Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Metoditii trebuie s fie cadre didactice cu experien , cunoscute pentru rezultatele bune ob inute n instruirea i educarea elevilor, cu o bun pregtire metodic i de specialitate. Metoditii vor ac iona n unit ile de nv mnt, respectnd prevederile Regulamentului de Inspec ie colar. 2. Metoditii vor fi contien i de faptul c, dei au dreptul de a intra n unitatea de nv mnt pentru evaluarea activit ii instructiv educative sau manageriale n orice moment al desfurrii programului de lucru al unit ii de nv mnt, vor trebui s ac ioneze n aa fel nct s nu perturbe desfurarea normal a procesului educa ional. 3. Rolul metoditilor va fi unul de sprijin i de evaluare, nu unul exclusiv de control birocratic. 4. Metoditii nu trebuie s-i foloseasc pozi ia pentru a ob ine profituri personale. 5. Metoditii vor fi contien i de faptul c personalul unit ii de nv mnt este alctuit din nv tori/educatoare, institutori, profesori, personal didactic-auxiliar i personal nedidactic, i l vor trata ca atare. 6. Metoditii vor comunica celor inspecta i obiectivele urmrite, procedurile de inspec ie aplicate i criteriile de apreciere folosite. 7. Metoditii vor avea o discu ie preliminar cu personalul didactic referitoare la activitatea care va fi inspectat, iar la sfrit i vor expune ct mai echilibrat opiniile asupra celor observate. 8. Metoditii nu vor interveni n timpul lec iei dect dac observ c cel inspectat pune n pericol via a, sntatea elevilor/precolarilor, a lui sau a asisten ei. 9. Metoditii nu vor solicita personalului didactic date, informa ii sau lucruri nerelevante. 10. Metoditii vor discuta cele observate la clas/grup mai nti cu cadrele didactice respective i, ulterior, i cu alte persoane implicate n procesul educa ional. 11. Metoditii vor respecta elevii/precolarii n calitate de participan i la procesul educa ional. 12. Metoditii vor dialoga formal i informal cu elevi/precolarii de diferite vrste i grade de pregtire, vor asculta cu aten ie pe cei care doresc s-i expun opiniile n legtur cu unitatea de nv mnt. 13. Metoditii se vor comporta ca nite profesioniti cu elevii/precolarii i vor evita declanarea vreunui conflict. 14. Metoditii vor ac iona ntotdeauna spre binele i siguran a elevilor/precolari. 15. Metoditii vor comunica deschis, asigurnd n acelai timp confiden ialitatea datelor care se refer la unitatea de nv mnt i personalul ei. 16. Metoditii vor dialoga cu cei inspecta i, elevii/precolarii, prin ii, cu personalul, cu membrii Consiliului de administra ie, efii de catedre/comisii metodice, parteneri sociali, sponsori etc., pentru a-i face s n eleag scopul inspec iei, modul n care vor fi implica i n acest proces i culegerea de informa ii privitoare la desfurarea procesului instructiv- educativ, la managementul unit ii de nv mnt, rela iile cu comunitatea local i cu partenerii implica i n educa ie. 17. Metoditii vor depune toate eforturile pentru a reduce, pe ct posibil, starea de stress a celor implica i n inspec ie. 18. Metoditii vor men ine un dialog practic i productiv cu cei imlica i n inspec ie. 19. Metoditii vor asigura confiden ialitatea informa iilor primite, privind unitatea de nv mnt i personalul, respectnd dreptul indivizilor de a rmne anonimi.

20. Metoditii vor prezenta personalului didactic un raport verbal asupra rezultatelor inspec iei pentru a cunoate opiniile i comentariile acestora, nainte de a trece la redactarea raportului final de inspec ie. Att raportul verbal, ct i cel scris vor cuprinde, n esen , aceleai aprecieri, vor evita limbajul extrem de specializat i nu vor lsa loc ambiguit ilor. 21. Metoditii vor evalua obiectiv, vor fi flexibili n aplicarea procedurilor de inspec ie pentru a se putea adapta situa iilor concrete ntlnite. 22. Metoditii i vor baza aprecierile pe criterii stabilite la nivel na ional, pe datele i probele colectate, avnd in vedere numai probe sigure i neechivoce, n concordan cu criteriile propuse de prezentul Regulament. 23. Metoditii vor colecta date din mai multe surse pentru a investiga toate aspectele semnificative: analiza documentelor colii, discu iile i interviurile cu cadrele didactice, prin ii, elevii/precolarii i alte persoane implicate n actul educativ i observarea diferitelor activit i educa ionale care au loc n unitatea de nv mnt, a lec iilor, a comportamentului elevilor, a rela iilor dintre angaja ii unit ii de nv mnt i conducere, a climatului de lucru existent n unitatea de nv mnt, a managementului unit ii de nv mnt n general. 24. Metoditii se vor folosi i de datele care provin de la nivel local, jude ean i de la Ministerul Educa iei Cercetrii i Inovrii 25. Metoditii vor face deosebire ntre chestiunile minore i cele majore, ntre aspectele pozitive i cele negative i vor elabora un raport corect, cu judec i exacte,comunicate cu claritate, onestitate i fr prtinire. 26. Metoditii vor avea un mod de lucru transparent i deschis i vor oferi permanent feedback, informnd conducerea cu problemele care apar i cu constatrile lor.

PORTOFOLIUL PROFESORULUI METODIST 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Decizia Inspectoratului colar Jude ean Galati de numire ; C.V.; Fia postului; Fia de autoevaluare; ncadrarea personalului didactic; Graficul i tematica inspec iei de specialitate; Repartizarea inspec iilor speciale;

8. Raport privind starea nv mntului la specialitate;Copie a documentelor de inspec ie; 10. Modele de documente de planificare i proiecte didactice la nivelul nv mntului primar, gimnazial i liceal; 11. Legi, ordine, note ale M.E.C.T.i ale Guvernului privind invatamantul primar.
Art. 39 al Regulamentului de organizare i func ionare a unit ilor de nv mnt preuniversitar - Ministerul Educa iei i Cercetrii, Bucureti, 2002 sunt men ionate atribu iile cadrelor metodiste: ntocmete planul de activitate al cercului pedagogic, consultndu-se cu ceilal i membri;

conduce edin ele cercului, orientnd discu iile ctre dezbaterea n profunzime a problemelor: convoac dup grafic edin ele cercului pedagogic n conformitate cu Programul activit ilor metodice ale ISJ; ine eviden a activit ii desfurate n cadrul cercului pedagogic; urmrete articolele, studiile i dezbaterile din presa de specialitate; acord sprijin i ndrumare cadrelor didactice care sus in activitatea demonstrativ pentru reuita acesteia. CALITATI NECESARE Elaborare Productivitate Comunicativitate Empatie Gndire divergent Gndire convergent Ini iativ Inova ie Motiva ie afectiv Motiva ie cognitiv Curiozitate Flexibilitate Originalitate