f i r m e l e d e l e a s i n g s -a u c o n f r u n t a t \ n 20 09 c u c e l m a i d r a m a ti c a n a l e x is t e n ] ei l o r . C u c r ed i t a r ea p e a v a r i e . M `s u r i le a u a v u t e f ec tu l s c o n t at [ i p i er d e r i le a u s c ` z u t c u p e s t e 80 % .a fo s t u [ o r .o i n e r ] i e p oz i t i v ` . p å n ` a tu n ci m o to r u l e c o n o m i ei .a a d u s c u p i ci o a r e l e p e p ` m å n t.p a t r u a n i .a b `g at d ir e c t \n p ` m å n t ( f a li m en t ) . d a r i m p a ct u l n e g a t i v a f o s t a n u l a t d e r e z u l t a te l e bu n e l a n ou ` l u n i .a u a j u st a t c h e l t u i el i l e . | n a c e s t c on te x t [ i c u o p e r s p ec t i v ` i n c e r t ` a v en i t u r i l o r . [ i a a d m i n i st r a t m u l t or a o l e c ]i e c a r e i . p i a ] a a s i g u r ` r i l o r a c o n s e m n a t p r i m a s c` d e r e d e d u p ` a n u l 1 9 9 0 .a u a d a p t a t o p e r a ] i u n i l e l a n o u a r e a l i t a t e . i a r c o n s u m u l . a s i g u r ` t or i i s . 4 m i li ar d e d e le i d i n 2 0 08 . f i r m e l e [ i p o p u l a ] i a [ i . L a r å n d u l l o r . dar sp un to tu [i c ` nu se a[t eap t` la un n o u a v å n t \ n ur m ` t o r i i t r e i . redactor-[ef n u l 2 00 9 a ar ` t at p o p u l a] i ei c ` t r a i u l p e d a to r i e n u p oa t e ]i n e o v e [ n ic i e. 8 m il ia r d e d e e u r o \ n u r m` c u u n an . partenerul corect Adrian Dumitrache. I ndi cato r ii macr oe co no mici a u c ontinu at s ` se de gra de ze [i \ n 2 009. aju ta] i [i de ins tab ilita tea me diul ui p o l i t i c [ i l i p s a u n o r m ` s u r i r e a l i s t e d e s u s ] i n e r e a e c o n o m i e i d in p ar t e a Gu v er n u lu i . a f l a t e \ n c ` \ n t r . i ar in v es t it o r i lo r c ` p l an u r i l e d e a f a c er i n er e a l i s te s u n t so r t it e e [ ec u l u i.Editorial Criza financiar`. a e l i m i n a t o se r i e d e d e z e c h i l i b r e d i n e co n om i e .i a lt ` p r o b le m` . P er i o a d a d i f i c i l ` s . \ n c o n d i ] ii l e \n c ar e s . d u bl e f a ]` d e a n u l p r e c ed en t. F ` r ` al te r n a t iv e d e c r e[ t er e a af a c er i lo r . Pr a c ti c . a s t a. D e p e n d e n t ` \n p r o p o r ]i e d e p e s te 6 0 % d e i n d u s tr i a a u to . ec h i p a m e n t e sa u i m o b i l i a r e – n u a sc ` p a t d e r ec u l u l e c o n o m i e i . C r i z a fi n a n c i a r ` a f o s t u n p a r t e n e r c o r e c t . .a u co n c e n t r a t p e m e n ] i n er e a p o r t of o l i u l u i d e c l i e n ] i [ i ef i c i e n t i z a r ea a c t i v i t ` ] i l o r d e su b s c r i e r e [ i pl a t ` a de s p ` g ub i r i l o r .au \n j u m `t `] i t \n 2 00 9 \n l i p sa c r e d i te l o r [ i f i n a n ] ` r i l o r \ n l e a s i n g. a i n t r a t \ n c ol a p s. s u b pre s i un e a un o r a c ] i o n a ri c a r e a u c e ru t m a na g e r i l o r t r e c e r e a pe pr o f i t . al e c `r e i v å n z `r i s . n ic i u n u l d i n s e gm en te l e p ie ] ei – a u to . i a r p r of i - A tu r i l e a u sc ` z u t d e a p r o a p e [a s e o r i . n 2 . d u p ` ce f i n a n ] ` r i l e l a n i v e l u l p i e ]e i a u s c ` z u t c u p e st e 70 % . C ` p e u n ii i .b a n c a r ` s e f e r e s c s ` d e a un pr o no sti c fe rm. ev o l u ]i e l a ca r e a c o n t r i b u i t [ i c o n t r a c] i a v e n i tu r i l or d i n p o l i ] e d e v i a ] ` . b` n c i l e [ i . \ n t a n d e m c u p r o v i z i o a n el e . Cånd s. { i n u l e .ar pu tea \ncheia p er ioa da de de clin? Ju c ` t o r i i d e p e p i a ] a f i n a n c i a r . d e l a n i v el u l r ec o r d d e 4.a f ` c u t s i m ] i t ` s p r e sf å r [ i t u l a n u l u i 2 00 8. d e la 4 . . c a r e a s c ` z u t c u p e s t e 7 % fa ] ` d e 2 0 0 8 . c ån d a f o s t r ap o r t at ` p r i ma s c `d e r e t r i me s t r i a l ` a P I B d i n u l ti m i i o p t a n i . d u p ` c e a n i l a r ån d au o p er a t i n f u z i i d e c ap i t al p en t r u ac o p er ir e a p ie r d e r i lo r .a u c o n f r u n t at c u o c r e[ t er e r ap i d ` a \ m p r u m u t u r i l o r n e p e r f or m a n t e. m a i a l e s d i n s ec t o r u l i m ob i l i a r . s o c iet ` ]i l e r eu [ i n d a s t f el s ` i n v e r se z e tr e n d u l d i n u l t i m i i tr e i a n i.

.

82.56. pre[edintele CEC Bank Interviu: Johan Gabriels.Sumar B~NCI Interviu: Radu Ghe]ea.ro DIRECTOR VÅNZ~RI: {tefan PARASCHIV DIRECTOR FINANCIAR: Dana COZAC DIRECTOR BUSINESS: C`lin BUZEA DIRECTOR GENERAL MEDIAFAX: CRISTIAN DIMITRIU TIPAR {I PREPRESS: RH PRINTING ASIGUR~RI {I PENSII PRIVATE Analiz`: Primul an de sc`dere pe pia]a asigur`rilor Analiz`: Criza financiar` „a c`zut bine” pensiilor private Informa]ii companii: Asigur`tori Brokeri de asigur`ri Fonduri de pensii private Cronologie 2009 45 48 56 60 66 69 71 LEASING Interviu: Dan Cristian Pelcu]`. directorul general al RBS Romånia Analiz`: B`ncile au sim]it doar temporar gustul pierderilor Interviu: Sergiu Oprescu. directorul general al Intesa Sanpaolo Bank Cronologie 2009 5 7 10 12 26 28 29 31 36 CASETA REDAC}IONAL~ REDACTOR-{EF Adrian DUMITRACHE REDACTORI: Alexandra CHELU Cristina CUNCEA Ioana MOLDOVAN Angela PL~CINT~ Roxana PRICOP Ovidiu TEMPEA PUBLISHER: Teodora IUGA ART DIRECTOR & DTP: Felix IONESCU GRAPHIC DESIGNER COPERT~: R`zvan IORDACHE CUSTOMER SUPPORT: Nicoleta BUGA TRAFFIC MANAGER: Sorin CIURARU BRAND MANAGER: Doru PU{CA{U CORECTUR~: Theodor ZAMFIR CONFERENCE AND PRINT DEVELOPMENT MANAGER: Raluca VOIVOZEANU VÅNZ~RI: Mircea NEAGU Octavian PETRESCU Ramona P|RVULESCU Simona SIMION Roxana {TEF~NESCU Tel.56.424 Fax: 031. directorul de vånz`ri al NBG Leasing Analiz`: Mai pu]in optimism \n pia]a de leasing Interviu: Bogdan Cernescu. criza e \n alt` parte Interviu: Anca Buta Mu[at.82.416 vinzari@mediafax.: 031. managing director al Immorent Romånia Informa]ii companii de leasing Cronologie 2009 75 76 78 88 90 96 PIA}A DE CAPITAL Analiz`: Corec]ii spre stabilizare pe pia]a de capital Analiz`: Investitorii vor re\ncepe s` se uite la fondurile de ac]iuni Informa]ii fonduri mutuale 101 104 109 114 CONSULTAN}~ Analiz`: Pentru casele de avocatur`. pre[edintele EximBank Interviu: Nicola Calabro’. pre[edintele Alpha Bank Informa]ii b`nci Interviu: Ionu] Costea. partener al Mu[at & Asocia]ii Analiz`: Fondurile de private equity ies din amor]eal` Informa]ii companii: Consultan]` juridic` Case de insolven]` Consultan]` fiscal` [i audit Fonduri de investi]ii Indexul general al companiilor 117 118 126 128 132 136 139 141 143 4 .

.

.

Care sunt pa[ii urm`tori? CEC Bank vrea s` fie o banc` universal`. Dac` \n 2007-2008 am cochetat foarte mult cu ideea creditului ipotecar [i a creditului de consum. \n condi]iile \n care \ntreg soldul \mprumuturilor s-a triplat \n aceast` perioad` de la aproximativ 3 miliarde de lei la peste 9 miliarde de lei. a agriculturii [i autorit`]ilor publice locale.4 milioane de clien]i. al`turi de petrol. Vom duce la bun sfår[it procesul de schimbare a imaginii CEC. Nu putem r`måne cu vechile gratii la ferestre. Ave]i \n continuare cea mai mare re]ea de sucursale. mai bine spus. a cererii bancabile. cåt [i prin modul de abordare a clien]ilor [i afacerilor. Am modernizat undeva la 600 de sucursale [i mai avem \nc` pe atåt. cred c` agricultura romåneasc` este printre pu]inele sectoare care pot avea un aport determinant la ie[irea din criza economic`. conform ultimelor statistici. cu 50% persoane fizice [i 50% persoane juridice. apreciaz` Radu Ghe]ea. a \n]eles c` trebuie s` ne transform`m \ntr-o banc` universal` [i contribuie la realizarea obiectivelor stabilite prin strategia b`ncii. Din 2007 pån` \n 2010 noi am crescut creditul pentru persoane juridice de la aproximativ 20% din total portofoliu pån` la 46%. pre[edintele CEC Bank. Nu mai suntem o cas` de economii. administra]iilor publice locale [i mediul rural. dar nu \nseamn` c` nu suntem preocupa]i de atragerea unor speciali[ti [i a unor tineri gata s` se angajeze \n eforturile de dezvoltare a b`ncii. al`turi de petrol. acum suntem angrena]i aproape 100% \n creditarea IMM-urilor. cånd. Personal. Agricultura are \n mod constant o pondere de 18% din portofoliu. Ovidiu Tempea De cånd a]i preluat conducerea CEC Bank a \nceput o repozi]ionare vizibil`. ceea ce ne-a sus]inut semnificativ s` ob]inem o cre[tere a activelor cu peste 54%. Urm`rim acest lucru de trei ani. n Financiar 2010 7 . suntem a doua banc` din punct de vedere al num`rului de clien]i. A mai f`cut-o o dat`. CEC Bank spre ce se orienteaz` \n perioada urm`toare? Prioritar` \n acest moment este acordarea de credite care s` faciliteze accesarea fondurilor UE. |n 2009. dup` 1933. a f`cut posibil` ie[irea din criz` [i construirea „Micului Paris”. Cum s-a realizat transformarea la nivelul personalului? Sunt foarte mul]umit de faptul c` oamenii din CEC. numele. Mai toate b`ncile vorbesc de lipsa cererii pe partea de creditare sau.Interviu Ghe]ea: Agricultura va scoate Romånia din criz` Agricultura va avea un aport determinant la ie[irea din criza economic`. soldul depozitelor atrase a urcat cu 22%. dar foarte important este c` nivelul de credite neperformante pe acest segment e aproape zero. cu 3. |n acest moment. de schimbare de atitudine fa]` de client. Dorin]a noastr` este s` cre`m un portofoliu echilibrat. re]eaua b`ncii ne-au permis s` r`månem o banc` important` \n ceea ce prive[te atragerea de depozite. \ntreaga echip`. Mai reprezint` un avantaj pentru CEC Bank faptul c` a plecat de la statutul de banc` de economii? Tradi]ia. Vrem ca acest lucru s` se vad` atåt prin calitatea serviciilor. \n special \n domeniul agriculturii. pe care tocmai amintea]i c` dori]i s-o moderniza]i \n totalitate. \n func]ie de condi]iile pie]ei. Aceste lucruri ne-au permis s` fim institu]ia de credit cu una dintre cele mai mari cre[teri de depozite atrase. Ce s-ar fi \ntåmplat dac` r`måneam banc` de economii sau care acorda credite doar persoanelor fizice? Jum`tate din activitate ar fi disp`rut. cånd agricultura. dar [i imagistic. a f`cut posibil` atåt revenirea economiei. Apreciez acest lucru cu atåt mai mult cu cåt pentru foarte mul]i dintre angaja]ii CEC a deveni salariat al CEC Bank a \nsemnat multe eforturi de preg`tire profesional`. Dup` BCR. Faptul c` suntem banc` universal` ne permite s` ne ajust`m strategia pe termen scurt. a[a cum s-a \ntåmplat \n 1933. echipa este destul de sudat`. {i nu e ceva punctual. cåt [i construirea „Micului Paris”.

determinate de sc`derea veniturilor [i a remuner`rii depozitelor bancare. Fondul de Garantare a Depozitelor \n Sistemul Bancar (FGDB) a continuat s`-[i exercite rolul s`u \n crearea [i men]inerea stabilit`]ii financiar-bancare. al dezvolt`rii [i diversit`]ii instrumentelor de plasament pe pie]ele financiare. „Evolu]ia economisirii este un barometru al \ncrederii popula]iei \n politicile economice [i monetare. afectate \n continuare de criz` [i de m`surile de control sever al veniturilor. comportamentul de consum. r`måne un element cheie \n analiza modului \n care statele vor reu[i s` dep`[easc` costurile crizei [i efectele sale pe termen lung. este explicat` printr-o sc`dere mai accentuat` a num`rului total al deponen]ilor persoane fizice (cu 5. pentru cre[terea \ncrederii popula]iei \n produsele de economisire oferite de institu]iile de credit. cåt [i de valoarea lunar` a co[ului de consum de m`rfuri [i servicii“. respectiv cel de economisire. fapt ce are consecin]e importante asupra gradului de economisire. Fie c` vorbim de ]`ri cu economii dezvoltate sau emergente. afirm` Eugen Dijm`rescu. iar economiile popula]iei aflate \n depozite bancare s` fie suportul pentru cre[terea ofertei de bunuri [i servicii pe pia]a intern` [i extern`. ajungånd la 17. |n acest context. activitatea institu]iilor responsabile cu asigurarea [i garantarea economiilor popula]iei este cu atåt mai important` cu cåt. Inten]iile de economisire pentru anul 2010. au avut loc ajust`ri esen]iale \n comportamentul pie]elor financiare. existen]a unui sistem bancar solid [i m`surile pruden]iale adoptate de Banca Na]ional` au f`cut ca Romånia s` fie ocolit` de falimente bancare. 8 Advertorial . reprezint` corec]ii ale comportamentului de economisire anterior.4%).2% fa]` de sfår[itul anului 2008. Politicile economice ar trebui s` devin` pro-active pentru \ntreprinz`tori. Doar garantarea depozitelor nu este suficient` pentru a face din rata economisirii suportul cre[terii ratei investi]iilor \n PIB. Aceast` dinamic`. cåt [i prin reducerea num`rului deponen]ilor persoane juridice cu 0.761 de deponen]i. procesul de economisire va fi puternic influen]at de situa]ia economic` general` [i de nivelul veniturilor individuale. volumul economiilor popula]iei este afectat atåt de m`rimea veniturilor. La 31 decembrie 2009.332. Cel mai recent sondaj de opinie realizat la solicitarea FGDB (2009) arat` c` insuficienta informare [i amplificarea sentimentului de insecuritate au f`cut ca 14% din popula]ie s` cread` doar \n „seiful“ din cas` [i mai pu]in \n alte forme de economisire. pentru proiecte de dezvoltare ajustate nevoilor economiei [i consolidarea veniturilor bugetare prin m`rirea bazei de impozitare“. Depozite garantate vs. cum este Romånia. |n ciuda turbulen]elor de pe pie]ele financiare interna]ionale.B`nci FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR |N SISTEMUL BANCAR CONTINU~ S~ JOACE UN ROL ESEN}IAL |N STABILITATEA SISTEMULUI FINANCIAR-BANCAR Scena dezbaterilor publice continu` s` fie dominat` de discu]iile privind efectele crizei economice. Acela[i studiu dezv`luie faptul c` economiile popula]iei s-au concentrat \n special \n depozite \n lei (14%) [i conturi curente \n lei (10%) [i mai pu]in \n carduri de debit (8%). num`rul total al titularilor de depozite a sc`zut cu 5. directorul FGDB.9%. \n timp ce comportamentul consumatorilor continu` s` fie dominat de pruden]` [i team`. \n defavoarea consumului. apreciaz` Eugen Dijm`rescu. corelat` direct cu evolu]ia veniturilor. pe plan interna]ional. Concomitent. Pentru o ]ar` emergent`. |n viitor. depozite negarantate 6% Depozite garantate Depozite negarantate 94% Datele incluse \n grafic sunt la 31 decembrie 2009 „Sc`derea economisirii atrage dup` sine reducerea disponibilului de creditare [i investi]ii \n economie.

\n special ale celor din Uniunea European`. guvernele trebuie s` pun` la dispozi]ia schemelor de garantare sumele suplimentare necesare acoperirii compensa]iilor. Activitatea FGDB ca schem` de garantare a depozitelor \n sistemul bancar Prin amendamentele aduse legii de func]ionare a FGDB la sfår[itul primului semestru al anului 20091. \n caz de necesitate. Implicarea. FGDB r`måne singura institu]ie a c`rei principal` misiune este aceea de a garanta depozitele \n sistemul bancar [i de a contribui la stabilitatea acestuia pe termen mediu [i lung.465 de deponen]i. pån` acum. a fost \nt`rit` capacitatea Fondului de a asigura plata compensa]iilor \n condi]iile major`rii plafonului de garantare a depozitelor [i a reducerii semnificative a termenului de plat` a compensa]iilor. Cre[terea capacit`]ii institu]iilor [i schemelor de garantare de a reac]iona mai rapid la eventualele „accidente“ din sistemul bancar prin reducerea termenului pentru \nceperea pl`]ilor compensa]iilor de la 3 luni la 20 de zile lucr`toare. depozitele garantate ale acestora. De asemenea. crean]ele exigibile ale institu]iei de credit fa]` de ace[tia.Nout`]i \n domeniul reglement`rilor legale La nivelul Uniunii Europene s-a acordat o aten]ie din ce \n ce mai mare institu]iilor responsabile cu asigurarea stabilit`]ii financiare. sub form` de \mprumut. Fond de la 0. Au fost ajustate plafonul de garantare a depozitelor [i termenul de plat` a compensa]iilor \n cazul falimentului institu]iilor de credit [i au fost adoptate noi m`suri destinate consolid`rii \ncrederii deponen]ilor \n s`n`tatea [i stabilitatea sistemelor bancare: Protejarea unor valori mai ridicate ale economiilor cet`]enilor sau \ntreprinderilor mici [i mijlocii prin cre[terea [i egalizarea plafoanelor de garantare la 50. |n contextul crizei financiare interna]ionale. Pentru acomodarea cre[terii plafonului de garantare cu necesitatea FGDB de a acoperi eventualele compensa]ii. s-a ajustat contribu]ia anual` a institu]iilor de credit participante la 1 Plata compensa]iilor la b`ncile \n faliment se prezint` astfel: Total Nova Bank Banca Columna Banca Turco-Romån` Banca Romån` de Scont Banca Interna]ional` a Religiilor Bankcoop Banca “Albina” 0 % pl`]i efective de compensa]ii 20 40 60 80 100 % deponen]i care au fost compensa]i Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. [i a altor institu]ii ale statului \n solu]ionarea problemelor cauzate de situa]ii excep]ionale – b`nci centrale. FGDB este preocupat de limitarea apelului la credite stand-by \n favoarea consolid`rii resurselor destinate compensa]iilor prin modificarea necesar` a cotei anuale a contribu]iilor b`ncilor participante la schem` [i administrarea corespunz`toare a propriilor resurse. din momentul \n care depozitele au devenit indisponibile. FGDB a continuat monitorizarea [i sprijinirea lichidatorilor \n aplicarea procedurii falimentului la b`ncile la care a avut calitatea de creditor \n vederea recuper`rii unor sume cåt mai mari din crean]ele sale.000 de euro. FGDB a recuperat 31. FGDB coopereaz` atåt cu banca central`.1% \n 2008 la 0. Modul \n care FGDB [i-a dus la \ndeplinire atribu]iile oferite prin lege se reflect` [i \n ceea ce prive[te plata compensa]iilor la institu]iile de credit \n faliment. 39/1996 privind înfiin]area [i func]ionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Financiar 2010 9 . inclusiv schemelor de garantare a depozitelor. Astfel. FGDB a pl`tit compensa]ii \n favoarea unui num`r de 327. cåt [i cu ceilal]i actori din sistem pentru a men]ine \ncrederea popula]iei \n sistemul financiar-bancar. Anul 2009 a dus la modific`ri substan]iale ale schemelor de garantare.2% \n 2009 din volumul depozitelor garantate. Pentru a se asigura aplicarea acestor prevederi [i \ncadrarea \n termenele respective. echivalent \n lei. Mai buna rela]ionare [i informare a publicului larg cu privire la m`surile de siguran]` oferite de schemele de garantare aferente. 80/2009 pentru modificarea [i completarea Ordonan]ei Guvernului nr.12% din totalul crean]elor sale asupra b`ncilor \n faliment. Pån` la 31 decembrie 2009. la solicitarea lor de c`tre Fond. precum [i orice alte informa]ii utile determin`rii valorii compensa]iei la care este \ndrept`]it. institu]iile de credit participante la FGDB [i-au adaptat sistemele informatice pentru a asigura existen]a \n permanen]` a unei eviden]e complete [i exacte cuprinzånd: datele referitoare la deponen]ii garanta]i.

am navigat prin aceast` perioad` furtunoas` al`turi de clien]ii no[tri [i am lucrat \mpreun` cu ei pentru a g`si situa]iile [i solu]iile reciproc avantajoase \n a[a fel \ncåt \ntr-un final s` ie[im \mpreun` \nving`tori. banca [i-a construit o reputa]ie solid` de partener profesionist [i de \ncredere. De aceea. sucursala virtual` aflat` la dispozi]ia clien]ilor no[tri oriunde. De-a lungul celor 15 ani de existen]` a opera]iunilor b`ncii \n Romånia. Lucr`m preponderent cu corpor a]ii multina]ionale. Factorii care au contribuit \n trecut la succesul nostru vor continua s` fie prezen]i \n 2010 [i mai departe: oameni minuna]i. \n principal. Marea majoritate a acestora sunt salaria]i (cu un program fix). companii interna]ionale care deruleaz` afaceri \n Romånia.B`nci De 15 ani \n Romånia O poveste de succes despre valoarea experien]ei |n RBS Romånia cunoa[tem [i credem \n valoarea experien]ei cå[tigate \n 15 ani de zile. rate credite etc. precum [i companii de pe pia]a local`. \n solu]iile solide oferite [i \n echipa unic` de profesioni[ti. lider \n ceea ce prive[te inova]ia de produs [i calitatea serviciilor. credite pentru uz personal. Interviu cu Johan Gabriels. ne concentr`m asupra canalelor alternative [i. Datorit` abord`rii noastre pru- 10 Advertorial . oferim produse [i servicii pentru clien]i persoane fizice. ne-am pozi]ionat \ntotdeauna ca o banc` de rela]ii. Credem \n ceea ce construim [i nu ne oprim aici. | nc` de la intrarea sa pe pia]a romåneasc`. |n ceea ce ne prive[te. credite personale cu ipotec`. Gama noastr` de produse \n continu` diversificare. Nici Romånia nu face excep]ie. oricånd. produse [i servicii excelente. Obiectivul b`ncii noastre a fost acela de a construi aceste rela]ii pe m`sur` ce a crescut odat` cu pia]a romåneasc` de profil. noi parteneriate \n sectorul public. pre[edinte al RBS Romånia Care sunt priorit`]ile [i obiectivele RBS pentru anul acesta? Suntem deschi[i c`tre noi oportunit`]i de afaceri. Dintre oportunit`]ile de care \ncerc`m s` profit`m \n urm`toarea perioad` se pot aminti: m`rirea gradului de penetrare pe segmentele tradi]ionale de clien]i. La final de 2009 am lansat Phone Banking. cum ar fi cele dedicate companiilor. solu]ia noastr` de internet banking. \n special cele cu poten]ial de export [i dezvoltare. include conturi curente. asupra serviciilor financiare electronice. au nevoie de solu]ii eficiente care s` reduc` timpul petrecut cu achitarea obliga]iilor de natur` financiar` (pl`]i de utilit`]i. dar [i a preferin]elor acestora. echipa noastr` [i-a construit o reputa]ie impresionant` \n dezvoltarea unor rela]ii solide de afaceri cu clien]i corporativi [i persoane fizice. credite ipotecare.). Gama noastr` de produse Corporate Banking const` \n servicii de tranzac]ii bancare [i de trezorerie. dar cu un num`r de obliga]ii financiare \n cre[tere (furnizori de servicii. RBS a dezvoltat un portofoliu de canale de servicii alternative electronice care acoper` majoritatea nevoilor clien]ilor. lans`ri de noi produse [i servicii dedicate persoanelor fizice [i clien]ilor no[tri Royal Preferred Banking. |n ceea ce prive[te strategia pentru clien]i persoane fizice. planuri de economii. sectorului public [i clien]ilor persoane fizice. participarea \n tranzac]ii cu vizibilitate.) [i s` recanalizeze acest timp c`tre proiecte personale [i c`tre familie. serviciu prin care clien]ii pot efectua prin telefon diverse opera]iuni bancare. precum [i produse de creditare. Ce impact a avut criza financiar` asupra b`ncilor \n general [i asupra RBS Romånia \n special [i ce m`suri a]i luat pentru a ie[i din dificultate? Cu siguran]` c` recentele evenimente economice au produs multiple efecte \n lan] \n economiile na]ionale ale tuturor statelor. de la cele standard la cele mai complexe. inten]ionånd s` ne conserv`m portofoliul existent [i s` \l dezvolt`m selectiv pe anumite segmente. care r`spund celor mai sofisticate nevoi financiare. iar la \nceput de 2010 am lansat iBanking. |ncepånd din septembrie 2004. avånd \n vedere evolu]ia obiceiurilor de consum ale clien]ilor de servicii financiare de retail. facilit`]i de overdraft. institu]ii financiare etc. cu un program aglomerat. carduri de debit [i de credit. astfel c` nu se poate spune c` modul \n care au reac]ionat b`ncile de aici a fost diferit fa]` de reac]iile \nregistrate pe pia]a bancar` interna]ional`.

Pite[ti [i Timi[oara. Obiectivul programului este s` ofere acces la informare [i educa]ie financiar` pentru un num`r tot mai mare de persoane. nu putem spune c` am sim]it criza cu aceea[i acuitate ca alte institu]ii bancare. a[a cum au f`cut-o toate companiile de pe pia]`. tendin]` pe care am manifestat-o \ntotdeauna. cåt [i clien]i actuali [i poten]iali. Johan Gabriels. ne-am pozi]ionat \ntotdeauna ca o banc` de rela]ii. prima edi]ie a programului MoneySense s-a desf`[urat \n 2010 \n 36 de licee din Bucure[ti. administrarea finan]elor personale [i dezvoltarea unei afaceri. implicarea angaja]ilor. Prin intermediul parteneriatului cu Funda]ia CREDE [i AIESEC Romånia [i cu sprijinul voluntarilor b`ncii. produse bancare. Gala]i. Cluj-Napoca. atåt tineri. indiferent de industrie.|n ceea ce ne prive[te. MoneySense ofer` oric`rei persoane interesate asisten]` [i informa]ii financiare despre finan]ele personale [i despre servicii financiare. Momentan ne concentr`m pe urm`toarele zone: reducerea impactului asupra mediului. acoperind no]iuni de baz` legate de b`nci. oricine \[i poate administra mai bine banii [i bugetul personal astfel \ncåt s` aib` un plus de echilibru financiar [i s` fie mai preg`tit pentru viitor. |n plus. n Financiar 2010 11 . Am ales aceste direc]ii avånd \n vedere strategia grupului. avem o pozi]ie foarte bun` \n ceea ce prive[te lichiditatea. Cu ajutorul acestui program. precum [i realit`]ile [i priorit`]ile locale. Oradea. sprijinirea comunit`]ilor locale [i educa]ia financiar`. Care este strategia de CSR a RBS Romånia? Prin responsabilitatea corporatist` \n]elegem s` includem aspectele de dezvoltare durabil` \n strategia de business. Evident c` am luat m`suri de optimizare a costurilor. Ce a]i \ntreprins \n direc]ia educa]iei financiare? |n 2010 RBS Romånia a lansat MoneySense – un program de educa]ie financiar` destinat publicului larg. fiind unul dintre cele mai importante programe de acest tip din Marea Britanie [i Irlanda. care se desf`[oar` de peste 15 ani. datorat` bazei foarte solide de depozite. am navigat prin aceast` perioad` furtunoas` al`turi de clien]ii no[tri [i am lucrat \mpreun` cu ei pentru a g`si situa]iile [i solu]iile reciproc avantajoase \n a[a fel \ncåt \ntr-un final s` ie[im \mpreun` \nving`tori. Bra[ov. MoneySense este programul de educa]ie financiar` al grupului RBS. pre[edinte al RBS Romånia dente [i selective fa]` de clien]i [i deal-uri.

o perioad` de ajustare pentru a face fa]` noilor condi]ii din mediul economic. ca de altfel pentru \ntreg sectorul privat.B`nci B`ncile au sim]it doar temporar gustul pierderilor Anul 2009 a \nsemnat pentru b`nci. |ns` tranzi]ia rapid` de la expansiunea exuberant` la controlul costurilor [i ajutorul b`ncii centrale au f`cut ca sistemul bancar local s` consemneze doar temporar pierderi. Alexandra Chelu 12 Analiz` .

.

4 miliarde de lei la 330. |n acest context. iar profitul sectorului bancar a fost de 5. din cauza recesiunii marilor economii europene. dar nu a renun]at la pruden]` [i la supravegherea atent` a institu]iilor de credit prezente pe pia]a local`. efectele crizei au fost puternic resim]ite. de peste 770 de milioane de lei. cåt [i a celei externe. sucursalele institu]iilor de credit europene au dreptul s` opereze pe baza autoriza]iilor ob]inute de b`ncile-mam`.4 miliarde de lei \nregistrat` \n 2008. 14 Analiz` . |n plus. dar mai ales de incertitudinile privind siguran]a locului de munc`. BNR se confrunta cu persisten]a presiunilor infla]ioniste. de la 314. care au compensat la nivelul sectorului rezultatele negative rapor- tate de alte institu]ii concurente. b`ncile s-au confruntat cu o cre[tere rapid` a creditelor neperformante [i.1%. firmele au fost afectate atåt de sc`derea cererii interne. Relaxare.6 miliarde de lei. dup` intrarea Romåniei \n Uniunea European`. situa]ie specific` pentru Romånia \n anii electorali. inclusiv pe partea de investi]ii [i costuri cu salaria]ii.7 ori mai mic decåt valoarea record de 4. anul trecut s-a revenit la supravegherea local` a tuturor opera]iunilor bancare prin intrarea \n vigoare a unui ordin BNR care prevede c` [i sucursalele b`ncilor str`ine prezente \n Romånia trebuie s` raporteze lunar informa]ii financiar-contabile detaliate. cauzate \n principal de majorarea cheltuielilor. Pentru \nceput. 22 de b`nci din cele 42 de institu]ii existente au \nregistrat anul trecut profituri cu o valoare cumulat` care dep`[e[te de trei ori nivelul cå[tigului rezultat la nivelul sistemului bancar. Popula]ia a fost puternic afectat` de \nghe]area credit`rii. iar unele b`nci au reu[it s`-[i adapteze opera]iunile pentru a \ncheia anul cu profituri semnificative. astfel c` au trecut anul trecut la ajustarea semnificativ` a opera]iunilor desf`[urate. \n condi]iile \n care sectorul public se confrunta deja cu probleme legate de cre[terea deficitului bugetar. ceea ce \nsemna c` sunt supravegheate tot din str`in`tate. precum [i de intensificarea dificult`]ilor privind ob]inerea de finan]are. Sistemul bancar a fost for]at s` \nve]e din mers regulile crizei. generate \n principal de deprecierea leului \n condi]iile accentu`rii aversiunii fa]` de risc a investitorilor. sc`derea veniturilor. activele nete ale sistemului bancar au crescut \n 2009 cu 5. Mai mult. prin urmare. dar cu pruden]` Banca Na]ional` a Romåniei (BNR) a relaxat anul trecut politica monetar` [i normele pentru acordarea anumitor tipuri de \mprumuturi. Totu[i. Astfel. aceasta fiind principala cauz` care a f`cut ca sistemul bancar s` \nregistreze \n premier` pierderi \n primul trimestru al anului trecut. |n pofida reducerii semnificative a profitului.B`nci E conomia romåneasc` s-a trezit dup` anul 2008 f`r` niciun sprijin. a provizioanelor constituite. \n contextul \n care valoarea provizioanelor constituite aproape s-a dublat. ceea ce a condus la o reducere drastic` a cererii interne. \n contextul \n care.

.

BNR a redus rata rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei de la 18% la 15% [i a celor \n valut` de la 40% la 25%. de 31. BNR a acceptat \n prima lun` a anului trecut s` elimine obliga]ia de a aplica teste de stres pentru clien]ii care solicit` credite ipotecare [i imobiliare cu garan]ii ipotecare. Mai mult. cu 0. Lombard.B`nci Evolu]ia ratei de politic` monetar` [i a ratelor rezervelor minime obligatorii \n 2009 Data [edin]ei de politic` monetar` Rata dobånzii de politic` monetar` Rata rezervelor minime obligatorii Lei Valut` 4 februarie 2009 10% 18% 40% 6 mai 2009 9. banca central` a decis s` reduc` pentru prima dat` dup` mai bine de un an [i jum`tate rata dobånzii. Mai mult. Ulterior. BERD. care controleaz` circa 70% din pia]a din Romånia.25% la 8%. Un alt semnal c` BNR sus]ine reluarea sustenabil` a credit`rii economiei a fost dat \n luna mai. pe care a redus-o de cinci ori anul trecut. banca central` a eliberat treptat fonduri din rezervele minime obligatorii aplicabile pasivelor b`ncilor. [i a ratei de solvabilitate a sucursalelor peste 10%. \n condi]iile \n care efectele crizei interna]ionale se resim]eau puternic \n economia local`. banca central` a realizat anul trecut teste de stres care au indicat o nevoie 16 Analiz` . restric]ie care intrase \n vigoare doar cu cåteva luni \nainte. National Bank of Greece. cånd s-a decis reducerea la zero a ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele \n valut` cu scaden]` rezidual` mai mare de doi ani. BNR a hot`råt s` urmeze o politic` de relaxare [i \n ceea ce prive[te dobånda de politic` monetar`. BNR a mai luat [i alte decizii pentru a ajuta sectorul bancar. dup` ce \n 2008 operase [ase major`ri ale ratei. Aceste dou` m`suri au venit \n contextul \n care profiturile b`ncilor erau puternic afectate de constituirea a tot mai multe provizioane. cu 73% mai mult decåt valoarea contractat` \n 2008. cu peste 15% mai mult comparativ cu 2008. institu]iile au realizat depozite overnight \nsumånd 56 de miliarde de lei. adic` de a constitui provizioane mai mici pentru acestea. dar a stabilit totodat` ca b`ncile s` prevad` \n noile norme interne un avans minim pl`tit de client la acest tip de \mprumuturi.5 puncte procentuale. b`ncile-mam` ale primelor nou` institu]ii de credit din Romånia au semnat pån` \n luna august scrisori de angajament individuale cu BNR pentru men]inerea nivelului expunerii pe pia]a local` la nivelul de la finele lunii martie 2009. cånd banca central` a decis o reducere a dobånzii de politic` monetar` cu 0. pentru \mbun`t`]irea situa]iei lichidit`]ii de pe pia]a local`.5 miliarde de euro.5% 18% 40% 30 iunie 2009 9% 15% 35% 4 august 2009 8. \n contextul \n care condi]iile de lichiditate de pe pia]a interbancar` s-au stabilizat. din luna februarie. fa]` de 40%. de la 10. Eurobank EFG.75 puncte procentuale. \n condi]iile \n care gradul de nerambursare pentru acest tip de \mprumuturi era mult mai mic decåt \n cazul creditelor de consum [i nevoi personale negarantate. Société Générale. Totodat`. ceea ce a avut ca efect eliberarea a circa 800 milioane de euro. printre care a introdus posibilitatea de a putea reduce nivelul provizioanelor constituite la creditele considerate pierdere (restan]e peste 90 de zile sau credite pentru care s-au ini]iat proceduri judiciare) cu 25% din valoarea garan]iilor aferente [i de a \ncadra \ntr-o clas` de risc inferioar` creditele restructurate. BNR a acordat b`ncilor \mprumuturi overnight prin facilitatea permanent`. grupurile-mam` care controleaz` principalele nou` institu]ii de credit cu capital str`in din Romånia s-au angajat \n fa]` reprezentan]ilor FMI. \n sum` de aproape 155 de miliarde de lei. B`ncile care au participat la aceste acorduri sunt Erste Bank.5% 15% 30% 29 septembrie 2009 8% 15% 30% 16 noiembrie 2009 8% 15% 25% Sursa: Banca Na]ional` a Romåniei (BNR) Pentru limitarea efectelor crizei interna]ionale. prin trei decizii separate. Alpha Bank. \n cumul de 2. Concomitent. Volksbank. Raiffeisen International. Comisiei Europene. la 10% pe an. Piraeus Bank [i UniCredit. Astfel. Un prim pas \n acest sens a fost f`cut \n luna martie. \n condi]iile \n care o sc`dere de asemenea amploare nu mai fusese realizat` de mai bine de doi ani.25 de puncte procentuale. |nc` din a doua [edin]` de politic` monetar`. Pe de alt` parte. iar creditarea \nghe]ase. BEI [i BNR s` nu retrag` capital [i au garantat participarea cu capital suplimentar pentru sus]inerea subsidiarelor locale.

.

a suferit unele modific`ri [i a \nceput s` func]ioneze cu adev`rat abia \n toamna anului trecut.7 120.9 Septembrie 198.2 158.5% \n 2008.8% la finele anului 2008 la 14% \n decembrie 2009.8 58. Gradul de intermediere financiar` a urcat treptat \n ultimii ani de la 26.1 81.6 Aprilie 200.3 96.7 58.3 99. dobånzile au atins \n prima parte a anului trecut niveluri maxime atåt \n ceea ce prive[te creditele noi \n lei. lei) Luna Credit total Lei Valut` Ianuarie 206.1 154.1 Iulie 197.0 101. Pån` la finele anului trecut.9 -4.0 119. calculat ca raport \ntre \mprumuturile sectorului privat [i PIB.1 Iunie 198.7 65.7 56.8 +4 +23.000 de euro.1 56. dar [i depozitele nou constituite.B`nci Evolu]ia creditelor [i depozitelor \n 2009 Creditul neguvernamental (mld.6 101.6% \n termeni reali.0 +10. totu[i.1 Varia]ie 2009/2008 (%) +0.6 Februarie 206. Dobånzile ridicate al creditelor \n lei. pe baza major`rii credit`rii. existånd totu[i [i o excep]ie.1 96.8% \n 2006 la 38. \n condi]iile \n care numai componenta \n lei s-a diminuat cu 9%.6 de capital suplimentar pentru b`ncile comerciale de cel mult un miliard de euro. Dac` b`ncile au \nceput s` reduc` treptat \n a doua parte a anului trecut dobånzile acordate la depozitele \n lei.6 79. ratele la creditele \n moned` na]ional` au continuat s` se situeze la niveluri ridicate. Per total.6 117. a companiilor \n revenirea cererii [i economiei [i a b`ncilor \n clien]ii noi [i siguran]a ramburs`rii \mprumuturilor au condus la pr`bu[irea credit`rii sectorului neguvernamental \n 2009.8 56. Singurul impuls pentru creditarea sectorului privat a fost dat anul trecut de programul guvernamental „Prima Cas`“.2 167. dar programul a \ntåmpinat probleme de la lansare.1 95. expunerea pe Romånia a grupurilor care controleaz` principalele nou` b`nci cu capital str`in a fluctuat pe parcursul anului trecut.0 80.1 Martie 202. \n titluri de stat. Fondul Na]ional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a primit aproximativ 11. gradul de intermediere financiar`.4 83.1 161.8 57.5 97. b`ncile au trecut la investi]ii mai sigure. pån` la valorile din primul semestru din 2008. Pe de-o parte. b`ncile au adus \n Romånia anul trecut circa 500 de milioane de euro.7 122.2 158.7 121. |n primul rånd. bancherii au scos \n eviden]` nevoia de a fi puse la dispozi]ie instrumente de investi]ii adecvate. Rata medie a solvabilit`]ii la nivelul sistemului a crescut de la 13.9 80. B`ncile au creditat statul. \n contextul \n care declinul economiei cu 7.1 162. dup` ce \n 2007 [i 2008 avansase foarte rapid cu 50.500 de cereri \n cadrul programului [i a acordat garan]ii \nsumånd 485 de milioane de euro.1 99. dar mai ales ne\ncrederea popula]iei \n siguran]a veniturilor [i a locului de munc`. dar multiplele incertitudini existente au condus la \nghe]area credit`rii [i la concentrarea pe atragerea de resurse de pe pia]a intern`. [i au urmat cu greu trendul descendent al dobånzii de politic` monetar`.3 154.1 118.2 154.4 102. |n acest context.4 57.8 79.2 79. [i a ajuns la 40.6 100.4 63.9 117. soldul creditelor acordate sectorului neguvernamental a sc`zut anul trecut cu 3.6 61.7 118.8 79. care asigurau randamente ridicate.7 100.4 Noiembrie 200.7 +5 Sursa: Banca Na]ional` a Romåniei (BNR) Depozitele reziden]ilor clien]i neguvernamentali (mld. a dep`[it anul trecut pragul de 40%.9 120.4 62.7% anul trecut. Concomitent. iar \n decembrie 2009 a anun]at c` toate major`rile de capital operate de b`ncile comerciale \ncepånd din iunie 2008 au fost solicitate de reprezentan]ii b`ncii centrale.2 58. un risc 18 Analiz` . Prima locuin]` a fost cump`rat` prin intermediul acestui program \n luna iulie. mai pu]in de jum`tate din plafonul de un miliard de lei aprobat ini]ial de Guvern.5 82.7 Octombrie 201.9 79. prin care creditele contractate de o persoan` pentru cump`rarea primei locuin]e erau garantate de stat \n limit` maxim` de 60.7%. Totu[i.9 117.1% a fost mai mare decåt sc`derea soldului credit`rii. b`ncile din Romånia s-au trezit \n fa]a unui peisaj economic cu totul schimbat comparativ cu evolu]ia din anii anteriori [i au \ncercat s`-[i revizuiasc` strategiile de pia]`.7 102. cånd s-au resim]it pe plan local efectele crizei financiare.5% [i respectiv 25. lei) Depozite totale Lei Valut` 154.7 123.9 August 198.9 83.9 Mai 199. nu sectorul privat La \nceputul lui 2009.7 155. Cu toate acestea. dep`[ind \n decembrie 2009 valorile din toamna lui 2008. iar pe de alt` parte FMI a ar`tat c` este [i va fi flexibil [i c`.6 163. sub form` de capital [i \mprumuturi subordonate.6 83. b`ncile mam` [i-au majorat expunerea pe Romånia pån` la finele lunii decembrie a anului trecut pån` la nivelul convenit \n martie 2009.5 161.9 Decembrie 199.9 117.

.

chiar dac` volumul a r`mas mult mai redus. Numai Ministerul Finan]elor Publice a \mprumutat anul trecut de la b`ncile locale peste 2. nivelul profitului de salariat a \nregistrat o sc`dere mai redus` decåt declinul profitabilit`]ii sistemului bancar.8% \n termeni nominali.9% 2. c` nu mai este nevoie de men]inerea tuturor acelor salaria]i sprecializa]i pe vånzarea de credite [i c` este nevoie de g`sirea de solu]ii pentru temperarea cre[terii creditelor neperformante [i. Personalul angajat \n sectorul bancar s-a redus anul trecut cu 5.9% 2. Raiffeisen Bank 5. Totodat`. care au mu[cat puternic din cå[tigurile b`ncilor.2% 14. reprezentånd 1.5% 6.724 de persoane.6% 4. MFP a mai contractat de la b`ncile comerciale un \mprumut de tip club loan.4% 5. BCR 20. volumul depozitelor reziden]ilor clien]i neguvernamentali a avansat anul trecut cu 10.5 miliarde de euro prin emiterea de titluri \n valut` [i aproape 65 de miliarde de lei prin titluri \n lei.8% 6. Unicredit }iriac Bank 5.6% 14. care a fost stimulat` de dobånzile ridicate. Piraeus Bank 3% 2. Banca Romåneasc` 2. \n valoare de 1. s-a observat c` nu toate unit`]ile teritoriale sunt profitabile sau au poten]ial.B`nci sc`zut [i accesul la lichiditate de la BNR prin intermediul opera]iunilor repo.3% 11.6% 13.5% 6.4% 10. Dinamica depozitelor \n lei [i valut` din 2009 indic` ne\ncredere \n evolu]ia monedei na]ionale. Bancpost 4. Mai exact. \n condi]iile \n care cre[terea economiilor \n valut` a fost de aproape [ase ori mai rapid` decåt avansul depozitelor \n lei. dar [i de ne\ncrederea \n perspectivele economice care a determinat oamenii s` vrea s` de]in` rezerve \n eventualitatea apari]iei unor probleme financiare \n viitor. respectiv 3. creditarea sectorului guvernamental a \nflorit [i a avansat cu aproape 160% \n termeni reali.898 de oameni.9% 6% 8. ING Bank 3.4% Sursa: Ziarul Financiar Eficien]` [i gestiune a riscurilor Juc`torii din sistemul bancar au mizat mult timp pe expansiune [i creditare [i. au fost nevoi]i s`-[i eficientizeze opera]iunile axate \n principal pe vånzarea de credite [i s` treac` la un management mult mai atent al riscurilor. Evolu]ia \nregistrat` de creditare [i economisire anul trecut a avut un efect pozitiv asupra sistemului bancar romånesc.8% 12. managementul costurilor [i al riscurilor. prin urmare.9% 1.9% din total re]ea. Banca Transilvania 5.2 miliarde de euro. O evolu]ie mai favorabil` a avut-o economisirea. la 67. Astfel. RBS Bank 2. Volksbank 6.3% 6.1% 7.9% 9. Citibank 1.1% 3. Astfel. adic` spre cre[terea stabilit`]ii.7% 4. 20 Analiz` . Credit Europe Bank 1.3% 1. care [i-a redus treptat dependen]a de finan]`rile externe.3% 6.3% 19% 2.7% 15.03% \n decembrie 2009 la 112. la 6. \n timp ce raportul dintre active [i num`rul salaria]i a crescut de dou` ori mai rapid decåt avansul valorii activelor. Topul b`ncilor dup` active Banca Cot` de pia]` Cot` de pia]` 2008 2009 1.5% 3.8% la finele anului trecut. CEC Bank 4.425 de unit`]i. iar prezen]a teritorial` a b`ncilor a sc`zut cu 127 de sucursale. Alpha Bank 5. raportul dintre creditele acordate [i depozitele atrase de la clientel` s-a redus de la 122. Astfel. a avansului provizioanelor. BRD 15.4% 5. Pe m`sur` ce strategiile b`ncilor se reorientau c`tre atragere de depozite.1%. dup` ce condi]iile economice s-au schimbat radical.

B`nci

Inten]ioneaz` romånii s` contracteze credite \n acest an?
CREDITE VIITOARE
ORICE TIP 6%

Mai mult de jum`tate dintre cei care inten]ioneaz` s`-[i ia un credit \n urm`torul an de]in deja un credit

Credit bancar

5%

|mprumut de tip leasing pentru autoturism/e

2%

|mprumut f`cut la anumite magazine (de electrocasnice, mobil`, haine etc.)
Sursa:

2%

Baz`: To]i responden]ii (N = 800 de responden]i)

Totu[i, rentabilitatea activit`]ii de baz`, adic` raportul dintre veniturile opera]ionale [i cheltuielile opera]ionale, a coboråt de la 179,56% \n decembrie 2008 la 156,35% la finele anului trecut. {i rentabilitatea activelor [i cea a capitalului s-au redus anul trecut de la 1,56% la 0,24% [i respectiv de la 17,04% la 2,73%. Concomitent, unele dintre riscurile asociate credit`rii masive din perioada de boom economic s-au materializat. Astfel, cre[terea ratei [omajului [i sc`derea veniturilor au determinat popula]ia s` nu mai ramburseze creditele contractate, iar reducerea produc]iei [i vånz`rilor, neplata la timp a datoriilor [i situa]iile de insolven]` sau faliment au determinat firmele s` opreasc` plata ratelor la \mprumuturi. Totodat`, un rol important \n cre[terea creditelor neperformante l-au avut majorarea ratelor dobånzilor [i deprecierea leului comparativ cu euro, care au dus la cre[terea valorii ratelor lunare la creditele contractate \n valut`. Soldul creditelor restante a crescut de 2,9 ori anul trecut, la 8,14 miliarde de lei, iar ponderea \mprumuturilor restante \n total a avansat de la 1,4% la peste 4%. Obliga]iile restante la creditele \n valut` au crescut mult mai rapid anul trecut decåt cele la \mprumuturile \n lei, adic` de 3,7 ori comparativ cu de 2,45 ori. Pentru a tempera avansul creditelor restante [i al provizioanelor, dar [i pentru evitarea execut`rilor silite ale unor garan]ii cu pre]uri \n sc`dere [i destul de nelichide, b`ncile au apelat din ce \n ce mai mult la restructurarea creditelor, adic` la modificarea unor caracteristici ale \mprumuturilor, cum ar fi durata, scaden]ele anumitor rate, acordarea de perioade de gra]ie astfel \ncåt persoana care le-a contractat s` poat` achita ratele.

Anul trecut, b`ncile nu s-au confruntat numai cu probleme legate de creditele neperformante, ci [i cu majorarea f`r` precedent a sumelor refuzate la plat` cu instrumente de debit, respectiv bilete la ordin, cecuri [i cambii, cu cre[terea fraudelor, precum [i cu mai multe jafuri, toate aceste fenomene fiind caracteristice perioadelor de recesiune economic`.

Clasamentul celor mai importante 15 b`nci din Romånia
|n topul celor mai importante 15 b`nci din Romånia \n func]ie de cota de pia]` de]inut` dup` active nu au intrat nume noi anul trecut comparativ cu 2008, dar opt institu]ii de credit [i-au modificat pozi]ia \n clasament. Primele trei b`nci prezente pe pia]a local` au r`mas acelea[i, respectiv BCR, BRD [i Volksbank, dar au pierdut din cotele de pia]` de]inute. Astfel, cota de pia]` cumulat` controlat` de cele trei institu]ii s-a redus cu peste 3 puncte procentuale, sub 40%. Pentru ocuparea pozi]iilor 4 - 9 din topul principalelor b`nci din Romånia a existat anul trecut o concuren]` ridicat` [i nu a fost suficient ca b`ncile s`-[i men]in` cota de pia]` pentru plasarea pe aceea[i pozi]ie, existånd chiar exemple de institu]ii care [i-au majorat cota de pia]`, dar au coboråt \n clasament. Cel mai abrupt declin din clasament a fost \nregistrat de Raiffeisen Bank, care, de[i [i-a urcat u[or cota de pia]`, la 6%, a coboråt de pe locul patru pån` pe pozi]ia a [aptea. {i Banca Transilvania [i-a majorat cota de pia]`, dar a coboråt un loc \n clasament, pån` pe 8. La polul opus, cea mai spectaculoas` evolu]ie a raportat-o CEC Bank, care a urcat de pe locul 9 pe locul 5.

22

Analiz`

Cu ce scop \[i vor lua romånii un credit bancar?
Destina]ia creditului bancar
89% 6%
Pentru construc]ii/ amenajarea locuin]ei Pentru a-mi cump`ra o locuin]` 23% 15% 10% 8% 8% 8% 5% 3% 3% 10% 10%

5%
Inten]ioneaz` s` ia un credit \n acest an NU inten]ioneaz` s` ia un credit Indeci[i/ Nu [tiu

Pentru refinan]are Pentru studiile personale/ ale copiilor Pur [i simplu pentru traiul de zi cu zi Pentru a cump`ra ma[in` / autoturism Pentru evenimente importante (nun]i, botez etc.) Pentru a achita diverse servicii medicale/ medicamente Alt motiv |nc` nu [tiu Refuz

Baz`: To]i responden]ii (N = 800 de responden]i)

Baz`: To]i cei care inten]ioneaz` s` ia un credit \n urm`torul an (N = 40 de responden]i)
Sursa:

Ce caracteristici va avea creditul pe care inten]ioneaz` s`-l ia \n urm`torul an?
89% 6%
Ron
Inten]ioneaz` s` ia un credit \n acest an Nu inten]ioneaz` s` ia un credit Indeci[i/ Nu [tiu

Moneda
55% 28% 18%

5%

Euro Nu [tiu

.

Valoare rat` Perioad`

0 - 100 RON Mai pu]in de 2 ani 3 - 4 ani 5 - 9 ani Cel pu]in 10 ani
Sursa:
15% 13% 40% 33%

20% 40% 20% 8% 13%

101 - 500 RON
Medie: 6 ani

501 - 1.000 RON 1001 - 1.500 RON peste 1.500 RON

Medie: 635 RON

Financiar 2010

23

de la 8% la nivelul minim record de 6. care au contractat \mprumuturi de aproximativ 20 de miliarde de lei. f`cånd astfel schimb cu RBS Bank Romånia. Cu toate acestea. De interes r`måne pentru un procent mai mic [i achizi]ionarea unei noi locuin]e. 55% dintre persoanele care inten]ioneaz` s` contracteze un \mprumut vor ca acesta s` fie denominat \n lei. pe care l-au utilizat pentru traiul de zi cu zi. iar jum`tate dintre ace[tia de]in deja alt \mprumut. Speran]e mici pentru reluarea credit`rii B`ncile au \nceput acest an cu dreptul [i au reu[it s` ob]in` numai \n primul trimestru un profit de 440 de milioane de lei. 28% doresc un credit \n euro.5% la 6. la 5. pentru majoritatea aten]ia se va \ndrepta spre creditele bancare [i \ntr-o m`sur` foarte mic` spre leasing sau \mprumuturi la magazine. iar UniCredit }iriac Bank a reu[it s`-[i men]in` pozi]ia a [asea \n clasament datorit` major`rii cotei de pia]` de la 5. Se anticipeaz` c` nici \n acest an creditarea nu va sus]ine dezvoltarea activit`]ii economice. reprezentånd circa o cincime din creditele destinate popula]iei. O alt` veste \mbucur`toare pentru pia]a bancar` din Romånia pare s` vin` din partea reorient`rii romånilor c`tre creditele \n lei. Astfel. b`ncile se vor ocupa \n continuare mai mult de restructurare decåt de acordarea de noi \mprumuturi. \n condi]iile \n care ritmul de cre[tere s-a temperat \n prima parte a acestui an. din care 800 de milioane de lei reprezint` major`ri de capital efectuate de [ase institu]ii de credit [i restul includerea profiturilor nedistribuite [i a primelor de emisiune incluse \n rezerve. pe locul 9. sistemul bancar ar putea fi afectat de t`ierea veniturilor angaja]ilor din sectorul public. Totodat`. majoritatea optånd pentru un \mprumut bancar cu o scaden]` de cinci-[ase ani [i rat` lunar` de aproximativ 600 de lei. babil. iar 18% au declarat c` nu [tiu. care a coboråt \n 2009 cu o pozi]ie. cei mai mul]i la un credit bancar. care s-a men]inut pe 10. Piraeus Bank Romånia.7% dup` primele trei luni ale acestui an [i rentabilitatea capitalului [i cea a activelor s-au \mbun`t`]it semnificativ. b`ncile nu trebuie s` se \ngrijoreze prea mult \n privin]a major`rii restan]elor la credite.9% [i respectiv la 0. Topul principalelor zece b`nci din Romånia este completat de Bancpost. Astfel. [i grecii de la Alpha Bank au avansat \n clasament cu o pozi]ie. dar nu [i pe creditare. \n cel mai pesimist scenariu.25%. \n timp ce Banca Romåneasc` a urcat pe locul 12. solvabilitatea medie a b`ncilor nu va sc`dea sub 10%. \n detrimentul celor \n valut`. mai ales \n råndul tinerilor pån` la 34 ani. |n continuare.B`nci Totodat`. S-ar p`rea c` perspectiva sistemului bancar este favorabil`. cel mai pro- 24 Analiz` . \n condi]iile \n care activitatea bancar` s-a reluat pe mai multe segmente. Dintre cei ce vor s` \[i fac` un \mprumut. [i de ING Bank Romånia. Credit Europe Bank [i Citibank au reu[it s`-[i p`streze pozi]iile \n top. de[i creditarea nu d` semne de revenire [i. Creditele bancare vor fi \n principal destinate reamenaj`rii locuin]ei. potrivit studiului realizat de 360insights. {i BNR a continuat relaxarea politicii monetare \n prima parte a acestui an. [i numai \n primul trimestru capitalurile de rang I din sistemul bancar au crescut cu dou` miliarde de lei. reducånd rata dobånzii de patru ori pån` \n luna mai. cu intrarea \n incapacitate de plat` a jum`tate dintre clien]ii din sistemul public. Pozi]iile 11-15 au fost ocupate anul trecut de acelea[i institu]ii ca [i \n 2008. b`ncile au continuat s` capitalizeze opera]iunile din Romånia. pe locul 4. Unul din trei romåni din mediul urban.5%. cu vårsta cuprins` \ntre 16 [i 64 de ani. Bancherii sus]in \ns` c`.1%. reamenajarea [i decorarea locuin]ei sau pentru achizi]ia propriu-zis` a unei case sau a unui apartament. \n contextul \n care doar 6% din romånii din mediul urban inten]ioneaz` s` ia un credit \n acest an. a apelat deja la o surs` de creditare. care pot beneficia [i de programul Prima Cas`. rata solvabilit`]ii la nivelul sistemului bancar a avansat la 14. potrivit unui studiu al companiei de cercetare 360insights realizat pentru Mediafax.

59% dintre debitori au un nivel mediu al cuno[tin]elor privind contractele bancare. fie pentru c` se gåndesc s` apeleze la un credit de refinan]are. nu numai pentru cele \ncheiate dup` data intr`rii \n vigoare. Totu[i. pentru ca acest lucru s` se \ntåmple. Astfel c` sacrificarea profiturilor pentru restructurare [i eficientizare a avut drept miz` construirea unor baze solide pe care s` fie fundamentat` cre[terea \n viitor. Totu[i. f`r` a ]ine cont de riscurile pe termen mediu sau lung. B`ncile din Romånia au realizat anul trecut c` nu mai pot cre[te prin metodele tradi]ionale de creditare. pentru c` paleta restråns` de institu]ii de credit la care apeleaz` romånii nu este tocmai efectul loialit`]ii crescute. Exist` totu[i 18% dintre debitori care sus]in c` ar returna suma. Criza financiar` interna]ional` a fost un sfetnic bun pentru multe dintre institu]iile financiare care erau obi[nuite s` alerge dup` cot` de pia]`. Din nefericire. este evident c` modificarea contractelor va presupune unele costuri pentru b`nci.o banc`”. sistemul bancar nu poate func]iona de unul singur \ntr-o economie. |ns`. iar portofoliul de titluri de stat de]inut de b`nci a ajuns deja la niveluri destul de mari. Sau. Mai mult. [i mai mult de 60% din cei ce folosesc astfel de produse apeleaz` la o singur` banc`. care ar trebui s` stimuleze puternic concuren]a \ntre b`nci. indiferent de valoarea total` a creditului. Totodat`. cu valori cuprinse \ntre 200 [i 75. poten]ialul pie]ei bancare din Romånia pare s` fie ridicat. potrivit studiului 360insights. a faptului c` cei \ndatora]i spun c` sunt multumi]i cu modul \n care decurge creditul (aceast` atitudine fiind mai degrab` caracteristic` celor cu venituri mari). \n orice caz. autorit`]ile nu au venit pån` \n prezent cu nicio m`sur` clar` de stimulare a produc]iei sau consumului. dar nu se [tie cåt de mult va influen]a popula]ia.000 de euro. \n timp ce 17% dintre responden]i au pretins c` au o foarte bun` cunoa[tere a clauzelor. \n contextul \n care romånii folosesc \n medie unul sau dou` produse bancare. precum [i contractelor de leasing. legisla]ia se aplic` din luna iunie inclusiv pentru contractele aflate \n derulare. La nivel european exist` o directiv` care prevede c` obliga]ia b`ncii de limitare la 1% a comisionului de rambursare anticipat` pentru creditele de consum negarantate. inclusiv creditelor ipotecare [i imobiliare. aceea[i ordonan]` de urgen]` include mai multe obliga]ii privind o mai bun` informare a clien]ilor b`ncilor. iar rezultatul s-a observat \n profitul realizat de b`nci \n primul trimestru al acestui an. fie pentru c` au banii cu care pot achita.7% din totalul activelor. \ntr-o m`sur` mai mic`. activitatea de baz` a b`ncilor fiind creditarea economiei. B`ncile ar trebui s` fie atente la cum se comport` cu clien]ii. respectiv la 14. Astfel. O schimbare major` \n sistemul bancar ar putea fi realizat` prin intrarea \n vigoare a unor noi reguli de protec]ie a consumatorilor. iar responsabil pentru acest lucru este chiar Guvernul Romåniei. ci este determinat` de num`rul redus de produse bancare folosite. astfel \ncåt se aplic` tuturor contractelor de credit. Cu toate acestea. ceea ce ar \nsemna modificarea a circa opt milioane de contracte de creditare pån` la finele lunii septembrie. Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Consumatorilor a elaborat un proiect de ordonan]` de urgen]` care extinde prevederile directivei europene. n Financiar 2010 25 . mizåndu-se destul de mult pe ideea „un produs . este nevoie ca motoarele economiei s` reporneasc`. \n principal din cauza lipsei resurselor (motiv men]ionat mai ales de cei cu venituri mici si medii) [i. \n condi]iile \n care studiul companiei de cercetare 360insights arat` c` aproape 7 din 10 din cei ce au un credit bancar spun c` nu ar rambursa mai devreme suma \mprumutat` \n situa]ia \n care comisionul de rambursare ar fi eliminat. clauze care par a fi binevenite \n contextul \n care 24% dintre romånii din mediul urban au admis c` de]in un nivel sc`zut de informare [i cunoa[tere a clauzelor incluse \n contractele cu b`ncile. Pe de alt` parte. nu poate credita la infinit numai Ministerul Finan]elor.89 % dintre cei intervieva]i \n cadrul unui sondaj de opinie realizat de 360insights pentru Mediafax nu inten]ioneaz` s` contracteze un credit \n 2010. fiind nevoie de o regåndire a strategiei.

prin lansarea Alpha Housing. De altfel. Lupta pentru cot` de pia]` din anii anteriori crizei a for]at multe b`nci s` fie inovative. Alpha Bank a deschis pia]a creditelor ipotecare \n Romånia. clien]ii ce acceseaz` credite care dep`[esc 30. programul Alpha Club a fost extins [i pentru clien]ii ce constituie la Alpha Bank depozite de minim 10. dar sunt [i institu]ii de credit care au anun]at deja c` vor relua extinderea re]elei teritoriale odat` cu revenirea economiei. Rela]ia transparent` [i onest` cu clien]ii a contribuit semnificativ la formarea unui portofoliu de o calitate foarte bun`. S` nu uit`m c`. Contextul actual nu este \ns` unul dintre cele mai favorabile. Am fost mereu o banc` inovativ`.Alpha IMMTurism. Mai pot aminti c`. primul program de fidelizare a clien]ilor bancari din Romånia. De ce mai este nevoie? Transparen]` [i onestitate. [i lanseaz` primul produs bancar dedicat acestora . Alpha Bank [i-a majorat la \nceputul anului 2010 capitalul social cu aproximativ 70 de milioane de euro. Acestea sunt dou` dintre valorile organiza]iei. la finalul anului 2009 creditele neperformante reprezentau doar 2.000 de euro sau echivalent beneficiaz` de reduceri [i facilit`]i la magazinele partenere prin intermediul Alpha Club.B`nci Oprescu: Transparen]a a contribuit semnificativ la formarea unui portofoliu de o calitate foarte bun` Inovarea. cåt [i \n rela]ia cu clien]ii. dar [i unul dintre cele mai bune portofolii de credite din pia]`. iar unele chiar au reu[it. Cum vede]i implicarea [i dezvoltarea b`ncii pe pia]a local`? |ntr-adev`r. Ovidiu Tempea |n 2009 Alpha Bank a aniversat 15 ani de activitate pe pia]a din Romånia. Cum s-a diferen]iat Alpha Bank fa]` de competitori. Mai mult. \n 2009. Astfel. Dezvoltarea a fost una treptat`. iar \n acest an banca intr` pe o alt` ni[`. aplicate atåt \n interiorul b`ncii. Alpha Bank Romånia a reu[it \n 2009 s` se plaseze pe pozi]ia a treia \n topul b`ncilor \n ceea ce prive[te creditele acordate \n prima faz` a programului Prima Cas`.000 euro sau echivalent. Multe b`nci au fost nevoite s`-[i restrång` re]eaua teritorial` anul trecut. consider` pre[edintele b`ncii. Intrarea de la \nceput pe acest segment reu[e[te s` aduc` o recunoa[tere suplimentar` b`ncii. transparen]a [i onestitatea sunt valorile care au asigurat Alpha Bank Romånia ascensiunea \n topul b`ncilor din Romånia. Cum a r`spuns Alpha Bank acestor provoc`ri? 26 Interviu . \n 2007. ce compenseaz` faptul c` ceilal]i competitori au re]ele de unit`]i de dimensiuni mai mari. Alpha Bank a fost una dintre cele nou` b`nci semnatare ale acordului cu Fondul Monetar Interna]ional \n martie 2009. a fost lansat Alpha Administrator. primul produs bancar din Romånia dedicat asocia]iilor de proprietari. a agen]iilor de turism [i hotelierilor. care a fost atuul? Inovarea. Drept urmare. dup` active. Noua majorare de capital reprezint` \nc` o confirmare a angajamentului Grupului Alpha Bank pentru subsidiara sa din Romånia [i o dovad` de \ncredere pe termen lung. Din vara anului 2007. anul trecut Alpha Bank urc` pe locul patru \n topul b`ncilor. opera]iune ce permite b`ncii o cre[tere a fondurilor proprii [i \i asigur` o solvabilitate peste media sistemului. banca a lansat Alpha Club. pentru a controla costurile. Anul trecut. mai ales pentru b`ncile cu capital grecesc. Sergiu Oprescu. Apoi. prin investirea sistematic` a resurselor [i cre[tere organic`. Banca [i-a men]inut \n mod constant expunerea asumat` \n cadrul acordului \n toat` perioada ce a urmat \ntålnirii de la Viena [i pån` \n prezent.6% din total portofoliu. \n 2000. Alpha Bank era prima banc` str`in` care intra pe pia]a din Romånia \n 1994.

Astfel. opera]iune ce permite b`ncii o cre[tere a fondurilor proprii [i \i asigur` o solvabilitate peste media sistemului. a produselor [i serviciilor noi pentru clien]ii b`ncii. Solu]ia este implementat` \n 390 de b`nci din 125 de ]`ri. iar emo]iile au fost pe m`sur`. activitatea la POS-uri nu a fost oprit` deloc. Alpha a trecut la utilizarea solu]iei de core-banking FlexCube . un proiect de mare anvergur`. |n 2009 Alpha Bank a reu[it s` men]in` re]eaua teritorial` format` din 200 de unit`]i [i s-a focalizat pe eficientizarea acesteia. Decizia de implementare a noului sistem informatic a fost luat` la nivel de Grup Alpha Bank. este un indicator extrem de important. pentru a adopta o tehnologie unitar`. impactul asupra clientelei B`ncii a fost minimizat. la ATM sau POS sau pe internet [i dezvoltarea rapid`. Alpha Click. vechiul cod IBAN al conturilor clien]ilor nu a fost schimbat. noul sistem ne aduce dou` schimb`ri majore: operarea \n variant` online „pur”. orientat` spre client. \n ideea de a dezvolta sinergic.Alpha Bank [i-a majorat la \nceputul anului 2010 capitalul social cu aproximativ 70 de milioane de euro. la ore rezonabile. mai mult de [ase ore.furnizat` de Oracle. Alt aspect care vorbe[te de la sine despre aceast` implementare ca despre una de succes este num`rul sc`zut de reclama]ii \nregistrate din partea clien]ilor [i utilizatorilor. Un pas important l-a constituit anul trecut [i schimbarea sistemului informatic. real time. Hot`rårea a vizat toat` zona \n care Alpha Bank opereaz` \n regiune. A fost nevoie s` migr`m simultan atåt corebanking-ul propriu-zis. activitatea de carduri. \n viitor. prin parametriz`ri. la fel cum nu s-au schimbat conturile [i parolele de acces ale clien]ilor la serviciul de internet-banking. iar activitatea re]elei de ATM-uri a fost \ntrerupt` timp de doar patru ore. a tranzac]iilor bancare indiferent de canalul de distribu]ie: \n re]eaua de sucursale. produse [i servicii similare pentru clien]ii Grupului. ce a necesitat o preg`tire prealabil` de 18 luni. De[i are o conota]ie negativ`. care s` r`spund` mai bine cerin]elor din zilele noastre. preponderent \n Balcani. probabil. aspect ce contureaz` o carte de vizit` important`. cåt [i un num`r de peste zece aplica]ii \ntr-un singur week-end. dar [i celor viitoare. |ncepånd cu 2 noiembrie 2009. |n ceea ce prive[te beneficiile pentru clien]i. [i cel mai complex proiect de acest gen finalizat pån` acum \n Romånia. A fost. Aceasta \n condi]iile \n care nu a fost nevoie s` fie oprit`. De asemenea. n Financiar 2010 27 .

811.860. Bucure ti 021-405.ro www.00 021-311.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCA COMERCIAL CARPATICA Str.223.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 168.Director General Adjunct Participa ie român .870 228.750 665 EGB Ceps Holding GmbH 69.5% participa ie str in Sotirios Skandamis .ro 792.3063%. SIF Oltenia Executiv Opera iuni 6.835.026.600.Director Executiv participa ie str in .804 64.ro Indicator / an (lei)* 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCA COMERCIAL FEROVIAR Str.ro www.083 Petre Tulin .886 Sold credit neguvernamental 1.503. SIF Banat-Cri ana . persoane fizice . 1.799.272. cod 030016. 1.Pre edinte al Directoratului / Director General George Ciob na u .468.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.37 021-405.0.364 3. 15.418 3.07.628 1. sect.Director Executiv Total active 2.65.39.789 Ilie Carabulea .203. Vasile R ileanu.110 Sold credit neguvernamental 15.37. 021-303.914 2.839. Alpha Advisory .Director General Epameinondas Papanikolau Director General Adjunct Alina Pascu .Pre edinte Doina Toader .91.140.404. Ion Dobrica .00.0020%.916.6%.Retail Banking 0.600 Sergiu Ioan Manea .Membru Nicolae Petria .Vicepre edin i Ionu Costea .270 899.ro Indicator / an (lei) Rezultat net (profit sau pierdere) 1.alphabank.695.985 0269-233.952.ro. Autog rii nr. sect.753 Total depozite 196.12 021-303.402.91 4 office@bfer.061. SIF-uri regionale .atebank. Wolfgang Schoiswohl SAI Aviva Investors România Corporate Banking 0.526.297.356.4.96 5 bcr@bcr. crt.20.900 7.745. Bucure ti 021-209.0.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) ATE BANK ROMÂNIA Calea Grivi ei nr. 1.26%. Alpha Finance România 0.Membri Total depozite N/A 10.Director General Adjunct Sold credit neguvernamental 602.000 4 Valer Blidar .20 200 Alpha Bank AE .Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 2008 (conform RAS) 79. din care 89.374%.0006%.67.637 Total depozite 19.50 198 Nicolae Surdu .34%.21.951.5% Cornelia Tatiana Barbu Director General Adjunct Rezultat net (profit sau pierdere) N/A 373.20 34 Integral participa ie privat .973 45.95.793 Sold credit neguvernamental N/A N/A BANCA COMERCIAL ROMÂN Bd.6%.336 Total active N/A 58.108 Sold credit neguvernamental 405.588.877 Sold credit neguvernamental — — Dominic Bruynseels .949.441. sect.ro www.824.274. Sibiu 0269-223.40.Pre edinte / Director General Lauren iu Bouleanu Vicepre edinte / Director General Adjunct Nicolae Dardac.000 136. Cozamin .0.453.ro www.Vicepre edinte Muntenia .ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) 958. Astra Vagoane C l tori .977 400.410.380.0.6%.988 141. SIF Oana Petrescu .bcr.660 214. sect.ro www. Bucure ti 021-303.862 11 Stat .940. 5.0. Tristar .32 2 atebank@atebank.371 centrala@carpatica.07.Pre edinte Executiv / Membru CA Christos Giampanas .eximbank.bfer.078 2009 (conform RAS) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Total active 2.00012%.000 18. Bucure ti 021-314.661 Total depozite 5. Regina Elisabeta nr.077.667.25%.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 3.070.419. Bucure ti 021-303.902 800. SIF Moldova .110.33.Membru Rezultat net (profit sau pierdere) 801. Capital social (lei) Nr.668 1.013.5719% Total active 64.922 (-)21.047 1. Popa Tatu nr.388.0001%.540 Total active 993.468. Eirini Brintakis 0.Chief Executive Officer Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK Splaiul Independen ei nr.662.425.101.859. Carina Import Export Martin Skopek .831.954 2. 24.99.CFO & CRO Transilvania .ro www.00 021-231.08162% Total active N/A N/A Sergiu Oprescu . cod 010732.236. 62A.443.760.170.31.508.257 28 Informa]ii b`nci .00012%. 5.0002%.556 487.626% Lumini a Manolache.32.287. SIF Helmuth Hintringer . cod 050092.000. Actinvest . jud.0013%.470. Alpha Finance AE .336.520.carpatica.699 Total depozite 33. 3. Atelierele CFR Grivi a 9.70 1 info@alphabank. Milord Impex 0. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie ALPHA BANK ROMÂNIA Calea Doroban ilor nr.66% Gheorghe Cismaru .6%.90 021-312.759.237. 1.38 6 pr@eximbank.076.Director Executiv Georgiana Mincu . 3 relatiipublice@carpatica.1175%. sect. Sibiu. Gheorghe Florin Sîrbu . Paul Ichim .07.5%. 237B.59130%.841 79.214 Total depozite 1.201 35.32684%.

am oferit suport pentru 13 proiecte care au implicat fonduri de peste 25 de milioane de lei. Cred c` cifrele sunt acceptabile. s-a \nregistrat. De asemenea. un num`r semnificativ de pove[ti de succes. I o nu ] C o ste a . Pentru implementarea acestui pachet am organizat sesiuni de preg`tire cu for]a de vånz`ri. oferim Credite destinate prefinan]`rii nevoilor companiilor pentru acoperirea decalajului de timp care apare \ntre momentul pl`]ilor f`cute c`tre furnizori \n cadrul proiectului [i cel al \ncas`rilor de la autoritatea de management. De[i companiile romåne[ti s-au acomodat mai greu cu sistemul de lucru pe proiect. Ce \ngreuneaz` procesul absorb]iei de fonduri europene [i ce solu]ii vede]i pentru rezolvarea problemelor? Este adev`rat c` se \nregistreaz` \nc` un nivel redus al pl`]ilor c`tre beneficiari. am \nceput s` fim mult mai activi pe acest segment spre sfår[itul anului trecut. Cred c` o popularizare mai mare a reu[itelor ar determina mai mul]i \ntreprinz`tori s` \ndr`zneasc` s` construiasc` un astfel de proiect. EximBank poate garanta creditele contractate de companii de la b`ncile comerciale pentru implementarea proiectelor sus]inute din fonduri structurale. |n plus. consider`m c` se impune necesitatea unei mai mari transparen]e [i unei comunic`ri mai active \ntre participan]ii la proces. un instrument prin care banca \[i exprim` inten]ia de a pune la dispozi]ia societ`]ii fondurile necesare sus]inerii proiectului. Astfel. EximBank: Banii europeni pot fi unul dintre motoarele cre[terii economice A b s o r b ] i a f on d u r i l or e u r o p e n e e s t e e s e n ] i a l ` p e n t r u r e l a n s a r e a e c o n o m i e i . Sigur c` mai avem \n analiz` multe alte proiecte. Ovidiu Tempea De ce absorb]ia fondurilor europene ar trebui s` fie o prioritate \n aceast` perioad`? Implicarea cåt mai activ` \n cre[terea absorb]iei fondurilor europene esta una dintre direc]iile strategice pe care va merge \n acest an EximBank [i asta pentru c` noi consider`m c` banii europeni reprezint` unul dintre motoarele care ar putea determina o evolu]ie pozitiv` a PIB. Care este nivelul cofinan]`rilor acordate de EximBank pån` \n prezent? A[a cum am spus.Interviu Ionu] Costea. \n func]ie de tipul proiectului. dar nu cred c` se poate spune c` nu s-au f`cut progrese importante. dat` fiind perioada foarte scurt` de timp scurs` de la momentul lans`rii acestui pachet de produse. o societate care a \ncheiat un contract de finan]are cu autoritatea de management poate ob]ine 100% din valoarea cheltuielilor eligibile [i neeligibile aferente contribu]iei proprii. care sper`m c` se vor finaliza \n mod pozitiv. lucru care arat` c` \nc` mai exist` probleme. EximBank poate acorda Credite de investi]ii destinate cofinan]`rii componentei care reprezint` contribu]ia proprie a firmei. De aceea. |n pachet mai avem [i Scrisori de confort. totu[i. Prin acest produs. Un grad mai mare de atragere a banilor europeni va conduce la o majorare a volumului investi]iilor. cu condi]ia accept`rii acestuia de c`tre autoritatea de management. adic` la cre[terea produc]iei [i a exporturilor care vor compensa astfel reducerea consumului. dar putem spune c` rezultatele sunt destul de bune. Acestea pot asigura tot pån` la 100% valoarea finan]`rii europene ob]inute. crearea de noi locuri de munc`. i a r o t r a n s p a r e n ] ` m a i m a r e [ i o c o m u n i c a r e m ai ac t i v ` v o r r e p r e z e n t a s o l u ] i i l e p e n t r u \ m b u n ` t ` ] i r e a a b s or b] i e i . Care este oferta EximBank pentru cei care doresc s` acceseze fonduri europene? C`tre ce domenii sunt \ndreptate produsele EximBank? Am luat decizia de a ne implica pe aceast` ni[` spre finalul anului trecut. co ns i de r ` p r e [ e di n te l e E x i m B a nk. Pån` \n prezent. n Financiar 2010 29 . astfel c` firmele [i administra]iile publice cu proiecte finan]ate din fonduri ale UE pot contacta oricare dintre unit`]ile EximBank pentru consultan]` personalizat`. cånd am lansat un \ntreg pachet pentru sus]inerea firmelor care au proiecte finan]ate din fonduri structurale.

559.12.000.72% Crina Cosma .000.779 19.000.000 Total active 1.12 021-232.Director Financiar Coordonator Agis Leopoulos .000.M.754*** 1.000 de euro 22 Veneto Banca Holding Scpa 76.933.345. Spa 6.55.6827 i un curs mediu 2009 de 4.835 N/A Total depozite 9.000 (31 decembrie 2009) 37 Bank Leumi Ie-Israel B.337. al i ac ionari .ro www. 2.Director General Nicolae Tarcea .07. Bucure ti 021-308. Ion Câmpineanu nr. Bucure ti 021-305.Director General România.000.648.33*** Total depozite 1.419 8.00%.709.590.ro Indicator / an (lei) 47. sect. 2-4.296.93.000 1.047.000. 1.100 N/A Sold credit neguvernamental 8.000 (-)161. Cluj 0264-407.70.75 021-206.229.85.16 www.11 021-320.014.000.310.180.635 14.000 Total depozite 737.20%. Bari iu nr. 1.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BANCA MILLENNIUM Pia a Presei Libere nr.220 151 National Bank of Greece 89.840. Bucure ti 021-206.468.261.000 1.leumi.000 716.451.300 8 021-529.000.20 sugestiiclienti@bancpost.130. Bank of Cyprus .825.979.150 0264-407. iar restul este de inut de Banco Comercial Portugues N/A Rezultat net (profit sau pierdere) (-)121.825 N/A Total active 15.883 peste 500 Robert Rekkers . .102 4. 11.000.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 2008 (conform IFRS) 7.98% Michael Ionidea .077.424 662. G.ro 11 www.2009 de 4.00% Antonio Bianchin .979.Mo.s.316 Total depozite 12.000 74 BCP Internacional II Sociedade Unipessoal .Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 14.000. 3.9% Lauren iu Gabriel Mitrache Pre edinte Executiv Zvi Itzkovitz . European Bank for Reconstruction and Development . Mi.000 2009 (conform IFRS) 12.291.022 5.399 N/A 248.2008 de 3.934.527.714.07.559.000 * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Total active 1.756.12.000 Sold credit neguvernamental 949.559. sect. 99.Director General Adjunct Traian Halalai .052.480.Director General Adjunct Horia Ciorcil .banca-romaneasca.115 61.230.500. parter.086. Bucure ti 021-232.50 office@leumi.376.00 021-305.9793** 52.870.214.9852 i la cursul zilei de 31.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 BANK LEUMI ROMÂNIA Bd.000.000. Capital social (lei) Nr.853.00. divizie a B ncii Mondiale . al ii 0.91.342. et.70.038 Total active 17.000 2. crt. 13-17.269.9.6*** 465.bancatransilvania.Se.43*** 4.000 ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la un curs mediu 2008 de 3.949.000.996% din capitalul Millennium Bank Jose Toscano .ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCA TRANSILVANIA Str.26*** Sold credit neguvernamental 3.91 9 office@brom.959.992.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BANCA ROMÂNEASC .6.302. 6-6A. stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31.700.bancpost.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 396.100.99.2373.295.00%.259.80 (2009) 286 EFG Eurobank Ergasias 98. International Finance Corporation.474. 45.10.313 Banca European pentru Reconstruc ie i Dezvoltare 15%.179 10 contact@bancatransilvania.12.103. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie BANCA ITALO ROMENA Spa Str.2282.3.05.748.830.07%.90.269 12.000 748. jud.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 129.66*** 4. 1.981.169.255.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.681 1.000 Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite 424.164. Cluj-Napoca.523. Bucure ti 0372-228.9133** Total active 4. sect.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCPOST* Calea Vitan nr.00%.893 Total depozite 3. s.865 20.Vicepre edinte Executiv Kyriakos Kydis . Aviatorilor nr.472.599 Total active 9.171.594.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 75.941.994.Director Sucursala Bucure ti Franco Antiga .ro www.Va. 3-5.62%.784 Sold credit neguvernamental (brut) 11.935.164. Ma.130.500. cl direa City Gate.000 940. Gara Her str u nr.653.ro 12 www. stabilite de BNR 30 Informa]ii b`nci . al i ac ionari Sold credit neguvernamental 5.38 7 office@italo-romena. 021-305.7%. 8.ro www.097.000.Director General Gheorghe Muntean .millenniumbank.Membr a Grupului National Bank of Greece Str. sect.italo-romena.Vicepre edinte Executiv Mihai Bogza . sect. turnul Sudic.458.

ale c`rui activit`]i interna]ionale se concentreaz` \n zona Europei Centrale [i de Est [i a bazinului mediteranean.tratamentul stomatologic al copiilor institu]ionaliza]i printr-o caravan` medical` \n \ntreaga ]ar`. Avem \ncredere \n continuare \n evolu]ia pozitiv` a b`ncii pe plan local pe fondul suportului [i sinergiilor importante cu banca mam` . Care este politica b`ncii \n Romånia [i care sunt direc]iile majore de ac]iune? Ca [i direc]ie prioritar` sus]inem copiii. printre care: „Speak Truth to Power“ . pån` la 1. Romånia a intrat mai tårziu \n criz` [i. Ovidiu Tempea Care sunt principalele particularit`]i ale pie]ei bancare din Romånia \n acest an. psihologic` [i pedagogic` copiilor ai c`ror p`rin]i sunt pleca]i la munc` \n Italia. miz`m \n continuare pe o cre[tere organic`. un avantaj competitiv extrem de important \n condi]iile actuale de pia]`.grupul Intesa Sanpaolo. Punctual am sus]inut sau dezvoltat alte ini]iative. \n parteneriat cu organiza]ia Salva]i Copiii Romånia. de la 294 de milioane de lei pån` la 582 de milioane de lei. ecologia [i protec]ia mediului. Ca [i strategie. Travers`m o perioad` mai dificil`. Banca [i-a dublat portofoliul de depozite atrase de la clien]ii persoane fizice. profitabilitatea este afectat`. nu doar a b`ncilor. spune directorul general al b`ncii.protec]ia drepturilor omului. \n actualul context economic? Actualul context economic al Romåniei nu este unul foarte favorabil. prin Funda]ia „Robert F. aceasta dureaz` ceva mai mult. prin urmare. de la 328 de milioane de lei pån` la 495 de milioane de lei. avånd ca obiectiv \n viitorul apropiat atingerea unei mase critice de 150-200 de sucursale. banca din Romånia fiind prima din cadrul grupului Intesa Sanpaolo care a adoptat noul brand n`scut \n urma fuziunii a dou` dintre primele trei b`nci din Italia.5 milioane de clien]i. \ns` \n acela[i timp sportul. cu un grad de lichiditate excelent. care nu exclude o posibil` achizi]ie pe pia]a local`. nu este exclus ca Intesa Sanpaolo s` fac` [i o achizi]ie \n Romånia. n Financiar 2010 31 . prognozele pe termen scurt nu sunt optimiste [i multe sectoare de activitate au \n continuare de suferit.Interviu Intesa Sanpaolo vrea cre[terea re]elei [i nu exclude achizi]iile Intesa Sanpaolo Bank \[i va relua extinderea teritorial` dup` revenirea economiei. „Milan Junior Camp”. c`rora li se ofer` oportunitatea de a studia \n Italia. Associazione Bambini \n Romånia proiect de prevenire a abandonului infantil orientat c`tre tinerele mame [i c`tre familiile cu dificult`]i financiare. pentru a-[i consolida pozi]ia \n aceast` pia]`. facilitånd asisten]` social`. cu acoperire na]ional`. companii. Pia]a bancar` local` se confrunt` cu acelea[i provoc`ri ca [i \ntreaga economie per ansamblu. iar anul 2010 va fi unul destul de dificil.000 de unit`]i [i peste 8. depozitele clien]ilor corporate au crescut cu 50%. Aici opereaz` \n 13 ]`ri printr-o re]ea comercial` de aproape 2. atåt partea de credite acordate. un important proiect social na]ional. Care sunt principalele elemente ale strategiei Intesa Sanpaolo Bank pentru acest an? Pe ce se pune accent din punctul de vedere al produselor [i serviciilor oferite? Pentru 2010 obiectivul b`ncii noastre este de consolidare [i cre[tere a cotei de pia]`. cåt [i \n privin]a depozitelor atrase de la clien]i. lichiditatea este mai sc`zut` [i \n acest fel exist` o selec]ie natural` a tuturor organiza]iilor.09 miliarde de lei (258 de milioane de euro). De altfel. Grupul Intesa Sanpaolo este puternic implicat \n zona responsabilit`]ii sociale. \n Romånia. Anul acesta am ini]iat. |n prezent. arta [i cultura. intitulat generic „Cre[tem \mpreun`”. \n parteneriat cu clubul de fotbal AC Milan. tinerii [i proiectele de educa]ie. destinat` tinerilor cu poten]ial din liceele romåne[ti. banca noastr` \[i va relua expansiunea teritorial` de \ndat` ce perspectivele economice vor fi mai favorabile astfel \ncåt \n viitorul apropiat s` ating` o mas` critic` de circa 150-200 de unit`]i pentru a fi cåt mai aproape de clien]i. „Overland for Smile“ . „Bursa Intercultura”. cåt [i IMM-uri. iar \n ultimii ani a avut o evolu]ie destul de dinamic` pe pia]a local`. Intesa Sanpaolo este unul dintre cele mai mari [i mai solide grupuri financiare din zona euro. Nicola Calabro’. Acesta are ca obiectiv diminuarea impactului negativ al migra]iei economice a p`rin]ilor \n Italia asupra copiilor r`ma[i singuri acas`. Kennedy Europe”. Ac]ionarul nostru este unul dintre cele mai solide grupuri financiare. |n acela[i timp. Intesa Sanpaolo Bank este parte a unuia dintre cele mai mari grupuri financiare prezente \n Romånia. iar cele cu adev`rat performante [i care au o viziune pe termen lung pe pia]a din Romånia vor reu[i s` se adapteze [i s` fac` fa]` cu succes [i \n viitor. Intesa Sanpaolo Bank este o banc` universal`. Intesa Sanpaolo Bank a \nregistrat \n 2009 o cre[tere de 73% a depozitelor atrase de la clien]i. \ns` dac` vor exista oportunit`]i. Cum se pozi]ioneaz` \n prezent pe pia]a romåneasc`? Intesa Sanpaolo Bank este un nume relativ nou pe pia]a local`. ce deserve[te printr-o re]ea de circa 100 de unit`]i atåt clien]i persoane fizice.

760*** 706.970** Total active 2.35 N/A Credit Europe Bank N.797.000.980*** Intesa Sanpaolo S. Bucure ti 021-406.39%. (100% Intesa Sanpaolo Group) 99.330.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web BANK OF CYPRUS (ROMÂNIA) Calea Doroban ilor nr.660. 78-80.518 930 (la 31 decembrie 2009) Rezultat net (profit sau pierdere) 1.5.2009 de 4.000 949.CEO Riccardo Parasporo .346.806.003.301.bankofcyprus.2282.000.512.544 Alexandru Ioan Ciobanu Pre edinte Comitet Executiv Karmen Gudrun Schuster. 5.75482% Sold credit neguvernamental 2. 1. crt.000** N/A N/A * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31.000 29. Clucerului nr.10. 11-15.80%.103.000.5.CBO Giovanni Ravasio .708 (-)56.4. 6.000 Total active N/A N/A Total depozite N/A N/A Société Générale .4.723.bankofcyprus.9852 i la cursul zilei de 31.19 18 office@cetelem.99%. Mirela Iovu Vicepre edin i Total active 13.098. Bucure ti 021-301.662 938.12. sect.100.02.ro www.560*** 2.000.000.12.260*** Total depozite 343.PrimVicepre edinte Mirela Bordea. Capital social (lei) Nr.cec. 3.345.000 33. Bucure ti 021-312.300.600 168 Gilles Zeitoun .629. SIF Guy Poupet . Hervé Barbazange. stabilite de BNR 32 Informa]ii b`nci .96.Pre edinte CA Total depozite 28.ro www.20 021-312. et.018. al i Generali Adjunc i ac ionari .000.ro Indicator / an (lei) Nr.437. stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31.Director General Oltenia .02.285.290.711.380.000.000 2.Directori Cri ana . 187B.800.26%.58 17 office@cec.12.Director 0.727. sect.Pre edinte Publice Popa. 11-13. Paul Prodan .335 14 headoffice@intesasanpaolo.000 Sold credit neguvernamental 32.brd.00. Simest S. sect.3.61.850.833. 0.000. SIF Muntenia Petre Bunescu.733. cl direa Bucharest Financial Plazza. reprezentat prin Ministerul Finan elor Cristian Tudorancea.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BCR BANCA PENTRU LOCUIN E Calea Victoriei nr. .525.400.955. SIF Transilvania .000.00 021-317.627. 3.590 Sold credit neguvernamental — — Murat Sabaz .880 1.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 15.000. Popa.40.000. Bucure ti 021-409. Sorin Mihai 5.040*** 251.Director BNP Paribas Personal Finance General 74. Sedat Topcu.000.100% Georgios Christoforou General Manager Bank of Cyprus România Theodoros Aristodemou Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 12.50%.000 — Banca Comercial Român .273.554.2008 de 3.792. 1.Primvicepre edinte Ac ionar unic statul român.450** 37.p.Vicepre edin i Louis Michel Henri Duray Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) (-)25.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BC INTESA SANPAOLO ROMÂNIA Str.000 8.20% Martin Škopek .06 13 info@ro. BERD .000.9755%.com www.900.19 021-310.000.200*** 3. sect.329.000 92.25.500.51% Total active 49.91.100.0244%.111.66 19 office@crediteurope.000 Rezultat net (profit sau pierdere) 45. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie 11. 0257-285.055. 15.06 info@bcrlocuinte.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) CEC BANK Calea Victoriei nr.451.2009 de 4. 1-7.998. cod 061331.285.922.74%.221 3.090.36%.001.2282.000 de euro 15 Bank of Cyprus PLC Nicosia . Bucure ti 021-312.bcrlocuinte.000 Sold credit neguvernamental 8.436.901.882 Total depozite — — 675.000 Total depozite 11.000. Mihaela Radu Gra ian Ghe ea .Pre edinte Omer Tetik . sect.284 70.A.240. Bruno Salmon Emanuela Randjak .ro www.000.Vicepre edinte Executiv Retail / BCR Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A 696. cod 030022.264.500 1.251.005 2. SIF Banat Claudiu Cercel .ro www.11. 1.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Bd. 26Z.Pre edinte Rezultat net Total active Sold credit neguvernamental Total depozite (profit sau pierdere) 2008 (conform IFRS) 64.00 021-409.511.24518%.20. Ion Mihalache nr.000 20.crediteurope.00 021-301.00%.59.000.747. S Bausparkasse AG .000. Bucure ti 0257-308.353.05 15 021-312.9852 i la cursul zilei de 31.200 0257-285. et. 1.000 13.A.4. Tipografilor nr.000 Guy Poupet .889.intesasanpaolobank. Erwin Bernhard Vicepre edin i ai Comitetului Executiv Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite 631. al ii .000 46.315 Gheorghe Carabasan . SIF Moldova .249.00001% Executiv Total active 1.217.p.738 Total active 2.000 779.61% Mirela Bordea . turn BRD. sect.800.36 16 communication@brd.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS auditate) 2009 (conform RAS neauditate) CETELEM IFN Str.ro www.V. cod 010565.66.000 2009 (conform IFRS) N/A 8.340 316. Timi oara nr.000 6. sect.ro www.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) CREDIT EUROPE BANK* Bd.388.110 91 Nicola Calabro .2008 de 3. Bucure ti 021-311.000 9.60%. corp B3-B4. 5.614 Sold credit neguvernamental 1.91.12.00.000 50.cetelem. Credisson Holding LDT 25.

sect.47%.42.179 Sold credit neguvernamental 390.414.a 1010. sect.000.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 9.671 170.ro www.92.852 487.211 522.250.188 * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 33 .ing.609. Bucure ti 021-222.116. sect.037 331.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) MARFIN BANK (ROMÂNIA) Str.88%. Viena 0043-174.060.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) GE GARANTI BANK Str.090.000.040. 2. Bucure ti 021-208.790 27 Marfin Egnatia Bank Greece .415. Semilunei nr.03%. 2.000. .V. Broadhurst Investments Limited . Emanoil Porumbaru nr.58%.020.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) LIBRA BANK Str.000 7.dexia.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 ING BANK Amsterdam N. Kiseleff nr.Director General Mi u Negri oiu . Andropoulos .000 84.ro www.19 % Director General Adjunct Rezultat net (profit sau pierdere) (-)28.687.42.garantibank.000.10.100% Mi u Negri oiu .ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) N/A 7 Dexia Credit Local .000 Total active 11.000. Sucursala Bucure ti* Bd.ro www.Director General Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite N/A N/A _ N/A ING Group N.100% Pierre Verot .000 8. Metex Big .00 021-222.80. BIL Investi ii 5.584. Fabrica de Glucoz nr. Bucure ti 021-208.Pre edinte Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Sold credit neguvernamental 433. Electroaparataj .000 11.99.234 770.79%.794 Total depozite 205. Amsterdam .marfinbank. General Electric Capital Corporation 30% Burak Yildiran .673 142.321.V.350 (-)77. Emporiki Bank Bulgaria EAD Benoit Sarraute. crt. persoane fizice .378. apte Spice .00 021-230.000.Pre edinte al Comitetului de ar .741 Total depozite 145.079.211 348.99%. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG Fischhof 3.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite N/A N/A 299. sect.1.49%.03% Total active 693.112 620. Denis 0. 5.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.450.000 154.05 (la 1 mai 2010) 35 Pierre Jacques Martin Emporiki Bank of Greece . 1. CEO Wholesale Banking Rezultat brut (profit sau pierdere) 106.980.39.86 22 info@garantibank. 5.com Indicator / an (lei) 2008 2009 EMPORIKI BANK .808 392.0.905. Austria.869.039.226. Novo Parc 3. 1.162 Total active 729.747.240. Vel Pitar .506 605.65. 11-13. et. sect.953.161 Stylianos Sofianos . 6.7.132 Sold credit neguvernamental 7. cod 011342.000 24 N/A Emilian Bituleanu .01 23 office@ingbank.65 24 info@librabank.2.ROMÂNIA Str.19%.ro www. Director General Athena Hellenic Engineering.040.35-49 20 www.ro www. Mihaela Valentina Turbureanu .600.7.174 4. Jean.François Alfred Marie Pinchon Industrial & Touristic Company Director General Adjunct Pre edinte CA 0.000.000 Romarta .emporiki.CEO Stephane Vermeire . Vasile Lasc r nr.431.915.688 Sold credit neguvernamental 452.81 25 office@marfinbank.000 Total depozite 7.000.19%.70 021-310.524.05%. IMS Propriet i .92.CEO Dimitios Zoumproulis Deputy CEO Cornel Theodor St nescu Deputy CEO Total depozite 582.000.107. John S. 2.31.70%.14.414.60 021-208. Capital social (lei) Nr.49.33.Director General Adjunct Murat Atay . 40-40bis. cl direa F.librabank.87%.1% Christos Stylianides .16.457. 90-92. .961 507.000. 4-6.619 Total active 589. Bucure ti 021-408.00 021-206.605.65 21 conect@emporiki.35-40 0043-174.000 51 Turkiye Garanti Bankas A.774. Bucure ti 021-206.

99971%. cod 011017. Buze ti nr.2008 de 3.501.989. 6A.Pre edinte Executiv Florin Kubinschi .rbl. 2 i 4. ProCredit Holding .ro www.8*** Total depozite 595. persoane juridice cu capital privat .ro www.ro Indicator / an (lei) Rezultat net (profit sau pierdere) 9. stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31. 66-68.Director General Adjunct / Vicepre edinte Directorat Bodó György .674 2. Bucure ti 021-317.17.626.168.mkbromexterra.3107%. 1 Bis.Pre edinte Comitet Executiv / Director General Rezultat net (profit sau pierdere) (-)7.337. EBRD . Commerzbank 21.porschebank.06%.304.777 Dan Sandu .940 * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Total active 269.810 4. Dimitrie Pompeiu nr.597.56.088.9** Total active 1.22%.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 181.705 2.03%. Nicolae Titulescu nr. cod 020337.13.646.282.Director General / Ljubi i Gábor .324%.Director General Executiv Emanuel Odobescu .10 564.562 C t lin Pârvu .849. sect.930. et.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS)* RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUIN E Bd.99 246. Elefterie nr. Bucure ti 021-233.047 26 info@romexterra.660 Total depozite 3.60.1. Ilfov 021-208.Pre edinte Alexander Nekolar Vicepre edinte N/A Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A KfW .66 (-)22. 1.82.16 info@railoc.4.53%. Bausparkasse Schwabish Hall Germania 33. stabilite de BNR 34 Informa]ii b`nci .621.735. crt. 0265-266. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie MKB ROMEXTERRA BANK Str. Raiffeisen Bausparkasse Austria .12. 1.36 29 office@porschebank.000 52 MKB Bank ZRT .560 1 Raiffeisen Bank România 33.23.079.228.99. 0265-266.35% Aurelia Cionga.863.346.908.ro www.288 1.157 318.262.090.26.piraeusbank.63 30 headoffice@procreditbank. 2.670 2009 (conform IFRS) 994.69.940.00 021-307. et.858.69 021-303.ro Indicator / an (lei)* 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) 272.351.26.8*** Total depozite N/A N/A 118.00020738% Directorat Francisc Csaba Bakk .121.Director General Adjunct / Membru Comitet Executiv Dana Enache .324%.038.389.300.Director General Merkantil Bank Zrt.96% Sold credit neguvernamental N/A N/A Asmus Rotne . IPC . spa iu 20A.412.82.Director Divizie / Membru Comitet Executiv Sold credit neguvernamental 859.00 021-305.536.246. IFC .Divizia Retail / Membru 0.Director General Adjunct Sold credit neguvernamental — — Total depozite 2.872.190 43 Gian Marco Felice . Marius Solescu Andrei Stamatian .procreditbank.Vicepre edinte Executiv Sold credit neguvernamental 1. Sf.32. Membru Directorat Diósi László . 5.48 1. 1.87.301 40.004.ro www.Grecia 99.748.2373.298.4685%.133.540 Total active 9. sect.00 31 021-232.947 Sold credit neguvernamental 46.18 ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la un curs mediu 2008 de 3.ro www. tronson 2.ro 462. Capital social (lei) Nr.278 Total depozite 1.Vicepre edinte Executiv Mircea Benescu . sect.0748% Total active 2. jud.621.878.305 Total depozite 230.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) PORSCHE BANK ROMÂNIA os. Pre edinte Directorat Adjunct .00029% Stavros Lekkakos .922 (-)10.69.otpbank. Pipera-Tunari nr.909. al i ac ionari 0.12.ro www.2282. 2. Elefterie Business Center.Director General Adjunct Michail Lachanas . Bucure ti 021-307.096.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 PROCREDIT BANK Str.850 1 Porsche Bank AG Salzburg 100% austriac Ionu Purice .891.727.074.1.631.396.30 27 office@otpbank.64 764.558.494 2.26.433 3.855 52.720 187 Piraeus Bank SA . Bucure ti 021-303.500 OTP BANK ROMÂNIA Str.10.708 9.Director General Adjunct Divizia Creditare i Administrare Risc / Membru Directorat Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) PIRAEUS BANK ROMÂNIA os. persoane fizice .445. 29-31.641 021-317.120 106 Komorowicz János .331.8*** 131. Buze ti nr.Director Divizie / Membru Comitet Executiv Marius Sindile .57.21%.12.435 Total active 3.99979262%.9852 i la cursul zilei de 31.6827 i un curs mediu 2009 de 4. sect.105.154.052.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.922.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 66.Director General Adjunct Divizia IT i Logistic / OTP Bank Nyrt .389. 62-64.665.1.304.694 950.304 1.689 48.548.657 85. sect. Voluntari.169.57.68 28 office@piraeusbank. persoane juridice cu capital de stat .326.1460%.583 Sold credit neguvernamental 2.2009 de 4.825.682.33.16. Bucure ti 021-201.369.Director General Adjunct Nikolaos Cheinoporos .879.574.877 Patyi Sandor .30.Pre edinte CA Vicepre edin i Rezultat net (profit sau pierdere) 2008 (conform IFRS) (-)2. 18.38 021-208.

Negru Vod nr.277.196. stabilite de BNR Financiar 2010 35 .000.000 559 (la 31 decembrie 2009) Raiffeisen International Bank-Holding AG (Austria) .050.00.04.2008 de 3.Pre edinte Rezultat net (profit sau pierdere) 100.000 9.08.674 52. tronson 1 i 2. intrarea E.000 10.Country Risk Officer Radu Ropota .000.939.369.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.2009 de 4.000.95.986.00 021-209.Vicepre edinte (Div.018007504% Corneliu Dan Pascariu Pre edinte CA Total active 17.458.190.44.937.ro@rbs.99.0.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform IFRS) FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR Str.Vicepre edin i Executivi Sold credit neguvernamental N/A N/A C t lin R svan Radu . Ion Ni u. al i ac ionari.075.0. cod 011857. 2.Vicepre edinte Executiv Stanislav Goranov Georgiev Vicepre edinte Executiv Daniela Bodirc Vicepre edinte Executiv Septimiu Postelnicu Vicepre edinte Executiv Total depozite 6.326 975.424.raiffeisen. persoane fizice str ine .130.107. et.com www.Vicepre edinte (Div.0132897%. Trezorerie) R zvan Munteanu .Director Adjunct Vasile Bleotu .28. 171. corp A3.51% Rezultat net (profit sau pierdere) 614.Vicepre edinte (Div.RO Popolare S.000.Country Head of Global Transaction Banking Total depozite 14. Risc) Steven Cornelis van Groningen Pre edinte Total active 19. Sonia Ghica.88 36 marketing@volksbank.Vicepre edinte (Div.ro Indicator / an (lei) Rezultat net (profit sau pierdere) 358.000.2282.President Rezultat net (profit sau pierdere) 62.742 1.0.000 328. WTC-B.259.05 37 031-423.000. Alin Merer .15 021-318. persoane juridice române 0.20 021-200. 5/2005) 132.912 Total active 9.359.000 20. 1.000.000 14. persoane juridice str ine .0.Director Resurse Umane Total active 21.850.000 308. sect.291. dintre care 3 dedicate Royal Preferred Banking The Royal Bank of Scotland N.16 34 office@roib.379. Arno Grundstücksverwaltungs Gesellschaft m.8310361%.500.118790649%. Bucure ti 021-202.000 Marinel Burduja .000.ro 379.000 7. Mara St nic .00 33 021-319.000 N/A 15.614.420. Vesanio Trading Limited .4739% Financiar Marius Mardale .000 Jhon Bell .000*** Sold credit neguvernamental 13.176. Opera iuni & IT) Vladimir Kalinov . Corpora ii) James Daniel Stewart . Unirii nr.000*** Johann Lurf .Prim-vicepre edinte (Div. cod 030774.fgdb.20.000.364. sect.300.000.roib.4.0132897%.000 Valentin Vancea.000 UniCredit Bank Austria .896 Florin D nescu .300. . bl.165.COO Liudmila Drozdea . Bucure ti 021-200.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A Total depozite N/A N/A UNICREDIT IRIAC BANK Str.2373.12.20 38 de sucursale. sect. 021-202.ro www.rbs. 23-25. Bucure ti 031-423.H . crt.000.011880635%. Unicredit Leasing România S.9852 i la cursul zilei de 31. al i ac ionari.179584377%.000 130. 2.343. Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH 0. Bucure ti 021-209.545. 3.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) RBS ROMÂNIA Pia a Montreal nr. Bucure ti 021-318.2286933%.0. 10. 2. Tiberiu Bica Postelnicu.000 290. et.139. 5/2005) 2009 (conform ordinului BNR nr.000. Eduard-Alin Ni u. cod 011469. Valeriu Mo oeanu Sold credit neguvernamental 4.145.com Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) ROMANIAN INTERNATIONAL BANK Bd. Mioara Popescu. Roxana Bolocan .766 — — 2008 (conform ordinului BNR nr.000 12.4739%.20.429.917. G2A.volksbank. sect. 1.378.0.Director Marketing EM.ro www.unicredittiriac.000 20.127 13.700. stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31.640.b. .976 Daniel Kendrick Roberts.787. dintre care 24 de Agen ii Metro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) VOLKSBANK ROMÂNIA* os.000.10.Pre edinte Executiv C t lin Ion Zoican.386. 031-423.00 021-230. 67.CEE BeteiligungsgmbH .540 5. al ii .A.00 32 centrala@rzb.Director Banca Popolare di Vicenza .531. 99.9% Johan Gabriels . Florina Liviana Roberts.0132897%.6827 i un curs mediu 2009 de 4. Ghe arilor nr.639 — — * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la un curs mediu 2008 de 3.600.49%.95.20.479.11.Director Alexandru Matei .28.Head of Corporate Clients Robert Hadley .150.318. 3. sect. 15.ro www.Vicepre edin i Volksbank International AG . .032.000 540.000 Sold credit neguvernamental 9.0. sect.70 34 Florin D nescu .p.888 2.99. 1.5588435%.495.28.000. al i ac ionari.500.000. Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH .100.V.0.22 35 office@unicredit. Bucure ti 021-306.Director Economic Adrian Ioan Cosmescu Pre edinte CA Rezultat net Total active Sold credit neguvernamental Total depozite (profit sau pierdere) 68. persoane fizice române .330.323.198.ro www.V.0000049%.173.07.288 22.000. Hora iu Giovani chiopu .0132897%. Ion Ghica. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie RAIFFEISEN BANK Pia a Charles de Gaulle nr.540 219.400.12.Country Head of Retail Robert Karreman . Retail) Carl Rossey .65. Capital social (lei) Nr.A.50. Bank Austria . Mihai Bravu nr. 3.689.0522%.000.000 Sold credit neguvernamental Total depozite 8.000*** — — Eugen Dijm rescu .ro www.00 office@fgdb. Redrum International Investments B.0.CEO / Pre edinte Executiv Zoltan Major .ro Indicator / an (lei) 2008 2009 1.04.2** Total depozite 2.69 clientservice.431 4.000 30 de loca ii. al i ac ionari.24.560.

titlurile urmånd s` fie listate la bursele de la Bucure[ti [i Londra. \n valoa re de 115 milioane de lei [i 50 de milioane de lei.B`nci CRONOLOGIE B~NCI .5 milioane de carduri active.25% [i nivelul ratelor rezervelor minime obligatorii la 40% din resursele \n valut` [i 18% din sumele \n lei atrase de institu]iile de credit. respectiv. BCR a anun]at c` a instalat terminale electronice de plat` cu cardul (POS-uri) \n centrele de abonamente ale Regiei Autonome de Transport Bucure[ti.5%.2009 IANUARIE Consiliul de Administra]ie al BNR a men]inut dobånda de politic` monetar` la 10. BNR a publicat un proiect de reglementare prin care salariile managerilor din sistemul bancar trebuie corelate cu obiectivele [i strategia pe termen lung ale fiec`rei institu]ii de credit. Ac]ionarii Bancpost au aprobat majorarea capitalului social al b`ncii de la 448.2 milioane de lei. Libra Bank a anun]at c` va lansa propria re]ea de terminale POS. Contractul a fost semnat \n luna septembrie. cu un interval de varia]ie de un punct procentual.25 puncte procentuale. FEBRUARIE Banca European` pentru Investi]ii a anun]at c` ar putea \mprumuta Bancpost cu pån` la 80 de milioane de euro. Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare a lansat primele dou` emisiuni de obliga]iuni \n lei. [i s` men]in` nivelul ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` la 18% [i. care contribuie la elaborarea [i implementarea strategiilor de dezvoltare a Visa Europe pe plan local privind \ncurajarea pl`]ilor cu cardul. gradului de \ndatorare al clien]ilor care solicit` credite ipotecare [i imobiliare cu garan]ii ipotecare. B`ncile din Romånia care fac parte din asocia]ia Visa Europe au decis \nfiin]area unui organism consultativ. 40%. Asocia]ia Na]ional` a Exportatorilor [i Importatorilor din Romånia [i Consiliul Na]ional al |ntreprinderilor Private Mici [i Mijlocii din Romånia [i cu dou` fonduri de garantare. BNR a stabilit ]inta de infla]ie pentru 2010 la 3. la 10% pe an. BCR a dep`[it nivelul record de 2. 5 milioane de lei la 662. utilizate pentru plata cu cardul la comercian]i. pentru finan]area de proiecte propuse de \ntreprinderi mici [i mijlocii. pentru promovarea [i vånzarea de produse specifice \ntreprinderilor mici [i mijlocii [i companiilor exportatoare. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` reduc` dobånda de politic` monetar` cu 0. la fel ca [i cea fixat` pentru 2009. 36 Cronologie . Visa Forum. respectiv cu Fondul de Garantare a Creditului Rural [i Fondul Na]ional pentru |ntreprinderi Mici [i Mijlocii. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis eliminarea obliga]iei de a aplica teste de stres pentru calcularea Eximbank [i CEC Bank au semnat un acord de parteneriat cu Asocia]ia Oamenilor de Afaceri din Romånia.

Bogdan Alexandru Dr`goi. Millennium BCP.2 milioane de lei. pentru acordarea de cre dite celor care beneficiaz` de subven]ia la hectar. pentru finan]area \ntreprinderilor mici [i mijlocii. Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare acord` BCR un \mprumut de 100 de milioane de euro.46 milioane de lei. \ncepånd cu luna februarie. opera]iune care era necesar` pentru sus]inerea deciziei de majorare a plafonului de garantare de la echivalentul a 20. a urcat de la 77.000 de euro pentru clien]ii persoane fizice. cu maturitate \n 2016. Banca Mondial` [i Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare urmånd s` ajung` la 19. Grupul Royal Bank of Scotland a inclus opera]iunile din Romånia pe lista activelor de vånzare. a fost ales membru \n Consiliul de Directori al B`ncii Europene pentru Investi]ii. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.95 miliarde de euro. Standard & Poor’s a confirmat ratingul „BB+“ pentru credite pe termen lung al BCR.Millennium Bank Romånia [i-a majorat capitalurile cu 285. \n cadrul unei \ntålniri la Viena. opera]iunile de tip repo (vånzarea unor Financiar 2010 37 .6 milioane de lei.6% la 84. care a fost \nlocuit` de Ionu] Costea. opera]iune \n urma c`reia participa]ia ac]ionarului majoritar. prin care acestea s-au angajat s` nu retrag` capital [i s` participe cu capital suplimentar pentru sus]inerea subsidiarelor locale.5 milioane de euro).000 de euro la 50. secretar de stat \n Ministerul Finan]elor Publice. acorduri scrise de la grupurile-mam` ale principalelor nou` b`nci cu capital str`in din Romånia. Romånia a convenit asupra unui acord stand-by pe doi ani cu Fondul Monetar Interna]ional pentru 12. mandatul s`u urmånd s` expire \n 2013.42 milioane de lei. MARTIE BNR a anun]at c` a decis s` introduc`.7% din titlurile b`ncii. Carmen Radu. listat` la Luxemburg. iar capitalul social a crescut de la 227.5 milioane de lei la 662.75 milioane de lei la 370. BNR a decis c` b`ncile pot reduce nivelul provizioanelor constituite la creditele considerate pierdere (restan]e peste 90 de zile sau credite pentru care s-au ini]iat proceduri judiciare) cu 25% din valoarea garan]iilor aferente. Banca Na]ional` a Romåniei [i-a lansat un nou site. FMI a ob]inut. \n valoare de maxim 70% din pl`]i. cu angajamentul r`scump`r`rii) \n calculul dobånzii de referin]` publicat` de banca central`. Credit Europe Bank a \ncheiat un parteneriat cu Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur` [i Fondul de Garantare a Creditului Rural. Banca European` pentru Investi]ii a lansat o emisiune de obliga]iuni \n lei. a schimbat [ase din cei [apte membri ai consiliului de administra]ie al b`ncii. ac]ionarul majoritar al Eximbank. comparativ cu situa]ia existent` la acel moment. Uniunea European`. cånd institu]iile de credit constituiau provizioane pentru \ntreaga sum` restant` [i dobånzile aferente. la 748. Bancpost [i-a majorat capitalul social de la 448. Banca Romåneasc` [i-a majorat capitalul social cu 183 de milioane de lei (43. \n valoare de 150 de milioane de lei.95 miliarde de euro. Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare a contractat de la b`nci o linie de credit stand-by reprezentånd echivalentul \n lei al sumei de 300 de milioane de euro. titluri de c`tre institu]iile de credit la banca central`. prin aport de la banca-mam`. pachetul total de finan]are extern` de la Fond. EFG Eurobank. cu perspectiv` negativ`. inclusiv pe pre[edintele institu]iei.

Tamer Ozatakul. BCR a solicitat Standard & Poor’s s` retrag` ratingul b`ncii pentru datoriile pe termen lung. prin conversia unor credite de la banca-mam` [i prin noi aporturi \n numerar. dar a exclus pasivele \n valut` cu scaden]e reziduale de peste doi ani din calculul rezervei. \n locul lui Berat Icinsel care a coordonat activitatea institu]iei din octombrie 2005. pentru finan]area proiectelor \ntreprinderilor mici [i mijlocii. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` men]in` dobånda de politic` monetar` la 10% [i ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` la 18% [i respectiv 40%. Banca European` de Investi]ii a anun]at c` ar putea acorda BCR un \mprumut de pån` la 150 de milioane de euro.58 milioane de lei. fondurile urmånd s` fie utilizate pentru sus]inerea proiectelor aflate \n derulare. Prim-vicepre[edintele Credit Europe Bank. Bancpost a propus ac]ionarilor o nou` cre[tere a capitalului. \nlocuindu-l pe Goetz Von Thadden. ceea ce a condus la eliberarea a circa 800 de milioane de euro.36 milioane de lei. FMI a cerut BNR s` determine necesarul de capital suplimentar pentru b`ncile comerciale. cu perspectiv` negativ`. dup` ce [eful b`ncii. cu 216. astfel \ncåt s` se asigure c` rata de solvabilitate a fiec`rei institu]ii va fi men]inut` peste 10%. stres.39 miliarde de euro.5 miliarde de euro \n Romånia \n 2009. BNR a redus cu 5% nivelul comisioanelor percepute institu]iilor de credit pentru pl`]ile de mare valoare sau urgente \n sistemul cu decontare pe baz` brut` \n timp real (ReGIS). de 8%. prin intermediul POS-urilor. iar agen]ia de evaluare financiar` a anun]at c` a confirmat calificativul „BB+“. nivel cu dou` puncte procentuale peste limita minim` legal` \n vigoare. a preluat func]ia de pre[edinte interimar al Credit Europe Bank. [i c` nu va mai supraveghea institu]ia de credit din Romånia. APRILIE GarantiBank Romånia l-a numit \n func]ia de director general pe Murat Atay. Alpha Bank a lansat serviciul de acceptare a pl`]ilor cu card la comercian]i. industrie [i infrastructur`. cånd o institu]ie de credit nu mai poate rambursa un depozit [i plata acestuia intr` \n competen]a Fondului de Garantare. Banca European` de Investi]ii a numit-o pe Milena Messori \n func]ia de director pentru Romånia al institu]iei. a decedat \n urma unui atac de cord.B`nci Banca European` de Investi]ii a anun]at c` are ca obiectiv acordarea de proiecte de 1. la 136 de milioane de lei. f`r` s` mai a[tepte decizia instan]elor judec`tore[ti privind insolven]a. Banca European` pentru Investi]ii [i-a majorat capitalul subscris cu 67 de miliarde de euro. fondurile fiind \mp`r]ite \n mod egal \ntre IMM-uri. la un pre] de emisiune \n sc`dere cu 19 bani fa]` de valoarea de subscriere de la majorarea din martie.524%. la 232. la 878. 38 Cronologie . Murat Sabaz. FMI a mai cerut ca BNR s` aib` o implicare mai mare \n ini]ierea procedurilor de insolven]` [i lichidare la b`nci [i s` poat` avea dreptul s` stabileasc`. Romånia participånd la opera]iune [i men]inåndu-[i participa]ia la capital la 0. Totodat`. pe baza testelor de Libra Bank [i-a majorat capitalul cu patru milioane de lei.

49% din capitalul social. Moody’s a retras ratingurile B`ncii Comerciale Carpatica. scrisori de angajament individuale cu BNR privind men]inerea liniilor de finan]are la nivelul din martie [i a ratei solvabilit`]ii peste 10%. respectiv la produc`torul de hårtie Pehart Tec Petre[ti. OTP Bank Romånia a anun]at c` va primi o linie de finan]are de la banca-mam` din Ungaria. SIF Banat-Cri[ana. Conducerea B`ncii Comerciale Carpatica a propus ac]ionarilor majorarea capitalului cu 28 de milioane de lei.04 milioane de lei. a \nregistrat la Registrul Comertului o nou` banc`.5% pe an. pentru al patrulea mandat consecutiv. prin care creditele contractate de o persoan` pentru cump`rarea primei locuin]e urmau s` fie garantate de stat \n limita maxim` de 60.2 de milioane de lei. pre[edintele CEC Bank. Banca European` de Investi]ii a anun]at c` va acorda un \mprumut de 50 de milioane de euro pentru Piraeus Bank Romånia. la 9. Prima locuin]` a fost cump`rat` prin intermediul acestui program \n luna iulie.44 milioane de lei. Steven van Groningen. Crina Cosma. la 229. SIF Transilvania [i SIF Moldova au våndut c`tre EFG Eurobank. avånd parteneriate \n cadrul Garanti Bank [i GE Money Romånia. din motive de afaceri [i de comun acord cu institu]ia financiar`. la Bruxelles. la 194. o institu]ie financiar` nebancar`. Radu Ghe]ea.5 puncte procentuale. interimatul urmånd s` fie asigurat de directorul general adjunct. \n colaborare cu americanii de la GE Money. printr-o investi]ie de [ase milioane de euro. \n timp ce reprezentan]ii b`ncilor l-au numit \n func]ia de prim-vicepre[edinte pe Petre Bunescu. \n valoare de 40 de milioane de euro. a fost reales \n func]ia de pre[edinte al Asocia]iei Romåne a B`ncilor. cu scaden]` de doi ani. respectiv de cåte 3. Banca Romåneasc` a anun]at c` Andreas Maragkoudakis se retrage din pozi]ia de director general. cåt [i titlurile pe care urmau s` le primeasc` \n urma capitaliz`rii primelor de emisiune. Grupul turc Dogus. pentru a sus]ine liniile de afaceri ale institu]iei [i a asigura o rezisten]` mai bun` la [ocurile macroeconomice [i sistemice. SIF Oltenia. la capitalul unei societ`]i comerciale romåne[ti. Cele dou` grupuri erau deja prezente pe pia]a local`. pachetele de ac]iuni pe care le de]ineau la banc`. institu]ia fiind \n curs de ob]inere a unei licen]e de func]ionare de la BNR. B`ncile-mam` ale principalelor nou` institu]ii de credit cu capital str`in din Romånia au convenit. iar m`sura nu reflect` modificarea bonit`]ii acesteia. Guvernul a anun]at c` va lansa programul „Prima Cas`”. prin aport \n numerar. [i l-au confirmat pe pre[edintele Raiffeisen Romånia. ca vicepre[edinte al asocia]iei. c` vor semna. GE Garanti Bank. MKB Romexterra Bank [i-a majorat capitalul social cu 20. jude]ul Alba. Financiar 2010 39 .000 de euro. pentru prima dat`.MAI Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` reduc` dobånda de politic` monetar` cu 0. \n vederea finan]`rii proiectelor \ntreprinderilor mici [i mijlocii. [i s` men]in` ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` la 18% [i respectiv 40%. IUNIE Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare a anun]at c` particip`. fiecare pentru peste 12 milioane de euro. \n maxim 30 de zile. directorul general adjunct al BRD Groupe Société Générale. ac]ionarul majoritar al Bancpost.

IULIE Ministerul Finan]elor a anun]at c` va emite certificate de depozit pentru agricultori.000 de euro [i pentru persoanele juridice. dup` sistemul aplicat la sfår[itul anului 2008 \n cazul persoanelor fizice. ca urmare a condi]iilor dificile de operare [i a provoc`rilor privind calitatea activelor. Plafonul de garantare a depozitelor bancare a crescut de la 20.B`nci Raiffeisen Bank [i RêvEurope au lansat primul card de debit prepl`tit din Romånia. prin aport \n numerar de la Piraeus Bank Grecia [i \nglobarea profitului nerepartizat realizat \n 2008. BRD . a anun]at c` va \mprumuta BCR cu pån` la 50 de milioane de euro. Banca Comercial` Carpatica a semnat un acord de finan]are cu Banca European` de Investi]ii \n valoare de 10 milioane de euro. nivelul capitalului de care trebuie s` dispun` este egal cu cel pu]in echivalentul \n lei a 200. f`r` garan]ia Guvernului. [i cu 3 puncte pentru lei. prin care ace[tia vor putea beneficia de \mprumuturi de la b`nci garantate de stat. BNR a lansat un proiect de regulament prin care institu]iile financiare nebancare care vånd credite ipotecare trebuie s` de]in` un capital social de cel pu]in trei milioane de euro. la 15%.Groupe Société Générale [i Raiffeisen Bank. anun]ånd c` va lansa un produs similar de credite ipotecare.99% din ac]iuni. M ugu r Is `re scu a fo st i nc lu s \n Wor ld Re cor ds Academy drept cel mai longeviv guvernator al unei b`nci centrale din lume. cu posibilitate de revizuire \n sc`dere. Moody’s a plasat sub supraveghere. dintre care maxim 18 milioane de euro de la Piraeus Bank Grecia.000 de euro la 50. pentru acordarea de credite pentru fermieri [i pentru firmele cu activit`]i \n domeniul agricol. printr-un program similar cu 40 Cronologie . [i s` scad` ratele rezervelor minime obligatorii cu 5 puncte pentru valut`. la o dobånd` de 5% pe an \n euro [i cu scaden]` la doi ani. disponibil f`r` a fi necesar` deschiderea unui cont curent [i destinat tinerilor care folosesc numerarul [i fac tranzac]ii pe internet. de la 9.185 milioane de lei. ING Bank Romånia s-a retras din programul „Prima Cas`“. International Finance Corporation.5 puncte procentuale rata dobånzii de politic` monetar`. membr` a grupului B`ncii Mondiale. Pentru societ`]ile nebancare orientate pe alte tipuri de credite. la 35% din pasivele b`ncilor.5% la 9%. „Prima Cas`“. Piraeus Bank Romånia a propus ac]ionarilor cre[terea capitalului social cu aproximativ 20 de milioane de euro. ratingurile pentru depozite \n lei acordate BCR.000 de euro.85 milioane de lei. Ac]ionarii Piraeus Bank Romånia au decis majorarea capitalului social cu 76. la 950. respectiv din septembrie 1990. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` reduc` cu 0. pentru creditarea \ntreprinderilor mici [i mijlocii. care de]ine 99. [i 8.868 milioane de lei (2 milioane de euro) prin reinvestirea unei p`r]i a profitului \nregistrat \n anul anterior. el aflåndu-se la conducerea BNR de 19 ani.2 miliarde de euro de la opt b`nci. Ministerul Finan]elor Publice a \mprumutat 1. BNR a lansat un proiect de regulament prin care provizioanele b`ncilor pentru creditele \n valut` acordate popula]iei scad la nivelul celor constituite la \mprumuturile f`r` risc valutar.

Fitch a confirmat ratingul de credit pe termen lung al B`ncii Romåne[ti la „BBB“.000 de membri. National Bank of Greece. la nevoie. care a plecat ca director general la Banca Comercial` Feroviar`. [i „F3“. cu perspectiv` negativ`. prin recapitalizarea unei p`r]i din profitul ob]inut \n 2008.5% pe an. BCR a adoptat un program de emitere de obliga]iuni pe termen mediu. Fitch a confirmat ratingurile de credit ale Bancpost. precum [i calificativul pentru datoria pe termen scurt \n valut` la „B“ [i cel individual la „D“. Grupurile-mam` ale principalelor nou` b`nci cu capital str`in din Romånia au finalizat [i semnat scrisori bilate rale de angajament pentru men]inerea nivelului expunerii pe pia]a local` [i a ratei de solvabilitate a sucursalelor peste 10%.5 puncte procentuale. la „BBB“.Fitch Ratings a confirmat ratingul UniCredit }iriac Bank pentru datoriile pe termen lung \n valut` la nivelul „BBB“. Banca Comercial` Romån` l-a numit pe Alexandru Ciobanu la conducerea BCR Banca pentru Locuin]e \ncepånd cu jum`tatea lunii octombrie.2 milioane de lei la 949. de la 719. \n locul lui Petre Tulin. cu perspectiv` „negativ`“. la „BB minus“. de la „D“. \n principal pentru credite c`tre furnizorii micro [i mici de servicii medicale.28 milioane de lei. decizie care reflect` sprijinul pe care banca \l poate ob]ine. Asocia]ia Anali[tilor Financiar-Bancari din Romånia a aderat la Federa]ia European` a Asocia]iilor de Anali[ti apreciind c` institu]ia de credit poate beneficia de sprijin substan]ial de la compania-mam`. Fitch Ratings a confirmat ratingul B`ncii Transilvania pentru datoriile pe termen lung \n valut`. divizia de investi]ii a B`ncii Mondiale. de la 9% la 8. pe termen scurt. Statul a majorat capitalul CEC Bank cu 230 de milioane de lei. care are calitatea de sucursal`. AUGUST Consiliul de Administra]ie al BNR a hot`råt s` reduc` dobånda de politic` monetar` cu 0. cu perspectiv` „negativ`“. Financiari. \ntrucåt pre]urile primite de la poten]ialii cump`r`tori au fost considerate prea mici. grupul UniCredit. International Finance Corporation. reprezentånd 15. Royal Bank of Scotland a decis s` p`streze filiala din Romånia. pe termen lung. care cuprinde 25 de societ`]i na]ionale din domeniul investi]iilor din Europa. din partea companiei-mam`. Financiar 2010 41 . Consiliul de Administra]ie al BNR a aprobat autoriza]iile de func]ionare pentru Banca Feroviar` [i pentru GarantiBank. cu perspectiv` stabil`. valoarea total` a programului fiind de trei miliarde de euro. acuzånd cre[terea puternic` a provizioanelor [i profitabilitatea redus`. care fusese inclus` \n februarie pe o list` a subsidiarelor scoase la vånzare. \ns` a retrogradat ratingul de stabilitate financiar` pe cont propriu la „D/E“. care permite atragerea de finan]`ri prin intermediul emisiunilor de obliga]iuni de diferite tipuri [i \n valute variate. va acorda B`ncii Transilvania un \mprumut negarantat de 50 de milioane de euro. precum [i autoriza]ia de constituire a b`ncii pe care o va controla Horia Manda. dac` ar fi necesar. [i s` coboare ratele rezervelor minime obligatorii pentru valut` de la 35% la 30% din pasivele b`ncilor cu scaden]` sub doi ani.

Consiliul de Supraveghere al Raiffeisen Banca pentru Locuin]e a aprobat numirea lui Andrei Stamatian. director pentru proiecte strategice \n cadrul Raiffeisen Bank. de[i contractul de privatizare prevedea ca banca s` fie listat` \n toamna anului 2009. Ac]ionarii B`ncii Comerciale Carpatica au subscris \n propor]ie de 95. la 228. fost director general al sucursalei Fortis Bank din Romånia. [i din patru membri: Nicolae D`nil`.5 puncte procentuale a ratei dobånzii de politic` monetar`. 42 Cronologie . \n func]ia de pre[edinte. Agnes Nagy. \n premier` pe pia]a din Romånia. Banca Italo Romena a lansat.5% la 8% pe an. prin intermediul c`reia a injectat \n pia]` 11. Parlamentul a ales un nou Consiliu de Administra]ie al BNR. fie prin deschiderea unora noi. echivalentul a 42 de milioane de lei. ca alternativ` la programul „Prima Cas`“. de la 128. cu o dobånd` de 8% pe an. un credit pentru tinerii c`s`tori]i. Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare a acordat un credit subordonat de 25 de milioane de euro c`tre Raiffeisen Bank Romånia. respectiv Cristian Popa [i Bogdan Olteanu. Dinu Marin [i Virgil Stoenescu. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis reducerea cu 0. cerea institu]iei de credit cu Nicolae Surdu. banca central` a men]inut nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` ale institu]iilor de credit. aceasta fiind cea mai mare opera]iune de acest fel din istoria b`ncii centrale. Totodat`. dup` ce olandezul Peter Weiss va prelua func]ia de director general al RBS Grecia. prin aport \n numerar din partea ac]ionarului majoritar. fie prin achizi]ionarea unei b`nci mai mici. Napoleon Pop. de la 8.7 milioane de lei. pentru cump`rarea primei locuin]e. reconfirmåndu-l pe Mugur Is`rescu pentru un nou mandat de guvernator [i pe Florin Georgescu \n func]ia de prim-viceguvernator. astfel c` valoarea acestuia va cre[te cu 26. pentru a-l \nlocui pe Alexandru Ciobanu. Piraeus Bank Romånia a \nceput s` vånd` aur clien]ilor. egal` cu rata de politic` monetar`. Marfin Egnatia Bank.B`nci BNR a \mprumutat b`ncile cu 8. OCTOMBRIE BNR a realizat cea mai mare opera]iune de tip repo. RBS Bank Romånia a anun]at c` \ncepånd cu luna octombrie.07 milioane de lei.5% pe an. la o dobånd` de 8. Johan Gabriels va fi director general al b`ncii. Pre[edintele [i directorul general al B`ncii Comerciale Carpatica.8 milioane de lei.47 miliarde de lei printr-o opera]iune de tip repo.79% ac]iunile emise de c`tre institu]ia de credit \n cadrul opera]iunii de majorare a capitalului social.69 milioane de lei la 170. Marfin Bank Romånia [i-a majorat capitalul social cu zece milioane de euro. Nicolaie Hoan]`.971 miliarde de lei. Consiliul de administra]ie mai este format din doi viceguvernatori. cu scaden]a la o s`pt`mån`. Ac]ionarii BCR au decis ca listarea BCR s` fie amånat` cel pu]in doi ani. a fost \nlocuit de la condu- SEPTEMBRIE OTP Bank Romånia a anun]at c` vrea s`-[i m`reasc` \n urm`torii cinci ani re]eaua de sucursale de la 106 la 200.

Ac]ionarii B`ncii Comerciale Carpatica au aprobat trecerea la sistemul dualist de conducere a institu]iei. dar a revizuit \n sc`dere ratingul individual la „D“. se va retrage de la conducerea institu]iei de credit. NOIEMBRIE Consiliul de Administra]ie al BNR a hot`råt s` men]in` rata dobånzii de politic` monetar` la 8% [i ratele pentru rezervele minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei la 15% [i \n valut` la 30%. Grupul austriac Erste a interpus \n rela]ia sa de ac]ionar majoritar al BCR dou` vehicule cu statut juridic de SRL \nfiin]ate recent \n Austria. disponibil \n lei [i destinat companiilor cu o cifr` de afaceri anual` de minimum 500. Patrick Gelin.Citibank a lansat. EGB Ceps Beteilungen GmbH [i EGB.62% din capitalul social.5% fixat pentru anul 2010. Consiliul de administra]ie al BNR a stabilit ca ]inta de infla]ie pentru anul 2011 s` se situeze la nivelul de 3%. pentru prima dat` \n Romånia.Groupe Société Générale a anun]at c` pre[edintele [i directorul general al b`ncii. BRD . Nicolae Financiar 2010 43 . RAS. International Finance Corporation a anun]at c` va intra \n ac]ionariatul B`ncii Transilvania cu o participa]ie de 3. IFRS. Fitch a men]inut sistemul bancar din Romånia \n categoria de risc ridicat la expunerea sistemic` din sectorul de profil. ratingul „F3“ pentru creditele pe termen scurt [i ratingul „2“ pentru suportul acordat de ac]ionarul majoritar. la 118. cu un interval de varia]ie de plus/minus un punct procentual. cu perspectiv` negativ` pentru termen lung. cu perspectiv` negativ`.92 milioane de lei (echivalentul a trei milioane de euro). Banca European` de Investi]ii anun]` c` negociaz` cu Alpha Bank Romånia acordarea unui credit de 50 de milioane de euro. b`ncile raporteaz` c`tre BNR [i MFP rezultatele financiare \n conformitate cu standardele romåne[ti de contabilitate. prin Directorat [i Consiliu de Supraveghere. Agen]ia Fitch reconfirm` calificativele acordate BRDGroupe Société Générale.55 milioane de lei. Conducerea executiv` a b`ncii este format` din directorul general. standardele interna]ionale de contabilitate.000 de euro.5 puncte comparativ cu obiectivul de 3. |n prezent. opera]iuni de retail. CA al BNR a decis s` reduc` nivelul ratei rezervelor minime obligatorii constituite de b`nci la pasivele \n valut` cu scaden]` sub doi ani de la 30% la 25%. prin conversia \n ac]iuni a unor obliga]iuni \n valoare de 20 de milioane de dolari. BNR a prezentat un proiect de ordin potrivit c`ruia institu]iile de credit \ntocmesc pentru 2009. respectiv ratingul „BBB“ pentru creditele pe termen lung. Millennium Bank a lansat serviciul de factoring. care vor fi trimise la Banca Na]ional` a Romåniei [i Ministerul Finan]elor Publice. de la „C/D“. Fitch a confirmat calificativul „BBB“ acordat BCR pentru credite pe termen lung \n moned` local` [i str`in`. 2010 [i 2011 un set de situa]ii financiare anuale conforme cu ProCredit Bank [i-a majorat capitalul social cu 12. |mprumutul a fost aprobat \n decembrie. urmånd s` fie \nlocuit de Guy Marie Charles Poupet. \n sc`dere cu 0.

Conducerea MKB Romexterra Bank propune ac]ionarilor majorarea capitalul social cu 97.64 milioane de ac]iuni. Fitch a confirmat ratingurile pentru Banca Romåneasc` [i Bancpost. Ion Dobric` [i George Ciob`na[u. a anun]at c` va deschide la \nceputul anului 2010 un birou de reprezentare la Bucure[ti. la un randament mediu de 4. care se aflau sub supraveghere. cu perspectiv` stabil`. Ac]ionarii Volksbank Romånia au aprobat majorarea capitalurilor b`ncii cu 200 de milioane de euro. Banca austriac` de private banking Gutmann. a cump`rat 9. n DECEMBRIE Banca Transilvania a anun]at c` \[i va majora capitalul social cu 26. Fitch a revizuit \n sc`dere ratingul individual al ProCredit Bank Romånia. la cererea institu]iei financiare romåne[ti. BNR a ar`tat c` va accepta titlurile de stat \n valut` emise de Ministerul Finan]elor Publice drept garan]ie la facilitatea de credit Lombard. odat` cu inaugurarea primei sucursale teritoriale. pentru 58 de milioane de euro.423 miliarde de euro. care controleaz` cele dou` institu]ii de credit din Romånia. BNR a aprobat fuziunea dintre Raiffeisen Banca pentru Locuin]e [i HVB Banca pentru Locuin]e.0863 miliarde de lei.91 milioane de lei. Conducerea b`ncii este asigurat` de Petre Tulin (foto). primele servicii oferite referindu-se la depozite [i deschiderea de conturi curente. 44 Cronologie . prin emisiunea a 26. BRD [i Raiffeisen Bank. dup` revizuirea \n sc`dere a calificativelor grupurilor bancare elene National Bank of Greece [i EFG Eurobank.B`nci Surdu. aflat` la Arad. ca urmare a condi]iilor dificile de operare [i a problemelor legate de calitatea activelor. opera]iunea Ministerul Finan]elor a \mprumutat de la b`nci o sum` record. care administreaz` active de 10 miliarde de euro.6 milioane de lei. respectiv Gheorghe Cismaru. [i a confirmat calificativele pentru credite pe termen lung [i scurt \n moned` local` [i valut`.96 milioane de titluri. de la „D“ la „D/E“. Standard & Poor’s a retras ratingurile pentru credite pe termen lung [i scurt ale MKB Romexterra Bank. care vor fi instalate la comercian]i. Banca Comercial` Carpatica a lansat serviciul de acceptare la plat` a cardurilor prin intermediul propriilor terminale POS. titluri destinate de]in`torilor de obliga]iuni care au optat pentru transformarea acestora \n ac]iuni. prin vånzarea de titluri de stat \n valut` cu scaden]` la un an.35 milioane de lei.7068% din ac]iunile B`ncii Transilvania. dar ar putea calcula colateralul prin aplicarea unei marje la valoarea titlului. cea mai mare banc` din Cipru. fiind \nregistrat` la Registrul Comer]ului \n data de 1 decembrie. de la 194. de 1. Moody’s a revizuit \n sc`dere unele ratinguri ale BCR.44 milioane de lei la 292. Banca Comercial` Feroviar` [i-a lansat opera]iunile bancare. [i trei directori generali adjunc]i.25% pe an. prin emiterea unui num`r de 34. la 1. Bank of Cyprus.

.

avånd \n vedere c` mul]i clien]i trec prin perioade dificile. iar tendin]a aceasta se p`streaz` [i pentru anul \n curs. machete care s` ilustreze tema concursului. UNIQA Asigur`ri aduce pentru clien]ii s`i solu]ii inovatoare pe pia]a de asigur`ri din Romånia. furtun`. \n 2010 vånz`rile vor fi direc]ionate \n principal c`tre segmentul retail prin produse u[or de asimilat de c`tre clien]i. mai ales \n perioada de criz` actual`. Prin strategia abordat`. solu]ii inovatoare sau platforme de responsabilitate social`. romånii nu con[tientizeaz` necesitatea asigur`rii [i nu consider` prioritar` achizi]ionarea de produse de asigurare. colaje. afirm` Alfred Vlcek. oferind un pachet de produse. Copiii sunt invita]i s` \[i foloseasc` inventivitatea pentru a realiza desene. s` \i informeze despre riscurile la care este expus` propria lor cas` \n caz de incendiu. Este greu de estimat \ns` \n acest moment cifra de cre[tere. RCA [i CASCO fiind cel mai frecvent cerute de c`tre consumatorul romån. Pentru realizarea obiectivului s`u principal. proceduri simple. |n plus. lider al pie]ei austriece [i juc`tor important pe toate cele 21 de pie]e \n care are activitate. Prima etap` a acestei campanii. suplimentare fa]` de poli]a de asigurare. Pentru aceasta. Care va fi evolu]ia vånz`rilor anul acesta comparativ cu 2009? Chiar dac` pia]a de asigur`ri a \nregistrat sc`dere \n anul 2009. grindin`. Aceast` campanie se va desf`[ura pe termen lung. este necesar` crearea unui interes mediatic pentru necesitatea diverselor forme de asigurare. pentru a veni \n \ntåmpinarea acestora cu o colaborare bazat` pe onestitate [i comunicare transparent`. |n prezent. tr`snet.Asigur`ri UNIQA Asigur`ri se orienteaz` \n 2010 c`tre segmentul de retail Compania UNIQA Asigur`ri [i-a propus pentru anul \n curs s` \[i creasc` volumul vånz`rilor fa]` de anul precedent. De asemenea. aceasta fiind o investi]ie major` realizat` de UNIQA Group pentru crearea unui fundament financiar necesar pentru implementarea proiectelor companiei pe termen mediu. servicii [i beneficii suplimentare clien]ilor no[tri. cutremur. [i totodat` numele concursului de crea]ie la care sunt invita]i copiii. explozie. reducånd timpul alocat \n]elegerii [i cump`r`rii unui produs de asigurare. am dezvoltat un concept de „Parteneriat de Calitate cu Brokerii“. |n ce const` aceast` campanie? Strategia [i filozofia UNIQA Group includ. segmentul de clien]i persoane juridice va fi abordat prin produse specifice [i corelate [i cu situa]ia economic` actual` a Romåniei. De asemenea. satisfac]ia clien]ilor. unul dintre cele mai dinamice [i profitabile grupuri de asigur`ri din centrul [i sud-estul Europei. Ce m`suri trebuie adoptate pentru stimularea cre[terii vånz`rilor pe pia]a de asigur`ri? O prim` m`sur` pentru stimularea cre[terii vånz`rii de produse de asigurare ar fi educarea popula]iei \n acest sens. Campania „Casa mea e UNIQA” \[i propune s` \i educe pe copii \n scopul auto-protec]iei. UNIQA Asigur`ri a implementat [i a dezvoltat cu succes proiectele de integrare [i aliniere la standardele UNIQA. cel mai bun exemplu fiind UNIQA MeteoAlert – avertizarea prin SMS sau e-mail a fenomenelor meteo extreme. Toate acestea sunt gåndite \n primul rånd ca solu]ii de preven]ie [i de protec]ie a clien]ilor. UNIQA Asigur`ri a urm`rit optimizarea procesului de constatare [i evaluare a daunelor [i oferirea de servicii de cea mai \nalt` calitate. \n contextul \n care romånii nu con[tientizeaz` \nc` necesitatea asigur`rii. dezvoltarea unor proiecte speciale. Astfel. capitalul social a fost majorat cu 45 de milioane de euro. ne dorim schimbarea percep]iei asupra ideii tradi]ionale de „asigurare”. obiectivul UNIQA Asigur`ri pentru anul 2010 \l reprezint` cre[terea volumului vånz`rilor fa]` de anul precedent. printre altele. A]i lansat de curånd o campanie de responsabilitate social`. vicepre[edinte Directorat [i CSO al UNIQA Asigur`ri. asigur`torul \[i va direc]iona eforturile \n principal c`tre segmentul retail. |n acest sens. n 46 Advertorial . este: „Cum am grij` de casa mea?”. inunda]ie sau furt. La \nceputul anului 2009. iar amploarea acesteia va fi crescut` pas cu pas. un mod de lucru care simplific` via]a clien]ilor. Strategia UNIQA Asigur`ri pentru 2009 a avut \n vedere \n primul rånd \mbun`t`]irea structurii produselor astfel \ncåt s` se alinieze din toate punctele de vedere conceptului de „solu]ii simple”: produse u[or de \n]eles. Cum a]i descrie anul 2009 pentru UNIQA Asigur`ri? |n primul an dup` preluarea de c`tre UNIQA Group.

.

\n condi]iile \n care \n intervalul 1997-1999 pia]a s-a dublat de la an la an. Adrian Dumitrache 48 Analiz` .Asigur`ri Primul an de sc`dere Anul 2009 a fost primul dup` 1990 \n care veniturile asigur`torilor din subscrieri au sc`zut. iar \n ultimii patru ani a crescut. cu peste 20%. \n medie.

care arat` un avans de circa 3% al primelor fa]` de 2008. Pe fondul c`derii vånz`rilor auto \n leasing [i pe credit [i diminu`rii veniturilor popula]iei.84 miliarde de lei. Pån` la urm`. asigur`rile de via]` au resim]it cel mai puternic efectele crizei financiare. situa]ia se prezint` diferit. la 8. pe fondul manifest`rii efectelor crizei financiare. cre[terea [omajului [i sc`derea veniturilor salaria]ilor diminuånd interesul poten]ialilor clien]i pentru acest tip de contracte. \n contextul \n care PIB-ul Romåniei se va contracta. Astfel. poli]ele de via]` au tras \n jos rezultatele finale. estim`rile oficiale [i ale companiilor privind evolu]ia pie]ei asigur`rilor \n ansamblul ei indicau o cre[tere a subscrierilor cu pån` la 10%. facultative [i cu tarife exprimate de cele Financiar 2010 49 . Totu[i. cu toate c` unele voci din industrie.21 miliarde de lei \n 2009. |n plus. atr`geau aten]ia c` atingerea volumului de prime din 2008 va fi un rezultat bun. cifrele anun]ate de Comisia de Supraveghere a Asigur`rilor (CSA) ar`tånd un regres al primelor de 1. cu tot optimismul afi[at de companii. clasa X) [i CASCO (clasa III). cu 2% mai mult fa]` de anul precedent. care au \ncercat s` \[i sporeasc` subscrierile pe segmentele non-auto.24 miliarde de lei. caz fericit. mai rezervate. Dac` asigur`rile generale au continuat s` sus]in` veniturile totale ale industriei. estim`ri confirmate de cifrele finale. asigur`torii se a[teptau ca subscrierile pe segmentele RCA [i CASCO s` stagneze sau. cu impact negativ asupra vånz`rilor companiilor de profil. primele subscrise anul trecut pe cele dou` clase totalizånd 5. defalcat. asigur`rile generale au adus companiilor subscrieri de 7. asigur`rile generale sunt dominate \n continuare de poli]ele de r`spundere civil` auto (RCA. |n schimb.1% fa]` de 2008. la 2. Asigur`rile generale: RCA \n cre[tere.3%. asigur`torilor fiindu-le foarte greu s` conving` poten]iali clien]i s` \ncheie un astfel de contract.a finele anului 2008 [i \n primele luni ale anului trecut. dinamica cre[terii fiind \ns` \n regres cu peste 21 de puncte procentuale fa]` de rezultatul din 2008/2007. sc`derea puternic` a valorii de r`scump`rare \n cazul poli]elor de tip unit-linked (cu component` investi]ional` sau de economisire. Cu o pondere de peste 80% \n veniturile pie]ei. asigur`rile CASCO. CASCO \n regres Per ansamblu. prognozele celor mai pu]in optimi[ti au fost mai aproape de rezultatul final al pie]ei asigur`rilor din 2009. \n ciuda contextului financiar dificil [i cu eforturi din partea asigur`torilor. poli]ele RCA. au urcat cu 21. legate de evolu]ia L titlurilor de participare la fonduri de investi]ii) \n a doua jum`tate a anului 2008 a provocat un recul al vånz`rilor \n prima parte a anului trecut. obligatorii [i cu tarife \n cre[tere de la an la an. s` creasc` u[or. c`derea primelor fiind de 13% comparativ cu 2008.56 miliarde de lei. Practic. care genera pierderi celor deja asigura]i.

La fel ca [i \n anii preceden]i [i respectånd structura consemnat` pe partea de subscrieri.962 100 mai multe ori \n euro. evolu]ie care poate fi explicat` prin dublarea ponderi desp`gubi rilor pl`tite de companii pentru asigur`rile de credite [i asigur`rile de incendiu [i calamit`]i naturale. de 6. avansul indemniza]iilor pl`tite a fost de 8. cu 0.625 261.6827 lei.3 puncte procentuale.Asigur`ri Vehicule Vånz`ri \n leasing Vånz`ri cash/rate Total vånz`ri Sursa: APIA Unit`]i 105. de la 59. motivånd c` asigur`rile n-au cum s` evolueze pozitiv dac` economia na]ional` va merge r`u. Astfel. \n timp ce al]ii au anticipat o stragnare sau.8% mai mult fa]` de 2008.5% (de la 89.080 100 147.485 69. Directorul general al Astra. la 4. \n totalul vånz`rilor de vehicule aferente anului 2009.6% \n 2008) \n totalul indemniza]iilor pl`tite pentru asigur`ri generale. nu v`d ce alte segmente de asigur`ri ar putea s` compenseze reducerile de subscrieri din poli]e auto“. companiile au pl`tit indemniza]ii (desp`gubiri) de 5.194 366. [i mai pu]in din cauza deprecierii leului \n raport cu moneda european`.1% \n 2008.8% \n total daune. care va genera sinergii pozitive \n domeniul asigur`rilor de bunuri [i cl`diri. la 3. format` din reprezentan]ii Astra. Asirom [i Omniasig. implicit. Motivul? C`derea pie]ei auto. unde poli]a CASCO este obligatorie.819 2007 Pondere (%) 28. la 262. Comparativ cu intervalul 2008/2007. Ileana Horvath. se a[tepta ca subscrierile din CASCO s` se reduc` mai mult din cauza c`derii vånz`rilor de autovehicule \n leasing [i prin credit bancar.595 30. asigur`rile auto (CASCO [i RCA) au r`mas [i \n 2009 principala „surs`” generatoare de daune [i.8%. la 30. 95. sc`derea ponderii desp`gubirilor pe CASCO poate fi pus` [i pe seama reducerii subscrierilor primelor cu 6. c` pia]a va avansa cu 5%.48 miliarde de lei (circa 1. de 15% \n 2009.526 de unit`]i. ponderea acestora situåndu-se la 4. Criza va lovi asigur`rile [i \n 2010 La \nceputul acestui an. fapt care a atras [i un volum de riscuri mai sc`zut acoperit de asigur`tori. \n condi]iile \n care \ncas`rile din prime au sc`zut cu 1. urmånd s` scad` cu cel pu]in 5%. ritmul de cre[tere a daunelor a coboråt cu 8. la \nceputul anului \ntr-un seminar de specialitate.5% fa]` de 2008.4 puncte procentuale. De asemenea. r`spunsurile asigur`torilor la \ntrebarea „Cum va evolua pia]a de profil \n 2010?” nu au f`cut posibil` trasarea unui trend clar [i cert privind evolu]ia subscrierilor comparativ cu 2009. anul trecut.7%. \n timp ce indemniza]iile pl`tite pentru poli]ele de via]` au sporit cu 19.526 25. dar [i-au diminuat ponderea \n total indemniza]ii pl`tite. ritmul de cre[tere a daunelor a fost superior celui consemnat \n cazul primelor subscrise pe ambele grupe de asigur`ri \n perioada 2002-2009. cu impact asupra indemniza]iilor pl`tite. de la 20. Datele centralizate de Asocia]ia Produc`torilor [i Importatorilor de Autovehicule (APIA) au confirmat previziunile reprezentantului Astra. Unii s-au ar`tat optimi[ti [i au spus.33 miliarde de lei. fa]` de 2009.5% fa]` de 2008. Potrivit datelor reglementatorului.2373 lei/euro. diferen]a revenind achizi]iilor prin credit bancar [i cash. avånd o pondere de 86. [i directorul general al Euroins.1%. care au prognozat o contrac]ie a veniturilor din prime de 5-10% la nivelul pie]ei.6%. maxim 10%. la 37. „Pe fondul cre[terii tarifelor [i al demar`rii activit`]ii PAID. 50 Analiz` . Alin Buc[a. prima sc`dere dup` anul 1990. desp`gubiri pl`tite asigura]ilor de companiile de profil. probabil. leasingul a avut o pondere de 25. a spus fostul CEO al Allianz}iriac.44 miliarde de lei pentru ambele grupe de asigur`ri. o contrac]ie a subscrierilor cu 5-10%.6%.4%. adic` 4. Din datele CSA reiese c` desp`gubirile pe CASCO au crescut cu 17. la 3. „|n acest an. Acela[i pesimism l-au afi[at [i pre[edintele Directoratului Uniqa.2 100 2008 2009 Unit`]i Pondere (%) Unit`]i Pondere (%) 97. pia]a asigur`rilor va \nregistra o cre[tere de cel pu]in Daunele \[i continu` avansul Anul trecut.6% \n 2009.4%. |n tab`ra optimi[tilor.8 71. pe fondul unui ritm de depreciere mai ridicat al cursului mediu al monedei na]ionale. care \n 2009 [i-a continuat aprecierea fa]` de leu. |n euro.2% din totalul desp`gubirilor provin din contracte de asigur`ri generale.83 milioane de lei. Dac` vånz`rile de autovehicule vor sc`dea cu 20% \n acest an. De asemenea. pia]a asigur`rilor generale va evolua mai prost decåt \n 2009. cre[terea primelor din asigur`ri generale era motivat` de revenirea „pe plus” a economiei na]ionale \n a doua parte a anului [i lansarea Pool-ului de Asigurare |mpotriva Dezastrelor (PAID).9 110.3% \n intervalul 2008/2007. \n urcare cu 25% fa]` de 2008. |n cazul asigur`rilor RCA. respectiv 5.6 324. la fel ca [i reprezentan]ii CSA. Cristian Constantinescu.1 miliarde de euro). comparativ cu 10. Cu excep]ia anului 2007. precum [i aplic`rii unor m`suri de reducere a cheltuielilor cu indemniza]iile pe rela]ia asigur`tor-unit`]i de repara]ii auto.4 226. desp`gubirile au crescut u[or.6% \n perioada 2008/2007. de la 30.3% la 55. cu 24.1 37. Radu Must`]ea. mai degrab`. au consemnat. vånz`rile de vehicule \n leasing au sc`zut cu 61.436 74.181 miliarde de lei.

.

\n luna mai. Evenimentele recente ne \ndrept`]esc s` credem c` situa]ia nu se va \mbun`t`]i \n perioada urm`toare.62% al subscrierilor pe linia poli]elor CASCO. atåt pe segmentul tradi]ional. a declarat. \n sensul introducerii de facilit`]i fiscale. a propus Guvernului acordarea unei deductibilit`]i fiscale pentru primele subscrise la contractele de asigur`ri de via]` cu o maturitate mai mare de 10 ani. cåt [i pe unit-linked. \n limita de 400 de euro pe an pentru angajat [i angajator. a spus Constantinescu. |n acest context. Asigur`rile de via]` . dac` ar fi valorificat pe deplin. \n 2009. introducerea deductibilit`]ii va conduce dublarea penetr`rii \n PIB. Toncescu a estimat o cre[tere a pie]ei asigur`rilor de cel pu]in 5% \n 2010.29 miliarde de lei. {eful UNSAR spune c`. Angela Toncescu. acest segment financiar ar putea reprezenta 0. 52 Analiz` . Ultimul demers \n aceast` direc]ie a fost anun]at la \nceputul acestui an de c`tre Uniunea Na]ional` a Societ`]ilor de Asigurare [i Reasigurare din Romånia (UNSAR). Cristian Constantinescu. Dup` afi[area rezultatelor din primul trimestru. \n timp ce poli]ele RCA vor cre[te \n valoare absolut`. iar rezultatele din primul trimestru ale pie]ei asigur`rilor arat` clar c` pia]a s-a «mi[cat» \n ritmul evolu]iilor macroeconomice. dar f`r` rezultate pozitive |n ultimii cinci ani. membru \n Directoratul Omniasig. \n sc`dere cu 5. asigur`torii [i CSA [i-au revizuit estim`rile privind pia]a de profil \n acest an. companiile [i-au extins re]elele de distribu]ie [i portofoliile. ar putea s` sus]in`. \ntr-un interval de cinci ani. asigur`torii au \ncercat [i continu` s` \ncerce s` conving` autorit`]ile s` adopte m`suri pentru sprijinirea acestui sector. care. ceea ce va \ntårzia revenirea pie]ei“. Segmentul CASCO s-a stabilizat. reprezentan]ii companiilor prezente \n sectorul asigur`rilor de via]` nu au contenit s` afirme c` pia]a de profil are un poten]ial extraordinar de cre[tere. C`derea pie]ei \n primul trimestru a fost efectul reducerii veniturilor din asigur`ri generale cu 7. cre[terea industriei asigur`rilor \n ansamblul ei pe o perioad` \ndelungat` de timp. [i anun]area de c`tre Guvern a m`surilor de austeritate (sc`derea pensiilor cu 15% [i a salariilor bugetarilor cu 25% de la 1 iunie).33%. a declarat Liviu Stoicescu.Asigur`ri 5%. Astfel. Pentru industria de asigur`ri de via]`. „Probabil c` 2010 va fi pentru economia na]ional` cel mai dificil an de dup` 1989. De asemenea. conform UNSAR. cel mai probabil sc`derea se va adånci”.cu poten]ial. estimase c` pia]a asigur`rilor va sc`dea cu 5-10%. eventualele sc`deri pe unele segmente de pia]` vor fi suplinite de startul activit`]ii PAID“. {i CSA a intrat \n tab`ra pesimi[tilor. M`surile Guvernului vor lovi \n investi]ii [i consum. Totodat`. evolu]ie sus]inut` de declinul cu 25. plus prognoza \n sc`dere a PIB. pre[edintele UNSAR [i fostul CEO al Allianz-}iriac. La \nceputul lunii martie. la 2. dup` ce pre[edintele institu]iei. „Este pu]in probabil ca afacerile s` creasc` astfel \ncåt s` r`sufl`m u[ura]i la finalul anului [i s` avem o stagnare. Avånd \n vedere evolu]ia pie]ei de leasing. a anun]at c` este posibil ca sfår[itul anului 2010 s` aduc` o stagnare a primelor subscrise la nivelul \nregistrat \n 2009. consistent. au \ncheiat parteneriate de tip bancassurance [i au alocat fonduri semnificative pentru promovarea asigur`rilor de via]` \n råndul clien]ilor. la \nceputul anului. comparativ cu 0.6%.65% din PIB. \mpreun` cu CSA. dar rezultatele din primul trimestru i-au demonstrat c` a fost prea optimist. care.3% fa]` de martie 2009.

Incertitudine \n 2010 Dup` reculul de 13% \n 2009. estimat` la circa 10 milioane de euro. Totu[i. a[a cum ne-am a[teptat cu to]ii. \n condi]iile \n care cea mai mare parte a popula]iei nu dispune de un bagaj minim de cuno[tin]e financiare [i nu con[tientizeaz` importan]a unei poli]e de via]`. care au \nregistrat o cre[tere de 42. Printre cei care refuz` achizi]ia unui astfel de produs se num`r` \n principal vårstnicii”. cel mai mare asigur`tor european. prin schimbarea profilului [i denumirii Agras Asigur`ri. [i nu \n 2009.“ Radu Must`]ea. |n plus. ultimele companii intrate fiind BRD Asigur`ri de Via]`. \n ciuda poten]ialului. Ergo Asigur`ri de Via]` [i Aegon Asigur`ri de Via]`. urmeaz` s` finalizeze achizi]ia Omniasig Asigur`ri de Via]` \n 2010. asigur`rile de via]` au revenit pe plus \n primele trei luni ale acestui an.625 miliarde de lei [i reducerea ponderii sub 20% \n total pia]`. |n plus. rezultatele pie]ei asigur`rilor de via]` se las` \nc` a[teptate. Acest rezultat demon- Financiar 2010 53 . „Ceilal]i sunt fie \n starea de incertitudine. fie sunt vehemen]i [i spun c` nu \[i vor face niciodat` o astfel de asigurare. [eful Astra Poten]ialul pie]ei a atras [i interesul marilor grupuri financiare. salariile s-au \nscris pe o pant` descendent` \ncepånd cu 2009. la 1. se arat` \n studiul 360Omnibus. prin poten]ialul ridicat de cre[tere al pie]ei romåne[ti. iar incertitudinea locului de munc` a redus interesul pentru \ncheierea unui contract de asigurare. motivånd tranzac]ia. grupul francez AXA. „Evolu]ia ascendent` a primelor pe acest segment de pia]` a fost influen]at` \n mare m`sur` de subscrierile pentru asigur`rile de via]` [i anuit`]i legate de fonduri de investi]ii. care au investit \n ultimii trei ani \n deschiderea de filiale locale. Un sondaj de opinie realizat pentru MEDIAFAX de firma de cercetare 360insights arat` c` dintre romånii care nu au poli]` de via]` doar 23% spun c` vor \ncheia una \n urm`torii cinci ani sau poate chiar mai tårziu. iar grupul austriac Uniqa se preg`te[te s` lanseze \n toamna acestui an opera]iunile Uniqa Asigur`ri de Via]`. la 419.8 milioane de lei.„Criza financiar` va lovi cu adev`rat industria asigur`rilor \n acest an.4% fa]` de primele trei luni ale anului 2009.7%. avansul primelor subscrise fiind de 6.

directorul general al ING Asigur`ri de Via]`. datele centralizate de Oficiul Na]ional al Registrului Comer]ului (ONRC) arat` c` aporturile ac]ionarilor asigur`torilor au totalizat 1. a declarat pre[edintele CSA. Cornelia Coman. unde infuziile de capital din partea grupului elve]ian Royalton Partners au totalizat 114. Pe de alt` parte. Cu toate c` Ardaf nu a ap`rut \n cursul anului trecut \n clasamentul \ntocmit lunar de ONRC. consider` c` anul 2010 va fi unul dificil. Cu un efort mai mare pe partea de distribu]ie. La råndul s`u. al treilea juc`tor pe acest segment de pia]`.5 milioane de euro plus dobånda aferent` [i aport \n numerar. \n condi]iile \n care rata [omajului va cre[te [i veniturile angaja]ilor vor sc`dea. a afirmat c` subscrierile companiei au stagnat \n 2009 [i a anticipat c` veniturile vor cre[te \n acest an. romånii au \nceput s` con[tientizeze importan]a acestor produse de protec]ie [i economisire-investire pe termen lung”.852 miliarde de lei.99 milioane de lei [i decembrie 2009 – 197. la 255 de milioane de lei. Respectiv pentru acoperirea pierderilor din anii preceden]i. La finele anului precedent. de[i condi]iile macroeconomice nu au urmat tendin]ele estimate la \nceput de an. la activul net [i marja de solvabilitate.5 milioane de lei pentru Uniqa Asigur`ri (fost` Unita). urmånd ca [i OTP Garancia s` fie absorbit` \n cursul acestui an. suma neincluzånd infuziile de capital realizate de grupul francez Groupama pentru definitivarea fuziunii dintre BT Asigur`ri [i Asiban. „Pe ansamblul pie]ei asigur`rilor. cre[tere de cåteva procente fa]` de 2009. pierderile Ardaf s-au \njum`t`]it. dup` ce \n 2009 au urcat cu aproximativ 60%.8 milioane de lei. Ultimele dou` au fuzionat \n a doua parte a anului 2009 sub denumirea Groupama Asigur`ri. ci anticipez o stagnare sau o cre[tere de 2-3% fa]` de anul precedent“. care \n 2009 a adus peste un miliard de lei \n Romånia. Florentina Vizinteanu. Asiban [i BT Asigur`ri. iar rezultatul final al industriei va ar`ta stagnare pe \ntreg anul 2010 sau. major`ri de capital \n valoare de 536 de milioane de lei. \n 2009. grupurile austriece Uniqa [i VIG erau cei mai importan]i investitori din pia]a local` a asigur`rilor. cei mai mul]i. caz fericit. \n cre[tere cu 44. a c`ror pondere \n structura veniturilor companiei a crescut puternic \n 2009. m` a[tept ca subscrierile s` avanseze cu pån` la 10% \n 2010. Vizinteanu a spus c` bugetul pe anul 2010 prevede un avans al primelor. pe locul doi \n topul opera]iunilor de majorare de capital se situeaz` grupul austriac Uniqa. Angela Toncescu. potrivit datelor Bursei de Valori Bucure[ti. |n 2008. un num`r de 16 companii de asigur`ri au efectuat. inclusiv OTP Garancia. Potrivit CSA. capitalul social subscris [i v`rsat al celor 43 de societ`]i era de 2. s` \ncheie pe minus anul 2010.3% fa]` de 2007. cei mai pu]ini.76 milioane de lei.75 milioane de lei. primele luni ale acestui an au fost mai bune decåt perioada similar` din 2009. \n ansamblul ei. controlate de Groupama. \n condi]iile \n care se va pune accent pe cre[terea vånz`rilor de poli]e individuale. La sfår[itul anului trecut. dup` ce a achizi]ionat-o \n 2008. a afirmat directorul general al BCR Asigur`ri de Via]`. care se tem c` m`surile de austeritate anun]ate de Guvern vor avea ca efect \ncetinirea ritmului de cre[tere a primelor pe segmentul asigur`rilor de via]`. evolu]ia pie]ei va fi una pozitiv` \n acest an“. asigur`torul a beneficiat anul trecut de infuzii de capital de 234. ope rate \n februarie 2009 – 36. |n privin]a evolu]iei subscrierilor BCR Asigur`ri de Via]`. cel mai mare asigur`tor local de profil.97 milioane de lei. [i pentru respectarea tuturor prevederilor legale referitoare 54 Analiz` . Rezultatul din primul trimestru nu-i euforizeaz` pe asigur`tori. printre care s-au num`rat [i reducerea num`rului de salaria]i cu peste 45%. Theodor Alexandrescu. Pe locul trei s-a plasat Certasig.Asigur`ri streaz` c`. Ultima opera]iune s-a realizat prin compensarea unei crean]e de 37. dup` ce asigur`torul a aplicat o serie de m`suri de diminuare a cheltuielilor. Infuzii de capital pe timp de criz` Asigur`torii au continuat [i \n 2009 s` opereze infuzii de capital pentru dezvoltarea activit`]ii. La finele anului 2008. „Pentru asigur`rile de via]`. Nu m` a[tept ca industria asigur`rilor de via]`. Reprezentantul Alico Asigur`ri Romånia. compania controlat` de grupul Generali PPF Holding a raportat cea mai mare pierdere \n råndul asigur`torilor locali – 184. care a alocat 175. Dup` francezii de la Groupama. a spus Alexandrescu.625 miliarde de lei \n 2009.

rezultatul negativ fiind de aproximativ zece ori mai mare decåt \n 2008. profitul net a crescut de peste 17 ori.5 ani 21% Medie: 1.Ce asigur`ri private au romånii [i cånd inten]ioneaz` s`-[i fac` dac` nu au? Asigurare de via]` Baza: To]i responden]ii (N = 800 de responden]i) Da Nu 17% 83% Asigurare privat` de s`n`tate Da Nu Asigurare pentru locuin]` Da Nu 14% 86% 21% 79% Cånd inten]ioneaz` s`-[i fac` 56% 57% 54% Medie: 1. vor fi identificate solu]iile care vor conduce la cre[terea subscrierilor asigur`torilor \n anii urm`tori“. acolo unde se mai poate“. respectiv 15. |n schimb.9 milioane de lei. al`turi de reducerea costurilor opera]ionale. criza financiar` va lovi cu adev`rat industria asigur`rilor \n acest an.7 mili oane de lei \n 2009.5 milioane de lei. Printre asigur`torii care au trecut pe profit \n 2009 se num`r` Uniqa – 2. [i Asirom – 4. „aceast` restabilire“ a rezultatelor financiare a fost influen]at` de faptul c` [ase societ`]i care \nregistraser` pierderi \n 2008 au avut un rezultat pozitiv anul trecut.3 milioane de lei. asigur`torii pl`tesc TVA pentru orice cheltuial` efectuat`. „Practic. asigur`torii vor continua s` \ncerce s` reduc` cheltuielile opera]ionale pentru men]inerea sau cre[terea profitabilit`]ii activit`]ii. Orice majorare a TVA va influen]a direct cheltuielile asigur`torului [i rezultatul financiar al societ`]ii. a afirmat [eful Astra.47 milioane de lei. Pentru a diminua efectele negative ale major`rii TVA.4 milioane de lei \n 2008. care „a \nceput greu [i va continua la fel pån` \n decembrie“. ING Asigur`ri de Via]` a fost cel profitabil asigur`tor \n 2009.5 milioane de lei \n urm` cu un an.65 milioane de lei. El a spus c` anul 2010 va fi unul dificil pentru industria asigur`rilor.7 milioane de lei \n urm` cu un an. asigur`torii romåni au devenit mai eficien]i \n 2009 [i [i-au redus puternic pierderile.6 ani 22% 14% 5% 5% Nu [tiu Medie: 1. Potrivit datelor CSA. \n cre[tere de 4. BCR Asigur`ri a consemnat pierderi pentru al doilea an consecutiv. |n cazul Generali. rezultat pus pe seama. a unui management adecvat al costurilor administrative [i al rezultatelor semnificative ale investi]iilor. profiturile celor doi asigur`tori ridicånd-se la 6. [i nu \n 2009.2 milioane de lei. inclusiv cu daunele. conform raportului anual al directoratului societ`]ii. care a raportat un cå[tig brut de 52. a ar`tat Must`]ea. Al doilea asigur`tor \n topul profitabilit`]ii este Omniasig VIG. respectiv 55. a[a cum ne-am a[teptat cu to]ii. „Primele de asigurare nu sunt purt`toare de TVA. care a condus la un control mai bun al cheltuielilor. fiind cel mai ridicat din istoria grupului italian pe pia]a local`. Dar tot \n 2010. de la pierderi de 143. dar rezultatul final r`måne incert.3 ani 18% 7% 3% 4% Nu [tiu 4% 8% 4% 5% 5% 7% Urm`torul Urm`torii Urm`torii Urm`torii Niciodat` an sau mai 2 ani 3-4 ani 5 ani sau repede mai mult Urm`torul Urm`torii Urm`torii Urm`torii Niciodat` an sau mai 2 ani 3-4 ani 5 ani sau mai mult repede Nu [tiu Urm`torul Urm`torii Urm`torii Urm`torii Niciodat` an sau mai 2 ani 3-4 ani 5 ani sau mai mult repede Baza: To]i cei care nu au asigurare de via]` (N = 664 de responden]i) Sursa: Baza: To]i cei care nu au asigurare de s`n`tate privat` (N = 687 de responden]i) Baza: To]i cei care nu au asigurare pentru locuin]` (N = 629 de responden]i) Pierderile au sc`zut puternic \n 2009 Sub presiunea ac]ionarilor. \n condi]iile \n care Guvernul ar putea proceda la majorarea taxei pe valoarea ad`ugat` (TVA) \n vederea diminu`rii deficitului bugetului de stat.2 milioane de lei.5 ori fa]` de anul precedent. asigur`torii vor proceda la cre[terea cota]iilor de prim`. Radu Must`]ea.9 milioane de lei. la 103. inclusiv pe partea de indemniza]ii pl`tite clien]ilor. cu un cå[tig net de 77. Pe fondul unei estim`ri negative privind evolu]ia subscrierilor \n acest an. n Financiar 2010 55 . printre altele. de la 582. |n schimb. {i Astra [i Generali au \ncheiat „pe plus” anul precedent. urmat de Allianz-}iriac – 29. evolu]ie determinat` [i de impactul crizei financiare asupra subscrierilor. mai ales \n a doua parte a anului. Din datele comunicate de societ`]i. comparativ cu un rezultat negativ de 67.

au ajutat administratorii s` ob]in` pentru contribu]iile participan]ilor un randament mediu de 17. valori peste cele consemnate \n 2008. Datele Institutului Na]ional de Statistic` arat` c` rata infla]iei s-a situat anul trecut la 4. se ar`ta \ntr-un comunicat al APAPR dat publicit`]ii la \nceputul anului. peste rata infla]iei.12. concomitent cu majorarea cotei ac]iunilor \n activele fondurilor la peste 9%. „|n sectorul pensiilor private este important ca administratorii s` sporeasc` valoarea economiilor participan]ilor \n condi]ii de risc cåt mai redus. De asemenea.2282 lei/euro. de la 2% la 2. Din aceast` perspectiv`. valabil la 31. Rezultatele fondurilor de pensii din 2009. avansul fa]` de decembrie 2008 fiind de 182. fiind ob]inute \ntr-un an de criz` profund` pe pie]ele financiare globale“. adic` atingerea unui raport optim \ntre risc [i randament. de 11.Pensii private Criza financiar` „a c`zut bine” pensiilor private Cu excep]ia nerespect`rii calendarului ini]ial privind majorarea contribu]iei la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II).59 miliarde de lei (612. nu valideaz` eforturile Grupului de Economie Aplicat`.9% pentru Pilonul III. dobånzile ridicate la depozitele bancare [i titlurile de stat [i revenirea pie]ei de capital \n partea a doua a anului. Crinu And`nu]. \n ansamblul ei.74%. iar infla]ia estimat` pentru sfår[itul anului 2009 este de 4%-5%“. calculat` decembrie 2009/decembrie 2008. Pre[edintele APAPR.5%. respectiv 2.2009). spune c` rezultatele investi]ionale pe 2009 arat` c` administratorii fondurilor de pensii au reu[it s` ob]in` echilibrul fragil \ntre performan]` [i siguran]`. \n cursul lui 2009 titlurile de stat au produs pentru investitori randamente de 10%-11%.55 milioane de euro la un curs de 4.7%.5%. „Fondurile de pensii private au ob]inut \n cursul anului de criz` 2009 randamente investi]ionale atractive pentru to]i cei cinci milioane de participan]i. a avut un an bun \n 2009. industria de profil.7% pentru Pilonul II [i de 15. potrivit datelor Asocia]iei pentru Pensiile Administrate Privat din Romånia (APAPR). dobånzile medii la depozitele bancare au fost \ntre 12%-13%. Pentru compara]ie. Adrian Dumitrache a finele anului precedent. a comentat And`nu]. cu atåt mai mult performan]ele reu[ite \n 2009 sunt remarcabile.5%. activele fondurilor de pensii obligatorii [i facultative (Pilonul III) au atins un nivel de 2. Confedera]iei Sindicale Cartel-Alfa [i Blocului L 56 Analiz` .

17.3 milioane de lei (+682%). doar 3% dintre romåni vor \ncheia un contract de pensie facultativ`.913 milioane. Pentru ace[tia. dar [i \n 2009. num`rul clien]ilor a urcat cu 24.756 lei. Locul trei revine Generali Fond de Pensii. conform datelor 360Omnibus. |n privin]a administratorilor.7%.384. de la 851. de la 159.182. Pilonul III are un poten]ial puternic de cre[tere \n urm`torii ani.000 de participan]i. Profituri semnificative au raportat [i fondurile administrate de Alico Pensii .512 lei la finele anului precedent. entit`]i diferite de administratori.887 Total 14.288 Sursa: CSSPP Not`: Primele contribu]ii la Pilonul III au fost virate \n mai 2007. |n privin]a evolu]iei num`rului de contributori \nscri[i la Pilonul II.172 de persoane. Mircea Oancea.421 2.08% din total la sfår[itul anului 2009.286 150. bazåndu-se pe o alt` filozofie comparativ cu sistemele de tip „beneficii definite”. ponderea conturilor goale (\n care nu s-a v`rsat nicio contribu]ie) pe Pilonul II a continuat s` scad`. la 300.181 4. P`strånd tendin]a \nregistrat` \n 2008.mil. cre[terea medie lunar` a num`rului de clien]i la Pilonul III s-a situat sub 1. Cel mai profitabil fond a fost cel administrat de ING Fond de Pensii. care arat` c`. iar recuperarea investi]iilor. la 29.67 milioane de lei [i Eureko Pensii . dup` ce \n aprilie un demers similar privind schimbarea Legii 411/2004 a primit vot negativ. cu un profit net de 141. au amånat momentul deciziei de semnare a unui contract de pensie facultativ`.000 de persoane.31 milioane de lei. respectiv de 8.000 de persoane.895 4.92 milioane de lei. iar pe Pilonul II \n mai 2008. comparativ cu 11% \n decembrie 2008 [i 23. cifr` care se situeaz` \ns` sub estimarea pre[edintelui CSSPP. a atins 260 de milioane de lei.565. care se a[tepta la \nceputul anului trecut la dublarea acestui indicator.22. care a \ncheiat cu un cå[tig net de 111. care a trecut de la un rezultat negativ de 41.041 187. Pe pozi]ia a doua s-a plasat Aviva Pensii. 4. \n condi]iile \n care 32% dintre romåni [i-au propus s` devin` clien]i ai unui fond de profil. reprezentånd 7.97 milioane de lei. Pe de alt` parte. Aviva Pensii 15.315 50. cel mai profitabil a fost Prima Pensie . Potrivit CSSPP.mil. care au dep`[it 500 de milioane de euro. lei Fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) Fonduri de pensii facultative (Pilonul III) 14.66 milioane de lei \n 2008. s` \ncheie anul 2009 pe profit net. la 4. fie direct. s` modifice legea privind pensiile private obligatorii \n sensul introducerii unui randament minim garantat egal cu rata infla]iei. lei . intrarea pe profit a tuturor societ`]ilor fiind a[teptat` \n 2012 sau 2013.44 milioane de lei \n urm` cu un an. de la pierderi de 92. conform datelor financiare anun]ate de administratori. Cel mai important administrator de pe Pilonul II dup` volumul activelor administrate [i al clien]ilor. cumulat. dar nu [tiu cånd anume vor da curs unui astfel de demers. conform datelor Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). la un cå[tig net de 271.2 milioane de lei. Pe Pilonul III. Financiar 2010 57 .565 milioane de persoane au primit \n contul individual de pensie cel pu]in o contribu]ie de la lansarea sistemului.25 milioane de lei \n 2008. care. fie prin intermediul unor parlamentari.12. ING Fond de Pensii.2%.8% \n 2009.07 milioane de lei \n 2008. Administratorii au \ncheiat pe minus Al doilea an de func]ionare al Pilonului II a diminuat pierderile administratorilor de fonduri de pensii cu peste 96%. care au \ncercat. respectiv circa 534. care a sporit incertitudinea locurilor de munc` [i a diminuat veniturile salaria]ilor.900 de persoane.385 4.2%. care.426 4. O a treia ini]iativ` a fost \naintat` de doi deputa]i PSD \n cursul lunii mai \n ciuda recomand`rilor FMI [i a faptului c` Pilonul II din Romånia este un sistem de pensii de tip „contribu]ii definite”. Comparativ cu 2008. \n cre[tere cu 927% fa]` de 2008.68 milioane de lei (+683%) [i Aripi (Generali Fond de Pensii) .82 milioane de lei \n 2008. la 2. la 187. |n schimb. de la 30.4%. randamentele ridicate ale plasamentelor au ajutat toate fondurile de pe Pilonul II. \n acest an. lei 831.887 Tip fonduri / Perioada 2008 2009 Active nete Clien]i Active net Clien]i . anul 2009 a adus un plus de peste 381.166 2. \n 2008. a reu[it s` \[i diminueze rezultatul negativ cu 98.172 916.752. respectiv circa 2.93 milioane de lei. \n preajma anului 2020. principala surs` de venit o constituie comisioanele percepute contributorilor la fond. Ultima ini]iativ` \n acest sens a fost respins` de Senat \n luna mai a acestui an. astfel. fiind urmat de AZT Viitorul T`u (Allianz-}iriac Pensii Private) 59. Na]ional Sindical. Calculele estimative au fost date peste cap de criza financiar`. de la pierderi de 11.745 204.031. Estim`rile arat` c` administratorii vor consemna pierderi [i \n urm`torii ani.6 milioane de lei la finele anului trecut. \n mai 2008.315 50.1% \n mai 2008.2007 Active nete Clien]i . procentaj care va cre[te la 7% \n urm`torii 2-3 ani.116 84.mil.11. avansul a fost de 13. Dintre acestea.03 milioane de lei. potrivit datelor unui studiu realizat pentru MEDIAFAX de firma de cercetare 360insights.588. Tendin]a de cre[tere modest` se va men]ine [i \n acest an.

2 milioane de euro. reprezentånd o majorare de la 50 de milioane de lei la 140 de milioane de lei.42 milioane de lei. toate fondurile de pensii au \ncheiat pe plus. „Prin ultima decizie a Consiliului CSSPP adoptat` \n 13 aprilie 2010. la 179 de milioane de lei. conform datelor publicate \n Monitorul Oficial. BCR Pensii Private a ajuns la o cot` de 6. a våndut c`tre alt grup financiar din Austria. adic` mai pu]in de 3%. pe pia]` vor rezista doar fondurile cu randamente investi]ionale ridicate. \n mai 2008. Valoarea cumulat` a tranzac]iilor nu a fost dat` publicit`]ii. conform datelor publicate de administrator \n Monitorul Oficial. a declarat pre[edintele CSSPP. cu un profit de peste 100 de lei. \n timp ce administratorii au raportat pierderi nete de 11. |n plus. Autorizat` definitiv de CSSPP \n decembrie 2009. care oblig` un fond de pensii de pe Pilonul II s` aib` cel pu]in 50. La finele anului 2009. La \nceputul acestui an. astfel. cea mai mare parte a ac]iunilor de]inute la BCR Asigur`ri de Via]` [i BCR Asigur`ri.000 de participan]i reflect` [i nivelul peste care un administrator \[i poate recupera investi]iile \ntr-un interval de timp rezonabil [i acceptat de ac]ionari.166 de participan]i dintr-un total de 4. care a preluat fondurile gestionate de Omniasig 625 de lei Fond de Pensii (Omniforte).500 de clien]i. BCR Pensii Private a intrat [i pe segmentul pensiilor facultative (Pilonul III). \n condi]iile \n care. pia]a fondurilor de pensii private obligatorii a continuat \n 2009 procesul de consolidare \nceput \n a doua parte a anului 2008. grupul BCR.Pensii private Pe Pilonul III. Intrarea BCR Pensii Private pe Pilonul III a fost \nso]it` [i de o majorare de capital de 65 de milioane de lei. care a preluat fondurile gestionate de Consolid`ri pe Pilonul II A[a cum era de a[teptat. Lista fondurilor de pe Pilonul II susceptibile s` devin` ]inta unei prelu`ri le includea pe cele administrate de Bancpost Fond de Pensii.316. se marcheaz` \ncheierea procesului de consolidare a Pilonului II prin astfel de opera]iuni. a ajuns la un portofoliu de peste 378.000 de participan]i dup` primii trei ani de la data constituirii. Ne\ndeplinirea acestei obliga]ii conduce la retragerea autoriza]iei de func]ionare de c`tre autoritatea de reglementare.72 milioane de lei.6 milioane de euro. conform datelor APAPR de la finele lunii aprilie 2010. trimestrial. BCR Prudent avea 48.2% pe Pilonul II dup` num`rul de participan]i (313. Pragul de 50. care.8 milioane de lei). Bancpost Fond de Pensii [i KD Fond de Pensii. Un alt juc`tor care [i-a consolidat prezen]a pe Pilonul II a fost Eureko Pensii Private. principalul motiv fiind legisla]ia. Valoarea cumulat` a celor trei opera]iuni s-a ridicat la 23. opera]iunea a fost efectul tranzac]iei prin care este valoarea medie aproximativ` acumulat` \n conturile individuale ale viitorilor pensionari \n intervalul mai 2008 . de transparen]` [i guvernan]` corporativ`. \n septembrie 2007. operat` \n a doua parte a anului trecut. cå[tigul net ridicåndu-se la 20. fondul administrat de BCR avea 124. consolidarea pie]ei locale va avea la baz` criterii de eficien]` [i competitivitate.156. OTP Fond de Pensii (OTP) [i Prima Pensie Fond de Pensii (Prima Pensie). tranzac]ia a luat \n calcul [i perspectivele de dezvoltare a industriei de profil. cum ar fi Polonia sau Ungaria. [i a afirmat c`. |n cursul anului 2009. potrivit datelor CSSPP. parte a grupului olandez cu acela[i nume.1 milioane de lei. Prima Pensie [i OTP Fond de Pensii. controlat de Erste. Mircea Oancea. surse din pia]a de profil estimånd c` grupul olandez a pl`tit \ntre 5 [i 7 milioane de euro pentru preluarea ambelor fonduri.934) [i la 5% dup` valoarea activelor nete (156. peste performan]a medie ponderat` a industriei. la 140 de milioane de lei. Cele dou` opera]iuni au adus Eureko Pensii circa 34. La momentul vir`rii primei contribu]ii. administratorul [i-a majorat capitalul cu \nc` 39 de milioane de lei. care a autorizat definitiv preluarea KD de c`tre Eureko. aporturile ac]ionarilor BCR Pensii Private aduse la capitalul social s-au ridicat la 90 de milioane de lei. proces care a durat doi ani de zile“. |n a doua parte a anului trecut. KD Fond de Pensii. Campionul achizi]iilor \n 2009 a fost BCR Pensii Private. El a ar`tat c` astfel de procese au avut loc [i \n alte state unde func]ioneaz` Pilonul II. Obiectivul declarat al managementului BCR Pensii Private \nainte de \nceperea campaniei de aderare la Pilonul II.000 de participan]i la finele lunii martie. conform datelor CSSPP. Altfel spus. BCR Pensii Private a pl`tit pentru preluarea BCR Prudent suma de 2. |n urma celor trei achizi]ii. a fost atingerea unei cote de 30% pe acest segment de pia]`.173 de clien]i [i de]inea a doua pozi]ie \n ierarhia fondurilor de pensii facultative (Pilonul III) dup` valoarea activelor nete.aprilie 2010. Vienna Insurance Group. prin preluarea administr`rii fondului BCR Prudent de la BCR Asigur`ri de Via]`. care totalizau 42. fondurile de pe Pilonul II vor fi comparate cu rata minim` 58 Analiz` . \n urm`torii trei ani.

La \nceputul anului. va conduce la o pensie cu pån` la 30% mai mic`. nu te sim]i deloc \ncurajat s` investe[ti \n dezvoltarea pie]ei locale.5 miliarde de euro al bugetului de pensii \n 2010. „Studii independente arat` c` o contribu]ie cu un punct procentual mai mic`. Potrivit reprezentantului APAPR. care au ajuns la 5. a ar`tat pre[edintele Consiliului de Administra]ie al ING Fond de Pensii.63 miliarde de lei. M`sura Executivului. mai ales din partea celor afla]i \n a doua parte a clasamentului“. pentru c` ac]ionarii nu vor sus]ine un business f`r` certitudinea recuper`rii investi]iilor \ntr-un interval rezonabil [i prestabilit. Optimismul administratorilor s-a transformat \n agonie dup` ce. startul cu contribu]ii solide este de maxim` importan]` pentru sistem“. iar la dou` trimestre consecutive sub acest nivel. a spus And`nu].de rentabilitate la nivelul pie]ei. din nou. iar fondurile de pensii vor deveni un juc`tor important pe pia]a financiar` [i de capital din Romånia. asist`m la instigarea unei genera]ii \mpotriva altor genera]ii“. [omajului [i dificult`]ilor financiare“. pe pia]a autohton` de pensii private obligatorii au r`mas nou` fonduri. |n perioada de aproape doi ani de la lansare. mai 2008. adic` din comisioanele aplicate participan]ilor. Pre[edintele APAPR. „Un astfel de demers amån` rezolvarea de facto a problemelor din societatea romåneasc` [i este cu atåt mai nedrept cu cåt genera]ia tån`r`. \n septembrie 2007. nivelul contribu]iei r`måne sub calendarul stabilit ini]ial. dar. din perspectiva intereselor unui investitor. adic` 1. putem asista la decizii de retragere de pe Pilonul II. „Prin reducerea contribu]iei. respectiv 3% pentru 2010. cåt [i a celor cinci milioane de participan]i. fie intr` \n faliment“. \n pofida acestei major`ri. Pe de alt` parte. comparativ cu 18 la startul Pilonului II. care administreaz` cel mai mare fond de pe Pilonul II. potrivit datelor APAPR. a[teptat` \ncepånd cu luna iunie. mai ales cei din a doua jum`tate a clasamentului.14 miliarde de lei.03 milioane la finele lunii aprilie.4 miliarde de lei pån` \n 2011. spun reprezentan]ii APAPR. ac]ionarii administratorilor se vor gåndi de dou` ori dac` mai aloc` bani pentru un business care va intra pe profit (breakeven) peste 20 sau chiar 30 de ani. Pe termen lung. pe o durat` de cotizare de 30 de ani. Reducerea contribu]iei virate la Pilonul II de pensii va amplifica pierderile induse participan]ilor prin plafonarea \n 2009 a nivelului acesteia la 2% [i nerespectarea major`rii la 3% \n 2010. atåt a administratorilor. CSSPP retrage licen]a de administrare. \n timp ce activele nete au ajuns la 3. \n mai 2010. fondurile de pensii private obligatorii au \ncasat prima contribu]ie majorat` la 2.5% din salariul brut al celor cinci milioane de participan]i.4% din deficitul bugetar al Romåniei. c` va reduce contribu]ia virat` c`tre fondurile de pensii private obligatorii. m`sura din 2009 va reduce pensiile private ale actualilor salaria]i cu pån` la 15%“. potrivit legii. a spus Jawad. a spus Coman. CSSPP instituie procedura de supraveghere special` asupra administratorului. Crinu And`nu]. participant` la Pilonul II de pensii. Potrivit calculelor APAPR. a spus c` reducerea contribu]iei la Pilonul II \nseamn` falimentarea „cu bun`-[tiin]`“ a sistemului de pensii private. |n acest caz. de fapt. a afirmat And`nu]. a mai spus And`nu]. Reprezentan]ii APAPR spun c`. |n urma tuturor fuziunilor. a pl`tit deja pre]ul lipsei de viziune economic` \n 2009 [i 2010. |n martie 2010. cum s-a estimat ini]ial prin planul de afaceri aprobat \n urm` cu trei ani. Nu exist` \nc` un punct de vedere comun la nivelul Asocia]iei. Guvernul a anun]at. diminuarea contribu]iei ar putea \ntårzia cu cå]iva ani intrarea pe profit a tuturor administratorilor de pe Pilonul II. „Asist`m. \n mai 2008. cei cinci milioane de contributori au pierdut deja 200 de milioane de euro \n 2009 [i 2010. administratorul are dou` posibilit`]i: fie cere. Besim Jawad. spune [eful APAPR.5%. de la 2. Na]ionalizarea pensiilor private Contribu]iile virate fondurilor de pe Pilonul II \n perioada mai 2008-aprilie 2010 au \nsumat 2. o parte dintre administratori. potrivit datelor avansate de directorul general al Eureko Pensii. Diferen]a de 511 milioane de lei reprezint` profitul (net de toate comisioanele) realizat de fonduri pentru participan]ii la sistem. [i nu \n 10 ani. „Dac` e[ti investitor \n Romånia [i vezi c` o astfel de m`sur` se ia dup` numai doi ani de la startul sistemului. n Financiar 2010 59 . a explicat And`nu]. „Marii investitori nu vor merge pe måna micilor politicieni romåni. care a precizat c` economiile realizate \n urma m`surii nu acoper` decåt o parte foarte redus` din deficitul de 2. la na]ionalizarea mascat` a pensiilor private din Romånia. iar m`sura le va produce \n continuare pierderi de \nc` 800 de milioane de euro pån` \n 2017. Deci. sustenabilitatea [i adecvarea Pilonului II sunt vitale pentru o pensie privat` la un nivel decent \n viitor. |n plus. |n plus. reprezentan]ii administratorilor [i APAPR au estimat c` activele Pilonului II vor dep`[i pragul de un miliard de euro \n decembrie 2010. sumele virate c`tre Pilonul II urmånd s` scad` cu 2.1% din PIB). t`ierea a dou` puncte procentuale din contribu]ia Pilonului II va aduce statului economii de 660 de milioane de lei \n 2010. La patru trimestre consecutive de subperforman]`. a fost puternic contestat` de administratori [i APAPR. al restructur`rilor.5%. \n \ncercarea de a diminua deficitul bugetar. preluånd [ocurile unei rea[ez`ri brutale a economiei. Jum`tate din pensia privat` acumulat` \n statele cu experien]` \n domeniu provine de fapt din contribu]iile virate \n prima treime a perioadei de acumulare. Pilonul II a consemnat un randament mediu anual de 18. estimat la 46 de miliarde de lei (9. bani ac]ionarilor. Cornelia Coman. cheltuielile administratorilor nu se mai pot sus]ine din veniturile acestora. \n contextul major`rii contribu]iei de la 2% la 2. s-ar putea retrage de pe pia]`. |n cazul primei variante.5% la 0.9%. Punerea \n practic` a m`surii de reducere a contribu]iei ne d` peste cap planul de afaceri al companiei“. la doar doi ani de la startul Pilonului II. „Prin aceast` m`sur`.

47-53.asigreasig@abcasigurari. M101.954.147.80. 021-318.180. Al i ac ionari (< 5% fiecare) .67%.534 peste 250 Nova Trade .000 N/A 2010 .Pre edinte Adina B cioiu .ro www.327.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 192.Director Executiv Adjunct 2009 . 58-60.41.IRIAC ASIGUR RI* Str. Iridex Group Import Export .639.6 > 200 Iberian Structured Investment I BV 81.ro.72. crt.0.400 1 Aegon Woningen Nova B. Polizu.Director General Alexandru Ionescu . al i ac ionari .75 office@astrasig. cod 010616.507.ardaf.12.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 2010 .Director Financiar Radu Br g rea .3.436 9.astrasig. sect.V. sect.673 (-)219.712. www.22. al i ac ionari .Director General Adjunct Alexandru Popescu .206.68%. 44.o@alico. C derea Bastiliei nr.17%.81 021-230.abcasigurari. 1.000 2010 .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ALLIANZ.5670%. Nerva Traian nr. Cominco . sector 1.63%.11 4 relatii. persoane fizice .4775%. 10.22. 021-318.99%. Stizo .160.20 021-317. .0.198.24% Mircea-Florin Hristofor .0. Apa Proiect .allianztiriac.V.Director General 2009 . Aegon Tsjechie Holding B.209 2 contact@aegon.ro 6 www. coala Floreasca nr.0480%.18.Pre edinte CA Silvia Sîrb . Iridex Group Construc ii .Director Opera iuni 2009 .01% Theodor Alexandrescu .74.80. et. Cluj 0264-224.329.99 1 abc.904 (AV) 2010 .1% Gabor Kepecs .60. Bucure ti 021-317.aegon.51.685 2010 .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 17. 021-208.1.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 327.ro.16%.60%.ro Indicator financiar .Pre edinte Directorat Dacian Vinereanu .2. nr.ro Indicator financiar .139. Bucure ti 021-318.Director General Ciprian L dunc .000 87.600 53 Hidroconstruc ia .843 2010 .99.publice@allianztiriac.81 021-208.30% Radu Must ea .4.785. info@aegon. Capital social (lei) Nr.3580% Rangam Bir . sect. Apasco . Emivas .astrasante.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 1.20%.650.000 (AG+AV) 11.3851% Stanislav Uma .000 N/A Allianz New Europe Holding GmbH 52.alico.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.38%. Vesanio Trading LTD.80. Bucure ti 021-208.Pre edinte CA Victoria Dumitru . Frigotehnica .1645%.00 021-208.Director General Alin Tudor B iescu .80. Generali PPF Holding BV 18.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 799. 3.038.132 N/A 240. sect.17.ro Indicator financiar .59.Membru Directorat 2009 . 3.ro.ro Indicator financiar .53%. .630.ro Indicator financiar .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) AEGON ASIGUR RI DE VIA Calea Doroban ilor nr. www.150. Proimsat 0.200 0264-224. Bucure ti 021-208.ro Indicator financiar .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA Str.79.53.99%.911 N/A Alico .515.01%. 24.Vicepre edinte Directorat R zvan Ieremia . jud.41.089 6.Director General Adjunct 2009 . Cluj-Napoca.22.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ALICO ASIGUR RI ROMÂNIA (fost AIG Life Asigur ri România) Bd.91%.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 2.ro 5 www.0.01 3 h. 1.000 (AV) 357.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 13.0. alte persoane fizice i juridice 0.25%.ro www.517.250. 80-84.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 78.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 39. Uniqa Beteiligungs 27.ro www.80.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 66.26%.0.76 office@ardaf. 98-100.86 021-318. Lasc r Catargiu nr.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASIGURARE REASIGURARE ARDAF* Str.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere ABC ASIGUR RI REASIGUR RI Str. Energoconstruc ia . 1.0.Director Asigur ri 2009 .763. bl.000 29.778 (-)90.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 60 Informa]ii asigur`tori . Bucure ti 021-230.ro www.astraonline.

Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 556.sucursale.41%.576.0. et. C t lin Alexandru Huic . Carol I nr.41%.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.330 370.000 13. Imeco .853. 5-6.825 — N/A (AV) 157. Bucure ti 021-331. sect.711.3.63. Bucure ti 021-206.40 021-230.970.39 021-331.ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Bd.99.Director Financiar.4860%. crt.003 (AV) 24.ro www.3. 62-64.ro www. 1.ro Indicator financiar . Arena Group .613.432. înlocuitor de drept al Directorului General 2009 .Membru Directorat Ion Br tulescu . Elena V c rescu nr.020.Vicepre edinte Directorat 85.CEO Aviva Investors România 2009 .lei Prime brute subscrise Rezultat brut (profit sau pierdere) 11.Pre edinte Directorat Wiener Stadtische Versicherung AG Viena .Membru Directorat Cristian Botez . 24. Bucure ti 021-230.15 office@ateinsurance. Radu George Cazacincu 0.6016% Daniela Meghea .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) AVIVA ASIGUR RI DE VIA * Str. sect.08 9 office@asitokapital.307 88.0.387 — 126.190 2.ro.846 (AV) 2010 .ro www.Director General Adjunct 2009 .sediu central Agrotiki Insurance Grecia . Martin Haschka .90.63.39 office@asig-asimed.55%.9124%.Pre edinte CA Dan Mihail Stoicescu .35%.436 1.783.1. 86 reprezentan e. 10 elena.690 N/A Aviva International Holdings Limited 99. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere ASIGURARE REASIGURARE ASIMED Str. 99. 21.81.62 021-230.bcrasigviata.Director General Marcel Pîrciog .01 11 office@aviva. persoane juridice .001.Pre edinte CA Valentin Mi ov .com www.533.41% Lauren iu Huic .000 1 Lauren iu Huic .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASITO KAPITAL Bd.11.Mariana Diaconescu . persoane fizice .ro.88 8 cabinet@asirom.265. al i ac ionari persoane fizice 0.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ATE INSURANCE ROMÂNIA Calea Grivi ei nr.1.400.47% ATE Leasing Grecia .917.12% Florina Vizinteanu .524 2010 .ro www.Pre edinte CA / Director General 2009 .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 2.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.asirom.Membru Directorat 2009 .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASIGURAREA ROMÂNEASC .936 (AV) 2010 . 1.9320%.83. 90 .84%.000 2010 . 021-230.900 1 Norcroos Insurance Company Ltd.99% Mihai Popescu . 1.949 (AV) 165.113 1.100. 31-33.68.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1. Rabat nr.09.Pre edinte Directorat Mihai Belicciu .ro Indicator financiar . sect.301.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) BCR ASIGUR RI DE VIA VIENNA INSURANCE GROUP Str. sect.57%.85%.87.324.85%.68. Galenus 3.0.Director General Elena Lupu .47%. Buze ti nr.35.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 39.246 135. Bucure ti 021-203.04.68. Bucure ti 021-601.agen ii Boris Schneider .932.88.14 021-310.asig-asimed.53% Iordanis Hadjiossif . 100A. Banca Comercial Român .068% Constantin Tampiza .0.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) — 255. Olfarm .Date finale Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) 1.ro Indicator financiar .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 33.CEO Aviva Grup România Daniela Vasile . Gheorghe Laz r nr.ro Indicator financiar .lupu@ateinsurance. sect.Membru Directorat 2009 .asitokapial.ro Indicator financiar .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 2010 .Membru Directorat persoane fizice .204.25 021-601.87.620.187 — 1. 1.0.CEO Aviva Pensii Eugen Voicu . 7 asimed@gmail. Capital social (lei) Nr.13.858 1 .ro Indicator financiar .59 12 office@bcrasigviata.00 021-203.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 61 .46%.1. 021-310.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 21.62%.462 124.2. Heliofarm . Meduman .493.022 (AV) 2010 . Bucure ti 021-310.10.12.577.09%. Farmacom .ateinsurance. 8A.5.6.83.aviva.30 46 . Hepites .800 55 Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group .ro www. sect.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 9.001 — 947. 2.

000 (AV) 27.CEO 2009 .ro Indicator financiar .11.11. Transcar .000 1 BNP Paribas Assurance.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARDIF ASIGUR RI Bd. Bucure ti 031-226.ro www. persoane fizice 3. 2. sect. cod 020057. Sibiu. Bucure ti 021-408.087.56 19 office@certasig.173 (AV) 2010 .0.Pre edinte CA Carmen Bahrim .92. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere 123. Autog rii nr.ro Indicator financiar .cardif. Dacia nr. Cardif Assurance Vie.647.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 2010 .080. Capital social (lei) Nr.000 — (-)37.CEO 2009 . www.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 642.387. sect. 2.664 — (-)55.com www. Cardif Assurance Vie.29 021-408. Cardif-Assurances Risques Divers Gerard Christian Binet .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) BRD ASIGUR RI DE VIA Splaiul Independen ei nr. 0269-205.A.298. cod 020057.11.637. cod 020057.bcrasig. BRD . 23. Bucure ti 031-226.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 1.49% Philippe Perret .000 1 BNP Paribas Assurance. crt. 2.brdasigurarideviata.ro.51%.513 — 22.725.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 9.800.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARPATICA ASIG Str.bcrasigurari.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CERTASIG ASIGURARE I REASIGURARE Str.000.00 15 ro-office@cardif. 153-155.300. 100.877. Cardif-Assurances Risques Divers Gerard Christian Binet . Sibiu 0269-222. 153-155.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARDIF ASSURANCE VIE S.572 — 105.04 021-311.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 62 Informa]ii asigur`tori . sect.00 16 ro-office@cardif.42%.ro Indicator financiar .44. sect.971 (AV) 2010 .066.13 14 office. Dacia nr.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 360.235 250.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 196.98. Bucure ti 031-226.Director General Atlassib .09% Mihail Tec u .20. persoane fizice .00%.Pre edinte CA Mariana Flucu .359 N/A Ilie Carabulea .040.65% Nigel Williams . Cardif-Assurances Risques Divers Gerard Christian Binet .CEO 2009 .Membru Directorat (COO) 2009 . 0269-220.ro Indicator financiar .61% 2009 .Pre edinte CA James Grindley .500 930 SOGECAP .6.323 (AV) 83.97%. sect.799 2010 .29.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 7.certasig. BCR .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 5. et. Bucure ti 021-311.729* N/A 2010 .000 90 2010 .000 — 39.210. Nicolae Caramfil nr.91. 61B.00 17 ro-office@cardif.904 10 CertAsig Holdings SA .215.Pre edinte CA Mario Kostov .487 20.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web BCR ASIGUR RI VIENNA INSURANCE GROUP Str. Cardif Assurance Vie. 5.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 22. et.com www.ro Indicator financiar . 2. Bucure ti 021-405.180 154 Wiener Staedtische Versicherung AG 95.74. 1.809. tronson 1. 1.Pre edinte Directorat (CEO) Adina Edelmaier .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) * Prime subscrise incepând cu luna august 2009 Nr. Dacia nr.A. 2. bl.Sucursala Bucure ti Bd.221.ro www.500. et. 153-155. Grigore Mora nr.11 031-226. PARIS .202 0269-211.133 18 office@carpaticaasig.039.brdasigurarideviata@brd. PARIS Sucursala Bucure ti Bd.91%.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 7. 1. jud. sect.90 13 office@bcrasig.50.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 594.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 15.11 031-226.Membru Directorat (CFO) Sergiu Loghin .Pre edinte CA Mario Kostov .29.Director Executiv 2009 .1.000 1 BNP Paribas Assurance.11.741 — N/A (AV) 6.cardif.Director General Vasile Sava .420 021-311.35%.538.11.970.com www. 2.11.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 6.707 (-)411.1.616.Pre edinte CA Damien Marechal . 0372-187.Director General Adjunct 2009 .ro www. 15. persoane fizice .11 031-226.724 (AV) 2010 .ro Indicator financiar .146.cardif.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.ro Indicator financiar .

025% Josef Adelmann . 12. Bucure ti 031-423. B6. cod 020337. Bucure ti 031-423.000.Director Economic 2009 .05% Alexandros Sarrigeorgiou .373.21 021-300. 10.99868%. 3.645 — 2.567 (-)19.Pre edinte CA Ina Cre oiu .402 — 3. 5. 1. Austria 99.595. 6A. cod 020337.5%.71 021-202. Ergo International AG. cl direa Olympus. EFG Business Services .Director General Adjunct Recep Cetintemel .0. 25-29. persoane fizice . EFG Eurolife General Insurance .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) EFG EUROLIFE ASIGUR RI GENERALE Bd.Director General Adjunct 2009 . sect.Director General . bl.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 14.9.V.83 031-418. Achmea Holding N. cam.000. 2.341 2010 . cam. Germany 0.4. 4.310 83 Credit Europe Group N. EFG Eurobank Ergasias .eureko.ergo. 1.40.99% Mihnea Tobescu . . Dimitrie Pompeiu nr.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 63 .ro Indicator financiar .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) EFG EUROLIFE ASIGUR RI DE VIA Bd.977.Pre edinte CA / Director General Carmen Radu .Director Subscriere Costin Istrate . sect.Director Managementul Riscului Aurel Fr il . Bucure ti 031-224.975%.00.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 14.99.86.129. 5.340.49 21 office@ceasigurari.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 17. intrarea D.ceasigurari.726 (AV) 2010 .70 24 office@ergo. sect.0472%.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CREDIT EUROPE ASIGUR RIREASIGUR RI Splaiul Unirii nr. bl.0.307 41 de agen ii i puncte de lucru Eureko B.01%.gr www.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ERGO ASIGUR RI DE VIA Intrarea Murmurului nr.chartisinsurance.84 23 asigurari@eurolife.9. 5. cam.85%. sect. WTCB.998.3440%.chartis@chartisinsurance. EFG Eurobank Ergasias .83 031-418. Chartis Europe 99.00.67.ro www.V.0. cod 014114.701.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 10.0.efgeurolife.133.Pre edinte CA Mesut Yeti kul .9%.0472% Alexandros Sarrigeorgiou . Decebal nr.0. 6A.Director General Roxana Brani te .914%.84 22 asigurari@eurolife. et. Dimitrie Pompeiu nr.200 1 Ergo Austria International AG.132 2010 .0. Eurobank EFG Business Services .gr www.00 031-224.000 — EFG Eurolife Life Insurance .Pre edinte CA Anita Ni ulescu .000 — 3.051. 2. Eurobank Cards 0.092 — EFG Eurolife General Insurance . 1-11.96.com www.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 12.Director General Radu Manoliu .Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Bucure ti 021-408. Bucure ti 021-202. sect.05%. cl direa Olympus.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 4.086% Recai Dala .36 20 ask.533.007.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 162. parter.ro Indicator financiar .720 6. 2-4.Pre edinte CA Magdalena Mocanu .67. crt. 5. et.000 (AV) 14.72 asigurari@eureko.85. Asigur ri generale (AG) N/A N/A Asigur ri de via — (AV) 2010 .com Indicator financiar .ro Indicator financiar .Director General Simona Petrache . EFG Eurolife Life Insurance . 1. Bucure ti 021-300.Director General Adjunct 2009 .V. Capital social (lei) Nr.86.585 34.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 42.00132% Frans van der Ent .168.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 56. . tronson 3.000 N/A Mihnea Tobescu .371. (Olanda) 99.00 021-408. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere CHARTIS ROMÂNIA* (fost AIG România) Pia a Montreal nr.Director General Adjunct 2009 .7192%. Eurobank EFG Cards . parter.04. sect.ro Indicator financiar .ro 25 www.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 13.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) EUREKO ASIGUR RI Bd.192.ro www.04.efgeurolife.Director General / Membru CA 2009 . et.302.002.793 (AV) 2010 .052.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A Activ din 2010 (AV) 2010 .8424%.ro Indicator financiar .96.40.

021-307.Director Financiar 2009 .Director Asigur ri de Via Emil Boldu . Fata Vita s.50.ro Indicator financiar .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 1.000 20.ro Indicator financiar .999971%.Director General Marian Bache .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) GROUPAMA ASIGUR RI* Str.422.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 14.84.Director Financiar Adrian Marin .000029% Denis Rousset .000 99.0.Director General Bogdan Pîrvu .Director General Monica Sp taru .44 30 office@grawe.34571%.99.441 2010 .605.p. bl.Director Executiv Mircea Georgescu .70.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 280.275 55 Grazer Wechselseitige Versicherung AG 99.99.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 64 Informa]ii asigur`tori . Bucure ti 021-317.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 80.00 021-310. 2.Director General / Pre edinte Directorat Pavel Paidar .96285%. 3. Jean Valvis 4.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 61.euroins.785865%. sect.0.0. Po ta Român 0.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) GARANTA ASIGUR RI Bd.Director General Georgiana Miron .Pre edinte Alin Iulius Buc a .0.793 120. Radiocomunica ii . Konstantinos Argyropoulos 0.000 80 Euroins PLC . 19-21.99.974 (AV) GENERALI ASIGUR RI Str. Ion Mihalache nr.ro Indicator financiar .71.Director General Adjunct 2009 .500.597 74.00.100. 1. sect. sect. cod 030857.83.9999(9)%.000 2010 .262 N/A N/A (AV) 2010 .07.35 021-312.42690%.12% Kiril Boshov .a.000 15. et.Director Asigur ri Generale Stefan Vancek .027021%.0000(1)% Vittorio Rispoli . unit i ale coopera iei de consum . Ioannis Vasilatos .073.900.47 021-230. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE Bd.Pre edinte Consiliu de Supraveghere Indicator financiar . cod 011171. al i ac ionari 15.16.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 45. Bucure ti 021-307.Pre edinte CA Peter Kasyk .000 28.00071%.100. Bucure ti 021-230. 021-307.018.67 31 office@groupama.100 13 Fata Assigurazioni Danni s.750 — N/A (AV) 2010 .98%.917. 2.450.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. 45.Director Economic 2009 .787 7.200 peste 300 de agen ii i puncte de lucru Groupama SA .10 021-312. Capital social (lei) Nr.99. Gheorghe Polizu nr.generali. et.000 2010 .00.75 021-307. turn Centrul de Afaceri Obor.20 29 info@generali.ro 129.487.99. Astra . 99.300.garanta.054422%. 1. 10-12.Date finale Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) 34.755.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 352.400. GW Beteiligungswerbs-undverwaltungs GmbH . Mihai Eminescu nr.00.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) FATA ASIGUR RI os.Date finale neauditate Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) N/A — N/A (AV) 2010 .Director General Adjunct Paul Swoboda .00071% Doukas Paleologos .p. sect.663 771. Centrocoop 0. . Bucure ti 021-312. 021-326. 2.170 N/A N/A (AV) 28. Vulturilor nr.ro www.Director General Adjunct 2009 .144.174 957.008 10. Prof.130112%. 98A.ro www. Romtelecom .87%.07. unit i asociate în sistem creditcoop .500.ro Indicator financiar .ro www.000 90 Generali Holding Vienna . Pantelimon nr.00071%. crt.ro Indicator financiar .24694%. Bucure ti 021-312.41 27 office@fata-asigurari.591. Groupama Investissements SAS .fata-asigurari.Responsabil Comunicare 2009 .groupama.ro www.99.80 28 info@garanta.510.11 021-317.a.36.80.Pre edinte CA Diego De Gennaro .01547%.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 430.000 84.0.0. 1.03. 7-8.37.0.Director General Dan Bold .grawe.101.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 2009 .60. 58-60.ro www.ro www. Bucure ti 021-305.Pre edinte CA Gerasimos Gazis . sect.002580% Marie Kovarova .057.238.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 422. 10A.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE Str.697.02% Othmar Ederer . sect.875 (subscris i v rsat) 10 The Ethniki Hellenic General Insurance Company .14 26 secretariat@euroins. cl direa Conect 3.Trimestrul I Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 26.0.94. Dimitrie Pompeiu nr. Doukas-Pavlos Palaiologos 0.Director Comercial Ovidiu Racoveanu .

Nationale-Nederlanden Intertrust BV .000 53 Omniasig Vienna Insurance Group 99. 021-231. Vienna Insurance Group 0.28 suport. 1. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere ING ASIGUR RI DE VIA Str.85.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) OMNIASIG ASIGUR RI DE VIA Str. Costache Negri nr.0.01258% Zlatka ular .91.00. jud.495. ING Verzekeringen Intertrust II BV 0. 1.ingasigurari.Director Sucursal 2009 .98742%. Polizu 58-60.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) PORSCHE VERSICHERUNGS AG SALZBURG .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 2009 .80 021-402.631.50.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP Bd.902.platinumasigurari.0.0.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 61. Ilfov 021-208.0000016%.ro 2009 .100% austriac Virgil Chiric .Membru Directorat 2009 . Aviatorilor nr.31.81 32 asigurari@ing.31 N/A 206. Voluntari.99992% Uma Stanislav .26. 2.Director General Adjunct Indicator financiar . Clucerului nr.Director General 2009 .ro 35 www.0000016%. persoane juridice române .0. sect.omniasig.Director General Adjunct Gabriela Maria .ro 33 www. alte persoane fizice .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 36.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) N/A 1 Porsche Versicherungs AG Salzburg .0. Efraim Naimer.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 25. Bucure ti 021-408.802** — N/A (AV) 2010 .25%.Pre edinte Directorat Vienna Insurance Group . Bucure ti 021-231.622 66 ING Continental Europe Holdings B. 28. crt.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 11.Pre edinte CA Iuliana Hampu .85.ro Indicator financiar .084.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 527.0016% Constantin Toma.691. 9Bis.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL* Str.290 N/A Iberian Structured Investments I BV 99.42 021-231.000.clienti@omniasig.ro www.48 N/A 2010 .144 (AV) 2010 .50.476.99.000 — 52. Bucure ti 021-402.2373 lei pentru 2009 Financiar 2010 65 .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 100% asigur ri auto N/A — N/A (AV) 12.86%.100.ro www.252.38 021-208.114.14 021-322.9984%.11 37 office@rai-ria.000 1 Vienna International Holding .88.91.00.V 99.36 36 office@porschebank. 1.000 (AV) 2010 .000 77.633 2010 .ro 34 www.40. sect. ING Verzekeringen Intertrust IV BV .01 office@omniasiglife.ro www.Vicepre edinte Directorat / Director General Adjunct Venera-Camelia Gössnitzer-Scafes . persoane Constantin Marica .rai-ria. sect.ro Indicator financiar .ro 62.omniasiglife. 1. Capital social (lei) Nr.749.98.761.50.0000016% Aurelia Coman .Vicepre edinte Directorat fizice române . Iulia Chicus Pre edin i CA Efraim Naimer .Membru în Directorat Indicator financiar .00 021-408.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) ** Informa iile transmise în euro de companiile de asigur ri au fost transformate în lei la un curs mediu stabilit de BNR la 4.00 office@platinumasigurari.ro Indicator financiar . ING Verzekeringen Intertrust III BV . Bucure ti 021-200.Director General 2009 .Sucursala România os. 13. Gh.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 100% asigur ri auto 20.450.730.Director General Anca B b nea . 5. Pechea nr.89% Liviu Stoicescu . 1-5. et.00 021-200.0000016%.26. Bucure ti 021-322.320.516 — (-)8.106.Pre edinte Directorat / Director General Luiza Mihaela Unghianu .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.938.porschebank.ro Indicator financiar .lei Prime brute subscrise Rezultat brut (profit sau pierdere) PLATINUM ASIGUR RI-REASIGUR RI Str. Pipera-Tunari nr. sect.0.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 2010 .120 260 Constantin Toma .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 5.9999936%. sector 1.

200 166 de sucursale. medical pentru c l torii în str in tate.00.ro 39 www. sect. agen ii. Credit Europe Asigur ri Reasigur ri.activasigurari.iduna.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) UNIQA ASIGUR RI DE VIA * Str. Euroins România Asigurare Reasigurare.ro Auto: Casco.iriac Asigur ri Cristiana Mihalcea .300.000 N/A 2010 . cod 031409. Capital social (lei) Nr. Allianziriac Asigur ri. Carpatica Asig.0. de construc ii-montaj.00 021-322. RCA.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 554.REASIGURARE Str.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 1.477. 85. Asigurarea Româneasc Asirom Vienna Insurance Group.268. 145.140. persoane: asigur ri de via . marketing al prospectelor schemelor de pensii Asigur tori locali i interna ionali care facultative. AIG România.General Manager ALPHA INSURANCE BROKERS SOCIETATE DE BROKERAJ ÎN ASIGURARE .400 5 Signal Iduna Holding AG. Uniqa International Versicherungs-Holding GMBH 0.85 Indicator financiar .ro Indicator financiar .571. de accidente. Victoria Center.0009% Ioana Laura Pasca . 3. Societatea de Asigurare Reasigurare Astra. BCR Asigur ri.signal.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 320. sect.01 031-410. Aviva Asigur ri de Via . consultan de management de risc Karina Ro u . r spundere civil legal .ro www. 9B. 1.08. avia ie i transport: cargo. Bucure ti 1 031-410. Uniqa Asigur ri..Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.701.Marketing & Communication Manager 2009 . propriet i: asigurare de cl diri i bunuri.04. Uniqa International Versicherungs-Holding GmbH . sect.40 N/A Uniqa Asigur ri . maritime. Bucure ti 3 0372-195.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 35. 021-212.551. Bucure ti 021-212. Alexandru Philippide nr. 1.501.0373%. Omniasig.com Asigur ri generale Garanta Asigur ri. Signal Krankenversicherung a. 30. Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv ACTIV ASIGUR RI .57.0. Bucure ti 031-730.71.79.58 karina_rosu@aon. Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GMBH .CEO * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 66 Informa]ii asigur`tori I brokeri de asigur`ri . crt. Asigurare Reasigurare Ardaf.Date finale neauditate Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 496. 021-455.73 38 office@signal-iduna.16 021-315. sect.79.ro AON ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE Calea Victoriei nr. Asito Kapital.94 40 021-313. Uniqa Versicherungen AG .471 (AV) 2010 .52.54 021-408. profesional .aon.43 secretary@uniqa.750. 2 Bucure ti 021-455.ro www.58.372 — 3. Breer . crt. de avarii accidentale la ma ini i utilaje. 3.BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE Str. Groupama Asigur ri Florin Sava . 26. agricole.Director Toate clasele de asigur ri generale i asigur ri de via .8429%. C. c r u intern.ro Indicator financiar .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) UNIQA ASIGUR RI Bd. de s n tate.Pre edinte Directorat / Director General Alfred Vlcek .04.849 (AV) 29.99.134. puncte de lucru Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH .69.1189%. Dacia nr.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) BROKERI Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Allianz. Eureko Asigur ri.55 alphabrokers@alphabank.R.nl www. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere SIGNAL IDUNA ASIGUR RI DE VIA Str.82 021-212. Grigore Alexandrescu nr. 18-18A.M. echipamentelor electronice.Vicepre edinte Rainer Rudi Günter Schönberg Vicepre edinte 2009 . pentru pierderi din întreruperea activit ii.Membru Directorat 2009 . managementul portofoliilor de asigur ri. asigur ri de: mijloace de transport aerian.04. Hâr ova nr. sect. r spundere civil pentru mijloace de transport aerian. 2.02 office@activasigurari.30.08.Date finale Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) — N/A N/A (AV) 2010 .79.uniqa.0001% Ileana Horvath . carte verde. credite i garan ii Platinum Asigur ri Reasigur ri. Vulturilor nr. sect. et. cod 010095. Generali Asigur ri. analiz i suport în rezolvarea respect criteriile de bonitate ale Aon daunelor.Director General Adjunct Attila Nagy . 4. Bucure ti 021-313. 1.9999%.638 — 2.G Leslie J.79.

42. Uniqa. Groupama. Generali Asigur ri.01.66 epm@epm. Mircea Vulc nescu nr. Asirom.iriac. Omniasig Vienna Insurance Group.BROKER DE ASIGURARE I REASIGURARE Str. asigur ri de locuin e. jud.ro FINANCE BROKER DE ASIGURARE Bd. sc. 69. et. Uniqa Asigur ri. 1. bl. CMR. CARGO.ro Toate clasele de asigurare To i asigur torii autoriza i i / sau înregistra i de Comisia de Supraveghere a Asigur rilor Eric Andre Bellando . sect. Bucure ti 7 021-314.52. George Radu . Prahova 6 0344-801. Generali. CARTE VERDE. 6A. Sfânta Vineri nr. Groupama Asigur ri. Asirom etc. ap.ro www. Certasig. asigur ri de r spunde civil profesional etc. 1. 6. BCR Asigur ri. BCR Asigur ri. CMR. Groupama Asigur ri. BCR Asigur ri. Fata Asigur ri. sect.ro Toate clasele de asigurare Alico. George Missail nr.foruminsurance. asisten medical pentru cet eni str ini în România. Anchor Plaza.68. bunuri neînmatriculabile. malpraxis.iriac Asigur ri. Timi oara nr. Generali.Director Adjunct Maria Chiril .com EPM ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE Str. ABC Asigur ri. et.I. 5. Asirom Vienna Insurance Group. Euroins România Asigurare-Reasigurare.Director Vânz ri Financiar 2010 67 .02 021-650. bl. Ardaf.ro FAST BROKERS .Director Executiv Toate clasele de asigurare Allianz. 021-202. RCA. Uniqa Irina Traicu .30. OTP Garancia. Asirom. Astra.iriac Asigur ri.36. Allianz.409 g. Uniqa. Uniqa. poli e buchet. 4. Dolj 4 0251-598.fastbrokers. Generali Asigur ri.96. City Insurance. Omniasig.03 office@dcainsurance. sect. Ploie ti. 1.Director General Asigur ri de via i non-via Grawe.eosrisq.ro www.33 021-315. ap. Omniasig.eurialbroker.880 0344-801.20.881 office@destine-broker. 0744-707.36.308. Astra Asigur ri.30 021. 2. CASCO.55 roxana. Carpatica. P5A. Generali. Astra. Garanta. Credit Europe. Astra Friederich Geist . camera A. 36.Administrator Andreea Nicolescu . ING Asigur ri Romeo Boc nescu . ABC Asigur ri.56. Omniasig. BCR Asigur ri Vienna Insurance Group. Eureko Raoul Moro anu . 80. Eureko. Bucure ti 12 021-335. via . Bucure ti 11 021-308. Certasig.iancu@eurialbroker.01. Allianz.15. Euroins. Vasile Lupu nr. Craiova. sect.99 021-336. BCR Asigur ri. George Co buc nr.64 office@fastbrokers.com. Otopeni. Cuza nr.30 office@eosrisq. Allianz.com EURIAL BROKER DE ASIGURARE Calea Bucure ti nr. Bibescu Vod nr. Asirom. Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv ASIGEST AGRI BROKER DE ASIGURARE Str. 5. 1. Astra Asigur ri. poli a de asigurare medical . 28.56. jud.759 021-317.65. Omniasig Asigurare Reasigurare. Uniqa.15.iriac. Omniasig.ro Toate clasele de asigurare Allianz.99. Generali.99.99. asigur ri de bunuri. Signal Iduna. bunuri.Director General Claudia Garbis . Euroins. A. Fata Asigur ri.ro www.iriac Asigur ri.01. Aviva.35 021-335. B.Administrator Cristina O et . 24.245 0251-598. 0743-044. Ardaf. Generali. Groupama. jud.ro www.BROKER DE ASIGURARE . sect. Uniqa Asigur ri. Aviva. sect. Groupama Asigur ri.Director Executiv CASCO. Euroins. Bucure ti 5 021-650.iriac Asigur ri.01.rca-craiova. CAR. EEI-Asigurare Echipamente Electronice. RCA Allianz.ro www.31 contact@fba. Credit Europe Asigur ri.Director Executiv DESTINE BROKER DE ASIGURARE Str. Ilfov 021-202. Astra Asigur ri Kerem Sekizyarali . Omniasig Asigur ri de Via . Ardaf. BCR Asigur ri. 0740-243. r spundere civil general . asigur ri generale Credit Europe Asigur ri-Reasigur ri. Uniqa Asigur ri. sc. corp B.Director EOS RISQ ROMÂNIA . crt.Director General Asigur ri generale non-via i via Allianz.77.Director General Asigur ri de via . asigur ri de c l torie.epm. imobile. Astra Asigur ri Florin Floris . 29.ro Asigur ri de: accidente. 3.35 office@foruminsurance.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Groupama. 6.409. asigurarea animalelor. Asigurarea Româneasc .REASIGURARE Str.Director General D&CA INSURANCE BROKER Str. 24. Carpatica. birou 7C03. facultative pentru corp-nav . Asigur ri Fortis. 26Z. Ardaf. Omniasig.radu@asigest.009 9 021-202. Euroins. 021-650. Bucure ti 8 021-336. asigurarea culturilor agricole.ro www.ro FORUM INSURANCE BROKER Str. Asirom. Platinum Asigur ri-Reasigur ri Iulian Gheorghiu . Bucure ti 10 021-317.

2. Ardaf.416 lidia. crt. BCR Asigur ri. Carpatica Asigur ri. 0720-990. City r spundere civil general . Prahova 0244-567.porschebank. Bucure ti 15 021-212. Ploie ti.14.iriac.Director General Asigur ri de via . Craiova. Groupama.38 021-208. Astra. 021-310. Eureko Asigur ri. Dolj 13 0251-461.Director Financiar LACOLI BROKER DE ASIGURARE Bd.ro Allianz. Generali Asigur ri.ro www. employee benefits www. sect.General Manager Asigur ri generale i asigur ri de via Allianz. Credit Europe. 169A. Asito Kapital. 021-212.mgb.26. Dimitrie Pompeiu nr.30. bl. jud. Carpatica Asig. Bucure ti de bun execu ie. construc ii. Allianz. Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv GELIAS BROKER DE ASIGURARE Str. echipamente electronice. 18 cod 014459. QBE. 2. errors & ommissions. 2. Franz Liszt nr.BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE Bd. 0743-144.74 crime. asigurarea de incendiu i alte calamit i.ro Asigurare pentru bunuri: cl diri.ro www. Lidia Aurora Radu . Signal Iduna. Euroins. asigurare echipamente electronice. Ardaf. Astra Alina Valcereanu .ro protec ia mediului înconjur tor.ro INK CONSULTAN . asigurarea ma inilor.484 pitesti@lacolibroker. conduc tori auto. Omniasig.Director General Asigur ri generale.ro www. Uniqa. D&O. Bankers Blanket Bond. Generali. Allianz.ro PORSCHE BROKER DE ASIGURARE os. Omniasig. malpraxis. asigur ri de via private i pensii Astra.ro www.CEO Asigur ri auto RCA & CASCO Porsche Asigur ri. Eureko.055. BCR Asigur ri. Asirom.Director General tefan Alexandru Florea . RCA. Eureko.02 intelectual capital. et. CAR. 6.londonbrokers. UniqaA. ACE.ro www. Astra. Cargo. România Muncitoare nr.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Uniqa etc. Astra.ro Toate clasele de asigurare Allianz. ING Asigur ri de Via . Allianz. asigur ri de accidente: Asigur ri.ro www. jud. Generali Asigur ri. 10 A. BCR montaj i r spunderea constructorului.61 office@londonbrokers. Lloyds Syndicate.70 secretariat@grassavoye.BROKER DE ASIGURARE Str. corp A1. Generali. ap.lacoli.ro GRAS SAVOYE ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE I REASIGURARE Str. Generali. jud. Zidari nr.Director General casco. Garanta. asigur ri pentru office@marsh. Bucure ti interna ional 021-310. computer 021-232. echipamente. Carte Verde.iriac.grassavoye. asigur ri de garan ii.21. cazurile de avarii accidentale. Olari nr. asigurarea auto: Asigur ri.ro www. asigur ri financiare.Director General N/A N/A Laurent Charlier . r spundere civil legal .18. Cluj 20 0264-588.ro www.59 021-310. BCR Asigur ri.416. BCR Asigur ri. 36.Director Vânz ri Adrian Lambrulescu .06. REASIGURARE CASCO. Asirom.gelias. Arge 0248-223.503. Asirom. QBE. Ardaf. Signal Iduna Ovidiu Demetrescu . Groupama. 1. utilajelor i instala iilor pentru Generali. Asirom.207 16 0248-633. Bucure ti 14 021-231.91. 2.iriac.ro OVB ALLFINANZ ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE Str. Ilfov 21 021-208. Insurance. 13D. asigur ri de pierderi financiare: asigurarea cl dirilor i con inutului întreruperea afacerii LONDON BROKERS . Pite ti. Euroins. et. aparate.Managing Partner Allianz. Fata r spundere profesional . turi ti. accident Generali Asigur ri. s n tate. Generali. 2-3.marsh. Groupama. Voluntari. MARSH BROKER ASIGURAREr spundere profesional . Euroins. cl direa C3. Orice tip de asigurare practicabil pe pia a local i 17 cod 020337. 16. Uniqa Sebastian Romulus Mati an . MAXYGO BROKER DE ASIGURARE Str. Omniasig Asigur ri. Groupama. 30. Uniqa. Ardaf. sect. ABC Asigur ri. jud.575 0244-567. Omniasig. 19 0720-990. Floreasca credit comercial.radu@gelias. risc politic. et. Conect Business Park. Pipera-Tunari nr.26. BCR Asigur ri. asigurarea de Asito Kapital. Uniqa. stocuri de marf i alte bunuri.551 0264-588.ro etc. asigur ri de bunuri. jud.ro Asigur ri generale: r spundere civil general .36 office@porschebank. sect.69 021-231. 7A.ovb. CMR. Republicilor nr. Omniasig. Allianz. Certasig.iriac.42 021-212. lucr ri de construc ii Euroins.iriac.66 client@inkbroker. 3.91.14.iriac.964 office@mgb.40. Chartis. 021-212. 021-232.133 0251-461. Astra.96. Asirom.iriac. asigur ri Business Park. Cluj-Napoca.22. r spunderea produc torului. Amtrust. RCA. Asirom VIG.14. sect. disability management. Carpatica Asig. Groupama. Omniasig. Platinium angaja i. numero i al i asigur tori interna ionali Cristian Fugaciu .inkbroker. Eureko.Administrator Executiv 68 Informa]ii brokeri de asigur`ri I fonduri de pensii .06. 1. Armindenului nr. 3.552 office@ovb.iriac Wanda Nahlik . Chartis.58. Groupama. Lauren iu Vl descu . 90. Omniasig Alexandru Apostol . Garanta. asigur ri de Calea Floreasca nr.

Asirom.562 AZT Vivace .iriac Asigur ri.14.9.alicopensii. Cluj 1 0264-302.2009.198 7. propriet i.71 26 021-413. 5.21. Nicolae Caramfil nr.Director General Asigur ri generale i de via Marius Guruianu .ro www.Pre edinte CA / Director General AZT Viitorul T u Fond de pensii AZT Viitorul T u administrat privat 1. Credit Europe.66 office@safe-invest. Certasig.Director General Toate clasele de asigurare Allianz. Groupama Ani oara R dulescu .Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat Bd. Ciprian Porumbescu nr. dup activul net Conducere executiv AEGON . Ion Sl tineanu nr. Bucure ti 021-207. Asirom. ap.ro RAIFFEISEN BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE Calea 13 Septembrie nr. 5.3.21. Roumanie Assurance Intern ional.iriac. Bucure ti 021-403.iriac. Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv POWER INSURANCE BROKER Str. Generali Asigur ri.77 021-200. Aviva Martin Herzel . Total participan i la 31.ro 153. Eureko. Omniasig. sect. Uniqa. 47-53. Groupama. crt.Director Executiv Bianca Preda . 6.141 0341-177.Director General Astra.38% Crinel Valer And nu .Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat Calea Doroban ilor nr. Carpatica.psgasigurari.allianztiriac. BCR Asigur ri. Astra.94.Director Executiv Asigur ri de via i non-via Grawe.dobrescu@safetybroker.aegonpensii.ro www.33. sect. CASCO.ro ALLIANZ. Bucure ti 2 021-208.Corporate Insurance Director Crengu a Apostol . Bolidului nr. BCR Asigur ri.25. et. Omniasig.47 ramona. Omniasig Asigur ri. 4. Asirom.Fond AZT Moderato .111 021-208. 0733-753.CARGO. Uniqa.44. jud.26. Eureko Allianz.safetybroker. 25 Bucure ti 021-336.99 021-336. asigur ri de: bunuri.871 AZT Moderato . Bucure ti 021-745.13% Marius Ra iu . Astra. Ardaf.442 de participan i s-a încasat administrat privat cel pu in o contribu ie în fond 3.62. 021-745. Generali Asigur ri. et. 25.60 office. 3 cod 010602.01. Groupama Asigur ri.IRIAC PENSII PRIVATE Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Str. 6.69.ro www.77. Euroins. Bucure ti 27 021-200. Astra Asigur ri.62. jud.Administrator Euroins.ro PSG INSURANCE BROKER Splaiul Unirii nr. Asirom. 0241-558.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Generali Asigur ri. sect.00 021-207. Ardaf. BCR Asigur ri.Director Vânz ri Asigur ri. Bucure ti 23 0740-113.577 021-330.Fond de pensii facultative AZT Viitorul T u . QBE Insurence (Europe) Limited Marea Britanie sucursala România. sect. Chartis România.Director Executiv RCA.2009 Cot de pia la 31. Astra. sect.12.ro Toate tipurile de asigur ri (via Allianz. din Vital .CEO Financiar 2010 69 . via i medical pentru angaja i Allianz.36. 1. sect. Constan a 22 0341-177.ro SAFE INVEST ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE Str. 189.377 office@powerholding. George Co buc nr. Constan a. 98-100. Uniqa Asigur ri Viorel Vasile .290 office@aegon. 24 cam.ro www.rbar@rzb.671 de pensii facultative AZT Vivace . Groupama Asigur ri.iriac. 9.ro www. 1.77. Uniqa Asigur ri Iulia Osman .44. Generali. Lasc r Catargiu nr. ING.66 021-403.26 office@psgasg. cod 014141.70 pensii@allianztiriac. 90. Asito Kapital. Omniasig.33. 60.17.Leasing Insurance Director FONDURI DE PENSII Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Numele i tipul fondurilor administrate Nr. 9. Cluj-Napoca. r spundere civil . Mihaela Miron . Credit Europe Asigur ri. 69.09.56% AZT Moderato . cod 010665.277. i non-via ) Certasig.45 office@alicopensii. Uniqa Asigur ri Toate tipurile de asigur ri generale i asigur ri de s n tate i via To i asigur torii top 10 din România Dan Pena . 1.08% (în func ie de active) Mihai Coca-Cozma .44. Silviu Macrineanu .12. crt. et. Euroins.Generali. sect.200 0264-302. 1. Carpatica.Fond de pensii care pentru 137. BCR Asigur ri.powerholding.Fond de pensii administrat privat 287.78 office@unicredit-broker.22% AZT Vivace .ro www.ro SAFETY BROKER DE ASIGURARE Str.36. Asirom.844 de participan i valida i în fond.Director General Alico .255. BT Asigur ri Transilvania. Ardaf. 2. CMR.ro UNICREDIT INSURANCE BROKER Str. Asito Capital. Bupa International. 4-6. carte verde.ro ALICO .

cod 050082.Prudent 25.11 021-312.7% (pentru pensii obligatorii .zona sud. tronson 1. 2.85.Administrator BCR . 1-5.generali. 100. Opera Center.465. în func ie de active) Aurelia Coman .98 pensii@eureko.2009.brdpensii.6% Mihail C t lin Ion .ro.42% BRD Primo .35 contact. 6.bobocea@apapr. Bucure ti 9 021-313.apapr.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Str. Bucure ti 4 021-207.405 BRD Medio .ro AVIVA .115. sect.ro BCR PENSII .539 BRD .781 BRD Primo .48.ingpensii. cod 010602.Fond de pensii administrat privat (pensii obligatorii administrate privat) BCR . 5.Fond de pensii administrat privat (pensii obligatorii) 1.ro www.în func ie de active) Marius Popescu .ro SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT Pia a Charles de Gaulle nr.59% BRD Medio . Bucure ti 11 021-402.713 3.1. 5.Pre edinte Mihai Bobocea .Fond de pensii administrat privat Eureko Confort .076 (pentru pensii facultative) 42.Director Executiv / Membru Directorat Fondul de pensii administrat privat BRD .12.80 021-402.ro — — — Crinel Valer And nu .Fond de pensii facultative 6.ro www.08% Stabil .Fond de pensii facultative Aripi . bl. 2 . sect. sect.70% Fabien Lecoq .ro www.2009 Cot de pia la 31.2.Fond de pensii facultative Eureko . Bucure ti 6 021-308. sect. et.00 facultative 021-408. 8 Bucure ti 021-317.Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Str. 15.Prudent .Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Numele i tipul fondurilor administrate Total participan i la 31.Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Bd. Fondul de pensii facultative BRD et. Costache Negri nr.70 crinu.1.Director Investi ii Aripi . Polizu nr. 25-29. sect. 26. 1.2.03 021-232. 1. Bucure ti 10 021-402.96% BCR .20 Fondul de pensii facultative BRD office. sect.Director General Raiffeisen Acumulare .73% Mihaela-Simona Di escu Pre edinte Directorat / Director General Cristian Ilies Vasile .Fond de pensii private de Pensii Private obligatorii Splaiul Independen ei nr. Decebal nr.Pre edinte / Director General Felicia Victoria Popovici Vicepre edinte 70 Informa]ii fonduri de pensii .34% (pentru pensii obligatorii .Director General Radu Cr ciun . et. 1-5. Conducere executiv ASOCIA IA PENTRU PENSIILE ADMINISTRATE PRIVAT DIN ROMÂNIA Str.20% Besim Jawad .627 (la 16 aprilie 2010) N/A Eugen Voicu .p2@bcr.85.270 Stabil . 2.raiffeisenfonduri.718 Aripi . 2.ro http://pensii.Director General ING . Buze ti nr. 1.50 021-313.593 Eureko .ro Medio .Fond de pensii facultative 71. 1. 4.33 pensii@raiffeisenfonduri.00 021-203.ro ING ASIGUR RI DE VIA Str. et.Director Juridic ING Clasic . Opera Center. 6.4. sect.ro GENERALI .244.17.12.aviva. et.16% Ioan Vreme .ro BRD .51.7% Eureko Confort . dup activul net Nr.0.301 (pentru pensii obligatorii) 39.81 pensii@ing.86 021-317. Bucure ti 7 Primo .81 pensii@ing.84.brdpensii@brd. 5. cl direa Olympia Tower.65.Fond de pensii facultative ING Optim .Fond de pensii administrat privat Stabil .05. et.105 BCR .80 021-402.20. 76-80. 4. crt. cod 011062.ro www. 15.Prudent .85. 5-spa iul B.ingpensii.pensiibcr.Fond de pensii obligatoriu 366.51.Fond de pensii private 021-408.Fond de pensii private www.0.Fond de pensii facultative (pensii facultative administrate privat) BCR . Bucure ti 5 021-203.1.ro www.85.84. mihai.40. Bucure ti 12 021-306. 3.ro www.21. Biharia nr.8.02 pensiaviva@aviva. sect.335.20.Director General Eureko .29. et. Ion Sl tineanu nr. Costache Negri nr.Director Financiar R ducu Marian Petrescu . sect.ro ING PENSII Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat Str.cumulat pe cele 2 fonduri. 1.Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Str.ro facultative EUREKO .0.eureko.andanut@apapr.2. 58-60.932 Eureko Confort .29.Director General Anne-Marie Manca .628.Secretar General Pensia Viva .Societate de Administrare a Fondurilor BRD . 4-spa iul A i et.21. et.ro www.173 BCR .70 pensii@generali.72 021-207.

potrivit OCDE.8%. Credit Europe Life Asigur`ri. Interamerican \[i va schimba denumirea \n Eureko Romånia [i va aloca \n 2009 fonduri de circa 20 de mi li oane de euro pentru sus]inerea procesului de rebranding. fiind urmat` de Omniasig .8 miliarde de lei. Fondurile de pensii private obligatorii din multe state ale Europei Centrale [i de Est au avut \n 2008 randamente negative. Unita [i-a majorat capitalul social cu 175 de milioane de lei. Subscrierile AIG Life au crescut cu 30% \n 2008. Subscrierile la nivelul pie]ei au atins 8. volumul subscrierilor a fost de 6.4% fa]` de 2007. Financiar 2010 71 . FEBRUARIE Plafonarea contribu]iei la fondurile de pensii private obligatorii la 2% \n 2009 va reduce cu peste 80 de milioane de euro suma virat` \n acest an \n conturile celor peste patru milioane de persoane \nscrise la acest sistem. dar cu o cot` de pia]` \n sc`dere cu 1.21 miliarde de lei [i o cot` de 13. cu un minim de 22. potrivit datelor CSA. prin achizi]ia participa]iei de 50% de]inut` de Banca Transilvania pentru 11 milioane de euro. Cristian Constantinescu. a anun]at pre[edintele CSA. la poli]ele Cargo.38 miliarde de lei. Pia]a asigur`rilor se va situa \n acest an sub nivelul consemnat \n 2008. potrivit directorului general al Allianz-}iriac. la 654. tranzac]ia urmånd s` fie finalizat` \n trimestrul al doilea al acestui an. dup` ce Radu Vasilescu [i-a reziliat pe cale amiabil` contractul de management cu grupul austriac Uniqa. la 15. Interamerican va renun]a. Grupul olandez Aegon va prelua controlul integral asupra BT Aegon Fond de Pensii.7% [i Asirom.98 miliarde de lei. la 1. la 320 de milioane de lei. \n timp ce fondurile din Romånia au \nregistrat un cå[tig mediu anualizat de 11%. Aegon Asigur`ri de Via]` are ca obiectiv plasarea printre primii cinci juc`tori din industria de profil pån` la finele anului 2013.5% \n Ungaria. potrivit datelor APAPR. documentele pentru repara]ia ma[inii f`r` s` mai fie nevoi]i s` ajung` la Poli]ie pentru formalit`]i.7 milioane de lei.78 miliarde de lei. pentru bunuri [i r`spundere civil`. Ileana Horvath a preluat conducerea Unita. s`n`tate [i asigur`ri de via]`. sum` care va asigura o dezvoltare solid` a societ`]ii. care-l va \nlocui pe Daniel Tudor. potrivit datelor CSA. de la 1 mai.4 puncte procentuale. cu prime de 1. conform estim`rilor reprezentan]ilor companiilor de profil. \n timp ce brokerii au anticipat o stagnare a veniturilor din subscrieri comparativ cu 2008. Astra va asigura aeronavele Romavia [i r`spunderea companiei fa]` de ter]i din activit`]i aeronautice pentru 1. Angela Toncescu. avansul fa]` de 2007 fiind de circa 22%. auto.5% din totalul veniturilor la nivelul pie]ei. potrivit datelor CSA. BRD Asigur`ri de Via]`. la 2. la 286 de milioane de lei. urmånd s` \[i concentreze eforturile pe activit`]ile de pensii private.78 miliarde de lei.18 milioane de dolari. respectiv 8.2009 IANUARIE {oferii cu poli]e CASCO implica]i \n accidente de circula]ie soldate doar cu avarierea propriului vehicul pot solicita asigur`torului. ERGO Asigur`ri de Via]` [i Uniqa Asigur`ri de Via]` se afl` \n diverse stadii privind autorizarea pe pia]a de profil. Asigur`rile de via]` au avansat cu 24. \ncheiat \n noiembrie 2008.1. Ardaf l-a numit \n func]iile de director general [i pre[edinte al Consiliului de Administra]ie pe cehul Uma Stanislav. Allianz-}iriac a r`mas anul trecut pe primul loc \n topul asigur`torilor. reprezentånd 79.78 miliarde de lei.CRONOLOGIE ASIGUR~RI {I PENSII PRIVATE . de la 1 ianuarie. dup` ce acesta a demisionat la 1 februarie. \n cre[tere cu 22. Primele intermediate de societ`]ile de brokeraj au crescut cu peste 40% \n 2008. MARTIE Subscrierile Astra au urcat cu 75% \n 2008.1% \n 2008. Pe segmentul asigur`rilor generale. CSA a hot`råt deschiderea procedurii de redresare financiar` la KD Life. Pia]a asigur`rilor va cre[te cu 5-15% \n 2009.

potrivit raportului anual al B`ncii Na]ionale a Romåniei privind stabilitatea financiar`.17 milioane de lei. potrivit lui Marius Bulugea.53% \n luna aprilie.03 miliarde de lei \n primul trimestru. conform datelor CSA.2%. director \n CSA. cånd a dep`[it 24%. iar pe asigur`rile generale au avansat cu 3. Ponderea ac]iunilor cotate \n activul net al fondurilor de pensii private obligatorii s-ar putea dubla pån` la finele anului. minim 1. la 129.30 aprilie 2010. IUNIE Allianz-}iriac. [i participarea la PAID. o estimare realist` pentru acest an fiind dificil` \n condi]iile actuale. \n condi]iile \n care veniturile pe segmentul poli]elor de via]` au sc`zut cu 5.5 milioane de dolari. ponderea acestora fiind de 16. pentru 3. Pierderile Asirom s-au dublat \n 2008. Asiban [i OTP Garancia. potrivit directorului general al CSSPP. care urm`resc un orizont investi]ional pe termen lung pentru a cre[te eficien]a administr`rii riscurilor. membru \n board-ul Uniqa Group. Grupul austriac Uniqa va lua m`surile legale pentru a \nl`tura brandul Uniqa din sigla companiei Astra.Asigur`ri [i pensii private APRILIE Astra va asigura aeronavele Tarom [i r`spunderea companiei fa]` de ter]i din activit`]i aeronautice.42 miliarde de lei. \n timp ce subscrierile au avansat de 2.6 milioane de lei. f`r` ca legea s` oblige dep`[irea acestui indicator. la 356. de la 2. MAI Ardaf a \ncheiat [i anul 2008 cu pierderi. Orientarea pie]ei primare a titlurilor de stat c`tre scaden]e pe termen scurt dezavantajeaz` fondurile de pensii [i asigur`torii de via]`. devansånd Allianz-}iriac dup` primele subscrise \n primul trimestru. dac` ac]ionarii asigur`torului nu decid acest lucru. 72 Cronologie . Pia]a asigur`rilor a crescut cu 1.46% \n primele trei luni.8% din totalul subscrie rilor la nivelul industriei. Subscrierile Generali vor totaliza 510. respectiv \n anul 2021. Recuperarea investi]iilor administratorilor de fonduri de pensii private se va face \n 15 ani. situa]ia fiind neschimbat` fa]` de decembrie 2008.97 milioane de lei. dup` ce grupul Groupama a primit acordul CSA pentru fuziunea BT Asigur`ri. Sistemele de pensii private obligatorii similare celui romånesc au \nregistrat de la lansare [i pån` \n prezent randamente mult peste infla]ie.2 ori. Generali a lansat o poli]` de asigurare de via]` cu acumulare de capital care va bonifica sumele depuse. dac` evolu]ia titlurilor cotate pe burs` se va \nscrie pe un trend cresc`tor. Grupul francez Groupama a solicitat CSA integrarea opera]iunilor Asiban. la 2. apar]inånd grupului austriac cu acela[i nume. Asigur`rile generale au atins 2. respectiv 83.45 milioane de lei. Ac]ionarii Ardaf au aprobat asigur`torului la constituirea PAID. care viza eliminarea referirii la brandul Uniqa.3%. \n timp ce profitul net va atinge 24.000 de lei. participarea Omniasig a urcat pe prima pozi]ie \n topul companiilor care practic` asigur`ri generale. Ac]ionarii Astra au respins modificarea siglei companiei. Ac]ionarii Generali au hot`råt majorarea capitalului social cu 9. \n timp ce primele au avansat cu 19. Angela Toncescu. Groupama Asigur`ri va deveni opera]ional` \n septembrie. \n cre[tere cu 214. cånd companiile de administrare vor ob]ine profit (breakeven) din aceast` activitate. BT Asigur`ri [i OTP Garancia sub brand-ul Groupama Asigur`ri. care r`måne cel mai mare juc`tor la nivelul \ntregii pie]e.91%.02%. cu o dobånd` anual` de 15%. la 67. \n perioada 1 mai 2009 . dup` ob]inerea autoriza]iei de func]ionare din partea CSA.45 milioane de lei. de 184. potrivit CSA.6% fa]` de 2007. citate de APAPR. Anul 2008 a fost ultimul \n care ritmul de cre[tere al pie]ei asigur`rilor a fost de „dou` cifre“. Doar 30% dintre cei opt milioane de proprietari vor \ncheia o poli]` \n baza legii privind asigurarea obligatorie a locuin]elor (AOL) \n primul an de aplicare.24 milioane de lei \n 2009. Cristian Ro[u. potrivit pre[edintelui CSA. \n timp ce poli]ele de via]` au generat venituri de 392. la 704 milioane de lei.31 milioane de lei.65 milioane de lei. Uniqa Asigur`ri de Via]` \[i va lansa opera]iunile \n toamn`. potrivit lui Andreas Brandstetter. potrivit unor studii ale OECD. Omniasig [i Asirom ocup` primele trei locuri \n topul asigur`torilor dup` subscrierile din poli]e generale [i de via]` la finele primului trimestru.

11 milioane de lei. AUGUST Subscrierile Astra au crescut cu 62.95 milioane de lei. la 169. care s-a ridicat la 849. la 306. \n pofida sc`derii PIB. Mircea Oancea. Activele nete ale fondurilor de pensii private. cånd subscrierile au atins 1. potrivit datelor din raportul anual al CSA. Ardaf. BCR Asigur`ri de Via]` [i BCR au lansat o poli]` de asigurare de via]` cu component` investi]ional` care garanteaz` clien]ilor la scaden]` un randament minim de 84% la investi]ia \n lei [i de 45% la cea \n euro. la 261. la 446.72 milioane de lei. iar pån` la finele anului va fi integrat` [i OTP Garancia \n noua companie. la 596 de milioane de lei. Florentina Vizinteanu. Ac]ionarii Groupama Asigur`ri au hot`råt diminuarea capitalului social cu 872.76 milioane de lei.2% \n total. au ajuns la 1. la 676 de milioane de lei. Subscrierile Astra au crescut cu 62. CSA a autorizat fuziunea Asiban [i BT Asigur`ri sub denumirea Groupama Asigur`ri. Defalcat. prognozat` de autorit`]i la 88.143.2% \n primele [ase luni.41 milioane de lei. cu vårste \ntre 18 [i 50 ani.48 milioane de lei. Subscrierile Omniasig au sc`zut cu 3% \n primul semestru. la 313 milioane de euro.76 milioane de lei. potrivit directorului general al BCR Asigur`ri de Via]`. potrivit raportului anual al BNR privind stabilitatea financiar`. ar conduce la un volum de active solid [i eficient. respectiv 51% din num`rul total de daune avizate. Subscrierile ING Asigur`ri au sc`zut cu 4. potrivit standardelor interna]ionale de contabilitate. potrivit pre[edintelui CSSPP. Subscrierile Omniasig au sc`zut cu 3% \n primele [ase luni. Ardaf \[i va majora capitalul social cu 197. pe baza autoriz`rii definitive a fuziunii acordat` de CSSPP la 24 iunie. Grupul francez Groupama a lansat opera]iunile filialei din Romånia.51 milioane de lei. \n loc de opt ani. Subscrierile VIG pe pia]a romåneasc` au sc`zut cu 13. Uniqa .35 milioane de lei. la 1 iulie.Temperarea ritmului de cre[tere a subscrierilor.23 milioane de lei. la 148. Un num`r de 13 asigur`tori au semnat actele de constituire a societ`]ii care va emite poli]ele de asigurare obligatorie a locuin]elor.97 milioane de lei. CSSPP a decis autorizarea prealabil` a prelu`rii de c`tre BCR Fond de Pensii a fondurilor administrate de Prima Pensie Fond de Pensii [i OTP Fond de Pensii.856 miliarde lei la finele lunii iulie. la 411. aportul acestora la capitalul social al PAID fiind de 19. \n timp ce desp`gubirile pl`tite au avansat cu 7%. la 4. pentru acoperirea pierderilor \nregistrate \n urma fuziunii cu Asiban. majorarea sumelor pl`tite pentru daune pe segmentul poli]elor auto [i r`scump`r`rile anticipate la asigur`rile de via]` reprezint` principalele riscuri pentru pia]a asigur`rilor.32% fa]` de 30 iunie. avånd o pondere de 54. Ardaf a \ncheiat anul 2008 cu un rezultat negativ de 184. \n cuantum de 200 de milioane de lei.8 miliarde de lei.41 milioane de lei [i Asiban . Subscrierile Allianz-}iriac au sc`zut cu 3%. Cre[terea nivelului contribu]iilor la fondurile de pensii private obligatorii la cel pu]in 6% din venitul brut salarial \n patru ani.4% \n primele [ase luni.67 miliarde de lei. \n timp ce daunele pl`tite au avansat cu 33.132.100 de dosare de daune prin constatul amiabil.4% \n primele [ase luni. Uniqa [i Asiban au \ncheiat anul 2008 cu cele mai mari pierderi din industria asigur`rilor.5%. Asigur`torii au avizat un num`r de peste 13.88% din titlurile emise pentru aceast` opera]iune. destinat persoanelor fizice. \n primele trei s`pt`måni de la intrarea \n vigoare a procedurii. IULIE Subscrierile la nivelul pie]ei au crescut cu 5. creat` din fuziunea Asiban [i BT Asigur`ri. administrat de Omniasig Fond de Pensii. BCR Fond de Pensii a finalizat fuziunea prin absorb]ie cu fondul Omniforte. dup` ce ac]ionarii au subscris ac]iuni reprezentånd 98. Pia]a asigur`rilor de via]` va cre[te \n 2009 cu 2-3% fa]` de 2008.04 milioane de lei. potrivit CSSPP. la 595.6% \n primele [ase luni. SEPTEMBRIE Banca Transilvania [i Aegon au lansat un produs financiar care combin` un cont de economii cu o asigurare de via]`.34 milioane de lei. Financiar 2010 73 .87 milioane de lei. obli ga torii [i facultative. \n cre[tere cu 8.5% \n primele [ase luni. la 411.61%.

\n cre[tere cu 5.07 milioane de lei.38 milioane de lei. respectiv de 14.5 milioane de lei. astfel \ncåt [oferii care nu sunt implica]i \n accidente vor pl`ti cu 10% mai pu]in \n 2010. Cristian Constantinescu. \ncepånd cu 1 mai 2010. Societ`]ile de asigur`ri vor aplica. urmånd s` activeze. a fost numit director general al PAID.384 miliarde de lei. societate de]inut` de asigur`torul german ERGO. Directorul general al Allianz-}iriac. [i va continua s` avanseze \n acela[i ritm \n 2010. \ncepånd cu 1 ianuarie 2010. devenind parteneri exclusivi ai companiei. Uniqa a lansat un concept de afaceri care va permite angaja]ilor [i brokerilor posibilitatea de a-[i dezvolta propria afacere. Stefan Vancek l-a \nlocuit pe Drago[ C`lin \n func]ia de director comercial al Generali.5%. Activele nete ale fondurilor de pensii private.4% din PIB \n 2010 la 15. de la 1 ianuarie 2010. cåt [i pentru angajator. prin absorb]ia celui din urm`. Subscrierile ING Asigur`ri au sc`zut cu 9% \n primele nou` luni.9%. au ajuns la 2. BCR Fond de Pensii a pl`tit 14. potrivit CSSPP.8% \n 2060.37 milioane de lei. [i dizolvarea voluntar` a companiei.1% \n primele nou` luni. la 232 de milioane de lei. \n timp ce profitul brut s-a dublat la 75. Fondurile de pensii private obligatorii [i facultative au ob]inut. la circa 9. obligatorii [i facultative. controlat` de Uniqa Asigur`ri (fost` Unita). CSA a autorizat ERGO Asigur`ri de Via]`. Subscrierile Allianz-}iriac pe \ntreg anul 2009 vor fi mai reduse cu 6% fa]` de nivelul consemnat \n urm` cu un an. potrivit unui raport al CE.5 milioane de lei. cånd societatea a consemnat venituri de 1. atåt pentru angajat. Angela Toncescu. Constantin Toma. Doar 30% din cele peste opt milioane de locuin]e vor avea o poli]` \ncheiat` \n baza legii privind asigurarea obligatorie (AOL) \n primul an de aplicare.4 miliarde de lei. CSSPP a hot`råt autorizarea prealabil` a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat Eureko [i KD. \n func]ia de consilier al viitorului [ef al celui mai mare asigur`tor local.95% fa]` de 30 septembrie. |n urm`torii 50 de ani.156 milioane de lei. potrivit pre[edintelui CSA.65%. fondurile atrase urmånd s` consolideze pozi]ia companiei pe pia]`. potri vit pre[edintelui PAID. un randament mediu de 17. iar daunele au avansat cu 16%. \n timp ce rata infla]iei s-a ridicat la 4. la 6.7 miliarde de lei.297 miliarde de lei la finele lunii octombrie.Asigur`ri [i pensii private OCTOMBRIE Grupul austriac Uniqa inten]ioneaz` s` intre pe pia]a romåneasc` a asigur`rilor de via]` pån` la finele lunii iunie 2010. la 611.57 milioane de lei. \n ultimele 12 luni. cheltuielile Romåniei cu pensiile vor cre[te de la 8. Subscrierile asigur`torilor au crescut cu 0. sistemul bonus-malus \n tarifarea poli]elor RCA. Ac]ionarii BCR Asigur`ri au hot`råt majorarea capitalului social cu 57. Subscrierile Allianz-}iriac au sc`zut cu 6% \n primele nou` luni. la 387. societatea mizånd pe subscrieri de 85 de milioane de lei pån` \n 2012 prin intermediul acestui canal. se va retrage din aceast` pozi]ie 74 Cronologie .64 milioane de euro pentru preluarea integral` a TBIH Management Services (fost` Omniasig Pensii). Poli]ele RCA vor fi emise. director \n CSA. potrivit datelor APAPR. la 22. UNSAR [i CSA vor transmite Executivului o scrisoare prin care vor solicita aplicarea unei deductibilit`]i \n cazul asigur`rilor de via]` \n limita a 400 euro/an. pentru o perioad` de timp. Orange Romånia a lansat un serviciu de asigurare de daune (prin London General Insurance) pentru telefoanele mobile. administratorul fostului fond de pensii Omniforte. iar autorizarea definitiv` va putea fi decis` dup` consultarea participan]ilor KD. prin aport \n numerar. DECEMBRIE Pia]a local` a asigur`rilor va cre[te \n acest an cu cel mult 5% fa]` de 2008. parte a grupului Munich Re. \n timp ce daunele pl`tite au crescut cu 19%. n NOIEMBRIE Ac]ionarii Delta Addendum Asigur`ri Generale au hot`råt majorarea capitalului cu 2. Subscrierile Astra au urcat cu 22% \n primele nou` luni. numai \n sistem electronic. la 971 de milioane de lei. ducånd Romånia pe locul 5 \n topul statelor UE27 cu cele mai mari cheltuieli cu pensiile \n PIB. la 131. Marius Bulugea. care acoper` repara]iile sau \nlocuirea lor. la 743 de milioane de lei. prin schimbarea obiectului de activitate al Agras (ASA).

.

respectiv s` fie destul de restrictiv` cåt s` protejeze compania de riscurile poten]iale legate de gestiunea portofoliului existent. sub impactul contrac]iei vånz`rilor auto [i imobiliare. n 76 Interviu . Totodat`. Adrian Dumitrache Cum aprecia]i c` a evoluat pia]a leasingului \n primele luni ale acestui an? Dar NBG LEASING? De cånd a \nceput criza financiar`. societ`]ile de leasing pot opta pentru o politic` de risc bine adaptat` la actualele condi]ii ale pie]ei. precum [i o gestiune de „fier” a recuper`rii debitelor de la clien]ii restan]ieri.5%. al c`rui start a avut loc spre finele lunii februarie.Leasing NBG LEASING vrea \n 2010 \n top cinci Pia]a leasingului va continua s` scad` [i \n acest an. ace[tia sunt multipli atåt ca num`r. iar aceasta din urm` a \nregistrat un recul al vånz`rilor de 43. |n ce interval de timp va atinge pia]a de leasing din Romånia ratele de cre[tere ob]inute anterior? |n opinia noastr`. potrivit Asocia]iei Produc`torilor [i Importatorilor de Automobile. dar s` nu „omoare” afacerile noi. juc`torii din pia]` trebuie s` adopte o politic` de vånz`ri [i de marketing care s` fie \n concordan]` cu parametrii actuali ai pie]ei [i cu politica de risc. respectiv suspendarea investi]iilor publice [i reducerea veniturilor bugetarilor [i. au amånat decizia pån` la intrarea \n vigoare a noului program „Rabla”. Ce obiective [i-a stabilit conducerea NBG LEASING pentru acest an? Obiectivele NBG LEASING pentru acest an vizeaz` sterilizarea portofoliului de clien]i. |n plus. cåt [i ca natur`. mai devreme de un orizont de doi-trei ani nu se \ntrev`d cre[teri cuantificate cu dou` cifre pentru pia]a de profil din cauza reculului economic general [i al restrångerii drastice a sectoarelor economice care generau afaceri de valori mari pentru industria leasingului. Cum va evolua pia]a de leasing \n acest an comparativ cu 2009? De[i u[oara revigorare a afacerilor din martie [i aprilie ne d`deau speran]e pentru o u[oar` cre[tere la finele acestui an. pia]a de profil se afl` \n cea mai mare interdependen]` cu industria auto. ale angaja]ilor din mediul privat. \n spe]` construc]iile. inclusiv o parte dintre companii. Dan Cristian Pelcu]`. probabil. imobiliarele [i transportul rutier de m`rfuri. |n principal. \n urma ultimelor evolu]ii macroeconomice. ne a[tept`m chiar la o sc`dere a pie]ei pe \ntregul an. cu 33% dup` criteriul valoric [i cu 6% dup` cel numeric. extinderea parteneriatelor comerciale cu diver[i importatori sau re]ele de dealeri din industria auto [i intrarea \n top cinci juc`tori din pia]` ca volum al afacerilor \ncheiate \n 2010. consider` directorul de vånz`ri al NBG LEASING. |n privin]a factorilor cauzali ai involu]iei. pruden]ialitate [i aplicarea principiului dispers`rii riscurilor \n activitatea curent` de creditare. Ce mijloace au la dispozi]ie societ`]ile de leasing pentru a reu[i s` se men]in` pe linia de plutire \ntr-un an care se anun]` dificil? Mijloacele de men]inere pe linia de plutire sunt pu]ine ca num`r [i mai mult sau mai pu]in limitate ca efect. iar datele statistice care se vor publica ne vor confirma [i ne vor furniza cifra acestui declin. comparativ cu acela[i interval din 2009. al`turi de cel al m`surilor de austeritate luate de Guvern. majoritatea doritorilor de autovehicule noi. Unul dintre ace[tia a fost introducerea taxei de poluare pentru prima \nmatriculare pe teritoriul Romåniei \n cazul tuturor autovehiculor dotate cu motoare pån` la genera]ia Euro IV (inclusiv) [i cre[terea acestei taxe pentru categoriile deja taxate \n baza vechii legisla]ii. comparativ cu 2009. rezultatele din primul trimestru „translatåndu-se” practic c`tre aprilie-mai. putem spune c` pia]a leasingului va consemna un regres \n primele trei luni. {i NBG LEASING a consemnat un declin al contract`rilor noi \n primele trei luni ale acestui an. Pornind de la aceste premise.

.

iar estim`rile pentru 2010 nu sunt nici ele optimiste. a fost puternic afectat de sc`derea vånz`rilor de ma[ini noi. Angela Pl`cint` 78 Analiz` .Leasing Mai pu]in optimism \n pia]` Industria de leasing a fost anul trecut sectorul economiei cel mai lovit de criz`. Leasingul. stråns legat de pia]a auto. dar [i de restrångerea bugetelor de investi]ii ale clien]ilor companii.

.

a mai spus Constantinescu. firmele de leasing au fost 80 Analiz` . unul din trei clien]i ai institu]iilor financiare nebancare a \nregistrat \n 2009 \ntårzieri la plat`. Finan]`rile pentru achizi]ia de automobile. Dac` vindem cu discounturi masive. calculele pe care [i le fac sunt diferite de cele ale unui dealer auto. \n condi]iile \n care au \ncheiat un volum foarte redus de contracte [i au \nregistrat sc`deri chiar [i de 90% a valorii bunurilor finan]ate.Leasing | n aceste condi]ii. Cele mai mari companii din aceast` pia]` sunt UniCredit Leasing Corporation [i BCR Leasing. Pia]a de leasing a coboråt de la 4. care au invadat pia]a second-hand. Impactul mare a fost \n vara [i toamna anului trecut. apar pierderi [i dezechilibre de capital. sc`derea masiv` din 2009 a reprezentat o lovitur` puternic`. cel pu]in la compania noastr` nu sunt mi[c`ri semnificative. pia]a a sc`zut dramatic cu 72% \n 2009. a explicat reprezentantul MKB Romexterra Leasing.2 milioane de euro.3 miliarde de euro. numai cu hot`råre judec`toreasc` Din aprilie anul trecut. nu este foarte mare. care sunt dependen]i de stat [i nu \[i \ncaseaz` facturile“. „Fa]` de 2009. care nu ac]ioneaz` pe o pia]` puternic reglementat`. „|n sectorul autoturismelor exist` cerere. Potrivit ALB. pån` la 1. Dup` ce \n anii de dinainte de criz` pia]a de leasing cre[tea cu 4060% pe an.6 milioane de euro. s-au redus cu 75%. Acum probabil un nou val de recuper`ri va lovi clien]ii mari. Executarea silit`. iar cele pentru real estate au sc`zut ceva mai pu]in. „Noi suntem nevoi]i s` avem \n vedere [i alte reguli. Unele companii din top zece au ie[it din acest clasament.000 la 30. finan]`rile acordate pentru achizi]ia de echipamente s-au redus cu 76%. \n condi]iile \n care majoritatea finan]atorilor nici nu se gåndesc s` fac` reduceri masive de pre]uri pentru a sc`pa de stocuri pe o pia]` f`r` cerere. clien]ii au \nceput s` aib` dificult`]i din ce \n ce mai mari la plata ratelor. cel mai important segment al pie]ei de leasing.3 miliarde de euro la finele anului trecut. pån` la 232. dar estim`rile neoficiale merg de la 10. exact cånd num`rul recuper`rilor a \nceput s` creasc`. cum ar fi adecvarea capitalului. Drept urmare. pån` la 261. pån` la 839. iar ceea ce a fost de reziliat s-a reziliat deja. dar este constant`. din acest motiv. \n timp ce pentru ma[ini mai exist` o oarecare cerere. CEO al MKB Romexterra Leasing. potrivit datelor Asocia]iei Societ`]ilor Financiare (ALB). Companiile de leasing au tot mai multe bunuri recuperate – num`rul lor a crescut semnificativ \n ultima jum`tate de an la majoritatea firmelor – dar nu reu[esc s` le vånd`. cu 34%. spune Cornel Coca Constantinescu. Constantinescu se a[teapt` ca \n urm`toarele luni s` vin` un nou val de rezilieri de contracte [i recuper`ri de bunuri. {eful MKB Romexterra Leasing afirm` c` pre]urile nu sunt reduse. [i atunci avem nevoie de infuzii de capital de la ac]ionari. Nu exist` statistici oficiale cu privire la num`rul bunurilor recuperate de la debutul crizei pe pia]a local`. Finan]atorii spun c`. companiile de leasing au recuperat zeci de mii de bunuri de la clien]ii care nu [i-au mai putut pl`ti ratele. ritmul recuper`rilor este constant. camioanele [i autoutilitarele nu intereseaz` pe nimeni. unde pia]a este blocat`“. Problema este la camioane [i autoutilitare. autoutilitare [i camioane. |n acela[i timp.000 de bunuri. Majoritatea companiilor au \nregistrat pierderi din cauza \ntårzierilor mari la plat` ale clien]ilor [i a rezilierii a zeci de mii de contracte. deoarece firmele de leasing nu sunt vånz`tori de ma[ini [i. |n acela[i timp.8 miliarde de euro \n 2008 la 1. avånd \n vedere c` mul]i clien]i lucreaz` cu statul [i nu \[i \ncaseaz` banii la timp. Trebuie s` g`sim un echilibru \ntre dorin]a de a vinde stocurile [i presiunea capitalului“.6 milioane de euro.

firmele de leasing spun c` aceast` schimbare le aduce pierderi importante. dar \n practic` termenul poate fi [i de una-dou` luni. sunt tot mai mul]i debitori r`u-platnici care \n aceast` perioad` \[i \nstr`ineaz` chiar [i fictiv bunurile“. Companiile de leasing au \nceput s` recupereze mult mai greu ma[inile [i alte bunuri de la clien]ii r`u-platnici. Dac` cererea este respins`. afirm` Cristian Petre.6 obligate s` ob]in` o hot`råre judec`toreasc` \nainte de a executa silit un client. \n maximum o Financiar 2010 81 . deoarece decizia execut`rii este luat` de un judec`tor. senior partner \n cadrul casei de avocatur` D`nil` Petre & Asocia]ii. Din p`cate. cred c` putem vorbi \n total de circa patru-[ase luni. Pån` la mijlocul lunii aprilie 2009 un client r`u-platnic putea fi executat silit doar \n baza contractului de leasing sau a unui alt contract cu titlu executoriu. Pån` la aceast` schimbare. executarea silit` se f`cea \n baza contractului de leasing. care este impar]ial. cererea ar trebui solu]ionat` de urgen]` [i cu prec`dere. care primesc onorarii de la firmele pentru care lucreaz`. \mpreun` cu termenul de formulare [i judecare a recursului. adic` \n maximum trei-patru zile lucr`toare. spre deosebire de executori. iar executorii judec`tore[ti afirm` c` procesul de executare silit` va dura mult mai mult [i va fi mai greoi. \ns` unii avoca]i sus]in c` \n acest fel clientul are [ansa la un proces echitabil. executivi de top din pia]a de leasing [i-au schimbat jobul din prim`vara lui 2009 pån` \n prezent [i numai unul dintre ace[tia a revenit la conducerea unei alte companii de leasing deci ar fi interesa]i \n principal de execu]ia rapid` a bunurilor. „Acum executorul judec`toresc ales de c`tre creditor este obligat s` cear` \ncuviin]area execut`rii silite la instan]a judec`toreasc`. Teoretic. dup` ce Curtea Constitu]ional` a schimbat procedura de executare silit` [i a introdus obligativitatea ob]inerii acordului unui judec`tor pentru a \ncepe executarea. Pe de o parte.

pe de o parte.Leasing s`pt`mån`. \[i pierde din valoare [i atunci unele companii mai las` din pre]. general al TBI Leasing. „Automat vor cre[te provizioanele. poten]ialii cump`r`tori a[teapt` noi ieftiniri. foarte greu de våndut \n aceast` perioad`. sus]ine R`zvan Diaconescu. una dintre companiile de talie medie din pia]a de leasing financiar.000 de euro. iar pia]a fiind a[a cum este. directorul executiv de vånz`ri al UniCredit Leasing Corporation. La noi.000 de euro.000 de euro) [i un teren cu imobil situat \n Voluntari. adaug` Mircea. iar pentru pierderea \nregistrat` compania poate da \n judecat` clientul. iar \n multe cazuri analiza de risc a clien]ilor s-a f`cut \ntr-un timp scurt. astfel \ncåt \n pia]` au ap`rut multe fraude. jude]ul Ilfov (Marfin Leasing. aceste firme \[i schimbau foarte des sediul [i deveneau greu de g`sit. „Dac` ]ii foarte mult o ma[in` sau un echipament. firmele de leasing spun c` vånzarea bunurilor recuperate se face \n pierdere. firmele de leasing au \nregistrat pierderi importante. Pe de alt` parte.000 de euro. Multe firme de leasing au \ncercat s` \[i majoreze cota de pia]` \n 2008. Echipamentele scumpe se vånd greu. dar pre]urile nu sunt cele pe care le a[tept`m noi. dup` cum spun managerii companiilor de leasing. au existat cazuri de firme mici. dac` procesul de executare silit` dureaz` mult. Dup` ob]inerea finan]`rilor. profiturile totale ale companiilor mari [i medii au fost de circa 42 de milioane de euro. 405. afirm` Florentina Mircea. De asemenea. 428. pierderi pentru companiile de leasing. pe care l-am våndut“.000 de euro). valoarea ma[inii scade. ceea ce \nseamn` c` pia]a de leasing este pe pierdere net`. o vil` din Råmnicu Vålcea (TBI Leasing. spune Dan Constantinescu. dar este clar c` tendin]a este de \nr`ut`]ire. Marfin Leasing). fiind sigur c` \ntr-un an sau un an [i jum`tate pia]a imobiliar` se va mi[ca“.000 de euro).000 de euro. cånd. iar multe companii de leasing vor avea pierderi. de apartament. directorul de talie mare [i medie au \nregistrat \n 2008 o pierdere cumulat` de 115 milioane de euro. |n oferta de bunuri recuperate a firmelor de leasing cele mai scumpe sunt un imobil cu teren din Ploie[ti (431.000 [i 280. va sc`dea profitul. firmele de leasing Cele mai scumpe bunuri recuperate Printre miile de bunuri recuperate de la debutul crizei de firmele de leasing se num`r` [i cåteva imobile [i terenuri al c`ror pre] dep`[e[te 400. |n general. 348. iar de cealalt` parte finan]atorii sper` la o revenire a pie]ei imobiliare. nimeni nu vinde acum. 82 Analiz` . implicit. spune el. cel mai scump bun recuperat a fost un automobil Mercedes de 100. \n condi]iile \n care \n 2007 minusul fusese de 34 de milioane de euro. „Bunurile imobiliare nu «cer de måncare» \n mod deosebit. dar pentru ma[ini se mai g`sesc cump`r`tori. De exemplu. pentru c` vor ]ine bloca]i banii pentru clien]i r`u-platnici”. Pu]ine companii [i-au publicat rezultatele finale pentru 2009 \n ceea ce prive[te profitul sau pierderea. |n 2008. de c`tre un executor judec`toresc. directorul general al Impuls Leasing. un imobil din Buftea (TBI Leasing. Din acest motiv folosim imobilele recuperate fie ca depozite. O perioad` mai lung` de recuperare a bunurilor de la r`u-platnici \nseamn` provizioane mai mari [i. Potrivit bilan]urilor publicate pe site-ul Ministerului Finan]elor. care ob]ineau de la mai mul]i finan]atori bani pentru acela[i echipament sau pentru bunuri care \n realitate nu existau. „Exist` cerere. fie le \nchiriem“. Printre cele mai scumpe bunuri recuperate se num`r` echipamente cu pre]uri cuprinse \ntre 220. de peste 100 de milioane de euro. cea mai mare companie de pe pia]a de leasing.

.

Claudiu St`nescu (directorul general al BCR Leasing) [i Demostene Chivulescu (directorul general al Romstal Leasing). ceea ce \nseamn` c` nu mai ai niciun viitor. |n cazul achizi]iei unei ma[ini de 20. doar Dihel (32 de ani) a trecut de la conducerea OTP Leasing la cea a }iriac Leasing. Cristian {endroiu (directorul executiv al }iriac Leasing). „Dac` poten]ialul client are deja credite mari la b`nci. chiar dac` cererea de leasing este \nc` foarte sc`zut`. BCR. |nainte clien]ii voiau avansuri cåt mai mici. Ne uit`m [i la profitabilitate. iar apoi gradul de \ndatorare. firmele de leasing au \n`sprit condi]iile de creditare. Pe de alt` parte. dup` ce a avut cre[teri de 30-40% \n anii anteriori. „Noi nu am schimbat sistemul de scoring la acordarea finan]`rii. nu \l finan]`m. ne trebuie «cifre tari» pentru a-l finan]a cu avans minim.Leasing |n ultimul an. R`zvan Diaconescu. [i alta este s` pierzi 20%. Primul indicator la care se uit` Afin Leasing atunci cånd acord` o finan]are este nivelul capitalului companiei. explic` Fabio Razzetto. unii nu suport` acest lucru. majorånd avansurile cerute la acordarea de finan]`ri. Mihaela Mateescu (directorul general al Raiffeisen Leasing). |n ceea ce prive[te cifra de afaceri. toate companiile au \nregistrat o sc`dere. \n timp ce to]i ceilal]i au ie[it deocamdat` din aceast` industrie. {ase executivi de top din pia]a de leasing [i-au schimbat jobul din prim`vara lui 2009 pån` \n prezent [i numai unul dintre ace[tia a revenit la conducerea unei alte companii de leasing. Mircea Dihel (directorul general al OTP Leasing). „Dac` \nainte de criz` 50% din clien]ii noi se calificau pentru un avans de pån` la 15%. Dintre ace[tia. ceea ce \nseamn` c` situa]ia se poate redresa“. afirm` Diaconescu.n. spune Razzetto. |n alte 84 Analiz` . directorul general al Afin Leasing. Dar cea mai bun` situa]ie o au firmele care lucreaz` deja cu finan]atorul. schimba]i Criza a adus schimb`ri importante nu doar \n bilan]urile companiilor. toat` lumea [tie c` sunt firme care manevreaz` profitul [i pierderile a[a cum vor. dar una este s` pierzi 50% din clien]i. iar acestea s` fie foarte bune“.r.000-8. {ase executivi de top. adaug` el. \ns` \n prezent majoritatea cer clientului s` achite 20-40% din valoarea bunului finan]at. Cei [ase manageri sunt Adrian Alexe (directorul general al }iriac Leasing). clientul trebuie s` vin` cu 3. Nu putem avea \ncredere doar \n informa]iile de la Centrala Riscurilor Bancare (cu privire la \ntårzierile la plat` . |n acest fel. una dintre cele mai mari companii din pia]a de leasing financiar.pot cump`ra acum ma[ini sau echipamente cu avans de 5-15%.capital social mare [i profit .000 de euro. }iriac [i Raiffeisen se num`r` printre cele mai mari firme din pia]a de leasing. clien]ii vor s` aib` o rat` cåt mai mic` [i dau avansuri mai mari“. cum ar fi imobiliarele. dar suma ajunge la 4. „Sunt situa]ii \n care directorii pleac` deoarece este frustrant s` vezi c` scade businessul. pentru c` nimic nu mai merge. dar sunt mai pu]ini cei care se calific` la un avans minim. trebuie s` analiz`m [i toate cifrele. deoarece \n acest caz se poate vedea u[or comportamentul lor la plata ratelor. |nainte de criz`. ci [i \n conducerea lor. spune c` sunt mul]i clien]i care cer ei \n[i[i s` pl`teasc` avansuri mai mari. pentru c` \n 2009 to]i au avut rezultate proaste. directorul general al Impuls Leasing.). Acum. „Dac` vorbim de un client nou.000 de euro \n cazul avansurilor \ntre 20 [i 40%. finan]atorul se asigur` c` recupereaz` cåt mai mult din suma acordat` \n cazul \n care clientul nu mai poate pl`ti ratele. \n prezent doar 10% se mai calific`“. Num`rul companiilor care se calific` pentru o finan]are \n leasing cu avans foarte mic a sc`zut semnificativ \n ultimul an [i numai firmele cu o situa]ie financiar` foarte bun` .000 de euro la un avans de 15%. dar cu precau]ie. pentru c` foloseau banii \n alt` parte. acest nivel minim al avansului era practicat de toate firmele de leasing.

Nu exist` statistici oficiale cu privire la num`rul bunurilor recuperate de la debutul crizei pe pia]a local`, dar estim`rile neoficiale merg de la 10.000 la 30.000 de bunuri, care au invadat pia]a second-hand.
situa]ii este vorba [i de presiunea ac]ionarilor, care vor s` pun` oameni mai ieftini la conducerea companiei“, afirm` George Butunoiu, unul dintre cei mai cunoscu]i headhunteri de pe pia]a local`. |n condi]iile \n care pia]a a sc`zut dramatic, afacerile unora dintre companii s-au diminuat chiar [i cu 90%, iar num`rul de r`u-platnici cre[tea constant, executivii au fost pu[i poate \n cea mai dificil` situa]ie din cariera lor. Mai mult, firmele de leasing s-au ales cu mii de ma[ini recuperate de la clien]ii care nu [i-au mai putut pl`ti ratele, ma[ini pe care \ncearc` sa le revånd` pe o pia]` auto care nu merge foarte bine. {irul plec`rilor a \nceput cu }iriac Leasing, \n prim`vara anului trecut, cånd Adrian Alexe, 42 de ani, a plecat de la conducerea companiei, \mpreun` cu directorul executiv, Cristian {endroiu. Alexe a fost \nlocuit de Mircea Dihel, fost director general al OTP Leasing, iar \n locul lui {endroiu a venit Cristian Chelu, fost director financiar la KBC Consumer Finance. |ntre timp, Chelu a plecat de la }iriac Leasing. Pån` la sfår[itul lui 2009 a mai avut loc o schimbare de management, directorul general la Romstal Leasing, Demostene Chivulescu, fiind \nlocuit cu Gabriel Diamandopol, iar anul 2010 a \nceput cu noi surprize. Mihaela Mateescu, 41 de ani, a plecat de la conducerea Raiffeisen Leasing, dup` patru ani \n care a ocupat pozi]ia de director general. O lun` mai tårziu s-a schimbat [i directorul general al BCR Leasing, Claudiu St`nescu, 39 de ani, p`r`sind compania dupa [apte ani. Odat` cu pr`bu[irea afacerilor au sc`zut serios [i veniturile executivilor din leasing. „La firmele mari, salariile executivilor de top sunt la nivelul celui de vicepre[edinte de banc`, adic` 6.000-7.000 de euro pe lun` net. Acesta este salariul fix, la care se adaug` [i o parte variabil`, \n func]ie de performan]`, care poate dubla salariul. Bonusurile au sc`zut \ns` chiar [i cu 90% sau 100%“, mai spune George Butunoiu.

Cum va evolua leasingul auto?
Pia]a de leasing auto, care \n anii ei buni a trecut de trei miliarde de euro, va r`måne \nghe]at` [i \n 2010, dup` ce anul trecut a sc`zut cu 75%, [i va fi dominat` de ma[inile second-hand, \n condi]iile \n care \n anii trecu]i acestea de]ineau o pondere de sub 10%, consider` managerii firmelor de leasing.

Financiar 2010

85

Leasing
De pia]a de leasing auto depind [i alte afaceri, cum ar fi asigur`rile, deoarece \n cazul ma[inilor cump`rate \n leasing \ncheierea unei poli]e Casco este obligatorie, ceea ce le aducea mult business asigur`torilor. Impactul negativ al leasingului auto s-a v`zut deja \n pia]a asigur`rilor \n primul trimestru: vånz`rile de poli]e CASCO s-au redus cu 26%. „Cred c` anul acesta leasingul auto nu va reprezenta mai mult de 50% din \ntreaga pia]`, iar ponderea cea mai mare va fi a finan]`rilor pentru ma[ini second-hand. Oferta de second-hand este foarte mare, se g`sesc ma[ini bune, cu rulaj mic, la pre]uri atractive“, spune Florentina Mircea, directorul general al TBI Leasing. Dan Constantinescu, directorul executiv de vånz`ri al UniCredit Leasing, cea mai mare companie din pia]a leasingului financiar, estimeaz` c` finan]`rile pentru autoturisme vor r`måne la acela[i nivel ca anul trecut. „Ce motive ar putea avea aceast` pia]` s` mearg` mai bine? Lucrurile vor fi dificile \n prima parte a anului, dar \n semestrul doi ar putea s` \[i revin` cererea. Abia \n 2011 ne putem a[tepta la o cre[tere a leasingului auto“, afirm` Constantinescu. Cererea de autovehicule va r`måne \n continuare foarte slab`, deoarece nici clien]ii companii, nici persoanele fizice nu vor s` se angajeze \n contracte de \mprumut pe termen de 3-4 ani, consider` R`zvan Diaconescu, directorul general al Impuls Leasing. „M` a[tept ca pia]a auto s` fie pu]in mai bun` decåt anul trecut datorit` programului Remat, dar leasingul de autovehicule cred c` va sc`dea. Problema este c` nu sunt clien]i nici pentru ma[ini noi, nici pentru second-hand. Persist` ne\ncrederea \n climatul economic, ceea ce conduce la o fric` de a face investi]ii. Clien]ii nu se angajeaz` la \mprumuturi pe 3-4 ani, pentru c` nu [tiu nici ce se va \ntåmpla \n urm`toarele [ase luni“, explic` Diaconescu. El vede anul acesta o cre[tere a ponderii masinilor la måna a doua \n pia]a de leasing auto, finan]atorii fiind foarte interesa]i de dezvoltarea acestui segment, atåt pentru c` au multe ma[ini recuperate de revåndut, cåt [i pentru c` pia]a de ma[ini noi nu merge deloc bine. Pia]a de leasing, o industrie care \n urm` cu numai doi ani se apropia de pragul de cinci miliarde de euro, se va confrunta cu \nc` un an extrem de dificil, dup` ce \n 2009 a fost cel mai lovit sector al economiei, cu o sc`dere de 72%. De[i la \nceputul lui 2010 majoritatea companiilor vorbeau despre un an mai bun, rezultatele primului trimestru \i vor determina s` \[i regåndeasc` planurile ini]iale. De ce nu \[i revine pia]a? Companiile, principalii clien]i ai finan]atorilor, [i-au \nghe]at planurile de investi]ii, \n condi]iile \n care habar nu au dac` va fi majorat` TVA [i cota unic`, ceea ce le-ar afecta afacerile. Aceea[i nesiguran]` se resimte [i \n råndul clien]ilor persoane fizice, spun managerii din leasing. „|n continuare exist` foarte multe incertitudini, am constatat acest lucru [i la companii foarte mari, care [i-au pus pe «hold» investi]iile. Acest lucru afecteaz` companiile de leasing”, explic` Felix Daniliuc, directorul general al Raiffeisen Leasing. „Pe de alt` parte, cred c` atåt autorit`]ile, cåt [i juc`torii din pia]` nu au reu[it s` transmit` un mesaj de \ncredere c`tre companii, \n special c`tre IMM. Mi-e team` c` nimeni nu con[tientizeaz` faptul c` 2010 este un an crucial, nu mai avem rezervele din 2008, din care am tr`it \n 2009. Nu ne mai permitem un an de a[teptare [i nu m` refer aici doar la firmele de leasing, ci la \ntreaga economie”, mai spune el. Primul trimestru din 2010 se num`r` printre cele mai proaste perioade din istoria pie]ei de leasing, \n principal deoarece clien]ii companii nu mai investesc \n parcuri auto. Finan]`rile pentru achizi]ia de ma[ini s-au redus cu 36% \n aceast` perioad`, pån` la 141,5 milioane de euro. „Primul trimestru a fost unul dintre cele mai slabe trimestre din istoria pie]ei de leasing, cred c` numai \n 20002001 a fost mai prost, cånd erau \nc` foarte pu]ine firme de leasing pe pia]`. Acest lucru se \ntåmpl` \n primul rånd din cauza sc`derii vånz`rilor de ma[ini”, spune R`zvan Diaconescu, directorul general al Impuls Leasing. De asemenea, \n actualul climat economic, cånd prognozele oficiale cu privire la evolu]ia economiei se schimb` de la o s`pt`mån` la alta, iar oamenii de afaceri [i angaja]ii se

Sc`dere de 32% \n primul trimestru din 2010
|n primul trimestru din 2010, pia]a de leasing [i-a continuat declinul [i a sc`zut cu 32%, potrivit ALB. Valoarea bunurilor finan]ate a fost de 242,7 milioane de euro, fa]` de 356 de milioane de euro \n primele trei luni din 2009. „Una dintre principalele cauze ale acestei evolu]ii o constituie birocra]ia excesiv` [i de lung` durat` a procedurii judiciare de executare silit`, precum [i lipsa unor m`suri fiscale [i macroeconomice de sus]inere a agen]ilor economici \n perioada de criz` financiar`“, a declarat Adriana Ahciarliu, secretarul general al ALB. Anun]area rezultatelor pie]ei de leasing pentru primul trimestru i-a determinat pe mul]i manageri de companii s` \[i regåndeasc` planurile f`cute la \nceputul anului. Dac` \n ianuarie \nc` mai sperau la cre[tere, acum este clar: leasingul va sc`dea din nou.

86

Analiz`

Pia]a de leasing auto, care \n anii ei buni a trecut de trei miliarde de euro, va r`måne \nghe]at` [i \n 2010, dup` ce anul trecut a sc`zut cu 75%.
gåndesc cu team` c` nu va putea fi evitat` majorarea TVA [i a cotei unice, nimeni nu mai achizi]ioneaz` nimic. „Nimeni nu [tie ce se \ntåmpl`. Toat` lumea \[i amån` achizi]iile, deoarece nu [tie dac` va fi majorat` TVA sau nu. O majorare a TVA se va vedea imediat \n pre]ul ma[inilor. Pe de alt` parte, tot mai pu]ini din cei care solicit` o finan]are se [i calific`. Anul 2009 a fost foarte prost, iar rezultatele companiilor nu arat` deloc bine. Nu mai po]i s` le acorzi finan]`ri, poate doar cu avans foarte mare, pe care nu mul]i \[i permit s` \l pl`teasc`”, adaug` directorul Impuls Leasing. O alt` cauz` a evolu]iei negative a leasingului sunt datoriile acumulate de stat c`tre firme private, \n special \n infrastructur`, ceea ce aduce companiile \n imposibilitatea de a-[i mai pl`ti ratele pentru finan]`rile contractate. „De vin` sunt [i blocajele, sunt \n continuare mul]i clien]i care a[teapt` s` primeasc` bani de la stat [i nu \i mai primesc”, spune Daniliuc de la Raiffeisen Leasing. De altfel, arieratele statului c`tre sectorul privat au dep`[it ]intele agreate cu Fondul Monetar Interna]ional, fiind solicitate derog`ri la toate evalu`rile. Anul 2010 se va \ncheia, cel mai probabil, cu o sc`dere a pie]ei comparativ cu nivelul deja foarte jos din 2009, \ns` unii manageri mai optimi[ti v`d o stagnare. „Pentru urm`toarele trimestre estimez aproximativ aceea[i evolu]ie ca \n T1, poate pu]in sub 30% totu[i, avånd \n vedere c` anul trecut \n primul trimestru s-au realizat cele mai mari volume, iar celelalte au fost mai slabe”, afirm` R`zvan Diaconescu de la Impuls Leasing. Pe de alt` parte, [eful Raiffeisen Leasing se a[teapt` la o sc`dere ceva mai redus` a pie]ei, care a coboråt anul trecut la nivelul de 1,33 miliarde de euro. „Eu \mi p`strez nota de optimism [i m` a[tept ca pia]a s` fie de 1,2-1,3 miliarde de euro la sfår[itul anului (ca valoare a bunurilor finan]ate - n.r.). Atåt eu, cåt [i mul]i colegi de-ai mei de la alte companii de leasing avem bugetate cre[teri pentru 2010, dar nu vom putea controla reac]ia pie]ei”, spune Felix Daniliuc. Directorul general al MKB Romexterra Leasing, Cornel Coca Constantinescu, se a[teapt` la o diminuare cu o treime a pie]ei de leasing. „Cred c` la sfår[itul anului pia]a va fi cu 30% sub nivelul din 2009, ne \ntoarcem \n continuare \n timp. Se va echilibra totu[i structura pie]ei \ntre auto, echipamente [i real estate, cred c` se va reduce dependen]a de vånz`rile de ma[ini”, consider` Constantinescu. Sc`derea puternic` a pie]ei s-a v`zut deja \n råndul juc`torilor mici: cåteva zeci de companii de leasing de mici dimensiuni au ie[it de pe pia]` \n ultimul an, deoarece ac]ionarii nu le-au mai putut sus]ine cu fonduri. Thomas Tolazzi, directorul general al BCR Leasing, estimeaz` c` pia]a de leasing va r`måne anul acesta la nivelul din 2009, de 1,3 miliarde de euro. Tolazzi a preluat conducerea firmei de leasing \n februarie, \nlocuindu-l pe Claudiu St`nescu. Anterior, Tolazzi a fost director de risc pe segmentul de clien]i corporate din cadrul BCR, cea mai mare banc` de pe pia]a romåneasc`. „}intele de vånz`ri pentru 2010 sunt corelate cu tendin]a cererii, \nc` redus`. Din aceast` perspectiv`, volumul anticipat al pie]ei va fi apropiat celui din 2009. Clien]ii, atåt persoane juridice, cåt [i fizice, manifest` \nc` o relativ` pruden]` \n asumarea de noi obliga]ii pe plat`, iar firmele de leasing aplic` criterii de eligibilitate mai pu]in permisive, pentru a putea controla riscul“, sus]ine Tolazzi, ad`ugånd c` recuperarea de bunuri va r`måne principala activitate a firmelor de leasing [i \n 2010. „Dup` un an \n care firmele de leasing s-au v`zut nevoite s` fac` fa]` severei dilu`ri a portofoliilor, supradimension`rii rapide a stocului de vehicule reposedate, cre[terii provizioanelor [i pierderilor rezultate din revånzare, priorit`]ile lor r`mån acelea[i: cur`]area portofoliilor, un atent management al riscurilor [i optimizarea proceselor de colectare a debitelor“, spune Tolazzi. Peste 90% dintre clien]ii firmelor de leasing sunt persoane juridice, iar cele mai mari probleme la rambursarea ratelor le-au \ntåmpinat IMM-urile din sectorul construc]iilor, al transporturilor [i din industrie. n

Financiar 2010

87

ceea ce d` o speran]` firmelor de leasing. dar la un moment dat devine o problem` de lichiditate. s` le restructurezi.Leasing Immorent caut` oportunit`]i de refinan]are [i terenuri pentru birouri Immorent Romånia. Cum vede]i evolu]ia pie]ei de real estate \n acest an? Sunt semne de revigorare. [i va func]iona probabil pån` cånd vor merge programele „Rabla” de prin alte ]`ri. Au preferat. probabil c` nevoia de lichiditate este atåt de stringent`. Vedem [i noi cifrele [i statisticile [i vedem cam ce a mi[cat. mai ales. sunt [anse ca pia]a s` se dezghe]e [i vom vedea finan]`ri. dar m`car [tim unde sunt extremele. s-a \ntåmplat acela[i lucru. refinan]`ri. Cristina Cuncea Cum a trecut pia]a de leasing de anul trecut [i implicit Immorent? Anul trecut a fost an de criz`. pe zona de imobiliare st`m bine. Pe partea de echipamente am fost mai relaxa]i. |n general. pe cei care nu au [anse s` \[i mai revin`. la fel [i clien]ii. Sunt [i ve[ti bune. Pe de alt` parte. Prin septembrie 2009 aveam discu]ii cu proprietari care r`m`seser` la evalu`rile lor de la \nceputul lui 2008. dar probabil c` m`surile drastice care urmeaz` s` fie implementate o s`-i dea o lovitur` destul de zdrav`n`. anul trecut s` mearg` pe extinderi de facilit`]i din dorin]a de a nu avea provizioane [i de a nu-[i afecta capitalurile. |n condi]iile \n care anul trecut nu ne-am mai concentrat pe generarea de noi afaceri. de parc` nimic nu s-ar fi \ntåmplat. ci suntem undeva la 30 de milioane de euro. s` \ncepi s` le vinzi. spune Bogdan Cernescu. costurile de lichiditate au explodat \ncepånd din 2008 [i au continuat [i \n 2009. avånd \n vedere dificult`]ile cu care s-au confruntat multe companii ca urmare a crizei? Au fost restructur`ri mai ales pe partea de echipamente. respectiv 50 de milioane de euro volumul finan]`rilor. probabil. a fost mai nimic. dar o s` ia ceva timp s` reintr`m pe pia]` [i nici nu sunt multe firme care s` vrea s` investeasc`. al ac]ionarilor. subsidiara local` de leasing imobiliar a grupului Erste Bank. cel pu]in \n Europa. la fel ca [i \n 2008. Clar c` ceea ce se poate baza pe export func]ioneaz`. Este bine [i pentru c` cea mai mare parte a finan]`rilor a fost legat` de imobiliare [i [tim cu to]ii c` 2009 a fost un an nefast pentru acest segment. Anul 2010 a debutat sub semnul incertitudinii. Pentru un an cum a fost anul trecut spunem c` nu a fost r`u. atunci nu cred c` se va \ntåmpla nimic spectaculos anul acesta. dar veneau mai ales din pipeline-ul din 2008. doar anumite sectoare se mi[c`. Voin]` exist` la nivelul nostru. Pe de alt` parte. Ajustarea a[tept`rilor a fost foarte lent`. vezi sectorul auto. iar \n ciuda declara]iilor pe care le fac juc`torii. A]i restructurat finan]`ri \n 2009 sau \n acest an. cred c` au fost cam 10% din totalul portofoliului. N-am atins cåt voiam s` atingem. Cum a \nceput acest an pentru Immorent? Lucrurile au devenit u[or mai previzibile din toamna anului trecut. Starea proast` a economiei a antrenat reticen]a investitorilor. nici b`ncile nu s-au gr`bit s`-[i restructureze portofoliul [i nu este doar cazul Romåniei. Odat` ce consumul scade. peste tot. pentru c` anul trecut era foarte dificil s` tranzac]ionezi pentru c` era o mare discrepan]` \ntre ceea ce \[i doreau clien]ii [i p`rerea noastr`. Cea mai mare parte a finan]`rilor a fost pentru real estate. Deci astea au fost principalele dou` considerente care au determinat reducerea finan]`rilor. E clar c` \n ceea ce prive[te Romånia toat` lumea este \n a[teptare. Este o mare zon` de gri \n mijloc. 88 Interviu . pe real estate. nivel similar cu cel din 2008. Dac` nu. adic` investi]iile \n active fixe \n economie s` nu mai fie pe trend negativ. va continua s` fie foarte selectiv` \n finan]area companiilor [i se va axa \n acest an \n c`utarea de oportunit`]i pe segmentul dezvolt`rii imobiliare [i pe cel al refinan]`rilor. managing director al companiei. care nu au avut nicio problem` \n a se \ndatora la nesfår[it [i acolo au fost probleme. Dac` vor accepta al]i parametri. Nimeni nu vrea s` investeasc` sau s` se \ndatoreze \ntr-un an de criz`. Vestea bun` \n acest an ar putea fi c` formarea brut` de capital fix. trebuie s` faci ceva cu portofoliul de imobiliare care nu performeaz`. dup` corec]iile puternice de anul trecut? Prost. Po]i s` delimitezi foarte clar perdan]ii. \ncåt firmele sunt preg`tite s` accepte al]i parametri. Cam pentru unul din cinci clien]i a fost nevoie de restructurare. A fost mult mai pu]in business [i mult mai mult` aten]ie pe partea de control al riscurilor [i al costurilor. ci pe controlul a ceea ce aveam. chiar dac` toat` lumea vorbe[te de un an de criz`. au fost tranzac]ii. de cei care au cele mai bune [anse s` ias` din perioada asta proast`. Ca valoare. bani mult mai scumpi. cu un impact dur asupra economiei. cånd \]i faci planuri s` stai \ntr-o afacere 15-20 de ani e[ti mult mai atent. e greu s` reporne[ti motoarele. Restul factorilor decurg din ele: o politic` de risc mult mai restrictiv`. adic` circa 10 milioane de euro. Dar din punct de vedere al volumelor finan]ate \n acest an. A fost greu pentru c` toate lucrurile pe care nu le-ai f`cut bine \n anii anteriori [i-au prezentat nota de plat` acum. Retail-ul s-a dovedit destul de rezistent pån` \n momentul `sta. e clar c` [i celelalte ramuri se duc \n jos \ntr-o economie care se bazeaz` mai ales pe consum ca motor de cre[tere. Lucrurile \ncep s` se schimbe.

proiecte de birouri. la niveluri descurajante. probabil c` numai jum`tate din suprafa]` este de calitate. Loc este \n pia]`.000 de euro. adic` circa 10 milioane de euro. Ave]i o estimare a volumelor finan]ate prin leasing \n acest an? Este greu. Nu din cauz` c` nu exist` cerere. Vom fi selectivi. Noi mai avem \ns` un avantaj. nu mai sunt 5. Suntem \n faza de autorizare. iar pe pia]` nu sunt multe proiecte de calitate. Are sens s` dai 3. cred c` au fost cam 10% din totalul portofoliului. managing director Immorent Se va \ntåmpla \n acest an? Va fi un proces lung [i de durat` [i \n fond. este cerere mai ales pe partea de refinan]are. a[a cum am f`cut la intrarea pe pia]` \n 2006. retail. am terminat procesul de planificare.000 de metri p`tra]i. Mie mi-ar veni foarte u[or s` transform o facilitate de finan]are care a fost oferit` acum doi sau trei ani pe cinci-[apte ani \n ceva pe 12-15 ani. retail [i logistic [i. iar un astfel de concept poate s` aib` succes \n ora[ele secundare. dar sunt proprietari care cer \n continuare 3. Deci acest sector este \nghe]at din cauza asta [i p`rerea mea este c` a[a va r`måne o bun` parte de vreme. reziden]ial). de asemenea. cei care caut` teren \l g`sesc greu ast`zi. pentru c` mai devreme sau mai tårziu lucrurile se vor pune \n mi[care. C`ut`m \n continuare terenuri \n afara Bucure[tiului pentru astfel de dezvolt`ri. care sunt \nc` sus. Pe partea de birouri sunt multe companii care \[i mut` sediile. Negociem \n prezent finan]`ri \n valoare de 7-8 milioane de euro pe real estate.000 de euro pe metru p`trat? Probabil c` Dar ave]i terenuri \n Bucure[ti [i \n ]ar`. Cred c` pre]ul corect este undeva la jum`tate. Sigur. Ave]i un buget pentru achizi]ii de terenuri? Nu. dar \n zonele care se preteaz` foarte bine unei dezvolt`ri de tip office pre]urile sunt \nc` sus. da. iar cei care au teren constat` c` prin prisma evenimentelor recente acesta nu se mai potrive[te ideii pe care o aveau. de[i sunt la 60-65% mai mici decåt \n 2008.000-50.000 de metri p`tra]i. Nu ne-am ferit niciodat` de proiecte greenfield.000 de euro pe metru p`trat. de 30. cånd valorile de pia]` erau sus. Astfel. ceea ce face foarte dificil` orice discu]ie. dup` mine. dac` g`sim ceva interesant [i credem \n el. pentru c` \n unele cazuri PUZ-urile expir` [i noile reglement`ri \n domeniu nu vor permite ob]inerea acelora[i parametri. Dac` vom atinge 30 de milioane de euro. dar pu]ine sunt statisticile despre cl`dirile de calitate. „Cam pentru unul din cinci clien]i a fost nevoie de restructurare. nivelul din 2009 va fi bine.” Bogdan Cernescu. Sunt statistici legate de suprafa]a de birouri. \i dai clientului o gur` de oxigen [i \i echilibrezi bilan]ul. Avem propria echip` de ingineri. |n aceste condi]ii. Mai avem un teren la Oradea. Pe de alt` parte. ne uit`m [i la proiecte din zona industrial`.nu. Prima faz` va avea doar birouri. pe segmentul de refinan]`ri este foarte greu s` te apropii de tranzac]ii. dar a[a cum spuneam e greu s` ba]i palma pe o valoare de pia]` mutual consfin]it`. Vom face achizi]ii oportunistic. dar retailerii nu mai sunt dornici s` se extind` sau dac` o fac caut` zone centrale la chirii mici. fie ai chiria[ul. Partea de reziden]ial deocamdat` nu o facem. Ce ve]i face practic \n acest an avånd \n vedere estim`rile privind investi]iile de capital [i cele privind pia]a imobiliar`? Ce-am f`cut [i pån` acum. care indic` 1. vom vedea multe lucruri amånate. cred c` e mai bine s` fie a[a. de 6. Leasingul devine interesant numai din prisma faptului c` vorbim de termene lungi. [i \n momentul \n care avem posibilitatea o s` ne implic`m \n astfel de proiecte.25 milioane de metri p`tra]i. pentru c` noi viz`m \n special Bucure[tiul. O reac]ie gr`bit` a b`ncilor n-ar face decåt s` introduc` noi factori distructivi \n pia]`. n Financiar 2010 89 . dar e o problem` de pre]. Multe propriet`]i au fost refinan]ate \n 2007-2008. Sunt oferte. Pån` \n momentul \n care pre]urile nu se vor duce \n acea zon` \mi vine foarte greu s` cred c` cineva se va apuca s` construiasc` din nou. unde pre]urile au fost destul de rezistente. pentru c` este cerere pentru dezvolt`ri de calitate indiferent de zon` (birouri. unde a]i anun]at proiecte imobiliare. Ca valoare. |n ce stadiu sunt aceste proiecte? Proiectul din Bucure[ti merge \nainte. conceptul este valabil \n continuare. dintre care unul \n parteneriat cu Rompetrol. schema [i cau]i teren. |n dezvoltarea imobiliar` sunt dou` abord`ri: fie ai o bucat` de teren care \[i caut` un uz. au sc`zut.000-7. cu excep]ia cazurilor \n care proprietarii sunt dispu[i s` aduc` ceva capital propriu. de arhitectur`. putem s` le monitoriz`m. Presiunea va fi mare pe vånz`torii de terenuri. {i aici e greu. depinde de capacitatea noastr` de a identifica teren. Pe de alt` parte. vom c`uta oportunit`]i de refinan]are. Pe partea de development. b`ncile [i firmele de leasing jonglau cu \mprumuturi care reprezentau peste 80% din valoarea investi]iei [i atunci chiar s` vrei s` refinan]ezi imobilele respective este imposibil. logistic`.

3606%.41. 031-425.000 N/A N/A Autoturisme .18% BRD Groupe Société Générale 9.bcr-leasing. 3.14% Echipamente de construc ii .000 10.27.04 brd.84 office@bcr-leasing.790.sogelease@brd.ro 1 www.51.030%.88. Bucure ti 021-323.00.000.Date finale 2010 .00 021-407.395.49.770.049 8.Date finale 73.16% 2009 .000 1 Leasing financiar Alpha Bank A. .100% Autohellas A.22% Vehicule comerciale .E. Bucure ti 021-264. sect. jud.62.62 camelia.E Theofilos Romaios .000 90 Informa]ii companii de leasing .Date finale 10. 021-301.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BRD SOGELEASE IFN Bd.ro 6 www. 1.294.73.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .80%. .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BT LEASING TRANSILVANIA Str.41. Traian nr.90. .98% 16 reprezentan i zonali industriale i agricole . crt. et.E.16.0070% Sergiu Bogdan Oprescu . et. 021-264.074 12.000 40.400. 1.73.48 021-301. Alpha Bank România . sect.44% Imobile .49.06% Philippe Chabert .63% Echipamente / utilaje .A.Date estimative N/A N/A N/A N/A 36. 103-103A.816 0264-444.Pre edinte CA Camelia Mihalache.alphaleasing.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Capital social (lei) Nr.0.000* N/A N/A N/A 12. Alpha Leasing A. 8.313.E.5% Sectorul imobiliar .6912%. 4.82.Date estimative N/A N/A N/A N/A Jean-Claude Boloux .20% Imobiliar .905 (-)1.ro Indicator financiar .000%.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .Leasing Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web ALPHA LEASING ROMÂNIA IFN Calea Buze ti nr.S.000. puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr.20% Robert Rekkers . 99.341.graiter@bplg. sect.49.22% Echipamente IT i office .Director General 2010 . Bucure ti 021-407.600 1 Închirieri auto .ro Indicator financiar . persoane fizice Adjunct 0.266. Alpha Advisory România .Director Managementul Riscurilor i Back Office 2010 .94%. Alpha Finance România 5.993 26 BT Investment . 14-18.Director General 2009 . sect.ro 5 www. Cluj 0264-438.000. 47.T.39% Autoturisme .90.Date estimative N/A N/A N/A N/A Dominic Bruynseels . sect.0. bl.1.000. Structur ac ionariat Conducere executiv 4.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BNP PARIBAS LEASE GROUP IFN Str. 2. Marius Ro u Managing Directors 2009 . Ion Mihalache nr.150 office@btleasing.ro 3 www.Director Comercial N/A N/A N/A N/A Autovehicule comerciale .Pre edinte Consiliu Supraveghere Thomas Tolazzi .695.Date estimative N/A N/A N/A N/A 3.2% 2009 .324. 1-2.82.Date estimative N/A N/A N/A N/A 20.hertzlease.000 2010 .com Indicator financiar .000 27. 1.ro www.btleasing. 12.Director General 10. Banca Transilvania .ro Indicator financiar .ro 4 www.970% C t lin Scutaru .17% 2009 . Antin Participants 5 S.90. 1.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BCR LEASING IFN Pia a Alba Iulia nr. 1.Pre edinte CA Titus Nicoar . Cluj-Napoca. birou 1.400 23 Autovehicule .52 031-425.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) AUTOTECHNICA FLEET SERVICES (HERTZ LEASE) Bd.Date finale 138.24 marketing@alphaleasing. cod 011014.bnpparibas-leasegroup.Pre edinte Banca Comercial Român Directorat / Director General 89.729 N/A N/A BNP Paribas Lease Group 99.35. et.Director General Camelia Graiter .Director Comercial 2009 .551. Bucure ti 031-425. et.Date estimative 36.18% Echipamente . Theodor Pallady nr.brdleasing. 1-7.15%.000 64.Director General Daniela Davidescu . I 7.ro Indicator financiar .9412%.000 Echipamente medicale. cod 031105.257. intrarea A. Financiara SA Costin Ciotec .ro Indicator financiar . 3.48.36. et. Bari iu nr. Bucure ti 021-301.09 021-314.29 2 office@hertzlease.10 021-323.

Director General C t lin Liviu . jud. Ilfov 021-317. crt.02% Imobile .26.41%.ro 12 www.ro Indicator financiar .198. Ledra Estate Ltd.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) CYPRUS LEASING ROMÂNIA IFN Calea Doroban ilor nr.619.1.Vicepre edinte Cristina Camelia Gogan Vicepre edinte Adjunct Baris Dogan .075. bl.1% 0.000 20. Vehicule . 25.Director Financiar 2009 .76 021-409. Nica Dumitru Adjunct 1% C lin R zvan Negoi .Date estimative N/A N/A N/A N/A 3.55 contact@crediteuropeleasing. 7.Date estimative 27.000 2009 .ro Indicator financiar .Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .Vicepre edinte Beril Topciu .Director General Adjunct 2009 .508 28.000.9%.537.000.9952%.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND Sp z o. Anchor Plaza.93. Bucure ti 021-409.99935%.Date estimative N/A N/A N/A N/A Kerem Sekizyarali . Bucure ti 021-327. Matei Voievod nr.99.15.301 15.000 — N/A N/A Christian Garabet .0012%.Pre edinte CA Bogdan Ivanov .Director General Alexandrina .40.000 32. 0.18.100% Magdalena Nae .236.52 elena.356.Date finale 22. 6.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) 5.7.Director General Adrian Petr reanu .000. Eurolife Ltd.00065% Cl diri i terenuri .30 office@capital-leasing. 40.uta@ro.08% Echipamente .ro 7 www.91% Iuliu Viorel Nica .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) CREDIT EUROPE LEASING IFN Bd. magda.com.Date estimative N/A N/A N/A N/A 14. Sfânta Vineri nr.360. sect. .bankofcyprus.796.000 2 Auto .0.bankofcyprus.Date estimative 24.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) DEL FIN LEASING IFN Str.ro 11 www. Bucure ti-Târgovi te nr.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .crediteuropeleasing. sect.55.000.55.ro Indicator financiar .812 91. 1.9%.31.444 — Credit Europe Bank . 2.128 30.ro Indicator financiar .565 Bank of Cyprus Public Company Ltd.0012%.31.sucursal CFS Poland .31 021-327. 2.unga@cat.000 43.00 021-308. sect. 0. 2.40%.Sucursala România IFN os.40.ro 9 www. Structur ac ionariat Conducere executiv CAPITAL LEASING IFN Str.21.000 30. Mogo oaia. .0012% 72. 26Z.Pre edinte CA Lauren iu Moza .com 10 www.44 (capital de dotare) 1 N/A Capital str in . et.Pre edinte CA AliRiza Koska .233.Vicepre edinte Adjunct 50.Date estimative N/A N/A N/A N/A Financiar 2010 91 .Pre edinte CA / Director General Nica Iuliu Viorel .Director General 2009 . et.42.cat. et. 105C. Bucure ti 021-301.99.Director General Adjunct 2010 . Timi oara nr. 12A.21.19 info@dlro. Bucure ti 021-252.236 2010 .218. puncte de leasing / Pondere în total lucru finan are % Nr.333.Director Sucursal R zvan Unga . 6.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Capital social (lei) Obiectul contractului de Nr.com Indicator financiar . .941 (-)480.15.000 35.197 17. 2-4.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . Gheorghe Andreea Elena Bodin .939 18. Mortgage Bank of Cyprus 0.87% Credit Europe Ipotecar Echipamente . 187B.43 1 N/A Andreas Eliades .15. Gheorghe Anca-Iulia Buza .85 office@delfinleasing.00 021-301.nae@cat.03% 2009 .Date finale 13.delfinleasing.841.com Indicator financiar . Bucure ti 021-308. Nica CristinaAdjunct Gabriela . 3. Gara Her str u nr.000.794 12.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) DEUTSCHE LEASING ROMÂNIA Str.000 1 N/A Deutsche Leasing Group Cedric Chilian . sect.92.Director Executiv 2009 .80 021-252.295. o.0012%.deutsche-leasing.91.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .25 021-317.300.31.000. corp A. sect. 021-301.capital-leasing. cod 020334. General Insurance of Cyprus Ltd.29 8 razvan. corp A.com www.

2-4. Subholding Immorent GmbH .52% Leasing mobiliar .000 46.ro Indicator financiar .655.ro Indicator financiar .Pre edinte CA / Managing Director Anina Iordache .0015%.493.07%.250 4 Leasing imobiliar .61. 5.768 2. Horea nr.0015% 2010 .Date finale 341.98%.480 2010 .000 34.18.50% Persoane juridice .Pre edinte CA . 6A.000.30% Leasing autovehicule .imogrup. 8. crt.438 Bogdan Cernescu .000 1 100% Patru persoane fizice Petru Radu Hurezeanu .0.06.61. Gara Her str u nr. Dimitrie Pompeiu nr. Eurobank EFG Telessis & Vânz ri Finance Societate Anonim de Servicii de Investi ii . sect.000 (-)6. 5. jud. persoane fizice .521 274.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) FLEET MANAGEMENT SERVICES Calea Rahovei nr. 5.14.Director Opera ional Ionel Popescu .Date estimative 1. 2. Decebal nr. jud.840.000 70. 2. Ro ca Drago Ilie Chiril .fms.efgleasing.097.21 021-323.Date finale 13. 266-268.20%. 7.Managing Director Mihaela erb noiu .Date estimative 443.0015%. Bogdan Lauren iu Vergil . Cluj-Napoca.717.99. cam.13 clientvoice@efgleasing.Date estimative 77. EFG Eurobank Ergasias Georgios Pentaliotis . 3. 113.02% Iosif Pop .20% Leasing utilaje .23%.977 356.000.000 1.000 1.2% Daniel Ivan .99%.000.400.ro Indicator financiar .com Indicator financiar .61.722 12. 0351-461. Bucure ti 021-308.48% Immorent International Holding GmbH . et.214%. Cluj 0264-595.689 Gemisa Investments LTD 62.000 19.000.ro 14 www.7.15.500.Director General Leasing . sect. 6. et.210 537.000.676 office@imogrup.Date finale 371. Bucure ti 021-404.Leasing Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web DEUTSCHE LEASING ROMÂNIA OPERA IONAL Str. Bucure ti 021-387. sect.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . sect.Director Financiar 45.360 0241-418.000 N/A 2.320 1.ro Indicator financiar . 0351-467.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) EFG LEASING IFN Bd.15.400. Eurobank Beatrice Smeu . Georg Hansjürgens .0.04. Dolj 0251-410.helcoleasing.550.1% 2009 .970 233.Date estimative 2.000 2.14 office@fms.ro 15 www.023.430.106 2010 .700.00 021-404.Director General EFG Asset Management Societate Adjunct Anonim de Servicii de Investi ii Gina Constantin .00 021-387.749 (-)614.01 office@immorent. puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr.ro www.ro 17 www. Structur ac ionariat Conducere executiv 750.777 office@helcoleasing.004 1. cod 020334.Director Executiv 2009 .675 0264-595.473 698.Director Executiv Lauren iu Bogdan .Director 725.000 2.00 021-301.250.169 1.19 13 info@dlro.473.520 6 100% 2009 .ro 18 www.719. Popescu Ionel .Pre edinte CA Cristina Ioana Cec lecean . Bucure ti 021-301.16.500 1 Leasing imobiliar .000 92 Informa]ii companii de leasing .588.000 65.123.14.Date estimative 55.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) IMMORENT ROMÂNIA IFN Str.400.000 2.5%.190 415.100% 2009 . EFG Eurobank Ergasias Sorin Manolescu .982 15.Membrii CA 2009 .ro Indicator financiar .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) IMOLEASING IFN Str.Date estimative N/A N/A N/A N/A EFG New Europe Holding BV 92. 23.Date finale N/A N/A N/A 140.0. Ivan Daniel .Pre edinte CA Adrian Nicolaescu .lei Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) Capital social (lei) Nr.78%.1.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) HELCO LEASING IFN Bd. et. Tudor Arghezi nr.Director General 2009 .0.000.80 — Autoturisme .deutsche-leasing.000 160.000 1 N/A Deutsche Leasing Group Eckhard Creutzburg.Date finale 25.000 398.275.000 3.ro 16 www.000 5. cam.553. 021-301.331 (integral din provizioane) 2010 .200 2010 .636. 2.400.15.Director Marketing 0. Craiova.immorent.

883.000 39. 8 filiale Autoturisme .485.2% 2009 .000 N/A N/A 2010 .15% Impuls-Leasing International AG Vehicule comerciale grele .ro Indicator financiar .Date estimative 100.99. .Director Financiar Alina Ursache .Director Risc Iulia Tudorache .390. Unirii nr.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) ING LEASE ROMÂNIA Bd.000 N/A 1. bl. 2. Bucure ti 021-305.46 21 office.842.44 021-308. Tronido Finance B.000.000.5%.Date finale 21.0025%.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. 0.10% 90%. sect.40 021-311. R zvan Diaconescu .0025%. 76.51% Imobiliar .0. 021-311.Pre edinte CA Mihaela Petricean .leasing@intesasanpaolo.ro 20 www. J3a.Vicepre edinte CA / Director General 2010 . 0. ING Aircraft Lease B.Date estimative 11.ro 19 www.489 16. Bucure ti 021-200.71.000.000. Luigi Galvani nr. 3.ro Indicator financiar .ro Indicator financiar .Pre edinte CA Adriana Dumitrescu . Bucure ti 021-308.V.95. 11-15.000 N/A N/A ING Lease Holding B.Date finale 84.000 RON 1 sediu central.000.000 N/A N/A Financiar 2010 93 . Capital social (lei) Obiectul contractului de leasing Nr.65% Vehicule comerciale u oare .000.432.18.000 9.impuls-leasing.0025%.Director Opera iuni 100. Echipamente de construc ii .000 70. 1.V.Date estimative 720. ING Lease Interfinance BV 0.99%.0025% Michael Unterguggenberger Pre edinte CA / Director General Adjunct R zvan Diaconescu . Tipografilor nr.00.Date finale 1. Runoto Holding B.V. puncte de lucru / Pondere în total finan are % Structur ac ionariat Conducere executiv IMPULS-LEASING ROMÂNIA IFN Str.000 2010 .000 90.Director Vânz ri Nicolae Andreica .21 office@inglease.000 1 N/A Privat .000.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) INTESA SANPAOLO LEASING ROMÂNIA Bd. crt.375.200.Director 2009 .000 85.inglease.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) 680.00 021-200.71.225 N/A 655.100% Riccardo Parasporo .49% 2009 .97.000 1.8% Michael Unterguggenberger . .5% Echipamente industriale . sect.V. sect.18.45.11 office@impuls-leasing. 61-63.000 N/A N/A Bastiaan Pieter Hoekstra .300 1 Auto i echipamente .

000 1 Leasing financiar auto . 4.0.80% Imobile .porschebank.ro Indicator financiar .Date estimative N/A N/A N/A N/A 12.38 021-208.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) LEASEPLAN ROMÂNIA os.416 — Leasing financiar Veneto Banca Holding scpa 99.ro 26 www.Date estimative N/A N/A N/A N/A 94 Informa]ii companii de leasing .20. 021-316.000 N/A N/A 2010 . Voluntari.ro www. bl.2.000.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) PIRAEUS LEASING ROMÂNIA IFN Bd.26% Altele .250.000 (-)1.00 021-407.160 1 Leasing opera ional auto .00002934% C t lin Pârvu .100% finan are.Date estimative N/A N/A N/A N/A Piraeus Bank România 0. 1.16. crt. 4C. Voluntari.00 021-405.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) PORSCHE LEASING ROMÂNIA IFN os. jud.Director General 2009 .Pre edinte CA Alexandru Toader . Structur ac ionariat Conducere executiv ITALO ROMENA LEASING IFN Bd. 29-31.3.94 021-316. 2.39. sect.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) 139. Pipera-Tunari nr.00002934%. et.Director General Adjunct 34. Bucure ti 021-405.85319621%.Date finale 28.956.99960%.porschebank.leaseplan.81%. Nicolae Titulescu nr.000 Teodor Valentinov Marinov Pre edinte CA Constantin Jean D nail . 1.Date estimative N/A N/A N/A N/A 18.00040% 2009 . puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr.36 office@porschebank.230.ro Indicator financiar .00002934%. 20-22.16. Michail Lachanas .000.Director General Ileana Mihaela Burcioiu .150.36 office@porschebank.000 Auto & moto .400 N/A National Bank of Greece 99.26.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) NBG LEASING IFN Str.000 — 24.20.ro Indicator financiar .49 23 office@leaseplan.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . Stavros Lekkakos .26.079.93.40.19% Franco Antiga .33 Indicator financiar .14671577%.02 021-404. Bucure ti 021-409.0.21.italoromenaleasing. Voluntari. 4. servicii de management de flot Porsche Bank AG Salzburg 100% austriac Alexander Nekolar .38 021-208. et.ro 27 www. C t lin Pârvu .20. Bilciure ti nr. et.494.000 N/A N/A N/A 2010 .Date estimative N/A N/A N/A N/A 11.ro Indicator financiar . Ilfov 021-208.0. Veneto Banca . 5.500 N/A N/A 25 2009 .370. sect.Leasing Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Capital social (lei) Nr.Date finale 18.60% 2010 .26. Ilfov 021-208.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . 1.ro 22 www.Director Opera iuni 2009 .10.21.000 — N/A LeasePlan Corporation NV Bogdan Apahidean .ro Indicator financiar .100% Porsche Bank AG Salzburg 100% austriac Kurt Leitner .000.53.Director General Octavian-Andrei Coiciu Trifan Director 9. 3.ro 24 www.Director General Diana Vi an .000 87. Banca Româneasc 0. Bucure ti 021-316. sc.95 office@italoromenaleasing. Construdava Business Center. jud. 1.360. jud.500.Director General C t lin Rizea . Dimitrie Cantemir nr.Date estimative 36.000 (-)1.700.Pre edinte CA Carmelo Larosa . B2. Ilfov 021-407.99 office@nbgleasing.Administrator 2009 . 2. 021-409. Pipera-Tunari nr.Date finale 121.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) PORSCHE MOBILITY os.0.268.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .00. sect.000 — 42. Pipera Tunari nr.10. Piraeus Bank 99.34% Echipamente .nbgleasing.26.Director Executiv 2009 .600.

jud.90% Echipamente . Unirii nr. Nicolae Caramfil nr.Date estimative N/A N/A N/A N/A Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 95 .Date finale 289.ro 28 www. echipamente.euro 14.000.34 021-403.transilvanialeasing. Traian Sevastian Baicu 2010 . bl.49%.70 — Auto .50% Steven van Groningen . sect.Date estimative N/A N/A N/A N/A 36. Alexandra Hiottu 11%.98 office@raiffeisen-leasing. Bucure ti 021-405.raiffeisen-leasing.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) TBI LEASING IFN Str.42 021-404.77. parter + et.42 client@romstal-leasing. BA Dan Constantinescu .173 0268-319.Director General 2009 . Austria . puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr. Matei Basarab nr. et. 1.Date estimative N/A N/A N/A N/A 4. UniCredit Global Leasing Export GmbH (fosta Andreas Obrist .53.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .000 N/A N/A N/A 2010 .H Executiv Vânz ri 0. 57.660 18.ro Indicator financiar .232. crt.77 021-200.peste 99% (ac ionar majoritar) Gabriel Diamandopol . 25.932.1%.1% N/A M rioara Mema . România .ro 30 www. Bra ov 0268-315.15% Imobile . 3.ro 33 www. sect. et. 1. Raiffeisen Bank.tbileasing.9% Imobiliar .4% KBC Lease .com. UniCredit iriac Bank .Date finale N/A N/A N/A N/A Auto noi .400 10 TBIF Financial Services.68 a.30 021-326.685. sect. cod 014141.74 office@tbileasing.22% Imobiliar .Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . 118.40% Aurel Andrei . Bucure ti 021-231. sc.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) TOP LEASING IFN Bd.p.Director General BA CA Export Leasing GmbH) .andrei24@gmail.445. 021-231.Date estimative N/A N/A N/A N/A UniCredit Global Leasing S.455 office@transilvanialeasing.40.com www.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) ROMSTAL LEASING IFN Str.9% Echipamente .Pre edinte Raiffeisen Bank Felix Daniliuc .ro Indicator financiar . 5.77. 8-12. 3. Cristina Andrei .b.935.172.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .88.50% 2009 .32. mezanin.19.005 1. sect.20%.602.Date estimative N/A N/A N/A N/A 73. 1.14% Raiffeisen-Leasing International GmbH.CEO 2009 .33.ro Indicator financiar .000.00 021-323.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) TRANSILVANIA LEASING IFN Bd.7%.A .88. Eroilor nr.Director General Adjunct 2009 .38. 31 ifntopleasing@yahoo. Bucure ti 021-200.0. 20.30% Imobile .0.unicreditleasing. 5. 0268-315.topleasing.000 13 Autovehicule .480 17 sucursale Auto.Director Eurolease Beteiligungsgesellschaft m.81% Echipamente .Director General Nina Puiu .11% Auto second-hand .romstal-leasing.ro 32 www.87 bucuresti@unicreditleasing. ap.1%.000 2010 . Bucure ti 021-323.462.43. 90. Grand Offices Marriott.229.Date estimative N/A N/A N/A N/A 44.55.Director 2009 .000 — N/A Vlad Hiottu . sect.Pre edinte CA Ioan Manea .994.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Capital social (lei) Nr.Pre edinte CA / Director General Daniela Cristina Andrei . Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH .ro Indicator financiar .64% Echipamente . Bra ov. Pu ul lui Zamfir nr.531 12. 1.ro Indicator financiar . E4. Ivo Florentina Virginia Mircea Alexandrov Gueorguiev.ro Indicator financiar . 9.79.50%. Structur ac ionariat Conducere executiv RAIFFEISEN LEASING IFN Calea 13 Septembrie nr. 3A.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) UNICREDIT LEASING CORPORATION* Str. imobiliar 2009 . Florentina Pre edinte CA / Director General Virginia Mircea. Bucure ti 021-403.1% 575.400 12 Vehicule .Date finale 14.ro 29 www.

cu 32% peste soldul din 2007. controlat` integral de grupul elen. \n cre[tere cu 11% fa]` de nivelul din 2007. Banca European` pentru Investi]ii a anun]at c` va acorda BRD Sogelease IFN un \mprumut de 15 milioane de euro. segment \nc` viabil pe pia]a de leasing.828 de vehicule. VB Leasing Romånia vrea s` finan]eze \n 2009 bunuri \n valoare de 182 de milioane de euro. \n timp ce procentul automobilelor de import achizi]ionate prin acest tip de finan]are a r`mas constant. subsidiarele locale de finan]are ale grupului auto german Daimler. la 4. Provident Financial Romånia IFN l-a numit ca director general pe Russell Johnsen. va contracta o linie de credit \n valoare de [apte milioane de euro de la Intesa Sanpaolo Romånia. doi noi membri. aceasta urmånd s` fie radiat` din Registrul general. Rice. divizia de leasing financiar a BRDGroupe Société Générale. pe fondul reorient`rii c`tre finan]area de echipamente. fondurile fiind destinate credit`rii IMM-urilor. AAA New Kopel. specializat` \n carduri de credit [i finan]`ri de consum. respectiv BRD Finance [i AT Leasing. dar [i al leasingului de echipamente cu 14%. au ob]inut un credit de 15 milioane de euro de la ING Bank sucursala Bucure[ti.2009 IANUARIE Ponderea leasing-ului \n achizi]ia de autoturisme autohtone noi a crescut cu trei puncte procentuale \n 2008 fa]` de 2007. num`rul total al firmelor afiliate ajungånd astfel la 39 de societ`]i. s` mai desf`[oare activitatea de finan]are. BCR Leasing a finan]at \n 2008 bunuri de 462 de milioane de euro. \ntrucåt nu a transmis raport`rile prev`zute de legisla]ie. atunci acest lucru va afecta tot popula]ia. de 3.37 miliarde de lei. care va reuni activit`]ile celor dou` firme de pe pia]a de retail cu ma[ini second-hand. parte a grupului Eurolines. majoritatea fiind pe segmentul echipamentelor. Mugur Is`rescu. Pentru 2009. la 15%. \n scopul diminu`rii impactului crizei financiare actuale. compania vizeaz` s`-[i majoreze valoarea contractelor \ncheiate cu 50%. Mazda Romånia [i UniCredit Leasing au \nfiin]at primul serviciu de finan]are al importatorului m`rcii japoneze. \n special de construc]ii.5 ori peste nivelul din 2007. Mercedes-Benz Leasing IFN [i Mercedes-Benz Service Leasing. Provident Financial Romånia IFN a acordat \n 2008 credite de consum de peste 42 de milioane de euro. pentru a facilita achizi]ia modelelor m`rcii. pe fondul avansului cu 25% al finan]`rilor pentru segmentul de autovehicule. Jean-Claude Boloux. a \nregistrat la finele lui 2008 contracte de leasing \n valoare de 1.ALB Romånia are. dup` ce a constatat c` prin aceast` tranzac]ie nu se creeaz` sau consolideaz` o pozi]ie dominant` pe pia]`. Mazda Finance.77 milioane de lei de la Eurobank EFG Private Bank Luxemburg. MARTIE Asocia]ia Societ`]ilor Financiare . BNR a interzis companiei Eurobus Leasing IFN. la 120 de milioane de euro. potrivit pre[edintelui ALB Romånia. Sixt New Kopel [i AAA Auto Group au \nfiin]at o companie mixt` \n Romånia. \n cre[tere cu 13.Leasing CRONOLOGIE LEASING . FEBRUARIE BRD Sogelease. divizia local` a EFG Eurobank Ergasias. dublu fa]` de rezultatul din 2007. dealer Opel [i Chevrolet.75% fa]` de 2008. iar dac` num`rul cazurilor de neplat` va cre[te [i \n sectorul de creditare. de la sfår[itul lunii februarie. divizia de leasing a Di-Bas Auto. EFG Retail Services IFN. va \mprumuta 673. \n timp ce ALD Automotive [i-a crescut cu 85% parcul administrat \n leasing. care-l va \nlocui pe Stephen 96 Cronologie . Di-Bas Leasing. \n cre[tere cu circa 16% fa]` de nivelul din 2007. a declarat guvernatorul BNR. Compania de leasing opera]ional [i \nchirieri auto Sixt New Kopel a \ncheiat \n 2008 contracte de 80 de milioane de euro \n Romånia. Consiliul Concuren]ei a aprobat preluarea Impuls Leasing International de c`tre Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. pe fondul major`rii valorii \mprumuturilor [i a extinderii teritoriale cu nou` unit`]i. Tot mai mul]i romåni cedeaz` ma[inile cump`rate c`tre companiile de leasing. dar se a[teapt` pentru 2009 la reducerea valorii bunurilor finan]ate. acesta preluånd o func]ie de conducere \n cadrul grupului britanic din care face parte compania specializat` \n credite de consum acordate la domiciliu. Valoarea fraudelor \nregistrate \n 2008 de companiile de leasing din Romånia s-a ridicat la 10-20 de milioane de euro. UniCredit Leasing a finan]at \n 2008 bunuri de peste 555 de milioane de euro. la 34% din livr`ri. controlat de omul de afaceri Drago[ Anastasiu. \ntrucåt banca este doar un intermediar.

capitalul social cu circa dou` milioane de lei. care mai stabile[te c` un proprietar poate beneficia Financiar 2010 97 . }iriac Leasing [i AT Leasing de la clien]ii intra]i \n incapacitate de plat`. de circa 100 de milioane de euro. s` \ncheie contracte de leasing sau de \nchiriere. de 261 de milioane de euro. destinat firmelor mici [i mijlocii pentru achizi]ia de tehnologii de comunica]ii.2 milioane de euro. la 15 milioane de lei.3 milioane de lei (139.Compania de leasing opera]ional Arval Romånia. IUNIE NBG Leasing a finan]at \n primul trimestru bunuri de 30 de milioane de euro.26 milioane de lei la circa 39 de milioane de lei. printr-un parteneriat cu grupul Romil.01 milioane de lei. la care se adaug` participa]ia a patru ac]ionari noi. pentru a se dezvolta pe pia]a ma[inilor rulate. dealer pentru m`rcile Fiat [i Iveco. a declarat secretarul general al Asocia]iei Societ`]ilor Financiare. Guvernul va interzice institu]iilor publice s` cumpere autoturisme. inclusiv pentru contractele de leasing financiar. potrivit raportului BNR pentru 2008. APRILIE Continental Hotels va vinde hotelul Hello din Bucure[ti \ntr-o tranzac]ie de tip sale lease-back. Persoanele care \nlocuiesc ma[inile prin programul „Rabla“ vor putea folosi leasingul [i creditul pentru finan]area achizi]iei. Adriana Ahciarliu. Compania de leasing opera]ional Fleet Management Services va scoate la vånzare ma[inile recuperate de Alpha Leasing. parte a BNP Paribas Group. MAI Medicredit Leasing a finan]at \n primul trimestru din 2009 bunuri \n valoare de 4. \n aprilie. denumit Cisco EasyLease. \[i va reduce capitalul social cu 60 de milioane de lei. Autorit`]ile au eliminat deducerea TVA pentru achizi]iile de vehicule de pasageri cu cel mult nou` locuri. Bac`u [i Suceava. [i a dat peste 140 de avertismente. MKB Romexterra Leasing a finan]at \n 2008 bunuri \n valoare de 59 de milioane de euro.9 milioane de lei la 125. aproape dublu fa]` de 2008. compania estimånd o evolu]ie bun` [i \n al doilea trimestru. ca urmare a vånz`rii portofoliului de crean]e ipotecare care \nregistreaz` \ntårzieri la pl`]i de pån` la 90 de zile c`tre Credit Europe Bank NV (Olanda).66 milioane de euro) \n 2007. prin aport \n numerar din partea a trei ac]ionari existen]i. avånd \n vedere c` lunile aprilie [i mai au fost profitabile. prin \ncorporarea profitului nerepartizat.5 milioane de lei. sub nivelul din anul anterior. rezultatul fiind influen]at de evolu]ia economic` negativ`. [i-a majorat. Banca Na]ional` a Romåniei a suspendat \n 2008 activitatea de creditare a 19 IFN. dublu fa]` de aceea[i perioad` a anului anterior.7% fa]` de aceea[i perioad` din 2008.5% capitalului social al institu]iei financiare nebancare.35% fa]` de 2007 [i cu peste 40% mai pu]in decåt obiectivul anun]at anterior. \ntrucåt investitorii se tem s`-[i mai asume obliga]ii de plat`.74 milioane de lei.4 milioane de euro). Raiffeisen Leasing IFN a finan]at \n 2008 circa 3. estimeaz` o cifr` de afaceri de 1617 milioane de euro \n 2009. Imposibilitatea companiilor care achizi]ioneaz` ma[ini \n leasing de a-[i deduce TVA va determina cre[terea costurilor aferente leasingului. Constan]a. rent-a-car [i vånz`ri auto second-hand AAA New Kopel \[i va extinde re]eaua \n alte patru ora[e. iar compania [i-a minimizat riscurile. \n sc`dere cu 24. pe fondul unei revigor`ri a afacerilor. pe fondul major`rii valorii investi]iei pe proiect.6 milioane de lei (13. care presupune r`scump`rarea unit`]ii \n leasing de la o societate specializat` \n astfel de tranzac]ii. \n cadrul unui centru logistic de 3. \n cre[tere cu 22. Continental a derulat o opera]iune similar` \n 2008. \n sc`dere cu 47. avans determinat de cre[terea interesului pentru finan]area achizi]iei de flote prin leasing opera]ional. M`surile se aplic` de la 1 mai 2009 pån` la 31 decembrie 2010. IULIE BT Leasing Transilvania IFN [i-a majorat capitalul social cu 2. Porsche Leasing a \nregistrat \n primul trimestru o cot` de pia]` de 18%. potrivit unui ordin al ministrului mediului. Ac]ionarii Domenia Credit au decis la finele lunii aprilie s` majoreze cu 49. parte a grupului Meridian. divizia de finan]`ri ipotecare a grupului turc Credit Europe Bank. conform ultimei forme a ordonan]ei privind reducerea cheltuielilor bugetare. Compania de leasing opera]ional. Credit Europe Ipotecar IFN.000 de contracte \n valoare total` de 191 de milioane de euro.3% fa]` de aceea[i perioad` din 2008. Meridian Leasing Credit IFN. Institu]iile financiare nebancare au \nregistrat \n 2008 pierderi de 513. respectiv Ia[i. cånd a våndut [i a r`scump`rat \n leasing hotelul Ibis din Constan]a. UniCredit Leasing Corporation [i Cisco Capital au lansat un program de finan]are.000 de metri p`tra]i pe care-l va deschide \n 2009. de la 36. \n urma verific`rilor efectuate. [i au limitat la 30% posibilitatea de deducere \n cazul contractelor de leasing opera]ional. la 8. fa]` de un profit de 45. \ntrucåt acestea nu respectau prevederile legisla]iei speciale. de la 83.

1 milioane de lei (zece milioane de euro). programul „Rabla“ a fost extins [i pentru vehiculele comerciale u[oare. Banca European` pentru Investi]ii a acordat un \mprumut de 60 de milioane de euro c`tre EFG Leasing Romånia. de 5. \n urma unui parteneriat. a semnat un acord de creditare de 80 de milioane de euro cu Bancpost. unde vor raporta \ntårzierile la plat` ale clien]ilor. prin aportul \n numerar al ac]ionarului majoritar. Pia]a de leasing ar putea sc`dea \n 2009 cu 60-65% fa]` de 2008.52 mili oane de lei (7. Comisia European` a aprobat preluarea controlului comun al companiei de leasing auto LeasePlan. destinat finan]`rii IMM-urilor.Leasing de prima de la stat pentru fiecare autovehicul casat. 98 Cronologie . nivel sub cel \nregistrat \n 2006. prezent` [i \n Romånia.6 milioane de lei. la fel ca b`ncile.4 milioane de lei. Dogus GE Olanda.93 milioane de lei. Clien]ii persoane fizice ai companiei AAA New Kopel vor putea achizi]iona autovehicule rulate \n rate f`r` avans. Ralfi IFN.89-3.49 milioane de lei. Provident Financial Romånia IFN a acordat \n primul semestru credite de consum de peste 30 de milioane de euro.817 miliarde de euro.98 milioane de lei.13 miliarde de euro. cånd s-a situat la 4. recent. compania de credite de consum a GE Money. prin aportul \n capital al ac]ionarului majoritar.3 ori peste valoarea din perioada similar` a anului anterior. cu finan]are de la societatea de credite de consum Cetelem. AUGUST Sixt New Kopel va importa pe pia]a romåneasc` ma[inile produc`torului Chery Automobile din China. [i sus]ine c` a investit \n 2009 zece milioane de euro \n infrastructur` [i personal. de c`tre constructorul auto german Volkswagen [i Fleet Investments. de la 69. Alpha Leasing IFN a realizat \n 2008 un profit net de 2. la 122. potrivit ALB Romånia.11 milioane de lei la 176.64 milioane de lei (15. dup` o opera]iune similar` \n mai. prin aport \n numerar al ac]ionarului majoritar.99 milioane de euro). Sc`derea preconizat` ar duce la o valoare a bunurilor finan]ate de 2. Fortis Lease Romånia IFN [i-a majorat capitalul social cu 90 de milioane de lei. de dou` ori mai mic decåt cel raportat \n 2007. Operatorul de leasing opera]ional ALD Automotive [i BRD Finance au \ncheiat un parteneriat pentru comercializarea de vehicule second-hand c`tre persoane fizice. Dogus GE. Totodat`. \n urma unui parteneriat semnat la finele lunii iulie. \n timp ce veniturile totale s-au dublat de la 84. SEPTEMBRIE Compania de leasing Motoractive [i-a majorat capitalul social cu 42. dup` ce.68 milioane de lei. Companiile de leasing \nregistrate \n Registrul Special la banca central` sunt obligate s` se \nscrie pån` la 31 decembrie \n Centrala Riscurilor Bancare. Fortis Lease Group. distribu]ia urmånd s` \nceap` dup` ce ma[inile vor primi certificatul de omologare conform cu normele UE. la 142. Jean-Claude Boloux.88 milioane de lei la 111. \n acela[i scop. de 2. [i-a majorat \n iunie capitalul social cu 37. \ntrucåt nu afecteaz` concuren]a \n spa]iul economic european. de 64. a declarat pre[edintele ALB Romånia.28 milioane de euro).

acesta renun]ånd la func]ie. \n ultima perioad`. Porsche Leasing a semnat \n primul semestru din 2009 circa 4. spre deosebire de prima parte a anului 2008. la 776. Compania de leasing opera]ional Arval Romånia. \n urma semn`rii unui acord. care s` le reprezinte \n fa]a autorit`]ilor. pån` la o scaden]` maxim` de patru ani. \n func]ie de valoarea bunurilor finan]ate. ac]ionarul majoritar al Euroins. a anun]at grupul bulgar. parte a BNP Paribas Group. preferånd aceast` op]iune \n locul contract`rii de ma[ini noi.Pia]a de leasing a sc`zut \n primul semestru cu 73. ca urmare a orient`rii clien]ilor spre acest tip de servicii. cu o valoare a bunurilor de 72 de milioane de euro. Compania de credite de consum BRD Finance IFN are un nou director general. OCTOMBRIE Clien]ii companiilor de leasing opera]ional s-au orientat. contribuind astfel la majorarea fondurilor proprii ale companiei. Ponderea leasingului \n achizi]ia de autoturisme noi produse \n Romånia a sc`zut cu opt puncte procentuale \n primele nou` luni fa]` de aceea[i perioad` din 2008.65 milioane de euro. Bernard Yves Marcel Histe. Piraeus Bank Grecia. [i-a majorat capitalul social cu 8. Credit Europe Bank a acordat un \mprumut subordonat \n valoare de 32. compania de leasing opera]ional a Porsche Finance Group.600 de unit`]i.100 de contracte noi.000 de unit`]i \n 2010. Piraeus Leasing. pe fondul reducerii semnificative pe segmentul vehiculelor [i al echipamentelor industriale din cauza crizei financiare. \n condi]iile economice actuale. citat de cotidianul Dnevnik. la 29%. a semnat \n primele nou` luni 50 de contracte noi pentru 1.5 milioane de lei c`tre Credit Europe Leasing IFN. Cofidis IFN.079 milioane de lei. va atrage un \mprumut de 30 de milioane de dolari de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC). \n sc`dere cu circa 50%. [i estimeaz` s` ajung` pån` la sfår[itul anului la 1. independent` de organiza]iile care reunesc firmele de leasing financiar. companie specializat` \n acordarea de credite ipotecare. la 21. fiind finan]ate \n special bunuri produse local. similar cu 2009. [i-a majorat capitalul social cu 8. prin aport \n numerar al ac]ionarului majoritar. o agen]ie guvernamental` american`. banii fiind utiliza]i pentru finan]area clien]ilor.46 milioane de lei (dou` milioane de euro).6%.98 milioane de euro).45 milioane de lei (1. firma francez` Cofidis. c`tre extinderea contractului. la 9%. Verida Credit IFN.300 de ma[ini. numit \n locul lui Vincent Paul Emile Delatte. iar cifra de afaceri va avansa cu 60%. estimeaz` c`-[i va spori flota cu circa 1. aflat` \n pragul falimentului. cele dou` tipuri de produse avånd uneori interese diferite. peste dublul nivelului din aceea[i perioad` din 2008. la 34. Acest \mprumut reprezint` prima investi]ie a OPIC pe pia]a ipotecar` romåneasc`.18 milioane de euro). O parte dintre companiile de leasing opera]ional doresc s` \nfiin]eze o asocia]ie de profil. se afl` \n negocieri pentru achizi]ia unei companii romåne[ti de leasing. Financiar 2010 99 . spun reprezentan]ii firmelor de profil.75 milioane de lei (5. prin aport \n numerar al ac]ionarului majoritar. companie specializat` \n acordarea de credite prin telefon. la 26-27 de milioane de euro. [i a mai multor re]ele de dealeri auto din Romånia [i Macedonia. aferente contractelor noi. Eurohold. Porsche Mobility. iar pentru ma[inile de import achizi]ionate \n acest sistem declinul a fost de patru puncte. divizia local` de leasing a grupului financiar elen Piraeus.

noul director general al companiei fiind Gabriel Diamandopol. de la 22.5 milioane de euro. a lansat un credit de consolidare a datoriilor. prin care persoanele care de]in o proprietate pot refinan]a creditele multiple atrase printr-unul singur cu ipotec`. a fost numit director general al companiei. potrivit datelor BNR. Companiile de leasing au solicitat pre[edintelui Traian B`sescu s` nu promulge un proiect de lege pentru amendarea unei ordonan]e de guvern. \n sc`dere cu 76%. votat de Camera Deputa]ilor.25 miliarde de euro. Liviu Dan. precum [i adoptarea standardelor interna]ionale de contabilitate pentru provizioane. Oltenia Leasing IFN \[i va schimba denumirea \n Biroul de Investi]ii Regional Oltenia IFN [i inten]ioneaz` s`-[i dubleze capitalul social. Felix Daniliuc. iar leasingul imobiliar a \nregistrat un declin de 40%.350 de unit`]i \n 2008. pe fondul crizei economico-financiare. \n locul lui Mihai-Robert Pintilie. valoarea acestora fiind de 2.95 milioane de euro. Romstal Leasing [i-a schimbat conducerea. \n func]ia de director de resurse umane a fost numit` Simona Ion.18 miliarde de euro \n aceea[i perioad` a anului trecut. Finan]`rile pentru autovehicule au ajuns la 685. de la 4.04 milioane de euro. \n sc`dere cu 10-15% fa]` de 2008. iar pozi]ia de director financiar a fost preluat` de Ovidiu DECEMBRIE Aproape toate IFN \nregistrate \n Registrul Special la banca central` au aderat pån` \n decembrie la Centrala Riscurilor Bancare. \nlocuind-o pe Mihaela Mateescu. pån` la sfår[itul lunii octombrie. Companiile de leasing solicit` b`ncii centrale majorarea procentului de deductibilitate a provizioanelor de la 25% la 50%. NOIEMBRIE BCR Leasing IFN va furniza servicii de leasing opera]ional [i administrare de flote auto printr-o companie nou \nfiin]at`. Acest proces de aderare trebuie s` se \ncheie pån` la 31 decembrie. la 209. dup` ce va fi \ncheiat procesul de autorizare de c`tre banca central`.Leasing Raiffeisen Leasing IFN are un nou director general adjunct. Consiliul de Administra]ie numindu-l \n aceast` func]ie pe Felix-Silviu Daniliuc. \n Olanda. pe fondul stagn`rii credit`rii bancare. Valoarea bunurilor finan]ate \n leasing la nivel na]ional a \nregistrat \n primele nou` luni un declin de 74%. Leasingul de echipamente a consemnat cea mai mare sc`dere. noua institu]ie de credit urmånd s` se numeasc` Patria Bank. care-[i desf`[oar` activitatea sub brandul GE Money. Ponderea soldului creditelor acordate de IFN \nscrise \n Registrul Special a ajuns dup` primele nou` luni la 18% \n totalul sistemului bancar. \n sc`dere cu 74% fa]` de 2008. aproape 500 de bunuri recuperate de la clien]ii r`u-platnici. Asocia]ia preconizeaz` pentru 2010 un nivel similar celui din 2009. \nc` cinci companii fiind \n proces de finalizare a documenta]iei pentru racordarea la baza de date. iar cifra de afaceri se va majora de patru ori. de 77%. \n octombrie. majoritatea fiind livrate \n str`in`tate. \n cre[tere de la 1. 60 de camioane cu remorci ata[ate. la 183. Compania de \mprumuturi ipotecare Domenia Credit IFN. de la 16% \n aceea[i perioad` din 2008. precum [i o perioad` nelimitat` a contractului de leasing. pe fondul reorient`rii clien]ilor c`tre acest tip de finan]are. Directorul general adjunct al Raiffeisen Leasing. Compania estimeaz` c` va \ncheia 2009 cu credite acordate \n valoare de 8-10 milioane de euro. potrivit estim`rilor ALB Romånia.4 milioane de lei la 45 de milioane de lei. recuperate de la clien]i. la 1.cesiune. Compania de microfinan]are Capa Finance IFN [i-a propus s` se transforme \n banc` \n prim`vara lui 2010. n 100 Cronologie . Un pachet de ac]iuni reprezentånd 47. pentru suma de 4. al c`rei mandat s-a \ncheiat la 31 decembrie 2009.www.ro. Clien]ii companiilor de leasing care au achizi]ionat un bun prin acest sistem [i se afl` \n incapacitate de plat` a ratelor pot ceda contractul de leasing altor persoane interesate prin intermediul unui site web dedicat . care l-a \nlocuit pe Adrian Sambris. Raiffeisen Leasing a våndut. \n trei etape. care prevede ca ratele de leasing s` fie fixe [i pl`tite lunar. la zece milioane de euro. la care s-au aplicat reduceri diferen]iate de 1530%. potrivit ALB Romånia. MKB Romexterra Leasing a våndut. BCR Fleet Management. Totodat`.15% din capitalul social al firmei Metropolitan Leasing Bucure[ti a fost våndut pe pia]a RASDAQ a Bursei de Valori Bucure[ti. \n locul lui Demostene Chivulescu.500 de ma[ini.07 miliarde de euro. pe maxim 30 de ani.3 milioane de lei (pu]in peste un milion de euro).63 milioane de euro. Mandatul lui Daniliuc este valabil pån` la 30 septembrie 2012. Compania de leasing opera]ional LeasePlan va \ncheia 2009 cu o flot` de 2. Pia]a na]ional` de leasing va ajunge \n 2009 la 1.

.

.

.

Ioana Moldovan 104 Analiz` .Pia]a de capital Corec]ii spre stabilizare Dup` un debut pozitiv \n acest an. consider` anali[tii pie]ei de capital. Bursa de Valori Bucure[ti a intrat \ntr-o nou` etap` de corec]ii substan]iale. Tendin]a descendent` reprezint` \ns` calea c`tre stabilizare.

[eful Departamentului de Cercetare Pia]` de Capital al BCR | n primele trei luni din 2010. indicele SIF-urilor. Ministerul Economiei a anun]at c` va vinde prin intermediul bursei un pachet reprezentånd 11. iar ulterior. \n special a Fondului Proprietatea [i a companiilor din energie. ministerul vrea s` scoat` la vånzare cåte 17% din ac]iunile GDF SUEZ Energy Romånia. spune c` „este foarte greu de crezut c` pia]a se va mai \ntoarce la minimele de anul trecut. iar Bursa a fost caracterizat` \n tot acest interval de o volatilitate ridicat`. [eful Departamentului de Cercetare Pia]` de Capital al BCR.84% din ac]iunile OMV Petrom din de]inerea actual` a institu]iei. a ar`tat C`runtu. cum ar fi Romgaz. iar indicele general BET-C a avansat cu 29. dar pia]a se va stabiliza odat` cu calmarea temerilor cu privire la criza datoriilor”.ON Gaz Romånia [i E. Cele mai mari pierderi au fost \nregistrate de SIF-uri. la dezvoltarea pie]ei. De asemenea. BET-FI. Bursa de Valori Bucure[ti s-a men]inut pe trendul ascendent consemnat \n 2009. listarea Fondului Proprietatea. Actualul trend descendent se va concretiza \ntr-o ajustare substan]ial`. cu sc`deri zilnice de pån` la 10%. din luna mai. prin listare la BVB sau licita]ie cu strigare. iar unele cota]ii au sc`zut chiar sub nivelul de la finele anului trecut. precum Transelectrica.„Revigorarea BVB nu se poate realiza f`r` aportul major al statului \n privin]a list`rii de noi companii. ac]iunile au pierdut avansul consemnat \n primul trimestru. cåt [i romåni . de asemenea. E. sau la companii nelistate \n prezent. iar BET a urcat cu 27. spre finalul lunii mai. unde se pare c` Guvernul ar inten]iona s` ac]ioneze \n sfår[it \n mod concret.” Mihai C`runtu. Directorul general al firmei de brokeraj Intercapital Invest. Guvernul inten]ioneaz` s` vånd` pe burs` ac]iuni la companii listate. Evolu]ia pie]elor externe va r`måne principalul factor de determinare a evolu]iilor de la BVB [i \n 2010”. Bursa a \nceput \ns` s` scad`. |n plus. contribuind. „Programul de vånzare a unor participa]ii de]inute de stat la companii importante ar aduce o situa]ie de tip win-win: pe de o parte sprijin pentru dezvoltarea pie]ei Financiar 2010 105 . Sc`derile au fost accentuate de ie[irea din pia]` a unor investitori mari. ajungånd astfel s` acumuleze pierderi masive. ac]iunile celor cinci SIF-uri au avansat \n primul trimestru cu 34. Pe de alt` parte. Globalizarea economiilor.[i va spori semnificativ lichiditatea zilnic` a pie]ei. „Corela]ia BVB cu pie]ele externe va r`måne una ridicat`. |n aceste condi]ii.63%. \n condi]iile \n care pia]a p`stra un avans de 9.66%. Activele FP vor fi administrate de compania Franklin Templeton Investment Management. dar care vor intra la cota bursei. Brokerii [i oficialii pie]ei de capital sunt de p`rere c` listarea Fondului Proprietatea va atrage mul]i investitori .17%. Transgaz. [eful diviziei de fonduri suverane a Franklin Templeton. |n a[teptarea revigor`rii Investitorii romåni [i str`ini a[teapt`. Mihai Iulian C`runtu. iar cele mai lichide zece companii aveau o cre[tere timid`. a fluxurilor financiare [i de investi]ii \nseamn` c` pie]ele financiare evolueaz` dup` modele similare. \ntrucåt nu are bani pentru a participa la majorarea de capital programat` de companie. de 20. ini]ial \ntr-un ritm mai lent. al c`ror declin zilnic mediu a ajuns aproape de 14% \ntr-una dintre [edin]e. \n condi]iile turbulen]elor de pe pie]ele financiare din Europa. a declarat recent c` opera]iunea nu va avea loc \n 2010. Acesta urmeaz` s` fie \nregistrat la CNVM \n categoria Alt Organism de Plasament Colectiv special. din ce \n ce mai agresiv.53%. a afirmat Pa[ol. De[i ini]ial se vorbea de o posibil` listare \n toamna acestui an. de mai mul]i ani. de numai 6%.8%. Distrigaz Sud Re]ele. unde se pare c` Guvernul ar inten]iona s` ac]ioneze \n sfår[it \n mod concret”. este de p`rere [eful Departamentului de Cercetare Pia]` de Capital al BCR.ON Gaz Distribu]ie. David Smart. sus]ine c` pia]a de capital romåneasc` va continua s` fie influen]at` de sentimentul de pe pie]ele externe. \n special a Fondului Proprietatea [i a companiilor din energie. Astfel. De asemenea.atåt str`ini. R`zvan Pa[ol. |ncepånd cu jum`tatea lunii aprilie. Conpet [i Oil Terminal. „Revigorarea BVB nu se poate realiza f`r` aportul major al statului \n privin]a list`rii de noi companii. iar dup` \nscriere va \ncepe preg`tirea pentru listarea Fondului la BVB. |ntårzierea este cauzat` de faptul c` Guvernul nu a finalizat \nc` documenta]ia necesar` pentru ca Templeton s` devin` efectiv administrator. se situa cu circa 15% sub nivelul de la sfår[itul anului trecut.

BVB a recuperat o parte din pierderile masive suferite \n 2008. La nivelul capitaliz`rii.2 ori. \n lunile ianuarie [i februarie bursa de la Bucure[ti a sc`zut cu 34. Cu toate acestea.53%. „Capitalizarea este extrem de sc`zut` pentru o ]ar` precum Romånia dac` ne raport`m la orice burs` din regiune.31% fa]` de nivelul din ultima [edin]` din 2008. cea mai puternic` revenire fiind \nregistrat` de cele cinci societ`]i de investi]ii financiare (SIF). fiind cu aproape 27% mai mic` decåt cea din 2008. investitorii de la BVB au ridicat din nou pre]urile ac]iunilor. Brokerii consider` c` ritmul de recuperare ar fi putut fi mult mai accelerat. cåt [i private”. |n contextul crizei de pe pie]ele financiare. Ulterior. un ritm mai alert fiind \nregistrat de ac]iunile celor cinci SIF-uri. pia]a bursier` din Romånia va deveni mai atractiv` [i va cunoa[te un amplu proces de dezvoltare. a crescut cu 66. Corelarea cu bursele externe a fost vizibil` [i \n octombrie 2009. \nglobate \n indicele BET-NG. \n medie. A[adar. pia]a a fost mai pu]in lichid`. linie care a fost urmat` [i de pia]a local` de capital. un avans de 90.8 milioane de lei.55% \n 2009. valoarea medie zilnic` a tranzac]iilor de la BVB. astfel c` la finalul anului 2009 indicele general al bursei. investitorii c`utånd plasamente cåt mai sigure cu un randament ridicat.2%. respectiv de 34. \n condi]iile \n care apetitul investitorilor a fost afectat de criza de \ncredere 106 Analiz` . de corec]iile consemnate de pie]ele mari.1%. era \n urcare cu 37. iar ac]iunile companiilor din sectorul energetic. bursa local` a f`cut un salt de 75. Astfel. Totodat`. Astfel. cåt [i de Consiliul operatorului de pia]`. Primele dou` luni ale anului trecut au fost marcate de pesimismul investitorilor \n privin]a evolu]iei economiei mondiale [i a pie]elor financiare. \ns` nu au oferit detalii. \n 2009 BVB s-a \ntors \n urm` cu mai mult de patru ani. Percep]ia investitorilor s-a inversat rapid \ns` la \nceputul lunii martie. astfel c` \n scurt timp BVB va deveni o companie listat`. BETC. Perspectivele sunt \mbun`t`]ite [i de posibila listare la Burs` a companiilor private. de la \nceputul lunii martie indicele general a urcat de 2.07 miliarde de lei. cånd pia]a local` de capital a sc`zut u[or. a explicat Pa[ol. de 20. cånd bursele mature externe s-au \nscris pe o traiectorie ascendent`. \n condi]iile \n care toate inten]iile Guvernului de a lista companii din portofoliu se vor concretiza. indicele extins BET-XT. influen]at` cu excep]ia celei de la Sofia.68% peste nivelul de la sfår[itul anului 2008. La råndul lor. iar cele mai lichide zece titluri au dus indicele BET cu 61. de peste 70%. care au consemnat. odat` cu reluarea cre[terilor pe bursele externe. Astfel. Opera]iunea a fost aprobat` atåt de CNVM. \ns` [i de instabilitatea politic` de la acea vreme din Romånia. a afirmat Mihai C`runtu. reprezentan]ii Sibex au anun]at c` sunt \n discu]ii cu mai multe companii care inten]ioneaz` s` se listeze pe pia]a spot de la Sibiu. Un alt eveniment important care va contribui la dezvoltarea pie]ei de capital romåne[ti este listarea BVB pe propria platform`. \n condi]iile \n care corec]iile de pe pia]a local` au fost mai dure decåt sc`derile burselor externe \n anul anterior. de 27. Lichiditatea medie de anul trecut sugereaz` de altfel foarte clar c` problema bursei de la Bucure[ti st` \n lipsa sa de adåncime indus` de lipsa din pia]` a unor societ`]i importante atåt de stat. ale c`ror pre]uri aproape s-au triplat.33%. Bursa a recuperat anul trecut o parte din pierderi |n anul anterior.Pia]a de capital de capital [i pe de alt` parte fonduri pentru stat”. din perspectiva lichidit`]ii pie]ei. care include cele mai tranzac]ionate 25 de companii listate. lichiditatea sc`zut` din pia]a monetar` a determinat majorarea dobånzilor.373 miliarde de lei. astfel c` lichidit`]ile au migrat dinspre pie]ele de capital spre sistemul bancar.37 milioane de lei. la 80. au consemnat un avans mediu de 71.

varia]ie % 3.341.984.12 -50.355.149.950.901.505.00 23.550.25 8.22 47.57 RAQ-I . coborånd sub nivelul consemnat \n 2005.68 847.13 RAQ-I .795.6 milioane de lei.201.431.022.526 Nr.446.91 2.977.02 2.016.882.220.437.809.51 RASDAQ-C .025 Nr. Bursa de Valori Bucure[ti .16 71.544.57 61.47 32.tranzac]ii An 2005 2006 2007 2008 2009 Nr.00 N/A 1.puncte .10 -70.025.89 100.234.77 55.345.varia]ie % 64.34 12.991.55 596.789.77 37.36 5. tranzac]ii 144.10 56.32 -69.125.02 20.Valoarea medie zilnic` a tranzac]iilor cu ac]iuni la BVB s-a \ntors \n 2009 \n urm` cu mai mult de patru ani.38 22.451.092.64 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti Bursa de Valori Bucure[ti .975.821.49 63.79 12.00 N/A 1. de 31.puncte .31 461.56 4.896.74 32.14 33.51 16.867 372.36 -0.099.40 24.261 9.744 1.33 4.67 46.indici An 2005 2006 2007 2008 2009 RASDAQ-C .787.731 1.168.207.02 1.834.428.910.68 BET-C BET-C BET-FI BET-FI ROTX ROTX .86 14.088.10 -70.802.118 187.674.40 10.24 14.varia]ie % 6..16 4.60 12.562..85 1.586.752.314.254.puncte .varia]ie % .643.311.000.349.17 2.496.puncte .41 17..992.55 66.23 9.44 12.60 31.347.05 6.93 96.957 7.10 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti RASDAQ .060 1.588.96 90.801.238.065.58 -40.18 22.722.05 8.varia]ie % .076.050.642.13 50.590.934.85 14.08 28..370.239.79 4.446.071.628.690.148.varia]ie % .865.691.117.indici An 2005 2006 2007 2008 2009 BET BET .18 25.886.47 4.14 2.91 6.168.586.549.545.239.411.89 4.885.258.96 73.891 1.puncte 1.362.puncte 1.001.80 8.76 175.34 2.483 4.398 1.005.680.128.827.341.718 Valoare Valoare medie Capitalizare (lei) zilnic` (lei) (lei) 1.21 5.690.882.093 1.884.33 1.55 2.26 348.43 -72. [edin]e de tranzac]ionare 247 248 250 250 250 Nr.53 12.076.297 1.164 6.508.78 6.52 RAQ-II .64 80.68 24.765.01 3. ac]iuni tranzac]ionate 1.344.88 38.665.865.varia]ie % -1.065.varia]ie % N/A N/A N/A N/A 1.23 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti RASDAQ .89 575.359.096.734.43 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti Financiar 2010 107 .72 39.677.894.puncte .701.303.962.159.089.444.357..599.38 27.518.76 13.305.33 9.758.301 5.239.44 RAQ-II .tranzac]ii An 2005 2006 2007 2008 2009 Nr.984.358.962.011..346 143.355 13.85 21.puncte .669.62 668. ac]iuni Valoare Valoare medie Capitalizare tranzac]ionate (lei) zilnic` (lei) (lei) 16. tranzac]ii 1.496.705.36 -76.847. [edin]e de tranzac]ionare 247 246 250 250 250 Nr.618.825.77 23.16 73.15 45.399.294.95 66.varia]ie % -20.64 78.48 -55.939.05 2.32 17.67 67.76 4.492.389.000.64 2.074.714.53 -84.549.31 23.70 5..491..puncte 4.82 277.80 BET-XT BET-XT BET-NG BET-NG .90 8.707.96 2.618.678.248.58 85.410.210.

care controleaz` 14. suma atras` dep`[ind cu 8. care s`-i sporeasc` atractivitatea. [i sc`deri abrupte \ncepånd cu instalarea crizei financiare.46 miliarde de lei. Acest risc este important prin prisma efectelor avute asupra activit`]ii Sibex. cåt [i \n dolari.2 decembrie 2009. ini]iate de societatea de administrare a investi]iilor OTP Asset Management. iar \n aprilie 2009 societ`]ile COMCM Constan]a [i Boromir Prod Buz`u au fost transferate la cota BVB. dar. Bank of Cyprus a anun]at. Volumul mediu zilnic a fost de circa 10. iar la jum`tatea lunii mai 2010 a anun]at c` vrea s`-[i majoreze participa]ia la Banca Transilvania la 20%.5 milioane de contracte. Cea de-a doua ofert` a fost cea a fondului \nchis de investi]ii OTP Green Energy. Tranzac]iile cu derivatele pe SIF Oltenia au acoperit 86% din rulajul futures total al anului. [i a lansat. OTP Wise RO intrånd la tranzac]ionare pe 8 octombrie 2009. Pe segmentul derivatelor. Teodor Ancu]a.7% din titlurile institu]iei de credit. \n decembrie. Totodat`. iar OTP Green Energy pe 1 aprilie 2010. \n condi]iile \n care cota]iile au fost mai reduse. Totodat`. la BVB au venit trei noi emiten]i. \n consecin]`. BVB n-a avut parte de nicio ofert` public` ini]ial` (IPO) de amploare. astfel c` a fost obligat` s` deruleze. Economia Romåniei este una emergent`. Ulterior. un nou sistem de tranzac]ionare achizi]ionat de la Trayport Londra. Tranzac]ia anului a fost \ns` ie[irea omului de afaceri Dinu Patriciu din Rompetrol. prin transfer de pe pia]a RASDAQ. de opt milioane de lei. De asemenea. Practic. denominate atåt \n lei. Cele mai tranzac]ionate au fost contractele futures cu activ suport pe ac]iunile SIF Oltenia. oferte publice de preluare atåt la Rompetrol Rafinare. Compania de administrare a våndut 43. Dup` ce \n 2007 a våndut 75% din capitalul The Rompetrol Group (TRG) c`tre KazMunaiGaz (KMG).3% valoarea programat` a opera]iunii. \n anii intermediari lichiditatea medie zilnic` situåndu-se peste acest nivel.98% din capital. Cele dou` fonduri de investi]ii au fost listate la BVB. \ns` primele transferuri cu aceste instrumente au fost realizate \n ianuarie 2010. de 31. la finele anului trecut.6 milioane de lei. Sibex [i-a propus s` atrag` cåt mai mul]i emiten]i pe pia]a spot [i s` realizeze cåteva list`ri duble \mpreun` cu Bursa de la Var[ovia. O alt` tranzac]ie important` din 2009 a vizat preluarea unui pachet de aproape 10% din ac]iunile B`ncii Transilvania (BT). cåt [i la Rompetrol Well Services. „|n contextul crizei economice globale din 2009 s-au resim]it efecte deosebit de grave asupra economiei na]ionale. Depozitarul Sibex.000 contracte/sesiune. \n vederea sporirii atractivit`]ii acesteia.99% din capitalul BT. Sibex a lansat pia]a spot.6 miliarde de dolari. cu 31% sub cel din anul anterior. \n februarie Farmaceutica Remedia Deva a intrat la tranzac]ionare pe pia]a reglementat`. Prima opera]iune a fost derulat` \n intervalul 29 iunie 24 iulie [i a vizat vånzarea de unit`]i de fond OTP Wise RO. KazMunaiGaz a intrat sub inciden]a deciziei CNVM de la jum`tatea anului 2009. la finele anului. au fost våndute titluri de 8.9% valoarea programat` a opera]iunii.9 milioane de lei.Pia]a de capital ap`rut` pe pie]ele financiare interna]ionale. c` a ob]inut deja aprobarea b`ncii centrale din Cipru \n acest sens [i \n prezent a[teapt` avizul BNR. Bursa de la Sibiu a introdus la tranzac]ionare derivate cu activ suport pe certificatele de emisii de dioxid de carbon.91 miliarde de lei. [i a devenit astfel al doilea mare ac]ionar al b`ncii. Bursa urm`re[te cre[terea lichidit`]ii pån` la un nivel de patru milioane de contracte [i crearea unui departament care s` se ocupe de atragerea cåt mai multor market-makeri pe acest segment de pia]`. Investitorii au cump`rat 44. de asemenea. iar valoarea medie de 9. Valoarea tranzac]iei nu a fost f`cut` public`. dar [i pe fondul sc`derii volumelor de tranzac]ionare. fiind transferate 2. pentru 1.8 milioane de lei. Bursa de la Sibiu [i-a \nfiin]at propriul depozitar. Sibex a introdus la tranzac]ionare contracte futures cu activ suport pe indicele Dow Jones. ce a avut grade ridicate de cre[tere anual` a indicatorilor macroeconomici. n 108 Analiz` . \n 2009 au fost derulate la BVB dou` astfel de opera]iuni. pentru 58 de milioane de euro. Astfel.3% sub nivelul consemnat \n 2008. situa]ie care s-a reflectat \n diminuarea resurselor financiare ale investitorilor [i. |n cadrul acesteia. de [ase milioane de lei. \ns` IPO-urile au fost de mici dimensiuni. cu 67. valoarea medie zilnic` a tranzac]iilor cu ac]iuni la BVB a coboråt sub nivelul consemnat \n 2005. suma atras` dep`[ind cu 48. Totu[i. \n reducerea plasamentelor de pe pia]a derivatelor”. pentru dou` fonduri \nchise de investi]ii. achizi]ionånd \n iunie restul de 25% din ac]iunile TRG.1 milioane de contracte. banca cipriot` [i-a majorat participa]ia la 9. dup` Banca European` pentru Sibex s-a listat pe propria platform` Valoarea tranzac]iilor realizate \n 2009 la Sibex s-a ridicat la 2. cu o valoare de 1. La \nceputul anului 2010. Pe pia]a futures [i options au fost tranzac]ionate 2. astfel c` valoarea opera]iunii s-a ridicat la 8. prin intermediul The Rompetrol Group. cu o valoare nominal` de 200 de lei. Nicio listare de amploare \n 2009 Cu toate c` pia]a s-a \nscris pe un trend ascendent din a treia lun` a anului trecut.7 milioane de lei. Pentru anul \n curs. cu o valoare nominal` de 200 de lei. |n 2009. \ns` s-a anun]at c` a fost realizat` conform \n]elegerii din august 2007.739 de unit`]i de fond. \n intervalul 4 noiembrie . a afirmat pre[edintele Sibex. c` a cump`rat 9. \n 2009 compania petrolier` de stat din Kazahstan a preluat integral grupul. Reconstruc]ie [i Dezvoltare.583 de unit`]i de fond. fiind prima societate listat` pe aceast` platform`.

Roxana Pricop Financiar 2010 109 . pentru al treilea an consecutiv. atåt la nivelul activelor nete.Pia]a de capital Investitorii vor re\ncepe s` se uite la fondurile de ac]iuni |n 2010. cåt mai ales la volumele de intr`ri atrase de la investitori. fondurile cu profil sc`zut de risc vor continua s` de]in` suprema]ia.

„Modernizarea“ re]elelor de distribu]ie. cånd cota]iile ac]iunilor au atins minime.35 miliarde de lei. Primul trimestru arat` mugurii unui interes crescånd pentru fondurile de ac]iuni: intr`ri nete de 42. respectiv fondurile monetare [i cele de obliga]iuni. Chiar dac` fondurile de ac]iuni au ajuns s` de]in` o reprezentare redus` \n geografia fondurilor mutuale. Industria fondurilor de investi]ii a b`tut recorduri [i a marcat premiere \n 2009.5%. La nivelul activelor nete totale. Datorit` evolu]iei acestor dou` fonduri. ducånd industria fondurilor mutuale la un nou record: primul miliard de euro \n active. avånd \n vedere c` randamentele ridicate alimentate de raliul prelungit al bursei au atras pu]ini investitori. vånzarea fondurilor mutuale a devenit posibil` prin agen]i de distribu]ie \ncepånd din martie 2010. De[i pe pia]` activeaz` un num`r de peste 50 de fonduri mutuale. sunt a[tepta]i s` \nregistreze importante cre[teri de active. cu un record de 101. reprezentånd circa 60% din sumele totale de 2. BT Asset Management [i OTP Asset Management.5% atins de performerul anului trecut .4 miliarde de lei. fondurile deschise de ac]iuni au revenit pe primele pozi]ii \n topul celor mai performante fonduri de investi]ii.Pia]a de capital ifrele pentru primul trimestru confirm` acest lucru. Evolu]ia din 2009 vine \n contradic]ie cu ceea ce s-a \ntåmplat \n urm` cu trei ani.fondul de ac]iuni Active Dinamic (Swiss Capital). reu[ind s` atrag` peste 1. aducånd randamente anuale de pån` la 100% pentru investitorii cu stomacul suficient de rezistent pentru a-[i asuma riscurile aferente. ne putem a[tepta ca fondurile de ac]iuni s` aib` o evolu]ie similar` cu cea a fondurilor monetare“. structura pie]ei s-a schimbat complet. |n 2008. ne putem a[tepta ca fondurile diversificate [i de ac]iuni s` \nregistreze intr`ri nete.cu profil de risc ridicat. acesta a ar`tat c` ponderea fondurilor diversificate [i de ac]iuni \n industrie nu poate cre[te foarte mult cu marfa existent` \n momentul de fa]` pe BVB. cele dou` fonduri monetare au reu[it s` atrag` \mpreun` intr`ri nete de 1. al`turi de relaxarea normelor privind publicitatea fondurilor de investi]ii. dou` fonduri monetare . cånd principalul indice bursier BET a urcat cu 61%. \ns` [i al]i administratori bancari.48 miliarde de lei.3 miliarde de lei de la investitori [i s` aduc` industria fondurilor mutuale la un maxim istoric. cånd declan[area crizei financiare din vara anului 2007 a mai adus 800 de noi investitori \n fondurile de ac]iuni din august pån` la finele anului. \n num`r de 13. care au raportat intr`ri nete record de 1. vorbim despre al]i protagoni[ti [i despre cu totul alte mecanisme de siguran]`“. fondurile de investi]ii. cel 110 Analiz` . Pe de alt` parte. Anul trecut. a mai spus Neac[u. anul 2009 a contrazis [i cele mai pesimiste a[tept`ri [i a adus rena[terea fondurilor de investi]ii din propria cenu[`.au fost principalii contributori la atingerea maximelor istorice.anul recordurilor \n serie De[i dramaticele sc`deri ale pie]elor de capital cauzate de pr`bu[irea b`ncii de investi]ii Lehman Brothers \n toamna anului 2008 anun]au o revenire lent` [i dureroas` a investi]iilor. au \nregistrat o triplare a averii pån` la maximul istoric de 3. Revenirea fondurilor de ac]iuni \n topul perfomerilor are loc dup` ce \n 2008 acestea s-au situat la extrema opus`. |n schimb. Fa]` de sfår[itul anilor ’90. Performan]a fondurilor de investi]ii din 2009 nu ar fi fost posibil` f`r` fondurile mutuale. denumite [i fonduri deschise de investi]ii. iar statul va lua \n calcul s` pl`teasc` din datorii externe prin listarea unor pachete de ac]iuni la Burs`.3 miliarde de lei. „Cred c` la finele anului vom vedea mai multe fonduri raportånd intr`ri nete consistente. industria fondurilor mutuale a devenit dominat` de fonduri cu profil de risc conservator. pre[edintele Erste Asset Management (EAM). Sc`derea dobånzilor bancare va contribui la crearea premiselor necesare re\ntoarcerii investitorilor spre investi]ii mai riscante. \n timp ce fondurile monetare au scris din nou istorie. \nregistrånd o cre[tere de peste 70% a activelor. dup` un an 2009 \n care sumele intrate \n acest tip de fonduri au fost \n valoare total` de 27 de milioane de lei. C 2009 . chiar dac` randamentele acestor fonduri erau \n sc`dere. la sfår[itul anului trecut fondurile de ac]iuni num`rau doar cu 147 de investitori mai mul]i. cånd principalul indice bursier BET s-a apreciat cu peste 60%. Profitånd la maximum de raliul prelungit al Bursei de anul trecut. a afirmat Drago[ Neac[u. „Dac` \n urm`torii doi ani vom avea parte de list`rile promise.2 miliarde de lei atrase de industrie \n ansamblu. cu active \n gestiune de peste 1. reu[ind astfel s` ajung` la active nete totale de 3. iar indicele celor cinci societ`]i de investi]ii financiare (BET-FI) s-a apreciat cu 90%. pu]ini au fost investitorii care s-au putut bucura de aceste performan]e. Al`turi de fondurile dominante ale ultimelor [ase trimestre. a spus Drago[ Neac[u. iar fondurile mutuale au adus randamente de pån` la 101.4 miliarde de lei. cum a fost cazul fondului Active Dinamic. acestea nu [i-au dezam`git investitorii \n 2009. dac` la finele lunii februarie 2009. \n num`r de 64 la finele anului trecut. La nivelul principalilor juc`tori din pia]`. Anul trecut. fondurile \nchise de investi]ii. precum cei de la BRD Asset Management. Dup` doar un an de absen]`. fondurile de ac]iuni au \nregistrat randamente medii de 54%. \n timp ce mai pu]in de 6% din active sunt plasate \n fonduri de ac]iuni .724 de investitori aveau plasamente \n fondurile de ac]iuni. despre o recå[tigare a vizibilit`]ii pierdute \n urm` cu aproape zece ani. „Putem vorbi despre o rena[tere a fondurilor mutuale. cel mai mare administrator de fonduri. Cea de-a doua component` a industriei.6 milioane de lei. EAM al`turi de Raiffeisen Asset Management (RAM) vor continua s` \[i consolideze cotele de pia]`. pån` la un total de 138 de milioane de lei. Mai exact. Fondurile monetare au atras de la investitori aproape 600 de milioane de lei. au evoluat mai „lent“. la volume mai pu]in spectaculoase \ns`“.BCR Monetar (administrat de EAM) [i Raiffeisen Monetar (RAM) . peste 70% din activele totale ale industriei fiind investite \n fonduri monetare [i de obliga]iuni. un num`r de 11. |n urma unor modific`ri legislative. ar putea servi drept o mån` de ajutor pentru administratorii independen]i \n lupta pentru cre[terea cotelor de pia]`. aducånd pierderi de pån` la 80% investitorilor. mai mult cu 256% fa]` de anul precedent. pentru ca fondurile de ac]iuni s` revin` \n aten]ia investitorilor este nevoie de timp [i de ve[ti bune privind \ns`n`to[irea economiei.

au de]ineri \n fondurile monetare. fondul monetar din portofoliul administratorului a reu[it s` devin` primul fond mutual care a spart pragul de un miliard de lei \n active. Chiar [i a[a. cu fondul monetar Raiffeisen Europlus denominat \n euro. provenit` mai degrab` din lans`ri de produse decåt din interesul investitorilor pentru acest tip de fonduri. Performan]ele fondurilor de ac]iuni nu s-au reg`sit \n intr`rile nete. care func]iona asemenea unui club de investi]ii.OTP Wise [i Green Energy. Privind \n func]ie de categoriile de fonduri mutuale [i profilul de risc. cum a fost cazul celor dou` fonduri administrate de Prime Asset Management. a afirmat pre[edintele EAM.000 de investitori fa]` de anul precedent. Num`rul de investitori \n fonduri mutuale a dep`[it 164. lansate de OTP Asset Management . Acest an va r`måne ca un punct de reper \n istoria fondurilor“. de dou` ori mai pu]in decåt num`rul persoanelor care au banii investi]i \n fondurile de obliga]iuni. |n ceea ce prive[te fondurile de deschise. al doilea mare administrator de fonduri. iar acest lucru se vede la nivelul evolu]iei num`rului de investitori.5 miliarde de lei [i o cot` de pia]` de 45. Mai mult. Pentru administratorii bancari care au avut fonduri monetare [i de obliga]iuni. de la 381. Austriecii de la Erste [i Raiffeisen s-au \ntrecut \n recorduri Domina]ia b`ncilor pe pia]a fondurilor mutuale a luat forme tot mai pronun]ate \n 2009.000 de investitori. RAM. Al`turi de fondurile dominante ale ultimelor [ase trimestre. existånd chiar [i \nchideri de fonduri.“ Drago[ Neac[u. acestea fiind \mp`r]ite \ntre dou` categorii de risc: ridicat [i redus. num`rul de investitori \n fonduri mutuale nu a ajuns \nc` la nivelul maxim atins \n 1999. „2009 a fost un an foarte bun. cei mai mul]i investitori.500. respectiv BRD Diverso [i BRD Ac]iuni. al volumului de active. \n condi]iile \n care apetitul pentru risc al investitorilor a fost la cote sc`zute. ne putem a[tepta ca fondurile diversificate [i de ac]iuni s` \nregistreze intr`ri nete. a afirmat Mihail Ion. Nou-intrate pe pia]` au fost [i fondurile \nchise de ac]iuni Everest [i Leader. BRD Asset Management a lansat dou` fonduri mutuale cu expunere pe ac]iuni.5 miliarde de lei. cånd a \nregistrat o dublare a activelor. |n 2009. lans`rile de produse au fost sub nivelul din 2008. activele aflate \n portofoliul EAM au crescut de cinci ori \n 2009. cu active nete totale de 1. respectiv fondurile monetare [i cele de obliga]iuni. vine \ns` puternic din spate. anul 2009 a fost cå[tig`tor. dar [i al randamentelor. cu un randament de aproape 14%. fondurile \nchise de investi]ii au atras 700 de noi clien]i anul trecut. administrate de Aviva Investors. Mai exact. au investit 11. dintre care nou` sunt administratori bancari [i controleaz` cumulat circa 90% din pia]`. urmat` apoi de RAM. pre[edintele Erste Asset Management mai performant fond mutual a fost fondul de obliga]iuni Orizont. urmate de fondurile de diversificate. mai mult cu 70. \ntr-un produs de mas` gra]ie for]ei de vånz`ri“. cu active \n gestiune de peste 890 de milioane de lei.au atras cele mai consistente sume de la investitori [i au fost principalii juc`tori pe pia]a de IPO-uri a Bursei de Valori Bucure[ti.„Cred c` la finele anului vom vedea mai multe fonduri raportånd intr`ri nete consistente.4%. cu un num`r de 47. „Am reu[it s` transform`m fondul mutual dintr-un produs de ni[`. ca urmare a retragerii principalului investitor. la \nceputul acestui an. la volume mai pu]in spectaculoase \ns`. singurul fond de fonduri din industrie.6% \n 2008 la 1. eveniment care a avut un puternic impact negativ asupra pie]ei.7 milioane de lei [i o cot` de pia]` de 40. Lans`rile de produse au aglomerat mai ales pia]a fondurilor \nchise de investi]ii.35 miliarde de lei ale fondurilor mutuale.800 de persoane. reu[ind o performan]` spectaculoas` anul trecut: activele administratorului au crescut de la 80 de mili- Financiar 2010 111 . un num`r de 19 administratori \[i disputau activele de 3. continuånd performan]ele \ncepute cu un an \n urm`. Adresåndu-se investitorilor sofistica]i [i cu disponibilit`]i b`ne[ti ridicate.000 de investitori la finele anului 2009. raportånd un num`r total de 91.000. precum cele de ac]iuni. administrat de Aviva Investors. Drago[ Neac[u. KD Investments a decis retragerea de pe pia]` a fondului KD Multifond. pre[edintele RAM. avånd \n vedere c` suma net` atras` de la investitori \n 2009 a fost de 27 de milioane de lei. Dou` fonduri cu capital garantat . respectiv un num`r de 69. \n condi]iile \n care re]eaua de distribu]ie [i promovarea produselor \n råndul clien]ilor bancari a ajuns s` conteze tot mai mult. l`sånd tot mai pu]in spa]iu de manevr` administratorilor independen]i. |n fondurile mai riscante. \nainte de pr`bu[irea Fondului Na]ional de Investi]ii. De asemenea. al doilea juc`tor din pia]`. La finalul anului trecut. EAM s-a men]inut pe pozi]ia de lider \n 2009.

indiferent de evolu]ia pie]elor financiare sau a pre]ului fondului la burs`.nu a supravie]uit mai mult de doi ani din cauza restric]iilor legislative. pre[edintele Globinvest. Oferta de fonduri \nchise listate la Burs` a crescut astfel pån` la patru: Fondul Oamenilor de Afaceri (tranzac]ionat pe pia]a RASDAQ din anul 2000). pentru care anul 2009 a \nsemnat o dublare a activelor [i urcarea cu un loc \n clasamentul administratorilor de fonduri. „Anul 2009 a fost un an d`t`tor de speran]e: pia]a de ac]iuni a intrat pe un trend cresc`tor. Eugen Voicu. care. EFG Mutual Funds Management a \nregistrat \n 2009 o cre[tere de 3% a activelor. iar fondurile administrate au reu[it s` recupereze un sfert din pierderile \nregistrate \n anul 2007 [i 2008. \ndreptat spre plasamente \n proiecte comerciale. de]inut` de familia senatorului UDMR Verestoy Attila. cel mai mare administrator independent. pån` la 72. Al`turi de list`rile la Burs`. precum Prime Asset Management. Dup` ce \n 2008 au decis delegarea administr`rii c`tre divizia greceasc`. Lansat la finele anului trecut. administratorul [i-a schimbat denumirea \n Intercapital Investments Management [i a lansat dou` fonduri mutuale: iFond Monetar [i iFond Ac]iuni. cu active nete totale de 138 de milioane de lei de la 91. La fel a f`cut [i OTP Asset Management. retragerile investitorilor din fonduri s-au temperat. provenind de la un fond deschis de ac]iuni .1% mai mult decåt valoarea ofertei. |n scurt timp de la listarea WiseRo pe Burs`. ce urmeaz` a fi listat. „Evolu]ia fondului monetar Raiffeisen \n 2009 se datoreaz` \n mare parte performan]ei produsului [i preg`tirii profesionale a for]ei de vånz`ri. cu active nete \n gestiune de 153 de milioane de lei [i parte din grupul financiar al B`ncii Transilvania.primul fond de investi]ii imobiliare lansat de acesta . „Fondul \nchis este cu capital garantat. 112 Analiz` . \ntr-o tranzac]ie estimat` la 200. La data tranzac]iei. administratorul a urcat pe pozi]ia secund`.000 de lei. care a trecut pe pozi]ia a treia. administratorii de la OTP AM au lansat un nou fond \nchis cu capital garantat . Pentru administratorii independen]i.[i de la un fond \nchis . fiind cump`rate titluri \n valoare de opt milioane de lei. Fondul \nchis de investi]ii cu capital garantat OTP WiseRo s-a listat la Burs` \n toamna anului trecut. investitorii f`cånd subscrieri cu 49. fondul \nchis de investi]ii STK Emergent (listat pe Bursa de Valori Bucure[ti \n 2008) [i cele dou` fonduri cu capital garantat administrate de OTP Asset Management. Sper`m ca \n primul an de func]ionare s` atragem 30 de milioane de euro de la investitori prin intermediul a patru emisiuni de titluri“. dup` ce [i-a restructurat portofoliul de produse prin fuziunea mai multor fonduri \n 2008. Valoarea total` a subscrierilor a fost de 8. prin fondul de obliga]iuni lansat \n 2008. Fondurile \nchise au adus singurele IPO-uri de pe Burs` Fondurile \nchise au continuat anul trecut o tendin]` \nceput` \n 2008 . care a lansat anul trecut dou` fonduri \nchise de ac]iuni: Leader [i Everest. urmeaz` s` \l lans`m \n septembrie. destinat list`rii la Burs`.9 milioane de lei. pån` pe pozi]ia a cincea.1 milioane de lei.Infinity. fondul fiind listat \n prima parte a acestui an. Vom fi pe deplin multumi]i atunci cånd vom recupera integral aceste pierderi“.2 milioane de lei.Pia]a de capital oane de lei la un miliard de lei la finele lui 2009.fondul de investi]ii imobiliare. societatea de brokeraj Intercapital Invest a achizi]ionat integral Investica Asset Management. De asemenea. am preg`tit for]a de vånz`ri [i am reu[it s` integr`m fondurile mutuale \n produsele de economisire ale b`ncii“.Altius . \n timp ce pentru Investica Asset Management anul 2009 a dus la schimbarea ac]ionarilor. care face parte din grupul financiar UniCredit }iriac.000 de investitori. Fondul imobiliar este un proiect mai vechi al lui Eugen Voicu. iar apoi s` \l list`m la Burs`. Fondul Raiffeisen Monetar a fost principalul contributor la performan]a f`r` precedent \n industrie. dup` ce Imoplus . Principalele avantaje ale fondului constau \n faptul c` ofer` garan]ia c` investitorii nu \[i vor pierde investi]ia ini]ial` \n fond. C`t`lin Iancu. Aviva Properties este singurul fond de investi]ii imobiliare de pe pia]a local`. |n toamna anului trecut. Un alt administrator bancar. reu[ind performan]a de a marca prima [i singura listare din 2009. Unul dintre cei mai activi administratori a fost Aviva Investors. a spus Ilie Cenan. cu active nete \n gestiune de peste 90 de milioane de lei \n fonduri mutuale. La \nceputul acestui an. administratorul a reluat un proiect mai vechi . Pioneer Asset Management.000-300. Valoarea fondului \nchis va fi ceva mai mare. dup` ce oferta public` de titluri derulat` de fond a \nregistrat cel mai ridicat nivel de suprasubscriere de la IPO-ul lansat de Transgaz (TGN) la finele lui 2007. anul 2009 nu a adus schimb`ri importante fa]` de anii preceden]i la nivelul activelor [i al num`rului de investitori. care le-a adus unele dintre cele mai bune randamente din ultimii ani. Al`turi de banc`. cu active \n gestiune de peste 55 de milioane de lei. a spus pre[edintele OTP AM. principala coordonat` a anului 2009 a fost raliul prelungit de pe Burs`. Pentru unii dintre ace[tia. Oferta public` de titluri derulat` de OTP Green Energy a fost subscris` \n totalitate.OTP Green Energy.Bancpost Active Balanced (diversificat) [i Bancpost Plus (monetar). [i c` permite acestora s` ias` din fond pentru a-[i maximiza profitul. [i lans`ri de produse. acest lucru a cauzat retragerea din pia]`. a estimat pre[edintele Aviva Investors. a decis s` delege administrarea fondurilor din portofoliu c`tre divizia austriac` a Pioneer Investments. devansånd societatea BRD Asset Management. \n care investeau \n total 38 de persoane. Nu pentru to]i administratorii de fonduri apartenen]a la un grup bancar a coincis cu o cre[tere a cotei de pia]`.list`rile la Bursa de Valori Bucure[ti. Investica administra active de 3. anul 2009 a \nsemnat pentru pia]a fondurilor \nchise. Cum cea mai mare parte dintre administratorii independen]i gestioneaz` fonduri de ac]iuni. a reu[it s` atrag` peste 45 de milioane de lei de la investitori \n 2009. „Fondul este destinat investitorilor califica]i. Administratorii de la OTP preg`tesc pentru anul 2010 \nc` un fond \nchis de investi]ii. De apetitul ridicat al investitorilor pentru fondurile cu risc sc`zut a profitat [i BT Asset Management. pentru ca la \nceputul acestui an s` fie luat` decizia \nchiderii celor dou` fonduri locale . Astfel. de patru pån` la cinci milioane de euro“. Mihail Ion. a explicat pre[edintele RAM.

„Evolu]ia Bursei din primul semestru. sau clien]i care investesc lunar \n cont“. au \ncheiat anul trecut cu randamente de 38%. de flexibilitate [i personalizarea investi]iilor. iar procedura de \nregistrare la Comisia Na]ional` a Valorilor Mobiliare (CNVM) ca fond \nchis de investi]ii a \nceput \n acest an. De cele mai multe ori. |n alte cazuri. pentru ca mai apoi s` fac` retrageri lunare.Domina]ia b`ncilor pe pia]a fondurilor mutuale a luat forme tot mai pronun]ate \n 2009. Astfel. directorul de investi]ii al Aviva Investors. cu conturi \n gestiune \n valoare de 27 de milioane de lei. \n 2009 a fost f`cut cel mai mare pas \nspre aducerea Fondului pe pia]a de capital. Dac` pe pie]ele externe industria conturilor individuale este dominat` de b`nci care pun la dispozi]ie produse personalizate de administrare a averilor. RAM este liderul pie]ei. Conturile individuale benficiaz` de reglement`ri mult mai laxe privind strategiile de investi]ii \n compara]ie cu fondurile de investi]ii. Gestionate de Globinvest. Prin intermediul Templeton. ac]ionar la Fond. a controlului asupra Fondului. care administra la finele anului trecut conturi de 16 milioane de lei. din totalul de 24 care activau pe pia]`. anul 2008 un num`r de 12 societ`]i de administrare a investi]iilor (SAI-uri). fondatorul Fondului. Dup` cinci ani de la \nfiin]are.000 de lei. pån` la valoarea de 50 de milioane de lei la finele anului trecut. administratorii atrag investitorii din råndul celor care investesc deja \n fondurile mutuale [i care de]in disponibilit`]i b`ne[ti de peste 100. a spus pre[edintele RAM. ci \ntreaga pia]` de capital vor intra \n aten]ia investitorilor str`ini“. societ`]ile de administrare care fac parte din grupuri financiare beneficiaz` de o re]ea proprie de vånz`ri. Spre deosebire de 2008. pentru c` va aduce investitori str`ini“. De[i nu este \nc` listat la Bursa de Valori Bucure[ti. cu un randament de 77% \n 2009 [i administrat de BT Asset Management. \n condi]iile \n care re]eaua de distribu]ie [i promovarea produselor \n råndul clien]ilor bancari a ajuns s` conteze tot mai mult. Cu active \n gestiune de aproape trei miliarde de euro [i participa]ii \n portofoliu la cele mai importante companii din sectorul energetic (Petrom. Cu toate acestea. a spus R`zvan Rusu. implicit. num`rul administratorilor activi pe aceast` pia]` s-a \njum`t`]it pån` la [apte. urmat de Aviva Investors. Fondul Proprietatea (FP) a ]inut cap de afi[ \n 2009. „Exist` clien]i care \[i deschid un cont cu dou` milioane de lei. care de]ine aproape 60% din capital. |n cazul RAM. John Chrissoveloni.000 de lei. |n ciuda evolu]iei optimiste din 2009.000 de lei [i 400. a spus. nu doar Fondul. Transelectrica. a afirmat Nicolae Ivan. care de]ine expunere pe pie]ele externe de ac]iuni. |n ceea ce prive[te randamentele aduse anul trecut. pentru ca primul loc s` fie de]inut de fondul \nchis de ac]iuni BT Invest. Transgaz). dispropor]ia uria[` dintre activele din conturi individuale [i cele din fonduri de investi]ii se p`streaz`. „Fondul Proprietatea sub administrarea Templeton este o ancor` de siguran]` pentru \ntreaga Romånie. conturile individuale apar]in investitorilor institu]ionali. raportat la situa]ia altor pie]e de acest tip din Europa“. gestionau 122 de conturi individuale cu active nete totale de 26. Fondul este \n continuare controlat de stat. \n special datorit` numelor mari din asset management care s-au b`tut pentru a-i deveni administrator. Suma cu care poate fi deschis un astfel de cont variaz` \ntre 100. Prin selec]ia administratorului . dac` \n Financiar 2010 113 . pia]a conturilor reprezentånd mai pu]in de 2% din pia]a fondurilor de investi]ii. la sfår[itul anului trecut activele celor [apte juc`tori activi au urcat pån` la 50 de milioane de lei. n Mai pu]ini juc`tori cu mai mul]i bani \n conturi individuale Pia]a conturilor individuale de investi]ii gestionate de administratorii de fonduri a profitat din plin de raliul bursier de anul trecut [i a marcat o dublare a activelor.8 milioane de lei. l`sånd tot mai pu]in spa]iu de manevr` administratorilor independen]i. al`turi de evolu]ia pozitiv` a subscrierilor \n conturi au dus la cre[terea industriei. Mihail Ioan. dar [i de plasamentele clien]ilor care au apelat la serviciile de private banking ale b`ncii din grup. Pe de alt` parte. Investitorul beneficiaz`. investitorii \n conturi sunt cuno[tin]e sau prieteni de-ai administratorului. respectiv 34%. \n schimbul unui comision de administrare anual de 2-3%. fondurile \nchise de ac]iuni administrate de Globinvest ocup` dou` pozi]ii \n top trei performeri. nivelul de dezvoltare r`måne coboråt. „Cine conduce compania este cea mai important` \ntrebare la care un investitor a[teapt` r`spuns atunci cånd vrea s` investeasc`. prin intermediul Ministerului Finan]elor Publice. fondurile de ac]iuni FAPT [i Euglobinvest. iar „privatizarea“ ac]ionariatului este strict dependent` de reducerea participa]iei statului [i. Fondul Proprietatea a[teapt` \nc` de la \nfiin]area din 2005 s` fie listat la burs`. Conturile individuale sunt produse investi]ionale care se adreseaz` \n special persoanelor cu disponibilit`]i financiare ridicate.Franklin Templeton. la råndul s`u. pe pia]a local` administratorii de fonduri mutuale [i brokerii sunt cei care ofer` investitorilor cu bani alternative investi]ionale. putånd face plasamente mai riscante [i aduce randamente mai ridicate investitorilor.

Fond de Aviva Investors Orizont obliga iuni Aviva Investors Tezaur . 6-6A.Pre edinte Directorat / Director General 48. 14. 4.280.ro BCR Europa Conservator.10 office@brdam.95 12. jud.eurobankfunds.Fond de ac iuni Transilvania .ro@avivainvestors. sect.533 office@sai-carpatica. sect. 3.900.14 office.87% 5.925 0264-595. D.000 14.000 41.97% Florentina Alexandrina Neam u Director General Constantin Florin Keran . 4.000 56.43 021-320. Uruguay nr. Universit ii nr.ro www.brdam.Fond diversificat Fondul de Ac iuni Privat Transilvania Fond de ac iuni Euroglobinvest . jud. Bucure ti 2 021-327. 5 Bucure ti 021-308. BCR Europa Mixt.38% 11.600.0% 15.43% 9.92 BCR Monetar 15. 106.ro Napoca .ro www.308.5% 624.41% 12.761.48% BCR Monetar .62. cam.000 52.Fond de ac iuni BT Maxim . 1-3.88% 18.400.Fond de ac iuni (lansat în februarie 2010) Aviva Investors Capital Plus Aviva Investors Capital Plus .78% 44.995 BCR Expert . bl. Dorului nr.000 BT ASSET MANAGEMENT Bd.42.62.132.925 glob@globinvest. 1. corp B.35% 6.870.95% 4.Fond de investi ii monetar FDI Concerto .90% 4.67 33. 20. 25.153. et.940. 21 Decembrie 1989 nr.Fond diversificat dinamic Aviva Investors XT Index Aviva Investors XT Index . 021-308.Fond diversificat defensiv Carpatica Stock Carpatica Global 16.ro de ac iuni www.000 12.85% 19.14.474.Director General Ac iuni Europa Regional Diverso Europa Regional 9.300.400.400.Fond de obliga iuni / monetar BT Clasic .Director General Adjunct Drago Neac u .Fond de ac iuni 12.85 office@eurobankfunds.178.68% 7.931.14. tronson 2.ro www. et.414.25.ro www.Fond diversificat dinamic Carpatica Global .999 6 investi ii diversificat 0372-870. Numele fondurilor administrate i tipul acestora Randamentul pe 2009 Active nete (lei) 2009 Conducere executiv AVIVA INVESTORS ROMÂNIA Str. et.0% 8.22.945. Bucure ti BCR Dinamic .800.ro www.5% 818.670.72 26.Fond deschis de investi ii monetar BCR Obliga iuni . sect.600.27 11.Fond deschis de ERSTE ASSET MANAGEMENT investi ii de obliga iuni i instrumente cu venit fix Str.avivainvestors. Sibiu. 76-80.ro CARPATICA ASSET MANAGEMENT Str.Fond deschis de 0372-269.Fond monetar FDI Bancpost Active Balanced .035 btam@btam.Fond specializat în plasamente diversificate.com www.406. ap.100.000 59.004% 55.300.ro EFG EUROBANK MUTUAL FUNDS MANAGEMENT ROMÂNIA SAI Calea Vitan nr.Director General 15. 3.000 Dan Nicu .28 021-327.Fond specializat în investi ii preponderent în ac iuni pe pie e reglementate. Clucerul Udricani nr.globinvest.000 16.Director General Carpatica Stock .Fond diversificat BT Index .Director General Adjunct Bancpost Plus FDI Bancpost Plus .979.000 9.34 21.015.756.sai-carpatica. cod 031296.900. crt.Pia]a de capital Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.14. 4. precum i în instrumente monetare i cu venit fix.036 0264-301.854.300.51 Radu Hanga .Fond monetar Aviva Investors Tezaur FDI Simfonia 1 .Fond diversificat Bancpost Active Balanced 23.000 18.46 37.26% 1. Buze ti nr.7% 8. jud. de minim 10% FDI Diverso Europa Regional .000 19.251. sect.000 Eugen Voicu .600.000 62.95% 238. cl direa Premium Point.100.51% 37.btam.76% 27.62% 31. 1.541.ro Concerto 17. Cluj-Napoca.01 Ilie Bi Cenan .563.erste-am.Fond de investi ii specializat în plasamente în obliga iuni i instrumente cu venit fix FDI Ac iuni Europa Regional .Fond de ac iuni (pe pie ele de capital europene) Transilvania Fondul Privat Comercial Fondul de Ac iuni Privat Transilvania Euroglobinvest 114 Informa]ii fonduri mutuale . et. 104. ap. Bucure ti 1 021-203. 23. 3. cod 400091.000 — — 7.9% 7. 1.000 20.ro BT Obliga iuni BT Clasic BT Index BT Maxim 14. et. structurat într-un mix de ac iuni 50% i instrumente de pia a monetar 50% BT Obliga iuni .7% 37. Cluj 3 0264-301.Fond diversificat Fondul Privat Comercial . 2.00% 16. Cluj 7 0264-595.Pre edinte CA Gheorghe Walter Blaj .532 0369-430.Fonduri de fonduri BCR Obliga iuni BCR Dinamic BCR Expert BCR Europa Conservator BCR Europa Mixt BCR Europa Avansat Napoca GLOBINVEST Str. de pân la 90%.Fond deschis de investi ii office@erste-am.000 17.222.Director General Ionela Hidan .000 7.Director General Adjunct Simfonia 1 BRD ASSET MANAGEMENT Str.111.00 021-203. BCR Europa Avansat .75 Daniel Stifter .000 14.Fond diversificat defensiv Aviva Investors Orizont . Cluj-Napoca.ro Aviva Investors Intercapital Aviva Investors Intercapital . Sibiu 4 0369-430.

cod 014455.086. 2.ro www.Fond de obliga iuni denominat în euro RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT Raiffeisen Confort .Fond deschis de investi ii / fond de obliga iuni i instrumente cu venit fix Integro Stabilo Raiffeisen Monetar .000 30.634.I. sect.Fond diversificat flexibil FDI Star Focus . Bucure ti 8 021-222.pioneerinvestments.ro www. et.ro www.17.04. Siriului nr. 1.30% 6.23% 41. et.000 17.89 Raiffeisen Monetar 14.Pre edinte / Director General OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S.66.otpfonduri.610. sect. Bucure ti 14 0372-131.000 33.ro C t lin Iancu .00.26. simbol WRO) .Pre edinte PIONEER ASSET MANAGEMENT S. 41.000 euro 12.000 56.Fond monetar Raiffeisen Euro Plus .000 13. sect.78 office@sai-star.25% 9. et.ro FDI OTP AvantisRO .206.Fond difersificat defensiv FII Star Value .Director General Claudia Racovi an . crt. Bucure ti SIF Muntenia . 4.780.40 21.Fond închis de investi ii cu capital garantat OTP WiseRo (listat la BVB. sect.16 021-210.12 OTP AvantisRO OTP BalansisRO OTP Comodis RO OTP GarantisRO OTP WiseRo OTP Green Energy 15. protejat.000 N/A 8.Fond diversificat Omnitrust FDI Star Next .Fond închis de investi ii cu capital garantat Petre Pavel Szel .ro www.956 24.Fond deschis de investi ii / fond diversificat Stabilo .90 foa@foa.79 15 021-230.raiffeisenfonduri. sect.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT Bd.Fond de ac iuni FDI OTP BalansisRO .239. 15.ro SIRA Str.130.Fond deschis de investi ii KD Optimus . Dacia nr.130.Director Vânz ri / Marketing George Alberts . corp A. 16.160.000 N/A 4.110.Fond diversificat KD Optimus 37.65 office@otpfonduri. 91-111. 56. Dacia nr.143.92% 4.ro www.Fond de ac iuni www.770.foa.Fond diversificat FDI OTP ComodisRO .44 021-650.55. 33.67% 78.87. Aviatorilor nr.Fond închis de investi ii Star Next Star Focus Financiar 2010 115 .83 18.651.820.318. Bd. corp B.535.000 N/A 73.870 021-233.66 8. 1.097.Pre edinte / Director General Felicia Victoria Popovici Vicepre edinte SAFI INVEST Str.Pre edinte / Director General Marius Olteanu .551.81% 13. 2.36% 8. et. Finlanda nr. 4.781.Director Executiv Ioan Gheorghiu .80% 603.O.Director General Adjunct Leonard Vi an .ro Raiffeisen Strategii Valutare . 74-76.Director General Jan Pricop .kd-group. sect.Organism de plasament 10 021-387.ro KD INVESTMENTS ROMÂNIA Calea Giule ti nr.000 N/A 8. tranzac ionat la BVB 021-387.360.904. 021-316.09 maria.000 70.35% Fondul Oamenilor de Afaceri 21.78.45.40% 4.22 16. 8D.P.00. 031-308. 1. 25.00.I.55.sai-sira.Fond de 021-312.94 31.sai-star. Bucure ti 12 021-210. Bucure ti 16 021-316.69 031-308.ro Nr. Numele fondurilor administrate i tipul acestora Randamentul pe 2009 Active nete (lei) 2009 Conducere executiv — FDI iFond Monetar . ap.33 ac iuni pensii@raiffeisenfonduri. sect.ro www.87.955.Director General Neli Neac u .08% 38.Fond de ac iuni FDI Omnitrust . Bucure ti 11 031-308.ifond.39% 2. altul decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare. 1.A. Bucure ti 9 021-650.78 021-316.921.Fond diversificat 13 021-306.11 Raiffeisen România Ac iuni .71% 22. bl. F1. strategia CPPI sect.32.Director General Adjunct iFond Ac iuni MUNTENIA INVEST Splaiul Unirii nr.471.Fond cu capital Pia a Charles de Gaulle nr. 021-230. Bucure ti 021-230.04.49 021-222.ro Raiffeisen Prosper .204 7.Fond monetar lansat în februarie 2010 FDI iFond Ac iuni .42 info@kd-group.79% 20.17 office@pioneerinvestments.10 colectiv închis constituit ca societate pe ac iuni.390.ro www.302.55.81% 8.7% 1.Fond de ac iuni lansat în martie 2010 iFond Monetar — — — KD Maximus KD Maximus .52% 931. 1.53 Dorin D nescu .50.A.17.000 16.Conduc tor Unitate Florin Dolea .182.05.17.660. 83. specializat în investi ii în ac iuni Omninvest FDI Omninvest .02% 33. categoria A. simbol GRE) .ro Integro .marinescu@munteniainvest.C.000 38.63.50 office@sai-sira. sect.Fond monetar OTP GarantisRO . Bd.060.630.53% SIF Muntenia 1.32.50 office@ifond. Bucure ti Raiffeisen Benefit .ro Fondul Oamenilor de Afaceri Organism de plasament colectiv. 3. 1.700.ro STAR ASSET MANAGEMENT Calea Floreasca nr. 6. 1.17.Fond închis de investi ii Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Confort Raiffeisen Benefit Raiffeisen România Ac iuni Raiffeisen Prosper Raiffeisen Strategii Valutare Mihail C t lin Ion .Fond închis de investi ii cu capital garantat OTP Green Energy (listat la BVB.

ro TARGET ASSET MANAGEMENT Str.25.8087 0257-234.ro www. 19. 1. jud. 021-528.32.tradeville. www.Director General Adjunct 116. 133.26 8.2009. 0744-775.92.61 1.15/2004) Str.93.215.737. 11-15. 16.068 jud.67% 1.627. et.Director General Adjunct Valeria Avram .32.561.ro www. 8.targetasset.472 Str. Unirii nr.Director General Tudor Ciurezu .165 sifbc@sif1. Cluj 18 0264-406. Tuf nele nr.726.717. 4B.651.Director General Adjunct Matilda Moraru. Bucure ti 19 021-336. Florian Ladislau Csorba . Bra ov.Director Strategii Investi ionaleAnalize-Pia de Capital Lucian Ionescu .614.20 021-408.33 vam@vanguard.Ac iuni Active Dinamic 18. Arad 1 2.15/2004) 0268-416.sifmuntenia. 4.548.74% FDI Active Dinamic .062 sifm@sifm.55 Str. cod 400458.32. cl direa A2.Director General erban Alexandru Nascu .663.12. cod 310158.67 8.sifm.Fond de obliga iuni office@zepter-invest. 1.12.Fond monetar Fortuna Gold Oportunit i Na ionale Oportunit i Na ionale .Pia]a de capital Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT Str. diversificat flexibil (conform AAF) Bucure ti FDI Zepter Mixt .541.199.12. TRANSILVANIA cf.398 150 0251-419.04.26 021-336. 1.080 0264-444.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE MUNTENIA 1.14 echilibrat (conform AAF) 021-528. 1. Bac u 2 2.216 265 (31.8235 021-387.181.055. 35A.2767 0234-57.859.426.340 public@sifolt.ro www.96% 7.643.siftransilvania. parter. 021-387. fond Str. 2.690. 2-4.12.Conduc tori Radu Hora iu Taica .Pre edinte / Director General Ion Mihail . Bucure ti 17 021-408.97 Petre Pavel Szel .500 saitarget@targetasset. Numele fondurilor administrate i tipul acestora Randamentul pe 2009 Active nete (lei) 2009 Conducere executiv 101.872.168.ro www.2009.014 (calculat la 31.409.55 jud.36 Splaiul Unirii nr.156.108 Dinel Staicu .28 16.806.500.51 9. Craiova.500.8327 0251-419. S-Park. Bac u.171. 1.42.13 FDI Zepter Obliga iuni .1% 3.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE OLTENIA* 1. fond www. cod 600164.4905 (31.91 19% 9.activedinamic.2009) marketing@transif.12.67.351. Cluj-Napoca. sect.Fond diversificat FDI Fortuna Gold .471. Tipografilor nr.Pre edinte / Director General Carmen Dumitrescu .2009) 0268-473.fortuna.32. Constantin Brâncu i nr.ro www. 3.ro diversificat defensiv conform AAF) Zepter Ac iuni Zepter Mixt Zepter Obliga iuni SOCIET Nr.ro www.ro www. Bra ov 5 cf.zepter-invest.eu Nr. Nicolae Iorga nr.22 office@sai-swisscapital.65 sai@munteniainvest. Brându elor nr.279 (calculat la 31.42.09 230 021-387.Fond diversificat (conform prospectului de emisiune). Dolj 4 2.649.Pre edinte / Director General 187. cod 500057. fond diversificat 20 021-528.sifolt.04. 1.824 Costel Ceocea . sect.029 Mihai Fercal .Director General Florina Cursaru . 94C.ro * Sursa informa iilor financiare este Asocia ia Administratorilor de Fonduri din România 112.04 10.531.10.585.000 Calea Victoriei nr.404. jud.132. bl.000 jud.761.Director Management de Portofoliu 116 Informa]ii fonduri mutuale I SIF-uri .185.ro VANGUARD ASSET MANAGEMENT Bd. 021-336.54% 410.2009 Telefon Valoare unitar (lei) Fax Num r societ i în portofoliu E-mail Web SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE BANAT-CRI ANA 1. sect.985.Vicepre edinte / Director General Adjunct 82.67% 2.sif1.826.384.ro (conform prospectului de emisiune).Pre edinte / Director General Claudiu Liviu Doros .Director General Fortuna Classic FDI Fortuna Classic .04.332.12 Bucure ti 3 1.Fond flexibil Vanguard Protector . crt.678.781.Director General Adjunct Opera iuni 101.712. Regulament CNVM nr. 5.Director General Adjunct Dan Simionescu . I DE INVESTI II Profit net (lei) 2009 Conducere executiv Nume companie Total activ (lei) Adres coresponden Activ net (lei) 31.660 Ioan Cuzman .09. 021-387.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE MOLDOVA 1. 3.7% 5. 33.908.ro.ro www.93. cod 040035. Pictor Aman nr.529 1.12.Fond de ac iuni ZEPTER (conform prospectului de emisiune).773 229 0234-570. Arad.Fond diversificat Vanguard Protector FDI Zepter Ac iuni . crt. cod 200767.771.40. 0268-473.188. cam. 0268-415.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE 1.022.473 305 0257-250.56 Marko Simic . Regulament CNVM nr.296.Director General AdjunctDezvoltare Gabriela Grigore . et.

Consultan]`

Criza e \n alt` parte
Cifrele mari privind pia]a avocaturii de afaceri ar sugera, la o prim` vedere, c` \n Romånia criza mondial` nu s-a f`cut sim]it` nici anul trecut, o serie de juc`tori importan]i \nregistrånd chiar venituri superioare celor din 2008, cånd multe segmente ale economiei au atins vårfuri istorice.

Ovidiu Tempea

118

Analiz`

rimele zece companii dup` \ncas`ri au cumulat anul trecut venituri de aproape 90 de milioane de euro, rezultat care s-a plasat aproape insesizabil sub nivelul din urm` cu doi ani. Dintre acestea, patru case de avocatur` au reu[it performan]e peste cele realizate \n 2008, iar situa]ia se reg`se[te [i \n cazul unor companii din continuarea clasamentului. La o analiz` mai atent` se observ` \ns` o repozi]ionare destul de rapid` pentru majoritatea caselor de avocatur` de pe domeniile care s-au pr`bu[it c`tre activit`]ile care \nfloresc \n special \n condi]ii de criz`. De fapt, pia]a avocaturii a beneficiat atåt de cererea mai mare pentru servicii juridice specifice perioadelor de recesiune, cum sunt litigiile, falimentele [i reorganiz`rile, cåt [i de deficitul cultural al managerilor romåni, trezi]i de efectele crizei c` au insuficiente resurse la nivel juridic. Estim`rile privind pia]a total` a avocaturii de afaceri se plaseaz` \ntr-un interval destul de larg, motivat, ca [i \n anii preceden]i, de dispersia [i num`rul mare al celor care activeaz` \n domeniu, mai ales \n afara primilor 20 de actori. Totu[i, majoritatea celor chestiona]i de MEDIAFAX plaseaz` \ncas`rile totale undeva la 150-200 de milioane de euro, cu o majoritate \nclinånd spre limita superioar` a intervalului.

P

Imobiliarele [i fuziunile n-au mai „\ngr`[at” bugetele
Vedetele din 2007-2008 – tranzac]iile imobiliare [i finan]area proiectelor din pia]a de real estate – nu doar c` au disp`rut aproape \n totalitate din bilan]urile caselor de avocatur`, dar au creat [i probleme de costuri, \n condi]iile \n care departamentele de specialitate au crescut mai mult decåt consistent \n anii de boom. „Pe fondul crizei, domeniul care a \nregistrat cea mai mare sc`dere fa]` de 2008 a fost cel imobiliar. Pia]a de fuziuni [i achizi]ii, incluzånd aici [i imobiliarele, a sc`zut cu peste 70%, ceea ce s-a reflectat [i \n activitatea firmelor de avocatur`, dup` ce 2007 [i 2008 au consemnat vårfuri de activitate cu un num`r record de tranzac]ii”, afirm` Gabriel Zbårcea, managing partner la }uca Zbårcea & Asocia]ii (TZA), cea mai mare cas` de avocatur` din ultimii doi ani dup` \ncas`ri. O estimare mult mai pesimist` are Gabriel Biri[, partener al Biri[ Goran, care sus]ine c` sumele \ncasate de casele de avocatur` din real estate au sc`zut chiar cu 90% fa]` de 2008. „Pån` la finele lui 2008, existau [i foarte multe cabinete cu trei-patru avoca]i care lucrau exclusiv pe imobiliare [i aveau \ncas`ri de 2-3-5 milioane de euro. Pia]a (imobiliar` – n.r.) este acum cvasi-blocat` [i a[a va fi \n continuare”, spune Biri[. Pe de alt` parte, au existat [i societ`]i de avocatur` care au constituit o excep]ie de la aceast` regul` a anului 2009, una dintre ele fiind Popovici Ni]u & Asocia]ii.

Financiar 2010

119

care au reprezentat motorul de anul trecut. Apoi. „|n mod normal. avem o experien]` echivalent` neegalat` pån` acum \n proiectele privind produc]ia [i distribu]ia energiei eoliene [i energiei fotovoltaice. El sus]ine c`. noi ne-am concentrat pe \ncheierea de parteneriate cu investitorii institu]ionali”. \n opinia managerului de la TZA. a sc`zut cu peste 70%. mai ales \n ceea ce prive[te refinan]`rile [i restructurarea portofoliilor de credite. incluzånd aici [i imobiliarele. |n 1997-1998. cererea de servicii pe zona de dreptul muncii a crescut semnificativ fa]` de 2008. „De altfel. un dezvoltator de talie mare. Pentru noi. La fel s-a \ntåmplat [i \n 2006 [i \n 2009. st` aten]ia \n selec]ia clien]ilor cu care firma a ales s` aib` un parteneriat. spune Florian Ni]u. dezvoltarea. „Cånd \n 2007 cele mai multe firme de avocatur` ob]ineau cifre de afaceri impresionante oferind asisten]` \n tranzac]ii imobiliare speculative. domeniul care a \nregistrat cea mai mare sc`dere fa]` de 2008 a fost cel imobiliar. Litigiile. a explicat Ni]u. am \ncheiat [i cea mai important` tranzac]ie din domeniu – achizi]ia de c`tre CEZ a pachetelor minoritare de ac]iuni de la Fondul Proprietatea [i Electrica de]inute \n CEZ Distribu]ie [i CEZ Vånzare”. c` au existat proiecte pe segmentul de banking. p`rerea mea este c` am ac]ionat \n toate proiectele de pionierat din acest domeniu. de exemplu. managing partner la }uca Zbårcea & Asocia]ii 120 Analiz` . El spune. mai aveam acela[i num`r de dezvoltatori (\n m`sura posibilit`]ilor. care au o component` important` de dreptul muncii. transfer de personal. mai ales \n ceea ce prive[te implementarea de m`suri de concediere colectiv`. aveam \n portofoliu trei-patru fonduri de investi]ii. precum „Pe fondul crizei. Nu exist` nicio firm` din aceast` ]ar` care s` fi fost implicat` \n toate proiectele pe partea de energie nuclear` din ultimii 15 ani (a se vedea cele patru unit`]i ale Centralei Nucleare de la Cernavod`).” Gabriel Zbårcea. Aceasta a fost mereu abordarea: \ncerc`m s` lucr`m simultan cu un investitor major. |ns`.Consultan]` „Suntem implica]i \n imobiliare de mul]i ani. investi]iile. finan]atori [i operatori. [i proiectele de restructurare [i reorganizare corporativ`. De altfel. consultan]a \n imobiliare a fost oarecum anticiclic`. cu istoric institu]ional). finan]area [i operarea \n domeniul imobiliar sunt cele patru direc]ii care trebuie avute \n vedere atunci cånd sunt identificate afacerile din acest sector. El a ar`tat c` \n ultimele dou` decenii societatea [i-a bazat strategia pe investitori institu]ionali. un finan]ator important [i un operator de mari dimensiuni”. O abordare similar` a avut [i Popovici Ni]u & Asocia]ii. a conchis Zbårcea. care spune c` a dezvoltat multiple proiecte \n domeniul energiei. am reu[it s` ob]inem 15-20% din venituri din proiecte din domeniul imobiliar. „Noi am mers foarte bine pe proiectele de energie. \n spatele acestei sustenabilit`]i. am activat [i \n trecut pe pia]a energiei ca unul dintre principalii juc`tori. ceea ce a f`cut ca anul trecut s` nu difere de 2008 sau anteriorii \n termeni de volum de munc` [i/sau \ncas`ri”. de asemenea. activitatea pe 2009 a fost \n cre[tere pe partea de litigii [i arbitraje [i insolven]`. |n opinia reprezentantului PNA. a ad`ugat Ni]u. Pia]a de fuziuni [i achizi]ii. Numeroase au fost. managing partner la Popovici Ni]u & Asocia]ii (PNA). energia [i restructur`rile mai au resurse Potrivit lui Gabriel Zbårcea.

anul trecut. Ea mai spune c` una dintre dintre tendin]ele vizibile a fost [i orientarea unor case de avocatur` cu prec`dere c`tre contractele cu statul. pe lång` contrac]ia pie]ei. „|n timp ce pe fuziuni [i achizi]ii. partener al Biri[ Goran [i \n cele din domeniul hidroenergiei”. s-a observat o reorientare general` a cererii de servicii juridice. co-managing partner al Mu[at & Asocia]ii. \ntre firme de gabarit comparabil.” Gabriel Biri[. de talia Mu[at & Asocia]ii. \n restructur`ri corporative [i de credite. concuren]`. de circa 15%-20%. Acest context a avantajat firmele full services. chiar [i \ntre egali. care dispun de resursele [i expertiza necesare pentru a gestiona dosare complexe \n varii domenii ale dreptului”. pia]a avoca]ial` este un barometru al \ntregii economii. cåt [i la nivel sectorial. a ad`ugat Mona Mu[at. sus]ine Florian Ni]u. real estate sau finan]`ri num`rul de proiecte a sc`zut considerabil. Financiar 2010 121 . Mu[at consider` c`. proprietate intelectual`. dreptul muncii sau fiscalitate s-a observat o cre[tere a cererii de servicii juridice. |n opinia Monei Mu[at. reflectånd cu acurate]e schimb`rile care au loc atåt la nivel macroeconomic.„Pia]a evolueaz` \n sensul consolid`rii [i vom mai vedea fuziuni [i achizi]ii.

dar cu diferen]e Pentru 2010. \n care ne-am asigurat deja rolul de consultan]i principali”. acestea fiind doar cåteva exemple. TZA \ntrevede aceea[i tendin]` de sc`dere a real estate-ului. „Domeniile «hot». a ar`tat Mu[at. reu[ind s` ocoleasc` efectele crizei. proprietate intelectual`. afirm` [i Mona Mu[at. reprezentånd clien]i individuali sau asocia]ii industriale. Stagnare pentru 2010. \n timp ce casele de avocatur` care au mizat pe consultan]a acordat` institu]iilor publice [i/sau entit`]ilor de]inute de stat au beneficiat de onorarii consistente. \n care ne-am asigurat deja rolul de consultan]i principali. acestea fiind doar cåteva exemple. Florian Ni]u a ar`tat c` \n ciuda unei pie]e „destul de aride”. managing partner la Popovici Ni]u & Asocia]ii „Este binecunoscut c` firmele de avoca]i care mizeaz` pe clien]ii priva]i. tranzac]ii mai pu]ine [i valori 90 122 de milioane de euro este nivelul cumulat al veniturilor realizate \n 2009 de primele zece case de avocatur`. Exist` investiga]ii \n desf`[urare \n industria farmaceutic`. inclusiv sub aspect financiar. „Am fost implica]i \n investiga]ia privind retailerii. drept concuren]ial sau fiscalitate au existat \n cadrul firmei cu mult \nainte de declan[area crizei [i dispunem deja de o expertiz` considerabil` [i de un portofoliu vast de clien]i \n aceste domenii”. precum Mu[at & Asocia]ii. firma a continuat s` avizeze un num`r important de tranzac]ii [i s` se implice \n aproape toate investiga]iile importante din domeniul concuren]ei [i antitrustului desf`[urate de Consiliul Concuren]ei. care au o pondere de 99% \n portofoliul nostru de clien]i”.Consultan]` „Am fost implica]i \n investiga]ia privind retailerii. produc`torii [i comercian]ii de cereale. a mai spus Florian Ni]u. \mp`rt`[esc inevitabil dificult`]ile sectorului privat. Ideea unor venituri mai consistente pentru firmele care au avut contracte cu statul este sus]inut` [i de Gabriel Biri[.” Florian Ni]u. care se arat` \ns` circumspect c` pe viitor va mai reprezenta un avantaj. |n ceea ce ne prive[te. Analiz` . Exist` investiga]ii \n desf`[urare \n industria farmaceutic`. miz`m \n continuare pe investitorii priva]i. produc`torii [i comercian]ii de cereale. rezultat apropiat de cel ob]inut \n urm` cu doi ani. precum restructur`ri [i insolven]e.

.

a mai spus Mona Mu[at. ca urmare a interesului crescut manifestat de fondurile de private equity. situa]ia va fi foarte schimb`toare. „Pia]a consultan]ei s-a confruntat cu un prim an de sc`dere \n 2009 dup` o perioad` destul de \ndelungat` de cre[tere accelerat`. pia]a este foarte competitiv`. care vor dobåndi acces inclusiv la proiectele complexe. „Cel mai important este s` se adopte diverse m`suri de atragere a capitalurilor. a completat Biri[. dar [i reducerii accentuate a num`rului de fuziuni [i achizi]ii. adic` respectarea promisiunilor electorale. a conchis Ni]u. adoptat` \n 2008-2009. [i predictibilitate. El crede c` pe zona de litigii va continua s` creasc` cererea. pentru servicii aferente ariei de specializare”. reforma sectorului energetic. care au acum posibilitatea s` \[i consolideze. precizånd c`. pentru c` ar fi nevoie [i de un patrimoniu al debitorului insolvent. Consolidarea pie]ei se va manifesta \n principal prin concentrarea marilor proiecte de asisten]`. inclusiv \n zona caselor de avocatur` din top 20. dar estimeaz` o for]are a pie]ei din partea b`ncilor. fie pentru completarea portofoliului de clien]i.Romånia Interconnection (AGRI). care \n urm` cu doi ani era estimat` la aproape 300 de milioane de euro. |n plus. cum ar fi vånzarea / listarea unor pachete de ac]iuni de]inute la companiile energetice [i la alte societ`]i din portofoliu. Este nevoie de consecven]` \n men]inerea regimului fiscal. |n plus. a mai spus Biri[. considerånd c` absorb]ia societ`]ii D`nescu & Asocia]ii de c`tre Popoviciu Ni]u & Asocia]ii ar putea ajuta compania din urm` s` evolueze mai rapid \n acest an. consultan]` [i reprezentare \n jurul a cåtorva firme considerate mari”. trecåndu-se de la atitudinea «S` a[tept`m [i s` vedem». concomitent cu o „explozie” a cererii de servicii de asisten]` \n contencios administrativ. de stimulare a investi]iilor str`ine directe. chiar [i \ntre egali. „Ca ansamblu. cel pu]in pentru patru-[ase firme principale independente care [i-au consolidat destul de bine pozi]ia pe pia]` \n ultimii 10-15 ani. suntem de p`rere c` vom asista \n curånd [i la o reluare a unora dintre proiectele imobiliare [i de infrastructur` puse \n a[teptare \n ultima perioad`. proiectul nuclear de la Cernavod`. care vor sus]ine o bun` parte din afaceri pe 2010”. Ea este de acord c` o alt` tendin]` vizibil`. El crede c` 2010 va fi un an dificil [i nu exclude anumite replieri pe pia]`. „Nu cred \ns` nici \ntr-o explozie a pie]ei insolven]ei. urmare a crizei. proiectul gazoductului Azerbaidjan . iar \n perioada urm`toare vom r`måne fideli acestei strategii”. drept concuren]ial sau fiscalitate. „Pia]a evolueaz` \n sensul consolid`rii [i vom mai vedea fuziuni [i achizi]ii. Trebuie. debitorii nu mai au nimic”. proprietate intelectual`. \n domeniul privat vom vedea dezvolt`ri pozitive. Poate fi vorba de reorientare sau de \nt`rirea unor departamente care pot fi profitabile \n urm`toarea perioad`. El crede c` pe parcursul urm`torilor ani vor supravie]ui cei care vor [ti s` speculeze oportunit`]ile pie]ei [i mai ales cei care se vor adapta \n condi]iile economice actuale. ceea ce va duce la o cre[tere a contesta]iilor”. a firmelor medii. Clien]ii trebuie s` [tie c` pot s`-[i fac` un plan de afaceri pe cå]iva ani”. „|n prezent. dar [i cåteva tranzac]ii \n curs. specializate \ntr-un domeniu. pozi]ia pe pia]`. „A[ spune \ns` c` aceast` competi]ie este suportabil`. \n timp ce pentru sectorul public 2010 se anun]` a fi un an \ngrozitor. se poate observa deja o schimbare \n abordarea antreprenorilor locali. El a ad`ugat c` firma va urm`ri [i alte proiecte enun]ate sau aflate \n diverse stadii de implementare. dar [i de companiile cu resurse financiare. care nu vor mai a[tepta la nesfår[it restructurarea de credite.Georgia . El crede \ntr-o consolidare a pozi]iei caselor de avocatur` plasate pe primele cinci pozi]ii. spune Mona Mu[at. bugetele de consultan]` ale companiilor s-au redus \n aceast` perioad` de 124 Analiz` . la un pre] considerabil mai mic comparativ cu anii trecu]i. se vor eviden]ia [i la noi firmele tip ni[` de practic`. noi avem multe proiecte privind rela]ia proprietar-chiria[. cu apari]ii meteorice. „Mu[at & Asocia]ii a optat \ntotdeauna pentru cre[terea organic`. Vom miza \n continuare pe proiecte \n domeniul energiei. \ntre firme de gabarit comparabil”. \n acest moment. ne a[tept`m la o revigorare a sectorului privat”. La råndul s`u. Mona Mu[at se a[teapt` \n continuare la cre[teri pe restructur`ri [i insolven]e. Cred c` \n linia a doua. „|n acest context. o reprezint` orientarea c`tre fuziuni [i pe pia]a avoca]ial`. demarate [i marile proiecte de infrastructur`. fie pentru a compensa astfel insuficienta dezvoltare a unor arii de expertiz`. pe care sper`m s` le finaliz`m \n perioada urm`toare. Pentru 2010. Auditul [i consultan]a de afaceri – mult mai afectate de criz` Marile companii de audit [i consultan]` recunosc \n schimb o restrångere sensibil` a pie]ei. [i identific` \n linii generale acelea[i domenii deficitare care au afectat [i avocatura de afaceri. Nu \n ultimul rånd. cu prelu`ri [i fuziuni. „De asemenea. cei cu expertiz` real` [i capabili de inova]ie vor fi avantaja]i. Gabriel Biri[ se a[teapt` la fuziuni sau achizi]ii.Consultan]` mult sc`zute fa]` de perioada boom-ului de acum cå]iva ani. de asemenea. |n cele mai multe cazuri. „Vedem o atitudine extrem de agresiv` [i uneori abuziv` a organelor de control. afirm` Gabriel Zbårcea. Pentru comunitatea de afaceri. dar [i la o \mbun`t`]ire a activit`]ii pe fuziuni [i achizi]ii. la «Hai s` vedem ce putem face» de acum \nainte”. f`r` asocieri cu firme str`ine sau juc`tori de pe pia]a local`. afirm` Florian Ni]u. a ad`ugat Ni]u. Acest lucru s-a datorat \n special sc`derii sectorului imobiliar. a explicat Biri[. El nu mizeaz` \ns` pe o dezghe]are semnificativ` a pie]ei de fuziuni [i achizi]ii. \n special \n råndul juc`torilor de talie mic` [i medie. a mai spus Zbårcea. proiectul hidrocentralei de la Tarni]a.

care vor fi din ce \n ce mai solicitate \n aceast` perioad` economic` dificil`. pot ap`rea oportunit`]i de consultan]` interesante [i \n acest sector. a declarat Vasile Iuga. Country Managing Partner. {eful PricewaterhouseCoopers se a[teapt` la o intensificare a activit`]ii de fuziuni [i achizi]ii. a crescut activitatea de consultan]` pentru clien]i afla]i \n dispute fiscale cu autorit`]ile. n Financiar 2010 125 . a mai spus Iuga. el se a[teapt` ca ac]ionarii [i finan]atorii/creditorii s` solicite analize mai detaliate ale situa]iilor financiare [i ale activelor pentru a distinge companiile s`n`toase de cele care prezint` un grad mai ridicat de risc. George Mucibabici. pe fondul relu`rii apetitului investitorilor pentru companiile cu perspective de dezvoltare pe termen mediu [i lung [i al nevoii antreprenorilor romåni de a-[i finan]a extinderea sau de a-[i valorifica investi]ia. spune c` pia]a a sc`zut dramatic \n special \n zona de fuziuni [i achizi]ii. pe fondul men]inerii unui climat economic dificil. El apreciaz` c` au fost \ns` [i segmente ale serviciilor de consultan]` care au crescut anul trecut. „|n schimb. inclusiv datorit` necesit`]ii companiilor de a-[i recupera TVA la timp. \n c`utare de solu]ii de optimizare fiscal` pentru conservarea lichidit`]ii. a continuat oficialul PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers. pre[edintele Deloitte Romånia. Country Managing Partner. Nu trebuie s` uit`m poten]ialul de asisten]` pentru accesarea fondurilor europene. Acest lucru va afecta [i serviciile de consultan]` din acest sector”.„Vom asista la o \nt`rire a cooper`rii dintre firmele de insolven]` [i b`ncile de]in`toare de portofolii de crean]e neperformante pentru c`utarea unor solu]ii optime de valorificare a acestor crean]e. El a punctat c`. \n condi]iile \n care Romånia are la dispozi]ie fonduri de 30 de miliarde de euro post-aderare pån` \n 2013”. cu foarte pu]ine tranzac]ii [i de mic` anvergur`. |n privin]a serviciilor de audit. „Cu condi]ia adopt`rii unei legisla]ii corespunz`toare cu privire la parteneriatele public-private. De asemenea. Totu[i. favorizate paradoxal de mediul economic mai dificil. s` cunoasc` o cre[tere. Astfel. El spune c` este greu de furnizat o estimare corect` a pie]ei din cauza num`rului mare de firme care activeaz` \n domeniu. accentul fiind pus \n principal pe reducerea costurilor. dar [i a diferitelor forme pe care le \mbrac` aceast` activitate. Segmentul de consultan]` pe litigii fiscale ar putea. tot mai multe companii vor apela la servicii de consultan]` fiscal`. „S-ar putea s` vedem o cerere sporit` pentru servicii de consultan]` \n materie de prevenire [i identificare a fraudelor. de asemenea. anumite segmente vor fi mai dinami ce. PricewaterhouseCoopers recesiune. S-a manifestat o presiune puternic` din partea clien]ilor \n sensul diminu`rii onorariilor pentru toate tipurile de servicii”. Asist`m la sporirea disputelor \ntre ac]ionari. anticipånd c` aceea[i tendin]` se va men]ine [i \n 2010. Vom asista la o \nt`rire a cooper`rii dintre firmele de insolven]` [i b`ncile de]in`toare de portofolii de crean]e neperformante pentru c`utarea unor solu]ii optime de valorificare a acestor crean]e”. a ad`ugat Iuga. anticip`m \nc` un an dificil pentru sectorul imobiliar. pe m`sur` ce nivelul infrac]ionalit`]ii economice c`reia \i cad victim` companiile va cre[te \n acest climat economic dificil. plin de incertitudini. „M` refer \n primul rånd la serviciile de consultan]` pentru reorganizarea afacerii [i insolven]`. a conchis Iuga. Vasile Iuga se a[teapt` la o stagnare sau chiar o sc`dere a pie]ei consultan]ei per ansamblu \n acest an.” Vasile Iuga. ceea ce creeaz` noi oportunit`]i de afaceri pentru firmele de consultan]` pe partea de investiga]ie economic` [i litigii”. s-au \nregistrat cre[teri \n zona consultan]ei pentru reorganizarea afacerilor [i insolven]`.

inclusiv coresponden]a. arat` \ntr-un interviu Anca Buta Mu[at. Cum a afectat criza economic` concuren]a \n Romånia? |n contextul actualei crize. investigare [i sanc]ionare \n aceast` direc]ie. impact negativ asupra reputa]iei [i imaginii \n pia]` sunt cåteva dintre consecin]ele negative la care se expun agen]ii economici atunci cånd \ncalc` legea. nulitatea unor contracte esen]iale pentru obiectul principal de activitate. Acesta este obiectivul principal pe care l-a avut \n vedere legiuitorul [i care astfel trebuie s` guverneze interpretarea [i aplicarea legii. |n]eleg c` cel mai important instrument de control al Consiliului Concuren]ei este inspec]ia inopinat`. concuren]a nu \nseamn` un concurs. coexist` \ntr-un anumit mediu. Cånd exist` riscul unei inspec]ii inopinate? Riscul unei astfel de inspec]ii exist` ori de cåte ori Consiliul Concuren]ei are suspiciuni cu privire la existen]a unei \n]elegeri sau practici anticoncuren]iale. De aceea. Care sunt \nc`lc`rile cele mai grave ale legii concuren]ei de care ar trebui s` se fereasc` orice agent economic? Ce este de neiertat \n opinia Consiliului Concuren]ei? Sunt cåteva restric]ion`ri grave ale concuren]ei \n opinia legiuitorului [i implicit a Consiliului Concuren]ei.Consultan]` Practici anticoncuren]iale: Multe riscuri pot fi pre\ntåmpinate printr-o instruire adecvat` a angaja]ilor |n contextul crizei. concuren]a \nseamn` bun`starea consumatorilor. precum inspec]ia inopinat` la sediul agentului economic cånd autoritatea de concuren]` poate verifica tot. \n]elegerile care pot afecta comer]ul intracomunitar (cum ar fi interzicerea sau limitarea exporturilor) pot atrage aplicarea normelor din Tratatul UE [i implicit r`spunderea [i a altor societ`]i din grup [i amenzi substan]ial mai mari. |n acest context de pia]`. \n anumite industrii precum cea farmaceutic`. \n detrimentul acestora din urm`. De aceea. anumite \n]elegeri sau practici concertate care aduc beneficii consumatorului final sunt permise. au ap`rut reglement`ri mai aspre [i mai oneroase pentru to]i agen]ii economici implica]i (produc`tori. O astfel de \n]elegere de regul` vizeaz` pre]ul sau partajarea pie]ei. companiile sunt mai atente la ofertele pe care le lanseaz` pe pia]`. care vizeaz` \n principal fixarea pre]urilor. Concuren]a este un fenomen normal care apare \n mod natural ori de cåte ori cel pu]in doi agen]i economici. clien]ii firmei sanc]ionate pot cere daune \n instan]`. coordonatoarea departamentelor de Drept Concuren]ial [i Proprietate Intelectual`. O aplicare rigid` a legii poate conduce la rezultatul nefericit \n care concuren]ii sunt mai proteja]i decåt consumatorii. |ns` \n \n]elesul legii concuren]ei. Nu sunt de ignorat nici instrumentele de investiga]ie ale Consiliului Concuren]ei. practica autorit`]ii de concuren]`. partener al Mu[at & Asocia]ii. se axeaz` pe preven]ie. astfel c` autoritatea de concuren]` [i-a intensificat activit`]ile de preven]ie. sau doi participan]i. companiile sunt mai tentate s` se \n]eleag` [i s` elimine concuren]a dintre ele. \n ciuda faptului c` restrång concuren]a. investigare (controale [i inspec]ii) [i sanc]ionare. Este posibil ca \n urma unei inspec]ii inopinate Consiliul Concuren]ei s` deschid` investiga]ii subsecvente atunci cånd 126 Interviu . calculatoarele angaja]ilor [i ale directorilor etc. Consiliul Concuren]ei consider` c` agen]ii economici sunt mai tenta]i s` se \n]eleag` [i s` elimine concuren]a \ntre ei. Ovidiu Tempea Ce \nseamn` concuren]a \n sensul legii? Spre surprinderea multora. |n plus. o competi]ie \n cadrul c`reia ceilal]i se a[teapt` la un comportament \ntrutotul de „fair play”. altruist [i \ng`duitor fa]` de adversari. Nici nu este nevoie ca o investiga]ie s` fie deschis` de Consiliul Concuren]ei \n prealabil. spre deosebire de anul 2008 [i cei preceden]i. distribuitori [i farmacii). De asemenea. Agen]ii economici se gåndesc de dou` ori [i chiar ezit` s` ias` \n fa]` cu o ofert` la jum`tatea pre]ului oferit de concurent. plångere penal` introdus` de c`tre Consiliul Concuren]ei \mpotriva administratorilor. Nu mai vedem cascada de oferte avantajoase de dinaintea crizei. partajarea pie]ei \ntre concuren]i [i participarea la licita]ii cu oferte trucate. Care sunt consecin]ele la care o companie trebuie s` se a[tepte atunci cånd \ncalc` legea? Amenzi semnificative de pån` la 10% din cifra de afaceri realizat` \n anul anterior. Totodat`.

\ntrucåt le va fi foarte greu s` \[i construiasc` o ap`rare \n fa]a Consiliului Concuren]ei [i a instan]elor de judecat` cu care s` combat` dovezile clare furnizate [i aflate \n posesia Consiliului Concuren]ei. De[i \n practica Comisiei Europene greu mai \ntålne[ti un caz de \n]elegere de tip cartel f`r` a avea la baz` o aplica]ie a unui participant pentru a beneficia de o astfel de clemen]`. e obligatoriu ca angaja]ii s` fie informa]i \n prealabil despre ce \nseamn` o inspec]ie inopinat`. fire[te. Consiliul Concuren]ei nu are \ns` puteri nelimitate. atunci cånd ace[tia nu coopereaz` cu inspectorii de concuren]` [i \ntårzie accesul acestora la documente. {i. coresponden]a poate denatura mesajul ei real. care sunt puterile de investiga]ie ale Consiliului Concuren]ei [i a[tept`rile sale \n ceea ce prive[te conduita agentului economic investigat. n Financiar 2010 127 . am dezvoltat \n cadrul practicii de drept concuren]ial a Mu[at & Asocia]ii de mai mul]i ani un modul de training adresat angaja]ilor [i administratorilor \n vederea asigur`rii respect`rii prevederilor legale. E important de re]inut c` nu orice participant la \n]elegere care ofer` dovezi poate beneficia de imunitate total`. |n acest sens. Un comunicat oferit presei \ntr-o exprimare nefericit` poate da na[tere unor suspiciuni din partea Consiliului Concuren]ei [i \l poate conduce pe acesta la u[a biroului directorului general. uneori. motiv pentru care prezen]a avocatului este extrem de important`. Fiind angaja]i ai societ`]ii respective. Documentele [i informa]iile ridicate de Consiliul Concuren]ei constituie dovezi [i \n fa]a instan]elor cu ultim grad de jurisdic]ie. {i cum se poate ap`ra un agent economic \n cadrul unei inspec]ii neanun]ate a Consiliului Concuren]ei? Cel mai important lucru este ca agentul economic investigat s` fie preg`tit pentru o astfel de procedur`. spore[te cuantumul amenzii. care. Acest modul cuprinde instruirea angaja]ilor [i separat a administratorilor. discu]ii interactive cu ace[tia. lucru pe care Consiliul Concuren]ei nu \l pune \n vedere angaja]ilor de fiecare dat`. detalia]i pe scurt care sunt avantajele politicii de clemen]` a Consiliului Concuren]ei despre care s-a scris foarte mult \n ultima vreme. societatea poate fi amendat` pentru c` a viciat procedura. Coresponden]a. A]i recomanda unui agent economic s` aplice pentru o astfel de clemen]` a Consiliului Concuren]ei? Depinde de miz` [i de riscuri. ]inånd cont de consecin]e [i avantajele descrise mai sus. Dincolo de asta. Odat` cu \nmul]irea inspec]iilor inopinate ale Consiliului Concuren]ei. Riscul e mare. De aceea. primul cå[tig`. O astfel de rezisten]` la exercitarea dreptului legal al Consiliului Concuren]ei de a desf`[ura o inspec]ie la sediu poate constitui totodat` o circumstan]` agravant`. Scoas` din context. angaja]ii nu sunt obliga]i s` acorde interviuri \n cadrul unei inspec]ii la sediu. Pe scurt. E important \n acest sens ca agentul economic respectiv s` fie primul care ajut` Consiliul Concuren]ei s` depisteze \n]elegerea de tip cartel. De aceea. \n ciuda faptului c` are un element de subiectivitate. Ceilal]i participan]i sunt afecta]i major. Anumite documente [i informa]ii nu pot fi accesate [i copiate de Consiliul Concuren]ei. greu de demontat \n instan]`. \n Romånia se vede clar o reticen]` din partea agen]ilor economici de a dezv`lui o \n]elegere anticoncuren]ial` [i de a furniza dovezile necesare sanc]ion`rii acesteia. este cel mai adesea folosit` de Consiliul Concuren]ei ca dovad` care probeaz` existen]a unui comportament anticoncuren]ial tacit. e esen]ial`. nu \n ultimul rånd. pentru a [ti exact care este tipul de comportament care trebuie adoptat \n rela]ionarea direct` cu inspectorii de concuren]`. Avocatul se poate asigura ca aceste rigori s` fie respectate. dac` este nevoie. \ntåi \n scop preventiv [i abia apoi corectiv. Cu alte cuvinte. implicarea avocatului \n subiect \nc` de la \nceput.exist` dovezi ale altor practici sau \n]elegeri decåt cele avute \n vedere ini]ial. programe interactive accesibile pe intranet [i. reprezint` cea mai bun` alternativ`. Important de subliniat este faptul c` de multe ori Consiliul Concuren]ei culege informa]ii din pres` sau de la concuren]ii firmei respective. {i el trebuie s` ac]ioneze \n conformitate cu anumite rigori impuse de lege. De asemenea. Recunosc c`. simularea unei inspec]ii inopinate la sediu. trebuie subliniat c` inspec]ia inopinat` la sediul firmei este cel mai eficient instrument de ob]inere a unor dovezi privind posibile \nc`lc`ri ale regulilor de concuren]`. \n mod inevitabil. Cel mai adesea primul contact al inspectorilor de concuren]` este cu angaja]ii de la recep]ie. clemen]a \nseamn` cooperarea cu Consiliul Concuren]ei \n vederea depist`rii [i sanc]ion`rii unui cartel sau al unui alt tip de \n]elegere \n schimbul imunit`]ii totale sau a reducerii amenzii. el nu are nevoie de aprobarea prealabil` a celorlal]i participan]i la \n]elegere. Pentru c` discu]ia a atins [i acest aspect sensibil al investiga]iilor desf`[urate de Consiliul Concuren]ei. redactarea unor manuale care detaliaz` prevederile legale [i ating anumite puncte sensibile specifice activit`]ii agentului economic respectiv. Avantajul Consiliului Concuren]ei este c` i se ofer` dovezi clare. clien]ii ne-au solicitat tot mai frecvent sprijinul \n aceast` etap` preventiv`.

8 Comunica]ii 2 Computere [i electronice 11.8 Real estate 0. dup` un an \n care majoritatea administratorilor de vehicule de investi]ii admiteau c` prefer` s` a[tepte s` vad` \ncotro se \ndreapt` lucrurile decåt s` se implice \n noi afaceri pe pia]a local` [i nu numai. Cristina Cuncea Distribu]ia investi]iilor fondurilor \n Romånia pe domenii (2009) Sector Procent din total (%) Servicii de afaceri [i industriale 1.4 Servicii medicale 24.8 Servicii financiare 8.6 Total 221 de milioane de euro Num`r de investi]ii 1 2 4 4 3 1 2 4 4 4 3 Sursa: Date ale PEREP (Private Equity Research Exchange Platform) puse la dispozi]ie de SEEPEA (South Eastern Europe’s Private Equity Association) 128 Analiz` .Consultan]` Fondurile de private equity ies din amor]eal` Pia]a de private equity pare c` \ncepe s` se dezghe]e.2 Produse chimice [i materiale 2.9 Servicii legate de consum 10 Energie [i mediu 7.6 Construc]ii 1 Bunuri de consum [i retail 29.

.

\n total de 1. care este afectat` de sc`derea consumului [i care ar putea s` sufere \n continuare”. cåt [i \n lume. \n condi]iile \n care \n primul trimestru din 2009 fondurile nu f`cuser` nicio tranzac]ie. care de]ine Covalact Sfåntu-Gheorghe. 3i a ie[it din ac]ionariatul re]elei de clinici medicale private Centrul Medical Unirea. care au investit 1. „Nu e nimic dramatic pentru noi. pentru c` majoritatea firmelor sufer` [i nu po]i face investi]ii \n astfel de situa]ii”. se poate spune c` este totu[i un semn bun pentru 2010. fondurile avånd ca scop extinderea lan]ului de retail al grupului.r. poate cu dou`-trei excep]ii”. dar situa]ia macroeconomic` ar putea s` limiteze activitatea de private equity.r. a declarat reprezentantul Enterprise Investors. Optimist este [i Radu Bugic`. achizi]ionat \n 2007.n. de]inut` de omul de afaceri Eric Kish. Dar nu acesta este principalul motiv pentru care pia]a de private equity ar putea s` fie sub nivelul din 2009. Din p`cate. „Pe lång` domeniile tradi]ionale \n care fondurile de investi]ii caut` proiecte. euro) An Valoare 2007 305 2008 290 2009 221 2010 50* Sursa: Date ale PEREP (Private Equity Research Exchange Platform) puse la dispozi]ie de SEEPEA (South Eastern Europe’s Private Equity Association) * Potrivit informa]iilor disponibile pån` la 1 iunie 2010 130 Analiz` . Vrem s` intr`m pe segmentul serviciilor de temporary staffing (\nchiriere de personal . a declarat Cristian Nacu. a spus Sfin]escu. tranzac]ii ar mai putea avea loc pe pia]` pån` la sfår[itul anului. fiind tranzac]ionate firme din sectorul serviciilor specializate.4 miliarde de euro. ar putea ap`rea \n continuare oportunit`]i de ni[`. „Probabil c` va r`måne pentru un timp cea mai mare tranzac]ie (Profi . pentru trei milioane de euro. Aceste servicii sunt din ce \n ce mai acceptate \n Romånia”. a c`ror valoare a dep`[it 50 de milioane de euro. Este un semnal c` lucrurile \[i revin. Vor fi deal-uri mai mici dar mai multe. Mai mult. BAF a finalizat o investi]ie de [apte milioane de euro \n ac]iuni la produc`torul [i distribuitorul de juc`rii Noriel. iar interesul fondurilor a crescut. Outsourcing-ul a devenit o alternativ` bun` pentru companii \n vederea reducerii costurilor. country manager al fondului de investi]ii american F Sigmableyzer. care a \nceput acest an cu o nou` achizi]ie. Restul de 20% din ac]iunile companiei r`mån \n proprietatea fondatorului acesteia. Enterprise Investors administreaz` [apte fonduri de private equity [i venture capital. Primulact Miercurea Ciuc [i Lactate Harghita din Cristuru Secuiesc. printre care Macon Deva [i Siveco. valoarea tranzac]iei dep`[ind 40 de milioane de euro. El a subliniat c` majoritatea companiilor de vånzare depind de evolu]ia disponibilit`]ilor b`ne[ti ale popula]iei [i toate sectoarele vor avea de suferit din cauza reducerii fondurilor alocate pentru consum. potrivit surselor din pia]`. „Vor fi mai multe tranzac]ii \n acest an. Mai pu]in dramatic vede lucrurile \n ceea ce prive[te reducerea consumului Mihai Sfin]escu. „Am c`utat un fond de investi]ii pentru c` pia]a pe care activ`m reprezint` o oportunitate pentru urm`torii 3-5 ani [i avem nevoie de capital uman. fondurile de private equity pot fi active. O alt` premier` \n acest an a fost achizi]ia realizat` de fondul de investi]ii Balkan Accession Fund (BAF). Pån` la momentul \ncheierii tranzac]iei. „Antreprenorii \n]eleg c` alierea cu un astfel de investitor le-ar oferi for]`. ci evolu]ia macroeconomic` [i pia]a. administrat de Axxess Capital. |n prima jum`tate a anului au fost mai multe tranzac]ii decåt \n tot anul trecut \n total.).n. |n Romånia. Afacerile de ni[`. Enterprise Investors a preluat 56% din ac]iunile companiei romåne[ti de externalizare a serviciilor de resurse umane Smartree Romånia. |n opinia sa. pe pia]` nu sunt prea multe alternative de investi]ii. Evolu]ia pie]ei de private equity (mil. unde de]inea 49% din capital. care a ie[it \n acest an din ac]ionariatul Centrului Medical Unirea (CMU). mai ales c` aceste companii au \nceput s` creasc`”. el a explicat c` este foarte greu s` iei \n calcul achizi]ia de proiecte \n sectoarele unde nu s-a atins \nc` nivelul minim de sc`dere. vedem un reviriment.3 miliarde de euro \n 116 companii dintr-o gam` variat` de sectoare [i au våndut 91 de investi]ii cu venituri totale de 1. administratorul fondului 3i. Chiar dac` economia intr` \n stagnare. atåt \n Romånia. directorul de investi]ii al fondului 3TS Capital Partners. Nu avem expunere pe zonele care vor fi afectate de reducerea salariilor [i pensiilor. Fondul de investi]ii Advent Interna]ional a preluat 80% din ac]iunile re]elei de clinici medicale private.7 miliarde de euro. medicul cardiolog Wargha Enayati. Antreprenorii au \n]eles c` au nevoie de sprijin. dac` nu se scap` de sub control criza datoriilor. a precizat Bugic`. |n opinia sa. iar \n 2010 aten]ia a fost atras` de afaceri de ni[`. Enterprise Investors a investit pån` \n prezent 160 de milioane de euro \n companii locale din diverse sectoare.). nu mai sunt \n a[teptare. prima jum`tate a anului trecut a fost cel mai r`u moment pentru pia]a de private equity. prin fondul de venture capital Enterprise Venture Fund 1. a declarat la data achizi]iei Kish. care \nainte de tranzac]ie de]inea integral Smartree. Enayati de]inea pachetul majoritar de 51%. Chiar dac` \nsumate acestea nu egaleaz` nici m`car cea mai mare preluare realizat` anul trecut (achizi]ia re]elei de retail Profi de c`tre Enterprise Investors pentru 66 de milioane de euro).Consultan]` ondurile de private equity au f`cut deja cinci tranzac]ii \n acest an. partener \n cadrul Enterprise Investors. pentru c` [i \n stagnare sunt firme care pot cre[te”. a precizat Nacu. juc`riilor sau cel tipografic. luånd locul construc]iilor \n preferin]ele investitorilor. Ace[tia \ns` au \nc` a[tept`ri mari. pentru c` antreprenorii sunt pu]in mai deschi[i la atragerea unui fond de investi]ii \n ac]ionariat. noua ]int` \n 2010? Firmele din produc]ie [i retailul de alimente au fost ]inta fondurilor anul trecut.

a conchis Sfin]escu. SGAM Eastern Europe este fondul privat de investi]ii al Société Générale Assset Management. sunt atractive pentru investi]ii. compania de \nchiriere de echipamente Industrial Access. |n aceste condi]ii nu mai po]i extrapola evolu]iile afacerilor. Antreprenorii au \n]eles c` au nevoie de sprijin. c` [i sectorul farma este unul atractiv pentru investitori. ci trebuie s` analizezi mai atent modelul de business [i cum vor fi afectate firmele de influen]ele macroeconomice”. „Mai avem 70-75 de milioane de investit. dup` anii 20062008. care remarc` fa]` de anul trecut o \mbun`t`]ire a percep]iei investitorilor. Enterprise Investors mai are disponibili pentru investi]ii circa 300 de milioane de euro din dou` fonduri: Polish Enterprise Fund VI cu un capital de 658 de milioane de euro [i Enterprise Venture Fund. La råndul s`u. nu mai sunt \n a[teptare. de[i \n opinia sa nu prea mai sunt companii de vånzare. Spre exemplu. El spune. a afirmat Bugic`. „Revenim la un mod normal de lucru. Primul closing \l vom face la mai pu]in de 150 de milioane de euro. cåt [i din partea altor fonduri de investi]ii”. chiar dac` nu la nivelul din 2007. „R`mån \ns` \n aten]ia fondurilor [i industria alimentar` [i celelalte ramuri legate de aceasta. Sfin]escu spune c` „deocamdat` sunt discu]ii”. de asemenea. Oportunit`]i sunt. care a constat \n achizi]ia de ac]iuni obi[nuite. tranzac]ie estimat` la peste 20 de milioane de euro. {i Sigmableyzer mai are bani pentru „cump`r`turi” . dar [ansele de finalizare \n 2010 sunt din ce \n ce mai mici”. dar sunt [i oportunit`]i pentru cei care sunt prezen]i pe pia]a materialelor de construc]ii. „Suntem \n proces de fund raising. cum sunt juc`riile sau chiar retailul cu haine pentru copii. Faptul c` sectorul farma [i cel al serviciilor de s`n`tate sunt printre preferatele fondurilor reiese [i din faptul c` \n ultimii ani au avut loc o serie de tranzac]ii cu astfel de afaceri. Financiar 2010 131 . cu atåt este mai greu s` le \ncheiem \n acest an”. a explicat Nacu. Pe anumite ni[e exist` mai mult confort.„Vor fi mai multe tranzac]ii \n acest an. dar nu e ceva iminent. a explicat reprezentantul 3TS Capital. [i mai sus”. ac]ionarii furnizorului de servicii medicale private MedLife . sper`m s` \ncheiem anul acesta o tranzac]ie. |n ceea ce prive[te o posibil` tranzac]ie pe pia]a local`. n Preg`ti]i pentru noi achizi]ii „Mai tragem speran]a s` mai \ncheiem tranzac]ii \n acest an.au våndut 36. Apetit pentru investi]ii exist` atåt din partea noastr`.25% din titluri fondului privat SGAM Eastern Europe. precum [i domenii subreprezentate. „Ne uit`m la mai multe oportunit`]i. „Noi sper`m s` mai \ncheiem \nc` una-dou` tranzac]ii mici cu fondul de venture capital [i una mai mare. avem \ntålniri cu investitori [i sper`m ca pån` la sfår[itul anului s`-l ridic`m. care din punctul meu de vedere au fost atipici. „Noriel [i Smartree au fost afaceri care erau pe pia]` [i au fost analizate de mult` lume. Anii trecu]i se cump`rau [i alte businessuri care nu mergeau foarte bine. Se vånd businessuri care sunt bune sau care dau impresia c` sunt bune. e posibil s` facem o achizi]ie. dar putem face [i excep]ii”. \n func]ie de r`spunsul pie]ei. iar \n 2009 au luat-o \n jos. bani ce vor fi folosi]i pentru extindere. dar au preten]ii mai mari. Investim \n general [apte milioane de euro pe proiect. de asemenea.circa 75 de milioane de euro. unde de]ine institu]ia de microfinan]are Patria Credit. pentru c` anul trecut a fost un an atipic. Sfin]escu consider` c` fa]` de anul trecut. cånd toat` lumea a[tepta s` vad` ce se va \ntåmpla. dar [i de titluri nou emise de grupul Noriel. nu neap`rat legate de pre]. pentru c` pe pia]` era supralichiditate. vechime [i activitate intens` pe pia]a local`. care s-au dovedit profitabile. cåt [i la afaceri din industria alimentar` [i agribusiness pentru opera]iuni de majorare de capital. country manager al Sigmableyzer |n urma investi]iei. a spus Mihai Sfin]escu. Anii 2007-2008 au fost ani buni pentru companii. a ad`ugat Nacu. a[a cum este cazul 3TS Capital Partners. a ar`tat Bugic`. Vehiculul de investi]ii BAF are. ci de modelul de business. acum investitorii sunt mai deschi[i spre achizi]ii. a apreciat reprezentantul 3TS Capital Partners. Ne uit`m atåt la achizi]ii \n vederea consolid`rii portofoliului. subsidiar` a grupului francez Société Générale. oficialul Sigmableyzer este de p`rere c` serviciile specializate. dar cu cåt ne apropiem mai mult de jum`tatea anului. \n valoare de 105 milioane de euro. dar [i Frigotehnica sau BitDefender.familia Marcu [i IFC . pentru c` \[i pot consolida acum afacerile la pre]uri mult mai mici decåt au f`cut pån` acum achizi]ii”.” Radu Bugic`. dar e mai dificil de evaluat. care [i-a propus ca pån` la sfår[itul anului s` atrag` de la investitori 150 de milioane de euro. dar care erau pe pie]e \n cre[tere (materialele de construc]ii). iar \nchiderea final` ar putea fi. Exist` \ns` companii care sunt \n plin proces de strångere a unor noi fonduri. iar interesul fondurilor a crescut. anul trecut. BAF a ajuns la o participa]ie de circa 40%. iar pre]urile cre[teau peste noapte”.

dreptul concuren ei.com BIRI GORAN Str. 2. MTCTI. insolven . drept fiscal.00 021-666. fuziuni i achizi ii. 1-5. comercial. Bucure ti 5 021-408. resurse umane .com www.16.com www. Morgan Stanley. Citibank International Plc. dreptul muncii i pensii. dreptul Român . Rafin ria Steaua stat.50 021-316. Grigore Alexandrescu nr. Vasile Lasc r nr. Sparkassen Immobilien AG / Immorent. 021-319. energie. fuziuni i achizi ii.com www. sect. (real estate). sect.07. Kraft proprietate intelectual . Ascom concuren ei. restructur ri i insolven . litigii. Oltchim.Managing Partner 2 8 Consultan i asisten juridic în domeniile dreptului civil.10. Orange. transporturi. private equity. sect. ArcelorMittal. Dionisie Lupu nr.cliffordchance. sect.ro 5 32 N/A C t lin Grigorescu .com.87. Relad.03 office@bostinalawyers. drept imobiliar i al construc iilor. telecom Dreptul societar i comercial. 1. infrastructur . Eli Lilly consumatorilor. IPC Investments. AVAS. litigii i execut ri silite. drept imobiliar (HeidelbergCement). 29. RAFO. muncii N/A Elena Bu tea . energie. rela ii de munc . Unicredit. real estate. Bucure ti 6 021-212. Costache Negri nr. GDF-Suez Doru C t lin Bo tin . concentrându-se în special pe tranzac ii imobiliare.cliffordchance.51 office@lawoffice. drept comercial i achizi ii publice Sorin David . cod 020021..20 office@birisgoran. fuziuni i achizi ii. drept funciar N/A Cecilia Popa . Europa Capital. 9. litigii (comercial i civil). protec ia Grup.89.87. drept bancar i financiar. Unicredit Bank Austria. AstraZeneca Marian Dinu . privatizare. 2. 2. aripa de est. Bucure ti 7 021-316.bpv-grigorescu. insolven . Austria Creditanstalt AG.ro www. dreptul concuren ei. 021-212. ING Bank. Bucure ti 9 0372-155. telecomunica ii Credit Suisse.. Emanoil Porumbaru nr.66 3 021-211.Avocat Coordonator CECILIA POPA I ASOCIA II Str. bancar-financiar.07. ac ionariat. 1. sect.com BU TEA-DEHEZA I ASOCIA II Bd.25 021-212.ro DLA PIPER Str. pie e de capital.david-baias. Advent Interna ional.Avocat Coordonator D&B DAVID I BAIAS Str. Portico Investments Ltd.25.ro www. concuren i ajutoare de stat. protec ia Image). IGD Adama. sect. utilit i i mediu. Erste Bank der i achizi ii (M&A). protec ia datelor cu caracter personal.com/romania 4 33 Dreptul societ ilor comerciale.bostinalawyers.11 secretariat@badea. mediului. imobiliare i construc ii.ro 3 40 Drept financiar i bancar. Carpatcement Holding fuziuni i achizi ii. UTI Business Center. scheme de capital. Sema Parc. drept imobiliar.ro 2 14 Infrastructur rutier . Baumit. dreptul muncii. Opera Center. autorit i locale.Deputy Managing Partner bpv GRIGORESCU Str.Deputy Managing Partner Cezar Gusu .800 0372-155. 77. Dacia nr.48.47. Astaldi. Silvestru nr. achizi ii publice i concesiuni. transporturi.60 office@bpv-grigorescu. 31. familiei. fuziuni i achizi ii.21 office@busteasiasociatii. energie i resurse naturale. asigur ri Drept societar i comercial. Dole Europe SAS datelor Adrian-C t lin Bulboac . IT&C. 33. fuziuni Statul Român / Ministerul Finan elor Publice. import / export.dlapiper. Top Diagnostics. fiscalitate i asigur ri. lichid ri.48. Petrom. 1. Upground Estates Daniel Badea . litigii i arbitraj Gabriel Biri .Avocat Coordonator 6 24 Drept comercial i corporatist. 1. pia de capital. et. penal. Bucure ti 021-211. dreptul concuren ei (antitrust) i litigii Real estate. Bank private equity. dreptul concuren ei. 1.00.com www. Metropolis Center. litigii. Excelsior Center. 12. cod 020492.Partener Coordonator 2 20 Kraft Foods.21. Fondul Proprietatea.810 bucharest@dlapiper. M&A.44. telecom. Grupul Caroli. dreptul concuren ei i ajutoare de General Eletric (GE Money). parteneriat public-privat i achizi ii publice. pie e de capital. BRD Groupe Société Générale. dreptul Investment Management Limited. BCR Erste Group. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv BADEA CLIFFORD CHANCE Str. gaze.com BULBOAC & ASOCIA II Str.iriac. 28-30. corporate. Bucure ti 1 021-666. drept financiarOesterreichischen Sparkassen AG. achizi ii publice i dezvoltare. Tymbark. et. proprietate intelectual i massmedia. bancar. Energy Holding. garan ii imobiliare i mobiliare. 6. ap. 021-319. dreptul Foods România.mail@david-baias. Constantin Daniel nr. Deutsche Bank.16. Academiei nr. Generali Lend Lease.Managing Partner BO TIN I ASOCIA II Str. litigii. drept bancar i finan ri.Country Managing Partner 132 Informa]ii consultan]` juridic` . Anheuser-Busch InBev.21. Axa. litigii i arbitraje. drept bancar i finan ri. fuziuni i achizi ii. petrol i gaze.exproprieri. Bucure ti 2 021-260.89.eu www. împrumuturi.23. investi ii.71 office. fiscalitate. cod 010624.bulboaca. 5.61. imobiliare.Managing Partner 5 30 Gam variat de servicii juridice..birisgoran. Tri Investments. drept corporatist. 20.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr. petrol. crt.50 021-264. dreptul muncii. 89-97. Delhaize The Lion (Mega propriet ii intelectuale.eu 24 peste 130 Max Boegl. dreptul muncii. Schroder restructurare. energie.ccpa. FourWinds Capital Management (US) Inc.Avocat Coordonator Anca Man . Johnson & Johnson.31.dreptul muncii. sect.61.10. sect. pharma. Petrom.ro www. project finance. Spire Group. inclusiv restructur ri.10 021-260. et. Bucure ti 8 021-202.70 021-202. British American Tobacco. First Titla Insurance plc. fiscal.11 office@bulboaca.00 021-408. 1. Bucure ti 4 021-264.

15 office@dragomirlaw. achizi ii contact@mazars. 6.80. Dr. 2. Bucure ti 14 031-100. sect. PANAIT. PLASTIS.00 11 România) dreptul concuren ei.17. C. drept civil.37.16.ro publice i concesiuni / reglement ri UE. MEI Romanie Bulgarije Funds. 2. 031-229. ProCredit Bank. recuper ri crean e N/A Filip Cosmin . Swisscom AG. Lukoil Infrastructur i drept imobiliar. 13 Bucure ti 021-402.Senior Associate Lawyer. 9. 159. Prysmian Cabluri i concesiuni. drept imobiliar. pie e de capital.45 office@dutescu. energie i infrastructur . achizi ii publice i Pirelli România. Nova Trade.99 021-211. IT&C. fuziuni i Service Lease. Legal Outsourcing™ (externalizarea asisten ei juridice) Raluca tefan . Oberthur România. dreptul propriet ii 031-229. drept societar. servicii exclusive: Training Stanleybet România. litigii Sisteme. drept administrativ-contencios administrativ East Capital. fuziuni i achizi ii. dreptul propriet ii intelectuale. dreptul muncii. Bancpost. fuziuni i Str. cod 011033. Electrica .mircea-asociatii. 2. Head of Legal Department Cosmin tef nescu . Heineken România. Gerom. proprietate intelectual . achizi ii.epp-avocati. Yves litigii în fa instan elor de drept comun i Rocher România. Electrica.Senior Associate Lawyer.626 021-318. cod 400428. privatiz ri. achizi ii publice.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr. Cisco Systems Eirinikos Platis . proprietate intelectual i Transilvania Sud" i Electrica .69. Daf Trucks NV.26. Bucure ti 2 (în drept bancar.com DU ESCU I ASOCIA II Str. 021-335.Avocat Coordonator 3 6 Financiar-bancar.Managing Partner Financiar 2010 133 . TEF NESCU & ASOCIA II Drept societar i comercial. 16. Transferoviar Group. Grupul de Certificare Sisteme de Management Cristian Du escu . dreptul comunica iilor.40. proprietate intelectual . dreptul muncii. Luxoft. A.931 office@filipsiasociatii.87 platisbazilescu@ro. Cluj-Napoca. Arval dreptul fiscal. 021-210. Garanta.ro www. Bucure ti 12 031-104. BAZILESCU Societate Profesional de Avoca i cu R spundere Limitat Str. dreptul medical. sect. real estate. cod 060754. crt.11.ey. litigii i arbitraj.Filiala de Distribu ie i Furnizare a Energiei e-law. Premium Plaza Building. telecomunica ii. Constantin Noica nr. dreptul propriet ii intelectuale. GPV Group. sect. Firebird Funds. Bucure ti 16 021-337. Compania Na ional de Autostr zi i Drumuri Na ionale din România. Traian Doda nr. Cerutti. reorganizare i lichidare judiciar .00 021-310. et. drept penal de afaceri.platisbazilescu. corporate.2. Coordonator dreptul muncii.11. ap.mazars.29 office@epp-avocati. 1. Banca Româneasc . Prista Oil. comerciale (inclusiv recuperare crean e).98.01 10 intelectuale. fuziuni i achizi ii.80. Bere Azuga. AEW Central Europe.41. Legal Watch™ (monitorizare riscuri legale). 1. concuren . Alumil Group.41.71. dreptul muncii.marccuspartners. resurse naturale. România.com www.ro M RG RIT.Avocat Coordonator MIRCEA I ASOCIA II Str. Po ta Juridic™. bl.mfplawyers. publicitate.Avocat Coordonator Octavian Tomus . 0372-734.6. 4. telecomunica ii i IT. parter. 63-39. Bucure ti 17 021-210. Pirelli Eco Technology.80. FLOROV & ASOCIA II Splaiul Independen ei nr. 6. litigii i arbitraje www.11. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv DRAGOMIR I ASOCIA II Str. ProCredit Holding AG arbitrale C t lin M rg rit . 1.26. real estate. sect.ro www. Gen. Agen ia Na ional de Ocupare a For ei de Munc DUNCEA. dreptul mediului N/A Radu tefan Cernov . Hoffmann Group München GmbH. sect.Avocat Coordonator Tsvetan Florov .ro 2 17 Petrotel-Lukoil. fuziuni i achizi ii. C t lin Chelu. drept fiscal. achizi ii. Axente Sever nr.ro 2 12 Dreptul comercial. Exalco. dreptul energiei. litigii Banca Comercial Român . sc. dreptul mediului.ro. Can Pack România debitori i încasare crean e).63 office@mfplawyers.16.81 021-335. Kellogg Brown & Root.S. Bucure ti 10 021-316.46 031-104. ap. litigii.Avocat Partener Coordonator 2 5 Drept comercial.854 0364-819. drept imobiliar i construc ii. concuren . Debt Protect™ (monitorizare Român . 1. www. sect. Caelum Development. Manager 2 6 Drept comercial. 4.ro www. 4. dreptul penal al afacerilor.dutescu. sect. Economu Cez rescu nr. Popa Rusu nr. ajutoare de stat.ro FILIP & ASOCIA II Str. 30.27 031-100.26.com www. 31B. 031-100. comercial. achizi ii publice.Avocat Coordonator 2 16 Bancar-financiar.Managing Partner 6 15 Corporativ i comercial.ro ENESCU.Filiala de Distribu ie Dragomir Stan .71. et.com N/A Adriana Duncea .ro www. Aktor Group. dreptul mediului. dreptul muncii. Felix nr. Lidl România. jud. Pu kin nr. Trustul de Instala ii Montaj i Construc ii Cluj-Napoca (TIM).com E.dragomirlaw. POP I ASOCIA II Str. drept societar. dreptul muncii. QVT Funds. Leonhard Weiss.ro www. energie i resurse Electrice „Electrica Transilvania Nord". finan ri. pia de capital. Alpha Leasing IFN. bancar.Avocat Partener i Furnizare a Energiei Electrice „Electrica drept comercial i corporatist. Eurosport.filipsiasociatii. Alpha Bank. asigur ri.11. NBG Securities.72 office@mircea-asociatii. Cluj 15 0264-504. 44.

cod 013681.musat.com PETRESCU. garan ii.pnpartners. imobiliare.20. Donaldson Europe B. dezvoltare imobiliar & ArcelorMittal. Deutsche Bank concuren ei. finan e & pie e Hewlett Packard.. Unicredit Bank infrastructur . cod 020061. 3. 021-223. et. Erste drept financiar i bancar.10 office@nndkp. dreptul România. tranzac ii imobiliare. Coordonator 3 13 Consultan corporate .com PELI FILIP Calea Floreasca nr. AON. Gheorghe Mu at .16. litigii.00. dreptul muncii. 19 et. proiecte / PPP. telecomunica ii & IT. executare silit . Bank of Cyprus.com/ro/legal RTPR ALLEN & OVERY Bd. fuziuni i achizi ii. proprietate intelectual i Europe. autoriza i de MJ. cl direa B. drept societar. Bayer Healthcare AG.A. INR Management muncii. Citibank. 021-256. Petrom. Globe contracte comerciale i achizi ii publice. Investkredit Bank. Tnuva. investi ii i Emerson Corp tranzac ii imobiliare. dreptul muncii. energie & resurse naturale.commercial. sect.56. M&A.75. General C t lin B iculescu .82. Fortis Bank. sector public. Bucure ti-Ploie ti nr. concuren .01 office@pelifilip. 021-317.95 general@musat. drept bancar. membri UNPIR Drept societar / comercial (incluzând subdiviziunile dreptul muncii i dreptul concuren ei). Continental Wind Partners. RCS&RDS.39.61 021-319.Managing Partner Ergasias i Bancpost S.00 021-201.Galenica consultan pentru proiecte industriale. et. Rompetrol.nndkp. cod 011141.57 021-250. asigur ri. comun & arbitrale. proprietate intelectual . et.ro 15 110 Ion Nestor. energie / utilit i. Bucure ti 21 021-527. Banca Româneasc S.00 021-527. real estate Advent International. privatizare. 4-10.10.. 1.78 office@rtprallenovery. Group. Nicolae Titulescu nr.Avocat Partener. SBS comerciale Broadcasting Corporation Fuziuni i achizi ii. proprietate intelectual . cod 011853. muncii. AFI Europe. comercial i al concuren ei. 1.20. sect.ro www.com www. 021-223. sect. Richter Gedeon.12. Afin Leasing AG & Afin Leasing IFN.ro REFF & ASOCIA II SCA . infrastructur i PPP. Fuziuni i achizi ii. dreptul muncii.77. Bucure ti 25 031-405. Westdeutsche Immobilienbank AG.77... drept imobiliar. Bucure ti 18 021-202. ING Bank. 169A. Raiffeisen Bank. CVC Capital Partners. Immoeast.10. Eli Lilly. AEW Europe. energie. Mona Mu at .08 021-312.Managing Partner 2 20 Alexandru Reff . 4.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr.04. drept bancar i Romtrans. drept interna ional privat. drept societar. de capital. 1. Hercesa N/A 10 65 Ernest Popovici . drept bancar i finan ri. Filasa & Sanafi. Immoeast. energie i Philip Morris resurse naturale. tehnologie). 4-8. Aviatorilor nr. 1.A. Bucure ti 20 021-312. energie. Andami Comp în insolven . energie. RBS (Royal Bank of Fuziuni & achizi ii. 2. et. GlaxoSmithKline. Orange. practicieni Gardiner & Theobald. PPF Partners. CFO Integrator. insolven . drept imobiliar. imigrare. drept corporatist / comercial.57. 5. cod 014459.A. energie i Bank. Intel. Smithfield muncii. parteneriate publicoprivate. Microsoft dreptul mediului.com www. OMV / Petrom. taxe i optimiz ri fiscale transna ionale Vinci & Aktor. UPC România 134 Informa]ii consultan]` juridic` .Partener 5 33 Arbitraj / litigii. IT & telecomunica ii. Eurohold.Co-Managing s n tate i industria farmaceutic . Ferrosan. Unilever South Central drept fiscal. drept societar. problemelor de Porsche. litigii. AIG Lincoln. Immoeast.B. Dacia nr.12. 1A. Generali. Oracle. Floreasca Business Park.17 021-223. media. . pie e de capital. NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN os.77 031-405. drept bancar. Citibank.85. Ford Motor Company. AT&T.ro www. fiscalitate. dreptul Bechtel. ING Bank. sect. EFG Eurobank Costin T r cil .ro 12 95 Enel.com/rtpr 5 24 Lauren iu Pachiu . Novartis.ro POPOVICI NI U & ASOCIA II Calea Doroban i nr.39. litigii de drept Iveco International Trading Finance. pie e de capital / IPO (oferte publice ini iale). RBS Bank (România) S. 43. sect. pie e de capital. membr a National Bank of Greece Group. sect. Bucure ti 22 021-256. Autogrill. finan rilor. cod 011022.82. & Wavin România. faliment. Fresenius. taxe i Foods Inc. industria farmaceutic . Vodafone România farmaceutice Asisten juridic pe o gam larg de probleme comerciale i societare i are specializare extins în domeniul fuziunilor Billa România (Rewe Group).. Vifor (International) Inc. GTC. A&D Pharma Group. Manuela Nestor Partner Coordinators PACHIU & ASSOCIATES Str. intrarea A. Enterprise Investors. insolven i dreptul Austria..Senior Partner Florian Ni u . Bucure ti 021-201. precum i litigii & arbitraje Thyssen Krupp. finan ri de proiecte.37.05 office@pnpartners. aripa de est. Electrolux. concuren . sect. Group. Motors. i achizi iilor. Scotland).A. 5. sect.psa. iriac Group. crt. privatiz ri. 2. Unicredit iriac Bank S.66 office@psa.09 pr@pachiu. executori IFN. Aegis litigii comerciale i fiscale Group. 5. fuziuni & achizi ii / Cargill.deloitte. Real Estate. titluri de valoare i Communication. Odyssey drept fiscal. 24 Bucure ti 021-222. pie e de capital.Managing Partner 5 30 Fuziuni i achizi ii. Romstrade. Imtech N. Bucure ti 23 021-317.pachiu.allenovery.Co-Managing Partner Bank.pelifilip. drept bancar i finan ri.V. 239. Cyprus Leasing IFN. Auchan. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv MU AT & ASOCIA II Bd. FDI / Greenfield / Brownfield.Societate de avocatur afiliat Deloitte România os. Bucharest Business Park.51.ro www.A. Partner dreptul mediului. Orange.Partener Coordonator Andrei Burz-Pînzaru .com www.19 021-317. Gameloft România.79.59. General Electric. concuren . proprietate intelectual & copyright. domeniul reglementar i litigii & arbitraj New Europe Property Investment plc. private equity. real estate.00. protec ia datelor. 6. cod 010567.com www.Senior Partner KBC Bank. 1.02 areff@deloittece. industrii: CMT / TMT (comunica ii. FHB pia a de capital. Trade Center (GTC).ro www. OTP proprietate intelectual . drept bancar Francisc Eduard Peli . dreptul Mortgage Bank. Wavin Kft. KBC Bank NV. 1. 60. concuren / antitrust. Amiral Ioan Murgescu nr.V. Mun ii Tatra nr. ERBAN & ASOCIA II Str.

drept imobiliar. Bucure ti 26 021-312. Erste arbitraje.ro WHITE & CASE.00 031-224. 1. Poligrafiei nr. drept fiscal. reprezentare în litigii. proprietate intelectual .92.88. Nicolae Titulescu nr. litigii civile. 1.49.01 bucharest-office@whitecase. pia a muncii (inclusiv concedieri colective). avia ie.ro VOICU & FILIPESCU Str.31. sect. Philip proprietate intelectual . dreptul mediului Delia Pachiu . România. Christopher D.salans. et. 1. industria alimentar .ro UCA ZBÂRCEA & ASOCIA II os.55. proprietate intelectual i drepturi de autor. Vienna Insurance Group. Bucure ti 32 021-314.ckc. fiscalitate Drept bancar i financiar. Raiffeisen Daniel Voicu. 26-28.serbanmares. drept de Investi ii.43. pie e de pentru Reconstruc ie i Dezvoltare. restructur ri / privatiz ri. fuziuni i achizi ii. 4-8. comerciale i penale. 031-805. Auchan.Managing Partner ArcelorMittal. Louis Delhaize. Procter & Gamble.02. 7. Kronospan. arbitraj N/A Gheorghe erban . PPF Investments. America House.Managing Partner concuren . Alstom Transport.33 021-233. IT i comunica ii.schoenherr. dreptul muncii. Europolis AG.ro www. 1. sect.ro www. N. cod 011141. capital. dreptul concuren ei. fuziuni i achizi ii. 2.Avocat 15 80 Fuziuni. OMV Petrom.com 6 17 Drept comercial. Marriott. drept societar.stoica-asociatii. fuziuni i achizi ii.vilaumitel. Uniqa Group Austria. fuziuni i achizi ii. Bucure ti 33 021-314. drept civil. A&D Pharma. mezanin.Groupe Société Générale. Bucure ti 27 021-233. sect. fuziuni i achizi ii. LBBW.Partener Executiv Financiar 2010 135 . concesiuni / achizi ii publice.31.com SCHOENHERR I ASOCIA II Bd. cod 020961. 143.30 office@globalfininvest.31. drept imobiliar i construc ii. Todor. cod 010741. Ion Ionescu de la Brad nr. imobiliare.tuca. Continental AG.43. România.eu 4 35 Drept corporatist i comercial. PAID. Unicredit iriac Bank Anda G. 5. Honda.30 021-402. Energias de Portugal. litigii i arbitraj.Managing Partners 2 7 B nci i finan ri. BRD . 021-314. achizi ii publice . aripa de vest. Petrom LPG. AIG. Enterprise Sebastian Gutiu . Termica Suceava. et. crt. dreptul mediului. et.ro VIL U & MITEL Calea Grivi ei nr. sect. dreptul concuren ei. Bucure ti 28 021-319. Staicovici nr. General Constantin Budi teanu nr. sect. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv SALANS MOORE I ASOCIA II Str. IT. Avicola Crevedia. Berlew .31 sca@stoica-asociatii. sect.whitecase.com SCHNECKER VAN WYK & PEARSON ROMÂNIA Bd.ro www.Senior Managing Partner 6 57 Drept financiar-bancar & pia de capital.02. Banca European concuren ei. telecomunica ii i media. energie / resurse naturale.09. energie. litigii. BBC World Service. sect. drept imobiliar.PPP. litigii i arbitraje. achizi ii / privatiz ri.91 office@schoenherr. dreptul maritim i al transportului OMV Petrom Marketing. Bucure ti 29 021-402.com www. e-business Compania Hotelier Intercontinental. achizi ii i fuziuni. financiar i pie e de capital. Group / Banca Comercial PPP. pie e de capital. GDF Suez.00 021-314. drept China Development Bank. drept penal.com www.92. PACHIU Str.90 30 031-805. litigii. Radio XXI. energie.Partener Fondator ERBAN.92 office@serbanmares. PNE Wind regulatory. Dr.88. drept Florentin uca . Român .tuca. Nuclearelectrica. 1. Regia Autonom pentru Activit i Nucleare. 1. Siemens România. Colgate-Palmolive bancar / financiar. sect.57 021-314. Erste imobiliar i construc ii. cod 050558.49. International Finance Corporation. www. Generali PPF Holding. Dacia nr.ro www.92. proprietate intelectual . drept societar i comercial. achizi ii publice.concesiuni . restructurare i insolven . 2. imobiliar. Ericsson Telecommunications dreptul mediului. solu ionarea disputelor.ro www.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr.90 021-319. Renault. 4. Banca European bancar i financiar. dreptul muncii. Bank. drept bancar. dreptul muncii. Union International Center II. BERD. precum: financiar-bancar. ICON Niels Schnecker . Bel Rom. Municipiul Suceava. 1.ro 10 40 Affichage Holding. private equity. asigur ri / pensii. litigii / CEZ România. energie.90 office@vf. dreptul muncii. drept corporatist.84. proprietate intelectual . mediere i solu ionarea disputelor Hornbach. concuren . finan ri de proiect.ro. Carrefour România. dreptul muncii. dreptul muncii. concuren .67. investi ii str ine i privatiz ri. Mugur Filipescu Managing Partners 3 N/A Drept societar i comercial. Hilton International. dreptul muncii. drept imobiliar & construc ii.09. sect. pia de capital.60 office@vilaumitel.50 021-312. MARE I ASOCIA II Bd. litigii. Verbund STOICA & ASOCIA II Str. Banca Comercial Român . Gabriel Zbârcea .Avocat Asociat Senior 10 38 Accenture. asigur ri.51 bucharest@salans.99 office@tuca.Avocat Asociat Senior Sorin Mitel . Bucure ti 34 031-224. comunica ii electronice / IT. Bucure ti 31 021-204. 30.globalfininvest. et. arbitraj. Whirlpool Europe. dreptul Ardaf. Nicolae Filipescu nr.89. Atel Group.84. 1. Coca-Cola.ro www.Managing Partner Investors. 28C. energie i resurse naturale. Romtelecom Valeriu Stoica .com www. tirbei Vod nr. finan e-b nci (inclusiv restructurarea împrumuturilor). Bucure ti 031-805. 8. drept maritim / Morris transporturi.tiin e.90 021-204. 5. cod 013813. Daimler AG. infrastructur . 2. dreptul concuren ei. PPP i PFI. pie e de capital. Heitman International. Overseas Private Investment Corporation. drept comercial.67.vf. farmaceutic i bio. resurse naturale i servicii publice Servicii de asisten juridic în domenii cheie ale dezvolt rii afacerilor lor. private equity. proprietate intelectual 6 29 N/A Drago Vil u . drept fiscal i financiar. retail Societ i comerciale i drept comercial. 45.

76 021-319. Bucure ti 021-212. Adidas România. 2. cl direa City Business Center. solu ionarea disputelor. Indac Investment Grup. Bucure ti 6 031-407. sect. Bancpost. 8. 6.94. Danone energie i resurse naturale. achizi ii . sc. Raiffeisen Bryan W. fuziuni.ro www. drept imobiliar.com BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL Str. Metagrimex Business. Mivan Kier insolven .00 021-308. m suri de supraveghere 5 021-330.Asociat Coordonator Consultan juridic i economic în domeniul reorganiz rii i lichid rii. sect.dizolvare@lichidare-dizolvare.99 financiar i administrare special 021-330. ap.ro . crt.21. Nerva Traian nr.lichidare-dizolvare. Bucure ti de lichidare voluntar . Cuprom.ro Consultan i servicii de specialitate în domeniul lichid rilor (voluntare. 0744-517. Mario Soft Ioan Mandache Nistor . servicii juridice de reglementare. Alro.ro www. sect. Activit i privind procedurile de insolven .77 business. M101.34 1 021-212. Trapis New Florin B lescu . Ioana Raco i. reorganizare.34 lichidare.94. sect. dizolvare.77 office@bfjconsulting. 4 sect. dreptul muncii. real estate. concuren . ap.72 gabrielabreza@yahoo. crt. Interactive Entertainment. New prevenire a insolven ei. dreptul P. Gheorghe Polizu nr. et.D. Agrodan Agroexport Dumitru Marinescu .88 office@administrarelichidare. C lin-Andrei Zamfirescu Saint . Rulmen i Slatina.Administrator Coordonarea cazurilor de insolven / reorganizare / faliment. 16. 1. et.36. 13. Confex Interna ional. 2.17 021-311. CEC Bank. 8.77 031-407.com www. 3.Managing Partner Zentralbank Österreich AG. Meinl International Power Limited. Balkan Corporation. International Diagnostic Center. sucursala Bucure ti.19 office@zrp. cod 011062.17. 4.ro N/A Gabriela Breza . et. 58-60. 1.ro AMD GRUP EXPERT SPRL Str.com www.restructuring@bdo. Banca reorganizare pentru societ i aflate în insolven . reorganiz ri de societ i i lichid ri Intertrans. 83. Nova Imobiliare 6 33 Drept bancar i financiar.17.Gobain Construction proprietate intelectual . consultan juridic pentru recuperarea Joint Venture Limited Newpark crean elor împotriva societ ilor aflate în insolven . Cefin realizarea i implementarea planurilor de Niculae B lan .. 30.bdo. Tebe România.Assistant Manager Credit Bank. Rodmir Expert. 1. Creative Catering 136 Informa]ii consultan]` juridic` I case de insolven]` .16. 13.ro 3 24 B nci i finan e. bl. Eco Ledo Net evaluarea posibilit ilor de recuperare a crean elor împotriva societ ilor aflate în dificultate / insolven BEST INSOLVENCY SPRL Str.83.21. tax Deutsche Bahn AG. bl. Nordcapital New Energy GmbH. falimente) N/A Maria Andreea Mazilu . sect.A.17.343 031-815. litigii. bl.P.zrp.V.com BFJ CONSULTING GROUP Str. solu iilor optime pentru ie irea dintr-o anumit pia . 242. Jardine . Siea. Leasing Capital. dreptul muncii. cl direa BCC. et. 77. Kraft Foods. Grup Guard Bucure ti. Bright Media. Starwood EAME License and Services Company BVBA AG. Imperial Design.97. Bucure ti 36 021-311. Jean Louis Calderon nr. Bucure ti 3 021-311. Agrotop Cereal. Cepiem. 38. achizi ii publice / Bank. 4. Grigore Alexandrescu nr.81. 021-212. Smartech.03. Alma 93 Impex.dizolvare@yahoo. Vimetco N.administrarelichidare. lichidare judiciar . pia a de capital CASE DE INSOLVEN Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.Asociat Coordonator Invest. competi ie & antitrust. 21.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr. analiza i identificarea Life Drugstores. et. sc.Partner Rena terea Creditului Românesc realizarea i implementarea planurilor de redresare / Mirona Anghel . 3. sect. Auto Imagini Impex '94.959 031-824. ap.Asociat Unic ADMINISTRARE REORGANIZARE LICHIDARE-ARL IPURL Calea C l ra i nr.33.25 bucuresti@wolftheiss. corporate / fuziuni & achizi ii. 1.81. 1. radiere lichidare.com ZAMFIRESCU RACO I PREDOIU Str. 3. Radu Vod nr.ro www. drept societar / comercial.Partener Coordonator Real Estate Alpha. asisten juridic pentru societ ile aflate în K-Tech Electronics.bfjconsulting.ro www. drepturi de proprietate intelectual i IT. bl. Daestoville. Bucure ti 35 021-308.Lichidator Exercitarea profesiei de practician în insolven Euro Club Hoteluri i Restaurante.ro Administrare judiciar . D14. Axinte Uricariul nr. UniCredit iriac i privatizare. mediului. procedur ap. Petrom. CEZ Group.12 amdgrupexpert@yahoo. regulatory & procurement.05. 1. 1. Chimica. Geanina Oancea .wolftheiss.Co-Managing Partners Products România. Bucure ti 021-319. 3. B8. sc. Prima Broker de Asigurare. Erste Group Bank AG.87. Negoiu nr. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact AA TOTAL INSOLVENCY IPURL Str. Bucure ti 2 0744-370. 3. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv WOLF THEISS I ASOCIA II Str. cod 020037. Agresiv 2000. parteneriat public-privat. sect. DEGI Construdava.05.

Bucure ti 14 021-250.46. bl. 1. valorific ri crean e i active Societatea de Construc ii Poduri Arpom. bl.urse@gmail. 10 ap. Flanco Interna ional CASA DE INSOLVEN TRANSILVANIA necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea Bucure ti. 74. B.07. de la auditul ini ial.328 021-253. www. 1.44. Maglificio Primavera. A. Mecdru Cluj-Napoca.44. Carol Fashion.ro www. Cluj de redresare. 4. pe baza unui plan de reorganizare a activit ii. proceduri de prevenire a insolven ei. 8.61. managementul situa iilor de criz . 021-319. sect. AZ COM Maramure . Oliver Invest Alba valorificarea activelor societ ii aflate în insolven . proceduri de lichidare voluntar Rossane Consulting. Integral Proiect. Ciprom. parter. 021-212.ro întocmirea proiectului de plan de lichidare. PS0264-444. sc. Comstal Marketing.21. 2. Hristo Botev nr. 107. sect.capitalinsol. 16.20 office@birisgoran.filiala Ploie ti. Tofan Group Interna ional Bucure ti. Bucure ti 0722-274. Mihai Bravu nr. ap. sect.25 dinu. Negolen. et. Disim Conpro.com CABINET INDIVIDUAL PRACTICIAN ÎN INSOLVEN Calea V c re ti nr.Practician în Insolven Consultan .03.822 unor active sau bunuri care urmeaz a fi Napoca. Tiger Security Grup Ion Popescu . Rodipet Courier.25 021-318. 107-119. consultan în SPRL pre-insolven . asisten juridic GFC Solutions Company.ro Lichidare judiciar i administrativ . crt. administrare special .59 alexandru_mohora@yahoo. 29. 1.58. sect. 2.73. diviz ri.21. jud.Managing Partner 12 0264-444. restructurare în vederea reabilit rii economicofinanciare a agen ilor economici.Asistent Manager ISD INSOLVENCY SPRL Bd. proceduri de lichidare voluntar i amiabil .citr. întocmirea proiectului sau a planului de reorganizare i supravegherea realiz rii acestuia.821. Mihai Bravu nr. reorganizare. Ilke. lichid ri. 2.ro www. Rexcom Interna ional.25.ro N/A Andrei Sarban. Irina Arn utu Asocia i Coordonatori Lichid ri voluntare.48. lichidare judiciar i lichidare office@bostinainsolvency.07.Andrei Cionc . cod 021306. 77. Sistal Total. Bucure ti 13 021-318. AM Enterprises. întocmirea analizelor economico-financiare Direct Arge . conducerea activit ii de lichidare a bunurilor societ ii (lichidator) DINU. Bucure ti 15 021-212. conducerea sau Intex Timi oara. Budai Deleanu nr. 2.eu voluntar www. Deltatex Bra ov. 9 ap.51 021-232.Secretar Vinalcool. 1. evalu ri societ i comerciale i active. bl. Bucure ti 7 021-260. Foresta Nehoiu. contabilitate 122 de clien i în lichidare voluntar / sau judiciar i Mihai Zamfir . 4.21 isd. diagnosticul juridic al patrimoniului firmei. Cluj-Napoca.ro supravegherea activit ii societ ii debitoare. DGL Construct. întocmirea rapoartelor de evaluare a Telezimex Cluj-Napoca. Geroco Group Elena Bu tea . Dacia nr. Simionescu nr. servicii de consultan în pre-insolven Înfiin at în decembrie 2009 Gerard Roberto Mitru . administrare / lichidare judiciar .bostinainsolvency. Romval Cluj. sc. 1. 8. Ciprom . strategii de redresare a societ ii. evalu ri.31.21 mhzamfir@yahoo.Asociat Coordonator Alina Alexandru . 4. de analiz a Bucure ti 8 dosarelor de recuper ri de crean e i a situa iilor 021-319.00 de criz pân la gestionarea procedurilor de 021-319. office@citr. 3.58. Chrytis Bra ov. Emanoil Porumbaru nr. reorganiz ri judiciare ale societ ilor aflate în dificultate financiar .00. 86. E1. Ges.eu CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVEN ZAMFIR MIHAI os.com Lichidare voluntar i judiciar . Intrare Gh. 0264-444. servicii de elaborare de planuri i Str. Georgiana Grosu . asigurarea managementului de criz . ap. 0724-169. 203.823 valorificate prin vânzare. efectuarea de studii de fezabilitate în vederea modific rilor în structura capitalului Lichid ri judiciare i voluntare. Mega Pac Impex. Bucure ti 021-894. consultan i asistare juridic de specialitate.35.98. ap. Tristar Group.61. Bucure ti 11 021-232. Transporturi Bucure tii Noi Interna ional.com B neasa. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact BIRI GORAN INSOLVEN SPRL Str.25 021-212.74.com CAPITAL INSOL SPRL Str.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Fetrans.43 reorganizare. Drupo. Agropol. sc. 27. Dan Urse . Agroserv Exim. Plastex GENERAL GROUP EXPERT SPRL os.10 021-260. sect. de încetare de pl i i a previzion rii posibilit ilor Timi oara.98 generalgroupexpert@gmail. Com Vico etc.654 021-250. URSE I ASOCIA II SPRL Bd. conciliator-concordat preventiv. 43. 0730-098. Alexandru Silviu Mohora Administrator Titular Servicii în cadrul procedurilor de insolven . administrare special . sect.birisgoran.insolvency@yahoo. Leonardo Bihor. reorganiz ri judiciare N/A Gabriel Biri . Construc ii Feroviare Str. sect.74. sect.Asociat Financiar 2010 137 . 021-210.Practician Coordonator Monalisa Investments. 70. LG Metal Industry. mandatar ad-hoc.00. Jean Louis Calderon nr. Inter Equipment.com Reorganizarea i lichidarea sociat ilor aflate în insolven . supraveghere financiar .66.527 021-315.Asociat Coordonator Întocmirea unui raport de analiz a societ ii debitoare. managementul situa iilor de criz .Practician în Insolven BO TIN & ASSOCIATES INSOLVENCY Consultan complet . I.51 office@capitalinsol.

Romfood Prod la continuarea activit ii sale prin reorganizare Vasile Deleanu .Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Ecotehnic Service & Equipment. 4. Rustic Turism STEFY IPURL os. Best Media Press.40.Asociat Fondator Leasing IFN. participarea al turi de debitor Estate. Navol. interfon 23C. stabilirea cauzelor ALT Group Bet. sect. restructurarea portofoliului de credite. debitorului. DV Automedia. 3. A.ro ROMINSOLV SPRL Splaiul Unirii nr.rominsolv.ro Compania de Construc ii Unicon & Partner. 43. Maccon Industry. A. lichid ri voluntare reorganizare). lichidare voluntar i recuper ri crean e Beech Capital.Parteneri Asocia i Paul Stanciu .LICHIDARE I REORGANIZARE Str. Speran a Munteanu .pwc. 3.29.94 sclidersa@yahoo. Medeus & Co Octav Arin St nescu . Extrapan. 0724-323. Alpha crean e. 1.ro. 28.ro Identificarea m surilor de redresare i elaborarea planurilor de reorganizare pentru companii aflate în Diekat Construct. Staicovici nr. Cine Video Orient Unu.449 021-569. TSR Ana-Maria Pl cintescu . Costache Negri nr. în afara instan ei sau sub control Romply (în reorganizare). Steaua de Mare (în falimente. mandatul ad-hoc. Petromar.85. reorganiz ri judiciare.67.Senior Manager PRO MANAGEMENT INSOLV IPURL Str. Bucure ti 20 031-805. crt.C. Bucure ti insolven . lichid ri voluntare Ceta. 031-423. ILS Real readucerea bunurilor înstr inate fraudulos în patrimoniul debitoarei. atribu iunile Intercontrol.00 021-223. insolven . Str. Bucure ti 24 021-369. R&M Mobil . 021-223. sect. cadrul procedurilor de insolven : recuper ri Italo-Romena Leasing IFN. 9.58. Biat Constructions examinarea situa iei economice a debitorului.doingbusinessinromania. Vald-Rom 21 Pronto.16. concordatul preventiv. 3. 4.53 Coordonator falimente.Asociat International. Rulmentul. monitorizare. întocmirea planului de reorganizare.E. Beyler (în insolven ). AXA Management.Director Executiv 021-321.ro www.27. Service Pompe Injectoare.42 home@rominsolv. Rotras (în judiciar. sc. Unicom Osys.57. C. Lirei nr. recuperare crean e. Auto Mondo Campany.39. Cosimet insolven ei. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact LIDER . Banca Interna ional a Doina Otilia Milu . 1-5.com/ro Restructur ri în afara instan ei din domeniul FMCG. Banca de office@rva.pwc. 0722-291. tranzac ionarea de drepturi litigioase Tismarom.44. restructur ri retail etc.it Reorganiz ri i lichid ri judiciare tefania Zanfir .Economist Servicii de prevenire a insolven ei i servicii în Thyssen Krupp. Aversa. et. sect. 0722-715.59.00 021-202. 223. Bucure ti 19 021-202.N. RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL Nuclearmontaj. Cerelast.23 logiconta@clicknet.ro www. SC Pentru Închiderea i Gestionarea procedurilor de concordat preventiv. recuperare de crean e. 11A. reorganizare). proceduri de insolven : de companii. farmaceutice. Conservarea Minelor (ICM). Goodies 97..27. Bankcoop. Tchibo Kft. Copper 23 021-321. Silver Line. Terravision (în insolven ) Radu Stoicoviciu. AX Solutions Commerce. promovarea de Haighton Trading. Romtool VDA Products. 33. Raiffeisen Bank. et. 2. Analiza i evaluarea afacerii. Srinkler firme.Lichidator Maria Raluca Jianu . industria petrolier . Fleischmeister Produc ie. (fosta IMGB).86.ro Investi ii i Dezvoltare www.706 031-805. Caterpillar.13.Practician Asisten i reprezentare în procedurile de sect.ro www. www. 2. Dr Reddy’s Laboratories. sc.53 Religiilor. Gigant Construct.musat. asocia ii i funda ii care nu mai desf oar Consult nicio activitate Irina Marin . reorganizarea acesteia sub controlul organelor de conducere sau al judec torului sindic prin plan de reorganizare.04. UTB.Coordonator Activitate Mircea Deaconu . lichid ri judiciare.ro Evaluarea întreprinderii. opera iuni de lichidare i radiere pentru Construction. Eco Autogaz. et.E.pminsolv. verificarea / încasarea Ltd. Gabroveni nr. 4.30 021-321. Interna ional Cargo Transport. 290. sect. sect. cod 011853. lichidare judiciar / F. Full Beer. Bucure ti 22 021-210.23 021-252. 16 Bucure ti 021-569.16.. Mona Mu at . 0371-108. 23-24. Biat servicii de mandatar ad-hoc.60.53. Republica. Turturelelor nr. ap. Bucure ti 21 021-315. valorificare active. procedur de dizolvare i lichidare East Bridge Group voluntar PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS RECOVERY SERVICES SPRL Str.Managing Partner Viviana Stoicescu . RAAPPS. negocieri ale datoriilor Construction. Alon Consult. Miruna Suciu . Petrotrans.00. Projects Computers Group. Iorom Trading.57. mandat ad-hoc.ro www. Prodimpex. valorificarea bunurile companiei falite. în cadrul concordatului preventiv.44. bl. Star Slot. Incov (în reorganizare). Contab Veritas Impex. Tami administratorului special în procedura insolven ei.rva.94. Ca avencu. 61. inventarierea i valorificarea bunurilor Czech Republic. Elran Investments Iuliana Craiciu .60 zanfirstefania@yahoo.rovigo.Asociat Coordonator Lichid ri voluntare i judiciare Nicolae Grigorescu . Tele 7 ABC. Dr.64 office@rovigo. Bucure ti 18 021-202.40.79.57. sect. Flamingo International. ap.Lichidator crean elor. procesarea c rnii. Aviatorilor nr.991 021-369.59 office@pminsolv. solu ii de închidere controlat a activit ii. agricultur i cre terea animalelor. Dunarom Trading Company Gheorghe Piperea . Skills Network Cornel Iona cu . Mihai Bravu nr.Partener Flamingo. sect.95 general@musat.Practician Coordonator 138 Informa]ii case de insolven]` I consultan]` fiscal` [i audit . bl. Geomi Investment.ro ROVIGO SPRL Intrarea Mare al Josef Pilsudski nr.com www. 4. Exponent Travel.ro MU AT & ASOCIA II Cas de Insolven SPRL Bd.Asociat Coordonator Administrare judiciar .53. 3. Bucure ti 17 021-252.442 021-210.com LOGICONTA IPURL Str. administrare. 1.Office Manager PSV Company. IHC Group. 2 recuper ri crean e.00 office@ro.Asociat ac iuni / obiec iuni. et. reorganizare i administrare judiciar . 3. Tractorul voluntar . 5.

Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact TZA INSOLVEN SPRL os. Constan a.Administrator CONSULTAN Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.79 office@valor. sect. Ion Câmpineanu nr.birisgoran.44. precum i gestionarea procedurilor de lichidare voluntar / amiabil . 31. solu ii tehnologice.bdo.44.94. Nerva Traian nr. de faliment i de reorganizare.ro www. Farmexpert. BCR. OTP Bank. supraveghere financiar i administrare special Piraeus Bank. servicii în domeniul contabilit ii N/A Bogdan Popa .bostinatax. consultan în resurse umane. 6.77 tax@bdo. 0241-741.Country Managing Director Andreea Niculae . R zvan Iv nescu Asocia i Coordonatori Gestionarea procedurilor de lichidare voluntar . asisten financiar .accenture. Canpentru persoane deta ate .valor. 1. 1 cl direa H1. servicii CFR Infrastructur .001 romania@accenture.eu www.07. Bucure ti 5 021-319. Pentarom Construct de insolven . Vladu Vera . Constan a 27 Bucure ti. Digital institu ional.bdo. bl.com comerciale. contabile.dragomir@tzainsolventa. 2. 0241-625.88. Medicover. bl.76 021-319. Preciziei nr.tzainsolventa. contencios administrativ) N/A Gabriel Biri . Hotel Granat Cap Aurora. 4-8.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. întocmirea proiectului de plan de lichidare etc. domenii de Lactate specializare fiscal (TVA i taxe vamale.Partner Servicii în domeniul consultan ei fiscale (preg tirea de opinii cu privire la problemele fiscale legate de activitatea societ ii.eu Consultan în management.Financial Services Lead Audit financiar. Beiersdorf. îndepline te competen e specifice administratorului judiciar / lichidatorului. activit ii societ ii debitoare.Partener Consultan curent în leg tur cu aplicarea legisla iei fiscale (impozite directe.ro BDO AUDIT Str.99 ciprian. informare periodic cu privire la modific ri ale actelor normative. 4. a procedurilor de lichidare amiabil i de prevenire a Agropit Pietreni.482. Nerva Traian nr.ro BO TIN ACCOUNTING & FISCAL CONSULTING Aleea Alexandru nr. DHL.Managing Partner Ruxandra Jianu . Bucure ti 25 021-204. consultan de specialitate cu privire la impozitele directe i indirecte datorate c tre bugetul statului. AMSTERDAM. conducerea în tot sau în parte a Str.94. servicii de Sandoz-Novartis. audit intern.10 021-260. 7. 021-319. sect. consultan în tehnologie i integrare de sisteme.Sucursala Bucure ti Str. Agrocom Medgidia. Westgate Park.Practician în Insolven Lichid ri voluntare i judiciare Acumulatorul. Coifer. Nicolae Titulescu nr. M101. Dumitru Marinescu nr.V.03 office@bostinatax. reprezentare i asisten în rela ia cu autorit ile. crt. 1. expertiza tehnic i evaluare. 24.60. Antibiotice.com www. structurare / restructurare investi ii.76 021-319. Dorna optimizarea pachetelor salariale). Bere Rahova.60. bl.20 tax@birisgoran. Balcan N. jud. cod 031041. gestionarea procedurii Tar Ovidiu 06. et. 3. Agiloq Agigea. training Cable Systems Impozitarea companiilor (planificare fiscal intern i interna ional .ro www. Lasselsberger. Fulger. 77. FISCAL I AUDIT Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv ACCENTURE CENTRAL EUROPE B. 28. impozite indirecte. consultan în Atlassib. crt. 1. cl direa City Business Center. Way Media Interna ional.482. sect. ap. sect. M101. 1. MKB Romexterra Bank.94. sect.ro www. 20A. cod 011141.ro Societate constituit de firma de avocatur uca Zbârcea & Asocia ii.000 0372-286. Kronospan. et. proceduri de prevenire a insolven ei. Bucure ti 3 021-319. 1. 0241-741.88 021-319. sc. întocmirea proiectului sau a planului de 0241-625.administrare expatria i. asisten fiscal pentru persoane fizice (servicii Agricover.Director General managementul riscului. RATB.ro BDO TAX Str. pre uri de transfer).ro BIRI GORAN TAX CONSULTING Str. consultan general cu privire la problemele curente generate din desf urarea normal a activit ii societ ii). Frigotehnica.ro VALOR SPRL Str. 20. VLADU VERA IPURL insolven ei. Volksbank Ciprian Dragomir . Vininterconect. 3. impozite i taxe pentru IMM-uri) Emilian Duca .48. OMV. OLANDA . 8.88.07.90 021-204. reorganizare i supravegherea realiz rii acestuia. sect.66.570 Agromec Seimeni. 1.ro www. cod 031041. America House. Silviu Manolescu .94. 3.Director Financiar 2010 139 . Bucure ti 2 021-319. 7. Agromec Ostrov.Practician în Insolven Robert Ro u .77 office@bdo. Emanoil Porumbaru nr. Suki Group tefan Burtic . et. Bucure ti 0372-286. servicii UE i suport Policolor. cl direa City Business Center. et. business process outsourcing (BPO) N/A Maurizio Barini . Consulting Sud. 3. Pack. Pirelli.570 B lcescu colectarea i recuperarea crean elor civile i vladu_vera@yahoo. asisten la control. Bucure ti 4 021-260.ro www. Bucure ti 26 021-314. et.79 021-314. Blue Air.

Bucure ti 6 021-231.Senior Manager. Economu Cez rescu nr. 4-8. sect. asisten fiscal . alerte fiscale. 4-8. sect. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv COFACE ROMÂNIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES Calea Floreasca nr.22 office@coface. 31B. sect.Office Managing Partner România & Balkan Region Audit financiar. Business Park.moga@iquestint.93 office@ro. ap.ro DELOITTE TAX os.Country Managing Partner ICAP ROMÂNIA BUSINESS INFORMATION SERVICES & CONSULTANTS Arval Service Lease România. sect. Comcereal.79 Telecommunications icap@icap. date de marketing N/A Cristian Ionescu . consultan în domeniul impozitelor i taxelor. Head of Audit & Assurance Gabriel incu . impozite indirecte. Bucure ti 8 021-222.97 031-815.71. 6.com www. os. Mangalia. Citibank România. 49. 1. cod 011141. restructurare Karim Kheirat . CEZ. Aker Br ila. 14 0741-800.coface. inginere ti i IT dificile.26.60 romania@deloittece. 2.16. audit intern. Ambient.). coeziunea echipelor.61 021-222.deloitte.deloitte. Iacob Felix nr. consultan pentru strategii financiare. Allianzconsultan în afaceri. KPMG ROMÂNIA Servicii de audit. cod 011141.20 021-231. Complexul Energetic cu reglement rile în vigoare www. Bucure ti-Ploie ti.Senior Partner KPMG în România Servicii de audit. monitorizare parteneri de afaceri. 69-71. impozite directe.16. 1. cl direa Premium Plaza. aripa de est.16. Bucure ti 11 021-402. fuziuni i achizi ii.ro www. Nicolae Titulescu nr.ro DELOITTE AUDIT os. et. Ilfov sectoriale.Director General Iuliana Floricica .mazars. servicii de consultan financiar i pentru afaceri.00 021-310. aripa de est. DN 1. servicii de resurse umane. sect.Partner. Curtea de Conturi a României. 1.com www. 10. Rovinari i Turceni. dezvoltarea i Rompetrol Downstream. Goodyear Dunlop Tires România. planificare fiscal interna ional . Head of Tax & Outsourcing 140 Informa]ii consultan]` fiscal` [i audit I fonduri de investi]ii .60. Germanos. 12 jud.com www. Compania Na ional sectorul privat. Enel MAZARS ROMÂNIA Str. 39. managementul facturilor.632 office@crgnexia. studii Sodexo Pass România.Administrator N/A George Toma Mucibabici Pre edinte Maksim Caslli . 1. func ii i responsabilit i etc. cod 013685. Voluntari.Managing Director BNR.iquest-consulting.700 de Transport al Energiei Electrice vederea respect rii cerin elor de conformitate kpmgro@kpmg. Bucure ti 15 031-229. restructurare i accesare de fonduri pentru Box 18-191. cod 014453. asisten în afaceri în Banca Comercial Român . consultan în tehnologia informa iilor (integrarea bazelor de date. revizii fiscale. 1. asistarea managementului schimbului de date) Consultan strategic în domeniul fiscal.622 0241-691.ro CONSULTING R GROUP Bd. due diligence.800 organiza ii din diverse domenii.deloitte. Constan a.16.ro ERNST & YOUNG Str. cod 011141. Romtelecom.16. asisten tranzac ii. Constan a 7 0241-606. Cosmote.00 ciprian. 021-206. dezvoltarea abilit ilor de Actaris Itron. consultan în management. Griro. optimizare procese interne. crt. 3. Bucure ti 10 021-222. 1. transpunerea situa iilor financiare. nr.ro Craiova. stabilirea pre urilor de transfer. inclusiv servicii de os. Roche România. sect. Global City Informa ii de afaceri (rapoarte de credit despre Groupama Asigur ri.crgnexia.icap. 3. Lafarge.16. Inscut Bucure ti Lumini a Ristea . contabilitate de gestiune Servicii de audit în sistem românesc i interna ional. UniCredit iriac Bank. et. coaching pentru manageri. atât din Po ta Român .Country Manager Ciprian Alpiu Moga . Mamaia nr. Dr. aripa de est.Managing Partner Vasile Andrian . 4.kpmg.61 021-222. precum i servicii de consultan pe probleme de contabilitate i analiza diagnosticului financiar Servicii în domenii precum: capitalul uman (proiectarea organigramei.61 021-222.ro DELOITTE CONSULTAN os. Mihail Kog lniceanu nr. P.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.O.Office Managing Partner România & Balkan Region N/A George Toma Mucibabici Pre edinte Maksim Caslli . et.60 romania@deloittece. consultan contabilitate fiscal i N/A Jean-Pierre Vigroux . Bucure ti Banca Transilvania.47. Bucure ti 13 021-313.24. Bucure ti-Nord nr.ro www. cod 050104.26. merchandising design. Energobit. cod 060754. servicii de deta are interna ional .Office Managing Partner România & Balkan Region N/A George Toma Mucibabici Pre edinte Maksim Caslli .Director PR & Marketing Angajamente de audit i de revizuire. comunicare intern .00 031-229. recrutarea de profile Cora România & Ungaria.60. TMK Group. Bucure ti 9 021-222.ey. sect.com www. rapoarte de credit. cod 011033.26. 3.com Consultan în retail: strategie pentru magazine.ro Transelectrica. 63-69.53.40. et. 208. verificarea sistemelor de contabilitate i a mijloacelor de control intern.ro www. et.ro IQUEST CONSULTING Bd. asisten în 0741-800. GDF Suez Energy România Camelia Horlaci .60 romania@deloittece. DC Communication motivare i comunicare. servicii de contabilitate i salarizare Comvex. cl direa O21. The Rompetrol Group. Nicolae Titulescu nr. cât i din cel public. contabilitate i raport ri IFRS. 2-3.com www. rating i informa ii despre companii.60 managementul crean elor Cosmote Romanian Mobile 021-206.ey. sect.ro www. companii).ro erban Toader . jud. audit i optimizare comercial . 66. Automobile Dacia. Nicolae Titulescu nr.01 contact@mazars. iriac Asigur ri. et. asisten fiscal i Agrana România.com Colectare crean e comerciale B2B & B2C. 5. 4-8.

sect.sorici@pms.ionescu@nndkp.45.43. Ferdinand nr.86. 2.pms. Bucure ti 22 021-316. et. Primavera Grup. Ana-Maria Miron . industrie grea. reprezentant / împuternicit. 1. sect.00 office@ro. specializate pe diferite sectoare N/A Vasile Iuga . Bucure ti 18 021-202. Infochem GMBH. 2. 021-316.com www. 4. et.99 021-211.globalfininvest.ro www.pwc.31. Clucerului nr. Baumix.98. Soare Services.nndkp.Partener Financiar 2010 141 . 1A. ap. Infosan Bucure ti.20 marius. sect.12.com 3TS Fund II. cod 013813. Persoan de contact 3TS CAPITAL PARTNERS Str.ro www. revizii i certific ri fiscale.ro TAXHOUSE Str.pachet semnificativ Mihai Sfin escu . 8. due diligence 20 021-233. management opera ional.00 021-201.ro www. Euroconfort antreprenoriat i abilit i multiple de management Costin Octavian orici Managing Partner SCHNECKER VAN WYK & PEARSON PRO ACCOUNTING & TAX Bd. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN CONSULTAN FISCAL os. Lundbeck. 1.Country Managing Partner Management strategic pentru companii i administra ia public .31. crt. pre uri de transfer. administrare fiscal . Bucure ti-Ploie ti nr.mircea-asociatii. litigii fiscale Oberthur Technologies România. training autorizat în management de International Sinaia.ro Audit financiar. Bucure ti 1 031-100. îndeplinirea potrivit dispozi iilor Corporation. audit România.02.808. Marks & Spencer diligence de achizi ii. Hotel interna ionale. corp A. Novensys financiar i fiscal . proiect. 2. fiscale industria farmaceutic etc.com Consultan fiscal N/A Marius Ionescu. active în industria financiar-bancar .00 021-202. petrol.Senior Managing Partner Drept fiscal. leasing. taxe. tranzac ii imobiliare. crt. Emporiki Bank România. 55. Bucharest Business Park. Hagisport. ob inerea de finan ri i implementare Spiru Haret. auditor i consultant fiscal la societ ile comerciale Florentina u nea Administrator PRICEWATERHOUSECOOPERS ROMÂNIA Str. Angela Ro ca . Costache Negri nr. inspec ii fiscale. sect. Bucure ti asisten în rela ia cu autorit ile. 1. 021-210.60 msfintescu@3tscapital.48 office@taxhouse. energie. 5. restructur ri.96 office@finconta. sector auto. 3TS Cisco Fund 230.16.pwc.com www. Avicola Crevedia. business plan-uri. ramburs ri de impozite i bunuri de larg consum.finconta. 1. Consultan fiscal . cursuri individualizate. Gen. et. Constan a.com SOCIETATEA CIVIL DE AVOCATUR MIRCEA I ASOCIA II Str. dimensiunea pachetului de ac iuni. proiecte Rossi. Ion Ionescu de la Brad nr.80. Bucure ti 16 021-201. 4.06. divizare.000 / 185.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.85.72 office@mircea-asociatii. 1.000.ro Organizarea / supervizarea contabilit ii. 1-5.30 office@globalfininvest.Parteneri PKF FINCONTA Str.12.Managing Partner Consultan fiscal general .16.Managing Partner FONDURI DE INVESTI II Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Numele fondurilor active administrate Capital strâns (euro) / Capital investit (euro) Tranzac ii încheiate în 2009 (numele companiei.ro www. Timberprom Niels Schnecker .02.808 costin.47 021-316. Prim ria management de proiect (construc ii civile i Mihail Kog lniceanu. asigur ri.33 fiscal. re eaua de firme 3 E proiecte finan ate din surse europene i Services România. certific ri fiscale.561 0241-616. consultan fiscal i consultan pentru afaceri. Uti Group legale a mandatului de cenzor. consultan economicoMarinopoulos România. 1. due România. Enal efectuarea de analize economico-financiare. Bucure ti 21 021-210. 1. et. fuziuni Companii multina ionale i române ti i achizi ii.06. consultan în materia taxelor i impozitelor. valoarea tranzac iei) Nr.com www. litigii sectorul imobiliar. jud.59 031-100. întocmirea / verificarea i certificarea bilan urilor contabile. Traian Doda nr. 0241-619. Bucure ti 021-317.com/ro PROJECT MANAGEMENT SOLUTION Bd. sect. Albe ti nr.3tscapital.taxhouse. Can Pack România. Gino financiar contabil i evalu ri patrimoniale. Stanleybet. sect. Esilicon România. Edilbalk.90 17 021-317. 8.ro www.43. 4.000 Internet Corp . managementul finan rilor europene. Antalis. optimizare / planificare fiscal . consultan contabil 021-233. 59. cod 013681. Constan a 19 0241-616. pre uri de transfer. sect. Granulat.ro. Pirelii România Raluca tefan . Alina Timofti.06.000. Universitatea industriale).ro Hornbach. cod 050552. Iron Mountain de fuziune. alina. Haras. Grigore Alexandrescu nr.timofti@nndkp.

com www. 3.000 / N/A.22. urmând s investeasc peste 12 mil. Bucure ti 9 021-361.000 / 1. 5.66. Bucure ti 11 021-410.com 350.29 office@globalfinance. tirbei Vod nr.700.com.000.93 info@ei.000. parter.84 bucharest@arxequity.000 / N/A _ Ruxandra Pan . Bucure ti 7 021-231. 3. Total Energy Business: 60% / 6 mil. valoarea tranzac iei) Nr.14. Dr. 42-44.83 office@pinebridge. S-Park. 1. 1.02 021-211. sect. 021-202. crt.Managing Director PineBridge New Europe Partners II. sect. sect. aripa de est.kerten.com PINEBRIDGE INVESTMENTS Str.000 / 150. Banul Antonache nr.com www. euro / investi ia total GED în cadrul companiei va ajunge la 12 mil.32.62 021-361.ionescu@gedcapital. Sold.00 Fund. anca.85 021-314. Dr. sect.000. 1. 1. 2010 .globalfinance. 1.ro www. Bucure ti 6 021-310.com MEZZANINE MANAGEMENT GmbH. sect.com ARX EQUITY PARTNERS Str.000 / N/A _ Radu Bugic .preluare pachet majoritar Lexum (CZ) . 13. 3A. Paravion. Dr ghiescu nr.000. Global Emerging Property Fund 021-310.02 stcaciuc@adventinternational. 330.000.000. dimensiunea pachetului de ac iuni.ro www.58.ei. GED REEI 336. Bucure ti 2 021-211. Bucure ti 10 021-231.com Tranzac ii încheiate în 2009 (numele companiei. et. Metropolis Center. 89-97.com.000 / 15.000 _ Valentin uteu .000 / 200.26 pana@mezzmanagement.gr KERTEN CAPITAL INVESTMENTS Str.adventinternational. Travel House (prin Happy Tour) . Bucure ti 4 021-314.oresaventures.com SIGMABLEYZER INVESTMENT GROUP LLC Str.01.000 _ Doina Popescu .ro GED Str.16.000.00.11. euro Cristian Nacu . Bucure ti 8 021-230. GED Eastern Fund II. Roma nr.81 021-231.Investment Director Oresa Ventures N/A / 100. Tipografilor nr.06 021-231. 56.Director Reprezentan România 142 Informa]ii fonduri de investi]ii .00 5 021-318.000.000 Kakadu (PL) . 1.84.000. 3. sect.arxequity.30. cod 050574.N/A.000 200.ro (prin Happy Tour) . Frumoas nr.00 021-410.eu www. 1.34.22 office@sigmableyzer.000 / 200.ro www.01.com ENTERPRISE INVESTORS Str. euro în tranzac ie.Managing Director SigmaBleyzer South East Europe Fund IV 250. Enterprise Venture 1.Investment Analyst Kerten N/A / N/A N/A Aurelian Trifa .com ORESA VENTURES ROMÂNIA os. SouthEastern Europe GLOBAL FINANCE Str.Investment Director Accession Mezzanine Capital I.com www. bl. Advent Central and Eastern Europe III 1. Octavian Moraru nr.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web ADVENT INTERNATIONAL ROMÂNIA Str. euro.300.000 N/A Cornel Marian . Bucharest Office Str.000.01. et.94.54 romania@kerten.com www. sect. Accession Mezzanine Capital II 376. Romniceanu nr. G.Infopress: achizi ia a 92% din companie.mezzmanagement. 5.Diamedix: mix de achizi ie de ac iuni (80%) i m rire de capital / 12 mil.05.000 / N/A Centrul Medical Unirea: 80% Ozone Laboratories: 100% (prin LaborMed) PlantExtrakt: 100% din portofoliul de branduri (prin LaborMed) Sebastian Tcaciuc . printr-o m rire de capital.sigmableyzer. Bucure ti 3 021-410.000 Fund Profi Rom Food (prin Polish Enterprise Fund VI): 100% / 66 mil.000.ro www.10.000.05. 36.81. 021-305. euro.32. 1.23 021-401.Investment Manager Polish Enterprise Fund VI.65 inforo@oresaventures.pinebridge.com.000. LP 523.19 021-230. 42A.000.000.000 2009 . GED SUR Fund I.Director ARX CEE III 102.000.com www. Numele fondurilor active administrate Capital strâns (euro) / Capital investit (euro) Persoan de contact Advent Central and Eastern Europe IV.000 / 120.83 bucharest@gedcapital.N/A Anca Ionescu . 021-202.16. Grigore Alexandrescu nr. sect.11.94. South East Europe et. 1.52.000.05.Partner GED Iberian Fund I.GED Deputy Managing Director. Bucure ti 021-317.preluare pachet majoritar Meda Mic unescu . cod 050579.gedcapital. sect. 12Bis. 11-15.34.000. Bucure ti-Ploie ti nr.

Reasigurare 67 Fata Asigur`ri 64 Filip & Asocia]ii 133 Finance Broker de Asigurare 67 Financiar 2010 143 . 60 Asito Kapital 61 Asocia]ia pentru Pensiile Administrate Privat din Romånia 70 ATE Bank Romånia 28 ATE Insurance Romånia 61 Autotechnica Fleet Services (Hertz Lease) 90 Aviva . 139 Activ Asigur`ri .Asirom Vienna Insurance Group 61 Asigurare-Reasigurare Astra 51.Societate Profesional` de Avoca]i cu R`spundere Limitat` 133 EFG Eurobank Mutual Funds Management Romånia SAI 114 EFG Eurolife Asigur`ri de Via]` 63 EFG Eurolife Asigur`ri Generale 63 EFG Leasing IFN 92 Emporiki Bank-Romånia 33 Enescu.Sucursala Bucure[ti 62 Cardif Assurance Vie S. Panait. Plastis. 28 Alpha Insurance Brokers Societate de Brokeraj \n Asigurare . {tef`nescu & Asocia]ii 133 Du]escu [i Asocia]ii 121. o. Bazilescu . Paris .A.Groupe Société Générale 32 BRD . Pop [i Asocia]ii 133 Enterprise Investors 129.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat 69 Alico Asigur`ri Romånia 60 Allianz }iriac Asigur`ri 60 Allianz-}iriac Pensii Private .V.Broker de Asigurare-Reasigurare 66 Administrare Reorganizare Lichidare-ARL IPURL 136 Advent International Romånia 142 Aegon .Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private 69 Alpha Bank Romånia 15. Amsterdam.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat 69 Aegon Asigur`ri de Via]` 60 Alico . 133 E. Paris . Urse [i Asocia]ii SPRL 137 DLA Piper 132 Dragomir [i Asocia]ii 133 Duncea. 90 BT Asset Management 114 BT Leasing Transilvania 90 Bulboac` & Asocia]ii 132 Bu[tea-Deheza [i Asocia]ii 132 Cabinet Individual de Insolven]` Zamfir Mihai 137 Cabinet Individual Practician \n Insolven]` 137 Capital Insol SPRL 137 Capital Leasing IFN 91 Cardif Asigur`ri 62 Cardif Assurance Risques Divers S.Reasigurare 66 Alpha Leasing Romånia IFN 90 AMD Grup Expert SPRL 136 Anchor Grup 3 AON Romånia Broker de Asigurare Reasigurare 49. C.Sucursala Bucure[ti 62 Carpatica Asig 62 Carpatica Asset Management 114 Casa de Insolven]` Transilvania 137 Caterpillar Financial Services Poland Sp z o. 14.Societate de Administrate a Fondurilor de Pensii Private 70 Eureko Asigur`ri 63 Eurial Broker de Asigurare 67 Euroins Asigurare Reasigurare 64 Fast Brokers . 33 Dinu. Olanda Sucursala Bucure[ti 21. 103 BNP Paribas Lease Group IFN 90 Bo[tin` & Associates Insolvency SPRL 137 Bo[tin` Accounting & Fiscal Consulting 139 Bo[tin` [i Asocia]ii 132 Companie Pagina bpv Grigorescu 132 BRD . 142 EOS Risq Romånia .A. 66 ARX Equity Partners 142 Asigest Agri Broker de Asigurare 67 Asigurare Reasigurare Ardaf 60 Asigurare Reasigurare Asimed 61 Asigurarea Romåneasc` . Sucursala Romånia IFN 91 CEC Bank 32 Cecilia Popa [i Asocia]ii 132 Certasig Asigurare [i Reasigurare 62 Cetelem IFN 32 Chartis Romånia 63 Coface Romånia Credit Management Services 140 Consulting R Group 140 Credit Europe Asigur`ri-Reasigur`ri 63 Credit Europe Bank 32 Credit Europe Leasing IFN 91 Cross Monitorizare 93 Cyprus Leasing Romånia IFN 91 D&B David [i Baias 132 D&CA Insurance Broker 67 Del Fin Leasing IFN 91 Deloitte Audit 140 Deloitte Consultan]` 140 Deloitte Tax 140 Destine Broker de Asigurare 67 Deutsche Leasing Romånia 91 Deutsche Leasing Romånia Opera]ional 92 Dexia Kommunalkredit Bank AG 12.Broker de Asigurare [i Reasigurare 67 EPM Romånia Broker de Asigurare 67 Ergo Asigur`ri de Via]` 63 Ernst & Young 140 Erste Asset Management 114 Eureko .Societate de Administrate a Fondurilor de Pensii Private 70 BDO Audit 139 BDO Business Restructuring SPRL 136 BDO Tax 139 Best Insolvency SPRL 136 BFJ Consulting Group 136 Biri[ Goran 132 Biri[ Goran Insolven]` SPRL 137 Biri[ Goran Tax Consulting 139 BMFM 102.Societate de Administrate a unui Fond de Pensii 70 Aviva Asigur`ri de Via]` 61 Aviva Investors Romånia 114 Badea Clifford Chance 132 Banca Comercial` Carpatica 28 Banca Comercial` Feroviar` 28 Banca Comercial` Romån` 28 Banca de Export-Import a Romåniei Eximbank 17.Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private 70 BRD Asigur`ri de Via]` 62 BRD Asset Management 114 BRD Sogelease IFN 79. 32 BCR Asigur`ri de Via]` Vienna Insurance Group 61 BCR Asigur`ri Vienna Insurance Group 62 BCR Banca pentru Locuin]e 32 BCR Leasing IFN 90 BCR Pensii . 28 Banca Italo Romena Spa 30 Banca Millennium 30 Banca Romåneasc` Membr` a Grupului National Bank of Greece 30 Banca Transilvania 30 Bancpost 30 Bank Leumi Romånia 30 Bank of Cyprus (Romånia) 32 BC Intesa Sanpaolo Romånia 13.Index Companie Pagina 360 Insights 6 3TS Capital Partners 141 AA Total Insolvency IPURL 136 ABC Asigur`ri Reasigur`ri 60 Accenture Central Europe B.Broker de Asigurare . 16.

92 Imoleasing IFN 92 Impuls-Leasing Romånia IFN 81.A.Broker de Asigurare-Reasigurare 68 Marfin Bank Romånia 33 M`rg`rit. Bucharest Office 142 Mircea [i Asocia]ii 133 MKB Romexterra Bank 34 Muntenia Invest 115 Mu[at [i Asocia]ii 123. 47.Societate de avocatur` afiliat` Deloitte Romånia 134 Romanian International Bank 35 Rominsolv SPRL 138 Romstal Leasing IFN 95 Roumanie Assurance International 65 Rovigo SPRL 138 RTPR Allen & Overy 134 RVA Insolvency Specialists SPRL 138 Safe Invest Romånia Broker de Asigurare 69 Safety Broker de Asigurare 69 Safi Invest 115 SAI Raiffeisen Asset Management 70 Salans Moore [i Asocia]ii 119. 135 Schnecker Van Wyk & Pearson Pro Accounting & Tax 141 Schnecker Van Wyk & Pearson Romånia 135 Schoenherr [i Asocia]ii 135 {erban.Index Companie Pagina Fleet Management Services 92 FNGCIMM 19 Fondul de Garantare a Depozitelor \n Sistemul Bancar 8. Sucursala Bucure[ti 33 ING Lease Romånia 93 ING Pensii . Florov & Asocia]ii 133 Marsh Broker de Asigurare-Reasigurare 68 Maxygo Broker de Asigurare 68 Mazars Romånia 140 Mezzanine Management GmbH. 70 ING Bank Amsterdam N. Mare[ [i Asocia]ii 135 Sigmableyzer Investment Group LLC 142 Signal Iduna Asigur`ri de Via]` 66 Sira 115 Societatea Civil` de Avocatur` Mircea [i Asocia]ii 141 SIF Banat-Cri[ana 116 SIF Moldova 116 SIF Muntenia 116 SIF Oltenia 116 SIF Transilvania 116 Star Asset Management 115 Stefy IPURL 138 Stoica & Asocia]ii 135 Swiss Capital Asset Management 116 Target Asset Management 116 Taxhouse 141 TBI Leasing IFN 95 Top Leasing IFN 95 Transilvania Leasing IFN 95 }uca Zbårcea & Asocia]ii 135 TZA Insolven]` SPRL 139 Unicredit Insurance Broker 69 Unicredit Leasing Corporation 95 Unicredit }iriac Bank 35 Uniqa Asigur`ri 46. 35 Forum Insurance Broker 67 Garanta Asigur`ri 64 GE Garanti Bank 33 GED 142 Gelias Broker de Asigurare 68 General Group Expert SPRL 137 Generali . 9. 35 REFF & Asocia]ii SCA . {erban & Asocia]ii 134 Pinebridge Investments 142 Pioneer Asset Management S. 66 Uniqa Asigur`ri de Via]` 66 Valor SPRL 139 Vanguard Asset Management 116 Vil`u & Mitel 135 Vladu Vera VERA IPURL 139 Voicu & Filipescu 135 Volksbank Romånia 35 White & Case.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat 70 INK Consultan]` .Lichidare [i Reorganizare 138 Logiconta IPURL 138 London Brokers .V. Pachiu 135 Wolf Theiss [i Asocia]ii 136 Zamfirescu Raco]i Predoiu 136 Zepter 116 144 . 134 Mu[at [i Asocia]ii Cas` de Insolven]` SPRL 138 NBG Leasing IFN 77. 94 Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen 134 Nestor Nestor Diculescu Kinkston Petersen Consultan]` Fiscal` 141 Omniasig Asigur`ri de Via]` 65 Omniasig Vienna Insurance Group 65 Oresa Ventures Romånia 142 OTP Asset Management Romånia SAI 115 OTP Bank Romånia 34 OVB Allfinanz Romånia Broker de Asigurare 68 Pachiu & Associates 134 Peli Filip 134 Petrescu.I.Broker de Asigurare 68 Intercapital Investment Management 115 Intesa Sanpaolo Leasing Romånia 93 Iquest Consulting 140 ISD Insolvency SPRL 137 Italo Romena Leasing IFN 94 KD Investments Romånia 115 Kerten Capital Investments 142 KPMG Romånia 140 Lacoli Broker de Asigurare 68 Leaseplan Romånia 94 Libra Bank 33 Lider .Societate de Administrate a Fondurilor de Pensii Private 70 Generali Asigur`ri 64 Global Finance 142 Globinvest 114 Gras Savoye Romånia Broker de Asigurare [i Reasigurare 68 Grawe Romånia Asigurare 64 Groupama Asigur`ri 64 Helco Leasing IFN 92 Icap Romånia Business Information Services & Consultants 140 Immorent Romånia IFN 83. 93 ING Asigur`ri de Via]` 65. 115 Piraeus Bank Romånia 34 Piraeus Leasing Romånia IFN 94 PKF Finconta 141 Platinum Asigur`ri-Reasigur`ri 65 Companie Pagina Popovici Ni]u & Asocia]ii 134 Porsche Bank Romånia 34 Porsche Broker de Asigurare 68 Porsche Leasing Romånia IFN 94 Porsche Mobility 94 Porsche Versicherungs AG Salzburg .Sucursala Romånia 65 Power Insurance Broker 69 PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services SPRL 138 PricewaterhouseCoopers Romånia 141 PRO Management Insolv IPURL 138 Procredit Bank 34 Project Management Solution 141 PSG Insurance Broker 69 Raiffeisen Asset Management 115 Raiffeisen Banca pentru Locuin]e 34 Raiffeisen Bank 35 Raiffeisen Broker de Asigurare-Reasigurare 69 Raiffeisen Leasing IFN 95 RBS Romånia 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful