P. 1
Deschiderea procedurii succesorale

Deschiderea procedurii succesorale

|Views: 325|Likes:
Published by Serg Zarathustra

More info:

Published by: Serg Zarathustra on Dec 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2015

pdf

text

original

Vitalii Pistriuga

17.07.2010

DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ
1. Noţiunea

Potrivit opiniei unor autori, procesul succesoral reprezintă acţiunile cu o valoare juridică a persoanelor împuternicite, reglementate prin legislaţie, care sunt determinate de trecerea drepturilor şi obligaţiilor defunctului către alte persoane.[, 7] Procedura notarială succesorală – reprezintă activitatea notarului şi a altor persoane care desfăşoară activitatea notarială, cu participarea, după caz, a moştenitorilor şi a altor persoane interesate, desfăşurată în conformitate cu prevederile legislaţiei succesorale şi notariale. Procedura notarială succesorală are ca scop asigurarea transmiterii patrimoniului succesoral către moştenitori, precum şi protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale statului şi altor persoane interesate. Deschiderea procedurii succesorale – acţiunea notarului de intentare a procedurii succesorale în vederea asigurării transmiterii patrimoniului succesoral către moştenitori, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale statului şi a altor persoane interesate, îndeplinită în temeiul cererii (declaraţiei) persoanei împuternicite. Este de atenţionat, că deschiderea procedurii succesorale şi deschiderea succesiunii nu sunt sinonime, avînd sens diferit! Este de notat practica diversă a anunţurilor în Monitorul Oficial al RM referitor la conţinut. Astfel: a) biroul notarial, conform art. 27 din Legea cu privire la notariat, este încăpere (loc special amenajat). Ca urmare, nu biroul ci notarul face anunţul şi cheamă moştenitori. Această concluzie rezultă şi din prevederile art. 55 alin.alin. (3) şi (4) din Legea cu privire la notariat; b) conform art. 55 din Legea cu privire la notariat, notarul deschide procedura succesorală, ci nu dosarul. 2. Legislaţie Legea cu privire la notariat, nr. 1453-XV din 08.11.2002// Monitorul Oficial al RM nr. 154157 din 21.11.2002, art. 1209. Cartea IV din Codul civil al RM. Modelele girurilor de autentificare şi a certificatelor notariale, aprobate prin Ordinul MJ al RM nr. 394 din 29.09.2005// Monitorul Oficial al RM nr. 135-138 din 14.10.2005, art. 448. Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale, aprobat prin Ordinul MJ al RM nr. 95 din 28.02.2008// MO al RM nr. 63-65 din 28.03.2008, art. 167. Registrul de evidenţă al dosarelor succesorale (anexa nr. 4) şi Opisul alfabetic al dosarelor succesorale (anexa nr. 5), aprobate prin Ordinul MJ al RM nr. 267 din 02.07.2003// MO al RM nr. 148 din 15.07.2003, art. 199. Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor, aprobat prin Ordinul MJ al RM nr. 38 din 03.02.2006// MO al RM nr. 43-46 din 17.03.2006, art. 145. 3. Efectele Deschiderea procedurii succesorale, fiind respectată legea, produce următoarele efecte: a) imposibilitatea deschiderii procedurii succesorale la alt notar; b) efectul opţiunii succesorale pentru persoanele care au depus declaraţia la notar; c) efectul garantării drepturilor creditorilor patrimoniului succesoral, în cazul în care aceştia depun pretenţia; d) neaplicarea termenului de opţiune succesorală pentru persoanele care au depus declaraţie.

1

moştenitorii pot alege pe oricare din notarii care desfăşoară activitate pe teritoriul unde defunctul a avut ultimul domiciliu. eliberat de oficiul de stare civilă (funcţiile cărora sunt exercitate. 1443 din Codul civil al RM. I. că în asemenea situaţie notarii trebuie să interpreteze norma juridică de faţă într-un mod mai larg. unde defunctul a avut ultimul domiciliu. II. deoarece pentru a deveni moştenitor. doar notarul poate deschide procedura succesorală. art. 1443 din Codul civil al RM prevede că în cazul în care nu este cunoscut ultimul domiciliu. b) în cazul moştenirilor succesive. în afară de vocaţie succesorală generală. în care moştenitorul a acceptat succesiunea după defunct. în ordinea procedurii speciale (art. atribuind sensul art. cu excepţia următoarelor situaţii: a) procedura succesorală notarială este de competenţa notarului care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unde defunctul a avut ultimul domiciliu. Aici urmează de clarificat unele momente: I. consider că în cazul lărgirii competenţei teritoriale. locul deschiderii succesiunii este locul unde se află bunurile succesorale. Odată ce moştenitorul şi-a legalizat drepturile. dat fiind faptul că acelor documente nu-i este atribuită forţa probantă de a stabili faptul domicilierii defunctului. (3) În îndeplinirea atribuţiilor sale. în vederea excluderii posibilelor conflicte în viitor. competenţa de îndeplinire a procedurii succesorale nu trebuie să fie atribuită. Concluzia dată se argumentează pe două argumente: a) dacă moştenitorul nu acceptă succesiunea. noi nu putem vorbi despre o moştenire succesivă. că în ordinul de învestire cu împuterniciri (de numire în funcţie) se stabileşte competenţa notarială generală. Este de notat. 35 alin. dat fiind faptul că fără acceptare el nu devine moştenitor asupra patrimoniului succesoral. însă cel mai veridic este certificat (adeverinţă) eliberată de la Centrul de evidenţă şi documentare a populaţiei. (1) lit. atunci locul deschiderii succesiunii va fi stabilit de instanţa de judecată. Conform art. (3) lit. Competenţa de a deschide procedura succesorală În art. Totodată. b) din Legea cu privire la notariat este stipulat că procedura succesorală ţine de competenţa a notarilor. persoana trebuie să accepte succesiunea. poate fi de folos şi extras de pe actul de deces. Consider. În cazul în care este imposibil de obţinut acest document.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ 4. Ce înseamnă „moştenire succesivă”? Consider că este vorba despre o situaţie juridică. în unele cazuri. patrimoniul 2 . (2) lit. 35 alin. Consider posibilitatea de a stabili ultimul domiciliu în baza altor acte este imposibilă. în unele cazuri. f) din Codul de Procedură Civilă al RM). 281 alin. atunci nu putem vorbi despre moştenire succesivă. Ministerul Justiţiei poate schimba competenţa teritorială (în cazul transferului temporar [deja nu se mai aplică] sau învestirii cu împuterniciri pentru alte teritorii). 35 alin. Între prevederile Legii cu privire la notariat (norma în cauză) şi Codului civil al RM depistăm unele discordanţe referitor la locul deschiderii succesiunii. însă nu a reuşit să legalizeze drepturile sale succesorale. Astfel. Norma în cauză nu este una echivocă. notarul are competenţă generală. ultimul domiciliul al defunctului poate fi stabilit prin diferite acte. Nu este incontestabilă stabilirea ultimului domiciliu în baza cărţii de imobil. care nu îşi găsesc nici reglementare juridică. În cazul în care notarul nu poate stabili nici unul din aceste locuri. fiind aplicabile regulile art. (3) din Legea cu privire la notariat. b) dacă moştenitorul ar fi legalizat drepturile sale succesorale. Însă. notarul trebuie să desfăşoară activitatea pe teritoriul. dat fiind faptul că apar cel puţin două întrebări. din motiv că altor persoane care desfăşoară activitatea notarială nu îi este atribuită această competenţă. a) din Legea cu privire la notariat. şi de autorităţile publice locale). Astfel. nici o abordare teoretică sau practică.

Dacă nu va fi posibil de făcut această acţiune. în vederea protecţiei dreptului moştenitorilor şi a altor persoane. Specificul procedurii de înregistrare a moştenirilor succesive se va menţiona mai jos. aprobat de Ministerul Justiţiei pentru cazul. însă stabilesc expres faptul că este vorba despre acel moştenitor. 37 alin. notarul nu va putea fi la curent cu faptul că un notar deja duce procedura succesorală după primul defunct. în cazul moştenirilor succesive. legislaţia existentă nu reglementează procedura de deschidere. locul deschiderii succesiunii se consideră domiciliul acestui moştenitor defunct. 119] Deşi autorii au comentat o lege.09. repetate în pct. Astfel. care nu a legalizat drepturile succesorale. în partea ce ţine de unire. care a rămas după decesul primului defunct. care în prezent este abrogată. 55 alin. Conform normei juridice din art. deşi certificat de moştenitor va fi eliberat asupra patrimoniului. Totodată.2005). art. în prezent o astfel de precizare lipseşte. nr. pînă la finisarea procedurilor succesorale precedente (deschise după primul defunct). Într-un comentariu din anul 1980. Spre regret. în care moştenitorul a acceptat succesiunea. în cazul moştenirii succesive. că numărul moştenitorilor care au acceptat succesiunea. însă nu a legalizat drepturile succesorale (a se vedea certificatul de moştenitor sub nr. nr. în cazul în care totuşi s-a creat o astfel de situaţie. Această concluzie se bazează inclusiv şi pe modelul certificatului de moştenitor. Astfel.DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Vitalii Pistriuga defunctului s-a încorporat în patrimoniul său şi nu mai putem vorbi despre două patrimonii ale unei persoane. cît şi însăşi a notarului. 520 (în prezent abrogată). Altfel. precum şi art. cîţi defuncţi sunt. 28 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. consider că primul trebuie să recomande solicitanţilor sesizarea notarului care deja a deschis o procedură succesorală. cu respectarea prevederilor pct.04. (2) din Legea cu privire la notariat. însă nu au legalizat drepturile succesorale poate fi destul mare. 1153-XIII din 11. Din conţinutul acestuia rezultă că notarul va elibera certificat de moştenitor după decesul moştenitorului. 394 din 29. II. 36/1995). consider posibilă strămutarea tuturor procedurilor succesorale la un singur notar. care a acceptat succesiunea însă care nu a reuşit să legalizeze drepturile sale. Deschiderea procedurilor succesorale la diferiţi notari în cazul moştenirilor succesive poate duce la prejudicierea atît moştenitorilor. în cazul în care notarul va afla că un alt notar a deschis deja procedura succesorală după decesul unuia dintre defuncţi din cadrul moştenirilor succesive. iar în partea ce se referă la descrierea patrimoniului succesorale va menţiona că acest patrimoniu (sau o parte din el) a aparţinut primului defunct. 10 lit. Cu referire la deschidere şi la înregistrare este de menţionat. b) din Legea RM cu privire la notariat. autorii explicau că în cazul decesului moştenitorului. 48 din Modelele girurilor de autentificare şi a certificatelor notariale. Însă. deşi folosesc terminologia dată. consider că această interpretare este aplicabilă şi în prezent. [. toate procedurile succesorale următoare (deschise după moştenitor defunct) urmează a fi amînate. (3) lit. însă ea depăşeşte obiectul de studiu al prezentului raport.1997. Despre care defunct este vorbă? Legislaţia României (art. nr.1997// Monitorul Oficial al RM. din motiv de lipsă de informaţii referitor la devoluţiunea succesorală al procedurilor precedente. notarul trebuie să înregistreze după număr atîtea proceduri succesorale. aprobate prin Ordinul MJ al RM nr. de înregistrare şi de unire a procedurilor succesorale. b) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale. Este de menţionat. în cazul în care alt notar va fi sesizat cu privire la patrimoniul primului defunct. 61 din 16. Această problemă trebuie dezbătută. că orice procedură succesorală urmează a fi ţinută la evidenţă.09. care a decedat cel din urmă. 25 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a 3 .

Deşi în mod expres legislaţia notarială nu reglementează. în susţinerea acestei poziţii ne vorbeşte şi pct. 5. 11 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. Ministerul Justiţiei a specificat. Ca urmare rezultă că există trei cazuri de deschidere a procedurii succesorale: a) declaraţie a moştenitorilor legali sau testamentari privind acceptarea sau renunţarea la succesiune. 394 din 29. c) cererii creditorilor celui ce a lăsat moştenire. în cazul succesiunii vacante.09. deşi primul în deschiderea acestei proceduri a fost sesizat notarul din altă ţară. atunci acest notar nu poate fi considerat că a fost primul sesizat. notarul deschide procedura succesorală în temeiul declaraţiei moştenitorilor care acceptă sau renunţă la succesiune. 135-138 din 14. c) a creditorilor defunctului.10. Totodată. În corespundere cu pct. competenţa de îndeplinire a procedurii succesorale aparţine primului notar sesizat. toate acţiunile notarului vor rămîne absolut valabile. 19 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. potrivit căruia După obţinerea confirmării de înregistrare din Registrul dosarelor succesorale şi al testamentelor. care primul a înregistrat deschiderea dosarului succesoral în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. potrivit căruia notarul este obligat să completeze formularul interpelării de înregistrare a dosarului succesoral IMEDIAT după ce obţine răspunsul despre lipsa dosarului succesoral deschis. În cazul în care pe unul şi acelaşi teritoriu îşi desfăşoară activitatea mai mulţi notari. art. pot fi cazuri cînd notarul din Moldova va deschide procedura succesorală.2005. cu condiţia că a fost solicitată şi deschiderea procedurii. unde este stipulat: Notarul deschide procedura succesorală în baza: a) declaraţiei scrise a moştenitorilor legali sau testamentari privind acceptarea sau renunţarea la succesiune. Această concluzie se bazează pe pct. În cazul în care notarul a încălcat legislaţia. primind informaţia despre decesul persoanei. deschiderea procedurii succesorale se transcrie în Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale şi în Opisul alfabetic al acestora. 24 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. din care motiv procedura urmează a fi strămutată la notarul. 4 . Astfel. care primul a obţinut confirmarea de deschidere a procedurii succesorale. deschide procedura succesorală în baza declaraţiei scrise: a) a moştenitorilor legali. Temeiul de deschidere a procedurii succesorale Conform art. 55 alin.2005// MO al RM nr. Astfel. cu alte cuvinte. a deschis procedura succesorală fără a respecta regula menţionată. 448). Această prevedere este dezvoltată în pct. trebuie să ţinem cont de specificul deschiderii procedurii succesorale în cazul elementului de extraneitate. b) cererii organului financiar. (1) din Legea cu privire la notariat. b) a reprezentanţilor organelor de stat. 28 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. Astfel. moştenitorilor testamentari ori a mandatarilor lor legali de acceptare a succesiunii sau de renunţare la ea. că procedura se deschide cu condiţia că moştenitorul a solicitat şi deschiderea procedurii succesorale şi nu doar a întocmit o astfel de declaraţie. Primul notar sesizat se consideră acel notar. Strămutarea procedurii nu afectează valabilitatea actelor îndeplinite pînă la momentul transmiterii. cu aplicarea girului nr. care primul a obţinut confirmarea de înregistrare a dosarului succesoral. aceste declaraţii se depun în termenul opţiunii succesorale. Avînd în vedere conţinutul. Notarul.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ registrelor notariale. 26 (Ordinul MJ al RM nr.

ci termenul special (art. dacă moştenitorul doreşte să fie deschisă procedura succesorală. în conformitate cu legislaţia. ceea ce este inadmisibil din motiv că aceste instituţii juridice au absolut diferită natură juridică. cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei la examinarea cauzelor despre succesiune// Buletinul CSJ al RM. dar nu o ie cu dînsul. Nu este clar. specificarea faptului că se solicită şi deschiderea procedurii succesorală este de prisos. în temeiul acestei cereri notarul nu poate deschide procedura succesorală. Ambele aceste cerinţe pot fi unite într-un singur document. Însă legatarul nu este moştenitor.2005. 1519 din CC RM. Ca urmare. dacă testamentul nu prevede altfel. 13 din 03. Din conţinutul art. II) Conform art. legatarul are dreptul de a cere executarea legatului în termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii. instanţa de judecată poate prelungi termenul prevăzut în art. 1492 CC RM. precum şi nici nu este creditor al defunctului. Aici trebuie de relatat şi un alt punct de vedere. reprezentantul statului se adresează la notar cu cererea de constatare a faptului că succesiunea este vacantă şi cu cererea de eliberare a certificatului de succesiune vacantă. 1519 din CC RM urmează a fi modificată în vederea înlăturării acestei dificultăţi. 1517 (termen de 6 luni din ziua deschiderii succesiunii) cu cel mult 6 luni. Art. pag. 2006. Astfel. notează faptul că aceste pretenţii se prezintă în forma scrisă. consider că prevederea art. În această parte Ministerul justiţiei a specificat că se referă doar la succesiunea vacantă. În cazul de faţă practica ne arată mai multe probleme. După părerea autorului. în cazul expirării termenului de faţă (6 luni plus 6 luni – termenul maxim de prelungire). susţinută şi de unii autori [. 57 din Legea cu privire la notariat. aceste pretenţii vin prin poştă. 1184-1186] şi de o explicaţie a Plenului Curţii Supreme de Justiţie. 1519 din CC RM. 1518). 55 din Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie al RM nr. Astfel. iar notarul în deschiderea procedurii succesorale în temeiul unei hotărîri. fiind lipsită în celelalte cazuri. 1519 CC RM. prin care termenul a fost prelungit după ani de zile de la decesul persoanei. B) Potrivit art. din care considerente MJ a specificat necesitatea solicitării deschiderii procedurii doar în declaraţia moştenitorilor. aplicat de mai mulţi judecători în practica sa.DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Vitalii Pistriuga b) cererea reprezentanţilor organelor de stat. De regulă. Totodată. 487-488] sau. nr. 5. termenul SE PRELUNGEŞTE şi nu se restabileşte ori se stabileşte un nou termen de acceptare a succesiunii. de decădere (a se vedea pct. Art. precum şi privind opţiunea succesorală). Totodată. cu alte cuvinte. 1517). 4). nu este relatat cu care cerere urmează să se adreseze autorităţile publice. fiind un termen precluziv (punitiv) [. Cererea reprezentantului statului se înregistrează în Registrul de corespondenţă. din care motiv urmează aceeaşi procedură de înregistrare. menţionînd expres şi lipsa efectului juridic dorit (procedura succesorală nu este deschisă. Iar notarul este ţinut de obligaţia să explică necesitatea depunerii declaraţiei la notar. ca şi cererea reprezentantului statului. instanţa de judecată prelungeşte nu termenul general (art. instanţa de judecată urmează să refuză în admiterea cererii. savanţii utilizează expresia „repunerea în termen” în loc de „prelungirea termenului”. Întru evitarea unei contradicţii exprese menţionate. 1559 CC RM rezultă că.10. din motiv că rezultă din acţiunile persoanei. A) Uneori. Lacune: I) Conform art. acesta depune (!) declaraţia la notar. ceea ce nu corespunde prevederilor art. c) pretenţia creditorilor defunctului. 5 . 1544 din CC RM stipulează termenul de înaintare a pretenţiilor creditorilor defunctului.

cînd instanţa de judecată a constatat faptul acceptării succesiunii. nu este în drept să elibereze petiţionarului certificat de moştenitor din lipsa sau din insuficienţa documentelor corespunzătoare. Deci. explică că Cererea de constatare a acceptării unei succesiuni şi a locului ei de deschidere (art. ci o cerere de eliberare a certificatului de moştenitor şi de deschidere a procedurii succesorale. moştenitorul depune o cerere de eliberare a certificatului de moştenitor şi nu o declaraţie de acceptare a succesiunii. şi nu din momentul cînd au decăzut circumstanţele de imposibilitate de acceptare a succesiunii. IV)Nu este exclusă situaţie. (1) lit. În cazul prelungirii. însă notarul trebuie să aibă actele suficiente şi destule pentru a considera probat faptul acceptării în termen a succesiunii. (1) lit. 266 din Codul civil al RM. III) Nu este exclusă parvenirea cererilor de la legatar. Situaţie dată este una dubioasă din motiv că persoana (moştenitorul) depune nu declaraţia de acceptare a succesiunii (cum prevede art. a) din Legea cu privire la notariat). 17 din Hotărîre nr. conform art.1519 alin. Concluzia dată este susţinută şi în explicaţiile Plenului Curţii Supreme de Justiţie al RM. acesta riscă să fie chemat în instanţa de contencios 6 . În astfel de situaţie.(2) lit. Consider.(1) din Codul civil. în asemenea situaţie notarul nu poate deschide procedura succesorală şi trebuie să explice dreptul acestor persoane de a-şi satisface propriile interese prin acţiune în judecată sau să aştepte să fie deschisă procedura succesorală în temeiul unei persoane împuternicite. notarii pot deschide procedura succesorală. necesare pentru confirmarea în procedură notarială a faptului de intrare (aderare) în posesiunea averii succesorale.281 alin. Astfel. care în pct. 1519 din Codul civil al RM. ci nu unul intermediar – de a depune această declaraţie (de acceptare). şi să depună proprie cerere după deschiderea procedurii succesorale. 282 alin. se va opri şi a gîndi ce de făcut pe urmă. dat fiind faptul că scopul depunerii unei declaraţii de acceptare a succesiunii la notar este obţinerea certificatului de moştenitor. În cazul în care notarul refuză neîntemeiat în deschiderea procedurii succesorale sau în eliberarea certificatului de moştenitor pe motivul dat. moştenitorul urmăreşte scopul final de a obţine moştenirea (cu alte cuvinte de a obţine actele care confirmă dreptul lui la moştenire). termenul nou trebuie să fie stabilit din momentul expirării termenului. Concluzie dată o consider ca una greşită din motiv că conform art. notarii neavînd competenţa necesară. executor testamentar sau creditorul moştenitorului. 55 alin. 1519 CC RM şi susţine art. care efectuează acţiuni notariale. instanţa de judecată examinează o asemenea pricină doar în cazul în care petiţionarul nu are o altă posibilitate de a obţine sau de a restabili documentele care ar certifica faptul juridic a cărui constatare o solicită. termenul nou se calculează din momentul expirării termenului precedent. Ba mai mult ca atît. deoarece acest fapt juridic (acceptarea succesiunii) a fost deja constatat de către instanţa de judecată. care este aproape identică celei precedente. 266 CC RM). este situaţie în care moştenitorul a acceptat succesiunea prin intrarea în posesiunea patrimoniului succesoral. termenul de acceptare a succesiunii poate fi prelungit de către instanţa de judecată cu cel mult 6 luni de la data cînd au decăzut circumstanţele de imposibilitate de acceptare a succesiunii. Totodată. cu condiţia prezentării concomitente a unei hotărîri de constatare a faptului acceptării succesiunii. Unii din notari consideră că într-o astfel de situaţie doar instanţa de judecată poate stabili acest fapt. 55 din Hotărîrea Plenului CSJ al RM. 4 din 07. Potrivit cauzei. un astfel de sens nicidecum nu rezultă din prevederile art. este relatat că Reieşind din sensul art. V) O altă situaţie. bazîndu-se pe cauza juridică a acestei norme de drept.2008 Privind practica judiciară cu privire la constatarea faptelor care au valoare juridică şi declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată. Astfel. Însă. consider că notarul este împuternicit să deschidă procedura succesorală şi în temeiul unui cereri de eliberare a certificatului de moştenitor. stabilit în art.f) Cod de procedură civilă) se examinează în procedură specială numai în cazul în care organul.07. b) din Codul de procedură civilă al RM.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ În acelaşi pct. că această normă juridică urmează a fi interpretată în sens larg. 1517 CC RM (aşa cum prevede expres şi art.

Trebuie să fie exclusă situaţie de incompatibilitate (art. care a autentificat declaraţia de acceptare(renunţare) a (de la) succesiunii(e). Ca urmare. Din aceste motive. În afara de cele menţionate. Notarul este sesizat în deschiderea procedurii succesorale. însă eliberarea certificatului de moştenitor a fost refuzată. notează că moştenitorul trebuie să solicite şi deschiderea procedurii succesorală. Notarului trebuie să fie prezentat document. petiţionarul este în drept să înainteze în instanţa judecătorească acţiune în ordinea contenciosului administrativ. Consider că această normă de drept are un sens restrîns.2008 Privind practica judiciară cu privire la constatarea faptelor care au valoare juridică şi declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată . notarul va comunica acestor persoane despre dreptul lor la opţiune succesorală. putem face concluzia că notarul trebuie să verifice şi statutul declarat de persoana.2. consider că notarul. Condiţiile de deschidere a procedurii succesorale În cazul de faţă. Ministerul Justiţiei. Deschiderea procedurii succesorale din oficiu nu este permisă. decît cel. În cazul în care notarul află despre decesul persoanei şi ştie cine sunt moştenitori ai patrimoniului rămas.DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Vitalii Pistriuga administrativ. 7 . pe care le consider obligatorii. înainte de a deschide procedura succesorală notarul trebuie să verifice informaţia corespunzătoare privind ultimul domiciliul al defunctului. Oricare din aceste documente urmează a fi prezentat în formă scrisă. Notarul trebuie să aibă competenţa notarială teritorială necesară. pe care urmează să verifice notarul pînă a înregistra orice acţiune în registrele notariale (cu excepţia registrului de corespondenţă). 6. În ordinea succesivă. prezentată în forma scrisă (a se vedea pct.1. 19). Faptul dat la fel a fost explicat în pct. Toate documentele necesare se prezintă în forma scrisă. 21 din Legea cu privire la notariat).4.În cazul în care documentele necesare au fost prezentate organului notarial. în afară de simplă depunere a declaraţiei de acceptare/renunţare la succesiune. din prezentul raport). Dispariţia calităţii corespunzătoare a persoanei care a solicitat deschiderea procedurii succesorale pe urmă nu influenţează la deschiderea procedurii succesorale şi la acţiunile îndeplinite de notar în cadrul procedurii succesorale. Dublarea acestei obligaţii la diferite etape ale procesului succesoral nu poate constitui contraargument de lipsă a acestei obligaţii la etapa deschiderii procedurii succesorale. 6. 65 alin. în temeiul căruia se deschide procedura succesorală (a se vedea pct. această obligaţie este impusă notarului la eliberarea certificatului de moştenitor. acţiunile de deschidere a procedurii succesorală pot fi sistematizate în ordinea cronologică în modul următor: 7.07. 4 din 07. Acţiunile procedurale de deschidere a procedurii succesorale Notarul deschide procedura succesorală doar în cazul în care a fost sesizat.3. care-i oferă dreptul la o parte din patrimoniul succesoral. 7. conform art. fără a deschide procedura notarială. în propriul Regulament cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale (pct. (1) din Legea cu privire la notariat. 6.1. sub „condiţiile” se înţeleg acele fapte. În mod expres. 17 din Hotărîre nr. reieşind din conţinutul art. Astfel. notarul trebuie să solicite părţilor strămutarea procedurii către un alt notar competent. urmînd a fi aplicată doar în cazurile în care procedura succesorală o deschide un alt notar. 6. În cazul în care se va depista această problemă după deschiderea procedurii succesorale. din prezentul raport). 6. care este sesizat de deschiderea procedurii succesorale este obligat să verifice dreptul persoanei respective la deschiderea procedurii succesorale la momentul respectiv. 55 din Legea cu privire la notariat.

1443 din Codul civil al RM. este obligat să informeze despre aceasta moştenitorii al căror domiciliu îi este cunoscut. notarul îndeplineşte următoarele acţiuni. fără nici o înscriere în Registrul actelor notariale. notarul nu va putea încasa nici o plată pentru asistenţa notarială acordată. Notarul înregistrează temeiul deschiderii procedurii succesorale în Registrul actelor notariale.6. „â”.1. sugerez să fie formulate mai multe interpelări: în mod literal şi fără utilizarea semnelor diacritice. care a deschis procedura succesorală. Notarul este obligat să verifice dacă procedura succesorală nu a fost deschisă de un alt notar din acelaşi teritoriu. „î”. 40 alin. care stipulează că Informaţia despre toate actele notariale îndeplinite de notar se înregistrează în Registrul actelor notariale. în vederea excluderii unor posibile conflicte. 55 alin. Totodată. numele. Sub „temeiul deschiderii” se înţelege declaraţie sau cerere depusă de persoana împuternicită. conform pct. 7. competenţa de îndeplinire a procedurii succesorale aparţine primului notar sesizat. „ş”. Această concluzie se întemeiază pe art. (3) din Legea cu privire la notariat. „ţ”. Informaţii urmează a fi introduse cu respectarea grafiei latine. Notarul verifică competenţa ordinea sesizării. Informaţie în cauză poate fi accesată de pe site-ul ministerului justiţiei http://justice. Notarul verifică toate condiţiile de deschidere a procedurii succesorale. numărul de identificare (în cazul cînd acesta este indicat în actul de deces). Verificarea se efectuează de notar prin intermediul completării formularului interpelării care conţine următoarele rubrici: a) numele şi prenumele defunctului. 7. 29 din Regulament cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. Totodată. care influenţează întreagă procedură succesorală şi se stabilesc conform art. prenumele. 1440 şi art. 55 alin. de telefon). Notarul. în cazul în care notarul nu va înregistra acest temei. notarul refuză deschiderea procedurii succesorale şi comunică solicitantului datele notarului (cel puţin. Această obligaţie rezultă din prevederile art. 55 alin. atunci nu va fi posibil de executat obligaţia descrisă în pct. 8 . conform pct. Aceste fapte juridice au o importanţă deosebită. 7. Această concluzie rezultă din art. 9 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. În cazul cînd procedura succesorală solicitată a fost înregistrată anterior în Registru. 7. În această situaţie. Notarul stabileşte data şi locul deschiderii succesiunii. şi pct.5.6. notarul va recepţiona din Registru informaţia cu privire la dosarul succesoral deschis şi despre notarul la care a fost deschisă procedura. cu utilizarea literelor „ă”.md/ro/notari/. c) data naşterii (în cazul cînd aceasta este indicată în actul de deces).2. Această verificare presupune următoarele acţiuni: 7. (1) din Legea cu privire la notariat) sau de refuz în îndeplinirea actului notarial (în condiţiile art. În cazul în care nu sunt respectate aceste condiţii. 7. Toate aceste informaţii se introduc din datele certificatului de deces. sediul şi nr. fapt despre care îl informează pe solicitantul. notarul întocmeşte încheiere de amînare a îndeplinirii actului notarial (în condiţiile art. 47 din Legea cu privire la notariat. b) data decesului. primind informaţia despre deschiderea procedurii succesorale de alt notar. (2) din Legea cu privire la notariat. În cazul în care condiţiile sunt întrunite. 41 din Legea cu privire la notariat).2.3. (1) din Legea cu privire la notariat (… primind informaţia despre decesul persoanei …).gov. 10 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. de mai jos.4.6. Totodată. 7. În cazul în care pe unul şi acelaşi teritoriu îşi desfăşoară activitatea mai mulţi notari. Conform art.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Notarul verifică faptul decesului persoanei.

4 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor) notarul oricum va înregistra deschiderea procedurii succesorale în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. va sesiza verificarea faptului deschiderii procedurii succesorale persoana. În cazul cînd procedura succesorală solicitată nu a fost înregistrată anterior în Registru. în loc să obţine această informaţie îndată. în termen de 5 zile lucrătoare.6. În temeiul acestei confirmări şi în scopul înregistrării dosarului succesoral în Registru. Altfel. întru respectarea prevederilor pct. notarul este obligat să solicite suplimentar. că deşi regulamentul utilizează termenul „notarul”. conform informaţiei obţinute din registrul electronic rezultă că. în scris.DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Vitalii Pistriuga Totodată.3. sesizarea respectivă urmează a fi adresată către acesta. Conform pct. prin accesarea informaţiei din Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. prin actul de predare-primire. Dacă din informaţia comunicată de către deţinătorul opisului alfabetic rezultă că procedura nu a fost deschisă. c) data naşterii (în cazul cînd aceasta este indicată în actul de deces). iar decesul persoanei care a lăsat moştenirea a survenit într-o dată anterioară înregistrării obligatorii a procedurilor succesorale deschise în registrul menţionat. notarul va recepţiona din Registru confirmarea privind lipsa înregistrării dosarului succesoral. 28 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. care deţine opisul alfabetic de evidenţă a procedurilor succesorale. e) ultimul domiciliu al defunctului sau locul aflării bunurilor succesorale. 11 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor.8. 11 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. conform pct. 55 alin.7. În conformitate cu pct. Este de menţionat. notarul va înregistra deschiderea acesteia în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. b) data decesului. conform datelor. întru asigurarea regulilor de evidenţă a dosarelor succesorale (a se vedea art. consider că notarul trebuie să deschidă procedura imediat ce obţine informaţie despre lipsa procedurii succesorale deschide. notarul va completa imediat formularul interpelării care conţine următoarele rubrici: a) numele şi prenumele defunctului. 7. 23 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. Răspunsul la această interpelare urmează a fi păstrat în arhiva notarială. Deşi alineatul doi stipulează că notarul va deschide procedura succesorală doar după obţinerea răspunsului de la deţinătorul opisurilor. 9 . Întru susţinerea acestei concluzii ne vorbeşte şi raţionamentul normei de drept. Din această normă rezultă că notarul. în cazul în care aceste opisuri deţine Ministerul Justiţiei. actele obţinute notarul trebuie să transmită notarului care a deschis procedura succesorală. Acţiunile notarului nu vor fi trecutuţi în Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale! 7. în scris. Aici există o neconcordanţă între două norme juridice. (4) din Legea cu privire la notariat şi pct. procedura succesorală nu a fost deschisă. Astfel. numărul de identificare (în cazul cînd acesta este indicat în actul de deces). fără a deschide procedura succesorală. 7. 11 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. indicate în formularul interpelării. în conformitate cu pct. În cazul în care. d) numele şi prenumele persoanelor ce au depus declaraţie. Informaţia despre existenţa sau absenţa înregistrării deschiderii dosarului succesoral va fi comunicată de către deţinătorii opisurilor alfabetice. fiecare notar va fi nevoit să sesizeze deţinătorul opisurilor în cazul în care va fi solicitată deschiderea procedurii succesorale. Această confirmare privind lipsa procedurii succesorale deschise urmează a fi păstrată în arhiva notarială. verificarea informaţiei corespunzătoare în opisurile alfabetice de evidenţă a procedurilor succesorale înregistrate în teritoriul de activitate ce corespunde locului de deschidere a succesiunii.

notarul recepţionează din Registru confirmarea înregistrării dosarului succesoral care conţine: numărul de înregistrare a dosarului succesoral deschis. În conformitate cu pct. Din pct.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ f) altă informaţie. numele. f).10. în rubrica numele şi prenumele se va menţiona datele moştenitorului defunct (la dosar succesoral al primului defunct). 8 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor.9. pentru a stabili cine din notari a fost sesizat primul. şi datei declaraţiei – datele declaraţiei depuse şi înregistrate a moştenitorului viu. 7. Faptul moştenirilor succesive urmează a fi specificat în rubrica alte informaţii. că procedura succesorală se consideră deschisă în momentul în care notarul a obţinut confirmarea înregistrării deschiderii procedurii succesorale în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. 7.145). unde este stabilit că Deschiderea procedurii succesorale se înregistrează în Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. Această confirmare în formă scrisă urmează a fi păstrată în arhiva notarială. Totodată. 7. Consider că în rubrica. totuşi nu este clar momentul. art. notarul va transcrie informaţie despre deschiderea procedurii succesorale în Registrul de evidenţă al dosarelor succesorale. nr. 24 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. aprobat prin ordinul ministrului justiţiei nr. în mod consecutiv. Iar după completarea acestuia. sau doar cei care au acceptat succesiunea. prenumele notarului care a efectuat înregistrarea şi datele care au fost introduse de notar conform p. repet că ar fi binevenit ca notarul. iar persoanele care au renunţat de la succesiune urmează a fi înscrise în rubrică ce corespunde lit. data şi ora înregistrării lui atribuite în mod automat de Registru. Totodată. După obţinerea confirmării de înregistrare din Registrul dosarelor succesorale şi al testamentelor.38 din 3 februarie 2006 (publicat în Monitorul Oficial 2006.11 al prezentului Regulament. ce corespunde lit. din care procedura succesorală se consideră deschisă. fiind una pertinentă. Completarea acestui opis la finele deschiderii procedurii succesorale se bazează pe motivul că în cazul în care notarul va transmite dosarul succesoral către un alt notar. Putem releva o neconcordanţă dintre pct. În compartimentul ce ţine de declaraţii depuse. deschiderea procedurii succesorale se transcrie în Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale şi în Opisul alfabetic al acestora. şi pct. în afară de simplă verificare.43-46. notarul trebuie să verifică deschiderea dosarului succesoral după celelalte persoane care au lăsat moştenirea. Astfel. Astfel. d) urmează a fi introduse doar persoanele care au acceptat succesiunea. 31 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. Consider. inclusiv şi din declaraţiile de opţiune succesorale întocmite. Obligaţia ţinerii acestuia rezultă din pct. În conformitate cu pct. care stipulează că Notarul deschide dosarul succesoral în baza confirmării obţinute din Registru. în modul prevăzut de Regulamentul cu privire la registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. să fie specificată îndată şi această informaţie. Toată această informaţie urmează a fi introdusă din actele prezentate care confirmă aceste fapte. Prima întrebare care apare este dacă toţi moştenitori urmează a fi introduşi.11. şi în Opisul alfabetic al dosarelor succesorale. Toate acestea se soldează cu înscrierea în Opisul alfabetic al actelor notariale. lipsa transcrierilor în Registrul şi Opisul manual deţinut reprezintă o 10 . În baza interpelării expediate. 12 din Regulamentul cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor. iar în cele a nr. 23 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. 27 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale rezultă că în cazul moştenirii succesive. şi să înregistreze deschiderea procedurii succesorale după fiecare defunct.

Notarul refuză să deschidă procedura succesorală în următoarele cazuri: a) declaraţia de acceptare a succesiunii sau de renunţare la ea a fost depusă de o persoană incapabilă sau cu capacitate de exerciţiu limitată. vom fi în prezenţa încălcării drepturilor constituţionale a acestor persoane la moştenire (art. Deci. Conform art.DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Vitalii Pistriuga încălcare a procedurii notariale. prevăzute de legislaţie pot fi aduse multiple exemple: declaraţia de renunţare la succesiune a fost depusă după expirarea termenului de opţiune succesorală. (2) din Codul civil al RM. Potrivit art. Astfel. în care moştenitorul depune o cerere de eliberare a certificatului de moştenitor. renunţarea la succesiune se face în temeiul unei hotărîri judecătoreşti. (6) din Constituţia RM). Actele juridice în numele persoanei fizice declarate incapabile se încheie de către tutore. 24 alin. se are în vedere că persoanele respective nu pot depune aceste cereri de sine stătător. este nevoie şi de o hotărîre judecătorească corespunzătoare. 20-22 din Codul civil al RM). atunci notarul la fel nu are temei de a refuza în deschiderea procedurii succesorale. dispare necesitatea de a stipula refuzul de a deschide procedura succesorală. 1544 din Codul civil al RM. Concluzia dată se argumentează pe faptul că moştenitorul în aceste situaţii depune nu declaraţia de acceptare a succesiunii. pentru a depune o declaraţie de renunţare la succesiune. Astfel. inclusiv termen special de acceptare şi prelungirea termenului de acceptare. Termenul respectiv este stipulat în art. De altfel. persoana limitată în capacitate de exerciţiu are dreptul să încheie acte juridice cu privire la dispunerea de patrimoniu. Conform art. 1536 alin. Refuzul de a deschide procedura succesorală În cazul în care legiuitorul stabileşte temeiuri pentru deschiderea procedurii succesorale. 8. Această normă nu poate fi aplicată pentru situaţii. în dependenţă de vîrstă. ci o cerere de eliberare a certificatului de moştenitor. Această normă urmează a fi interpretată în sensul său limitat. Astfel. 25 alin. altfel pot apărea unele discordanţe. 58 din Legea cu privire la notariat. în cazul în care declaraţia de acceptare a succesiunii va fi depusă de tutore. Este de notat şi o situaţie similară a minorului. În conformitate cu art. însă nu va fi un temei pentru a-l declara nulitatea actului notarial de deschidere a procedurii succesorale. Şi această normă urmează a fi aplicată cu rezerve. d) în alte cazuri prevăzute de legislaţie. b) declaraţia de acceptare a succesiunii a fost depusă după expirarea termenului stabilit de legislaţie. notarul nu are temeiul de a refuza în deschiderea procedurii succesorale. (2) din CC RM. c) declaraţia a fost depusă de către creditorul defunctului după expirarea termenului stabilit de legislaţie. La alte cazuri. lipsită de sau limitată în capacitatea de exerciţiu. să primească şi să dispună de salariu. dacă declaraţia de acceptare a succesiunii va fi depusă cu acordul curatorului. statul 11 . prezentînd hotărîrea instanţei de judecată de constatare a faptului acceptării succesiunii sau alte dovezi de acceptare a succesiunii prin intrare în posesiunea patrimoniului succesoral. care. acţionează cu acordul unui reprezentant legal.art. (2) din CC RM. ori în numele acestuia acţionează reprezentant legal (a se vedea art. Dacă moştenitorul este o persoană cu capacitate de exerciţiu restrînsă. în afară de cele sus menţionate. 46 alin. precum şi Această normă urmează a fi privită în sensul său literal. Aşa şi s-a întîmplat. Expresia „termenul stabilit de legislaţie” urmează a fi înţeles în sensul cel larg. de pensie sau de alte tipuri de venituri doar cu acordul curatorului.

atunci acesta urmează a fi plătit.. în afară de simplă depunere a declaraţiei de acceptare/renunţare la succesiune. Declaraţiile privind acceptarea sau renunţarea la succesiune şi cererile privind deschiderea procedurii succesorale se înregistrează. Tarifele Conform art. 30 alin. 1216-XII din 03. care stabileşte cuantumul taxei de stat. taxa de stat. ultimul domiciliu al persoanei ce a lăsat moştenire. În colţul stîng de sus al declaraţiei şi cererii se indică numărul dosarului succesoral şi data recepţionării acestora de către notarul. deschiderea procedurii succesorale ar fi în contradicţie cu lege. Legislaţia nu conţine vreo specificare expresă privind tarifele pentru deschiderea procedurii succesorale. numele şi prenumele moştenitorului (creditorului). numele.1992. prenumele persoanei care a lăsat moştenirea. (1) din Legea cu privire la notariat. 19. declaraţie a fost depusă de o persoană neîmputernicită etc. data decesului.. cu alte cuvinte. Celelalte cereri şi declaraţii. acordarea consultaţiilor notariale. Spre susţinerea ideii că deschiderea procedurii succesorale este un act notarial ne vorbeşte şi pct. se propune aprobarea unui anumit cuantum. Înscrieri în Registrul electronic al dosarelor succesorale şi a testamentelor Înscrierile urmează a fi introduse conform instrucţiunii de utilizare a programului. Art. 26. nefiind prevăzută de lege. că notarul va refuza în deschiderea procedurii succesorale doar în situaţie. în Registrul de evidenţă al dosarelor succesorale ţinut de notar. depuse în cadrul procedurii succesorale. în procedura căruia se află dosarul.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ depune cererea pînă la expirarea termenului de opţiune succesorală. Notarul este obligat să ţină Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale şi Opisul alfabetic al dosarelor succesorale. 26 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. în care nu este întemeiată deschiderea procedurii succesorale. care are un spectru de variere destul de mare. Aici putem conchide. data adresării. care ar fi aplicat de toţi. se înregistrează în Registrul de corespondenţă. Se propune un tarif fix de 30 de lei. se efectuează contra plată. notează că moştenitorul trebuie să solicită şi deschiderea procedurii succesorală. Înscrieri în Registrul de evidenţă al dosarelor succesorale şi Opisul alfabetic al dosarelor succesorale Conform Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. 32. Ca urmare. 11. Ca urmare.12. Actele notariale. nr. constatăm că fiecare notar de sine stătător stabileşte cuantumul. data şi numărul certificatului de moştenitor eliberat. Cuantumul taxei de stat se stabileşte de lege şi nu poate fi modificat. de mai sus. Cu referire la plata pentru serviciul notarial propriu-zis (onorariul notarului). 9. Conform art. Dacă considerăm că deschiderea procedurii succesorale este un act notarial. 3 din Legea RM taxei de stat. redactarea proiectelor de documente şi prestarea altor servicii notariale. nu poate fi încasată. nu conţine vreo regulă pentru acest caz. în ordinea parvenirii. (1) din Legea RM cu privire la notariat. 31 alin. 33. stipulată în pct. Dosarul de 12 . numărul dosarului succesoral. tipul certificatului (legal sau testamentar) şi data transmiterii dosarului în arhivă. 10. În Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale se indică numărul de ordine. Regulamentului cu privire la Registrul dosarelor succesorale şi a testamentelor şi în ordinea. .

dosarul succesoral se transmite în anul următor cu acelaşi număr şi nu se reînregistrează. Păstrarea în arhiva notarială În conformitate cu pct. La rubrica “menţiuni” se indică cazurile de strămutare a dosarului succesoral în procedura altui notar. au fost eliberate certificate de moştenitor pentru toată averea succesorală. pregătire. 12. Numărul dosarului succesoral va include numărul unic din Registrul dosarelor succesorale şi al testamentelor. numărul şi data eliberării certificatului de moştenitor. numărul dosarului succesoral. cererile privind luarea măsurilor pentru conservarea bunurilor succesorale. 287 din 13. ultimul domiciliu. 17. aprobat prin Ordinul MJ al RM nr. ale executorilor testamentari etc. Conform pct. se prezintă extrasele din registrele de înregistrare a acestor bunuri.04.04. La dosarul succesoral se anexează cererile şi declaraţiile moştenitorilor. 338.. actele de inventariere a bunurilor succesorale. certificate. În Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale se înregistrează declaraţiile de acceptare sau renunţare la succesiune. numărul de ordine din Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale ţinut de notar şi anul deschiderii procedurii. Astfel. de asemenea. dacă. păstrare şi predare la arhivă a actelor notariale. În Opisul alfabetic al dosarelor succesorale se indică numele şi prenumele persoanei care a lăsat moştenirea. alte acte legate de deschiderea procedurii succesorale şi eliberarea certificatului de moştenitor). aceste acte urmează a fi păstrate în dosar de arhivă sub indice 01-14 – Acte în baza cărora au fost eliberate certificatele de moştenitor. notarul anexează la dosarul succesoral dovada verificării deschiderii dosarului succesoral după celelalte persoane care au lăsat moştenirea. alte acte prezentate de către moştenitori sau eliberate de către notar în legătură cu procedura succesorală deschisă. pretenţiile creditorilor.DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Vitalii Pistriuga moştenire se transmite în arhivă. informaţia privind renunţarea moştenitorului la succesiune. 78-79 din 13. actele ce confirmă temeiul chemării la succesiune (copiile certificatelor de naştere. originalul testamentului – în cazul succesiunii testamentare). conform cererilor înregistrate. Luînd în consideraţie conţinutul nomenclatorului. data deschiderii procedurii succesorale. În cazul moştenirilor succesive. art. 13 .2009. menţiuni privind expedierea dosarului la cererea organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată şi alte informaţii pertinente. creditorilor. 17 Regulamentul privind modul de evidenţă. Toate declaraţiile următoare (suplimentare) de la alţi moştenitori şi creditori se înregistrează. 24 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale. în Registrul de evidenţă a dosarelor succesorale. legatarilor. 35. toate actele legate de deschiderea procedurii succesorale vor fi depuse în arhiva notarială la definitivarea procedurii succesorale. în cazul bunurilor supuse înregistrării. Pe parcursul anului se va efectua gruparea în dosarele succesorale ale tuturor documentelor în baza cărora au fost eliberate certificatele de moştenitor (declaraţii. Dacă procedura succesorală nu este finisată în anul curent. actele de evaluare a bunurilor moştenite. 34. actele de proprietate care confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor incluse în masa succesorală.2009// Monitorul Oficial al RM nr. data decesului. de numire a custodelui. copia actului de stare civilă ce confirmă faptul decesului persoanei care a lăsat moştenirea. În dosarele succesorale se cos toate documentele care se referă la procedura succesorală. În conformitate cu pct. căsătorie şi alte acte prevăzute de lege care confirmă chemarea la succesiune. cereri. 27 din Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale.

А. Спадкове право: Нотарiат. ред. Emil Poenaru. Осетрова.Я. 5. Москва. Chişinău. în Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. 2008. Суд. Cartea întîi. 1980. С. Alexandra Piatac. 200 pag. 2008. 2005. Cartea a patra. Киев. 1216 pag.-практ. Ediţia a 2-a. 4. Chişinău. посiб. Vol. Государственный нотариат: Комментарий к законодательству/ Под. 3./ За заг. în Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Cristinel Murzea. 260 pag. Наук. 2005. Фурси. Vasile Creţu. Termenele. I. Н. Адвокатура. Procedura succesorală notarială. Vol. Capitolul I. 14 . I. Bucureşti. Titlul V. ред. Titlul IV. Opţiunea succesorală. 2.Vitalii Pistriuga DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE: NOŢIUNI DE BAZĂ Bibliografie 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->