P. 1
Deschiderea procedurii succesorale

Deschiderea procedurii succesorale

|Views: 325|Likes:
Published by Sergiu Sun

More info:

Published by: Sergiu Sun on Dec 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2015

pdf

text

original

Vitalii Pistriuga

17.07.2010

DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ
1. Noţiunea

Potrivit opiniei unor autori, procesul succesoral reprezintă acţiunile cu o valoare juridică a persoanelor împuternicite, reglementate prin legislaţie, care sunt determinate de trecerea drepturilor şi obligaţiilor defunctului către alte persoane.[, 7] Procedura notarială succesorală – reprezintă activitatea notarului şi a altor persoane care desfăşoară activitatea notarială, cu participarea, după caz, a moştenitorilor şi a altor persoane interesate, desfăşurată în conformitate cu prevederile legislaţiei succesorale şi notariale. Procedura notarială succesorală are ca scop asigurarea transmiterii patrimoniului succesoral către moştenitori, precum şi protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale statului şi altor persoane interesate. Deschiderea procedurii succesorale – acţiunea notarului de intentare a procedurii succesorale în vederea asigurării transmiterii patrimoniului succesoral către moştenitori, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale statului şi a altor persoane interesate, îndeplinită în temeiul cererii (declaraţiei) persoanei împuternicite. Este de atenţionat, că deschiderea procedurii succesorale şi deschiderea succesiunii nu sunt sinonime, avînd sens diferit! Este de notat practica diversă a anunţurilor în Monitorul Oficial al RM referitor la conţinut. Astfel: a) biroul notarial, conform art. 27 din Legea cu privire la notariat, este încăpere (loc special amenajat). Ca urmare, nu biroul ci notarul face anunţul şi cheamă moştenitori. Această concluzie rezultă şi din prevederile art. 55 alin.alin. (3) şi (4) din Legea cu privire la notariat; b) conform art. 55 din Legea cu privire la notariat, notarul deschide procedura succesorală, ci nu dosarul. 2. Legislaţie Legea cu privire la notariat, nr. 1453-XV din 08.11.2002// Monitorul Oficial al RM nr. 154157 din 21.11.2002, art. 1209. Cartea IV din Codul civil al RM. Modelele girurilor de autentificare şi a certificatelor notariale, aprobate prin Ordinul MJ al RM nr. 394 din 29.09.2005// Monitorul Oficial al RM nr. 135-138 din 14.10.2005, art. 448. Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale, aprobat prin Ordinul MJ al RM nr. 95 din 28.02.2008// MO al RM nr. 63-65 din 28.03.2008, art. 167. Registrul de evidenţă al dosarelor succesorale (anexa nr. 4) şi Opisul alfabetic al dosarelor succesorale (anexa nr. 5), aprobate prin Ordinul MJ al RM nr. 267 din 02.07.2003// MO al RM nr. 148 din 15.07.2003, art. 199. Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor, aprobat prin Ordinul MJ al RM nr. 38 din 03.02.2006// MO al RM nr. 43-46 din 17.03.2006, art. 145. 3. Efectele Deschiderea procedurii succesorale, fiind respectată legea, produce următoarele efecte: a) imposibilitatea deschiderii procedurii succesorale la alt notar; b) efectul opţiunii succesorale pentru persoanele care au depus declaraţia la notar; c) efectul garantării drepturilor creditorilor patrimoniului succesoral, în cazul în care aceştia depun pretenţia; d) neaplicarea termenului de opţiune succesorală pentru persoanele care au depus declaraţie.

1

în afară de vocaţie succesorală generală. noi nu putem vorbi despre o moştenire succesivă. Aici urmează de clarificat unele momente: I. dat fiind faptul că apar cel puţin două întrebări. II. cu excepţia următoarelor situaţii: a) procedura succesorală notarială este de competenţa notarului care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unde defunctul a avut ultimul domiciliu. f) din Codul de Procedură Civilă al RM). locul deschiderii succesiunii este locul unde se află bunurile succesorale. (2) lit. Consider posibilitatea de a stabili ultimul domiciliu în baza altor acte este imposibilă. Însă. 35 alin. ultimul domiciliul al defunctului poate fi stabilit prin diferite acte. 35 alin. b) în cazul moştenirilor succesive. atunci nu putem vorbi despre moştenire succesivă. (3) În îndeplinirea atribuţiilor sale. patrimoniul 2 . În cazul în care este imposibil de obţinut acest document. dat fiind faptul că fără acceptare el nu devine moştenitor asupra patrimoniului succesoral. eliberat de oficiul de stare civilă (funcţiile cărora sunt exercitate. 35 alin. 1443 din Codul civil al RM. Competenţa de a deschide procedura succesorală În art. 281 alin. b) din Legea cu privire la notariat este stipulat că procedura succesorală ţine de competenţa a notarilor. art. fiind aplicabile regulile art. b) dacă moştenitorul ar fi legalizat drepturile sale succesorale. Astfel. notarul trebuie să desfăşoară activitatea pe teritoriul. Între prevederile Legii cu privire la notariat (norma în cauză) şi Codului civil al RM depistăm unele discordanţe referitor la locul deschiderii succesiunii. notarul are competenţă generală. Ce înseamnă „moştenire succesivă”? Consider că este vorba despre o situaţie juridică. nici o abordare teoretică sau practică. atribuind sensul art. Norma în cauză nu este una echivocă. Ministerul Justiţiei poate schimba competenţa teritorială (în cazul transferului temporar [deja nu se mai aplică] sau învestirii cu împuterniciri pentru alte teritorii). (3) din Legea cu privire la notariat. însă cel mai veridic este certificat (adeverinţă) eliberată de la Centrul de evidenţă şi documentare a populaţiei. Nu este incontestabilă stabilirea ultimului domiciliu în baza cărţii de imobil. 1443 din Codul civil al RM prevede că în cazul în care nu este cunoscut ultimul domiciliu. că în ordinul de învestire cu împuterniciri (de numire în funcţie) se stabileşte competenţa notarială generală. Conform art. persoana trebuie să accepte succesiunea. în care moştenitorul a acceptat succesiunea după defunct. Este de notat. (1) lit. în vederea excluderii posibilelor conflicte în viitor. moştenitorii pot alege pe oricare din notarii care desfăşoară activitate pe teritoriul unde defunctul a avut ultimul domiciliu. deoarece pentru a deveni moştenitor. În cazul în care notarul nu poate stabili nici unul din aceste locuri. competenţa de îndeplinire a procedurii succesorale nu trebuie să fie atribuită. a) din Legea cu privire la notariat. (3) lit. că în asemenea situaţie notarii trebuie să interpreteze norma juridică de faţă într-un mod mai larg. Consider. atunci locul deschiderii succesiunii va fi stabilit de instanţa de judecată. consider că în cazul lărgirii competenţei teritoriale. Astfel. care nu îşi găsesc nici reglementare juridică. unde defunctul a avut ultimul domiciliu. în unele cazuri. în ordinea procedurii speciale (art. Totodată. din motiv că altor persoane care desfăşoară activitatea notarială nu îi este atribuită această competenţă. şi de autorităţile publice locale). I. poate fi de folos şi extras de pe actul de deces.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ 4. în unele cazuri. însă nu a reuşit să legalizeze drepturile sale succesorale. doar notarul poate deschide procedura succesorală. Odată ce moştenitorul şi-a legalizat drepturile. Concluzia dată se argumentează pe două argumente: a) dacă moştenitorul nu acceptă succesiunea. dat fiind faptul că acelor documente nu-i este atribuită forţa probantă de a stabili faptul domicilierii defunctului.

1997// Monitorul Oficial al RM. din motiv de lipsă de informaţii referitor la devoluţiunea succesorală al procedurilor precedente. autorii explicau că în cazul decesului moştenitorului. de înregistrare şi de unire a procedurilor succesorale. art. care a decedat cel din urmă. care a acceptat succesiunea însă care nu a reuşit să legalizeze drepturile sale.1997. în cazul moştenirilor succesive.2005). (3) lit. notarul nu va putea fi la curent cu faptul că un notar deja duce procedura succesorală după primul defunct. 520 (în prezent abrogată). însă ea depăşeşte obiectul de studiu al prezentului raport.09. Deschiderea procedurilor succesorale la diferiţi notari în cazul moştenirilor succesive poate duce la prejudicierea atît moştenitorilor. locul deschiderii succesiunii se consideră domiciliul acestui moştenitor defunct. că numărul moştenitorilor care au acceptat succesiunea. Totodată. iar în partea ce se referă la descrierea patrimoniului succesorale va menţiona că acest patrimoniu (sau o parte din el) a aparţinut primului defunct. Într-un comentariu din anul 1980. Conform normei juridice din art. b) din Legea RM cu privire la notariat. 28 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. nr. consider că primul trebuie să recomande solicitanţilor sesizarea notarului care deja a deschis o procedură succesorală. nr. Dacă nu va fi posibil de făcut această acţiune. II. 1153-XIII din 11. care a rămas după decesul primului defunct. cu respectarea prevederilor pct. legislaţia existentă nu reglementează procedura de deschidere. însă nu a legalizat drepturile succesorale (a se vedea certificatul de moştenitor sub nr. în cazul în care notarul va afla că un alt notar a deschis deja procedura succesorală după decesul unuia dintre defuncţi din cadrul moştenirilor succesive. Astfel. aprobat de Ministerul Justiţiei pentru cazul. 119] Deşi autorii au comentat o lege. deşi certificat de moştenitor va fi eliberat asupra patrimoniului. repetate în pct. 25 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a 3 . consider posibilă strămutarea tuturor procedurilor succesorale la un singur notar. Astfel. Specificul procedurii de înregistrare a moştenirilor succesive se va menţiona mai jos. în care moştenitorul a acceptat succesiunea. însă stabilesc expres faptul că este vorba despre acel moştenitor. că orice procedură succesorală urmează a fi ţinută la evidenţă. în cazul în care alt notar va fi sesizat cu privire la patrimoniul primului defunct. 10 lit. pînă la finisarea procedurilor succesorale precedente (deschise după primul defunct). 61 din 16. notarul trebuie să înregistreze după număr atîtea proceduri succesorale. [. în cazul moştenirii succesive. însă nu au legalizat drepturile succesorale poate fi destul mare. în cazul în care totuşi s-a creat o astfel de situaţie. deşi folosesc terminologia dată. care nu a legalizat drepturile succesorale. 55 alin. (2) din Legea cu privire la notariat. în partea ce ţine de unire. precum şi art. nr. cît şi însăşi a notarului. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale. în prezent o astfel de precizare lipseşte. Cu referire la deschidere şi la înregistrare este de menţionat. Însă. 48 din Modelele girurilor de autentificare şi a certificatelor notariale. Este de menţionat. consider că această interpretare este aplicabilă şi în prezent. 37 alin. cîţi defuncţi sunt. Această concluzie se bazează inclusiv şi pe modelul certificatului de moştenitor. Altfel.DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Vitalii Pistriuga defunctului s-a încorporat în patrimoniul său şi nu mai putem vorbi despre două patrimonii ale unei persoane. Despre care defunct este vorbă? Legislaţia României (art. 394 din 29. Din conţinutul acestuia rezultă că notarul va elibera certificat de moştenitor după decesul moştenitorului. Această problemă trebuie dezbătută. Spre regret.09. aprobate prin Ordinul MJ al RM nr.04. în vederea protecţiei dreptului moştenitorilor şi a altor persoane. toate procedurile succesorale următoare (deschise după moştenitor defunct) urmează a fi amînate. care în prezent este abrogată. 36/1995).

care primul a înregistrat deschiderea dosarului succesoral în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. care primul a obţinut confirmarea de înregistrare a dosarului succesoral.2005// MO al RM nr. 55 alin. Strămutarea procedurii nu afectează valabilitatea actelor îndeplinite pînă la momentul transmiterii. b) a reprezentanţilor organelor de stat. primind informaţia despre decesul persoanei. care primul a obţinut confirmarea de deschidere a procedurii succesorale. 135-138 din 14. Astfel. pot fi cazuri cînd notarul din Moldova va deschide procedura succesorală. 19 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. a deschis procedura succesorală fără a respecta regula menţionată. Această prevedere este dezvoltată în pct. c) a creditorilor defunctului. Deşi în mod expres legislaţia notarială nu reglementează. în susţinerea acestei poziţii ne vorbeşte şi pct. Această concluzie se bazează pe pct. trebuie să ţinem cont de specificul deschiderii procedurii succesorale în cazul elementului de extraneitate. 5. din care motiv procedura urmează a fi strămutată la notarul. În cazul în care notarul a încălcat legislaţia. potrivit căruia După obţinerea confirmării de înregistrare din Registrul dosarelor succesorale şi al testamentelor. toate acţiunile notarului vor rămîne absolut valabile. art. că procedura se deschide cu condiţia că moştenitorul a solicitat şi deschiderea procedurii succesorale şi nu doar a întocmit o astfel de declaraţie. atunci acest notar nu poate fi considerat că a fost primul sesizat. Ministerul Justiţiei a specificat. Notarul.09.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ registrelor notariale. deşi primul în deschiderea acestei proceduri a fost sesizat notarul din altă ţară. În cazul în care pe unul şi acelaşi teritoriu îşi desfăşoară activitatea mai mulţi notari. Temeiul de deschidere a procedurii succesorale Conform art. Ca urmare rezultă că există trei cazuri de deschidere a procedurii succesorale: a) declaraţie a moştenitorilor legali sau testamentari privind acceptarea sau renunţarea la succesiune. 4 . (1) din Legea cu privire la notariat. cu alte cuvinte. în cazul succesiunii vacante. c) cererii creditorilor celui ce a lăsat moştenire. moştenitorilor testamentari ori a mandatarilor lor legali de acceptare a succesiunii sau de renunţare la ea. 28 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. deschiderea procedurii succesorale se transcrie în Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale şi în Opisul alfabetic al acestora. 24 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. competenţa de îndeplinire a procedurii succesorale aparţine primului notar sesizat. potrivit căruia notarul este obligat să completeze formularul interpelării de înregistrare a dosarului succesoral IMEDIAT după ce obţine răspunsul despre lipsa dosarului succesoral deschis. deschide procedura succesorală în baza declaraţiei scrise: a) a moştenitorilor legali. notarul deschide procedura succesorală în temeiul declaraţiei moştenitorilor care acceptă sau renunţă la succesiune. aceste declaraţii se depun în termenul opţiunii succesorale.10. b) cererii organului financiar. Totodată. 11 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. 394 din 29.2005. cu condiţia că a fost solicitată şi deschiderea procedurii. cu aplicarea girului nr. În corespundere cu pct. Astfel. Primul notar sesizat se consideră acel notar. Avînd în vedere conţinutul. Astfel. 448). unde este stipulat: Notarul deschide procedura succesorală în baza: a) declaraţiei scrise a moştenitorilor legali sau testamentari privind acceptarea sau renunţarea la succesiune. 26 (Ordinul MJ al RM nr.

c) pretenţia creditorilor defunctului. în temeiul acestei cereri notarul nu poate deschide procedura succesorală. În cazul de faţă practica ne arată mai multe probleme. reprezentantul statului se adresează la notar cu cererea de constatare a faptului că succesiunea este vacantă şi cu cererea de eliberare a certificatului de succesiune vacantă. Art. Astfel. Ambele aceste cerinţe pot fi unite într-un singur document. nu este relatat cu care cerere urmează să se adreseze autorităţile publice. susţinută şi de unii autori [. De regulă. În această parte Ministerul justiţiei a specificat că se referă doar la succesiunea vacantă. 1517). II) Conform art. ceea ce este inadmisibil din motiv că aceste instituţii juridice au absolut diferită natură juridică. Nu este clar. în conformitate cu legislaţia. 4). 57 din Legea cu privire la notariat. B) Potrivit art. Totodată. nr. instanţa de judecată prelungeşte nu termenul general (art. savanţii utilizează expresia „repunerea în termen” în loc de „prelungirea termenului”. cu alte cuvinte. instanţa de judecată urmează să refuză în admiterea cererii. 55 din Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie al RM nr. aplicat de mai mulţi judecători în practica sa. 5. 1519 CC RM. Însă legatarul nu este moştenitor. fiind un termen precluziv (punitiv) [. cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la examinarea cauzelor despre succesiune// Buletinul CSJ al RM. Lacune: I) Conform art. din care considerente MJ a specificat necesitatea solicitării deschiderii procedurii doar în declaraţia moştenitorilor. După părerea autorului.2005. aceste pretenţii vin prin poştă. 1519 din CC RM urmează a fi modificată în vederea înlăturării acestei dificultăţi. din care motiv urmează aceeaşi procedură de înregistrare. 1517 (termen de 6 luni din ziua deschiderii succesiunii) cu cel mult 6 luni. dar nu o ie cu dînsul. 1519 din CC RM. în cazul expirării termenului de faţă (6 luni plus 6 luni – termenul maxim de prelungire). de decădere (a se vedea pct. fiind lipsită în celelalte cazuri. Ca urmare. legatarul are dreptul de a cere executarea legatului în termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii. ci termenul special (art. notează faptul că aceste pretenţii se prezintă în forma scrisă. termenul SE PRELUNGEŞTE şi nu se restabileşte ori se stabileşte un nou termen de acceptare a succesiunii. ceea ce nu corespunde prevederilor art. Iar notarul este ţinut de obligaţia să explică necesitatea depunerii declaraţiei la notar. 13 din 03. 487-488] sau. menţionînd expres şi lipsa efectului juridic dorit (procedura succesorală nu este deschisă. 2006.10. precum şi nici nu este creditor al defunctului. 1559 CC RM rezultă că. din motiv că rezultă din acţiunile persoanei. dacă moştenitorul doreşte să fie deschisă procedura succesorală. dacă testamentul nu prevede altfel. 1492 CC RM.DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Vitalii Pistriuga b) cererea reprezentanţilor organelor de stat. Totodată. Art. A) Uneori. 1519 din CC RM. iar notarul în deschiderea procedurii succesorale în temeiul unei hotărîri. specificarea faptului că se solicită şi deschiderea procedurii succesorală este de prisos. instanţa de judecată poate prelungi termenul prevăzut în art. 1544 din CC RM stipulează termenul de înaintare a pretenţiilor creditorilor defunctului. pag. precum şi privind opţiunea succesorală). ca şi cererea reprezentantului statului. Din conţinutul art. Cererea reprezentantului statului se înregistrează în Registrul de corespondenţă. acesta depune (!) declaraţia la notar. consider că prevederea art. Astfel. 1518). 5 . Întru evitarea unei contradicţii exprese menţionate. prin care termenul a fost prelungit după ani de zile de la decesul persoanei. Aici trebuie de relatat şi un alt punct de vedere. 1184-1186] şi de o explicaţie a Plenului Curţii Supreme de Justiţie.

acesta riscă să fie chemat în instanţa de contencios 6 . Situaţie dată este una dubioasă din motiv că persoana (moştenitorul) depune nu declaraţia de acceptare a succesiunii (cum prevede art. IV)Nu este exclusă situaţie. termenul nou trebuie să fie stabilit din momentul expirării termenului. Însă. ci o cerere de eliberare a certificatului de moştenitor şi de deschidere a procedurii succesorale. ci nu unul intermediar – de a depune această declaraţie (de acceptare). cînd instanţa de judecată a constatat faptul acceptării succesiunii. notarii pot deschide procedura succesorală. executor testamentar sau creditorul moştenitorului. se va opri şi a gîndi ce de făcut pe urmă. explică că Cererea de constatare a acceptării unei succesiuni şi a locului ei de deschidere (art. nu este în drept să elibereze petiţionarului certificat de moştenitor din lipsa sau din insuficienţa documentelor corespunzătoare. notarii neavînd competenţa necesară. Concluzia dată este susţinută şi în explicaţiile Plenului Curţii Supreme de Justiţie al RM.f) Cod de procedură civilă) se examinează în procedură specială numai în cazul în care organul. care efectuează acţiuni notariale. Deci. 282 alin. III) Nu este exclusă parvenirea cererilor de la legatar. a) din Legea cu privire la notariat).281 alin. un astfel de sens nicidecum nu rezultă din prevederile art. Potrivit cauzei. 266 din Codul civil al RM. care în pct.(2) lit. termenul nou se calculează din momentul expirării termenului precedent. este relatat că Reieşind din sensul art. Astfel. şi nu din momentul cînd au decăzut circumstanţele de imposibilitate de acceptare a succesiunii. Unii din notari consideră că într-o astfel de situaţie doar instanţa de judecată poate stabili acest fapt. că această normă juridică urmează a fi interpretată în sens larg. 1519 din Codul civil al RM. consider că notarul este împuternicit să deschidă procedura succesorală şi în temeiul unui cereri de eliberare a certificatului de moştenitor. 4 din 07. bazîndu-se pe cauza juridică a acestei norme de drept.1519 alin. stabilit în art. însă notarul trebuie să aibă actele suficiente şi destule pentru a considera probat faptul acceptării în termen a succesiunii. deoarece acest fapt juridic (acceptarea succesiunii) a fost deja constatat de către instanţa de judecată. termenul de acceptare a succesiunii poate fi prelungit de către instanţa de judecată cu cel mult 6 luni de la data cînd au decăzut circumstanţele de imposibilitate de acceptare a succesiunii. instanţa de judecată examinează o asemenea pricină doar în cazul în care petiţionarul nu are o altă posibilitate de a obţine sau de a restabili documentele care ar certifica faptul juridic a cărui constatare o solicită. Concluzie dată o consider ca una greşită din motiv că conform art. V) O altă situaţie.2008 Privind practica judiciară cu privire la constatarea faptelor care au valoare juridică şi declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată. cu condiţia prezentării concomitente a unei hotărîri de constatare a faptului acceptării succesiunii. şi să depună proprie cerere după deschiderea procedurii succesorale. moştenitorul depune o cerere de eliberare a certificatului de moştenitor şi nu o declaraţie de acceptare a succesiunii. Astfel. Ba mai mult ca atît.07. (1) lit.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ În acelaşi pct. 17 din Hotărîre nr. b) din Codul de procedură civilă al RM. moştenitorul urmăreşte scopul final de a obţine moştenirea (cu alte cuvinte de a obţine actele care confirmă dreptul lui la moştenire). 55 alin. în asemenea situaţie notarul nu poate deschide procedura succesorală şi trebuie să explice dreptul acestor persoane de a-şi satisface propriile interese prin acţiune în judecată sau să aştepte să fie deschisă procedura succesorală în temeiul unei persoane împuternicite. În astfel de situaţie. Consider. este situaţie în care moştenitorul a acceptat succesiunea prin intrarea în posesiunea patrimoniului succesoral. care este aproape identică celei precedente. dat fiind faptul că scopul depunerii unei declaraţii de acceptare a succesiunii la notar este obţinerea certificatului de moştenitor. 1519 CC RM şi susţine art. 1517 CC RM (aşa cum prevede expres şi art. Totodată. conform art. În cazul în care notarul refuză neîntemeiat în deschiderea procedurii succesorale sau în eliberarea certificatului de moştenitor pe motivul dat. (1) lit. necesare pentru confirmarea în procedură notarială a faptului de intrare (aderare) în posesiunea averii succesorale. 55 din Hotărîrea Plenului CSJ al RM. În cazul prelungirii.(1) din Codul civil. 266 CC RM).

Dispariţia calităţii corespunzătoare a persoanei care a solicitat deschiderea procedurii succesorale pe urmă nu influenţează la deschiderea procedurii succesorale şi la acţiunile îndeplinite de notar în cadrul procedurii succesorale. fără a deschide procedura notarială. 6. În ordinea succesivă. 65 alin. Oricare din aceste documente urmează a fi prezentat în formă scrisă. 17 din Hotărîre nr. În mod expres. Notarul trebuie să aibă competenţa notarială teritorială necesară. 6. conform art. sub „condiţiile” se înţeleg acele fapte. 21 din Legea cu privire la notariat). 6.1. din prezentul raport). urmînd a fi aplicată doar în cazurile în care procedura succesorală o deschide un alt notar. putem face concluzia că notarul trebuie să verifice şi statutul declarat de persoana. acţiunile de deschidere a procedurii succesorală pot fi sistematizate în ordinea cronologică în modul următor: 7. 7 . reieşind din conţinutul art. Din aceste motive. Astfel. notarul trebuie să solicite părţilor strămutarea procedurii către un alt notar competent. 55 din Legea cu privire la notariat. care este sesizat de deschiderea procedurii succesorale este obligat să verifice dreptul persoanei respective la deschiderea procedurii succesorale la momentul respectiv. pe care le consider obligatorii. înainte de a deschide procedura succesorală notarul trebuie să verifice informaţia corespunzătoare privind ultimul domiciliul al defunctului. petiţionarul este în drept să înainteze în instanţa judecătorească acţiune în ordinea contenciosului administrativ.4. decît cel. Acţiunile procedurale de deschidere a procedurii succesorale Notarul deschide procedura succesorală doar în cazul în care a fost sesizat. în afară de simplă depunere a declaraţiei de acceptare/renunţare la succesiune. În cazul în care notarul află despre decesul persoanei şi ştie cine sunt moştenitori ai patrimoniului rămas. care a autentificat declaraţia de acceptare(renunţare) a (de la) succesiunii(e). (1) din Legea cu privire la notariat. notarul va comunica acestor persoane despre dreptul lor la opţiune succesorală.3. În cazul în care se va depista această problemă după deschiderea procedurii succesorale. În afara de cele menţionate. în propriul Regulament cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale (pct. 19). 6. în temeiul căruia se deschide procedura succesorală (a se vedea pct. prezentată în forma scrisă (a se vedea pct. Ministerul Justiţiei.2. însă eliberarea certificatului de moştenitor a fost refuzată. Trebuie să fie exclusă situaţie de incompatibilitate (art.1. din prezentul raport).2008 Privind practica judiciară cu privire la constatarea faptelor care au valoare juridică şi declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată . 6.În cazul în care documentele necesare au fost prezentate organului notarial. 4 din 07. Consider că această normă de drept are un sens restrîns. Faptul dat la fel a fost explicat în pct.07. această obligaţie este impusă notarului la eliberarea certificatului de moştenitor. Toate documentele necesare se prezintă în forma scrisă. Condiţiile de deschidere a procedurii succesorale În cazul de faţă. care-i oferă dreptul la o parte din patrimoniul succesoral. Deschiderea procedurii succesorale din oficiu nu este permisă. Notarului trebuie să fie prezentat document. 7. pe care urmează să verifice notarul pînă a înregistra orice acţiune în registrele notariale (cu excepţia registrului de corespondenţă). Ca urmare. Dublarea acestei obligaţii la diferite etape ale procesului succesoral nu poate constitui contraargument de lipsă a acestei obligaţii la etapa deschiderii procedurii succesorale. notează că moştenitorul trebuie să solicite şi deschiderea procedurii succesorală.DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Vitalii Pistriuga administrativ. Notarul este sesizat în deschiderea procedurii succesorale. consider că notarul.

în vederea excluderii unor posibile conflicte. este obligat să informeze despre aceasta moştenitorii al căror domiciliu îi este cunoscut. numele. 29 din Regulament cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. „â”. notarul îndeplineşte următoarele acţiuni.6. în cazul în care notarul nu va înregistra acest temei. Notarul verifică competenţa ordinea sesizării. cu utilizarea literelor „ă”. conform pct. notarul refuză deschiderea procedurii succesorale şi comunică solicitantului datele notarului (cel puţin. În cazul în care condiţiile sunt întrunite. 10 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. care stipulează că Informaţia despre toate actele notariale îndeplinite de notar se înregistrează în Registrul actelor notariale. „ţ”. Această obligaţie rezultă din prevederile art. b) data decesului. „ş”. 47 din Legea cu privire la notariat.6. care influenţează întreagă procedură succesorală şi se stabilesc conform art. numărul de identificare (în cazul cînd acesta este indicat în actul de deces). primind informaţia despre deschiderea procedurii succesorale de alt notar. Notarul. Această verificare presupune următoarele acţiuni: 7. 7. 55 alin. 55 alin. notarul va recepţiona din Registru informaţia cu privire la dosarul succesoral deschis şi despre notarul la care a fost deschisă procedura. 1443 din Codul civil al RM. fapt despre care îl informează pe solicitantul. 55 alin. 40 alin. Informaţie în cauză poate fi accesată de pe site-ul ministerului justiţiei http://justice.gov. Toate aceste informaţii se introduc din datele certificatului de deces.5. 7. atunci nu va fi posibil de executat obligaţia descrisă în pct. Notarul verifică toate condiţiile de deschidere a procedurii succesorale.2. de mai jos. 1440 şi art. Aceste fapte juridice au o importanţă deosebită.6.md/ro/notari/. notarul întocmeşte încheiere de amînare a îndeplinirii actului notarial (în condiţiile art. fără nici o înscriere în Registrul actelor notariale. notarul nu va putea încasa nici o plată pentru asistenţa notarială acordată. Notarul stabileşte data şi locul deschiderii succesiunii. 7.1. În cazul în care nu sunt respectate aceste condiţii. Notarul înregistrează temeiul deschiderii procedurii succesorale în Registrul actelor notariale.4. şi pct. care a deschis procedura succesorală. competenţa de îndeplinire a procedurii succesorale aparţine primului notar sesizat. În cazul cînd procedura succesorală solicitată a fost înregistrată anterior în Registru. (1) din Legea cu privire la notariat) sau de refuz în îndeplinirea actului notarial (în condiţiile art. (2) din Legea cu privire la notariat. Totodată. Această concluzie rezultă din art.2. sediul şi nr. 7. Totodată. Conform art. c) data naşterii (în cazul cînd aceasta este indicată în actul de deces). 41 din Legea cu privire la notariat). (1) din Legea cu privire la notariat (… primind informaţia despre decesul persoanei …). 8 . (3) din Legea cu privire la notariat. de telefon).3. sugerez să fie formulate mai multe interpelări: în mod literal şi fără utilizarea semnelor diacritice. Notarul este obligat să verifice dacă procedura succesorală nu a fost deschisă de un alt notar din acelaşi teritoriu. În cazul în care pe unul şi acelaşi teritoriu îşi desfăşoară activitatea mai mulţi notari. 9 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. Verificarea se efectuează de notar prin intermediul completării formularului interpelării care conţine următoarele rubrici: a) numele şi prenumele defunctului. Această concluzie se întemeiază pe art. Informaţii urmează a fi introduse cu respectarea grafiei latine. conform pct.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Notarul verifică faptul decesului persoanei. 7. prenumele. 7. Totodată. În această situaţie. „î”. Sub „temeiul deschiderii” se înţelege declaraţie sau cerere depusă de persoana împuternicită.

în conformitate cu pct. în termen de 5 zile lucrătoare. care deţine opisul alfabetic de evidenţă a procedurilor succesorale. 11 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. prin actul de predare-primire. În temeiul acestei confirmări şi în scopul înregistrării dosarului succesoral în Registru. Această confirmare privind lipsa procedurii succesorale deschise urmează a fi păstrată în arhiva notarială.6. iar decesul persoanei care a lăsat moştenirea a survenit într-o dată anterioară înregistrării obligatorii a procedurilor succesorale deschise în registrul menţionat.DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Vitalii Pistriuga Totodată. Acţiunile notarului nu vor fi trecutuţi în Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale! 7. Din această normă rezultă că notarul. 55 alin. conform pct. prin accesarea informaţiei din Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. 11 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. Este de menţionat. 7. 7.8. În cazul cînd procedura succesorală solicitată nu a fost înregistrată anterior în Registru. d) numele şi prenumele persoanelor ce au depus declaraţie. c) data naşterii (în cazul cînd aceasta este indicată în actul de deces). consider că notarul trebuie să deschidă procedura imediat ce obţine informaţie despre lipsa procedurii succesorale deschide. notarul este obligat să solicite suplimentar. procedura succesorală nu a fost deschisă. Răspunsul la această interpelare urmează a fi păstrat în arhiva notarială. conform informaţiei obţinute din registrul electronic rezultă că. Întru susţinerea acestei concluzii ne vorbeşte şi raţionamentul normei de drept. în scris. 23 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. 4 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor) notarul oricum va înregistra deschiderea procedurii succesorale în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. numărul de identificare (în cazul cînd acesta este indicat în actul de deces).3. că deşi regulamentul utilizează termenul „notarul”. sesizarea respectivă urmează a fi adresată către acesta. fiecare notar va fi nevoit să sesizeze deţinătorul opisurilor în cazul în care va fi solicitată deschiderea procedurii succesorale. 11 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. întru respectarea prevederilor pct. Dacă din informaţia comunicată de către deţinătorul opisului alfabetic rezultă că procedura nu a fost deschisă. întru asigurarea regulilor de evidenţă a dosarelor succesorale (a se vedea art. verificarea informaţiei corespunzătoare în opisurile alfabetice de evidenţă a procedurilor succesorale înregistrate în teritoriul de activitate ce corespunde locului de deschidere a succesiunii. indicate în formularul interpelării. b) data decesului. În conformitate cu pct. (4) din Legea cu privire la notariat şi pct. Deşi alineatul doi stipulează că notarul va deschide procedura succesorală doar după obţinerea răspunsului de la deţinătorul opisurilor. notarul va completa imediat formularul interpelării care conţine următoarele rubrici: a) numele şi prenumele defunctului. Aici există o neconcordanţă între două norme juridice. Astfel. notarul va recepţiona din Registru confirmarea privind lipsa înregistrării dosarului succesoral.7. în loc să obţine această informaţie îndată. va sesiza verificarea faptului deschiderii procedurii succesorale persoana. actele obţinute notarul trebuie să transmită notarului care a deschis procedura succesorală. Informaţia despre existenţa sau absenţa înregistrării deschiderii dosarului succesoral va fi comunicată de către deţinătorii opisurilor alfabetice. notarul va înregistra deschiderea acesteia în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. 9 . Altfel. În cazul în care. conform datelor. Conform pct. în scris. fără a deschide procedura succesorală. în cazul în care aceste opisuri deţine Ministerul Justiţiei. 28 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. e) ultimul domiciliu al defunctului sau locul aflării bunurilor succesorale.

După obţinerea confirmării de înregistrare din Registrul dosarelor succesorale şi al testamentelor. Obligaţia ţinerii acestuia rezultă din pct. Iar după completarea acestuia. f).9. Din pct. Consider. 7. unde este stabilit că Deschiderea procedurii succesorale se înregistrează în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. în rubrica numele şi prenumele se va menţiona datele moştenitorului defunct (la dosar succesoral al primului defunct). Completarea acestui opis la finele deschiderii procedurii succesorale se bazează pe motivul că în cazul în care notarul va transmite dosarul succesoral către un alt notar. În baza interpelării expediate. Prima întrebare care apare este dacă toţi moştenitori urmează a fi introduşi. totuşi nu este clar momentul. şi să înregistreze deschiderea procedurii succesorale după fiecare defunct. Putem releva o neconcordanţă dintre pct. În conformitate cu pct. şi datei declaraţiei – datele declaraţiei depuse şi înregistrate a moştenitorului viu. lipsa transcrierilor în Registrul şi Opisul manual deţinut reprezintă o 10 . fiind una pertinentă. nr. notarul recepţionează din Registru confirmarea înregistrării dosarului succesoral care conţine: numărul de înregistrare a dosarului succesoral deschis. 12 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. Astfel.38 din 3 februarie 2006 (publicat în Monitorul Oficial 2006. să fie specificată îndată şi această informaţie. iar în cele a nr. art. 27 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale rezultă că în cazul moştenirii succesive. pentru a stabili cine din notari a fost sesizat primul.145). repet că ar fi binevenit ca notarul. în mod consecutiv.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ f) altă informaţie.11 al prezentului Regulament. sau doar cei care au acceptat succesiunea. în modul prevăzut de Regulamentul cu privire la registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. 23 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. ce corespunde lit. Totodată.43-46. în afară de simplă verificare.10. Totodată. prenumele notarului care a efectuat înregistrarea şi datele care au fost introduse de notar conform p. În conformitate cu pct. din care procedura succesorală se consideră deschisă. Consider că în rubrica. aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. inclusiv şi din declaraţiile de opţiune succesorale întocmite. notarul trebuie să verifică deschiderea dosarului succesoral după celelalte persoane care au lăsat moştenirea. Faptul moştenirilor succesive urmează a fi specificat în rubrica alte informaţii. 8 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. 7. deschiderea procedurii succesorale se transcrie în Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale şi în Opisul alfabetic al acestora. şi pct. care stipulează că Notarul deschide dosarul succesoral în baza confirmării obţinute din Registru. notarul va transcrie informaţie despre deschiderea procedurii succesorale în Registrul de evidenţă al dosarelor succesorale. Această confirmare în formă scrisă urmează a fi păstrată în arhiva notarială. 31 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. Toată această informaţie urmează a fi introdusă din actele prezentate care confirmă aceste fapte. 24 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. d) urmează a fi introduse doar persoanele care au acceptat succesiunea. Toate acestea se soldează cu înscrierea în Opisul alfabetic al actelor notariale. data şi ora înregistrării lui atribuite în mod automat de Registru. Astfel. numele. În compartimentul ce ţine de declaraţii depuse. că procedura succesorală se consideră deschisă în momentul în care notarul a obţinut confirmarea înregistrării deschiderii procedurii succesorale în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. 7.11. şi în Opisul alfabetic al dosarelor succesorale. iar persoanele care au renunţat de la succesiune urmează a fi înscrise în rubrică ce corespunde lit.

în care moştenitorul depune o cerere de eliberare a certificatului de moştenitor. altfel pot apărea unele discordanţe. Astfel. vom fi în prezenţa încălcării drepturilor constituţionale a acestor persoane la moştenire (art. persoana limitată în capacitate de exerciţiu are dreptul să încheie acte juridice cu privire la dispunerea de patrimoniu. Termenul respectiv este stipulat în art. Expresia „termenul stabilit de legislaţie” urmează a fi înţeles în sensul cel larg. 1544 din Codul civil al RM. atunci notarul la fel nu are temei de a refuza în deschiderea procedurii succesorale. Deci. 24 alin. (2) din Codul civil al RM. Refuzul de a deschide procedura succesorală În cazul în care legiuitorul stabileşte temeiuri pentru deschiderea procedurii succesorale. notarul nu are temeiul de a refuza în deschiderea procedurii succesorale. să primească şi să dispună de salariu. dispare necesitatea de a stipula refuzul de a deschide procedura succesorală. în cazul în care declaraţia de acceptare a succesiunii va fi depusă de tutore. Dacă moştenitorul este o persoană cu capacitate de exerciţiu restrînsă. De altfel. precum şi Această normă urmează a fi privită în sensul său literal. (2) din CC RM. 8. în dependenţă de vîrstă. ci o cerere de eliberare a certificatului de moştenitor. 25 alin. Notarul refuză să deschidă procedura succesorală în următoarele cazuri: a) declaraţia de acceptare a succesiunii sau de renunţare la ea a fost depusă de o persoană incapabilă sau cu capacitate de exerciţiu limitată. În conformitate cu art. statul 11 . în afară de cele sus menţionate. Conform art. care. ori în numele acestuia acţionează reprezentant legal (a se vedea art. se are în vedere că persoanele respective nu pot depune aceste cereri de sine stătător. c) declaraţia a fost depusă de către creditorul defunctului după expirarea termenului stabilit de legislaţie. acţionează cu acordul unui reprezentant legal. Concluzia dată se argumentează pe faptul că moştenitorul în aceste situaţii depune nu declaraţia de acceptare a succesiunii. este nevoie şi de o hotărîre judecătorească corespunzătoare. 58 din Legea cu privire la notariat. Este de notat şi o situaţie similară a minorului. Astfel. Această normă urmează a fi interpretată în sensul său limitat. (6) din Constituţia RM). renunţarea la succesiune se face în temeiul unei hotărîri judecătoreşti. inclusiv termen special de acceptare şi prelungirea termenului de acceptare. însă nu va fi un temei pentru a-l declara nulitatea actului notarial de deschidere a procedurii succesorale. b) declaraţia de acceptare a succesiunii a fost depusă după expirarea termenului stabilit de legislaţie. 20-22 din Codul civil al RM). de pensie sau de alte tipuri de venituri doar cu acordul curatorului. Această normă nu poate fi aplicată pentru situaţii. Aşa şi s-a întîmplat. Şi această normă urmează a fi aplicată cu rezerve. Conform art. La alte cazuri. Potrivit art. 46 alin. pentru a depune o declaraţie de renunţare la succesiune. dacă declaraţia de acceptare a succesiunii va fi depusă cu acordul curatorului. prezentînd hotărîrea instanţei de judecată de constatare a faptului acceptării succesiunii sau alte dovezi de acceptare a succesiunii prin intrare în posesiunea patrimoniului succesoral. prevăzute de legislaţie pot fi aduse multiple exemple: declaraţia de renunţare la succesiune a fost depusă după expirarea termenului de opţiune succesorală. 1536 alin. Astfel. Actele juridice în numele persoanei fizice declarate incapabile se încheie de către tutore.DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Vitalii Pistriuga încălcare a procedurii notariale.art. lipsită de sau limitată în capacitatea de exerciţiu. (2) din CC RM. d) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

nr. care are un spectru de variere destul de mare. 26 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. Se propune un tarif fix de 30 de lei. (1) din Legea RM cu privire la notariat. . care stabileşte cuantumul taxei de stat. numărul dosarului succesoral. 9. în ordinea parvenirii. prenumele persoanei care a lăsat moştenirea.12. 1216-XII din 03. 30 alin. nefiind prevăzută de lege. 10. Dacă considerăm că deschiderea procedurii succesorale este un act notarial. 19. tipul certificatului (legal sau testamentar) şi data transmiterii dosarului în arhivă. Declaraţiile privind acceptarea sau renunţarea la succesiune şi cererile privind deschiderea procedurii succesorale se înregistrează. Regulamentului cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor şi în ordinea. acordarea consultaţiilor notariale. că notarul va refuza în deschiderea procedurii succesorale doar în situaţie. notează că moştenitorul trebuie să solicită şi deschiderea procedurii succesorală. de mai sus. 3 din Legea RM taxei de stat. În colţul stîng de sus al declaraţiei şi cererii se indică numărul dosarului succesoral şi data recepţionării acestora de către notarul. 33. Înscrieri în Registrul de evidenţă al dosarelor succesorale şi Opisul alfabetic al dosarelor succesorale Conform Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. (1) din Legea cu privire la notariat. Conform art. 31 alin. depuse în cadrul procedurii succesorale. numele şi prenumele moştenitorului (creditorului). Ca urmare. În Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale se indică numărul de ordine.. atunci acesta urmează a fi plătit. se efectuează contra plată. în Registrul de evidenţă al dosarelor succesorale ţinut de notar. 26. Aici putem conchide. deschiderea procedurii succesorale ar fi în contradicţie cu lege. data şi numărul certificatului de moştenitor eliberat. Dosarul de 12 . 32. constatăm că fiecare notar de sine stătător stabileşte cuantumul. stipulată în pct. data adresării. declaraţie a fost depusă de o persoană neîmputernicită etc. 11.. cu alte cuvinte.1992. data decesului. în procedura căruia se află dosarul. Notarul este obligat să ţină Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale şi Opisul alfabetic al dosarelor succesorale. Cuantumul taxei de stat se stabileşte de lege şi nu poate fi modificat. Cu referire la plata pentru serviciul notarial propriu-zis (onorariul notarului). se propune aprobarea unui anumit cuantum. ultimul domiciliu al persoanei ce a lăsat moştenire. Actele notariale. Spre susţinerea ideii că deschiderea procedurii succesorale este un act notarial ne vorbeşte şi pct. care ar fi aplicat de toţi. nu conţine vreo regulă pentru acest caz. taxa de stat. Înscrieri în Registrul electronic al dosarelor succesorale şi a testamentelor Înscrierile urmează a fi introduse conform instrucţiunii de utilizare a programului. Ca urmare. Tarifele Conform art.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ depune cererea pînă la expirarea termenului de opţiune succesorală. se înregistrează în Registrul de corespondenţă. nu poate fi încasată. Celelalte cereri şi declaraţii. Legislaţia nu conţine vreo specificare expresă privind tarifele pentru deschiderea procedurii succesorale. în afară de simplă depunere a declaraţiei de acceptare/renunţare la succesiune. în care nu este întemeiată deschiderea procedurii succesorale. Art. redactarea proiectelor de documente şi prestarea altor servicii notariale. numele.

Pe parcursul anului se va efectua gruparea în dosarele succesorale ale tuturor documentelor în baza cărora au fost eliberate certificatele de moştenitor (declaraţii. conform cererilor înregistrate. actele de inventariere a bunurilor succesorale. Numărul dosarului succesoral va include numărul unic din Registrul dosarelor succesorale şi al testamentelor. Conform pct. 78-79 din 13. Luînd în consideraţie conţinutul nomenclatorului. În cazul moştenirilor succesive. în cazul bunurilor supuse înregistrării. 24 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. numărul şi data eliberării certificatului de moştenitor.DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Vitalii Pistriuga moştenire se transmite în arhivă. Astfel. 12. La dosarul succesoral se anexează cererile şi declaraţiile moştenitorilor. Dacă procedura succesorală nu este finisată în anul curent. păstrare şi predare la arhivă a actelor notariale. 287 din 13. de asemenea. informaţia privind renunţarea moştenitorului la succesiune. pregătire. În dosarele succesorale se cos toate documentele care se referă la procedura succesorală. au fost eliberate certificate de moştenitor pentru toată averea succesorală. ale executorilor testamentari etc.2009// Monitorul Oficial al RM nr. ultimul domiciliu. În Opisul alfabetic al dosarelor succesorale se indică numele şi prenumele persoanei care a lăsat moştenirea. alte acte prezentate de către moştenitori sau eliberate de către notar în legătură cu procedura succesorală deschisă. dacă. cererile privind luarea măsurilor pentru conservarea bunurilor succesorale. pretenţiile creditorilor. alte acte legate de deschiderea procedurii succesorale şi eliberarea certificatului de moştenitor). căsătorie şi alte acte prevăzute de lege care confirmă chemarea la succesiune. 27 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale.04. actele ce confirmă temeiul chemării la succesiune (copiile certificatelor de naştere. data decesului. actele de proprietate care confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor incluse în masa succesorală. numărul dosarului succesoral. notarul anexează la dosarul succesoral dovada verificării deschiderii dosarului succesoral după celelalte persoane care au lăsat moştenirea. menţiuni privind expedierea dosarului la cererea organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată şi alte informaţii pertinente. se prezintă extrasele din registrele de înregistrare a acestor bunuri. creditorilor. În Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale se înregistrează declaraţiile de acceptare sau renunţare la succesiune.2009. în Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale. originalul testamentului – în cazul succesiunii testamentare). 35. de numire a custodelui. 34. 17. legatarilor. numărul de ordine din Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale ţinut de notar şi anul deschiderii procedurii. certificate. copia actului de stare civilă ce confirmă faptul decesului persoanei care a lăsat moştenirea. În conformitate cu pct. art.04. aceste acte urmează a fi păstrate în dosar de arhivă sub indice 01-14 – Acte în baza cărora au fost eliberate certificatele de moştenitor. aprobat prin Ordinul MJ al RM nr. Păstrarea în arhiva notarială În conformitate cu pct. 338. actele de evaluare a bunurilor moştenite. Toate declaraţiile următoare (suplimentare) de la alţi moştenitori şi creditori se înregistrează. toate actele legate de deschiderea procedurii succesorale vor fi depuse în arhiva notarială la definitivarea procedurii succesorale. cereri.. data deschiderii procedurii succesorale. La rubrica “menţiuni” se indică cazurile de strămutare a dosarului succesoral în procedura altui notar. dosarul succesoral se transmite în anul următor cu acelaşi număr şi nu se reînregistrează. 17 Regulamentul privind modul de evidenţă. 13 .

2008. 200 pag. посiб. Осетрова. Titlul V. Titlul IV. Н. Москва. Capitolul I. С. Vasile Creţu. Ediţia a 2-a. 3. 14 . Termenele. 1980. Procedura succesorală notarială. Cartea a patra. Суд. Спадкове право: Нотарiат. Chişinău. 2. Chişinău.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Bibliografie 1. în Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. ред. 5. 2005. Bucureşti. Vol. I. 1216 pag. Cartea întîi. I. 2005. Наук. Emil Poenaru. în Comentariul Codului civil al Republicii Moldova.А./ За заг. Cristinel Murzea. Государственный нотариат: Комментарий к законодательству/ Под. 260 pag. Киев. Vol. ред. 2008. Opţiunea succesorală.-практ.Я. Alexandra Piatac. Фурси. 4. Адвокатура.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->