Sunteți pe pagina 1din 2

Cerere prealabila

de solutionare pe cale amiabila a conflictelor de munca

Eu, subsemnatul Cojan Tudor Petru c/p , domiciliat in orasul Cahul,str.Neculce nr.19 ,am activat in calitate de paznic, pazind terasa barului Colibri, proprietar fiind Narea Dumitru Constantin, amplasat pe str.Stefan cel Mare nr 29, unde am activat timp de 3 ani incepind din 2010 pina in 2012, pe durata lunilor aprilie-noiembrie, unde aveam grija de bunurile situate pe terasa barului Colibri. Eu ca un bun salariat am dat dovada de devotement ,respectindu-mi obligatiile de serviciu, neprivind la faptul ca nu mi-ati acordat conditii de munc corespunztoare, aflinduma mereu afara,care sunt prevazute in Codul Muncii al RM art 10 al 2 litera e) care prevede ca Angajatorul este obligat s asigure salariailor condiiile de munc corespunztoare cerinelor de securitate i sntate n munc.Astfel pe aceasta durata de munca mi-ati platit salariul in dependent de dorinta D-stra, salariul constind din 800 lei cite o data ajungind si pina la 1200 lei sip e care mi le plateati intrun termen intirziat, cia ce este si aceasta o incalcare a drepturilor salariatului prevazute in art. 9 aliniatul 1 litera d) Codul Muncii al RM care prevede ca salariatul are dreptul la achitarea la timp i integral a salariului, n corespundere cu calificarea sa, cu complexitatea, cantitatea i calitatea lucrului efectuat. Iar in ceia ce priveste ultimele luni Iunie,Iulie si August ale anului 2012 nu mi-ati achitat salariul asa cum am convenit la inceputul angajarii mele in suma de 1000 lei lunar, solicitindu-mi ca din vina mea sa produs furtul bunului mobil Televizorul care sa aflat pe terasa barului Colibri pe care il pazeam. Tot aici vreau sa indica ca pe durata cit am activat in calitate in calitate de paznic in incinta barului D-stra Colibri nu a fost incheiat un contract individual de munca in forma ceruta de lege adica in forma scrisa, insa ne privind la faptul ca contractual a fost incheiat in forma verbala, contractual de munca exista si este considerat valabil comform art 58 al 3 Codul Muncii al RM care prevede ca : n cazul n care contractul individual de munc nu a fost perfectat n form scris, acesta este considerat a fi ncheiat pe o durat nedeterminat i i produce efectele din ziua n care salariatul a fost admis la munc de ctre angajator sau de ctre o alt persoan cu funcie de rspundere din unitate, abilitat cu angajarea personalului. Deci din acest temei solicit sami fie achitat salariul bine meritat pentru lunile Iunie,Iulie, August pe durata careia am activat in calitate de paznic in intreprinderea D-stra, deaceia solicit sami fie achitata toata suma retinuta de 3000 lei, salariul bine meritat pe care D-stra Narea D. nu mi-lati achitat periodic fiind o suma considerabila pentru mine, neacind alte posibilitati sami intretin familia. Ca dovada la cele expuse pot prezenta martori care mau vazut la postul de munca in timpul serviciului,care sunt si au fost clientii D-stra, precum si angajatorii care au activat la intreprinderea D-stra perioada de mai multi ani in calitae de muncitori,hamali, unul din ei fiind

Dl.Nebunu Vasile fiind si el un fost salariat al D-stra.De aceia rog sa-mi achitati toata suma datorata pentru serviciile prestate in cadrul intreprinderii D-sra in marime de 3000 lei sis a solutionam conflictul de munca pe cale amiabila, in caz contrar voi fi obligat sa intentez o cerere in Instanta de Judecat pentru a solution conflictul survenit.

Data_____________

Semnatura_________________

S-ar putea să vă placă și