Sunteți pe pagina 1din 2

SC.

SRL Bucuresti, Sector 1

ADEVERINTA Prin prezenta, se atesta faptul ca dl , fiul lui VASILE si VALERIA, nascut la data de .., CNP .. in , identificat cu CI seria nr. , domiciliat in .a fost angajat la SC. . SRL, CUI ., cu sediul social in Bucuresti., , in baza contractului individual de munca cu timp normal de 8 ore/zi, incheiat pe durata determinata, inregistrat la ITM Bucuresti cu nr. in functia/meseria de AGENT COMERCIAL. Pe durata executarii contractului individual de munca, au intervenit urmatoarele modificari: Nr. Mutatia Anu Meseria/ Salariul de Nr. si data Crt intervenita l Functia baza, inclusiv actului pe baza . sporurile care caruia se face Lun intra in inscrierea, si a calculul temeiul legal Ziu punctajului a mediu anual 1 Continua 201 AGENT 2288 LEI CIM nr. activitatea 1 COMERCI in baza 01 AL aceluiasi 01 contract de munca Incetat 201 Decizia nr., cf. activitatea 1 art 65 (1) din Codul muncii 12 01 Incepand cu data de 01.12.2011, Contractul individual de munca al domnului ..a incetat la data de 01.12.2011, in baza art. 65 (1) din Lg. 53/2003 - Codul Muncii, republicata. In perioada lucrata a avut 0 zile de absente nemotivate si 0 zile de concediu fara plata. In perioada de la..pana la.a lucrat in grupa (I sau II de munca), pozitia nr.din Anexa la Ordinul nr..al ministrului muncii, in total ani, .luni,zile. Intocmit. Reprezentant legal,

*) Se completeaza pentru cei care au Contracte de munca, incepand cu 01 ianuarie 2010 si se vizeaza de catre directorul firmei. Odata cu abrogarea decretului 92/1972, dispare carnetul de munca iar vechimea in munca se probeaza cu adeverinte intocmite pana la data de 31. 12.2010 vizate de Itm (vezi model Adeverinta_vechime_ITM) si incepand cu data de 01.01.2011, cu acest model.

S-ar putea să vă placă și