P. 1
Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina din Alexandria (25 noiembrie / 8 decembrie)

Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina din Alexandria (25 noiembrie / 8 decembrie)

|Views: 46|Likes:
Published by SteaEmy
Înţeleaptă şi frumoasă Ecaterina, vrednică Muceniţă a lui Hristos, primeşte această puţină rugăciune a noastră şi te roagă pentru noi să ne dăruiască Bunul Dumnezeu iertare păcatelor, pace, sănătate şi ajutor în toate cele bune, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
Înţeleaptă şi frumoasă Ecaterina, vrednică Muceniţă a lui Hristos, primeşte această puţină rugăciune a noastră şi te roagă pentru noi să ne dăruiască Bunul Dumnezeu iertare păcatelor, pace, sănătate şi ajutor în toate cele bune, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

More info:

Published by: SteaEmy on Dec 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2014

pdf

text

original

Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina din Alexandria

(25 noiembrie / 8 decembrie)
Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina este ocrotitoarea tuturor celor învăţaţi, a celor care caută lumina
cunoştinţei şi a cunoştinţelor! Ea este cea care se roagă pentru studenţi, pentru elevi, pentru toţi cei
iubitori de carte. Ea este ocrotitoarea teologilor, profesorilor, avocaţilor, procurorilor, medicilor,
pentru că ea a fost părtaşă la învăţăturile acestor înţelepţi întotdeauna. Ea este îndreptătoarea în
credinţă şi în căsnicie, ocrotitoarea tuturor mamelor, ajutătoarea celor aflaţi în pragul căsătoriei,
rugătoarea neobosită a copiilor, fecioarelor şi văduvelor, vindecătoarea celor bolnavi, ibăvitoarea
celor în necauri, apărătoarea bătrânilor. Ea este ocrotitoarea sărmanilor şi a săracilor, pentru că ea a
lăsat bogăţia lumii şi a îmbrăţişat mucenicia.
Index
Evanghelia şi Apostolul zilei...................................................................................4
anon de rugăciune către Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina..............................!
Acatistul Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina din Alexandria.............................."#
$araclisul Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina......................................................%&
'ieţile Sfinţilor ( 'iaţa şi păti)irea Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina* fecioara cea
prea+nţeleaptă........................................................................................................44
Sinaxar ( $o)enirea Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina.....................................!4
$r. iprian Apetrei ( Sinaxarul, Astăzi o prăznui) pe Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina !!
Moaştele Sfintei Muceniţe Ecaterina...................................................................!-
Minunea descoperirii )o.ştelor Sfintei Ecaterina..........................................&!
Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina / $redici şi editoriale....................................&&
Sfântul 0icolae 'eli)irovici ( $roloagele de la 1hrida / $o)enirea Sfintei Mari Muceniţe 2şi
prea+nţelepte3 Ecaterina.....................................................................................&4
ântare de laudă la Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina................................45
Mitropolitul Augustin de 6lorina / 1)ilie la po)enirea Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina*
logodnica lui 7ristos...........................................................................................4%
8naltpreasfinţitul $anteli)on* )itropolit de Antinoe 9$atriarhia Alexandriei şi a toată
Africa: ( Sfânta Ecaterina ( exe)plu pentru )ărturisirea prin viaţă şi )artiriul credinţei
noastre +n 7ristos................................................................................................4&
Stareţul ;adei de la Mănăstirea 'itovniţa ( Sfânta Muceniţă Ecaterina )inunat vor<ind cu
=o)nul................................................................................................................-"
$ărintele 'alentin Mordasov ( Sfânta Ecaterina* chipul +nţelepciunii lu)inate de sus ->
$r. =r. =orin 1ctavian $icioruş ( $redică la Sfinţii Mari Mucenici Ecaterina şi Mercurie -!
Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina...................................................................."5>
?ăcaşuri 1rtodoxe ( Scenarii deschise, Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina ( un suflet @ertfă
pentru dragostea ;a........................................................................................."54
Inelul Sfintei Ecaterina....................................................................................."""
Sfânta Ecaterina* )uceniţa* +)părăteasa şi rugătoarea pentru creştini....."">
Sfânta Muceniţă Ecaterina şi Muntele Sinai.....................................................""&
Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai...........................................""4
Mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai........................................"%&
Aadu Alexandru ( Icoane din Mănăstirea Sfânta Ecaterina........................">&
Aadu Alexandru ( Stânca Sfintei Ecaterina..................................................."4&
Sfânta )are )uceniţă Ecaterina din Alexandria şi )untele Sinai.............."#"
Maria hirculescu ( $elerin la Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai......"##
Monica =u)itrescu ( Acasă la Sfânta +nţelepciunii......................................"!4
Silviu luci ( ;ezaurul )ănăstirii Sfânta Ecaterina din Sinai....................."&!
Silviu luci ( 1suarul Mănăstirii Sfânta Ecaterina......................................"&-
Silviu luci ( $araclisul Augului Aprins........................................................"4%
Augăciune către Sfânta Ecaterina....................................................................."44
Istorioară / ine(i drept +naintea =o)nuluiB.................................................."4!
ristina Svet ( 7agiografia icoanei Sfintei Ecaterina......................................"4&
Mihai(Alex 1lteanu ( Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina +n iconografie........."44
Icoane...................................................................................................................."-5
Evanghelia şi Apostolul zilei
Evanghelia
Ev. ?uca %"* "%("-
Zis-a Domnul către ucenicii Săi:
12. Dar, mai înainte de toate acestea, îi !or "une m#inile "e !oi i !ă !or "ri$oni, d#ndu-!ă în
sina$o$i i în temni%e, duc#ndu-!ă la îm"ăra%i i la dre$ători, "entru numele &eu.
1'. (i !a )i !ouă s"re mărturie.
1*. +une%i deci în inimile !oastre să nu $#ndi%i de mai înainte ce !e%i răs"unde,
15. -ăci .u !ă !oi da $ură i în%ele"ciune, căreia nu-i !or "utea sta îm"otri!ă, nici să-i răs"undă
to%i "otri!nicii !otri.
1/. (i !e%i )i da%i i de "ărin%i i de )ra%i i de neamuri i de "rieteni, i !or ucide dintre !oi.
10. (i !e%i )i ur#%i de to%i "entru numele &eu.
18. (i "ăr din ca"ul !ostru nu !a "ieri.
11. +rin răbdarea !oastră !e%i dob#ndi su)letele !oastre.
Apostol
Epistola către Calateni a Sfântului Apostol $avel
Ap. Calateni >* %>(%-D 4* "(#
2'. 2ar înainte de !enirea credin%ei, noi eram "ă3i%i sub 4e$e, )iind înc5ii "entru credin%a care
a!ea să se desco"ere.
2*. 6st)el că 4e$ea ne-a )ost călău3ă s"re 7ristos, "entru ca să ne îndre"tăm din credin%ă.
25. 2ar dacă a !enit credin%a, nu mai suntem sub călău3ă.
2/. -ăci to%i sunte%i )ii ai lui Dumne3eu "rin credin%a în 7ristos 2isus.
20. -ăci, c#%i în 7ristos !-a%i bote3at, în 7ristos !-a%i îmbrăcat.
28. 8u mai este iudeu, nici elin, nu mai este nici rob, nici liber, nu mai este "arte bărbătească i
"arte )emeiască, "entru că !oi to%i una sunte%i în 7ristos 2isus.
21. 2ar dacă !oi sunte%i ai lui 7ristos, sunte%i deci urmaii lui 6!raam, motenitori du"ă
)ă$ăduin%ă.
1. Zic însă: -#tă !reme motenitorul este co"il, nu se deosebete cu nimic de rob, dei este stă"#n
"este toate,
2. -i este sub e"itro"i i iconomi, "#nă la !remea r#nduită de tatăl său.
'. 9ot aa i noi, c#nd eram co"ii, eram robi în%elesurilor celor slabe ale lumii,
*. 2ar c#nd a !enit "linirea !remii, Dumne3eu, a trimis "e :iul Său, născut din )emeie, născut
sub 4e$e,
5. -a "e cei de sub 4e$e să-i răscum"ere, ca să dob#ndim în)ierea.
anon de rugăciune către Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina
;roparul Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, glasul al !"lea# $u înţelepciunea ca şi cu raele soarelui
ai luminat pe filosofii cei păgâni şi ca o lună prea luminoasă, care strălucea în noaptea necredinţei,
întunericul l"ai gonit% iar pe împărăteasa ai încredinţat"o, dimpreună şi pe prigonitorul l"ai mustrat,
mireasă de &umneeu c'emată, fericită Ecaterina! $u bucurie ai alergat la $ămara cea $erească,
către (ristos, Mirele $el )reafrumos şi de la &ânsul te"ai încununat cu cunună împărătească.
*naintea $ăruia împreună cu îngerii stând, roagă"te pentru noi, cei ce cinstim sfântă pomenirea ta.
ântarea "
Ir)os, )e +araon cel ce era purtat în carele de răboi, l"a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut
minuni de demult, lovind în c'ipul $rucii şi despărţind marea. ,i pe -srael cel fugărit, care mergea
pe picioare, l"a mântuit, pe cel ce cânta cântare lui &umneeu.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
)entru rugăciunile prea înţeleptei Muceniţe Ecaterina, (ristoase oc'iul sufletului meu cel întunecat
lumineaă"l, dându"mi mie, Stăpâne, .aele revărsării /uminii 0ale, care împrăştie toată negura
greşelilor mele celor ucigătoare de suflet.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
$ălăuită fiind de dumneeieştile porunci ale Stăpânului, prea înţeleaptă şi cu dragostea /ui
aprinându"te, ai alergat sârguitoare la lupte şi minţile tiranilor le"ai uluit, Sfântă Ecaterina, cu
cuvântul, cu înţelepciunea şi cu darul.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
1cârmuită fiind de mâna cea tare a lui (ristos, mărită, de viforul idolesc ai scăpat neatinsă,
muceniţă, plutind pe valuri cu pânele crucii şi cu dumneeieştile vânturi ale &u'ului, înălţând
cântare lui &umneeu.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
2ucurându"te cu podoabele fecioriei, înţeleaptă Ecaterina şi dumneeiasca cunoştinţă din cer având,
pe întâistătătorii cunoştinţei cei cu nume mincinos cu bună îndrăneală şi bărbăteşte i"ai ruşinat, cu
putere biruindu"i.
Stih, +reas)#ntă 8ăscătoare de Dumne3eu, miluiete-ne "e noi.
$el $e te cunoaşte, 3ăscătoare de &umneeu )reacurată, întoarcere de la tot eresul poartă. $ă ai
născut pe $el $e S"a făcut 0rup fără sc'imbare, pe $el mai *nalt decât toată făptura, 3ăscătoare de
&umneeu, pe $uvântul lui &umneeu $el 4eşnic.
ântarea a >(a
Ir)os, $el ce ai întărit din început cerurile cu priceperea şi ai întemeiat pământul peste ape,
întăreşte"mă pe piatra poruncilor 0ale, (ristoase% că nu este Sfânt afară de 0ine, 5nule -ubitorule de
oameni.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
&in îndemnurile inimii tale ai venit la patimă de bună voie, pe (ristos urmând. ,i biruind luminat
pe stăpânitorul întunericului lumii, de cunună purtătoare te"ai arătat, Sfântă Ecaterina, de &umneeu
primită.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
$u tăria minţii ai înfruntat pe tiranii cei afundaţi în adâncul păgânătăţii, grăind lămurit despre
învăţăturile cunoştinţei de &umneeu, luminată fiind cu dumneeiască înţelepciune, muceniţă, cu
totul lăudată.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
$el $e a şoptit în urec'ile Evei ispita asemănării cu &umneeirea este drobit acum de o fecioară
tânără. $ă îngrădindu"se cu arma crucii, ai ruşinat, Sfântă Ecaterina, muceniţă, pe acel îngâmfat fără
măsură.
Stih, +reas)#ntă 8ăscătoare de Dumne3eu, miluiete-ne "e noi.
$ugetul meu cel omorât înviaă"l cu lucrarea 4ieţii $elei $e S"a arătat din tine lumii, ungându"mi
rănile şi urmele păcatului, de &umneeu 3ăscătoare, $eea ce eşti 5na cu totul fără pri'ană.
ântarea a 4(a
Ir)os, 0u eşti tăria mea, &oamne, 0u, şi puterea mea, 0u, &umneeul meu, 0u, bucuria mea, $el ce
n"ai părăsit sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat"o. )entru aceasta, cu proorocul 6vacum
strig către 0ine# Slavă puterii 0ale, -ubitorule de oameni.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
4itejească împotrivire ai arătat, Sfântă Muceniţă Ecaterina, pururea lăudată, împotrivindu"te
vrăjmaşului cu multă răbdare şi drobindu"l cu picioarele tale cele înfrumuseţate prin )uterea
$rucii, purtătoare de biruinţă, lauda mucenicilor.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
Mireasă a lui (ristos te"ai arătat, Sfântă Ecaterina prea fericită, cu .aele cele luminoase ale
dumneeieştii frumuseţi luminându"te şi cu podoabă strălucind. )entru aceasta şi veselindu"te, cânţi
Stăpânului# Slavă )uterii 0ale, -ubitorule de oameni.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
Mândria prigonitorilor ai surpat"o şi cu dumneeiescul cuvânt al înţelepciunii tale, ca dintr"o
prăpastie a slujirii înşelătoare a idolilor pe cei amăgiţi i"ai smuls învăţând pe cei ce cântă să strige
lui (ristos# Slavă )uterii 0ale, -ubitorule de oameni.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
2ine vestita şi de lumină purtătoare prănuire a slăvitei tale pomeniri, prea lăudată, drobind cu tărie
îndrăneala vrăjmaşului, ca un soare a răsărit. )entru care, cu mare glas Stăpânului strigăm# Slavă
)uterii 0ale, -ubitorule de oameni.
Stih, +reas)#ntă 8ăscătoare de Dumne3eu, miluiete-ne "e noi.
6cum s"a surpat, +ecioară, tăria celor ce se leapădă de înc'inarea cinstitei -coanei tale şi a $elui $e
mai presus de minte S"a *ntrupat din tine şi lumea toată a luminat şi a tuturor sfinţilor. -ar pe cei ce
te cinstesc cu credinţă i"ai luminat, $eea ce eşti 5na )realăudată!
ântarea a #(a
Ir)os, )entru ce m"ai lepădat de la faţa 0a, $el ce eşti lumină neapusă7 $ă m"a acoperit întunericul
cel vrăjmaş pe mine, ticălosul. $i, 0e rog, întoarce"mă şi la lumina poruncilor 0ale îndrepteaă căile
mele.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
$u dragostea Stăpânului tău fiind aprinsă, muceniţă prea lăudată şi căutând să vei frumuseţea /ui
cea fără asemănare, cu gând de bunăvoie rănilor pe tine te"ai dat, strălucind cu darurile fecioriei.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
$u c'inuri prea sfinţite înfrumuseţându"te pe tine însăţi înţelepţeşte, bună fecioară, ai intrat în
$ămara $erească a lui (ristos. ,i acum, luminat veselindu"te, cu Mirele tău împreună eşti, prea
fericită!
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
+ecioară prea luminată te"ai arătat, iubind pe 5nul cel &orit şi în urma /ui grabnică alergare
săvârşind, la mireasma Mirelui tău celui du'ovniceşte &eşertat, ai strigat# alerg, Mirele meu.
Stih, +reas)#ntă 8ăscătoare de Dumne3eu, miluiete-ne "e noi.
6devărată de &umneeu 3ăscătoare pe tine toţi cunoscându"te, )reacurată Stăpână, pe $el $e S"a
născut din tine &umneeu $uvântul ştiindu"/, *l vestim cunoscut în două firi şi două voinţe de Sine
Stăpâne, +ecioară dumneeiască Mireasă.
ântarea a !(a
Ir)os, *ntru adâncul păcatelor fiind înconjurat, c'em adâncul milostivirii 0ale cel neurmat# &in
stricăciune, &umneeule, scoate"mă.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
)e tine toată, strălucită cu prea frumoasă raa fecioriei şi cu muceniceştile sângiuri înroşită,
văându"te $uvântul $el 2un şi )reacurat, în $ămările $ereşti te"a sălăşluit, fecioară!
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
-butit"ai să drobeşti prin Sfânta $ruce puterea tiranilor şi deşertăciunea înţelepciunii lumeşti ai
vădit, ivorând dogmele învăţăturii celei de &umneeu insuflate, înţeleaptă Ecaterina, pururea
pomenită.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
)e cel ce cu înşelăciune mai întâi a igonit pe 6dam din desfătarea .aiului, l"ai drobit pe pământ,
muceniţă prea lăudată, durerile rănilor cu tărie răbdând şi cu cununile *mpărăţiei încununându"te.
Stih, +reas)#ntă 8ăscătoare de Dumne3eu, miluiete-ne "e noi.
)e 8udecătorul şi +iul tău, de &umneeu 3ăscătoare +ecioară, Milostiv fă"/ în iua 8udecăţii şi
-băvitor din nevoi, cu rugăciunile tale, Maică. $ăci către tine, 5na, nădejdea îmi pun.
$ondac, glasul al 9"lea. $odo<ie, $ele de sus căutând...
$eată cinstită ridicaţi acum dumneeieşte, iubitorilor de mucenici, cinstind pe prea înţeleapta
Ecaterina. $ă aceasta în locul luptei pe (ristos a propovăduit şi pe balaurul l"a drobit, cunoştinţa
ritorilor ruşinând.
ântarea a &(a
Ir)os, &e pogorârea lui &umneeu focul s"a ruşinat de demult în 2abilon. )entru aceasta, tinerii în
cuptor, cu picioare sprintene, ca într"o grădină verde dănţuind, cântau# 2inecuvântat este &umneeul
părinţilor noştri.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
/audă a mucenicilor şi învăţătoare a dreptei credinţe ai fost, /uminatului tău Mire, (ristos, mulţime
de mucenici aducând. $u care împreună strigi, prea lăudată, cântând# 2inecuvântat este &umneeul
părinţilor noştri.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
$uvântul tău, prea înţeleaptă, spre mântuire pe mulţi i"a smuls din nebunia idolească. ,i mucenici
purtători de lumină i"a arătat pe cei ce cu mare glas, împreună cu tine, strigă# 2inecuvântat este
&umneeul părinţilor noştri.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
+ecioara urmându"0e, :ie s"a adus ca jertfă, de sabie fiind tăiată, a 0a )reacurată )atimă urmând şi
:ie, ;iditorului, strigând şi grăind# 2inecuvântat este &umneeul părinţilor noştri.
Stih, +reas)#ntă 8ăscătoare de Dumne3eu, miluiete-ne "e noi.
Sfântul Sfinţilor, întru tine cu sfinţenie sălăşluindu"Se, $urată +ecioară 3ăscătoare de &umneeu,
*ntrupându"Se din tine, S"a născut, ca să mântuiască pe cei ce strigă ţie cu credinţă# 2inecuvântat
este &umneeul părinţilor noştri.
ântarea a 4(a
Ir)os, &e şapte ori cuptorul, c'inuitorul 'aldeilor, l"a ars nebuneşte, pentru cinstitorii de
&umneeu% dar văându"i pe aceştia mântuiţi de o putere mai mare, +ăcătorului şi -băvitorului a
strigat# 0ineri, binecuvântaţi"/, preoţi lăudaţi"/, popoare prea înălţaţi"/ întru toţi vecii.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
)rin învăţăturile tale creând împărăteasa, a trecut la creştinătate şi a răbdat cu tărie simţirea
durerilor. ,i *mpărăţiei $erurilor celei nesc'imbate s"a învrednicit lămurit, strigând# pe Stăpânul,
preoţi, binecuvântaţi"/, popoare, prea înălţaţi"/ întru toţi vecii.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
$u mucenicii să fie cererile credincioşilor! $ă purtătoarea de c'inuri stă înaintea lui (ristos, cerând
cele mai bune şi dătătoare de mântuire celor ce săvârşesc cu osârdie preasfântă şi cinstită pomenirea
ei şi cu credinţă cântă# popoare, prea înălţaţi pe (ristos în veci.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
&esc'iând uşile .aiului, te"a primit Mirele pe tine, prea înţeleaptă şi $ămară prea cinstită ţi"a
pregătit să locuieşti. ,i *mpărăţiei părtaşă, ca pe $eea ce ai împărtăşit )atimile /ui, te"a arătat.
*naintea $ăruia stând acum, fiica împăratului, strălucit împodobită, să nu ne uiţi pe noi.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
$u cuvinte amăgitoare te ispitea tiranul, vorbe de momeală folosind cumplitul şi nădăjduind că va
slăbi tăria ta, mărită. &ar tu, năuind să te faci mireasă a lui (ristos, ai strigat# pe Stăpânul, preoţi,
binecuvântaţi"/, popoare, prea înălţaţi"/ întru toţi vecii.
Stih, +reas)#ntă 8ăscătoare de Dumne3eu, miluiete-ne "e noi.
Mai sfinţită decât $eata îngerilor cea mai presus de lume eşti, 3ăscătoare de &umneeu, $eea ce
eşti cu totul fără pri'ană. $ă pe ;iditorul şi Stăpânul lor /"ai născut din pântece fecioresc şi
neispitită de nuntă, pe &umneeu $el *ntrupat în două firi, fără amestecare şi fără sc'imbare şi într"
5n -postas.
ântarea a -(a
Ir)os, Spăimântatu"s"a de aceasta cerul şi marginile pământului s"au minunat, că &umneeu S"a
arătat oamenilor trupeşte şi pântecele tău s"a făcut mai desfătat decât cerurile. )entru aceasta, pe
tine, 3ăscătoare de &umneeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti, te măresc.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
Mutatu"te"ai la $ămările cele luminoase, cu îmbrăcăminte de mireasă împodobită fiind, făclie
feciorească purtând în dreapta ta, iar în cealaltă purtând capul tău cel tăiat. ,i acum, stând înaintea
lui (ristos, Mirelui tău, pe cei ce te laudă pe tine ocroteşte"i.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
)rimită a fost rugăciunea ta, de &umneeu înţelepţită. $ă pe cei ce c'eamă cu credinţă numele tău
cel cinstit, îi mântuieşte Stăpânul de ispite şi bună sănătate le dăruieşte, tâmăduindu"i de neputinţe
sufleteşti şi trupeşti. )entru aceasta, bucurându"ne, pe tine te fericim, Sfântă Ecaterina.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
6juns"ai acum cu cuviinţă la limanul cel lin, străbătând liniştit marea cea luminoasă, muceniţă,
nefiind ispitită de valuri, prea înţeleaptă. ,i bogăţie de multe feluri lui (ristos aducând mulţimea de
mucenici, +ecioară Ecaterina, prea fericită.
Stih, S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi.
*năuntru în $ămările $ereşti dănţuind acum cu ceata fecioarelor, strălucind împrejur cu raele
muceniceşti, prea înţeleaptă Ecaterina, deleagă legăturile greşelilor mele, cu osârdie rugând pe
+ăcătorul de bine al tuturor, pentru $are sângele ţi"ai vărsat.
Stih, +reas)#ntă 8ăscătoare de Dumne3eu, miluiete-ne "e noi.
6rătatu"te"ai Maică a lui &umneeu, o, +ecioară, mai presus de fire născând cu 0rup pe $uvântul
$el 2un, pe $are 0atăl /"a născut din Sine mai înainte de toţi vecii, ca un 2un. )e $are acum şi mai
presus de trupuri *l ştim, deşi în 0rup S"a şi îmbrăcat.
Sedelna, glasul al <"lea. $odo<ie, )e *nţelepciunea şi $uvântul în pântecele tău ămislind fără
ardere, Maica lui &umneeu, în c'ip de negrăit ai născut pe $el $e a făcut toate şi în braţele tale ai
avut pe $el $e ţine toate şi la sân ai 'rănit pe $el $e 'răneşte lumea. )entru aceasta, te rog pe tine,
)reasfântă +ecioară, să mă ibăveşti de greşeli, când va fi să stau înaintea feţei ;iditorului meu,
Stăpână +ecioară $urată, atunci să"mi dăruieşti ajutorul tău, că pe tine te am nădejde eu, robul tău.
*nţelepciunea cea cu adevărat din cer, prin gura 6r'ang'elului Mi'ail primind, muceniţă prea
lăudată şi întru lupte nebiruită, cu înţelepciunea cea lumească pe ritori ai ruşinat% iar cu
*nţelepciunea cea dumneeiască rătăcirea ai micşorat. )entru aceasta, văând nevoinţa ta, ;iditorul a
stat de faţă întărindu"te şi icând# vino, suie"te, că vistieriile te aşteaptă. .oagă"te lui (ristos
&umneeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce prănuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.
Sedelna )ranicului -ntrării în 2iserică a Maicii &omnului, glasul al !"lea. $odo<ie, &egrab ne
întâmpină pe noi mai înainte până ce nu ne robim când vrăjmaşii 0e 'ulesc pe 0ine şi ne îngroesc
pe noi, (ristoase, &umneeul nostru, pierde cu $rucea 0a pe cei ce se luptă cu noi, ca să cunoască
cât poate credinţa dreptmăritorilor, pentru rugăciunile 3ăscătoarei de &umneeu, 5nule, -ubitorule
de oameni.
&avid, mergi înainte în /ocaşul lui &umneeu şi bucurându"te, primeşte pe *mpărăteasa noastră şi
către &ânsa strigă# intră, &oamnă, în /ocaşul *mpăratului, intră. 6 $ărui Slavă acoperit se cunoaşte,
din care miere şi lapte va curge tuturor, /umina (ristos.
Acatistul Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina din Alexandria
Augăciunile +ncepătoare
;n numele 9atălui, i al :iului i al S)#ntului Du5. 6min.
Sla!ă <ie, Dumne3eul nostru, Sla!ă <ie =
Sla!ă <ie, Dumne3eul nostru, Sla!ă <ie =
Sla!ă <ie, Dumne3eul nostru, Sla!ă <ie =
;m"ărate ceresc, &#n$#ietorule, Du5ul 6de!ărului, care "retutindenea eti, i toate le im"lineti,
>istierul bunătă%ilor i Dătătorule de !ia%ă, !ino i te sălăluiete întru noi, i ne cură%ete "e noi
de toată intinăciunea, i m#ntuiete, ?unule, su)letele noastre.
S)inte Dumne3eule, S)inte 9are, S)inte )ără de moarte, miluiete-ne "e noi.
S)inte Dumne3eule, S)inte 9are, S)inte )ără de moarte, miluiete-ne "e noi.
S)inte Dumne3eule, S)inte 9are, S)inte )ără de moarte, miluiete-ne "e noi.
Sla!ă 9atălui i :iului i S)#ntului Du5. (i acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
+reas)#ntă 9reime, miluiete-ne "e noi, Doamne, cură%ete "ăcatele noastre,
Stă"#ne, iartă )ărădele$ile noastre,
S)inte, cercetea3ă i !indecă ne"utin%ele noastre, "entru numele 9ău.
Doamne, miluiete =
Doamne, miluiete =
Doamne, miluiete =
Sla!ă 9atălui i :iului i S)#ntului Du5. (i acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
9atăl nostru, -are eti în ceruri, s)in%ească-se numele 9ău, !ie îm"ără%ia 9a, )acă-se !oia 9a
"recum în cer aa i "e "ăm#nt. +#inea noastră cea s"re )iin%ă dă-ne-o nouă astă3i. (i ne iartă
nouă $realele noastre, "recum i noi iertăm $rei%ilor notri. (i nu ne duce "e noi în is"ită, ci ne
i3bă!ete de cel rău. -ă a 9a este ;m"ără%ia i "uterea i sla!a, a 9atălui i a :iului i a S)#ntului
Du5, acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
&iluiete-ne "e noi, Doamne, miluiete-ne "e noi, că ne"rice"#ndu-ne de nici un răs"uns,
această ru$ăciune aducem <ie, ca unui Stă"#n, noi, "ăcătoii robii 9ăi, miluiete-ne "e noi.
Sla!ă 9atălui i :iului i S)#ntului Du5.
Doamne, miluiete-ne "e noi, că întru 9ine am nădă@duit, nu 9e m#nia "e noi )oarte, nici "omeni
)ărădele$ile noastre, ci caută i acum ca un &ilosti! i ne i3bă!ete "e noi de !ră@maii notri, că
9u eti Dumne3eul nostru i noi suntem "o"orul 9ău, to%i lucrul m#inilor 9ale i numele 9ău
c5emăm.
(i acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
Aa milosti!irii desc5ide-o nouă,binecu!#ntată 8ăscătoare de Dumne3eu, ca să nu "ierim cei ce
nădă@duim întru tine, ci să ne m#ntuim "rin tine din ne!oi, că tu eti m#ntuirea neamului
cretinesc.
-re3ul
-red ;ntr-Anul Dumne3eu, 9atăl 6to%iitorul, :ăcătorul cerului i al "ăm#ntului, al tuturor celor
!ă3ute i ne!ă3ute.
(i întru Anul Domn 2isus 7ristos, :iul lui Dumne3eu, Anul-8ăscut, -are din 9atăl S-a născut,
mai înainte de to%i !ecii. 4umină din 4umină, Dumne3eu ade!ărat din Dumne3eu ade!ărat,
8ăscut, nu )ăcut, -el de o )iin%ă cu 9atăl, "rin -are toate s-au )ăcut.
-are "entru noi oamenii i "entru a noastră m#ntuire.S-a "o$or#t din ceruri (i S-a întru"at de la
Du5ul S)#nt i din &aria :ecioara (i S-a )ăcut om.
(i S-a răsti$nit "entru noi în 3ilele lui +ilat din +ont, (i a "ătimit i S-a în$ro"at. (i a în!iat a
treia 3i du"ă Scri"turi .
(i S-a suit la ceruri i (ade de-a drea"ta 9atălui. (i iarăi !a să !ină cu sla!ă, să @udece !iii i
mor%ii, 6 cărui ;m"ără%ie nu !a a!ea s)#rit.
(i întru Du5ul S)#nt, Domnul de !ia%ă :ăcătorul, -are din 9atăl "urcede,
-ela ce îm"reună cu 9atăl i cu :iul este înc5inat i slă!it, -are a $răit "rin "rooroci.
;ntru-una S)#ntă Sobornicească i a"ostolească ?iserică,
&ărturisesc un bote3 întru iertarea "ăcatelor,
6te"t în!ierea mor%ilor i !ia%a !eacului ce !a să )ie. 6min =
+salmul 5B
&iluiete-mă, Dumne3eule, du"ă mare mila 9a, i du"ă mul%imea îndurărilor 9ale, ter$e
)ărădele$ea mea. &ai !#rtos mă s"ală de )ărădele$ea mea, i de "ăcatul meu mă cură%ete. -ă
)ărădele$ea mea eu o cunosc, i "ăcatul meu înaintea mea este "ururea. <ie Anuia am $reit, i
rău înaintea 9a am )ăcut, aa înc#t dre"t eti 9u întru cu!intele 9ale i biruitor c#nd !ei @udeca
9u. -ă iată întru )ărădele$i m-am 3ămislit i în "ăcate m-a născut maica mea. -ă iată ade!ărul
ai iubit, cele nearătate i cele ascunse ale în%ele"ciunii 9ale mi-ai arătat mie. Stro"i-mă-!ei cu
iso" i mă !oi cură%i, s"ăla-mă-!ei i mai !#rtos dec#t 3ă"ada mă !oi albi. 6u3ului meu !ei da
bucurie i !eselie, bucura-se-!or oasele mele cele smerite. ;ntoarce )a%a 9a de către "ăcatele
mele, i toate )ărădele$ile mele ter$e-le. 2nimă curată 3idete întru mine, Dumne3eule, i Du5
dre"t înnoiete întru cele dinlăuntru ale mele. 8u mă le"ăda de la )a%a 9a, i Du5ul 9au cel S)#nt
nu-4 lua de la mine. Dă-mi mie bucuria măntuirii 9ale, i cu Du5 stă"#nitor mă întărete.
;n!ă%a-!oi "e cei )ără de le$e căile 9ale, i cei necredincioi la 9ine se !or întoarce. 23bă!ete-mă
de !ărsarea de s#n$e Dumne3eule, Dumne3eul m#ntuirii mele, bucura-se-!a limba mea de
dre"tatea 9a. Doamne, bu3ele mele !ei desc5ide i $ura mea !a !esti lauda 9a. -ă de-ai )i !oit
@ert)ă, <i-a )i dat, arderile de tot nu le !ei bine!oi. Cert)a lui Dumne3eu, du5ul umilit, inima
în)r#ntă i smerită Dumne3eu nu o !a ur$isi. :ă bine, Doamne, întru bună!oirea 9a, Sionului, i
să se 3idească 3idurile 2erusalimului. 6tunci !ei bine!oi @ert)a dre"tă%ii, "rinosul i arderile de
tot, atunci !or "une "e altarul 9ău !i%ei.
ondacul "
4rednicei de laudă muceniţei Ecaterina, care cu darul de la &umneeu şi cu învăţătura ei cea
preaînaltă a uimit ştiinţa învăţaţilor de atunci şi a întrecut limba ritorilor păgâni prin buna ei
cuvântare, să"i aducem mulţumire de biruinţă, ca prin ale ei rugăciuni să ne ibăvim de ispitele
vrăjmaşilor şi să"i cântăm# ?ucură-te, .caterina, mare muceni%ă a lui 7ristos =
Icosul "
*mpărătesei şi Maicii lui &umneeu, preacuratei +ecioare Maria, tu te"ai arătat vrednică de dragoste,
înţeleaptă Ecaterina, căci cu &u'ul Sfânt umbrindu"te, ai lepădat de la tine toată dorirea
pământească şi te"ai logodit cu Mirele tău cel ceresc spre a căpăta viaţă nemuritoare% pentru aceasta
cântăm #
2ucură"te, porumbiţă cuvântătoare%
2ucură"te, dulce privig'etoare%
2ucură"te, frumuseţe netrecătoare%
2ucură"te, mieluşea încântătoare%
2ucură"te, minte înaltă%
2ucură"te, tânără prea învăţată%
2ucură"te, fecioară blândă şi înţeleaptă %
2ucură"te, inimă tare şi neîntinată%
2ucură"te, lauda învăţaţilor%
2ucură"te, dulceaţa maicilor%
2ucură"te, mângâierea săracilor%
2ucură"te, apărătoarea bătrânilor%
?ucură-te, .caterina, mare muceni%ă a lui 7ristos=
ondacul %
2ogăţiile pământului şi mărirea părintească lepădând, viaţă curată ai trăit, Ecaterina% şi
îndeletnicindu"te mai ales în dreapta credinţă, calea cea nerătăcită a lui (ristos ai luat şi te"ai
înc'inat /ui cântând# 6liluia=
Icosul %
6junsă fiind la vărsta de =< ani, frumuseţea ta a atras pe mulţi tineri din neamurile păgâne, voind a
se căsători cu tine% tu însă respingând cererea lor cu foarte înţelepte cuvinte, înşişi ei se mustrau de
nepriceperea lor şi îţi grăiau acestea#
2ucură"te, cea mai frumoasă dintre tinere%
2ucură"te, că eşti şi cea mai bogată%
2ucură"te, sămânţă din neam împărătesc%
2ucură"te, porfiră care împodobeşti cunoştinţele%
2ucură"te, cunună care răsplăteşti vrednicia%
2ucură"te, ceea ce întăreşti obiceiurile bune%
2ucură"te, cuvântătoare mai presus decât ritorii%
2ucură"te, judecătoare mai aleasă decât alţi judecători%
2ucură"te, biruitoare neruşinată în sfaturi şi povăţuiri%
2ucură"te, lumină care faci să se plece privirile neînţelepte%
2ucură"te, comoara tuturor cunoştinţelor%
?ucură-te, .caterina, mare muceni%ă a lui 7ristos=
ondacul >
.ătăcirile mustrănd şi de idoli nevoind a crede că acele c'ipuri turnate şi cioplite de mâini omeneşti
ar putea fi făcătorii cerului, ai pământului şi a toată făptura, fost"ai luminată cu darul &u'ului Sfânt
să cunoşti &umneeirea cea adevărată şi pururea veşnică şi cu smerenie ai cântat Ei# 6liluia=
Icosul >
*nvăţaţii adunaţi prin îndemnul tatălui tău ca să te scoată din credinţa în care erai, văându"te
lepădând idolii, au cerut a te înfăţişa lor. 0u însă, intrînd în vorbă cu cel mai învăţat, după o
îndelungă dispută, l"ai făcut să nu mai ştie ce să răspundă decât a grăi#
2ucură"te, înc'inătoarea dreptei credinţe%
2ucură"te, desluşirea adevăratei religii%
2ucură"te, lumina celor cufundaţi în eresuri%
2ucură"te, povăţuitoarea celor rătăciţi%
2ucură"te, arma bunei voinţe%
2ucură"te, căderea înşelăciunii idolilor%
2ucură"te, dovada neputinţei lor%
2ucură"te, că eşti vrednică de toată cinstirea%
2ucură"te, că prin înţelepciunea ta ai gonit rătăcirea%
2ucură"te, căci cu dar ai fost dăruită de $el )reaînalt%
2ucură"te, cunoştinţa sfinţeniei cereşti%
?ucură-te, .caterina, mare muceni%ă a lui 7ristos=
ondacul 4
>urile ereticilor ce 'uleau mai înainte 2iserica lui (ristos s"au desc'is atunci pentru intâia oară spre
a binecuvânta prin glasul tău fecioresc, urând capiştile idoleşti şi icând că unul este &umneeu şi
/ui se cuvine cântare# 6liluia=
Icosul 4
(rănind în sine"ţi din pruncie darul credinţei lui (ristos, Ecaterina, nu te"ai putut împăca cu
obiceiurile păgâneşti ale părinţilor tăi, că petrecând în sfinţenie, fără a fi încă luminată cu sfântul
2ote, poruncile lui &umneeu urmai şi te înc'inai în taină lui (ristos, pentru aceasta"ţi cântăm#
2ucură"te, muceniţă preamărită%
2ucură"te, mireasă preacinstită%
2ucură"te, pătimitoare nebiruită%
2ucură"te, podoaba 2isericii%
2ucură"te, cuvântătoare de &umneeu%
2ucură"te, slujitoarea 1rtodo?iei%
2ucură"te, cununa învăţăturii%
2ucură"te, lauda 6le?andriei%
2ucură"te, apărătoarea acelei cetăţi%
2ucură"te, comoara minunilor%
2ucură"te, mustrătoarea împăratului Ma?enţiu%
2ucură"te, luminătoarea împărătesei lui%
?ucură-te, .caterina, mare muceni%ă a lui 7ristos =
ondacul #
-nima lui $onstantin, tatăl tău, foarte s"a întristat auindu"te pe tine, fiica lui, una la părinţi şi aşa de
frumoasă precum erai, lepădând mulţimea eilor la care se înc'ina şi propovăduind un &umneeu
necunoscut. )entru aceasta a voit să cercetee credinţa ta prin cei mai învăţaţi dascăli de atunci. $ât
însă i"a fost de mare nedumerirea când a văut şi pe aceia înduplecaţi de cuvintele tale şi cântând lui
&umneeu# 6liluia=
Icosul #
8udecătorii nedrepţi, aflând trecerea ta din înc'inătoare la idoli la credinţa lui (ristos, te"au 'otărât
pedepsei% şi răbdând c'inurile cele mai amare până la moarte, cu mărire te"ai preamărit, lăudând
numele &omnului nostru -isus (ristos şi al )reacuratei +ecioare Maicii Sale, $are ţi s"au arătat ţie
în vedenie% iar noi lăudând tăria credinţei tale, îţi grăim #
2ucură"te, defăimătoarea judecătorilor tirani%
2ucură"te, mustrătoarea rătăcirii%
2ucură"te, că în popor te"ai făcut strălucitoare%
2ucură"te, că c'inurile tale pe dânşii îi ardeau%
2ucură"te, că nădejdea mântuirii pe tine te veselea%
2ucură"te, căci cu răbdarea mai mult i"ai otrăvit%
2ucură"te, că din dragostea ta către &umneeu n"ai simţit suferinţele%
2ucură"te, că vorbele tale îi făceau să amuţească%
2ucură"te, că nepriceperea lor nu putea să te oprească%
2ucură"te, că îndrănind ai ieşit biruitoare%
2ucură"te, că suferind te"ai făcut vindecătoare%
?ucură-te, .caterina, mare muceni%ă a lui 7ristos=
ondacul !
$ântare de mulţumire îţi aducem ţie noi, smeriţii, căci cu mare dar ne"ai învrednicit pe noi jertfindu"
te pe tine însăţi pentru dragostea dreptei credinţe. )rimeşte dar, muceniţă, această rugăciune şi ne dă
vindecare neputinţelor în tot cursul vieţii noastre, pentru ca dimpreună cu tine să binecuvântăm pe
&umneeu, cântând /ui# 6liluia =
Icosul !
$ei mai mulţi de o sută de învăţaţi care stăteau de faţă şi ascultau cuvintele prin care e?plicai
Evang'elia lui (ristos, luminându"se de &u'ul Sfânt, s"au creştinat, iar împăratul, îngroindu"se de
această minune, a poruncit să"i ardă, ca să nu mai răspândească credinţa creştină prin locurile de
unde erau ei şi aşa s"a preamărit mulţimea aceea de învăţaţi şi"ţi cântă ţie aşa#
2ucură"te, Ecaterina, de necauri ibăvitoare%
2ucură"te, învăţată, de lumină dătătoare%
2ucură"te, lăudată şi de daruri aducătoare%
2ucură"te, frumuseţe tuturor covărşitoare%
2ucură"te, bunătate de nimic îngrijorată%
2ucură"te, ostăşiţă de viteji biruitoare%
2ucură"te, mult vestită şi de c'inuri răbdătoare%
2ucură"te, lăudată de cântări răsunătoare%
2ucură"te, muceniţă de minuni ivorâtoare%
2ucură"te, lăcrămioară prea frumos mirositoare%
?ucură-te, .caterina, mare muceni%ă a lui 7ristos=
ondacul &
Soborul îngeresc, văând ceata mucenicilor în văpaie arând, cu cântări a primit"o% şi pe tine,
Ecaterina, ca pe o următoare a lor cu dar te"a învrednicit a suferi c'inurile cele mai îngroitoare%
pentru care pomenirea ta în veci a rămas folositoare celor ce cântă lui &umneeu# 6liluia=
Icosul &
0oata făptura s"a minunat de răbdarea cea multă pe care ai arătat"o, rămânând neclintită în 'otărârile
credinţei şi mărturisind că unul este &umneeu 0atăl şi +iul şi Sfântul &u', 0reimea una şi
nedespărţită, şi te înc'ini Ei% iar noi ne bucurăm, lăudându"te#
2ucură"te, propovăduitoare a 0atălui ceresc%
2ucură"te, înc'inătoare a +iului şi $uvântului lui &umneeu%
2ucură"te, cinstitoare a &u'ului Sfânt%
2ucură"te, mărturisitoare a 0reimii $elei de o fiinţă%
2ucură"te, purtătoare în credinţă a Sfintei $ruci%
2ucură"te, următoare, a patimilor lui (ristos%
2ucură"te, bine tâlcuitoare a Sfintei Evang'elii%
2ucură"te, primitoare a boteului lui &umneeu%
2ucură"te, ascultătoare a Maicii lui &umneeu%
2ucură"te, înc'inătoare a 2isericii 1rtodo?e%
2ucură"te, vieţuitoare împreună cu puterile cereşti%
2ucură"te, vrednică păitoare a creştinilor%
?ucură-te, .caterina, mare muceni%ă a lui 7ristos =
ondacul 4
-ubită ai fost de Mirele tău cel ceresc, prealăudată Ecaterina, că te"ai împodobit cu toată frumuseţea
trupească şi sufletească% încă şi vas prea ales te"a făcut spre întărirea credinţei tale, cu care mulţi
necredincioşi s"au luminat şi s"au învăţat a cânta lui &umneeu# 6liluia=
Icosul 4
4indecă rănile sufletelor noastre, mare muceniţă, că greu pătimim, şi te roagă pentru noi )reasfintei
3ăscătoare de &umneeu, să ne ibăvească de ispitele şi de primejdiile cu care vrăjmaşul ne
îngroeşte% pentru aceasta, ştiindu"te pe tine grabnică apărătoare de vrăjmaşi îţi cântăm#
2ucură"te, că prin rugăciunile tale ne ibăveşti de vrăjmaşi%
2ucură"te, ibăvitoare grabnică de primejdii%
2ucură"te, feritoare de otravă%
2ucură"te, vindecătoare de venin%
2ucură"te, prea aleasă ibăvitoare de farmece%
2ucură"te, gonitoare de năluciri%
2ucură"te, risipitoare de eresuri%
2ucură"te, păitoare tare de năpastă%
2ucură"te, îndreptătoare a traiului rău în căsnicie%
2ucură"te, ceea ce împaci pe cei învrăjbiţi%
2ucură"te, că eşti în necauri ajutătoare%
2ucură"te, că dai celor bolnavi vindecare%
?ucură-te, .caterina, mare muceni%ă a lui 7ristos=
ondacul -
$a o ramură de finic te"ai dat Mântuitorului, împodobind 2iserica cu biruinţele tale cele mai presus
de fire şi cu sângele tău cel feciorelnic ai spălat ocara de deasupra celor ce se osteneau pentru dânsa%
că s"au ruşinat prigonitorii văând mărirea minunilor tale şi au cântat lui &umneeu# 6liluia=
Icosul -
)ământul s"a umplut de bună mireasmă, primindu"ţi trupul la el, şi cerul s"a veselit, văând du'ul
tău ridicându"se la dânsul de către puterile îngereşti. )entru această slăvită lucrare a tainei lui
&umneeu toţi credincioşii te laudă, cântând pentru tine aşa#
2ucură"te, ajutătoare a fecioarelor înţelepte%
2ucură"te, mângâietoare a văduvelor necăjite%
2ucură"te, ibăvitoare a copiilor sărmani%
2ucură"te, ajutătoare a celor în primejdii%
2ucură"te, folositoare a celor fără de ajutor%
2ucură"te, ibăvitoare a femeilor cu grele naşteri%
2ucură"te, vindecătoare a pătimitorilor din naştere%
2ucură"te, întăritoare a pruncilor slabi%
2ucură"te, 'rănitoare a orfanilor săraci%
2ucură"te, ocrotitoare a celor cu mintea tulburată%
2ucură"te, vindecătoare a celor căuţi în boală grea%
?ucură-te, .caterina, mare muceni%ă a lui 7ristos =
ondacul "5
+acerilor de bine ale tale nu suntem vrednici a mulţumi, Ecaterina, pentru că nici o sârguinţă n"am
pus care să ne apropie de dragostea lui &umneeu şi nici un bine n"am lucrat pentru aproapele
nostru, care să ne aducă îndurare, ci tu, ca bună i bl#ndă ce eti, roa$ă-te lui Dumne3eu să ne
ierte nesocotin%a i "ăcatele noastre şi să primească acest cuvânt de smerenie# 6liluia=
Icosul "5
-spitele cele fără de număr ale vicleanului diavol le cunoşti, sfântă, pentru că, trup purtând şi ispitită
fiind, ai rămas biruitoare. -ar noi cei ce suntem învăluiţi în ispite ca nişte neputincioşi facem
rugăciune să ne întăreşti cu puterea ta, ca să venim la pocăinţă şi să dobândim iertarea greşealelor
noastre lăudându"te #
2ucură"te, smerenie înaltă%
2ucură"te, podoabă prealăudată%
2ucură"te, vistierie nedeşertată%
2ucură"te, îndurare nestrămutată%
2ucură"te, blândeţe nesc'imbată%
2ucură"te, lumină neînserată%
2ucură"te, dragoste nevinovată%
2ucură"te, răbdare neîncetată%
2ucură"te, dărnicie neasemănată%
2ucură"te, speranţă neruşinată%
2ucură"te, vindecătoare binecuvântată%
?ucură-te, .caterina, mare muceni%ă a lui 7ristos=
ondacul ""
+ire mai presus de fire te"ai făcut, Ecaterina, întărindu"te în credinţa lui (ristos şi slujind
+ăcătorului a toate, iar nu făpturii% de la $are, luând darul tămăduirii şi cunună îngerească, de tine se
cutremură du'urile necurate şi le alungi pe ele de la tot sufletul creştinesc care aduce lui &umneeu
cântarea de laudă# 6liluia=
Icosul ""
0oată suflarea dreptcredincioşilor se veseleşte astăi de prănuirea ta, muceniţă, că din neamul
păgânesc şi dintre înc'inătorii de idoli cea mai învăţată şi înţeleaptă fecioară a venit la 2iserica lui
(ristos, suferind durerile roţii şi alte nespuse c'inuri de la poporul cel păgânesc, pentru dragostea
Mântuitorului lumii% pentru aceasta"ţi cântăm#
2ucură"te, biruitoarea păgânilor%
2ucură"te, căderea obiceiurilor urâte%
2ucură"te, luptătoare pentru darurile sfinte%
2ucură"te, surpătoarea capiştelor idoleşti%
2ucură"te, înc'inătoarea icoanelor creştineşti%
2ucură"te, stavila răutăţior diavoleşti%
2ucură"te, lauda cununei muceniceşti%
2ucură"te, care pe roată ai fost întinsă%
2ucură"te, care cu piroane ai fost împunsă%
2ucură"te, care de sabie ai murit%
2ucură"te, care cu mărire te"ai preamărit%
?ucură-te, .caterina, mare muceni%ă a lui 7ristos=
ondacul "%
-ubitorilor de mucenici, cinstind pe prea înţeleapta Ecaterina, pentru că aceasta în priveliştea lumii
pe (ristos a predicat, pe şarpele a călcat şi mintea învăţaţilor a ruşinat, să cântăm lui &umneeu#
6liluia=
Icosul "%
/upte întru c'inuri, lupte pentru credinţă ai dus cu căldură pentru (ristos, Mirele tău, Ecaterina,
ceea ce prin înţelepciunea ta ai luminat ca o bună cuvântătoare% pentru aceasta"ţi cântăm#
2ucură"te, păitoare sfântă a canoanelor soborniceşti%
2ucură"te, următoare caldă a legilor bisericeşti%
2ucură"te, vrednică propovăduitoare a apostoliei%
2ucură"te, prigonitoare neîmpăcată a păcatelor%
2ucură"te, aspră îndemnătoare a smereniei pustniceşti%
2ucură"te, cea mai iscusită cuvântătoare a cântării cereşti%
2ucură"te, neobosită rugătoare a slujitorilor cucernici%
2ucură"te, bună ajutătoare a credincioşilor cinstitori de &umneeu%
2ucură"te, mărgăritar de mare preţ al împărăţiei cereşti%
2ucură"te, piatră scumpă a 2isericii creştineşti%
2ucură"te, grabnică ibăvire a celor cuprinşi de supărări%
2ucură"te, vindecătoare tare a celor plini de răni şi dureri%
?ucură-te, .caterina, mare muceni%ă a lui 7ristos =
ondacul "> @de trei oriA
;n%elea"tă i )rumoasă .caterina, !rednică muceni%ă a lui 7ristos, "rimete această "u%ină
ru$ăciune a noastră i te roa$ă "entru noi să ne dăruiască bunul Dumne3eu iertare "ăcatelor,
"ace, sănătate i a@utor în toate cele bune, cântând lui &umneeu# 6liluia=
Apoi se zice iarăşi:
Icosul +ntâi
*mpărătesei şi Maicii lui &umneeu, preacuratei +ecioare Maria, tu te"ai arătat vrednică de dragoste,
înţeleaptă Ecaterina, căci cu &ubul Sfânt umbrindu"te, ai lepădat de la tine toată dorirea
pământească şi te"ai logodit cu Mirele tău cel ceresc spre a căpăta viaţă nemuritoare% pentru aceasta
cântăm #
2ucură"te, porumbiţă cuvântătoare%
2ucură"te, dulce privig'etoare%
2ucură"te, frumuseţe netrecătoare%
2ucură"te, mieluşea încântătoare%
2ucură"te, minte înaltă%
2ucură"te, tânără prea învăţată%
2ucură"te, fecioară blândă şi înţeleaptă%
2ucură"te, inimă tare şi neîntinată%
2ucură"te, lauda învăţaţilor%
2ucură"te, dulceaţa maicilor%
2ucură"te, mângâierea săracilor%
2ucură"te, apărătoarea bătrânilor%
?ucură-te, .caterina, mare muceni%ă a lui 7ristos=
ondacul +ntâi
4rednicei de laudă muceniţei Ecaterina, care cu darul de la &umneeu şi cu învăţătura ei cea
preaînaltă a uimit ştiinţa învăţaţilor de atunci şi a întrecut limba ritorilor păgâni prin buna ei
cuvântare, să"i aducem mulţumire de biruinţă, ca prin ale ei rugăciuni să ne ibăvim de ispitele
vrăjmaşilor şi să"i cântăm# ?ucură-te, .caterina, mare muceni%ă a lui 7ristos=
$araclisul Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina
[Preotul: face obişnuitul început, zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru.
$iteţul# 6min. Slavă :ie, &umneeul nostru, slavă :ie!
Du$ăciunile înce"ătoare:
;m"ărate ceresc, &#n$#ietorule, Du5ul 6de!ărului, care "retutindenea eti, i toate le im"lineti,
>istierul bunătă%ilor i Dătătorule de !ia%ă, !ino i te sălăluiete întru noi, i ne cură%ete "e noi
de toată intinăciunea, i m#ntuiete, ?unule, su)letele noastre.
S)inte Dumne3eule, S)inte 9are, S)inte )ără de moarte, miluiete-ne "e noi.
S)inte Dumne3eule, S)inte 9are, S)inte )ără de moarte, miluiete-ne "e noi.
S)inte Dumne3eule, S)inte 9are, S)inte )ără de moarte, miluiete-ne "e noi.
Sla!ă 9atălui i :iului i S)#ntului Du5. (i acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
+reas)#ntă 9reime, miluiete-ne "e noi, Doamne, cură%ete "ăcatele noastre,
Stă"#ne, iartă )ărădele$ile noastre,
S)inte, cercetea3ă i !indecă ne"utin%ele noastre, "entru numele 9ău.
Doamne, miluiete =
Doamne, miluiete =
Doamne, miluiete =
Sla!ă 9atălui i :iului i S)#ntului Du5. (i acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
9atăl nostru, -are eti în ceruri, s)in%ească-se numele 9ău, !ie îm"ără%ia 9a, )acă-se !oia 9a
"recum în cer aa i "e "ăm#nt. +#inea noastră cea s"re )iin%ă dă-ne-o nouă astă3i. (i ne iartă
nouă $realele noastre, "recum i noi iertăm $rei%ilor notri. (i nu ne duce "e noi în is"ită, ci ne
i3bă!ete de cel rău. -ă a 9a este ;m"ără%ia i "uterea i sla!a, a 9atălui i a :iului i a S)#ntului
Du5, acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
Doamne, miluiete = @de =9 oriA
$sal)ul "4%,
Doamne, au3i ru$ăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioia 9a, au3i-mă, întru
dre"tatea 9a. Să nu intri la @udecată cu robul 9ău, că nimeni din cei !ii nu-i dre"t înaintea
9a. >ră@maul "ri$onete su)letul meu i !ia%a mea o calcă în "icioare, )ăcutu-m-a să locuiesc în
întuneric ca mor%ii cei din !eacuri. &#5nit e du5ul în mine i inima mea încremenită înlăuntrul
meu. 6dusu-mi-am aminte de 3ilele cele de demult, cu$etat-am la toate lucrurile 9ale, la )a"tele
m#inilor 9ale m-am $#ndit. ;ntins-am către 9ine m#inile mele, su)letul meu ca un "ăm#nt
însetoat. De$rab au3i-mă, Doamne, că a slăbit du5ul meu. 8u-%i întoarce )a%a 9a de la mine, ca
să nu mă asemăn celor ce se coboară în morm#nt. :ă să aud diminea%a mila 9a, că la 9ine îmi
este năde@dea. 6rată-mi calea "e care !oi mer$e, că la 9ine am ridicat su)letul meu. Sca"ă-mă de
!ră@maii mei, că la 9ine aler$, Doamne. ;n!a%ă-mă să )ac !oia 9a, că 9u eti Dumne3eul meu.
Du5ul 9ău cel bun să mă "o!ă%uiască la "ăm#ntul dre"tă%ii. +entru numele 9ău, Doamne,
dăruiete-mi !ia%ă. ;ntru dre"tatea 9a scoate din neca3 su)letul meu. :ă bunătate de st#r"ete "e
!ră@maii mei i "ierde "e to%i cei ce necă@esc su)letul meu, că eu sunt robul 9ău.
Dumne3eu este Domnul i S-a arătat nouă. ?ine este cu!#ntat -el ce !ine întru numele
Domnului. (de ' ori), apoi:
;ropar, glasul al !"lea#
$el ce 0e"ai înălţat pe $ruce de bunăvoie, poporului 0ău celui nou, numit cu numele 0ău, îndurările
0ale dăruieşte"i, (ristoase &umneeule. 4eseleşte cu puterea 0a pe credinciosul nostru popor,
dăruindu"i lui biruinţă asupra potrivnicilor, având ajutorul 0ău armă de pace, nebiruită biruinţă.
;roparul* glas =#
$u înţelepciunea ca şi cu raele soarelui ai luminat pe filosofii păgâni şi ca o lună prealuminoasă,
care strălucea în noaptea necredinţei, întunericul l"ai gonit% iar pe împărăteasa o ai încredinţat,
dimpreună şi pe prigonitorul l"ai mustrat, de &umneeu c'emată, fericită Ecaterino! $u bucurie ai
alergat la cămara cea cerească, către (ristos, Mirele cel preafrumos, şi de la &ânsul te"ai încununat
cu cunună împărătească. *naintea $ăruia împreună cu îngerii stând, roagă"te pentru noi, cei ce
cinstim sfântă pomenirea ta.
Sla!ă 9atălui i :iului i S)#ntului Du5. (i acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
3u vom tăcea nicicând, de &umneeu 3ăscătoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, că de
nu ai fi stat tu înainte rugându"te, cine ne"ar fi scăpat pe noi de atâtea primejdii, sau cine ne"ar fi
păit pe noi până acum sloboi 7 3oi de la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, că tu mântuieşti pe
robii tăi pururea din toate nevoile.
+salmul 5B
&iluiete-mă, Dumne3eule, du"ă mare mila 9a, i du"ă mul%imea îndurărilor 9ale, ter$e
)ărădele$ea mea. &ai !#rtos mă s"ală de )ărădele$ea mea, i de "ăcatul meu mă cură%ete. -ă
)ărădele$ea mea eu o cunosc, i "ăcatul meu înaintea mea este "ururea. <ie Anuia am $reit, i
rău înaintea 9a am )ăcut, aa înc#t dre"t eti 9u întru cu!intele 9ale i biruitor c#nd !ei @udeca
9u. -ă iată întru )ărădele$i m-am 3ămislit i în "ăcate m-a născut maica mea. -ă iată ade!ărul
ai iubit, cele nearătate i cele ascunse ale în%ele"ciunii 9ale mi-ai arătat mie. Stro"i-mă-!ei cu
iso" i mă !oi cură%i, s"ăla-mă-!ei i mai !#rtos dec#t 3ă"ada mă !oi albi. 6u3ului meu !ei da
bucurie i !eselie, bucura-se-!or oasele mele cele smerite. ;ntoarce )a%a 9a de către "ăcatele
mele, i toate )ărădele$ile mele ter$e-le. 2nimă curată 3idete întru mine, Dumne3eule, i Du5
dre"t înnoiete întru cele dinlăuntru ale mele. 8u mă le"ăda de la )a%a 9a, i Du5ul 9au cel S)#nt
nu-4 lua de la mine. Dă-mi mie bucuria măntuirii 9ale, i cu Du5 stă"#nitor mă întărete.
;n!ă%a-!oi "e cei )ără de le$e căile 9ale, i cei necredincioi la 9ine se !or întoarce. 23bă!ete-mă
de !ărsarea de s#n$e Dumne3eule, Dumne3eul m#ntuirii mele, bucura-se-!a limba mea de
dre"tatea 9a. Doamne, bu3ele mele !ei desc5ide i $ura mea !a !esti lauda 9a. -ă de-ai )i !oit
@ert)ă, <i-a )i dat, arderile de tot nu le !ei bine!oi. Cert)a lui Dumne3eu, du5ul umilit, inima
în)r#ntă i smerită Dumne3eu nu o !a ur$isi. :ă bine, Doamne, întru bună!oirea 9a, Sionului, i
să se 3idească 3idurile 2erusalimului. 6tunci !ei bine!oi @ert)a dre"tă%ii, "rinosul i arderile de
tot, atunci !or "une "e altarul 9ău !i%ei.
anonul Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina
ântarea I
6pa trecându"o ca pe uscat şi de răutatea egiptenilor ibăvit, israeliteanul striga# -băvitorului şi
&umneeului nostru să"- cântăm.
Stih, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina* roagă(te lui =u)nezeu pentru noi.
Spre Soarele dreptăţii îndreptându"ţi privirea gândului, ai lepădat tot întunericul deşertăciunii
idoleşti şi, vieţuind asemenea îngerilor întru curăţia minţii, te"ai făcut gânditoare de cele
dumneeieşti, pe care împărtăşeşte"ni"le şi nouă întru adierile &u'ului.
Stih, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina* roagă(te lui =u)nezeu pentru noi.
*ntru înţelepciune întrecând pe toţi, cu raele cuvintelor tale ai luminat mintea celor umbriţi de
neştiinţă şi făclia râvnei $uvântului purtând în inimă, ai aprins sufletele tuturor cu dorirea celor
cereşti, spre care călăueşte şi nevrednicia noastră.
Sti'# Sla!ă 9atălui i :iului i S)#ntului Du5.
4oind a vedea pe $el mai frumos decât fiii oamenilor, te"ai ostenit Sfântă Muceniţă, a"ţi înfrumuseţa
c'ipul sufletului tău cu lumina virtuţilor, iar acum cu fulgerul rugăciunii tale treeşte din lenevire la
lucrarea rugăciunii şi inimile noastre întunecate de patimi.
Sti'# (i acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
0u eşti podoaba neamului omenesc, Maică )reacurată, căci numai 0u blestemul Evei ai delegat şi
întristarea lui 6dam ai risipit"o, iar pe noi, cei ce ne"am făcut robi neascultării de poruncile
&omnului ne"ai întors la limanul mântuirii.
ântarea a III(a
,,0u eşti tăria celor ce aleargă la 0ine, &oamne, 0u eşti lumina celor întunecaţi% şi pe 0ine 0e laudă
du'ul meu B.
Stih, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina* roagă(te lui =u)nezeu pentru noi.
1, preadulcele şi preadoritul glas al $uvântului prin cuvânt întru &u'ul şi cu bunăvoinţa 0atălui te"a
logodit /uişi mireasă preafrumoasă, şi ca dar de nuntă tainică ţi"a dat darul înţelepciunii cereşti, cu
ale cărei rae risipeşte întunericul cel greu de purtat al minţii noastre.
Stih, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina* roagă(te lui =u)nezeu pentru noi.
-nelul dragostei lui (ristos ai primit, ca neîncetat să înconjori cu mintea în c'ipul inelului cămara
inimii unde străluceşte lumina rugăciunii neîncetate, cu care întunecă gândurile noastre cele rele.
Sti'# Sla!ă 9atălui i :iului i S)#ntului Du5.
$a psalmistul şi proorocul &avid iua şi noaptea cugetai la legea lui &umneeu, care ca o făclie te
povăţuia în întunericul păgânătăţii, iar acum pe căile drepte ale poruncilor lui (ristos povăţuieşte
paşii noştri.
Sti'# (i acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
*n pântecele 0ău S"a copt )âinea vieţii, $ea $are 'răneşte toate inimile cu mana înţelegerilor
dumneeieşti, cu care întăreşte şi inima noastră neputincioasă.
6poi aceste stihiri#
/a tine alergăm fericită Ecaterina, ca la un liman al mângâierii, căci cu darul înţelepciunii fiind
strălucită, nu te"ai biruit de slava trecătoare, ci în priveliştea păgânească ai mărturisit pe (ristos,
rămânând neatinsă de viermele mândriei.
Maica $uvântului, la 0ine alergăm toţi cei prigoniţi de săgeţile ispitelor, înaintea icoanei 0ale
cădem, noi cei cumplit apăsaţi de povara necaurilor şi pe 0ine 0e împodobim cu a laudelor cunună,
cerându":i stăruitor să mântuieşti pe robii 0ăi din nevoi.
Sedealna* glas %* podo<ie, $eea ce eşti rugătoare caldă şi id nebiruit, ivor de milă şi lumii
scăpare, cu deadinsul strigăm către tine, 3ăscătoare de &umneeu, Stăpână# 4ino degrab şi ne
ibăveşte pe noi din nevoi, ceea ce eşti singură grabnic folositoare.
*naintea împăratului ai stat la judecată, iar cu mintea stăteai înaintea *mpăratului $elui Mare,
plecându":i gândul smerit şi primind în inimă raele cuvintelor dumneeieşti spre mărturisire, cu
care risipeşte şi întunericul sufletelor noastre.
ântarea a I'(a
,,Sfatul cel neurmat şi dumneeiesc al întrupării 0ale celei de sus, celei din +ecioară, proorocul
6vacum socotindu"l a strigat# Slavă puterii 0ale, &oamne ! B.
Stih, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina* roagă(te lui =u)nezeu pentru noi.
>ură purtătoare a tainelor &u'ului, te"ai făcut, Sfântă Ecaterina, căci mărturisirea ta a lăsat fără
cuvânt pe împăratul cel robit înşelăciunii, iar acum te rugăm să răsari nouă cuvânt spre lauda
nevoinţelor tale.
Stih, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina* roagă(te lui =u)nezeu pentru noi.
)e ei defăimându"i şi mărind pe (ristos, Stăpânul tuturor, ţi"ai atras mânia împăratului, dar pe
Mirele tău $el blând avându"/ întărire, ai ruşinat pe cel rău căut în adâncul înşelăciunii.
Sti'# Sla!ă 9atălui i :iului i S)#ntului Du5.
*mpăratul cel mândru s"a temut de înţelepciunea cuvintelor fecioarei Ecaterina, căci oglinda
înţelepciunii lui (ristos fiind ea, reflectând raele Soarelui dreptăţii a orbit pe cel întunecat la minte,
iar noi săltând cu îngerii te rugăm să luminei mintea noastră umbrită de gânduri rele.
Sti'# (i acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
*n cărările mântuirii îndrepteaă"mă )reacinstită, $eea $e ai născut pe *mpăratul vieţii, $el $e paşii
,i"a purtat pe cărări pământeşti, ca să c'eme pe fiii lui 6dam pe cărările cereşti, întru care întâmpină
pe robii 0ăi.
ântarea a '(a
,, 3egura sufletului meu, Mântuitorule, risipeşte"o cu lumina poruncilor 0ale şi mă lumineaă ca un
singur *mpărat al păcii B.
Stih, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina* roagă(te lui =u)nezeu pentru noi.
Mulţime de ritori păgâni a fost adusă înaintea ta, spre a te pleca înc'inării la idoli, dar având mintea
privitoare spre înălţimile înţelepciunii $uvântului, cu săgeţile cuvintelor tale ai doborât toată
înşelăciunea minţii lor, iar acum te rogi să ne ibăvim noi de cugete rele.
Stih, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina* roagă(te lui =u)nezeu pentru noi.
)rin purtarea de grijă a lui &umneeu fost"a trimis la tine Sfântul 6r'ang'el Mi'ail, aducându"ţi
luminate cuvinte prooroceşti de întărire în dar, iar tu, asemenea $elei $e prin înger a primit cuvântul
bucuriei, te"ai plecat cu adâncă smerenie, cu care înroureaă şi inimile noastre.
Sti'# Sla!ă 9atălui i :iului i S)#ntului Du5.
4iaţă îngerească dobândind prin depărtarea de toate deşertăciunile lumii, te"ai făcut vistierie
nedeşertată de înţelepciune, Sfântă Muceniţă Ecaterina, iar acum dăruieşte"ne talantul cuvintelor
dumneeieşti ca să"l înmulţim prin laudele către tine.
Sti'# (i acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
)e scaunul slavei ai fost aşeată, Maică )reacurată, 0u, $eea $e de pe pământ 0e"ai arătat Scaun
înţelegător al *mpăratului tuturor, pe $are roagă"/ să sfinţească şi scaunul tainic al inimii noastre cu
a dumneeieştilor gânduri cunună.
ântarea a 'I(a
.ugăciunea mea voi înălţa către &omnul şi /ui voi spune mâ'nirile mele% că sufletul meu s"a
umplut de răutăţi şi viaţa mea s"a apropiat de iad. &ar ca -ona mă rog# &umneeule, din stricăciune
scoate"mă.
Stih, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina* roagă(te lui =u)nezeu pentru noi.
/uând prin vestirea 6r'ang'elului c'eia înţelepciunii spre a descuia inimile ritorilor şi a le aduce în
dar taina cunoaşterii 6devăratului &umneeu, ai stat fără teamă înaintea lor, iar acum desc'ide şi
uşa inimii mele celei împietrite, ca să picure apa înţelepciunii cereşti.
Stih, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina* roagă(te lui =u)nezeu pentru noi.
+ăcându"ţi mintea tron al *nţelepciunii ai ivorât tuturor raele cunoştinţei de &umneeu, surpând
toată înşelăciunea idolilor, iar acum risipeşte negura eresurilor cu raele rugăciunii tale.
Sti'# Sla!ă 9atălui i :iului i S)#ntului Du5.
$a nişte spice ai secerat din lanul înşelăciunii pe filosofii cei păgâni cu secerea dumneeieştilor tale
cuvinte şi, sădindu"i în pământul muceniciei, i"ai arătat pe ei moştenitori ai grădinilor .aiului, de
care mijloceşte să ne învrednicim şi noi, cei căuţi acum în pământul răutăţilor noastre.
Sti'# (i acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
$u adevărat din 0ine a răsărit Soarele vieţii celei veşnice, $are luminând pe toţi cu raele darurilor
Sale i"a povăţuit către căile cele mai bune ale mântuirii, întru care ne aşeaă şi pe noi, ca o iubitoare
de oameni, )reafericită Maică a &omnului.
6poi aceste stihiri#
$a o stea purtătoare a luminii Soarelui dreptăţii ai strălucit în întunericul înşelăciunii păgâneşti,
povăţuind pe filosofi ca pe magii ce s"au bucurat de vederea lui (ristos către 6devăratul *mpărat,
înaintea $ăruia stând, cere nouă luminare minţii.
)reacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe $uvântul în ilele cele mai de apoi, roagă"te /ui,
ca una ce ai îndrănire de Maică.
glas 9, podobie # $u sângiurile tale...
$u podoabele frumuseţii sufleteşti şi trupeşti strălucind, cinstită Ecaterina, ai orbit mintea celor
nepricepuţi şi ugrăvind prin cuvintele tale înţelepte pe Soarele $el mai înainte de soare, ai adus pe
filosofi către .ăsăritul înţelepciunii $elei tainice a &u'ului cu voia 0atălui, pe $are roagă"/ să ne
arate şi pe noi fii ai /uminii prin fapte dumneeieşti.
$rochi)enul, glas !# Minunat este &umneeu întru Sfinţii Săi, &umneeul lui -srail.
Stih, Sfinţilor celor ce sunt în pământul /ui, minunate a făcut &omnul toate voile întru dânşii.
&in Evanghelia de la ?uca @9=# =9"=CA citire#
,, Zis-a Domnul: Dar, mai înainte de toate acestea, îi !or "une m#inile "e !oi i !ă !or "ri$oni,
d#ndu-!ă în sina$o$i i în temni%e, duc#ndu-!ă la îm"ăra%i i la dre$ători, "entru numele &eu. (i
!a )i !ouă s"re mărturie. +une%i deci în inimile !oastre să nu $#ndi%i de mai înainte ce !e%i
răs"unde, -ăci .u !ă !oi da $ură i în%ele"ciune, căreia nu-i !or "utea sta îm"otri!ă, nici să-i
răs"undă to%i "otri!nicii !otri. (i !e%i )i da%i i de "ărin%i i de )ra%i i de neamuri i de "rieteni, i
!or ucide dintre !oi. (i !e%i )i ur#%i de to%i "entru numele &eu. (i "ăr din ca"ul !ostru nu !a "ieri.
+rin răbdarea !oastră !e%i dob#ndi su)letele !oastre.B
Sti'# &iluiete-mă, Dumne3eule, du"ă mare mila 9a i du"ă mul%imea îndurărilor 9ale cură%ete
)ărădele$ile noastre.
Sla!ă 9atălui i :iului i S)#ntului Du5. glasul al 9"lea
+entru ru$ăciunile &uceni%ei 9ale, &ilosti!e, cură%ete mul%imea $reelilor noastre.
(i acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
+entru ru$ăciunile 8ăscătoarei de Dumne3eu, &ilosti!e, cură%ete mul%imea $realelor noastre.
6poi sti'ira glas D @forma glasului 9A,
podo<ie, E0oată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui &umneeu, păeşte"mă sub acoperământul
tău.B
Stih, &iluiete-ne, Dumne3eule, du"ă mare mila 9a i du"ă mul%imea îndurărilor 9ale cură%ete
)ărădele$ile noastre.
Mărturisindu"/ pe (ristos frumuseţea fecioriei tale, ţi"ai întors auul dinspre vorbele spurcate ale
păgânului împărat şi plecându"ţi urec'ea inimii spre cuvintele glasului Mirelui ceresc, te"ai aprins
cu râvna muceniciei, iar acum roagă"te ca prin răbdarea necaurilor să ne facem şi noi părtaşi
darurilor 4ieţii.
FDiaconul !iar în lipsa lui, preotul " rosteşte ru#ăciunea: $ântuieşte, Dumnezeule, poporul %ău şi
binecuvântează moştenirea %a, cercetează lumea %a cu milă şi cu indurări, înăl&ă fruntea creştinilor
ortodocşi şi trimite peste noi milele %ale cele bo#ate' pentru ru#ăciunile Preacuratei (tăpânei
noastre )ăscătoarei de Dumnezeu şi pururea *ecioarei $aria' cu puterea cinstitei şi de via&a
făcătoarei +ruci' cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor netrupeşti Puteri' pentru ru#ăciunile cinstitului,
măritului Prooroc, ,naintemer#ătorului şi Botezătorului -oan' ale (fin&ilor, mări&ilor şi intru tot
lăuda&ilor Apostoli' ale tuturor sfin&ilor sfin&i&ilor ierar.i' ale sfin&ilor, mări&ilor şi bunilor biruitori
mucenici' ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părin&ilor noştri, ale (fin&ilor !)", a căror
pomenire o săvârşim, ale (fântului -erar. (piridon, ale sfin&ilor şi drep&ilor dumnezeieşti Părin&i
-oac.im şi Ana şi pentru ale tuturor sfin&ilor' ru#amu/ne, $ult/milostive Doamne, auzi/ne pe noi
păcătoşii, care ne ru#am 0ie, şi ne miluieşte pe noi.
[(trana: Doamne, miluieşte !de 12 ori".
ântarea a 'II(a
$'ipului celui de aur neînc'inându"se tinerii lui 6vraam, s"au lămurit ca aurul în topitoare% că, în
cuptorul cel de foc, ca într"o cămară luminată, dănţuiau, cântând# 2inecuvântat eşti, &umneeul
părinţilor noştri ! B.
Stih, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina* roagă(te lui =u)nezeu pentru noi.
$el mai înţelept dintre ritori s"a plecat înaintea luminatelor tale cuvinte şi mărturisind întunericul
înşelăciunii sale prin sângele muceniciei şi"a şters păcatele, iar noi prin roua rugăciunilor tale
nădăjduim să primim de la (ristos ştergerea datoriilor noastre.
Stih, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina* roagă(te lui =u)nezeu pentru noi.
+oarte te"ai bucurat Sfântă Muceniţă Ecaterina, când &omnul ţi"a dăruit pe filosofii cei păgâni spre
a"i aduce în staulul dreptei credinţe, şi făcându"se ei înaintemergători ţie pe calea muceniciei se
roagă acum împreună cu tine spre ibăvirea lumii din întunericul eresurilor.
Sti'# Sla!ă 9atălui i :iului i S)#ntului Du5.
Strălucirea înşelătoare a porfirei împărăteşti nu ai poftit, însetând a te încinge cu veşmintele
muceniciei pentru $el $are pentru noi S"a îmbrăcat în 'aine firii omeneşti, pe $are roagă"/ să
înnoiască 'aina sufletului meu prin pocăinţă.
Sti'# (i acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
$a 5na $e pururea nu 0e depărtei de robii 0ăi cercetându"i în toată vremea cu darurile milostivirii
0ale, Stăpâna mea, degrab mă ridică pe mine de pe calea păcatelor şi la fântâna darurilor
dumneeieşti mă povăţuieşte.
ântarea a 'III(a
*n văpaie de foc stau :ie înainte 'eruvimii şi serafimii, &oamne, şi toată idirea cântare frumoasă
cântă :ie# /ăudaţi"/, binecuvântaţi"/ şi"/ preaînălţaţi întru toţi vecii!
Stih, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina* roagă(te lui =u)nezeu pentru noi.
)ământul s"a adăpat cu sângele muceniciei tale, fericită Ecaterina, căci răni nenumărate ai răbdat
pentru $el ce a vindecat rana neascultării lui 6dam, iar acum rănile cele din păcate ale sufletelor
noastre le tămăduieşte cu doctoria rugăciunii tale.
Stih, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina* roagă(te lui =u)nezeu pentru noi.
$'emarea la mucenicie a împărătesei 6ugusta ai vestit şi întărindu"o pe ea cu pâinea cuvântului
dumneeiesc ai adus"o împreună cu tine în cămara mucenicilor, împreună cu care roagă"te să
răbdăm noi cu vitejie mucenicia de gând a năvălirilor vrăjmaşilor nevăuţi.
Sti'# Sla!ă 9atălui i :iului i S)#ntului Du5.
$u darul proorociei fiind încununată de mâna *mpăratului vieţii, pe mulţi din palatele împăratului
pământesc ai adus în palatul *mpăratului ceresc, ca să slavoslovească ei neîncetat pe $el mai presus
de orice laudă şi să se roage pentru sufletele noastre.
Sti'# (i acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
$a 1 *mpărăteasă stai înaintea tronului /uminii şi aducând jertfa rugăciunilor 0ale pentru tot
neamul omenesc, cere pace sufletelor noastre şi umbrirea darului dumneeiesc spre a aduce
mlădiţele faptelor bune 4iei vieţii.
ântarea a IE(a
Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar 0u +ecioară de &umneeu
3ăscătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit% pentru aceasta toţi 0e
slăvim.
Stih, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina* roagă(te lui =u)nezeu pentru noi.
Mâna dumneeiască te"a păit în toată vremea şi ai rămas neclintită pe piatra mărturisirii, pe care
întăreşte"ne şi pe noi preaînţeleaptă Ecaterina, prin osârdia rugăciunilor tale către (ristos.
Stih, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina* roagă(te lui =u)nezeu pentru noi.
&ând lumii mai înainte de plecarea ta din această viaţă ca o sărutare rugăciunea ta cea smerită spre
iertare şi ca o îmbrăţişare cererea de luminare a celor din întunericul înşelăciunii, te"ai mutat în
cămările cereşti, unde roagă"te pentru noi, cei înc'işi în temniţa patimilor noastre.
Sti'# Sla!ă 9atălui i :iului i S)#ntului Du5.
$apul tăindu"ţi"se pentru *mpăratul ceresc ca o porumbiţă ai burat cu cetele îngereşti către cămara
Mirelui )readorit, iar trupul tău în Sinai fiind dus de îngeri este acum încununat cu laude şi jertfe de
rugăciuni smerite de către înc'inătorii tăi cei credincioşi, pe care îi păeşte totdeauna fericită, sub
scutul rugilor tale.
Sti'# (i acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
3u înceta a mijloci pentru robii 0ăi cei din lume )reacurată, ca 5na $e eşti Stâlp al rugăciunii de
foc celei călăuitoare şi luminătoare şi Mireasă a &u'ului $e aprini candelele sufletelor noastre cu
râvna pentru vieţuire îngerească.
6poi # -u!ine-se cu ade!ărat să te )ericim "e tine 8ăscătoare de Dumne3eu, cea "ururea )ericită
i "rea ne!ino!ată i &aica Dumne3eului nostru. -eea ce eti mai cinstită dec#t 7eru!imii i mai
slă!ita )ără de asemănare dec#t Sera)imii, care )ără stricăciune "e Dumne3eu -u!#ntul ai
născut, "e tine, cea cu ade!ărat 8ăscătoare de Dumne3eu, te mărim.
6poi aceste sti'iri, glas <, podobie#G$eea ce eşti mai cinstită...G.
2ucură"te, comoara cea tainică a 6le?andriei, vistierie nedeşertată de minuni a muntelui Sinai, soare
înţelegător al mucenicilor, strălucind cu raele rugăciunilor tale c'ipul întunecat al sufletelor
noastre, pe care treeşte"le Sfânta Ecaterina, din somnul păcatului spre a lucra dumneeieşte în via
lui (ristos.
Maicii lui &umneeu te"ai arătat preaiubită fiică, cinstită Ecaterina, căci frumuseţea vieţuirii
îngereşti iubind, te"ai împodobit pentru Mirele 0ău ceresc cu porfira înţelegătoare a rugăciunii şi
încingându"te cu legătura gândului smerit, paşii sufletului tău i"ai îndreptat în căile 4ieţii, la ivorul
milostivirii $ăreia ne povăţuieşte şi pe noi.
&in mormântul înşelăciunii ai scos pe ritorii cei păgâni, cu trâmbiţa &u'ului ca 6r'ang'elul vestind
învierea sufletelor lor, împreună cu care roagă"te să ne ridicăm noi din mormântul nesimţirii şi cu
tânguirea lacrimilor de pocăinţă să ne agonisim bunăvoinţa 4ieţii.
Muntele în care Moise a văut cu oc'i prooroceşti pe .ugul $el nears adăposteşte trupul tău, Sfântă
Ecaterina, al celei ce ca o pară de foc te"ai făcut prin slujirea cu râvnă a tainelor *nţelepciunii, pe
$are roag"1 să mistuiască gândurile noastre deşarte, luminându"ne cu adevărata cunoştinţă de
&umneeu.
*ngerii foarte s"au minunat de neclintirea ta în mărturisirea 6devărului şi împăratul cel întunecat
biruit a fost de înţelepciunea ta, pe care ca pe o cunună o dăruieşte Sfântă Ecaterina, celor ce te
cinstesc pe tine cu evlavie.
4eniţi toţi într"un gând să ne adunăm în biserica &omnului şi să mărim împreună cu soborul
îngeresc pe fecioara cea cu vieţuire îngerească, aprinându"ne făcliile inimii din focul râvnei sale
pentru 6devăr, ca să ne facem mărturisitori 0reimii.
-etele "uterilor netru"eti, cu ?ote3ătorul, cu 6"ostolii lui 7ristos, cu S)#nta &are &uceni%ă
.caterina i cu 8ăscătoarea de Dumne3eu &aria, )ace%i ru$ăciune ca să ne m#ntuim.
S)inte Dumne3eule, S)inte 9are, S)inte )ără de moarte, miluiete-ne "e noi.
S)inte Dumne3eule, S)inte 9are, S)inte )ără de moarte, miluiete-ne "e noi.
S)inte Dumne3eule, S)inte 9are, S)inte )ără de moarte, miluiete-ne "e noi.
Sla!ă 9atălui i :iului i S)#ntului Du5. (i acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
+reas)#ntă 9reime, miluiete-ne "e noi,
Doamne, cură%ete "ăcatele noastre,
Stă"#ne, iartă )ărădele$ile noastre,
S)inte, cercetea3ă i !indecă ne"utin%ele noastre, "entru numele 9ău.
Doamne, miluiete =
Doamne, miluiete =
Doamne, miluiete =
Sla!ă 9atălui i :iului i S)#ntului Du5. (i acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
9atăl nostru, -are eti în ceruri, s)in%ească-se numele 9ău, !ie îm"ără%ia 9a, )acă-se !oia 9a
"recum în cer aa i "e "ăm#nt. +#inea noastră cea s"re )iin%ă dă-ne-o nouă astă3i. (i ne iartă
nouă $realele noastre, "recum i noi iertăm $rei%ilor notri. (i nu ne duce "e noi în is"ită, ci ne
i3bă!ete de cel rău. -ă a 9a este ;m"ără%ia i "uterea i sla!a, a 9atălui i a :iului i a S)#ntului
Du5, acum i "ururea i în !ecii !ecilor. 6min.
şi după ecfonis cântăm 0roparul, glas !, podo<ie# &egrab ne întâmpină pe noi mai înainte până ce
nu ne robim, când vrăjmaşii 0e 'ulesc pe 0ine şi ne îngroesc pe noi, (ristoase &umneeul nostru.
)ierde cu $rucea 0a pe cei ce se luptă cu noi, ca să cunoască cât poate credinţa dreptmăritorilor
creştini, pentru rugăciunile 3ăscătoarei de &umneeu, 5nule, -ubitorule de oameni.
$arte a *nţelepciunii te"ai făcut mărită Ecaterina, purtând cu strălucire toate tainele gândului
dumneeiesc spre mântuire şi pe mulţi din întunericul rătăcirii scoţând, împodobeşti 2iserica lui
(ristos ca o vistierie nec'eltuită de minuni.
6poi cântăm această sti'iră glas 9, podobie# G$ând de pe lemn...G, vreme în care ne înc'inăm
icoanei Sfântului#
6ducând ca plată lui (ristos rugăciunile tale pentru iertarea şi ibăvirea mea din temniţele
c'inurilor veşnice, fericită Ecaterina, povăţuieşte"mă şi la limanul înţelepciunii celei de sus, ca
agonisindu"mi viaţă curată prin pocăinţă, să mă depărte de toată înşelăciunea păcatului.
Stă"#nă, "rimete ru$ăciunile robilor tăi i ne i3bă!ete "e noi de toată ne!oia i neca3ul.
9oată năde@dea mea s"re tine o "un, &aica lui Dumne3eu, "ă3ete-mă sub aco"erăm#ntul tău.
I)nografie
9ro"ar ($lasul al 5-lea) (!arianta $reacă)
Să lăudăm pe mult slăvita şi nobila a lui (ristos mireasă, cucernica Ecaterina, ocrotitoarea Sinaiului
şi apărarea lui, care este şi sprijinul nostru şi întărirea şi ajutorul nostru% care cu sabia Sfântului &u'
strălucit a redus la tăcere pe înţelepţii fără de &umneeu% şi fiind încoronată ca o mucenică, acum
cere mare milă pentru noi.
9ro"ar ($lasul al *-lea) (!arianta sla!ă)
Mieluşeaua 0a, -isuse, Ecaterina strigă cu mare glas# )e 0ine, Mirele meu, 0e iubesc şi pe 0ine
căutându"0e, mă c'inuiesc şi împreună mă răstignesc, şi împreună mă îngrop cu 2oteul 0ău şi
pătimesc pentru 0ine, ca să împărăţesc întru 0ine% şi mor pentru 0ine, ca să vie pentru 0ine% ci, ca o
jertfă fără de pri'ană, primeşte"mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc :ie. )entru rugăciunile
ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.
9ro"ar ($lasul al *-lea) (!arianta rom#nească)
$u înţelepciunea ca şi cu raele soarelui ai luminat pe filosofii păgâni şi ca o lună prealuminoasă,
care strălucea în noaptea necredinţei, întunericul l"ai gonit% iar pe împărăteasa o ai încredinţat,
dimpreună şi pe prigonitorul l"ai mustrat, de &umneeu c'emată, fericită Ecaterino! $u bucurie ai
alergat la cămara cea cerească, către (ristos, Mirele cel preafrumos, şi de la &ânsul te"ai încununat
cu cunună împărătească. *naintea $ăruia împreună cu îngerii stând, roagă"te pentru noi, cei ce
cinstim sfântă pomenirea ta.
-ondac ($lasul al 8-lea)
$eată cinstită ridicaţi acum dumneeieşte, iubitorilor de mucenici cinstind pe preaînţeleapta
Ecaterina. $ă aceasta în privelişte pe (ristos /"a propovăduit şi pe balaurul l"a drobit, cunoştinţa
ritorilor defăimând.
'ieţile Sfinţilor ( 'iaţa şi păti)irea Sfintei Marei Muceniţe Ecaterina* fecioara cea
prea+nţeleaptă
)e vremea păgânului împărat Ma?imin se afla în cetatea 6le?andriei o fecioară cu numele
Ecaterina, fiica lui $ontas, care fusese mai înainte împărat. Ea, fiind de optspreece ani, era foarte
frumoasă, de statură înaltă şi foarte înţeleaptă. $ăci învăţase tot meşteşugul cărţii elineşti şi se
deprinsese cu înţelepciunea tuturor făcătorilor de cărţi, celor de demult, a lui (omer, a lui 4irgiliu,
6ristotel, )laton şi ale celorlalţi. &ar nu numai ale filosofilor, ci şi cărţile doctorilor le"a deprins
bine, ale lui 6sclipie, ale lui (ipocrat, >alin şi, în scurt, tot meşteşugul ritoricesc şi silogistic a
învăţat, încât toţi se mirau de înţelepciunea ei.
&e aceea mulţi din domnii cei bogaţi căutau să o ia de soţie de la maica sa, care era creştină în
ascuns de teama prigoanei celei mari, care o ridicase în acea vreme asupra creştinilor păgânul
Ma?imin.
&eci, rudeniile şi maica sa adesea o sfătuiau să se mărite, ca să nu se înstrăinee împărăţia tatălui
său vreunui alt străin astfel să se lipsească de dânsa. -ar fecioara Ecaterina, ca o înţeleaptă ce era,
foarte mult iubea fecioria şi nicidecum nu voia să se mărite. &ar, văând că o supăra mult, a is către
dânşii# EDe !oi%i să mă mărit, a"oi a)la%i-mi un t#năr care să )ie asemene mie cu "atru daruri,
cum sunt eu, "recum sin$uri mărturisi%i că întrec "e toate celelalte )ecioare i atunci îl !oi lua de
bărbat, "entru că mai ne!rednic i mai "rost dec#t mine nu !oiesc a lua. -erceta%i dar
"retutindeni i de se !a a)la !reunul asemenea mie, bun cu neamul, cu bo$ă%ia, cu )rumuse%ea i
cu în%ele"ciunea, atunci mă mărit. 2ar dacă îi !a li"si !reunul din aceste daruri, a"oi nu-i !rednic
de mineE. Ei văând că nu este cu putinţă a se afla vreun tânăr aşa, îi spuneau că feciorii de împăraţi
şi alţii de domni mari pot să fie de bun neam şi mai bogaţi decât dânsa, dar în frumuseţe şi în
înţelepciune nu se va asemăna nimeni cu dânsa. -ar Ecaterina icea# E.u bărbat necărturar nu
!oiesc a a!ea=E
&aică-sa cunosc#nd un "ărinte du5o!nicesc, om s)#nt i "lăcut lui Dumne3eu, care !ie%uia într-
un loc ascuns a)ară de cetate, a luat "e .caterina i a mers cu d#nsa la acel bărbat ce "etrecea cu
"lăcere de Dumne3eu, ca să "rimească un s)at bun de la d#nsul. 2ar !ă3#nd "e )ecioara cu c5i"
)rumos i cu bună r#nduială i au3ind măsuratele ei cu!inte cu bună în%ele$ere, i-a "us în minte
s-o !#ne3e "entru slu@ba lui 7ristos, ;m"ăratul ceresc.
6stfel, a is către dânsa# E.u tiu un t#năr minunat, care )ără asemănare te întrece "e tine în
toate darurile care ai 3is că le ai, "entru că )rumuse%ea 4ui întrece strălucirea soarelui iar
în%ele"ciunea 4ui îndre"tea3ă toate )ă"turile i "e cele $#ndite. 6"oi !istieria bo$ă%iei lui se
îm"arte în toată lumea i niciodată nu se îm"u%inea3ă, ci c#t este îm"ăr%ită, tot mai mult se
înmul%ete, iar neamul 4ui cel bun este ne$răit, nea@uns i netiutE.
6cestea auindu"le fericita Ecaterina socotea că spune de vreun domn pământesc şi s"a tulburat cu
inima şi s"a sc'imbat la faţă şi a întrebat pe bătrânul dacă sunt adevărate cele grăite. -ar el o
încredinţa că sunt adevărate şi încă mai multe daruri are tânărul acela pe care nu"i sete cu putinţă a
le spune. 6tunci a întrebat fecioara# E6l cui )ecior este 6cela "e care tu îl lau3i at#taFE
-ar el a răspuns# E6cest t#năr nu are tată "e "ăm#nt, ci S-a născut ne$răit mai "resus de )ire
dintr-o )ecioară de bun neam, "reacurată i "reas)#ntă, care, "entru cură%enia i s)in%enia ei, s-a
în!rednicit a nate un )iu ca acesta. .a este înăl%ată mai "resus de ceruri i ei i se înc5ină to%i
în$erii, ca unei îm"ărătese a toată )ă"turaE.
Ecaterina a is către dânsul# EGare este cu "utin%ă ca să-4 !ăd "e t#nărul 6cela, de care !orbeti
nite lucruri at#t de minunateFE
-ar bătrânul a is către dânsa# EDacă !ei )ace "recum te !oi în!ă%a eu, a"oi te !ei în!rednici a
!edea "reastrălucita 4ui )a%ăE.
-ar ea a is către dânsul# E9e !ăd "e tine om "rice"ut, bătr#n cinstit i cred că nu min%i. Deci $ata
sunt a )ace toate cele ce-mi !ei "orunci, numai să !ăd "e -el lăudat de tineE.
6tunci bătrânul i"a dat icoana )reasfintei 3ăscătoare de &umneeu, care avea pe dumneeiescul
)runc în braţe şi a is către dânsa# E6ceasta este înc5i"uirea :ecioarei i a &aicii t#nărului
6celuia, de -are %i-am s"us nite asemenea minune !rednicii. Deci, ia-o în casa ta, i înc5i3#nd
uile cămării tale, )ă ru$ăciune către d#nsa cu bună cucernicie, toată noa"tea, iar numele ei este
&aria. 6"oi roa$-o "e d#nsa, ca să-%i arate "e :iul său, i am năde@de că de o !ei ru$a cu
credin%ă, te !a asculta "e tine i te !a în!rednici a !edea "e 6cela de care dorete su)letul tăuE.
6tunci luând fecioara sfânta icoană s"a dus la casa sa. ,i după ce a înnoptat s"a înc'is singură în
camera sa şi s"a rugat precum o învăţase bătrânul. Deci ru$#ndu-se, a adormit de osteneală i a
!ă3ut în !edenie "e îm"ărateasa în$erilor, "recum era înc5i"uită "e icoană, cu +reas)#ntul
+runc în bra%e care dădea ra3e mai strălucite dec#t soarele. Dar îi întorcea )a%a către &aica Sa,
înc#t nu "utea .caterina să-l !adă în )a%ă, deci a mers în acea "arte, iar 7ristos i-a întors )a%a
Sa i de acolo. 6ceasta )ăc#ndu-se de trei ori, a au3it "e +reas)#nta :ecioară 3ic#nd către :iul
său: E>e3i, :iule "e roaba 9a .caterina c#t este de )rumoasă i cu c5i" cu!iosFE
2ar .l a răs"uns: :oarte întunecată este i $ro3a!ă, inc#t nu "ot "ri!i la d#nsa=E
6"oi iarăi a 3is +reas)#nta 8ăscătoare de Dumne3eu: EDar oare nu este mult mai în%elea"tă
dec#t to%i ritorii, mai bo$ată i mai de bun neam dec#t )ecioarele tuturor cetă%enilorFE
2ar 7ristos a răs"uns: E6de!ăr 3ic %ie, &aica &ea, că )ecioara aceasta este )ără de minte, săraca
i de neam "rost, căci se a)lă în "ă$#nătate i de aceea nu !oi căuta s"re d#nsa, nici nu !oiesc ca
să &ă !adă la )a%ăE.
2ar +reabinecu!#ntata &aică a 3is către D#nsul: EDo$u-te, :iul meu "readulce, nu trece cu
!ederea 3idirea 9a, ci o în!a%ă "e ea i-i s"une ce să )acă, ca să se îndulcească de sla!a 9a i să
!adă "realuminata i "readorita 9a )a%ă "e care doresc în$erii să o !adăE.
2ar 7ristos a răs"uns: ESă mear$ă la bătr#nul care i-a dat ei icoana i "recum o !a în!ă%a acela,
aa să )acă, i atunci &ă !a !edea i !a a)la de la &ine darE.
6cestea văând şi auind Ecaterina, s"a deşteptat şi se miră de acea vedenie +ăcându"se iua, a mers
cu câteva roabe ale sale la c'ilia sfântului bătrân şi, căând cu lacrimi la picioarele lui, i"a spus
vedenia şi"l ruga să o povăţuiască pe dânsa ce trebuie să facă pentru ca să se îndulcească de
dragostea $elui dorit.
-ar cuviosul i"a spus ei cu de"amănuntul toate tainele adevăratei credinţe creştineşti, începând de la
facerea lumii, de la crearea lui 6dam, până la venirea cea mai de pe urmă a Stăpânului (ristos%
despre slava cea negrăită a .aiului şi despre munca cea cu durere şi fără de sfârşit a iadului. -ar ea,
ca ceea ce era foarte învăţată şi înţeleaptă, degrabă le"a priceput toate şi a creut din toată inima, în
(ristos% apoi a primit de la dânsul Sfântul 2ote. &eci i"a poruncit ei bătrânul să se roage iarăşi cu
multă râvnă către )reasfânta 3ăscătoare de &umneeu, ca să i se arate ei ca şi mai înainte.
De3brăc#ndu-se .caterina de omul cel !ec5i i îmbrăc#ndu-se în 5aina înnoirii Du5ului, s-a dus
la casa sa i toată noa"tea s-a ru$at cu lacrimi "#nă c#nd a adormit. (i atunci iarăi a !ă3ut "e
îm"ărăteasa cerului cu dumne3eiescul +runc în bra%e, -are căuta asu"ra .caterinei cu multă
milosti!ire i bl#nde%e. (i a întrebat &aica lui Dumne3eu "e :iul Său, 3ic#nd: E;%i "lace <ie, :iul
meu, )ecioara aceastaFE
2ar .l a răs"uns: E:oarte "lăcută îmi este, "entru că acum este "realuminată i slă!ită, "e c#nd
mai înainte era ruinată i ocăr#tă. 6cum este mai bo$ată i mai în%elea"tă, "e c#nd mai înainte
era săracă i ne"rice"ută, acum o iubesc "e d#nsa, "e c#nd mai înainte o com"ătimeam, i at#t
de mult o iubesc, înc#t !oiesc să &i-o lo$odesc mireasăE.
6tunci .caterina a că3ut la "ăm#nt, 3ic#nd: E8u sunt !rednică, +reaslă!ite Stă"#ne a !edea
;m"ără%ia 9a, ci mă în!rednicete ca să )iu îm"reună cu robii 9ăiE, iar +reas)#nta 8ăscătoare de
Dumne3eu a luat "e .caterina de m#na cea drea"tă i a 3is către :iul său: EDă-i :iul meu, inel
de lo$odnă i o )ă "e d#nsa mireasa 9a, ca să o în!redniceti ;m"ără%iei 9aleE.
6tunci Stă"#nul 7ristos i-a dat ei un inel "rea)rumos, 3ic#nd acestea: E2ată, astă3i te "rimesc "e
tine mireasa &ea !enică, deci să "ă3eti ar!una aceasta cu dinadinsul i să nu mai "rimeti
nicidecum ar!una de la un mire "ăm#ntescE. 6cestea 3ic#nd 7ristos Domnul, s-a s)#rit !edenia.
(i dete"t#ndu-se )ecioara, a !ă3ut cu ade!ărat în drea"ta sa un inel "rea)rumos i a "rimit în
inima ei at#ta !eselie i bucurie, înc#t din acel ceas s-a robit cu inima ei de dumne3eiasca
dra$oste. (i at#t s-a sc5imbat de minunat, înc#t nu mai $#ndea nicidecum la lucrurile "ăm#nteti
ci numai la "reaiubitul său &ire cu$eta 3iua i noa"tea. +e 6cela îl dorea i de la 6cela se
"o!ă%uia întotdeauna.
*n acea vreme a venit în 6le?andria împăratul cel fără de lege care avea râvnă fără măsură pentru
nesimţitorii ei, fiind el însuşi nesimţitor. ,i voind să le facă pranic mare, a trimis prin toate cetăţile
şi laturile de primprejur, poruncind popoarelor ca să se adune la dânsul cu jertfe pentru ca să
cinstească pe ei. &eci, s"a adunat mulţime de popor fără de număr, aducând fiecare după puterea sa
la jertfă unii boi,
alţii oi, iar cei săraci păsări şi altele asemenea. -ar când a sosit iua urâtei prănuiri, a jertfit mai întâi
nebunul împărat =HI de junci iar ceilalţi domni şi boieri au jertfit mai puţin şi fiecare om aducea
jertfă după puterea sa. &eci, s"a umplut toată cetatea de răcnet, de glasul dobitoacelor ce mugeau şi
de mirosul din fumul jertfelor, încât pretutindeni era strâmtorare şi tulburare şi tot vădu'ul era
necurat.
Săvârşindu"se acestea şi văând binecredincioasa şi preafrumoasa Ecaterina atâta înşelăciune şi
pierare de suflete omeneşti, s"a rănit cumplit la inimă, fiindu"i jale de pieirea lor. &eci, pornindu"se
din dumneeiasca râvnă, a luat cu sine puţine slugi şi a mers la capiştea unde se săvârşeau jertfele.
-ar când a stat în uşile capiştei, a atras privirile tuturor prin frumuseţea ei, ceea ce era mărturie a
frumuseţii ei celei dinlăuntru. 6poi a vestit pe împăratul că are să"i spună un cuvânt foarte de folos.
-ar el a poruncit să intre.
4enind Ecaterina înaintea împăratului, mai întâi i s"a plecat, dându"i cinstea cuviincioasă, apoi i"a
is# G+unoaşte, o, împărate, înşelăciunea cu care v/a&i înşelat de diavoli, de slu3i&i ca unui
Dumnezeu idolilor stricăcioşi şi nesim&itori. +u adevărat mare ruşine este a fi cineva atât de orb şi
de nesim&itor, ca să se înc.ine unor urăciuni ca acestea. $ăcar crede pe în&eleptul tău Diodor care
#răieşte că zeii voştri au fost odinioară oameni şi şi/au sfârşit via&a lor ticăloşeşte' şi pentru nişte
lucruri vestite ce au făcut ei, le/au zidit oamenii statui. -ar neamurile cele de pe urmă, neştiind
#ândul strămoşilor lor, numai pentru pomenire le/ai pus lor statui şi părându/li/se că este un lucru
de mare cinste şi de bună cuviin&ă, au început a se înc.ina lor ca unor zei de care şi Plutar.
4ironeanul se în#re&oşase şi/i trecea cu vederea.
Drept aceea, crede măcar învă&ătorilor noştri, o5 împărate, şi nu fii pricina pierzării atâtor, suflete
pentru care ai să moşteneşti munca cea veşnică. +i cunoate "e Anul ade!ăratul Dumne3eu, -el
"ururea )iitor, )ără de înce"ut i )ără de moarte, -are, în anii cei mai de "e urmă, S-a )ăcut om
"entru m#ntuirea noastră. +rin .l îm"ăra%ii îm"ără%esc, %ările se îndre"tea3ă i toată lumea
îm"reună se bucură i cu sin$ur cu!#ntul 4ui toate s-au 3idit. 6cestui Dumne3eu "rea"uternic i
"reabun nu-i trebuiesc @ert)e că acestea nici nu se !eselete de @un$5ierea ne!ino!atelor
dobitoace, ci numai "oruncete ca să "ă3im "oruncile 4ui neclintiteE.
6cestea auindu"le împăratul, s"a mâniat foarte şi a rămas fără de răspuns mult timp. 6poi, neputând
a se împotrivi cuvintelor ei a is# 67asă/ne acum să ne săvârşim 3ertfă şi după aceasta vom asculta
cuvintele tale6.
3ecredinciosul împărat săvârşind pranicul său cel păgânesc, a poruncit să aducă pe sfânta fecioară
la palatul împărăţiei sale şi a is către dânsa# 6(pune/ne nouă, fecioară, cine eşti tu şi ce sunt
cuvintele pe care le/ai #răit către noi86
.u sunt )iica îm"ăratului celui ce a )ost mai înainte de tine i mă c5eamă .caterina. 6m în!ă%at
tot meteu$ul căr%ilor ritoriceti, )iloso)ice i a măsurării "ăm#ntului i alte în%ele"ciuni, dar "e
toate acestea le-am trecut cu !ederea căci sunt dearte i ne)olositoare i am !oit a mă )ace
mireasa Stă"#nului 7ristos, care $răiete "rin "roorocul Său acestea: E+ierde-!oi în%ele"ciunea
în%ele"%ilor i tiin%a tiutorilor o !oi le"ădaE.
-ar împăratul s"a mirat de înţelepciunea ei şi, văând la dânsa atâta bună cuviinţă şi frumuseţe, i se
părea că nu este născută din părinţi muritori, ci o eiţă din eii pe care"i cinstea el% încât, abia a vrut
să creadă că a ieşit din pământeni aşa frumuseţe negrăită, de a cărei frumuseţe rănindu"se, a început
a"i grăi cuvinte de desfrânare.
-ar Sfânta, cunoscând gândul lui cel fărădelege, a is către dânsul# EDia!olii "e care îi cinsti%i ca "e
nite 3ei, aceia !ă îneală i !ă atra$ la "o)te dobitoceti, iar eu mă socotesc a )i "ăm#nt sau tină,
3idită de Dumne3eu du"ă c5i"ul i asemănarea Sa. (i m-a cinstit cu această )rumuse%e, ca din
aceasta mai !#rtos să se minune3e oamenii de în%ele"ciunea Ziditorului, cum într-o )ată at#t de
"roastă i )ăcută din tină, a "utut să dea o bună în%ele$ere i )rumuse%e ca aceastaE.
6tunci s"a supărat împăratul de aceste cuvinte ale ei şi a is# 6)u #răi de rău zeii care au slavă
nemuritoare6.
-ar sfânta a răspuns împotrivă# EDacă !ei !rea să scuturi "u%in de "e minte ne$ura i întunericul
înelăciunii, !ei "rice"e "rostimea 3eilor tăi i !ei cunoate "e ade!ăratul Dumne3eu al -ărui
nume, numai dacă se $răiete de cine!a sau dacă se însemnea3ă -rucea 4ui în !ă3du5, i3$onete
"e 3eii tăi i-i s)ăr#mă. (i de !ei "orunci, î%i !oi arăta ade!ărul aie!eaE.
*mpăratul, auind vorba ei cea slobodă, n"a vrut să mai vorbească cu dânsa, temându"se să nu"l
biruiască prin cuvintele sale înţelepte şi să"l ruşinee, ci a is acestea# 6)u este cu cuviin&ă
împăratului a vorbi cu femeile, ci voi aduna filosofii cei în&elep&i ca să vorbească cu tine' şi atunci
vei cunoaşte neputin&a #.iciturilor tale şi vei crede în do#mele noastre6.
;icând acestea a poruncit să păească pe sfânta fecioară cu dinadinsul. ,i îndată a trimis cărţi prin
toate cetăţile stăpânirii sale, în acest fel# 6,mpăratul $a9imin, în&elep&ilor filosofi şi ritori care vă
afla&i sub stăpânirea noastră, bucura&i/vă5 %o&i care slu3i&i preaîn&eleptului zeu :rmi şi c.ema&i pe
muze, pricinuitoarele în&elepciunii, veni&i la mine să astupa&i #ura unei femei prea/in&elepte, care s/
a arătat zilele acestea şi bat3ocoreşte pe marii zei, numind faptele lor basme şi bârfeli. Deci,
arăta&i/vă în&elepciunea voastră părintească, pentru ca să vă preamări&i între oameni iar de la mine
să primi&i răsplata şi daruri pentru osteneala voastră6.
&eci, s"au adunat ritorii cei mai aleşi şi mai înţelepţi, cincieci la număr, isteţi cu mintea în
înţelepciune şi puternici în grai, cărora împăratul le"a is astfel# 6;ăti&i/vă cu sâr#uin&ă şi fără de
lenevire spre o nevoin&ă cu bărbă&ie împotriva unei fecioare, pentru ca să o pute&i birui în cuvinte'
şi nu fi&i cu nebă#are de seamă şi să socoti&i că ave&i să vorbi&i cu o femeie, ci ca şi cum a&i avea a
sta împotriva unui nevoitor cu bărbă&ie şi preaîn&elept, aşa să pune&i toată sâr#uin&a şi să vă arăta&i
în&elepciunea voastră, de vreme ce eu o cunosc preabine, căci covârşeşte în în&elepciune c.iar şi pe
minunatul Platon. Deci vă ro#, ca şi cum a&i avea a vă lupta cu un filosof, să pune&i multă
sâr#uin&ă, şi dacă o ve&i birui, apoi mari daruri vă voi da' iar de ve&i fi birui&i, apoi vă ve&i umplea
de ne#răită ruşine şi în loc de daruri ve&i primi moarte cumplită6.
;icând acestea împăratul, un ritor care era mai vestit şi mai înţelept, a răspuns icând# 6)u te teme,
împărate, că deşi este istea&ă la minte acea femeie, însă ea nu poate fi desăvârşită în în&elepciune şi
în meşteşu#ul iscusitei retorici' porunceşte numai să stea înaintea noastră şi vei vedea că îndată ce
va vedea atâ&ia ritori şi filosofi, se va ruşina6.
-ar împăratul, auind pe filosoful care se laudă, s"a umplut de bucurie şi de veselie, nădăjduind că
limba cea îndrăneaţă va birui pe fecioara cea plină de blândeţe şi de dumneeiasca înţelepciune.
&eci a poruncit să aducă îndată pe Sfânta Ecaterina înaintea lor " fiind adunată la privelişte mulţime
de popor " vrând să vadă şi să audă acea dispută de cuvinte. &ar mai înainte, "#nă a nu a@un$e
trimiii la s)#nta, a !enit la d#nsa din cer 6r5an$5elul &i5ail i a 3is: E8u te teme, "runca
Domnului, căci Domnul tău î%i !a da mai multă în%ele"ciune, ca să biruieti cu "rice"ere "e cei
cinci3eci de ritori i nu numai aceia ci i mul%i al%ii !or crede "rin tine în 7ristos i to%i !or "rimi
cununa mucenicieiE.6cestea icându"i îngerul, s"a dus.
,i venind trimişii au luat"o şi au dus"o înaintea împăratului, a filosofilor şi a toată priveliştea, îndată
acel vitea filosof care se laudă, a is cu mândrie către Sfânta Ecaterina# G0u eşti aceea care fără de
ruşine şi fără de minte ocărăşti pe eii noştri7G
-ar sfânta i"a răspuns cu blândeţe# E.u sunt, însă nu )ără de ruine, nici )ără de minte, "recum
3ici tu, ci cu măsură i iubire de ade!ăr $răiesc acestea, că 3eii !otri sunt nimicuriE.
&ar ritorii au is# G&e vreme ce marii făcători de sti'uri, poeţii, îi lăudau pe eii cei înalţi, deci cum
grăieşte limba ta cu atâta îndrăneală asupra lor, de la care ai luat atâta înţelepciune şi te"ai
împărtăşit de dulceaţa darurilor lor7G
*nsă ea a răspuns# E.u nu de la 3eii !otri ci de la Anul ade!ăratul Dumne3eul meu, -are sin$ur
este în%ele"ciune i !ia%ă, am darul în%ele"ciunii. (i dacă cine!a se teme de D#nsul i "ă3ete
dumne3eietile 4ui "orunci, acela este cu ade!ărat )iloso), iar lucrurile 3eilor !otri i "o!etile
!oastre sunt !rednice de r#s i de ocară i "line de înelăciune. ;nsă s"une-mi, care sunt marii
)ăcători de sti5uri ai tăi i cum i-au numit "e ei 3eiiFE
.itorul a is# GMai întâi preaînţeleptul (omer, rugându"se către &ie, grăieşte# G)rea slăvite ;eus,
prea mare eule şi alţi ei fără de moarteG. 6semenea şi preaslăvitul 1rfeu, mulţumind lui 6polon,
grăieşte acestea# G1, fiul lui /aton, departe săgetătorule, puternice +ivie, care spre toţi priveşti şi
împărăteşti peste cei muritori şi peste cei fără de moarte% soare care te ridici cu aripi de aur!J în
acest fel cinsteau pe ei cei dintâi, şi marii şi slăviţii făcători de sti'uri, şi aievea i"au numit pe ei
fără de moarte. &eci tu nu te înşela, nici nu te înc'ina $elui răstignit ca unui &umneeu, căci nimeni
din înţelepţii cei de demult nu /"au numit &umneeu şi nici nu /"a cunoscut cineva a fi
&umneeuG.
Sfânta Ecaterina a răspuns# E6celai 7omer al !ostru $răiete în alt loc des"re marele 3eu Die că
este mincinos, înelător i !iclean i că au !rut să-l le$e al%i 3ei, adică 7era, +oseidon i 6tena, de
n-ar )i )u$it să se ascundă. 6semenea i multe alte lucruri de ocară asu"ra 3eilor !otri arată
căr%ile !oastre. 2ar de !reme ce ai 3is că "e -el răsti$nit nici unul din dascălii cei !ec5i nu-4
mărturisesc a )i Dumne3eu, a"oi dei nu se cade a cerceta mult des"re D#nsul, "entru că este
Dumne3eu ade!ărat, :ăcătorul cerului i al "ăm#ntului, al mării, al soarelui, al lunii i a tot
neamul omenesc, nea@uns, neurmat i ne$răit, dar "entru o mai în!ederată încredin%are, !oi
arăta do!e3i din căr%ile !oastre.
6scultă ce grăieşte despre dânsul prea înţeleapta voastră Silvia, mărturisind despre dumneeiasca
/ui întrupare şi despre mântuitoarea răstignire# E>a !eni mai t#r3iu cine!a "e acest "ăm#nt i !a )i
tru" )ără de "ăcat, cu 5otarele dumne3eirii celei )ără de osteneală !a de3le$a "atimile cele
ne!indecate, i 6cestuia 2 se !a )ace 3a!istie de către "o"orul cel necredincios i !a )i s"#n3urat la
înăl%ime, ca i cum ar )i )ost !rednic mor%iiE.
6scultă şi pe nemincinosul tău 6polon, cum fără voia lui a mărturisit pe (ristos, adevăratul
&umneeu, fiind silit de puterea /ui# EAnul -el ceresc mă silete "e mine, -el -are este 4umina
în trei străluciri, i -el ce a "ătimit este Dumne3eu, dar nu cu dumne3eirea a "ătimit, căci
am#ndouă sunt, i muritor cu tru"ul i străin de stricăciune, acelai Dumne3eu este bărbat,
răbd#nd toate de la cei muritori, adică cruce, ocară i în$ro"areE.
6cestea le"a is 6polon des"re ade!ăratul Dumne3eu, -are este )ără de înce"ut, asemenea cu -el
ce 4-a născut "e .l i "ururea de o )iin%ă, înce"ut, rădăcină i i3!or al tuturor bunătă%ilor 3idite,
a 3idit lumea din ne)iin%ă în )iin%ă i o c5i!ernisete "e d#nsa i, )iind de o )iin%ă cu 9atăl, S-a
)ăcut om "entru noi i a umblat "e "ăm#nt, arăt#nd, în!ă%#nd i bine )ăc#nd oamenilor. 6"oi a
"rimit moarte "entru noi cei nemul%umitori, ca să de3le$e os#ndirea cea dint#i i să "rimim
îndulcirea i )ericirea cea de demult.
(i ast)el, iarăi ne-a desc5is uile Daiului ce au )ost încuiate i, în!iind a treia 3i, S-a înăl%at la
cer, de unde a trimis Du5ul S)#nt ucenicilor Săi. 2ar ei, mer$#nd în toată lumea, au "ro"o!ăduit
dumne3eirea 4ui, în care i %ie, )iloso)ule, %i se cade a crede, ca să cunoti "e ade!ăratul
Dumne3eu i să )ii rob al 6celuia, -are este milosti! i mult îndurat i "e cei ce au $reit îi
c5eamă, 3ic#nd: E>eni%i la &ine to%i cei osteni%i i îm"o!ăra%i i .u !ă !oi odi5ni. Deci, crede
măcar "e în!ă%ătorii i "e 3eii tăi, "e +laton, "e Gr)eu i "e 6"olon, care au mărturisit curat i
luminat "e 7ristos Dumne3euE.
6cestea şi multe altele ca acestea grăind preaînţeleapta Ecaterina, s"a spăimântat filosoful,
rămânând fără răspuns şi neputând să mai grăiască ceva împotrivă. -ar împăratul, văându"l biruit,
minunându"se, a poruncit celorlalţi să vorbească cu sfânta fecioară. &ar ei s"au lepădat, icând# G3u
putem sta împotriva adevărului, căci dacă începătorul nostru a tăcut, fiind biruit, apoi noi ce vom
ice7G 6tunci împăratul mâniindu"se, a poruncit să aprindă un foc mare în mijlocul cetăţii pentru ca
să ardă pe toţi filosofii şi ritorii. *nsă ei, auind judecata şi răspunsul împăratului asupra lor, au căut
la picioarele sfintei, cerând să se roage pentru dânşii către 5nul adevăratul &umneeu, ca să le ierte
toate câte au greşit din neştiinţă şi să"i învrednicească de Sfântul 2ote şi de darul )reasfântului
&u'.
Sfânta, umplându"se de bucurie, a is către dânşii# E-u ade!ărat sunte%i )erici%i, căci lăs#nd
întunericul, a%i cunoscut lumina cea ade!ărată i, trec#nd cu !ederea "e acest îm"ărat stricăcios
de "e "ăm#nt, !-a%i a"ro"iat de -el ceresc. Deci, să nădă@dui%i )ără îndoială s"re mila 4ui i să
crede%i că )ocul cu care !ă în)ricoea3ă "ă$#nii !ă !a )i !ouă bote3 i scara care !a înăl%a la cer.
în acest )oc cură%indu-!ă de toată necură%ia tru"ului i a du5ului, !ă !e%i a)la ca nite stele
luminate i curate înaintea sla!ei îm"ăratului i !e%i )i iubi%ii 4ui "rieteniE.
;icând acestea Sfânta, i"a bucurat cu această nădejde şi a însemnat pe fiecare pe frunte cu pecetea
lui (ristos, adică cu Sfânta $ruce. 6poi au mers cu bucurie spre c'inuire şi, luându"i ostaşii, i"au
aruncat în foc, în a şaptespreecea i a lunii noiembrie. +ăcându"se seară, au mers nişte oameni
binecredincioşi şi iubitori de &umneeu ca să adune moaştele lor şi i"au aflat pe toţi întregi, căci nici
părul capului lor n"a fost ars% pentru care mulţi s"au întors la adevărata cunoştinţă, iar moaştele lor
le"au îngropat cu cinste la un loc cuviincios.
&ar împăratul avea purtare mare de grijă pentru Sfânta Ecaterina în ce c'ip ar putea s"o întoarcă la a
sa păgânătate. ,i nesporind nimic cu silogismele filosofice, a început cu îmbunări şi vicleşuguri a o
amăgi, icând# 6Ascultă, fiică bună, te sfătuiesc ca un părinte iubitor de fii, înc.ină/te marilor zei şi
mai vârtos muzicescului :rmi, care te/a împodobit cu atâtea daruri filosofice, şi eu voi împăr&i cu
tine împără&ia mea, martori îmi sunt zeii, şi î&i voi da 3umătate din stăpânirea mea şi vei vie&ui
împreună cu mine, veselindu/te neîncetat6.
-ar Sfânta, ca o înţeleaptă ce era, pricepând gândul, vicleşugul şi înşelăciunea lui, a is către dânsul#
E4ea"ădă, o, îm"ărate, !icleu$ul i nu te asemăna !ul"ii, "entru că eu %i-am s"us o dată că sunt
cretină i m-am lo$odit cu 7ristos, "e D#nsul îl am &ire i S)etnic i )rumuse%ea )ecioriei mele.
Deci, mai mult "o)tesc 5ainele muceniceti dec#t "or)ira îm"ărăteascăE.
*mpăratul iarăşi a is# 6$ă sileşti, deşi nu voiesc, să/&i necinstesc vrednicia ta şi trupul tău să/l
înfăşor cu multe răni6.
&ar Sfânta a răspuns# E:ă ce !oieti, "entru că, cu această ocară !remelnică, îmi !ei mi@loci mie
sla!a cea !enică i mul%ime de "o"or, "recum nădă@duiesc, !a crede "rin mine în 7ristosul meu.
(i din "alatul tău mul%i !or mer$e îm"reună cu mine în s)in%itele cămări ceretiE.
6cestea a proorocit Sfânta, iar &umneeu, $are priveşte din înălţime, a adus la îndeplinire proorocia
ei.
6tunci împăratul, mâniindu"se foarte, a poruncit să debrace de pe dânsa porfira şi, aşa s"o bată fără
milă cu vine de bou. &eci au bătut"o slugile pe Sfânta Muceniţă Ecaterina două ceasuri peste spate
şi peste pântece, până ce s"a umplut de răni tot trupul ei cel fecioresc şi s"a făcut fără c'ip în bătăi,
ea, care mai înainte era atât de frumoasă. -ar sângele ei curgea şiroaie şi s"a înroşit pământul de
dânsul. &ar Sfânta stătea cu bărbăţie şi vitejie, încât toţi cei ce o vedeau se mirau foarte tare. Mai pe
urmă a poruncit fiara cea cumplită ca s"o ducă în temniţă şi să nu"i dea mâncare până când se va mai
gândi cu ce fel de munci s"o piardă pe dânsa.
6u$usta, so%ia îm"ăratului, a!ea însă mare dorin%ă să !adă )a%a S)intei .caterina, căci o iubea
mult, au3ind de )a"tele ei cele bune, de în%ele"ciunea i de bărbă%ia ei, iar mai !#rtos, că a!usese
o !edenie în somn, din care "ricină s-a rănit cu inima s"re dra$ostea ei, înc#t nu mai "utea nici
să doarmă. -eşind împăratul din cetate pentru o pricină şi ăbovind acolo câteva ile, împărăteasa a
avut prilejul să dobândească ceea ce dorea. $ăci era acolo un boier mare, credincios prieten al
împăratului, cu dregătoria voievod, anume )orfirie, om foarte înţelept.
6cestuia i"a mărturisit 6ugusta gândul său, în taină, icându"i acestea# E;ntr-una din no"%ile
trecute am !ă3ut în !edenie "e .caterina, e3#nd în mi@locul multor tineri i )ecioare )rumoase,
îmbrăcată în 5aine albe, i at#ta strălucire ieea din )a%a ei, înc#t nu "uteam "ri!i la d#nsa. 2ar
ea m-a ae3at a"roa"e de d#nsa i mi-a "us "e ca" o cunună de aur, 3ic#ndu-mi: EStă"#nul
7ristos î%i trimite %ie această cununăE. De atunci am at#ta dorin%ă ca să o !ăd, înc#t nu a)lu
odi5na inimii mele. Do$u-te dar, )ă în !reun c5i" ca să o !ăd în tainăE. 2ar +or)irie i-a răs"uns:
E.u !oi îm"lini dorin%a ta îm"ărăteascăE. Deci, )ăc#ndu-se noa"te, !oie!odul a luat cu sine două
sute de ostai i a mers la temni%ă îm"reună cu îm"ărăteasa i d#nd stră@erilor bani, au intrat la
S)#ntă.
-#nd a !ă3ut-o îm"ărăteasa, s-a mirat de strălucirea )e%ei ei, care în)lorea cu dumne3eiescul dar.
-ă3#nd de$rabă la "icioarele ei, cu lacrimi în oc5i a înce"ut a 3ice acestea: E6cum sunt
îm"ărateasă )ericită, că m-am în!rednicit a te !edea, lucru )oarte mult dorit su)letului meu, i
însetam ca cerbul să aud limba ta cea i3!or#toare de miere. (i acum, )iindcă m-am în!rednicit a
dob#ndi ceea ce am dorit, nu mă !oi mai m#5ni, c5iar dacă m-a li"si i de îm"ără%ie i de !ia%ă.
-ăci mă bucur cu inima i cu su)letul, "ri!ind la at#ta strălucire ce răsare din "rea)rumoasa ta
)a%ă. :ericită eti tu i !rednică de laudă că te-ai li"it de un Stă"#n ca 6cesta, de la -are "rimeti
at#tea daruriE.
2ar S)#nta i-a răs"uns, 3ic#nd: E:ericită eti i tu, o= îm"ărăteasă "entru că !ăd cununa ca"ului
tău, ridicată la înăl%ime de cetele în$ereti, "e care du"ă trei 3ile o !ei "rimi "entru "u%ina
"ătimire ce !ei răbda, ca să mer$i la ade!ăratul îm"ărat i să îm"ărăteti cu .l !enicE.
2ar ea a 3is către d#nsa: E&ă tem de munci i mai !#rtos de bărbatul meu, căci este )oarte as"ru
i )ără de omenieE.
Zis-a ei S)#nta: E;ndră3nete, că !ei a!ea "e 7ristos în inima ta, -are î%i !a a@uta ca să nu se
atin$ă nici o muncă de su)letul tău. -ăci numai "u%in !a boli tru"ul tău, c#tă!a !reme i a"oi se
!a odi5ni acolo !enicE.
6cestea icând Sfânta, a întrebat"o pe ea )orfirie, icând# G$e dăruieşte (ristos celor care cred într"
însul7 )entru că voiesc şi eu să cred într"însul şi să fiu ostaşul /uiG.
Zis-a lui S)#nta &uceni%ă:EDar n-ai citit sau n-ai au3it Scri"tura cretineascăFE
-ar )orfirie a răspuns# GEu din copilăria mea tot cu răboiul m"am îndeletnicit şi de alte lucruri n"am
avut purtare de grijăG.
Zis-a lui S)#nta: E8u "oate limba să mărturisească bunătă%ile "e care le-a $ătit +reabunul i
2ubitorul de oameni Dumne3eu celor ce-4 iubesc "e .l i "ă3esc "oruncile 4uiE.
6tunci )orfirie s"a umplut de bucurie negrăită şi a creut în (ristos, împreună cu cei două sute de
ostaşi şi cu împărăteasa. ,i sărutând toţi cu bună cucernicie pe muceniţă, s"au dus.
2ar milosti!ul i iubitorul de oameni 7ristos, n-a lăsat "e s)#nta Sa mireasă nebă$ată în seamă
at#tea 3ile ci, ca un "ărinte iubitor de )ii, a!ea "urtare de $ri@ă de d#nsa i-i trimitea în toate 3ilele
5rana, "rintr-o "orumbi%ă. 6"oi, c5iar 7ristos a !enit de a cercetat-o cu mare sla!ă i cu multe
cete cereti. (i mai mult a întărit bărbă%ia ei i a um"lut-o de îndră3neală, 3ic#nd: E8u te teme,
iubita &ea mireasă, "entru că .u sunt cu tine i "rin răbdarea ta "e mul%i !ei
întoarce către &ine, i de multe cununi te !ei în!redniciE. -u ast)el de cu!inte
m#n$#ind-o "e ea Domnul, S-a dus.
6 doua i, şeând împăratul la judecată, a poruncit să o aducă pe muceniţă, care a intrat în curţile
împărăteşti cu lumina cea strălucitoare şi cu atâtea daruri du'ovniceşti, încât cei ce stăteau înainte se
minunau de strălucirea frumuseţii ei. ,i s"a minunat împăratul foarte tare, văând că n"a slăbit cu
trupul, nici nu s"a sc'imbat frumuseţea feţii sale în atâtea ile, socotind că i"a dat cineva 'rană în
temniţă şi de aceea voia să pedepsească pe străjeri.
Dar S)#nta .caterina, ca să nu )ie al%ii munci%i )ără !ină "entru d#nsa, a mărturisit ade!ărul,
3ic#nd: ESă tii, îm"ărate, că mie nu mi-a dat 5rană !reo m#nă omenească, ci Stă"#nul meu
7ristos, -are în$ri@ete de robii Săi. 6cela m-a 5rănit "e mineE.
&eci, mirându"se împăratul de o frumuseţe ca aceea, a vrut să o ispitească pe dânsa iarăşi cu
îmbunări şi cu vicleşug, icându"i acestea# 60ie &i se cade să împărăteşti, fiica mea, căci eşti
doamnă în c.ipul soarelui, care şi pe Artemida o covârşeşti cu frumuse&ea. <ino dar de 3ertfeşte
zeilor, ca să împărăteşti cu noi şi să ai via&ă plină de bucurie. =o#u/te, nu voiesc a/&i pierde cu
muncile o aşa podoabă şi frumuse&e6.
S)#nta a 3is: E.u sunt "ăm#nt i cenuă i toată )rumuse%ea ca o )loare se !este@ete i ca !isul
"iere "rin boală sau de bătr#ne%e, iar du"ă moarte cu totul "utre3ete. Deci nu te în$ri@i de buna
cu!iin%ă i de )rumuse%ea meaE.
6cestea vorbindu"le Sfânta Ecaterina cu împăratul, un epar' cu numele (ursaden, aspru cu obiceiul,
tiran şi c'inuitor nemilostiv, vrând să arate către împăratul dragoste şi bună voire, a is# GEu,
împărate, am aflat o muncă prin care vei birui pe această fecioară. )orunceşte să se facă patru roţi de
lemn într"o osie şi să bată împrejur suliţe ascuţite şi alte fiare ascuţite% două roţi să se întoarcă în
stânga şi două în dreapta, iar în mijlocul lor să fie fecioară legată. ,i aşa, întorcându"se roţile, să"i
drobească trupul ei. *nsă mai întâi să se întoarcă roţile singure înaintea fecioarei, pentru ca,
văându"le, să se teamă de munca cea cumplită şi să se plece la voia ta% iar de nu, apoi să primească
amara moarteG.
)lăcând împăratului sfatul epar'ului, a poruncit să facă acel fel de roţi. ,i fiind adusă sfânta la acea
cumplită muncă, a întors roţile cu multă nevoie înaintea oc'ilor ei, ca să o înfricoşee. 6poi a is
tiranul către dânsa# 6>are vezi ce muncă &i s/a pre#ătit, în care vei lua moarte amară, de nu te vei
înc.ina zeilor86
2ar ea a răs"uns: EDe multe ori %i-am s"us $#ndul meu, de aceea nu mai "ierde !remea, ci )ă
ceea ce !oietiE.
4ăând el că nu poate să o înfricoşee cu nimic şi să o întoarcă de la (ristos, a poruncit să o lege
între roţi şi să le întoarcă repede, pentru ca, cu acele fiare ascuţite, să fie drobită în bucăţi şi să
moară cu cumplită moarte.
Deci înce"#ndu-se acea muncă, îndată s-a "o$or#t în$erul Domnului din cer i a de3le$at "e
S)#nta din le$ături, iar ro%ile le-a s)ăr#mat în bucă%i, iar acelea, sărind din locul lor, "e mul%i
"ă$#ni rănindu-i, i-au omor#t. 2ar "o"orul ce era de )a%ă, !ă3#nd acea minune "reamărită,
stri$a:
E&are este Dumne3eul cretinilor=E
&ar împăratul se întunecase de mânie şi iarăşi se gândea ca să afle asupra muceniţei vreo muncă mai
nouă.
*mpărăteasa, auind acea minune, a ieşit din camera ei şi a început a mustra pe împăratul, icând# G
-u ade!ărat eti nebun i )ără de minte, dacă îndră3neti a te lu"ta cu Dumne3eul -el !iu, i a
munci "e roaba 4ui cu nedre"tate= G 6cestea fără nădejde, auindu"le împăratul, s"a sălbăticit de
mânie şi s"a făcut fără de omenie, mai mult decât toate fiarele. ,i, lăsând pe Sfânta Ecaterina, şi"a
întors mânia asupra soţiei sale, uitându"şi dragostea cea firească faţă de dânsa.
&eci a poruncit ca să aducă o ladă mare şi să o umple cu plumb, ca să fie nemişcată. 6colo a pus
sânii femeii sale, între capac şi ladă şi a bătut cuie prin capac şi prin ladă, străpungându"i, încât i s"a
pricinuit o durere nespusă şi i s"au rupt cu mare nevoie. -ar fericita 6ugusta, răbdând acea durere
negrăită, se bucura, pătimind pentru adevăratul &umneeu, către $are se şi ruga ca să"i trimită
ajutor din înălţime.
&eci, rupându"se sânii ei, curgea sângele ca un ivor şi toţi care erau de faţă s"au umplut de jale şi"i
durea inima pentru aceea care pătimea munca cea mai amară şi mai, nesuferită. -ar tiranul cel
nemilostiv n"a miluit pe soţia sa, ci a poruncit să"i taie capul cu sabia. &ar ea primind cu bucurie
osânda aceasta a is către Sfânta Ecaterina# GDoaba ade!ăratului Dumne3eu, )ă ru$ăciune "entru
mine= G
2ar aceea a 3is: E&er$i cu "ace, ca să îm"ărăteti cu 7ristos în !eci=E
,i astfel a fost tăiată fericita împărateasă afară din cetate în iua de douăeci şi trei a lunii
noiembrie. -ar voievodul )orfirie, luând noaptea trupul ei, l"a îngropat cu cinste. -ar a doua i a stat
înaintea împăratului, împreună cu ostaşii cei ce creuseră în (ristos, şi a is# G,i noi suntem ostaşi ai
marelui &umneeuG.
6ceasta nerăbdând împăratul să audă, a oftat din adâncul inimii, icând# 6<ai, am pierit, că m/am
pă#ubit de minunatul Porfirie56 6poi, întorcându"se către ceilalţi ostaşi, a is# 6?i voi, ostaşii mei
preaiubi&i, v/a&i înşelat şi v/a&i îndepărtat de zeii părinteşti8 Dar cu ce v/au #reşit vouă zeii de i/a&i
părăsit pe dânşii86 -ar ei nu i"au răspuns lui cuvânt, ci numai )orfirie a is# G)entru ce laşi capul şi
întrebi picioarele7 4orbeşte cu mineG. -ar el a is# 6+ap rău, tu eşti pricina pierzării lor6. ,i
neputând mai mult a grăi de mânie, a poruncit să le taie capetele tuturor% şi aşa s"au sfârşit. &eci, s"a
împlinit proorocia Sfintei Ecaterina, care a is împăratului# E-ă mul%i din "alatele tale !or crede în
7ristos Dumne3euE.
&upă acestea, aducând muncitorul pe Ecaterina la divan, a is către dânsa# 6$ultă supărare şi
pa#ubă mi/ai făcut5 %u ai înşelat pe femeia mea şi pe viteazul meu voievod l/ai pierdut, el care era
puterea oştilor mele şi alte multe răută&i mi s/au întâmplat mie prin tine şi se cădea îndată fără de
milă să te omor' dar te iert pentru că îmi este milă a te pierde pe tine, o fecioară atât de frumoasă
şi în&eleaptă. Deci, fă/mi voia, iubita mea5 @ertfeşte zeilor ca să te fac împărăteasă şi niciodată nu
te voi mai supăra, nici voi face vreun lucru fără de sfatul tău. ?i vei vie&ui împreună cu mine într/
atâta veselie şi fericire, în care nici una din împărătese n/a fost vreodată6.
6cestea şi multe altele grăia vicleanul, căutând să înşele pe mireasa lui (ristos cea aleasă. &ar n"a
putut cu cuvintele sale cele înşelătoare să o despartă de (ristos, cu $are ea se legase tare, cu
legătura dragostei celei adevărate. 6poi, văând că nici cu momeli, nici cu făgăduinţe, nici cu
îngroiri, nici cu munci nu poate să o înduplece pe cea mai tare decât diamantul, a dat asupra ei
'otărârea să"i fie tăiat capul afară din cetate.
&eci, luând"o ostaşii, au dus"o la locul de c'in. ,i mergea în urma ei popor mult, bărbaţi şi femei,
plângând pentru dânsa, căci avea a se pierde, precum iceau ei, o tânără preafrumoasă şi prea
înţeleaptă. -ar cele mai alese dintre femei şi de neam bun iceau către dânsa, tânguindu"se# G1,
preafrumoasă şi prealuminată fecioară, pentru ce eşti aşa de aspră cu inima şi cinsteşti mai mult
moartea decât viaţa aceasta preadulce7 ,i pentru ce"ţi pieri în deşert şi fără de vreme floarea
tinereţilor tale7 1are nu este mai bine să asculţi pe împăratul şi să te îndulceşti de atâtea bunătăţi în
viaţa aceasta, decât să mori ticăloşeşte7G
-ar ea a răspuns# E4ăsa%i "l#nsul cel )ără de )olos i mai !#rtos !ă bucura%i, că eu !ăd acum "e
iubitul meu &ire, 2isus 7ristos, :ăcătorul i &#ntuitorul meu, -are este )rumuse%ea
mucenicilor, cununa i sla!a mea. (i mă c5eamă către )rumuse%ea Daiului cea ne$răită, ca să
îm"ără%esc îm"reună cu D#nsul i să mă !eselesc în !eacul cel )ără de s)#rit. Deci nu "l#n$e%i
"entru mine, ci "l#n$e%i "entru !oi, căci "entru necredin%a !oastră a!e%i să mer$e%i în )ocul cel
)ără de s)#rit, ca să !ă munci%i în !eciE.
6poi, ajungând la locul de tăiere, a făcut rugăciunea aceasta#
EDoamne, 2isuse 7ristoase, Dumne3eul meu, mul%umescu-<i că ai "us "e "iatra răbdării
"icioarele mele i ai îndre"tat "aii mei. 9inde-<i acum "rea cinstitele 9ale "alme "e care le-ai
întins "e -ruce i "rimete su)letul meu, "e care l-am adus <ie ca @ert)ă, "entru dra$ostea 9a.
6du-<i aminte, Doamne, căci tru" i s#n$e sunt, i nu lăsa $reelile mele cele )ăcute din
netiin%ă, ca să )ie arătate de cum"li%ii is"ititori la în)ricoata 9a @udecată, ci s"ală-le cu s#n$ele
"e care-l !ărs "entru 9ine i r#nduiete ca tru"ul acesta, care, rănindu-se, se taie cu sabia, să )ie
ne!ă3ut de !ră@maii tăi cei ce mă "ri$onesc.
-aută dintru înăl%imea 9a, Doamne, i asu"ra "o"orului acestuia ce stă înainte i-l "o!ă%uiete la
lumina cunotin%ei 9ale. (i acelora care !or c5ema "rin mine numele 9ău -el "reas)#nt, dă-le
toate cererile cele s"re )olos, "entru ca de to%i să se laude măririle 9ale în !eciE.
6st)el ru$#ndu-se, a 3is c5inuitorului: ESă!#rete-%i "orunca=E 2ar el, întin3#nd sabia, i-a tăiat
cinstitul ei ca", i a curs din rană la"te în loc de s#n$e.
2ar cinstitele ei moate le-au luat în acel ceas s)in%ii în$eri, "recum s-a !ă3ut de credincioii cei
!rednici i le-au dus cu cinste în &untele Sinai, în sla!a lui 7ristos Dumne3eu, -are, îm"reună
cu 9atăl i cu Du5ul S)#nt, într-o dumne3eire îm"ărătete în !eci.
6min.
S)#nta
&uceni%ă .caterina "urtată de in$eri
Sinaxar ( $o)enirea Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina
*n această lună @noiembrieA, în iua a douăeci şi cincea, pomenirea Sfintei Mare Muceniţe
Ecaterina.
6ceasta a trăit pe vremea împăratului Ma?imian, prin anii HI!, şi se trăgea din cetatea 6le?andriei,
fiică fiind unui principe care se numea $onsta.
Era foarte frumoasă şi înaltă la trup, având ca la optspreece ani. 6ceasta a învăţat desăvârşit toată
învăţătura şi ştiinţa grecească şi latinească, citind pe (omer şi pe 4irgiliu, marele poet al latinilor, pe
6sclepios şi pe doctorii (ippocrat şi >allin, pe filosofii 6ristotel şi )lato, pe +ilistion şi Evsevie, şi
învăţătura cea tainică a marilor magi @astronomiA -anni şi -ambri, pe a lui &ionisie şi profeţiile
Sibilei.
6 învăţat ea încă şi tot meşteşugul ritoricesc @al grăirii frumoaseA, cât se afla pe atunci în lume. &eci
nu numai acestea, ci şi multe alte limbi şi dialecte ale multor neamuri cunoştea.
3u numai cei ce au văut"o o admirau, ci şi acei care nu mai auiseră de renumele şi înţelepciunea
ei.
&eci în anii împăratului Ma?imian şi a fiului său Ma?entie a fost prinsă pentru mărturisirea cea în
(ristos şi a fost cercetată cu multe feluri de c'inuri.
-ar cu înţelepciunea sa şi cu buna grăire, a înduplecat pe o sută şi cincieci de ritori ca să creadă în
(ristos, împreună şi cu alţi mulţi păgâni. $u care împreună i s"a tăiat capul fericitei şi a luat cununa
mărturisirii.
$r. iprian Apetrei ( Sinaxarul, Astăzi o prăznui) pe Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina
S"a născut şi a crescut în oraşul 6le?andria Egiptului. )rovenind dintr"o familie de rang înalt,
Ecaterina a beneficiat de multe privilegii, a studiat foarte mult, astfel că, la vârsta de =< ani, era
cunoscută pentru frumuseţea şi înţelepciunea sa.
+iind destul de greu să găsească pe cineva care să fie pe placul fiicei sale, mama se 'otărăşte să o
ducă pe Ecaterina la un părinte du'ovnicesc ce locuia în afara cetăţii. 6ici află Ecaterina despre
învăţătura creştină, însuşindu"şi anumite cunoştinţe despre Mântuitorul -isus (ristos, iar la finalul
discuţiei, părintele îi dăruieşte o icoană a Maicii &omnului cu )runcul -isus în braţe.
*n acea vreme, împăratul Ma?imin &aia @HIK"H=!A a venit în 6le?andria pentru a afla câţi creştini
mai sunt, dând poruncă să se jertfească eilor, iar cine refua era supus c'inurilor şi ucis.
Ecaterina, văând înşelăciunea oamenilor, merge la el pentru a"i vorbi despre lepădarea de ei şi
despre îmbrăţişarea vieţii creştine, spunându"i# E-u ade!ărat, mare ruine este a )i cine!a at#t de
orb i de nebun ca să se înc5ine unor ur#ciuni ca acesteaE.
6părând cu tărie creştinismul, ajunge în faţa unui consiliu de cincieci de filosofi păgâni, dintre cei
mai iscusiţi, care aveau poruncă împărătească să o determine să se înc'ine eilor. &ar spre mânia
împăratului, Ecaterina dovedeşte deşertăciunea eilor. *n urma unei frumoase pledoarii pentru viaţa
creştină, toţi filosofii acelei adunări s"au convertit şi au îndurat apoi moarte martirică. *mpăratul
Ma?imin, fiind nevoit să plece, a întrerupt judecata Ecaterinei poruncind să fie întemniţată în
continuare.
*n urma unei vedenii pe care o are împărăteasa 6ugusta, aceasta merge împreună cu )orfirie, mai"
marele panicilor împărăteşti, şi alţi două sute de ostaşi în temniţa Ecaterinei şi, ca urmare a unei
discuţii, se vor converti toţi la credinţa creştină.
6stfel, s"a împlinit proorocia tinerei, care i"a is împăratului# E&ul%i din "alatele tale !or crede în
7ristos Dumne3euE.
&upă întoarcerea împăratului, Ecaterina este supusă în continuare supliciilor, iar la sfatul lui
(ursaden, ea va fi drobită de fiarele ascuţite a patru roţi prinse pe aceeaşi osie, în cele din urmă
primind cununa muceniciei. &e aceea, Sfânta Muceniţă Ecaterina este repreentată în icoane ţinând
în mână o roată.
*mpărăteasa a plâns văând felul cum a pătimit Sfânta Ecaterina şi mărturisind pe Mântuitorul
(ristos a fost şi ea martiriată.
6 doua i, )orfirie şi cei două sute de soldaţi au fost şi ei ucişi deoarece au mărturisit credinţa în
&omnul nostru -isus (ristos.
Moaştele Sfintei Muceniţe Ecaterina au fost aflate la sfârşitul secolului al 4---"lea într"o mănăstire
din Muntele Sinai idită de împărăteasa Elena, mama lui $onstantin cel Mare.
&oatele S)intei &uceni%e .caterina
Moaştele Sfintei Muceniţe Ecaterina
6stăi 2iserica prănuieşte pe una dintre muceniţele care s"au împodobit în c'ip minunat cu faptele
virtuţii, pe Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, ale cărei sfinte moaşte, se află in Mănăstirea Sfânta
Ecaterina din Muntele Sinai şi din mila lui &umneeu, părticele din sfintele moaşte sunt preente şi
în .omânia.
Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai
Mănăstirea Sfânta Ecaterina* Eghina* Crecia
:ra$ment din moatele S)intei .caterina (m#na) - &ănăstirea S)#nta .caterina, .$5ina, Hrecia
&oatele S)intei &uceni%e .caterina în Dom#nia
*n 2ucureşti#
• Fiserica GSfinţii Apostoli $etru si $avel H Sfânta Muceniţă Ecaterina / FelvedereI
@cartier .egie, Str. $ărvunarilor, 3r. 9 L pe strada cu maternitatea >iuleşti, in spatele mag.
2ricostore"1r'ideea, Metrou >roăveşti sau $rângaşiA.
2coana S)intei .caterina
• Fiserica oltea din Fucureşti
1 părticică din moaştele Sfintei Ecaterina se află la 2iserica $oltea din 2ucureşti.
• Mânăstirea ESfântul 3icolae M Mi'ai 4odăB, de lângă Metrou -vor, Springtime -vor, Str.
Sapienţei, 3r. !%
• 2iserica E6dormirea Maicii &omnului M )recupeţii 3oiB, Str. >ral. 2roşteanu, 3r. =9 @viavi
de 6SE M intrarea din $al. &orobanţiA%
• $apela /eagănului de $opii NSfânta EcaterinaB, 2d. Mareşal 6verescu 3r. =O, lângă 6rcul de
0riumfA%
• 2iserica NSfânta EcaterinaB a +acultăţii de 0eologie din Str.Sfânta Ecaterina%
• 2iserica E Sfinţii 0rei -erar'i M $olţeiB @5niversitate, 2d. 2rătianu, 3r. =A%
• 2iserica E Sfântul 6ndreiB @,os. $'itilei, 3r. =H<A%
*n provincie#
• Schitul GSfântul Ioan AusulI, com. Sloboia, jud. >iurgiu @K Pm de >iurgiuA.
Mănăstirea Sfântul -oan .usul M >iurgiu are de asemenea părticele din moaştele Sfinţilor# Sfântul
-erar' 3icolae, Sfântul -oan >ură de 6ur, Sfântul Siluan 6t'onitul, Sfântul -erar' Elefterie, Sfântul
Macarie de la )ecersPa, Sfântul -erar' (aralambie, Sfântul >'erasim de la -ordan, Sfântul )olicarp
al Smirnei, Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, părticele de la mulţi alţi sfinţi.
• Mănăstirea o)ana, com. $omana, jud. >iurgiu%
• Fiserica J Sfântul 0ectarieI din cartierul N6le?andru cel 2unB, -aşi%
• Fiserica GAdor)irea Maicii =o)nului şi Sfântul Antonie cel Mare / 'ulpeI @str. SărărieA
din -aşi%
• Fiserica Spitalului Kudeţean din Suceava, jud. Suceava%
• Fiserica GSfânta Ecaterina şi Sfântul MercurieI din com. .ădăşeni, jud. Suceava%
• Fiserica Me)orială Mihai 'iteazul J Sfântul Siluan AtonitulI din 6lba -ulia, jud. 6lba%
• Schitul 7uta, com. (uta L +iniş, jud. 2i'or @lângă 2eiuşA%
• atedrala Episcopală din >iurgiu%
• Fiserica din ?etca 0ouă, jud. >iurgiu @lângă >'impaţiA%
Minunea descoperirii moаştelor Sfntei Ecaterina
/a cinci secole după moartea Sfintei Ecaterina, s"a petrecut o minune prin care au fost descoperite
sfintele ei moaşte, care stătuseră vreme îndelungată ascunse în loc de taină, pe Muntele Sinai.
*ntr"o noapte, unui călugăr cu viaţă îmbunătăţită i"a apărut în vedenie trupul neatins de stricăciune al
sfintei, înconjurat de o lumină puternică, suprafirească% trupul se află undeva pe vârful Muntelui
Sinai şi ivora mir prea frumos mirositor.
)rofund mişcat, mona'ul a urcat el însuşi pe Munte şi a găsit, într"adevăr, moaştele Sfintei
Ecaterina, c'iar în locul pe care îl văuse în vis. 6 strâns, într"o sticlă, câteva picături din mirul care
nu înceta să se reverse din cinstitul trup al sfintei. Moaştele au fost luate şi duse în biserică.
*n =99C, regele /udovic al -Q"lea al +ranţei a ridicat, la )aris, o biserică înc'inată Sfintei Ecaterina.
*n secolul al Q--"lea, mona'ii au ridicat sfintele moaşte din biserica de pe vârful Muntelui Sinai şi
le"au adus, cu cinste şi evlavie, la mănăstirea ridicată pe Muntele .ugului aprins, prilej cu care
'ramul bisericii a devenit Sfânta Ecaterina.
(S)#nta &are &uceni%ă .caterina I >ia%a i acatistul, .ditura 9rinitas, 2ai, 2BB0, "". 52-5')
Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina / $redici şi editoriale
Sfântul Nicolae Velimirovici - Proloagele de la Ohrida Pomenirea Sfntei Mari
Muceni!e "şi prea#n!elepte$ Ecaterina
Ea a fost fiica .egelui $onstus FsicR. &upă moartea tatălui ei, ea a locuit cu mama ei la 6le?andria.
+iind în taină creştină, maica a adus"o pe fiică la (ristos, prin intermediul părintelui ei du'ovnic.
Ecaterina a primit în timpul unei vedenii inel de la Mântuitorul (ristos însuşi, ca semn că Ecaterina
s"a făcut logodnica /ui. 6cest inel se află în degetul Sfintei şi în iua de ai.
Sfânta Ecaterina a fost covârşită cu mari daruri de la &umneeu. )rimind o educaţie foarte aleasă şi
înaltă, ea a stăpânit toată filosofia elină, desăvârşit arta retoricii, logica şi ştiinţa medicală. )e lângă
acestea, ea era de o frumuseţe fiică fără seamăn.
4enind la 6le?andria nelegiuitul Ma?enţius şi poruncind tuturor să îi urmee lui în
aducerea de necurate jertfe idolilor, Ecaterina i"a ieşit înainte şi i"a arătat cu îndrăneală toate erorile
idolatriei.
*mpăratul, văând că nu poate face faţă nici pe departe marii ştiinţe, înţelepciuni şi elocinţe a
Ecaterinei, a convocat cincieci dintre cei mai înţelepţi filosofi şi retori spre a intra cu ea în dispută
filosofică şi logică în problemele credinţei, a o birui şi a o face astfel de ruşine.
&ar Ecaterina a fost aceea care a repurtat victoria în debateri asupra celor cincieci de filosofi de
elită Fcu toţii bărbaţiR, făcându"i astfel ea pe ei de ruşine înaintea tuturor.
3ebun de furie, împăratul a poruncit ca toţi cei cincieci de filosofi să fie arşi de vii.
.ugându"se cu inima Sfânta Ecaterina, toţi cei cincieci s"au mărturisit creştini şi au slăvit 3umele
lui (ristos mai înainte de a fi omorâţi.
+iind aruncată în temniţă, Sfânta Ecaterina ="a convertit la (ristos pe comandantul gării imperiale,
)orfirie, împreună cu două sute de soldaţi.
Ea de asemenea a adus"o la adevărul credinţei pe însăşi împărăteasa 6ugusta"4asilissa, soţia lui
Ma?enţiu.
Ei cu toţii au luat pentru aceasta, sângeroasă mucenicie, în timpul bestialelor torturi, Sfintei
Ecaterina i s"a arătat îngerul lui &umneeu, care a sfărâmat roata pe care era trasă.
&upă aceasta însuşi &omnul (ristos S"a arătat Sfintei Muceniţe şi a mângâiat"o. &upă sc'ingiuiri
bestiale Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina a fost omorâtă prin decapitare, în vârstă fiind de
optspreece ani.
Martiriul s"a petrecut în douăeci şi patru de ile ale lunii noiembrie, din anul H=I. &in trupul ei a
curs lapte în loc de sânge. Sfintele ei moaşte făcătoare de minuni odi'nesc la Muntele Sinai.
!,n $ineiul românesc slu3ba acestei (finte $ari $uceni&e este aşezată la 2A noiembrie, în 2B
noiembrie fiind pomeni&i în principal (fin&ii :piscopi +lement al
=omei, Petru al Ale9andriei şi (fântul $ucenic %eodor cel din Antio.ia."
ântare de laudă la Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina
(fânta :caterina prea în&eleapta, osul re#esc,
(fânta $uceni&ă a lui 4ristos s/a făcut.
)ebunul $a9en&ius îi oferea ei via&a
De ar fi primit ea să/i fie so&ie5
Dar (fânta :caterina cea prea în&eleaptă,
+u sufletul strălucind ca aurul curat,
=ăspuns/a împăratului astfel:
CAl meu lo#odnic e 4ristos înviat,
Dra#ostea unui bărbat ce peste pu&in va putrezi
:u nu o doresc.
%u trupul meu iubeşti: iată dar
+ă putreziciunea la putreziciune tra#e,
Aşa precum şi nemurirea nemurire doreşte.
Dar al trupului înveliş trebuie curând să piară,
De aceea omul în&elept caută numai de suflet.
*ă ce doreşti, dă/mă la c.inuri,
Arde/mă cu foc, pe roată mă tra#e.
Pe sufletul meu eu apri# mi/l voi păzi,
?i nu mă voi înc.ina decât Dnuia Dumnezeu.
0ine minte, împărate, că în curând vei pieri,
?i/apoi al tău .oit de viermi se va umple.
:i vor fi a ta slavă, căci ei te vor roade,
-ar înso&itor avea/vei doar blestemul,
+are te va şi întâmpina:
+ăci tu cutezi nebuneşte să te lup&i cu 4ristos,
+are decât moartea este infinit mai tare.
%u eşti acela peste care căzând, Piatra o zdrobeşte. 6
>, (fântă :caterina, fecioară a lui 4ristos,
%u tronul re#al l/ai dispre&uit pentru Adevăr5
%u de aceea astăzi domneşti cu Adevărul
?i/ntr/al 7ui etern =ai cu în#erii cân&i5
Mitropolitul %ugustin de &lorina Omilie la pomenirea Sfntei Mare Muceni!e
Ecaterina' logodnica lui (ristos
4om vorbi despre Sfânta Ecaterina care este sărbătorită astăi. Sfânta Ecaterina a trăit în veacul al
---"lea după (ristos. S"a născut în 6le?andria. 0atăl ei $onstas, repreentant al împăratului şi mama
ei erau idolatri. 6şa că şi ea era idololatră. &ar fetiţa avea o mare înclinaţie spre studii. 6 studiat
toate ştiinţele şi a citit operele scriitorilor greci şi latini, iar la vârsta de =< ani era cea mai învăţată
fată din 6le?andria.
&ar şi la înfăţişare era o femeie minunată, pe de"a întregul plăcută. $u astfel de daruri trupeşti şi
intelectuale era o mireasă peţită de mulţi. 0ineri importanţi o cereau în căsătorie, dar ea spunea că
nu vrea să se mărite în ciuda tuturor presiunilor alor ei.
&acă cineva vrea să se căsătorească, este păcat să"l împiedicăm. &ar dacă aceasta este păcat o dată,
de =II de ori este păcat să împiedicăm un om, bărbat sau femeie, care vrea să"şi dea inima lui
&umneeu. 3unta este de argint, fecioria este de aur. 6lege şi ea. Eu, de atâţia ani de când slujesc
&omnului, niciodată, dar niciodată nu am împiedicat un om să se căsătorească. &ar întotdeauna am
susţinut femei şi bărbaţi care au vrut să se dedice lui &umneeu şi să fie persoane misionare şi să se
facă mona'i. &umneeu a dat libertate. 4iolenţa este interisă, în special în aceste c'estiuni.
6şadar făceau rele presiuni asupra Sfintei Ecaterina. Ea nu ura nunta, dar ca un spirit superior ce
era, voia să fie neîmprăştiată. ,i nu e?istă doar nunta aceasta obişnuită. 5nii se căsătoresc cu patria,
alţii cu ştiinţa, alţii cu religia.
Sfânta Ecaterina, pentru a scăpa de presiuni, a uneltit un prete?t ingenios. )entru că un creştin
trebuie să fie înţelept% trebuie să aibă înţelepciunea nu a lumii acesteia, ci a lui &umneeu.
6şadar spune părinţilor ei#
" &e vreme ce mă presaţi atâta, accept să mă căsătoresc, dar cu o condiţie.
" $e condiţie, copilul meu7
" &acă se va găsi un tânăr care să fie superior mie în ceea ce priveşte frumuseţea, bogăţia,
cunoaşterea şi ştiinţa, îl voi lua.
6u început să caute şi s"au preentat mulţi. 5nii erau bogaţi, dar nu erau frumoşi. 5nii erau bogaţi şi
frumoşi, dar nu erau învăţaţi. 5n lucru rar# şi bogăţie, şi frumuseţe, şi educaţie aleasă să se
întâlnească într"o singură persoană. *n felul acesta nu s"a putut găsi cineva, iar părinţii erau
nemângâiaţi.
6u trimis"o la un oarecare ascet filoof, care trăia într"o peşteră afară din 6le?andria. S"a dus şi i"a
cerut sfatul ce să facă.
6cela i"a spus#
" $opila mea, eu ştiu un tânăr. 3u e?istă altul ca El în lume. +rumos, bogat, puternic, înţelept ca
nimeni altul.
Ecaterina s"a entuiasmat şi i"a spus#
" 6ş vrea să"l văd.
*i spune ascetul#
" 4ei face ce"ţi voi spune7
" 4oi face.
" 6scultă deci @a spus ascetul şi a scos din sânul său o icoană a )reasfintei +ecioare cu &omnul
nostru -isus (ristosA# -a această icoană, du"te acasă, înc'ide"te în camera ta şi roagă"te. ,i )reasfânta
îţi va arăta ce să faci.
*ntr"adevăr, Ecaterina a luat icoana, s"a înc'is în casă şi a făcut multă rugăciune, până după mieul
nopţii. 1bosind a luat"o somnul.
6tunci !ede o !edenie: a !ă3ut-o "e +reas)#nta :ecioară că strălucea ca o lună, iar "e
dumne3eiescul +runc în bra%ele ei că strălucea ca un soare, dar )a%a lui 7ristos se întorcea ca să
n-o !adă "e .caterina.
6tunci &aica Domnului s"une:
- -o"ilul meu, "ri!ete la această )ată. 6 !enit de at#t de de"arte, i cere să a)le "e cine!a care să
o iubească i să i se dedice.
Dumne3eiescul +runc a răs"uns cu m#nie:
- 8u !reau s-o "ri!esc.
- De ce, co"ilul meuF 6ceasta este cea mai )rumoasă co"ilă din 6leJandria.
- 8u, &aica lui Dumne3eu, este ur#tă (era ur#tă, deoarece încă nu era bote3ată).
Ecaterina a fugit plângând. S"a dus la ascet şi i"a spus vedenia.
" 2ine ţi"a spus, ice acela. &e aceea, dacă vrei ca (ristos să privească spre tine, trebuie să crei în
El şi să te botei.
*n câteva ile acea mare personalitate a 6le?andriei s"a boteat şi devenise de acum creştină. 6tunci
a !ă3ut iarăi o !edenie. De această dată dumne3eiescul +runc o "ri!ea i Daiul se sălăluise în
inima ei. &in acel moment Ecaterina s"a dedicat pe de"a întregul lui (ristos. 6 devenit misionară.
6 aflat lucrul acesta împăratul Ma?imian şi a c'emat"o la dialog. /a sfârşit a fost nevoit să spună#
" 3u pot s"o scot la capăt cu tine, dar voi c'ema pe înţelepţi şi pe oamenii de ştiinţă, pe
matematicieni şi fiicieni şi astronomi, pentru ca să discuţi cu ei.
6 doua i, =KI de înţelepţi erau la palatul lui Ma?imian. &e cealaltă parte Sfânta Ecaterina singură.
6 început discuţia şi a durat toată iua. 6rgumentele înţelepţilor erau demontate. &u'ul Sfânt a
luminat"o pe Sfânta Ecaterina, iar ea le"a înc'is gura. 5nul după altul spuneau#
" Sunt de acord cu Ecaterina. $red în &umneeul Ecaterinei.
-ar împăratul7 S"a sălbăticit şi mai mult şi a poruncit să taie capetele sofiştilor în faţa lui. 6stfel, acei
=KI de înţelepţi au mărturisit pe (ristos şi au fost martiriaţi.
&upă aceasta Ma?imian a aruncat"o pe Sfânta Ecaterina în înc'isoare. ,i în temniţă fiind ea repurta
noi biruinţe. 6colo a adus la credinţă pe mulţi care veneau să o viitee. )rintre ele era şi femeia lui
Ma?imin, împărăteasa +austina şi garda de corp a ei, demnitarul )orfirie, împreună cu 9II de
soldaţi ai săi. 0oţi aceştia, ascultând cuvintele ei, au creut în (ristos.
&ar Ma?imian, cuprins de o pimă satanică, nu numai că a rămas neînduplecat, dar a şi poruncit ca
şi aceştia să fie decapitaţi. 3u i"a fost milă nici de femeia sa! 1 sută cincieci cu două sute şi cu doi
fac trei sute cincieci şi doi @HK9A, trei sute cincieci şi două de suflete a prins în mreaja lui (ristos
predica Sfintei Ecaterina!
&upă puţin s"a apropiat şi sfârşitul ei. 3u vă povestesc detaliile. Este lung şirul c'inurilor, din care
cel mai groanic este roata. ,i piatră să fii, te vei emoţiona dacă vei citi sfârşitul Sfintei Ecaterina.
&upă ce a îngenunc'iat, şi"a înălţat mâinile şi s"a rugat pentru întreaga lume. 6poi şi"a plecat capul
şi a fost decapitată. 6şa şi"a dat sfântul ei suflet, care ca un porumbel alb a burat la ceruri.
Sfintele ei moaşte se păstreaă nestricate. $âţi nu cred să se ducă să le vadă. Se află în Muntele
Sinai. )e acest cuib îl păstreaă de"a lungul veacurilor mona'ii greci. Să mulţumim lui &umneeu
pentru asta. )oate că ei sunt ultimii mona'i, deoarece copiii Eladei nu mai merg să se facă mona'i
în Sinai sau în Sfântul Munte% au alte aspiraţiiS
$a înc'inători merg acolo şi israeliţi, şi egipteni, şi beduini, şi germani, şi ruşi ca să sărute sfintele
moaşte ale sfintei pe care a încununat"o &umneeu cu trei cununi# a fecioriei, a martiriului şi a
înţelepciunii şi ştiinţei.
&acă ne uităm la icoana ei, vedem că are un inel. $e înseamnă acesta7 *n a doua vedenie pe care a
avut"o, (ristos i"a dat un inel, adică au devenit atunci logodnici. /ogodnici care se deosebesc de
logodnicii de pe pământ. *n clipa în care o fată se dedică lui &umneeu, de acolo înainte ea se
logodeşte cu (ristos, care este NMirele cel împodobit cu frumuseţea mai mult decât toţi oameniiB
@Sti'oavna /audelor din Sfânta şi Marea MarţiA.
Sfânta Ecaterina, iubiţii mei, este o mustrare pentru poporul nostru. Mustrare mai întâi pentru
femeile a căror minte le este la frumuseţea trupească şi nu se îngrijesc de cea sufletească. *n al
doilea rând este o mustrare pentru bărbaţii care se dovedesc inferiori femeilor. -ar în al treilea rând
este o mustrare a noastră, a clericilor, deoarece nu aducem suflete aproape de (ristos cum a făcut
Sfânta Ecaterina, ci mai degrabă le gonim.
*nc'ei şi doresc ca din rândul femeilor să se ridice mame care să crească eroi, iar din rândul
bărbaţilor să se ridice martiri. $ununa aceasta o nădăjduiesc de la mamă, de la femeie. 6min.
(Gmilie de seară din biserica S)intei 9reimi +tolemaida, duminică, 2/.11.1108)
!traducere din elină de mona.ul 7eontie"
)naltpreasfn!itul Pantelimon' mitropolit de %ntinoe *Patriarhia %le+andriei şi a
toat, %frica- - Sfânta Ecaterina - e+emplu pentru m,rturisirea prin via!, şi
martiriul credin!ei noastre #n (ristos
*ntre datoriile noastre de ucenici ai *ntâiului Martir şi 6r'ipăstor (ristos este şi mărturisirea prin
viaţă şi martiriul credinţei noastre în (ristos. &omnul nostru -isus (ristos a confirmat aceasta prin
următoarele cuvinte# &acă lumea vă prigoneşte, dacă vă aruncă în temniţă, dacă vă supune la
înfricoşătoare şi groanice c'inuri, ca să vă lepădaţi de numele Meu, atunci să ştiţi că mai înainte de
a vă prigoni pe voi, M"a prigonit mai înainte de toţi pe Mine.
Domnul îi c5eamă "e to%i cei care !or să-4 urme3e să "ăească "e calea cea str#mtă i cu
neca3uri, care, în ciuda $reută%ilor i contradic%iilor ei, duce la !ia%a !enică i în ;m"ără%ia
-erească a lui Dumne3eu.
4umea i în mod deosebit omul lumesc, omul "ăcatului, cel care răm#ne ne"ocăit în )a%a
dumne3eietii c5emări la "ocăin%ă i la m#ntuire, este !ră@ma )a%ă de Dumne3eu, )a%ă de
?iserica 4ui i )a%ă de acei cretini binecinstitori care se lu"tă în !ia%a lor de 3i cu 3i să trăiască
!oia lui Dumne3eu.
/umea păcatului îi iubeşte doar pe acei oameni care sunt asemănători ei. )e omul moral, virtuos şi
sfânt îl respinge şi îl urăşte, pentru că viaţa sfinţilor este o mustrare foarte înţepătoare pentru ei. &in
acest motiv sfinţitul psalmist îl preintă foarte semnificativ pe păcătos că se adună cu alţi oameni
fără de lege şi le propune să ridice de pe faţa pământului pe cel drept, să"l îngroape în cele mai
dinăuntru ale pământului până ce"l va şterge din amintirea oamenilor.
&ar lucrurile nu sunt după cum vor păcătoşii, c'iar dacă în multe situaţii ale vieţii ni se pare că
domină cei nedrepţi, 'oţii, înşelătorii, escrocii, pro?eneţii, oamenii drogurilor, ai comerţului ilegal,
ai nedreptăţii şi ai atâtor altor situaţii păcătoase.
4oia păcătosului nu poate să împiedice voia Sfântului &umneeu, pentru că K"omenirea dre"%ilor
este cu laudeL. KDre"%ii în !eac !or )i !iiL i Kdre"tul ca )inicul !a în)lori i ca cedrul din 4iban
se !a înmul%iL.
&e aceea şi proorocul"împărat &avid strigă# K:ericit bărbatul care n-a umblat în s)atul
necredincioilor i în calea "ăcătoilor nu a stat i "e scaunul 5ulitorilor n-a e3ut. -i în 4e$ea
Domnului e !oia lui i la 4e$ea 4ui !a cu$eta 3iua i noa"teaL.
-eea ce deosebete "e omul s)#nt de omul "ăcătos este dis"o3i%ia sa de a urma i de a îm"lini !oia
lui Dumne3eu în !ia%a sa. S)#ntul nu este cel )ără de "ăcat, "entru că )ără de "ăcat este doar
S)#ntul Dumne3eu. S)#ntul, cretinul corect, este acela care se lu"tă 3i de 3i să-i în!in$ă
"atimile cele "ăcătoase i obinuin%ele cele rele ale !ie%ii omeneti. Se ru"e de lumea "ăcatului
"rin "ocăin%ă i se unete cu 7ristos, Doctorul su)letelor i al tru"urilor noastre.
-ar prin această unire esenţială a omului cu $reatorul său, el îşi află adevărata identitate. Scopul
e?istenţei lui i se redescoperă. ,i vocaţia finală a preenţei lui în această lume a confuiei şi a
tulburărilor continue este definită de cuvintele &umneeului"1m, Mântuitorul nostru -isus (ristos#
K:i%i s)in%i "recum 9atăl !ostru cel ceresc s)#nt esteL. N&e aceea, fiţi dar voi desăvârşiţi, precum
0atăl vostru cel ceresc desăvârşit esteB.
2ată deci, care este sco"ul i !oca%ia noastră= Să de!enim oameni s)in%i ai lui Dumne3eu, care
trăim "e "ăm#nt, dar "ri!im la cer, a!#nd întotdeauna în !edere cu!intele 6"ostolului +a!el: K8u
a!em aici cetate stătătoare, ci o căutăm "e cea !iitoareL.
2nsu)lată de această în!ă%ătură a Domnului, a +roorocilor i a 6"ostolilor, S)#nta .caterina
sărbătorită astă3i a "rimit cu bună dis"o3i%ie i r#!nă în)lăcărată să îndure în)ricoate c5inuri
"entru dra$ostea ei )a%ă de &#ntuitorul 7ristos. S-a în!rednicit să )ie numită &are &uceni%ă,
:ecioară i &ireasă a lui 7ristos, titluri "e care "u%ini s)in%i ai ?isericii GrtodoJe s-au
în!rednicit să le "rimească.
&ar iua de astăi ne impune să ne întoarcem pentru puţin în anii prigoanelor 2isericii $reştine. *n
6le?andria, pe la sfârşitul secolului al ---"lea se naşte Ecaterina, fiica împăratului Tonsta. &ată fiind
poiţia ei socială, s"a bucurat de o educaţie desăvârşită şi multilaterală. Stăpânea literatura latină şi
greacă, filoofia, retorica, astronomia, matematica şi alte ştiinţe. Se distingea, în afara înţelepciunii
şi a virtuţii, şi prin frumuseţea trupească. 6răta o neobişnuită evlavie şi un mare ataşament faţă de
cele dumneeieşti.
;ntr-o !edenie a "rimit un inel de lo$odnă du5o!nicească de la însui 7ristos, care era "urtat ca
+runc de către &aica Sa, +reas)#nta i +ururea :ecioară 8ăscătoare de Dumne3eu, &aria.
*mpăratul Ma?imin, când a aflat despre însuşirile, modul de viaţă şi despre faptul că Ecaterina era
creştină, a însărcinat pe =KI de renumiţi filoofi să"i sc'imbe părerea şi să demonstree
netemeinicia credinţei creştine. Dar ea, "rin 5arul lui 7ristos i "rin în%ele"ciunea care îi )usese
dăruită de către ;n%ele"ciunea cea de sus, Ka tăiat în c5i" luminat meteu$irile necredincioilor
cu sabia Du5uluiL. ,i nu numai atât, ci i"a convins pe toţi filoofii idolatri să îmbrăţişee noua
religie a lui (ristos. Ma?imin mâniindu"se, a poruncit să fie aprins un foc în mijlocul cetăţii
6le?andriei şi să fie aruncaţi în el filoofii, iar pe Ecaterina a aruncat"o în înc'isoare.
*n ilele ce au urmat a suferit cu răbdare c'inuri înfricoşătoare. Ma?imin a poruncit să se
pregătească o roată cu cuie, aşa încât prin ea să rupă în bucăţi trupul muceniţei. $ând însă au adus
roata pregătită, prin minune ea s"a sfărâmat, iar bucăţile ei s"au împrăştiat. 6tunci a poruncit ca
muceniţa lui (ristos să fie decapitată. $ei ce se aflau acolo ca martori oculari au urmărit decapitarea
sfintei. 6u văut că în loc să curgă din grumaul sfintei sânge, a curs lapte spre dovada curăţiei şi a
vieţii fecioreşti a muceniţei.
9ru"ul ei "reacurat a )ost dus de către în$eri în &untele Sinai, unde a rămas !reme de mai bine
de trei secole neîn$ro"at, "#nă c#nd mona5ii mănăstirii Sinai au )ost întiin%a%i "rintr-o !edenie
i au în$ro"at tru"ul s)intei în S)#nta ?iserică a Sc5imbării la :a%ă a &#ntuitorului 7ristos.
S)#nta .caterina sărbătorită astă3i trebuie să ne dea "rile@ul de a-i imita !ia%a, !irtu%ile i
credin%a ei în)lăcărată i statornică.
• ,n fa&a #reută&ilor şi a pri#oanelor, a răbdat cu vite3ie.
• ,n fa&a ispitelor vie&ii lumeşti, s/a opus cu puterea virtu&ii şi a moralită&ii.
• ,n fa&a măririlor lumeşti şi deşarte ale lumii acesteia, a opus slava cea cerească pe care
4ristos o oferă tuturor celor care rabdă până la sfârşit.
6stăi deci, întreaga lume creştină încearcă un sfânt cutremur şi o sfântă laudă, că în cetatea elenă a
6le?andriei din Egipt s"au arătat Mari Mucenici ai $redinţei noastre.
Să a!em deci ca ocrotitoare a noastră "e &area &uceni%ă a lui 7ristos, .caterina. S-o ru$ăm to%i
cu credin%ă )ierbinte să ne aco"ere cu 5arul ei. Să o im"lorăm să ne dăruiască mult dorita
sănătate su)letească i tru"ească. Să o ru$ăm să mi@locească "entru m#ntuirea noastră.6min.
(traducere din elină de mona5ul 4eontie)
Stare!ul .adei de la M,n,stirea Vitovni!a - Sfânta Muceni!, Ecaterina minunat
vor/ind cu 0omnul
6vem pilda Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina, care tânără de =< ani, a pătimit. .ănită şi istovită, a
fost aruncată de vrăjmaşi în temniţă şi &omnul i S"a arătat acolo.
.a 4-a întrebat: E Doamne, unde ai )ost "#nă acum FE
E6ici am )ost în inima taE.
E-um ai )ost în inima mea, c#nd ea este rea, necurată i "lină de tru)ieFE
EDa, aa-iE, i-a s"us .l,E însă ai lăsat loc i "entru &ine, i dacă nu a )i )ost cu tine nu ai )i
"utut duce această "ătimire. -ăci î%i !oi da "utere să "o%i răbda "#nă la ca"ăt= E
G&umneeu ne conduce prin pătimiri, greutăţi şi necauri, ca prin ele să dobândim pacea.
Sfinţii )ărinţi spun#G)rin aceasta vom şti că suntem dragi &omnului, dacă ne duce prin necauri,
pătimiri şi suferinţe.G
E+ace las !ouă, "acea &ea dau !ouă, nu "recum dă lumea dau .u !ouă. Să nu se tulbure inima
!oastră, nici să se îns"ăim#nte3e,E @-o. =!#9OA, spune &omnul, $el ce este 6devărul, $alea şi
4iaţa.G
8otă: 9eJt eJtras din cartea E+ace i bucurie în Du5ul S)#nt - Stare%ul 9adei de la &ănăstirea
>ito!ni%aE
P,rintele Valentin Mordasov - Sfânta Ecaterina' chipul #n!elepciunii luminate de
sus
2coana S)intei .caterina din ?iserica S)#ntul H5eor$5e - +le!nei, ?ucureti
E6stăi, când Sfânta 2iserică o pomeneşte pe Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, să vorbim despre
înţelepciune.
Ecaterina era înestrată cu o înţelepciune du'ovnicească adâncă# ea i"a depăşit pe cei cinci înţelepţi
în cugetarea despre &umneeu. E?istă o înţelepciune lumească, la care referindu"se Sfinţii )ărinţi
spun# NEste mai bine să fii nebunE. *nţelepciunea lumească este de pildă atunci când mergi la
biserică pentru că nu ai altceva de făcut sau când dai milostenie pentru că n"ai unde pune banii etc.
+e !remea S)#ntului 6ntonie cel &are, s-au adunat odată "ărin%ii cei mai du5o!niceti, căut#nd
să a)le care dintre !irtu%i este cea mai mare: credin%a, năde@dea, "ostul, smerenia sau alteleF (i,
du"ă ce au de3bătut toată noa"tea, S)#ntul 6ntonie a luat cu!#ntul i a s"us că )iecare !irtute din
cele "omenite este im"ortantă, dar că cea mai mare, )ără de care i celelalte îi "ierd !aloarea,
este drea"ta-socoteală sau discernăm#ntul, adică în%ele"ciunea.
*nţelepciunea este necesară pentru a face fapte bune, bine primite înaintea lui &umneeu# dintre cele
ece fecioare, la masa de nuntă au intrat doar cele înţelepte.
Sfântul )imen spune că unul taie un copac o i întreagă, iar altul @înţeleptA îl taie dintr"o dată. $ând
Sfântul +ilaret, mitropolitul Moscovei, a fost rugat de fraţi să le trimită un mona' ca egumen al
mănăstirii, a răspuns că nu poate, deoarece nu are nici unul înţelept. -ată cât de importantă şi de rară
este această virtute.
)ărinţii du'ovniceşti spun însă că înţelepciunea poate fi dobândită. Ea se dobândeşte ca şi ştiinţă#
începând cu alfabetul şi ajungând până la înţelegerile cele mai înalte. )entra aceasta este necesar să
citeşti mult, să discuţi cu cei înţelepţi.
• ,n&elepciunea ştie să vorbească şi să tacă la timp. ,nfrânarea este semn de în&elepciune.
• +el mai în&elept dintre în&elep&i este cel lipsit de răutate.
• ,n&elepciunea este smerenie, în&elepciunea este pacea cu aproapele.
• Dacă eşti în&elept faci fapte de milosârdie, dai milostenie cu blânde&e şi cu dra#oste.
• ,n&elepciunea este #ândul la moarte, este ale#erea prietenilor, este dialo#ul cu oamenii de la
care po&i dobândi folos du.ovnicesc, este citirea sfintelor căr&i cu ru#ăciune şi smerenie.
• ,n&elepciunea este a primi bolile şi necazurile cu smerenie.
Este important să faci totul cu c'ibuinţă. Mai demult oamenii necărturari se mântuiau cu sfaturile
părinţilor cu e?perienţa du'ovnicească. 6cum, când astfel de părinţi aproape că nu mai e?istă,
căutaţi îndrumare în scrierile sfinte. Sfătuirea cu doi"trei oameni c'ibuiţi te va ajuta să iei 'otărârea
corectă.
$el rău nu primeşte înţelepciune. $elor blâni li se dă 'ar. $unoaşterea lipsită de înţelepciune şi
smerenie îi este omului spre pierare. Mulţi învăţaţi cunosc în amănunt structura lumii şi a
universului, dar despre sufletul lor nu ştiu nimic. ,i din această cauă pier.
0oată viaţa străduieşte"te să aduni înţelepciune. Să ai un îndrumător du'ovnicesc e?perimentat,
înţelept, şi acela te va învăţa cum să atingi mântuirea şi să dobândeşti fericirea veşnică.
(din: +r. >alentin &ordaso!, du5o!nicul de la +sMo!: ;n!ă%ături i înt#m"lări minunate, .ditura
So"5ia, 2B11)
Pr1 0r1 0orin Octavian Picioruş - Predic, la Sfn!ii Mari Mucenici Ecaterina şi
Mercurie
-ubiţii mei, datorită 'ramului paraclisului universitar al facultăţii de teologie ortodo?ă de la
2ucureşti, m"am apropiat de &umneeiasca Ecaterina prin viaţa şi icoanele ei şi mai pu2in prin
pictura şi atmosfera 2isericii de lângă facultate sau prin atmosfera din facultate, care nu aducea mai
deloc cuSincandescen2a vie2ii ei şi cu această dinamică uluitoare a devoltării ei intelectuale şi
du'ovniceşti, ci cu ceva ce se numeşte blaare sau neîncredere în tine şi în alţii.
,i asta pentru că Sfânta Ecaterina e?cela atât în erudiţie genială şi vastitate ştiinţifică @în academism
adică, că de aceea e patroana vieţii noastre universitareA cât şi în frumuseţe sufletească şi trupească
@adică frumuseţe interioară şi nobleţe comportamentalăA, lucru pe care, foarte rar, le vei
îngemănate la o tânără, care studiaă 0eologie sau la o credincioasă a 2isericii noastre de la o
asemenea vârstă# la =< ani.
&e obicei, fetele la =< ani, datorită mamelor lor, care nu ştiu să le educe, pentru că nici pe ele, pe
mame, nu le"a educat cineva cu competen2ă du'ovnicească şi academică, abia de ştiu să calce pe
pământ, adică să meargăSa doamne.
*nsă, până la vârsta de =< ani, preafrumoasa şi preageniala Ecaterina, îl studiase pe (omer, pe
4irgilius, pe 6ristotel, pe )laton şi pe al2i filosofi, adică filosofia, cât şi pe 6sclepios, (ippocrate,
>alienus, adică medicina, uimind prin retorică discursul ei şi prin puterea ei silogistică.
,i asta se petrecea undeva între secolele --"-4 după (ristos @pentru că sunt doi împăraţi romani
Ma?iminus, nume la care face referire 4iaţa eiA iar, deşi mama ei era creştină în ascuns, ea era
neboteată.
$e putem însă să spunem, privind"o pe Ecaterina primelor secole creştine, despre femeia cu internet
acasă şi cu studii universitare teologice, căreia îi e teamă să studiee teologi păgâni sau eretici sau să
aibă o erudiţie multidisciplinară, pentru ca nu cumva să devină mai puţinSortodo?ă7 6re vreo
scuă el sau ea, studenţi, masterani, doctori în 0eologie, preoţi şi mona'i, care se tem şi sunt
refractari faţă de contactul cu alte medii teologice, culturale şi ştiinţifice, când suntem c'emaţi să
fim lumina lumii şi un liant între ţări, civiliaţii, orientări teologice şi culturale de tot felul7
*nsă problema noastră e prea multă lene sau conformismul cu decadenţă. ,i, într"o astfel de stare
prăpăstioasă, deloc productivă, pentru care, pe drept cuvânt suntem consideraţi nişte înc'istaţi şi
limitaţi la minte, nu numai că nu ne simţim în stare să îi citim şi să îi comentăm, să ne dăm cu
părerea, în mod aviat, pe surse, despre S'aPespeare, >oet'e, (omer, /ut'er sau /enin, ci nu ne
simţim în stare nici să îl comentăm pe 6postolul )avel, să îl citim pe Sfântul Ma?im Mărturisitorul
sau să îl iubim pe Sfântul Simeon 3oul 0eolog, pentru că ei n"au nimic în comun cu noiSabsolvenţi
de 0eologie sau care suntem şi ne considerăm oameni credincioşi.
1 prăpastie imensă, nu7!, între Sfânta Ecaterina, o tânără care ar părea, acum, cu prea mult tupeu şi
foarte mândră, îngâmfată că ştie multe şi nu considerată o bucurie rară, care trebuie purtată pe braţe
şi ajutată cu timp şi fără timp, şi aspirantăSsau absolventă de facultate de 0eologie ortodo?ă.
&a, şi tot la fel arată toţi Sfinţii noştri, cât şi Sfântul Mare Mucenic Mercurie, care era soldat roman,
pomenit tot astăi, în comparaţie cu noiSpăcătoşii. )entru că, aşa cum spuneam şi altă dată, ca să te
simţi păcătosSşi nu doar din bueStrebuie să ştii cu cine te compari sau ce nu faci pe lângă ce au
făcut cei cărora tu li te rogi, ca să te ajute în viaţa ta.
(i, da, c#nd a)lăm c#t de "roti, de nesim%i%i, de nee!la!ioi, de neascetici, de eretici i "ă$#ni
suntem la )a"tă, $#nd i cu!#nt, atunci în%ele$em ce înseamnăNmiluiete-ne "e noi, "ăcătoii i
netrebnicii robii 9ăi, Doamne=, care, "#nă atunci erau doar nite cu!inte re$ăsibile în ru$ăciuni.
6vea =< ani &umneeiasca şi preadulcea Ecaterina, Maica noastră, şi au început tinerii să o
curteeSdar ea iubea fecioria. *n comparaţie deci cu tânăra de clasa a !"a, contemporană, care se
vede un manec'in de lu? iua, noaptea prostituată şi, în acelaşi timp, o mare doamnă, dacă nu
cumvaSvrea să îşi taie venele, pentru că viaţa ei e prea ştearsă, Sfânta Ecaterina, la insistenţele
părinţilor ei, a cerut de la viitorul mire să aibă ! calităţi# nobil, bogat, frumos şi deştept.
*nsă părinţii ei s"au văut e?cedaţi de situaţie, pentru că i"au găsit ceva potenţiali parteneri, care ar fi
stat bine la capitolul nobilitate şi avere, dar nu erau nici frumoşi şi nici erudiţi precum ea. )oate că,
până la urmă, ar fi găsit un frumos pe afarăS3umai că, Sfânta Ecaterina avea nevoie de un frumos
pe dinăuntruS
Mama ei cunoştea un om Sfânt, bineînţeles creştin, şi a dus"o la el ca să o sfătuiască. 6cela imediat
a iubit o asemenea frumuseţe dumneeiască şi s"a pus la lucru ca să o câştige pentru (ristos. ,i
)ărintele acesta Sfânt @fără de care potenţialii convertibili sau cei din 2iserică merg ca orbii prin
toate gropileA a început să îi vorbească despre (ristos &umneeu ca despre Mirele ei desăvârşit
încât a făcut"o pe Ecaterina să se tulbure la auul că ar e?ista un asemeneaS)retendent la căsătorie
pentru ea.
,i după ce a condus"o, în mod învăluit, spre dorirea lui (ristos, i"a dat o icoană a Maicii &omnului
cu &omnul în braţele ei şi i"a spus că 6cesta e Mirele şi mama /ui şi că trebuie să se roage lor
pentru ca să se bucure de vederea /ui.
,i după ce ea s"a rugat &omnului în faţa icoanei primite, noaptea, în vedenia visului, a văut"o pe
Maică şi pe +iu, numai că El nu a dorit să o privească pe EcaterinaSpentru că era Nfoarte
întunecatăB la suflet. ,i pentru ca să se bucure de privirea /ui, &omnul a trimis"o din nou la Sfânt
pentru povăţuire, adică pentru înfrumuseţare interioară.
6dică cea mai frumoasă la trup şi minte, tânăra fără perec'e, a primit de la &omnul etic'etarea că
încă nu e frumoasăSpentru că e plină de necurăţia păgânătăţii. ,i după ce acela a cate'iat"o, a
boteat"o şi a făcut"o cu adevărat frumoasă, plină de frumuseţe liturgică şi du'ovnicească, pe care
noi nu dăm bani prea mulţi, fapt pentru care, noaptea, în altă vedenie preadumneeiască, Ecaterina l"
a văut pe &omnul şi El i"a spus că e Nfoarte plăcutăB, NprealuminatăB şi NslăvităB şi i"a dat un inel
prin care i"a devenit mireasă a /ui.
Ecaterina era o cetăţeancă a 6le?andriei Egiptului. ,i trăia într"o lume păgână, păgână de tot. 3i, în
adunare mare, unde conducătorii şi poporul se înc'inau eilor, Sfânta Ecaterina vorbeşte teologic şi
desfiin2eaă, în mod categoric, nebunia înc'inării la ei, spunându"le că ei se înc'ină demonilor.
&e aici# c'inurile şi moartea ei.
&ar ea a murit preaslăvit. )entru că i"au adus mulţi învăţaţi ca să o convingă că idolatria e adevărata
religie, iar ea, tânăra preaminunată şi preadeşteptată şi preacurată, i"a convins pe toţi de dreapta
credinţă, încât i"a făcut pe aceia să dorească 2oteul, motiv pentru care au fost arşi de vii.
Mai apoi, au debrăcat"o de 'aine şi au bătut"o cu vine de bou, da, pe o copilă, pentru că păgânismul
nu cunoştea toleranţa religioasă şi nici omenia creştină, asta, datorită cărora, în .omânia, intră
oricine că să ne Nevang'elieeB cu forţa sau cu bani.
6u bătut"o două ore peste spate şi stomac. 6u făcut"o o rană vieSS"a înroşit pământul sub eaS6u
dus"o în temniţă şi au lăsat"o să moară de foame. *mpărăteasa 6ugusta însă, soţia împăratului care o
persecuta, datorită unui vis minunat, vine şi o vede în înc'isoare plină de lumină. ,i, din caua
acestei întâlniri tainice, atât împărăteasa, cât şi )orfirie, conducătorul a 9II de soldaţi, şi împreună
cu toţi aceştia, au creut în (ristos.
E adusă din nou la judecată şi îl uimeşte pe împărat frumuseţea şi lumina dumneeiască din ea, în
ciuda a ile întregi de nemâncare şi de temniţă. *nsă, sfidând din nou pe împărat, se fac nişte roţi
speciale de tortură, ca să fie mucenicită prin intermediul lor. E scăpată însă de la moarte de un *nger.
)oporul şi împărăteasa se indigneaă. *nsă, drept NrăsplatăB inumană, împăratul îi prinde soţiei sale
sânii cu capacul unei lăi pline de plumb şi bate cuie prin ladăSşi prin sânii ei. *i rupe sâniiS,i
porunceşte să o ucidă cu sabia pe împărăteasă, pe soţia lui.
Se întoarce însă la Ecaterina şi îi dă pedeapsa finală# tăierea capului în afara cetăţii, ca şi &omnului,
adică ca la cei mai mari criminali. &upă ce s"a rugat i s"a tăiat capul. *nsă din trupul ei feciorescS
nu a curs sânge, ci lapte iar *ngerii &omnului, în acea clipă, i"au luat Sfintele Moaşte de acolo şi le"
au dus în Muntele Sinai, unde sunt până astăi, copleşitor, nu7!, ca un final dumneeiesc pentru o
moarte de Mare Muceniţă.
1 maturitate de =< ani care te lasă fără grai!
,i ca 2iserica să aibă 0eologi şi credincioşi, bărbaţi şi femei, trebuie să aibă atâta ardoare, atâta
tindere către imensitatea înţelegerii, a iubirii şi a jertfelniciei lui (ristos, pe care le vedem la
preafrumoasa Ecaterina, Mireasa lui (ristos.
)reaviteaul Mercurie, ostaşul, trăitor în secolul al ---"lea d. (r., vine din 6rmenia la .oma
împreună cu co'orta militară din care făcea parte şi primeşte de la un *nger, în vedenie, o sabie, cu
care se arată biruitor împotriva păgânilor. &upă ce i se arată din nou *ngerul, acesta îşi dă seama că
trebuie să devină creştin şi se boteaă.
*nsă, după ce a devenit creştin, a mărturisit faptul că nu cu ajutorul eilor a fost biruitor în luptă ci
datorită puterii date lui de (ristos &umneeu. ,i debrăcându"se de însemnele militare şi nobiliare
în faţa împăratului, l"a sfidat pe acela ca şi Ecaterina, fapte care i"au pecetluit viaţa în mod martiric.
Era înalt, frumos la faţă şi bărbat în toată firea. 6dică un alt frumos al 2isericii, ca şi Ecaterina.
,i, pentru că mărturisise că e creştin @doar pentru acest fapt şi nu pentru că ar fi fost infractorA e
întemniţat. E întărit de către *nger în temniţă, care i se arată în mod e?tatic. &upă ce e judecat în
mod public de către împăratul roman &ecius, a fost pedepsit de acesta cu faptul de a"i fi tăiat trupul
cu săbii şi cuţite şi de a"i fi ars cu foc trupul pe dedesubt.
,i sângele ivora din el!S
E aruncat, de unul singur şi plin de răni, într"o casă. *nsă *ngerul &omnului vine şi îi vindecă rănile!
4ăându"l întreg, împăratul porunceşte să fie bătut şi ars cu foc. *nsă în loc să miroase a trup arsS
din el ieşea bună mireasmă.
3"a strigat, n"a suspinat, n"a oftat! 6dică a fost un adevărat bărbat şi un Mucenic prearăbdător al
2isericii.
/"au spânurat cu capul în jos, atârnându"i de gât o piatră mare. 6poi l"au bătut cu bice cu vârfuri de
aramă. )ământul de sub el s"a înroşit de sângeSşi păgânul împărat nu avea nici o milă, ca şi al2i
fanatici ai istoriei, care pentru o ideologie nenorocită au omorât milioane de oameni.
-"au pus trupul pe un animal şi astfel l"au cărat de la .oma până în $apadocia. Sadism, demonism,
bestii de oameni! ,i după ce &omnul i S"a arătat în vedenie şi i"a spus că i"a venit timpul odi'nirii
sale, &umneeiescului Mercurie i s"a tăiat capul, ca şi Sfintei Ecaterina. 6 doua i după moartea sa
martirică, trupul său a fost găsit alb ca ăpada şi ieşind din el mireasmă preţioasă şi tămâie. Mulţi au
creut în (ristos văând această transformare dumneeiască a trupului său mucenicit.
6cest Sfânt Mercurie, după martiriarea sa, adică post mortem, a fost cel care l"a ucis pe câmpul de
luptă pe împăratul -ulian apostatul, după mărturia Sfântului 4asile cel Mare, care a văut cum trupul
Sfântului, din icoana la care Sfântul 4asile se ruga, a plecat pentru un timpSşi când s"a întorsS
avea suliţa însângerată.
&oi Mari Mucenici ai 2isericii# Ecaterina şi Mercurie, Mercurie şi Ecaterina. ,i Mucenic eşti când
eşti c'inuit până la sânge şi eşti omorât pentru (ristos. *nsă Marii Mucenici sunt cei care au fost
c'inuiţi şi mai mult, şi mai demonic de către persecutorii lor, îndelung şi mai apoi au fost omorâţi în
vreun fel anume.
6mbii le"au spus împăraţilor că înc'inarea la ei sau idoli e o înc'inare la demoni.
Sfânta Ecaterina, când sunt aduşi păgânii erudiţi ca să o convingă că creştinismul nu e o alegere
bună, le spune acestora că mitologia, oricare ar fi ea, greacă, romană, egipteană, 'indusă sau
persană, sunt ticluiri mincinoase, vrednice de râs, şi că eii, potrivit lui (omer sunt plini de vicii.
6dică trebuie să fim erudiţi, prea erudiţi tocmai pentru ca să fim şi mai ortodocşi, şi mai persuasivi
în orice discuţie teologică, culturală, filosofică, ştiinţifică, arătând nu numai că ştim toate acestea şi
că le folosim creativ, ci că le şi putem întoarce oricând împotriva acelora, care se sprijină pe pseudo"
argumente de tot felul ca să 'ulească pe &umneeu şi dreapta învăţătură a 2isericii 1rtodo?e.
Erudiţia te face profund, convingător, sensibil, acaparant.
$a om al credinţei însă, erudiţia, poliglosia şi capabilităţile de tot felul sunt tot atâtea canale de
comunicare imediată a adevărurilor şi profunimilor credinţei ambalate în numeroase limbaje şi
formate compre'ensive. )oţi e?plica, pas cu pas, în diverse feluri, moduri, situaţiiSlucruri care ţin
de dinamismul şi de atenţia selectivă a contemporaneităţii.
*nsă numai credinţa şi iubirea autentice, nădejdea pusă cu totul în &umneeu, pot să facă dintr"o
mare de virtuţi sufleteşti şi trupeşti şi de orientare ale unui om o tulburătoare manifestare de
frumuseţe divino"umană.
,i, iată, cum cei prea tineriSumilesc vieţile lungi şi lipsite de fructe ale frumuseţii!
6şa că, ideea de baă din vieţile celor doi )ărinţi ai noştri, Ecaterina şi Mercurie, e că nu vârsta te
face frumos sau nu eşti frumos pentru că eşti tânărSci o râvnă plină de cunoaştere şi de evlavie te
face să fii frumosul unei întregi 2iserici, omul care scoate la lumină şi frumosul din alţii, dacă te
văd, pe tine, unul, doi, trei sau pe mai mulţi, că vă umpleţi de frumuseţea slavei lui &umneeu, prin
fapte bune şi prin multă trudă a cunoaşterii şi printr"o elegantă şi convingătoare condiţie e?istenţială.
6min!
S)#nta .caterina i S)#ntul &ercurie
Sfânta Mare Muceni!, Ecaterina
-ar despre Sfânta Ecaterina, oare ce"am putea spune7 +oarte puţine ştim despre ea, până şi numele ei
este o enigmă. &upă unii, numele ei ar fi fost &amianU, în vreme ce scriitorul bisericesc .ufin
pretinde că era &orot'ea. /a un moment dat, s"a făcut cunoscută drept Tat'erina, nume ce ar putea
proveni fie de la grecescul (ecate, fie de la VWXWYZ[ @Pat'arosA, care înseamnă curat, pur.
S)#nta .caterina, )rescă ?iserica S)#ntului 8icolae din +endeli, 6ttica, 12''
3umele ei rămas nouă în limba greacă este \4VW]^Y_`W, aşa că e imposibil ca el să provină de la
(ecate, pentru că 6iPaterina nu începe cu (, precum în (ecate. /a fel, nu poate proveni din
EPat'arosB, pentru că grecii fac mare diferenţă între NtB şi Nt'B, dar şi pentru că, astfel, Pat'arina nu
ar avea nici un sens. &acă ar vrut să"i spună NcuratăB, ar fi fost Tat'arU, dacă ar fi vrut să"i spună
NcurăţităB, ar fi fost TePat'armani. $eea ce urmăresc să susţin e faptul că Ecaterina era numele ei,
nu un supranume cu etimologie inventată şi neplauibilă. /a fel şi cele cu privire la 4iaţa ei.
)ovestea tradiţională spune că Ecaterina era frumoasa fiică a păgânilor pe nume $ostus @sau $estusA
şi Sabinella, guvernatori ai 6le?andriei. *n acest oraş eclectic, ea a studiat artele şi ştiinţele,
îndeosebi filosofia. 6tunci când i"a venit vremea a se căsători, a căutat pe cineva care să fie mai
presus de ea în frumuseţe, înţelepciune şi bogăţie, dar devenind creştină, a înţeles că (ristos este
6cel Mire# N+rumuseţea lui străluceşte mai tare ca soarele, înţelepciunea /ui rânduieşte întreaga
făptură, iar bogăţia /ui este împrăştiată pe tot pământulB.
*n vârstă de numai =< ani, atunci când Ma?enţiu, cel care avea să fie învins de $onstantin cel mare
la )odul Milvius, s"a aflat în viită în 6le?andria, Sfânta Ecaterina i"a stat împotrivă, luând
apărarea creştinilor. *mpăratului i"a plăcut de ea şi a vrut să o ia în suita lui de concubine, lucru pe
care Ecaterina l"a refuat, scrie istoricul Eusebiu.
Ma?enţiu însă i"a pregătit o confruntare cu cei mai buni filosofi şi oratori din oraş, sperând ca
aceştia să"i înfrângă argumentele, dar Ecaterina a fost cea care a câştigat debaterea, iar câţiva dintre
adversari, cuceriţi de elocvenţa ei, s"au declarat pe urmă creştini, fiind osândiţi la moarte.
Sfânta Ecaterina a fost înc'isă, iar Ma?enţiu a plecat să"şi inspectee trupele. /a întoarcere, a fost
neplăcut surprins să"şi găsească casnicii deveniţi creştini. Ecaterina a fost dată spre c'inuire, însă
tortura cu roata nu a biruit"o, aşa că i s"a tăiat capul. Era anul HIK.
S)#nta &are &uceni%ă .caterina, mo3aic de la &ănăstirea -u!iosului 4uca din Steiri, :oMida,
secolul al O2-lea
3imic dintre cele relatate până acum nu pare să fie nelalocul lui. *ntr"adevăr, în acea vreme,
Ma?enţiu era co"regent şi avea o puternică susţinere în 6frica de nord @după ce a fost învins de
$onstantin, capul i"a fost trimis acolo spre luare aminteA, unde creştinii erau persecutaţi sistematic.
*n acelaşi an, în 0esalonic fusese martiriat Sfântul &imitrie, iar cu doi ani în urmă, la 3icomidia
pătimise Sfântul >'eorg'e. Mai ştim, de asemenea, că 6le?andria era un important centru de cultură
şi că aici avea să moară în anul !=K, ucisă de creştini, ice"se, (bpatia, o femeie cu mari daruri
intelectuale.
&eşi doveile despre e?istenţa (bpatiei nu sunt mai convingătoare decât cele despre e?istenţa
Sfintei Ecaterina, cu toate acestea, (bpatia a ajuns astăi foarte la modă, recent fiind făcut un film
despre ea @6gora, rolul ei fiind jucat de actriţa .ac'el ceisA. Sfânta Ecaterina, însă, este sistematic
trecută cu vederea. *n 0'e )enguin 2ooP of Saints, &onald 6ttdater consideră ElegendaB Sfintei
Ecaterina drept Ncea mai ridicolă dintre toateB. 6sta desigur, dacă aderi la toate adăugirile făcute
legendei de"a lungul vremii, dar ele nu invalideaă mieul adevărat.
S)#nta &are &uceni%ă .caterina, mo3aic, San &arco, >ene%ia, secolul al O22-lea
*n acelaşi du', $'ristine cals' scrie în 0'e $ult of St Tat'erine of 6le?andria în Earlb Medieval
Europe @6s'gate 9IIOA# E$ultul Sfintei Ecaterina îşi are probabil originile în tradiţiile orale din
secolul al -4"lea ale persecuţiilor lui &iocleţian asupra creştinilor din 6le?andria. 3u e?istă nici o
evidenţă că Ecaterina a fost o figură istorică şi ar putea fi o creaţie compoită despre femei care au
suferit pentru credinţa lor. Multe aspecte ale 4ieţii şi pătimirii ei sunt complet legendare şi conforme
toposurilor ag'iografice bine cunoscuteB. &ar ce înseamnă asta7
&esigur că tradiţia orală a precedat cultului Sfintei Ecaterina. 3imeni nu a fost de faţă cu un telefon
mobil, ca să filmee. N6r putea fi o creaţie compoităB sau ar putea să nu fie aşa deloc. NMulte
aspecte ale 4ieţii şi pătimirii ei sunt complet legendare şi conforme toposurilor ag'iografice bine
cunoscuteB. 6sta înseamnă cumva că mulţi mucenici au fost torturaţi şi au murit pentru credinţă7
$itiţi viaţa $uviosului )aisie 6g'ioritul, o figură sfântă a ilelor noastre şi veţi vedea că poate fi
foarte uşor redată într"un fel care să sune foarte Nag'iograficB# S"a născut din părinţi bine"
credincioşi şi a fost boteat de $uviosul 6rsenie, care i"a preis că va deveni mona'. ,i cu toate
astea, evenimentele descrise astfel sunt reale.
&#na S)intei
&uceni%e .caterina
5n alt aspect vrednic de atenţie este faptul că oamenii se e?primă diferit în epoci diferite. *ntr"una
din versiunile pătimirii Sfintei Ecaterina se spune că atunci când a fost torturată cu roata, din trupul
ei nu curgea sânge, ci lapte. S"ar putea ca unii inocenţi să fi creut asta literal, dar cred că cei mai
mulţi oameni din epocă înţelegeau prin asta faptul că era nepătată. )oate că sună e?agerat, dar o altă
Nicoană modernăB, -oana de6rc, menţioneaă faptul că Sfânta Ecaterina i s"a arătat şi a întărit"o, asta
la o mie de ani după martiriul ei.
*n articolul 0'e &ragon t'at Sdalloded Saint >eorge, c'ittall )errb noteaă# E&upă standardele
noastre, autorităţile bisericii primare ar putea fi fprimitivee, dar ei nu erau nişte nebuniB. 6utorităţile
bisericii primare erau scrupuloase în a elimina informaţiile false care dăunau credinţei. &in anumite
motive, 6frica de nord a fost leagănul a multe ereii şi sc'isme, dar povestea tinerei femei care a
îndrănit să se opună împăratului şi slujitorilor lui prin educaţie, tărie de caracter şi credinţă, ba
c'iar să"i şi biruiască, a fost primită ca adevărată.
+ie ca rugăciunile ei să fie alături de noi! 6min!
$u înţelepciunea ca şi cu raele soarelui ai luminat pe filosofii păgâni şi ca o lună prea luminoasă,
care strălucea în noaptea necredinţei, întunericul l"ai gonit% iar pe împărăteasa o ai încredinţat,
dimpreună şi pe prigonitorul l"ai mustrat, mireasă de &umneeu c'emată, fericită Ecaterina! $u
bucurie ai alergat la cămara cea cerească, către (ristos, Mirele cel preafrumos şi de la &ânsul te"ai
încununat cu cunună împărătească. *naintea $ăruia împreună cu îngerii stând, roagă"te pentru noi,
cei ce cinstim sfântă pomenirea ta!
!E.@. 7illie"
5,caşuri Ortodo+e - Scenarii deschise6 Sfânta Mare Muceni!, Ecaterina - un
su7et 8ertf, pentru dragostea .a

$a una dintre cele mai iubite şi cinstite Sfinte fecioare ale lumii creştine, Sfânta Mare Muceniţă
Ecaterina, i"a marcat puternic pe credincioşi, de"a lungul timpului.
-storia mântuitoare# *n viaţă, cunoscută drept fiică a guvernatorului $ostas, pe vremea domniei
*mpăratului Ma?imin @HIK"H=HA, Ecaterina fusese binecuvântată cu daruri de seamă# frumuseţe
aparte, o rară înţelepciune, bogăţie şi nobleţe.
3umai că Neu ştiu un tânăr minunat, care fără asemănare te întrece pe tine în toate darurile pe care ai
is că le aiB, aveau să fie cuvintele unui preot, ce urmărea să o scoată din întunericul idolatriei, către
dragostea lui (ristos, pe cea care nu primise încă 'aina Sfântului 2ote.
N)entru că frumuseţea /ui întrece strălucirea soarelui, înţelepciunea /ui îndrepteaă toate făpturile,
şi pe cele simţite, şi pe cele gândite, 4istieria bogăţiei /ui se împarte în toată lumea şi niciodată nu
se împuţineaă, ci cu cât este mai împărţită, tot mai mult se înmulţeşte, iar neamul /ui cel bun este
negrăit, neajuns şi neştiut.B
5rmarea7
/a scurt timp, fecioara Ecaterina avea să se bucure de cel mai de preţ dar# un inel de logodnă dăruit
într"o vedenie, de însuşi Mântuitorul lumii.
$u toate acestea, simbolurile Sfintei Ecaterina, surprinse de asemenea în iconografia biantină
aveau să rămână#
 roata cu &epuşe F pe care s/a încercat uciderea ei'
 sabia F cu care a fost decapitată !GHIA"'
 inelul F primit de la $ântuitorul 4ristos şi
 frunza de palmier F simbol al re#alită&ii !fiind de vi&ă împărătească".
,i rugăciunea acesteia înainte de moarteS N-isuse (ristoase, &umneeul meu, îţi mulţumesc că ai
pus pe piatra răbdării picioarele mele şi că ai îndreptat paşii mei.0inde"ţi acum prea cinstitele 0ale
palme, pe care pe $ruce le"ai întins, şi primeşte &oamne sufletul meu, căci l"am adus :ie, ca jertfă
pentru dragostea 0a.B
S adică, o mutare la 4iaţă.
Este iubită şi considerată ocrotitoare# a fetelor tinere, a elevilor, studenţilor, apologeţilor @apărători
ai credinţeiA, a olarilor, filatorilor şi a tuturor meşteşugarilor care muncesc cu roata, a ar'ivarilor, a
juriştilor, avocaţilor, bibliotecarilor, librarilor, servitorilor, mecanicilor, morarilor, asistentelor
medicale, filoofilor, cărturarilor, tăbăcarilor,
secretarilor, a stenografilor, a profesorilor şi
teologilor.


1dată, iua sărbătoririi Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina fusese 9! noiembrie, alături de Sfântul
Mare Mucenic Mercurie, aşa după cum se reflectă încă în sina?arele ruse, valabile în preent.
-nversarea datelor de prănuire din calendar, 9! M 9K noiembrie, a ţinut însă cont de o solicitare
venită din partea Mănăstirii Sinai, care emitea pretenţia că sărbătoarea sfintei ocrotitoare să coincidă
cu 1dovania pranicului -ntrării Maicii &omnului în 2iserică.
Moaştele sale sfinte su fost luate şi ele de *ngeri, imediat după moartea sa, şi duse în Muntele Sinai.
&escoperite ulterior, în perioada sec. -Q"Q, au fost duse în biserica mănăstirii de pe Muntele Sinai.
Este vorba despre o Mănăstire ridicată de *mpăratul -ustinian cel Mare, în sec. 4-.
*n tot acest răstimp, de la moartea sa până la descoperirea moaştelor, părul continuase să îi crească,
iar trupul ivora mir tămăduitor.
*ncercase Ma?imin să o tortureeS dar roţile de tortură, special pregătite, s"au spart ca prin minune.
&e aici, multe inimi ale apropiaţilor împăratului necredincios aveau să se înc'ine lui (ristos. Soţia
împăratului, filosofii curţii şi mulţi soldaţi s"au numărat printre cei martiriaţi împreună cu
Ecaterina.
,i aminteşte Sfânta# N$ăci l"am adus :ie, ca jertfă pentru dragostea 0aB
9nelul Sfntei Ecaterina
6m cunoscut o tânără care avea mare evlavie la Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina. Ea mi"a povestit
că, odată, stând de vorbă cu soacra doamnei la care lucra, i"a is că ar dori să meargă şi ea la Sinai,
la moaştele Sfintei Ecaterina.
6tunci acea doamnă a început să râdă şi i"a is#
M $um poţi să mergi tu acolo, deoarece nu ai nici bani, nici acte. 6sta ar fi imposibil !
M &acă vrea Maica &omnului şi Sfânta Ecaterina, mă ia pe sus şi ajung acolo fără bani şi fără acte.
$ine merge acolo primeşte ca binecuvântare un inel şi dacă o să vrea sfânta, o să mă ajute şi pe
mine, a is ea.
*n iua următoare era 9K noiembrie, iua Sfintei Ecaterina. 0ânăra s"a dus la biserică împreună cu
soacra doamnei. /a sfârşitul Sfintei /iturg'ii, vede că se apropie de ea o femeie tânără, îmbrăcată
simplu şi modest, o priveşte cu blândeţe şi"i ice#
M ,tiu dorinţa ta şi ştiu că doreşti să ai acest inel, şi &umneeu vreaS
3u a mai continuat, ci i"a pus pe deget un inel şi a dispărut fără urmă, deoarece venise şi doamna
respectivă să vadă ce se întâmplă.
+ata, luând inelul, simţea că pluteşte de bucurie. 6poi ridicându"şi privirea şi vrând să"i
mulţumească femeii necunoscute, nu a mai văut"o% dispăruse. 6 căutat"o prin toată biserica, dar nu
a găsit"o. 6tunci şi"a dat seama că a fost Sfânta Ecaterina.
Soacra doamnei, văând aceasta, a rămas fără grai, ne mai îndrănind să ică ceva. )e inel scria#
N&oamne -isuse (ristoase, miluieşte"mă!B.
Sfânta Ecaterina' muceni!a' #mp,r,teasa şi rug,toarea pentru creştini
Mărita şi slăvita Muceniţă Ecaterina din 6le?andria a fost fiica guvernatorului 6le?andriei Egiptene,
$ontas, în timpul domniei împăratului Ma?iminus @HIK"H=HA şi a pătimit pentru &omnul în anul
HIK. )rănuirea ei în 2iserica ortodo?ă se face în 9! noiembrie @slaviiA sau în 9K noiembrie @grecii,
românii, arabiiA.
4ieţuind în capitală " centrul cunoaşterii elenistice " şi posesoare a unei frumuseţi şi inteligenţe
neobişnuite, Ecaterina a primit o educaţie deosebit de aleasă, studiind lucrările celor mai mari
filoofi şi dascăli ai antic'ităţii.
0ineri din cele mai bogate familii ale imperiului cereau mâna frumoasei Ecaterina, dar nici unul nu a
fost ales.
/e"a spus părinţilor că nu se va căsători decât cu cineva care o va depăşi în frumuseţe şi
înţelepciune# PDe !oi%i să mă mărit, a"oi a)la%i-mi un t#năr care să )ie asemenea mie, cu "atru
daruri, cum sunt eu, "recum sin$uri mărturisi%i că întrec "e toate celelalte )ecioare i atunci îl !oi
lua de bărbat, "entru că mai ne!rednic i mai "rost dec#t mine nu !oiesc a lua. -erceta%i dar
"retutindeni i de se !a a)la !reunul asemenea mie, bun cu neamul, cu bo$ă%ia, cu )rumuse%ea i
cu în%ele"ciunea, atunci mă mărit. 2ar dacă îi !a li"si !reunul din aceste daruri, a"oi nu-i !rednic
de mineP.
)ărinţii Sfintei, văând că nu este cu putinţă a se afla vreun tânăr aşa, îi spuneau că feciorii de
împăraţi şi alţii de domni mari pot să fie de bun neam şi mai bogaţi decât dânsa, dar în frumuseţe şi
în înţelepciune nu se va asemăna nimeni cu dânsa.
-ar Ecaterina icea# P.u bărbat necărturar nu !oiesc a a!ea=L
Mama Ecaterinei, creştină în ascuns, a trimis"o la propriul ei du'ovnic M un Sfânt )ărinte care se
îndeletnicea cu rugăciunea în singurătate într"o peşteră, nu prea departe de oraş.
&upă ce a ascultat"o pe Ecaterina, părintele i"a spus că el cunoaşte un tânăr care o depăşeşte în toate,
adică J*rumuse&ea lui este mai strălucitoare decât strălucirea soarelui, toată crea&ia se supune
în&elepciunii lui, bo#ă&iile lui sunt răspândite în întrea#a lume, F ceea ce nu diminuează ci,
dimpotrivă, sporeşte nespusa sa noble&eK. -maginea cerescului Mire a născut în mintea tinerei
fecioare o dorinţă arătoare de a"l vedea.
S)#nta &uceni%ă .caterina are două !i3iuni:
în prima o vede pe Maica &omnului cu )runcul în braţe. &in caua faptului că nu era creştină,
nu reuşeşte să vadă faţa Mântuitorului. 6cest lucru îi descoperă deşertăciunea cunoştinţelor ei
şi alege să primească Sfântul 2ote.
*n a doua vedenie i se descoperă (ristos, care îi dăruieşte un inel de logodnă, spunându"i#
P2ată, astă3i te "rimesc "e tine mireasa &ie nestricată i !enică, deci să "ă3eti tocmeala
aceasta cu dinadinsul i să nu mai "rimeti nicidecum alt mire "ăm#ntescL.
*n următoarea i, Ecaterina rămâne uimită când vede inelul de logodnă pe degetul său. Este
momentul în care viaţa să se sc'imbă radical. &e acum înainte începe să condamne cultul şi miturile
păgâne, înfruntă în discuţii publice pe înţelepţii vremii şi c'iar reuşeşte să"i aducă la adevărata
credinţă.
Este silită de împăratul Ma?imian să se înfrunte cu o adunare de filosofi păgâni. &atorită iubirii sale
faţă de (ristos şi a înţelepciunii cu care a fost împodobită, S)#nta &uceni%ă a )ăcut ca to%i )iloso)ii
"re3en%i să creadă în 7ristos i să-4 mărturisească ca )iind Dumne3eu ade!ărat.
Sfânta Ecaterina i"a întărit cu semnul crucii, iar ei au acceptat cu curaj moartea pentru (ristos fiind
arşi din porunca împăratului.
Sfânta, umplându"se de bucurie, a is către dânşii# P-u ade!ărat sunte%i )erici%i, căci lăs#nd
întunericul, a%i cunoscut lumina cea ade!ărată i, trec#nd cu !ederea "e acest îm"ărat stricăcios
de "e "ăm#nt, !-a%i a"ro"iat de -el ceresc. Deci, să nădă@dui%i )ără îndoială s"re mila 4ui i să
crede%i că )ocul cu care !ă în)ricoea3ă "ă$#nii !ă !a )i !ouă bote3 i scară care !ă înal%ă la cer.
;n acest )oc cură%indu-!ă de toată necură%ia tru"ului i a du5ului, !ă !e%i a)la ca nite stele
luminate i curate înaintea sla!ei ;m"ăratului i !e%i )i iubi%ii 4ui "rieteniP.
)entru lupta sa împotriva cinstirii eilor, Sfintei Ecaterina i s"a tăiat capul.
+otri!it S)intei 9radi%ii, la tăierea ca"ului său nu a curs s#n$e, ci la"te, iar în$erii au dus tru"ul
S)intei .caterina în &untele Sinai, în locul în care &oise !ă3use Du$ul 6"rins. 6ici s-a ridicat o
mănăstire cu numele S)intei &uceni%e, &anăstirea S)#nta .caterina, care adă"ostete "#nă
astă3i moatele S)intei.
&ănăstirea S)#nta .caterina i PdarurileL sale
*n biblioteca mănăstirii au fost păstrate numeroase manuscrise antice, această bibliotecă )iind a
doua în lume du"ă cea a >aticanului ca număr de manuscrise.
$olecţia constă din HKII de volume în greacă, coptă, arabă, armeană, ebraică, siriacă, georgiană şi
alte limbi. 1 EpiesăB e?trem de rară este $ode? Sinaiticus , unul din cele mai vec'i şi preţioase
codice ale 2ibliei, împreună cu $ode? 6le?andrinus de la 2ritis' Museum, $ode? 4aticanus de la
.oma, şi $ode? Ep'raem de la )aris. Este singura copie cunoscută a 3oului 0estament grecesc în
scrierea originară.
*n =COK într"un id s"au descoperit mai multe manuscrise siriace şi slavone, printre care şi câteva
pagini despre care ulterior s"a aflat că fac parte din $ode? Sinaiticus. 6cesta este alcătuit din KH de
pagini păstrate la /eipig, H!D păgâni la 2ritis' Museum şi cele =I"=K pagini descoperite recent în
Mânăstirea Sfânta Ecaterina.
*ntre obiectele de mare preţ de care se bucură vieţuitorii mănăstirii, dar şi pelerinii, se numără şi
două icoane cu totul deosebite.
-mpresionantă este repreentarea 2unei 4estiri, în care +ecioara Maria ţine în mâna dreaptă, în
poală, un medalion care are gravat un embrion, iar în dreptul inimii sale, nevăut decât sub
fascicolul de lumină al lanternei, este desenat fin, cu o culoare fosforescentă, un prunc# )runcul
-isus, pe care tânăra +ecioară Maria *l purta deja în inima sa în momentul în care 6r'ang'elul
>avriil îi aduce vestea.
&eosebită este şi icoana Mântuitorului -isus (ristos )antocrator !foto", datând din secolul al 4-"lea,
care uimeşte prin forţa sa ine?plicabilă dată de figura asimetrică. )artea stângă este e?presia iubirii
lui (ristos, iar partea dreaptă *l repreintă pe -isus 8udecător.
0ot aici este păstrată şi icoana care înfăţişeaă Scara dumneeiescului urcuş @sec. al Q--"leaA, o
repreentare iconică a cărţii cu acelaşi nume a Sfântului -oan Scărarul.
1 altă comoară de care se bucură mănăstirea este .ugul 6prins prin care &omnul i"a vorbit lui
Moise# KDescal%ă-te, căci locul "e care te a)li este s)#nt=L @-eşirea H, KA
Motivul rugului este întipărit pe stâncile din Sinai, atât la suprafaţă, cât şi în interiorul lor. .ugul
învereşte în fiecare an şi este unicul din necuprinsul pustiu arab, deşi aici e?istă numeroase plante
spinoase.
*n tradiţia creştină Muntele Sinai este acelaşi cu Muntele (oreb, locul în care Moise a primit 0ablele
/egii. $ea mai folosită cărare ce duce spre vârf este cunoscută sub numele de SiPPet Sabidna Musa
M Ncărarea stăpânului nostru MoiseE. )orneşte c'iar din spatele mănăstirii şi duce spre sud, către
poalele muntelui. Majoritatea viitatorilor urcă muntele înainte de ori, pentru a prinde răsăritul pe
vârful muntelui sfânt. 6ici se găsesc o capelă ortodo?ă şi o mosc'ee.
Sfânta Muceniţă Ecaterina şi Muntele Sinai
M,n,stirea Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai
&e la -erusalim pe drumul care trece prin 2etania, satul Mariei şi al Martei, surorile lui /aăr, cel
mort de patru ile şi înviat de &omnul @(anul Samarineanului milostiv A, istorisire făcută de Sfântul
/uca, în cap. =I, înainte de a ajunge în -eri'on, spre dreapta, se ajunge la Marea Moartă, o mare
sărată în care nu e?istă vietăţi.
:inând drumul drept la Masada, ultima fortăreaţă a evreilor, cucerită de romani, la 6rad este un
popas, unde pelerinii care trec pe aici pot să se odi'nească, să se refacă fiic, după ce mai întâi au
avut de înfruntat greutăţile pustiului -udeii. *n continuare se ajunge la localităţile Sodoma şi
>omora, unde a locuit /ot, nepotul lui 6vraam, care a fost vestit de îngeri să fugă din acel loc în
Sigor, deoarece &umneeu 'otărâse să piardă aceste cetăţi, fiindcă în ele se înmulţise fărădelegea.
5n sfat important pe care l"au dat îngerii lui /ot, a fost acela ca nimeni din cei ce vor fugi cu el, să
nu se uite înapoi, că, cel ce se va uita, va muri. Soţia lui /ot, Sara, curioasă, aşa cum sunt de obicei
femeile, n"a putut să rabde ca să nu privească înapoi şi când a întors capul ca să vadă cele două
cetăţi sortite pierii s"a făcut din femeie stană de sare.
/ăsând în urmă Marea Moartă, se poate merge spre Marea .oşie, care aminteşte de trecerea
poporului israelit @-eşire ,=!A. &espărţită în două de Moise, după ce a însemnat"o cu toiagul,
formând un id, de"o parte şi de alta, a trecut poporul evreu, cu picioarele neudate, iar carele lui
faraon au pierit în valuri. 0oiagul lui Moise cu care a despărţit în două Marea .oşie, simbolieaă
Sfânta $ruce, obiectul pe care a fost răstignit +iul lui &umneeu, devenit simbolul creştinătăţii.
,oseaua se vede ca o panglică cenuşie, paralel cu Marea .oşie situată în stânga drumului. *n partea
dreaptă a direcţiei de mers, munţii din deşertul Sinai, îşi scaldă poalele în apele golfului Eliot. Este
drumul pe care acum două mii de ani, +amilia Sfântă a trecut pentru a scăpa de prigoana lui -rod.
*naintând prin nisipurile din pustiul Egiptului, fără pic de vegetaţie, se ajunge la mănăstirea de la
poalele muntelui (oreb. $uloarea nisipurilor este diferită de la un loc la altul# când roşie, când
cenuşie, când albă ca sarea.
Munţii arată ca nişte cetăţi părăsite, cu ar'itecturi variate şi curioase. )e drum se întâlnesc aşeări de
beduini, un fel de sate de ţigani, aşeaţi pe văile dintre munţi, care nu aveau altceva decât câteva
oiţe, sau capre, sau o cămilă"două. Se ajunge la graniţa cu Egiptul şi, de la punctul de vamă, până la
Sfânta Mănăstire Ecaterina mai sunt <I de Pm. *nainte de a se ajunge la mănăstire, se trece prin
locul de tabără, unde 6ron, fratele lui Moise, a rămas cu israeliţii, în timp ce Moise s"a suit pe
muntele (oreb ca să primească 0ablele /egii.
*n aşteptarea lui Moise care a stat patrueci de ile şi tot atâtea nopţi pe munte, în tabăra evreilor s"a
adunat aurul şi toate bijuteriile şi au turnat viţelul de aur, făcându"şi un idol. $ând Moise a venit şi a
văut ce au făcut ei, s"a supărat foarte tare, aruncând 0ablele, pedepsind cu moartea pe cei ce au
făcut această nelegiuire. /ocul este marcat cu o bisericuţă.
&ănăstirea S)#nta .caterina din &untele Sinai
6ceastă mănăstire este un unicat în felul ei. 6 fost şi este mănăstirea unde se adună toţi pustnicii şi
si'aştrii care trăiesc prin crăpăturile munţilor din împrejurimi. Ei vin aici în duminici şi sărbători, la
pranice mari, ca să participe la Sfânta /iturg'ie şi să primească Sfânta *mpărtăşanie. &e la distanţă
mănăstirea nu"şi devăluie silueta din pricina idurilor de incintă, foarte înalte, ci doar turlele se
văd, cu cât depăşesc înălţimea idurilor.
-ntrarea în mănăstire se face pe o poartă îngustă şi joasă, bine ferecată, apoi o altă poartă, tot aşa de
ferecată ca prima, şi numai la anumite ore. 2iserica este aşeată în poiţie centrală a idurilor. &e
jur"împrejur sunt c'iliile, cu două şi trei nivele, unde locuiesc călugării. 0erenul fiind în pantă se
urcă şi se coboară mai multe trepte, de la o latură la alta a idurilor de apărare, depinde de direcţia în
care vrei să mergi. 6ltarul sfintei biserici este aşeat pe rugul pe care l"a văut Moise arând, dar nu
se mistuia. 6cel rug veg'eaă şi acum. .amurile lui sunt pe idul din spatele bisericii, iar rădăcina
în Sfântul 6ltar.
*n Sfântul 6ltar se află Sfintele Moaşte ale Sfintei Ecaterina. 2iserica Sfântă Ecaterina este
împodobită cu picturi murale, de mare valoare, cu foarte multe candele agăţate de tavan, aproape că
nu se poate vedea partea de sus pictată a bisericii.
$ine sărută sfintele moaşte ale Sfintei Ecaterina primeşte un inel simbol ce are următoarea istorie #
Ecaterina a fost fiica de mare demnitar roman. 6 crescut într"un lu? despre care nu se poate vorbi în
cuvinte. Era foarte inteligentă şi de o frumuseţe nemaiîntâlnită. /a anii căsătoriei, cunoştea toată
înţelepciunea vremii respective. Starea materială, înţelepciunea şi frumuseţea fiică a făcut"o să fie
stăpânită de o mândrie diabolică.
Mulţi tineri de rangul ei au voit să o ia de soţie dar Ecaterina îi umilea pe toţi. 6şa procedând nu a
găsit, din cei mulţi câţi s"au preentat ca să o peţească, pe nici unul demn de a fi logodnicul ei şi
deci, soţ de viaţă. Sistemul pe care l"a adoptat, a eliminat pe toţi candidaţii la căsătorie, iar păcatul
mândriei a stăpânit"o şi mai mult.
6şa stând lucrurile, ea se gândea la un logodnic ideal dar modelul acestuia nu l"a întâlnit încă printre
cei care s"au preentat ca să o peţească. &umneeu care pe toate le plineşte şi dă mână de ajutor
păcătoşilor, nu o lasă pradă vicleanului diavol nici pe frumoasa, înţeleapta şi îndestulata Ecaterina,
că într"o noapte ea are o vedenie. *n această descoperire se făcea, că la ea a venit o &oamnă, cu c'ip
ceresc, îmbrăcată cu voal de mătase, în culori pe care încă nu le mai văuse până atunci, cu +iul ei
de mână, un 0ânăr strălucitor, care se apropie de ea cu o eleganţă nemaipomenită, cu paşi lini, parcă
burând, purtaţi de o adiere de vânt şi se apropie de patul în care dormea, îngropată în puf.
S)#ntul (te)an Sinaitul
1 clipă se e?amineaă reciproc, apoi superba &oamnă, o întreabă cu o voce angelică, arătând spre
+iul ei# G *ţi place de El7G Ecaterina vedea în acel tânăr, c'ipul desăvârşit al logodnicului ei şi fără ca
să stea pe gânduri, ise Slăvitei &oamne# G&a îmi place!G Maica cea frumoasă se întoarse către +iul
ei, $ăruia îi pune aceeaşi întrebare# G&ragul Meu ţie îţi place de această copilă7G /a care +iul
răspunse# G3u!G şi +iul se întoarce cu spatele către tânăra fecioară cu degust, adăugând şi aceste
cuvinte G$ă este mândră! Este plină de mândrie!G şi îndată peţitorii au dispărut.
Ecaterina s"a deşteptat din somn, foarte mâ'nită, rănită în orgoliul ei, că până atunci n"a înfruntat"o,
n"a umilit"o nimeni aşa cum a umilit"o 6cest tânăr şi s"a pus pe plâns toată noaptea cât a mai rămas
după vedenia ei. 6 doua i , cu oc'ii umflaţi de plâns, s"a sculat din pat şi mult s"a gândit şi s"a
frământat, Gce va să însemne aceastaG. ,i pentru că nu putea să delege singură visul, nici pe $el ce
o peţise nu l"a cunoscut, îşi aduse aminte de un pustnic, ca fiind foarte înţelept, şi deci numai acela
putea să"i delege enigma.
+ără să mai aştepte răspunsul altora, s"a ec'ipat corespunător pentru o asemenea viită şi a plecat
cu paşi grăbiţi spre c'ilia acelui om al lui &umneeu, care nu locuia prea departe de palatul în care
locuia Ecaterina cu părinţii ei. Era distanţă de circa o oră de la ea până la acel bătrân, care locuia
într"o pădure, lângă un ivoraş cu apă limpede şi rece. 6junsă la c'ilia bătrânelului, îi spuse
înlăcrimată ceea ce visase cerând de la el delegarea visului, deoarece nu avea linişte, de când o
viitase acea &oamnă cu +iul ei. 2ătrânelul cunoştea orgoliul tinerei şi o linişteşte cu cuvinte
potrivite, îndemnându"o să asculte sfatul lui şi dacă va asculta, totul va fi bine# GSă te rogi la
&umneeu " îi spune creştinul " şi să lepei mândria care te stăpâneşte, că $el care a venit la tine,
este împotriva celor mândrii. Să te socoteşti cea mai nevrednică, cea mai de pe urmă fiinţă şi atunci
El are să te iubească.G
+ata îl dorea pe 6cel tânăr ideal, nu cu patima unei tinere de seama ei, ci cu totul altfel. Ea nu prea
ştia cum *l dorea şi tocmai acest lucru o împingea şi mai mult, să"/ dorească, să facă orice, pentru a
intra în graţia /ui, că în nici un c'ip nu"/ mai putea scoate de la inima ei.6 plecat de la bătrân
'otărâtă să"i respecte sfatul, deşi nu se prea potrivea cu gândirea ei. Ecaterina a realiat că
înţelepciunea bătrânului se datora faptului că era creştin.
&e când i"a dat sfaturile acelea, Ecaterina le"a păit cu multă râvnă, a devenit o bună creştină şi nu
mai era mândră, nu mai avea gândul acela diabolic care o ţinea departe de &umneeu, se modelase
după modelul sfinţilor şi era fericită. $e mai încoace şi încolo, devenise o bună creştină şi în această
postură se simţea aşa cum niciodată nu se simţise. *n fiecare seară înainte de culcare, îşi făcea
rugăciunea în taină, să n"o vadă nimeni. 0oţi ai ei erau împotriva creştinilor. *n perioada aceea
creştinii erau prigoniţi de păgâni. $ei care refuau să se lepede de credinţă erau omorâţi în c'inuri
groanice.
Era conştientă Ecaterina de ce o aşteaptă dacă ea devine creştină dar şi 'otărâtă în ceea ce făcea, de
aceea se şi ruga şi implora pe 6cela, să vină că nu mai poate răbda întârierea /ui. ,i aşa aştepta cu
ardoare pe mirele ei. &umneeu care cunoaşte toate, nu S"a lăsat mult timp aşteptat. *ntr"o noapte se
arată Mărita &oamnă, cu +iul ei, dar de această dată totul era mai strălucitor, decât cum fusese prima
dată şi Ecaterina, ca arsă a sărit din pat, cu mult curaj, înflăcărată pentru a"/ întâmpina. +iul o plăcu
de astă dată, şi dovada că aşa a fost, îi dădu o verig'etă pe care El, cu mâna /ui, o puse în degetul
ei.

$e fericită a fost Ecaterina atunci, este greu a spune în cuvinte, dar a jurat lui (ristos, legătură
sfântă, pe viaţă şi pe moarte. $ând s"a deşteptat din acest vis, uimirea ei a fost şi mai mare, era mai
fericită acum decât în vis, văând că în deget avea o verig'etă. G&eci a fost adevărat !3u a fost vis
ci a fost adevărat! +iul lui &umneeu este /ogodnicul meu şi acum fac acest legământ înaintea /ui,
că nu mă voi mai despărţi de El, c'iar dacă va fi să mor!G
Mai spusese cineva aceste cuvinte şi când a văut prin ce suferinţe trece -isus, înainte de cântatul
cocoşului, cum îi spusese s"a lepădat cu jurământ, Gcă nu"/ cunoaşte pe 1mul acesta.G
$a să scurtăm povestirea noastră adevărată," că este cale lungă şi frumoasă " cu Ecaterina nu s"a
petrecut aşa. Ea a fost 'otărâtă şi ceea ce a spus aceea a şi făcut, primeşte pentru Mirele (ristos,
moarte de martir. *ngerii îi ridică firavul ei trup, în văul c'inuitorilor şi îl duc la Sinai, aşeat de
cuvioşii de aici într"o raclă.
Mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai
9radi%ia s"une că în ''0 îm"ărăteasa .lena, la cererea asce%ilor, a ordonat construc%ia unei mici
biserici înc5inate :ecioarei &aria "e locul unde se a)la Du$ul 6"rins re!elat lui &oise.
*mpăratul 8ustinian - @K9O"KDKA este cel care în secolul al 4-"lea întăreşte fortificaţia şi devoltă
acest comple? monastic, înc'inat începând cu secolul al Q--"lea, Sfintei Ecaterina din 6le?andria,
ale cărei moaşte se află aici.
&ănăstirea $reco-ortodoJă din &untele Sinai este locali3ată în "unctul în care Dumne3eu i s-a
re!elat lui &oise sub )orma Du$ului 6"rins, la "oalele &untelui 9ablelor 4e$ii. .ste cea mai
!ec5e mănăstire cretină în care !ia%a monastică nu a )ost întreru"tă, a!#nd o istorie de 10
secole.
Mănăstirea se află în ona triung'iulară, formată de deşertul El"0i', >olful de Sue şi >olful
6guaba, într"un mic defileu în munţii Sinai. Este o onă sălbatică, cu munţi accidentaţi, din granit,
care la prima vedere par inaccesibili. 2eduinii sunt printre puţinii vieţuitori ai acestor one aride
care reuşesc să îi traversee.
+ortificaţia lui 8ustinian a fost construită pentru a include structurile timpurii realiate de călugării
din Sinai. )anta înclinată a locului a repreentat o provocare pentru constructorii care au fost nevoiţi
să nivelee o onă e?tinsă pentru a realia fundaţia bailicii. Mănăstirea nu dispune de acea curte
centrală specifică timpului. Materialele de construcţie sunt cele locale# granit, lemn, papură etc.
6coperişurile sunt drepte iar desc'iderile sunt mici. 2ailica, ctitorie a lui 8ustinian, aparţine acestui
comple?, fiind construită din granit. -nscripţiile descoperite la nivelul şarpantei originale a bailicii
atestă realiarea construcţiei între anii K!<"KDK de către ar'itectul Step'anos din 6ila. 6ripa de sud a
comple?ului a fost construită în secolul al Q--"lea pentru a situa biblioteca mănăstirii şi pentru a
depoita icoanele şi a oferi un spaţiu pentru c'ilii.
Mănăstirea Sfânta Ecaterina dispune de o foarte bună fortificaţie, cu iduri de granit înalte, de la < la
HK de m înălţime, înconjurată de grădini şi c'iparoşi. )ână în secolul al Q--"lea unica intrare în
mănăstire era o poartă prin care proviiile şi oamenii erau ridicaţi cu un sistem de scripeţi şi prin
care mâncarea era coborâtă pentru a fi dată nomailor.
-nfluenţa crescândă a -slamului în regiune a determinat călugării să trimită o delegaţie la Medina, în
D9K, pentru a asigura protecţia mănăstirii. )rofetul musulman a semnat un document care asigura
protecţia lăcaşului creştin din partea -slamului.
1 copie a documentului e?istă şi astăi în ar'ivele mănăstirii şi poartă conturul mâinii lui Mo'amed.
Este documentul care a permis călugărilor mănăstirii să călătorească liber pe teritoriile islamice fără
a fi atacaţi.
Mănăstirea include o mosc'ee din secolul al Q"lea, construită, probabil, pentru a linişti spiritele
autorităţilor islamice din acele timpuri. $ruciadele @=ICC"=9OIA au deblocat rutele maritime şi au
permis accesul locuitorilor mănăstirii în afara -mperiului 1toman.
5n regiment de cruciaţi din Sinai şi"a luat angajamentul de a proteja mănăstirea militar şi financiar,
fapt demonstrabil prin inscripţiile în latină care apar pe idurile locuinţelor şi ale altor proprietăţi.
*n momentul venirii otomanilor în Egipt şi Sinai, în =K=O, sub sultanul Selim -, mănăstirea a fost
protejată din respectul sultanului pentru ar'iepiscopul locului.
Mănăstirea Sfânta Ecaterina este un lăcaş care adăposteşte valoroase opere de artă# moaicuri arabe,
icoane greceşti şi ruseşti, picturi în ulei, pe ceară, ornamente sacerdotale, relicvarii, incluând unul
donat de ţarul 6le?andru al --"lea în secolul al Q-Q"lea şi altul donat de împărăteasa Elena din .usia
în secolul al Q4--"lea.
Dacla din marmură care con%ine moatele s)intei .caterina se a)lă în "artea de sud a bisericii.
&oatele au )ost dăruite de 2m"eriul Dus i re"re3intă ca"ul i m#na st#n$ă a martirei.
+iecare pelerin care sărută moaştele primeşte în dar un inel cu monograma sfintei, în cinstea inelului
pe care mirele -isus l"a dăruit sfintei Ecaterina.
6cest inel cu nomo$rama res"ecti!ă l-a "rimit S)#nta .caterina ca inel de lo$odnă s"irituală de
la 7ristos Domnul. Se s"une că oric#te anali3e c5imice i s-au )ăcut, tot nu s-a desco"erit
com"o3i%ia c5imică a metalului din care este con)ec%ionat, acest metal neeJist#nd "e "ăm#nt.
:iecare "elerin care sărută moatele S)intei "rimete în dar un inel cu mono$rama s)intei, în
cinstea inelului "e care mirele 7ristos l-a dăruit s)intei .caterina.
6ici se păstreaă a doua colecţie ca dimensiuni din lume de manuscrise cu miniaturi, după 4atican,
conţinând HKII de volume în greacă, coptă, arabă, armeniană, ebraică, slavă, siriană, georgiană şi
alte limbi.
*n jurul anului =<KI a fost descoperit $ode? Sinaiticus, datat în jurul secolului al -4"lea. -odeJ
Sinaiticus este !arianta cea mai !ec5e cunoscută a manuscrisului ?ibliei. 6 fost copiat de patru
scribi între anii H9K şi HDI, te?tul fiind integral în greacă. 6 fost descoperit în =<!! de germanul
$onstantin von 0isc'endorf. *n momentul de faţă code?ul este împărţit în patru# 2ritis' /ibrarb @H!O
de paginiA, 2iblioteca 5niversităţii din /eipig @!H de paginiA, Mănăstirea Sfânta Ecaterina @=9
pagini şi =! de fragmenteA, 2iblioteca 3aţională a .usiei din St. )etersburg @H paginiA.
2iblioteca mai conţine numeroase ediţii ale 2ibliei, te?telor patristice şi cărţi de cult ortodo?. E?istă
primele ediţii 'omerice, =!<<, şi ale lui )laton, =K=H, $omediile lui 6ristop'anes, =!C<, Marele
le?icon etimologic de limbă greacă, =!CC. )rimele lucrări în greacă ale lui 6ldo Manutius sunt de
asemenea repreentate. 0oate aceste volume atestă erudiţia călugărilor din Sinai.
:adu %le+andru - 9coane din M,n,stirea Sfânta Ecaterina

Mănăstirea Sfântă Ecaterina din Muntele Sinai, cea mai vec'e mănăstire ortodo?ă cu viaţă
mona'ală neîntreruptă până în ilele noastre, adăposteşte una dintre cele mai importante colecţii de
icoane din întreaga lume creştină. 6cestea numără peste 9III de e?emplare create între secolele 4-"
Q-Q ce sunt răspândite în întreg comple?ul mona'al @catolicon, paraclise, mueul mănăstirii, c'iliile
mona'ilorA.
2coane encaustice
Mănăstirea Sfânta Ecaterina posedă un număr important de icoane encaustice. 0e'nica encaustică
foloseşte ceară caldă şi pigmenţi vegetali. 6stăi, datorită condiţiilor pretenţioase, nu mai este
întrebuinţată. &upă unele studii s"a ajuns la concluia că suportul folosit trebuia să fie cald. $ulorile
amestecate cu ceară, de asemenea se menţineau ca o pastă tot cu ajutorul căldurii. $'iar şi
încăperea, unde se lucra, trebuia să aibă o temperatură ridicată constant, iar culoarea se aplică cu
spatule sau pensule aspre Gdin primaG fără reveniri. 6stfel, mi?tura pătrundea în porii materialului.
$ând acesta se răcea culorile deveneau aproape imposibil de şters.
)rimele icoane au fost create folosind te'nica encaustică, care a fost întrebuinţată până în secolul al
4-- "lea d.(r, când a fost înlocuită de pictura în tempera.
$ele mai cunoscute icoane realiate în te'nica encaustică ce se păstreaă în Mănăstirea Sfânta
Ecaterina sunt# (ristos )antocrator, Maica &omnului cu )runcul pe tron, 8ertfirea lui -saac, Sfântul
6postol )etru şi *nălţarea la cer a &omnului.
2coane "ictate între secolele >22-2O
-coanele ce aparţin acestui grup aparţin unei tradiţii iconografice locale întâlnit în mănăstirile din
.ăsărit, în particular în Egipt, )alestina, Siria şi $apadocia. $eea ce este specific acestor icoane este
faptul că ele provin dintr"o perioadă când cucerirea arabă a îngreunat mult legătura dintre regiunile
răsăritene şi centrele creştine predominant greceşti.
6ceste icoane întrebuinţeaă un realism popular, ce dă e?presie tradiţiei locale a artei copte şi
bisericilor siriene. *n orice ca, trebuie amintit că aceste icoane rare au fost unele din sursele
principale care au contribuit la definirea artei iconografice creştine în secolele următoare.
$ea mai repreentativă icoană din acest grup înfăţişeaă 3aşterea &omnului.
2coane "ictate între secolele 2O-O22
&ouă caracteristici definesc devoltarea icoanelor în această perioadă. )rima, aceste icoane
ilustreaă continuarea picturii iconografice pre"iconoclaste în perioada de după persecuţia icoanelor.
&oi, icoanele arată o turnură către conceptul clasic al artei, reflecat în delicateţea desenelor şi în
frumuseţea formelor.
Multe din aceste icoane provin din atelierele imperiale din 2ianţ. 1 astfel de icoană include scene
din viaţa regelui 6bgar, unde întâlnim, de latfle, cea mai timpurie repreentare a Sfintei Ma'rame.
*n alte icoane din această perioadă sunt înfăţişaţi Mântuitorul (ristos, Sfinţii 6r'ang'eli, Sfinţi
-erar'i şi $uvioşi. Manuscrise miniate de mare valoare artistică au fost realiate în număr mare în
această perioadă, incluând Evang'eliare şi Sina?are. $u acest prilej arta picturii miniaturale va
avea o influenţă mai pronunţată asupra iconografiei.
2coane din e"oca dinastiei -omnenilor (1B8B-12BB)
*n timpul dinastiei $omnenilor, pictura icoanelor a continuat urmând marii tradiţii a şcolii
Macedonene, cu lucrări de tendinţă clasică, de caracter provincial sau inspiraţie monastică, în
funcţie de locul şi mediul de provenienţă.
Mănăstirea Sfânta Ecaterina are în posesie o mare colecţie de icoane din această perioadă
repreentând toate aceste tendinţe. $aracteristicile acestor icoane includ un simţ bine ec'ilibrat al
compoiţiilor, e?presia puternică a c'ipurilor, armonia sc'emelor coloristice şi tendinţa spre
dematerialiare combinată cu un simţ rafinat al nobleţii.
2coane de "e e"istilul iconostasului
-coane precum acestea, datând din secolele Q-"Q-4, sunt pictate asemenea unei frie de"a lungul
întregii părţi superioare @epistilA a catapetesmei. $ele din colecţia mănăstirii, în mare parte, provin
din paraclisele din cadrul mănăstirii. $ea mai cunoscută dintre aceste icoane are şapte scene
înfăţişând viaţa Sfântului Eustratie.
&e obicei, subiectele întâlnite în aceste panouri sunt &eisis, scene ale )ranicelor *mpărăteşti, scene
din viaţa Maicii &omnului şi minuni ale Sfinţilor. 6ceste picturi sunt lucrate minuţios.
-coanele ce aparţin acestui grup posedă o înaltă valoare artistică ce marc'eaă urmele unei vec'i
tradiţii în pictarea icoanelor.
&inolo$iile
)ictarea minologiilor îşi are originea în ilustraţiile miniaturală ale manuscriselor şi, în special, în
cele din secolele Q-"Q--. 6ceste icoane înfăţişeaă sfinţii prănuiţi în fiecare i a anului bisericesc,
formând o altă categorie importantă de icoane aflate în colecţia mănăstirii.
-coanele se preintă într"o varietate de forme, incluând douăspreece icoane mari compuse din
portrete întregi ale sfinţilor din fiecare lună, două mari icoane în formă de diptic, cuprinând toţi
sfinţii din anul bisericesc etc.
Subiectele acestor icoane sunt inspirate în principal din mineiele Sfântului Simeon Metafrastul @sec.
Q-A ce provin din $onstantinopol. 5nele din aceste minologii au dublă inscripţie, atât în greacă, cât
şi în iberă, fapt care arată relaţiile strânse dintre Mănăstirea Sfânta Ecaterina şi 2iserica >eorgiei.
2coanele EsinaiticeL
$olecţia de icoane a Mănăstirii Sfânta Ecaterina include un mare grup specific mănăstirii,
majoritatea lucrărilor datând din secolele Q--"Q4. 6cestea constau în portrete ale unor importante
personalităţi asociate mănăstirii# mona'i, stareţi şi patriar'i. 0ot în acest grup de icoane se află
repreentări deosebit de frumoase ale Sfântului )roroc Moise, Sfintei Ecaterina, Sfântului -oan
Scărarul etc..
Multe din aceste icoane au fost în mod sigur pictate în mănăstire variind ca stil, te'nică, calitate. )e
lângă valoarea du'ovnicească, importanţa acestor icoane reidă şi în faptul că repreintă o sursă de
informare cu privire la istoria şi arta mănăstirii, ca de altfel şi cu privire la activitatea mona'ilor care
au vieţuit în această comunitate mona'ală.
2coane din secolul al O222 -lea i din e"oca +aleolo$ilor
$olecţia mănăstirii Sfânta Ecaterina cuprinde un număr considerabil de icoane datând din secolul al
Q---"lea şi din perioada dintre secolele Q-4"Q4, cunoscută sub numele Gepoca )aleologilorB.
6ceasta a repreentat o perioadă de afirmare a noi direcţii artistice care îşi fac pentru prima dată
apariţia în secolul al Q---"lea. *n fapt, secolul al Q---"lea a pregătit calea pentru artă aşa numitei
.enaşteri )aleologiene.
$aracteristică acestei perioade este varietatea stilului. -coane importante datând din această epocă
provin din si'ăstriile din sudul -taliei şi din insulele controlate de veneţieni aflate în marea 6gee. &e
asemenea, stiluri iconografice diferite au fost repreentate şi asimilate la Mănăstirea Sfânta
Ecaterina, de la te'nica delicată a artiştilor din $onstantinopol până la caracterul decorativ al
picturii cipriote.
Spre sfârşitul perioadei biantine iconografia a încetat să adere întru totul la standardele tradiţionale
stabilite. $ei care au pictat icoane au ales să urmee noilor curente dominate de o abordare mai
realistă a portretelor şi scenelor. /ucrările acestora sunt caracteriate de libertatea e?presiei şi
varietatea tipurilor. 6ceste lucrări au dat naştere artei perioadei post"biantine, în special în secolul
al Q4-"lea, îmbogăţind ciclurile iconografice, dar rămânând desc'isă influenţelor venite din partea
picturii renascentiste din 6pus.
2coane cretane "ost-bi3antine
Mănăstirea Sfânta Ecaterina este cunoscută pentru faptul că a menţinut o strânsă legătură de durată
cu $reta, mai ales prin 2iserica Sfânta Ecaterina din (eraPleion şi, mai târiu, în anii ocupaţiei
turceşti, prin mica biserică Sfântul Matei din $andia.
&e altfel, colecţia iconografică a mănăstirii în care sunt preente lucrări ale unor vestiţi pictori ai
G,colii $retaneB este surprinător de bogată.
:adu %le+andru - Stânca Sfntei Ecaterina
Stânca Sfintei Ecaterina este situată în vârful muntelui omonim @>ebel TatrinA, la altitudinea de
9!II m, în sudul )eninsulei Sinai. .epreintă un important loc de pelerinaj deoarece, potrivit
tradiţiei, aici au fost descoperite moaştele Sfintei Ecaterina.
)rovenind dintr"o familie de rang înalt din oraşul 6le?andria Egiptului, Sfânta Ecaterina a primit o
educaţie aleasă. $ând avea doar =< ani, Sfânta Ecaterina l"a înfruntat pe împăratul roman
Ma?imianus, cunoscut drept unul dintre cei mai violenţi persecutori ai creştinilor. 3u doar împăratul
a primit mustrarea tinerei Ecaterina, ci şi filosofii păgâni de la curtea lui, aceştia convertindu"se
până la urmă la creştinism.
Sfânta Ecaterina a fost trasă pe roată, simbol care apare şi în icoanele ce o repreintă, iar pe 9K
noiembrie HIK, a fost decapitată. $institele ei moaşte le"au luat în acel ceas sfinţii îngeri, Gprecum s"
a văut de credincioşii cei vredniciB şi le"au dus cu cinste în Muntele Sinai.
*n secolul al -Q"lea, la cinci sute de ani de la martiriul Sfintei Muceniţe Ecaterina, un călugăr a avut
o vedenie în care se făcea că trupul plin de lumină al Sfintei Ecaterina era ridicat de îngeri pe un
vârf în apropiere de Muntele Sinai, unde a rămas neatins.
5rmând sfatul acestui văător cu du'ul, călugării de pe Sinai au urcat pe vârful respectiv şi aici, au
dat peste moaştele sfintei. &e atunci vârful poartă numele Sfintei Ecaterina. 6ceastă tradiţie este
confirmată în multe însemnări de călătorie ale pelerinilor, cel mai timpuriu datând din secolul al
Q---"lea. 6 fost de asemenea repreentat în multe lucrări de artă.
0rupul sfintei a fost aşeat într"o raclă aurită în Mănăstirea ce avea să fie cunoscută începând cu
secolul al Q-"lea, ca Mănăstirea Sfânta Ecaterina.
5lterior, stânca a fost încorporată în bema unei capele, înc'inate Sfintei Ecaterina. &ata e?actă a
construcţiei este necunoscută. $lădirea este menţionată în unele însemnări de călătorie ale
pelerinilor, începând cu sec. al Q4-"lea.
$apela actuală este formată dintr"o singură navă , cu bema înspre răsărit. ;idurile sunt realiate din
piatră fiind tencuite pe interior. &estul de recent, capela a fost restaurată.
Sfânta mare muceni!, Ecaterina din %le+andria şi muntele Sinai
*n cinstea ei a fost ridicată mânăstirea care îi poartă numele, din muntele Sinai M locul unde
&umneeu i"a vorbit proorocului Moise şi i"a descoperit poruncile &ecalogului. Este unul dintre
cele mai importante centre ale mona'ismului răsăritean.
&ănăstirea S)#nta .caterina din &untele Sinai este un unicat în )elul ei. 6 )ost i este
mănăstirea unde se adună to%i "ustnicii i si5atrii care trăiesc "rin cră"ăturile mun%ilor din
îm"re@urimi. Ei vin aici în duminici şi sărbători, la pranice mari, ca să participe la Sfânta /iturg'ie
şi să primească Sfânta *mpărtăşanie.
&e la distanţă mănăstirea nu"şi devăluie silueta din pricina idurilor de incintă, foarte înalte, ci doar
turlele se văd, cu cât depăşesc înălţimea idurilor. -ntrarea în mănăstire se face pe o poartă îngustă şi
joasă, bine ferecată, apoi o altă poartă, tot aşa de ferecată ca prima, şi numai la anumite ore.
?iserica este ae3ată în "o3i%ie centrală a 3idurilor. De @ur-îm"re@ur sunt c5iliile, cu două i trei
ni!ele, unde locuiesc călu$ării. 0erenul fiind în pantă se urcă şi se coboară mai multe trepte, de la o
latură la alta a idurilor de apărare, depinde de direcţia în care vrei să mergi.
6ltarul s)intei biserici este ae3at "e ru$ul "e care l-a !ă3ut &oise ar3#nd, dar nu se mistuia. 6cel
ru$ !e$5ea3ă i acum. Damurile lui sunt "e 3idul din s"atele bisericii, iar rădăcina în S)#ntul
6ltar.
;n S)#ntul 6ltar se a)lă S)intele &oate ale S)intei .caterina. ?iserica S)#nta .caterina este
îm"odobită cu "icturi murale, de mare !aloare, cu )oarte multe candele a$ă%ate de ta!an, a"roa"e
că nu se "oate !edea "artea de sus "ictată a bisericii.
-ine sărută s)intele moate ale S)intei .caterina "rimete un inel simbol amintire a inelului
dăruit S)intei de către 7ristos Domnul.
@+iecare pelerin care ajunge la Mănăstirea sfintei mari muceniţe Ecaterina din Sinai primeşte drept
evlog'ie @blagoslovenie sau binecuvântareA un inel inscripţionat 6gia 6ePaterini, în amintirea
minunii pe care a săvârşit"o Mântuitorul -isus (ristos cu Sfânta EcaterinaA şi o bucată de piatră de
pe Muntele Sinai, care păstreaă ca o pecete imaginea rugului celui nears#
*ntre obiectele de mare preţ de care se bucură vieţuitorii mănăstirii, dar şi pelerinii, se numără şi
două icoane cu totul deosebite.
-mpresionantă este repreentarea 2unei 4estiri, în care +ecioara Maria ţine în mâna dreaptă, în
poală, un medalion care are gravat un embrion, iar în dreptul inimii sale, nevăut decât sub
fascicolul de lumină al lanternei, este desenat fin, cu o culoare fosforescentă, un prunc# )runcul
-isus, pe care tânăra +ecioară Maria *l purta deja în inima sa în momentul în care 6r'ang'elul
>avriil îi aduce vestea.
&eosebită este şi icoana Mântuitorului -isus (ristos )antocrator, datând din secolul al 4-"lea, care
uimeşte prin forţa sa ine?plicabilă dată de figura asimetrică. )artea stângă este e?presia iubirii lui
(ristos, iar partea dreaptă *l repreintă pe -isus 8udecător.
1 altă comoară de care se bucură mănăstirea este .ugul 6prins prin care &omnul i"a vorbit lui
Moise# KDescal%ă-te, căci locul "e care te a)li este s)#nt=L @-eşirea H, KA
Motivul rugului este întipărit pe stâncile din Sinai, atât la suprafaţă, cât şi în interiorul lor. .ugul
învereşte în fiecare an şi este unicul din necuprinsul pustiu arab, deşi aici e?istă numeroase plante
spinoase.
Maria ;hirculescu - Pelerin la M,n,stirea Sfânta Ecaterina din Sinai

.ar se se află în lume persoane care să fie dăruite cu atâtea daruri lumeşti ca şi Ecaterina# născută în
6le?andria în familie de împărat, bogată, frumoasă şi mai ales e?traordinar de înţeleaptă @(omer,
6ristotel, )laton, 4irgiliu, (ipocrat sunt doar câţiva din cei a căror meşteşug Ecaterina îl deprinsese
şi îl stăpânea deja la vârsta =< ani A.
$'iar împăratul pe care îl sfideaă public recunoaşte că ei i se cade să împărăţească alături de el,
cerând"o de soţie. ,i totuşi, Ecaterina renunţă la nume şi bogăţie, acceptând să fie întemniţată şi
c'inuită public, renunţă la frumuseţea sa @ Peu sunt "ăm#nt i cenuă i toată )rumuse%ea ca o
)loare se !ete@ete i ca !isul "iere "rin boală sau bătr#ne%e, iar du"ă moarte cu totul
"utre3eteLA, renunţă la înţelepciunea lumească (Pam în!ă%at tot meteu$ul căr%ilor ritoriceti,
)iloso)ice i măsurării "ăm#ntului i alte în%ele"ciuni, dar "e toate acestea le-am trecut cu
!ederea căci sunt dearte i ne)olositoare i am !oit a mă )ace mireasa Stă"#nului 7ristos, care
$răiete "rin "roorocul său acestea: +ierde-!oi în%ele"ciunea în%ele"%ilor i tiin%a tiutorilor o !oi
le"ădaLA.
$e anume poate fi caua unei asemenea radicale întoarceri de la lumesc la du'ovnicesc7 $e anume
poate determina o tânără fată, conştientă de calităţile sale neasemuite şi care este îndreptăţită să
ceară orice favoruri lumeşti, să renunţe la ele, dându"şi în final drept jertfă supremă, c'iar propriul
trup7 $e anume a înţeles tânăra Ecaterina, cea care cu mintea ei strălucită a atins limitele ştiinţelor
vremii ei, de a oferit totul pentru nimic din cele văute7
PD#!ni%i însă la darurile cele mai bune. (i !ă arăt încă o cale care le întrece "e toate: dra$ostea
i bunurile eiL s"une 6"ostolul=
&oar puterea dragostei dumneeieşti, doar &u'ul Sfânt pogorât prin 2ote, doar atingerea lui
&umneeu care este iubire puteau să o transforme pe Ecaterina în Mireasa veşnică a &omnului
-isus.
P.u tiu un t#năr minunat, care )ără asemănare te întrece "e tine în darurile care ai 3is că le ai,
"entru că )rumuse%ea 4ui întrece strălucirea soarelui, iar în%ele"ciunea 4ui îndre"tea3ă toate
)ă"turile i "e cele sim%ite i "e cele $#ndite. 6"oi !istieria bo$ă%iei 4ui se îm"arte în toată lumea
i niciodată nu se îm"u%inea3ă, ci cu c#t este îm"ăr%ită, tot mai mult se înmul%ete, iar neamul
4ui cel bun este ne$răit, nea@uns, netiutL îi s"une bătr#nul cel în%ele"t la care ea a )ost dusă de
mama cretină, "entru alinarea su)letului ei.
&in momentul în care cunoaşte, cu mintea şi cu inima, învăţătura +iului lui &umneeu, Ecaterina
devine una dintre cele mai frumoase şi mai patetice propovăduitoare a creştinismului într"o epocă de
mare prigoană, dar şi plină dovei minunate ale preenţei adevăratului &umneeu alături de fiii Săi.
)articipând la confruntarea publică cu primii KI de înţelepţi ai imperiului, c'emaţi de împărat să"i
combată argumentele pro"creştine, torturată apoi fiic de către cei care pot ucide doar trupul, Sfânta
Ecaterina reuşeşte prin strălucita sa pledoarie şi prin e?emplul său să"i aducă la (ristos pe toţi
cărturarii cu care discută, pe soţia împăratului Ma?imin M prigonitorul său, pe bunul şi viteaul
dregător )orfirie împreună cu 9II de ostaşi, precum şi mare parte din poporul care o urma, jelind"o.
Moare bucurându"se că *l vede pe iubitul său Mire c'emând"o la El Eca să împărăţească împreună
cu &ânsul şi să se veselească în veacul cel fără de sfârşit.
*n ultima sa rugăciune, Sfânta Ecaterina spune# P Doamne 2isuse 7ristoaseN "rimete su)letul
meu, "e care l-am adus <ie ca @ert)ă "entru dra$ostea 9a. 6du-<i aminte, Doamne, căci tru" i
s#n$e sunt, i nu lăsa $reelile mele cele )ăcute din netiin%ă, ca să )ie arătate de cum"li%ii
is"ititori la în)ricoata 9a @udecată, ci s"ală-le cu s#n$ele "e care-l !ărs "entru 9ine i r#nduiete
ca tru"ul acesta, care rănindu-se se taie cu sabia, să )ie ne!ă3ut de !ră@maii 9ăi cei ce mă
"ri$onesc. -aută dintru înăl%imea 9a, Doamne, i asu"ra "o"orului acestuia care stă înainte i-l
"o!ă%uiete la lumina cunotin%ei 9ale. (i acelora care !or c5ema "rin mine numele 9ău cel
"reas)#nt, dă-le toate cererile cele s"re )olos, "entru ca de to%i să se laude măririle 9ale în !eciL
@Sina?arA
*n 9K noiembrie HIK, la tăierea capului său nu a curs sânge ci lapte, iar îngerii au ridicat trupul
sfintei Ecaterina şi l"au dus în Muntele Sinai, în locul în care Moise văuse .ugul 6prins.
Marii sale iubiri pentru Mirele -isus, 6cesta i"a răspuns cu măsură dumneeiască! 6 proslăvit"o
peste veacuri, dedicându"i cea mai vec'e @actualmenteA mănăstire activă din lume, situată la poalele
muntelui sfânt în care Moise a primit de la &umneeu 0ablele /egii, înălţată c'iar pe locul în care a
Moise a văut .ugul 6prins.
)reentând"o, actualul 6r'iepiscop al Sinaiului, &amianos, spune# K$ănăstirea (t :caterina este un
centru monastic creştin #rec/ortodo9 de rit bizantin, a cărui via&ă mona.ală se derulează
neîntrerupt de şaptesprezece secole. De 1BII ani în inima deşertului (inai, aceasta şi/a păstrat
caracteristicile ini&iale din vremea ,mpăratului @ustinian ! 2AL/AMA d...". De la $a.omed,
fondatorul islamului, până la califii musulmani şi sultanii turci, trecând prin epoca lui )apoleon,
to&i au preluat mănăstirea sub protec&ia lor, ferind/o inclusiv de 3afuri. ,n lun#a sa istorie,
$ănăstirea (fânta :caterina nu a fost niciodată cucerită, pă#ubită sau distrusă. %raversând toate
epocile, şi/a păstrat intactă ima#inea de loc sacru al Bibliei, aşezându/şi lumina asupra
evenimentelor <ec.iului %estament precum şi asupra continuită&ii proslăvirii (fintei *ecioare $aria
şi a Domnului nostru -isus 4ristos.K
Mănăstirea Sfânta Ecaterina a traversat istoria ca oaă de creştinism, mănăstire liberă, independentă,
autocefală, nesubordonată nici unei patriar'ii ortodo?e şi nici unui sinod. Este, practic, cea mai mică
patriar'ie ortodo?ă din lume, conducătorul ei fiind în acelaşi timp şi egumenul mănăstirii de
călugări.
$u iduri de fortăreaţă de =I"9I m înălţime, de aceeaşi culoare cu rocă aridă din onă, mănăstirea
ridicată în sec D pe locul unei biserici construită de Sfânta Elena, mama Sfântului *mpărat
$onstantin, cuprinde inestimabile valori de artă creştină, dar cele mai impresionante dintre
comorile sale sunt moaştele Sfintei Ecaterina.
3i s"a spus că pentru toţi pelerinii ortodocşi ajunşi aici se obţine aprobarea de înc'inare la sfintele
moaşte, care sunt astfel scoase din altar. 3e"am aşeat şi noi, pioşi, la rândul format de către cele
două grupe de români care ne"am întâlnit în dimineaţa de noiembrie la mănăstirea din Sinai.
2iserică ortodo?ă, cum nu mai văusem de ceva vreme, de când ne preumblăm prin Egipt căutând
vestigii creştine @ toate celelalte biserici şi mănăstiri ale pustiului egiptean preluând masiv influenţe
arabe în ar'itectură şi ornamentA, biserica mănăstirii Sfintei Ecaterina este plină de candele mari,
care atârnă ca şi ciorc'inii din înaltul tavanului plat, ataşat în sec =< construcţiei care dateaă din
anul KK= !
*n dreapta altarului se află, pe iconostas, mare, cunoscuta icoană a Sfintei Ecaterina cu roc'ie roşie,
iar în faţa ei preotul care ne binecuvânteaă îmbrăcat în veşmintele cunoscute de noi @ în sfârşit!
preoţii bisericii copte au cu totul alt tip de veşminte!A ţine în mâini o pungă din care scoate şi
dăruieşte fiecărui pelerin care sărută sfintele moaşte, câte un inel.
6cesta aminteşte de inelul pe care Ecaterina l"a găsit pe deget dimineaţa, treindu"se din visul în
care, după primirea 2oteului creştin, Stăpânul (ristos i"a spus L 2ată, astă3i te "rimesc "e tine
mireasa &ea !enică, deci să "ă3eti ar!una acesta cu dinadinsul i să nu mai "rimeti
nicidecum ar!ună de la alt mire "ăm#ntescL.
Emoţionaţi, înaintăm în tăcere, dar surpria vine când ajungi să vei sfintele moaşte# într"o raclă
mică de argint şi sticlă, mâna stângă a Sfintei Ecaterina esteS ca vie! >raţioasă ca a unei balerine,
fină, delicată, mâna este plină de inele subţiri, care parcă plutesc pe degetele uşor răsfirateS nici
urmă de trecere a timpului @ =OII de ani!A, este o mână perfectă, care te duce cu gândul la
neasemuită frumuseţe a sfintei S frumuseţe trupească, frumuseţe sufletească, frumuseţe a
spirituluiS
.ămân uimită, dar trebuie să"mi revin repede, pentru că rândul înainteaă, sărut racla cu mâna, sărut
racla cu capul sfintei şi abia ulterior aflu că la moartea sa, îndeplinindu"i o ultimă dorinţă, Mirele
său a trimis îngerii ca să"i ia corpul martiriat, care a dispărut pur şi simplu şi a fost descoperit
datorită unei viiuni a unui călugăr, trei secole mai târiu în muntele Sinai. 6tunci, mănăstirea care
deja e?istă şi era înc'inată Sfintei +ecioare Maria a fost redenumită Mănăstirea Sfânta Ecaterina!
,tiam că -coana -isus )antocrator @ sec 4-A se află în galeria de icoane a Mănăstirii Sinai,
repreentarea este foarte cunoscută şi şoc'eaă prin forţa sa ine?plicabilă, dată poate de figura
asimetrică a Mântuitorului @orice icoană atrage în primul rând prin simetria şi ec'ilibrul compoiţiei,
ori aici este e?act contrariul% şi totuşiSA.
/a sfârşitul viitei noastre în Mănăstirea Sinai am căutat Mueul, special pentru această icoană care
mă fascineaă de mulţi ani şi la care voiam să mă înc'in. Este uşor de găsit, se află c'iar la intrarea
în galeria care cuprinde comori de artă creştină @ icoane vec'i, obiecte de cult în metale preţioase,
veşminte ar'iereşti etcA.
4ăând că stau mai mult în faţa icoanei Mântuitorului, călugărul mueograf s"a apropiat şi, din
vorbă în vorbă, ne"a descoperit secretul acestei repreentări asimetrice# partea stângă este e?presia
-52-.-- lui (ristos, partea dreaptă *l repreintă pe -isus 8udecător! >enial iconarul anonim al sec
4-, plin de 'arul &u'ului Sfânt " unică repreentare traversând veacurile creştine!
)ărintele mueograf a luat o lanternă şi ne"a mai pus în valoare o altă icoană din sec =9, foarte rară
ca model# 2unavestire, în care +ecioara Maria ţine în mâna dreaptă, în poală, un medallion care are
gravat un embrion, iar în dreptul inimii sale, nevăut decât sub fascicolul de lumină al lanternei, este
desenat fin, cu o culoare fosforescenţă, un prunc# )runcul -isus, pe care tânăra +ecioara Maria îl
purta deja în inima sa în momentul în care 6r'ang'elul >avriil îi aduce vestea!
Este o minune, într"adevăr# un arbust ca o cascadă, verde mereu, cu frune dar fără flori şi fructe,
traversând secoleleS 6cesta este .ugul 6prins, prin care &omnul i"a vorbit lui Moise prin foc.
PDescal%ă-te, căci locul "e care te a)li este s)#nt=L @ E?odul, H,KA 6cesta este locul cel mai
binecuvântat din mănăstirea Sfânta EcaterinaS $u rădăcina sub altarul capelei, afinul înălţat spre
$er sfideaă legile firii. Este uimitor, ca şi minunea EgravăriiB pe orice piatră de pe muntele Sinai a
desenului acestui rug, căci indiferent cum ai secţiona granitul dur, roşiatic, tot profilul rugului îl vei
găsi.
J Bucură/te, piatră scumpă a Bisericii creştineşti'
Bucură/te, #rabnică izbăvire a celor cuprinşi de supărări'
Bucură/te, vindecătoare tare a celor plini de răni şi dureri'
Bucură/te :caterina, mare muceni&ă a lui 4ristos5K
Monica 0umitrescu - %cas, la Sfânta #n!elepciunii
Mănăstirea Sfintei Ecaterina este fără nici o îndoială cea mai iolată aşeare mona'ală din lume,
fiind situată în peninsula Sinai, în mijlocul deşertului, la apro?imativ HKI Pm de graniţa cu -srael şi
aproape DII Pm de $airo. G9! de mii de mile de nimicG a fost adesea descrierea peninsulei. &eşi
aparent uitat de lume, acest punct geografic adăposteşte una dintre cele mai maiestuoase comori ale
1rtodo?iei.
;idurile mănăstirii se ridică solemn între munţii ce o înconjoară. E o privelişte de vis. ,i, deşi par
mărunte, comparativ cu măreţia rocilor ciudat aruncate până spre înaltul cerului, idurile cetăţii
Sfintei Ecaterina domină desăvârşit tabloul, întregindu"i armonia.
6m visat ani de"a rândul să pun piciorul în Muntele Sinai. $ând visul a fost pe punctul de a se
împlini, m"am simţit ca prinsă într"un iureş. $u greu şi lupte a fost călătoria spre Sinai. S"a
întâmplat în vara lui 9I==. Mă aflam într"un pelerinaj pe cont propriu la -erusalim, împreună cu
câţiva prieteni. Mai întâi am fost copleşiţi cu preţuri e?orbitante în ceea ce priveşte transportul până
la mănăstire. 4aria între =KI şi 9II de euro de persoană. 3i s"a mai pus în vedere şi pericolul unei
astfel de călătorii pe cont propriu. *n toată dearmarea, am refuat să cred că nu voi avea şansa de a
săruta moaştele Sfintei Ecaterina şi a privi aievea icoana Mântuitorului " 2lândul 8udecător. 6 venit
salvarea de la părintele Serafim )aşca, superiorul 6şeământului românesc din -erusalim# G,tiţi
engleă, mergeţi cu transportul în comun, nu mai căutaţi e?cursii. 6veţi binecuvântarea meaG.
Drumul s"re Sinai
$âteva ile mai târiu s"a împlinit şi am pornit cu un autocar în străbaterea celor HKI Pm până la
Eilat, oraşul de graniţă cu Egiptul. *n ajunul plecării, una dintre fetele din grup a făcut to?iinfecţie
alimentară.
S"a lăsat cu îngrijiri până spre dimineaţă, neştiind dacă vom găsi puterea fiică pentru o călătorie de
OII Pm. Să mai spun că aproape tot grupul nostru de şase persoane a fost pe punctul de a rămâne în
deşertul 3eg'ev7 3e"a păit Sfânta Ecaterina. Era ora prânului, mijlocul lunii august, în onă
semideşertică. 3"am verificat nici un termometru, dar mi"a rămas imprimată căldura care ne"a ibit
în Eilat. 6ici am sc'imbat mijlocul de transport cu un autobu local până în 0aba, la graniţă cu
Egiptul. 6m trecut cu emoţie graniţa şi filtrele iudaice, pentru a sări în sus de bucurie când am pus
piciorul în Egipt. 6ici ne aşteptau mulţi G1da'G. 6ranjasem încă din -srael să fim aşteptaţi în 0aba
de către un beduin cu un microbu, care să ne ducă la mănăstire. ,tiam doar că îl c'eamă 1da', iar
beduinul " că vorbise cu Monica pentru transport. $ând am întrebat unul dintre beduinii în aşteptare
de clienţi, am făcut greşeala de a spune cine sunt şi pe cine aştept. *n câteva minute, toţi erau 1da'
şi, evident, mă aşteptau.
$ălătoria prin deşertul Sinaiului a fost mirifică. 1 şosea e?celentă, străjuită de Marea .oşie şi munţi
deşertici. >rămei de bolovani. )e întinderea a mai bine de KI Pm am tot văut staţiuni părăsite.
5rme ale revoluţiei egiptene devăluiau colapsul turismului. +erestre dispărute, palmieri uscaţi,
clădiri deafectate. &eşert uman. 4ăând cum ne sclipesc oc'ii privind spre Marea .oşie, 1da' ne"a
invitat să ne scăldăm într"una dintre cele mai frumoase one. 3e"am aruncat papucii şi am tăbărât în
mare. ;ece minute a ţinut bucuria, căci drumul era lung. S"au uscat 'ainele pe noi rapid şi, cu toate
acestea, n"am simţit deloc greul năduşelii. )arcă era o i frumoasă de vară " nici prea cald, dar nici
răcoare. *n plin deşert.
+rotectoratul S)intei .caterina
&upă câteva ore de călătorie am intrat în )rotectoratul Sfintei Ecaterina " declarat parc naţional al
Egiptului ", o onă de câţiva eci de Pilometri, care cuprinde printre altele mănăstirea, dar şi oraşul
de beduini Sfânta Ecaterina. 6u săltat inimile în noi la propriu. )oarta mănăstirii însă era înc'isă.
2eduinul care era de paă ne"a vorbit dinăuntru# G3u desc'idem până la !G, ceea ce era doar o oră
de aşteptat. $onfuia ne"a învăluit însă când 1da' şi"a sunat prietenul aflat în mănăstire. 6veam să
primim informaţii cum că abia a doua i, la < dimineaţa, vom putea intra pe poarta mănăstirii. *n
câteva secunde ne"a cuprins denădejdea, noi trebuia să pornim înapoi spre -srael a doua i, la O
dimineaţa, pentru a prinde ultimul autocar spre -erusalim, înainte de Sabat. 6m speriat bietul beduin
bătând cu pumnii în poarta solidă a mănăstirii. G4rem să vorbim cu părintele >rigorie.G &upă multe
insistenţe, beduinul a desc'is poarta şi ne"a înmânat un telefon. 4ocea caldă a părintelui ne"a
asigurat că la ! va începe 4ecernia şi că ne vom înc'ina şi la moaştele Sfintei Ecaterina. G6veţi unde
dormi7 6ţi mâncat7G " ne"a cercetat părintele. $um să te încrei în cuvântul unui beduin7 Mai târiu
aveam să aflu că de fapt sunt angajaţi ai mănăstirii şi că prin tradiţie o păesc.
2nterior din &ănăstirea KS)#nta .caterinaP
&area înt#lnire
6u trecut cele DI de minute de aşteptare de parcă ar fi fost doar D. /a ora !, când beduinul a desc'is
âmbitor poarta, am alergat la propriu, uitând de greutatea rucsacurilor şi că mi se rupseseră şi
sandalele. *n biserică, răsfiraţi, erau câţiva părinţi. 1 atmosferă caldă, de linişte. 6m uitat cu totul de
noi. 4ecernia a burat şi ne"am demeticit abia când părintele >rigorie ne"a predat unui alt părinte
bătrân. 4orbitor de engleă, părintele ne"a c'emat să ne înc'inăm moaştelor Sfintei Ecaterina. /e"au
scos din altar. 6m făcut o plecăciune şi am sărutat capul şi apoi mâna sfintei. 5na dintre fete a simţit
o mireasmă nemaipomenită. Eu mărturisesc sincer că am fost atât de copleşită de întâlnirea cu
sfânta, că n"am mai avut putere să înţeleg ce e cu mine. $red că ni s"a descoperit fiecăruia după
puterea noastră de înţelegere. 6m primit fiecare în dar câte un inel, care s"a potrivit perfect pe
degetele noastre. Mai primisem de la prieteni două inele de la sfânta, însă amândouă erau mari.
6cum însă, deşi părintele nu ne"a cercetat mâinile, ne"a oferit inele fi? pe măsura fiecăruia dintre
noi. E de ştiut că toţi pelerinii primesc în dar un inel pe care e inscripţionat însemnul sfintei şi
numele acesteia, în amintirea inelului primit de Muceniţa Ecaterina de la &omnul -isus (ristos.
0oate inelele sunt ţinute spre binecuvântare pe degetele moaştelor. 6şadar, am primit darul c'iar din
mâna sfintei.
-omori
5imirea a continuat, căci părintele ne"a dus să ne înc'inăm în $apela .ugului 6prins. 0radiţia
spune că altarul acesteia a fost ridicat peste rădăcinile rugului din care &omnul i"a vorbit lui Moise.
5imitor este că rugul creşte din altar şi iese afară prin acoperişul capelei, învăluindu"l. 6ici se intră
desculţ, asemeni )roorocului Moise care şi"a scos sandalele păşind pe pământul sfânt. $apela care
dateaă din secolul al -4"lea are 'ramul 2unei 4estiri.
Du$ul care crete din S)#ntul 6ltar "#nă deasu"ra ca"elei
*n fiecare sâmbătă, Sfânta /iturg'ie se oficiaă în capelă. 3e"am continuat drumul spre mueul
mănăstirii, care cuprinde nenumărate icoane şi obiecte de cult, multe fiind cele mai vec'i relicve ale
1rtodo?iei. &in cele 9.III de icoane aflate în patrimoniul mănăstirii, doar =KI sunt e?puse, multe
datând din secolele 4-"Q. -coane siriene, georgiene, biantine şi c'iar copte. 6mprenta mâinii lui
Mo'ammed atestă faptul că după reidirea de către împăratul -ustinian, adică din secolul al 4-"lea,
mănăstirea nu a mai fost niciodată cucerită. )ractic, prin acest document, Mo'ammed asigura
protectoratul direct al aşeământului.
)entru mine însă, timpul s"a oprit parcă în loc atunci când m"am găsit înaintea icoanei Mântuitorului
" 2lândul 8udecător. $u un oc'i judecând aspru şi celălalt senin, plin de compasiune, c'ipul
&omnului -isus (ristos în această icoană inspiră o mare adâncime. 3u se ştie cine a fost iconarul.
3e"am plimbat apoi paşii pe aleile înguste ale mănăstirii, acolo pe unde cine ştie câţi cuvioşi or fi
călcat şi pe unde o fi trecând cu secole în urmă însuşi Sfântul -oan Scărarul, iar mai spre ilele
noastre, părintele )aisie 6g'ioritul. 2ăieţii au fost caaţi între idurile mănăstirii, iar noi, fetele, am
primit o cameră în clădirea de dinafară. 6m mers apoi să ne înc'inăm la osuar. 1 clădire mică, de
demisol, aflată în afara mănăstirii. 6ici, smeriţi, îşi odi'nesc oasele călugării care de"a rândul
veacurilor au vieţuit în Sinai. 6m cântat G(ristos a înviatG Sfântului ,tefan Sinaitul, aflat de secole
în scaunul de spovedanie. 6m fi rămas acolo. 1 mireasmă dulce, asemeni mierii, ne"a pătruns
plămânii. 6 doua i, mirosea până afară.
6m gustat apoi din 'rana simplă a mănăstirii şi ne"am odi'nit vreo jumătate de oră, plănuind să
mergem spre muntele (oreb. 6m pornit la K#HI. *n =I minute, &omnul a stins lumina pe Sinai şi
soarele a asfinţit brusc. 3e"am întors înapoi cu gândul că vom reveni să urcăm Muntele lui Moise. 6
doua i, pe la !, a început 5trenia. )orţile mănăstirii s"au desc'is pentru noi, fetele, la K#HI şi am
participat la Sfânta /iturg'ie în cea mai iolată mănăstire din lume. &imineaţa, când soarele
mângâia doar stâncile pustii ale munţilor, am băut cea mai bună cafea. 3u"mi amintesc gustul, însă
mi se umple sufletul şi astăi când retrăiesc clipele de bucurie amestecate cu pace, e?altare, linişte.
Mi"e cu neputinţă să descriu desăvârşit în cuvinte. 3e"am luat rămas"bun de la părinţi şi am urcat în
microbu. E?trem de punctual, 1da' aştepta. /a ora O fi? ne"am reînceput călătoria prin deşertul
Sinaiului. &upă OII Pm ne găseam iar în -erusalim.
&untele Sinai, locul unde a )ost dată 4e$ea lui &oise
S)#ntă .caterina din &untele Sinai,
Din Dai, o dulce ra3ă de "ace să ne dai=
Silviu ;luci - .e<aurul m,n,stirii Sfânta Ecaterina din Sinai
&o3aicul Sc5imbării la :a%ă de la &ănăstirea S)#nta .caterina eJecutat din ordinul i cu
c5eltuiala ;m"ăratului 2ustinian
6cesta este motivul pentru care aici s"a păstrat o colecţie unică de icoane, care acoperă întreaga
istorie a 2isericii. Se pot admira icoane pe lemn pictate în culori topite în ceară, care sunt într"o
stare de conservare remarcabilă, dar şi moaicul repreentând Sc'imbarea la +aţă M e?ecutat din
ordinul şi pe c'eltuiala Sfântului *mpărat -ustinian.
*n ultimele decenii, la Mănăstirea Sfânta Ecaterina s"a amenajat un mueu în care să fie e?puse =KI
de icoane, din cele peste 9III de icoane ale mănăstirii de o valoare spirituală, istorică şi artistică
inestimabilă " colecţii ce aparţin perioadei biantine timpurii @sec. 4-"QA în stilul elenistic, georgian,
sirian şi copt.
Mănăstirea Sfânta Ecaterina are trei icoane celebre pictate în encaustic @culori topite în cearăA,
repreentându"i pe (ristos, pe Maica &omnului cu )runcul însoţită de sfinţi şi îngeri şi pe Sfântul
6postol )etru.
7ristos - c5i"ul care sur#de, c5i"ul care @udecă
3u în ultimul rând, Mănăstirea Sfânta Ecaterina adăposteşte a doua cea mai mare colecţie de
manuscrise creştine din lume, după 2iblioteca 4aticanului, însumând H.III de manuscrise, dintre
care două treimi în greacă şi restul în arabă, slavonă, siriană, coptă, georgiană, armeană şi etiopiană.
$ele mai multe au conţinut creştin, dar e?istă şi documente cu valoare istorică despre împăraţi,
patriar'i, ar'ierei, egumeni şi sultani.
&aica Domnului cu S)in%ii 9eodosie i H5eor$5e - icoană la &ănăstirea S)#nta .caterina
6ceastă colecţie este în curs de digitaliare şi va fi disponibilă online în curând.
Silviu ;luci - Osuarul M,n,stirii Sfânta Ecaterina

)araclisul a fost construit în =<<<. Se distinge prin simplitate şi prin stilul ar'itectural neoclasic.
;idăria este încercuită de o cornişă oriontală şi parapet, în timp ce capetele de apus şi răsărit
preintă proptele decorative.
Sub paraclis se află osuarul mănăstirii. $ă peste tot în lumea mona'ală răsăriteană, când călugării
mor, mai întâi sunt înmormântaţi în cimitir, apoi, după descompunerea trupului, la şapte ani, sunt
degropaţi şi osemintele sunt depuse într"o criptă, aflată sub $apela Sfântului 0rifon. 1semintele
stareţilor care sunt şi ar'iereii locului sunt păstrate în nişte nişe speciale. *n e?terior se găsesc numai
şase morminte.
*ntr"o raclă de lemn cu vitrine se păstreaă moaştele întregi ale Sfântului ,tefan Sinaitul, aşeat şi
astăi pe scaunul spovedaniei.
*n timpul vieţii, acest sfânt stătea la poarta de intrare către vârful Muntelui Sinai, unde asculta
spovedaniile pelerinilor, astfel încât cei care urcau pe munte să fie pregătiţi din punct de vedere
du'ovnicesc. Este amintit de Sfântul -oan Scărarul. )rănuirea se face la sărbătoarea tuturor
Sfinţilor Sinaiţi.
Silviu ;luci - Paraclisul :ugului %prins
&upă tradiţie, paraclisul este ridicat c'iar pe locul în care &umneeu i"a vorbit lui Moise dintr"un
rug cuprins de o flacără nepământeană.
Sfânta Scriptură ne spune că, pe când păştea oile socrului său, Moise s"a apropiat de muntele (oreb.
6tunci a văut un rug care ardea cu o flacără stranie " Nrugul ardea, dar nu se mistuiaB @-eşirea --- "
9A. Scriptura ne spune că din acel rug i"a vorbit &umneeu *nsuşi, care l"a povăţuit să se întoarcă în
Egipt, să îi strângă pe bătrânii poporului său şi să le spună că &omnul a 'otărât să îi scoată din robie
şi să îi ducă în :ara $anaanului, Nîn pământul unde curge miere şi lapteB. )entru a fi ascultat, Moise
a primit şi puterea de a face minuni.
*n amintirea poruncii &omnului către Moise# Nscoate"ţi încălţămintea din picioarele tale, că locul pe
care calci este pământ sfânt!B @-eşire H, KA, pelerinul poate intra în numai descălţat în )araclisul
.ugului 6prins.
)este milenii, Sfinţii )ărinţi ai bisericii au văut în acest rug o tipologie a Maicii &omnului. &e
aceea, în iconografia ortodo?ă, Moise este repreentat în faţa unui tufiş care e cuprins de flăcări, în
mijlocul lor fiind repreentată Maica &omnului cu )runcul. $a şi crengile care ardeau, dar nu se
consumau, la fel şi trupul )rea Sfintei +ecioare a primit focul dumneeirii, care nu a mistuit"o.
4edenia lui Moise este, aşadar, o prefigurare a *ntrupării Mântuitorului (ristos.
)araclisul .ugului 6prins are pentru aceasta 'ramul 2unei 4estiri a Maicii &omnului. Sfânta Masă,
aşeată pe rădăcinile .ugului 6prins, are aşeată în partea stângă o icoană ce o preintă pe Maica
&omnului stând în mijlocul .ugului 6prins, cu +iul ei în braţe şi pe Moise desculţ, înc'inându"se,
în stânga. *n absidă e?istă o cruce din moaic din secolul al Q"lea.
Sfânta /iturg'ie se săvârşeşte în acest paraclis în fiecare sâmbătă.
Augăciune către Sfânta Ecaterina
1, Sfântă Muceniţă frumoasă şi"nţeleaptă,
-nelul de logodnă l"ai luat pe mâna dreaptă,
6i vrut să ai drept Mire pe &omnul -isus,
5itat"ai bogăţia, căci /"ai iubit nespus!
0u n"ai ştiut ce"i frica de regi, de împăraţi,
3u te"ai uitat la dânşii, că sunt încoronaţi,
3u ţi"ai lăsat credinţa, ci mult ai înmulţit"o,
*ntărind şi pe alţii, fecioară mult"iubită!
3u te"a"nfricoşat moartea ori c'inul, ori durerea,
)entru (ristos, bătaia, ţi s"a părut ca mierea!
&eci tu, cu rugăciunea, ne umpli de nădejdi,
*n dragostea ta mare, tu, să ne ocroteşti!
Se)nificaţia nu)elui Ecaterina
" vine de la EPaterine, derivat de la adjectivul Pat'aros care în limba greacă înseamnă Gpur, inocent,
curatG% nume derivate# $aterina, $ătălina, $ătălin, $atinca, $atrina.
Istorioară / ine(i drept +naintea =o)nuluiB
&emult, un om l"a întrebat pe un bătrân călugăr#
" )ărinte, cine"i drept înaintea lui &umneeu7 6m auit povestindu"se despre o mare minune# un om
care putea să boare, să se înalţe singur în vădu'. Este acesta semn că"i drept înaintea lui
&umneeu, asemenea sfinţilor7
" 3u, fiule, nici vorbă!
" &ar am auit povestindu"se şi despre un om ce putea să meargă pe apă. Este acesta drept înaintea
lui &umneeu7
" 3ici acesta!
" &ar atunci, cine este drept7
" Este cel ce"şi duce viaţa liniştit, în credinţă şi în frică de &umneeu. &acă &umneeu ar fi vrut ca
noi să burăm, atunci ne"ar fi dat aripi.
Dostul nostru este de a )i buni cretini. +entru a )i s)#nt nu trebuie să te înal%i în !ă3du5 cu
tru"ul, doar su)letul să %i se înal%e s"re cer "rin ru$ăciuni i )a"te bune. 8ici nu trebuie să mer$i
"e a"e, dar su)letul tău să răm#nă mereu deasu"ra "ăcatelor i să nu se a)unde în ele. Doar aa,
cu un su)let curat "o%i a!ea o !ia%ă curată. Doar aa te "o%i c5ema bun cretin i "o%i s"era în
m#ntuire.
$el drept se va cunoaşte, astfel, după viaţa sa liniştită şi după traiul cumpătat. ,i el
va fi drept şi înaintea oamenilor şi înaintea lui &umneeu.
P;i cinstim "e s)in%i, imit#ndu-i.L (S)#ntul 2oan Hură de 6ur)
ristina Svet ( 7agiografia icoanei Sfintei Ecaterina

5na dintre cele mai cunoscute icoane ale Sfintei Ecaterina este din secolul al Q---"lea şi se află în
Mănăstirea Sfintei Ecaterina din Sinai. 6ici, Sfânta Ecaterina este înfăţişată cu veşminte împărăteşti,
întrucât era de viţă regală, fiica domnitorului din $ipru. )e cap are o coroană cu pietre preţioase, iar
în partea de jos a veşmântului se află o bucată de material în formă de scut, ceea ce semnifică rolul
sfintei " protectoare a credinţei. *n mâna dreaptă, Sfânta Ecaterina ţine crucea, arma împotriva
vrăjmaşilor, iar cealaltă mână e desc'isă într"un gest de rugăciune şi de acceptare a 'arului.
*n jurul Sfintei Ecaterina sunt ugrăvite scene din viaţa ei. .ândul de sus, din prima scenă, relateaă
arătarea îngerului către Sfânta Ecaterina, după care este înfăţişată înaintea *mpăratului Ma?imian.
5rmătoarea compoiţie cuprinde discuţia cu filosofii păgâni, pe care sfânta i"a învins cu
înţelepciunea sa. *n partea de jos a icoanei sunt scenele de martiriu, arderea pe rug şi tragerea pe
roată. *n stânga şi în dreapta e convorbirea sfintei din temniţă cu împăratul. 5na dintre cele mai
importante scene este aceea în care este repreentat finalul său tragic, de tăiere a capului.
6ceastă icoană însumeaă evenimentele importante din viaţa sfintei, care dau mărturie de trăirea şi
viaţa sa în (ristos &omnul. *n faţa ei s"au făcut multe minuni şi vindecări sufleteşti şi trupeşti.
Mihai(Alex 1lteanu ( Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina +n iconografie
Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina este ugrăvită conform Erminiei picturii biantine a lui &ionisie
din +urna, sub c'ipul unei tinere, înveşmântată ca o împărăteasă, având pe cap o coroană, iar în
mâini ţinând o $ruce şi o ramură de finic.
6semenea celorlalţi mucenici, Sfânta Ecaterina este înveşmântată cu o tunică rosie, prevăută cu
mâneci lungi, strânse cu mânecuţe. 6ceasta este împodobită la gât, talie, poale şi mânecuţe cu un tiv
de aur şi pietre preţioase. $uloarea roşie a tunicii repreintă culoarea sângelui, a jertfei lui (ristos şi
simbolieaă moartea martirică.
*n unele icoane ale Sfintei, alături de ea se mai ugrăveşte şi o roată cu ţepi mari de fier la e?terior,
ca mărturie a c'inurilor la care a fost supusă pentru credinţa în (ristos.
&ionisie din +urna se opreşte şi asupra anumitor momente importante din viaţa Sfintei Muceniţe
Ecaterina, povăţuindu"l pe iconar în realiarea acestora.
6stfel, putem întâlni icoane ale Sfintei care o înfăţişeaă pe aceasta primind învăţături de la
du'ovnic, boteându"se, arătând îndrăneală înaintea împăratului, contraicându"se cu cei KI de
ritori, fiind în temniţă, fiind pusă pe roată de ostaşi, tăierea capului Sfintei Ecaterina, mutarea
Sfintelor sale Moaşte de către îngeri în Muntele Sinai şi îngroparea.
Icoane
&ionisie din +urna arată că Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina se ugrăveşte tânără, înveşmântată ca o
împărăteasă, având coroană pe cap, iar în mâini ţinând o cruce şi o ramură de finic. 5neori se
ugrăveşte alături de ea şi roata pe care a fost c'inuită, cu ţepi, cu ţepi mari de fier la e?terior.
&ionisie mai arată şi cum se ugrăveşte viaţa Sfintei Ecaterina şi minunile săvârşite de aceasta.
:acerilor de bine ale tale nu suntem !rednici a mul%umi, .caterina, "entru că nici o s#r$uin%ă n-
am "us care să ne a"ro"ie de dra$ostea lui Dumne3eu i nici un bine n-am lucrat "entru
a"roa"ele nostru, care să ne aducă îndurare, ci tu, ca bună i bl#ndă ce eti, roa$ă-te lui
Dumne3eu să ne ierte nesocotin%a i "ăcatele noastre i să "rimească acest cu!#nt de smerenie:
6liluia=
>indecă rănile su)letelor noastre, &are &uceni%ă, că $reu "ătimim, i te roa$ă "entru noi
+reas)intei 8ăscătoare de Dumne3eu, să ne i3bă!ească de is"itele i de "rime@diile cu care
!ră@maul ne în$ro3ete, "entru aceasta, tiindu-te "e tine $rabnică a"ărătoare de !ra@mai %ie ne
ru$ăm.
:rescă - -atedrala &itro"olitană din 9imioara
2coana S)intei .caterina ?iserica din +odul-D#mbo!i%ei, 6r$e
:rescă - &ănăstirea +#n$ăra%i, 8eam%
:rescă - &ănăstirea S)#ntul 8ectarie, .$5ina, Hrecia
2coană - &ănăstirea S)#nta .caterina, .$5ina, Hrecia
2coană -
&ănăstirea S)#nta .caterina, .$5ina, Hrecia
2coana S)intei &are &uceni%e .caterina de la ?iserica 9oma -o3ma din 2ai
2coană cu S)#nta &are &uceni%ă .caterina de la ?iserica ?una >estire din ?ucureti, cartierul
-r#n$ai
2coană cu S)#nta &are &uceni%ă .caterina de la ?iserica ?una >estire din ?ucureti, cartierul
-r#n$ai
2coană cu S)#nta &are &uceni%ă .caterina de la ?iserica ?una >estire din ?ucureti, cartierul
-r#n$ai
2coană - &ănăstirea S)#nta .caterina, .$ina, Hrecia
2coană - &ănăstirea S)#ntul .)rem Sirul, Hrecia
:rescă - &ănăstirea S)#ntul .)rem Sirul, Hrecia
2coană - &ănăstirea
S)#nta .caterina, .$ina, Hrecia
2coană - -atedrala S)#ntul &i5ail, Qie!
S)#ntă &are &uceni%ă .caterina, roa$ă-te lui Dumne3eu "entru noi=
-#ntare de mul%umire î%i aducem %ie noi, smeri%ii, căci cu mare dar ne-ai în!rednicit "e noi
@ert)indu-te "e tine însă%i "entru dra$ostea dre"tei credin%e. +rimete dar, &uceni%ă, această
ru$ăciune i ne dă !indecare ne"utin%elor în tot cursul !ie%ii noastre, "entru ca dim"reună cu
tine să binecu!#ntăm "e Dumne3eu i să-4 slă!im. 6min.
;n%elea"tă i
)rumoasă .caterina, !rednică
&uceni%ă a lui 7ristos,
"rimete această "u%ină ru$ăciune a noastră i te roa$ă "entru noi să ne dăruiască ?unul
Dumne3eu iertare "ăcatelor, "ace, sănătate i a@utor în toate cele bune, c#nt#nd lui Dumne3eu:
6liluia=

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->