorcmului
iblionet Romcnic

PAU-ANDRE BARAN
Cutcnt ncinte
u LreIsrezece unI, AIexundru, dIn MorenI, DumbovIu, LIe
deju c dumunII I oL schImbu vIuu n modurI surrInzLoure,
de neuILuL. $LIe enLru c IuI I s-u nLumIuL.
AIexundru I duLoreuz unuI dumun dIn cIusu u oLu, cu
un un muI mure decuL eI, ceu muI Irumous nLumIure dIn vIuu
IuI. $I nu numuI eI I e duLor, cI I LouL IumIIIu IuI, muIc-su, Ir-
IoruI I surIouru I, muI uIes, TonI, de cure nImenI nu muI LIu
nImIcdevreocIncIunI.
TonI e rIeLenuI IerduL uI IuI AIexundru, comIIceIe IuI Iu
oLII I IucrImI, modeIuI e cure n-u uucuL s-I cunousc, s-I
neIeug I s-I urmeze e ndeIeLe, dur e cure I-u sImIL muI
uroue decuL e orIcIne uILcInevu. TonI esLe ceI rIn cure AIe-
xundru u nvuL, IourLe devreme, ce nseumn doruI. TonI e
IosLuI urLener de jouc uI IuI AIexundru, cu cure u mers de cuLevu
orI Iu IoLbuI, cund nc nu eru Iu couI, n cuLe un weekend n
cure-I uduceu cInevu Iu MorenI, s-I vud mumu.
TonI esLe, hreLe, IruLeIe muI mure uI IuI AIexundru.
,M-um csLorIL Iu vursLu de nousrezece unI I cuLevu
IunI. u douzecI de unI I LreI IunI I-um nscuL e rImuI meu
hu, TonI. Du doI unI, um muI uvuL un hu, e AIexundru. M-um
desrIL de LuLI Ior cund erum nsrcInuL cu AIexundru n
uLru IunI. egeu I-u ncredInuL e TonI LuLIuI su. Du un
LIm (ucesLu) u IosL uresLuL, Iur TonI u IosL dus Iu cenLruI de
NorocuIdeuuveu
dumunI oLrIvII
ibliotecc din Moreni,
judeul Dcmbotic
VAD PETREANU
10
IusumenL. ur de uIcI u nceuL cuIvuruI - dIn de-
cIu ruIu mumeI IuI TonI I AIexundru.
n bIbIIoLecu ubIIc dIn MorenI, nconjuruL
de crI, IumInuL de ruzeIe recI uIe unuI monILor de
cuIcuIuLor, AIexundru I ovesLeLe vIuu cu un Lon
eguI, rIvIndu-I e reorLer dIrecL n ochI. Are o uI-
L Lur sIredeIILoure, decIs, de un negru Incun des-
cenL. PruI, Luns scurL, eos, IuceLe cu bIunu unuI
mIc unImuI de rud, ermunenL concenLruL usuru
InLeI. CuIvu IsLruI muI nduIcesc hguru ucesLuI
coII IoruL de sourL s se muLurIzeze nuInLe de
vreme.
,TuLI su, du ce s-u IIberuL, nu s-u InLe-
resuL nIcIoduL de coII, n schImb uure du cevu
unI cu dovezI c IocuIeLe n InIundu, c ure condIII,
cu uncheL socIuI IcuL s Iu coIIuI. ur eu um
IcuL greeuIu vIeII meIe, crezund c I vu h muI bIne
decuL Iu noI n ur, I-um duL rocur enLru un un
de zIIe - dIn decIuruIu mumeI IuI TonI I AIexundru.
Du ce LuLI I-u IuuL e TonI deIucenLruIde
IusumenL, nIcI AIexundru, nIcI mumu IuI n-uu muI
LIuL nImIc de eI. AIexundru u InLruL Iu couI.
MuIc-su u cunoscuL un uIL brbuL. Au LrecuL unII, u
conLInuuL s Ie Lreuc vIuu. n IumIIIe u muI uruL
un IrIor, uoI nc o surIour. GursonIeru n cure
IocuIuu u nceuL s devIn LoL muI sLrumL - uduIII
dormInd, sLrumb, e nILe IoLoIII, Iur coIII, LoI
nLr-un uL, uezuI cu-Iu IcIoure-Iu cu, uLIIIzund
cu muxIm ehcIen hecure cenLImeLru uI suILeIeI.
AIexundru u LrecuL dInLr-o cIus n uILu, descurcun-
du-se muI muIL decuL onorubII, chIur duc rIncIuIu
IuI robIem esLe s gseusc, zIInIc, un coIIor
IIber cu s-I Iuc IecIIIe.
$I, desIgur, muI e I TonI, TonI dIsruLuI,
TonI muIL-IubILuI, TonI-rIeLenuI, TonI, IruLeIe muI
mure de cure AIexundru sImLe dInLoLdeuunu c ure
nevoIecudeuer.
Duc TonI o h ujuns vreoduL n InIundu,
uu cum susese LuLI, nIcI AIexundru I nIcI muIc-su
n-uu uuL. Mumu u nLrebuL Iu oIIIe, Iu roLecIu
coIIuIuI, Iu rImrIe, degeubu. TuLI urc se evu-
oruse, cu LoL cu TonI. umIIIu s-u moLmoIIL n
urguLorIu, ucoIo unde TonI nu eru nIcI morL, nIcI
vIu - ur I sImIu, dIsruL. Cum e muI ru.
,$I uu uu LrecuL cIncI unI n cure um LrIL
dour cu gunduI c, undevu deurLe, esLe IubIreu vIeII
meIe, c oduL I oduL Dumnezeu ne vu unI uII -
dIn decIuruIu mumeI IuI TonI I AIexundru.
Pe q decembrIe zo11, cu LreI zIIe nuInLe de
zIuu de nuLere u IuI TonI, e cund se duceu Iu couI,
AIexundru I-u LIuL cuIeu uceIuI eIev muI mure, cure-I
unLIuLIzeuz roIund I cruIu I rsunde cu un
dezgusL Iu IeI de sIncer. $I-uu uruncuL, cu de obIceI,
rIvIrI neIcuLe I I-uu I sLrIguL cuLe cevu. AIe-
xundru nu muI Ine mInLe ce u sus, numuI ce u
uuzIL, I chIur I dIn usLu u reInuL numuI esenIuIuI,
VAD PETREANU
ibliotecc din Moreni,
judeul Dcmbotic
11
VAD PETREANU
ibliotecc din Moreni,
judeul Dcmbotic
o uIuzIe, un onL, un cuL de LIre, decojIL de ume-
nInrIIe n cure Iusese mucheLuL vesLeu: ,B,
vezI c muI e e neL unuI e cure-I cheum cu e LIne,
udIc nu LoL numeIe, dour ceI de IumIIIe.
S-u dus Iu ore I u LoL nvurLIL Iruzu e LouLe
rIIe. AoI u IcuL ce Iuce uzI orIce uLI de
LreIsrezece unI cund vreu s ue cevu.
A cuLuL un cuIcuIuLor IeguL Iu nLerneL.
n BIbIIoLecu MunIcIuI dIn MorenI, Iu ur-
LeruI unuI bIoc uezuL n buzu unuI rcuIe cuL un
chILoc, q.ooo de voIume ndouIe n Lcere ruILurIIe.
n bIbIIoLecI, neIecIuneu I umInLIrIIe uu greuLuLe,
Iu rorIu. Ce Idee sImI: ceIuIoz I LIur I, IuL,
InLeIIgenu, exerIenu I vuIorIIe oL h LrunsmIse n
sIgurun generuIIIor urmLoure - LoLuI e cu vIILo-
rImeu s I ucceLe, s muI doreusc, nc, uceusL
Iume nchIs n ugInI IrugIIe, s muI vreu cunou-
Lereu nuInLuIIor.
n ucesL LemIu uI cugeLuIuI, consLruIL dIn
Iemn I hurLIe, bIbIIoLecurII-sucerdoI, ILII InIum
de Inhm dInLr-un bugeL venIc InsuhcIenL, sunL
vIzILuI dIn ce n ce muI rur de credIncIoII IecLurII. Pe
msur ce se cILeLe dIn ce n ce muI uIn, bI bIIoLecIIe
se LrunsIorm dIn suII cuILuruIe n bIeLe deozILe de
curLe. O duL e un, duc sunL bunI, uIcI muI esLe udus
cuLe un LrunsorL de voIume noI. MuI vIne cuLe cevu
dIn donuII, Iur donuIIIe sunL du cum u IosL I vIuu
donuLoruIuI - meschIne suu Iu buIouse, dur vIeIIe
IubuIouse, n rIvInu IecLurIIor, sunL nc rure n
uceusL ur, uu c I donuIIIe sunL, udeseu, dour
gesLurI Ir uIL vuIoure decuL unu moruI.
u MorenI, IrIcu de mourLeu bIbIIoLecII Ie-u
deLermInuL e ceIe LreI ungujuLe s Iu uLILudIne. n
Iurnu IuI zooq, bIbIIoLecureIe uu uIIcuL enLru un
rogrum de ,resuscILure u IocuIuI: BIbIIoneL. Urmuu
s obIn comuLere, IegLur Iu nLerneL I LruInIng.
O schImbure mujor nLr-un Ioc n cure, n uIur de
ocuzIonuIu InunduIe rovocuL de cuLe o euv sur-
L Iu vecInuI de sus, nu se muI nLumIu nImIc.
Nu c bIbIIoLecureIe n-ur h uvuL ndoIeII Iu
de LehnIcu usLu modern. Cu cevu vreme n urm, un
roIecL de hure eIecLronIc u voIumeIor dIn bI bIIo-
Lec u mers erIecL un n zIuu n cure rogrumuI u
ceduL, Ir s muI ouL h reuruL. Mun cu de IunI de
zIIe I suLe de nregIsLrrI curLo gruhce uu IosL Ier-
duLe n mrunLuIeIe dIgILuIe uIe unuI soIL nscuL cu
muIIormuII uscunse.
Dur BIbIIoneL eru uILcevu, muI muIL decuL
un rogrum de cuIcuIuLor, eru un roIecL enLru co-
munILuLe, nu enLru ungujuI. BIbIIoLecu nsI urmu
s se LrunsIorme dInLr-un ghIeu de redure-rI-
mIre u crIIor nLr-un suIu cu uLILudIne socIuI
uc L Iv, unde oumenII s vIn nu dour enLru crI, cI
I enLru o Iume Ir grunIe, enLru u uu, un Iu
urm, Ir mure eIorL, orIce InIormuIe reIevunL
enLru vIuu Ior.
De exemIu, s-I gseLI IruLeIe dIsruL n
Iume, n urm cu cIncI unI.
AIexundru LIu bIbIIoLecu dIn MorenI dIn
dou moLIve: n rImuI rund, enLru c-I Icuse h
ucoIo, cu s-I Iu crIIe Imuse Iu couI cu IecLur
obIIguLorIe, crI e cure, ucus, nu Ie uveu - de n-
eIes, enLru c nIcI n-ur h uvuL unde s Ie un, chIur
duc, rIn ubsurd, I-ur h czuL dIn Luvun bunII cu s I
Ie cumere. $I, n uI doIIeu rund, enLru c Iu bIbIIo-
Lec eruu cuIcuIuLoure IeguLe Iu nLerneL, decI Iu Me s-
senger I Iu GoogIe I Iu ucebook I Iu jocurI.
n uceu du-umIuz de decembrIe, AIexun-
dru s-u dus InL Iu bIbIIoLec, ImedIuL du ce-u IeIL
de Iu couI. S-u uezuL Iu unuI dInLre ceIe use cuIcuIu-
Loure I u nceuL s-I cuuLe e ceI cure uveu uceIuI
nume cu eI - udIc nu LoL, dour numeIe de Iu mIIIe -,
uu cum I susese dImIneu eIevuI muI mure. $I-u
scrIs numeIe I u uduguL un renume - TonI.
12
ur n unuI zo11, e q decembrIe, hInd Iu ser-
vIcIu, rImesc un LeIeIon de Iu huI meu, AIexundru:
- MumI, ghIcI cu cIne vorbesc e ucebook.
- Nu LIu, sune, c nu oL vorbI.
- MumI, eu vorbesc cu TonI, mumI, I duI
seumu c I-um gsIL?
- Duc Lu crezI c usLeu sunL gIume, greeLI,
dur o s vorbIm noI ucus. - dIn decIuruIu mumeI
IuI TonI I AIexundru.
-u gsIL e ucebook, IruLeIe IuI IerduL,
muI mure cu doI unI, urLund uroue cu un uduIL,
de-ucum. TonI eru nLr-un cenLru enLru mInorI, n
suduI LuIIeI, nchIs ucoIo du uresLureu LuLIuI su,
cure I uneu s Iure. DeczuL dIn dreLurIIe -
rInLeLI, LuLI IuI TonI dIsruse dIn nou. Pe uce-
book, AIexundru I-u nLrebuL IruLeIe duc ure voIe
s vorbeusc Iu LeIeIon. $I-uu sLubIIIL o nLuInIre rIn
Skye enLru muI LurzIu.
Cund I-u LeIeIonuL mumeI cu s-I mrL-
eusc vesLeu, AIexundru s-u LrezIL cu romIsIuneu
uneI urecheII de neuILuL. Se nLumIuse un mIrucoI,
dur cum s-I creud muIc-su c eI, AIexundru, I
Icuse osIbII?
PrInII sunL consLruII usLIeI, s nu creud
c oL h suIvuI de coIII Ior.
Nu LIu duc v uLeI du seumu ce u IosL n
momenLeIe uceIeu n sueLuI meu. TouLe sLrIIe su-
eLeLI eruu n mIne, bucurIe, ur (m urum e
mIne), nerbdure s-I vd, s-I uud - dIn decIuruIu
mumeI IuI TonI I AIexundru.
A douu zI, sumbL, AIexundru I-u condus
mumu Iu bIbIIoLecu dIn MorenI. A uezuL-o n Iuu
comuLeruIuI, u ornIL cumeru web I u IuuL IegLuru
cu TonI, uuL Iu o mIe de kIIomeLrI derLure, un
coII IerduL cu cIncI unI n urm, uroue dIsLrus
de LuLI IuI I regsIL nLr-un cenLru de corecIe de
IrIoruI su, chInuIL de umInLIrIIe unor weekendurI
e un Leren de IoLbuI.
BIbIIoLecureIe sun c n-uu muI Iuns de
muIL cu n dImIneuu uceeu, ImresIonuLe de IemeIu
r vIIL esLe LusLuLur, cure nu eru n sLure s
sun o roozIIe cu-coud dIn cuuzu hohoLeIor
I susIneIor.
De urLeu ceuIuIL, TonI s-u InuL Lure, br-
bLeLe, dur e AIexundru nu I-u uLuL cII. ,Se
vedeu e eI c Iunge, sune erouI IumIIIeI.
Ce urmeuz? TonI e, I eI, n cIusu u oLu,
enLru c u IerduL nILe unI sub desLInuI negru
IurIL de LuIc-su. TrebuIe s-I LermIne unuI coIur
n cenLruI de corecIe nuInLe de u uLeu h udus
nuoI, ucus. NIcI nu se une robIemu s nu vIn.
O s se muI nghesuIe un Ic n gursonIer, un un,
cuL o duru cIusu u oLu, s eLreuc mcur un LIm
mreun, n sIurIL, cu n vremurIIe uceIeu n cure
eruu mIcI I uroue unuI de ceIIuIL. Un un, enLru
c eI, AIexundru, e hoLruL s Iece de ucus, Iu IIceu,
Iu un IIceu uuLo dIn CruIovu. Ar vreu s se Iuc
mecunIc uuLo, s reure muInI.
Ce vreu s se Iuc TonI? AIexundru LIe, desI-
gur: TonI ur vreu s he IIoL de curse.
,De ucum, nImenI I nImIc e Iumeu usLu nu
muI ouLe s ne desurL, decuL Dumnezeu - dIn
decIuruIu mumeI IuI TonI I AIexundru.
VAD PETREANU
ibliotecc din Moreni,
judeul Dcmbotic
13
n comunu VuIeu Mure dIn DumbovIu, vIILoruI u ujuns rIn
zo1o, mIns de Iu suLe de bIbIIoLecuru Auroru oIIceru. E o
IemeIe mIcu, energIc, IuLe Iu vorb I Iu rus, o bucurIe s o
uscuII cund I ovesLeLe LouLe ceIe ce se nLumI rIn comu-
n - I un chIn s-o IgnorI, robubII, uu cum o h ncercuL bIeLuI
rImur, Iu nceuL, cund u uruL Ideeu hsLIchIe u IegrII bI bIIo-
LecII comunuIe Iu nLerneL. u VuIeu Mure, oumenII sunL roI de
grIju ermunenL u zIIeI de muIne, nLerneL Ie muI LrebuIe.
Dour c, s vezI mInune, ure s Ie h LrebuIL.
DeoduL, dIsLuneIe IumII n cure LrIser un uLuncI
IocuILorII dIn VuIeu Mure uu dIsruL. AceLI oumenI, enLru
cure unIversuI se sIureu zece kIIomeLrI muI deurLe, Iu GeLI,
suu Iu TurgovILe, suu, ouLe o duL-n vIu, Lumun Iu BucureLI,
sLr buL ucum IuIgerLor, n Iuu cuIcuIuLoruIuI, munLuI n Iung
I-n IuL I u desre LouLe ceIe ce-I Iuc nLr-uLuL de uImILor. EI
sLuu ucum de vorb I-I rIvesc n ochI rude uroue uILuLe suu
urmuI nIcIoduL vzuI de rIn AmerIcu suu CusLeIIn, e unde
or muI h venInd I usLeu. UnII I cuuL I chIur I gsesc de
munc e cuIcuIuLoureIe AuroreI oIIceru, du cure Ieuc de-u
bIneIeu sre cuLuI munLuIuI, du o sourL muI bun I un
bun n Ius. AIII I numr noII rIeLenI dIn reeIeIe de
socIuIIzure, e cure-I nLreub LoL soIuI de IucrurI I de Iu cure u
veLI de nenchIuIL desre LrumurIIe e cure uceLIu Ie IocuIesc.
n hne, uILoru II se schImb vIuu LoLuI, rudIcuI, nLr-o
du-u mIuz ourecure, dIn numuI dou-LreI cIIck-urI de mouse.
VIuu, creuLoure
de oveLI
ibliotecc din Vclec Mcre,
judeul Dcmbotic
VAD PETREANU
14
De exemIu, I gsesc rInII e cure nu I-uu cu-
noscuL nIcIoduL - rInI cure sLuu chIur Iu mur gI neu
IumII Ior de un muI IerI, Iu GeLI, zece kIIo meLrI
muI deurLe.
n socIeLuLeu sLruLIhcuL u suLuIuI, hecure I
LIe IocuI. ReIuIIIe dInLre oumenI sunL guvernuLe de
vechI IegI nescrIse. Pou, nvLoruI, rImuruI, uce-
LIu sunL InLeIIghenIu, I LruLezI cu resecL, I e eI, I
e odrusIeIe Ior, I nIcI eI, nIcIodrusIeIe Ior nu se
umes Lec uu, cu orIcIne, orIcum.
De oIIIsL I-e Leum, un Ic, c nu LII
nIcIoduL. AmIouIuII de Iu sLuL sunL InvIdIuI, c uu
suIur. runII sLuu n Iumeu Ior, bnuILorI Iu de
orIce I orIcIne vIne dIn uIur s-I buge nusuI n
LreburI e cure nu Ie cunosc. IgunII sunL InuI de-
urLe, ns nu-s, de IuL, nIcI resInI cu LoLuI, nIcI
ucceLuI de-u bIneIeu, bIocuI nLr-un soI de Inde-
cIzIe cu rdcInI IsLorIce cure nu Iuce bIne nImnuI.
BeIvII suLuIuI sunL... uI suLuIuI, n-uI ce-I Iuce. ur
duc eLI coII nhuL, rmuI LouL vIuu un coII n-
huL, chIur I du ce IecI n Iumeu Iurg; suLuI LoL
uu-I vu umInLI de LIne.
TILe uu u I crescuL Iu VuIeu Mure, sIngur I
InuL deurLe de ceIIuII coII, sLrIguL, cu cruzIme, de
esLe drum - ,b, nhuLuIe, b umruLuIe!. PenLru
TILe, IuLuI c Iusese duL uneI uILe IemeI, cund nc
eru reu mIc cu s-I umInLeusc cevu, nu I-u scuzuL
de Iu nIcIunu dInLre munIIesLrIIe de cruzIme uIe
ceIorIuII coII. A jucuL muI uIn IoLbuI, u IuruL muI
uIne corcodue, u uvuL muI uInI rIeLenI.
Acum, Iu zq de unI, Coco I esLe ceI muI
uroue - un consLeun de uceeuI vursL, nvIneIL
I eI de vIu, I cure nu Iu n seum ovesLeu cu n-
hereu. NIcI nu se muI gundeu Iu eu, Iu robIemu rIe-
LenuIuI su, de muIL vreme, un cund TILe nu I-u
gsIL mumu. MuI recIs sus, un nu I-u gsIL muI-
c-su e eI, n rImvuru IuI zo1z. De IuL, I muI
recIs sus, un nu I-u gsIL muI nLuI soru-su, Iu
nceuLuI IuI zo1z.
PenLru TILe, usLu u IosL, orIce s-ur sune, o
vesLe mure - muI uIes c nIcI nu LIu c ur uveu vreo
sor.
PrIn zo1o, duc LoL venIse nLerneLuI n
comun, TILe I-u IcuL I eI conL e ucebook, cu
LouL Iumeu. Eru nghesuIuI Iu bIbIIoLec, unde
Auroru oIIceru I nvu e sLenI cum s deschId
I s nchId ceIe uLru comuLere, cum s ,nuvI-
gheze e neL, cum s cuuLe cevu, orIce, e ,gugI.
O Iume nou, enLru LouL Iumeu, uccesIbII n
cenLruI comuneI, esLe drum de rImrIe.
TILe u descoerIL nLerneLuI nceL-nceL, cu
LouL Iumeu, muI cu un jocuIe, muI cu un e-jobs,
muI cu o gIum e ucebook. nLr-o zI, u rImIL o
oz n cure ureuu dou IemeI, unu muI Lunr,
uILu muI n vursL. Pozu eru nsoIL de o nLrebure:
VAD PETREANU
ibliotecc din Vclec Mcre,
judeul Dcmbotic
15
VAD PETREANU
ibliotecc din Vclec Mcre,
judeul Dcmbotic
,Ce deosebIre vezI nLre noI? nIIuI, TILe n-u reu
neIes desre ce e vorbu - ce deosebIre e nLre ceIe
dou IemeI, suu ce? A urmuL un dIuIog cum nedu-
merIL I uor eos, un cund exedILoureu ImugInII,
IemeIu Lunr dIn oz, I-u sus c ,eu sunL soru-Lu,
Iur ceuIuIL IemeIe e mumu nousLr. SunLem IruI.
u zq de unI, umruLuI, nhuLuI de TILe nce-
eu, brusc, o vIu nou. MuI LurzIu, I-u sus IuI
Coco: ,UILe, m, Coco, um I eu o IumIIIe, vezI? Nu
sunL chIur uILImuI om! Coco s-u bucuruL enLru
rIeLenuI IuI, dur TILe s-u osomoruL desLuI de re-
ede. S-u dus s-I vud IumIIIu IuI, e cure n-o uvu-
sese nIcIoduL un s h deschIs chuL-uI e ucebook,
nLr-o zI dIn rImvuru IuI zo1z. N-u uvuL muIL de
cILorIL. Dour zece kIIomeLrI, un Iu GeLI.
Mumu IuI, cure-I nscuse cund eru necs-
LorIL, I dduse uroue, uneI IemeI dIn VuIeu Mure
- I nu-I muI cuLuse uoI nIcIoduL.
A IosL o nLuInIre durerous I IIn de munIe,
ovesLeLe Coco. nhuLuI de TILe, ubundonuLuI de
TILe u IuL Iu nouu IuI mum, Iu rImu IuI mum: ,De
ce m-uI duL? De ce e mIne, de ce nu e soru-meu? De
ce nu m-uI cuLuL nIcIoduL? $LII ce vIu um uvuL?
S-u Iuns ucoIo, IurIos, umur, s-uu ceruL IerLrI.
Acum, TILe nu reu vorbeLe desre IumIIIu
IuI regsIL - e cure eI, unuI, n-u IerduL-o nIcIo-
duL, de IuL, dIn conLr, IumIIIu e ceu cure I-u duL
IerzunIeI, ucum muI bIne de douzecI de unI. Nu LIe
ce o s Iuc, duc se reuneLe cu ceI de-uceIuI sunge
suu nu. MuIc-su ure cevu cheug, I duLoreuz muILe;
n suL e srcIe. TrebuIe s uIeug. AIegere greu, muI
uIes c mumu udoLIv I-u I sus - ,bIeLe, duc
IecI, IerzI I cusu, I munLuI meu. VIuu rmune
crud enLru TILe.
Auroru oIIceru mI nLInde cuIeuuu e cure
u IcuL-o cuL vorbeu Coco - LunruI cure-I cuuL dIn
nou de munc e uIur, rIn LuIIu suu SunIu, cu
ucum cuIvu unI, dour c de duLu usLu e muI orgunIzuL,
muI rudenL: se documenLeuz muI nuInLe e nLer-
neL, e cuIcuIuLoureIe de Iu BIbIIoneL, nuInLe s o
uuce e drumurI. VIuu Le-nvu IucrurI.
$I bIbIIoLecuru ure o ovesLe. PovesLeu e cu
IuLu eI, RuIsu, cure mIIneLe doIsrezece unI, coII
crescuL cu uLenIe I Leum, uu cum se cresc coIII
n IumIIIIIe n cure unuI dIn rInI IIseLe. RuIsu I
Iuce veucuI e Iu bIbIIoLec, munevrund cuIcuIuLoureIe
cu dexLerILuLeu generuIeI nLerneL, cure urc s-u
nscuL cu neLuI n cu. Cund Ius cuIcuIuLoruI, RuIsu
LoL rIeLenI cuuL, cu e web - uu u cunoscuL-o e
MurIu, o IuL de uceeuI vursL, LImId, reLrus, InLro-
verLIL. Cu un LuL uuL de o eLernILuLe rIn ucrII,
cu o mum IecuL de ucus, MurIu e InuL de bunIcu
eI - I munceLe zdruvn, zI de zI, cu un om mure:
uduce Iemne, Iuce de muncure, merge Iu cumrLurI,
ce-I nevoIe n gosodrIe. TIm de jouc nu-I reu
rmune, dur cevu LIm cu s se uro Ie de RuIsu LoL
u gsIL.
uLu bIbIIoLecureI LoL Lrgeu de eu - huI Iu
bIbIIoLec, huI Iu nLerneL, huI s vezI. MurIu, rezer-
vuL, ruInuL de uceeuI sLure de coII Ir rInI
cu I TILe, u rezIsLuL ce-u rezIsLuL, uoI I-u exrImuL
nLr-o nLrebure cuLremurLoure nLreugu Lruum:
,RuIsu, cum esLe s Le munguIe o mum?
RuIsu s-u dus ucus hoLruL s rezoIve ro-
bIemu. A bLuL-o Iu cu e muIc-su uu cum I uceusLu
I-o h bLuL Iu cu e rImur, cu s obIn ce voIu s
obIn. Mum I hIc s-uu uucuL s se documenLeze,
s cerceLeze. Au uuL c mumu MurIeI I Iuu ujuLoruI
socIuI de Iu VuIeu Mure, decI sLLeu nu chIur uu de-
urLe - ubIu nLr-un uIL suL uI comuneI. Au gsIL-o,
I-uu exIIcuL, uu urunjuL o nLuInIre Iu bIbIIoLec.
A IosL cu scunLeI. MurIu, cure Iu doIsrezece
unI munceLe cu un om mure, LIe robubII muI muILe
desre resonsubIIILuLe I obIIguII decuL Ie meIu cure
16
I-u duL vIu I u IsuL-o, uoI, n voIu sorII. ,De ce
m-uI rsIL? De ce m-uI muI IcuL? De ce nu m-uI
cuLuL? De ce nu m-uI IuuL nuoI? De ce uI IcuL uIL
coII I e uceIu I-uI InuL, dur e mIne, nu? Cu ce
I-um greIL eu? Mumu MurIeI u Iuns, Ir cuvInLe.
u sIurIL, I-u duL IeLeI o de IeI. MurIu I-u IuuL -
,enLru mumuIe, c ure nevoIe de guIoI noI. u
VuIeu Mure, vIuu d IecII usLurLoure.
SunLem nLreruI de un cu roLund, cu dou
codIe: ,Doumn, oL sLu eu Iu cuIcuIuLoruI dumneu-
vousLr de sus? PrIn bIbIIoLec umbI vreo zece
coII, venII de Iu couIu de esLe drum. -uu LrImIs
roIesorII s muI cuuLe reIeruLe e neL, InIormuII
desre cuLe unu, uILu. TusLeuz IebrII I-I ImrIm
ugInIIe. Cure u LermInuL InLr s muI deu un IIke, un
shure, suu s reIu un joc de e unde u suIvuL hecure.
Auroru oIIceru I Iuce semn IeLeI c du, ouLe s
sLeu Iu cuIcuIuLoruI eI, dur, enLru c e ceu muI mure,
s In ordIneu. CuuI cu codIe dIsure I bIbIIo Le-
curu oILeuz: ,P-usLu mIc uu nceuL s-o curLeze b-
IeII, e I ucum unuI n Iu, sL e bunc, o u LeuL;
nu-mI Iuce de eI, c nu vreu s-I Iuc h, nu vreu
nIcI s InLre n bIbIIoLec. De sus, zduIeIIIe I chI-
rIeIIIe sugereuz c nLerneLuI e concuruL de vreo
Ieuu e cruLeu.
Duc veneum muI de dImIneu, rIndeum
muI muII uduII Iu cuIcuIuLoure. Duc veneum ucum
vreo dou IunI, o rIndeum chIur e bLrunIcu uceeu
cure veneu cu ,Iu-m, nene de Iu vreo LreI suLe muI
ncoIo cu s-I uruLe Auroru oIIceru neoII e uce-
book. ,Aveu coIII n LuIIu I coIII Icuser I eI
coII, uu c veneu bunIcuu s-I vud neoII Iu
mIne n bIbIIoLec. AbIu mergeu, srcuu, urcu
scrIIe, nceLIor, se uezu Iu cuIcuIuLor I-mI zIceu:
muIc, udu-mI-I I mIe Iu LeIevIzor s-I muI vd o
duL, I eu I deschIdeum ozeIe, Iur eu Ie uu,
m-neIegeI, uu ecrunuI, uu, se mundreu cu eI,
cuL de IrumoI sunL. Eruu LreI neoI I eruu LreI
nume, dour c bLrunIcu nu LIu cure e cure I cure uI
cuI e, I LoL nLrebu, srcuu: muIc, sune-mI I
mIe, sLu uI cuI e dInLre coII, dur sLu uI cuI e?
BIbIIoLecuru zumbeLe - eruu momenLe nduIo -
Loure, I ure bIne c u ujuLuL-o e bunIc s-I vud
neoII. ,A murIL nu demuIL - ncheIe Auroru oII-
ceru ovesLeu, u IovIL-o o muIn e uII I s-u r-
dIL. VIuu ure ngduIne zgurcILe.
DeoduL, coIII decId s Iece. Se recIIL
cu LoII sre IeIre, LroIe I unesc e cuIour cu
uceu urgen IIn de energIe u coIIIor, cure ur
me reu reocuuI de vuIoureu LImuIuI. SLrIg ,bun
zIuu cu guru mure, IungInd uILImu vocuI, Iormu
suerIour de exrImure u resecLuIuI Iu de uceLI
uduII IIcLIcoI cure-I urmresc cum dIsur e u.
Auroru oIIceru mI d un coL, mI-I uruL e unuI
dInLre rIchIndeI: ,E nhuL de o IumIIIe de rromI, LoI
sunL o sIngur IumIIIe mure, duc-I nLrebI, zIce c nu
LIe cure-I muIc-su, c ure reu muILe mume cu s-I
buL cuuI cu usLu, I muI zIce c eI n-ure IruI I nIcI
surorI, dur c ure o sumedenIe de verI I verIoure.
u VuIeu Mure, vIuu e o mure creuLoure de
oveLI.
VAD PETREANU
ibliotecc din Vclec Mcre,
judeul Dcmbotic
17
SunLem e drum, cu n romunuI IuI Juck Kerouuc. E rImu zI de
Leren, nceuL cu desIcureu dIugonuI u unuI BucureLI deju
ugIomeruL Iu uLe dImIneuu. Ne grbIm, hIndc uncLuuIILuLeu
nu e dour oIILeeu regIIor, cI I condIIu cu rogrumuI s nu nI se
deu esLe cu. Ne ndreLm sre BIbIIoLecu judeeun ,ChrIsLIun
TeII dIn Turgu JIu, unIcuI de secLruI nLurzIerII. $I chIur cund
e zoruI muI mure, vIuu I umInLeLe c LrebuIe s he IronIc.
Du un coL uI drumuIuI, n Iu nI se uLerne un Ir de crue,
Iur de Iu rudIouI dIn muIn se uude Andcnte, Andcnte uI IuI
Abbu. Rudem guIben n soureIe sIurILuIuI de urIIIe. Duc nu
rIndem reede o IInIe dreuL, nu numuI c n-o s ujungem Iu
LIm, dur cIocoIuLu dIn Loredou o s devIn jondcnte, jondcnte.
GsIm un Ioc de urcure n Iuu bIbIIoLecII I coborum dIn
muIn, sLrduIndu-ne s nu urLm cu nILe InsecLorI de Iu
cenLru. SubInu $LIrb, eIu echIujuIuI, eLe gruIos I urboreuz
un surus de bun-dIsozIIe hoIIywoodIun. OvIdIu MIcsIk, IIoL
de ocuzIe I IoLogruI de vocuIe, I scouLe zesLreu LehnIc dIn
orLbuguj cu gesLurI de hILmun grIjuIIu. nLre eI, m cuuL de ceIe
LrebuIncIouse - reorLoIon, Ix, ocheIurI - I m gundesc cuL de
mIc e dIsLunu dInLre CoIounu nhnILuIuI I CoIounu nLerneLuIuI.
MuIbInezIs,uBIbIIoneLuIuI.
u un usemeneu cor exedIIonur, un comILeL de rImIre
e msur. CeI doI InsLrucLorI uI bIbIIoLecII, DIunu-GubrIeIu -
cLuu I EIenu-MurIunu (MurIene) AngheIu, ne uLeuL e
Lro Luur, sub un soure un Ic reu rumenILor enLru erIoudu usLu
CIIck e Iumeu
Iurg
ibliotecc 1udeecn ,Christicn Tell
din Tcru 1iu, judeul Gorj
RADUPARASCHVESCU
18
u unuIuI. CovoruI rou I IunIuru sIndIcuLeIor IIsesc,
ceeu ce m Iuce s cred c sILuuIu e gesLIonubII. Nu
sunL soIemn de IeIuI meu I rezIsL unevoIe cund se
une, orIcuL de uIn, robIemu roLocoIuIuI.
n LIm ce urcm, DIunu m une Iu curenL
cu uImuresuI dIn unII recedenI uI rogrumuIuI
BIbIIoneL n Gorj: douzecI de bIbIIoLecI cuIIhcuLe
enLru InIormuLIzure n zo1o, LoL uLuLeu n zo11.
DInLre cundIduII udmII, o urLe mI sun IumIIIur
(RovInurI, MoLru, TurcenI, PoIovrugI, BumbeLI JIu),
ns duu I esLe desLuIe necunoscuLe (PeLIunI,
BusLuchIn, VgIuIeLI, IcurIcI, Crue eLc.). PIus
unrenI, cure urmeuz e LruseuI nosLru. DevIzu
BIbIIoneLuIuI, e cure o vd dIn cIIu cund InLru n
bIrouI unde urmeuz s sLm de vorb, esLe ,umeu
n bIbIIoLecu meu. M gundesc Ir s vreuu Iu Iu-
meu cure u InLruL n bIbIIoLecu meu, u mrumuLuL
crI I s-u IerIL s mI Ie muI nuoIeze. Nu de uzI, de
IerI,cIdevreoLreIzecIdeunI.
Cum zIceu Murhy? Ij cnthin ccn o
uron, it uill. PosLuIuLuI se conhrm cund ncerc
s ornesc reorLoIonuI I consLuL c nu um buLerII.
Am IecuL Iu vunLoure Ir uc. As cu dIs-
erure e buLouneIe uuruLuIuI, ns n reorLoIon
exIsL exucL uLuLu vIu cuL nLr-un eLIor urgInLIu
du LreI ore e uscuL. ProIesoruI meu de zooIogIe
dIn gIm nuzIu uveu o vorb enLru sILuuIIIe de
genuI sLu: ,I-uI duL exumenuI de rosLIe I I-uI
IuuL cu zece. SunL scos dIn ncurcLur de ucIun
DobroIu, InIormuLIcIunuI bIbIIoLecII, un Lunr o-
LoIIL, cure robubII c-u muI uvuL ocuzIu s Iucreze
cu zevzecI suu rumoIII. SubInu I OvIdIu Ie zumbesc
guzdeIor, cu un ,ce uIuzIv. ,neIegeI-I I IuuI-I
uor, e de Iu cIusu de umun.
OduL rezoIvuL ImusuI, ornesc reorLo Io-
nuI, deschId ugendu I nce dIscuIu cu DIunu I
MurIene.
- De obIceI, comuLeruI e rIeLenuI I uIIuLuI
coIIIor. M rog, I-uI LInerIIor. Am neIes ns c Iu
Turgu JIu uI us Iu cuIe cevu InedIL.
- Du, um vruL s demonLm rejudecuLu
cure Iuce dIn oumenII vursLnIcI nILe udversurI uI
cuIcuIuLoruIuI. NILe oumenI cure-I rIvesc cu IrIc
suu cu nencredere, mI sune DIunu. n uceIuI LIm,
ne-um rous s vuIorIhcm urhIvu IoLogruhc, men-
LuI I uIecLIv u senIorIIor noLrI. S Iucem dIn eu un
bun Iu ndemunu LuLuror, n uu IeI ncuL LInerII de
uzI s ouL vedeu cum urLu oruuI Ior n LrecuL, cu
urIumurIIe, umInLIrIIe, drumeIe I IegendeIe IuI.
- $I cum uI IcuL usLu?
- n muI muILe eLue. PrImu u IosL ceu de
InsLruIre n T, unde-um IucruL coL Iu coL cu MurIene.
Pe urm, cu o hnunure dIn urLeu unduIeI REX,
um eIuboruL un roIecL cu LILIuI ,PoveLIIe oruuIuI,
n cudruI cruIu um nhInuL un uu-numIL CenLru de
MemorIe ComunILur. AIcI s-uu us buzeIe unuI de-
ozIL vIrLuuI de umInLIrI e cure vursLnIcII InsLruII
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc 1udeecn
,Christicn Tell
din Tcru 1iu, judeul Gorj
19
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc 1udeecn
,Christicn Tell
din Tcru 1iu, judeul Gorj
n IucruI e comuLer sunL InvILuI s-I mbogeusc
orIcund cred de cuvIIn. Ne InLereseuz deooLrIv
conservureu uLrImonIuIuI IocuI, ceeu ce resuune
o bun reIuIe nLre comunILuLe I InsLILuIIIe cure uu
uLrIbuII n domenIu.
- DeozILuI de umInLIrI de cure vorbeLe
DIunu e dubIuL de o buz documenLur de duLe e
cure-o unem Iu uncL LoL cu ujuLoruI vursLnIcIIor,
comIeLeuz MurIene. ToL eI ne-uu ujuLuL s Iucem
un hIm de rezenLure u oruuIuI. $I LoL eI uu con-
LrIbuIL Iu exozIIu de curLe InLILuIuL, du denu-
mIreu roIecLuIuI generuI, ,PoveLIIe oruuIuI. Duc
v muI sun I c, dInLre senIorII InsLruII un ucum,
o urLe uu devenIL bIoggerI, o s v duI seumu c
rogrumuI nosLru chIur s-u bucuruL de succes. $I c
BIbIIoneLuI e o InvesLIIe exLrem de uLII.
mI duu seumu, desIgur. $I m bucur s
consLuL c vursLnIcII dIn Turgu JIu nu sunL guruI n
cuLegorIu usIvIIor Ir ersecLIve. EvIdenL, n sIIIe
bIbIIoLecIIobservdesLuILInerI,mujorILuLeueIevIde
IIceu. Dur IuLuI c exIsL reocuure enLru LrecuL
I enLru ucLorII IuI mI dovedeLe c um de-u Iuce cu
oumenI cure uu cuuI bIne nurubuL e umerI.
- MI-ur h IcuL s sLuu uIn de vorb cu
unuI dInLre cursunII dumneuvousLr vursLnIcI, I
desLInuI DIuneI.
- ALuncI, v InvIL s sLuI. Doumnu MurIu
n-u muI IecuL ucus cund u uuzIL c venII. $I,
uLenIe, nu sL n Turgu JIu.
,Doumnu MurIu se numeLe MurIu PnoIu,
ure uLezecI I doI de unI I u IosL roIesour de
muLemuLIc. M gundesc c e InLeresunL, muI uIes Iu
vursLu usLu, s coborI de Iu cuLedr n bunc I s
nveI de Iu cInevu de dou orI muI Lunr cu LIne.
- SruL muInIIe, m bucur s v cunosc, I
sun MurIeI PnoIu, cure se uuz e un scuun dIn
Iuu meu I m rIveLe cu o und de IronIe dIn su-
LeIeocheIurIIorroLunzI.
- AI venIL s vedeI cIudenIu, nu?
- N-u sune usLu. Am venIL s vd n ce IeI
schImb un InsLrumenL vIuu, oLIcu I orIzonLuI
unuIom.
- E InLeresunL. CInevu dIn BucureLI vIne I
d esLe uILcInevu LoL dIn BucureLI. Du, nu v
mIruI, sunL bucureLeunc, dur m-um sLubIIIL uIcI.
$I LII cund um us enLru rImu duL IcIoruI n
bIbIIoLecu usLu?
- Nu, cund?
- n 1q66. V duI seumu?
mI duu, cum s nu. cusem use unI I muI
uveum de uLeLuL un un un Iu rImuI LeIevIzor dIn
vIu (uIb-negru, cu ImI, murcu Tem-6, sovIeLIc).
- Am uLruzecI I use de unI de cund sunL
cILILoure ermunenL u bIbIIoLecII. $I e IocuI unde
m sImL ceI muI bIne dIn LoL oruuI. DIn cuLe, de o
vreme nu muI IocuIesc uIcI. VIn cu uuLobuzuI o duL
e sLmun I-uLuncI Iuu LoL ce-mI LrebuIe cu s
m In un Iu urmLoureu vIzIL. eLeIe m cunosc
I-mI duu cuLe crI vreuu, Ir s m reseze cu
LermeneIe.
- $I ce v Iuce s cILII? o nLreb e MurIu
PnoIu.
- MuI muILe, dur n rIncIuI crI de
cILorIe, de IsLorIe I de hIozohe. PIus c-mI Iuc
IourLe muIL bIogruhIIe - nu uLuL ceIe romunuLe, cuL
ceIe cure se uxeuz e documenLe. mI Iuc I jur-
nuIeIe, crIIe de memorIuIIsLIc n generuI.
- n reguI. $I cum uI ujuns Iu comuLer I
Iu nLerneL?
osLu roIesour zumbeLe cu Iu evocureu
uneIumInLIrIuromuLe.
- Ehe, dorInu de-u nvu uu cevu exIsLu de
muIL. GundII-v, n unII oLzecI um IosL us n
sILuuIu de-u redu, n cudruI oreIor de muLemuLIc
de Iu un IIceu IndusLrIuI, noIunI de buz desre
cuIcuIuLoure, Ir s h IcuL cunoLIn cu eIe. Nu
uveum nIcIo uncor rucLIc. ComIIum I redum.
20
- nseumn c n-uI IosL reLIcenL suu
LemLoure...
- Nu, vuI de mIne, ubIu uLeLum s m
IumIIIurIzez. Am I vruL s-mI cumr un cuIcuIuLor,
dur eru reu voIumInos enLru cuL suIu uveum
dIsonIbII, chIL c IocuIesc Iu cus. nc nu uruser
IuLourIIe. Pe urm, n zooo, mI-um zIs: guLu, ucum
e momenLuI. Dur s-u nLumIuL s rmun sIngur I
u LrebuIL s Ie Iuu e LouLe n sInure. Nu mI-u muI
urs de comuLer, uveum uILe grIjI resunLe.
- Dur Iu un momenL duL u uruL LoLuI
IuLouI, o sLurnesc e doumnu PnoIu.
- ExucL. $I mI-um zIs c nu muI um voIe s
umun. MuI uIes c-mI conveneuu I dImensIunIIe,
uLeum s-I muL de coIo-coIo, eru exucL ce-mI do-
reum. Dur IurI um umunuL - unI du unI du unI.
Pun unuI LrecuL, rIn IunuurIe, cund um ujuns Iu un
momenL duL Iu bIbIIoLec I um vzuL un domn -
cred c Iucru uIcI - cure-I urLu cuIvu LoL IeIuI de
comenzI Iu un comuLer. MI-um IuuL InImu-n dInI
I-um nLrebuL-o e doumnu bIbIIoLecur: ,Dur n-uI
uLeu s IuceI un curs de InIIere? PouLe muI vor I
uIII s nvee. ur doumnu mI-u sus: ,PI, Iucem
deju cursurI. Duc vreI, mergeI chIur ucum sus, Iu
eLuj, I v nscrIeI.
NoLez n LIm ce MurIu PnoIu vorbeLe, n
Ideeu c, duc buLerIIIe reorLoIonuIuI InLr n grev,
um LoLuI cIornu muzgIIL u dIscuIeI. Cu ochII n
curneL, mormI nc o nLrebure:
- $I Iu ce urmu s IoIosII IuLouI?
- Oho, Iu muILe. Dur n rImuI rund Iu
cILorII. AsLu mI-um dorIL s Iuc LouL vIuu, s
umbIu. N-um reu uLuL, I LII IourLe bIne de ce.
Au c m-um gundIL s suIInesc LurIsmuI rorIu-zIs
rIn cILorII cu ujuLoruI IuLouIuI. NormuI, nu-I
LoLunu, dur mcur vezI nILe IucrurI desre cure
un uLuncI dour cILIseI suu uuzIseI vorbIndu-se.
n uIur de cILorII, mI Iuce IourLe muIL urLu, muI
uIes IcLuru. $I uILe c uveum dInLr-oduL osIbIII-
LuLeu s vd e monILor o muIIme dInLre LubIourIIe
e cure nu Ie gsIsem n uIbumeIe de IcLur. nuInLe,
cund m duceum Iu BucureLI, LIum dIn cuuI Io-
cuIuI c LrebuIu s vd dou, LreI suu uLru exozIII.
n uILImu vreme m-um dus muI rur - I Iu BucureLI,
I Iu exozIII. NumuI c ucum uLeum Iuce exozIIIIe
s vIn Iu mIne. u vursLu meu, e un uvunLuj.
- BIne, I muI e osIbIIILuLeu comunIcrII cu
oumenI de deurLe.
- Au e, dur s LII c Iu nceuL nu m-um
gundIL Iu usLu. AbIu du ce mI-uu sus muI muILe
cunoLIne c oI s vorbeLI I s coresondezI cu
ujuLoruI IuLouIuI m-um decIs s Iuc I usuI sLu.
- $I cum u IosL rImuI e-muII?
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc 1udeecn
,Christicn Tell
din Tcru 1iu, judeul Gorj
21
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc 1udeecn
,Christicn Tell
din Tcru 1iu, judeul Gorj
MurIu PnoIu rude e jumLuLe mundr, e
jumLuLe mIcuL de rorIIIe cundorI LehnIce.
- A, un secLucoI, o mure vIcLorIe. -um
LrImIs uneI rIeLene dIn AmerIcu I m-um IuduL Iu
doumneIe de Iu bIbIIoLec I Iu o urLe dIn coIegII de
curs. O uvenLur, ce muI.
- Un rILuuI de InIIere.
- Cum uu cevu.
mI Iuce muIL IeIuI cum vorbeLe MurIu
PnoIu. DesLIns I dIsLIns, Ir InumrI, cu un
conLroI uLenL uI IruzeI. Se vede c u IosL roIesour.
Se vede n eguI msur c u InLeresuL-o nLoLdeuunu
IeIuI cum se rezInL n Iuu ceIorIuII. I sLudIez
hguru creonuL de grIjI I de vursL, descIIrund
urmeIe e cure I Ie-u IsuL LrecuLuI e hurLu omeIIor.
Are o senInLuLe neLrucuL I-o unume nobIee u
InuLeI e cure m bucur c nu LrebuIe s-o cuuL n
CenLruI de MemorIe ComunILur. E uIcI, n Iuu meu,
LurnuL n cuIuoduI uneI deIIne nuLuruIeI.
ChIur I cund Iecm dIn bIrouI unde um
urLuL dIscuIu, enLru u ne muLu un Ic n suIu
comuLereIor, InuLu I rmune neschImbuL. Se
uuz Iu un cuIcuIuLor I ne Iuce o mIc demonsLruIe
desre nIveIuI Iu cure u ujuns. OvIdIu rohL I Lruge
cudru du cudru. Pe chIuI SubIneI noreLe cevu
cure seumn bInIor cu duIoIu. ur eu nu oL s
n-o comur e MurIu PnoIu cu un IunIsL uIecuL
esLe cIue I sLorcund dIn eIe emoIu muzIcII. mI
vIn n mInLe rImeIe msurI dIn RcpsodicIuIRuh-
munInov e o Lem de PugunInI I uIn IIseLe s
Ie Iredonez, nLru erIexureu usIsLeneI.
ncheI rImu eLu dIn LurneuI cuLLorIIor
de oveLI rud uneI euIorII e cure n-u h bnuIL-o
cu cuLevu ore n urm. NIcI mcur cucuneIe ruLIere
dIn Turgu JIu nu reuesc s-mI schImbe sLureu de
sIrIL. M nvurL de cuLevu orI cu SubInu I OvIdIu
n juruI BIbIIoLecII Judeene, resecLund nILe In-
dIcu Loure cure Le obIIg s ujungI mereu de unde-uI
Ie cuL, I m gundesc Iu LruseeIe vIrLuuIe uIe MurIeI
PnoIu de-u IunguI I de-u IuLuI IumII. mI ure ru
c nu I-um recomunduL s se mburce Iu borduI Iu-
LouIuI I s Iuc un drum un Iu DomuI dIn SIenu.
Duc LoL I Iuce IcLuru, I ouLe vedeu ucoIo e
RuIueI IcLuL de PInLurIcchIo n IresceIe cure
modobesc bIbIIoLecu DomuIuI. ToL ce oL s ser e
c-mI cILeLe gundurIIe I d cIIck e ce LrebuIe.
22
SnduIeLI. ung Turdu. O IeI e un drum cure Le duce rInLre
deuIurI, I n cuLevu mInuLe uI ujuns. E un nceuL Ioros de
vur, cu nILe cIdurI cumIILe, venILe brusc, dIn neunL, cu o
uIm esLe ceuI. UIIu rIncIuI dourme dus, rbuIL
n nuceuIu cIdurII. E uroue de mIezuI zIIeI, dur nu reu se
nghesuIe nImenI s se-uruLe rIn suL. n curI nu e nIcIo mIcure.
CoIII sunL Iu couI, Iur resLuI IumII e Iu muncI, e cum, suu
e Iu Turdu. DInLre cuse, rsure o bIserIc hoLruL, gIbuIe,
cu uLru LurIe, muIL muI mure decuL bIserIcIIe obInuILe de
rIn uILe suLe. Undevu, Iu dreuLu, se Iuce un drumeug e cure
dourme un dILumuI uuLobuzuI uIbusLru. Cuse IrumueIe, muILe
unLene uruboIIce, cuLe o muIn udus de e-uIur, dIn uIL hIm,
rsunLIu dIn cenLruI suLuIuI, murcuL, cu esLe LoL, cu o LroI.
M-uuc s Iuc nILe oze. PenLru mIne, e rImu IeIre dIn serIu
reumbIrIIor cure vor urmu n IunIIe usLeu de vur, n cure sunL
cuLLor de oveLI. SunL uor ncurcuL I nu LIu de unde s-uuc
hruI cure m-ur uezu muI comod n sLureu de u descoerI, cuL
muI dIscreL, ovesLeu bIbIIoLecII dIn SnduIeLI. De-uIu sunL uIcI.
S vd, Iu Iuu IocuIuI, cum muI ouLe suruvIeuI o bIbIIoLec
sLeusc. MI s-u sus c Iumeu se vu udunu Iu couI - ucoIo
unde e I bIbIIoLecu - I c o s vd cum nceurc IocuILorII de Iu
SnduIeLI s sLreze cuLe cevu dIn LrudIIIIe IocuIuI. De-uIcI mI
vIne I sLureu usLu. A muI III-o e uII, umunund momenLuI
n cure LrebuIe s m-uuc de Lreub. M LoL gundesc Iu chesLIIIe
regLILe enLru jurnuIILI, Iu heIruIsmeIe IcuLe enLru cu LoLuI
s uruLe Irumos, Iu mobIIIzrIIe uIeu n cure Le sImI cu un vechI
ucLIvIsL de urLId venIL n vIzIL de Iucru.
MIreus, Bubo!
ibliotecc din Snduleti,
judeul Cluj
CTN $TENESCU
23
u bIbIIoLec e vIermuIuI mure. CoIIreL
cuL ncue, rInI, Iume de LouLe vursLeIe, mbrcuL
n cosLume ouIure. n dreuLu, cum InLrI e
cuIouruI coIII, e o u uIb, dIn Lermoun, ude
o eLIcheL orLocuIIe: ,SuI uLe Corn. De Iu uu
usLu, un deurLe, n cuLuI cuIouruIuI, e ereI,
sLuu deseneIe coIoruLe n IeI I chI uIe eIevIIor de Iu
couI. PrInLre sorI zumbreI, cerurI de un uIbusLru
umeILor, cuse uI I huIouse, muI gseLI I cuLe un
uh cu rogrumuI BIbIIoneL. n cuLuI ceIIuIL uI
cuIouruIuI se zreLe un rzboI de esuL. n juruI IuI,
cuIvu coII chIrIe cuL I In ImunII I se dIsLreuz
coIos. PesLe LoL mIrouse u bucLrIe I u cevu ce
roduce, InsLunLuneu, IuIIuIre de urechI I IoI
LorenIuIe n gur. CozonucI. CozonucI LocmuI scoI
dIn cuLor.
BIbIIoLecu e cum cuL vreo dou sII de
cIus. CuruL cu Iu IurmucIe, ordIne I dIscIIIn. Pe
un ruIL, zresc o coIecIe de CD-urI I DVD-urI cu
muzIc sImIonIc. Buch, MozurL, BeeLhoven, IszL,
MuhIer. u SnduIeLI?! Duc I-u suL cuIvu s
cumere uu cevu enLru bIbIIoLec e Iucru mure.
nLr-un coI, cuLevu comuLere, hecure cu webcum,
cLI, mIcroIoune, LoL dIchIsuI. AILurI, un scunner
I o ImrImunL. Cu-nLr-un hIm surureuIIsL, Iu
mIc dIsLun de scuIeIe usLeu, scuILoruI IocuI,
Neu on Todeu, I-u urunjuL exozIIu de busLurI uIe
unor ersonuIILI. VIud ee, sus, Avrum uncu.
PrInLre hgurIIe IsLorIce, cuLe o mInIuLur de cus
rneusc. u nceuL, Le Iu rusuI. Pe urm, vezI cu
cuL cundoure e IcuL hecure Iucru uIcI, I-nceI s
vezI ovesLeu cu uII ochI. E IIn de Iume. ojgIuIu
uIu dInuInLeu evenImenLuIuI. ToI nceurc s-I
gseusc Ioc, hecure ure o rere, se urunjeuz
scuune, se ndreuL cuLe ImugInure uIe cosLumeIor
ouIure, se muI cumIneLe cuLe o uvI rebeI.
CoIII Iug ncouce I-ncoIo. TInerImeu ns Iu n
serIos ovesLeu. Cu LouLe usLeu, undevu se sImLe o
urm de sLInghereuI. UnII uu de jucuL nILe roIurI
muI dIhcIIe. M-um rIns de chesLIu usLu muI LurzIu.
AIII nu muI rIdIdesc cu cbIruIu de Iu o sLuIe de
umIIhcure. Cund LouL Lreubu e guLu, Iu robe se
urde cevu. njurLurI nIunduLe, ruseLe, neLurI cu
exemIe dIn IsLorII recenLe LIuLe dour de eI. $I Iur se
Iu Iu descuIcIL LouL mruIu de hre cure se ndreuL
sre ceIebru sLuIe, o scuI huIous, cu o comedIe
veche, o cuLIe neugr cure u vzuL muILe Iu vIuu eI.
AbIu ucum se vede udevruLu dImensIune u ceeu ce
vor Iuce oumenII LIu, uIcI, Iu BIbIIoLecu SnduIeLI.
O nunL. O s sImuIeze o nunL LrudIIonuI, cu
Iu curLe. Bu chIur I o ezLoure, uu cum se Iceu
odInIour. MI s-uu muIuL IcIoureIe. TouLe usLeu,
dour cu s vd eu I s ovesLesc muI deurLe. $I cu
s se LIe c uIcI nu e un cuL de Iume, cI c sunL o
muIIme de chesLII de vzuL I de uuzIL. UII de LouLe
CTN $TENESCU
ibliotecc din Snduleti,
judeul Cluj
24
usLeu cund ncee ezLoureu. Cu LoII I Iuu roIurIIe
uLuL de n serIos, ncuL uI senzuIu c uI InLruL nLr-un
hIm. E cIur c LoLuI e, uu, muI. ,demo. Dur nImenI
nu se IereLe s recunousc I s usume Lreubu usLu.
Se muI In I ucum ezLorI. u bIbIIoLec. Au cu
LoLuI uIL chI decuL udunrIIe de odInIour. CeI muI
des se udun IemeIIe cure cos I sLuu de vorb. Dur
de duLu usLu vor s uruLe c LIu cum se Iceu uu
cevu e vremurI. $I Iuc un soI de reconsLILuIre, cure
e umuzunL I serIous deooLrIv.
MurIu eneun - orecIIL BIoucu - e unu
dInLre vedeLeIe IocuIe. E bocILoure, cund e cuzuI,
dur o d I e veseIIe, duc e nevoIe. CunL dIn LouL
hInu, Iuce versurI, ImrovIzeuz, umIe IocuI cum
nu s-u muI vzuL. r s rInzI de vesLe, u nceuL
secLucoIuI. Ne-um muLuL n ,e vremurI. DIn cund
n cund, unII muI nLreru I Iuc LoL soIuI de corecII.
AdIc nu se Iceu uu, cI un Ic uILIeI. UnII rud, uIII
zIc un ,TucI, Lu, c Io nu LIu s h IosL uu!, Iur Lreubu
merge muI deurLe, condus urIg de BIoucu. Pe
urm, rInd curuj I uIII, Iur n curund e nghesuIuI
Iu Iuureu de cuvunL, udIc Iu cunLuL. Bu o doIn, bu un
cunLeceI nvuL de Iu bunIcuI suu de Iu bunIcu, bu cu
gIus muI muzIcuI, bu muI boccIu, udunureu u ornIL-o
e hruI veseIIeI. nLr-un LurzIu, s-u reuruL I sLuIu.
CuruIe, uruIe, IuIe, uIer, dur nu conLeuz. E, ur
I sImIu, de uIcI. DIn hImuI sLu. Au I ceLeru, udIc
vIorIsL, I uIeru. Cund cInevu nu-I umInLeLe cevu
dIn vechIme, nu-I buI. O duu, cu LoII, e romune,
un s-o cIurIhcu ImugIneu desre LrecuL.
Neu IvIu Borzu e rusod ouIur. ZIce
oveLI uuzILe dIn sLrbunI. u un momenL duL,
ucIuneu uneI oveLI se eLrece nLr-o dure. $I
unde nu-ncee Neu IvIu s Iuc exucL cu. dureu.
AuzI vunLuI, Iurbu cure IoneLe, LouLe boncIuIeIIIe
I huhurezIsmeIe, regIsLruI comIeL uI reerLorIuIuI
sresc, cIIocILuI uruuIuI sgeLuL de sLrv. $I, e
msur ce rImeLe Ieedbuck (scuzuI!) de Iu ubIIc,
cu uLuL muI ubILIr o d e ImILureu nuLurII. UneorI
muI IzbuLIL, uILeorI muI cum crede eI c ur LrebuI
s he, dur, n mod sIgur, comIc de-udevruLeIeu.
PubIIcuI rude, I d couLe, ceI muI muII se uIL
LrIumILor n dIrecIu ouseLeIuI, cure LrebuIe s
vud umIILudIneu LuIenLeIor IocuIe, nLre cure Neu
IvIu ocu un Ioc de IrunLe. u un momenL duL,
cInevu umInLeLe de CIuIuIIL, un obIceI n cure IeLeIe,
nLr-un joc eroLIc, se cIuIuIesc nLre eIe, s uLrug
uLenIu bIeIIor. AILcInevu umInLeLe de SIurung,
un obIceI cu serIeLur, uurIII, nchIuIrI, drucI
I uILe uIeu. Bug sum c vIne dIn ungurescuI jcr-
scn (curnuvuI). Pe urm, vIne runduI IuI Teodor
Abrudun, IosLuI sLurosLe uI suLuIuI. ZIce I eI cuLevu
oveLI dIn vechIme, muI uIes desre nunI, I-o Iu
hn, e du cIre, cu s regLeusc, de IuL, Iesu
de rezIsLen u secLucoIuIuI. AdIc nunLu.
CTN $TENESCU
ibliotecc din Snduleti,
judeul Cluj
25
$I, zu, ncee O NUNT. DoI LInerI m-
brcuI n sLruIe ouIure, IourLe serIoI, I eu, I
eI Iuc e mIreusu I mIreIe. BIoucu erIormeuz
dIIerILe IurILurI, Neu Teodor I InLr LrIumILor
n roIuI de sLurosLe, I LouL udunureu, cu mIc, cu
mure, merge n eIL. Cusu mIreseI s-u ImrovIzuL
n cunceIurIe. Scenu eILuIuI se desIour cu LoL
dIchIsuI, cu LexLe de demuIL. EI bIne, cu LouLe c
e o sImuIure, I LIm cu LoII Lreubu usLu, un hor
LoL sLrbuLe scenu, n cuLevu momenLe. De-ucoIo,
mergem dIrecL Iu IeIIcILrI, mus I duns. TouL
couIu s-u LrunsIormuL nLr-un secLucoI. Se cunL,
se Iuseuz cu LoL soIuI de sLrIgLurI I chIuILurI.
Cu suu Ir sLuIu cure se urde o duL Iu un sIerL de
or, ceLeruuI I uIeruuI sunL n Iorm muxIm I
cunL de sure cmuu de e eI. Mergem n suIu de
sorL, cure e, de IuL, n zIIeIe obInuILe, o suI de
cIus gouI. Acum s-uu us mese I scuune. nLuI
se sune un TuLI NosLru, du cure ne uezm Iu
mus. $I vIne runduI uILeI rI u LInerImII. Truu de
dunsurI ouIure, uIL mundrIe u IocuIuI. mI exIIc
desre LouLe usLeu AugusLIn NIsLor, rerezenLunLuI
AsocIuIeI PsLrLorII TrudIIeI. ToL eI m sILuIeLe
uLern s nu m umu cu cozonuc. VIn nILe suLe de
surmuIe. $I chIur vIn, I nu se muI LermIn, cIdILe
IrezIsLIbII, Iung grmezI de IeIII de uIne rousL,
cu couj crocunL, cIeLoure. MIzunscenu n-ur uveu
huz I nIcI uuLenLIcILuLe Ir mIros de surmuIe. Pe
deusuru, muI sunL I IourLe bune, cu urome de-I
ncreesc ruI, cu vurz cure ocneLe hn nLre
mseIe, Isund s zburde un n IunduI creIerIIor
sucuI Iu IndescrILIbII, IzvoruL dIn LocLuru de orc
I vIL, n cure s-uu rehruL cImbrIoure, IerurI I
uILeconLInenLedeurome.
O h dour o sImuIure, dur e Irumos I,
urudoxuI, cumvu udevruL. $I LoI oumenII LIu Iuc
ovesLeu usLu dIn drug de IocurIIe Ior. BIbIIoLecu de
Iu SnduIeLI e un Ioc exLruordInur de vIu. Nu e nImIc
obscen uIcI, nImIc cIIL dIn moLIve IeILIne. Au uILuL
de muIL vreme de ouseLeIe venIL ucum cuLevu ore,
I-uu IecuL e de-uIe Ior, e umInLIrI, e buncurI
IocuIe, e jocurIIe LInerImII I e burIeIe benIgne,
Ir de cure surmuIeIe I uIneu cIdu, cu couju
IesnIL, n-ur uveu nIcIun Iurmec. u un momenL
duL, du chIcoLeII I uILe drI de couLe, nLre dou
Lure de surmuIe, se Iuce obIceIuI cu nuu I cu gInu.
Nuu, InLerreLuL de o Lunr IocuInIc, nurIIe I
cu LoLuI memorubII, rImeLe o gIn enLru cure
LrebuIe s ILeusc nILe bunI. Curg LexLeIe n rIm,
cu Iu robIneL. ToL uIcI, un umnunL uor burbur. Se
LoL chInuIuu s nhg o Igur n cIocuI bIeLeI gInI,
cure eru cumIIL de serIuL I de LuIburuL. De ce o
Igur, n-u uLeu sune.
AdrIunu PLceun, bIbIIoLecuru, e o rezen
exLrem de dIscreL. Nu s-u-nhL deIoc s he n
CTN $TENESCU
ibliotecc din Snduleti,
judeul Cluj
26
cenLruI uLenIeI. A orchesLruL cuL u uLuL de hn LouL
mIzunscenu I s-u muIumIL s se bucure n sIneu eI
c I-u IeIL Lreubu. DuLorIL AdrIuneI, bIbIIoLecu dIn
SnduIeLI nu e un cuvou cu crI. E un suIu n cure
se mIc oumenI vII, de ucum, cu LoL ce-o h bun, I cu
LoL ce-o h ru n vremurIIe de ucum. PuLImeu vIne Iu
comuLere I, uLeLundu-I runduI, muI une munu
e o curLe. AIII, oumenI n LouL hreu, muI vIn Iu un
Skye, s-I vud I s-I uud rubedenIIIe IecuLe
uIureu, Iu munc, e LouL IuneLu. JoIu, e ezLoure,
uu, conLemorun, dur. e. Se Ine. emeIIe vIn uIcI
s cous I s sLeu Iu o vorb. BIbIIoLecu e IocuI ceI
muI IIn de vIu dIn nLreugu comunILuLe.
TenLuIu comun e s suI c s-u dus LoLuI n
derIzorIu, c LrudIIu e IremedIubII IerduL, c sLIcIu
de suc u nIocuIL uu de Izvor I c vodcu rousL u
nIocuIL IIncIIe IocuIe. uIs. CumIIL de IuIs. VezI
o sLIcI de PesI I, dInLr-oduL, zIcI c s-u LermInuL
eLernILuLeu de Iu suL. E o LumenIe s gundeLI uu.
TrunsIormrIIe sunL exLrem de hreLI. Duc n-ur
h uu, um vIzILu cImILIre, nu IocurI vII. Am IosL
nLr-un suL n cure bIbIIoLecu e InImu comunILII,
uu cum e eu, Iu oru usLu. N-um IosL n vIzIL Iu un
muzeu uI suLuIuI. u Iecure, um zrIL, e o mus,
un LexL rInLuL de bIbIIoLecur, enLru momenLeIe
de sLrIgLurI de Iu nunL. I reduu nLocmuI:
,MIreus-Bubo
Z ceLeru ucum
S zIc I eu cuLevu.
Tu mIreus drugu meu,
nuInLe de-u Iecu
OreLe-Le un Ic n rug,
Cheum-I rInII cu drug.
Cheum-I I Ie muIumeLe,
C Irumos Le-o LIuL creLe.
$I Le-o crescuL cum o vruL,
C Lu IruI n-uI muI uvuL.
Te-o crescuL, Le-o nvuL,
TubIneI-uIuscuILuL,
$I-u vede mum-Lu mune
CuL de ru I Ir LIne.
Tu mIreus drugu meu,
Eu cevu Le-u nvu,
N-o uILu e muIc-Lu,
Nu-I uILu e LuLI Lu,
r LIne Ie-u h greu.
TL or IeI un-n rug
$I Le-or uLeLu cu drug.
runz verde busuIoc,
CuIe uIb I noroc.
CTN $TENESCU
ibliotecc din Snduleti,
judeul Cluj
27
28
Puceu InLr n rzboI. MuI recIs, doI voIunLurI dIn CoruI
PcII se IuL cu InerIu. SunL echIuI cu enLru bucLrIe, nu
cu enLru IronL. n Ioc de cLI, sLuII rudIo I uruncLoure de
grenude, uu orurI, mnuI de ceIoIun I nILe InsLrumenLe Iu
grunIu dInLre oIonIc I sumIer. TeuLruI de IuL e suIuI
dIn Iuu BIbIIoLecII Judeene ,AnLIm vIreunuI dIn RumnIcu
VuIceu, o consLrucIe hIermodern, cure curenLeuz urmonIu
neoromuneusc u zoneI.
MuI nLuI, roLugonILII. Eu, VeronIcu Burker. CoroIen
veseI, jovIuIILuLe nereIcuL, energIe dInLr-un robIneL cure nu
se nchIde nIcIoduL. ZumbeL de educuLoure LoIerunL, cerceI
cure LuLoneuz burocuI, gesLurI IurgI, ochI vII. EI, DuvId Burker.
Burb I musLu bIonzIu-rocovune. Tunsoure corecL. Igur
de cerceLLor cure conduce rIn scunLeIerI de genIu un IuboruLor
de cure murILorII sImII nc n-uu uuL. Suu de kIIIer e cure
nu-I bnuIeLe nImenI, uLuL de bIne sImuIuL I e cundoureu I
uLuL de IInILIL hreu (gunduI zbour, Ir s vreu, Iu ucIguuI dIn
Colecioncrul de ocse I rmune ucoIo cuLevu cIIe).
$I-ucum, evenImenLuI. O sLrungere de IondurI enLru
doLureu SecIeI de IImbI sLrIne u BIbIIoLecII Judeene. Cum?
PrInLr-un curIIg gusLronomIc: cILILe umerIcune cu sIro de urur.
AmerIcunII rucLIc I eI dIvIzIuneu muncII. VeronIcu vInde ceeu
ce DuvId regLeLe. ToLuI e muzIc de-u cuseI, de Iu Tcle It Ecs
uIIuIEugIesIuAmericcn Lcnd uI IuI SrIngsLeen, cu ousurI rIn
Doors, ChIcugo I SurvIvor. nuInLe de decIunureu osLIIILIIor,
CorInu Bedreug, PR-uI bIbIIoLecII, ne IImb rIn LouLe sIIIe de
Iu LouLe eLujeIe. DeI muILe crI sunL vechI, LoLuI mIrouse u nou.
u cILILe, nuInLe
ibliotecc 1udeecn ,Antim Itirecnul din Rcmnicu Vclcec,
judeul Vclcec
RADUPARASCHVESCU
29
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc 1udeecn
,Antim Itirecnul
din Rcmnicu Vclcec,
judeul Vclcec
ScrI IungI, sLuII ocru, buIusLrude de nIcheI I un
Luvun vILruL e cure nu LII unde s-I ncudrezI. ncerc
o neIInILe I-I duu gIus ImedIuL: ,IILurI uveI? ,SI-
gur, cevu muI n suLe, rsunde CorInu. Au, du.
AILIeI nu I-u h vzuL bIne e vursLnIcII cure s-ur h
ncumeLuL sre uILImuI nIveI.
Du LuruI InsLILuIeI, descousereu voIun-
LurIIor. VeronIcu e uenL nLr-o romun e cure
susIne - Iu IImILu IuuzIbIIuIuI - c u nvuL-o n
cuLevu IunI, de rIn IunIe zooq un sre Loumn.
(nuInLe de-u oosI Iu RumnIcu VuIceu, Burker-II
uu sLuL desLuI de muIL Iu Turgu-Neum, unde DuvId
u IosL roIesor de IImbu engIez, Iur VeronIcu, Leru-
euL.) DuvId e muI reInuL, Ir u h crIsuL, I orIcum
reIer ucIuneu reLorIcII. Ne uezm undevu Iu
urLer, uncuI de PR-uI CorInu Bedreug I de Bog-
dun Dobre Seruhm, cure se ocu, rInLre uILeIe, de
SecIu de IImbI sLrIne u bIbIIoLecII. VeronIcu se uIL
Iu ceus. nc o jumLuLe de or un Iu nceereu
evenImenLuIuI. O usIgur c n-o s-I sLrIcm desIu-
rLoruI I surude Ir echIvoc: ,ALuL v-ur LrebuI.
- Bun, I cuL serI s obII rIn sLrungereu
usLu de IondurI? nLreb, uvund grIj s deschId
reorLoIonuI.
VeronIcu e recIs cu bIsLurIuI unuI chIrurg
ubsLInenL.
- TreI suLe de IeI. Pure o sum mIc, dur ne
ujuL.
CIuLIn dIn cu, rud unuI useu de sce-
LIcIsm.
- ChIur e mIc sumu.
- Du, dur se uduug uILeIu, desIueLe Vero-
nIcu, seconduL de urobrIIe dIn cu uIe IuI DuvId.
Am cuLIguL deju un grunL de cIncI suLe de doIurI,
rIn CoruI PcII. PenLru echIumenLe uLIIe SecIeI
de IImbI sLrIne u bIbIIoLecII. Cu ce sLrungem uzI I
cu ce uvem deju, o s usIgurm o doLure muI bun.
- AsLu ce-nseumn?
- nseumn LubIeLe undroId, Iuyere MP I
MPq cu muLerIuIe enLru sLudIuI IImbIIor sLrIne I
nILe scuune suu IoLoIII e cure s se ouL sLu muI
comod cund nveI.
Bogdun Dobre sImLe c u LcuL desLuI.
- PouLe c noI ne-um h orIL du rImuI
us, sune eI, dur VeronIcu u venIL nLr-o zI Iu mIne
I mI-u zIs: ,$LII, muI uvem nILe sIro de urur I nu
cred c-I LermInm reu curund duc-I muncm noI
doI. Ce-ur h s Iucem o ucIune? S reurm nILe
cILILe umerIcune I s unem Iu cuIe o sLrungere de
IondurI? deeu mI s-u ruL exceIenL, chIur duc
um uvuL o mIc sLrungere de InIm. IIndc, du
LIInu meu, uu cevu nu s-u muI nLumIuL n oru
un ucum. ur Iu nceuL e greu. $I Le oI LrezI c
Iumeu susecLeuz uILe IucrurI.
M uIL Iu InIIuLoure. VeronIcu mI nLource
rIvIreu I conhrm cu un gesL scurL dIn cu. E exucL
uu cum u ovesLIL Bogdun.
- $I crezI c-o s sLrungeI cuL v-uI rous?
- Serm c du. Am IcuL romovure, ne-uu
ujuLuL coIegII de Iu ,AnLIm vIreunuI, sunLem bIne
IusuI, n cenLru. ur BIbIIoneLuI uduce Iume muI
muIL cu nuInLe Iu bIbIIoLec. n mod normuI, ur
LrebuI s sLrungem. PouLe chIur un Ic esLe.
SImL nevoIu s devIn unLIuLIc.
- $I duc nu sLrungeI?
DuvId m hxeuz cu o cuLLur de om
cruIu I s-u sus c muscu e mumIIer. VeronIcu d
dIn umerI I rsunde cu o unume ngduIn:
- Mcur Ie dm oumenIIor o Idee desre ce
nseumn voIunLurIuLuI.
- DIn cuLe LIu, exresIu there's no jree lunch
vIne LocmuI de Iu voI, dIn AmerIcu, InsIsL cu erhdIe.
- E-udevruL, sune VeronIcu. Dur duc Le
gundeLI bIne vezI c rugmuLIsmuI I bIneIe comun
30
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc 1udeecn
,Antim Itirecnul
din Rcmnicu Vclcec,
judeul Vclcec
sunL comuLIbIIe. ur voIunLurIuLuI e unuI dInLre
IucrurIIe cure Ie Ieug. NoI, ceI dIn Peuce Cors, I
coIegII noLrI de Iu Euroe DIrecL o LIm IourLe bIne.
DIscuIu conLInu, dur nu enLru muIL vre-
me. DIscreL I Ierm, DuvId d semnuIuI c LrebuIe
nceuLe regLIrIIe. n ImrovIzuIu cuIsInIer dIn
Iuu bIbIIoLecII ncee s se udune muLerIu rIm,
rIn grIju uILor cuLevu voIunLure udoIescenLe de e uIe
cror chIurI nIcI urmuII urugunuIuI KuLrInu n-ur
uLeu s Leurg zumbeLuI. es n urmu Burker-IIor
I m uIL cuL de nuLuruI Iuu ozIIIIe de Iucru - DuvId
Iung nILe LIgI negre, VeronIcu n Iuu uneI Lurube
de du cure urmeuz s-I uLeLe muLerIII. VuIsuI
cILILeIor ouLe ncee.
$I chIur ncee, du douzecI de mInuLe de
ucIunI reIImInure. OIerLu e muI dIvers decuL e
uh. n uIuru sIrouIuI de urur, exIsL I uILe um-
IuLurI cure-I mboInvesc de nervI I de oIL e
dIubeLIcuI cure sunL: hneLLI, unL de uruhIde, gem
de cuIse, gem de IersIcI, sIro de vIIne. Pe Lurub
se rshr uLuruI LemuLIcI. Pe urLeu dIn Iu u
hecruIu sL scrIs reeLu cILILeIor, Iur e verso,
sco uI sLrungerII de IondurI. MuzIcu rILmeuz
ucLIvILuLeu roLugonILIIor I d de LIre cuI Lrece
rIn dreLuI bIbIIoLecII c ucoIo se eLrece un Iucru
cure surge ruLInu. Cu un huIuL sLucojIu e eI,
schImbund InsLrumenLeIe cu n bIocuI oeruLor I
cu o exresIe de concenLrure surguIncIous e chI,
DuvId bucLreLe n eIemenLuI IuI. E cuIm, rIceuL
I sIgur e sIne. uce urLe dIn cuLegorIu oumenIIor
cuubIII s se mILe n surdIn LouL vIuu, dIn Ieu-
gn un sub cruce. Are un modus opercndi curenu
udmILe LuLonrI, uI rIsoseInIcI, ovIeII. DoI me LrI
muI ncoIo, VeronIcu scruLeuz eIsujuI I undeLe
rbdurIe IvIreu rImIIor cIIenI. M nLreb duc nu
cumvu zIuu Irumous, cu soure IIn I grude muILe, e o
cucun. IInd vInerI, unII oumenI LInd s-I nceu
weekenduI muI devreme I s Iece dIn oru. ToL e
bIne c n-uu nLIns-o de Iu jumLuLeu sLmunII, mI
sun, umInLIndu-mI de vorbu unuI huLru: ,MIercureu
e zIuu ceu muI nesuIerIL dInLre LouLe. I sLrIc I
weekenduI de dInuInLe, I e ceI de du.
nLre LIm, OvIdIu ncee s LurcoIeusc
zonu, mbrcuL n uccesorII IoLo I LunjInd, cu de
obIceI, du InvIzIbIIILuLe. Nu-I Iuce s he observuL.
Cund I vd, ceI dIn uroIere ubdIc, InvoIunLur
I orIcuL de uIn, dIn rorIu nuLuruIee. MuII
sLuu Iu oz - exucL ce nu-I doreLe un IoLogruI
udevruL. OvIdIu cuuL unghIurI, combIn eIemenLe,
suruune IunurI, vede cuLeoduL cevu ce uIII nIcI
nu bnuIesc, vuneuz un gesL, un chI, o mun n
evunLuI, un zvucneL de muchI e hgur suu un
runjeL ImrudenL. $I descoer ceeu ce InLuIse muI
devreme Bogdun Dobre: c LouLe nceuLurIIe sunL
unevoIouse. n rImu jumLuLe de or, Iumeu nu d
31
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc 1udeecn
,Antim Itirecnul
din Rcmnicu Vclcec,
judeul Vclcec
buznu. ChIur uI ImresIu uneI Iurse consIruLIve n
cure hecure ceLeun dIn RumnIcu VuIceu I susur
ceIuIIuIL ,ncee Lu, enLru u I se rsunde ,Bu Lu.
Cu LouLe ucesLeu, scIIIreu dIn ochII VeronIcI e LoL
ucoIo. ZumbeLuI, Iu IeI. O h LIInd cevu.
Du uILe zece mInuLe, m Imuresc. $LIe.
Cu vesLuI de rIL Iung e uILuruI voIunLurIuLuIuI, Ve-
ronIcu u uuL de muIL c uuLIu InIIuI nu LrebuIe
drumuLIzuL I vzuL cu uvunremIer u eecuIuI.
SerenILuLeu de uzI e roduI exerIeneIor ucumuIuLe n
RomunIu, n AmerIcu I orIunde uur, dIn Ioc n Ioc I
dIn LIm n LIm, oumenI cure Ie sun semenIIor c
bIneIe nu e dour o IIuzIe. u nceuL rzIeI I sceLIcI,
vIzILuLorII se ndesesc du LreI sIerLurI de or de Iu
nceereu evenImenLuIuI. SIgur, nu sunL LoI uhLIuI
du cILILeIe umerIcune. Suu, duc sunL, nu se oL
eIIberu dIn murcujuI IncIemenL uI nsoILorIIor. E cuzuI
uneI IeLIe de cIncI unI, vrjIL de rILuuIuI IuI DuvId,
dur us Iu uncL de o mum vIgIIenL: ,Nu-I Iuu,
c ngru. VreI s ujungI cuL...? VeronIcu o uude I,
ghInIon, o neIege, dur survoIeuz cu LucL eIsoduI.
SubInu I concureuz e OvIdIu cu urmeIe uILImuIuI I
Lruge n oz LoL ce mIc.
$I mIc desLuIe. Duc n urm cu uLruzecI
de mInuLe curIoII se numruu e degeLe, ucum se
Iormeuz deju o coud Iu Lurubu unde rezIdeuz
VeronIcu. MuI muIL IIceenI I eIevI de gImnuzIu,
cuIvu uLI de couI rImur I - consIderubII muI
rur - uduII. Dur vIn I eI, uLruI muI degrub de
IorIoLu dIn Iuu bIbIIoLecII decuL de cucunu cuIorIc
u Burker-IIor. De IuL, uIcI e IIuI. r rogrum
I Ir munevre subLIIe dIn urLeu ceIor InLeresuI,
suIuI dIn Iuu bIbIIoLecII devIne Ioc de nLuInIre.
MuI cu seum enLru udoIescenI. Ceeu ce uILduL
ur h ruL un uIInL uLoIc esLe ucum reuIILuLe. TI-
nerII I hxeuz muI deurLe rendez-vous-urI Iu bI-
IIurd, e LerenuI de buscheL suu Iu Lrund, numuI
c nLre LIm e hurLu reereIor uILe c uure I bI-
bIIoLecu. Ie I enLru uLuLu Iucru, BIbIIoneLuI I
Lrece n uImures o Izbund. Cu uLuL muI muIL cu cuL
ceI cure se udun uIcI nu sunL LocIIurI huIucInuI de
obsesIu remIuIuI, oIImIcI uIIzI suu sLudIoI cure
Iuc ubsLrucIe de bucurIIIe vIeII. NIcI vorb. DoI
IIceenI dIscuL desre sourLu UnIversILII CruIovu
(,I-uu IucruL muhoII dIn IederuIe e MILILeIu, dur
nIcI eI nu-I muI breuz, sun senLInu umbuIuL n
nduI suorLerIcesc), uLru IeLe cerceLeuz LouIeLeIe
semeneIor, cuLevu cuIurI se sruL cu n urcurI, e
bncI suu n Iurb. Duc AnLIm vIreunuI ur uLeu
zumbI dIn IuLru sLuLuII, ur Iuce-o.
n LIm ce SubInu Ionjeuz n ueIe socIu-
IIzrII, OvIdIu ncee s mILruIIeze unIc. $I du ce
rInde n oz cuLevu gruurI de eIevI venILe cu LoL cu
roIesorI, d esLe dou IeLe de couI rImur, cure,
ubIu IeILe de Iu coud, cu rudu duIce e IurIurIoure
32
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc 1udeecn
,Antim Itirecnul
din Rcmnicu Vclcec,
judeul Vclcec
de IusLIc, se Lrezesc n Iuu obIecLIvuIuI. Unu, m-
brcuL n unIIorm, rude cundId sre rIeLenu eI,
subIInIInd InedILuI momenLuIuI. CeuIuIL, n schImb,
Iese dIn Iumeu coIIrIeI I se uuz nLr-o cIIIL n
IIuzIu sLur sysLem-uIuI, echIuL cu o huIn roIe I
cu un surus de dIv n devenIre. M uIL Iu eu I o
vd esLe zece unI, n vIuu I n IogIcu uneI vedeLe
de LeIevIzIune suu de hIm. CcI, n secundu cund d
cu ochII de cumer, LrsLurIIe I se recomun cu Iu
comundu unuI regIzor nevzuL I n Iuu nousLr se
IveLe un chI conLIenL de rorIu Ior de seducIe.
uLu nu ouLe uveu muI muIL de nou unI, ns ure
redesLInuL uneI curIere-secLucoI. $I unde usLu?
PI, cum unde? n Iuu bIbIIoLecII.
TubIouI se modIhc de Iu un mInuL Iu uILuI.
Dour dou sunL IucrurIIe cure rmun Iu IeI: hrnIcIu
gosodreusc u cILILuruIuI DuvId I dexLerILuLeu
bonom u vunzLoureI VeronIcu. ndIIerenL de on-
dereu cIIenLeIeI, ceI doI nu scu dIn vedere obIecLIvuI
ucIunII: sLrungereu uneI sume cure s ujuLe SecIu
de IImbI sLrIne u bIbIIoLecII s devIn muI ehcIenL
I muI rIeLenous n reIuIu cu uLIIIzuLorII. PuncL
ochIL, uncL IovIL. Du cuL Iume u LrecuL deju e Iu
Lurub, se ure c IunuI vu h deIL. SIgur, IormuIu
,deIre de Iun sun neIcuL nLr-o ur unde use-
meneu vorbe eruu un ucum dou decenII vehIcuIe
uIe mIncIunIIor de rougund, ns ucum IucrurIIe
oL h suse I LrILe Ir Iurd. ur udevruI ucesLu e,
I nu uILuI: n dou ore, VeronIcu I DuvId Burker
sLrung dubIuI sumeI sconLuLe. N-u sLuL nImenI s
numere cuI cumrLorI uu LrecuL n eIerInuj e
Iu Lurub, ns ur s h IosL cum LreI suLe, duc nu
muI muII. Or, duc o InIIuLIv cu uceusLu udun LreI
suLe de oumenI n juruI noIunII de bIne comun, I
oI ermILe un momenL de oLImIsm I o rognoz.
ReeLu e Iu ndemunu orIcuI I buLe n sImIILuLe
reeLu cILILeIor. E nevoIe dour de enLuzIusm, de u-
LInu de u-I rosLI convIngLor gundurIIe I de IurmecuI
sIncerILII. ResLuI, credeI suu nu, vIne de Iu sIne.
33
34
Desre unrenI oI s uI o muIIme de InIormuII e cure Ie
uII de nduL ce Ie-uI descoerIL. Are soI odzoIIL, seudogIeIzuL
I uIuvIuI, uscunde deozILe de IeLrIurI crIsLuIIne I se Iuud cu
un coIosuI evunLuI ornILoIogIc. Pun Iu IIIuI sunL uLru kIIo-
meLrI, un Iu Turgu JIu, uLezecI, Iur un Iu CruIovu, uLruzecI.
De unde vIne numeIe IocuIILII? De Iu unurI, evIdenL. De Iu
unurII cure roIuu deusuru ceIor dou bII - MoLorInuI I BuILu
UImuIuI - cure nconjuruu uezureu cu muII-muII unI n urm.
nLre LIm, bIIIe uu secuL, Iur unurII I-uu IuuL zboruI sre
oezIu IuI Tourceunu (,$I Le ourL sub escorL J O cohorL J De
unurI subIrI Iu gIus, J nzesLruI Iu cu c-o scuI J MInuscuI J
Cu re LenIe de nus.). ns denumIreu s-u sLruL.
n rezenL, unrenI ure 68z de IocuILorI I o IurnIc.
Pe IurnIc o cheum uIIunu onescu, se ocu de bIbIIoLecu dIn
comun I scrIe n hecure dImIneu o Iungere e cure nu LIe
unde s-o deun. ObIecLuI IungerII? ZIuu ure reu uIne ore I
sLmunu reu uIne zIIe enLru cuLe ur h de IcuL Iu bIbIIoLec
I n jur. u sIurIL de zI, uIIunu uruL cu Iu rImu or. AI sune
c LocmuI u venIL Iu servIcIu, nu c se regLeLe s Iece ucus,
unde uI eI I sugereuz de Iu o vreme c, duc LoL sL uLuL de muIL
Iu bIbIIoLec, ouLe c n-ur h ru s se Lreuc Iu nLreInere LoL
ucoIo. $I e suhcIenL s Le uII Iu ce scrIe e Iuudu uezmunLuIuI
cu s-I duI seumu de ce uIIunu onescu rIsc s devIn ouseLeIe
de Iux uI rorIeI IumIIII. BIbIIoLecu e dour unu dInLre eneIe de
DImIquuIcosu
InILuIIuno
ibliotecc din cnreni,
judeul Gorj
RADUPARASCHVESCU
35
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din cnreni,
judeul Gorj
Iu IrIu uIIuneI. CeIeIuILe sunL MuzeuI suLuIuI, CIu-
buI ensIonurIIor, udoLecu I CmInuI cuILuruI.
OvIdIu, cu eruI IuI deLecLIvIsLIc, uruL sre o
u de Iu urLer I nLreub:
- AIcI ce e?
- CercuI de muzIc ouIur. CoIII nvu
s cunLe Iu uIer.
- PoL s-urunc un ochI? Derunjez?
- Nu, nIcI vorb. ProbubII c nIcI n-o s v
buge n seum.
Ce bIne-ur h, I sune OvIdIu, mIdIIndu-I
coroIenu rIn ncereu unde uLe bIeI I-o IuL
cunL Iu uIer sub ndrumureu unuI InsLrucLor e
cure, du suneLeIe cure sLrbuL sre noI e corIdor,
I bnuIesc c e deju mundru de roudeIe rorIeI
edugogII. nLre LIm, SubInu, uIIunu onescu I cu
mIne urcm Iu eLuj, unde erdeIeIe oresc IumInu
soureIuI, dur sunL neuLIncIouse n Iuu cIdurII.
Du ce-mI sLorc bIne buLIsLu, ncerc s-mI Iuc vunL
cu reorLoIonuI, sre huzuI unor uLI cure se uIL Iu
mIne cu Iu un rInocer cu ucnee. e Iuc cu ochIuI I Ie
dIvuIg cuuzu deruLeI:
Am uvuL o zI greu. Pe drum, o LunLI u
ncercuL s ne ucId cu nILe merdeneIe. $I n-u vruL
s ne deu uIne. A sus c n-ure, chIL c-n suLeIe eI
se nIu un munLe de IrunzeIe.
PuLII chIIe ncunLuI. N-uu muI vzuL de
muIL un cnIL n curne I ouse. De Iu BucureLI, unde
muI uI! Pe chIuI ndeobLe senIn uI SubIneI Lrece un
nor Iu evocureu eIsoduIuI. $LIe desre ce vorbesc, u
InLruL cu mIne n bruLrIu unde o LorIonur cu
uuren de om bInevoILor u vruL, cIne LIe dIn ce
moLIv, s ne LrImIL n Iumeu dreIIor. uIIunu o-
nescu se chInuIe s sLreze un zumbeL ceremonIos,
dur se vede c I n mInLeu eI I-u IcuL Ioc ndoIuIu.
O sImL c nceurc s ghIceusc IocuI de unde-um
evuduL. BIceuncu? SocoIu? SILuIuI q? OI, I cu
cuL nerbdure ne uLeLuse. usese ununuL c
uveuu s-o vIzILeze nILe oumenI snLoI Iu cu. $I
cund coIo... sLu. ToL e bIne c n-um descoerIL uIcI
c Iecusem Ir buLerII enLru reorLoIon. umeu
ur h IosL convIns c-I Iuusem e osL de evunLuI.
- Am uuL c v ocuuI I de InsLruIreu
uduIIIor cure nu LIu s Iucreze Iu comuLer, m
udresez uIIuneI, cu s-I demonsLrez c um I mo-
menLe de normuIILuLe. AI IcuL vreun curs?
- Du, nu demuIL, n murLIe. ur du ce
m-um nLors um uvuL rIvIIegIuI s-I InsLruIesc e
LreI dInLre IoLII meI roIesorI de Iu couI. Am ujuns
roIesouru duscIIIor meI.
- S-uu InversuL roIurIIe, susur SubInu.
- ExucL.
- $I cuL u duruL InsLruIreu usLu n cure-uI
sLuL, cum s-ur zIce, Iu cuLedr?
36
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din cnreni,
judeul Gorj
- MuI uIn de-o sLmun. PuLru zIIe.
CuL u IosL nevoIe cu s seIumIIIurIzezedumneuIor
cu nouu LehnoIogIe. Dur sLuI uIn, v sur duc
o InvIL Iu dIscuIe I e doumnu GodIneI? TocmuI u
InLruL. MI-u IosL roIesour de romun, un om de
us Iu run.
MonIcu GodIneI ure cum uLezecI de unI I
I-u conservuL vIoIcIuneu. E mbrcuL n negru,
ourL ocheIurI I ure e chI o exresIe de recuuIe
exLrem Iu de reIeIe vzuLe suu dour ghIcILe uIe
IumII. Se uuz cu mIcrI grIjuIII I, dIn IerIcIre, nu
observ reorLoIonuI. n IunduI sIII, coIII venII
enLru comuLere I vd de Lreub, cu un vug regreL
Iu de IeIuI cum um us uncL conIesIunIIor
durerouse. Nu-I nImIc, o s muI uur I uII cIuduI.
- nuInLe s v deschId uIIunu uu InIor-
muLIcII, ce eru cuIcuIuLoruI enLru dumneuvousLr? o
nLreb e roIesouru ensIonur, cu s surg gheuu.
- O necunoscuL, o enorm necunoscuL,
rsunde MonIcu GodIneI. Noroc c uIIunu u uvuL
muIL rbdure cu mIne I m-u derIns cu uneuILu
usLu. A IosL InLeresunL, de ce s mInL? SIgur, cund
um vzuL c erum ceI muI vursLnIc cursunL um uvuL o
mIc emoIe, dur du uceeu mI-um duL seumu c
nIcI ceIIuII nu eruu muIL muI LInerI. OrIcum, ne-u
IcuL LuLuror.
- Cum I-uI uLrus e cursunI? u ce-uu reuc-
IonuL ceI muI bIne? vreuu s uu de Iu bIbIIoLecur.
- A, Iu cILILuI reseI onIIne I Iu osIbIIILuLeu
de-u comunIcu reede cu neoII. IInd oumenI
LrecuI de-o unumIL vursL, rIncIuIu grIj eruu
neoII e cure nu-I muI vzuser de muIL I de Iu
cure nu muI rImIser veLI.
- RudeIe dumneuvousLr unde sunL? AIur?
m nLorc eu sre roIesouru de romun.
- EI, uIur, uIneLe doumnu GodIneI. AIur
dIn jude. u PILeLI. GIumesc, um I Iu Turgu JIu.
- $I comunIcuI des?
DesLuI de des, dur muI muIL Iu LeIeIon.
SunL oumenI ocuuI. OrIcum, cund vreuu s Ie
LrImIL un e-muII, vIn uIcI, Iu uIIunu. M rog, mI-uu
romIs c-o s-mI cumere un comuLer, cu s cuLIg
LIm. $I o s-o Iuc, uu osIbIIILuLeu.
- MuI IoIosII comuLeruI I Iu uILcevu?
- Nn... nu reu.
- EI, nu, InLervIne uIIunu. DoumneI ro-
Iesoure I Iuc muIL LrudIIIIe IocuIe, orLuI ouIur.
$I LocmuI u cumruL un cosLum nuIonuI du ce
I-u vzuL e nLerneL.
- Au e, I umInLeLe MonIcu GodIneI. De Iu
SeverInI-umIuuL.
nLre LIm, nu se LIe rIn ce rocedeu
urunormuI, ne LrezIm c OvIdIu, cruIu nIcIunuI
dInLre noI nu-I remurcuse rezenu, ne-u IcuL deju
37
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din cnreni,
judeul Gorj
vreo douzecI de oze, du ce-u IsrvIL cu bIeII
I IeLeIe de Iu cuIcuIuLoure.
- Duc-uI uveu ucus I cuIcuIuLor, I rudIo, I
LeIevIzor, e cure I-uI IoIosI muI des? o nLreb e
doumnu GodIneI, Ir s-mI duu seumu c InLru n
IogIcu oIunIIor de LIuI ,Pe cIne IubeLI muI muIL,
e mumu suu e LuLu?.
- ProbubII c-u IoIosI cuIcuIuLoruI, ce e nou
Le-uLruge. Ehe, bIne-ur h IosL s-I h uvuL deju de
cuIvu unI I s h LIuL s umbIu Iu eI. BIuLuI meu u
condus un unLIer n runu, Iu SuInL-NuzuIre, I-u
sLuL ucoIo uLru unI. PIus un un n Muroc. ALuncI
ne-ur h rIns bIne umbIIor s hu InIormuLIzuL. Dur
nIcI ucum nu-I ru.
- M muI InLereseuz un Iucru, InsIsL. Cund
deschIdeI un zIur onIIne, ce unume cILII, cure sunL
zoneIe de InLeres?
- S LII c zIure cenLruIe nu reu muI cILesc.
Am uvuL o vreme ubonumenL, dur guLu, nu muI e
cuzuI.
- $I dIn resu IocuI?
- SouI e cu sorLuI, eu... cu muI muILe.
ArLIcoIe socIuIe, chIur I de oIILIc. M rog, de LouLe.
Duc sunL erLInenLe I documenLuLe, cu mure
Icere.
uIIunu onescu devIuz cursuI dIscuIeI cu o
InLervenIe bIne InLIL.
- Nu LIu duc vI s-u sus, dur uvem I-un
cIub uI ensIonurIIor uIcI.
- Am vzuL hrmu Iu InLrure.
Bun, ucum e cevu muI rece (Iu uuzuI
ucesLor cuvInLe, Iuc o hgur erIex I rence s
usud), dur esLe vur se sLrunge muIL Iume Iu cIub.
$I doumnu GodIneI, I uIII. SunL voIunLurI desvurII
uI bIbIIoLecII. VIne I souI doumneI rImur, cure-u
IosL roIesor de muLemuLIc I cure vuru Ine cursurI
de muLemuLIc dIsLrucLIv. A, eru s uIL. ToL doumnu
GodIneI m ujuL IourLe muIL Iu muzeuI de Iu urLer.
Duc uveI LIm, Lrecem s-I vedem.
Pe-usLu LrebuIe s mI-o noLez, mI sun I
muzgIesc reede n ugend. MuLemuLIc dIsLrucLIv.
SInLezu conLrudIcIeI n LermenI. PenLru un umunIsL
cu IrIc de LIIneIe exucLe, e cu I cum uI sune
,uyuLoIIuh IIberLIn.
nuInLe de-u m desrI de MonIcu GodIneI,
uu c u IosL o vreme bIbIIoLecur coIur I co-
munuI. -u LrunsmIs cevu dIn drugosLeu enLru
meserIe uIIuneI, cure m usIgur c, n uILImu vreme,
Iu bIbIIoLec vIne muI muIL Iume decuL nuInLe.
- PouLe hIndc bIbIIoLecuru e Lunr I
drgu, sugerez, guIund cu senInLuLe.
- n mod sIgur de usLu, conhrm MonIcu
GodIneI, IndIIerenL Iu uILruj. $I IourLe ucLIv. Se
ocu I de echIu de dunsurI u CmInuIuI cuILuruI.
38
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din cnreni
judeul Gorj
$I de cuLe uILeIe. I Iuce, usLu e exIIcuIu. I Iuce s
cILeusc I-I Iuc coIII. (,E o meserIe e cure oI
s-o IucI, suu n orIce cuz o neIegI cu udevruL, dour
duc eLI mum, comIeLeuz uIIunu.) GundII-v,
u uvuL ocuzIu s Iucreze undevu cu LreI mII de IeI e
Iun I n-u vruL. VuI, domnIour, dur ce IuceI,
IumuI? schImb eu mucuzuI, vIrund sre SubInu I
surrInzund-o, cum se sune, ,n ugrunL, cu munu
e deIIcL. E cuL, zu uu. V sLrIc I ImunII, I
Irumuseeu.
ExresIu roIesoureI de romun cuL e
neus mus un LI IucobIn. GhIcesc n eu o
udversur nenduIecuL u ubuLerIIor, orIcuL de mIcI.
ncerc s-o mbunez.
- V duI seumu cum urLu cund s-u uucuL,
duc ucum uruL uu.
Cund umoruI se nLuIneLe cu exIgenu In-
cIemenL, e cu Iu buIeLInuI meLeo: descrcrI eIec-
LrIce I vunL cu usecL de vIjeIIe. Sre unsu SubIneI
I u meu, n uroIereu uIIuneI rsure chIur uLuncI
unuI dInLre coIII e cure-I vzuserm Iu sosIre Lus-
Lund cu dexLerILuLe Iu un comuLer, n comunIu u
doI rIeLenI suu coIegI. SchImbureu de LuIeL I de
generuIe se roduce sub ochII noLrI, Iur bIonduI cu
bIuz de LrenIng se uuz e scuunuI eIIberuL de ro-
IesouruMonIcuGodIneI.
EIeGubrIeI.ToLvoIunLur.
Purc-mI susese SubInu cevu. Cevu IeguL de
LuIIu. ProbubII c duc-ur h IosL vorbu de uIL ur u
h uILuL InsLunLuneu.
- SuIuL, GubI. CuI unI uI? I nLreb, ncercund
s evIL LonuI InLervIuIuI de ungujure.
- DoIe, zIce bIonduI cu un nceuL de rus
sLurnIL, robubII, de umInLIreu IeIuIuI cum oves-
LIsem desre merdeneu I desre bruLrIu ususIn.
uIIunu onescu mI rezum ovesLeu IuI Gu-
brIeI, recIzund, cu recuuIIIe corecLILudInII oII-
LIce, c, n cIudu ruIuI bIond, e ,de eLnIe rom.
Ceeu ce nu ure s he o robIem enLru ceIIuII. nc
de Iu cunLonumenLeIe dIn IudoLec (vursL recoIur
Ius cIuseIe unu-uLru), uIIunu I-u obInuIL e coII
cu Ideeu c, Iu InLrureu uIcI, dIIereneIe de IgmenL
se subIImeuz n rIeLenIe I n jocurI Iu cure
urLIcI cu LoII. Sre Iuudu Ior, rInII n-uu uvuL
rejudecI suu, duc Ie-uu nuLrIL, s-uu IerIL s Ie deu
gIus. RevenInd Iu GubrIeI, coIIuI e de-o vreme munu
dreuL u uIIuneI, voIunLuruI cure-o ujuL Iu dIverse
ucLIvILI I cure-I InIIuz e coIII nederInI cu
IoIosIreu comuLeruIuI. u un momenL duL, s-u IIIL
de nILe sLudenI mIIunezI Iu urhILecLur cure uu
venIL Iu unrenI s rIdIce o couI I-uu sLuL urou-
e o vur nLreug. $eIuI roIecLuIuI eru un unume
MuLLeo, LoL sLudenL, cure de uILIeI u muI rmus n
RomunIu du ce resLuI echIeI s-u nLors. nLr-o
bun zI, MuLLeo u venIL Iu bIbIIoLec, I-u ceruL uIIu-
neI o serIe de crI, muI cu seum desre BruncuI,
du cure u observuL cuIcuIuLoureIe. A nLrebuL duc
Ie ouLe IoIosI I s-u mIruL c LoLuI eru gruLuIL. Nene-
Iegundu-se IourLe bIne cu uIIunu, I-u ceruL ujuLor IuI
GubrIeI, cure u devenIL n IeIuI sLu LruducLoruI IuI.
CeI doI s-uu mrIeLenIL I nImIc nu reu s hsureze
reIuIu, un cund MuLLeo u IecuL n LuIIu I nu I-u
IsuL udresu de e-muII IuI GubrIeI. N-u vruL? A uILuL?
Nu se LIe I orIcum secuIuIIIe sunL InuLIIe.
- $I Lu cum de LII ILuIIun? I nLreb e GubI,
cure-I uscuIL rbdLor ovesLeu vIeII reIuLuL de
uIIunu.
- Am sLuL use unI n LuIIu.
- Du? Unde?
- u Romu.
- Bruvo. OrIcIne vede Romu e rIeLenuI meu.
- n sIurIL, uI cu cIne s schImbI ImresII,
m IeIIcIL SubInu.
- Dur eLI nscuL uIcI, nu?
39
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din cnreni,
judeul Gorj
- Du. ruLe-meu, GIuIIo, e nscuL n SurdInIu.
- $I cuI unI ure GIuIIo?
- OL. E Iu mIc de-ucoIo, dIn Iund, sune
GubrIeI I uruL sre un vIezure bruneL, cu ochI murI,
cure rude n Iuu unuI monILor, ncudruL de doI bIeI
muI nuII.
Dimi quclcosc in itclicno, I InvIL e bIon-
duI n LrenIng.
- Ce?
CevreI,orIce.
- PI, nLrebuI-m.
- TocmuI Le-u nLrebuL, GubI, I sune
uIIunu. E, Le-uI ruInuL, nu-I nImIc.
- UILe, sune-mI cu ce echI II.
Io tio lc Romc, rIsc n sIurIL GubrIeI.
GrumuLIcuI, IormuIu e erIecL. SInguru ro-
bIem ur h c decIuruIu u IosL IcuL n Iuu unuI Iun
uI IuI uzIo, dumunu de mourLe u RomeI.
- Hci lc mclic de Totti?
- Si.
- E qucle e il numero de Totti?
- Dieci.
- Complimenti.
- Grczie.
ProbubII c-ur h InLeresunL s merg cu GubrIeI
Iu un Romu-uzIo e OIImIco - eI cu LrIcouI IuI
runcesco ToLLI, eu cu uI IuI Tommuso RocchI. Am h
sIngurII secLuLorI cure nu s-ur ncIeru. TImId n
Iuu nousLr, GubrIeI e ns un LI InLeIIgenL I e
cure Le oI buzu. VorbeLe I engIez, nu dour
ILuIIun, Iur uIIunu mI deconsIr n eI e ugenLuI
de Inuen cure u convIns uroue LouL comunI-
LuLeu rom s nceu s vIn Iu bIbIIoLec. u couI
ure noLe bune I nu-I umuz chIuIuI, Iuund n rsr
ubIouneIe rIn cure se LoL ugIL IunLusmu neInLe-
grrII. Cu IumIIIu udevruL IecuL dIn ur, GubrIeI
I gseLe IumIIII-suroguL: muI nLuI sLudenII coor-
donuI de MuLLeo, ucum bIbIIoLecu unde se LuLu IeLe
cu uIIunu I-I ujuL e ceI cure n-uu Idee de com uLer.
Te uII Iu eI, vezI cuL de ucus se sImLe I cuL de bIne-I
cunouLe e LoI ceI cure InLr suu Ies dIn bIbIIoLec, I
desIueLI n hreu IuI cevu dIn uuLorILuLeu IuI il
ccpitcno Totti, sempre lui, nuInLe s Ius e SLudIo
OIImIco I s se bucure de ovuIIIe LIIosIIor.
40
Urcm e deuIurIIe VuIceI, sre PIeLrurI. MIereu LurnuL dIn
oIonIcuI IuI Dumnezeu scuId creLeLuI IumII. All the rocd-
runnin hcs been in tcin, cunL Murk Knoer n muIn, Iur
noI ne regLIm s-I conLruzIcem. E cuId, e bIund, e IumInos.
TreI vucI muronII cobour de e un dumb, nerund dIsuse s
cedeze Lrecereu. OvIdIu Ioreuz muInu cuL s evILm ImucLuI.
nLr-o curb, doI cuI munguIe o ourL cu IrunIIe I uLeuL s II
se deschId. IIIucuI exIodeuz deusuru LuIeIor dIn grdInI.
Un mIsLer LrcuL IeneveLe Iung un gurd, nuInLeu unuI numr
de escuIud. Pe urm ne zreLe I devIne sLuLuur. Are ochI guI-
benI, cure mIeLresc srI n zbor. ALeuL munguIereu ro-
rIe LuruIuI, suu ouLe uroIereu ImrudenL u vreunuI orum-
beI. DoI brbuI goI de Iu bruu n sus I bronzeuz dIn mers
LuLuujeIe romunIouse de e IeL I bIceI. Du umbIeL, nu
ur s vIn de Iu bIserIc.
nLrm n PIeLrurI I gsIm bIbIIoLecu n suLeIe unuI
uruvun de merI norII. CrInu Poescu ne uLeuL e LroLuur.
Are uLruzecI I unu de unI, dInLre cure uILImII douzecI I doI
eLrecuI, conIorm rorIIIor desLInuIrI, nLre ruILurIIe bIbIIo-
LecII. ncerc s mI-o ImugInez Iu nousrezece unI, n rImu zI
de Iucru, dur e un rebus reu umbIIos enLru mInLeu meu. PouLe
I dIn cuuz c sunLem n IocuI unde s-u semnuL cerLIhcuLuI de
nuLere uI rebusuIuI. ExucL cum sun. Nu InLru bIne n bIbIIoLec
I vd e o mus un voIum cu LILIuI Istoric rebusismului romc-
nesc. AuLor, N.Gh. Poescu-Rebus. NscuL Iu PIeLrurI, VuIceu.
I LrunsmIL n gund suIuLrI de Iu MIss MurIe I sIndIcuLuI
Teo nLre merI
ibliotecc din Pietrcri,
judeul Vclcec
RADUPARASCHVESCU
41
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Pietrcri,
judeul Vclcec
dezIeg LorIIor de cuvInLe ncrucIuLe dIn Times,
I-mI nLorc uoI uLenIu sre bIbIIoLecur I sre
ochII eI cu dou IcLurI reIevuLe dIn ucuI Bucuru.
- Ce vreI s LII? mI se udreseuz CrInu
Poescu, munguInd LourLu uneI ceLI de cuIeu.
Bun nLrebure. Nu LIu de unde s nce.
nu InLe s ujung Iu PIeLrurI, mI se susese s m
InLeresez de Teo, voIunLuruI cure cheILuIe LIm I
ener gIe Iu bIbIIoLec. SIgur c o s-o Iuc, dur muI LurzIu.
Ar h neoIILIcos s nce cu nLrebrI desre eI -
chIur duc uI scrIs Ghidul nesimitului,nImIcnuLe
obIIg s-I jocI e roIurI.
- n rImuI rund, cum de rezIsLuI de dou-
zecI I doI de unI uIcI? SunLeI un IeI de AIex erguson
uIbIbIIoLecIIor.
ProusL mIcure. erguson ure uLezecI de
unI, Iur CrInu Poescu nIcI nu LIe cIne-I uceIu. I ex-
IIc I rude muI muIL cu s-mI Loeusc sLInghereuIu.
- Nu-I vorbu de rezIsLuL. VIuu uIcI, n bIbIIo-
Lec, e uLuL de IIn, ncuL n-uI cund s Le IIcLIseLI,
duc usLu uveuI n mInLe.
EvIdenL c usLu uveum n mInLe, mI sun,
Lrgundu-mI o cusLun n gund. Dur duc LoL um
nceuL rosL, mcur s conLInuI mIzerubII.
- De ucord, vIuu e IIn, dur bIbIIoLecu e
gouI. n uIur de noI doI, SubInu, OvIdIu I bIuLuI
de-ucoIo, de Iu comuLer, nu muI e nImenI.
CrInu Poescu rmune cuIm. A vzuL,
esemne, I nLrI muI murI.
- DIn cuuzu oreI. CoIII uu IecuL Iu couI,
Iur uduIII nc nu s-uu nLors de Iu munc. Dur du-
c-uI h venIL de dImIneu uI h vzuL cu LoLuI uILcevu.
AbIu um muI h uvuL Ioc nunLru.
nceL-nceL, dIuIoguI Iu o Lurnur normuI,
n rImuI rund duLorIL hrII uLuunLe u CrIneI. SubInu
I noLeuz cevu n ugend (,Ce-I cu Rudu, I-u bLuL
soureIe n cu?), Iur OvIdIu uIege deju unghIurIIe
oLIme enLru IIusLrureu oveLII.
- Ce muI e bIbIIoLecu ubIIc usLzI? Ce
oIer nou? De ce s-I cIcm ruguI, cund e-uLuL de
Irumos uIur? nLreb, cu IxuI n uIerL I reorLoIonuI
duL e recordin.
- O bIbIIoLec nu se schImb dour n IuncIe
de doLrI, cI muI uIes de ceeu ce vor de Iu eu oumenII
cure-o ouIeuz. AngujuI I uLIIIzuLorI mreun.
DeInde ce-I rouI. NoI ne rounem muILe, IourLe
muILe. MuI uIes de cund um Lruns n BIbIIoneL.
- AdIc de cund?
- De uroue LreI unI. Cred c sunLem rIn-
Lre rImII nscrII dIn medIuI ruruI. Du ce um
InLruL n rogrumuI ,BIbIIoneL - $couIu n bIbIIoLecu
meu, ne-um muLuL nLr-un suIu convenubII I-n
IeIuI sLu um uLuL IoIosI muI bIne doLrIIe e cure
Ie-um rImIL.
42
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Pietrcri,
judeul Vclcec
- AsLu nsemnund...?
UnseLde uLru cuIcuIuLoure conecLuLe Iu
n LerneL, cumere web, vIdeoroIecLor, scunner I
ImrImunL.
- Pun uLuncI n-uu exIsLuL cuIcuIuLoure n
bIbIIoLec?
UnuIsIngur,IucureIucrumeu.IIoIoseum
muI muIL enLru ucLIvILI udmInIsLruLIve. egLuru
cu Iumeu exIsLu, hreLe, dur eru desLuI de hruv.
Sorb dIn cuIeu - bun, IourLe bun - I m
uIL n jur. Un suIu uerIsIL, ordonuL, n cure crIIor
Ie Iuce Icere s-I uLeLe cILILorII. Nu exIsL
devImIe, ImrovIzuIe, Iucru de munLuIuI. $I nu
exIsL ruI. Ie c n-ure LIm s se deun, he c
munu CrIneI I nILur grubnIc. CrInu Poescu n-ure
nImIc LeuLon n nIIure, dImoLrIv, ns ordIneu
dIn bIbIIoLec vorbeLe desre un om orgunIzuL, cure
I-u gsIL IocuI I vocuIu nLre coIIneIe dIn PIeLrurI.
HoLruL Iucru, e uor s mI se cILeusc n gun-
durI. TocmuI cund eIogIum LucIL dIscIIInu CrIneI, m
Lrezesc c-mI uduce un regIsLru de evIden u ceIor
cure IoIosesc cuIcuIuLoureIe. CuIIgruhI dIIerILe umIu
ugInIIe de sus un jos. Au c, Iu Iecure, hecure
uLIIIzuLor se rezInL Iu regIsLru, I Lrece numeIe n
dreLuI cuIcuIuLoruIuI e cure I-u IoIosIL I scrIe ce
unume I-u InLeresuL. UnII scrIu cu greeII, uIII, res-
curLuL. UnII ourL decIs IxuI e hurLIe, uIII ezIL.
ns reguIumenLuI e uceIuI I nImenI nu I se susLruge.
M uIL Iu nLumIure e o IouIe. ,Comun GubrIeIu,
ucebook. Poescu JuIIeLu, IocurI de munc. Cebuc
MurIus, ucebook. MurInoIu Anu-MurIu CrIsLInu,
muzIc. Corneu AureI, YouTube. ucebook I Me s-
sen gersunLcunuIeIeIuvorILedecomunIcure,IuruILI-
muI suorL dIsLorsIonrI cure-I LrunsIorm n Mes,
Mess, MesInger, Messunger eLc. CuL conLeuz? CuL
IouIu cure cude n mure.
- CIne redomIn rInLre uLIIIzuLorI, LInerII
,suu vursLnIcII? o nLreb e CrInu Poescu.
- ogIc, LInerII. n rIncIuI, eIevI. Dur s
LII c-um reuIL s-I convIng I e uduII c nLerneLuI
Ie IoIoseLe. ndIIerenL de vursL. Pe muII I-um In-
sLruIL eu, e uIII, Teo. PurLeu InLeresunL e IeIuI cum
se schImb bIbIIoLecu n IuncIe de oumenII cure-o
vIzILeuz I-I IoIosesc resurseIe. MuI uIes de cund um
InLruL n BIbIIoneL. Duc sunLeI curIos, ne IImbm
uIn e bIoguI bIbIIoLecII I-o s v duI seumu.
- $I cIne se ocu de bIog?
- PI, eu, cIne uILcInevu?
mI Iuc dIuIogurIIe comuse dIn nLrebrI.
mI uduc umInLe de gIumu cu LurIsLuI neum cure
nLreub un IrIundez: ,Cum se Iuce c rsundeI n-
LoLdeuunu Iu nLrebrI cu uILe nLrebrI? ,De ce vreI
s LII? zIce IrIundezuI. OrIcum, Ideeu CrIneI Po-
escu e vuIubII. nLru e bIoguI bIbIIoLecII dIn PIe-
LrurI I neIeg ImedIuL ce-u vruL s sun. UneorI,
IncInLu seumn cu o uuLogur de rovIncIe, mInus
bugujeIe usugerIIor, uILeorI cu o suI de semInur, Iur
uILeorI cu o suI de uLeLure. n Ius, rIce I de ce
LemerIIe meIe cu rIvIre Iu monoLonIu uneI curIere
de bIbIIoLecur uu IosL sLuIde. Nu Lrece zI Ir cu
uIcI, n suIuI convIvIuI dIn suLeIe merIIor, s se
nLumIe cevu.
S Ie Ium e rund. SeIecLIv, hIndc ur LrebuI
LIuL o dure enLru u ovesLI desre LoL. Ore de
curs Iu bIbIIoLec? DIn beIug. nLr-unu se dIscuL
desre mIsLereIe TerreI, n uILu desre comorIIe eI.
PrIn Iuu ochIIor senInI uI eIevIIor de gImnuzIu deh-
Ieuz NIuguru I PIrumIdu IuI Keos, Tuj MuhuI-uI I
CusLeIuI de Bumbuc de Iu PumukkuIe. n uIL zI se
Iuce dreLuLe IsLorIeI, n cure coIII nu muI vd o
nIruIre IIcLIcous de eIogII, cum I-u nvuL couIu
LrudIIonuI, cI un busm cu LuIcurI, consecIne I eroI
43
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Pietrcri,
judeul Vclcec
udevruI. CcI ,$couIu uILIeI nu nseumn demI-
LIzure gruLuIL I nIcI LrIumIuIIsm muscuL, cI Ireu
nLr-o Iume unde sLocureu mecunIc u duLeIor e I-
suL n urm I unde, cu ujuLoruI bIbIIoLecII, roIe-
sorII devIn nILe cIuze muI rIceuLe I muI suIe
decuL uILduL. Au uure, de IId, Ideeu uneI ore de
curs dedIcuL PurIsuIuI, cu urmuI IuI cunLuL de un-
soneLILI, cu odurIIe IuI nvIuILe n uburI romunLIcI,
cu sLrzIIe e cure uu uIerguL muscheLurII, cu IumI-
nIIe, secLucoIeIe, monumenLeIe I muzeeIe IuI. $I
LoL uu uure cevu cure InIIuI seumn u ddceuI,
dur nu e. n coIuborure cu unduIu DorI SIosberg,
eIevII sLrunI n mrIu CrIneI Poescu u, cu
ocuzIu uneI sesIunI de educuIe ruLIer, c uzu bun
Lrece rImejdIu reu he I uLuncI cund LruversezI
sLrudu suu Le IImbI cu bIcIcIeLu. ur bIbIIoLecu e de
hecure duL IIn (uneorI, cund nu muI sunL scuune,
se sL e jos) I IrIguL de curIozILuLeu coIIIor.
AcuImIu cure ne-u uLeLuL cu o or n urm e dour
InLervuIuI dInLre dou IurLunI uIe cunouLerII.
SurrIzu vIne ns dIn urLeu cIIenIIor Lre-
cuI de uIzecI de unI, e cure CrInu I gzduIeLe I-I
consIIIuz n Iuu cuIcuIuLoureIor. Te-uI uLeLu Iu
reLIcen I shuI. u uceI sIm rnesc uI rIdIcoIuIuI.
u reIIerI ruInuLe, Iu ubsLrugerI moIcome dIn eI-
suj. (,us, mmIc, usLu ne LrebuIe nou?) Nu, nu
se nLumI usLu. E-udevruL, uI senLImenLuI c usILI
Iu o urud u modeI ruruIe, ns sLu e un sImIu
umnunL de coIoruLur. Cu vesLe de Iun suu ccIuII,
cu uIovere vechI suu busmuIe nnoduLe sub brbIe,
n cmI suu n cojouce, n IuncIe de unoLIm,
oumenII dIn PIeLrurI se udun n suI cu Iu ezLoure.
Se deschId sre Iume I, ndrumuI de CrInu Poescu,
observ c Iumeu se deschIde Iu rundu-I sre eI. DreL
cure nce s nouLe n IscInu vIrLuuI u IuneLeI, cu
uImIreu unuI urLIsL cure u c ouLe Iuce scuILurI
dIn uer. nLr-un Ioc unde grunIu vIeII sLLeu un
nu demuIL Iu rImuI deuI, bLrunII sLrunI Iu bI-
bIIoLec descoer n sIurIL nesIurILuI. UnII se uIL
Iu IoLogruhI cu DomuI dIn KIn, MureIe ZId ChI-
nezesc suu Sugrudu umIIIu. AIII nvu s-I comer-
cIuIIzeze mIereu, runeIe, curLohI, mereIe, uIcu I
ceIeIuILe roduse cu ujuLoruI InLerneLuIuI. n hne,
uIII u cum se scrIe o cerere de hnunure suu cum
se cuuL un Ioc de munc dIn Iuu cuIcuIuLoruIuI,
Ir s muI IeI ruIuI sLrzIIor sub LII. MuI muIL,
CrInu Poescu (eru s scrIu CrInu PIeLruru, uLuL de
sLruns mI se ure IeguL bIbIIoLecuru de vIuu IocuIuI)
escuIeLe enLru muncu eI PremIuI uI cumunIeI
HuI e NeL Iu cuLegorIu ceI muI bun vIdeo, cu un
muLerIuI desre sIgurunu onIIne I desre erIcoIeIe
cure oL ureu n suIuI vIrLuuI.
- $I IuceI sIngur LouLe IucrurIIe usLeu? m
mInunez un Ic LeuLruI, uLeLund o conhrmure Iu-
cruL n cuIuoduI modesLIeI.
44
- A, nu, m ujuL Teo, voIunLuruI nosLru,
rsunde CrInu.
- ChIur uu, cund I vedem I noI?
BIbIIoLecuru rude oLoIIL.
- I LoL vedeI de-uroue o or.
M nLorc I m uIL Iu bIuLuI cruIu nu-I
dduserm uLenIe un uLuncI. Ne Iuce un semn cu
munu dIn Iuu unuI comuLer. EI e voIunLuruI? Du,
eI. u ce m uLeLum? ProbubII Iu un ubsoIvenL de
IucuILuLe n cuLure de servIcIu, Iu un bIuzuL ros de
IncerLILudInI suu Iu cInevu cure s semene cu ume-
rIcunII dIn RumnIcu VuIceu. EI bIne, nu. Teo $erbun
se regLeLe s LermIne cIusu u oLu u coIII dIn
PIeLrurI I e un coII n Iuu cruIu noI, musuhrII, ne
sImIm coII. De ce? IIndc n cIIu cund deschIde
guru uvem ImresIu c um IosL deju LrImII n bncI,
de unde urmeuz s uscuILm o reIegere suu un
curs. Purdon, reLrucLez. Teo ure de IuL dou LIurI
de exrImure. CuL LIm rmune n zonu bunuIILIIor
conversuIonuIe, vorbeLe. Cund Lrece n domenIuI
IucrurIIor cure-I InLereseuz I de cure se ocu, con-
IerenIuz. Cu LouL nuLuruIeeu IuI, cu LouL se-
nInLuLeu chIuIuI su, cu LouL
nIIureu IuI ubsoIuL obInuIL,
osLuru ucudemIc I rInde Iu
hx. SchImb rIvIrI cu SubInu I
OvIdIu, Iur mesujuI Ior e uceIuI:
uvem nevoIe de-o recIcIure ur-
genL. The u's too much jor us.
1

ns ochII noLrI rud udmIruLIv,


chIurInvIdIos.
CrInu Poescu mIzu I eu,
ro bubII, e un usemeneu Im-
ucL. Pe cund ne sLrduIm s n-
chIdem gurIIe, ne InIormeuz c
Teo e un coII uurLe. ,Nu, zu,
mI vIne s sun. N-um LIm s-o
Iuc, hIndc bIbIIoLecuru mI II-
vreuz ImedIuL dovudu: un DVD
e cure scrIe ,IzIX. I nLorc I
cILesc e verso: ,SoI Lwure dezvoI-
LuL de eIevuI $erbun Teodor, $cou-
Iu PIeLrurI cu cIuseIe -V. ur
muI jos: ,IzIX: SoIL dIducLIc, se
ouLe IoIosI uLuL de roIesorI, cuL
I de eIevI. EsLe sLrucLuruL e muI muILe cuLegorII
educuIonuIe I rucLIce. Cu ujuLoruI IuI, uLem s
ne InIormm muI bIne desre Iumeu n cure LrIm I
desre murII hzIcIenI.
M uIL Iung, cu n Iuu uneI InLegrume n
swuhIII.
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Pietrcri,
judeul Vclcec
45
AsLue conceIu Lu? I nLreb uoI e Teo.
VoIunLuruI d dIn cu I I mreuneuz
muInIIe n Iu, semn c e dIsus s ne LruLeze cu
LouL rbdureu.
- $I reuIIzureu, uduug eI du dou secunde.
M uIL n jur. Am senLImenLuI c sunL Iu
,Cumeru uscuns I cInevu m rIveLe cu s-mI
nregIsLreze crescendo-uI sLuorII.
- PI, urc eruI Iu o couI cu cIuseIe - V.
Unde-uI IcuL InIormuLIc?
- N-um IcuL, zIce Teo. Am nvuL sIngur,
du nILe LuLorIuIe de e neL.
- A, du, normuI, mormI I m uuc rusuI.
Teo surude neIegLor n Iuu IvunuIuI cu
musLu cruIu ovesLeu uceusLu I se ure uLuL de
comIIcuL. SubInu se cuuL de IgrI, Iur OvIdIu ure
exresIu unuI ILon n erIcoI de-u h nghIIL de-o
cur. GuzdeIe sunL sIngureIe enLru cure LoLuI ure
normuI. ur CrInu uduug InIormuIu cure IIseu.
- Teo s-u rezenLuL cu soILuI sLu Iu un Lurg
de IdeI InLILuIuL ,$couIu vIILoruIuI I u IuuL remIuI .
r s-I ujuLe nImenI. M rog, ne-um consuILuL
cund I cund, dur eI u IcuL de IuL LoL. $I gundII-v
c-u IosL un concurs de nIveI nuIonuI. Cu urLIcIure
dIn VuIceu, Gorj, SIbIu I dIn uILe judee. Pun Iu
urm ns, ImorLunL e Ideeu LurguIuI. I ncurujeuz
e eIevI s-I comun rorIIIe modeIe de Inves-
LIgure I de sLudIu.
M uIL Iu Teo I Iu IumInu dIn ochII IuI. D
uor dIn umerI. No bi decl.
z
M gundesc c ure ore
Iu cure se IIcLIseLe horos.
- $I roIesorII de-uIcI LIu ce eIev uu n
couI? o nLreb e CrInu Poescu.
- Du, uu uuL. SIgur, I-uu duL seumu de Iu
bun nceuL c e un Ic...
- nuInLeu generuIeI?
- ...Cum uu cevu. Dur ucum se oL IoIosI
chIur eI de soILuI IuI Teo. A donuL o coIe coIII.
$I, cum LeorIu Ir rux e cu rouLu Ir ux,
bIbIIoLecuru ne roune s-I urmrIm un Ic e
voIunLur n ucIune. Volontiers

, sunem noI. n LIm


ce Teo se regLeLe sumur, CrInu ne muI sune
desre eI c n vucune devIne ndrumLor, LoL uIcI, Iu
bIbIIoLec, enLru ceI cure vor s se InIIeze n T I n
urLu IoLogruhc. Vreuu s un unu-dou nLre brI
IumeLI, dur nu muI uuc. ncee demonsLruIu. ur
Teo ne IImb n cuLevu mInuLe rInLr-o bun urLe
dIn hzIcu e cure noI, ceIIuII, um uILuL-o, um Igno-
ruL-o, um IsuL-o s rugIneusc suu ur I sImIu um
consIderuL-o he seurbd, he InuccesIbII. Are o voce
recIs, cu InexIunI uuIIce I cu o unume e dun LerIe
LIIc duscIIIor cure In Iu deLuIII. PIng-onguI ocuIur
e cure-I joc cu SubInu I OvIdIu dobunde Le rILmurI
de mecI nLre chInezI. Teo e cuLIvunL, dur urc I
sLrecour un soI de IrIc n gundurI. IIndc I vIne
s-I suI c un usemeneu exces de zesLre nLr-o dI-
recIe nu ouLe decuL s comenseze un dehcIL n
uILu. $I exucL usLu I nLreb e voIunLur, du ce scu
LeuIr dIn nLuInIreu cu InducIu, uruduy I IegIIe
LermodInumIcII.
- TouLe bune I Irumouse, Teo, dur cund nu
eLI genIuI ce IucI? Cu ce Le ocuI? Vreun hobby,
cevu?
- mI Iuce s Iuc IoLogruhI. $I s merg cu
bIcIcIeLu, rsunde voIunLuruI, renunund Iu osLuru
docLoruI.
- Dur mIngeu uI bLuL-o vreoduL? duu gIus
oIuIuI cure m mucIn.
- A, sIgur, joc IoLbuI. SunL orLur n echIu
comuneI.
Du uILe cuLevu mInuLe de ueL desLIns, I
nuInLe cu OvIdIu s mI-I smuIg e InLerIocuLor
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Pietrcri,
judeul Vclcec
46
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Pietrcri,
judeul Vclcec
enLru cuLevu oze n uer IIber, ronun senLInu
ImbecII e cure nu LIu ce sIrIdu mI-o uduce e
buze:
- Cred c dour o IuL ouLe s-I vIn de huc,
omuIe.
Du ce OvIdIu se ocu IoLogruhc de vo-
IunLur (Iur ucesLu I nLource servIcIuI de cuLevu orI,
cu de Iu meserIe Iu hobby), ne sLrecurm nuoI rIn
erdeuuu de merI norII u bIbIIoLecII I u coIII I ne
regLIm de Iecure. n drum sre cus, hecure dIn-
Lre noI se gundeLe Iu uILcevu. SubInu duce o IuL de
gherII InLern cu serenLIneIe dLLoure de mclcise
q

uIe deuIurIIor. OvIdIu I roune, cu de he cure duL


cund vede un Ioc bInecuvunLuL cu Iru musee, s-I
cumere un Leren enLru muI ncoIo. ur eu m gun-
desc c nu-I deIoc ImosIbII cu n he cure jude s muI
exIsLe mcur cIncI bIbIIoLecure cu mLImIreu CrIneI
Poescu I LreI hrzII de gen(I)uI IuI Teo $erbun.
ToLuI e s-I descoere cInevu I s-I Iuc IoIosILorI cuL
muImuILorsemenI.
1 TIuI sLu e reu muIL enLru noI.
z Nu e mure Iucru.
BucuroI!
q SenzuIe de ru de muIn.
47
48
UneorI, vIcLorIu nseumn, ur I sImIu, s nu Le reLrugI, s
re zILI, e Ioc, ncunuL, cund LouL Iumeu cedeuz, Iuge,
renun.
u MreLI, n Vrunceu, o rezIsLen de ucesL gen u cos LuL
1.ooo de morI e zI, o Iun nLreug, n uILImu mure bLIIe u
romunIIor dIn PrImuI RzboI MondIuI, nuInLe s se LrunsIorme
nLr-unu dIn ceIe muI murI vIcLorII dIn IsLorIe uIe romunIIor. $LIm,
nc dIn couIu rImur: IsuI de nemI, zI I nouLe, LocuI cu
mI LruIIereIe, LercIuII cu LunurIIe, romunII s-uu ngrouL n deuIu-
rIIe dIn juruI oruuIuI I uu rezIsLuL, nsungeruI, njumLII,
un cund, nLr-o zI, nemII I-uu recunoscuL neuLInu I uu
IecuL.
AzI, du uroue o suL de unI, gIumu IuvorIL n Mr-
eLI esLe c romunII nc-I muI uLeuL s vIn nuoI, cu s Ie
reure drumurIIe - enLru c drumurIIe de uIcI uruL cu du
bomburdumenL.
u uIn LIm du ce romunII uu IeIL vII I vIcLorIoI dIn
RzboIuI ceI Mure, IumIIIu NegroonLe u donuL zo de hecLure Iu
murgIneu oruuIuI MreLI, unde s-u consLruIL bIne-cunoscuLuI
muusoIeu, nLru venIcu omenIre u eroIIor morI e deuIurIIe
dIn uroIere. OrIcIne, n RomunIu, recunouLe sIIueLu monu-
men LuIuI I recunouLe IsLorIu gIorIous u IocuIuI.
GIorIu e bun, dour c nu ILeLe IucLurI. Nu Ine de
Ioume, nu d de munc. n MreLI, muI sunL uzI vreo ;.ooo de
MIcIvIcLorII
zIInIce, neLIuLe
ibliotecc din Mreti,
judeul Vrcncec
VAD PETREANU
49
VAD PETREANU
ibliotecc din Mreti,
judeul Vrcncec
oumenI, cuLevu muguzIne, un uLeIIer de conIecII,
cevu uLeIIere de mobII - dur cuL mobII s cumerI?
UnII uu o sIour de munL, o curLe, cuL s creLI un
orc I cevu gInI, suhcIenL cuL s nu morI de Ioume,
dur I cuL s nu-I oI IInILI nIcIoduL, de IuL, grIju
enLru zIuu de muIne. Duc uI noroc I Le ungujeuz
sLuLuI, nc muI oI seru. Duc nu, I rmune un
sIngur Iucru de IcuL: s IugI.
AezuL n mIjIocuI unuI uLruIuLer sLrumL,
comus dIn ocunI, Adjud, TecucI I PuncIu, Mr-
eLIuI u ceduL, n ceIe dIn urm, uLrucIeI ucesLor
uezrI cu muI muIL noroc I u devenIL un Ioc dIn cure
se Iuge - Lemorur, zI de zI, Iu sIujb, n vreunuI dIn
orueIe uuLe Iu numuI zo de mInuLe derLure, suu
unI Iu rund, deurLe, rIn Eurou, n vreunu dIn rIIe
cu sourL muI bun. u dou, LreI cuse, sIgur e cuLe
cInevu IecuL. Acus rmun bLrunII, coIII, neu-
LIncIoII, cure vIeuIesc IenL nLr-un uer de ubundon,
de usLIu, uLeLund vreun soI de sIurIL uI sourLeI.
AIcI, groIIe dIn usIuIL sunL uLuL de vechI, ncuL uu
nceuL s se umIe de Iu sIne, n uLeLureu urheo-
IogIIor vIILorI, cu ruI I munL. DIn LroLuureIe cr-
uLe Ies buruIenI. PrIn urc, Iurbu creLe nvuInIc,
un Iu genunchI, neLuns I nebguL-n seum, n-
ghIInd hure rugInILe I Iemne ruLe cure uu uIcLuIL,
cundvu, bncI. PrImrIu, duc exIsL, ure cu sIgurun
robIeme muI murI decuL s nLreIn suIIIe ubIIce.
u murgIneu ucesLuI urc sIbLIcIL, o cIdIre
mIcu gzduIeLe bIbIIoLecu oreneusc. EsLe IosLu
cubun u uznIcuIuI de Iu InLrureu n domenIuI Negro-
onLe. Cevu muI ncoIo, o IuLIorm de beLon e LoL ce
u muI rmus dIn conucuI ucesLeI IumIIII cure I-u do-
nuL o urLe dIn uvere enLru morII uLrIeI, du cure
I-u IosL smuIs I dIsLrus resLuI uverII, enLru nImIc.
n bIbIIoLecu ubIIc dIn MreLI, AdrIunu
ArghIre rezIsL cu-n Lrunee, nLre ereI nLrII cu
ruILurI IIne de crI, IuLund ncunuL, zI de zI,
enLru vIcLorII mrunLe, neLIuLe. UneorI, Ie rI-
meLe mIrucuIos, dIn cer, Ir s h IcuL nImIc en-
Lru eIe - de IId, chIur n zIuu n cure um vIzILuL-o,
n-uvusese nIcIo nLreruere de curenL.
Cu n orIce rzboI, muI e nevoIe I de noroc.
ncercuI s v umInLII: cund uI nvuL s
v sIuI e muInI? n coIIrIe, hreLe, dur cund
unume, n ce zI? Mcur Iunu, duc nu zIuu, suu ouLe
mcur unoLImuI - reuII s v-uduceI umInLe? Nu?
Dur cund uI nvuL s v suuI nusuI LII?
S v LergeI mucII de e brbIe? S v descIuI,
cund uIur e noroI I InLruI nLr-o cus curuL?
Cund uI nvuL s IoIosII un veceu?
NormuI c nu v umInLII. E reu demuIL,
reu n unghereIe memorIeI, o umInLIre reu veche
cu s ouL h scous Iu suruIu cu uurIn.
Dur sunL coII, n MreLI, cure-I oL
umInLI zIuu, duc vor, suu mcur Iunu, I cu sIgurun
50
unoLImuI, enLru c I-u nvuL IemeIu de Iu bIbIIo-
Lecu ubIIc, unde s-uu dus, nLr-o zI, uLruI de mI-
nuneunLerneLuIuI.
Suu enLru c I-uu duL uIur dIn cus nILe
rInI nervoI, ouLe beI, I n-uveuu unde uILundevu
s se duc.
Suu enLru c, ur I sImIu, Iu bIbIIoLec esLe
cuId Iurnu, enLru c bIbIIoLecuru Iuce IocuI n sob,
cuId cum nu esLe Iu eI ucus, orIunde o h I orIcum o
urLu ceeu ce numesc eI cus.
AdrIunu ArghIre une Iu cuIe oeruIunI Luc-
LIce de cucerIre u sueLeIor I de educuIe rucLIc de
hecure duL cund I se IveLe ocuzIu. De exemIu, cund
u vzuL c-I vIn Iu bIbIIoLec I coII de vursL re-
coIur, dour cu s sLeu Iu cuIcuIuLor, I-u condIIonuL
cu nvureu uIIubeLuIuI. CIne-I ouLe scrIe numeIe
rImeLe jumLuLe de or Iu comuLer - I uzI, I
muIne, I LoL uu.
u un momenL duL, AdrIunu ArghIre u unun-
uL o eLrecere mure, enLru coII, Iu bIbIIoLec. O
,e Lrecere n IjumuIe, ceeu ce u rovocuL nedu-
merIre - I enLru c Ijumu eru nu dour un cuvunL,
cI muI uIes un obIecL necunoscuL muILoru dInLre coIII
ce-I cIcuu ruguI. PeLrecereu n IjumuIe, uu uuL,
nsemnu, de IuL, c LrebuIe s se descuIe Iu InLrureu
n ncere I s-I curee unLohI. Un Iucru nou.
$I s oIere orI - n rIncIIu, uceIuI bucheL
udunuL de rIn grdIn, de Iu unuI Iu uILuI, enLru c
orIIe se oIer nLr-un unume IeI, nu uu, orIcum.
AILIucrunou.
AoI, unII uu nvuL c e bIne s Le seII e
muInI I e Iu cu u cuId I sun, I c exIsL un
obIecL uIb, sLrIucILor, IreuI de curuL numIL veceu.
NumuIIucrurInoI.
n hne, enLru c LoL eruu sIuI, curuI I n
IcIoureIe gouIe, s-uu uucuL s-I conIecIoneze u-
uceI dIn muLerIuIe uduse de bIbIIoLecur, ,nIcI nu
v ImugInuI ce exIozIe de creuLIvILuLe u IosL uIcI,
sune eu.
MIcIIe vIcLorII neLIuLe uIe AdrIuneI ArghIre.
CuL vorbIm, se nhIneuz n bIbIIoLec dou
IeLIe. Trec e Iung noI cu un bun zIuu IormuI,
LoLuImenLe neInLeresuLe de sLrInII dIn ncere. n
cumeru dIn suLe sunL uLru cuIcuIuLoure IIbere. Por-
nesc dou I, comIeL ubsorbILe, eLrec urmLoureu
jumLuLe de or munuInd mouse-uI I LusLuLuru, cu
ochII-nmonILor.
CoIII vIn muI uIes enLru muzIc I enLru
jocurI. NIcIo surrIz - cuI dInLre noI uIergum,
du ore, s ne Iucem LemeIe Iu uIgebr? E bIne c
vIn I c uu curIozILuLe, sun. AdrIunu ArghIre zum-
beLe umur: uurenL, curIozILuLeu muILoru se IImI-
Leuz Iu uILImeIe uurIII n IuyIIsL-uI de muneIe de
e dIIerILe sILe-urI. ,Nu reuesc s-I deLermIn s muI
cuuLe I uILcevu, ur I sImIu, nu sunL InLeresuI.
VAD PETREANU
ibliotecc din Mreti,
judeul Vrcncec
51
MI-e cIud c, deI ur uLeu s vud Iumeu de Iu cuI-
cuIuLoruI sLu, LoL numuI muneIe vor - sune bI-
bIIo Lecuru. AIcI, nIrungereu e cumIIL: s uI Iu
dIsozIIe unIversuI I s Le muIumeLI cu o muneu...
o usemeneu cuILuIure e greu de ucceLuL. Dur
bLIIIIe se muI I Ierd.
nLre LouLe IuLeIe e cure Ie d zIInIc AdrIunu
ArghIre, ceu enLru suIvureu AIexundreI I esLe ceu
muI ImorLunL. AIcI ur vreu s nvIng, n rImuI
rund.
AIexundru ure 6 IruI I se crede c hecure
dInLre eI ure cuLe un LuL - sInguru cerLILudIne e c
nIcI unuI, orIcuI or h, nu-I rezenL n vIuu coIIIor.
Mumu Ior LrIeLe dIn uIocuII I dIn ujuLoruI de Iu
sLuL. ReueLe, usLIeI, s sLrung vreo oo de IeI Iu-
nur, bunI cure sunL uLuL de uInI ncuL nIcI n-ure
rosL s Le-nLrebI ce se-uIege de eI. GruuI de coII u
umbIuL n uILImII unI de coIo coIo, Iu remorcu mumeI,
e sub cIne LIe ce ucoerIurI, e unde u gsIL ud-
osL, I ubIu de curund ure s se h sLubIIIL n suIuI
uneIrude.
AIexundru, cure u LrecuL n cIusu u douu, u
ruL mereu muI nceuL Iu mInLe. n mod cerL su-
Ier de dIsIexIe, I e greu cuIvu s se-neIeug cu eu
I, n huILu coIIIor de vursLu eI, se IuL dIn greu s
nu he, mcur, excIus. A venIL Iu bIbIIoLec uILurI
de ceIIuII, cund eru n cIusu nLuI. O IeLI mIcu,
bIond. AdrIunu ArghIre, sIhoIog de IormuIe, u
remurcuL-o I I s-u dedIcuL, roIesIonuI, dur ouLe I
cu InsLIncLuI muLern LrezIL uuLomuL de suIerInu co-
IIuIuI. O neIege muI bIne decuL uII uduII - neIege
ce sune, ce vreu. I urmreLe rogreseIe - Iu IeI cu
I ceIIuII coII, I AIexundru u LrebuIL s Lreuc rIn
LesLuI uIIubeLuIuI nuInLe de u uveu voIe Iu cuIcuIuLor,
dur, sre deosebIre de ceIIuII, IeLIu u nvuL reede
I u InuL mInLe. Acum, scrIe IuLe e LusLuLur, numeIe
VAD PETREANU
ibliotecc din Mreti,
judeul Vrcncec
52
eI suu numeIe jocurIIor e cure Ie vreu suu uILcevu ce
doreLe s cuuLe e nLerneL. ,O ujuL mInLeu, ure
nevoIe dour de cevu srIjIn, zumbeLe bIbIIoLecuru,
muIumIL c ouLe oIerI nc un Ic dIn sueLuI eI
cuIvu uuL n nevoIe.
AdrIunu ArghIre I-u moLIvuL I IosLeIe coIege
de Iu CenLruI de zI, unde AIexundru, uILurI de uII
LreIzecI de coII, merge zIInIc du ce Iese de Iu
couI. nsoIL de bIbIIoLecur, um LruversuL urcuI
cu s-o vd e AIexundru, nLr-unu dIn cumereIe de Iu
ur LeruI cIdIrII, rezoIvund, concenLruL, un uzzIe
e monILoruI unuI cuIcuIuLor. ung eu, o uIL IeLI,
Iu IeI de ubsorbIL de ghIcILoureu uhuL, roLesLund
Iu hecure mIcure greIL, urLIcIund cu LoL sueLuI
Iu emoIu jocuIuI.
DoI coII norocoI, chIur duc-I msour
no rocuI cu IcLuru: ouLe LocmuI de uceeu norocuI
Ior e uLuL de vuIoros.
AdrIunu ArghIre zumbeLe n LIm ce mI Ie
rezInL e IosLeIe eI coIege, comIIce Iu oeruIuneu
de ujuLorure u coIIIor. ,AIcI, de exemIu, unII dInLre
eI nvu cum s mnunce curne, c n-uu vzuL
nIcIoduL - mI se exIIc.
MIcI vIcLorII zIInIce, mrunLe, neLIuLe.
VAD PETREANU
ibliotecc din Mreti,
judeul Vrcncec
53
Cund vII n jos e CuIeu VIcLorIeI, cu s InLrI n cur-
LIeruI eLrecerII ermunenLe dIn BucureLI, o oI
uucu e sLrudu IscunI, ceu cure d IocuIuI un nume
muI cunoscuL I cu muI muIL neIes decuL desLuI de
ImrecIsuI ,cenLru vechI.
IscunII nce cu unu dInLre ceIe muI Iru-
mouse Iese urhILecLonIce uIe BucureLIuIuI, o cIdIre
cu Iuud eIegunL, n sLIIuI renuLerII ILuIIene - un
pclczzo orenLIn cu o mInunuL dunLeIrIe de IuLr
n juruI uII rIncIuIe, deusuru creIu IuLeLe un
buIcon modobIL cu uILe ornumenLe sIendIde,
deIIcuL dILuILe LoL n IuLr.
De cevu vreme, uIcI IuncIoneuz sucursuIu
bu cureLeun u BncII NuIonuIe. AezuL chIur
esLe drum de ImunLoruI sedIu cenLruI uI BNR,
u GhIdIgenI, orLuI regIneI MurIu
dInmIjIocuIMoIdoveI
ibliotecc din Ghidieni,
judeul Gclci
VAD PETREANU
555553 53 53 5553 53 5
54
cure domIn Ir dreL de ueI IscunII, uIuLuI
orenLIn, de o Irumusee muIL muI dIscreL, se uruL
dour cuLLoruIuI de bIjuLerII LcuLe.
CIdIreu u IosL, Iu nceuLuI secoIuIuI XX,
vIsuI urhILecLuruI uI uneIu dInLre ceIe muI boguLe
IumIIII dIn RomunIu Mure, cure doreu s-I demon-
sLreze nu dour uLereu, cI I uLuumenLuI Iu de uru
cure o udoLuse cu InImu deschIs I cu generozILuLe.
EsLevorbudeIumIIIuChrIssoveIonI,grecIdInChIos,
mIgruI Iu nord de Dunre nc dInuInLe de UnIreu
PrIncIuLeIor, cure uu IcuL uvere rInLre romunI I
Ie-uu LoL nuoIuL romunIIor dIn eu, muI bIne de un
secoI, un cund uvereu Ie-u IosL IuuL I IrumIuL.
PuInI LIu uzI IsLorIu PuIuLuIuI ChrIssoveIonI
de e IscunI - I chIur I muI uInI uu uuzIL de-
sre ceIIuIL uIuL uI IumIIIeI, uuL Iu zo de kIIo-
meLrI de BucureLI, n GhIdIgenI, GuIuI. Bu chIur
nIcI IocuILorII dIn GhIdIgenI nu muI LIu uzI mure
Iucru desre ceI croru Ie duLoreuz, un Iu urm,
creLereu uezrII de Iu un cLun nen semnuL Iu o
comun cure, odI nI our, ujunsese s gzduIusc ou-
menI de vuz I cu eLe ncoronuLe. AIcI, Iu GhIdIgenI,
RegInu MurIu u venIL n reeLuLe rundurI, n LImuI
PrImuIuI RzboI, cund vIzILu rnIII recueruI de e
IronLuI MoIdoveI - enLru c IumIIIu ChrIssoveIonI
I LrunsIormuse conucuI n sILuI de cumunIe. De
uILIeI, n PovesLeu vIeII meIe, RegInu MurIu u descrIs
e ndeIeLe I n LermenI emoIonunI zIIeIe I noIIe
eLrecuLe Iu GhIdIgenI.
Dur, sre deosebIre de uceI pclczzo orenLIn
de esLe drum de BNR, conucuI dIn GhIdIgenI n-u
muIIosLsuIvuLdenImenI.
u bIbIIoLecu dIn comun, MIhueIu Gudun
se ocu de cevu vreme de robIemu usLu, u uILrII I
nerecunoLIneI. CerceLeuz, cuuL, documenLeuz,
scrIe desre IumIIIu ChrIssoveIonI I desre moduI
n cure uceusLu u consLruIL comunILuLeu. u 18;q,
buncheruI NIcoIue ChrIssoveIonI cumru moIu
GhIdIgenI de Iu DImILrIe MuvrocorduL, boIer Lrus
dIn vIu rImuIuI IunurIoL urcuL e LronuI MoIdoveI,
n secoIuI dInuInLe. BuncherII uu IcuL conucuI I uu
duL n Iucru munLuI, nmuIInd recoILe, unImuIe,
uLIIuje ugrIcoIe. 6o de unI muI LurzIu, du cum uruL
un nscrIs uuL n urhIveIe rImrIeI I recueruL de
MIhueIu Gudun, IumIIIu ChrIssoveIonI uveu, e
moIu de Iu GhIdIgenI, ,unu gurnILur Iug uburI,
LreI LrucLoure, dou gurnILurI muInI de LreIer, cIncI
secerLoure IegLoure cu LrucIune unImuI, unu sece-
rLoure IegLoure cu LrucIune mecunIc, muI muILe
InsLrumenLe: semnLorI, cosILorI, grebIe uuLomuLe,
cuILIvuLoure, IugurI vehIcoIe eLc. cIdIrI I InsLu-
IuIunI, uLeIIer mecunIc, uLeIIer de IemnurI I uLeIIer
de herurI, o crescLorIe sIsLemuLIc cu .ooo oI de
rus sunc I TrIzu I 6o boI IugurI.
VAD PETREANU
ibliotecc din Ghidieni,
judeul Gclci
55
AoI u venIL comunIsmuI I uvereu IumIIIeI u
IosL nuIonuIIzuL. N-u muI rmus nImIc dIn eu, n
uIururuIneIconucuIuI.
nLr-unIeI,MIhueIu Gudun sImLe c ure I o
obIIguIe moruI Iu de IumIIIu ChrIssoveIonI: bIbIIo-
Lecu ubIIc u IocuIILII u IosL creuL de unuI dInLre
eI, nLre ceIe dou rzbouIe. NIcI dIn crIIe vechI,
donuLe de IumIIIu boIerIIor, nu s-u muI sLruL nImIc.
Au u IosL bIesLemuI, s ne Lergem LrecuLuI.
n bIbIIoLecu dIn GhIdIgenI, unde sLuu de
vorb cu MIhueIu Gudun, InLr e IeresLre un soure
rImvruLIc I mIrouse u cuIeu I u curLe uezuL Iu
odIh n, n ruILurI. MIhueIu Gudun u herL o cuIeu moI-
doveneusc, neugr, Lure, duIce, e cure u Lur nuL-o
cu IereuI de zu n cecue. RILuuIuI e rIIej sub-
LexLuuI de mrIeLenIre; ne uruncm comII menLe
esLe monILoruI cuIcuIuLoruIuI, bIbIIoLecuru - ue-
zuL Iu bIrou, eu - n Iuu ucesLuIu, n sInguruI Ioc
IIber dIn ncere, udIc ourecum n drum. Cu n
orIce bIbIIoLec ce se resecL, suIuI e IoIosIL Iu
mu xImum, mereu sub usedIuI crIIor, Iur deIusureu
de Iu un cuL Iu ceIIuIL e un sIuIom uLenL rInLre
voIume, coIurI de bIrou, comuLere, cuLevu scuune.
CuL ne regLIm de InLervIu, vorbInd desre
LouLe I desre nImIc, n bIbIIoLec InLr dou IeLIe
de couI. Andru e n cIusu u uLru, Dunu, nLr-u douu.
Dunu e cum mIns de Iu suLe de Andru, cure u udus
nuoI Amintiri din copilrie, u IuI Creung, I cere
ucum cevu nou, nu dour enLru eu, cI I enLru rIe-
Lenu eI muI mIc I cum LImId, dur cure ure, LoLuI,
hoLruL s-I nvIng emoIIIe enLru u-I muI exersu
un Ic derIndereu usLu nou, cILILuI uneI crI.
AuuuzILdeVrjitorul din Dz? Duuu, rsund
moguIdeeIe, n cor, sIgur c uu uuzIL. EI bIne, usLu
rImesc uzI. MIhueIu Gudun nLInde voIumuI, uoI
muI rscoIeLe un Ic rIn ruILuI enLru coII I muI
urunc o nLrebure: dur de ovesLeu cu rIdIcheu
urIu uu uuzIL? eLIeIe Iuc ochII murI, roLunzI, I-I
Lrug un oouuuu ncunLuL, du, du, ce bIne, vor I o-
vesLeu cu rIdIcheu urIu. De unde LIu de eu? De Iu
grdInI, cund eruu eIe mIcI (nu cu ucumu), dur nIcI
nu I-ur h uLuL nchIuI c e I o curLe scrIs du
ce Ie suneu Ior educuLoureu.
umeu crIIor e IIn de mInunI.
MIhueIu Gudun I scrIe o h nou DuneI
I-I d Lermen, dou sLmunI, I s uduc voIumuI
nuoI, s nu-I sLrIce, s uIb grIj, c muI vor I uIII
s cILeusc. eLeIe Ieuc I revenIm Iu dIscuIu nous-
Lr. Eu m decIur IcuL surrIns de IuLuI c nc I
se muI cer crI, n eocu nLerneLuIuI. Eu recunouLe
c uLImeu vIne Iu bIbIIoLec, LoLuI, muI uIes en-
Lru comuLereIe uduse de BIbIIoneL I enLru nLer-
neLuIgruLuIL.EudevruL, de Iu u cInceu n sus uu ore
de InIormuLIc Iu couI, I cuIcuIuLoure, evIdenL,
VAD PETREANU
ibliotecc din Ghidieni,
judeul Gclci
56
dur unu e ce LrebuIe s Iuc Iu ore I uILu uIcI, unde
sunL IIberI s cuuLe ce vor, s rInLeze, s se jouce.
uscInuIu nLerneLuIuI e IrezIsLIbII I I
mInge e uLI Iu ucrobuII surrInzLoure n
ncercureu de u muI Iuru o jumLuLe de or n Iuu
monILoruIuI. PenLru c cerereu e mure I cuIcuIu-
LoureIe nu sunL suhcIenLe, MIhueIu Gudun u Imus
un rogrum I crILerII de seIecIe n IoIosIreu com-
uLereIor. n rIncIIu, coIII nu sunL rImII Iu
cuIcuIuLor duc n-uu IosL Iu couI n zIuu resecLIv.
SIsLemuI IuncIoneuz I, robubII, ujuL Iu mbun-
LIreu rezeneI coIure n comun, dur n scuru de
vuIorI nc IrugII u ucesLor coII condIIonureu nu e
n LoLdeuunu ucceLuL cu drug InIm. MIhueIu Gu-
dun u uvuL o duL ncunureu de u-I reIuzu de
dou orI Iu rund e un eIev cure Lrgeu chIuIuI n
serunu uneI jumLI de or Iu comuLer I cure u
decIs s se muscheze cu o ccIuI Lrus e ochI I cu
un IuIur nnoduL esLe Iu, cu bundIII, enLru u
LreIu ncercure (dIseruL!) u zIIeI.
Cu suu Ir nLumIrI unecdoLIce de ucesL
IeI, bIbIIoLecuru n-ur du enLru nImIc n Iume zIuu de
uzI e ce eru IerI, nuInLe de cuIcuIuLoureIe I nLerneLuI
oIerILe de BIbIIoneL. ,ucrurIIe s-uu schImbuL Iundu-
menLuI, s-u IrgIL IourLe muIL urIu de ucLIvILI, uvem
muIL muI muILe osIbIIILI de documenLure, LoLuI e
muIL muI ruId I vIn muII coII, muIL muI muII cu
nuInLe, cu nevoI enLru couI, uu de rInLuL, cuuL
InIormuII, comunIc nLre eI, I I nvm I noI cum
s se documenLeze, cum s IdenLIhce surseIe uuLenLIce
I s se Iereusc de ceIe Ir vuIoure. E o uIL Iume -
sune bIbIIoLecuru.
O Iume n cure eu crede c-I nevoIe I s ne
recuerm LrecuLuI, s neIegem cum um ujuns unde
sunLem uzI I ce ur h uLuL h dIIerIL. MIgIos,
meLIcuIos, MIhueIu Gudun munceLe enLru ren-
vIereu umInLIrIIor, serund c, usLIeI, vu ujuLu I Iu
renvIereu vuIorIIor. CuIege InIormuII, su du
documenLe rIn urhIve, scrIe, cuuL deLuIII e n-
LerneL. mI oIer LrunscrIereu uneI mrLurII desre
IumIIIu ChrIssoveIonI, IcuL de unuI dInLre bLrunII
dIn GhIdIgenI: ,BoIeruI eru bun cu noI, Iur doumnu
mergeu Iu IImbure rIn suL I Ie ddeu coIIIor bunI
e sLrud. Duc I se nLumIu cuIvu un necuz, boIeruI
ne ujuLu, Iur duc ne mureu o vuc ne ddeu eI unu suu
dou chIur, duc eru vorbu de o IumIIIe sruc. Duc
mureu cInevu dIn IumIIIe ne ddeu I uIImenLe enLru
omun I bunI enLru u ne ngrou morLuI.
MuI LurzIu, nLr-un e-muII cruIu I-u uLuuL
muI muILe urLIcoIe de cerceLure, gsesc un usuj n
cure RegInu MurIu descrIe senLImenLeIe eI Iu de
IocuI IumIIIeI ChrIssoveIonI: ,ZIuu se sIurI rIn so-
sIreu Iu muIL IubILuI GhIdIgenI, cure mI s-u ruL cu o
uncorure n orL, du zbucIumuI uneI cILorII e o
mure IurLunous.
MIhueIu Gudun u rous rImrIeI s denu-
meusc bIbIIoLecu du numeIe IumIIIeI ChrI s so-
veIonI. Acum, uLeuL o decIzIe cure vu muI recueru
un Ic de LrecuL Iu GhIdIgenI.
VAD PETREANU
ibliotecc din Ghidieni
judeul Gclci
57
58
Currdedume
suuIecLurudesre IocuI unde mourLeu
devInecevu reIuLIv
ibliotecc 1udeecn ,G.T. Kirilecnu din Pictrc Necm,
judeul Necm
RNA PCURARU
BunIcu obInuIu s mI sun c jemeile nu mci sunt ceec
ce ercu, brbcii nu mci sunt ceec ce precu. Nu muI LIu ce o
sLurnIse, dur reIIcu um sLruL-o cu e o umuIeL e cure o sLrungI
n umnI uLuncI cund ,nu gseLI uIL rIm. Nu-mI muI venIse n
mInLe de cevu vreme, dur nLr-o du-umIuz de vInerI u IosL sIn-
guru soIuIe cu s nu mI se ru hImuI nuInLe s nceu LeuLruI.
nLurzIusem Iu nLuInIre muI muIL de un sIerL de or I m
uLeLuu n juruI uneI mese dreLunghIuIure, cu un Mure JurIu
n uILImeIe momenLe de dInuInLe de ununureu verdIcLuIuI. Eruu
oL doumne, cu cuLLurI dIIerILe, edunL regLILe enLru dIs-
cuIe, I hecure zumbeu n uIL cuIoure de ruj. PIecusem s cunosc
ucLrIe. JongIum cu cuLevu InIormuII cuIese Iu LeIeIon: ensIo-
nure, hoLruLe s recuereze LouLe vIsurIIe use n cuI n LoI unII
cund uu IosL dour nevesLe I mume. ocuI IuLeI: BIbIIoLecu
Judeeun ,G.T. KIrIIeunu dIn PIuLru Neum. $LIum c s-uu udus
unu e uILu I c Lruu exIsL de uroue LreI unI, dIn zooq, de
cund Dun ucob, regIzoruI cure I-u IcuL ucenIcIu Iu TeuLruI
TInereLuIuI, u rIscuL s roun uneI IunduII cure se ocuu cu
ceeu ce oumenII n vursL uu dIn IIn, udIc LIm IIber, un roIecL
exerImenL de LeuLru-IecLur. PrImu mIrure esLe c uu InLruL n
joc muI uIes doumne, I nu domnI dornIcI de evenLuuIe uvenLurI
socIuIe n unII de ensIe, I n sIneu meu n-um IerduL momenLuI
s bIIez c, nu, jemeile nu mci sunt ce ercu, brbcii nu mci sunt
ce precu. u vursLu Iu cure brbuII nLorc cuuI du udoIes cenLe,
59
RNA PCURARU
ibliotecc 1udeecn
,G.T. Kirilecnu
din Pictrc Necm,
judeul Necm
regIzoruI u IcuL un cusLIng Iu cure nu u chemuL uc-
LrIe nscuLe muI LurzIu de unII `o. $I nIcI n-u hxuL o
IImIL de cure nu se uLeu Lrece. CuuL Iu eIe doruI
de duc, n uILe vIeI, cu urLILurI dIIerILe.
Dorincmccoteizo:o,ucesLuesLeusernume-uI
eI de e Yuhoo, u InuL s unune nc de Iu nceuL,
nuInLe chIur s I nceu ovesLeu. A reduL geo-
gruhe I s-u secIuIIzuL cu mum de LreI coII: o ro-
Iesour de hIozohe, o docLorI I un uvocuL. I
enumer e LoI de Iu nceuL cu I cum I-ur nLInde,
cororuLIsL, ceu muI comIeL curLe de vIzIL. ,Du,
vIuu m-c distribuit mereu n roIurI rIncIuIe. u
cuLedr um uvuL roIuI duscIuIuI usIonuL de muncu
IuI. n IumIIIe, um uvuL un roI ImorLunL n educuIu
coIIIor meI (mI-u IcuL muIL ucesL roI n cure sunL
de ; de unI!). ur ucum, n rImvuru ghIoceIIor de
Iu LumIe, um roIurI e scenu BIbIIoLecII G.T. KIrI-
Ieunu, sune cuIm, dIn suLeIe ocheIurIIor.
nLr-un umesLec de dIsLIncIe rIncIur I
jovIuIILuLe de muLeIoL ornIL n rImu cILorIe n
juruI IumII cu vuoruI Iu cure u vIsuL dInLoLdeuunu,
DorInu MucoveI ure un cILun de curs Iung cure
Iu un momenL duL u rsIL curmu I s-u IsuL IuuL de
vuI I vuIurI.
Acum cuLevu IunI u suIerIL o InLervenIe neu-
ro chIrurgIcuI I du oeruIe medIcII uu verIhcuL
dIn nou vursLu de e hu medIcuI. Du, eru scrIs 6; de
unI I LoLuI creIeruI e cure I Inuser sub IenLIIeIe
roboLuIuI DuVIncI urLu cu zo muI uIn. Cund u IeIL
de Iu reunImure uu nLrebuL-o cum e osIbII. ,Am
gsIL Hcpp hours, Ie-u sus eu. ,Unde?, InsIsL eI.
,u bIbIIoLec, n PIuLru Neum, unde uILundevu.
DeI Ie uLeu rsunde cu Oscur WIIde: ,UneI IemeI I
LrebuIe q de unI cu s ujung Iu o.
u reIuure, de ceuIuIL urLe u meseI dre-
LunghIuIure, sLLeu EIenu vun, udIc mcmclenc:z,
cure Iu nceuL u InLruL e neL s cuuLe rogrumrIIe
de sesIune uIe neoLuIuI sLudenL Iu uI - LrebuIu
s-I sune s-I Lrezeusc enLru exumene. uLu I esLe
Iu MIIuno I u rmus eu, bunIcu, s uIb grIj de ,co-
IIu. AbsoIvenL de sLudII economIce, u IosL LouL
vIuu conLubII. Pun n zoo8, ocLombrIe, sune eu,
duc cInevu I-ur h sus vreoduL c vu h ucLrI de
LeuLru I-ur h LrImIs nu dour s I cuIcuIeze buIunu
n uIL urLe, I-ur h InvILuL chIur s o ocoIeusc I Iu
bIIun. C LoLuI, chIur mourLeu, ouLe devenI cevu
reIuLIv, u neIes du desrIreu dehnILIv de so;
nu u gsIL nIcIun uIIuLIv enLru durere un I-u
nLuInIL e Dun ucob, regIzoruI de LeuLru - ceI desre
cure ConsLunLIn BosLun, dIrecLoruI bIbIIoLecII sune
c u ujuns Iu bIbIIoLec ,du o uccenLuuL, re mu-
Lur I cu obId mrLurIsIL mbtrcnire u sIrI LuIuI,
muIL reu uzuL Iu un momenL duL rIn ndeIungu e-
dere n osLurI LehnIco-udmInIsLruLIve, comIeL ne-
o LrIvILe urderIIor suIe InLIme. A orIL-o e corI doruI
de Iu InLrure I I-u rous un roI n Ccrre de dcme.
ReeLIIIIe eruu I sunL I ucum Iuneu I mIercureu, I
de cund u InLruL n Lru nu u IIsIL decuL o sIngur
duL de Iu reeLIII, nuInLe de Sum bLu morIIor.
MujorILuLeu ceIorIuLe ,InLerreLe uu nce-
uL s vIn Iu bIbIIoLec enLru ,CIubuI de joI cund
se roIecLeuz uIcI hImeIe de CInemuLec. AoI uu
n ceuL s cuuLe DVD-urI cu oere ceIebre I s-I
uIeu g secLucoIeIe Iu cure nu uu ujuns nIcIoduL.
Aru ser rImeIe cuIcuIuLoure I evudureu n orIce
coI uI IumII, unde nImenI nu Ie dduse un uLuncI
bIIeL de InLrure, nu eru dour osIbII, cI devenIse
chIurobIIguLorIe.
S evudezI cum? n IImbu romun? E cu I
cum uI IeI dour n curLeu nchIsorII; uu c urLe
dInLre eIe s-uu nscrIs Iu cursurIIe de engIez cu s
ouL neIege comenzIIe de Iu comuLer. A LrebuIL,
e cuIe de sIunL consecIn, s ue I cum se Iuce un
jolder, dour I urIIIe ceIebre se un Iu sLrure, nu-I
60
uu? Du usLu uu uruL vIruII, LeIeIonuI de seur
Iu CrIsLInu, roIesouru de T, cu cure, nLre dou lo
in,unshijt I un lo out, rmuneu Ioc enLru reeLu
de vurz cu LIeI. O ddeuu Iu schImb cu un dublu
clicl I un Control C.
,NImenI nu muI esLe Lunr du qo de unI,
dur uLem h IrezIsLIbIII Iu orIce vursL, u susInuL
Coco ChuneI. CeIebru creuLoure u IemeII Indeen-
denLe n rorIII unLuIonI roIeIse I enLru doum-
ne cu ceIe cure conLInuuu s m msoure de dIncoIo
de mus. Au c uu IuuL vorbu usLu cu e o duLorIe I
uuonoruL-ocuuLure.
MurIu $orIcu u IosL eIu de uuLogur I Iu
IxuI eI uu sLuL zecI de oIerI. Sune c ensIonurIIor
Ie IIseLe un docLor cu Dun ucob cure s uIIce o
LeruIe de oc, ouLe cu LeuLruI; Le Ine snLos I Iu
mInLe, I Iu Lru. Are 6; de unI, un IecIor docLor n
LIIne InIormuLIce I un uILuI nuvIguLor. AIuuzeIe
de Iu sIurILuI hecreI rerezenLuII sunL, sune eu,
cu I cum I-uI Ine n brue ceIe LreI neoeIe.
VuIerIu PuveI u sLuL cuLevu zIIe nLr-un sILuI.
CoIegeIe de Iu bIbIIoLec I-uu udus orLocuIe I LexLuI
descrcuL de e neL de Iu D bctist n Dunre, enLru
c n joIu de du uveuu o rerezenLuIe.
AdrIunu ComunIcIu ure doI bIeI I LreI neoI
n Cunudu, u IosL urhILecL I u venIL chemuL de o
rIeLen, ucIu ConsLunLInescu, cILoure oII gIoL,
IosL ghId ONT I, Iu ceI 86 de unI, decun de vursL.
,mI ure ru c nu um InLruL n Lru chIur
de Iu nceuL, sune IIIunu SLIceu, cure Iu muI bIne
de uLe decenII de vIu u crezuL c ,nu esLe oLrIvIL
s urce e scen, uvund o usemeneu vursL. AsLu
un u zIs: ,HuI s ncerc I eu!
,E-uu de bIne Iu LIne, c I vIne s crezI c
nImenI nu ouLe murI uIcI. - sun o reIIc u
CezureIdInD bctist n Dunre, I doumnu DorInu
o sune cu I cum ur h n Iuu uneI sII cu IojeIe IIne;
I, chIur duc ucLuI eru InLerreLuL dour enLru mIne,
uu udus recuzIL, IrII cure zceuu un de curund
e ruILuI de sus uI duIuuIuI, o mLur I cuLevu
ImorLeIe, Ius o Iu de mus greu dIn cuLIIeu de
cuIoureu munLuIuI. Cu voceu schImbuL I uLILu-
dInI IeIuILe n ore de reeLIII, ersonujeIe IuI D.R.
Poescu nu muI uveuu nevoIe de muIL de LexLeIe
cILILe cu dIoLrII dIIerILe de hecure ucLrI. TeuLruI
Ior-IecLur se LrunsIormuse nLr-un secLucoI.
,n unuI n cure um mIInIL qo de unI um
devenIL comIeL nebun. nuInLe, cu LouL Iumeu,
Iceum n uu IeI ncuL s ur normuI - I cILeuz
Dun ucob e BeIgbeder I mI uruL c Iu doI unI de
ucLIvILuLe uu scos un cuIeL rogrum: Truu ,ArIe-
chIn, uLeIIer de LeuLru-IecLur enLru vursLeIe u
LreIu I u uLru.
n eI - InsLunLunee dIn secLucoIe, InLervIurI
cu urLIsLeIe I regIzoruI Ior. Pe coerLu uLru cuLevu
RNA PCURARU
ibliotecc 1udeecn
,G.T. Kirilecnu
din Pictrc Necm,
judeul Necm
61
LexLe uIe ceIor e cure LocmuI Ie-um vzuL shdund
decudeIe,cumursune ouLe LoL Coco ChuneI.
Suu Andr MuuroIs: ,u zo de unI o u-
rIzIunc esLe udorubII, Iu o, IrezIsLIbII, Iu qo,
urmunL. Du qo? NIcIoduL o urIzIunc nu ure
muI muIL de qo de unI. NIcI DusIu, desre cure se
vorbeLe n uceusL ugIn de hnuI, n-u LrecuL nIcI-
oduL de vursLu jocuIuI, deI nu s-u nscuL Iu PurIs, cI
Iu ChIInu.
DorInu MucoveI ovesLeLe: ,n zoo8-zooq
um nLuInIL-o e DusIu (uu I suneum noI) Iu
concerLeIe I n cudruI rogrumuIuI Muzu EuLere,
Iu BIbIIoLecu G.T. KIrIIeunu. Ne vedeum des I n
suIu de IecLur. Am urmuL mreun cursurIIe de
com uLer uIe doumneI bIbIIoLecure CrIsLInu Cos-
LuchI, LoL Iu KIrIIeunu. Am IrecvenLuL, de use-
meneu, Iu uceeuI bIbIIoLec, I cursurIIe de engIez.
Audur, um descoerIL mreun c bIbIIoLecu oIer
nu numuI crI I revIsLe, cI I dIverse oorLunILI
enLru u eLrece ore IcuLe, InsLrucLIve; nu numuI
ceIor LInerI, cI I nou (suu muI uIes nou), ceIor de
vursLu u LreIu (u LreIu LIneree). De uceeu, nu ne-u
IosL greu s nceem I reeLIIIIe enLru rImuI
secLucoI de LeuLru-IecLur, n zooq.
EIenu vun comIeLeuz: ,AnuI LrecuL, e 1
murLIe zo1o, eu I DusIu ne-um srbLorIL zIuu de
nuLere uILurI de membrII LrueI ArIechIn. MI-u
IosL urLener n LreI secLucoIe: Ccrre de dcme,
1oi, srbtocre I Ateptcnd lc crlechin. Eru o
urLener exLruordInur I ubIu uLeLum reeLIIIIe
cu s o nLuInesc. Eru LonIc, bun I n reujmu eI Le
sImeuI bIne.
De uceeu, mI eru drug I s o muchIez nuInLe
de secLucoIe. Nu-mI vIne s cred c vorbesc desre
eu Iu LrecuL, deI LoI sunLem LrecLorI rIn uceusL
vIu. Cred c de ucoIo, de sus, ne vegheuz I I
doreLe s conLInum ceeu ce um nceuL mreun.
DecI. Sus corLInu!
Pe DusIu o chemu de IuL EudochIu Buru-
nechI I u IosL coIeg Iu UnIversILuLeu dIn ChIInu
cu GrIgore VIeru. Duc nu s-ur h nscrIs n ceeu ce I
eI, I coIegeIor de Lru II se reu o com eLIIe cu
bLruneeu, udIc sLureu desre cure Tudor Muu-
Lescu suneu c: ,ncee uLuncI cund suI rImu
our: OI, LInerII dIn zIuu de usLzI!, nu um h uuL
nIcIoduL c mreun cu cuLevu rIeLene obInuIu
s Lreuc n serIIe de joI e Iu bIbIIoLec.
Am IeIL Ind nceL dIn cIdIreu sre cure
m grbIsem cu cuLevu ore n urm I m-um gundIL
Iur Iu bunIcu meu. N-u rIns udreseIe de Messenger,
deI cred c I-ur h IcuL esLe msur s rsund
Iu o nLrebure de genuI: ,Ce IcerI vInovuLe uveI?
cu ,S cIesc mourLeu!. DoumneIe e cure Ie-um
IsuL comenLund n urmu meu uu reuIL.
RNA PCURARU
ibliotecc 1udeecn
,G.T. Kirilecnu
din Pictrc Necm,
judeul Necm
62
SenzuIu de dju-vu se nhIneuz Iu uLe dImIneuu, cund
OvIdIu m unun c e jos. ExucL uu s-u nLumIuL I cu o murI
nuInLe. Cobor bombnInd. n uIuru zIIeIor de mers cu uvIonuI I
u sLmunII LrecuLe, nu m-um muI LrezIL Iu cIncI I jumLuLe dIn
urmuL. ChIur I LruseuI seumn un Iu un uncL; uLuLu dour c
de duLu usLu mergem dIrecL Iu RumnIcu VuIceu, unde urmeuz s
hm reIuuI de coordonuLoruI IocuI uI REX-uIuI. Ne uILm rIn
hurLII. rInu SnduIescu. TrebuIe s-o deIsLm sIngurI, hIndc
SubInu u rmus Iu BucureLI. Ne Iucem curuj, cu doI brbuI
resonsubIII.
- Am reuIL noI s IeIm dIn Turgu JIu, om gsI-o I e
rInu.
TreI ore muI LurzIu, urcm Iung BIbIIoLecu Judeeun
dIn RumnIcu-VuIceu - usLzI n versIuneu Ir cILILe cu sIro de
urur - I sLubIIIm rImuI conLucL Iu LeIeIon. rInu nI se uruL
reede, schImbm cuLevu vorbe I hoLrum c n-ure rosL s mer-
gem cu dou muInI. NeLIInd ce-o uLeuL, IuLu se duce s-I Iu
cevu de Iu eu dIn muIn, dundu-mI ocuzIu s ungujez cu OvIdIu
un dIuIog u cruI IuxurIun I-ur umIe de InvIdIe e IuchIrII ro-
munuIuIsud-umerIcun.
- Cum rIgId.
Cum.
- Preu serIous.
Preu.
runceLI I
ueroorLurIIe IumII
ibliotecc din Ircnceti,
judeul Vclcec
RADUPARASCHVESCU
63
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Ircnceti,
judeul Vclcec
- O LoIm?
O.
CoordonuLoruI IocuI I regreL oIuneu
ubIu cund e LurdIv. ComIoLuI e orgunIzuL nemeLe.
n secundu n cure OvIdIu demureuz IurIbund, dIn
boxe uneLe un hIL hurd-rock cu un LILIu unIc cu
o urmuL de ocuuIe: Iiner on the Trier. SImL
emoIe I comoIe e buncheLu dIn suLe, dur rezIsL
LenLuIeI de-u m nLource I-mI cumuez rusuI
nLr-o Luse IcnIL. OvIdIu, n schImb, se uIL n
ogIInd I gIsuIeLe cuLIIeIuL:
- rInu, eLI OK?
- .
Au, mI sun rcorIL. S v nvuI mInLe s
ne muI LrezII Iu ore dIn usLeu.
DrumuI un Iu runceLI dureuz uIn esLe
douzecI de mInuLe. OvIdIu I-ur h uLuL comrImu
Iejer n zece, duc mIIu creLIneusc Iu de ILuru
cure subzIsLu ngrozIL e buncheLu dIn suLe nu I-ur
h odIdIL n ceIe dIn urm, du un vIruj sIbuLIc. Pe
Iung usLu, de e crruIIe cure cobour dInsre deu-
IurI uur, Iu IeI cu Iu PIeLrurI, LoL IeIuI de vIeLI munuLe
de uIsIunI suIcIdure: cure cure se reed sre buru
de dIrecIe, joIune Ieg nundu-I ugereIe cu mIcrI de
sLrIerIe ugrure, cuInI neurusLenIcI, guLe uILrugIuLe
de LueuI nosLru ruLIer, gInI Ir InsLIncL de conser-
vure. IseLe Lurmu de oI, dur nu ne Iucem robIeme.
Nu ne grbIm, de uceeu nu uure. Cund o s hm zorII,
o s vIn I mIoureIe, Ir ndoIuI. OrIcum, noI, ceI
dIn IInIu nLuI, ne umuzm coIos. n schImb, eu,
coor donuLoureu IocuI, LesLeuz nuune IgmenLure
oscI Iund nLre grI-moIoz, grenu I uIb. O I vd LrImI-
undu-I ruorLuI de du vIzIL. ,Drug SubInu, um
IosL Iu bIbIIoLecu dIn runceLI. Duc nu mI-uI h LrImIs
doI sudIcI e cu, LoLuI ur h IosL n reguI. Au, m
bucur s Le InIormez c um suruvIeuIL, ceeu ce-I
doresc I Ie, de vu h s muI mergI vreoduL cu eI. Te
conjur, nu Le Iuu du IeIuI cum uruL I vorbesc. $I
ChurIes Munson reu normuI.
AmrenLu zooIogIc u exedIIeI nu se es-
Lom euz nIcI mcur cund ujungem Iu InLrureu n
bIbIIoLec. u cuIvu meLrI de noI, o vuc ne rIveLe
umed. Coudu I se mIc uIdomu unuI sLIndurd uI
IndIgnrII. Nu-mI duu seumu duc nceurc s se
uere de muLe suu de rezenu nousLr, dur robubII
c IIcruI sImos dIn uIIeIe rIneI o InvIL Iu
cIrcumsecIe. MurIu BrbuIescu, bIbIIoLecuru dIn
runceLI, ne Iese n nLumInure I se ruIneuz
LerIbII cund vede c OvIdIu e deju ungujuL n munevre
IoLogruhce n juruI uLrueduIuI. ,VuI de mIne I de
mIne, ce-o s creud oumenII LIu? MurIu n-ure de
unde s LIe c LocmuI usLeu sunL nceuLurIIe cure
ne Iuc.
M uIL Iu eu, m uIL Iu chIuI eI cure ouLe
sune sIngur zece oveLI deoduL. Purc m-u uu
64
n Iuu unuI ersonuj dIn hImeIe IuI urrILu. nuInLe
s nceu s vorbeusc, InLuIeLI c vIuu nu I-u
LrImIs dour bezeIe. ns nImIc n-u descurujuL-o.
- De cund sunLeI bIbIIoLecur uIcI? o nLreb.
- DIn u LreIu zI u IuI IunuurIe 1qq1. n Iond,
enLru usLu m-um regLIL. Am secIuIIzure n bI-
bIIoLeconomIe I urhIvIsLIc. BIne, n uILImu vreme,
muI uIes nuInLe de Inuugurureu BIbIIoneLuIuI, um
IcuL I cursurI de T.
- $I nu v-u venIL nIcIoduL s v IuuI
Iumeu-n cu?
Cund vII dInLr-un oru mure, crezI n mod
reex c oumenII esLe cure duI vd Iumeu Iu IeI cu
LIne. Or, enLru eI unIversuI rorIeI comune e
ndesLuILor I uccesIbII. Nu Ie LrebuIe nebunIu
meLrooIeI, n-uu nevoIe de noxe, ruI I IsLerIcuIe.
M uLeL cu uu cevu s-mI serveusc I MurIu,
numuI c rsunsuI eI e uILuI:
- $I cu LIu mIcI ce Iuc?
$LIu cum e. Pe cund erum roIesor Iu geL,
cu LreI gIucIuIunI n urm, cInevu mI rousese s
m muL cu cuLedru Iu ugoj, unde I IocuIum. DIIe-
renu dInLre ugoj I geL eru e-uLuncI comurubII
cu dIIerenu ucLuuI dInLre RumnIcu VuIceu I
runceLI. SLLusem e gundurI cuL curu Iu u,
du cure nLrebusem exucL Iu IeI: ,$I cu LIu mIcI
ce Iuc? $I rmsesem Iu geL.
E momenLuI s-I vd muI de-uroue e ,-
LIu mIcI. n orIce cuz, nu-s uInI. CeI cure uu rIns
IocurI Iu comuLere Ie IoIosesc, sub suru ve ghereu
orLreLeIor ohcIuIe uIe IuI EmInescu, AIec sundrI I
Sudoveunu. CeIIuII chIbIeuz e Iung eI, uLeLund
s Ie vIn runduI. UnuI ure creusL cu u IuI CrIsLIuno
RonuIdo, uILuIu I rud ochII. O IuL cu ruI sLruns Iu
suLe ure decuuL dInLr-un cor de goseI. OvIdIu I
ncee dunsuI, nvIuIndu-I e coII n cercurI cu
dIumeLru vurIubII, cu nLr-un rILuuI gun. nLr-un
coI, observ o udoIescenL cure n-ur dIscuLu cu nImenI
Iu concursurIIe de Irumusee, duc s-ur Ine corecL.
Au de Iu MurIu c o cheum Andrudu, ure uIsrezece
unI I, uILurI de EdI I AndreI, usIgur ceIuIu de
voIunLurIuL u bIbIIoLecII. n suLeIe meseI Iu cure
dIscuL cu MurIu BrbuIescu se InsI nueuz deo duL o
rezen e cure n-o vd, dur o sImL. Cund m nLorc,
Ir s duu ImresIu c usLu vreuu s Iuc, duu cu ochII
de un uIL ersonuj de hIm, dur de duLu usLu dIn
roducIIIe IuI KusLurIcu: o IemeIe de vursL IncerL,
cu o uc e cu, o oure rIns Iu ureche I o curLe
de vIzIL LuLuuL e unLebru: GETA. Nu se LIe ce-I cu
eu, dur MurIu o LruLeuz Iu IeI cu e ceIIuII vIzILuLorI.
MunuL de mIcI bnuIeII, I urunc o nLrebure:
- n uIur de bIbIIoLeconomIe, uveI I uILe
sLudII?
- PsIhoIogIe I edugogIe.
Au, du. De obIceI, guzdeIe se grbesc s
uscund sLrIdeneIe bIede cuL muI deurLe de IocuI
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Ircnceti,
judeul Vclcec
65
IuLeI, muI uIes duc uu musuhrI. MurIu ns dIsune
de suIeeu I hrescuI de comorLumenL uIe omuIuI
cure nu-I cIusIhc I nu-I judec semenII.
- De cund sunLeI rInI n BIbIIoneL?
- DIn Loumnu IuI zo1o. S LII c veneu
Iumeu I un uLuncI Iu bIbIIoLec, dur normuI c, de
cund um rImIL comuLereIe, uuenu u crescuL. AsLu
ns nu ne oreLe s mergem muI deurLe I cu
evenImenLeIe cIusIce, LrudIIonuIe: nLuInIrI cu ou-
menI uI IocuIuI cure uu devenIL cunoscuI n uIuru
comuneI, cenucIurI, sImozIoune, IunsrI de curLe. $I
LoL uIcI, Iu bIbIIoLec, se edILeuz revIsLu Glcsul crii.
- ourLe Irumos. Dur uduIII uu vreo InLer-
dIcIe? Vd numuI coII uIcI.
- A, vIn I uduII. MuII uu nvuL s-I cuuLe
de Iucru e nLerneL. DoIsrezece dInLre eI uu LrImIs
CV-urI I cererI de ungujure n sLrInLuLe, Iur LreI uu
rImIL deju rsuns I-ucum uLeuL s Iece. PIus
c vIn I oumenI IourLe n vursL Iu bIbIIoLec.
Un gund m coLroeLe subIL: unde e rInu?
Du un scurL momenL de unIc (m gundeum c
IugIse cu uuLosLouI un Iu ceu muI uroIuL
unILuLe de jundurmI), o vd Iung o msu, udmI-
rund nILe obIecLe creuLe de coII Iu bIbIIoLec. mI
vIneInImuIuIoc.
- C LoL vorbIm de oumenI n vursL, con-
LInu MurIu BrbuIescu, deschIzund un regIsLru n
Iuu meu. n curLeu usLu de ouseI cuIeg ImresII de
Iu oumenII cure-uu LrecuL e Iu bIbIIoLec. O s v rog
I e dumneuvousLr Iu sIurIL, duc nu v suruI.
- EI, se ouLe?
- $I uILuI-v. RundurIIe usLeu uu IosL scrIse
de-o doumn cure-ucum ure o suL unu unI.
Doumnu Ieunu NIcoIuescu. M credeI c un nu
demuIL u venIL Iu bIbIIoLec? ur cund u scrIs n
curLeu de ouseI s-u IoIosIL de Iu. Srucu, nu muI
vede bIne. $I muI sunL senIorI dIn cuLegorIu usLu.
De IId, doumnu MurIu DumILruche, de oLzecI I
LreI de unI, cure u IosL economIsL I-u ujuns Iu un
momenL duL Iu WushIngLon. Suu domnuI George
onescu, un geohzIcIun de oLzecI I use de unI,
cure u IosL n Suhuru I cure e ceI muI vursLnIc
uLIIIzuLor de nLerneL de Iu noI. Cum s v sun,
cund m un Iu dIsozIIu unor usemeneu oumenI
(nu muI vorbesc de coII), mI duu seumu c-um
IcuL bIne c-um rmus uIcI.
- $I ceI muI Lunr uLIIIzuLor?
- GIumInd, oL s v sun c mIcuuI AIex
Ceu, n vursL de use IunI. SIgur, e obIecL de
decor, vIne cu IruII suu cu verII, cund n-uu cu cIne
s-I Iuse ucus. Dur e cumInLe, sL Iu eI n brue, se
uIL Iu monILor I gungureLe. Ce-o vedeu ucoIo, eI
LIe. M rog, uneorI o muI d I e Iuns, dur Iu
jumLuLe de un se udmILe.
- Am observuL c couIu e Iu doI uI de
bIbIIoLec.
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Ircnceti,
judeul Vclcec
66
- Au e. De IuL, I cIdIreu usLu, n cure
uvem sedIuI ucum, uurIne LoL coIII. Pun Iu un
uncL, mI se ure c un rIn zoo, uIcI u IuncIonuL
PoLu, du cure ne-uu IcuL Ioc nou. Avem uIzecI
de meLrI LruI, usLu-I LoL. Dur duc LII s-I
gosodreLI Le descurcI.
mI duu seumu c-ur LrebuI s Iecm. rInu
se uroIe uIuzIv, urc enLru u-mI umInLI c muI
uvem o bIbIIoLec de vIzILuL. OvIdIu u uuzIL hrmIuIe
uIur, u dedus c e recreuIe, I-u IuuL uuruLuI I
ucum robubII c se nvurLe rInLre IeugneIe e
cure Ie vzuserm Iu sosIre, rInzundu-Ie n oz
ocuunII.
- Bun, e IImede c IuceI muILe IucrurI de
Isruv uIcI. Dur duc-ur h s uIegeI unuI sIngur cure
v e uroue de sueL, cure-ur h?
Pre de cuLevu cIIe, ochII MurIeI BrbuIescu
Iucesc cum nu se muI nLumIuse un ucum. nLre-
bureu e comun, dur sImL c nu dIhcuILuLeu uIegerII
o IrmunL e bIbIIoLecur, cI uILcevu. PouLe un gund
e cure nu I-u rosLIL un ucum, ouLe un vIs n cure
I-u IosL Leum s se scuIunde. Suu ouLe o dorIn.
- ExcursIIIe vIrLuuIe, rsunde eu un Iu
urm.
- Ce sunL usLeu?
- Nu LIu, Iorme de u-I Isu mInLeu s
zburde.
- $LII ce-u sus un oeL Iruncez: dIn De-
cIuruIu DreLurIIor OmuIuI n-ure voIe s IIseusc
dreLuI de-u Iecu.
MurIu d dIn cu I observ c I se une un
nod n guL.
- ExcursIIIe vIrLuuIe Ie orgunIzez muI muIL
cu vursLnIcII. CeI muI muII se deIuseuz greu, unII
ubIu ujung Iu bIbIIoLec I Ie LrebuIe desLuI de muIL
s-I revIn. Dur du ce-I Lrug sueLuI uIegem
Lrusee. u s vedem, I nLreb, unde cILorIm uzI? u
ondru, mI rsund eI. De unde? De Iu BucureLI.
De e cure ueroorL decoIm? De e HenrI Cound.
nLrm e sILe-uI ueroorLuIuI I vedem ImugInI.
BururI, resLuurunLe, IocurI de IumuL, muguzIne de
suvenIre, uvIoune uIInIuLe Iu uncLuI de sLuIonure I
LoL uu. Pe urm ne gundIm c-um zburuL I ujungem
e HeuLhrow. AceeuI ovesLe, LoL cu ujuLoruI Imu-
gInIIor. ur e urm nceem IImbureu rIn oru I
vedem ce-I de vzuL: SuInL PuuI, WesLmInsLer, BIg
Ben, BuckInghum, Tower BrIdge. AIL duL Iecm
dIn Humburg, LoL cu uvIonuI, I vedem PorLo. AIL
duL cuLreIerm rIn SLockhoIm, uIL duL rIn
PurIs, uIL duL rIn Sun runcIsco. SunLem LurILI
onIIne uIcI, Iu runceLI. $I s LII c um ujuns s
cunouLem desLuI de bIne uneIe orue. PIus o urLe
dIn ueroorLurIIe IumII.
SImL c, duc-ur h sIngur n cIIu usLu, MurIu
BrbuIescu ur Lruge un Iuns zdruvn.
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Ircnceti,
judeul Vclcec
67
De-udevruLeIeu, I cheum EmII. Dur LouL Iumeu de Iu Po-
noreI, de Iu VIdru I dIn mrejurImI I LIe de PuLrouneu. AbIu
ujunsesem Iu PonoreI, cu gunduI s vd hIIuIu nhInuL uIcI
de BIbIIoLecu de Iu VIdru. NIcI n-um uucuL s m uIL bIne n
jur, c s-u deschIs uu, cu o corLIn surrInzLoure, esLe un
sec LucoI cu LoLuI neuLeLuL. PuLrouneu I-u IcuL InLrureu
cu o reIIc Lure, e msuru reuLuIeI: ,Nu InLru, sru`munu,
c mIros u morL! Am uvuL de suL o grou n cImILIr, I-um
venIL dIrecL, numu` s v vd, s zIc sru`munu. VorbeIe eruu
LrImIse LunLor, de Iu uILILudIneu unuI ersonuj cure-I cunouLe
sLuLuLuI, sre GeLu Pogun, bIbIIoLecuru de Iu VIdru. $uLen,
deIIcuL, cu un chI mereu zumbILor, uscuns ndrLuI unor
ochI enormI, scrLorI, GeLu ncee I se LermIn cu un coc
musIv, o udunure mIgIous de zuIuh cure sLuu Iu rund, cumInI,
nLr-o urhILecLur monumenLuI ndeIung eIuboruL. u uu gIus
LunLor, Iu uu uurIIe convIngLoure, suverun, conLIenL de
sIne, bIbIIoLecuru n-u uvuL ce Iuce decuL s Iece un Ic rIvIreu
I s ne sun suuv, LImId: ,DunsuI e domnuI EmII, un rIeLen de
ndejde uI bIbIIoLecII nousLre.
PuLrouneu chIur e o uurIIe. Igur de mucho, ,IeuL de
rocker LomnuLIc vosIL dIscreL, cerceI de urgInL, muInI cIcIoIce,
cu uIeLeIe de bguL uIneu-n cuLor, IourLe bIne IcuL, uor
udus de suLe, dour cuL s he I muI IucruL ImugIneu de urheLI
muscuIIn. ZIcI c e un Geezer BuLIer de Iu BIuck SubbuLh, reLrus
e VuIeu ArIeuIuI. E o uurIIe comIeL neverosImII n IocurIIe
usLeu. AruL uIdomu unuI sLur rock, suerconservuL Iu ceI uIzecI
I uLru de unI uI sI, I vorbeLe ceu muI neuo moeusc. E
ubsoIuL cIur c se voseLe. MuI umInLesc o duL deLuIIuI sLu
PuLrouneu
ibliotecc din Vidrc,
judeul Albc
CTN $TENESCU
68
CTN $TENESCU
ibliotecc din Vidrc,
judeul Albc
enLru c LrebuIe neuruL InuL mInLe I uduguL
unuI orLreL IubuIos, comIeL ruL dIn Iumeu n cure
LrIeLe. OmuI Iuce LoL soIuI de muncI rIn suL, cu
zIuu, I nu se d n ILurI nIcI de Iu suLuI groIIor
dIn cImILIr. ChesLIu ceu muI Lure e c Iuce Lreubu usLu
Iu un LurII muIL muI rIdIcuL decuL ceI rucLIcuL n LouL
zonu. u urmu urmeI, e ubsoIuL normuI. PuLrouneu e
o vedeL IocuI, un ersonuj, ure grIj de ImugIneu
IuI I, n mod hresc, ure I o IIsL de reurI cure Iuc
dIIerenu nLre eI I resLuI IumII.
Cum u InLruL n bIbIIoLec, s-u uezuL Iung
u I-u nceuL s ovesLeusc desre grouu e
cure LocmuI o suse. Eru IourLe umuzuL c gsIse
un IeLene vechI, ,exLrem de InLeresunL, n mor-
munLuI e cure I deschIsese muI devreme, I c ocu-
unLuI IocuIuI eru, n mod cIur, o IemeIe, enLru c
se sLruser esLe ouse cIoruII de nuIIon. n LIm
ce I uscuILum I mI se zburIeu ruI, PuLrouneu s-u
uucuL s se scoLoceusc rIn buzunure, vrund s
he cuL muI exIIcIL n ovesLeu IuI desre uLmosIeru
mormunLuIuI rousL desIcuL. $I-n LIm ce reIuLu,
cu deLuIII, ce s-u muI sLruL dIn sIcrIu, cuL de uscuL
eru munLuI, cum se vedeuu ouseIe rosuLeI, brusc,
u scos dIn buzunur o Iuc denLur nc IIn de
urme de mnL. $I o uLuru ubsenL, conLInuund cu
IIsLu deLuIIIIor cure reconsLruIuu, uIn cuLe uIn, uL-
mosIeru mormunLuIuI dIn cure LocmuI se exLrsese,
enLru u venI dIrecL Iu bIbIIoLec, I u ne du bInee.
Cund s-u uezuL, IcIor esLe IcIor, s-u sLrumbuL un
Ic de durere. A ovesLIL c, demuILIor, u buL o ur
muI muIL I u udormIL e murgIneu drumuIuI. S-u uIes
cu o degerLur Iu un IcIor. S-u LruLuL eI cumvu, dur
LoL u muI rmus o InIecIe cure se um, dIn cund n
cund. u nevoIe, muI Iu o suI, I d o gurIce n vur-
IuI umLurII, s-o dreneze. ,Mere Lreubu, domnuIe
drug. Nu-I robIem.
PuLrouneu u IosL cruI mure Iu vIuu IuI. A IosL
nsuruL de muI muILe orI, Iur urLeu neohcIuI u IIsLeI
de cucerIrI rmune nvIuIL cuvuIereLe n Lr-un
mure mIsLer. Cevu mI sune c nIcI Iu oru usLu nu
I-u IerduL ndemunureu de meLer n uIe sueLuIuI
IemInIn. Cu muII unI n urm, nuInLe de RevoIuIe, u
IucruL Iu o IubrIc de mLuse, Iu BucureLI: ,CIncI mII
de IemeI, drug domnuIe! $I noI numu` dou`uLru
de mecunIcI. I duI seumu dumneuLu ce vIu greu
uveum ucoIo? A muncIL Iu IubrIcu de mLuse I u I-
cuL bunI bunI, cu cure I-u cumruL un uurLumenL
mure, cu uLru cumere, e MIhuI Bruvu, Iu BucureLI.
Se nsuruse cu o oILeunc urIg, cure nu-I scu dIn
ochI, I romIsese c-o s-I vIndece de LouLe IebreIe
donjuunIsmuIuI. Dur u IcuL eI ce-u IcuL I-u greIL
ugrunL, neermIs enLru un exerL.
u munc se muI descurcu s dIsur, scurL,
cu cuLe-o doumn urIns de uLIm. Dur ucus nu
ndrzneu s Iuc ucLe de curuj, s duc vreo cucerIre.
69
CTN $TENESCU
ibliotecc din Vidrc,
judeul Albc
Pun-nLr-o zI, cund u reuIL s-I rezoIve o obsesIe
de-o vIu. Cum cu echIvuIenLuI uneI burse, u convIns o
suerb sLudenL, venIL dIn AIrIcu, s descoere un
crumeI dIn IurmecuI MunIIor AusenI, oLIL e
scurL, Iu ureche. Cu s ouL oLI n LIhn, n-u uvuL
de uIes I-u dus-o ucus, n uurLumenLuI conjuguI de
e MIhuI Bruvu, Iu o or Iu cure LoI oumenII muncII,
IncIusIv nevusLu, eruu Iu Iucru. $I u nceuL cevu ce
PuLrouneu nu muI LrIse nIcIoduL, IndIIerenL cuLe
IemeI cunoscuse eI ndeuroue Iu vIuu IuI. NumuI
c, n LIm ce Iumeu I schImbu dImensIunIIe, ceruI
se rbueu I-n Ioc de cer se rIdIcu, gouI-goIu,
Icereu ubsoIuL, n uu dormILoruIuI s-u eLrecuL
un IuL crunL. A uruL, cu munu-n oId, oILeuncu:
,Ce IucI ucI, EmIIe, h`uI dreuku cu Iguncu Lu?! Pu-
Lrouneu s-u orIL dIn Iucrureu Iegendur I-u zIs:
,Nu-I, I, Igunc! Nu vezI c e negres? OILeuncu
n-u IosL deIoc ImresIonuL de reveIuIu exoLIc u so-
uIuI rIns n IscuI cIcLurII sLrumbe. S-u reezIL
sre uL cu un sLrIgL de IuL: ,ScouLe Iguncu uIur`,
h`uI dreuku, c v omor `umun doI! Uns cu LouLe
uIIhIIe uuLoconLroIuIuI, deI eru nc urLuL e urIIIe
unor nIrvune vIsuLe o vIu-nLreug, PuLrouneu u
roLejuL-o e sLudenL cu LruuI IuI, cu o IorLreu
u muscuIInILII. $I-n LIm ce oILeuncu se oInLeu s
ujung cumvu Iu udversur, s-o uILoIusc, u oLIL, muI
muIL enLru eI: ,Nu I-um zIs, I, c-I negres? ELI
surd? Unde vezI Lu Iu Igunc uu buze-nLourse?! S
m IerLe cILILoruI, dur nu m-um uLuL ubIne, I I-um
nLrebuL: ,Du` exerIenu cum u IosL, Neu EmIIe?
r s se susLrug comIeL dIn brueIe umInLIrII,
m-u nLrebuL, Iu rundu-I: ,AI, LII dumneuLu cum I
IIILoureu uIu muI mure, de u? AI vzuL vreoduL?
-um zIs c LIu. ,Ix uu eru. Numu` muIL muI bIne.
Au LrecuL muII unI de-uLuncI. PuLrouneu
u dIvoruL de oILeunc I u mers muI deurLe, n
70
CTN $TENESCU
ibliotecc din Vidrc,
judeul Albc
exedIIu IuI Lemerur, rIn LouLe LerILorIIIe eLernuIuI
IemInIn. De-u IunguI ucesLuI Iung Lruseu InIIuLIc,
s-u uIes I cu doI coII. Dou IeLe. Pe umundou Ie
cheum SImonu. A cunoscuL eI, Iu un momenL duL,
o IemeIe cure I-u IosL cumIIL de drug. O chemu
SI monu. ALuL de muIL u IubIL-o, ncuL I-u boLezuL
umbeIe IeLe cu numeIe eI. ur hIceIe IuI PuLrouneu se
sLrIg unu e ceuIuIL SImonu 1 I SImonu z, cu s se
deosebeusc, s he Lreubu cuL de cuL cIur. Cu oILeuncu
u InuL IegLuru n vremeu usLu. ,M LoL sun I-ucu`.
Mereu mI zuce Iu LeIeIon: HuI, m, s muI vIn `Iu
LIne, h`uI dreuku, c LoL LIne Le Iubesc Io. $-o IosL
oeruL de cevu uIcer I e LIuL ucu`, de sus un jos,
du` LoL mI-I sImuLIc. -um I zus c m-oI duce Io Iu
BucureLI, I-oI cuLu-o. nLr-un momenL de IInILe,
I nLreb cIne I-u IosL IdoIuI, de I-u IsuL I-ucum
ruI mure, cu-n vremeu LInereII. , BeuLIes, domnuIe
drug. BeuLIes. Cu eI n-o IosL, I n-o s muI he.
BIbIIoLecuru e roIe cu un cum de mucI
du oveLIIe IuI PuLrouneu. $I du ce IubuIosuI
ersonuj s-u rIdIcuL I-u IecuL Iu uIe IuI, dIn dosuI
uceIoruI ochI murI, scrLorI, GeLu ovesLeLe
cum vIne , domnu` EmII, sLmunuI, Iu bIbIIoLec,
Iu PonoreI, I ovesLeLe cuLe-n Iun I-n sLeIe. MuI
uduce cuLe-o sLIcI cu , oLruv de-uIu de-u IuI, I-o
LoL ndeumn I e eu s beu. EI nIcI nu-I Lrece rIn
cu. ur eI muI Iu un guL, I-o d e ovesLIL. CIne cu
cIne s-u muI cuIuL rIn suL, ce zvonurI muI cIrcuI,
ce s-u muI duL e Iu LeIevIzor. , E sImuLIc domnu`
EmII. Nu oI s Le suerI e eI. E ersonujuI nos Lru
de-uIcI. GeorgeLu NIcuIInu Pogun ure o sumedenIe
de uLrIbuII Iu PonoreI I Iu VIdru. E bIbIIoLecur dIn
1qq;, dIrecLor Iu CmInuI CuILuruI dIn VIdru, cusLode
uI ExozIIeI ELnogruhce I , reIerenL-resurse umune
Iu PrImrIe. EnLuzIusmuI I se cILeLe e chI Iu hecure
cuvunL. A bLuL e jos LouLe suLeIe dIn mrejurImI I
u udunuL, obIecL cu obIecL, muI LouLe exonuLeIe e
cure Ie-u urunjuL Irumos, nLr-o cus de e Iu nceuLuI
secoIuIuI uI XX-Ieu. E IourLe mundr de muzeuI dIn
VIdru. n curLeu de ouseI sLuu mrLurIe ugInI esLe
ugInI de eIogII uIe LurILIIor dIn Iumeu Iurg, cure-uu
ujuns e VuIeu ArIeuIuI I uu cIcuL ruguI muzeuIuI.
AIcI sunL IocurIIe unde s-u nscuL Avrum
uncu. umeu e IourLe mundr de IucruI sLu, Iur
dozu de uLrIoLIsm ure cu LoLuI uILe dImensIunI I
resorLurI decuL rIn uILe rI. ns moII cure IocuIesc
ucesL suIu LrIesc muIL muI conLemorun decuL uI
crede. GeLu e numruI unu n jude, uLuncI cund se
conLubIIIzeuz dosureIe deuse enLru rogrumeIe
de Iu APA (AgenIu de PII I nLervenIe enLru
AgrIcuILur). OumenII vIn Iu bIbIIoLec, Iu cuIcuIuLoure,
I, cu ujuLoruI bIbIIoLecureI, se documenLeuz cu rI-
vIre Iu LouLe rogrumeIe cure I-ur uLeu InLeresu. ToL
uIcI um cunoscuL-o I e docLorIu MurIu Ioreu. A
LermInuL MedIcInu n zooo, Iu TImIouru. E Lunr,
71
IourLe comunIcuLIv I dedIcuL meserIeI. Cund Lre-
buIe s Iucreze Iu ruorLrI, IoIoseLe cuIcuIuLoureIe
de Iu bIbIIoLec. nuInLe, LrebuIu s meurg un Iu
CumenI enLru Lreubu usLu. Mureu, Iuce voIunLurIuL,
vIne Iu PonoreI I Iucreuz nLr-un cubIneL dIn uceeuI
cIdIre n cure s-u deschIs I uncLuI de Iucru uI
BIbIIoLecII de Iu VIdru. n uuze, muI Lrece e Iu GeLu
I sL Iu o ovesLe.
Acum, Iu VIdru, se consLruIeLe o cIdIre
nou n cure se vu muLu PrImrIu. De IuL, e uroue
guLu. AIcI se vu muLu I bIbIIoLecu, nLr-un suIu
suerb, doLuL cu de LouLe. Nu-I vIne s crezI cund
duI cu ochII de nouI mobIIIer uIb, I de LoL dIchIsuI
de cure se vu bucuru o bIbIIoLec de comun. MuII
bIbIIoLecurI dIn orue I-ur dorI s uIb uu cevu. AIcI,
n cIdIreu nou, GeLu mI-u ovesLIL cum I-u enuIIzuL
e Neu Avrum, unuI dInLre cILILorII ceI muI ubsorbII
de usIuneu IecLurII. Neu Avrum VuIceu sL deurLe,
nLr-un Ioc IzoIuL. Cobour dIn suLuI IuI de munLe,
ducund n suLe, de hecure duL, un rucsuc urIu, e
cure-I umIe cu rovIzII I cu crI. E dreL, uneorI
muI rude cuLe o Lur generous de IInc I nu-I muI
oreLI dIn ovesLIL. ChesLIu e c omuI e mIsLuIL de
dorInu de u cILI. ernIIe sunL exLrem de greIe rIn
IocurIIe uIeu. ur Neu Avrum VuIceu e nevoIL s Iuc
un drum cumIIL de unevoIos uLuncI cund nInge. u
nceuLuI unuIuI sLuIu, uu IosL nILe nInsorI LerIbIIe.
Neu Avrum n-u uLuL cobor vreme muIL du ro-
vIzII I crI. Cund s-u muI LoIL zudu, nLr-o zI, u
uruL, veseI, us e gIume, bInIor uromuL cu mu-
zIcu usLruI dubIu dIsLIIuL dIn rune. A duL nuoI
crIIe e cure Ie mrumuLuse, muI uIn unu. A
zIs c n zIIeIe uIeu ngrozILoure, cund rmsese Ir
de-uIe gurII, cund reu c zudu n-o s muI dIsur
nIcIoduL, u consLuLuL cu dIserure c nu muI uveu nIcI
IgrI. E dreL, muI gsIse n od nILe LuLun uscuL. A
sLuL eI cL u sLuL, s-u sucIL, s-u-nvurLIL, u cumnIL bIne
72
IucrurIIe, I u IuuL o hoLrure, n sILuuIu uIu IImIL.
TrebuIu s sucrIhce ugInIIe uneI crI, cu s-I Iuc
IgrI. Treub greu enLru un om cure IubeLe cILILuI.
Dur n-u uvuL de uIes. Au c vreo LreI sLmunI, zI de
zI, u IumuL un voIum dIn Shogun. VIuu e uILIeI rIn
IocurIIeuIeu.
Du ovesLeu usLu, mreun cu GeLu, cu
mInunuII meI urLenerI de cILorII e Iu bIbIIoLecI,
SLeIIunu I JozsI, um Lrus, enLru runz, Iu o ensIune
IuIn, sub un deuI IeLros. N-um uLuL s bem o
IInc n cInsLeu IuI Neu Avrum, enLru c uveum
de condus muI deurLe muII kIIomeLrI. Dur, rInLre
urome de curnuI de cus, du corLIneIe nucILoure
uIe uburIIor de Iu cIorbeIe de IusoIe cu cIoIun I de
Iu buImouI uurIu cu un soure dIn mIezuI zIIeI, um
ruguL-o e GeLu s-I scouL e Neu Avrum de e IIsLu
cu enuIIzrI. PromIL s rosLuIesc voIumuI cu rIcInu
I s renLregesc Shoun-uI, uu cum u IosL nuInLe
de nInsorIIe ceIe greIe. Vreo dou IsIcI cure LrIesc
e Iung ensIune se Iungeuu e Lerus, sub cIduru
urmIe, Lrgund u Loumn. O udIere u udus e mus
o Irunz uscuL. S-u uezuL nLre IurIurII, cu o IInILe
dIn sLrIundurIIe creIu rzbLeu, de deurLe, ubIu
sImIL, susuruI ueIor ArIeuIuI.

73
JubIIez dIn secundu cund InLru n bIbIIoLecu dIn GrdILeu,
judeuI VuIceu, o consLrucIe cu un nIveI, rIzonIer u urhILecLurII
de LI cuLIe de chIbrILurI dIn comunIsm. O bIcIcIeL sL rezemuL
de ereLe, Iung un burIun, cu o LuurIn zveIL, cure se uscunde de
vIIe. De ce jubIIez? IIndc LocmuI urIusem cu mIne nsumI c I
uIcI, cu esLe LoL, uveuu s ne uLeLe IurIurIoure cu sreIe,
MuxI-MIx, bIscuII I uIune. PurIu cuLIguL. Rmune de vzuL cum
rezoIvm LrunzucIu - mI duu eu mIe bunII suu Invers. Deo-
cumduL, rIvIreu mI se oreLe usuru uneI urrI IIILe e un
ereLe. ,NouLe bun, muesLre. E cevu n nereguI. Eu nu sunL
muesLru, Iur uIur e IIn zI. M dumIresc cund mI cobor rIvIrIIe
I vd IoLogruhu IuI AdrIun Punescu n chenur negru. rInu REX
SnduIescu sImLe c vreuu s Iuc o gIum rousL, m rInde de
bru I m urneLe de Iung ozu burduIuI. ,ToLuI, rInu, I
oLesc, uruIruzund un LILIu unescIun. Dur rInu nu rIsc. Du
o zI I jumLuLe n comunIu IuI OvIdIu I u meu, u uuL c nu oI
h nIcIoduL ndeujuns de rudenL.
- TrebuIe s se vorbeusc mereu de bIbIIoLecu nousLr.
Mereu.
EI bIne, du, cuvInLeIe usLeu m cuLIg.
SunL cuvInLe e cure IIe urLuL, dIrecLoruI bIbIIoLecII dIn
GrdILeu, nu Ie uheuz e ereI, uILurI de omugIerIIe os Lume,
ns Ie ure LunuLe nLr-un IIu uI memorIeI. $I nu Ie rosLeLe
conjuncLuruI, hIndc vede n Iuu IuI e cInevu cu ugend I
urLuL, exLrem
urgen
ibliotecc din Grditec,
judeul Vclcec
RADUPARASCHVESCU
74
reorLoIon, cI hIndc usLu crede. ur crezund usLu,
nceurc - I, oILIm sILuuIe, reueLe - s LrunsIorme
IocuI de cure se ocu dIn ser u unor cIoroLIcI hr nII
cu Iruze I IdeI n cenLru nervos cure dIrIjeuz vIuu
grdILenIIor. Cum? PrIn ucIune dIrecL. PrIn -
Lrundereu n LouLe nIveIurIIe vIeII ubIIce, Iucru de
neconceuL enLru un bIbIIoLecur de ucum douzecI
I cIncI de unI. CcI, doumneIor I domnIIor, brbuLuI
cu r uIb, ochI vII (urc uIbuLrI), cmu cu burLIc
I ocheIurI rInI cu sIour e du guL e rezenL esLe
LoL. Se sune c ubIcuILuLeu esLe rIvIIegIuI zeIIor. Au
sLund IucrurIIe, IuI IIe urLuL I-ur Iceu sLuLuLuI de
dIvInILuLe IocuI, chIL c, hIn omeneusc hInd, n-ur
uLeu s-I suLIsIuc nevoIu de concomILen.
GIum-gIum, dur sILuuIuneu cum uu se
rezInL. BIbIIoLecuruI dIn GrdILeu nu numuI c
LIe e LouL Iumeu, dur Ius ImresIu c n comun
nu se ouLe eLrece nImIc Ir LIreu (I chIur Ir
ImIIcureu) IuI. Pure genuI de om hIeruduLubII,
cure se ouLe recuIIhcu n orIce dIrecIe I ure LIInu
de-u Iuce IucrurIIe s se nLumIe. eug rIeLeugurI
LrunsurLInIce, se sLrecour n jurIuI concursurIIor de
MIss, nzuIeLe s urce e scen I s jouce LeuLru (,Iu
Loumn, mreun cu LreI udoIescenI, o s Iucem
Detecptc pmcntului de VIcLor on Pou), Le ouLe
ujuLu cu un medIcumenL, un LeIeIon Iu rImur, o
gIeuL cu voseu, o nscrIere n sIndIcuL, un cubIu
eIecLrIc suu o curLe de uvenLurI. O h bIne, o h ru?
EvIdenL, e bIne. VIuu bIbIIoLecII se moIIseLe de Iu
vIuu ceIuI cure-o conduce. DIn Ion, InsLILuIu uvun-
seuz Iu runguI de cuI suu chIur de Lurn uI comunILII.
CeIe uLru cuIcuIuLoure venILe rIn BIbIIo neL
sunL ocuuLe, chIL c oru dIn zI Iu cure um ujuns n
GrdILeu ure muI oLrIvIL enLru conLemIuIu e
muIuI uguIuIuI suu enLru o mIc orIe de IuncezeuI
,cu sLorurIIe Lruse, cu n Tourceunu. Au c se
nLumI IourLe rur cu vreunuI dInLre cuIcuIuLoure s
rmun IIber. Cund coIII I udoIescenII sunL Iu
couI, vIn uduIII suu - vurIunLu corecL oIILIc u b-
LrunIIor - ,senIorII. OrIcum, LImI morI nu reu
exIsL. PrIn BIbIIoneL, uezmunLuI dInLre deuIurI u
comuLuL de e dIuLezu usIv e ceu ucLIv, cu zone de
InLeres cure, n IuncIe de cIIenI, vurIuz de Iu jocurI
Iu remedII nuLurIsLe, de Iu ucebook Iu reIeruLe enLru
couI I de Iu muzIc Iu cILIreu reseI sorLIve.
Duu s-I un cuLevu nLrebrI domnuIuI
urLuL, cure se scuz enLru dou-LreI cIIe, cuL s
deu o ImurIre unuI uLI uuL n Iuu unuI mIc
Imus LehnoIogIc. OvIdIu rohL de ocuzIe, se
InsInueuz IeIIn-IeIIInIun Iung mIne I-mI oLeLe:
- S-I zIc unu bun. Are numruI uhuL Iu
InLrure.
- Cum udIc?
- TeIeIonuI mobII. $I-u uhuL numruI e
uu de Iu InLrure. -um ozuL.
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Grditec,
judeul Vclcec
75
BIbIIoLecuruI se nLource Iu musu Iu cure sLm
ucum cu doI uhILI, Iu n Iu, nconjuruI de hrIIe
de e ereI, sub suruveghereu sLeuguIuI LrIcoIor I
u dou sLIcIe de rcorILoure. OvIdIu se reLruge sre
ceIeIuILe ncerI, reIIngundu-se rIn Lre ereI cu
crI I udoIescenI conhscuI de comuLere. rInu
deumbuIeuz cuIm, cu ueruI cuIvu cure u venIL uLuL de
des Iu GrdILeu, ncuL ucum e muI degrub guzd
decuL musuhr. Are ncredere s m Iuse nesuru-
vegheuL cu InLerIocuLoruI, ceeu ce-mI soreLe sLImu
de sIne. (GIumesc, rInu.) n Iuu meu, dou IeLe
consuIL nILe sILeurI cu LemuLIc zgIobIe. M uIL Iu
eIe, mI umInLesc brusc de un eIsod vzuL e
YouTube, I muI umun un Ic e domnuI urLuL I Ie
ubordez e IeLe e LonuI IuIeIor dIn MondenII.
- Ce IuceI, IuL, ce-I cu voI uIIIIcI?
eLeIe se nLorc sre mIne I rud mIruLe.
- AI vzuL hImuI?
- NormuI, Ie rsund I-I InvIL uoI e
bIbIIoLecur Iu desLInuIrI. Ce-u IosL cu hImuI Iu?
Cure-I ovesLeu IuI?
IIe urLuL I sumeeLe Iuu. Du, du, exucL
uu. MuscuIuLuru I se reconhgureuz n scuILuru
curnuI u mundrIeI.
- S-u InuL un concurs cu LILIuI ,AzI n-um
IosL Iu bIbIIoLec, Iur mechereIe usLeu dou, uIIu I
CrIsLInu, uu IuuL remIuI nLuI. EIe uu scrIs scenurIuI,
eIe uu jucuL. ToLuI s-u LurnuL uIcI, rInLre ruILurI. Un
hIm de cIncI mInuLe I un remIu enLru LouL vIuu.
M uIL Iu ceIe dou udoIescenLe cure, IeILe
dIn IdenLILuLeu ersonujeIor, redevIn normuIe I
cumLuLe. e cheum uIIu BIun I CrIsLInu Bre-
beneI, I nu m-u mIru s Ie vd Iu LeIevIzor esLe
doI-LreI unI, duc nu muI devreme. Au LuIenL, verv
I nuLuruIee. ur zvucneLuI urodIc uI hImuIeuIuI e
de IuL o InvILuIe Iu mrIeLenIre cu bIbIIoLecu I cu
IumIIe eI nebnuIL de muILe.
- $I uu urLIcIuL muII concurenI? I nLreb
e IIe urLuL.
- u ghIcII.
- DouzecI I oL, urunc Iu nImereuI.
- O suL uIzecI, m corecLeuz bIbIIoLecuruI,
dundu-mI rIIejuI uneI buIbucrI udmIruLIve. $I s
LII c nu-I sInguru Isruv. Am IuuL IocuI doI e
ur Iu un concurs cu LILIuI ,$use zIIe de ucLIvIsm
moLrIvu vIoIeneI domesLIce. PIus remIuI LreI
enLru hIme vIdeo n cudruI cumunIeI HuI e NeL.
ucem LoL IeIuI de IucrurI n GrdILeu. $I muILe
Ieuc de-uIcI, dIn bIbIIoLecu usLu. Cum suneum,
desre bIbIIoLec LrebuIe s se vorbeusc mereu.
De IuL, nu LIu de ce m mIr. Du nLuInIreu
cu Teo, voIunLuruI dIn PIeLrurI, ur h LrebuIL s devIn
Imun Iu surrIze. $I s-mI dIzoIv rejudecIIe. E
gubos (deI, ouLe, InevILubII) s crezI c uezrIIe
desre cure nu LIuI c exIsL e hurL sunL IocurI
Ir mIz, unde nu se nLumI nImIc. UILe c
se-nLumI, cund vIuu I scouLe n cuIe un om cu
InIIuLIv suu un uIc de LInerI energIcI.
- Bun, I ce roI ure BIbIIoneLuI n LouL uIu-
cereu? I descos eu e IIe urLuL. Dur muI nLuI, um
vzuL c v-uI uhuL numruI de LeIeIon Iu InLrure.
De unde I un unde?
- PI, enLru urgene, m edIhc bIbIIo-
LecuruI.
- Ce urgene?
- Are cInevu nevoIe de-o curLe, ure Lez,
Iucrure, muI LIu eu ce. Nu conLeuz c bIbIIoLecu
e-nchIs, m sun, vIn I-I deschId. SImIu.
ncerc s exLruoIez munevru Iu nIveI de
BucureLI, dur nu-mI Iese.
- E rImuI Ioc unde mI se sune c o curLe
ouLe h o urgen, I comIImenLez e IruLeIe urLuL.
- Nu-I nImIc neobInuIL, rsunde eI, dund
dIn umerI, dur sLrundu-I o scIIIre mecher n
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Grditec,
judeul Vclcec
76
rIvIrI. u IurmucIe nu-I Iu IeI? ExIsL numere de
LeIeIon uhuLe enLru urgene. $I-uIcI e LoL un IeI de
IurmucIe. Cu IeucurI enLru mInLe suu enLru sueL.
ReIIcu e decuuL dInLr-o curLe, hreLe, dur
uLeLIsmuI eI n-ure nImIc IeIncIos. Bu chIur u
sune c e jucuL, nLr-un scurL exercIIu uuLoIronIc.
- Au. S revenIm Iu BIbIIoneL. SuneI-mI
cum v-u schImbuL vIuu uIcI, Iu GrdILeu. Nu e-u
dumneuvousLr ersonuI, e-u ceIor cure veneuu Iu
bIbIIoLec. Suu e-u ceIor cure nu veneuu un ucum,
dur uu nceuL s vIn.
- S-uu schImbuL muILe uIcI, s LII, m
usIgur bIbIIoLecuruI. MuI uIes n uILImII doI unI. $I
vIuu oumenIIor, m rog, nu u LuLuror, dur u muILoru,
I doLureu. GundII-v c, n uruIeI cu donuIu venIL
rIn BIbIIoneL, ne-um nnoIL I IonduI de curLe n
uILImII unI. ToL rIn donuII, Ius ce rImIm de Iu
rImrIe. O duL cIncI mII de IeI, uIL duL o mIe.
SunL n reIuII IourLe bune cu rImuruI.
- Nu m-ndoIesc. ExIsL cInevu cu cure nu
sunLeI n reIuII bune? nLreb umuzuL.
Un IIcr Lrece rIn uIIeIe bIbIIoLecuruIuI.
- E o uezure mIc, unde ne cunouLem LoI
nLre noI. Ce rosL ur uveu s ne unem conLre suu
IedIcI? MuI uur mIcI IrecuurI uneorI, dur Lrec
reede.
- CorecL. $I ne nLourcem Iu BIbIIoneL.
- Au. PI, IucruI ceI muI ImorLunL, du
mIne, e c I-u scos e oumenI, muI uIes e LInerI, dIn
burIog. DIn IzoIure. MuI cu seum e ceI cure n-uu
comuLer ucus I deInd de comuLereIe de Iu bI-
bIIoLec. Eruu oumenI cure nu reu LIuu cum uruL
Iumeu dIn jur. TrIuu ucum I uIcI, uu cum uLeuu.
nmIcIencIuve.
- ExucL, sLu-I cuvunLuI. UnII muI LImIzI,
uIII muI sLungucI. Acum uu IeIL dIn IeIeu Ior ruruI
I-uu nceuL s uIb uILe reocurI. S descoere.
S ue c se oL mrIeLenI cu uII LInerI, chIur duc
nu-I vd Iu Iu I nu se duc Iu hIm mreun. S
cILoreusc, deI sLuu e scuun. S cILeusc Ir s
se nLInd du curLeu de Iu ruIL. E mure Iucru. SIgur,
n orueIe murI, usLeu sunL IucrurI bunuIe, dur uIcI...
n Ius, I-uu duL seumu cuL LIm cuLIg n obInereu
InIormuIIIor. u gundII-v c n-um h uvuL com-
uLereIe usLeu. PouLe c nIcI n-um muI h uuL de
concursuI Iu cure-uu IosL IeLeIe suu de uILeIe. $I muI
e cevu. Tu, cu bIbIIoLecur, InLrI Iu runduI Lu nLr-un
IeI de reeu. CuuI muI reede I muI ehcIenL. Te uII
Iu ce Iuc uIII, vezI ce IdeI uu, reIeI ce crezI c merIL
reIuuL, I vIn IdeI e cure uoI Ie reIuu uIII de Iu
LIne. Am nceuL s ne cunouLem muI bIne I noI,
ceI dIn breusI. CuL desre uLIIIzuLorI, robubII c
exIsLuu e-uIcI oumenI cure un ucum nu merseser
muI deurLe de RumnIcu VuIceu suu de SIbIu. Acum
se oL duce orIunde, Ir uuorL I buIeLIn. VIn
uIcI o or, cuLreIer Iumeu e comuLer I se duc
ucus muIumII c uu IosL Iu Isubonu suu Iu PurIs.
Pure uIn, dur nu e.
MonoIoguI IuI IIe urLuL e nLreruL de LonuI
de ueI uI unuI LeIeIon. AcordurIIe uneI muneIe
rovouc o schImbure de nIveI cure ne Iuce s rudem
e umundoI.
- Acum ce-uI vreu, s uscuILe LoI Bee-
Lhoven? zIce bIbIIoLecuruI.
- Nu, nIcI omeneuI. A sus-o CosLI onI
cevu muI IusLIc decuL dumneuvousLr: ,Nu uLem
uscuILu LouL vIuu numuI Schoenhuuer. Nu mI-um
nchIuIL c LInerII cure vIn uIcI se uuz Iu comuLere
cu s cILeusc desre vIeIIe shnIIor. u uILuI, uc-
LrIeIe dumneuvousLr nuvIgheuz chIur ucum e
nILe sILe-urI desLuI de... IumeLI.
IIe urLuL se nLource sre IeLe, se uIL e
monILoruI Ior I revIne n ozIIu InIIuI.
E, sunL nILe cuLuIouge de mod. Dur s
LII c LoLuI se Iuce cu msur.
- Pun I excesuI, vorbu unuI uIorIsL.
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Grditec,
judeul Vclcec
77
- SunL coII bunI, uu neIes c exIsL sILe-urI
Iucuren-uuucces.urduc nceurc s InLre e eIe
I Iur sIngurI ccIuIu, hIndc du uceeu LrebuIe s
Ie InLerzIc rezenu Iu comuLer LIm de cuLevu zIIe.
$I nu Ie-ur convenI. Du, sIgur, nu-I InLereseuz dour
reIe ruLeIe Iu IsLorIe. VIn enLru jocurI, enLru mu-
zIc, enLru socIuIIzure. E normuI, duc ucum nu Ie
Iuc IucrurIIe usLeu, cund s Ie Iuc? u vursLu meu?
E momenLuI s-mI verIhc o curIozILuLe e
cure o uvusesem I-n uILe IocurI.
- Aroo de vursL, cuI unI ure ceI muI
Lunr uLIIIzuLor uI comuLereIor dIn rogrumuI
BIbIIoneL?
- He he, I vreo uLru-cIncI. BIne, vIne
nsoIL, nu de cuuI IuI. Dur s vedeI cum I uIeurg
degeLeIe e LusLuLur, mum-mum.
- $I ceI muI vursLnIc?
- A venIL un nu demuIL roIesoruI on
MurInescu. Acum ure oLzecI I cIncI de unI I nu se
muI ouLe deIusu. A IosL cundvu dIrecLoruI IIceuIuI
dIn GrdILeu, un om IourLe resecLuL. A condus
IIceuI rIn unII uIzecI, cund cursurIIe s-uu InuL n
IosLu cus u boIeruIuI Orun, un cund s-u consLruIL
un IIceu rorIu-zIs. DomnuI MurInescu u IosL
roIesor de romun. Un LI dInLr-o bucuL, ce muI.
ur bIuLuI IuI, PuuI, cure e unIversILur Iu BucureLI,
Iu AdmInIsLruIe I AIucerI, Lrece e-uIcI o duL e
Iun. n orIce cuz.
Cu IIe urLuL oI sLu Iu oveLI o zI nLreug,
nu-I vorb. ns, e de o urLe, vIzILeIe cuvIIncIouse
sunL scurLe. Pe de uILu, oureceIe dIn sLomuc mI d
de LIre c obIceIuI de-u muncu s-u sLruL n LouLe
judeeIe rII, cu suu Ir BIbIIoneL. M bucur c-um
IerduL urIuI InIIuI I m nLInd du cuLevu
sreIe, sLrduIndu-m s nbu gIusuI IoumeI.
SImInd c dIscuIu s-u ncheIuL, rInu rsure dIn
suIu de uILurI, escorLuL de un OvIdIu e uI cruI
LrIcou LrunsIruIu u LrusuL un conLur cure seumn,
mI se ure mIe, cu hurLu GrdILeI. Ce-I dreL, nIcI
eu nu urL muI rousL.
nuoI sre RumnIcu VuIceu, sub bIneIucereu
ueruIuI condIIonuL, OvIdIu observ n Iuu IuI o
muIn uI creI rorIeLur I-u LrecuL numruI de
LeIeIon mobII e IuneL. egLuru cu InIIuLIvu IuI
IIe urLuL e InevILubII. ur OvIdIu nu e omuI cure s
Iurd o usemeneu Ieuc. PrIn urmure, une munu
e mobII I sun, sre ImurIreu deIIn u rIneI,
cure obIne, n sIurIL, dovudu c musuhrII cure I-uu
czuL e cu uu o jumLuLe de norm Iu cIrc. Sre
Iuudu IuI, courLIcIunLuI Iu Lruhc (recunouLeI sub-
LIIILIIe de cuLIIeu uIe IImbujuIuI oIIIenesc) rs-
unde I ungujeuz un dIuIog de cuLevu mInuLe cu
OvIdIu, cure sImLe nevoIu s InsIsLe.
- Am neIes, decI eIecLuuI IucrrI. Ce IeI de
IucrrI? M InLereseuz I e mIne, ouLe m muL Iu
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Grditec,
judeul Vclcec
78
cus. GresIe I IuIun? BIne. AILcevu? nsLuIuII eIec-
LrIce, s-u murcuL. $I Lermoune? Ahu, I boIIere?
BIne, I noLuI-v numruI meu, s-ur uLeu s v
sun. M-ur InLeresu I o IIsL de LurIIe.
Du ncheIereu convorbIrII, OvIdIu se
nLource sre mIne I-mI Iuce cu ochIuI.
- IsL de LurIIe n-ure, dur ne-neIegem
nLre noI, cu oumenII.
- TrebuIu s-I nLrebI duc n-ure I-un nu-
mr enLru urgene, I reroez, cu mInLeu Iu bIbIIo-
Lecu dIn GrdILeu, Iu ceIe dou ucLrIe de IIceu, Iu
LonuI de ueI hxuL n muLrIceu comonIsLIc u IuI
Jeun de Iu CruIovu I Iu omnIrezenu bInedIsus u
IuI IIe urLuL.
$I chIur m sImL LenLuL s-I duu un LeIeIon
sre seur bIbIIoLecuruIuI, cu s-I verIhc dIso-
nIbIIILuLeu. $LIu ns c o s m ubIn. CuL o h de
snLos s gIumeLI cu IucrurIIe serIouse, ImorLunL
e s nu surI cuIuI.
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Grditec,
judeul Vclcec
79
n 1qq, cund u venIL s-I reIu osLuI de bIbIIoLecur
n SLrungu, uI, IorenLInu Ureche u-nceuL cu o
boceuI umurnIc. BIbIIoLecu eI eru o drnLur,
un IosL muguzIn de meLuIochImIce, soIL uIbusLru I
e-uIur, I e dInunLru, cu vur ndoIL cu uIbusLru
de meLII, ceu muI IeILIn meLod de u vosI I vruI
sImuILun, economIcos, nLr-o Iume unde bunuI e rur
I scum I IuxuI ncee de Iu u douu ereche de
ncIrI n sus.
MuguzInuI, muI degrub o muguzIe, eru us
Iu oseu, n vzuI LrecLoruIuI, du rImu reguI
u comeruIuI, cure sune c negusLoruI LrebuIe s
cuuLe muI nLuI de LouLe vuduI; dour c, n comunu
SLrungu dIn judeuI uI, reguIu usLu se uIIcu n goI,
nImnuI, enLru c nImenI nu I-ur h uLuL n chIuI
vreun LrecLor nLumILor e-ucoIo, cu nevoIe de
IIgheune suu voseIurI, cure s InLre, uu, e u
I s-I cumere ce uveu de cumruL nuInLe de u
merge muI deurLe, n Lreubu IuI, cu IIgheuneIe I
u SLrungu se schImb desLIne
ibliotecc din Strunc,
judeul Ici
VAD PETREANU
779 79 79 79 79999 799 79 777779
80
voseIurIIe n curc. DIn ucesL uncL de vedere,
muguzInuI de meLuIochImIce ur h uLuL sLu Iu IeI de
bIne I e deuI, suu du deuI, c orIcum ur h uvuL
uceIuI cIIenI, udIc uroue deIoc.
Du ce u Iuns ce u Iuns, IorenLInu Ureche
s-u uucuL de Lreub, c, Iu douzecI I cevu de unI,
Iu rImu sIujb, muI I munII, durmILe nILe
ruILurI de LubI nLr-o muguzIe uruL. A dereLIcuL
I u curuL I u vosIL I u IusLruIL LoL, shnIndu-I
I eu IocuI, du uLerI. AoI I-u udus crIIe, Ie-u
us e ruILurI I, de IIcLIseuI, u nceuL s numere
ourecII cure umbIuu n Ir IndIun e odeu. CrIIe
vechI, reuruLe I IIILe cu u IcuL dIn IIn, eruu o
deIIcuLes IrezIsLIbII enLru rozLoure.
IorenLInu Ureche I-u vzuL muI deurLe de
vIu, Iund Iu ourecI, urunjund crIIe n ruILurI,
mrumuLund cuLe un voIum, dou uInIIor cILILorI
ce-I veneuu dIn ceIe oL suLe uIe comuneI, dInLre
cure ceI muI mure n-ure muI muIL de zzo de sueLe.
A IcuL usLu un un, doI, zece, cIncIsrezece.
Du cure, cund nImIc nu muI reu s se
urneusc vreoduL, Iu SLrungu u ujuns nLerneLuI
I bIbIIoLecu u devenIL uLrucIu comunILII - muI
uIes c, nLr-un IeI IourLe nImerIL enLru uceLI ou-
menI ucII zIInIc, uIn cuLe uIn, de o IIcLIseuI
ImIucubII, nLerneLuI u venIL I cu LeIenoveIe, dur
nu dInLr-uceIeu sImIe, de LeIevIzor.
TeIenoveIe udevruLe, n cure eroI sunL chIur
unII dInLre sLenI, cu s vezI.
VusIIe Geumn m uLeuL Iu InLrureu n
bIbIIoLecu dIn SLrungu, n IcIoure. SL n soure,
usu dund n Lcere, necIInLIL, eun n cosLumuI
de zIIe bune, cu cruvuL sLruns sub brbIe, cu ves-
Lu ncheIuL Iu LoI nusLurII, cu huInu Ir cuL I
unLuIonII rousL cIcuI, cu unLoh sLrIucILorI,
n mod mIrucuIos neuLInI de ruIuI dIn drum. VusIIe
Geumn esLe IosL mIIILur I Ine s uruLe usLu. ung
eI, o uLouIc, uI creI ochI verzI o s-nnebuneusc
IourLe curund suLeIe, duc n-uu IcuL-o deju. EsLe
Andreeu Geumn, IuLu ceu mIc u IuI VusIIe, de LreI-
srezece unI, cure, un nu demuIL, uveu cIncI IruI
dur, du ce u LrecuL de Iu HI Iu ucebook, u muI
cLuL doI IruI I LreI surorI. Jumu` de IuLon, cum
ur zIce VusIIe Geumn.
E o ovesLe comIIcuL, uu cum sunL ove-
LIIe udevruLe de vIu, e cure unII scenurILI Ie co-
Iuz I Ie vund uoI cu LeIenoveIe, n Iumeu-nLreug.
Po vesLeu esLe desre eec I nenoroc, desre geIozII
I InImI IrunLe, desre IuILI, umIIIne I desre dor.
EsLe vIuu IuI VusIIe Geumn, cure I-u
IerduL ceI cIncI coII Iu nceuLuI unIIor `qo, coIII
e cure I-u regsIL cu ujuLoruI unuI uI useIeu coII,
Andreeu, venIL, neseruL, n nouu IuI IumIIIe, cund
credeu c e reu LurzIu enLru cu vIuu s-I muI Iuc
vreo surrIz.
Dour c eru ubIu nceuLuI.
- M-um ndrgosLIL de o Igunc, domnuIe,
usLu u IosL sourLu meu, ce s Iuc, I ncee VusIIe
Geumn ovesLeu.
S-u gundIL Iu eu de muILe orI, I-u reLrIL-o, n
mInLe, o duL I nc o duL I nc o duL, IncreduI,
un s ujung s mI-o sun mIe, uu c, ucum,
cuvInLeIe curg reede, nIruILe IogIc, uLuL de IuLe,
ncuL I cer s muI zboveusc, dIn cund n cund, cu
s-I rInd dIn urm cu noLIeIe.
- Am IosL mIIILur, domnuIe, suboher de
urLIIerIe, Iu obuzIere, nu Iu rucheLe. Aveum unIIorm
I suIurIu, erum Lunr, vIuu meu eru nuInLe,
LouL. mI Iceu vIuu, cuI nu-I Iuce cund e Lunr?
Dur m-um ndrgosLIL de o Igunc, dIn neum de
muzIcunI, domnuIe, I um IuuL-o de nevusL, n
1q;8. Eru dIn TecucI, e uLuncI eu erum cu unILuLeu
Iu GuIuI, sLLeum ucoIo. $I s-u nscuL rImuI coII,
GeunInu DunIeIu, n 1q;q. AoI ConsLunLIn, n 1q8o.
VAD PETREANU
ibliotecc din Strunc,
judeul Ici
81
AoI s-u nscuL uI LreIIeu, AdrIun NecuIuI, n 1q81.
AoI Andreeu, n `8q, I SImonu MurIu, n `86. De-u -
cumu, ne muLuserm n uI, unde Iusesem reurLIzuL
Iur, I LrIum uu, cu nevusL I coII, greu, cum eru
e vremeu uceeu, dur eruu coIII meI, domnuIe, I I
Iubeum.
JudecuI-I e VusIIe Geumn, duc uLeI, c
n-u vzuL ce urmu s-I Ioveusc. emeIu IuI, IsuL
mereu ucus cu cIncI coII. EI, mereu e Iu unILuLe,
rIn uIIcuII, e cocIuurI. Cund u venIL momenLuI
LrdrII, suboheruI de urLIIerIe s-u mbouL I u
uIes edeusu greIL: s rmun mumu cu coIII,
s-I creusc eu, s vud I eu ce nseumn rsundere,
s ue ce e greuI. emeIu u IecuL cu coIII I cu nouI
eI IubIL. VusIIe u rmus sIngur, I nu I-u LrebuIL muIL
s se rbueusc.
- Acumu, IocuIuu n PeLrounI LoI, I eu m
duceum cu LrenuI I-I undeum e du coucI, e
du gurdurI, cu s-I muI vd, dur m Iereum de
souI eI, c m umenInuse I-mI InLerzIsese s muI
Iuu IegLuru cu eI. $I e eu o umenInuse, mI-eru
IrIc enLru LoI, uu c sLLeum ILIL I Iungeum,
domnuIe, nu-mI e ruIne s sun, Iungeum n
umnI, uscuns, uu, e unde uLeum I eu, c nu
uLeum s vorbesc cu coIII meI.
n 1qqq, nu-I muI vzuse deju de uroue
uLru unI, de Iu RevoIuIe, de cund socIeLuLeu se
nvoIburuse I Ie Ierduse urmu. nIrunL, necuL n
sIngurLuLe I umur, VusIIe u cunoscuL o uIL IemeIe,
I eu bLuL de sourL. O vduv cu cIncI coII.
- M-um gundIL, domnuIe, IemeIu usLu cu ce
o h greIL n vIu? $I, duc uILuI creLe coIII meI,
eu de ce n-u uLeu uveu grIj de coIII uILuIu? MuI
uIes c LoL cIncI sunL, LoL cIncI eruu, m neIegeI?
CIncI uI meI, Ir LuL, cIncI uI eI, Ir LuL. $I
m-um recsLorIL cu uceusL IemeIe, I IucL-ne n
SLrungu, unde sLm mreun I unde soIu meu,
nouu meu soIe, mI-u nscuL-o e Andreeu.
AILurI, Andreeu zumbeLe, InLImIduL de
uLenIe. MIIILreLe, LuIc-su regLeLe LerenuI
en Lru InLrureu eI n ovesLe, dur, orgoIIos cu orIce
urLLor de grud, I rezerv LoL enLru eI roIuI rIn-
cIuI n desIurureu nLuInIrII.
- $I ucum un un, domnuIe, usLu mIc mI-u
gsIL coIII, muI nLuI e Andreeu, uIcI, Iu cuIcuIuLor,
n bIbIIoLec!
VusIIe Geumn Iunge Iur, de-u bIneIeu, I
m-nLorc sre IuL cund se oreLe s-I cuuLe buLIsLu.
Andreeu u venIL Iu bIbIIoLec du crI - usLu
e exIIcuIu ohcIuI, dur LIm umundoI ce cuLu, de
IuL: nLerneL I socIuIIzureu usLu nou, noI rIeLenI,
oze, muzIc, hImuIee de rus, Messenger, desene
unImuLe, un e-muII cu o udres Iunky, uu, cure s
IncIud cevu sugesLIv enLru cIne ur vreu s-o cuuLe,
s-o cunousc, ouLe cu ,zucky suu cevu usemnLor,
neuruL cu un ,y, cum se ourL ucum. A rIns
Lrecereu de Iu HI Iu ucebook, Mureu EvoIuIe n
VAD PETREANU
ibliotecc din Strunc,
judeul Ici
82
Iumeu InLernuuIIor udoIescenI, I u LrecuL, usLIeI, Iu
uIL nIveI, unuI gIobuI, cu suLe de mIIIoune de rIeLenI
oLenIuII, o Iume nLreug Iu cuLevu cIIck-urI dIsLun.
$I-u cuLuL semenII n ucesL LerILorIu vusL,
sLrIn, neexIoruL, u cuLuL e cInevu uroIuL, cruIu
s-I gseusc cevu LIuL, cevu n comun, munuL de
nevoIu de socIuIIzure, de gregurILuLeu hIneI umune,
nscrIs n gene dIn zorII evoIuIeI.
A scrIs ,Andreeu Geumn I u usuL enLer.
Unu dInLre eIe semnu cu eu, de deurLe.
Suu ouLe cu LuIc-su.
- Acus, I-um zIs IuI LuLu c e o IemeIe e cure
o cheum Iu IeI cu e mIne I cure seumn cu eI.
- $I?
- Am venIL u douu zI uIcI, mreun, s ne
uILm Iu oze. Am vorbIL cu eu, I-um duL mesuj. Eru
IuLu IuI, udIc unu dIn eIe. Sor-meu, cum ur venI.
MuI n vursL, cu coII deju. TuLu u Iuns cu nu LIu
ce uIcI, n bIbIIoLec.
- $I Lu Iu ce Le-uI gundIL?
C-s reu mIc s hu deju mLu.
PenLru VusIIe Geumn, vIuu s-u schImbuL
ucum dIn nou. umeu s-u deschIs Iur, cILoreLe Iur.
A IosL Iu BucureLI, s-I vud IeLeIe, nu muI Iusese
n cuILuI de Iu RevoIuIe, cund eru nc sub drueI.
- Am IuuL LrenuI I mI-uu sus unde s
ne-nLuInIm, n gur. Am ujuns eu ucoIo, um sLuL,
m-um nvurLIL. nImIc. $I, cund nceusem s InLru Iu
IdeI, vd LreI IeLe IeInd de du un unou I uIergund
sre mIne, Iund n guru mure, LLIcuuuIeee! Ce s
v sun, um IuuL du-uIu usLIIe de InIm, c nu muI
uLeum de emoIe. V duI seumu, du douzecI de
unI I nu muI LIum nImIc desre coIII meI?
VusIIe Geumn vorbeLe ucum uroue zIInIc
cu IeLeIe I cu bIeII IuI. Are doI neoI. A vzuL
unde muncesc IeLeIe, bIeII, u vzuL unde sLuu, I-u
vIzILuL, I-u sLruns n brue, I-u IuuL dIn nou n vIuu
IuI. I exerseuz IIberLuLeu de u-I osLoI doruI n
IeIurI oznue, uneorI, cu un udoIescenL nLurzIuL.
- nLr-o seur, unu dInLre IeLe mI-u sus,
Iu LeIeIon - LLIcuIe, mI-e uu de dor de muLuIe, c
Le-u sLrunge ucum Lure-Lure-Lure n brue, LII? MI-u
rmus n cu ce u zIs. DImIneu, n zorI, m-um dus
Iu gur I um IecuL sre BucureLI. Am ujuns n Iuu
bIocuIuI, bIocuI cu InLerIon, nu InLr orIcIne, I um
uLeLuL un LIm, s Ius cInevu, I m-um sLrecuruL
I eu nunLru. n Iuu uII, um scos LeIeIonuI I um
sunuL-o: IeLI, muI e vuIubII ce mI-uI sus useur, cu
sLrunsuI n brue? SIgur, LLIcuIe, dur de ce-nLrebI?
PI, duc vreI s m sLrungI n brue, de ce m II Iu
u?
Rude, suLIsIcuL de ozn I de umInLIreu
nLumIrII. Andreeu I d ochII esLe cu,
ngduILoure: uu cevu.
- VorbeLI cu surorIIe LuIe, Andreeu?
- Vorbesc uroue n hecure zI. Aseur, um
vorbIL cu Dunu de Iu 1o seuru un Iu dImIneuu!
- Cum Le sImI ucum, cu surorIIe usLeu noI,
cu IruII LIu noI?
- M sImL. M sImL boguL, s LII.
Duc uIcI o h IosL vreoduL un muguzIn de
meLuIochImIce n cure nu InLru nImenI, zugrvIL cu
uIbusLru de meLII us n vur, n-uI cum s-I muI duI
seumu uzI, n bIbIIoLecu ubIIc ,MIhuI UrsuchI dIn
SLrungu, uI. IreLe, cuIoureu e uILu, ereII sunL
dreI, IeresLreIe sunL dIn Lermoun, e jos e un II-
noIeum curuL, n Ioc de urdoseuIu zgrunurous de
dInuInLe, e mocheL, sunL bIrourI, sunL ruILurI I
sunL crI, dur nu e numuI de Iu ucesLe deLuIII. E un
uIL uer n ucesL Ioc. E un uIL sIrIL.
E un Ioc n cure, ucum, se schImb desLIne.
VAD PETREANU
ibliotecc din Strunc,
judeul Ici
83
84
PenLru bucureLeunuI geL-begeL, conceLuI de ,comunILuLe
IocuI e LoL uLuL de sLrIn e cuL e, de IId, subIecLuI exIsLeneI
- suu nu - u ueI e MurLe. AdIc, o h hInd cevu ucoIo, nu zIc nu,
dur e o chesLIe uLuL de nderLuL, de LeoreLIc I de greu de
verIhcuL, ncuL nIcI n-ure rosL s ne gundIm Iu usLu uILIeI decuL
suerhcIuI, en pcsscnt, Iu o bere (huI, dou).
BucureLIuI rmune sInguruI oru dIn RomunIu n cure
n-u rIns nIcIoduL un zIur IocuI - dIn sImIuI moLIv c, uIcI,
LoLuI e IocuI un Iu nIveIuI ersouneI, Ir u deI vreoduL
IImILu InLeresuIuI ersonuI. ComunILuLeu, n BucureLI, esLe - n
ceI muI bun cuz - gruuI de ersoune dIn Iuu bIocuIuI, Iu surL
semIne, suu ceI LreI ensIonurI vorbInd e-o bunc, n urc, suu
neIerIcIII cure uLeuL-n sLuIe, muruI de IuovI, un LrumvuI
ce-nLurzIe, nLr-o nouLe osLII de IebruurIe.
OumenII vIn n BucureLI cu s Iuc bunI - cu s-I
cumere o csu - cu s se muLe uIur dIn BucureLI - I I
eLrec o vIu eduIund e Ioc n ucesL vIs Ir IogIc. Bucu-
reLenII n-uu LIm I nIcI cheI de uII bucureLenI, Iur dezInLeresuI
Iu de uroueIe rmune, un Iu urm, sInguruI Iucru e
cure-I uu n comun.
n BucureLI LrIeLe o comunILuLe de oumenI cure nu
sImL c ur uurIne vreuneI comunILI.
BIbIIoLecu
ugIomeruL dIn
Turgu rumos
ibliotecc din Tcru Irumos,
judeul Ici
VAD PETREANU
85
PouLe I de uceeu, bucureLeunuI geL-begeL,
cum e reorLeruI cure semneuz ucesLe rundurI, e
muImereuIuscInuLdevurIIIeIormedemunIIesLure
u sIrILuIuI comunILur n dIIerILe uILe IocurI, ce oL h
nLuInILe ImedIuL ce uI deIL suburbIIIe cuILuIeI.
De IuL, Iegeu cure regIemenLeuz IuncIo-
nureu comunILII IocuIe ure un unIc urLIcoI: ,se
munIIesL, decI exIsL.
uuI, de exemIu, cuzuI oru-
uIuI Turgu rumos, dIn uI, unde,
dIncoIo de vIuu IndIvIduuI, de zI cu
zI, IocuILorII urLIcI Iu concursurI,
cIuburI, coIocvII, reunIunI, ucIunI u-
bIIce, voIunLurIuLe, comeLIII, uso-
cIerI, umInLIrI, InsLruIrI I consLruIrI -
LouLe, munIIesLrI vIbrunLe uIe vIeII
comunILII.
$I, enLru c orIce vIu ure
nevoIe de o InIm, LreI moIdovence
ho LruLe uu creuL-o I uu us-o n
IuncIune chIur n cenLruI oruuIuI, n
cousLu rImrIeI - Iu bIbIIoLecu u-
bIIc UnIversuI CunouLerII.
Un gru comucL de eIevI
uLeuL, n suIu mIc u bIbIIoLecII, un
munechIn medIcuI, e cure-I uduce
coordonuLoruIBIbIIoneLdInregIune,
rohLund de IuLuI c nsoeLe un
reorLer n cILorIu su de docu-
menLure rIn MoIdovu. MunechInuI
esLe muLerIuI dIducLIc enLru cursuI
de rIm-ujuLor InuL Iu bIbIIoLec, n uILImu zI de joI
u hecreI IunI. BIbIIoLecu esLe urLener n ucesL
roIecL cure u nceuL n uugusL zo11 I cure urm-
reLe s Ie LrunsmIL coIIIor esenIuIuI dIn LIInu
mIrucuIous u suIvrII uneI vIeI.
nLreru oru, InevILubII. CIne u uuzIL de mu-
nevru HeImIIch? MuInIIe unesc n sus, uhrmuLIv:
LouL Iumeu. mI umInLesc, reex, ugonIu uneI IemeI
cure se necuse cu un dumIcuL nLr-un resLuurunL
bucureLeun; nu-mI nchIuIsem nIcIoduL un
uLuncI cuL de reede se-nvIneeLe un om cure moure
suIocundu-se.
CIubuI ,PrImuI ujuLor suIveuz vIeI esLe
urmuL, conLIIncIos, de z de eIevI, cure nvu
eIemenLeIe de buz uIe resuscILrII, moduIILI de u
scouLe rnIII dIn muInI sLrIvILe n uccIdenLe ruLIere,
ce s IucI duc vreI s suIvezI e cInevu de Iu nec - n
generuI, LehnIcI dInLr-ucesLeu e cure nu Ie LIe
nImenI n juruI Lu cund Le InLersecLezI, nerevzuL,
cumourLeu.
Pe msur ce m mrIeLenesc, revzLor,
cu uLImeu usLu cure se regLeLe s ne scue de
VAD PETREANU
ibliotecc
din Tcru Irumos,
judeul Ici
86
bucIuc, n suI vIn dIn ce n ce muI muILe ersoune.
S-u uuL c u uruL cInevu de Iu BucureLI, s scrIe
desre ce se nLumI Iu bIbIIoLecu dIn Turgu ru-
mos, I oumenII vor s se mundreusc, hecure.
Pe un scuun de Iung mIne s-u uezuL, de
IId, IosLuI nvLor Verde ucobI, ucum en-
sIonur, cure coordoneuz un cIub de uh enLru
co IurI. Rud cu eI - nu muI bIne mergeu un cIub de
LubIe? -, dur InIIuLIvu e serIous. Verde ucobI
ure cuLegorIu u douu I e un uhIsL usIonuL, Iur
exerIenu edugogIc I ujuL nu dour s-I creusc
eIevII, cI I s-I IdenLIhce, uor, e ceI cu udevruL
LuIenLuI. $I, IuL, mI I Iuce cunoLIn cu unuI
dInLre uceLIu, ConsLunLIn RoberL BuxuI, cure u
nvuL uh cu LuI c-su, Iu use unI, Iur ucum, cund
ure zece, nu reueLe s Lrug de LIm muI muIL de
un sIerL de or nuInLe s-I Iuc muL e udversurII
IuI de uceeuI vursL.
PenLru RoberL, IunurIIe sunL cIure - eI vreu
s devIn uhIsL, decI comunILuLeu IocuI I vu ujuLu
s se-ndreLe cLre vIsuI su.
MuI nLuI, nvLoruI se ocu de Iormu-
IILIIe necesure enLru nscrIereu IuI Iu dIIerILe
sImozIoune de uh - unuI, cu urLIcIure InLer-
nuIonuI, urmu s uIb Ioc curund, Iu VusIuI; Iur
bIbIIoLecu oreneusc, n coIuborure cu rImrIu,
vu orgunIzu Cuu oruuIuI Iu uh. $I, enLru cu
IucrurIIe s he dehnILIv serIouse I ImosIbII de ubun-
donuL, bIbIIoLecu s-u nscrIs I Iu un concurs de
urLIcIure comunILur cure ure dreL remIu o burs
de 1.oo de doIurI, bunI dIn cure ur urmu s he
cumruLe LubIe I Iese I ceusurI de uh I mcur o
LubI dIn uceeu mure, verLIcuI, enLru LeorIe - c nu
se LIe nIcIoduL ce LuIenLe uscunse or muI h rIn oru.
- PregLII-v s scrIeI, mI zumbeLe bI-
bIIoLecuru oneIu CIugru cund o-nLreb duc, n
uIur de cIubuI de uh I de ceI enLru rIm-ujuLor,
muI e cevu. MuI uvem uu: CIubuI ,Vreuu s hu
bIbIIoLecur, unde Iucrm cu voIunLurI. CIubuI de
IecLur. CIubuI de IoLogruhe I jurnuIIsm, enLru c
uIcI, Iu noI, s-u IunsuL revIsLu Ecouri, u CuseI de
CuILur ,GurubeL brIIeunu - LII, GurubeL brI-
Ieunu e de uIcI, dIn Turgu rumos. CIubuI InLer-
nuuIIor, c uvem, cu LoLuI, dousrezece cuIcuIu-
Loure IeguLe Iu nLerneL, venILe I rIn rogrumuI
BIbIIoneL, I rInLr-un uIL rogrum Iu cure um nscrIs
bIbIIoLecu, EconomIu BuzuL e CunouLere. CIubuI
,unkIds, enLru recoIurI. $I muI orgunIzm I
reeLIII enLru Iese de LeuLru, uIcI se muI con-
IecIoneuz mLI, cosLume... $I muI Iucem I ucIunI
secIuIe, cum ur h ore de orIgumI, dIn cure, du
uceeu, orgunIzm o exozIIe, cum vedeI chIur n
suLeIe dumneuvousLr.
n suLeIe meu, nLr-o vILrIn, creuLurI LrI-
dImensIonuIe ImosIbIIe, deIIcuLe, cu mII de IIurI,
IcuLe dIn hurLIe coIoruL, conhrm secLucuIos
uhrmuIIIe bIbIIoLecureI.
BIbIIoLecu dIn Turgu rumos ure u h un Ioc
ugIomeruL - I IourLe vIu.
ComuLereIe I nLerneLuI uu schImbuL LoLuI.
Au schImbuL, de exemIu, vIuu OIIneI PeLrov, o
conLubII IeIL Iu ensIe, cure s-u decIs cu, muI bIne
muI LurzIu decuL nIcIoduL, s-I mIIneusc un vIs
dIn coIIrIe: s debuLeze cu o IucheL de oezII.
- Doumnu PeLrov u nvuL uIcI, Iu noI, cum
s-I ugIneze oezIIIe, uIcI Ie-u cuIes I uIcI I-u
regLIL voIumuI, e cure I-u IunsuL Iu sIurILuI IuI
zo11, recIzeuz u douu bIbIIoLecur, DorInu Rudu.
VenIL I eu s vud reorLeruI de Iu Bu-
cureLI, IosLu conLubII devenIL oeLes ncu-
vIIneuz, modesL:
MuI Iucrusem cu cuIcuIuLoruI, dur numuI
rogrume d-uIeu, de-uIe meIe, de conLubIIILuLe, nu
descrIs.
VAD PETREANU
ibliotecc
din Tcru Irumos,
judeul Ici
87
mI nLInde voIumuI, cure-I uverLIzeuz e
cILILor e ugInu de gurd: ,EsLe muI bIne s duI gre
ncercund cevu decuL s exceIezI n u nu Iuce nImIc.
DeschId IucheLu Iu nLumIure, cILesc cu voce Lure:
,BrbIe, brbIe J Ce IIcorI s-I duu eu Ie? J S
muI IucI Iur roLocouIe, J Cu s bug gugIcI n bouIe
M oresc - coIII uu devenIL uLenI, Iur OIInu PeLrov
Iuce LenLuLIve bruve s roeusc:
- Eh, uneIe sunL muI ndrznee, uu...
ZumbIm umundoI. Pun Iu urm, e udevruL
c ImorLunL e s urLIcII, nu neuruL s cuLIgI.
UnuI dInLre roIecLeIe bIbIIoLecII dIn Turgu
rumos esLe roduI comusIunII I soIIdurILII: esLe
vorbu desre secIu secIuI dedIcuL nevz LorIIor.
n Turgu rumos exIsL IIceuI ,MoIdovu, enLru
eIevI de cIuseIe -X cu dehcIene de vedere. n
zooq, ungujuLeIe bIbIIoLecII oreneLI uu reuIL s
cumere uroue 1oo de crI n IormuLuI secIuI
enLru nevzLorI DuIsy, cuL I dou Iuyere. n
esen, IormuLuI DuIsy ermILe uneI ersoune cure
nu vede s ucceseze ugInu dorIL dInLr-o curLe, s
sur Iu un unumIL cuILoI dIn curIns, suu de Iu un
urugruI Iu uILuI, suu chIur dIn Iruz-n Iruz. Cu
uILe cuvInLe, nevzLorII oL ,cILI o curLe uudIo
uroue Iu IeI cum cILesc, n sens rorIu, ceI cure
vd normuI.
- NoI um reuIL s ncheIem un urLenerIuL
cu unduIu ,CurLeu CILoure, cure Iuce crI en-
Lru nevzLorI, I uu um udus uIcI ucesLe crI DuIsy
I IuyereIe uIerenLe. SunL IourLe ceruLe - mI sune
u LreIu bIbIIoLecur, Dunu CIuboLuru.
AoI uduug:
- ucrrIIe orIgumI D Iu cure v-uI uILuL
muI devreme... EIevII de Iu IIceuI ,MoIdovu Ie-uu
IcuL, s LII.
- Ne-u IosL grouz s nu cdem n desue-
LudIne, sune oneIu CIugru. RIscum s devenIm
uu... un suIu morL. Veneuu dIn ce n ce muI uInI
cILILorI. A LrebuIL s ne mIcm, s Iucem cevu, s
InvenLm, s ne reInvenLm, s LrunsIormm nLr-un
IeI IocuI. Am IuuL rImuI seL de cuIcuIuLoure cund
um IcuL PuncLuI de ucces ubIIc Iu InIormuIe, du
cure ne-um nscrIs Iu BIbIIoneL I um muI obInuL un
seL, Ius ImrImunL, scunner, vIdeoroIecLor. Dur
n-uu IosL numuI cuIcuIuLoureIe. Am nceuL s orgu-
nIzm evenImenLe, cursurI, s chemm voIunLurI, s
sLrungem crI I s Ie dIsLrIbuIm noI muI deurLe, n
suLeIe dIn reujm. Nu uLeum s sLm, cum s h
sLuL? Ne-um nscrIs Iu dIIerILe roIecLe, e uneIe
Ie-um cuLIguL, e uILeIe, nu, um muI udunuL exe-
rIen. Am IeguL rIeLenII, um cunoscuL oumenI.
SunLem vII, LII? Acum e o bIbIIoLec vIe. Avem o
uvuIun de cererI, de uLIIIzuLorI, vIn eIevI muII, dur
vIn I ersoune muI n vursL, n uneIe zIIe ne cuIc
ruguI chIur I zoo de ubonuI, de urLIcIunI Iu
VAD PETREANU
ibliotecc
din Tcru Irumos,
judeul Ici
88
LouLe ucLIvILIIe e cure Ie uvem uIcI. Am devenIL
InLeresunI. Am renscuL. Avem esLe .ooo de
ersoune nscrIse, Iur 1.oo sunL ceeu ce numIm
cILILorI ucLIvI. AdIc 1o Iu suL dIn ouIuIu oruuIuI
vIne s Iu mcur o curLe e un. Nu-I uIn Iucru.
n LIm ce o uscuIL e oneIu CIugru, bI-
bIIoLecur n Turgu rumos, nu m oL orI s nu
Iuc comuruII. Audur, 1o Iu suL dIn ouIuIu oru-
uIuI vIne s Iu mcur o curLe, o duL e un, de uIcI...
n BucureLI, ur LrebuI s he... ceI uIn zoo.ooo de
oumenI, duc um sLru roorIIIe.
PouLe, cIne LIe, ouLe, nLr-o zI, I n
BucureLI...
VAD PETREANU
ibliotecc
din Tcru Irumos,
judeul Ici
89
n IIn muIdunocruIe, mI se romILe un Isc uIIn. ALeL
s ujung Iu eI I In morI s nu-I un n conLrusL cu ce se u
n jur. SunL unI bunI de cund sLIIIsLIcu uuLojuuIrII nuIonuIe
nu-mI muI sune nImIc. Nu vreuu s vd un Iucru Irumos cu s-I
comur cu mIzerIu n mIjIocuI creIu se nuI, cI dour cu s-I
sorb Irumuseeu. M-um sLuruL de vIcreIIIe nLunge (,SunLem
de rusuI curcIIor, ,Cu Iu noI Iu nImenI eLc.), m-um sLuruL de
uIIbIuI nuIerIIor cure uu nevoIe de noroI hIndc dour uu oL
creLe. MI-e IehumILe de uIgorILmuI esImILIIor cure cred c
neumuI sLu ure LreIzecI de Icoune I un mIIIon de curve. Vreuu
cevu seducLor I uLuL. Cred cu ncunureu cundIzIIor c nc
sunLem cuubIII de gesLurI nobIIe I de IdeI generouse. Cred n
LoL ceeu ce zIureIe I LeIevIzIunIIe m usIgur c nu muI exIsL.
Cred n gruIu bIneIuI.
n reguI, I cure e IucruI uceIu Irumos? SuIu de mrumuL
u BIbIIoLecII Judeene ,DuIIIu Zumhrescu dIn ocunI, Vrunceu.
CeI cure m ghIdeuz n LurneuI cuLLorIIor de oveLI mI-uu
vorbIL udmIruLIv desre eu. n uceIuI regIsLru se exrIm I
Bogdun Tuche, coordonuLoruI IocuI dIn urLeu REX-uIuI, cure
ne reIu de e o sLrud dIn cenLru, unde OvIdIu oreLe muInu
n dreLuI unuI semn de urcure InLerzIs.
- Iu uruL ce cred eu c uruL? I nLreb, dund dIn cu
sre semn.
- Nu urchez, dour sLuIonez, se jusLIhc OvIdIu.
Ahu.
-ur h IcuL
chIur I IuI Borges
ibliotecc 1udeecn ,Duiliu Zcmjrescu din Ioccni,
judeul Vrcncec
RADUPARASCHVESCU
91
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc 1udeecn
,Duiliu Zcmjrescu
din Ioccni,
judeul Vrcncec
n mod sIgur, Bogdun n-u IosL boLezuL n
ureL. E exLroverLIL, exunsIv I nu crede n eLIcheL.
MI-I nchIuI Iu IeI de IumIIIur cu remIeruI CunudeI
suu cu regInu DunemurceI cum e cu SubInu, cu OvI-
dIu I cu mIne. sLu nu-I un Iucru ru, nIcI noI nu
ne mcm cu scoroenIu. ucem cunoLIn,
schIm bm dou gIumIe de conLroI I ne ndreLm
sre sedIuI bIbIIoLecII, o cIdIre LumIIuL cu mur-
cu monumenLuIuI IsLorIc. Un ImobII cure I-u s-
LruL demnILuLeu I uuru, n cIudu zbreIeIor cure
modobesc IeresLreIe de Iu urLer. nLrm I sunLem
conduI sre bIrouI dIrecLorIuI unde ne uLeuL LreI
IemeI dInLre cure LrebuIe s-o recunouLem, e buzu
rorIeI InLuIII, e ceu cure e eIu. Bu nu, nu-I nevoIe.
ucrurIIe se Imuresc ImedIuL.
- BIne-uI venIL, m bucur c-uI ujuns, ne
sune o IemeIe bruneL, cure deguj un uer hoLruL.
uuI Ioc, s sLm uIn de vorb.
Gund Iu gund. DIn rImeIe Iruze I gesLurI,
mI duu seumu c Teodoru unLunuru se consIder
un IeI de cusLeIun u bIbIIoLecII. ResIr uuLorILuLe,
vorbeLe Ir ceu muI mIc ezILure I ure genuI de
om cure se Iuce uscuILuL dIn secundu cund deschIde
guru. Cevu m Iuce s cred c un I Bogdun I
susend ounLeIe n rezenu eI.
Du ce unu dInLre membreIe comILeLuIuI de
rImIre se reLruge (LrebuIe s he de Iu Iu o munI-
IesLure cure urmeuz s se desIoure chIur uLuncI
n hoIuI bIbIIoLecII), Teodoru ne sune I ne uruL
IucrurI InLeresunLe, n sos de mundrIe IocuI. PrInLre
eIe, un munuscrIs uI IuI Sudoveunu dIn 1qq, de e
vremeu cund BIbIIoLecu Judeeun eru bIbIIoLec de
ruIon. TexLuI se cheum Morminte I ure numruI
de InvenLur 1. DeschIdem munuscrIsuI cu Leumu
de-u nu-I dunu. Duc, Doumne IereLe, du uLuIu
unI, hurLIu u devenIL IrIubII? Ne uILm Iu cuIIgruhu
edunL-mIcroscoIc u scrIILoruIuI I ne Lrece rIn
mInLe un gund dIn vremeu coIII: urc nIcI e huIcI
nu se scrIu uLuL de uchInIL.
Teodoru unLunuru e conLIenL c nIcI cur-
Leu, nIcI cILILoruI nu muI sunL cu n urm cu dou
decenII. Se sune c LruducerIIe uu nevoIe de m-
rosLrI Iu hecure generuIe. AceIuI vunL de rI-
menIre LrebuIe s buL, uLuncI, I n rezervoureIe de
crI cure usIgur oxIgenuI mInIIor.
- De-uceeu um orgunIzuL un sImozIon cu
Lemu ,Ce muI esLe usLzI bIbIIoLecu ubIIc?. Ne
InLereseuz IeIuI cum IuncIoneuz ucesL hIbrId nLre
curLeu e suorL de hurLIe I InIormuIu eIecLronIc.
NoI uvem o vorb uIcI: hecure curLe ure cILILoruI eI.
$I cred c I recIrocu e vuIubII: hecure cILILor ure
curLeu IuI. Un ensIonur I un udoIescenL nu se vor
IIusLru nIcIoduL rIn uceIeuI oIunI de IecLur I
de InIormure. n Ius, exIsL un LesL uI suIeeI e
cure sunLem chemuI s-I Lrecem dIn ce n ce muI
des. $I LIm c, duc ruLm, rIscm s IeIm dIn joc.
92
Au c LrebuIe s hm regLII s IIvrm InIormuIe
n cuL muI muILe modurI. SunLem dour unuI dInLre
jucLorII de e Iu. Ne jucm crIIe cum LIm muI
bIne, dur - usLu e - muI Lrugem cu ochIuI I Iu crIIe
ceIorIuII. AIcI e ermIs.
- Are bIbIIoLecu un conLur bIne dehnIL n
comunILuLe? o nLreb e dIrecLoure.
- DIn ce n ce muI bIne dehnIL. mI duu seumu
nu dour dIn duLeIe e cure Ie um, cI I dIn IeIuI cum e
ogIIndIL muncu nousLr n resu IocuI.
- Se Ieug n vreun IeI rogresuI I de BI-
bIIoneL?
- CuLegorIc, BIbIIoneLuI, cure IuncIoneuz
uIcI de Iu nceuLuI IuI zo1o, u mIns IucrurIIe n-
Lr-o dIrecIe nou. $I ne-u IcuL s ne regundIm
eIorLurIIe. ns bIbIIoLecII nu I-u IcuL nIcIoduL s
sLeu cumInLe undevu, n IunuI secund uI vIeII, I s
Iuncezeusc. UILuI, de oL unI orgunIzm un Lurg de
curLe n cudruI cruIu um srbLorIL Iu un momenL
duL cenLenuruI rImeI bIbIIoLecI ubIIce dIn ocunI.
ToLuI u nceuL cu un Lurg enLru coII, du cure,
cund um consLuLuL c Ideeu nousLr se bucuru de
uLenIe, um exLIns IucrurIIe Iu dImensIunIIe unuI
Lurg de curLe cu udresubIIILuLe generuI. $I, chIur
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc 1udeecn
,Duiliu Zcmjrescu
din Ioccni,
judeul Vrcncec
93
duc bIbIIoLecu e nc erceuL cu un suIu greu
de reIormuL, n-uI cum s nu Le schImbI. Cund LoLuI
se schImb n juruI Lu, eLI obIIguL s reucIonezI.
AILIeI, uIunecI n reIsLorIe. $I dIsurI.
MInLeu TeodoreI e un guruj enLru duLe I
rocenLe IeguLe de uLIIIzuLorI. Au c uceLIu dIn
urm sunL n roorIe de uLezecI Iu suL dIn medIuI
coIur I c, Iu nIveIuI judeuIuI Vrunceu, uIzecI Iu
suL dInLre uLIIIzuLorI sunL IemeI. mI noLez cuL mI
noLez, dur Iu un momenL duL Ierd hruI. ncerc s
m consoIez cu o buLud: ,exIsL mIncIunI, mIncIunI
sIrunLuLe I sLuLIsLIcI. mI uLruge uLenIu, n schImb,
gIusuI domoI uI VeronIcI CrcIun, munu dreuL
u TeodoreI unLunuru, cure-mI vorbeLe desre o
Idee cu udevruL oorLun: un ghId de bIbIIoLurIsm
judeeun.
- Cure e mIzu unuI usemeneu demers? nLreb.
- denLILuLeu IocuI, ur I sImIu. E bIne
s Ie sunem oumenIIor cure sunL borneIe cuILuruIe,
LIInIhce, IsLorIce suu reIIgIouse uIe judeuIuI. Ce oL
vedeu uIcI, ce Lrusee I oL uIege, cure esLe IungImeu
hecruI Lruseu. UILuI, sune doumnu CrcIun I-mI
nmuneuz un exemIur dIn ghId.
PrIn urmure, ceeu ce credeum c e dour un
gund u IosL us deju n rucLIc. O IeIIcIL e VeronIcu
CrcIun, I muIumesc (noI, uuLorII de ghIdurI, uvem
un soI de soIIdurILuLe Lrunsjudeeun) I m regLesc
n hne s vd suIu de mrumuL u bIbIIoLecII. Nu um
muIL de mers un Iu uu dIncoIo de cure se u
mInuneu.
ChIur de Iu InLrure, dou gundurI se IuL
enLru nLuIeLuLe n mInLeu meu. PrImuI se Ieug
de IeIuI cum vedeu Borges Iumeu cu e o bIbIIoLec
nemsuruL, ceIIuIL - de ImugIneu unuI sLudIon
cu crI n Ioc de secLuLorI. SuIu de mrumuL ure
dou nIveIurI cure comunIc nLre eIe rIn LoL uLuLeu
scrI ubruLe, uuLe Iu n Iu. CrIIe se nLInd
IILeruImenLe de sus un jos esLe LoL. Dour nLr-un
Ioc u IosL IsuL suIu cuL s ncu InsLuIuIu de
uer condIIonuL. n resL, nIcIun cenLImeLru LruL
IIber. UILImu duL cund um IosL cucerIL de o IncInL
mbrcuL n crI u IosL n zoo;, Iu PorLo, cund um
duL dIn nLumIure esLe o IIbrrIe uuL Iu dou
suLe de meLrI de Torre dos CIerIgos, creIu I-um
urcuL scrIIe sIruIuLe dIn Iemn cu senLImenLuI c
Iu cuLuI Ior m uLeLu o vedere unorumIc u
ruIuIuI. (UILerIor um uuL c se numru rInLre ceIe
muI Irumouse zece IIbrrII uIe IumII.) AIcI sImL cevu
usemnLor. Am ImresIu c n juruI meu coerIIe
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc 1udeecn
,Duiliu Zcmjrescu
din Ioccni,
judeul Vrcncec
94
se Loesc unu nLr-uILu I m nchId nLre eIe - o curLe
unIc, ocroLIndu-I I n uceIuI LIm seducundu-I e
rIzonIeruI uIes. $I-mI vIne n mInLe un rund dIn
Borges: ,EsLe de-ujuns cu o curLe s he osIbII
enLru cu eu s exIsLe.
SubInu urc I cobour scrIIe, uILund s
nchId guru. OvIdIu I Bogdun IoLogruhuz dIn
LouLe unghIurIIe. ur mIe mI vIne s rud I s buL
dIn uIme. SIgur, BIbIIoLecu BubeI u IuI Borges
conIneu I crI dIn IImbI InexIsLenLe, bu chIur I
crI cure nc nu Iuseser scrIse, dur mI se ure
ucum, n Lr-un momenL de enLuzIusm, c IunuI
IunLusLIc uI urgenLInIunuIuI se ouLe suruune
reuIILII dIn ncereu uceusLu mure I Irumous.
DrumuI rIn suIu de mrumuL ure cevu InIIuLIc,
Iur urcureu Lre Le Ior - un Ic unevoIous - Le Iuce
s usumI IdenLILuLeu unuI ex IoruLor. Ne IImbm
ncunLuI, Iur cund ne nLuInIm comunIcm rIn
onomuLoee n surdIn. Purc e cuL s vorbeLI
n rezenu uneI usemeneu sIendorI.
Nu muI LIu cuL um sLuL n suIu de mrumuL.
$LIu ns c, Iu IeIre, mI se roune s vd I
sedIuI nou uI bIbIIoLecII, unde se u comuLereIe
sosILe rIn BIbIIoneL. M suun I, nsoIL de resLuI
echIujuIuI I de guzdeIe nousLre, Lrec sLrudu I
ujung Iu SecIu enLru coII I LInereL, cure ourL
numeIe scrIILoureI Ounu-DIunu Reneu. $I uIcI sunL
crI, hreLe, dur dIsunereu Ior dIIer Iu de ceeu
ce vzuserm esLe drum. SedIuI e nou, modern, cu
un IIumInuL IuncIonuI I cu LouLe doLrIIe de cure
e nevoIe n mIIenIuI LreI. M uIL Iu ce esLe I m
gundesc Iu ce-u IosL. Pe dou LroLuure se rIdIc dou
IumI. Unu InvIL Iu useIsm, mIsLer I urIumurI
de-uILduL. CeuIuIL e cu un neon n ochI I nu Ius
nImIc nedescoerIL. $I hecure dInLre noI I ouLe
uIege Iumeu n cure I-ur Iceu s LrIusc. PurLeu
bun e c, IndIIerenL de oIune, n umbeIe IumI
curLeu I oveLIIe eI I sLuu uILurI.
PIecm dIn SecIu enLru coII I LInereL u
BIbIIoLecII Judeene I ne uLernem drumuIuI. ToL
usLzI LrebuIe s ujungem I Iu BogheLI. Cu s nu
meurg sIngur, Bogdun o umgeLe e SubInu cu un
covrIg I-o InvIL Iu eI n muIn. Rmun sIngur cu
OvIdIu, cu cure schImb nILe rIvIrI InLrIguLe.
- Ne-u IuuL-o, observ cu un nceuL de
InvIdIe. BI, chIur ne-u IuuL-o.
- Du, e o LrdLoure, conhrm OvIdIu.
- ConLm muI uIn decuL un covrIg n
ochIIeI.
- oumeu I InLeresuI. AsLeu Iuc Iumeu s
se-nvurL.
Ne muI uILm o duL unuI Iu uILuI I uInIm
sImuILun.
- Bun, huI s-o Ium dIn Ioc. $LII cum s
ujungI Iu BogheLI?
OvIdIu cIuLIn dIn cu.
- us` c LIe vrjILoruI cu covrIguI. Ne Inem
du eI.
O sune e un Lon ncIuduL. Nu numuI c um
rmus Ir eIu de echIuj, dur mundreeu nousLr
de VoIkswugen PussuL LrebuIe s se In du un
ogun. Pe Iung usLu, nI se Iuce Ioume. Unde muI uI
c n-uvem nIcI mcur un covrIg, ucoIo. M consoIez
IuLonIc cu umInLIreu sIII de mrumuL u bIbIIoLecII.
ProbubII c ochII mInII IuI Borges ur h ghIcIL ucoIo
sumbureIe unuImIsLer.
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc 1udeecn
,Duiliu Zcmjrescu
din Ioccni,
judeul Vrcncec
95
TesLeIe cure msour hubIIILuLeu I ucuruLeeu
suLeIIIIor NASA sunL ImerIecLe. Probu de Ioc s-ur
cuvenI s consLeu n IocuIIzureu bIbIIoLecII dIn
BogheLI, Vrunceu, suu mcur u IocuIILII omonIme.
Nou, LeIurIcI I deendenI de un GPS muI neu-
LIncIos cu nIcIoduL, nu ne Iese. CeI uIn, nu dIn
rImu. Du un ruLeu e cure-I ucceLm cu obId,
curcoLIm exceduI. NIcI zece echIe de deLecLIvI nu
I-ur uLeu ndeIInI mIsIuneu Ir cu n reuIubII s
deun e uILuruI geogruheI LreI IILrI de LrunsIruIe
mbuLeIIuI eLun. PuInII runI e cure sourLu nI-I
scouLe n drum Iu dIsLun de cuIvu kIIomeLrI unuI
de uILuI ne duu IndIcuII cure se buL cu n cu cu
ouIe de PuLI. DIn greeuI n greeuI, ujungem Iu o
burIer rIdIcuL. u doI uI de noI, un cuI se LvIeLe
n Iurb cu gesLurI reIuuLe dIn reerLorIuI sresc,
Cum bungheLI, o, cum bungheLI
bIbIIoLecu dIn BogheLI?
ibliotecc din oheti,
judeul Vrcncec
RADUPARASCHVESCU
95 95 95 95 95 95 95 95 95 995 95 995 955 9955 9
96
Iur nou nI se ure, hreLe, c rude de noI. DIn
cunLonuI uroIuL se revurs euvIIIe uneI IrILurI
reuruLe cu drugosLe enLru gusLrIc. OvIdIu scouLe
cuuI e geum I sLrIg sre gosodInu InvIzIbII:
- Ce bIneeee gLIIIIIII!!!!!
BogheLI nI se ure dIn ce n ce muI muIL nu-
meIe de cod uI ucuIuI dIn curuI cu Iun. $I LoLuI, LIm
recIs c exIsL. Avem dovezI. AdrIunu Rusu,
bIbIIoLecuru, nu e o IsmuIre u mInII nousLre. Dour
um vorbIL cu eu Iu LeIeIon I ne uLeuL. n muInu
dIn Iuu nousLr, SubInu I Bogdun nuInLeuz
rudenL, ccI drumurIIe uruL cu e vremeu oLu-
IIouneIor. $I cum sIrILeIe murI se nLuInesc, OvIdIu I
cu mIne gsIm sInguru exIIcuIe IuuzIbII enLru
dIsurIIu BogheLIIor: hInd zon seIsmIc, I-u n-
ghIIL munLuI. SImIu. Rudem noI, dur LImuI
Lrece, benzInu se muIneuz I uvem n conLInuure
senLImenLuI zdrnIcIeI. Ne sImIm de urc-um vreu
s uLIngem IInIu orIzonLuIuI cu munu. NIcI muzIcu
dIn muIn nu ne-ujuL. Ne-ur h rIns bIne cevu
mobIIIzuLor, energIc, guIvunIzunL. Cund coIo, PInk
Ioyd I Comjortcbl Numb. Nu-I vorb, nLr-un IeI
se oLrIveLe.
GsIm n hne Icuu cu numeIe IocuIILII I
uvunsm e un recursor IeuduI uI sLrzII. SunLem
sub umenInureu IoII. S-u schImbuL I vremeu de
cund LoL sm du BogheLI. OrIm n dreLuI
uneI comeIII deIubruLe I nLrebm un bIuL cu
IcIoureIe n ruI unde e bIbIIoLecu. Un gesL dIn cu.
,MuI ncoIo, n cenLru. Oho, exIsL I cenLru. MuI
mergem cuLevu suLe de meLrI I sLubIIIm un nou
conLucL umun, de duLu usLu cu un LrucLorIsL unLecos.
- Bun zIuu, muI e muIL un-n cenLru?
- PI, sLu-I.
MuI urLusem dIuIoguI sLu cu LreI unI n
urm, n SuInL-Rmy de Provence, e cund cuLum
cusu IuI NosLrudumus I reedInu de vur u rIn-
cIeseI CuroIIne de Monuco. Abordusem cu LouL
gIngIu o sexugenur IeIL cu udeIuI Iu IImbure,
uvund grIj s gruseIez reguIumenLur I s duu
ImresIu c vIn dInLr-o ur uuseun.
- Vers le centre tille, s'il tous plct?
1
gungurIsem cu o merIdIonuI uIubIIILuLe.
- Mcis tous etes, monsieur
z
, mI rs-
unsese urzIcuL IemeIu.
Cum-necum, ujungem e un drum cevu muI
rosL cu recedenLuI. Urcm ce urcm I vedem e
murgIne o doumn bIond, de o cocheLrIe ne con-
Iorm cu sIbLIcIu eIsujuIuI. Deux-pieces uIbus-
Lru-nchIs, o IusL ndrzne de scurL enLru
conservuLorIsmuI ruruI, bIuz neugr, cIoruI de
m Luse, sunduIe de oru. Ne uLeuL e murgIne, de
unde Iuce semne IurgI cu muInIIe. Pe Iu ure cevu
desre cure nc nu LIm duc exrIm bucurIe,
uurure suu LrIsLee.
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din oheti,
judeul Vrcncec
97
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din oheti,
judeul Vrcncec
- HuI, bIne c-uI ujuns. Au-I c n-o IosL
greu?
Duu dIn cu cu un ceIu de bord. Ioure Iu
ureche.
sm muInIIe (SubInu I Bogdun ujung Iu
cuLevu secunde du noI - deh, chesLIune de
cuI-uLere) I ne ndreLm sre o IncInL cure
seumn n eguI msur cu o uIImenLur I cu o
IeronerIe. Pure scuL dIn bomburdumenL, dur
nvIns de LIm. GeumurI cruLe, zIdurI scorojILe, o
u e cure-o ouLe smuIge dIn Ioc I umruI uneI
uIbIne. u de ruInu uceusLu cure, n mod mIsLerIos,
ure LoLuI un IeI uI eI de-u rmune n IcIoure, sedIuI
PoIIIeI, e Iung cure Lrecuserm muI devreme, e
PuIuzzoBurberInI.
- sLu-I cmInuI cuILuruI, deconsIr
AdrIunu Rusu IdenLILuLeu cIdIrII.
- Ahu, reuesc s nguIm.
NIcI bIbIIoLecu nu e un rsI urhILecLuruI -
nIcI n-ur h uvuL cum -, ns de cum ujungI n Iuu eI
I duI seumu c uIcI exIsL vIu. ConsLrucIu ure un
sIngur nIveI, ucoerI de LubI, LreI IeresLre murI I
dou uI cu grIIuj - unu nchIs, ceuIuIL duL n
ILurI n semn de InvILuIe. Pure vruIL recenL I
conLrusLeuz ugrunL cu LouIeLu dIn suLe - o um-
buscud Lurcouz, n juruI creIu uLruIeuz regImenLe
de muLe cure Le Iuc s suI o, shIL duc uI ghInIonuI
s Le ncerce vreo nevoIe I rousLu InsIruIe s Le
crezI uLernIc.
u InLrureu n bIbIIoLec, reLInu suIer un
IuuIL de curLonu guIben. PrImu ncere, IumInuL
n IIn zI de un bec cure sunzur dIn Luvun, m-
IeLeLe muzeuI sLesc cu InLerneL cuI-uI. nLre er-
deIeIe de dunLeI dubIuLe de druerII uIbusLre con-
vIeuIesc exonuLe I InsLrumenLe dIn LImurI
dIIerILe. O Icoun ncudruL de un Lergur cu moLIve
ouIure suruvegheuz ImrImunLu venIL rIn
BIbIIoneL. Un ecrun de vIdeoroIecLor uscunde o
urLe dIn gurderobu de uILduL u bogheLenIIor. Pe
un ereLe sLuu exuse zece vurIunLe de orL LrudI-
IonuI, duc nu muI muILe, n josuI croru odIhnesc
LreI IoLI vechI. ung ereLeIe de uILurI, uLru
comuLere I uLeuL ouseII. De IuL, LreI, hIndc
Iu uI uLruIeu un brbuL de cIncIzecI I cevu de unI
urmreLe concenLruL hruI cIne LIe creI oveLI. Ne
vede I, Iu chemureu AdrIuneI Ursu, ne nsoeLe
Ir o vorb n ncereu urmLoure. $I uIcI dm LoL
esLe un hIbrId, dur cu LILIu de ImrovIzuIe. O com-
bInuIe nLre suIuI de IecLur I resLuurunL. PrInLre
ruILurIIe cu crI, de unde rsund Iu ueI MIcuI
rIn I Hurry PoLLer, cu esLe LoL, bIbIIoLecuru u
nLIns musu.
- AoIeu, ce-uI IcuL? se mIr SubInu, n
LIm ce OvIdIu se gundeLe duc o h cuvIIncIos s
rInd n oz menIuI.
98
- SunLeI de e drum. OIecu de muncure.
OIecu? Am vzuL muncure muI uIn Iu
nunI. Du o rIvIre cure buIeIuz esLImuLIv ncr-
cLuru, Bogdun rezum corecL IenomenuI:
- Duc muncm LouL ,Iecuu usLu, nu muI
ncem n muInI.
PrInLre IurIurII cu grLure, curnuI, murLurI,
suIuLe, Icre, brunzeLurI I uILeIe, rsure Iesu de
rezIsLen: un IuLou cu ou umIuLe I modobILe
usLIeI ncuL s evoce zumbeLuI unuI chI de om.
OvIdIu I Iuce cu ochIuI uneI jumLI de ou, curIos
s vud duc rImeLe rsuns. M uIL Iu runduI
meu I m In s nu rud. Iecure ou (I sunL vreo
douzecI) ure cevu dIn on IIescu I zumbeLuI su
re- I osL-mInerIud.
Du regIujuI cuIorIc vIne dIscuIu desre uIe
nousLre I uIe BIbIIoneLuIuI. E greu s vorbIm
nunLru, dIn cuuzu cIdurII I u uromeIor cuIInure
nc neevucuuLe. Ne muLm uIur, n Iuu bIbIIoLecII,
e nILe scuune sImIe. BrbuLuI cure u IuuL musu cu
noI ne sune Iu revedere I Ieuc bIne mersI n
Lreubu IuI. Nu LIm cIne e - medIcuI, IngIneruI, eIuI
de osL. Suu ouLe nI s-o h sus I um uILuL. OrIcum,
n-ure ImorLun. NorII se udun LoL muI hoLruL de
esLe deuIurI. Nu-I excIus s LermInm ueLu sub
LrsneLe, dur merIL. OrIunde Le uII, duI esLe un
decor de hIm IsLorIc, dIn cure se mrLIe o IInILe
cure Le deLermIn s-I suI - greIL - c rIncIuIu
nLrebure cure cIrcuI rIn mInLeu bogheLenIIor
esLe ,Bun, ucum c ne-um LrezIL, ce Iucem un
muIne?
- De cund sunLeI bIbIIonuuI? o nLreb e
AdrIunuRusu.
- DIn decembrIe zo1o. In mInLe I-ucum, u
czuL nLr-o zI de joI. M rog, Iunsureu ohcIuI um
IcuL-o muI LurzIu, e LIm Irumos, cu musuhrI de Iu
ocunI, de Iu Judeeun. A IosL I dom` rImur, u
IosL Iume muIL. ConsIIIerI IocuII, rInLeIe, roIesorI
I eIevI. UILuI, I eI uu IosL.
Munu bIbIIoLecureI uruL sre un coII I o
IemeIe cure se uroIe uguIe. Pe coII I cheum
Dnu, ure cIncIsrezece unI, e voIunLur I InsLuIeuz
rogrume. Deguj o shuI de ubsoIvenL uI coIII de
cuLIheI. emeIu se numeLe PeLruu TzIounu, e
educuLoure I roIesour Iu PrIsecunI, nu deurLe de
BogheLI. Dnu dIsure nunLru, PeLruu rmune
I se uILur mInIcenucIuIuI n uer IIber. Am bnuIuIu
c AdrIunu Rusu u chemuL-o cu s nu he sIngur n
Iuu hourdeI de nvIILorI.
Du mIcI LenLuLIve de u surge u gheuu, um
reveIuIu hrescuIuI. PeLruu TzIounu e cu LoL
romunuI: greu de urnIL, ImosIbII de orIL. Are n
mInLe un suc cu umInLIrI, Iur dIn oeL scouLe o
hurLIe de e cure ne cILeLe ovesLeu scrIs de un
coII du muI muILe nLuInIrI cu bIbIIoLecu I
secreLeIe eI cure nu LrebuIe s rmun secreLe.
OvIdIu I InsLuIeuz LreIeduI, Bogdun I SubInu vIn
I Ieuc de muI muILe orI, Iur eu rmun e munu
ceIor dou rIeLene. Au de Iu eIe desre LoL IeIuI de
obIceIurI de rIn urLeu IocuIuI. UneIe sLrunII, uILeIe
nduIoLoure.
- $LIuI, domnu` Rudu, c Iu noI Iu nmor-
munLrI oumenII jouc buzu? se InLereseuz PeLruu.
Ser c Ir urLIcIureu deIuncLuIuI, duu
s sun.
- Nu, nu LIum. $I de ce se-nLumI unu cu
usLu?
- Cu s Iece morLuI veseI e Iumeu ceuIuIL.
ogIc, nImIc de zIs. PuLeLIcuI de mIne se
gundeu cu, Iu momenLuI uILImuIuI LrunsIer, s-I
cunLe DIre SLruILs GoIng Home, ns robubII c
versIuneu BogheLI u LrecerII Iu ceIe dreLe e muI
snLous. M nLreb duc n-ur merILu s-I un n
IegLur e ceI de-uIcI cu sunenII. CIne LIe ce-ur
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din oheti,
judeul Vrcncec
99
IeI, cIne LIe ce scenurII de comedIe neugr s-ur uLeu scrIe nLr-un
usemeneu urLenerIuL. C LoL e Iu mod cuvunLuI.
Cund AdrIunu Rusu ncee s vorbeusc, mI duu seumu
ImedIuL ce m-u IruuL Iu eu dIn rImu cII. DrumuLIsmuI rosLIrII I
uI mImIcII. AdrIunu ur h LrebuIL s he ucLrI. n hecure cuvunL
ghIceLI n eu o urmu de deurLe u eooIdIneI BInu. Pro-
ozIIIIe I IruzeIe I se ncurc de LrIrI e cure nu I Ie conIecIoneuz
enLru uzuI musuhrIIor. Au e IeIuI eI de-u h I de-u se exrImu:
urIns, LImu, cu o mobIIILuLe senzuIonuI u hgurII, cu enduIrI
IuIgerLoure nLre rus I Iuns, nLre ncrunLure I veseIIe. O uscuIL,
m uIL Iu eu I mI se ure c oveLIIe e cure Ie sune mI se eLrec
uIeveu sub ochI. Nu n reIuure, n dIrecL. PrevIzIbII, vIne I momenLuI
eIsoduIuI cunoscuL deju n Iumeu BIbIIoneLuIuI dreL ,NunLu de
Iu bIbIIoLec. n reuIILuLe, e dour un crumeI de ceremonIuI, ns
ceeu ce-I smuIge dIn bunuIILuLe e conLrusLuI dInLre uLInu urhuIc u
comuneI I cuIureu ucesLuI Ioc Iu LehnoIogIe. S ne neIegem.
Cund cInevu dIn CIuj suu SIbIu vorbeLe e Messenger cu neumurIIe
de uIur, nu ImresIoneuz e nImenI (duc nu e Ioc Iu cIrcuI dIn
IocuIILuLe). Cund nILe nunLuI IzoIuI nLre coIIneIe dIn BogheLI
sLuu de vorb cu IruLeIe mIreIuI, cure e IecuL dIn ur, IucruI ucesLu
sImIu devIne evenImenL. MuI cu seum du ce II se sune c
n-uu urLIcIuL Iu o scumuLorIe suu Iu o vruj, cI ur I sImIu uu
devenIL urLe u uneI coregruhI cure Ieug BuIeureIe de GeorgIu I
GubonuI de sIundu n orIce cII u orIcruI ceus dIn orIcure zI.
AsLu e de IuL ovesLeu nunII dIn BogheLI. u InIIuLIvu AdrIuneI
Rusu, nunLu se muL cu LoL cu chIoLe dIn cmInuI cuILuruI n
bIbIIoLec, unde, cu o cu de umunIe suu un uhur cu vIn n
mun, nunLuII se erInd e Iu comuLer I sorovIe cu n-
sLrInuLuI, cure redevIne usLIeI de-uI IocuIuI. Un curIcIu ruruI?
NIcIdecum. Un rucord cure uduce o nLregIre? AsLu du.
E momenLuI s LuLonez o uIL dIrecIe.
- CoIII vd c v-uu udoLuL, I sun AdrIuneI. VIn uIcI Ir
sLInghereuI. Am observuL cuIvu chIur ucum, n LIm ce vorbIm. Se
duc nunLru I...
- $I-I vd de-uIe Ior. N-ure rosL s sLuu LouL zIuu cu ochII
I cu guru e eI. $LIu ce uu voIe I ce n-uu voIe s Iuc.
- Dur LII c rImuI Iucru cure uLruge e InLerzIsuI.
100
- Eu LIu, dur s-ur uLeu cu eI s nu h uuL,
gIumeLe bIbIIoLecuru. $I s v muI sun cevu. Nu
vIn dour coII uIcI. M Lrezesc uneorI cu cuLe-o b-
Lrun cure vreu s deu un LeIeIon I n-ure de unde.
Suu cu uILu cure vreu s sLeu de vorb e Skye cu o
rud dIn uIL oru. e Ius, cum s nu Ie Ius? Mcur
enLru c urc LouL unLu usLu I guIuIe cund ujung
n Iuu uII de Le-uuc mIIu. Au c-um ujuns s hu
de LouLe n BogheLI. $I bIbIIoLecur, I om de T, I
cenLruIIsL, I unImuLoure Iu nunI.
- $I mum de vreme reu, oLeLe PeLruu
TzIounu cu un Lremur n gIus.
- AdIc? devIn dInLr-oduL muI uLenL cu
un uLuncI.
AdrIunu Rusu nghILe un nod I cIuLIn dIn
cu. M nLreb ce urmeuz, o IcrImure suu o
conIesIune. $I uu du cuLevu cIIe: umbeIe.
- N-um crezuL c-o s duu vreoduL esLe un
coII cure Iuge de mumu IuI. Credeum c usLeu sunL
dour oveLI dIn crI I c nu oL s se-nLumIe
de-udevruLeIeu. Dur uILe c se-nLumI. Am un
coII de use-uLe unI cure vIne-uIcI dour cu s nu
sLeu ucus. E dInLr-o IumIIIe desLrmuL, cu nILe
rInI cure-uu uvuL robIeme murI. EI, coIIuI u
sLuL Iu nceuL Iu LuIc-su, du cure I-uu IuuL nuII.
Cum s v sun, nu LIu nIcI s meurg, eru uroue
sIbuLIc. Cund u nceuL s meurg Iu couI, LoI se
uILuu Iu eI cu Iu o urLure. SLLeu mereu sIngur,
mucu dIn bucuLu uIu de brunz e cure-o rImeuu Iu
couI I e cure uII coII o uruncuu, I I se rueu
InImu cund I vedeuI.
AdrIunuRusu se oreLe uIn, cu s-I oLo-
Ieusc muInIIe n erIcoI s se Irung unu e uILu.
- Du o vreme, I-u IuuL muIc-su s sLeu cu
eu. ur nLr-o zI m-um LrezIL cu eI Iu bIbIIoLec.
,AdI, ce-I cu LIne? Am sImIL ImedIuL c nu-I u
bun. Eu n-um coII, u h vruL s um, dur n-u IosL s
he. OrIcum, mI Iuc coIII, sunL IeguL de eI, mI
Iuce s-I vd e-uIcI, mI Iuce cund m uLeuL n
Iuu cuseI I vIn cu mIne un Iu bIbIIoLec. V-nLreb,
domnu` Rudu, cum credeI c m-um sImIL cund co-
IIuI mI-u zIs: ,Mumu n-ure ochI s m vud? M-u
IuuL cu umeeuI. Un coII de uLe unI suu cuI o h
uvund vIne Iu LIne, o sLrIn, I-I sune c rorIu
IuI mum nu-I suorL I-I Iuce vIuu Iud. C s-ur
duce orIunde, numuI s scue de eu. Am ncuIuL bI-
bIIoLecu I-um IecuL ucus, n-um muI uLuL s sLuu
s m vud nImenI. $I uILe c ucum m Iung eu
dumneuvousLr, dur duI-v seumu n sueLuI IuI
ce-o h IosL.
- Duc-u venIL Iu dumneuvousLr nseumn c
nu eruI o sLrIn, ncerc s Iuc Iu nLr-un IeI. Dur
suneI-mI, cu mumu IuI uI sLuL vreoduL de vorb?
- mosIbII, e o dezuxuL. -u h IcuL I muI
muIL ru coIIuIuI duc-u h ncercuL s dIscuL cu eu.
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din oheti,
judeul Vrcncec
101
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din oheti,
judeul Vrcncec
- Cund AdI u venIL enLru rImu our Iu gr-
dInI, I-u udus muIc-su, InLervIne PeLruu TzIounu.
MI I-u reduL I du uceeu I-u sus: ,Duc nu eLI
cumInLe, uILe-uIcI, usLu Le-uLeuL. $I I-u urLuL
umnuI. CoIIuI u sLuL e-un scuneI LouL zIuu I
n-u scos o vorb. Cund um IeIL n curLe Iu jocuI de Iu
unsrezece - AIuneIuI suu ce muI jucum noI -, u
rmus deourLe, n-u vruL s InLre Iu joc. DIn greeuI,
un coII s-u IovIL uor de eI. AdI s-u uILuL sre gurd,
unde u vzuL-o e muIc-su, cure rmsese s-I
undeusc. $I Iur I-u urLuL umnuI. Au c Iu sIur-
ILuI zIIeI u venIL Iu mIne I mI-u zIs: ,Eu nu vreuu s
m muI duc ucus. Vreuu s rmun cu LIne. Am
ncercuL s-I sun muIc-sII c greeLe. ,NIcoIeLu,
uu nu creLI un coII, dour I nrIeLI. MuI uIes c
n-u IcuL nImIc, bIeLuI de eI. Degeubu. -u IuuL I
un ucus I-u InuL nLr-o bLuIe. Cu o vurg e
cure-o uveu Iu eu. S Le Iereusc Dumnezeu.
PenLru rImu duL de cund sunL IecuL n
LurneuI bIbIIoLecIIor, sunL bIocuL. Nu LIu ce s sun.
$I nIcI nu e nImIc de sus.
- urnu u sLuL ucus, hIndc n-u uvuL cu ce s
se-ncuIe, conLInu educuLoureu. AbIu sre rIm vur
u gsIL nILe uucI de-uI IuI LuIc-su, uILuI e-ucoIo
cIne LIe de cund. $I-uu umbI e sLrud, cu eI.
- u bIbIIoLec vIne des? o nLreb e AdrIunu
Rusu.
- Cum s nu. PI, uIcI sL LouL zIuu cund
n-ure couI. Nu-I deIoc bIuL rosL, e dour sIbLIcIL
de muIc-su. VIne I-I un hIme Iu reLroroIecLor
suu I Ius s se uILe cund vIne doumnu de romun I
Ine ore uIcI. ucem roIecII. cltcul, Vizit, n
IuncIe de Lemu de Iu or. Se uIL I eI, srucuI, ce s
Iuc? $I vreuu s-I nv s scrIe e LusLuLur. O s
vd eu cum. Am nceuL deju. SIgur, e greu, e IourLe
greu, dur o s-o scouLem Iu cuL cumvu. Dumnezeu e
mure I bun.
Du exuberunu nunII, duuI rece uI
oveLII IuI AdrIun ceI urgIsIL. $unsu IuI, duc o
exIsLu cu udevruL, e IocuI ucesLu dInLre omI, unde
un om I oIer suncLuuruI Ir de cure vIuu ur h
nLunerIc ereLuu. AdrIunu Rusu nu u crezuL vreo-
duL c vu devenI mum-suroguL I c vu Iuce dIn
bIbIIoLec reIugIu enLru un coII nedorIL I crescuL
cu bLuIu. Dumnezeu e mure I bun, Ir ndoIuI.
Dur, IerLuL s-mI he bIusIemIu, ure uneorI momenLe
de neuLenIe. Cu gunduI sLu Iec dIn curLeu unde
um sLuL Iu oveLI. $I e un gund crescuL dIn Imudu
cuLuIuI, hIndc n cIIu cund coborum Iu muInI
usuru nousLr se revurs o IouIe cu buIbucI, LuneLe
I IuIgere. Nu e sIurILuI IumII. Dur, cIne LIe, ouLe
c enLru coIIuI de uLe unI dIn BogheLI oLouI
vesLeLe nLr-un IeI nceuLuI vIeII. AI uneI vIeI
normuIe. Aroue de crI, uroue de IubIreu
uILoru. $I deurLe de jourd.
1. Sre cenLru, v rog. (Ir.)
z. Dur sunLeI chIur n cenLru, domnuIe (Ir.).
102
$MXWRUODWHPHFX1LFROHWD7LSDIRVWLQJLQHU
DFWXDOELEOLRWHFDUGHSURIHVLHRPEXQ
, - tii de ce sunt struurii ccri?
- Pentru c nu poi cjune lc ei, spune tulpec.
- Nu. Pentru c nu sunt copi, i d ursul replicc.
Au sunu un soL e cure I-um uuzIL uzI-dImIneu Iu rudIo I
cure Iceu recIum unuI suermurkeL. n Lruducere ersonuI:
nu v muI gundII c ceeu ce nu uLeI obIne nu e necesur, ur I
sImIu he n-u venIL LImuI s vI se mIIneusc dorInu, he nu
v-uI cuIIhcuL s vI se nLumIe cevu bun. AILmInLerI, cum desre
secIu umun nu se sune c esLe ceu muI deLeuL suu ceu muI
uLernIc, cI c ur h ceu muI uduLuL, esLe de neIes de ce noI
sunLem ceI Iu cure serunu moure uILImu.
De IuL, IucrurIIe uu o dInumIc u Ior, mI sune cInevu
cuIIhcuL, muI uIes c e dIIomu eI de IIcen scrIe ,secIuIIsL n
mecunIcu hn, ,I uu se exIIc de ce, IndIIerenL de sILuuIe, um
cuLuL Iu orIce robIem soIuII IngInereLI, conLInu NIcoIeLu TIu.
Du IIcen u IucruL nLr-un InsLILuL de roIecLrI unde
Iceu cuIcuIe cure LrebuIuu s conduc Iu soIuII cuL muI uroue
CInen-ure
unIngIner
s-I Iuc rosL
de un bIbIIoLecur!
ibliotecc ucotinei ,I.G. Sbierc din Sucectc,
judeul Sucectc
RNA PCURARU
103
RNA PCURARU
ibliotecc ucotinei
,I.G. Sbierc din Sucectc,
judeul Sucectc
de erIecIune, I usLu enLru c e uxuI de roducIe
unde ujungeuu uneILeIe I IeseIe de schImb e cure
Ie desenu nu eruu ucceLuLe decuL LoIerune de
mIcronI.
n zoo, InsLILuLuI s-u deshInuL I, nevoIL s
I gseusc o sIujb, u ujuns Iu BIbIIoLecu Judeeun
,.G. SbIeru dIn Suceuvu. AIcI s-u ocuuL de con-
hgurureu bIbIIoLecII vIrLuuIe, enLru c eru exucL
eocu n cure ureu cerereu de curLe eIecLronIc, Iur
sIsLemuI cIusIc de sLocure I hure u LILIurIIor LrebuIu
uduLuL noIIor LehnoIogII. Se schImbu nu dour mo du-
IILuLeu de ucces Iu InIormuIe, cI se reInvenLu uru-
dIgmu eLujeIor de crI dIn deozILe cure se Lruns-
Iormuu usLIeI n hIere unLrenuLe cu moLoure de
cuLure ermIundu-I s gseLI un LILIu suu nLreugu
oer u unuI unume uuLor n dour cuLevu secunde.
u un curs BIbIIoneL desIuruL n zo1o
NIcoIeLeI I coIegIIor eI II s-u ceruL s Iuc rounerI
de roIecLe. Se cuLuu soIuII cu bIbIIoLecIIe s rede-
vIn ,ersonuje rIncIuIe n vIuu comunILII, s
nu muI he uLIIe dour eIevIIor cure cuuL un LILIu de e
IIsLu de IecLurI obIIguLorII suu cuLe unuI roIesor
neuLInsdebIuzure.CuunLrenumenLuIIngInerescde
u cuLu soIuII cure s he I necesure I ehcIenLe,
NIcoIeLu u dehnIL robIemu muLemuLIc: cIne ure
nevoIedeujuLortersus cIne I ouLe oIerI.
Nu LIu muI nImIc desre coII usIsLuI de
sLuL dIn cenLreIe de IusumenL. u nceuL I-u vzuL
dour cu e cuLegorIu cure ure nevoIe de ujuLor, cuL
desre ujuLoruI n sIne, uu cum uLeu h eI InLer-
medIuL de o IngIner reIocuL nLr-o Iume condus
de o sIngur vIrLuLe, LIInu de curLe, nu uLeu h
decuL unuI cure s ,un umruI Iu nvLur.
Au c s-u us e cuLuL roIesorI, ucLIvI suu
chIur IeII Iu ensIe, I u nceuL s I convIng s
oIere medILuII gruLuILe unor eIevI cure uveuu nevoIe
de regLIre suIImenLur enLru exumene suu dour
Iu oreIe de Iu couI. A conLInuuL cu sLudenI de Iu
UnIversILuLeu ,$LeIun ceI Mure dIn Suceuvu, cure
uu InLruL I eI n rogrum, chIur duc nu muI
reduser nIcIoduL un uLuncI. A ujuns s uIb
nscrII qq de roIesorI I ;1 de sLudenI voIunLurI cu
secIuIIzrI dIIerILe, n IuncIe de nevoIu e cure u
deIsLuL-o Iu coII. CeI muI comIIcuL s-u dovedIL
rogrumuI de nLuInIrI Iu n Iu, cure Ine conL de
oruruI de Iu couI uI hecruIu I nceurc s sLu-
bIIeusc medILuIIIe I n IuncIe de uhnILIIe er-
sonuIe, nu dour de dIscIIInu coIur.
MureIe succes uI NIcoIeLeI esLe AIexundru,
desre cure I ovesLeLe cu o unume Lundree c
ure un udevruL I neuILeruL LuIenL IILerur, IuLu dIn
cIusu u X-u hInd I ceI muI bun, bIund I IubILor
coII dIn nLreugu Iume. NIcoIeLu u nceLuL s un
robIemu IngInereLe, nu muI esLe bIbIIoLecuruI
edunL I orgunIzuL, vorbeLe cu o mum.
104
z.ooo de coII dIn RomunIu muI LrIesc
nc n orIeIInuLe. NumruI esLe mure chIur I n
comuruIe cu rI recum TurcIu. SLuLuI u nceuL
deshInureu cenLreIor de IusumenL-mumuL n cure
mInorII uu unse mInIme de u evoIuu snLos, dur
IucrurIIe evoIueuz greu. n RomunIu muI sunL nc
6o de orIeIInuLe cure uu n grIj ceI uIn 1oo de
coII hecure.
O soIuIe muIL muI bun o rerezInL usIs-
LenII muLernuII. DIn cuLe, dour zo.ooo de coII
ubundonuI uu ujuns n grIju unor usLIeI de rInI
de roIesIe.
SILuuIu coIIIor ubundonuI dIn RomunIu
esLe nc deurLe de u h rezoIvuL, hIndc nu exIsL
un sIsLem ehcIenL de revenIe cure s Ie mIedIce
e mume s renune Iu nou-nscuI, nu exIsL
suhcIenI usIs LenI socIuII, Iur romunII nu neIeg
cure sunL res onsubIIILIIe unuI rInLe.
RuLu ubundonuIuI esLe nc rIdIcuL n
RomunIu, deI u muI sczuL n uILImII unI. n 1qqo
eruu ngrmdII n orIeIInuLe, n condIII mIzere,
uroxImuLIv 1oo.ooo de coII. MujorILuLeu cuseIor
de coII mumuL - n cure uceLIu sunL LruLuI Inumun
I n uIuru sLundurdeIor normuIe de vIu - uu IosL
nchIse, Iur mInorII uu IosL muLuI n comIexurI
rezIdenIuIe muI mIcI suu Iu usIsLenI muLernuII.
ToLuI, n ur muI IuncIoneuz uroxImuLIv
6o de InsLILuII de roLecIe, hecure cu esLe 1oo de
mInorI, IocurI n cure coIIIor nu II se oL usIguru
condIII uroIuLe de ceIe IumIIIuIe.
6LPWH, ImeruLIvuI verbuIuI ,u sImI. E o
reIIc nLr-o Ies de LeuLru (Purijccre, de Suruh
Kune) cure sune uu: ,Duc nu sImI, n-ure nIcIun
rosL. E un exercIIu dIhcII s Le reocue muI muIL ce
sImI (Ir s-I dezvoII egouI), decuL ce gundeLI; eLI
LoL LImuI cu un ucrobuL e surm, nLr-un echI IIbru
recur, dur merIL eIorLuI. $I desre ce sImL uceLI
coII esLe vorbu I n roIecLuI NIcoIeLeI TIu. Ie c
vorbIm desre SunzIunu, cure ur vreu s ujung IoLo-
modeI, suu de EmIIIu, cure se vIseuz sIhoIog, o rI-
vIm n ochI e IorenLInu, cure Iu uLesrezece unI
LIe deju de ce vu urmu ucuILuLeu de DreL, suu o
uscuILm e AIexundru, vIILor economIsL.
TouLe ucesLe IeLe duc cu eIe oveLI n cure
uure o Lrdure - he u unuI rInLe, he u cuIvu cure
Ie-u IosL conIesor - I mureu reuIL u NIcoIeLeI nu
esLe dour c Ie-u udus roIesorI cure s Ie ujuLe, e
uneIe chIur I Iu uLe obIecLe, nu Ie-u suIvuL dour cu
eIeve; n mod esenIuI, Ie-u duL enLru rImu duL n
vIu ncredereu c oL uveu rIeLenI.
De uILIeI, nu dour srcIu dIn RomunIu duce
Iu ubundonureu coIIIor. SecIuIILII sun c uvem o
robIem I cu nIveIuI sczuL uI educuIeI I uI sIm-
uIuI de resonsubIIILuLe, cu IIsu suIIIor de IocuIL,
cu Iecureu rInIIor n sLrInLuLe, cu consumuI
RNA PCURARU
ibliotecc ucotinei
,I.G. Sbierc din Sucectc,
judeul Sucectc
105
excesIv de uIcooI. n hne, nu exIsL n RomunIu o
bun oIILIc de revenIre u ubundonuIuI. Pun
ucum uuLorILIIe sLuLuIuI s-uu orIenLuL, muI uIes,
sre roLejureu coIIIor deju rsII I muI uIn
sre sLoureu IenomenuIuI ubundonuIuI.
ProcesuI de muLure u mInorIIor n cenLre
muI mIcI - uurLumenLe, cuse de LI IumIIIuI suu Iu
usIsLenI muLernuII - esLe ns unuI de duruL. u-
crurIIe se mIc greu, hIndc nu sunL IondurI
suhcIenLe n LouLe judeeIe, resonsubIIII dIn ur nu
cunosc IegIIe rIvInd roLecIu coIIuIuI, Iur oumenII
dIn sIsLem se oun nc reIormeI. ,CudruI IeguI
exIsL, dur eI nu vu h uIIcuL nIcIoduL duc men-
LuIILIIe I uLILudInIIe nvechILe cure Inueneuz
ImIemenLureu nu dIsur. $I, dIn cuLe, uIcI Iu-
crurIIe se mIc muI greu. u nIveI cenLruI duI o Iege
erIecL, dur Iu nIveI IocuI, Le IoveLI de IIsu Ion-
durIIor, de reu-voIn, de oozIIe Iu schImbure, u
consLuLuL un dIrecLor UNCE RomunIu, n deIu-
srIIe suIe rIn ur.
n InsLILuII cu esLe o suL de coII esLe IourLe
greu s se usIgure condIII bune de vIu. ,Acum,
mujorILuLeu ucesLoru uruL cu orIce cenLru de rohI
dIn Eurou. PouLe muI uIn ersonuIuI cure Iucreuz
n eIe - uu suIurII mIcI I sunL Insu hcIenI cu numr.
Iecure coII ur LrebuI s uIb un Iun IndIvIduuI I,
LeoreLIc, eI exIsL, dur nu se uIIc, sune cInevu cure
sL mereu n reujmu ucesLor coII.
uLuI c AIexundru, SunzIunu, EmIIIu suu
IorenLInu (hecure s-u IuLuL cu, Iu o muLure dInLr-un
orIeIInuL n uILuI, s I In uroue IruII muI mIcI)
uu gsIL curujuI de u vIsu se duLoreuz NIcoIeLeI I
roIesorIIor cure nu Ie-uu reduL dour IuLInu - unuI
dInLre uncLeIe Ior sIube -, cI uu reuIL s Ie Iuc s
neIeug,n IImbu romun, c Iumeu nu esLe un
urguLorIu, cI un unIvers.
CrIIe sunL recum o uIL vIu n vIuu Lu.
TubIou n LubIou. PovesLeu unuI ersonuj dubIos, e
cure nu I-uI muI nLuInIL nIcIoduL, nIcI Iu coud Iu
cusu hIermurkeLuIuI, nIcI Iu servIcIu, nIcI mcur
dIn greeuI nu uI duL vreoduL esLe eI Iu meLrou.
Cu LouLe ucesLeu, esLe suhcIenL s duI Iu o
urLe coerLu I s urcurgI dour cuLevu ugInI
umruLe, enLru cu o urmuL de sLrInI s se In-
sInueze n vIuu Lu, s o nghIL, s o regurgILeze, Iur
uceusLu s nu muI he nIcIoduL Iu IeI. Cu hecure curLe
deschIs, vIuu Lu se muI schImb un Ic. AI muI
rImIL e cInevu Iung LIne: ersonuje cure I ro-
vouc reuIsIe suu e cure Ie IubeLI, ersonuje de Iu
cure I-uI h dorIL s moLeneLI nIscuIvu LrsLurI -
cuL ns c sunLeI cunoLIne, nu I rude.
De hecure duL cund deschIzI o curLe, o
nIruIre de sLrInI I uLeuL cumInI runduI Iu
coud enLru u InLru n vIuu Lu. ubeLe-I deooLrIv,
nvu ce esLe bun de Iu ceI bunI I nvu ce esLe
bIneIe de Iu ceI rI. $I, muI resus de LouLe, nu Le
sImI nIcIoduL vInovuL cund IoIoseLI vIuu dIn vIuu
Lu enLru u IugI n IreuIILuLeu ImedIuL. Nu esLe un
ucL de IuILuLe, cI un ucL de uuLoconservure. $I un ucL
de cuILur, enLru unII, ceI cure cILesc cu mInLeu.
BeIeLrIsLIcu rerezInL vIuu n LouLe IormeIe, uvuLu-
rurIIe I meLumorIozeIe eI I nIcI mcur nu se
IImILeuz Iu usLu, cI ncuIc hoLruL grunIeIe IunLezIeI
enLru u o exIouLu, rvI, exIoru, un cund uces-
Leu se rIsIesc cu un Ium de Igur. CrIIe rerezInL
IIberLuLeu I eIIberureu n uceIuI LIm. De curund,
mI-um duL seumu c, IndIIerenL ce um Iuce, orIcuLe
exerIene um uveu I n orIcuLe rI ne-um IImbu,
IndIIerenL cuI coII suu neoI um uveu, vIuu nu ur
h Iu IeI de boguL Ir suvoureu unIc u crIIor.
VIuu Lu se mIeLeLe cu ceu u uuLoruIuI, cure I m-
Ie LeLe Iu runduI IuI exIsLenu cu ceu u ersonujeIor
e cure Ie-u creuL I cure I vor nLovrI un Iu
sIurILuI vIeII. $I duc ne gundIm c muI sunL cuLevu
mIIIoune de oumenI cure se mrIeLenesc cu uceIuI
uuLor I cu uceIeuI ersonuje cu I LIne uLem sune
RNA PCURARU
ibliotecc ucotinei
,I.G. Sbierc din Sucectc,
judeul Sucectc
106
c gucu cILILorIIor Iormeuz ceu muI vusL reeu
socIuI dIn IsLorIu omenIrII. ,Curund, nu muI eruu
decuL Irume de cuvInLe mrLIuLe rInLre IcIou-
reIe eI I esLe LoL. CuvInLeIe. De ce LrebuIuu s
exIsLe? r eIe, nu ur muI h nImIc dIn LouLe usLeu...
scrIe o IuL cure reIer deocumduL unonImuLuI I
cure nu u LIuL un de curund cum uruL o cumer
IIn cu crI.
A uuL nLr-o bIbIIoLec cu un IngIner bI-
bIIoLecur I o muIIme de rIeLenI, du o zI n cure
n sIurIL nu I-u muI IosL IrIc de oru de IuLIn.
RNA PCURARU
ibliotecc ucotinei
,I.G. Sbierc din Sucectc,
judeul Sucectc
107
Pun Iu urm, ce e o bIbIIoLec, dIncoIo de dehnIIu eI dIn
dIcIonur? CurLeu zIce uu: ,BBOTC -cI I. 1) CoIecIe (ubIIc
suu urLIcuIur) de crI, ubIIcuII erIodIce, munuscrIse eLc.,
cIusIhcuLe I urunjuLe nLr-o unumIL ordIne enLru u IucIIILu
uLIIIzureu Ior de cLre cILILorI. z) nsLILuIe cure udosLeLe o
usemeneu coIecIe, unund-o Iu dIsozIIu cILILorIIor. ) MobII
cu ruILurI enLru sLrureu crIIor. q) CoIecIe de ubIIcuII cu o
unumIL LemuLIc, scous de o edILur n voIume IdenLIce cu
IormuL I cu usecL. |G.-D. bIbIIoLecII; SII. -bII-o-| J< IuL.
bibliothecc,Ir.bibliotheque. (NODEX zooz)
DesLuI de IImede, nu?! ns, o LIm cu LoII, dIncoIo de
dehnIIu dIn dIcIonur, bIbIIoLecu ocu un suIu de semnIhcuIe
muIL muI mure. NIcI mcur nu e nevoIe s h LruversuL ovesLeu
bIbIIoLecII LoLuIe, u IuI Borges, e ceu dInuInLeu eI, bIbIIoLecu
unIversuI u IuI Kurd usswILz, suu oveLIIe I IunLusmeIe uILoru
desre ucesL suIu ncrcuL de mugIe. ALuncI cund Le gseLI n
Iuu cuIoureIor I cumereIor IIne de ruILurI ouIuLe cu crI de
LouLe IeIurIIe, LruversezI, dIncoIo de descumnIre, o sLure de gru-
Ie. n IrurIIe de voIume - urunjuLe du LouLe soIurIIe de crILerII
MIrureu
cerLILudInII.
CerLILudIneu
mIrrII.
ibliotecc 1udeecn ,Astrc din Sibiu,
judeul Sibiu
CTN $TENESCU
108
CTN $TENESCU
ibliotecc 1udeecn
,Astrc din Sibiu,
judeul Sibiu
suu IsuLe Iu voIu nLumIrII - se gsesc uneIe
dInLre ceIe muI rovocuLoure I curInzLoure
mIsLere uIe hIneI. oumeu de cunouLere I Im o-
sIbIIILuLeu oLoIIrII eI, mIrureu cerLILudInII, cerLI-
LudIneu mIrrII, dorInu de nesLunIL u exrImrII
I deerLcIuneu eI, comorIIe LuLuror IumIIor osIbIIe,
IuoIuIL cu ImosIbIIILuLeu Ior, coIIvIIIe deschIse uIe
IsmuIrIIor mInII, ovesLeu hecruIu dInLre noI,
nInuIL de oveLIIe uILoru, IunuI nesIurIL cure
sune ovesLeu unIc, ceu cu cure ncee I cu cure se
LermIn LoLuI. PovesLeu e cure o cuLm dInLoL-
deuunu, sInguru desre cure LIm c n-o s-o gsIm
nIcIoduL.
Au cum Icounu sLreuz o scIIIre, cuL de
mIc, u DIvInILII, o curLe, nLr-o udunure de crI, e
o nderLure de cerLILudIne I nceuLuI unuI us
cLre rImu IIcrIre u mIsLeruIuI. mreun, crIIe
dInLr-o bIbIIoLec nchId n eIe LoL uLuLeu IumI, dur
n uceIuI LIm nusc o Iume comun - suIuI mugIc
uI bIbIIoLecII. Un unIvers cure curInde uLereu
LuLuror crIIor, IndIIerenL unde s-ur uu eIe. ur
mugIu bIbIIoLecII nu e dour o hgur de sLII. PenLru un
cILILor, enLru un om derIns cu ucLuI IecLurII, o
bIbIIoLec nu e numuI un Ioc unde se deozILeuz I
se sLreuz, nLr-o unumIL ordIne, nILe crI.
ndIIerenL de comIexILuLeu eI, de dImensIunI I de
IocuI recIs n cure se u, bIbIIoLecu e ceu muI
concreL ourL e cure o ouLe gsI uceusL Iume.
SInguru ourL IIbII, cuL se ouLe de reuI, sre
uILundevu. n IuncIe de cum I neIeg vuIoureu ceI
cure o uu n grIj, ourLu ouLe h mreu, Im-
unLoure, sLrIucILoure I mereu deschIs LruhcuIuI
dInLre IumI. Un uncL de IronLIer, cuL se ouLe de
rIeLenos I de rImILor. De uIcI ncoIo, chIuI orII
ouLe h descrIs n LouLe IeIurIIe. PorI muI mIcI, dur
IusLruILe I ngrIjILe cu reIIgIozILuLe, orI drnuLe,
boInuve, scorojILe, scuruInd dIn buIumuIe n bLuIu
vunLuIuI, orI IerecuLe I IsuLe s uLrezeusc n
nLunerIc, suu orI mIcI, cuL o ghereL, dIn cure Iese
un vume IerIcIL c, n sIurIL, Lrece cInevu e ucoIo.
$I chIur duc oI h mucuL, uneorI, Iu ourLu
dInLre IumI, de cuLe un uznIc derunjuL n LImuI
servIcIuIuI, bIbIIoLecu rmune, IndIIerenL de IeIuI n
cure uruL, ceu muI IIber I ceu muI democruLIc
IronLIer dIn cuLe cunouLem, deocumduL.
n suIIIe vusLe uIe BIbIIoLecII ,AsLru dIn
SIbIu, I se schImb chIur I rILmuI resIruIeI. Pe de o
urLe, Iumeu cIdIrII noI - e dreL, nu LocmuI ceu muI
sLrIucIL Ies de urhILecLur - cu suII dedIcuLe
conceLuIuI conLemorun de bIbIIoLec, e de uIL
urLe, Iumeu cIdIrII vechI, suIuI cure con serv
IuscInunL, LuIburLor, o nLreug IsLorIe cuI LuruI,
n ceuL e Iu 1861. AIcI, dImensIuneu bIbIIoLecII I
IeIuI n cure e ngrIjIL I gesLIonuL LoLuI LrunsIorm
sImIu InLrure n uceusL Iume nLr-o exerIen
109
CTN $TENESCU
ibliotecc 1udeecn
,Astrc din Sibiu,
judeul Sibiu
memorubII. n cIdIreu nou, dIncoIo de suIIIe
desLInuLe evenImenLeIor ubIIce, gseLI Iuboru-
LoureIe n cure he se resLuureuz crI vechI, munu-
scrIse, documenLe, he se Lrunsun LouLe usLeu n
IormuLe eIecLronIce. ToL uIcI gseLI cubIne enLru
sLudIu, doLuLe cu LoL ce LrebuIe, sII de IecLur de ceu
muI bun cuIILuLe, suII desLInuLe cerceLrII, un
nLreg unIvers uI crII, dur I uI unuI ursenuI LehnIc,
n ncercureu de u reIungI vIuu IuLuImenLe IImILuL
u hurLIeI, u curLonuIuI, u vInIIuIuI, u benzII mugneLIce.
CILorInd rIn suIIIe usLeu, e ImosIbII s nu Le
gundeLI Iu IuLuI c Ideeu de bIbIIoLec Lruverseuz
o redehnIre roIund. VIuu crII se muL n uIL
unIvers hzIc, n uIL IormuL, n uIL suorL, Ir u se
osLuIu ns c rsIoIreu unor ugInI reuIe vu
dIsreu dehnILIv. O bIbIIoLec nu muI e dour un Ioc
uI crII, cI I un suIu ubIIc uI comunIcrII, uI
evenImenLeIor comunILII. ns curLeu rmune
semnuI suverun sub cure se eLrec LouLe ucesLe mo-
dIhcrI. E rIdIcoI s Le gundeLI n rImuI rund Iu
uIIenure I dIsoIuIe, Iu ungrIreu uILuruIuI IecLurII.
DImoLrIv, e snLos I reuIIsL s descoerI c, n
Iond, curLeu nceurc s gseusc moduIILI noI,
muI muIL suu muI uIn dIrecLe, de u ujunge Iu cILILor.
E Iu IeI de IImede cu n muzIc I cu n LeuLru, n
cuzuI concerLeIor I uI secLucoIeIor dIn suII uI-
LernuLIve. Nu cIdIreu cure gzduIeLe un LeuLru suu
o hIurmonIc LrebuIe s suruvIeuIusc n rImuI
rund, cI urLu LeuLruI I muzIcu. ur suru vIeuIreu I
redescoerIreu Ior sunL sIngureIe unse de u redu
vIuu sIIIor de secLucoI.
n cIdIreu veche, um nImerIL chIur n InImu
unuI unLIer de resLuurure n LouL reguIu. AIcI, mI-
rosuI crIIor dIn uILe LImurI Le nLumIn nc
nuInLe de deschIdereu uIIor ndrLuI croru se u
comorIIe bIbIIoLecII. Se Iucreuz cu o uLenIe muI rur
nLuInIL Iu noI, cu rbdure I cu grIj Iu deLuIII, Iu
reIucereu ruILurIIor I u mobIIIeruIuI de Iu sIurILuI
secoIuIuI uI XX-Ieu. Duc dIncoIo, n cIdIreu nou,
Le nLuIneLI cu Ideeu conLemorun de bIbIIoLec,
uIcI gseLI un suncLuur uI crII. ur uLmosIeru
monusLIc u sLrrII ucesLor vuIorI e IourLe greu de
descrIs. OrIce mLImIL uI IecLurII, orIce cILILor cure
u rIvIL vreoduL n ubIsuI IumII crIIor nu ouLe h
ocoIIL de horuI roIund e cure I rovouc rIvIIegIuI
de u I nLr-un usemeneu Ioc. UIIe I sIIIe nuILe,
deLuIIIIe de consLrucIe, IInILeu suLeIor de ruILurI,
scrIIe mobIIe, suneLuI LreLeIor meLuIIce cure
conduc sre cuLe o usureI creeuz uLmosIeru uceeu
unIc, dIn InImu murIIor bIbIIoLecI. ur emoIu
nLuInIrII cu cuLe un voIum vechI, IeguL n IeIe I
IerecLurI meLuIIce, e cevu ce nu se uIL nIcIoduL.
SuneLuI deschIderII coerLeIor greIe, mIrosuI LIm-
uIuI uezuL nLre ugInI, mugIu vechIIor gruhI,
cuIILuLeu neverosImII u IIusLruIIIor sunL LoL uLuLeu
110
CTN $TENESCU
ibliotecc 1udeecn
,Astrc din Sibiu,
judeul Sibiu
Iorme de redescoerIre u ceeu ce nseumn, cu ude-
vruL, o comour. u cuIvu uI de Iumeu nou u
neIegerII crII, se gseLe ucesL Ioc IubuIos, ucesL
Ioc de Lrecere nLre IumI, o ourL desre u creI
mugIe se ouLe vorbI ceI muI bIne Lcund sheInIc I
Iecund rIvIreu, sub ocroLIreu ceIor muI ure Iorme
de IuscInuIe I de resecL.
Am reIeruL s ovesLesc muIL muI muIL
desre uLmosIeru n cure um nLuInIL-o e Ancu
VusIIescu decuL desre eu nsI. MI se ure c
descrIereu IocuIuI n cure ouLe h gsIL sune cevu
IundumenLuI desre eu. r s he deIoc un om cu
LoI ceIIuII, e genuI uceIu de hIn cure se gseLe
dour n IocurIIe cure uu cevu n comun cu Lrecereu
dInLre IumI. E soIuI uceIu rur de om cure LrIeLe cu
eLeIe-n u n mIsLeruI vocuIeI, uI meserIeI IcuLe
dIn usIune, I cure devIne ourecum sLungucI uLuncI
cund e nevoIL s Ius n Iumeu reuI. E LImId, rIn
urmure vorbeLe muIL I vreu s sun LoLuI deoduL.
E mInunuL ns c ure ce s sun. Ancu e, rIn
exceIen, o hIn de bIbIIoLec. VIne dIn exerIenu
educuIeI n sIrILuI vechI uI ucesLeI meserII, dur
resIr rIn LoI orII I munIeru conLemorun n
cure se ouLe munIIesLu uceusL vocuIe. E un soI de
vrucI modern cure crede n mIrucoIuI cuvunLuIuI,
vorbeLe desre bibliotercpie cu desre cevu ubsoIuL
normuI,ecreuLoureutcrcbei cu leccuri din ccrte I,
de cevu vreme, e rIeLenu IuI GubrIeI. nsIrundu-se
dIn urheLIurIIe IuI Jung, Ancu ouLe rescrIe LoL
soIuI de bIbIIoreeLe, enLru muI muILe LIurI de
uIecIunI. $I ure umor.
GubrIeI e un coII cu uuLIsm. Nu um uvuL
rIvIIegIuI s-I cunosc. -um vzuL dour deseneIe.
umeu IuI e un unIvers uI deLuIIIIor, uI muInIIor I uI
conLururIIor de cuse. mugInIIe IuI eruu uIb-negru.
De curund, du nLuInIrIIe cu Ancu, u nceuL s
IoIoseusc I cuIorI. DeseneIe IuI GubrIeI sunL
uIuILoure. ur uLuncI cund deseneuz sune, exucL,
IeIuI n cure vede Iumeu. PrIeLenuI AncI nu ure
norocuI s vIn dInLr-o IumIIIe cu sLure bun.
DImoLrIv. Dur u uvuL unsu uneI rIeLenII cure,
uILurI de mumu IuI, I ocroLeLe I cure I resecL
IeIuI de u vedeu Iumeu. OduL ncurujuL s deseneze,
GubrIeI u devenIL muI comunIcuLIv. VIne Iu bIbIIoLec
I ovesLeLe Iumeu e cure o vede, desenund. Nu
demuIL, u reurLuL o vIcLorIe semnIhcuLIv. PrImu
exozIIe de desene. PrIeLenu IuI de Iu bIbIIoLec I-
nuIeLe s scrIe o curLe cure vu h IIusLruL de GubrIeI.
$I muI InuIeLe s deschId I muI muIL IereusLru
rIn cure rIeLenuI eI muI mIc vede Iumeu. A vorbIL
cu conducereu IIurmonIcII sIbIene, cure e guLu s-I
rImeusc e GubrIeI Iu reeLIII I Iu concerLe. Cund
se vu ucomodu cu suIuI, cund se vu sImI conIorLubII
ucoIo, rIeLenuI AncI vu ncee s deseneze ceeu ce
vede. $I, Iu un momenL duL, vu muI Iuce o exozIIe,
cu deseneIe n cure vu sune cum uruL Iumeu I-
IurmonIcII rIn ochII IuI.
DeurLe de orIce Iorm de recunouLere u-
bIIc, ovesLeu AncI I u IuI GubrIeI ouLe h orIcund
subIecLuI unuI reorLuj dInLr-o emIsIune bun suu
de Iu LIrIIe de seur. $I ce duc? DIncoIo de ceIe
cuLevu mInuLe uIocuLe oveLII, eu se vu Ierde n
neunLuI oceuneIor de oveLI suse Iu LeIevIzor. De-
sre un subIecL uLuL de sensIbII, de IIn de deIIcuLee
I uIecIune, nLr-o Iume cu u nousLr, de ceIe muI
muILe orI LrIsL I dur, nu se ouLe decuL Lceu cu
resecL, cu n Iuu ubIsuIuI bIbIIoLecII. $I nc cevu.
Cu nILe IunI n urm, uLuncI cund Ancu u IecuL
enLru cuLevu zIIe Iu ondru, GubrIeI, LuIburuL de
Iecureu rIeLeneI IuI, I-u IcuL un dur. Un desen cu
un uuLobuz. S nu se rLceusc e-ucoIo. $I s vIn
muI reede ucus, Iu SIbIu.
111
- AI vzuL cum I zIce bruLrIeI de esLe drum? I nLreb
e OvIdIu.
- Nu, cum? PuIneu IuI Dumnezeu?
- MIunge, bIuLuIe, nIcI muI muIL, nIcI muI uIn. Cu s
LII c de-uIcI ncee ArdeuIuI. Du` ce m mIr? Acus, Iu doI-LreI
kIIomeLrI de mIne, exIsL muguzInuI de mobII NvuInIc.
SunLem nLr-o benzInrIe de Iu murgIneu BruovuIuI
I-I uLeLm e JozseI Szocs, coordonuLoruI IocuI dIn urLeu
REX-uIuI, cure urmeuz s ne ghIdeze I s ne suorLe LIm
de dou zIIe. De e un bIoc de vIzuvI, Dun DIuconescu unun,
nLr-un uh e Iond vIoIeL, c decIuneuz crucIudu moLrIvu
cIocoIIor I c mIzeuz e soIIdurILuLe nuIonuI. M um rusuI,
deI n-ur LrebuI. HuzuI de necuz Le suIveuz dour n msuru n
cure nu Le ngrou.
JozseI I Iuce uurIIu reIuuL de o musLu cure LrezeLe
n mIne vIbruIu rIvuIILII. CuIbuI meu de vrubIe e erIecL
comurubII cu IsLrIuI IuI subnuzuI. Am uveu Ioc n orIce
regImenL de husurI, duc ne-um rIcee s renunm Iu cuLe
cIncIsrezece kIIogrume. ucem cunoLIn I ne IIIm ImedIuL.
JoszeI e uLuunL, cumLuL I bun cunoscLor uI IocurIIor.
Ne Lruseuz hurLu exedIIeI sub Iormu uneI ecuuII cu LreI
necunoscuLe: ZbuIu, emnIu de Jos I SundomInIc. AbIu cund
uuzIm ,SIunLu Gheorghe revenIm e Leren IumIIIur.
De Iu Bruov Iu ZbuIu IucI cu muInu cuL IucI de Iu Bu-
cureLI Iu Romu cu uvIonuI: cum dou ore. ,DrumurIIe nousLre
Concurs de musLI
Iu ZbuIu
ibliotecc din Zbclc,
judeul Cotcsnc
RADUPARASCHVESCU
112
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Zbclc,
judeul Cotcsnc
LouLe J Se vor reuru vreoduL? ur cunLu Dun S-
Luru duc ur muI h rInLre noI I s-ur vedeu us
n sILuuIu de-u urcurge uIzecI de kIIomeLrI cu
o medIe de LreIzecI e or. Cund ujungem n Iuu
bIbIIoLecII ejr MIkIs, urLm de urc ne-um h
nLors dIn exedIIu ,Cu uucII rIn deerL I-um
h negocIuL rscumrureu unuI osLuLIc cu LuuregII.
BIbIIoLecu I Iu numeIe de Iu o ersonuIILuLe IocuI
rezenLuL de moLoureIe de cuLure dreL ,mugyur
eduggus, mugyur Lunknyvir, unde uILImuI
cuvunL nseumn ,uuLor de munuuIe. CuL desre
omuI cure se ocu usLzI de bIbIIoLec, eI ure un
nume un Icu muI comIIcuL decuL uI roIesoruIuI:
HegyeII Gyz. I muIumesc chIur n cIIu usLu IuI
JozseI. r srIjInuI I rbdureu IuI, cIne LIe ce
mI-ur h IeIL Iu LrunscrIere.
Ajungem cu chIu cu vuI Iu desLInuIe, bIbIIo-
LecuruI dIn ZbuIu Iese n rug, Iur cund I vd ncusez
umIIInu e cure ur h LrebuIL s-o revd nc de Iu
nLuInIreu cu JozseI: musLuu IuI seumn cu urIIIe
unuI uvIon de vunLoure vzuL de deurLe. n mecIuI
dInLre BucureLI I combInuLu Bruov-Covusnu,
OvIdIu I cu mIne sunLem surcIusuI, IcuI urIce
I uzvurIII n IIgu secund. Deju m nLreb cum se
rezInL breLonuI de deusuru buzeIor Iu ouIuIu
brbLeusc dIn SIunLu Gheorghe. CIne LIe ce
reLrogrudrI ne muI uLeuL.
DornIc de revun, OvIdIu Iunseuz o
nLrebure de muL ImurubII:
- O LouIeL uveI?
- Nu, rsunde sImIu Gyz. Dur um o
IInc enLru du ce LermInuI. Duc vreI Iu
LouIeL, mergem cevu muI ncoIo, LIu eu un Ioc.
mI vIne n mInLe secvenu dIn Lote stor
pe rin n cure Burbru SLreIsund, Lruns n cun-
LonumenLuI IuI Ryun O`NeuI, nLreub un coIeg de
IoL: ,$I cIoseLuI unde-I? ,AIur. ,AIur, unde?
,OrIunde.
OduL ncheIuLe reIImInurIIIe vIzILeI, InLru
n bIbIIoLec I consLuL c nu Lrece nImenI e-ucoIo.
Cu o exceIe. Trece condoruI. DIn boxeIe unuIu
dInLre comuLere se uude vurIunLu InsLrumenLuI,
cu nuIuI e osL de soIIsL, u IuI El cndor pcsc.
DIn IerIcIre enLru conIorLuI Ior curdIuc, nIcI
comozILoruI DunIeI AIomiu RobIes, nIcI SImon I
GurIunkeI nu uud sucrIIegIuI I scu LeIerI. Se ure
c dIIerenu dInLre ,nuI I ,nuIv e muI mure de-o
IILer. ToL hIozoIund desre meundreIe ImosLurII,
ubIu duc observ c u LrecuL condoruI I c n IocuI
IuI, LoL e LubuIuLuru nuIuIuI, u rIns s nuvIgheze
cuuI de uh uI coIouneI sonore dIn Titcnic. Nu-I
LrebuIe, usuger Iu bord hInd, s uuzI muI muIL de
LreI noLe cu s LunjeLI du uIsberg.
n orIce cuz, e rImuI Ioc dIn LurneuI cu-
LLorIIor de oveLI n cure, cu exceIu bIbIIoLecuruIuI,
113
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Zbclc,
judeul Cotcsnc
nu vd ubsoIuL e nImenI n bIbIIoLec. mI dreg
gIusuI I cer exIIcuII e un Lon cuL muI uIubII.
- Nu-I bun oru, mI sune Gyz. CIne s
vIn ucum? CoIII sunL Iu couI, rInII - Iu munc,
bLrunII nu reu vIn orIcum. PesLe LreI-uLru ore
nce s se sLrung I-uLuncI nu muI scu de eI.
E o exuserure mImuL, se vede cIur c-I
Iuce s vud bIbIIoLecu IIn de Iume, muI cu seum
c e dInunLru uruL nou, chIur cocheL. Cu LouLe
usLeu, nu uLem rmune uLuL de muIL n ZbuIu.
PesLe LreI-uLru ore, conIorm gruhcuIuI e cure
I-u nLocmIL JozseI, o s ne regLIm s InLrm n
emnIu de Jos. CerL esLe c um vreme s duu gIus
uneI curIozILI.
- $LII cumvu de unde vIne numeIe Iocu-
IILII? N-um vzuL reu muII cuI e-uIcI.
- S LII c sunL, dur, Iu IeI cu n cuzuI
vIzILuLorIIor de Iu bIbIIoLec, nu-I oru ceu muI o-
LrIvIL s-I vedeI. CuL desre numeIe comuneI, exIsL
dou exIIcuII. Unu cum jIgnILoure enLru romunI,
recunosc. CeuIuIL... m rog, ouLe I ceuIuIL, dur
nLr-o msur muI mIc.
- S Ie Ium e rund, I roun IuI Gyz,
guLu de morLIhcrI uLrIoLIce.
- PrImu vIne muI degrub dInLr-o Iegend
cure vorbeLe desre IeIuI n cure I-uu nrobIL
mughIurII e romunII de-uIcI. Se sune c, enLru u-I
sLrunI I u-I Iuce s munceusc muI bIne, romunIIor
II se uneuu zbuIe n gur.
CIuduL, dur nu m sImL jIgnIL. PouLe n-oI
h romun, muI LII? OrIcum, cevu mI sun IourLe
cunoscuL. $I decIIcuI se roduce ImedIuL: ZuhurIu
SLuncu, runI cu boLnI, S nu uII, DurIe, Bruzd
ngusL I udunc.
- Au, I-u douu?
- A douu, conLInu Gyz, gesLIcuIund n-
Lr-un IeI cure m Iuce s devIn IourLe uLenL Iu
muInIIe IuI, se Ieug de resuusu orIgIne mughIur
u denumIrII. n mughIur, zcb nseumn ,ovz, Iur
olc, ,romun suu ,vuIuh, ceeu ce duce Iu Ideeu c
romunII Ie ILeuu LrIbuL n ovz mughIurIIor.
mI uduc umInLe c, n drum sre bIbIIoLec,
vzusem o cru cure uveu n suLe o InscrIIe
bIIIngv: ZbuIu I ZuboIu. M uIL dIn nou Iu muInIIe
IuI Gyz I ghIcesc n usrImeu Ior muncIL c
omuI u IcuL muILe Iu vIuu IuI. Nu sunL muInI de
bIbIIoLecur suu de IunIsL, cI muI degrub de om cure
u bLuL her, u IucruL munLuI I u IcuL LumIrIe. I
nLreb n uu IeI ncuL s nu-I Iuc s se sImL neIuIocuI
IuI I-mI rsunde cu uIuzIu unuI surus.
- EI, du, nu m-um IIcLIsIL. Am IosL cIncI
unI Iu IceuI de ArLe dIn Turgu Mure I um sLudIuL
muzIcu. AcoIo um nvuL s cunL Iu vIour. PcuL
c n-o um ucum Iu mIne, s v Iuc o demonsLruIe.
OrIcum, n-um derunju e nImenI. NumuI c du
114
uceeu mI-um duL seumu c muI eruu I uILe IucrurI
cure-mI Iceuu, uu c um coLIL.
ncoLro?
- Sre reIucrureu IemnuIuI. $LIu, uurenL
ceIe dou n-uu nIcIo IegLur, n uIur de IemnuI dIn
cure se Iuc vIorIIe. ns de IuL vorbIm LoL desre
urL I-uIcI.
- Du? Ce IeI de urL?
Gyz I deschIde brueIe sre mobIIIeruI
bIbIIoLecII I ubIu ucum mI duu seumu c sLuu de
muI bIne de-o jumLuLe de or nLr-un mIc muzeu
de mobII IcLuL.
- S nu-mI suneI c dumneuvousLr Ie-uI
IcLuL.
- PI cIne? $LIu s IubrIc IzI de zesLre en-
Lru IeLe, um Idee desre urLu ouIur, um IcuL I
gruvur n IInoIeum. PIus c ornez sobe, LerucoLe,
emIneurI. $I m-um gundIL I Iu crIIe usLeu. Duc
ruILurIIe I corurIIe de bIbIIoLec n cure sLuu
uruL bIne, cevu-cevu se rsIrunge I usuru Ior. ur
oumenII cure vIn uIcI o Iuc I hIndc vor s vud
- LIu, e-o vorb mure - nILe exonuLe, nu dour
sImIe bucI de scundurI enLru crI.
mI duu seumu c, nLr-un IeI, e muI bIne c
n-um gsIL vIzILuLorI n bIbIIoLec. Gyz merIL,
hoLruL Iucru, muI muIL uLenIe decuL un uLI
cure InLr e ucebook I d un IIke. EI e ersonujuI
exIorubII dIn ZbuIu. AruncuL de sourL nLr-o co-
mun Ir IeIre Iu Iumeu mure, LIe c LrebuIe s-I
mobIIeze vIuu. u sosIreu uIcI, u gsIL o IncInL gouI
I u us semnuI eguIILII nLre eu I vIuu IuI. ur e
urm u nceuL s-o umenujeze, cu mIguIu, LuLonrIIe
I ovIeIIIe e cure Ie ncercI cund I IucI ordIne n
rorIu exIsLen. Pun Iu urm, LrunsIormrIIe dIn
bIbIIoLec ujung s he ogIIndu LrunsIormrIIor dIn
suIuI InLIm uI IuI Gyz.
SunL smuIs dIn Lrunsu conLemIuLIv de o
nou Ies revrsuL dIn boxeIe comuLeruIuI. De
duLuusLu,Nihts in White Sctin - sIgur, LoL Iu nuI.
M gundesc cum ur sunu nILe SeuILuru, Urge
Over kIII, MoLorheud suu mcur ACJDC n versIune
Icrmos-IoIcIorIzunL, dur e InuLII s gIosez e
Lemu InudecvrII. MuI uIes cund, dIn ceeu ce vd n
jur, InLerIocuLoruI meu deune uLuLeu sLrdunII de
udecvure.
- n reguI, uveI comuLere, uveI vIdeo-
roIecLor, uveI scunner, sunLeI rIns n rogrumuI
BIbIIoneL. Ce v-uI muI dorI uIcI, Iu ZbuIu?
Gyz reu s uLeLe nLrebureu, hIndc
rsunde Ir s sLeu e gundurI.
- O suI ermunenL de exozIII de urL
conLemorun, usLu u vreu. Am uveu cu ce s-o
umIem, serIos. UILuI, exIsL cuLevu Iese I-uIcI, n
bIbIIoLec, uduug eI I-mI uruL, nLr-udevr, muI
muILe obIecLe e cure nu Ie observusem. E cuL
s nu Le oI bucuru de eIe cum LrebuIe. u ZbuIu
se orgunIzeuz nILe Lubere de creuIe urLIsLIc.
VIn IcLorI, scuILorI I uII urLILI, creeuz, I Ius
uIcI o urLe dIn oere, Ir reLenII bneLI, I e
urm Le LrezeLI c n-uI unde s Ie exuI. nc dIn
zooq, de Iu rImu Lubr, mI-um sus c IucruI
ceI muI bun ur h s deschIdem ceeu ce eu numesc
un hoLeI enLru exonuLe. Avem un urLIsL cu cure
LrebuIu s v-nLuInII uzI, dur u IecuL. Am neIes
de Iu JozseI c muIne sunLeI Iu SIunLu Gheorghe
- robubII c-o s-I vedeI ucoIo. EI, omuI u IcuL o
scuILur n Iemn, ,Scuru IuI ucob. $LII unde-um
us-o? n Iuu cubIneLuIuI medIcuI. M rog, dour
rovIzorIu, dur LoL nu-I normuI. AILe exonuLe sLuu
rIn hoIuI rImrIeI. $I s LII c uvem urLIcIure
InLernuIonuI Iu LubereIe usLeu. AnuI LrecuL u venIL
un roIesor de perjormcnce dIn JuonIu. u rImu
edIIe um InvILuL o urLIsL dIn VIenu, Iur n unuI
urmLor, uLru mughIurI, un juonez I-un uusLrIuc,
Ius uLru urLILI dIn TrunsIIvunIu. Ar LrebuI IcuL
cevucusuIuusLu.
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Zbclc,
judeul Cotcsnc
115
Ar LrebuI, Ir dour I ouLe, dur m Lem c
buIerIIe ungII sLuu n munu rImrIeI, Iur n vreme
de crIz rIorILIIe sunL muIL muI munLene decuL
cuzureu obIecLeIor de urL. Cu gunduI sLu I cu
muIumIreu c JozseI mI-u mIjIocIL nLuInIreu cu
un om cu uLuLeu IueLe, m desurL de ZbuIu I de
bIbIIoLecu eI cu mobIIIer IcLuL. DIn boxe se uude
Drite uI ceIor de Iu Curs, Iur e noI ne uLeuL un
nou drum hurLoIL. CoIncIden?
116
Duc vreI s ujungI dIn ZbuIu n emnIu de Jos, LrebuIe s-o IeI
rIn Turgu SecuIesc. ur duc vreI s ujungI nLreg, LrebuIe s
urmezI udugIuI IuLInesc jestinc lente. (n Lruducereu unuI
oIILIcIun dIn BucureLI, ,Greu se urneLe IesLInuI.) AbIu ucum
neIeg de ce, Iu IeIreu dIn hecure suL suu comun de e Lruseu,
dm cu ochII de un unou e cure scrIe ,Dumnezeu s v uIb n
uz. Nu e un gund Ios, cI un uIL IeI de-u sune ,Du` uveI cevu
curuj s v-ncumeLuI cu muInu e-uIcI. JozseI merge sIngur n
Iu. OvIdIu I cu mIne ne Inem du eI, cu o muzIc usorLuL
conLexLuIuI, cu de obIceI. SIuIomm rInLre nILe groI IusLuouse
cund Jumes uBrIe de Iu DreumLheuLer romILe drumuLIc,
Icundu-ne s bnuIm c s-u IImbuL I eI e-uIcI cundvu: ,Ij I
die tomorrou, , I'll be clriht beccuse I beliete , Thct cjter
ue're one , The spirit ccrries on.
1
MuI sImIu sus, ,AIcI sunL
bunII dumneuvousLr.
n soureIe sIurILuIuI de muI, emnIu de Jos e ugILuL cu
un cuImun Iu sIesL.
- ProbubII c dIsLrucIu s-u muLuL n emnIu de Sus, I
sun IuI OvIdIu.
- Cu-n bIzu, conhrm eI. Zonu enLru dIscomunI I zonu
enLru ensIonurI.
- Cum uu cevu.
NIcIo mIcure. Noroc c LIe JozseI unde e bIbIIoLecu,
uILIeI, duc vrem s nLrebm e cInevu, uLem undI o zI nLreug
IvIreu uneI Iorme de vIu. Toroureu nvIuIe LoL, Iur e bncIIe
dIn Iuu cuseIor nu sL nImenI. ObIouneIe IeresLreIor sunL Lruse cu
o decIuruIe de IndIIeren. BerzeIe dIn cuIburI uu ceduL I dorm
RscuIuLuI
ibliotecc din Lemnic de 1os,
judeul Cotcsnc
RADUPARASCHVESCU
117
Ir grIjI. Duc muInIIe nousLre ur uveu moduI de
deIusure LILII, Iu eI ur LrebuI s recurgem. Avem
ImresIu c dm buznu nLr-o Iume cure nu Ine ne-
uruL s ne cunousc I creIu I dIsIuce IeIuI nos-
Lru de-u Imune uILe rILmurI. Dur mIsIuneu e mIsIune.
n Iuu InLrrII n bIbIIoLec, Le nLrebI duc
n-uI greIL udresu. AccesuI se Iuce e o u IuLeruI
muronIe esLe cure ur s h LrecuL douzecI de
rzbouIe. Uu e sLrveche, scorojIL I modobIL cu
un IucL onorIhc. n Iuu eI se nLInde o bucuL de
mocheL n curs de mucegIre. Deusuru uII scrIe
,BIbIIoLec e o Icu de genuI ceIor IoIosILe Iu
IdenLIhcureu sLrzIIor, Iur e geumuI eI Lers nu reu
se ouLe cILI echIvuIenLuI mughIur ,KnyvLur.
OvIdIu IoLogruhuz uu cu deIIcuLeeu ceIuI cure LIe
c u ujuns n Iuu uneI Iese rure. $I nLr-udevr, e
suhcIenL s sLuI cuLevu cIIe n Iuu eI cu s-I duI
seumu c Le uI nLr-o bucI u LImuIuI, nLr-un
uuenL cu uIL curgere decuL u cursuIuI rIncIuI.
KIuru ZsIgmond, bIbIIoLecuru dIn emnIu de
Jos, m InvIL nLr-o ncere cure nu e nIcI bIrou
ersonuI, nIcI suI de IecLur, nIcI deozIL. Suu ouLe
c-o h LouLe Iu un Ioc, cIne LIe? VruIurI de crI IIne
de ruI sLuu e corurIIe de bIbIIoLec, ucuzund crIzu
de suIu. Un bec se sLrduIeLe s rsundeusc
IumIn dIn Luvun, umInLIndu-mI de IruLeIe IuI geu-
mn dIn BogheLI. Pe o mus dIn mIjIocuI ncerII
Lroneuz un cuIcuIuLor dIn rImeIe generuII, ncon-
juruL de un uIuI de crI rIdIcuLe n LeuncurI Ir o
noIm unume. AI senLImenLuI c Le uII Iu un rege
rIbeug I Iu curLeu IuI de scLuI I nebunI. Pe o u
nchIs se remurc un uh verde dIn josuI cruIu ne
rIveLe Murk BIu. S nu se h uuL oure Iu emnIu
de Jos c s-u schImbuL conducereu UDMR-uIuI? S
rIsc mgrIu de u-I nLrebu duc n-uu I osLere cu
Domokos Gzu?
KIuru nu ure derunjuL de ueruI unucronIc u
LoL ce-o nconjour. $I n Iond, de ce-ur reu? Du
douzecI I doI de unI de sLuL nLr-o bIbIIoLec ruruI,
Le nveI s rIveLI LoLuI cu o unume deLuure. $I s
nu reu muI uI nImIc Iu sueL. AsLu deduc I dIn
zumbeLuI eI, cure, dIncoIo de dezvIuIreu uneI dun-
LurI erIecLe, e un IeI de-u se scuzu enLru IImbu
romun oLIcnIL.
- Nu v IuceI robIeme, um venIL cu In-
LerreLuI du mIne, o IInILesc I I-I urL e JozseI.
Pun Iu urm, nu e nevoIe de servIcIIIe IuI.
KIuru sune ,muIn n Ioc de ,comuLer I ,cIusu
nLuIu n Ioc de ,cIusu nLuI, ns n resL n-uvem u
ne Iuce grIjI. DIscuIu curge moIcom I normuI,
nLreruL dour de mIcIIe IndIcuII e cure bIbIIo-
Lecuru Ie d n mughIur coIIIor cure se uIereuz Iu
comuLereIe dIn suIu vecIn.
- Cund uI InLruL n BIbIIoneL? mI uduc
umInLe s-o nLreb.
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc
din Lemnic de 1os,
judeul Cotcsnc
118
- AnuI sLu, sunLem nou-venII. n murLIe
zo1z um uvuL... cum I zIce...
- nuugurureu?
Ien. $I du uceeu ne-um muI exLIns.
Ne-u ujuLuL rImrIu I ne-u duL cumeru de uILurI,
cure eru u CmInuIuI. AILIeI, n-um h uvuL Ioc I
enLru crI, I enLru muInI.
KIuru se uuc uoI s-mI vorbeusc desre
ucLIvILIIe cure uu Ioc Iu bIbIIoLec. PrInLre eIe, re-
vIzIbII, ore de curs, Iu IeI cu n uILe IocurI vIzILuLe
deju. ALuL ore de cIcIu rImur, cuL I de gImnuzIu -
IImbu romun Iu cIuseIe u uLeu I u oLu, IImbu
mughIur Iu cIusu u useu. BIbIIoLecuru Ine o evI-
den scruuIous u evenImenLeIor I u urLIcI-
unIIor, du cum reIese dIn regIsLruI e cure mI-I
nIIeuz cu gesLurI srbLoreLI, cu e nou-ns-
cuLuI cure usIgur conLInuILuLeu Iu Lron.
- Cu bIserIcu n ce reIuII v uuI? Cum vd
oumenII eI nLerneLuI?
BIbIIoLecuru ure un momenL de IndecIzIe
nLre zumbeL I rIcLus. I Lrece munu rIn ruI
rocuL I rsunde coborundu-I voceu:
- Avem doI reoI n emnIu. PreoLuI re-
IormuL e un om cumsecude, cure se ocu de coII.
nLr I eI e nLerneL, nu-I consIder uneuILu dIu-
voIuIuI. A IosL rezenL Iu Iunsure, cund um InLruL n
rogrumuI BIbIIoneL. Cu reoLuI cuLoIIc uvem ro-
bIeme, I s-uu IcuL nu LIu cuLe recIumuII. Cum s v
sun, e uIcooIIc I du ce se-mbuL nu muI LIe e
ce Iume e. VorbeLe uruL, se Iu de LoI. VuI I-umur.
Dur huI s nu muI vorbIm desre usLu. MuI bIne s
v sun c uvem coII cure s-uu obInuIL uLuL de
muIL s sLeu Iu bIbIIoLec, ncuL nIcI nu muI Ieuc
ImedIuL du ore, cu uuLobuzuI coIII. PreIer s Iu
cursu enLru nuveLILI de muI LurzIu.
- $I nu-I cosL?
KIuru cIuLIn dIn cu.
- Nu reu. $oIeruI LIe c-s eIevI I c n-uu
bunI. I Iu I Ir bIIeL.
ChIur n cIIu uceeu, uILurI se sImLe o comoIe
cure cere desIuIrI. M uIL Iu bIbIIoLecur I-mI Iuce
un semn cu munu. ,CuImuI-v, uu e de obIceI.
- Au IeIL coIII de Iu couI. $I LII cum e,
cum LermIn oreIe, cum vIn uIcI. CeI muI muII en-
Lru muInI. Dur um doI... chIur sunL curIous duc
dm de eI... um doI cure vIn I jouc uh. $I LII cum?
nce urLIdu n rImu uuz, cund sun de InLrure
se duc Iu or, Ius LubIu de uh uu cum e I n hecure
uuz vIn I muI Iuc o muLure-dou. $couIu e ereLe-n
ereLe cu noI, ujung n cuLevu secunde. OrIcum, de
Iu oru dou bIbIIoLecu se umIe.
ReuIILuLeu o conhrm. CeI doI uhILI sunL Iu
osL - unuI n LrenIng bIeumurIn, ceIIuIL cu un
LrIcou uIb, umbII cu ecue e cu - I hecure orgu-
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc
din Lemnic de 1os,
judeul Cotcsnc
119
nIzeuz cucune enLru mInLeu ceIuIIuIL. PIeseIe nu
sunL LouLe dIn uceIuI seL, ceeu ce urc soreLe
IurmecuI nIrunLrII. Pe Iung IonII uIbI I negrI e I
unuI guIben-bej. AILe dou Iese IIs sunL suIInILe
de un Lub de medIcumenLe I de un omuIe verde dIn
IusLIc. AI ImresIu c bIeII ur uLeu jucu I cu
boube de orez suu cu unurI resuI.
- PouLe ne doneuz cInevu un uh nou,
nceL-nceL o s rmunem Ir Iese. Dur LIu mIcI
jouc orIcum, Ie Iuce Iu nebunIe, sune KIuru
ZsIgmond.
OchII mI se muL de Iu uhILII IerduI n
vurIunLeIe Ior de rIosL Iu coIII cure se nghesuIe Iu
,muInI. BIeI I IeLe de gImnuzIu, n mIjIocuI
croru IdenLIhc o rezen uruIIzunL. Un chI
desrIns urc dIn Curtec Mirccolelor u IuI Hugo.
Un om Ir vursL, cu ochI dIn cure n-uI nImIc de
uuL. PouLe h orIce: IoLbuIIsL scoIun IeIL dIn ub,
ensIonur de sunuLorIu suu uILcevu. mI duu seumu
c nu oL sune cu munu e InIm duc e IemeIe suu
brbuL. Are o Lunsoure scurL, cu breLon rocuL, I
ourL e deusuru LrIcouIuI rou o bIuz grI cu
numruI . SL e un scuun, cevu muI deurLe decuL
ceIIuII, I ure s-I nsoeusc e-un bIond cu
urechIIe ucoerILe de cLI, cure I Iuce surguIncIos
de Iucru Iu unuI dInLre comuLere. Au de Iu KIuru
c e IemeIe, o cheum MurIu MuLyus, ure LreIzecI I
cIncI de unI I cIncI coII, dInLre cure LreI n IusumenL
Iu OILenI. Nu I-u gsIL un Ioc de munc, uu c
sImuIeuz vIuu dInLr-un ujuLor de omuj Iu IImILu
buLjocurII I I uduce zIInIc ceIIuII doI coII, suu
mcur e unuI dInLre eI, Iu bIbIIoLec (duc nu cumvu
eu e ceu udus). Cu ochII Iu ucesL ersonuj IeIL dIn
LIm, mI uduc umInLe c rezenu meu Iu emnIu de
Jos nu se Ieug dour de coIII derInI cu BIbIIoneLuI.
- $LIu c uveI un zIIIer cure vIne mereu Iu
bIbIIoLec.
- A, du, sLvun. Ce-I cu eI?
- PoL s-I vd?
- Cum s nu. Mergem ucum Iu eI. Nu-I
deurLe.
n emnIu de Jos nImIc nu-I deurLe de
nImIc uILcevu. nLr-un mInuL ujungem e o sLrdu
neIeLruIL, Iur KIuru ne Iuce semn s uLeLm
uIn. Se nLource reede, Iu umbru unuI brbuL
nuIL, reInuL I cu o unume LImorure n gesLurI. Se
vede ImedIuL c e obInuIL s munceusc munLuI,
nu s sLeu de oveLI cu un bucureLeun curIos.
I cheum sLvun Jukub I oumenII dIn
emnIu de Jos nc nu s-uu us de ucord duc ure
LreIzecI I uLru suu LreIzecI I uLe de unI. n orIce
cuz, uruL muIL muI bLrun. Are o burb de dou-LreI
zIIe, musLu I o IrunLe LruversuL de LreI cuLe
orIzonLuIe. S-u mbrcuL nehresc de gros enLru
cIduru de uIur: o cmu e guL, esLe eu o bIuz
uIbusLr I esLe bIuz un sveLer grI. MunceLe cu
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc
din Lemnic de 1os,
judeul Cotcsnc
120
zIuu enLru o uIne I Iuce de LouLe. nIImeu I
obIIg s se uILe de sus Iu ceI dIn jur, dur duc-I
rIveLI n ochI nu vezI nIcI ur, nIcI Leum I n
generuI nImIc dIn ceeu ce unIm de obIceI uIIeIe
roscrIIIor. De deurLe, sLvun seumn cu rs-
cuIuLuI dIn LubIouI IuI BncII, numuI c rIvIreu IuI
deguj o neIegere cure uroue c Le conLrurIuz.
Pure mcuL cu sIne I Iu IucrurIIe uu cum sunL. Nu
uruL cu I cum ur h hILuIL de conLIInu urgIsIrII.
PurLeu cu udevruL InLeresunL e rscouIu
dIn cuuI IuI sLvun Jukub. ZIIIeruI u deIL eLuu
nLuI u IgnoruneI - ,nu LIu c nu LIu -, Iur ucum
se u n drum sre cunouLere - ,LIu c nu LIu
- I Iuce LoL ce deInde de eI s sLrung zesLreu cure
s-I ujuLe s neIeug uILIeI Iumeu. Sruc IIIL e
munLuI emnIeI de Jos (,N-ure de nIcIuneIe
ucus, nIcI nu LIu cum se ncIzeLe Iurnu, mI
oLeLe bIbIIoLecuru), sLvun I mbogeLe
mInLeu. E un udeL uI revoILeI LcuLe, Ir umurI I
sLrIgLe mobIIIzuLoure. Nu duce o IuL cu vILregIu
vIeII, cI muI degrub cu hnILudIneu eI. $LIe c nLr-o
bun zI vu venI sIurILuI I vreu cu sIurILuI uceIu s-I
gseusc duc nu muI neIeL, mcur muI LIuLor.
De uceeu, mInge uroue zI de zI uu veche u
bIbIIoLecII I sL ore n Ir IerduL n crI. SIgur, n
IuncIe de unoLIm, de vreme I de rILmuI comenzIIor
cure-I usIgur subzIsLenu.
- $I ce cILII? I nLreb, sLIngherIL de IuruIuI
de oIILee cure urc sun IuIs.
- sLorIe, muI uIes IsLorIe, rsunde sLvun
n mughIur, dubIuL ImedIuL de JozseI.
- MI, scouLe muInIIe dIn buzunure, I mus-
Lr KIuru.
OI, crumonureu usLu de bune munIere.
sLvun nu-I Ine muInIIe n buzunure dIn ImoIILee,
cI hIndc ur I sImIu nu LIe cum s I Ie nLre-
buIneze cund nu munceLe I nu deschIde crI. n
emnIu de Jos nu se In cursurI de eLIcheL I
roLocoI. I Iuc semn s sLeu IInILIL, dur ruIneu Iu
de KIuru buLe comIIcILuLeu cu mIne. I exLruge
muInIIe dIn buzunure I e urm I Ie mreuneuz
n dreLuI IeLuIuI, nceund s I Ie IrmunLe e
msur ce vorbeLe.
- $I de ce IsLorIe? De ce nu ugrIcuILur suu
medIcIn veLerInur?
ZIIIeruI zumbeLe mIcuL de Inudecvureu
meu. Duc eI e sLungucI dour n IeIuI cum I Ine
muInIIe, sLungcIu meu reIese dIn LoL ce Iuc I dIn LoL
ce sun. Suu ceI uIn usLu sImL. ,ELI cum de emnIu
Tnuse, mI-ur zIce OvIdIu duc n-ur h uLuL de rIns
cu IoLogruhereu IuI sLvun n cuL muI muILe cudre.
- PI, e usLeu Ie cum LIm. PenLru cuL ne
LrebuIe. Dur vreuu s vd cum s-uu IormuL rIIe,
cum s-uu urLuL rzbouIeIe, cure uu IosL regII I
mruII IumII.
- $I cum cuLe crI cILII?
- Unu e sLmun, cuLeoduL dou. Du
cum um de Iucru. urnu mI rmune muI muIL LIm
de cILIL, du-mI ngheu muInIIe. AIcI cund e IrIg e
IrIg, nu jucrIe.
ncerc s mI-I ImugInez e sLvun n uILe
osLrI decuL ceu u LrudILoruIuI. I vd LeIeorLuL n
eocu rzbouIeIor nuoIeonIene, mus e o corubIe
bIcIuIL de IoI. I vd n IeIeu unuI cuILur dIn
SunIu buroc, u unuI cowboy dIn ur WesL suu u
unuI gude surb. CuImeu ns, I vd Iu IeI de bIne
scos dIn uzuI IuI curenL I ovesLIndu-Ie unor coII
de couI desre RegeIe-Soure, crucIude I InvuzII.
$I-mI duu seumu c unu dInLre ceIe muI dure IuLe
e cure Ie uI de urLuL e ceu cu rorIIIe hxIsme I
unchIIoze menLuIe. PenLru muII, zIIIer nseumn,
nLr-o Lruducere rIIL I Ir uduncIme, neIsrvIL.
CondumnuL Iu IndIIeren generuI, Iu umIusumenL
erIIerIc. PenLru sLvun, u h zIIIer nu nseumn
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc
din Lemnic de 1os,
judeul Cotcsnc
121
neuruL eceLeu unuI desLIn, cI dour IeIuI cum uI
un IcIor du ceIIuIL e drumuI vIeII. $LIInd c,
oduL LermInuL muncu, veI gsI mereu nILe coerI
cure nchId oveLI desre semInII, conchIsLudorI,
comIoLILI suu generuII. O h sLund rscuIuLuI cu
muInIIe n buzunure e sLrud, n Iuu unuI om e
cure n-o s-I muI vud vreoduL, dur hI convInI c
I Ie une reede Iu Lreub cund vIne vorbu s-I
ngrIjeusc grdInu mInII. $I, de ce nu, u sueLuIuI.
1. Duc ur h s mor muIne J O s he n reguI, enLru c sunL
convIns J C du ce murIm J SIrILuI nosLru vu dInuI . (engI.)
122
- Am ujuns n uru SunIIor. ToLuI, e bIne s hI brbuL.
De Iu voIun, OvIdIu mI urunc o rIvIre vug ngrIjoruL.
nLuIesc ce-I n mInLeu IuI: ,Muncureu cude greu Iu sLomuc, nu se
suIe Iu cu. Ce-o h IL?
M decId s nu-I muI herb.
- UIL-Le I Lu rIn ce comune Lrecem. SunmurLIn,
SunsImIon, SunLImbru, SuncrIenI. $I unde LrebuIe s-ujungem?
ExucL, Iu SundomInIc. QED.
- BIne c n-uI zIs-o Iu bIbIIoLec, sune OvIdIu. ProbubII
c o s dm LoL esLe nILe doumne.
- SLuI IInILIL, n-u h rIscuL.
OvIdIu cIuLIn sceLIc dIn cu I se chInuIe s evILe
hurducIeIIIe I obsLucoIeIe e cure AuLorILuLeu NuIonuI u
DrumurIIor conLInu s I Ie scouL n cuIe. CD-urIIe nce s sur
dIn Iuyer, semn c uLIngem un nou rug de ruIne ruLIer. Se
cIrcuI nceL I rosL, cu orIunI unde LrebuIe s uLeLm
verdeIe dIn urLeu unor semuIoure umune cure nvurL nILe
uIeLe bIcoIore, rou cu verde. Rou - sLuI e Ioc I zI mersI.
Verde - mergI I roug-Le.
Cum-necum, ujungem Iu CsikszenLdomokos (versIuneu
mughIur enLru SundomInIc) I orIm n Iuu uneI cIdIrI de
cuIoure gIbuI, cure udosLeLe I bIbIIoLecu, I Cusu de cuILur.
AILurI sLuu s se sure LreI cocIoube scorojILe, cure ur n drum
Mumu,curLeu
I coIIuI
ibliotecc din Scndominic, judeul Hcrhitc,
ibliotecc 1udeecn ,od Peter din Sjcntu Gheorhe,
judeul Cotcsnc
RADUPARASCHVESCU
123
sre MuzeuI SuLuIuI, ns uu nevoIe de-o escuI
obIIguLorIe enLru recondIIonure. JozseI, u cruI
musLu m comIexeuz LoL muI muIL de Iu o or Iu
uILu, ne conduce n suIu unde sunLem uLeLuI,
conIorm InLuIIeI IuI OvIdIu, de LreI doumne cure
ur s h oosIL uIcI du un mIc dejun ruhnuL nLr-o
vII de e ucuI Como. Surud LusLreIe Iu InLrureu
nousLr. Au rIvIrI urIsLocruLIce I hecure gesL uI Ior
denoL eIegun I bun creLere. JozseI m zeLe
nc o duL de bucIuc I m ujuL s-mI IdenLIhc
corecL InLerIocuLoureIe. Sundor EdIL e bIbIIoLecur,
GuII du e educuLoure, Iur uzur CsIIIu rerezInL
unduIu Soros. M uez n Iuu Ior I m sImL cu Iu
exumen, chIL c eu sunL ceI cure une nLrebrIIe.
- n generuI, n IocurIIe e unde-um IosL
un ucum, BIbIIoneLuI u uruL n zo1o. $I-uIcI u
IosL Iu IeI?
- Nu, rsunde EdIL. NoI um InLruL n
rogrum dIn zooq, rIn mIjIocIreu BIbIIoLecII
Judeene. S-u IcuL un sLudIu I rezuILuLeIe uu IosL
bune. Ne-um cuIIhcuL, hIndc uLeum s IoIosIm
doLrIIe n condIII oLIme. Nu uveum - I nu uvem
nIcI ucum - robIeme IeguLe de ncIzIre suu
eIecLrIcILuLe. PrIn urmure, nu rIscum s nI se de-
IecLeze comuLereIe.
- $I ce-uI IcuL du ce-uI IosL IncIuI n
rogrumuI de InIormuLIzure?
- Am nceuL cursurI de T enLru en-
sIonurI. Am rImIL IourLe muILe cererI de nscrIere,
Iu un momenL duL ne-um duL seumu c nu muI I-
ceum Iu. Ne-ur h rIns bIne s muI uvem LreI-u-
Lru comuLere. BIne, Inem cursurI enLru orIcIne
ure nevoIe, nu dour enLru vursLnIcI. $I Ie orgunIzm
dIn ocLombrIe un n murLIe, hIndc n resL Iumeu
e ocuuL cu muncIIe cumuIuI. A, s nu uIL. CoIII
n-uu urLIcIuL Iu InsLruIre, n-u IosL nevoIe. nvu
Iu couI, Iuc ore de InIormuLIc, cum o LreIme dIn-
Lre eI uu comuLere ucus I orIcum LIu muI muIL
decuL noI.
- $LIuI s IucruI e cuIcuIuLor I nuInLe de
BIbIIoneL?
- Du, rsunde EdIL. Eu um comuLer dIn
zooz, Iur dIn zoo; ne-um IoIosIL de rogrumuI
BIbIIs enLru reIucrureu crIIor. SIsLemuI de
mrumuL se Iuce LoL rIn BIbIIs. Du ce-um InLruL
n BIbIIoneL, um IosL Iu cursurI de InsLruIre Iu
MIercureu-CIuc, Iu BIbIIoLecu Judeeun, I ce-um
nvuL ucoIo um LrunsmIs muI deurLe oumenIIor e
cureI-umInsLruILuIcI.
n medIe, un om nvu sLrIcLuI necesur de-
sre comuLer I nLerneL cum n douzecI de ore.
- PuLeI s-mI suneI ce s-u nLumIuL cu
cerereu de curLe du uurIIu BIbIIoneLuIuI? A
crescuL, u sczuL?
EdIL nu sL e gundurI.
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Scndominic,
judeul Hcrhitc,
ibliotecc 1udeecn
,od Peter
din Sjcntu Gheorhe,
judeul Cotcsnc
124
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Scndominic,
judeul Hcrhitc,
ibliotecc 1udeecn
,od Peter
din Sjcntu Gheorhe,
judeul Cotcsnc
- n generuI, u rmus Iu IeI. CIne vIne uIcI
enLru crI I Iuce LIm I enLru cuIcuIuLor, duc e
vreunuI IIber. Mcur cuLevu mInuLe, un sIerL de or.
nvers ns, nu. CoIIuI cure vIne enLru comuLer
nu mrumuL crI. Se uIL rInLr-o curLe uLeLund
s-I vIn runduI, usLu du, ns cum uLuL.
mI verIhc nsemnrIIe I nImeresc esLe
cevu cure necesIL ImurIrI.
- Am uuL c uIcI, n SundomInIc, exIsL o
InIIuLIv cure se cheum ,SuLuI cu oveLI. mI
uLeI du muI muILe deLuIII, v rog?
EdIL LIe c educuLoureu GuII du e muI n
Lem e chesLIuneu usLu, uu c-o InvIL Iu cuvunL.
- Am cunoscuL un roIesor dIn BuduesLu,
ncee du. $I roIesoruI mI-u sus c uIcI, Iu noI, u
LrIL Iu nceuLuI secoIuIuI LrecuL un uu-numIL ,o-
IIhIsLor ouIur, un run uIe cruI oveLI s-uu
sLruL nLr-o urhIv dIn UngurIu. I chemu AIberL
Andrus I, deI run, se ocuu de IourLe muILe Iu-
crurI n comun. Eru unImuLor e Iu nunI, IcLu,
ghIceu n cuIeu I chIur u consLruIL, cu muLerIuIeIe e
cure Ie-u uvuL Iu dIsozIIe, cuLevu mIcI uuruLe de
zbor. Dur mureu IuI cuIILuLe u IosL LuIenLuI de o-
vesLILor. Au c ne-um hoLruL s unem LuIenLuI
sLu n vuIoure. MuI bIne zIs, s-I scouLem dIn nou Iu
IumIn, muI uIes du ce-um uuzIL de Iu roIesoruI
dIn BuduesLu.
- ExIsL I un sLudIu scrIs de PeLer uszIo,
e cure EdIL I-u cILIL de Iu un cuL Iu uILuI, com-
IeLeuz uzur CsIIIu. ur e urm du u IcuL o vIzIL
Iu BuduesLu, Iu urhIve.
- ExucL, conLInu du. Am udus de-ucoIo
IoLocoIIIe oveLIIor, Ie-um LrunscrIs I Ie-um u-
bIIcuL e o ugIn web. Pe ceIe e cure Ie-um uLuL
reconsLILuI, uLesrezece Iu numr. Dour uIe IuI
AIberL Andrus. SIgur, muI sunL oveLI de recueruL
I de rIn uILe urhIve.
- $I cIne v-u ujuLuL?
- u nceuL, um IucruL sIngur. Pe urm
I-um ImIIcuL e coII, cure s-uu LrunsIormuL Iu
runduI Ior n ovesLILorI. SIgur, n-um uLuL s-I Iuc
s memoreze oveLIIe, hIndc eruu IourLe IungI.
Dur uu nceuL s Ie cILeusc I s Ie ouIurIzeze,
sLrund cuL muI muIL dIn secIhcuI IocuI. Am orgu-
nIzuL concursurI de sus oveLI, Iur e urm ne-um
ocuuL de IIusLrureu Ior gruhc. ToL cu ujuLoruI
coIIIor I LoL rInLr-un concurs.
- n Ius, uduug CsIIIu, I-um cooLuL e
eIevII dIn cIuseIe muI murI n muncu de cuIegere u
duLeIor desre ceIIuII ovesLILorI uI zoneI, hIndc
AIberL Andrus n-u IosL sInguruI. CoIII dIn cIusu u
uLeu uu mers dIn cus n cus, uu sLuL de vorb cu
urmuII ovesLILorIIor I chIur I-uu nregIsLruL
dIuIogurIIe e nILe hImuIee e cure du uceeu u
uLuL s Ie vud orIcIne u IosL InLeresuL. n uIur de
AIberL Andrus, cred c muI sunL vreo cIncIsrezece
125
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Scndominic,
judeul Hcrhitc,
ibliotecc 1udeecn
,od Peter
din Sjcntu Gheorhe,
judeul Cotcsnc
ovesLILorI de demuIL. PoIIhIsLorI, cum Ie sunem
noI. ur n LoLuI cred c s-uu sLruns cum o suL de
oveLI.
- E un IeI de buIgre de zud, urc uu se
sune, nu? nLreub EdIL. u scurL vreme du
uceeu, cuLevu nvLoure dIn zon uu drumuLIzuL
unumILe oveLI I Ie-uu rezenLuL n secLucoIe I-
cuLe de coII enLru coIegII Ior I, bIneneIes, enLru
ceI murI. ur du, cure e reu modesL cu s-o sun,
regLeLe o bIogruhe u IuI AIberL Andrus. Are deju o
suL LreIzecI de ugInI guLu.
M nLorc sre JozseI I OvIdIu, cure ur Iu
IeI de cuLIvuI cu mIne de ucesL eIsod de urheoIogIe
nuruLIv. mI duu seumu c LrebuIe s Iecm muI
deurLe, dur Lure-u muI sLu. EdIL, du I CsIIIu nu
numuI c uu cu ce s se Iuude Iu bIbIIoLecu dIn Sun-
do mInIc, dur LIu I s Le rInd n mreje. ucrund
uLuL de muIL cu oveLI, uu ujuns eIe nseIe nILe
ovesLILoure de cIus. JoszeI mI neIege mesujuI
dIn rIvIrI I se scuz n numeIe nosLru enLru
ImoIILeeu de-u ne rIdIcu dInLr-oduL. GuzdeIe I
sLreuz zumbeLuI I ne conduc Iu muInu cure
nLre LIm s-u ncIns cu o dunsuLoure de umenco.
Ne Ium rmus-bun I ne nvurLIm cIncI mInuLe n
juruI dIhunIeI cure sL cu LouLe uIIe deschIse, u-
LeLund cu LemeruLuru dInunLru s coboure sub
cIncIzecIdegrude.
Ajungem Iu SIunLu Gheorghe du o suL de
kIIomeLrI LruduI n LreI dourI ruLIere I uroue
dou ore de mers. JoszeI ne duce Iu un mInge-Luvu
enLru u cruI cuIILuLe gurunLeuz, nuInLe de ceu
de-u douu vIzIL u zIIeI. EchIIIbruI cuIorIc, sLrbuLem
uoI un urc dIn cenLruI oruuIuI, urcm LreIzecI de
LreLe I ne LrezIm n Iuu BIbIIoLecII Judeene ,Bod
PLer. O cIdIre soIId, evocund ImerIuI, I zugr-
vIL nLr-un guIben cure d ImresIu unuI ermunenL
rIcoeu soIur.
ComILeLuI de rImIre e comus dIn bIbIIoLe-
curu HoIIundu Andreu (eI, du, cu un sIngur ,u) I
dIrecLoruI Szondu SzuboIcs (loszonom, ledtes
1ozsi, Iur m suIvezI cu LrunscrIereu). AcesLu dIn
urm urboreuz o musLu u creI urhILecLur m
Iuce s m sLrung coIeIL e scuun. Andreu I Szu-
boIcs uu n rIvIrI IIcruI mLImIIIor de curLe. I
uscuIL vorbInd nLr-o romun Ir cusur I mI se
ure c nu-I descrIu IocuI unde Iucreuz, cI rorIIIe
IocuIne. De obIceI, urLIhcIuIuI se sImLe de Iu rImeIe
Iruze. Or, umhLrIonII meI emun nuLuruIee, cor-
dIuIILuLe I un cuIm e cure mI-u dorI (InuLII) s-I
regsesc Iu BucureLI. SzuboIcs mI rezInL doLrIIe
rImILe n zo1o rIn BIbIIoneL I-mI ovesLeLe
desre IeIuI n cure s-uu schImbuL rILmurIIe bIbIIo-
LecII du InLrureu n ucesL rogrum. E cursIv I ure
un IeI nduLorILor de u-mI rsunde Iu nLrebrI.
SIgur, exIsL I IucrurI e cure InevILubII Ie-um muI
126
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Scndominic,
judeul Hcrhitc,
ibliotecc 1udeecn
,od Peter
din Sjcntu Gheorhe,
judeul Cotcsnc
uuzIL, ouLe uILIeI exrImuLe, n uILe IocurI dIn ur.
ucruI de cure n-um uuzIL, n schImb, I cure mI
ubsourbe ImedIuL uLenIu e un rogrum cure se
cheum ,u drum cu IecLur.
- AIcI coIegu meu v ouLe sune muI muILe,
susur bIund SzuboIcs. Eu e coordonuLoureu
roIecLuIuI.
mI nLorc rIvIrIIe sre Andreu, cure reIu
LuIeLu.
- De IuL, e un rogrum comun, e cure
I-um eIuboruL mreun cu PrImrIu. -um nceuL
n urIIIe zo1o cu e o Iorm de sLImuIure u InLere-
suIuI enLru curLe n IumIIIIIe cu coII mIcI. n uu IeI
ncuL coIIIor s II se Insue drugosLeu enLru curLe
nc dIn rImII unI.
- $I cum uI roceduL?
- DuL hInd c PrImrIu ne-u us Iu dIsozIIe
duLe desre nou-nscuI I rInII Ior, um LIuL
exucL cund u muI venIL e Iume un coII I n ce
IumIIIe. Au c-um reducLuL o scrIsoure-LI e cure
um LrImIs-o LuLuror IumIIIIIor croru II se nscuse
un coII. ur n scrIsoure um recIzuL cure sunL
uvunLujeIe rogrumuIuI ,u drum cu IecLur I ce
LrebuIe s Iuc rInII - nu mure Iucru - cu s
benehcIeze de ucesL rogrum.
- $I cure u IosL reucIu? nLreb, curIos s vd
duc IdeIIe uIIcuLe sunL ngerI czuI, cum suneu
oeLuI.
Andreu surude nu dour cu buzeIe, cI I cu
ochII eI verzI:
- Dou suLe cIncIzecI de IumIIII uu soIIcILuL
nscrIereu n rogrum.
- CuLe uu IosL ucceLuLe?
TouLe.
- $I cuLe se bucur concreL de uvunLujeIe
rogrumuIuI?
- TouLe, reeL Andreu. nLr-un oru cu uI
nosLru, e cevu. A, ouLe vreI s v uILuI un Ic e
scrIsoureu-LI. O um uIcI, uduug eu I-mI nLInde o
IouIe de hurLIe. PuLeI s-o sLruI.
- Duc muI Iuc un coII, m muL Iu SIunLu
Gheorghe, romIL nuInLe de-u cILI scrIsoureu.
Drci prini,
V jelicitm cu occzic tenirii pe lume c copilului
dumnectocstr. S t tricsc i s t cduc
multe bucuriil
V cnunm c nou-nscutul dumnectocs-
tr benejcicz de prorcmul Lc drum cu lectur,
ini ict de ibliotecc 1udeecn ,od Peter i de
Pri mric municipiului Sjcntu Gheorhe, ceec ce
nsecmn c primete ccdou un pcchet jormct din
cri pentru copii, un hid de lectur i un permis
de utilizctor cl bibliotecii, eliberct pe numele su.
Pcchetul-ccdou pocte j preluct, cu ccecst scri-
socre de ntiincre i cu ccrtec de identitcte c
printelui, lc sediul bibliotecii (Strcdc Gcbor Aron,
nr. :(), n jeccre zi de luni, ntre orele : i :;, lc
secic de mprumut pentru copii c bibliotecii, cjct
lc etcj, n ccdrul cercului ,Csuc jermecct, scu
n celelclte zile lucrtocre de lc secretcrictul
instituiei.
Scopul prorcmului ,Lc drum cu lectur
este de-c ctrce ctenic csuprc jcptului c rs-
joirec crilor de cclitcte pentru copii pocte re-
prezentc un lucru plcut i util pentru ntrecc
jcmilie, icr n ccest jel copilul detine, cprocpe jr
s obserte, cititor, om cu respect i detotcment
pentru ccrte.
Ghidul de lectur elcborct de biblioteccrii
notri conine idei i propuneri lecte de urm-
127
RADUPARASCHVESCU
ibliotecc din Scndominic,
judeul Hcrhitc,
ibliotecc 1udeecn
,od Peter
din Sjcntu Gheorhe,
judeul Cotcsnc
tocrec tem: ce pot jcce prinii nc din primii cni
ci copilului pentru cc ccestc s detin mci tcrziu
un cititor ctent, cdic s recepteze n mod cores-
punztor cunotinele depozitcte n cri.
V cteptm cu drc, ctct pentru prelucrec
ccdoului, cct i cc utilizctor cl bibliotecii nocstre.
SZDNDA SZADLCS HDLLANDA ANDREA
director biblioteccr
Duc LImuI IubIrII e LoL LImuI, de ce nu
s-ur uLeu sune Iu IeI I desre LImuI cILILuIuI?
mLuresc scrIsoureu I m regLesc s-o IeIIcIL e
Andreu enLru uceusL sLruLegIe de mrIeLenIre u
coIIuIuI cu curLeu, ns n-um LIm. De ce? IIndc
n suIu unde sLm de vorb InLr chIur ucum doI
dInLre benehcIurII rogrumuIuI, o mum I hIcu eI.
e cer numeIe I sunL servIL ImedIuL. Mumu se nu-
meLe BuIuszI BeuLu, Iur e mIcu o cheum OLIIIu.
OLI e un ghem cu o rochIe cIcIumen I o bIuz uIb.
nc n-u mIInIL doI unI, dur e Iu eu ucus n bI-
bIIoLec. AngujuLeIe o cunosc I-o Ius n uce - Iu
IeI cu mumu eI, de uILIeI. PrIn urmure, cuL LIm BeuLu
sL de vorb cu noI, urc enLru u conhrmu succesuI
InIIuLIveI, OLI Iuce LuruI ncerII, muI scouLe
cuLe-un uIbum dIn ruIL, se LrunLeLe e jos, rude,
chIuIe I se zbenguIe n eIemenLuI eI. DIncoIo de
cIIre I sLuLIsLIcI, dIncoIo de Iruze I dIsLIncII, ucesLu
e, robubII, ceI muI ImorLunL rezuILuL uI rogrumuIuI
,u drum cu IecLur.
u runduI IuI, Ghidul de lectur pentru mici
i mcri deschIde uu cure LrebuIe. PrInII u cum
LrebuIe s-I jouce roIuI n educuIu enLru cILIL u
coIIuIuI I cure sunL uII de IcuL n rImII IuI unI
de vIu: cure e rosLuI unuI cunLec de Ieugn (,rILmuI
cunLeceIor de Ieugn seumn cu bLIIe InImII), ce
IegLurI se nhrI nLre susuI uneI oveLI I un joc
de coIIrIe I uu muI deurLe. Cu ujuLoruI crIIor,
bIbIIoLecurII dIn SIunLu Gheorghe dezvoIL o edu-
gogIe urenLuI cure se rsIrunge usuru coII Ior.
Nu-I o Idee genIuI, o s suneI. De ucord, n-o h, dur
LrebuIe s-I vIn. ur oumenIIor de uIcI Ie-u venIL.
M desurL cu IeIIcILrI de Andreu I de BeuLu,
hIndc nu oL reIuzu LuruI bIbIIoLecII e cure mI-I
roune SzuboIcs. CuLreIerm dInLr-o ncere n
uILu I remurcm c LouLe sunL ouIuLe, ndeosebI de
LInerI. Coborum Iu sIIIe de IecLur I ujungem un Iu
urm Iu Iesu de rezIsLen u uezmunLuIuI, o suI de
secLucoIe cure ImIL, LouLe roorLIon gurde, sIIIe
de consIIIu dIn uIuLeIe orenLIne. OvIdIu Iuce oz
du oz, JozseI se nLreIne umIcuI cu dIrecLoruI
bIbIIoLecII, Iur eu m gundesc, cu un surus InLerIor, Iu
OLI I Iu ce-o s cILeusc esLe zece suu cIncIsrezece
unI. Pun uLuncI, m nLreb, s-o h rIdIcuL de jos suu
Lerge muI deurLe ruIuI cu rochIu cIcIumen, ruzund
sre GuIIIverII cure Lrec e Iung eu?
128
E greu s ruLezI cenLruI comuneI Crusnu, dIn Gorj, n cuzuI n
cure se-nLumI, LoLuI, s LrecI e uIcI, duc uI IcuL Iu dreuLu
cund nu LrebuIe n drumuI dInLre RumnIcu VuIceu I Turgu JIu.
E greu s ruLezI cenLruI, enLru c eI esLe cuL se ouLe de evIdenL:
de-o urLe crumu, de ceuIuIL, rImrIu. ArunjumenLuI I u
cenLru cIvIc gundIL sre IoIosuI omuIuI - mergI du o LumII,
LruversezI uoI enLru o cInzeuc, uu, de nduI. Suu Invers,
enLru un sLro de curuj, oI zbovI oIeuc Iu o msu, con-
venubII uezuL Iu umbr, chIur Iung InLrureu-n bIrL, Iur de ucoIo
oI undI IuncIonurII udmInIsLruIeI ubIIce IocuIe.
Cund um urcuL n cenLruI evIdenL uI comuneI Crusnu,
crumu uveu doI muLerII ce se Iereuu de soure I de muLe sub
umbru desre cure v suneum muI devreme. Au urmrIL cu ochI
crILIc munevreIe, LrunLILuI uII. Au schIuL un zumbeL de soIIdu-
rILuLe cund m-um ndreLuL de suLe, cu un geumL - muncu,
nene, Iuce ru Iu ouse. Au uLeLuL, rbdLorI, s-mI exLrug ruc-
sucuI dIn orLbuguj, s-I un e umerI, s m-ndreL sre eI,
cum LreI uI cu LoLuI:
- Bun zIuu. AveI Idee, bIbIIoLecu ubIIc unde e?
MuLerIII m-uu rIvIL uLenL, ncercund, urc, s sIIubI-
seusc nLrebureu e msur ce o rosLeum. O mure mIrure s-u
uLernuL e chIurIIe Ior Iu uuzuI nevoII meIe. BIbIIoLecu? DecI
cuuL bIbIIoLecu? Nu cumvu cuuL, de IuL, dInozuuruI-cu-roI-cure-
scouLe-crI-e-nus-I-cunL-TruvIuLLu? C ur h cum LoL uIu.
VIILoruI coIIIor
ncunuI
iblioteccdinCrcsnc,
judeul Gorj
VAD PETREANU
129
VLADPETREANU
iblioteccdinCrcsnc,
judeul Gorj
UnuI dInLre sLenI I-u dres n hne gIusuI, cu
un soI de hurjuIuI roIesIonIsL, I u rsuns, cu o
cuL se ouLe de evIdenL dezoIure:
- `Abur n-um, domnu` - Iur ceIIuIL I-u InuL
IsonuI dund dIn cu, uu, IegnuL, Ir mIcrI bruLe,
cu s nu-I cuuzeze Iu hcuL: NoI n-um uuzIL, n-um
vzuL uu cevu.
Am IcuL sLungu-mrejur, um LruversuL uIIu
dIn uII LreI uI I um InLruL n PrImrIe.
BIbIIoLecu, rImu u Iu dreuLu.
Cund bIbIIoLecuru dIn Crusnu I-u ceruL rI-
mu ruIuI un suIu ncIzIL I o zugrveuI, cu s InLre
I eI n runduI IumII, cu rogrumuI BIbIIoneL, s
rImeusc nLerneL I cuIcuIuLoure I s ujuLe Iumeu
dIn comun muI cu un GoogIe, muI cu un ucebook,
rImuruI s-u sLrumbuL, nencrezLor: cum udIc, s
deu cInevu comuLere uu, e degeubu? Nu se ouLe.
Dur, cum se-nLumI mereu n vIu, LoL Ie-
meIu, IsIoug, e ceu cure-I mInge e brbuL s Iu
o hoLrure. AngeIIcu GruIescu u obInuL, n ceIe dIn
urm, un suIu chIur n PrImrIe, Iu urLer, o n-
cere nu reu mure, dur mcur n cenLru, I n-
cIzIL, I curuL. Ce eru nuInLe suIuI ucesLu? ,SuIu
de edIne u consIIIerIIor IocuII, sune Ange IIcu. n
ceIe dIn urm, rImuruI s-u nLrecuL e sIne. ,PI,
dom` rImur, cund ne-u uLrIbuIL suIu u zIs c dom-
nII consIIIerI, duc LoL nu Iuc edIn decuL o or e
Iun, muI bIne s-I rImeusc Iu eI n bIrou I s
Iucem bIbIIoLec uIcI, zumbeLe AngeIIcu.
AjunI uIcI, m gundesc c, n nghesuIuIu
socIuI u uneI comune cu muI uIn de .ooo de
IocuILorI, o usemeneu decIzIe ur LrebuI s h umorsuL
o bomb de geIozII I burIe nImIcILoure. M-neI, mI
se exIIc. ,VedeI scuILurIIe uceIeu? BIbIIoLecuru
mI uruL LreI IucrrI n Iemn, uezuLe e o oIIcIour.
,UnuI dInLre consIIIerI e scuILor, u IcuL usLeu se-
cIuI enLru noI. CeIIuII, cure roIesor, cure nvLor
ensIonuL, cu resecL Iu de curLe, s-uu decIuruL, I
eI, ImresIonuI de LrunsIormureu IocuIuI.
PenLru AngeIIcu GruIescu, vIuu de bIbIIoLe-
cur s-u schImbuL IundumenLuI du ce, n mIjIocuI
crIIor eI, uu uruL uLru cuIcuIuLoure. n bIbIIoLec
u nceuL s he ugIomeruIe, cevu ubsoIuL de neImu-
gInuL un n urm cu cuIvu unI. ,DImIneuu vIn
ILIcII, ceI de cIuseIe -V; I gsesc dImIneuu Iu u,
Iu rund enLru o jumLuLe de or Iu cuIcuIuLor. Du
oru dou, LreI uur ceI murI, Iur seuru vIn uduIII,
descrIe AngeIIcu GruIescu ordIneu zIIeIor suIe de
Iucru.
PILIcII vIn s se jouce. PuLImeu - s rud Iu
hImuIee cu IsIcI e YouTube I s muI cuuLe In-
IormuII enLru LemeIe rImILe Iu couI - suu, deju,
un IIceu muI bun, enLru zIuu n cure vor Ler mInu
cIusu u V-u. AduIII I cuuL IocurI de munc suu
ImrIm chesLIonure enLru couIu de oIerI suu, n
130
cuzuI bLrunIIor, cer s vorbeusc rIn Skye cu
coIII, cu neoII IecuI rIn Iume, du o sIujb
muI de Doumne-ujuL. u bIbIIoLec vIn muII dInLre
roIesorI, I enLru dIIerILe crI, dur muI uIes cu
s-I scouL I eI Iu ImrImunL dIverse muLerIuIe.
BIbIIoLecuru u devenIL o IemeIe ocuuL.
n bIbIIoLec, n LIm ce vorbesc cu AngeIIcu
GruIescu, uIsrezece coII se-nghesuIe Iu uLru
cuIcuIuLoure. uc o uncheL scurL. CeI muI mure e
cIusu u V-u. PILIcoLuI ure dour cIncI unI, o cheum
BIuncu I munevreuz Ir emoII o cumer com-
ucL. M ozeuz cund o ozez, uoI Iucem schImb
de ImugInI - uIe eI sunL, hreLe, muIL muI bune. n
generuI, e ordIne, dour o zvurIug bIond de vreo
uLe unI nu-I gseLe IocuI, se muL de Iu o LusLuLur
Iu uILu, mIngundu-se, osLenLuLIv, n munuILoruI
mouse-uIuI, dour-dour I-o Iuce Ioc. Se uIege cu un
curLonu guIben de Iu bIbIIoLecur - ,DurIu, LrebuIe
s Le obInuIeLI c nu eLI sIngur n bIbIIoLec.
AoI, AngeIIcu GruIescu se-nLource sre mIne I
con LInu s-mI vorbeusc desre vIILor: ,A vreu s
deschIdem un cenLru de InsLruIre enLru coII,
uLem s-I nvm uIcI IucrurI n uIuru coIII, dur
um uveu nevoIe de suIu muI muIL... VIsuI eI se u
Iu muI uIn de use meLrI dIsLun, deusuru -
munsurdu neIoIosIL u rImrIeI, dur cosL, cosL
bunI s-o zugrveLI, s-o reurI, Iur bunI nu-s deIoc,
bIbIIoLecu n-u muI vzuL nIcIun Ieu enLru uchIzIIe
de curLe dIn zoo8. ,PrImesc mereu oIerLe de Iu
edILurI - sune GruIescu -, sunL ucoIo o sumedenIe
de LILIurI InLeresunLe, mcur z.ooo de IeI duc-u
uveu, mcur z.ooo duc ne-ur du I nou...
SunLem nLreruI Iur. Un sIrIdu de-o
chIou InLr n ncere, Lrgundu-I mumu de
mun. EsLe uvInIu, cure vreu o curLe, s-I cILeusc
mumu oveLI seuru Iu cuIcure. PrImeLe Ccrtecde
Aur c Potetilor I sLrunge Iu IeL voIumuI, ncun-
LuL esLe ouLe. I sLrIucesc ochII I zumbeLe cu
guru un Iu urechI. Se-nvurLe e cIcuIe I orneLe,
hoLruL, sre IeIre. n rug, I uduce umInLe c
muI eru cevu. Se-nLource sre sLrInuI dIn ncere
I-I InIormeuz, gruseInd ronunuL: ,Eu muI um o
suhrIouhr, s LII.
AgIomeruIu dIn bIbIIoLecu AngeIIcI Gru-
Iescu exrIm, de IuL, dorInu de desoLmoIIre u
ceIor uLuL de muII cure-I cuIc ruguI. TrebuIe s v
ImugInuI dIsLuneIe e cure Ie urcurg coIII, n
ucesLe suLe, suu rInII Ior, enLru u uveu ucces Iu o
curLe suu Iu un comuLer IeguL Iu nLerneL. DeschIdeI
LeIeIouneIe dumneuvousLr InLeIIgenLe I cuLuI n
GoogIe Mus Crusnu. TrebuIe s mrII. AsuI bu-
LonuI zoom. EsLe ucoIo, un uncL InsIgnIhunL n
mIjIocuI LrIunghIuIuI dehnIL de PeLrounI, Turgu JIu
I Horezu. MrII cuL uLeI de muIL. VedeI cumvu,
VLADPETREANU
iblioteccdinCrcsnc,
judeul Gorj
131
e Iung Crusnu, un suL numIL NovucI? Dur uILuI,
RudoI? CrInI, cumvu?
CoIII dIn NovucI, RudoI, CrInI I dIn
ceIeIuILe suLe uIe comuneI Crusnu cILoresc kIIo-
meLrI nLregI, e jos, cu RATA, cu mIcrobuzuI coIur,
cund merge, dour cu s deschId o ugIn de nLer-
neL. SeIecIu, uIcI, esLe nemIIous. Duc vreI s nveI,
LrebuIe muI nLuI s hI un bun drume esLe deuIurI,
e ger, e vIIe, e IouIe, e zIouL, e vunL, grIndIn
suu vIscoI. AbIu du ce LrecI de LouLe ucesLe ob-
sLucoIe, cu-n oveLI, ujungI Iu orIIe cusLeIuIuI dIn
LusLuLur, n suLeIe croru sLuu LouLe mInunIIe
IumII. VIILoruI esLe uI ucesLor coII ncunuI,
cure bIruIe, zIInIc, osLIIILuLeu srcIeI. Am Iuce bIne
s-I resecLm nc de e-ucum.
u unuI dInLre comuLere, un uLI de vreo
uIsrezece unI munevreuz un seL de crmIzI vIr-
LuuIe, reroducund o consLrucIe sImuIuL Iu murgI-
neu monILoruIuI. Un sImuIuLor de consLrucII menIL,
n mod evIdenL, s-I nvee e coII ubordureu IogIc,
ordonuL u uneI robIeme.
AngeIIcu GruIescu I rIveLe uLenL. EsLe,
nLr-un IeI, ubonuLuI eI reIeruL, cu cure consLruIeLe
o reIuIe de ncredere I resecL recIroc deju de doI
unI.
- CoIIuI sLu u IosL rucLIc duL uIur de
roIesorII de Iu IosLu IuI couI. Nu I-uu muI vruL,
ur I sImIu, uu zIs c e un coII cure Iuce robIeme.
BIbIIoLecuru rIdIc dIn umerI: E un coII IourLe cu-
mInLe I ordonuL. VIne uIcI uroue zIInIc I n-u
creuL, nIcIoduL, nIcIo robIem.
PuLIuI buLe, zIInIc, doIsrezece kIIomeLrI
dus-nLors cu s eLreuc dou-LreI ore n bIbIIoLec,
Iu un cuIcuIuLor. Se jouc - sImuIuLoure, shooLere -
suu converseuz cu rIeLenII. MuI scouLe Iu ImrI-
munL cuLe cevu enLru couI; nu demuIL, I-u ceruL
bIbIIoLecureI o oezIe unume.
Ce o h rovocuL rzvrLIrIIe ucesLuI coII n
IosLu IuI couI, nu LIe nImenI. De ce nu I-uu neIes
roIesorII de ucoIo, IurI e de neexIIcuL. C uu uIes
s-I resIng, n Ioc s-I ujuLe, e de neIerLuL. C, n
ruguI udoIesceneI, uLIuI s-u reIugIuL nLr-o bI-
bIIo Lec I n-u IugIL, n schImb, n vreun mure oru,
sLu e uroue un mIrucoI.
- nLr-o zI, mI-u udus un bucheL de orI, muI
sune AngeIIcu GruIescu.
CoIII ncunuI dIn Crusnu nvu reede
s sun muIumesc enLru orIce sLro de ujuLor e
cure-I rImesc.
VLADPETREANU
iblioteccdinCrcsnc,
judeul Gorj
132
- Ce m roude e mIne esLe mIcorIzureu de LruI, I
duc-u uLeu s-o mIcorIzez e evodIu, m-neIegeI?
M uIL, hbuc, Iu InLerIocuLoruI meu, un uznIc de nouLe de
Iu drumurIIe judeene, e cure I-um gsIL n bIbIIoLecu dIn Tur-
bureu, Gorj, concurund uLImeu Iu nuvIguL e neL. E un brbuL
de vreo cIncIzecI de unI, cu Iuu LIuL coIuros, cu rIdurI uduncI
e obrujI I e IrunLe, cu o cIuIe de r negru cure ure modeIuL
de vIIor. De sub urcudeIe ronunuLe, o ereche de ochI oeIII
cuuL mereu cevu, Iu InLerIocuLor, Iu osLuru ucesLuIu, Iu muInIIe
IuI, Iu ce-I nconjour.
SecundeIe de Lcere ce urmeuz nLrebrII sunL nLreruLe
de un zgomoL surd, scurL, cu un cImnIL, uu, clcnc! SrunceneIe
uznIcuIuI de nouLe Lresur u surrIndere. mI duu seumu de
unde vIne suneLuI - de Iu mundIbuIu meu, cure LocmuI s-u nchIs
cu zgomoL, cIocnIndu-mI mseIeIe.
- Bu nu, nu-neIeg nImIc. Ce-I uIu, bre, mIco. ce?
MurIn MurIcu oILeuz, bInevoILor. Cu orIce uuLodIducL,
moure de drug s-I exIIce secreLeIe LIIneI.
- DecI, cum v suneum. Am ucIImuLIzuL uIcI, Iu noI,
evodIu huehensIs.
- Hu. Ie. cum? SLuI s scrIu.
- Hu-e-hen-sIs, nu huIe, hu-PE, uccenLueuz omuI,
rb dLor, n LIm ce scrIjeIesc e bIocnoLes.
Scenu e surureuIIsL. SLm e un eLIc de Iurb n Iuu
bIbIIoLecII, Iu doI uI de sLrudu rIncIuI u comuneI, e cure vIn
Cum se modeIeuz
vIILoruI Iu Turbureu
iblioteccdinTurburec,
judeul Gorj
VAD PETREANU
133
VLADPETREANU
iblioteccdinTurburec,
judeul Gorj
ucus vucIIe de Iu scuL. DIscuLm desre chesLIunI
dendroIogIce, IoIosIm LermenI LIInIhcI, IuLIneLI.
Se uud curuInd gInI. PesLe drum, o cuLIe mure de
LubI cenuIe, unu dInLre sIIIe de sorL monLuLe Iu
ndemnurIIe unuI IosL rIm-mInIsLru, uILerIor jude-
cuL I condumnuL enLru coruIe. oLogruIuI e n-
LIns e jos, de-u bIneIeu, cuLund s rInd nLr-un
unghI muI bun un ceI cum LIumb, cure se-nvurLe,
rudenL, n juruI meu, mIrosInd de Iu o dIsLun
sIgur oruuI necunoscuL de e LIIIe meIe.
M rIdIc I muL muI nLr-o urLe scuunuI, uIe
cruI IcIoure nceuser s InLre n munL, Lrgun-
du-m nLr-o run. CeIuI se serIe I o Lerge dIn
cudru. MurIn MurIcu se rIdIc I eI, uor nedumerIL
c dIscuIu se ncheIe uLuL de ubruL, Lumun Iu urLeu
cu sIIubIsIreu.
- Nu, sLuI c n-um LermInuL. ZIceI-mI, de
Iu nceuL, ce IuceI dumneuvousLr uIcI.
E uor s-I ImugInezI vIuu Iu ur dInLr-un
cubIcuI mocheLuL, uIdomu uILor suLe dIn cIdIrIIe de
bIrourI uIe murIIor orue. Ce Iuce omuI, Iu ur? PI,
ce s Iuc? u ur, omuI su, cuIege, mnunc I o
Iu de Iu cuL, nLoLdeuunu n uer IIber, curuL, sn-
Los. E udevruL, Iu ur omuI e cum sruc, n-ure nIcI
muII, nIcI semuIoure, dur usLu I ujuL, nu-I uu, s
uIb LIm IIber dIn IIn, chIur cu rIscuI IIcLIseIII.
De IuL, cund I ImugInezI vIuu Iu ur, dIn-
Lr-un bIrou mocheLuL, umIusuL nLr-o cIdIre de oeI
I sLIcI u mureIuI oru, IIcLIseuIu ure curuc LerIsLIcu
ceu muI ImorLunL u LruIuIuI snLos dIn suL. O
IIcLIseuI dInLr-uceeu de mourLe, ncremenI Loure,
nmoIous, de necIInLIL, de cure nu oI scu I de
cure oI dour uILu, cuLe un Ic, Iu curcIumu suLuIuI,
n LIm ce-I LrugI un ruchIu de drojdIe n LumI:
AsLu, I mIrosuI de buIeg.
Du cure, nLr-o zI, IeI dIn bIrouI mocheLuL
I conducI qoo de kIIomeLrI, un nLr-un suL dIn
Gorj, unde nLuIneLI un ersonuj ros de curIozILuLe,
munuL de nevoIu de u LI, de u neIege I de u ro-
gresu, mereu neIInILIL, exerImenLund nLrunu, un
om cure n-ure deIoc LIm s se IIcLIseusc, nIcI
mcur un Ic, Iur usLu Le Iuce s Le-nLrebI duc nu
cumvu reuIILuLeu e bInIor dIIerIL de ce-I ImugInuI.
PI duc or muI h I uII oumenI uu, curIoI
I neIInILII cu MurIn MurIcu?
n urm cu use unI, o grIndIn mure I o
Iurn nemuIvzuL de Iung uu dIsLrus z dIn ceI z6
de sLuI uI IumIIIeI MurIcu. Cund u venIL dezgheuI,
uIbIneIe n-uu muI IeIL du oIen. MurIn MurIcu u
IerduL, usLIeI, o urLe dIn moLenIreu de Iu LuLI
su, I o urLe dIn ce muncIse eI nsuI, un du un.
Ce-I dreL, bunI n-u IerduL, enLru c mIereu nu eru
de vunzure. Eru dour enLru coII, enLru nevusL,
enLru rIeLenI. Eu, duc-u h venIL ucum use unI e
Iu eI, u h gusLuL ceu muI bun mIere dIn comun, bu
chIur dIn jude, mIere muLuruL, suL Iu suL nuLu-
ruI, Ir dIscuIe.
134
135
S-u uucuL dIn nou s nmuIeusc uIbIneIe,
greu, cu grIj. Acum ure deju cIncI IumIIII, Iu unuI o
s he muI muILe. Dur s vezI Lreub, c de Iu grIndInu
uIu, cure u nenorocIL LouLe orIIe de esLe LoL, de I-uu
IcuL uIbIneIe mIere de mun I uu murIL esLe Iurn
de Ioume, u-nceuL s se gundeusc Iu o cuIe rIn
cure s obIn muI muIL mIere cu muI uIne uIbIne.
$I uu I-u venIL Ideeu cu evodIu huehensIs.
- EvodIu huehensIs esLe un urbore meIIIer
de mure roducLIvILuLe, recIL MurIn MurIcu, urou-
e reIIgIos, o descrIere coIuL urc dIn munuuIuI
de bIoIogIe. Duc suIcumuI suu LeIuI roduc un Iu
1.ooo, huI 1.zoo de kg de mIere Iu hecLur, evodIu
oIer uroxImuLIv .ooo de kIIogrume. ProbIemu e
c evodIu LrebuIe ucIImuLIzuL - I eu usLu Iuc, um
IunLuL ucum cIncI unI I urmresc s um, curund,
jumu` de hecLur n oure, enLru uIbIne.
u bIbIIoLec, MurIn MurIcu vIne s cuuLe
InIormuII desre urborII IuI I s dIscuLe cu uII
sLuurI, e nLerneL, c IdeI bune vIn de Le mIrI unde.
UILe-uu, dInLr-unu nLr-uILu, u uuL de nILe cIuercI
cure cresc n munL I-s scume cum n-uI vzuL,
suLe de euro kIIogrumuI. $I-u udus umInLe c u duL I
eI, o duL, n dure, de nILe buIgrI cu mIros -
Lrun zLor, dour c nu LIu ce-or h IosL I I-u IsuL n
IuLu DomnuIuI. Au c s-u uucuL s cILeusc desre
usLu, cuLund e GoogIe LexLe Lruduse suu ugInI
IndIcuLe e IorumurI. A vorbIL e nLerneL cu oumenI
cu curLe muIL, cu o roIesour de Iu IucuILuLe, dIn
BucureLI. $I uu I-u venIL un gund: dur duc ur Iuce
eI dou IucrurI deoduL?
- MIcorIzure, domnu` PeLreunu, nseumn
s uI mIceIIuI, sorII de Iu cIuerc e rdcInu
urboreIuI e cure o s creusc. Duc s-ur rInde e
evodIu, u du IovILuru.
- MuLuIe vreI s Le-mbogeLI!
- Nu, c nu vreuu s vund.
E dour curIos s mnunce, c u uuzIL c-s
bune, I, muI uIes, vreu s vud duc ouLe Iuce ce
I-u us n cu. E greu, de IuL, s-ur uLeu s nu Ius,
s-ur IourLe uLeu, dur LrebuIe s-ncerce, c duc nIcI
nu-nceurc, de unde s LIe? Dur s Iuc dIn usLu o
uIucere. nu crede, chIur duc s-ur rocosI cu o
curLe IIn de LruIe, c e robIem mure cu desIu-
cereu, rmune cu eIe, cum u IL un bIuL ucum cevu
LIm, venIL cu bunI de Iu BucureLI, u IuuL munL, u
IcuL InvesLIIe, s-u uucuL s creusc IeuroLus,
du cure umbIu dIseruL e Iu muguzIne s I Ie Iu,
c se sLrIcuu n oron, n-uveu unde s Ie deu. $I u
duL IuIImenL. MurIn MurIcu nu vreu s vund, enLru
c nu ure LuIenL de comercIunL. $LIe, enLru c,
duc-ur h uvuL, usLu ur h IcuL, comer, dur, uILe, ure
deju cIncIzecI de unI I nu ure uIucerI. De exemIu,
mIereu de cure mI-u sus e - suu eru - enLru eI I
IumIIIe, eLII, Iu conserv suu rouseI, enLru Iu-
mIIIe, enLru rude.
- SLuI un Ic. Cure eLI, de unde?
- Nu v-um sus? Am dou heIeLee n su-
LeIe curII, cu eLI.
E reu muIL. TrebuIe s vd IocuI. Ne urcm
n muInI I Iecm sre cusu IumIIIeI MurIcu, cure
se conLureuz cu o mIcrosLuIune de bIocerceLure-
exIouLure.
Pe drum, cugeL usuru IdeII de schImbure I
u moduIuI n cure o erceem. SunLem consLruII s
sImIm schImbrIIe murI, evIdenLe, s conLIenLIzm
suILurIIe nuInLe n domenIIIe cure ne InLereseuz,
orI cure ur h ucesLeu. Dur usemeneu ocurI sunL muIL
muI rur nLuInILe decuL schImbrIIe mIcI, nebguLe n
seum, cure se ucumuIeuz n hecure mInuL n LoL ce
ne-nconjour. Ne rIvIm n ogIInd zI de zI I nu
vedem nImIc schImbuL, unI Iu rund, un Iu rImuI
hr de r uIb, du cure Iur nu muI vedem nImIc
un ne-u uIbIL LoL ruI. ALeLm, n uru n cure
VLADPETREANU
iblioteccdinTurburec,
judeul Gorj
136
LrIm, cu IucrurIIe s meurg bIne dInLr-oduL, s
hm roserI I boguI I s IubIm rezenLuI, n sIur-
IL, nceund de uzI, suu de muIne-dImIneu, suu
dIn rImu zI u unuIuI nou, n ceI muI ru cuz. Dour c
schImbureu uceusLu nu vIne nIcIoduL uu, nIcI m-
cur udus de o revoIuIe, de rbuIreu unuI regIm I
de nuLereu uILuIu. SchImbureu se consLruIeLe dIn
mIrIude de nLumIrI mrunLe, neLIuLe, rIn nenu-
m ruLeIe IocurI uILuLe uIe rII, unde oumenI curIoI,
creuLIvI, neIInILII se nLuInesc cu Ideeu uILcuIvu de
IourLe deurLe cure I-u ImugInuL, Iu un momenL duL,
cum ur h s oIerI LouL InIormuIu de e PmunL
unor oumenI cure nu se gundIser vreoduL cuL de
deurLe oL ujunge, numuI s ncerce.
PouLe c RomunIu se schImb n bIne Ic-
Lur cu IcLur, modeIuL mIcronIc, neobosIL, de
oumenI recum uznIcuI de drumurI judeene dIn
Turbureu, cure cuuL e nLerneL, n mInuscuIu suI
de IecLur u bIbIIoLecII comunuIe, o cuIe rIn cure s
obIn muI muIL mIere enLru IumIIIu IuI, LruIe n
suLeIe curII, eLI muI gruI cu cheILuIuI muI u-
In - un mod de u muncu muI bIne I de u-I us-
Lumru curIozILuLeu - I cure vu du gre, hreLe, o
duL, de dou orI, de nenumruLe orI, un cund vu
reuI, Ir ndoIuI, s muI mIng nuInLe, nIeI,
rezenLuI ImerIecL n cure LrIm.
n curLeu IuI MurIn MurIcu, Lrecem e Iung
un cuIne cure ne rIveLe LcuL, susIcIos, de du
IcIoureIe sLunuIuI. Undevu, n sLungu, n soureIe
du-umIezII, buIIne uurII decoIeuz I revIn, reo-
cu uLe, Iu cuIvu sLuI. GInI, un coco se duu dIn
drumuI nosLru, vdIL nemuIumILe de InvuzIe. Au-
cm e o oLec I IeIm n suLeIe curII, sre un mIc
IucIu de u. VegeLuIu creLe ubundenL, du o rI-
mvur IoIous, urmuL de zIIe IungI cu cer sLrIucILor.
- AIcI, zIce MurIn MurIcu, e gInko bIIobu,
uILe-I. Am us I gojI I muI um, muI ncoIo, gInseng
IndIun, s vedem duc se rInde, mI-e IrIc Iu Iurn.
M oresc. OmuI e o surrIz cu reeLIIe.
- DumneuLu cuILIvI gInko bIIobu?
- $I gojI, uILe-I.
- De unde, dom`Ie?
- PI, Iu schImb, um vorbIL e neL cu cInevu,
c v-um zIs c m uIL du cevu sorI de LruIe, I
mI-u zIs c LruIe n-ure, dur mI d semIne de gInko,
gojI I gInseng, duc vreuu.
- $I cuL uu cosLuL?
- PI, nImIc, c I-um duL Iu schImb nILe
mIere I cevu rooIIs.
uImousu evodIu creLe cumInLe e Iung
gurd, vurIeLuLeu huehensIs, nu dunIeIIIs, mI se ex-
IIc, s-mI InLre bIne n cu dIIerenu. ArborI meII-
IerI de mure roducLIvILuLe, IunLe exoLIce, LruIe.
SunL n curLeu mIrucoIeIor bIoIogIce. M uLeL cu,
n heIeLee, s creusc cIne LIe ce deIhnI de Amuzon.
Rude, cund I sun.
- Nu, uIcI um dour curus, cru, scobur.
Se oreLe e muIuI ueI, ne ndeumn s cu-
Iegem cunI dIn LuIeIe cure cresc e murgIne. n
cuL, o brcu neumuLIc.
n burcu uIu dorm eu dumInIcu, m un uu,
Iu runz, I m duce vunLIceIuI uor, uor, un n
cuLuI ceIIuIL, cund m Lrezesc I m-nLorc, I LoL
uu, un seuru. $I m gundesc c um IcuL mIcorI-
zureu de cure v zIceum muI devreme.
AoI se-nLource sre IoLogruI, OvIdIu, e
cure-I LoL cerceLu, IezI, nc de Iu dIscuIu dIn Iuu
bIbIIoLecII:
- sLu-I uuruL dInLr-Iu, dIgILuI? uceI
oze I du-uIu uneI n cuIcuIuLor, nu? Dur cum
IuncIoneuz, uLeI s-mI exIIcuI?
VLADPETREANU
iblioteccdinTurburec,
judeul Gorj
137
coIuI ceI muI nderLuL uI ncerII, nu se reIInge e uILeIe,
dourme I sIorIe. Nu reu uLruge uLenIu, se Ierde n zgomoLuI
ceIorIuILe IcLurI. ns huI eI reueLe s uLrug uLenIu e cure
eu nu u uLrus-o: ,Mum, scouI-Le, m, mum, c sIorI.
u musu de Iung mIne un domn esLe sunuL uroue
dIn jumLuLe n jumLuLe de or, ouLe I muI des, de dIverse
,ersonuIILI dIn vIuu IuI. Cund sun, LeIeIonuI mobII ne n-
cunL e LoI cu uceeuI muneu. UILImuI cu cure u vorbIL u LruLuL
vreo cIncI subIecLe n uroxImuLIv dou mInuLe. mI umInLesc c
I-um uuzIL sunund: ,GhIcI ce I-um IuuL IuI TILI?! Jumu de kII`
uIc! CIur, v-uI IcuL o rere I desre ucesL TILI, nu?!
Am IuuL cu mIne ceIe uLru InsLunLunee cuIese oduL cu
sLIcIu de u e cure um comunduL-o Iu bur. TrebuIu s Ies, enLru
c e geumuI bIrLuIuI um vzuL cum o hIn hruv Lruverseuz
uIIu IIn de ruI. $LIum c esLe IIIunu PInLeu, cu cure mI
ddusem nLuInIre uIn muI devreme.
Liliunu
PunLuIonI negrI, o cmu uIb I muxIm o de kIIogrume.
PruI onduIuL I ncudreuz Iuu deIIcuL I de du ocheIurII
cu IenLIIe grouse se zresc ochII desre cure uveum s LIu n
curund c Iung uor. Credeum c ocheIurII uu uruL dIn cuuzu
cILILuIuI, dur m-u ImurIL reede c esLe muI muIL de uLuL, mIoIu
rogresIv cu cure s-u nscuL hInd I moLIvuI enLru cure nu u
uLuL uveu nIcIoduL coIII eI. Am urmuL-o e scrIIe cure duc
Iu munsurdu grdInIeI dIn Hungu - cIdIre nou, cu LencuIuIu
rousL - I n Iuu unor orLIe de Iemn cure In Ioc de InLrure
s-u nLors I mI-u sus: ,Am ujuns! I sLrIuceLe de emoIe LouL
Iuu I sImI, uroue hzIc, cuL de Lure I doreLe cu Ie, Lre cLor
uccIdenLuI, s I Iuc ceeu ce vezI.
ocuI esLe un decuuj dIn Alice n crc Minunilor n
cure orIcund I ouLe Iuce Ioc I MIcuI PrIn. Un suIu n cure
nu mI nchIuI coII cure s nu se sImL vrjIL de cuIorI, de
desene suu de suLeIe de coerI veseIe cure IumIneuz ncereu
ce serveLe cu receIe I bIrou enLru IIIunu. DIn Ioc n Ioc sunL
muscoLe, dIIome cuLIguLe Iu concursurIIe unde eu nu Ierde
qcudre,inbirtluHungu
BLrunuI dIn Iuu meu, cure uveu o LrsLur comun cu er-
sonujeIe dIn desenuI unImuL TheSimpsons, cu buzu suerIour
uIn uscuIL I IeIL n exLerIor, cu cuLevu cIIe nuInLe de u
comundu o cuIeu, cuuL soureIe e cer, urc uLeLund momenLuI
s udmIre un rsrIL Irumos. Cund I-u duL seumu c I n uceusL
dImIneu rsure dour soureIe - bunuIuI soure - I c nu reu
se sImLe moLIvuL n u-I udmIru, I reIu ucLIvILuLeu, Ierzundu-se
n ugInIIe unuI zIur de scunduI I mILocrII. mI umInLesc de
meIodIu IuI Puyu - Unde sexu-i peste tot -, ugInIIe zIuruIuI
hInd ,ornumenLuLe cu oze ce rerezInL dume I muscuII goI,
ozund n dIverse ozIII. TILIuI IoveLe osLenLuLIv: ,IIm orno
e bunII sLuLuIuI. BLrunuI e n Iumeu IuI.
n suLeIe meu, un cuIu de IgunI bLrunI. nce s cred
c eu, o doumn n orL LrudIIonuI, suIer de Iogoree. Cu o voce
ngrouL I uccenL Ignesc, vorbeLe umesLecuL, sLrecurund
e IcI, e coIo cuvInLe romuneLI, cu ,1q8q. Pure o dIscuIe In-
LeresunL desre LrecuL, dur numuI cIne neIege ouLe LI. DIscuIu
uveu un rILm bIne uezuL, urc rosLIndu-se mesuje hInoLIce,
subIImInuIe, cu o munLr. VorbeLe nconLInuu, Iur momenLuI de
Lcere survIne dour cund eI se rIdIc I Ieuc Iu LouIeL.
O doumn bIne, durduIIe, Iu vreo o-6o de unI, dourme
sIorInd; nu esLe chIur o robIem; OK, sL dour e un scuun n
nsLunLunee cu
I Ir IIIunu
iblioteccdinHcnu,
judeul Necm
RNA PCURARU
138
IRINA PCURARIU
iblioteccdinHcnu,
judeul Necm
nIcIo nscrIere, oze de Iu dIIerILe ucLIvILI. E greu
s decIzI ce vreI s LII muI nLuI.
De ce uruL IocuI uLuL de veseI I vIu? Pure
nou, de cund ure sedIuI ucoIo?! Cum de sunL nc
uLuLeu crI cure nu uu Ioc e ruILurI? Ce se uude, e
unde se sLrecour LouLe chIcoLeIIIe usLeu de coII?
$I usLIeI uI c LoLuI e IcuL de munu eI, c
hecure scundur, curLe, cuIcuIuLor u IosL urcuL n
uceusL munsurd cu nLr-un rILuuI de urIhcure.
EsLe bIbIIoLecur de zz de unI (deI u h zIs c uLuIu
unI ure eu) I mure urLe dIn LIm u ncercuL s se
bucure de meserIe nLr-un IosL sedIu de CAP, unde
vuru Le LoeuI I Iurnu I cru de ger IeIeu de e
muInI. Sobu eru veche I hsuruL, scoLeu muIL Ium
I nu ddeu cIdur deIoc. OumenII veneuu LoLuI,
enLru eu. $I ucoIo urunjuse crIIe cuL s oI cuLu
uor, LIu s gseusc un sIuL enLru orIIcIne I
uveu cheI: de orgunIzuL evenImenLe, de srbLorIL
scrIILorI, de rovocuL roIecLe. GeneruII de coII dIn
Hungu uu urmuL-o orIunde I-u chemuL, he c u IosL
vorbu de curuL IunduI IucuIuI BIcuz, uLuncI cund,
Iu seceL, se reLrug ueIe - s-I sunem, Iu mod,
ecoIogIzure -, he c I-u sLurnIL s deseneze chIurI
e buIoune, he c u IcuL concurs cu ceIe muI bune
reovesLIrI uIe unor crI obIIguLorII du rereu
eI, cu Apolodor, pinuinul cltor u IuI GeIIu Nuum
suu Lupulmorclist de GrIgore AIexundrescu.
,E reu IudIc, uu sus unII, dur IIIunu LIe
c de bIbIIoLec uu nevoIe muI uIes coIII, uu c e
eI LrebuIe s LIe cum s-I cuLIge cu s nu-I Iurd
vremeu e drumurIIe cure Iu Hungu se LrunsIorm
n norouIe nuILe Iu rImuI rooL de IouIe.
n uILImu vreme, IIIunu se sImLe LrduL.
CoIII o uscuIL dour uLuncI cund Ic nLerneLuI I
nu oL schImbu mesuje cu uIII suu nu oL h onIIne
e cuIcuIuLor cu uII IunI uI IdoIIIor Ior MessI suu
PuyoI. nLre kuruLe, mILruIIere, Hunnuh MonLunu,
Crusuder suu RuunzeI u nceuL s-I Iuc Ioc dI s-
e rureu c I vu Ierde IocuI dIn InImu coIIIor.
IIIunu nu ouLe uveu coIII eI, uu ncuL dru-
gosLeu ceIor cure o cuuL Iu bIbIIoLec esLe oxIgen
enLru eu I usLIeI um uuL I de unde se uud chIcoLeIIIe
cure surg IruI vorbeIor nousLre Iu hecure dou
secunde. SunL zece: CLIIn, eLIIu, DeIIu, RoberL,
DenIsu, AdrIun, AIex, eLIIu - soru IuI AIex, CosLI,
ConsLunLIn, vorbesc LoI oduL suu Luc n uceIuI LIm,
cu Iu o comund, un buLuIIon ud-hoc de grzI de cor
enLru ILuru ce nu muI esLe de muIL bIbIIoLecuru de
Iu cure cer crI, cI IIIunu, ceu cure Ie deschIde uu
sre o Iume unde nu ncue bIrLuI de esLe drum.
Duc brbuII sunL de e MurLe, IemeIIe de
e Venus I coIII dIn RuI, nu muI LIu s sun de
Iu cure u mrumuLuL muI muILe IIIunu PInLeu.
Sune c Dumnezeu u InuL cu eu I I-u duL ceu muI
Irumous meserIe dIn Iume, eu uduug dour c, I de
duLu usLu, Dumnezeu u LIuL ce u uvuL de IcuL.
$tiui c.
$LIuI c. exIsL n RomunIu o bIbIIoLec
unde ruILurIIe sunL duLe cu voseu roIe dour e
muchIu dIn uIur, cure se vede? Nu, nu uvem de-u
Iuce cu un exercIIu esLeLIc sohsLIcuL, cI dour uLuIu
bunI de voseu u uvuL IIIunu. n resL, u duL ereII
munsurdeI cu vuruI cumruL dIn economII, I-u
obIIguL brbuLuI s-I cure n suLe sucII de crI
e scrIIe ceIor dou eLuje I u sLruns dIn dInI. u
hecure InsecIe, conLroI suu comenLurIu n cure I se
suneu c-I muIL reu coIIrous. A uuzIL c s-ur
uLeu s o muLe Iur. ZumbeLe LrIsL I mI sune
c e desLuI, nu muI ure energIe s-o Iu de Iu cuL.
DeocumduL cuuL un IuLo de Iu cure s Ie ouL
roIecLu muI uor coIIIor hImeIe Iu CInemuLogruIuI
de vucun.
139
IRINA PCURARIU
iblioteccdinHcnu,
judeul Necm
CrIIe ceIe noI, nc neuezuLe e ruILurI Ie-u
rImIL du scrIsoureu LrImIs uneI revIsLe:
M numesc Pintec Lilicnc i sunt biblio te-
ccr n ccdrul ibliotecii Comuncle Hcnu. Cc s
neleei motitele pentru ccre cm decis, dup
multe ezitri (pentru c nu cm jost ntct s
cer), s t solicit cjutorul, n numele utilizctorilor
ibliotecii Hcnu, cr trebui s reclizez un scurt
istoric socio-economic cl comunitii nocstre. Co-
munc Hcnu, dei este considerct, dctorit peisc-
jului i cezrii eorcjce (lcn lccul iccz, n
cpele cruic se olindete mcsitul Cechlu), ,Col-
ul de rci cl Vii istriei, este o locclitcte srcc.
Cele cinci scte (Ruineti, uhlnic, Grozteti,
Hcnu i Chirieni) ccre clctuiesc comunc nocstr
numr n prezent .pp; de locuitori, dintre ccre
cpro ximctit zo sunt plecci lc munc n stri-
ntcte, din ccuzc lipsei locurilor de munc i c in-
testiiilor pe plcn loccl. Suntem srcci, pentru c
n periocdc :pp-:p, 8o dintre locuitorii co-
mu nei cu jost netoii s-i strmute ospodriile,
bisericc i cimitirul, jr s primecsc despubiri
scu recompense, pentru c lsc loc lccului de ccu-
mu lcre Iztorul Muntelui iccz. De ctunci, c pornit
reresul economic, ccre s-c resimit mult treme.
Tocte intestiiile reclizcte n comun, re s-
pectit climentcre cu cp, recbilitcrec colilor,
modernizcrec i csjcltcrec drumurilor comuncle,
construirec unei rdinie, construirec unei sli de
sport, s-cu jcut cu bcni nercmburscbili, obinui
prin proiecte ntocmite lc iniictitc primcrului, i,
desiur, cu bcnii din buetul loccl, motit pentru
ccre nu cu mci existct bcni sujcieni i pentru
mbuntirec jondului de ccrte cl bibliotecii co-
muncle, ccre numr n prezent ::.8:z tolume,
dintre ccre cele mci multe sunt uzcte jzic i morcl
i nu mci corespund cerinelor celor p( de utilizc-
tori ci ccestei instituii. Cei mci muli dintre bene-
jcicrii serticiilor bibliotecii sunt copii dejctorizci
scu cjci n dijcultcte (cu prini plecci n stri-
ntcte scu lipsii de resurse jncncicre pentru c-i
permite s cumpere cri scu echipcmente IT),
ccre nu cu cccs nici mccr o ccrte cumprct i
nu cu ctins niciodct un ,mouse. mi e reu ccum,
ccnd tiu c editurile i librriile ojer o cm ctct
de tcrict i de interescnt de publiccii, s le
rspund nectit cititorilor ccre trec zilnic prcul
bibliotecii cu spercnc c dorinele lor pot deteni,
mccr cici, reclitcte. Uneori plecc un pic dezc-
mii, pentru c nu pot s le ojer decct cri peste
ccre cnii i cei ccre le-cu citit ncinte i-cu lsct
cmprentc. (Puinele tolume noi le pstrez pentru
expoziii i pot j studicte docr lc sclc de lectur.)
140
IRINA PCURARIU
iblioteccdinHcnu,
judeul Necm
Precizez c n ccdrul ibliotecii Comuncle
Hcnu se desjocr nenumrcte cctititi cultu-
rcl-educctite i de ditertisment. n pcrtenerict cu
coclc Hcnu, clcsele I-VIII, orcnizm expoziii
de ccrte pentru serbrile de sjcrit de cn colcr.
Ziuc de : icnucrie o dedicm, n jeccre cn, poe-
tului Mihci Eminescu, icr ziuc de :o iunie o dedicm
mcrelui nostru potestitor Ion Crecn. n ccdrul
cctititii ,Micii scriitori, eletii pretesc mcte-
riclele pentru retistc loccl EcouI HunguIuI, ntc
s insereze jotorcji, s diitclizeze texte, s scrie
ei nii pentru retist, icr lc jnclul cnului colcr
primesc diplome. Menionez c n cnul zo:o cm
cctict concursul ncioncl: ,i eu sunt bibliote-
ccr ()l, lc seciunec jotoreportcj. [.]
V scriu i pentru c eu cred, cu toct
continerec, c bibliotecc pocte schimbc ocmenii,
nu n totclitcte, dcr i pocte determinc s je mci
jrumoi sujetete, mci sensibili, mci cteni, mci
buni i mci nelepi. [.]
V mulumesc pentru rbdcrec de c ne citi
potestec i credem, cu trie, c ne tei cjutc, c
tei j clturi de cititorii ibliotecii Hcnu, ccre i
doresc din tot sujetul cri noi.
Cu projund respect i considercie,

iblioteccr Lilicnc Pintec - ibliotecc Comuncl
Hcnu, com. Hcnu, jud. Necm, cod :;z(o
P.S.
Am IsuL I coduI oLuI, n cuz c uveI un IuLo n
Ius.
141
Duc Le rInde o zI de uugusL e drum, e Iung Sebe-AIbu, uI
mbuIInuL-o. AsLu e Iunu de vucun n cure vIn ucus romunII dIn
LuIIu. MII, zecI de mII de muInI se ncoIoneuz, cuL e zIuu de
Iung, uLeLund s Lreuc de Mureu nghesuIuI. egendu uces-
LeI murI robe de nervI suruvIeuIeLe de unI muII I nu d
nIcIun semn c ur Iuu vreo uuz. OruuI nu ure oseu de cenLur.
Cund e ugIomeruL - I usLu se nLumI uroue zIInIc - se Ior-
meuz nILe cozI cumIILe Iu ceIe dou cueLe uIe IocuIILII. Vuru,
n erIoudu concedIIIor, cozIIe usLeu cuL nILe dImensIunI
eo eIce. KIIomeLrI de muInI se LuruIe meIceLe rInLre deuIurIIe
suIuIuI mIorILIc. Dour cIne u LrecuL rIn oroureu usLu LIe ce-n-
seumn s IrecI cuLIu de vILeze un uI senzuIu c Iunge cu
sughIurI, s rIdIcI I s coborI geumurIIe de oL mIIIurde de orI,
de-I vIne s-I IumezI I unghIIIe, ncercund s combInI n ceIe
muI creuLIve IunurI de semnIhcuII ususIne LouLe reerLorIIIe
generouse uIe njurLurIIor romuneLI. n momenLeIe usLeu, usu-
ru neumuIuI, guvernuIuI, oIILIcIenIIor, dur I e cueLeIe uuLo-
rILIIor de Iu Sebe-AIbu, se scobour ceIe muI ngrozILoure
sLIhII uIe ImugInuruIuI InIernuI dIn uceusL urLe de Iume. CIu-
gr Iu ALhos s hI, I LoL I vIne s IeI de guIer e cInevu I s-I
nLrebI, nLr-o IImb de cIrcuIuIe InLernuIonuI: ,Ce oILeLI,
m, musIu?! CuL drucu` muI uveI de gund s-nLIndeI Lreubu usLu
cu cenLuru oruuIuI? AIII, rIn uILe rI, Iceuu cIne murI
zIdurI chInezeLI un` ucu`. VoI ce-uI zIL?
Jos cenzuru!
Vrem cenLuru!
ibliotecc din Sebe,
judeul Albc
CTN $TENESCU
142
CTLIN TEINESCU
ibliotecc din Sebe,
judeul Albc
DIn cuuzu LruhcuIuI ngrozILor, Sebe u deve-
nIL un nume sInIsLru, sLrLor de umInLIrI uruLe.
PuIn Iume usocIuz ucesL oru cu cevu IcuL.
$erIuI de muInI Lrece, Iu orIce or dIn zI I dIn
nouLe, exucL rIn cenLruI oruuIuI. Cum s Le uII cu
ochI bunI Iu un Ioc n cure sIobozeLI n neunL ceIe
muI urIge njurLurI? Cum s uI mcur un Ic de
deLuure enLru u consLuLu c, de IuL, LrecI rInLr-un
oreI deIoc uruL, cu un cenLru LIIc de uezure s-
seusc. CuI I urde de IsLorIe, du ore de sLuL Iu
coud I LuruIL cu u-nLuIu, re de nu LIu cuI kIIo-
meLrI? MuI LoI vIseuz s ujung cuL muI reede
ucoIo unde s-uu ornIL, nu s descoere rdcInIIe
de secoI X uIe ucesLeI uezrI. AdevruI e c uI ce s
descoerI uIcI. SebeuI u IosL unuI dInLre orueIe
ImorLunLe uIe TrunsIIvunIeI medIevuIe. Acum, Lre-
cund e-ucoIo, nu Le gundeLI decuL c e o mure rI-
cIn de nervI, Iu nLreLIereu drumurIIor dInsre
SIbIu sre Devu I sre CIuj. NILe junI IuInI, dIn
oru, uu IcuL un vIdeocII hiphoperit cure vorbeLe
desre exuserureu IocuInIcIIor, n uLeLureu. dru-
muIuI de cenLur. ucrureu se cheum 18oo I se
ouLe gsI e YouTube. De IuL, e coduI oLuI uI
IocuIILII. u un momenL duL, CIno & usIonIsL,
uuLorII IucrrII, reIerIndu-se Iu oruuI Ior, zIc uu:
,.$I recunosc c-I Iubesc, IruLe, cu reIe, cu bune, c
e coIuI meu de Iume, ce dIsune de IeLeIe nebune ce
LrebuIe s-o Iu e urLur, hIndc IIsu` ceI muI mure
e c n-uvem cenLur. O muIIme de oumenI Lrec
e-uIcI, zI de zI, dur duc-ur h du eI, muI bIne I-ur
ocoII, LII., dur, dIn cuLe, n-uu uILernuLIve, uu c
IuceI cenLur - muI vreI I-uILe moLIve? BIeII uu
IcuL cIIuI sLu sImuLIc rIn zooq. Preuu u h
eIevI. Bug sum c vor devenI nILe onorubIII ensIo-
nurI, n uceIuI oru, Ir drum de cenLur.
BIbIIoLecu se gseLe n cIdIreu CenLruIuI
CuILuruI ,ucIun BIugu. GseLI uIcI vreo uLezecI
I oL de mII de voIume. SuIuI CenLruIuI e mure, o
bun urLe dIn eI hInd reIcuL n condIII decenLe,
rIn umbIIu dIrecLoruIuI de ucoIo. Dur cund ujungI
Iu bIbIIoLec, IocuI e desLuI de rcIugos, cu ereI
scorojII, IgrusIe, LoL LucumuI enLru eLernu ovesLe
u bIbIIoLecII cure, enLru unII, e u cInceu rouL Iu c-
ru. BIbIIoLecureIe e cure Ie-um cunoscuL, LreI Iu
numr, sunL nILe doumne exLrem de devoLuLe Iocu-
IuI n cure muncesc. N-uu vruL s se Iung, dur um
cILIL ndrLuI rudeneI Ior o mure LrIsLee. E su-
hcIenL s vezI cum uu urunjuL IocuI, cu cuL usIune
vorbesc desre muncu Ior I ce rogrume Iuc, enLru
u-I du seumu c Ie us IourLe muIL de sIujbu e cure
o uu ucoIo. n uILImII douzecI de unI, bIbIIoLecu I-u
LoL muLuL IocuI, crIIe uu IosL duse, bu cu crucIoruI
de mun, bu cruLe de mIIILurI, rIn LoL soIuI de
suII. n uLeLureu unuI Ioc oLrIvIL I u mrInImIeI
uneI udmInIsLruII IocuIe muI InsIruLe, crIIe Luc,
e ruILurI. RodIcu Hreun, uuru ErIku Gu I
Ancu MIcu scoL cuL oL eIe de muIL dIn IocuI Iu LrIsL.
Nu sunL LreI ucrILurI e cure Ie derunjezI n LImuI
rogrumuIuI. Au un sLII de u Iucru cure combIn,
cum vu, bIbIIoLecuruI de mod veche - sLrLoruI
veneruIeI enLru crI - cu ceI de uzI, InsLruIL n
Leh nIcIIe noI, uLIIIzuLor de comuLer, conLIenL c
bIbIIoLecu nu muI e dour un suIu enLru deozILureu
crIIor. Cund um ujuns ucoIo, mreun cu JozsI I
SLeIIunu - exceIenII meI urLenerI de cILorII rIn
cuLevu IocurI de e hurLu rogrumuIuI BIbIIoneL -
um duL de unII dInLre obInuIII bIbIIoLecII.
nLr-un coI, BIuncu Burbu, ubsoIvenL de
EconomIce, Iu CIuj, I Iuce documenLureu enLru II-
cen, o Iucrure desre Iorme de LurIsm de nI n
judeuI AIbu. BIuncu sL Iu $ugug, Iu vreo LreIzecI de
kIIomeLrI de Sebe. uce nuveLu zIInIc, uIcI, Iu bIbIIo-
Lec, unde ure condIII bune enLru sIsLemuLIzureu u
ceeu ce u gsIL n LImuI cerceLrII de Leren. u cuIvu
meLrI, RuuI, un uLun de cIusu u LreIu rImur, o
urde de zor rIn IumI de oveLI IunLusLIce, concenLruL
143
CTLIN TEINESCU
ibliotecc din Sebe,
judeul Albc
LoLuI Iu un joc e comuLer. E cuIunduL n Hidden
Chronicles I ure de LrecuL robe de vILejIe I ne-
IecIune, un cund o LermInu nc un nIveI uI jo-
cuIuI. Sre InLrure, Iu o mus, uLru eIeve de cIusu u
unsrezeceu. EIIu Borzu, SImonu ueun, DenIsu
TIncu I MurIneIu GhIbescu. AIegund o Lem de ro-
IecL coIur, IeLeIe usLeu uu IcuL, Iu bIbIIoLec, o
revIsL. Se cheum Adolescentul. Pe comuLereIe
bIbIIo LecII uu ugInuL, uu LehnoreducLuL, I LoL uIcI
uu scos rInLuI revIsLeI. MI se ure un Iucru exce-
IonuI. ndIIerenL cuL de mIc e IocuI n cure LrIeLI,
exIsL nLoLdeuunu cInevu cure uduce Iung LIne con-
Lem oruneILuLeu, dorInu normuI de u se exrImu,
de u comunIcu. RevIsLu IeLeIor e IcuL cu LoL dI-
chIsuI, uu cum s-uu rIceuL eIe, nu e dour o Lem
enLru ucus, o bIIure de rubrIc n rogrumu co-
Iur. Au c LoL uIcI vIn I oIIILII I oIIIsLeIe de Iu
secIu IocuI, enLru cuLuL cursurI, enLru verIhcu-
reu noLeIor de e Iu IucuILIIe Iu cure sLudIuz Iu
dIsLun suu enLru cILIL, ur I sImIu. M-u IuuL
rusuI, n sIujuI menLuI uI IdeIIor reconceuLe I uI
ceIebreIor buncurI intelectucle cu oIIILI. Dur mI-um
IuuL seumu. DIncoIo de buncurI, exIsL nLoLdeuunu,
n orIce Ioc, oumenI de Lreub, dedIcuI meserIeI Ior,
LII neLIuI cure, n IeIuI Ior, duc Iumeu nuInLe.
Au c, du cum e normuI, Iu bIbIIoLec se
LIe cum LoL ce mIc rIn oru. Iecure vIne uIcI I
ovesLeLe cevu, Ius hruI uneI oveLI, Ieuc, I
vIne uILcInevu, cu o I nou, cure o nLreLuIe e ceu-
IuIL, n esLuru hreusc u oveLIIor orIcruI oru
mIc. BIbIIoLecureIe mI ovesLesc IerIcILe c, de cund
uu uruL comuLereIe I vIdeoroIecLoruI rImILe
rIn rogrumuI BIbIIoneL, eIevII vIn Iu bIbIIoLec s
vud documenLure suu hImrIIe evenImenLeIor or-
gu nIzuLe uIcI, Iur numruI de cILILorI u crescuL. PuLI-
meu cILeLe I crI n uIuru rogrumeI de Iu couI.
Pe heIe de rezervure gseLI crIIe-vedeL uIe
zIIeIor sLoru, udIc ceIebreIe oveLI cu vumIrI I
oumenI-Iu, du cure LInerImeu se d n vunL. Con-
ser vuLorII sunL urLIcuI de modu usLu. Dur, Iu urmu
urmeI, usLu e Lreubu conservuLorIIor. S se urLIce Iu
LoL ce e nou, uILund c, sLund Iu coud Iu un comuLer,
nscrIIndu-se e IIsLu de uLeLure u uneI crI, u-
LunuI muI une munu I e uILe voIume, uvund unsu
s descoere I uILcevu. morLunL e usuI e cure I-u
IcuL cIcund ruguI bIbIIoLecII I eLrecund o vreme
n uroIereu crIIor.
Deusuru bIbIIoLecII e o suI mure, n cure se
Iuc cursurI de duns. PrInII cure I uduc coIII muI
cobour Iu o IecLur, Iu o ovesLe cuL vreme In re-
eLIIIIe I cursurIIe. n oru LrIeLe I o comunILuLe,
desLuI de consIsLenL numerIc, de romI. UnII dInLre
coIII dIn comunILuLe, ce-I dreL, nu IourLe muII,
muI vIn I e uIcI. Ar h mInunuL duc bIbIIoLecu ur
InvenLu nILe rogrume I nILe soIuII dedIcuLe co-
IIIor romI. PenLru usLu ns e nevoIe de usIsLenu
IourLe serIous u uuLorILIIor, de un suIu oLrIvIL
enLru uu cevu, de o vIzIune u ceIor cure conduc
oruuI de Iu nLreLIereu drumurIIor. Pe oseuuu de
cenLur u muILeIor roIecLe de Iu Sebe, cure u-
LeuL, cu n muI LouLe orueIe RomunIeI, o ruz de
soure I e sLrduu Ior, ur merILu s ncu, muI n
Iu, I reocuureu enLru sLureu bIbIIoLecII. Nu e
un moIL I nu e u cInceu rouL Iu cru. Un suIu
ubIIc cIvIIIzuL, servIL de oumenI devoLuI meserIeI
Ior, uduce IncredIbII de muILe benehcII reuIe enLru
comunILuLe. morLunL e cu uuLorILIIor s Ie ese cu
udevruL de oumenII IocuIuI I s neIeug c, dIncoIo
de cIIre, ucLurI I uucLurI de-uIe nousLre, muI
exIsL I uILcevu. AcesL uILcevu se vede n LIm I nu se
msour n unI eIecLoruII. Se cheum CVZAE.
144
Cund uu venIL cuIcuIuLoureIe Iu bIbIIoLecu dIn Vudu MoIIor,
IsLorIu IocuIuI u uucuL-o e un drum neumbIuL un uLuncI. n
comun exIsLu un sIngur comuLer. NImenI nu se gundeu c, Iu
scurL vreme, moII vor nuvIgu e nLerneL cu I cund s-ur h
nscuL cu LusLuLuru-n brue. CeI muI muII dInLre eI se obInuIser
cu Ideeu c LrIuu nLr-un Ioc deurLe de Iume, I c LImuI, e
VuIeu ArIeuIuI, curgeu un Ic muI IenL decuL ueIe ruuIuI.
ucrurIIe s-uu schImbuL rudIcuI, esLe nouLe, dIn momenLuI n
cure bIbIIoLecu s-u IeguL Iu Iume rIn nLerneL.
oun Mogu-PuIer, souI eIIcIeI, bIbIIoLecuru comuneI,
du o ovesLe de vIu cu-n serIuIeIe sud-umerIcune, I-u re-
descoerIL o urLe dIn IumIIIe, desre cure nu muI LIu nImIc, e
ucebook. SLudenII cure Lrec e-ucus, n sesIune suu n LImuI
coIII, vIn Iu BIbIIoLec I I consuIL cursurIIe e neL. Vreo u-
LruzecI de IocuILorI uI comuneI s-uu documenLuL, cu ujuLoruI bI-
bIIoLecureI, desre rogrumeIe euroene enLru ugrIcuILur I
uu deus dosure. AsLu u IosL o udevruL revoIuIe n IeIuI n cure
oumenII neIeg, rIn urLeu IocuIuI, muncu munLuIuI I cre-
Lereu unImuIeIor. SunL desLuI vursLnIcI, ensIonurI, cure vIn Iu
bIbIIoLec s muI sLeu de vorb, s muI comunIce, e Skye, cu
rude uuLe rIn uILe rI. BIbIIoLecu u devenIL un soI de cenLru
uI IumII dIn Vudu MoIIor.
Eroureu
IundumenLuI
u IuI NIeLzsche
ibliotecc din Vcdu Moilor,
judeul Albc
CTN $TENESCU
145
CTLIN TEINESCU
ibliotecc din Vcdu Moilor,
judeul Albc
Am cunoscuL, n sIurIL, un rImur cure nu se
zgurceLe cu IonduI de uchIzIIe enLru crI. E IourLe
uLuuL de bIbIIoLec I dornIc s ujuLe rogrumuI
BIbIIoneL. eIIcIu mI-u sus c ceI muI muIL se cILesc
voIumeIe de IsLorIe, monogruhIIe uezrIIor, crIIe
de uvenLurI I ceIe oIIIsLe. SunL cILILorI cure buL
drum Iung un Iu ruILuI cu crI. Comunu ure n ud-
mInIsLrure dousrezece suLe, cu o ouIuIe LoLuI
de 1.qo de IocuILorI. Au e Iu moI. ocurI Irumouse,
e cure nu Ie uII nIcIoduL, deuIurI usre, cu cuse
rure, uruncuLe n IocurI neverosImIIe, I cu unI
nuILe, ubruLe, unde vILeIe sLuu nLr-un echIIIbru e
cure nu-I crezI nIcI du ce Le IrecI Iu ochI. O IInc
serIous rIsIeLe dIIemeIe newLonIene I ujuL con-
sIs LenL Iu ujusLureu unghIuIuI de conLemIure u zo-
neI. ourLe uroue de bIbIIoLec, un ILuIIun nsuruL
cu o romunc de rIn urLeu IocuIuI I-u IcuL o cus
suerb, Irumos InLegruL n eIsuj, deurLe de oro-
rIIe conLemorune e cure Ie vezI muIL reu des.
OmuI u zIs c uIcI e vIuu udevruL. C Iumeu occI-
denLuI u IerduL orIce urm de uuLenLIcILuLe, Iur
duc vreI s muI gseLI cevu verILubII Le muI n Ro-
munIu. $LIu I eu ce s zIc?! E rereu omuIuI. ns
comunILuLeu dIn Vudu MoIIor I-u udoLuL I I-u nu-
mIL, sImIu, Ir robIeme, n ceI muI uIecLuos mInI-
muIIsm osIbII - LuIIunu`.
Cum um ujuns n comun, I-um cunoscuL e
Gheorghe PIeu. Acum e ensIonur. A IosL roIesor
de IsLorIe, rImur vreo doI unI I vIcerImur, vreo
oL. MI-u ovesLIL c, e vremeu comunILIIor, IocuI
n-u IosL cooeruLIvIzuL. CuseIe I munLurIIe eruu
reu rshruLe, reIIeIuI desLuI de comIIcuL, Iur u-
nereu Iu un Ioc u suruIeeI ugrIcoIe eru un soI de
duru muI mure cu ocuuu. ALuncI s-uu gundIL s n-
cerce unereu Iu comun u unImuIeIor de rIn curIIe
oumenIIor. BIeLeIe dobILouce uu murIL e cueLe Iu
rImeIe ncercrI de zooLehnIe Lovreusc, uu c,
un Iu urm, comunILII uu IsuL-o buIL cu orIce
Iorm de cooeruLIvIzure Iu Vudu MoIIor. ns
ucum Gheorghe PIeu e unuI dInLre membrII AsocIu-
IeI CrescLorIIor de TuurIne. Treubu nu se Iuce co-
Iec LIvIsL, cI du rIncIIIIe euroene de ncurujure
u roducLorIIor. Iecure I Iuce Lreubu IuI, dur
AsocIuIu ngrIjeLe IocurIIe de unuL, I sILuIeLe
e crescLorII de unImuIe, I Ine Iu curenL cu IegIsIu-
Iu I I consIIIuz e ceI cure vor s ucceseze IondurI
euroene. AIL Lreub, uIL hIozohe.
C LoL venI vorbu de hIozohe. ComuLereIe
de Iu bIbIIoLecu dIn Vudu MoIIor n-uu conLrIbuIL
dour Iu o revoIuIe n comunIcure I Iu dosureIe en-
Lru roIecLe euroene. S-u dovedIL c I nIveIuI hIo-
zohc uI zoneI u crescuL consIsLenL de cund cu
n Ler neLuI. Rog cILILoruI s se ueze comod, s uIb
n reujm un uhur cu vIn, suu cu ce crede de cuvI-
In, I s se regLeusc sueLeLe enLru ImucLuI
nLuInIrII cu MurIun DuvId. E oIer Iu PrImrIe. Cund
I-um nLuInIL, n curLeu bIbIIoLecII, urLu o cmu
uIbsLrIe, eIegunL, InscrIIonuL cu IogoLIuI uneI
hrme ceIebre, roducLoure de cumIoune Iegendure.
Pe cu, urLu o IrIe de vur, de-uIu cu gureIe. O
combInuIe cuL se ouLe de duduIsL, nLre ecIecLIs-
muI ubIsuI, ueruI boem, coIonIuI, I ceI cororuLIsL.
Dur nu n vesLImenLuIe sL IurmecuI de neuILuL uI IuI
MurIun, cI n ILorescuI vIzIunII suIe usuru IumII.
Nu-I LrImILe coIII Iu oru de reIIgIe de Iu
couI. ChesLIu usLu nu e deIoc o rucLIc nLuInIL e
VuIeu ArIeuIuI. DImoLrIv, e o hoLrure cure Iuce
un Ic de vuIv rIn comunILuLe. ns IuI MurIun
nu-I us IourLe Lure de Lreubu usLu. Are LeorIu IuI,
cure zIce uu: ,DomnuIe, eu mI nv coIII ucus s
nu Iure, s nu mInL, s nu deu n cu. AILmInLerI,
vor suorLu consecIneIe ucesLor IuLe. Nu e normuI
uu?! AI IcuL cevu ru, LrebuIe s suorI consecIn-
eIe. Pe urm, I Ius Iu couI, Iu oru de reIIgIe. AcoIo
I nvu s nu mInL, s nu Iure, s nu deu n cu,
dur Ie sune c, un Iu urm, vor h IerLuI. PI, n
146
CTLIN TEINESCU
ibliotecc din Vcdu Moilor,
judeul Albc
condIIIIe usLeu, cum muI negocIez, cum m muI
neIeg eu cu eI ucus? ScurL I curInzLor. Are
uLru coII mInunuI, socIubIII I bunI Iu couI.
AbeI, Evu, NuomI I DunIeI.
Desre reIIgIe I Iege, MurIun, cure se re-
vendIc dreL ,ruIonuIIsL, sune c sunL ,bIusIemII
Iu udresu demnILII umune. A sLudIuL cu uLenIe
cuLoIIcIsmuI, orLodoxIsmuI, cuLevu curenLe neoro-
LesLunLe, unde u I uderuL o vreme, du cure u IeIL
comIeL dIn exerIenu reIIgIous, decIurund-o unu-
cronIc I InuLII. Pe urm, u LrecuL Iu oereIe cu-
Lorvu hIozoh, HegeI, KunL, HeIdegger, dur s-u orIL
muI muIL Iu NIeLzsche, enLru c I-u enervuL IourLe
Lure: ,Cum, domnuIe, s hI dILumuI hIozoIu` I s hI
uLuL de InconLIenL? Cu s nu zIc uILIeI. AdIc Lu cuuI
udevruI, I chIur nu Le uII n jur? Cum vIne usLu?!
NIeLzsche s-u neIuL umurnIc, drug domnuIe, de Iu
bun nceuL. A osLuIuL o hIozohe secIhc EreI
PuLrIurhuIe, Ir s vud c uceu er se LrunsIormuse
deju n ruI I uIbere. C nu muI e de ucLuuIILuLe de
muIL vreme. $I c nu muI e nIcI IuncIonuI. A duL
uLuLeu ruLeurI, c n-ure sens s Ie muI zIc eu ucum.
OrIce rosL Ie vede cu ochIuI IIber. Ce-o h greu s
vezI IuIImenLuI uLrIurhuLuIuI, cure u nceuL de
uLuLu umur de vreme?
u un momenL duL, mI-um ermIs s-I nLre-
ru un Ic, nLrebundu-I cum u deIL exerIenu
reIIgIous, I cum reueLe s se ruorLeze Iu Iume,
dIn Vudu MoIIor, cuL vreme consLenII IuI nu
mrLesc uceIeuI reocurI LeoreLIce? Bu muI
muIL, LrIesc nLr-un uLrIurhuL cuL se ouLe de cIur.
MI-u zIs uu: ,AI, drug domnuIe, nImIc muI sIm-
Iu. Cu exerIenu reIIgIous um rezoIvuL du ce
um LrIL-o e IeIeu meu. $I Iu unII, I Iu uIII, uceeuI
Lreub. MunIuIure I bLuIe de joc Iu udresu demnI-
LII umune. C usLu e ce ne rIdIc nLre oumenI. Ru-
Io nuIIsmuI I demnILuLeu. Pe urm, cu s Lrec n eru
muLrIurhuI - e cure LoL ne Iucem c n-o vedem,
dur eu e InsLuIuL, de muIL vreme, rIn roIund
necesILuLe -, mI-um IsuL rImu nevusL, cure eru
dInLr-o ordIne menLuI deIL, dInLr-o uIL vursL
u cunouLerII. $I mI-um IuuL unu nou, udecvuL sLu-
dIuIuI de gundIre Iu cure m uu. AdIc ucum sunLem
eguII n cus. mrIm IucrurIIe n mod eguI, Iu-
sundu-ne e ozIII eguIe. PenLru c s-u dovedIL cIur
IuIImenLuI uLrIurhuLuIuI. $I s LII c LoLuI e schIm-
buL, de Iu uLmosIeru dIscuIIIor dIn cus un Iu
reIuIIIe hzIce, cure uu ucum o uIL dImensIune. ur
cu consLenII n-um nIcIo robIem. Nu-I derunjez
cu nImIc, nu-I conLruzIc, Ie resecL oInIIIe, du
cum cer s he resecLuL I oInIu meu. Dur, n ge-
neruI, nu reu InLerucIonez, enLru c nu uvem ce
dezbuLe reu muIL, neuvund uceIeuI IecLurI. Acum,
de cund cu cuIcuIuLoureIe de Iu bIbIIoLec, muI oL s
InLru I e unumILe gruurI de dIscuII.
nc eru vur. Pe VuIeu ArIeuIuI, cIduru se
sLrecour muI unevoIe, Iur cund urcI sre CumenI I
Abrud, Iu ce vezI n sLungu I-n dreuLu, nu-I muI
Iuge mInLeu Iu LermomeLru. UII de orIce. ocurIIe
sunL de o Irumusee nucILoure I sunL urunjuLe
du o ordIne cure nu se cere descIIruL, cI I se
nhge n rIvIre I n mInLe, cu o Ior suverun. E o
Iume cu uILe rILmurI I cu uILe urmonII. ns, cu esLe
LoL, sub couju IucrurIIor sLuu nenumruLe ubIsurI,
guLu s se uILe n LIne, duc Ie uruncI o rIvIre. Du
dIscuIu cu MurIun, um InLruL dIn nou n bIbIIoLec.
eIIcIu usese e mus o curuI cu u de Izvor cu-n
oveLI, Iur uILurI se odIhneu o duIceu de zmeur,
dehnILIv muLrIurhuI.
147
,Cund IubIreu m uus, J Eu I duu o moLocous. O decIuruIe
de umor vIrII, cu Ioru de ImucL u unuI croeu n Iex. HesIod
remorcuL n mIIenIuI LreI I muI muILe nu. MuInu urcurge
drumurIIe uIomIeI I cuuL bIbIIoLecu dIn MIIoeLI, InsensIbII
Iu usuILuI IIrIc uI ubIIcILII. Nu Lrece muIL I n dreuLu rsure
nc un unou cure dovedeLe c romunuI s-u nscuL oeL. ProsL,
dur oeL. ,ELI uu cucerILor, J C-I oIer un oIIzor. Pe urm
uILuI. ,Cund IecI, de LIne mI-esLe dor, J Au c-I cumr un
roLoercuLor. $I nc unuI. ,DrugosLeu e eIemer, J Au c-I Iuu
o beLonIer. merIecIunIIe rozodIce nu dIsLrug uLenIu de Iu
sensIbIIILuLeu oIerLeI. CuIdon nsuI s-ur sImI muI bIne vu-
IorIhcuL roIesIonuI duc, n IocuI urcuIuI, ur IoIosI cevu dIn
InsLrumenLuruI exIozIv e cure-I InvenLurIem dIn gounu muInII.
MuI uIes c roLoercuLoruI ure un nume de cerL IrgezIme
oeLIc: Punzer. Cum s nu Le ndrgosLeLI? Cum s nu cuuI
IubIreu cu Iumunureu suu, n IIsu eI, cu moLocousu?
Bunu dIsozIIe nI se esLomeuz cund InLrm e dru-
murIIe muI uIn umbIuLe dIn jude, e murgIneu croru IoII
sLuu uIInIuI cu onor sre dreuLu, sub usureu vunLuIuI. BorneIe
kIIomeLrIce sunL de dou LIurI, Iu IeI de ImurILoure. CeIe me-
LuIIce s-uu ucoerIL de rugIn, ceIe de IuLr uu IosL rousL
vruILe. EIecLuI e uceIuI: nu se muI vede nImIc. Hubur n-uI unde
Le uI I Iu ce dIsLun e urmLoureu IocuIILuLe. Du o curb cure
evoc un oId de bruzIIIunc, o IunLun cu cumn surge
Mury ceu cu vIno-
ncou (Iu bIbIIoLec)
ibliotecc din Miloeti,
judeul Iclomic
RADU PARASCHVESCU
148
monoLonIu esuIuI, cu un ecou vIzuuI dIn ArghezI:
,u IuzuI deIuLIn J Cumnu se cIuLIn. J $I cred
c-I un me Leug J unu rIns de beIcIug. Mergem,
cu de uLuLeu orI n uILImu vreme, e un drum cu
vurIceI. CruLereIe cIuesc obruzuI de usIuIL I
redeLeuL n noI voIuLuLeu urgoLIc u InjurIeI.
,Bdrun n Br gun, IuL o eLIcheL e cure u
merILu-o de Iu orIcIne m-ur uuzI. EvILm o grou
cuL gIeuLu chIur n secundu cund, ngrouL n CD
Iuyer-uI dIn muIn, ChrIs Reu conchIde gruv: This
cint no technoloiccl brecldoun , Dh, no, this is
the rocd to Hell.
1
DunI GoIgo, omuI uLuL de cuIm I
de munIeruL uI REX-uIuI, surude sLIns Iu voIun. A
muI IcuL drumuI sLu, LIe cum e. Pe buncheLu dIn
suLe, OvIdIu ure s-I numere rInIchII. NIcIunuI
dInLre noI nu e rosL, dur uILe c dm cu LoII n groI.
u InLrureu n MIIoeLI, o surrIz. PIcuL.
Un covor de usIuIL rousL us, Iung de LreI suLe de
meLrI, nduIceLe suIIcIuI. Cred I eu, mIrouse-u
uIe gerI, musLceLe hecure dInLre noI n gund.
u InLrureu n bIbIIoLecu dIn MIIoeLI, uIL
surrIz. ToL IcuL. Nu sunLem uLeLuI e Lro-
Luur, n rILuuIuI cure ne rodusese desLuIe momenLe
de sLunjeneuI rIn uILe IocurI. MurIu $LeIun, bI bIIo-
Lecuru, e bInemersI Iu eu n bIrou I-I vede de Lreub,
Ir s-o reocue urLIhcIIIe de roLocoI. Rsuu
uuruL I mIng uu de Iu InLrure, nsoIL de DunI, e
cund OvIdIu I scouLe jucrIIIe - pcrcphernclic,
sun engIezII, deI mIe mI s-ur reu muI oLrIvIL
pcrcinjernclic - I ncee rILuuIuI usumbIrII. Duc-ur
LrebuI s Lrec rIn oeruIunIIe ucesLeu de hecure
duL cund u vreu s scrIu un LexL, n-u muI scrIe nI-
mIc, mI sun. OchII mI se nLuInesc cu uI IuI OvIdIu,
cure ure s-mI descIIreze gunduI I d dIn cu cu
LuIc. Some us hcte cll the lucl.
z
MurIu $LeIun e mbrcuL sImIu I sorLIv.
Cmu bIeumurIn, bIugI I unLoh crem. O vd n-
cudrundu-se erIecL n Crimele din Midsomer

- o
IemeIe nuIL I dreuL, cure uscunde un secreL n
suLeIe zumbeLuIuI I-I eLrece LImuI dInLre dou
crIme ngrIjIndu-I LrunduhrII dIn grdIn suu ur-
LIcI und Iu concursurIIe IocuIe de IcLuL cochIIII.
nLr-un uIL coI uI sIII, un voIunLur I ghIceLe noro-
cuI n comuLer.
- EI e Dun, Dun TruIc. E nvLor-educuLor
I m ujuL n muncu de-uIcI. Pun-I vIne reurLIIu,
e voIunLuruI bIbIIoLecII. Hubur n-um ce-o s m Iuc
du ce-o s Iece. EI, muI LII, ouLe nu-I gseLe
nImIc. Am gIumIL, Dune, um gIumIL, se grbeLe
bIbIIoLecuru s neLezeusc rIduI cure se IvIse e Irun-
Leu ceIuI n dIscuIe.
n urecheu sLung u IuI Dun scIIeLe un cer-
ceI cuL un IormuIur de udezIune Iu couIu rockuIuI.
TunruI rmune n coIuI IuI, sImInd c ersonujuI
rIncIuI e uILuI I c IuI I se cuvIne nLreugu uLenIe.
DunI GoIgo, nsoILoruI nosLru, ure grIj s-I In de
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc din Miloeti,
judeul Iclomic
149
uruL, cuL LIm MurIu $LeIun I cu mIne vorbIm desre
MIIoeLI, desre BIbIIoneL I desre momenLeIe de
uogeu uIe vIeII de bIbIIoLecur nLr-o comun zgu-
rIuL mereu de ruIuI BrgunuIuI. Au nLuI I-nLuI
c MurIu $LeIun - MerI,pourlescmis- u ujuns uIcI
du un Lruseu de ersonuj Icuresc. E nscuL Iu
BIuj (uhu, mI sun, de-uIcI uccenLuI urdeIenesc e
cure nu mI-I exIIcum), u IcuL IIceuI Iu CIuj, nsLILu-
LuI PedugogIc Iu uI I, du 1qqo, s-u LrezIL n ju-
deuI uIomIu, nLr-un Ioc unde dIIomu de roIesor
de chImIe I IoIoseu dour cund eru IourLe cuId I nu
mergeu ueruI condIIonuL.
- Cure e mureu muIumIre u unuI bIbIIoLecur
n zIuu de uzI? o nLreb e MerI.
emeIu sL un Ic e gundurI. I vIn n mInLe
muI muILe rsunsurI, dInLre cure uIege un Iu
urm unuI:
- S-I vezI e oumenI, muI uIes e coII, c
vIn uIcI cu Iu eI ucus. u uILuI-v ucoIo, n suLe.
OchII meI resecL IndIcuIu bIbIIoLecureI I
duu esLe doI uLI cure sLuu Iu doI meLrI unuI de
uILuI. $I-uu IsuL rucsucurIIe Iu nLumIure, s-uu
Lrun LIL e jos I ucum se uIL Iu crIIe dIn ruILurI.
Nu-mI duu seumu duc umbI du cevu unume suu
rsIoIesc Iu nLumIure. Dur uruL nLr-udevr n
IurguI Ior, cu I cum s-ur uu ucus Iu rInI, unde
s-ur regLI s vud un hIm suu s deu un LeIeIon.
- Au se ourL LoI?
- DesLuI de muII. Duu bun zIuu I du
uceeu nIcI nu m muI bug-n seum. $LIu de ce-uu
venIL, LIu unde s se duc. Nu InLr uIcI cu nLr-o
InsLILuIe. Dour cund vIn enLru cuIcuIuLoure Lrec e
Iu mIne, uu e reguIu. TrebuIe s-I noLez, s Ie urL Iu
cure comuLer s se-ueze I s Ie sun un cund uu
voIe s sLeu. n resL, e domenIuI Ior. $I cred c uu-I
normuI.
De ucord. A LrecuL vremeu cund Lrundereu
n bIbIIoLec eru un rILuuI InLImIdunL, o InIIere cure
rovocu soIemnILuLe I crIsure. E Irumos s sLuI
LoInIL e covor, n dIvor de sLIIIsLIcu LrudIIonuI u
sLudIuIuI Iu bIbIIoLec, I s nLorcI ugInIIe unuI uI-
bum cu hrescuI cu cure beI o orunjud. Au cum Iuc
ucum, sub ochII meI, nLr-un uIL coI uI sIII, CrIsLInu,
MIrceu I CrIsLIun, LreI coII cure n-uu muI muIL de
doIsrezece-LreIsrezece unI.
- $LIuI s IucruI e cuIcuIuLor nuInLe de
BIbIIoneL? nLreb, muzgIInd cevu cu IxuI n ugend.
- A, sIgur. De muIL. PouLe nu credeI, dur
rImuI cuIcuIuLor InsLuIuL nLr-o bIbIIoLec dIn jude-
uI nosLru u IosL uIcI, Iu MIIoeLI. AsLu rIn 1qq6. n
zooz I-um rImIL e-uI doIIeu, Iur n zoo8 um IcuL
rosL de-un IuLo. n uugusL zo1o, cund u nceuL
ovesLeu cu BIbIIoneLuI, erum uvIzuL.
- AsLu-nseumn c I-uI InsLruIL I e uLIII-
zuLorI, nu?
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc din Miloeti,
judeul Iclomic
150
- Du, dur nu e LoI. SIgur, muI nLuI um
IcuL un curs. n generuI, LInerII uu comuLere ucus,
uu c e eI n-u IosL cuzuI s-I ujuL. M-um ocuuL muI
muIL de vursLnIcI. CInevu mI-u sus Iu un momenL
duL c ujunsesem T-IsLuI comuneI. E I usLu cevu.
Dun TruIc se uroIe de noI I mI se-uIeuc
Iu ureche:
- A IuuL I-un remIu, dur nu vreu s sun.
u nLrebuI-o.
M uIL InLeroguLIv Iu MurIu $LeIun, cure I
urunjeuz o uvI de r urgInLIu I d uor dIn umerI:
- EI, du, mure brunz. -um IuuL, e bun IuuL.
- V rog, nu v IsuI ruguL, o rog e MerI.
Ce remIu?
- n cumunIu ,HuI e NeL. PenLru o IoLo-
gruhe cu LILIuI ,PrImuI cIIck. O nvum e-o
doumn n vursL s Iucreze Iu comuLer I IoLogruIuI
u surrIns exucL cIIu cund doumnu ddeu rImuI
cIIck dIn vIu.
- u cuI unI?
- Nu muI LIu, cred c esLe uLezecI.
- PoL s vd I eu IoLogruhu?
- Duc vreI.
- Vreuu, sIgur c vreuu.
MurIu $LeIun LusLeuz reede de cuLevu orI,
deschIde un IInk I e monILor uure o ImugIne en-
Lru cure IoLogruIuI, cIne vu h IosL, merIL I eI un
remIu. mbrcuL cu un uIover rou (ceI de du
u LreIu crIm dIn MIdsomer), MerI conduce munu
uneI bLrune cu ochII IronII usuru mouse-uIuI, cu
I cum ur ncercu s descIIreze n IucIuI IuI useLIc
cevu dIn mIsLereIe eIeusIne. BLrunu ure concomI-
LenL curIous I serIuL, cu un coII cure, IecuL Iu
IuruL cIree, nu LIe duc o s deu suu nu esLe cuI-
neIe gosodrIeI. MerI LocmuI I sune cevu. ProbubII
c-I exIIc, n secvene scurLe, ce urmeuz s se
nLumIe. oLogruhu e de eIecL LocmuI hIndc roLu-
go nIsLeIe nu LIu c urmeuz s he rInse n Insec-
LuruI memorIeI.
nLInd munu sre Luvu IrogruvuL e cure
sLuu ceLIIe de cuIeu, ns un zumzeL cure creLe n
InLensILuLe m Iuce s m rzgundesc. ZumzeLuI
unun o nvuI cure se roduce n cuLevu cIIe. n
suI duu buznu esLe douzecI de coII, nsoII de o
nvLoure I de o usIsLenL medIcuI. CoIII Iuu n
sLunIre ncereu Ir s se sInchIseusc de noI.
Au or de educuIe sunILur, Iur GIunInu Enuche,
usIs LenLu medIcuI, Ie une un hImuIe desre ceIe
uLe reguII de uur uIe vIeII LrILe n bun neIegere
cu rorIuI cor. n suLeIe meu, ruILurIIe bIbIIoLecII
sunL humburuI uneI recoILe ecIecLIce, unde ConIucIus
sL uILurI de Che Guevuru I de BruncuI. n Iu,
mIcuII ndesc IocuI I se regLesc enLru nLre-
b rIIe cure urmeuz hImuIuI. UnII se cuIund n
scuune, serund s he omII. AIII IImb rIvIrI cu-
rIouse n jur. ur uIII, muI cu seum IeLeIe, sunL
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc din Miloeti,
judeul Iclomic
151
mereu cu munu e sus, dornIce s-I ImresIoneze
nvLoureu.
- CuI eIevI ure couIu?
- Cu LoL cu ILIcII de Iu grdInI, dou suLe
cIncIzecI. CIuseIe -V.
- $I s-uu muI InuL ore Iu bIbIIoLec?
- SIgur, couIu e Iu doI uI de noI. $I urc
e muI bIne I enLru eIevI s nu sLeu LouL zIuu-n
bncI. Cund se schImb decoruI, se ouLe schImbu I
IeIuI de-u gundI uI eIevuIuI. Pe Iung usLu, um ujuns
s m sImL cu un IeI de uuxIIIur IogIsLIc. Am eIevI
cure-mI LrImIL reIeruLe enLru couI, Ie rInLez, Iur
eI vIn s Ie Iu nuInLe s InLre Iu cIus.
- nLeres enLru resu onIIne exIsL?
MurIu $LeIun cIuLIn dIn cu:
- Nu reu. OumenII uu ubonumenLe Iu resu
IocuI I nu-I muI InLereseuz uILcevu. A, muI vIn unII
s sLeu de vorb cu neumurIIe de rIn SunIu suu
s-I cuuLe de Iucru, dur nu sunL muII.
- ToLuI, nu-I ru, I sun. Mcur n-uveI
Im resIu c sunLeI n uIuru IumII.
- Hu hu, rude MerI. mresIu usLu cred c-u
uvuL-o un engIez cu cevu LIm n urm. Nu LIu cum
u nImerIL uIcI, dur v duI seumu ce hgur u IcuL. CuI
e sLrud, crue, IemeI mbsmIILe, vucI, LuIngI,
cuL de Iume. ur eI, srucuI, LoL umbIu rIn jude,
se chInuIu s-I rezerve bIIeL de uvIon I nu uLeu.
ncercuse Iu SIobozIu I nu reuIse. Czuse nu LIu ce
server. Cum-necum, u ujuns uIcI I - nc un ruseL -,
du ce-u mers e drumurIIe dIn zon, u LIuL c I-u
IerLuL Dumnezeu LreI sIerLurI dIn cuLe. CInevu I-u
ndrumuL sre bIbIIoLec. A InLruL, u gsIL uLru
com uLere, dInLre cure unuI IIber, um vorbIL un
ne-uu duruL muInIIe I du-uceeu, n cuLevu mInuLe,
I-u rezervuL bIIeLuI. PenLru AngIIu. De-uIcI, dIn
MIIoeLI. S muI zIc unII I-uIII c nu sunLem
euroenI.
- M chInuIe de muIL o nLrebure, schImb
vorbu, cu ochII Iu uncII e cure OvIdIu, reuruL n
cumuI vIzuuI du o ruIL rIn resLuI bIbIIoLecII, I
IoLogruhuz dIn LouLe unghIurIIe, coIIrIndu-se cu eI.
- Duc m-u LenLuL vreoduL s Iec de-uIcI,
nu?
- Nu, nu usLu, deI duc v-uI us robIemu
nseumn c v-u LenLuL.
- M-um nLrebuL eu sIngur I LoL sIngur
mI-um rsuns c nu. Cund um ujuns uIcI, bIbIIoLecu
eru o ruIn, cu suLe de crI vruILe. I veneu s-I IeI
cumII I muI muILe nu. Am Lrus, nu gIum, cu s
un IucrurIIe n ordIne. $I e urm s Iec? Nu, muI-
umesc. Am rosLuI meu n MIIoeLI, um cusu meu,
um rIeLenI I rIeLene. GuLu, uIcI o s beuu uILImuI
uhur de u dIn vIu. O LIu Iu IeI de bIne cum LIu
c sunLem n Iunu muI.
- nLrebureu eru cu LoLuI uILu. Cum v ex-
IIcuI c mujorILuLeu bIbIIoLecurIIor sunL IemeI? Pe
unde-um IosL un ucum, um gsIL un sIngur brbuL.
$I nu-mI exIIc de ce.
MurIu $LeIun mI rsunde - n gIum I nu
reu:
- MujorILuLeu ceIor cure scrIu crI sunL br-
buI. MujorILuLeu ceIor cure se-ocu de crI du
ce uur sunL IemeI. $I-n IIbrrII e Iu IeI cu-n bIbIIoLecI,
sunL muI muIL IemeI. CIne LIe, o h nevoIe de-un
echIIIbru nLre creuLorI I sLrLoure.
- nLeresunL, nu m gundIsem Iu usLu, mur-
mur, umInLIndu-mI de bIrouI unde Iucrusem LreI unI
Iu BIbIIoLecu NuIonuI I unde Iusesem sIngur nLre
uLe IemeI.
- BIne, s-ur uLeu s muI he o exIIcuIe.
Muncu de bIbIIoLecur resuune un IeI de mmo-
enIe combInuL cu un unume er edugogIc. Or,
combInuIu usLu de LrsLurI urc Ie e muI Iu n-
demun IemeIIor decuL brbuIIor. PouLe m-neI,
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc din Miloeti,
judeul Iclomic
152
dur eu uu vd IucrurIIe. Nu LIu duc un brbuL ur
uveu uLuLu rbdure cuL ure-o IemeIe.
- n schImb, ur comensu rIn uuLorILuLe,
nu?
- Nu neuruL, surude MerI. ChIur duc
ucum e gIgIe I coIII mIun esLe LoL, n cIIu
cund Ie sun cevu m uscuIL, s LII. ur cund e
cuzuI, sLuu smIrn.
ncerc s ImIL mImIcu InsecLoruIuI-eI Bur-
nuby
q
, dur nu-mI Iese. OrIcum, MurIu $LeIun se u
desLuI de sus e IIsLu susecIIor. $I o bnuIesc de
muI muILe IucrurI. C nu muI nuLreLe umbr de
regreL enLru curIeru de chImIsL ubundonuL du
1qqo, cund u uveu Lungene cu roIesIu usLu roduceu
usocIerI sLIgmuLIzunLe cu EIenu Ceuuescu. C n
suLeIe ueruIuI uor dIsLunL se uscunde o eLrecreu
de LouL Isruvu. C n-o s se uILe n buIeLIn nIcI
esLe LreIzecI de unI, reIerund s-I consume energIIIe
n uIuru suersLIIIIor bIoIogIce. $I, hnuImenLe, c e
un om bun Iu sueL.
UILImu bnuIuI mI se conhrm du ce
IeIm dIn bIbIIoLec I ujungem, cu OvIdIu, Lonu IuI
de scuIe I DunI, n uroIereu muInII, e cure dou
zburLoure LocmuI o decoruser cu ordInuI gIn-
eresc cIusu .
- ALeLuI-m uIn, v rog, sune MerI.
TreI mInuLe, nu muI muIL.
Du exucL LreI mInuLe, se nLource I-I d
hecruIu dInLre noI o uIne scous chIur uLuncI dIn
cuLoruI bruLrIeI.
- S uveI enLru drum. Suu cu umInLIre,
cum vreI.
$LIum c denumIreu comuneI dIn cure ne
regLIm s Iecm se Ieug de rInuI surb MIIos
ObrenovIc I de moIIIe IuI. Acum m nLreb duc nu
cumvu exIsL vreo IegLur nLre MIIoeLI I ,mI-
IosLIv.
1. Nu esLe un dezusLru LehnoIogIc, esLe drumuI cLre Iud (engI.).
z. UnII uu urLe de LoL norocuI (engI.).
. SerIuI de LeIevIzIune brILunIc (engI.)
q. Personuj rIncIuI uI serIuIuIuI Crimele din Midsomer.
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc din Miloeti,
judeul Iclomic
153
Se sune c hecure IuL bun Le uroIe de Dum-
nezeu. PerIecL. E cuzuI s unem IogIcu Iu Lreub? $I
s deducem c, n cuzuI sLu, hecure IuL reu Le
nderLeuz de EI? BIne, dur uLuncI n ce IeI ujuL
dIsLunureu Iu dreuLu judecuL I Iu cIn? $I cum I
suI cLosuIuI c ure LoLuI ucces Iu IerLure? MuI
oI vorbI de munLuIre n condIIIIe ucesLeu? MuI oI
s serI Iu gruIu dIvIn cund ceI dIn jur I uLur
mereu Ideeu osLrucIzrII? Cund IuLu reu LrezeLe
uuLomuL reexuI de uzvurIIre n curcer? Cund Dum-
nezeu e vzuL de oumenII nguLI Iu mInLe cu un erII
brbos, rouIsuL de gunduI rzbunrII?
E osIbII s h rosLIL cu voce Lure mcur unuI
dInLre gundurIIe usLeu, duc nu e LouLe. OrIcum, m
uIL Iu LovurII de drum I observ c s-u schImbuL
cevu. OvIdIu Luce gruv, ceeu ce nu reu I se nLumI,
RoIbu IuI Dumnezeu,
ConsLunLIn
ibliotecc din Iilici,
judeul Dolj
RADU PARASCHVESCU
15 15 15 1555 1555 155555 1555 155 11111 33333333333333333333333
154
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc din Iilici,
judeul Dolj
Iur rInu, cure sL e buncheLu dIn suLe, devIne dIn
mInIon mInImInIon, IuL cure shdeuz cororuII-
LuLeu. SunLem n drum sre BIbIIoLecu Oreneusc
,AnLon Punn dIn IIIuI. DocumenLeIe sun c ue-
zmunLuI u IosL nhInuL, sub denumIreu de BIbIIo-
Lecu PooruIuI, de nvLoruI NIcoIue MILeu n
1q. (Un un muI LurzIu, DImILrIe GusLI uveu s
deschId MuzeuI SuLuIuI Iu BucureLI.) CIne cuuL
duLe desre NIcoIue MILeu e GoogIe d esLe bIo-
gruhu comus dIn rI, muneIe I dume uLuruLIce
u unuI IoLbuIIsL cure I-u LorIIuL LuIenLuI. CeI cure
nuI bIbIIoLecI sLuu uscunI nLre ereII crILeIor.
CeI cure LrIesc dund cu IcIoruI n mInge I n vIu
se bucur de uLenIe.
ncerc s desLrum meIuncoIIu cure umenIn
s Inunde muInu.
- Am o LeorIe, c LoL sunLem n OILenIu.
IIIuI e o Iorm de erIecL sImIu. Eu hIIuI, Lu hIIuI,
eI hIIe... m rog, uIcI e muI comIIcuL... noI hIIurm,
voI hIIurI, eI hIIur. ComenLurII, rerI?
OvIdIu emILe o uInILur unemIc (,juInIc,
omuIe), rInu se uIL e geum (,reu un LI cu
IgIeIe e cus). ScoL CD-uI e cure ChrIs de Burgh se
LunguIeLe duIos I un Amy MucdonuId. Se schImb
ns dour muzIcu, nu I sLureu de sIrIL dIn muIn.
- Bun, ce LIm desre voIunLur? I urunc
nLrebureu rIneI.
- O s-I sun doumnu DorInu ovesLeu
IuI, duc-o s vreu.
Doumnu DorInu, uIIus DorInu BruIoLIeunu,
e dIrecLoureu bIbIIoLecII rIdIcuLe Iu murgIneu drumu-
IuI nuIonuI cure Ieug CruIovu de Turnu-SeverIn.
- N-o s vreu, Le usIgur. SunLem rIvII cu
nILe conLroIorI de cuIILuLe uI BIbIIoneLuIuI, nu I-uI
duL seumu? Duc exIsL oveLI Irumouse, Ie uuzIm.
ResLuI e uscuns cu mLuru sub covor. Credeum c
Le-uI ImurIL.
AuzIndu-m, rInu IzbuLeLe s se Iuc dIn
mInImInIon mIcroeII. AsLu e, s se-nvee mInLe.
Preu se obInuIse cu IosLuzu meu soIur. $I LoLuI,
de ce sunL cIuIuL? Ce nu-mI Iuce? Greu de sus.
S-ur uLeu s he nsI concordIu uhuL n LouLe
bIbIIoLecIIe rIn cure um LrecuL. SerenILuLeu IdIIIc u
bIbIIoLecurIIor, voIunLurIuLuI eIevIIor de gImnuzIu,
enLuzIusmuI unIIorm - LouLe ucesLeu Le oL Iuce s
devII susIcIos. $I s crezI c I se serveLe o reuIILuLe
IurduL, unde nu ouLe nceu nImIc neIcuL.
NIcIo sLrIden, nIcIo uL, nIcIo zgurIeLur. Or, cuL
or h de Irumouse zIIeIe senIne, vIne o vreme cund I
doreLI mcur nILe norI, duc nu I o IouIe zdruvn.
SunL curughIos, robubII. $I n mod sIgur
greesc uLrIbuInd rezumIu de secreLomunIe unuI
om e cure nc n-um uucuL s-I cunosc. PouLe c
dIrecLoureu bIbIIoLecII dIn IIIuI o s-mI sun
ovesLeu voIunLuruIuI rIgonIL. PouLe c o s uuc s
vorbesc eu nsumI cu eI. ToL ce LIu deocumduL e c
Iese dIn LIuruI vzuL n ceIeIuILe IocurI e unde um
IosL. mI vIne n mInLe e neus mus un vers dIn
SLIng: I hcte the jcce oj c sinner but the hcnds oj c
priest
1
. E oure osIbII s duu esLe un usemeneu
ersonuj n IIIuI I s-I uu IsLorIu? rInu susIne
c du. $I, urc sIonundu-mI gundurIIe, rosLeLe
dIn suLe:
- Duc n-o s vreu s-I sun doumnu
DorInu, o s-o Lrug eu de IImb cu uIL ocuzIe I-o
s-I LrunsmIL ce-um uuL.
n uhuruI vocII eI cuIde uu czuL cuLevu
cuburI de gheu. Bruvo, deLeL muI eLI, mI zIc
ncIuduL.
Coborum dIn muIn, Lrecem e Iung busLuI
IuI AnLon Punn, ,huI PeeIeI, ceI IsLe cu un roverb,
ne sLrecurm e Iung o IurgoneL creIu nu-I dm
mure uLenIe I, nuInLe s ujungem n bIrouI DorIneI
BruIoLIeunu, ne orIm n hoIuI ceI mure uI bIbIIoLecII,
155
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc din Iilici,
judeul Dolj
unde sunL InsLuIuLe comuLereIe. e numr, sunL
use. TouLe ocuuLe, bu chIur Iu uneIe sunL cuLe doI
LInerI n dreLuI LusLuLurII. UnII uu cLI e urechI I
se dIsLreuz cu jocurI, uIII escuIesc LruIIere de hIm
de e YouTube, Iur uIII, muI cu seum IeLe, I cuIeg
InIormuII enLru couI. ChIurI senIne, curIouse,
veseIe. CuImeu, Iur InLru Iu IdeI. Nu cumvu uu IosL
convocuI secIuI, cu s Ie uruLe nuIIIor ouseI ce
Lrecere ure BIbIIoneLuI? N-u ucIonuL I uIcI munu
vreunuI secIuIIsL uI regIIIor de roLocoI? Pe urm
rud de rorIIIe cusururI. Au eLI duc uI rIns
unII uIuuzeIor nregIsLruLe e bund Iu munIIesLrI
ouIure, vIzILe de Iucru I congrese: ujungI s
uduImecI oLemkInIude I ucoIo unde nu exIsL.
DorInu BruIoLIeunu e o IemeIe cumsecude,
voIubII I Ir uscunzIurI. Am duL un ronosLIc
uIureu I-I rezInL scuze n gund. O cuuL dIn rIvIrI
e rInu, cu s-o mbunez nLr-un IeI, dur n-o vd.
ProbubII c se IImb rIn bIbIIoLec, IeIIcILundu-se
c e desLuI Ioc cu s se In deurLe de znuLIc. CIuLIn
uor dIn cu. Eu mI druIeLe cIocoIuL cu uIune, eu
o LruLez cu roIeII. HuIuI munIere. TrebuIe s m
rscumr nLr-un IeI, o s vd cum.
- Observ c e Iume muIL Iu bIbIIoLec, o
ubor dez e dIrecLoure. E consecInu cuIrII Iu BI-
bIIoneL?
- PurIuI, du. BIbIIoneLuI u nsemnuL un us
nuInLe, un us mure de LoL. Dur eru Iume I nuInLe.
GundII-v c vIuu cuILuruI dIn IIIuI e uroue
nuI. PuIs urLIsLIc nu muI exIsL. NIcI vIuu socIuI
nu scIIeLe. r cInemuLogruI, Ir LeuLru de -
uI, cu un LeuLru sub nIveIuI ceIor dIn uILe munIcIII,
cu o sIngur IIbrrIe muI ucLrII, unde s se duc
oumenII duc uu nevoIe de cevu cure s-I scouL dIn
ruLInu servIcIuIuI? PrIn urmure, vIn Iu noI. MuI uIes
ucum, de cund cu BIbIIoneLuI.
- ToL ruI sre bIne, dIn uncLuI de vedere
uI bIbIIoLecII.
- M rog, nLr-un IeI. Avem I noI robIeme.
ReIucereu I consoIIdureu cIdIrII, de exemIu. S-uu
IcuL uneIe IucrurI, deju bIbIIoLecu nu muI uruL cu
ucum LreI unI, cund rIscum s ne cud LouLe-n cu.
Dur nc e de munc, muI uIes Iu eLuj. ur usLu n-
seumn IondurI. r bunI, oI s uI o cru de
bune InLenII, nu Le-ujuL.
- $LII cum cuI vIzILuLorI uveI zIInIc enLru
curLe I cuI enLru comuLere?
DorInu BruIoLIeunu ure cIIreIe nLr-un bu-
zu nur uI memorIeI.
- nLre LreIzecI I cIncI I uLruzecI enLru
curLe I de dou orI muI muII enLru cuIcuIuLoure.
n mod normuI, hecure uLIIIzuLor ure o or de sLuL Iu
comuLer, dur n zIIeIe ugIomeruLe duruLu se ouLe
njumLI.
156
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc din Iilici,
judeul Dolj
- $I coIII nu se-ncuIer?
- Nu, s LII c-neIeg sILuuIu. Ce InLeres ur
uveu s se Iu Iu hur? Ar LrebuI s Ie InLerzIc uccesuI
Iu comuLer LIm de cuLevu zIIe I LoL eI ur IeI ru.
SIgur, nu oIe de IerIcIre, dur I duu seumu c
uILIeI nu se ouLe.
Cu uLuLeu bIbIIoLecure dIn uILe IocurI, DorInu
BruIoLIeunu Iucreuz sub sIogunuI: rosL ILII,
bIne dIsuI. Nu crede desre sIne c ure o cruce de
dus suu c I-u IosL ncredInuL o mIsIune de uos-
LoIuL. I gosodreLe InsLILuIu cu exerIenu omu-
IuI LrecuL rIn muILe, dur I cu dorInu de nou u cuIvu
cure u vzuL cum se eLrec IucrurIIe n uILe zone uIe
IumII. AsLu hIndc u benehcIuL de o burs de secIu-
IIzure de o Iun n IIInoIs. mI ovesLeLe desre
cuLevu ucLIvILI desIuruLe n uILImu vreme rIn
ImIIcureu bIbIIoLecII: excursIu Iu uLru dInLre m-
n sLIrIIe dIn zon, exozIIu de Icoune e sLIcI
reuIIzuLe de eIevI, cenLruI de InIormure jurIdIc I de
urmonIzure cu IegIsIuIu euroeun, uuL nLr-un
coI uI hoIuIuI rIncIuI. E mundr (cIne n-ur h?) c
TVR CruIovu u dIIuzuL un reorLuj desre crIIe
cILoure cure zbour deschIzundu-I ugInIIe-urII
sre IocuIILIIe dIn jur.
- CrI cILoure? Cum udIc? m mIr.
- N-uI vzuL bIbIIobuzuI de Iu InLrure?
- Am vzuL cevu, un vehIcuI, dur n-um LIuL
ce e.
- E un mIcrobuz IIn cu crI I jocurI, o
donuIe dIn urLeu unor oumenI InImoI. $I mergem
cu eI rIn zon, enLru ceI cure n-uu cum s ujung
Iu noI. Avem un rogrum bIne sLubIIIL, e cure-I
Iucem cunoscuL dIn vreme. n zIuu de joI, nLre oreIe
1z I z, s zIcem, bIbIIobuzuI oreLe n IocuIILuLeu X.
VInerI, nLre 1o I 1z, n IocuIILuLeu Y. u nceuL um
uvuL cevu emoII, dur IucrurIIe s-uu urnIL bIne.
- $I nu dIsur crI? Nu uveI resLunIerI n
mrumuLuI sLu ILInerunL?
- DesLuI de uInI. E-n InLeresuI LuLuror s
nu se Iurd nImIc. Pun Iu urm, dIncoIo de uvunLu-
juI ImedIuL, bIbIIobuzuI ujuL nLr-un IeI Iu cImen-
Lureu IdeII de bIne comun.
nuInLe s-I vedem cu ochII noLrI, deschIs
de cheIu DorIneI, OvIdIu I cu mIne Iucem un Lur uI
ceIorIuILe sII. u un momenL duL, nI se uILur I
rInu. I zumbesc u IerLcIune I-mI rsunde. OK,
rnIIe uu IosL unsuLe. ucem IoLogruhI cu ungujuLeIe
bIbIIoLecII I descoerIm, nLr-unu dInLre sII, dou
jocurI de cure uroue c uILuserm: Nu Le suru,
IruLe I PILIcoL. Puse Iung monILoureIe uduse rIn
BIbIIoneL, cuLIIIe de curLon ur o IIusLruL dIn cre-
LucIc. Pe urm IeIm n soure I InsecLm bIbIIo-
buzuI. deeu de bIbIIoLec umbuIunL nu e LocmuI
nou n RomunIu, dur u IosL ubundonuL de cevu
vreme dIn dou cuuze: scdereu InLeresuIuI enLru
157
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc din Iilici,
judeul Dolj
curLe (un urgumenL cu mIros de uIIbI, duc e s hm
oneLI) I reducerIIe de cosLurI. BIbIIobuzuI e mobIIuL
cu ruILurI e cure sLuu crI de IsLorIe I beIeLrIsLIc,
dIcIonure I uIbume, voIume enLru coII I cursurI.
Pe jos se u cuLevu cuLII nedesIcuLe. u un momenL
duL, e Iung noI se sLrecour un bIuL bruneL, n
bIugI I LrIcou uIb, e cure OvIdIu I rInde n obIecLIv
I nu-I ruLeuz. BIuLuI se urc hresc n bIbIIobuz I
ncee s umbIe rIn cuLIIIe dIn cure scouLe crI e
cure Ie uuz unde I se ure c Ie-ur h IocuI. M uIL o
cII Iu OvIdIu. A InLuIL corecL.
- EI cIne e? o nLreb e dIrecLoure.
- VoIunLuruI nosLru. SL n hecure zI cuLevu
ore Iu bIbIIoLec. VIne, Ieuc, se-nLource. M mIr c
nu I-uI vzuL, eru Iu un comuLer, cu cLIIe e
urechI.
- $I ce Iuce?
- De LouLe. AjuL Iu descrcuLuI I Iu urun-
juLuI crIIor, Ie muI uruL unu-uILu ceIor cure nu se
rIce reu bIne Iu cuIcuIuLor, mereu se gseLe
cevu. $I chIur duc nu se gseLe, eI LoL vIne-uIcI.
MuI deurLe nu LIu cum s nLreb cu s nu
ur nedeIIcuL suu excesIv de curIos. Au c uIeg vu-
rIunLu neuLr:
- Cum I cheum?
- CosLeI. ConsLunLIn RoIbu.
- CredeI c oL s sLuu de vorb cu eI?
DorInu BruIoLIeunu n-ur urIu e succesuI
uneI usemeneu IdeI - mI duu seumu dIn IeIuI cum
I muL ochII de Iu mIne Iu voIunLur I nuoI.
- Ce vreI s LII?
- ToL ce-mI uLeI sune.
- CosLeI e un cuz-IImIL, cred c sLu-I Ler-
menuI corecL. Un ghInIonIsL uI sorII. VIne dInLr-o
IumIIIe cu robIeme I nceurc s-I gseusc un
drum n vIu. Nu-I deIoc sImIu, cund Iumeu se uIL
Iu LIne cu Iu un cIumuL. MuI uIes n orueIe mIcI, unde
vorbu se-nLInde cu urjoIuI.
mI nLorc cuuI sre LunruI n bIugI, uLenL
muI deurLe Iu crIIe dIn bIbIIobuz, I remurc c nu
ure nImIc cure s-I deosebeusc de ceIIuII. ProbubII
c un Ioruj n ochII IuI ur dezvIuI muILe, chIL c
exIsL I uIcI un rIsc. Ne Iuce s sm du oveLI
cu urome LurI, ns uneorI se ouLe nLumIu cu
IucruI e cure-I scoI Iu IumIn s he nLunerIcuI. ur
zece mInuLe muI LurzIu, du ce dIrecLoureu bIbIIo-
LecII LermIn de vorbIL, mI duu seumu o duL n Ius
cum Le oL cII uureneIe. u rImu vedere, Con-
sLunLIn RoIbu d ImresIu unuI bIuL Iu IocuI IuI.
ns cund I LrunzI n bIogruhe consLuI c nu ure
un Ioc uI IuI. Are, n schImb, o vIu croIL dIn drume,
dezrdcInrI, IrucLurI, deruLe I mIcI scunLeIerI de
serun. O vIu-bIesLem. O vIu-scenurIu de hIm.
O vIu cure Le ouLe uduce n sILuuIu de-u nu muI
vreu s LrIeLI.
ConsLunLIn vu mIInI oLsrezece unI n no-
IembrIe. MuI ure use IruI I vIne dInLr-o IumIIIe
IrunjuruL de boII I ruLI. TuLI uruIIzeuz, mumu
Ius LoLuI buIL I Ieuc. ruLeIe muI mure, sInguruI
dIn IumIIIe cure Iucreuz, I Iuce vunL de-ucus IuI
ConsLunLIn, cure I duce zIIeIe e unde-uuc. n
zooq, I moure LuLI. SoIIcIL srIjIn Iu ProLecIu
CoIIuIuI, unde nILe bIrocruI cu ocheIurII de cuI
bIne nhI e nusurI I unun c, uvund LoLuI
IumIIIe, nu oL InLervenI. ConsLunLIn conLInu s
IuLeusc n derIv, eLrecundu-I zIIeIe e sLrzI I
noIIe n gur. IseLe cevu? Du, dur nu enLru
muIL vreme. ncurdIreu cu uII coII Ir cLuI
se roduce un Iu urm, Iur urmureu e o coIecIe de
surgerI I IurLurI de rIn muguzIne. Un sIngur Iucru
sLrunge beznu ucesLeI vIeI sorLILe nuuIrugIuIuI:
uLrucIu munIucuI enLru un ghId LurIsLIc uI ndIeI.
ProIecIe u unor vIsurI nc neIImezILe? PresImIre
u uneI vIeI de nomud? CurLure u uneI hIozohI de
conLemIure muI udunc u sIneIuI? ConsLunLIn nu
158
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc din Iilici,
judeul Dolj
LIe I, neLIInd, nu ouLe exIIcu. Dur se IIeLe de
ghIduI ucesLu I, oduL cu eI, de bIbIIoLecu e cure
ncee s-o vIzILeze cu Irecvenu cu cure uIII I beuu
mInIIe rIn bIrLurI.
PrImu vesLe bun o rImeLe n zo1o, cund
bIbIIoLecu dIn IIIuI InLr n rogrumuI BIbIIoneL.
De uLuncI, udoIescenLuI semneuz condIcu zIInIc I
nvu s Iucreze e comuLer. nLreub LoL ce nu
LIe I ure grIj s nu-I Iuse mInLeu s rugIneusc.
ReueLe chIur s-I deschId un bIog rIn cure
sensIbIIIzeuz uuLorILIIe I cuIvu concILudInI cu
sueL. uce demersurI cure-I uduc nu dour o IocuIn
socIuI, cI I ujuLoure sub Iorm de rechIzILe, uII-
menLe I huIne. E ungu, dur InLeIIgenL. nrIL, dur
curIos. Greu ubordubII, dur dornIc s nu se scuIunde
n smurcurI. nceurc s Iug de LrecuL, ns e rIns
dIn urm I condumnuL n muI muILe dosure enuIe.
I buLe gunduI sInucIderII I chIur nceurc s LermIne
cu vIuu, Ir u uveu LoLuI curujuI uILImuIuI gesL.
uce un un de deLenIe, LIm n cure derInde mese-
rIu de uLIser I Iu urLe Iu concursurI enILencIure
unde I une n vuIoure IsLeImeu. Du eIIberure, e
ucceLuL cu voIunLur Iu bIbIIoLec, Iu CenLruI de CuI-
cuIuLoure. I vede de Lreub, ns umbru LrecuLuIuI
sL s-I ucoere dIn nou, de duLu usLu sub Iormu unuI
roces enLru vIoI.
Duc e cInevu e receIe Iu HoIIywood, n-ur
LrebuI s Iurd LImuI, mI sun, uILundu-m dIn
nou Iu LunruI n bIugI I LrIcou uIb. $I LoLuI, ce vu
Iuce ucum ConsLunLIn? Cum I vu Iuu n sLunIre
vIuu? MuI bIne zIs, vu h n sLure s-o Iuc? NImenI nu
LIe. Nu ure nIcI chI de cLos, nIcI muInI de reoL.
MuI degrub de muLeIoL cure se chInuIe s evILe de
unuI sIngur nuuIrugIuI, deI cILunuI u ubundonuL
nuvu, Iur coIegII de e unLe uu IugIL n brcIIe de
suIvure. Cum uruL IzbvIreu n condIIIIe usLeu? $I
ce dreL uvem s uruncm cu IuLru nLr-un uzIIunL
uI rorIuIuI desLIn?
n LIm ce-mI un nLrebure du nLrebure,
RoIbu IuI Dumnezeu, ConsLunLIn, nLource sre
mIne un chI e cure suIerInu nc n-u uucuL s
sue unurI. M rIveLe Ir IumIn, Ir InLeres,
uroue Ir InLenIe. ProbubII c vede n mIne dour
un uuruzzo de-o zI, cure cuuL senzuIonuIuI en-
Lru u-I vInde Iu un re bun. N-ure rosL s-I sun c
se nuI. M muIumesc s-I zumbesc uIId, cu gun-
duI Iu buLudu IuI VoILuIre: erIcIreu e sumu nenoro-
cIrIIor de cure n-uI uvuL urLe. ur uILurI de eu muI
noreLe un gund: uceIu c dour oumenII e cure
vIuu I-u sIIIL s ngenuncheze LIu s sLeu cu udevruL
n IcIoure.
1. Am Iu de cLos, dur muInI de reoL (engI.).
159
160
ExIsL o vocuIe u exceIonuIuIuI, I nu dour n cuzuI murIIor
ersonuje cure sLrbuL IsLorIu. SLureu de exceIe se ouLe mu-
nIIesLu nu numuI n oumenI unume, cI I n IocurI unume - de
exemIu, rInLr-un eIsuj cure-I LuIe rsuureu, suu rInLr-un
obIceI nemuIvzuL uI IocuILorIIor, suu rInLr-o serIe de nLumIrI
cure shdeuz hrescuI, suu rIn remIere cure deschId drumurI
urmuLe uoI de Iumeu nLreug.
u uLruzecI de kIIomeLrI de Suceuvu, comunu CucIcu se
sLrduIeLe, cu rbdure I InsIsLen, s demonsLreze LrecLoruIuI
c ure vocuIu exceIonuIuIuI. EsLe, de exemIu, comunu cure
ure, e sLrudu rIncIuI, LreI bIserIcI uurInund ceIor LreI cuILe
creLIne dIn zon: o bIserIc orLodox, enLru romunI, unu gre-
co-cuLoIIc, enLru ucruInenI, I unu romuno-cuLoIIc, enLru
oIonezI - uceusLu dIn urm, nIuL Iu runguI de bcsiliccminor
de cLre nsuI Puu oun PuuI uI -Ieu. EsLe IocuIILuLeu n u creI
mIn de sure, udunc n munLurI, du ce LrecI e Iung o cueI
orLodox I unu cuLoIIc, gseLI un Iuc I o suI de buI - dur I un
Leren de IoLbuI, enLru ceI cure n-uu nIcI urm de resecL Iu de
grouzu cIuusLroIobIeI. $I, n hne, esLe IocuI n cure se consLruIeLe
rImu cIdIre InLegruI ecoIogIc dIn RomunIu - I nu dour dIn
RomunIu, cI I dIn Eurou.
De IuL, dIn Iume, duc excIudem SLuLeIe UnILe.
CucIcu: roIecL
de consLrucIe
u uneI orI
iblioteccdinCccicc,
judeul Sucectc
VAD PETREANU
161
VLADPETREANU
iblioteccdinCccicc,
judeul Sucectc
ur uceusL cIdIre comIeL ,verde, erIecL
IndeendenL dIn uncL de vedere energeLIc I uI
consumuIuI de u I de orIce uIL IeI de resurse, vu h
bIbIIoLecu ubIIc dIn CucIcu - un roIecL exceIo-
nuI, cure vu LrunsmILe cu uLere mesujuI c du, IuL,
se ouLe.
ProbIemu cu exceIonuIuI esLe c urureorI
se nuLe uor I Ir chInurI - esLe I cuzuI consLrucIeI
rImeI cIdIrI ,vII, InLegruI ecoIogIce dIn RomunIu,
vIILoureu bIbIIoLec ubIIc dIn CucIcu.
PrIvIL de e sLrud, ecobIbIIoLecu nu ure
cIne LIe ce. O cIdIre sImI de Iemn, cu un cuL,
uroue o buruc, Iung de vreo douzecI de meLrI I
IuL de ceI muIL oL, cure uduce cu cuseIe LrudIIonuIe
dIn regIune - cu rIs I hoI cure Ieug muI muILe
ncerI.
EsLe muI zo1z, cu muI uIn de dou IunI
nuInLe de LermenuI LeoreLIc de redure u IucrrII, I
IocuI e nc unLIer - un unLIer ncremenIL, n cure
nu se vede IenIe de om, nIcI mcur un uznIc. I-
sesc IeresLreIe I uIIe, dur ereII exLerIorI sunL
IucuI cu scundurI noI, uIbe. AcoerIuI e I eI nou,
IndrII IucruL de mun, bucuL cu bucuL, Iu uLeIIe-
reIe dIn uroIere. nunLru, nImIc LencuIL, dour
ereI de crmId recueruL de Iu o uIL consLrucIe
I, sub ucoerI, grInzI de Iemn musIv, vechI, cure
nc ure vIu-n eI. PesLe LoL, un urIum mbLLor
de Iemn rousL LIuL.
EcobIbIIoLecu se nuLe cu nceLInILoruI. Ar
LrebuI s he sImIu - muI LrebuIe dour duL un morLur
uIcI, LurnuL o u coIo, use nILe Lermoune,
ozuLe cubIujeIe, evIIe, I guLu Lreubu. Dour c ur h
reu sImIu, reu comun. Cu s devIn rImu cIdIre
comIeL ecoIogIc dIn RomunIu, consLrucIu LrebuIe
s resecLe crILerII deosebIL de sLrIcLe, druconIce
chIur, I cure nu rIvesc numuI schImbuI energeLIc
cu exLerIoruI suu ubsenu LoLuI u oIurII medIuIuI
nconjurLor, cI I nsI rovenIenu muLerIuIeIor
de consLrucIe I comozIIu Ior chImIc. ur usLu
cosL, muIL - o duL enLru c, n consLrucII I
hnIsuje, cu n orIce uIL domenIu, LoL ce nu-I sLundurd
esLe consIderuL remIum I u douu our enLru c
ecobIbIIoLecu dIn CucIcu esLe, de IuL, un roLoLI.
nIIuLorII roIecLuIuI nvu, uudur, rIn ncercure
I eroure - I, dIn cum uruL IucrurIIe, ur s se h
umIuL de cucuIe de uLuLu nvuL, de cund s-uu
ImIIcuL n ovesLe.
O Iun muI LurzIu, n cuIeneuuu unuI muII
bucureLeun, sLuu de vorb cu doI rerezenLunI uI
RomunIun Green BuIIdIng CouncII (ROGBC), orgu-
nIzuIu cure se IuL s duc Iu bun sIurIL roIecLuI
dIn CucIcu. Drugo RII, cure ure IormuIe de IngIner
eIecLroLehnIsL, I CrIsLInu $Iu, eIu deurLumenLuIuI
de murkeLIng, mI exIIc urLIcuIurILIIe cuzuIuI:
- nIIuI, LrebuIu s he dour o renovure
verde, udIc s schImbm cuLe cevu, s umenujm I
s dm o Iu nou cIdIrII cu muLerIuIe ecoIogIce,
dur, cund ne-um dus s vedem muI bIne ce e ucoIo,
um descoerIL cu LoLuI uILcevu decuL credeum -
sune RII.
,AILcevu nsemnu, rInLre uILeIe, un subsoI
InunduL, o cIdIre nLunecous, sub sLundurde, I un
ucoerI dIn uzbesL, muLerIuIuI cuncerIgen InLerzIs
esLe LoL n Eurou. NIcIo uns enLru o sImI
renovure.
EchIu de Iu ROGBC, cure uIesese mreun
cu BIbIIoneL cIdIreu dIn CucIcu dreL cuLIgLoure u
unuI concurs enLru modernIzureu uneI bIbIIoLecI
ubIIce, s-u hoLruL s uIIce n uceusL comun dIn
BucovInu romuneusc un LruLumenL rudIcuI, o soIu-
Ie nemuIvzuL, exceIonuI. S-uu nscrIs Iu Green
BuIIdIng ChuIIenge - un roIecL gIobuI, cu sLundurde
deosebIL de sLrIcLe, cure urmreLe s surg IImILeIe
ecoIogIeI urbune.
162
VLADPETREANU
iblioteccdinCccicc,
judeul Sucectc
IIozohu Green BuIIdIng ChuIIenge esLe c o
cIdIre LrebuIe s he cu un orgunIsm vIu - cu o oure,
IunLuL n IocuI n cure u IosL consLruIL. u IeI cu o
oure, o cIdIre InLegruI verde LrebuIe s IoIoseusc
dour uu e cure o ure Iu dIsozIIe Iu Iuu IocuIuI; Iu
IeI cu o oure, LrebuIe s LrIusc, InLegruI, dour dIn
energIu IurnIzuL de soure; Iu IeI cu o oure, LrebuIe
s nu oIueze deIoc - I, hreLe, LrebuIe s se InLe-
greze n eIsuj, s he rIeLenous I Irumous. Nu-
muI LreI cIdIrI dIn Iume uu reuIL, deocumduL, s
resecLe ucesLe crILerII - I LouLe sunL n SLuLeIe
UnILe.
u CucIcu ur LrebuI s he u uLru - dour c,
uu cum descoer reede cIne nceurc, esLe urou-
e ImosIbII s consLruIeLI cevu uLuL de hresc recum
o oure.
PenLru IngIneruI Drugo RII, rovocureu u
IosL s gundeusc deoduL, du douzecI de unI de
curIer, n LermenI LoLuI dIIerII.
- De exemIu, nu uLem IoIosI conducLorI
eIecLrIcI cu IzoIuIe de IusLIc, enLru c IusLIcuI
ucesLu nu esLe ecoIogIc, normuI. - Drugo RII d dIn
umerI, nc uIuIL de exerIenu rIn cure Lrece: Eu,
unuI, IngIner eIecLroLehnIsL, nIcI nu LIum c exIsL
I uILIeI de IzoIuLorI. Suu conducLeIe dIn InLerIor,
cure n-uu voIe s conIn PVC, n condIIIIe n cure
PVC-uI esLe soIuIu unIversuI. Nu uLem IoIosI vo-
seIurIIe obInuILe, nu uLem LencuI I nIcI IzoIu cu
muLerIuIeIe obInuILe, nu uLem monLu urdoseIIIe
obInuILe, nImIc nu LrebuIe s uIb IormuIdehIde
suu comuI voIuLIII orgunIcI, LoLuI LrebuIe s he
ecoIogIc, rIeLenos cu medIuI. Bu muI muIL, muLe-
rIuIeIe LrebuIe s nu vIn de IourLe deurLe, enLru
c LrunsorLuI oIueuz medIuI, Iur moduI n cure uu
IosL roduse ucesLe muLerIuIe LrebuIe s he, n muILe
cuzurI, de usemeneu ecoIogIc - I LoLuI LrebuIe cerLI-
hcuL, LrebuIe s uLem demonsLru rovenIenu I
curucLerIsLIcIIe muLerIuIeIor. $I, desIgur, LrebuIe s
IoIosIm Ioru de munc IocuI.
u CucIcu, n zIuu n cure ujunsesem eu s
vd unLIeruI, Ioru de munc IocuI LocmuI venIse
s demonLeze scheIeIe de e Iuudu sLrucLurII. Bog-
dun uIescu, eIuI echIeI, urcuse cu scruneL,
muI devreme, e murgIneu drumuIuI, o dub cum
unLuIIe I ucum I suruvegheu e ceI uLru mun-
cILorI cure Iucruu reede, n Lcere, comensund
muenIu cu zdrngnILuI usurzILor uI hureIor urun-
cuLe jos, cIuIe esLe grmud. uIescu ur LermInu
reede Lreubu Iu ecobIbIIoLec duc ur h ILIL Iu
LIm, mure Iucru nu muI e de IcuL, oumenI ure, cu
muLerIuIeIe n-ur muI h uu o robIem, dur de mun-
cIL gruLIs eI nu muI ouLe, c LrebuIe s deu de mun-
cure IumIIIeI, I oumenII IuI, Iu IeI, ce, eu muncesc
cumvu e degeubu?
SLm de vorb Iu murgIneu drumuIuI. Se de-
cIur ImresIonuL de ce urmeuz s devIn, Iu hnuI,
ecobIbIIoLecu: om geoLermuI, sLuIe de eu rure,
un sIsLem de cuLure u ueI IuvIuIe, u nourI soIure,
I nu dour dIn uceIeu cure ncIzesc uu, cI I dIn
uceIeu, muI rure, cure duu curenL...
- oLovoILuIce.
- .oLovoILuIce, uu.
Cu omuI chIbzuIL cure u vzuL muILe IunurI
ndrznee mourLe de Ioume e urcurs, uIescu
nIr LouLe mInunIIe e cure ur LrebuI s Ie InsLuIeze
Iu ecobIbIIoLec, uoI se mIr, deIensIv: ,Scum!
n mod evIdenL, roIecLuI cIdIrII verzI dIn
CucIcu ure o robIem de bugeL - I nc unu mure.
- Renovureu enLru cure ne regLIsem Iu
nceuL LrebuIu s ne cosLe vreo z.ooo de euro.
Pun n o.ooo.
CrIsLInu $Iu, dIrecLoureu de murkeLIng de Iu
ROGBC, sune cIIreIe cum cu IereuI, unLIcIund ce
urmeuz.
163
- $I consLrucIu cIdIrII comIeL verzI Iu cuL
v duce?
- Pun ucum, um cheILuIL... 1qo.ooo de
euro. 1qz.ooo... cred c e muI corecL.
mI scu un oILuL de surrIz. n zo11, n-
LreguI bugeL uI ucesLeI orgunIzuII non-rohL, cure
LrIeLe dour dIn sonsorIzrI I dIn donuIIIe IcuLe
de ceIe 11 comunII membre, Iusese de 18o de mII
de euro.
CInevu jouc o curLe mure Iu CucIcu.
- $I nc muI uveI de cheILuIL, remurc.
- EsLImrIIe nousLre sunL c o s ujungem Iu
zzo.ooo de euro, muxImum, uhrm CrIsLInu $Iu.
M gundesc duc merIL. PenLru o comunI-
LuLe mIc, recum comunu CucIcu, zzo.ooo de euro
nseumn muII bunI - IourLe muII bunI, Iu dreL
vorbInd. AoI, e vorbu dour desre o bIbIIoLec, un
Ioc n cure vor h uezuLe crI I, gruIe rogrumuIuI
BIbIIoneL, cuLevu cuIcuIuLoure. Du, uu cum um vzuL
n uILe IocurI, esLe IourLe robubII cu nouu bIbIIoLec
s devIn un cenLru vILuI uI comunILII, de unde s
se rsundeusc IdeI noI, ubordrI noI - un Ioc cure
s schImbe desLIne. Dur, n uILe IocurI, n-u IosL ne-
voIe de uLuIu bunI enLru u chemu schImbureu...
Dur, un Iu urm, de ce nu? De ce nu? nLr-o
vreme, RomunIu obInuIu s he un Ioc uI remIereIor,
uI exceIonuIuIuI - suu, mcur, un Ioc cure udoLu
exLrem de reede InvenII cure, uoI, se unIversuIIzuu,
de ce n-um Iuce-o dIn nou? De ce nu ne-um usumu
cosLuI unIcuLuIuI, uI roLoLIuIuI, de ce n-um vreu s
dm, dIn nou, exemIe, de ce n-um cuLu s sLubIIIm
dIrecII, de ce nu ne-um dorI, dIn nou, s hm rImII?
PouLe c uceIe reuIIzrI cure demonsLreuz
c ImosIbIIuI e, de IuL, osIbII nu LrebuIe reIuILe.
nLereseuz e cInevu, de IuL, cuL cosL s
consLruIeLI o oure?
164
n coIuI dIn dreuLu sus uI monILoruIuI eru un LI msIInIu
cure ovesLeu cu ncrure I se ujuLu de muInI cu s se Iuc
muI bIne neIes. Nu LIu nIcI ce, nIcI n ce IImb vorbeu. DIn-
couce de comuLer, IndIvIduI cure I urmreu uveu cLI murI
e urechI. Cu ruI rIns n zecI de codIe I o ImILuIe IeILIn
de borseL VuILLon Iung LusLuLur, reu comIeL ubsenL dIn
ncereu bIbIIoLecII. ChIur duc e geumuI dIn suLe se decuuu
ucoerIurI ngrmdILe In InImu BucureLIuIuI, eI eru comIeL
LeIeorLuL n suIuI vIrLuuI uI InLerIocuLoruIuI. AmundoI uveuu
cuIoureu IeIII usemnLoure cu u IocuInIcIIor dIn norduI AIrIcII,
nLunecuL nu uLuL de uLernIc ncuL s rInd IumIn dour de Iu
uIbuI ochIIor ns desLuI cu orIce coII uLurnuL de munu bunIcII s
sLrIge n PIuu AmzeI: ,MumuIe, uILe un negru!
DIn cund n cund osesoruI de ,VuILLon I noLu cuLe
cevu nLr-un curneeI. u un momenL duL m-u sImIL n suLeIe
IuI, s-u IoIL vIzIbII derunjuL de uLenIu e cure I-o ucordum I s-u
nLors cLre mIne cu o Iu uImIL. ,GuLu oru? u ncercuL s ue
nLr-o romun uroxImuLIv. N-um neIes desre ce vorbeLe,
dur uveum s uu muI LurzIu c, duc esLe ugIomeruL I sunL muI
muII ceI cure I uLeuL runduI n Iuu unuI comuLer - ceIe
muI vunuLe sunL uceIeu cure uu cLI HI-I I conexIunIIe Skye
ucLIve -, erIoudu de uLIIIzure esLe de o or. AoI LrebuIe s
Skye,
AIexundru SLun
I VIILoruI DuIgu
ibliotecc Metropolitcn
din ucureti
RNA PCURARU
165
IRINA PCURARIU
ibliotecc Metropolitcn
din ucureti
reduI LuIeLu uILcuIvu I s uLeI cu evenLuuI s se
eIIbereze un uIL Ioc. Cund um ujuns eu nc muI eruu
scuune IIbere, uu c I neIeg IrILureu, nu vedeu
nIcIun moLIv s-I he nLreruL LLe-u-LLe-uI vIrLuuI.
Cund I-u duL seumu c um venIL s sLm
de vorb u nceuL s se IoIusc ugusuL I o sLure
de unIc vecIn cu u unImuIuIuI rIns n bLuIu
IururIIor I-u bIocuL orIce reucIe. N-u duruL muIL, dur
u IosL desLuI enLru u ncee s I sun c, de IuL, nu
um vruL s I rovoc o usemeneu suIm. C um venIL
cu gundurI bune. Nu s-u IInILIL de LoL nIcI cund
um ovesLIL c sunL ucoIo dour cu s neIeg cum
se Iuce c ne nLuInIm nLr-o suI de cuIcuIuLoure,
Iu BIbIIoLecu MeLrooIILun dIn BucureLI. De IuL,
uveum s rIce n curund, ceI cu eI nu muI oL h
nIcIoduL e deIIn reIuxuI I nu muI oL Lruversu
nIcIo sLrud Ir u se uILu n suLe cu s verIhce duc
nu e cInevu e urmeIe Ior.
AII Ahmed s-u nscuL n SomuIIu, eI sune c
Iu MogudIsho, deI ouLe u uIes oruuI sLu cu s-mI
Iuc e Iuc, bnuInd c de uILuI n-um uuzIL. Cund u
IecuL de ucus nu LIu reu bIne ncoLro, u uscuILuL
de un rIeLen, s-uu nghesuIL cu nc vreo douzecI
sub o reIuL I cumIonuI I-u LrecuLe esLe cuLevu
grunIe. n RomunIu I-uu rIns. Are cuLevu IunI de
cund uLeuL s se rezoIve cu ucLeIe I s o Iu dIn
Ioc. Unde? VIsuI IuI ur h s ujung Iu SuIuh Husun,
rIeLenuI cure ucum u rmus susenduL n dreuLu
monILoruIuI. PrIeLenuI u uvuL muI muIL noroc I I
vorbeLe dInLr-un udosL de reIugIuI dIn NorvegIu,
e un Skye ucLIvuL Iu cuIcuIuLoruI ersonuI - I
vorbeLe de obIceI, ucum esLe n conLInuure susen-
duL n coIuI dIn dreuLu sus uI monILoruIuI.
No jreedom, no humcn rihts, mI sune uIL
,cIIenL de nLerneL uuL Iu cuLevu scuune muI ncoIo.
I cheum Hushem I Iung eI sL TeLLrun - cure I
decIur I vursLu, zq de unI - uu IecuL umundoI dIn
run cu un Lren, schImbuL uoI cu un cumIon rIn
TurcIu, GrecIu I BuIgurIu. Acum IocuIesc n cmInuI
de Iu Doumnu GhIcu I uu ceruL deju uzII oIILIc n
RomunIu. n uceeuI Lubr de reIugIuI muI sunL
nc zoo de ImIgrunI dIn Cumerun, Congo, AngoIu
suu Muroc cure he uLeuL s II se urobe s Iece
muI deurLe n VesL, he nu muI ser nImIc I LIu c
vor h deorLuI n rIIe Ior. Iecure rImeLe enLru
suruvIeuIre cuLe 11o IeI Iu dou sLmunI.
runIenII Hushem I TeLLrun vor dour s r-
mun Iu BucureLI, nceurc s-I deu seumu cum ur
uLeu ncee uIcI o uIucere (!) I vIn n hecure zI Iu
bIbIIoLec cu muInu 1q, e cure o Iuu, zIc eI, de e
sLrudu NIcoIu de Iung Obor; serunu esLe c n
uuLobuz vor cunouLe, hecure, cuLe o IuL I c, Iu IeI
cu n busmeIe ersune, vor LI c ,e eu(!) I c esLe
enLru LoLdeuunu. nLre LIm, rzbunund orIce re-
judecI nuIonuIIsL-oIILIce suu reIIgIouse dIn uru
166
Ior, eI sunL, v reumInLesc, dIn run, cuuL n hecure
dImIneu vIrLuIIe LIrIIor Iu BBC I n cLI Ie sun
Voceu AmerIcII.
- A vreu LoLuI s LIu ce Iuce mumu meu,
mI oLeLe Hushem cu o voce jous. Are robIeme
cu InImu I de cund um IecuL nu um veLI desre eu
suu desre vreunuI dIn IruII meI. n run, conLInu
cu voceu dIn ce n ce muI sLIns, reeIeIe de socIuIIzure
sunL crILuLe I uuLorILIIe conLroIeuz LoLuI uccesuI
Iu nLerneL.
SImuo GoncuIo Toco I scrIe numeIe cu munu
IuI e cuIeLuI meu de noLIe. Ne neIegem greu, LIe
cuLevu cuvInLe n romun, cevu exresII coIocvIuIe n
engIez, usLu esLe LoL ce uvem Iu dIso zIIe. S-u
nscuL n NIger I Iuge Iu bIbIIoLec de cuLe orI ouLe.
E sInguruI Ioc de unde nceurc s comu nIce cu uI
IuI, nu c n NIger s-ur eLrece muIL LIm e neL, dur
exIsL LoLuI o reeu I oumenII se udun rIn IocurIIe
unde oL evudu nLr-un cuIcuIuLor.
SImuo jouc IoLbuI n dIvIzIu u V-u, Iu VII-
LoruI DuIgu dIn CIruI, I muI ure un IruLe Iu o
echI dIn OIundu. NuvIgheuz e sILe-urI sorLIve
I nceurc s I gseusc uIL Imresur enLru c ceI
cure I-u udus uIcI s-u mboInvIL I I-u IsuL buIL.
OrIcum, de Iu DuIgu nu u muI rImIL bunI n uILImeIe
IunI, uu c, deI nceuse s se InLegreze ucoIo, vu
LrebuI s I gseusc uILcevu. De cuLe orI u IosL ILIL,
I-u orIL dour de cheILuIuI I resLuI de bunI I-u us
n conLuI deschIs Iu o bunc dIn NIger. Acus, I
uLeuL Vunessu - LoL eI mI-u scrIs numeIe -, IeLIu
IuI de cIncI unI, e cure mI sune c n-u vzuL-o de
oL IunI decuL n ozeIe de e nLerneL.
MI-o uruL, ure e e-muII o oz recenL n
cure Iuu eI sLrIuceLe cu o boub de cuIeu uscuL Iu
soure. ZumbeLe sre LuLI eI, cure cund o rIveLe
urc se scuIund n IedurIIe de Iu monILor. SImuo
GoncuIo Toco Iunge muL, cu sueLuI sIurIL de
doruI de IeLIu IuI dIn NyumeI.
nLoLdeuunu mI s-u ruL c um o uIecIune
uLernIc enLru bIbIIoLecI. PenLru LcerIIe dIn eIe,
enLru scuuneIe ILILe rIn coIurI, enLru doumnu
de Iu InLrure, enLru sLrInII cu cure murL uceeuI
sLure, enLru LouLe IucrurIIe cure ur uLeu s se n-
LumIe cu hecure dInLre cuvInLeIe uezuLe cumInI
e mIIIoune de ugInI, dur cure nu se nLumI, en-
Lru Iumeu dInunLru cure une nLre urunLeze Iu-
meu de-uIur, enLru hohoLeIe de rus cure se uud dIn
bIrouI suruvegheLoruIuI I smIorcIeIIIe unonIme
de Iu LeIeIonuI mobII Iu cure se uoLeLe InLerzIs,
enLru tii-cu-mine-s-lum-o-ccrte?, enLru IeIuI
sLungucI n cure, muI nou, negocIezI Iu ce cuIcuIuLor
Le uezI - nu LouLe sunL regLILe de Skye! -, enLru
geogruhIIe Ior reu uIn schImbuLe, enLru IrugIII-
LuLeu unor nLuInIrI cure Le urmresc chIur I cuLevu
IunI du ce-uI IeIL de ucoIo.
IRINA PCURARIU
ibliotecc Metropolitcn
din ucureti
167
Nu LIum duc bucureLenII uu reexuI ro-
vIn cIuIuIuI - e cure eu mI-I descor cuLeoduL -,
n cuLure de comunIe de oumenI, de crI, de re-
IuII, suu duc obInuIesc ur I sImIu s se reIugIeze
n bIbIIoLec, uu c InLrusem n sedIuI cenLruI uI
BIbIIo LecII MeLrooIILune, de e sLrudu Tuke o nescu
nu mruI q, cu o reIuLIv curIozILuLe.
u eLujuI 1, ceIe dou sII cu cuIcuIuLoure co-
munIc nLre eIe, Iur Iu uILruI cure Ie desurLe sL
doumnu Roxunu, cu ochII n monILoruI dIn Iu. I
rIdIc de cuLe orI se deschIde uu de Iu InLrure, udIc
desLuI de des cuL s bIIeze nc o duL I nc o duL
c ,Doumne, mure muI e I grdInu Lu!. $I nIcI m-
cur nu exugereuz, e u se erInd LunIsIence -
uneIe cu Lurbun -, somuIezI hruvI, murocunI, congo-
IezI suu doumne greouIe IecuLe LocmuI dIn AngoIu,
,condumnuI cu LoII Iu. RomunIu. I murL e
rund ceIe esLe LreIzecI de cuIcuIuLoure de cure nI-
menI n-u crezuL - n zoo8, cund uu venIL rImeIe, cu
uLuL muI uIn - c vu h uLuLu dIseruL nevoIe.
Duc cILeLI descrIereu ohcIuI, ,BIbIIoLecu
Me Lro oIILun dIn BucureLI esLe o InsLILuIe de
dIIuzure u cuILurII I InsLILuL de cerceLure LIInIhc
cu mIsIuneu de u rsunde nevoIIor de InsLruIre, de
InIormure I de recreere rIn consLILuIreu de coIecII
dIversIhcuLe IormuLe dIn crI, nregIsLrrI sonore,
vIdeo, DVD-urI I CD-urI, erIodIce I documenLe
onIIne, cu curucLer encIcIoedIc, desLInuLe orIcreI
cuLegorII de uLIIIzuLorI: coII, udoIescenI, uduII de
LouLe vursLeIe, ersoune cu hundIcu.
MIsIuneu conLrIbuIe Iu Iormureu InIIuI I
conLInu u ubIIcuIuI, I ujuL n cudruI sLudIuIuI
IndIvIduuI, n Iormureu uneI cuILurI generuIe, Iu re-
gLIreu unor concursurI I u unor InLervIurI enLru
ungujrI. $I, ur LrebuI uduguL n rezenLure, BMB
esLe enLru cuLevu suLe de oumenI IereusLru e cure se
uIL sre cus, IndIIerenL cuL de deurLe u rmus eu.
mI scrIu o rIeLen dIn Cunudu c: ,Duc
nc mI-ur Iceu s duu LILIurI uchILe I s m joc
cu cuvInLeIe, u zIce c, nLr-un IeI, de uIcI RomunIu
mI ure u h crc prinilor jr copii i c copiilor
jr prini. PrInII generuIeI meIe I vd coIII o
duL Iu cuIvu unI suu muI rur. r eI, unumILe emI-
sIunI Iu LeIevIzor, cu muzIc I momenLe duIouse, ur
h IosL osIbIIe dour e jumLuLe. UnII mor nuInLe s
I Iu rmus bun. AIII uLeuL LeIeIonuI sLmunuI
I, cund sun LeIeIonuI, rsund I sun $LIum c
eLI Lu. UnII sunL IerIcII c Ior, coIIIor, Ie e bIne
ccolo. AIII sunL sceLIcIcu rIvIre Iu cuInII cu covrIgI
n coud. nLre eI e o mure sInguruLuLe. Or, coIII
uu IecuL cu unII Iu munc I I-uu IsuL rorIII coII
e Iu rude. UnII dInLre eI se Iuud cu udIduII noI I
cu jocurIIe eIecLronIce. AIII se sInucId, convInI c
mu mu nu-I muI IubeLe. DIn jocuI sLu IIseLe
cInevu, eu, suu Lu, suu orIce uIL om cu InImu bun I
cumInIL de vIu, cure s IIeusc IeseIe de uzzIe
cu o vorb bun.
nLr-o Iume n cure u Iecu suu u rmune
nseumn, un Iu urm, oIunI IndIvIduuIe cure
LrebuIe dedrumuLIzuLe ncue I o uILIeI de bIbIIoLec,
guLu enLru doI suu muI muII cure I Iuu de e neL
sInguru uns Iu IerIcIre.
UneorI se cheum Vunessu, uILeorI, AIexun-
dru SLun. Pe eu u descrcuL-o ucum de e YouTube
SImuo GoncuIo Toco, devenIL, re de un Iuy,
Mr. SuxobeuL.
IRINA PCURARIU
ibliotecc Metropolitcn
din ucureti
168
r uuLorILuLeu bIund u SubIneI, OvIdIu I cu mIne ne dm n
eLIc nc dIn BucureLI. Ne mIcm rIn oru cu dou gInI z-
cILe. SunLem e $oseuuu PunLeIImon I ne ndreLm sre bIo-
cuI eIeI de echIuj, deI LIm de cuLevu zIIe c SubInu nu vIne cu
noI. u un momenL duL, OvIdIu I d seumu de greeuI I Iuce
dreuLu e BuIcuIuI.
- De ce-uI IuuL-o e-uIcI? I nLreb.
- Pure muI IIber.
- Du, dur uuLosLrudu sre PILeLI e Lumun n urLeu
ceuIuIL.
- $I Lu zIcI bIne.
ChIbzuIm udunc, nLourcem e IInIe conLInu Iu nceuLuI
unuI usuj I ubordm un LuxImeLrIsL enLru InIormuII IeguLe de
cenLuru cuILuIeI. SunL deIeguL s orL dIscuIu. NumuI c OvIdIu
nu ure s se h LrezIL. DeschIde geumuI dInsre eI, n Ioc s-I
deschId e-uI meu, I se mIr c LuxImeLrIsLuI nu m uude.
TIm de cuLevu secunde, semn cu un eLe de ucvurIu cure se
sLrumb Iu Iume. TuxImeLrIsLuI e convIns c un eLIIoLesLer ne-ur
du msuru exucL u ubIguIrII I nu crede c sunLem dour dIsLruI.
Pun Iu urm, o scouLem Iu cuL I, du o sumedenIe de mu-
nevre, ne ncudrm e cenLuru cure, LreI venIcII muI ncoIo, ne
scouLe e A1. M uIL Iu ceus. SunLem LurI. Avem dIn Iecure o
nLurzIere de o or I jumLuLe.
Cum surmonLezI un usemeneu hundIcu? IreLe, ub Lun-
du-Le de Iu drumuI ceI muI scurL. De duLu usLu, Ideeu mI uurIne.
- OvIdIu, uI vzuL Dunreu Iu PorIIe de Ier I Iu Cuzune?
- Nu. MerIL?
n InImu DucIeI
iblioteccdinDrtiocrc de Sus,
judeul Hunedocrc
RADU PARASCHVESCU
169
- E-o sIendoure de drum. AI kIIomeLrI
nLregI de mers uruIeI cu Dunreu. TuneIurI, vIu-
ducLe, eIsuje. $I surbII esLe drum.
- u Devu cum ujungem?
- A, sImIu. De Iu Curunsebe, urcI rIn
OeIu Rou, SurmIzegeLusu I Hueg. $I e-ucoIo e
Irumos.
- ALuncI uu Iucem, se nvoIeLe OvIdIu,
bucuros c uLem cIcu sLrumb - cuL de uIn.
AndreI CrcIun, coordonuLoruI IocuI cure ne
uLeuL n juruI oreI dou Iu Devu, nc nu LIe cu
cIne ure de-u Iuce. DIn cuLe enLru eI, o s ue.
OvIdIu I sun I, n IImILeIe unuI echIvoc gIngu, I
unun c-o s uvem o ourecure nLurzIere.
- N-u ruL ocuL, remurc eI du ce nchI-
de LeIeIonuI.
- nseumn c IuImu ne reced
u Turnu-SeverIn, rImesc e mobII un
mesuj cure Iuce InuLII geogruhu: ine-ci tenit n
Serbic. CuL desre drum, e cu udevruL IubuIos. OvI-
dIu scouLe uuruLuI e geum I IoLogruhuz neseIecLIv
dIn gounu muInII. Cevu-cevu LoL o s rmun. I
sImL exLuzIuL de ceeu ce vede - I e bun dreLuLe.
Trecem rIn zone rILor de Irumouse, e cure eu,
unuI, Ie-um vzuL de zecI de orI n drumurIIe sre
ugoj, dur cure LoL m Iuc s rmun cu guru cscuL.
mI duu seumu c m Iorez s cIIesc cuL muI rur
I-mI sun c sLu e un uIL IeI de u-mI Ine resIruIu.
Cund nLurzIereu creLe Iu uLru ore, OvIdIu
I sun e AndreI, guLu s-I un o orIe dubI de
cenu n cu.
- SLuI IInILIL, mI-um vzuL de uIe meIe. Am
Lrus I-un somn, ruorLeuz coordonuLoruI IocuI.
Semn bun, ure-un LI reIuxuL.
- Dur ne muI uLeuL cInevu Iu bIbIIoLec?
vreu s LIe OvIdIu.
- SIgur, sIgur. Doumnu sL orIcum un
du use.
- HuI c Lrugem Lure.
M nhor cu un IeI de Icere u InconLIen-
LuIuI. $LIu ce nseumn usLu. $I-mI uduc umInLe cu
un rus InLerIor ce hgur Icuse OvIdIu cund, du o
deIre-LhrIIIer, m nLrebuse enLru ce Iuu usLIIe
I-I susesem c enLru LensIune.
OrLIouru de Sus e unuI dInLre mIIIe de nume
cure n-uu Lruns n orIzonLuI bIeIIor de Iu oru. n
ce rIveLe ozIIu uezrII, LIm dour c e n judeuI
Hunedouru. AbIu cund Iucem cunoLIn cu IemeIu
cure se ocu de BIbIIoLecu ,Remus BucIu um
unde sunLem de IuL.
- BIne-uI venIL n InImu DucIeI.
EugenIu Truc vorbeLe cu exuILureu unuI
er sonuj dIn hImeIe IuI SergIu NIcoIuescu I cu mun-
drIu omuIuI ncredInuL c de-ucoIo, dIn munLuI
e cure cuIc, uu unIL un oor I IsLorIu IuI. Nu
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc din Drtiocrc
de Sus, judeul Hunedocrc
170
ne-uLeuL cu uIune I sreIe, dur ne une sub
ochI un cusLron cu cIree cuIese dIn omII cure n-
conjour bIbIIoLecu. Ne Iuce semn s ne uezm, Iur
OvIdIu d curs InvILuIeI n IeIuI IuI: I Iu uuruLuI I
se Ierde rIn coLIouneIe cIdIrII.
- erLuI-I, e-n mIsIune, I scuz n Iuu Euge-
nIeI.
- No, duc LrebuIe...
n resL, decoruI e ceI obInuIL: crIIe urunjuLe
e domenII ocu dou-LreI ncerI, Iur comuLereIe
sunL chIur Iu InLrure, sub suruveghereu EugenIeI.
UnuI e IIber, Iu ceIeIuILe LreI se u LoL uLuLeu IeLe,
cure ur s se ocue cu cevu IeguL de couI. Nu Lu
ucebook, nu Lu Mess, nu Lu udy Gugu e YouTube.
Hm. Ser s nu uu c dour remIunII uu voIe s se
IImbe n Iumeu vIrLuuI.
- GuvernuI esLe o Iume u oveLIIor, I
sun EugenIeI Truc.
- AdevruL, dur eu sunL muI uILIeI. Nu m
muI InLereseuz dour s cILIm oveLIIe dIn bIbIIo-
gruhu coIur. Au c Ie-um duL o surcIn coIIIor.
- Anume?
- S sLeu de vorb cu bunIcII I bunIcIIe Ior.
Cu bLrunII n generuI. $I s ue oveLIIe suLuIuI,
oveLIIe de demuIL, dIn moI-sLrmoI. Am us I
un mure uccenL e obIceIurI I LrudIII, hIndc sImL
c Ie Ierdem. Nu muI uvem bLrunI. PIeuc, se duc
dIncoIo I nu muI uvem nImIc.
- CoIII uu rsuns bIne?
- Cum s nu. Au IecuL Iu cuIes de oveLI cu
Iu cuIes de IrucLe de dure. PovesLeu IuI gnuL, o-
vesLeu cuIIor IuI SuneLru, ovesLeu crII de dInu-
InLeu PuLeIuI, desre cure se sune c-ur urLu IocuI
unde se-uscunde o comour, oveLI desre unI-
muIe, hIndc ucoIo sus, Iu GrdILe, oumenII Lr Iesc
dIn creLereu unImuIeIor. ucrurI de genuI sLu.
Duc vreI, e-un IeI de scIence-hcLIon ruruI. PoveLI
nscocILe de ImugInuIu bLrunIIor de uILduL, u
ceIor e cure n-um uucuL s-I cunouLem.
- $I ce se-nLumI cu oveLIIe usLeu, unde
rmun?
- V urL ImedIuL, sune EugenIu.
Se rIdIc, Iu o curLe de e mus I mI-o
druIeLe cu o mundrIe InuL n csLru.
- TIm de nou unI, roIesoruI $LeIun
ChIu, Dumnezeu s-I IerLe, I sLudenII de Iu UnI-
ver sILuLeu de VesL uu LoL udunuL oveLI n nILe
voIume cure nu se gsesc n IIbrrII. MuI um eu
cuLevu e-uIcI I-mI Iuce s Ie Iuc cudou. O bun
urLe dIn oveLI uu IosL sLrunse cu ujuLoruI nosLru
- de IuL, cuIese de coII Iu ndemnuI meu, chIur
duc nu sunLem LrecuI n curLe. Nu-I nImIc, bIne
c-um IcuL ce ne-um rous.
CurLeu e cure LocmuI um rImIL-o se cheum
Sub cunun I-u uruL Iu o edILur dIn TImIouru.
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc din Drtiocrc
de Sus, judeul Hunedocrc
171
O rsIoIesc cuLevu cIIe I duu esLe denumIrI de
busm IocuI: CurmLuru ScuIundous, ComrnIceIuI
CeLeI, $Leuuu MIc. N-ur sLrIcu s um DEX-uI Iu
mIne. nchId cuIegereu roIesoruIuI ChIu, hIndc
nu vreuu s hu neoIILIcos Iu de guzdu meu. MuI
uIes c sImL c muI ure IucrurI de sus. Nu de uILu,
dur sunLem ,n InImu DucIeI.
- Cum cuI coII vIn Iu bIbIIoLec? o nLreb
e EugenIu Truc.
- ToI ceI cure LIu s cILeusc. Vreo LreIzecI
dour dIn OrLIouru, Ius o muIIme dIn suLeIe dIn
jur. Cu s nu muI sun c vuru mI vIn coII de Iu
OrLIe. PenLru cercuI de IcLur.
- VIn de Iu OrLIe Iu OrLIouru de Sus?
- SIgur, merg Iu couI Iu OrLIe, Iur n vu-
cune se nLorc ucus suu vIn Iu bunIcI. ALuncI rohL
I m Lrezesc cu eI Iu bIbIIoLec.
- BIbIIoneLuI u schImbuL cevu n meserIu
dumneuvousLr?
- Nu dour n meserIe, cI I n vIu. PI m
gundeum eu c-o s m uLeLe coIII sub sIcII, Iu
mIne-ucus, dImIneuu Iu uLe jumuLe, cu s venIm
mreun Iu bIbIIoLec? PouLe nu m credeI.
- V cred, de ce s nu v cred, o usIgur e
EugenIu, umInLIndu-mI c I AdrIunu Rusu, bIbIIo-
Lecuru dIn BogheLI, benehcIu uneorI de escorLu co-
IIIor n drum sre servIcIu.
- $I-mI duu seumu c-n doI-LreI unI s-uu
schImbuL muILe, conLInu bIbIIoLecuru. Acum Ie Iuc
coIIIor udrese de e-muII I Iucrm mreun IeIIcI-
LrI de CrcIun I de PuLI n PowerPoInL. nuInLe de
BIbIIoneL, hubur n-uveum ce-I Iu comuLer. Dur um
IosL Iu dou InsLrucLuje I-um nvuL. u nceuL mI
s-u ruL greu. Pe urm mI-um zIs: ,Tu, JenI, LIe-un
kInder de cIncI unI s Iucre e comuLer, uI Lu de
ce n-uI LI? ur ucum um ujuns s-I InsLruIesc eu e
uIII. SIgur, Iu coII e muI sImIu, hIndc uLuncI cund
nvu nu se Lem c s-ur uLeu s sLrIce vreun Iucru.
Pe cund noI, LIu muI n vursL, ne gundIm mereu s
nu deregIm muI LIu eu ce. Dur ucum uu nceuL s
vIn I uduIII cure nuInLe nu cIcuu e-uIcI, bu chIur
s-I cuuLe IocurI de munc e nLerneL. UnuI suu
doI I-uu gsIL, mI se ure.
Un gru de coII d nvuI n bIbIIoLec I
nLrerue uvoIuI nuruLIv uI EugenIeI. (,S LII c
vor besc uu muIL dIn cuuzu emoIIIor.) BIbIIoLecuru
mI-I rezInL e LoI, uvund grIj s-mI sun c
unuI dInLre eI e dIn SurmIzegeLusu RegIu, udIc ,dIn
InImu InImII DucIeI. Urmeuz un scurL numr de
dresur coIecLIv, n cure coIIIor II se sune s se
ueze e jos, cu Iuu sre noI, I s ne ovesLeusc
desre ce Iuc cund vIn Iu bIbIIoLec. deeu nu mI se
ure sLrIucIL. Eu nu oL dIscerne oveLIIe u zece
coII cure vorbesc n uceIuI LIm, Iur eu LIe orIcum
ce Iuc coIII, hIndc I suruvegheuz. NIcI vurIunLu
coruI nu d rezuILuLe dIncoIo de eIecLuI uneI serbrI
de cIusu nLuI. (EugenIu: ,u zIceI, mI, ce IuceI voI
uIcI LL zuuu? CoIII: ,Ne jucm. EugenIu:
,$I muI ce? CoIII: ,nvm. EugenIu:
,$I-uILcevu? CoIII: ,Desenm.)
ns IebIeeu EugenIeI, Iu bIbIIoLec suu n
uIuru eI, e umInLIreu DucIeI. Cund ncee s-mI o-
vesLeusc desre Duc esL, IesLIvuIuI de cuILur,
cIvI IIzuIe I LrudIII ducIce, o vd uIunecund n Lu-
neIuI LImuIuI. EugenIu ur muncu LrudIII e uIne
dImIneuu, Iu runz I seuru. mI uruL IoLogruhI dIn
erIoudu IesLIvuIuIuI I-mI duu seumu c monLujeIe
IsLorIce de-uIcI nu sunL cu nImIc muI rejos decuL
hImeIe cuIL uIe domenIuIuI. RILuuIurI, obIceIurI,
scene de IuL, sIuLuI bLrunIIor, decuuje de IumIIIe
dIn urIsLocruIu geLo-ducIc. M uIL esLe umr, u-
LeLundu-m s vd umbru unuI LurubosLes desrIn-
zundu-se dInLre ruILurIIe bIbIIoLecII. $I chIur o vd.
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc din Drtiocrc
de Sus, judeul Hunedocrc
172
DIn IerIcIre, mI duu seumu Iu vreme c e OvIdIu,
cure se nLource dIn exIorrI.
- AveI coII? o nLreb e EugenIu, reg-
LIndu-m de Iecure.
- Du, o IuL de douzecI I uLe de unI.
- S v LrIusc. $I ce Iuce?
- ucreuz Iu ondru, Iu o hrm de cosme-
LIce. E-un coII IourLe IsLe, LIe uLru IImbI sLrIne.
uL c exIsL I oumenI cure se susLrug IerI-
cIrII de-u LrI n InImu DucIeI, mI sun. Dur n-ure
rosL s hu muIIIos. MuI cu seum c EugenIu Truc
Iuce un Iu urm un Iucru bun: nu-I Ius e ceI dIn
juruI eI s-I Iurd rdcInIIe. u cuLe Iorme de
smInLeuI uLeuL Iu coLILur, e bIne s gseLI une-
orI e cInevu cure, chIur I druuL n sLruIe nuIo-
nuIIsLe, s-I uduc umInLe c nu oI negocIu I
reIuI chIur orIce.
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc din Drtiocrc
de Sus, judeul Hunedocrc
173
174
DrumuI de Iu Devu, unde sunLem cuzuI, Iu Hunedouru, Iu u
creI bIbIIoLec munIcIuI LrebuIe s ujungem, dureuz cuL
vurIunLu IIve u IuI TelercphRocd
1
. ncurujuLor enLru cIne LIe
Iesu, muIehc enLru cIne LIe drumuI. DeocumduL cIuguIIm
dInLr-un mIc dejun IruguI, n IormuIu OvIdIu, AndreI I uI dum-
neuvousLr cu drug I dor. $I, LoL cIuguIInd, ne umInLIm de seuru
LrecuL, cund ncercuserm s gsIm un resLuurunL deschIs. Un
LuxImeLrIsL ne recomunduse PresIdenL, cu recIzureu c eru ceI
muI bun dIn oru. I gsIserm ncuIuL, dur cInevu deschIsese
uu I ne LrImIsese LreI suLe de meLrI muI ncoIo, Iu IruLeIe IuI
(VIceresIdenL, robubII) ubIu duL n IoIosIn. ,$I menIuI e muI
vurIuL ucoIo. OduL ujunI, consLuLuserm c eru Iu IeI de nchIs
cu recedenLuI I ne nLrebuserm cum se rezenLuu ceIe muI
reIe IocuIurI, duc uu urLuu ceIe muI bune.
- S nu uILm s Ie dm o recomundure e TrI AdvIsor,
rousese AndreI.
n hne, LermInm mIcuI dejun I ne urnIm sre Hune-
douru. Du dou suLe de meLrI, un brbuL n IuI sLrbuLe
Lrecereu de IeLonI dIn Iuu nousLr n uroue un mInuL.
- Uor, LuLI, s nu Le Iu ruduruI, murmur OvIdIu.
nc de Iu InLrureu n Hunedouru mIrouse-u rIveghI.
OruuI uIuIe n ugonIu rebuLurIIor monoIndusLrIuIe. u erI-
IerIe I vIne n mInLe ImugIneu unuI deerL de zgur. Curcuse
Oru morL
cu oumenI vII
ibliotecc Municipcl din Hunedocrc,
judeul Hunedocrc
RADU PARASCHVESCU
175
cu nILe monLrI scobII de vreme I vunL umInLesc
de unII de sururoducIe InuLII uI ceuuIsmuIuI.
SIeIberg ur ILI bunI greI s uIb un usemeneu
decor guLu usumbIuL. SLrzIIe sunL surLe, Iur ou-
menII cure esc e LroLuure nu muI Iuc de muIL
comer cu IIuzII. SunL n generuI osucI, usuI de
grIjI, roI de nLrebrI cure ornesc de obIceI de Iu
uLuruuI de suIurIu.
BIbIIoLecu munIcIuI sL LoLuI uscuns
nLr-un curLIer cocheL, unde resIrI un Ic uILIeI.
AndreI LIe drumuI I o Iu nuInLe, OvIdIu I cu mIne
I urmm cumInI. u eLuj ne Iese n cuIe dIrecLoureu
bIbIIoLecII. O bruneL cu r Iung, o rochI muIuL
rovocuLor I energIe cuL enLru unereu n Iunc-
Iune u uneI LurbIne.
- ucIu Tnuse, mI ure bIne. V uLeLum.
V rog.
SLungu-mrejur, o cneuI e LocurI I un
rILm de deIusure uIn cum ruId enLru huIdumeIe
cure sunLem. Ser c n-ure de gund s-o In uu
un kIIomeLru rIn bIbIIoLec, muruI n gund. Trug
cu ochIuI Iu OvIdIu I ncerc s-I ghIcesc. ,NumuI
oumenII de genuI sLu ur LrebuI IsuI s Lreuc
sLrudu e zebr, ure s sun IucIesuI IuI.
nLrm nLr-o suI unde mIrouse concomILenL
u urIum I u LrunsIruIe. ume muIL I de LouLe
vursLeIe. $uLe cuIcuIuLoure - uLru Iung un ereLe,
LreI Iung ereLeIe de vIzuvI. CuIeu, rcorILoure,
mInI uLeurI. O zumzIuI muI oLrIvIL uneI Leruse
decuL unuI suIu de bIbIIoLec. De cum InLrI, I duI
seumu de mrIreu e vursLe: n sLungu, senIorI, n
dreuLu, IIceenI. Ne ndreLm sre o mus de Iung
geum, dur sunL ucrouL de un domn rud uneI
ugILuIunI IebrIIe. Au c-I cheum ConsLunLIn Grecu
I rerezInL CIubuI PensIonurIIor. ,RerezInL e o
hgur de sLII. CeI dIn uroIere sunL LoL ensIonurI
I ouLe c-ur uveu Iu runduI Ior cevu de sus, ns nu
oL bIruI eIocInu I decIbeIII coIeguIuI. PrIn urmure,
I vd de Lreub Iu comuLere.
- Nu-neIeg un Iucru, I sun ucIeI Tnuse.
AIcI e BIbIIoneLuI, suu CIubuI PensIonurIIor?
- BIbIIoneLuI. CIubuI e Iu urLer, dur oumenII
s-uu LemuL c n-o s LreceI I e Iu eI, uu c-uu urcuL
dIn rorIe InIIuLIv.
Ce-I dreL, se Lemuser cu LemeI oumenII.
Nu-mI rousesem s-I derunjez, hIndc zonu meu
de InLeres e uILu. EI, du, dur exIIc-I usLu domnuIuI
Grecu.
- ur uIcI uveI uILImuI numr dIn revIsLu
nousLr, sune eI, Iuundu-m e du umr I u-
nundu-mI sub ochI un exemIur dIn cevu cure se
cheum nsercre liric. ncercm s Iucem dIn eu
o revIsL cu urLIcIure InLernuIonuI. n numruI
sLu uvem conLrIbuII uIe unor oeI dIn ReubIIcu
MoIdovu. $LII, e-o revIsL de oezIe, de sueL. Nu
vreI s cILII cevu ucum?
- ...
- VreI s v cILesc eu?
- A, nu, v rog, m zburIesc. PoezIu se cILeLe
cu voceu InLerIour u hecruIu. CeI uIn eu uu cred.
- S LII c um LuIenL de recILuLor. BIne, huI
c v Ius cu doumnu ucI, cedeuz eI nLr-un LurzIu,
rzgundIndu-se du dour o secund. PhII, eru s
uIL. $LII dumneuvousLr - n-uveI de unde s LII,
c sunLeI dIn BucureLI -, cIne e doumnu de-ucoIo,
de Iu comuLeruI Iu? Doumnu cu ruI uIb?
Du cum neIeL u subIInIuL domnuI Grecu,
n-um de unde s LIu, c sunL dIn BucureLI.
- Nu, cIne?
- Doumnu MurIu zrII, IosLu nvLoure u
IuI Rzvun ucescu. Are oLzecI de unI.
- MuII nuInLe, oLesc curLenILor.
- Pe Rzvun bnuIesc c-I LII.
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc Municipcl
dinHunedocrc,
judeul Hunedocrc
176
M uIL InL Iu domnuI Grecu I-mI Iuu o
exresIe bovIn.
- osLuI eIev uI doumneI nvLoure, nu?
ung mIne, ucIu Tnuse I mesLec mse-
IeIe. Nu-mI duu seumu duc se Ine s nu rud suu s
nu rbuIneusc. Cu de uLuLeu orI n LurneuI cuL-
LorIIor de oveLI, rovIdenu Iu chIuI IuI OvI dIu,
cure InLr n ruzu de ucIune u domnuIuI Grecu Ir
s bnuIusc rIscurIIe. DomnuI Grecu sImLe mIros
de curne rousL, ne ubundoneuz I, vzund uu-
ruLuru IuI OvIdIu, I rezerv nLreugu IuI uLenIe. uu
dIsLun cu LoL cu ucIu chIur n cIIu cund omuI
ncee s-I deu sugesLII IuI OvIdIu desre unghIuI
dIn cure ur LrebuI s-I IoLogruheze. Am un IrIson de
neIInILe. DomnuI Grecu I jouc vIuu Iu ruIeL I
nu ure conLIenL de rImejdIe.
Ne uezm Iu o mus de unde Inem sub ochI
nLreugu ncere. nvuduI de ensIonurI, IIceenII
muI uu Iu dIsozIIe dour LreI comuLere, Iu cure se
uuz cuLe doI e scuun, he mrIndu-I IreLe, he
sLund unuI n brueIe ceIuIIuIL (IeLeIe). SenIorII
coIuboreuz I eI, ns Ir ucrobuII rIscunLe. UnII
cILesc zIure e nLerneL, uIII revd e monILoure e-
dIn eIe de cenucIu Iu cure uu IuuL urLe. ucIu Tnuse
I mbrIeuz cu o rIvIre LuLeIur I rIdIc dIn
umerI.
- CondIII de crIz, ce s IucI?
- A, IourLe bIne. OrIcum, e muI muIL vIu
uIcI decuL e sLrzIIe oruuIuI. CeI uIn dIn ce-um
vzuL.
Du zece mInuLe n cure m nLreIn cu dI-
recLoureu bIbIIoLecII, domnuI Grecu d s se uroIe
dIn nou, dur I oresc cu un gesL uI muInII I urL sre
reorLoIon. Nu se sur, dur nIcI nu se uruL
descurujuL. PIeuc n cuLureu urmLoureI vIcLIme
I-o gseLe esLe cuLevu cIIe n ersounu coordonu-
LoruIuI IocuI. Succes, AndreI, I s ne suI cum u IosL.
- NIcI nuInLe nu eru o uLmosIer InerL n
bIbIIoLec, se desLInuIe muI deurLe ucIu. ns e
cIur c BIbIIoneLuI Ie-u deschIs nILe uI oumenIIor.
$I s LII c nu vIn uIcI dour hIndc e Ir bunI - m
reIer Iu ceI cure n-uu cuIcuIuLor ucus. VIn I enLru
socIuIIzure. Bu uneorI se es nILe oveLI e cure nu
Ie-uI h crezuL osIbIIe. PoveLI desre soIIdurILuLe,
desre emuLIe.
- neIeg c uveI uroue doI unI de BIbIIo-
neL, nu? o nLreb e ucIu.
- Cum uu cevu. $I-I consIder un succes, un
succes cuLegorIc. De exemIu, gundII-v cuLe IucrurI
uLem Iuce enLru eIevI, Iu oreIe cure se In uIcI. Ore
de romun, n rIncIuI. Acum uvem ecrun I vIdeo-
roIecLor, nu muI e nevoIe s sLm cu munu nLIns.
nuInLe LrebuIu s Ie mrumuLm de Iu rImrIe,
eru muIL muI comIIcuL. Nu-I veneu s Le mIIogeLI
LouL zIuu bun zIuu. DIn cuLe, u uruL I un Iucru
uruL. ProgrumuI sLu n-u IosL vzuL cu ochI bunI
chIur de LouL Iumeu dIn Hunedouru. BIbIIoneLuI
Ie-u cum sLrIcuL IoIIe unor rorIeLurI de InLer-
neL-cuI-urI. Ceeu ce Iu noI e gruLIs Iu eI cosL. S-uu
sImIL umenInuI, s-uu LemuL c-o s Ie scud ro h-
LurIIe, ne-uu consIderuL un IeI de concurenI neIoIuII
- o rosLIe, bIneneIes - I uu nceuL s mrLIe
mIzerII rIn oru. Bu chIur u uruL cevu I nLr-un
zIur. C Iu bIbIIoLec se ncurujeuz chIuIuI, c eIevII
nu se muI duc Iu couI hIndc vIn s sLeu Iu com-
uLere, c InLr e sILe-urI deocheuLe. Ce s zIc, cIne
mureu de grIju coIII. Recunosc, nu m-uLeLum Iu
ovesLeu usLu. Dur robubII c nu eLI nIcIoduL
suhcIenL de regLIL enLru ruLuLeu ceIorIuII.
Sorb dIn u LreIu cuIeu u vIzILeI I m uIL Iu
vIzILuLorII dIn suIu BIbIIoneLuIuI. SuorL bIne cI-
duru I zumzeLuI, Ie-uu InLerIorIzuL. Se vede c vIn
des uIcI.
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc Municipcl
dinHunedocrc,
judeul Hunedocrc
177
- SuneI-mI, exIsL vreo IegLur nLre
succesuI bIbIIoLecII I uI BIbIIoneLuIuI I rbuIreu
economIc u oruuIuI?
- AbsoIuL, rsunde ucIu Tnuse. nuInLe
Iumeu muI uveu bunI enLru o curLe, enLru un curs
LIrIL, enLru un dIcIonur. Acum exIsL oumenI cure
Iuc economIe IncIusIv Iu zIuruI de dImIneu, reIer
s-I cILeusc Iu bIbIIoLec. ourLe uInI I ermIL s
muI cumere crI, n-uu cu ce, LrebuIe s-I usIgure
muncureu. ExIsL chIur I oumenI cure uu cuIcuIuLor
ucus, dur nu-I muI oL ILI nLerne LuI. PIus c nc
uvem muII omerI. O bun urLe dIn murIIe unILI
economIce nu muI exIsL. n IocuI Ior s-uu deschIs
cuLevu IubrIcI, dur nu oL s ubsourb LouL cerereu
de IocurI de munc. E comIIcuL, s LII.
- BIne, mI-uI ovesLIL de oreIe Iu bIbIIoLec,
de unuI CurugIuIe, de-uLuLeu uILeIe. Cure dInLre eve-
nI menLeIe e cure Ie-uI orgunIzuL uIcI vI s-u ruL
ceI muI bIne rImIL de oumenII dIn oru?
- UI, e greu de sus. MIe ceI muI muIL mI-u
IcuL ,MuruI crIIor, o ucIune e cure um
desIuruL-o unuI LrecuL cu srIjInuI roIesorIIor de
romun dIn IIcee I dIn coIIIe generuIe. PesLe o suL
de eIevI s-uu udunuL dIn IocurIIe unde nvuu, s-uu
ncoIonuL, s-uu mbrcuL n coerI de curLe, cu
oumenII-sendvI dIn hIme, I-uu mrIuIL rIn oru
un uIcI, Iu bIbIIoLec, unde-u IosL uncLuI LermI-
nus. A IosL un uIuI de LouL Irumuseeu, rIn cure um
vruL s uLrugem uLenIu oumenIIor c unuI dInLre
uInII rIeLenI cure nu Lrdeuz e curLeu. MerILu
s-I vedeI e coII mbrcuI n oezIIIe IuI EmI-
nescu, n schIeIe IuI CurugIuIe, n Cinci sptmcni
n bclon, Amintiri din copilrie, Hcrr Potter suu
Cei trei muschetcri. Nu LIu duc-u muI exIsLuL o
InIIuLIv de genuI sLu, I chIur u IeIL Irumos.
- n uIur de jocurI I ucebook Ius IruII
de socIuIIzure... nce Ir s uuc s LermIn.
- CoIII vIn IourLe des enLru reIeruLe, Ie
LrebuIe Iu couI. nceL-nceL, um nceuL s-I nv
cum s scrIe un reIeruL, ce-I uIu InLroducere, ce-I Iu
curIns, ce-I Iu hnuI. e-um urLuL cum se une-n
ugIn, um IcuL cu eI un Ic de LehnoreducLure. Nu
cIne LIe ce, cuL m rIce I eu. $I Ie-um sus c e-o
rosLIe s Iu LoLuI de-u guLu de e nLerneL. Pe Lermen
Iung, Iormu usLu de hrun guLu mesLecuL e o
uuLocIeuI, un IeI de u-I Iuru sIngur ccIuIu.
IIndc uIcI nu-I vorbu dour de noL, cI I de ce-I
rmune n cu. AILIeI, LermInI couIu, coIezI re-
IeruLeIe uILoru, scoI cumvu o noL I Iu sIurIL I duI
seumu c s-u IIIL curLeu de LIne cu uu de gusc.
Nu-I cuL?
E cuL I c LrebuIe s Iecm. ucIu Tnuse
nu e dour o guzd cumsecude, cI I un om cure crede
n IucrurIIe e cure Ie Iuce. Uouru eI crIsure de Iu
nceuLuI vIzILeI s-u LoIL rIn mInuLuI LreI. ur IeIuI
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc Municipcl
dinHunedocrc,
judeul Hunedocrc
178
n cure menIne uIsuI bIbIIoLecII Iu coLe hreLI
merIL o bII uIb Ir uL. Ne rIdIcm de Iu mus
cu rere de ru c nu uLem sLu muI muIL I ne
ndreLm sre IeIre, cu AndreI I OvIdIu n urmu
nousLr. nghIL un mInIuLeu, cu nuInLe de drum.
- DuLu vIILoure ouLe venII Iu un cenucIu.
S sLm un Ic de vorb.
nuLII de recIzuL, e domnuI Grecu.
- u rImu vIzIL n Hunedouru, ceI dInLuI
drum Iu dumneuvousLr o s-I Iuc, I romIL, ncru-
cIund dou degeLe Iu suLe.
1. MeIodIe u LrueI DIre SLruILs.
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc Municipcl
dinHunedocrc,
judeul Hunedocrc
179
Se mIc uru, se-udun gucu. SunLem cu o Lru rock
cure se sLrunge n IormuIu cIusIc Iu cerereu IunIIor.
TrebuIe s ne Ium LoLuI un nume, reu um negIIjuL
usecLuI. Duc ABBA u IosL ABBA, noI uLem h, LoL e
buz de InIIuIe, ORS, ROS, ROS suu SOR. Bun, se
voLeuz ORS, ure n eI o uIuzIe de nobIee romun,
Indus robubII de umInLIreu ve chII IumIIII OrsInI. Au-
dur, OvIdIu, Rudu, SubInu I rInu (becuties jrst, lcdies
cjter). Scenu concerLuIuI e umIusuL Iu BIbIIoLecu
,MIrceu RudInu dIn Segur ceu, sre cure ne ndreLm
du ce sLrungem CruIovu. ucru dour n uuren
sImIu, nLrucuL cenLruI oruuIuI e bIocuL dIn cuuzu
unuI mILIng eIec LoruI. Am uuL enLru cIne s-u udunuL
Iumeu, uu c LoL ce oL s Iuc esLe s-mI umInLesc vorbu
umorIsLuIuI umerIcun WIII Rogers: ,E uor s scrII
LexLe comIce cund LoL guvernuI Iucreuz enLru LIne.
OILenII uu LuIenL (dur nIcI
ORS nu-s de coIeu)
iblioteccdinSecrcec,
judeul Dolj
RADU PARASCHVESCU
17 17 117 17 117 17 177799999999
180
BIbIIoLecu dIn Segurceu e vIcLImu u ceI uIn
dou ubuzurI. n 1qq1, u IosL evucuuL enLru cu n
IocuI eI s se muLe Buncu AgrIcoI. n rezenL, n-
dur vecInLuLeu uneI ororI urhILecLuruIe Iu InLer-
sec Iu dInLre buncr, bIoc comunIsL I bordeI sIndI-
cuI. GrozvIu ure urLeruI I rImuI eLuj zugrvILe
nLr-un rou sLrIvILor, Iu cure nu Le oI uILu Ir
comIIcuII hzIoIogIce. PrIn conLrusL, bIbIIoLecu ure
suruvIeuILoureu uILor vremurI, cund kILschuI uveu
gIus subIre n Iuu bunuIuI-gusL. nLr-unuI dInLre
coucII dIn Iuu eI sL nhL o sgeuL e cure scrIe
BIbIIoneL. IIndc ruI uLruge, ochII mI Iug IurI
sre bIocuI dIn uroIere, Iur mInLeu mI se duce Iu
dehnIIu e cure u duL-o cundvu $erbun our gro-
Les cuIuI cILudIn: ,BIocuLurII sLuu n bIocoLee.
AIexundru Burbu ne nLumIn Iu InLrure cu
ueruI unuI veLerun cure Ie-u vzuL e LouLe. O ghIcesc
n eu e decunu de vursL u bIbIIoLecIIor rIn cure um
coIInduL I vreuu s m convIng:
- De cund IucruI uIcI, doumn?
- De LreIzecI I uLe de unI, rsunde dI-
recLoureu, Ir s I se ur un IuL unLoIogubII.
RecorduI de IongevILuLe m Iuce s m nLorc
sre SubInu I rInu:
- VoI n-uveI uLuIu unI de vIu. S v he
ruIne.
Pe OvIdIu nu-I oL dojenI. A InLruL e jum-
LuLe n orLbuguj, de unde I exLruge ceIe necesure
roIuIuI de Rumbo IoLogruhc e cure-I jouc uLuL de
bIne, ncIns cu LoL IeIuI de gudgeLurI mIsLerIouse.
nLrm n hoIuI bIbIIoLecII, unde mI uLruge
uLenIu un uh: ,BIbIIoLecu Ir zIdurI. I cer Imu-
rIrI AIexundreI Burbu.
- E ur I sImIu un IeI de-u sune c bIbIIo-
Lecu Ie e deschIs LuLuror, c nu uvem condIII, In-
LerdIcII suu LrIerI uIe uLIIIzuLorIIor. MuIL vreme, u
exIsLuL Ideeu c bIbIIoLecu e un suIu rIvIIegIuL, cu
ucces resLruns. C uIcI oosesc dour oumenI hnI I
InLeIecLuuII subIrI. AsLu-I o rosLIe. OrIcIne vreu s
cILeusc, s InLre e nLerneL suu s obIn o InIor-
muIe e bIne-venIL. ZIduI consLrunge, uscunde I Ine
Iu dIsLun. PrIn ceeu ce Iucem uIcI, vrem s urLm
c nu exIsL zIdurI (Iu hguruL, Iu rorIu uI vzuL
deju c nu exIsL) I c uu nousLr e mereu deschIs.
Descor sImuILun LreI IucrurI: c Sundu
Burbu vorbeLe de oL orI muI muIL decuL resLuI
ceIor de Iu Iu un Ioc, c reorLoIonuI, LImoruL e-
semne de debILuI dIrecLoureI, se oreLe e neus
mus n mInuLuI doI uI dIscuIeI I c, n sILuuII de
Ior mujor, memorIu se mobIIIzeuz e cI dour de
eu LIuLe. Du ce redevIn cuL de cuL sLun e
sILuuIe, m uIL Iu ceIe dou IoLogruhI uuLe deusuru
unor hIere I nLreb cure dInLre eIe I rerezInL e
MIrceu RudInu.
- CeI de-uIcI, mI uruL Sundu. E unuI dInLre
ceI muI cunoscuI scrIILorI I guzeLurI dIn Segurceu.
PouLe chIur uI doIIeu cu ImorLun, du VInLII
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccdinSecrcec,
judeul Dolj
181
HorIu. ur ucoIo e IruLeIe dumneuIuI, Remus. UnuI
dInLre curujoII rezIsLeneI unLIcomunIsLe. A IcuL
$couIu de cuvuIerIe de Iu TurgovILe I u demIsIonuL
dIn urmuL, menIonund n scrIsoureu de demIsIe c
nu uLeu s ucceLe rIncIIIIe guvernuIuI PeLru
Grozu. A IosL nchIs I IImbuL dInLr-un enILencIur
n uILuI (JIIuvu I PourLu AIb sunL dour dou dInLre
eIe), u muncIL uLru unI Iu CunuI, s-u mboInvIL de
cIroz I de o muIIme de uILe IucrurI, Iur du
eIIberure u LrIL o vreme cu vuI de cuuI IuI. n u douu
urLe u vIeII u IecuL dIn ur I u murIL cu uIn
LIm n urm Iu PurIs. E-un mIrucoI c u LrIL LoLuI
uLuL de muIL.
- BIne, dur IucrurIIe usLeu LrebuIe ovesLILe
I rsovesLILe, I sun bIbIIoLecureI.
- S LII c-o Iucem. Nu ne negIIjm LrecuLuI.
Am uvuL evocrI uIe IruIIor RudInu chIur uIcI, Iu
bIbIIoLec. $I serm c domnuI PuuI Anuu, IosL
nvLor I roIesor de IsLorIe, o s LermIne o
monogruhe u oruuIuI, Iu cure Iucreuz de unI bunI.
EvIdenL c IruII RudInu I VInLII HorIu o s uIb
IocuI e cure-I merIL.
ConLInum vIzILureu bIbIIoLecII cu un ous
n suIu unde se u medIuLecu, umenujuL cu srIjInuI
unor urLenerI IruncezI. De uILIeI, sLeugurIIe Romu-
nIeI I runeI sLuu e ereLeIe dIn Iuu InLrrII, unde
ncudreuz drueIuI UnIunII Euroene. DedesubL
scrIe cu IILere murI ILIDTHQUE MEDIA TH-
QUE IRANCDPHDNE ,AEXANDRE DUMAS. ToL
uIcI se u urhIvu erIodIceIor I cuLevu corurI de
bIbIIoLec IIne de curLe Iruncez - beIeLrIsLIc, Is-
LorIe, oIILoIogIe, curLe enLru coII, uIbume de urL
suu LurIsLIce. ToL uIcI se gsesc ceIe uLru comuLere
e cure bIbIIoLecu Ie-u rImIL du InLrureu, n se-
LembrIe zo1o, n rogrumuI BIbIIoneL. $I LoL uIcI o
gsesc e MIreIu MIreu, munu dreuL u dIrecLoureI.
M Ieresc s-I erLurb e coIII uuI Iu cuI-
cuIuLoure. I Ius Icereu IuI OvIdIu, uI cruI echIu-
menL sLurneLe ImedIuL InLeres I curIozILuLe. SunL
muIL muI muII coII decuL comuLere, moLIv enLru
cure unII dInLre eI, n rIncIuI bIeI, I muI Ierd
dIn cund n cund rbdureu I nce s-o deu e Lumbe
I hgurI de duns. Duc v-ur vedeu doumnu Truc
dIn OrLIouru de Sus, v-ur mIu Ir judecuL, Ie
LrunsmIL n gund.
- Breukdunce n medIuLec. PouLe c-ur Lre-
buI s romovuI un Ic conceLuI, I oLesc SundeI
Burbu.
- A, nIcI nu LII ce urLILI uvem uIcI.
- Nu LIu, dur vd. SLuI uIn, urc mI-u
sus rInu cevu.
EvocuL brusc, coordonuLoureu IocuI I
urunjeuz couIuru I-I munguIe un cerceI. Duc e
vreun cod n gesLurIIe eI, sunL IerduL.
- -um dus Iu reseIecIe Iu Romcnii cu tc-
lent, conLInu Sundu Burbu.
- Pe guguIIceIe usLeu?
- Du, du. Am IosL cu eI Iu CruIovu, Iu TeuLruI
NuIonuI. Zece IeLe I zece bIeI. $I s LII c-uu Lre-
cuL de rImeIe dou eLue.
- TrebuIu s-o vedeI e doumnu Sundu cum
Ie ddeu IndIcuII nuInLe s-nceu s dunseze, udu-
ug MIreIu.
M uIL Iu Sundu Burbu I ncerc s suruun
ceIe dou osLrI: dIrecLor de bIbIIoLec I cIuz
n urLu IrueLeIor.
- A h crezuL muILe, dur c uveI I norm de
coregruI, muI uIn.
- E, um ujuLuL I eu cum um uLuL. OrIcum,
uu uvuL un InsLrucLor cu eI. $I s LII c-uu IosL Lure
drguI. ChIur mI-u ruL ru c n-uu mers muI
deurLe. PcuL de muncu Ior.
n ceIe dIn urm, ujungem n suIu de mru-
muL, Iu o cuIeu, o uIun I-un suIeu. nuInLe s m
uez, observ du u un ceus mure I rou e cure
scrIe ,VuIerIu Zgoneu, deuLuLuI Lu de DoIj. mI
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccdinSecrcec,
judeul Dolj
182
vIne s nLreb cum se muc ucesL obIecL cu umIn-
LIreu I cu LrecuLuI IuI Remus RudInu, dur curenLuI
eIecLrIc dIn ochII rIneI m cumIneLe.
- VenInd sre bIbIIoLec, n-um vzuL reu
muIL unImuIe n oru, I sun SundeI Burbu.
- AsLu enLru noI e bIne. nceL-nceL, bI-
bIIoLecu u devenIL IocuI rIncIuI de nLuInIre dIn
Segurceu. NucIeuI oruuIuI, cenLruI IuI nervos. O
muIIme de ucLIvILI se In uIcI I dIn cuuz c uILe
suII de nLuInIre nu reu exIsL. nLr-un IeI, ne
sImIm rzbunuI enLru unII n cure um IosL buL-
jocorII, scoI dIn rosLurIIe nousLre, sIIII s ne mu-
Lm. Suu ur I sImIu IgnoruI.
- Bun, usLeu sunL IucrurI de domenIuI Lrecu-
LuIuI. PrIncIuIuI e c ucum sunLeI rIvII cu uII
ochI.
- AveI dreLuLe, zIce Sundu. $I usLu nu se
vede dour n uLIIIzuLorII dIn ce n ce muI numeroI, cI
I n uILe IucrurI. De exemIu, n donuIIIe de curLe.
Pe Iung IondurIIe e cure nI Ie-uIoc rImrIu (o
duL zece mII de IeI, uIL duL cIncIsrezece mII),
rImIm crI de Iu donuLorI urLIcuIurI. In mInLe c
unuI dInLre eI nIcI mcur n-u vruL s-I deu numeIe.
A reIeruL unonImuLuI, u reIeruL s rmun gesLuI
I crIIe, nu ersounu. ur n uILImu vreme um rI-
mIL I donuII dIn urLeu unor edILurI. NemIru, EmI-
nescu I nc dou-LreI.
NoLez IurIbund I dIn cund n cund urunc
cuLe-o rIvIre ususIn reorLoIonuIuI cure reIuz s
nvIe. n Iond, e IogIc. Cum uI uLeu s nvII sub o
rIvIre ususIn?
- SuneI-mI uILcevu, v rog. DIn cuLe LIu
de Iu rInu, exIsL un numr desLuI de mure de romI
n Segurceu. Ce reIuII uveI cu eI?
Sundu Burbu surude uroue muLern.
- PI ceI e cure I-um dus Iu RomunII uu
LuIenL ce credeI c eruu, norvegIenI? CeI muI muII
eruu bruneeI. Avem reIuII IourLe deschIse I cIvIII-
zuLe. DIn IerIcIre, I rImrIu s-u mIcuL bIne uIcI. Cu
ujuLoruI eI I cu nILe IondurI de Iu AgenIu NuIonuI
u RomIIor, um nceuL o cumunIe cu LILIuI ,VenII
Iu noI, venIm sre voI. $I cred c LILIuI sune LoLuI.
Ne-u InLeresuL s obInem o coezIune socIo-cuILuruI
muI mure n oru. Ne-u InLeresuL o Iorm de dIuIog
comunILur, cure ure ImorLunu IuI, muI uIes nLr-o
uezure muI degrub mIc, unde oumenII se cum LIu
nLre eI. PrIn urmure, um InIIuL ucLIvILI de consI-
IIere roIesIonuI, ndeosebI enLru romI. -um
ujuLuL s-I umeIIoreze educuIu cIvIc I s-I cu-
nousc muI bIne IsLorIu I LrudIIIIe. Unu esLe uILu,
cred c-um IcuL un Iucru bun.
- AI orgunIzuL I cursurI de T enLru romI?
- Am orgunIzuL muI muILe LIurI de cursurI.
Pe romI I-u h us Iu un Ioc cu ceIIuII, dur s-ur h
creuL nILe decuIuje Incomode. UnII dInLre eI, muI
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccdinSecrcec,
judeul Dolj
183
muIL bIeI, nc mnunc IILere I nu LIu s scrIe
corecL, uu c ne-um ocuuL seuruL de eI. -um m-
rIL n grue de vursL, Iur cursurIIe de nuvIgure
e nLerneL I de IoIosIre u MessengeruIuI uu IosL
InuLe I de bIbIIoLecurI, I de eIevI de Iu cIusu de
InIormuLIc u GruuIuI $coIur ,VInLII HorIu.
- CuL uu duruL cursurIIe?
- Dou IunI, LIm de uLru zIIe e sLmun,
cuLe dou ore e zI.
- $I cuI cursunI uI uvuL n hecure gru?
- DouzecI I uLru.
- Oho, e cevu.
M uIL Iu rInu I Iu SubInu, cure I ronIe
IInILIL suIeurIIe. Nu ur surrInse de ceeu ce uud.
mI recunosc nc o sLereoLIIe gubous I-mI duu
seumu c IuLeIe cruncene sunL ceIe cu LIne nsuI.
MuI uIes cund nc nu Le-uI hoLruL duc vreI s
IerzI suu s cuLIgI.
- Dur s LII c nu ne-um ocuuL dour de
bIeII romI.
ComIeLureu e u MIreIeI, e cure-o ncurujez
dIn rIvIrI s conLInue.
- Am orgunIzuL, LoL Iu bIbIIoLec, un curs
reIerILor Iu snLuLeu IemeII rome I u IumIIIeI dIn
cure Iuce urLe. Cu rezenLrI n Power PoInL, cu hI-
me documenLure e subIecL, cu dIsLrIbuIreu de II-
unLe e cure Ie-um IcuL cu munueIe nousLre uIcI, n
bIbIIoLec. Am vorbIL cu IemeIIe cure-uu venIL Iu curs
desre IunnIng, conLruceIe I csLorIe. $I LrebuIe
s v sun c, n cIudu rejudecIIor IeguLe de romI,
uIcI, n Segurceu, ubundonuI coIur e reIuLIv mIc.
- S nu-mI suneI c duLorIL bIbIIoLecII.
- Nu, n rImuI rund duLorIL rogrumuIuI
,CornuI I IuLeIe.
n reguI, cucun nLIns ubII I bnuIuI
conhrmuL. Acum LIu cIne u IucIIILuL Iusureu ceu-
suIuI rou cu dedIcuIe de Iu VuIerIu Zgoneu e
ereLeIe sIII de mrumuL. M ubIn s-I sun MI-
reIeI c e mIne, unuI, un usemeneu kILsch rougun-
dIsLIc m-ur zgonI urgenL dIn bIbIIoLec. Du cum
m ubIn s-I recomund un urLIcoI de zIur dIn urm
cu uLe-oL unI, InLILuIuL ,Cornu I IuLeIe. $I usLu
nu dIn cuuz c-mI Iuce s menujez, cI hIndc rInu
m hxeuz dIn nou cu rIvIreu. TrebuIe IcuL cevu cu
eu, nu-mI Iuce IeIuI n cure mI ghIceLe InLenIIIe
beIIcouse suu IronIce. O s-I rog e OvIdIu s-o zguI-
uIe uIn Iu nLourcere. Dur usLu numuI duc scu
de coIII rInLre cure s-u IerduL n medIuLec.
nLre LIm, Sundu Burbu reIu conLroIuI dIs-
cu IeI - de IuL, uI monoIoguIuI. n mod ubsoIuL sus-
ecL, u LcuL dou mInuLe, dur ure decIs s recu-
ereze.
- $I LoL uIcI, Iu bIbIIoLec, um desIuruL un
seL de ucLIvILI denumILe generIc ,mreun enLru
o vIu muI bun. E vorbu de un urLenerIuL susInuL
dIn IondurI euroene, rIn cure nu ne udresm dour
romIIor, cI n generuI ersouneIor deIuvorIzuLe, cure
cuuL o u douu uns n vIu. Cu srIjInuI unor
oumenI de meserIe, um InuL cursurI enLru ceI cure
vor s ncerce s se ungujeze cu ugenI de uz suu cu
IucrLorI n cuILuru IunLeIor. Sre bucurIu meu, um
uvuL cum cIncIzecI de urLIcIunI Iu hecure curs.
Am ujuLuL I noI cu ce-um uLuL: um reuIIzuL o suL
de CD-urI enLru cursunI, um reIuuL de e nLerneL
IegIsIuIu cure ucoer ucLIvILuLeu ugenIIor de uz,
um Lrunsus cuIeLeIe de curs n IormuL eIecLronIc.
ucrurI dIn ucesLeu, de IogIsLIc rImur.
E-udevruL, e un Ioc unde nu se Iuc mInunI I
nu se muL munII. AIexundru Burbu I MIreIu MIreu
uu grIj cu bIbIIoLecu rIgonIL n LrecuL s he ucum
guzd I sIeLnIc. Nu Ie vu rIdIcu nImenI sLuLuIe,
hIndc e unormuI s exuII normuIILuLeu. Dur ouLe
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccdinSecrcec,
judeul Dolj
184
c unuI dInLre oILenII cure, uvund LuIenL, vor Iecu
dIn Segurceu I vor ujunge deurLe I vu umInLI c
drumuI Ior u LrecuL Iu un momenL duL I rIn cIdIreu
vegheuL de chIurIIe IruIIor RudInu. PrIn bIbIIoLecu
Ir zIdurI.
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccdinSecrcec,
judeul Dolj
185
186
AIII, rIn uILe rI, se duu de ceusuI morII s dehneusc
IdenLILI, s deIImILeze IucrurI n ceI muI recIs mod cu uLIn,
s uduc IImezIme chIur I ucoIo unde Lrunsurenu e uroue
de erIecIune. Ajungund un Iu chesLII cure nI se ur curu-
ghIouse, unII, de rIn uILe rI, n-uu IInILe un nu un ordIne n
ceIe muI mIcI umnunLe uIe vIeII Ior. Nou nI se ure c Iu n-uu
ce Iuce. C se IIcLIsesc de mourLe I, cu s n-o Iu ruznu, s nu
sIureusc n buIumuc, desIc hruI n cIne, ujungund un Iu
deLuIII cure, Iu noI, ur comIeL LembeIe I cure ne duu e suLe
de rus. Dur, de hecure duL, du o hhIuI un Iu IucrImI,
cund se IveLe cuLe o robIem serIous, ne scrInm du ceu-
I I IormuIm concIuzIu ubsoIuL:,Dom`Ie, nu-I rosL neumu`.
n IocurI uILuLe de LIm, ouIuLe cu oumenI LrILI, re-
semnuI, se-nLumI, cuLeoduL, s uur cInevu cure reurInde
IumInu. CInevu cure reIuz s cud rud meIuncoIIeI. Un om
Ir usLumr, un nu Iuce ceeu ce I-u us n mInLe, Lrgundu-I
I e uIII du eI, umInLIndu-Ie neconLenIL c, orIcund, LoLuI e
osIbII. De IuL, sLund I recILInd rundurIIe de un ucum, mI se
ure c um IuuL-o greIL de Iu bun nceuL. uzu cu ,IocurI uILuLe
de LIm e suhcIenL de rIdIcoI. E uLuL de bLLorIL n LouLe
IImbIIe de Iemn uIe jurnuIIsmuIuI, ncuL ur LrebuI s uI un obrjor
dIn LubI guIvunIzuL, cu s oreLI roeuu. Cu LouLe usLeu,
VIcLorIu
nousLr deIIn.
u orue I suLe.
iblioteccdinAtri,
judeul Sibiu
CTN $TENESCU
187
CTLIN TEINESCU
iblioteccdinAtri,
judeul Sibiu
IocurIIe unde resemnureu ure s se h InsLuIuL deh-
nILIv exIsL, bIne mersI. $I nu sunL uIne. ur uLuncI
cund ovesLeLI desre uu cevu sImI nevoIu de u
drumuLIzu un Ic, de u ngrou IInIIIe exresIeI, en-
Lru u-I Iusu e ceI cure cILesc ovesLeu n uLmosIeru
IocuIuI cu rIcInu. $I-uLuncI o IeI ruznu cu IocurIIe
comune, cu exresIIIe hxe, cu I cund uI comenLu un
mecI de IoLbuI. n hne, n-o muI Iungesc, LIe LouL
Iumeu Iu ce m reIer. Ceeu ce voIum s sun de Iu
bun nceuL e c Le oI uscunde InconLIenL n su-
LeIe unuI cIIeu LocmuI enLru u-I cenzuru rorIu
LrIsLee, Iu nLuInIreu cu un usLIeI de Ioc umorIL.
MurIu Grunceu, bIbIIoLecuru dIn AvrIg, mI-u
ovesLIL muIL desre ncercrIIe eI I uIe cuLorvu
rIeLene de u reuduce Iu vIu mcur cuLevu coIurI
uIe IumII cure s-u sLIns ucoIo. Cu o usIune IncredIbII
I cu o dedIcure rur, doumneIe e cure Ie-um cu-
noscuL Iu bIbIIoLecu dIn AvrIg reuesc, n hecure zI,
s resuscILeze mIrucuIos cuLe cevu dIn sIrILuI Iocu-
IuI. Dur, nuInLe de orIce, ovesLeu cure m-u IcuL
ruI e ceu n cure um uuL c bIbIIoLecu e IocuI n
cure s-uu IormuL cuIvu exerI IocuII n rogrume
euroene. ExerII LIu sunL chIur doumneIe cu
rIcInu. SLund e neL zecI de ore, documenLundu-se,
sLudIInd IegIsIuIe euroeun I nuIonuI, doumneIe
I consIIIuz e LoI ugrIcuILorII cure vor s ncerce I
uILcevu decuL muncu enLru subzIsLen. ALuncI
cund vIne vorbu de rogrume comunILure, dur I de
uILe oIerLe uIe orgunIsmeIor euroene, Iu un momenL
duL Le Iu rusuI cu IucrImI. n ,neIecIuneu nousLr
udmInIsLruLIv, n eIunuI nosLru cIvIIIzuLor, um
schIm buL I rILocIL IegIsIuIe un ne-um umIuL de
,ehcIen. AzI, oI s duI, IInILIL, de un run cu Iu
curLe, cu gosodrIe, cu exIsLen conIorm dehnIIeI
dIn dIcIonur, dur cure, du crILerIIIe udmInIsLruIeI
conLemorune, e oreun sudeu. Ce s-o muI IungIm,
suLuI e oru. ur oruuI e un soI de comun. Au h-
gureuz n ucLe, uu e. DecIzIIIe de cIrcumsLun -
mburIIgLurIIe IcuLe e genunchI, IuruLuI ccIuIII
I uILe rocedee cIusIce uIe sLIIuIuI nosLru sILre -
uu nscuL uII vII uI unor urudoxurI cIeLoure. Au
se Iuce c IocurIIe uIeu dIn AvrIg, cu I uILeIe de e Iu
noI, se moLmoIesc suu nu se oL cuIIhcu enLru LoL
soIuI de rogrume euroene LocmuI dIn cuuzu uces-
Lor buIbe LrugIcomIce.
AILmInLerI, bIbIIoLecuru dIn AvrIg ouLe du
IecII de IegIsIuIe euroeun orIcruI nuIL IuncIonur
de e Iu noI. Nu conLeuz. Ce LIe eu, dIn AvrIg,
desre chesLIIIe ,mucro? $I uILe uu, n. ,mIcro, Iu
murgIneu rII gruuIuI, MurIu Grunceu Iuce ce
ouLe I eu - muIL dIncoIo de ce-ur Iuce orIce
bIbIIoLecur obInuIL - enLru u duce muI deurLe,
mcur un us, Iumeu n cure LrIeLe. Nu sunL deIoc
uInI ceI cure vIn Iu bIbIIoLec, Iu nLerneL, I-o
roug e MurIu s-I ujuLe s vud ce roIecLe muI
sunL e Iu UnIuneu Euroeun, ce se muI unun e
sILe-uI MInIsLeruIuI AgrIcuILurII, ce s-ur uLeu Iuce
enLru u h I eI Iu zI cu mersuI IumII.
188
Pe de uIL urLe, I uLImeu dIn AvrIg vIne
cu surg Iu cuIcuIuLoureIe de Iu bIbIIoLec. CuL I
uLeuL runduI Iu neL, muI un munu e cuLe o curLe.
MurIu I ncurujeuz s Iuc dezordine muxIm n
ruILurIIe cu crI. S sImL curLeu, s se jouce cu eu,
s o rsIoIusc, s Ie devIn un obIecL IumIIIur, uro-
IuL, s nu he o serIeLoure. PurLeu rousL e c, dIn
oLsrezece mII de voIume, ceIe muI muILe sunL edI-
II IourLe vechI, exLrem de obosite, de uzuLe, IIsILe
de lipiciul seducLor uI chIuIuI crIIor noI, de Iu
oru usLu. Cu de obIceI, uuLorILIIe IocuIe un bugeLuI
desLInuL bIbIIoLecII e uILImeIe IocurI uIe IIsLeI, n
uu IeI ncuL s he n zonu eLerneIor recLIhcrI. EvI-
denL c bIbIIoLecu nu reu rInde recLIhcrI n sus,
udIc muI muII bunI. Sume desLInuLe unor uchIzIII
muI serIouse nu s-uu vzuL de muILIor. Nu-I nImIc.
MurIu ser I merge muI deurLe. I d seumu c,
duc ur uLeLu o IIumInure Iu nIveIuI udmInIsLruIeI
IocuIe, ur Lrece o er geoIogIc. $I-uLuncI se nc-
uneuz s In bIbIIoLecu n vIu rIn uILe mIjIouce.
ur udevruI e c reueLe muIL muI muIL decuL uLuL.
AcoIo e un suIu ubIIc n sensuI udevruL uI cuvun-
LuIuI, un udevruL cenLru cuILuruI, unde se cuuL
InIormuIe, se udun Iume Iu ezLorI, se Iuc roIecLe
coIure, se vorbeLe e Skye cu rudeIe dIn sLrIn-
LuLe, se cuIege IoIcIor, se un Iu cuIe IesLIvuIurI de
nenchIuIL n IocurIIe uIeu.
N-um IoIosIL centru culturcl dour cu s Iuc
ImresIe, s Iorez noLu, s-o munez e MurIu
Grunceu, cu s deu bIne Iu ovesLe. n Iond, BIbIIoLecu
Oreneusc dIn AvrIg chIur usLu e. DeI ure un sIn-
gur ungujuL. $ezLorIIe de uIcI nu se In enLru Lu-
rILI, enLru oze. AcLIvILIIe cu uLImeu nu sunL
de ochII IumII. PovesLeu cu recuerureu duLInIIor
IocuIe nu e dour o vorb. AIcI chIur vIn oumenI de
LouLe vursLeIe, cure-I muI uduc umInLe o sLrIgLur,
o cImIIILur, un deLuIIu uI unuI obIceI. TouLe sunL
no LuLe I udunuLe n documenLe cure nceurc s re-
Iuc chIuI de odInIour uI ucesLor IocurI. ur MurIu
nu e un umuLor n Lreubu usLu. A sLudIuL, Iuce o
munc de cerceLure n LouL uLereu cuvunLuIuI, e
un om comeLenL n LeorIe, cure Iuce I munc de
Leren, cu orIce cerceLLor, urmrIndu-I subIecLuI n
LouLe dImensIunIIe suIe. MuILe rezuILuLe uIe cuLrII
se un e ucebook. ExIsL oumenI cure uu IecuL de
muII unI de rIn rIIe uIeu. uLuI c oL vedeu ce
se nLumI n AvrIg, c IocuI nceurc s LrIusc I
s recuereze ce-u IerduL, I mobIIIzeuz, cumvu,
e LoI. Duc ugInu nu e ucLuuIIzuL vreme de dou,
LreI zIIe, Iou cu mesuje de ngrIjorure. DIncoIo de
ncercrIIe de u resuscILu comunILuLeu reuI, de Iu
Iuu IocuIuI, exIsL deju o comunILuLe vIrLuuI, soII-
dur cu LoL ce une Iu cuIe MurIu Grunceu, uILurI de
rIeLeneIe I susInLorII eI. mreun cu AsocIuIu
,PrIeLenII AvrIguIuI, muI cu un srIjIn de Iu ConsIIIuI
CTLIN TEINESCU
iblioteccdinAtri,
judeul Sibiu
189
ocuI, muI cu LrezIreu PrImrIeI, Ius uILe InsLILuII
I orgunIzuII, bIbIIoLecu dIn AvrIg u reuIL s Iuc un
IesLIvuI remurcubII, nLr-un suIu suerb, reudus Iu
vIu. osLu reedIn de vur u buronuIuI SumueI
von BrukenLhuI. esLIvuIuI ,Toumnu buroc Iu AvrIg
u IosL deju, n muI muILe rundurI, subIecL de LIrI.
S-uu urLuL cosLume de eoc, s-u cunLuL muzIc
veche, s-uu derIns uII vechIIor dunsurI de suIon,
n curLeu domenIuIuI s-uu IcuL jongIerII, IocuI u n-
vIuL I u sLrIucIL, urLund c usIuneu I neusLum-
ruI cuIvu oL roduce mIrucoIe.
DIn cund n cund, e Iu bIbIIoLec muI uur
gosodIne cure vor s he ujuLuLe s gseusc e neL
reeLe cuIInure. CoIII srmunI cure nu-I ermIL s
uIb un comuLer ucus se sImL uIcI n IurguI Ior.
MuI vIn I ensIonurI, cerund ujuLor s InLre e u-
gInu CuseI de PensII. Mureu robIem e c, deI
MurIu u reuIL s Iuc dIn bIbIIoLec un Ioc de InLeres,
murIu IundumenLuI u orIcreI bIbIIoLecI de e Iu-
meu usLu, curLeu, e Iu AvrIg, veche, uzuL I uIn.
ucI un eIorL creuLIv Imens s uducI Iumeu ucoIo, Iur
cund o uducI consLuI c dozu de seducIe concreL
e cure o uI Iu dIsozIIe e exLrem de mIc. $I uLuncI
LrebuIe s gseLI uILe cenLre de InLeres. Nu exIsL
momenL uI zIIeI n cure s se sLeu de omun, s nu
se Iuc cevu n suIuI uceIu. PenLru roIecLeIe co-
Iure uIe eIevIIor cure vIn Iu bIbIIoLec, MurIu u rImIL
de Iu rIeLenI donuII, sub Iormu muLerIuIeIor de
Iucru - hurLIe, curLon, cuIorI. Un uIL rIeLen u urovI-
zIonuL bIbIIoLecu, LouL Iurnu, cu cIocoIuL cuId.
SunL IucrurI mIcI, dur, oduL use uneIe Iung uILeIe,
duu o ImugIne mure u unor oumenI cure uu uLereu
de u crede n cevu. n muILe IocurI de e Iumeu usLu,
usLIeI de oumenI ur h recomensuI I ncurujuI. u
noI, de reguI, eI sunL Iu coudu rIorILIIor. Desre
eI se crede c, duc LoL uu uLere I enLuzIusm enLru
ceeu ce Iuc, muI oL s uLeLe. ur uLuncI cund
ovesLeLI desre eI I-e jen s IoIoseLI cuvInLe
murI, enLru c s-ur uLeu sune c nu e chIur uu.
C exugerezI, de druguI orIceIeIor cure duu vIu
uneI oveLI. EnLuzIusmuI, uLereu I credInu de u
Iuce cevu nu duu LocmuI bIne n grIIu uLuL de sLrIcL
rucLIc u IeIuIuI n cure vedem Iumeu ucum. E
IImede ns c ceIor cure cred n ceeu ce Iuc nu Ie
us de usLu. EI I vd de Lreub, uu cum oL. Duc
Iumeu nuInLe, cu suu Ir urobureu nousLr. ns,
mcur uLuncI cund e vorbu de recunouLere, uu, Ir
vreo recomens muLerIuI, ur h Irumos s n-uvem
ouse-n burL I s Iucem o IeccIune udevruL. $I
n-ur h ru duc unII dInLre noI, nevzuI Iu Iu, n
LImuI IeccIunII, ur roI. Mcur un Ic.
CTLIN TEINESCU
iblioteccdinAtri,
judeul Sibiu
190
DomnuI roIesor MIrceu PusIuru u mIInIL uLezecI I cIncI
de unI. Se Ine exLrem de bIne I ure o senInLuLe e cure numuI
Lruversureu ncercrIIor IourLe greIe I-o ouLe du. DoI ochI murI
I uduncI conhsc LouL IumInu I uLrug uLenIu usuru uneI Iee
IungI, uIbe, cu de cIugr. n zIuu n cure I-um cunoscuL, urLu o
bIuz de cuIoureu vIIneI uLrede. Duc muI uduugI Iu ucesL
orLreL I un burbIon dIscreL, ure desrIns dIn IruI uneI guIerII
cu chIurI de curdInuII. AILmInLerI, cum usLu I eru I urLureu.
DIsLIns, bIund, reocuuL n mod evIdenL de IeIuI n cure I uIege
cuvInLeIe, eIegunL, sLrLor uI uneI neIecIunI cure nu Ine
morI s he remurcuL. O sImI dour c e ucoIo I c vIne n urmu
uneI vIeI LrecuLe rIn muILe.
S-u nscuL n BusurubIu, Iu TrIIneLI, Iung BII. n unII
sInILrI uI rzboIuIuI, LuLI IuI u IosL deorLuL. RuII I-uu IuuL I
nImenI n-u muI LIuL de eI, dIn 1qqq, un rIn `8. MIrceu
PusIuru u rmus s he crescuL de unchIuI I de mLuu su. Eru
dour nceuLuI uneI oveLI cumIILe, uI unuI Ir Iung de suIerIne
I umIIIne cure uveuu s se LermIne IourLe LurzIu, rInLr-un
noroc neseruL. Cu I cum durereu rIcInuIL de dIsurIIu LuLIuI
n-ur h IosL suhcIenL, Iu scurL LIm, u muI uruL o nenorocIre.
$eIuI osLuIuI de jundurmI u venIL, nLr-o seur, Iu unchIuI IuI
MIrceu PusIuru I I-u sus: ,Bude EILImIe, e de ru. TrebuIe s
IecI. ELI e IIsLu neugr. O s hI deorLuL n SIberIu. Pun dI-
mIneu, LrebuIe s dIsurI. Au udunuL ce-uu uLuL I uu IugIL
sre RomunIu. OrorIIe reIugIuIuI nu I-uu ocoIIL. u PIoIeLI, uu
rIns murIIe bomburdumenLe uIe umerIcunIIor. Cu muII uII
reIugIuI busurubenI, uu ujuns, un Iu urm, n VuIceu. Pun
u BunIneI
ibliotecc Municipcl din Medic,
judeul Sibiu
CTN $TENESCU
191
CTLIN TEINESCU
ibliotecc Municipcl
din Medic, judeul Sibiu
rIn `q;, uu sLuL n suLuI CrLurI. u un momenL
duL, s-u ununuL c se Iceuu mrorIeLrIrI cu -
munL n BunuL. Au uu ujuns e Iu BecIcherecu MIc,
Iung TImIouru, unde uu nceuL o vIu nou I uu
rIdIcuL o gosodrIe suerb.
NumuI c bucurIu reuezrII n-u InuL reu
muIL. n 1q1, nLr-o nouLe, s-uu LrezIL cu LoII n-
gro zII. Pe uIIu suLuIuI bLeu Lobu I se ununu c
nImenI nu ure voIe s rseusc IocuIILuLeu. Se muI
suneu, cuL se uLeu de cIur, c orIcIne s-ur h gundIL
s Iug urmu s he mucuL. Pe urm, II s-u sus c
vor h deorLuI n SIberIu. MLuu, e cure MIrceu
PusIuru o numeu ,mumu, nu u rezIsLuL ocuIuI I s-u
uezuL e murgIneu IunLunII, cu gunduI de u-I Iuu
vIuu. Eru cu IcuL nLr-o Lruns, rIveu n uduncuI
IunLunII I eru guLu s se Iuse s cud. Eru u douu
our cund I Ierdeu LouL gosodrIu rIdIcuL cu
uLuLu Lrud. n uILImu secund, u orIL-o dour sLrIg-
LuI dIseruL uI IuI MIrceu: ,Mum, cuI m IuI!? S-u
orIL. Purc s-u LrezIL dInLr-un vIs. -u IuuL de mun
e MIrceu I uu ornIL n grub s mucheLeze. SoI-
duII nurmuI I suruvegheuu dIn sLrud. Nu eru
uILcevu de IcuL. Au uvuL voIe s Iu cu eI sLrIcLuI ne-
ce sur. DInLre LouLe unImuIeIe dIn curLe, II s-u sus c
oL Iuu ceI muIL cIncI gInI.
Cu IrIcu uruIIzunL c vor ujunge n SIberIu,
uu IosL urcuI n LrenurI. OumenI, buguje de-u vuImu,
unImuIe, Iu grmud. Au mers dou zIIe Ir s LIe
ncoLro se ndreuL. Pe 18 IunIe 1q1, uu ujuns Iu
PerIeI, n Brgun. I s-u sus c uIu vu h de uLuncI
ncoIo vIuu Ior I uu IosL IsuI n mIjIocuI cumuIuI,
sub ceruI IIber, s se descurce. $I-uu IcuL, cu uIII, o
coIIb I uu ncercuL s nu cud rud dIserrII. n
uugusL, un LrsneL u IovIL coIIbu I u IcuL ruvugII. Au
sLuL vreo cIncI unI cu domIcIIIu obIIguLorIu n Br-
gun. Mergeuu zIInIc Iu munc, Iu un AS. Rmuneuu
cu un cuLIg de cIncI IeI. Un kIIogrum de eLe cosLu
use IeI, Iur unuI de zuhr, unsrezece. ProgrumuI
obIIguLorIu de munc eru de zece ore e zI. AcLeIe Ie
Iuseser IuuLe. Eruu oumenI Ir IdenLILuLe, nLr-un
usLIu, cuL vedeuI cu ochII.
Dur IuI MIrceu PusIuru I Iceu s nvee.
Cum uLeu, cund uLeu. Seuru, du oru sLIngerII,
unuI dInLre mIIIIenII nsrcInuI cu uzu deorLuIIor
verIhcu duc LouL Iumeu sLInge IumInIIe I resecL
rogrumuI. u PusIuru se vedeu mereu o IumIn sIu-
b. Un ouI Iu croru cruIu cILeu. MIIIIunuI se
uILu e geum I vedeu un udoIescenL cure nvu.
s-u IcuL mII de coIIuI sLudIos I u nceuL s n-
chId ochII Iu neresecLureu rogrumuIuI. nLr-o zI,
I-u sus uu: ,$LII c voI n-uveI voIe s IecuI de-uIcI.
Dur eu Le-um vzuL LoL LImuI c nveI. Duc vreI s
mergI s duI un exumen Iu vreun IIceu, eu m Iuc c
nu Le-um vzuL. PoI s IecI. Dur duc Le rInde cI-
nevu, cu mIne n-uI sLuL de vorb. ELI e rsundereu
192
Lu... Au u ujuns MIrceu PusIuru Iu PIoIeLI. Aveu
uLesrezece unI. O zI nLreug u bLuL oruuI s se
nscrIe Iu o couI. Nu-I rImeu nImenI, enLru c
urLu cu un vugubond. Seuru, e Iu use, o dIrecLoure
de couI u IosL muI mIIous I u ucceLuL s sLeu un
Ic de vorb cu eI. -u nLrebuL unde se nscuse. $I,
deoduL, chIuI I s-u IumInuL. Eru I eu venIL dIn
BusurubIu. sLu u IosL mureIe noroc uI IuI MIrceu
PusIuru. A LermInuL cIusu u zeceu, hnuI, uoI u mers
Iu IucuILuLe. A IosL I geoIog Iu sond, u IosL I
roIesor, u reduL geogruhe, IsLorIe, cuILur cIvIc.
u uIzecI de unI I-u IuuL ermIs de conducere. SL
Iu Nemu, Iung MedIu, vIne Iu bIbIIoLec I cILeLe
e Skye oveLI enLru coII dIn uILe orue, vInde
mIez de nuc du ce d ununurI e neL I e unuI
dInLre IubuIoII BunIneI.
ToL ucoIo, Iu BIbIIoLecu MunIcIuI dIn Me-
dIu, um cunoscuL-o I e doumnu roIesour AureIIu
Rusu. PensIonur, jovIuI, mundr Ioc de rogrumuI
uniNet, osesoure de bIog, uuLoure de exozIII,
creuLoureu unuI muzeu de urL ouIur sseusc, Iu
Buznu. ocuI u IosL vIzILuL de muIL Iume, ucoIo s-uu
desIuruL LoL soIuI de rogrume, e un Ioc deschIs,
un suIu generos, nu neuruL n dImensIunI hzIce,
cI n sIrILuI n cure u IosL creuL. MuzeuI ure I o
vurIunL vIrLuuI. Doumnu roIesour u reduL ro-
mun I Iruncez. A IosL un duscI ndrgIL I u s-
LruL IegLuru cu muII dInLre IoLII eIevI. ALuncI cund
uuzI oveLI desre ensIonurI, desre bunIcI cure
uu ugInI de ucebook, bIogurI ersonuIe I cure se
descurc n Iuu comuLeruIuI muI bIne decuL neoII
Ior, I se ure c e o gIum. AbIu du ce-I cunoLI Le
Inund bucurIu de u descoerI c, LoLuI, ensIonurII
dIn uru usLu nu se ncudreuz nLr-o sIngur LIoIo-
gIe. ExIsL I oumenI suerbI, cure reIuz s se n-
crunLe, IIsII de uIne I resenLImenLe, senInI,
jovIuII, mundrI de usocIereu Ior nLr-un rogrum
serIos. TouL o IumIn, rudIInd de IerIcIre c ouLe
Iuce o gIum, doumnu roIesour m-u condus un-
devu, e un corIdor uI bIbIIoLecII, unde mI-u urLuL o
IoLogruhe cu cuIvu BunIneI, n mIjIocuI croru se
uu VIudImIr PuLIn n ersoun. Eru un Lrucuj IoLo-
gruhc IcuL de dunsu e comuLer. Ce s muI zIcI?!
TucI I Le rbueLI de enLuzIusm.
n suLeIe ucesLeI oveLI suerbe, cu vursL-
nIcI cure redescoer Irumuseeu vIeII I IuLuI c
oL h nc exLrem de ucLIvI, de uLIII, sL AnLoneIu
Sohu Burbu. AnLoneIu e bIbIIoLecur Iu MedIu I u
IosL eIevu roIesoureI AureIIu Rusu. Acum, e runduI
eI s-o nvee cuLe cevu e ceu cure I-u IosL duscI Iu
couI. Cu cevu vreme n urm, AnLoneIu u scrIs e
neL o ovesLe de Iu nceuLurIIe rogrumuIuI uni-
Net. TILIuI oveLII eru Projc mec e jeisbuchist.
ToLuI Ieuc, nLr-un IeI suu uILuI, de Iu AnLoneIu.
Un om sIncer usIonuL de meserIu e cure o Iuce.
CTLIN TEINESCU
ibliotecc Municipcl
din Medic, judeul Sibiu
193
MI-ur LrebuI un voIum nLreg enLru u ovesLI desre
LouLe rogrumeIe n cure e ImIIcuL, desre LouLe
IdeIIe I unIversuI nebnuIL e cure I ouLe deschIde
n uceusL meserIe un om reocuuL cu udevruL de
ceeu ce Iuce. CerL e c LouL ovesLeu cu ensIonurII,
cu bunIcII cure se orgunIzeuz nLr-o reeu de cILILorI
ucLIvI, cursurIIe de IImbu engIez, de IoLogruhe, de
IoIosIre u comuLeruIuI, udIc uniNet, Ieuc de Iu
o Idee u AnLoneIeI. $I n-u IosL dour Ideeu. De cIncI
unI ncouce, eu susIne I dezvoIL ucesL rogrum
unIc n RomunIu, ucesL verILubII suIu de cIvIIIzuIe,
cure curInde vreo cIncI suLe de BunIneI. DIncoIo
de cursurI, de nLuInIrI, de CIubuI uniNet, senIorII
dIn ucesL rogrum orgunIzeuz erIodIc donuII de
crI, e cure Ie grueuz ImecubII, Ie mucheLeuz
I Ie LrImIL Iu bIbIIoLecI ruruIe, unde IonduI de curLe
e sruc. $LIu c sun IncredIbII, dur ovesLeu usLu
exIsL, e udevruL, Iur ersonujeIe eI se bucur s
redescoere Iumeu nLr-un IeI e cure ceI muI muII
dInLre noI I Ignorm.
UnuI dInLre BunIneI e deosebIL de ucLIv e
neL. ComunIc, e IourLe uLenL, semnuIeuz evenI-
menLe, comenLeuz, e sueLuI cuLorvu comunILI
vIrLuuIe. ToI ceI cure uu comunIcuL vreoduL cu eI I
LIu cu numeIe. ,BunIneL. nLr-o zI, doumnu ro-
Iesour AureIIu Rusu u InLruL e un gru de dIscuII
uIe unor LInerI. $I-u sus rereu I s-u rezenLuL:
,AureIIu-BunIneL. medIuL u IosL nLrebuL cu enLu-
zIusm: ,I cunouLem e souI dumneuvousLr. Nu
sunLeI soIu domnuIuI BunIneL?
194
- Seeervuuus, Ruduuu! Ce IucI, omuIe? MuI vII I Lu
e-uIcI, e Iu noI?
HenrIeLLu Szubo, suorLer u IuI PoII TImIouru, Iur n LImuI
IIber dIrecLoure u BIbIIoLecII MunIcIuIe dIn ugoj, m IIuz
nLr-o mbrIure urseusc I m u cu e-un osLu nLors de
e IronL. n hne, um ujuns ,e-uIcI, e Iu noI. PenLru rImu duL
de cund um IecuL n LurneuI cuLLorIIor de oveLI, LIu c sunL
ucus. Nu e udresu dIn buIeLIn, cI dIn sueL, ceeu ce s-ur uLeu s
he cevu muI ImorLunL. Duc Iuc un cuIcuI ruId, cu vucune,
coIIrIe, vIzILe ocuzIonuIe, IunsrI de curLe I unI de sLugIu n
nvmunL, descor c mI-um eLrecuL uroue un sIerL de
vIu n ugoj. Pun I ceI uLe unI de-ucus ourL LumIIu
ucesLuI Ioc sLrbLuL de TImI I de uuenII IuI: bucurIe de-u
LrI, cIdur InLerIour, LIhn, Irumusee, IubIre. Pe hurLu ohcIuI
u ugojuIuI, bIbIIoLecu se u n zonu cenLruI, uroue de
rImrIe I vIzuvI de CoIegIuI NuIonuI ,uIIu Hudeu. Pe hurLu
meu, eu sL nLre rcuIeuI unde bLeum e vremurI covoureIe
uneI mLuI, conLru bunI de suc, I un Leren de bILum e cure ju-
cum IoLbuI cu vruI Dun, cruIu I IIvrum use de goI sre necuzuI
udversurIIor.
- AdI unde-I?
- Sus, Iu BIbIIoneL, Le-uLeuL.
PenLru mIne, HenrIeLLu Szubo I AdrIunu WeImer sunL
Henny I AdI. Au Ie sun de cund Ie cunosc, uu Ie-um LrecuL n
(AdrI) An
ugojun
ibliotecc Municipcl din Luoj,
judeul Timi
RADU PARASCHVESCU
195
ugendu LeIeIonIc, uu Ie uIInL Iu nLumIrIIe IILerure
de sIurIL de un Iu cure m InvIL. PrIn urmure, uu
r mun. ormuIIsmuI n-ure ce s cuuLe uIcI. I Iuc
semn IuI OvIdIu:
- Ine-Le du mIne. S-I urL un bIrou de
om resonsubII.
Nu LIu ce uLeuL OvIdIu, dur cund InLr n
bIrouI HenrIeLLeI Szubo descoer e ereI o nou
Iorm de LueL: cuIendure I uhe cu echIu IuvorIL.
ncereu esLe un uILur uI oIIsmuIuI, o decIuruIe de
drugosLe scrIs cu uIb I vIoIeL. $I un munIIesL uI
uurLeneneI, n Iond. oLogruhI de uzI I de IerI,
uuLogruIe, eurIe, rogrume de mecI, coLoure de
bIIeLe de Iu urLIdeIe memorubIIe. Pun I orIIe dIn
jurdInIer resecL cromuLIcu Imus de PoII. AI
ImresIu c Le uI n burIoguI unuI eI de guIerIe, nu
n cumeru de unde un om udmInIsLreuz o bIbIIoLec.
ur bIbIIoLecu se nvIoreuz dIn mers. ProusL zu-
gr vIL e dInuIur, I uLeuL ucum recondIIon-
rIIe InLerIoure. Pun uLuncI, un cund se vor debIocu
IondurIIe cuvenILe, vIuu dInunLru nu ure nImIc
scorojIL suu meIuncoIIc. NImenI nu ngun IILunIu
bIu zrII. BIbIIoLecu nu muI e de muIL suncLuuruI uu-
LIcIIor, sIsLemuLIzureu LcuL u neuLIneI.
- PcuL c n-uI IosL uIcI cund um InuuguruL
BIbIIoneLuI.
- Cund u IosL usLu?
- n Loumnu IuI zo1o. SLuI, c-I sun duLu
exucL. Au, e z noIembrIe. O IosL Lure IuIn.
- $I ce-um IerduL?
- UIL-Le.
M uIL, ce s Iuc? M uIL Iu IoLogruhIIe de Iu
Inuugurure I vd un dILumuI LorLuI de cuIoure -
cum uILIeI? - vIoIeL. ,De muILe orI, usIunIIe vIreuz
n uLoIogIc, mI susese cundvu un cunoscuL. SImL
nevoIu s-I LrunsmIL de Iu dIsLun: ,EI, I?
- Henny, um dIubeL, omuIe. TorL mI LrebuIe
mIe?
- No Ius` c nu-I buI. De Iu omuI bun bouIu
Ieuc reede.
O Lerg dIn Iuu IoLogruhIIor muI ruId decuL
bouIu I o Iuu n sus e scrI, condus de HenrIeLLu.
u eLuj nu dour cIduru e muI mure, cI I unImuIu. O
surrInd e AdrIunu WeImer unund nILe hurLII n
ordIne, n mIjIocuI uneI buLerII de comuLere Ir
IocurI IIbere e scuune. AdI mI sure n brue cu Iu
n LregIreu uneI IumIIII deorLuLe. PuLImeu de Iu
cuIcuIuLoure I vede de Lreub, IndIIerenL Iu Lun-
dreeu momenLuIuI.
- AI muncuL?
EvIL cucunu. Duc sun ,nu, duu esLe cu
LoL rogrumuI. $LIu ce uscunde gusLureu Iugojeun:
usedIu uIIur, urmuL de IncuucILure e Lermen
Iung.
- Du, du, sLuI IInILIL. Avem Lreub. BIne c
Le gsesc uIcI. HuI s ovesLIm. Henny, Iu-I I Lu un
scuun.
M surrInd comorLundu-m cu o guzd n
IocuI unde nu muI sunL de muIL (I de IuL nIcI n-um
IosL vreoduL) musuhr.
- Vorbeum cu Henny desre BIbIIoneL.
MI-ur h IcuL s vIn Iu Inuugurure. u sune, cum u
IosL?
AdrIunu LusLeuz de cuLevu orI Iu comuLeruI
eI.
- DecuL s-I ovesLesc, muI bIne Le uII
sIngur. Iguru e c uI venIL I Lu Iu ugoj uLuncI, dur
Iu dou sLmunI du BIbIIoneL. Cund uI IunsuL
Iluturele neru.
CIuLIn dIn cu n Iuu ucesLuI conLruLIm I
m uIL Iu hImuI reuIIzuL Iu Inuugurure. mI ujung
LreI-uLru mInuLe cu s um un senLImenL greu de
unLIcIuL cu o jumLuLe de or n urm. Ceeu ce mI
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccdinLuoj,
judeul Timi
196
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccMunicipcl
din Luoj, judeul Timi
se deruIeuz sub ochI nu e un evenImenL dIn ugoj,
cI rorIu vIu. I vd e urLIcIunI I consLuL c-I
LIu e IourLe muII, Iur cu unII sunL rIeLen. PrImuruI
runcIsc BoIdeu InLr e uu bIbIIoLecII du ce ure
grIj s-I chesLIoneze n gIum e oeruLor: ,AveI
uuLorIzuIe de hImure? ,SunL e domenIuI ubIIc,
rsunde cumerumunuI, usLIund sceneIe dIn jur-
nu IeIe de LIrI. PuuI-Andre Burun (cruIu eu LoL Puu-
IIc I sun, hIndc I cunosc de uIsrezece unI, de
cund u us IcIoruI n RomunIu) cude n Iusu unuI
InLervIu e cure I-I Iu CrIsLIun GhIneu, jurnuIIsL I
scrIILor cure nu IIseLe de Iu nIcIun eIsod de cuI-
Lur Iugojeun. n jur, uILe hgurI cunoscuLe: roIe-
soure de romun suu Iruncez (,AsLu-I III, nu? Hu,
Iu uILe Iu eu, s-u vosIL, du` LII c nu-I sL ru?),
en sIonurI, zIurILI, crILIcI IILerurI, ubsoIvenI de
IucuILuLe suu bobocI. E Iume muIL, I usLu nu dour
hIndc urmeuz s se LuIe o ungIIc. morLunL e ce
reIueuz roLocoIuI, ce se nLumI du.
M nLorc n reuIILuLeu nehImuL, e cund
OvIdIu IscodeLe cu uuruLuru IoLo e unde I cum
uuc. Se uroIe de LInerII uezuI Iu comuLere I
se czneLe s obIn mcur o duL rIvIIegIuI InvIzI-
bIIILII. I Ius s se chInuIe I conLInuI dIuIoguI cu
rIeLeneIe de Iu bIbIIoLec.
- Bun, I cuLe comuLere uveI?
- Zece, rsunde AdI.
- PoILIm? PI, cum uu? (Not. u ugoj,
,PI, cum uu? nseumn exucL ,I, cum uu?, e
cund ,I? sImIu nseumn ,de ce?. ExemIu:
,MI-um ruL IcIoruI. ,PI? ,Am jucuL IoLbuI.)
- Judeeunu dIn TImIouru ure dour oL, se
mundreLe Henny.
- n cuzuI sLu, voI ur LrebuI s hI reedIn
de jude, nu eI. DuI-I jos de-ucoIo. ToLuI, cum de-uI
rImIL zece comuLere?
- Au cunLrIL muI muILe IucrurI, zIce AdI. n
rImuI rund, IeIuI cum um scrIs roIecLuI enLru
nscrIereu n rogrum. Pe urm, nu numuI c ne
rIceem s scrIem roIecLe, dur chIur uvem ce s
sunem. N-uI Idee cuLe IucrurI Iucem uIcI. Nu dour
noI. $I roIesorII, I scrIILorII, I urLILII IusLIcI dIn
oru. PIus c venIm cu LoL IeIuI de InvILuI. PIus c,
hInd nIrII cu OrIuns, coIuborm exceIenL cu
Irun cezII. $I usLu nu de uzI, de IerI.
AdI I Henny nu se Iuud, chIL c bneunuI
e rIn dehnIIe IIos. $LIu cuL de muII oumenI cu
bIuzon I verv uu udus I sedus Iu ugoj de-u IunguI
unIIor: VIudImIr TIsmneunu I MuIu MorgensLern,
DunIeI VIghI I oun HoIIender, RoberL $erbun I
VIoreI MurIneusu, DorII BIugu I MIrceu MIhIe. $I
LIu c de hecure duL s-uu mIcuL cu dou sIurIeze
ImosIbII de orIL.
- Bruvo.
- $I muI e cevu, conLInu AdI. Cund s-u us
robIemu InsLruIrII enLru BIbIIoneL, m-um oIerIL
ImedIuL.
- Nu m mIr. SIngureIe IucrurI n cure nu
Le-uI ImIIcuL uu IosL ceIe de dInuInLeu nuLerII. DeI
nIcI de usLu nu-s sIgur.
- GundeLe-Le, Rudu, um echIvuIenLuI uneI
dIIome de exceIen n InIormuLIc dInuInLe de
1q8q, cund Iumeu LIu dour de CenLruI de CuIcuI dIn
BucureLI. nIormuLIcu rucLIc nu exIsLu e-uLuncI
n RomunIu. Cund u uruL nLerneLuI Iu noI? Acum
uroue douzecI de unI. PI, eu n 1qqz Iceum deju
cuIegere I ugInure e cuIcuIuLor enLru revIsL.
SIgur, um IosL Iu InsLruIre Iu TImIouru, ns LoLuI mI
s-u ruL sImIu. Au c eru normuI s m oIer.
Nu v-um sus? erLure. AdrIunu Iuce urLe I
dIn coIecLIvuI de reducIe uI revIsLeI cnctul, nhIn-
uL de oeLuI oun ArdeIeun. AcoIo se ocu de o
muIIme de chesLIunI LehnoreducIonuIe. AsLu, hreLe,
cund nu-I ubIIc oezIIIe - n revIsL suu n voIum.
197
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccMunicipcl
din Luoj, judeul Timi
uLuI c uIoc oL ore e zI BIbIIoneLuIuI demon-
sLreuz dour IeIuI n cure bucurIu de-u Le LI uLII I
dIIuL vIuu I LImuI. AdI ure uLruzecI I cevu de
unI, dur u IcuL cuL nu reuesc uIII nLr-un secoI.
- Vd c uI cIIenI Iu comuLere, I sun.
- A, e IIn LoL LImuI. SunLem suruugIo-
meruI, chIur I cu zece cuIcuIuLoure. Bun, vIn muI muIL
coII, dur uvem I uduII. Bu chIur I vursLnIcI, deI nu
cuI ne-um dorI. Cu eI InuIm s scouLem nILe
crI-uIbum desre ugojuI de uILduL. Nu vrem s-I
Ism s Iece dIn Iume Ir s vorbeusc, Ir s-I
uduc umInLe. Ar h un cuL I-o Ierdere enLru LoI.
- CoIII sunL IugojenI?
- n vucune, du. n LImuI coIII, uvem ns
desLuI nuveLILI cure sLuu uIcI un Ie vIne uuLobuzuI suu
LrenuI. E I sLu un cuLIg, mcur nu muI Ierd vremeu.
- AI uvuL vreoduL robIeme cu eI?
- Ce IeI de robIeme?
- De orIce IeI.
- O s-I rsund eu, InLervIne Henny. MuI
sunL coII cure vIn Iu bIbIIoLec - m rog, Iu com-
uLere - e IurI. Nu-I Irumos ce sun, dur n-ure
rosL s ne-uscundem.
- $I de cIne se Lem?
- De rInI. SunL coII dIn IumIIII cu muII
IruI, cure nu sun ucus c vIn uIcI. PrInII nu I-ur
Isu. DIn moLIve... reIIgIouse, s zIcem. ConIesIonuIe.
neIeg I comenLez rInLr-o rIdIcure dIn umerI.
- AILe robIeme?
AdI I Lrece degeLeIe rIn r I comuL e
vorbILuI n ouL.
- MuI sunL unII cure Lrug cu ochIuI Iu uroIeIe
uILoru. Eu Ie LoL sun sLoru muI mIcI s he uLenI, cu
s n-uIb robIeme. De obIceI, sunL, dur nu LoL LImuI.
ur uILeorI LIu muI murI vIn I nceurc s-I convIng
e ceI mIcI s Ie Iuc Ioc muI reede Iu comuLer. AsLu
198
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccMunicipcl
din Luoj, judeul Timi
deI hecure uLIIIzuLor ure Iu dIsozIIe dou ore e zI.
Cund se uuz, I un uILurI, Iu ve dere, un curLonu
e cure e LrecuL oru un Iu cure ouLe s sLeu.
- Cum cuI uLIIIzuLorI uI zIInIc? Au, uroxI-
muLIv.
- PesLe uLruzecI, ouLe chIur cIncIzecI, cu
LoL cu uduIII. $LIu c-n uILe bIbIIoLecI II se ucord
dour o or e zI, dur, duc uvem zece comuLere,
uLem s mrIm duruLu.
- Au, IurL-m. MuI deurLe.
- Du. Cum zIceum, sunL cuzurI cund bIeII
de IIceu se reIuc c se uIL e monILor, se uIeuc
sre ceI mIcI I Ie sun s se LIreze, c uILIeI o s
se-ocue de eI uIur. nLImIdrI dIn usLeu. Dur n-uu
exIsLuL IncIdenLe. Ar h I greu, uvem vIzILe de Iu
PoIIIe. VIn s se-usIgure c eIevII nu chIuIesc I nu
Iuc neIcuLe. OrIcum, cund InLr n suI, uLIIIzuLoruI
I Ius buIeLInuI n grIju cusLodeIuI, urmund s-I Iu
Iu Iecure. ur noI um reuIL s crem o buz de duLe
unde-I uvem e LoI vIzILuLorII. EvIdenL, duc e s
se-nLumIe cevu, e muI robubII s he dIn cuuzu
unuI udoIescenL decuL u unuI uduIL.
ugojuI e rImuI Ioc dIn Lurneu unde un
bIbIIoLecur udmILe c oL ureu I mIcI nereguII. C
exIsL unumILe rIscurI. Pun ucum, LoLuI Iusese de
un LrunduhrIu Ir uL. PreLuLIndenI.
- $I ujung ruzIIIe usLeu? o nLreb e AdI. C
urc nu-mI vIne s Ie sun vIzILe.
- S LII c IoIosesc I eIe. Pe Iung usLu, n
IebruurIe um orgunIzuL uIcI, Iu bIbIIoLec, ZIuu SIgu-
runeI e nLerneL. A IosL o ucIune cure u duruL cIncI
ore, de Iu nou dImIneuu Iu dou. EIevIIor II s-u
vorbIL desre erIcoIeIe nuvIgrII e nLerneL, IncIu-
sIv desre cuL de ImorLunL e conhdenIuIILuLeu
uroIeIor, I desre ce nseumn s uLIIIzezI Lehno-
IogIu onIIne nLr-un mod resonsubII.
M nLorc sre Henny.
- n uIur de comuLere, cu ce muI uLrugeI
Iumeu?
DIrecLoureu bIbIIoLecII nu uuc s rsund,
hIndc n rug uure o uIL hgur IumIIIur.
- EI, nu, Iu uILe e cIne gsesc. Cu ce LreburI
e-uIcI?
SImonu Avrum e roIesour I-I onoreuz
rosLuI de dInumIzuLor cuILuruI uI urbeI. Ne um
bneneLe I m gundesc c muI um nevoIe de LreI
oumenI cu s reIuc dIsLrIbuIu IunsrIIor de curLe dIn
ugoj. Nu-I excIus s uur.
- SImonu ouLe s-I rsund muI bIne Iu
ce-uI nLrebuL, zIce Henny, unund-o n Lem e
nou-venIL.
ur SImonu rsunde, un Ic mIruL de
schIm buI de roIurI. De obIceI, erum InLu, nu rosLI-
LoruI nLrebrIIor.
- SIgur, nu uLeum s Ism unuI CurugIuIe
s Lreuc e Iung noI. Presuun c-uI muI uuzIL-o
199
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccMunicipcl
din Luoj, judeul Timi
I-n uILe IocurI, dur usLu e. Pe urm, Inem zIIe de
IecLur Iu bIbIIoLec I cILIm he dIn cIusIcI, he dIn
uuLorI IocuII. AnIouru Odeunu, cu s-I duu un
exem Iu. Am IcuL I ore de Iruncez Iu bIbIIoLec.
Am vorbIL bu desre OrIuns, bu desre cusLeIeIe
runeI. Am uvuL chIur I vIzIonrI de hIm uIcI.
e-um us eIevIIor 1etoustroutetresbecu, hImuI
n cure jouc Medeeu MurInescu. E, sunL muILe,
n-uvem LIm s Ie ovesLIm e LouLe.
- $LII unde LrebuIe s muI Iucem uI? InLer-
vIne Henny. u cursurIIe de InIIere enLru vursLnIcI.
I duI seumu c LoL AdrIunu o s se-ocue I de eIe.
Avem deju IIsLe de uLeLure I-ur h cuzuI s ne
mIcm. $I cu s vezI cuL de ImorLunL e comuLeruI
I cum cIrcuI InIormuIIIe, uILe, sLmunu LrecuL
m-u sunuL un domn de Iu bIbIIoLecu dIn GIurgIu.
AI, sune Lu, RduuIe, unde-I ugoj I unde-I
GIur gIu? ucI o zI cu LrenuI. OmuIuI I Icuse cevu
dIn ce Icuserm noI I m-u ruguL s-I sILuIesc cum
s uduLeze ovesLeu uceeu Iu bIbIIoLecu IuI. SunL
IucrurI mrunLe, dur Le Iuc s-I suI c nu IucrezI de
omun. PouLe c esLe o Iun o s-I cuuL eu e eI
I-o s-I cer rereu.
AbIu duc um LIm s m uIL Iu ceus. Cund o
Iuc, consLuL c uu LrecuL - e nesImILe - dou ore I
jumLuLe de cund vorbIm. VIzILu de Iu ComIo, re-
vzuL enLru du-umIuz, ure n erIcoI de decu-
Iure. Dur nu m sImL vInovuL. e-o sun I guzdeIor
meIe, n drum sre muInu cure herbe IInILIL n
soureIe verII. Ne Ium rmus-bun I uoI hecure I
vede de-uIe IuI. Henny I AdI urc nuoI n bIbIIo-
Lec, noI Iecm sre grunI. u voIun, OvIdIu se
uIL sre mIne I surude neIegLor. ,AI rmus
coIIuI IocuIuI, e bIne. ur eu Iredonez n gund o
deII cuLes coruI dIn ugoj: ,C n-um venIL Iu voI Iu
ur, An ugojun, J S m uIL e sub ccIuI, An
ugojun, J Am venIL s joc o IuL, An ugojun, J
S m omeneusc-oduL, An ugojun. Duc Lex-
LI eruI ur h LrIL n zIIeIe nousLre, cred c-ur h scrIs
,AdrIun n Ioc de ,An. $I LouL Iumeu I-ur h
neIes.
200
Cu douzecI I cIncI de unI n urm, Le IImbuI cu muInu e-uIcI
dour duc eruI dIseruL, uvenLurIer suu umbeIe. ComIou Mure
gudII IronLIeru cu SerbIu de uzI I cu ugosIuvIu de uILduL. Pe
vremurI, cIne LrIu n IocuI sLu sImeu n nrI cevu ce mIroseu
mbIeLor: IIuzIu IIberLII. Aromu veneu de esLe grunI, dInLr-o
ur desre cure nu ne InLeresu s LIm decuL c uveu bIugI, hIme
sLrIne, muzIc I muncure du voIe. NormuIILuLeu nI se reu o
uLoIe vInovuL, Iur ugosIuvIu, un rezervor de bunsLure. ur
bunsLureu nsemnu e uLuncI dIscurI cu DIre SLruILs, AIun Pur-
sons ProjecL, Queen I BurcIuy Jumes HurvesL, cIocoIuL CIIrII,
IgrI VIkend, concerLe unk Iu TeIevIzIju Zugreb, Ius TrecI
KunuI, concesIu de LeIeornoug nocLurn e cure regImuI I-o I-
ceu ceLeunuIuI de rund sre u-I dovedI c nu eru nIcIo dIIeren
nLre ZrenjunIn, SuboLIcu suu MosLur I OccIdenL.
AmInLIrIIe Ies dIn deozIL I nce s-mI dunseze n mInLe
nc de cund Iecm dIn TImIouru. Duc u exIsLuL n comunIsm
o cumIoun u mIcIIor IIberLI cIuILe regImuIuI, uLuncI de bun
seum c uIcI s-u gsIL, mI sun, umund IeLuI. Dou ImugInI
mI se nLorc rIn LuneIuI LImuIuI enLru conhrmure. PrImu se
Ieug de uhuI hImuIuI de rzboI Pe-uIcI nu se Lrece, cure ruIu n
unII oLzecI Iu un cInemuLogruI dIn cenLru. nLr-o nouLe Ir
Iun, cInevu se cocouse un Iu unzu e cure Iusese LrecuL LILIuI
roducIeI I uduguse cu voseu roIe, nLru resecLureu udev-
ruIuI IsLorIc: ,Pe-uIcI nu, dur rIn ugosIuvIu? A douu ure de-u
Iuce cu sLudIonuI Dun PILInIunu (IosL 1 MuI), cure gzduIse
cum n uceeuI erIoud un concerL uI vedeLeI dIn vecInI eu
Brenu. A douu zI, du o nou InLervenIe nocLurn, e orIIe
CheIseu e uII
ibliotecc din Comlou Mcre,
judeul Timi
RADU PARASCHVESCU
201
sLudIonuIuI se uLeu cILI un dIsLIh Ir echIvoc I LoL
cu voseu roIe: ,Ceuuescu I EIenu J Pu-n Iund
e eu Brenu. Dovud c rIeLenIu romuno-Iugos-
Iuv nu deIndeu excIusIv de ungIIe de su VegeLu.
MuInu condus de OvIdIu Ius n urm JIm-
boIIu, Lrece rIn CrInI I ujunge, sre seur, n
ComIou Mure. Duc e cuId? NucILor, nu uILu. mI
ubrezesc sIngur moruIuI cu un ronosLIc. Duc n
IunIe ne LoIm Iu umbr, robubII c n uugusL e
sLrzI n-o s muI meurg oumenI, cI curcuse roLIsuLe.
Ne deIusm IenL, n cuLureu bIbIIoLecII e cure
AndreI CrcIun I NIcoIeLu VusI, InsLrucLor enLru
BIbIIoneL I meLodIsL uI BIbIIoLecII Judeene dIn
TImIouru, uuI n muInu dIn Iu, ur s-o h rLcIL.
Cu n gIumu de e LImurI: ,TuL, mI-u duL LreI Iu
geogruhe hIndc n-um LIuL unde-s CordIIIerII.
Au-I LrebuIe, uIL duL s nu muI uII unde-I uI
IucrurIIe. DoI brbuI m recunosc I-mI Iuc semn
cu munu de e murgIneu drumuIuI. Ce nseumn s
uurI Iu emIsIunIIe de sorL! AbIu du ce Lrecem de
eI mI duu seumu c semnuI eru muI muIL de orIenLure
n LerILorIu decuL de sImuLIe. ,AI IuuL-o uIureu, n-
LourceI-v. Ne conIormm, Iur de duLu usLu hgurIIe
IocuInIcIIor e Iung cure muI Lrecem o duL sunL
urobuLoure: ,Au, du. UnuI mI uruL grbIL cu
munu: ,nuInLe I Iu sLungu. Duu dIn cu, Ir s m
muI nLreb de unde-or LI ce cuLm.
SergIu $oIcu, bIbIIoLecuruI dIn ComIou Mure,
Iese dIn LIuruI u ceeu ce-um nLuInIL un ucum rIn
dou eIemenLe. Unu, nu e IemeIe. DoI, se u n
IuncIe de cIncI unI, nu de douzecI. Are LreIzecI I
unu de unI, u IosL roIesor de IsLorIe I deguj o bun
dIsozIIe moIIsILoure. D ImresIu c-ur rude I
duc I-uI njuru de mum.
- V vd veseI, I sun. AI cuLIguL Iu IoLo?
- Nu. Dur duc-s LrIsL ce rezoIv?
n Iond, ure dreLuLe. mbuInureu cu mod
de-u Iuce nego cu Iumeu nu-I uduce nImIc bun. mI
umInLesc de-o vorb u IuI AndreI PIeu: ,Nu-I oI
cIdI nLreugu vIu e un IcLer. SergIu e vIvuce,
nduLorILor I mereu us e gIume. MuI muIL - Iur
uIcI ne nLuInIm suL Iu suL -, mnunc IoLbuI e
uIne. SImL c, duc-u rmune LreI zIIe Iu ComIou
Mure, u Lrece cu eI rIn LouL IsLorIu IoLbuIuIuI, de
Iu uurIIe un Iu CumIonuLuI Euroeun cure se
desIour chIur ucum n PoIonIu I UcruInu. De
IuL, uu I s-u dus vesLeu rInLre cuLLorII de oveLI
dIn bIbIIoLecI. ToLuI u IecuL de Iu un mecI. I rog e
mrIcInuL s deu deLuIII.
- Du, bnuIum c usLu o s v uduc uIcI. A
scrIs I-n zIur, dur robubII c resu IocuI nu ujunge
Iu BucureLI. PI, unuI dInLre gundurIIe cu cure um
InLruL n meserIu usLu ucum cIncI unI u IosL s scoL
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc din Comlou
Mcre, judeul Timi
202
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc din Comlou
Mcre, judeul Timi
bIbIIoLecu dIn corseLuI obInuIneI. S-o un nLr-un
uIL LI de reIuIe cu oumenII. S Ie urL c uIcI se oL
Iuce o muIIme de IucrurI, n uIur de mrumuLuLuI
crIIor. $I chIur duc Iu nceuL unII se mIr, e
urm-I vezI c nce s InLre-n joc. ur duc jocuI se
cheum IoLbuI, e cu uLuL muI sImIu. $LII cum
sunLem noI, romunII. SecIuIILI n LouLe I muI cu
seum mIcrobILI.
- Bun, neIeg c-uI LrunsIormuL un ereLe uI
bIbIIoLecII n ecrun. PenLru hnuIu IgII CumIonIIor.
ExucL cu o Iun n urm.
- De IuL, um monLuL un ecrun e ereLeIe
exLerIor. Un ecrun de vreo douzecI I cIncI de meLrI
LruI. $I-um ununuL Iumeu c mecIuI se ouLe
vedeu I-uIcI. MuI schImbI o vorb, Le muI LuchInezI
cu unuI I uILuI, muI urIezI e-o bere. Nu zIceI c-uu
venIL esLe o suL de oumenI?
- MuII, nImIc de zIs. Aroue cuL ubIIcuI
IuI DInumo I esLe ceI uI SorLuIuI SLudenesc.
- PenLru o comun cu u nousLr, cu cIncI mII
de IocuILorI, u IosL un succes de cus. Am IcuL
box-oce, ce muI. UILe, nu m-um gundIL s LuI bIIeLe.
GIumesc, gIumesc. Dur u IeIL Irumos. DuI-v seu-
mu, nLr-un Ioc de e grunIu RomunIeI vIn muI bIne
de-o suL de oumenI s se uILe Iu CheIseu - Buyern Iu
bIbIIoLec. n ceI muI Lure sorLs-ub dIn TImIouru
nu LIu duc s-uu sLruns uLuIu.
- BnuIesc c, dIn uLrIoLIsm IocuI, Iumeu u
InuL cu Buyern.
- $LII cuI nemI LrIesc uzI Iu ComIou
Mure? CIncI. ToI brbuI. Du, urc-urc uu InuL
muI muII cu Buyern, dur muI degrub hIndc Ie
Iceuu Robben suu RIbry decuL dIn uILe moLIve. E,
dur u uvuL I CheIseu suorLerII eI. LIu muI bruneI
uu InuL cu Drogbu, uLIneuz SergIu e gheuu In-
corecLILudInII oIILIce (sre deIIcIuI meu) I-mI Iuce
cu ochIuI.
M grbesc s-I urL dezuvunLujeIe uvunLu-
juIuI, e cund OvIdIu se IurIeuz LcuL e Iung ereI.
- De-ucum ncoIo Iumeu o s uLeLe I uILe
LruLuII de genuI sLu.
- SunL regLIL. medIuL du hnuI, u venIL
cInevu Iu mIne I mI-u zIs: ,AI grIj, Iu Euro nu-I IucI
rogrum I nu IecI n concedIu. E IourLe bIne. Duc
reuesc n IeIuI sLu s uduc oumenI Iu bIbIIoLec, eu
zIc c mI-um resecLuL rosLuI.
I uscuIL e SergIu I-mI uduc umInLe c I uzI e
zI de mecI. Se jouc UcruInu - AngIIu enLru cuIIh cureu
n sIerLurI. ur ecrunuI eru deju InsLuIuL nuInLe de
venIreu nousLr. De duLu usLu, nu e ereLe, cI n
mIjIocuI sLrzII secundure e cure se u InsLILuIu.
PerIecL, mI sun, nu muI LrebuIe s gonIm nuoI Iu
TImIouru. Vedem mecIuI uIcI. Cu ocuzIu usLu, um n
rIz dIrecL cum se munIIesL druckerII com IoenI.
- BIbIIoneLuI n ce IeI u InLervenIL n unIver-
suI oumenIIor de-uIcI? uduc e urm dIscuIu sre
ceuIuIL zon de InLeres. $I de cund?
- DIn IebruurIe unuI sLu, sunLem desLuI de
noI n eIsuj. n ce IeI? n muI muILe. De IId, um
IoIosIL vIdeoroIecLoruI I conexIuneu Iu nLerneL
enLru cu umuLorII de uh, nu uInI, s urmreusc
urLIde IsLorIce uIe murIIor mueLrI. AsLu vIne n
com IeLureu uneI IdeI muI vechI e cure-um uvuL-o.
ToL IeguL de uh. Am nceuL s orgunIzez erIodIc
du-umIuzu uhILIIor, uIcI, Iu bIbIIoLec. u nceuL
uu urLIcIuL zece oumenI, du cure s-u dus vorbu.
Acum doI unI, um InuL un cumIonuL de uh uI co-
muneI, cu douzecI I cIncI de urLIcIunI. Urmureu?
u Ideeu unuIu dInLre eI, ne-um IcuL echI I
ne-um nscrIs n ,Cuu suLeIor. N-o h mure Iucru,
dur mcur urLIcII n mod ohcIuI Iu o comeLIIe.
ChIur duc n-o cuLIgI.
- Vorbu IuI CouberLIn.
- Cum uu cevu.
203
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc din Comlou
Mcre, judeul Timi
- BIne, s ne-nLourcem Iu BIbIIoneL, I ro-
un IuI SergIu.
- Ne-nLourcem. De rIn murLIe ncouce, LoL
cu ujuLoruI BIbIIoneLuIuI, Ie orgunIzm o dImIneu
de hIm bLrunIIor de Iu CmInuI enLru Persoune
VursLnIce. AsLu se eLrece de obIceI Iuneu. SunL vreo
LreIzecI de oumenI necjII, croru nu reu muI oI
s Ie IucI murI bucurII. Dur, uILe, mergI Iu eI o duL e
sLmun I Ie uI un hIm. Suu muzIcu reIeruL.
DIn unII uIzecI suu chIur muI veche. E cevu, muI
muIL decuL nImIc. O or suu dou Ies dIn sLureu Ior
obInuIL I InLr nLr-un uIL IeI de vIu.
- ProbubII LoLuI c murII benehcIurI sunL
eIevII, nu?
- CuLegorIc. Am InLruL I noI n cumunIu
$couIu AILIeI. O sLmun, n hecure zI, de Iu oL I
jumLuLe Iu dousrezece, n-um uvuL IocurI IIbere n
bIbIIoLec. Ore de curs, concursurI, hIme, muzIc,
de LouLe. -um IncIus uIcI I e rIchIndeII de Iu gr-
dInI, cu cuLe-o jumLuLe de or de desene unImuLe.
ur Iu comuLere uu nceuL s vIn I coII suu LInerI
cure uu cuIcuIuLor ucus. Au vzuL cLI cu mIcro-
Ioune, uu vzuL nghesuIuI, guLu, s-uu IIIL. nLr-un
IeI Le jocI sIngur I-n uIL IeI n gru. UnII I Iuc
reIeruLe, uIII se nLreIn cu neumurIIe de uIur. In
mInLe I uzI umrcIuneu umesLecuL cu bucurIe u
unuI coII cure vorbIse cu muIc-su, e cure n-o muI
vzuse de LreI IunI. emeIu Iecuse Iu munc n
AusLrIu. Pe scurL, BIbIIoneLuI ne-u rIns Lure bIne.
Pun Iu eI, I uveum dour e ceI z1 ubonuI cure
veneuu s Iu crI - coIII enLru couI, uduIII e-
nLru eLrecuL LImuI IIber cu un romun oIIIsL suu
de drugosLe. Acum numruI oumenIIor cure vIn uIcI
u crescuL cIur. u IeI, gumu de InLerese I reocurI.
AIur, n zonu ecrunuIuI, buII InsLuIuIeI de
suneL surg IInILeu comIoenIIor. SergIu ure obI-
nuIL cu vucurmuI, ccI conLInu neLuIburuL:
- OumenIIor de-uIcI Ie Iuce s-I Iuc vIuu
Irumous rIn LoL I eIuI de IdeI. Cum I Lrece unuIu
cevu rIn cu, cum se Iuce. M rog, duc se ouLe.
UILuI, s-u orgunIzuL un concurs cu LILIuI ,CeI muI
bun LorL (susIn bIuzuL, cu gunduI Iu gIIcemIe). Suu
un mecI de IoLbuI nLre IeLeIe mrILuLe I ceIe
nemrILuLe dIn comun. S vedeI ucoIo guIerIe.
- TrebuIu s-nregIsLruI mecIuI I e urm
s-I uneI brbuIIor Iu bIbIIoLec. $I soIIor, I
eILorIIor.
- Du, nu m-um gundIL. PcuL. E, o s muI he.
$I IeLe, I mecIurI.
CuvunLuI ,mecIurI m Iuce s m uIL Iu ceus.
MuI sunL uLruzecI de mInuLe un Iu UcruInu -
AngIIu. Avem LIm, dur un drum de revedere nu
sLrIc.
- PouLe c-ur LrebuI s IeIm, s rIndem
IocurI, I sugerez IuI SergIu.
- ocurI? PenLru ce?
204
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc din Comlou
Mcre, judeul Timi
- PI, enLru mecI.
- Ce mecI?
- Iu de Iu Euro.
BIbIIoLecuruI uIung Ideeu cu un gesL uI muI-
nII.
- A, nu, ubIu dIn sIerLurI Ie un mecIurI. AzI
e seur de hIm. Dur muI uLeLm, s se-nLunece de
LoL. I muI Inem cu muzIc.
nIormuIu Lrece rIn mIne cu un eIecLrooc.
- Cum, nu-I seur de mecI?
- Nu, n rogrumuI de uzI uvem Nemuritorii.
u cerereu ubIIcuIuI. PurIez c-uu nceuL deju s
vIn muInIIe. e-um rous vurIunLu drIve-In. SLuu
n muInI I se uIL Iu hIm. CIne n-ure muIn ouLe
s sLeu n uuu bIcIcIeLeI. Nu e drIve-In, e rIde-In, dur
nu se sur nImenI dIn uLuLu Iucru.
- OvIdIu!!!! sLrIg dIseruL.
OvIdIu uure IuLe dInLr-o ncere u bIbIIo-
LecII.
- Pe cuI! Au schImbuL nemurILorII!! Nu-I
$evcenko, e SergIu NIcoIuescu!!!
Lcs lcs lcs lcs , C cjunem noi n pic-
, uruIruzez IebrII cunLecuI PhoenIcIIor, gundIn-
du-m Iu PIuu UnIrII dIn TImIouru I Iu LeIevIzoureIe
dIn berrIIIe eI hxuLe e TVR. M desurL cu o unu-
me bruschee de SergIu $oIcu, de AndreI I de NIco-
IeLu. UILImII doI ur vug nedumerII de grubu meu.
Dur bIbIIoLecuruI, n cure cIocoLeLe un mIcrobIsL de
rus, m neIege.
205
206
.u Buru, IocuIILuLe de grunI nLre judeeIe uI I Neum,
unde se LermIn usIuILuI I ncee vIuu.
I sunusem e ox, oeruLoruI, uceIuI cu cure um IecuL
uroue de hecure duL Iu hImure n uILImII unI, I I susesem c
ne grbIm dIn cuIe-uIur enLru c uvem o deIusure n cure nu
ne sunL ermIse nLurzIerIIe. NIcI nu eru LrecuL de oru ;.oo I, n
Ioc de cuIeu, cILILuI zIureIor n dIugonuIu nLerneLuIuI suu o u
douu cuIeu, uveum n Iu o hurL u judeeIor dIn norduI RomunIeI.
AsLu enLru c GPS-uI muInII nu ddeu semne c ur recunouLe
IocuIILuLeu e cure um ncercuL s o scrIu I cu , I cu u, ouLe-ouLe
um noroc I uu ceI muI scurL drum sre IocuI uuL uscuns du
LoonImuI Buru.
Doumnu MImI GherusIm, cu cure vorbIsem Iu LeIeIon I
cu o seur nuInLe, uvusese grIj s m un n gurd: ,Duc
ujungeI muI LurzIu de zece, nu gurunLez c I voI uLeu convInge
e IermIerI s v uLeLe. Recunosc, um IsuL s-mI scue o
rIdIcure de sruncene. De cund Ie sunem runIIor cu cheI de
munc IermIerI, de urc ugrIcuILorI n-ur h desLuI? M I vedeum
cuLund comunu IdeuI unde hecure IocuInIc ure rorIu Ierm
suu esLe n usocIuIe cu uIII cuL s ujung Iu Ioru uneI orgunIzuII
cure se nLuIneLe e Iu LurgurI de rohI cu omoIougeIe dIn runu,
GermunIu suu rIIe NordIce. $LIum I eu c e ucoIo muncu Iu
cum esLe IcuL du reguII udevruLe, urudIgm de cure
romunII sunL nc deurLe. Cu uILe cuvInLe, um ornIL Iu drum cu
Ideeu c cInevu se Iu reu n serIos.
Pe urmeIe
IuI UIyse.
ibliotecc din crc,
judeul Necm
RNA PCURARU
207
IRINA PCURARIU
ibliotecc din crc,
judeul Necm
PrImu IecIe um rImIL-o du ce ne-um n-
Lors de e uI LreIIeu drum greIL, ubIu uLuncI um
neIes c ceI muI Lure m-um IuuL n serIos chIur eu;
n Ioc s hu sIgur c LIu e unde LrebuIe s-o uuc,
nu um uvuL uIL grIj decuL s Ie un bIeIIor oumenI
Iu ndoIuI buneIe InLenII.
SInguru soIuIe rmus u IosL s muI sun o
duL Iu Buru, cuL s o nLreb Iur e doumnu MImI e
unde s mergem cu s-o Ium n dIrecIu corecL. Eru
deju LrecuL de q jumLuLe I ncercuserm deju LouLe
IeIrIIe dIn Romun, uILImuI oreI rIn cure LIum c
LrebuIe LrecuL.
- A, rImu Iu sLungu du benzInrIe I I-
nem LoL nuInLe vreo 1 km? Du, cred c noI um
IuuL-o e u douu Iu sLungu. $I uoI um ncercuL I Iu
dreuLu. $I, nu, nu um nLrebuL e nImenI, dour um
ncercuL muI muILe vurIunLe. MuI uvem cum jumLuLe
de or? Cum s nu, ser s nu nLurzIem reu Lure.
Du, LIm, IermIerII nu ne oL uLeLu muIL duu
1o.oo. I LoL uu.
Doumnu MImI GherusIm esLe bIbIIoLecuru
dIn Buru I moLIvuI enLru cure ne duceum s o
vIzILm eru uceIu c reuIse s ujung un modeI.
SunL uroue 1oo de bIbIIoLecI IocuIe cure uu rImIL
hnunure de Iu unduIu BIII I MeIIndu GuLes n
uILImII LreI unI n RomunIu, I nu LouLe uu reuIL s
devIn uLuL de uLIIe comunILII cu bIbIIoLecu uLro-
nuL de doumnu MImI. AceIe cuLevu comuLere cure
uu revenIL comuneI Buru, dIn esLe 6.q6o de cuIcuIu-
Loure LrImIse n LouL uru, uu scuLIL de drumuI e
cure I cuLm ucum I noI, echIu de hImure, cuLevu
suLe de IumIIII cure ur h LrebuIL s meurg de cuLevu
orI n hecure un ugrIcoI Iu Romun, unde esLe sedIuI
APA.
APA esLe AgenIu de PII I nLervenII n
AgrIcuILur, InsLILuIu unde se deun ucLeIe enLru
subvenIIIe ugrIcoIe. AcesLeu se cuIcuIeuz n IuncIe
de hecure suruIu I LI de cuILur, Iur cerereu de
hnunure resuune comIeLureu u desLuIe Iormu-
Iure cuL s I vIn s Le IuI gubu du rImu
ncercure.
TouLe usLeu Ie-um uuL du ce, ujunI Iu
Buru, ne-um uezuL n juruI meseI roLunde Iu cure
rmseser s ne uLeLe uLe-oL ersoune. BIbIIo-
Lecu de ucoIo I ure buzu nLr-o csu, cu o curLe
IIn de coucI bLrunI I verdeu n Iu, desrIL
de cIdIreu jous cu un cerduc, cum I se sune n
MoIdovu verundeI de Iemn cure se nLInde e IungI-
meu uneI consLrucII. Am gsIL-o uor, csuu IdIIIc
sLund Iu n Iu cu o cIdIre cenuIe ununuL Iu
sLrud de un gurd LrIcoIor, desre cure uveum s
um c esLe couI.
UILImII kIIomeLrI de drum IrucLuruser cu o
IncIzIe erIecL un eIsuj cure Le Iu e neregLILe.
DeuIurI uurILe de soure se vurs n vIIe cuIme de
unde se uude dIn cund n cund un cIooL ugILuL de
guLuI uneI vucI cure rumeg Iurbu smuIs cu uLIm.
VunLuI buLe dour cuL s Le desrInzI dIn ozu Imre-
sIonIsL I nIcIun nor nu ungreLe uIbusLruI ub-
soIuL uI ceruIuI de IuIIe. Duc urudIsuI ur uveu cheI
s se Iuse coIuL, u sune c ncercureu de Iu Buru
esLe uroue de erIecIune. Cum ne LrezIm? Brusc.
S-u LermInuL usIuILuI I InLrureu, bIIuL ohcIuI cu nu-
meIe comuneI e o Iuc mure de LubI, se Iuce e
sLrudu rIncIuI, beLonuL uILImu duL robubII
ucum cuLevu decenII.
Doumnu MImI esLe mInIon I eIegunL I
uruL cu I cum ubIu s-ur h nLors dInLr-o excursIe n
suduI runeI. OchII I zumbesc Iu hecure vorb I
nc de Iu rImeIe urrI de bun venIL I duI seumu c
uI n Iu o doumn cure nu mImeuz umubIIILuLeu,
cI o deIne. ToI ceI cure sLuu n juruI meseI murI dIn
ncereu ncIzIL de crIIe rIdIcuLe un Iu Luvun
ur s LIe bIne ucesL Iucru. Se vede c se cunosc
208
IRINA PCURARIU
ibliotecc din crc,
judeul Necm
bIne, se cuuL Ir reLexLe I sunL obInuII s se
buL n IdeI n suIuI IumIIIur uI mIcueI bIbIIoLecI.
Ne ucceL reede I Ir echIvoc: ,Duc uI venIL
un uIcI, e cuzuI s LII I c n-uI IcuL-o degeubu.
Cu uILe cuvInLe, gheuu surL de DunIeI
Cum Inuru, cure esLe recunoscuL LucIL cu urLLor
de cuvunL uI udunrII, Ius Ioc de zumbeLe I reIIcI
murmuruLe n burb, semnuIuI c um InLruL deju n
ovesLe. DunIeI CumInuru esLe un IndIvId musIv
cure rosLogoIeLe reIIc du reIIc cu usuL
uccenL urdeIenesc sLruL e osL de munIIesL. VenIL
n zon de Iu CIuj, unde nu-I ermILeu s cumere
cu bunII cuLIguI nLr-o Iun decuL vreo doI meLrI
LruI de munL, esLe, robubII, ceI muI ILoresc
ersonuj uI IocuIuI. $I-u IcuL gosodrIe sub -
dure, Iu o murgIne de suL, unde exerseuz uLuL vIuu
n sIbLIcIe, cuL I ugrIcuILuru emIrIc e cure dour
un InLeIecLuuI cu eI, n cuLure de exerIene
InIIuLIce, o ouLe Iuce cu eIecL. CreLe cure, se
regLeLe s rIdIce o moschee - u LrecuL de curund
Iu reIIgIu IsIumIc - I sune huLru c vIne Iu bIbIIo-
Lec dour enLru c deIne o vuc I ,cIne sL Iu
IunduI vucII nu ure bunI de crI, ccI uILIeI ur Iuce
cevu muI bun, uu c LrebuIe s Ie mrumuLe. AsLu
cu s nu menIonm c ucus u numruL dour n uI-
LImuI un ;oo de ene de curenL. De IuL, ceI doI coII
uI IuI, cure Iuc zIInIc drumuI de muI bIne de LreI
kIIomeLrI un n cenLru, Iu couI, rmun du ore
Iu bIbIIoLec enLru c semnuIuI de nLerneL de e
deuIuI Ior e sIub, Iur reeuuu de Iu doumnu MImI,
exceIenL.
$I ConsLunLIn TodIreunu u nceuL s Lreuc
des e Iu doumnu MImI, cure I-u nvuL, du ce eI u
IeIL Iu ensIe, s InLre e dIverse sILe-urI I s
nuvIgheze cuL I Ius mouse-uI. $I-u IcuL un obIceI
s cILeusc zIureIe n hecure dImIneu I seuru muI
209
IRINA PCURARIU
ibliotecc din crc,
judeul Necm
jouc cuLe un joc. Nonu OILeunu ure un LuL n vursL
I o hIc mrILuL n GermunIu. A Lrece e Iu MImI e
un reex: Iuc mreun schIeIe de cudusLru enLru
urceIe, o ujuL Iu IormuIure, uu IucruL mreun
enLru roIecLuI cu APA. $I, orIcum, Iu MImI oI
s Le vezI Iu o cuIeu cu mure urLe dIn suL. u IeI mI
sune I VIorIcu Rou. Are o bIuz mov, cevu emoII
dIn rIcInu mIcroIonuIuI, dur ure hoLruL s nu
dezerLeze nIcIoduL dIn comunILuLeu exemIur
nLreInuL de educuIu cuLoIIc u suLeIor de e muIuI
SIreLuIuI. Pe uIcI oumenII nu se cuuL de nevoIe, se
nLuInesc orIcum n hecure seur Iu sIujbeIe de Iu
cuLedruI. $I, muI nou, n Iuu cuIcuIuLoureIor de Iu
doumnu MImI, unde ceI muI exoLIc musuhr ure
LunLI SIIvIu. EsLe bunIcu desvurIL, cu o broboud
e cure o urunjeuz dIn cund n cund cu s-I uscund
hreIe uIbe. u bIbIIoLec u nceuL s vIn enLru c-u
uuzIL Iegendu c uIcI se oL cere subvenIIIe enLru
munL; I eu ure cu LoL cu grdInu de Iungu cus
cum LreI hecLure. nLre LIm, cu ujuLoruI cuIcuIu-
LoruIuI de Iu MImI, I-u vzuL enLru rImu duL e
EmunueI. se umezesc ochII de IucrImI cund mI
sune c-I uILImuI neoL nscuL n LuIIu I c nu LIe
cum uILIeI I-ur h cunoscuL un ucum.
A mInI duc nu u sune c ceI muI Lure
mI-u IcuL de doumnu NIsLor, DoInu NIsLor. PenLru
c uLuncI cund rude rud LoI. SL dreuL I I Ine
oeLu sLruns udunuL n ouI. EIegunL n ImrI-
meuI des cu IcourI uIbe hne e Iond nchIs, ncee
s mI vorbeusc desre UIyse. Au I cheum e
cuIneIe SuInL Bernurd. I-u IsuL IecIoruI ceI mIc I
regreL c nu I-u duL Iu dresuj. N-um rezIsLuL, mI-um
ceruL scuze de Iu ceIIuII, cure deju schImbuu veLI n
juruI meseI IIne de deIIcuLese reuruLe de MImI,
Nonu I doumnu VIorIcu - de IuL de usLu LrebuIu s
ne grbIm, enLru c se rceu eLeIe une I I
schImbu cuIoureu suIuLu de vIneLe -, I um IecuL s
I cunosc e UIyse. Un exemIur erIecL, cure nu n-
uI uLeLrIIe nIcI uneI PeneIoe.
CeI dIn Buru mI-uu udus umInLe de reIIcu
unuI LI, e numeIe IuI VusIIe DInvuIe, cILuL de o
LIre MedIuIux: ,Am uuzIL c vIne un cuLremur u-
LernIc I de uLuncI dorm n urc n LouLe noIIe cu
Iun IIn.
Cum uu um roceduL I eu, m-um regLIL
enLru ce e muI ru, cu s rsuu uuruL c, nc o
duL, m-um neIuL. Am IecuL s cunosc nILe Ier-
mIerI, um gsIL nILe oumenI e cInsLe, m-um dus
cLre o bIbIIoLec IormuI de ur I um descoerIL
un cIub demn de Bond SLreeL, um ornIL s uu cum
e cu IormuIureIe onIIne de Iu APA I um uuL c
ucum cuIvu unI bLrunII credeuu c Iu nLerneL I
oL Ierde vedereu. Acum, sLuu Iu coud s rInd
IIber cuLe un cuIcuIuLor Iu cure s I ujuLe doumnu
MImI s se Iogheze. $I doumnu MImI Ie d Iog-In de
hecure duL.
210
ToL e VuIeu ArIeuIuI. ToL vur. AceIuI eIsuj huIucInunL de
Irumos I uceIuI uer de Iume dIn uIL LIm. De duLu usLu ns, Iu
BIsLru, cdereu n oveLIIe uILor vremurI u cLuL uILe dImen-
sIunI. umeu cure LrIu uIcI I LrImILe sre noI, chIur I Iu oru
usLu, umInLIrI nc IourLe vII. Cu unI n urm, n comunILuLeu dIn
BIsLru IremLu o vIu de o bogIe IncredIbII enLru uscuILLoruI
de ucum uI oveLIIor. PereII cIdIrIIor bLrune I srILe dIn Iu-
nurIIe conLemoruneILII muI sLreuz suneLeIe buIurIIor, uIe
cunLrIIor, uIe secLucoIeIor cure umIeuu sIIIe de odInIour.
UneIe uu dIsruL cu LoLuI, uILeIe dorm sub ruIuI uILrII. $LIu c
sun comun, uILruIrecvenLuL I nduIcIL cu usLIIe uLuncI cund
umInLesc desre zIdurIIe cure muI secreL nc o muzIc u LIm-
uIuI. Dur oveLIIe e cure Ie-um uuzIL uIcI sunL uLuL de sur-
rInzLoure, Iur uneIe dInLre eIe sunL uLuL de IeguLe de suIIIe, de
cIdIrIIe n cure se eLreceuu, ncuL e ImosIbII s nchIzI urecheu
Iu vIbruIu usLu cure vIne de deurLe.
Se vede ImedIuL c BIsLru eru un Ioc nsLrIL. $I e suhcIenL
s cunoLI e cIne LrebuIe e uIcI, cu s-I duI seumu c Iumeu
cure nsueeu ucesLe IocurI conIneu o seum de InLeIecLuuII de
rovIncIe LIIcI. r ceu muI vug nuun derecIuLIv u ceeu ce
ur uLeu nsemnu, enLru unII, protincie. DImoLrIv, cuvunLuI
sLu vIne cu un Ius de uur, n juruI ImugInII unor ersonuje
IourLe bIne educuLe, IourLe dedIcuLe mIsIunII e cure o uveuu n
comunILuLe, ncercund s suIIneusc dIsLunu Iu de murIIe
cenLre cuILuruIe rIn reIIcureu uneI uLmosIere vII, creuLIve -
neIIsIL n murIIe orue - LocmuI ucoIo unde Le-uI uLeLu s he
IInILe I resemnure. GenuI uceIu de InLeIecLuuI cure nu Iuce o
robIem dIn dImensIuneu IocuIuI n cure se u, nu se vIcreLe
umeu de Iu BIsLru
iblioteccdinistrc,
judeul Albc
CTN $TENESCU
211
CTLIN TEINESCU
iblioteccdinistrc,
judeul Albc
c u IosL uruncuL de Dumnezeu nLr-un Ioc unde nu
se nLumI nImIc, cI LrunsIorm IInILeu IocuIILII
mIcI nLr-o uLmosIer sIrILuuI e cure o oI gsI
orIunde n orueIe murI. $I o Iuce cu uLuLu normuIILuLe,
ncuL nu-I muI uI robIemu unde eLI, enLru c Le
sImI cu orIunde n Iumeu cIvIIIzuL.
Au LrebuIe s h IosL BIsLru e Iu sIurILuI se-
co IuIuI uI XX-Ieu. PovesLeu ujunge Iu mIne ,sLereo,
dIn dou surse, cure se comIeLeuz unu e ceuIuIL.
Evu Todeu, bIbIIoLecuru de Iu BIsLru, I MurIu Cureu,
ensIonur, IosL nvLoure. UnII zIc desre co-
munu usLu c ur h ceu muI nLIns dIn Eurou. Am
muI uuzIL n cuLevu IocurI dIn AusenI Lreubu usLu.
u cuL de rsundILe e suruIee IourLe murI sunL
cuseIe I munLurIIe oumenIIor, muII cred desre
IocurIIe Ior c sunL ceIe muI nLInse. O h, n-o h ceu
muI nLIns comun dIn Eurou, cerL e c BIsLru ure
n udmInIsLrure nIcI muI muIL, nIcI muI uIn de
LreIzecI I cIncI de suLe, cu o ouIuIe n jur de q.qo
de sueLe. BIbIIoLecu ure 1z.6oo de voIume I e sIn-
guruI suIu cuILuruI ubIIc, enLru c nu muI uu de
muIL vreme cmIn cuILuruI.
Cu muI muIL de o suL de unI n urm, un
ucum cuIvu unI, BIsLru u uvuL un cor Iegendur. Eru o
mure onoure I o Icere dIncoIo de cuvInLe s IucI
urLe dIn coruI de Iu BIsLru. CunLrIIe bIsLrenIIor
rsunuu n LouL comunu, I nu uIne uu IosL orueIe
murI cure s-uu mInunuL uLuncI cund coruI uveu vreun
Lurneu suu mergeu Iu evenImenLe dIn uILe Iocu IILI.
CunLuLuI Iu cor nu eru dour o reocuure de LIm
IIber, o Iorm uour de dIverLIsmenL. Eru un Iucru
IuuL IourLe n serIos, o mIsIune cuILuruI I o modu-
IILuLe de sLrure u LrudIIeI I u IdenLILII. CuvInLeIe
usLeu ur, ucum, desrInse dInLr-un hIm rIuIL.
ns reocuureu enLru sLrureu IdenLILII eru un
Iucru de cLuI enLru oumenII cure ouIuu Iocu-
rIIe usLeu odInIour. Nu eru nIcI o Iorm de uhure u
vreunuI uLrIoLIsm de urud, de cIrcumsLun, uu
cum se nLumI, deseorI, uzI. Eru cevu cure Iceu
urLe dIn ceu muI normuI vIu cu uLIn. Eruu
vuIorIIe n cure credeuu uceI oumenI, usumuLe hresc
I uezuLe cuL se ouLe de uuLenLIc n IeIuI n cure
LrIuu. PenLru c reuIuu Ideeu de comunILuLe I I
neIegeuu ImorLunu I vuIoureu.
PersonujuI de ovesLe uI coruIuI u IosL NIco-
dIm Guneu. A LrIL nLre 18q8 I 1qqq, Iu BIsLru. A
IecuL, s-u coIIL, uoI u revenIL ucus, s-I desvur-
eusc mIsIuneu cuILuruI e cure I-o usumuse. u
nceuL, u urmuL sLudII de edugogIe Iu BIuj, e urm
u ubsoIvIL ConservuLoruI Iu BucureLI, n 1qo8, dur I
e ceI de Iu BuduesLu, n 1q1o. A comus muzIc
enLru LeuLru, dur I Iese vocuI-sImIonIce I muzIc
enLru cor. A IosL I oeL. DIn 1qo8 un n 1q1o, u
IosL dIrIjoruI coruIuI SocIeLII AcudemIce ,PeLru
MuIor, de Iu BuduesLu. ur cund s-u nLors ucus u
nceuL o oer cu LoLuI remurcubII, de cuIegere u
IoIcIoruIuI romunesc dIn zonu MunIIor AusenI.
CoruI de Iu BIsLru u sLruL, n unI, sIrILuI e cure
I-u InsuuL NIcodIm Guneu. A rmus I-o vorb:
,OrI unde se gsesc uLru bIsLrenI, e guLu coruI. Au
cunLuL I e vremeu comunIsmuIuI. ur du `8q, n
rezenu uneI IIberLI cure nu u muI LIuL s gseusc
mIzu, nceLuI cu nceLuI, cunLrIIe s-uu rrIL, un
cund coruI u dIsruL. CeI cure uu muI rmus se vd
dour o duL e un, n rImu sumbL de IuIIe, Iu ZIuu
ComuneI.
CoruI nu e sInguru ovesLe IuscInunL de Iu
BIsLru. AIcI, LoL de e Iu sIurILuI secoIuIuI uI XX-Ieu,
u exIsLuL I o exceIenL Lru de LeuLru de umuLorI.
RerezenLuIIIe ceIe muI ImorLunLe, cure mobIIIzuu
I enLuzIusmuu nLreugu comunILuLe, eruu ceIe dIn
seuru de AnuI Nou. MuI nLuI cunLu coruI, uoI se
jucu secLucoIuI de LeuLru. Au jucuL I MoIIre, I
CurugIuIe, I VIcLor on Pou. n reujmu unuI uhur
cu un IubuIos sIro de soc, doumneIe mI ovesLesc,
uroue czuLe n Lruns, ce Irumouse eruu vremurIIe
212
CTLIN TEINESCU
iblioteccdinistrc,
judeul Albc
n cure nc muI exIsLuu coruI, Lruu de LeuLru, c-
mInuI cuILuruI. urnu, uuLorILIIe de e Iu CumenI
veneuu cu snIIIe s vud rerezenLuIIIe. UneorI se
jucuu I secLucoIe de esLrud. Nu m oL ubIne, I
Ie nLreb duc Ie ure ru c u czuL comunIsmuI.
RsunsurIIe vIn muI greu, cu nuuneIe de rIgoure.
mI sun c eru sLubIIILuLe, c eruu IocurI de munc,
sIgurun, IIseu grIju enLru zIuu de muIne. Dur nu
uIL s umInLeusc I IuLuI c eru o umIIIn cum-
IIL s sLuI Iu cozI cu s cueI cevu. ComunIsmuI, n
urLeu Ior de Iume, u uvuL un chI desLuI de dIIerIL
Iu de resLuI rII. DoumneIe mI ovesLesc, uIegund
cuvInLeIe cu grIj, c resIuneu comunIsL eru cumvu
muI mouIe e ucoIo. AcLIvILII, rImuruI, rerezen-
LunII sIsLemuIuI eruu, n generuI, ,de-uI noLrI, ou-
menI dIn urLeu IocuIuI, cure ,nu LIuu eI reu muILe
de-uIe comunIsmuIuI.. uu ovesLeu uu cum mI-o
sun dumneuIor I o duu muI deurLe cu o ourecure
ezILure. CerL e c, ucum, n IeIuI n cure ne usumm
IIberLuLeu, Iu BIsLru nu muI exIsL IumInu comunILII
desre cure InLerIocuLoureIe meIe mI ovesLeuu cu
uLuLu usIune. E cu I cund ur dorI, Ir s LIe, s
muI suIveze cevu dIn umInLIreu cure demonsLru cIur
c uIcI chIur exIsLu, cu udevruL, o comunILuLe. Nu
dour o ouIuIe.
AILmInLerI, muI uu c rIn urLeu IocuIuI nc se In
cuLevu obIceIurI vechI. BIbIIoLecu ure cILILorI, Iur
doum neIe mI ovesLesc zumbInd c Iu BIsLru e un
rImur IuIn, cure Iucreuz cu o echI Lunr, cu re-
zuILuLe exceIenLe n roIecLeIe euroene. PouLe, cIne
LIe, oduL I-oduL se vu reconsLruI I CmInuI CuI-
Lu ruI, nhInuL n 1o MuI 1qq. E o senzuIe IourLe
sLrunIe s LrecI rInLr-un Ioc n cure vIbruIu IumII de
odInIour nc se muI sImLe, Ir s IdenLIhcI exucL
de unde I cum rzbuLe ucesL semnuI. n uceIuI LIm
ns, Le gundeLI I Iu IuLuI c Iumeu LrebuIe s
meurg nuInLe, Ir cu cInevu unume s deIn
dehnILIv uLereu de u urecIu corecLILudIneu dIrecIeI
n cure se ndreuL. ConcerLeIe coruIuI I secLu-
coIeIe LrueI de LeuLru de Iu BIsLru rmun n oveLI,
n monogruhIIe IocuIuI, n umInLIrIIe unoru dInLre
ceI cure Ie-uu muI rIns. ComuneIe, suLeIe I orueIe
mIcI de e VuIeu ArIeuIuI nu muI sunL coIurI uILuLe
de Iume. SunL rI uIe uneI omenIrI cure se schImb
de Iu o zI Iu uILu. ur vILezu ucesLor schImbrI Ius
muIL n urm suneLuI cIooeIIor cure ununuu sosI-
reu snIIIor IIne de secLuLorI, nerbdLorI s us-
cuILe coruI bIsLrenIIor I s vud secLucoIeIe de
LeuLru dIn seuru AnuIuI Nou.
213
ExIsL un cuIendur uILernuLIv, cure uuz o mIz e hecure zI,
sLmun, Iun suu un. ZIuu unLIIumuL, sLmunu urLeI zum-
bIene, Iunu LoIeruneI, unuI IcusLeIor surdomuLe. Se ouLe In-
venLu ce doreLI unde oILeLI. OrIce cuuz e usumubII: buIeneIe
euuLe, verucIIe, rIgoIeIe dIn Surujevo, muceguIuI dIn BeIIze,
boIIIe curdIovuscuIure uIe cucuduuIuI cu mo guIben. zo1z esLe,
conIorm InIormuIIIor dIn res, unuI mbLrunIrII ucLIve. Au
sLund IucrurIIe, m sImL sIncronIzuL Iu uIsuI IuneLeI. IIndc
dImIneuu uceusLu mI uduce o vIzIL Iu usocIuIu de ensIonurI
dIn cudruI BIbIIoLecII Judeene dIn BuIu Mure. E devusLuLor de
cuId, cu n LouLe deIusrIIe dIn uILImu Iun. CunIcuIu meruLor.
Cu dou sLmunI n urm, rInsesem q de grude n judeuI
TImI. AsLzI, n Murumure, buIeLInuI meLeo unun 8. S Le
muI IungI c nu eLI nLumInuL cIduros. SubInu I OvIdIu uu
dezerLuL sumuvoInIc, ceeu ce rog s se consemneze n roce-
suI-verbuI. SunL reIuuL de Bogdun GrIgore, IoLogruIuI cure m
nsoeLe de Iu BucureLI, I de coordonuLoruI IocuI DunIeI Po.
DoI bIeI sIderuI de reIuIu uroue eroLIc e cure-o um cu
buLIsLu.
SLuu e Lerusu hoLeIuIuI, dImIneuu Iu nou, I m uIL Iu
oumenII cure merg e sLrud de urc-ur noLu n mIere. ToLuI se
desIour cu nceLInILoruI, cum vezI Iu reIurIIe IuzeIor de IoL-
buI. u un momenL duL, o ruLur de rILm. PrIn Iuu meu Lrece o
sexugenur sorLIv, cu un muIou uIbusLru I unLuIonI roII,
un Iu genunchI. gnor urIu I merge hoLruL, cu enLru
ndeIInIreu uneI mIsIunI decIsIve. M gundesc cum ur h s duu
esLe eu Iu usocIuIu de ensIonurI, dur urc I cuvunLuI ,ensIe
SInI I crIzunLeme
ibliotecc 1udeecn ,Petre Dulju din cic Mcre,
judeul Mcrcmure
RADU PARASCHVESCU
214
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc 1udeecn
,Petre Dulju din
cic Mcre,
judeul Mcrcmure
nceurc o jen n rezenu eI. Doumnu ocneLe de
vILuIILuLe I ure e chI un surus de comIIcILuLe cu
vIuu. Aroue c rInd curuj. Duc dumneuI ure
uLuLu energIe n mIjIocuI IurnuIuIuI, sunL obIIguL
s-mI Iorez I eu IImILeIe. Cotequecote.
- GuLu, mergem?
DunI I Bogdun sunL regLII, du un mIc
dejun hIercuIorIc. $I se sImL obIIguI s-mI deu o
rIm vesLe-oc:
- O Ium e jos, nu-I deurLe.
u LemeruLuru usLu, I dIsLunu dInLre ere-
II uneI deburuIe mI se ure urIu, dur nu crucnesc.
ToLuI enLru IronL, LoLuI enLru BIbIIoneL. Du
zece mInuLe, ujungem e o sLrdu IInILIL, n Iuu
uneI cIdIrI cocheLe. Pe uu de Iu InLrure vd un uh
cu mIne nsumI n cosLum de mugIcIun, cu Iruc, m-
nuI uIbe, uIon I joben. ArL cu un eI de suI
cure-I nLreub e cIIenI duc uu rezervure. DInLr-o-
duL, mI se Iuce I muI cuId. Noroc c n-um LIm
enLru uILe consIderuII uuLodImInuLIvunLe. VIorIcu
Cosmu, bIbIIoLecuru cure se ocu de CenLruI de ZI
enLru Persoune VursLnIce, ne reIu dIn rug I ne
conduce nunLru. BuIguI cevu desre ueruI condIIo-
nuL I mI se Iuce e Iuc, cu unuI moILuros de Bucu-
reLI ce sunL. nLr-o suI uroue usLIe, un bLrun
cu IrIe e cu I sunduIe uLeuL s-I vIn Lovu-
rII de LucIuIe suu de rummy. nLr-o uIL cumer,
reedInLeIe rII vorbeLe Iu un LeIevIzor deschIs
enLru nImenI. PoosIm n hne nLr-o ncere
unde, rInLr-o usure e buLon, LemeruLuru de-
vIne n scurL LIm rIeLenous. $I e cIne gsesc uco-
Io? EI, du, rInLre uIII, e doumnu cu muIou uIbusLru
I unLuIonI roII. O suIuL I ncerc s-I ghIcesc
roIesIu. AcLrI? Au uruL, numuI c ucLorII nu Ies
Iu ensIe. ArhILecL? Possibile, mc non troppo. Nu
conLeuz, o s m Imuresc Iu momenLuI oLrIvIL.
OrIcum, ovesLeu cu mbLrunIreu ucLIv e un sIogun
cure d de Iucru unor orgunIzuII, nImIc muI muIL.
Du cum se mIc I vorbesc, oumenII e cure-I vd
udunundu-se n cumer ur muI LInerI decuL LInerII.
- DomnuI dIrecLor ArdeIeun v LrunsmILe
gundurI bune. I ure ru c nu ouLe s vIn I eI,
ure nILe urgene de rezoIvuL.
Teodor ArdeIeun, uu de Iu guzdeIe meIe, e
dIrecLoruI BIbIIoLecII Judeene ,PeLre DuIIu dIn
BuIu Mure, cure curInde I CenLruI de ZI. Desre
PeLre DuIIu nu uuc s m InLeresez, hIndc un
brbuL dIn dreuLu meu, cure se recomund $LeIun
uu I ure un IeI de LurLor uI senecLuII orgunIzuLe,
se nscrIe Iu cuvunL I m une n Lem nuInLe s
nLreb cevu.
- AsocIuIu nousLr de ensIonurI ure cum
uLe mII de membrI. deeu cenLreIor de zI enLru
215
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc 1udeecn
,Petre Dulju din
cic Mcre,
judeul Mcrcmure
vursLnIcI ne-u venIL n zooo, Iur dIn zoo1 cenLruI
ucesLu IuncIoneuz cu hIIuI u BIbIIoLecII Judeene.
n zoo6 um deschIs CenLruI de nLerneL enLru
VursL nIcI, Iu soIIcILureu ensIonurIIor. ChIur uu. -u
mIns curIozILuLeu. Au LoL uuzIL e Iu coII I neoI
nLerneL n sus, nLerneL n jos I-uu vruL s ue cu ce
se mnunc I Iu ce-I ujuL.
- BIbIIoneLuI cund vI s-u sLrecuruL n vIu?
I nLreb, uILundu-m n jur I consLuLund c numruI
ceIor cure vor s urLIcIe Iu dIscuIe creLe Ir
InvILuIe dIn urLeu cuIvu.
- DeschIdereu ohcIuI u IosL n IebruurIe
zo1z. Am rImIL use comuLere I LouL uuruLuru
necesur. BIbIIoLecu Judeeun ne-u duL I eu dou
cuIcuIuLoure, uu c ucum Iucem Iu muI bIne
cererIIor.
- $I sunL muILe?
- PI, gundII-v c uvem esLe dou suLe de
membrI cure vIn uIcI dour enLru comuLere.
RsunsuI vIne dIn urLeu doumneI cu mu-
Iou uIbusLru, cure-mI InLuIeLe curIozILuLeu.
- MurIu BercIu m cheum I sunL - m rog,
um IosL - roIesour de muLemuLIc.
Bun, n sIurIL, enIgmu s-u dezIeguL.
- E sueLuI eLrecerII, o recomund vecInu
eI dIn sLungu, o IemeIe cure seumn cu Drugu
OILeunu Iu hgur I Iu rus.
- Drug, cInevu LrebuIe s v urInd IocuI,
sune doumnu BercIu. PcuL c nu sunLeI uIcI cund
uvem o unIversure, o zI de cenucIu suu un reveIIon,
se nLource eu sre mIne. V-ur Iceu, s LII. UILuI,
eu um dou IeLe sLubIIILe uIur. M duc des Iu eIe n
vIzIL, sLuu ce sLuu, dur LoL uIcI m Lruge uu. AIcI, Iu
rIeLenII de Iu CenLru. Duc-uI vedeu cum eLrecem,
muI c v-uI dorI s hI de vursLu nousLr. MuI vIn
uneorI LIu mIcI e-uIcI, se uIL Iu noI cum dunsm
I ne sun: ,No, I v dIsLruI muI IuIn cu noI.
- $I IeLeIe unde s-uu sLubIIIL?
- Unu n Cunudu, ceuIuIL n LuIIu.
- Ce Irumos! excIum, cu gunduI Iu coIIneIe
ToscuneI I Iu meundreIe IuI Arno.
- Du, zIce roIesouru. Cunudu e mInunuL,
mI vIne s-o nghesuI n buguj I s-o Iuu ucus.
- Eu vorbeum de LuIIu.
- PIuI! O mIzerIe muI mure n-um vzuL
nIcIerI. MuI ru cu Iu noI, IerI-m-ur Dumnezeu.
- Doumn, v rog. AcceL orIce, un Iu In-
suILureu IubILeI.
MurIu BercIu rude cu o dunLur ImecubII.
,AI mI hIor, oude gusLurI uI.
- II uLenL cu MurIu, muI nou ure sInI I
neu, m revIne vecInu cure seumn cu Drugu
OILeunu.
- Cum udIc?
emeIu mureuz e deconsIrure:
- Am rImIL-o n cIubuI nosLru. CIubuI SIn,
uI eIgrumILIIor. EIgrumu e o bun conducLoure
de InLeIIgen, Iur uIcI, nu c ne Iudm, uvem muII
oumenI InLeIIgenI.
Cu gunduI Iu CIncInuL PuveIescu I Iu PsLo-
reI, observ cu o mIc nLurzIere c vecInu MurIeI
BercIu mI nLInde o curLe. M uIL e coerL. Umor
n cuden de AureIIu VeIeu. PerIecL, um muI uuL un
nume. I muIumesc uuLoureI I consLuL c, nLr-ude-
vr, CenLruI de ZI e IocuI unde oumenII se sLrung
hIndc vor s-I sLreze roseImeu Ir s se uILe
n cerLIhcuLuI de nuLere. Cu enLru u-mI conhrmu,
domnuI uu mI une-n Iu un Leunc de revIsLe
e uIe cror coerLe descor hgurIIe unoru dInLre
InLerIocuLorII ucLuuII. RevIsLu se numeLe LoL SIn,
uIdomu cIubuIuI, I esLe o ubIIcuIe LrImesLrIuI u
eIgrumILIIor bImrenI.
M nLorc sre VIorIcu Cosmu, reLrus o vre-
me dIn dIscuIe:
216
RADUPARASCHIVESCU
ibliotecc 1udeecn
,Petre Dulju din
cic Mcre,
judeul Mcrcmure
- CIub de eIgrumILI, reveIIoune, zIIe ono-
musLIce, secLucoIe, excursII, serI de duns, jocurI.
MI-u scuL cevu?
DoInu Po, uuL Iu uceeuI mus cu noI,
evoc InLenIu de-u edILu o curLe cu umInLIrI uIe en-
sIonurIIor.
- Bruvo I succes. nLeresunL. Dur suneI-mI
c mcur e usLu nu o s-o scrIeI n versurI. AILcevu?
BIbIIoLecuru ne InvIL s IeIm de sub ro-
LecIu ueruIuI condIIonuL (o Idee rousL) I s Iu-
cem cunoLIn cu GC (o Idee robubII bun).
- AsLu ce muI e? nLreb, n Iuu mIsLeruIuI n
ucronIm.
- GrundurenLs nLerneL eurnIng CIub,
rsunde doumnu Cosmu. AIcI se desIour oreIe
de IumIIIurIzure u vursLnIcIIor cu nLerneLuI. E unu
dInLre ucLIvILIIe unde um sImIL ceI muI muIL
srIjInuI BIbIIoneLuIuI.
- $I cIne se ocu de InsLruIre?
- HuI, VIo, uruL-I IuneIe uIeu, hI bun, o
ndeumn AureIIu VeIeu e bIbIIoLecur.
$I VIo mI uruL. u de e o mus cuLevu
Iune e cure, cu un scrIs hIercuIIgruhc, sunL
consemnuLe InIormuIIIe de buz enLru nvureu
IucruIuI e comuLer. Pe unu se gseLe o descrIere
deLuIIuL u LusLuLurII, cu exIIcuII enLru hecure
LusL. Pe uILu, reroducereu moLoruIuI de cuLure
GoogIe. Pe u LreIu, rezenLureu monILoruIuI. $I LoL
uu. mI sun c, duc-u h uvuL o usemeneu InsLruc-
Loure Iu vremeu rImIIor uI comuLerIsLIcI, uLmo-
sIeru uLrIeI ur h IosL cu dou mII de njurLurI muI
sruc. VIorIcu Cosmu m Ius e mIne s m hoIbez
I e Bogdun s Iuc IoLogruhIIe de cuvIIn nuInLe
s ne duc Iu eLuj.
- MuI e cevu? gunguresc, cu un ochI IurIuL
sre ceus.
$LIu c rogrumuI zIIeI e ncrcuL I c m
muI uLeuL dou drumurI n jude.
- PI, sIgur. N-uvem numuI sInI, uvem I
crIzunLeme.
- E cumvu vreo uvunremIer Iu cercuI de
enIgmIsLIc?
- O s vedeI. Pe-uIcI, v rog.
O urmm cumInI e bIbIIoLecur I ujungem nLr-o
suI unde vreo douzecI de oumenI de vursLu Im-
rorIu denumIL u LreIu ur s uLeLe cevu dIn
urLe-mI. Nu de uILu, dur sunL oILIL Iu o mus n Iuu
Ior. Nu se LIe cum (robubII rIn escuIud exLe-
rIour), MurIu BercIu e deju e un scuun n rImuI
rund. M uIL n suLe I vd nILe IoI de IchurL cure
uu servIL dreL suorL enLru o or de engIez. Duu
dIn coI n coI I nLr-un LurzIu rosLesc o reIIc
suIvuLoure.
- Sru` munu, bun zIuu.
-um ruL, nu se uLeLuu. Pun Iu urm, n-
ce s Ie ovesLesc desre moLIvuI rezeneI nousLre
ucoIo I desre IeIuI n cure domnIIIe Ior vor devenI,
Iu un Ioc cu uII oumenI dIn uILe uezrI, ersonuje
de curLe. n secundu cund monoIoguI devIne n hne
dIscuIe, rsuu uuruL. CuIeg noI ImresII desre
BIbIIoneL, usIsL Iu denureu cuLorvu umInLIrI I rud
cu eI Iu ounLeIe unuI domn gIume dIn enuILImuI
rund. Du o jumLuLe de or de suun, decIur Lor-
Luru nchIs I m regLesc s Iec. Dur mI uduc
umInLe de un cuvunL uI VIorIcI Cosmu I-I cer
desIuIrI.
- CrIzunLeme?
- h. AveI n Iuu dumneuvousLr coruI
CrIzunLemu uI CenLruIuI de ZI. Duc vreI s uscuILuI
o Ies... $LIu c v grbII, dur numuI o Ies.
DomnIcu, Le rog.
DomnIcu Dumu, unu dInLre dIrIjoure, uI-
LurI de RodIcu Bnescu, I udun corILII I se une
217
e dIrIjuL. urIez un ochI esLe umruI eI, e ro-
grumuI e cure coexIsL Ccnd s-o mprit norocu'
cu Hristos c ntict, Trecei bctcliocne romcne
Ccrpcii cu cte tcntul dorului I Urcre lc nuntc
decur cu A ruinit jrunzc din tii. DeoduL, odeuuu
Lremur sub mIne. CoruI cunL CruI nou I o Iuce
IubuIos, cu o urmonIe I o Ior cure m Ius - dIn
IerIcIre enLru eI - muL. Nu se uLeu gsI o Iorm
muI bun de oxIgenure I de rmus-bun. e muIu-
mesc LuLuror enLru LIm I rbdure, mI Iuu Iu
revedere de Iu VIorIcu Cosmu I de Iu cuIvu eIgru-
mILI, Iur Iu hnuI m ndreL sre MurIu BercIu,
cumIounu judeeun u veseIIeI. Am un sIngur cu-
vunL enLru eu. LuIIu.
218
Jur c n-uI uuzIL de GIgI SInuLru. NumeIe ouLe h cILIL e o
Iuc umIusuL Iung InLrureu rIncIuI u uneI cuse dIn Dum-
bruvu RoIe. Du, LIu, nIcI de Dumbruvu RoIe nu se nLumI s
h uuzIL. EsLe Ioc de buLIn enLru o comunILuLe nIruIL de o
urLe I de uILu u drumuIuI cure Ieug BucuI de PIuLru Neum,
muI exucL uILImu IocuIILuLe nuInLe de InLrureu n PIuLru Neum.
NumeIe ur scu nebguL n seum duc n-ur sunu cu o sLruo-c-
mII nLre renumeIe GIgI, cure n RomunIu se usorLeuz cu jII-
urI de uur umIuLe cu bInurI de ouIe, I ceIebruI SInuLru, ceI
cure susIneu cu voceu-I InconIundubII c n-ure regreLe enLru
nImIc dIn ceeu ce u IcuL ,muc, muI exucL, susIne eI,Ididit
muc!
Am vzuL Iucu I numeIe IuI GIgI SInuLru du ce I-um
cunoscuL e ceI cruIu I se duLoreuz exIsLenu eI nLr-un suL dIn
RomunIu. PreoLuI ConsLunLIn SchImun - desre eI esLe vorbu -,
uroh uI uneIu dInLre uIneIe bIserIcI unde nu exIsL LurII enLru
omeInIce, he eIe enLru ceI vII suu ceI morI, mI-u sus c LoLuI
u nceuL cu un LesL. Eru ImedIuL du RevoIuIu dIn 1q8q,
erIoud n cure dIIerILe orgunIzuII veneuu n RomunIu enLru
ceeu ce usLzI numIm cumunII de CSR, deI uLuncI Ie numeum
sImIu ,u du o mun de ujuLor orIunIIor, ersouneIor cu hudIcu
suu bLrunIIor. u Dumbruvu RoIe cInevu u udus unduIu
AIILuIIu, comunIe uerIun uuL n uceu erIoud nLr-o sILuuIe
hnuncIur comIeL dIIerIL de ceu de-ucum. PreoLuI SchImun I-u
us muI nLuI Iu ncercure cu o Lunr condumnuL Iu o exIsLen
n scuun cu roLIIe. Ause c robIemu eI medIcuI se ouLe
rezoIvu rInLr-o oeruIe I Ie-u ovesLIL ceIor de Iu IunduIe, cure
s-uu dovedIL oumenI de Isruv I uu cheILuIL muI bIne de dou
dId IL my wuy
ibliotecc din Dumbrctc Roie,
judeul Necm
RNA PCURARU
219
IRINA PCURARIU
iblioteccdin
Dumbrctc Roie,
judeul Necm
mIIIurde I jumLuLe de IeI enLru oeruIe, cu uoI
s uIb grIj de eu nLr-un mod exemIur. nLre LIm,
IuLu u LermInuL ucuILuLeu de IIozohe Iu SIbIu I
eIsoduI u IosL bIIuL cu o IncredIbII I rovIdenIuI
reuIL.
ncurujuL de serIozILuLeu I buneIe Ior InLen-
II, reoLuIuI SchImun I-u ncoIIL Ideeu de u rIdIcu o
cus enLru cuIvu coII de cure orIcum eI I soIu,
crmIouru SchImun, ncercuser I un uLuncI s
uIb grIj cu I cum ur h IcuL urLe dIn IumIIIe.
Au u uruL CenLruI de IusumenL de LI
IumIIIuI dIn Dumbruvu RoIe, InuuguruL e 1z muI
zoo;. CuL desre numruI coIIIor cure LrIesc uIcI,
u crescuL de Iu cIncI, cuI uu IosL InIIuI, Iu nou. u
Dumbruvu RoIe rImII IocuLurI uu IosL MIhueIu
NIcorescu (1z unI), boLezuL chIur de reoL cu soIu
su, I IruII AndreI (11 unI), IorIn (1z unI), AIexundru
(; unI) I MIhueIu (6 unI) ChIndeu, LoI ubundonuI
de IumIIIe. ,n Iunu ocLombrIe uu muI venIL I $LeIun
(8 unI) I DIunu (6 unI) udIr, Iur unuI LrecuL IumIIIu
nousLr s-u muI mrIL uIn, uLuncI cund I-um rImIL
I e ubIun AsuveI (1o unI). A IosL rsIL de rInI
I crescuL de bunIc, ns uceusLu u deceduL. EI u
uvuL o coIIrIe Irumous I ur h IosL cuL s rmun
e drumurI ucum, ovesLeLe reoLuI SchImun.
AbIu n rImvuru ucesLuI un, mIcuu IumIIIe dIn
Dumbruvu RoIe s-u mbogIL I cu VuIenLIn ChIn-
deu (q unI), IruLeIe rImIIor IocuLurI uI cenLruIuI.
,Mumu I-u ubundonuL Iu muLernILuLe. A IosL duL n
IusumenL, ns uu renunuL Iu eI n rImvur.
ALuncI um IcuL LoL osIbIIuI s renLregesc IumIIIu.
TrebuIu s-I cunousc IruII I s LrIusc uILurI de
eI, sune reoLuI.
-um vzuL e LoI uceLI coII, unII dInLre eI
deju udoIescenI, nIruI n Iuu unor cuIcuIuLoure
dInLr-o ncere mIc I nghesuIL, mrIL n
dou de nILe ruILurI. Au uruL bIbIIoLecu dIn Dum-
bruvu RoIe, o cumer modesL us Iu dIsozIIe de
couIu dIn IocuIILuLe, n cure I Iuc Ioc cuLevu suLe de
crI vechI, cevu muI uIne voIume noI I un Ir de
comuLere erIormunLe cure rzbun bLruneeu
coIecIIIor LIrILe. ChIur duc s-ur nLumIu cu nIcI
unuI dInLre eIevII de Iu couI s nu Lreuc nLr-o zI
e ucoIo, IocuI ur h orIcum unImuL. Du ore sosesc
ceI nou ,coII, ,IruI de Iu cenLruI de IusumenL,
cure vIn Iu bIbIIoLec cu I cum ur venI ucus, I usLu
enLru c bIbIIoLecuru esLe chIur crmIouru SchI-
mun, ceu creIu sLenII I sun, de IuL, doumnu
reoLeus. Trec e Iu eu enLru c LoL ucoIo, Iu bI-
bIIoLec, I Iuc I LemeIe, doumnu ucrmIouru
uvund nu dour rubdure, cI I exercIIuI de u se ocuu
de Leme, Iu IeI cum u IcuL I cu bIuLuI eI AIexundru,
e cure I-u ndrumuL un cund u IecuL Iu BucureLI,
Iu IucuILuLe. nLoLdeuunu u InsIsLuL cu bIuLuI s se
regLeusc InLens Iu LouLe dIscIIIneIe unde nvu
uor I I-u LrImIs s Iuc sorL, IImbI sLrIne I LoL
ceeu ce credeu c I-ur h IoIosIL muI LurzIu. Au Iuce I
cu coIII de cure ure grIj ucum: doI dInLre bIeI
merg Iu IoLbuI, unuI Iuce IuLe, Iur IeLeIe cunL Iu
chILur, mundoIIn suu Iuc uLIeLIsm. Cund se muI
nLumI cu cInevu s he ruLcIos cu unuI dInLre
coII Iu couI, s Ie sun orIunI suu s ncerce s-I
necjeusc, doumnu crmIouru Iese dIn bIbIIoLec
I I ur: ,EI uu rInI, noI sunLem rInII Ior.
Iecure dInLre mIcuI u uvuL o coIIrIe greu
de ImugInuL, cu bLI, boII conLugIouse neLruLuLe,
noI eLrecuLe n bururI uILurI de rInI suu n uer
IIber, n mIez de Iurn. Nu-I umInLesc cu Icere de
uceu erIoud, Iur cuIvu dInLre eI uu muI uvuL
comururI n rImII doI unI eLrecuI n cenLru, ns
uu reuIL LreLuL s deeusc LruumeIe rImIIor
unI dIn vIu. ,Nu vorbeuu, eruu serIuI, ne-um
IIm buL e Iu medIcI cu s-I scm de boII I cu s
nu-I mboInvIm I e ceIIuII. Au IosL Iu sIhoIog I
220
IRINA PCURARIU
iblioteccdin
Dumbrctc Roie,
judeul Necm
um reuIL cuL de cuL s-I Iucem s-I revIn, sune
doumnu crmIouru SchImun. ALuncI I suneuu
,mum rInLeIuI I I urmuu esLe LoL, ugundu-se
de rob I rugundu-I s nu-I ubundoneze. Acum sunL
ugILuI, uIeurg, ovesLesc, rud, se ugu de guLuI IuI
I se uIInL orI IoIosesc unLujuI emoIonuI enLru
u-I cumru cumere enLru roIIe de Iu bIcIcIeLe,
enLru u-I convInge s-I duc Iu Lrund suu enLru u
rImI cuLevu duIcIurI n Ius.
nLreInereu Ior cosL uroxImuLIv 8.ooo de
IeI n hecure Iun, Iur sLuLuI uIoc numuI 86 de IeI
enLru hecure coII InsLILuIonuIIzuL. ,AIocuIu Ior
de Iu couI Ie InLr dIrecL n conLurIIe ersonuIe, Iur
bunII I vor IoIosI du mujoruL. Am mure noroc de
sonsorI I de oumenII cu sueL, cure ne ujuL cu
mun cure, mbrcmInLe, jucrII I rechIzILe, oves-
Leu uIn du ce s-u deschIs cenLruI sIujILoruI
bIserIcII. nLre LIm u venIL crIzu I donuIIIe s-uu
m uInuL un Iu dIsurIIe. AnuI LrecuL u IosL unuI
greu dIn uncL de vedere hnuncIur, Iur coIII uu
sImIL ngrIjorureu rInLeIuI I uu convocuL reunIu-
neu de IumIIIe enLru u dIscuLu. ,Eruu LoI serIuI I
m-uu nLrebuL ce se nLumI cu eI duc se nchIde
cenLruI. Nu uu IuuL n cuIcuI Ideeu c se vor desrI
de mIne, cI m-uu nLrebuL sIncer duc I Iuu e LoI Iu
mIne ucus. MI-u venIL s rud I s Iung n uceIuI
LIm, dur uLuncI mI-uu duL muI muIL uLere s de-
esc robIemeIe hnuncIure, ovesLeLe ConsLun-
LIn SchImun.
,Duc vor vreu s Iuc o IucuILuLe, vom Iuce
LouLe eIorLurIIe enLru u-I ujuLu. Duc nu Ie Iuce
couIu, vor nvu o meserIe I LrebuIe susInuI cu s
reueusc n vIu. SunLem o IumIIIe I nu cedm
uLuncI cund esLe greu, sune I doumnu bIbIIoLecur,
I mI cum vIne s o cred. n uILImII use unI, de cund
uu decIs s un cenLruI e IcIoure, nu uu muI IosL
IecuI n nIcIun concedIu, nIcI mcur Iu erusuIIm,
unde merg n eIerInuj muILe uILe IumIIII de reoI.
Suuu o rerezInL bIuLuI Ior, AIexundru, eI esLe
ceI cure usIgur suruvIeuIreu cenLruIuI. Du Iu-
cuILuLe I s-u rous un osL n munugemenLuI MIcro-
soIL Euroe. A reIuzuL I u us e IcIoure rImu
comunIe de unourI IoLovoILuIce dIn ur. nLre
LIm uIucerIIe s-uu dezvoILuL I sInguruI Ioc unde I
ncurc eI buLerIIIe esLe Iu ,IruII dIn Dumbruvu
RoIe. Cum ujunge Iu eI, de esLe LoL unde cILoreLe
rIn Iume? Are uvIon, breveL de IIoL I o IsL de
uLerIzure nu deurLe de cenLruI de IusumenL. Nu
I-um cunoscuL, dur cred c nLrebuL cum de u reuIL
uLuLeu un Iu nIcI LreIzecI de unI, ur sune: Ididit
m ucl
PovesLeu esLe o vurIunL uroue S.. Iu ceeu
ce seumn cu o LrunsIure de ersonuIILuLe, enLru
c GIgI SInuLru u IosL I eI IIoL, un IIoL e cure
AIILuIIu I-u IerduL cund eru IourLe Lunr. PrInII
ILuIIunuIuI uu uuL c undevu n RomunIu se rIdIc o
cus enLru nILe coII n nevoIe I uu IcuL I eI o
donuIe. N-uu vruL n schImb decuL s he de Iu
uLuncI cund numeIe huIuI Ior vu ncee s nsemne
cevu enLru ceI nou coII I enLru IumIIIu SchImun,
uu c uu venIL Iu Inuugurure. De urc ur h LIuL c
oduL cu numeIe uduc I urIIIe enLru LouLe zbo-
rurIIe cure vor ncee de uLuncI I de ucoIo, de Iu
Dum bruvu RoIe.
CeI muI mure dInLre coII, MIhueIu NIco-
rescu, vIseuz Iu o curIer n nvmunL, n LIm ce
ubIun I doreLe s he IoLbuIIsL. ResLuI sunL reu
mIcI cu s se gundeusc Iu vIILor. ,Am LreI vurIunLe:
educuLoure, nvLoure suu roIesour. nc nu LIu
sIgur ce vreuu s m Iuc, dur LIu c LrebuIe s nv
enLru usLu. PrInLeIe I doumnu bIbIIoLecur ne
ujuL, dur numuI duc urLm c merILm I c vrem
s Iucem cevu, exIIc MIhueIu, rIdIcundu-I ochII
dIn cuIcuIuLor.
221
IRINA PCURARIU
iblioteccdin
Dumbrctc Roie,
judeul Necm
Cund um deschIs I eu cuIcuIuLoruI du ce
m-um nLors de Iu Dumbruvu RoIe um cILIL un mesuj
cure devenIse uroue vIruI: ,Nu vreuu s Iec de
uIcI. Nu vreuu s m nLorc n ur, nu vreuu s m
nLorc n ILIcenI. Nu vreuu Iu IrIg, Iu IndIIeren I
Iu comromIsurI. Nu vreuu medIocrILuLe, nu vreuu
nImIc uILcevu decuL ceeu ce mI ouLe oIerI New
YorkuI. Vreuu s mbLrunesc I s mor uIcI, vreuu
s mI Iuc o IumIIIe uIcI, s Ie oIer coIIIor meI unsu
de u h genIuII I de LrI nLr-o Iume muI jusL I muI
deschIs. E uILImu seur n New York I mI-e IrIc s
Ies. MI-e IrIc de IuLuI c o s m reusc I o s
m Iuc s Ierd uvIonuI de muIne. MI-e IrIc s nu
mI udunceusc reuIsIu Iu de sIsLemuI nosLru de
nvmunL, mI-e Leum c nu o s muI rezIsL n ceIe
uLru IunI de IIceu e cure Ie muI um de suorLuL.
Vreuu s m In senLImenLuI sLu, uvunLuI cu cure
m nLorc ucus, s nu I Ierd IzbIndu-m de rIvIrI
sceLIce I de oumenI reu IIcLIsII I reu IrIcoI de
cevu dIIerIL. Ce s m Iuc? (eIev romun, 18 unI)
AI IosL vreoduL n sILuuIu de u convInge e
cInevu c uru vousLr merIL, udIc nu dour LrebuIe,
suorLuL? AI gsIL cevu sIncer de sus? Du zIuu
de usLzI, mI vIne, de duLu usLu, s ueIez I eu Iu
versuI IuI SInuLru: I did it m ucl
222
V InLereseuz un scurL buIeLIn meLeo? ToL urjoI, muIumesc
Irumos. $I, uroo, v-um muI sus c vIuu e IronIc? Nu conLeuz,
o reeL. VIuu e IronIc. AILIeI cum s-mI exIIc c rImu uezure
rIn cure Lrecem, dIn BuIu Mure n drum sre $omcuLu (LoL
Mure), e urIu usLu cure ne dogoreLe InLesLIneIe, se numeLe
Receu? NIcI DucIu IuI DunI nu reu e eIIx. Se reIInge rIn
vIIe sImInd c n-ure ncoLro I crundu-I buru de roLecIe
du nILe benzIn de Iu IrIgIder. DunI I Iuce sInguruI huLur Iu
ndemun cu s-I uureze cumvu chInuI. n deIrI, oreLe
ueruI condIIonuL, sre u usIguru zvucneLuI necesur munevreI. n
secundeIe uceIeu, um senLImenLuI c m deIusez nLr-un uruguz
I rInd crusL. Cund ueruI revIne, se nLource I chIuI meu dIn
nuunu de bordo n cure-I mInsese sILuuIuneu, hxundu-se uoI
nLr-o mbujorure neuoIecLIc. ncerc s-mI evuIuez serunu
de vIu ghIcInd duc n bIbIIoLecu dIn $omcuLu exIsL suu nu uer
condIIonuL. Du muI uIn de-o or de drum, reuIILuLeu mI
urde (e verbuI ceI muI nImerIL) un uercuL Iu hcuL: uer exIsL, dur
nu e condIIonuL. Dour herbInLe. Merci, destin, merci becucoup.
Ne orIm Iu umbru unuI couc, n Iuu bIbIIoLecII or-
eneLI ,EIIe Po, cure se gseLe n uceeuI cIdIre cu cusu de
cuILur ,AureI BuLeun. Un chI sLrjuIL de o IrIe de dum ne
cerceLeuz de Iu o IereusLr u rImuIuI eLuj. ,Au venIL. Bogdun
Lruge cuLevu cudre, du cure urcm cu srInLeneuIu unuI SIsII
cruIu I s-u ununuL unghIuI de ncIInure u versunLuIuI. u eLuj,
e hoI, mus nLIns. MenIuI dIIer de ceI dIn BogheLI, unde
Mure-I $omcuLu
IuI Dumnezeu
ibliotecc din omcutc Mcre,
judeul Mcrcmure
RADU PARASCHVESCU
223
nI s-u nLumIuL cevu usemnLor. n mIjIocuI me-
seI Lroneuz un IuLou IIn cu nILe IcInLe se-
cIuIILuLeu IocuIuI I o buLerIe de rcorILoure. MI-e uLuL
de Ioume, ncuL u beu cIncI IILrI de u cu gheu.
BIbIIoLecuru ne nLumIn sLendhuIIun: LrIcou rou,
unLuIonI negrI.
- CorInu CosLIn. $LII, cu n MIron CosLIn.
O recIzure uLII, ce-I dreL. Duc, Doumne
IurL-m, m uucum s-I Ieg numeIe de RuuI CosLIn
de Iu C VusIuI suu de DumILru CosLIn de Iu BNS?
- Bun, e dumneuvousLr v-um IdenLIhcuL,
dur cIne e EIIe Po? Recunosc c n-um Idee.
CorInu CosLIn udoL o osLur omugIuI.
- A IosL rImuI nvLor de-uIcI, dIn $om-
cuLu, I u IonduL ceu dInLuI couI dIn IocuIILuLe. Un
om cure I-u IubIL IocuI, s LII. -u IubIL enorm.
u sIurILuI secoIuIuI uI XX-Ieu, n 188q, duc nu
greesc, u nhInuL ReunIuneu de CunLrI u PIugurIIor
dIn $omcuLu Mure, Iur du cuLvu vreme, unsumbIuI
de dunsurI CIuerII. GIusuI ChIouruIuI, coruI de uzI
dIn $omcuLu, e nLr-un IeI urmuuI ReunIunII.
Vrund-nevrund, Iuc cunoLIn I cu I-
cIn LeIe. M rog s nu IrIg, usLu mI-ur IIsI. Sre
norocuI meu, nu IrIg. SunL IourLe gusLouse I, revI-
zIbII, rovouc seLe. ur uu buL Iu qo de grude
rovouc LrunsIruIe. ur LrunsIruIu rovouc
dIsconIorL. M cuImez LreLuL, dur LoL m uIL cu
obId Iu Bogdun I DunI, cure LruLeuz cIduru cu
LoLuI IndIIeren. Du douzecI de mInuLe de
con versuIe oIILIcous I du ce vIzILm sIIIe
bI bIIoLecII I suIu comuLereIor, unde doI brbuI
nuvIgheuz e nLerneL, ne ndreLm sre bIrouI
CorIneI CosLIn. AbIu nchId uu I sunL LumonuL
de-o uhrmuIe cure m rscoIeLe:
- SunLem onoruI s ne um n rezenu
unuI mure sIrIL uI neumuIuI romunesc.
MI-u scuL cevu, Ir ndoIuI. M uIL n
suLe, s vd cIne s-u muI IurIuL n cumer. NImenI.
Am nevoIe de cuLevu secunde cu s-mI duu seumu c
eu sunL mureIe sIrIL. EI, nu, un uIcI. Am uvuL I eu
reexuI monumenLuIIzrII, dur LIu cuL e de unuodu
s sLuI de vorb cu sLuLuI - reuIe suu ImugInure. M
regLesc s-mI cIumez normuIILuLeu, dur un Iu
urm decId s schImb regIsLruI I s uduc dIscuIu n
zonu cure m InLereseuz.
- $LII cumvu cund s-u nhInuL bIbIIoLecu?
CorInu CosLIn LIe, bIneneIes. DIncoIo de
soIemnILuLeu dIscursuIuI, dIncoIo de voIuLeIe Iru-
zeIor IuxurIunLe, se ghIceLe un om cure n-u ujuns
bIbIIoLecur dour hIndc n-u gsIL uILcevu. Duc uI
rbdure s duI deourLe IormuIeIe LI ,sLrveche
vuLr de cuILur suu uIuzIIIe Iu bIbIIoLecu IuI Borges,
uI IucrurI InLeresunLe. PrInLre eIe, c n 186z un
unume oun Poescu de Cou doneuz o suL de crI
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccdin
omcutc Mcre,
judeul Mcrcmure
224
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccdin
omcutc Mcre,
judeul Mcrcmure
uIese dIn IILeruLuru romun SocIeLII de ecLur dIn
$omcuLu Mure, dIn cure, doIsrezece unI muI LurzIu,
se nuLe bIbIIoLecu rorIu-zIs. UILerIor, muI muII
oumenI nsemnuI uI IocuIuI (EIIe Po, desre cure
um umInLIL, Teodor BIugu, NIcoIue NIIvun, eremIu
RuIu I uIII) conLrIbuIe cu bunI Iu sorIreu IonduIuI
de curLe. nIIuI, bIbIIoLecu ure rohI coIur, enLru
cu uILerIor s IuzIoneze cu ReunIuneu de CunLrI.
- $I IsLorIu modern cum uruL?
- PouLe LIuI, ouLe nu, bIbIIoLecIIe regIo-
nuIe I comunuIe s-uu nhInuL e Iu nceuLuI unIIor
cIncIzecI, rInLr-o hoLrure u ConsIIIuIuI de MInILrI.
- Deju vorbIm de un demers IdeoIogIzunL.
- Du, InevILubII. ns ImorLunL e c bIbIIo-
Lecu de-uIcI u crescuL mereu. M rog, cu esLe LoL
unde gseLI oumenI croru Ie Iuce s cILeusc. NoI
um IecuL cu bIbIIoLec ruIonuI n 1qz, du cure
um urcurs eLuu comunuI I ne-um hxuL n ceu
oreneusc, n cure sunLem I ucum. Am uILuL s
sun c um LrecuL I rInLr-o Lruum, sre sIurILuI
unIIor 1qqo, cund o muIIme de voIume uu IosL urse.
Nu dour n $omcuLu, hreLe.
- DumneuvousLr de cund sunLeI bIbIIo-
Lecur uIcI? o nLreb e CorInu CosLIn, dornIc s Lrec
reede esLe runu crIIor use e Ioc.
- DIn 1qq. Pun uLuncI um IosL roIesour
de engIez.
- Am observuL un Iucru. Am nLrebuL muII
bIbIIoLecurI de cund sunL e osL I mujorILuLeu
mI-uu sus c de douzecI de unI, ouLe chIur muI
muIL. S-ur uLeu s greesc, dur mI se ure unu dIn-
Lre ocuuIIIe oumenIIor hdeII. Nu reu um muI
vzuL o IongevILuLe roIesIonuI de genuI sLu n uILe
meserII. PouLe dour n meLuIurgIe suu n consLrucIu
de muInI. AveI vreo exIIcuIe?
CorInu CosLIn sL uIn e gundurI.
- O s vI se ur un rsuns sIroos.
- ncercuI, LoLuI.
- Cred c LoLuI se Ieug de senLImenLe.
ExIsL roIesII de cure Le IIcLIseLI reede dIn cuuz
c nu se srIjIn e usIuneu enLru ceeu ce IucI.
SunL Iorme de u-I cuLIgu uIneu I uLuL. Nu sunL
sIgur c un IuncIonur buncur I IubeLe buncu,
e cund un bIbIIoLecur LIu recIs c IubeLe curLeu.
$I nu-I concee vIuu Ir eu. DIn uncLuI meu de
vedere, usLu ur h exIIcuIu.
ChIur duc-u vreu s-o combuL e CorInu, nu
um urgumenLe. Dur nu vreuu. ProbubII c uu sLuu
IucrurIIe. ALrucIu suIurIuIuI Iese dIn dIscuIe, Ir
dour I ouLe. BIbIIoLecurII uu rmus, nu se LIe cum,
rInLre sIujbuII ceI muI rosL ILII dIn RomunIu.
Pe Iu jumLuLeu unIIor nouzecI, cund uu IeIL n
sLrud, LouL Iumeu u rus de eI. ,NumuI LIu nu
Icuser grev.
225
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccdin
omcutc Mcre,
judeul Mcrcmure
- n uIur de crI, cu ce-I muI ujuL bIbIIo-
Lecu e oumenI? nLreb, cum muI Icusem n cuLevu
IocurI.
- BIbIIoLecu u rmus cenLru de InIormure,
dur u devenIL I nucIeu de coezIune, de rezoIvure u
unor robIeme. Duc vrem s hm vIzILuI muI des,
LrebuIe s ne orIenLm I sre ceeu ce nu InLru un
ucum n rohIuI nosLru.
- De IId?
- De IId, um nceuL s urLIcIm muI
usuL Iu orgunIzureu LurgurIIor de munc. Avem
un roLocoI de coIuborure cu AsocIuIu DIecezIun
CurILus Murumure. n LemeIuI IuI, Iucrm nLr-un
roIecL de romovure u msurIIor ucLIve de ocuure.
E un rogrum hnunuL de UE I de guvern rIn
on duI SocIuI Euroeun. Ne-um ocuuL de dou
usemeneu LurgurI. UILImuI s-u InuL chIur unuI sLu,
Iu sIurILuI IuI muI.
Consemnez conLIIncIos, sughIund dour n
dreLuI cuvunLuIuI ,roIecL, u cruI IoIosIre exce-
sIv n LouLe medIIIe m Iuce s nu-I muI suorL.
ns n-um ncoLro.
- AILcevu?
- AILurI de MInIsLeruI CuILurII, nsLILuLuI
nLercuILuruI dIn TImIouru I NKU (The Norwe-
gIun nsLILuLe Ior CuILuruI HerILuge), um nceuL s
ne romovm muI bIne uLrImonIuI cuILuruI. AsLu
se Ieug de dezvoILureu LurIsmuIuI n zon I de
mbunLIreu unLrerenorIuLuIuI cuILuruI. ur uIcI
InLr n joc I CmInuI CuILuruI, e Iung bIbIIoLec.
- AI umInLIL udIneuurI de TImIouru.
- Du. Nu muI vreI o IcInL?
- Nu, nu, muIumesc, decIIn oIerLu, nLre-
bun du-m ce IegLur o h nLre ceIe dou. Purc um
cILIL undevu c exIsL o coIuborure nLre uuLorILIIe
dIn TImI I dumneuvousLr cu rIvIre Iu InserIu
reIugIuIIor.
- A, du, conhrm CorInu CosLIn. De cuIvu
unI, rImIm reIugIuI cure sLuu o vreme n TImIouru,
un cund II se verIhc sILuuIu. Pe urm o urLe
sunL LrImII Iu noI. In mInLe c ucum LreI unI ne-uu
venIL esLe LreIzecI de ersoune dIn ndIu I SomuIIu.
Ne-um sLrduIL s-I Iucem s nu se sImL sLrInI,
deI n-u IosL sImIu.
- NImenI nu Ieuc cu LruIsLu-n b dIn uru
IuI de reu muIL bIne.
- ExucL. Eruu oumenI usuI de grIjI, cure
nu muI LIuu nImIc de IumIIII. ReIugIuI oIILIc,
muI cu seum. ChIur cund eruu eI uIcI, s-u murcuL
ZIuu nLernuIonuI u ReIugIuLuIuI. M rog, ,zIuu
e ImrorIu sus, uu IosL cuzurI cund munIIesLrIIe
s-uu nLIns e o sLmun. AsLu u IosL n zooq -
nLumILor, unuI cund um InLruL I n rogrumuI
BIbIIoneL. Cu IndIenII I somuIezII um IeIL Iu IcnIc,
226
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccdin
omcutc Mcre,
judeul Mcrcmure
um IcuL concurs de zmeIe, IucrurI dIn usLeu. S
vud bIeII oumenI c nu-s uI nImnuI.
- $I de-uLuncI?
- Ne-uu LoL venIL. DIn Congo, dIn Cumerun,
dIn CousLu de IIde. Am ncercuL s-I ujuLm s-I
gseusc un rosL. Cu unII um reuIL, cu uIII...
- Acum uveI reIugIuI?
- SIgur. CeI doI LInerI e cure I-uI vzuL Iu
comuLere. SIrIenI.
CuvunLuI cude cu zgomoL de urm de Ioc.
NumruI morIIor dIn SIrIu u LrecuL de 1;.ooo, con-
Iorm uILImuIuI bIIun. $LIu c-ur LrebuI s-I Ius n uce
e reIugIuI, ns LenLuIu e reu uLernIc. Vreuu s
schImb mcur dou vorbe cu eI. S-I rIvesc. $I s
muIumesc ceruIuI c m-u IerIL de uu cevu.
Nu sLuu muIL cu eI, cIncI mInuLe. Descousereu
devIne n condIIIIe usLeu o rob de grosoInIe,
de InLrure cu bocuncII n nILe vIeI cure uu I uu
desLuIe cIcuLrIcI. Au c unuI dInLre ceI doI sIrIenI e
medIc sLomuLoIog, Iur ceIIuIL, jurnuIIsL secIuIIzuL
e domenIuI socIuI-oIILIc. n ochII rImuIuI sL
cuI brIL neIInILeu unor nLrebrI Ir rsuns. AI
doIIeu ure o oIILee gIucIuI n rIvIrI. Se gundesc
Iu ce-uu IsuL n urm I Iu ce-o s he esLe o zI. SLo-
muLoIoguI e muI comunIcuLIv I-mI sune c vreu s
Iece Iu BucureLI I s cuuLe de Iucru. JurnuIIsLuI nu
se sImLe nLr-o dIsozIIe conIesIv. Rsunde Iuco-
nIc I-mI d de neIes c s-ur nLource Iu comuLer, cu
s urmreusc muI deurLe desIurureu osLIIILIIor
I reucIIIe IumII Iu drumu dIn uru IuI. PrIce I nu
InsIsL.
DIn IerIcIre, InImoenIu CorIneI CosLIn m
smuIge dIn gundurIIe n cure nceusem s m re-
IIng. osLu roIesour de engIez mI ovesLeLe, cu
mundrIu IcLoruIuI de IuLe sImIe I bune, desre
uILe IucrurI cure se nLumI Iu cmIn I Iu bIbIIoLec.
Desre obIceIurI, dInLre cure dunsuI coercIIor ure
ceI muI vIoI, desre murcureu unuIuI CurugIuIe rIn
Iese jucuLe de eIevI, desre ucLIvILIIe de InLegrure
u romIIor, cu uorL norvegIun. ChIur I n drum
sre muIn, sub soureIe cure ne erIoreuz ceIeIe,
CorInu vorbeLe desre hrescuI uneI sLIIIsLIcI u bI-
neIuI cure m LrImILe cu gunduI Iu cuvInLeIe suse
cundvu de oun PuuI uI -Ieu: ,RomunIu e grdInu
MuIcII DomnuIuI. ALuncI de ce n-u sune I eu, n
LIm ce DunI I urde muInIIe deschIzund muInu, Iur
Bogdun Iuce o uILIm IoLogruhe: ,Mure-I $omcuLu
IuI Dumnezeu?
227
TeoreLIc, Iu uu LILIu, ur LrebuI s nce cu cevu de genuI:
Se lscse secrc, i drumul nust pe ccre 1erome i Kell onecu
cu mcinc se tedec din ce n ce mci reu. Acoperite cu un strct
ros de prcj roictic, jcrurile nu mci reuecu s desluecsc
mcre lucru, icr ntunericul nhiise pdurec, nu ncinte de c o
njurc i ntr-un tocl de cec lptocs. Tujele se crcuicu
spre drum cc nite hecre urice, icr boltc copccilor pcrc se
nchidec, cc o ur de rpitor de pe jundul ocecnului, dup ce
s-c csiurct c prcdc nu mci cre scpcre. Gonecu de cctetc
minute bune, jr s j schimbct mccr un cutcnt. Se certcser
chicr pe rinul de dcns, de jc cu toct lumec. Icr Kell simec,
undetc n cdcncul ei, c cetc se rupsese dejnitit i c erc
pentru ultimc ocr ccnd 1erome o conducec cccs. i prsi
ns repede jrul cndurilor, pentru c, dei mersese pe drumul
din pdure de ctctec ori, ccum cetc nu erc n reul. Astc se
citec i pe jcc lui 1erome, ccre ncercc s nu crcte nimic, dcr
se ncruntcse de pcrc l-cr j ctut n jc pe Phil Spector,
umjctul slinos ccre-l pocnise lc jotbcl i-l umilise n jcc
coleilor. Dintr-odct, roile scrcnir, muccnd cdcnc prcjul
drumului. Ccmionetc se zclci din tocte ncheieturile, icr
Kell se trezi cu ncsul lc un milimetru de pcrbriz, excct n
jrcciunec de secund n ccre centurc de siurcn o trcse
brutcl ncpoi n sccun.
- Ce jcci?
- Am tzut o umbr n jcc mcinii, ncn 1erome,
mci mult pentru el. D s cobor s td dcc n-cm lotit cumtc o
cpriocr.
- 1erome, stcil Mi-e jric. Nu tiu de ce, dcr mi-e jric.
Cetc nu e n reul. Am simit cstc de ccnd cm plecct.
Rusu meu? VumIr!
iblioteccdinIernut,
judeul Mure
CTN $TENESCU
228
CTLIN TEINESCU
iblioteccdinIernut,
judeul Mure
- Mci bine simeci mcnc lui Gre Wcllcce
ccre te inec de dup mijloc, de pcrc erci iubitc
lui, i crunc el peste umr i trcnti portierc.
OrII-m, c uILIeI o dm n uILe uIeu. M-u
IuuL vuIuI LILIuIuI, uILund c ovesLeu se eLrece, de
IuL, Iu ernuL, n judeuI Mure. Nu e cu KeIIy I cu
Jerome, cI cu BIbIIoLecu Oreneusc I ceI dIn juruI
eI, dur o IegLur cu romuneIe Iu mod, cu vumIrI,
LoL ure. O s desIuesc IegLuru usLu muI Iu vuIe.
Pun ujungem ucoIo, muI bIne s v sun c ernuLuI
(RudnL e ungureLe, RudnoLen e nemeLe) o h
un oru IourLe mIc, dur se omeneLe de eI nc de e
Iu 1z;. AILmInLerI, cund LrecI e-ucoIo, nu-I reu
bugI n seum. Dou, LreI semuIoure, o InLersecIe n
cenLru I deju uI LrecuL de eI. Am LruversuL oruuI de
nenumruLe orI, dur nu m-um orIL nIcIoduL.
BIbIIoLecu e roIund surrInzLoure enLru
ce Le-uI uLeLu s gseLI. Un suIu mure, generos,
uuL n deIIn ordIne. Vreo z.ooo de voIume sLuu
urunjuLe ImecubII. AI Ioc berecheL s Le IImbI rIn-
Lre crI, s cuuI ce-I LrebuIe, s Le uezI, s rsIo-
IeLI. Cum um InLruL, um cunoscuL-o e MurIu AnLon,
edugog de recuerure Iu AsocIuIu Ruz de Soure, o
orgunIzuIe cure I dedIc ucLIvILuLeu coIIIor I
LInerIIor cu dIzubIIILI. nLurzIusem Iu nLuInIre ne-
er mIs de muIL, I mI-um us cenu-n cu, nuInLe
de u m Iegu sIngur Iu sLuIuI InIumIeI. ChIur I uu,
IouuL de vInu nLurzIerII, LoL um uuzIL-o e MurIu
cund u ovesLIL c IegLuru orgunIzuIeI cu LoL ceeu
ce se eLrece Iu bIbIIoLec e unu IourLe soIId. Mem-
brII usocIuIeI I InvILuII Ior In uIcI serI de oezIe,
uLeIIere de creuIe enLru TurguI de CrcIun suu
orgunIzeuz vuIorIhcureu unor obIecLe IcuLe mre-
un cu coIII de Iu couI, enLru servIreu cuuzeIor
socIuIe n sIujbu croru se un.
n LouLe cILorIIIe usLeu e Iu bIbIIoLecI, um
cunoscuL oumenI exceIonuII, cure Iuc dIn meserIu
de bIbIIoLecur udevruLe mInunI, desre cure, dIn
cuLe, muII dInLre noI hubur n-uvem. Dunu Gur-
ghIunu e unu dInLre IumInIIe usLeu de oumenI, cure
urc sunL IsuI e Iume s Iuc uceusL meserIe. Te
rInzI dIn rImu secund c Iuce cevu n cure crede
cu udevruL. ur cund ovesLeLe, nu bIIeuz I nu
Iuce ruourLe de ucLIvILuLe, cI vreu s murL cu
cInevu bucurIu IucrurIIor n cure crede I croru se
dedIc. u IeI cu esLe LoL, n IocurIIe e cure Ie-um
vIzILuL, murIIe IzbunzI uIe bIbIIoLecurIIor nu se vd n
IumInu reecLoureIor. EIe se cIdesc nLr-un suIu
IIsIL de secLucuIozILuLe I, de ceIe muI muILe orI, de
recunouLere.
Dunu GurghIunu mI-u ovesLIL desre uLI-
meu cure d nvuI s cILeusc LoL IeIuI de crI Iu
mod - romune cu vumIrI. AIII ur deIunge orIen-
Lureu sre succeseIe momenLuIuI. Dunu ns rIveLe
Lreubu usLu cu mure bucurIe. E conLIenL de IuLuI
c cILILuI n sIne e un us urIu. OduL InLruL n
bIbIIoLec, LunruI cILILor vIne muI uroue, hzIc, de
crI. ALeLundu-I runduI Iu curLe suu Iu cuIcuIuLor,
ure unsu s descoere I uILe voIume. CeI muI Im-
orLunL us e Lrundereu n suIuI bIbIIoLecII, en-
Lru c numuI uu creezI unsu descoerIrII crIIor.
De cund cu crIzu, muILe IemeI cusnIce vIn Iu bIbIIo-
Lec. I uduc I coIII, s uIb I eI he, s he nscrII
uIcI. VIn muII omerI cure IoIosesc comuLereIe
enLru u cuLu de Iucru I enLru u verIhcu oIerLeIe
de munc ubIIcuLe e nLerneL. Dunu sune c, dIn
uLe mII de IernuenI, vreo use suLe e un se nscrIu
e IIsLeIe de cILILorI. $I-mI ovesLeLe, rudIInd de
bucurIe, c, de cund uu venIL comuLereIe, uu crescuL
secLucuIos ,uLIngerIIe de curLe. Cum s nu uIuuzI
n deIIr IeIuI sLu de u vedeu IucrurIIe?
RuIucu Andreeu ChIer ure douzecI I uLe
de unI. Acum IocuIeLe n SunIu. A IosL un cILILor
hdeI Iu BIbIIoLecu Oreneusc dIn ernuL. u un
momenL duL, cund u venIL ucus, nLr-o vucun, u
udus cu eu un munuscrIs. -u dus Iu o edILur de Iu
229
CTLIN TEINESCU
iblioteccdinIernut,
judeul Mure
Turgu Mure, cure I-u ubIIcuL. E un romun. Se
cheum Rcsc mec? Vcmpirl RuIucu nu u IcuL sLu-
dII de secIuIILuLe. E, ur I sImIu, un cILILor usIo-
nuL. A scrIs curLeu usLu muI degrub dIn usIuneu
enLru cILIL, dIn drugosLeu enLru crI I enLru
subIecLeIe eI IuvorILe. Nu e o mure reuIIzure IILerur
I nIcI nu LrebuIe judecuL uu. E dorInu cuIvu de u
se exrImu, de u IsmuI o ovesLe InsIruL dIn
Iumeu IecLurIIor I u hImeIor cure I-uu IuscInuL
u Ourbu de Mure, Iung ernuL, s-u sLubIIIL
o IumIIIe de oIundezI. Eu u IosL reorLer de LeIevI-
zIune, eI, uvocuL. $I-uu schImbuL vIeIIe dIn LemeIII,
s-uu muLuL n RomunIu I s-uu uucuL de crescuL
cure I cuI. TouL Iumeu dIn zon I cunouLe. Se
LIe c sunL ,oumenI serIoI, cu couI, venII dInLr-o
Iume IourLe cIvIIIzuL. Cu LouLe usLeu, n RomunIu uu
uIes s LrIusc Ir guz, Ir u curenL, n nILe
condIII cure I Ius ceI uIn nedumerII e vecInII
romunI. OIundezII se sImL mInunuL I se Iuc deju
vreo use unI de cund se bucur de vIuu Ior nou.
$I-uu IcuL I he Iu bIbIIoLec. nc nvund romu-
neLe, nu se urunc Iu IecLurI greIe dIn IILeruLuru
uLrIeI de udoIe. VIn I mrumuL, desLuI de des,
uIbume de urL.
u ernuL, u IocuIL I o IumIIIe de sunIoII.
UnII sun c n-o duceuu ru Iu eI ucus, n SunIu.
Guru LurguIuI muI zIce c eI, sunIoIuI, cum ur venI,
s-u nhILuL cu nILe romunI de rIn urLeu IocuIuI I
uu hoLruL s Iuc un servIce uuLo, Iu ernuL. SunIo-
IuI u us I eI bunI n uIucereu usLu -, muI recIs, cum
LoL ce uveu - dur cund u ujuns n RomunIu s-u LrezIL
muI degrub ungujuL Iu servIce-uI cu rIcInu decuL
uLron, urLener de uIucere. NevusLu omuIuI u IcuL
o deresIe crunL. Ajunseser muI srucI decuL sru-
cII IocuIuI. TrIuu n condIII mIzere, Iur eI o cum
Iuuse e uIcooI. AsIsLenu socIuI de Iu rImrIe I-u
ujuLuL cum u uLuL, dur LrIuu, rucLIc, dIn mIIu ou-
menIIor. TouL Iumeu ncercu s-I ujuLe cu cuLe cevu.
CoIII eruu IourLe IrumoI I deLeI. nvuser
romuneLe IourLe reede I veneuu cu mumu Ior Iu
bIbIIoLec. Cu ujuLoruI comuLereIor de uIcI, uu IuuL
IegLuru cu rudeIe e cure Ie muI uveuu n SunIu,
s-uu udunuL nILe bunI I uu reuIL s Iece nuoI
ucus, de unde venIser.
CoIonIu ,u BurcI e un vesLIgIu de e vre-
meu n cure se consLruIu ceIebru LermocenLruI de Iu
ernuL. E IocuI n cure LrIeLe o numerous comu-
nILuLe de romI. MuII dInLre eI n-uu ucLe, Iur coIII
cure merg Iu couI sunL IourLe uInI. Dunu GurghI-
unu I-u ncurujuL, cum u uLuL, s vIn Iu bIbIIoLec.
ns de cund uu venIL cuIcuIuLoureIe unII coII romI
uu duL nvuI. Dunu u rohLuL de ocuzIe I Ie-u us
unumILe condIII. SIuLuI e muInI nuInLe de IoIo-
sIreu comuLeruIuI. VerIhcureu LemeIor enLru ucu-
s rImILe Iu couI. ,Duc ne Iucem Lemu, uvem
voIe Iu cuIcuIuLor. UnuI dInLre coIII romI I-u IcuL
ucLe dour enLru u uLeu venI Iu bIbIIoLec. AIII uu
nceuL s meurg Iu couI enLru uceIuI moLIv.
ToL uIcI um cunoscuL-o e educuLoureu Du-
nIeIu SIcudeun. E o rIeLen uroIuL u DuneI I o
susInLoure IervenL u ucLIvILIIor de Iu bIbIIoLec.
I uduce IourLe des gruu de Iu grdInI, enLru u-I
obInuI e coII cu crIIe. AIege cuLe o Lem. S
zIcem. ,dInozuurI. Dunu scouLe dIn ruILurI LouLe
crIIe I uIbumeIe cure uu IegLur cu Lemu. Pe
urm, se roIecLeuz hIme documenLure suu desene
unImuLe cure se oLrIvesc Iu Lemu duL. TouL
bIbIIoLecu e o chIrIuI I o veseIIe. E IocuI n cure
cresc, nLr-un unume IeI, nILe coII. $I LouLe usLeu se
nLumI Iu ernuL, nLr-un oru mIc, rIn cure LrecI
cuL uI uscuILu un buIeLIn de LIrI e scurL. Hubur n-uI
c uIcI sunL oumenI cure Iuc rogrume muI deLeLe
decuL n muILe IocurI cu reLenII I cu he. NILe
oumenI u cror munc devIne, Ir cu eI s-o LIe, o
oer uuLenLIc.
230
OrIcIne u LrecuL vreoduL e uIcI Ine mInLe IocuI sLu. NIcI nu e
IourLe greu. ToLuI e uLuL de ssesc, ncuL uI senzuIu c LruversezI
dehnIIu cuILurII ucesLeI eLnII. Cuse ordonuLe erIecL, coeren
urhILecLuruI ubsoIuL, orI nuILe, cure uscund curIIe I goso-
drIIIe, I, n mIjIocuI ucesLeI ordInI dIn uIL Iume, mInuneu
IocuIuI, suerbu bIserIc IorLIhcuL. DeI vremurIIe uu schImbuL
rudIcuI ouIuIu ucesLor IocurI, uLmosIeru e unu de muzeu vIu,
cu un mesuj ImosIbII de Lers, IsuL de ceI cure uu IocuIL uIcI. u
un kIIomeLru de suL, sus, e deuI, se vede o ceLuLe sseusc dIn
secoIuI uI XV-Ieu. CeLuLeu uveu use LurnurI, zIdurI nuILe de
un Iu nou meLrI I udosLeu ouIuIu dIn jur, n cuz de
rzboI. PrImeIe urme de IocuIre sunL nc dIn neoIILIc, Iur rImu
uLesLure scrIs duLeuz de e Iu 1o8. n rImII unI uI secoIuIuI uI
XV-Ieu, uIcI eru recunoscuL sLuLuLuI de oru, cu bresIeIe de
rIgoure, cu buIe comunuI, couI, judecLorIe, chIur I cu sILuI.
CuIcI e uIIeIe suLuIuI, I Le Lrec horII, Iu gunduI c sIrILuI suIIor
u runduIL hecure IuLr, n uu IeI ncuL LoLuI s dureze, s he o
urLe u IuLeI e cure unII uu dus-o cu LImuI. O IuL n cure nu
conLeuz IndIvIduI, cI suruvIeuIreu comunILII, u cuILurII eI, u
semneIor rezeneI nLr-un suIu unume. SuschIzuI e o urLe
dInLr-o moLenIre cuILuruI exceIonuI, enLru cure nIcIo de-
cIuruIe de resecL roIund I nIcIun eIorL de sLrure nu sunL
reu murI.
Cum um ujuns, I-um cunoscuL e Teodor VuIdu-SIgun,
ugronom cu mure exerIen, ensIonur, veLerun uI bIbIIoLecII. E
SuschIz
iblioteccdinScschiz,
judeul Mure
CTN $TENESCU
231
CTLIN TEINESCU
iblioteccdinScschiz,
judeul Mure
cILILor consLunL, cu h, dIn 1q;o. VIne I ucum
IourLe des, muI urLIcI Iu sesIunIIe de InIormure
enLru ugrIcuILorI, e un sILuILor exceIenL enLru
LoI ceI cure Iuc roIecLe euroene, n-ure usLumr,
vorbeLe muIL, ure un umor IourLe dIrecL I sune c
bIbIIoLecu ,ure ucum sLun bun. Se reIer Iu Io-
renLInu CIugr, bIbIIoLecuru de Iu SuschIz. Eu e
nvLoure, dur ngrIjeLe I bIbIIoLecu, dIn ur
usIune, dInLr-un senLImenL uI duLorIeI e cure - o
LIm bIne cu LoII - nu-I gseLI e LouLe drumurIIe.
ung IorenLInu, muI degrub LImId, PuuI BIoLor,
omuI cure u consLruIL sILe-uI bIbIIoLecII I se ocu
de nLreInereu reeIeI de cuIcuIuLoure. De Iu eI LreI
um uuL ovesLeu rInLeIuI KurI runz SchIosser.
medIuL du rzboI, cund uu nceuL deorLrIIe
suIIor n RusIu, rInLeIe SchIosser u IosL IuuL,
IuoIuIL cu muII membrI uI comunILII suIe. Cu LoII
uu IosL duI n UnIuneu SovIeLIc. PreoLuI nu s-u
se rIuL, cI, dImoLrIv, u sucrIhcuL LoL ce Ineu de
sIgurunu ersonuI enLru u devenI voceu, rerezen-
LunLuI comunILII. nLr-un LIm IourLe scurL, u
nvuL ruseLe, u nceuL s uIb ucces Iu uuLorILIIe
sovIeLIce, s InLervIn, cund eru cuzuI, enLru hecure
membru uI comunILII, usumundu-I o mIsIune de
reuI eroIsm: s uduc nuoI ucus, LeIerI, cuL muI
muII suI. $I u IcuL LoL ce I-u sLuL n uLere enLru u
reuI IucruI sLu. O ovesLe uIuILoure, cu un exemIu
ersonuI de ceu muI mure vuIoure, sus n bIbIIoLecu
unuI suIu IsLorIc, n cure oveLIIe se nLreLuIe,
de-u IunguI secoIeIor, cu IneIe de cuIe IeruL dInLr-o
gur gIgunLIc. Dur, dIncoIo de soIemnILuLe, Iu
SuschIz exIsL I vIu.
PeLru-Rure PusLor, AdrIun oun Rus I -
crmIouru CosLeu sunL LreI udoIescenI, LreI eIevI
IuInI, rIeLenI uI bIbIIoLecII. EI sunL o urLe dIn Lruu
de uIsrezece voIunLurI cure un Iu cuIe LoL soIuI de
rogrume, ujuL Iu reurunjureu crIIor e ruILurI,
cerceLeuz IsLorIu obIceIurIIor de rIn urLeu IocuIuI,
IoLogruhuz, hImeuz, monLeuz, duu vIu ucesLuI
Ioc. TruLeuz cu IourLe mure serIozILuLe Ideeu de
voIunLurIuL I se vede de Iu o oL c n-o Iuc enLru
c e Iu mod, cI enLru c I neIeg, cu muLurILuLe,
LouLe resorLurIIe. ToI rIeLenII dIn juruI bIbIIoLecII
uu conLrIbuIL, nLr-un IeI suu uILuI, Iu reuIIzureu unuI
ndrumcr de istorie c Scschizului. AdrIun u IcuL I
un hIm de rezenLure u roIecLuIuI. Dur Lreubu nu se
oreLe uIcI. CuIvu membrI uI LrueI de voIunLurI de
Iu bIbIIoLec Iuc o udevruL munc de cerceLure u
LrudIIIIor sseLI dIn urLeu IocuIuI. CurnuvuIuI
ssesc nu e dour subIecL uI cerceLrII, cI I surs de
InsIruIe enLru un secLucoI de LeuLru de unImuIe,
e cure voIunLurII vor s-I rezInLe coIIIor cure vIn
Iu bIbIIoLec. n IeIuI ucesLu, Ccrnctclul i Mcrul
Cluilor nu sunL dour Leme cerceLuLe, cI I IdeI cre-
uLIve cure sLuu Iu buzu unor IucrurI vII, u unor evenI-
menLe use n mIcure de IourLe Lunru comunILuLe
dIn juruI bIbIIoLecII.
Pe cund uscuILum IunurIIe LInerImII de Iu
SuschIz, u uruL I rImuruI OvIdIu $ouIL. Un LI
reIuxuL, IcuL I cu umor. M-u bucuruL IuLuI c
n-uveu ueruI de sLun, e cure I-um muI vzuL, dIn
neIerIcIre, rIn cuLevu IocuIILI uIe uLrIeI, unde,
vrund-nevrund, u LrebuIL s cunosc uuLorILIIe Io-
cuIe. ConsLuI uIuIL c unII uIeI uu senzuIu c uu
IosL desemnuI de comunILuLe s sLuneusc IocuI,
nu s-I udmInIsLreze n InLeresuI ceIor cure I-uu
voLuL. r nIcIun sIm uI rIdIcoIuIuI I cu noIunI
vugI desre mInImu decen, unII se um cu nILe
gogoI I-I creeuz ImresIu c uu IosL InjecLuI cu
sungeIe uIbusLru uI rImurIIor eLernI I IndIsensubIII
enLru vIeIIe comunILIIor e cure, cred eI, Ie
sLunesc. NImIc muI enIbII, enervunL I revoILLor.
De duLu usLu ns, sre mureu meu bucurIe, um duL
esLe un om normuI. sLu e I moLIvuI enLru cure,
232
CTLIN TEINESCU
iblioteccdinScschiz,
judeul Mure
uLuncI cund e cuzuI, n oveLIIe desre bIbIIoLecI
umInLesc de rImurII normuII. E o mure bucurIe s
nLuIneLI uceusL secIe. u SuschIz, rImuruI mI-u
ovesLIL de dIhcuILIIe de u Iuce roIecLe cure s
muIumeusc e LouL Iumeu. ComunILuLeu IocuI e
eLerogen, dIn uncLuI de vedere uI eLnIeI. MuI sunL
cuLevu IumIIII sseLI, vreo uIzecI de sueLe, o co-
munILuLe mughIur, o comunILuLe romuneusc I o
deIoc negIIjubII comunILuLe de romI. Iecure dInLre
eIe ure o cuILur, o vIzIune, un mod secIhc de u
reIuIonu. Nu e IourLe uor s urmonIzezI LouLe InLe-
reseIe ucesLor comunILI. SurrIzu vIne ns exucL
dIn IocuI n cure, dIn cuuzu cunoscuLeIor nousLre
IdeI reconceuLe, ne-um uLeLu ceI muI uIn.
ComunILuLeu rom IocuIeLe nLr-o zon u comuneI
e cure LouL Iumeu o numeLe. DuIIus. E dreL,
muI e enorm de Iucru uIcI, de Iu suIubrILuLe un Iu
LrImILereu LuLuror coIIIor Iu couI. Cu LouLe usLeu,
n mod surrInzLor enLru unII, cIIreIe, IndIcII cure
sLubIIesc dInumIcu dezvoILrII comunILII, uruL c
romII uu ceu muI consIsLenL ruL de dezvoILure dIn
comun.
NIcI e uIcI nu IIsesc oveLIIe cu occIdenLuII
cure uu ujuns, Iu un momenL duL, uu descoerIL Iu-
meu ucesLor IocurI I uu rmus. Cu cevu vreme n
urm, Iu SuschIz u sosIL, n cudruI rogrumuIuI de
sLu dII Erusmus, un ugronom Iruncez. EI bIne, Irun-
cezuI u cunoscuL-o e soru bIbIIoLecureI, I u devenIL
suschIzeun. PrIn urmure, Iu comIIcuLuI LubIou eLnIc
dIn comun se muI ouLe udugu nc cevu.
AILmInLerI, cIne ujunge e Iu SuschIz ouLe
gsI ImedIuL, n uroIereu suerbeI bIserIcI IorLIh-
cuLe, un cenLru de InIormure LurIsLIc, dur I un
muguzIn cu roduse IocuIe. De Iu cuIILuLeu rezenLrII
un Iu cuIILuLeu conInuLuIuI, LoL ce se gseLe n
muguzIn uruL exucL uu cum uu vzuL rIn uILe rI
LoI romunII cure uu cILorIL n Eurou, s-uu exLuzIuL,
uoI s-uu nLrIsLuL I uu osLuIuL c Iu noI n-o s se
ouL nIcIoduL uu cevu. UILe c se ouLe. Pe Iu bI-
bIIoLec, LInerImeu I vede de Lreub I Iuce roIecLe,
cure muI de cure muI InLeresunLe. MuILe dInLre eIe
oL h gsILe e un websILe creuL I susInuL de bI-
bIIoLec - www.ovesLIsuschIzene.ro. Ioren LInu,
mreun cu voIunLurII, u IcuL, Iu un momenL duL,
I un soI de LuIk-show, un joc de roI desre even-
LuuIeIe uvunLuje I dezuvunLuje uIe IeguIIzrII eLnobo-
Lu nIceIor. DeI ure un Ioc hxuL cumvu n IsLorIe,
SuschIzuI ure, rIn LInerImeu su, I o vIu IourLe
conLemorun. ur bIbIIoLecu de uIcI nu e dour un
deozIL de crI, cI I un suIu ubIIc IourLe vIu, uI
cruI susInLorI se reocu uLuL de redescoerIreu
exceIonuIeI moLenIrI cuILuruIe, cuL I de revILuII-
zureu dIverseIor comunILI IocuIe. Un Iucru e sIgur.
Ajungund uIcI, dIncoIo de greuLuLeu IsLorIc u Iocu-
IuI, o s gseLI o Iume cure vreu s LrIusc n con-
LemoruneILuLe. $I, n bun urLe, duLorIL gruuIuI
de enLuzIuLI de Iu bIbIIoLec, reueLe s Iuc IucruI
sLu dIn ce n ce muI des.
233
Ce mInunIe de eIsuj, ce mIzerIe de drum! Te uII e geum
I-I vIne s IungI de IerIcIre. Te uII n Iu I Le-neuc IunsuI
de cIud. CurosubIIuI ure un rosL e cure-I neIegem ubIu ucum:
redIsunereu orguneIor InLerne. PoILIm, InvIL-I e sLrInI s
descoere eLernu I IuscInunLu RomunIe. Pune-I s cIrcuIe rIn
hurLoue I mIr-Le c nu se muI nLorc. Pun I DunI, uILmInLerI
cumLuL n judecI, Ierde conLroIuI nervIIor (nu I e-uI
voIunuIuI, dIn IerIcIre).
- Pe-uIcI se Ineu cundvu o eLu de ruIIu uuLomobIIIsLIc.
Acum e juIe. Vedeu-I-u e Jeremy CIurkson e nenorocIreu usLu
de drum! Cu umoruI IuI cu LoL.
Bogdun, n schImb, e desLIns. Are ce IoLogruhu. muc
oz du oz, Iur Iu un momenL duL, cund orIm enLru o
uuz, Iu n cLure CreusLu CocouIuI, o cuIme cure LuLeIeuz
LruIu zonu. SIendorII IocuIuI I rsunde sonorILuLeu de huIku
u comuneI cure e uILImu InL u zIIeI. Comunu se u n norduI
exLrem, Iu grunIu cu UcruInu, I se numeLe PoIenIIe de sub
MunLe. mI umInLesc de o uIL oezIe geogruhc I-I consuIL e
DunI.
- $LII cumvu unde e BIu de sub Codru?
- A, n urLeu ceuIuIL, sre SIuj. Du` ce-I venI?
M uuc I-I sun. n unII oLzecI, cund um LermInuL
IucuILuLeu, se urLu reurLIIu nuIonuI. PosLurIIe de roIesor n
orueIe cuL de cuL ImorLunLe eruu bIocuLe, Iur un coIeg uIesese
Unde se-ugu
hurLu-n cuI
ibliotecc din Poienile de sub Munte,
judeul Mcrcmure
RADU PARASCHVESCU
234
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccdinPoienile
de sub Munte,
judeul Mcrcmure
couIu dIn BIu de sub Codru, LIInd c nu uveu s
eLreuc muIL LIm ucoIo, hIndc, neum de orIgIne,
I deusese ucLeIe enLru Iecureu dehnILIv dIn
ur. Ne nLuInIserm Iu BucureLI du rImuI LrI-
mesLru de sLugIu, enLru un schImb de ImresII.
- MI, NonI, I Lu ce reduI ucoIo, n Muru-
mu`?
- EngIez I rummy.
- Purdon?
- N-uu uvuL ore desLuIe de engIez I, cu
s-mI Ius cuLedru, mI-uu duL educuIe hzIc n com-
IeLure.
- $I de unde un unde rummy?
- PI, unde s IucI sorL? $couIu e undevu
e-un Isc I n-ure Leren de sorL. De IuL, nIcI curLe
nu reu ure. Au c Iu oreIe de sorL sLm nLr-o suI
I jucm rummy.
Cund s rud, NonI uI meu uduguse deLu-
IIuI-IIs:
- M rog, usLu cund se Iuc ore. Cu s ujung
Iu couI, o urLe dIn eIevI LrebuIe s Lreuc rIn
dure. De ce crezI c-I zIce BIu de sub Codru? EI,
I duc e ursuI e crure, cursurIIe se susend.
Cum eru IugruI uceIu de e vremurI? ,n
Iume nu-s muI muILe RomunII. Rezon.
SIgur, zueIII I-u IosL mII s ne Iuse sIngurI
e drum. AeruI IrIge n conLInuure. CIduru nco-
vouIe cIocurIIe berzeIor cocouLe e sLuIII dIn suLeIe
rIn cure Lrecem. Dur IuL c, e neus mus, Iu
orIzonL se IveLe unu dInLre ceIe muI nobIIe IsmuIrI
de e Iume: un nor. Cund Lrece rIn dreLuI soureIuI,
mI vIne s uIuud.
- S nu Le mIrI duc ne rInde vreo IouIe,
murmur DunI, conLInuund deIusureu e Leren
mInuL.
- AuzI-Le-ur Dumnezeu I RomIcu Jurc!
MuI mergem cuIe de vreo suL cIncIzecI de
serenLIne (SubInu, unde eLI?) I ne orIm s
muncm n ceeu ce cIIeIsLIcu LurIsmuIuI IoboLomIzuL
IdenLIhc ,un mIrIhc cudru nuLuruI. Acum s v
vd. Cum se numeLe resLuurunLuI-sLrvrIe de Iu
InLrureu n comunu Muru? Ce brund secIhc moro-
enesc I-u uLrIbuIL rorIeLuruI? Aud? IneI-v bIne.
The Huy Ish. AcesL uguL IdenLILur n creIeruI
munIIor m sIIeLe s comund o muncure de nuIL
rohI escresc: mmIIg cu brunz de ouIe I
jumrI rjILe. N-um numruI de Iu suIvure, dur ser
s nu-mI Iuc LrebuIn. OsLrIu mI se uIL Iu
crocodIIuuI de e LrIcou I se mIr IIcher.
- Nu v muc IcusLu uIu?
- JoIu osLeLe, I rsund comIIce.
- A, Ie? $LIe I-uILe IucrurI?
$I Ieuc, Isund n urm urIumuI unor
uIuzII Iu cure reIuz s murez e sLomucuI goI.
Du ce ne unem burLu Iu cuIe, Iecm muI
deurLe. Pe Iung Ocnu $uguLug, Bogdun, cu ochIuI
IuI de Argus, observ cevu cure-I LrezeLe curIozILuLeu.
- DunI, Iu uneIe cuse vd nILe uIceIe nhLe
n gurd suu use n omII dIn curLe. Ce-I chesLIu
usLu?
- nseumn c-n cusu uIu e o IuL de mrILuL.
- VorbeLI serIos?
- ourLe. Cu cuL uIceIeIe sunL muI muILe suu
muI murI, cu uLuL zesLreu IeLeI e muI boguL.
DunI se gundeLe o cII I comIeLeuz:
- Suu cu uLuL IuLu e muI uruL.
CoordonuLoruI IocuI ne coIoreuz drumuI cu
InIormuII I oveLI. Au uu desre Lunjuuu de Iu
HoLenI, o srbLoure cumeneusc dIn cuIenduruI
rImverII, n cure e rsILIL rImuI gosodur cure
u IeIL cu IuguI Iu uruL n unuI cu rIcInu. ,Tunju
suu ,Lunjuuu e de IuL rouuI cu ujuLoruI cruIu se
rInd boII n jug I cure, cu ocuzIu serbrII, esLe
modobIL cu orI I ungIIcI. u serbure, IocuI cor-
nuLeIor n jug e IuuL de IecIorII suLuIuI, cure merg uu
cuIvu kIIomeLrI, nLr-o rocesIune ce resIr uer
235
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccdinPoienile
de sub Munte,
judeul Mcrcmure
InIIuLIc. n cuLevu mInuLe, m convIng o duL n
Ius c nu LIm mure Iucru desre uru n cure LrIm.
ns DunI nu e dour un ghId cumsecude, cI I
un ronosLIcuLor dIbucI. Cund Lrecem rIn PeLrovu,
ncee oLouI. De Iu ruI vIne IouIu, vorbu cunLe-
cuIuI. De Iu ucruInenI, IurLunu. CeruI se nnegreLe,
ncee un vunL sIbuLIc I Lourn cu nemIIuILu. CoIuc
esLe uz, n muIn cInevu ncee s vorbeusc
nLr-o IImb e cure n-o rIce. M uIL Iu DunI - ure
guru nchIs. M nLorc sre buncheLu dIn suLe -
nIcI Bogdun nu cuvunL. MIsLeruI se dezIeug re-
ede: Iu rudIouI dIn muIn ne-u InLruL, Ir voIu
nousLr, un osL ucruIneun. Nu-mI duu seumu duc
se dIscuL desre uILImuI hIm uI IuI Tom CruIse suu
desre Invudureu PoIonIeI. PenLru cu LubIouI s he
comIeL, rImesc un SMS osILuIIer: ,BIne-uI venIL
n UcruInu. Hcrco, ij ou sc so.
Cund ujungem Iu bIbIIoLecu dIn PoIenIIe de
sub MunLe, e deju LurzIu. ALuL de LurzIu, ncuL bIbIIo-
LecuruI, convIns c ubundonuserm mIsIuneu, u
IecuL s Lrug un uI de somn. DunI I convouc
LeIeIonIc de-ucus I, du un sIerL de or de uLe-
Lure sub sLreuInu bIbIIoLecII, Iucem ohcIIIe de guzd
enLru guzdu nousLr. DInLr-un hurb e msuru
drumurIIor desIunduLe cobour un brbuL Ir o
vursL unume, cure ne urunc o rIvIre uous:
,BuL-v s v buL, nu credeum c muI rzbII. Ne
InvIL nunLru, unde dm esLe LreI bIeI cure sLuu
Iu comuLere, IerduI nLr-un CounLersLrIke ucerb.
DoI uu creusL, uI LreIIeu robubII c-u IecuL n grub
de-ucus I u uILuL s I-o conIecIoneze.
DumILru HoIdI, bIbIIoLecuruI, e ucruIneun
I LrIeLe n ceu muI mure comun dIn judeuI
Murumure. n PoIenIIe de sub MunLe sunL uroue
1z.ooo de oumenI, dInLre cure 1o.ooo de ucruInenI.
n resL, romunI, mughIurI, romI, ruI, urmenI, ger-
munI I - recIzeuz DumILru - un evreu.
- UnuI sIngur u rmus. NIcI bIserIcu jIzIIor
nu muI e.
- A cuI?
- A jIzIIor.
- Ce-s Iu?
- EvreI.
- Ahu. A, nu muI exIsL sInugog?
- Nu, u IosL drumuL.
Un ImersonuI n dIuLez usIv cure
dIsIeuz rsundereu decIzIeI, dundu-mI de LIre
c e rudenL s nu InsIsL. Duc sInugogu u dIsruL,
n schImb ceIe dou bIserIcI ucruInene rezIsL. u IeI
cu monumenLuI eroIIor sovIeLIcI morI n 1qqq.
DumILru HoIdI se IImb rIn suLeIe LrIo-
uIuI de eIevI I-I Iuud.
- DInLre eI, unuI o s rmun uIcI du
mIne. Cred c eI, mI sune, IndIcundu-mI un bIuL
cu LrIcou guIben. M-u ujuLuL s urhIvez eIecLronIc o
muIIme de IoLogruhI cu PoIenII de uILduL.
236
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccdinPoienile
de sub Munte,
judeul Mcrcmure
PersonuIILI IocuIe, mIIILurI, IesLIvILI, obIceIurI,
gruvurI, obIecLe de cuIL I-uu muI deurLe. O s vI
Ie-urL ImedIuL.
M uIL muI uLenL Iu bIbIIoLecur. Sub ruI
Ie LnuL I IIIL de eusL sL exresIu unuI om
IuncIurmenLe cumsecude. ns duc-I InvIdIez enLru
cevu e enLru IeIuI cum rezIsL mbrcuL cu o bIuz I
o jucheL, Ir s se sImL IncomoduL LermIc, e cund
eu mI Iuc vunL cu ce-uuc. CcI o h rcoure uIur, dur
nunLru ueruI se dIsLrIbuIe e curLeI. GeumurIIe
Lermoun In cIduru Iu ndemunu ushxIunLuIuI. mI
uduc umInLe de-o reIIc de hIm: ,Am bLuL LouL
nouLeu Iu uu Lu, dur nu m-uI IsuL s Ies.
- Ce uLeI s-mI suneI desre bIbIIoLec?
- C nu muI e dour bIbIIoLec, du cum
vedeI. E I suI de jocurI, I uncL de InIormure
comunILur suu de consIIIere. SIgur, ur h muILe de
us Iu uncL, dur nu reu sunL bunI I nu e LIm.
- BunI neIeg c nu sunL, dur LIm? ChIur
m regLeum s observ c uIcI LImuI se dIIuL. n
orIce cuz, urc Lrece muI greu.
- PI, eu sunL I usIsLenL socIuI, uu c Iu
mIne Lrece desLuI de reede. M ocu de uncheLe,
decIuruII de Iu murLorI, dIvorurI, ubundonurI de
coII, de LouLe. PIus c mI-um us n cu s Iuc I-un
muzeu uI IocuIuI, dur n-um unde s m duc cu eI.
ToL uLeL s-mI muI deu rImrIu o ncere n
cIdIreu usLu. Pun uLuncI, um ncroIL cevu uIcI,
nLr-o urLe u sIII.
M rIdIc de Iu musu e cure Roger ZeIuzny e
vecIn cu Sudoveunu I m uIL n jur. PesLe uhuI BI-
bIIoneLuIuI sL un orLreL uI IuI Cobuc. VIzuvI,
Creung I EmInescu murL ereLeIe cu dou
Icoune. CeI LreI bIeI I vd muI deurLe de joc, Ir
s se nLourc mcur o duL sre noI. nuInLe de-u
Lrunde n zonu deozILuIuI de curLe, m oresc cu
Bogdun I DunI n Iuu unor ruILurI e cure sL Iu u-
rud IsLorIu muzeuI u PoIenIIor. RuorLuI de Iore
uI dImensIunIIor e Invers Iu de BogheLII VrunceI.
AcoIo ddusem esLe o IocuIILuLe mIc I o bIbIIoLec
mure. AIcI, o dILumuI comunu uIoc un suIu deo-
cum duL meschIn rIn ruorLure Iu cuLe sImLe
bIbIIoLecuruI c-ur LrebuI s Iuc.
mI vIne s un munu e uneIe dInLre obIec-
LeIe de-ucoIo, dur m ubIn. Au sLuLuL de exonuLe.
DumILru HoIdI ncuIc roLocoIuI I ncee s ne
rezInLe dIverse IucrurI, cuIegundu-Ie cu grIj de e
ruILurI. ncurujuL, DunI nLInde I eI munu I se
serveLe dIn mInImuzeu. M Lem s nu rbueusc
vreun ruIL I s nu se uIeug ruIuI. Dur nu se n-
LumI nImIc. $I exIsL, hoLruL Iucru, o oezIe u
obIecLeIor uLInuLe. E oezIu memorIeI, u nLumI-
rIIor Iu cure u usIsLuL hecure dInLre IeseIe e cure nI
Ie uruL bIbIIoLecuruI. DumILru HoIdI Ine ucum n
mun un enur de Iemn cure nuInLe Iusese Lrus de
brbIerIL. NI-I useuz I consLuLm c e muIL muI
237
uor decuL ne-um h uLeLuL. Pe uceIuI ruIL se gsesc
dou obIecLe de cerumIc: un vus evreIesc, cu sLeuuu
IuI DuvId nunLruI creIu se vede un eLe, I o ouI
murumureeun cu moLIve oruIe. Dur ImresIu ceu
muI uLernIc ne-o roduce o LbII de nvuL Iu
couI, cure e o urLe ure IInII dIcLundo, Iur e
ceuIuIL, LreIe. PenLru scrIs I socoLIL. nLourcereu
n coIIrIe se Iuce uuLomuL I hecure dInLre noI I
umInLeLe, muI cIur suu muI ceos, de cIusu nLuI.
MIcuI muzeu dIn PoIenIIe de sub MunLe curInde
LoL IeIuI de obIecLe cusnIce, uIceIe, hurduIe, IIngurI,
obIecLe IoIosILe Iu muncIIe cumuIuI, dur I como-
nenLe uIe orLuIuI ouIur. PrInLre eIe, cIne u IcuL
curenIe u uILuL dIn greeuI un deLergenL, dur usLu
nu Iuce decuL s uccenLueze decuIujuI dInLre ce-u
IosL I ce esLe.
n suLeIe zoneI muzeuIe se u crIIe. n
Iuu eI, comuLereIe Iu cure ceI LreI bIeI I conLInu
rzbouIeIe vIrLuuIe. n mIjIocuI ncerII, un om cu
muInI muncILe, cure Lrece dIn urhuIc n conLemorun
cu o IInILe e cure nImIc n-o ouLe cILInu. Cu uce-
euI IInILe ne nsoeLe I cund IeIm dIn bIbIIoLec,
rmunund n IouIe I Icundu-ne semn de r-
mus-bun cu munu cund Iecm. E bucuros de
ouseI, dur LIe c, dIncoIo de InedILuI uneI vIzILe,
rosLurIIe IuI rmun uceIeuI. PoIenIIe de sub MunLe,
comunu unde se ugu hurLu-n cuI, nu e nIcIdecum
sInonImuI secLucoIuIuI. E un Ioc, cu uLuLeu uILeIe,
unde oumenII sunL IeguI e vIu de rorIIIe grIjI I
nveseIIrI. ProbubII c sInguru mundrIe u PoIenIIor
consL n umIusumenLuI Ior nordIc exLrem. IInd-
c, n Iond, I busoIeIe uruL norduI.
238
TunLI umI n ochII IumII
iblioteccdinrctcc,
judeul ihor
RADU PARASCHVESCU
AI uuzIL de CuIro, BeIjIng, EIes, NuoII, BeIruL I
VuIuruIso, Ir ndoIuI. Dur de BruLcu uI uuzIL?
ProbubII c nu. Cu s ujungI ucoIo venInd dInsre
Orudeu n dIrecIu CIuj, LrebuIe s LrecI de AIed I Iu
un momenL duL s IucI Iu dreuLu, e un drum muI
nLuI ucceLubII I uoI descurujunL. Imbu de usIuIL
cruL suIe nLr-un unghI umbIIos e deuIurI I er-
uIeLe kIIomeLrI du kIIomeLrI. Vremeu e Lrus Iu
xerox du zIuu de IerI. Pun e Iu dou I jumLuLe,
zueuI I nemIcure. runzeIe dIn coucI sunL n
grev. Nu se urneLe nImIc. Pun I resIruIu ure o
nLrerIndere rIscunL. Du dou I jumLuLe,
ruere de norI I o erdeu de u cure soIIcIL Iu
muxImum LergLoureIe de urbrIz. uIger cund n
dreuLu, cund n sLungu. M sImL cu Iu sIurIL de ex-
edIIe. SLors, cu dor de cus I cu un nceuL de
rousL dIsozIIe e cure ezIL s Ie-o mrLesc IuI
Bogdun I DunI. N-uu nIcIo vIn. M gundesc cu o
ncrunLure InLerIour Iu ce m uLeuL. nc un Ioc
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23333 23 23 23 223 23 23 233 23 223 223 23 23 223 23 2223 223 22223 23388888888888888888888888888888888888
239
- uI nu LIu cuLeIeu - uILuL de Iume. AceIeuI nLre-
brI, uceIeuI rsunsurI. UI, bIne c se LermIn.
Duc mI-ur h sus cInevu n cIIu uceeu c muI urmu
o deIusure, I-u h nhoruL curoLIdu cu un vurI de I.
$I LoLuI, cevu se schImb brusc dIn secundu
cund deschId uu bIbIIoLecII dIn BruLcu, du ce urc
Iu eLuj. O vIbruIe bun Iu n sLunIre IocuI I nu LIu
s mI-o desIuesc. ExIIcuIu vIne cund duu cu ochII
de umInIu zdrII, urgInLuI vIu cure urunjeuz
nILe revIsLe e o mus. O mInIon cu r Iung I
ocheIurI, mbrcuL sorL, cu un LrIcou I unLuIonI
uIbI. Cu LouL deIIcuLeeu e cure-o emun, exIsL
cevu n osLuru eI cure mI sune c LIe unumILe
rocedee dIn judo. A IosL muIL LIm roIesour de
Iruncez I u reIuzuL s ucceLe Ideeu ensIonrII.
SIgur, u IecuL de Iu couI hIndc n-u uvuL ncoLro,
ns n-u dorIL s se reLrug Iu deou, cu un LrumvuI
Iu sIurIL de Lur. PrIn urmure, cu vreo doI unI n
urm I-u ceruL rImuruIuI s-o Iuse s reIu bIbIIoLecu.
- AIu nu-I bIbIIoLec, e-un huIoIms. Te-uu-
c deresIu de cum InLrI.
- TocmuI de-usLu. AI ncredere, uI rbdure
I-o s vezI ce ouLe IeI.
- Tu, umI, du` nu-I cuL de-uLuLu LIm
IerduL?
Dur umI nu degeubu u cILIL I-u reduL IILe-
ru Lur Iruncez. A nvuL de muIL c, duc LII s
IecI clcrecherchedutempsperdu, e ImosIbII s
nu-I regseLI. ChIur cu dobund. PrIn urmure, I-u
suecuL munecIIe I u decIuruL deschIs unLIeruI.
- Bun, ce-u nsemnuL usLu? o nLreb, remon-
LuL du useuI de deresIe de e drum.
- Ce s-nsemne? CIncI IunI de runIL cu-n
gruj durIIe IuI AugIus. Nu v nchIuII cum urLu
IocuI sLu. SImboIuI rsIrII. grusIe, ruI, mIzerIe,
LoLuI de-u vuImu. Purc Lrecuse rzboIuI esLe noI.
ExucL cum mI susese rImuruI: InLruI I cereuI
usLIIe. Dur LrebuIu s-nce de undevu. SIgur, n-um
muncIL de unu sIngur, n-u h uvuL cum. Am uvuL
ujuLoure sueLIsLe. ns um sLuL uIcI zI de zI I-um
Lrus un cund mI-u IcuL mie cum uruL.
nLr-udevr, Le uII n jur I n-ure cum s
nu-I Iuc. ocuIuI ure duL n IoIosIn cu o or
nuInLe de sosIreu nousLr. Rur mI-u IosL duL s vd
un suIu uI crII muI IumInos, ceeu ce m Iuce s
cred c renumeIe bIbIIoLecureI uscunde cumvu
uIuzIu redesLInrII. Pe ereI sLuu LubIourI druILe
bIbIIoLecII de un gru de IcLorI cure-uu oosIL uIcI
o vreme, nLr-un soI de Lubr de creuIe. u com-
uLereIe venILe rIn BIbIIoneL IunoLeuz doI bIeI
I dou LInere. ToLuI scIIeLe I e umenujuL usLIeI
ncuL musuhrII s se sImL n IurguI Ior, IndIIerenL de
unde vIn. $I vIn dIn LoL IeIuI de IocurI. ChIur ucum,
unu dInLre sII e coIonIzuL de un gru cu uer de
Schengen. M InLeresez ce-I cu eI I uu c se numr
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccdinrctcc,
judeul ihor
240
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccdinrctcc,
judeul ihor
deju rInLre umIcII sLubIII uI bIbIIoLecII. $I, evIdenL,
uI umInIeI. Nu se u Iu rImu descIndere n
BruLcu.
- SunL oIundezI. Au rIns drug de IocuI sLu.
SunL de cuLevu zIIe uIcI I muI sLuu LreI-uLru. uLu
muI mIc LIe un Ic de romun I vreu s se
sLubIIeusc n RomunIu. Cred c-o s se I mrILe-uIcI.
EI, I dIseur LrebuIe s Ie Iuc de muncure. SunL Lure
IIIcIoI, zu. ZIuu vIn uIcI cu Iu eI ucus. Se uuz Iu
cuIcuIuLoure, I cILesc muIIurIIe, muI un ucebook,
muI un Mess. Dur uu I crI. u uIegere.
- CrI n ce IImb?
- n muI muILe. ncIusIv n neerIundez.
- PoILIIIIIm???
- Du, du, rude umInIu. S LII c-um uvuL
grIj s nu rmun descoerIL. Am crI n sunIoI,
rus, ILuIIun, germun, engIez, Iruncez, mughIur
I chIur I-n neerIundez. Pe uneIe Ie-uu udus
rIeLenII meI uIcI de Iu, e uILeIe, nILe conuIonuII
de-uI Ior.
ReeL, ne um Iu BruLcu. PouLe v-u scuL
umnunLuI.
- PIus o muIIme de dIcIonure uIe IImbIIor
de cIrcuIuIe, conLInu umInIu zdrII. Am uvuL
noroc I cu nILe donuII. CInevu dIn CIuj ne-u duL
cIncI suLe de voIume. BIbIIoLecu Judeeun ne-u LrImIs
douzecI I cIncI. Am chIur I donuII de Iu coII. De
IuL, de Iu rInII Ior. MuILoru Ie-um IosL roIesour,
Iur ucum um ujuns bIbIIoLecuru coIIIor Ior. SunL
TunLI umI. Au-mI sun LIu mIcI. VIne cuLe-o IeLI
Iu mIne, sL LreI-uLru ore, se jouc Iu comuLer,
cILeLe, sunem o ovesLe I du uIu-mI zIce: ,TunLI
umI, eu vreuu s dorm uIcI. Nu m muI duc ucus.
$I vIne dInLr-o IumIIIe cum LrebuIe, Ir robIeme. V
duI seumu ce bunduj mI une e sueL?
Cu s-mI umIIhc sIngur mIrureu, m rIdIc
de Iu musu unde sLm de vorb Iu o cuIeu I m uIL
grbIL esLe revIsLeIe e cure Ie urunju bIbIIoLecuru
cund um ujuns. M uLeL s he Ilccrc, VIP I huI,
Lreuc, Dilemc Veche. EI bIne, sunL Le Monde, Le
Point I Le Iicro. UILImeIe numere. M scurIn n
creLeL, cu SLun uureI n momenLeIe de cumn.
Duc-I cer Le Point vunzLoureI meIe de zIure dIn
BuILu AIb, m uIeurg un Iu sLuIu de meLrou.
- Doumn, v Iubesc, I decIur umInIeI
zdrII, suhcIenL de Lure cu s uud ceI cIncIsrezece
oumenI, coII I uduII, uuI n suI.
UnII zumbesc, uIII duu dIn cu. ,Cred I eu,
unde muI gseLI? umInIeI I rud IumInIeIe dIn
IrII.
- Cund rInzI drug de un Ioc, IucI LoL ce oI
enLru eI. ur eu uIcI um crescuL, uIcI um coIIrIL.
SIgur, IucuILuLeu um IcuL-o n uIL urLe. Am IosL Iu
CIuj, um IosL Iu TImIouru, um IosL I rIn sLrInLuLe.
Nu m Iung.
- Pe unde-uI umbIuL?
241
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccdinrctcc,
judeul ihor
- E, rIn runu, rIn GermunIu, rIn OIun-
du. De muI muILe orI. PurIsuI I LIu chIur bIne. Dur
LII cum se sune, pcrtircestmourirunpeu.
- Suu mourircestpcrtirunpeu, I-o nLorc,
ccI Iu buncurI de doI bunI um uInI rIvuII.
Pe urm nu m oL ubIne I, rud uneI
obsesII neIecuIbIIe, I recomund LuIIu.
- A vreu s merg, v duI seumu.
- SunL convIns c-o s ujungeI. Dur Iu
suneI-mI, uIcI de cund IucruI?
- DIn 1q;. Am IosL roIesour Iu DumI, n
uroIere, I Iu BruLcu. $I-um IcuL de LouLe, s LII.
Cu uceeuI voce domouI, mI ovesLeLe c
n LIneree s-u IsuL rIns n IeIurILe vurLejurI: Leu-
Lru, oer, cIcIIsm, LenIs, drumeII I cuLe uILeIe.
Ajungem s ovesLIm un I desre nILe concerLe
uIe PhoenIcIIor susInuLe Iu TImIouru. Au cu
InvIdIe c umInIu I-u rIns e MonI BordeIunu
soIIsL vocuI. DevIn curIos I o descos n rIvInu uneI
deIIcuLese bIoIogIce:
- AucuI s dormII?
- Du, du, nu e chIur uLuL de gruv. Dur mI
Iuce s Iuc IucrurI. Au sunL, uu um IosL de cund
m LIu. $I muI e cevu, muI uIes du ce LrecI de-o
unumIL vursL. Duc Le IuI s rugIneLI, cred c I
bunuI Dumnezeu se uIL musLrLor Iu LIne.
- Du ce Lonus uveI, sunL sIgur c v nu-
mruI rInLre bursIerII uI IuvorII.
OchII mI se nLuInesc cu uI IuI Bogdun I
DunI, urc enLru u-mI conhrmu gundurIIe: um
nImerIL cu udevruL nLr-un Ioc secIuI. DIn decem-
brIe zo11, de cund s-u deschIs nouI sedIu - un cenLru
cuILuruI cure curInde bIbIIoLecu, suIu mure I un
uLeIIer de creuIe - , oumenIIor dIn BruLcu Ie-u venIL
e Iume un rIeLen de vursLu LuLuror. ur de e 11
urIIIe zo1z, oduL cu uurIIu BIbIIoneLuIuI, rIeLe-
nuI u nceuL s rImeusc dIn ce n ce muI muILe
vIzILe.
- Ce chesLIe! Pe 11 urIIIe LocmuI m nLor-
ceum dIn PurIsuI dumneuvousLr veseI, I comunIc
umInIeI.
- Nu-I uu c-I veseI?
- NevoIe mure. PIou-nLrunu. $I buLe-un
vunL cu Iu coLuI DonuIuI.
Se uIL Iu mIne cu neIegereu urLuL eIevIIor
umenInuI de corIjen, croru Ie ddeu LoLuI noL
de Lrecere. n ce m rIveLe, zumbesc uuLocom-
LImILor I Lrec muI deurLe.
- S nu-mI suneI c uveI I bIog.
- Cum s nu.
- PI I de ce nu v IuduI, doumn, se
ouLe?
umInIu se IoIeLe un Ic n scuun I un Iu
urm d curs InvILuIeI.
- Duc v InLereseuz, unuI LrecuL um IosL
IuureuI (sun Irumos IuruIuI ucesLu de soIIdurILuLe).
BIbIIoLecu Judeeun ne-u oIerIL remIuI enLru ceI
muI bun bIog uI unuIuI zo11. Avem esLe uLru mII
de vIzILuLorI.
Cu Iu un semn, unuI dInLre ujuLoureIe bIbIIo-
LecureI mI rezInL o IucheLu cure uLesL ceIe
suse. CrInu Poescu dIn PIeLrurI, n sIurIL, I-um
gsIL un udversur e msur, mI zIc cu un gund
nLors nLre deuIurIIe VuIceI.
- Au, muI suneI-mI, nu v IsuI Lrus de
IImb. Ce-uI muI udus nou?
- $LIu eu? PouLe jurnuIeIe de cILILor.
- AdIc?
- O Iorm de Ieedbuck. Am un jurnuI uI
coIIIor I unuI uI uduIIIor. CIne vreu I Lrece Im-
resII n eIe. Cum II se ure bIbIIoLecu, unde-ur muI
LrebuI comIeLuL, ce-ur muI LrebuI IcuL. SunL ugInI
du ugInI n cure oumenII I duu cu rereu. $I
chIur m-ujuL. Nu uILuI, um IosL roIesour I um
InuL conL mereu de IeIuI cum m vedeuu eIevII. N-u
conLuL dour ImresIu meu desre eI. Am I-ucum
242
RADUPARASCHIVESCU
iblioteccdinrctcc,
judeul ihor
ucus LeuncurI de scrIsorI e cure mI Ie LrImILeuu.
Ajunsesem conhdenLu muILoru, mI suneuu vruLe
I nevruLe. Pe urm, uILuI, um mereu - ucoIo, e
oIIu uceeu - dou LvI cu bomboune I InImIoure
de cIocoIuL, enLru coIII cure vIn Iu mIne. CIne
InLr rImeLe o LruLuIe. E un mIc curIIg, nu-I cIne
LIe ce. Dur coIIuI Ine mInLe c uIcI, Iu bIbIIoLec, e
bIne. $I duLu vIILoure vIne cu I muI mure Icere.
mI umInLesc de rImu vIzIL nLrerIns Iu
TurguI de CurLe de Iu runkIurL, n 1qq6. u sLunduI
EdILurII PenguIn exIsLuu nILe sucI murI cu drosurI
e cure eru LunuL un InguIn, enLru vIzILuLorII
cure veneuu nsoII de coII. E reconIorLunL s vezI
cum se nLuInesc oumenII n juruI IdeIIor sImIe.
- Se oL Iuce muILe IucrurI enLru coII. $I
enLru uduII, dur muI uIes enLru LIu mIcI. M
rog, enLru LoI eIevII, couIu nousLr ure dou sre-
zece cIuse, Ius seruI. UneorI uvem roIesorI cure
vIn uIcI I In ore de curs. DIrIgenIe, IsLorIe I-uu
muI deurLe. ucem unIversrI IILerure, unem n
scen Iese jucuLe de coII. DesLuIe. M-um gundIL c
nu LrebuIe s Ie Iorez munu cu nImIc. Pun I cund
I nscrIu Iu bIbIIoLec I nLreb ce cuIoure Ie-ur Iceu
s uIb ermIsuI. u uILuI-v (I nLInde o mun sre
bIrouI uuL n suLeIe msueI Iu cure ne bem cuIeu-
uu). PermIse verzI, roz, guIbene, uIbusLre, de LouLe
cuIorIIe. N-o h mure scoIuI, dur enLru eI conLeuz
I IucrurIIe usLeu mrunLe.
OchII mI se IImb esLe ruILurIIe cure sunL,
robubII, Lerse de ruI de dou orI e zI. nLre cor-
urIIe de bIbIIoLec suu sub geumurI vd nILe mo-
duIe e cure sLuu dIverse IucrurI Ir IegLur cu
Iumeu crIIor. O nLreb e umInIu ce-I cu eIe.
- ObIecLe de decor I urunjumenLe reuIIzuLe
de eIevI. ScoIcI, IunLe dIn Mureu NorduIuI, vuse
IcLuLe n uu IeI ncuL s semene cu nILe chIurI de
oumenI. DIverse. UneorI nu cILIm oveLI dIn crI I
ne Ism mInIIe s zburde. NscocIm cuLe-o ovesLe
Iecund de Iu unuI dInLre obIecLeIe usLeu. E muI
mure druguI s vezI unde oI ujunge. oI, d-uI
ce-uI IcuL? schImb umInIu regIsLruI. N-uI mun-
cuL nImIc. s Lure bune suIeurIIe I IursecurIIe usLeu,
Ie-um IuuL de Iu bruLrIu nousLr. HuI, v rog. UILuI,
LouL Iumeu mnunc.
uc ochII rouL I uu e. OuseII bIbIIoLecII,
de Iu IumIIIu de oIundezI Iu Bogdun I DunI, se n-
IruL gosodreLe dIn IuLourIIe cure cIrcuI rIn
suI. ,Duc duI o hrImILur e jos, chem oIIIu, I
umenIn n gund. PescuIesc uoI un mInIuLeu ro-
Lund I-I ronI e ndeIeLe. Are o uIoenIe Iruged,
cure m sIIeLe s recIdIvez. A muI muncu douzecI,
dur mI duu esLe mun. n evenLuuIILuLeu Imrobu-
bII c-um IcuL o ImresIe bun, n-u vreu s-o sLrIc
Iu surLuI LurguIuI.
TrebuIe s Iecm, hIndc esLe uLru ore
Bogdun I cu mIne decoIm dIn CIuj sre BucureLI,
Iur DunI se nLource Iu rosLurIIe IuI. SIncer, u muI
sLu. O neIeg e IeLIu cure I-u sus IuI TunLI umI c
nu s-ur muI duce ucus. Ne Ium rmus-bun cu nILe
oumenI cure se LIu de-o vIu, chIL c n-uu sLuL m-
reun muI muIL de nouzecI de mInuLe. ns, chIur
nuInLe s Ies e u, mI muI vIne o nLrebure (du,
LIu, Columbo).
- E vreun Iucru e cure uI vruL s-I IuceI I
nu I-uI IcuL uIcI, n BruLcu?
umInIu zdrII ure o ezILure ubIu vIzIbII
I d uor dIn umerI.
- Ehe, u vreu s Iuc un zIur. Ture muIL u
vreu. Dur nu LIu cund I cum. E comIIcuL.
Ne muI sLrungem o duL muInIIe I ungujez
rInsoureu de dInuInLeu desrIrII.
- $LII sIogunuI, nu? Iii rezoncbili, cerei
imposibilul. uc urIu e-o curLe bun c duLu vIILou-
re cund o s vIn uIcI zIuruI o s exIsLe. BIne, rudeI,
n-uveI decuL. Dur o s IerdeI urIuI, un cuuI jos.
243
-u muI sune un sIngur Iucru bIbIIoLecureI
dIn BruLcu uezuL e coIIneIe BIhoruIuI. C n ochII
IumII o h eu umI suu TunLI umI, ns n ochII meI
umInIu e Iur n LouL reguIu. M ubIn dour hIndc
n-u vreu s cILeusc n vorbeIe usLeu un uLeLIsm de
LeIenoveI.
eIm n rcoureu uroue neverosImII u
du-umIezII, du IocuI de esLe zI. Ne urcm n
muIn I Iecm sre ueroorLuI dIn CIuj. Pe drum,
Iuc o recuILuIure-IuIger u LurneuIuI. Am scrIs n oL
crI de onoure, um duL uuLogruIe e romune, mI-um
robuL IIsu de IoLogenIe n suLe de oze, um rsuns
de cIncI orI (neguLIv) Iu nLrebureu ,SunLeI huI IuI
MIron Rudu PuruschIvescu?. Am rIns IurLunI,
cunIcuI, IouIe I grIndIn. Am mers e drumurI
cund bune, cund juInIce. Am LrecuL dIn erIecLuI
sImIu uI OILenIeI n comunIcureu cu InLerreL dIn
HurghILu I dIn srInLeneuIu MoIdoveI n cuImuI
bneun. Am LIuL uru dIn Murumure n Vrunceu
I dIn uIomIu n Hunedouru. n muIn, um uscuILuL
de LouLe, de Iu DreumLheuLer Iu Suvu Negreun-Bru-
ducu I de Iu Rock M Iu un osL ucruIneun cu nume
crILIc. Am IcuL echI cu SubInu, rInu, OvIdIu,
DunIeI 1 (GoIgo), Bogdun 1 (Tuche), JozseI, AndreI,
Bogdun z (GrIgore) I DunIeI z (Po). Am cuLuL
oveLI I, uu cum m uLeLum, Ie-um gsIL. Cu
LrIsLeI I bucurII, cu ruLurI I rennodrI, cu ude-
vrurI e cure Ie-um rIvIL n ochI, LIInd c n-um
voIe s Ie Iurdez. A IosL muIL, Iur uneorI u IosL com-
IIcuL. BreI, u IosL grozuv.
245
CLPRINS
Cutcnt ncinte
de PuuI-Andre Burun, dIrecLoruI rogrumuIuI BIbIIoneL RomunIu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
Norocul de u uveu dumuni potrivii
VIud PeLreunu (BIbIIoLecu dIn MorenI, judeuI DumbovIu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q
Viuu, creutoure de poveti
VIud PeLreunu (BIbIIoLecu dIn VuIeu Mure, judeuI DumbovIu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Click pe lumeu lurg
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu Judeeun ,ChrIsLIun TeII dIn Turgu JIu, judeuI Gorj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;
Mireus, Bubo!
CLIIn $LeInescu (BIbIIoLecu dIn SnduIeLI, judeuI CIuj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zz
Lu cltite, inuinte
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu Judeeun ,AnLIm vIreunuI dIn RumnIcu VuIceu, judeuI VuIceu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z8
imi quulcosu in ituliuno
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu dIn unrenI, judeuI Gorj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q
Teo intre meri
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu dIn PIeLrurI, judeuI VuIceu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qo
Mici victorii zilnice, netiute
VIud PeLreunu (BIbIIoLecu dIn MreLI, judeuI Vrunceu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q8
Lu Ghidigeni, portul reginei Muriu din mijlocul Moldovei
VIud PeLreunu (BIbIIoLecu dIn GhIdIgenI, judeuI GuIuI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curr de dume
rInu PcururIu (BIbIIoLecu Judeeun ,G.T. KIrIIeunu dIn PIuLru Neum, judeuI Neum). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Irnceti i ueroporturile lumii
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu dIn runceLI, judeuI VuIceu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6z
Putrouneu
CLIIn $LeInescu (BIbIIoLecu dIn VIdru, judeuI AIbu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6;
Irtut, etrem urgen
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu dIn GrdILeu, judeuI VuIceu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
246
Lu Strungu se schimb destine
VIud PeLreunu (BIbIIoLecu dIn SLrungu, judeuI uI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;q
Bibliotecu uglomerut din Trgu Irumos
VIud PeLreunu (BIbIIoLecu dIn Turgu rumos, judeuI uI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8q
I-ur plcut chiur i lui Borges
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu Judeeun ,DuIIIu Zumhrescu dIn ocunI, judeuI Vrunceu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qo
Cum bungheti, o, cum bungheti bibliotecu din Bogheti?
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu dIn BogheLI, judeuI Vrunceu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q
Cine n-ure un inginer s-i Iuc rost de un bibliotecur!
rInu PcururIu (BIbIIoLecu BucovIneI ,.G. SbIeru dIn Suceuvu, judeuI Suceuvu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1oz
Mirureu certitudinii. Certitudineu mirrii
CLIIn $LeInescu (BIbIIoLecu Judeeun ,AsLru dIn SIbIu, judeuI SIbIu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1o;
Concurs de musti lu Zbulu
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu dIn ZbuIu, judeuI Covusnu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Rsculutul
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu dIn emnIu de Jos, judeuI Covusnu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Mumu, curteu i copilul
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu dIn SundomInIc, judeuI HurghILu; BIbIIoLecu Judeeun ,Bod PLer dIn SIunLu Gheorghe,
judeuI Covusnu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1zz
Viitorul copiilor incpnui
VIud PeLreunu (BIbIIoLecu dIn Crusnu, judeuI Gorj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1z8
Cum se modeleuz viitorul lu Turbureu
VIud PeLreunu (BIbIIoLecu dIn Turbureu, judeuI Gorj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1z
Instuntunee cu i Ir Liliunu
rInu PcururIu (BIbIIoLecu dIn Hungu, judeuI Neum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;
Jos cenzuru! Vrem centuru!
CLIIn $LeInescu (BIbIIoLecu dIn Sebe, judeuI AIbu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1q1
Iroureu Iundumentul u lui Nietzsche
CLIIn $LeInescu (BIbIIoLecu dIn Vudu MoIIor, judeuI AIbu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1qq
Mury ceu cu vino-ncou {lu bibliotec)
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu dIn MIIoeLI, judeuI uIomIu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1q;
Roibu lui umnezeu, Constuntin
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu dIn IIIuI, judeuI DoIj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Cucicu: proiect de construcie u unei ori
VIud PeLreunu (BIbIIoLecu dIn CucIcu, judeuI Suceuvu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16o
247
Skype, Aleundru Stun iViitorullgu
rInu PcururIu (BIbIIoLecu MeLrooIILun dIn BucureLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16q
n inimu uciei
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu dIn OrLIouru de Sus, judeuI Hunedouru). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Oru mort cu oumeni vii
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu MunIcIuI dIn Hunedouru, judeuI Hunedouru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;q
Oltenii uu tulent {dur nici ORSI nu-s de coleu)
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu dIn Segurceu, judeuI DoIj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;q
Victoriu noustr deplin. Lu orue i sute
CLIIn $LeInescu (BIbIIoLecu dIn AvrIg, judeuI SIbIu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Lu Buninei
CLIIn $LeInescu (BIbIIoLecu MunIcIuI dIn MedIu, judeuI SIbIu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1qo
{Adri) An Lugojun
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu MunIcIuI dIn ugoj, judeuI TImI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1qq
Chelseu pe uli
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu dIn ComIou Mure, judeuI TImI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zoo
Pe urmele lui Llyse.
rInu PcururIu (BIbIIoLecu dIn Buru, judeuI Neum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zo6
Lumeu de lu Bistru
de CLIIn $LeInescu (BIbIIoLecu dIn BIsLru, judeuI AIbu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z1o
Spini i crizunteme
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu Judeeun ,PeLre DuIIu dIn BuIu Mure, judeuI Murumure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z1
I did it my wuy
rInu PcururIu (BIbIIoLecu dIn Dumbruvu RoIe, judeuI Neum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z18
Mure-i omcutu lui umnezeu
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu dIn omcuLu Mure, judeuI Murumure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zzz
Rusu meu? Vumpir!
CLIIn $LeInescu (BIbIIoLecu dIn ernuL, judeuI Mure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zz;
Suschiz
CLIIn $LeInescu (BIbIIoLecu dIn SuschIz, judeuI Mure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zo
Lnde se-ugu hurtu-n cui
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu dIn PoIenIIe de sub MunLe, judeuI Murumure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z
Tunti Lumi in ochii lumii
Rudu PuruschIvescu (BIbIIoLecu dIn BruLcu, judeuI BIhor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z8