P. 1
Ganglionii bazali

Ganglionii bazali

|Views: 748|Likes:
Published by Alexandru M. Stoian

More info:

Published by: Alexandru M. Stoian on Dec 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2014

pdf

text

original

Ganglionii bazali Sunt reprezentaţi de trei mase de substanţă cenuşie situate în profunzimea substanţei albe, la baza emisferelor cerebrale

. • Nucleul caudat, • Nucleul lenticular, • Claustrum. Nucleul caudat Este reprezentat de o masă voluminoasă de substanţă cenuşie situat lateral de talamus pe care îl înconjoară în potcoavă. Concavitatea traiectului său priveşte anterior. Extremitatea anterioară este orientată anterior, iar extremitatea posterioară este orientată inferior. Este alcătuit din trei porţiuni: • capul, • corpul, • coada. În totalitate prezintă: două feţe: • ventriculară,, • aderentă. două margini: • laterală, • medială. două extremităţi: • antero-superioară, • postero-inferioară. Faţa ventriculară este în raport cu ventricolul lateral, fiind acoperită de epiteliul ependimar. Segmentul superior al acestei feţe formează peretele inferior al prelungirii frontale. Segmentul mijlociu corespunde răspântiei ventriculare, iar segmentul inferior intră în alcătuirea peretelui superior al prelungirii temporale. Faţa aderentă vine în raport cu capsula internă care îl separă de talamus. Faţa aderentă de la nivelul cozii este în raport cu nucleul venticular, de care este separat printr-o lamă sublenticulară de substanţă albă. Marginea laterală este dispusă în dreptul limitei superioare a capsulei interne.

1

Marginea medială formează şanţul talamo-caudat. Extremitatea antero-superioară vine în raport cu prelungirea frontală a ventricolului lateral. Are o formă triunghiulară prezentând: trei feţe: • laterală. Segmentul lateral este cel mai voluminos. vena corpilor striaţi şi tenia semicirculară. Din punct de vedere structural nucleul lenticular este împărţit în trei segmente de către două lame se substanţă albă dispuse vertical reprezentate de lama medulară internă şi lama medulară laterală. Faţa supero-medială vine în raport cu capsula internă Faţa inferioară vine în raport cu peretele superior al prelungirii sfenoidale a ventricolului lateral. Extremitatea postero-inferioară merge până în prelungirea temporală a ventricolului lateral. Extremitatea posterioară este liberă. • posterioară. în care se află lama cornata. Faţa laterală este separată de nucleul claustrum prin capsula albă externă. Segmentul mijlociu şi cel medial formează globus pallidus cu o coloraţie cenuşiu palidă. Nucleul lenticular Este situat lateral de talamus şi de nucleul caudat. două extremităţi: • anterioară. Din punct de vedere al dezvoltării filogenetice se diferenţiază paleostriatum format din globus palidus şi neo-striatum format din putamen şi nucleul caudat. sau opto-striat. de care este separat de coada nucleului caudat. Extremitatea anterioară este unită de coada nucleului caudat prin pedunculul nucleului lenticular. Nucleul claustrum 2 . trei margini. are un aspect cenuşiu net şi se numeşte putamen. • inferioară. • supero-medială.

• Neostriatum reprezentat de nucleul caudat şi putamen. Între nucleul lenticular şi claustrum se interpune capsula externă. O altă categorie de conexiuni sunt cele intrinseci realizate între diferitele componente ale nucleilor bazali. b) eferenţe ale globus pallidum care se constituie în două fascicule distincte: • Ansa lenticulară. Cele două fascicule se unesc. iar altă parte fascicolul palido-talamic. Aferenţele nucleilor bazali 3 . dispusă anterior. Ei realizează legături directe corticale precum şi conexiuni cu talamusul. cu căile senzitive şi căile cerebeloase. Având la bază dezvoltarea filogenetica şi ontogenetică precum şi considerentele conexionale şi funcţionale nucleii bazali se clasifică în: • Paleostriatum reprezentat de globus palidus. Conexiunile nucleilo bazali Nucleii bazali reprezintă centrii căilor descendente paleoencefalice. • Fasciculul lenticular.Este reprezentat de o lamă subţire de substanţă cenuşie. dispusă vertical între nucleul lenticular şi scoarţa cerebrală a lobului insulei. iar între claustrum şi lobul insulei se află capsula extrema. înconjoară anterior capsula internă şi ajung în regiunea subtalamică. * câmpul H1 ce conţine fibre pentru fascicolul palido-talamic. Eferenţele nucleilor bazali Sunt reprezentate de: a) fibre din nucleul caudat şi din din putamen care se îndreaptă către globus pallidum. Cea mai mare parte se îndreaptă către nucleii subtalamici. * câmpul H2 ce conţine fibre pentru fascicolul palido-hypotalamic. dispus posterior. Aceste fibre sunt condensate în câmpul subtalamic Forel divizat în: * câmpul H ce conţine fibre pentru nucleul roşu. O parte din fibre constituie fasciculul palido-hypotalamic.

Centrul oval. Nucleul caudat şi putamenul sunt sub controlul scoarţei cerebrale şi au la rândul lor o acţiune inhibitoare de control asupra lui globus palidus. Datorită conexiunilor realizate aceste fascicule. De la nivelul talamusului se desprind fibre care ajung în cortexul lobului frontal. ariile 4 şi 6. Braţul anterior. ele au fost denumite circuite reverberante cortico-subcorticale. delimitată de nucleul caudat. sunt legate funcţional de putamen şi de globus palidus având rol de filtraj parţial al unor influxuri descendente către trunchiul cerebral. Capsula externă. Centrul semioval. Din punct de vedere funcţional aceste fibre constituie un sistem inhibitor cu rol frenator al motilităţii disarmonice involuntare.Îşi au originea în ariile 4 şi 8 ale cortexului lobului frontal şi fac sinapsă în nucleul caudat. unite printr-o porţiune intermediară numită genunchiul capsulei. În esenţă eferenţele pornesc din globus palidus care coordonează astfel centrii motori subiacenţi. medial şi nucleul leticular. substanţa neagră. Tot în cadrul circuitelor motorii paleo-encefalice sunt intergraţi şi nucleii subtalamici. iar superoposterior cu centrul oval. Substanţa albă a emisferelor cerebrale Este reprezentată de: • • • • • Capsula internă. lateral. Ea se continuă posterior cu piciorul peduncular cerebral. În constituţia braţuluui anterior intră: 4 . lenticulostriat este cuprins între capul nucleului caudat şi faţa supero-medială a nucleului lenticular. Este formată din două segmente (braţe): anterior şi posterior. Capsula extremă. nucleul Luys. groasă de 1 cm. Formaţiuni secundare. talamus şi regiunea suboptică. Capsula internă Este o lamă de substanţă albă. de unde fibrele se îndreaptă către globus palidus şi apoi către talamus şi nucleul lui Luys. În această categorie de formaţiuni intră: nucleul roşu. zona incertă.

1. Fasciculul piramidal. iar superior cu centrul oval. Fibre cortico-talamice. Fibre talamo-caudale. situată lateral. Centrul semioval şi centrul oval Centru semioval este constituit din substanţa albă ce se află situată superior de corpul calos. 2. Fasciculul fronto-pontin. Fibre ce îşi au originea în talamus şi ajung în cortexul cerebral. 3. 5 .4. Genunchiul capsulei interne este alcătuit din: 1. Fibrele fasciculului cortico-pontin anterior. lenticulotalamic este cuprins între faţa laterală a talamusului. la nivelul unei singure emisfere.2. Fasciculul cortico-talamic.1. Fasciculul cortico-pontin. 1. 2. ce constituie calea motorie. 1. 2. Braţul posterior. Fasciculul geniculat. situat medial. Fibrele fasciculului cortico-nuclear (geniculat). 4. Fibrele sistemului de asociaţie inter-talamo-striat care leagă corpii striaţi (nucleul caudat şi putamen) între ei şi corpii striaţi de talamus. Fibre talamo-lenticulare. Centru oval este alcătuit din cei doi centrii semiovali uniţi prin fibrele albe ale corpului calos. 5. 2. Capsula internă se continuă inferior cu piciorul pedunculilor cerebrali. Fasciculul talamo-cortical.2. Ea reprezintă locul de trecere a numeroase fibre nervoase care pot fi împărţite în trei categorii distincte în funcţie de originea şi destinaţia lor: 1. şi porţiunea posterioară a nucleului lenticular. 3. Fibre ce îşi au originea în cortexul cerebral şi care se îndreaptă către pedunculii cerebrali sub forma fasciculului cortico-peduncular. 2. 1. Fibre talamo-corticale şi cortico-talamice ce formează pedunculul talamic anterior. Fibre care leagă nucleul caudat de nucleul lenticular. 2.1. Fibre talamo-corticale. ce este subdivizată în patru fascicole: 1.3. Fasciculul piramidal. În alcătuirea braţului posterior intră: 1.

Răspântia ventriculară sau porţiunea centrală reprezintă locul de unire a celor trei prelungiri. 2. situate în interiorul emisferelor cerebrale. este format din fibre dispuse superficial ce formează fascicolul fronto-occipital şi din fibre dispuse profund ce formează fascicolul fronto-temporal. sunt dispuse superficial. Ventricolii laterali descriu o curbă cu concavitatea orientată anterior. Fiecare ventricol prezintă: o porţiune centrală reprezentând răspântia ventriculară. parcurge capsula externă fiind format din fibre temporo-occipitale. cingulum. 5. fascicolul longitudinal inferior.temporală si occipitală. în porţiunea centrală a acestora. fascicolul occipito-frontal.este conţinut în substanţa albă a lombului limbic. înconjurând nucleul caudat şi talamusul. sunt situate profund. Fibrele lungi.de la nivelul careia se desprind un numar de 3 prelungiri (coarne):frontală. sub corpul calos. 3. La nivelul şanţului central aceste fibre constituie fascicolele de asociaţie senzitivo-motorii subcorticale. subcortical ele unind regiuni foarte apropiate. fascicolul uniciform. Fibrele scurte. dreaptă şi stângă. Ventricolii laterali Sunt reprezentaţi de două cavităţi simetrice. Orientarea lor este oblică în sens cranio-caudal şi medio-lateral. Este situată în dreptul extremităţii posterioare a 6 .Fibrele de asociaţie intraemisferice Îşi au originea în celulele piramidale mici şi mijlocii din scoarţa cerebrală.este situat între faţa inferioară a lobului occipital şi extremitatea anterioară a lobului frontal. În funcţie de lungimea lor aceste fibre se clasifică în fibre scurte şi fibre lungi. 4. ele realizând conexiuni între lobi şi diferite arii de protecţie. Ei reprezintă cavităţile ependimare ale emisferelor cerebrale ce comunică inferior cu ventricolul III prin orificiul interventricular Monro. fiind integrat funcţional căilor olfactive. este situat în capsula externă fiind alcătuit din fibre ce îşi au originea pe faţa inferioară a circumvoluţiei frontale inferioare şi care merg în circumvoluţia frontală superioară. Se individualizează cinci fascicole de fibre lungi: 1. fascicolul longitudinal superior.

Segmentul posterior este format din corpul nucleul caudat şanţul optostriat (talamo-caudat) cu lama cornată. • peretele inferior: este convex. vena corpului striat şi tenia semicirculară.talamusului reprezentând cea mai largă porţiune a ventricolilor laterali. Prezintă un număr de doi pereţi: • peretele superior: este concav.este situata în lobul frontal. Ea se întinde de la stâlpul posterior al trigonului cerebral la uncus. Ea corespunde pulvinarului talamic. fiind format din segmentul sublenticular al capsulei interne care îl separă de faţa inferioară a nucleului lenticular. urmăreşte traiectul realizat de coada nucleului caudat. fiind format din cornul lui Amonn şi din fimbria hypocampului. Orificiul interventricular Monro realizează comunicarea ventricolilor laterali cu ventricolul III . Porneşte din răspântia ventriculară şi merge până la 3 cm de polul anterior al emisferei. El este situat imediat anterior de talamus la unirea peretelui medial cu cel inferior. Segmentul anterior este format de corpul nucleului caudat şi de fibre ce provin din genunchiul corpului calos. * peretele inferior prezintă 2 segmente: unul anterior situat înaintea orificiului lui Monro. iar extremitatea posterioară este efilată şi reprezintă coada care se uneşte cu fimbria şi se continuă cu stâlpul posterior al trigonului cerebral. alungită. Are o formă conică alungită descriind o curbă a cărei concavitate priveşte infero-medial. Prelungirea temporală (sfenoidală) Situată în lobul temporal. cuprins între corpul calos şi trigonul cerebral. altul posterior situat înapoia orificiului lui Monro. şi faţa superioară a talamusului. Cornul lui Amon are o formă conică. fiind accesibilă puncţiei.Prezintă un număr de 3 pereţi: * peretele superior este concav şi este format de faţa inferioară a corpului calos. Fimbria. Prelungirea occipitală 7 . reprezentată de o lamă de substanţă albă. Extremitatea anterioară este mai voluminoasă şi se numeşte cap. Prelungirea frontală (cornul anterior). este însoţită de medial de fascia dentata. * peretele medial este format de septul pelucidum.

6. Structura scoarţei cerebrale Citoarhitectonica scoarţei cerebrale constă în dispunerea a şase straturi de celule nervoase: 1. Cele două feţe sunt delimitate de două margini: * marginea superioară apare sub forma unui şanţ rotunjit curb cu concavitatea orientată medial. Proeminenţa inferioară este formată de şanţul calcarin. Stratul granular lateral (extern). 8 . Stratul piramidal lateral . Prezintă un număr de doi pereţi: * peretele supero-lateral este concav fiind format de corpul calos. * marginea inferioară este rotunjită. Stratul fusiform. Ele provin din plexurile coroide mediale ale ventricolului III şi pătrund în ventricolii laterali prin orificiul interventricular Monro. Are o lungime de 3 cm şi se termină la 3 cm de polul occipital. De-a lungul acestui traiect plexurile coroide sunt acoperite şi separate de cavităţile ventriculare printr-o lamă apiteliată ependimară. apoi se angajează în prelungirile temporale. de unde are o direcţie orizontală posterioară descriind o curbă cu concavitatea orientată medial. 4. 3. Stratul molecular(plexiform). Stratul granular intern. Pătrunse în ventricolii laterali înconjoară pulvinarul talamusului în dreptul răspântiei ventriculare. Stratul piramidal intern. corespunde eminenţei colaterale. * peretele infero-medial este format din două proeminenţe alungite în sens antero-posterior şi suprapuse. convexă. Această margine corespunde unirii forcepsului cu fibrele spleniului corpului calos. Proeminenţa superioară se numeşte bulb şi este determinată de forcepsul posterior al corpului calos. Plexurile coroide formează în urma unui proces de ultrafiltrare lichidul cefalo-rahidian. 2. unde formează glomusul. În cei doi ventricoli laterali se află plexurile coroide laterale dispuse pe şanţul coroidian al talamusului.Îşi are originea în răspântia ventriculară. 5.

Această structură omogenă a scoarţei cerebrale cu şase straturi are o răspândire relativ redusă. Scoarţa cerebrală realizează o suprafaţă de 1800 – 2200 cm2. • izocortexul în care cel şase straturi sunt net individualizate formând neocortexul.formând paleocortexul. asigurând relaţiile dintre riencefal şi neocortex. • paleocortexul reprezentat de căile olfactive şi lobul olfactiv. Hipocampul ventral proemină în ventricolul lateral fiind reprezentat de girus dentatus. Arhicortexul. • mezocortexul este un cortex de tip mixt în care insulele de allocortex sunt înconjurate de izocortex precum în circumvoluţia limbică. dependent de valoarea funcţională a diferitelor arii şi câmpuri corticale. Cele şase straturi sunt specializate pentru funcţii determinante. Se diferenţiază izocortexul hemotipic cu reprezentarea armonioasă a celor şase straturi caracteristic zonelor de asociaţie şi izocortexul heterotipic ce corespunde zonelor de proiecţie caracterizate prin preponderenţa straturilor granulare (în zonele receptoare) sau a straturilor piramidale (în zonele efectoare). Stratul molecular asigură conexiunile de vecinătate în suprafaţă. formaţiunile hipocampice Este format din substanţa cenuşie şi substanţa albă dispusă sub formă de inele. Din acest punct de vedere scoarţa cerebrală se împarte în trei teritorii: • allocortexul. Sunt separate de paleo şi neocortex prin şanţul hipocampic. caracterizat printr-o structură primitivă cu două straturi: granular receptor şi piramidal efector alcătuind arhicortexul. iar stratul profund asigură relaţiile interemisferice prin formaţiunile intercomisurale. sau prin amestecarea straturilor. 9 . Straturile 3 şi 5 reprezintă etajele de emitere a impulsurilor. având o grosime medie de 2.5 mm. straturile 2 şi 4 reprezintă etajele de recepţie. Topografic se diferenţiază: hipocampul ventral si hipocampul dorsal. Allocortexul Este format din: • arhicortexul reprezentat de formaţiunile hipocampice. ea fiind alcătuită din aproximativ 14 miliarde de neuroni. Astfel.

striile longitudinale (nervii lui Lancisi). de la neocortex. jucând rolul unui centru de reglare şi coordonare a unor procese vegetative. Conexiunile extramurale prin care sistemul limbic realizează conexiuni cu: . . Paleocortexul Este format din bulbii olfactori şi tracturile olfactive.Hipocampul dorsal este reprezentat de idusium griseum care în traiectul său înconjoară corpul calos la nivelul spleniului şi se continuă cu fascicola cinerea care e continuată din girus dentatus. .cu formaţiunea reticulată. Intervine şi în reglarea şi desfăşurarea comportamentului emoţional. afectiv şi celui sexual. Aferenţele hipocampului vin de la aria senzorială olfactivă.cu mezencefalul. trigonul cerebral. La nivelul spaţiului perforat anterior tractul olfactiv se împarte în două rădăcini: 10 . bandeleta lui Broca. de la hipotalamus şi de la trigonul cerebral. stâlpii anteriori. . alături de sitemul olfactiv. El realizează multiple conexiuni cu hipocampul. nucleul amigdalian. Hipocampul anterior şi cel posterior sunt uniţi prin bandeleta lui Giacomini. Eferenţele hipocampului sunt reprezentate de fimbria hipocampului care de-a lungul stâlpilor anteriori ai trigonului cerebral vine până la nivelul tuberculilor mamilari.cu corpii mamilari prin hipocamp. De la nivelul acestora se desprinde fascilolul mamilotalamic care face sinapsă în nucleul anterior al talamusului. Sistemul limbic este parte componentă. Fascicolele intramurale constituite din fibre ce unesc teritoriile corticale: cingulum. girus cinguli. cu nucleii subcorticali. bandeleta lui Giacomini. 3.hipotalamusul prin trigonul cerebral. 2. fimbrie. nucleii septului pelucidum. este constituit din următoarele elemente: 1. tuberculii mamilari şi tractul mamilotalamic. Structural. Teritorii corticale şi subcorticale: hipocampul. al riencefalului. cu teritoriile corticale. Sistemul limbic Prezintă un cortex de tip allocortex. indusium griseum.

arcul marginal medial. este format din trigonul cerebral şi fimbria hipocampică.rădăcina medială se îndreaptă mediocranial până în dreptul corpului calos unde se termină prin aria septală divizată în aria paraolfactivă şi circumvoluţia subcaloasă. Extremitatea posterioară se continuă cu corpul calos şi cu 11 . Prin faţa sa inferioară aderă la circumvoluţia hipocampului. La om el are o dezvoltare redusă. circumvoluţia hipocampului şi uncus.aria senzorială reprezentată de aria piriformă de la nivelul lobului temporal. . este situat inferior de corpul calos. Al treilea arc. Cele două arcuri reprezintă căi de legătură olfactorie cu formaţiunile hipocampice. arcul marginal lateral este format din stria intermediară. este reprezentat de circumvoluţia limbică alcătuită din: aria paraolfactorie. girus cinguli. Porţiunile corticale ale riencefalului formează trei arcuri concentrice dispuse la limita dintre emisferele cerebrale şi diencefal. fascicola cinerea. stria longitudinală medială. Al doilea arc.aria septală şi spaţiul perforat anterior de la nivelul lobului frontal. Prelungirile axonice ale celulelor mitrale din bulbul olfactiv parcurg tracturile olfactive şi abordează centrii corticali. al encefalului. fascia dentata hipocampică. fiind acoperit prin dezvoltarea neocortexului.rădăcina laterală merge de-a lungul lumenului insulei şi se termină la nivelul uncusului şi în jurul celei de-a cincia circumvoluţii temporale formând lobul piriform. la nivelul şanţului hipocampului.. Protoneuronul (N1) căii olfactive este reprezentat de celulele bipolare situate la nivelul mucoasei pituitare a cavităţii nazale. Aceşti centrii sunt în legătură cu arhicortexul hipocampic. Extremitatea anterioară este globuloasă şi prezintă o serie de şanţuri ce formează digitaţiile hipocampului. Riencefalul Reprezintă cel mai vechi segment. din punct de vedere filogenetic. respectiv cu cornul lui Ammon. Prelungirea axonică traversează lama ciuruită a etmoidului şi pătrunde în endocraniu unde face sinapsă cu deutoneuronul situat în bulbul olfactiv. care din punct de vedere funcţional sunt subdivizaţi în: . . Cornul lui Ammon reprezintă apare ca un relief pe peretele inferior al ventricolului lateral. Primul arc.

Excitarea zonelor câmpului 4 determină producerea de contracţii izolate a unui grup muscular. Funcţional. Circumvoluţia postcentrală reprezintă localizările aferente. Între câmpul 4 şi câmpul 3 se constituie o zonă de trecere în care stratul piramidal prezintă o descreştere semnificativă în timp ce stratul granular invadează straturile piramidale. cornul lui Ammon este flancat de fimbria hipocampului constituită dintr-un fascicol de substanţă albă. Câmpurile 4 şi 6. ale căror dimensiuni (120µ înălţime – 60µ lăţime) sunt unice pe tot întinsul scoarţei cerebrale. constituie cele mai reprezentative tipuri de câmpuri cu scoarţă agranulară. 5. iar straturile piramidale invadează straturile granulare. În câmpul 4 predomină celulele piramidale printre care sunt diseminate celule piramidale gigant. Situate în circumvoluţia precentrală a lobului frontal sunt câmpuri efectorii motorii. 2.stâlpii trigonului cerebral. sau a unui singur muşchi. Câmpul 3 apare sub forma unei benzi înguste întinsă de-a lungul şanţului central. Cămpurile (ariile) corticale Din punct de vedere structural şi funcţional pe suprafaţa cortexului cerebral se delimitează zone numite câmpuri corticale. mijlocie şi inferioară. prin dimensiunea celulelor şi prin modul de stratificare al acestora. care se diferenţiază între ele prin grosimea stratului cortical. Distribuiţia ariilor excitabile ale câmpului 4 indică o somatotopie precisă: membrul superior ocupă partea superioară a câmpului. Posterior fascia dentata se continuă cu fascicola cinerea şi cu stiile mediale de pe corpul calos. cu preponderenţa straturilor piramidale. urmează trunchiul. La nivelul câmpului 6 stratul fusiform este păstrat. Pe faţa superioară a cornului lui Ammon şi medial de fimbrie se află fascia dentata care anterior merge până la uncus apoi se continuă cu bandeletele lui Giacomini. care dispar. La acest nivel se delimitează câmpurile 1. Medial. membrul superior şi extremitatea cefalică realizând humunculus motor. Ele ocupă în totalitate circumvoluţia precentrală şi parţial circumvoluţiile frontală superioară. Mai dezvoltată către marginea superioară a emisferei ele se îngustează progresiv către şanţul lateral Sylvius. câmpul 6 reprezintă aria premotorie ce determină mişcări ritmice coordonate. 12 . 3.

superior de şanţul lateral Sylvius. • recunoaştere. Morfologic în acest câmp sunt prezente două benzi albe corespunzătoare celor două straturi piramidale. Câmpul 44. ocupă circumvoluţia postcentrală realizând o localizare somatotopică a trunchiului. fiind câmpuri receptoare auditive. ea fiind o replică fidelă a sistematizării topografice a retinei. unde este localizat câmpul 22. macula lutea pe extremitatea posterioară a şanţului calcarin. 5. 2. fiind câmpuri efectoare. fiecare punct al retinei se proiectează pe un punct corespunzător al scoarţei cerebrale: jumătatea superioară a retinei pe versantul superior al scizurii calcarine. Câmpul 17 este situat în lobul occipital. respectiv în circumvoluţia frontală inferioară. În stratul granular intern se 13 . pe ambii versanţi ai scizurii calcarine. discriminativă a senzaţiilor exteroceptive de presiune. 1. Astfel. jumătatea inferioară a retinei pe versantul inferior al scizurii calcarine. Funcţional reprezintă cea mai importantă arie vizuală. extremităţii cefalice sub forma homunculuscui senzitiv. durere. aria lui Broca se caracterizează prin faptul că stratul profund piramidal conţine celule piramidale gigant cu înălţime de 60µ. Transformarea granulară a scoarţei acestor câmpuri este evidentă. membrelor. În cadrul câmpului 17 se diferenţiază funcţional trei zone: • de proiecţie. Câmpurile 41 şi 42 Sunt situate în lobul temporal. Câmpurile 44 şi 45 Sunt situate în lobul frontal. La nivelul acestor câmpuri se termină căile cohleare centrale după ultima staţie din corpii geniculaţi mediali ai talamusului. temperatură. ce se continuă cu circumvoluţia temporală superioară. cele două straturi piramidale fiind sărac celulare. Ele realizează ariile somato-senzitive cu rol în analiza fin. Ele sunt localizate în profunzimea şanţului lateral Sylvius unde lobul temporal prezintă două şanţuri transversale ce delimitează circumvoluţiile temporale transverse (HESCHL).Cele 4 câmpuri 3. Câmpul 43 sau aria gustativă se află în porţiunea inferioară a circumvoluţiei parietale ascendente. Din punct de vedere funcţional cele două câmpuri intervin în coordonarea mişcărilor în raport cu limbajul articulat. • de percepţie.

În această zonă îşi are originea fascicolul temporo-pontin ce coordonează reglarea cerebrală a motricităţii. Centrii secundari vestibulari se află situaţi în circumvoluţiile frontale superioară şi mijlocie. Impulsurile de la nivelul acestor câmpuri sunt conduse prin două fascicule: • fronto-pontin. a substanţei reticulate şi a cerebelului. a nucleilor olivari. Cămpurile extrapiramidale propiu-zise Sunt numite şi câmpuri ale sistemului cortico-neo-cerebelos. 14 . a nucleilor vestibulari. Câmpurile vestibulare.află celule stelate gigant ale căror dendrite se ramifică paralel cu scoarţa. Câmpurile extrapiramidale reprezintă 85% din cortexul motor şi cuprinde: • câmpurile supresive. a nucleului roşu. Câmpurile extrapiramidale corticale Scoarţa cerebrală controlează activitatea nucleilor subtalamici. Fascicolul parieto-temporo-pontin îşi are originea în două teritorii: parietal în câmpurile 1 şi 2. • câmpurile extrapiramidale propriu-zise. • parieto-temporo-pontin. şi temporal în câmpul 22. 2. a lobului occipital şi a circumvoluţiei cingulii se desprind fascicule ce se îndreaptă şi fac sinapsă în nucleul caudat şi în globus palidus. Câmpurile supresive Pot determina inhibarea funcţională a ariei motorii principale. 3. Fasciculul fronto-pontin îşi are originea în câmpurile 4 şi 6. • câmpurile cortico-oculo-cefalogire. de unde se reîntorc în câmpurile 4 şi 6 prin fasciculul lenticular. ei controlând menţinerea poziţiei şi coordonarea mişcărilor în mers. 5. primare sunt situate în circumvoluţia temporală superioară ele reprezentând centrii de coordonare şi control al căilor vestibulare. De la nivelul scoarţei cerebrale a lobului frontal. • câmpurile sistemului cortico-subcortical. iar prelungirea axonică pătrunde în substanţa albă. realizându-se un sistem cortico-strio-cortical. 1. a substanţei negre.

Câmpurile cortico-oculo-cefalogire Aceste teritorii coordonează mişcările asociate ale globilor oculari şi conjugarea lor cu rotaţia capului. Câmpurile sistemului cortico-subcorticale Aceste câmpuri extrapiramidale controlează activitatea nucleilor bazali precum şi a nucleilor subtalamici fie prin căi directe fie prin colaterale ale fascicolelor descendente. IV şi VI. apoi prin fibrele talamo-corticale ajung în câmpurile motorii 4 şi 6 din lobul frontal. 3. • fascilulul cortico-nigric. iar rotaţia capului de accesorul spinal (XI). ce îşi au originea în câmpul 5. fac sinapsă în nucleii pontini. De la nivelul nucleului dinţat prelungirile axonice se îndreaptă către nucleul ventro-lateral al talamusului. 4. Centrul funcţional al mişcărilor voluntare asociate ale globilor oculari precum şi centru mişcărilor conjugate a capului cu cele ale globilor oculari îşi are sediul în câmpul 8 situat în circumvoluţia frontală mijlocie. de unde se îndreaptă către scoarţa cerebeloasă pentru a face sinapsă în celulele Purkinje ale căror prelungiri axonice se îndreaptă către nucleul dinţat unde fac sinapsă. • fascilulul cortico-rubric. • fascilulul cortico-reticulat. 15 .Cele două fascicule coboară. Se diferenţiază astfel: • fascilulul cortico-striat. Mişcările globilor oculari sunt comandate de nervii cranieni III.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->