UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” G A L A T I

ELEMENTE DE DREPT CIVIL

CONF. UNIV. DR. IOAN APOSTU,
JUDECATOR INSPECTOR LA CURTEA DE APEL GALATI

1

CUVANT INAINTE

“Elemente de drept civil” este o sinteza de prelegeri din materia atat de vasta si interesanta a dreptului civil. Faptul ca la unele facultati aceasta disciplina este predata pe durata unui singur an de studiu, ne-a determinat ca in abordarea principalelor institutii sa procedam la o selectie ce cu greu s-ar putea numi acoperitoare pentru ceea ce este mai important de cunoscut. Am ales asadar in cuprinsul lucrarii noastre acele institutii fara de care intelegerea minima a dreptului civil nu este posibila, precum raportul juridic civil, actul juridic civil, subiectele de drept civil, patrimoniul etc. In tratarea fiecarui subiect, bineinteles ca am ales doar acele elemente esentiale care-i configureaza identitatea, omitand chestiunile de amanunt sau pe cele care ar impune un studiu complet al dreptului civil, asa cum impune programa predarii lui la facultatile de drept. Studiul integral al tuturor institutiilor tratate in prezenta lucrare si a celor despre care doar am amintit, poate fi complinit prin parcurgerea unei bibliografii selective de cursuri si tratate de drept civil, indicate de noi atat in trimiterile de subsol cat si in conotatiile bibliografice finale. Intrucat lucrarea de fata se adreseaza doar celor ce doresc sa-si faca o imagine generala despre dreptul civil, ea este utila atat studentilor de la facultatile ce au ca disciplina auxiliara dreptul civil, cat si cititorului dornic de o utila informare asupra chestiunilor de ansamblu ale dreptului civil. Inchei aceste sumare precizari cu indemnul spre studiu adresat de ilustrii dascali ai scolii romanesti de drept civil, C. Hamangiu, I. Rosetti Balanescu si Al. Baicoianu: “Dreptul este o stiinta pentru studentul care il invata, pentru profesorul care il explica, pentru legiuitorul care trebuie mai intai sa cunoasca nevoile sociale si principiile juridice inainte de a concretiza propriile sale principii in legi, si chiar pentru judecatorul sau avocatul care nu-si poate indeplini misiunea decat daca poseda cunoasterea regulilor juridice si a principiilor continute in legi!”

Autorul
2

LISTA DE ABREVIERI

alin. = alineatul art. = articolul C. civ. = Codul civil CD. = Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anii... C. Ap. = Curtea de Apel C. proc. civ.= Cod procedura civila C.S.J. = Curtea Suprema de Justitie ed. = editia Ed. = editura etc. = et caetera idem. = acelasi (autor, volum etc.) nr. = numar L.P. = Legalitatea Populara op. cit. = opera citata O. G. = Ordonanta Guvernului p. = pagina pct. = punctul prev. = prevazuta R.R.D. = Revista Romana de Drept reg. = regiunii s. n. = sublinierea noastra s. = sectia Col. civ. = Colegiul civil T.M.B. = Tribunalul Municipiului Bucuresti T.S. = Tribunalul Suprem

3

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE1

Sectiunea 1.1. Dreptul civil, ramura a dreptului privat
Prezentarea cat mai larga a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi timpuri pe juristi si autoritatile publice, interes ce se poarta atat cu privire la studierea dreptului, cat si la aplicarea lui. Cei care au acordat cea mai mare importanta diviziunii dreptului au fost romanii. In pofida criticilor aduse diviziunii dreptului. in public si privat, aceasta clasificare este utilizata si astazi de cea mai mare parte a scolii si doctrinei juridice, satisfacand in egala masura atat scopul practic, cat si pe cel didactic. Datorita dezvoltarii deosebite a tehnicii, stiintei, comertului, sistemelor de comunicatii informationale si de plati, ramurile de drept care faceau parte pana nu de mult din grupa dreptului public sau din grupa dreptului privat s-au inmultit sau li s-au alaturat altele noi, care nu se mai poate spune in modul cel mai riguros ca fac parte numai din una dintre cele doua diviziuni. Ceea ce isi propune sa cerceteze aceasta disciplina, este studiul stiintei dreptului civil, adica studiul acelei ramuri a stiintei juridice care are ca obiect de studiu raportul juridic civil, privit nu izolat, ci in contextul raporturilor sociale in care el se integreaza. Dupa cum s-a aratat si in literatura de specialitate2, stiinta dreptului civil nu se poate margini la o simpla exegeza de texte, ci are menirea sa examineze aceste
1

Pentru dezvoltãri a se vedea pe larg, Adam Popescu, Teoria dreptului, Ed. Fundaþ “România de Mâine”, iei Bucureºti, 1996, p. 112 - 123.

4

Elemente de drept public ºi privat. mai cu seama in cadrul unor institutii juridice complexe. 2 Constantin Stãtescu. Apostu. relgmentate de normele juridice dintr-o anumita ramura de drept. Partea ge- 5 . Paul Cosmovici Tratat de drept civil. Neputand intra totusi in studiul amanuntit al acestor discipline. sa evidentiem principiile si categoriile de baza ale acestei ramuri de drept. definitia si obiectul dreptului civil. Naþional. in consecinta. ci presupun o anumita autonomie a ramurilor. Notiunea. Sectiunea 1. 101 (citat în continuare Elemente de drept…) 4 A se vedea pentru dezvoltãri Stanciu Cãrpenaru. 5. ci vom cauta ca in explicarea institutiilor juridice cercetate sa avem in vedere. pe langa aspectul juridic. Diviziunea dreptului pe ramuri dupa criteriile evocate mai sus nu ii diminueaza unitatea ca una dintre trasaturile esentiale ale dreptului. Ed. si aspectul social economic. ne vom multumi sa trasam liniile generale. 1970.3 De aceea. D. P. Drepturile reale. persoana fizica si cea juridica. individualizarea unor ramuri de drept se face in conditiile pastrarii unei legaturi ce confera unitate sistemului de drept in ansamblul sau.2. ne vom ocupa succesiv de caracterizarea generala a dreptului civil. proprietatea. Bucureºti.texte pornind de la izvoarele lor sociale. p. interferente ce nu exclud. si principiile succesiunilor. de natura sa creeze compartimente izolate de relatii sociale. sa descifreze ceea ce este specific influentei active pe care legislatia o exercita asupra relatiilor sociale reglementate si sa desprinda in perspectiva caile de perfectionare a reglementarilor date. Bucureºti 1998 p. Dreptul civil . Constituirea unor ramuri distincte de drept este rezultatul unui proces dinamic ce reflecta pe planul suprastructurii juridice. Dimpotriva. 3 Pentru detalieri. necesitatile obiective dintr-o anumita perioada. E. patrimoniul. Aceasta nu are in nici un caz semnificatia unei departajari artificiale.Persoana fizicã. obligatiile civile. vezi V. raportul juridic civil. a unor interferente evidente. Daghie ºi I. incadrate insa intr-un sistem perfect inchegat si unitar de drept4. actul juridic civil. in cele ce urmeaza nu ne vom rezuma numai la prezentarea legislatiei existente. Persoana juridicã.

Totalitatea normelor de drept civil este ordonata in institutiile dreptului civil. s.a. Beleiu. succesiunile s. aflate pe pozitii de egalitate juridica5. vol. 1989. prescriptia extinctiva. continutul dreptului civil il formeaza totalitatea normelor de drept civil. drepturile reale principale. deoarece si alte ramuri de drept au obiect de reglementare raporturi patrimoniale si nepatrimoniale.a. Spre exemplu. Este important de retinut faptul ca dreptul civil nu reglementeaza toate raporturile patrimoniale si nepatrimoniale din societate. actul juridic civil. contractele civile speciale. Obiectul dreptului civil este format din raporturile patrimoniale si raporturi nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si persoane juridice. care sunt cuprinse in izvoarele dreptului civil. iar in cel de al doilea caz exemplificam raportul ce are in continutul sau dreptul la nume. Casa de editurã ºi presã “ªansa” SRL Bucureºti. obligatiile civile in general. Drept civil român. Ed. cum ar fi: raportul juridic civil. 25 6 . Raportul patrimonial este acela al carui continut poate fi evaluat in bani pe cand cel nepatrimonial nu poate fi astfel evaluat. 22-24 Gh. la sediu.. Bucureºti. Ansamblul relatiilor sociale care formeaza obiectul dreptului civil este compus deci din doua mari categorii: raporturile patrimoniale si cele personale nepatrimoniale. p.Desi in lucrarile de specialitate au fost formulate multe definitii ale dreptului civil ne oprim la definirea dreptului civil roman ca fiind acea ramura care reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si persoane juridice. anume Codul civil si alte acte normative. p. Academiei. la domiciliu. adica grupe de norme de drept civil care reglementeaza subdiviziuni ale obiectului dreptului civil . dreptul de proprietate individuala.m. asa cum 5 neralã. I.d. Conciziunea definitiei impune unele succinte referiri la elementele acesteia: Mai intai. subiectele dreptului civil. vom fi in prezenta unui raport patrimonial in cazul acelui raport ce are in continut dreptul de proprietate.

p.U. CAPITOLUL II. 1983. 1993. Ed. relatia sociala trebuie sa fie reglementata de o norma de drept civil. p. Partea generalã (citat în continuare Drept civil) ii. cit. sunt raporturi juridice numai acele relaþ sociale pe care norma de drept le reglementeazã (în alþ terii i meni.P. Caracteristic raportului juridic .P. 32 ºi Tratat de drept civil. Ceterchi ºi M. 35 Gh. fie in colectivitati de persoane fizice asa cum sunt persoanele juridice. dreptul familiei. op. Din aceasta definitie rezulta mai intai faptul ca raportul juridic civil este o relatie sociala. Teoria generalã a dreptului. (citat în continuare Tratat . Boboº. adica persoanele fizice si persoanele juridice. 1967. Daghie ºi I. Luburici.adica o legatura intre oameni.aceea de a fi un raport social .sunt de pilda dreptul comercial.. N. raportul juridic civil este relatia sociala cu caracter patrimonial sau personal nepatrimonial reglementata de norma de drept civil7.1. 277. PARTEA GENERALA A DREPTULUI CIVIL Sectiunea 2. E. p.. V. 155. deoarece se stabileste intre oameni. fie individual (ca persoane fizice). Teoria generalã a statului ºi dreptului. Beleiu. p.103 7 Cu privire la alte definiþ a se vedea A. dreptul muncii si securitatii sociale. Gh. op.fiind relatia sociala reglementata de norma juridica6. Popa. fiind reglementata prin norma de drept civil. p.8 care ii confera in acest fel “haina juridica”. Dar. 61 8 Într-adevãr. Actami Bucureºti 1994. Mai apoi pentru a intra in sfera raportului juridic civil.D. Academiei. dreptul financiar etc. ). Elemente de drept… p. Bucureºti. Bucureºti. T. 1963 . 207. Drept civil. Structural raportul juridic civil este alcatuit din trei elemente constitutive: a) subiectele sau partile intre care se statorniceste raportul juridic civil. p. E. Ed.B. Apostu.D.. 6 A se vedea I. Raportul juridic civil Definitie. Partea generalã. cit. relatia sociala nu-si pierde calitatea sa primordiala . Ionaºcu. Teoria generalã a statului ºi dreptului. cãrora legea le cunoaºte posibilitatea de a produce efecte juridice ºi le asigurã executarea prin forþ de con a strângere a statului) 7 ..

1. este posibila definirea subiectele raportului juridic civil ca fiind persoanele care au calitatea de a fi titularele drepturilor si obligatiile civile. Asa cum am precizat de la bun inceput. 8 . raportul juridic civil se stabileste intre doua persoane: cea care este titulara drepturilor civile se numeste subiect activ.1. oamenii pot participa la raporturile juridice civile atat individual cat si ca subiecte colective.2. adica stabilit intre oameni. p. motiv pentru care in asemenea raporturi de drept fiecare parte are atat calitatea de subiect activ. Subiectele raportului juridic civil9 Raportul juridic civil fiind un raport social. fie grupate in anumite colective. Prin persoana juridica se intelege un colectiv de oameni care. cat si calitatea de subiect pasiv. cit. Subliniem ca in raporturile juridice civile nascute din contractele bilaterale sau sinalagmatice10. drepturile subiective sunt insotite de obligatiile corelative. De regula. in postura de persoane juridice. avand o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu afectat realizarii unui scop in 9 10 A se vedea pe larg Stanciu Cãrpenaru ºi Paul Cosmovici. Cum subiectele sau partile raportului juridic civil sunt purtatoarele drepturilor si obligatiilor care constituie continutul acestui raport.. privite fie in mod individual. subiectele sale nu pot fi decat fiintele umane. iar persoana care si-a asumat obligatiile civile se numste subiect pasiv.b) continutul care este constituit din drepturile si obligatiile partilor care participa la raportul juridic civil. adica actiunile si inactiunile pe care le vizeaza drepturile si obligatiile partilor. 57 ºi urmãtoarele Cu privire la clasificarea contractelor civile vezi infra Capitolul IV subsecþiunea 4. in calitate de persoane fizice. in calitate de persoane juridice. op.2. 2. c) obiectul.

Important este ca patrimoniul distinct sa-i dea posibilitatea persoanei juridice sa participe in nume propriu la raporturile juridice si sa-si angajeze raspunderea proprie. cat si ale persoanelor fizice membre ale colectivului alcatuitor. Continutul raportului juridic civil Notiune. p. c) un anumit scop in acord cu interesele publice. drept de administratie directa. b) un patrimoniu propriu. cu o functionalitate organizatorica bine stabilita prin: structura interna. etc. Costin. calitatea de subiect distinct de drept. De altfel. Cluj Napoca. p. 13. fiind indiferenta natura drepturilor patrimoniale in temeiul carora sunt stapanite bunurile aflate in patrimoniu: drept de proprietate. modul de infiintare si modul de incetare. 39. care sa fie distinct de alte patrimonii atat ale persoanelor juridice.a. Marile instituþii ale dreptului civil român. II.. dobandeste potrivit legii. care sa exprime unitatea acestui colectiv. op. 159. p. Ed. scopul crearii persoanei juridice este avut in vedere si la dimensionarea capacitatii de folosinta. Subiectele ii. intrucat drepturilor subiectului activ le corespund obligatiile Pentru alte definiþ a se vedea A. drept real de folosinta. Continutul raportului juridic civil poate fi definit ca fiind totalitatea drepturilor civile si a obligatiilor pe care le au partile in acest raport. 2. Drept civil. vol. colective de drept în România. cit. 1984.11 Din aceasta definitie rezulta ca trei conditii fundamentale trebuie sa indeplineasca un colectiv de oameni pentru a alcatui o persoana juridica: a) o organizare de sine statatoare. 11 9 . detasat de individualizarea fiecarui membru al lui.1. 1980. organele de conducere. Drepturile si obligatiile civile ce apartin subiectelor raportului juridic se afla intr-o relatie de interdependenta.2. care explica utilitatea si ratiunea existentei persoanei juridice. Yolanda Eminescu º. Ed.acord cu interesele obstesti. Dacia. Academiei. Bucureºti. Ionaºcu. precum si necesitatea satisfacerii intereselor personale in acord cu cele publice. M.

nedeterminate. atunci cand ambele subiecte au atat drepturi. in raportul de proprietate. cat si obligatii ( de pilda in raportul de vanzare-cumparare. care este nedeterminat. intrucat subiectul activ are in principiu numai drepturi. Raportul obligational poate fi insa si unul complex. in vreme ce toate celelalte subiecte pasive. iar obligatiilor vanzatorului de a transmite proprietatea si de a preda si garanta lucrul vandut le corespund drepturile cumparatorului de a i se face transferul proprietatii si de a i se preda si garanta bunul cumparat). Asa cum am precizat “de plano” continutul raportului juridic civil este dat de drepturile subiective pe care le au si de obligatiile obligatiile pe care si le asuma partile participante. in limitele legii. Ce sunt insa drepturile subiective si ce inseamna obligatiile civile? Dreptul subiectiv civil poate fi definit ca fiind posibilitatea juridica a titularului unui drept sa desfasoare. De asemenea.corelative ale subiectului pasiv si invers. obligatiilor subiectului pasiv le corespund drepturile subiectului activ. Astfel. subiectul activ. 10 . are dreptul de a poseda. indiferent ca este vorba de un raport real sau de un raport obligational. insa dimensiunile continutului drepturilor si obligatiilor variaza in functie de natura raportului de drept civil. dupa cum continutului obligatiei ii corespunde un continut al dreptului subiectiv. folosi si dispune de bun. continutului dreptului subiectiv ii corespunde un continut al obligatiei. are numai obligatia negativa de a nu stanjeni exercitiul acestor drepturi (ca de pilda. ce poate fi impusa. dreptului vanzatorului de a obtine pretul lucrului vandut ii corespunde obligatia cumparatorului de a-i plati pretul. Interdependenta corelativa a continutului drepturilor si al obligatiilor caracterizeaza toate raporturile de drept civil. proprietarul. iar subiectul pasiv. o anumita conduita in virtutea careia poate pretinde persoanei obligate sa aiba o comportare corespunzatoare. in caz de necesitate prin forta coercitiva a statului. raportul juridic real este intotdeauna un raport simplu. au obligatia negativa sa nu faca nimic de natura sa lezeze dreptul proprietarului).

Obligatia civila. dar numai in limitele legii. prin forta coercitiva a statului. b) conduitei titularului dreptului ii corespunde corelativ o comportare corespunzatoare din partea subiectului pasiv. c) conduita subiectului activ si comportarea corespunzatoare a subiectului pasiv se desfasoara intr-un anumit cadru juridic. pe cand exercitiul dreptului este posibilitatea concretizata in savarsirea unor acte. in antiteza cu caracteristica dreptului subiectiv al subiectului activ. care nu este altceva decat raportul social reglementat de norma de drept. de a face sau a nu face.Definitia dreptului subiectiv civil ne ingaduie sa-i desprindem caracteristicile. in dreptul civil. de a face) sau o abstentiune (a 11 . in caz de necesitate. confera titularului dreptului posibilitatea de a recurge la forta coercitiva a statului. care sunt: a) confera titularului dreptului posibilitatea juridica de a desfasura o anumita conduita. Definitia obligatiei civile ne ofera prilejul sa-i desprindem caracteristicile. pentru a configura raportul juridic de obligatie. deci sa-si indeplineasca obligatia. care sunt: a) consta intr-o indatorire si intr-o posibilitate juridica. in sens restrans. termenul de obligatie este intrebuintat intrun triplu sens: in sens larg. conduita care poate fi impusa. c) conduita subiectului pasiv se caracterizeaza printr-o prestatie pozitiva (de a da. b) indatorirea subiectului pasiv rezida intr-o conduita pretinsa subiectului activ. in sfera continutului raportului juridic civil ne intereseaza termenul de obligatie in sens restrans. intrucat el se defineste ca fiind posibilitatea juridica a unei conduite. adica de obligatie a debitorului. corelativa dreptului subiectiv. f) dreptul subiectiv ia fiinta la data nasterii raportului juridic. Obligatia civila poate fi definita ca fiind indatorirea subiectului pasiv al unui raport juridic de a avea o anumita conduita. pentru a desemna obligatia subiectului pasiv si in sens de inscris constatator al unei obligatii12. adica raportul juridic. adica de a da. chiar daca titularul sau inca nu-l exercita. d) ofera titularului dreptului putinta de a pretinde subiectului pasiv sa aiba o comportare corespunzatoare. e) in caz de opunere. pretinsa de subiectul activ.

Avand insa in vedere caracterul indeobste patrimonial al obiectului raportului juridic civil care nu poate fi separat de existenta obiectiva a lucrurilor perceptibile ca si bunuri cu valoare economica. IV sect. 107.1.3. este firesc ca obiectul acestor raporturi sa fie actiunile sau abstentiunile partilor. 2. subiectul activ poate recurge la forta coercitiva a statului. Daghie ºi I. 1989. a opiniilor formulate.. Obiectul raportului juridic civil Prin obiect al raportului juridic civil se intelege actiunea sau abstentiunea la care este indrituit subiectul activ si de care este tinut subiectul pasiv. Ne raliem definitiei date recent in literatura de specialitate14 si vom spune ca prin “bun” se intelege o valoare economica ce este utila pentru satifacerea nevoiii materiale ori spirituale a omului si este susceptibila de apropierea sub forma dreptului patrimonial. p. privitoare la actiunile lor. I. In aceasta acceptiune. Partea generalã. Elemente de drept… p. cit. atata timp cat raporturile juridice sunt raporturi intre oameni. cit p. a se vedea T. 7. 12 13 Pentru noþiunea ºi definiþia obligaþiei civile vezi infra Cap. Facem aceasta subliniere avand in vedere ca problema obiectului raportului juridic civil a format obiect de controversa in literatura de specialitate13. Beleiu. 4. Apostu op. Pop în Tratat de drept civil. 87. bunul este privit ca si un obiect derivat al raportului juridic civil. Bucureºti. V. 14 Gh. se foloseste de regula exprimarea potrivit carei obiectul raportului juridic l-ar constitui un anumit bun.1. Bunurile si clasificarea lor Desi sunt numeroase textele care folosesc cuvantul “bun” ori cel de “de lucru”. 12 . Pentru expunerea mai recentã. in aceste conditii i-a revenit sarcina doctrinei juridice sa incerce definirea acestei notiuni. in alti termeni conduita subiectelor acestui raport.nu face). vol. op. in legislatia civila nu se gaseste o definitie a “bunului”. d) daca subiectul pasiv nu-si indeplineste de buna voie obligatia. De altfel.

de altfel. p. 462 C.3. termenul “bun” desemneaza orice lucru cu privire la care pot exista drepturi si obligatii patrimoniale “stricto senso”. Paris.in practica. 46216 si in art. exista corelatia de tipul parte-intreg. Traité pratique de droit civil francais. 209. sau numai servitute”.207. si in art. Ed. 81-82. Montchrestien. cu alte cuvinte “bunul” . Rezulta. in art. Codul civil foloseste termenul “bun” in ambele intelesuri. Prin patrimoniu se intelege totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale care apartin unei persoane fizice ori juridice18.. p. G. E un inteles pe care il regasim. specific. Droit civil. 1956. ci si la drepturile privitoare la acele lucruri. Prevede cã “sunt imobile prin obiectul la cre se aplicã: uzufructul lucrurilor mobile. 1947. Mazeaud. sau un drept de proprietate. “ut singuli”. p. Ripert. Prevede cã bunurile sunt imobile “sau prin natura lor sau prin destinaþia lor. des folosita in dreptul civil si in stransa legatura cu cea de “bunuri”. Dupa cum se poate observa. Paris. 479 care prevede ca “poate avea cineva asupra bunurilor. civ. iar nu cel din vorbirea obisnuita (cand se desemneaza si valoari spirituale prin acesti termeni). 15 Pentru alte definiþ a se vedea T. 16 Art. servituþile. cu modificarile stabilite de legi”. O alta notiune.in sens larg . doctrina si chiar legislatie15. 13 . 471 C. sau prin obiectul la care ele se aplicã” 17 Art.1. Ionaºcu. cat si ca element activ al patrimoniului. vezi infra Cap. 1959. Paris 1926. cit. de pilda. Teoria generalã a drepturilor ii reale. 57. …Tratat. ca termenii “bunuri” si “patrimoniu” au in dreptul civil un sens tehnic-juridic. III Secþ. acþiunile care tind a revendica un imobil” 18 Cu privire la noþiunea ºi funcþiile patrimoniului. sau un drept de folosinta. in al doilea inteles. 475 potrivit caruia “oricine poate dispune liber de bunurile care sunt ale lui. Planiol et G. termenul “bunuri” este folosit in doua sensuri ori acceptiuni. 51. intr-un prim inteles. Lecon de droit civil. op. intr-un al doilea inteles “lato senso” termenul “bun” desemneaza orice element al activului patrimonial al unei persoane. El foloseste. Luþescu. este aceea de patrimoniu. din cele de mai sus. civ. termenul “bun” este folosit de Codul civil in art.se refera nu numai la lucruri. Carbonier. J. p. intre bun si patrimoniu. Bucureºti. 47117. M. J. p. termenul “bun” in primul dintre cele doua intelesuri. Bunul poate fi privit asadar atat inidividual.

precum ºi cele care nu se pot strãmuta din loc decât printr-o putere strãinã. de comerþ sau de industrie. neculese încã. corpurile care se pot transporta de la un loc la altul. neputand face obiectul unui asemenea act26.imobile prin obiectul la care se aplica24. . Categoriile de bunuri imobile sunt urmatoarele: . civ. dar înstrãinate prin act juridic cu anticipaþ ie. sunt asemenea bunuri fructele ºi recoltele neculese încã. 2: “Terenurile care fac parte din domeniul public sunt scoase din circuitul civil. 25 Acestea sunt enumerate în art. art. dupa cum urmeaza19. acþiunile care tind a revendica un imobil”. 23 Aceastã categorie de imobile este precizatã în art. sunt imobile. Din prima caegorie (care constituie regula) fac parte bunurile care sunt dobandite ori instrainate printr-un act juridic. chiar ºi când capitalul acestor companii constã în imobile”. Dupa regimul circulatiei lor juridice. 1. 465 prevede: “Recoltele care încã se þin de rãdãcini. civ. se admite cã mobilele prin anticipaþ ie sunt acele bunuri care. potrivit art. nr.: “Sunt imobile prin obiectul la care se aplicã: uzufructul lucrurilor mobile. 5 alin. 2. însã. cit. Apost. . Elemente de drept… p. p. La randul lor. servituþile.: “Sunt mobile prin natura lor. 471 C. sau de apã. 22 Codul civil nu prevede aceastã categorie de bunuri mobile. ie. aºezate pe stâlpi. sunt imobile prin natura lor”. . 26 Un asemenea bun este teritoriul României (art.imobile prin destinatia lor25. ºi fructele 20 19 de pe arbori. Daghie ºi I. 463 prevede cã “Fondurile de pãmând ºi clãdirile sunt imobile prin natura lor. op. pe cand din cea de a doua fac parte acele bunuri numite inalienabile. dacã prin lege nu se prevede altfel”. art. cit. . prin natura lor. 464 ºi 465 alin. 3(1) din Constituþ O aplicaþ mai recentã. 464: “Morile devânt. a acestei clarificãri se ie). Gh. bunurile se impart in mobile si imobile. iar potrivit art. 474 C. 468 prevede: “Obiectele ce proprietarul unui fond a pus pe el pentru serviciul exploatarea acestui fond sunt imobile prin destinaþie”.mobile prin anticipatie22.108 În definirea legalã conþ inutã de art. în doctrinã.imobile prin destinatia lor23. atât cele care se miºcã de sine precum sunt animalele. bunurile mobile (miscatoare) sunt evidentiate in trei categorii si anume: . dar pe care pãrþ unui act juridic le considerã ca mobile în ile considerarea a ceea ce vor deveni. op. alin. 462. 18/1991. distingem intre bunuri care se afla in circuitul juridic civil si bunuri scoase din circuitul civil.mobile prin natura lor20. 473 C. Beleiu. Bunãoarã. precum lucrurile neînsufleþite 21 Acestea sunt precizate de art. 45: “Terenurile 14 . astfel. astfel: “Sunt mobile prin determinarea legii obligaþiile ºi acþiunile care au de obiect sume exigibile sau efecte mobiliare(adicã bunuri mobile prin natura lor).. in functie de natura lor si de calificarea data de lege. V.Clasificarile mai importante ale bunurilor in dreptul civil roman sunt facute dupa mai multe criterii. 468-479 din Codul civil. potrivit art. sunt asemenea imobile”. 88-94. 24 Potrivit art. 1 din Codul civil. 1 al art.acþiunile sau interesele prin companii de finanþare. gãseºte în Legea fondului funciar. civ.mobile prin determinarea legii21.

etc. Au o asemenea insusire. 4. Sunt individual determinate acele bunuri care. titlurile de valoare si indeobste bunurile generice. alimentele. bunurile individual determinate sunt nefungibile. Prin excelenta. Au aceasta caracteristica. Individualizarea se face prin cantarire. Sunt determinate generic acele bunuri care se individualizeaza prin insusirile speciei ori categoriei din care fac parte. cu respectarea dispoziþiilor din prezenta lege”. masurare.3. sculpturile si in general bunurile individual determinate. poate fi inlocuit cu un altul. proprietate privatã. tablourile de valoare. indiferent de titularul lor. specifice. 15 . Ele pot fi dobândite ºi înstrãinate prin oricare dintre modurile stabilite de legislaþia civilã. Dupa cum folosirea lor implica ori nu consumarea lor materiala sau juridica. Este comsumptibil acel bun care nu poate fi folosit fara ca prima lui intrebuintare sa nu implice consumarea ireversibila a substantei lui. numarare. Ca regula. iar cele determinate generic sunt fungibile. plata fiind perfect valabila. sunt individual determinate acele bunuri care sunt unicate. in executarea unei obligatii. O alta clasificare este facuta dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile. 5. Este fungibil acel bun care. 135 din Constituþ ie. sunt ºi rãmân în circuitul civil. Caracterul fungibil ori nefungibil al unui bun este dat atat de natura bunului. distingem bunurile in comsumptibile si necomsumptibile. Dupa modul in care sunt determinate deosebim intre bunuri individual determinate (res certa) si bunuri determinate generic (res genera). sub titlu de exemplu. Este nefungibil acel bun care nu poate fi inlocuit cu altul in executarea unei obligatii. cat si prin vointa partilor unui act juridic civil. Sunt astfel de bunuri banii. distingandu-se intre bunurile fungibile si cele nefungibile. combustibilul sau banii. O dispoziþ ie asemãnãtoare este cuprinsã în art. potrivit naturii lor sau vointei exprimate in act juridic se individualizeaza prin insusiri proprii.

Este necomsumptibil bunul care ori de cate ori ar fi folosit el nu-si cunsuma substanta nici material si nici. Din aceasta categorie, fac parte terenurile, cladirile, hainele, autoturismele etc. 6. Dupa cum sunt sau nu producatoare de fructe, bunurile se impart in frugifere si nefrugifere. Este frugifer acel bun care poate produce periodic, fara consumarea substantei sale, alte bunuri ori produse numite fructe. Este nefrugifer bunul care nu are insusirea de a da nastere, periodic, la produse fara consumarea substantei sale. Art. 483 C. civ. distinge trei categorii de fructe si anume: fructe naturale sau industriale ale pamantului, fructele civile si sporul animalelor (prasila)27. 7. Dupa cum pot fi ori nu impartite fara sa-si schimbe destinatia lor, bunurile se impart in divizibile si indivizibile. Este divizibil acel bun care poate fi impartit fara sa-si schimbe prin aceasta, destinatia sa economica. Este indivizibil acel bun care nu poate fi impartit, fara a nu-si schimba prin aceasta destinatia sa economica. De exemplu, o bucata de stofa poate fi impartita, fiind bun divizibil, pe cand o haina, desi este confectionata tot din stofa nu poate fi impartita intre doua sau mai multe persoane fara sa-si piarda identitatea. 8. Dupa corelatia dintre ele, bunurile pot fi principale si accesorii. Este principal acel bun care poate fi folosit independent, fara a servi la intrebuintarea altui bun dar la folosirea caruia servesc alte lucruri accesorii. Este accesoriu bunul care este destinat sa serveasca la intrebuintarea unui alt bun de care este legat prin destinatia sa economica28
27

Potrivit art. 522 C. civ.: “Fructele naturale sunt acelea ce pãmântul produce de la sine: producþia ºi prãsila (sporul animalelor) sunt asemenea fructe naturale. Fructele industriale ale unui fond sunt acelea ce se dobândesc prin culturã”, iar potrivit art. 523: “Fructele civile sunt chiriile caselor, dobânzile sumelor exigibile, venitul rentelor: arendele intrã în casa fructelor civile.

Ca bunuri accesorii pot fi menþ ionate: cureaua pentru ceas, antena pentru televizor, husa pentru autoturism, beþ ele pentru sky, cutia pentru vioarã. Aceastã clasificare este importantã juridic, în executarea obligaþ iilor civile; când se

28

16

9. Dupa modul lor de percepere, bunurile se impart incorporale.

in corporale si

Este corporal acel bun care are o existenta materiala, fiind usor perceptibil simurilor omului. Este incorporal valoarea economica ce are o existnta ideala, abstracta, putand fi perceputa cu “ochii mintii”. Drepturile patrimoniale sunt asemenea bunuri. 10. Bunurile mai pot fi impartite in sesizabile si insesizabile, dupa cum sunt sau nu supuse urmaririi si executarii silite pentru plata datoriilor29.

Sectiunea 2.2. Actul juridic civil

2.2.1.Notiune, definitie si clasificare Expresia act juridic se intrebuinteaza atat in doctrina, practica si chiar in legislatie in doua sensuri cu valori diferite. intr-un prim sens se desemneaza manifestarea de vointa cu intentia de a produce efecte juridice civile30, iar intr-un alt sens este desemnat chiar inscrisul constatator al acestei manifestari de vointa31. Desi in literatura de specialitate se propun mai multe definitii ale actului juridic civil, ne oprim la definitia potrivit careia32 “actul juridic civil este o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv de a naste, modifica sau stinge un raport juridic concret”. Conceptul de act juridic este un concept general, obtinut printr-un proces de abstractizare si generalizare a caracterelor comune diferitelor acte pe care le subsumeaza. Fata de marea varietate a actelor juridice pe care le cuprinde, este
datoreazã un bun, debitorul trebuie sã predea atât bunul principal, cât ºi pe cel accesoriu (în lipsã de stipulaþ ie contrarie expresã), cãci, “accesorium sequitur principale”. 29 Pentru dezvoltãri a se vedea Gh. Beleiu op. cit., p. 95-95, unde se fac ºi alte propuneri de clasificare a bunurilor potrivit unor alte criterii, valorificându-se ºi noutãþ din legislaþ intervenitã dupã decembrie 1989. ile ia
30

Pentru acest sens se utilizeazã ºi formula “negotium juris” sau cuvântul “negotium” (cu semnificaþ de operaþ ia iune juridicã). 31 Pentru acest al doilea înþ eles se foloseºte ºi formula “instrumentum probationis” sau mai simplu “probationem 32 A se vedea, Gh. Beleiu, op. cit., p. 114.

17

necesar si util ca acest concept sa fie privit si analizat si sub aspectul categoriilor de elemente care, in totalitatea lor ii dau continut. Criteriile in functie de care actele juridice pot fi clasificate sunt destul de numeroase. Principalele criterii de clasificare si categoriile de acte juridice corespunzatoare acestor criterii sunt urmatoarele33: a) dupa numarul partilor, actele juridice se impart in unilaterale si bilaterale sau multilaterale; b) dupa scopul urmarit la incheierea lor, se disting actele cu titlu oneros, de cele cu titlu gratuit; La randul lor, cele cu titlu oneros se subdivid in acte comutative si acte aleatorii; Actele cu titlu gratuit se subdivid la randul lor in liberalitati si acte dezinteresate; c) dupa efectele produse, actele civile sunt: constitutive, translative si declarative; d) dupa importanta lor in raport cu un bun sau un patrimoniu, actele civile sunt: de conservare, de administrare si de dispozitie; e) dupa natura continutului lor, distingem intre acte patrimoniale si nepatrimoniale; f) dupa modul de incheiere, distingem intre acte consensuale, solemne si reale; g) dupa momentul cand isi produc efectele, se deosebesc actele intre vii (inter vivos) si actele pentru cauza de moarte (mortis causa); h) dupa rolul vointei partilor in stabilirea continutului actului, deosebim actele subiective si actele - conditie; i) dupa legatura cu modalitatile (termen, conditie, sarcina), deosebim actele pure si simple si actele afectate de modalitati; j) dupa raportul lor cu cauza, actele sunt cauzale si abstracte;
18

k) dupa modul in care pot fi incheiate, distingem actele strict personale, de actele care pot fi incheiate si prin reprezentare; l) dupa reglementarea lor,deosebim intre actele numite (tipice) si actele nenumite (atipice); m) dupa modul lor de executare, distingem actele cu executare dintr-o data (uno ictu) si actele cu executare succesiva.

2.2.2. Conditiile de validate a actului juridic civil

Pentru validatea unui act juridic civil este necesar sa fie intrunite cumulativ o serie de conditii si anume: A. Capacitatea de a incheia actul juridic civil; B. Consimtamantul valabil al partii care se obliga; C. Un obiect determinat al actului juridic civil; D. Existenta unei cauze licite.

A. CAPACITATEA DE A INCHEIA ACTE JURIDICE CIVILE este o parte a capacitatii de folosinta a persoanei fizice si a persoanei juridice. Sediul materiei se regaseste in principal in art. 948 pct. 1 Cod civil, putand-o defini “ca fiind o conditie de fond si esentiala care consta in aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi si obligatii civile prin incheierea actelor de drept civil”34 De la acest principiu al capacitatii de a incheia acte juridice civile exista exceptii, asupra carora nu ne propunem sa insistam, aratand doar faptul ca acestea trebuie sa fie expres prevazute de lege, asa cum se arata, spre exemplu in art. 950

33 34

Cu privire la explicitarea fiecãrei categorii de acte juridice, vezi infra Cap. IV subsecþiunea 4.2.2. În acest sens, Gh. Beleiu, op. cit., p. 124.

19

363. Cat despre persoanele fizice. dispozitii legale care sunt de stricta interpretare si aplicare35. din prietenie. cit. exteriorizare care poate fi facuta printr-o forma expresa sau tacita. a actului juridic civil care conta in hotararea de a incheia un act juridic civil manifestata in exterior36.A se vedea T. in sensul producerii de efecte juridice. p. Conditiile de valabilitate ale consimtamantului sunt urmatoarele: a) consimtamantul sa provina de la o persoana cu discernamant. 36 35 20 . c) consimtamantul trebuie sa fie exteriorizat. intre 14 si 18 ani minorul are discernamantul juridic in curs de formare: b) consimamantul trebuie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice37. 1010 Cod civil. acestea au prezumat discernamantul atata timp cat au capacitate deplina de exercitiu. deoarece reprezentantul ei legal este intotdeauna o persoana fizica cu deplina capacitate de exercitiu. B. adica manifestarea de vointa trebuie facuta de autorul ei cu intentia expresa de a se angaja juridiceste. sub o conditie pur protestativa din partea celui care se obliga (adica “ma oblig daca vreau”) potrivt art.129 37 Aceastã cerinþ de validitate a consimþ ã ãmântului este desemnatã ºi prin expresia “consimþ ãmântul sã fie emis în stare de angajament juridic” . interziºi ºi la cei cãrora legea le-a prohibit oarecare contracte. 31/1954. in ceea ce priveste persoana juridica nu se pun probleme sub acest aspect. Ionaºcu. Pentru anumite categorii de acte este necesara si Aceste dispoziþiuni se referã la minori. conditie care decurge din caracterul constient al actului juridic civil. op.Cod civil si art. Lipsiti de aceasta capacitate sunt minorii sub varsta de 14 ani si cei pusi sub interdictie judecatoreasca. 6 alin. 1 din Decretul nr. Tocmai din aceste considerente nu se apreciaza a fi indeplinita o asemenea conditie atunci cand autorul a exteriorizat o manifestare de vointa in gluma. de fond si generala. Ibidem. CONSIMTAMANTUL Prin consimtamant se intelege “acea conditie esentiala.

adica conduita partilor. 689 Cod civil care se refera la acceptarea mostenirii “expresa sau tacita”). verbala si chiar faptele si gesturile concludente si neechivoce din care se poate deduce intentia asumarii unui angajament juridic. evidentiem forma scrisa. de t naturã a-i insufla o temere care o determinã sã încheie un act juridic pe care. care necesita o prezentare distincta si detaliata. violenta41 si leziunea42. d) consimtamantul sa nu fie alterat prin vicii de consimtamant. 39 Eroarea constã în falsa reprezentare a realitãþii cu ocazia încheierii unui act juridic. se retine ca obiectul actului juridic civil este insusi obiectul raportului juridic civil nascut din acele acte juridice.sa fie determinat sau determinabil. Ca modalitate de exteriorizare a consimtamantului. 41 Este acel viciu de consimþãmân ce constã în constrângerea sau ameninþarea unei persoane cu un rãu injust. 38 21 . Pentru a fi valabil. C. daca legea nu prevede expres aceasta. UN OBIECT DETERMINAT AL ACTULUI JURIDIC CIVIL Aceasta conditie de validitate a actului juridic civil a provocat mai multe controverse sub aspectul definirii sale in literatura de specialitate. in principiu. Precizarea este necesarã având în vedere existenþ ºi valoarea principiului “qui tacit consentire videtur” (cine tace a este de acord). ne propunem doar sa amintim ca acestea sunt: eroarea39. 40 Dolul constã în inducerea în eroare a unei persoane prin întrebuinþarea de mijloace viclene. nu are valoare de consimtamant exteriorizat38.sa fie in circuitul civil. la care ne raliem si noi. în scopul de a o determina astfel sã încheie un act juridic.valabila numai manifestarea expresa a vointei (cum este cazul actelor solemne) pe cand in alte situatii este valabila manifestarea fie expresa fie tacita (de exemplu art. Tacerea.sa existe. intrucat viciile de consimtamant presupun analiza mai multor aspecte. . dolul (viclenia)40. conditie negativa impusa de caracterul constient. obiectul juridic civil trebuie sa indeplineasca la randu-i urmatoarele conditii generale: . respectiv actiunle si inactiunile la care aceste sunt indreptatite ori pe care trebuie sa le indeplineasca. in opinia majoritara. . liber al actului juridic civil. altfel nu l-ar fi încheiat.

sa existe autorizatia administrativa ceruta de lege.. .in actele cu titlu gratuit.in actele reale scopul imediat il reprezinta prefigurarea remiterii lucrului. . EXISTENTA UNEI CAUZE LICITE impreuna cu consimtamantul. Toate aceste conditii de valabilitate sunt prevazute de dispozitiile Codului civil in art.in contractele sinalagmatice. in dreptul nostru civil se admite ca exista doua elemente care compun cauza actului juridic: scopul imediat si scopul mediat. 965. dupa cum urmeaza: . Ca notiune cauza actului juridic civil consta in scopul urmarit la incheierea unui asemenea act. in unele situatii trebuie indeplinite si unele conditii speciale. cauza consimtamantului fiecarei parti consta in reprezentarea. .obiectul sa constea intr-un fapt personal al debitorului. u 22 . la randul ei).numit si scopul obligatiei este stabilit pe principalele categorii de acte juridice civile.cel care se obliga trebuie sa fie titularul dreptului subiectiv. cauza formeaza vointa juridica. dar numai pentru anumite acte juridice civile dintre care enumeram: . D. 964. Scopul imediat . bunului. 3. 963.sa fie licit si moral. 42 Disproporþia vãditã dintre prestaþiile la care se obligã pãrþile nui act juridic civil. .cauza proxima . scopul imediat il reprezinta intentia de a gratifica (animus donandi). adica prefigurarea mintala a contraprestatiei (o parte se obliga stiind ca si cealalta parte se obliga. . 948 pct.sa fie posibil. Cauza este elementul care raspunde la intrebarea: “Pentru ce s-a incheiat actul juridic civil”.

in contractele aleatorii. acest motiv se refera fie la insusirile unei prestatii. ci si suficienta pentru ca actul juridic civil sa ia nastere in mod valabil din punctul de vedere al formei care imbraca manifestarea de vointa facuta in scopul de a produce efecte juridice. insa existenta sa este neindoielnica fiind dedusa pe de o parte din continutul dispozitiilor art. modifica sau stinge un raport juridic civil concret. 5 si 996 Cod civil. 1295 Cod civil (care consacra 23 . b) sa fie reala. pentru a fi valabila. care inseamna ca simpla manifestare de vointa este nu numai necesara. Din cuprinsul art. Prin forma actului juridic civil.causa remota .numit si scopul actului juridic. Pe langa conditiile de valabilitate ale actului juridic civil analizate trebuie mentionat ca actul juridic trebuie sa imbrace o anumita forma. respectiv riscul pierderii. este cauza imediata riscul. Scopul mediat . c) sa fie licita si morala.. Ar mai fi de precizat ca aceasta conditie se supune regulii de drept numita principiul consensualismului. Dupa cum se poate observa. adica prefigurarea unei imprejurari viitoare si incerte de care depinde sansa castigului. Acest principiu nu este consacrat expres de Codul civil. se intelege acea conditie care consta in modalitatea de exteriorizare a manifestarii de vointa facuta cu intentia de a crea. si chiar in cadrul aceleiasi categorii de acte de drept civil. cauza trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele trei conditii: a) sa existe. scopul imediat se caracterizeaza prin aceea ca este un element abstract si invariabil. rezulta ca. in cadrul unei anumite categorii de acte juridice civile. Scopul mediat se caracterizeaza prin aceea ca este concret si variabil de la o categorie la alta de acte juridice civile. consta in motivul determinant al incheierii unui act juridic civil. fie la calitatile persoanei.

deoarece “idem est non esse et non probari”. a efectelor acestui act.forma ceruta pentru dovada actului juridic civil. numita si conditie “ad probationem” a carei nerespectare nu atrage ineficacitatea actului in sine (negotium). . In functie de consecintele juridice ale nerespectarii lor conditiile de forma vizeaza: . EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL Codul civil in vigoare. iar pe de alta parte. necontinand o reglementare generala a actului juridic civil. cit.forma legala.forma ceruta pentru opozabilitate fata de terti a carei nerespectare se sanctioneaza cu inopozabilitatea (ceea ce inseamna ca terta persoana este in drept sa ignore. legea consacra expres exceptiile de la acest principiu. Cu toate acestea Codul civil cuprinde doua categorii de norme. adica cea impusa de legea civila si .consensualismul pentru contractul de vanzare-cumparare). sa faca abstractie de actul juridic (negotium) care trebuie adus la cunostinta altor persoane prin indeplinirea formalitatii impusa de lege in acest scop)43. 43 Gh. numita si conditie “ad validitatem” ori “ad solemnitatem” a carei nerespectare atrage nulitatea actului juridic. Beleiu op. mai putem distinge intre: . p. fie efectele diferitelor contracte civile pe care le reglementeaza.forma ceruta pentru valabilitatea actului juridic civil. din categoria izvoarelor dreptului civil. ci imposibilitatea dovedirii lui cu un alt mijloc de proba. nu cuprinde nici reglementarea. E. Dupa sursa ori izvorul care cere o anumita forma pentru actul juridic civil. . de principiu. care dupa sfera lor de aplicare care privesc fie efectele conventiilor sau contractelor in general (969 . 146 24 . Mai trebuie adaugat faptul ca reglementari privind efecte ale unor contracte civile se gasesc si in alte acte normative.forma voluntara ori conventionala.985 Cod civil).

modificarea. 1 Cod civil . Acest scop nu este altul decat nasterea. Prin urmare. sub acest al doilea aspect. Pornind de la prevederea art. ca efectele actului juridic civil. Acceptand teoria potrivit careia actul juridic civil se caracterizeaza (prin prisma efectelor sale) prin obligativitate. nu este un scop in sine. in alti termeni: actul 25 . putem defini principiul fortei obligatorii ca fiind acea regula a efectelor actului juridic civil potrivit careia actul juridic legal incheiat se impune autorilor sau autorului actului intocmai ca legea. efectul acestuia consta. modificarea ori stingerea de drepturi si obligatii civile. determinant. ci mijlocul juridic pentru realizarea unui tel.“pacta sunt servanda”. Se poate observa prin urmare.principiul irevocabilitatii. . . a stabili efectele actului juridic civil inseamna a determina continutul acestuia.principiul relativitatii. efectul actului juridic se concretizeaza fie in stabilirea unui raport juridic. 969 alin. in concluzie. nu sunt intotdeauna aceleasi.Efectul actului juridic civil consta in rezultatul acestuia. care formeaza continutul raportului juridic civil. Deci. ele diferind in functie de ceea ce s-a urmarit prin exprimarea vointei partilor ori. Principiul fortei obligatorii . decurgand din primul prin efectele actului juridic civil intelegem nasterea. ilustrat de adagiul “res inter alios acta. dupa caz in: nasterea. modificarea ori stingerea de drepturi si obligatii civile.principiul fortei obligatorii. fie in modificarea unui asemenea raport. neque. modificarea ori stingerea de raporturi juridice civile concrete. rezulta ca trei sunt principiile care carmuiesc efectele actului juridic civil si anume: . fie in stingerea lui. prin efectele actului juridic civil trebuie sa intelegem nasterea. Dupa cum reiese din insasi definitia actului juridic civil. partii. irevocabilitate si relativitate. care este substanta actului juridic civil. intr-o prima acceptiune. cunoscut si prin adagiul “pacta sunt servanda”.“Conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante”. prodesse potest”. Privit sub acest aspect. aliis neque nocere. transferarea sau stingerea unui raport juridic civil. Manifestarea de vointa.

actul juridic civil este prorogat (prelungit) prin lege. interdicþ insolvabilitatea ºi falimentul. din partea autorului sau.: Contractul de locaþ iune se desfiinþ eazã când lucrul a pierit în total sau s-a fãcut netrebnic spre obiºnuita întrebuinþ are” (alin. ar constitui o atingere a principiului. convetii). iar nu facultativ. .contractele principiul fortei obligatorii se exprima si in formula larg raspandita in doctrina.civ. 44 26 .situaþ ia. Fundamentul principiului fortei obligatorii a actului juridic il reprezinta doua cerinte si anume: 1) Necesitatea asigurarii stabilitatii si sigurantei raporturilor juridice generale de actele juridice civile. De la principiul “pacta sunt servanda” exista unele exceptii si anume in cazurile in care efectele actelor nu se produc asa cum au dorit partile la incheierea lor.juridic civil este obligatoriu.situaþ prevãzutã de art. 969 alin. “prin consimtamantul lor mutual”. 1439 C. in sens contrar. iar actului unilateral nu i se poate pune capat prin manifestarea de vointa. 3 C. Pentru actele bilaterale . Partile pot totusi.: contractul de mandat iei ia înceteazã “prin moartea. sa convina la revocarea conventiei lor. . În mãsura în care s-ar aplica. acest principiu este consacrat expres in art. “pacta sunt servanda” ºi teoriei impreviziunii (rebus sic standibus). deoarece s-ar ajunge ca efectele actului sã fie altele decât cele pe care pãrþ au înþ ile eles sã le stabileascã ºi care sã fie obligatorii pentru ele. 1). 45 Ca ºi cazuri de extindere a forþ obligatorii menþ ei ionãm ipotezele în care: . Un asemenea caz da expresie principiului libertatii actelor juridice Drept cazuri de restrângere a forþ obligatorii menþ ei ionãm ipotezele în care actul juridic înceteazã înainte de termen. cuvntului dat. potrivit careia “contractul este legea partilor!”. 1552 pct. civ. ia prevãzutã de art. 2) imperativul moral al respectarii Principiul irevocabilitatii actului juridic civil Pentru actele bilaterale (contracte. aceste efecte fiind ori mai restranse44 ori mai intinse45. Putem deci defini principiul irevocabilitatii ca fiind acea regula de drept potrivit careia actului bilateral nu i se poate pune capat prin vointa numai a uneia dintre parti. a efectelor actului). precum: . datoritã dispariþ unui element al sãu. in sensul ca ele pot fi revocate prin consimtamantul mutual sau din cauze autorizate de lege “Per a contrario”. 2 Cod civil. independent de vointa uneia sau a ambelor parti. ori a mandantului ori a mandatarului”.efectele actului sunt amânate de o cauzã ce suspendã executarea unui act cu prestaþ succesive ii (intervenind tot o “prelungire” forþ atã. conventiile nu se pot revoca prin consimamantul unilateral al uneia din parti.

prin mutuus consensus . in realitate efectele subordonandu-se exigentelor principiului. deoarece acesta are formularea “Convenþiile legal fãcute au putere de lege între pãrþile contractante”. Exceptia veritabila (reala) de la relativitate o reprezinta stipulatia pentru altul. 969 alin. Din categoria exceptiilor aparente care numai la prima vedere ar fi in prezenta unei abateri de la relativitate. creditorii chirografari).prin mutuus dissensus. “Conventiile n-au efect decat intre partile contractante”46. enumeram fara a intra in analiza lor: a)situatia avanzilor cauza (succesorii cu titlu particular. neque prodesse potest. Consacrarea legala a acestui principiu este data de continutul art. cazurile in care actul juridic civil ar produce efecte si fata de alte persoane decat partile. c) simulatia si d) reprezentarea. 46 27 . succesorii universali si cei cu titlu universal.civile. in literatura de specialitate aceste exceptii sunt impartite la randul lor in aparente si reale. Constituie exceptii de la principiul relativitatii.stipulantul convine cu cealalta parte . caci asa cum partile sunt libere sa incheie actul juridic . Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil poate fi definit ca regula potrivit careia acesta produce efecte numai fata de autorii sau autorul actului.promitentul ca acesta din urma sa efectueze o prestatie Acest principiu rezultã ºi din art. prin vointa partilor actului. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil . Stipulatia pentru altul este actul bilateral prin care o parte . b) promisiunea faptei altuia. aliis neque nocere. 973 Cod civil potrivit caruia.tot astfel ele sunt libere sa-i puna capat . 1 Cod civil. sau “contractul in favoarea unei a treia persoane”.res inter alios acta. el neputand sa profite ori sa dauneze altor persoane.

la incheierea actului juridic. la incheierea actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil Nulitatea este sanctiunea de drept civil. Nulitatile actelor juridice civile pot fi clasificate dupa mai multe criterii: a) in functie de natura interesului ocrotit prin dispozitia legala incalcata la incheierea actului juridic civil (un interes general ori unul individual). acestor nulitati li se mai spune si textuale. care lipseste actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate. 2. nici direct. nulitatea este tot de doua feluri: partiala si totala. iar nulitatea relativã este indicatã de formulele: “actul este anulabil” . ie 48 Sub aspect terminologic. nici prin reprezentare47. Codul civil face aplicaþ ale stipulaþ pentru ii iei altul în materie de rentã viagerã (art. A. 47 De reþ inut cã dreptul terþ ului se naºte direct ºi în puterea convenþ dintre stipulant ºi promitent. respectiv implicite. NULITATEA ABSOLUTA SI NULITATEA RELATIVA48 Este absoluta acea nulitate care sanctioneaza nerespectarea. nulitatea este sanctiunea care intervine in cazul in care nu sunt respectate. obstesc. 28 . Deci.in favoarea unei a treia persoane tertul beneficiar care nu participa la incheierea actului. prin ie.3. conditiile de validitate. d) dupa felul conditiei de validitate nerespectata. pentru incheierea sa valabila. “actul poate fi anulat”. Doar exerciþ iei iul dreptului subiectiv astfel nãscut depinde de voinþ terþ a ului beneficiar.2. uneori. distingem intre: nulitatea expresa si nulitatea virtuala. nulitatea este de doua feluri: absoluta si relativa. 1642) ºi de donaþ cu sarcinã (art. a unei norme care ocroteste un interes general. nulitatea absolutã este denumitã. formulele: actul este “nul de drept” sau “nul” ori “nul de plin drept” sau “actul va fi nul”. c) dupa modul de consacrare legislativa. 828 ºi 830). b) in functie de intinderea efectelor sale. deosebim intre nulitatile de fond si nulitatile de forma. în legislaþ practicã ºi chiar doctrinã.

obiect. NULITATEA EXPRESA SI NULITATEA VIRTUALA Este expresa (explicita ori textuala) acea nulitate care este prevazuta ca atare. NULITATEA DE FOND SI NULITATEA DE FORMA De fond este acea nulitate care intervine in caz de lipsa ori nevaliditate a unei conditii de fond a actului juridic civil: consimtamant. mai mare decât cea permisã de lege (camãtã). Majoritatea nulitatilor o constituie cazurile de nulitate expresa. dar rezulta din modul in care este reglementata o anumita conditie de validitate a actului juridic civil. fie in alte izvoare ale dreptului civil. De forma este acea nulitate care intervine in cazul nerespectarii formei ceruta ad validitatem. nulitatea partiala este regula.Este relativa acea nulitate care sanctioneaza nerespectarea. e greu de anulat parþ pe când un ial. la incheierea actului juridic civil. cauza. clauzelor actului juridic civil (deoarece doar la un act cu mai multe clauze ºi. individual ori personal. dar menþ inându-se restul efectelor actului). cât ºi de complexitatea conþ inutului. Dintre aceste doua feluri de nulitati. 49 29 . iar altele menþ inute. poate di anulat parþ desfiinþ ial. iar nulitatea totala reprezinta exceptia. celelalte efecte ale actului producandu-se deoarece nu contravin legii. deci. C. B. prevazute fie in Codul civil. împrumut cu dobândã. Este virtuala (sau implicita sau tacita) acea nulitate care nu este prevazuta expres de lege. spre exemplu un împrumut fãrã dobândã. intr-o dispozitie legala. NULITATEA PARTIALA SI NULITATEA TOTAL A49 Este partiala acea nulitate care desfiinteaza numai o parte dintre efectele actului juridic civil. Este totala acea nulitate care desfiinteaza actul juridic in intregime. nerespectarea formei cerutã “ad validitatem” va conduce la o nulitate totalã). efecte unele pot fi desfiinþ ate. ându-se doar clauza privitoare la dobândã. a unei norme care ocroteste un interes particular. În aplicarea prcticã a acestor douã categorii de nulitãþ trebuie sã se þ seama atât de cauza de nulitate (spre i. D. inã exemplu. capacitate.

ii ii cât ºi în jurisprudenþ ã. unele atrag nulitatea absolutã. Efectele nulitatii sunt insa diferite. in general. iar altele nulitatea relativã. se va dispune totodata desfiintarea retroactiva a actului (deci cu efecte ex. Pentru ia anumite cazuri. Referindu-ne la efectele nulitatii. .fraudarea legii. 50 30 . tunc) iar prestatiile efectuate in temeiul actului anulat vor fi restituite. la natura interesului ocrotit prin dispoziþ legalã încãlcatã la încheierea actului juridic civil. . . in situatia in care actul a fost executat in tot sau in parte pana la momentul in care intervine hotararea de anulare. .Ca frecventa practica. Astfel. partile aflandu-se in ipostaza in care nici nu ar fi incheiat actul.nevalabilitatea obiectului actului juridic. o prima situatie este aceea in care actul incheiat nu a fost executat.in acest caz actul fiind desfiintat. decat acelea de forma. se poate spune ca nulitatea actului juridic civil are in mod global urmatoarele cauze50: .nerespectarea formei ceruta ad validitatem. ii.nesocotirea limitelor libertatii actelor juridice (normele imperative ordinea publica si bunele moravuri). ºi relativã. esenta acestora este exprimata chiar in definitia nulitatii: lipsirea actului juridic civil de efectele contrarii normelor edictate pentru incheierea sa valabila.lipsa ori nevalabilitatea autorizatiei administrative. dupa incheierea actului juridic. . Când legea nu precizeazã felul nulitãþ este datoria interpretului sã stabileascã acest aspect.lipsa ori nevalabilitatea consimtamantului. Dintre aceste cauze. mai numeroase sunt cazurile nulitatii de fond. avand in vedere ca aceasta poate fi invocata sau sesizata la momente diferite in timp. atât în doctrinã.incalcarea dispozitiilor legale privind capacitatea de a face actul. apelând la criteriul de clasificare a nulitãþ în absolutã ii. nu se mai poate pretinde sa fie executat. nu existã soluþ unanim admise în ce priveºte felul nulitãþ (absolutã ori relativã). .

pe langa desfiintarea actului initial executat (constatat nul) si a restituirii prestatiilor efectuate se va dispune si desfiintarea actului subsecvent. ci si a actului subsecvent “resoluto jure dantis. deosebim dupa cum ne vom afla in situatia nulitatii absolute sau relative. este necesar sa fie aplicate principiile efectelor nulitatii si anume: 1) retroactivitatea nulitatii. Cu privire la prima categorie. adica ea poate fi invocata oricand fie pe cale de actiune.: partile actului juridic civil. dacã are capacitatea necesarã pentru aceasta. 3) anularea nu numai a actului initial. ulterioarã a cerinþ legale.in sfarsit o a treia ipoteza.care se realizeaza prin restituirea prestatiilor efectuate in temeiul actului anulat. ei Invocarea poate fi fãcutã personal de cel interesat. b) actiunea in nulitate absoluta este imprescriptibila. nullum producit effectum”. Pentru a opera. instanta din oficiu). aceasta este carmuita de urmatoarele reguli: a) nulitaatea absoluta poate fi invocata la oricine are interes (ex. 51 Nu trebuie confundatã regula inadmisibilitãþ confirmãrii nulitãþ absolute ca validarea actului prin îndeplinirea ii ii. avanzii . se refera la situatia in care actul a fost executat. insa. iar dobanditorul de drepturi la randu-i le-a transmis unor terti subdobanditori. aceasta regula.cauza ai partilor. resolvitur jus accipientis”. care nu fusese respectatã în momentul încheierii actului. c) nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare. pana la momentul intervenirii hotararii de anulare a actului. in ceea ce privesc regimul juridic al nulitatilor. procurorul. fie pe cale de exceptie. Efectul unei astfel de imprejurari a fost exprimat plastic in adagiul: “quod nullum est. 52 31 . Regimul juridic al nulitatii relative se exprima la randul sau prin urmatoarele trei reguli: a) nulitatea relativa poate fi invocata doar de persoana al carei interes a fost nesocotit la momentul incheierii actului juridic civil52. dar pote fi fãcutã ºi prin reprezentantul legal al celui lipsit de capacitatea de exerciþ iu. expresa sau tacita51. 2) restabilirea situatiei anterioare restituio in integrum . primar. in acest caz.

reprezentantul sãu legal sau persoana chematã de lege sã-i încuviinþeze actele a cunoscut cauza anulãrii. Confirmarea expresã se realizeazã potrivit art.: “Actul de confirmare sau ratificarea unei obligaþii. fie din neinvocarea nulitãþ ii înãuntrul termenului de prescripþ extinctivã. Persoana fizica Pentru a fi subiecte de drept persoanele trebuie sa aiba capacitatea juridica.civ.3. ºi când face menþiunea de motivul acþiunii n nulitate. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice. nulitatea relativa poate fi invocata numai de persoana al carei interes a fost nesocotit la incheierea actului. . precum ºi despre intenþia de a repara viciul pe care se întemeia acea acþiune”. putem retine ca intre aceste doua categorii nu exista diferente cu privire la efecte. nulitatea relativa poate fi confirmata. decât atunci când cuprinde obiectul. chiar si din oficiu. Astfel aceste deosebiri constau in faptul ca: .b) actiunea in anulabilitate este prescriptibila. 167/1968 care are urmãtorul cuprins: “Prescripþia dreptului la acþiune în anularea unui act juridic pentru violenþã începe sã curgã de la data când acesta a încetat. ci numai in termenul de prescriptie extincitva53. cauza ºi natura obligaþiei. expres sau tacit. 9 fin Decretul nr. Confirmarea tacitã rezultã fie din executarea actului anulabil. nulitatea relativa este prescriptibila. 1 190 C. in general. . În caz de viclenie ori eroare sau în celelalte cazuri de anulare prescripþia începe sã curgã de la data când cel îndreptãþit. în contra cãrei legea admite acþiunea în nulitate. nu este valabil. ceea ce inseamna ca nulitatea relativa nu poate fi invocata oricand.nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmre. c) nulitatea realtiva poate fi confirmata expres sau tacit54. însã cel mai târziu la împlinirea a 18 luni de la data încheierii actului”. definita in acest mod. in art.nulitatea absoluta este imprescriptibila. Actul normativ care guverneaza subiectele de drept in general si pe cele de drept civil in special. poate fi denumita capacitatea generala sau capacitatea civila. Capacitatea persoanelor. Sectiunea 2. Prin capacitatea juridica a persoanelor se intelege.nulitatea absoluta poate fi invocata de oricine are interes. ca in cazul invocarii nulitatii absolute. ci numai cu privire la regimul juridic. ie 54 32 . Sintetizand aspectele referitoare la regimul juridic al nulitatilor. apritudinea acestora de a avea dreptul si obligatii si de a fi subiecte de drept in raporturile juridice. este Decretul nr. 4 al acestui decret se vorbeste despre 53 Acest termen ca ºi începutul prescripþ aceste acþ iei iuni este rezultat din art.

31/1954. capacitatea) persoanei de a-si exercita drepturile si de asi asuma obligatii savarsind acte juridice”. iar capacitatea de exercitiu este posibilitatea (atributul. 33 . fie ca este vorba de capacitatea de drept civil. capacitatea de drept procesual etc.cpacitatea civila care este recunoscuta tuturor persoanelor: “Sexul. nationalitatea. de care apartine raportului juridic. Capacitatea de folosinta. capacitatea persoanelor poate varia in functie doar de natura si ramura de drept. le recunoaste drepturi si obligatii juridice. Astfel.Capacitatea persoanei fizice. religia. atributul sau posibilitatea) de a avea drepturi si obligatii. Desigur. capacitatea juridica are doua parti componente: capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu. in alineatele 2 si 3 din acelasi articol. se spune: “capacitatea de folosinta este capacitatea (facultatea. deoarece este stabilita de lege care. prevede ca. Capacitatea persoanelor. este o capacitate juridica. de drept administrativ etc. rasa. Astfel. putem avea capacitatea de drept civil. De aici putem trage concluzia ca de regula. intr-un raport de drept civil. 2. Fie ca este vorba de capacitatea civila generala. are capacitatea de exercitiu.. capacitatea de drept penal. persoana fizica are capacitatea de folosinta si in afara de cazurile prevazute de lege. se precizeaza ce se intelege prin fiecare.3.1. alin. continutul capacitatii de folosinta a subiectului de drept se refera la aptitudinea de dobandire a drepturilor i obligatiilor patrimoniale sau nepatrimoniale civile. gradul de cultura sau originea nu au nici o inraurire asuora capacitatii”. Capacitatea de exercitiu. 5 din Decretul nr. Art. 1.

Exista desigur si exceptii a caror analiza nu ne-am propus-o. cit. 31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice. Art. insa. ceea ce inseamna asumarea unor drepturi si obligatii. ca fiind “capacitatea persoanei de a-si exercita drepturile si de a-si asume obligatii. cand ingradirea opereaza in anumite limite. 2 din Decretul 31/1954 precizeaza ca nu se poate renunta sau ingradi capacitatea de exercitiu decat in conditiile legii. 31/1954 in art. ea nu poate constitui obiect al instrainarii sau renuntarii de catre subiectul de drept caruia ii apartine. 7 din Decretul nr. capacitatea de folosinta incepe odata cu nasterea persoanei si inceteaza odata cu moartea ei. Asadar nu mai opereaza nici reprezentarea nici asistarea. este tocmai concretizarea acestei aptitudini prin dobandirea efectiva de drepturi si obligatii. Neingradirea capacitatii de folosinta lasa loc totusi unor situatii concrete. Capacitatea de exercitiu nu se condunfa cu facultatea. Capacitatea de exercitiu a persoanelor fizice este precizata de Decretul nr. 5. prin incheierea unor acte juridice. O a doua caracteristica este aceea ca nu pote fi ingradita.225. 55 În acest sens.97 ºi 221 . Acesta era principiul stabilit de art. numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege55. Asa cum am mai spus. 21 . inceperea si incetarea capacitatii de folosinta. vezi C.O prima caracteristica a capacitatii de folosinta este aceea ca.. de principiu. savarsind acte juridice”. 6 alin. Prin interpretare. aliniat 2. Stãtescu Drept civil. p. aptitudinea de a dobandi drepturi si obligatii ci. 34 . Asumarea de drepturi si obligatii de catre subiectul de drept se infaptuieste de catre acesta singur si personal. op. posibilitatea. care se vor studia insa la disciplinele de ramura. s-a ajuns la concluzia ca textul citat admite lipsa totala sau partiala a capacitatii de exercitiu.

art. Este vorba de incheierea casatoriei. Capacitatea de exercitiu restransa se refera in principal la minorii care au implinit varsta de 14 ani. Identificarea persoanei fizice Asa cum am mai subliniat numai omul poate fi subiect de drept. potrivit legii. capacitatea deplina de exercitiu. inceputul capacitatii de exercitiu. participand in general in sfera relatiilor sociale fie ca persoana fizica. Minorul care se casatoreste dobandeste prin aceasta. Actele juridice incheiate de persoane lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa sunt anulabile. continut si obiect. 8 din Decretul nr. raportul juridic civil are trei elemente constitutive si anume: subiecte. 31/1954 prevede: “Capacitatea de exercitiu deplina incepe de la data cand persoana devine majora”. Dupa cum este bine stiut. Exista insa acte juridice incheiate de persoane lipsite de capacitatea de exercitiu sau cu aceasta capacitate restransa care sunt valabile.2. fie in calitate de persoana juridica.3.Ca lipsite total de capacitate de exercitiu sunt persoanele fizice care nu au implinit varsta de 14 ani si cele puse sub interdictie judecatoreasca. recunoasterea filiatiunii. unele acte administrative efectuate in temeiul legii cum ar fi plata de impozite. etc. Persoana devine majora la implinirea varstei de 18 ani. Prin identificarea persoanei fizxice se intelege individualizarea omului in cadrul raporturilor juridice civile. 2. Pentru persoanele fizice. in realitate si in cazul persoanelor fizice si in cazul persoanelor juridice numai legea stabileste momentul dobandirii capacitatii de exercitiu. Capacitatea de exercitiu se dobandeste de persoanele fizice odata cu dobandirea majoratului iar de catre persoanele juridice. Stabilirea in concret 35 .

40. 119/1996 privind actele de stare civilã (ºi reglementãrile date în aplicarea sa). 12). cat si in unul restrans. de lege lata sunt: . care consta in dreptul omului de a fi individualizat. in doctrina juridica s-a apreciat ca fiind cuvantul sau cuvintele care individualizeaza persoana fizica in societate. stabilirea. 5/1971 (republicatã) privind actele de identitate ºi procedura schimbãrii domiciliului ºi a reºedinþ Pactul internaþ ei. Convenþ privind drepturile copilului. cit. modificarea si schimbarea lui. insa pe baza reglementarilor privind unele aspecte referitoare la structura. implica individualizarea ori identificarea subiectului de drept civil. A. Caracterele juridice ale numelui Fiind un drept personal nepatrimonial. Putem deci defini numele ca fiind acel atribuit de identificare a persoanei fizice. 78). op. 31/1954 (art. Principalele acte normative. in familie si societate. Codul familiei. Atributele de identificare a persoanei fizice. 31/1954 (art. 31/1954 (art. NUMELE in legislatie nu este definit numele. ional privind drepturile civile ºi politice ale omului. 12 aliniat 2 din Decretul nr. 36 . 27. 31/1954 care prevad ca “numele cuprinde numele de familie si prenumele”. 13-15).pentru domicliu (ºi reºedinþã).pentru starea civilã: Decretul nr. in conditiile legii. in esenta numele se caracterizeaza prin: 56 . ia 57 Gh Beleiu. Decretul nr. p. Legea nr. ia . 975/1968 cu privire la nume.pentru nume: Decretul nr. Decretul nr. 12 alin. Legea nr. ie ine ia 31/1954: “Orice persoanã are drept la numele stabilit potrivit legii”. atat legislatia.. Cu toate acestea. prin cuvinte stabilite. Codul familiei (art. cat si doctrina folosesc termenul “nume” atat intr-un sens larg. 64. prin nume se intelege doar numele de familie. 62. jurisprudenta.312. pe cand stricto sensu.a primului element. cu aceasta semnificatie57. care formeazã sediul materiei. recunoscute in legislatia noastra civila sunt: numele. ia . domiciliul si starea civila56. 22-24) Codul familiei. in prima situatie prin nume este desemnat atat numele de familie. Convenþ privind drepturile copilului. Structura legala a numelui este data de dispozitiile art. 28. cat si prenumele. Convenþ privind drepturile copilului. 1 din Decretul nr. Aceastã definiþ þ seama de dispoziþ de principiu a art.

- ca toate drepturile personale nepatrimoniale, si dreptul la nume este un drept absolut, opozabil erga omnes; - inalienabilitate; prin aceasta intelegandu-se faptul canici o persoana fizica nu poate renunta la acest element de identificare, si nu-l poate instraina (vinde sau dona)58; - imprescriptibilitate; oricat ar dura neexercitarea lui, dreptul la nume nu se pierde pe de o parte (prescriptie extinctiva), iar pe de alta parte el nu poate fi dobandit oricat s-ar folosi, decat in conditiile legii; - personalitate; acest caracter confera doar titularului dreptul de a exercita numele sau in mod personal nefiind admisa reprezentarea; - universalitatea si legalitatea sunt atribute derivate din prevederile constitutionale si normele dreptului international ce isi gasesc obiectivarea in dispozitiile articolului 12 aliniat 1 din Decretul nr. 31/1954: “Orice persoana are drept la numele stabilit sau dobandit potrivit legii”; - unitate; acest caracter consta in faptul ca desi are structura la care ne-am referit numai numele de familie si prenumele (impreuna), individualizeaza o persoana fizica. De regula numele de familie se dobandeste prin efectul filiatiei, deosebinduse urmatoarele situatii: - daca copilul provine din casatorie, acesta va lua numele comun al parintilor59; - copilul din afara casatoriei va dobandi numele aceluia dintre parinti fata de care filiatia a fost mai intai stabilita, cu precizarea ca in situatia in care filiatia a fost
La prima vedere s-ar putea ridica problema transmiterii numelui de familie prin filiaþ cãsãtorie sau adopþ însã ie, ie, particularitatea acestor situaþ constã în aceea cã titularul de la care se transmite pãstreazã în continuare numele. ii Dacã pãrinþ nu au un nume de familie comun, copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor ii reunite. În acest caz, numele copilului se va stabili prin învoiala pãrinþ ºi se va declara, odatã cu naºterea copilului, ilor la serviciul de stare civilã. În lipa unei asemenea învoieli, autoritatea tutelarã de la domiciliul copilului va hotãrî, ascultând pe pãrinþ dacã copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. Textul iniþ se referã la i, ial “autoritatea tutelarã” însã prin Legea nr. 11/1990 privind încuviinþ area înfierii, competenþ încuviinþ a ãrii a fost trecutã de la autoritatea tutelarã la instanþ judecãtoreacã. Legea nr. 11/1990 a fost republicatã în temeiulLegii nr. 48/1991, a “înfierea” devenind “adopþ (M.Of. nr. 147/1991); De altfel aceste situaþ sunt reglementate de disp. art. 64 din ie” ii Codul familiei.
59 58

37

stabilita ulterior si fata de celalalt parinte, doar instanta judecatoreasca poate la cerere sa incuviinteze copilului de a purta numele acestuia din urma; - numele de familie si prenumele copilului gasit si a carui parinti nu pot fi identificati se va stabili printr-o decizie administrativa ce cade in competenta primariei in raza careia a fost gasit copilul. Alegerea sau stabilirea prenumelui alaturi de numele de familie are o importanta deosebita, aceasta parte a numelui (lato sensu) individualizand persoana in familie, si totodata ajutand sa distinga o persoana fata de alta persoana cu acelasi nume de familie, dar din familii diferite, avand aceleasi caractere juridice ca si numele de familie. Trebuie facuta o distinctie intre nume si pseudonim. Acesta din urma este un drept subiectiv al persoanei fizice, individualizand persoana fizica in societate, in general, intr-un anumit domeniu de activitate, in special, printr-un cuvant ori o grupare de cuvinte. Desi este consacrat legislativ60 si se bucura de protectia legala a drepturilor personale nepatrimoniale, pseudonimul, spre deosebire de nume nu este supus stabilirii, modificarii, schimbarii pe cale administrativa ori retranscrierii,

caracteristica dominanta a acestuia fiind autodesemnarea. Pseudonimul nu trebuie confudat cu porecla. in limbajul comun, porecla inseamna un supranume (care este dat de alte persoane de obicei in deradere altei persoane fizice, mai ales in legatura cu o caracteristica legata de aspectul exterior, ori a activitatii sale). Nefiind recunoscut de lege, desi este o grupare de cuvinte care intr-un fel o poate individualiza in fapt pe o persoana fizica, porecla nu se bucura de o protectie legala61.

Art. 54 din Decretul nr. 31/1954 (alãturi dealte drepturi personale nepatrimoniale, cum este dreptul la nume; art. 3 pct. 2 din Decretul 321/1956 privind dreptul de autor (care consacrã dreptul de a fi recunoscut la autor, opera literarã, artisticã ori ºtiinþ ificã urmând sã aparã, la alegerea autorului, sub numele sau pseudonimul acestuia, sau fãrã indicare de nume). 61 Semnalãm, totuºi, cã legislaþ referitoare la cazierul judiciar face referire expresã la poreclã. ia

60

38

B. DOMICILIUL Ca si numele, domiciliul este un element de identificare a persoanei fizice, care desi intereseaza toate ramurile de drept, in demersul nostru explicativ, ne vom opri doar la domeniul raporturilor civile62. Punctul de referinta in definirea domiciliului, este reglementarea cuprinsa in art. 13 din Decretul nr. 31/1954: “domiciliul persoanei fizice este acolo unde ea isi are locuinta statornica sau principala”. Desi, asa cum vom vedea, se pot distinge trei categorii de domicilii, ne vom ralia opiniilor din literatura de specialitate, in sensul sa se accepte o definire a dimiciliului in general63. Astfel prin domiciliu se intelege acel atribut de identificare a persoanei fizice care o individualizeaza in spatiu, prin indicarea unui loc, avand aceasta semnificatie juridica. Atat in legislatie, jurisprudenta, cat si in doctrina juridica se utilizeaza doua notiuni, respectiv aceea de domiciliu si aceea de resedinta, cu scopul de a se face distinctia intre locuinta statornica si cea temporara a persoanei fizice64. Daca o persoana fizica are mai multe locuinte statornice, numai una are valoarea juridica a domiciliului si anume cea principala, asa cum dispune art. 13 din Decretul nr. 31/1954. Prin aceasta regula se traseaza doua importante caractere juridice specifice si anume stabilitatea si unicitatea domiciliului. Recunoasterea acestor trasaturi nu impiedica insa ca persoana fizica sa-si schimbe domiciliul, in decursul timpului, putand avea astfel mai multe domicilii, insa nu in acelasi timp, ci in mod succesiv. Trebuie acceptata o asemenea teorie, tocmai avand in vedere faptul ca obligativitatea domiciliului decurge din functia social-juridica a domiciliului, de a fi
62

De lege lata, instituþ domiciliului este alcãtuitã din norme cuprinse în: Decretul nr. 31/1954 (art. 13-15, în ia principal) ºi Codul familiei (art. 11, 100, 102, 122, mai ales). 63 În acest sens ºi Gh. Beleiu, op. cit., p. 329.
64

Faþ de caracterul statornic, stabil, al locuinþ care este domiciliul persoanei fizice, este criticabilã formula ã ei “domiciliu stabil”, întrucât conþ un mare pleonasm, fomulã întâlnitã, din pãcate, în diferite formulare, în presã, dar ine ºi în unele dispoziþ legale ii

39

mijloc de individualizare, in spatiu de data aceasta, a persoanei fizice, imprejurare de care este interestata atat societatea, statul prin institutiile sale specializate, cat si titularul. Legat de acest element de identificare, numeroase sunt situatiile in toate ramurile de drept, in care nasterea, derularea, modificarea si incetarea raporturilor juridice, sunt intim legate de aceasta notiune juridica 65. Cu privire la caracterele juridice ale domiciliului, trebuie semnalat faptul ca fiind un drept personal nepatrimonail, dreptul la domiciliu este insotit de toate atributele juridice ale unui asemenea drept si anume, opozabilitatea erga omnes, inalienabilitatea, imprescriptibilitatea, personalitatea si universalitatea la care se adauga acele caractere juridice specifice comune la care ne-am referit, cum ar fi: stabilitatea, unicitatea si obligativitatea. in functie de modul de stabilire, domiciliul poate fi: de drept comun, legal sau conventional. Daca avem in vedere teritoriul statutlui pe care se afla, se distinge intre domiciliu in tara si domiciliu in strainatate. Daca se pune problema succesiunii in timp a domiciliului, vom opera cu notiunile de vechiul domiciliu si domiciliul actual al persoanei fizice. in cele din urma se mai distinge o situatie particulara, in cadrul relatiilor de familie, unde din punct de vedere al sotilor, se poate distinge intre situatia regula -

Dintre domeniile dreptului civil, în care se învedereazã rolul domiciliului menþ ionãm: - domeniul capacitãþ civile, astfel potrivit art. 47 din legea fondului funciar, nr. 18/1991: “Persoanele fizice ii care nu au cetãþ enia românã ºi domiciliul în România, precum ºi persoanele juridice care nu au naþ ionalitate românã ºi sediul în România, nu pot dobândi în proprietate terenuri de orice fel prin acte între vii; - “Cetãþ enii strãini ºi apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor”; de amintit sunt ºi dispoziþ art. 42 ºi 43 din aceeaºi Lege; potrivit art. 42: “Cetãþ iile enii români cu domiciliul în strãinãtate ºi foºtii cetãþ români care dobândesc cetãþ eni enia românã pot benedicia la cerere de prevederile prezentei legi, dacã îºi stabilesc domiciliul în þ arã”; - domeniul obligaþ iilor civile; potrivit art. 1 104 C.civ.: “Plata trebuie sã se facã în locul arãtat în convenþ ie; Dacã locul nu este arãtat, plata, în privinþ lucrurilor certe ºi determinate se va face în locul în care se gãsea a obiectul obligaþ în timpul contractãrii. În orice alt caz, plata se face la domiciliul debitorului. iei - domeniul succesoral; locul deschiderii succesiunii este cel al ultimului domiciliu al defunctului;de acesta se leagã o serie de consecinþ juridice. e - în fine potrivit art. 3 din Legea nr. 35/1991; “Prin investitori strãini se înþ eleg persoanele fizice sau persoanele juridice cu domiciliul ori, dupã caz, cu sediul în strãinãtate, care efectueazã investiþ în România, în ii oricare din modalitãþ prevãzute de prezenta lege”. ile

65

40

op. in privinta lucrurilor certe si determinate se va face in locul in care se gasea obiectul obligatiei in timpul contractarii. vezi ºi Gh.aceea a domiciliului conjugal. p. Prin domiciliu legal se intelege acel domiciliu. dupa caz la: a) parintii sai.aceea a domiciliilor separate. 3 din Legea nr. plata se facela domiciliul debitorului. care efectueaza investitii in Romania. unde este evidentiat si domiciliul titularului. . 332-330. unde sunt abordate ºi problemele referitoare la stabilirea. 66 41 . ca fiind acel drept al persoanei fizice de a se individualiza. Daca locul nu este aratat. Potrivit art.interzisul judecatoresc are domiciliul legal la tutore. prin locuinta sa statornica sau principala. dupa caz. Pentru tratarea pe larg a acestor aspecte. imprejurare de care sunt legate o serie de consecinte juridice. iar dovada domiciliului de drept comun se face cu actul de identitate. Aceasta este de altfel ponderea situatiilor intalnite in fapt. in oricare din modalitatile prevazute de prezenta lege”. ºi dovada domiciliului. plata. In materie succesorala locul deschiderii succesiunii este cel al ultimului domiciliu al defunctului. b) parintele la care locuieste statornic. comun fata de situatia de exceptie . care este stabilit de lege pentru anumite categorii de persoane fizice. d) tutore. cit. cateva dintre elementele ce caracterizeaza felurile domiciliului. 13 din Decretul 31/1954. in ceea ce priveste domiciliul de drept comun.. c) parintele care-l ocroteste.minorul are domiciliul legal. Domiciliul de drept comun se poate dovedi si cu pasaportul. cu sediul in strainatate. Beleiu. Urmatoarele sunt situatiile ce intra sub incidenta acestor categorii: . Fara a intra in cercetarea exhaustiva a acestui element de identificare a persoanei fizice66 vom releva in continuare in mod succint. in orice alt caz. in spatiu. il putem defini plecand de la prevederile art. 35/1991: “Prin investitorii straini se inteleg persoanele fizice sau persoanele juridice cu domiciliul ori. schimbarea.

a persoanei fizice. in scopul de a fi prorogata competenta teritoriala in cazul solutionarii unor cauze civile de catre organele jurisdictionale. Fiind deci rod al unei conventii. prin indicarea locuintei vremelnice ori temporare. C. Dovada resedintei se face in principal cu actul de identitate. 42 . in principiu.cel ocrotit prin curatela are domiciliul legal la curatorul sau. in spatiu. altul decat cel de drept comun. ce are ca efect alegerea unui domiciliu (conventional). Este de semnalat faptul ca resedinta nu se bucura de caracterele juridice specifice ale domiciliului: stabilitate. urmeaza a constata in primul rand ca fiind o conventie accesorie. Prin domiciliu conventional se intelege locuinta (adresa) stabilita potrivit acordului de vointa al parintilor actului. atributele acesteia fiind prin excelenta vremelnicia si caracterul facultativ. care are rubrica speciala pentru mentionarea resedintei. daca este cazul. domiciliul legal se dovedeste prin probarea domiciliului de drept comun al persoanei care asigura ocrotirea celui cu domiciliu legal67. acest domiciliu este supus principiului de drept “accesorium sequitur principale”. starea civila este un drept personal nepatrimonial. in sfarsit resedinta este acel atribut de identificare. fiind subordonat cerintelor legale privind conditiile si efectele juridice bilaterale. insa s-a acceptat ca in egala masura resedinta poate fi dovedita si cu alte mijloace de proba. STAREA CIVILA Ca si numele si domiciliul. Acceptand aceasta calificare. menit sa individualizeze persoana fizica.. doctrina califica domiciliul conventional ca fiind o conventie accesorie. reprezentand mijlocul juridic care releva calitatile personale ale persoanei fizice. invederarea executarii sale in acel loc sau pentru solutionarea litigiului si comunicarea actelor de stare civila. unicitate si obligativitate. in masura in care acesta este in drept ss-l reprezinte.

Asa cum nu se confunda partea cu intregul. ambele originale. loc). .inscrisurile oficiale. eliberate in conditiile legii68. act de deces.1996 se face vorbire despre: . ori are decizia de instituire a tutelei ori curatelei (din care reiese domiciliul de drept comun al ocrotitorului). la apãrarea drepturilor ºi libertãþ iei. generica. certificat de casatorie.Actele de naºtere.1996. adoptia casatoria. hotararile judecatoresti definitive si irevocabile date in actiunile de stare civila. 67 Cu privire la acest aspect mai pot fi menþionate urmãtoarele: a) minorul de peste 14 ani îºi dovedeºte domiciliul cu actul de identitate. 43 . Pentru dreptul civil. el este si un mijloc de evidenta a populatiei. Sunt acte de stare civila (instrumentum probationis) . cat si din punctul de vedere al dreptului administrativ. cu insasi starea civila (ca suma a unor asemenea elemente).11. faptele de stare civila cum ar fi: nasterea (data. avand denumirile: act de nastere. loc). 119/11. Fiind un drept personal nepatrimonial. chiar). Mai deosebim fata de actele de stare civila. certificat de deces. in sensul ca aceasta natura trebuie determinata atat din punctul de vedere al dreptului civil (si familiei. cãsãtoria sau decesul unei persoane. data de art. publicatã în Monitorul Oficial al Romãniei nr. Pentru dreptul administrativ. act de casatorie. precum si: certificat de nastere. ca si duplicatele acestor certificate. Totodata. tot astfel nu trebuie confundat un element ori un izvor de stare civila. ºi se completeazã manual. starea civila se bucura de aceleasi caractere juridice specifice acestei clase de drepturi. iei ilor fundamentale ale cetãþ enilor. Acestea se întocmesc în interesul statului ºi al persoanei ºi servesc la cunoaºterea numãrului ºi structurii populaþ a situaþ demografice. 262 din 11. b) dacã este necesar. Actul de stare civila are o natura juridica complexa ori mixta. în douã exemplare. 171 Cod civil) cu toate consecintele juridice care decurg din aceasta calificare. de cãsãtorie ºi de deces ce se întocmesc în registre de stare civilã.11. cu cernealã specialã de culoare neagrã. Sunt acte de stare civila: recunoasterea de filiatie. care este tocmai inregistrarea de stare civila. actele de stare civila reprezinta o specie de acte autentice (incadrandu-se in definitia. special tiparite si completate. al actului administrativ individual-. moartea (data. cu privire la actele de stare civilã. a inscrisului autentic. se poate folosi ºi hotãrârea judecãtoreascã de încredinþ a minorului. 68 În sistemul Legii nr. actul de stare civila este inscrisul doveditor instrumentum. sexul.Actele de stare civilã care sunt înscrisurile autentice prin care se dovedeºte naºterea. mai ales aspectul valabilitatii si al puterii lor doveditoare.

in registrele de stare civila”. creata prin fictiunea legii. prin orice mijloc de proba admis de lege in conditiile in care69: a) nu a existat registru de stare civila. inaintea instantei judecatoresti. care sunt numai pentru uzul organelor de stat. 164. Persoana juridica 2. in totalitate sau in parte. persoanele juridice erau denumite “persoane morale”. 24 din Decretul nr. Se poate observa ca. Numai legiuitorul era in 69 În acest sens. in conditii derogatorii. 31/1954. 44 . Pe cale de exceptie. intr-o asemenea acceptiune. Notiuni generale. potrivit legii. regula instituita de art. Sectiunea 2. in vechea doctrina romaneasca. si certificatele eliberate in temeiul registrelor de stare civila au aceeasi putere doveditoare ca si actele intocmite sau inscrise in registre.4. Cu toate acestea. cit.Starea civila se dovedeste prin actele de stare civila. d) procurarea certificatului de stare civila este cu neputinta. a actelor de stare civila.4. Gh. 22 din Decretul nr. p. in esenta.1. persoana morala sau juridica era definita ca o fiinta abstracta. starea civila se va putea dovedi. Beleiu. subiecte ale raportului juridic civil pot fi persoanele fizice si persoanele juridice. potrivit art. intelectuala. starea civila se poate dovedi cu alte mijloace de proba decat actele si certificatele de stare civila in cazurile in care poate interveni reconstituirea ori intocmirea ulterioara. c) intocmirea actului de stare civila a fost omisa.. b) registrul de stare civila s-a pierdut ori este distrus. op. 31/1954 care prevede ca “Starea civila se dovedeste cu actele intocmite sau cu cele inscrise. Asa cum am mai precizat mai sus.

cit.L. Desi notiunea de persoana juridica s-a nascut si este proprie dreptului civil. numite elemente constitutive..II. vol. Comuna tuturor reglementarilor referitoare la persoane juridice este referirea la intrunirea conditiilor de constituire a persoanelor juridice. Bucureºti. pentru ca nici o fictiune nu poate sa existe fara lege70.L.cit. financiar. sediul materiei il constituie Decretul nr. stiinta actuala a dreptului studiaza persoana juridica in postura sa de subiect colectiv de drept. procesual etc. deci un grup de oameni care. p. Textul art. Stãtescu. În acest sens. asociatiuni si fundatiuni. 355. Ed. Explicaþiunea teoreticã ºi practicã a dreptului civil român vol. În acelaºi sens. Acest cadru insa a fost vadit depasit in prezent de evolutia economico-sociala. Deºi sunt subiecte colective de drept. Este. p. ea este frecvent intrebuintata si de alte ramuri de drept. 34 din Legea 31/1990 fixeazã doar limita maximã a numãrului de asociaþ adicã 50 de i persoane.drept sa creeze asemenea persoane. vezi St. 148. Legislativ. 70 D. op.256. Cãrpenaru. 45 . intrunind conditiile cerute de lege poate fi titular de drepturi subiective si isi poate asuma obligatiile civile71 Motivul pentru care unei asemenea colectivitati i s-a recunoscut calitatea de subiect de drept este tocmai faptul ca ea poate raspunde intereselor unui grup strict determinat de persoane fizice.I Bucureºti. 1996. p. pot exista în mod excepþ ional ºi persoane juridice constituite de cãtre o singurã persoanã fizicã.. 31/1954 privind persoanele juridice. A.343. p. Alexandresco. p. precum si Legea nr. 21 din 6 februarie 1924 cu privire la persoanele juridice. in care s-au impus o sumedenie de acte normative referitoare la diversele noi tipuri de persoane juridice ce au inlocuit complet vechea structura a sistemului de tip socialist. C. Costin op. D. Dreptul comercial român. cazul societãþ comerciale cu rãspundere limitatã constituitã prin aportul social al ii unui singur asociat. 71 Gh. op. Beleiu. spre exemplu.365 sau M.cit.. administrativ. 1906. Abandonand aceasta teorie.

c) un scop licit.. legalitate. Elementele constitutive ale persoanei juridice. Diversitatea se refera la continutul variat al celor trei elemente. Continutul elementelor constitutive ale persoanei juridice impune urmatoarele consideratiuni. Exclusivitatea implica imprejurarea ca elemente constitutive sunt atat necesare. Aceste elemente constitutive se caracterizeaza prin generalitate. respectiv: a) organizarea de sine statatoare.4. Legalitatea. 31/1954. Cumulativitatea se refera la situatia in care existenta persoanei juridice este conditionata de intrunirea tuturor elementelor constitutuve. sunt in conditiile legii persoanei juridice.) care are o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu afectat realizarii unui anume scop in acord cu interesul obstesc”.. constand in desemnarea unor organe proprii de 46 . Din parcurgerea acestui text. obstesc. specifice fiecaruia: A. neexistand nici posibilitatea ignorarii si nici a adaugirii altor elemente constitutive.2. Generalitatea lor consta in aceea ca ele sunt aplicabile tuturor categoriilor de persoane juridice. de la o persoana juridica la alta. care pot comporta multiple particularitati. adica distinct de patrimoniile persoanelor fizice care au constituit persoana juridica. ORGANIZAREA DE SINE STATATOARE presupune existenta unei structuri interne bine conturate. in acord cu interesul general. Potrivit art. reiese ca trei sunt elementele constitutive definitorii ale persoanei juridice. presupune determinarea lor stricta numai prin vointa legii. diversitate si cumulativitate. b) patrimoniul propriu.2. cat si suficiente. 26 litera “e” din Decretul nr. “orice organizatie (. exclusivitate.

26 litera e. modul de alegere si de revocare. 72 M. competentele. 36/1991 privind societatile agricole prevede ca statutul societatii trebuie sa cuprinda printre altele. cit. din Legea nr.. cea de a doua insumeaza toate obligatiunile patrimoniale. op. De asemeni. Patrimoniul distinct este acel element constitutiv care consta in totalitatea drepturilor si obligatiilor cu caracter patrimonial al caror titulara este persoana juridica. PATRIMONIUL PROPRIU. 54/1991 cu privire la sindicate. 12 litera h. B. Tocmai aceasta organizare ii confera persoanei juridice posibilitatea de a actiona ca un tot coerent72. pe langa obiectul de activitate. art. in vreme ce prima cuprinde toate drepturile reale sau de creanta. 4 alin. p. durata mandatelor si atributiile lor. din Legea nr. indiferent de izvorul lor. 31/1954. Pe langa prevederile generale de principiu cuprinse in art. 15/1990 precizeaza ca prin actul de infiintare al regiei autonome se va stabili si patrimoniul sau.conducere. Costin. delictual sau contractual. 369. e. denumirea si sediul principal. din Decretul nr. 47 . referiri la patrimoniul persoanei juridice se fac si in alte acte normative. 15 din Legea nr. stabilirea atributiilor si delimitarea competentelor lor functionale precum si precizarea persoanei ori a persoanelor care vor reprezenta persoana juridica in raporturile sale cu tertii. 1 din Legea nr. in vreme ce art.art. Astel art. indatoririle si responsabilitatile acestor organe. 7 lit. mentiuni referitoare la regulile privind desemnarea. denumirea acestora. 15/1990 prevede ca “activitatea curenta a regiei autonome este condusa de un director general sau un director numit de consiliul de administratie cu avizul ministerului de resort”. Mentionam sub titlu de exemplu: . prevede obligativitatea mentiunilor referitoare la organele de conducere. componenta si functionarea organelor sale de conducere. patrimoniul persoanei juridice are doua componente: una activa si alta pasiva. Ca orice patrimoniu.

54/1991 cu privire la sindicate face referire la nivelul cotizatiilor si la modul lor de incasare. Fundaþ României de Mâine. Textul art. 4 alin. 31/1990 privind societatile comerciale stabileste ca in contractul societatii in nume obiectiv si in comandita simpla este obligatorie inserarea mentiunilor referitoare la capitalull social subscris si varsat cu mentiunea aportului fiecarui asociat etc. din care spicuim sub titlu de exemplu: . si anume ca el este distinct atat fata de patrimoniile altor persoane juridice. indica insasi ratiunea de a fi a acesteia. Obiectul de activitate. p. SCOPUL LICIT IN ACORD CU INTERESUL OBSTESC.art. 73 V. general. patrimoniul. O ultima precizare de maxima importanta se impune cu privire la patrimoniul propriu al persoanelor juridice. Zlãtescu Lecþii de drept civil. iei 48 . 1995. Bucureºti. 2 din Legea nr. 48. 3 alin. Pentru a fi valabil. C. ceea ce implica raportarea sa la interesele generale ale societatii care nu pot accepta existenta unor persoane juridice care actioneaza in virtutea unor scopuri ilicite73. Conditia scopului determinat si licit rezulta si din alte prevederi legislative. scopul trebuie sa fie determinat si sa fie in concordanta cu interesul obstesc. la constituirea si lichidarea patrimoniului.. cat si data de patrimoniul fiecarei persoane fizice care intra in componenta sa.art. care nu este altceva decat scopul persoanei juridice.D. 15/1990 stabileste ca prin actul de infiintare a regiei autonome se vor stabili obiectul sau de activitate. 31/1954 se refera la un scop “in acord cu interesele obstesti”. 26 litera e. Ed.art. denumirea si sediul principal. ..1 din Legea nr. 7 din Legea nr. din Decretul nr.

4. cum sunt societatile comerciale si cele agricole cu capital privat. b) Dupa nationalitatea lor. 26 din Decretul nr. 12 lit. persoane juridice romane. persoane juridice cu sediul in Romania. 49 . 36/1991 privind societatile agricole prevede ca in statutul societatii se va face obligatoriu mentiunea obiectului de activitate. persoane juridice private sau particulare.art. fundatiile si academiile. 35/1991 cu privire la regimul investitiilor straine in Romania. unele nu mai exista (organizatiile socialiste de stat si gospodariile agricole colective). b din Legea nr. executiva si judecatoreasca). c) Dupa sediul lor distingem intre: 1. 31/1954 desi este inca in vigoare. infiintate potrivit Legii nr.. din care fac parte societatile cooperatiste si organizatiile obstesti (partide politice si sindicate). cultele religioase. cum sunt societatile comerciale mixte. persoanele juridice pot fi: 1. in literatura de specialitate au fost propuse urmatoarele criterii de clasificare a persoanelor juridice: a) Dupa forma dreptului de proprietate se disting: 1.4. cuprinde o desueta trecere in revista a categoriilor de persoane juridice existenta la data adoptarii lui. 2. 3. persoanele juridice cooperatiste ori obstesti. persoane juridice mixte .3.Clasificarea persoanelor juridice Textul art. altele si-au schimbat complet organizarea si scopul (organele locale ale administratiei de stat). persoane juridice straine. persoane juridic de stat care includ ca persoana juridica si organele sale corespunzatoare celor trei puteri separate (legislativa. Asa fiind. enumerarea activitatilor ce constituie obiectul societatii si delimitarea sa teritoriala. 2. 2. altele constituie creatii legislative de data recenta (regiile autonome sau societatile comerciale cu capital de stat).

c) prin actul de infiintare al celor ce o constituie. p. d) Dupa natura scopului lor.2.4. persoane juridice cu sediul in strainatate. a persoanelor juridice facuta de art. al organizarii si reorganizarii. persoanele juridice mai pot fi principale sau anexe. infiintarea persoanelor juridice Desi foarte sumara si generala.. 28 din Decretul nr. enumerarea modurilor de infiintare. b) prin actul de infiintare al celor ce o constituie. persoana juridica poate lua fiinta: a) prin actul de dispozitie al organului competent de stat. e) Dupa corelatia dintre ele.cit.4. Asadat. cit. 31/1954 corespunde in mare parte necesitatilor teoretice actuale. 50 . 345. persoanele juridice pot fi: 1. Gh. cu prealabila autorizare a organului competent sa aprecieze oportunitatea infiintarii ei: d) printr-un alt mod reglementat de lege. p. recunoscut de organul competent sa verifice intrunirea cerintelor legii pentru ca persoana juridica sa poata lua fiinta. op. potrivit textului mentionat. 2. iar in functie de regimul juridic aplicabil ele pot fi persoane juridice de drept public si persoane juridice de drpet privat. 49. putem aprecia ca prin infiintarea persoanei juridice se intelege operatiunea juridica a carei consecinta este nasterea unui suboect de drept colectiv in conditiile legii.D. Operatiunea juridica poate 74 Pentru interesul practic al clasificãrii vezi mai pe larg. Clasificarea persoanelor juridice prezinta interes prectic in privinta regimului lor patrimonial. Beleiu. persoane juridice cu scop nepatrimonial sau “non profit”. Cunoscand si continutul acestui text. V. persoane juridice cu scop patrimonial sau lucrativ (care prin activitatea lor urmaresc obtinerea unui profit patrimonial): 2. Zlãtescu. op. precum si in ceea ce priveste aplicarea legii in functie de capacitatea juridica74.

in acest prim mod de infiintare a persoanelor juridice.Organele puterii executive. vizeaza si alte categorii de persoane juridice. Domeniul de aplicare a acestui mod de infiintare il constituie persoanele juridice de stat. Pe langa persoanele juridice constituite in sistemul organelor puterii de stat. 6/1990 privind reorganizarea ministerelor. care fara sa fie “de stat” au un caracter obstesc sau privat75. apartinand celor trei puteri separate dupa cum urmeaza: . consiliile locale constituite potrivit Legii nr. organizatiile cooperatiste si unitatile lor anexe. a) infiintarea persoanelor juridice prin actul de dispozitie al organului de stat competent. 69/1991privind administratia locala si ministerele ce functioneaza in conformitate cu Legea nr. 92/1992. 69/1992. 15/1990 au fost reorganizate ori s-au constituit regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat. Chiar si dupa anul 1990. Acest mod de constituire a avut in vedere la data adoptarii Decretului nr. . Guvernul Romaniei constituit potrivit Legii nr. 51 . 68/1991. rolul principal a fost rezervat statului. Camera Deputatilor si Senatul Romaniei alese potrivit Legii nr. 31/1954. fie o suita de acte juridice carora legea le recunoaste aceeasi valoare. b) Constituirea persoanelor juridice prin “actul de infiintare recunoscut”.Organele puterii judecatoresti constituite in conformitate cu Legea nr. Acelasi domeniu de aplicare. infiintarea principalelor categorii de persoane juridice de stat a ramas tot in competenta sa. caruia ii recunoaste efectul creator. 37/1990.presupune fie un singur act juridic. etc. Presedintele Romaniei ales potrivit Legii nr. prin Legea nr. .Organele puterii legislative.

in vreme ce infiintarea societatilor comerciale cu capital strain in Romania este incuviintata de instantele judecatoresti dupa autorizarea de catre Agentia Nationala de Dezvoltare (Legea nr. artisti sau compozitori. 31 din Decretul nr. 37/1991 prin decret al Presedintelui Romaniei la propunerea Guvernului. c) Constituirea persoanelor juridice prin “actul de infiintare autorizat” Nasterea persoanei juridice potrivi acestei modalitati viza potrivit art. d din Decretul nr. 35/1991). Este cazul misiunilor diplomatice si oficiile consulare infiintare potrivit Legii nr. asociatiile cu scop nepatrimonial precum si institutiile sau intreprinderile anexe”. 52 . Constituirea unei societati cooperatiste implica pe langa actul de constituire si statutul organizatiei. 31/1954 este rezervat situatiilor in care legea speciala reglementeaza un mod diferit de infiintare pentru anumite persoane juridice. 27/1996 a partidelor politice). Astfel. 31/1954 “Organizatiile obstesti ca sindicatele.in prezent el este aplicabil in conditiile Decretelor Lege nr.G. prin care organele oerarhic superioare avizeaza legalitatea actului de infiintare. nr. 75 În aceastã categorie pot fi enumerate spre exemlu fundaþ pentru tineret constituite în temeiul Decretului-Lege nr. Competenta de autorizare a infiintarii acestui gen de persoane juridice este reglementata prin norme speciale. 28 lit. infiintarea partidelor politice este autorizata de Tribunalul Municipiului Bucuresti supusa contestatiei la Curtea de Apel Bucuresti in termen de 5 zile de la comunicare (art. uniunile de scriitori. actul recunoasterii infiintarii. 435 ia atã din 1990. iile 150/1990 sau Asociaþ generalã a crescãtorilor de pãsãri ºi animale din România înfiinþ potrivit H. d) infiintarea persoanelor juridice “printr-un alt mod reglementat de lege” Domeniul de aplicare a dispozitiunilor art. 19 din Legea nr. 66 si 67 din 1990 referitoare la cooperatia mestesugareasca si la cea de consum.

capacitatea persoanelor juridice are un continut variabil. Scopul persoanei juridice rezulta in primul rand din obiectul de activitate stabilit fie prin lege. 53 . b) capacitatea de exercitiu traductibila in planul consecintelor juridice prin aptitudinea persoanei de a avea si a-i exercita drepturile civile. Drept civil. 9 din Legea nr. 20 .2. fie prin autorizatia de infiintare sau prin statutul adoptat la data constituirii sale.67. in acest sens subliniem ca in privinta persoanelor fizice capacitatea de folosinta este inviolabila si egala. actul de infiintare sau statut. stabilit prin lege. Capacitatea persoanei juridice Ca si in cazul persoanei fizice. Orice act juridic care nu este facut in vederea realizarii acestui scop este nul”. Persoana fizicã. p. mai bogat sau mai sarac. 1993. 21/1924.5. Dimpotriva. Ed. A. 34 din Decretul 31/1954 precizeaza “in terminis” ca “Persoana juridica nu poate avea decat acele drepturi care corespund scopului ei. Aceasta precizare legislativa consacrata doctrinar ca principiu al specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice este mentionata si de art. asumandu-si totodata obligatii civile prin incheierea de acte juridice civile de catre organele sale de conducere. in functie de scopul pentru care a fost creata fiecare in parte76. avand continut identic pentru toate subiectele de drept.A. Textul art. capacitatea civila a persoanei juridice este constituita din doua componente: a) capacitatea de folosinta constand in aptitudinea ei de a avea drepturi si obligatii civile. CAPACITATEA DE FOLOSINTA A PERSOANEI JURIDICE Capacitatea de folosinta a persoanei juridice se deosebeste vadit de cea a persoanelor fizice. 76 Pentru dezvoltãri vezi E. Popescu. Lupan ºi D.4. Lumina Lex. Bucureºti.

425.. sunt actele persoanei juridice insasi. persoana juridica va avea fiinta de la data inscrierii deciziei de recunoastere. Pentru incuviintarea inregistrarii. cit. Mentionam ca de regula. ramasa definitiva. 3. dupa caz. pronuntandu-se printr-o hotarare motivata. 2. care referindu-se la capacitatea de exercitiu a persoanei juridice stabilesc urmatoarele principii generale: 1. actele juridice incheiate de organele sale in limitele abilitarilor conferite. 31/1954. in registrul special tinut la grefa fiecarui tribunal. 77 M. p. cat si cele ilicite savarsite de organele persoanei. Potrivit art. a caror infiintare este reglementata de Legea nr. incuviintate de catre instanta competenta. daca au fost comise in exercitiul functiei obliga insasi persoana juridica. cit. Sunt supuse inscrierii persoanele juridice cu scop nepatrimonial. p. exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor se transpun in viata prin organele persoanei juridice. Sediul mteriei il constituie art. B. contracte). Pentru o definiþ mai amplã.. definim capacitatea de exercitiu a persoanei juridice ca fiind aptitudinea subiectului colectiv de drept civil de a-si asuma obligatii civile incheind acte juridice civile77. moment care marcheaza in principiu. Gh. Prin aceasta hotarare se dispune inscrierea persoanei juridice in registrul comertului sau in alte registre de evidenta. Costin op. inceputul capacitatii de folosinta. 4 din aceasta lege. atat faptele licite. 384 ie 54 . 35 si 36 din Decretul nr. Beleiu. sunt supuse inregistrarii persoanele juridice infiintate prin acte de constituire (statute. op. Dezvoltand notiunea sumar exprimata mai sus.Capacitatea de folosinta a persoanei juridice se naste in momente diferite dupa cum infiintarea ei este sau nu supusa inregistrarii. judecatorul verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege. CAPACITATEA DE EXERCITIU A PERSOANEI JURIDICE. 21/1924.

Asemanarea dintre raporturile juridice evocate de text nu inseamna insa identitate. . p. actul de infiintare sau statut”.Drept comercial. 36 din Decretul nr.6. Bucureºti. Cãrpenaru.4. 40 din Decretul nr. cat si fata de terti. divizare sau dizolvare”. Avand in vedere ca divizarea si comasarea sunt forme ale reorganizarii a carei examinare amanuntite nu ne-am propus-o deoarece face obiectul altei discipline. prin asemnanare. incetarea persoanelor juridice78 Prin incetarea persoanei juridice se intelege sfarsitul calitatii de subiect colectiv de drept civil. Bucureºti.a se vedea O. D. 1991. raspunderea celui ce le-a comis este angajata atat fata de persoana juridica. St. limitate doar la o anumita prestatie sau la un act juridic predeterminat de parti prin conventia lor. pentru faptele ilicite.comasarea (prin absorbtie sau fuziune). . Acestor principii le sunt conexe si dispozitiunile art. Prin comasare se intelege asadar absorbirea unei persoane juridice de catre o alta persoana juridica sau fuzionarea mai multor persoane juridice pentru a alcatui o persoana juridica noua. ne rezumam doar la mentionarea lor. Din economia teztului rezulta ca trei sunt modurile de incetare a persoanei juridice si anume: .divizarea totala. daca nu s-a prevazut altfel prin lege. 16 . regulilor mandatului. Ed. 2. Procedura reorganizãrii ºi lichidãrii juridicare. Cãpãþânã Societãþile comerciale.dizolvarea.4.tratatã pe larg la disciplina. 31/1954. “Persoana juridica inceteaza de a avea fiinta prin comasare. Nici nu ar fi posibil deoarece prerogativele organelor de conducere ale persoanei juridice sunt vadit mai largi decat alte mandatarului. 31/1954 potrivit carora “Raporturile dintre persoana juridica si cei care alcatuiesc organele sale sunt supuse. Pentru reorganizarea persoanelor juridice.19. Lumina Lex. 106-215. 78 55 . Atlas Lex. 1996. Ed. p. Potrivit art.

45. 45 din Decretul nr. De plin drept80. Prin deciziunea asociatiunii. 31/1954 precizeaza ca organizatiile cooperatiste si orice organizatii obstesti se dizolva daca: a) termenul pentru care au fost constituite s-a mplinit. actul de infiintare sau statut. “Exemplis gratia” redam cateva dintre acestea: A. 21/1924 prevede ca “Asociatia isi pierde personalitatea juridica in urmatoarele doua cazuri: 1. Doctrinar. 53 din Legea nr. ea a fost definita ca fiind acel mod de incetare a persoanei juridice aplicabil in cazurile prevazute de lege care presupun subsecvent si lichidarea79. Art.Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei persoane juridice intre mai multe persoane juridice care exista sau care iau astfel fiinta (art. 31/1954). Art. Dizolvarea persoanei juridice Desi legea reglementeaza dizolvarea persoanei juridice nu o si defineste. atunci cand adunarea generala va fi hotarat dizolvarea: 2. b) scopul a fost realizat ori nu mai poate fi implinit. 56 . Cauzele dizolvarii persoanelor juridice sunt enuntate atat de Decretul nr. 41 din Decretul nr. c) scopul pe care il umaresc sau mijloacele intrebuintate pentru realizarea acestuia au devenit contrare legii ori regulilor de convietuire sociala sau urmaresc alt scop decat cel declarat. 31/1954 in art. dar mai ales de legislatia speciala ulterioara anului 1990. in afara de aceste cauze. prin legi speciale au mai fost prevazute si alte cauze care in linii generale reiau pe langa certe elemente specifice cauzele generale precizate de textul sus citat. d) numarul membrilor a scazut sub limita stabilita de lege.

B.. 53 sunt reluate aproape identic de art. cit. 45 din Decretul nr. cit. f) societatea pe actiuni se dizolva si cand numarul actionarilor s-a redus sub cinci daca au trecut mai mult de sase luni de la reducerea lui si n-a fost completat Mentionam ca procedura dizolvarii societatilor comerciale este urmata de lichidarea judiciara prevazuta de Legea nr. Legea nr. 57 . c) hotararea adunarii generale. 64 ca societatea agricola se dizolva: a) la implinirea termenului pentru care a fost constituita. d care se referã la imposibilitatea constituirii organelor de conducere. daca asociatii nu decid completarea lui. Art. f) daca societatea face operatiuni contra legii sau obiectului stabilit prin statut. 4. Dispoziþ pct. Beleiu. C. d) prin retragerea asociatiilor daca numarul celor ramasi este mai mic decat cel prevazut in statut si prezenta lege. 410. acelor comercianti. 31/1990 precizeaza ca “Au ca efect dizolvarea societatii si dau dreptul fiecarui asociat sa ceara lichidarea acesteia: a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii. p. op. c) la terminarea activitatii. 64/1995. 81 Pentru calificarea juridicã ºi detalierea procedurii vezi St. Prin deciziunea puterii executive. 79 80 Gh. D. d) falimentul.. cu excepþ celor de la iile ia lit. b) imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia. Prin judecata. 22-54. b) la constatarea imposibilitatii de a realiza obiectul societatii. Cãrpenaru op. e) prin hotararea asociatiilor. 36/1991 privind societatile agricole stabileste in art. 169 din Legea nr. 31/1954. p. 2 al art. care se aplica datoriilor lor comerciale81.3. e) reducerea capitalului social sau micsorarea lui sub minimul legal. persoane fizice si societati comerciale care nu mai pot face fata CAPITOLUL III.

se preocupa de drepturile si obligatiile patrimoniale. vointa legii exprimata prin norma juridica si vointa subiectelor exprimata prin acte si fapte juridice82. 135.. Altfel spus. 83 58 . 61-63. el are un caracter dublu volitional. astfel incat referindu-ne la drepturile subiective si la obligatiile ce le corespund vom evoca si problemele care tin de obiectul lor inclusiv. cit. Continutul reprezinta drpeturile subiective si obligatiile corelative care revin subiectelor. c) obiectul raportului juridic civil. Stiinta dreptului civil studiaza printre altele drepturile subiective si obligatiile cu continut economic. Raportul juridic civil este prin definitie o relatie sociala reglementata de norma juridica civila.1. Subiectele raportului juridic civil sunt persoanele fizice si juridice intre care se stabilesc drepturile si obligatiile civile83. sau dupa caz chiar la cele ce privesc lucrurile la care se refera. Datorita stransei corelatii care exista intre continutul si obiectul raportului juridic civil studiul lor se face concomitent.. M. Elementele structurale are raportului juridic civil. iar obiectul raportului juridic civil este insasi actiunea sau abstentiunea la care este indreptatit subiectul activ si la care este indatorat subiectul pasiv84. cit.. op. 84 În acest sens vezi St. Cãrpenaru. in sensul ca doua vointe prefigureaza relatia sociala si anume. 82 A se vedea în acest sens ºi Gh Beleiu. sunt trei si anume: a) subiectele. p. cit. exprimat frecvent in bani. p. op. b) continutul. Asa cum s-a studiat deja.1.SINTEZE PRIVITOARE LA DREPTURILE REALE Sectiunea 3. p.1. Patrimoniul 3. 70. Notiuni generale Dreptul civil studiaza raportul juridic civil potrivit prin elementele sale structurale. D. op. Costin.

Acest mod de abordare a dreptului si obligatiei conduce la notiunea de patrimoniu. Referiri la patrimoniu fac dizpozitiunile Decretului nr. fiecare drept subiectiv este privit separat. in cuprinsul lor articolele 781. Un al doilea mod de abordare a drepturilor subiective si obligatiilor este acela de a le considera in totalitatea lor ca pe o universitate juridica apartinand unei persoane. facand abstractie de individualitatea fiecarui drept sau fiecarei obligatii in parte. poate fi un drept real sau un drept de creanta. precizeaza ca patrimoniul constituie unul dintre elementele structurale ale persoanei juridice. in aceasta abordare.Dar drepturile subiective patrimoniale por fi abordate in doua modalitati: intr-o prima modalitate. plateste rate pentru achizitionarea apartamentului si are la randul sau de primit bani din vanzarea unei masini de scris. 59 . 31/1954: art. legislativ nu avem nici o definitie. 784 si 1743 Cod civil. “X” are drept de proprietate asupra autoturismului. Toate aceste drepturi si obligatii luate impreuna si cu alte drepturi si obligatii cu caracter economic constituie patrimoniul sau. Asadar definim patrimoniul ca fiind totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica apartinand unei persoane85. dreptul subiectiv luat in considerare sub toate caracteristicile sale juridice. De exemplu. Referiri la aceasta notiune intalnim insa atat in Codul civil. divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al persoanei juridice. 41 arata ca. Daca doctrina a definit notiunea patrimoniului dupa indelungate abstractizari si consideratii stiintifice. e. ca apartinand unui anume subiect. 26 lit. fac trimitere la posibilitatea creditorilor unei persoane decedate sa opreasca confuziunea dintre patrimoniul acesteia si cel al mostenitorilor. in vreme ce art. cat si in alte texte.

De aici rezulta o alta caracteristica si anume: 85 C. Universalitatea care caracterizeaza patrimoniul cuprinde un activ care insumeaza toate drepturile si un pasiv cuprinzand toate obligatiile cu continut economic ale subiectului de drept. astfel incat schimbarile care s-ar produce in legatura cu aceste drepturi si obligatii nu altereaza identitatea universalitatii. fiecare in parte. 4 alin. Unicitatea patrimoniului presupune ca fiecare persoana are un singur patrimoniu. 2) Orice persoana are un patrimoniu. Bârsan.1. sunt distincte de universalitate. Introducere în teoria dreptului de proprietate ºi a drepturilor reale principale Ed. Patrimoniul se individualizeaza prin urmatoarele caractere juridice: 1) Patrimoniul este o universitate juridica (universitas juris). Drept civil. 5. 3. p. obiectul sau de activitate.4. Aceasta inseamna ca: a) se infatiseaza ca o masa de drepturi si obligatii legate intre ele sau ca o grupare a mai multor astfel de mase avand fiecare un regim juridic determinat. in ceea ce priveste persoana juridica. b) drepturile si obligatiile. cat si pe cele juridice. 60 . este una dintre conditiile esentiale ale infiintarii. Universitatea Bucureºti 1980. Acest caracter priveste atat persoanele fizice. Stãtescu ºi C. art. 151/1990 referindu-se la patrimoniu. Teoria generalã a drepturilor reale. Prin Constitutie dreptul la proprietate este recunoscut si consacrat “in terminis”. 1 din Legea nr. denumirea si sediul principal”. Evrika Brãila 1998 p.2. 3) Patrimoniul este unic. I Apostu. aceasta unicitate insa nu exclude divizibilitatea patrimoniala. dispune ca “Prin actul de infiintare a regiei eutonome se vor stabili. existenta patrimoniului. patrimoniul. Caracterele juridice ale patrimoniului.De asemenea.

7. Universitatea Al. I. B) de a explica si permite fenomenul subrogatiei reale cu titlu universal. . fiecare dintre aceste mase avand un regim bine determinat. Necesitatile practice sau functiile practice ale patrimoniului sunt urmatoarele: A) de a constitui gajul general al creditorilor chirografari. deci si cea de patrimoniu. Le urmarim in continuare detaliat.4) Patrimoniul fiecarei persoane este divizibil in mai multe mase de drepturi si obligatii. 30-36 din Codul familiei: . dobandite in timpul casatoriei. deci sa aiba o anumita functie. 704 din Codul civil. 86 Vezi în acest sens Julieta Manoliu. Cuza. Potrivit art. Altfel spus. p. Astfel. C) de a explica si permite transmisiunea universala si cu titlu universal. 1974. in felul acesta nu se mai ajunge la confuziunea dintre patrimoniul defunctului si cel al succesibilului acceptant86. persoanele juridice au in patrimoniul lor spre exemplu mijloacele fixe.bunuri comune. Functiile patrimoniului Orice categorie juridica.1. 3. mijloace circulante sau obiecte de inventar. trebuie sa raspunda si sa serveasca unei necesitati practice impuse de viata. se impune a cunoaste ce necesitati practice isi gasesc raspunsul in institutia patrimoniului. O alta ipoteza a divizibilitatii patrimoniului este acceptarea sub beneficiu de inventar a unei succesiuni. succesorul isi reduce raspunderea pentru datoriile defunctului numai in limitele activului succesoral primit. Iaºi.bunuri proprii dobandite inainte sau in timpul casatoriei din care este constituita masa patrimoniala urmaribila de creditorii personali ai sotului tinut personal. 61 . constituind masa patrimoniala ce poate fi urmarita doar de creditorii comuni.3. Persoanele casatorite pot avea potrivit art. Drept succesoral.

Creditorii chirografari sunt acei creditori care nu dispun de o garantie reala (gaj. 88 În mod excepþ ional. Ele pot fi instrainate fara ca. textul exprima ideea ca prin faptul ca o persoana s-a obligat fata de un creditor. sa urmareasca bunul constituit ca garantie si din pretul lui sa se despagubeasca cu preferinta inaintea oricaror alti creditori. creditorii au la îndemânã calea acþ iunii pauliene pentru a revoca actele frauduloase consimþ ite de debitori în frauda lor. Creditorii pot urmari deci acele bunuri existente in patrimoniul debitorului la momentul executarii silite. Neavand asadar o garantie reala. decat in masura in care intra in patrimoniul debitorului. creditorii sa poata formula in principiu o pretentie legata de aceasta instrainare88.). Creditorii chirografari insa nu au nici o garantie reala. Tratat de drept civil . si 87 Pentru amãnunte a se vedea C. deci devin prezente. Creditorii garantati cu o garantie reala pot in caz de neexecutare din partea debitorului.A. Bucureºti. bunurile existente in patrimoniul sau la momentul obligarii nu sunt indiponibilizate. p. Stãtescu ºi C. iile 62 . Ed. 975 din Codul civil. Bârsan. creditorii chirografari au drept garantie intregul patrimoniu al debitorului privit in ansamblul sau.. este tinut cu toate bunurile sale mobile si imobile prezente si viitoare”. Referindu-se la “bunuri prezente si viitoare”. Academiei. ca universalitate juridica existenta independent de bunurile individuale ce intra in cuprinsul ei. in aceeasi masura ei nu pot urmari bunurile ce n-au intrat inca in patrimoniul debitorului. 337 ºi urmãtoarele. Ei nu pot urmari asa zisele bunuri viitoare.. 1981. PATRIMONIUL SI DREPTUL DE GAJ GENERAL AL CREDITORILOR CHIROGRAFARI. Ideea de gaj general este exprimata de articolul 1718 din Codul civil care prevede ca: “oricine este obligat personal. în condiþ art. ipoteca sau privilegiu) prin care sa le fie asigurata executarea creantei pe care o au impotriva debitorului87.Teoria generalã a obligaþiilor (citat în continuare Obligaþiile . Sunt ei lipsiti de posibilitatea de a-si satisface dreptul de creanta? Cu siguranta ca nu! Ei vor putea sa-si satisfaca dreptul de creanta atunci cand aceasta a devenit exigibila urmarind acele bunuri care vor exista in patrimoniul debitorului la momentul exigibilitatii.

daca un lucru este vandut. in acest fel. Ei nu pot asadar urmari decat acele bunuri care fac parte din masa patrimoniala in legatura cu care s-a nascut creanta. Numai in masura in care acestea nu se dovedesc a fi indestulatoare creditorii pot declansa procedura falimentului in conditiile Legii nr. B. 63 . subrogatia reala se refera la inlocuirea unui bun cu altul. in ceea ce priveste persoanele fizice. Astfel. in cuprinsul patrimoniului locul lui va fi luat de pretul incasat. creditorii chirografi. PATRIMONIUL SI SUBROGATIA REALA CU TITLU UNIVERSAL. Divizibilitatea patrimoniului are ca principal efect specializarea gajului general al creditorilor chirografi. care va urma aceeasi soarta juridica. aplicabila celui dintai. deci subrogatia reala se produce automat.nici pe cele care intre timp au fost instrainate. Spre deosebire de subrogatia personala care consta in inlocuirea unei persoane cu o alta (de exemplu creditorului initial i se substituie un alt creditor care preia datoria debitorului). cand creditorii lor comuni pot urmari numai bunurile lor comune. ci un simplu drept general asupra intregului patrimoniu. care la randul lui va fi inlocuit cu lucrul nou in care va fi investit. divizibilitatea patrimoniului se realizeaza spre exemplu in cazul sotilor. Fundamentul subrogatiei reale se gaseste in fungibilitatea obiectelor cuprinse intr-o universalitate de drept. Subrogatia inseamna inlocuire. notiunea de patrimoniu poate explica dreptul de gaj general al creditorilor chirografi. deoarece ei. pentru urmarirea silita si a altor mijloace materiale. nu au un drept individualizat in fiecare bun particular. ori de cate ori aceasta inlocuire se refera la continutul unui patrimoniu. Fenomentul de inlocuire a bunurilor. dreptul de gaj general se poarta mai intai asupra mijloacelor banesti. 64/1995. iar creditorii personali doar bunurile personale. Similar este si cazul specializarii in situatia acceptarii succesiunii sub beneficiu de inventar. Astfel. in cazul persoanelor juridice.

patrimoniul explica si transmisiunea universala sau cu titlu universal. partea sau bunul inlocuit are tot natura juridica a unui bun propriu. acel bun concret ce s-ar afla in patrimoniul debitorului in momentul cand se naste executarea. art. care sugereaza plastic imaginea unui recipient ce-si pastreaza existenta. Subrogatia reala cu titlu universal are o stransa legatura cu dreptul de gaj general al creditorilor chirografari. Subrogatia reala cu titlu particular nu intervine automat. Subrogatia reala este chemata sa functioneze si in alte cazuri de impartire sau de restituire a unui patrimoniu. deoarece locul bunului instrainat va fi luat de bunul primit in schimb. 64 . Continutul acestui gaj est asigurat prin subrogatia reala cu titlu universal. Daca o persoana casatorita vinde un bun propriu. subrogatia cu titlu particular se refera la un anumit bun privit izolat de intregul patrimoniu. prin subrogatie reala cu titlu universal. PATRIMONIUL SI TRANSMISIUNEA UNIVERSALA SAU CU TITLU UNIVERSAL.Subrogatia cu titlu universal nu ar putea fi explicata decat prin notiunea de patrimoniu. in vreme ce cuprinsul sau sufera continue inlocuiri si modificari. C. creditorul va putea sa urmareasca. Pe langa functiile mai sus mentionate. Subrogatia reala cu titlu universal este subordonata divizibilitatii patrimoniului. atunci cand creanta va deveni exigibila. ci numai daca este expres prevazuta de lege. in sensul ca ea asigura mentinerea destinatiei diecarei mase de bunuri. ipoteca se va stramuta asupra sumei de bani primita cu titlu de indemnizatie de asigurare (daca bunul a fost asigurat) sau asupra sumei primite ca despagubire de la autorul prejudiciului. 1721 din Codul civil prevede ca daca un bun ipotecat a fost distrus sau deteriorat. Spre exemplu. Spre deosebire de subrogatia reala cu titlu universal. astfel incat.

cat si a subiectului pasiv. astfel incat transmiterea lor este o transmitere universala. Dreptul real este acel drept subiectiv in virtutea caruia titularul sau poate sasi exercite atribute asupra unui lucru determinat fara a fi necesara interventia altei persoane. de cantitate. Totalitatea acestor drepturi si obligatii constituie chiar patrimoniul persoanei. in mod direct si nemijlocit. intre transmiterea universala si cea cu titlu universal nu exista o deosebire de calitate ci.4. Drepturile reale si drepturile de creanta in componenta patrimoniului intra asa cum am vazut atat drepturi reale cat si drepturi de creanta. b) Obligatia ce revine subiectului pasiv nedeterminat in cazul dreptului real este aceea de a nu face nimic de natura sa stanjeneasca exercitarea de catre subiectul activ adreptului sau. Ca drept relativ. dreptul de creanta presupune determinarea de la inceput atat a subiectului activ. Dreptul de creanta. poate pretinde unui subiect pasiv determinat numit debitor. singurul obligat si singurul caruia ii este opozabil. sa faca sau sa nu faca ceva. ceea ce inseamna o obligatie generala negativa.1. Altfel spus.Moartea unei persoane fizice ori reoganizarea persoanei juridice ridica problema transmiterii drepturilor si obligatiilor in totalitatea lor. intre cele doua categorii exista urmatoarele deosebiri: a) Ca drept absolut. 65 . 3. este dreptul subiectiv in temeiul caruia subiectul activ numit creditor.“erga omnes”. dreptul real presupune existenta unui subiect activ determinat si a subiectului pasiv nedeterminat format din toate celelalte persoane. dreptul real este opozabil tuturor . transmisiunea cu titlu universal de exemplu se refera doar la mobile sau imobile. sa dea. in vreme ce transmisiunea universala priveste de exemplu toate mobilele si imobilele.

inspirata fara dubiu din cea franceza si anume cea a caracetrului absolut al dreptului de proprietate. Dreptul de proprietate 3.1.cat si negativa . afara numai pentru cazuri de utilitate publica si primind o dreapta si prealabila despagubire”. Drepturile reale se clasifica in doua catgorii: a) drepturi reale principale.a face . 480 din Codul civil “Proprietatea este dreptul ce-l are cineva de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut. care au o existenta de sine statatoare. care sunt afectate garantarii unor drepturi de creanta.2. care prevad ca “nimeni nu poate fi silit sa cedeze proprietatea sa.Dimpotriva. 66 . Sectiunea 3. b) drepturi reale accesorii.2. independenta de existenta altor drepturi. in consecinta existenta lor depinde in mod direct de existenta dreptului garantat. c) Drepturile reale sunt insotite de efecte specifice neintalnite la dreptul de creanta. Notiuni generale. este util a cita si dispozitiile art. Dreptul de urmarire consta in facultatea recunoscuta titularului sau de a cauta si pretinde bunul in mana oricarui s-ar afla. obligatia subiectului pasiv poate fi atat pozitiva . insa in limitele determinate de lege”. Aceste doua texte pun in lumina conceptia clasica romana asupra proprietatii. in cazul dreptului de creanta. 481.a nu face ceva. Definitie Potrivit art. in sensul satisfacerii titularului sau inaintea titularilor altor drepturi. si anume: dreptul de urmarire si dreptul de preferinta. Pentru o mai buna intelegere a definitiei pe care Codul civil o da proprietatii. Dreptul de preferinta consta in facultatea de a avea prioritate fata de orice alt drept.

servitutea. cu toate atributele recunoscute. dreptului sau (posesia. Acest caracter cu valoare de principiu este insa susceptibil de exceptii. existand asadar si restrictii potrivit carora unele dintre atributele dreptului de proprietate pot fi exercitate si de alte persoane decat titularul lor (uzufructul. 475 Cod civil care prevede ca “Oricare poate dispune liber de bunurile ce sunt ale lui.2. luata in sens larg are in vedere atat dreptul de a intrebuinta bunul.. 480 exclusivitatea dreptului de proprietate rezulta si din dispozitia art. cat si de a-i culege fructele. deoarece sintagma “a se bucura”. superficia etc.2. cu modificarile stabilite de lege”. 3. deci nici dupa moartea lui. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate Caracterele juridice ale dreptului de proprietate sunt exclusivitatea si perpetuitatea. intrucat lipseste din cuprinsul ei atributul posesiei.. 67 . 480 Cod civil potrivit caruia “proprietatea este dreptul ce-l are cineva de a se bucura si a dispune de un lucru in mod exclusiv”.Definitia formulata de textul art. in afara de art. 480 Cod civil a fost si este inca criticata. a) Caracterul exclusiv (exclusivitatea) rezulta din continutul art. Chiar daca expresia “a se bucura” nu este strict juridica ea include in realitate doua din atributele dreptului de proprietate. b) Caracterul perpetuu sau perpetuitatea dreptului de proprietate presupune ca durata sa este nelimitata in timp si in consecinta nu se poate stinge prin neintrebuintare din partea titularului. folosinta si dispozitia) prin excluderea altor persoane.). Notiunea de drept exclusiv scoate in evidenta ca acest drept se exercita numai de titularul sau. . posesia si folosinta (jus utendi si jus fruendi). imprejurarea ca legiuitorul a mentionat doar atributele de folosinta si de dispozitie omitand posesia nu indreptateste insa critica.

Prin urmare. dreptul de proprietate subzista atata timp cat nu dispare bunul. imprejurare materializata in obiceiul popular prin expresia “a vinde sau a cumpara de veci”. 68 . Asa cum s-a precizat in vechea doctrina romaneasca (Hamangiu. posesorul poate invoca prescriptia achizitiva (uzucapiunea). se perpetueaza transmitandu-se”. Cu toate acestea nimic nu se opune ca o persoana sa devina temporar titular al dreptului de proprietate daca s-a convenit astfel in actul de instrainare. deoarece ea se stinge in patrimoniul dispunatorului pentru a renaste in cel al dobanditorului. cum este in cazul coproprietatii. deoarece ele vor fi studiate separat. ca efect al perpetuitatii dreptului de proprietate. prin care acesta a dobandit dreptul de proprietate in dauna reclamantului. dispozitia. Boicoianu). “dreptul de proprietate. in doctrina au mai fost subliniate sau mentionate inca doua caractere ale dreptului de proprietate. Dreptul de proprietate nu dispare prin instrainarea bunului asupra caruia este exercitat. proprietatea continua sa existe ca drept. Rosetti-Balanescu. Caracterul total al dreptului de proprietate presupune ca proprietarul dispune cu toate “puterile” asupra bunului. Toate aceste prerogative apartin in exclusivitate proprietarului si numai el poate dispune de ele. Chiar daca prin repetate instrainari trece in patrimonii diferite. si anume caracterul individual si cel total. in sensul ca principalele actiuni reale (actiunea in revendicare imobiliara si actiunea negatorie) sunt imperscriptibile. folosinta. pe care ne rezumam a le mentiona. in exercitiul actiunii in revendicare insa. Dreptul de proprietate nu dispare prin neuz. Caracterul individual consta in aceea ca dreptul nu poate fi exercitat decat de o singura persoana si doar in mod exceptional de mai multe. Fiecarei “puteri” ii corespunde un anumit atribut al dreptului de proprietate” posesia.

in doctrina au fost utilizate mai multe expresii. Posesia presupune spre exemplu. intre posesie si proprietate nu poate fi pus semnul egalitatii deoarece prima. Ele pot fi produse prin urmare numai de bunurile frugifere (facatoare de fructe) si se impart in 3 categorii: 1. industriale. Potrivit art. Codul civil nu defineste “in terminis” fructele. si apoi proprietatea (care este o stare de drept).2. Le analizxam separat in cele ce urmeaza: a) Posesia (jus utendi). Mai intai este perceputa posesia (care este o stare de fapt). jus fruendi si jus abutendi. Altfel spus. Rosetti-Balanescu “dreptul de a te servi de un lucru”. consta in dreptul titularului de stapani in fapt un bun. in interesul sau. b) Folosinta (jus fruendi) este dreptul pe care il are cineva de a folosi lucrurile perceptandu-le fructele naturale. o persoana poate avea posesia unui bun fara a fi proprietar. de a intrebuinta un lucru etc. atributele dreptului de proprietate s-au apreciat si numit la fel: jus utendi. Fructele sunt in definitia data de doctrina produsele obtinute de la un anumit bun. Aceasta stapanire poate fi exercitata de proprietar sau de o alta persoana. cu o anumita periodicitate fara ca acesta sa-si altereze substanta.3. Naturale (se nasc indiferent de vointa omului). 482 Cod civil. 69 . Florin Sion. “a uza de lucru in sine.3. Matei Cantacuzino spunea ca prin “jus utendi” se imtelege intrebuintarea unui lucru potrivit naturii ale specifice. este doar o expresie exterioara a celei de a doua. dreptul de a locui casa. de a folosi masina. civile si industriale. civile si sporul animalelor. intrun mod natural sau artificial”. “proprietatea unui lucru mobil sau imobil da drept asupra tot ce produce lucrul si asupra tot ce se uneste ca accesoriu cu lucrul. Atributele dreptului de proprietate inca din dreptul roman. dupa cum proprietarul unui bun poate sa nu-l posede. rezumandu-se doar la a le clasifica in naturale.

Dreptul de proprietate nu poate exista in principiu decat asupra unor bunuri corporale. a intrebuinta in mod definitiv fara posibilitatea de reincepere pentru cel ce a uzat astfel. persoanele care nu au cetatenie romana si domiciliul in Romania. a distruge. Astfel. 18/1991 potrivit art. Aceasta presupune ca poate sa-l doneze. sa-l abandoneze si chiar sa-l distruga. 70 . Industriale (presupun interventia omului). totusi acesta poate purta si asupra unui drept.). a instraina.chirii. Libertatea in materia dispozitiei poate fi insa ingradita in mod exceptional prin lege. a desfiinta. Cu toate acestea proprietatea poate sa fie exercitata bunaoara si asupra unui document constatator ale uni creante.4. 3. c) Dispozitia (jus abutendi) consta potrivit unei mai vechi conceptii in a consuma. Obiectul dreptului de proprietate Desi obiect al dreptului de proprietate il constituie bunurile mobile si imobile. precum si persoanele juridice care nu au nationalitate romana si sediul in Romania daca dobandesc in proprietate ternuri sunt obligate sa le instraineze in termen de un an de la data dobandirii sub sanctiunea trecerii in mod gratuit a acestora in proprietatea statului. fiecare coproprietar poate percepe. Definim dreptul de dispozitie ca acea facultate a proprietarului unui bun de a renunta irevocabil la toate atributele dreptului sau in limitele legii. 46 alin. 2. 3. cu conditia ca el sa faca parte din elementul activ al unui patrimoniu si sa fie in principiu transmisibil. productele nu pot fi obtinute decat o singura data si prin consumarea substantei bunurilor. cum sunt titllurile de credit. Spre deosebire de fructe. fructele doar proportional cu cota sau intinderea dreptului sau individual de proprietate. dobanzi etc. Civile (sunt consecinta unor acte juridice .2. in materia Legii nr. in cazul coproprietatii.2.

“sub 71 . El nu se poate insa opune survolarii proprietatii sale de aeronave si nici transportului nergiei electrice prin cabluri suspendate. implica insa delimitarea sa materiala in raport cu coordonatele inconjuratoare dar si in raport cu alte bunuri similare. Regimul juridic al imobilelor. potrivit carora. permite proprietarului sa faca. cu conditia obtinerii autorizatiei administrative. Ca mai dificila. A. pe suprafata terenului sau proprietarul poate sa ridice liber orice constructi sau sa faca orice plantatie. 2) Proprietatea subsolului este instituita de articolul 489 Cod civil. a) Proprietatea suprafetei este reglementata de articolul 489 Cod civil. Totodata ca efect al exclusivitatii dreptului. spatiul aerian face obiectul exclusiv al proprietatii publice. Delimitarea presupune in materia imobillor operatiunilor juridice de ingradire si granituire. Proprietarul poate edifica constructii de orice inaltime. REGIMUL JURIDIC AL IMOBILELOR 1) Proprietatea solului implica proprietatea supraftei si a subsolului. desi nu este proprietatea sa ea apartine tot titularului dreptului de proprietate. indiferent de adancimea sa. El poate in virtutea articolului 708 din Codul civil sa taie crengile copacilor ce se intind si fac umbra proprietatilor sale. ori radacinile intinse pe terenul sau. il constituie prevederile articolului 135 alineatul 4 din Constitutie. delimitare priveste cazul bunurilor imobile atat prin natura lor speciala cat si prin regimul juridic diferit de cel al mobilelor. acesta poate interzice vecinilor sa-i aduca orice atingere. in ceea ce priveste coloana aeriana ce se ridica perpendicular pe suprafata solului. Articolul 491 din Codul civil. Temeiul acestor ingradiri.O alta cerinta generala cu privire la obiectul dreptului de proprietate este aceea ca bunul sa existe. Existenta bunului. are in vedere in principal regimul special al apelor fluviale (de izvor sau curgatoare) al terenurilor si al constructiilor. potrivit caruia proprietarului ii este recunoscut dreptul si asupra fondului sau. in spiritul acestui text.

decat atat. orice constructie si sapaturi si sa traga din ele foloasele pe care lear produce. B.dobandirea proprietatii asupra terenurilor prin efectul uzucapiunii era imposibila. Constitutia in vigoare prevede ca proprietatea privata este ocrotita in mod egal de lege. legislatia era foarte restrictiva in ceea ce priveste dobandirea. Practic. si se tindea spre desfiintarea proprietatii private asupra acestora. si cele care sunt declarate de interes public national. Mai mult. Astfel. altfel decat prin mostenirea legala. autoritatea publica poat folosi subsolul oricarei proprietati imobiliare cu obligatia despagubirii proprietarului pentru daunele aduse subsolului. 58/1974 stabilea interdictia instrainarilor. terenurile au fost scoase din circuitul civil. REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR Pana in decembrie 1989. 72 . . indiferent de titular. . Totodata. caci ea nu putea fi dobandita decat prin succesiune legala.cei ce paraseau definitiv tara erau sanctionati cu trecerea terenurilor lor in proprietatea statului.articolul 30 din Legea nr. precum si pentru alte daune imputabile autoritatii.fata pamantului. plantatiilor sau constructiilor. textul articolului 135 alineatul 4 stabileste ca bogatiile de orice natura ale subsolului fac obiectul exclusiv al proprietatii publice. Hotararea Guvernului nr. Dreptul asupra subsolului nu este nici el nelimitat. circulatia si instrainarea terenurilor: . 113/1992 distinge intre “bogatiile solului care pot face parte din domeniul public de interes local sau judetean. articolul 41 alineatul 4 din Constitutie precizeaza ca pentru lucrari de interes general. dimpotriva este ingradit prin anumite prevederi speciale ale legii.

73 . in ceea ce priveste casele de odihna.in afara de unele restrictii pe care le-am amintit deja Legea 18/1991. 61/7 februarie 1990. C. Cei care au cumparat locuinte si al caror teren aferent a trecut prin efectul Legii 58/1974 in proprietatea statului. au dobandit prin efectul Legii 18/1991 dreptul de proprietatea aupra acestora prin decizia prefectului. Decretul Lege nr. 5/1973 referitoare la administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi. 4/1973 stabilea ca “cetatenii au dreptul sa aiba in proprietate personala o singura locuinta si o singura casa de odihna pentru ei si familiile lor”. Articolul 5 din Legea nr. in conditiile Decretului Legea 61/1990. in sensul ca fiecare persoana avea dreptul la o singura camera. persoanele fizice si juridice au in prezent posibilitatea sa dobandeasca si sa construiasca mai multe locuinte. a extins sfera locuintelor ce pot fi vandute si asupra acelora construite din fondurile fostelor unitati economice sau bugetare. constituie fondul funciar al Romaniei. terenurile de orice fel. REGIMUL JURIDIC AL CONSTRUCTIILOR in legislatia anterioara au existat mai multe restrictii si limitari ale dreptului de proprietate avand ca obiect constructiile. articolele 45-58 din Legea 5/1973 dispuneau ca acestea sa aiba dimensiuni restranse si sa se rezume strict la nevoile proprietarilor si familiilor lor. stabilea reguli referitoare la normarea suprafetei locuibile. Articolul 60 alineatul 1 litera a. Legea 85/22 iulie 1991. prevedea pentru prima oara posibilitatea compararii locuintelor proprietate de stat de catre chiriasii care locuiau in ele. stabileste cadrul juridic al dobandirii si circulatiei terenurilor in Romania. din Legea nr. Prin abrogarea unor acte normetive care restrangeau dreptul de proprietate asupra constructiilor. Potrivit acestei legi.

se refera printre altele. cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie. Doar in acest caz. locuitorii unei localitati rurale neputandu-se impotrivi dreptului de dispozitie al titularului. apa de ploaie (ca si cea rezultata din topirea zapezilor sau ghetarilor) poate forma obiectul proprietatii private. marea teritoriala. Potrivit articolului 5 din Legea nr. Asupra apelor din domeniul public. REGIMUL JURIDIC AL APELOR Constitutia reglementeaza in articolul 135 alineatul 4 imprejurarea ca apele cu potential energetic valorificabil si acelea ce pot fi folosite in interesul public si marea teritoriala fac obictul exclusiv al proprietatii publice. in cazul apelor pluviale. El poate sa o retina pe terenul sau sau sa o lase curga pe fondurile inferioare. adica albiile minore ale cursurilor de ape.Edificarea unei constructii. la terenurile aflate permanent sub ape. si nici asupra foloaselor pe care acestea le-ar putea da in mod natural. sunt inaplicabile dispozitiunile articolului 581 din Codul civil. in momentul in care a 74 . fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale. astfel incat ele devin proprietatea titularului fondului pe care au cazut. riveranii nu au nici un drept. toate acestea facand parte din domeniul public al statului. 50/1991. solul si subsolul acestora precum si spatiul aerian de deasupra lor fac parte din teritoriul Romaniei. 17/7 august 1990. potrivit procedurii prevazute de Legea nr. fiind deci scoase din circuitul civil. D. apele maritime interioare. in sensul ca proprietarul terenului poate sa o foloseasca in mod exclusiv. 18/1991. citat mai sus. Articolul 2 din Legea nr. Iata insa asupra caror ape poate fi exercitat dreptul de proprietate de catre persoanele particulare: Apele pluviale fac parte din categoria de bunuri numita “res comunis”. impune obtinerea autorizatiei eliberate de autoritatea administrativa competenta.

). prescriptie etc. oprit sa stavilesca scurgerea naturala a apei pe terenul inferior (articolul 578 alineatul 3 Cod civil). stabilesc care ape curgatoare fac parte din domeniul public. deci asupra carora nimeni nu poate dobandi un drept de proprietate sau orice alt drept real. proprietarul terenului poate opri apa izvorului. Proprietarii fondurilor inferioare sunt opriti sa stavileasca curgerea naturala a apei pe terenurile lor.cazut apa inceteaza a mai fi un lucru al nimanui (res nullius). altele decat cele din domeniul public. deoarece acesta face parte din fond. Apele curgatoare. poate desfiinta izvorul sau sa-i schimbe cursul. impiedicanduo sa curga pe fondul inferior. Cu toate acestea textul articolului 582 din Codul civil prevede doua situatii cand apele curgatoare. Atat Constitutia cat si Legea 18/1991. Apele de izvor. O obligatie similara are insa si proprietarul fondului superior.caz prevazut de articolul 581 Cod civil. b) apa izvorului este necesara locuitorilor unei localitati rurale . aceasta devine prin accesiune proprietatea titularului acestui fond. 75 . pot fi folosite si anume: a) apele curgatoare care marginesc o proprietate. apartinand proprietarului fondului. Potrivit articolului 579 Cod civil cel care este proprietarul terenului este si proprietarul izvorului. b) apele curgatoare care trec prin interiorul unei proprietati. Odata trecuta insa apa pe terenul vecin. Cu alte cuvinte. Legea prevede “in terminis” ca “Cel ce are un izvor pe proprietatea sa poate face orice intrebuintare cu dansul fara insa a vatama dreptul ce proprietarul fondului inferior este dobandit sau prin vreun titlu sau prin prescriptie asupra acestui izvor”. Regula din articolul 579 Cod civil comporta totusi doua exceptii atunci cand: a) proprietarul fondului vecin a dobandit un drept asupra izvorului (prin conventie.

Singura interdictie.5. fie celui privat. Potrivit acestui text proprietarul pe al carui fond trece apa curgatoare. rezulta ca legiutorul se refera la doua ipostaze ale proprietatii. fie domeniul public.2. Potrivit articolului 582 Cod civil. 475-489 ca acesta poate fi publicata sau privata. intinderea acestuia fiind proportionala cu intinderea fondului. referindu-se la fondul funciar prevede ca terenurile pot apartine. sa taie trestie sau rachita ori sa pescuiasca. consta in oprirea proprietarului fondului de a schimba cursul apei. Constitutie. Codul civil precizeaza in art. 41. o poate folosi. Referindu-se la proprietatea statului. daca prin aceasta prejudiciaza pe ceilalti proprietari riverani din aval.a) apele curgatoare care marginesc o proprietate. “in toata intinderea prin care ar avea curgere. la iesirea din proprietatea sa. Potrivit art. acela a carui proprietate se afla pe marginea unei ape curgatoare. fie domeniului public. fara insa a abate cu totul cursul apei. alineat 1. Legea 18/1991. cu indatorirea de a-i lasa cursul firesc. fie celui privat. Formele dreptului de proprietate. 3. Totodata acestia pot extrage pietris. 76 . referindu-se la fondul funciar prevede ca terenurile pot apartine. si anume proprietatea privata si proprietatea publica. Proprietatea privata. 135 alineat 2. Dreptul de a folosi apa apartine tuturor riveranilor. Lui ii este insa interzis sa foloseasca toata apa in interesul sau. Art. Situatia este reglementata de articolul 582 alineat 2 din Codul civil. Din textele mai sus citate. din Constitutie “proprietatea este publica sau privata”. b) apa curgatoare care trece prin interiorul unei proprietati. poate lua apa pentru irigarea proprietatii sale.

A. potrivit regulilor de drept comun. in acest sens. deoarece statul este intotdeauna solvabil. juridice. Definitia doctrinara a proprietatii private este urmatoarea: Dreptul de proprietate privata este dreptul ce apartine persoanelor fizice. CARACTERLE JURIDICE ALE PROPRIETATII PRIVATE Caracterele juridice ale proprietatii private sunt urmatoarele: Alienabilitatea consta in caracterul dreptului de a putea fi instrainat sub orice forma prin acte intre vii sau pentru cauza de moarte. prezente si viitoare”. in mod exceptional. potrivit caruia “orice este obligat personal este tinut de a indeplini indatoririle sale cu toate bunurile sale mobile si imobile. asupra unui bun. art. Modurile de dobandire a proprietatii private sunt aplicabile tuturor titularilor. s-a apreciat ca bunurile din proprietatea privata a statului nu pot fi sechestrate. in limitele legii. astfel incat. Acest caracter este o consecinta generala a faptului ca bunurile aflate in circuitul civil indiferent de titularul lor pot fi instrainate. drpetul comun il constituie articolul 1718 Cod civil.Cu toate acestea. Sesizabilitatea consta in aceea ca bunurile care formeaza obiectul proprietatii private pot fi urmarite de creditori pentru realizarea creantelor lor. Prescriptibilitatea este caracterul dreptului de proprietate. 77 . 1719 Cod civil prevede ca “Bunurile unui debitor servesc spre asigurarea comuna a creditorilor sai”. in virtutea caruia aceasta este supusa prescriptiei achizitive. Codul civil ofera cadrul juridic cel mai complet de reglementare a proprietatii private sub toate aspectele. indiferent de proprietarul sau poate fi dobandit dreptul de proprietate prin efectul uzucapiunii. in mod exclusiv si perpetuu. De asemenea. exercitand asupra lor atributele dreptului de proprietate. statului sau unitatilor administrativ teritoriale asupra unor bunuri mobile sau imobile.

pot fi persoanele fizice.A. teren arabil. dreptului de proprietate privata este in principiu nelimitat in sensul ca o persoana fizica poate avea oricate locuinte. le pot instraina sub orice forma.-uri transformate in societati comerciale si care nu au fost inca integral privatizate: actionari ai acestora. orasele si judetele sunt persoane juridice. persoanele juridice. titularul dreptului de proprietate asupra bunurilor fostelor intreprinderi sunt acestea. 78 . unitatile administrativ teritoriale. 15/1990. pot crea drepturi reale prin dezmembrarea proprietatii lor. in vreme ce statul este doar proprietarul actiunilor. 2) Persoanele juridice in prezent in Romania sunt multe categorii de persoane juridice. OBIECTUL DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA 1) Persoanele fizice pot avea in proprietate orice bun mobil sau imobil aflat in circuitul civil. 4).S. O situatie speciala o au in prezent fostele I. B. in calitate de persoane juridice de drept public. Sub aspectul obiectului. orasele. C. care au dobandit actiuni in temeiul art. actiuni etc. in calitate de persoane juridice de drept civil. Dimpotriva. SUBIECTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA Titulari ai dreptului de proprietat privata pot fi persoanele fizice. municipiile si judetele. cladirile pot fi inchiriate iar terenurile arendate. potrivit art. 36 din Legea 18/1991. in ceea ce priveste societatile comerciale organizate. acestea sunt titulare ale dreptului de proprietate a bunurilor domeniului public de interes local. 16 din Legea nr. comunele. Potrivit Legii 69/1991 (art. Persoanele fizice pot dispune liber de bunurile din patrimoniul lor. au in proprietate bunuri din domeniul privat. statul. comunele.Despre caracterul exclusiv si perpetuu al dreptului de proprietate privata s-a discutat intr-un capitol anterior.

sindicatelor sau a asociatiilor obstesti.. exercita prerogativele proprietatii private asupra bunurilor ce fac parte din domeniul privat al statului si unitatilor administrative teritoriale. Legea 69/1991. p.societati comerciale infiintate potrivit Legii 31/1991. Codul civil nu reglementeaza expres domeniul privat al statului. 93. 79 . Pentru definirea proprietãþ dominiale. Ed. Tuturor acestora le este comun faptul ca trebuie sa aiba un patrimoniu propriu. apartin statului. afectat realizarii unui scop social licit89. 89 90 A se vedea în acest sens ºi Gh.Safta Romano. “Grafix”. Aceasta proprietate. Beleiu. societatile comerciale si regiile autonome infiintate potrivit Legii 15/1990. societatile comerciale agricole sau civile cu scop lucrativ mai sunt si persoane juridice cu scop nelucrativ. cit. societatile agricole infiintate potrivit Legii 36/1992 etc. in aceeasi masura sunt titulare ale dreptului de proprietate privata. numita si dominiala90.Sub titlu de exemplu . Iaºi. Dreptul de proprietate privatã ºi publicã în ii România. Legea 31/1991. in afara acestor categorii de persoane juridice. distinct de cel al asociatilor. Legea 15/1990 sau Legea 58/1991 cu privire la privatizarea societatilor comerciale. p. avand totodata legitimare procesuala in procesele ce au ca obiect dreptul lor de proprietate. in patrimoniul acestora se gasesc bunuri mobile sau imobile asupra carora exercita un drept de proprietate privata. cultle si asezamintele bisericesti exercita in exclusivitate atributele dreptului de proprietate privata. Asupra terenurilor din patrimoniul lor. op. vezi E. 1993. Statul si unitatile administrative. si-a gasit consacrarea in Legea 18/1991. cultele religioase precum si asezamintele bisericesti. Acestea sunt autonome fata de stat. cum este cazul fundatiilor. Art. 343. care pot fi titulare ale dreptului de proprietate privata. care se limiteaza doar la sprijinirea activitatii lor. 477 Cod civil prevede ca averile vacante si fara stapan precum si ale persoanelor ce mor fara mostenitori sau ale caror mosteniri sunt lepadate.

bunurile care alcatuiesc domeniul privat al statului si unitatilor administrativ teritoriale. 4 din Legea 18/1991 prevede ca terenurile “pot apartine domeniului public sau domeniului privat”. 2 Cod civil precizeaza ca bunurile care nu sunt ale particularilor sunt administrate si nu pot fi instrainate decat dupa regulile si formele prescrise anume pentru ele. aflate sau intrate in proprietatea acestor unitati prin caile si mijloacele prevazute de lege. 73 din Legea 69/1991 dispune ca domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale este alcatuit din bunurile mobile si imobile.135 alineat 3 foloseste termenul de proprietate publica precizand ca apartine statului sau unitatilor administrativ teritoriale. 18/1991 prevede ca in domeniul privat al statului intra terenurile din componenta societatilor comerciale cu capital de stat. nu sunt limitativ prevazute de lege. 475 alin. Art. 21 din Legea 15/1991 foloseste sintagma “Sector public si privat”.Art. in principiu. prin licitatie publica. 478 enumera care sunt aceste bunuri cu precizarea ca ele apartin domeniului public. Art.2. Bunurile din aceasta categorie. Art. Proprietatea publica Dreptul de proprietate publica este dreptul real care apartine statutului si unitatilor administrativ teritoriale. 477. proprietatea publica est reglementata de Constitutie. carcterul limitativ fiind specific doar domeniul public. Codul civil si o serie de legi speciale. exceptand bunurile apartinanr domeniul public. 3.6. asupra carora exercita atributiile dreptului de proprietate. 80 . asupra unor bunuri mobile si imobile de interes national sau local. Legislativ. Articolele 476. Constitutia in art. pot fi concesionate. Art. inchiriate sau date in locatie de gestiune. 6 din Legea nr.

Acest caracter este subliniat si de textul constitutional. prin licitaþ publicã. prin natura lor proprie sau printr-o declaratie a legii nu pot fi obiecte de proprietate privata ci. consta in faptul ca nimeni nu ar putea opune vreodata titularului domeniului public prescriptia achizitiva. “nu se poate prescrie domeniul lucrurilor care. CARACTERELE JURIDICE ALE PROPRIETATII PUBLICE Articolul 74 alineatul 1. intrucat statul este intotdeauna solvabil. prevederea constitutionala permite ca. bunurile din domeniul public nu pot fi niciodata insa instrainate. imprescriptibile si insesizabile”. art. rezulta expres cele trei caractere juridice si anume: 1. Desi sunt inalienabile. statului fiindu-i inaccesibil atributul dispozitiei cu privire la aceste bunuri. Articolul 1844 Cod civil dispune ca. 5 prevazand ca “Bunurile proprietate publica sunt inalienabile”. concesionare sau inchiriate. Articolul 5 alineat 2 din Legea 18/1991 prevede ca dreptul de proprietate asupra terenurilor apartinand domeniului public este imprescriptibil. 135 alin. 2. Din text. ie ie 81 . pot fi concesionate. Deosebit fata de cele proprietate privata. in acelasi sens. in conditiile legii asemenea bunuri sa poata fi date in administrarea regiilor autonome ori a institutiilor publice.A. 5 alineatul 2 din Legea 18/1991 prevede ca “terenurile care fac parte din domeniul public sunt scoase din circuitul civil”91. Caracterul insesizabil. 3. sunt scoase in afara de comert”. închiriate sau date în locaþ de gestiune. Caracterul imprescriptibil. din Legea 69/1991. privind administratia publica locala prevede ca “bunurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile. art. Caracterul inalienabil. presupune impiedicarea urmaririi bunurilor din domeniul public pentru realizarea creantelor. prin care se intelege ca bunurile din domeniul public sunt scoase din circuitul civil. atat datoriile sale. cat si ale unitatilor administrativ-teritoriale se platesc ori se lichideaza prin aplicarea unor norme 91 Bunurile din aceastã categorie.

113/06. 136. Dimpotriva daca asemenea bunuri ar fi urmaribile. din Constitutie. Nistor ºi I. dreptul de proprietate publica este totodata nedezmemebrabil. Ed. marea tetirotiala. 93 82 . vezi precizãri în V. piete. 54. domeniul public poate fi de interes national. biblioteci). sunt destinate de a fi folosite pentru activitati ce intereseaza pe toti membrii societatii (scoli. cand proprietatea apartine comunelor. B. strazi) si bunuri de interes public care desi nu pot fi folosite de orice persoana. Legea 69/1991 privind administratia publica locala sau Hotararea Guvernului nr. Referiri la bunurile ce fac obiectul dreptului de proprietate publica. Drept public ºi privat. Articolul 135 alineat 4. caile de comunicatii. in aceeasi masura. muzee. prevede ca fac obiectul exclusiv al proprietatii publice. Apostu.03. nefiind aplicabile dispoziviile de drept comun referitoare la urmarirea silita92. bogatiile de orice natura ale subsolului. OBIECTUL DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICA Spre deosebire de proprietatea privata. Zigotto Galaþi 1994. p. Potrivit criteriului importantei sociale. fac si alte legi speciale ca Legea 18/1991 privind fondul funciar. Gliga.financiare speciale.199293. Bucureºti 1994. ALL. ceea ce contravine caracterului lor inalienabil. I. resursele stabilite de lege. apele cu potential energetic valorificabil si acelea ce pot fi folosite in interesul public. 92 Pentru amãnunte privind procedura fiscalã. atunci ar insemna indirect ca oricine ar putea dobandi un drept de proprietate asupra lor. municipiilor sau judetelor. teatre. Ed. sau de interes local. p. oraselor. Drept financiar public. spatiul aerian. nu orice bun mobul sau imobil face parte din domeniul public. De asemenea. În sensul acestora. cand atributele proprietatii sunt exercitate de stat. plajele. sunt bunuri de uz public accesibile tuturor persoanelor (parcuri.

proprietatea comuna pe cote parti si in devalmasie. Definim modalitatile juridice ale dreptului de proprietate. 83 . 2) atunci cand mai multe persoane au asupra bunului un drept de proprietate.7. B. PROPRIETATEA REZOLUBILA Proprietatea rezolubila apare in situatia cand transferul proprietatii de la o persoana la alta a operat sub o conditie rezolutorie. Conditia rezolutorie potrivit articolului 1019 Cod civil este acea modalitate care supune “desfiintarea obligatiei la un eveniment viitor si necert”. doua categorii de modalitati juridice si anume: 1) atunci cand dreptul de proprietate se gaseste intr-o situatie juridica de incertitudine temporara. Ce este conditia. Modalitatile dreptului de proprietate A. de care depinde existenta (nasterea sau stingerea) actului juridic civil. NOTIUNI GENERALE Desi dreptul de proprietate se infatiseaza de regula ca un drept pur si simplu avand un singur titular. de ce rezolutorie? Ca modalitate a actului juridic civil conditia este un eveniment viitor si nesigur ca realizare. cum este cazul proprietatii comune in cele doua forme.2. Exista asadar. cum este cazul proprietatii rezolubile si a celei anulabile. exista si situatii cand acesta poate fi afectat de modalitati sau poate avea mai multi titulari.3. ca fiind acele ipostaze cand mai multe persoane au un drept de proprietate asupra unui bun sau mase de bunuri ori exista anumite situatii de incertitudine temporara cu privire la dreptul de proprietate.

.Este asadar rezolutorie acea conditie de acarei indeplinire depinde desfiintarea actului juridic civil94. b) Este rezolubila prin efectul vointei partilor proprietatea rezultata dintr-o vanzare cu pact de rascumparare. daca donatorului i se va naste un copil. dreptul se desfiinteaza retroactiv. o conditie rezolutorie “Prezenta vanzare se desfiinteaza daca vanzatorului i se naste un copil in doi ani de la incheierea contractului”. Revenind la proprietatea rezolubila. Dimpotriva. dobanditorul isi vede consolidat dreptul sau. intrucat implinirea acesteia este legata nasterea actului juridic (perfectarea actului peste doi ani daca nu se naste un copil. daca nu. in exemplu dat). Proprietatea rezolubila poate fi rezultatul vointei legii sau al vointei partilor. p. cit. proprietatea. 154. in ceea ce-l priveste pe acesta. apartine in acelasi timp la doua persoane: dobanditorului proprietar sub conditie rezolutorie si transmitatorului sub conditie suspensiva. 94 Gh. 84 . Este de asemenea rezolubila prin efectul legii proprietatea dobandita sub conditiunea facultatii de rascumparare (art. Urmatoarea clauza constituie de exemplu. concluzionam ca in cazul in care se indeplineste conditia. dreptul de proprietate se va revoca. conditia ca eveniment viitor si nesigur are valoarea unei conditii suspensive. Potrivit articolului 835 Cod civil. a) Este rezolubila prin efectul legii proprietatea dobandita ca efect al donatiei. dreptul de proprietate al donatarului se va consolida. daca nu se indeplineste conditia rezolutorie. 1371 Cod civil). Practic pana in momentul implinirii conditiei. Beleiu op.

deoarece ea presupune lipsa consimþ ãmântului. Deosebirea dintre proprietatea comuna pe cote parti si proprietatea comuna in devalmasie. D. se consolideaza dreptul de proprietate al dobanditorului. sunt posibile 3 ipoteze: 1. Ca efect. Proprietatea comuna este susceptibila de a fi exercitata pe cote parti sau in devalmasie (temporar ori perpetuu sau fortat). actul translativ anulabil este confirmat de catre titularul actiunii in anulare. consolidandu-se in consecinta dreptul de proprietate al dobanditorului. dreptul la actiune al titularului se precrie. 3. titularul actiunii in anulare obtine anularea actului. in toate cele trei ipoteze starea de incertitudine a dreptului de proprietate este temporara. 85 . in aceasta situati. PROPRIETATEA COMUNA Proprietatea comuna este cea mai importanta si frecventa modalitate a dreptului de proprietate. PROPRIETATEA ANULABILA Proprietatea anulabila este acea modalitate juridica a dreptului de proprietate dobandit de o persoana printr-un act juridic anulabil (lovit de nulitate relativa): de exemplu dolul sau eroarea. anulabilitatea dreptului fiind posibila pana la confirmarea lui sau pana la implinirea termenului de prescriptie. consta in aceea ca in primul caz fiecare dintre titulari are determinata 95 Nu eroarea obstacol. viciu de consimtamant. actul juridic se transforma dintr-un anulabil intr-unul pur si simplu. Caracteristic proprietatii comune este faptul ca toate prerogativele dreptului apartin impreuna si concomitent mai multor titulari. 2. deci inceteaza dreptul de proprietate a dobanditorului retroactiv.C. ori aceastã deficienþ este sancþ ã ionatã cu nulitate absolutã!.95 Atunci cand proprietatea este dobandita printr-un act juridic anulabil.

proprietatea comuna pe cote parti se caracterizeaza prin aceea ca acelasi bun. abstracte din dreptul de proprietate. Titularii dreptului de proprietate comuna pe cote parti cunosc intinderea dreptului lor asupra bunului comun. cit. Din cele expuse rezulta ca doua idei sunt diriguitoare pentru configurarea notiunii de proprietate comuna pe cote parti. nu insa si bunul in materialitatea sa. Astfel spus. intinderea dreptului fiecaruia este determinata printr-o fractiune (2/3. 86 . Stãtescu ºi C. 96 C. notiuni generale Cunoscut si sub denumirea de coproprietate. 180. op. Bârsan.) Dreptul de proprietate comuna pe cote parti Definitie. 1. p. Daca bunul ar fi fractionat si fiecare parte ar apartine in exclusivitate unui proprietar dreptul de proprietate ar fi exclusiv. dreptul fiecaruia se refera la intregul bun si se intalneste cu dreptul celorlalti in fiecare dintre cele mai mici particule ce alcatuiesc bunul in materialitatea sa96. si anume: a) nici unul dintre coproprietari nu este titular exclusiv al unei fractiuni materiale din bun. b) fiecare dintre coproprietari este titular exclusiv numai al cotei parti ideale.cate o fractiune ideala din drept. pe cand in cazul devalmasiei stapanirea comuna nu este dublata de determinarea cotei. De exemplu. fiecare dintre acestia avand numai o cota parte ideala din dreptul de proprietate. doua persoane au in proprietate comuna un imobil format din teren si casa de locuit.) sau printr-un procent (25%. 3/5 etc. nefractionat in materialitatea sa apartine concomitent mai multor titulari. Dreptul este fractionat. 50%) fara insa ca vreunul sa cunoasca exact care parte din teren sau din casa de locuit corespunde dreptului sau.. dar ei nu cunosc partea materiala din bunul comun ce corespunde intinderii drepturilor lor.

ea nascandu-se ca o consecinta a mostenirii cand in urma defunctului raman mai multi succesori. coproprietatea poate fi de doua feluri si anume: I) proprietatea comuna pe cote parti obisnuita sau temporara. care poate inceta prin efectul impartelii sau partajului bunului. b) fiecare copartas are un drept exclusiv numai asupra unei cote parti ideale din drept. si anume: a) copartasul nu are un drept exclusiv asupra unei parti determinate din bun in materialitatea sa. Codul civil nu da o reglementare de ansamblu nici proprietatii comune pe cote parti si nici indiviziunii. ci se refera incidental la ele atunci cand vorbeste despre imparteala succesorala in art. Daca proprietatea comuna pe cote parti este o modalitate a dreptului de proprietate. nefiind posibila imparteala. 728 si urmatoarele. Din punctul de vedere al duratei. fiecare dintre aceste principii genereaza drepturile care revin fiecarui copartas si anume: 87 . si indiviziunea ce are ca obiect o universalitate de bunuri. Le urmarim in detaliu: I) Proprietatea comuna pe cote parti obisnuita sau temporara De regula. II) proprietatea comuna pe cote parti fortata sau perpetua ce nu poate sa inceteze. La randul sau. proprietatea comuna pe cote parti are un caracter temporar. si anume proprietatea comuna pe cote parti care are ca obiect un bun individual. indiviziunea este o modalitate a patrimoniului. Doua principii caracterizeaza proprietatea comuna pe cote parti obisnuita.La randul sau proprietatea comuna pe cote poate fi privita in doua forme.

acestea se cuvin coproprietarilor proprotional cu cota fiecaruia. tot retroactiv.Actele materiale care privesc folosinta bunului. valabilitatea lui depinde de rezultatul impartelii: daca bunul sau partea materiala vor intra in patrimoniul dispunatorului. . Daca totusi a fost facut un asemenea act. Cat priveste fructele. sunt permise copartasilor. decurge consecinta ca fiecare copartas poate sa dispuna liber si neingradit de cota sa ideala de drept. in caz contrar. acesta va fi desfiintat. Aceasta consecinta poarta numele de regula unanimitatii. trebuie facuta distinctia intre actele de dispozitiune si cele de administrare. referitoare la inlocuirea unui copartas cu un altul. fara a fi necesar acordului celorlalti. actul de dispozitie va fi retroactiv valabil. Aceasta nu schimba natura juridica a bunului. Situatia s-ar schimba doar in ipoteza in care instrainarea s-ar face tot catre un coproprietar. cu privire la intregul bun. in sensul ca bunul sau bunurile stapanite in comun pe cote parti sunt impartite intre 88 . in practica juridica s-a admis punctul de vedere ca actele de conservare a bunului pot fi facute de un singur copartas.Din primul principiu enuntat. Din cel de al doilea principiu. incetarea coproprietatii temporare are loc de regula prin imparteala. Aceasta regula se refera la urmatoarele acte: . Nici unul dintre copartasi nu poate face fara acordul celorlalti acte de dispozitie. cu conditia de a nu schimba destinatia bunului. care in felul acesta ar dobndi proprietatea exclusiva si integrala asupra bunului. cunoscuta sub denumirea de partaj. in felul acesta se pune capat starii de coproprietate ori de indiviziune.in matria actelor juridice. rezulta consecinta ca nici unul dintre copartasi nu poate infaptui acte cu privire la bun in intregul sau fara acordul celorlalti. intrucat opereaza doar o subrogatie personala. Desi regula unanimitatii urmareste si actele de administrare a bunului.

in aceeasi masura este aplicabila si dispozitia din art. Coproprietatea este fortata. II) Proprietatea comuna pe cote parti. si perpetua intrucat nu poate inceta pe calea obisnuita a impartelii. in mod exceptional.copartasi. acesta va fi vandut la licitatie. a caror soarta juridica o urmeaza potrivit principiului “accesorium sequitur principale”. Regulile referitoarela indiviziune sunt aplicabile insa si in materia coproprietatii. bunul se atribuie in intregime unuia dintre copartajanti cu obligarea sa la plata catre ceilalti a echivalentului valoric al cotei lor. manuscrise. fiecare dintre ei devenind proprietarul unui bun dintre cele ce formau obiectul coproprietatii. tablouri si fotografii de familie). Daca nici unul nu doreste sa preia bunul. in caz contrar. potrivit careia nimeni nu poate fi silit a ramane in diviziune. deoarece se mentine indiferent de vointa coproprietarlor. fortata si perpetua Notiuni generale Regula o constituie coproprietatea temporara dar. deci fortat. in fine. incetarea copropritatii poate avea loc si in situatia cand unul dintre copartasi devine titular al tuturor celorlalte parti. 89 . prin succesiune. Bunurile care alcatuiesc obiectul acestei forme de coproprietate sunt accesorii altor bunuri principale. 728 Cod civil. cumparare. Cazuri de coproprietate fortata Exista coproprietate fortata in urmatoarele cazuri: 1) coproprietatea fortata a unor bunuri considerate ca bunuri de familie (morminte. copartasilor. achivalentul valoric fiind impartit potrivit cotelor lor. Articolul 728 Cod civil stabileste regula ca dreptul de a cere incetarea indiviziunii este imprescriptibil. in cazul in care bunul poate fi impartit in natura. ea poate avea un caracter perpetuu. donatie etc.

2) Situatia cladirilor cu mai multe locuinte si spatii este reglementata in prezent de doua acte normative si anume: Legea 50/1991. prin natura lor. fantanile sau izvoarele. potecile.2) coproprietatea fortata asupra partilor comune din cadirile cu mai multe etaje si apartamente. precum si asupra tuturor dotarilor care. iar valoarea cotei se include in pret. Potrivit articolului 36 alineatul 1 din Legea 50/1991. drumurile. Le urmarim pe toate in detaliu: 1) Chestiunile referitoare la prima situatie nu comporta discutiune. 90 . daca acestea s-ar afla pe unul dintre fondurile invecinate si ar servi pentru utilizarea celuilalt. 3) copropritatea fortata asupra lucrurilor comune necesare pentru folosirea a doua imobile vecine. 3) Coproprietatea fortata asupra cladirilor comune necesare sau utile pentru folosirea a doua imobile vecine. situatia juridica nu mai este coproprietatea. ci servitutea. Servesc pentru folosirea a doua imobile vecine. Articolul 10 din Legea 85/1992. ei dobandesc si cota parte de dreptul de concesiune asupra terenului apartinand domeniului privat al statului. nu se pot folosit decat in comun. proprietarii acestora dobandesc si o cota parte de proprietate supra tuturor partilor de constructii si instalatii. in masura in care se gasesc chiar pe linia de hotar dintre cele doua proprietati. in acelasi timp. prevede ca dreptul de proprietate se dobandeste si asupra terenului aferent cladirii asa cum a fost el determinat prin autorizatia de constructie. intrucat in mod natural acestea nu pot fi partajate prin insasi destinatia lor economica. privind autorizarea executarii constructiilor si Legea 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului. atunci cand intr-o cladire se realizeaza mai multe apartamente si suprafete locative cu alta destinatie. Dimpotriva. 4) coproprietatea fortata a despartiturilor comune.

se socoteste comun daca nu exista titlu sau semn care ar proba contrariul”. si cu privire la care opereaza prezumtia de coproprietate. platind celuilalt jumatate din valoarea sa sau a partii ce vrea sa o faca comuna. Dimpotriva. coproprietatea lor fiind fortata si perpetua. afara daca numai una singura din doua proprietati va fi ingradita sau de nu va fi un titlu sau posesiune indestulatoare care sa constate din contra”. 91 . prevad ca santul apartine exclusiv celui pe al carui teren a fost aruncat sau inaltat pamantul. daca zidul este inclinat. potrivit art. accesorie dreptului de proprietate asupra imobilelor invecinate. b) santul comun Potrivit articolului 602 Cod civil “toate santurile intre doua proprietati se socotesc a fi comune de nu va fi titlu sau semn contrariu”. articolul 591 Cod civil instituie prezumtia ca acesta ar apartine exclusiv proprietarului dinspre care exista planul inclinat. c) Gardul comun Potrivit art. santul sau gardul care separa doua proprietati invecinate. Caracterul fortat al coproprietatii rezulta si din dispozitiile articolului 598 Cod civil. ce poate fi rasturnata prin proba contrarie. 590 Cod civil. “orice zid care serveste de despartire intre cladiri sau intre curte si gradina si intre ograzi la tara. 604. Textul instituie asadar o prezumtie relativa de comunitate. Printre semnele de necomunitate.4) Coproproetatea despartiturilor comune Expresia “despartiturii comune” desemneaza zidul. Ambii coproprietari insa sunt obligati la repararea si intretinerea zidului comun. 606Cod civil “orice gard ce desparte doua proprietati se socoteste comun. potrivit carora orice vecin poate sa faca zidul comun in tot sau in parte. a) Zidul despartitor este. articolele 603. Asupra acestora cei doi proprietari au un drept egal.

caracterele si regimul juridic al devalmasiei. 38. Cu toate acestea. Izvorul acestei devalmasii il constituie faptul dobandirii de catre oricare dintre soti a unui bun in timpul casatoriei. folosinta si dispozitia cu privire la bunurile comune. Atat fructele cat si lemnul lor apartin coproprietarilor in functie de cotele lor. numita si “devalmasie matrimoniala”. Cu toate acestea. legea instituie prezumtia mandatului reciproc al sotilor in ceea ce priveste administrarea. Cu privire la administrarea. Legislatia noastra nu cuprinde o reglementare generala a dreptului de proprietate comuna in devalmasie. 92 . 2. Casa de Editurã ºi Presã “ª ansa” SRL. Singurul caz de proprietate devalmasa cunoscut in dreptul romanesc actual. Caracteristic proprietatii devalmase. p. il constituie comunitatea de bunuri a sotilor. Dreptul de proprietate comunã al soþilor. precum si cu importanta contributie a literaturii de specialitate97. exercitand singur aceste drepturi. 1992. Dreptul de proprietate comuna in devalmasie Notiuni generale Dreptul de proprietate in devalmasie constituie a doua ipostaza in care se infatiseaza dreptul de proprietate comuna. aceasta apartinandu-le tuturor. ele se realizeaza de soti de comun acord. Notiunea. au fost totusi configurate in baza dispozitiunilor cuprinse in Codul familiei cu privire la comunitata de bunuri a sotilor. folosinta si dispozitia asupra acestor bunuri. este faptul ca la devalmasie titularii nu au precizata o cota parte din drept. spre desebire de proprietatea comuna pe cote parti. este socotit ca are si consimamantul celuilalt sot. nici unul dintre soti nu poate 97 Dumitru Lupulescu. si ei sunt prezumti a fi tot comuni pana la proba contrarie. Bucureºti. Articolul 35 alineat 2 din Codul Familiei precizeaza ca “Oricare dintre soti.in ceea ce priveste arborii care se gasesc in gardul comun. impreuna si nefractionat.

Tratat de dreptul familiei. in cazul careia cotele nu sunt cunoscute si se stabilesc doar cu prilejul partajului. ALL Bucureºti 1995. b) Deosebiri 1) La proprietatea comuna pe cote parti. I. incetarea sau desfacerea casatoriei are drept efect. dupa evaluarea si lotizarea lor. Modalitatea de incetare o constituie imparteala. spre deosebire de proprietatea devalmasa. drepturile coproprietarilor se intind asupra intregului bun sau a tuturor bunurilor ce alcatuiesc obiectul dreptului de propriette comuna. fiecare coproprietar cunoaste cota sa parte abstracta din drept.133. numita si partaj. 93 . in ambele cazuri. presupune mai intai stabilirea masei bunurilor comune apoi stabilirea cotei de contributie a celor doi soti la dobandirea bunurilor. 3. Didacticã ºi pedagogicã. 2. Comparatie intre proprietatea comuna pe cote parti si proprietatea comuna in devalmasie a) Asemanari 1. devalmasia se transmforma practic intr-o coproprietate pe cote parti.instraina si nici nu poate greva un teren sau o constructie ce face parte din bunurile comune. daca nu are consimtamantul expres al celuilalt sot”. implicand cel putin doi titulari concomitent si un bun unic sau o masa de bunuri. Ambele sunt modalitati ale dreptului de proprietate. 245. este legata de incetarea imprejurarilor care i-au dat nastere. in consecinta. 98 Pentru procedura partajului de bunuri comune vezi Ilie Stoenescu ºi Savelly Zilberstein Drept procesual civil Ed. printre altele si incetarea devalmasiei matrimoniale. in fine. imparteala judecatoreasca. incetarea devalmasiei. P. Filipescu . proprietatea comuna inceteaza prin imparteala dupa reguli identice. p. in ambele situatii. care se poate face prin invoiala sau pe cale judecatoreasca. Ed. bunurile sunt impartite in materialitatea lor98. in aceasta faza procesuala. Bucureºti 1977 p.

pe cata vreme in cazul devalmasiei opereaza prezumtia mandatului casnic. spre deosebire de codevalmasi care nu o pot face.2) Fiecare coproprietar poate dispune in cazul proprietatii comune pe cote parti de cota sa ideala de drept. in practica se ivesc situatii cand posesia poate avea un titular iar proprietatea poate fi invocata de un altul. Apararea dreptului de proprietate este precris conturata in dispozitii legale imperative. una sau alta.. 3) Proprietatea comuna pe cote parti poate exista indiferent de calitatile juridice ale coproprietarilor. Proprietatea comuna in devalmasie are un caracter “intuitu personae”. intrucat nu cunosc intindera dreptului lor. uzucapiunea etc. Pentru acest din urma 94 . legea apara si posesia. in aceeasi masura insa. spre deosebire de devalmasie al carui unic izvor il constituie relatiile de casatorie. care de cele mai multe ori corespunde insusi dreptului de proprietate invocat de titular.3. 5) Actele de dispozitie sunt supuse in cazul proprietatii comune pe cote parti principiului unanimitatii. ea neputand lua nastere decat intre soti. de noi insine sau de altul in numele nostru”. succesiunea. Posesia este asadar o stare de fapt ce creeaza aparenta proprietatii si deci in aparenta posesorul este privit pana la proba contrarie. Posesia 3. 1846 alineatul 2 din Codul civil in urmatorii termeni: “Posesia este detinerea unui lucru sau folosinta de un drept exerctata. astfel incat intre acestia se poate ivi un conflict. Notiuni generale Definitia posesiei este data de art. legea. 4) Proprietatea comuna pe cote parti poate avea ca izvor contractul. drept proprietar.1. Sectiunea 3.3.

Detentorul precar se afla de regula intr-o relatie contractuala cu proprietarul.sau intelectual) are drept consecinte degenerarea posesiei intr-o detentie precara. Locatarul unui imobil de exemplu. fiind obligat sa-l restituie in starea in care l-a primit. nu ar putea invoca niciodata in fata proprietarului uzucapiunea. b) Elementul psihologic sau intentional. concretizat prin acte si fapte materiale de genul detinerii. detentorul precar poseda intotdeauna pntru altul. in concluzie. uzufructuari. nu constituie posesie ci detentie precara “actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia.ca stare de fapt . depozitari. sub nume precar. numit si “corpus” care consta in realizrea unui contact direct cu lucrul. prin simpla ingaduinta a proprietarului. tot o detentie precara este si posesiunea ce s-ar exercita asupra unui lucru al altuia. sau asupra unui lucru comun. in aceeasi masura. Plastic. “animus sibi habendi” ori “animus possindendi”. 95 . adica in calitate de locatari. Lipsind deci elementul “animus” nu ne aflam in situatia juridica a unei posesii. raport in functie de care se poate stabili si natura juridica a detentiei. simpla posesie . acest element s-a numit in literatura clasica romana “animus domini”. ori ca titular al unui alt drept real. potrivit alineatului 2 al aceluiasi text. Tot un detentor precar este si depozitarul.este indreptatita la o serioasa protectie juridica in masurea in care sunt indeplinite elementele sale constitutive si anume: a)Elementul material. si de a se comporta ca un adevarat proprietar. El nu are nici un drept asupra bunului. Lipsa elementului subiectiv (psihologic . 1853 Cod civil. Potrivit art.motiv. atata vreme cat bunul se afla in grija sa. deoarece el a posedat cu ingaduinta acestuia. in puterea destinatiei legale a aceluia”. numit si “animus” care consta in vointa exteriorizata a celui ce sapaneste bunul pentru sine. folosirii si culegerii fructelor sau chiar al instrainarii.

este posesorul acelui lucru. Fiind o stare de fapt.2. prezinta serioase dificultati sub aspectul probatiunii. posesia poate fi dovedita prin orice mijloc de proba. Pentru a fi dobandita posesia. Textul precizeaza ca “atunci cand posesorul a 96 . poate fi exercitata nu numai de catre posesor. el trebuie sa fie intrunit numai in persoana celui ce pretinde ca poseda. deci “corpore alieno” (De exemplu posesorul care a inchiriat lucrul. Altfel spus. Proba elementului intentional este facilitata de lege. daca nu este probat ca a incercat a poseda pentru altul”. dar si de un reprezentant al sau. “animo alieno”. se impune a fi intrunite ambele elemente constitutive (animus si corpus). respectiv “corpus” si “animus”. 2. Dobandirea. aparent si deci perceptibil. a) Elementul material al posesiei poate fi usor dovedit. S-a pus in practica problema daca elementele constitutive ale posesiei trebuie sa fie ambele exercitate de aceeasi persoana. articolul 1854 din Cod civil precizeaza ca “posesorul este presupus ca poseda pentru sine. prin natura sa psihica. sau l-a incredintat altuia in depozit). in primul rand.3. dovada si pierderea posesiei 1. in ceea ce priveste elementul intentional. neputand fi exercitat prin altcineva. pentru ca a dovedi posesia. pana la proba contrarie. intrucat are un caracter obiectiv. S-a stabilit ca puterea materiala asupra lucrului. Dovada posesiei. exista prezumtia ca cel ce detine un lucru. Raspunsurile au fost date dupa prealabila distinctie dintre elementul intentional si cel material.3. sub nume de proprietar. inseamna in ultima analiza a-i dovedi elementele constitutive. prin instituirea a doua prezumtii legale. cu toate conecintele juridice care decurg din aceasta. A doua prezumtie legala este instituita de articolul 1855 din Cod civil si constituie reversul celei dintai. b) Elementul intentional.

1847 din Codul civil. in realitate calitatile mentionate sunt necesare pentru producerea tuturor efectelor juridice ale posesiei. 97 . Calitatile posesiei Posesia este apta sa produca efectele prevazute de lege numai daca intruneste conditiile de utilitate prevazute de art. atunci când proprietarul unui lucru îl vinde. Pe cand textul art. datw nu este proba contrarie”. Ambele prezumtii “juris tantum” fiind relative. Posesia nu poate exista. intr-o a doua ipoteza. este posibila incetarea simultana a ambelor elemente cum se intampla in cazul instrainarii ori abandonarii. se presupune ca a conservat aceeasi calitate. 1854 prezuma a fi posesor pe cel ce exercita puterea materiala asupra bunului. nefiind deci suficiente numai cele doua elemente constitutive ale sale. o data cu incetarea elementului ei material. intr-o prima ipoteza. Acelasi efect il va avea insa si disparitia elementului intentional al posesiei. 3. Disparitia lor. dar continuã sã-l pãstreze ºi dupã vânzare ca locatar ori depozitar.3. cum este cazul constitutului posesor99.inceput a poseda pentru altul. Calitatile si viciile posesiei 1. Pierderea lucrului sau trecerea lui in stapanirea altui posesor are drept consecinta pierderea posesiei. 99 Este constitut posesor. efectul fiind insa acelai. decat atat timp cat se pastreaza unitatea dintre elementele sale constitutive. pot fi rasturnate prin proba contrarie. 3) Pierderea posesiei. chiar daca stapanirea materiala continua.3. are ca efect pierderea posesiei. articolul 1855 prezuma ca cel ce este in prezent detentor precar a avut aceeasi calitate si in trecut. sau chiar numai a unuia. este posibil sa dispara numai unul dintre cele doua elemente. Desi textul se refera numai la efectul uzucapiunii.

1848 precizeaza ca posesiunea “este discontinua cand posesorul o exercita neregulat. Legea nu defineste publicitatea posesiei. care nu duc la pierderea materiala a bunului. atata timpt cat articolul 1847 Cod civil enumera printre calitatile posesiei si pe aceea de a nu fi neintrerupta. Conservarea posesiei prin mijloace violente nu este incompatibila insa cu caracterul netulburat al acesteia atunci cand violenta pasiva este un raspuns la actele de violenta activa utilizate de un tert in vederea deposedarii. Publicitatea posesiei consta in exercitarea ei. insa se refera in articolul 1852 la 98 .Care sunt asadar aceste calitati care fac posesia utila? a) Posesia sa fie continua Articolul 1847 din Codul civil prevede ca pentru a se putea prescrie. in cazul actelor de simpla amenintare. posesorul trebuie sa se limiteze la o stare de expectativa prin care posesia nu se considera viciata. cazul fortei majore sau al calamitatilor naturale care ar impiedica temporar exercitiul poesiei). in vreme ce art. intreruperea posesiei vizeaza in primul rand paralizarea uzucapiunii. “se cere o posesiune continua”. care duce la desfiintarea posesiei. b) Posesia sa fie neintrerupta Spre deosebire de continuitate care presupune o atitudine a posesorului. d) Poesia sa fie publica. asemenea proprietatii in vazul tuturor. Continuitatea posesiei este prezumata. continutul prezumtiei rezultand din textul articolului 1850 Codul civil. cu conditia ca acesta sa fie normale (Exemplu. c) Poesia sa fie netulburata Textul articolului 1851 din Codul civil mentioneaza ca posesia este tulburata atunci cand este intemeiata sau conservata prin acte de violenta impotriva sau din partea adversarului. adica cu intermitente anormale”. intreruperea posesiei este rezultatul faptului unui tert. Caracterul de continuitate nu exclude insa anumite intermitente.

consta in aceea ca posesia trebuie sa fie exercitata in asa fel incat sa poata fi normal cunoscuta si de cel in detrimentul caruia curge.clandestinitate ca viciu al posesiei. Exercitarea posesiei sub nume de proprietar. Viciile posesiei Contrare fiecareia dintre calitatile sale. 99 . Assa cum rezulta si din articolul 1847 Cod civil. e. viciile posesiei sunt urmatoarele: a. violenta. presupune ca stapanirea in fapt a lucrului sa fie exercitata cu intentia de a stapani pentru sine si nu pentru altul. intrucat poate fi invocat de catre orice persoana interesata (articolul 1866 alineatul 1). 2. c. locatar sau depozitar. asa cum procedeaza un detentor precar. Spre deosebire de intreruperea ei care are drept efect incetarea posesiei. caci posesia este neechivoca doar atunci cand nu sunt indoieli cu privire la existenta celor doua elemente constitutive ale sale. f) Posesia sa fie neechivoca Codul civil roman nu include printre calitatile posesiei neechivocitatea. Discontinuitatea este totodata un viciu absolut. Intentia legiuitorului. clandestinitatea. d. a. b. discontinuitatea. precaritatea. e) Posesia sa fie sub nume de proprietar. Discontinuitatea Potrivit articolului 1848 din Cod civil est discontinua posesia exercitata cu intermitente anormale. discontinuitatea este doar un viciu temporar al posesiei care duce la suspendarea ei. echivocitatea. sunt viciile posesiei. omisiune a carei justificare si-ar gasi ratiunea in faptul ca echivocitatea s-ar confunda cu precaritatea. Retinem totusi ca neechivocitatea este o calitate distincta a posesiei.

Caractrele juridice ale violentei sunt urmatoarele: 1. fara a fi necesara vreo scurgere de timp. Viciului clandestinitatii ii corespund urmatoarele caractere juridice: 1. se aplica atat in privinta posesiei nemiscatoarelor. intrucat odata incetata clandestinitatea. b. este un viciu temporar. este un viciu temporar. este viciu relativ. are valoarea unui titlu de proprietate. ea trebuie sa fie conservata si pe parcurs tot in mod pasnic. este un viciu relativ putand fi invocat. potrivit carora simpla posesie de buna credinta. redevenind publica. 1852 Cod civil. intrucat in ceea ce priveste miscatoarele sunt aplicabile dispozitiunilor articolului 1909 Cod civil. 2. Din continutul textului rezulta ca nu este suficient ca posesia sa fi inceput in mod pasnic. posesia redevine si utila (articolul 1956 Cod civil). 2. cat si a bunurilor miscatoare. Viciul clandestinitatii este aplicabil in materia miscatoarelor. 3. fiind greu de conceput si in cea a nemiscatoarelor. discontinuitatea se refera de regula la posesia nemiscatoarelor. Violenta Articolul 1851 Cod civil precizeaza ca “posesia este tulburata cand este fondata sau conservata prin acte de violenta in contra sau din partea adversarului”. 100 . deci numai de catre cei fata de care posesia a fost exercitata pe ascuns (articolul 1862 alineatul 2 Cod civil). c. “Posesiunea este clandestina cand posesorul o exercita in ascuns de adversarul sau incat cesta nu este in stare sa poata sa o cunoasca”. in sensul ca o data incetata violenta.Ca viciu al posesiei. posesia redevine utila. Clandestinitatea. asa cum prevede art. in sensul ca poate fi invocat numai de catre cel impotriva caruia a fost exercitata violenta (1962 alineat 2 Cod civil).

uzufructuar etc. Caracteristic pentru precaritate este faptul ca stapanirea lucrului este lipsita de “animus sibi habendi”. ea constituie insasi lipsa posesiei102. depozitar.. adica in calitate de locatar. este echivoca. 396. sau asupra unui lucru comun. 174. op. cit. Mai mult decat atat. Echivocitatea Desi articolul 1847 Cod civil nu include printre viciile posesiei echivocitatea.d. deoarece sunt dubii ca 100 101 102 103 E. vol. practica instantei supreme a decis ca posesia exercitata de un coproprietar asupra intregului bun individ. În acelaºi sens ºi Mircea Costin. cit. 101 . Safta Romano.. dar si in practica judiciara. in conceptia Codului civil precaritatea posesiei apare ca un viciu absolut si perpetuu. ea a fost recunoscuta ca atare atat in literatura juridica. cit. nu constituie o posesie sub nume de proprietar”. intr-o a doua opinie101 pe care o impartasim. precaritatea este mai mult decat un viciu. in acest sens. p. precaritatea este separat definita de articolul 1853 Cod civil potrivit caruia “actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia sub nume precar.. precaritatea se poate transforma in posesie. prin intervertire. opiniile autorilor au fost diferite: unii100 sustin ca aceasta constituie un viciu al posesiei. C. p. I. 242. prin aceasta distinctie s-a dorit sa se sublinieze viciul si nu lipsa posesiei. e. p. intrucat articolul 1847 Cod civil a inclus printre calitatile ei si exercitarea sub nume de proprietar Ori. in puterea destinatiei legale a aceluia. Vezi supra referitor la elementele posesiei. deci de elementul intentional al posesiei. Precaritatea Cu privire la precaritate. op. Bârsan. op. “animus” si “corpus”. in cazurile special prevazute de lege. Stãtescu ºi C. O posesie este echivoca atunci cnd sunt indoieli cu privire la existenta elementelor sale constitutive. Din text rezulta cu prisosinta ca precaritatea echivaleaza cu lipsa posesiei si nu cu un simplu viciu al acesteia103.

intrucat de cele mai multe ori. sub nume de proprietar. posesorul de buna credinta dobandeste fructele lucrului asupra caruia exercita posesia (articolul 485 Cod civil). PREZUMTIA DE PROPRIETATE Posesia exercitata in conditiile prevazute de lege creaza pana la proba contrarie o prezumtie de proprietate in favoarea celui ce o exercita. posesia de buna credinta echivaleaza cu titlu de 102 . A. consta in aceea ca fiind parat. la dobandirea dreptului de proprietar. ori ca proprietar privind cota sa parte de proprietate.actele de posesiune s-au efectuat de coproprietar in calitate de posesor al bunului. posesia creaza o prezumtie de proprietate (art. 4. posesia este protejata prin actiunile posesorii. potrivit caruia “posesorul este presupus ca poseda pentru sine. 1864 Cod civil. prin uzucapiune. Avantajul pe care-l creeaza aceasta prezumtie.3.4. Prezumtia de proprietate opereaza in favoarea posesorului. in materia bunurilor miscatoare. Efectele posesiei in pofida imprejurarii ca este doar o stare de fapt. 3. prezumtia este mai puternica deoarece in virtutea articolului 1909 Cod civil. Aceasta prezumtie este instituita de dispozitiunile art. 2. daca nu este proba ca a inceput a poseda pentru altul”. Efectele posesiei pot fi grupate astfel: 1. posesia ca stare de fapt coincide cu dreptul de proprietate. 3. intrucat este prezumat proprietar pana la proba contrarie. legea recunoaste posesiei uitle anumite consecinte juridice. posesia prelungita duce. posesorul nu are a face probe in sprijinul dreptului sau. 1854 Cod civil).

Dimpoptriva in materia bunurilor nemiscatoare prezumtia de proprietate poate fi rasturnata prin proba contrara. Aceasta exceptie este instituita de articolul 485 Cod civil. Dovada bunei credinte nu trebuie sa fie facuta. 103 . nefiind posibila proba contrarie. fructele unui lucru se cuvin proprietarului. intrucat in favoarea posesorului pledeaza prezumtia “bona fides presumitur” prevazuta de articolul 1899 Cod civil. constand in convingerea posesorului ca lucrul. potrivit caruia “Buna credinta se presupune totdeauna si sarcina probei cade asupra celui ce alege reaua credinta”. ea trebuie sa fie contemporana momentului perceperii fructelor. Articolul 487 Cod civil stabileste ca posesorul inceteaza sa mai fie de buna credinta din momentul cand viciile titlului sau ii sunt cunoscute. DOBANDIREA FRUCTELOR DE CATRE POSESORUL DE BUNA CREDINTA Ca principiu general. lipsit de orice viciu. intrucat din acel moment nu se mai bucura de beneficiul pe care legea i-l recunoaste doar posesorului de buna credinta. Articolul 486 Cod civil precizeaza ca prin buna credinta se intelege imprejurarea in care posesorul “poeda ca proprietar in puterea unui titlu translativ de proprietate. Posesorul nu este indreptatit sa perceapa fructele. fara ca proprietarul sa poata ridica vreo pretentie asupra lor. De la aceasta regula exista o exceptie: posesorul de buna credinta al lucrului ii culege fructele. B. dupa ce va fi cunoscut viciile titlului sau. ale carui fructe le culege. Buna credinta trebuie sa existe nu numai in momentul dobandirii lucrului. care prevede ca “posesorul nu castiga proprietatea fructelor decat atunci cand poseda cu buna credinta”. a fost dobandit de la adevaratul proprietar si ca titlul in virtutea caruia poseda este valabil. Din text rezulta ca buna credinta este de ordin subiectiv. ale carui vicii nu-i sunt cunoscute”.proprietate.

Pentru exercitarea ei. Perceperea anticipata a fructelor civile de exemplu. In al doilea rand. fara a se pune in discutie dreptul asupra lucrului. pentru ca perceperea fructelor sa fie recunoscuta ca atare. de natura sa impiedice exercitiul liber si efectele juridice ale posesiei. trebuie indeplinite cumulativ trei conditii: 104 . mentinerea acestei stari ori redobandirea ei in eventualitatea ca a fost pierduta. chiar daca detinatorul a fost de buna credinta. Unicul drept recunoscut a acestui posesor este acela de a pretinde sa i se restituie de catre proprietar cheltuielile ocazionate de perceperea si recoltarea fructelor. Actiunea in complangere. actiunea posesorie speciala sau in reintegrare. nu si productele ce se cuvin intotdeauna proprietarului. precum si cele necesare si utile facute asupra lucrului. b. a. Cu totul alta este insa situatia posesorului de rea-credinta. Dreptul nostru cunoaste doua genuri de actiuni posesorii si anume: a. este imprejjurarea ca prin ea este aparata starea de fapt a posesiei. (in eventualitatea in care lucrul a pierit) cat si fructele. PROTEJAREA POSESIEI PRIN ACTIUNILE POSESORII Actiunea posesorie este o actiune reala imobiliara prin care posesorul urmareste apararea posesiunii sale “ca o stare” de fapt impotriva oricarei tulburari. nu scuteste pe posesorul lucrului de restituirea lor. Caracterisitic actiunii posesorii. actiunea posesorie obisnuita sau in complangere. posesorul dobandeste doar fructele. trebuie sa fi avut loc la timpul cuvenit.Se poate pune firesc intrebarea care sunt fructele pe care le dobandeste posesorul de buna credinta? in primul rand trebuie precizat ca in temeiul bunei credinte. este utilizata pentru a face sa inceteze orice tulburare a posesiei. Acesta are obligatia sa restituie proprietarului lucrul atat valoarea lui. C.

Ca si actiunea in complangere. daca tulburarea s-a produs prin violenta.ocrotesc in dreptul nostru posesia bunurilor imobile si drepturile reale imobiliare susceptibile sa fie dobandite prin uzucapiune. 3. Violenta neavand nici o justificare in drept. reclamantul sa faca dovada ca inainte de data tulburarii sau a deposedarii a detinut bunul cel putin un an. actiunea in reintegrare poate fi promovata chiar si de catre posesorul de rea-credinta. DOBANDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIN EFECTUL POSESIEI INDELUNGATE.sunt actiuni reale. in conditiile articolului 676 Cod procedura civilä. 105 . 2. posesiunea reclamantului sa fie utila. actiunea in complangere poate fi formulata si de catre un detentor precar. actiunile posesorii sunt inutile in privinta lor.1. Actiunile posesorii au urmatoarele caractere: . Este motivul pentru care s-a afirmat de litertura ca in materie mobiliara posesorul se confunda cu petitoriul sau ca posesorul este absorbit de petitoriu. cea in reintegrare poate fi promovata si de catre detentorul precar. .in complangre. Actiunea posesorie in reintegrare este uzitata pentru apararea posesiei. Spre deosebire de actiunea posesorie obisnuita . exercitiul actiunii in reintegrare este conditionat de indeplinirea unei singure cerinte: sa nu fi trecut mai mmult de un an de la tulburare sau deposedare. Sarcina probei apartine in actiunea posesorie in complangere reclamantului. b. intrucat in materia mobilelor posesiunea se confunda practic cu proprietatea. adica neviciata. sa nu fi trecut mai mult de un an de la tulburare sau deposedare. D. cu conditia ca tulburatorul sa nu fie el insusi cel pentru care detine reclamantul. atunci cand deposedarea sau tulburarea s-au produs prin violenta.

Apararea dreptului de proprietate. Mijloacele juridice de aparare a dreptului de proprietate pot fi clasificate in doua mari categorii si anume: 104 Justul titlu este un titlu translativ de proprietate ce nu provine de la adevãratul proprietar ºi ale cãrui vicii nu-i sunt cunoscute posesorului ce uzucapeazã. 105 C. 199. posesie care trebuie sa indeplineasca conditiile de utilitate asa cum sunt ele prevazute de art.4. uzucapiunea dureaza de la 10 la 20 de ani.4.1.. 1837 arata ca prescriptia achizitiva este un mijloc de a dobandi proprietatea. Atunci cand posesorul este de buna credinta si are un just titlu104. civ. mijloacele de aparare a dreptului de proprietate au fost definite ca fiind acele actiuni prin care proprietarul tinde sa inlature atingerile ce sunt aduse dreptului sau si sa ajunga la restabilirea lui105. O posesie viciata sau detentiunea precara sunt irelevante sub aspect achizitiv. nu ar conduce niciodata la dobandirea proprietatii. In articolul 645 din C. 106 . Sectiunea 3.Uzucapiunea sau prescriptia achizitiva este un mod de dobandire a proprietatii sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru. Bârsan. caci oricat ar dura ele in timp. p. in doctrina. 3. Notiuni generale Dreptul de proprietate fiind cel mai important drept civil patrimonial. op. cit. 1847 din C. Uzucapiunea ca mod de dobandire a proprietatii se intemeiaza pe faptul posesiei indelungate a unui imobil. in vreme ce art. s-a bucurat intodeauna de o protectie juridica de natura sa-i asigure exercitiul netulburat. se prevede ca proprietatea se mai poate dobandi si prin prescriptie. in vreme ce daca posesorul nu are un just titlu ea dureaza 30 de ani. civ. Stãtescu ºi C. prin posedarea neintrerupta a acestuia in tot timpul fixat de lege.

1909 alineat 2 din Codul civil prevede ca “cel ce a pierdut sau cel caruia i s-a furat un lucru poate sa-l revendice in curs de trei ani”. acele actiuni reale menite sa apere dreptul de proprietate sau alt drept real. Ele nu se intemeiaza deci pe dreptul de proprietate sau pe alt drept real.2. care este un drept real se numesc actiuni reale. actiunile confesorii. b. Sunt actiuni posesorii. cum ar fi actiunile in revendicare. Sunt actuni petitorii.spre deosebire de actiunile petitorii care vizeaza fondul dreptului. sunt actiunile care se intemeiaza pe dreptul de proprietate sau pe faptul posesiunii. intre cele doua categorii de actiuni exista mai multe deosebiri. 3.in vreme ce actiunile petitorii nu pot fi promovate decat de titularul dreptului real incalcat (proprietar. .a. mijloacele juridice nespecifice sau indirecte asa cum sunt actiunile nascute din dreptul de creanta. 1910 se 107 . in vreme ce art. La randul lor actiunile reale se pot imparti in: actiuni petitorii si actiuni posesorii. actiunile in granituire etc.). Definitie Actiunea in revendicare nu s-a bucurat legislativ de o definitie consacrata. dintre care mai importante sunt doua: . mijloacele juridice specifice.4. Art. adica proprietatea. Actiunea in revendicare. acele actiuni reale destinate sa apere posesiunea unui imobil. ori din imbogatirea fara just temei. Aceste actiuni avand ca temei dreptul de proprietate. numite si mijloace directe de protejare a dreptului de proprietate. uzufructuar etc. cele posesorii protejeaza doar posesia. actiunile posesorii pot fi promovate si de catre posesor. din fapte ilicite sau cvasicontracte. ci pe obligatii rezultate din neexecutarea contractelor.

cit. 117. Drept procesual civil. p. 1730 Cod civil face referire la posibilitatea revendicarii obiectelor vandute.p.4. 1994. A. Actiunea in revendincare este imprescriptibila. p. adica sa faca dovada dreptului sau de proprietate. op. Rãdescu. p. Ed. actiunea in revendicare este cunoscuta ca “actiunea proprietarului neposesor impotriva posesorului neproprietar”. de catre vanzator. iar art. Bucureºti.cit. Didacticã ºi Pedagogicã Bucureºti 1975. cere restituirea acestuia de la posesorul neproprietar 106. iar instantele verifica daca acesta are calitatea pe care o pretinde in raport si de sustinerile si dovezile paratului potrivit principiului “in excipiendo reus fit actor”107. nepierzandu-se prin neuz. in practica. Codul de procedurã civilã comentat ºi adnotat. Negru ºi D. 108 . deoarece dreptul de proprietate pe care se intemeiaza este si el imprescriptibil sub aspect extinctiv.3.op.130.. 340. in practica judiciara s-a stabilit ca doar proprietarul exclusiv are exercitiul actiunii in revendicare. actiunea in revendicare a fost definita ca fiind acea actiune reala prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului sau. ii. si reala deoarece ea apara insusi dreptul real de proprietate. implica o conditie si o precizare si anume: 1) Conditia calitatii de proprietar exclusiv Persoana care revendica un bun (reclamantul) trebuie sa aiba calitatea de proprietar.256. Conditii pentru exercitarea actiunii in revendicare Exercitiul actiunii in revendicare. 106 107 Pentru alte definiþ vezi ºi E. Ea este petitorie deoarece tinde sa stabileasca direct existenta dreptului de proprietate a reclamantului. Proprietarul exclusiv exercita actiunea in revendicare. Boroi ºi D.refera la revendicarea mobilelor..L. 105 ie . Radu. 3. in stiinta dreptului. Costin. Referitor la aspectele procesuale privind calitatea procesualã ºi corelaþ dintre dreptul subiectiv civil ºi acþ ia iunea civilã în justiþ vezi V. Ed. Actiunea in revendicare este caracterizata ca fiind o actiune petitorie reala si imprescriptibila.L.G. Safta Romano. M.

in aceeasi masura in practica judecatoreasca. Teoria generalã a obligaþiilor. deoarece actiunea in revendicare presupune un drept exclusiv si determinat pe care coindivizarul nu il poate obtine decat prin efectul partajului110. 84. 224/24 noiembrie 1972. op. P. 2) Actiunea in revendicare este imprescriptibila. 154. Raspunsul a fost pozitiv.. p. care impreuna au un drept exclusiv asupra bunului ce formeaza obiectul indiviziunii. a se vedea E. 109 . cit. si nici cota sa parte mai inainte de individualizarea ei ca efect a unei hotarari de partaj.Asadar actiunea in revendicare a unui coindivizar nu ar putea fi primita. De la regula imprescriptibilitatii actiunii in revendicare exista totusi o singura exceptie prevazuta de art. cu motivarea ca un coindivizar nu poate revendica un bun indiviz mai inainte de infaptuirea partajului. sotul reclamant. o ultima problema a fost aceea de a se sti daca este admisibila actiunea in revendicare promovata de un coproprietar impotriva celorlalti cu privire la bunul indiviz. Numai in cazul cand o alta persoana ar dobandi bunul prin efectul uzucapiunii. consecinta pierderii bunului. deoarece el are doar un drept limitat asupra bunului. s-a pus problema daca numai unul dintre soti are exercitiul actiunii in revendicare a unui bun comun in temeiul mandatului tacit reciproc108. p. care ii profita si celuilalt sot109. “Per a contrario” va fi primita actiunea in revendicare promovata de toti coindivizarii. Indiferent cat de mult si-ar neglija titularul exercitiul dreptului sau. plecand de la ideea ca prin actiunea sa. 561 din Codul de procedura civila. El nu poate revendica nici intregul bun fara acordul celorlalti coproprietari. p. Actami Bucureºti 1994. Safta Romano. Ed. Raspunsul dat in practica instantei comune supreme a fost negativ. 109 110 Pentru opinia contrarã. Decizia civilã nr. 148. acesta nu este sanctionat de legea civila in mod direct. Filipescu. s-ar rasfrange indirect asupra lui. Textul prevede ca 108 Cu privire la mandatul tacit. vizeaza marirea patrimoniului comun. vezi I. în Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1972. precizare ce isi are sorgintea tocmai in caracterul perpetuu al dreptului de proprietate care nu se pierde prin neuz. in fine.

in practica ele sunt mult mai complicate. iar in procesul civil sarcina probei apartine reclamantului. 112 din Codul de procedura civila fiind plastic evidentiata de adagiul “actori incumbit probatio”. sau al transferului proprietatii.m. Acest termen scurt pentru exercitarea actiunii in revendicare este menit sa confere siguranta atat cumparatorului la licitatie publica. dar si celorlalte persoane ce ar putea eventual dobandi ulterior bunul. Este totodata posibil ca inscrisurile sa nu fie insotite de schite sau planuri pentru delimitarea imobilelor s. avand castig de cauza acela care si-a transcris titlul Daca nici una dintre parti nu si-a transcris titlul. se va prescrie in termen de cinci ani din momentul executarii ordonantei de adjudecare”. Daca teoretic lucrurile par simple. potrivit principiului “qui prior tempore potior jure”. 110 . Nu de putine ori nu exista inscrisuri doveditoare ale dreptului de proprietate. isi gaseste pe deplin aplicarea in cazul actiunii in revendicare. Fata de dificultatile intampinate in materia revendicarii imobiliare. 1169 Cod civil potrivit careia cel ce face o sustinere trebuie sa o dovedeasca. A. ACTIUNEA IN REVENDICARE IMOBILIARA Exercitiul actiunii in revendicare implica in primul rand dovada dreptului de proprietate. datorita unor imprejurari obiective de multe ori grau de depasit. De altfel dispozitia art.d.“orice cerere de evictiune totala sau partiala a bunului adjudecat. practica judecatoreasca a stabilit o serie de principii care se aplica in solutionarea acestor cauze in urmatoarele ipoteze: A) Ambele parti invoca titluri scrise ce fac dovada dreptului de proprietate asupra bunului revendicat.a. Dupa cum titlurile provin de la acelasi autor sau de la autori diferiti solutionarea litigiului poate cunoaste doua ipoteze si anume: a) Cand ambele titluri provin de la acelasi autor trebuie analizat daca partile si-au transcris sau nu titlul in registrul de transcriptiuni imobiliare. dispozitiunea art. va fi apreciat ca valabil in speta cel de data mai veche.

Acestei situatii transante. C) Nici una dintre partile litigante nu are titlu “De plano”.titlul sa emane de la un tert. practica judecatoreasca i-a adus insa un amendament. instantele au in vedere urmatoarele criterii: . actiunea ar trebui respinsa. posesorul parat ar avea castig de cauza in baza principiului “in pari causa melior est causa possidentis”.verificarea autorilor si a dreptului pe care acestia il aveau cu privire la bunul in litigiu. . 1864 Cod civil. va fi apreciat mai puternic titlul anterior transcris in registrul de transcriptiuni. va avea castig de cauza partea al carui titlu este mai preferabil. Ar avea deci castig cel ce invoca o posesie mai indelungata. Dimpotriva daca titlul este invocat de catre reclamant. potrivit principiului “nemo plus juris ad alium transferre potest. quam ipse habet”. b) Cand titlurile provin de la autori deosebiti. Daca paratul invoca un asemenea titlu. atunci actiunea reclamantului va fi respinsa. deoarece in favoarea posesorului opereaza prezumtia de proprietate instituita de art. daca ambele au fost transcrise. el va avea castig de cauza cu doua conditii: . . Pentru a stabili care este titlul preferabil. utila sau de buna credinta. Asa fiind. constand in analiza prealabila a celor doua posesii aflate in conflict.data titlului sa fie anterioara posesiei paratului.cand nu exista alte mijloace de proba in afara de titluri se va da castig de cauza partii al carui titlu are data certa mai veche. B) O singura parte are titlu privind proprietatea bunului revendicat. 111 .Potrivit aceluiasi principiu.

deoarece posesorul beneficiaza de la bun inceput de prezumtia de proprietate.B. se aplica asadar numai in privinta bunurilor mobile care pot fi posedate. in curs de trei ani. O asemenea imprejurare este reglementata de textul art. 1909 alineatul 1 Cod civil. posesia creeaza in favoarea posesorului o prezumtie absoluta de proprietate impotriva careia nu se admite proba contrarie. incat el constituie insasi corporalitatea dreptului pe care il reprezinta apropiindu-se in acest mod de natura exterioara a bunurilor mobile corporale. deci numai bunurile mobile corporale. de la cel la care il gaseste. in cazul bunurilor mobile corporale. Rezulta asadar ca actiunea in revendicare mobiliara nu ar putea fi exercitata decat atunci cand nu sunt aplicabile prevederile art. ACTIUNEA IN REVENDICARE MOBILIARA Actiunea in revendicare mobiliara cunoaste un regim juridic deosebit de cel al actiunii imobiliare. fara sa fie trebuinta de vreo curgre de timp”. 1909 Cod civil potrivit carora “Lucrurile miscatoare se prescriu prin faptul posesiunii lor. De la aceasta regula exista o singura exceptie ce priveste titlurile la purtator. Fata de aceasta dispozitiune a legi. Caracterul particular rezida in dispozitiile art. 1909 alineatul 2 Cod civil potrivit caruia “cel ce a pierdut sau cel caruia i s-a furat un lucru poate sa-l revendice. susceptibile de detentiune materiala. a caror valoare este incorporata in titlu. ramanand acestuia recurs in contra celui de la care il are”. Regula prevazuta de art. din ziua cand l-a pierdut sau cand i s-a furat. 1909 alineatul 1 Cod civil este aplicabila numai cu privire la bunurile mobile privite in mod individual nu si unor mase sau universalitati de bunuri mobile cum ar fi de exemplu o succesiune a bunurilor mobile. deci in situatiile in care nu-si mai are aplicare prezumtia absoluta de proprietate. revendicarea bunurilor mobile este practic imposibila. Regula prevazuta de art. 112 . 1909 alineat 1 Cod civil.

adica de la cel care-l detine se individualizeaza categoria de persoane ce pot sta in calitate de parati. adevaratul proprietar se va indrepta impotriva hotului sau gasitorului de la care va recupera suma pe care el la randul sau i-a platit-o dobanditorului de buna credinta. chiar daca posesorul ar face dovada ca a cumparat la randul lui bunul si ca a platit pretul. 1909 alineat 2 Cod civil deroga dispozitiunile art. sau la o vindere publica. 113 . proprietarul revendicant. Chestiunea implica un real interes practic. La randul sau. intr-o asemenea ipoteza. Revendicandu-se bunul de la posesorul nelegitim. l-a dobandit la randul sau de la autorul furtului sau de la gasitor. sau de la un negutator care vinde asemenea lucruri. S-a raspuns asadar ca termenul de 3 ani nu este de prescriptie. Caci acel la care se afla bunul poate fi in egala masura autorul furtului. de decadere la expirarea caruia se stinge insusi dreptul de proprietate al celui care revendica. prin sintagma “de la cel care-l gaseste”. 1910 Cod civil care prevad ca “Daca posesorul actual al lucrului furat sau pierdut l-a cumparat la balci sau la targ. acesta se poate intoarce pentru desdaunare impotriva celui de la care a dobandit bunul. termenele de prescriptie sunt susceptibile de intrerupere si suspendare. deoarece spre deosebire de termenele de decadere. a. in aceasta ipoteza. De la regula prevazuta de art.intrucat textul nu precizeaza impotriva cui s-ar putea indrepta actiunea in revendicare. proprietarul originar nu poate sa ia lucrul inapoi decat intorcand posesorului pretul ce l-a costat”. Actiunea in revendicare mobiliara indreptata impotriva posesorului de buna credinta porneste de la ideea ca cel la care se gaseste bunul. Literatura juridica a avut de solutionat problema de a sti daca acest termen este de prescriptie ori de decadere. ci un termen fix. bunul mobil poate fi revendicat in interiorul termenului de 3 ani calculat din momentul cand bunul a fost furat sau pierdut. gasitorul bunului sau un dobanditor de buna credinta impotriva caruia se poate indrepta proprietarul care a pierdut posesia. nu are obligatia sa-i plateasca acestui posesor contravaloarea bunului.

1909 alineatul 2 Cod civil. si obligatiile impuse de normele morale. in lipsa unui termen prevazut de lege. In aceasta categorie intra. 1909 alin. se intemeieaza pe imprejurarea ca posesia de rea credinta nu are valoarea unui titlu de proprietate.b. Acesta detine lucrul in virtutea unor relatii contractuale cu proprietarul sau. deoarece nici un considerent nu justifica aplicarea dispozitiunilor art. Asa fiind. .1. 1909 alineat 1 Cod civil atunci cand adevaratul proprietar cheama in judecata pe tertul dobanditor de rea credinta. juridice sau nejuridice. Actiunea in revendicare mobiliara impotriva hotului. la care o persoana poate fi tinuta in temeiul unei varietati de raporturi sociale. etice sau religioase. 114 . 1 din Codul civil. urmeaza ca o asemenea actiune sa fie promovata in termenul prevazut de art. 615. 1890 din Codul civil. detentorul precar nu se bucura de prezumtia instituita de art. gasitorului sau dobanditorului de rea credinta. Notiunea si izvoarele obligatiilor civile In vorbirea curenta111 prin obligatie se intelege o datorie. motiv pentru care nici actiunea pentru restituirea bunului nu se intemeiaza pe dispozitiile art. OBLIGATIILE CIVILE SI IZVOARELE LOR. cum ar fi: obligatia de a-i ajuta pe cei in nevoie. Bucureºti 1984 p. CAPITOLUL IV. Acest gen de 111 Dicþ ionarul explicativ al limbii române Ed. spre exemplu. Academiei. obligatia de politete si respect intre oameni. c) Actiunea in revendicare impotriva celui care detine bunul direct de la proprietar are in vedere situatia detentorului precar. Sectiunea 4. adica de 30 de ani. O asemenea actiune este perfect admisibila. sarcina sau indatorire.

15 113 Cu privire la teoria normei juridice ºi a elementelor sale structurale. Bucureºti 1994 p. Actami. intrucat in caz de neexecutare ele nu pot fi indeplinite cu ajutorul fortei coercitive a statului. 1981 pag. „lato senso“. Bucureºti 1993 p. in vreme ce punctul de vedere al debitorului el constituie o datorie. Obligatia acestuia poate consta in a da. Asadar. All. Stãtescu ºi C. creditorul este subiectul activ in vreme ce debitorul sade in postura de subiect pasiv. 2. Ed. Teoria generalã a obligaþ iilor Ed. Filipescu. N. ca institutie de drept113. 8. ca element dinamic al raportului juridic. Cel de al treilea sens al notiunii este cel intrebuintat pentru a desemna un inscris oarecare destinat sa serveasca drept mijloc de proba a raportului juridic obligational. notiunea de obligatie este primitoare de trei intelesuri: 1. Actami. Bârsan.obligatii nu are insa un caracter juridic. prin obligatie se intelege numai latura pasiva a raportului juridic. Pentru alte . In sens restrans. Introducere în teoria generalã a dreptului. Lipsa constrangerii de stat se datoreste faptului ca aceste obligatii sunt eliptice de sanctiunea juridica. Teoria generalã a dreptului. „stricto senso“. P. C. ambele constituind latura activa si respectiv latura pasiva a aceluiasi raport juridic. vezi I.38 114 I. 5 112 115 . Popa. obligatia desemneaza un raport juridic in al carui continut intra atat dreptul de creanta apartinand creditorului. cat si datoria corelativa a debitorului. Bucureºti . Ceterchi ºi I. din punctul de vedere al creditorului. Bucureºti 1994 pag. 3. ne referim la o obligatie veritabila. In sens larg. Teoria generalã a obligaþ iilor Ed.112 Dimpotriva. raportul obligational apare ca un drept de creanta. Ed. Academiei. a face sau a nu face un anumit lucru. Drept civil. cand o indatorire este reglementata de norma juridica si are izvorul intr-un raport juridic. In drept. Tratat de Drept civil. In functie de pozitia pe care o au fata de obligatie. adica indatorirea sau prestatia ce-i revine debitorului. Craiovan. 114 Pentru structura tehnico juridicã a normei juridice. definiþii.

Ca oricarui alt raport juridic civil. Ionaºcu. raportul juridic obligational. de exemplu. avem in vedere intelesul ei „lato senso“. Ed.Asemenea inscrisuri pot fi obligatiile nominative sau la purtator. ce au menirea de a dovedi un imprumut. obligatiile emise de o societate comerciala pe actiuni ce constituie de fapt fractiuni ale capitalului ei social sau pur si simplu obligatiuni CEC. numit debitor. cat si indatorirea acestuia de a-si aduce la indeplinire prestatia sub sanctiunea constrangerii de catre stat. Bucureºti 1961 p. si raportului juridic obligational ii sunt proprii aceleasi trei elemente structurale: subiectele.1 Partea generalã. continutul si obiectul115. ca subiect activ. • subiectul pasiv care are obligatia corelativa dreptului creditorului. Tr. de a-i cere debitorului. Academiei.155 . obiectul studiului nostru constituindu-l asadar. Tratat de drept civil. Mai precizam ca ne vom referi la acele raporturi juridice obligationale care au un continut patrimonial si in cadrul carora partile participa pe pozitii de egalitate juridica. vol.. sa faca ori sa nu faca ceva. pe de o parte si. deci la raporturile obligationale civile. in caz de neexecutare de buna voie. pot fi atat persoanele fizice. cat si cele juridice (prin urmare si statul)116. Intr-un raport juridic de vanzare-cumparare. cat si pe cea de debitor. 115 Cu privire la raportul juridic civil. Raportul juridic obligational se stabileste intre doua categorii de persoane si anume: • subiectul activ ca titular al unui drept subiectiv patrimonial de creanta.Subiecte ale raportului juridic obligational. 1. ca subiect pasiv. o dubla calitate: atat pe cea de creditor.206 116 . Fata de toate aceste elemente de individualizare definim obligatia ca fiind un raport juridic in al carui continut intra atat dreptul creditorului. Diversitatea raporturilor juridice obligationale poate face ca un subiect sa intruneasca in cadrul aceluiasi raport. In tratarea notiunii de obligatie. sa dea. numit creditor.

donator-donatar. in lipsa obligatiei asumate subiectul pasiv ar fi fost indreptatit. mandant-mandatar. Persoana fizicã. 2. a nu face ceva la care. La randul sau. subiectele unor raporturi juridice obligationale pot imprumuta si denumiri perechi specifice rezultate din variate genuri de contracte numite cum ar fi: locatar-locator. proprietatea asupra imobilelor se transmite in momentul intabularii si nu in cel al incheierii contractului. proprietatea sau dreptul se transmite prin efectul consimtamantului partilor”. Lupan ºi D. Bucuresti 1993 p. Pe langa denumirile generice de creditor si debitor.. obligatie ce ia nastere de regula in momentul incheierii contractului. presupune indatorirea de a constitui sau de a transmite un drept real. pe langa calitatea de debitor al pretului convenit si pe aceea de creditor in privinta dreptului de a primi lucrul cumparat. ci si debitor al obligatiei de transferare a dreptului de proprietate si de predare a lucrului vandut. b) in cazul bunurilor generice. Ea poate consta intr-o actiune pozitiva (a da. in urmatoarele situatii: a) daca partile convin ca transferul proprietatii sa opereze la un moment ulterior incheierii contractului. 3. Obligatia de a da se poate consuma in mod exceptional si dupa incheierea contractului.Obiectul raportului juridic de obligatie consta in prestatia de care este tinut subiectul pasiv. E. Lumina Lex. cand transferul proprietatii opereaza in momentul individualizarii lor prin masurare.vanzatorul nu este numai creditor al pretului.Obligatia de a da. comodant-comodatar. caci potrivit art. Popescu.etc. pe de o parte dreptul subiectiv al creditorului (ca element patrimonial activ). cumparatorul are.18 117 ..Continutul raportului juridic obligational il constituie. Drept civil. a face) sau intr-o abtinere. 5 . Ed. cantarire etc. 116 In acest sens. . c) in regimul de carte funciara.. pe de alta parte obligatia corelativa a debitorului (ca element pasiv al patrimoniului sau). 971 Cod civil “in contractele ce au ca obiect translatia proprietatii sau a unui alt drept real. numarare.

in cazul contractului de vanzare-cumparare. C. Clasificarea obligatiilor civile Obligatiile civile pot fi clasificate in functie de diferite criterii.dupa izvorul obligatiei. obligatia de a nu face un lucru determinat izvoraste dintr-un raport juridic obligational. Cele mai importante criterii de clasificare a obligatiilor sunt urmatoarele : A. desi in cazul unor contracte ele se apropie pana la identitate. Ea este o obligatie negativa.Obligatia de a nu face.1. B. 4. D. poate fi executata simultan cu obligatia de remitere materiala a bunului care este o obligatie de a face.. obligatia de a da. 118 .dupa sanctiunea obligatiei. .Obligatia de a face consta in indatorirea debitorului de a efectua orice prestatie pozitiva ce nu se incadreaza in notiunea de a da.1. Astfel. care. Obligatia de a face nu se confunda cu obligatia de a da.dupa opozabilitatea obligatiei. constituie totusi puncte de vedere deosebite potrivit carora poate fi examinata aceeasi obligatie. In vreme ce in cazul drepturilor reale obligatia isi are izvorul in vointa legii.dupa obiectul obligatiei. consta in indatorirea debitorului de a se abtine de la un anumit lucru la care ar fi fost legalmente indreptatit in lipsa datoriei asumate. Prin aceasta. ea se deosebeste de obligatia generala de abstentiune ce revine subiectelor pasive nedeterminate ale unui drept real117. de abstentiune cu privire la un anumit fapt determinat si la o anumita sau anumite persoane limitativ determinate. deci de a transmite proprietatea. fara a se exclude unele pe altele.

Angheni. obligatiile comporta doua subcriterii de clasificare si anume : Potrivit unui prim subcriteriu. 117 In privinþa obligaþiei generale de abstenþiune ce incumbã subiectelor pasive nedeterminate in cazul drepturilor reale. vezi L. La randul lor faptele juridice pot fi licite sau ilicite. Sub titlu de exemplu. obligatiile se pot naste din acte juridice din fapte juridice “stricto senso” si din lege. in vreme ce obligatia de diligenta a medicului curant sau a avocatului este de a depune toata priceperea pentru a-si apropia rezultatul dorit. respectiv ameliorarea starii de sanatate a pacientului ori castigarea unui litigiu in beneficiul partii asistate118. a face) si obligatii negative (a nu face). Pop. A. Din categoria actelor juridice generatoare de obligatii. Bucureºti 1997 p. Teoria generala a obligaþ iilor Ed. ele pot fi obligatii determinate sau de rezultat si obligatii de prudenta si diligenta numite si obligatii de mijloace. Sm. Drept civil. fac parte contractele si actele juridice unilaterale. clasificarea obligatiilor aduce in discutie gradualitatea implicarii statului in executarea obligatiilor civile: unele obligatii se bucura integral de protectia coercitiei statale. Dupa obiectul lor. acestea pot fi obligatii pozitive ( a da . obligaþiile mai pot fi în naturã sau juridice. Dupa un al doilea subcriteriu. din prima categorie face parte obligatia antreprenorului de a executa o anumita lucrare. B. .E. 119 . Ed. 22 118 Într-o altã clasificare dupã obiectul lor.dupa structura obligatiei. Dupa izvorul lor. Bucureºti 1995 p. C. In categoria faptelor juridice ilicite se inscriu delictele si quasi-delictele civile. Dreptul de proprietate ºi dezmembrãmintele sale. Oscar Print. in vreme ce altele se bucura mai putin sau chiar deloc. În acest sens.8. Lumina Lex. In functie de sanctiune.

Gh Beleiu. obligatiile naturale sau imperfecte si obligatiile morale sau de convenienta.119 • Sunt morale si de convenienta acele obligatii lipsite de orice sanctiune juridica. 1092 Cod civil “repetitiunea nu este admisa in privinta obligatiilor naturale care au fost achitate de buna voie”. obligatii reale si obligatii opozabile tertilor. creditorul lor poate apela la forta de constrangere a statului pentru executarea dreptului sau in cazul neexecutarii de buna voie. nu se infatiseaza identic in toate cazurile. 2 din C. Spre exemplu. Pornind de la aceasta precizare. asa incat. Totusi. • Sunt civile sau perfecte acele obligatii care beneficiaza integral de sanctiune juridica. nu mai poate pretinde restituirea a ceea ce a platit cu motivarea ca dreptul la actiune al creditorului s-ar fi prescris. 973 Cod civil (res inter alios acta. • Sunt obisnuite acele obligatii carora le sunt proprii sub aspectul opozabilitatii regulilor comune drepturilor relative si care se bazeaza pe principiul relativitatii efectelor juridice consacrat de art. Bucureºti 1992 120 . In functie de opozabilitatea lor. desi nu se poate cere executarea lor silita. Drept civil român. distingem intre obligatiile civile sau perfecte. norma instituita de art. membrii familiei sunt datori sa-si acorde unul altuia sprijin moral si material. cazul debitorului care executandu-si prestatia dupa implinirea termenului de prescriptie prevazut de Decretul nr. Spre exemplu.Observam deci ca in functie de sanctiunea de ordin statal care le insoteste obligatiile. odata executate de buna voie. D. 119 In privinta precripþiei extinctive. deci dupa cercul persoanelor carora le sunt opozabile.167/1958. Casa de Editura ºi Presã ªansa SRL. aliis neque nocere neque prodesse potest). potrivit careia. debitorii nu mai pot pretinde restituirea prestatiilor. in sensul ca pentru executarea lor nu se poate folosi forta de constrangere a statului. caci potrivit art. fam. obligatiile se clasifica in obligatii obisnuite. • Sunt naturale sau imperfecte acele obligatii care nu se bucura integral de sanctiunea juridica.

( propter rem). ele presupunand un singur debitor si un singur creditor. Spre exemplu. 1441 Cod civil potrivit carora “daca locatarul vinde lucrul inchiriat sau arendat. • Sunt opozabile tertilor. cazul detinatorilor de terenuri agricole obligati sa conserve calitatile solului sau sa efectueze anumite lucrari de imbunatatiri funciare. 2.In functie de structura lor. (scriptae in rem) acele obligatii care sunt atat de strans legate de posesia unui bun. acele obligatii care apar ca accesoriu al unui drept real. cu toate ca el nu a fost parte in contractul de locatiune incheiat anterior de catre vanzator. Asa cum am mai precizat asemenea urmari ce dau nastere unor raporturi juridice se nasc ca efect al 121 . Obligatii complexe care implica fie mai multe subiecte. Este spre exemplu. obligatiile acestuia referitoare la locatiune ii sunt totusi opozabile. cumparatorul este dator sa respecte locatiunea facuta inainte de vanzare…”. E. locatorul are obligatia de a-i asigura locatarului folosinta lucrului inchiriat (art. obligatiile civile pot fi de trei feluri: 1. incat creditorul nu poate obtine realizarea dreptului sau decat de la posesorul actual al bunului.2. fie mai multe obiecte. in cazul contractului de locatiune.• Sunt reale. 3. Principiul rezulta din prevederile art. noul dobanditor al dreptului de proprietate este obligat sa respecte dreptul de folosinta al locatarului. modificarea sau stingerea unui raport juridic obligational. Odata instrainat lucrul.1. 4. Pure si simple. ca sarcini ce incumba titularului privitor la un bun oarecare. 1411 Cod civil). Obligatii afectate de modalitati (termen si conditie). Clasificarea izvoarelor obligatiilor civile Prin izvor al obligatiilor se intelege acea imprejurare de care legea leaga nasterea. in sensul ca obligatiile nu sunt afectate de modalitati (termen sau conditie).

Obligations. Litec. ªtiinþificã. Izvoare ale obligatiilor civile pot fi in consecinta actele juridice si faptele juridice in sens restrans. Roland. se obliga o singura persoana.68 121 B. 25 . cit. Teoria generalã a actului juridic civil.122 Este cazul vanzarii-cumpararii in care vanzatorul se obliga sa vanda pentru a obtine pretul. Cum efectul juridic pe care il urmarim este obligatia civila. Paris 1995 p. Ed. Beleiu.120 Este unilateral acel act juridic in care manifestandu-si vointa juridica. 122 Gh. Cosma. producatoare de efecte juridice sunt in egala masura si cele ce privesc oferta publica de recompensa sau atribuirea unor castiguri prin tragere la sorti cumparatorilor unui magazin. Tratat de drept civil român. Ed. Tot acte juridice de factura unilaterala. se impun cateva precizari la mai sus mentionatele izvoare ale obligatiilor: Prin contract se intelege. Starck.unor acte sau fapte juridice. Atat legislativ. rezulta ca izvoare ale acesteia pot fi acele acte juridice capabile sa produca asemenea consecinte. iar cumparatorul sa plateasca pentru a obtine bunul. Justificarea cuprinderii acestora in categoria izvoarelor obligatiilor era data chiar de consacrarea lor legislativa de catre textele Codului civil.121 Actele juridice bilaterale sau sinalagmatice sunt acelea in care partile se obliga fiecare din ele urmarind in egala masura obtinerea unor contraprestatii. “acordul intre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge intre dansii un raport juridic”. D. H. Hamagiu. Naþionalã. Al Bãicoianu. Un asemenea gen de act juridic generator de obligatie este de exemplu contractul de donatie. Pentru detalieri în privinþa teoriei actului juridic civil. asa cum precizeaza art. L.754. I Rosetti-Bãlãnescu. pag. in scop de reclama. sub titlu de exemplu. 106. Bucureºti 1969 p. cat si in doctrina romaneasca mai veche 123 ce a urmat riguros scoala clasica franceza. 942 din Codul civil. 2. Ed. Boyer. Bucureºti 1929 p. op. C. Contrat. printre izvoarele obligationale erau incluse quasi-contractele si quasi-delictele. Asemenea acte juridice pot fi unilaterale si bilaterale sau sinalagmatice. Actul juridic constituie o manifestare de vointa exprimata cu intentia de a produce efecte juridice.115 120 In acest sens. Fara a prefigura desigur dezvoltarile ce vor urma. 122 123 .

In categoria faptelor le avem in vedere pe cele licite si ilicite. In ceea ce priveste nasterea raportului juridic contractual. deoarece in analiza acestor izvoare nu prezinta relevanta sensul larg al faptului juridic ce include si evenimentele. producator de consecinte in planul obligatiilor. obligand-o in acest fel la restituire (art. Fapta ilicita ca izvor de obligatii este definita de art. “un fapt ilicit si voluntar din care se naste obligatie catre o alta persoana sau obligatii reciproce intre parti”. quasi-contracte sunt gestiunea intereselor altei persoane si plata lucrului nedatorat (plata indebitului). izvorul obligational constituindu-l in ambele cazuri faptul ilicit si voluntar al garantului sau al solvensului. 992-997 Cod civil). Se impune a stabili totodata si ce categorie de fapte juridice pot da nastere la obligatii civile. 986 Cod civil. • Prin plata lucrului nedatorat se intelege fapta unei persoane (solvens) de a plati alteia (accipiens) o datorie neexistenta sau care nu-i revenea. important este acordul de vointa al partilor. Intre contracte si asa numitele quasi-contracte nu exista in realitate asemanari cat de mici care sa justifice denumirea. Notiunea de quasi-contract a fost si este criticabila prin impreciziunea ei. Un asemenea acord de vointa nu exista insa nici in cazul gestiunii de afaceri si nici in cel al platii nedatorate. 998 Cod civil. ca fiind orice fapta a omului ce cauzeaza alteia un prejudiciu si care 123 . din acest fapt luand nastere obligatii civile reciproce (art. Faptele ilicite sunt acele activitati omenesti de natura sa produca prejudicii care dau nastere unor obligatii de reparare. asa cum il defineste art. In sistemul Codului civil.Quasi-contractul este. 986-991 Cod civil). • Gestiunea intereselor altei persoane sau gestiunea de afaceri consta in faptul unei persoane (gerant) care fara a primi mandat din partea altei persoane (garat). administreaza (gireaza) interesele acesteia din urma. la care practica si literatura juridica au adaugat si imbogatirea fara just temei.

Raspunderea pentru fapta altei persoane ce poate fi de trei feluri. Definitia data de art.1000 aliniat 3 Cod civil). 1000 aliniat 2 Cod civil). • raspunderea comitentilor pentru prejudiciile cauzate de presupusii lor in functiile incredintate (art. 124 . art. • raspunderea institutorilor si mestesugarilor pentru prejudiciile cauzate de elevii si ucenicii aflati sub supravegherea lor (art. 998-999 Cod civil). 1003 Cod civil). Deosebirea dintre delict si quasi-delict consta asadar in faptul ca. 998 Cod civil corespunde notiunii de delict. in vreme ce quasi-delictul este definit de art. 3. cel de-al doilea este comis de pe pozitia subiectiva a neglijentei sau imprudentei. 1000 aliniat 4 Cod civil). Si intr-un caz si in celalalt. Textul nu se refera numai la faptele comise cu intentie ci si la cele savarsite din neglijenta. respectiv: • raspunderea parintilor pentru faptele ilicite savarsite de copii lor minori (art.da nastere obligatiei de reparatie. dar si de acela care l-a cauzat prin neglijenta sau imprudenta sa”. in vreme ce primul implica intentia faptuitorului. Astfel. numita din acest motiv si raspundere civila delictuala se infatiseaza in urmatoarele trei ipostaze: Raspunderea pentru fapta proprie (art. indiferent daca a actionat cu intentie sau din neglijenta ori imprudenta. 1000 alineat 1 Cod civil). • raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animalele aflate in paza juridica a unei persoane (art. Raspunderea ce are ca izvor delictul civil. edificii si animale. 999 Cod civil. care poate fi la randul ei de trei feluri si anume: • raspunderea persoanei pentru prejudiciile cauzate de lucrurile aflate in paza sa juridica (art.Raspunderea pentru lucruri. autorul faptei cauzatoare de prejudiciu este tinut a-l repara in intregime. 999 Cod civil precizeaza ca “omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa.

1002 Cod civil). Sectiunea 4. sau a stinge intre dansii raporturi juridice”. Din economia redactarii textului rezulta ca esential pentru prefigurarea contractului este acordul de vointa manifestat in scopul de a da nastere. Craiova 1983.2.124 Desi de inspiratie franceza. Astfel.8 125 .• raspunderea proprietarului unui edificiu pentru prejudiciul cauzat prin ruina sau viciu de constructie (art. defineste contractul civil ca fiind “acordul intre doua sau mai multe persoane pentru a constitui.942 din C. daca ea are ca obiect nasterea unei obligatii poate fi privita ca si un contract. 126 În sensul acestei opinii. pag. 8 125 În textul francez. cit. Dogaru Contractul. ou a ne pas faire quelque chose” (contractul este convenþia prin care una sau mai multe persoane se obligã faþã de una sau mai multe altele sã dea. C. a modifica sau a stinge drepturi subiective si obligatii civile. conventia sau simplul pact (pactum nudum) nu producea decat o obligatie naturala neocrotita printr-o actiune in justitie. Stãtescu ºi C. vezi I. cit.126 Doctrinar s-a acreditat si ideea ca termenul de conventie ar avea un sens mai larg decat cel de contract. Ed. art. contractul este o conventie particulara generatoare de drepturi si obligatii. Aceasta teorie isi are sorgintea in vechiul drept roman.32 sau I. p. definitia data de Codul civil roman de la 1865 se aseamana fara a se identifica insa cu aceea formulata de art. Consideraþ ii teoretice ºi practice. a faire. S-a acceptat in mod constant in literatura noastra juridica imprejurarea ca termenul de contract este sinonim si deci echivalent celui de conventie. Scrisul românesc. Notiunea si definitia contractului civil. 124 În acest sens. In cea mai generala si mai sintetica formulare. sã facã sau sã nu facã ceva). Dogaru. Bârsan op. in care exista o neta deosebire intre contracte si conventii: pe cand contractul dadea nastere unei obligatii garantate printr-o actiune. op. asa incat intre conventie si contract exista un raport ca de la parte la intreg.125 Potrivit acestui text. “le contrat est une convention par la quelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres a donner. p. civ. 1001 din Codul civil francez.

Distinctia a fost preluata si in literatura noastra juridica de data relativ recenta. civ. factorul sau esential si totodata dinamizator este acordul de vointa al partilor manifestat in scopul de a produce efecte juridice.128 Textul art. 16 129 Pentru alte formulãri esenþialmente asemãnãtoare. a transmite sau a stinge raporturi juridice civile. Tratat de drept civil.2. Ed. op. Dacia Cluj 1978 p.p. Potrivit definitiilor date contractului. 11 sau Fr. M. citat mai sus. vezi I. definitia doctrinara a contractului civil este aceea potrivit careia contractul este acordul de vointa dintre doua sau mai multe persoane in scopul de a produce efecte juridice. a modifica. Ed. II Bucureºti 1947 p. 19. Zinveliu. Vol. 128 127 126 .127 Astfel. Rarincescu. Actami. conventia a fost considerata ca acordul de vointa intervenit intre persoane in scopul de a crea orice fel de efecte juridice pe cand contractul este specia de conventie prin care se creeaza obligatii. constand in “a constitui sau a stinge un raport juridic” Sinonimia dintre cele doua notiuni mai rezulta si din imprejurarea ca art. codul nostru a preluat de la cel francez mai sintetic si mai concret ideea de finalitate a contractului. civ. p. 942 C. potrivit careia conventia ar fi genul iar contractul specia. in mod generic orice acord de vointa asupra unui obiect cu relevanta juridica poate fi o conventie. I. desi nu a preluat din codul napoleonian de la 1802 notiunea de ”conventie”. Filipescu. in vreme ce consensul steril de orice efect juridic se plaseaza in planul complezentei sau al curtoaziei. Pornind de la aceste precizari prealabile. adica de a da nastere. Deak. 942 din C. BucureSti 1996. 3. Asa fiind. Contractele speciale. totusi a echivalat-o printr-o formulare mai analitica definita prin sintagma “acordul dintre doua sau mai multe persoane” In plan obiectiv. cit. Vointa juridica. P.Contractele civile instrumente de satisfacere a intereselor cetãþ enilor.1. Curs elementar de drept civil român. element esential al contractului. Pentru dezvoltarea ideii.129 4. este sistematizat in Titlul III numit “Despre contracte sau conventii”.

966 din C. 11. Prin urmare forta obligatorie a contractului este consecinta exclusiva a acordului de vointa. Curs de drept civil.131 In raporturile sociale libertatea are un caracter complex. intrucat potrivit textului. Care precizeaza ca “obligatia fara cauza sau fondata pe o cauza falsa sau nelicita nu poate avea nici un efect”. Bucureºti 1996 p.71. Stãtescu ºi C. legea nefacand alceva decat sa recunoasca puterea generatoare de drepturi si obligatii a autorilor actului juridic. Ed. si necesitatile de ordin juridic exprimate prin totalitatea normelor imperative si a principiilor de drept. ªtiinþificã. Dogaru. 132 C.C. 5 din C. precum si prin complexul relatiilor care formeaza ordinea de drept.Intrucat in principiu incheierea oricarui contract este libera. avem in vedere nu numai legile obiective ale societatii si conditiile sale materiale de existenta ci. Cit. P. Scaiul. 130 131 In sensul acesta. “nu se poate deroga prin conventii sau dispozitii particulare de la legile care intereseaza ordinea publica si bunele moravuri”. exprima in acelasi timp nu numai limitele ci si libertatea vointei exprimata implicit.J. nr. considera consimtamantul partilor ca fiind creator de drepturi si obligatii civile. campul de exprimare al vointei juridice este si el nelimitat.132 Dand cuvenita valoare acestui principiu. Aceasta dispozitie cu caracter prohibitiv. Valenþ ele juridice ale voinþ ei Ed. trebuie coroborata si cu prevederile art. 42. Raportand vointa juridica relatiilor juridice ca o componenta a relatiilor sociale. . caci este permis tot ce nu se interzice. Necesitate ºi libertate în domeniul respectãrii dreptului. Bârsan. civ. op. Bucureºti 1986 p. în S.130 Aceasta autonomie este traductibila prin ceea ce se numeste in stiinta dreptului principiul libertatii de vointa in materia contractelor. de multe ori ea facand parte din conceptele politice ale societatii. 127 . I. civ. 33 ori A. 1?1958 p. Gionea. Nashitz. interpretarea art. V. Teoria autonomiei de vointa elaborata sub influenta rationalismului individualist din secolul al XIX-lea si a doctrinei dreptului natural.

968 C. Tratat de drept civil. Beleiu. cit.Referindu-se la cauza textul art. op. I Partea generalã. Bucureºti 1989 p. 188 – 191. care se individualizeaza prin caractere specifice. vointa juridica ce sta la baza contractului trebuie sa fie circumscrisa necesitatii de ordin juridic configurata de textele susmentionate.a. Vol. 133 Referitor la cauza actului juridic vezi Gh. Numai in masura in care vointa juridica respecta aceste imperative isi poate gasi aplicare principiul fortei obligatorii a contractelor (pacta sunt servanda). Bârsan. Cosmovici º. 1 – 3 din Decretul nr.134 In consecinta. cand este contrarie bunelor moravuri si ordinii publice”. 220 – 237 sau P. Stãtescu ºi C. Clasificarea contractelor civile. Cozma op..2. 146. Cit. Cit. P. subliniaza caracterul ei nelicit atunci cand “este prohibita de legi. Clasificarea lor confera atat posibilitatea caracterizarii fiecarei specii particulare de contract.248.31/1954 privitor la persoanele fizice si la persoanele juridice. Beleiu. Categoria juridica generala a contractului civil implica diferite specii de contracte. 969 din C.133 La aceste prevederi se adaoga si cele cuprinse in art.. 128 . Academiei.2. op. toate nenumaratele contracte speciale se incadreaza in diferite tipuri. potrivit carora exercitarea drepturilor subiective se poate face numai potrivit cu scopul lor economic si social. civ.42. M. D. P.135 Fiecare clasificare este importanta deoarece permite a se stabili regimul juridic aplicabil speciilor de contracte ce se subsumeaza fiecarui tip de contract. in insasi denumirile date acestor tipuri. caci doar “conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante” 4. p. ele servind pentru satisfacerea unor interese personale “in acord cu interesul obstesc. Ed. op. dar si putinta de a constata ca in fond. Cit. Pag. potrivit legii si regulilor de convietuire sociala”. civ. 134 Gh. consacrat de art. 135 C. ale caror caracteristici pot fi exprimate succint dar cuprinzator.

de regula este forma autentica. majoritatea contractelor au un caracter consensual. solemne sau reale. chiar si neinsotita de vreo conditie de forma fiind suficienta pentru formarea valabila a contractului. Caracteristic acestei specii de contracte este faptul ca nerespectarea formei solemne are ca efect juridic nulitatea asboluta. deci dupa modul de formare. contractul de închiriere. ceea ce fireºte. Sunt consensuale acele contracte care se incheie prin simplul acord de vointa al partilor. 813 C.In acest demers vom urmari deci criteriile de clasificare a contractelor civile asa cum sunt ele sistematizate in literatura juridica. 1. contractele pot fi consensuale. 137 Asemenea contracte sunt de exemplu contractul de donaþie prevãzut de art. Sunt solemne acele contracte pentru a caror incheiere valabila se cere respectarea unei anumite forme care. Au un asemenea caracter. Dupa corelatia existenta intre contracte. atata vreme cat nu o fac pentru a da validitate contractului (ad validitatem). Este totusi posibil ca partile sa-si consemneze acordul lor de vointa si printr-un inscris fara ca prin aceasta sa denatureze caracterul consensual al conventiei lor. ci. xxx A. B. constituie regula. Potrivit primului criteriu general de clasificare. Dupa modul de formare. civ. sub titlu de exemplu. sau cel de ipotecã prevãzut de art. contractul de mandat. 136 129 . Dupa intinderea prestatiilor ce constituie obiectul lor. ad probationem. respectiv: A. C.137 În dreptul nostru. Dupa cum sunt nominalizate sau nu in legislatia civila.136 2. simpla lor manifestare de vointa. E. doar in scopul de a-si preconstitui un mijloc de proba privind incheierea si continutul acestuia. Dupa modul executarii. G. Dupa continutul lor. F. civ. Dupa scopul urmarit de parti. 1772 din C. cel de depozit sau de vânzare cumpãrare (cu excepþia imobilelor). D.

de închiriere. Sunt cu titlu oneros. Spre exemplu. fara ca acestea din urma sa se oblige. 140 Au un asemenea caracter împrumutul fãrã dobândã sau depozitul gratuit. deci realizarea unui interes patrimonial propriu. In ceea ce priveste contractele reale. Este unilateral acel contract care da nastere la obligatii numai in sarcina uneia din parti.3. contractele pot fi bilaterale (sinalagmatice) sau unilaterale. civ. Majoritatea contractelor civile au un caracter sinalagmatic. contractul este bilateral sau sinalagmatic cand partile se obliga reciproc una fata de alta. in sensul ca fiecare dintre ele este cauza celeilalte. contractele de vânzare. Contractele oneroase au intotdeauna si un caracter sinalagmatic. civ. 141 Cele mai multe contracte au un caracter oneros: contractul de vanzare cumpãrare.”140 C. de depozit sau de locatiune. Conform definitiei legislative data de art. o contraprestatie. ea trebuie sa fie insotita si de remiterea materiala a lucrului. deoarece partile isi asuma obligatii. comodatul. fiecare dintre ele poate avea concomitent atat calitatea de creditor dar si pe aceea de debitor al unei obligatii. contractele pot fi cu titlu oneros sau contracte cu titlu gratuit.141 138 139 Un asemenea contract este de exemplu împrumutul de consumaþie. 943 din C. acele contracte in care fiecare dintre parti urmareste un folos. 130 . 1. 1. mandat sau depozit. 944 din C. “contractul este unilateral cand una sau mai multe persoane se obliga catre una sau mai multe persoane. Este bilateral sau sinalagmatic acel contract caracterizat prin reciprocitatea obligatiilor care revin partilor si prin interdependenta obligatiilor reciproce.139 2. Potrivit art. pentru formarea lor nu este suficienta simpla manifestare de vointa a partilor ci. Dupa continutul lor. depozitul sau gajul. In consecinta. Dupa scopul urmarit de parti. fiecare urmarind sa obtina un echivalent in schimbul a ceea ce se obliga.138 B. cealalta avand doar calitatea de creditor al obligatiei.

Dupa modul sau durata de executare pot fi contracte cu executare imediata. Cit. 2.145 E. p. cele a caror indeplinire se consuma imediat dupa incheierea lor. “nova negotio”. contractele pot fi principale sau accesorii.142 careia i se procura un folos de catre cealalta parte. Dogaru. op. vezi I. F.49 144 Aºa cum este cazul contractului de închiriere. fie sub forma unor prestatii succesive. Dupa corelatiile care exista intre unele. 131 . cit. 142 143 Un asemenea contract este spre exemplu donaþia sau imprumutul fãrã de dobân dã În teoria contractului civil clasificarea contractelor cu titlu gratuit implicã ºi subclasificarea în liberalitãþ iºi acte dezinteresate.74: C. Pentru detalii. partile pot gasi numeroase feluri de contracte pentru satisfacerea nevoilor lor. 1. fara a fi tinute a se adapta la unul dintre tipurile de contracte numite (spre exemplu. op. contractele pot fi numite si nenumite. 2. 1.143 D. Contractele numite sunt cele ce au o reglementare speciala si corespund unei operatiuni juridice determinate. acele contracte care nu sunt nominalizate ca figuri distincte in legislatie.Sunt cu executare succesiva acele contracte a caror realizare presupune o desfasurare in timp fie sub forma unor prestatii continue144. obiectul obligatiei constand intr-o singura prestatie.2. Avand exercitiul si facultatea liberei vointe. fara a se da ceva in schimb. fiind nominalizate in legislatia civila (contractul de vanzare-cumparare sau donatie). Stãtescu ºi C Bârsan. Dupa cum sunt nominalizate sau nu in legislatia civila. Contractele cu titlu gratuit sunt cele ce se incheie in interesul exclusiv al unei parti. 145 Ne referim sub titlu de exemplu la contractul de rentã viagerã. contractul de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere). p. si contracte cu executare succesiva. uno ictu. Sunt nenumite.Sunt contracte cu executare imediata (instantanee).

Contractele aleatorii de joc ºi prinsoare. 2. contractele pot fi comutative sau aleatorii. nici daca va exista castig sau pierdere. 148 Este cazul jocului sau al prinsorii: jucãtorii participã la tragerea loteriei cu o sumã oarecare în aºteptarea unui câºtig care depinde întru totul de hazard. Comutativ este contractul caracterizat de echilibrul prestatiilor reciproce ale partilor. p. vezi I. Brãila 1997 pag. 23 – 35. 2. Contractele cumutative evoca ideea de mutatie reciproca a unor valori ce trec dintr-un patrimoniu in altul. asa cum il individualizeaza art. În acest sens.1. pãrtile stabilesc de comun acord clauzele acestuia. Contractul este aleatoriu147 atunci cand existenta sau intinderea prestatiilor partilor sau numai a uneia dintre ele depinde de un eveniment incert. Ed. Pentru alte dezvoltãri. depind.52 147 Din aceastã categorie fac parte jocul ºi prinsoarea. nu se poate sti. Din acest motiv. la incheierea lui. In functie de intinderea prestatiilor ce constituie obiectul lor. de a caror soarta juridica depind. contractul de asigurare sau cel de rentã viagerã. 1. contractul de gaj si cel de ipoteca au un caracter accesoriu fata de contractul de imprumut a carui soarta juridica. Evrika. cit. aceastã clasificare reprezintã de fapt o subclasificare a contractelor cu titlu oneros. toate aceste elemente depinzand de hazard148. Doctrina si jurisprudenta considera ca mai pot fi retinute si alte clasificari ale contractelor civile. 149 În cazul contractelor negociate. C. Spre exemplu. G. potrivit principiului “accesorium sequitur principale”. 146 132 . op. Sunt principale acele contracte care au o existenta de sine statatoare si a caror soarta juridica nu este legata de cea a altor contracte incheiate de parti. StAtescu ºi C.947 Cod civil: “Contractul cu titlu oneros este comutativ atunci cand obligatia uneia din parti este echivalent cu obligatiile celelalte”. cum ar fi spre exemplu contractele negociate149 si contractele Într-o altã opinie. Bârsan. Sunt accesorii acele contracte care insotesc unele contracte principale. Apostu.146 Esential pentru definirea celor doua specii este certitudinea sau incertitudinea intinderii prestatiilor la momentul incheierii contractului.

p. Consimtamantul liber exprimat al partii care se obliga. deoarece în lipsa lor contractul nu poate lua fiinþã fiind lovit de nulitate absolutã. 948 din C. ca de exemplu tranzacþia. În acest sens. consimþãmântul ºi viciile sale. 4. p. 496. 2.a. 949 din C. cum este de exemplu contractul de vânzare cumpãrare sau cel de schimb. 150 133 . astfel incat capacitatea constituie regula. Capacitatea de a contracta. Aceste condiþii sunt capacitatea de a contracta. 152 Sunt declarative acele contracte care definitiveaza ºi consolideazã drepturi preexistente. O cauza licita. nu sunt esenþiale deoarece contractul existã ºi în lipsa lor. cealaltã fiind obligatã sã ste accepte ºi sã adere (spre exemplu contractul de cãlãtorie a unei persoane cu trenul pe calea feratã) 151 Sunt acele contracte care dau naºtere la drepturi din momentul încheierii lor. C. . cit. este necesar ca partile care il incheie sa fie capabile de a contracta. 153 S-a reþinut în literaturã ºi punctul de vedere potrivit cãruia în realitate legea confundã condiþ iile de formaresau de existenþ ã a contractului cu simplele condiþ ii de validitate Condiþiile de formare ºi existenþã ar fi singurele esenþiale. dispune ca “poate contracta orice persoana ce nu este declarata necapabila de lege. op. Pentru ca contractul sa fie valabil. Art. civ. Bârsan. Condiþiile de valabilitate. 3. cit.56. op. in vreme ce În contractul de adeziune conþinutul e stabilit în mod unilateral de cãtre una din pãrþi. 4. obiectul ºi cauza. contractele constitutive sau translative de drepturi151 si contractele declarative152 etc. Analiza sumara a fiecareia dintre acestea ne prilejuieste urmatoarele observatii: Capacitatea de a contracta.de adeziune150. Stãtescu ºi C. Aceste condiþii sunt existenþa consimþãmântului. însã nu poate produce efecte juridice fiind lovit de nulitate relativã. potrivit aceleiaºi concepþii. Un obiect determinat sau determinabil.2. Art. Civ. vezi C. Precizeaza “ín terminis”ca pentru incheierea valabila a unei conventii sunt esentiale urmatoarele conditii:153 1. vezi. Hamangiu º.3. Conditiile de validitate ale contractelor Prin incheierea contractului se intelege in cea mai sintetica formulare realizarea acordului de vointa al partilor asupra clauzelor contractului. a obiectului ºi a cauzei licite.” Nu exista asadar alte incapacitati decat acelea ce sunt determinate de lege. Pentru opinia potrivit cãreia aceastã clasificare este lipsitã de importanþã practicã.

civ.incapacitatea este privita ca si o exceptie. precum si mostenitorii sau reprezentantii lor. obiect si cauza.1307). atat in doctrina cat si in jurisprudenta. 134 . Din redactarea art. si anume al celei “ce se obliga”. 31/1954. 11 alin. avocaþii etc.1308).2 din acelasi decret. judecãtorii. “actele juridice se fac prin reprezentantii lor legali”. Desi art. codul mai instituie ºi o serie de incapacitãþi parþiale speciale de a contracta. 1 din Decretul nr. S-a admis totusi. 950. Turianu. Bucureºti 1999 p. singura partea incapabila se poate prevala de nulitate. 948 aseaza capacitatea printre conditiile esentiale ale contractului. s-ar putea insa trage concluzia ca conventia este valabil incheiata chiar si numai prin acordul unei singure parti. Prin consimtamant se intelege acea conditie esentiala a actului juridic care consta in hotararea de a incheia un act juridic civil. 948 C. sunt daclaraþi incapabili sã se facã cesionari de drepturilitigioase (art. Ed. 154 Pe lângã aceste incapacitãþi generale. De aici rezulta ca textele referitoare la incapacitate sunt de stricta interpretare. unii f administratori ai averii altuia sunt declaraþi incapabili sã fie adjudecatari ai averii ce administrazã (art. “nu au capacitate de exercitiu: a) minorul care nu a implinit 14 ani. in realitate incapacitatea partilor contractante nu atrage in principiu decat nulitatea relativa a contractului.155 Consimtamantul. alaturi de consimtamant. 1309) etc. 155 C. b) persoana pusa sub interdictie. aarã de excepþiile prevãzute de lege (art. Aceste incapacitati sunt de altfel prevazute si in codul civil de art. Altfel. Probleme speciale de drept civil.11 alin. care ii numeste pe incapabilii de a contracta ca fiind minorii si interzisii.154 Pentru aceste categorii de persoane. soþii sunt declaraþi incapabili de a vinde unul altuia. daca este vorba despre acte de conservare ori acte marunte care se incheie zilnic pentru nevoile obisnuite ale traiului. precizeaza art. caci consimtamantul partii care se obliga trebuie raportat la o oferta de a contracta si are semnificatia adeziunii la o conventie pe punctul de a se incheia. ca sunt valabile actele incheiate de o astfel de persoana. manifestata in exterior. Potrivit art. O asemenea concluzie este fireste gresita. Fundaþiei “România de mâine”. Astfel. 110 si urm. partea capabila si tertii nu pot invoca nulitatea.

din prietenie sau complezenta. persoana lipsita de capacitatea de exercitiu este prezumata a nu avea discernamant fie datorita varstei fragede fie starii de sanatate mintala. pentru a fi valabil consimtamantul trebuie sa indeplineasca la randul sau urmatoarele conditii: a) sa provina de la o persoana cu discernamant. aºa cum este cazul actelor solemne. De asemeni. Dimpotriva. sau daca el este prea vag si imprecis (ad calendas graecas!). fie intr-una tacita.156 156 Pentru anumite contracte este necesarã manifestarea expresã a voinþei. Adagiul “qui tacit consentire videtur” (cel care tace este gata sa consimtã) ar putea fi aplicat ca atare. 135 . Manifestarea de vointa poate fi in egala masura exteriorizata fie intr-o forma expresa. Aceasta conditie porneste de la premisa ca pentru a i se recunoaste efectele juridice. “Per a contrario”. cum ar fi de pildã cazul tacitei reconducþiuni.Asa cum este deja cunoscut din studiul altor parti ale dreptului civil. cu toate consecintele decurgand din aceasta. in favoarea sa opereaza prezumtia ca are discernamantul necesar pentru a contracta. caci este de neconceput incheierea unui contract fara o manifestare exterioara de vointa. pe câtã vreme pentru altele este suficientã chiar ºi numai o manifestare tacitã a voinþei. Sanctiunea incheierii unui contract de catre o persoana lipsita de discernamant este nulitatea relativa. “ma oblig daca am chef!”). c) consimtamantul trebuie sa fie exteriorizat. In ceea ce priveste persoana fizica in deplinatatea capacitatii de exercitiu. (jocandi causa). subiectul de drept civil trebuie sa aiba aptitudinea de a aprecia asupra consecintelor produse ca urmare a manifestarii sale de vointa. ( deci pentru a da nastere. doar atunci când legea dã o asemenea interpretare în mod expres tãcerii. a modifica sau a stinge un raport juridic obligational). Se impune totuºi precizarea cã în dreptul civil tãcerea nu valoreazã neaparat consimþãmânt. b) consimtamantul trebuie exprimat cu intentia asumarii unui angajament juridic. lipseste intentia de a produce efecte juridice daca declaratia de a contracta a fost facuta in gluma. consimtamantul nu poate fi dat sub forma unei conditii pur potestative din partea celui care se obliga (altfel spus.

d o l u l sau v i c l e n i a. “dolul este o cauza de nulitate a conventiei cand mijloacele viclene. 136 . . cealalta parte n-ar fi contractat”. asa cum este cazul actelor solemne.v i o l e n t a este acel viciu de consimtamant care consta in amenintarea unei persoane cu un rau de natura sa-i insufle o temere. O astfel de protectie a devenit inutila pentru minorii care nu au implinit varsta de 14 ani. 956 C. fara aceste masinatiuni. rationabila pentru dansa.e r o a r e a consta in falsa reprezentare a realitatii la incheierea unui contract. caci simpla manifestare de vointa este nu numai necesara ci si suficienta pentru ca actul sa se nasca valabil din punctul de vedere al formei sale. sau ceea ce codul civil numeste “actiunea in resciziune”. Potrivit art. Actiunea in anulare pentru leziune. se restrange la minorii care. deoarece astfel de acte sunt anulabile pentru lipsa capacitatii de a contracta. avand varsta de 14 ani impliniti incheie singuri. ca va fi expusa persoana sau averea sa unui rau considerabil si prezent”. care o determina sa incheie un act juridic pe care altfel nu l-ar fi incheiat. d) consimtamantul sa nu fie alterat printr-un viciu al vointei. pentru a o determina sa incheie un act juridic. i-a insuflat temerea. violenta si leziunea. intrebuintate de una din parti. dolul. . . “Este violenta totdeauna cand. cand manifestarea de vointa trebuie sa imbrace o forma speciala. acte juridice care le pricinuesc o vatamare. se impune totusi a reaminti ca sunt vicii ale consimtamantului eroarea. sunt astfel. consta in inducerea in eroare a unei persoane cu ajutorul unor mijloace viclene sau dolosive.l e z i u n e a ca viciu al consimtamantului consta in disproportia vadita de valoare intre doua prestatii. 960 C. civ. civ. de la acest principiu exista si exceptii. Fara a dezvolta teoria viciilor de consimtamant. spre a face o persoana a contracta. fara incuviintarea parintilor sau a tutorelui. Fireste. care le permite partilor sa aleaga in egala masura si forma de exteriorizare a vointei lor. Potrivit art. incat este evident ca.Exteriorizarii consimtamantului ii este aplicabil principiul consensualismului. .

rezulta ca obiectul contractului consta in prestatia datorata de debitor. Din aceasta prevedere. Aceastã interpretare este confirmatã de acte normative de datã recentã. Evrika Brãila 1998. In acest sens vezi ºi M. 18/1991). la aceste categorii de bunuri. ceea ce de fapt explica si prevederea din art. civ. Ed. conditia este indeplinita chiar din ipoteza. Prin “bunuri aflate in circuitul civil” se inteleg acele bunuri susceptibile sa faca obiectul unor acte translative sau constitutive de proprietate158.sa fie in circuitul civil. Atunci cand obiectul (derivat) consta intr-un bun determinat prin caractere individuale (res certa).5 alin. obiectul trebuie la randul sau sa indeplineasca urmatoarele conditii: . care se referã expres la bunuri care “sunt ºi rãmân în circuitul civil” (art.sa fie determinat sau determinabil. 2 din Legea nr. Bucureºti 1997. 963 C.sa existe in momentul incheierii contractului sau sa fie certa producerea lui in viitor157. civ. acestea sunt privite ca si un obiect derivat al actului juridic civil. conditia este realizabila prin determinarea in concret a bunului cu ajutorul cantaririi. Cand acesta consta intr-un bun ce trebuie individualizat prin insusiri de gen (res genera). Ed. 157 137 . In privinþa bunurilor viitoare. respectiv de a da. 518 158 Deºi art. In lipsa unei interdictii exprese. Curs de succesiuni.60 159 La rândul lor. Eliescu. adoptate dupã 1989. 962 din C. p. anume ca “numai lucrurile ce sunt in comert pot face obiectul unui contract” Pentru a fi valabil. p. civ. numararii. 1 din Legea nr. muniþiile sau produsele ºi substanþele stupefiante etc. dupa caz. s-a apreciat unanim cã de fapt este vorba despre lucrurile aflate în circuitul civil.54/1998 privind circulaþia juridicã a terenurilor ºi bunuri “scoase din circuitul civil” (art. Humanitas. Apostu. neîngrãdit ºi bunuri care pot circula în condiþii restrictive aºa cum sunt spre exemplu armele. Introducere în teoria dreptului de proprietate si a drepturilor reale principale. 963 din C. Cu privire ). precizeaza ca “Obiectul conventiilor este acela la care partile sau numai una din ele se obliga”. fiind interzise pactele asupraunei succesiuni nedeschise. bunurile aflate în circuitul civil pot fi bunuri care pot circula liber. Atunci cand conduita partilor priveste “lucrurile” sau “bunurile”. I. trebuie considerate ca facand parte din circuitul civil toate bunurile susceptibile a face obiectul apropiatiunii private.159 . masurarii sau a altor operatiuni de acest fel. 57 .Obiectul contractului Textul art. a face sau a nu face ceva. se referã la lucrurile “ce sunt în comerþ”. face excepþie succesiunea nedeschisã încã. .

966 potrivit caruia “Obligatia fara cauza sau fondata pe o cauza falsa sau nelicita nu poate avea nici un efect. . deci numai pentru un anumit debitor. cand este contrarie bunelor moravuri si ordinii publice”. Turianu.sa fie moral. respectiv scopul imediat.967 in urmatorii termeni. cit p. 968 din C. deci.causa remota. ca de exemplu autorizarea obiectului (C. (causa proxima) si scopul mediat . cu toate ca. p. Condiþia posibilitãþii obiectului poate fi apreciatã in strânsa legãturã ºi cu progresul tehnico-ºtiinþific.sa fie posibil. 161 În categoria condiþiilor obiectului.161 Cauza contractului. 160 138 . adica pentru oricine. “Conventia este valabila. cauza nu este expresa.sa fie licit. prelevate in literatura. La rândul ei imposibilitatea poate fi de ordin material sau de ordin juridic.art. Ea exprima intr-o maniera mai mult sau mai putin directa raspunsuri la intrebarile pentru ce sau in ce scop s-a incheiat contractul. referitoare la caracterul licit al cauzei.art. 948 pct. Aceasta conditie implica raportarea conduitei pretinse sau asumate de debitorului obligatiei la normele de convietuire sociala stabilite de lege. Cauza este prezumata pana la dovada contrarie” . civ. Conditia se impune ca o consecinta a aplicarii principiului ca nimeni nu poate fi obligat la o prestatie imposibila. civ. Scopul sau finalitatea contractului isi gasesc raspunsul direct in ceea ce numim cauza contractului. “cui prodest?” Pe langa conditia prevazuta de art. op.509. ar mai putea fi incluse si altele. personalitatea prestaþiei sau interesul apreciabil în bani (C Hamangiu op. nulla obligatio!” Obiectul nu este posibil doar in cazul in care imposibilitatea este absoluta.160 . 4 din C.art. In structura cauzei exista doua elemente.. “ad imposibilium. Obiectul contractului este moral atunci cand el concorda moralei sau bunelor moravuri asa cum prevad dispozitiunile art. care lãrgeºte considerabil câmpul de evaluare. atunci obiectul contractului este valabil iar neexecutarea culpabila. 968 prevede ca este nelicita conventia ”cand este prohibita de legi. cit. . 59). Daca imposibilitatea este doar relativa. codul mai consacra caracterizarii cauzei inca trei texte dupa cum urmeaza: .

Ca si obiectul. Drepturi reale. 126 . nelicita nu poate avea nici un efect” 4. scopul imediat il constituie intentia de a gratifica (animus donandi). sau pur si simplu manifestandu-si adeziunea la clauzele unor contracte nesusceptibile de negociere fie prin modul in care au fost 162 P. scopul imediat il constituie reprezentarea remiterii materiale a bunului. All. sa fie reala. 966 din C. este posibil ca partile sa parcurga un itinerariu susceptibil de desfasurare in timp. Aceste conditii sunt consacrate de art. ce tine de caracteristicile unei prestatii. 139 . care sunt dependente si se conditioneaza reciproc (fiecare parte se obliga.2. Legislaþ ie Ed.Scopul imediat. o perioada numita de unii autori precontractuala162. Bucureºti 1996 p. Realizarea conditiilor de validitate ale contractelor este legata de momentul in care acordul de vointa al partilor se formeaza prin intalnirea ofertei cu acceptarea. Drept civil. Scopul mediat consta in motivul care a determinat incheierea contractului. Anterior acestei imprejurari. De cele mai multe ori. * in contractele cu titlu gratuit. * in contractele reale. fondata pe o cauza falsa. calitatile unei persoane. scopul fiecarei parti consta in reciprocitatea prestatiilor urmarite. civ.M. de altii negociere163. Cosmovici. care precizeaza ca “Obligatia fara cauza. Obligaþ ii. contractele se incheie fara parcurgerea prealabila a unor faze precontractuale. stiind ca si cealalta parte se obliga la randul ei). insusirile sau nevoia unui lucru. insoteste si este caracteristic contracte respectiv: principalelor categorii de * in contractele bilaterale sau sinalagmatice. licita si morala. partile convenind simultan asupra clauzelor contractuale. Incheierea contractelor. cauza contractului trebuie sa existe.4.

211. Drepturile reale. Ed. NEGOCIERILE PRECONCONTRACTUALE Negocierile sau tratativele precontractuale. Desi in planul conesecintelor juridice negocierile precontractuale sunt lipsite de relevanta. respectiv: 1. Teoria generalã a obligaþ iilor civile Vol. Junimea Iaºi 1977 p.). fond de marfa. In privinta acestei etape precontractuale. Contractele de comerþ exterior în dreptul român. s-ar putea aprecia ca ea reprezinta de fapt faza finala a tratativelor. mijloace circulante etc. astfel incat eventualele negocieri pot avea drept obiect executarea efectiva a unor clauze speciale sau angajarea altor obligatii. T. Porto-Franco. Poate fi vorba despre negocieri precontractuale doar atata vreme cat inca nici nu a fost lansata o oferta si nici exprimata o acceptare. fiind chiar ulterioara acceptarii ofertei164. I. Ed. II. sub aspectul cerintei de a se abtine de le orice manevra neloiala sau de a se informa reciproc cu sinceritate asupra tuturor imprejurarilor carear avea un rol determinant 163 I. Bucureºti 1998 pag. Ed. negocierile precontractuale. Angheni. constituie invitatia facuta de catre una din parti de a trata continutul unui eventual contract. Urs ºi Sm. (de exemplu tariful unei calatorii cu avionul). negocierile nu produc asemenea consecinte juridice. Print. uzitate mai ales in domeniul comertului international165. mai multe faze. fie prin implicatiile unui anumit gen de a tranzactiona (spre exemplu vanzarea unui magazin la un pret ce nu tine seama de alte elemente. Macovei. 2.91 – 120. Anterior momentului incheierii contractului. Galaþi 1992 pag. S. drumul parcurs de catre parti pana la realizarea acordului de vointa poate surprinde. Este adevarat ca de multe ori negocierile se pot finaliza printr-un “acord de principiu”.concepute. promisiunea de a contracta sau antecontractul si 4. A. ori pur si simplu negocierea unui alt contract. 3. Spre deosebire de oferta ferma care il obliga pe ofertant. Georgescu. Ulterior acceptarii ofertei deja vorbim despre un contract.10. acceptarea. totusi intereseaza comportamentul celor care sunt in tratative. 140 . in unele situatii. 164 În acest sens. oferta de a contracta. 165 Cu privire la negocierea contractelor de comerþ exterior. Oscar . Negocierea afacerilor. Drept civil. “scrisoare de intentie” sau “protocol”.

paguba reprezentând spre exemplu echivalentul cheltuielilor reclamate de organizarea negocierii sau evetualele studii prealabile etc. sa-si respecte angajamentele de principiu sau sa-si acorde reciproc termene de reflexie rezonabile. Tratativele pot fi intrerupte oricand in principiu. 58. procedurã prin care debitorul se elibereazã de obligaþia sa silind pe creditor sã primeascã plata. cit. S-a mai apreciat totodatã cã ruperea unor tratative avansate fãrã un motiv serios. op. aceasta poate fi expresa sau tacita. 167 Pentru definiþia comunã. Este si motivul pentru care. depunând lucrul ce formeazã obiectul contractului la casa de depuneri sau la o instituþie similarã. Conditiile de forma ale ofertei In privinta formei ofertei ca modalitate de exprimare a vointei de a contracta nu se cere in principiu nici-o conditie speciala. Totodata. Hanga. M. 1. Mic dicþ ionar juridic Ed. cit. op.168 Oferta sau policitatiunea implica deja o propunere avand un obiect precis determinat sau determinabil. 168 Oferta de a contracta nu se confundã cu oferta realã. fie verbal. Urs ºi Sm. fiind o latura a vointei de a contracta. 142 . exista obligatia. 169 C. Fireste cea mai uzuala forma de exhibare a ofertei este cea expresa. ea reprezinta de fapt primul pas catre acordul de vointa169. (I. cit. p. 166 141 . 211). p. op. Cosmovici. O asemenea rãspundere poate fi angajatã de pildã în cazul în care în cursul negocierilor una dintre pãrþi nu dã celeilalte toate informaþiile susceptibile de a o clarifica ºi de a o determina sã încheie un contract. Stãtescu ºi C. Angheni. ea va fi þinutã sã rãspundã ºi sã repare prejudiciul cauzat partenerului. adresata unei persoane determinate sau publicului. Bârsan. exprimata in scris sau verbal. În acest sens. În mãsura în care una dintre pãrþi vãdeºte rea credinþã în respectarea negocierii prelabile. ea trebuie sa indeplineasca toate cerintele de forma si de fond ale acestuia. poate fi sancþionatã de instanþe pe temeiul rãspunderii civile delictuale. OFERTA DE A CONTRACTA Sensul juridic al notiunii nu difera cu nimic de cel intrebuintat in limbajul comun:167 oferta este o propunere facuta de catre o persoana alteia in scopul incheierii unui contract.127. exprimata fie in scris.166 B. -nascuta din uzante-. S. afara doar daca nu se dovedeste intentia sau culpa grava a unui partener. Fiind prima manifestare de vointa. deci a consimtamantului. asa incat contractul sa poata fi oricand prefigurat de catre partile contractante. fara a se produce consecinte in planul raspunderii. vezi ºi Vl. Bucureºti 1999 pag. ca partile sa se manifeste cu buna credinta in cadrul negocierilor. p. Lumina Lex. vezi P.pentru incheierea unui contract.

Asemenea dispoziþiuni ºi-ar putea gãsi cu siguranþ locul ºi utilitatea într-o viitoare reglementare româneascã. Ed. Intr-o asemenea abordare.114 171 Alain Benabent. civ.Valoarea juridica a unei oferte o pot avea insa numeroase imprejurari din care s-ar putea trage neechivoc concluzia vointei de a contracta exprimata in mod tacit: stationarea unui taxi intr-o statie pentru taximetre. “daca locatarul ramane si e lasat in posesie.)170. Droit civil. stabileºte mãsuri minuþioase cu privire la caracteristicile afiºajului ºi etichetajului etc. vezi Fr.172 Oferta poate contine sau nu in cuprinsul ei un termen de acceptare. In ultimul caz este de regula vorba despre o simpla invitatie de a negocia. atunci se considera locatiunea ca reinoita…” (art. Acest termen poate fi aratat in mod expres dar el poate rezulta si implicit din natura contractului si din timpul necesar de gandire si acceptare de catre destinatar. dupa cum in cazul ofertei publice de recompensa nu conteaza cine furnizeaza lucrul sau informatia ceruta ci realizarea interesului ofertantului. desi contractul a expirat. Expunerea unui lucru in vitrina unui magazin intr-un stand sau pe o taraba in piata cu indicarea pretului de vanzare constituie exemplul cel mai graitor al ofertei facute publicului. 45. Deak ºi St. Legea francezã pentru protecþia consumatorilor (L. Ed. Oferta poate fi facuta unei persoane determinate sau publicului.121 – 21) obligã pe ofertant sã precizeze caracteristicile esenþiale ale bunurilor ºi serviciilor oferite publicului. etc.171 Se pot ivi si situatii in care oferta adresata publicului poate da nastere la obligatii in sarcina ofertantului: acesta va fi obligat fata de primul acceptant. Cãrpenaru Contracte civile ºi comerciale. Montchrestien Paris 1997 6-emme edition. Lumina Lex. identitatea destinatarilor ofertei este indiferenta: pentru un comerciant care vinde o marfa nu conteaza identitatea celor care cumpara ci faptul ca ei platesc. afisarea meniului zilei la intrarea intr-un restaurant. in interiorul caruia trebuie sa se realizeze acceptarea ei de catre destinatar. 1437 din C. posibiliatea acceptarii avand-o orice persoana. ã 170 142 . Cel mai uzitat exemplu in sustinerea ipotezei ofertei tacite de a contracta il reprezinta desigur tacita reconductiune: poate fi considerata ca o oferta de prelungire a unui contract de inchiriere. p. 87 . imprejurarea ca. Bucureºti 1993 p. daca spre exemplu oferta de vanzare a unui bun cert a fost publicata intr-un ziar. care Cu privire la contractul de locaþiune ºi prelungirea acesteia. Les obligations. 172 Oferta publicã poate fi proteguitã ºi de unele dispoziþiuni speciale ale legii.

oferta facuta in gluma. Conditiile de fond ale ofertei Ca si o latura a consimtamantului. Cosma op. Introducere în dreptul civil. 117 . ea nu este producatoare de efecte juridice. 3. dupa cum urmeaza: 1.178 174 143 . Nu poate fi considerata o oferta ferma aceea prin care spre exemplu cineva se ofera sa efectueze o prestatie contra unei remuneratii al carui cuantum il va preciza dupa ce va termina lucrarea. p. cit. Revocarea si caducitatea ofertei Cata vreme oferta nu a ajuns la destinatar. 102 – 110.fara a fi stabilit in mod expres trebuie sa aiba o durata rezonabila173. in sensul ca ea trebuie sa sugereze un angajament neindoielnic. facuta cu intentia de a angaja din punct de vedere juridic. p. “Per a contrario”. Oferta trebuie sa fie reala. oferta trebuie sa indeplineasca conditiile generale ale acestuia. sau D. serioasa si constienta. Bucureºti 1996 p. 215. Un astfel de angajament nu ar putea fi nici modificat si nici retras. Forta obligatorie a ofertei. cit. daca a fost adresata publicului sau unei persoane determinate ori daca ea implica un termen de acceptare sau nu. P. Este cazul expunerii unei marfi intr-o vitrina in scopuri publicitare sau fara indicarea pretului. Angheni. din curtoazie sau “jocandi causa” fara intentia unui angajament juridic nu poate conduce la incheierea unei conventii. 212 Pentru condiþiile generale ale consimþãmântului vezi ºi Gh. Oferta trebuie sa fie ferma. Cu totul alta este insa situatia daca a ajuns la destinatie. Ed. cit p. 173 Sm. deci poate fi revocata de catre autorul ei. pe punctul de a conduce la realizarea unui consens cu relevanta juridica. Cosmovici Drept civil. op. Beleiu op. Oferta trebuie sa fie neechivoca. All. In functie de respectarea termenului de acceptare se poate pune chestiunea revocarii ofertei sau a caducitatii ei. 2. 2. M. Este echivoca acea oferta ce nu-i poate forma in mod neindoios convingerea destinatarului asupra intentiilor ofertantului de a contracta. 3.174 adaptate fireste momentului si specificului policitatiunii in formarea contractelor.

Deºi se acceptã ideea rãspunderii ofertantului pentru revocarea intempestivã a ofertei. ea poate fi revocata de catre ofertant in mod liber. trebuie avut in vedere daca oferta a ajuns sau nu la destinatar si daca aceasta este sau nu cu termen. fie pe cea izvorâtã din abuzul de drept. deoarece deja suntem in prezenta unui contract. chestiunea trebuie rezolvata nuantat. oferta poate deveni caduca in cazul mortii ofertantului. cit. ofertantul este dator sa o mentina pana la expirarea acestuia. op. În literaturã s-au conturat totuºi douã opinii. Daca oferta nu a ajuns la destinatar. Daca oferta a ajuns la ofertant. raspunderea lui intemeindu-se pe fapta delictuala175. cealaltã pe rãspunderea ce rezultã din faptele juridice exterioare ofertei care fundamenteazã în final fie teoria raspunderii delictuale. Caducitatea ofertei este o cauza de ineficacitate intemeiata pe imprejurari survenite ulterior lansarii ei. Angheni. 176 I. controversele au ca obiect stabilirea temeiului juridic al acesteia. 1. 175 În aceastã privinþã opiniile autorilor sunt diferite. Sub titlu de exemplu. 2. caci odata expirat oricum ea ar fi devenit caduca. Ofertantul poate fi facut raspunzator pentru revocarea intempestiva a ofertei. a falimentului ori a declararii incapacitatii sale176. Intr-o asemenea abordare insa. 144 . apreciere lasata la latitudinea judecatorului. Or. 213. una întemeiatã pe forþa actului juridic al ofertei. S. pag. discutarea fortei ei obligatorii este de prisos. asa incat raspunderea se va regla potrivit principiului fortei obligatorii a conventiilor “pacta sunt servanda”. dupa cum oferta este cu sau fara de termen: a) daca oferta este cu termen. forta obligatorie a ofertei vizeaza numai intervalul de timp scurs de la lansarea ei si pana la acceptare sau implinirea termenului. constand fie in schimbarea conditiilor initiale fie pur si simplu in expirarea termenului de acceptare.In masura in care oferta a ajuns la destinatar si a fost acceptata. b) daca oferta este fara termen. Urs ºi Sm. ofertantul este tinut sa o mentina un timp considerat rezonabil.

Ca si oferta. precede si uneori constituie chiar cauza obtinerii autorizatiei ce conditioneaza perfectarea contractului177.C. deoarece ea nu se intemeiaza pe un acord de vointa. in ipoteza in care promisiunea are un caracter sinalagmatic. pactul de preferinþ ã este cel prin care o persoanã se angajeazã faþã de alta sã nu încheie contractul cu un terþ înainte de ai propune acel lucru. contractul de rezervare etc. atunci cand ambele parti se obliga ca in viitor sa incheie un anumit contract. promisiunea de a contracta sau antecontractul desi creeaza obligatii numai in sarcina ofertantului. promisiunea bilaterala de contract (antecontractul). referindu-se la aºa numitele contracte preparatorii. Este asadar posibila existenta unei promisiuni sinalagmatice de a contracta. ACCEPTAREA. oferta este un act juridic de formatiune unilaterala. Ea poate fi deci verbala sau scrisa. clauza de mono pol. In practica si in literatura de specialitate s-a acceptat ca si tacerea poate avea valoarea unei acceptari atunci cand: 177 Unii autori fac chiar trimiteri la doctrina francezã. expresa ori tacita. D. Cel mai frecvent caz care ilustreaza aceasta imprejurare este cel in care un contract nu poate fi incheiat in lipsa unei formalitati cum este bunaoara obtinerea unei autorizatii administrative. sa incheie in viitor un contract. important fiind doar sa exprime cu certitudine vointa de a incheia contractul. sunt totusi acte juridice de formatiune bilaterala. PROMISIUNEA DE A CONTRACTA SAU ANTECONTRACTUL In ultima analiza. Solutia se impune caci promisiunea de a contracta implica un acord prealabil prin care partile se obliga. pactul de preferinþ ã. aceasta constituind de fapt o replica la oferta primita. Si in privinta acceptarii chestiunea manifestarii tacite a intentiei de a contracta trebuie sa rezulte neindoios pentru a avea o asemenea valoare. clauza de exclusivitate. nici acceptarea nu trebuie sa indeplineasca anumite conditii de forma pentru valabila ei exprimare. Spre deosebire de oferta. în vreme ce clauza de exclusivitate este promisiunea fãcutã unui vânzãtor “en detail”de cãtre un fabricant 145 . Astfel. Acceptarea ofertei este al doilea pas spre incheierea contractului. Intr-o asemenea ipoteza.

c. 64 Potrivit acestui text. acceptarea sa fie in concordanta cu oferta. Petrescu. c) atunci cand oferta este facuta exclusiv in interesul celeilalte parti. caci simpla tacere a locatorului. nu poate fi acceptata decat de 178 179 C. Bucureºti 1994 p. oferta adresata unei anumite persoane se considera primita numai daca acceptarea vine de la aceasta persoana si nu de la alta. valabilitatea acceptarii ofertei trebuie sa indeplineasca anumite conditii specifice si anume: a.178 b) cand partile stipuleaza in contractul lor ca simpla tacere dupa primirea ofertei sa aiba valoarea unei acceptari.. 1. Stãtescu ºi C. civ. nu poate constitui o acceptare a ofertei de vanzare. Ea trebuie asadar sa fie manifestata in scopul vadit de a accepta angajamentul juridic. cit.a) exista o prevedere a legii in acest sens. “acceptarea condiþionatã sau limitatã se considerã ca un refuz al primei propuneri ºi formeazã o nouã propunere” În acest sens vezi ºi R. Atunci cand acceptarea conditioneaza sau limiteaza oferta initiala nu mai poate fi vorba despre o acceptare ci de o contraoferta in conditiile art. care lasa pe locatar sa locuiasca in contnuare. 39 din C. 1437 din C. com. Bârsan. Ea trebuie sa se refere la oferta primita si nu la o alta. 146 . Conditiile acceptarii Pe langa conditiile generale de validitate ce trebuie sa caracterizeze orice manifestare de vointa data in scopul de a da nastere.67. p. . Este cazul furnizorului care in mod obisnuit trimite unui beneficiar anumite bunuri. a modifica sau a stinge un raport juridic civil. Teoria generalã a obligaþ iilor comerciale Ed. Acceptarea ofertei sale se produce de regula in mod tacit. apare ca o acceptare tacita a ofertei de prelungire a contractului. de exemplu. Oferta lansata unui artist plastic de a executa o anumita lucrare.179 b. Simpla cercetare a unei marfi sau informarea cu prvire la caracteristicile unui bun expus spre vanzare de pilda. op. acceptarea trebuie sa fie neindoielnica. Romfel. Este tocmai cazul tacitei reconductiuni prevazuta de art.

respectiv: a) Un prim sistem. realizandu-se in acest fel acordul de vointa. 3. s-ar putea pune la un moment dat problema momentului in care oferta a fost acceptata. O asemenea chestiune poate fi primitoare de mai multe rezolvari: In prima ipostaza.catre acel artist. atat ofertantul cat si acceptantul se afla fata in fata. neaflandu-se in acelasi loc si nediscutand la telefon. contractul se incheie prin corespondenta. acceptarea trebuie sa se manifeste mai inainte ca oferta sa fi devenit caduca sau sa fi fost retrasa.Momentul incheierii contractului Momentul incheierii contractului este acea secventa in care oferta se intalneste cu acceptarea. contractul se considera incheiat in momentul realizarii consensului. deci a realizarii acordului de vointa. 2. 2. este acela protrivit caruia contractul se considera incheiat in momentul in care destinatarul ofertei 147 . contractul se incheie prin telefon. datorita caracterului concomitent al angajamentului lor. caci daca oferta are un caracter “intuitu personae”. prilej usor de perceput datorita caracterului sau obiectiv. Pentru determinarea momentului incheierii contractului avem in vedere 3 ipostaze si anume: 1. Dimpotriva. daca oferta se adreseaza publicului. In a doua ipostaza. In fiecare dintre acestei situatii. In dreptul nostru s-a conturat existenta a patru sisteme de determinare a momentului incheierii contractului. partile pot determina la fel de simplu momentul realizarii acordului lor de vointa. cel al emisiunii sau declaratiunii. deoarece distanta in timp dintre lansarea ofertei si acceptarea ei face ca momentul incheierii contractului sa poata fi perceput in mod diferit. acelasi caracter il conserva si acceptarea. d. ea poate fi acceptata de oricine. A treia ipostaza suscita insa mai multe intrebari.

148 . Desigur. Contractul se considera incheiat in momentul in care ofertantul primeste scrisoarea de acceptare. Fata de toate obiectiunile enuntate cu prilejul evocarii acestor sisteme. el poate la fel de bine sa revina asupra ei mai inainte de comunicarea acceptarii180. deoarece pe langa gradul ridicat de probabilitate in determinarea momentului in care acceptantul agreaza oferta. Sistemul este si inutil. in realitate aceasta abordare este deficitara. chiar si daca el nu a luat cunostinta de continutul ei. inconvenientele ei facand-o neutilizabila. potrivit caruia momentul incheierii contractului se considera a fi acela in care acceptantul a expediat scrisoarea de acceptare. deci el nu a luat cunostinta de acceptare. or. si el poate fi criticat intrucat contractul se considera incheiat in pofida faptului ca ofertantul nu cunoaste acceptarea. chiar fara a-l mai comunica ofertantului. inconvenient mai mult teoretic decat cu rezonanta practica. Aceasta constructie se intemeiaza pe ideea ca in acel moment deja incep sa coexiste cele doua consimtaminte. c) Un al treilea sistem este cel al receptiei acceptarii de ofertant sau sistemul primirii acceptarii. Acesta este un sistem deja acceptabil deoarece el prezinta un mai mare grad de siguranta. ultimul sistem poate fi acreditat ca prezentand cel mai ridicat grad de certitudine asupra momentului incheierii contractului. Oricat de simpla si de tentanta apare ea. Gradul atat de sporit de probabilitate face asadar ca acest sistem sa nu poata fi acceptat in practica atat de dinamica a realizarii raporturilor contractuale b) Un al doilea sistem este cel al expedierii acceptarii. deoarece oricum ofertantul nu ia cunostinta de incheierea contractului decat cel mai devreme in momentul primirii corespondentei.primind-o isi exprima acordul. chiar daca aceasta nu a ajuns la ofertant. prin definitie contractul ia nastere tocmai prin realizarea acestui consens. Si acest sistem prezinta inconveniente pentru ca acceptantul are posibilitatea de a-si revoca acceptarea pana in momentul primirii scrisorii de catre ofertant.

op. Aceasta acceptiune se intemeiaza pe dispozitiunile art.Cosmovici. 66. practica judiciara a acceptat si da utilizare sistemului primirii acceptarii potrivit caruia odata primita acceptarea de catre ofertant.Obligaþii… p. Viciile de consimtamant sau cauzele de nulitate relativa ori absoluta pot fi apreciate ca atare numai daca sunt anterioare ori contemporane momentului incheierii contractului. ºi aceastã soluþie este susceptibilã a fi criticatã. 2. I. Urs ºi Sm. existã posibilitatea ca ofertantul.58 ºi 59/1974. P. In functie de momentul incheierii contractului poate fi stabilita legea care este aplicabila executarii lui. momentul incheierii contractului este foarte important pentru urmatoarele considerente: 1. op. 182 În sensul acestei opinii. 217 183 Spre exemplu încheierea unui contract de vânzare-cumpãrare a unei case cu teren de înainte de anul 1989 era supusã regimului reglementat de legile Nr. pag. poate fi apreciata posibilitatea de revocare a ofertei sau caducitatea ei. Stãtescu ºi C. 180 În acest sens. sã refuze sã cerceteze corespondenþa primitã de la acceptant. scutind partile de administrarea unor probatorii adeseori imposibile. face posibilã stabilirea regimului juridic al terenului. 3. viciile ofertei sau ale acceptarii isi produc efecte numai in privinta acestor acte juridice nu si in privinta contractului insusi. p. C. Aceasta solutie este pe cat de rezonabila pe atat de practica si usor de dovedit. Ãstfel. Odata determinat. In functie de acest moment. terenul trecea în proprietatea statului. În acest sens. Confruntata cu cele patru sisteme. Potrivit acestora. potrivit carora contractul se considera incheiat daca “acceptarea a ajuns la cunostinta propuitorului in termenul hotarat de dansul sau in termenul necesar schimbului propunerii si al acceptariidupa natura contractului”182. susþinând în final cã în privinþa sa contractul nu ar fi luat naºtere. 181 149 . Ulterior Legii 18/1991 a devenit posibilã vânzarea terenurilor aferente caselor de locuit. contractul se considera a fi incheiat. O astfel de abordare este necesara atunci cand se ridica chestiunea conflictului de legi in timp183. 35 din C. S. Determinarea momentului încheierii unui asemenea contract. spre a evita încheierea contractului. în funcþie de legea aplicab ilã în momentul încheierii contractului de vânzare cumpãrare. op. cit. Bârsan. cit.M. Pe de alta parte. Angheni. com.d) Sistemul informarii este cel potrivit caruia contractul se considera perfectat in momentul in care ofertantul a luat efectiv cunostinta despre acceptare181. cit. 131 Deºi pare cea mai completã.

Romfel. Locul incheierii contractului prezinta importanta sub aspectul stabilirii regulilor conflictuale de drept international privat. 167/1958 în termen de trei ani. 6. Locul incheierii contractului In determinarea locului incheierii contractului se aplica aceleasi reguli ca si cele referitoare la momentul contractului: . locul incheierii contractului este cel in care se gaseste ofertantul sau cel in care acesta a primit corespondenta. potrivit principiului ”the proper law of the contract”186. 202. Popescu. In cazul ofertei publice. Drept internaþ ional privat Ed.cand contractul se incheie prin corespondenta. poate fi intentatã potrivit art. Potrivit art.daca contractul se incheie prin telefon. cu începere de la data când cel îndreptãþit a cunoscut cauza an ulãrii. 185 Spre exemplu acþiunea pentru anulabilitatea contra ctului deoarece consimþãmântul a fost surprins prin viclenie ori eroare sau în celelalte cazuri de anulare.daca partile contractante sunt prezente. Momentul incheierii contractului este important deoarece el marcheaza de cand anume incep sa se produca efectele sale juridice184. momentul primei acceptari care este si momentul perfectarii contractului face ca acceptarile ulterioare sa nu-si mai produca efectul deoarece “qui prior tempore potior jure”. vezi T. locul incheierii contractului poate fi relevant si datorita faptului ca el poate atrage competenta anumitei instante judecatoresti. 150 . unui contract ii sunt aplicabile normele de drept ce guverneaza operatiunea respectiva in locul in care s-a incheiat. . Din momentul incheierii contractului incepe sa curga termenul de prescriptie extinctiva in ceea ce priveste exercitiul actiunii in anulabilitatea contractului lovit de nulitate relativa185. caci in acel loc este receptionata acceptarea. Potrivit acestor reguli. . Bucureºti 1994 p. . 9 alin. In egala masura. R. 5. 184 Un asemenea stadiu marcheazã în contractele sinalagmatice translative de proprietate momentul în care se transmite riscul cãtre dobânditor. In functie de momentul incheierii contractului poate fi determinat si locul incheierii acestuia. 7. 3. 2 din Decr. locul incheierii contractului este cel in care se gasesc partile.4. 186 Cu privire la legea contractului în dreptul internaþional. locul incheierii este cel in care se gaseste ofertantul.

In abordarea efectelor contractelor civile avem in vedere urmatoarele chestiuni principale: Interpretarea contractului.10 pct.189 codul nostru civil se refera in texte deosebite atat la efectele contractelor cat si la cele ale obligatiilor: art.civ. vezi P. contractul da nastere acelor consecinte pe care oricare dintre partile contractante sau chiar numai una dintre ele le-a urmarit prin actul lor de vointa in acord cu finalitatea dreptului.2. 969 din C. Vlachide. efectele convenþiilor ºi pe cele ale obligaþiilor. Hamangiu..I p.proc.obligativitatea contractului in raporturile dintre partile contractante. Efectul oricarei conventii consta in ultima analiza in a da nastere. Ed. 73 187 151 . Bucureºti 1997 p. Cu privire la competenþa teritorialã alternativã a instanþelor judecãtoreºti.188 Evitand confuzia facuta de Codul Napoleon. op. .4 din C. Naþional. Repetiþ ia principiilor de drept civil Ed. Codul civil plaseaza aceasta materie in textele art.Tratat teoretic ºi practic de procedurã civilã. competenta apartine instantei locului unde obligatia a luat nastere sau aceea a locului platii187. Ciobanu. II p. vezi V. Ed.5.C.425 sau I. Naþional Bucureºti 1996 vol. modifica sau chiar a stinge o obligatie civila. 969 – 985. Odata incheiat. Competenþ a instanþ elor judecãtoreºti în materie civilã. 188 C. 516. Forta obligatorie a contractului si anume: . Efectele contractului. unui raport juridic obligational. civ. 969 – 985 “Despre efectul conventiilor” si art. caci art. in cererile privitoare la obligatii comerciale. ori a transforma. p.obligativitatea contractului in raporturile cu alte persoane care nu au calitate de parti. Pentru critica acestei confuzii.97. Europa . 1073 – 1090 “Despre efectele obligatiilor”. Nova Bucureºti 1994 Vol. fãrã a le disocia. Apostu. 4. Efectul scontat de catre partile care incheie orice contract este acela de a da nastere unor obligatii civile. prevede ca doar “conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante”. 189 Modelul francez al codului nostru civil trateazã deopotrivã. M. cit.

contractuale impune raportarea unui acord de voinþ ãconcret ºi individual la o normã cu caracter general. interpretarea conþinutului unui contract de cãtre judecãtor este o “problemã de speþã”. Ele constituie un sistem consensualist in care rolul primordial il joaca vointa reala partilor si nu modul in care aceasta s-a exteriorizat. cit….Obligaþiile. C. Interpretarea juridicã. Ed. asa incat interpretul trebuie sa stabileasca intelesul contractului in functie de ceea ce au reusit sa exprime ele. intrepretarea contractelor implica reguli si metodologii specifice. interpretarea continutului contractelor nu poate fi confundata cu proba acestora. care desi se aseamana nu se confunda cu acelea uzitate in domeniul interpretarii normelor de drept. 190 152 . care calificã în final conþinutul raportului juridic obligaþional concret. fãrã a se pune problema extinderii rezultatului acestei analize ºi asupra altor acte juridice. vezi ºi P. De aceea. se pune problema adaptãrii unei ret reguli generale ºi impersonale deci abstracte (s. În ultimã analizã. p.n. interpretarea clauzelor contractuale este întotdeauna limitatã la un anumit act juridic. Regulile pentru interpretarea continutului contractelor isi gasesc in sistemul Codului civil roman consacrarea in textele articolelor 970. In functie de aceasta definitie se impun trei precizari: In primul rand operatia interpretarii nu este necesara decat atunci cand continutul unui contract este neclar.154). 191 Deosebirile dinre cele douã activitãþi pot fi gãsite ºi în privinþa gredului de abstractizare al normelor juridice în comparaþie cu caracterul conc al clauzelor contractuale.) unei situaþ ii de fapt concrete în vreme ce interpretarea clauzelor .190 Aceasta mai ales pentru faptul ca interpretarea contractelor implica analiza vointei reale a partilor in vreme ce interpretarea legii presupune cautarea vointei legiuitorului191. potrivit Pentru interpretarea normelor de drept vezi ºi M. In al treilea rand. In al doilea rand. Ceea ce trebuie mai intai dovedit este existenta contractului si numai dupa aceea se poate trece la interpretarea clauzelor indoielnice. 977 – 985. Bucureºti 1998 p. Interpretarea contractelor Interpretarea unui contract este un proces logico-juridic prin care sunt determinate si explicate clauzele sale neclare sau obscure. caci este pe cat de inutil pe atat de absurd a se cauta cu orice chip clauze neclare in contractele ale caror prevederi sunt limpezi. (În acest sens. Eremia. M. All. deci pot fi executate fara nici-o dificultate.Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice. În privinþa celor dintâi. op. Cosmovici. 23 – 31.

193 În acest sens. daca din circumstantele cauzei rezulta ca intentia partilor nu este aceea ce ar deriva din stricta aplicare a textelor193. efectele subintelese ale contractelor. Acest sistem este propriu dreptului latin. Analiza fiecareia dintre ele ne prilejuieste urmatoarele precizari: 1. vezi C. care se refera la principiile diriguitoare pentru interpretarea oricarui contract. In opinia unor distinsi autori. Codul civil roman a preluat din cel francez in materia interpretarii conventiilor principiul stabilirii vointei reale a partilor. cit. aceste norme “deriva din logica si din ratiune”. Acest sistem este uzitat în dreptul de sorginte germanicã. Hamangiu. unasubiectivã ºi una obiectivã. 192 153 . si ele se refera la: prioritatea vointei reale a partilor. In functie de obiectul de reglementare. 977 ca În literatura juridicã s-au confruntat douã concepþii de interpretare a conþinutului contractelor. pentru interpretarea unui contract intereseazã voinþ a sau intenþ ia c munã a pãrþ ilor. fiind irelevant modul în care acestea s exteriorizat. De altfel. a voinþei reale sau interne. porneºte de la declaraþ ia de voinþ ã a pãrþ ilor aºa cum-a exteriorizat ea ºi raportat la unele elemente extrinseci convenþ iei cum ar s fi echitatea sau uzanþ ele ªi aceastã soluþie este discutabilã cãci ea lasã loc arbitrariului în domeniul interpretãrii. distingem intre: a) normele de interpretare cu caracter general. normele de interpretare fixate de lege nu au un caracter imperativ. adeseori imposibil de cunoscut. . Soluþia este criticabilã o -au întrucât ea implicã un criteriu imprecis pentru reconstituirea unor fapte obscure.REGULILE GENERALE DE INTERPRETARE A CONTRACTELOR Doua sunt regulile generale pentru interpretarea contractelor.. nesocotind voinþa realã a pãrþilor. p. precizand in art. asa ca ele s-ar impune judecatorilor prin autoritatea lor rationala chiar daca legiuitorul nu le-a concretizat in texte exprese. 519.Prioritatea vointei reale a partilor. Teoria obiectivã. si b) normele cu caracter special ce privesc interpretarea prin specificitatea conventiei analizate. A. ci constituie mai mult “sfaturi” date judecatorilor: acestia pot da unui contract o interpretare diferita de aceea ce ar rezulta din texte. (a voinþei declarate).priceperii si gradului lor de cultura juridica192. op. eventual prezumate. Potrivit teoriei subiective.

154 . plutot que de s’arreter au sens litteral des termes”. 1165 din Codul civil francez pe care doar la tradus. in functie de propriile-i nevoi sau interese. p. Angheni. op. 194 Legiuitorul român din 1864 a preluat cuvânt cu cuvânt textul art. cit. 195 196 În acest sens. Acest principiu poate induce insa dificultatea de a stabili care a fost adevaratul acord de vointa. Numai in masura in care discordanta este rodul unor imprejurari independente de vointa sau intentiile partilor s-ar pune problema interpretarii cuprinsului unei asemenea conventii. fie cu unele de natura extrinseca. caci nu pot fi luate in consideratiune toate mobilurile ce determina o persoana sa contracteze. vointa reala a partilor trebuie circumscrisa anumitor limite.“interpretarea contractelor se face dupa intentia comuna a partilor contractante. revine partilor ce o invoca. O asemenea dovada se poate face fie cu elemente intrinseci contractului. În textul original: “On doit dans les conventions rechercher quelle a ete la commune intention des parties contractantes. p. Stãtescu ºi C. Daca. pentru ca este posibil ca fiecare dintre partile contractante sa atribuie valori diferite consensului realizat. op. Pe de alta parte. O asemenea limita. tratativele sau negocierile purtate etc. Bârsan. In rezolvarea acestor dificultati se porneste de la prezumtia ca forma in care se exteriorizeaza vointa partilor corespunde vointei reale. 222.196 Deosebirea dintre vointa interna si cea exteriorizata produce consecinte deosebite. care are in vedere doar motivele de ordin subiectiv care prezinta semnificatie juridica. iar nu dupa sensul literal al termenilor”194. interne. pana la proba contrara.195 Asadar. dimpotriva. precum circumstantele incheierii conventiei. cit. Aceastã soluþie este în prezent îmbrãþiºatã de toþi autorii contemporani. sarcina de a dovedi ca vointa reala este alta decat cea exprimata in cuprinsul conventiei. o constituie cauza actului juridic. analiza severa a tuturor mobilurilor incheierii unui contract ar face practic imposibila determinarea consensului avand in vedere varietatea de interese ce pot determina doua sau mai multe persoane sa contracteze.71 sau I. Totodata. pe cat de rezonabila pe atat de utila. C. Urs ºi Sm. dupa cum partile au avut sau nu intentia de a-si exprima adevaratele mobiluri care le-au determinat sa contracteze.

1511 alin.Efectele subintelese ale contractului Cea de a doua regula generala de interpretare se refera la efectele conventiilor. (unul real. Textul art. 981 C. atunci acea parte va fi proporþionalã cu suma pusã în comun de fiecare dintre asociaþi. precizeaza ca “Ele obliga nu numai la ceea ce este expres intr-insele. ai carui termeni nu exprima exact in forma ceea ce partile au urmarit in realitate. 72. ce echitatea. neadevarat dar aparent). p.partile au mascat cu intentie existenta unui contract exhiband un altul. Aceasta categorie de efecte se produc independent de vointa partilor. cit. 2 din C. clauzele unui contract nu pot fi izolate de contextul in care se incadreaza. REGULILE SPECIALE DE INTERPRETARE A CONTRACTELOR Urmatoarele reguli de interpretare a clauzelor contractuale au un caracter special: 1. civ. Bârsan. 155 . In acest 197 198 C. civ. ele avand un caracter subinteles rezultat din vointa legii care a reglementat anumite categorii de contracte. dar la toate urmarile. a obiceiului sau chiar a unor reguli de etica asa cum precizeaza textul. Interpretarea coordonata a clauzelor contractului.198 B. deja nu se mai pune problema interpretarii ci a simulatiei: aceasta implica prin definitie doua acte juridice. 970 alin. spre deosebire de interpretarea contractului care priveste un singur acord de vointa.. adevarat si unul simulat.197 2. civ. care sunt consecinta a doua manifestari de vointa separate. obiceiul sau legea da obligatiei dupa natura sa”. Spre exemplu. atunci când în contractul de societate civilã nu se determinã partea de câºtig sau pierdere a fiecãrui asociat. 1 din C. Alcatuind un tot unitar. potrivit careia “clauzele obisnuite intr-un contract se subanteleg desi nu sunt exprese intr-insul”. Stãtescu ºi C. O asemenea precizare este subînþeleasã prin voinþa art. op. O asemenea prevedere trebuie coroborata si cu aceea din art.

atunci cand intr-un contract partile citeaza un caz ca exemplu pentru a explica obligatia. 969 din C. Pentru astfel de imprejurari.). . legiuitorul a stabilit patru reguli de interpretare: .985 C.sens. contractul se interpreteaza in favoarea celui care se obliga (principiul “in dubio pro reo”.). sunt confuze sau greu de apreciat. 978 C. 983 din C.). 980 C. “conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante”. 2. Aceeasi idee este preluata si de textul art. civ. art. dandu-se fiecareia intelesul ce rezulta din intregul act”. . 984 C. Alte reguli de interpretare. civ. precizeaza ca “toate clauzele conventiilor se interpreteaza unele prin altele.in cazul indoielii. acele prevederi ale contractului ce pot fi primitoare de mai multe intelesuri.). . 973 din acelasi cod. civ.conventia nu cuprinde decat lucrurile asupra carora se pare ca partile si-au propus a contracta. Interpretarea clauzelor indoielnice sau echivoce. oricat de generali ar fi termenii cu care s-a incheiat (art. civ. civ. consacrat de art. civ.). 156 . codul mai prevede si alte reguli speciale de interpretare dupa cum urmeaza: . Forta obligatorie a contractelor Potrivit art. 982 din C. iar nu in acela in care nu ar produce nici unul (art. nu se poate interpreta ca o rasfrangere a efectului obligatiei la acel caz si ca o excludere a cazurilor neexprimate (art. civ. 979 C. civ.).dispozitiile indoielnice se interpreteaza dupa obiceiul locului unde s-a incheiat contractul (art.clauzele indoielnice se interpreteaza in intelesul in care ele pot produce un efect. Sunt indoielnice. In afara de regulile aratate si grupate mai sus.termenii susceptibili de doua intelesuri se interpreteaza in intelesul ce se potriveste mai mult cu natura contractului (art. .

75). op. Fiind o consecinta naturala a consensului partilor. Aceasta idee fundamenteaza principiul relativitatii efectelor contractului. (pentru dezvoltãri vezi P. potrivit adagiului “pacta sunt servanda”. c) în ceea ce priveºte revocarea unilateralã a unor contracte. Vlachide. caci “res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest”. contractul nu poate deroga de la lege. siguranta si eficienta raporturilor juridice civile. cea de buna voie. Cea mai frecventa modalitate de aducere la indeplinire a obligatiilor contractuale asumate este fireste. dau in acelasi timp expresie principiilor libertatii si egalitatii partilor contractante dar si cerintei derularii raporturilor juridice in conditii de deplina incredere si buna credinta. b) forta obligatorie a contractului este operanta doar intre partile contractante. 969 C. etc. civ. OBLIGATIVITATEA CONTRACTULUI INTRE PARTILE CONTRACTANTE Forta obligatorie a contractelor legal incheiate este o consecinta a principiului realizarii drepturilor subiective ale persoanelor fizice si juridice. pe aceasta idee se fundamenteaza consecinta potrivit careia intre parti contractul are putere obligatorie. c) atât abrogarea legii cât ºi revocarea convenþionalã a contractului produc numai efecte viitoare. cit. Precizarea ca “au putere de lege” conventiile legal facute isi gaseste explicarea in aceea ca legea da forta obligatorie contractelor astfel incheiate si implicit efectelor generate de acestea. convenþia poate fi desfãcutã pe calea unui procedeu invers celui folosit pentru naºterea sa. legea nu poate fi abrogatã decât potrivit unei proceduri parlamentare. A. Asemãnãrile ar consta în aceea cã: a) atât legea cât ºi contractul au putere obligatorie. d) atât comandamentul legii cât ºi obligaþiile contractuale trebuie aduse la îndeplinire cu bunã credinþã.cu precizarea potrivit careia “conventiile nu au efect decat intre partile contractante”. b) la fel ca ºi legea. 199 157 .C. De altfel. Dispozitiunile art. impersonalã ºi cu aplicare repetatã. b) dacã o lege ii poate deroga de la prevederile altei legi. care confera in ultima analiza certitudine.199 De la acest principiu pornesc doua consecinte importante si anume: a) partile nu se pot sustrage de la indeplinirea obligatiilor contractuale legal asumate. etc. contractul creazã obligaþ numai pentru un numãr limitat de persoane ºi cazuri. unii autori au concluzionat cã între lege ºi contract ar exista în planul consecinþelor atât unele asemãnãri cât ºi deosebiri. p. aceasta nu Faþã de calificarea datã de cãtre cod “convenþiei legal fãcute”.Deosebirile ar consta în aceea cã: a) în vreme ce legea este o regulã de conduitã generalã.

(de exemplu clauza prin care vânzãtorul se obligã sã vândã numai dacã va vrea). 1010 C. vezi D. ci însãºi obligaþia. a mandatului (art. 1552 si 1556 din C. rezultã cã este lovitã de nulitate nu numai clauza ce cuprinde condiþia potestativã. O asemenea precizare contine de altfel si textul art. civ. b) clauza de denuntare unilaterala sa nu reprezinte in realitate o conditie potestativa. Pentru dezvoltãri. “mutuus dissensus” Daca legea acorda valoare de principiu posibilitatii revocarii bilaterale a contractelor. 1616 din C. deoarece o astfel de conditie este lovita de nulitate in conditiile art.969 din C. Cu alte cuvinte. “per a contrario” interzice denuntarea lor unilaterala. care contine prevederea potrivit careia conventiile “se pot revoca prin consimtamantul mutual sau din cauze autorizate de lege”. aceleasi parti care prin simplul lor acord de vointa. Totusi. sub titlu de exceptie. asa cum acordul de vointa da nastere unui raport juridic contractual. 2 din C. 158 . ca in cazuri strict si limitativ prevazute. 200 Din textul art.) ori a contractului de depozit prevazut de art. actul juridic în totalitate. 1436 alin. p. legea civila sa autorizeze totusi denuntarea unilaterala a unor contracte. potrivit principiului simetriei. civ. Un asemenea procedeu este admisibil in situatia contractului de inchiriere fara termen (art. civ. au putinta sa-l revoce printr-un acord simetric. cu conditia ca o asemenea facultate sa satisfaca doua cerinte: a) clauza sa nu fie inserata intr-un contract declarat prin vointa legii irevocabil. nici ca partile sa prevada in contractul lor o clauza de denuntare unilaterala. 277. un asemenea consens poate produce in egala masura modificarea ori chiar stingerea raportului juridic respectiv. “mutuus consensus” au dat nastere unui contract. Este insa posibil. civ. Nimic nu s-ar opune desigur. civ200. 1010 din C. Cosma op. cit.). civ. asa cum este de pilda donatia.implica nici rezolvari litigioase si nici recurgerea la alternative extreme ce ar conduce la desfiintarea conventiilor.

mentionam suspendarea operatiunilor portuare pe timp de furtuna. 159 . prelungirea legala a valabilitatii unor contracte ajunse la termen. 973 din C. exista si imprejurari in care incetarea. viscol sau inghet. Sub titlu de exemplu. independent de vointa partilor a operat frecvent in materie de locatiune. ale carei calitati esentiale au determinat incheierea conventiei.1563 alin. PRINCIPIUL RELATIVITATII EFECTELOR CONTRACTULUI Efectele contractelor sunt limitate la partile contractante. Mentionam de exemplu decesul avocatului pledant intr-un contract de asistenta avocatiala ori a medicului curant. care are valoarea de principiu de drept201. suspendarea fortei obligatorii a contractelor cu executare succesiva pentru un caz de forta majora care il pune pe debitorul obligatiei in imposibilitate sa-si execute prestatiile o perioada de timp. decesul persoanei in considerarea careia a fost incheiat contractul “intuitu personae”.OBLIGATIVITATEA CONTRACTULUI IN RAPORTURILE CU ALTE PERSOANE CARE NU AU CALITATEA DE PARTI. 2. efectele obligatorii ale contractului sunt suspendate. face sa inceteze forta obligatorie a contractului. B. 3. Pe durata persistentei unor atari imprejurari. regula prescrisa de art. Moartea unei asemenea persoane. 2 C.). modificarea sau suspendarea fortei obligatorii a contractelor nu depinde de vointa partilor. Pot constitui asemenea imprejurari: 1.In afara de cazurile prevazute mai sus. civ. ci de cauze extrinseci. Asemenea modificare a duratei contractului. Principiul relativitatii efectelor contractului pune in valoare doua idei rezultate din semnificatia sa si anume: a) nimeni nu poate fi obligat prin vointa altei 201 Din categoria pãrþilor contractante fac parte ºi cei care deºi nu au fost prezenþi la încheierea contractului au fost valabil reprezentaþi de cei ce au contractat în numele lor. civ. dar si decesul comodatarului atunci cand imprumutul de folosinta a fost procurat in considerarea persoanei acestuia (art.

pentru a justifica dobandirea unui drept real sau de creanta a carui valorificare o urmareste acesta prin actiunea in justitie. ele nu pot ignora existenta efectelor produse de acestea intre parti si nici face abstractie de raporturile juridice statornicite intre autorii lor. Vanzarea unui bun spre exemplu. vom spune ca prin aceasta se intelege indrituirea partilor de a invoca fata de terti efectele juridice produse intre ele de actele pe care le-au incheiat si indatorirea tertilor de a respecta acteste acte. fie intr-una indirecta si asupra altor persoane.persoane. Prin varietatea foarte mare a conventiilor civile insa iau nastere o si mai mare varietate de efecte juridice. opozabilitatea nu este o derogare de la principiul relativitatii efectelor contractului ci o ipostaza a acestui principiu. contractele desi produc efecte numai intre parti. 160 . Raspunzand unor nevoi sociale. in afara de efectele ce le produce intre vanzator si cumparator. Cele mai citate ipoteze ale opozabilitatii contractelor fata de terti sunt urmatoarele: .202 Inteleasa in aceasta maniera. indatoreaza la respectarea proprietatii si pe tertele persoane care nu au participat la aceasta operatiune. b) drepturile dobandite prin contract le profita doar celor care au contractat. Daca tertele persoane – penitus extranei – nu devin asadar titulari de drepturi si obligatii prin contractele incheiate de parti. Este motivul pentru care tertii sunt obligati sa tina seama si sa respecte efectele pe care contractele le-au produs intre parti. Asadar. Definind in cele din urma opozabilitatea. contractele imprumuta caracterul si finalitatea acestora asa incat existenta si derularea lor face parte din viata sociala.invocarea contractului fata de un tert. Impactul lor asupra realitatii sociale se poate insa produce fie intr-o maniera directa. ele sunt opozabile tertilor daca nu au fost savarsite in frauda lor sau daca nu sunt simulate. carora deci conventia le este opozabila.

Exista fireste si exceptii.un contract public numit si aparent. Daca in privinta partilor contractul apare ca si un cat juridic. civ. intre parti proba contractului se face potrivit dispozitiunilor referitoare la dovada actelor juridice in vreme ce tertul poate uza de orice mijloc de proba pentru a proba existenta sau inexistenta contractului. create de lege. 998 din C. Simulatia. Cat despre probatiune. in virtutea carora tertele persoane nu pot fi obligate sa respecte raporturile juridice nascute din operatiuni obscure. 1. Din aceasta imprejurare se trag doua consecinte. 386 161 . Analizand izvorul opozabilitatii contractului fata de terti. precizeaza ca “orice fapta a omului. raspunderea civila va avea un temei delictual. el are pentru terti semnificatia unui fapt. exceptie de la opozabilitatea contractului fata de terti. Atunci cand insa o terta persoana nesocoteste drepturile alteia ce izvorasc dintr-un contract. deoarece fata de el acesta apare ca un fapt juridic. neadevarata. obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara”. Ea reprezinta operatiunea juridica prin care partile incheie simultan doua contracte: .. In ceea ce priveste responsabilitatea civila. care cauzeaza altuia prejudiciu. cit. op. prin care se creeaza o anumita aparenta juridica. una in privinta responsabilitatii civile si una privitoare la probatiunea raportului juridic ce s-ar crea intre parti si terti. 202 D. Cosma. daca una dintre parti nu-si executa obligatia rezultata din contract. pentru care legea admite orice mijloc de probatiune. responsablitatea sa va fi una de natura contractuala. vom constata ca acesta este faptul juridic. O asemenea operatiune juridica este simulatia.invocarea de catre posesorul de buna credinta a contractului ca si just titlu impotriva proprietarului care a avut calitatea de tert fata de actul prin care posesorul a cumparat fara sa stie de la un aparent proprietar. p. caci art.

La rândul ei. In acest fel partile creeaza doar aparenta unui contract. termenul sau modul de executare a obligatiei fara a afecta insasi natura juridica a actului. In Codul nostru civil simulatia este reglementata de art. Este cazul debitorului care in scopul de a scapa de urmarirea creditorilor simuleaza ca vinde unui amic bunul susceptibil de urmarire. numit si contrainscris. proclamand totodata inopozabilitatea lui fata de terti. 162 .Simulatia prin interpunere de persoane este acea maniera prin care partile convin ca pentru eludarea unei incapacitati contractul aparent sa se incheie intre anumite persoane. Simulaþia este absolutã atunci când actul secret lipseºte actul aparent de orice efecte.204 In concret. text care consfinteste validitatea si eficacitatea fata de parti a actului care exprima vointa lor reala. . incheiat anterior sau concomitent cu cel public. Contractul secret. * ea poate fi partiala. cit. pãrþile sau cuprinsul operaþiei juridice.un contract secret. simulatia poate imbraca urmatoarele forme: . op. prin aceea ca partile incheie in realitate un contract pe care-l tin secret in tot sau in parte fata de terti. 1175. Deghizarea contractului adevarat poate fi la randul ei de mai multe feluri: * ea este totala daca are ca obiect natura juridica a operatiunii. p. atunci când actul secret modificã actul aparent privitor la natura.396 ºi urm. vezi D. simulaþia relativã poate fi obiectivã sau subiectivã. care corespunde vointei reale a partilor.. cand are ca obiect numai un element sau o clauza a contractului cum ar fi pretul. Intr-o 203 204 Pentru noþiunea ºi condiþiile simulaþiei actului juridic civil. facandu-se in realitate sub masca vanzarii spre exemplu o veritabila donatie. . care in realitate nu exista. Cosma.203 simulatia poate fi absoluta sau relativa.Contractul aparent poate fi fictiv. stabilind prin actul secret pe adevaratul beneficiar. mascandu-l insa intr-un alt contract. are menirea de a modifica sau chiar a anihila efectele actului public. Ea este relativã. convenind in secret ca el va ramane in realitate proprietarul bunului.Contractul poate fi deghizat. In functie de efectele acordului simulatoriu.

In relatiile dintre parti si succesorii acestora isi produce efectele actul secret. dupa cum este vorba despre parti ori despre terti. pentru ca acesta nu le este opozabil. Printr-un asemenea mijloc procedural se urmareste dovedirea caracterului simulat al operatiei 163 . Referitor la inopozabilitatea fata de terti a actului secret se impun totusi cateva precizari: . . ale caror drepturi subiective au fost lezate prin incheierea unor asemenea contracte au deschisa calea actiunii in justitie. in mod constient. ambele parti din contractul aparent urmaresc. au castig de cauza acei terti care se vor intemeia cu buna credinta pe actul aparent. Efectele simulatiei se produc insa diferit. Proba si efectele actiunii in simulatiune. 1175 din C. ca efectele sa se produca fata de o persoana careia intentioneaza a-i pastra anonimatul.tertii nu se pot prevala de aparenta rezultata din actul public daca ei cunosteau si existenta actului ascuns de parti. producator de efecte este contractul aparent pe care acestia l-au cunoscut si care le este opozabil. Desi singurul contract adevarat este cel secret. precizeaza ca actul secret “nu poate avea nici un efect in contra altor persoane” in afara partilor.asemenea forma de simulatie.daca intre terti exista conflict pornind de la interesele divergente ale acestora de a se prevala fie de actul public fie de cel secret. . civ. inlaturarea simulatiei pe calea actiunii in simulatie. daca este cazul. caci art. caci la incheierea lui partile si-au exprimat vointa reala In privinta tertilor. Persoanele interesate.actul secret nu poate fi invocat de parti in contra tertilor. nu efectele acestuia ci ale celui public pot fi opuse tertilor. Principalul efect al simulatiei consta in inopozabilitatea fata de terti a contractului secret si.

tertul lezat de actul secret are in continuare deschisa calea actiunii in justitie. se impune ca acest contract sã fie ºi el valabil încheiat. inlaturerea acestui caracter si aplicarea acelui contract care corespunde vointei reale a partilor. cu respectarea tuturor condiþiilor de fond ºi de formã. 205 164 . care sunt straini de contract si de efectele acestuia. desi nu au participat la incheierea contractului. 206 Spre exemplu acþiunea paulianã menitã sã întregeascã petrimoniul debitorului. sunt inlaturate consecintele actului aparent si neadevarat. Domeniul de aplicatie al principiului relativitatii efectelor contractului Printr-o raportare foarte restrictiva la principiul relativitatii efectelor contractului.206 2. Ca efect al admiterii actiunii in simulatie.juridice. singurul producator de efecte juridice fiind actul secret. Fireºte. Aceasta categorie de persoane sunt avanzii cauza. in masura in care tertilor le profita actul aparent. Fireste. sunt doua categorii de persoane ale caror interese sunt sau pot fi convergente contractului: partile asupra carora se rasfrang toate efectele si tertii – penitus extranei. se rasfrang anumite efecte ale acestuia. devenit public. pentru anularea sau revocarea acestuia.205 Pentru a obtine castig de cauza. nemijlocit. si tertele persoane fata de care nu se rasfrang in nici un fel efectele contractului. 207 Numiþi lato sensu succesori sau habentes causam. denumirea lor de avânzi cauzã s-a transmis în limbajul juridic român din franþuzescul “ ayants-cause” despre care face vorbire Codul napoleonian în ale sale articole 1122 referitor la stipulaþie ºi 1132 privitor la forþa probantã a actului sub semnãturã privatã. Este posibil ca intre parti. ei nu ar avea nici un interes sa invoce existenta contractului secret. sa existe o categorie “intermediara” de persoane fata de care. adica acele persoane fata de care efectele contractului se produc in mod direct. dar pentru alte considerente. deci a actului secret. numindu-i pe succesorii universali sau cu titlu universal ori particular si pe creditorii chirografari207.

Se mai impune totodata precizarea ca din momentul deschiderii succesiunii ori a reorganizarii persoanelor juridice. datorita raporturilor nascute intre ei si parti. Succesorii cu titlu particular sunt acele persoane fizice sau juridice care dobandesc un drept determinat din patrimoniul uneia dintra partile contractante. Ed. cit. care iau locul partilor in privinta obligatiilor nascute din contractele respective210. Spre deosebire de succesorii universali. 13 . Diferenta dintre cele doua categorii de succesori nu este asadar una calitativa ci de natura cantitativa ce se refera la intregul patrimoniu sau numai la o catime a acestuia. b.35 209 În acest sens vezi C. Sunt succesori universali sau cu titlu universal acele persoane care au dobandit in tot sau in parte patrimoniul defunctului. efectele conventiei se rasfrang si asupra lor. contractele incheiate de parti isi stramuta toate efectele asupra succesorilor. includem in clasa avanzilor cauza urmatoarele categorii de persoane: a.19 210 Pentru obiectul ºi caracterele juridice ale transmiterii succesorale. succesorii universali sau cu titlu universal. Dreptul la moºtenire. Humanitas. Bucureºti 1999 p. Asa cum am mai precizat. In 208 Cu privire la natura juridicã ºi caracterele transmiterii succesorale. 12 . Ed. Deak. Moºtenirea legalã. Scorpio 78. 11 . Bucureºti 1994 p. Actami. avanzii cauza. succesorii cu titlu universal au vocatie doar cu privire la o parte din universalitatea ce o constituie patrimoniul. Fata de aceasta constatare.25 165 . privit ca o universitate de drepturi si obligatii cu caracter patrimonial208. este faptul ca desi neparticipand la incheierea contractului ei evoca figura tertilor. se impune o mai exacta delimitare a domeniului principiului relativitatii efectelor contractului. vezi M. caci asupra succesorilor lor se vor rasfrange toate efectele patrimoniale ale contractelor incheiate de catre parti cu exceptia celor intuitu personae209.Ceea ce caracterizeaza pozitia juridica a avanzilor cauza. care au vocatia de a culege intregul patrimoniu. operant atat fata de parti cat si fata de succesorii acestora. Eliescu Curs de succesiuni. In sensul demersului nostru. vezi Fr. Botea Drept civil. Bârsan op. p. Stãtescu ºi C. Ed. succesiunea se refera la patrimoniul uneia dintre partile contractante. 78 sau Gh. Bucureºti 1997 p.

urmarind acele bunuri care vor exista in patrimoniul debitorului in momentul exigibilitatii. Din ratiunea textului rezulta ca modificarile care se produc in patrimoniul debitorului sunt opozabile creditorilor chirografari. potrivit art. întrucât a fost fãcutã prin act autentic sau prin act privat. este important de precizat ca in principiu obligatiile asumate nu se transmit asupra succesorilor cu titlu particular chiar daca au legatura cu dreptul transmis. Conceptul de gaj general este exprimat de art. Neavand asadar o garantie reala. Introducere în teoria dreptului de proprietate…p. cit. prezente sau viitoare”212. O asemenea conexiune trebuie insa tratata diferentiat. efectele contractelor se vor rasfrange numai daca obiectul lor are legatura cu dreptul transmis catre succesori. creditorii chirografari au drept garantie intregul patrimoniu al debitorului privit in ansamblul sau ca universalitate juridica existenta independent de bunurile individuale ce intra in cuprinsul ai. afarã numai când desfiinþ area ei din cauza vâzãrii s fi prevãzut în însuºi contractul de locaþ iune”. 8 211 166 . s-a stabilit ca ii profita succesorului cu titlu particular numai drepturile dobandite de autor anterior transmiterii succesorale. O asemenea solutie ni se pare pe deplin justificata. caci nu se pot transmite pe cale succesorala decat drepturile existente in patrimoniul defunctului in momentul deschiderii succesiunii. 1441 din C. Astfel. stiut fiind ca “nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habeat”. care se refera la obligatiile “propter rem” si cele “scriptae in rem”211 care datorita legaturii lor stranse cu un anumit lucru vor produce efecte si fata de succesorul cu titlu particular. vezi ºi I. in functie de momentul dobandirii dreptului transmis de catre autor. civ. “cumpãrãtorul este dator sã respecte locaþ iunea fãcutã înainte de vânzare. c. In aceasta privinta insa exista si exceptii. Pe de alta parte. Ei isi pot totusi satisface creanta. De exemplu. dar cu datã certã. 1718 din C. Apostu. op. dacã locatorul vinde lucrul închiriat. civ. -ar 212 Cu privire la funcþia patrimoniului de a constitui gajul general al creditorilor chirografari. care prevede ca “Oricine este obligat personal este tinut cu toate bunurile sale. mobile sau imobile. atunci cand aceasta a devenit exigibila.privinta acestora. Creditorii chirografari sunt acei creditori care nu dispun de o garantie reala prin care sa fie asigurata executarea dreptului lor de creanta.

doua persoane pot sa confere drepturi sau pot sa impuna obligatii in favoarea sau in sarcina altei persoane. In concret. s-a pus intrebarea daca prin acordul lor de vointa.Exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului Fie si cu titlu de exceptie. Acestora insa. a). Cat despre obligatii. O asemenea specie de contract este spre exemplu stipulatia pentru altul. fie pe calea actiunii pauliene prevazuta de art. Promisiunea faptei altei persoane Promisiunea faptei altei persoane (“promesse de porte-fort”). legea le pune la dispozitie doua actiuni in justitie. caci. exista totusi imprejurari in care contractul incheiat isi produce efecte fata de unele persoane care nu au participat nici direct. o persoana straina de contract poate dobandi drepturi in temeiul unui contract la care nu a fost parte. este contractul prin care debitorul se obliga fata de creditor sa determine pe o terta persoana sa-si asume un angajament juridic in folosul creditorului. Promisiunea faptei altuia constituie doar in aparenta o exceptie de la principiu. prin care au posibilitatea sa inlature opozabilitatea contractelor incheiate de catre debitori in dauna intereselor lor. nimanui nu i se poate impune sarcini printr-un contract la care nu a fost parte. asa cum vom dovedi in cele ce urmeaza analizand si alte asemenea conventii. 3. 975 C. creditorii chirografari nici nu sunt tinuti de obligatiile debitorilor lor si nici nu le profita drepturile dobandite de acestia prin contractele incheiate. In privinta drepturilor raspunsul este afirmativ. cu titlu de exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractelor. nici prin reprezentare la incheierea acestuia si nici nu au calitate de succesori ai partilor.Spre deosebire de succesori insa. fie pe cea a actiunii in simulatie. civ. 167 .

obiectul promisiunii nu s-a realizat. fie platind daune interese fie suportand consecintele rezolutiunii contractului. 3. va incheia in viitor un contract cu creditorul. unii minori si altii majori: pentru evitarea unui partaj succesoral in justitie. dar dacã îl acceptã. Promisiunea faptei altuia este doar o aparenta exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractului. totusi s-a impus atat doctrinar dar mai ales jurisprudential. 1120 din Codul civil francez nu a fost preluat de legiuitorul român de la 1864. care. tutorii minorilor promit ca odata ajunsi la majorat acestia vor ratifica imparteala facuta. acestia din urma prezumandu-se ca in viitor vor adera la conventia deja incheiata. Din aceasta conventie nu rezulta nici-o obligatie pentru tert. chiar si promitand fapta altuia. personal. tutorii lor vor raspunde pentru propria lor neexecutare. Potrivit acestui text însã. promisiunea faptei altei persoane are ca obiect fapta proprie a debitorului. intrucat in realitate. Promisiunea de “porte-fort” se individualizeaza prin urmatoarele caractere: 1. debitorul isi asuma el. Un asemenea contract intervine de pilda intre mostenitorii chemati la o succesiune. o obligatie. Pânã când terþul nu consimte contractul nu este opozabil. a carei executare presupune determinarea tertului sa-si asume angajamentul. Asa cum bine se poate observa in speta data. fiind prezumata culpa debitorului.Odata ce tertul s-a angajat fata de creditor inceteaza prin executare obligatiile debitorului fata de acesta. Obligatia debitorului care promite fapta altei persoane este una de rezultat si nu de mijloace: el se obliga sa determine tertul sa contracteze. nu numai sa depuna toate diligentele in acest sens. Din acest exemplu este usor de observat ca obligatii se nasc doar intre mostenitorii majori si tutorii celor minori. Textul art. va adera sau va ratifica un astfel de contract. Daca tertul nu contracteaza. 2.O astfel de conventie desi nu este reglementata de Codul civil roman213. promisiunea de “porte-fort” implica douã contracte ºi anume unul imediat între debitor ºi creditor ºi unul eventual între creditor ºi terþ. contractul se -i considerã încheiat de la data promisiunii de “porte-fort” 213 168 . care isi asuma o obligatie de rezultat si nu de mijloace. In cazul in care totusi ei nu vor fi determinati la majorat sa ratifice conventia.

cit. Pe de alta parte. Este de principiu stabilit ca nimeni nu poate fi obligat prin vointa altei persoane.230 169 . b). p. tertul devine creditorul direct al promitentului214. constituie o autentica exceptie. Urs ºi Sm. Contractul in interesul altei persoane (Stipulatia pentru altul) Spre deosebire de promisiunea faptei altuia care constituie numai in aparenta o exceptie de la principiul relativitatii efectelor conventiilor. sa execute o obligatie in favoarea altei persoane. contractul in interesul altei persoane numit si stipulatia pentru altul. Promisiunea faptei altuia se deosebeste atat de fidejusiune cat si de asa numitele bune oficii (“bons offices”): In conventia de porte-fort. Promisiunea faptei altuia se deosebeste de bunele oficii prin care promitentul se obliga sa faca tot ce-i va sta in putinta pentru ca un tert sa contracteze cu creditorul. numita tert beneficiar. insa nimic nu s-ar opune ca o persoana sa dobandeasca drepturi dintr-o conventie la incheierrea careia nu a participat. op. In acest fel. deoarece asiguratorul promite asiguratului sa platesca in cazul decesului sau indemnizatia de asigurare unui beneficiar anume 214 I. asigurarea asupra vietii comporta in general o stipulatie pentru altul. Angheni. pe cata vreme fidejusorul se angajeaza fata de creditor sa garanteze insasi executarea obligatiei asumate de catre debitor. creditorul il va actiona in judecata pe promitent in vederea suportarii prejudiciului incercat prin refuzul tertului. asa cum este promisiunea faptei altei persoane. obligatia este una de mijloace si nu una de rezultat. numita stipulant. Spre exemplu. fara insa a garanta si executarea de catre tert a obligatiei asumate.Daca terta persoana nu va accepta incheierea contractului sau nu-l va ratifica. se obliga fata de alta persoana. promitentul se obliga doar sa obtina angajamentul altuia. obligatia debitorului consta numai in aceea de a procura angajamentul tertului. Intr-o astfel de eventualitate. Stipulatia pentru altul este tocmai acel contract prin care o persoana numita promitent.

215 170 . daca donatorul stipulant a prevazut obligarea donatarului promitent la o prestatie catre o terta persoana straina de contract. Filip. Cu privire la notiunea si definirea transporturilor în genere. O alta aplicatie practica a stipulatiei pentru altul o constituie contractul de transport de bunuri215. cit. Dreptul transporturilor. Prin acesta. ca acesta sa-i predea destinatarului incarcatura. pe langa cele generale. (În acest sens vezi ºi Gh. Galaþi 1997 p. . Expeditorul care plateste contravaloarea prestatiei actioneaza ca un stipulant in vreme ce transportatorul sade pe pozitia de promitent. obiectul determinat si cauza licita. Bucureºti 1997 p. privitoare la capacitatea partilor de a contracta.beneficiarul stipulatiei trebuie sa fie determinat sau determinabil217. ca orice alt contract civil. p. o alta specie o constituie donatia cu sarcini. 83. iar destinatarul sã nu fie la rândul sãu beneficiar. asiguratorul promitent iar cel ce incaseaza indemnizatia tert beneficiar. Stãtescu ºi C. stipulatia pentru altul trebuie sa cumuleze urmatoarele conditii de validitate: 1. Dreptul transporturilor. Pentru a fi valida. stipulatia pentru altul trebuie sa intruneasca conditiile generale de validitate proprii oricarei conventii civile.existenta vointei certe si neindoielnice de a stipula in favoarea unei terte persoane. In acest exemplu. C. op. destinatarul fiind un tert beneficiar. in fapt un tert beneficiar. Astfel este stipulaþia fãcutã în favoarea primului copil care se va naºte în viitor sau a unei persoane juridice în curs de constituire. expeditorul convine cu transportatorul. cãci este posibil ca expeditorul sã nu plãteascã transportul. se impune intrunirea unor conditii de factura individuala asa cum sunt: . In fine. desi acesta nu a fost parte in contractul de transport216. este cert cã se va naºte. asiguratul este stipulant. 11 216 Cadrul unei asemenea convenþii poate fi extins. În sensul acestei idei. Cãlin. Partea generalã. valabilitatea consimtamantului. 2. Casa de Editurã ºi presã “ªansa” SRL. Bârsan.desemnat de catre asigurat. 15 217 S-a admis cã acesta poate fi chiar o persoanã viitoare care deºi nu exista în momentul încheierii contractului. Ed. vezi A. “Pax Aura Mundi”.

stipulantul poate pretinde daune interese. Cu toate acestea. Aceste raporturi obligationale nu se sting decat in momentul in care promitentul isi executa obligatiile asumate. este de naturã a-i cauza stipulantului un prejudiciu în mod direct. dar numai in masura in care ar dovedi ca a incercat personal un prejudiciu218. el nu are deschisa calea rezolutiunii contractului intervenit intre stipulant si promitent. prin prin nediminuarea scontatã a pasivului sãu patrimonial. promitentul se poate prevala in relatia cu tertul beneficiar de toate exceptiile pe care le-ar fi putut invoca in virtutea contractului impotriva stipulantului pentru a-si justifica neexecutarea. putand pretinde executarea silita si daune interese pentru acoperirea prejudiciului suferit ca urmare neexecutarii. acesta se poate comporta ca atare. totusi el dobandeste direct si nemijlocit dreptul creat in folosul sau. 218 Spre exemplu. creditorul stipulant ii poate pretinde debitorului promitent sa execute prestatia impusa in beneficiul tertului. Din momentul incheierii contractului. 219 Dacã totuºi între stipulant ºi promitent s -a încheiat un contract sinalagmatic. rezoluþiunea sau rezilierea convenþiei. In virtutea acestora. neexecutarea prestaþiei de cãtre promitent poate avea oricare dintre consecinþele specifice contractelor bilaterale: invocarea excepþiei de neexecutare. consecintele acesteia genereaza mai multe raporturi juridice dupa cum se va vedea. La randul sau.Desi stipulatia pentru altul ia nastere prin consensul stipulantului si al promitentului. In caz contrar. Devenind creditorul unei obligatii. prin stipulaþie urmãrea stingerea unei datorii pe care o avea faþã de terþul beneficiar: neîndeplinir ea angajamentului de cãtre promitent. Raporturile dintre promitent si tertul beneficiar. deoarece dreptul nascut din contractul in folosul unei terte persoane apartine tertului beneficiar si nu stipulantului219. acesta nu are o alta actiune. 171 . Raporturile dintre stipulant si promitent. desi tertul este strain. indiferent daca il accepta sau nu. In caz de neexecutare. deoarece el nu este decat un tert fata de acest contract.

Aceast operatiune este cu atat mai mult posibila cu cat nici-un text de lege nu s-ar opune. Aceasta teorie a fost combatuta deoarece daca ofertantul creditor ar deceda inainte de acceptarea ofertei. Pe de alta parte. creditorul dispune ca la moartea sa. Apoi. Gerantul se ocupa din proprie initiativa de rezolvarea problemelor geratului. intr-un contract de asigurare asupra vietii. subscriitorul politei. aceasta ar deveni caduca. iar daca acesta accepta stipulatia si-a atins scopul. insa in vreme ce gestiunea intereselor altei persoane este oneroasa. sa fie transmisa de la debitor unei terte persoane. Teoria gestiunii de afaceri este cea potrivit careia creditorul stipulant este considerat gestorul de afaceri care dispune pentru beneficiar (great). potrivit careia. Unii autori si o parte a jurisprudentei au explicat-o prin teoria ofertei. 172 . Teoria dreptului direct a fost cea mai creditata pentru a explica natura juridica a stipulatiei pentru altul. beneficarul. Stipulatia pentru altul nu da nastere in principiu nici-unui raport juridic intre stipulant si tertul beneficiar. Totusi. stipulatia pentru altul are caracterul unei liberalitati. contracteaza cu asiguratorul promitent ca suma pentru care s-a facut asigurarea sa intre in patrimoniul sau. cauza contractului in favoarea altei persoane poate constitui in mod indirect o liberalitate facuta tertului beneficiar. inseamna ca s-a incheiat un nou contract. tertul acceptant ar ajunge un creditor chirografar oarecare. indemnizatia sa-i fie transferata tertului si daca acesta accepta. creditorul. achitarea unei datorii anterioare sau chiar un imprumut acordat acestuia. creanta va trece in gajul general al creditorilor. Partile pot conveni prin contract ca prestatia datorata creditorului.Raporturile dintre stipulant si tertul beneficiar. intrucat dreptul tertului nu ia nastere decat dupa acceptarea ofertei si pana atunci creditorul poate deveni falit. ceea ce ar fi contrar scopului urmarit. In stiinta dreptului s-a discutat mult despre natura juridica a stipulatiei pentru altul.

I. Fiind un contract cu caractere juridice proprii. Contractul colectiv de munca este o conventie incheiata intre patroni. p. Potrivit art. M. Prin contractele individuale de munca nu se pot face derogari de la prevederile cuprinse in contractul colectiv de munca. cit. Urs ºi Sm . salarizare si alte drepturi ce decurg din raporturile de munca221. 220 În acest sens. 221 Pentru noþiunea ºi rolul contractului colectiv de muncã vezi ºi V. reprezentanti sau avanzi cauza. cit. 10 din Legea nr. privitoare la conditiile de munca. se impune ca acesta sa-si gaseasca locul in cadrul unei reglementari civile viitoare. Contractul colectiv de muncã. Ed. deoarece al isi produce efectele si fata de un numar apreciabil de persoane care nu au nici calitatea de parti. Angheni op. cit. p. contractele colective de munca se pot incheia la nivelul unitatilor. C. op. ne raliem opiniilor potrivit carora stipulatia pentru altul constituie o institutie de sine statatoare. grupurilor de unitati. poate impune atat drepturi cat si obligatii in sarcina unor persoane straine de incheierea lui. 7 – 9 173 .Fata de toate aceste pozitii. 130/1996.89.235 sau P. Un asemenea acord. Bârsan. Cosmovici op. Nistor. pe de o parte si salariati pe de alta parte prin care se stabilesc obligatiile reciproce ale partilor. 157. Obligaþiile. cu conditii si efecte proprii ce pot fi analizate si fara a se recurge la categoriile juridice de mai sus220. ramurilor de activitate si chiar la nivel national. ale carui clauze constituie partea asa zis legala a contractelor individuale. Stãtescu ºi C. p. c). Contractul colectiv de munca Contractul colectiv de munca reprezinta o exceptie veritabila de la principiul relativitatii efectelor contractului. Evrika Brãila 1997 p.

Raspunderea pentru fapta altei persoane ce poate fi de trei feluri. Osebit de raspunderea pentru fapta proprie. 1000 alin. pentru fapta altor categorii de persoane (art. dar si de acela care a cauzat prin neglijenta sau imprudenta sa”. 999 Cod civil precizeaza ca “omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa. Fapta ilicita ca izvor de obligatii este definita de art. se poate spune ca fapta ilicita cauzatoare de prejudicii constituie izvorul raspunderii civile delictuale. 998 Cod civil. pentru prejudiciile cauzate de lucruri si animale (art. Astfel. 1003 din C. Raspunderea ce are ca izvor delictul civil. art. Codul civil consacra si raspunderea civila delictuala indirecta. care da nastere obligatiei civile de raparare a prejudiciului cauzat prin ea. 999 Cod civil. respectiv: • raspunderea parintilor pentru faptele ilicite savarsite de copii lor 174 solidare al . 998 Cod civil corespunde notiunii de delict. ca fiind orice fapta a omului ce cauzeaza alteia un prejudiciu si care da nastere obligatiei de reparatie. in vreme ce quasi-delictul este definit de art. 998-999 Cod civil) si 2. precum si pentru prejudiciile cauzate de ruina unor edificii (1002). art. consacrata legislativ sub denumirea de “delict civil”. raspunderea pentru comiterea unor asemenea actiuni este numita in mod curent “raspundere civila delictuala” Asa fiind. civ. Definitia data de art. 1000 – 1002). 1 si 1001). Raspunderea pentru fapta proprie (art. 998 – 1002. numita din acest motiv si raspundere civila delictuala se infatiseaza in urmatoarele trei ipostaze: 1.Sectiunea 4. instituie principiul raspunderii persoanelor carora le este imputabila cauzarea unui prejudiciu.3. Raspunderea civila delictuala Faptele ilicite sunt acele activitati omenesti de natura sa produca prejudicii care dau nastere unor obligatii de reparare. Textele din Codul civil nu se refera numai la faptele comise cu intentie ci si la cele savarsite din neglijenta. In fine.savarsita de persoanele sau in situatiile mentionate de textele art. Intrucat temeiul raspunderii pentru cauzarea de prejudicii il constituie fapta ilicita .

obligatia de despagubire poate trece asupra mostenitorilor lui. De aici consecinta ca raspunzator pentru cauzarea unui prejudiciu nu este neaparat numai autorul faptei ilicite. raspundereea civila delictuala ce se intemeiaza pe faptul juridic ilicit cauzator de prejudicii este menita sa refaca dezechilibrele patrimoniale pricinuite printr-o mare varietate de fapte ilicite. pentru care sau alaturi de care pot raspunde si alte persoane. 3. • raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animalele aflate in pazajuridica a unei persoane (art. 1000 aliniat 1 Cod civil). 1002 Cod civil). in cazul in care faptuitorul moare mai inainte de a se fi stabilit existenta si intinderea raspunderii sale civile.3. 4. • raspunderea institutorilor si mestesugarilor pentru prejudiciile cauzate de elevii si ucenicii aflati sub supravegherea lor (art. 1003 Cod civil). • raspunderea proprietarului unui edificiu pentru prejudiciul cauzat prin ruina sau viciu de constructie (art.1. • raspunderea comitentilor pentru prejudiciile cauzate de presupusii lor in functiile incredintate (art.Raspunderea pentru lucrari. 175 . Acestei sanctiuni. raspunderea civila delictuala constituie o sanctiune specifica ramurii dreptului civil.1000 aliniat 3 Cod civil). 1000 aliniat 2 Cod civil). de natura civila. Natura juridica si functiile raspunderii civile delictuale Datorita impactului ei social. Pe de alta parte. caci urmareste repararea unui prejudiciu cu valoare economica. De asemeni. 1000 aliniat 4 Cod civil). i se poate adaoga si una de sorginte penala. care are ca obiect repararea prejudiciului cauzat prin fapta ilicita.minori (art. edificii si animale. susceptibil de evaluare in bani. care poate fi la randul ei de trei feluri si anume: • raspunderea persoanei pentru prejudiciile cauzate de lucrurile aflate in paza sa juridica (art. Ea are in primul rand un caracter patrimonial.

ªtiinþificã Bucureºti 1972 p. Vasiliu º. 222 Pentru definirea infracþiunii ºi alte aspecte conexe dreptului penal. poate constitui un delict civil dar poate intruni in acelasi timp si elementele constitutive ale infractiunii de distrugere prevazuta de art. consta in influentarea constiintei oamenilor si preventia savarsirii de delicte civile atat la nivelul individului faptuitor. pen. cit. Ed. 173. preventiv si unul sanctionator propriu zis.222 Spre exemplu aducerea in stare de neintrebuintare a unui lucru. 85. 223 Cu privire la infracþiunea de distrugere. nu duce la confundarea lor si nici la modificarea naturii juridice a fiecareia dintre sanctiunile aplicate. Faptul ca autorul prejudiciului va fi tras atat la raspundere penala prin aplicarea unei pedepse cat si la raspundere civila prin obligarea la acoperirea prejudiciului cauzat prin fapta sa nu constituie o incalcare a principiului “non bis in idem”.223. In acest fel. op.caci nu de putine ori fapta ilicita cauzatoare de prejudiciu poate constitui in acelasi timp si infractiune. Partea specialã. Ed. Stãtescu ºi C. cat si la cel al constiintei publice. Bucureºti 1976 pag. vezi ºi T.. 214 din C. ca orice forma de raspundere juridica. Bârsan.224 In ceea ce priveste functiile raspunderii civile delictuale. Aceasta functie are insa un caracter relativ. Asocierea acestor doua forme ale raspunderii (pedeapsa cu caracter penal si sanctiunea reparatorie cu caracter civil).a. Drept penal.137 176 . stiut fiind ca la fel vor raspunde toate persoanele ce vor cauza altora prejudicii. p. Codul Penal comentat ºi adnotat. aceasta are un dublu rol: unul educativ. Stoica. prin functia sanctionatorie raspunderea civila delictuala constituie in ultima analiza un mijloc de proteguire a drepturilor civile subiective. (tinut sa repare prejudiciul cauzat prin fapta sa ilicita). adeseori de natura pecuniara. Didacticã ºi Pedagogicã. Functia educativa. Functia sanctionatorie consta in obligarea autorului faptei cauzatoare de prejudiciu la repararea lui. caci de cele mai multe ori repararea prejudiciului este posibila numai prin inlocuirea valorilor atinse prin alte valori. vezi ºi O. cu un grad sporit de generalitate. Partea generalã. 224 În acest sens ºi C.

DEOSEBIRI: 1. Este si 177 . caci nu poate fi facuta raspunzatoare decat o persoana care a comis cu vinovatie o anumita fapta care prezinta pericol social si este prevazuta de legea penala. A.Conexiunile raspunderii civile delictuale cu alte forme de raspundere juridica.. a caror analiza este de natura a individualiza mai exact natura si caracterele juridice ale raportului juridic delictual. Raspunderea penala porneste de la principiul legalitatii incriminarii. Comune tuturor formelor raspunderii juridice le sunt functiile preventiva si sanctionatorie a acestora.Raspunderea civila delictuala se intemeiaza pe principiul ca orice fapta cauzatoare de prejudiciu da nastere obligatiei de despagubire. RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA SI RASPUNDEREA PENALA ASEMANARI: . . intre raspunderea civila delictuala si alte forme ale raspunderii juridice exista atat asemanari cat si deosebiri.Atat raspunderea civila delictuala cat si raspunderea penala implica savarsirea unei fapte ilicite. Legea nu individualizeaza insa si care sunt delictele ce pot angaja raspunderea. Asa fiind. asa incat este greu de imaginat suma tuturor faptelor ce pot intr-o anumita conjunctura sa constituie delicte. deci o infractiune (nullum crimen sine lege.Raspunderea civila delictuala si raspunderea penala pot coexista si actiona concomitent.Discernamantul constituie si intr-un caz si in celalalt o conditie a angajarii raspunderii juridice. nulla poena sine lege). Specificitatea fiecarei ramuri de drept insa confera si raspunderii juridice proprii caractere care o individualizeaza atat in planul vertical al generalitatii cat si in cel orizontal care o particularizeaza in raport cu alte ramuri de drept. .

100 227 Potrivit art. definindu-le ca atare si stabilind regimul lor sanctionator. vezi ªt. pen. pe cata vreme scopul raspunderii penale este pedepsirea celui care a comis o infractiune.184 din C. cit p. Pentru detalii. Stãtescu ºi C. pen. de persoana infractorului ºi împrejurãrile care atenueazã sau agraveazã rãspunderea penalã. de limitele de pedeapsã fixate în partea specialã. 140. t 225 178 . Bucureºti 1985. pen. 226 Spre exemplu forma ºi gradul de vinovãþie sunt criterii de delimitare a infracþiunii de vãtãmare corporalã prevãzutã de art. neconditionand nici intinderea prejudiciului si nici cuantumul obligatiei de reparare a acestuia. indiferent daca autorul a actionat cu sau fara intentie ori din culpa. op. de gradul de pericol social al faptei sãvârºite. minorii care au implinit varsta de 14 ani sunt prezumati ca au lucrat cu discernamant. Ed. forma si gradul ei sunt diferite: In cazul raspunderii civile delictuale forma si gradul de vinovatie sunt irelevante. Individualizarea judiciarã a pedepselor. aºa cum ºi repararea prejudiciului poate fi conexã rãspunderii penale.. cit p. b) pentru stabilirea cuantumului despagubirilor daca la producerea prejudiciului a concurat si fapta culpabila a victimei. 72 alin.. De cea de vãtãmare corporalã din culpã prevãzutã de art. Dimpotriva. Cu toate acestea. varsta de la care poate fi angajata raspunderea difera: In materie civila.” Pentru alte aspecte teoretice ºi practice.. “La stabilirea ºi aplicarea pedepselor se þine seama de dispoziþiunile pãrþii generale ale acestui cod. În acest sens vezi C. op. Obligatia de despagubire subzista integral.Desi ambele forme de responsabilitate implica savarsirea cu vinovatie a faptei ilicite. Papadopol.Finalitatea raspunderii civile delictuale consta in repararea prejudiciului cauzat unei persoane de catre faptuitor. ª iinþ ificã ºi Enciclopedicã. 2. 181 din C.motivul pentru care legea individualizeaza toate faptele care constituie infractiuni.227 4. forma si gradul de vinovatie reprezinta in sistemul raspunderii penale elemente esentiale atat in ceea ce priveste caracterizarea infractiunii. Daneº ºi V. 1 din C. ideea de pedeapsã nu este întru totul strãinã rãspunderii civile. Bârsan. Stoica.Desi atat raspunderea civila delictuala cat si cea penala implica discrenamantul faptuitorului.226 dar mai ales in priivinta individualizarii judiciare a pedepselor sau a modalitatii de executare.225 3. vezi O. Cei ce nu au implinit acesta varsta raspund delictual În pofida acestei deosebiri totuºi. intinderea vinovatiei este relevanta in doua situatii si anume: a) in raporturile dintre coautorii unei fapte ilicite.

intre 14 si 16 ani raspunde penal numai daca a savarsit fapta penala cu discernamant. raspunderea penala nu poate fi negociata. 179 . trebuie constatate tot de cãtre instanþã.numai daca se face dovada ca au lucrat cu discernamant.228 6. instanta solutioneaza odata cu latura penala a cauzei si actiunea civila ce are ca obiect repararea prejudiciului. potrivit principiului “electa una via. care dispune. partea vatamata nu mai poate sa se adreseze din nou instantei civile.. asa cum precizeaza dispozitiunile art. Daca partea vatamata ce a suferit un prejudiciu urmare comiterii unei infractiuni se constituie parte civila in procesul penal. fiind atributul exclusiv al instantelor anume desemnate de lege sa traga la raspundere pe cei ce au comis infractiuni. chiar daca ar fi lucrat cu discernamant. prin consens. aceasta poate sã-i punã ºi capãt prin retragerea plângerii sale ori prin împãcarea cu fãptuitorul. 32/1954 privind persoanele fizice si juridice. Atunci cand insa in cadrul procesului penal nu au fost solutionate pretentiile civile ale partii vatamate ori prejudiciul s-a nascut sau a fost descoperit ulterior procesului penal. cel pagubit se poate adresa instantei civile. 5. in demersul nostru subliniindu-le doar pe cele ce ne intereseaza: 228 Este adevãrat cã în cazurile în care procesul penal se declanºeazã la plângerea pãrþii vãtãmate. fara a mai fi necesara interventia instantei judecatoresti printr-o hotarare judecatoreasca. non datur recursus ad alteram”.Repararea prejudiciului civil poate fi negociata si numai de catre partile raportului juridic obligational pe cale amiabila. Odata solutionate pretentiile civile in procesul penal. dupã caz. Dimpotriva. prezumtia de discernamant. încetarea procesului penal. 25 alin. 3 din Decretul nr.Atat actiunea penala cat si cea civila pot fi solutionate fie saparat.. de catre instante diferite. pen. exista certe si insemnate deosebiri intre actiunea civila si cea penala. 99 din C. ªi aceste împrejurãri însã. Fireste. iar de la 16 ani raspunde penal intrucat opereaza potrivit art. minorul care nu a implinit 14 ani nu poate fi tras la raspundere. fie impreuna de catre aceeasi instanta in cadrul procesului penal. In materie penala.

Ca daca autorul era minor durata prescriptiei se reduce la jumatate. 8 alin. fiind deschisa in continuare calea actiunii civile in justitie229. 8. in privinta existentei faptei.).). cu precizarea facuta de art. a faptuitorului si vinovatiei acestuia. in ceea ce priveste existenta faptei.hotararea definitiva pronuntata de instanta penala se bucura de autoritatea lucrului judecat in fata instantei civile. 10 lit. Raspunderea penala se prescrie in termenele de 3.proc. procesul civil fiind guvernat. pen. . proc. necesarã pentru punerea în miºcare a acþ iunii penale (art. . 10 lit. pen. Hotararea instantei civile nu are insa aceeasi forta in fata organelor de urmarire penala sau a instantei penale. 129 din C.).proc. fapta nu prezintã gradul de pericol social al unei infracþ iuni(art. Dreptul la actiune intemeiat pe raspunderea civila delictuala se prescrie in 3 ani. sau existã vreuna din cauzele care înlãturã caracterul penal al faptei (art. pen.proc. În acceaºi mãsurã soluþia se impune dacã s-a dispus încetarea urmãririi penale deoarece lipseºte plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate. B. Pen. Astfel de rezolvare este posibilã atunci când s-a dispus scoaterea de sub urmãrire penalã pentru cã fapta nu este prevãzutã de legea penalã (art. 10 lit.proc.sub aspectul prescriptiei extinctive.. e din C. b/1 din C.in vreme ce actiunea penala este obligatorie si se porneste din oficiu (potrivit principiului oficialitatii procesului penal). f din C. actiunea civila pentru repararea prejudiciului este o facultate a celui ce a fost pagubit. d din C.proc. pen. a persoanei care a savarsit-o si a vinovatiei acesteia. dacã a 229 180 . calculat de la data cand cel pagubit a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat paguba cat si pe cel raspunzator de producerea ei potrivit art.RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA SI RASPUNDEREA CONTRACTUALA Intre raspunderea civila delictuala si raspunderea contractuala exista atat asemanari cat si deosebiri. faptei îi lipseºte unul din elementele constitutive ale unei infracþ iuni (art. autorizarea sau sesizarea organului competent ori altã condiþ ie prevãzutã de lege. cursul si intinderea termenului sunt diferite. In privinta autoritatii hotararii penale in civil se impune insa o precizare: solutia de scoatere de sub urmarire penala ori de incetare a urmaririi penale nu constituie autoritate de lucru judecat.). 10 lit. 10 lit. de principiul disponibilitatii. pen. 10 si respectiv 15 ani de la data comiterii infractiunii .).167/1958. b din C. 5. printre altele.2 din Decretul nr.

rezulta urmatoarele consecinte: a) prejudiciul cauzat prin revocarea intempestiva a ofertei in faza precontractuala angajeaza raspunderea civila delictuala si nu aceea de sorginte contractuala. .In cazul raspunderii civile delictuale obligatia incalcata se intemeiaza pe comandamentul legii..ambele se intemeiaza pe aceleasi conditii: fapta ilicita. 3. Daca raspunderea contractuala implica deplina capacitate de exercitiu.In ceea ce priveste capacitatea persoanelor. care proteguieste prin reguli cu caracter general si impersonal drepturile patrimoniale ale persoanelor. pen. DEOSEBIRI: Raspunderea civila delictuala se deosebeste de raspunderea civila contractuala prin urmatoarele caractere: .Punerea in intarziere opereaza de drept in cazul raspunderii civile delictuale.). temeiul raspunderii pentru prejudiciul incercat este cel delictual. g din C. b) daca contractul a fost declarat nul si desfiintat ca atare. prejudiciul si legatura de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu.. 32/1954).. caci partile nu au ajuns inca sa perfecteze conventia lor. culpa. (numai o persoana cu capacitate deplina poate sa-si exprime valabil consimtamantul in scopul de a se angaja juridiceste). spre deosebire de intervenit amnistia sau prescripþ ia ori decesul fãptuitorului (art. 25 din Decr. nr. sau dacã a fost retrasã plângerea prealabilã (art.ambele sunt forme ale raspunderii civile.proc. . legea prezuma capacitatea delictuala de la varsta de 14 ani (art. h din C.) 181 . Din aceasta deosebire.ASEMANARI: 1. 10 lit. in ceea ce priveste raspunderea civila delictuala. pen. 10 lit.ambele presupun incalcarea unei obligatii prin care s-a produs un prejudiciu.proc. 2. cea contractuala nu coincide cu aceea contractuala. Raspunderea civila contractuala se intemeiaza pe obligatia partilor unui contract de a-si indeplini angajamentele asumate prin conventii legal incheiate. fara a fi necesara indeplinirea vreunei formalitati in acest scop.

Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie. 998 si 999 Cod civil raspunderea civila delictuala este antrenata numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii generale: A. inactivitate. ori dintr-o abtinere. spre deosebire de raspunderea civila contractuala. .2. tocmai pentru a distinge intra delicte si asa zisele quasi-delicte. Omul nu este insa responsabil numai pentru prejudiciul cauzat prin fapta sa. dar ea poate consta dintr-un fapt pozitiv. 4. B. 999 Cod civil. obliga pe acela din a carei greseala s-a ocazionat a-l repara”230. deoarece in vreme ce primele sunt savarsite cu intentie (animus nocendi). ultimele sunt comise din neglijenta sau imprudenta. oblige celui par la faute duquel il est arrive. Culpa nu este definita de legea civila. neglijenta sau imprudenta.raspunderea civila contractuala in cazul careia este necesara punerea in intarziere a celui ce nu si-a indeplinit obligatia contractuala asumata. civ. 230 ªi in acest caz..existenta unei fapte ilicite. francez. Asa cum rezulta din dispozitiile art. C. creditorului unei obligatii contractuale profitandu-i prezumtia de culpa a celui ce nu si-a indeplinit obligatia asumata. 998 Cod civil precizeaza in terminis ca “Orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu.3... 1382 din C. qui cause a autrui un dommage.legatura de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu.Culpa autorului prejudiciului trebuie intotdeauna dovedita in cazul raspunderii civile delictuale. Generalitati Art. care prevede cã “ Tout fait quelconque de l`homme. O precizeaza textul art. a le reparer” 182 .existenta unui prejudiciu. legiuitorul român a preluat integral textul art. ci si de acela ocazionat prin neglijenta sau imprudenta sa.

incalcandu-se o norma juridica. Intre fapta ilicita si culpa exista urmatoarele distinctii: . Astfel. 231 Pentru opinia potrivit cãreia discernãmântul constituie una dintre condiþiile generale ale rãspunderii civile delictuale. faptul de a nu fi luat toate masurile pentru paza unui animal care i-a produs altuia un prejudiciu. Se impune si precizarea ca nu este suficienta numai existenta obiectiva a acestor elemente: ele trebuie si dovedite prin orice mijloc de proba in cadrul procesului prin care se cer despagubiri civile. asa cum am mai precizat.D. Dimpotriva. In stransa legatura cu existenta culpei. fie intr-o abstentiune (omisiune sau inactiune). dar savarsita fara culpa. fara a mai fi necesara dovedirea vinovatiei autorului faptei. p.P. constituie o fapta delictuala omisiva. caci nu pot fi trase la raspundere civila decat persoanele care au actionat avand discernamantul faptelor lor231. desi ea a produs un prejudiciu nu va antrena raspunderea civila delictuala pentru ca lipseste vinovatia (de exemplu. exista si o alta conditie subsidiara. Filipescu. comisa printr-o inactiune. cauzatoare de prejudiciu. vezi I. se cauzeaza o paguba unui drept subiectiv civil sau unor interese apartinand altei persoane. Fapta delictuala poate consta fie intr-o actiune. op. fie din culpa.. fie cu intetie. . Asa fiind.exista unele cazuri speciale in care raspunderea civila este angajata numai pe simplul temei al existentei obiective a faptei ilicite aflate in raport de cauzalitate cu prejudiciul produs. Fapta ilicita Fapta ilicita. Fapta ilicita poate fi comisa.fapta poate fi ilicita. cit. poate fi definita ca orice fapta prin care. constituie fapte ilicite comisive.existenta culpei. 111 183 . fapta a fost comisa in legitima aparare). distrugerea unor bunuri sau comiterea unui accident rutier care are drept urmare vatamarea corporala a unei persoane. capacitatea delictuala.

vezi V. Sm. Angheni. .este material. Bârsan.apararea celui ce comite fapta este proportionala cu gravitatea pericolului indus de atac233. care nu mai exonereaza pe cel ce a comis-o de raspundere civila. 232 233 În acest sens. integritatii corporale sau a sanatatii altuia. p. Nu se apreciaza ca fiind stare de necesitate daca faptuitorul si-a dat seama ca produce urmari vadit mai grave decat acelea ce s-ar fi produs daca pericolul nu era inlaturat234. b. . care prezinta un pericol iminent nu o simpla amenintare).115 C. .103 184 . ori ocrotirea unui interes general. 2. op. . Prin legitima aparare se intelege orice actiune savarsita in scopul de a respinge orice atac al unei persoane care ar putea cauza prejudicii232. op. op. imediat si injust (deci lipsit de temei. raspunderea nu poate fi angajata intrucat caracterul ei ilicit a fost inlaturat de anumite imprejurari. c.Starea de necesitate. cit. O fapta cauzatoare de prejudiciu este considerata a fi fost comisa intr-o asemenea imprejurare. obstesc. ea poate constitui doar o circumstanta atenuanta. O persoana care produce prin fapta sa alteia un prejudiciu este considerata in legitima aparare daca atacul respins are urmatoarele caractere: a. p. Negru ºi P. cit.este indreptat impotriva unei persoane sau a drepturilor acesteia ori impotriva unui interes general.Pot exista insa situatii in care desi fapta a cauzat un prejudiciu altei persoane. Stãtesci ºi C. d.pune in pericol grav viata sau integritatea corporala a celui atacat ori interesul general..Legitima aparare. Daca legitima aparare a depasit dimensiunile atacului. care nu puteau fi altfel proteguite. p. cit. direct. Demetrescu. daca prin ea s-a urmarit salvarea vietii. Asemenea imprejurari care constituie cauza de inlaturare a caracterului ilicit al faptei cauzatoare de prejudiciu sunt: 1. 184 234 În acest sens. .

Ciobanu op. oricat de pagubitoare ar fi ea). 723 Cod procedura civila care prevede ca: “Drepturile procedurale trebuie exercitate cu buna credinta si potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege”236. fie cu raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin acest mod de exercitare. . fiecare subiect de drept suporta exercitiul normal al drepturilor subiective ale celorlalte subiecte de drept (spre exemplu. O aplicatie a abuzului de drept este facuta si de art. op. In principiu. superior intereselor particulare infrante. distruge usile de le intrare. V.Indeplinirea unei activitati impuse ori permise de lege. Cu toate acestea. 235 236 Pentru teoria abuzului de drept. concurenta comerciala loiala. Beleiu. Executarea ordinului superiorului inlatura caracterul ilicit al faptei daca el nu este vadit ilegal sau abuziv si nici modul de executare nu a fost nelegal. sau a ordinului superiorului. O asemenea depasire ori deturnare de la scopul pentru care a fost recunoscut dreptul subiectiv. . 78 . exercitarea dreptului peste limitele stabilite de lege constituie abuz de drept.Exercitarea unui drept. deoarece a fost impusa ori permisa de un comandant al legii. Fapta comisa in asemenea circumstante nu are un caracter ilicit. fapta pompierului care pentru a patrunde intro locuinta sa stinga un incendiu. cit. potrivit adagiului “qui suo jure utitur neminem laedit”. cel ce-si exercita dreptul nu vatama pe nimeni. M. In mod firesc. Exercitiul normal al dreptului subiectiv.79 Cu privire la exerciþiul drepturilor procedurale.3. 1 p. cit p. vol. Gh. Este spre exemplu. 321 185 . Exercitiul unui drept subiectiv civil trebuie sa corespunda gradual limitelor si scopului economic si social pentru care a fost recunoscut235. este de natura sa produca prejudicii pentru a caror reparare poate fi angajata raspunderea civila. chiar daca aduce unele restrangeri sau prejudicii unui drept subiectiv apartinand altei persoane nu da nastere unei obligatii de reparatie. Abuzul de drept este sanctionat fie prin refuzul ocrotirii dreptului subiectiv exercitat astfel. 4.

inclusiv posibilitatea evaluãrii ºi acordãrii lui. Bârsan op. Les obligations. Angheni. acesta poate fi material. 237 În privinþa prejudiciului moral. op. vol. cit. decesul sustinatorului legal etc. I. ci la o renuntare la un drept ca efect al atributului dispozitiei. prin aceasta renuntandu-se de fapt la despagubire. Mementos Dalloz Paris 1993 p. o persoana nu poate consimti la propria-i moarte. literatura de datã recentã îl recunoaºte. Gerard Legier. vatamarea integritatii corporale. Ea poate sa-si asume cel mult riscul operatiei ! Prejudiciul Prejudiciul consta in efectul negativ suferit de o anumita persoana ca urmare a unei fapte ilicite savarsita de o alta persoana. cit.182 238 Pentru detalii. acel prejudiciu care se refara la patrimoniul si bunurile unei persoane. p. p. la castigul nerealizat sau la pierderea incercata. Esential in calificarea acestei cauze de neraspundere este ca victima sa-si fi dat anterior acordul nu la producerea prejudiciului ci la eventualitatea producerii lui prin acceptarea savarsirii faptei. Filipescu op. 167. Daca acordul victimei este ulterior producerii prejudiciului.5. anumite drepturi personale nepatrimoniale nu pot face obiectul unei renuntari. constand in diminuarea activului sau majorarea pasivului patrimonial. . C. În acest sens. Ed. P. 94 186 . distrugerea unor bunuri.115 sau I. Chestiunea acordului victimei se pune insa nuantat atunci cand prin natura lor. Stãtescu ºi C. Droit civil. daca inainte de producerea faptei acesta a fost de acord cu modul de a actiona a autorului caci “volenti non fit injuria”. Este material. corporal sau moral238. dar s-a admis ca el poate fi si de natura morala237.Consimtamantul victimei constituie o cauza de neraspundere. cit. numai suntem in prezenta unei clauze de neraspundere. 2 p. Acest efect poate avea un caracter patrimonial. Constituie prejudiciu orice pierdere materiala suferita de o persoana. Intr-o si mai moderna si riguroasa clasificare a prejudiciului. chiar daca aceasta este produsa de un medic printr-o operatie chirurgicala riscanta. Urs ºi Sm. Spre exemplu.

p. care sã asigure o ambianþã corespunzãtoare în familie. Constanþa. el poate interesa atingerea adusa onoarei sau vietii private ori poate consta intr-un prejudiciu de afectiune243.P. s acordat despãgubiri corespunzãtoare procurãrii unui -au autoturism cu comenzi speciale pentru deplasarea victimei (T.2/1986 p. dec. G. despãgubiri chiar ºi pentru atingerea sentimentelor moºtenitorilor faþã de victima decedatã. raspunderea civila delictuala are ca obiect acoperirea prejudiciului cauzat unei persoane printr-o fapta ilicita. 118) 244 P.118) 241 Prejudiciul estetic ºi prejudiciul de agrement sunt frecvent plasate în categoria prejudiciilor morale. acestea trebuie reparate. Pe buna dreptate s-a sustinut ca prejudiciul este masura reparatiei indiferent de gradul culpei245. pen. Rarincescu. deoarece victima rebuie sã t depunã un efort mai mare sau sã-ºi asigure o ambianþã corespunzãtoare situaþiei în care se aflã (Trib. De pildã. 242 Prejudiciul constând în desfigurarea sau paralizia poate lipsi persoana de la participarea la viaþa socialã ºi a se bucura de avantajele acestei participãri. a unor atingeri aduse onoarei. citat de I.2132/1985 în RRD nr. tocmai pentru ca fapta nu este producatoare de pagube. sentimentelor de afecþiune faþã de persoane apropiate se produc unele consecinþe patrimoniale. dec. neurmata de producerea unui prejudiciu pentru altul.Este corporal acel prejudiciu ce poate fi conceput ca orice atingere adusa integritatii fizice a unei persoane. acesta poate consta in prejudiciul durerii fizice (pretium doloris)240. p. iar in drept numai cel care are interes are exercitiul unei actiuni (pas d’intéret. C. De regula despagubirile ce se acorda au mereu un caracter patrimonial pentru ca insusi prejudiciul are un asemenea caracter. prejudiciul estetic241 si prejudiciul de agrement242. cit.76) 240 S-a considerat cã se pot acorda despãgubiri materiale pentru daune morale. permanenta sau temporara apreciabila in procente239. Existenta prejudiciului constituie o conditie esentiala in antrenarea raspunderii civile delictuale. Acest prejudiciu poate fi atenuat prin acordarea unor despãgubiri. cit. s-au acordat despãgubiri pentru vãtãmarea sãnãtãþii sai a integritãþii corporale.9/1986 p. Se cuvin înaceeaºi opinie. P. pen. Vlachide. cit. vol. Filipescu. II p. op. cit. Nr. 44 245 Sm. Filipescu. pas d’action!)244. nu cu titlu de reparaþie sau ca un pretium doloris. op. 70) 243 Dacã în urma unei calomnii. op.(M. Culpa. Aspectele ce tin de vinovatia in concret nu sunt relevante decat 239 Astfel. Este moral acel prejudiciu care se refera la valorile morale ale persoanei. La randul lui. op.(I. p. prin care i s-a produs o incapacitate de munca. Angheni. In general. 791/1985 în RRD nr. 103 187 . ci mai mult ca o satisfacþie datã victimei ºi ca o pedeapsã pentru cel vinovat.S. de naturã a contribui la prevenirea în viitor a faptelor ilicite de aceeaºi naturã. In vreme ce raspunderea penala are ca obiect tragerea la raspundere a faptuitorului prin aplicarea unei pedepse. nu confera dreptul la o actiune in despagubiri.

Ed.in cazul comiterii faptei de catre mai multe persoane in calitate de coautori.Prejudiciul trebuie sa fie cert.D. “rata temporis” si reparatia sa poate lua forma unor prestatii viitoare si succesive In practica judiciara s-a stabilit ca pentru a se pastra echilibrul intre paguba produsa prin fapta prejudiciabila si despagubirea destinata a inlocui cu fiecare rata acea paguba. caracter ce rezulta din continutul art. . Spre exemplu. 188 . care desi se refera la raspunderea contractuala. ceea ce inseamna ca prezenta sa este sigura atat in privinta existentei sale dar mai ales in ceea ce priveste posibilitatea de evaluare a consecintelor patrimoniale incercate de cel ce le-a suferit. Eliescu. poate fi pretinsa si repararea prejudiciului viitor. daunele – interese ce nu trebuie sa cuprinda decat ceea ce este o consecinta directa si necesara a neexecutarii obligatiei”). prejudiciul eventual este cel a carui producere este incerta. a se vedea ºi Dec.Certitudinea prejudiciului implica actualitatea sa. Academiei. 95. Mai mult decat atat. Bucureºti 1972 p. periodice poate fi modificat247. caci nu se poate pretinde repararea lui decat numai daca el s-a produs. nr.) poate fi cerutã ºi pentru viitor. repararea prejudiciului cauzat printr-o incapacitate ireversibilã de muncã (amputarea unui braþ sau a unui picior etc. 16/25 iulie 1964 în C. Pentru a se putea stabili raspunderea civila delictuala a unei persoane. 3. cand dauna viitoare se va consuma succesiv. existând elemente îndestulãtoare pentru a-i determnina întinderea. Rãspunderea civilã delictualã. prejudiciul cauzat de aceasta trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii: 1. de îndrumare a T. In mod exceptional. constituie o norma generala a raspunderii civile. aplicabila asadar si in cazul raspunderii delictuale248 (“Chiar in cazul cand neexecutarea obligatiei rezulta din dolul debitorului. in masura in care desi el nu s-a produs este sigur ca se va produce si poate fi evaluat cu certitudine246. . 1964 p.Prejudiciul trebuie sa fie direct.S. 1086 Cod civil. asa incat nu se justifica acordarea de despagubiri. sau atunci cand la producerea prejudiciului a contribuit si culpa concurenta a victimei. 34 248 246 M. Spre deosebire de prejudiciul viitor. 2. sub forma unor prestatii. 247 Cu privire la posibilitatea de a se modifica despãgubirile civile acordate printr-o hotãrâre definitivã sub forma unor prestaþii periodice. pentru prejudicii rezultate din fapte ilicite. . cuantumul despagubirilor acordate esalonat.

in masura in care aceasta din urma poate fi evaluata prin consecintele sale prin criterii patrimoniale. 249 E. op. Ori. Safta-Romano. conexiune ce explica de altfel legatura de cauzalitate dintre fapta ilicita si rezultatul produs cu consecinte patrimoniale nefaste. p. 129 189 . Prejudiciul material include.Prejudiciul trebuie sa fie personal. vatamarea corporala sau a sanatatii sale etc. . atat pierderea efectiv suferita (damnum emergens). cat si de natura morala.Prejudiciul este asadar direct. In vreme ce prin prejudiciul material persoana incearca distrugerea ori pierderea unui bun. cit. prejudiciul moral implica atingerea adusa unuia dintre atributele personalitatii sale. prejudiciul moral constituie urmarea lezarii prin fapta ilicita a unui drept nepatrimonial. Prejudiciul moral sau dauna morala este insa dificil de acoperit sau chiar imposibil. Obligaþiile. singurele susceptibile sa incerce diminuari ale patrimoniului lor. 4. Daca in privinta prejudiciului material chestiunile referitoare la evaluare si reparatia sa au fost transate atat in literatura cat si in jurisprudenta. caracter ce decurge din imprejurarea ca doar consecintele patrimoniale ale faptei ilicite sunt susceptibile de reparatie. asemenea consecinte nu pot fi suportate decat de catre persoane fizice sau juridice. care consta in impiedicarea activului patrimonial de o imbogatire care ar fi avut loc in cazul in care nu se savarsea fapta ilicita249. deoarece nu se poate stabili o echivalenta intre durerea morala si o anumita suma de bani si nici ca despagubirea materiala adusa sentimentelor de afectiune este imorala. prejudiciu moral mai suscita inca discutii si clasificari. asa cum precizeaza art. atunci cand el este urmarea nemijlocita a unei fapte ilicite. Atingerea adusa patrimoniului unei persoane poate fi atat de natura materiala. cat si beneficiul nerealizat (lucrum cessans). Atata vreme cat prejudiciul material reprezinta consecinta atingerii unui interes patrimonial (diminuarea activului sau majorarea pasivului patrimonial). 1084 Cod civil.

s-a considerat ca o astfel de vatamare poate reclama pentru cel in cauza un efort suplimentar pentru activitatile sale cotidiene. P. dand apreciere de principiu unei mai vechi hotarari a instantei supreme250. 117 190 . De asemenea. p. Filipescu. s-a propus acordarea de despagubiri banesti pentru prejudicii cu caracter nepatrimonial.). prin deplasarea cu ajutorul unor proteze. Vatamarea corporala severa poate avea drept consecinta pe langa pierderea totala sau partiala a capacitatii de munca (concretizata printr-un prejudiciu usor de evaluat ca o diferenta dintre salariul avut anterior si pensia pentru invaliditate stabilita). Spre exemplu. Fara a intra in analiza tuturor situatiilor in care au fost acordate ori s-a propus acordarea de despagubiri materiale pentru prejudicii morale.)251. instantele au apreciat ca nu se pot acorda reparatii materiale pentru prejudicii de ordin moral. Un asemenea prejudiciu numit si prejudiciu de agrement poate fi atenuat prin acordarea unor despagubiri care sa asigure o ambianta corespunzatoare in mediul in care traieste persoana vatamata (in familie. desfigurarea. subliniem ca in prezent aceasta problema a fost solutionata si in planul legislativ. VII din 29 decembrie 1952. institute de ocrotire ori recuperare etc. 9 din Legea 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale prevede ca daca faptele de 250 251 Dec. 1952 – 1954. cit.D. 29/1990 a contenciosului administrativ prevede ca in cazul admiterii cererii de anulare a actului administrativ instanta va hotari si asupra daunelor materiale sau morale. în C. Un asemenea efort (traductibil spre exemplu. art. citirea cu ajutorul unui singur ochi ett. La fel.25 I. de îndrumare nr. 11 alineatul 2 din Legea nr. op.Multa vreme. paralizia ori imobilizarea care lipsesc persoana de posibilitatea de a participa la viata sociala ori culturala si de a culege toate beneficiile acestei participari. care sunt consecinte ale vatamarii sanatatii ori integritatii fizice a persoanei. Tendintele jurisprudentiale actuale sunt insa pentru acordarea de despagubiri pentru prejudiciul moral incercat. p. Bunaoara art. poate fi evaluat si trebuie reparat.

Nu poate fi trasa la raspundere decat acea persoana care printr-o fapta ilicita determinata. fapta conducatorului auto sau incompetenta profesionala a medicilor). 998 si 999 Cod civil. In timpul interventiei chirurgicale moare din cauza asfixiei cauzate de lipsa de oxigen in sala de operatii.G. In speta. asa incat obligatia de despagubire a ambelor feluri de prejudicii rezulta fara putinta de tagada. Nu trebuie fireste neglijata nici imprejurarea ca textele art. (Spre exemplu.1994 care se referã la daunele materiale.08. necesitatea ca intre fapta ilicita si prejudiciu sa existe un raport de cauzalitate. caci. in sensul ca o anumita fapta a cauzat un anumit prejudiciu. Legatura de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu trebuie sa fie directa. “Per a contrario” nu poate fi trasa la raspundere civila o persoana care nu a produs prin fapta sa acel prejudiciu. referindu-se la prejudiciu nu fac nici o distinctie intre prejudiciul patrimonial si cel nepatrimonial. a produs acel prejudiciu a carui reparare se cere.47/29. ambulanta derapeaza si izbindu-se intr-un copac ii cauzeaza leziuni costale. o persoana alunecand pe strada pe gheata se loveste la cap. cel prejudiciat este in drept sa se adreseze instantei cu o actiune in raspundere civila252. “ubi lex non distinguit. la decesul victimei. Prevederi asemãnãtoare conþine ºi O. Existenta conditiilor concrete in care se realizeaza legatura de cauzalitate nu poate fi apreciata decat. sigura si necesara. ecologice ºi morale cauzate printr-un dezastru provocat din nerespecatrea obligaþiilor ce revin agenþilor economici. au concurat mai multi factori: neglijenta municipalitatii. ca un raport dintre cauza si efect. nr. nec nos distinguere debemus”! Legatura de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu Existenta raspunderii civile delictuale presupune ca o a treia conditie. de la caz la caz. 252 191 .concurenta neloiala cauzeaza daune materiale sau morale. de catre instanta judecatoreasca. Pe parcursul transportarii sale la spital.

proprii in principiu oricarui raport de cauzalitate. daca fapta ilicita a produs o situatie care a permis altor factori sa determine direct un anume prejudiciu. faptele complicelui la un furt nu sunt in legatura cauzala directa cu prejudiciul cauzat de autor. intereseaza doar obiectivarea faptei si urmarile sale. 3. ci doar acelea care intr-un fel sau altul contribuie la realizarea raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu. Intereseaza deci existenta obiectiva a faptei (actiune sau inactiune) si a urmarii sale specifice.legatura de cauzalitate trebuie sa existe intre actiunea sau inatiunea cu caracter ilicit si prejudiciu “stricto senso” si nu ca o eventualitate cauzala acceptata in mod generic. Sub acest aspect specific. Bârsan. El va raspunde insa alaturi de autor pentru repararea prejudiciului. ce pot contribui la producerea prejudiciului. Specifice raportului de cauzalitate in cazul raspunderii civile delictuale ii sunt urmatoarele premise. p. Nu intereseaza toate conexiunile posibile. chiar daca nu l-a produs nemijlocit prin fapta sa254. unanim recunoscute ca atare si in doctrina si jurisprudenta: 1. Spre exemplu. concretizata printr-un prejudiciu. 2. psihica a faptuitorului fata de fapta comisa si consecintele ei. . 190 192 . In acest sens. . .fapta ilicita avand un caracter uman nu trebuie disociata de alte fapte umane sau de factori exteriori. 253 C.Pe langa aceste conditii generale. raspunderea civila delictuala implica si o anumita specificitate a caracterelor legaturii de cauzalitate. op.raportul de cauzalitate poate fi si indirect sau mediat. . Stãtesci ºi C. 4. ne referim la caracterul obiectiv al raportului de cauzalitate in materia raspunderii civile delictuale253. fiind deocamdata irelevanta chestiunea imputabilitatii sau a responsabilitatii. deoarece el ajuta sau inlesneste savarsirea faptei. cit.in analiza raportului de cauzalitate se face abstractie de atitudinea subiectiva.

Bucureºti 1979 p.Vinovatia (culpa) faptuitorului Vinovatia sau culpa este conditia de natura subiectiva in prezenta careia poate fi angajata raspunderea civila delictuala a faptuitorului. t Teodoru ºi L. reductibil in final la intrebarea: putea sau trebuia sa cunoasca autorul faptei ilicite semnificatia si urmarile faptei sale? In functie de raspunsul la aceasta intrebare se poate stabili daca persoana a actionat sau nu cu discernamant. Drept procesual penal. altfel spus daca are capacitate delictuala. culpa presupune un factor intelectiv de constiinta. de vointa. vezi Gr. care reflecta actul psihic de deliberare si optiune cu privire la un anumit comportament ce urmeaza a fi adoptat de catre faptuitor. acoperitor al tuturor formelor de vinovatie. 254 Cu privire la rãspunderea civilã a participanþilor la comi erea unei fapte prevãzute de legea penalã. Indiferent de gravitatea sa. Daca in dreptul penal vinovatia se infatiseaza fie sub forma intentiei (directa sau indirecta). conditie care reflecta atitudinea psihica a faptuitorului fata de fapta si de consecintele ei. Autorul unei fapte cauzatoare de prejudiciu nu poate fi tras la raspundere decat daca a actionat cu capacitate de discernamant. Distinctia nici nu si-ar putea avea utilitate. 215 193 . deci daca a avut reprezentarea consecintelor faptelor sale. Moldovan. Factorul intelectiv este conditionat de nivelul de pregatire si cunoastere in concret a autorului faptei ilicite. care presupune un anumit nivel de perceptie sociala a faptelor si urmarilor lor. raspunderea civila delictuala opereaza numai cu termenul de culpa. In mod exceptional gravitatea culpei are relevanta judiciara doar in anumite cazuri strict determinate sau al culpei concurente a victimei (in functie de gradul de vinovatie se stabileste intinderea despagubirilor datorate). atata vreme cat aceasta forma a raspunderii juridice poate fi angajata indiferent de gradul de vinovatie. dar si un factor volitiv. El implica libertatea de vointa. Didacticã ºi pedagogicã. de deliberare si decizie in deplina cunostinta de cauza. Ed. fie sub forma culpei (neglijenta sau imprudenta).

In caz contrar el poate fi obligat la cererea celui ce a suferit prejudiciul pe calea unei actiuni in justitie. vinovatia si discernamantul faptuitorului. Este de neconceput angajarea raspunderii civile delictuale a unei persoane in lipsa oricaruia dintre aceste elemente. Aceasta actiune poate fi purtata fie in procesul penal. prejudiciul. Repararea prejudiciului se face in cadrul procesual numai atunci cand cel ce a cauzat prejudiciul nu intelege sa-l repare pe cale amiabila. Proba raspunderii civile delictuale Pentru a fi antrenata raspunderea civila delictuala este necesar a se face dovada existentei tuturor elementelor raspunderii pentru fapta proprie si anume: existenta faptei. chiar daca s-ar face dovada ca ultimii au actionat intr-un moment de pasagera luciditate255. legatura cauzala. 194 . deoarece ea nu-si are nici o ratiune atunci cand raspunderea este angajata pentru fapta lucrurilor. Sunt lipsiti de discernamant si nu raspund pentru faptele lor delictuale minorii sub 14 ani si persoanele puse sub interdictie judecatoreasca. opereaza prezumtia ca fiecare persoana a actionat cu discernamant pana la proba contrarie. care de cele mai multe ori este insasi persoana vatamata. a animalelor ori ruina edificiului.In privinta capacitatii delictuale. fie printr-o actiune civila separata pentru ca nu mereu o fapta cauzatoare de prejudiciu este si infractiune. Fireste problema culpei sau a capacitatii delictuale nu se pune decat in cazul raspunderii pentru fapta proprie. Raspunderea civila delictuala poate fi angajata numai daca sunt indeplinite toate aceste elemente. Sarcina probei acestor elemente incumba reclamantului.

1. bunurile revin potrivit dispozitiunilor legale rudelor sale in ordinea chemarii lor la succesiune si sotului supravietuitor (care nu-i este si nu-i poate fi ruda pana in gradul al IV-lea). 302 St. Daca defunctul nu a dispus prin testament de averea sa. Enc. Beleiu. Daca transmiterea se face in temeiul unui testament. succesiunea constituie si unul dintre modurile de dobandire a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale. Notiuni introductive Prin mostenire sau succesiune se intelege in sens juridic transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate.. nu trebuie trasa concluzia ca averea defunctului poate fi transmisa in mod exclusiv numai legal sau numai testamentar: pot fi si cazuri cand mostenirea se transmite partial in temeiul testamentului si partial in temeiul legii. 1982. dispunatorul se numeste testator. catre una sau mai multe persoane determinate de lege sau de catre cel decedat printr-un act special de ultima vointa. prescurtare a formulei romane “is de cuius succesione agitur” (cel despre a carui succesione este vorba). De aici. de cuius se mai numeste autor sau pur si simplu. in vreme ce in cazul succesiunii legale. Totodata. Ed.257 Persoana decedata a carei avere se transmite pe cale de succesiune se numeste “de cuius”. defunct. PRINCIPIILE DE BAZA ALE SUCCESIUNILOR 5. precizand cui si in ce catime urmeaza a fi impartit acesta dupa moartea sa printr-un act de ultima vointa numit testament. 255 256 Pentru detalieri. p. Cãrpenaru. D. 9 195 . op.1.256 sau cand desi defunctul a lasat testament. ªt. Gh. In situatia cand defunctul a dispus cu privire la patrimoniul sau. B ucureºti. Aceasta transmitere patrimoniala se numeste succesiune legala sau ab intestat (fara de testament).CAPITOLUL V. succesiunea se numeste testamentara. Dreptul de moºtenire. mostenirea se transmite potrivit legii. p. cit.

in care se afla cele mai importante bunuri ale succesiunii. Aceasta solutie are la baza principiul ca la ultimul domiciliu se cunosc cel mai bine. cat si pasivul succesoral. obligatiile sau datoriile defunctului alcatuiesc pasivul succesoral.Cei care dobandesc in tot sau in parte bunurile celui decedat se numesc “succesori”. 257 Spre exemplu. constituie momentul deschiderii succesiunii. se numesc succesibili. deoarece ea nu se produce decat ca o consecinta a mortii unei persoane fizice. Prin succesiune se transmit atat activul.1. Nasterea dreptului de mostenire este legata de moartea unei persoane fizice. prezinta importanta nu numai data. însã acesta nu cuprinde dispoziþiuni referitoare la transmiterea patrimoniului succesoral . locul deschiderii succesiunii este cel din tara. Data mortii (constatata medical sau declarata prin hotarare judecatoreasca). sau la înlãturarea de la succesiune a unor rude. neavand asadar relevanta locul unde a decedat. Daca acesta nu are un domiciliu cunoscut sau nu-si are domiciliul in tara. si legatari in cazul succesiunii testamentare. are urmatoarele patru caractere juridice specifice: 1.Caracterele juridice ale transmiterii succesorale. Si unii si ceilalti daca sunt chemati la succesiune. defunctul a lãsat testament. Mostenirea se considera deschisa la locul ultimului domiciliu al celui care lasa mostenirea. atat mostenitorii cat si bunurile defunctului. ci si locul deschiderii succesiunii. ci numai alte dispoziþiuni referitoare bunãoarã la funeralii. Ceea ce se transmite prin succesiune poarta denumirea de masa succesorala. “mostenitori” sau “erezi” ( din latinescul “heredes sui”) in cazul succesiunii legale.2. In egala masura. indiferent de felul ei. Succesiunea este o transmitere pentru cauza de moarte (mortis causa). 5. Transmiterea mostenirii. In vreme ce primele constituie activul succesoral. In masa succesorala pot fi atat drepturi cat si obligatii ale defunctului. 196 . dar nu au acceptat-o inca pastrandu-si vocatia de a mosteni.

3. In mod exceptional are vocatie succesorala si copilul nascut viu ulterior decesului tatalui sau.Fireste prin “moarte” urmeaza a se intelege incetarea din viata a unei persoane constatata nemijlocit sau prin hotarare judecatoreasca 2. p. Cãrpenaru op. cu conditia ca el sa fi fost conceput in timpul vietii tatalui. Pentru ca o persoana sa poata mosteni. sau de un anumit bun individual determinat (cu titlu particular). cit. 260 Textul instituie de fapt douã prezumþii: prezumþia celei mnai lung gestaþii (de 300 de zile) ºi a celei mai scurte (de i 180 de zile). Conditiile cerute pentru a mosteni. caci defunctul poate dispune separat de o anumita masa patrimoniala. spre exemplu numai activul refuzand pasivul succesoral. Deoarece aceasta data nu poate fi stabilita “post factum” cu exactitate. fam prezumtia timpului legal al conceptiei.Sa existe la data deschiderii succesiunii. nici un mostenitor nu poate accepta numai o parte a mostenirii. Succesiunea este o transmitere universala. D. ea trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii: A. Deak. 11 Cu privire la acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar vezi St. Altfel spus. 259 258 197 . deci ca o universalitate juridica. (cu titlu universal). Bucureºti 1994. Succesiunea este o transmitere unitara. p. neputand avea ca obiect numai o parte din mostenire. 61 din C.260 Fr.258 Mostenirea poate privi patrimoniul defunctului in totalitate sau numai o parte a lui. 103 – 104. precum ºi prezumþia cã este posibilã concepþia copilului în oricare dintre zilele intervalului. 4. data conceptiei poate fi considerata oricare zi intre a trei suta si a o suta optzecea zi dinaintea nasterii copilului. intrucat are ca obiect patrimoniul defunctului privit ca o totalitate de drepturi si obligatii cu valoare economica. Moºtenirea legalã.259 3. Ed. in sensul ca ea constituie o singura masa de bunuri care se transmite in intregul ei si dupa aceleasi norme fara deosebire intre bunurile succesorale dupa natura sau originea lor.Succesiunea este o transmitere indivizibila in sensul ca acceptarea sau renuntarea la mostenire are un caracter indivizibil. Potrivit acestui text. legiuitorul a instituit prin art. Actami.

Persoana disparuta este considerata a fi in viata atata timp cat nu a intervenit o hotarare definitiva declarativa de moarte, in vreme ce copilul nascut mort se considera ca nu a existat niciodata. B. Sa nu fie nedemna, adica sa nu fi comis fapte care sa-l faca nevrednic de a mosteni. Potrivit art.655 din C. civ. sunt nedemni sa succeada: a.cel condamnat definitiv pentru ca a omorat cu vointa sau a incercat sa omoare pe defunct; b. cel ce a facut contra defunctului o acuzatie capitala calomnioasa, fiind condamnat pentru aceasta printr-o hotarare definitiva; c. mostenitorul major care avand cunostinta de omorul defunctului nu a denuntat aceasta justitiei cu exceptia rudelor pana la gradul al III-lea inclusiv si a sotului ori sotiei faptuitorului. C. Sa aiba vocatie (chemare) la succesiune. Pentru aceasta, succesorul trebuie sa fie desemnat de catre defunct prin actul sau de ultima vointa (daca mostenirea este testamentara), ori sa fie chemat in virtutea calitatii sale succesorale recunoscute de lege. Intrucat vocatia testamentara nu ridica probleme in privinta calitatii mostenitorilor, ne vom referi doar la vocatia succesorala legala. Asadar daca defunctul nu a dispus prin testament pentru cazul mortii sale, legea cheama la succesiune rudele pana la gradul al patrulea inclusiv sau sotul supravietuitor.261 Nu toate rudele defunctului sunt chemate laolalta sa culeaga succesiunea, ci numai acele rude mai apropiate, iar dintre rudele cele mai apropiate au prioritate anumite rude inaintea altora.

198

5.1.3. Principiile devolutiunii succesorale legale. Stabilirea exacta a vocatiunii rudelor de a culege mostenirea tine seama de o serie de reguli, numite principiile devolutiunii succesorale. Aceste principii, in numar de trei, sunt urmatoarele: A. Principiul prioritatii, este regula potrivit careia mostenitorii sunt chemati la succesiune in ordinea claselor de mostenitori262, printr-o clasa de mostenitori intelegandu-se un grup de rude care vine la mostenire intr-o anumita ordine, fata de un alt grup de rude ale defunctului. De exemplu, nepotul de fiu al defunctului, ruda de gradul II exclude de la mostenire pe parintii acestuia, rude de gradul I, intrucat in vreme ce acestia fac parte din clasa a II-a a ascendentilor si colateralilor privilegiati, nepotul face parte din clasa I a descendentilor. Face exceptie de la acest principiu dreptul de mostenire al sotului supravietuitor, care, desi nu este ruda cu defunctul si nu face parte din nici-o clasa, vine totusi la mostenire in concurs cu oricare dintre clasele de mostenitori. B. Principiul proximitatii gradului de rudenie intre mostenitorii din aceeasi clasa este regula potrivit careia inlauntrul aceleiasi clase, rudele mai apropiate in grad inlatura de la mostenire rudele mai indepartate in grad (proximior excludit remotiorem). Spre exemplu copiii defunctului, rude de gradul I ii inlatura de la succesiune pe nepotii de fii, rude de gradul II, desi si unii, si altii fac parte din aceeasi clasa a descendentilor. De la aceasta regula exista totusi doua exceptii si anume:

261

Rudenia este legãtura de sânge bazatã pe descendenþa unei persoane dintr altã persoanã (rudenie în linie -o dreaptã), sau pe faptul cã mai multe persoane au un ascendent comun (rudenie colateralã). Gradul de rudenie este distanþa dintre douã rude, mãsuratã pe linia legãturii de rudenie, dupã numãrul naºterilor. 262 Codul civil în art. 659, 669-675 stabileºte patru clase de moºtenitori: 1. Clasa I, clasa descendenþilor în linie directã, alcãtuitã din copii, nepoþi ºi strãnepoþi ai defunctului, fãrã limitã de grad; 2. Clasa a IIa, clasa mixtã a ascendenþilor privilegiaþi (pãrinþii defunctului) ºi a colateralilor privilegiaþi (fraþii ºi surorile defunctului) ºi descendenþii lor pânã la gradul al IV -lea inclusiv; 3. Clasa a III-a, clasa ascendenþilor ordinari (bunicii ºi strãbunicii defunctului fãrã limitã de vârstã); 4. Clasa a IV-a, clasa colateralilor ordinari (unchii, mãtuºile, verii primari ºi fraþii sau surorile bunicilor defunctului).

199

a) in cadrul clasei a II-a, parintii defunctului, desi rude de gradul I, nu-i inlatura pe fratii si surorile defunctului, rude de gradul II, deoarece facand parte din aceeasi clasa vin la succesiune in concurs; b) reprezentarea succesorala este un beneficiu al legii in temeiul caruia, un mostenitor mai indepartat in grad urca in locul si gradul ascendentului sau precedent pentru a culege, in concurs cu mostenitorii mai apropiati in grad, partea care s-ar fi cuvenit ascendentilor daca s-ar fi aflat in viata la deschiderea mostenirii, potrivit art. 644 din C. civ. C. Principiul egalitatii intre rudele din aceeasi clasa si de acelasi grad chemate la mostenire. Potrivit acestui principiu, daca rudele din clasa chemata la mostenire sunt egale in grad, ele impart mostenirea in parti egale. Si de la acest principiu exista exceptia potrivit careia, fratii din parinti diferiti vor imparti mostenirea pe tulpini, egalitatea pastrandu-se numai intre fratii de pe aceeasi tulpina.

200

BIBLIOGRAFIE

1. Alexandresco D., Explicatiune teoretica si practica a Dreptului civil roman, in comparatiune cu legile vechi, Vol. 5 Tipografia Nationala Iasi, 1898; 2. Alexandresco D., Explicatiunea teoretica si practica a dreptului civil roman vol.I Bucuresti, 1906 ; 3. Angheni Sm., Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Ed. Oscar Print, Bucuresti 1995; 4. Apostu I., Competenta instantelor judecatoresti in materie civila, Ed. National, Bucuresti 1996; 5. Apostu I., Faptul juridic licit, izvor de obligatii civile, Ed. National, Bucuresti 1999; 6. Apostu I., Indrumar privind taxa de timbru si timbrul judiciar pentru cererile adresate instantelor judecatoresti, Ministerului Justitiei si Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, Ed. National, Bucuresti 1997; 7. Apostu I., Introducere in teoria dreptului de proprietate si a drepturilor reale principale, Ed. Evrika Braila 1998; 8. Barasch E.A., I. Nestor I, S. Zilberstein S, Ocrotirea parinteasca, Ed. Stiintifica, Bucuresti 1960; 9. Beleiu Gh., Drept civil roman, Casa de Editura si Presa Sansa SRL, Bucuresti 1992; 10. Beleiu Gh., Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil. Ed. Sansa SRL, Bucuresti 1998; 11. Benabent Alain, Droit civil. Les obligations. Ed. Montchrestien Paris 1997; 12. Bobos Gh., Teoria generala a statului si dreptului, E.D.P. Bucuresti, 1983;

201

1980. Craiovan. “Pax Aura Mundi”.L. Dreptul la mostenire.13. M. Codul de procedura civila comentat si adnotat. Scorpio 78. Galati. Bucuresti. 20. Tratat de drept civil. Botea Gh. Bucuresti.2 Ed. Bucuresti 1989.. Cosma D. 18. Cartea Romaneasca. Ed. Bucuresti 1996. Carpenaru St. Carpenaru St. Ciobanu V. 1996. 23. 1 Ed. Ed. Atlas Lex. Societatile comerciale. Drept civil. Introducere in teoria generala a dreptului. Boroi G. Partea generala. 17. vol. 21.U. Stiintifica. 1991. Partea generala Vol. Ed. si Luburici M. Ed. Lumina Lex. Capatana O. Ed. 22. Bucuresti. Calin A. Ed. 16. Teoria generala a statului si dreptului.. Academiei. D. Procedura reorganizarii si lichidarii juridicare. Bucuresti 1993. 14. A.. 24.L. Bucuresti. Ed. Tratat de drept civil. Ed.. 1993.L. si Radescu D. T. vol. 1996. 27. Carpenaru St. 19. Dreptul transporturilor. D. Tratat teoretic si practic deprocedura civila. Ciuca V. Bucuresti. National Bucuresti 1997. Bucuresti 1921. M. Carbonier J. Bucuresti... Procedura partajului succesoral. Paris. Cosmovici P.. Cantacuzino M. Ceterchi I. Teoria generala a actului juridic civil. I. Introducere in dreptul civil. Ed. 28.... Cosmovici P. Ceterchi I. 15. All. 1994.. Ed. 1956. Academiei. Ed.. Polirom Iasi 1997. Carpenaru St.. 26.. Dreptul comercial roman. Elementele Dreptului civil. A. Bucuresti 1999.B.. D. Partea generala. All.L. 25. Droit civil. Drept civil. 1989. si I. Bucuresti 1969. Ed. M. 202 .. D.

Demitrescu P. 42. Bucuresti 1994. 41. BucureSti 1996. 35. 39. Cosmovici P. Didactica si pedagogica.. Bucuresti 1966. 40. Actami. 37. Drept civil. 44. Drepturi reale.. Deak Fr. 33. Obligatii. vol. Humanitas. Teoria generala a obligatiilor. Curs de drept civil. Fekete Gh. Actami.29. 203 . 1998. Contractele speciale. Scrisul romanesc. si Zinveliu I.. Bucuresti 1960. Craiova 1983. Academiei. Subiectele colective de drept in Romania. Eremia M. M. 32. si Carpenaru St.. Academiei . Mostenirea testamentara. 45. Dictionarul explicativ al limbii romane. Ed. Tratat de drept civil. Consideratii teoretice si practice. s. Eliescu M. 38.. Drept civil. si Apostu I.. Legislatie. Contractul. Deak Fr. Dreptul obligatiilor. Partea I-a. Bucuresti 1998.. Dogaru I. Ed.. Ed. s. Costin M. Bucuresti 1986. Deak Fr. Bucuresti 1972. Daghie V. Bucuresti. Ed. Ed. Actami. Academiei.I si II. National.. Ed. Raspunderea civila delictuala. Curs de succesiuni. Deak Fr. 36. Ed. All. Bucuresti 1997. Eliescu M. Eminescu Y. Lumina Lex. Bucuresti 1994. Ed. Ed. Ed. All. Ed. Drepturile reale. Stiintifica.. Marile institutii ale dreptului civil roman. Contracte civile si comerciale.a. 30. 31.. 1984. transmiterea si imparteala mostenirii. Drept civil. 34. Ed. Dacia. C. Dogaru I. 43. Bucuresti 1969. Deak Fr. Bucuresti 1993. Cluj Napoca. Mostenirea legala. Ed. Interpretarea juridica. Bucuresti 1996. a.. Ed. Ed. Teoria Generala a obligatiilor. Didactica si pedagogica. Elemente de drept public si privat. Ed. Valentele juridice ale vointei. Bucuresti 1984.

Lumina Lex. Les I. Bucuresti 1994. Bucuresti 1978. Ed. Ed. Filipescu I. Drept civil. P. 49. Bucuresti. Ed. Filipescu I.3. Tratat de drept civil. P. Drept civil. Casa de Editura si Presa “sansa” SRL. Droit civil. Drepturile reale principale. Actami. Tratat de dreptul familiei. 59. Bucuresti 1996. Ed. Rosetti-Balanescu I... Ed. vol II . 52.. Lupulescu D. s. 54. Teoria generala a obligatiilor. Les obligations. 51. 204 .. Iasi 1998. 61. Gionea V. Drept civil. Galati 1992. Didactica si Pedagogica. Tratat de drept civil roman.Ed. 58. Teoria generala a drepturilor reale. All. Ed... Porto-Franco. Partea generala E. vol. Ed.. 57. Ed. Ed. Drept civil. Baicoianu Al. Drept privat roman. Hanga Vl.. Academiei. Nationala Bucuresti 1929.. 1992. Teoria generala a obligatiilor.. Bucuresti. Leik A. Ed..46.a. 60. 1947 .. Lumina lex Bucuresti 1998.P. Persoana fizica. Ed. Curs de drept civil. 48. Ionascu Tr. Lutescu G. Lupan E. Legier Gerard... Drept civil. Ed. Hamangiu C. Negocierea afacerilor.. Principii si institutii de drept procesual civil. Macovei I.. Mementos Dalloz Paris 1993.1 Partea generala. Ed. Georgescu T. Lumina Lex Bucuresti 1997. 62. Ionascu A. Hamagiu C. Bucuresti 1997 vol. Junimea Iasi 1977. 56. Lupulescu D. ALL Bucuresti 1995 . si Popescu D.D. 55. Apollonia. Bucuresti 1993. G. Bucuresti 1961.. 53. Tratat de drept civil roman. Dreptul de proprietate comuna al sotilor. Contractele de comert exterior in dreptul roman. 1963. 50. Scaiul. 47.

Teoria dreptului. Bucuresti 1998.. Inscrisurile. 65. II Teoria generala a obligatiilor si contractele speciale. Drept civil.. 76. Ed. Ed.. 70. Boyer L. Negru V. 1959. Teoria generala a obligatiilor. Traité pratique de droit civil francais.. 2.. Ed. Bucuresti 1975. Iasi.. Sanilevici R. 66.. Actami Bucuresti 1994. 1993. I. 69. Cuza Iasi 1958. “Lecons de droit civil” Ed. Curs de drept civil. I.63. Paris 1926.. 78. Drept procesual civil. Contractul colectiv de munca. Lumina Lex Bucuresti 1997. Didactica si Pedagogica. Obligatii.. Litec.. Negru V. Ed. Popa N. Anca. Contrat. I. Fundatiei “Romania de Maine”. Iasi. Ed. si P. Pop L. Vol. I. Roland H. Universitatea Al. Bucuresti 1998. Dreptul de proprietate si dezmembramintele sale. Ed. Dreptul de proprietate privata si publica in Romania. 79. Drept civil. 67. Nistor V. Ed. Paris 1962. Ed. Teoria generala a obligatiilor.. 73. Universitatea Al. Universitatea Al. Manoliu J. 64. Ed. Drept succesoral. R. Mazeaud J. Evrika Braila 1997. Cuza Iasi 1980.. 74. si Radu D. Planiol M. Ed. Magureanu F. mijloace de proba in procesul civil. Nistor V. et Ripert G. Obligations. Ed. Neuron Focsani 1996. Pop Liviu. 68. Zigotto Galati 1994. Drept public si privat. si Apostu I. Teoria generala a dreptului. Mazeaud Henry si Leon. Montchrestien.. Ed. Motchrestien. Paris 1995 205 . Ed. 80. All. Stiintifica Bucuresti 1968. Lumina Lex.. 77. Popescu A. Cuza. Popescu T. si P. Safta-Romano E. Teoria generala a obligatiilor. Safta Romano E. Starck B. 72. “Grafix”. 71. 1974. Lecon de droit civil. Demetrescu. Paris.. 75..

I . 90. Stoenescu I. Ed. Drept civil. 91.81.. 82.D. Ed. 83.. Lumina Lex. Zinveliu I. Drepturile reale. 206 . si Barsan C.si Ciobanu V.. Rezolutiunea si rezilierea contractelor civile. Drepturile 84. Ed. Tratat de Drept civil. Vol. Teoria generala a drepturilor reale. Statescu C. Oscar Print. Fundatiei Romaniei de Maine. II. Universitatea Bucuresti 1980. Editura Stiintifica si Enciclopedica. Statescu C. Vlachide P. Drept civil. Statescu C. Bucuresti 1984. Ed. Statescu C.Persoana fizica. 92. Bucuresti 1998. M. Academiei.. Stef F.. Bucuresti 1997. Ed.. Lectii de drept civil. Ed. Bucuresti 1981. Urs I. Oscar Print. Ed. Drept procesual civil. Contractele civile instrumente de satisfacere a intereselor cetatenilor.. Europa Nova Bucuresti 1994 Vol. Teoria generala a obligatiilor. Bucuresti. Bucuresti 1998. 89.III. Repetitia principiilor de drept civil. Vol. Bucuresti 1995. 86. Zlatescu V. si Barsan C. si Angheni Sm. Didactica si pedagogica Bucuresti 1977. Dictionar de expresii juridice latine.. 85. 87. C. Raspunderea civila delictuala pentru fapta altei persoane. Teoria generala a obligatiilor civile. 1995.. si Zilberstein S. 1 Ed. Drept procesual civil. I si Vol. 88. Executarea silita. Dreptul civil . Persoana juridica. Dacia Cluj 1978. Stoica V.. All. Ed. Zilberstein S..

= Cuvant cu cuvant. imediat. = Dupa valoare. = Accesoriul urmeaza principalul. = Dimpotriva. Cu alte cuvinte. = Actiune reala. caci in calendarul grecesc nu existau ca la romani kalendae adica prima zi a lunii cand trebuiau achitate datoriile. Rationament de interpretare logica in sensul ca acel ce poate mai mult poate si mai putin. De exemplu taxa de timbru dupa valoare. dintru inceput. in sens opus sau prin opozitie. = De la cel mai tare. la porunca. = De la gura la ureche. sau competenta unei instante dupa valoarea pretentiilor. = Cu intentia de a darui. nu poate fi tot alb in sens opus. 207 Actio in personam Actio in rem Actio non datur cui nihil interest Actori incumbit onus probandi Ad Kalendas Graecas Ad literam Ad probationem Ad validitatem Ad valorem A fortiore Ad nutum Animus donandi . = Nu poate avea actiune in justitie cel ce nu are interes. discret. indreptata impotriva unui lucru. = Reclamantului ii revine sarcina probei. = Actiune indreptata impotriva persoanei. Metoda de argumentare logica ce demonstreaza nerelevanta tezei opuse: daca acceptam albul. Traductibil prin niciodata.DICTIONAR DE ADAGII SI LOCUTIUNI JURIDICE LATINE FRECVENT UTILIZATE A Ab initio Ab orem ad aurem Accesorium sequitur principale A contrario = De la bun inceput. = Care conditioneaza validitatea. = Care serveste ca mijloc de proba. = La calendele grecesti. = De indata. in litera cartii. este carmuit de aceeasi lege.

Animus novandi Animus sibi habendi Audiatur et altera pars

= Cu intentia de a innoi. = Cu intentia de a avea, de a poseda pentru sine. = Sa fie ascultata si cealalta parte (Seneca).

B
Bona fides = Buna credinta, cu buna credinta.

C
Cessante causa, effectus cessat Cessante ratione legis, cessat lex ipsa Cessio crediti Cessio debiti Condicio sine qua non Consensus Corpore alieno Cui (Quid) prodest? = Daca inceteaza cauza, inceteaza si efectul = Daca inceteaza motivatia legii inceteaza legea insasi. = Cesiunea de creanta. = Cesiunea de datorie = Conditie absolut indispensabila “fara de care nu” = Consimtamantul partilor, necesar pentru incheierea unei conventii = “(Posesor) de corp strain” = “Cui (la ce) foloseste?” Formula folosita atunci cand nu este clara intentia cu care a fost savarsit un anumit act sau exista indoieli asupra oportunitatii acestuia.

D
Damnum emergens, lucrum cessans Datio in solutum De facto De jure = O paguba ce se iveste, un castig care inceteaza. = Stingerea obligatiei prin plata altui lucru decat cel datorat cu acordul creditorului. = De fapt. Situatie de fapt opusa unei situatii de drept. = De drept. Situatie prevazuta de lege.

208

De lege lata et de lege ferenda

Docendo discimus Donationes mortis causa

Do ut des

Dura lex sed lex

= Despre o lege data (existenta, in vigoare), si despre o lege care va fi data ori ar trebui sa fie data. = Invatam invatand pe altii. = Donatiuni pentru cauza de moarte. Se constituie sub conditia ca donatorul sa nu moara inaintea donatarului. Ele se desfiinteaza daca donatarul moare inaintea donatorului, actul de donatie devenind caduc. = “Iti dau ca sa-mi dai!” Formula referitoare la echivalenta prestatiilor in cazul schimbului. In sens larg, serviciu contra serviciu. = Legea este aspra dar e lege, adagiu care exprima caracterul obligatoriu al legii, oricat de aspra ar fi ea.

E
Electa una via, non datur recursus (regressus) ad alteram (viam) Eo facto Eo ipso Errare humanum est = Data fiind sau daca s-a dat/acordat o cale, nu se admite a se recurge la cealalta/la o alta cale. = Prin acest fapt sau dupa ce acest lucru s-a facut ori daca s-a realizat acest lucru. = Prin lucrul in sine/insusi sau chiar prin acest lucru. = A gresi este omeneste. Proverb latin pus in circulatie de Cicero sub forma “Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errare perseverare”, adica, “Orice om poate gresi dar numai prostul staruie in greseala. = “Greseala comuna produce norma juridica, greselile oamenilor. determina promulgarea unei legi noi” = “Eroare in afacere” sau in natura juridica a contractului. = Greseala cu privire la persoana. = Greseala cu privire la calitatile esentiale ale unui lucru; ceea ce atrage nulitatea contractului. = La egalitate.
209

Error communis facit ius

Error in negotio Error in personam Error in substantia

Ex aequo

Ex eadem causa Ex nihilo nihil Ex contractu Ex nova Ex nunc Ex tunc Exceptione sunt strictissimae interpretationis Exemplis gratia Experentia docet Extra ordinem

= Din aceeasi cauza. = Din nimic nu se naste nimic (Lucretiu). = Din contract. = Din nou. = De acum, cu efecte in viitor. = De atunci, cu efecte pentru trecut. = Exceptiile de la lege sunt de foarte stricta interpretare. = De exemplu, pentru exemplificare. = Experienta te invata. = Procedura extraordinara.

F
Fama volat = Zvonul zboara, se raspandeste repede (Vergilius). Fiat iustitia, pereat mundus = Sa se faca dreptate chiar de ar fi sa piara lumea. Legea trebuie aplicata in orice conditii, dreptatea trebuie instaurata cu orice pret. = Sfarsitul incoroneaza opera (Horatius). = O frauda poate corupe totul.

Finis coronat opus Fraus omnia corrumpit

G
Grosso modo Generalis (lex) specialibus non derogat Genera non pereunt = In mare, grosier, grosolan. = O lege generala nu deroga de la cele speciale. = Lucrurile de gen nu pier

H
Habentes causa Heres sustinet personam defuncti Honoris causa = Avanzii cauza, cei care au interes. = Mostenitorii continua (sustin) in proces persoana defunctului = Ca cinstire, pentru cinstire.
210

I
Ignorantia legum excusat neminem In dubio pro debitore In dubio pro reo In excipiendo, reus fit actor In extenso In liminae litis In pari causa melior est causa possidentis In situ Intuitu personae Iocandi causa Ipso facto Ipso iure Ius utendi, ius fruendi, ius abutendi = Necunoasterea legii nu scuza pe nimeni. = In situatie indoielnica deciziile se iau in favoarea debitorului. = In caz de indoiala deciziile se iau in favoarea paratului. = In aparare paratul devine reclamant, in sensul ca trebuie sa-si dovedeasca sustinerile. = Pe larg. = In pragul, la inceputul procesului = Intr-o pricina egala, mai bun este dreptul/pricina celui ce poseda. = Pe pozitie, chiar in acel loc. = Avand in vedere persoana, din perspectiva calitatii persoanei. = Din gluma, in joaca. = Prin faptul insusi, inteles de la sine, implicit. = Prin dreptul insusi, pe temeiul dreptului insusi. = Dreptul de a folosi un lucru, dreptul de a percepe roadele acelui lucru, dreptul de a consuma un lucrui, ca atribute ale dreptului de proprietate. = Prezumtie de drept ce nu poate fi combatuta (absoluta). = Prezumtie relativa ce poate fi rasturnata prin proba contrarie.

Iuris et de iure Iuris tantum

L
Lata culpa; levis culpa = Vina mare, neglijenta grosolana; vina usoara, vina din nebagare de seama. Lato sensu Lex fori = In sens larg. = Legea instantei, a tribunalului local.
211

= Prin acordul mutual. M Malitiis non est indulgendum Manu militari Mater semper certa. adica a pune capat unei stari de lucruri prin masuri drastice. = Daca se schimba cele ce trebuiesc schimbate ori in alte imprejurari si cu alte persoane sau intamplari. = Cu putere armata. = O lege speciala deroga de la cea generala. = Locul guverneaza actul. dar evenimente asemanatoare. = Legea locului comiterii delictului. tatal nesigur. = Mod de a trai. = Legea locului vatamarii. formula utilizata in dreptul international. = Un castig ce inceteaza. reciproc.Lex loci contractus Lex loci delicti commissi Lex loci laesionis Lex personalis Lex rei sitae Lex specialis derogat generali Locus regit actum Lucrum cessans = Legea locului de incheiere a contractului. reciproc. = Legea personala sau legea persoanei fizice. = Prin dezacord mutual. Un act se intocmeste in conformitate cu legislatia statului pe teritoriul caruia a fost incheiat. lucrul in discutie sau in litigiu. mod de viata. deci nu se mai poate realiza. = Legea locului unde este situat bunul. pater incertus Mea culpa Modus vivendi = Rautatii nu i se acorda indulgenta. = Mama este intotdeauna sigura. formula prin care se cere iertare in semn de recunoastere a vinei. Mutatis mutandis Mutuo consensu Mutuo dissensu N Neminem laedit qui suo iure utitur = Pe nimeni nu lezeaza cel care se foloseste de dreptul sau 212 . modalitate de intelegere intre doua sau mai multe persoane prin concesii reciproce sau prin acceptarea unor compromisuri. = Din vina mea.

Nemo dat quod non habet = Nimeni nu da ce nu are. Pendente conditione Prior tempore potior iure Pro domo sua Penitur non solum quia peccatur sed ne peccetur = Cat timp conditia este suspensiva = Cel dintai in timp este mai tare in drept. = Este pedepsit nu numai pentru ca greseste. Axioma juridica potrivit careia nimeni nu poate fi judecat de doua ori pentru aceeasi vina. sed lex est rex = Nu regele este lege ci legea este rege. Nulla lex satis commoda omnibus = Nici o lege nu este destul de est potrivita pentru toti (Cato).Nemo auditur propriam turpitudinem = Nimeni nu este ascultat cand isi allegans invoca propria indecenta/vina. Nemo cogitur edere contra se = Nimeni nu poate fi constrans sa dea dovezi in justitie contra sa. Non bis in idem = Nu de doua ori pentru aceeasi vina. P Pacta sunt servanda = Tratatele. Non rex est lex. a pleda pentru propriul interes (Cicero). nullum crimen sine lege = Nici o pedeapsa. 213 . ci si ca sa nu mai greseasca. Prin acest adagiu este ilustrat principiul fortei obligatorii a contractelor. Nemo censetur ignorare legem = Nimeni nu are voie sa nu cunoasca legea/ necunoasterea legii nu constituie o justificare a nerespectarii ei. O Onus probandi incumbit actori = sarcina probei ii revine reclamantului. = A lupta. invoielile trebuie respectate. conventiile. nici o incriminare in afara legii. Nemo esse iudex in sua causa potest = Nimeni nu poate fi judecator in propriul proces. Nulla poena. Nemo plus iuris ad alium transferre = Nimeni nu poate transmite altuia potest quam ipse habeat mai mult drept decat are el insusi.

nulla libertas Sine pretio nula est venditio = Fara dreptate. R Rebus sic standibus Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest = Asa stand lucrurile. Res iudicata pro veritate accipitur/ habetur Resoluto jure dantis. In sens generic. = Lucrul judecat este acceptat/ socotit ca adevarat. repararea totala a unor prejudicii materiale sau morale aduse cuiva. 214 . repunerea unei persoane in starea anterioara unui fapt juridic care I-a lezat un drept. = Reparatie integrala. = Ceea ce nu este nimic nu produce nici un efect. nici o libertate. resolvitur ius accipientis Res perit domino Restitutio in integrum S Sine iustitia. se anuleaza si dreptul celui ce dobandeste. Este adagiul prin care se exprima plastic principiul relativitatii efectelor actului juridic. = In masura in care s-a anulat dreptul celui ce da.Q Qui malis parcit bonis nocet Quod erat demonstrandum Quod nullum est nullum producit effectum = Cine cruta pe cei rai vatama pe cei buni. = Lucrul convenit intre unii nu poate fi nici vatamator nici de folos altora. = Nu exista nici o vanzare fara pret. proprietarului. = Ceea ce era de demonstrat. Este adagiul care exprima in mod plastic principiul autoritatii lucrului judecat. Adagiul da glas principiului anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial ca efect al nulitatii. = Un bun piere in detrimentul stapanului.

legea in vigoare la un moment dat guverneaza actul. = Plata datoriei. Solo consensu Solus consensus obligat Solutio debiti Solvendi causa Specialia generalibus derogant Status quo Stricto sensu T Tantum devolutum quantum appellatum Tempus regit actum Tertium non datur Testis unus. acolo este aceeasi solutie. nec nos distinguere debemus = Unde este aceeasi motivatie. = Cele speciale deroga de la cele generale. = Unde legea nu distinge. = Soarele straluceste pentru toti. = Prin simplul consimtamant sau numai prin consens. = Timpul. 215 . = numai consimtamantul creaza obligatii. = In sens restrans. = Pentru plata. toata lumea are dreptul de a se bucura de unele avantaje naturale. nu exista o a treia posibilitate.Sine qua non = Conditie fara de care nu se produce efectul urmarit. = Situatie in care se afla un lucru. U Ubi cessat ratio legis cessat lex = Unde inceteaza motivatia legii. testis nullus = S-a judecat atat cat s-a cerut. ca oferta de plata. Sol lucet omnibus Sol lucet omnibus = Soarele straluceste pentru to. = Un singur martor este ca nici-un martor. Ubi eadem ratio ibi eadem solutio Ubi ius ibi remedium Ubi lex non distinguit. nici noi nu trebuie sa distingem. = Unde exista drept. = Nu se acorda. inceteaza legea insasi. Nu este suficient un singur martor pentru a stabili adevarul intr-un proces. acolo exista si remediu.

Vis maior Volenti non fit iniuria Vox populi. = Vocea poporului. ultima necat 216 . Nu este intemeiata o plangere facuta de cel ce a consimtit la pagubirea sa. = toate loviturile ranesc. = Cinste invinsilor. = Nu se face nedreptate celui care o vrea. vocea lui Dumnezeu. = Adevarul invinge intotdeauna. = Forta majora. vox dei Vulnerat omnes. exemplele atrag. Adagiul da glas perceptului moral ca a pierde cu onoare este mai onorabil decat a castiga pe cai miselesti. exempla trahunt Veritas semper vincit Victis honos = Cuvintele invata. Justetea unui lucru se intemeiaza pe acordul unanim. pe consensul general. ultima ucide. V Verba docent.Ut singuli = Bunuri individuale.

D. Patrimoniul propriu p. Sectiunea 2.1.2.19 A. Capacitatea de a incheia actul juridic civil p.49 2.58 3.1. Incetarea persoanei juridice p.44 2. Nulitatea partiala si nulitatea totala p.1. Subiectele raportului juridic civil p. 2. 2.29.3. 2.46: A.2. 9 2.2. Continutul raportului juridic civil p. Clasificarea persoanelor juuridice p.60 217 . Notiune.46. Efectele actului juridic civil p. definitie.3. Caracterele juridice ale patrimoniului p.4. B. 20 . Nulitatea actului juridic civil p.53: A.5.42. Sectiunea 2. definitia si obiectul dreptului civil p. Obiectul p. Dreptul civil. Persoana juridica p.2. Identificarea persoanei fizice p. Numele p.22 .21.1.3.28. B.1.17 2. C. Consimtamantul p. Raportul juridic civil p.35: A. ramura a dreptului privat p.39. Notiuni generale Sectiunea 1.4.1. Starea civila p. Capacitatea persoanelor juridice p.2.47. Organizarea de sine statatoare p.4. B.1.58 3. B.54. 19. Capacitatea de exercitiu p. clasificare p.1.1. Elementele constitutive ale persoanei juridice p. Introducere in dreptul civil Sectiunea 2.29.4. E.4. C. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa p.3. Sinteze privitoare la drepturile reale Sectiunea 3.4. 4 Sectiunea 1.36.2.44 2.55 Capitolul III. B.29. Infiintarea persoanelor juridice p. Notiuni generale p. Capacitatea persoanei fizice p.C U P R I N S Capitolul I.1. Obiectul raportului juridic civil p 12 Sectiunea 2. 28: A. Persoana fizica p. Notiuni generale p. C. 8 2.17 2. Domiciliul p.1. Patrimoniul p. Nulitatea expresa si nulitatea virtuala p.3.1.2. 5 Capitolul II. Cauza licita p. 2. Actul juridic civil p.2. Capacitatea de folosinta p.24.4.3.32. Notiunea. 7 2.4. D.2. C. Nulitatea de fond si nulitatea de forma p.53.1.2. Scopul licit p.6. Conditiile de validitate ale actului juridic civil p.48.33 2.50 2.

2.107 3.96 3.62.66 3.67 3.1. Actiunea in revendicare.7.105. Obligatiile civile si izvoarele lor Sectiunea 4. D. B. 3.104.1.102: A. Patrimoniul si dreptul de gaj general al creditorilor chirografari p.4.78. C.2.1. Actiunea in revendicare mobiliara p.83.1.3. Protejarea posesiei prin actiunile posesorii p.2.1. Patrimoniul si transmiterea universala sau cu titlu universal p. Clasificarea contractelor civile p.78.4.3.85.77.97 3.5. Obiectul dreptului de proprietate privata p.2. Dobandirea fructelor de catre posesorul de buna credinta p.85.1.4.83: A. C. Regimul juridic al terenurilor p. Proprietatea privata p.2. B. Definitie p. B. Notiuni generale p.69 3.1. Regimul juridic al constructiilor p. B.3. D.4. 3. B.3.1.114 4. Drepturile reale si drepturile de creanta p. Atributele dreptului de proprietate p. Posesia p. C.3.66 3. Dreptul de proprietate p. Dobandirea proprietatii prin efectul posesiei p. Obiectul dreptului de proprietate publica p. Subiectele dreptului de proprietate privata p. Notiuni generale. Notiuni generale p. Dobandirea.3.6. Clasificarea izvoarelor obligatiilor civile p. Vointa juridica. Caracterele dreptului de proprietate privata p. Regimul juridic al apelor p.83. Sectiunea 3.126 4.94 3. 3. Proprietatea publica p. Proprietatea anulabila p.3. Modalitatile dreptului de proprietate p. Obiectul dreptului de proprietate p.4.103.125 4.4.3. Sectiunea 3.102. Efectele posesiei p.81.128 218 .112.73. dovada si pierderea posesiei p.76: A.118 4. Regimul juridic al imobilelor p. Definitie p.110.72. Capitolul IV.2. C.2.63.94 3.2.106 3.2. Prezumtia de proprietate p. Calitatile si viciile posesiei p. C. Notiuni generale p.4. Formele dreptului de proprietate.106 3. Clasificarea obligatiilor civile p.80: A.1.3. B. 3.2.3.2.71. Proprietatea rezolubila p.2. Proprietatea comuna p.2. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate p.82.65 Sectiunea 3.2.121 Sectiunea 4. Notiunea si izvoarele obligatiilor civile p.2.108: A. Functiile patrimoniului p. Notiunea si definitia contractului civil p.74.1. Actiunea in revendicare imobiliara p. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publica p.61: A.2. Conditii pentru exercitarea actiunii in revendicare p.64. D. element esential al contractului p. Apararea dreptului de proprietate p. Patrimoniul si subrogatia reala cu titlu universal p. B.70: A.

182 Capitolul V.4.151 Sectiunea 4.175 4. Raspunderea civila delictuala p.140. Notiunea juridica si functiile raspunderii civile delictuale p.3. Caracterele juridice ale transmiterii succesorale p.1. Incheierea contractelor p.3.201 Dictionar de adagii si locutiuni juridice latine frecvent utilizate p.195 5.145 4.196 5.139: A.199 Bibliografie p. Acceptarea p.3. Notiuni introductive p.2.174 4. Promisiunea de a contracta sau antecontractul p.4. C. Oferta de a contracta p.133 4.145.207 Cuprins p. Principiile devolutiunii succesorale legale p.217 219 .1.2.2. Negocierile precontractuale p. D.5. Conditiile de validitate ale contractelor p. Efectele contractelor p.1.3. Principiile de baza ale succesiunilor 5.2.1.2.1.141. Raspunderea civila pentru fapta proprie p. B.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful