Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

FACULTATEA INDUSTRIE UŞOARĂ

CATEDRA: „MODELAREA ŞI TEHNOLOGIA CONFECŢIILOR DIN ŢESĂTURI ŞI


TRICOT”

Dare de seama
LA DISCIPLINA: „BAZELE PROIECTĂRII ÎMBRĂCĂMINTEI”
TEMA: ELABORAREA TIPARULUI DE BAZĂ ŞI CONSTRUCŢIA INIŢIALĂ DE MODEL PENTRU PRODUSUL
SACOU PENTRU BĂRBAŢI, CONFORM METODELOR ŢNIIŞP ŞI MUPI CAER.

A EFECTUAT SUSANU TATIANA


IPTP-063
A VERIFICAT COJOCARU VICTORIA
CHIŞINĂU 2008
SCOPUL LUCRĂRII: Consolidarea cunoştinţelor teoretice privind principiile de construcţie a
desfăşuratelor suprafeţelor reperelor produselor cu sprijin pe umeri; determinarea parametrilor
constructivi în procesul de proiectare a îmbrăcămintei; însuşirea algoritmului şi principiilor de
construcţie a tiparului elementelor spate, faţă şi mânecă a produsului sacou pentru bărbaţi,
conform metodelor ŢNIIŞP şi MUPÎ CAER. Formarea abilităţilor practice la determinarea
parametrilor constructivi în procesul de proiectare a produselor cu sprijin pe umeri, a priceperilor
de utilizare a calculelor constructive şi a procedeelor grafice de construcţie.

CONŢINUTUL ŞI ORDINEA DESFĂŞURĂRII LUCRĂRII:


I .Studiul particularităţilor construcţiilor contemporane ale produsului sacou pentru bărbaţi
2 I Elaborarea temei pentru proiectarea construcţiei produsului şi
prezentarea datelor generale despre produs. 2.2. Selectarea datelor iniţiale necesare pentru elaborarea
tiparului
de bază şi construcţiei iniţiale de model a produsului sacou
pentru bărbaţi.
3.Proiectarea tiparului de bază (TB) şi a construcţiei iniţiale de model (CiM) a produsului sacou de
siluetă semiajustată pentru bărbaţi, conform metodei ŢNIIŞP.
4.Proiectarea TB şi CIM a produsului sacou de siluetă semiajustată pentru bărbaţi, conform metodei
MUPI CAER.
5.Marcarea crestăturilor pe conturul răscroielii şi capului de mânecă şi confecţionarea machetei
produsului, verificarea construcţiei produsului în baza machetei.
6.Analiza comparativă a parametrilor constructivi care caracterizează CIM şi a algoritmilor de
proiectare a liniilor reţelei de bază a sacourilor pentru bărbaţi proiectate, conform metodelor ŢNIIŞP
şi MUPÎ CAER.

!!! MATERIALE NECESARE: reviste de modă, hârtie milimetrică, trusă cu instrumente pentru desen liniar,
calculator, panglică centimetrică (de croitorie), raportor, florare, ţesătură pentru machete, ace de
siguranţă, foarfece.
1. STUDIUL PARTICULARITĂŢILOR CONSTRUCŢIILOR
CONTEMPORANE ALE PRODUSULUI SACOU PENTRU BĂRBAŢI

Studiul particularităţilor construcţiilor moderne ale produsului sacou pentru bărbaţi se realizează
utilizând revistele de modă sau mostre ale produselor. La studierea construcţiei este necesar de a
atrage atenţie deosebită asupra formei şi siluetei produsului, poziţiei şi lungimii liniei umărului,
poziţiei liniilor laterale, prezenţei clinilor etc. După analiză se fac concluzii.

2. STABILIREA DATELOR INIŢIALE NECESARE PROIECTĂRII


CONSTRUCTIVE A PRODUSULUI SACOU PENTRU BĂRBAŢII

Drept date iniţiale pentru proiectarea produselor vestimentare se examinează următoarele date: date
generale despre produs, forma acestuia etc, date despre conformaţia corpului uman şi adaosurile
constructive. în baza acestor date se stabilesc cerinţele impuse produsului proiectat, ţinând cont
de condiţiile de exploatare .

Caracteristica formei exterioare şi construcţiei produsului


Tipul Aspectul Croiala
produsului geometric, al produsului Gradul de ajustare în zonele
formei
bustului taliei şoldurilor

1 2 3 4 5 6
Sacou Ţesătură din Semiajust Semiajustat semiajustat
pentru Lînă pieptă.
barbaţi p/u denim.

Valorile absolute ale caracteristicilor dimensionale şi simbolizarea acestora pentru


corpul tip 170-46-61 II - a de conformaţie
Orienta
Număra

Valoare
re text

caracter
caracter
Denumirea caracteristicii dimensionale

isticii
isticii

a
!

dimensi
dimensi

onate,
onale

era
după
OST 1 2 3 4
T3 Îpcl înălţimea punctului clavicular 140,2
T4 Îpbgl înălţimea punctului bazei gâtului lateral 145,3

T5
ÎPU înălţimea punctului umeral 139,5

Iet

Ăpr
T7 înălţimea liniei taliei 105,5

T9 înălţimea punctului rotulian 47,1

Iplsf Inlltiinru pliului subresier 77,4


T12
T13
T14
Sg Seiuipetimrtrul galului 19,7

Sb1 'l'inuni scmlpcrimctru al bustului 47,6

T15 SbII Al doilea semiperimetru al bustului 48


T16 S b II Al treilea semiperimetru al bustului 46
Semiperimetrul taliei
T18 St Semiperimetru fesier 41
T19 Sf 49,1

T34 ARF Lungimea de la punctul bazei gâtului la spate 27


până la linia
primului perimetru al bustului
T35 Ib Înălţimea bustului 33,8
T40 Lst Lungimea spatelui până la talie 44,1
T47 l.s Lăţimea spatelui 19,3

T46 Dpm Distanţa dintre punctele mamelonarc 10,7

T57 Dap-br Diametrul anterc-posterior al braţului 11,7

I. Valorile adaosurilor pentru semiperimetrele taliei At şi şoldurilor Af


Valorile adaosurilor pentru produsul sacou de siluetă
semiajustată pentru bărbaţi
pe linia taliei pe linia şoldurilor
Adaosurile pentru Tipul ţesături 4,0...6,0 Norma de
semiperiraetrul taliei se poziţionare a
adoptă conform modelului în capului de
funcţie de siluetă mânecă
Ţesături pentru costume din lână în 0,06... 0,07
amestec cu fibre sintetice, |esături din IIIValorile
bumbac pentru îmbrăcăminte
I osaturi din
Denumirea lână pieptănatăNotarea
adaosurilor pentru Valorile
0,07... 0,08
convenţiona adaosurilor,
costume lă cm
Pentru lejeritatea răscroielii mânecii
| esături din lână pieptănată Al.r.m.
pentru 2,5...3,0 0,1
în profunzime
demiuri,
Pentru lăţimea ţesături
răscroielii dinlalână deA|.r.
gâtului postav
s.s.
şi 1,0...2,5
spate pentru costume, ţesături din lână pură de
postavrăscroielii gâtului Ia
Pentru înălţimea Aî.r.jţ.s. 0,2
spate ! esături di: i lână pentru paltoane, 0,125
ţesături de drap din postav nspru şi drtp
din semilânăde postavperimetrul
Adaosuri pentru fin axilar al braţului (AP. hl ne
| osaturisiluete
mc i de drap din lână de postav 0,15
fin semiajustată dreaptă
9,0... 10,5 11,0.-12,0
adaosurilor pentru răscroielile mînecii şi gîtului

Valorile adaosurilor pe sectoarele spate si fată pentru siluetele

semiajustată dreaptă
spate (A,.s.) faţă (Au.) spate (A|,s.) faţă (A,.f.)
1,0... 1,7 1,0...1,5 2,0...2,5 1.5...2.0

Norma de poziţionare a capului de mânecă pe 1,0 cm pe lungimea răscroielii mînecii


I. Valorile adaosurilor compoziţional-consfructive pe siluete

Silueta Valorile absolute ale adaosurilor (cm) pe liniile


produsului bustului taliei şoldurilor perimetrului
axilar al
braţului
ajustată 6,0 5,0 5,0 5,0
semiajustată C7,0...9,0 6,0...8,0 6,0...8,0 5,0...7,0
dreaptă 9,0...11,0 8,0... 10,0 8,0...10,0 7,0...9,0
II. Valorile adaosurilor constructiv-tehnologice, cm
Sectorul Tipul adaosului
constructiv Adaos dc Adaos pentru Adaos
lejeritate pachet tehnologic

11-91 1,2 0,4 1,14


11-21 1,2 0,4 0,23
11-31 1,2 0,4 0,35
11-41 1,2 0,4 0,71
41-51 - - 0,28
31-33 1,5 0,4 0,22
33-35 2,6 0,85 0,16
35-37 0,9 1,0 0,2!
31-37 5,0 2,25 0,59
1
33-13 0,2 1,35 , 0,2
35-15 0,2 1,6 0,36'
33-331 35- 2,5 1,5 -
351
111-12 0,3 0,45 -0,25
12-121 0,3... 1,2 0,65...0,4 -
31-32 - - 1,5
471-46 - - 0,7
46-36 0,4 - 0,42
36-372 - - 1,05
371'-361 0,3 0,45 0,12
36-16 0,3 1,05 0,56 .
16-161 0,4 0,45 —
411-470 2,75 4,25 0,51
511-570 2,0 2,3 0.56
351-333 3,85 0,65 0,21
13-93 4,2 1,5 0,98
13-43 2,1 1,5 0,56
15-931 4,5 1,55 0,15

Analiza comparativă a algoritmilor de proiectare a liniilor reţelei de bază,


conform metodelor ŢNIIŞP şi MUPÎ CAER
Denumirea ŢNIIŞP MUPI CAER
|
Nr. segmentului Notarea Relaţi Notarea Relaţia
crt. segment a de segment de
ului pe calcul ului pe calcul
tipar tipar
Liniile orizontale
1. Poziţia liniei
gâtului şi a
umerilor
2. Poziţia liniei
omoplaţilor
3. Poziţia liniei de
bust subaxilare
4. Poziţia liniei
taliei
5. Poziţia liniei
şoldurilor
6. Poziţia liniei
terminaţiei
produsului
7. Poziţia liniei
bazei capului de
mânecă
Poziţia liniei
8. înălţimii capului
de mânecă
9. Poziţia liniei
cotului
10. Poziţia liniei
terminaţiei I
mânecii
Liniile verticale
11. Poziţia liniei
bazei gâtului
lateral
12. Poziţia liniei
care delimitează
răscroiala
mânecii la spate
Poziţia liniei
13. care delimitează
răscroiala
mânecii la faţă
Poziţia
14. centruluiliniei
bustului
15. Poziţia liniei de
simetrie a feţei

16. Poziţia linilor ce


delimitează Tabelul 5.1
lăţimea capului
de mânecă

Distribuţia adaosului de poziţionare pe sectoarele capului şi răscroielii


mânecii pe CIM a spatelui, feţei şi a mânecii clasice aplicate cu două
cusături pentru produsul sacou pentru bărbaţi
Număr Notare Pondere " ~------------- Valoarea Norm
ul a a Lungimea adaosului a
sectoru sectoru adaosul sectorului, de de
lui lui pe ui de cim poziţiona adaos
tiparul poziţion re , N,
mâneci are, pe pe cm
i '% răscroi capul cm %
ala de
mâneci mânec
i ă
CIM a produsului sacou pentru bărbaţi, CAER
metoda MUPl
I 1 -2 13
II 2-3 22
III 1-4 6 I
IV 4-5 24
V 5-3 35
Total
CIM a produsului sacou pentru bărbaţi, metoda
ŢNIIŞP
I 1 -2 13
II 2-3 22
III 1-4 6
IV 4-5 24
V 5-3 35
Total
Utilizând tiparele elementelor spate, faţă şi mânecă, se croiesc repere din
ţesătura de machetă, se realizează macheta şi se verifică calitatea poziţionării
produsului pe corp prin probarea acesteia.