c a r e a s c ` z u t c u p e s t e 7 % fa ] ` d e 2 0 0 8 . dar sp un to tu [i c ` nu se a[t eap t` la un n o u a v å n t \ n ur m ` t o r i i t r e i . a s i g u r ` t or i i s . { i n u l e .Editorial Criza financiar`. redactor-[ef n u l 2 00 9 a ar ` t at p o p u l a] i ei c ` t r a i u l p e d a to r i e n u p oa t e ]i n e o v e [ n ic i e. F ` r ` al te r n a t iv e d e c r e[ t er e a af a c er i lo r .au \n j u m `t `] i t \n 2 00 9 \n l i p sa c r e d i te l o r [ i f i n a n ] ` r i l o r \ n l e a s i n g. n 2 .a u a j u st a t c h e l t u i el i l e . C ` p e u n ii i . d e l a n i v el u l r ec o r d d e 4.a u co n c e n t r a t p e m e n ] i n er e a p o r t of o l i u l u i d e c l i e n ] i [ i ef i c i e n t i z a r ea a c t i v i t ` ] i l o r d e su b s c r i e r e [ i pl a t ` a de s p ` g ub i r i l o r . \ n c o n d i ] ii l e \n c ar e s . b` n c i l e [ i . al e c `r e i v å n z `r i s . p i a ] a a s i g u r ` r i l o r a c o n s e m n a t p r i m a s c` d e r e d e d u p ` a n u l 1 9 9 0 . \ n t a n d e m c u p r o v i z i o a n el e . ec h i p a m e n t e sa u i m o b i l i a r e – n u a sc ` p a t d e r ec u l u l e c o n o m i e i . C r i z a fi n a n c i a r ` a f o s t u n p a r t e n e r c o r e c t .a fo s t u [ o r . d u bl e f a ]` d e a n u l p r e c ed en t. d u p ` c e a n i l a r ån d au o p er a t i n f u z i i d e c ap i t al p en t r u ac o p er ir e a p ie r d e r i lo r . . c ån d a f o s t r ap o r t at ` p r i ma s c `d e r e t r i me s t r i a l ` a P I B d i n u l ti m i i o p t a n i . m a i a l e s d i n s ec t o r u l i m ob i l i a r . d e la 4 .i a lt ` p r o b le m` .ar pu tea \ncheia p er ioa da de de clin? Ju c ` t o r i i d e p e p i a ] a f i n a n c i a r . s o c iet ` ]i l e r eu [ i n d a s t f el s ` i n v e r se z e tr e n d u l d i n u l t i m i i tr e i a n i. f i r m e l e d e l e a s i n g s -a u c o n f r u n t a t \ n 20 09 c u c e l m a i d r a m a ti c a n a l e x is t e n ] ei l o r . | n a c e s t c on te x t [ i c u o p e r s p ec t i v ` i n c e r t ` a v en i t u r i l o r . C u c r ed i t a r ea p e a v a r i e . 4 m i li ar d e d e le i d i n 2 0 08 . I ndi cato r ii macr oe co no mici a u c ontinu at s ` se de gra de ze [i \ n 2 009.a f ` c u t s i m ] i t ` s p r e sf å r [ i t u l a n u l u i 2 00 8. a e l i m i n a t o se r i e d e d e z e c h i l i b r e d i n e co n om i e .o i n e r ] i e p oz i t i v ` .p a t r u a n i . L a r å n d u l l o r .a b `g at d ir e c t \n p ` m å n t ( f a li m en t ) . i a r p r of i - A tu r i l e a u sc ` z u t d e a p r o a p e [a s e o r i . partenerul corect Adrian Dumitrache. 8 m il ia r d e d e e u r o \ n u r m` c u u n an . Cånd s. n ic i u n u l d i n s e gm en te l e p ie ] ei – a u to . ev o l u ]i e l a ca r e a c o n t r i b u i t [ i c o n t r a c] i a v e n i tu r i l or d i n p o l i ] e d e v i a ] ` .a u c o n f r u n t at c u o c r e[ t er e r ap i d ` a \ m p r u m u t u r i l o r n e p e r f or m a n t e. d u p ` ce f i n a n ] ` r i l e l a n i v e l u l p i e ]e i a u s c ` z u t c u p e st e 70 % . i a r c o n s u m u l . D e p e n d e n t ` \n p r o p o r ]i e d e p e s te 6 0 % d e i n d u s tr i a a u to . P er i o a d a d i f i c i l ` s . a s t a. Pr a c ti c . . aju ta] i [i de ins tab ilita tea me diul ui p o l i t i c [ i l i p s a u n o r m ` s u r i r e a l i s t e d e s u s ] i n e r e a e c o n o m i e i d in p ar t e a Gu v er n u lu i . p å n ` a tu n ci m o to r u l e c o n o m i ei .b a n c a r ` s e f e r e s c s ` d e a un pr o no sti c fe rm. a i n t r a t \ n c ol a p s. i ar in v es t it o r i lo r c ` p l an u r i l e d e a f a c er i n er e a l i s te s u n t so r t it e e [ ec u l u i. s u b pre s i un e a un o r a c ] i o n a ri c a r e a u c e ru t m a na g e r i l o r t r e c e r e a pe pr o f i t .a a d u s c u p i ci o a r e l e p e p ` m å n t. a f l a t e \ n c ` \ n t r . f i r m e l e [ i p o p u l a ] i a [ i . d a r i m p a ct u l n e g a t i v a f o s t a n u l a t d e r e z u l t a te l e bu n e l a n ou ` l u n i . [ i a a d m i n i st r a t m u l t or a o l e c ]i e c a r e i . M `s u r i le a u a v u t e f ec tu l s c o n t at [ i p i er d e r i le a u s c ` z u t c u p e s t e 80 % .a u a d a p t a t o p e r a ] i u n i l e l a n o u a r e a l i t a t e .

.

56. criza e \n alt` parte Interviu: Anca Buta Mu[at.82.416 vinzari@mediafax. directorul general al Intesa Sanpaolo Bank Cronologie 2009 5 7 10 12 26 28 29 31 36 CASETA REDAC}IONAL~ REDACTOR-{EF Adrian DUMITRACHE REDACTORI: Alexandra CHELU Cristina CUNCEA Ioana MOLDOVAN Angela PL~CINT~ Roxana PRICOP Ovidiu TEMPEA PUBLISHER: Teodora IUGA ART DIRECTOR & DTP: Felix IONESCU GRAPHIC DESIGNER COPERT~: R`zvan IORDACHE CUSTOMER SUPPORT: Nicoleta BUGA TRAFFIC MANAGER: Sorin CIURARU BRAND MANAGER: Doru PU{CA{U CORECTUR~: Theodor ZAMFIR CONFERENCE AND PRINT DEVELOPMENT MANAGER: Raluca VOIVOZEANU VÅNZ~RI: Mircea NEAGU Octavian PETRESCU Ramona P|RVULESCU Simona SIMION Roxana {TEF~NESCU Tel. partener al Mu[at & Asocia]ii Analiz`: Fondurile de private equity ies din amor]eal` Informa]ii companii: Consultan]` juridic` Case de insolven]` Consultan]` fiscal` [i audit Fonduri de investi]ii Indexul general al companiilor 117 118 126 128 132 136 139 141 143 4 .Sumar B~NCI Interviu: Radu Ghe]ea.56. pre[edintele CEC Bank Interviu: Johan Gabriels.82. directorul general al RBS Romånia Analiz`: B`ncile au sim]it doar temporar gustul pierderilor Interviu: Sergiu Oprescu. managing director al Immorent Romånia Informa]ii companii de leasing Cronologie 2009 75 76 78 88 90 96 PIA}A DE CAPITAL Analiz`: Corec]ii spre stabilizare pe pia]a de capital Analiz`: Investitorii vor re\ncepe s` se uite la fondurile de ac]iuni Informa]ii fonduri mutuale 101 104 109 114 CONSULTAN}~ Analiz`: Pentru casele de avocatur`.: 031.424 Fax: 031. pre[edintele Alpha Bank Informa]ii b`nci Interviu: Ionu] Costea. pre[edintele EximBank Interviu: Nicola Calabro’. directorul de vånz`ri al NBG Leasing Analiz`: Mai pu]in optimism \n pia]a de leasing Interviu: Bogdan Cernescu.ro DIRECTOR VÅNZ~RI: {tefan PARASCHIV DIRECTOR FINANCIAR: Dana COZAC DIRECTOR BUSINESS: C`lin BUZEA DIRECTOR GENERAL MEDIAFAX: CRISTIAN DIMITRIU TIPAR {I PREPRESS: RH PRINTING ASIGUR~RI {I PENSII PRIVATE Analiz`: Primul an de sc`dere pe pia]a asigur`rilor Analiz`: Criza financiar` „a c`zut bine” pensiilor private Informa]ii companii: Asigur`tori Brokeri de asigur`ri Fonduri de pensii private Cronologie 2009 45 48 56 60 66 69 71 LEASING Interviu: Dan Cristian Pelcu]`.

.

.

dar [i imagistic. al`turi de petrol. cånd. Cum s-a realizat transformarea la nivelul personalului? Sunt foarte mul]umit de faptul c` oamenii din CEC. CEC Bank spre ce se orienteaz` \n perioada urm`toare? Prioritar` \n acest moment este acordarea de credite care s` faciliteze accesarea fondurilor UE. dar nu \nseamn` c` nu suntem preocupa]i de atragerea unor speciali[ti [i a unor tineri gata s` se angajeze \n eforturile de dezvoltare a b`ncii. cåt [i prin modul de abordare a clien]ilor [i afacerilor. Vom duce la bun sfår[it procesul de schimbare a imaginii CEC. soldul depozitelor atrase a urcat cu 22%. |n 2009. dup` 1933. acum suntem angrena]i aproape 100% \n creditarea IMM-urilor. re]eaua b`ncii ne-au permis s` r`månem o banc` important` \n ceea ce prive[te atragerea de depozite. A mai f`cut-o o dat`.4 milioane de clien]i. dar foarte important este c` nivelul de credite neperformante pe acest segment e aproape zero. Personal. administra]iilor publice locale [i mediul rural. a \n]eles c` trebuie s` ne transform`m \ntr-o banc` universal` [i contribuie la realizarea obiectivelor stabilite prin strategia b`ncii. Din 2007 pån` \n 2010 noi am crescut creditul pentru persoane juridice de la aproximativ 20% din total portofoliu pån` la 46%. cåt [i construirea „Micului Paris”. echipa este destul de sudat`. Mai reprezint` un avantaj pentru CEC Bank faptul c` a plecat de la statutul de banc` de economii? Tradi]ia. \n special \n domeniul agriculturii. ceea ce ne-a sus]inut semnificativ s` ob]inem o cre[tere a activelor cu peste 54%. a cererii bancabile. Agricultura are \n mod constant o pondere de 18% din portofoliu. apreciaz` Radu Ghe]ea. Faptul c` suntem banc` universal` ne permite s` ne ajust`m strategia pe termen scurt. a f`cut posibil` atåt revenirea economiei. Mai toate b`ncile vorbesc de lipsa cererii pe partea de creditare sau. {i nu e ceva punctual. Nu mai suntem o cas` de economii. Urm`rim acest lucru de trei ani. cu 3. pe care tocmai amintea]i c` dori]i s-o moderniza]i \n totalitate. Ce s-ar fi \ntåmplat dac` r`måneam banc` de economii sau care acorda credite doar persoanelor fizice? Jum`tate din activitate ar fi disp`rut. n Financiar 2010 7 . Dorin]a noastr` este s` cre`m un portofoliu echilibrat. a[a cum s-a \ntåmplat \n 1933. Apreciez acest lucru cu atåt mai mult cu cåt pentru foarte mul]i dintre angaja]ii CEC a deveni salariat al CEC Bank a \nsemnat multe eforturi de preg`tire profesional`. mai bine spus. cånd agricultura. Aceste lucruri ne-au permis s` fim institu]ia de credit cu una dintre cele mai mari cre[teri de depozite atrase. Ovidiu Tempea De cånd a]i preluat conducerea CEC Bank a \nceput o repozi]ionare vizibil`. Dac` \n 2007-2008 am cochetat foarte mult cu ideea creditului ipotecar [i a creditului de consum. numele. Care sunt pa[ii urm`tori? CEC Bank vrea s` fie o banc` universal`. a f`cut posibil` ie[irea din criz` [i construirea „Micului Paris”. Dup` BCR. Nu putem r`måne cu vechile gratii la ferestre. \n condi]iile \n care \ntreg soldul \mprumuturilor s-a triplat \n aceast` perioad` de la aproximativ 3 miliarde de lei la peste 9 miliarde de lei. cred c` agricultura romåneasc` este printre pu]inele sectoare care pot avea un aport determinant la ie[irea din criza economic`. |n acest moment. conform ultimelor statistici. \n func]ie de condi]iile pie]ei. a agriculturii [i autorit`]ilor publice locale.Interviu Ghe]ea: Agricultura va scoate Romånia din criz` Agricultura va avea un aport determinant la ie[irea din criza economic`. de schimbare de atitudine fa]` de client. al`turi de petrol. Ave]i \n continuare cea mai mare re]ea de sucursale. \ntreaga echip`. suntem a doua banc` din punct de vedere al num`rului de clien]i. pre[edintele CEC Bank. Vrem ca acest lucru s` se vad` atåt prin calitatea serviciilor. Am modernizat undeva la 600 de sucursale [i mai avem \nc` pe atåt. cu 50% persoane fizice [i 50% persoane juridice.

comportamentul de consum. pentru cre[terea \ncrederii popula]iei \n produsele de economisire oferite de institu]iile de credit.B`nci FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR |N SISTEMUL BANCAR CONTINU~ S~ JOACE UN ROL ESEN}IAL |N STABILITATEA SISTEMULUI FINANCIAR-BANCAR Scena dezbaterilor publice continu` s` fie dominat` de discu]iile privind efectele crizei economice. r`måne un element cheie \n analiza modului \n care statele vor reu[i s` dep`[easc` costurile crizei [i efectele sale pe termen lung. ajungånd la 17. |n acest context. cåt [i prin reducerea num`rului deponen]ilor persoane juridice cu 0. depozite negarantate 6% Depozite garantate Depozite negarantate 94% Datele incluse \n grafic sunt la 31 decembrie 2009 „Sc`derea economisirii atrage dup` sine reducerea disponibilului de creditare [i investi]ii \n economie. Acela[i studiu dezv`luie faptul c` economiile popula]iei s-au concentrat \n special \n depozite \n lei (14%) [i conturi curente \n lei (10%) [i mai pu]in \n carduri de debit (8%). directorul FGDB. este explicat` printr-o sc`dere mai accentuat` a num`rului total al deponen]ilor persoane fizice (cu 5. Doar garantarea depozitelor nu este suficient` pentru a face din rata economisirii suportul cre[terii ratei investi]iilor \n PIB. iar economiile popula]iei aflate \n depozite bancare s` fie suportul pentru cre[terea ofertei de bunuri [i servicii pe pia]a intern` [i extern`.4%). existen]a unui sistem bancar solid [i m`surile pruden]iale adoptate de Banca Na]ional` au f`cut ca Romånia s` fie ocolit` de falimente bancare. au avut loc ajust`ri esen]iale \n comportamentul pie]elor financiare. Aceast` dinamic`. fapt ce are consecin]e importante asupra gradului de economisire.332. Cel mai recent sondaj de opinie realizat la solicitarea FGDB (2009) arat` c` insuficienta informare [i amplificarea sentimentului de insecuritate au f`cut ca 14% din popula]ie s` cread` doar \n „seiful“ din cas` [i mai pu]in \n alte forme de economisire. Pentru o ]ar` emergent`. cåt [i de valoarea lunar` a co[ului de consum de m`rfuri [i servicii“. activitatea institu]iilor responsabile cu asigurarea [i garantarea economiilor popula]iei este cu atåt mai important` cu cåt. reprezint` corec]ii ale comportamentului de economisire anterior. num`rul total al titularilor de depozite a sc`zut cu 5.9%.2% fa]` de sfår[itul anului 2008. |n ciuda turbulen]elor de pe pie]ele financiare interna]ionale. apreciaz` Eugen Dijm`rescu. |n viitor. cum este Romånia. pe plan interna]ional.761 de deponen]i. respectiv cel de economisire. corelat` direct cu evolu]ia veniturilor. afectate \n continuare de criz` [i de m`surile de control sever al veniturilor. Fondul de Garantare a Depozitelor \n Sistemul Bancar (FGDB) a continuat s`-[i exercite rolul s`u \n crearea [i men]inerea stabilit`]ii financiar-bancare. 8 Advertorial . afirm` Eugen Dijm`rescu. procesul de economisire va fi puternic influen]at de situa]ia economic` general` [i de nivelul veniturilor individuale. \n defavoarea consumului. „Evolu]ia economisirii este un barometru al \ncrederii popula]iei \n politicile economice [i monetare. Depozite garantate vs. La 31 decembrie 2009. volumul economiilor popula]iei este afectat atåt de m`rimea veniturilor. Inten]iile de economisire pentru anul 2010. pentru proiecte de dezvoltare ajustate nevoilor economiei [i consolidarea veniturilor bugetare prin m`rirea bazei de impozitare“. determinate de sc`derea veniturilor [i a remuner`rii depozitelor bancare. Fie c` vorbim de ]`ri cu economii dezvoltate sau emergente. al dezvolt`rii [i diversit`]ii instrumentelor de plasament pe pie]ele financiare. Concomitent. \n timp ce comportamentul consumatorilor continu` s` fie dominat de pruden]` [i team`. Politicile economice ar trebui s` devin` pro-active pentru \ntreprinz`tori.

s-a ajustat contribu]ia anual` a institu]iilor de credit participante la 1 Plata compensa]iilor la b`ncile \n faliment se prezint` astfel: Total Nova Bank Banca Columna Banca Turco-Romån` Banca Romån` de Scont Banca Interna]ional` a Religiilor Bankcoop Banca “Albina” 0 % pl`]i efective de compensa]ii 20 40 60 80 100 % deponen]i care au fost compensa]i Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. Au fost ajustate plafonul de garantare a depozitelor [i termenul de plat` a compensa]iilor \n cazul falimentului institu]iilor de credit [i au fost adoptate noi m`suri destinate consolid`rii \ncrederii deponen]ilor \n s`n`tatea [i stabilitatea sistemelor bancare: Protejarea unor valori mai ridicate ale economiilor cet`]enilor sau \ntreprinderilor mici [i mijlocii prin cre[terea [i egalizarea plafoanelor de garantare la 50. [i a altor institu]ii ale statului \n solu]ionarea problemelor cauzate de situa]ii excep]ionale – b`nci centrale. FGDB a recuperat 31. FGDB r`måne singura institu]ie a c`rei principal` misiune este aceea de a garanta depozitele \n sistemul bancar [i de a contribui la stabilitatea acestuia pe termen mediu [i lung.12% din totalul crean]elor sale asupra b`ncilor \n faliment. 39/1996 privind înfiin]area [i func]ionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Financiar 2010 9 . crean]ele exigibile ale institu]iei de credit fa]` de ace[tia. precum [i orice alte informa]ii utile determin`rii valorii compensa]iei la care este \ndrept`]it. la solicitarea lor de c`tre Fond. De asemenea. |n contextul crizei financiare interna]ionale.000 de euro. Pån` la 31 decembrie 2009.465 de deponen]i. Mai buna rela]ionare [i informare a publicului larg cu privire la m`surile de siguran]` oferite de schemele de garantare aferente.2% \n 2009 din volumul depozitelor garantate. 80/2009 pentru modificarea [i completarea Ordonan]ei Guvernului nr. Implicarea.1% \n 2008 la 0. FGDB este preocupat de limitarea apelului la credite stand-by \n favoarea consolid`rii resurselor destinate compensa]iilor prin modificarea necesar` a cotei anuale a contribu]iilor b`ncilor participante la schem` [i administrarea corespunz`toare a propriilor resurse. depozitele garantate ale acestora. Anul 2009 a dus la modific`ri substan]iale ale schemelor de garantare. FGDB a continuat monitorizarea [i sprijinirea lichidatorilor \n aplicarea procedurii falimentului la b`ncile la care a avut calitatea de creditor \n vederea recuper`rii unor sume cåt mai mari din crean]ele sale. cåt [i cu ceilal]i actori din sistem pentru a men]ine \ncrederea popula]iei \n sistemul financiar-bancar. FGDB a pl`tit compensa]ii \n favoarea unui num`r de 327. inclusiv schemelor de garantare a depozitelor. din momentul \n care depozitele au devenit indisponibile. institu]iile de credit participante la FGDB [i-au adaptat sistemele informatice pentru a asigura existen]a \n permanen]` a unei eviden]e complete [i exacte cuprinzånd: datele referitoare la deponen]ii garanta]i. \n special ale celor din Uniunea European`. Activitatea FGDB ca schem` de garantare a depozitelor \n sistemul bancar Prin amendamentele aduse legii de func]ionare a FGDB la sfår[itul primului semestru al anului 20091. \n caz de necesitate. pån` acum. sub form` de \mprumut. guvernele trebuie s` pun` la dispozi]ia schemelor de garantare sumele suplimentare necesare acoperirii compensa]iilor. echivalent \n lei. Astfel. Modul \n care FGDB [i-a dus la \ndeplinire atribu]iile oferite prin lege se reflect` [i \n ceea ce prive[te plata compensa]iilor la institu]iile de credit \n faliment. Cre[terea capacit`]ii institu]iilor [i schemelor de garantare de a reac]iona mai rapid la eventualele „accidente“ din sistemul bancar prin reducerea termenului pentru \nceperea pl`]ilor compensa]iilor de la 3 luni la 20 de zile lucr`toare. FGDB coopereaz` atåt cu banca central`. Fond de la 0.Nout`]i \n domeniul reglement`rilor legale La nivelul Uniunii Europene s-a acordat o aten]ie din ce \n ce mai mare institu]iilor responsabile cu asigurarea stabilit`]ii financiare. a fost \nt`rit` capacitatea Fondului de a asigura plata compensa]iilor \n condi]iile major`rii plafonului de garantare a depozitelor [i a reducerii semnificative a termenului de plat` a compensa]iilor. Pentru acomodarea cre[terii plafonului de garantare cu necesitatea FGDB de a acoperi eventualele compensa]ii. Pentru a se asigura aplicarea acestor prevederi [i \ncadrarea \n termenele respective.

astfel c` nu se poate spune c` modul \n care au reac]ionat b`ncile de aici a fost diferit fa]` de reac]iile \nregistrate pe pia]a bancar` interna]ional`. dar cu un num`r de obliga]ii financiare \n cre[tere (furnizori de servicii. \n solu]iile solide oferite [i \n echipa unic` de profesioni[ti. am navigat prin aceast` perioad` furtunoas` al`turi de clien]ii no[tri [i am lucrat \mpreun` cu ei pentru a g`si situa]iile [i solu]iile reciproc avantajoase \n a[a fel \ncåt \ntr-un final s` ie[im \mpreun` \nving`tori. Nici Romånia nu face excep]ie. include conturi curente. Credem \n ceea ce construim [i nu ne oprim aici. carduri de debit [i de credit.B`nci De 15 ani \n Romånia O poveste de succes despre valoarea experien]ei |n RBS Romånia cunoa[tem [i credem \n valoarea experien]ei cå[tigate \n 15 ani de zile. planuri de economii. cu un program aglomerat. Gama noastr` de produse Corporate Banking const` \n servicii de tranzac]ii bancare [i de trezorerie. ne-am pozi]ionat \ntotdeauna ca o banc` de rela]ii. credite pentru uz personal. |n ceea ce prive[te strategia pentru clien]i persoane fizice. institu]ii financiare etc. avånd \n vedere evolu]ia obiceiurilor de consum ale clien]ilor de servicii financiare de retail. au nevoie de solu]ii eficiente care s` reduc` timpul petrecut cu achitarea obliga]iilor de natur` financiar` (pl`]i de utilit`]i. precum [i produse de creditare. inten]ionånd s` ne conserv`m portofoliul existent [i s` \l dezvolt`m selectiv pe anumite segmente. Gama noastr` de produse \n continu` diversificare. care r`spund celor mai sofisticate nevoi financiare. |ncepånd din septembrie 2004. \n special cele cu poten]ial de export [i dezvoltare. lans`ri de noi produse [i servicii dedicate persoanelor fizice [i clien]ilor no[tri Royal Preferred Banking. | nc` de la intrarea sa pe pia]a romåneasc`. Obiectivul b`ncii noastre a fost acela de a construi aceste rela]ii pe m`sur` ce a crescut odat` cu pia]a romåneasc` de profil. |n ceea ce ne prive[te.) [i s` recanalizeze acest timp c`tre proiecte personale [i c`tre familie.). pre[edinte al RBS Romånia Care sunt priorit`]ile [i obiectivele RBS pentru anul acesta? Suntem deschi[i c`tre noi oportunit`]i de afaceri. participarea \n tranzac]ii cu vizibilitate. Marea majoritate a acestora sunt salaria]i (cu un program fix). RBS a dezvoltat un portofoliu de canale de servicii alternative electronice care acoper` majoritatea nevoilor clien]ilor. facilit`]i de overdraft. Datorit` abord`rii noastre pru- 10 Advertorial . de la cele standard la cele mai complexe. solu]ia noastr` de internet banking. credite personale cu ipotec`. sucursala virtual` aflat` la dispozi]ia clien]ilor no[tri oriunde. oricånd. ne concentr`m asupra canalelor alternative [i. De-a lungul celor 15 ani de existen]` a opera]iunilor b`ncii \n Romånia. precum [i companii de pe pia]a local`. banca [i-a construit o reputa]ie solid` de partener profesionist [i de \ncredere. Interviu cu Johan Gabriels. companii interna]ionale care deruleaz` afaceri \n Romånia. Ce impact a avut criza financiar` asupra b`ncilor \n general [i asupra RBS Romånia \n special [i ce m`suri a]i luat pentru a ie[i din dificultate? Cu siguran]` c` recentele evenimente economice au produs multiple efecte \n lan] \n economiile na]ionale ale tuturor statelor. La final de 2009 am lansat Phone Banking. asupra serviciilor financiare electronice. Factorii care au contribuit \n trecut la succesul nostru vor continua s` fie prezen]i \n 2010 [i mai departe: oameni minuna]i. sectorului public [i clien]ilor persoane fizice. oferim produse [i servicii pentru clien]i persoane fizice. De aceea. dar [i a preferin]elor acestora. Dintre oportunit`]ile de care \ncerc`m s` profit`m \n urm`toarea perioad` se pot aminti: m`rirea gradului de penetrare pe segmentele tradi]ionale de clien]i. produse [i servicii excelente. credite ipotecare. noi parteneriate \n sectorul public. serviciu prin care clien]ii pot efectua prin telefon diverse opera]iuni bancare. \n principal. cum ar fi cele dedicate companiilor. echipa noastr` [i-a construit o reputa]ie impresionant` \n dezvoltarea unor rela]ii solide de afaceri cu clien]i corporativi [i persoane fizice. iar la \nceput de 2010 am lansat iBanking. lider \n ceea ce prive[te inova]ia de produs [i calitatea serviciilor. Lucr`m preponderent cu corpor a]ii multina]ionale. rate credite etc.

atåt tineri. Care este strategia de CSR a RBS Romånia? Prin responsabilitatea corporatist` \n]elegem s` includem aspectele de dezvoltare durabil` \n strategia de business. produse bancare. datorat` bazei foarte solide de depozite. Evident c` am luat m`suri de optimizare a costurilor. avem o pozi]ie foarte bun` \n ceea ce prive[te lichiditatea. Momentan ne concentr`m pe urm`toarele zone: reducerea impactului asupra mediului. MoneySense este programul de educa]ie financiar` al grupului RBS. indiferent de industrie. MoneySense ofer` oric`rei persoane interesate asisten]` [i informa]ii financiare despre finan]ele personale [i despre servicii financiare. sprijinirea comunit`]ilor locale [i educa]ia financiar`. administrarea finan]elor personale [i dezvoltarea unei afaceri. Cu ajutorul acestui program. prima edi]ie a programului MoneySense s-a desf`[urat \n 2010 \n 36 de licee din Bucure[ti. |n plus. pre[edinte al RBS Romånia dente [i selective fa]` de clien]i [i deal-uri. precum [i realit`]ile [i priorit`]ile locale. a[a cum au f`cut-o toate companiile de pe pia]`. Am ales aceste direc]ii avånd \n vedere strategia grupului. oricine \[i poate administra mai bine banii [i bugetul personal astfel \ncåt s` aib` un plus de echilibru financiar [i s` fie mai preg`tit pentru viitor. Gala]i. care se desf`[oar` de peste 15 ani.|n ceea ce ne prive[te. Ce a]i \ntreprins \n direc]ia educa]iei financiare? |n 2010 RBS Romånia a lansat MoneySense – un program de educa]ie financiar` destinat publicului larg. tendin]` pe care am manifestat-o \ntotdeauna. Bra[ov. implicarea angaja]ilor. fiind unul dintre cele mai importante programe de acest tip din Marea Britanie [i Irlanda. ne-am pozi]ionat \ntotdeauna ca o banc` de rela]ii. Obiectivul programului este s` ofere acces la informare [i educa]ie financiar` pentru un num`r tot mai mare de persoane. am navigat prin aceast` perioad` furtunoas` al`turi de clien]ii no[tri [i am lucrat \mpreun` cu ei pentru a g`si situa]iile [i solu]iile reciproc avantajoase \n a[a fel \ncåt \ntr-un final s` ie[im \mpreun` \nving`tori. Oradea. acoperind no]iuni de baz` legate de b`nci. cåt [i clien]i actuali [i poten]iali. nu putem spune c` am sim]it criza cu aceea[i acuitate ca alte institu]ii bancare. Prin intermediul parteneriatului cu Funda]ia CREDE [i AIESEC Romånia [i cu sprijinul voluntarilor b`ncii. n Financiar 2010 11 . Johan Gabriels. Pite[ti [i Timi[oara. Cluj-Napoca.

|ns` tranzi]ia rapid` de la expansiunea exuberant` la controlul costurilor [i ajutorul b`ncii centrale au f`cut ca sistemul bancar local s` consemneze doar temporar pierderi. ca de altfel pentru \ntreg sectorul privat. o perioad` de ajustare pentru a face fa]` noilor condi]ii din mediul economic. Alexandra Chelu 12 Analiz` .B`nci B`ncile au sim]it doar temporar gustul pierderilor Anul 2009 a \nsemnat pentru b`nci.

.

|n acest context.7 ori mai mic decåt valoarea record de 4. sucursalele institu]iilor de credit europene au dreptul s` opereze pe baza autoriza]iilor ob]inute de b`ncile-mam`. b`ncile s-au confruntat cu o cre[tere rapid` a creditelor neperformante [i. dar nu a renun]at la pruden]` [i la supravegherea atent` a institu]iilor de credit prezente pe pia]a local`. Pentru \nceput. sc`derea veniturilor. firmele au fost afectate atåt de sc`derea cererii interne. a provizioanelor constituite. dar mai ales de incertitudinile privind siguran]a locului de munc`. Sistemul bancar a fost for]at s` \nve]e din mers regulile crizei. |n plus. aceasta fiind principala cauz` care a f`cut ca sistemul bancar s` \nregistreze \n premier` pierderi \n primul trimestru al anului trecut. cåt [i a celei externe. Mai mult. de peste 770 de milioane de lei. |n pofida reducerii semnificative a profitului. care au compensat la nivelul sectorului rezultatele negative rapor- tate de alte institu]ii concurente. ceea ce a condus la o reducere drastic` a cererii interne.4 miliarde de lei \nregistrat` \n 2008. 14 Analiz` . \n condi]iile \n care sectorul public se confrunta deja cu probleme legate de cre[terea deficitului bugetar.1%. activele nete ale sistemului bancar au crescut \n 2009 cu 5. \n contextul \n care valoarea provizioanelor constituite aproape s-a dublat. 22 de b`nci din cele 42 de institu]ii existente au \nregistrat anul trecut profituri cu o valoare cumulat` care dep`[e[te de trei ori nivelul cå[tigului rezultat la nivelul sistemului bancar. iar unele b`nci au reu[it s`-[i adapteze opera]iunile pentru a \ncheia anul cu profituri semnificative. dar cu pruden]` Banca Na]ional` a Romåniei (BNR) a relaxat anul trecut politica monetar` [i normele pentru acordarea anumitor tipuri de \mprumuturi.4 miliarde de lei la 330. din cauza recesiunii marilor economii europene. \n contextul \n care. generate \n principal de deprecierea leului \n condi]iile accentu`rii aversiunii fa]` de risc a investitorilor. ceea ce \nsemna c` sunt supravegheate tot din str`in`tate. dup` intrarea Romåniei \n Uniunea European`.6 miliarde de lei. anul trecut s-a revenit la supravegherea local` a tuturor opera]iunilor bancare prin intrarea \n vigoare a unui ordin BNR care prevede c` [i sucursalele b`ncilor str`ine prezente \n Romånia trebuie s` raporteze lunar informa]ii financiar-contabile detaliate. de la 314. astfel c` au trecut anul trecut la ajustarea semnificativ` a opera]iunilor desf`[urate. iar profitul sectorului bancar a fost de 5. efectele crizei au fost puternic resim]ite. cauzate \n principal de majorarea cheltuielilor. prin urmare. situa]ie specific` pentru Romånia \n anii electorali. Totu[i. Popula]ia a fost puternic afectat` de \nghe]area credit`rii. precum [i de intensificarea dificult`]ilor privind ob]inerea de finan]are. BNR se confrunta cu persisten]a presiunilor infla]ioniste. inclusiv pe partea de investi]ii [i costuri cu salaria]ii. Astfel. Relaxare.B`nci E conomia romåneasc` s-a trezit dup` anul 2008 f`r` niciun sprijin.

.

\n cumul de 2. iar creditarea \nghe]ase. de 31. B`ncile care au participat la aceste acorduri sunt Erste Bank. care controleaz` circa 70% din pia]a din Romånia. adic` de a constitui provizioane mai mici pentru acestea. grupurile-mam` care controleaz` principalele nou` institu]ii de credit cu capital str`in din Romånia s-au angajat \n fa]` reprezentan]ilor FMI. fa]` de 40%. Totodat`.25 de puncte procentuale. \n sum` de aproape 155 de miliarde de lei. cånd banca central` a decis o reducere a dobånzii de politic` monetar` cu 0. National Bank of Greece. printre care a introdus posibilitatea de a putea reduce nivelul provizioanelor constituite la creditele considerate pierdere (restan]e peste 90 de zile sau credite pentru care s-au ini]iat proceduri judiciare) cu 25% din valoarea garan]iilor aferente [i de a \ncadra \ntr-o clas` de risc inferioar` creditele restructurate. Volksbank. pentru \mbun`t`]irea situa]iei lichidit`]ii de pe pia]a local`. la 10% pe an. Pe de alt` parte. de la 10. [i a ratei de solvabilitate a sucursalelor peste 10%. BEI [i BNR s` nu retrag` capital [i au garantat participarea cu capital suplimentar pentru sus]inerea subsidiarelor locale. Mai mult.25% la 8%.5 puncte procentuale. banca central` a decis s` reduc` pentru prima dat` dup` mai bine de un an [i jum`tate rata dobånzii. Raiffeisen International. Société Générale. Mai mult.B`nci Evolu]ia ratei de politic` monetar` [i a ratelor rezervelor minime obligatorii \n 2009 Data [edin]ei de politic` monetar` Rata dobånzii de politic` monetar` Rata rezervelor minime obligatorii Lei Valut` 4 februarie 2009 10% 18% 40% 6 mai 2009 9. |nc` din a doua [edin]` de politic` monetar`.5 miliarde de euro. restric]ie care intrase \n vigoare doar cu cåteva luni \nainte. BNR a acceptat \n prima lun` a anului trecut s` elimine obliga]ia de a aplica teste de stres pentru clien]ii care solicit` credite ipotecare [i imobiliare cu garan]ii ipotecare.75 puncte procentuale. cu 73% mai mult decåt valoarea contractat` \n 2008. prin trei decizii separate. Alpha Bank. Ulterior. Concomitent. \n condi]iile \n care gradul de nerambursare pentru acest tip de \mprumuturi era mult mai mic decåt \n cazul creditelor de consum [i nevoi personale negarantate. Un prim pas \n acest sens a fost f`cut \n luna martie. ceea ce a avut ca efect eliberarea a circa 800 milioane de euro. dup` ce \n 2008 operase [ase major`ri ale ratei. Astfel. cu 0. Comisiei Europene. pe care a redus-o de cinci ori anul trecut. \n contextul \n care condi]iile de lichiditate de pe pia]a interbancar` s-au stabilizat. Lombard. dar a stabilit totodat` ca b`ncile s` prevad` \n noile norme interne un avans minim pl`tit de client la acest tip de \mprumuturi. BERD. BNR a mai luat [i alte decizii pentru a ajuta sectorul bancar. Un alt semnal c` BNR sus]ine reluarea sustenabil` a credit`rii economiei a fost dat \n luna mai. b`ncile-mam` ale primelor nou` institu]ii de credit din Romånia au semnat pån` \n luna august scrisori de angajament individuale cu BNR pentru men]inerea nivelului expunerii pe pia]a local` la nivelul de la finele lunii martie 2009. banca central` a eliberat treptat fonduri din rezervele minime obligatorii aplicabile pasivelor b`ncilor. BNR a redus rata rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei de la 18% la 15% [i a celor \n valut` de la 40% la 25%. din luna februarie. cånd s-a decis reducerea la zero a ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele \n valut` cu scaden]` rezidual` mai mare de doi ani. \n condi]iile \n care efectele crizei interna]ionale se resim]eau puternic \n economia local`. \n condi]iile \n care o sc`dere de asemenea amploare nu mai fusese realizat` de mai bine de doi ani.5% 15% 30% 29 septembrie 2009 8% 15% 30% 16 noiembrie 2009 8% 15% 25% Sursa: Banca Na]ional` a Romåniei (BNR) Pentru limitarea efectelor crizei interna]ionale. BNR a acordat b`ncilor \mprumuturi overnight prin facilitatea permanent`. BNR a hot`råt s` urmeze o politic` de relaxare [i \n ceea ce prive[te dobånda de politic` monetar`. banca central` a realizat anul trecut teste de stres care au indicat o nevoie 16 Analiz` . Eurobank EFG.5% 18% 40% 30 iunie 2009 9% 15% 35% 4 august 2009 8. institu]iile au realizat depozite overnight \nsumånd 56 de miliarde de lei. Piraeus Bank [i UniCredit. Aceste dou` m`suri au venit \n contextul \n care profiturile b`ncilor erau puternic afectate de constituirea a tot mai multe provizioane. cu peste 15% mai mult comparativ cu 2008.

.

5 97. \n titluri de stat. iar \n decembrie 2009 a anun]at c` toate major`rile de capital operate de b`ncile comerciale \ncepånd din iunie 2008 au fost solicitate de reprezentan]ii b`ncii centrale.6 79.0 101. Fondul Na]ional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a primit aproximativ 11. gradul de intermediere financiar`. Totu[i. lei) Depozite totale Lei Valut` 154.4 Noiembrie 200. [i a ajuns la 40. care asigurau randamente ridicate.2 154.9 79.2 158.3 96.8 79. Cu toate acestea. sub form` de capital [i \mprumuturi subordonate.1 81. a dep`[it anul trecut pragul de 40%.9 August 198. ratele la creditele \n moned` na]ional` au continuat s` se situeze la niveluri ridicate. un risc 18 Analiz` .0 119. pån` la valorile din primul semestru din 2008. bancherii au scos \n eviden]` nevoia de a fi puse la dispozi]ie instrumente de investi]ii adecvate.1 154.7 122.8% \n 2006 la 38.6 Februarie 206.2 79.1 95. b`ncile au adus \n Romånia anul trecut circa 500 de milioane de euro.7 +5 Sursa: Banca Na]ional` a Romåniei (BNR) Depozitele reziden]ilor clien]i neguvernamentali (mld.6 Aprilie 200. \n contextul \n care declinul economiei cu 7. dar multiplele incertitudini existente au condus la \nghe]area credit`rii [i la concentrarea pe atragerea de resurse de pe pia]a intern`. iar pe de alt` parte FMI a ar`tat c` este [i va fi flexibil [i c`.8 79.5 161.6 100.7 123.2 158.6 117.6 de capital suplimentar pentru b`ncile comerciale de cel mult un miliard de euro. dar [i depozitele nou constituite.3 99.7 118. totu[i.4 102.7 58. Singurul impuls pentru creditarea sectorului privat a fost dat anul trecut de programul guvernamental „Prima Cas`“.1 99.1 Varia]ie 2009/2008 (%) +0. nu sectorul privat La \nceputul lui 2009.8% la finele anului 2008 la 14% \n decembrie 2009.6 61.4 83. [i au urmat cu greu trendul descendent al dobånzii de politic` monetar`.000 de euro. Per total.0 +10.5% \n 2008.9 83.7 121.9 117. \n condi]iile \n care numai componenta \n lei s-a diminuat cu 9%.7 65.1 Iulie 197. B`ncile au creditat statul. expunerea pe Romånia a grupurilor care controleaz` principalele nou` b`nci cu capital str`in a fluctuat pe parcursul anului trecut.1 118. pe baza major`rii credit`rii. lei) Luna Credit total Lei Valut` Ianuarie 206.7 155. calculat ca raport \ntre \mprumuturile sectorului privat [i PIB.7%. Pån` la finele anului trecut.9 117.6 163. b`ncile mam` [i-au majorat expunerea pe Romånia pån` la finele lunii decembrie a anului trecut pån` la nivelul convenit \n martie 2009. dobånzile au atins \n prima parte a anului trecut niveluri maxime atåt \n ceea ce prive[te creditele noi \n lei. dep`[ind \n decembrie 2009 valorile din toamna lui 2008.9 Decembrie 199.7 102.9 Septembrie 198.1% a fost mai mare decåt sc`derea soldului credit`rii. existånd totu[i [i o excep]ie.8 58. |n primul rånd.6 101.5 82. dup` ce \n 2007 [i 2008 avansase foarte rapid cu 50. cånd s-au resim]it pe plan local efectele crizei financiare.4 57. dar programul a \ntåmpinat probleme de la lansare.9 Mai 199.7% anul trecut.8 +4 +23. b`ncile din Romånia s-au trezit \n fa]a unui peisaj economic cu totul schimbat comparativ cu evolu]ia din anii anteriori [i au \ncercat s`-[i revizuiasc` strategiile de pia]`. Dac` b`ncile au \nceput s` reduc` treptat \n a doua parte a anului trecut dobånzile acordate la depozitele \n lei.1 56. Gradul de intermediere financiar` a urcat treptat \n ultimii ani de la 26. Pe de-o parte.2 58. Prima locuin]` a fost cump`rat` prin intermediul acestui program \n luna iulie. Dobånzile ridicate al creditelor \n lei.9 80. |n acest context.1 Iunie 198.1 96.7 100. prin care creditele contractate de o persoan` pentru cump`rarea primei locuin]e erau garantate de stat \n limit` maxim` de 60. a suferit unele modific`ri [i a \nceput s` func]ioneze cu adev`rat abia \n toamna anului trecut.4 62. b`ncile au trecut la investi]ii mai sigure. Concomitent.9 120.7 120.5% [i respectiv 25.4 63. soldul creditelor acordate sectorului neguvernamental a sc`zut anul trecut cu 3. dar mai ales ne\ncrederea popula]iei \n siguran]a veniturilor [i a locului de munc`. Rata medie a solvabilit`]ii la nivelul sistemului a crescut de la 13.6 83.0 80.500 de cereri \n cadrul programului [i a acordat garan]ii \nsumånd 485 de milioane de euro.6% \n termeni reali.7 Octombrie 201.1 Martie 202.1 162.7 56. mai pu]in de jum`tate din plafonul de un miliard de lei aprobat ini]ial de Guvern. a companiilor \n revenirea cererii [i economiei [i a b`ncilor \n clien]ii noi [i siguran]a ramburs`rii \mprumuturilor au condus la pr`bu[irea credit`rii sectorului neguvernamental \n 2009.8 57.B`nci Evolu]ia creditelor [i depozitelor \n 2009 Creditul neguvernamental (mld.1 161.8 56.2 167.3 154.9 117.9 -4.

.

CEC Bank 4.898 de oameni. Mai exact. BRD 15. Dinamica depozitelor \n lei [i valut` din 2009 indic` ne\ncredere \n evolu]ia monedei na]ionale.6% 4. au fost nevoi]i s`-[i eficientizeze opera]iunile axate \n principal pe vånzarea de credite [i s` treac` la un management mult mai atent al riscurilor.8% \n termeni nominali. Astfel.3% 11.2 miliarde de euro. Pe m`sur` ce strategiile b`ncilor se reorientau c`tre atragere de depozite. chiar dac` volumul a r`mas mult mai redus. Volksbank 6. s-a observat c` nu toate unit`]ile teritoriale sunt profitabile sau au poten]ial. care a fost stimulat` de dobånzile ridicate. Evolu]ia \nregistrat` de creditare [i economisire anul trecut a avut un efect pozitiv asupra sistemului bancar romånesc. Astfel. O evolu]ie mai favorabil` a avut-o economisirea. Topul b`ncilor dup` active Banca Cot` de pia]` Cot` de pia]` 2008 2009 1. Bancpost 4. managementul costurilor [i al riscurilor. reprezentånd 1.5% 6.6% 13. care au mu[cat puternic din cå[tigurile b`ncilor. a avansului provizioanelor.03% \n decembrie 2009 la 112.8% 6.5% 6. adic` spre cre[terea stabilit`]ii. Banca Romåneasc` 2. Credit Europe Bank 1.9% 6% 8.9% 9. 20 Analiz` . la 6.724 de persoane. Raiffeisen Bank 5.1% 3. creditarea sectorului guvernamental a \nflorit [i a avansat cu aproape 160% \n termeni reali.3% 19% 2. MFP a mai contractat de la b`ncile comerciale un \mprumut de tip club loan. BCR 20.7% 15.9% din total re]ea. la 67. \n valoare de 1.4% 10. Unicredit }iriac Bank 5.9% 2.8% la finele anului trecut.B`nci sc`zut [i accesul la lichiditate de la BNR prin intermediul opera]iunilor repo. Citibank 1. Personalul angajat \n sectorul bancar s-a redus anul trecut cu 5.3% 1. iar prezen]a teritorial` a b`ncilor a sc`zut cu 127 de sucursale. Piraeus Bank 3% 2.8% 12. Numai Ministerul Finan]elor Publice a \mprumutat anul trecut de la b`ncile locale peste 2. \n timp ce raportul dintre active [i num`rul salaria]i a crescut de dou` ori mai rapid decåt avansul valorii activelor.3% 6.7% 4. prin urmare.5 miliarde de euro prin emiterea de titluri \n valut` [i aproape 65 de miliarde de lei prin titluri \n lei. Banca Transilvania 5.4% 5. care [i-a redus treptat dependen]a de finan]`rile externe.9% 1. RBS Bank 2. c` nu mai este nevoie de men]inerea tuturor acelor salaria]i sprecializa]i pe vånzarea de credite [i c` este nevoie de g`sirea de solu]ii pentru temperarea cre[terii creditelor neperformante [i.6% 14.2% 14.1% 7. volumul depozitelor reziden]ilor clien]i neguvernamentali a avansat anul trecut cu 10. dar [i de ne\ncrederea \n perspectivele economice care a determinat oamenii s` vrea s` de]in` rezerve \n eventualitatea apari]iei unor probleme financiare \n viitor.4% Sursa: Ziarul Financiar Eficien]` [i gestiune a riscurilor Juc`torii din sistemul bancar au mizat mult timp pe expansiune [i creditare [i. Totodat`.425 de unit`]i.5% 3. respectiv 3.3% 6.9% 2. \n condi]iile \n care cre[terea economiilor \n valut` a fost de aproape [ase ori mai rapid` decåt avansul depozitelor \n lei. nivelul profitului de salariat a \nregistrat o sc`dere mai redus` decåt declinul profitabilit`]ii sistemului bancar. dup` ce condi]iile economice s-au schimbat radical. Alpha Bank 5. Astfel. raportul dintre creditele acordate [i depozitele atrase de la clientel` s-a redus de la 122. ING Bank 3.4% 5.1%.

B`nci

Inten]ioneaz` romånii s` contracteze credite \n acest an?
CREDITE VIITOARE
ORICE TIP 6%

Mai mult de jum`tate dintre cei care inten]ioneaz` s`-[i ia un credit \n urm`torul an de]in deja un credit

Credit bancar

5%

|mprumut de tip leasing pentru autoturism/e

2%

|mprumut f`cut la anumite magazine (de electrocasnice, mobil`, haine etc.)
Sursa:

2%

Baz`: To]i responden]ii (N = 800 de responden]i)

Totu[i, rentabilitatea activit`]ii de baz`, adic` raportul dintre veniturile opera]ionale [i cheltuielile opera]ionale, a coboråt de la 179,56% \n decembrie 2008 la 156,35% la finele anului trecut. {i rentabilitatea activelor [i cea a capitalului s-au redus anul trecut de la 1,56% la 0,24% [i respectiv de la 17,04% la 2,73%. Concomitent, unele dintre riscurile asociate credit`rii masive din perioada de boom economic s-au materializat. Astfel, cre[terea ratei [omajului [i sc`derea veniturilor au determinat popula]ia s` nu mai ramburseze creditele contractate, iar reducerea produc]iei [i vånz`rilor, neplata la timp a datoriilor [i situa]iile de insolven]` sau faliment au determinat firmele s` opreasc` plata ratelor la \mprumuturi. Totodat`, un rol important \n cre[terea creditelor neperformante l-au avut majorarea ratelor dobånzilor [i deprecierea leului comparativ cu euro, care au dus la cre[terea valorii ratelor lunare la creditele contractate \n valut`. Soldul creditelor restante a crescut de 2,9 ori anul trecut, la 8,14 miliarde de lei, iar ponderea \mprumuturilor restante \n total a avansat de la 1,4% la peste 4%. Obliga]iile restante la creditele \n valut` au crescut mult mai rapid anul trecut decåt cele la \mprumuturile \n lei, adic` de 3,7 ori comparativ cu de 2,45 ori. Pentru a tempera avansul creditelor restante [i al provizioanelor, dar [i pentru evitarea execut`rilor silite ale unor garan]ii cu pre]uri \n sc`dere [i destul de nelichide, b`ncile au apelat din ce \n ce mai mult la restructurarea creditelor, adic` la modificarea unor caracteristici ale \mprumuturilor, cum ar fi durata, scaden]ele anumitor rate, acordarea de perioade de gra]ie astfel \ncåt persoana care le-a contractat s` poat` achita ratele.

Anul trecut, b`ncile nu s-au confruntat numai cu probleme legate de creditele neperformante, ci [i cu majorarea f`r` precedent a sumelor refuzate la plat` cu instrumente de debit, respectiv bilete la ordin, cecuri [i cambii, cu cre[terea fraudelor, precum [i cu mai multe jafuri, toate aceste fenomene fiind caracteristice perioadelor de recesiune economic`.

Clasamentul celor mai importante 15 b`nci din Romånia
|n topul celor mai importante 15 b`nci din Romånia \n func]ie de cota de pia]` de]inut` dup` active nu au intrat nume noi anul trecut comparativ cu 2008, dar opt institu]ii de credit [i-au modificat pozi]ia \n clasament. Primele trei b`nci prezente pe pia]a local` au r`mas acelea[i, respectiv BCR, BRD [i Volksbank, dar au pierdut din cotele de pia]` de]inute. Astfel, cota de pia]` cumulat` controlat` de cele trei institu]ii s-a redus cu peste 3 puncte procentuale, sub 40%. Pentru ocuparea pozi]iilor 4 - 9 din topul principalelor b`nci din Romånia a existat anul trecut o concuren]` ridicat` [i nu a fost suficient ca b`ncile s`-[i men]in` cota de pia]` pentru plasarea pe aceea[i pozi]ie, existånd chiar exemple de institu]ii care [i-au majorat cota de pia]`, dar au coboråt \n clasament. Cel mai abrupt declin din clasament a fost \nregistrat de Raiffeisen Bank, care, de[i [i-a urcat u[or cota de pia]`, la 6%, a coboråt de pe locul patru pån` pe pozi]ia a [aptea. {i Banca Transilvania [i-a majorat cota de pia]`, dar a coboråt un loc \n clasament, pån` pe 8. La polul opus, cea mai spectaculoas` evolu]ie a raportat-o CEC Bank, care a urcat de pe locul 9 pe locul 5.

22

Analiz`

Cu ce scop \[i vor lua romånii un credit bancar?
Destina]ia creditului bancar
89% 6%
Pentru construc]ii/ amenajarea locuin]ei Pentru a-mi cump`ra o locuin]` 23% 15% 10% 8% 8% 8% 5% 3% 3% 10% 10%

5%
Inten]ioneaz` s` ia un credit \n acest an NU inten]ioneaz` s` ia un credit Indeci[i/ Nu [tiu

Pentru refinan]are Pentru studiile personale/ ale copiilor Pur [i simplu pentru traiul de zi cu zi Pentru a cump`ra ma[in` / autoturism Pentru evenimente importante (nun]i, botez etc.) Pentru a achita diverse servicii medicale/ medicamente Alt motiv |nc` nu [tiu Refuz

Baz`: To]i responden]ii (N = 800 de responden]i)

Baz`: To]i cei care inten]ioneaz` s` ia un credit \n urm`torul an (N = 40 de responden]i)
Sursa:

Ce caracteristici va avea creditul pe care inten]ioneaz` s`-l ia \n urm`torul an?
89% 6%
Ron
Inten]ioneaz` s` ia un credit \n acest an Nu inten]ioneaz` s` ia un credit Indeci[i/ Nu [tiu

Moneda
55% 28% 18%

5%

Euro Nu [tiu

.

Valoare rat` Perioad`

0 - 100 RON Mai pu]in de 2 ani 3 - 4 ani 5 - 9 ani Cel pu]in 10 ani
Sursa:
15% 13% 40% 33%

20% 40% 20% 8% 13%

101 - 500 RON
Medie: 6 ani

501 - 1.000 RON 1001 - 1.500 RON peste 1.500 RON

Medie: 635 RON

Financiar 2010

23

[i grecii de la Alpha Bank au avansat \n clasament cu o pozi]ie.7% dup` primele trei luni ale acestui an [i rentabilitatea capitalului [i cea a activelor s-au \mbun`t`]it semnificativ. la 5. \n contextul \n care doar 6% din romånii din mediul urban inten]ioneaz` s` ia un credit \n acest an. b`ncile au continuat s` capitalizeze opera]iunile din Romånia. care pot beneficia [i de programul Prima Cas`. pe locul 9. Se anticipeaz` c` nici \n acest an creditarea nu va sus]ine dezvoltarea activit`]ii economice. potrivit studiului realizat de 360insights. Bancherii sus]in \ns` c`. care a coboråt \n 2009 cu o pozi]ie. Topul principalelor zece b`nci din Romånia este completat de Bancpost. Dintre cei ce vor s` \[i fac` un \mprumut. solvabilitatea medie a b`ncilor nu va sc`dea sub 10%. [i de ING Bank Romånia. cel mai pro- 24 Analiz` . majoritatea optånd pentru un \mprumut bancar cu o scaden]` de cinci-[ase ani [i rat` lunar` de aproximativ 600 de lei. cu intrarea \n incapacitate de plat` a jum`tate dintre clien]ii din sistemul public.5% la 6. iar 18% au declarat c` nu [tiu. Pozi]iile 11-15 au fost ocupate anul trecut de acelea[i institu]ii ca [i \n 2008. iar jum`tate dintre ace[tia de]in deja alt \mprumut. care au contractat \mprumuturi de aproximativ 20 de miliarde de lei.9% [i respectiv la 0. reamenajarea [i decorarea locuin]ei sau pentru achizi]ia propriu-zis` a unei case sau a unui apartament. Speran]e mici pentru reluarea credit`rii B`ncile au \nceput acest an cu dreptul [i au reu[it s` ob]in` numai \n primul trimestru un profit de 440 de milioane de lei. a apelat deja la o surs` de creditare. b`ncile se vor ocupa \n continuare mai mult de restructurare decåt de acordarea de noi \mprumuturi. cu vårsta cuprins` \ntre 16 [i 64 de ani. pe care l-au utilizat pentru traiul de zi cu zi. O alt` veste \mbucur`toare pentru pia]a bancar` din Romånia pare s` vin` din partea reorient`rii romånilor c`tre creditele \n lei. dar nu [i pe creditare.25%.1%. \n timp ce Banca Romåneasc` a urcat pe locul 12. \n detrimentul celor \n valut`. reducånd rata dobånzii de patru ori pån` \n luna mai. \n condi]iile \n care ritmul de cre[tere s-a temperat \n prima parte a acestui an. {i BNR a continuat relaxarea politicii monetare \n prima parte a acestui an. 55% dintre persoanele care inten]ioneaz` s` contracteze un \mprumut vor ca acesta s` fie denominat \n lei. \n cel mai pesimist scenariu. f`cånd astfel schimb cu RBS Bank Romånia. Piraeus Bank Romånia. de[i creditarea nu d` semne de revenire [i. babil. cei mai mul]i la un credit bancar. potrivit unui studiu al companiei de cercetare 360insights realizat pentru Mediafax. S-ar p`rea c` perspectiva sistemului bancar este favorabil`. Totodat`. pentru majoritatea aten]ia se va \ndrepta spre creditele bancare [i \ntr-o m`sur` foarte mic` spre leasing sau \mprumuturi la magazine. Cu toate acestea. rata solvabilit`]ii la nivelul sistemului bancar a avansat la 14. pe locul 4. Credit Europe Bank [i Citibank au reu[it s`-[i p`streze pozi]iile \n top. De interes r`måne pentru un procent mai mic [i achizi]ionarea unei noi locuin]e. \n condi]iile \n care activitatea bancar` s-a reluat pe mai multe segmente. sistemul bancar ar putea fi afectat de t`ierea veniturilor angaja]ilor din sectorul public. Creditele bancare vor fi \n principal destinate reamenaj`rii locuin]ei.5%. b`ncile nu trebuie s` se \ngrijoreze prea mult \n privin]a major`rii restan]elor la credite. Astfel. mai ales \n råndul tinerilor pån` la 34 ani. 28% doresc un credit \n euro. din care 800 de milioane de lei reprezint` major`ri de capital efectuate de [ase institu]ii de credit [i restul includerea profiturilor nedistribuite [i a primelor de emisiune incluse \n rezerve.B`nci Totodat`. Unul din trei romåni din mediul urban. Astfel. [i numai \n primul trimestru capitalurile de rang I din sistemul bancar au crescut cu dou` miliarde de lei. |n continuare. iar UniCredit }iriac Bank a reu[it s`-[i men]in` pozi]ia a [asea \n clasament datorit` major`rii cotei de pia]` de la 5. care s-a men]inut pe 10. reprezentånd circa o cincime din creditele destinate popula]iei. de la 8% la nivelul minim record de 6.

pentru c` paleta restråns` de institu]ii de credit la care apeleaz` romånii nu este tocmai efectul loialit`]ii crescute. Criza financiar` interna]ional` a fost un sfetnic bun pentru multe dintre institu]iile financiare care erau obi[nuite s` alerge dup` cot` de pia]`. B`ncile din Romånia au realizat anul trecut c` nu mai pot cre[te prin metodele tradi]ionale de creditare. nu numai pentru cele \ncheiate dup` data intr`rii \n vigoare.o banc`”. |ns`. iar portofoliul de titluri de stat de]inut de b`nci a ajuns deja la niveluri destul de mari. cu valori cuprinse \ntre 200 [i 75. 59% dintre debitori au un nivel mediu al cuno[tin]elor privind contractele bancare. \n condi]iile \n care studiul companiei de cercetare 360insights arat` c` aproape 7 din 10 din cei ce au un credit bancar spun c` nu ar rambursa mai devreme suma \mprumutat` \n situa]ia \n care comisionul de rambursare ar fi eliminat. Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Consumatorilor a elaborat un proiect de ordonan]` de urgen]` care extinde prevederile directivei europene. Totu[i. poten]ialul pie]ei bancare din Romånia pare s` fie ridicat. La nivel european exist` o directiv` care prevede c` obliga]ia b`ncii de limitare la 1% a comisionului de rambursare anticipat` pentru creditele de consum negarantate. Totodat`. pentru ca acest lucru s` se \ntåmple. precum [i contractelor de leasing. dar nu se [tie cåt de mult va influen]a popula]ia. \n timp ce 17% dintre responden]i au pretins c` au o foarte bun` cunoa[tere a clauzelor. O schimbare major` \n sistemul bancar ar putea fi realizat` prin intrarea \n vigoare a unor noi reguli de protec]ie a consumatorilor. fie pentru c` au banii cu care pot achita. [i mai mult de 60% din cei ce folosesc astfel de produse apeleaz` la o singur` banc`. clauze care par a fi binevenite \n contextul \n care 24% dintre romånii din mediul urban au admis c` de]in un nivel sc`zut de informare [i cunoa[tere a clauzelor incluse \n contractele cu b`ncile. este nevoie ca motoarele economiei s` reporneasc`. autorit`]ile nu au venit pån` \n prezent cu nicio m`sur` clar` de stimulare a produc]iei sau consumului. f`r` a ]ine cont de riscurile pe termen mediu sau lung. \n orice caz.89 % dintre cei intervieva]i \n cadrul unui sondaj de opinie realizat de 360insights pentru Mediafax nu inten]ioneaz` s` contracteze un credit \n 2010. a faptului c` cei \ndatora]i spun c` sunt multumi]i cu modul \n care decurge creditul (aceast` atitudine fiind mai degrab` caracteristic` celor cu venituri mari). sistemul bancar nu poate func]iona de unul singur \ntr-o economie. nu poate credita la infinit numai Ministerul Finan]elor.000 de euro. astfel \ncåt se aplic` tuturor contractelor de credit. Exist` totu[i 18% dintre debitori care sus]in c` ar returna suma. iar responsabil pentru acest lucru este chiar Guvernul Romåniei. iar rezultatul s-a observat \n profitul realizat de b`nci \n primul trimestru al acestui an. Mai mult. Astfel. \ntr-o m`sur` mai mic`. aceea[i ordonan]` de urgen]` include mai multe obliga]ii privind o mai bun` informare a clien]ilor b`ncilor. Pe de alt` parte. Astfel c` sacrificarea profiturilor pentru restructurare [i eficientizare a avut drept miz` construirea unor baze solide pe care s` fie fundamentat` cre[terea \n viitor. inclusiv creditelor ipotecare [i imobiliare. fiind nevoie de o regåndire a strategiei. este evident c` modificarea contractelor va presupune unele costuri pentru b`nci. \n contextul \n care romånii folosesc \n medie unul sau dou` produse bancare. Cu toate acestea. B`ncile ar trebui s` fie atente la cum se comport` cu clien]ii. n Financiar 2010 25 . Sau. potrivit studiului 360insights. activitatea de baz` a b`ncilor fiind creditarea economiei. \n principal din cauza lipsei resurselor (motiv men]ionat mai ales de cei cu venituri mici si medii) [i. ceea ce ar \nsemna modificarea a circa opt milioane de contracte de creditare pån` la finele lunii septembrie. care ar trebui s` stimuleze puternic concuren]a \ntre b`nci. Din nefericire. fie pentru c` se gåndesc s` apeleze la un credit de refinan]are. ci este determinat` de num`rul redus de produse bancare folosite. indiferent de valoarea total` a creditului. legisla]ia se aplic` din luna iunie inclusiv pentru contractele aflate \n derulare. Totu[i. respectiv la 14.7% din totalul activelor. mizåndu-se destul de mult pe ideea „un produs .

prin investirea sistematic` a resurselor [i cre[tere organic`. a fost lansat Alpha Administrator.000 de euro sau echivalent beneficiaz` de reduceri [i facilit`]i la magazinele partenere prin intermediul Alpha Club. Alpha Bank Romånia a reu[it \n 2009 s` se plaseze pe pozi]ia a treia \n topul b`ncilor \n ceea ce prive[te creditele acordate \n prima faz` a programului Prima Cas`. Ovidiu Tempea |n 2009 Alpha Bank a aniversat 15 ani de activitate pe pia]a din Romånia. programul Alpha Club a fost extins [i pentru clien]ii ce constituie la Alpha Bank depozite de minim 10. primul program de fidelizare a clien]ilor bancari din Romånia. Alpha Bank a deschis pia]a creditelor ipotecare \n Romånia. De altfel. opera]iune ce permite b`ncii o cre[tere a fondurilor proprii [i \i asigur` o solvabilitate peste media sistemului. aplicate atåt \n interiorul b`ncii. Drept urmare. Acestea sunt dou` dintre valorile organiza]iei. Cum s-a diferen]iat Alpha Bank fa]` de competitori. Apoi. \n 2007. prin lansarea Alpha Housing.6% din total portofoliu. transparen]a [i onestitatea sunt valorile care au asigurat Alpha Bank Romånia ascensiunea \n topul b`ncilor din Romånia. cåt [i \n rela]ia cu clien]ii. Multe b`nci au fost nevoite s`-[i restrång` re]eaua teritorial` anul trecut. De ce mai este nevoie? Transparen]` [i onestitate. dup` active. primul produs bancar din Romånia dedicat asocia]iilor de proprietari. Mai mult. banca a lansat Alpha Club.Alpha IMMTurism. Contextul actual nu este \ns` unul dintre cele mai favorabile. ce compenseaz` faptul c` ceilal]i competitori au re]ele de unit`]i de dimensiuni mai mari. Mai pot aminti c`. anul trecut Alpha Bank urc` pe locul patru \n topul b`ncilor. Sergiu Oprescu. iar unele chiar au reu[it. Am fost mereu o banc` inovativ`. Anul trecut. Rela]ia transparent` [i onest` cu clien]ii a contribuit semnificativ la formarea unui portofoliu de o calitate foarte bun`. dar sunt [i institu]ii de credit care au anun]at deja c` vor relua extinderea re]elei teritoriale odat` cu revenirea economiei.000 euro sau echivalent. Alpha Bank [i-a majorat la \nceputul anului 2010 capitalul social cu aproximativ 70 de milioane de euro. Din vara anului 2007. a agen]iilor de turism [i hotelierilor. Cum a r`spuns Alpha Bank acestor provoc`ri? 26 Interviu . la finalul anului 2009 creditele neperformante reprezentau doar 2. Astfel. Noua majorare de capital reprezint` \nc` o confirmare a angajamentului Grupului Alpha Bank pentru subsidiara sa din Romånia [i o dovad` de \ncredere pe termen lung. Banca [i-a men]inut \n mod constant expunerea asumat` \n cadrul acordului \n toat` perioada ce a urmat \ntålnirii de la Viena [i pån` \n prezent. Cum vede]i implicarea [i dezvoltarea b`ncii pe pia]a local`? |ntr-adev`r. clien]ii ce acceseaz` credite care dep`[esc 30. \n 2009. \n 2000. Lupta pentru cot` de pia]` din anii anteriori crizei a for]at multe b`nci s` fie inovative. consider` pre[edintele b`ncii. dar [i unul dintre cele mai bune portofolii de credite din pia]`. pentru a controla costurile. mai ales pentru b`ncile cu capital grecesc. S` nu uit`m c`. Dezvoltarea a fost una treptat`. Intrarea de la \nceput pe acest segment reu[e[te s` aduc` o recunoa[tere suplimentar` b`ncii.B`nci Oprescu: Transparen]a a contribuit semnificativ la formarea unui portofoliu de o calitate foarte bun` Inovarea. Alpha Bank a fost una dintre cele nou` b`nci semnatare ale acordului cu Fondul Monetar Interna]ional \n martie 2009. [i lanseaz` primul produs bancar dedicat acestora . Alpha Bank era prima banc` str`in` care intra pe pia]a din Romånia \n 1994. care a fost atuul? Inovarea. iar \n acest an banca intr` pe o alt` ni[`.

cåt [i un num`r de peste zece aplica]ii \ntr-un singur week-end. Astfel. \n viitor. la ore rezonabile. produse [i servicii similare pentru clien]ii Grupului. De[i are o conota]ie negativ`. a tranzac]iilor bancare indiferent de canalul de distribu]ie: \n re]eaua de sucursale. impactul asupra clientelei B`ncii a fost minimizat. iar activitatea re]elei de ATM-uri a fost \ntrerupt` timp de doar patru ore. Alt aspect care vorbe[te de la sine despre aceast` implementare ca despre una de succes este num`rul sc`zut de reclama]ii \nregistrate din partea clien]ilor [i utilizatorilor. [i cel mai complex proiect de acest gen finalizat pån` acum \n Romånia. a produselor [i serviciilor noi pentru clien]ii b`ncii. noul sistem ne aduce dou` schimb`ri majore: operarea \n variant` online „pur”. Decizia de implementare a noului sistem informatic a fost luat` la nivel de Grup Alpha Bank. |n ceea ce prive[te beneficiile pentru clien]i. Solu]ia este implementat` \n 390 de b`nci din 125 de ]`ri. |n 2009 Alpha Bank a reu[it s` men]in` re]eaua teritorial` format` din 200 de unit`]i [i s-a focalizat pe eficientizarea acesteia. Alpha a trecut la utilizarea solu]iei de core-banking FlexCube . De asemenea. iar emo]iile au fost pe m`sur`. Aceasta \n condi]iile \n care nu a fost nevoie s` fie oprit`. activitatea de carduri. prin parametriz`ri. probabil. |ncepånd cu 2 noiembrie 2009. Alpha Click. pentru a adopta o tehnologie unitar`. Hot`rårea a vizat toat` zona \n care Alpha Bank opereaz` \n regiune. este un indicator extrem de important. A fost.Alpha Bank [i-a majorat la \nceputul anului 2010 capitalul social cu aproximativ 70 de milioane de euro. care s` r`spund` mai bine cerin]elor din zilele noastre. activitatea la POS-uri nu a fost oprit` deloc. A fost nevoie s` migr`m simultan atåt corebanking-ul propriu-zis. Un pas important l-a constituit anul trecut [i schimbarea sistemului informatic. dar [i celor viitoare. real time. orientat` spre client. n Financiar 2010 27 .furnizat` de Oracle. la ATM sau POS sau pe internet [i dezvoltarea rapid`. ce a necesitat o preg`tire prealabil` de 18 luni. opera]iune ce permite b`ncii o cre[tere a fondurilor proprii [i \i asigur` o solvabilitate peste media sistemului. la fel cum nu s-au schimbat conturile [i parolele de acces ale clien]ilor la serviciul de internet-banking. preponderent \n Balcani. vechiul cod IBAN al conturilor clien]ilor nu a fost schimbat. mai mult de [ase ore. un proiect de mare anvergur`. \n ideea de a dezvolta sinergic. aspect ce contureaz` o carte de vizit` important`.

600.ro www. Vasile R ileanu.047 1.877 Sold credit neguvernamental — — Dominic Bruynseels . Sibiu. persoane fizice .824.0.Membru Rezultat net (profit sau pierdere) 801.Retail Banking 0.91.600 Sergiu Ioan Manea .410.862 11 Stat .0.954 2.0013%.39.Pre edinte Doina Toader . 1.914 2.922 (-)21. Ion Dobrica .ro www. jud.0.59130%.070.660 214. crt.37. Eirini Brintakis 0.000 4 Valer Blidar .793 Sold credit neguvernamental N/A N/A BANCA COMERCIAL ROMÂN Bd. 5. Autog rii nr.101.00012%.carpatica.1175%.110 Sold credit neguvernamental 15.588.Membru Nicolae Petria . Popa Tatu nr.402.760.753 Total depozite 196.ro www.6%. Wolfgang Schoiswohl SAI Aviva Investors România Corporate Banking 0. sect. 15. SIF Helmuth Hintringer .356.66% Gheorghe Cismaru .Membri Total depozite N/A 10.0.99.628 1.0006%.6%.988 141.91 4 office@bfer.026.468.6%.ro 792.4.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 2008 (conform RAS) 79. 24.37 021-405. sect.ro www.70 1 info@alphabank. SIF Banat-Cri ana .336.257 28 Informa]ii b`nci .0.425.272.441. Sibiu 0269-223.CFO & CRO Transilvania . Atelierele CFR Grivi a 9.453.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) ATE BANK ROMÂNIA Calea Grivi ei nr.078 2009 (conform RAS) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Total active 2.25%.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 3.Director Executiv participa ie str in . Gheorghe Florin Sîrbu .3063%. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie ALPHA BANK ROMÂNIA Calea Doroban ilor nr. 1.745.Vicepre edin i Ionu Costea .20 34 Integral participa ie privat .214 Total depozite 1.985 0269-233.08162% Total active N/A N/A Sergiu Oprescu . sect. Tristar . Carina Import Export Martin Skopek .973 45.67. Bucure ti 021-209.07.540 Total active 993.00 021-231.061.32684%.atebank. sect. Capital social (lei) Nr.000 18. Bucure ti 021-303.12 021-303. Astra Vagoane C l tori .077.013.90 021-312.000.140.841 79. cod 010732.201 35. 3 relatiipublice@carpatica.203.508.699 Total depozite 33.eximbank.0020%.270 899.503.076.236.418 3.ro.alphabank. Bucure ti 021-405.637 Total depozite 19. Bucure ti 021-303. Cozamin .336 Total active N/A 58.661 Total depozite 5. cod 030016. Milord Impex 0. Regina Elisabeta nr.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.95.Vicepre edinte Muntenia .07.32 2 atebank@atebank.00 021-311.526.804 64.419. Alpha Finance AE .952.443.759.799.bfer.626% Lumini a Manolache.789 Ilie Carabulea .662.520.ro www.811.Pre edinte Executiv / Membru CA Christos Giampanas .Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 168.667. 5. 62A.839.886 Sold credit neguvernamental 1. 1.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCA COMERCIAL CARPATICA Str.374%.bcr.297.860. 1.470.223.170.380.695.000 136.388. Paul Ichim .859.ro Indicator / an (lei) Rezultat net (profit sau pierdere) 1.31. SIF Oana Petrescu .32. 237B.900 7.940.ro Indicator / an (lei)* 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCA COMERCIAL FEROVIAR Str.34%.38 6 pr@eximbank.108 Sold credit neguvernamental 405.556 487.ro www.831.Director General Adjunct Sold credit neguvernamental 602.96 5 bcr@bcr.0001%.083 Petre Tulin . SIF-uri regionale .00012%.404.0002%.364 3. Alpha Finance România 0.26%.977 400. sect.916.Pre edinte al Directoratului / Director General George Ciob na u .5719% Total active 64. SIF Moldova .668 1.951. Alpha Advisory .371 centrala@carpatica.Director General Epameinondas Papanikolau Director General Adjunct Alina Pascu .00.5% participa ie str in Sotirios Skandamis .Director Executiv Georgiana Mincu .21.110.274.Chief Executive Officer Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK Splaiul Independen ei nr.Director General Adjunct Participa ie român .20 200 Alpha Bank AE . 021-303.Director Executiv Total active 2.33. din care 89.65.835.20.750 665 EGB Ceps Holding GmbH 69.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) 958.6%.870 228. SIF Oltenia Executiv Opera iuni 6. 3.50 198 Nicolae Surdu .237.07.902 800.287.5% Cornelia Tatiana Barbu Director General Adjunct Rezultat net (profit sau pierdere) N/A 373.949.Pre edinte / Director General Lauren iu Bouleanu Vicepre edinte / Director General Adjunct Nicolae Dardac.40. Bucure ti 021-314. cod 050092. Actinvest .5%.468.

Un grad mai mare de atragere a banilor europeni va conduce la o majorare a volumului investi]iilor. adic` la cre[terea produc]iei [i a exporturilor care vor compensa astfel reducerea consumului. dat` fiind perioada foarte scurt` de timp scurs` de la momentul lans`rii acestui pachet de produse. Astfel. EximBank: Banii europeni pot fi unul dintre motoarele cre[terii economice A b s o r b ] i a f on d u r i l or e u r o p e n e e s t e e s e n ] i a l ` p e n t r u r e l a n s a r e a e c o n o m i e i . cånd am lansat un \ntreg pachet pentru sus]inerea firmelor care au proiecte finan]ate din fonduri structurale. |n plus. i a r o t r a n s p a r e n ] ` m a i m a r e [ i o c o m u n i c a r e m ai ac t i v ` v o r r e p r e z e n t a s o l u ] i i l e p e n t r u \ m b u n ` t ` ] i r e a a b s or b] i e i . EximBank poate acorda Credite de investi]ii destinate cofinan]`rii componentei care reprezint` contribu]ia proprie a firmei. Cred c` o popularizare mai mare a reu[itelor ar determina mai mul]i \ntreprinz`tori s` \ndr`zneasc` s` construiasc` un astfel de proiect. Sigur c` mai avem \n analiz` multe alte proiecte. am oferit suport pentru 13 proiecte care au implicat fonduri de peste 25 de milioane de lei. am \nceput s` fim mult mai activi pe acest segment spre sfår[itul anului trecut. \n func]ie de tipul proiectului. Prin acest produs. lucru care arat` c` \nc` mai exist` probleme. un num`r semnificativ de pove[ti de succes.Interviu Ionu] Costea. s-a \nregistrat. De[i companiile romåne[ti s-au acomodat mai greu cu sistemul de lucru pe proiect. cu condi]ia accept`rii acestuia de c`tre autoritatea de management. consider`m c` se impune necesitatea unei mai mari transparen]e [i unei comunic`ri mai active \ntre participan]ii la proces. Acestea pot asigura tot pån` la 100% valoarea finan]`rii europene ob]inute. De aceea. Ce \ngreuneaz` procesul absorb]iei de fonduri europene [i ce solu]ii vede]i pentru rezolvarea problemelor? Este adev`rat c` se \nregistreaz` \nc` un nivel redus al pl`]ilor c`tre beneficiari. dar putem spune c` rezultatele sunt destul de bune. totu[i. Pån` \n prezent. crearea de noi locuri de munc`. n Financiar 2010 29 . De asemenea. un instrument prin care banca \[i exprim` inten]ia de a pune la dispozi]ia societ`]ii fondurile necesare sus]inerii proiectului. care sper`m c` se vor finaliza \n mod pozitiv. |n pachet mai avem [i Scrisori de confort. o societate care a \ncheiat un contract de finan]are cu autoritatea de management poate ob]ine 100% din valoarea cheltuielilor eligibile [i neeligibile aferente contribu]iei proprii. oferim Credite destinate prefinan]`rii nevoilor companiilor pentru acoperirea decalajului de timp care apare \ntre momentul pl`]ilor f`cute c`tre furnizori \n cadrul proiectului [i cel al \ncas`rilor de la autoritatea de management. EximBank poate garanta creditele contractate de companii de la b`ncile comerciale pentru implementarea proiectelor sus]inute din fonduri structurale. Pentru implementarea acestui pachet am organizat sesiuni de preg`tire cu for]a de vånz`ri. Care este oferta EximBank pentru cei care doresc s` acceseze fonduri europene? C`tre ce domenii sunt \ndreptate produsele EximBank? Am luat decizia de a ne implica pe aceast` ni[` spre finalul anului trecut. astfel c` firmele [i administra]iile publice cu proiecte finan]ate din fonduri ale UE pot contacta oricare dintre unit`]ile EximBank pentru consultan]` personalizat`. Care este nivelul cofinan]`rilor acordate de EximBank pån` \n prezent? A[a cum am spus. Cred c` cifrele sunt acceptabile. dar nu cred c` se poate spune c` nu s-au f`cut progrese importante. I o nu ] C o ste a . Ovidiu Tempea De ce absorb]ia fondurilor europene ar trebui s` fie o prioritate \n aceast` perioad`? Implicarea cåt mai activ` \n cre[terea absorb]iei fondurilor europene esta una dintre direc]iile strategice pe care va merge \n acest an EximBank [i asta pentru c` noi consider`m c` banii europeni reprezint` unul dintre motoarele care ar putea determina o evolu]ie pozitiv` a PIB. co ns i de r ` p r e [ e di n te l e E x i m B a nk.

214.bancpost.9% Lauren iu Gabriel Mitrache Pre edinte Executiv Zvi Itzkovitz .Va.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCA TRANSILVANIA Str.000 (-)161.169.935.s. Bucure ti 021-232. Aviatorilor nr.Director Sucursala Bucure ti Franco Antiga .313 Banca European pentru Reconstruc ie i Dezvoltare 15%. Gara Her str u nr.000.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 396.941.000 de euro 22 Veneto Banca Holding Scpa 76.480. al ii 0.179 10 contact@bancatransilvania.12.9793** 52. Ion Câmpineanu nr.72% Crina Cosma .893 Total depozite 3.000.12.000 Total depozite 737.102 4.000.85.000 * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Total active 1.000.000.Director General Adjunct Horia Ciorcil .949.103.230. 99.Director General Adjunct Traian Halalai .022 5.259.000.91.000.07%.500.Vicepre edinte Executiv Kyriakos Kydis .26*** Sold credit neguvernamental 3.835 N/A Total depozite 9. Bucure ti 021-308. turnul Sudic.959.472. 45.754*** 1.419 8.345.130.38 7 office@italo-romena.000 748.italo-romena.086.90.014. stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31.527.291.000. Bucure ti 0372-228.451.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) BANCPOST* Calea Vitan nr.825.115 61.996% din capitalul Millennium Bank Jose Toscano .077.981.00% Antonio Bianchin .164.853. .779 19.000 Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite 424.93.700.ro 12 www.000 ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la un curs mediu 2008 de 3.000 74 BCP Internacional II Sociedade Unipessoal .9.130.000.709.830.681 1. 3-5. Mi.2008 de 3.75 021-206.399 N/A 248.000.000 940.261.12. s.07.000 (31 decembrie 2009) 37 Bank Leumi Ie-Israel B.000.Mo.ro www. 021-305.992. Capital social (lei) Nr.000 1.20 sugestiiclienti@bancpost.825 N/A Total active 15.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 129. cl direa City Gate. G.2282.Director Financiar Coordonator Agis Leopoulos .9133** Total active 4.933.2009 de 4.000 1.100.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.994.20%.00%.91 9 office@brom.Vicepre edinte Executiv Mihai Bogza .bancatransilvania.590.097.150 0264-407. jud. Spa 6.047. Bucure ti 021-206.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 14. Cluj-Napoca.00.164.474.ro www.Director General Gheorghe Muntean .559. 3.500.7%.653.33*** Total depozite 1.ro Indicator / an (lei) 47.6*** 465.banca-romaneasca.000 716.98% Michael Ionidea . sect.052. 2. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie BANCA ITALO ROMENA Spa Str.180.000.000 2.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 75.559.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 2008 (conform IFRS) 7. al i ac ionari Sold credit neguvernamental 5.000.337.302.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BANCA ROMÂNEASC .leumi. sect.934.635 14.80 (2009) 286 EFG Eurobank Ergasias 98. Bank of Cyprus . 1.05. Bucure ti 021-305.424 662.000 Sold credit neguvernamental 949. parter. sect.66*** 4.M.229.62%.038 Total active 17. 2-4. stabilite de BNR 30 Informa]ii b`nci .840.599 Total active 9.16 www.100 N/A Sold credit neguvernamental 8.296. 1. et.Membr a Grupului National Bank of Greece Str.171.376.millenniumbank.6827 i un curs mediu 2009 de 4. sect.468.979.000 Total active 1. European Bank for Reconstruction and Development .310.55.748.255.784 Sold credit neguvernamental (brut) 11.43*** 4.9852 i la cursul zilei de 31.594.07.883 peste 500 Robert Rekkers . crt.870.865 20.2373.70.ro www.00 021-305. 13-17.70.10.300 8 021-529. Ma. International Finance Corporation.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BANCA MILLENNIUM Pia a Presei Libere nr.11 021-320.ro 11 www.342.295. Cluj 0264-407. sect.Director General România.000 2009 (conform IFRS) 12.50 office@leumi. 11.Director General Nicolae Tarcea .00%.269 12. iar restul este de inut de Banco Comercial Portugues N/A Rezultat net (profit sau pierdere) (-)121.000.3.559.714. 1.99.6.316 Total depozite 12.12 021-232.269.458.00%. 6-6A. al i ac ionari .Se. divizie a B ncii Mondiale .979.220 151 National Bank of Greece 89.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 BANK LEUMI ROMÂNIA Bd.756. Bari iu nr.523. 8.648.

atåt partea de credite acordate. banca din Romånia fiind prima din cadrul grupului Intesa Sanpaolo care a adoptat noul brand n`scut \n urma fuziunii a dou` dintre primele trei b`nci din Italia. Care este politica b`ncii \n Romånia [i care sunt direc]iile majore de ac]iune? Ca [i direc]ie prioritar` sus]inem copiii. prin urmare. Travers`m o perioad` mai dificil`.tratamentul stomatologic al copiilor institu]ionaliza]i printr-o caravan` medical` \n \ntreaga ]ar`. iar \n ultimii ani a avut o evolu]ie destul de dinamic` pe pia]a local`. De altfel. pentru a-[i consolida pozi]ia \n aceast` pia]`. de la 328 de milioane de lei pån` la 495 de milioane de lei. |n acela[i timp. \ns` dac` vor exista oportunit`]i. lichiditatea este mai sc`zut` [i \n acest fel exist` o selec]ie natural` a tuturor organiza]iilor. un avantaj competitiv extrem de important \n condi]iile actuale de pia]`. \n actualul context economic? Actualul context economic al Romåniei nu este unul foarte favorabil. Ovidiu Tempea Care sunt principalele particularit`]i ale pie]ei bancare din Romånia \n acest an. Intesa Sanpaolo Bank este o banc` universal`. Avem \ncredere \n continuare \n evolu]ia pozitiv` a b`ncii pe plan local pe fondul suportului [i sinergiilor importante cu banca mam` . Nicola Calabro’. \ns` \n acela[i timp sportul. Pia]a bancar` local` se confrunt` cu acelea[i provoc`ri ca [i \ntreaga economie per ansamblu. Banca [i-a dublat portofoliul de depozite atrase de la clien]ii persoane fizice.grupul Intesa Sanpaolo. nu este exclus ca Intesa Sanpaolo s` fac` [i o achizi]ie \n Romånia. ce deserve[te printr-o re]ea de circa 100 de unit`]i atåt clien]i persoane fizice. cu acoperire na]ional`. facilitånd asisten]` social`. aceasta dureaz` ceva mai mult. de la 294 de milioane de lei pån` la 582 de milioane de lei. nu doar a b`ncilor. printre care: „Speak Truth to Power“ . |n prezent. un important proiect social na]ional. Ca [i strategie. destinat` tinerilor cu poten]ial din liceele romåne[ti. Ac]ionarul nostru este unul dintre cele mai solide grupuri financiare. psihologic` [i pedagogic` copiilor ai c`ror p`rin]i sunt pleca]i la munc` \n Italia. cåt [i \n privin]a depozitelor atrase de la clien]i. banca noastr` \[i va relua expansiunea teritorial` de \ndat` ce perspectivele economice vor fi mai favorabile astfel \ncåt \n viitorul apropiat s` ating` o mas` critic` de circa 150-200 de unit`]i pentru a fi cåt mai aproape de clien]i. arta [i cultura.000 de unit`]i [i peste 8. spune directorul general al b`ncii. \n Romånia. prin Funda]ia „Robert F. companii. Punctual am sus]inut sau dezvoltat alte ini]iative. avånd ca obiectiv \n viitorul apropiat atingerea unei mase critice de 150-200 de sucursale. Cum se pozi]ioneaz` \n prezent pe pia]a romåneasc`? Intesa Sanpaolo Bank este un nume relativ nou pe pia]a local`. Aici opereaz` \n 13 ]`ri printr-o re]ea comercial` de aproape 2. Intesa Sanpaolo este unul dintre cele mai mari [i mai solide grupuri financiare din zona euro. „Overland for Smile“ . cåt [i IMM-uri. iar cele cu adev`rat performante [i care au o viziune pe termen lung pe pia]a din Romånia vor reu[i s` se adapteze [i s` fac` fa]` cu succes [i \n viitor.09 miliarde de lei (258 de milioane de euro). ecologia [i protec]ia mediului. \n parteneriat cu organiza]ia Salva]i Copiii Romånia.Interviu Intesa Sanpaolo vrea cre[terea re]elei [i nu exclude achizi]iile Intesa Sanpaolo Bank \[i va relua extinderea teritorial` dup` revenirea economiei. n Financiar 2010 31 . c`rora li se ofer` oportunitatea de a studia \n Italia. Associazione Bambini \n Romånia proiect de prevenire a abandonului infantil orientat c`tre tinerele mame [i c`tre familiile cu dificult`]i financiare. miz`m \n continuare pe o cre[tere organic`. Acesta are ca obiectiv diminuarea impactului negativ al migra]iei economice a p`rin]ilor \n Italia asupra copiilor r`ma[i singuri acas`. pån` la 1. „Bursa Intercultura”. cu un grad de lichiditate excelent. care nu exclude o posibil` achizi]ie pe pia]a local`. Grupul Intesa Sanpaolo este puternic implicat \n zona responsabilit`]ii sociale. Kennedy Europe”. prognozele pe termen scurt nu sunt optimiste [i multe sectoare de activitate au \n continuare de suferit. Intesa Sanpaolo Bank este parte a unuia dintre cele mai mari grupuri financiare prezente \n Romånia.5 milioane de clien]i. tinerii [i proiectele de educa]ie. depozitele clien]ilor corporate au crescut cu 50%. intitulat generic „Cre[tem \mpreun`”. iar anul 2010 va fi unul destul de dificil. ale c`rui activit`]i interna]ionale se concentreaz` \n zona Europei Centrale [i de Est [i a bazinului mediteranean. \n parteneriat cu clubul de fotbal AC Milan.protec]ia drepturilor omului. Care sunt principalele elemente ale strategiei Intesa Sanpaolo Bank pentru acest an? Pe ce se pune accent din punctul de vedere al produselor [i serviciilor oferite? Pentru 2010 obiectivul b`ncii noastre este de consolidare [i cre[tere a cotei de pia]`. profitabilitatea este afectat`. Anul acesta am ini]iat. Intesa Sanpaolo Bank a \nregistrat \n 2009 o cre[tere de 73% a depozitelor atrase de la clien]i. „Milan Junior Camp”. Romånia a intrat mai tårziu \n criz` [i.

ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) CEC BANK Calea Victoriei nr.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web BANK OF CYPRUS (ROMÂNIA) Calea Doroban ilor nr.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) CREDIT EUROPE BANK* Bd.2009 de 4.922.000 33.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS auditate) 2009 (conform RAS neauditate) CETELEM IFN Str.CEO Riccardo Parasporo .000.518 930 (la 31 decembrie 2009) Rezultat net (profit sau pierdere) 1.511.833.711.001. et.000.512.02.240.560*** 2.345.000 Sold credit neguvernamental 32. Paul Prodan .36 16 communication@brd.00%.747.00 021-317.300.ro www.ro www. 1.CBO Giovanni Ravasio . Erwin Bernhard Vicepre edin i ai Comitetului Executiv Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite 631.bankofcyprus. 1. Mirela Iovu Vicepre edin i Total active 13.96.800.797.000.10.cetelem.ro www. .2009 de 4.627.02. SIF Banat Claudiu Cercel .980*** Intesa Sanpaolo S.00.200 0257-285.955.3.19 18 office@cetelem.000.000 Sold credit neguvernamental 8. Bucure ti 021-312. Capital social (lei) Nr. Clucerului nr. Ion Mihalache nr.ro www. 187B.005 2.20 021-312.221 3.727.285. Bucure ti 021-311. Bucure ti 021-301.000 9.000 Total active N/A N/A Total depozite N/A N/A Société Générale .900.bankofcyprus.000.9852 i la cursul zilei de 31.00.330.ro www.crediteurope. Popa.000 2.2282. cod 010565. cod 030022.Pre edinte Omer Tetik .000 Total depozite 11.2282.000 de euro 15 Bank of Cyprus PLC Nicosia .000 6.400.100% Georgios Christoforou General Manager Bank of Cyprus România Theodoros Aristodemou Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 12.000.61.264.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BCR BANCA PENTRU LOCUIN E Calea Victoriei nr.301. SIF Moldova . sect. 1. al i Generali Adjunc i ac ionari .249. Bruno Salmon Emanuela Randjak .200*** 3.66.91. S Bausparkasse AG .901.290.806.000 50.000.Pre edinte Rezultat net Total active Sold credit neguvernamental Total depozite (profit sau pierdere) 2008 (conform IFRS) 64.12.708 (-)56. et.12.p. sect. SIF Transilvania .51% Total active 49.000 949.35 N/A Credit Europe Bank N. stabilite de BNR 32 Informa]ii b`nci .74%.970** Total active 2. 11-15.000 2009 (conform IFRS) N/A 8.614 Sold credit neguvernamental 1. 78-80.040*** 251.380.315 Gheorghe Carabasan . SIF Muntenia Petre Bunescu. al ii .06 13 info@ro.800.110 91 Nicola Calabro . Sorin Mihai 5.9852 i la cursul zilei de 31.99%.850.50%.600 168 Gilles Zeitoun .260*** Total depozite 343. Timi oara nr.000 — Banca Comercial Român .05 15 021-312.103.2008 de 3.436.12. Bucure ti 021-406.9755%.20. reprezentat prin Ministerul Finan elor Cristian Tudorancea.2008 de 3.Directori Cri ana . 1.000.25.19 021-310. 26Z.intesasanpaolobank.000 8.0244%. 15.5.00 021-409. 6. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie 11.000. 5.738 Total active 2.p.Vicepre edinte Executiv Retail / BCR Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A 696.Pre edinte CA Total depozite 28. Mihaela Radu Gra ian Ghe ea .889.000.100. Bucure ti 021-409.544 Alexandru Ioan Ciobanu Pre edinte Comitet Executiv Karmen Gudrun Schuster.500.24518%.329.098. 1-7. Credisson Holding LDT 25.Vicepre edin i Louis Michel Henri Duray Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) (-)25.217.662 938.A.451.340 316. Tipografilor nr.000 29. Simest S.75482% Sold credit neguvernamental 2.ro Indicator / an (lei) Nr.018.000. sect.80%.91.353.590 Sold credit neguvernamental — — Murat Sabaz . (100% Intesa Sanpaolo Group) 99.000** N/A N/A * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31.06 info@bcrlocuinte.PrimVicepre edinte Mirela Bordea. sect.com www.000 20. turn BRD. sect.12. sect.66 19 office@crediteurope. corp B3-B4.251.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Bd.525.000 46.100. Sedat Topcu. 11-13.055.733.000.335 14 headoffice@intesasanpaolo.554.brd.5.000.284 70.998.60%.Pre edinte Publice Popa.660.ro www. Hervé Barbazange.4.V.388.437. Bucure ti 021-312. Bucure ti 0257-308.4. cod 061331.000 779. 3.000 13.11.59.20% Martin Škopek .882 Total depozite — — 675.Director General Oltenia .00 021-301.000.36%.4.39%. sect.000.A.792.26%.00001% Executiv Total active 1.723.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 15.000 92.000.000.500 1.Director 0.bcrlocuinte.cec.000 Guy Poupet .346. 0. SIF Guy Poupet .000 Rezultat net (profit sau pierdere) 45. stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31.090.40.61% Mirela Bordea .Primvicepre edinte Ac ionar unic statul român.760*** 706. BERD . crt.273. 3. 0257-285.880 1.450** 37.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) BC INTESA SANPAOLO ROMÂNIA Str.285.58 17 office@cec.000.629. 5.111.Director BNP Paribas Personal Finance General 74. cl direa Bucharest Financial Plazza.003.

00 021-206.88%.70 021-310. 1.03% Total active 693.99%.39.000 84. 2.431.librabank.65 24 info@librabank.240.14.619 Total active 589.747.35-49 20 www. 2. 5.garantibank.1.000.020.671 170.808 392.a 1010.226.1% Christos Stylianides .414.774. Semilunei nr.060.600.Director General Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite N/A N/A _ N/A ING Group N.179 Sold credit neguvernamental 390. Viena 0043-174.49%.19%.2.emporiki.915.040. Broadhurst Investments Limited . 6.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A Sold credit neguvernamental N/A N/A Total depozite N/A N/A 299.039.00 021-230.47%. Bucure ti 021-222.70%. Capital social (lei) Nr.dexia.000 51 Turkiye Garanti Bankas A. Bucure ti 021-206.000 24 N/A Emilian Bituleanu .31. cod 011342. .000.ro www.65 21 conect@emporiki.03%. BIL Investi ii 5.65.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Denis 0.869.10. General Electric Capital Corporation 30% Burak Yildiran .ro www. sect.92.211 522.687. et.80.33.000.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 9.19 % Director General Adjunct Rezultat net (profit sau pierdere) (-)28. apte Spice .19%. sect.marfinbank. Sucursala Bucure ti* Bd. Jean.000 8.000 154.673 142. Mihaela Valentina Turbureanu . 11-13. 40-40bis.81 25 office@marfinbank. sect.00 021-222.980. John S.000. Novo Parc 3.François Alfred Marie Pinchon Industrial & Touristic Company Director General Adjunct Pre edinte CA 0. cl direa F. 5.000 Total active 11.794 Total depozite 205.ROMÂNIA Str.905.79%.CEO Dimitios Zoumproulis Deputy CEO Cornel Theodor St nescu Deputy CEO Total depozite 582.ing.42. Metex Big .132 Sold credit neguvernamental 7. Vel Pitar .99.414. Fabrica de Glucoz nr.42.350 (-)77.116. Electroaparataj .CEO Stephane Vermeire .Pre edinte al Comitetului de ar .60 021-208.Pre edinte Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Sold credit neguvernamental 433.000.86 22 info@garantibank. Emanoil Porumbaru nr. Austria.35-40 0043-174.790 27 Marfin Egnatia Bank Greece .161 Stylianos Sofianos .037 331. 90-92.211 348. crt.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) MARFIN BANK (ROMÂNIA) Str. Director General Athena Hellenic Engineering.457.605. Bucure ti 021-208. Bucure ti 021-208.ro www.234 770.ro www.05%.000.174 4. Vasile Lasc r nr.415. Kiseleff nr.01 23 office@ingbank.040. 4-6.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) GE GARANTI BANK Str.100% Pierre Verot .321.188 * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 33 . Emporiki Bank Bulgaria EAD Benoit Sarraute.Director General Mi u Negri oiu .000. Andropoulos . sect. IMS Propriet i .000.92. . 1.250.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) N/A 7 Dexia Credit Local .112 620. Bucure ti 021-408. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG Fischhof 3. persoane fizice .000 7.688 Sold credit neguvernamental 452.741 Total depozite 145.961 507.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 ING BANK Amsterdam N.7.16.162 Total active 729.506 605.58%.000 Total depozite 7.100% Mi u Negri oiu .49.V.05 (la 1 mai 2010) 35 Pierre Jacques Martin Emporiki Bank of Greece .0. CEO Wholesale Banking Rezultat brut (profit sau pierdere) 106.000 Romarta .524.V.079.000 11.ro www.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) LIBRA BANK Str. 2.378.090.584.852 487.107. sect.Director General Adjunct Murat Atay .609.87%.com Indicator / an (lei) 2008 2009 EMPORIKI BANK . Amsterdam .000.450.953.7.000.

Voluntari.940 * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Total active 269.777 Dan Sandu . Bucure ti 021-317.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 PROCREDIT BANK Str.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS)* RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUIN E Bd. 2.922.26.891.708 9.1.304 1. 1 Bis.63 30 headoffice@procreditbank.12.052.00 31 021-232. Dimitrie Pompeiu nr.855 52.1460%.57. Buze ti nr. 1.18 ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la un curs mediu 2008 de 3.21%.99 246.1.9852 i la cursul zilei de 31.689 48. 0265-266.445. Bausparkasse Schwabish Hall Germania 33.389.ro 462. 66-68. 62-64.088.00020738% Directorat Francisc Csaba Bakk .872. 1. et. stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31.735.396.558. Capital social (lei) Nr.326.38 021-208.10 564.810 4.105.96% Sold credit neguvernamental N/A N/A Asmus Rotne .12.705 2.004.597. 6A.825. Bucure ti 021-201.190 43 Gian Marco Felice .porschebank. Commerzbank 21.500 OTP BANK ROMÂNIA Str.282.909.858.494 2. Elefterie nr.337.53%.Director General / Ljubi i Gábor .06%.540 Total active 9.82.908.03%.69 021-303.Director Divizie / Membru Comitet Executiv Marius Sindile .038. sect.646.87. sect.10.99971%.60. persoane juridice cu capital privat .piraeusbank.Pre edinte Comitet Executiv / Director General Rezultat net (profit sau pierdere) (-)7.12.rbl.2008 de 3.Director General Merkantil Bank Zrt.298.121.ro www.57.301 40.304.0748% Total active 2. EBRD . 18.32.331.412. al i ac ionari 0.Vicepre edinte Executiv Mircea Benescu .Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 181.68 28 office@piraeusbank.850 1 Porsche Bank AG Salzburg 100% austriac Ionu Purice .22%.Pre edinte CA Vicepre edin i Rezultat net (profit sau pierdere) 2008 (conform IFRS) (-)2.1.35% Aurelia Cionga.922 (-)10.246.849.Director General Adjunct Divizia Creditare i Administrare Risc / Membru Directorat Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) PIRAEUS BANK ROMÂNIA os.501.079. persoane juridice cu capital de stat .00029% Stavros Lekkakos .096.13. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie MKB ROMEXTERRA BANK Str.574.583 Sold credit neguvernamental 2.304. persoane fizice . cod 011017. Marius Solescu Andrei Stamatian . 5.9** Total active 1.30 27 office@otpbank. 1. Pipera-Tunari nr. spa iu 20A.8*** 131.8*** Total depozite N/A N/A 118. Membru Directorat Diósi László .17.Divizia Retail / Membru 0.727. ProCredit Holding .863.351.169.4685%.665.389.000 52 MKB Bank ZRT . Ilfov 021-208.154.Vicepre edinte Executiv Sold credit neguvernamental 1.82.00 021-307.657 85. sect. 2 i 4.69. crt. sect.69.16.548.8*** Total depozite 595.168. cod 020337.433 3.324%.748.Pre edinte Alexander Nekolar Vicepre edinte N/A Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A KfW .66 (-)22.Director General Adjunct / Membru Comitet Executiv Dana Enache . et.Director General Adjunct / Vicepre edinte Directorat Bodó György .Director General Adjunct Sold credit neguvernamental — — Total depozite 2.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) 66.99.133.262.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) PORSCHE BANK ROMÂNIA os.074. Elefterie Business Center. 2.674 2.879.228. jud.300.4.Director General Adjunct Nikolaos Cheinoporos .682. stabilite de BNR 34 Informa]ii b`nci .621.ro www.626.877 Patyi Sandor .435 Total active 3.ro www.ro Indicator / an (lei)* 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) 272.Pre edinte Executiv Florin Kubinschi .Grecia 99.560 1 Raiffeisen Bank România 33. Bucure ti 021-303.26.Director General Adjunct Michail Lachanas .30. Pre edinte Directorat Adjunct .48 1.6827 i un curs mediu 2009 de 4.ro www.157 318.33.694 950.930.989.Director General Executiv Emanuel Odobescu .288 1.64 764.369.621.99979262%. tronson 2. Bucure ti 021-233. IFC .26.720 187 Piraeus Bank SA .2282.otpbank.ro www.562 C t lin Pârvu .641 021-317. Raiffeisen Bausparkasse Austria .878. Buze ti nr.278 Total depozite 1.2373.Director Divizie / Membru Comitet Executiv Sold credit neguvernamental 859. 29-31.2009 de 4.B`nci Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.36 29 office@porschebank.ro www.3107%.16 info@railoc. sect.56.305 Total depozite 230. IPC .00 021-305. 0265-266.660 Total depozite 3.947 Sold credit neguvernamental 46.670 2009 (conform IFRS) 994.536.120 106 Komorowicz János . Nicolae Titulescu nr.047 26 info@romexterra.procreditbank. Bucure ti 021-307.mkbromexterra.346. Sf.Director General Adjunct Divizia IT i Logistic / OTP Bank Nyrt .ro Indicator / an (lei) Rezultat net (profit sau pierdere) 9.631.23.940.090.324%.

000 Sold credit neguvernamental Total depozite 8.277.976 Daniel Kendrick Roberts. 2.00.323.ro www.4.Director Alexandru Matei . Mihai Bravu nr. G2A.000 Marinel Burduja .0. Ion Ni u.600.000 540.A. stabilite de BNR *** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la cursul zilei de 31. corp A3.118790649%.Vicepre edinte (Div.Prim-vicepre edinte (Div.330.President Rezultat net (profit sau pierdere) 62.364. 5/2005) 2009 (conform ordinului BNR nr. cod 011857. sect. dintre care 3 dedicate Royal Preferred Banking The Royal Bank of Scotland N.Head of Corporate Clients Robert Hadley .ro www. Corpora ii) James Daniel Stewart .0.000 308.937.88 36 marketing@volksbank.640.ro@rbs.b.2286933%.roib. 15. tronson 1 i 2.2282.639 — — * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei ** Informa iile transmise în euro de b nci au fost transformate în lei la un curs mediu 2008 de 3.766 — — 2008 (conform ordinului BNR nr. persoane fizice române .000.888 2. 3.127 13.44. Eduard-Alin Ni u.540 219.0.000. Bucure ti 021-209.000 30 de loca ii.p. Ghe arilor nr.ro Indicator / an (lei) Rezultat net (profit sau pierdere) 358. Ion Ghica. 1. Sonia Ghica.99. Bucure ti 021-200.100. Risc) Steven Cornelis van Groningen Pre edinte Total active 19.CEE BeteiligungsgmbH . 2.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform IFRS) FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR Str. Valeriu Mo oeanu Sold credit neguvernamental 4.08.742 1.V.51% Rezultat net (profit sau pierdere) 614. al ii . WTC-B. .000. sect. Negru Vod nr.000*** — — Eugen Dijm rescu .560.429.Director Adjunct Vasile Bleotu .000.Country Head of Global Transaction Banking Total depozite 14.05 37 031-423.00 32 centrala@rzb.70 34 Florin D nescu .787.00 021-230.176. Hora iu Giovani chiopu . 3.000 Sold credit neguvernamental 9.000.540 5.000.000*** Sold credit neguvernamental 13.0.volksbank.000 9. intrarea E.000 20.018007504% Corneliu Dan Pascariu Pre edinte CA Total active 17. et. Capital social (lei) Nr.24.ro Indicator / an (lei) 2008 2009 1.896 Florin D nescu .000 10.300.000 Jhon Bell .Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.0522%.com www.458.22 35 office@unicredit.5588435%.28.00 office@fgdb.0132897%.917.Pre edinte Rezultat net (profit sau pierdere) 100.107. 021-202.0.Director Resurse Umane Total active 21.000.000.95.379.173.8310361%.912 Total active 9.04.495. Arno Grundstücksverwaltungs Gesellschaft m. Retail) Carl Rossey .939.196.000 7.000 130. 2.ro 379.15 021-318.95. Bank Austria . Unirii nr. 5/2005) 132.Vicepre edin i Executivi Sold credit neguvernamental N/A N/A C t lin R svan Radu .032.Vicepre edinte (Div.20 38 de sucursale. Bucure ti 021-202. al i ac ionari.12. 1.130. Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH 0.20 021-200.0132897%.0132897%. Tiberiu Bica Postelnicu.Vicepre edinte (Div.Director Economic Adrian Ioan Cosmescu Pre edinte CA Rezultat net Total active Sold credit neguvernamental Total depozite (profit sau pierdere) 68.0132897%.986. persoane fizice str ine .65.28.69 clientservice.000.288 22.49%.2** Total depozite 2.000. Bucure ti 021-306. cod 030774.CEO / Pre edinte Executiv Zoltan Major . Redrum International Investments B. Alin Merer . al i ac ionari. 031-423.COO Liudmila Drozdea .H . Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH .12.000.150.378. 67.000 20.2009 de 4. Trezorerie) R zvan Munteanu .318.000*** Johann Lurf .400.11.Pre edinte Executiv C t lin Ion Zoican. sect.ro www.ro www. Mara St nic .0. 3.000.00 33 021-319.479.ro www. Roxana Bolocan . Mioara Popescu. .190.674 52.531.000 290. al i ac ionari. 1.fgdb.00 021-209.000 559 (la 31 decembrie 2009) Raiffeisen International Bank-Holding AG (Austria) .424.179584377%.386.RO Popolare S. sect. unit i teritoriale Structur ac ionariat Conducere executiv Consiliu de administra ie RAIFFEISEN BANK Pia a Charles de Gaulle nr.2008 de 3.16 34 office@roib. crt. al i ac ionari.20.0. sect.689.000 Valentin Vancea.050.Country Head of Retail Robert Karreman . 23-25.198.075.359.4739% Financiar Marius Mardale . Unicredit Leasing România S. Vesanio Trading Limited . 171.com Indicator / an (lei) 2008 (conform RAS) 2009 (conform RAS) ROMANIAN INTERNATIONAL BANK Bd.500.850.V. bl.0.07.000.9852 i la cursul zilei de 31.300.20.4739%.000.Country Risk Officer Radu Ropota .Vicepre edin i Volksbank International AG . persoane juridice str ine .700. Florina Liviana Roberts.6827 i un curs mediu 2009 de 4.369.Director Banca Popolare di Vicenza .291.raiffeisen.139.420.011880635%.99.rbs.ro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) RBS ROMÂNIA Pia a Montreal nr.10.28.Pre edinte CA Rezultat net (profit sau pierdere) N/A N/A Total active N/A N/A Total depozite N/A N/A UNICREDIT IRIAC BANK Str.04. .0.500.000.unicredittiriac.000 12. et.Vicepre edinte (Div.545. dintre care 24 de Agen ii Metro Indicator / an (lei) 2008 (conform IFRS) 2009 (conform IFRS) VOLKSBANK ROMÂNIA* os.326 975.431 4.20. persoane juridice române 0. sect.000 14.259. Bucure ti 021-318.0000049%.000 N/A 15.Vicepre edinte Executiv Stanislav Goranov Georgiev Vicepre edinte Executiv Daniela Bodirc Vicepre edinte Executiv Septimiu Postelnicu Vicepre edinte Executiv Total depozite 6.614.50.000. cod 011469. stabilite de BNR Financiar 2010 35 . 10. 99.145.A. Opera iuni & IT) Vladimir Kalinov .000 UniCredit Bank Austria .165.000.Director Marketing EM.2373. Bucure ti 031-423.000 328.343.9% Johan Gabriels .

respectiv cu Fondul de Garantare a Creditului Rural [i Fondul Na]ional pentru |ntreprinderi Mici [i Mijlocii.25% [i nivelul ratelor rezervelor minime obligatorii la 40% din resursele \n valut` [i 18% din sumele \n lei atrase de institu]iile de credit. la fel ca [i cea fixat` pentru 2009. respectiv. 5 milioane de lei la 662.25 puncte procentuale.5 milioane de carduri active. pentru promovarea [i vånzarea de produse specifice \ntreprinderilor mici [i mijlocii [i companiilor exportatoare. pentru finan]area de proiecte propuse de \ntreprinderi mici [i mijlocii. Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare a lansat primele dou` emisiuni de obliga]iuni \n lei. \n valoa re de 115 milioane de lei [i 50 de milioane de lei. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis eliminarea obliga]iei de a aplica teste de stres pentru calcularea Eximbank [i CEC Bank au semnat un acord de parteneriat cu Asocia]ia Oamenilor de Afaceri din Romånia. BNR a stabilit ]inta de infla]ie pentru 2010 la 3.2 milioane de lei. Visa Forum. 40%. 36 Cronologie .B`nci CRONOLOGIE B~NCI . la 10% pe an. B`ncile din Romånia care fac parte din asocia]ia Visa Europe au decis \nfiin]area unui organism consultativ. BCR a dep`[it nivelul record de 2. BNR a publicat un proiect de reglementare prin care salariile managerilor din sistemul bancar trebuie corelate cu obiectivele [i strategia pe termen lung ale fiec`rei institu]ii de credit.2009 IANUARIE Consiliul de Administra]ie al BNR a men]inut dobånda de politic` monetar` la 10. [i s` men]in` nivelul ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` la 18% [i. BCR a anun]at c` a instalat terminale electronice de plat` cu cardul (POS-uri) \n centrele de abonamente ale Regiei Autonome de Transport Bucure[ti. Contractul a fost semnat \n luna septembrie. care contribuie la elaborarea [i implementarea strategiilor de dezvoltare a Visa Europe pe plan local privind \ncurajarea pl`]ilor cu cardul. cu un interval de varia]ie de un punct procentual. Asocia]ia Na]ional` a Exportatorilor [i Importatorilor din Romånia [i Consiliul Na]ional al |ntreprinderilor Private Mici [i Mijlocii din Romånia [i cu dou` fonduri de garantare. Libra Bank a anun]at c` va lansa propria re]ea de terminale POS. FEBRUARIE Banca European` pentru Investi]ii a anun]at c` ar putea \mprumuta Bancpost cu pån` la 80 de milioane de euro. titlurile urmånd s` fie listate la bursele de la Bucure[ti [i Londra. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` reduc` dobånda de politic` monetar` cu 0.5%. Ac]ionarii Bancpost au aprobat majorarea capitalului social al b`ncii de la 448. gradului de \ndatorare al clien]ilor care solicit` credite ipotecare [i imobiliare cu garan]ii ipotecare. utilizate pentru plata cu cardul la comercian]i.

5 milioane de euro). listat` la Luxemburg. opera]iune \n urma c`reia participa]ia ac]ionarului majoritar. Uniunea European`. Carmen Radu. secretar de stat \n Ministerul Finan]elor Publice.6 milioane de lei. titluri de c`tre institu]iile de credit la banca central`. a urcat de la 77. prin aport de la banca-mam`. Millennium BCP. a fost ales membru \n Consiliul de Directori al B`ncii Europene pentru Investi]ii. Banca Na]ional` a Romåniei [i-a lansat un nou site. Banca Romåneasc` [i-a majorat capitalul social cu 183 de milioane de lei (43. \n cadrul unei \ntålniri la Viena. Romånia a convenit asupra unui acord stand-by pe doi ani cu Fondul Monetar Interna]ional pentru 12. MARTIE BNR a anun]at c` a decis s` introduc`.6% la 84. Standard & Poor’s a confirmat ratingul „BB+“ pentru credite pe termen lung al BCR.42 milioane de lei. opera]iunile de tip repo (vånzarea unor Financiar 2010 37 .Millennium Bank Romånia [i-a majorat capitalurile cu 285. BNR a decis c` b`ncile pot reduce nivelul provizioanelor constituite la creditele considerate pierdere (restan]e peste 90 de zile sau credite pentru care s-au ini]iat proceduri judiciare) cu 25% din valoarea garan]iilor aferente. ac]ionarul majoritar al Eximbank. \n valoare de maxim 70% din pl`]i. Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare a contractat de la b`nci o linie de credit stand-by reprezentånd echivalentul \n lei al sumei de 300 de milioane de euro. iar capitalul social a crescut de la 227. Banca European` pentru Investi]ii a lansat o emisiune de obliga]iuni \n lei. EFG Eurobank. acorduri scrise de la grupurile-mam` ale principalelor nou` b`nci cu capital str`in din Romånia. Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare acord` BCR un \mprumut de 100 de milioane de euro. Credit Europe Bank a \ncheiat un parteneriat cu Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur` [i Fondul de Garantare a Creditului Rural. pachetul total de finan]are extern` de la Fond. FMI a ob]inut. mandatul s`u urmånd s` expire \n 2013. cånd institu]iile de credit constituiau provizioane pentru \ntreaga sum` restant` [i dobånzile aferente. \n valoare de 150 de milioane de lei. Bancpost [i-a majorat capitalul social de la 448. \ncepånd cu luna februarie.46 milioane de lei. a schimbat [ase din cei [apte membri ai consiliului de administra]ie al b`ncii.7% din titlurile b`ncii. pentru acordarea de cre dite celor care beneficiaz` de subven]ia la hectar. Banca Mondial` [i Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare urmånd s` ajung` la 19. Grupul Royal Bank of Scotland a inclus opera]iunile din Romånia pe lista activelor de vånzare. pentru finan]area \ntreprinderilor mici [i mijlocii.95 miliarde de euro.2 milioane de lei.5 milioane de lei la 662. cu maturitate \n 2016. opera]iune care era necesar` pentru sus]inerea deciziei de majorare a plafonului de garantare de la echivalentul a 20. cu angajamentul r`scump`r`rii) \n calculul dobånzii de referin]` publicat` de banca central`. la 748. care a fost \nlocuit` de Ionu] Costea.95 miliarde de euro.000 de euro pentru clien]ii persoane fizice. inclusiv pe pre[edintele institu]iei.000 de euro la 50. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Bogdan Alexandru Dr`goi.75 milioane de lei la 370. cu perspectiv` negativ`. prin care acestea s-au angajat s` nu retrag` capital [i s` participe cu capital suplimentar pentru sus]inerea subsidiarelor locale. comparativ cu situa]ia existent` la acel moment.

BCR a solicitat Standard & Poor’s s` retrag` ratingul b`ncii pentru datoriile pe termen lung. Alpha Bank a lansat serviciul de acceptare a pl`]ilor cu card la comercian]i. Romånia participånd la opera]iune [i men]inåndu-[i participa]ia la capital la 0. la un pre] de emisiune \n sc`dere cu 19 bani fa]` de valoarea de subscriere de la majorarea din martie.5 miliarde de euro \n Romånia \n 2009. Banca European` de Investi]ii a anun]at c` ar putea acorda BCR un \mprumut de pån` la 150 de milioane de euro. BNR a redus cu 5% nivelul comisioanelor percepute institu]iilor de credit pentru pl`]ile de mare valoare sau urgente \n sistemul cu decontare pe baz` brut` \n timp real (ReGIS). Murat Sabaz. FMI a mai cerut ca BNR s` aib` o implicare mai mare \n ini]ierea procedurilor de insolven]` [i lichidare la b`nci [i s` poat` avea dreptul s` stabileasc`. APRILIE GarantiBank Romånia l-a numit \n func]ia de director general pe Murat Atay.58 milioane de lei. la 878. Prim-vicepre[edintele Credit Europe Bank. ceea ce a condus la eliberarea a circa 800 de milioane de euro. Banca European` pentru Investi]ii [i-a majorat capitalul subscris cu 67 de miliarde de euro. iar agen]ia de evaluare financiar` a anun]at c` a confirmat calificativul „BB+“. astfel \ncåt s` se asigure c` rata de solvabilitate a fiec`rei institu]ii va fi men]inut` peste 10%.39 miliarde de euro. fondurile urmånd s` fie utilizate pentru sus]inerea proiectelor aflate \n derulare. stres. cu 216. a decedat \n urma unui atac de cord. nivel cu dou` puncte procentuale peste limita minim` legal` \n vigoare. pe baza testelor de Libra Bank [i-a majorat capitalul cu patru milioane de lei. dup` ce [eful b`ncii.B`nci Banca European` de Investi]ii a anun]at c` are ca obiectiv acordarea de proiecte de 1. [i c` nu va mai supraveghea institu]ia de credit din Romånia. f`r` s` mai a[tepte decizia instan]elor judec`tore[ti privind insolven]a. industrie [i infrastructur`. Bancpost a propus ac]ionarilor o nou` cre[tere a capitalului. la 136 de milioane de lei. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` men]in` dobånda de politic` monetar` la 10% [i ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` la 18% [i respectiv 40%. dar a exclus pasivele \n valut` cu scaden]e reziduale de peste doi ani din calculul rezervei. de 8%. cånd o institu]ie de credit nu mai poate rambursa un depozit [i plata acestuia intr` \n competen]a Fondului de Garantare. prin conversia unor credite de la banca-mam` [i prin noi aporturi \n numerar. FMI a cerut BNR s` determine necesarul de capital suplimentar pentru b`ncile comerciale. Totodat`.36 milioane de lei. cu perspectiv` negativ`. Tamer Ozatakul. la 232.524%. Banca European` de Investi]ii a numit-o pe Milena Messori \n func]ia de director pentru Romånia al institu]iei. a preluat func]ia de pre[edinte interimar al Credit Europe Bank. prin intermediul POS-urilor. \n locul lui Berat Icinsel care a coordonat activitatea institu]iei din octombrie 2005. 38 Cronologie . fondurile fiind \mp`r]ite \n mod egal \ntre IMM-uri. pentru finan]area proiectelor \ntreprinderilor mici [i mijlocii. \nlocuindu-l pe Goetz Von Thadden.

o institu]ie financiar` nebancar`. avånd parteneriate \n cadrul Garanti Bank [i GE Money Romånia. SIF Banat-Cri[ana. scrisori de angajament individuale cu BNR privind men]inerea liniilor de finan]are la nivelul din martie [i a ratei solvabilit`]ii peste 10%. institu]ia fiind \n curs de ob]inere a unei licen]e de func]ionare de la BNR.49% din capitalul social. fiecare pentru peste 12 milioane de euro. la 229. pachetele de ac]iuni pe care le de]ineau la banc`. directorul general adjunct al BRD Groupe Société Générale. Guvernul a anun]at c` va lansa programul „Prima Cas`”. MKB Romexterra Bank [i-a majorat capitalul social cu 20. jude]ul Alba. IUNIE Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare a anun]at c` particip`. Banca European` de Investi]ii a anun]at c` va acorda un \mprumut de 50 de milioane de euro pentru Piraeus Bank Romånia. cu scaden]` de doi ani. la 9. din motive de afaceri [i de comun acord cu institu]ia financiar`. [i l-au confirmat pe pre[edintele Raiffeisen Romånia. pre[edintele CEC Bank. Moody’s a retras ratingurile B`ncii Comerciale Carpatica. \n valoare de 40 de milioane de euro. respectiv de cåte 3.04 milioane de lei. Conducerea B`ncii Comerciale Carpatica a propus ac]ionarilor majorarea capitalului cu 28 de milioane de lei. ac]ionarul majoritar al Bancpost. B`ncile-mam` ale principalelor nou` institu]ii de credit cu capital str`in din Romånia au convenit. a fost reales \n func]ia de pre[edinte al Asocia]iei Romåne a B`ncilor. Banca Romåneasc` a anun]at c` Andreas Maragkoudakis se retrage din pozi]ia de director general.5 puncte procentuale. pentru prima dat`.2 de milioane de lei.MAI Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` reduc` dobånda de politic` monetar` cu 0. Crina Cosma. \n maxim 30 de zile. iar m`sura nu reflect` modificarea bonit`]ii acesteia. Grupul turc Dogus. cåt [i titlurile pe care urmau s` le primeasc` \n urma capitaliz`rii primelor de emisiune. la Bruxelles. interimatul urmånd s` fie asigurat de directorul general adjunct. OTP Bank Romånia a anun]at c` va primi o linie de finan]are de la banca-mam` din Ungaria. Financiar 2010 39 .44 milioane de lei. la capitalul unei societ`]i comerciale romåne[ti. prin aport \n numerar. \n vederea finan]`rii proiectelor \ntreprinderilor mici [i mijlocii. ca vicepre[edinte al asocia]iei. GE Garanti Bank.5% pe an. printr-o investi]ie de [ase milioane de euro. Radu Ghe]ea. Cele dou` grupuri erau deja prezente pe pia]a local`. prin care creditele contractate de o persoan` pentru cump`rarea primei locuin]e urmau s` fie garantate de stat \n limita maxim` de 60. la 194. pentru a sus]ine liniile de afaceri ale institu]iei [i a asigura o rezisten]` mai bun` la [ocurile macroeconomice [i sistemice. SIF Transilvania [i SIF Moldova au våndut c`tre EFG Eurobank.000 de euro. pentru al patrulea mandat consecutiv. Prima locuin]` a fost cump`rat` prin intermediul acestui program \n luna iulie. respectiv la produc`torul de hårtie Pehart Tec Petre[ti. SIF Oltenia. c` vor semna. \n colaborare cu americanii de la GE Money. [i s` men]in` ratele rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` la 18% [i respectiv 40%. a \nregistrat la Registrul Comertului o nou` banc`. Steven van Groningen. \n timp ce reprezentan]ii b`ncilor l-au numit \n func]ia de prim-vicepre[edinte pe Petre Bunescu.

Groupe Société Générale [i Raiffeisen Bank. prin aport \n numerar de la Piraeus Bank Grecia [i \nglobarea profitului nerepartizat realizat \n 2008. prin care ace[tia vor putea beneficia de \mprumuturi de la b`nci garantate de stat. nivelul capitalului de care trebuie s` dispun` este egal cu cel pu]in echivalentul \n lei a 200.85 milioane de lei. ratingurile pentru depozite \n lei acordate BCR. ING Bank Romånia s-a retras din programul „Prima Cas`“. Moody’s a plasat sub supraveghere. el aflåndu-se la conducerea BNR de 19 ani. membr` a grupului B`ncii Mondiale. ca urmare a condi]iilor dificile de operare [i a provoc`rilor privind calitatea activelor. [i s` scad` ratele rezervelor minime obligatorii cu 5 puncte pentru valut`.2 miliarde de euro de la opt b`nci. pentru acordarea de credite pentru fermieri [i pentru firmele cu activit`]i \n domeniul agricol. „Prima Cas`“. f`r` garan]ia Guvernului. anun]ånd c` va lansa un produs similar de credite ipotecare.000 de euro [i pentru persoanele juridice. M ugu r Is `re scu a fo st i nc lu s \n Wor ld Re cor ds Academy drept cel mai longeviv guvernator al unei b`nci centrale din lume.000 de euro. printr-un program similar cu 40 Cronologie . respectiv din septembrie 1990. la 950. Banca Comercial` Carpatica a semnat un acord de finan]are cu Banca European` de Investi]ii \n valoare de 10 milioane de euro. [i cu 3 puncte pentru lei. disponibil f`r` a fi necesar` deschiderea unui cont curent [i destinat tinerilor care folosesc numerarul [i fac tranzac]ii pe internet. la o dobånd` de 5% pe an \n euro [i cu scaden]` la doi ani. la 35% din pasivele b`ncilor.000 de euro la 50. Plafonul de garantare a depozitelor bancare a crescut de la 20. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis s` reduc` cu 0.185 milioane de lei. dup` sistemul aplicat la sfår[itul anului 2008 \n cazul persoanelor fizice. Ministerul Finan]elor Publice a \mprumutat 1. cu posibilitate de revizuire \n sc`dere. Ac]ionarii Piraeus Bank Romånia au decis majorarea capitalului social cu 76. BNR a lansat un proiect de regulament prin care institu]iile financiare nebancare care vånd credite ipotecare trebuie s` de]in` un capital social de cel pu]in trei milioane de euro. a anun]at c` va \mprumuta BCR cu pån` la 50 de milioane de euro. dintre care maxim 18 milioane de euro de la Piraeus Bank Grecia. IULIE Ministerul Finan]elor a anun]at c` va emite certificate de depozit pentru agricultori. [i 8. de la 9. la 15%. International Finance Corporation. BRD . Piraeus Bank Romånia a propus ac]ionarilor cre[terea capitalului social cu aproximativ 20 de milioane de euro. pentru creditarea \ntreprinderilor mici [i mijlocii. BNR a lansat un proiect de regulament prin care provizioanele b`ncilor pentru creditele \n valut` acordate popula]iei scad la nivelul celor constituite la \mprumuturile f`r` risc valutar.99% din ac]iuni.868 milioane de lei (2 milioane de euro) prin reinvestirea unei p`r]i a profitului \nregistrat \n anul anterior.5 puncte procentuale rata dobånzii de politic` monetar`. care de]ine 99.5% la 9%. Pentru societ`]ile nebancare orientate pe alte tipuri de credite.B`nci Raiffeisen Bank [i RêvEurope au lansat primul card de debit prepl`tit din Romånia.

care are calitatea de sucursal`. \ntrucåt pre]urile primite de la poten]ialii cump`r`tori au fost considerate prea mici. pe termen lung. cu perspectiv` negativ`. Royal Bank of Scotland a decis s` p`streze filiala din Romånia. din partea companiei-mam`. la „BB minus“. care permite atragerea de finan]`ri prin intermediul emisiunilor de obliga]iuni de diferite tipuri [i \n valute variate. acuzånd cre[terea puternic` a provizioanelor [i profitabilitatea redus`. [i s` coboare ratele rezervelor minime obligatorii pentru valut` de la 35% la 30% din pasivele b`ncilor cu scaden]` sub doi ani. prin recapitalizarea unei p`r]i din profitul ob]inut \n 2008. pe termen scurt. reprezentånd 15. Fitch Ratings a confirmat ratingul B`ncii Transilvania pentru datoriile pe termen lung \n valut`. valoarea total` a programului fiind de trei miliarde de euro.Fitch Ratings a confirmat ratingul UniCredit }iriac Bank pentru datoriile pe termen lung \n valut` la nivelul „BBB“. care fusese inclus` \n februarie pe o list` a subsidiarelor scoase la vånzare. divizia de investi]ii a B`ncii Mondiale. de la „D“. International Finance Corporation. [i „F3“. dac` ar fi necesar. Consiliul de Administra]ie al BNR a aprobat autoriza]iile de func]ionare pentru Banca Feroviar` [i pentru GarantiBank. precum [i autoriza]ia de constituire a b`ncii pe care o va controla Horia Manda. Asocia]ia Anali[tilor Financiar-Bancari din Romånia a aderat la Federa]ia European` a Asocia]iilor de Anali[ti apreciind c` institu]ia de credit poate beneficia de sprijin substan]ial de la compania-mam`. care cuprinde 25 de societ`]i na]ionale din domeniul investi]iilor din Europa. decizie care reflect` sprijinul pe care banca \l poate ob]ine. la „BBB“. Banca Comercial` Romån` l-a numit pe Alexandru Ciobanu la conducerea BCR Banca pentru Locuin]e \ncepånd cu jum`tatea lunii octombrie.5 puncte procentuale. Financiari. National Bank of Greece.2 milioane de lei la 949. BCR a adoptat un program de emitere de obliga]iuni pe termen mediu.000 de membri. Fitch a confirmat ratingurile de credit ale Bancpost. care a plecat ca director general la Banca Comercial` Feroviar`. \ns` a retrogradat ratingul de stabilitate financiar` pe cont propriu la „D/E“. \n principal pentru credite c`tre furnizorii micro [i mici de servicii medicale. Financiar 2010 41 . cu perspectiv` „negativ`“. cu perspectiv` stabil`. cu perspectiv` „negativ`“. Statul a majorat capitalul CEC Bank cu 230 de milioane de lei. de la 719.28 milioane de lei. AUGUST Consiliul de Administra]ie al BNR a hot`råt s` reduc` dobånda de politic` monetar` cu 0. de la 9% la 8. precum [i calificativul pentru datoria pe termen scurt \n valut` la „B“ [i cel individual la „D“. Grupurile-mam` ale principalelor nou` b`nci cu capital str`in din Romånia au finalizat [i semnat scrisori bilate rale de angajament pentru men]inerea nivelului expunerii pe pia]a local` [i a ratei de solvabilitate a sucursalelor peste 10%. Fitch a confirmat ratingul de credit pe termen lung al B`ncii Romåne[ti la „BBB“. \n locul lui Petre Tulin. va acorda B`ncii Transilvania un \mprumut negarantat de 50 de milioane de euro. la nevoie.5% pe an. grupul UniCredit.

egal` cu rata de politic` monetar`.5% la 8% pe an. Agnes Nagy. prin intermediul c`reia a injectat \n pia]` 11. fost director general al sucursalei Fortis Bank din Romånia. Napoleon Pop. Johan Gabriels va fi director general al b`ncii. respectiv Cristian Popa [i Bogdan Olteanu. 42 Cronologie . Consiliul de Supraveghere al Raiffeisen Banca pentru Locuin]e a aprobat numirea lui Andrei Stamatian. Marfin Bank Romånia [i-a majorat capitalul social cu zece milioane de euro. aceasta fiind cea mai mare opera]iune de acest fel din istoria b`ncii centrale. Pre[edintele [i directorul general al B`ncii Comerciale Carpatica.7 milioane de lei. Dinu Marin [i Virgil Stoenescu. dup` ce olandezul Peter Weiss va prelua func]ia de director general al RBS Grecia. de[i contractul de privatizare prevedea ca banca s` fie listat` \n toamna anului 2009. Ac]ionarii B`ncii Comerciale Carpatica au subscris \n propor]ie de 95. Marfin Egnatia Bank. cerea institu]iei de credit cu Nicolae Surdu. la o dobånd` de 8. a fost \nlocuit de la condu- SEPTEMBRIE OTP Bank Romånia a anun]at c` vrea s`-[i m`reasc` \n urm`torii cinci ani re]eaua de sucursale de la 106 la 200. Consiliul de administra]ie mai este format din doi viceguvernatori. director pentru proiecte strategice \n cadrul Raiffeisen Bank. fie prin deschiderea unora noi. RBS Bank Romånia a anun]at c` \ncepånd cu luna octombrie. Banca European` pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare a acordat un credit subordonat de 25 de milioane de euro c`tre Raiffeisen Bank Romånia. Parlamentul a ales un nou Consiliu de Administra]ie al BNR.8 milioane de lei. astfel c` valoarea acestuia va cre[te cu 26. cu scaden]a la o s`pt`mån`. cu o dobånd` de 8% pe an. Banca Italo Romena a lansat. Piraeus Bank Romånia a \nceput s` vånd` aur clien]ilor.79% ac]iunile emise de c`tre institu]ia de credit \n cadrul opera]iunii de majorare a capitalului social. pentru a-l \nlocui pe Alexandru Ciobanu. Nicolaie Hoan]`.5% pe an. banca central` a men]inut nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei [i \n valut` ale institu]iilor de credit. prin aport \n numerar din partea ac]ionarului majoritar. \n premier` pe pia]a din Romånia. reconfirmåndu-l pe Mugur Is`rescu pentru un nou mandat de guvernator [i pe Florin Georgescu \n func]ia de prim-viceguvernator. Totodat`. la 228. pentru cump`rarea primei locuin]e.07 milioane de lei. OCTOMBRIE BNR a realizat cea mai mare opera]iune de tip repo. un credit pentru tinerii c`s`tori]i. fie prin achizi]ionarea unei b`nci mai mici. Consiliul de Administra]ie al BNR a decis reducerea cu 0. [i din patru membri: Nicolae D`nil`. echivalentul a 42 de milioane de lei.B`nci BNR a \mprumutat b`ncile cu 8.47 miliarde de lei printr-o opera]iune de tip repo. de la 8. de la 128. ca alternativ` la programul „Prima Cas`“.971 miliarde de lei. \n func]ia de pre[edinte.5 puncte procentuale a ratei dobånzii de politic` monetar`.69 milioane de lei la 170. Ac]ionarii BCR au decis ca listarea BCR s` fie amånat` cel pu]in doi ani.

Ac]ionarii B`ncii Comerciale Carpatica au aprobat trecerea la sistemul dualist de conducere a institu]iei. NOIEMBRIE Consiliul de Administra]ie al BNR a hot`råt s` men]in` rata dobånzii de politic` monetar` la 8% [i ratele pentru rezervele minime obligatorii aplicabile pasivelor \n lei la 15% [i \n valut` la 30%. opera]iuni de retail.92 milioane de lei (echivalentul a trei milioane de euro).5% fixat pentru anul 2010. Fitch a confirmat calificativul „BBB“ acordat BCR pentru credite pe termen lung \n moned` local` [i str`in`. cu un interval de varia]ie de plus/minus un punct procentual. International Finance Corporation a anun]at c` va intra \n ac]ionariatul B`ncii Transilvania cu o participa]ie de 3. b`ncile raporteaz` c`tre BNR [i MFP rezultatele financiare \n conformitate cu standardele romåne[ti de contabilitate. Nicolae Financiar 2010 43 . Conducerea executiv` a b`ncii este format` din directorul general. Millennium Bank a lansat serviciul de factoring. la 118. standardele interna]ionale de contabilitate. RAS. Fitch a men]inut sistemul bancar din Romånia \n categoria de risc ridicat la expunerea sistemic` din sectorul de profil. \n sc`dere cu 0.Citibank a lansat. Consiliul de administra]ie al BNR a stabilit ca ]inta de infla]ie pentru anul 2011 s` se situeze la nivelul de 3%. prin conversia \n ac]iuni a unor obliga]iuni \n valoare de 20 de milioane de dolari. care vor fi trimise la Banca Na]ional` a Romåniei [i Ministerul Finan]elor Publice. cu perspectiv` negativ`.000 de euro. Banca European` de Investi]ii anun]` c` negociaz` cu Alpha Bank Romånia acordarea unui credit de 50 de milioane de euro. 2010 [i 2011 un set de situa]ii financiare anuale conforme cu ProCredit Bank [i-a majorat capitalul social cu 12. urmånd s` fie \nlocuit de Guy Marie Charles Poupet. |mprumutul a fost aprobat \n decembrie. CA al BNR a decis s` reduc` nivelul ratei rezervelor minime obligatorii constituite de b`nci la pasivele \n valut` cu scaden]` sub doi ani de la 30% la 25%. dar a revizuit \n sc`dere ratingul individual la „D“. Agen]ia Fitch reconfirm` calificativele acordate BRDGroupe Société Générale. disponibil \n lei [i destinat companiilor cu o cifr` de afaceri anual` de minimum 500. |n prezent. respectiv ratingul „BBB“ pentru creditele pe termen lung.5 puncte comparativ cu obiectivul de 3. BNR a prezentat un proiect de ordin potrivit c`ruia institu]iile de credit \ntocmesc pentru 2009. Patrick Gelin. IFRS. ratingul „F3“ pentru creditele pe termen scurt [i ratingul „2“ pentru suportul acordat de ac]ionarul majoritar. BRD . cu perspectiv` negativ` pentru termen lung. pentru prima dat` \n Romånia. EGB Ceps Beteilungen GmbH [i EGB.Groupe Société Générale a anun]at c` pre[edintele [i directorul general al b`ncii. de la „C/D“.62% din capitalul social.55 milioane de lei. se va retrage de la conducerea institu]iei de credit. prin Directorat [i Consiliu de Supraveghere. Grupul austriac Erste a interpus \n rela]ia sa de ac]ionar majoritar al BCR dou` vehicule cu statut juridic de SRL \nfiin]ate recent \n Austria.

opera]iunea Ministerul Finan]elor a \mprumutat de la b`nci o sum` record. Fitch a revizuit \n sc`dere ratingul individual al ProCredit Bank Romånia. 44 Cronologie . Conducerea MKB Romexterra Bank propune ac]ionarilor majorarea capitalul social cu 97.6 milioane de lei. care controleaz` cele dou` institu]ii de credit din Romånia. Standard & Poor’s a retras ratingurile pentru credite pe termen lung [i scurt ale MKB Romexterra Bank.423 miliarde de euro. la un randament mediu de 4. Banca Comercial` Feroviar` [i-a lansat opera]iunile bancare. la 1. care vor fi instalate la comercian]i. a cump`rat 9. pentru 58 de milioane de euro. Bank of Cyprus.35 milioane de lei. aflat` la Arad. de la 194.25% pe an.7068% din ac]iunile B`ncii Transilvania. Banca austriac` de private banking Gutmann. n DECEMBRIE Banca Transilvania a anun]at c` \[i va majora capitalul social cu 26.44 milioane de lei la 292. de la „D“ la „D/E“. care administreaz` active de 10 miliarde de euro. Ion Dobric` [i George Ciob`na[u. BRD [i Raiffeisen Bank. dup` revizuirea \n sc`dere a calificativelor grupurilor bancare elene National Bank of Greece [i EFG Eurobank. respectiv Gheorghe Cismaru. prin emiterea unui num`r de 34.91 milioane de lei. prin vånzarea de titluri de stat \n valut` cu scaden]` la un an. fiind \nregistrat` la Registrul Comer]ului \n data de 1 decembrie. la cererea institu]iei financiare romåne[ti. BNR a aprobat fuziunea dintre Raiffeisen Banca pentru Locuin]e [i HVB Banca pentru Locuin]e. [i trei directori generali adjunc]i. [i a confirmat calificativele pentru credite pe termen lung [i scurt \n moned` local` [i valut`.64 milioane de ac]iuni. dar ar putea calcula colateralul prin aplicarea unei marje la valoarea titlului. Conducerea b`ncii este asigurat` de Petre Tulin (foto).0863 miliarde de lei. Moody’s a revizuit \n sc`dere unele ratinguri ale BCR. Ac]ionarii Volksbank Romånia au aprobat majorarea capitalurilor b`ncii cu 200 de milioane de euro. cea mai mare banc` din Cipru. a anun]at c` va deschide la \nceputul anului 2010 un birou de reprezentare la Bucure[ti. Banca Comercial` Carpatica a lansat serviciul de acceptare la plat` a cardurilor prin intermediul propriilor terminale POS. care se aflau sub supraveghere.B`nci Surdu.96 milioane de titluri. odat` cu inaugurarea primei sucursale teritoriale. titluri destinate de]in`torilor de obliga]iuni care au optat pentru transformarea acestora \n ac]iuni. ca urmare a condi]iilor dificile de operare [i a problemelor legate de calitatea activelor. cu perspectiv` stabil`. primele servicii oferite referindu-se la depozite [i deschiderea de conturi curente. BNR a ar`tat c` va accepta titlurile de stat \n valut` emise de Ministerul Finan]elor Publice drept garan]ie la facilitatea de credit Lombard. Fitch a confirmat ratingurile pentru Banca Romåneasc` [i Bancpost. de 1. prin emisiunea a 26.

.

furtun`. unul dintre cele mai dinamice [i profitabile grupuri de asigur`ri din centrul [i sud-estul Europei. mai ales \n perioada de criz` actual`. Ce m`suri trebuie adoptate pentru stimularea cre[terii vånz`rilor pe pia]a de asigur`ri? O prim` m`sur` pentru stimularea cre[terii vånz`rii de produse de asigurare ar fi educarea popula]iei \n acest sens. vicepre[edinte Directorat [i CSO al UNIQA Asigur`ri. iar tendin]a aceasta se p`streaz` [i pentru anul \n curs. satisfac]ia clien]ilor. \n contextul \n care romånii nu con[tientizeaz` \nc` necesitatea asigur`rii. UNIQA Asigur`ri a implementat [i a dezvoltat cu succes proiectele de integrare [i aliniere la standardele UNIQA. Pentru realizarea obiectivului s`u principal. |n ce const` aceast` campanie? Strategia [i filozofia UNIQA Group includ. RCA [i CASCO fiind cel mai frecvent cerute de c`tre consumatorul romån. segmentul de clien]i persoane juridice va fi abordat prin produse specifice [i corelate [i cu situa]ia economic` actual` a Romåniei. Este greu de estimat \ns` \n acest moment cifra de cre[tere. [i totodat` numele concursului de crea]ie la care sunt invita]i copiii. lider al pie]ei austriece [i juc`tor important pe toate cele 21 de pie]e \n care are activitate. machete care s` ilustreze tema concursului. dezvoltarea unor proiecte speciale. Campania „Casa mea e UNIQA” \[i propune s` \i educe pe copii \n scopul auto-protec]iei. UNIQA Asigur`ri a urm`rit optimizarea procesului de constatare [i evaluare a daunelor [i oferirea de servicii de cea mai \nalt` calitate. grindin`. inunda]ie sau furt. A]i lansat de curånd o campanie de responsabilitate social`. cutremur. |n acest sens. Toate acestea sunt gåndite \n primul rånd ca solu]ii de preven]ie [i de protec]ie a clien]ilor. UNIQA Asigur`ri aduce pentru clien]ii s`i solu]ii inovatoare pe pia]a de asigur`ri din Romånia. |n prezent. Prin strategia abordat`. Pentru aceasta. reducånd timpul alocat \n]elegerii [i cump`r`rii unui produs de asigurare. \n 2010 vånz`rile vor fi direc]ionate \n principal c`tre segmentul retail prin produse u[or de asimilat de c`tre clien]i. Strategia UNIQA Asigur`ri pentru 2009 a avut \n vedere \n primul rånd \mbun`t`]irea structurii produselor astfel \ncåt s` se alinieze din toate punctele de vedere conceptului de „solu]ii simple”: produse u[or de \n]eles. ne dorim schimbarea percep]iei asupra ideii tradi]ionale de „asigurare”. asigur`torul \[i va direc]iona eforturile \n principal c`tre segmentul retail. |n plus. Cum a]i descrie anul 2009 pentru UNIQA Asigur`ri? |n primul an dup` preluarea de c`tre UNIQA Group. Copiii sunt invita]i s` \[i foloseasc` inventivitatea pentru a realiza desene. afirm` Alfred Vlcek. tr`snet. De asemenea. Prima etap` a acestei campanii. iar amploarea acesteia va fi crescut` pas cu pas. un mod de lucru care simplific` via]a clien]ilor. suplimentare fa]` de poli]a de asigurare. De asemenea. Care va fi evolu]ia vånz`rilor anul acesta comparativ cu 2009? Chiar dac` pia]a de asigur`ri a \nregistrat sc`dere \n anul 2009. avånd \n vedere c` mul]i clien]i trec prin perioade dificile. aceasta fiind o investi]ie major` realizat` de UNIQA Group pentru crearea unui fundament financiar necesar pentru implementarea proiectelor companiei pe termen mediu. servicii [i beneficii suplimentare clien]ilor no[tri. obiectivul UNIQA Asigur`ri pentru anul 2010 \l reprezint` cre[terea volumului vånz`rilor fa]` de anul precedent. solu]ii inovatoare sau platforme de responsabilitate social`. colaje.Asigur`ri UNIQA Asigur`ri se orienteaz` \n 2010 c`tre segmentul de retail Compania UNIQA Asigur`ri [i-a propus pentru anul \n curs s` \[i creasc` volumul vånz`rilor fa]` de anul precedent. pentru a veni \n \ntåmpinarea acestora cu o colaborare bazat` pe onestitate [i comunicare transparent`. printre altele. s` \i informeze despre riscurile la care este expus` propria lor cas` \n caz de incendiu. n 46 Advertorial . explozie. este: „Cum am grij` de casa mea?”. Astfel. romånii nu con[tientizeaz` necesitatea asigur`rii [i nu consider` prioritar` achizi]ionarea de produse de asigurare. cel mai bun exemplu fiind UNIQA MeteoAlert – avertizarea prin SMS sau e-mail a fenomenelor meteo extreme. este necesar` crearea unui interes mediatic pentru necesitatea diverselor forme de asigurare. am dezvoltat un concept de „Parteneriat de Calitate cu Brokerii“. La \nceputul anului 2009. proceduri simple. capitalul social a fost majorat cu 45 de milioane de euro. oferind un pachet de produse. Aceast` campanie se va desf`[ura pe termen lung.

.

\n medie. iar \n ultimii patru ani a crescut.Asigur`ri Primul an de sc`dere Anul 2009 a fost primul dup` 1990 \n care veniturile asigur`torilor din subscrieri au sc`zut. cu peste 20%. Adrian Dumitrache 48 Analiz` . \n condi]iile \n care \n intervalul 1997-1999 pia]a s-a dublat de la an la an.

primele subscrise anul trecut pe cele dou` clase totalizånd 5. asigur`rile CASCO.24 miliarde de lei. cu impact negativ asupra vånz`rilor companiilor de profil. Practic. Asigur`rile generale: RCA \n cre[tere. cu toate c` unele voci din industrie. situa]ia se prezint` diferit.21 miliarde de lei \n 2009. cu tot optimismul afi[at de companii.56 miliarde de lei. cifrele anun]ate de Comisia de Supraveghere a Asigur`rilor (CSA) ar`tånd un regres al primelor de 1. care arat` un avans de circa 3% al primelor fa]` de 2008. clasa X) [i CASCO (clasa III). au urcat cu 21. Totu[i. care genera pierderi celor deja asigura]i.1% fa]` de 2008. asigur`torilor fiindu-le foarte greu s` conving` poten]iali clien]i s` \ncheie un astfel de contract. prognozele celor mai pu]in optimi[ti au fost mai aproape de rezultatul final al pie]ei asigur`rilor din 2009. |n schimb. estim`rile oficiale [i ale companiilor privind evolu]ia pie]ei asigur`rilor \n ansamblul ei indicau o cre[tere a subscrierilor cu pån` la 10%. care au \ncercat s` \[i sporeasc` subscrierile pe segmentele non-auto. la 2. caz fericit. cre[terea [omajului [i sc`derea veniturilor salaria]ilor diminuånd interesul poten]ialilor clien]i pentru acest tip de contracte. poli]ele RCA. s` creasc` u[or. estim`ri confirmate de cifrele finale. dinamica cre[terii fiind \ns` \n regres cu peste 21 de puncte procentuale fa]` de rezultatul din 2008/2007. asigur`rile generale au adus companiilor subscrieri de 7. \n contextul \n care PIB-ul Romåniei se va contracta.a finele anului 2008 [i \n primele luni ale anului trecut. atr`geau aten]ia c` atingerea volumului de prime din 2008 va fi un rezultat bun. Astfel. defalcat. la 8. legate de evolu]ia L titlurilor de participare la fonduri de investi]ii) \n a doua jum`tate a anului 2008 a provocat un recul al vånz`rilor \n prima parte a anului trecut. Pe fondul c`derii vånz`rilor auto \n leasing [i pe credit [i diminu`rii veniturilor popula]iei. cu 2% mai mult fa]` de anul precedent. sc`derea puternic` a valorii de r`scump`rare \n cazul poli]elor de tip unit-linked (cu component` investi]ional` sau de economisire. mai rezervate. pe fondul manifest`rii efectelor crizei financiare. \n ciuda contextului financiar dificil [i cu eforturi din partea asigur`torilor.3%.84 miliarde de lei. c`derea primelor fiind de 13% comparativ cu 2008. Dac` asigur`rile generale au continuat s` sus]in` veniturile totale ale industriei. Cu o pondere de peste 80% \n veniturile pie]ei. asigur`rile de via]` au resim]it cel mai puternic efectele crizei financiare. |n plus. poli]ele de via]` au tras \n jos rezultatele finale. Pån` la urm`. asigur`rile generale sunt dominate \n continuare de poli]ele de r`spundere civil` auto (RCA. obligatorii [i cu tarife \n cre[tere de la an la an. asigur`torii se a[teptau ca subscrierile pe segmentele RCA [i CASCO s` stagneze sau. facultative [i cu tarife exprimate de cele Financiar 2010 49 . CASCO \n regres Per ansamblu.

6 324. de la 20.44 miliarde de lei pentru ambele grupe de asigur`ri. [i directorul general al Euroins. care \n 2009 [i-a continuat aprecierea fa]` de leu.6%. la 37. au consemnat.080 100 147. La fel ca [i \n anii preceden]i [i respectånd structura consemnat` pe partea de subscrieri. de 15% \n 2009. ponderea acestora situåndu-se la 4. avansul indemniza]iilor pl`tite a fost de 8. la 30. Alin Buc[a. De asemenea. de la 30. pia]a asigur`rilor va \nregistra o cre[tere de cel pu]in Daunele \[i continu` avansul Anul trecut. \n timp ce indemniza]iile pl`tite pentru poli]ele de via]` au sporit cu 19. la \nceputul anului \ntr-un seminar de specialitate. format` din reprezentan]ii Astra. leasingul a avut o pondere de 25. Motivul? C`derea pie]ei auto.3% la 55.3 puncte procentuale. la 4.2 100 2008 2009 Unit`]i Pondere (%) Unit`]i Pondere (%) 97. Acela[i pesimism l-au afi[at [i pre[edintele Directoratului Uniqa. De asemenea.1%.526 de unit`]i. diferen]a revenind achizi]iilor prin credit bancar [i cash.9 110. ritmul de cre[tere a daunelor a coboråt cu 8. unde poli]a CASCO este obligatorie. se a[tepta ca subscrierile din CASCO s` se reduc` mai mult din cauza c`derii vånz`rilor de autovehicule \n leasing [i prin credit bancar. Dac` vånz`rile de autovehicule vor sc`dea cu 20% \n acest an.194 366. adic` 4. Unii s-au ar`tat optimi[ti [i au spus. cre[terea primelor din asigur`ri generale era motivat` de revenirea „pe plus” a economiei na]ionale \n a doua parte a anului [i lansarea Pool-ului de Asigurare |mpotriva Dezastrelor (PAID). \n condi]iile \n care \ncas`rile din prime au sc`zut cu 1.4%. c` pia]a va avansa cu 5%.962 100 mai multe ori \n euro. Directorul general al Astra. ritmul de cre[tere a daunelor a fost superior celui consemnat \n cazul primelor subscrise pe ambele grupe de asigur`ri \n perioada 2002-2009.5% fa]` de 2008.595 30. vånz`rile de vehicule \n leasing au sc`zut cu 61.4 226. avånd o pondere de 86. 95. care au prognozat o contrac]ie a veniturilor din prime de 5-10% la nivelul pie]ei. evolu]ie care poate fi explicat` prin dublarea ponderi desp`gubi rilor pl`tite de companii pentru asigur`rile de credite [i asigur`rile de incendiu [i calamit`]i naturale.2% din totalul desp`gubirilor provin din contracte de asigur`ri generale.6% \n perioada 2008/2007.819 2007 Pondere (%) 28.4 puncte procentuale. Cristian Constantinescu. Datele centralizate de Asocia]ia Produc`torilor [i Importatorilor de Autovehicule (APIA) au confirmat previziunile reprezentantului Astra. fa]` de 2009. \n totalul vånz`rilor de vehicule aferente anului 2009. probabil. cu impact asupra indemniza]iilor pl`tite. de 6.526 25. respectiv 5. pe fondul unui ritm de depreciere mai ridicat al cursului mediu al monedei na]ionale.5% (de la 89.485 69.436 74.1 37. la fel ca [i reprezentan]ii CSA. maxim 10%. pia]a asigur`rilor generale va evolua mai prost decåt \n 2009. Asirom [i Omniasig. [i mai pu]in din cauza deprecierii leului \n raport cu moneda european`.2373 lei/euro.8 71. dar [i-au diminuat ponderea \n total indemniza]ii pl`tite. prima sc`dere dup` anul 1990.5% fa]` de 2008.48 miliarde de lei (circa 1. anul trecut.3% \n intervalul 2008/2007. sc`derea ponderii desp`gubirilor pe CASCO poate fi pus` [i pe seama reducerii subscrierilor primelor cu 6. nu v`d ce alte segmente de asigur`ri ar putea s` compenseze reducerile de subscrieri din poli]e auto“. r`spunsurile asigur`torilor la \ntrebarea „Cum va evolua pia]a de profil \n 2010?” nu au f`cut posibil` trasarea unui trend clar [i cert privind evolu]ia subscrierilor comparativ cu 2009. Cu excep]ia anului 2007. motivånd c` asigur`rile n-au cum s` evolueze pozitiv dac` economia na]ional` va merge r`u.8% \n total daune. „|n acest an.4%.7%. 50 Analiz` .33 miliarde de lei. urmånd s` scad` cu cel pu]in 5%. companiile au pl`tit indemniza]ii (desp`gubiri) de 5. comparativ cu 10. mai degrab`.1% \n 2008. o contrac]ie a subscrierilor cu 5-10%. care va genera sinergii pozitive \n domeniul asigur`rilor de bunuri [i cl`diri.6%. implicit. |n cazul asigur`rilor RCA. „Pe fondul cre[terii tarifelor [i al demar`rii activit`]ii PAID. |n tab`ra optimi[tilor. Ileana Horvath.83 milioane de lei. cu 0.8% mai mult fa]` de 2008. desp`gubiri pl`tite asigura]ilor de companiile de profil.181 miliarde de lei. desp`gubirile au crescut u[or. \n urcare cu 25% fa]` de 2008. Comparativ cu intervalul 2008/2007. la 3. \n timp ce al]ii au anticipat o stragnare sau. cu 24.Asigur`ri Vehicule Vånz`ri \n leasing Vånz`ri cash/rate Total vånz`ri Sursa: APIA Unit`]i 105. Criza va lovi asigur`rile [i \n 2010 La \nceputul acestui an. Astfel. Din datele CSA reiese c` desp`gubirile pe CASCO au crescut cu 17. asigur`rile auto (CASCO [i RCA) au r`mas [i \n 2009 principala „surs`” generatoare de daune [i. la 3.6827 lei.6% \n 2009. la 262.625 261. Radu Must`]ea.6% \n 2008) \n totalul indemniza]iilor pl`tite pentru asigur`ri generale. a spus fostul CEO al Allianz}iriac. fapt care a atras [i un volum de riscuri mai sc`zut acoperit de asigur`tori. de la 59. |n euro.1 miliarde de euro). precum [i aplic`rii unor m`suri de reducere a cheltuielilor cu indemniza]iile pe rela]ia asigur`tor-unit`]i de repara]ii auto.8%. Potrivit datelor reglementatorului.

.

\n sc`dere cu 5. reprezentan]ii companiilor prezente \n sectorul asigur`rilor de via]` nu au contenit s` afirme c` pia]a de profil are un poten]ial extraordinar de cre[tere. Cristian Constantinescu. au \ncheiat parteneriate de tip bancassurance [i au alocat fonduri semnificative pentru promovarea asigur`rilor de via]` \n råndul clien]ilor. plus prognoza \n sc`dere a PIB. acest segment financiar ar putea reprezenta 0. pre[edintele UNSAR [i fostul CEO al Allianz-}iriac. cåt [i pe unit-linked. asigur`torii au \ncercat [i continu` s` \ncerce s` conving` autorit`]ile s` adopte m`suri pentru sprijinirea acestui sector.cu poten]ial. dac` ar fi valorificat pe deplin.3% fa]` de martie 2009. „Probabil c` 2010 va fi pentru economia na]ional` cel mai dificil an de dup` 1989. De asemenea. estimase c` pia]a asigur`rilor va sc`dea cu 5-10%.65% din PIB. Astfel. \n sensul introducerii de facilit`]i fiscale.62% al subscrierilor pe linia poli]elor CASCO. \n limita de 400 de euro pe an pentru angajat [i angajator. Toncescu a estimat o cre[tere a pie]ei asigur`rilor de cel pu]in 5% \n 2010. 52 Analiz` .29 miliarde de lei. a declarat Liviu Stoicescu. ar putea s` sus]in`. \n 2009. La \nceputul lunii martie. a anun]at c` este posibil ca sfår[itul anului 2010 s` aduc` o stagnare a primelor subscrise la nivelul \nregistrat \n 2009. {eful UNSAR spune c`. M`surile Guvernului vor lovi \n investi]ii [i consum. atåt pe segmentul tradi]ional. dar rezultatele din primul trimestru i-au demonstrat c` a fost prea optimist. Angela Toncescu. la 2. \ntr-un interval de cinci ani. cre[terea industriei asigur`rilor \n ansamblul ei pe o perioad` \ndelungat` de timp. a declarat. |n acest context. evolu]ie sus]inut` de declinul cu 25. a propus Guvernului acordarea unei deductibilit`]i fiscale pentru primele subscrise la contractele de asigur`ri de via]` cu o maturitate mai mare de 10 ani. „Este pu]in probabil ca afacerile s` creasc` astfel \ncåt s` r`sufl`m u[ura]i la finalul anului [i s` avem o stagnare. \n timp ce poli]ele RCA vor cre[te \n valoare absolut`. consistent. dup` ce pre[edintele institu]iei. comparativ cu 0. Ultimul demers \n aceast` direc]ie a fost anun]at la \nceputul acestui an de c`tre Uniunea Na]ional` a Societ`]ilor de Asigurare [i Reasigurare din Romånia (UNSAR). a spus Constantinescu. C`derea pie]ei \n primul trimestru a fost efectul reducerii veniturilor din asigur`ri generale cu 7.33%. care. companiile [i-au extins re]elele de distribu]ie [i portofoliile. conform UNSAR. Avånd \n vedere evolu]ia pie]ei de leasing. eventualele sc`deri pe unele segmente de pia]` vor fi suplinite de startul activit`]ii PAID“. care. iar rezultatele din primul trimestru ale pie]ei asigur`rilor arat` clar c` pia]a s-a «mi[cat» \n ritmul evolu]iilor macroeconomice. la \nceputul anului.6%. Evenimentele recente ne \ndrept`]esc s` credem c` situa]ia nu se va \mbun`t`]i \n perioada urm`toare. [i anun]area de c`tre Guvern a m`surilor de austeritate (sc`derea pensiilor cu 15% [i a salariilor bugetarilor cu 25% de la 1 iunie). introducerea deductibilit`]ii va conduce dublarea penetr`rii \n PIB. Dup` afi[area rezultatelor din primul trimestru.Asigur`ri 5%. {i CSA a intrat \n tab`ra pesimi[tilor. asigur`torii [i CSA [i-au revizuit estim`rile privind pia]a de profil \n acest an. \mpreun` cu CSA. Totodat`. ceea ce va \ntårzia revenirea pie]ei“. Segmentul CASCO s-a stabilizat. Asigur`rile de via]` . cel mai probabil sc`derea se va adånci”. Pentru industria de asigur`ri de via]`. dar f`r` rezultate pozitive |n ultimii cinci ani. membru \n Directoratul Omniasig. \n luna mai.

a[a cum ne-am a[teptat cu to]ii. motivånd tranzac]ia. Ergo Asigur`ri de Via]` [i Aegon Asigur`ri de Via]`. \n condi]iile \n care cea mai mare parte a popula]iei nu dispune de un bagaj minim de cuno[tin]e financiare [i nu con[tientizeaz` importan]a unei poli]e de via]`. se arat` \n studiul 360Omnibus. Printre cei care refuz` achizi]ia unui astfel de produs se num`r` \n principal vårstnicii”. Un sondaj de opinie realizat pentru MEDIAFAX de firma de cercetare 360insights arat` c` dintre romånii care nu au poli]` de via]` doar 23% spun c` vor \ncheia una \n urm`torii cinci ani sau poate chiar mai tårziu. salariile s-au \nscris pe o pant` descendent` \ncepånd cu 2009.7%. \n ciuda poten]ialului. care au investit \n ultimii trei ani \n deschiderea de filiale locale. asigur`rile de via]` au revenit pe plus \n primele trei luni ale acestui an. Acest rezultat demon- Financiar 2010 53 . Incertitudine \n 2010 Dup` reculul de 13% \n 2009.„Criza financiar` va lovi cu adev`rat industria asigur`rilor \n acest an. [i nu \n 2009. estimat` la circa 10 milioane de euro. cel mai mare asigur`tor european. care au \nregistrat o cre[tere de 42. |n plus. grupul francez AXA. la 1. rezultatele pie]ei asigur`rilor de via]` se las` \nc` a[teptate. urmeaz` s` finalizeze achizi]ia Omniasig Asigur`ri de Via]` \n 2010. ultimele companii intrate fiind BRD Asigur`ri de Via]`. iar grupul austriac Uniqa se preg`te[te s` lanseze \n toamna acestui an opera]iunile Uniqa Asigur`ri de Via]`.625 miliarde de lei [i reducerea ponderii sub 20% \n total pia]`. iar incertitudinea locului de munc` a redus interesul pentru \ncheierea unui contract de asigurare. Totu[i. |n plus.“ Radu Must`]ea. „Ceilal]i sunt fie \n starea de incertitudine. avansul primelor subscrise fiind de 6.8 milioane de lei.4% fa]` de primele trei luni ale anului 2009. „Evolu]ia ascendent` a primelor pe acest segment de pia]` a fost influen]at` \n mare m`sur` de subscrierile pentru asigur`rile de via]` [i anuit`]i legate de fonduri de investi]ii. [eful Astra Poten]ialul pie]ei a atras [i interesul marilor grupuri financiare. la 419. fie sunt vehemen]i [i spun c` nu \[i vor face niciodat` o astfel de asigurare. prin poten]ialul ridicat de cre[tere al pie]ei romåne[ti. prin schimbarea profilului [i denumirii Agras Asigur`ri.

„Pe ansamblul pie]ei asigur`rilor. evolu]ia pie]ei va fi una pozitiv` \n acest an“. a afirmat c` subscrierile companiei au stagnat \n 2009 [i a anticipat c` veniturile vor cre[te \n acest an. Cornelia Coman. directorul general al ING Asigur`ri de Via]`. asigur`torul a beneficiat anul trecut de infuzii de capital de 234. La sfår[itul anului trecut. a spus Alexandrescu. cei mai pu]ini. pe locul doi \n topul opera]iunilor de majorare de capital se situeaz` grupul austriac Uniqa. „Pentru asigur`rile de via]`. printre care s-au num`rat [i reducerea num`rului de salaria]i cu peste 45%. pierderile Ardaf s-au \njum`t`]it. \n 2009. cel mai mare asigur`tor local de profil. dup` ce asigur`torul a aplicat o serie de m`suri de diminuare a cheltuielilor.852 miliarde de lei. Cu toate c` Ardaf nu a ap`rut \n cursul anului trecut \n clasamentul \ntocmit lunar de ONRC. ci anticipez o stagnare sau o cre[tere de 2-3% fa]` de anul precedent“. unde infuziile de capital din partea grupului elve]ian Royalton Partners au totalizat 114. iar rezultatul final al industriei va ar`ta stagnare pe \ntreg anul 2010 sau. datele centralizate de Oficiul Na]ional al Registrului Comer]ului (ONRC) arat` c` aporturile ac]ionarilor asigur`torilor au totalizat 1.99 milioane de lei [i decembrie 2009 – 197. Ultimele dou` au fuzionat \n a doua parte a anului 2009 sub denumirea Groupama Asigur`ri. La råndul s`u. |n 2008. urmånd ca [i OTP Garancia s` fie absorbit` \n cursul acestui an. a afirmat directorul general al BCR Asigur`ri de Via]`. Cu un efort mai mare pe partea de distribu]ie. [i pentru respectarea tuturor prevederilor legale referitoare 54 Analiz` . care a alocat 175.76 milioane de lei. caz fericit. m` a[tept ca subscrierile s` avanseze cu pån` la 10% \n 2010. la 255 de milioane de lei. Pe locul trei s-a plasat Certasig. Theodor Alexandrescu. Pe de alt` parte. s` \ncheie pe minus anul 2010. suma neincluzånd infuziile de capital realizate de grupul francez Groupama pentru definitivarea fuziunii dintre BT Asigur`ri [i Asiban. \n condi]iile \n care rata [omajului va cre[te [i veniturile angaja]ilor vor sc`dea.Asigur`ri streaz` c`. capitalul social subscris [i v`rsat al celor 43 de societ`]i era de 2. care se tem c` m`surile de austeritate anun]ate de Guvern vor avea ca efect \ncetinirea ritmului de cre[tere a primelor pe segmentul asigur`rilor de via]`. Angela Toncescu. a c`ror pondere \n structura veniturilor companiei a crescut puternic \n 2009.8 milioane de lei. inclusiv OTP Garancia. La finele anului 2008. un num`r de 16 companii de asigur`ri au efectuat. La finele anului precedent. \n condi]iile \n care se va pune accent pe cre[terea vånz`rilor de poli]e individuale.625 miliarde de lei \n 2009. compania controlat` de grupul Generali PPF Holding a raportat cea mai mare pierdere \n råndul asigur`torilor locali – 184. romånii au \nceput s` con[tientizeze importan]a acestor produse de protec]ie [i economisire-investire pe termen lung”. |n privin]a evolu]iei subscrierilor BCR Asigur`ri de Via]`. Nu m` a[tept ca industria asigur`rilor de via]`. al treilea juc`tor pe acest segment de pia]`. consider` c` anul 2010 va fi unul dificil. cre[tere de cåteva procente fa]` de 2009. dup` ce a achizi]ionat-o \n 2008. Potrivit CSA. de[i condi]iile macroeconomice nu au urmat tendin]ele estimate la \nceput de an. Asiban [i BT Asigur`ri.75 milioane de lei. Infuzii de capital pe timp de criz` Asigur`torii au continuat [i \n 2009 s` opereze infuzii de capital pentru dezvoltarea activit`]ii. grupurile austriece Uniqa [i VIG erau cei mai importan]i investitori din pia]a local` a asigur`rilor. potrivit datelor Bursei de Valori Bucure[ti. Reprezentantul Alico Asigur`ri Romånia. \n ansamblul ei. major`ri de capital \n valoare de 536 de milioane de lei. controlate de Groupama. Respectiv pentru acoperirea pierderilor din anii preceden]i. Florentina Vizinteanu.5 milioane de euro plus dobånda aferent` [i aport \n numerar. cei mai mul]i. Rezultatul din primul trimestru nu-i euforizeaz` pe asigur`tori. ope rate \n februarie 2009 – 36. dup` ce \n 2009 au urcat cu aproximativ 60%. la activul net [i marja de solvabilitate. a declarat pre[edintele CSA. Vizinteanu a spus c` bugetul pe anul 2010 prevede un avans al primelor. Dup` francezii de la Groupama.3% fa]` de 2007.5 milioane de lei pentru Uniqa Asigur`ri (fost` Unita). care \n 2009 a adus peste un miliard de lei \n Romånia.97 milioane de lei. primele luni ale acestui an au fost mai bune decåt perioada similar` din 2009. \n cre[tere cu 44. Ultima opera]iune s-a realizat prin compensarea unei crean]e de 37.

Radu Must`]ea.6 ani 22% 14% 5% 5% Nu [tiu Medie: 1. a afirmat [eful Astra. „Primele de asigurare nu sunt purt`toare de TVA. vor fi identificate solu]iile care vor conduce la cre[terea subscrierilor asigur`torilor \n anii urm`tori“. Orice majorare a TVA va influen]a direct cheltuielile asigur`torului [i rezultatul financiar al societ`]ii.7 mili oane de lei \n 2009. asigur`torii romåni au devenit mai eficien]i \n 2009 [i [i-au redus puternic pierderile. a[a cum ne-am a[teptat cu to]ii. \n condi]iile \n care Guvernul ar putea proceda la majorarea taxei pe valoarea ad`ugat` (TVA) \n vederea diminu`rii deficitului bugetului de stat. comparativ cu un rezultat negativ de 67. dar rezultatul final r`måne incert.2 milioane de lei. ING Asigur`ri de Via]` a fost cel profitabil asigur`tor \n 2009. asigur`torii pl`tesc TVA pentru orice cheltuial` efectuat`. inclusiv pe partea de indemniza]ii pl`tite clien]ilor. Printre asigur`torii care au trecut pe profit \n 2009 se num`r` Uniqa – 2. rezultatul negativ fiind de aproximativ zece ori mai mare decåt \n 2008. |n schimb. El a spus c` anul 2010 va fi unul dificil pentru industria asigur`rilor. |n cazul Generali. Din datele comunicate de societ`]i. fiind cel mai ridicat din istoria grupului italian pe pia]a local`.5 milioane de lei. n Financiar 2010 55 . Dar tot \n 2010. care „a \nceput greu [i va continua la fel pån` \n decembrie“.2 milioane de lei.3 ani 18% 7% 3% 4% Nu [tiu 4% 8% 4% 5% 5% 7% Urm`torul Urm`torii Urm`torii Urm`torii Niciodat` an sau mai 2 ani 3-4 ani 5 ani sau repede mai mult Urm`torul Urm`torii Urm`torii Urm`torii Niciodat` an sau mai 2 ani 3-4 ani 5 ani sau mai mult repede Nu [tiu Urm`torul Urm`torii Urm`torii Urm`torii Niciodat` an sau mai 2 ani 3-4 ani 5 ani sau mai mult repede Baza: To]i cei care nu au asigurare de via]` (N = 664 de responden]i) Sursa: Baza: To]i cei care nu au asigurare de s`n`tate privat` (N = 687 de responden]i) Baza: To]i cei care nu au asigurare pentru locuin]` (N = 629 de responden]i) Pierderile au sc`zut puternic \n 2009 Sub presiunea ac]ionarilor. care a raportat un cå[tig brut de 52. cu un cå[tig net de 77. profiturile celor doi asigur`tori ridicånd-se la 6.3 milioane de lei.47 milioane de lei.65 milioane de lei. profitul net a crescut de peste 17 ori. de la pierderi de 143.5 milioane de lei \n urm` cu un an. \n cre[tere de 4. printre altele. respectiv 55. al`turi de reducerea costurilor opera]ionale.Ce asigur`ri private au romånii [i cånd inten]ioneaz` s`-[i fac` dac` nu au? Asigurare de via]` Baza: To]i responden]ii (N = 800 de responden]i) Da Nu 17% 83% Asigurare privat` de s`n`tate Da Nu Asigurare pentru locuin]` Da Nu 14% 86% 21% 79% Cånd inten]ioneaz` s`-[i fac` 56% 57% 54% Medie: 1. criza financiar` va lovi cu adev`rat industria asigur`rilor \n acest an. [i Asirom – 4. care a condus la un control mai bun al cheltuielilor. de la 582. inclusiv cu daunele. acolo unde se mai poate“. mai ales \n a doua parte a anului.7 milioane de lei \n urm` cu un an. Pentru a diminua efectele negative ale major`rii TVA. „aceast` restabilire“ a rezultatelor financiare a fost influen]at` de faptul c` [ase societ`]i care \nregistraser` pierderi \n 2008 au avut un rezultat pozitiv anul trecut. BCR Asigur`ri a consemnat pierderi pentru al doilea an consecutiv. |n schimb. {i Astra [i Generali au \ncheiat „pe plus” anul precedent. rezultat pus pe seama. Al doilea asigur`tor \n topul profitabilit`]ii este Omniasig VIG. conform raportului anual al directoratului societ`]ii. la 103. a unui management adecvat al costurilor administrative [i al rezultatelor semnificative ale investi]iilor.5 ani 21% Medie: 1. evolu]ie determinat` [i de impactul crizei financiare asupra subscrierilor. „Practic. Potrivit datelor CSA.4 milioane de lei \n 2008. [i nu \n 2009. Pe fondul unei estim`ri negative privind evolu]ia subscrierilor \n acest an. respectiv 15.9 milioane de lei.9 milioane de lei. asigur`torii vor continua s` \ncerce s` reduc` cheltuielile opera]ionale pentru men]inerea sau cre[terea profitabilit`]ii activit`]ii.5 ori fa]` de anul precedent. urmat de Allianz-}iriac – 29. a ar`tat Must`]ea. asigur`torii vor proceda la cre[terea cota]iilor de prim`.

calculat` decembrie 2009/decembrie 2008. dobånzile medii la depozitele bancare au fost \ntre 12%-13%.5%.9% pentru Pilonul III. „Fondurile de pensii private au ob]inut \n cursul anului de criz` 2009 randamente investi]ionale atractive pentru to]i cei cinci milioane de participan]i. dobånzile ridicate la depozitele bancare [i titlurile de stat [i revenirea pie]ei de capital \n partea a doua a anului. au ajutat administratorii s` ob]in` pentru contribu]iile participan]ilor un randament mediu de 17. nu valideaz` eforturile Grupului de Economie Aplicat`. Pentru compara]ie. \n ansamblul ei.59 miliarde de lei (612. spune c` rezultatele investi]ionale pe 2009 arat` c` administratorii fondurilor de pensii au reu[it s` ob]in` echilibrul fragil \ntre performan]` [i siguran]`. Confedera]iei Sindicale Cartel-Alfa [i Blocului L 56 Analiz` . Pre[edintele APAPR. Din aceast` perspectiv`. Adrian Dumitrache a finele anului precedent. se ar`ta \ntr-un comunicat al APAPR dat publicit`]ii la \nceputul anului. avansul fa]` de decembrie 2008 fiind de 182.74%. de 11. De asemenea. Crinu And`nu]. peste rata infla]iei. de la 2% la 2. cu atåt mai mult performan]ele reu[ite \n 2009 sunt remarcabile. a avut un an bun \n 2009.12. valori peste cele consemnate \n 2008. iar infla]ia estimat` pentru sfår[itul anului 2009 este de 4%-5%“. „|n sectorul pensiilor private este important ca administratorii s` sporeasc` valoarea economiilor participan]ilor \n condi]ii de risc cåt mai redus. Datele Institutului Na]ional de Statistic` arat` c` rata infla]iei s-a situat anul trecut la 4.5%. potrivit datelor Asocia]iei pentru Pensiile Administrate Privat din Romånia (APAPR).2282 lei/euro. industria de profil.7% pentru Pilonul II [i de 15. activele fondurilor de pensii obligatorii [i facultative (Pilonul III) au atins un nivel de 2.5%. adic` atingerea unui raport optim \ntre risc [i randament.7%. \n cursul lui 2009 titlurile de stat au produs pentru investitori randamente de 10%-11%. valabil la 31. fiind ob]inute \ntr-un an de criz` profund` pe pie]ele financiare globale“. concomitent cu majorarea cotei ac]iunilor \n activele fondurilor la peste 9%. a comentat And`nu]. respectiv 2.2009).55 milioane de euro la un curs de 4.Pensii private Criza financiar` „a c`zut bine” pensiilor private Cu excep]ia nerespect`rii calendarului ini]ial privind majorarea contribu]iei la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II). Rezultatele fondurilor de pensii din 2009.

1% \n mai 2008.913 milioane. Ultima ini]iativ` \n acest sens a fost respins` de Senat \n luna mai a acestui an. de la pierderi de 92. respectiv circa 534. |n privin]a administratorilor. intrarea pe profit a tuturor societ`]ilor fiind a[teptat` \n 2012 sau 2013.887 Tip fonduri / Perioada 2008 2009 Active nete Clien]i Active net Clien]i . Pe de alt` parte. la 187.mil. \n preajma anului 2020. lei 831.11. Pilonul III are un poten]ial puternic de cre[tere \n urm`torii ani. respectiv de 8.385 4. care a \ncheiat cu un cå[tig net de 111.mil. de la pierderi de 11.426 4. Pe Pilonul III.000 de persoane.68 milioane de lei (+683%) [i Aripi (Generali Fond de Pensii) . Calculele estimative au fost date peste cap de criza financiar`. la 2.2%. dar [i \n 2009. cifr` care se situeaz` \ns` sub estimarea pre[edintelui CSSPP.181 4. lei Fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) Fonduri de pensii facultative (Pilonul III) 14. Potrivit CSSPP.900 de persoane.12. Cel mai important administrator de pe Pilonul II dup` volumul activelor administrate [i al clien]ilor. care au \ncercat.25 milioane de lei \n 2008. doar 3% dintre romåni vor \ncheia un contract de pensie facultativ`.565. la 4.315 50.82 milioane de lei \n 2008. comparativ cu 11% \n decembrie 2008 [i 23. fiind urmat de AZT Viitorul T`u (Allianz-}iriac Pensii Private) 59. reprezentånd 7. Pentru ace[tia. care a sporit incertitudinea locurilor de munc` [i a diminuat veniturile salaria]ilor. Aviva Pensii 15. \n mai 2008.3 milioane de lei (+682%).08% din total la sfår[itul anului 2009. Locul trei revine Generali Fond de Pensii. iar pe Pilonul II \n mai 2008. O a treia ini]iativ` a fost \naintat` de doi deputa]i PSD \n cursul lunii mai \n ciuda recomand`rilor FMI [i a faptului c` Pilonul II din Romånia este un sistem de pensii de tip „contribu]ii definite”.97 milioane de lei. bazåndu-se pe o alt` filozofie comparativ cu sistemele de tip „beneficii definite”. iar recuperarea investi]iilor. care se a[tepta la \nceputul anului trecut la dublarea acestui indicator.588. |n privin]a evolu]iei num`rului de contributori \nscri[i la Pilonul II.2%.166 2. procentaj care va cre[te la 7% \n urm`torii 2-3 ani.92 milioane de lei.288 Sursa: CSSPP Not`: Primele contribu]ii la Pilonul III au fost virate \n mai 2007. astfel. ponderea conturilor goale (\n care nu s-a v`rsat nicio contribu]ie) pe Pilonul II a continuat s` scad`. cu un profit net de 141.565 milioane de persoane au primit \n contul individual de pensie cel pu]in o contribu]ie de la lansarea sistemului. conform datelor 360Omnibus. P`strånd tendin]a \nregistrat` \n 2008. ING Fond de Pensii.512 lei la finele anului precedent. conform datelor financiare anun]ate de administratori. s` modifice legea privind pensiile private obligatorii \n sensul introducerii unui randament minim garantat egal cu rata infla]iei. randamentele ridicate ale plasamentelor au ajutat toate fondurile de pe Pilonul II. de la 159.745 204.172 916.6 milioane de lei la finele anului trecut. care. au amånat momentul deciziei de semnare a unui contract de pensie facultativ`. Tendin]a de cre[tere modest` se va men]ine [i \n acest an. \n 2008. entit`]i diferite de administratori.2007 Active nete Clien]i . lei . care arat` c`. Cel mai profitabil fond a fost cel administrat de ING Fond de Pensii. care au dep`[it 500 de milioane de euro. potrivit datelor unui studiu realizat pentru MEDIAFAX de firma de cercetare 360insights. de la 851.67 milioane de lei [i Eureko Pensii .17.116 84.887 Total 14. |n schimb. Na]ional Sindical. la un cå[tig net de 271.66 milioane de lei \n 2008. dar nu [tiu cånd anume vor da curs unui astfel de demers.03 milioane de lei. dup` ce \n aprilie un demers similar privind schimbarea Legii 411/2004 a primit vot negativ.93 milioane de lei. cumulat.752. de la 30.895 4.384. la 29.000 de participan]i. Profituri semnificative au raportat [i fondurile administrate de Alico Pensii . a reu[it s` \[i diminueze rezultatul negativ cu 98. care a trecut de la un rezultat negativ de 41. \n cre[tere cu 927% fa]` de 2008.315 50.8% \n 2009.000 de persoane. Pe pozi]ia a doua s-a plasat Aviva Pensii. \n acest an.7%. care. num`rul clien]ilor a urcat cu 24. Comparativ cu 2008. conform datelor Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).031.07 milioane de lei \n 2008.286 150.421 2. \n condi]iile \n care 32% dintre romåni [i-au propus s` devin` clien]i ai unui fond de profil.182.4%.756 lei. principala surs` de venit o constituie comisioanele percepute contributorilor la fond.041 187. Mircea Oancea. a atins 260 de milioane de lei. fie prin intermediul unor parlamentari. cre[terea medie lunar` a num`rului de clien]i la Pilonul III s-a situat sub 1.2 milioane de lei.mil. Administratorii au \ncheiat pe minus Al doilea an de func]ionare al Pilonului II a diminuat pierderile administratorilor de fonduri de pensii cu peste 96%. respectiv circa 2. avansul a fost de 13.172 de persoane.44 milioane de lei \n urm` cu un an. anul 2009 a adus un plus de peste 381. la 300. s` \ncheie anul 2009 pe profit net. Dintre acestea. fie direct. cel mai profitabil a fost Prima Pensie . Estim`rile arat` c` administratorii vor consemna pierderi [i \n urm`torii ani. Financiar 2010 57 . 4.31 milioane de lei.22.

consolidarea pie]ei locale va avea la baz` criterii de eficien]` [i competitivitate.42 milioane de lei. se marcheaz` \ncheierea procesului de consolidare a Pilonului II prin astfel de opera]iuni. conform datelor publicate \n Monitorul Oficial. cå[tigul net ridicåndu-se la 20. La momentul vir`rii primei contribu]ii. cum ar fi Polonia sau Ungaria. |n cursul anului 2009. controlat de Erste.1 milioane de lei. \n timp ce administratorii au raportat pierderi nete de 11.000 de participan]i reflect` [i nivelul peste care un administrator \[i poate recupera investi]iile \ntr-un interval de timp rezonabil [i acceptat de ac]ionari. |n a doua parte a anului trecut. peste performan]a medie ponderat` a industriei. \n condi]iile \n care.Pensii private Pe Pilonul III. proces care a durat doi ani de zile“. la 179 de milioane de lei. care a preluat fondurile gestionate de Omniasig 625 de lei Fond de Pensii (Omniforte). conform datelor CSSPP. Bancpost Fond de Pensii [i KD Fond de Pensii. Cele dou` opera]iuni au adus Eureko Pensii circa 34. La finele anului 2009. OTP Fond de Pensii (OTP) [i Prima Pensie Fond de Pensii (Prima Pensie). pe pia]` vor rezista doar fondurile cu randamente investi]ionale ridicate. toate fondurile de pensii au \ncheiat pe plus. El a ar`tat c` astfel de procese au avut loc [i \n alte state unde func]ioneaz` Pilonul II. trimestrial. principalul motiv fiind legisla]ia.2 milioane de euro. Un alt juc`tor care [i-a consolidat prezen]a pe Pilonul II a fost Eureko Pensii Private. Intrarea BCR Pensii Private pe Pilonul III a fost \nso]it` [i de o majorare de capital de 65 de milioane de lei. potrivit datelor CSSPP. cea mai mare parte a ac]iunilor de]inute la BCR Asigur`ri de Via]` [i BCR Asigur`ri. BCR Prudent avea 48.aprilie 2010. BCR Pensii Private a intrat [i pe segmentul pensiilor facultative (Pilonul III). Ne\ndeplinirea acestei obliga]ii conduce la retragerea autoriza]iei de func]ionare de c`tre autoritatea de reglementare.934) [i la 5% dup` valoarea activelor nete (156. Vienna Insurance Group. Obiectivul declarat al managementului BCR Pensii Private \nainte de \nceperea campaniei de aderare la Pilonul II. Pragul de 50. care a preluat fondurile gestionate de Consolid`ri pe Pilonul II A[a cum era de a[teptat.8 milioane de lei). a ajuns la un portofoliu de peste 378.156. de transparen]` [i guvernan]` corporativ`. „Prin ultima decizie a Consiliului CSSPP adoptat` \n 13 aprilie 2010. tranzac]ia a luat \n calcul [i perspectivele de dezvoltare a industriei de profil. Altfel spus. operat` \n a doua parte a anului trecut. care. fondul administrat de BCR avea 124. grupul BCR. administratorul [i-a majorat capitalul cu \nc` 39 de milioane de lei. |n plus. reprezentånd o majorare de la 50 de milioane de lei la 140 de milioane de lei. Valoarea cumulat` a celor trei opera]iuni s-a ridicat la 23.316.166 de participan]i dintr-un total de 4. Mircea Oancea. Campionul achizi]iilor \n 2009 a fost BCR Pensii Private.000 de participan]i dup` primii trei ani de la data constituirii. conform datelor APAPR de la finele lunii aprilie 2010. BCR Pensii Private a ajuns la o cot` de 6.173 de clien]i [i de]inea a doua pozi]ie \n ierarhia fondurilor de pensii facultative (Pilonul III) dup` valoarea activelor nete. Prima Pensie [i OTP Fond de Pensii. [i a afirmat c`. \n mai 2008. la 140 de milioane de lei. cu un profit de peste 100 de lei. aporturile ac]ionarilor BCR Pensii Private aduse la capitalul social s-au ridicat la 90 de milioane de lei. pia]a fondurilor de pensii private obligatorii a continuat \n 2009 procesul de consolidare \nceput \n a doua parte a anului 2008. Autorizat` definitiv de CSSPP \n decembrie 2009. a våndut c`tre alt grup financiar din Austria.2% pe Pilonul II dup` num`rul de participan]i (313. astfel. care a autorizat definitiv preluarea KD de c`tre Eureko. BCR Pensii Private a pl`tit pentru preluarea BCR Prudent suma de 2. prin preluarea administr`rii fondului BCR Prudent de la BCR Asigur`ri de Via]`. fondurile de pe Pilonul II vor fi comparate cu rata minim` 58 Analiz` . care totalizau 42.6 milioane de euro. surse din pia]a de profil estimånd c` grupul olandez a pl`tit \ntre 5 [i 7 milioane de euro pentru preluarea ambelor fonduri. Valoarea cumulat` a tranzac]iilor nu a fost dat` publicit`]ii. \n urm`torii trei ani. a fost atingerea unei cote de 30% pe acest segment de pia]`. Lista fondurilor de pe Pilonul II susceptibile s` devin` ]inta unei prelu`ri le includea pe cele administrate de Bancpost Fond de Pensii. a declarat pre[edintele CSSPP. KD Fond de Pensii. parte a grupului olandez cu acela[i nume. care oblig` un fond de pensii de pe Pilonul II s` aib` cel pu]in 50. La \nceputul acestui an.72 milioane de lei.000 de participan]i la finele lunii martie. \n septembrie 2007. |n urma celor trei achizi]ii. opera]iunea a fost efectul tranzac]iei prin care este valoarea medie aproximativ` acumulat` \n conturile individuale ale viitorilor pensionari \n intervalul mai 2008 .500 de clien]i. adic` mai pu]in de 3%. conform datelor publicate de administrator \n Monitorul Oficial.

|n martie 2010. pentru c` ac]ionarii nu vor sus]ine un business f`r` certitudinea recuper`rii investi]iilor \ntr-un interval rezonabil [i prestabilit. Pre[edintele APAPR. „Asist`m. va conduce la o pensie cu pån` la 30% mai mic`. cum s-a estimat ini]ial prin planul de afaceri aprobat \n urm` cu trei ani. \n mai 2008. la doar doi ani de la startul Pilonului II. a[teptat` \ncepånd cu luna iunie. a spus And`nu]. putem asista la decizii de retragere de pe Pilonul II. n Financiar 2010 59 . Reducerea contribu]iei virate la Pilonul II de pensii va amplifica pierderile induse participan]ilor prin plafonarea \n 2009 a nivelului acesteia la 2% [i nerespectarea major`rii la 3% \n 2010. al restructur`rilor. Optimismul administratorilor s-a transformat \n agonie dup` ce. adic` 1. fondurile de pensii private obligatorii au \ncasat prima contribu]ie majorat` la 2. a ar`tat pre[edintele Consiliului de Administra]ie al ING Fond de Pensii. \n pofida acestei major`ri. iar la dou` trimestre consecutive sub acest nivel. |n cazul primei variante. „Prin aceast` m`sur`. diminuarea contribu]iei ar putea \ntårzia cu cå]iva ani intrarea pe profit a tuturor administratorilor de pe Pilonul II. sumele virate c`tre Pilonul II urmånd s` scad` cu 2. Diferen]a de 511 milioane de lei reprezint` profitul (net de toate comisioanele) realizat de fonduri pentru participan]ii la sistem. spune [eful APAPR. a spus Jawad. care administreaz` cel mai mare fond de pe Pilonul II. estimat la 46 de miliarde de lei (9. potrivit legii. mai ales cei din a doua jum`tate a clasamentului. La \nceputul anului. Besim Jawad. Nu exist` \nc` un punct de vedere comun la nivelul Asocia]iei. nu te sim]i deloc \ncurajat s` investe[ti \n dezvoltarea pie]ei locale. a spus c` reducerea contribu]iei la Pilonul II \nseamn` falimentarea „cu bun`-[tiin]`“ a sistemului de pensii private. Pilonul II a consemnat un randament mediu anual de 18. administratorul are dou` posibilit`]i: fie cere. „Dac` e[ti investitor \n Romånia [i vezi c` o astfel de m`sur` se ia dup` numai doi ani de la startul sistemului. |n plus.5% la 0. respectiv 3% pentru 2010. [i nu \n 10 ani. cheltuielile administratorilor nu se mai pot sus]ine din veniturile acestora. „Un astfel de demers amån` rezolvarea de facto a problemelor din societatea romåneasc` [i este cu atåt mai nedrept cu cåt genera]ia tån`r`. pe o durat` de cotizare de 30 de ani. potrivit datelor avansate de directorul general al Eureko Pensii. |n plus. de la 2. sustenabilitatea [i adecvarea Pilonului II sunt vitale pentru o pensie privat` la un nivel decent \n viitor. la na]ionalizarea mascat` a pensiilor private din Romånia. care a precizat c` economiile realizate \n urma m`surii nu acoper` decåt o parte foarte redus` din deficitul de 2. |n acest caz. nivelul contribu]iei r`måne sub calendarul stabilit ini]ial. „Prin reducerea contribu]iei. CSSPP instituie procedura de supraveghere special` asupra administratorului. cei cinci milioane de contributori au pierdut deja 200 de milioane de euro \n 2009 [i 2010. Guvernul a anun]at. reprezentan]ii administratorilor [i APAPR au estimat c` activele Pilonului II vor dep`[i pragul de un miliard de euro \n decembrie 2010. asist`m la instigarea unei genera]ii \mpotriva altor genera]ii“. mai 2008. fie intr` \n faliment“. |n perioada de aproape doi ani de la lansare. ac]ionarii administratorilor se vor gåndi de dou` ori dac` mai aloc` bani pentru un business care va intra pe profit (breakeven) peste 20 sau chiar 30 de ani. \n septembrie 2007.5 miliarde de euro al bugetului de pensii \n 2010. \n mai 2010. Deci.14 miliarde de lei. care au ajuns la 5.63 miliarde de lei.4 miliarde de lei pån` \n 2011. \n timp ce activele nete au ajuns la 3. mai ales din partea celor afla]i \n a doua parte a clasamentului“. a mai spus And`nu]. „Marii investitori nu vor merge pe måna micilor politicieni romåni. [omajului [i dificult`]ilor financiare“. CSSPP retrage licen]a de administrare. comparativ cu 18 la startul Pilonului II. \n contextul major`rii contribu]iei de la 2% la 2. |n urma tuturor fuziunilor.03 milioane la finele lunii aprilie. iar m`sura le va produce \n continuare pierderi de \nc` 800 de milioane de euro pån` \n 2017. Na]ionalizarea pensiilor private Contribu]iile virate fondurilor de pe Pilonul II \n perioada mai 2008-aprilie 2010 au \nsumat 2. adic` din comisioanele aplicate participan]ilor. Jum`tate din pensia privat` acumulat` \n statele cu experien]` \n domeniu provine de fapt din contribu]iile virate \n prima treime a perioadei de acumulare. preluånd [ocurile unei rea[ez`ri brutale a economiei. a explicat And`nu]. dar. m`sura din 2009 va reduce pensiile private ale actualilor salaria]i cu pån` la 15%“. Crinu And`nu]. Punerea \n practic` a m`surii de reducere a contribu]iei ne d` peste cap planul de afaceri al companiei“. o parte dintre administratori. Potrivit calculelor APAPR.4% din deficitul bugetar al Romåniei.de rentabilitate la nivelul pie]ei. \n \ncercarea de a diminua deficitul bugetar. a pl`tit deja pre]ul lipsei de viziune economic` \n 2009 [i 2010. c` va reduce contribu]ia virat` c`tre fondurile de pensii private obligatorii. din perspectiva intereselor unui investitor. din nou. a afirmat And`nu]. M`sura Executivului. participant` la Pilonul II de pensii. Potrivit reprezentantului APAPR.1% din PIB). La patru trimestre consecutive de subperforman]`. bani ac]ionarilor. spun reprezentan]ii APAPR. Reprezentan]ii APAPR spun c`. „Studii independente arat` c` o contribu]ie cu un punct procentual mai mic`. a fost puternic contestat` de administratori [i APAPR.5% din salariul brut al celor cinci milioane de participan]i. de fapt. atåt a administratorilor. Pe termen lung. Pe de alt` parte. cåt [i a celor cinci milioane de participan]i. iar fondurile de pensii vor deveni un juc`tor important pe pia]a financiar` [i de capital din Romånia. Cornelia Coman. t`ierea a dou` puncte procentuale din contribu]ia Pilonului II va aduce statului economii de 660 de milioane de lei \n 2010.5%.9%. a spus Coman. startul cu contribu]ii solide este de maxim` importan]` pentru sistem“. pe pia]a autohton` de pensii private obligatorii au r`mas nou` fonduri.5%. s-ar putea retrage de pe pia]`. potrivit datelor APAPR.

0.515.000 N/A 2010 .436 9.ro www.600 53 Hidroconstruc ia .astrasante.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 799. bl. cod 010616. Proimsat 0. Energoconstruc ia . . 021-318.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 192.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) AEGON ASIGUR RI DE VIA Calea Doroban ilor nr.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASIGURARE REASIGURARE ARDAF* Str.24% Mircea-Florin Hristofor . Vesanio Trading LTD.01 3 h.68%.38%.ro.75 office@astrasig. sect.327. sect.ro www.0.180.206.86 021-318. M101.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 17. jud.ro 6 www.763. Bucure ti 021-208.198. sect.160.ro Indicator financiar .53.80. 58-60.3.517.22.ro www.650.59.132 N/A 240.Membru Directorat 2009 .843 2010 .329. nr.778 (-)90. persoane fizice .18.00 021-208. Polizu. 10. Apa Proiect . 24.17%.abcasigurari.4775%.534 peste 250 Nova Trade .712.74.ro www. Bucure ti 021-230.72.51.80. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere ABC ASIGUR RI REASIGUR RI Str.80.150.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 60 Informa]ii asigur`tori .000 29.639.000 (AG+AV) 11.1% Gabor Kepecs .20%.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 66.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ALICO ASIGUR RI ROMÂNIA (fost AIG Life Asigur ri România) Bd. sect. 021-208.ro 5 www.1. coala Floreasca nr.Director General Ciprian L dunc .507.53%.astrasig.2. www.Pre edinte Directorat Dacian Vinereanu . Cluj 0264-224.20 021-317.81 021-230.0.80.0. 1.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 1.30% Radu Must ea .99 1 abc.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.ro Indicator financiar . Emivas .Director General Alin Tudor B iescu .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 13.0. .4.41.astraonline.16%.25%. al i ac ionari . 44.o@alico. 3.147.99%.000 N/A Allianz New Europe Holding GmbH 52. info@aegon. 1. Apasco .000 87.Director Executiv Adjunct 2009 . Bucure ti 021-317.Director Opera iuni 2009 .Vicepre edinte Directorat R zvan Ieremia .Director Asigur ri 2009 .80.81 021-208. Stizo .79. Cluj-Napoca. 98-100.alico. crt. et.91%.V.22.000 (AV) 357.ro Indicator financiar .ro.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 78. C derea Bastiliei nr.01% Theodor Alexandrescu .Pre edinte CA Victoria Dumitru .139.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ALLIANZ.ro Indicator financiar .63%.60%.99. 1.76 office@ardaf.209 2 contact@aegon.26%. al i ac ionari .Director General Alexandru Ionescu . Iridex Group Import Export .ardaf.954.V. Cominco .ro Indicator financiar . Lasc r Catargiu nr. Generali PPF Holding BV 18.01%. Bucure ti 021-208.038.IRIAC ASIGUR RI* Str.41. Uniqa Beteiligungs 27. 021-318.asigreasig@abcasigurari.911 N/A Alico .673 (-)219.400 1 Aegon Woningen Nova B.785. www. Aegon Tsjechie Holding B.904 (AV) 2010 . 47-53.publice@allianztiriac.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 39. Frigotehnica .1645%.000 2010 .12. Al i ac ionari (< 5% fiecare) .630.Director Financiar Radu Br g rea . Bucure ti 021-318.250.60.17.67%. alte persoane fizice i juridice 0. sector 1.Pre edinte CA Silvia Sîrb . Iridex Group Construc ii . 3.Pre edinte Adina B cioiu .0.allianztiriac.0480%.5670%.3851% Stanislav Uma .685 2010 .200 0264-224.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 2010 .22.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 2.ro Indicator financiar .Director General 2009 .3580% Rangam Bir . Capital social (lei) Nr.11 4 relatii.ro.0.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 327.Director General Adjunct Alexandru Popescu .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA Str.aegon.Director General Adjunct 2009 .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.99%. 80-84. Nerva Traian nr.089 6.6 > 200 Iberian Structured Investment I BV 81.

Olfarm .ro www.6.576. sect.lei Prime brute subscrise Rezultat brut (profit sau pierdere) 11.84%.99. Buze ti nr.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 556.Date finale Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) 1.613.3.5.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 61 .81. Arena Group . 7 asimed@gmail.ateinsurance.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASITO KAPITAL Bd. et.190 2.Membru Directorat 2009 .ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Bd.800 55 Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group . 86 reprezentan e. crt.9124%.68.55%.41% Lauren iu Huic . sect.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) BCR ASIGUR RI DE VIA VIENNA INSURANCE GROUP Str.09%.68.39 021-331.524 2010 .0.11.12% Florina Vizinteanu .47% ATE Leasing Grecia .asig-asimed.63.47%.14 021-310. 24.Mariana Diaconescu .83.493.04.Director General Adjunct 2009 .003 (AV) 24.41%. Martin Haschka .Membru Directorat Ion Br tulescu .Membru Directorat persoane fizice .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.100. sect.Director General Marcel Pîrciog .001 — 947. sect.432.99% Mihai Popescu .87.246 135.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 39.000 2010 .0. 021-230.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ATE INSURANCE ROMÂNIA Calea Grivi ei nr. sect.83.asitokapial.sediu central Agrotiki Insurance Grecia .62 021-230.900 1 Norcroos Insurance Company Ltd. Galenus 3.08 9 office@asitokapital. 90 .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 21.25 021-601.30 46 . Imeco . 2.59 12 office@bcrasigviata.ro Indicator financiar .917.187 — 1.ro. sect.Pre edinte CA / Director General 2009 . Bucure ti 021-230.Director Financiar. Bucure ti 021-331.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 9.825 — N/A (AV) 157.ro.4860%.204.sucursale.CEO Aviva Investors România 2009 .970.000 1 Lauren iu Huic . înlocuitor de drept al Directorului General 2009 . Elena V c rescu nr. 21. Bucure ti 021-601.330 370.001.ro Indicator financiar . persoane fizice . 1. C t lin Alexandru Huic .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 2.Membru Directorat 2009 . Heliofarm . Capital social (lei) Nr.462 124. 62-64.1.ro www.ro Indicator financiar . 1.ro www.46%.620. 99.301.022 (AV) 2010 . puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere ASIGURARE REASIGURARE ASIMED Str.3.858 1 .113 1. 10 elena.63. 021-310.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 33.Director General Elena Lupu .936 (AV) 2010 .0.35%.39 office@asig-asimed.53% Iordanis Hadjiossif .87.35.CEO Aviva Pensii Eugen Voicu . persoane juridice .949 (AV) 165.0.068% Constantin Tampiza .Pre edinte CA Dan Mihail Stoicescu .690 N/A Aviva International Holdings Limited 99.Pre edinte Directorat Wiener Stadtische Versicherung AG Viena . Farmacom .387 — 126. 1.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 2010 .9320%.846 (AV) 2010 .ro www. 5-6.711. al i ac ionari persoane fizice 0.1. Banca Comercial Român .324.533.00 021-203.aviva.853. 100A.2.88 8 cabinet@asirom. Carol I nr.1.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) AVIVA ASIGUR RI DE VIA * Str.436 1.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) — 255.40 021-230.932.41%. Bucure ti 021-206.Pre edinte CA Valentin Mi ov . 1.13. Rabat nr.01 11 office@aviva. Bucure ti 021-310.ro www.Membru Directorat Cristian Botez .12.Pre edinte Directorat Mihai Belicciu .400.asirom.ro Indicator financiar . 8A. Meduman .307 88.10.ro Indicator financiar .020. 31-33.Vicepre edinte Directorat 85.577.lupu@ateinsurance.88.09. Radu George Cazacincu 0.0.ro Indicator financiar .Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.783. Bucure ti 021-203. Gheorghe Laz r nr.6016% Daniela Meghea .CEO Aviva Grup România Daniela Vasile .000 13.68.62%.90.265.85%. Hepites .agen ii Boris Schneider .85%.57%.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ASIGURAREA ROMÂNEASC .15 office@ateinsurance.com www.bcrasigviata.

500 930 SOGECAP .725. Transcar .513 — 22.707 (-)411.brdasigurarideviata@brd.11 031-226.1. 2.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) BRD ASIGUR RI DE VIA Splaiul Independen ei nr. Bucure ti 031-226.133 18 office@carpaticaasig.00 16 ro-office@cardif. 23.09% Mihail Tec u .300.066.146.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 360.00%.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 15.235 250.56 19 office@certasig. Nicolae Caramfil nr.11 031-226. 5.11 031-226.210.90 13 office@bcrasig. Cardif-Assurances Risques Divers Gerard Christian Binet . Dacia nr.98. PARIS .11.49% Philippe Perret .809.91.Membru Directorat (CFO) Sergiu Loghin .087.000 — 39. 0269-220.Director General Adjunct 2009 . Autog rii nr. 15.bcrasig. Sibiu.215. 61B.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 22.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 9.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 2010 .50.com www.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARPATICA ASIG Str.000 1 BNP Paribas Assurance.000 90 2010 . et. sect.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 642. sect. Cardif Assurance Vie. cod 020057. sect.Director General Atlassib . 1.42%. www.61% 2009 . Cardif Assurance Vie.ro Indicator financiar .brdasigurarideviata.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 6.Pre edinte CA Mario Kostov . 153-155.420 021-311. Bucure ti 031-226.Pre edinte CA James Grindley .298. Bucure ti 021-408.cardif.ro www.387.cardif.572 — 105.ro Indicator financiar . 1.ro Indicator financiar .664 — (-)55.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web BCR ASIGUR RI VIENNA INSURANCE GROUP Str. 1. persoane fizice . Dacia nr.ro.800.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 7.729* N/A 2010 . 153-155. 0269-205.500.11. et.CEO 2009 .000 1 BNP Paribas Assurance. bl.20.Director General Vasile Sava .323 (AV) 83.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 1.Sucursala Bucure ti Bd.Pre edinte CA Mariana Flucu .ro Indicator financiar .51%.com www. 2.Pre edinte CA Carmen Bahrim .65% Nigel Williams .ro www.ro Indicator financiar .647.ro Indicator financiar .538.Director Executiv 2009 .616.487 20. 2. jud. PARIS Sucursala Bucure ti Bd.A. crt.11.29. 2.Membru Directorat (COO) 2009 .080. Cardif-Assurances Risques Divers Gerard Christian Binet .359 N/A Ilie Carabulea .180 154 Wiener Staedtische Versicherung AG 95.13 14 office.637.ro www.970.ro Indicator financiar .Pre edinte CA Mario Kostov .000 (AV) 27.Pre edinte Directorat (CEO) Adina Edelmaier .35%.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 62 Informa]ii asigur`tori .Pre edinte CA Damien Marechal .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) * Prime subscrise incepând cu luna august 2009 Nr.000 1 BNP Paribas Assurance.904 10 CertAsig Holdings SA . Dacia nr.91%. 2.92. Bucure ti 031-226.A. sect.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 7. 0372-187.724 (AV) 2010 . sect.877. Sibiu 0269-222.11.97%.cardif.000.29 021-408.74. Capital social (lei) Nr. sect.799 2010 .04 021-311.bcrasigurari.6.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 594. tronson 1.11.040.221.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CERTASIG ASIGURARE I REASIGURARE Str. Cardif-Assurances Risques Divers Gerard Christian Binet .CEO 2009 .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARDIF ASSURANCE VIE S. cod 020057.certasig. persoane fizice . persoane fizice 3.039.0. BRD .29.741 — N/A (AV) 6. 153-155. 100.1.com www. Grigore Mora nr. Bucure ti 021-405.173 (AV) 2010 .000 — (-)37. Bucure ti 021-311. cod 020057.11.CEO 2009 .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 5.44. Cardif Assurance Vie. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere 123. et.971 (AV) 2010 .00 15 ro-office@cardif.202 0269-211.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CARDIF ASIGUR RI Bd.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 196.00 17 ro-office@cardif. 2. BCR .

Austria 99. (Olanda) 99. 2. 1.052.585 34.70 24 office@ergo.05% Alexandros Sarrigeorgiou .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 12.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 56.67.V. Chartis Europe 99.eureko.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) CREDIT EUROPE ASIGUR RIREASIGUR RI Splaiul Unirii nr. cod 014114.Pre edinte CA Ina Cre oiu .200 1 Ergo Austria International AG.086% Recai Dala .310 83 Credit Europe Group N. cl direa Olympus. 12. cl direa Olympus. sect. 25-29.7192%.ro Indicator financiar .793 (AV) 2010 . Dimitrie Pompeiu nr.9. 3. et.96.84 22 asigurari@eurolife.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 13.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) EFG EUROLIFE ASIGUR RI DE VIA Bd.Director General Simona Petrache .192. persoane fizice .71 021-202.701.00 021-408. 6A.Director Managementul Riscului Aurel Fr il .01%. Bucure ti 031-224.ro Indicator financiar .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A Activ din 2010 (AV) 2010 .gr www.85.998. 1. parter.Director General Roxana Brani te . Bucure ti 021-408. 5.86. 1-11.000.99.402 — 3.00 031-224. sect.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 4.0.Director General Adjunct 2009 . 1.975%. 2-4. Eurobank Cards 0. B6.8424%. bl.720 6.5%.0. cam. cod 020337. Germany 0.83 031-418.ro www. Bucure ti 021-202.Director General Adjunct Recep Cetintemel .Director Subscriere Costin Istrate . Dimitrie Pompeiu nr. Achmea Holding N.V.000.chartis@chartisinsurance.com www.0472% Alexandros Sarrigeorgiou .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 162.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 10. EFG Eurobank Ergasias .Pre edinte CA Magdalena Mocanu .05%.977. Asigur ri generale (AG) N/A N/A Asigur ri de via — (AV) 2010 .efgeurolife.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 14.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) EFG EUROLIFE ASIGUR RI GENERALE Bd.371.025% Josef Adelmann .051.Director General / Membru CA 2009 . 10.V.533.ro Indicator financiar .Pre edinte CA / Director General Carmen Radu .85%. cam. intrarea D.3440%.000 — EFG Eurolife Life Insurance .0.4.595.84 23 asigurari@eurolife.ro www. parter.168. Ergo International AG. Capital social (lei) Nr. .Pre edinte CA Anita Ni ulescu . EFG Eurolife Life Insurance .567 (-)19. sect.ro Indicator financiar .645 — 2.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 42.Director Economic 2009 .0.302.chartisinsurance. cod 020337.002.0. Bucure ti 021-300. 5.86.0.092 — EFG Eurolife General Insurance . sect.ceasigurari.Director General . sect.99% Mihnea Tobescu .000 (AV) 14.00.914%.83 031-418. Bucure ti 031-423.9.40.49 21 office@ceasigurari.36 20 ask. et. Eurobank EFG Business Services . Eurobank EFG Cards . EFG Eurolife General Insurance .000 N/A Mihnea Tobescu .Director General Radu Manoliu . Decebal nr.0472%. 6A.007.67.373. . cam.com Indicator financiar .000 — 3.04.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 63 . Bucure ti 031-423.129.ro Indicator financiar .Director General Adjunct 2009 . 5. EFG Business Services .96.133. 5.40. sect. et.72 asigurari@eureko. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere CHARTIS ROMÂNIA* (fost AIG România) Pia a Montreal nr.00132% Frans van der Ent .9%.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) EUREKO ASIGUR RI Bd. WTCB.04.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ERGO ASIGUR RI DE VIA Intrarea Murmurului nr. 4. tronson 3.Pre edinte CA Mesut Yeti kul .726 (AV) 2010 .efgeurolife.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 14. bl.00.341 2010 .Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.340.99868%.307 41 de agen ii i puncte de lucru Eureko B.21 021-300. EFG Eurobank Ergasias .Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 17.ergo.Director General Adjunct 2009 . crt.ro 25 www.gr www.132 2010 . 2.

Responsabil Comunicare 2009 .Director Economic 2009 .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 80.000 90 Generali Holding Vienna .Director General Georgiana Miron .ro 129.p.500. 2.ro Indicator financiar .000 2010 .Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.75 021-307.663 771.14 26 secretariat@euroins.200 peste 300 de agen ii i puncte de lucru Groupama SA .Director General Adjunct Paul Swoboda . Romtelecom .900.Pre edinte CA Peter Kasyk . et.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 14. Centrocoop 0. 1. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE Bd.262 N/A N/A (AV) 2010 .ro Indicator financiar .422.42690%.0. Konstantinos Argyropoulos 0. 58-60.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 61.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 45.Pre edinte CA Gerasimos Gazis .785865%.Director Asigur ri Generale Stefan Vancek .Date finale Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) 34. cod 011171.ro www.Director General Monica Sp taru .84. unit i asociate în sistem creditcoop .83. sect. sect.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 422.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE Str.00071%. Dimitrie Pompeiu nr. Ioannis Vasilatos .99.00.a.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) FATA ASIGUR RI os. 3.euroins.fata-asigurari.60.99.170 N/A N/A (AV) 28. 10-12.Pre edinte CA Diego De Gennaro .793 120.94. bl.144.03. 2. .Director Financiar Adrian Marin . Bucure ti 021-230.Director Financiar 2009 . Bucure ti 021-312.0000(1)% Vittorio Rispoli .16. sect.500. Mihai Eminescu nr.00071%.ro Indicator financiar .000 84.ro www.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 64 Informa]ii asigur`tori .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) GARANTA ASIGUR RI Bd. 45.99.a. Pantelimon nr.300.35 021-312.grawe.100. Bucure ti 021-305. Bucure ti 021-317. 7-8. Gheorghe Polizu nr. 99.00.054422%. et.ro www. 98A.0. Ion Mihalache nr.000 2010 .80. Po ta Român 0.450.130112%. crt.34571%.ro Indicator financiar . al i ac ionari 15.36.Director Asigur ri de Via Emil Boldu .99. GW Beteiligungswerbs-undverwaltungs GmbH .999971%. Groupama Investissements SAS .0.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 2009 . Astra . 021-307.01547%.Trimestrul I Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 26.Director General Dan Bold . Fata Vita s.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 1.750 — N/A (AV) 2010 .02% Othmar Ederer .000 20.100. unit i ale coopera iei de consum .Pre edinte Alin Iulius Buc a .917. 021-326. 1. Doukas-Pavlos Palaiologos 0.101. sect.510.057.008 10.597 74.755.p.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) GROUPAMA ASIGUR RI* Str.Director General / Pre edinte Directorat Pavel Paidar . 021-307.generali.000 80 Euroins PLC .002580% Marie Kovarova .ro Indicator financiar .Pre edinte Consiliu de Supraveghere Indicator financiar .99.Director General Adjunct 2009 .0. 19-21. cl direa Conect 3.71.41 27 office@fata-asigurari.80 28 info@garanta.50.10 021-312. Bucure ti 021-307. sect. Prof.0.Date finale Asigur ri de via (AV) Asigur ri generale (AG) 352. 1.0.00071% Doukas Paleologos .591. 2.00 021-310.073.000 28.11 021-317.00.ro www.000029% Denis Rousset .07.000 99.174 957.37.99.07. Vulturilor nr.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) 430. 10A. cod 030857.Director Comercial Ovidiu Racoveanu .0.44 30 office@grawe.027021%.Director General Marian Bache .Director General Bogdan Pîrvu .487. Capital social (lei) Nr.974 (AV) GENERALI ASIGUR RI Str.787 7.275 55 Grazer Wechselseitige Versicherung AG 99. Bucure ti 021-312.24694%. Radiocomunica ii .98%.12% Kiril Boshov .ro www.9999(9)%.87%. Jean Valvis 4.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 280.groupama. sect. turn Centrul de Afaceri Obor.67 31 office@groupama.000 15.96285%.70.Director Executiv Mircea Georgescu .100 13 Fata Assigurazioni Danni s.875 (subscris i v rsat) 10 The Ethniki Hellenic General Insurance Company .Director General Adjunct 2009 .697.400.ro www.garanta.20 29 info@generali.47 021-230.0.Date finale neauditate Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) N/A — N/A (AV) 2010 .238.441 2010 .605.018.

Clucerului nr.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 100% asigur ri auto 20.9984%.0.9999936%.0.000.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) PORSCHE VERSICHERUNGS AG SALZBURG .85.ro 34 www.938.802** — N/A (AV) 2010 .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP Bd. sect.902.450. 1. puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere ING ASIGUR RI DE VIA Str.691. 1.0016% Constantin Toma.084.144 (AV) 2010 .lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 2009 .lei Prime brute subscrise Rezultat brut (profit sau pierdere) PLATINUM ASIGUR RI-REASIGUR RI Str.42 021-231.Director General 2009 .000 77. ING Verzekeringen Intertrust IV BV .26.ro www.00 021-408. alte persoane fizice .0000016%. sect. Bucure ti 021-402.Director General Adjunct Indicator financiar .114.00 office@platinumasigurari. 1-5. Bucure ti 021-322.80 021-402.clienti@omniasig.Membru în Directorat Indicator financiar .0000016% Aurelia Coman . 2. Pipera-Tunari nr. 1.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) ** Informa iile transmise în euro de companiile de asigur ri au fost transformate în lei la un curs mediu stabilit de BNR la 4.85.40.ro Indicator financiar .V 99.320.Sucursala România os.0.495.749.00 021-200.omniasiglife. sect.Pre edinte CA Iuliana Hampu . Bucure ti 021-231.0000016%.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) 61. Voluntari. Ilfov 021-208.38 021-208.50.2373 lei pentru 2009 Financiar 2010 65 .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A — N/A (AV) N/A 1 Porsche Versicherungs AG Salzburg .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 1.000 (AV) 2010 .91.Director Sucursal 2009 . Aviatorilor nr. Bucure ti 021-200. Pechea nr.Director General Anca B b nea . 1.50.0.ro Indicator financiar . Iulia Chicus Pre edin i CA Efraim Naimer .ro 33 www.ro 2009 .Pre edinte Directorat Vienna Insurance Group . Bucure ti 021-408.14 021-322.120 260 Constantin Toma .631.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL* Str.50.Vicepre edinte Directorat / Director General Adjunct Venera-Camelia Gössnitzer-Scafes .Membru Directorat 2009 .622 66 ING Continental Europe Holdings B.36 36 office@porschebank.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via N/A N/A N/A (AV) 2010 .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 100% asigur ri auto N/A — N/A (AV) 12.000 53 Omniasig Vienna Insurance Group 99.01 office@omniasiglife.99992% Uma Stanislav .0000016%. persoane juridice române .26. 28. sector 1.ro www.31. Capital social (lei) Nr. sect.omniasig.98. 5.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 527.ro 62. Efraim Naimer.730.0.88.25%.252. ING Verzekeringen Intertrust III BV .91.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 36. et.290 N/A Iberian Structured Investments I BV 99. persoane Constantin Marica .476. Costache Negri nr.Vicepre edinte Directorat fizice române .00.porschebank.633 2010 .99.106. Polizu 58-60.ro Indicator financiar .Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 11.0.28 suport.01258% Zlatka ular .Pre edinte Directorat / Director General Luiza Mihaela Unghianu .98742%.rai-ria. 9Bis.86%. Nationale-Nederlanden Intertrust BV .48 N/A 2010 .100.Director General Adjunct Gabriela Maria .100% austriac Virgil Chiric .ingasigurari.ro Indicator financiar .000 1 Vienna International Holding .31 N/A 206.ro 35 www. Gh. ING Verzekeringen Intertrust II BV 0.000 — 52.platinumasigurari.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 25.81 32 asigurari@ing.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) OMNIASIG ASIGUR RI DE VIA Str. 021-231.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.00. jud. Vienna Insurance Group 0.516 — (-)8.89% Liviu Stoicescu .11 37 office@rai-ria.761. 13.ro www.Director General 2009 .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 5. crt.

701. 3. crt. 2.activasigurari.99.0009% Ioana Laura Pasca .85 Indicator financiar . puncte de lucru Structur ac ionariat Conducere SIGNAL IDUNA ASIGUR RI DE VIA Str.849 (AV) 29. maritime. de s n tate.aon. RCA.R. Asigurarea Româneasc Asirom Vienna Insurance Group. sect.REASIGURARE Str. de construc ii-montaj.43 secretary@uniqa. 021-212. Hâr ova nr.Membru Directorat 2009 .52. AIG România.54 021-408. Dacia nr.58. Vulturilor nr. agricole.9999%. puncte de lucru Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH .com Asigur ri generale Garanta Asigur ri. Bucure ti 021-313.Pre edinte Directorat / Director General Alfred Vlcek .471 (AV) 2010 .400 5 Signal Iduna Holding AG.79. echipamentelor electronice. persoane: asigur ri de via . Aviva Asigur ri de Via . de avarii accidentale la ma ini i utilaje. marketing al prospectelor schemelor de pensii Asigur tori locali i interna ionali care facultative. managementul portofoliilor de asigur ri.1189%.signal. 9B.ro www.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.Vicepre edinte Rainer Rudi Günter Schönberg Vicepre edinte 2009 .000 N/A 2010 .79.0.0373%. de accidente. Eureko Asigur ri. BCR Asigur ri.477.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) UNIQA ASIGUR RI DE VIA * Str. carte verde. 1. Alexandru Philippide nr.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 554.ro AON ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE Calea Victoriei nr. Omniasig. cod 010095.551. Uniqa Versicherungen AG .Marketing & Communication Manager 2009 . 26.8429%. 18-18A.02 office@activasigurari. sect. 145.55 alphabrokers@alphabank.iriac Asigur ri Cristiana Mihalcea .Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) 320.0001% Ileana Horvath . Groupama Asigur ri Florin Sava .Director General Adjunct Attila Nagy . 1. sect. Capital social (lei) Nr.00.57. et.General Manager ALPHA INSURANCE BROKERS SOCIETATE DE BROKERAJ ÎN ASIGURARE . 85.300.Director Toate clasele de asigur ri generale i asigur ri de via . credite i garan ii Platinum Asigur ri Reasigur ri.134. Bucure ti 021-212.140.30.73 38 office@signal-iduna. sect.82 021-212. asigur ri de: mijloace de transport aerian. pentru pierderi din întreruperea activit ii. Credit Europe Asigur ri Reasigur ri.08.uniqa. Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv ACTIV ASIGUR RI .04. Uniqa Asigur ri. Breer .04.M.71. Bucure ti 3 0372-195. Allianziriac Asigur ri. Asigurare Reasigurare Ardaf. Bucure ti 1 031-410.268. Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GMBH . sect. 4.ro Indicator financiar . medical pentru c l torii în str in tate.372 — 3.. Uniqa International Versicherungs-Holding GmbH . cod 031409. agen ii.CEO * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei 66 Informa]ii asigur`tori I brokeri de asigur`ri . sect.40 N/A Uniqa Asigur ri .ro Auto: Casco.501.Date estimative Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via — N/A N/A (AV) BROKERI Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.ro 39 www. propriet i: asigurare de cl diri i bunuri. C. c r u intern.Date finale Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via (AV) — 1. r spundere civil legal . 1.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) 35.ro Indicator financiar . Societatea de Asigurare Reasigurare Astra.04. 30.01 031-410. Euroins România Asigurare Reasigurare. crt.58 karina_rosu@aon. Uniqa International Versicherungs-Holding GMBH 0.94 40 021-313. consultan de management de risc Karina Ro u .08.Date finale neauditate Asigur ri generale (AG) Asigur ri de via 496.nl www. 3.0. Allianz.BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE Str.00 021-322.79. avia ie i transport: cargo. Carpatica Asig.79. Asito Kapital.ro www.571. 2 Bucure ti 021-455. Generali Asigur ri.16 021-315. r spundere civil pentru mijloace de transport aerian. Signal Krankenversicherung a.69.200 166 de sucursale. Victoria Center.iduna.G Leslie J.lei Prime brute subscrise Rezultat net (profit sau pierdere) UNIQA ASIGUR RI Bd.Date finale Asigur ri de via Asigur ri generale (AG) — N/A N/A (AV) 2010 .750. Bucure ti 031-730. Grigore Alexandrescu nr.638 — 2. profesional . 021-455. analiz i suport în rezolvarea respect criteriile de bonitate ale Aon daunelor.

sc. facultative pentru corp-nav .ro www. ap. Certasig.55 roxana.36.Director General Asigur ri de via i non-via Grawe. Generali. sect. Platinum Asigur ri-Reasigur ri Iulian Gheorghiu . BCR Asigur ri Vienna Insurance Group. 0740-243. Astra Asigur ri Kerem Sekizyarali . Euroins România Asigurare-Reasigurare. Omniasig. Allianz. Uniqa.ro www. Bucure ti 5 021-650.radu@asigest.31 contact@fba. Craiova. Ploie ti. asigurarea animalelor.56.Director Executiv Toate clasele de asigurare Allianz.30. jud.ro www. Bucure ti 12 021-335. Uniqa. sect. jud. 021-202. Generali Asigur ri. Uniqa.56.foruminsurance. CAR. CARTE VERDE.65.15.ro Toate clasele de asigurare To i asigur torii autoriza i i / sau înregistra i de Comisia de Supraveghere a Asigur rilor Eric Andre Bellando . et. Uniqa Asigur ri. Carpatica. Garanta.33 021-315. Asirom. bl. Uniqa Asigur ri.Director General Asigur ri de via . bunuri. 0743-044.iriac Asigur ri. Asirom etc. Asirom Vienna Insurance Group.52. 28.01.99. Eureko. Bucure ti 7 021-314. City Insurance.96.64 office@fastbrokers.BROKER DE ASIGURARE . Groupama Asigur ri. Omniasig Vienna Insurance Group. Generali. Ardaf. Anchor Plaza. OTP Garancia.ro Asigur ri de: accidente. 1. Allianz.36. Otopeni. P5A.REASIGURARE Str.iriac Asigur ri. corp B. Fata Asigur ri.eurialbroker. 0744-707.Director Executiv DESTINE BROKER DE ASIGURARE Str. camera A.epm. RCA Allianz. asigurarea culturilor agricole. asigur ri de locuin e. sect.68. 6. Cuza nr.409.fastbrokers. BCR Asigur ri.35 office@foruminsurance. Astra. 5. Dolj 4 0251-598.35 021-335.881 office@destine-broker.iriac Asigur ri. CARGO.com EURIAL BROKER DE ASIGURARE Calea Bucure ti nr. 26Z. ING Asigur ri Romeo Boc nescu . birou 7C03. Omniasig.iancu@eurialbroker. Asigurarea Româneasc .ro FAST BROKERS . Signal Iduna. Bucure ti 10 021-317. BCR Asigur ri.ro FORUM INSURANCE BROKER Str. 24. Groupama Asigur ri.ro FINANCE BROKER DE ASIGURARE Bd. Generali. asisten medical pentru cet eni str ini în România.880 0344-801. George Co buc nr.308. 24. Groupama. Omniasig Asigurare Reasigurare.Director Executiv CASCO. 1. George Radu . 1. B.02 021-650. Astra Friederich Geist . Astra Asigur ri Florin Floris .66 epm@epm.Director General Asigur ri generale non-via i via Allianz. 1. Omniasig. 36. sect. ABC Asigur ri. crt.iriac Asigur ri. Euroins.99 021-336. Bucure ti 8 021-336.rca-craiova. Euroins.Director Adjunct Maria Chiril .30 021.009 9 021-202. Generali Asigur ri.ro www. 021-650.01. Uniqa. 29. Euroins. Ardaf. Omniasig. ap. 69. BCR Asigur ri. Omniasig. malpraxis. Mircea Vulc nescu nr. bl. Ardaf.99.77. Generali. Bucure ti 11 021-308.99. Allianz. Asigur ri Fortis. bunuri neînmatriculabile. et. EEI-Asigurare Echipamente Electronice. Astra Asigur ri. CMR.Director EOS RISQ ROMÂNIA . Generali. Aviva. imobile. Bibescu Vod nr.15. Credit Europe. Astra. via . Uniqa Irina Traicu . poli a de asigurare medical . George Missail nr. Carpatica.com EPM ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE Str. asigur ri de bunuri. Vasile Lupu nr.com.01. 6.03 office@dcainsurance. Prahova 6 0344-801. 80. Groupama.ro Toate clasele de asigurare Alico. 3. asigur ri de r spunde civil profesional etc. Eureko Raoul Moro anu .Director General Claudia Garbis . 2.01.I. Ilfov 021-202. sect.20. jud. Sfânta Vineri nr. asigur ri generale Credit Europe Asigur ri-Reasigur ri. A. sect.iriac. BCR Asigur ri. asigur ri de c l torie.245 0251-598.BROKER DE ASIGURARE I REASIGURARE Str.ro www. Omniasig Asigur ri de Via . poli e buchet. Asirom.iriac.Director General D&CA INSURANCE BROKER Str. Astra Asigur ri.409 g. 42. r spundere civil general . Uniqa Asigur ri. Asirom. Asirom.Administrator Cristina O et . Groupama Asigur ri. Credit Europe Asigur ri. 4.Administrator Andreea Nicolescu .759 021-317. RCA.ro www.Director Vânz ri Financiar 2010 67 . Euroins. ABC Asigur ri. sc.eosrisq. 5.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Fata Asigur ri. CASCO. BCR Asigur ri. Certasig. Groupama. Timi oara nr.30 office@eosrisq. Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv ASIGEST AGRI BROKER DE ASIGURARE Str. Ardaf.ro Toate clasele de asigurare Allianz. Aviva. 6A. CMR.

Euroins. 6. Pipera-Tunari nr.iriac. Fata r spundere profesional . asigurarea de Asito Kapital. Franz Liszt nr.ovb. Bucure ti interna ional 021-310. Asirom.552 office@ovb. lucr ri de construc ii Euroins. 3.iriac. REASIGURARE CASCO.mgb. asigur ri de garan ii. Groupama. asigur ri financiare.Director General casco.ro www. 1.iriac. Generali. et.91. r spundere civil legal . Bucure ti 14 021-231.38 021-208.ro OVB ALLFINANZ ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE Str.ro etc. Carpatica Asig. Uniqa Sebastian Romulus Mati an . asigur ri de accidente: Asigur ri.lacoli.ro Allianz. Cluj 20 0264-588. 021-232.ro www.207 16 0248-633. Eureko.ro www.ro www. Euroins. Dimitrie Pompeiu nr.58. Olari nr. Chartis. Asirom. 0743-144.70 secretariat@grassavoye. et.503. computer 021-232. Asirom. MAXYGO BROKER DE ASIGURARE Str. conduc tori auto. Zidari nr. Generali. Asirom. BCR Asigur ri. Republicilor nr.ro www. malpraxis. Bucure ti de bun execu ie.gelias. Amtrust. stocuri de marf i alte bunuri. asigur ri de via private i pensii Astra. asigur ri de bunuri. Groupama. BCR Asigur ri. QBE. echipamente. construc ii. Uniqa. 0720-990. asigur ri de pierderi financiare: asigurarea cl dirilor i con inutului întreruperea afacerii LONDON BROKERS . jud. Astra. Ardaf. cazurile de avarii accidentale. sect. RCA. 2-3.Director General N/A N/A Laurent Charlier . Carpatica Asig. corp A1. ABC Asigur ri.14. Eureko. Credit Europe.iriac.91. Chartis. Ardaf. Astra. Astra. Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv GELIAS BROKER DE ASIGURARE Str. Omniasig. jud. Insurance.Director Vânz ri Adrian Lambrulescu .Director General tefan Alexandru Florea . CMR. Voluntari.ro www. jud.ro PORSCHE BROKER DE ASIGURARE os.inkbroker. Lidia Aurora Radu . Generali Asigur ri. Omniasig. jud. MARSH BROKER ASIGURAREr spundere profesional .61 office@londonbrokers. City r spundere civil general .iriac. Signal Iduna. asigurarea ma inilor. BCR Asigur ri. Certasig. 16.marsh.ro Asigur ri generale: r spundere civil general .ro INK CONSULTAN . accident Generali Asigur ri. Groupama. D&O.36 office@porschebank.055. CAR.21. Uniqa. Dolj 13 0251-461. r spunderea produc torului.Director General Asigur ri generale. Asirom VIG. Signal Iduna Ovidiu Demetrescu . cl direa C3. echipamente electronice.133 0251-461.ro www.06. Omniasig. 1. Generali Asigur ri. bl.BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE Bd. numero i al i asigur tori interna ionali Cristian Fugaciu .londonbrokers. 10 A. 021-212. Bucure ti 15 021-212.42 021-212. Floreasca credit comercial.416 lidia.Administrator Executiv 68 Informa]ii brokeri de asigur`ri I fonduri de pensii . asigurarea de incendiu i alte calamit i. România Muncitoare nr.14. Armindenului nr.96.575 0244-567.484 pitesti@lacolibroker. Ilfov 21 021-208.ro www. Euroins. ING Asigur ri de Via . sect. crt. Craiova. 2. 18 cod 014459. Omniasig.26.69 021-231. Allianz.30. 90.02 intelectual capital. sect. Conect Business Park. Eureko Asigur ri.ro Toate clasele de asigurare Allianz.26. Ardaf. Arge 0248-223. errors & ommissions.iriac Wanda Nahlik .porschebank. risc politic.66 client@inkbroker. BCR montaj i r spunderea constructorului. jud. 2. Lloyds Syndicate. utilajelor i instala iilor pentru Generali. 021-212.416.CEO Asigur ri auto RCA & CASCO Porsche Asigur ri.iriac. Omniasig Alexandru Apostol . Carte Verde.BROKER DE ASIGURARE Str. Groupama. Garanta.iriac. Asirom. UniqaA.ro protec ia mediului înconjur tor.Director General Asigur ri de via .ro Asigurare pentru bunuri: cl diri. ACE. Bankers Blanket Bond. et.radu@gelias. asigur ri pentru office@marsh.74 crime. s n tate.Managing Partner Allianz. 30.General Manager Asigur ri generale i asigur ri de via Allianz. Allianz. Cargo. asigur ri Business Park.14.Director Financiar LACOLI BROKER DE ASIGURARE Bd. 2.06. Carpatica Asigur ri. turi ti.22. RCA. 021-310. QBE.ro GRAS SAVOYE ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE I REASIGURARE Str. 13D. 36.964 office@mgb. sect. 7A. Allianz. aparate. Generali. asigurare echipamente electronice. BCR Asigur ri. Pite ti. BCR Asigur ri. Astra Alina Valcereanu .Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. asigurarea auto: Asigur ri. Ploie ti. 19 0720-990. Asito Kapital. ap. Orice tip de asigurare practicabil pe pia a local i 17 cod 020337. Generali. Eureko. Groupama. Ardaf. Platinium angaja i. Cluj-Napoca.59 021-310.551 0264-588. Omniasig Asigur ri. 2. Prahova 0244-567. asigur ri de Calea Floreasca nr. Astra. 3. disability management. Lauren iu Vl descu .40. Allianz. Uniqa etc. employee benefits www. Uniqa.18.grassavoye. 169A. Garanta. Groupama. Omniasig.

sect. Ciprian Porumbescu nr. 0733-753.ro SAFETY BROKER DE ASIGURARE Str.36. Astra. sect.ro www. Omniasig. Generali. Groupama Asigur ri. Eureko Allianz. Bucure ti 021-745.Fond de pensii care pentru 137.36. Bucure ti 021-403. Asirom.12. Nicolae Caramfil nr. Ion Sl tineanu nr.powerholding.Fond de pensii administrat privat 287.allianztiriac. 25 Bucure ti 021-336. CMR.Corporate Insurance Director Crengu a Apostol . 47-53. CASCO. Bucure ti 27 021-200. 5. Bucure ti 2 021-208.77.CARGO. Certasig.44. Chartis România. Bucure ti 021-207.255.17.ro www.iriac. BCR Asigur ri. Cluj-Napoca.ro RAIFFEISEN BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE Calea 13 Septembrie nr.38% Crinel Valer And nu . BCR Asigur ri. et. r spundere civil .78 office@unicredit-broker.111 021-208. 1. 98-100.ro www.ro ALLIANZ.Director General Toate clasele de asigurare Allianz.Fond AZT Moderato .99 021-336. 25. Generali Asigur ri.22% AZT Vivace . 1.3. sect.Director Vânz ri Asigur ri. Total participan i la 31.71 26 021-413. 6. crt. Eureko.Fond de pensii facultative AZT Viitorul T u . Omniasig. sect. jud. 021-745.Director Executiv Bianca Preda . et. 69. 3 cod 010602.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. BCR Asigur ri.21. propriet i. Ardaf. Carpatica.safetybroker. ap.iriac.IRIAC PENSII PRIVATE Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Str.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat Bd.Generali. 2.ro www. Bupa International.377 office@powerholding. Uniqa. carte verde.60 office. sect.00 021-207.14. George Co buc nr.25. BT Asigur ri Transilvania.66 021-403. via i medical pentru angaja i Allianz.44. Carpatica.577 021-330.iriac Asigur ri.01. sect. Groupama.33.70 pensii@allianztiriac. Asirom. Roumanie Assurance Intern ional.844 de participan i valida i în fond. Mihaela Miron .Leasing Insurance Director FONDURI DE PENSII Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Numele i tipul fondurilor administrate Nr. Euroins.09.290 office@aegon. 0241-558. sect.21. 1.47 ramona. 9. Ardaf.442 de participan i s-a încasat administrat privat cel pu in o contribu ie în fond 3. Asirom. 9. Astra.26.62. dup activul net Conducere executiv AEGON . Astra. Groupama Ani oara R dulescu . Euroins. Omniasig Asigur ri.ro 153. Generali Asigur ri.94. BCR Asigur ri.9. cod 010665. Constan a 22 0341-177.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat Calea Doroban ilor nr.Administrator Euroins. 60. Ardaf.198 7. asigur ri de: bunuri. Asito Capital. Constan a.69. Credit Europe Asigur ri. 5.ro ALICO .562 AZT Vivace . Omniasig. 4-6.2009 Cot de pia la 31.2009.77. ING. crt.Director Executiv RCA. din Vital . Astra Asigur ri. 189. Generali Asigur ri.iriac.277. i non-via ) Certasig. Bolidului nr. Lasc r Catargiu nr.77 021-200.ro Toate tipurile de asigur ri (via Allianz.Director General Astra. Silviu Macrineanu .ro www.13% Marius Ra iu .12. 90.ro PSG INSURANCE BROKER Splaiul Unirii nr.Pre edinte CA / Director General AZT Viitorul T u Fond de pensii AZT Viitorul T u administrat privat 1. 1. Uniqa Asigur ri Viorel Vasile .dobrescu@safetybroker.aegonpensii. Asito Kapital. et.Director Executiv Asigur ri de via i non-via Grawe. Asirom.rbar@rzb. 6.200 0264-302. cod 014141. Tipuri de asigur ri intermediate Asigur tori cu care colaboreaz Conducere executiv POWER INSURANCE BROKER Str. 24 cam. Uniqa.56% AZT Moderato .psgasigurari.141 0341-177.871 AZT Moderato .08% (în func ie de active) Mihai Coca-Cozma .Director General Alico . 4.26 office@psgasg. Uniqa Asigur ri Iulia Osman .CEO Financiar 2010 69 .ro UNICREDIT INSURANCE BROKER Str. QBE Insurence (Europe) Limited Marea Britanie sucursala România.62. Credit Europe.45 office@alicopensii.66 office@safe-invest.ro www.ro SAFE INVEST ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE Str. Cluj 1 0264-302. Groupama Asigur ri. Bucure ti 23 0740-113.alicopensii. Asirom.671 de pensii facultative AZT Vivace .Director General Asigur ri generale i de via Marius Guruianu . Uniqa Asigur ri Toate tipurile de asigur ri generale i asigur ri de s n tate i via To i asigur torii top 10 din România Dan Pena . jud.44.33. Aviva Martin Herzel .

5-spa iul B. 5. Conducere executiv ASOCIA IA PENTRU PENSIILE ADMINISTRATE PRIVAT DIN ROMÂNIA Str.Fond de pensii private de Pensii Private obligatorii Splaiul Independen ei nr. sect.51.29.Prudent .ro www.Fond de pensii private 021-408.ro AVIVA .80 021-402. Bucure ti 6 021-308.0.81 pensii@ing. 5. sect.593 Eureko . cod 010602.12. Bucure ti 9 021-313.465. 15.11 021-312. sect. 8 Bucure ti 021-317.84.Pre edinte Mihai Bobocea . mihai.cumulat pe cele 2 fonduri.ro ING PENSII Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat Str.ro www.în func ie de active) Marius Popescu .ro www. et.21.72 021-207. Bucure ti 12 021-306. et. sect.generali.Fond de pensii administrat privat (pensii obligatorii) 1. 3.Director Investi ii Aripi .2009 Cot de pia la 31.85.42% BRD Primo .627 (la 16 aprilie 2010) N/A Eugen Voicu .115.17. 5. 15.539 BRD .70 pensii@generali.Director General Eureko .pensiibcr.51.1.781 BRD Primo .29.ro GENERALI . 4. Bucure ti 4 021-207.Director Juridic ING Clasic .Fond de pensii facultative Aripi .Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Str. crt.2. Decebal nr.1. Costache Negri nr.02 pensiaviva@aviva. et. 2 .713 3.Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Str.20% Besim Jawad .2.48.076 (pentru pensii facultative) 42.03 021-232.ro www. Bucure ti 7 Primo .Director Executiv / Membru Directorat Fondul de pensii administrat privat BRD . Costache Negri nr.301 (pentru pensii obligatorii) 39. 6.apapr.ro www.718 Aripi . et.Prudent 25. et.20 Fondul de pensii facultative BRD office. 1-5.70% Fabien Lecoq .0.33 pensii@raiffeisenfonduri. 4-spa iul A i et. Opera Center.08% Stabil . Polizu nr.Fond de pensii administrat privat (pensii obligatorii administrate privat) BCR .20.ro ING ASIGUR RI DE VIA Str.84. 2.Fond de pensii administrat privat Stabil . cod 050082.00 facultative 021-408. Bucure ti 11 021-402. Bucure ti 10 021-402.Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private Bd.ro Medio .2. 1.Secretar General Pensia Viva .Prudent .Fond de pensii facultative (pensii facultative administrate privat) BCR . 58-60. 1.Asigur`ri Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Numele i tipul fondurilor administrate Total participan i la 31. 1.00 021-203.Fond de pensii facultative Eureko .ro — — — Crinel Valer And nu . Buze ti nr. tronson 1.8. în func ie de active) Aurelia Coman .eureko.85. 2.ro BRD .4.85.80 021-402.p2@bcr. 6.73% Mihaela-Simona Di escu Pre edinte Directorat / Director General Cristian Ilies Vasile .59% BRD Medio . 4.34% (pentru pensii obligatorii . Bucure ti 5 021-203.Fond de pensii facultative ING Optim .ro www.Fond de pensii private www. 25-29.70 crinu. bl.40.86 021-317.brdpensii@brd.aviva.ro.ro www.35 contact.ingpensii.81 pensii@ing. Fondul de pensii facultative BRD et.12.Director General ING .andanut@apapr. sect.ro SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT Pia a Charles de Gaulle nr.bobocea@apapr.96% BCR .brdpensii. sect.2009.Societate de Administrare a Fondurilor BRD . 76-80.932 Eureko Confort . 1-5.ingpensii.1.0.6% Mihail C t lin Ion .Director Financiar R ducu Marian Petrescu .105 BCR .65.Fond de pensii administrat privat Eureko Confort .173 BCR .Director General Anne-Marie Manca . sect.05.7% (pentru pensii obligatorii . 26.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Str. Ion Sl tineanu nr.85.7% Eureko Confort .ro BCR PENSII . cl direa Olympia Tower.ro http://pensii.Fond de pensii facultative 6.ro facultative EUREKO . sect. Opera Center.20.Fond de pensii obligatoriu 366.16% Ioan Vreme .628. dup activul net Nr. sect. Biharia nr.405 BRD Medio .21. 1.270 Stabil .335.raiffeisenfonduri.zona sud.50 021-313. 100. cod 011062.244.Administrator BCR . et.Director General Radu Cr ciun . 1. 2.Fond de pensii facultative 71.Pre edinte / Director General Felicia Victoria Popovici Vicepre edinte 70 Informa]ii fonduri de pensii . et.Director General Raiffeisen Acumulare .98 pensii@eureko.

78 miliarde de lei. Pia]a asigur`rilor va cre[te cu 5-15% \n 2009. Cristian Constantinescu. documentele pentru repara]ia ma[inii f`r` s` mai fie nevoi]i s` ajung` la Poli]ie pentru formalit`]i. sum` care va asigura o dezvoltare solid` a societ`]ii.5% din totalul veniturilor la nivelul pie]ei. tranzac]ia urmånd s` fie finalizat` \n trimestrul al doilea al acestui an.5% \n Ungaria.78 miliarde de lei. dup` ce Radu Vasilescu [i-a reziliat pe cale amiabil` contractul de management cu grupul austriac Uniqa. Astra va asigura aeronavele Romavia [i r`spunderea companiei fa]` de ter]i din activit`]i aeronautice pentru 1. de la 1 ianuarie.8%. respectiv 8. dar cu o cot` de pia]` \n sc`dere cu 1.8 miliarde de lei. urmånd s` \[i concentreze eforturile pe activit`]ile de pensii private.1% \n 2008. Unita [i-a majorat capitalul social cu 175 de milioane de lei. avansul fa]` de 2007 fiind de circa 22%. cu prime de 1. Pe segmentul asigur`rilor generale. la 320 de milioane de lei. \ncheiat \n noiembrie 2008.38 miliarde de lei. potrivit datelor APAPR. conform estim`rilor reprezentan]ilor companiilor de profil. la 2. Interamerican \[i va schimba denumirea \n Eureko Romånia [i va aloca \n 2009 fonduri de circa 20 de mi li oane de euro pentru sus]inerea procesului de rebranding. potrivit OCDE. dup` ce acesta a demisionat la 1 februarie. Subscrierile la nivelul pie]ei au atins 8. Ileana Horvath a preluat conducerea Unita. Ardaf l-a numit \n func]iile de director general [i pre[edinte al Consiliului de Administra]ie pe cehul Uma Stanislav.4% fa]` de 2007. Aegon Asigur`ri de Via]` are ca obiectiv plasarea printre primii cinci juc`tori din industria de profil pån` la finele anului 2013. reprezentånd 79. de la 1 mai. Subscrierile AIG Life au crescut cu 30% \n 2008.CRONOLOGIE ASIGUR~RI {I PENSII PRIVATE . volumul subscrierilor a fost de 6. la 1. ERGO Asigur`ri de Via]` [i Uniqa Asigur`ri de Via]` se afl` \n diverse stadii privind autorizarea pe pia]a de profil. FEBRUARIE Plafonarea contribu]iei la fondurile de pensii private obligatorii la 2% \n 2009 va reduce cu peste 80 de milioane de euro suma virat` \n acest an \n conturile celor peste patru milioane de persoane \nscrise la acest sistem. Financiar 2010 71 . cu un minim de 22. Pia]a asigur`rilor se va situa \n acest an sub nivelul consemnat \n 2008.1. prin achizi]ia participa]iei de 50% de]inut` de Banca Transilvania pentru 11 milioane de euro. Angela Toncescu. potrivit datelor CSA. Allianz-}iriac a r`mas anul trecut pe primul loc \n topul asigur`torilor. Grupul olandez Aegon va prelua controlul integral asupra BT Aegon Fond de Pensii.7 milioane de lei. auto. BRD Asigur`ri de Via]`. la 654. Asigur`rile de via]` au avansat cu 24. Interamerican va renun]a. la poli]ele Cargo. s`n`tate [i asigur`ri de via]`. pentru bunuri [i r`spundere civil`. potrivit directorului general al Allianz-}iriac. Fondurile de pensii private obligatorii din multe state ale Europei Centrale [i de Est au avut \n 2008 randamente negative. Credit Europe Life Asigur`ri.4 puncte procentuale.78 miliarde de lei.18 milioane de dolari. potrivit datelor CSA.21 miliarde de lei [i o cot` de 13.7% [i Asirom.2009 IANUARIE {oferii cu poli]e CASCO implica]i \n accidente de circula]ie soldate doar cu avarierea propriului vehicul pot solicita asigur`torului.98 miliarde de lei. la 15. \n timp ce fondurile din Romånia au \nregistrat un cå[tig mediu anualizat de 11%. potrivit datelor CSA. \n timp ce brokerii au anticipat o stagnare a veniturilor din subscrieri comparativ cu 2008. la 286 de milioane de lei. care-l va \nlocui pe Daniel Tudor. Primele intermediate de societ`]ile de brokeraj au crescut cu peste 40% \n 2008. a anun]at pre[edintele CSA. \n cre[tere cu 22. fiind urmat` de Omniasig . CSA a hot`råt deschiderea procedurii de redresare financiar` la KD Life. MARTIE Subscrierile Astra au urcat cu 75% \n 2008.

dup` ce grupul Groupama a primit acordul CSA pentru fuziunea BT Asigur`ri. [i participarea la PAID. care urm`resc un orizont investi]ional pe termen lung pentru a cre[te eficien]a administr`rii riscurilor. la 129. care viza eliminarea referirii la brandul Uniqa. pentru 3. apar]inånd grupului austriac cu acela[i nume. citate de APAPR.3%. Subscrierile Generali vor totaliza 510. Doar 30% dintre cei opt milioane de proprietari vor \ncheia o poli]` \n baza legii privind asigurarea obligatorie a locuin]elor (AOL) \n primul an de aplicare. \n timp ce primele au avansat cu 19. Omniasig [i Asirom ocup` primele trei locuri \n topul asigur`torilor dup` subscrierile din poli]e generale [i de via]` la finele primului trimestru.000 de lei.24 milioane de lei \n 2009. IUNIE Allianz-}iriac. Ac]ionarii Generali au hot`råt majorarea capitalului social cu 9. o estimare realist` pentru acest an fiind dificil` \n condi]iile actuale. situa]ia fiind neschimbat` fa]` de decembrie 2008. la 67. 72 Cronologie . conform datelor CSA.30 aprilie 2010. \n timp ce profitul net va atinge 24. Ac]ionarii Astra au respins modificarea siglei companiei.2 ori. ponderea acestora fiind de 16. de la 2.42 miliarde de lei. \n timp ce poli]ele de via]` au generat venituri de 392. potrivit CSA.46% \n primele trei luni. Recuperarea investi]iilor administratorilor de fonduri de pensii private se va face \n 15 ani. Asigur`rile generale au atins 2. Orientarea pie]ei primare a titlurilor de stat c`tre scaden]e pe termen scurt dezavantajeaz` fondurile de pensii [i asigur`torii de via]`. Pierderile Asirom s-au dublat \n 2008.6 milioane de lei. cånd a dep`[it 24%. MAI Ardaf a \ncheiat [i anul 2008 cu pierderi. potrivit directorului general al CSSPP. devansånd Allianz-}iriac dup` primele subscrise \n primul trimestru. dac` ac]ionarii asigur`torului nu decid acest lucru. director \n CSA.45 milioane de lei. Angela Toncescu. iar pe asigur`rile generale au avansat cu 3.91%. cu o dobånd` anual` de 15%. \n perioada 1 mai 2009 . potrivit raportului anual al B`ncii Na]ionale a Romåniei privind stabilitatea financiar`. Grupul francez Groupama a solicitat CSA integrarea opera]iunilor Asiban.31 milioane de lei. potrivit pre[edintelui CSA. dup` ob]inerea autoriza]iei de func]ionare din partea CSA. participarea Omniasig a urcat pe prima pozi]ie \n topul companiilor care practic` asigur`ri generale.02%. cånd companiile de administrare vor ob]ine profit (breakeven) din aceast` activitate. membru \n board-ul Uniqa Group.8% din totalul subscrie rilor la nivelul industriei.Asigur`ri [i pensii private APRILIE Astra va asigura aeronavele Tarom [i r`spunderea companiei fa]` de ter]i din activit`]i aeronautice.03 miliarde de lei \n primul trimestru. \n timp ce subscrierile au avansat de 2. de 184. potrivit lui Marius Bulugea. Grupul austriac Uniqa va lua m`surile legale pentru a \nl`tura brandul Uniqa din sigla companiei Astra.5 milioane de dolari.17 milioane de lei. Generali a lansat o poli]` de asigurare de via]` cu acumulare de capital care va bonifica sumele depuse. potrivit unor studii ale OECD. BT Asigur`ri [i OTP Garancia sub brand-ul Groupama Asigur`ri. la 356. respectiv \n anul 2021. la 704 milioane de lei. Uniqa Asigur`ri de Via]` \[i va lansa opera]iunile \n toamn`. Ac]ionarii Ardaf au aprobat asigur`torului la constituirea PAID. \n cre[tere cu 214. f`r` ca legea s` oblige dep`[irea acestui indicator.97 milioane de lei. dac` evolu]ia titlurilor cotate pe burs` se va \nscrie pe un trend cresc`tor.6% fa]` de 2007. \n condi]iile \n care veniturile pe segmentul poli]elor de via]` au sc`zut cu 5. Sistemele de pensii private obligatorii similare celui romånesc au \nregistrat de la lansare [i pån` \n prezent randamente mult peste infla]ie. la 2. Cristian Ro[u. Anul 2008 a fost ultimul \n care ritmul de cre[tere al pie]ei asigur`rilor a fost de „dou` cifre“. Ponderea ac]iunilor cotate \n activul net al fondurilor de pensii private obligatorii s-ar putea dubla pån` la finele anului. Groupama Asigur`ri va deveni opera]ional` \n septembrie. respectiv 83. Asiban [i OTP Garancia.53% \n luna aprilie. potrivit lui Andreas Brandstetter.65 milioane de lei.45 milioane de lei. Pia]a asigur`rilor a crescut cu 1. minim 1. care r`måne cel mai mare juc`tor la nivelul \ntregii pie]e.2%.

Subscrierile VIG pe pia]a romåneasc` au sc`zut cu 13. la 4. potrivit datelor din raportul anual al CSA. CSSPP a decis autorizarea prealabil` a prelu`rii de c`tre BCR Fond de Pensii a fondurilor administrate de Prima Pensie Fond de Pensii [i OTP Fond de Pensii.95 milioane de lei. la 595.61%. SEPTEMBRIE Banca Transilvania [i Aegon au lansat un produs financiar care combin` un cont de economii cu o asigurare de via]`. destinat persoanelor fizice. la 313 milioane de euro. \n cuantum de 200 de milioane de lei. Uniqa [i Asiban au \ncheiat anul 2008 cu cele mai mari pierderi din industria asigur`rilor. potrivit raportului anual al BNR privind stabilitatea financiar`. \n cre[tere cu 8.100 de dosare de daune prin constatul amiabil. prognozat` de autorit`]i la 88. Subscrierile Omniasig au sc`zut cu 3% \n primele [ase luni. au ajuns la 1.32% fa]` de 30 iunie. Grupul francez Groupama a lansat opera]iunile filialei din Romånia. Asigur`torii au avizat un num`r de peste 13. la 1 iulie.41 milioane de lei [i Asiban .6% \n primele [ase luni. Ardaf a \ncheiat anul 2008 cu un rezultat negativ de 184. Ardaf.856 miliarde lei la finele lunii iulie. obli ga torii [i facultative. Uniqa . potrivit standardelor interna]ionale de contabilitate. la 446. \n timp ce daunele pl`tite au avansat cu 33. BCR Asigur`ri de Via]` [i BCR au lansat o poli]` de asigurare de via]` cu component` investi]ional` care garanteaz` clien]ilor la scaden]` un randament minim de 84% la investi]ia \n lei [i de 45% la cea \n euro.Temperarea ritmului de cre[tere a subscrierilor. la 261. avånd o pondere de 54. la 148.48 milioane de lei.23 milioane de lei. cånd subscrierile au atins 1. care s-a ridicat la 849.72 milioane de lei. CSA a autorizat fuziunea Asiban [i BT Asigur`ri sub denumirea Groupama Asigur`ri. Ac]ionarii Groupama Asigur`ri au hot`råt diminuarea capitalului social cu 872. Subscrierile Allianz-}iriac au sc`zut cu 3%. pe baza autoriz`rii definitive a fuziunii acordat` de CSSPP la 24 iunie. BCR Fond de Pensii a finalizat fuziunea prin absorb]ie cu fondul Omniforte. Subscrierile Astra au crescut cu 62. potrivit CSSPP. creat` din fuziunea Asiban [i BT Asigur`ri. \n pofida sc`derii PIB. la 676 de milioane de lei. iar pån` la finele anului va fi integrat` [i OTP Garancia \n noua companie. Subscrierile Omniasig au sc`zut cu 3% \n primul semestru. Un num`r de 13 asigur`tori au semnat actele de constituire a societ`]ii care va emite poli]ele de asigurare obligatorie a locuin]elor.04 milioane de lei. Ardaf \[i va majora capitalul social cu 197. la 411. dup` ce ac]ionarii au subscris ac]iuni reprezentånd 98.76 milioane de lei.67 miliarde de lei. potrivit directorului general al BCR Asigur`ri de Via]`.41 milioane de lei.4% \n primele [ase luni. Florentina Vizinteanu. AUGUST Subscrierile Astra au crescut cu 62.132. Subscrierile ING Asigur`ri au sc`zut cu 4.97 milioane de lei. aportul acestora la capitalul social al PAID fiind de 19.34 milioane de lei. respectiv 51% din num`rul total de daune avizate.51 milioane de lei.2% \n primele [ase luni. Defalcat.76 milioane de lei.143.11 milioane de lei. Activele nete ale fondurilor de pensii private. Financiar 2010 73 .35 milioane de lei. la 169. \n primele trei s`pt`måni de la intrarea \n vigoare a procedurii.4% \n primele [ase luni. \n timp ce desp`gubirile pl`tite au avansat cu 7%. IULIE Subscrierile la nivelul pie]ei au crescut cu 5. Cre[terea nivelului contribu]iilor la fondurile de pensii private obligatorii la cel pu]in 6% din venitul brut salarial \n patru ani.87 milioane de lei.88% din titlurile emise pentru aceast` opera]iune.5% \n primele [ase luni. Mircea Oancea. pentru acoperirea pierderilor \nregistrate \n urma fuziunii cu Asiban. Pia]a asigur`rilor de via]` va cre[te \n 2009 cu 2-3% fa]` de 2008. cu vårste \ntre 18 [i 50 ani.8 miliarde de lei. la 411.2% \n total. administrat de Omniasig Fond de Pensii. potrivit pre[edintelui CSSPP. la 596 de milioane de lei. \n loc de opt ani.5%. la 306. majorarea sumelor pl`tite pentru daune pe segmentul poli]elor auto [i r`scump`r`rile anticipate la asigur`rile de via]` reprezint` principalele riscuri pentru pia]a asigur`rilor. ar conduce la un volum de active solid [i eficient.

38 milioane de lei. \n timp ce rata infla]iei s-a ridicat la 4. iar autorizarea definitiv` va putea fi decis` dup` consultarea participan]ilor KD. au ajuns la 2.5%. la 6.57 milioane de lei. atåt pentru angajat. cånd societatea a consemnat venituri de 1. CSSPP a hot`råt autorizarea prealabil` a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat Eureko [i KD. Poli]ele RCA vor fi emise. CSA a autorizat ERGO Asigur`ri de Via]`.64 milioane de euro pentru preluarea integral` a TBIH Management Services (fost` Omniasig Pensii). Subscrierile asigur`torilor au crescut cu 0. potrivit unui raport al CE. |n urm`torii 50 de ani.7 miliarde de lei. la 971 de milioane de lei.1% \n primele nou` luni. Subscrierile Allianz-}iriac pe \ntreg anul 2009 vor fi mai reduse cu 6% fa]` de nivelul consemnat \n urm` cu un an. potrivit CSSPP. director \n CSA. devenind parteneri exclusivi ai companiei. a fost numit director general al PAID. la 232 de milioane de lei. Stefan Vancek l-a \nlocuit pe Drago[ C`lin \n func]ia de director comercial al Generali. [i va continua s` avanseze \n acela[i ritm \n 2010. se va retrage din aceast` pozi]ie 74 Cronologie . n NOIEMBRIE Ac]ionarii Delta Addendum Asigur`ri Generale au hot`råt majorarea capitalului cu 2. societate de]inut` de asigur`torul german ERGO. \n ultimele 12 luni.5 milioane de lei.384 miliarde de lei. la 22. Constantin Toma. iar daunele au avansat cu 16%. pentru o perioad` de timp. de la 1 ianuarie 2010. prin schimbarea obiectului de activitate al Agras (ASA).65%. controlat` de Uniqa Asigur`ri (fost` Unita).8% \n 2060. prin absorb]ia celui din urm`. care acoper` repara]iile sau \nlocuirea lor. la circa 9. administratorul fostului fond de pensii Omniforte. Orange Romånia a lansat un serviciu de asigurare de daune (prin London General Insurance) pentru telefoanele mobile. Fondurile de pensii private obligatorii [i facultative au ob]inut. Ac]ionarii BCR Asigur`ri au hot`råt majorarea capitalului social cu 57. un randament mediu de 17. Angela Toncescu. fondurile atrase urmånd s` consolideze pozi]ia companiei pe pia]`. Uniqa a lansat un concept de afaceri care va permite angaja]ilor [i brokerilor posibilitatea de a-[i dezvolta propria afacere. Cristian Constantinescu. sistemul bonus-malus \n tarifarea poli]elor RCA. Marius Bulugea. \ncepånd cu 1 mai 2010. \n timp ce profitul brut s-a dublat la 75. \n cre[tere cu 5. Directorul general al Allianz-}iriac.9%. Subscrierile Allianz-}iriac au sc`zut cu 6% \n primele nou` luni. urmånd s` activeze.07 milioane de lei.95% fa]` de 30 septembrie. potri vit pre[edintelui PAID. la 387. DECEMBRIE Pia]a local` a asigur`rilor va cre[te \n acest an cu cel mult 5% fa]` de 2008. la 743 de milioane de lei. ducånd Romånia pe locul 5 \n topul statelor UE27 cu cele mai mari cheltuieli cu pensiile \n PIB. respectiv de 14. Activele nete ale fondurilor de pensii private. Subscrierile Astra au urcat cu 22% \n primele nou` luni. Subscrierile ING Asigur`ri au sc`zut cu 9% \n primele nou` luni.4% din PIB \n 2010 la 15. \n func]ia de consilier al viitorului [ef al celui mai mare asigur`tor local. cheltuielile Romåniei cu pensiile vor cre[te de la 8.Asigur`ri [i pensii private OCTOMBRIE Grupul austriac Uniqa inten]ioneaz` s` intre pe pia]a romåneasc` a asigur`rilor de via]` pån` la finele lunii iunie 2010. potrivit pre[edintelui CSA.156 milioane de lei. cåt [i pentru angajator. la 131. BCR Fond de Pensii a pl`tit 14. societatea mizånd pe subscrieri de 85 de milioane de lei pån` \n 2012 prin intermediul acestui canal.37 milioane de lei. obligatorii [i facultative.297 miliarde de lei la finele lunii octombrie. astfel \ncåt [oferii care nu sunt implica]i \n accidente vor pl`ti cu 10% mai pu]in \n 2010. numai \n sistem electronic. Doar 30% din cele peste opt milioane de locuin]e vor avea o poli]` \ncheiat` \n baza legii privind asigurarea obligatorie (AOL) \n primul an de aplicare. parte a grupului Munich Re. la 611. [i dizolvarea voluntar` a companiei. Societ`]ile de asigur`ri vor aplica. prin aport \n numerar.4 miliarde de lei.5 milioane de lei. \n timp ce daunele pl`tite au crescut cu 19%. UNSAR [i CSA vor transmite Executivului o scrisoare prin care vor solicita aplicarea unei deductibilit`]i \n cazul asigur`rilor de via]` \n limita a 400 euro/an. \ncepånd cu 1 ianuarie 2010. potrivit datelor APAPR.

.

Ce obiective [i-a stabilit conducerea NBG LEASING pentru acest an? Obiectivele NBG LEASING pentru acest an vizeaz` sterilizarea portofoliului de clien]i. societ`]ile de leasing pot opta pentru o politic` de risc bine adaptat` la actualele condi]ii ale pie]ei. au amånat decizia pån` la intrarea \n vigoare a noului program „Rabla”. ale angaja]ilor din mediul privat. cåt [i ca natur`. Pornind de la aceste premise. |n plus. Adrian Dumitrache Cum aprecia]i c` a evoluat pia]a leasingului \n primele luni ale acestui an? Dar NBG LEASING? De cånd a \nceput criza financiar`. |n principal. extinderea parteneriatelor comerciale cu diver[i importatori sau re]ele de dealeri din industria auto [i intrarea \n top cinci juc`tori din pia]` ca volum al afacerilor \ncheiate \n 2010. iar datele statistice care se vor publica ne vor confirma [i ne vor furniza cifra acestui declin. Totodat`. al`turi de cel al m`surilor de austeritate luate de Guvern. {i NBG LEASING a consemnat un declin al contract`rilor noi \n primele trei luni ale acestui an. Unul dintre ace[tia a fost introducerea taxei de poluare pentru prima \nmatriculare pe teritoriul Romåniei \n cazul tuturor autovehiculor dotate cu motoare pån` la genera]ia Euro IV (inclusiv) [i cre[terea acestei taxe pentru categoriile deja taxate \n baza vechii legisla]ii. consider` directorul de vånz`ri al NBG LEASING. imobiliarele [i transportul rutier de m`rfuri. dar s` nu „omoare” afacerile noi. putem spune c` pia]a leasingului va consemna un regres \n primele trei luni. |n ce interval de timp va atinge pia]a de leasing din Romånia ratele de cre[tere ob]inute anterior? |n opinia noastr`. mai devreme de un orizont de doi-trei ani nu se \ntrev`d cre[teri cuantificate cu dou` cifre pentru pia]a de profil din cauza reculului economic general [i al restrångerii drastice a sectoarelor economice care generau afaceri de valori mari pentru industria leasingului. potrivit Asocia]iei Produc`torilor [i Importatorilor de Automobile. cu 33% dup` criteriul valoric [i cu 6% dup` cel numeric. Ce mijloace au la dispozi]ie societ`]ile de leasing pentru a reu[i s` se men]in` pe linia de plutire \ntr-un an care se anun]` dificil? Mijloacele de men]inere pe linia de plutire sunt pu]ine ca num`r [i mai mult sau mai pu]in limitate ca efect. ne a[tept`m chiar la o sc`dere a pie]ei pe \ntregul an. inclusiv o parte dintre companii. respectiv s` fie destul de restrictiv` cåt s` protejeze compania de riscurile poten]iale legate de gestiunea portofoliului existent. \n urma ultimelor evolu]ii macroeconomice. rezultatele din primul trimestru „translatåndu-se” practic c`tre aprilie-mai. comparativ cu 2009. majoritatea doritorilor de autovehicule noi.Leasing NBG LEASING vrea \n 2010 \n top cinci Pia]a leasingului va continua s` scad` [i \n acest an. al c`rui start a avut loc spre finele lunii februarie. Cum va evolua pia]a de leasing \n acest an comparativ cu 2009? De[i u[oara revigorare a afacerilor din martie [i aprilie ne d`deau speran]e pentru o u[oar` cre[tere la finele acestui an. comparativ cu acela[i interval din 2009. pia]a de profil se afl` \n cea mai mare interdependen]` cu industria auto. |n privin]a factorilor cauzali ai involu]iei. Dan Cristian Pelcu]`. respectiv suspendarea investi]iilor publice [i reducerea veniturilor bugetarilor [i. juc`torii din pia]` trebuie s` adopte o politic` de vånz`ri [i de marketing care s` fie \n concordan]` cu parametrii actuali ai pie]ei [i cu politica de risc. probabil.5%. n 76 Interviu . \n spe]` construc]iile. pruden]ialitate [i aplicarea principiului dispers`rii riscurilor \n activitatea curent` de creditare. ace[tia sunt multipli atåt ca num`r. precum [i o gestiune de „fier” a recuper`rii debitelor de la clien]ii restan]ieri. iar aceasta din urm` a \nregistrat un recul al vånz`rilor de 43. sub impactul contrac]iei vånz`rilor auto [i imobiliare.

.

stråns legat de pia]a auto. a fost puternic afectat de sc`derea vånz`rilor de ma[ini noi. Angela Pl`cint` 78 Analiz` . dar [i de restrångerea bugetelor de investi]ii ale clien]ilor companii.Leasing Mai pu]in optimism \n pia]` Industria de leasing a fost anul trecut sectorul economiei cel mai lovit de criz`. Leasingul. iar estim`rile pentru 2010 nu sunt nici ele optimiste.

.

deoarece firmele de leasing nu sunt vånz`tori de ma[ini [i. cu 34%. cel mai important segment al pie]ei de leasing. Impactul mare a fost \n vara [i toamna anului trecut. camioanele [i autoutilitarele nu intereseaz` pe nimeni. iar ceea ce a fost de reziliat s-a reziliat deja. companiile de leasing au recuperat zeci de mii de bunuri de la clien]ii care nu [i-au mai putut pl`ti ratele. potrivit datelor Asocia]iei Societ`]ilor Financiare (ALB). \n timp ce pentru ma[ini mai exist` o oarecare cerere.2 milioane de euro. Nu exist` statistici oficiale cu privire la num`rul bunurilor recuperate de la debutul crizei pe pia]a local`. {eful MKB Romexterra Leasing afirm` c` pre]urile nu sunt reduse. sc`derea masiv` din 2009 a reprezentat o lovitur` puternic`. Dac` vindem cu discounturi masive. Unele companii din top zece au ie[it din acest clasament. care nu ac]ioneaz` pe o pia]` puternic reglementat`.8 miliarde de euro \n 2008 la 1. Problema este la camioane [i autoutilitare. Executarea silit`. Acum probabil un nou val de recuper`ri va lovi clien]ii mari.Leasing | n aceste condi]ii. unul din trei clien]i ai institu]iilor financiare nebancare a \nregistrat \n 2009 \ntårzieri la plat`. nu este foarte mare. firmele de leasing au fost 80 Analiz` . Majoritatea companiilor au \nregistrat pierderi din cauza \ntårzierilor mari la plat` ale clien]ilor [i a rezilierii a zeci de mii de contracte. CEO al MKB Romexterra Leasing. unde pia]a este blocat`“. pia]a a sc`zut dramatic cu 72% \n 2009. clien]ii au \nceput s` aib` dificult`]i din ce \n ce mai mari la plata ratelor.3 miliarde de euro. „|n sectorul autoturismelor exist` cerere.6 milioane de euro. pån` la 839. „Noi suntem nevoi]i s` avem \n vedere [i alte reguli. apar pierderi [i dezechilibre de capital. Drept urmare. dar este constant`. cel pu]in la compania noastr` nu sunt mi[c`ri semnificative. |n acela[i timp. s-au redus cu 75%. numai cu hot`råre judec`toreasc` Din aprilie anul trecut. Dup` ce \n anii de dinainte de criz` pia]a de leasing cre[tea cu 4060% pe an. iar cele pentru real estate au sc`zut ceva mai pu]in. Constantinescu se a[teapt` ca \n urm`toarele luni s` vin` un nou val de rezilieri de contracte [i recuper`ri de bunuri. Finan]`rile pentru achizi]ia de automobile. ritmul recuper`rilor este constant. finan]`rile acordate pentru achizi]ia de echipamente s-au redus cu 76%. pån` la 1. a mai spus Constantinescu.3 miliarde de euro la finele anului trecut. care sunt dependen]i de stat [i nu \[i \ncaseaz` facturile“. \n condi]iile \n care au \ncheiat un volum foarte redus de contracte [i au \nregistrat sc`deri chiar [i de 90% a valorii bunurilor finan]ate. calculele pe care [i le fac sunt diferite de cele ale unui dealer auto. autoutilitare [i camioane. Pia]a de leasing a coboråt de la 4. Potrivit ALB. exact cånd num`rul recuper`rilor a \nceput s` creasc`. spune Cornel Coca Constantinescu. avånd \n vedere c` mul]i clien]i lucreaz` cu statul [i nu \[i \ncaseaz` banii la timp. Cele mai mari companii din aceast` pia]` sunt UniCredit Leasing Corporation [i BCR Leasing. „Fa]` de 2009. a explicat reprezentantul MKB Romexterra Leasing. Finan]atorii spun c`. [i atunci avem nevoie de infuzii de capital de la ac]ionari. dar estim`rile neoficiale merg de la 10.000 de bunuri. |n acela[i timp.000 la 30. care au invadat pia]a second-hand. din acest motiv. Trebuie s` g`sim un echilibru \ntre dorin]a de a vinde stocurile [i presiunea capitalului“.6 milioane de euro. cum ar fi adecvarea capitalului. pån` la 261. \n condi]iile \n care majoritatea finan]atorilor nici nu se gåndesc s` fac` reduceri masive de pre]uri pentru a sc`pa de stocuri pe o pia]` f`r` cerere. pån` la 232. Companiile de leasing au tot mai multe bunuri recuperate – num`rul lor a crescut semnificativ \n ultima jum`tate de an la majoritatea firmelor – dar nu reu[esc s` le vånd`.

\mpreun` cu termenul de formulare [i judecare a recursului. Pe de o parte. \ns` unii avoca]i sus]in c` \n acest fel clientul are [ansa la un proces echitabil. Companiile de leasing au \nceput s` recupereze mult mai greu ma[inile [i alte bunuri de la clien]ii r`u-platnici. sunt tot mai mul]i debitori r`u-platnici care \n aceast` perioad` \[i \nstr`ineaz` chiar [i fictiv bunurile“. Pån` la aceast` schimbare. cererea ar trebui solu]ionat` de urgen]` [i cu prec`dere. care primesc onorarii de la firmele pentru care lucreaz`. executarea silit` se f`cea \n baza contractului de leasing.6 obligate s` ob]in` o hot`råre judec`toreasc` \nainte de a executa silit un client. afirm` Cristian Petre. Teoretic. deoarece decizia execut`rii este luat` de un judec`tor. Pån` la mijlocul lunii aprilie 2009 un client r`u-platnic putea fi executat silit doar \n baza contractului de leasing sau a unui alt contract cu titlu executoriu. dar \n practic` termenul poate fi [i de una-dou` luni. Din p`cate. executivi de top din pia]a de leasing [i-au schimbat jobul din prim`vara lui 2009 pån` \n prezent [i numai unul dintre ace[tia a revenit la conducerea unei alte companii de leasing deci ar fi interesa]i \n principal de execu]ia rapid` a bunurilor. dup` ce Curtea Constitu]ional` a schimbat procedura de executare silit` [i a introdus obligativitatea ob]inerii acordului unui judec`tor pentru a \ncepe executarea. firmele de leasing spun c` aceast` schimbare le aduce pierderi importante. Dac` cererea este respins`. cred c` putem vorbi \n total de circa patru-[ase luni. senior partner \n cadrul casei de avocatur` D`nil` Petre & Asocia]ii. \n maximum o Financiar 2010 81 . adic` \n maximum trei-patru zile lucr`toare. spre deosebire de executori. iar executorii judec`tore[ti afirm` c` procesul de executare silit` va dura mult mai mult [i va fi mai greoi. „Acum executorul judec`toresc ales de c`tre creditor este obligat s` cear` \ncuviin]area execut`rii silite la instan]a judec`toreasc`. care este impar]ial.

spune el. Echipamentele scumpe se vånd greu. Din acest motiv folosim imobilele recuperate fie ca depozite. 428. aceste firme \[i schimbau foarte des sediul [i deveneau greu de g`sit. La noi. fie le \nchiriem“. „Automat vor cre[te provizioanele. Marfin Leasing). una dintre companiile de talie medie din pia]a de leasing financiar. firmele de leasing Cele mai scumpe bunuri recuperate Printre miile de bunuri recuperate de la debutul crizei de firmele de leasing se num`r` [i cåteva imobile [i terenuri al c`ror pre] dep`[e[te 400. pierderi pentru companiile de leasing. Pe de alt` parte. directorul executiv de vånz`ri al UniCredit Leasing Corporation. 348. iar de cealalt` parte finan]atorii sper` la o revenire a pie]ei imobiliare. iar \n multe cazuri analiza de risc a clien]ilor s-a f`cut \ntr-un timp scurt. dar pre]urile nu sunt cele pe care le a[tept`m noi. directorul general al Impuls Leasing. firmele de leasing spun c` vånzarea bunurilor recuperate se face \n pierdere. ceea ce \nseamn` c` pia]a de leasing este pe pierdere net`. firmele de leasing au \nregistrat pierderi importante. de apartament. iar pia]a fiind a[a cum este. valoarea ma[inii scade. fiind sigur c` \ntr-un an sau un an [i jum`tate pia]a imobiliar` se va mi[ca“. de peste 100 de milioane de euro. afirm` Florentina Mircea. un imobil din Buftea (TBI Leasing. 82 Analiz` .000 de euro. pe de o parte. |n general. dar este clar c` tendin]a este de \nr`ut`]ire. general al TBI Leasing.000 de euro).000 de euro.000 [i 280. De exemplu. dac` procesul de executare silit` dureaz` mult. nimeni nu vinde acum. astfel \ncåt \n pia]` au ap`rut multe fraude. Printre cele mai scumpe bunuri recuperate se num`r` echipamente cu pre]uri cuprinse \ntre 220. cea mai mare companie de pe pia]a de leasing. Multe firme de leasing au \ncercat s` \[i majoreze cota de pia]` \n 2008. jude]ul Ilfov (Marfin Leasing.000 de euro). |n 2008.000 de euro. cånd.Leasing s`pt`mån`. dup` cum spun managerii companiilor de leasing. implicit. De asemenea. „Bunurile imobiliare nu «cer de måncare» \n mod deosebit. poten]ialii cump`r`tori a[teapt` noi ieftiniri. |n oferta de bunuri recuperate a firmelor de leasing cele mai scumpe sunt un imobil cu teren din Ploie[ti (431.000 de euro. iar pentru pierderea \nregistrat` compania poate da \n judecat` clientul. sus]ine R`zvan Diaconescu. adaug` Mircea. spune Dan Constantinescu. au existat cazuri de firme mici. iar multe companii de leasing vor avea pierderi. Potrivit bilan]urilor publicate pe site-ul Ministerului Finan]elor. Pu]ine companii [i-au publicat rezultatele finale pentru 2009 \n ceea ce prive[te profitul sau pierderea. dar pentru ma[ini se mai g`sesc cump`r`tori. \n condi]iile \n care \n 2007 minusul fusese de 34 de milioane de euro. O perioad` mai lung` de recuperare a bunurilor de la r`u-platnici \nseamn` provizioane mai mari [i. \[i pierde din valoare [i atunci unele companii mai las` din pre]. directorul de talie mare [i medie au \nregistrat \n 2008 o pierdere cumulat` de 115 milioane de euro. pe care l-am våndut“. cel mai scump bun recuperat a fost un automobil Mercedes de 100. profiturile totale ale companiilor mari [i medii au fost de circa 42 de milioane de euro.000 de euro) [i un teren cu imobil situat \n Voluntari. pentru c` vor ]ine bloca]i banii pentru clien]i r`u-platnici”. foarte greu de våndut \n aceast` perioad`. de c`tre un executor judec`toresc. care ob]ineau de la mai mul]i finan]atori bani pentru acela[i echipament sau pentru bunuri care \n realitate nu existau. Dup` ob]inerea finan]`rilor. 405. o vil` din Råmnicu Vålcea (TBI Leasing. „Dac` ]ii foarte mult o ma[in` sau un echipament. va sc`dea profitul. „Exist` cerere.

.

|n cazul achizi]iei unei ma[ini de 20. Mihaela Mateescu (directorul general al Raiffeisen Leasing). Dintre ace[tia. {ase executivi de top. |n alte 84 Analiz` . Cristian {endroiu (directorul executiv al }iriac Leasing).pot cump`ra acum ma[ini sau echipamente cu avans de 5-15%.r. finan]atorul se asigur` c` recupereaz` cåt mai mult din suma acordat` \n cazul \n care clientul nu mai poate pl`ti ratele. dup` ce a avut cre[teri de 30-40% \n anii anteriori.000-8. ceea ce \nseamn` c` nu mai ai niciun viitor.capital social mare [i profit . dar sunt mai pu]ini cei care se calific` la un avans minim. \ns` \n prezent majoritatea cer clientului s` achite 20-40% din valoarea bunului finan]at. explic` Fabio Razzetto. \n prezent doar 10% se mai calific`“. afirm` Diaconescu.000 de euro \n cazul avansurilor \ntre 20 [i 40%. R`zvan Diaconescu. adaug` el. Acum. Pe de alt` parte. schimba]i Criza a adus schimb`ri importante nu doar \n bilan]urile companiilor. spune Razzetto. deoarece \n acest caz se poate vedea u[or comportamentul lor la plata ratelor. [i alta este s` pierzi 20%. „Dac` \nainte de criz` 50% din clien]ii noi se calificau pentru un avans de pån` la 15%.).Leasing |n ultimul an. Cei [ase manageri sunt Adrian Alexe (directorul general al }iriac Leasing). cum ar fi imobiliarele. BCR. Dar cea mai bun` situa]ie o au firmele care lucreaz` deja cu finan]atorul. ceea ce \nseamn` c` situa]ia se poate redresa“. iar apoi gradul de \ndatorare. \n timp ce to]i ceilal]i au ie[it deocamdat` din aceast` industrie. clien]ii vor s` aib` o rat` cåt mai mic` [i dau avansuri mai mari“. acest nivel minim al avansului era practicat de toate firmele de leasing. nu \l finan]`m. Claudiu St`nescu (directorul general al BCR Leasing) [i Demostene Chivulescu (directorul general al Romstal Leasing). }iriac [i Raiffeisen se num`r` printre cele mai mari firme din pia]a de leasing. chiar dac` cererea de leasing este \nc` foarte sc`zut`. toate companiile au \nregistrat o sc`dere. |n acest fel. {ase executivi de top din pia]a de leasing [i-au schimbat jobul din prim`vara lui 2009 pån` \n prezent [i numai unul dintre ace[tia a revenit la conducerea unei alte companii de leasing. „Sunt situa]ii \n care directorii pleac` deoarece este frustrant s` vezi c` scade businessul. iar acestea s` fie foarte bune“. pentru c` \n 2009 to]i au avut rezultate proaste. ne trebuie «cifre tari» pentru a-l finan]a cu avans minim. „Dac` vorbim de un client nou. firmele de leasing au \n`sprit condi]iile de creditare.000 de euro. directorul general al Afin Leasing. Num`rul companiilor care se calific` pentru o finan]are \n leasing cu avans foarte mic a sc`zut semnificativ \n ultimul an [i numai firmele cu o situa]ie financiar` foarte bun` . clientul trebuie s` vin` cu 3. una dintre cele mai mari companii din pia]a de leasing financiar. majorånd avansurile cerute la acordarea de finan]`ri. doar Dihel (32 de ani) a trecut de la conducerea OTP Leasing la cea a }iriac Leasing. |nainte clien]ii voiau avansuri cåt mai mici. pentru c` nimic nu mai merge. spune c` sunt mul]i clien]i care cer ei \n[i[i s` pl`teasc` avansuri mai mari. directorul general al Impuls Leasing.n. dar suma ajunge la 4. trebuie s` analiz`m [i toate cifrele. „Noi nu am schimbat sistemul de scoring la acordarea finan]`rii. pentru c` foloseau banii \n alt` parte. toat` lumea [tie c` sunt firme care manevreaz` profitul [i pierderile a[a cum vor. |n ceea ce prive[te cifra de afaceri. dar una este s` pierzi 50% din clien]i.000 de euro la un avans de 15%. Ne uit`m [i la profitabilitate. |nainte de criz`. Nu putem avea \ncredere doar \n informa]iile de la Centrala Riscurilor Bancare (cu privire la \ntårzierile la plat` . ci [i \n conducerea lor. „Dac` poten]ialul client are deja credite mari la b`nci. dar cu precau]ie. Primul indicator la care se uit` Afin Leasing atunci cånd acord` o finan]are este nivelul capitalului companiei. unii nu suport` acest lucru. Mircea Dihel (directorul general al OTP Leasing).

Nu exist` statistici oficiale cu privire la num`rul bunurilor recuperate de la debutul crizei pe pia]a local`, dar estim`rile neoficiale merg de la 10.000 la 30.000 de bunuri, care au invadat pia]a second-hand.
situa]ii este vorba [i de presiunea ac]ionarilor, care vor s` pun` oameni mai ieftini la conducerea companiei“, afirm` George Butunoiu, unul dintre cei mai cunoscu]i headhunteri de pe pia]a local`. |n condi]iile \n care pia]a a sc`zut dramatic, afacerile unora dintre companii s-au diminuat chiar [i cu 90%, iar num`rul de r`u-platnici cre[tea constant, executivii au fost pu[i poate \n cea mai dificil` situa]ie din cariera lor. Mai mult, firmele de leasing s-au ales cu mii de ma[ini recuperate de la clien]ii care nu [i-au mai putut pl`ti ratele, ma[ini pe care \ncearc` sa le revånd` pe o pia]` auto care nu merge foarte bine. {irul plec`rilor a \nceput cu }iriac Leasing, \n prim`vara anului trecut, cånd Adrian Alexe, 42 de ani, a plecat de la conducerea companiei, \mpreun` cu directorul executiv, Cristian {endroiu. Alexe a fost \nlocuit de Mircea Dihel, fost director general al OTP Leasing, iar \n locul lui {endroiu a venit Cristian Chelu, fost director financiar la KBC Consumer Finance. |ntre timp, Chelu a plecat de la }iriac Leasing. Pån` la sfår[itul lui 2009 a mai avut loc o schimbare de management, directorul general la Romstal Leasing, Demostene Chivulescu, fiind \nlocuit cu Gabriel Diamandopol, iar anul 2010 a \nceput cu noi surprize. Mihaela Mateescu, 41 de ani, a plecat de la conducerea Raiffeisen Leasing, dup` patru ani \n care a ocupat pozi]ia de director general. O lun` mai tårziu s-a schimbat [i directorul general al BCR Leasing, Claudiu St`nescu, 39 de ani, p`r`sind compania dupa [apte ani. Odat` cu pr`bu[irea afacerilor au sc`zut serios [i veniturile executivilor din leasing. „La firmele mari, salariile executivilor de top sunt la nivelul celui de vicepre[edinte de banc`, adic` 6.000-7.000 de euro pe lun` net. Acesta este salariul fix, la care se adaug` [i o parte variabil`, \n func]ie de performan]`, care poate dubla salariul. Bonusurile au sc`zut \ns` chiar [i cu 90% sau 100%“, mai spune George Butunoiu.

Cum va evolua leasingul auto?
Pia]a de leasing auto, care \n anii ei buni a trecut de trei miliarde de euro, va r`måne \nghe]at` [i \n 2010, dup` ce anul trecut a sc`zut cu 75%, [i va fi dominat` de ma[inile second-hand, \n condi]iile \n care \n anii trecu]i acestea de]ineau o pondere de sub 10%, consider` managerii firmelor de leasing.

Financiar 2010

85

Leasing
De pia]a de leasing auto depind [i alte afaceri, cum ar fi asigur`rile, deoarece \n cazul ma[inilor cump`rate \n leasing \ncheierea unei poli]e Casco este obligatorie, ceea ce le aducea mult business asigur`torilor. Impactul negativ al leasingului auto s-a v`zut deja \n pia]a asigur`rilor \n primul trimestru: vånz`rile de poli]e CASCO s-au redus cu 26%. „Cred c` anul acesta leasingul auto nu va reprezenta mai mult de 50% din \ntreaga pia]`, iar ponderea cea mai mare va fi a finan]`rilor pentru ma[ini second-hand. Oferta de second-hand este foarte mare, se g`sesc ma[ini bune, cu rulaj mic, la pre]uri atractive“, spune Florentina Mircea, directorul general al TBI Leasing. Dan Constantinescu, directorul executiv de vånz`ri al UniCredit Leasing, cea mai mare companie din pia]a leasingului financiar, estimeaz` c` finan]`rile pentru autoturisme vor r`måne la acela[i nivel ca anul trecut. „Ce motive ar putea avea aceast` pia]` s` mearg` mai bine? Lucrurile vor fi dificile \n prima parte a anului, dar \n semestrul doi ar putea s` \[i revin` cererea. Abia \n 2011 ne putem a[tepta la o cre[tere a leasingului auto“, afirm` Constantinescu. Cererea de autovehicule va r`måne \n continuare foarte slab`, deoarece nici clien]ii companii, nici persoanele fizice nu vor s` se angajeze \n contracte de \mprumut pe termen de 3-4 ani, consider` R`zvan Diaconescu, directorul general al Impuls Leasing. „M` a[tept ca pia]a auto s` fie pu]in mai bun` decåt anul trecut datorit` programului Remat, dar leasingul de autovehicule cred c` va sc`dea. Problema este c` nu sunt clien]i nici pentru ma[ini noi, nici pentru second-hand. Persist` ne\ncrederea \n climatul economic, ceea ce conduce la o fric` de a face investi]ii. Clien]ii nu se angajeaz` la \mprumuturi pe 3-4 ani, pentru c` nu [tiu nici ce se va \ntåmpla \n urm`toarele [ase luni“, explic` Diaconescu. El vede anul acesta o cre[tere a ponderii masinilor la måna a doua \n pia]a de leasing auto, finan]atorii fiind foarte interesa]i de dezvoltarea acestui segment, atåt pentru c` au multe ma[ini recuperate de revåndut, cåt [i pentru c` pia]a de ma[ini noi nu merge deloc bine. Pia]a de leasing, o industrie care \n urm` cu numai doi ani se apropia de pragul de cinci miliarde de euro, se va confrunta cu \nc` un an extrem de dificil, dup` ce \n 2009 a fost cel mai lovit sector al economiei, cu o sc`dere de 72%. De[i la \nceputul lui 2010 majoritatea companiilor vorbeau despre un an mai bun, rezultatele primului trimestru \i vor determina s` \[i regåndeasc` planurile ini]iale. De ce nu \[i revine pia]a? Companiile, principalii clien]i ai finan]atorilor, [i-au \nghe]at planurile de investi]ii, \n condi]iile \n care habar nu au dac` va fi majorat` TVA [i cota unic`, ceea ce le-ar afecta afacerile. Aceea[i nesiguran]` se resimte [i \n råndul clien]ilor persoane fizice, spun managerii din leasing. „|n continuare exist` foarte multe incertitudini, am constatat acest lucru [i la companii foarte mari, care [i-au pus pe «hold» investi]iile. Acest lucru afecteaz` companiile de leasing”, explic` Felix Daniliuc, directorul general al Raiffeisen Leasing. „Pe de alt` parte, cred c` atåt autorit`]ile, cåt [i juc`torii din pia]` nu au reu[it s` transmit` un mesaj de \ncredere c`tre companii, \n special c`tre IMM. Mi-e team` c` nimeni nu con[tientizeaz` faptul c` 2010 este un an crucial, nu mai avem rezervele din 2008, din care am tr`it \n 2009. Nu ne mai permitem un an de a[teptare [i nu m` refer aici doar la firmele de leasing, ci la \ntreaga economie”, mai spune el. Primul trimestru din 2010 se num`r` printre cele mai proaste perioade din istoria pie]ei de leasing, \n principal deoarece clien]ii companii nu mai investesc \n parcuri auto. Finan]`rile pentru achizi]ia de ma[ini s-au redus cu 36% \n aceast` perioad`, pån` la 141,5 milioane de euro. „Primul trimestru a fost unul dintre cele mai slabe trimestre din istoria pie]ei de leasing, cred c` numai \n 20002001 a fost mai prost, cånd erau \nc` foarte pu]ine firme de leasing pe pia]`. Acest lucru se \ntåmpl` \n primul rånd din cauza sc`derii vånz`rilor de ma[ini”, spune R`zvan Diaconescu, directorul general al Impuls Leasing. De asemenea, \n actualul climat economic, cånd prognozele oficiale cu privire la evolu]ia economiei se schimb` de la o s`pt`mån` la alta, iar oamenii de afaceri [i angaja]ii se

Sc`dere de 32% \n primul trimestru din 2010
|n primul trimestru din 2010, pia]a de leasing [i-a continuat declinul [i a sc`zut cu 32%, potrivit ALB. Valoarea bunurilor finan]ate a fost de 242,7 milioane de euro, fa]` de 356 de milioane de euro \n primele trei luni din 2009. „Una dintre principalele cauze ale acestei evolu]ii o constituie birocra]ia excesiv` [i de lung` durat` a procedurii judiciare de executare silit`, precum [i lipsa unor m`suri fiscale [i macroeconomice de sus]inere a agen]ilor economici \n perioada de criz` financiar`“, a declarat Adriana Ahciarliu, secretarul general al ALB. Anun]area rezultatelor pie]ei de leasing pentru primul trimestru i-a determinat pe mul]i manageri de companii s` \[i regåndeasc` planurile f`cute la \nceputul anului. Dac` \n ianuarie \nc` mai sperau la cre[tere, acum este clar: leasingul va sc`dea din nou.

86

Analiz`

Pia]a de leasing auto, care \n anii ei buni a trecut de trei miliarde de euro, va r`måne \nghe]at` [i \n 2010, dup` ce anul trecut a sc`zut cu 75%.
gåndesc cu team` c` nu va putea fi evitat` majorarea TVA [i a cotei unice, nimeni nu mai achizi]ioneaz` nimic. „Nimeni nu [tie ce se \ntåmpl`. Toat` lumea \[i amån` achizi]iile, deoarece nu [tie dac` va fi majorat` TVA sau nu. O majorare a TVA se va vedea imediat \n pre]ul ma[inilor. Pe de alt` parte, tot mai pu]ini din cei care solicit` o finan]are se [i calific`. Anul 2009 a fost foarte prost, iar rezultatele companiilor nu arat` deloc bine. Nu mai po]i s` le acorzi finan]`ri, poate doar cu avans foarte mare, pe care nu mul]i \[i permit s` \l pl`teasc`”, adaug` directorul Impuls Leasing. O alt` cauz` a evolu]iei negative a leasingului sunt datoriile acumulate de stat c`tre firme private, \n special \n infrastructur`, ceea ce aduce companiile \n imposibilitatea de a-[i mai pl`ti ratele pentru finan]`rile contractate. „De vin` sunt [i blocajele, sunt \n continuare mul]i clien]i care a[teapt` s` primeasc` bani de la stat [i nu \i mai primesc”, spune Daniliuc de la Raiffeisen Leasing. De altfel, arieratele statului c`tre sectorul privat au dep`[it ]intele agreate cu Fondul Monetar Interna]ional, fiind solicitate derog`ri la toate evalu`rile. Anul 2010 se va \ncheia, cel mai probabil, cu o sc`dere a pie]ei comparativ cu nivelul deja foarte jos din 2009, \ns` unii manageri mai optimi[ti v`d o stagnare. „Pentru urm`toarele trimestre estimez aproximativ aceea[i evolu]ie ca \n T1, poate pu]in sub 30% totu[i, avånd \n vedere c` anul trecut \n primul trimestru s-au realizat cele mai mari volume, iar celelalte au fost mai slabe”, afirm` R`zvan Diaconescu de la Impuls Leasing. Pe de alt` parte, [eful Raiffeisen Leasing se a[teapt` la o sc`dere ceva mai redus` a pie]ei, care a coboråt anul trecut la nivelul de 1,33 miliarde de euro. „Eu \mi p`strez nota de optimism [i m` a[tept ca pia]a s` fie de 1,2-1,3 miliarde de euro la sfår[itul anului (ca valoare a bunurilor finan]ate - n.r.). Atåt eu, cåt [i mul]i colegi de-ai mei de la alte companii de leasing avem bugetate cre[teri pentru 2010, dar nu vom putea controla reac]ia pie]ei”, spune Felix Daniliuc. Directorul general al MKB Romexterra Leasing, Cornel Coca Constantinescu, se a[teapt` la o diminuare cu o treime a pie]ei de leasing. „Cred c` la sfår[itul anului pia]a va fi cu 30% sub nivelul din 2009, ne \ntoarcem \n continuare \n timp. Se va echilibra totu[i structura pie]ei \ntre auto, echipamente [i real estate, cred c` se va reduce dependen]a de vånz`rile de ma[ini”, consider` Constantinescu. Sc`derea puternic` a pie]ei s-a v`zut deja \n råndul juc`torilor mici: cåteva zeci de companii de leasing de mici dimensiuni au ie[it de pe pia]` \n ultimul an, deoarece ac]ionarii nu le-au mai putut sus]ine cu fonduri. Thomas Tolazzi, directorul general al BCR Leasing, estimeaz` c` pia]a de leasing va r`måne anul acesta la nivelul din 2009, de 1,3 miliarde de euro. Tolazzi a preluat conducerea firmei de leasing \n februarie, \nlocuindu-l pe Claudiu St`nescu. Anterior, Tolazzi a fost director de risc pe segmentul de clien]i corporate din cadrul BCR, cea mai mare banc` de pe pia]a romåneasc`. „}intele de vånz`ri pentru 2010 sunt corelate cu tendin]a cererii, \nc` redus`. Din aceast` perspectiv`, volumul anticipat al pie]ei va fi apropiat celui din 2009. Clien]ii, atåt persoane juridice, cåt [i fizice, manifest` \nc` o relativ` pruden]` \n asumarea de noi obliga]ii pe plat`, iar firmele de leasing aplic` criterii de eligibilitate mai pu]in permisive, pentru a putea controla riscul“, sus]ine Tolazzi, ad`ugånd c` recuperarea de bunuri va r`måne principala activitate a firmelor de leasing [i \n 2010. „Dup` un an \n care firmele de leasing s-au v`zut nevoite s` fac` fa]` severei dilu`ri a portofoliilor, supradimension`rii rapide a stocului de vehicule reposedate, cre[terii provizioanelor [i pierderilor rezultate din revånzare, priorit`]ile lor r`mån acelea[i: cur`]area portofoliilor, un atent management al riscurilor [i optimizarea proceselor de colectare a debitelor“, spune Tolazzi. Peste 90% dintre clien]ii firmelor de leasing sunt persoane juridice, iar cele mai mari probleme la rambursarea ratelor le-au \ntåmpinat IMM-urile din sectorul construc]iilor, al transporturilor [i din industrie. n

Financiar 2010

87

A fost greu pentru c` toate lucrurile pe care nu le-ai f`cut bine \n anii anteriori [i-au prezentat nota de plat` acum. [i va func]iona probabil pån` cånd vor merge programele „Rabla” de prin alte ]`ri. vezi sectorul auto. spune Bogdan Cernescu. pe zona de imobiliare st`m bine. Dac` vor accepta al]i parametri. mai ales. Deci astea au fost principalele dou` considerente care au determinat reducerea finan]`rilor. Cristina Cuncea Cum a trecut pia]a de leasing de anul trecut [i implicit Immorent? Anul trecut a fost an de criz`. sunt [anse ca pia]a s` se dezghe]e [i vom vedea finan]`ri. Vedem [i noi cifrele [i statisticile [i vedem cam ce a mi[cat. cred c` au fost cam 10% din totalul portofoliului. |n condi]iile \n care anul trecut nu ne-am mai concentrat pe generarea de noi afaceri. Sunt [i ve[ti bune. Odat` ce consumul scade. Nimeni nu vrea s` investeasc` sau s` se \ndatoreze \ntr-un an de criz`. respectiv 50 de milioane de euro volumul finan]`rilor. 88 Interviu . s-a \ntåmplat acela[i lucru. N-am atins cåt voiam s` atingem. managing director al companiei. avånd \n vedere dificult`]ile cu care s-au confruntat multe companii ca urmare a crizei? Au fost restructur`ri mai ales pe partea de echipamente. subsidiara local` de leasing imobiliar a grupului Erste Bank. e clar c` [i celelalte ramuri se duc \n jos \ntr-o economie care se bazeaz` mai ales pe consum ca motor de cre[tere. dar la un moment dat devine o problem` de lichiditate. Starea proast` a economiei a antrenat reticen]a investitorilor. iar \n ciuda declara]iilor pe care le fac juc`torii. costurile de lichiditate au explodat \ncepånd din 2008 [i au continuat [i \n 2009. ci suntem undeva la 30 de milioane de euro. Retail-ul s-a dovedit destul de rezistent pån` \n momentul `sta. |n general. Ajustarea a[tept`rilor a fost foarte lent`. la fel [i clien]ii. refinan]`ri. Voin]` exist` la nivelul nostru. s` le restructurezi. Au preferat. cånd \]i faci planuri s` stai \ntr-o afacere 15-20 de ani e[ti mult mai atent. ceea ce d` o speran]` firmelor de leasing. pe cei care nu au [anse s` \[i mai revin`. adic` circa 10 milioane de euro. Restul factorilor decurg din ele: o politic` de risc mult mai restrictiv`. Cum vede]i evolu]ia pie]ei de real estate \n acest an? Sunt semne de revigorare. adic` investi]iile \n active fixe \n economie s` nu mai fie pe trend negativ. dup` corec]iile puternice de anul trecut? Prost. nici b`ncile nu s-au gr`bit s`-[i restructureze portofoliul [i nu este doar cazul Romåniei. Lucrurile \ncep s` se schimbe. nivel similar cu cel din 2008. probabil c` nevoia de lichiditate este atåt de stringent`. A fost mult mai pu]in business [i mult mai mult` aten]ie pe partea de control al riscurilor [i al costurilor. Cea mai mare parte a finan]`rilor a fost pentru real estate. atunci nu cred c` se va \ntåmpla nimic spectaculos anul acesta. pe real estate. anul trecut s` mearg` pe extinderi de facilit`]i din dorin]a de a nu avea provizioane [i de a nu-[i afecta capitalurile. Pe de alt` parte. Cam pentru unul din cinci clien]i a fost nevoie de restructurare. dar probabil c` m`surile drastice care urmeaz` s` fie implementate o s`-i dea o lovitur` destul de zdrav`n`. Dar din punct de vedere al volumelor finan]ate \n acest an. pentru c` anul trecut era foarte dificil s` tranzac]ionezi pentru c` era o mare discrepan]` \ntre ceea ce \[i doreau clien]ii [i p`rerea noastr`. Este o mare zon` de gri \n mijloc. A]i restructurat finan]`ri \n 2009 sau \n acest an. E clar c` \n ceea ce prive[te Romånia toat` lumea este \n a[teptare. dar veneau mai ales din pipeline-ul din 2008. e greu s` reporne[ti motoarele. Dac` nu. Pe partea de echipamente am fost mai relaxa]i. peste tot. Ca valoare. Vestea bun` \n acest an ar putea fi c` formarea brut` de capital fix. la fel ca [i \n 2008. Pe de alt` parte. Anul 2010 a debutat sub semnul incertitudinii. \ncåt firmele sunt preg`tite s` accepte al]i parametri. de cei care au cele mai bune [anse s` ias` din perioada asta proast`. va continua s` fie foarte selectiv` \n finan]area companiilor [i se va axa \n acest an \n c`utarea de oportunit`]i pe segmentul dezvolt`rii imobiliare [i pe cel al refinan]`rilor. de parc` nimic nu s-ar fi \ntåmplat.Leasing Immorent caut` oportunit`]i de refinan]are [i terenuri pentru birouri Immorent Romånia. cu un impact dur asupra economiei. probabil. chiar dac` toat` lumea vorbe[te de un an de criz`. trebuie s` faci ceva cu portofoliul de imobiliare care nu performeaz`. ci pe controlul a ceea ce aveam. Prin septembrie 2009 aveam discu]ii cu proprietari care r`m`seser` la evalu`rile lor de la \nceputul lui 2008. a fost mai nimic. Po]i s` delimitezi foarte clar perdan]ii. doar anumite sectoare se mi[c`. dar o s` ia ceva timp s` reintr`m pe pia]` [i nici nu sunt multe firme care s` vrea s` investeasc`. Pentru un an cum a fost anul trecut spunem c` nu a fost r`u. Cum a \nceput acest an pentru Immorent? Lucrurile au devenit u[or mai previzibile din toamna anului trecut. al ac]ionarilor. Clar c` ceea ce se poate baza pe export func]ioneaz`. bani mult mai scumpi. s` \ncepi s` le vinzi. cel pu]in \n Europa. care nu au avut nicio problem` \n a se \ndatora la nesfår[it [i acolo au fost probleme. Este bine [i pentru c` cea mai mare parte a finan]`rilor a fost legat` de imobiliare [i [tim cu to]ii c` 2009 a fost un an nefast pentru acest segment. dar m`car [tim unde sunt extremele. au fost tranzac]ii.

Pån` \n momentul \n care pre]urile nu se vor duce \n acea zon` \mi vine foarte greu s` cred c` cineva se va apuca s` construiasc` din nou. au sc`zut. nivelul din 2009 va fi bine.000-7.000 de euro. pentru c` noi viz`m \n special Bucure[tiul.nu. conceptul este valabil \n continuare. schema [i cau]i teren. Sunt oferte. Ca valoare. care sunt \nc` sus. iar cei care au teren constat` c` prin prisma evenimentelor recente acesta nu se mai potrive[te ideii pe care o aveau. Pe de alt` parte. Prima faz` va avea doar birouri. pentru c` este cerere pentru dezvolt`ri de calitate indiferent de zon` (birouri. care indic` 1. Dac` vom atinge 30 de milioane de euro. Pe partea de development. dar \n zonele care se preteaz` foarte bine unei dezvolt`ri de tip office pre]urile sunt \nc` sus. Suntem \n faza de autorizare. iar pe pia]` nu sunt multe proiecte de calitate. retail. a[a cum am f`cut la intrarea pe pia]` \n 2006. cu excep]ia cazurilor \n care proprietarii sunt dispu[i s` aduc` ceva capital propriu. ceea ce face foarte dificil` orice discu]ie. unde a]i anun]at proiecte imobiliare.000 de euro pe metru p`trat? Probabil c` Dar ave]i terenuri \n Bucure[ti [i \n ]ar`. dintre care unul \n parteneriat cu Rompetrol. Ave]i un buget pentru achizi]ii de terenuri? Nu. Ce ve]i face practic \n acest an avånd \n vedere estim`rile privind investi]iile de capital [i cele privind pia]a imobiliar`? Ce-am f`cut [i pån` acum.25 milioane de metri p`tra]i. iar un astfel de concept poate s` aib` succes \n ora[ele secundare. pe segmentul de refinan]`ri este foarte greu s` te apropii de tranzac]ii. [i \n momentul \n care avem posibilitatea o s` ne implic`m \n astfel de proiecte.” Bogdan Cernescu. Sunt statistici legate de suprafa]a de birouri. vom vedea multe lucruri amånate. dac` g`sim ceva interesant [i credem \n el. n Financiar 2010 89 . probabil c` numai jum`tate din suprafa]` este de calitate. C`ut`m \n continuare terenuri \n afara Bucure[tiului pentru astfel de dezvolt`ri. vom c`uta oportunit`]i de refinan]are. {i aici e greu. Sigur. |n aceste condi]ii. Pe partea de birouri sunt multe companii care \[i mut` sediile. Vom face achizi]ii oportunistic. dar a[a cum spuneam e greu s` ba]i palma pe o valoare de pia]` mutual consfin]it`. cred c` e mai bine s` fie a[a.000 de metri p`tra]i. cånd valorile de pia]` erau sus. Deci acest sector este \nghe]at din cauza asta [i p`rerea mea este c` a[a va r`måne o bun` parte de vreme. am terminat procesul de planificare. Avem propria echip` de ingineri. Astfel. Leasingul devine interesant numai din prisma faptului c` vorbim de termene lungi. Nu ne-am ferit niciodat` de proiecte greenfield. Cred c` pre]ul corect este undeva la jum`tate. Partea de reziden]ial deocamdat` nu o facem. b`ncile [i firmele de leasing jonglau cu \mprumuturi care reprezentau peste 80% din valoarea investi]iei [i atunci chiar s` vrei s` refinan]ezi imobilele respective este imposibil. Mai avem un teren la Oradea. de arhitectur`. Mie mi-ar veni foarte u[or s` transform o facilitate de finan]are care a fost oferit` acum doi sau trei ani pe cinci-[apte ani \n ceva pe 12-15 ani. dar e o problem` de pre]. fie ai chiria[ul. Nu din cauz` c` nu exist` cerere.000 de euro pe metru p`trat. da.000 de metri p`tra]i. unde pre]urile au fost destul de rezistente. Are sens s` dai 3. logistic`. Ave]i o estimare a volumelor finan]ate prin leasing \n acest an? Este greu. managing director Immorent Se va \ntåmpla \n acest an? Va fi un proces lung [i de durat` [i \n fond. Loc este \n pia]`. proiecte de birouri. dup` mine. Noi mai avem \ns` un avantaj. dar sunt proprietari care cer \n continuare 3. dar retailerii nu mai sunt dornici s` se extind` sau dac` o fac caut` zone centrale la chirii mici. retail [i logistic [i. \i dai clientului o gur` de oxigen [i \i echilibrezi bilan]ul. Pe de alt` parte. nu mai sunt 5. „Cam pentru unul din cinci clien]i a fost nevoie de restructurare.000-50. pentru c` mai devreme sau mai tårziu lucrurile se vor pune \n mi[care. dar pu]ine sunt statisticile despre cl`dirile de calitate. |n ce stadiu sunt aceste proiecte? Proiectul din Bucure[ti merge \nainte. la niveluri descurajante. ne uit`m [i la proiecte din zona industrial`. de 6. reziden]ial). cred c` au fost cam 10% din totalul portofoliului. Multe propriet`]i au fost refinan]ate \n 2007-2008. adic` circa 10 milioane de euro. Negociem \n prezent finan]`ri \n valoare de 7-8 milioane de euro pe real estate. |n dezvoltarea imobiliar` sunt dou` abord`ri: fie ai o bucat` de teren care \[i caut` un uz. cei care caut` teren \l g`sesc greu ast`zi. O reac]ie gr`bit` a b`ncilor n-ar face decåt s` introduc` noi factori distructivi \n pia]`. depinde de capacitatea noastr` de a identifica teren. este cerere mai ales pe partea de refinan]are. pentru c` \n unele cazuri PUZ-urile expir` [i noile reglement`ri \n domeniu nu vor permite ob]inerea acelora[i parametri. putem s` le monitoriz`m. de asemenea. Presiunea va fi mare pe vånz`torii de terenuri. de 30. Vom fi selectivi. de[i sunt la 60-65% mai mici decåt \n 2008.

20% Imobiliar .100% Autohellas A. 1. et.22% Echipamente IT i office .000%.51.com Indicator financiar .400 23 Autovehicule .Date estimative N/A N/A N/A N/A 36.695.Pre edinte CA Camelia Mihalache.98% 16 reprezentan i zonali industriale i agricole .1.000 2010 .ro Indicator financiar .Leasing Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web ALPHA LEASING ROMÂNIA IFN Calea Buze ti nr.36. et.000.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) AUTOTECHNICA FLEET SERVICES (HERTZ LEASE) Bd.Date estimative N/A N/A N/A N/A Jean-Claude Boloux . 4.341. sect.24 marketing@alphaleasing.ro 3 www. et.5% Sectorul imobiliar .313. et.000 10. Banca Transilvania .alphaleasing.551. 2.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Capital social (lei) Nr. sect.49. 103-103A.294.ro Indicator financiar .Director Comercial N/A N/A N/A N/A Autovehicule comerciale .000. cod 011014.0070% Sergiu Bogdan Oprescu . Ion Mihalache nr.73. Theodor Pallady nr.400.73. bl.S.ro Indicator financiar .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BT LEASING TRANSILVANIA Str.E.48.000 N/A N/A Autoturisme .E.18% BRD Groupe Société Générale 9.9412%.35.sogelease@brd. 3.29 2 office@hertzlease.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BNP PARIBAS LEASE GROUP IFN Str.Date finale 138.ro Indicator financiar .Director General Daniela Davidescu . 031-425.049 8.000 27.395. 99. Bucure ti 021-301.17% 2009 . I 7. sect. Cluj 0264-438.150 office@btleasing.Date finale 10. jud.Director General 2010 . 1.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . 14-18.A. sect.ro www. 1.000 90 Informa]ii companii de leasing .Date estimative N/A N/A N/A N/A 3. cod 031105.993 26 BT Investment .41.000* N/A N/A N/A 12.27.00. Bari iu nr. 1-2. 021-264.bnpparibas-leasegroup.Director General 10.49. Alpha Advisory România .000.790.15%.Director General 2009 . birou 1.48 021-301.Pre edinte Consiliu Supraveghere Thomas Tolazzi .600 1 Închirieri auto .Date estimative 36.00 021-407.10 021-323.ro 5 www.000.324.E Theofilos Romaios . 021-301. Alpha Finance România 5.62. Antin Participants 5 S.000 40. Marius Ro u Managing Directors 2009 .0. Bucure ti 021-407.graiter@bplg.ro 6 www.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BRD SOGELEASE IFN Bd.88.hertzlease. crt. Traian nr. 12.E.06% Philippe Chabert . Structur ac ionariat Conducere executiv 4.Director General Camelia Graiter .90.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . 1-7.82.6912%. 47.16% 2009 . Cluj-Napoca.90. 1. .Director Managementul Riscurilor i Back Office 2010 . Bucure ti 021-323. intrarea A.Date finale 2010 .0.09 021-314.ro 1 www.Pre edinte Banca Comercial Român Directorat / Director General 89.94%.39% Autoturisme .257.Director Comercial 2009 .bcr-leasing.16.905 (-)1. persoane fizice Adjunct 0. 1.3606%.62 camelia.ro 4 www.84 office@bcr-leasing.22% Vehicule comerciale .49.63% Echipamente / utilaje .770.04 brd.Date estimative N/A N/A N/A N/A Dominic Bruynseels .brdleasing. .T. 3.Pre edinte CA Titus Nicoar . Alpha Bank România . sect.btleasing. Bucure ti 021-264.2% 2009 .000 1 Leasing financiar Alpha Bank A.82.000 Echipamente medicale.Date finale 73.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) BCR LEASING IFN Pia a Alba Iulia nr.44% Imobile .90. puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr.52 031-425.80%. et.000 64.970% C t lin Scutaru . .266.816 0264-444.41. Financiara SA Costin Ciotec .18% Echipamente .Date estimative N/A N/A N/A N/A 20. 8.729 N/A N/A BNP Paribas Lease Group 99.074 12.ro Indicator financiar . Bucure ti 031-425. Alpha Leasing A.20% Robert Rekkers .030%.14% Echipamente de construc ii .

236 2010 .Pre edinte CA Bogdan Ivanov . .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) CREDIT EUROPE LEASING IFN Bd. 2.delfinleasing. cod 020334.uta@ro.812 91.26.000.619. Bucure ti-Târgovi te nr.31.com Indicator financiar .ro Indicator financiar . bl.360.198.41%. General Insurance of Cyprus Ltd.40%. sect.ro Indicator financiar .ro Indicator financiar .565 Bank of Cyprus Public Company Ltd.55.87% Credit Europe Ipotecar Echipamente .841.1. Gheorghe Andreea Elena Bodin . sect. Nica CristinaAdjunct Gabriela .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES POLAND Sp z o. 1. 26Z.03% 2009 .Pre edinte CA Lauren iu Moza .80 021-252. jud.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Capital social (lei) Obiectul contractului de Nr.128 30.21.Director General 2009 . .000 43.40.Pre edinte CA AliRiza Koska .com.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . Sfânta Vineri nr. .295. magda.796. Nica Dumitru Adjunct 1% C lin R zvan Negoi .300.15. et. Timi oara nr.08% Echipamente .000 2009 . corp A.Director General Adjunct 2010 .com Indicator financiar .9952%.Vicepre edinte Cristina Camelia Gogan Vicepre edinte Adjunct Baris Dogan . sect.9%.Date estimative N/A N/A N/A N/A Kerem Sekizyarali .sucursal CFS Poland .100% Magdalena Nae .000 32. 0.Date estimative N/A N/A N/A N/A Financiar 2010 91 .15. 187B.21.02% Imobile .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) DEUTSCHE LEASING ROMÂNIA Str. Bucure ti 021-327.Director General Adjunct 2009 .00 021-308.0.ro 11 www.31.19 info@dlro. 105C.55 contact@crediteuropeleasing.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .Pre edinte CA / Director General Nica Iuliu Viorel .cat. 021-301. sect.31 021-327.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) CYPRUS LEASING ROMÂNIA IFN Calea Doroban ilor nr.0012% 72.Director Executiv 2009 . 6.301 15.000 30.000 20. Gheorghe Anca-Iulia Buza .99.7. et. Bucure ti 021-252.218.075.99935%.ro 9 www. 6.40.Date estimative N/A N/A N/A N/A 14.000 2 Auto . Mogo oaia. Vehicule .233.deutsche-leasing. Bucure ti 021-301.000.29 8 razvan.0012%.nae@cat.crediteuropeleasing.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) 5.52 elena.941 (-)480. 12A.Sucursala România IFN os. corp A.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 . Ledra Estate Ltd. Ilfov 021-317. sect.939 18.537. Matei Voievod nr.000.Director General Adrian Petr reanu . Structur ac ionariat Conducere executiv CAPITAL LEASING IFN Str. crt.44 (capital de dotare) 1 N/A Capital str in .bankofcyprus.508 28.92. 2.15. Bucure ti 021-409.0012%.356.1% 0. 2.00065% Cl diri i terenuri .31.000 — N/A N/A Christian Garabet . 7.Vicepre edinte Beril Topciu .000 1 N/A Deutsche Leasing Group Cedric Chilian .91.42.com www.43 1 N/A Andreas Eliades .com 10 www.18. Mortgage Bank of Cyprus 0.Date estimative 27. 2-4.000.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) DEL FIN LEASING IFN Str.00 021-301.333. Gara Her str u nr.794 12.9%.000.99. Anchor Plaza.Vicepre edinte Adjunct 50.capital-leasing.Director Financiar 2009 .236. o. et.bankofcyprus. 40.Director General Alexandrina .76 021-409.ro 7 www.unga@cat.000. Eurolife Ltd.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .444 — Credit Europe Bank .93.Director Sucursal R zvan Unga .Date estimative 24.91% Iuliu Viorel Nica .197 17.30 office@capital-leasing.ro Indicator financiar .55.Date finale 13. puncte de leasing / Pondere în total lucru finan are % Nr.ro 12 www.Director General C t lin Liviu .Date estimative N/A N/A N/A N/A 3.85 office@delfinleasing. 3. Bucure ti 021-308.0012%. 0.25 021-317. 25.Date finale 22.000 35.

2-4.982 15.0.100% 2009 .ro Indicator financiar .000.ro Indicator financiar .840.000.200 2010 . 2.ro 16 www. sect.Date estimative 443.98%.970 233. Craiova.ro www.0. 113.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) FLEET MANAGEMENT SERVICES Calea Rahovei nr. 8. 0351-467.Director Executiv Lauren iu Bogdan .000 2.com Indicator financiar . Georg Hansjürgens .61. et.097.023.000 46.07%.14 office@fms.473 698. 6.61.immorent.000 70.Date finale N/A N/A N/A 140. 2.19 13 info@dlro.000 1.473.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) HELCO LEASING IFN Bd. Bucure ti 021-387.000.fms.Pre edinte CA Cristina Ioana Cec lecean .Director Marketing 0.676 office@imogrup.749 (-)614.23%.0015%. Eurobank EFG Telessis & Vânz ri Finance Societate Anonim de Servicii de Investi ii . 6A. Bucure ti 021-301.lei Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) Capital social (lei) Nr.61.Date finale 13.1.ro Indicator financiar . Gara Her str u nr. persoane fizice .Director Financiar 45.500.000 N/A 2.689 Gemisa Investments LTD 62. puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr.400.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) IMOLEASING IFN Str. 3.80 — Autoturisme .700.400.ro Indicator financiar . 021-301.Date estimative 77.675 0264-595.0. Ivan Daniel . Popescu Ionel .04.52% Leasing mobiliar .18.493.ro 18 www.123. EFG Eurobank Ergasias Georgios Pentaliotis .2% Daniel Ivan .99%.20%.Director General 2009 . jud.000 34.777 office@helcoleasing.000. Ro ca Drago Ilie Chiril .50% Persoane juridice . 0351-461.Director Opera ional Ionel Popescu .400.Membrii CA 2009 .Leasing Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web DEUTSCHE LEASING ROMÂNIA OPERA IONAL Str. 2. Bucure ti 021-308.Date finale 341.588.efgleasing.15. Tudor Arghezi nr. sect.02% Iosif Pop .430. et.717. EFG Eurobank Ergasias Sorin Manolescu . 5. Bucure ti 021-404.00 021-404. 5.7.5%.Date estimative 55.78%. Subholding Immorent GmbH . Decebal nr. sect.000 398.550. 7.214%. cam.000 (-)6.000 3.000 2. cam.Pre edinte CA / Managing Director Anina Iordache .0015% 2010 .250 4 Leasing imobiliar .imogrup.169 1.Managing Director Mihaela erb noiu .ro 15 www.14. Cluj 0264-595.360 0241-418.helcoleasing.14. 5.00 021-387.0015%.48% Immorent International Holding GmbH .004 1.30% Leasing autovehicule .636.000 19. Dolj 0251-410. Bogdan Lauren iu Vergil .ro 14 www.Director General Leasing .000 92 Informa]ii companii de leasing .500 1 Leasing imobiliar .000 1. Horea nr.000 1 100% Patru persoane fizice Petru Radu Hurezeanu .13 clientvoice@efgleasing.331 (integral din provizioane) 2010 .Date estimative 1.722 12.106 2010 .Date estimative N/A N/A N/A N/A EFG New Europe Holding BV 92.Pre edinte CA . et.520 6 100% 2009 .000. Cluj-Napoca.1% 2009 .ro 17 www.655.190 415.000 65.480 2010 .000. jud.210 537.320 1. 266-268.20% Leasing utilaje .000 2.15.000 5. cod 020334. sect.275.977 356.16.553.15.000 160.0.521 274.400.99.Date finale 371.06. crt.Date estimative 2. 23.00 021-301.438 Bogdan Cernescu .21 021-323.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) IMMORENT ROMÂNIA IFN Str.Director General EFG Asset Management Societate Adjunct Anonim de Servicii de Investi ii Gina Constantin .deutsche-leasing.768 2.719.000 1 N/A Deutsche Leasing Group Eckhard Creutzburg. Structur ac ionariat Conducere executiv 750.01 office@immorent.Director 725.Pre edinte CA Adrian Nicolaescu . Eurobank Beatrice Smeu .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) EFG LEASING IFN Bd.Director Executiv 2009 .Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .250.ro Indicator financiar . Dimitrie Pompeiu nr.Date finale 25.

65% Vehicule comerciale u oare . J3a. bl. Luigi Galvani nr.000 85.18.000 N/A N/A ING Lease Holding B. Bucure ti 021-305. Echipamente de construc ii .71. Unirii nr.Date finale 1.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.300 1 Auto i echipamente .375.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) ING LEASE ROMÂNIA Bd.V.Date finale 21. ING Lease Interfinance BV 0.000 N/A N/A Financiar 2010 93 .V.000 N/A N/A 2010 .11 office@impuls-leasing.40 021-311.2% 2009 .45.0. 1.000.10% 90%. Bucure ti 021-308.Pre edinte CA Adriana Dumitrescu .200.ro 19 www. 11-15. 3. crt. 2.95.100% Riccardo Parasporo .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) 680.842. sect.000 2010 .000 N/A 1.000 N/A N/A Bastiaan Pieter Hoekstra .Director 2009 . sect.000 9. .485. Capital social (lei) Obiectul contractului de leasing Nr.5%.000 1 N/A Privat .Director Vânz ri Nicolae Andreica .225 N/A 655.000.0025%.inglease.Director Opera iuni 100.21 office@inglease.impuls-leasing.V.000. 021-311.0025%. 0. R zvan Diaconescu .000 90.000.44 021-308.ro Indicator financiar . Bucure ti 021-200.Director Risc Iulia Tudorache .97.000 1.000. 61-63.Date estimative 11.46 21 office.49% 2009 .euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) INTESA SANPAOLO LEASING ROMÂNIA Bd.V.99%.5% Echipamente industriale .432. Tipografilor nr. sect.Director Financiar Alina Ursache . 0.000 39.8% Michael Unterguggenberger .00.Date estimative 100.99.71.leasing@intesasanpaolo.18.Pre edinte CA Mihaela Petricean .000.51% Imobiliar . Runoto Holding B. . Tronido Finance B.15% Impuls-Leasing International AG Vehicule comerciale grele .ro 20 www. ING Aircraft Lease B.883. 76.ro Indicator financiar .0025%.00 021-200.Date finale 84.0025% Michael Unterguggenberger Pre edinte CA / Director General Adjunct R zvan Diaconescu .ro Indicator financiar . 8 filiale Autoturisme .000 70. puncte de lucru / Pondere în total finan are % Structur ac ionariat Conducere executiv IMPULS-LEASING ROMÂNIA IFN Str.390.000 RON 1 sediu central.Date estimative 720.000.Vicepre edinte CA / Director General 2010 .489 16.

euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) 139.Date estimative N/A N/A N/A N/A 12. Pipera-Tunari nr.700. et.0. 20-22. Pipera Tunari nr. et.00 021-405. Nicolae Titulescu nr.100% finan are.268.20.14671577%.34% Echipamente .ro 24 www.000 Teodor Valentinov Marinov Pre edinte CA Constantin Jean D nail .000 N/A N/A 2010 .ro Indicator financiar .40.49 23 office@leaseplan.400 N/A National Bank of Greece 99.00002934%.Director General Diana Vi an . Dimitrie Cantemir nr. sect.26.ro Indicator financiar . jud. C t lin Pârvu .ro 22 www.leaseplan.Date finale 28.416 — Leasing financiar Veneto Banca Holding scpa 99.10. sect.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) PIRAEUS LEASING ROMÂNIA IFN Bd.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .0.Director General C t lin Rizea .16.81%. Ilfov 021-208.Director Executiv 2009 .93.38 021-208. Bucure ti 021-409.000 — N/A LeasePlan Corporation NV Bogdan Apahidean .079.956. 1. servicii de management de flot Porsche Bank AG Salzburg 100% austriac Alexander Nekolar . sc. B2.500 N/A N/A 25 2009 .21.ro Indicator financiar .Date estimative N/A N/A N/A N/A 18.26.02 021-404.360.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .000 87. Bilciure ti nr.Date estimative N/A N/A N/A N/A 11.36 office@porschebank. Pipera-Tunari nr.000. Construdava Business Center.Date estimative 36.italoromenaleasing.85319621%.00040% 2009 .000 (-)1. Ilfov 021-208. 4C. 4. Voluntari.19% Franco Antiga .nbgleasing.33 Indicator financiar . Voluntari.Administrator 2009 .00 021-407. Bucure ti 021-405.21.100% Porsche Bank AG Salzburg 100% austriac Kurt Leitner . sect. Structur ac ionariat Conducere executiv ITALO ROMENA LEASING IFN Bd.26.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) NBG LEASING IFN Str. Banca Româneasc 0. Piraeus Bank 99.ro 26 www. Stavros Lekkakos .Pre edinte CA Alexandru Toader .60% 2010 .Director General Adjunct 34. 1.150.Leasing Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Capital social (lei) Nr. bl. 29-31. 1.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) PORSCHE LEASING ROMÂNIA IFN os. 021-316.99 office@nbgleasing.38 021-208.94 021-316.000 (-)1.80% Imobile .0.36 office@porschebank. Voluntari.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) LEASEPLAN ROMÂNIA os.0.20.000 — 42.Date estimative N/A N/A N/A N/A 94 Informa]ii companii de leasing . et.ro Indicator financiar . 021-409.Pre edinte CA Carmelo Larosa . jud.160 1 Leasing opera ional auto .600.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) PORSCHE MOBILITY os.Director General Ileana Mihaela Burcioiu .3. Michail Lachanas .99960%.000. 2. 4.95 office@italoromenaleasing.26.00.porschebank.494.16.26% Altele . crt. 5.Director Opera iuni 2009 .500.00002934% C t lin Pârvu .Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .53.000 1 Leasing financiar auto . Ilfov 021-407.000 Auto & moto . Veneto Banca . 1.10.250.20.000 N/A N/A N/A 2010 .370.Director General 2009 . Bucure ti 021-316.000.2. puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr. jud.ro www.porschebank.Date finale 121.39. 3.ro Indicator financiar . 2.Director General Octavian-Andrei Coiciu Trifan Director 9.000 — 24.230.ro 27 www.Date estimative N/A N/A N/A N/A Piraeus Bank România 0.Date finale 18.00002934%.

3.unicreditleasing.ro 33 www.p.1%.50%. Pu ul lui Zamfir nr.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) TOP LEASING IFN Bd.232.660 18.77 021-200. Bra ov 0268-315. 8-12.ro Indicator financiar .ro 32 www.994.30 021-326.tbileasing. sect.43.000 — N/A Vlad Hiottu .445.Director General Nina Puiu .685.ro Indicator financiar .000 N/A N/A N/A 2010 .Date estimative N/A N/A N/A N/A 73. echipamente.euro 14.00 021-323.romstal-leasing. Raiffeisen Bank.55.CEO 2009 . Cristina Andrei . Bucure ti 021-405.22% Imobiliar . 5. Florentina Pre edinte CA / Director General Virginia Mircea. Ivo Florentina Virginia Mircea Alexandrov Gueorguiev.14% Raiffeisen-Leasing International GmbH. bl.400 10 TBIF Financial Services. Alexandra Hiottu 11%.40% Aurel Andrei . sect. 25.9% Echipamente .0.H Executiv Vânz ri 0.400 12 Vehicule .Date estimative N/A N/A N/A N/A 4.ro 30 www. România .Pre edinte CA Ioan Manea .98 office@raiffeisen-leasing.42 021-404.transilvanialeasing.000 13 Autovehicule . 0268-315.77. 1. 1.Date estimative N/A N/A N/A N/A UniCredit Global Leasing S.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .000. 1.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .Date estimative N/A N/A N/A N/A Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) * Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei Financiar 2010 95 .68 a.andrei24@gmail. Matei Basarab nr.11% Auto second-hand .40.79.38.ro Indicator financiar .49%. BA Dan Constantinescu .81% Echipamente .455 office@transilvanialeasing.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) UNICREDIT LEASING CORPORATION* Str.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Capital social (lei) Nr. 1.peste 99% (ac ionar majoritar) Gabriel Diamandopol . et.000. UniCredit iriac Bank .90% Echipamente . Bucure ti 021-403.Director General Adjunct 2009 . UniCredit Global Leasing Export GmbH (fosta Andreas Obrist . cod 014141. mezanin. parter + et. Unirii nr.172. Grand Offices Marriott.9% Imobiliar .1% 575.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) ROMSTAL LEASING IFN Str.topleasing.Director General 2009 .87 bucuresti@unicreditleasing.A .480 17 sucursale Auto. Bucure ti 021-200.Director 2009 . sect.Director Eurolease Beteiligungsgesellschaft m.com www. 31 ifntopleasing@yahoo.005 1.Director General BA CA Export Leasing GmbH) . crt. 57. sc. et.Date estimative N/A N/A N/A N/A 36.88.53.Date finale N/A N/A N/A N/A Auto noi .0.1%.ro Indicator financiar .935. 9. 90. 3A. Nicolae Caramfil nr. Traian Sevastian Baicu 2010 .raiffeisen-leasing. sect.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) TRANSILVANIA LEASING IFN Bd. Bucure ti 021-323.15% Imobile . Structur ac ionariat Conducere executiv RAIFFEISEN LEASING IFN Calea 13 Septembrie nr.000 2010 .32.229. 5.19.88.64% Echipamente . jud.Date finale N/A N/A N/A N/A 2010 .Date finale 289.Date estimative N/A N/A N/A N/A 44. E4. Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH .33.ro Indicator financiar . 118.462.173 0268-319.ro 29 www.74 office@tbileasing. 20.euro Valoare bunuri finan ate Valoarea finan at Valoarea contractelor Rezultatul net (profit sau pierdere) TBI LEASING IFN Str.20%.Pre edinte Raiffeisen Bank Felix Daniliuc .34 021-403.com.7%. imobiliar 2009 . Austria . puncte de lucru Obiectul contractului de leasing / Pondere în total finan are % Nr.ro 28 www.50% 2009 . 021-231.42 client@romstal-leasing. Eroilor nr.50% Steven van Groningen .531 12. 3.1% N/A M rioara Mema .602.30% Imobile .70 — Auto .77. Bucure ti 021-231. ap. sect.b. Bra ov.Pre edinte CA / Director General Daniela Cristina Andrei .ro Indicator financiar .Date finale 14.932.4% KBC Lease .

UniCredit Leasing a finan]at \n 2008 bunuri de peste 555 de milioane de euro. pe fondul avansului cu 25% al finan]`rilor pentru segmentul de autovehicule. Mugur Is`rescu.77 milioane de lei de la Eurobank EFG Private Bank Luxemburg.828 de vehicule. \n scopul diminu`rii impactului crizei financiare actuale. dar se a[teapt` pentru 2009 la reducerea valorii bunurilor finan]ate. la 4. de la sfår[itul lunii februarie. AAA New Kopel.2009 IANUARIE Ponderea leasing-ului \n achizi]ia de autoturisme autohtone noi a crescut cu trei puncte procentuale \n 2008 fa]` de 2007.75% fa]` de 2008. s` mai desf`[oare activitatea de finan]are. va \mprumuta 673. dublu fa]` de rezultatul din 2007. dar [i al leasingului de echipamente cu 14%. \n timp ce procentul automobilelor de import achizi]ionate prin acest tip de finan]are a r`mas constant.5 ori peste nivelul din 2007. \n cre[tere cu circa 16% fa]` de nivelul din 2007. la 120 de milioane de euro. controlat` integral de grupul elen. divizia de leasing financiar a BRDGroupe Société Générale. fondurile fiind destinate credit`rii IMM-urilor. cu 32% peste soldul din 2007. divizia local` a EFG Eurobank Ergasias. aceasta urmånd s` fie radiat` din Registrul general. divizia de leasing a Di-Bas Auto. Rice. Pentru 2009. Di-Bas Leasing. \n cre[tere cu 11% fa]` de nivelul din 2007. atunci acest lucru va afecta tot popula]ia. specializat` \n carduri de credit [i finan]`ri de consum. BCR Leasing a finan]at \n 2008 bunuri de 462 de milioane de euro. compania vizeaz` s`-[i majoreze valoarea contractelor \ncheiate cu 50%.37 miliarde de lei. la 15%. Provident Financial Romånia IFN l-a numit ca director general pe Russell Johnsen. BNR a interzis companiei Eurobus Leasing IFN. au ob]inut un credit de 15 milioane de euro de la ING Bank sucursala Bucure[ti. Compania de leasing opera]ional [i \nchirieri auto Sixt New Kopel a \ncheiat \n 2008 contracte de 80 de milioane de euro \n Romånia. EFG Retail Services IFN. a \nregistrat la finele lui 2008 contracte de leasing \n valoare de 1. num`rul total al firmelor afiliate ajungånd astfel la 39 de societ`]i. MARTIE Asocia]ia Societ`]ilor Financiare . de 3. va contracta o linie de credit \n valoare de [apte milioane de euro de la Intesa Sanpaolo Romånia. VB Leasing Romånia vrea s` finan]eze \n 2009 bunuri \n valoare de 182 de milioane de euro. pe fondul major`rii valorii \mprumuturilor [i a extinderii teritoriale cu nou` unit`]i. subsidiarele locale de finan]are ale grupului auto german Daimler. dealer Opel [i Chevrolet. \ntrucåt nu a transmis raport`rile prev`zute de legisla]ie. dup` ce a constatat c` prin aceast` tranzac]ie nu se creeaz` sau consolideaz` o pozi]ie dominant` pe pia]`. Tot mai mul]i romåni cedeaz` ma[inile cump`rate c`tre companiile de leasing. controlat de omul de afaceri Drago[ Anastasiu. respectiv BRD Finance [i AT Leasing.Leasing CRONOLOGIE LEASING . doi noi membri. a declarat guvernatorul BNR. la 34% din livr`ri. Mercedes-Benz Leasing IFN [i Mercedes-Benz Service Leasing.ALB Romånia are. segment \nc` viabil pe pia]a de leasing. Sixt New Kopel [i AAA Auto Group au \nfiin]at o companie mixt` \n Romånia. FEBRUARIE BRD Sogelease. care va reuni activit`]ile celor dou` firme de pe pia]a de retail cu ma[ini second-hand. pentru a facilita achizi]ia modelelor m`rcii. Consiliul Concuren]ei a aprobat preluarea Impuls Leasing International de c`tre Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. \n cre[tere cu 13. Banca European` pentru Investi]ii a anun]at c` va acorda BRD Sogelease IFN un \mprumut de 15 milioane de euro. Provident Financial Romånia IFN a acordat \n 2008 credite de consum de peste 42 de milioane de euro. \n special de construc]ii. pe fondul reorient`rii c`tre finan]area de echipamente. acesta preluånd o func]ie de conducere \n cadrul grupului britanic din care face parte compania specializat` \n credite de consum acordate la domiciliu. care-l va \nlocui pe Stephen 96 Cronologie . parte a grupului Eurolines. Mazda Romånia [i UniCredit Leasing au \nfiin]at primul serviciu de finan]are al importatorului m`rcii japoneze. \ntrucåt banca este doar un intermediar. \n timp ce ALD Automotive [i-a crescut cu 85% parcul administrat \n leasing. potrivit pre[edintelui ALB Romånia. Mazda Finance. Jean-Claude Boloux. majoritatea fiind pe segmentul echipamentelor. iar dac` num`rul cazurilor de neplat` va cre[te [i \n sectorul de creditare. Valoarea fraudelor \nregistrate \n 2008 de companiile de leasing din Romånia s-a ridicat la 10-20 de milioane de euro.

ca urmare a vånz`rii portofoliului de crean]e ipotecare care \nregistreaz` \ntårzieri la pl`]i de pån` la 90 de zile c`tre Credit Europe Bank NV (Olanda). conform ultimei forme a ordonan]ei privind reducerea cheltuielilor bugetare. dealer pentru m`rcile Fiat [i Iveco. divizia de finan]`ri ipotecare a grupului turc Credit Europe Bank.2 milioane de euro. inclusiv pentru contractele de leasing financiar. destinat firmelor mici [i mijlocii pentru achizi]ia de tehnologii de comunica]ii. la 15 milioane de lei. dublu fa]` de aceea[i perioad` a anului anterior. sub nivelul din anul anterior. \n aprilie. IULIE BT Leasing Transilvania IFN [i-a majorat capitalul social cu 2. \ntrucåt acestea nu respectau prevederile legisla]iei speciale. respectiv Ia[i.000 de metri p`tra]i pe care-l va deschide \n 2009. Compania de leasing opera]ional. Credit Europe Ipotecar IFN. Institu]iile financiare nebancare au \nregistrat \n 2008 pierderi de 513. fa]` de un profit de 45. parte a BNP Paribas Group. Guvernul va interzice institu]iilor publice s` cumpere autoturisme. IUNIE NBG Leasing a finan]at \n primul trimestru bunuri de 30 de milioane de euro.3% fa]` de aceea[i perioad` din 2008. Raiffeisen Leasing IFN a finan]at \n 2008 circa 3. s` \ncheie contracte de leasing sau de \nchiriere. rent-a-car [i vånz`ri auto second-hand AAA New Kopel \[i va extinde re]eaua \n alte patru ora[e.35% fa]` de 2007 [i cu peste 40% mai pu]in decåt obiectivul anun]at anterior. la 8. \n cadrul unui centru logistic de 3. de circa 100 de milioane de euro. avans determinat de cre[terea interesului pentru finan]area achizi]iei de flote prin leasing opera]ional. de la 83. parte a grupului Meridian.4 milioane de euro). care mai stabile[te c` un proprietar poate beneficia Financiar 2010 97 . Bac`u [i Suceava. \n cre[tere cu 22.3 milioane de lei (139. capitalul social cu circa dou` milioane de lei. Banca Na]ional` a Romåniei a suspendat \n 2008 activitatea de creditare a 19 IFN. potrivit unui ordin al ministrului mediului. Autorit`]ile au eliminat deducerea TVA pentru achizi]iile de vehicule de pasageri cu cel mult nou` locuri. [i au limitat la 30% posibilitatea de deducere \n cazul contractelor de leasing opera]ional. [i a dat peste 140 de avertismente.66 milioane de euro) \n 2007. printr-un parteneriat cu grupul Romil. pe fondul major`rii valorii investi]iei pe proiect. APRILIE Continental Hotels va vinde hotelul Hello din Bucure[ti \ntr-o tranzac]ie de tip sale lease-back. \ntrucåt investitorii se tem s`-[i mai asume obliga]ii de plat`. \n urma verific`rilor efectuate. \n sc`dere cu 47. pentru a se dezvolta pe pia]a ma[inilor rulate.000 de contracte \n valoare total` de 191 de milioane de euro. Constan]a. estimeaz` o cifr` de afaceri de 1617 milioane de euro \n 2009. rezultatul fiind influen]at de evolu]ia economic` negativ`. M`surile se aplic` de la 1 mai 2009 pån` la 31 decembrie 2010. aproape dublu fa]` de 2008. potrivit raportului BNR pentru 2008.5 milioane de lei. \n sc`dere cu 24. iar compania [i-a minimizat riscurile. [i-a majorat. avånd \n vedere c` lunile aprilie [i mai au fost profitabile.Compania de leasing opera]ional Arval Romånia. prin \ncorporarea profitului nerepartizat. la care se adaug` participa]ia a patru ac]ionari noi.9 milioane de lei la 125. Compania de leasing opera]ional Fleet Management Services va scoate la vånzare ma[inile recuperate de Alpha Leasing. a declarat secretarul general al Asocia]iei Societ`]ilor Financiare. care presupune r`scump`rarea unit`]ii \n leasing de la o societate specializat` \n astfel de tranzac]ii. Continental a derulat o opera]iune similar` \n 2008. de la 36.5% capitalului social al institu]iei financiare nebancare. compania estimånd o evolu]ie bun` [i \n al doilea trimestru. Persoanele care \nlocuiesc ma[inile prin programul „Rabla“ vor putea folosi leasingul [i creditul pentru finan]area achizi]iei. MAI Medicredit Leasing a finan]at \n primul trimestru din 2009 bunuri \n valoare de 4. de 261 de milioane de euro. \[i va reduce capitalul social cu 60 de milioane de lei. Meridian Leasing Credit IFN. Porsche Leasing a \nregistrat \n primul trimestru o cot` de pia]` de 18%.7% fa]` de aceea[i perioad` din 2008. MKB Romexterra Leasing a finan]at \n 2008 bunuri \n valoare de 59 de milioane de euro. pe fondul unei revigor`ri a afacerilor. UniCredit Leasing Corporation [i Cisco Capital au lansat un program de finan]are. cånd a våndut [i a r`scump`rat \n leasing hotelul Ibis din Constan]a.74 milioane de lei. Adriana Ahciarliu. Imposibilitatea companiilor care achizi]ioneaz` ma[ini \n leasing de a-[i deduce TVA va determina cre[terea costurilor aferente leasingului. Ac]ionarii Domenia Credit au decis la finele lunii aprilie s` majoreze cu 49.26 milioane de lei la circa 39 de milioane de lei.6 milioane de lei (13. denumit Cisco EasyLease. }iriac Leasing [i AT Leasing de la clien]ii intra]i \n incapacitate de plat`.01 milioane de lei. prin aport \n numerar din partea a trei ac]ionari existen]i.

Sc`derea preconizat` ar duce la o valoare a bunurilor finan]ate de 2. AUGUST Sixt New Kopel va importa pe pia]a romåneasc` ma[inile produc`torului Chery Automobile din China.4 milioane de lei. Banca European` pentru Investi]ii a acordat un \mprumut de 60 de milioane de euro c`tre EFG Leasing Romånia. programul „Rabla“ a fost extins [i pentru vehiculele comerciale u[oare.817 miliarde de euro.89-3.28 milioane de euro).11 milioane de lei la 176.98 milioane de lei. \n urma unui parteneriat semnat la finele lunii iulie. a declarat pre[edintele ALB Romånia. Dogus GE Olanda. prin aport \n numerar al ac]ionarului majoritar.13 miliarde de euro.64 milioane de lei (15. Alpha Leasing IFN a realizat \n 2008 un profit net de 2. SEPTEMBRIE Compania de leasing Motoractive [i-a majorat capitalul social cu 42.49 milioane de lei. recent. unde vor raporta \ntårzierile la plat` ale clien]ilor. Operatorul de leasing opera]ional ALD Automotive [i BRD Finance au \ncheiat un parteneriat pentru comercializarea de vehicule second-hand c`tre persoane fizice.1 milioane de lei (zece milioane de euro). [i-a majorat \n iunie capitalul social cu 37. \n timp ce veniturile totale s-au dublat de la 84. 98 Cronologie . la 122. compania de credite de consum a GE Money. nivel sub cel \nregistrat \n 2006. dup` o opera]iune similar` \n mai. Fortis Lease Romånia IFN [i-a majorat capitalul social cu 90 de milioane de lei. a semnat un acord de creditare de 80 de milioane de euro cu Bancpost.52 mili oane de lei (7. Fortis Lease Group. Totodat`. de c`tre constructorul auto german Volkswagen [i Fleet Investments. de la 69. [i sus]ine c` a investit \n 2009 zece milioane de euro \n infrastructur` [i personal. de 64. la fel ca b`ncile. dup` ce. \n urma unui parteneriat. Provident Financial Romånia IFN a acordat \n primul semestru credite de consum de peste 30 de milioane de euro.93 milioane de lei. cånd s-a situat la 4. Ralfi IFN. Pia]a de leasing ar putea sc`dea \n 2009 cu 60-65% fa]` de 2008. cu finan]are de la societatea de credite de consum Cetelem. Companiile de leasing \nregistrate \n Registrul Special la banca central` sunt obligate s` se \nscrie pån` la 31 decembrie \n Centrala Riscurilor Bancare.68 milioane de lei. potrivit ALB Romånia.99 milioane de euro). de 5.88 milioane de lei la 111. Dogus GE.6 milioane de lei. de 2. destinat finan]`rii IMM-urilor. prin aportul \n capital al ac]ionarului majoritar. la 142. \n acela[i scop.Leasing de prima de la stat pentru fiecare autovehicul casat. prezent` [i \n Romånia. Comisia European` a aprobat preluarea controlului comun al companiei de leasing auto LeasePlan. distribu]ia urmånd s` \nceap` dup` ce ma[inile vor primi certificatul de omologare conform cu normele UE. Jean-Claude Boloux. prin aportul \n numerar al ac]ionarului majoritar. de dou` ori mai mic decåt cel raportat \n 2007. \ntrucåt nu afecteaz` concuren]a \n spa]iul economic european. Clien]ii persoane fizice ai companiei AAA New Kopel vor putea achizi]iona autovehicule rulate \n rate f`r` avans.3 ori peste valoarea din perioada similar` a anului anterior.

Eurohold. pån` la o scaden]` maxim` de patru ani. prin aport \n numerar al ac]ionarului majoritar.Pia]a de leasing a sc`zut \n primul semestru cu 73. [i-a majorat capitalul social cu 8.6%.300 de ma[ini. ca urmare a orient`rii clien]ilor spre acest tip de servicii. Compania de leasing opera]ional Arval Romånia. banii fiind utiliza]i pentru finan]area clien]ilor. companie specializat` \n acordarea de credite ipotecare.98 milioane de euro). [i a mai multor re]ele de dealeri auto din Romånia [i Macedonia. la 34. companie specializat` \n acordarea de credite prin telefon. Porsche Leasing a semnat \n primul semestru din 2009 circa 4. independent` de organiza]iile care reunesc firmele de leasing financiar. \n urma semn`rii unui acord. ac]ionarul majoritar al Euroins.079 milioane de lei. aferente contractelor noi. Financiar 2010 99 . similar cu 2009.000 de unit`]i \n 2010. la 26-27 de milioane de euro. peste dublul nivelului din aceea[i perioad` din 2008. la 29%. numit \n locul lui Vincent Paul Emile Delatte. iar pentru ma[inile de import achizi]ionate \n acest sistem declinul a fost de patru puncte.18 milioane de euro). \n ultima perioad`. aflat` \n pragul falimentului. Credit Europe Bank a acordat un \mprumut subordonat \n valoare de 32. parte a BNP Paribas Group. Porsche Mobility. \n condi]iile economice actuale. [i-a majorat capitalul social cu 8.100 de contracte noi. estimeaz` c`-[i va spori flota cu circa 1. spre deosebire de prima parte a anului 2008. citat de cotidianul Dnevnik. la 776.75 milioane de lei (5. preferånd aceast` op]iune \n locul contract`rii de ma[ini noi. iar cifra de afaceri va avansa cu 60%. \n sc`dere cu circa 50%. fiind finan]ate \n special bunuri produse local. Verida Credit IFN. \n func]ie de valoarea bunurilor finan]ate. [i estimeaz` s` ajung` pån` la sfår[itul anului la 1. firma francez` Cofidis. cu o valoare a bunurilor de 72 de milioane de euro. a semnat \n primele nou` luni 50 de contracte noi pentru 1. la 9%.5 milioane de lei c`tre Credit Europe Leasing IFN.65 milioane de euro. pe fondul reducerii semnificative pe segmentul vehiculelor [i al echipamentelor industriale din cauza crizei financiare. va atrage un \mprumut de 30 de milioane de dolari de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Ponderea leasingului \n achizi]ia de autoturisme noi produse \n Romånia a sc`zut cu opt puncte procentuale \n primele nou` luni fa]` de aceea[i perioad` din 2008. prin aport \n numerar al ac]ionarului majoritar. contribuind astfel la majorarea fondurilor proprii ale companiei. la 21. OCTOMBRIE Clien]ii companiilor de leasing opera]ional s-au orientat. O parte dintre companiile de leasing opera]ional doresc s` \nfiin]eze o asocia]ie de profil. Cofidis IFN. c`tre extinderea contractului. spun reprezentan]ii firmelor de profil.45 milioane de lei (1.600 de unit`]i. Acest \mprumut reprezint` prima investi]ie a OPIC pe pia]a ipotecar` romåneasc`. divizia local` de leasing a grupului financiar elen Piraeus. Compania de credite de consum BRD Finance IFN are un nou director general. Bernard Yves Marcel Histe. cele dou` tipuri de produse avånd uneori interese diferite. Piraeus Leasing. se afl` \n negocieri pentru achizi]ia unei companii romåne[ti de leasing. a anun]at grupul bulgar. acesta renun]ånd la func]ie. compania de leasing opera]ional a Porsche Finance Group. o agen]ie guvernamental` american`. care s` le reprezinte \n fa]a autorit`]ilor.46 milioane de lei (dou` milioane de euro). Piraeus Bank Grecia.

recuperate de la clien]i. Companiile de leasing au solicitat pre[edintelui Traian B`sescu s` nu promulge un proiect de lege pentru amendarea unei ordonan]e de guvern. valoarea acestora fiind de 2. Consiliul de Administra]ie numindu-l \n aceast` func]ie pe Felix-Silviu Daniliuc.95 milioane de euro. care l-a \nlocuit pe Adrian Sambris.04 milioane de euro. pe maxim 30 de ani.Leasing Raiffeisen Leasing IFN are un nou director general adjunct.07 miliarde de euro. \n cre[tere de la 1. pe fondul crizei economico-financiare. \n sc`dere cu 74% fa]` de 2008. Mandatul lui Daniliuc este valabil pån` la 30 septembrie 2012. dup` ce va fi \ncheiat procesul de autorizare de c`tre banca central`. Oltenia Leasing IFN \[i va schimba denumirea \n Biroul de Investi]ii Regional Oltenia IFN [i inten]ioneaz` s`-[i dubleze capitalul social. \n func]ia de director de resurse umane a fost numit` Simona Ion.3 milioane de lei (pu]in peste un milion de euro). MKB Romexterra Leasing a våndut. Pia]a na]ional` de leasing va ajunge \n 2009 la 1.4 milioane de lei la 45 de milioane de lei.cesiune. Totodat`. la 1. Clien]ii companiilor de leasing care au achizi]ionat un bun prin acest sistem [i se afl` \n incapacitate de plat` a ratelor pot ceda contractul de leasing altor persoane interesate prin intermediul unui site web dedicat . potrivit ALB Romånia. Leasingul de echipamente a consemnat cea mai mare sc`dere. iar cifra de afaceri se va majora de patru ori. Valoarea bunurilor finan]ate \n leasing la nivel na]ional a \nregistrat \n primele nou` luni un declin de 74%. pe fondul reorient`rii clien]ilor c`tre acest tip de finan]are. \nc` cinci companii fiind \n proces de finalizare a documenta]iei pentru racordarea la baza de date. \n locul lui Mihai-Robert Pintilie. la zece milioane de euro. care prevede ca ratele de leasing s` fie fixe [i pl`tite lunar. a lansat un credit de consolidare a datoriilor. noua institu]ie de credit urmånd s` se numeasc` Patria Bank. pån` la sfår[itul lunii octombrie. la 209. iar pozi]ia de director financiar a fost preluat` de Ovidiu DECEMBRIE Aproape toate IFN \nregistrate \n Registrul Special la banca central` au aderat pån` \n decembrie la Centrala Riscurilor Bancare. prin care persoanele care de]in o proprietate pot refinan]a creditele multiple atrase printr-unul singur cu ipotec`. al c`rei mandat s-a \ncheiat la 31 decembrie 2009. care-[i desf`[oar` activitatea sub brandul GE Money. Liviu Dan.25 miliarde de euro. Felix Daniliuc.63 milioane de euro.18 miliarde de euro \n aceea[i perioad` a anului trecut.www. 60 de camioane cu remorci ata[ate.ro. la 183. BCR Fleet Management. \n sc`dere cu 10-15% fa]` de 2008.350 de unit`]i \n 2008. de la 22.500 de ma[ini. precum [i o perioad` nelimitat` a contractului de leasing.5 milioane de euro. a fost numit director general al companiei. iar leasingul imobiliar a \nregistrat un declin de 40%. Romstal Leasing [i-a schimbat conducerea. la care s-au aplicat reduceri diferen]iate de 1530%. Compania de microfinan]are Capa Finance IFN [i-a propus s` se transforme \n banc` \n prim`vara lui 2010. Acest proces de aderare trebuie s` se \ncheie pån` la 31 decembrie. pentru suma de 4. noul director general al companiei fiind Gabriel Diamandopol. Compania de \mprumuturi ipotecare Domenia Credit IFN. de 77%. \nlocuind-o pe Mihaela Mateescu. n 100 Cronologie . Compania estimeaz` c` va \ncheia 2009 cu credite acordate \n valoare de 8-10 milioane de euro. \n Olanda. votat de Camera Deputa]ilor. \n sc`dere cu 76%. Ponderea soldului creditelor acordate de IFN \nscrise \n Registrul Special a ajuns dup` primele nou` luni la 18% \n totalul sistemului bancar. \n trei etape. de la 4. Finan]`rile pentru autovehicule au ajuns la 685.15% din capitalul social al firmei Metropolitan Leasing Bucure[ti a fost våndut pe pia]a RASDAQ a Bursei de Valori Bucure[ti. NOIEMBRIE BCR Leasing IFN va furniza servicii de leasing opera]ional [i administrare de flote auto printr-o companie nou \nfiin]at`. potrivit datelor BNR. potrivit estim`rilor ALB Romånia. Un pachet de ac]iuni reprezentånd 47. \n locul lui Demostene Chivulescu. de la 16% \n aceea[i perioad` din 2008. Asocia]ia preconizeaz` pentru 2010 un nivel similar celui din 2009. aproape 500 de bunuri recuperate de la clien]ii r`u-platnici. \n octombrie. Raiffeisen Leasing a våndut. majoritatea fiind livrate \n str`in`tate. precum [i adoptarea standardelor interna]ionale de contabilitate pentru provizioane. Companiile de leasing solicit` b`ncii centrale majorarea procentului de deductibilitate a provizioanelor de la 25% la 50%. Compania de leasing opera]ional LeasePlan va \ncheia 2009 cu o flot` de 2. Directorul general adjunct al Raiffeisen Leasing. pe fondul stagn`rii credit`rii bancare.

.

.

.

Bursa de Valori Bucure[ti a intrat \ntr-o nou` etap` de corec]ii substan]iale.Pia]a de capital Corec]ii spre stabilizare Dup` un debut pozitiv \n acest an. Ioana Moldovan 104 Analiz` . Tendin]a descendent` reprezint` \ns` calea c`tre stabilizare. consider` anali[tii pie]ei de capital.

cåt [i romåni .” Mihai C`runtu. Bursa a \nceput \ns` s` scad`.ON Gaz Romånia [i E. de mai mul]i ani. [eful diviziei de fonduri suverane a Franklin Templeton. sus]ine c` pia]a de capital romåneasc` va continua s` fie influen]at` de sentimentul de pe pie]ele externe.atåt str`ini.63%. R`zvan Pa[ol. unde se pare c` Guvernul ar inten]iona s` ac]ioneze \n sfår[it \n mod concret. De[i ini]ial se vorbea de o posibil` listare \n toamna acestui an. dar pia]a se va stabiliza odat` cu calmarea temerilor cu privire la criza datoriilor”. Guvernul inten]ioneaz` s` vånd` pe burs` ac]iuni la companii listate. prin listare la BVB sau licita]ie cu strigare. iar Bursa a fost caracterizat` \n tot acest interval de o volatilitate ridicat`. de numai 6%. Sc`derile au fost accentuate de ie[irea din pia]` a unor investitori mari. a fluxurilor financiare [i de investi]ii \nseamn` c` pie]ele financiare evolueaz` dup` modele similare. |n a[teptarea revigor`rii Investitorii romåni [i str`ini a[teapt`. De asemenea. indicele SIF-urilor. ac]iunile au pierdut avansul consemnat \n primul trimestru. \n condi]iile \n care pia]a p`stra un avans de 9. iar unele cota]ii au sc`zut chiar sub nivelul de la finele anului trecut. Transgaz.[i va spori semnificativ lichiditatea zilnic` a pie]ei. |ncepånd cu jum`tatea lunii aprilie. \n condi]iile turbulen]elor de pe pie]ele financiare din Europa. ini]ial \ntr-un ritm mai lent. a ar`tat C`runtu. Distrigaz Sud Re]ele. Actualul trend descendent se va concretiza \ntr-o ajustare substan]ial`. sau la companii nelistate \n prezent. |n plus. ajungånd astfel s` acumuleze pierderi masive. iar dup` \nscriere va \ncepe preg`tirea pentru listarea Fondului la BVB. ac]iunile celor cinci SIF-uri au avansat \n primul trimestru cu 34. \n special a Fondului Proprietatea [i a companiilor din energie. spune c` „este foarte greu de crezut c` pia]a se va mai \ntoarce la minimele de anul trecut. [eful Departamentului de Cercetare Pia]` de Capital al BCR | n primele trei luni din 2010. contribuind. Conpet [i Oil Terminal. \ntrucåt nu are bani pentru a participa la majorarea de capital programat` de companie.17%. E. „Revigorarea BVB nu se poate realiza f`r` aportul major al statului \n privin]a list`rii de noi companii. |ntårzierea este cauzat` de faptul c` Guvernul nu a finalizat \nc` documenta]ia necesar` pentru ca Templeton s` devin` efectiv administrator. de 20. BET-FI. este de p`rere [eful Departamentului de Cercetare Pia]` de Capital al BCR. la dezvoltarea pie]ei. din luna mai. a afirmat Pa[ol. „Programul de vånzare a unor participa]ii de]inute de stat la companii importante ar aduce o situa]ie de tip win-win: pe de o parte sprijin pentru dezvoltarea pie]ei Financiar 2010 105 .66%. Evolu]ia pie]elor externe va r`måne principalul factor de determinare a evolu]iilor de la BVB [i \n 2010”. unde se pare c` Guvernul ar inten]iona s` ac]ioneze \n sfår[it \n mod concret”. din ce \n ce mai agresiv. [eful Departamentului de Cercetare Pia]` de Capital al BCR. cum ar fi Romgaz. iar BET a urcat cu 27. |n aceste condi]ii.84% din ac]iunile OMV Petrom din de]inerea actual` a institu]iei. Mihai Iulian C`runtu. Cele mai mari pierderi au fost \nregistrate de SIF-uri. iar indicele general BET-C a avansat cu 29. Bursa de Valori Bucure[ti s-a men]inut pe trendul ascendent consemnat \n 2009. Brokerii [i oficialii pie]ei de capital sunt de p`rere c` listarea Fondului Proprietatea va atrage mul]i investitori . precum Transelectrica. Ministerul Economiei a anun]at c` va vinde prin intermediul bursei un pachet reprezentånd 11. a declarat recent c` opera]iunea nu va avea loc \n 2010. Directorul general al firmei de brokeraj Intercapital Invest. spre finalul lunii mai. cu sc`deri zilnice de pån` la 10%.ON Gaz Distribu]ie. \n special a Fondului Proprietatea [i a companiilor din energie. Astfel. se situa cu circa 15% sub nivelul de la sfår[itul anului trecut. iar ulterior. listarea Fondului Proprietatea. De asemenea. al c`ror declin zilnic mediu a ajuns aproape de 14% \ntr-una dintre [edin]e. ministerul vrea s` scoat` la vånzare cåte 17% din ac]iunile GDF SUEZ Energy Romånia. dar care vor intra la cota bursei. de asemenea. Pe de alt` parte. iar cele mai lichide zece companii aveau o cre[tere timid`. „Corela]ia BVB cu pie]ele externe va r`måne una ridicat`.„Revigorarea BVB nu se poate realiza f`r` aportul major al statului \n privin]a list`rii de noi companii.53%. David Smart.8%. Activele FP vor fi administrate de compania Franklin Templeton Investment Management. Acesta urmeaz` s` fie \nregistrat la CNVM \n categoria Alt Organism de Plasament Colectiv special. Globalizarea economiilor.

\n condi]iile \n care toate inten]iile Guvernului de a lista companii din portofoliu se vor concretiza. Totodat`. Un alt eveniment important care va contribui la dezvoltarea pie]ei de capital romåne[ti este listarea BVB pe propria platform`. cånd pia]a local` de capital a sc`zut u[or.2 ori.Pia]a de capital de capital [i pe de alt` parte fonduri pentru stat”. de la \nceputul lunii martie indicele general a urcat de 2. cea mai puternic` revenire fiind \nregistrat` de cele cinci societ`]i de investi]ii financiare (SIF). iar cele mai lichide zece titluri au dus indicele BET cu 61. |n contextul crizei de pe pie]ele financiare. investitorii c`utånd plasamente cåt mai sigure cu un randament ridicat. \n condi]iile \n care apetitul investitorilor a fost afectat de criza de \ncredere 106 Analiz` . fiind cu aproape 27% mai mic` decåt cea din 2008. La nivelul capitaliz`rii.53%. de 27. \ns` [i de instabilitatea politic` de la acea vreme din Romånia. care au consemnat. valoarea medie zilnic` a tranzac]iilor de la BVB. la 80. care include cele mai tranzac]ionate 25 de companii listate. \n lunile ianuarie [i februarie bursa de la Bucure[ti a sc`zut cu 34. de peste 70%. era \n urcare cu 37. Astfel. astfel c` la finalul anului 2009 indicele general al bursei. \nglobate \n indicele BET-NG. lichiditatea sc`zut` din pia]a monetar` a determinat majorarea dobånzilor. indicele extins BET-XT. pia]a a fost mai pu]in lichid`. \n condi]iile \n care corec]iile de pe pia]a local` au fost mai dure decåt sc`derile burselor externe \n anul anterior. cåt [i private”. linie care a fost urmat` [i de pia]a local` de capital. un ritm mai alert fiind \nregistrat de ac]iunile celor cinci SIF-uri. A[adar. „Capitalizarea este extrem de sc`zut` pentru o ]ar` precum Romånia dac` ne raport`m la orice burs` din regiune.1%. \n 2009 BVB s-a \ntors \n urm` cu mai mult de patru ani. reprezentan]ii Sibex au anun]at c` sunt \n discu]ii cu mai multe companii care inten]ioneaz` s` se listeze pe pia]a spot de la Sibiu. \n medie. Cu toate acestea. Lichiditatea medie de anul trecut sugereaz` de altfel foarte clar c` problema bursei de la Bucure[ti st` \n lipsa sa de adåncime indus` de lipsa din pia]` a unor societ`]i importante atåt de stat. investitorii de la BVB au ridicat din nou pre]urile ac]iunilor. bursa local` a f`cut un salt de 75. respectiv de 34. cåt [i de Consiliul operatorului de pia]`.55% \n 2009.68% peste nivelul de la sfår[itul anului 2008. BVB a recuperat o parte din pierderile masive suferite \n 2008. pia]a bursier` din Romånia va deveni mai atractiv` [i va cunoa[te un amplu proces de dezvoltare. din perspectiva lichidit`]ii pie]ei. Astfel.373 miliarde de lei.8 milioane de lei. Opera]iunea a fost aprobat` atåt de CNVM. a crescut cu 66. BETC. iar ac]iunile companiilor din sectorul energetic. La råndul lor. Ulterior. Astfel. influen]at` cu excep]ia celei de la Sofia. Percep]ia investitorilor s-a inversat rapid \ns` la \nceputul lunii martie. odat` cu reluarea cre[terilor pe bursele externe.31% fa]` de nivelul din ultima [edin]` din 2008. cånd bursele mature externe s-au \nscris pe o traiectorie ascendent`.33%. Brokerii consider` c` ritmul de recuperare ar fi putut fi mult mai accelerat. a afirmat Mihai C`runtu.2%. au consemnat un avans mediu de 71.37 milioane de lei. ale c`ror pre]uri aproape s-au triplat.07 miliarde de lei. astfel c` lichidit`]ile au migrat dinspre pie]ele de capital spre sistemul bancar. de 20. Corelarea cu bursele externe a fost vizibil` [i \n octombrie 2009. Bursa a recuperat anul trecut o parte din pierderi |n anul anterior. Primele dou` luni ale anului trecut au fost marcate de pesimismul investitorilor \n privin]a evolu]iei economiei mondiale [i a pie]elor financiare. \ns` nu au oferit detalii. astfel c` \n scurt timp BVB va deveni o companie listat`. de corec]iile consemnate de pie]ele mari. a explicat Pa[ol. un avans de 90. Perspectivele sunt \mbun`t`]ite [i de posibila listare la Burs` a companiilor private.

05 8.301 5.49 63.varia]ie % 3.744 1.79 4.005.207..825.varia]ie % -1.32 -69.36 -76.025 Nr.446.428.707.34 2.992.496.96 73.050.545.13 50.79 12.118 187.894.16 73.410.885.341.85 14.239.451.628.001.957 7.76 4.10 56.puncte .90 8.117.357.40 24.071.901.210.599.159.060 1.022.38 22.95 66.88 38.168.234.52 RAQ-II .809.64 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti Bursa de Valori Bucure[ti .016.544.68 24.346 143.00 23.31 461.496.752. tranzac]ii 1.125. [edin]e de tranzac]ionare 247 246 250 250 250 Nr..58 85.000.16 4.884.33 4.varia]ie % . coborånd sub nivelul consemnat \n 2005.44 12.437.22 47.896.586.847.950.00 N/A 1.96 2.05 2.76 13.399.345.21 5.358.314.puncte .886.355 13.puncte .239.varia]ie % .787.puncte 4.32 17.867 372.varia]ie % .734.344.099..586. ac]iuni Valoare Valoare medie Capitalizare tranzac]ionate (lei) zilnic` (lei) (lei) 16.984.305.359.25 8.549.562.164 6.43 -72.347.505.446.85 1.294.483 4.18 25.01 3.48 -55.669.705.962.Valoarea medie zilnic` a tranzac]iilor cu ac]iuni la BVB s-a \ntors \n 2009 \n urm` cu mai mult de patru ani.68 BET-C BET-C BET-FI BET-FI ROTX ROTX .77 55.tranzac]ii An 2005 2006 2007 2008 2009 Nr.58 -40.74 32.834.tranzac]ii An 2005 2006 2007 2008 2009 Nr.23 9.092.801.36 -0.53 12..varia]ie % -20.44 RAQ-II .389.411.074.201.431.91 6.714.varia]ie % 6.51 16.977.962.000.34 12.23 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti RASDAQ .149.18 22. de 31.puncte .36 5.86 14.43 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti Financiar 2010 107 .26 348.789.47 32.939.011.665.53 -84.550.303.60 31.444.62 668.910.891 1.68 847. [edin]e de tranzac]ionare 247 248 250 250 250 Nr.10 -70.643.370.82 277.38 27.065.865.096.89 100.57 RAQ-I .297 1.311.55 66.674.690.10 -70.025.14 33.80 BET-XT BET-XT BET-NG BET-NG ..puncte .975.72 39.47 4.85 21.128.60 12.78 6.31 23.349.248.puncte 1.80 8.765.89 575.088.08 28.677.827.722.89 4.55 596.96 90.821.10 Sursa: Bursa de Valori Bucure[ti RASDAQ .70 5.16 71.13 RAQ-I .varia]ie % 64.701.02 2.590.076.991.680.220.77 23.492.56 4.731 1.64 2.076.618.691.795.33 1..239.093 1.64 78.618.549.indici An 2005 2006 2007 2008 2009 BET BET .254.24 14.05 6.02 20.802.14 2.261 9.40 10.puncte 1.indici An 2005 2006 2007 2008 2009 RASDAQ-C .718 Valoare Valoare medie Capitalizare (lei) zilnic` (lei) (lei) 1. ac]iuni tranzac]ionate 1.76 175.882.57 61.12 -50.355.341.93 96.526 Nr.588.882.33 9.17 2.491.678.758.02 1.168.690.065.51 RASDAQ-C .865.64 80.934.55 2.varia]ie % N/A N/A N/A N/A 1.642.6 milioane de lei.77 37..00 N/A 1.089.15 45.518.984. Bursa de Valori Bucure[ti .puncte .67 67.508.238.91 2.41 17.258.362. tranzac]ii 144.67 46.398 1..148.

n 108 Analiz` . astfel c` a fost obligat` s` deruleze. Sibex a lansat pia]a spot. Practic. care s`-i sporeasc` atractivitatea.583 de unit`]i de fond. Bursa de la Sibiu a introdus la tranzac]ionare derivate cu activ suport pe certificatele de emisii de dioxid de carbon. dup` Banca European` pentru Sibex s-a listat pe propria platform` Valoarea tranzac]iilor realizate \n 2009 la Sibex s-a ridicat la 2.9% valoarea programat` a opera]iunii.3% valoarea programat` a opera]iunii. iar valoarea medie de 9. fiind prima societate listat` pe aceast` platform`. [i sc`deri abrupte \ncepånd cu instalarea crizei financiare. \ns` s-a anun]at c` a fost realizat` conform \n]elegerii din august 2007. \n condi]iile \n care cota]iile au fost mai reduse.000 contracte/sesiune. \n intervalul 4 noiembrie .6 milioane de lei. a afirmat pre[edintele Sibex. Reconstruc]ie [i Dezvoltare. BVB n-a avut parte de nicio ofert` public` ini]ial` (IPO) de amploare. ce a avut grade ridicate de cre[tere anual` a indicatorilor macroeconomici.9 milioane de lei. \n reducerea plasamentelor de pe pia]a derivatelor”. la BVB au venit trei noi emiten]i. achizi]ionånd \n iunie restul de 25% din ac]iunile TRG. De asemenea.7 milioane de lei. cu o valoare de 1. \n 2009 au fost derulate la BVB dou` astfel de opera]iuni. Pentru anul \n curs.739 de unit`]i de fond. Astfel. Totodat`.98% din capital. Acest risc este important prin prisma efectelor avute asupra activit`]ii Sibex. OTP Wise RO intrånd la tranzac]ionare pe 8 octombrie 2009. cu o valoare nominal` de 200 de lei. Economia Romåniei este una emergent`. fiind transferate 2. KazMunaiGaz a intrat sub inciden]a deciziei CNVM de la jum`tatea anului 2009. \n vederea sporirii atractivit`]ii acesteia. ini]iate de societatea de administrare a investi]iilor OTP Asset Management. situa]ie care s-a reflectat \n diminuarea resurselor financiare ale investitorilor [i. c` a cump`rat 9. Nicio listare de amploare \n 2009 Cu toate c` pia]a s-a \nscris pe un trend ascendent din a treia lun` a anului trecut.91 miliarde de lei. astfel c` valoarea opera]iunii s-a ridicat la 8. \n anii intermediari lichiditatea medie zilnic` situåndu-se peste acest nivel.1 milioane de contracte. \ns` primele transferuri cu aceste instrumente au fost realizate \n ianuarie 2010. cu 31% sub cel din anul anterior. prin transfer de pe pia]a RASDAQ. pentru 58 de milioane de euro.Pia]a de capital ap`rut` pe pie]ele financiare interna]ionale. de opt milioane de lei. Tranzac]iile cu derivatele pe SIF Oltenia au acoperit 86% din rulajul futures total al anului. „|n contextul crizei economice globale din 2009 s-au resim]it efecte deosebit de grave asupra economiei na]ionale.46 miliarde de lei. valoarea medie zilnic` a tranzac]iilor cu ac]iuni la BVB a coboråt sub nivelul consemnat \n 2005. cåt [i la Rompetrol Well Services. c` a ob]inut deja aprobarea b`ncii centrale din Cipru \n acest sens [i \n prezent a[teapt` avizul BNR. pentru dou` fonduri \nchise de investi]ii. \n februarie Farmaceutica Remedia Deva a intrat la tranzac]ionare pe pia]a reglementat`.2 decembrie 2009. Bursa de la Sibiu [i-a \nfiin]at propriul depozitar. Ulterior. iar \n aprilie 2009 societ`]ile COMCM Constan]a [i Boromir Prod Buz`u au fost transferate la cota BVB. [i a devenit astfel al doilea mare ac]ionar al b`ncii. Totodat`. iar OTP Green Energy pe 1 aprilie 2010. Compania de administrare a våndut 43. Cea de-a doua ofert` a fost cea a fondului \nchis de investi]ii OTP Green Energy. Investitorii au cump`rat 44.8 milioane de lei. \n consecin]`. Bank of Cyprus a anun]at. de [ase milioane de lei. Sibex a introdus la tranzac]ionare contracte futures cu activ suport pe indicele Dow Jones. Sibex [i-a propus s` atrag` cåt mai mul]i emiten]i pe pia]a spot [i s` realizeze cåteva list`ri duble \mpreun` cu Bursa de la Var[ovia. \n decembrie. Depozitarul Sibex.6 miliarde de dolari. Dup` ce \n 2007 a våndut 75% din capitalul The Rompetrol Group (TRG) c`tre KazMunaiGaz (KMG).5 milioane de contracte. Valoarea tranzac]iei nu a fost f`cut` public`. denominate atåt \n lei. suma atras` dep`[ind cu 8. iar la jum`tatea lunii mai 2010 a anun]at c` vrea s`-[i majoreze participa]ia la Banca Transilvania la 20%. la finele anului. de asemenea. oferte publice de preluare atåt la Rompetrol Rafinare. Pe pia]a futures [i options au fost tranzac]ionate 2. dar. care controleaz` 14.7% din titlurile institu]iei de credit. cu o valoare nominal` de 200 de lei. cu 67. au fost våndute titluri de 8. cåt [i \n dolari. un nou sistem de tranzac]ionare achizi]ionat de la Trayport Londra. Prima opera]iune a fost derulat` \n intervalul 29 iunie 24 iulie [i a vizat vånzarea de unit`]i de fond OTP Wise RO. |n 2009. Pe segmentul derivatelor. Totu[i. \ns` IPO-urile au fost de mici dimensiuni. Volumul mediu zilnic a fost de circa 10. La \nceputul anului 2010. Bursa urm`re[te cre[terea lichidit`]ii pån` la un nivel de patru milioane de contracte [i crearea unui departament care s` se ocupe de atragerea cåt mai multor market-makeri pe acest segment de pia]`. Teodor Ancu]a. [i a lansat.99% din capitalul BT. O alt` tranzac]ie important` din 2009 a vizat preluarea unui pachet de aproape 10% din ac]iunile B`ncii Transilvania (BT). \n 2009 compania petrolier` de stat din Kazahstan a preluat integral grupul. pentru 1. prin intermediul The Rompetrol Group. suma atras` dep`[ind cu 48.3% sub nivelul consemnat \n 2008. la finele anului trecut. dar [i pe fondul sc`derii volumelor de tranzac]ionare. |n cadrul acesteia. Cele mai tranzac]ionate au fost contractele futures cu activ suport pe ac]iunile SIF Oltenia. Tranzac]ia anului a fost \ns` ie[irea omului de afaceri Dinu Patriciu din Rompetrol. de 31. Cele dou` fonduri de investi]ii au fost listate la BVB. banca cipriot` [i-a majorat participa]ia la 9.

fondurile cu profil sc`zut de risc vor continua s` de]in` suprema]ia. Roxana Pricop Financiar 2010 109 . cåt mai ales la volumele de intr`ri atrase de la investitori. atåt la nivelul activelor nete.Pia]a de capital Investitorii vor re\ncepe s` se uite la fondurile de ac]iuni |n 2010. pentru al treilea an consecutiv.

„Putem vorbi despre o rena[tere a fondurilor mutuale. Anul trecut. anul 2009 a contrazis [i cele mai pesimiste a[tept`ri [i a adus rena[terea fondurilor de investi]ii din propria cenu[`.5% atins de performerul anului trecut . cånd cota]iile ac]iunilor au atins minime. BT Asset Management [i OTP Asset Management.au fost principalii contributori la atingerea maximelor istorice. fondurile de ac]iuni au \nregistrat randamente medii de 54%. \ns` [i al]i administratori bancari. avånd \n vedere c` randamentele ridicate alimentate de raliul prelungit al bursei au atras pu]ini investitori. „Dac` \n urm`torii doi ani vom avea parte de list`rile promise. Datorit` evolu]iei acestor dou` fonduri. mai mult cu 256% fa]` de anul precedent. dou` fonduri monetare . cel 110 Analiz` . un num`r de 11. pån` la un total de 138 de milioane de lei. ar putea servi drept o mån` de ajutor pentru administratorii independen]i \n lupta pentru cre[terea cotelor de pia]`. \nregistrånd o cre[tere de peste 70% a activelor. cel mai mare administrator de fonduri. |n 2008. Al`turi de fondurile dominante ale ultimelor [ase trimestre.5%. precum cei de la BRD Asset Management.3 miliarde de lei de la investitori [i s` aduc` industria fondurilor mutuale la un maxim istoric.724 de investitori aveau plasamente \n fondurile de ac]iuni.fondul de ac]iuni Active Dinamic (Swiss Capital). dac` la finele lunii februarie 2009. la sfår[itul anului trecut fondurile de ac]iuni num`rau doar cu 147 de investitori mai mul]i.48 miliarde de lei. pentru ca fondurile de ac]iuni s` revin` \n aten]ia investitorilor este nevoie de timp [i de ve[ti bune privind \ns`n`to[irea economiei. Dup` doar un an de absen]`. aducånd randamente anuale de pån` la 100% pentru investitorii cu stomacul suficient de rezistent pentru a-[i asuma riscurile aferente. despre o recå[tigare a vizibilit`]ii pierdute \n urm` cu aproape zece ani. a afirmat Drago[ Neac[u.BCR Monetar (administrat de EAM) [i Raiffeisen Monetar (RAM) . |n schimb. a mai spus Neac[u. au evoluat mai „lent“. iar indicele celor cinci societ`]i de investi]ii financiare (BET-FI) s-a apreciat cu 90%. Performan]a fondurilor de investi]ii din 2009 nu ar fi fost posibil` f`r` fondurile mutuale. Fa]` de sfår[itul anilor ’90. cele dou` fonduri monetare au reu[it s` atrag` \mpreun` intr`ri nete de 1. fondurile \nchise de investi]ii. fondurile deschise de ac]iuni au revenit pe primele pozi]ii \n topul celor mai performante fonduri de investi]ii. Industria fondurilor de investi]ii a b`tut recorduri [i a marcat premiere \n 2009. \n num`r de 64 la finele anului trecut. \n timp ce fondurile monetare au scris din nou istorie.anul recordurilor \n serie De[i dramaticele sc`deri ale pie]elor de capital cauzate de pr`bu[irea b`ncii de investi]ii Lehman Brothers \n toamna anului 2008 anun]au o revenire lent` [i dureroas` a investi]iilor. acesta a ar`tat c` ponderea fondurilor diversificate [i de ac]iuni \n industrie nu poate cre[te foarte mult cu marfa existent` \n momentul de fa]` pe BVB. la volume mai pu]in spectaculoase \ns`“. cånd principalul indice bursier BET s-a apreciat cu peste 60%. reu[ind astfel s` ajung` la active nete totale de 3. Chiar dac` fondurile de ac]iuni au ajuns s` de]in` o reprezentare redus` \n geografia fondurilor mutuale.3 miliarde de lei. pre[edintele Erste Asset Management (EAM). reu[ind s` atrag` peste 1.4 miliarde de lei. reprezentånd circa 60% din sumele totale de 2. cu un record de 101. peste 70% din activele totale ale industriei fiind investite \n fonduri monetare [i de obliga]iuni. cånd declan[area crizei financiare din vara anului 2007 a mai adus 800 de noi investitori \n fondurile de ac]iuni din august pån` la finele anului. dup` un an 2009 \n care sumele intrate \n acest tip de fonduri au fost \n valoare total` de 27 de milioane de lei. \n timp ce mai pu]in de 6% din active sunt plasate \n fonduri de ac]iuni . vånzarea fondurilor mutuale a devenit posibil` prin agen]i de distribu]ie \ncepånd din martie 2010. Mai exact. industria fondurilor mutuale a devenit dominat` de fonduri cu profil de risc conservator. C 2009 . ne putem a[tepta ca fondurile diversificate [i de ac]iuni s` \nregistreze intr`ri nete. ne putem a[tepta ca fondurile de ac]iuni s` aib` o evolu]ie similar` cu cea a fondurilor monetare“. cånd principalul indice bursier BET a urcat cu 61%. structura pie]ei s-a schimbat complet.4 miliarde de lei.35 miliarde de lei. vorbim despre al]i protagoni[ti [i despre cu totul alte mecanisme de siguran]`“. iar fondurile mutuale au adus randamente de pån` la 101.cu profil de risc ridicat. \n num`r de 13. Pe de alt` parte. Anul trecut. a spus Drago[ Neac[u.Pia]a de capital ifrele pentru primul trimestru confirm` acest lucru. Fondurile monetare au atras de la investitori aproape 600 de milioane de lei. Sc`derea dobånzilor bancare va contribui la crearea premiselor necesare re\ntoarcerii investitorilor spre investi]ii mai riscante. care au raportat intr`ri nete record de 1. respectiv fondurile monetare [i cele de obliga]iuni. denumite [i fonduri deschise de investi]ii. iar statul va lua \n calcul s` pl`teasc` din datorii externe prin listarea unor pachete de ac]iuni la Burs`. „Cred c` la finele anului vom vedea mai multe fonduri raportånd intr`ri nete consistente. De[i pe pia]` activeaz` un num`r de peste 50 de fonduri mutuale. ducånd industria fondurilor mutuale la un nou record: primul miliard de euro \n active. al`turi de relaxarea normelor privind publicitatea fondurilor de investi]ii.2 miliarde de lei atrase de industrie \n ansamblu. aducånd pierderi de pån` la 80% investitorilor. Cea de-a doua component` a industriei. cum a fost cazul fondului Active Dinamic. cu active \n gestiune de peste 1. acestea nu [i-au dezam`git investitorii \n 2009. La nivelul activelor nete totale. La nivelul principalilor juc`tori din pia]`. chiar dac` randamentele acestor fonduri erau \n sc`dere. Profitånd la maximum de raliul prelungit al Bursei de anul trecut. |n urma unor modific`ri legislative. „Modernizarea“ re]elelor de distribu]ie. fondurile de investi]ii. Evolu]ia din 2009 vine \n contradic]ie cu ceea ce s-a \ntåmplat \n urm` cu trei ani. Primul trimestru arat` mugurii unui interes crescånd pentru fondurile de ac]iuni: intr`ri nete de 42. au \nregistrat o triplare a averii pån` la maximul istoric de 3. pu]ini au fost investitorii care s-au putut bucura de aceste performan]e. Revenirea fondurilor de ac]iuni \n topul perfomerilor are loc dup` ce \n 2008 acestea s-au situat la extrema opus`.6 milioane de lei. EAM al`turi de Raiffeisen Asset Management (RAM) vor continua s` \[i consolideze cotele de pia]`. sunt a[tepta]i s` \nregistreze importante cre[teri de active.

al doilea juc`tor din pia]`. Lans`rile de produse au aglomerat mai ales pia]a fondurilor \nchise de investi]ii. provenit` mai degrab` din lans`ri de produse decåt din interesul investitorilor pentru acest tip de fonduri. eveniment care a avut un puternic impact negativ asupra pie]ei. al volumului de active. raportånd un num`r total de 91. ca urmare a retragerii principalului investitor. La finalul anului trecut. Pentru administratorii bancari care au avut fonduri monetare [i de obliga]iuni.OTP Wise [i Green Energy. au investit 11. \ntr-un produs de mas` gra]ie for]ei de vånz`ri“. Drago[ Neac[u. avånd \n vedere c` suma net` atras` de la investitori \n 2009 a fost de 27 de milioane de lei. |n fondurile mai riscante. Mai exact. \n condi]iile \n care re]eaua de distribu]ie [i promovarea produselor \n råndul clien]ilor bancari a ajuns s` conteze tot mai mult. l`sånd tot mai pu]in spa]iu de manevr` administratorilor independen]i. pre[edintele Erste Asset Management mai performant fond mutual a fost fondul de obliga]iuni Orizont. continuånd performan]ele \ncepute cu un an \n urm`. „Am reu[it s` transform`m fondul mutual dintr-un produs de ni[`. „2009 a fost un an foarte bun.4%. existånd chiar [i \nchideri de fonduri. urmat` apoi de RAM.800 de persoane. dintre care nou` sunt administratori bancari [i controleaz` cumulat circa 90% din pia]`. cei mai mul]i investitori.„Cred c` la finele anului vom vedea mai multe fonduri raportånd intr`ri nete consistente. Privind \n func]ie de categoriile de fonduri mutuale [i profilul de risc. \nainte de pr`bu[irea Fondului Na]ional de Investi]ii. respectiv un num`r de 69.500. respectiv fondurile monetare [i cele de obliga]iuni. |n 2009. urmate de fondurile de diversificate. EAM s-a men]inut pe pozi]ia de lider \n 2009. pre[edintele RAM. vine \ns` puternic din spate. cu active \n gestiune de peste 890 de milioane de lei. de la 381. RAM. Dou` fonduri cu capital garantat . Acest an va r`måne ca un punct de reper \n istoria fondurilor“. ne putem a[tepta ca fondurile diversificate [i de ac]iuni s` \nregistreze intr`ri nete. cum a fost cazul celor dou` fonduri administrate de Prime Asset Management. Mai mult. precum cele de ac]iuni.6% \n 2008 la 1. au de]ineri \n fondurile monetare.5 miliarde de lei [i o cot` de pia]` de 45. fondurile \nchise de investi]ii au atras 700 de noi clien]i anul trecut.5 miliarde de lei. la \nceputul acestui an. |n ceea ce prive[te fondurile de deschise.000. dar [i al randamentelor. a afirmat Mihail Ion. care func]iona asemenea unui club de investi]ii. lans`rile de produse au fost sub nivelul din 2008. Num`rul de investitori \n fonduri mutuale a dep`[it 164. administrat de Aviva Investors. Performan]ele fondurilor de ac]iuni nu s-au reg`sit \n intr`rile nete. la volume mai pu]in spectaculoase \ns`. al doilea mare administrator de fonduri. cånd a \nregistrat o dublare a activelor.000 de investitori fa]` de anul precedent. cu active nete totale de 1. un num`r de 19 administratori \[i disputau activele de 3. KD Investments a decis retragerea de pe pia]` a fondului KD Multifond. Austriecii de la Erste [i Raiffeisen s-au \ntrecut \n recorduri Domina]ia b`ncilor pe pia]a fondurilor mutuale a luat forme tot mai pronun]ate \n 2009. reu[ind o performan]` spectaculoas` anul trecut: activele administratorului au crescut de la 80 de mili- Financiar 2010 111 . Al`turi de fondurile dominante ale ultimelor [ase trimestre. lansate de OTP Asset Management . activele aflate \n portofoliul EAM au crescut de cinci ori \n 2009. anul 2009 a fost cå[tig`tor. iar acest lucru se vede la nivelul evolu]iei num`rului de investitori. cu un num`r de 47. Nou-intrate pe pia]` au fost [i fondurile \nchise de ac]iuni Everest [i Leader. De asemenea. acestea fiind \mp`r]ite \ntre dou` categorii de risc: ridicat [i redus. cu un randament de aproape 14%.7 milioane de lei [i o cot` de pia]` de 40.“ Drago[ Neac[u. administrate de Aviva Investors. singurul fond de fonduri din industrie. Chiar [i a[a. fondul monetar din portofoliul administratorului a reu[it s` devin` primul fond mutual care a spart pragul de un miliard de lei \n active. num`rul de investitori \n fonduri mutuale nu a ajuns \nc` la nivelul maxim atins \n 1999. cu fondul monetar Raiffeisen Europlus denominat \n euro.35 miliarde de lei ale fondurilor mutuale. BRD Asset Management a lansat dou` fonduri mutuale cu expunere pe ac]iuni. a afirmat pre[edintele EAM. \n condi]iile \n care apetitul pentru risc al investitorilor a fost la cote sc`zute.000 de investitori la finele anului 2009. Adresåndu-se investitorilor sofistica]i [i cu disponibilit`]i b`ne[ti ridicate.au atras cele mai consistente sume de la investitori [i au fost principalii juc`tori pe pia]a de IPO-uri a Bursei de Valori Bucure[ti.000 de investitori. respectiv BRD Diverso [i BRD Ac]iuni. mai mult cu 70. de dou` ori mai pu]in decåt num`rul persoanelor care au banii investi]i \n fondurile de obliga]iuni.

„Evolu]ia fondului monetar Raiffeisen \n 2009 se datoreaz` \n mare parte performan]ei produsului [i preg`tirii profesionale a for]ei de vånz`ri. Fondul Raiffeisen Monetar a fost principalul contributor la performan]a f`r` precedent \n industrie.1% mai mult decåt valoarea ofertei. devansånd societatea BRD Asset Management. cu active nete totale de 138 de milioane de lei de la 91. „Fondul este destinat investitorilor califica]i. cu active \n gestiune de peste 55 de milioane de lei.Pia]a de capital oane de lei la un miliard de lei la finele lui 2009. care. Pentru administratorii independen]i. precum Prime Asset Management.fondul de investi]ii imobiliare. Pentru unii dintre ace[tia. care a lansat anul trecut dou` fonduri \nchise de ac]iuni: Leader [i Everest. reu[ind performan]a de a marca prima [i singura listare din 2009. care face parte din grupul financiar UniCredit }iriac. urmeaz` s` \l lans`m \n septembrie. pån` pe pozi]ia a cincea. Administratorii de la OTP preg`tesc pentru anul 2010 \nc` un fond \nchis de investi]ii. iar fondurile administrate au reu[it s` recupereze un sfert din pierderile \nregistrate \n anul 2007 [i 2008. a reu[it s` atrag` peste 45 de milioane de lei de la investitori \n 2009. \n timp ce pentru Investica Asset Management anul 2009 a dus la schimbarea ac]ionarilor.list`rile la Bursa de Valori Bucure[ti. a spus Ilie Cenan. societatea de brokeraj Intercapital Invest a achizi]ionat integral Investica Asset Management. de]inut` de familia senatorului UDMR Verestoy Attila. Un alt administrator bancar.Infinity. \ndreptat spre plasamente \n proiecte comerciale. Principalele avantaje ale fondului constau \n faptul c` ofer` garan]ia c` investitorii nu \[i vor pierde investi]ia ini]ial` \n fond. \n care investeau \n total 38 de persoane.2 milioane de lei. anul 2009 nu a adus schimb`ri importante fa]` de anii preceden]i la nivelul activelor [i al num`rului de investitori. Oferta public` de titluri derulat` de OTP Green Energy a fost subscris` \n totalitate. „Anul 2009 a fost un an d`t`tor de speran]e: pia]a de ac]iuni a intrat pe un trend cresc`tor. Lansat la finele anului trecut. a decis s` delege administrarea fondurilor din portofoliu c`tre divizia austriac` a Pioneer Investments.OTP Green Energy. pentru care anul 2009 a \nsemnat o dublare a activelor [i urcarea cu un loc \n clasamentul administratorilor de fonduri. Fondul \nchis de investi]ii cu capital garantat OTP WiseRo s-a listat la Burs` \n toamna anului trecut. De apetitul ridicat al investitorilor pentru fondurile cu risc sc`zut a profitat [i BT Asset Management. Investica administra active de 3. Al`turi de banc`. Fondul imobiliar este un proiect mai vechi al lui Eugen Voicu. |n toamna anului trecut. Fondurile \nchise au adus singurele IPO-uri de pe Burs` Fondurile \nchise au continuat anul trecut o tendin]` \nceput` \n 2008 . iar apoi s` \l list`m la Burs`.000-300. dup` ce [i-a restructurat portofoliul de produse prin fuziunea mai multor fonduri \n 2008. investitorii f`cånd subscrieri cu 49. pentru ca la \nceputul acestui an s` fie luat` decizia \nchiderii celor dou` fonduri locale .000 de investitori. cu active nete \n gestiune de peste 90 de milioane de lei \n fonduri mutuale. Astfel. Valoarea total` a subscrierilor a fost de 8. cel mai mare administrator independent. ce urmeaz` a fi listat. Valoarea fondului \nchis va fi ceva mai mare. Unul dintre cei mai activi administratori a fost Aviva Investors. Oferta de fonduri \nchise listate la Burs` a crescut astfel pån` la patru: Fondul Oamenilor de Afaceri (tranzac]ionat pe pia]a RASDAQ din anul 2000). [i c` permite acestora s` ias` din fond pentru a-[i maximiza profitul. Eugen Voicu. administratorul a urcat pe pozi]ia secund`. [i lans`ri de produse. retragerile investitorilor din fonduri s-au temperat. indiferent de evolu]ia pie]elor financiare sau a pre]ului fondului la burs`. fondul \nchis de investi]ii STK Emergent (listat pe Bursa de Valori Bucure[ti \n 2008) [i cele dou` fonduri cu capital garantat administrate de OTP Asset Management. destinat list`rii la Burs`. |n scurt timp de la listarea WiseRo pe Burs`. C`t`lin Iancu. dup` ce Imoplus . anul 2009 a \nsemnat pentru pia]a fondurilor \nchise. pre[edintele Globinvest. La \nceputul acestui an. Mihail Ion.primul fond de investi]ii imobiliare lansat de acesta . La data tranzac]iei. de patru pån` la cinci milioane de euro“. fiind cump`rate titluri \n valoare de opt milioane de lei. Vom fi pe deplin multumi]i atunci cånd vom recupera integral aceste pierderi“. care a trecut pe pozi]ia a treia. dup` ce oferta public` de titluri derulat` de fond a \nregistrat cel mai ridicat nivel de suprasubscriere de la IPO-ul lansat de Transgaz (TGN) la finele lui 2007. 112 Analiz` . Cum cea mai mare parte dintre administratorii independen]i gestioneaz` fonduri de ac]iuni. administratorul [i-a schimbat denumirea \n Intercapital Investments Management [i a lansat dou` fonduri mutuale: iFond Monetar [i iFond Ac]iuni.000 de lei. am preg`tit for]a de vånz`ri [i am reu[it s` integr`m fondurile mutuale \n produsele de economisire ale b`ncii“. provenind de la un fond deschis de ac]iuni . prin fondul de obliga]iuni lansat \n 2008. \ntr-o tranzac]ie estimat` la 200. a spus pre[edintele OTP AM. care le-a adus unele dintre cele mai bune randamente din ultimii ani. pån` la 72.1 milioane de lei.[i de la un fond \nchis . Aviva Properties este singurul fond de investi]ii imobiliare de pe pia]a local`. acest lucru a cauzat retragerea din pia]`. fondul fiind listat \n prima parte a acestui an.9 milioane de lei.nu a supravie]uit mai mult de doi ani din cauza restric]iilor legislative. administratorul a reluat un proiect mai vechi . Sper`m ca \n primul an de func]ionare s` atragem 30 de milioane de euro de la investitori prin intermediul a patru emisiuni de titluri“. De asemenea. Nu pentru to]i administratorii de fonduri apartenen]a la un grup bancar a coincis cu o cre[tere a cotei de pia]`. Pioneer Asset Management.Bancpost Active Balanced (diversificat) [i Bancpost Plus (monetar). La fel a f`cut [i OTP Asset Management. cu active nete \n gestiune de 153 de milioane de lei [i parte din grupul financiar al B`ncii Transilvania.Altius . Al`turi de list`rile la Burs`. a explicat pre[edintele RAM. Dup` ce \n 2008 au decis delegarea administr`rii c`tre divizia greceasc`. „Fondul \nchis este cu capital garantat. EFG Mutual Funds Management a \nregistrat \n 2009 o cre[tere de 3% a activelor. a estimat pre[edintele Aviva Investors. principala coordonat` a anului 2009 a fost raliul prelungit de pe Burs`. administratorii de la OTP AM au lansat un nou fond \nchis cu capital garantat .

dispropor]ia uria[` dintre activele din conturi individuale [i cele din fonduri de investi]ii se p`streaz`. pån` la valoarea de 50 de milioane de lei la finele anului trecut. |n alte cazuri. „Exist` clien]i care \[i deschid un cont cu dou` milioane de lei. directorul de investi]ii al Aviva Investors. John Chrissoveloni. pentru ca mai apoi s` fac` retrageri lunare. Dac` pe pie]ele externe industria conturilor individuale este dominat` de b`nci care pun la dispozi]ie produse personalizate de administrare a averilor. care de]ine expunere pe pie]ele externe de ac]iuni. cu un randament de 77% \n 2009 [i administrat de BT Asset Management. pentru c` va aduce investitori str`ini“.Franklin Templeton. au \ncheiat anul trecut cu randamente de 38%. Spre deosebire de 2008. Cu toate acestea. nivelul de dezvoltare r`måne coboråt. \n condi]iile \n care re]eaua de distribu]ie [i promovarea produselor \n råndul clien]ilor bancari a ajuns s` conteze tot mai mult. fondurile \nchise de ac]iuni administrate de Globinvest ocup` dou` pozi]ii \n top trei performeri. |n cazul RAM. din totalul de 24 care activau pe pia]`. l`sånd tot mai pu]in spa]iu de manevr` administratorilor independen]i. societ`]ile de administrare care fac parte din grupuri financiare beneficiaz` de o re]ea proprie de vånz`ri. de flexibilitate [i personalizarea investi]iilor. dar [i de plasamentele clien]ilor care au apelat la serviciile de private banking ale b`ncii din grup. respectiv 34%. a afirmat Nicolae Ivan. a spus pre[edintele RAM. Fondul Proprietatea (FP) a ]inut cap de afi[ \n 2009. al`turi de evolu]ia pozitiv` a subscrierilor \n conturi au dus la cre[terea industriei. pia]a conturilor reprezentånd mai pu]in de 2% din pia]a fondurilor de investi]ii. investitorii \n conturi sunt cuno[tin]e sau prieteni de-ai administratorului. Dup` cinci ani de la \nfiin]are. „Evolu]ia Bursei din primul semestru. dac` \n Financiar 2010 113 . Transelectrica. \n 2009 a fost f`cut cel mai mare pas \nspre aducerea Fondului pe pia]a de capital. De[i nu este \nc` listat la Bursa de Valori Bucure[ti.000 de lei [i 400. Suma cu care poate fi deschis un astfel de cont variaz` \ntre 100. ci \ntreaga pia]` de capital vor intra \n aten]ia investitorilor str`ini“. anul 2008 un num`r de 12 societ`]i de administrare a investi]iilor (SAI-uri).Domina]ia b`ncilor pe pia]a fondurilor mutuale a luat forme tot mai pronun]ate \n 2009. fondatorul Fondului.000 de lei. gestionau 122 de conturi individuale cu active nete totale de 26. la sfår[itul anului trecut activele celor [apte juc`tori activi au urcat pån` la 50 de milioane de lei. a controlului asupra Fondului. Gestionate de Globinvest. Pe de alt` parte. implicit.8 milioane de lei. iar „privatizarea“ ac]ionariatului este strict dependent` de reducerea participa]iei statului [i. care de]ine aproape 60% din capital. \n schimbul unui comision de administrare anual de 2-3%. urmat de Aviva Investors. a spus. num`rul administratorilor activi pe aceast` pia]` s-a \njum`t`]it pån` la [apte. prin intermediul Ministerului Finan]elor Publice. nu doar Fondul. Investitorul beneficiaz`. Fondul Proprietatea a[teapt` \nc` de la \nfiin]area din 2005 s` fie listat la burs`. RAM este liderul pie]ei. „Cine conduce compania este cea mai important` \ntrebare la care un investitor a[teapt` r`spuns atunci cånd vrea s` investeasc`. administratorii atrag investitorii din råndul celor care investesc deja \n fondurile mutuale [i care de]in disponibilit`]i b`ne[ti de peste 100. la råndul s`u. Prin intermediul Templeton. ac]ionar la Fond. „Fondul Proprietatea sub administrarea Templeton este o ancor` de siguran]` pentru \ntreaga Romånie. Fondul este \n continuare controlat de stat. conturile individuale apar]in investitorilor institu]ionali. pe pia]a local` administratorii de fonduri mutuale [i brokerii sunt cei care ofer` investitorilor cu bani alternative investi]ionale. Prin selec]ia administratorului . De cele mai multe ori.000 de lei. pentru ca primul loc s` fie de]inut de fondul \nchis de ac]iuni BT Invest. a spus R`zvan Rusu. cu conturi \n gestiune \n valoare de 27 de milioane de lei. putånd face plasamente mai riscante [i aduce randamente mai ridicate investitorilor. Conturile individuale benficiaz` de reglement`ri mult mai laxe privind strategiile de investi]ii \n compara]ie cu fondurile de investi]ii. Astfel. iar procedura de \nregistrare la Comisia Na]ional` a Valorilor Mobiliare (CNVM) ca fond \nchis de investi]ii a \nceput \n acest an. Transgaz). Mihail Ioan. |n ciuda evolu]iei optimiste din 2009. care administra la finele anului trecut conturi de 16 milioane de lei. n Mai pu]ini juc`tori cu mai mul]i bani \n conturi individuale Pia]a conturilor individuale de investi]ii gestionate de administratorii de fonduri a profitat din plin de raliul bursier de anul trecut [i a marcat o dublare a activelor. Conturile individuale sunt produse investi]ionale care se adreseaz` \n special persoanelor cu disponibilit`]i financiare ridicate. fondurile de ac]iuni FAPT [i Euglobinvest. \n special datorit` numelor mari din asset management care s-au b`tut pentru a-i deveni administrator. |n ceea ce prive[te randamentele aduse anul trecut. raportat la situa]ia altor pie]e de acest tip din Europa“. sau clien]i care investesc lunar \n cont“. Cu active \n gestiune de aproape trei miliarde de euro [i participa]ii \n portofoliu la cele mai importante companii din sectorul energetic (Petrom.

999 6 investi ii diversificat 0372-870. ap.Fond de Aviva Investors Orizont obliga iuni Aviva Investors Tezaur .Pia]a de capital Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. cl direa Premium Point.Director General Adjunct Simfonia 1 BRD ASSET MANAGEMENT Str.87% 5. 4.62. 106.474.600.925 0264-595. sect. et.Fond monetar Aviva Investors Tezaur FDI Simfonia 1 .Fond de ac iuni (pe pie ele de capital europene) Transilvania Fondul Privat Comercial Fondul de Ac iuni Privat Transilvania Euroglobinvest 114 Informa]ii fonduri mutuale . et.btam.51 Radu Hanga .90% 4.41% 12.38% 11.178.761.000 Dan Nicu .Fond diversificat dinamic Aviva Investors XT Index Aviva Investors XT Index . Dorului nr.000 — — 7.ro Concerto 17.14.0% 8.Fond de ac iuni BT Maxim . Clucerul Udricani nr.541.Pre edinte CA Gheorghe Walter Blaj . Bucure ti 2 021-327.400.979.000 9.111.22.600. 14.ro www.000 52.ro BT Obliga iuni BT Clasic BT Index BT Maxim 14. 4.132.46 37.000 12. BCR Europa Avansat . BCR Europa Mixt.43 021-320.ro www.Director General Carpatica Stock .ro EFG EUROBANK MUTUAL FUNDS MANAGEMENT ROMÂNIA SAI Calea Vitan nr.Fond de obliga iuni / monetar BT Clasic .400.ro Napoca .000 18.95 12. 21 Decembrie 1989 nr.com www.222. 25.Fond deschis de investi ii office@erste-am.globinvest.9% 7.ro CARPATICA ASSET MANAGEMENT Str.Fond de ac iuni Transilvania .42.940.Fond diversificat Fondul de Ac iuni Privat Transilvania Fond de ac iuni Euroglobinvest .78% 44.Fond monetar FDI Bancpost Active Balanced .26% 1. 021-308.000 56.Director General Ac iuni Europa Regional Diverso Europa Regional 9.43% 9. Sibiu. de minim 10% FDI Diverso Europa Regional . et. 1-3. et. Uruguay nr.Fond de ac iuni 12.251.14 office.153.95% 4.Fond diversificat defensiv Aviva Investors Orizont .67 33. Universit ii nr.ro www. 3.ro www.0% 15. structurat într-un mix de ac iuni 50% i instrumente de pia a monetar 50% BT Obliga iuni .015. Buze ti nr.00% 16. Cluj 3 0264-301.ro Aviva Investors Intercapital Aviva Investors Intercapital .sai-carpatica. tronson 2.900.62.ro@avivainvestors.100. Sibiu 4 0369-430.756.10 office@brdam. ap.72 26. cam.14.avivainvestors.000 BT ASSET MANAGEMENT Bd.ro de ac iuni www. sect.000 16. 20.00 021-203.35% 6. bl.000 20. 104.Fond diversificat Bancpost Active Balanced 23.01 Ilie Bi Cenan .995 BCR Expert .035 btam@btam.97% Florentina Alexandrina Neam u Director General Constantin Florin Keran .Fond diversificat BT Index .000 41.000 62.925 glob@globinvest.7% 37.000 19.Director General Adjunct Bancpost Plus FDI Bancpost Plus .900.000 14.000 59.300.280. 1. D.300.erste-am.400.004% 55.95% 238. 3. sect. 4.ro www.000 Eugen Voicu .870.48% BCR Monetar .Fond diversificat Fondul Privat Comercial . 23.Fond de investi ii specializat în plasamente în obliga iuni i instrumente cu venit fix FDI Ac iuni Europa Regional .Director General Ionela Hidan . Bucure ti BCR Dinamic . jud. 1.800.Pre edinte Directorat / Director General 48. precum i în instrumente monetare i cu venit fix.34 21.88% 18. de pân la 90%.76% 27.600. Bucure ti 1 021-203. 2.85 office@eurobankfunds.Fond de investi ii monetar FDI Concerto . Cluj-Napoca.Fond specializat în plasamente diversificate. cod 400091.5% 624.100. jud.27 11.563.brdam.414.75 Daniel Stifter .000 14. Cluj 7 0264-595.Fond deschis de investi ii monetar BCR Obliga iuni . 6-6A.Fond deschis de ERSTE ASSET MANAGEMENT investi ii de obliga iuni i instrumente cu venit fix Str.000 7.68% 7.Fond deschis de 0372-269.532 0369-430. crt.Fond specializat în investi ii preponderent în ac iuni pe pie e reglementate. 76-80.000 17.92 BCR Monetar 15.14.Fond diversificat defensiv Carpatica Stock Carpatica Global 16.300.Fonduri de fonduri BCR Obliga iuni BCR Dinamic BCR Expert BCR Europa Conservator BCR Europa Mixt BCR Europa Avansat Napoca GLOBINVEST Str.308.406. 5 Bucure ti 021-308.Fond diversificat dinamic Carpatica Global .Director General Adjunct Drago Neac u .Director General 15.036 0264-301. sect.945. et. Numele fondurilor administrate i tipul acestora Randamentul pe 2009 Active nete (lei) 2009 Conducere executiv AVIVA INVESTORS ROMÂNIA Str.ro BCR Europa Conservator.62% 31. cod 031296. corp B.5% 818.eurobankfunds.854.85% 19.931.670. jud.7% 8.28 021-327.533 office@sai-carpatica. 1.51% 37. Cluj-Napoca.Fond de ac iuni (lansat în februarie 2010) Aviva Investors Capital Plus Aviva Investors Capital Plus . 3.25.

Bd.32. Dacia nr.110.ro Integro .000 N/A 8.53% SIF Muntenia 1.302.7% 1.78.160. sect.318.I.ro www.ro FDI OTP AvantisRO .Fond deschis de investi ii KD Optimus . Bd.Fond diversificat KD Optimus 37. Bucure ti 16 021-316.Director General Adjunct iFond Ac iuni MUNTENIA INVEST Splaiul Unirii nr.Director Executiv Ioan Gheorghiu .16 021-210.P.Fond diversificat Omnitrust FDI Star Next .660.pioneerinvestments.42 info@kd-group.Fond de obliga iuni denominat în euro RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT Raiffeisen Confort .206.239. et.Fond monetar lansat în februarie 2010 FDI iFond Ac iuni .Fond închis de investi ii cu capital garantat OTP Green Energy (listat la BVB.09 maria.89 Raiffeisen Monetar 14.79 15 021-230.40 21.182. corp B.130.67% 78.Fond diversificat FDI OTP ComodisRO .000 N/A 8.44 021-650. ap. 83.33 ac iuni pensii@raiffeisenfonduri.000 13.Fond diversificat 13 021-306.10 colectiv închis constituit ca societate pe ac iuni.700.87.780.marinescu@munteniainvest.Fond de 021-312. sect.O.66. specializat în investi ii în ac iuni Omninvest FDI Omninvest .90 foa@foa. Bucure ti 021-230. Bucure ti SIF Muntenia .63. 1.ro SIRA Str.ro www. 1.71% 22. categoria A. Bucure ti 12 021-210. 56. simbol GRE) .52% 931.78 office@sai-star.000 33.ro C t lin Iancu .00.Director General Jan Pricop .55. 1.ro www.ro STAR ASSET MANAGEMENT Calea Floreasca nr.000 16.000 56. 91-111.820. 2. Numele fondurilor administrate i tipul acestora Randamentul pe 2009 Active nete (lei) 2009 Conducere executiv — FDI iFond Monetar .ro www.00. Bucure ti 8 021-222.130. 031-308. et. 021-316.83 18.30% 6.66 8.ro KD INVESTMENTS ROMÂNIA Calea Giule ti nr.921.Fond de ac iuni FDI Omnitrust .87.551.000 17. Finlanda nr.Fond cu capital Pia a Charles de Gaulle nr.Fond deschis de investi ii / fond diversificat Stabilo .000 euro 12.630. simbol WRO) .Pre edinte / Director General Felicia Victoria Popovici Vicepre edinte SAFI INVEST Str. et.535.32.143. Dacia nr. 1. sect.55.ro Raiffeisen Prosper .raiffeisenfonduri.ro www. Bucure ti 9 021-650.40% 4.05. 16.Organism de plasament 10 021-387.000 N/A 73. Bucure ti Raiffeisen Benefit . 74-76.Fond diversificat flexibil FDI Star Focus .81% 13.Fond de ac iuni www. F1.sai-star.92% 4. et. crt. Bucure ti 11 031-308. 15. Siriului nr. bl.17.000 30.65 office@otpfonduri.02% 33. 6.ro Fondul Oamenilor de Afaceri Organism de plasament colectiv.79% 20. 4. 1.35% Fondul Oamenilor de Afaceri 21.Fond deschis de investi ii / fond de obliga iuni i instrumente cu venit fix Integro Stabilo Raiffeisen Monetar . 3.04. 4. 1.781.Pre edinte / Director General OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA S. 2.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT Bd.Fond închis de investi ii Star Next Star Focus Financiar 2010 115 .956 24.kd-group.904.39% 2.50.086.Fond închis de investi ii Raiffeisen Euro Plus Raiffeisen Confort Raiffeisen Benefit Raiffeisen România Ac iuni Raiffeisen Prosper Raiffeisen Strategii Valutare Mihail C t lin Ion .08% 38.000 38. sect.610.36% 8.55. 33.ro www.955.25% 9.770.634.80% 603.097.000 N/A 4.Fond difersificat defensiv FII Star Value .49 021-222.94 31.17. sect.A.000 70.651.50 office@sai-sira.17 office@pioneerinvestments.ifond.390.Pre edinte / Director General Marius Olteanu .78 021-316.17. 25. tranzac ionat la BVB 021-387.Fond de ac iuni lansat în martie 2010 iFond Monetar — — — KD Maximus KD Maximus .otpfonduri. corp A.50 office@ifond.26.Director Vânz ri / Marketing George Alberts .04.ro Raiffeisen Strategii Valutare .45. altul decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare. strategia CPPI sect.00.Director General Neli Neac u .060.foa.69 031-308. Aviatorilor nr.sai-sira. Bucure ti 14 0372-131.I.12 OTP AvantisRO OTP BalansisRO OTP Comodis RO OTP GarantisRO OTP WiseRo OTP Green Energy 15.Pre edinte PIONEER ASSET MANAGEMENT S. protejat.C. 8D. sect.Conduc tor Unitate Florin Dolea .Director General Adjunct Leonard Vi an .471.ro Nr.A.870 021-233.17. sect.11 Raiffeisen România Ac iuni . 021-230. cod 014455.22 16.Fond monetar Raiffeisen Euro Plus .Fond închis de investi ii cu capital garantat Petre Pavel Szel . sect. 41.Fond monetar OTP GarantisRO .Fond de ac iuni FDI OTP BalansisRO .ro www.Director General Claudia Racovi an .81% 8. 1.53 Dorin D nescu .360.204 7.Fond închis de investi ii cu capital garantat OTP WiseRo (listat la BVB.23% 41.

14 echilibrat (conform AAF) 021-528. 0268-473.029 Mihai Fercal .Fond de ac iuni ZEPTER (conform prospectului de emisiune).2009. Cluj 18 0264-406. TRANSILVANIA cf.ro www. crt. et.12.156.585. S-Park.Director General Adjunct Matilda Moraru. 1. Arad. Regulament CNVM nr.tradeville.93.531.04.Fond monetar Fortuna Gold Oportunit i Na ionale Oportunit i Na ionale .500.000 Calea Victoriei nr.165 sifbc@sif1.426.32.215. 5.Director General Adjunct Dan Simionescu .91 19% 9.ro www.2009) marketing@transif. 133.1% 3.26 021-336.Fond diversificat FDI Fortuna Gold . Bac u 2 2. 021-387.67.Director General Florina Cursaru . 8.92.sifolt.09. 33.022.181.10.404. fond www.67 8.04 10.28 16.36 Splaiul Unirii nr.12. cl direa A2. cod 500057.Fond flexibil Vanguard Protector .771.2009.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE OLTENIA* 1. parter.473 305 0257-250.54% 410.Director General Tudor Ciurezu .12.ro diversificat defensiv conform AAF) Zepter Ac iuni Zepter Mixt Zepter Obliga iuni SOCIET Nr.068 jud.185.51 9.ro www. 94C.09 230 021-387.42.67% 1.409.Ac iuni Active Dinamic 18.080 0264-444.Director Management de Portofoliu 116 Informa]ii fonduri mutuale I SIF-uri .548.Pre edinte / Director General 187.fortuna.Pia]a de capital Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT Str. Regulament CNVM nr.ro www.targetasset.ro www. cod 040035. 4.014 (calculat la 31.500.12. 35A.296.649. jud.activedinamic.781. Bucure ti 17 021-408.651.Director General AdjunctDezvoltare Gabriela Grigore .ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE MOLDOVA 1.7% 5. Constantin Brâncu i nr.199.643.717.279 (calculat la 31. 1.168. cam. Tuf nele nr.13 FDI Zepter Obliga iuni .26 8.ro www. 1.806.20 021-408. Numele fondurilor administrate i tipul acestora Randamentul pe 2009 Active nete (lei) 2009 Conducere executiv 101.2009 Telefon Valoare unitar (lei) Fax Num r societ i în portofoliu E-mail Web SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE BANAT-CRI ANA 1.188. cod 310158.726.sifmuntenia.660 Ioan Cuzman .15/2004) Str.Conduc tori Radu Hora iu Taica . sect.Director Strategii Investi ionaleAnalize-Pia de Capital Lucian Ionescu . crt. et.sif1.351.ro www. 4B. jud.04.171. 16.529 1.824 Costel Ceocea .737.908.2767 0234-57. 0268-415.000 jud.541.32.Director General Fortuna Classic FDI Fortuna Classic .8235 021-387.Fond diversificat Vanguard Protector FDI Zepter Ac iuni .340 public@sifolt. Craiova.826. Bra ov 5 cf.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE 1. diversificat flexibil (conform AAF) Bucure ti FDI Zepter Mixt .65 sai@munteniainvest.690.2009) 0268-473.40.108 Dinel Staicu .773 229 0234-570.56 Marko Simic .132.872. cod 600164. 3. Cluj-Napoca.96% 7.398 150 0251-419.Fond diversificat (conform prospectului de emisiune).93.471.siftransilvania.216 265 (31.627.ro TARGET ASSET MANAGEMENT Str. www.sifm.8327 0251-419. 2.384.15/2004) 0268-416. Pictor Aman nr.761.8087 0257-234.33 vam@vanguard. 3.ro. I DE INVESTI II Profit net (lei) 2009 Conducere executiv Nume companie Total activ (lei) Adres coresponden Activ net (lei) 31.zepter-invest.678. cod 200767.332.Fond de obliga iuni office@zepter-invest.12 Bucure ti 3 1.61 1. Bucure ti 19 021-336.663.Director General Adjunct Opera iuni 101. sect.55 Str.ro (conform prospectului de emisiune).42.500 saitarget@targetasset. 1. 021-528.04. 021-387. fond diversificat 20 021-528. fond Str. 1. 021-336. 0744-775.Director General Adjunct 116. Arad 1 2.ro * Sursa informa iilor financiare este Asocia ia Administratorilor de Fonduri din România 112.32. cod 400458.eu Nr.ro VANGUARD ASSET MANAGEMENT Bd.Pre edinte / Director General Ion Mihail .Director General Adjunct Valeria Avram .32.ro SOCIETATEA DE INVESTI II FINANCIARE MUNTENIA 1. Dolj 4 2.97 Petre Pavel Szel .055.Director General erban Alexandru Nascu . 19.614.Pre edinte / Director General Carmen Dumitrescu .859. Bac u. Nicolae Iorga nr. Bra ov.561.12. 1. sect. 2-4. 11-15. Unirii nr. bl.55 jud.985.712.062 sifm@sifm.Vicepre edinte / Director General Adjunct 82.472 Str. Brându elor nr.ro www.67% 2. Florian Ladislau Csorba .Pre edinte / Director General Claudiu Liviu Doros .4905 (31.74% FDI Active Dinamic . Tipografilor nr.25.22 office@sai-swisscapital.12.

Consultan]`

Criza e \n alt` parte
Cifrele mari privind pia]a avocaturii de afaceri ar sugera, la o prim` vedere, c` \n Romånia criza mondial` nu s-a f`cut sim]it` nici anul trecut, o serie de juc`tori importan]i \nregistrånd chiar venituri superioare celor din 2008, cånd multe segmente ale economiei au atins vårfuri istorice.

Ovidiu Tempea

118

Analiz`

rimele zece companii dup` \ncas`ri au cumulat anul trecut venituri de aproape 90 de milioane de euro, rezultat care s-a plasat aproape insesizabil sub nivelul din urm` cu doi ani. Dintre acestea, patru case de avocatur` au reu[it performan]e peste cele realizate \n 2008, iar situa]ia se reg`se[te [i \n cazul unor companii din continuarea clasamentului. La o analiz` mai atent` se observ` \ns` o repozi]ionare destul de rapid` pentru majoritatea caselor de avocatur` de pe domeniile care s-au pr`bu[it c`tre activit`]ile care \nfloresc \n special \n condi]ii de criz`. De fapt, pia]a avocaturii a beneficiat atåt de cererea mai mare pentru servicii juridice specifice perioadelor de recesiune, cum sunt litigiile, falimentele [i reorganiz`rile, cåt [i de deficitul cultural al managerilor romåni, trezi]i de efectele crizei c` au insuficiente resurse la nivel juridic. Estim`rile privind pia]a total` a avocaturii de afaceri se plaseaz` \ntr-un interval destul de larg, motivat, ca [i \n anii preceden]i, de dispersia [i num`rul mare al celor care activeaz` \n domeniu, mai ales \n afara primilor 20 de actori. Totu[i, majoritatea celor chestiona]i de MEDIAFAX plaseaz` \ncas`rile totale undeva la 150-200 de milioane de euro, cu o majoritate \nclinånd spre limita superioar` a intervalului.

P

Imobiliarele [i fuziunile n-au mai „\ngr`[at” bugetele
Vedetele din 2007-2008 – tranzac]iile imobiliare [i finan]area proiectelor din pia]a de real estate – nu doar c` au disp`rut aproape \n totalitate din bilan]urile caselor de avocatur`, dar au creat [i probleme de costuri, \n condi]iile \n care departamentele de specialitate au crescut mai mult decåt consistent \n anii de boom. „Pe fondul crizei, domeniul care a \nregistrat cea mai mare sc`dere fa]` de 2008 a fost cel imobiliar. Pia]a de fuziuni [i achizi]ii, incluzånd aici [i imobiliarele, a sc`zut cu peste 70%, ceea ce s-a reflectat [i \n activitatea firmelor de avocatur`, dup` ce 2007 [i 2008 au consemnat vårfuri de activitate cu un num`r record de tranzac]ii”, afirm` Gabriel Zbårcea, managing partner la }uca Zbårcea & Asocia]ii (TZA), cea mai mare cas` de avocatur` din ultimii doi ani dup` \ncas`ri. O estimare mult mai pesimist` are Gabriel Biri[, partener al Biri[ Goran, care sus]ine c` sumele \ncasate de casele de avocatur` din real estate au sc`zut chiar cu 90% fa]` de 2008. „Pån` la finele lui 2008, existau [i foarte multe cabinete cu trei-patru avoca]i care lucrau exclusiv pe imobiliare [i aveau \ncas`ri de 2-3-5 milioane de euro. Pia]a (imobiliar` – n.r.) este acum cvasi-blocat` [i a[a va fi \n continuare”, spune Biri[. Pe de alt` parte, au existat [i societ`]i de avocatur` care au constituit o excep]ie de la aceast` regul` a anului 2009, una dintre ele fiind Popovici Ni]u & Asocia]ii.

Financiar 2010

119

p`rerea mea este c` am ac]ionat \n toate proiectele de pionierat din acest domeniu. incluzånd aici [i imobiliarele. de asemenea. mai ales \n ceea ce prive[te implementarea de m`suri de concediere colectiv`. am \ncheiat [i cea mai important` tranzac]ie din domeniu – achizi]ia de c`tre CEZ a pachetelor minoritare de ac]iuni de la Fondul Proprietatea [i Electrica de]inute \n CEZ Distribu]ie [i CEZ Vånzare”. „|n mod normal. domeniul care a \nregistrat cea mai mare sc`dere fa]` de 2008 a fost cel imobiliar. Pentru noi. finan]area [i operarea \n domeniul imobiliar sunt cele patru direc]ii care trebuie avute \n vedere atunci cånd sunt identificate afacerile din acest sector. mai aveam acela[i num`r de dezvoltatori (\n m`sura posibilit`]ilor. activitatea pe 2009 a fost \n cre[tere pe partea de litigii [i arbitraje [i insolven]`. finan]atori [i operatori. avem o experien]` echivalent` neegalat` pån` acum \n proiectele privind produc]ia [i distribu]ia energiei eoliene [i energiei fotovoltaice. precum „Pe fondul crizei. dezvoltarea. managing partner la }uca Zbårcea & Asocia]ii 120 Analiz` . spune Florian Ni]u. managing partner la Popovici Ni]u & Asocia]ii (PNA). Pia]a de fuziuni [i achizi]ii. „Cånd \n 2007 cele mai multe firme de avocatur` ob]ineau cifre de afaceri impresionante oferind asisten]` \n tranzac]ii imobiliare speculative. El spune. transfer de personal. noi ne-am concentrat pe \ncheierea de parteneriate cu investitorii institu]ionali”. Numeroase au fost. |n 1997-1998. a sc`zut cu peste 70%. cererea de servicii pe zona de dreptul muncii a crescut semnificativ fa]` de 2008. El a ar`tat c` \n ultimele dou` decenii societatea [i-a bazat strategia pe investitori institu]ionali. Litigiile. c` au existat proiecte pe segmentul de banking. energia [i restructur`rile mai au resurse Potrivit lui Gabriel Zbårcea. La fel s-a \ntåmplat [i \n 2006 [i \n 2009.” Gabriel Zbårcea. „De altfel. \n opinia managerului de la TZA. care au reprezentat motorul de anul trecut. |n opinia reprezentantului PNA. am activat [i \n trecut pe pia]a energiei ca unul dintre principalii juc`tori. Aceasta a fost mereu abordarea: \ncerc`m s` lucr`m simultan cu un investitor major. a ad`ugat Ni]u. un dezvoltator de talie mare. mai ales \n ceea ce prive[te refinan]`rile [i restructurarea portofoliilor de credite. El sus]ine c`. „Noi am mers foarte bine pe proiectele de energie. care spune c` a dezvoltat multiple proiecte \n domeniul energiei. care au o component` important` de dreptul muncii. [i proiectele de restructurare [i reorganizare corporativ`. de exemplu. Nu exist` nicio firm` din aceast` ]ar` care s` fi fost implicat` \n toate proiectele pe partea de energie nuclear` din ultimii 15 ani (a se vedea cele patru unit`]i ale Centralei Nucleare de la Cernavod`). O abordare similar` a avut [i Popovici Ni]u & Asocia]ii. Apoi. \n spatele acestei sustenabilit`]i.Consultan]` „Suntem implica]i \n imobiliare de mul]i ani. |ns`. ceea ce a f`cut ca anul trecut s` nu difere de 2008 sau anteriorii \n termeni de volum de munc` [i/sau \ncas`ri”. un finan]ator important [i un operator de mari dimensiuni”. a conchis Zbårcea. cu istoric institu]ional). aveam \n portofoliu trei-patru fonduri de investi]ii. a explicat Ni]u. De altfel. investi]iile. am reu[it s` ob]inem 15-20% din venituri din proiecte din domeniul imobiliar. consultan]a \n imobiliare a fost oarecum anticiclic`. st` aten]ia \n selec]ia clien]ilor cu care firma a ales s` aib` un parteneriat.

pia]a avoca]ial` este un barometru al \ntregii economii. s-a observat o reorientare general` a cererii de servicii juridice. pe lång` contrac]ia pie]ei. concuren]`. dreptul muncii sau fiscalitate s-a observat o cre[tere a cererii de servicii juridice. reflectånd cu acurate]e schimb`rile care au loc atåt la nivel macroeconomic. care dispun de resursele [i expertiza necesare pentru a gestiona dosare complexe \n varii domenii ale dreptului”. cåt [i la nivel sectorial. \n restructur`ri corporative [i de credite. co-managing partner al Mu[at & Asocia]ii. a ad`ugat Mona Mu[at. \ntre firme de gabarit comparabil. Ea mai spune c` una dintre dintre tendin]ele vizibile a fost [i orientarea unor case de avocatur` cu prec`dere c`tre contractele cu statul.” Gabriel Biri[. partener al Biri[ Goran [i \n cele din domeniul hidroenergiei”.„Pia]a evolueaz` \n sensul consolid`rii [i vom mai vedea fuziuni [i achizi]ii. de circa 15%-20%. anul trecut. proprietate intelectual`. sus]ine Florian Ni]u. |n opinia Monei Mu[at. de talia Mu[at & Asocia]ii. Acest context a avantajat firmele full services. Financiar 2010 121 . real estate sau finan]`ri num`rul de proiecte a sc`zut considerabil. „|n timp ce pe fuziuni [i achizi]ii. Mu[at consider` c`. chiar [i \ntre egali.

” Florian Ni]u. |n ceea ce ne prive[te. rezultat apropiat de cel ob]inut \n urm` cu doi ani. drept concuren]ial sau fiscalitate au existat \n cadrul firmei cu mult \nainte de declan[area crizei [i dispunem deja de o expertiz` considerabil` [i de un portofoliu vast de clien]i \n aceste domenii”. Analiz` . acestea fiind doar cåteva exemple. „Am fost implica]i \n investiga]ia privind retailerii. produc`torii [i comercian]ii de cereale. tranzac]ii mai pu]ine [i valori 90 122 de milioane de euro este nivelul cumulat al veniturilor realizate \n 2009 de primele zece case de avocatur`. a mai spus Florian Ni]u. \n timp ce casele de avocatur` care au mizat pe consultan]a acordat` institu]iilor publice [i/sau entit`]ilor de]inute de stat au beneficiat de onorarii consistente. inclusiv sub aspect financiar. produc`torii [i comercian]ii de cereale. TZA \ntrevede aceea[i tendin]` de sc`dere a real estate-ului.Consultan]` „Am fost implica]i \n investiga]ia privind retailerii. care se arat` \ns` circumspect c` pe viitor va mai reprezenta un avantaj. Stagnare pentru 2010. a ar`tat Mu[at. reprezentånd clien]i individuali sau asocia]ii industriale. proprietate intelectual`. Ideea unor venituri mai consistente pentru firmele care au avut contracte cu statul este sus]inut` [i de Gabriel Biri[. reu[ind s` ocoleasc` efectele crizei. care au o pondere de 99% \n portofoliul nostru de clien]i”. precum Mu[at & Asocia]ii. firma a continuat s` avizeze un num`r important de tranzac]ii [i s` se implice \n aproape toate investiga]iile importante din domeniul concuren]ei [i antitrustului desf`[urate de Consiliul Concuren]ei. „Domeniile «hot». afirm` [i Mona Mu[at. Florian Ni]u a ar`tat c` \n ciuda unei pie]e „destul de aride”. \n care ne-am asigurat deja rolul de consultan]i principali”. Exist` investiga]ii \n desf`[urare \n industria farmaceutic`. \mp`rt`[esc inevitabil dificult`]ile sectorului privat. dar cu diferen]e Pentru 2010. Exist` investiga]ii \n desf`[urare \n industria farmaceutic`. \n care ne-am asigurat deja rolul de consultan]i principali. managing partner la Popovici Ni]u & Asocia]ii „Este binecunoscut c` firmele de avoca]i care mizeaz` pe clien]ii priva]i. acestea fiind doar cåteva exemple. precum restructur`ri [i insolven]e. miz`m \n continuare pe investitorii priva]i.

.

adic` respectarea promisiunilor electorale. se poate observa deja o schimbare \n abordarea antreprenorilor locali. cum ar fi vånzarea / listarea unor pachete de ac]iuni de]inute la companiile energetice [i la alte societ`]i din portofoliu. Trebuie. cei cu expertiz` real` [i capabili de inova]ie vor fi avantaja]i. „|n prezent. pe care sper`m s` le finaliz`m \n perioada urm`toare. Vom miza \n continuare pe proiecte \n domeniul energiei. Mona Mu[at se a[teapt` \n continuare la cre[teri pe restructur`ri [i insolven]e. cel pu]in pentru patru-[ase firme principale independente care [i-au consolidat destul de bine pozi]ia pe pia]` \n ultimii 10-15 ani. |n cele mai multe cazuri. a completat Biri[. fie pentru completarea portofoliului de clien]i. |n plus. precizånd c`. Nu \n ultimul rånd. se vor eviden]ia [i la noi firmele tip ni[` de practic`. dar [i cåteva tranzac]ii \n curs. urmare a crizei. a mai spus Mona Mu[at. considerånd c` absorb]ia societ`]ii D`nescu & Asocia]ii de c`tre Popoviciu Ni]u & Asocia]ii ar putea ajuta compania din urm` s` evolueze mai rapid \n acest an. „Ca ansamblu. Clien]ii trebuie s` [tie c` pot s`-[i fac` un plan de afaceri pe cå]iva ani”. \n timp ce pentru sectorul public 2010 se anun]` a fi un an \ngrozitor. \n domeniul privat vom vedea dezvolt`ri pozitive. care nu vor mai a[tepta la nesfår[it restructurarea de credite. o reprezint` orientarea c`tre fuziuni [i pe pia]a avoca]ial`. afirm` Florian Ni]u. a ad`ugat Ni]u. Este nevoie de consecven]` \n men]inerea regimului fiscal. Ea este de acord c` o alt` tendin]` vizibil`. a mai spus Biri[. bugetele de consultan]` ale companiilor s-au redus \n aceast` perioad` de 124 Analiz` . El crede \ntr-o consolidare a pozi]iei caselor de avocatur` plasate pe primele cinci pozi]ii. proiectul hidrocentralei de la Tarni]a.Romånia Interconnection (AGRI). „Nu cred \ns` nici \ntr-o explozie a pie]ei insolven]ei. [i predictibilitate. spune Mona Mu[at. \n acest moment. specializate \ntr-un domeniu. de stimulare a investi]iilor str`ine directe. dar [i la o \mbun`t`]ire a activit`]ii pe fuziuni [i achizi]ii. la un pre] considerabil mai mic comparativ cu anii trecu]i. dar [i reducerii accentuate a num`rului de fuziuni [i achizi]ii. „Vedem o atitudine extrem de agresiv` [i uneori abuziv` a organelor de control. pentru servicii aferente ariei de specializare”. „Pia]a consultan]ei s-a confruntat cu un prim an de sc`dere \n 2009 dup` o perioad` destul de \ndelungat` de cre[tere accelerat`. \n special \n råndul juc`torilor de talie mic` [i medie. adoptat` \n 2008-2009.Consultan]` mult sc`zute fa]` de perioada boom-ului de acum cå]iva ani.Georgia . La råndul s`u. El a ad`ugat c` firma va urm`ri [i alte proiecte enun]ate sau aflate \n diverse stadii de implementare. pozi]ia pe pia]`. care vor sus]ine o bun` parte din afaceri pe 2010”. Cred c` \n linia a doua. suntem de p`rere c` vom asista \n curånd [i la o reluare a unora dintre proiectele imobiliare [i de infrastructur` puse \n a[teptare \n ultima perioad`. inclusiv \n zona caselor de avocatur` din top 20. „Pia]a evolueaz` \n sensul consolid`rii [i vom mai vedea fuziuni [i achizi]ii. Poate fi vorba de reorientare sau de \nt`rirea unor departamente care pot fi profitabile \n urm`toarea perioad`. Acest lucru s-a datorat \n special sc`derii sectorului imobiliar. El crede c` pe zona de litigii va continua s` creasc` cererea. pia]a este foarte competitiv`. care vor dobåndi acces inclusiv la proiectele complexe. trecåndu-se de la atitudinea «S` a[tept`m [i s` vedem». care au acum posibilitatea s` \[i consolideze. debitorii nu mai au nimic”. a mai spus Zbårcea. \ntre firme de gabarit comparabil”. Pentru 2010. ca urmare a interesului crescut manifestat de fondurile de private equity. proiectul nuclear de la Cernavod`. de asemenea. |n plus. a firmelor medii. fie pentru a compensa astfel insuficienta dezvoltare a unor arii de expertiz`. ne a[tept`m la o revigorare a sectorului privat”. a explicat Biri[. [i identific` \n linii generale acelea[i domenii deficitare care au afectat [i avocatura de afaceri. a conchis Ni]u. pentru c` ar fi nevoie [i de un patrimoniu al debitorului insolvent. concomitent cu o „explozie” a cererii de servicii de asisten]` \n contencios administrativ. reforma sectorului energetic. noi avem multe proiecte privind rela]ia proprietar-chiria[. dar [i de companiile cu resurse financiare. El crede c` 2010 va fi un an dificil [i nu exclude anumite replieri pe pia]`. drept concuren]ial sau fiscalitate. afirm` Gabriel Zbårcea. „De asemenea. Auditul [i consultan]a de afaceri – mult mai afectate de criz` Marile companii de audit [i consultan]` recunosc \n schimb o restrångere sensibil` a pie]ei. „Mu[at & Asocia]ii a optat \ntotdeauna pentru cre[terea organic`. situa]ia va fi foarte schimb`toare. cu prelu`ri [i fuziuni. care \n urm` cu doi ani era estimat` la aproape 300 de milioane de euro. Pentru comunitatea de afaceri. Gabriel Biri[ se a[teapt` la fuziuni sau achizi]ii. chiar [i \ntre egali. El nu mizeaz` \ns` pe o dezghe]are semnificativ` a pie]ei de fuziuni [i achizi]ii. f`r` asocieri cu firme str`ine sau juc`tori de pe pia]a local`. ceea ce va duce la o cre[tere a contesta]iilor”. proprietate intelectual`. consultan]` [i reprezentare \n jurul a cåtorva firme considerate mari”. „A[ spune \ns` c` aceast` competi]ie este suportabil`. El crede c` pe parcursul urm`torilor ani vor supravie]ui cei care vor [ti s` speculeze oportunit`]ile pie]ei [i mai ales cei care se vor adapta \n condi]iile economice actuale. „|n acest context. iar \n perioada urm`toare vom r`måne fideli acestei strategii”. proiectul gazoductului Azerbaidjan . „Cel mai important este s` se adopte diverse m`suri de atragere a capitalurilor. la «Hai s` vedem ce putem face» de acum \nainte”. demarate [i marile proiecte de infrastructur`. Consolidarea pie]ei se va manifesta \n principal prin concentrarea marilor proiecte de asisten]`. dar estimeaz` o for]are a pie]ei din partea b`ncilor. cu apari]ii meteorice.

” Vasile Iuga. tot mai multe companii vor apela la servicii de consultan]` fiscal`. de asemenea. n Financiar 2010 125 . George Mucibabici. spune c` pia]a a sc`zut dramatic \n special \n zona de fuziuni [i achizi]ii. S-a manifestat o presiune puternic` din partea clien]ilor \n sensul diminu`rii onorariilor pentru toate tipurile de servicii”. Country Managing Partner. accentul fiind pus \n principal pe reducerea costurilor. care vor fi din ce \n ce mai solicitate \n aceast` perioad` economic` dificil`. Segmentul de consultan]` pe litigii fiscale ar putea. pre[edintele Deloitte Romånia. „M` refer \n primul rånd la serviciile de consultan]` pentru reorganizarea afacerii [i insolven]`. dar [i a diferitelor forme pe care le \mbrac` aceast` activitate. El spune c` este greu de furnizat o estimare corect` a pie]ei din cauza num`rului mare de firme care activeaz` \n domeniu. inclusiv datorit` necesit`]ii companiilor de a-[i recupera TVA la timp. El a punctat c`. cu foarte pu]ine tranzac]ii [i de mic` anvergur`.„Vom asista la o \nt`rire a cooper`rii dintre firmele de insolven]` [i b`ncile de]in`toare de portofolii de crean]e neperformante pentru c`utarea unor solu]ii optime de valorificare a acestor crean]e. De asemenea. a crescut activitatea de consultan]` pentru clien]i afla]i \n dispute fiscale cu autorit`]ile. „S-ar putea s` vedem o cerere sporit` pentru servicii de consultan]` \n materie de prevenire [i identificare a fraudelor. Acest lucru va afecta [i serviciile de consultan]` din acest sector”. PricewaterhouseCoopers recesiune. ceea ce creeaz` noi oportunit`]i de afaceri pentru firmele de consultan]` pe partea de investiga]ie economic` [i litigii”. {eful PricewaterhouseCoopers se a[teapt` la o intensificare a activit`]ii de fuziuni [i achizi]ii. \n c`utare de solu]ii de optimizare fiscal` pentru conservarea lichidit`]ii. Nu trebuie s` uit`m poten]ialul de asisten]` pentru accesarea fondurilor europene. a declarat Vasile Iuga. anticipånd c` aceea[i tendin]` se va men]ine [i \n 2010. Vasile Iuga se a[teapt` la o stagnare sau chiar o sc`dere a pie]ei consultan]ei per ansamblu \n acest an. „|n schimb. |n privin]a serviciilor de audit. a ad`ugat Iuga. a continuat oficialul PricewaterhouseCoopers. pe fondul relu`rii apetitului investitorilor pentru companiile cu perspective de dezvoltare pe termen mediu [i lung [i al nevoii antreprenorilor romåni de a-[i finan]a extinderea sau de a-[i valorifica investi]ia. pe fondul men]inerii unui climat economic dificil. s-au \nregistrat cre[teri \n zona consultan]ei pentru reorganizarea afacerilor [i insolven]`. PricewaterhouseCoopers. Vom asista la o \nt`rire a cooper`rii dintre firmele de insolven]` [i b`ncile de]in`toare de portofolii de crean]e neperformante pentru c`utarea unor solu]ii optime de valorificare a acestor crean]e”. plin de incertitudini. pe m`sur` ce nivelul infrac]ionalit`]ii economice c`reia \i cad victim` companiile va cre[te \n acest climat economic dificil. Asist`m la sporirea disputelor \ntre ac]ionari. a mai spus Iuga. \n condi]iile \n care Romånia are la dispozi]ie fonduri de 30 de miliarde de euro post-aderare pån` \n 2013”. a conchis Iuga. anumite segmente vor fi mai dinami ce. Astfel. „Cu condi]ia adopt`rii unei legisla]ii corespunz`toare cu privire la parteneriatele public-private. El apreciaz` c` au fost \ns` [i segmente ale serviciilor de consultan]` care au crescut anul trecut. favorizate paradoxal de mediul economic mai dificil. el se a[teapt` ca ac]ionarii [i finan]atorii/creditorii s` solicite analize mai detaliate ale situa]iilor financiare [i ale activelor pentru a distinge companiile s`n`toase de cele care prezint` un grad mai ridicat de risc. Country Managing Partner. Totu[i. pot ap`rea oportunit`]i de consultan]` interesante [i \n acest sector. anticip`m \nc` un an dificil pentru sectorul imobiliar. s` cunoasc` o cre[tere.

coordonatoarea departamentelor de Drept Concuren]ial [i Proprietate Intelectual`. |n]eleg c` cel mai important instrument de control al Consiliului Concuren]ei este inspec]ia inopinat`. nulitatea unor contracte esen]iale pentru obiectul principal de activitate. impact negativ asupra reputa]iei [i imaginii \n pia]` sunt cåteva dintre consecin]ele negative la care se expun agen]ii economici atunci cånd \ncalc` legea. altruist [i \ng`duitor fa]` de adversari. companiile sunt mai atente la ofertele pe care le lanseaz` pe pia]`. Acesta este obiectivul principal pe care l-a avut \n vedere legiuitorul [i care astfel trebuie s` guverneze interpretarea [i aplicarea legii. arat` \ntr-un interviu Anca Buta Mu[at. inclusiv coresponden]a. De aceea. anumite \n]elegeri sau practici concertate care aduc beneficii consumatorului final sunt permise. O astfel de \n]elegere de regul` vizeaz` pre]ul sau partajarea pie]ei. se axeaz` pe preven]ie. Cum a afectat criza economic` concuren]a \n Romånia? |n contextul actualei crize. O aplicare rigid` a legii poate conduce la rezultatul nefericit \n care concuren]ii sunt mai proteja]i decåt consumatorii. Agen]ii economici se gåndesc de dou` ori [i chiar ezit` s` ias` \n fa]` cu o ofert` la jum`tatea pre]ului oferit de concurent. \n]elegerile care pot afecta comer]ul intracomunitar (cum ar fi interzicerea sau limitarea exporturilor) pot atrage aplicarea normelor din Tratatul UE [i implicit r`spunderea [i a altor societ`]i din grup [i amenzi substan]ial mai mari. partener al Mu[at & Asocia]ii. Concuren]a este un fenomen normal care apare \n mod natural ori de cåte ori cel pu]in doi agen]i economici. precum inspec]ia inopinat` la sediul agentului economic cånd autoritatea de concuren]` poate verifica tot. Nu sunt de ignorat nici instrumentele de investiga]ie ale Consiliului Concuren]ei. \n ciuda faptului c` restrång concuren]a. Ovidiu Tempea Ce \nseamn` concuren]a \n sensul legii? Spre surprinderea multora.Consultan]` Practici anticoncuren]iale: Multe riscuri pot fi pre\ntåmpinate printr-o instruire adecvat` a angaja]ilor |n contextul crizei. \n anumite industrii precum cea farmaceutic`. investigare [i sanc]ionare \n aceast` direc]ie. concuren]a nu \nseamn` un concurs. clien]ii firmei sanc]ionate pot cere daune \n instan]`. astfel c` autoritatea de concuren]` [i-a intensificat activit`]ile de preven]ie. plångere penal` introdus` de c`tre Consiliul Concuren]ei \mpotriva administratorilor. au ap`rut reglement`ri mai aspre [i mai oneroase pentru to]i agen]ii economici implica]i (produc`tori. Consiliul Concuren]ei consider` c` agen]ii economici sunt mai tenta]i s` se \n]eleag` [i s` elimine concuren]a \ntre ei. |n plus. partajarea pie]ei \ntre concuren]i [i participarea la licita]ii cu oferte trucate. care vizeaz` \n principal fixarea pre]urilor. De aceea. Este posibil ca \n urma unei inspec]ii inopinate Consiliul Concuren]ei s` deschid` investiga]ii subsecvente atunci cånd 126 Interviu . Cånd exist` riscul unei inspec]ii inopinate? Riscul unei astfel de inspec]ii exist` ori de cåte ori Consiliul Concuren]ei are suspiciuni cu privire la existen]a unei \n]elegeri sau practici anticoncuren]iale. companiile sunt mai tentate s` se \n]eleag` [i s` elimine concuren]a dintre ele. Nu mai vedem cascada de oferte avantajoase de dinaintea crizei. concuren]a \nseamn` bun`starea consumatorilor. |ns` \n \n]elesul legii concuren]ei. o competi]ie \n cadrul c`reia ceilal]i se a[teapt` la un comportament \ntrutotul de „fair play”. |n acest context de pia]`. Nici nu este nevoie ca o investiga]ie s` fie deschis` de Consiliul Concuren]ei \n prealabil. Totodat`. practica autorit`]ii de concuren]`. \n detrimentul acestora din urm`. spre deosebire de anul 2008 [i cei preceden]i. Care sunt \nc`lc`rile cele mai grave ale legii concuren]ei de care ar trebui s` se fereasc` orice agent economic? Ce este de neiertat \n opinia Consiliului Concuren]ei? Sunt cåteva restric]ion`ri grave ale concuren]ei \n opinia legiuitorului [i implicit a Consiliului Concuren]ei. distribuitori [i farmacii). calculatoarele angaja]ilor [i ale directorilor etc. De asemenea. coexist` \ntr-un anumit mediu. investigare (controale [i inspec]ii) [i sanc]ionare. Care sunt consecin]ele la care o companie trebuie s` se a[tepte atunci cånd \ncalc` legea? Amenzi semnificative de pån` la 10% din cifra de afaceri realizat` \n anul anterior. sau doi participan]i.

detalia]i pe scurt care sunt avantajele politicii de clemen]` a Consiliului Concuren]ei despre care s-a scris foarte mult \n ultima vreme. \n Romånia se vede clar o reticen]` din partea agen]ilor economici de a dezv`lui o \n]elegere anticoncuren]ial` [i de a furniza dovezile necesare sanc]ion`rii acesteia. motiv pentru care prezen]a avocatului este extrem de important`. Avantajul Consiliului Concuren]ei este c` i se ofer` dovezi clare. Odat` cu \nmul]irea inspec]iilor inopinate ale Consiliului Concuren]ei. Cel mai adesea primul contact al inspectorilor de concuren]` este cu angaja]ii de la recep]ie. e obligatoriu ca angaja]ii s` fie informa]i \n prealabil despre ce \nseamn` o inspec]ie inopinat`. greu de demontat \n instan]`. care. Important de subliniat este faptul c` de multe ori Consiliul Concuren]ei culege informa]ii din pres` sau de la concuren]ii firmei respective. {i el trebuie s` ac]ioneze \n conformitate cu anumite rigori impuse de lege. |n acest sens. simularea unei inspec]ii inopinate la sediu. De aceea. Documentele [i informa]iile ridicate de Consiliul Concuren]ei constituie dovezi [i \n fa]a instan]elor cu ultim grad de jurisdic]ie. n Financiar 2010 127 . Recunosc c`. trebuie subliniat c` inspec]ia inopinat` la sediul firmei este cel mai eficient instrument de ob]inere a unor dovezi privind posibile \nc`lc`ri ale regulilor de concuren]`. De aceea. el nu are nevoie de aprobarea prealabil` a celorlal]i participan]i la \n]elegere. nu \n ultimul rånd. programe interactive accesibile pe intranet [i. Anumite documente [i informa]ii nu pot fi accesate [i copiate de Consiliul Concuren]ei. \n mod inevitabil. discu]ii interactive cu ace[tia. care sunt puterile de investiga]ie ale Consiliului Concuren]ei [i a[tept`rile sale \n ceea ce prive[te conduita agentului economic investigat.exist` dovezi ale altor practici sau \n]elegeri decåt cele avute \n vedere ini]ial. e esen]ial`. redactarea unor manuale care detaliaz` prevederile legale [i ating anumite puncte sensibile specifice activit`]ii agentului economic respectiv. E important \n acest sens ca agentul economic respectiv s` fie primul care ajut` Consiliul Concuren]ei s` depisteze \n]elegerea de tip cartel. Ceilal]i participan]i sunt afecta]i major. Un comunicat oferit presei \ntr-o exprimare nefericit` poate da na[tere unor suspiciuni din partea Consiliului Concuren]ei [i \l poate conduce pe acesta la u[a biroului directorului general. ]inånd cont de consecin]e [i avantajele descrise mai sus. Riscul e mare. clemen]a \nseamn` cooperarea cu Consiliul Concuren]ei \n vederea depist`rii [i sanc]ion`rii unui cartel sau al unui alt tip de \n]elegere \n schimbul imunit`]ii totale sau a reducerii amenzii. fire[te. {i. De[i \n practica Comisiei Europene greu mai \ntålne[ti un caz de \n]elegere de tip cartel f`r` a avea la baz` o aplica]ie a unui participant pentru a beneficia de o astfel de clemen]`. este cel mai adesea folosit` de Consiliul Concuren]ei ca dovad` care probeaz` existen]a unui comportament anticoncuren]ial tacit. \ntrucåt le va fi foarte greu s` \[i construiasc` o ap`rare \n fa]a Consiliului Concuren]ei [i a instan]elor de judecat` cu care s` combat` dovezile clare furnizate [i aflate \n posesia Consiliului Concuren]ei. angaja]ii nu sunt obliga]i s` acorde interviuri \n cadrul unei inspec]ii la sediu. Acest modul cuprinde instruirea angaja]ilor [i separat a administratorilor. Pe scurt. clien]ii ne-au solicitat tot mai frecvent sprijinul \n aceast` etap` preventiv`. E important de re]inut c` nu orice participant la \n]elegere care ofer` dovezi poate beneficia de imunitate total`. Fiind angaja]i ai societ`]ii respective. Consiliul Concuren]ei nu are \ns` puteri nelimitate. \ntåi \n scop preventiv [i abia apoi corectiv. coresponden]a poate denatura mesajul ei real. Cu alte cuvinte. reprezint` cea mai bun` alternativ`. Avocatul se poate asigura ca aceste rigori s` fie respectate. pentru a [ti exact care este tipul de comportament care trebuie adoptat \n rela]ionarea direct` cu inspectorii de concuren]`. uneori. \n ciuda faptului c` are un element de subiectivitate. atunci cånd ace[tia nu coopereaz` cu inspectorii de concuren]` [i \ntårzie accesul acestora la documente. societatea poate fi amendat` pentru c` a viciat procedura. Coresponden]a. Dincolo de asta. O astfel de rezisten]` la exercitarea dreptului legal al Consiliului Concuren]ei de a desf`[ura o inspec]ie la sediu poate constitui totodat` o circumstan]` agravant`. implicarea avocatului \n subiect \nc` de la \nceput. dac` este nevoie. am dezvoltat \n cadrul practicii de drept concuren]ial a Mu[at & Asocia]ii de mai mul]i ani un modul de training adresat angaja]ilor [i administratorilor \n vederea asigur`rii respect`rii prevederilor legale. primul cå[tig`. {i cum se poate ap`ra un agent economic \n cadrul unei inspec]ii neanun]ate a Consiliului Concuren]ei? Cel mai important lucru este ca agentul economic investigat s` fie preg`tit pentru o astfel de procedur`. De asemenea. Scoas` din context. A]i recomanda unui agent economic s` aplice pentru o astfel de clemen]` a Consiliului Concuren]ei? Depinde de miz` [i de riscuri. lucru pe care Consiliul Concuren]ei nu \l pune \n vedere angaja]ilor de fiecare dat`. Pentru c` discu]ia a atins [i acest aspect sensibil al investiga]iilor desf`[urate de Consiliul Concuren]ei. spore[te cuantumul amenzii.

6 Construc]ii 1 Bunuri de consum [i retail 29.8 Real estate 0.4 Servicii medicale 24.2 Produse chimice [i materiale 2.8 Servicii financiare 8. Cristina Cuncea Distribu]ia investi]iilor fondurilor \n Romånia pe domenii (2009) Sector Procent din total (%) Servicii de afaceri [i industriale 1.9 Servicii legate de consum 10 Energie [i mediu 7.Consultan]` Fondurile de private equity ies din amor]eal` Pia]a de private equity pare c` \ncepe s` se dezghe]e. dup` un an \n care majoritatea administratorilor de vehicule de investi]ii admiteau c` prefer` s` a[tepte s` vad` \ncotro se \ndreapt` lucrurile decåt s` se implice \n noi afaceri pe pia]a local` [i nu numai.8 Comunica]ii 2 Computere [i electronice 11.6 Total 221 de milioane de euro Num`r de investi]ii 1 2 4 4 3 1 2 4 4 4 3 Sursa: Date ale PEREP (Private Equity Research Exchange Platform) puse la dispozi]ie de SEEPEA (South Eastern Europe’s Private Equity Association) 128 Analiz` .

.

pentru c` antreprenorii sunt pu]in mai deschi[i la atragerea unui fond de investi]ii \n ac]ionariat. Afacerile de ni[`. administrat de Axxess Capital.Consultan]` ondurile de private equity au f`cut deja cinci tranzac]ii \n acest an.). „Antreprenorii \n]eleg c` alierea cu un astfel de investitor le-ar oferi for]`. |n opinia sa. Antreprenorii au \n]eles c` au nevoie de sprijin. a declarat reprezentantul Enterprise Investors. valoarea tranzac]iei dep`[ind 40 de milioane de euro. care a \nceput acest an cu o nou` achizi]ie. care au investit 1. „Am c`utat un fond de investi]ii pentru c` pia]a pe care activ`m reprezint` o oportunitate pentru urm`torii 3-5 ani [i avem nevoie de capital uman. Chiar dac` economia intr` \n stagnare. Dar nu acesta este principalul motiv pentru care pia]a de private equity ar putea s` fie sub nivelul din 2009. cåt [i \n lume. fiind tranzac]ionate firme din sectorul serviciilor specializate. „Probabil c` va r`måne pentru un timp cea mai mare tranzac]ie (Profi . Enterprise Investors administreaz` [apte fonduri de private equity [i venture capital. pentru trei milioane de euro. |n opinia sa. poate cu dou`-trei excep]ii”. fondurile avånd ca scop extinderea lan]ului de retail al grupului. a c`ror valoare a dep`[it 50 de milioane de euro. Mai pu]in dramatic vede lucrurile \n ceea ce prive[te reducerea consumului Mihai Sfin]escu. a declarat Cristian Nacu. atåt \n Romånia. medicul cardiolog Wargha Enayati. Aceste servicii sunt din ce \n ce mai acceptate \n Romånia”. \n condi]iile \n care \n primul trimestru din 2009 fondurile nu f`cuser` nicio tranzac]ie. Din p`cate. Mai mult. pentru c` [i \n stagnare sunt firme care pot cre[te”. El a subliniat c` majoritatea companiilor de vånzare depind de evolu]ia disponibilit`]ilor b`ne[ti ale popula]iei [i toate sectoarele vor avea de suferit din cauza reducerii fondurilor alocate pentru consum. pe pia]` nu sunt prea multe alternative de investi]ii. ar putea ap`rea \n continuare oportunit`]i de ni[`. |n prima jum`tate a anului au fost mai multe tranzac]ii decåt \n tot anul trecut \n total. se poate spune c` este totu[i un semn bun pentru 2010. Optimist este [i Radu Bugic`. prin fondul de venture capital Enterprise Venture Fund 1. |n Romånia. a precizat Nacu. el a explicat c` este foarte greu s` iei \n calcul achizi]ia de proiecte \n sectoarele unde nu s-a atins \nc` nivelul minim de sc`dere. Enayati de]inea pachetul majoritar de 51%. Restul de 20% din ac]iunile companiei r`mån \n proprietatea fondatorului acesteia. administratorul fondului 3i. care a ie[it \n acest an din ac]ionariatul Centrului Medical Unirea (CMU). Enterprise Investors a investit pån` \n prezent 160 de milioane de euro \n companii locale din diverse sectoare. Fondul de investi]ii Advent Interna]ional a preluat 80% din ac]iunile re]elei de clinici medicale private.n. dac` nu se scap` de sub control criza datoriilor. care este afectat` de sc`derea consumului [i care ar putea s` sufere \n continuare”. euro) An Valoare 2007 305 2008 290 2009 221 2010 50* Sursa: Date ale PEREP (Private Equity Research Exchange Platform) puse la dispozi]ie de SEEPEA (South Eastern Europe’s Private Equity Association) * Potrivit informa]iilor disponibile pån` la 1 iunie 2010 130 Analiz` . noua ]int` \n 2010? Firmele din produc]ie [i retailul de alimente au fost ]inta fondurilor anul trecut.n. Primulact Miercurea Ciuc [i Lactate Harghita din Cristuru Secuiesc. care \nainte de tranzac]ie de]inea integral Smartree. achizi]ionat \n 2007. Pån` la momentul \ncheierii tranzac]iei. directorul de investi]ii al fondului 3TS Capital Partners. luånd locul construc]iilor \n preferin]ele investitorilor.3 miliarde de euro \n 116 companii dintr-o gam` variat` de sectoare [i au våndut 91 de investi]ii cu venituri totale de 1. Outsourcing-ul a devenit o alternativ` bun` pentru companii \n vederea reducerii costurilor. unde de]inea 49% din capital. „Nu e nimic dramatic pentru noi.7 miliarde de euro. nu mai sunt \n a[teptare. printre care Macon Deva [i Siveco. iar \n 2010 aten]ia a fost atras` de afaceri de ni[`. prima jum`tate a anului trecut a fost cel mai r`u moment pentru pia]a de private equity. Nu avem expunere pe zonele care vor fi afectate de reducerea salariilor [i pensiilor. iar interesul fondurilor a crescut.r. a spus Sfin]escu. fondurile de private equity pot fi active. partener \n cadrul Enterprise Investors.). dar situa]ia macroeconomic` ar putea s` limiteze activitatea de private equity. ci evolu]ia macroeconomic` [i pia]a. Vrem s` intr`m pe segmentul serviciilor de temporary staffing (\nchiriere de personal . tranzac]ii ar mai putea avea loc pe pia]` pån` la sfår[itul anului. de]inut` de omul de afaceri Eric Kish. country manager al fondului de investi]ii american F Sigmableyzer. „Pe lång` domeniile tradi]ionale \n care fondurile de investi]ii caut` proiecte. Enterprise Investors a preluat 56% din ac]iunile companiei romåne[ti de externalizare a serviciilor de resurse umane Smartree Romånia. juc`riilor sau cel tipografic. „Vor fi mai multe tranzac]ii \n acest an. potrivit surselor din pia]`. O alt` premier` \n acest an a fost achizi]ia realizat` de fondul de investi]ii Balkan Accession Fund (BAF). Chiar dac` \nsumate acestea nu egaleaz` nici m`car cea mai mare preluare realizat` anul trecut (achizi]ia re]elei de retail Profi de c`tre Enterprise Investors pentru 66 de milioane de euro). Evolu]ia pie]ei de private equity (mil. a declarat la data achizi]iei Kish.r. Vor fi deal-uri mai mici dar mai multe. a precizat Bugic`.4 miliarde de euro. Ace[tia \ns` au \nc` a[tept`ri mari. mai ales c` aceste companii au \nceput s` creasc`”. BAF a finalizat o investi]ie de [apte milioane de euro \n ac]iuni la produc`torul [i distribuitorul de juc`rii Noriel. care de]ine Covalact Sfåntu-Gheorghe. 3i a ie[it din ac]ionariatul re]elei de clinici medicale private Centrul Medical Unirea. vedem un reviriment. pentru c` majoritatea firmelor sufer` [i nu po]i face investi]ii \n astfel de situa]ii”. \n total de 1. Este un semnal c` lucrurile \[i revin.

pentru c` pe pia]` era supralichiditate. care s-au dovedit profitabile. iar interesul fondurilor a crescut. iar pre]urile cre[teau peste noapte”. dar e mai dificil de evaluat. de[i \n opinia sa nu prea mai sunt companii de vånzare. dar care erau pe pie]e \n cre[tere (materialele de construc]ii). Anii trecu]i se cump`rau [i alte businessuri care nu mergeau foarte bine. oficialul Sigmableyzer este de p`rere c` serviciile specializate. „Noi sper`m s` mai \ncheiem \nc` una-dou` tranzac]ii mici cu fondul de venture capital [i una mai mare. anul trecut. a ad`ugat Nacu. Primul closing \l vom face la mai pu]in de 150 de milioane de euro. „Revenim la un mod normal de lucru. dar au preten]ii mai mari. ci trebuie s` analizezi mai atent modelul de business [i cum vor fi afectate firmele de influen]ele macroeconomice”. La råndul s`u. de asemenea. bani ce vor fi folosi]i pentru extindere. e posibil s` facem o achizi]ie. a ar`tat Bugic`. precum [i domenii subreprezentate. [i mai sus”. de asemenea. \n valoare de 105 milioane de euro. cu atåt este mai greu s` le \ncheiem \n acest an”. a afirmat Bugic`. dar sunt [i oportunit`]i pentru cei care sunt prezen]i pe pia]a materialelor de construc]ii. Anii 2007-2008 au fost ani buni pentru companii. acum investitorii sunt mai deschi[i spre achizi]ii. care [i-a propus ca pån` la sfår[itul anului s` atrag` de la investitori 150 de milioane de euro. cånd toat` lumea a[tepta s` vad` ce se va \ntåmpla. a[a cum este cazul 3TS Capital Partners. ac]ionarii furnizorului de servicii medicale private MedLife . pentru c` anul trecut a fost un an atipic. BAF a ajuns la o participa]ie de circa 40%. „Suntem \n proces de fund raising. care din punctul meu de vedere au fost atipici. care remarc` fa]` de anul trecut o \mbun`t`]ire a percep]iei investitorilor. compania de \nchiriere de echipamente Industrial Access. dar nu e ceva iminent. {i Sigmableyzer mai are bani pentru „cump`r`turi” . El spune. a spus Mihai Sfin]escu. Faptul c` sectorul farma [i cel al serviciilor de s`n`tate sunt printre preferatele fondurilor reiese [i din faptul c` \n ultimii ani au avut loc o serie de tranzac]ii cu astfel de afaceri. iar \nchiderea final` ar putea fi. Se vånd businessuri care sunt bune sau care dau impresia c` sunt bune. nu neap`rat legate de pre]. |n ceea ce prive[te o posibil` tranzac]ie pe pia]a local`. Investim \n general [apte milioane de euro pe proiect.circa 75 de milioane de euro. Spre exemplu. Ne uit`m atåt la achizi]ii \n vederea consolid`rii portofoliului. care a constat \n achizi]ia de ac]iuni obi[nuite. SGAM Eastern Europe este fondul privat de investi]ii al Société Générale Assset Management. dar putem face [i excep]ii”. tranzac]ie estimat` la peste 20 de milioane de euro. iar \n 2009 au luat-o \n jos. dar [ansele de finalizare \n 2010 sunt din ce \n ce mai mici”. c` [i sectorul farma este unul atractiv pentru investitori. „Mai avem 70-75 de milioane de investit. cåt [i la afaceri din industria alimentar` [i agribusiness pentru opera]iuni de majorare de capital. „R`mån \ns` \n aten]ia fondurilor [i industria alimentar` [i celelalte ramuri legate de aceasta. ci de modelul de business. Oportunit`]i sunt. „Ne uit`m la mai multe oportunit`]i. Sfin]escu spune c` „deocamdat` sunt discu]ii”. a explicat reprezentantul 3TS Capital.au våndut 36.familia Marcu [i IFC . Enterprise Investors mai are disponibili pentru investi]ii circa 300 de milioane de euro din dou` fonduri: Polish Enterprise Fund VI cu un capital de 658 de milioane de euro [i Enterprise Venture Fund.” Radu Bugic`. cum sunt juc`riile sau chiar retailul cu haine pentru copii. \n func]ie de r`spunsul pie]ei. dup` anii 20062008. „Noriel [i Smartree au fost afaceri care erau pe pia]` [i au fost analizate de mult` lume. dar [i Frigotehnica sau BitDefender. Exist` \ns` companii care sunt \n plin proces de strångere a unor noi fonduri. Sfin]escu consider` c` fa]` de anul trecut. Antreprenorii au \n]eles c` au nevoie de sprijin. vechime [i activitate intens` pe pia]a local`.25% din titluri fondului privat SGAM Eastern Europe. Pe anumite ni[e exist` mai mult confort. country manager al Sigmableyzer |n urma investi]iei. Apetit pentru investi]ii exist` atåt din partea noastr`. a apreciat reprezentantul 3TS Capital Partners. unde de]ine institu]ia de microfinan]are Patria Credit. pentru c` \[i pot consolida acum afacerile la pre]uri mult mai mici decåt au f`cut pån` acum achizi]ii”. cåt [i din partea altor fonduri de investi]ii”. nu mai sunt \n a[teptare. dar cu cåt ne apropiem mai mult de jum`tatea anului. sper`m s` \ncheiem anul acesta o tranzac]ie. n Preg`ti]i pentru noi achizi]ii „Mai tragem speran]a s` mai \ncheiem tranzac]ii \n acest an. Financiar 2010 131 . chiar dac` nu la nivelul din 2007. sunt atractive pentru investi]ii. a explicat Nacu.„Vor fi mai multe tranzac]ii \n acest an. avem \ntålniri cu investitori [i sper`m ca pån` la sfår[itul anului s`-l ridic`m. a conchis Sfin]escu. dar [i de titluri nou emise de grupul Noriel. Vehiculul de investi]ii BAF are. subsidiar` a grupului francez Société Générale. |n aceste condi]ii nu mai po]i extrapola evolu]iile afacerilor.

Advent Interna ional. Bank private equity. lichid ri. 5. AstraZeneca Marian Dinu . ac ionariat. 33. petrol i gaze. pie e de capital. 28-30.ro www. Citibank International Plc. telecom Dreptul societar i comercial.07.800 0372-155. 9. sect.Country Managing Partner 132 Informa]ii consultan]` juridic` . dreptul muncii.89. 31. dreptul muncii i pensii. Unicredit Bank Austria. Grupul Caroli. sect.Managing Partner 2 8 Consultan i asisten juridic în domeniile dreptului civil. Dionisie Lupu nr.cliffordchance.25.ro www. sect. Tri Investments.21.10 021-260.48. Petrom. drept corporatist. Bucure ti 4 021-264. asigur ri Drept societar i comercial. 1.11 secretariat@badea. corporate. fiscalitate i asigur ri.ccpa.com BU TEA-DEHEZA I ASOCIA II Bd. Energy Holding. Astaldi. 1. Ascom concuren ei. et. Opera Center. imobiliare.com. dreptul muncii. dreptul concuren ei (antitrust) i litigii Real estate.. 12. project finance. GDF-Suez Doru C t lin Bo tin . Bucure ti 2 021-260. ING Bank. protec ia Image).ro 5 32 N/A C t lin Grigorescu .Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr. Bucure ti 9 0372-155.10.Deputy Managing Partner Cezar Gusu . Austria Creditanstalt AG.com BIRI GORAN Str. drept financiarOesterreichischen Sparkassen AG.21. Metropolis Center..16. Bucure ti 7 021-316. fuziuni i achizi ii. real estate. Dole Europe SAS datelor Adrian-C t lin Bulboac . inclusiv restructur ri. Delhaize The Lion (Mega propriet ii intelectuale. et. fuziuni i achizi ii. cod 010624.51 office@lawoffice.31.00 021-666. Sema Parc.50 021-264. Oltchim.03 office@bostinalawyers. cod 020021. private equity. import / export. 77. Silvestru nr. aripa de est. sect.20 office@birisgoran. bancar. litigii (comercial i civil).bpv-grigorescu.66 3 021-211. concentrându-se în special pe tranzac ii imobiliare. 6. Anheuser-Busch InBev. restructur ri i insolven .47. energie. pia de capital. Petrom.cliffordchance.48. scheme de capital. telecom. drept fiscal. BCR Erste Group. FourWinds Capital Management (US) Inc. Baumit. gaze.21 office@busteasiasociatii. sect. British American Tobacco. 1. pie e de capital. achizi ii publice i concesiuni. infrastructur . dreptul Investment Management Limited. achizi ii publice i dezvoltare. RAFO. Morgan Stanley. rela ii de munc . pharma. împrumuturi. litigii i arbitraje. Carpatcement Holding fuziuni i achizi ii. Spire Group. IGD Adama.Avocat Coordonator D&B DAVID I BAIAS Str. investi ii. 2. M&A.Avocat Coordonator 6 24 Drept comercial i corporatist. drept imobiliar i al construc iilor.11 office@bulboaca.70 021-202.10.Avocat Coordonator Anca Man . 2.00 021-408.50 021-316. resurse umane . drept funciar N/A Cecilia Popa .Partener Coordonator 2 20 Kraft Foods. Axa. drept imobiliar. energie i resurse naturale.bulboaca.com www.iriac. IT&C. Portico Investments Ltd. protec ia datelor cu caracter personal. familiei. Excelsior Center. IPC Investments. AVAS. ap. dreptul concuren ei. Emanoil Porumbaru nr.00. UTI Business Center. dreptul Foods România. Costache Negri nr. Upground Estates Daniel Badea . drept comercial i achizi ii publice Sorin David . BRD Groupe Société Générale.. transporturi. dreptul concuren ei i ajutoare de General Eletric (GE Money).810 bucharest@dlapiper. 021-319. First Titla Insurance plc. energie. Academiei nr.eu www. Tymbark. sect. litigii i arbitraj Gabriel Biri . 1. MTCTI.71 office. fiscal. Bucure ti 5 021-408. dreptul muncii. transporturi. drept bancar i financiar. Europa Capital. mediului.Avocat Coordonator CECILIA POPA I ASOCIA II Str.87. Johnson & Johnson. 021-212. 2.com BULBOAC & ASOCIA II Str. 20. Eli Lilly consumatorilor. Grigore Alexandrescu nr.david-baias. Bucure ti 8 021-202.bostinalawyers.com www. Bucure ti 6 021-212.ro DLA PIPER Str. insolven .exproprieri. fiscalitate.16. Unicredit. 1-5. utilit i i mediu. energie. fuziuni Statul Român / Ministerul Finan elor Publice.com www. (real estate). penal.25 021-212. Schroder restructurare. et.dlapiper. Top Diagnostics. telecomunica ii Credit Suisse. cod 020492. litigii i execut ri silite. dreptul concuren ei. dreptul Român .61.07. parteneriat public-privat i achizi ii publice. Generali Lend Lease. Fondul Proprietatea. concuren i ajutoare de stat.ro 3 40 Drept financiar i bancar.60 office@bpv-grigorescu. drept imobiliar (HeidelbergCement). crt.com www. muncii N/A Elena Bu tea . 1. garan ii imobiliare i mobiliare. ArcelorMittal. 29. Bucure ti 021-211. 89-97.87. sect. Constantin Daniel nr.Deputy Managing Partner bpv GRIGORESCU Str. autorit i locale.Managing Partner BO TIN I ASOCIA II Str.mail@david-baias. Vasile Lasc r nr.com/romania 4 33 Dreptul societ ilor comerciale. drept bancar i finan ri. 1. imobiliare i construc ii. litigii. dreptul concuren ei.Managing Partner 5 30 Gam variat de servicii juridice. litigii. Bucure ti 1 021-666.89. comercial. sect.eu 24 peste 130 Max Boegl. Relad. litigii. Erste Bank der i achizi ii (M&A). Deutsche Bank.23. Kraft proprietate intelectual .44.ro 2 14 Infrastructur rutier . Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv BADEA CLIFFORD CHANCE Str.61.dreptul muncii. Orange. 021-319. Rafin ria Steaua stat. privatizare. bancar-financiar. fuziuni i achizi ii. fuziuni i achizi ii. fuziuni i achizi ii. proprietate intelectual i massmedia. Sparkassen Immobilien AG / Immorent.birisgoran. drept bancar i finan ri.ro www. petrol. Dacia nr. insolven . protec ia Grup.

15 office@dragomirlaw. sect. parter.11.626 021-318.platisbazilescu. 30. Kellogg Brown & Root. Gen. achizi ii.Avocat Coordonator MIRCEA I ASOCIA II Str. Axente Sever nr. Legal Watch™ (monitorizare riscuri legale). dreptul medical. comerciale (inclusiv recuperare crean e). dreptul mediului. litigii.41. GPV Group. Luxoft. proprietate intelectual . Economu Cez rescu nr. Bucure ti 10 021-316. litigii Sisteme. drept penal de afaceri. 63-39. Agen ia Na ional de Ocupare a For ei de Munc DUNCEA. Cisco Systems Eirinikos Platis .26.mfplawyers. energie i resurse Electrice „Electrica Transilvania Nord". ProCredit Holding AG arbitrale C t lin M rg rit . 6.ro www. Premium Plaza Building.80. Firebird Funds.26. fuziuni i achizi ii. dreptul muncii. 2. BAZILESCU Societate Profesional de Avoca i cu R spundere Limitat Str. Cluj 15 0264-504. Exalco. Traian Doda nr. real estate. et. drept fiscal. drept civil.11. Head of Legal Department Cosmin tef nescu . Bucure ti 12 031-104.6.46 031-104.41.00 021-310. recuper ri crean e N/A Filip Cosmin .Senior Associate Lawyer.ro. sect. 1. drept imobiliar i construc ii.ro ENESCU. 159. achizi ii publice i Pirelli România. 2. MEI Romanie Bulgarije Funds. Can Pack România debitori i încasare crean e).Filiala de Distribu ie i Furnizare a Energiei e-law.com E. dreptul propriet ii 031-229. cod 400428.com www. privatiz ri. achizi ii.Avocat Partener i Furnizare a Energiei Electrice „Electrica drept comercial i corporatist. resurse naturale. crt. achizi ii publice. Caelum Development. C. fuziuni i Service Lease.81 021-335. TEF NESCU & ASOCIA II Drept societar i comercial. Bucure ti 14 031-100. Hoffmann Group München GmbH. sect. dreptul mediului. Yves litigii în fa instan elor de drept comun i Rocher România. telecomunica ii. sect. achizi ii publice.ro M RG RIT.ro www. dreptul energiei. Alpha Leasing IFN.ro www. dreptul propriet ii intelectuale.80. 1. Alpha Bank. Lukoil Infrastructur i drept imobiliar. achizi ii contact@mazars.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr. 44.63 office@mfplawyers. litigii Banca Comercial Român . cod 011033.01 10 intelectuale.ro FILIP & ASOCIA II Str. asigur ri.ro www. proprietate intelectual i Transilvania Sud" i Electrica .69. Electrica . NBG Securities.Avocat Coordonator 3 6 Financiar-bancar. Prysmian Cabluri i concesiuni. Bancpost. fuziuni i achizi ii. drept imobiliar. Cerutti. Daf Trucks NV. Banca Româneasc .27 031-100. ajutoare de stat.Managing Partner 6 15 Corporativ i comercial. 4. 6. Nova Trade.98. Pirelli Eco Technology.80.00 11 România) dreptul concuren ei. litigii i arbitraj.mircea-asociatii.ro 2 12 Dreptul comercial. Compania Na ional de Autostr zi i Drumuri Na ionale din România. dreptul mediului N/A Radu tefan Cernov . ap. Felix nr. dreptul comunica iilor.dutescu. energie i infrastructur .S. Alumil Group. Coordonator dreptul muncii. QVT Funds. Aktor Group. 16. 0372-734. C t lin Chelu.ro www. fuziuni i achizi ii. Pu kin nr. sect. concuren .Avocat Coordonator 2 16 Bancar-financiar.17. FLOROV & ASOCIA II Splaiul Independen ei nr. ap.Filiala de Distribu ie Dragomir Stan . bancar. Po ta Juridic™. 4.29 office@epp-avocati. dreptul penal al afacerilor. 2. Electrica.dragomirlaw. Garanta. telecomunica ii i IT.40. POP I ASOCIA II Str. comercial.marccuspartners. Gerom. drept societar. real estate. A. 1.ro publice i concesiuni / reglement ri UE. 13 Bucure ti 021-402. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv DRAGOMIR I ASOCIA II Str. România. Lidl România.37.ey. Oberthur România.ro 2 17 Petrotel-Lukoil.16.Senior Associate Lawyer. 4. Eurosport. www. concuren . Bere Azuga. PLASTIS. 9.Avocat Coordonator Octavian Tomus . Constantin Noica nr.11.epp-avocati. pia de capital. bl. drept societar. Dr. drept administrativ-contencios administrativ East Capital. 031-100.72 office@mircea-asociatii. Cluj-Napoca.99 021-211. pie e de capital. sect. litigii i arbitraje www. corporate. dreptul muncii. PANAIT.mazars. 021-335. proprietate intelectual . Legal Outsourcing™ (externalizarea asisten ei juridice) Raluca tefan . ProCredit Bank.71. publicitate. dreptul muncii. IT&C. AEW Central Europe. Bucure ti 17 021-210. Leonhard Weiss. servicii exclusive: Training Stanleybet România. Bucure ti 16 021-337.Avocat Partener Coordonator 2 5 Drept comercial. sc.45 office@dutescu.16. Manager 2 6 Drept comercial. finan ri. 031-229. dreptul propriet ii intelectuale. Grupul de Certificare Sisteme de Management Cristian Du escu . Swisscom AG. 1. Popa Rusu nr.87 platisbazilescu@ro. jud.filipsiasociatii. dreptul muncii.931 office@filipsiasociatii.26. cod 060754. 31B. et. Trustul de Instala ii Montaj i Construc ii Cluj-Napoca (TIM). Prista Oil. fuziuni i Str.2. reorganizare i lichidare judiciar .com DU ESCU I ASOCIA II Str. dreptul muncii.11. Bucure ti 2 (în drept bancar.com N/A Adriana Duncea .com www. Debt Protect™ (monitorizare Român .854 0364-819.71. Transferoviar Group.Avocat Coordonator Tsvetan Florov . Heineken România. Arval dreptul fiscal. sect.Managing Partner Financiar 2010 133 . 021-210.

RBS (Royal Bank of Fuziuni & achizi ii. Afin Leasing AG & Afin Leasing IFN. comun & arbitrale.39.56. sect. drept interna ional privat. Smithfield muncii. IT & telecomunica ii. OTP proprietate intelectual . executori IFN. CFO Integrator. membr a National Bank of Greece Group. et. industrii: CMT / TMT (comunica ii. crt.ro REFF & ASOCIA II SCA . concuren .85. Novartis. iriac Group. AON. 6. et. KBC Bank NV. titluri de valoare i Communication. proprietate intelectual .com www. energie i Philip Morris resurse naturale. Richter Gedeon. tranzac ii imobiliare. concuren .Co-Managing Partner Bank. Oracle.ro www. sect. 021-223. dreptul Mortgage Bank. Citibank.ro POPOVICI NI U & ASOCIA II Calea Doroban i nr. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv MU AT & ASOCIA II Bd. Generali. cod 011141. asigur ri. energie / utilit i.08 021-312. pie e de capital. Petrom.Co-Managing s n tate i industria farmaceutic . 021-223. dreptul muncii. Floreasca Business Park. Intel.37.Managing Partner Ergasias i Bancpost S. energie i Bank. energie. Raiffeisen Bank. 24 Bucure ti 021-222. Andami Comp în insolven . pie e de capital / IPO (oferte publice ini iale).com/rtpr 5 24 Lauren iu Pachiu . precum i litigii & arbitraje Thyssen Krupp. dezvoltare imobiliar & ArcelorMittal.82. Motors.00 021-201.Managing Partner 5 30 Fuziuni i achizi ii. sect.79.. proprietate intelectual i Europe. drept societar. Immoeast.. et. 2. pie e de capital.51. drept bancar. concuren / antitrust.95 general@musat. energie. cod 014459.A. Vodafone România farmaceutice Asisten juridic pe o gam larg de probleme comerciale i societare i are specializare extins în domeniul fuziunilor Billa România (Rewe Group).pnpartners. 4-10.com/ro/legal RTPR ALLEN & OVERY Bd. drept imobiliar. 5. Auchan. Bucure ti 021-201.Senior Partner KBC Bank.nndkp. private equity. proprietate intelectual & copyright. problemelor de Porsche.02 areff@deloittece.deloitte. Mona Mu at . sect. Bucure ti 21 021-527.ro www. i achizi iilor. energie. real estate Advent International.39. industria farmaceutic .ro www. parteneriate publicoprivate. drept societar. Donaldson Europe B. Unicredit iriac Bank S.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr. PPF Partners.. Aviatorilor nr. drept corporatist / comercial. pie e de capital. 1. Vifor (International) Inc.Managing Partner 2 20 Alexandru Reff . Partner dreptul mediului. AIG Lincoln. Unicredit Bank infrastructur . Continental Wind Partners. telecomunica ii & IT. autoriza i de MJ. Bayer Healthcare AG. insolven i dreptul Austria. Bucure ti 23 021-317. Erste drept financiar i bancar. drept societar.B.Partener Coordonator Andrei Burz-Pînzaru . cod 011022. Globe contracte comerciale i achizi ii publice.19 021-317.A. taxe i Foods Inc. Eli Lilly. Group. Fuziuni i achizi ii.77. executare silit . de capital. Hercesa N/A 10 65 Ernest Popovici . Trade Center (GTC). Investkredit Bank. Bucure ti-Ploie ti nr. AFI Europe. media.10.psa. cod 010567.20. Amiral Ioan Murgescu nr. Citibank.ro 15 110 Ion Nestor. 1. Autogrill. 19 et. Ferrosan.V. RCS&RDS. CVC Capital Partners. FHB pia a de capital. 4-8. 2. Fortis Bank. fiscalitate. Scotland). dreptul muncii. dreptul România. Gheorghe Mu at . Banca Româneasc S. Bucharest Business Park. cl direa B. 1. drept bancar. imigrare. investi ii i Emerson Corp tranzac ii imobiliare. sect.66 office@psa. dreptul Bechtel. 4. 60. finan e & pie e Hewlett Packard.17 021-223. Mun ii Tatra nr. taxe i optimiz ri fiscale transna ionale Vinci & Aktor. litigii. Bucure ti 22 021-256. domeniul reglementar i litigii & arbitraj New Europe Property Investment plc.A. GlaxoSmithKline. AT&T.00. infrastructur i PPP. sector public. Eurohold. Bucure ti 25 031-405. 1. finan rilor. EFG Eurobank Costin T r cil . Coordonator 3 13 Consultan corporate .77. proiecte / PPP. drept bancar i Romtrans. Unilever South Central drept fiscal.Galenica consultan pentru proiecte industriale.allenovery. litigii de drept Iveco International Trading Finance. Manuela Nestor Partner Coordinators PACHIU & ASSOCIATES Str. tehnologie).A. Microsoft dreptul mediului. FDI / Greenfield / Brownfield..ro 12 95 Enel.com PELI FILIP Calea Floreasca nr. concuren . litigii. & Wavin România. M&A. comercial i al concuren ei.00. drept bancar i finan ri. Ford Motor Company. . cod 011853..16.musat. real estate. 239. proprietate intelectual .pachiu.10 office@nndkp. dreptul muncii. Immoeast.Avocat Partener. Bucure ti 18 021-202. imobiliare. General C t lin B iculescu . privatiz ri. 021-317.. fuziuni & achizi ii / Cargill. Group. 169A. RBS Bank (România) S.com www.57 021-250. Westdeutsche Immobilienbank AG. Wavin Kft. faliment. cod 013681. Nicolae Titulescu nr. NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN os. Filasa & Sanafi.Senior Partner Florian Ni u . 5. Gameloft România. aripa de est. Deutsche Bank concuren ei. intrarea A. ING Bank. Bucure ti 20 021-312. Electrolux. insolven . UPC România 134 Informa]ii consultan]` juridic` .57. drept bancar Francisc Eduard Peli .commercial. Tnuva.09 pr@pachiu. cod 020061. Enterprise Investors.ro www. sect. muncii. sect.05 office@pnpartners. drept bancar i finan ri. Aegis litigii comerciale i fiscale Group. Cyprus Leasing IFN. drept imobiliar. Orange. Romstrade.A. INR Management muncii. fuziuni i achizi ii.com www. garan ii.com PETRESCU.Partener 5 33 Arbitraj / litigii. GTC. 5. Orange. et.pelifilip.00 021-527. 3. 021-256. Real Estate. Immoeast.75. protec ia datelor. Odyssey drept fiscal. Bank of Cyprus. energie & resurse naturale.12. AEW Europe.61 021-319. 1.78 office@rtprallenovery. OMV / Petrom. practicieni Gardiner & Theobald. 43. 1. SBS comerciale Broadcasting Corporation Fuziuni i achizi ii. Imtech N.59.Societate de avocatur afiliat Deloitte România os.01 office@pelifilip. Fresenius.82.77 031-405.20.04. 1A.10. Rompetrol. finan ri de proiecte. Dacia nr. sect. ING Bank.com www. General Electric. ERBAN & ASOCIA II Str. privatizare. membri UNPIR Drept societar / comercial (incluzând subdiviziunile dreptul muncii i dreptul concuren ei).12.V. A&D Pharma Group.

Român . Continental AG. reprezentare în litigii. Berlew . Heitman International. drept China Development Bank. drept civil. drept societar.ro. pia a muncii (inclusiv concedieri colective). drept comercial. 1.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr. MARE I ASOCIA II Bd.vf.89. Christopher D. BBC World Service. telecomunica ii i media. Banca European concuren ei. dreptul muncii. litigii. et. litigii civile. 031-805. drept de Investi ii.ro www. pia de capital. drept societar i comercial.Partener Fondator ERBAN. cod 020961. Erste imobiliar i construc ii. Termica Suceava.Senior Managing Partner 6 57 Drept financiar-bancar & pia de capital.90 021-204. dreptul muncii. dreptul muncii. investi ii str ine i privatiz ri. Bank. 26-28.67.eu 4 35 Drept corporatist i comercial. 2. 1.Managing Partner Investors. finan ri de proiect. fuziuni i achizi ii.tiin e. cod 013813. PPP i PFI. Renault. Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv SALANS MOORE I ASOCIA II Str. pie e de capital. 45.49. 1.00 021-314. drept fiscal i financiar.84. retail Societ i comerciale i drept comercial.ckc. Alstom Transport. dreptul Ardaf. Nicolae Filipescu nr. Regia Autonom pentru Activit i Nucleare. Nuclearelectrica. drept imobiliar. dreptul mediului Delia Pachiu . 7. restructurare i insolven . 1. sect. 5.Managing Partners 2 7 B nci i finan ri. proprietate intelectual .91 office@schoenherr. Ericsson Telecommunications dreptul mediului.concesiuni .88. resurse naturale i servicii publice Servicii de asisten juridic în domenii cheie ale dezvolt rii afacerilor lor.ro www.ro www.31. Banca Comercial Român . sect. drept imobiliar. Overseas Private Investment Corporation. drept fiscal.43. Procter & Gamble.Avocat Asociat Senior Sorin Mitel . fuziuni i achizi ii. farmaceutic i bio. Gabriel Zbârcea .stoica-asociatii.92.ro WHITE & CASE. proprietate intelectual . Todor.90 office@vf. concuren . comerciale i penale. energie / resurse naturale. fuziuni i achizi ii. Dr. capital. Bucure ti 27 021-233.ro 10 40 Affichage Holding. GDF Suez. dreptul concuren ei. drept penal. achizi ii i fuziuni. Marriott. energie. litigii i arbitraje. private equity. sect.57 021-314. A&D Pharma.00 031-224. America House.50 021-312. drept Florentin uca .serbanmares. proprietate intelectual 6 29 N/A Drago Vil u . AIG. proprietate intelectual . cod 050558. fiscalitate Drept bancar i financiar. Municipiul Suceava. mediere i solu ionarea disputelor Hornbach. 2. Mugur Filipescu Managing Partners 3 N/A Drept societar i comercial. dreptul muncii.09.Managing Partner concuren . imobiliar.ro www. concuren . drept imobiliar i construc ii. Bel Rom. et. Louis Delhaize.31.60 office@vilaumitel. Staicovici nr.01 bucharest-office@whitecase. et. sect. 8.49.tuca. drept imobiliar & construc ii.30 021-402. Vienna Insurance Group. Verbund STOICA & ASOCIA II Str. proprietate intelectual i drepturi de autor.Groupe Société Générale. crt.88. General Constantin Budi teanu nr. Raiffeisen Daniel Voicu. dreptul mediului. Bucure ti 26 021-312. Bucure ti 031-805. IT.92 office@serbanmares. Colgate-Palmolive bancar / financiar.09. IT i comunica ii.ro VIL U & MITEL Calea Grivi ei nr. sect. private equity. Banca European bancar i financiar. 1. România. 021-314. dreptul concuren ei.90 021-319. cod 010741. dreptul maritim i al transportului OMV Petrom Marketing. drept bancar. comunica ii electronice / IT. avia ie. Bucure ti 34 031-224. OMV Petrom. litigii.ro www. energie i resurse naturale.99 office@tuca. achizi ii publice . drept corporatist. LBBW. Atel Group. dreptul concuren ei. cod 011141. et. Bucure ti 31 021-204.com 6 17 Drept comercial.PPP. tirbei Vod nr.92. sect. 30.51 bucharest@salans. Dacia nr. litigii i arbitraj. 1. Union International Center II. Daimler AG. solu ionarea disputelor. Bucure ti 28 021-319. Honda. 1. BRD .30 office@globalfininvest.43.55. Erste arbitraje. Ion Ionescu de la Brad nr. www.31.com www. industria alimentar . energie. Coca-Cola. litigii. achizi ii / privatiz ri. PACHIU Str. pie e de pentru Reconstruc ie i Dezvoltare.02.vilaumitel. litigii / CEZ România.com www.tuca.02. 28C.Partener Executiv Financiar 2010 135 . restructur ri / privatiz ri. 4. Poligrafiei nr.com SCHOENHERR I ASOCIA II Bd.salans. aripa de vest. N. Bucure ti 33 021-314. 5. drept maritim / Morris transporturi. arbitraj. Nicolae Titulescu nr. financiar i pie e de capital.ro VOICU & FILIPESCU Str.Avocat 15 80 Fuziuni. arbitraj N/A Gheorghe erban . precum: financiar-bancar. asigur ri / pensii. 1.com SCHNECKER VAN WYK & PEARSON ROMÂNIA Bd. BERD. mezanin. fuziuni i achizi ii. Radio XXI. asigur ri.schoenherr. imobiliare. infrastructur .84.67. Romtelecom Valeriu Stoica . Bucure ti 29 021-402. PPF Investments.globalfininvest. Generali PPF Holding. energie. finan e-b nci (inclusiv restructurarea împrumuturilor). 4-8.92. Kronospan. pie e de capital. Hilton International. PNE Wind regulatory.31 sca@stoica-asociatii. Group / Banca Comercial PPP. fuziuni i achizi ii. Unicredit iriac Bank Anda G. Energias de Portugal. Uniqa Group Austria. dreptul muncii. 143. Carrefour România. e-business Compania Hotelier Intercontinental. Enterprise Sebastian Gutiu . Bucure ti 32 021-314. Whirlpool Europe.ro www. Philip proprietate intelectual .ro UCA ZBÂRCEA & ASOCIA II os.90 30 031-805. dreptul muncii.33 021-233. sect. International Finance Corporation. sect. Auchan.com www.Avocat Asociat Senior 10 38 Accenture. concesiuni / achizi ii publice.Managing Partner ArcelorMittal. achizi ii publice. PAID. dreptul muncii. Petrom LPG. sect. Avicola Crevedia. Europolis AG. Siemens România. 2. ICON Niels Schnecker . România.whitecase.

Erste Group Bank AG. sect. Daestoville. 1. sect. sect. 6.77 office@bfjconsulting.ro AMD GRUP EXPERT SPRL Str.dizolvare@yahoo. m suri de supraveghere 5 021-330. 3.com BFJ CONSULTING GROUP Str.343 031-815.34 lichidare.com ZAMFIRESCU RACO I PREDOIU Str.94. Bucure ti 36 021-311. tax Deutsche Bahn AG.76 021-319. ap.87. 1. 1. Rulmen i Slatina. achizi ii publice / Bank.ro www. Siea. Nova Imobiliare 6 33 Drept bancar i financiar. drepturi de proprietate intelectual i IT.Partner Rena terea Creditului Românesc realizarea i implementarea planurilor de redresare / Mirona Anghel .Gobain Construction proprietate intelectual .81. Bucure ti 021-212. Kraft Foods.ro .com BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL Str. Gheorghe Polizu nr.Managing Partner Zentralbank Österreich AG.dizolvare@lichidare-dizolvare.16. 13. reorganiz ri de societ i i lichid ri Intertrans. Tebe România. et. cl direa City Business Center. Starwood EAME License and Services Company BVBA AG. sect. solu ionarea disputelor. Vimetco N. Balkan Corporation. 0744-517. sucursala Bucure ti.03. 2. mediului. sect. procedur ap.ro 3 24 B nci i finan e. Grup Guard Bucure ti. et. Eco Ledo Net evaluarea posibilit ilor de recuperare a crean elor împotriva societ ilor aflate în dificultate / insolven BEST INSOLVENCY SPRL Str. bl.81. Auto Imagini Impex '94. 58-60. corporate / fuziuni & achizi ii.com www. C lin-Andrei Zamfirescu Saint . 16.83. drept societar / comercial. radiere lichidare.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Num r de parteneri Num r de avoca i Nr. Bucure ti 35 021-308. Mivan Kier insolven . 8. Interactive Entertainment.ro N/A Gabriela Breza . Cefin realizarea i implementarea planurilor de Niculae B lan . Agrotop Cereal.36. CEC Bank.bfjconsulting. 3.ro www. Chimica.33.05. Bucure ti de lichidare voluntar . bl. Cepiem.17.Lichidator Exercitarea profesiei de practician în insolven Euro Club Hoteluri i Restaurante.com www. Axinte Uricariul nr. Geanina Oancea . Nordcapital New Energy GmbH. Nerva Traian nr.ro Administrare judiciar . Arii de practic Clien i în 2009 Conducere executiv WOLF THEISS I ASOCIA II Str. Danone energie i resurse naturale. Meinl International Power Limited. et.D. Jean Louis Calderon nr. Metagrimex Business. 3. Petrom. sect. Alro. achizi ii . 1. 21. Bright Media.V. Raiffeisen Bryan W.21. 3. cl direa BCC. fuziuni. Cuprom. sc. 1. Creative Catering 136 Informa]ii consultan]` juridic` I case de insolven]` .77 031-407.ro Consultan i servicii de specialitate în domeniul lichid rilor (voluntare. servicii juridice de reglementare. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact AA TOTAL INSOLVENCY IPURL Str.94.P.72 gabrielabreza@yahoo. M101.Assistant Manager Credit Bank. Alma 93 Impex. 1. Banca reorganizare pentru societ i aflate în insolven . reorganizare. Grigore Alexandrescu nr. Bucure ti 021-319. Ioana Raco i. 4. 77. 3.Administrator Coordonarea cazurilor de insolven / reorganizare / faliment. Bucure ti 3 021-311.959 031-824.restructuring@bdo. 38. Leasing Capital. Smartech. ap. Prima Broker de Asigurare. Indac Investment Grup.Co-Managing Partners Products România.88 office@administrarelichidare. Trapis New Florin B lescu .Asociat Unic ADMINISTRARE REORGANIZARE LICHIDARE-ARL IPURL Calea C l ra i nr. New prevenire a insolven ei. cod 011062. Jardine . dreptul P.34 1 021-212. drept imobiliar. dreptul muncii. ap. crt.17.wolftheiss. asisten juridic pentru societ ile aflate în K-Tech Electronics. 242. D14. Rodmir Expert. 1. UniCredit iriac i privatizare.Asociat Coordonator Consultan juridic i economic în domeniul reorganiz rii i lichid rii. parteneriat public-privat. Activit i privind procedurile de insolven .97.administrarelichidare. cod 020037.17 021-311. Imperial Design. Bancpost. sc.77 business.Partener Coordonator Real Estate Alpha. 8. 021-212. 83. DEGI Construdava.ro www.lichidare-dizolvare. International Diagnostic Center.25 bucuresti@wolftheiss.00 021-308. consultan juridic pentru recuperarea Joint Venture Limited Newpark crean elor împotriva societ ilor aflate în insolven . 13. Negoiu nr.Asociat Coordonator Invest.19 office@zrp. Agrodan Agroexport Dumitru Marinescu . Radu Vod nr. falimente) N/A Maria Andreea Mazilu . 4 sect. 30. dreptul muncii. crt. B8. 2. sect.bdo. Bucure ti 6 031-407. analiza i identificarea Life Drugstores. lichidare judiciar . CEZ Group.. Confex Interna ional. bl. bl.zrp. Bucure ti 2 0744-370.ro www. Mario Soft Ioan Mandache Nistor . litigii. Agresiv 2000.05. competi ie & antitrust. Adidas România. sc. real estate. regulatory & procurement. solu iilor optime pentru ie irea dintr-o anumit pia . et.12 amdgrupexpert@yahoo. et.17.99 financiar i administrare special 021-330. pia a de capital CASE DE INSOLVEN Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. concuren . dizolvare. 4.A.21.

25 021-318.00. 021-212. 77. 107-119.46.21. Flanco Interna ional CASA DE INSOLVEN TRANSILVANIA necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea Bucure ti. Oliver Invest Alba valorificarea activelor societ ii aflate în insolven . 10 ap.insolvency@yahoo. Carol Fashion. sect. Georgiana Grosu . proceduri de prevenire a insolven ei. Maglificio Primavera. URSE I ASOCIA II SPRL Bd. ap. bl. 16. proceduri de lichidare voluntar Rossane Consulting. 4. Irina Arn utu Asocia i Coordonatori Lichid ri voluntare. întocmirea proiectului sau a planului de reorganizare i supravegherea realiz rii acestuia. de analiz a Bucure ti 8 dosarelor de recuper ri de crean e i a situa iilor 021-319. Dan Urse . 70. mandatar ad-hoc. conducerea sau Intex Timi oara.Andrei Cionc .51 021-232. Jean Louis Calderon nr. Alexandru Silviu Mohora Administrator Titular Servicii în cadrul procedurilor de insolven . întocmirea rapoartelor de evaluare a Telezimex Cluj-Napoca.73. sc. 107.citr.03. Agropol.Asociat Financiar 2010 137 . www. 86. E1. Comstal Marketing. bl. 1. sect.74. Mega Pac Impex.21 mhzamfir@yahoo. Simionescu nr.328 021-253. sect.527 021-315.00. Mecdru Cluj-Napoca. Rodipet Courier. Dacia nr.59 alexandru_mohora@yahoo. 0264-444. AZ COM Maramure . Chrytis Bra ov.Secretar Vinalcool.ro întocmirea proiectului de plan de lichidare. 27. efectuarea de studii de fezabilitate în vederea modific rilor în structura capitalului Lichid ri judiciare i voluntare. Ilke. 3. jud. Leonardo Bihor. managementul situa iilor de criz . crt. AM Enterprises. B.00 de criz pân la gestionarea procedurilor de 021-319.Asociat Coordonator Alina Alexandru .21 isd.31. bl.Managing Partner 12 0264-444. diagnosticul juridic al patrimoniului firmei. parter.20 office@birisgoran.eu CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVEN ZAMFIR MIHAI os. de la auditul ini ial.61.25 021-212. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact BIRI GORAN INSOLVEN SPRL Str.com Lichidare voluntar i judiciar . Agroserv Exim. Disim Conpro. Emanoil Porumbaru nr. ap. managementul situa iilor de criz . Bucure ti 11 021-232. Rexcom Interna ional. 9 ap. Tofan Group Interna ional Bucure ti. Inter Equipment.51 office@capitalinsol.07. reorganiz ri judiciare N/A Gabriel Biri .98. sect. sect. Romval Cluj.654 021-250. 021-319.capitalinsol. Negolen. 43. 2. consultan i asistare juridic de specialitate.44. diviz ri. Transporturi Bucure tii Noi Interna ional. conciliator-concordat preventiv.bostinainsolvency. Bucure ti 13 021-318. servicii de elaborare de planuri i Str. întocmirea analizelor economico-financiare Direct Arge .822 unor active sau bunuri care urmeaz a fi Napoca.44.ro www. Intrare Gh.ro Lichidare judiciar i administrativ . de încetare de pl i i a previzion rii posibilit ilor Timi oara. administrare special .com Reorganizarea i lichidarea sociat ilor aflate în insolven . restructurare în vederea reabilit rii economicofinanciare a agen ilor economici. Foresta Nehoiu. proceduri de lichidare voluntar i amiabil . Tristar Group.25 dinu. 8.61. cod 021306. PS0264-444. 29. reorganiz ri judiciare ale societ ilor aflate în dificultate financiar . Com Vico etc.com CAPITAL INSOL SPRL Str. supraveghere financiar . evalu ri societ i comerciale i active. Cluj-Napoca.43 reorganizare. Bucure ti 021-894. Construc ii Feroviare Str.66.filiala Ploie ti. Cluj de redresare. 203.07.25.ro www. asigurarea managementului de criz . sc. DGL Construct. Bucure ti 14 021-250. administrare special . valorific ri crean e i active Societatea de Construc ii Poduri Arpom. 1.821. I.Asociat Coordonator Întocmirea unui raport de analiz a societ ii debitoare. 1. sect. Sistal Total.Practician în Insolven Consultan . 2. Drupo. pe baza unui plan de reorganizare a activit ii. Budai Deleanu nr. Mihai Bravu nr.21.58. administrare / lichidare judiciar . 021-210. Bucure ti 7 021-260. 0730-098.birisgoran.58. Deltatex Bra ov. lichid ri. 0724-169. Tiger Security Grup Ion Popescu .74. Ciprom . 1.eu voluntar www. 4. 1.com CABINET INDIVIDUAL PRACTICIAN ÎN INSOLVEN Calea V c re ti nr.Practician în Insolven BO TIN & ASSOCIATES INSOLVENCY Consultan complet . Ciprom. servicii de consultan în pre-insolven Înfiin at în decembrie 2009 Gerard Roberto Mitru . A. contabilitate 122 de clien i în lichidare voluntar / sau judiciar i Mihai Zamfir .com B neasa. sect. Bucure ti 15 021-212. evalu ri. 8. 74.823 valorificate prin vânzare. Fetrans. Bucure ti 0722-274.35. office@citr. sc. asisten juridic GFC Solutions Company. Hristo Botev nr. Plastex GENERAL GROUP EXPERT SPRL os. consultan în SPRL pre-insolven . reorganizare.ro supravegherea activit ii societ ii debitoare.urse@gmail. ap. strategii de redresare a societ ii.98 generalgroupexpert@gmail.10 021-260. LG Metal Industry. Integral Proiect.48. 2. et. sect.ro N/A Andrei Sarban. Mihai Bravu nr. lichidare judiciar i lichidare office@bostinainsolvency.Asistent Manager ISD INSOLVENCY SPRL Bd. conducerea activit ii de lichidare a bunurilor societ ii (lichidator) DINU. 4.Practician Coordonator Monalisa Investments.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Geroco Group Elena Bu tea . 2. Ges.

Bucure ti 18 021-202. sect. Caterpillar. Bucure ti insolven .00 021-223. 021-223. et. www. Ca avencu.Parteneri Asocia i Paul Stanciu . 23-24. crt. Full Beer.29. farmaceutice.com/ro Restructur ri în afara instan ei din domeniul FMCG. Service Pompe Injectoare. lichid ri voluntare reorganizare). Staicovici nr.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. Romtool VDA Products. Alpha crean e.Partener Flamingo.pwc.00 021-202. mandatul ad-hoc.Asociat Fondator Leasing IFN.86. Bankcoop. Incov (în reorganizare).16. lichidare judiciar / F. Romfood Prod la continuarea activit ii sale prin reorganizare Vasile Deleanu . Best Media Press.Practician Asisten i reprezentare în procedurile de sect. Alon Consult. reorganizare). sect.27.42 home@rominsolv. solu ii de închidere controlat a activit ii. Exponent Travel.94 sclidersa@yahoo. valorificarea bunurile companiei falite. Republica. Rustic Turism STEFY IPURL os. Unicom Osys. RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL Nuclearmontaj. 0722-715. Analiza i evaluarea afacerii. întocmirea planului de reorganizare. 1.58.94.39.16.doingbusinessinromania.30 021-321.449 021-569. 3. lichid ri judiciare. et. Goodies 97. Vald-Rom 21 Pronto. Tchibo Kft. Gigant Construct.04.Senior Manager PRO MANAGEMENT INSOLV IPURL Str.Managing Partner Viviana Stoicescu . 4.ro Compania de Construc ii Unicon & Partner. R&M Mobil .pwc. Auto Mondo Campany. Prodimpex. 031-423. recuperare crean e. 3. industria petrolier . Tele 7 ABC. 11A. C. Costache Negri nr.it Reorganiz ri i lichid ri judiciare tefania Zanfir . Raiffeisen Bank.pminsolv. Gabroveni nr. 0722-291.85. cadrul procedurilor de insolven : recuper ri Italo-Romena Leasing IFN. 5. Contab Veritas Impex. Skills Network Cornel Iona cu .Lichidator Maria Raluca Jianu . 1-5. Copper 23 021-321.Asociat Coordonator Administrare judiciar .N.Economist Servicii de prevenire a insolven ei i servicii în Thyssen Krupp. 2 recuper ri crean e.53. Fleischmeister Produc ie. Petromar. agricultur i cre terea animalelor.rovigo. 4. Aviatorilor nr. 1. Medeus & Co Octav Arin St nescu .ro Identificarea m surilor de redresare i elaborarea planurilor de reorganizare pentru companii aflate în Diekat Construct. Banca Interna ional a Doina Otilia Milu .64 office@rovigo. Elran Investments Iuliana Craiciu . reorganizarea acesteia sub controlul organelor de conducere sau al judec torului sindic prin plan de reorganizare. promovarea de Haighton Trading. 33. procesarea c rnii.ro www. Turturelelor nr.rominsolv.ro ROVIGO SPRL Intrarea Mare al Josef Pilsudski nr.ro.musat. IHC Group. A.59 office@pminsolv.Lichidator crean elor. Cerelast. 4. TSR Ana-Maria Pl cintescu . inventarierea i valorificarea bunurilor Czech Republic. insolven . sect. monitorizare. administrare. reorganiz ri judiciare. Navol.00 office@ro. Biat Constructions examinarea situa iei economice a debitorului.442 021-210. (fosta IMGB).C. sc. Bucure ti 17 021-252. debitorului. 3. Bucure ti 19 021-202. opera iuni de lichidare i radiere pentru Construction. valorificare active. atribu iunile Intercontrol.Practician Coordonator 138 Informa]ii case de insolven]` I consultan]` fiscal` [i audit .53 Coordonator falimente.ro MU AT & ASOCIA II Cas de Insolven SPRL Bd. Silver Line. Petrotrans. Mona Mu at . 3.44.Office Manager PSV Company.Asociat International.57. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact LIDER .13. concordatul preventiv.ro ROMINSOLV SPRL Splaiul Unirii nr. sect. 28. Aversa. lichid ri voluntare Ceta. Rulmentul. Bucure ti 24 021-369. sc.53 Religiilor.40. proceduri de insolven : de companii.60.rva.706 031-805.57.67. mandat ad-hoc.. Dr Reddy’s Laboratories. 61.ro www. sect. ap. interfon 23C.com LOGICONTA IPURL Str. Str. Tami administratorului special în procedura insolven ei.79. Mihai Bravu nr.. participarea al turi de debitor Estate. Cosimet insolven ei.ro www. cod 011853. Miruna Suciu . 2. sect. Eco Autogaz.95 general@musat.44. UTB. Terravision (în insolven ) Radu Stoicoviciu. 4. Rotras (în judiciar. et.59. Steaua de Mare (în falimente. reorganizare i administrare judiciar . lichidare voluntar i recuper ri crean e Beech Capital. Banca de office@rva. Ecotehnic Service & Equipment.ro www. AX Solutions Commerce. bl.60 zanfirstefania@yahoo. Bucure ti 20 031-805. DV Automedia.Director Executiv 021-321.com www. 223. 16 Bucure ti 021-569. Bucure ti 22 021-210. sect.E. verificarea / încasarea Ltd. 3. restructur ri retail etc. tranzac ionarea de drepturi litigioase Tismarom. restructurarea portofoliului de credite. în afara instan ei sau sub control Romply (în reorganizare).ro Evaluarea întreprinderii.Asociat ac iuni / obiec iuni. 290. 43. ILS Real readucerea bunurilor înstr inate fraudulos în patrimoniul debitoarei. Dr. Dunarom Trading Company Gheorghe Piperea .40. în cadrul concordatului preventiv.23 021-252.991 021-369. Flamingo International. SC Pentru Închiderea i Gestionarea procedurilor de concordat preventiv. Maccon Industry.00.57. RAAPPS. Star Slot. procedur de dizolvare i lichidare East Bridge Group voluntar PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS RECOVERY SERVICES SPRL Str. 9. 0371-108. stabilirea cauzelor ALT Group Bet.23 logiconta@clicknet.LICHIDARE I REORGANIZARE Str.ro Investi ii i Dezvoltare www. Cine Video Orient Unu. asocia ii i funda ii care nu mai desf oar Consult nicio activitate Irina Marin . Bucure ti 21 021-315. ap. Iorom Trading.E. Extrapan. Projects Computers Group. Speran a Munteanu . Conservarea Minelor (ICM). Tractorul voluntar . et. bl.53.Asociat Coordonator Lichid ri voluntare i judiciare Nicolae Grigorescu . 0724-323. Biat servicii de mandatar ad-hoc. Srinkler firme. AXA Management. 2. Geomi Investment. negocieri ale datoriilor Construction. recuperare de crean e. Interna ional Cargo Transport. Beyler (în insolven ). A.27. Lirei nr.Coordonator Activitate Mircea Deaconu .

RATB. sc. bl.Practician în Insolven Robert Ro u . Agrocom Medgidia. Westgate Park.482. Bucure ti 0372-286. FISCAL I AUDIT Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv ACCENTURE CENTRAL EUROPE B. OTP Bank. 7. consultan în resurse umane. 1.10 021-260.44.V.Director Financiar 2010 139 .ro www. servicii UE i suport Policolor. Silviu Manolescu . a procedurilor de lichidare amiabil i de prevenire a Agropit Pietreni. cl direa City Business Center.bdo. jud. Dumitru Marinescu nr.94. 0241-741. pre uri de transfer).birisgoran. AMSTERDAM. Blue Air.ro BIRI GORAN TAX CONSULTING Str. Lasselsberger.76 021-319.accenture. Bucure ti 4 021-260. servicii în domeniul contabilit ii N/A Bogdan Popa . asisten la control. Hotel Granat Cap Aurora. et. Ion Câmpineanu nr. întocmirea proiectului sau a planului de 0241-625. cl direa City Business Center. 1. consultan general cu privire la problemele curente generate din desf urarea normal a activit ii societ ii). 8. impozite i taxe pentru IMM-uri) Emilian Duca . impozite indirecte. 3. Way Media Interna ional. sect.Practician în Insolven Lichid ri voluntare i judiciare Acumulatorul. 3.60.07. servicii de Sandoz-Novartis. M101. Bucure ti 5 021-319. 0241-625. domenii de Lactate specializare fiscal (TVA i taxe vamale. 4. expertiza tehnic i evaluare. 1. Suki Group tefan Burtic . conducerea în tot sau în parte a Str. Balcan N. sect. 31. precum i gestionarea procedurilor de lichidare voluntar / amiabil . 1. bl.Financial Services Lead Audit financiar. Bucure ti 3 021-319.570 Agromec Seimeni. Agromec Ostrov. sect.valor. et. consultan în tehnologie i integrare de sisteme. Constan a 27 Bucure ti. America House.Administrator CONSULTAN Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr.94.tzainsolventa. sect.ro www. Beiersdorf. informare periodic cu privire la modific ri ale actelor normative. bl. et. 77. Nerva Traian nr.ro Societate constituit de firma de avocatur uca Zbârcea & Asocia ii. Preciziei nr. Kronospan.94.90 021-204. întocmirea proiectului de plan de lichidare etc.eu www. solu ii tehnologice.ro www. 2. Fulger.administrare expatria i. consultan de specialitate cu privire la impozitele directe i indirecte datorate c tre bugetul statului. et. Nerva Traian nr.ro BDO AUDIT Str.bostinatax.eu Consultan în management.66. OMV.88.com www. et.ro BO TIN ACCOUNTING & FISCAL CONSULTING Aleea Alexandru nr. 20A. cod 031041.ro BDO TAX Str. 1. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv Persoan de contact TZA INSOLVEN SPRL os.77 office@bdo. Nicolae Titulescu nr.Partner Servicii în domeniul consultan ei fiscale (preg tirea de opinii cu privire la problemele fiscale legate de activitatea societ ii. Farmexpert.Partener Consultan curent în leg tur cu aplicarea legisla iei fiscale (impozite directe.60. BCR.com comerciale. Consulting Sud.000 0372-286. consultan în Atlassib.79 021-314.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. audit intern. sect. Volksbank Ciprian Dragomir . Dorna optimizarea pachetelor salariale). proceduri de prevenire a insolven ei.ro VALOR SPRL Str. 7. Constan a. Pirelli.ro www. Antibiotice. cod 031041.07.482. OLANDA . 3. structurare / restructurare investi ii. 1 cl direa H1. 021-319. Emanoil Porumbaru nr. supraveghere financiar i administrare special Piraeus Bank. M101.Managing Partner Ruxandra Jianu .94.44. Bere Rahova.570 B lcescu colectarea i recuperarea crean elor civile i vladu_vera@yahoo. sect. Bucure ti 2 021-319. contabile.79 office@valor. VLADU VERA IPURL insolven ei. 1. contencios administrativ) N/A Gabriel Biri . gestionarea procedurii Tar Ovidiu 06.76 021-319. Canpentru persoane deta ate . Pack. 24. servicii CFR Infrastructur .Director General managementul riscului. business process outsourcing (BPO) N/A Maurizio Barini . ap.03 office@bostinatax.Sucursala Bucure ti Str.dragomir@tzainsolventa.99 ciprian. îndepline te competen e specifice administratorului judiciar / lichidatorului.88 021-319. reprezentare i asisten în rela ia cu autorit ile.48. training Cable Systems Impozitarea companiilor (planificare fiscal intern i interna ional .88. 0241-741. asisten financiar . Pentarom Construct de insolven . reorganizare i supravegherea realiz rii acestuia.20 tax@birisgoran.001 romania@accenture. Vininterconect. 28. Vladu Vera .77 tax@bdo. DHL. Bucure ti 25 021-204. Coifer. 4-8. Medicover.Country Managing Director Andreea Niculae . 20. asisten fiscal pentru persoane fizice (servicii Agricover. Frigotehnica. MKB Romexterra Bank. R zvan Iv nescu Asocia i Coordonatori Gestionarea procedurilor de lichidare voluntar . Agiloq Agigea.ro www. Bucure ti 26 021-314. crt.bdo. crt. 6. cod 011141. 3. Digital institu ional. de faliment i de reorganizare. activit ii societ ii debitoare.

rating i informa ii despre companii.00 ciprian.ro ERNST & YOUNG Str. Bucure ti 6 021-231. et.ro Transelectrica.Administrator N/A George Toma Mucibabici Pre edinte Maksim Caslli . Bucure ti 13 021-313.60 managementul crean elor Cosmote Romanian Mobile 021-206. cod 011141. cât i din cel public.71. asisten în afaceri în Banca Comercial Român . sect. P. TMK Group. Goodyear Dunlop Tires România. Economu Cez rescu nr.16. Enel MAZARS ROMÂNIA Str. Head of Tax & Outsourcing 140 Informa]ii consultan]` fiscal` [i audit I fonduri de investi]ii .16. UniCredit iriac Bank. 1.com www. Automobile Dacia. asisten fiscal i Agrana România. restructurare i accesare de fonduri pentru Box 18-191.ro IQUEST CONSULTING Bd.Office Managing Partner România & Balkan Region N/A George Toma Mucibabici Pre edinte Maksim Caslli . KPMG ROMÂNIA Servicii de audit. 66. consultan în domeniul impozitelor i taxelor. Lafarge.Office Managing Partner România & Balkan Region Audit financiar. Comcereal.Country Manager Ciprian Alpiu Moga . studii Sodexo Pass România. et.60 romania@deloittece.ro www. cod 014453.ro www.ro DELOITTE TAX os. Dr.60 romania@deloittece. Ilfov sectoriale.61 021-222.53. consultan în tehnologia informa iilor (integrarea bazelor de date. 69-71. 2.47.ey. 1. Bucure ti 10 021-222.com www. 4-8.16. Germanos. precum i servicii de consultan pe probleme de contabilitate i analiza diagnosticului financiar Servicii în domenii precum: capitalul uman (proiectarea organigramei. fuziuni i achizi ii.Managing Director BNR. Compania Na ional sectorul privat. 208.ro www. 31B. planificare fiscal interna ional . Citibank România. Bucure ti Banca Transilvania. crt. DN 1.40. os. 1. inginere ti i IT dificile. GDF Suez Energy România Camelia Horlaci . asistarea managementului schimbului de date) Consultan strategic în domeniul fiscal. consultan pentru strategii financiare. cl direa Premium Plaza.mazars.deloitte. 1.iquest-consulting. 63-69. Allianzconsultan în afaceri.deloitte.com www.16.26. coaching pentru manageri. 4-8.00 021-310. impozite directe. servicii de consultan financiar i pentru afaceri.Managing Partner Vasile Andrian . Iacob Felix nr. 021-206.60.97 031-815.ro CONSULTING R GROUP Bd. 1. 10.com www. verificarea sistemelor de contabilitate i a mijloacelor de control intern. inclusiv servicii de os. Ambient. Aker Br ila.20 021-231. 39.632 office@crgnexia. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv COFACE ROMÂNIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES Calea Floreasca nr. sect.Country Managing Partner ICAP ROMÂNIA BUSINESS INFORMATION SERVICES & CONSULTANTS Arval Service Lease România. Bucure ti-Nord nr. alerte fiscale.com Consultan în retail: strategie pentru magazine. Bucure ti 8 021-222. aripa de est. Head of Audit & Assurance Gabriel incu .26.Senior Manager. Cosmote. restructurare Karim Kheirat . func ii i responsabilit i etc. CEZ. cod 011141. et. recrutarea de profile Cora România & Ungaria. revizii fiscale. sect. Curtea de Conturi a României. consultan contabilitate fiscal i N/A Jean-Pierre Vigroux . asisten tranzac ii. aripa de est. Global City Informa ii de afaceri (rapoarte de credit despre Groupama Asigur ri. Constan a 7 0241-606. nr. contabilitate i raport ri IFRS. optimizare procese interne. 2-3. managementul facturilor. companii).Partner.622 0241-691. consultan în management. 3. atât din Po ta Român . 6.800 organiza ii din diverse domenii. dezvoltarea abilit ilor de Actaris Itron. Nicolae Titulescu nr. jud. 1. cod 013685. dezvoltarea i Rompetrol Downstream. cod 011141. Inscut Bucure ti Lumini a Ristea .60. Mihail Kog lniceanu nr.ro Craiova. servicii de resurse umane.00 031-229. sect. cod 060754.01 contact@mazars. Mamaia nr.Director PR & Marketing Angajamente de audit i de revizuire. impozite indirecte. 4.60 romania@deloittece.moga@iquestint.26.Director General Iuliana Floricica .ey. et. asisten fiscal . sect.93 office@ro.ro www. 3. sect.crgnexia.coface. Nicolae Titulescu nr. audit i optimizare comercial . Griro. Rovinari i Turceni.com Colectare crean e comerciale B2B & B2C. due diligence. iriac Asigur ri.). 12 jud. 3. 49.22 office@coface. date de marketing N/A Cristian Ionescu . 4-8. servicii de contabilitate i salarizare Comvex. coeziunea echipelor.Senior Partner KPMG în România Servicii de audit.ro DELOITTE CONSULTAN os. et. cod 011033.61 021-222. sect.24. aripa de est.16.Office Managing Partner România & Balkan Region N/A George Toma Mucibabici Pre edinte Maksim Caslli . Bucure ti-Ploie ti.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. cl direa O21.ro DELOITTE AUDIT os. Business Park.16.kpmg. Romtelecom. merchandising design. et. Roche România.61 021-222. contabilitate de gestiune Servicii de audit în sistem românesc i interna ional.O. Voluntari. audit intern.79 Telecommunications icap@icap. Bucure ti 11 021-402. Mangalia. ap. monitorizare parteneri de afaceri. DC Communication motivare i comunicare. servicii de deta are interna ional .com www. transpunerea situa iilor financiare. 5. Bucure ti 9 021-222. comunicare intern . rapoarte de credit. Complexul Energetic cu reglement rile în vigoare www.icap.700 de Transport al Energiei Electrice vederea respect rii cerin elor de conformitate kpmgro@kpmg. The Rompetrol Group. Nicolae Titulescu nr. Constan a. Energobit. asisten în 0741-800.ro erban Toader . Bucure ti 15 031-229. stabilirea pre urilor de transfer.deloitte. 14 0741-800. sect. cod 050104.

consultan contabil 021-233. 1. cod 013681.12. certific ri fiscale. Hotel interna ionale. Enal efectuarea de analize economico-financiare.com 3TS Fund II.00 office@ro. Euroconfort antreprenoriat i abilit i multiple de management Costin Octavian orici Managing Partner SCHNECKER VAN WYK & PEARSON PRO ACCOUNTING & TAX Bd.06. training autorizat în management de International Sinaia.60 msfintescu@3tscapital. crt.808 costin.000.00 021-202.43.12. industrie grea. crt. ap. Bucure ti 21 021-210.ro Hornbach. Bucharest Business Park.96 office@finconta.000 Internet Corp .ro TAXHOUSE Str.ro www. Haras.000. Edilbalk. consultan economicoMarinopoulos România. Bucure ti-Ploie ti nr. Granulat. 8.00 021-201. Grigore Alexandrescu nr. revizii i certific ri fiscale.com/ro PROJECT MANAGEMENT SOLUTION Bd.nndkp. Lundbeck.808. Avicola Crevedia.Managing Partner Consultan fiscal general . Traian Doda nr.Parteneri PKF FINCONTA Str. 2.ro www. Angela Ro ca . îndeplinirea potrivit dispozi iilor Corporation. sect.06. Uti Group legale a mandatului de cenzor. jud. 1. Antalis. asigur ri. sect.com www. Can Pack România. sect. 59. Consultan fiscal . Bucure ti asisten în rela ia cu autorit ile. 1.86. sect. et. Albe ti nr. Stanleybet.ro Audit financiar. litigii sectorul imobiliar.pwc. 3TS Cisco Fund 230. proiecte Rossi. managementul finan rilor europene.com SOCIETATEA CIVIL DE AVOCATUR MIRCEA I ASOCIA II Str.com www.timofti@nndkp. pre uri de transfer. ob inerea de finan ri i implementare Spiru Haret. management opera ional. 8. 1. Marks & Spencer diligence de achizi ii.16. due diligence 20 021-233. 1-5.pms. întocmirea / verificarea i certificarea bilan urilor contabile.90 17 021-317. auditor i consultant fiscal la societ ile comerciale Florentina u nea Administrator PRICEWATERHOUSECOOPERS ROMÂNIA Str.pwc.ro www.47 021-316.globalfininvest. Alina Timofti.pachet semnificativ Mihai Sfin escu . et. Emporiki Bank România.finconta. Bucure ti 1 031-100. alina. cursuri individualizate.02. 1A. sect.98.000 / 185. proiect. pre uri de transfer. cod 013813.ro Organizarea / supervizarea contabilit ii. Costache Negri nr. Novensys financiar i fiscal . sect.20 marius. 021-316. Constan a. corp A.85. 021-210. Prim ria management de proiect (construc ii civile i Mihail Kog lniceanu. Ana-Maria Miron . valoarea tranzac iei) Nr. divizare. sect. Soare Services.Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Nr. leasing. Universitatea industriale). re eaua de firme 3 E proiecte finan ate din surse europene i Services România.ionescu@nndkp.06. energie.99 021-211.Partener Financiar 2010 141 . 55.ro. Hagisport. tranzac ii imobiliare.72 office@mircea-asociatii. Timberprom Niels Schnecker .80.mircea-asociatii.31. Clucerului nr.Senior Managing Partner Drept fiscal. petrol. optimizare / planificare fiscal . administrare fiscal .59 031-100. Bucure ti 021-317. litigii fiscale Oberthur Technologies România.taxhouse. restructur ri.45. ramburs ri de impozite i bunuri de larg consum. Esilicon România.Managing Partner FONDURI DE INVESTI II Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web Numele fondurilor active administrate Capital strâns (euro) / Capital investit (euro) Tranzac ii încheiate în 2009 (numele companiei.02. active în industria financiar-bancar . sector auto.ro www. due România. Ferdinand nr.com Consultan fiscal N/A Marius Ionescu. dimensiunea pachetului de ac iuni. cod 050552. Infosan Bucure ti.31. Ion Ionescu de la Brad nr.33 fiscal. Persoan de contact 3TS CAPITAL PARTNERS Str. taxe. 2. audit România. Gino financiar contabil i evalu ri patrimoniale. Bucure ti 22 021-316. 2.Country Managing Partner Management strategic pentru companii i administra ia public . inspec ii fiscale. Constan a 19 0241-616. fiscale industria farmaceutic etc. Pirelii România Raluca tefan . Primavera Grup. 0241-619. consultan fiscal i consultan pentru afaceri. 1.43. 4. Bucure ti 18 021-202.30 office@globalfininvest.16. Bucure ti 16 021-201. 4. Infochem GMBH. 1.3tscapital.561 0241-616. specializate pe diferite sectoare N/A Vasile Iuga . Gen.sorici@pms. business plan-uri. Iron Mountain de fuziune. reprezentant / împuternicit.ro www. 1.com www. 5. fuziuni Companii multina ionale i române ti i achizi ii. Servicii Clien i în 2009 Conducere executiv NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN CONSULTAN FISCAL os.48 office@taxhouse. 4. Baumix. consultan în materia taxelor i impozitelor. et. et.

ro www. euro / investi ia total GED în cadrul companiei va ajunge la 12 mil. et. Global Emerging Property Fund 021-310.00 5 021-318.23 021-401. 1. bl. Enterprise Venture 1.com www.83 bucharest@gedcapital. 3.ro www.com.14.000 / 200.com www.preluare pachet majoritar Meda Mic unescu . Bucure ti 2 021-211.000. Bucharest Office Str.Investment Director Accession Mezzanine Capital I.com PINEBRIDGE INVESTMENTS Str.02 021-211.arxequity. 3.000 / 150. 56.000 / 1.000.32. sect.com Tranzac ii încheiate în 2009 (numele companiei. 1.34.10.000 / 200.32. Tipografilor nr. aripa de est. 1. euro.globalfinance.11.000. dimensiunea pachetului de ac iuni. sect. crt.700.com www.000 / 15.85 021-314.com www.000.mezzmanagement.000.06 021-231. 3. 5. 1. GED SUR Fund I. Paravion.ro www.84 bucharest@arxequity.05.000. euro.000.000 200.000 2009 .000 N/A Cornel Marian . GED REEI 336.000 / N/A.ro GED Str.oresaventures. euro în tranzac ie.com 350.52.eu www. Grigore Alexandrescu nr. Bucure ti 10 021-231.54 romania@kerten. euro Cristian Nacu .000.01.adventinternational.com www. sect.com ARX EQUITY PARTNERS Str. Bucure ti 9 021-361.com ORESA VENTURES ROMÂNIA os. Octavian Moraru nr. Bucure ti-Ploie ti nr. 5.000 _ Doina Popescu . printr-o m rire de capital.GED Deputy Managing Director.65 inforo@oresaventures.com SIGMABLEYZER INVESTMENT GROUP LLC Str.com.000 / N/A Centrul Medical Unirea: 80% Ozone Laboratories: 100% (prin LaborMed) PlantExtrakt: 100% din portofoliul de branduri (prin LaborMed) Sebastian Tcaciuc .000 / N/A _ Ruxandra Pan .N/A Anca Ionescu .000.Managing Director PineBridge New Europe Partners II. parter. 1. Bucure ti 7 021-231.preluare pachet majoritar Lexum (CZ) .93 info@ei.05. anca.000 / 120. sect. Dr ghiescu nr. 13. Bucure ti 3 021-410. 1.000 _ Valentin uteu .22.94. Bucure ti 8 021-230.gedcapital. 42A.83 office@pinebridge. 42-44. Romniceanu nr.com MEZZANINE MANAGEMENT GmbH.000.kerten.34.000.sigmableyzer.000 Kakadu (PL) .30.Infopress: achizi ia a 92% din companie. G. Bucure ti 6 021-310. S-Park. GED Eastern Fund II. 1.00 021-410. 36.62 021-361. 12Bis.000.00. LP 523.pinebridge. Roma nr. 330. sect. Bucure ti 4 021-314. Bucure ti 11 021-410. Numele fondurilor active administrate Capital strâns (euro) / Capital investit (euro) Persoan de contact Advent Central and Eastern Europe IV.66.ionescu@gedcapital.000 Fund Profi Rom Food (prin Polish Enterprise Fund VI): 100% / 66 mil.Director ARX CEE III 102.02 stcaciuc@adventinternational. 1. tirbei Vod nr.ei. Accession Mezzanine Capital II 376.ro (prin Happy Tour) . 021-202. sect. Total Energy Business: 60% / 6 mil. 2010 .com ENTERPRISE INVESTORS Str. et.com.22 office@sigmableyzer. Metropolis Center.000 / N/A _ Radu Bugic .01.26 pana@mezzmanagement.Partner GED Iberian Fund I. 3A. cod 050574.81.Managing Director SigmaBleyzer South East Europe Fund IV 250.Investment Director Oresa Ventures N/A / 100.84. Dr.Investment Manager Polish Enterprise Fund VI.Investment Analyst Kerten N/A / N/A N/A Aurelian Trifa . 021-305.58.N/A. Travel House (prin Happy Tour) .16. Dr. Bucure ti 021-317. sect.000. South East Europe et. valoarea tranzac iei) Nr. Advent Central and Eastern Europe III 1.gr KERTEN CAPITAL INVESTMENTS Str. 89-97.Director Reprezentan România 142 Informa]ii fonduri de investi]ii .81 021-231. 1. sect.000.000. sect.ro www. Frumoas nr. SouthEastern Europe GLOBAL FINANCE Str.94. cod 050579. 11-15.00 Fund.Consultan]` Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web ADVENT INTERNATIONAL ROMÂNIA Str. urmând s investeasc peste 12 mil.16.11. 021-202. Sold.000.000.Diamedix: mix de achizi ie de ac iuni (80%) i m rire de capital / 12 mil.01. Banul Antonache nr.300.29 office@globalfinance.19 021-230.000.05.

Paris . Amsterdam. Pop [i Asocia]ii 133 Enterprise Investors 129. 142 EOS Risq Romånia . 60 Asito Kapital 61 Asocia]ia pentru Pensiile Administrate Privat din Romånia 70 ATE Bank Romånia 28 ATE Insurance Romånia 61 Autotechnica Fleet Services (Hertz Lease) 90 Aviva . 103 BNP Paribas Lease Group IFN 90 Bo[tin` & Associates Insolvency SPRL 137 Bo[tin` Accounting & Fiscal Consulting 139 Bo[tin` [i Asocia]ii 132 Companie Pagina bpv Grigorescu 132 BRD . Paris .Sucursala Bucure[ti 62 Carpatica Asig 62 Carpatica Asset Management 114 Casa de Insolven]` Transilvania 137 Caterpillar Financial Services Poland Sp z o.V. Bazilescu . 133 E.Societate de Administrate a Fondurilor de Pensii Private 70 BDO Audit 139 BDO Business Restructuring SPRL 136 BDO Tax 139 Best Insolvency SPRL 136 BFJ Consulting Group 136 Biri[ Goran 132 Biri[ Goran Insolven]` SPRL 137 Biri[ Goran Tax Consulting 139 BMFM 102. o. 33 Dinu.Groupe Société Générale 32 BRD . 28 Banca Italo Romena Spa 30 Banca Millennium 30 Banca Romåneasc` Membr` a Grupului National Bank of Greece 30 Banca Transilvania 30 Bancpost 30 Bank Leumi Romånia 30 Bank of Cyprus (Romånia) 32 BC Intesa Sanpaolo Romånia 13.Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private 70 BRD Asigur`ri de Via]` 62 BRD Asset Management 114 BRD Sogelease IFN 79. 28 Alpha Insurance Brokers Societate de Brokeraj \n Asigurare .Sucursala Bucure[ti 62 Cardif Assurance Vie S.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat 69 Alico Asigur`ri Romånia 60 Allianz }iriac Asigur`ri 60 Allianz-}iriac Pensii Private . 14. C.A. Urse [i Asocia]ii SPRL 137 DLA Piper 132 Dragomir [i Asocia]ii 133 Duncea.Societate de Administrate a Fondurilor de Pensii Private 70 Eureko Asigur`ri 63 Eurial Broker de Asigurare 67 Euroins Asigurare Reasigurare 64 Fast Brokers . 139 Activ Asigur`ri .Reasigurare 67 Fata Asigur`ri 64 Filip & Asocia]ii 133 Finance Broker de Asigurare 67 Financiar 2010 143 . 90 BT Asset Management 114 BT Leasing Transilvania 90 Bulboac` & Asocia]ii 132 Bu[tea-Deheza [i Asocia]ii 132 Cabinet Individual de Insolven]` Zamfir Mihai 137 Cabinet Individual Practician \n Insolven]` 137 Capital Insol SPRL 137 Capital Leasing IFN 91 Cardif Asigur`ri 62 Cardif Assurance Risques Divers S. Plastis.Societate de Administrate a unui Fond de Pensii 70 Aviva Asigur`ri de Via]` 61 Aviva Investors Romånia 114 Badea Clifford Chance 132 Banca Comercial` Carpatica 28 Banca Comercial` Feroviar` 28 Banca Comercial` Romån` 28 Banca de Export-Import a Romåniei Eximbank 17.Reasigurare 66 Alpha Leasing Romånia IFN 90 AMD Grup Expert SPRL 136 Anchor Grup 3 AON Romånia Broker de Asigurare Reasigurare 49.Broker de Asigurare [i Reasigurare 67 EPM Romånia Broker de Asigurare 67 Ergo Asigur`ri de Via]` 63 Ernst & Young 140 Erste Asset Management 114 Eureko .Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat 69 Aegon Asigur`ri de Via]` 60 Alico . Olanda Sucursala Bucure[ti 21.Societate Profesional` de Avoca]i cu R`spundere Limitat` 133 EFG Eurobank Mutual Funds Management Romånia SAI 114 EFG Eurolife Asigur`ri de Via]` 63 EFG Eurolife Asigur`ri Generale 63 EFG Leasing IFN 92 Emporiki Bank-Romånia 33 Enescu.Broker de Asigurare . 66 ARX Equity Partners 142 Asigest Agri Broker de Asigurare 67 Asigurare Reasigurare Ardaf 60 Asigurare Reasigurare Asimed 61 Asigurarea Romåneasc` . Sucursala Romånia IFN 91 CEC Bank 32 Cecilia Popa [i Asocia]ii 132 Certasig Asigurare [i Reasigurare 62 Cetelem IFN 32 Chartis Romånia 63 Coface Romånia Credit Management Services 140 Consulting R Group 140 Credit Europe Asigur`ri-Reasigur`ri 63 Credit Europe Bank 32 Credit Europe Leasing IFN 91 Cross Monitorizare 93 Cyprus Leasing Romånia IFN 91 D&B David [i Baias 132 D&CA Insurance Broker 67 Del Fin Leasing IFN 91 Deloitte Audit 140 Deloitte Consultan]` 140 Deloitte Tax 140 Destine Broker de Asigurare 67 Deutsche Leasing Romånia 91 Deutsche Leasing Romånia Opera]ional 92 Dexia Kommunalkredit Bank AG 12.Asirom Vienna Insurance Group 61 Asigurare-Reasigurare Astra 51.Broker de Asigurare-Reasigurare 66 Administrare Reorganizare Lichidare-ARL IPURL 136 Advent International Romånia 142 Aegon .Index Companie Pagina 360 Insights 6 3TS Capital Partners 141 AA Total Insolvency IPURL 136 ABC Asigur`ri Reasigur`ri 60 Accenture Central Europe B.Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private 69 Alpha Bank Romånia 15.A. 32 BCR Asigur`ri de Via]` Vienna Insurance Group 61 BCR Asigur`ri Vienna Insurance Group 62 BCR Banca pentru Locuin]e 32 BCR Leasing IFN 90 BCR Pensii . {tef`nescu & Asocia]ii 133 Du]escu [i Asocia]ii 121. Panait. 16.

Societate de avocatur` afiliat` Deloitte Romånia 134 Romanian International Bank 35 Rominsolv SPRL 138 Romstal Leasing IFN 95 Roumanie Assurance International 65 Rovigo SPRL 138 RTPR Allen & Overy 134 RVA Insolvency Specialists SPRL 138 Safe Invest Romånia Broker de Asigurare 69 Safety Broker de Asigurare 69 Safi Invest 115 SAI Raiffeisen Asset Management 70 Salans Moore [i Asocia]ii 119.V. Florov & Asocia]ii 133 Marsh Broker de Asigurare-Reasigurare 68 Maxygo Broker de Asigurare 68 Mazars Romånia 140 Mezzanine Management GmbH. 66 Uniqa Asigur`ri de Via]` 66 Valor SPRL 139 Vanguard Asset Management 116 Vil`u & Mitel 135 Vladu Vera VERA IPURL 139 Voicu & Filipescu 135 Volksbank Romånia 35 White & Case. 92 Imoleasing IFN 92 Impuls-Leasing Romånia IFN 81.Sucursala Romånia 65 Power Insurance Broker 69 PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services SPRL 138 PricewaterhouseCoopers Romånia 141 PRO Management Insolv IPURL 138 Procredit Bank 34 Project Management Solution 141 PSG Insurance Broker 69 Raiffeisen Asset Management 115 Raiffeisen Banca pentru Locuin]e 34 Raiffeisen Bank 35 Raiffeisen Broker de Asigurare-Reasigurare 69 Raiffeisen Leasing IFN 95 RBS Romånia 1. Sucursala Bucure[ti 33 ING Lease Romånia 93 ING Pensii . 93 ING Asigur`ri de Via]` 65. 134 Mu[at [i Asocia]ii Cas` de Insolven]` SPRL 138 NBG Leasing IFN 77. 47.I.Broker de Asigurare-Reasigurare 68 Marfin Bank Romånia 33 M`rg`rit.Societate de Administrate a Fondurilor de Pensii Private 70 Generali Asigur`ri 64 Global Finance 142 Globinvest 114 Gras Savoye Romånia Broker de Asigurare [i Reasigurare 68 Grawe Romånia Asigurare 64 Groupama Asigur`ri 64 Helco Leasing IFN 92 Icap Romånia Business Information Services & Consultants 140 Immorent Romånia IFN 83.Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat 70 INK Consultan]` . 35 Forum Insurance Broker 67 Garanta Asigur`ri 64 GE Garanti Bank 33 GED 142 Gelias Broker de Asigurare 68 General Group Expert SPRL 137 Generali . 9.A. 70 ING Bank Amsterdam N. Bucharest Office 142 Mircea [i Asocia]ii 133 MKB Romexterra Bank 34 Muntenia Invest 115 Mu[at [i Asocia]ii 123. Mare[ [i Asocia]ii 135 Sigmableyzer Investment Group LLC 142 Signal Iduna Asigur`ri de Via]` 66 Sira 115 Societatea Civil` de Avocatur` Mircea [i Asocia]ii 141 SIF Banat-Cri[ana 116 SIF Moldova 116 SIF Muntenia 116 SIF Oltenia 116 SIF Transilvania 116 Star Asset Management 115 Stefy IPURL 138 Stoica & Asocia]ii 135 Swiss Capital Asset Management 116 Target Asset Management 116 Taxhouse 141 TBI Leasing IFN 95 Top Leasing IFN 95 Transilvania Leasing IFN 95 }uca Zbårcea & Asocia]ii 135 TZA Insolven]` SPRL 139 Unicredit Insurance Broker 69 Unicredit Leasing Corporation 95 Unicredit }iriac Bank 35 Uniqa Asigur`ri 46.Index Companie Pagina Fleet Management Services 92 FNGCIMM 19 Fondul de Garantare a Depozitelor \n Sistemul Bancar 8. 35 REFF & Asocia]ii SCA . {erban & Asocia]ii 134 Pinebridge Investments 142 Pioneer Asset Management S.Broker de Asigurare 68 Intercapital Investment Management 115 Intesa Sanpaolo Leasing Romånia 93 Iquest Consulting 140 ISD Insolvency SPRL 137 Italo Romena Leasing IFN 94 KD Investments Romånia 115 Kerten Capital Investments 142 KPMG Romånia 140 Lacoli Broker de Asigurare 68 Leaseplan Romånia 94 Libra Bank 33 Lider . Pachiu 135 Wolf Theiss [i Asocia]ii 136 Zamfirescu Raco]i Predoiu 136 Zepter 116 144 . 94 Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen 134 Nestor Nestor Diculescu Kinkston Petersen Consultan]` Fiscal` 141 Omniasig Asigur`ri de Via]` 65 Omniasig Vienna Insurance Group 65 Oresa Ventures Romånia 142 OTP Asset Management Romånia SAI 115 OTP Bank Romånia 34 OVB Allfinanz Romånia Broker de Asigurare 68 Pachiu & Associates 134 Peli Filip 134 Petrescu. 115 Piraeus Bank Romånia 34 Piraeus Leasing Romånia IFN 94 PKF Finconta 141 Platinum Asigur`ri-Reasigur`ri 65 Companie Pagina Popovici Ni]u & Asocia]ii 134 Porsche Bank Romånia 34 Porsche Broker de Asigurare 68 Porsche Leasing Romånia IFN 94 Porsche Mobility 94 Porsche Versicherungs AG Salzburg .Lichidare [i Reorganizare 138 Logiconta IPURL 138 London Brokers . 135 Schnecker Van Wyk & Pearson Pro Accounting & Tax 141 Schnecker Van Wyk & Pearson Romånia 135 Schoenherr [i Asocia]ii 135 {erban.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful