Sunteți pe pagina 1din 3

Traducerea a peste 100 de motouri cunoscute Email pagina | Tipareste pagina

De Traducere John Raceala

A Cruce Salus – Mântuirea vine de la cruce


A Deo lux nostra – Dumnezeu este lumina noastră
A te pro te – De la tine, pentru tine
Absque labore nihil – Nimic fără muncă
Ad finem fidelis – Credinţă până la sfârşit
Amo probos – Dragoste încercată
Anchora salutis – Ancora mântuirii
Animo et fide – Curaj şi credinţă
Asgre lan diogel et phercen – O conştiinţă curată este cel mai bun scut
Auxilium meum a Domino – Ajutorul meu vine de la Domnul
Bis vivit qui bene vivit – Trăieşte de două ori cel care trăieşte frumos
Cave quid dicis, quando et cui – Ai grijă ce spui şi cui
Certa salutis anchora – Ancora sigură a mântuirii
Chirsto duce vincamus – Cu Hristos voi birui
Coelitus datum – Dat de Dumnezeu
Coelum non solum – Cerul, nu pământul
Comrac an ceart – Lupta cea dreaptă
Confido in Deo – Ajutorul este la Dumnezeu
Constans et fidelis – Neclintit şi credincios
Corage sans peur – Curaj fără teamă
Cristo duce vincamus – Cu Hristos voi învinge
Cuimnig ar do geallamnaca – Nu uita ce ai promis
Dei gratia – Prin harul lui Dumnezeu
Dei providentia juvat – Providenţa divină ajută
Deo fidens persistas – Încrederea în Dumnezeu persistă
Deo gloria noster – Slava I se cuvine lui Dumnezeu
Deus fortitudo mea – Dumnezeu este puterea mea
Deus juvat – Dumnezeu ajută
Deus non reliquit memorian humilium – Dumnezeu nu l-a uitat pe cel umil
Deus providebit – Dumnezeu va purta de grijă
Deus solamen – Dumnezeu este mângâierea mea
Deus vult – E voia lui Dumnezeu
Dieu defend le droit – Dumnezeu îl apără pe cel drept
Dieu est mon aide - Dumnezeu este ajutorul meu
Dieu est tout - Dumnezeu este toul
Dieu me conduise - Dumnezeu mă călăuzeşte
Dieu pour nous - Dumnezeu pentru noi
D¹leas go deo – Întotdeauna credincios
Disce pati – Învaţă să rabzi
Dominus providebit - Dumnezeu va purta de grijă
Dum spiro spero – Cât respir, sper
En Dieu est tout – În Dumnezeu este totul
En grace affie - Ne bazăm pe har

En suivant la verite – Urmând adevărul


Endure fort – Suferă curajos
Esse quam videri – Mai bine să fii decât să pari
Facta non verba – Fapta, nu vorba
Faire sans dire - Fă fără să spui
Faug a bollag – Fă loc
Favente Deo – Prin harul lui Dumnezeu
Ferme en foy – Puternic în credinţă
Festina lente – Cu atenţie, dar nu în grabă
Fiat pax florent justitia – Să se facă pace şi dreptate
Fide et firme - Cu credinţă şi putere
Fide fortuna forti – Credinţa este mai puternică decât soarta
Fide sed cui vide – Ai încrederea, dar fii atent în cine (ai încredere)
Fideli certa merces – Pentru cel credincios există o răsplată sigură
Fidelis usque ad mortem - Credincios chiar până la moarte
Fidens et constans – Nu îţi pierde încrederea
Fides non timet – Credinţa nu se teme
Finem respice – Ai privirea îndreptată spre sfârşit
Fructo cognoscitur arbor - Pomul se cunoaşte după roadele lui
Gardez bien – Ai mare grijă
Grato animo – O inimă recunoscătoare
Humani nihil alienum – Nimic ce ţine de om nu îmi este indiferent
In Cristo nomine – În numele lui Hristos
In cruce salus – Mântuirea prin cruce
In Deo confido – Mă încred în Dumnezeu
In Deo sola spec mea – Speranţa mea este doar în Dumnezeu
In Deo spero – Sper în Dumnezeu
In Domino confido – Sperăm în Dumnezeu
In utrumque paratus –Pregătit pentru orice
In veritate victoria – Biruinţa este în adevăr
Ipse fecit nos – El ne-a făcut
Leve et reluis – Scoală-te şi luminează din nou
Levius fit patientia – Răbdarea uşurează poverile
Lucent in tenebris – Ei luminează în întuneric
Maireann a sgriobsar – Istoria nu poate fi negată
Malo mori quam foedari – Mai degrabă moartea decât ruşinea
Memoria pii aeterna - Amintirea celui evlavios e veşnică
Mon Dieu est ma roche – Dumnezeul meu este stânca mea
Ne cede malis – Nu ceda greutăţilor
Ne oublies – Nu uita
Ne quid falsi – Nimic fals
Ne timeo nec sperno - Nici nu mă tem, nici nu dispreţuiesc
Nec flectitur nec mutant – Nici nu se îndoiesc, nici nu se schimbă

Nemo sine cruce beatus – Fără cruce nimeni nu este fericit


Nic opprimere nec opprimum - Nici să asupreşti, nici să fii asuprit
Nihil alienum – Nimic străin
Nihil amanti durum – Nimic nu e greu pentru cine iubeşte
Nihil sine Deo – Nimic fără Dumnezeu
Nil desperandum est - Nu trebuie să disperăm niciodată
Non dormis – Nu dorm
Non obscura nec ima – Nici obscur, nici prea de jos
Non sibi sed toti – Nu pentru sine, ci pentru toţi
Nunquam non paratus – Niciodată nepregătit
Nunquam obliviscar – Nu voi uita niciodată
Omine bonum die Donum – Orice lucru bun este un dar de la Dumnezeu
Omnia vincit amor – Dragostea le învinge pe toate
Optima sperando spero – Trăiesc sperând în bine
Ora et labora – Roagă-te şi lucrează

Paratus et fidelis – Pregătit şi credincios


Providentia divina – Prin providenţa divină
Res non verba – Fapte, nu vorbe
Salus in fide – Mântuirea prin credinţă
Sans crainte – Fără teamă
Semper fidelis –Întotdeauna cu credinţă
Semper idem – Întotdeauna la fel
Semper paratus – Întotdeauna pregătit
Semper praecinctus – Mereu gata
Semper vigilans – Întotdeauna vigilent
Serviendo guberno – Conduc slujind
Servitute clarior – Slujind devii mai distins
Sine fine – Fără sfârşit
Sine labe – Fără dezonoare
Sine macula – Fără pată
Sine metu – Fără teamă
Sola cruce – Doar crucea
Soyez fiel – Aveţi credinţă
Spec mea Deus – Sper în Dumnezeu
Spes mea Christus – Hristos este speranţa mea
Stat veritas - Adevărul învinge
Sub cruce salus – Mântuirea este sub cruce
Tout vient de Dieu – Toate vin de la Dumnezeu
Transfixus sed non mortuus – Rănit, dar nu mort
Tutum refugium – Un adăpost sigur
Ubi scriptum? – Unde scrie?
Ullam-aime – Mereu gata

Via crucis via lucis – Drumul crucii este drumul luminii


Victoria a Domino – Domnul biruinţei
Vigeur de dessus – Putere de Sus
Vincit omnia veritas – Dragostea biruie totul
Virtute non verbis – Fapte, nu vorbe
Vulneratus non victus – Rănit, dar nu învins