Sunteți pe pagina 1din 145

Descrierea CIP a Bibliotecii Na\ionale a Rom@niei EVU, EUGEN Penultimul romantic / Eugen Evu ; pref.: Tudorel Urian.

- Bucure]ti : Minerva, 2012 ISBN 978-973-21-0867-3 I. Urian, Tudorel (pref.) 821.135.1-1

Copyright 2012 Eugen Evu ]i Editura Minerva pentru prezenta edi\ie

MINERVA S.A. Redac\ia ]i sediul social B-dul Metalurgiei nr. 32-44, cod 041833, sector 4, Bucure]ti, O.P. 82 C.P. 38 Tel.: (021) 461.08.08, 461.08.10; Fax: (021) 461.08.09 www.edituraminerva.ro Tip`rit la GLOBAL VISION PRINT

Eugen Evu

Penultimul romantic
Prefa\` de Tudorel Urian

Editura Minerva Bucure]ti 2012

Coperta: Victoria Argint

Redactor: Pavel Perfil DTP: Carmen Diana Mateescu Corectur`: Gabriela Ilincioiu

AUTOPORTRET lIRIC
Din 1972, cnd a debutat cu volumul Toate iubirile, pn` n prezent, Eugen Evu a scos nu mai pu\in de 48 de c`r\i, majoritatea de poezie. A fost tradus ]i recenzat n mai multe \`ri, despre opera sa au scris personalit`\i de prim` mn` ale literaturii romne precum }tefan Augustin Doina], lauren\iu Ulici, Ion Mircea, dar, n mod surprinz`tor, numele s`u nu apare n clasamentele ]i clasific`rile genera\ioniste sau n cele mai importante istorii literare publicate n anii din urm` (Alex }tef`nescu, Nicolae Manolescu). Cum nu este singurul scriitor foarte prolific aflat n aceast` situa\ie, m-am ntrebat cum este posibil ca autori cu o oper` att de bogat`, beneficiind ]i de semnele recunoa]terii interna\ionale, s` nu-]i g`seasc` un loc bine definit n cadrul genera\iei de care apar\in, emblematic` pentru una dintre vrstele literaturii romne. Fire]te, primul lucru care mi vine n minte \ine de teoria conspira\iei: invidia criticilor n fa\a unei opere att de extinse, inclusiv la nivel interna\ional. Argumentul e ]ubred pentru c`, mergnd pe linia lui, niciun poet cu adev`rat valoros nu ]i-ar mai g`si locul n vreo istorie a literaturii romne. Cu ct poetul ar fi mai valoros, invidia ar trebui s` fie mai mare ]i nimeni nu ar mai putea deveni erou de istorie literar`. Or, slav` Domnului, istoriile literare sunt pline de poe\i valoro]i. De fapt, cred c` la originea acestor absen\e st` cu totul altceva: excesiva expunere n actualitate a autorilor de acest tip. Cnd publici dou`-trei c`r\i pe an ]i, mai ales, ai puterea s` te reinventezi ca poet cu fiecare nou` apari\ie, s`
5

Eugen Evu

\i adaptezi discursul liric la timpul prezent al fiec`rui moment literar, nu mai apar\ii integral genera\iei sugerate de vrsta ta din buletin sau de anul debutului t`u editorial. Pentru c` atunci cnd vorbim de genera\ie literar` avem n vedere nu doar cronologia, ci ]i apartenen\a la un model estetic ]i la un sistem de valori specifice ntregului grup, dincolo de elementele individualizatoare ale fiec`rui scriitor care l compune. la cap`tul lecturii unui volum precum Penultimul romantic, de Eugen Evu, nimeni nu cred c` ar putea s` spun` f`r` drept de apel c` este o crea\ie apar\innd genera\iei poetice 70. Sunt prezente acolo elemente care \in de textualismul anilor 80 (citatele ]i aluziile culturale, clin doeil-ul, autoreferen\ialitatea poemului, ironia ]i autoironia, sugerate de chiar titlul c`r\ii), dar ]i teme ]i solu\ii stilistice ce \in de postmodernismul actual. }i atunci, punndu-m` n haina istoricului literar, nu pot s` nu m` ntreb unde a] putea s` l situez pe poetul Eugen Evu ]i s` nu constat c` oriunde l-a] situa, nu ar fi pe deplin adecvat. Este la fel de adev`rat ns` c` prezen\a permanent` a poetului n stricta actualitate literar`, adaptarea sa la normele estetice ]i tematice ale timpului prezent sunt mai pre\ioase chiar dect expunerea sa ntr-o vitrin` a istoriei literaturii romne. S` ne bucur`m de poezia vie ]i s` l`s`m istoria literaturii pentru mai trziu. Penultimul romantic este un autoportret liric al artistului ajuns la vrsta senectu\ii. Poemele scrise de-a lungul timpului sunt pentru el un soi de oglind` sau mai degrab` de album de fotografii care i surprind substan\a sa cea mai intim` la anumite vrste. Recitindu-]i versurile, poetul retr`ie]te circumstan\ele n care acestea au fost scrise, ]i revede sistemul de valori de la vrsta respectiv`, ]i poate judeca proiectul estetic ]i felul n care a evoluat exprimarea
6

PENUlTIMUl ROMANTIC

sa artistic`. ntr-un poem purtnd chiar titlul Ars poetica, Eugen Evu imagineaz` poemul ca pe o oglind`, menit` s`-i p`streze n eternitate anumite tr`s`turi, gnduri, sentimente, forme de exprimare, precum faimosul portret al lui Dorian Gray, menit s`-i ofere celui n cauz` tinere\ea ve]nic`: Ce v`d oglinzile ]i tac/ ce v`d ]i uit`, ca visat,/ ce v`d, inversul timp opac/ doar poezia, clip`-n veac,/ exprim` uneori mirat/ Trup umbrei, cntec colorat/ Delir, zeu desc`rnat./ Ce-a fost cum nici n-a existat,/ frumoase fiind, ori nefrumoase,/ ce v`d oglinzi, nemincinoase,/ Clarul divinului mu]cat/ de Empatiile geloase / aspr` m`tase/ De zei carcase, moa]te, oase.// (Unicitatea ce se sfarm`,/ rodind dorin\e ]i tr`d`ri,/ am fost ]i rege-acestei st`ri,/ ]i sclav, pe feluritul Ieri/ murind r`sun`tor prin charm`/ ntors nesa\iu cosmic, arm`/ a Visului ca/ Nic`ieri nevindec`ri) (Ars poetica). Poezia nseamn` pentru Eugen Evu memoria p`strat` a unor existen\e trecute, dar ]i un inedit instrument de cunoa]tere a lumii nconjur`toare. De aceea n componen\a poemului intr` elemente care, la prima vedere, apar\in unor domenii diferite, aparent incompatibile: sentimente, concepte filosofice, religioase, astronomice, de fizic`, dogmatic` etc. O caracteristic` a liricii lui Eugen Evu este tocmai aceast` aglomerare de termeni de specialitate apar\innd unor domenii diferite care, pe fondul unor formul`ri sintetice, adesea eliptice, dau poemelor un aspect prea pu\in poetic, aproape ermetic. Compozit ]i sinoptic/ Arheii \i vor mbia ]i otrava,/ }i vindec`torul amar/ Hermes Trismegistos./ Sturm und Drang./ Mistic sceptic luminist,/ ns` ciclic tn`r./ Vertical algoritm/ Dor romantic, de sine Prin na]tere:// Mama Natura ]tie/ Dimpreunul cel sferic /
7

Eugen Evu

Ne este / Pater Cunoa]tere.// Hedonismul naturii/ Este pulsa\ia/ Sacrului (Seminarul de la Castel). Deloc ntmpl`tor, cea mai bun` analiz` a liricii lui Eugen Evu i apar\ine lui Paul Aretzu, el nsu]i un poet ]i gnditor cre]tin de mare for\`, dar ctu]i de pu\in un r`sf`\at al criticii literare. Scrie Paul Aretzu despre specificitatea acestui poet greu de ncadrat: Poetul tr`ie]te ntr-un univers intensiv de semne, spiritualizat, alc`tuit din principii, din figuri mitice, amestec de sacralitate ]i p`gn`tate, de energie htonian` ]i angelitate, provocnd un adev`rat tur de for\` al limbajului. Predomin` un eclectism epopeic, combina\ie de elemente cre]tine, de spiritualitate oriental`, de mitologie dacic`, de fantastic popular, dar ]i de reprezent`ri astronomice, de fizic` nuclear`, de biologie, relevndu-se o imagine de o complementaritate fabuloas` a existentului. Nu lipsesc structuri de tip folcloric, versul muzical, avalan]a de metafore, recursul la modelul baladic, rafinamentele de limbaj, ritualiz`rile magice. Poezia este str`b`tut` de motive insolite, lumina neagr`, inorogul, ursomul, Chimion Alchimion, orgasmul ontologic, cuibul cu aripi. Fire]te, un om cu privirea mereu atent` ]i sensibilitatea social` ale lui Eugen Evu nu putea trece cu vederea specificul vremii noastre. Dezastrul cultural nregistrat n ultimii ani, degradarea moral` tot mai accentuat`, n special n rndurile tinerilor, spiritul rapace decerebrat al politicienilor i prilejuiesc scrierea unor pamflete sarcastice, a] spune de sorginte arghezian`, fapt ce relev` o alt` fa\` a scrisului lui Eugen Evu. Imagina\ia sa lingvistic` zburd` ]i nu ezit` s` alc`tuiasc` noi cuvinte pentru a reda ntreaga hido]enie a mutantului produs de confuzia de valori, ncurajat` pe toate c`ile de mass-media, specific` lumii
8

PENUlTIMUl ROMANTIC

actuale: Omul opus diaboli omul p`trat/ Sec`tura/ Histrinul celor ]apte frici/ Yesmanul kurgura/ Din spe\a gregarului urrrrrrrra!/ Aici latifundiar latifundac/ s-a ntors, nu a plecat niciodat`/ ci a regenerat prin Doctrina Curbat`/ Omul capbani\` omul-f`lci/ Omul-cavernos omul bulbucat/ Batracianul cu ceafa groas`/ ]i nas sub\ire kiriapodul/ Omul crti\` pe acoperi]/ Omulcagul`karacud`sconcs/ Aici ngropnd restul de cer/ Aici mb`lnd n prloaga/ mp`r`\iei conceptele Morala aestetica omul kurgurdistan/ Mamonamorphopatologicus/ Omul p`trat escu Sec`tura/ trans/mutantul urciunea/ pustiirii mancurtizarea/ strpitura genitura triumful lui Huo ]i al lui/ Urrrra!... Paciaura / Securistosec`tura// Ganglionokultura (Satira omului p`trat). Fie ]i numai din cele cteva citate pe care le-am oferit n aceast` prefa\` se poate crede c` volumul lui Eugen Evu, Penultimul romantic, are prea pu\in de-a face cu romantismul, n percep\ia sa clasic`. n realitate ns` lucrurile nu stau deloc a]a. Dincolo de plato]a de cuvinte se relev` o inim` de romantic, un om care vibreaz` la problemele timpului s`u ]i care, odat` cu naintarea n vrst`, prive]te cu melancolie spre idealurile ]i sentimentele tinere\ii sale. Umbre ale vechilor iubiri, str`fulger`ri nostalgice care trimit spre un timp revolut, amintirea sf]ietoare a p`rin\ilor, dar ]i puseurile de justi\ie social` i irig` periodic versurile ]i dau certitudinea c` autorul este un romantic irecuperabil. M` rog, a]a cum mai poate fi cineva romantic n acest nceput bezmetic de secol XXI. Alerg`tor de curs` lung` n lumea poeziei, Eugen Evu nu d` semne de oboseal` ]i sunt convins c` admiratorii liricii sale vor mai avea parte de multe alte ntlniri-surpriz` cu lirica sa. Tudorel Urian
9

CONSOlAREA
Sub parapante, sub vulturi, Sub clopote, sub hermeneutici, Sub aestetici, sub incoeren\e, Sub sacru-n profan, Sub lespezi, sub cuante, Sub microscop, Sub telescop, Fiind veriga lips`, Fiind nondimensiunea, Nu te mai a]tept, Frate celest. ngem`nare str`puns` E]ti aici, n mine e]ti Sacru descul\ Prin ecoul amazonic Al genomului. mi num`r mor\ii. Toate cad n zero instabil, Totul se resoarbe sie]i, Sine-al lumii n al lumii sine. Plnsul meu rde.

11

Eugen Evu

POEMElE NCURAj~RII

n ochiul multiplu Fractalic Al Cerului, Roiuri-roiuri de cifre cu spini.


*

suflete radioactive, luminiscen\e ]i extinc\ii; ntre ele, ecranul nirvanic abject vs sublim ngem`n`ri ]i ucideri. Schimb de informa\ie, Transfer de monade ntre ntuneric ]i lumin`.
*

Gnduri care vin, care pleac`. ntrebarea lumii care na]te ]i moare.
*

Cifre ]i cuvinte-n acest ciclotron. Moartea nu are memorie, Ea se are doar pe sine: orice inseminare a fost un incest. Este viol devenirea.
12

PENUlTIMUl ROMANTIC

POST COITUM DEPRESSION

Femeie, vei na]te n chinuri ]i num`rate \i vor fi zilele, c`ci duhul meu... (instabil!) etcetera

SUFlET DE TAT~

O, suflete-al meu Gemelar! Nu mai citi c`r\ile altora, pe ale tale scrie-le, pe ale inimii tale cu patru smburi... desp`r\irea sub Ordinul pecetluit n frigul luminii, semn`tura lui s` fie suportabil` nc`.

13

Eugen Evu

MEDIEVAl~

n culise, Nev`zut de minile sale, C`l`ul plngndu-]i frica.

SFIN|II NCHISORIlOR

Ei motivnd Absurdul altruismului, Erorile romantice ale Eroismului Prin la]itate. Nimicul nimic Nu merit`. Am cunoscut o mie de sfin\i ai nchisorilor, ai Remanierilor, ai anorgasmiei, structuri morfo-onirice, picioare m`runte ale delirului.

14

PENUlTIMUl ROMANTIC

Suferin\a urma]ilor crima inocen\ei lor: Oarb`. Suflete-al meu, nu d`rui ca s` nu fii jefuit.

NUMAI O PARTE

Numai cei tot mai rari Devin ceea ce cred c` sunt. Cu nebunie nn`scut Ating ]i sunt ar]i, Suie ca iedera, Ca apele tulburi pe ziduri: Uneori sprijin` zidirea. Nu vi\a scrie, Ci geam`na ei, Murirea. ncetinind Isihasmul.

15

Eugen Evu

DIVINUl CATHARSIS

Din nebunia ta n etape se vindec` Dumnezeu de Weltschmertz ubicuu.

HERMENEUTICA IlUzIEI

Autografele Sunt trufa]e, disperate epitafuri de sine. Narcis n luciul apei Prin induc\ie cu dor de sora lui.

16

PENUlTIMUl ROMANTIC

VIA|A MEA

Un nuf`r plutind inteligent ]i-aproape att: V`zut de o libelul`. ntre mil` ]i demnitate duios copil din flori al zenitului.

***
Nu vreau s` mor pentru tine. Pentru tine vreau s` tr`iesc.

17

Eugen Evu

ADIO COlOR

n noapte nasc gr`dinile, nnebunesc luminile De prea r`bdare-n neru]ine Cad goliciunile n sine ntre-genunchii din claustru B`trnul nger ]i ilustru ]i smulge corp dintr-un incub Clavir cu gheare de youtube, Delir al golului fl`mnd, zero gravid ]i suspinnd, R`sare luna-ntr-un Colind, Anorgasmia ta cntnd Anorgasmia ta cntnd. la Athos, nu-n Colind. la Athos, nu-n Colind.

18

PENUlTIMUl ROMANTIC

OXIMO(I)RON BlOGUVIA TWO

n noaptea asta de sarcasm, ntre memorie ]i fantasm, M`mico, cred c` am olgasm! C` m-am ginit prin borta cheii la kurul mare al fomeii Ct pe]tera lui Alighieri }i revelation avui C` cerebelu-i scrotul lui Iar zvcul t`u ce elegant e! Era parabola lui Dante la Athos ]tii tu ce v`zum Popimea-n enderdu necum S` nu decad` n ispit` Cu caprele ce i agit`. Deci scriu gemnd o poiezie Foar\` }tefan problemu-l ]tie A scris ]i Gellu Dorian }i Tzone c` i-am dat un ban }i Monalise Ha] dantan Doar domnu Evu cel mutant ntre bunic ]i sycofant s-a ndoit de-al meu talant! Hegel pe Kant! Cest text trilingv ]i kamasutra i va poci cenzurii mutra
19

Eugen Evu

}i-n cartierul meu pe brnci Vom mai avea olgasme-adnci. Carnea ]i cartea-ntr-un extaz Se vor pupa pe-al meu obraz Ca trandafirii de }irhaz Studiu de caz!

ACElA}I, AlTUl

Acela]i altul e omul dintotdeauna Murind deoarece n\elege }i esen\ial nu modific`, Nu modific` sinele, Ci identitatea oscilnd ambigu`. Feminitatea orizontalei, Experimentul ce se rateaz` }i din eroare ]i ador` geniul, l devor` versus post coitum. Reminiscen\e de zeitate, Treime de zeu Se mistific` Uit`. }i astfel lumea lui Curge ca ardere. nvie din moartea-i Str`puns` de cui.
20

PENUlTIMUl ROMANTIC

Straniu este doar acest zel De a ajunge n raiul Manualelor ]colare }i o emo\ionant` }tire a zilei Un necrolog auriu Sidefiul unui diafan Ca stare transcedental` a molu]tei aorta pulsa\ia inimii cu ]ansa micului soare al perlei zero gravid al subtan\ei.

21

Eugen Evu

ATITUDINEA TRANDAFIR

n iubirile incompatibile zadarnica strategie Neurovegetativ` Con\ine latent Riscul anorgasmiei. Poezia e hermafrodit`. lacrima amintirii unei femei Care a imitat n zadar Trandafirii s`lbatici nspinndu-se. Au rupt-o pn` ]i orbii. Dar ntre dou` gemete Sfericitatea unui orgasm Cine dracu s` o scaneze lund prin surprindere Printre spini Fructul interzis Al cunoa]terii de sine Prin cel`lalt? Artele sunt hermafrodite.

22

PENUlTIMUl ROMANTIC

CUlCU}Ul

F`-mi a]ternutul inocentei pagini Aici, n carte s` ne dr`gostim O paji]te rznd printre paragini De cimitir ce rabd` s` mai fim Din pl`smuiri ce zburd`-n zori ca iezii Gemene suflete-n suspin se-nfrupte Milenii ard n clipele genezii }i tu cu ochii-nchi]i de-aceste lupte Din carnea ]i din duhul ce descinde Vei fi biruitoarea unei farse O, f`r` de cuvnt cum ne surprinde Al mor\ii-dimpreun` prin oglinde , Nor de splendoare, via\a ce ne arse.

23

Eugen Evu

ENTITATEA POETIC~

Noi, ecluzele inefabile ale Luminii lume. Noi, faguri asimetrici, cifre cu spini, delir de cataracte al curcubeielor vindecnd ce distruge trecutul, lumina rece a iert`rii promise, instabili prin Propor\ii, neiubi\i a iubi cu preaplinul frumuse\ea de claruri ]i chinul Tot mai rari, Num`ra\i, singur`tatea duminical` feminitatea patern` a lui Dumnezeu.
24

PENUlTIMUl ROMANTIC

ARS POETICA

Ce v`d oglinzile ]i tac ce v`d ]i uit`, ca visat, ce v`d, inversul timp opac doar poezia, clip`-n veac, exprim` uneori mirat Trup umbrei, cntec colorat Delir, zeu desc`rnat. Ce-a fost cum nici n-a existat, frumoase fiind, ori nefrumoase, ce v`d oglinzi, nemincinoase, Clarul divinului mu]cat de Empatiile geloase aspr` m`tase De zei carcase, moa]te, oase. (Unicitatea ce se sfarm`, rodind dorin\e ]i tr`d`ri, am fost ]i rege-acestei st`ri, ]i sclav, pe feluritul Ieri murind r`sun`tor prin charm` ntors nesa\iu cosmic, arm` a Visului ca Nic`ieri nevindec`ri)

25

Eugen Evu

Ce rabd`-n Sinegrii ]i curg presimte Sufletu-n Amurg cnd Spiritul s-ar smulge-n zbor incognoscibil Demiurg, doar poezia, ca decor, con\ine Gestul Creator c` te ador.

TEOGONIE

Se pr`bu]i din propria-i splendoare De sine dornic zeul C`zut s` se cunoasc` }i astfel prin femeie veriga lips` (oare?) treimea cea de nger prin om s` iar renasc`? Ca hybris paradigma Ciclic devenitoare Cercet`toru-mi Suflet nal\` fruntea-n slave S`mn\a erogen` zburnd n vis atomul? R`spunsul viu ntreab` s`-l afle Poetomul.
26

PENUlTIMUl ROMANTIC

AICI CA ORIUNDE

Aici ca oriunde n interiorul protectoarei dileme, n ubicuitatea evanescent` r`t`ci\i n concepte, proteja\i de ceea ce nu ]tim, unicul sens ni se retrage ca umbra luminii-n subcuante. n halourile de dinaintea Cuvntului a na]te fii prin cunoa]tere aici, ntre condi\ia de robi ]i promisiunea iert`rii n Diafan Nihil sine Deum Deum sine nihil S` iubim pe departele ca pe cel aproape. a nu orbi de propria-ne luminiscen\` ce se resoarbe n nocturnul curcubeu Sinelui ne rug`m Felurimii lui Unu Dumnezeu. Nihil sine Deum Deum sine nihil.
27

Eugen Evu

DIAFAN

Iluzia ca timp e nemi]care Adie un adio viu n toate Plec`m ca un suspin desprins din floare Scntei roind, al stelelor, prin boare. Fiind ne este verbul unui zeu C`zut din sine-n propria-I frumuse\e ngreunatul logos Dumnezeu Din absoluta-I, unic` triste\e O, tu, femeie, sinea mea t`iat`! De-\i iau iluzia m` vei ur? Materie-n dorin\`-nfometat` Sublim orgasm s` na]ti, s` iar`]i fii? Ce arde-]i snger`-n amurg mireasma Cum trandafirul spaimei de furtuni Iubirile se mint e-n noi fantasma, S`mn\a nop\ii, zeii ei nebuni Ci mu]c`tura sublimnd din rutul S`rmanul animal al devenirii Doar clipa r`stignit`-\i e s`rutul Iluziei mpreun`rii Firii Cunoa]terea de sine-n cel`lalt: Ca smulgere prin chinul unui salt n Diafanul unui zbor nalt.
28

PENUlTIMUl ROMANTIC

PSAlMODIE

Suspinare este, a Verbului, poezia n vreme de criz`. A luminiscen\ei care din Primordia Sinelui lumii astfel ]i ntinere]te prin patos structurile. Memoria semin\elor: n spice, n ciorchini ]i tahionii erogeni ai Pulsa\iei: Una, din logos. Tu, suflete, Cu preaplinul de a iubi i e]ti dat feminit`\ii suferin\ei divinei cunoa]teri de Sine al lumii.

29

Eugen Evu

Rde unduitoarea esen\` Cu moartea pe moarte c`lcnd: Partea nsorit` a Vie\ilor Din partea nocturn` A r`bd`rii materiei: Foamea de Unul Inversnd timpul Sferic. Iat` de ce tu nu te mai temi De ceea ce numim ntuneric.

30

PENUlTIMUl ROMANTIC

HERMES TRISMEGISTOS SAU OMUl BIOCHIMIC

Aici scnteind Punct fl`mnd de sunete, Ied nn`scut njunghierii, Inocen\` cu smbure nocturn Abuzat` de utopia orgasmului. Cifr` cu spini tahioni, juc`u] instabil, Particul` und` vibra\ie, Verig` absent` a Repetabilei muta\ii, Memorie a semin\elor Furat` zeilor, Vor inversa piramida Christosul cristalin, nveli]ul de splendoare, Omul luminos, zero de Sine gravid n hermeneutica Chakrelor. Necum a simulacrelor.

31

Eugen Evu

MANDAlA

A devian\ei spiralei A captivit`\ii cercului A dublei aparen\e ce na]te A Celui de dincolo ]i de dincoace A diferen\ei ]i separ`rii A resorbirii prin zbor A desprinderii A capt`rii prin surprindere A c`derii n sus A nocturnului curcubeu A ntoarcerii n Alphomega din Matrix. Cu interiorul prag de jos n cheia bol\ii. Pedepsi\i din iubire Alunga\i prin iubire Semn nchis resemn`rii Quetzaltquatl cel plns la marginea M`rii. Cu tangenta Frun\ii Ce o nal\` Mun\ii Sanctuaric o suie Mun\ii.

32

PENUlTIMUl ROMANTIC

libertate sie]i ngenuncheat`. lumin` njungeat`. lumin` njungheat`. Din epopee S` nu te ntorci n femeie Din Enuma Eli], Din antimemorie Prin str`ina, din Ceruri, Istorie.

PARADOX

Delirul de sub brize Al talazului Mimesis al adncului Ochiul compus al antinomiei Nu vindec` moartea: Ea na]te.

33

Eugen Evu

ASOMP|IUNE (II) A TRIUMFA PRIN PIERDERE

Auzi cum mori, melodios Ori prin miresme suspinat Rzi suflete prietenos Preaplinul arderii \i-e dat Din tot ce d`rui zodii zbat Invers circadice cadrane Har nsorit, patos bogat Din sine resorbind capcane. ngreunat solz din cristale Transfigurat n zbor gndit la v`mile transcendentale Prin pierderi Cuget resorbit. Din crugul lumilor ce mor Atemporal ]i Nevermore. Eu scriu s` nu aud cum mor.

34

PENUlTIMUl ROMANTIC

APROAPE DOAR ATT

Auzi cum ne stingem Din propria-ne lumin`. Poezia e pulsa\ie scnteietoare soare pe vrful de ac. Nu am s` aflu cine sunt. Tahiogram` Verde-n cunoa]tere Murind de la na]tere: Punct linie punct. Cifre cu spini cuvintele celui n`scut. Doar att e absurd a r`mne mu]c`tura inimii sub botezul s`rutului cel`lalt Sine?

35

Eugen Evu

SEMINARUl DE lA CASTEl

Iat` ce alung`, desparte ]i uit`: Efectul hipnotic al vederii asupra altei vederi. Suprasaturata memorie A sublunarului. Din vertijul semantic Nu suspinul salveaz`, Ci strig`tul. Va auzi cineva: Mna destinului. Sine al lumii, las timp s` te-ajute. Interiorul oglinditului spa\iu Clarul pe apele sacre.
*

Etapele arderii sunt gemene Etapelor curgerii. Oricare distrugere Premerge rena]terea. Barocul e cump`na Nop\ii.
*

Alege ceea ce presim\i n sublim pecetea rupt` la timp mu]c`tura inimii zvcnind ca S`rut.
36

PENUlTIMUl ROMANTIC

Omul c`zut sub dogme Afle gestul reactiv al Revoltei. R`sune dorin\a Rena]terii. Fii din ce pierzi! Recunoa]te-te-n sacra sorginte, Nu din prad` de sine, ci Darul primit ca nfiere Acelui fream`t straniu Din noaptea lui Novalis Din gigantismul suportabil Al lui Goethe: Ochiul compus al vederii umane Cuvintele ]tiu.
*

la ce bun`-i cunoa]terea Dac` \ie nsu\i nu o distribui, a]a cum Roiul albinelor n previzibila iarn`? (R`mne-n structur` }i nervul de faguri }i vindec`torul propolis.) Mama Natur` ]i cultiv` Ilumin`rile ]i necesara A duratei orbire.
37

Eugen Evu

Ca s` r`sari din ce moare.


*

Ac\iunea liricii Este al oric`rui timp tinde a fi ubicu` ntre tmple ]i nimb.
*

Trecutul ]i viitorul Nu exist`. Treimea reface Apropiatul azimut al H`r\ii stelare din creierul t`u. Toate drumurile ce le vei Str`bate Sunt, pulseaz`, n tine.
*

Compozit ]i sinoptic Arheii \i vor mbia ]i otrava, }i vindec`torul amar Hermes Trismegistos. Sturm und Drang. Mistic sceptic luminist, ns` ciclic tn`r. Vertical algoritm Dor romantic, de sine Prin na]tere:
38

PENUlTIMUl ROMANTIC

Mama Natura ]tie Dimpreunul cel sferic Ne este Pater Cunoa]tere. Hedonismul naturii Este pulsa\ia Sacrului.

ORGASMUl

Acest ceva cineva Strecurat voalat ntre omul biochimic ]i cel psihic Ca vis n trezie Ca instinct de vn`toare nger n extinc\ie C`zut prin femeie. Umbra luminii Auzul ecoului Nume vibrnd n cifr` zero fl`mnd De sine Care prin na]tere
39

Eugen Evu

Moare. Acest cineva ceva Alungat mereu Prin c`utare A]a cum umbra E a unui curcubeu Noaptea n orgasmul de particule }i tahioni Din cel`lalt soare. Electron erogenic Capriccio pe orbite Orb sub degete Scriere de mn` A golului de arip` Reminiscen\` Telepatic` a Treimii de zeu Acest ceva cineva Care prin poem Te resoarbe Pulsatorie Mu]c`tur` Sublimat`-n S`rut Din smbure De s`lb`ticie Din rut. Orb, divin anacolut.
40

PENUlTIMUl ROMANTIC

STROFE

leviteaz` somn n veghe De memorie cl`tinat` Sub nirvanica lor zeghe Toate au mai fost odat` Nu te teme, nu te teme, Printre vise ]i grafeme Ieroglife corp ]i cer D`n\uind n timp ce pier.

ESEU ONTOlOGIC

Din spatele nev`z`tor de sine Al dramei unice n fug` Redevenind c`derea-n sus ca rug` Ce nu-]i mai aminte]te c-a murit Venind Cu nnoite Forme-n armonii tr`ind Ct s`-]i cunoasc`-n diafan zburnd }ofranul Vie\ii slava ce-l sus\ine Eternul Fiind.

41

Eugen Evu

ESEU ONTOlOGIC (VARIANT~)

Din orbul spa\iu logos oglindit ce-am suferit coboar`-adnc n starea Ascunsului constrns, devine mit ce-l decanteaz` n sublim uitarea. de Sine revelat, ni se arat` ca Oper` cu moartea vindecat`.

ONTOGENEz~

T`cu\i, mpreuna\i, cu Ea, n doi, Cnd timpul cnt`-n dublul lui altoi }i din adnc coroana i r`spunde Prin ramuri celei care nu se-ascunde lumea din noi, visat`-n fiecare, Uimire-n sus devine, ncntare, Starea Dinti ia trup rotund, Splendoare.

42

PENUlTIMUl ROMANTIC

NAIVE

Pe orizontal` fluxul sanguin Efemineaz` somnul divin.


*

Cartea rimeaz` cu moartea, Diminea\a bun`oar` cu via\a.


*

Nu con]tiin\a viseaz`: Con]tiin\a vneaz`.


*

Cntece demult cntate Se ntorc pe nserate, Parc` s-ar lovi de moarte...


*

Cartea care-n mine zace Rabd` ]i-ar zbura ]i tace.


*

Paratr`snet nev`zut Cnd r`sun`, cnd e mut Iar sub gnd, pe-o zvcnitur` zburd`-un pui de nger`.

43

Eugen Evu

ONTOPOEMA

zeii canibali, ngeri m`celari, legiuni nev`zute-n delirul subcuantic Gropile comune ale metafizicii Mari Gropile sublunare din Atlantic. Protomoartea transcende-n infernul semantic. Omul le duce r`zboiul, romantic. Trofeul, ca fruct interzis, li-e Femeia: n chinuri rena]te murind epopeea Geme Memoria lumii Pangeea.

44

PENUlTIMUl ROMANTIC

SUBCON}TIENTUl IUBITOR DE SINE

Nimeni nu nfiaz` Un cine deja b`trn. Excep\ia e social` Comunitatea decadent` a lycantropiei: Cine pe lan\ Dilema cinelui Un lan\ din oase. Dac` l roade, E liber, ns` nemaiavnd Instinctul de vn`toare, ]i caut` alt st`pn, Alt lan\... Toate dogmele, Toate doctrinele, Toate ideologiile Sunt sadomasochiste. Utopiile fac dinamica lumii Gemene foamei ]i fricii. Absen\a e zeu absolut.

45

Eugen Evu

EPIlOG ndulcit cu dor de moarte Eminescu n mi]c`toare, sie]i captiv` dizarmonie ntre r`zbunare ]i mbunare, tu, num`r ]i nume n extinc\ie ]i revigorare prin din prea-plin d`ruire prag de sus al durerii suflete din feminitate de verticala a toate ce soarelui i se restituie uns cu mirul luminii curg`tor odat` cu v`zutele ]i nev`zutele ndulcit cu dor de moarte str`puns Sine al nostru, nu te teme de-o moarte nn`scut, ci nu f`cut pe nadirul din carte.

46

PENUlTIMUl ROMANTIC

DOR I

latentul viu, inseminat, cum Oul }i-n vegetal de-asemeni prin semin\e Cuvntul este Num`r, iar ecoul Etern n clipa-i num`r`-n Fiin\e Eterna lumii-n timp Unicitate: Paternul Act ntru Feminitate. Memoria ni-e Spirit ce transcende Moarte c`lcnd pe ritmurile toate Divina lege care-n inimi zbate Chemarea spre Origine-n Con]tiin\e Din Sinea lumii, din Eternitate. Tiparul sacru-n suflete e Dorul Ce-n oper` nvie Creatorul De-aceea suntem devenind, Mister Fiindu-ne-ntre sorii care pier Materie visat` adev`r.

47

Eugen Evu

DINSPRE P~DURI

Cnd timpul cel mic al duratei se nfrigur` criza dogmei devine teroare ]i am`girea de sine e umbra mor\ii nghe\at`-n c`rare Dinspre p`duri poienile memoriei corn dulce r`sun` sub claruri de vis, sub claruri de lun` Acolo vom fi mpreun`...

48

PENUlTIMUl ROMANTIC

UROBUROS, 2012

Iat`-n splendoarea indivizibil` Marele Cap ]i-a nghi\it unduirea Sub Constela\ia Dragon zeroul sferic ncol\e]te din sine alt veac prin clar sublunar de ntuneric.

49

Eugen Evu

AlT~ lAUD~ A SOMNUlUI

Iat` ce-mi scrise (scnteind Pe oglinzile somnului) Purificator tunel al cunoa]terii la trezirea-n cuvnt: Obsesia de]ertic` a Timpului Rece rug nspinat, orb de floare, ns` \ie cuib zburat pe mun\i \i-au d`ruit mierla, cucul ]i dianaul... n fluier de os luna plin` de leac visul-scrisul incanta\ia ]i ceea ce moare-n uitare... iat` ce-mi scrise la trezire vntul ngenuncheat pe-o c`rare.

50

PENUlTIMUl ROMANTIC

MITOPOEMA SAU FIUl

Aici, n iluzia cu oglinzi oarbe a timpului, Din cnd n cnd ni se taie curentul, Ni se taie ntunericul. Cineva sau ceva Se joac` murind Cu via\a. Num`r`, redistribuie, uit`. Ca s` nve\i s` supor\i. Vii, nc` vii, goi de mor\i. Cu o sacr` durere Inversnd duratele, Chakrele, Batem la fractalice por\i. Vai, vii, deja mor\i! Voalate propor\ii. Flux ]i reflux vie\ii-mor\ii. Resorbi\i ca oper` n ciclurile crea\iei. Devenim aten\i Auzind cum murim n religii, n arte, n ntregul ca parte. n doze mici
51

Eugen Evu

D`rui\i ca prad`. Uit`m c` Dubble-El Este orb zeu v`zut. Ai B`trnei lumini Cu dor de sine-n semin\e logos c`zut ]i str`puns a rena]te. A splendorii foame de sine mpreunarea ce ne desparte n hybris, Tr`darea ]i frica gemene-s: Via\` ]i moarte. Amor Fati, Amor Dei? Uria]i ngenunchea\i n femei. Vai, vii, deja mor\i!

52

PENUlTIMUl ROMANTIC

MITOPOEMUl SAU SOPHIA

Nu te mai am`gi: Moartea nu ]tie r`spunsul. Aici temporari Tr`d`rile fac istoria. F`r` nceput ]i sfr]it leviteaz` memoria. Extinc\ia repliaz`-n Religii. Un zeu compozit ]i devor` adoratorii. Multiplul cu foame de Unu. El este ceea se crede c` este El este Nebunul. n estimp lumina vneaz` Curcubeie nocturne, n satrapiile Cerului Safari energetic, biochimic` Uciga]` apocastaz`.

53

Eugen Evu

Delir de suprafa\` Abis mimetic, al elementelor Num`r azvrlit sie]i Din stele sferic t`iat Verticale rebele. lumina e feminin` ntunericul masculin. Cuvntul poetic ne este Floarea de spin... Soare-n floarea de rug Parte din, patredin... Halleluiah, Amin.

54

PENUlTIMUl ROMANTIC

POEzIOAR~ 1

Ai ezitat, ai mu]cat ]i-ai fugit. Toate fugarele d`ruiri Au fost prad`. De sine tem`toare Timp nevindecabil. Ai uitat: Soarele e acolo }i noaptea. Stelele sunt acolo }i ziua. Iarba ]i cerul, Poezia ]i gndul. Iar ntre limite Dou` aripi str`ine Acelea]i p`s`ri Numai prin zbor ]i prin cntec gemene, niciodat` mpreun`.

55

Eugen Evu

Ai fost cuib cl`tinat frun\ii mele de zeu alungat ]i oglind` care pe sine se uit`. Buona notte, Nu exist` p`cat Buona notte, fruct nspinat suspinat...

POEzIOAR~ 2

|ie, p`l`ria rece a tat`lui dus Cuib unui cuc sus, n nuc Dor n`uc... Mie, Palmele-n rug` nchis` Cuib unui pui gugu]tiuc. Adio, m` duc.

56

PENUlTIMUl ROMANTIC

EU NU, NC~ NU...

Eu nu te-am visat niciodat` Exi]ti, jum`tate lumin` t`iat`, Himer`-ncarnat`. Doar ziua te-ar`\i lumii toat`: Te d`rui astfel, despuiat` Oglinzii, vitrinelor, furat` De propria-\i poveste bogat`. Eu nu te-am visat niciodat`. Tu nu e]ti perechea c`utat`. Noi nu ne-am visat niciodat`, Adio, pe calea-nstelat`, Himer`-a Nesomnului Celestului Tat`.

POETOMUl

Omul poetul Poetomul Este nn`scut El Re-devine. Auzirea gndului Iat` armoniile sferice. ntuneric desferece Etern fiindului.
57

Eugen Evu

APOCRIFE SCEPTICE

Sub exoftalmice c`zute dogme ale Sfin\ilor sadomasochi]ti, Impregna\i de clorofila ce snge Nu se face Utopi]tii nu mai mi]c` lumile Mnca\i de cuvnt t`mie ]i sulf Psihedelice C`rbunele din centura de iridium Bro]urile de silicon Ale comer\ului zeul social, al celor ]apte frici Teroriza\i ce vor teroriza Secolul XXI este terorist Sau nu va fi deloc n miaz`noaptea decaden\ei Carte-arte-moarte: Doliu nins pe Curcubeul cu solzi al nebuniei de]ertice.

58

PENUlTIMUl ROMANTIC

(T)EROAREA

Din milenii Eroarea este aceea C` fiecare nvins Se lupt` cu trecutul. Astfel ]i popoarele, Astfel ]i civiliza\iile, Astfel Specia.

ElEGIE lA A.E. BACONSKY

A] fi cerut vie\ii timp ]i r`bdare Ct s` scriu o scurt` istorie A la]it`\ii elitelor. Tresar, la]itatea e pluralul El, care ]i pl`smuie ]i ]i ador` Spre a le devora, pe Ele, Elitele. Oglinzi oarbe, c`r\i mincinoase, n lut ars, n terra sigilata, n academii. Devia\ionism ]i leprozerie n care Iov cel la] ]i consimte Tr`darea de sine, A spaimei splendoare pervers`. S`mn\a r`ului transcende mai vital` Dect deliranta frumuse\e a Condi\iei. Exaltarea ]i mistica vedetismului
59

Eugen Evu

Eroico-sectarist, vai vou`! Unicitatea e vinovat`? UHRONIA? Rezisten\a prin cultur`, psihi mu, Apolzane! Cine rezist` astfel, cui? Moartea pre moarte c`lcnd? Cadavre, pietre scrise, cunoa]tere? Memorie pe contrasens, nu al mor\ii? zeul social ]i zeul canibal Gemelarii, Abel cel ucis ]i Cain Care-l perpetu`-n iertarea cea la]`? Un incest, ab origine: o ratare perpetu`, Un ciclic, schizofrenezic ghem de ]erpi Ecloznd n gropa comun` A metafizicii. Acolo, ubicui, ]ezum ]i plnsem, ntru sadomasochismul lui Mamona S`rmane duioase brndu]e n urma de urs a ngerului Hermafrodit! O, frica ]i min\irea de sine, Veriga lips` ]i bntuirile ntru mntuire! O, Xerxes, biciuind viclenia greceasc` }i plnsetul n culise al c`l`ului! Perverse fecioare b`trne. Anorgasmia istoriei. Etapele oarbe n centura de iridium a falsei memorii. O, uria]ii dedulci\i la juc`riile tale, Anunaki. n aceste satrapii ale Operei.
60

PENUlTIMUl ROMANTIC

A] fi vrut, ca visat, s` am timp pentru o moarte Nu prin r`sucire, ci prin verticala originii: ns` Originea a fost fraudat`. Fruntea mea are bol\i inefabile. Inima nu: inima e a mea, pulsa\ia nu! Pulsa\ia e a cuvntului, Iar cuvntul a fost dinafara-i str`puns, A fost violat. Gloria noastr` fiind s`-i ascundem Aceluia C`derea ]i indiferen\a. Iat`, st` gata s` cad` Coverta, pansamentul nirvanic. n mine nsumi ngenunchez De nimeni nu-mi este dor De nimeni, de nimeni. ndeajuns, straniu ]i orb de lumina-\i Bolnav`, Trist desp`r\indu-m` de femeie ]i prunci. Cine se uit` n lume prin ochii mei ]i ntoarce-va capul S` se ierte pe sine? Vina lui, vina lor, n ochiul compus Al Eonului Sub vulturi, sub clopote, Nu se resorabe, absurd`. Suflete, feminitate t`iat`, Viscolit n floare, pl`smuit din tr`dare, Din darul ca prad` al Vie\ii: nchid ochii, s` v`d. Nimeni vede.
61

Eugen Evu

Suntem arderi ce curg. Nelumin` gravid` de str`in algoritm Substitut demiurg. R`s`rim din Amurg. A te na]te ntru a-\i muri: Iat` zeul.

ETAPA ARDERII

Situa\i undeva oscilant variabil ntre microscopul electronic ]i Telescopul Hubble, ntre rochia prin\esei de Monaco ]i Foetu]ii crisalidele ngerilor ntre Tsunami, vulcani, rezonan\a Schuman ]i Experimentul muta\iei, globalizarea Noua primordie after the day Toate timpurile ntr-un singur ACUM Toate cimitirele pentru o singur` Resorbire. }i numai Ea, Pulsa\ia, n interiorul ninsorii, n sfericitatea orgasmului }i numai El, Curcubeul nop\ii, Stelele sunt acolo ]i ziua, Soarele e nc` acolo }i noaptea.
62

PENUlTIMUl ROMANTIC

ANTIMEMORIE

Acela]i e animalul Arborele smuls din ocean A f`cut picioare ]i s-a smuls Cu aripi de fier Altfel dect reptila Dragonul splendorii Interstelarul Miriadele de pui ai lui Uroburos O, Quetzalcoatl, cum te-am plns Acolo, pe \`rmul oceanului! Acela]i e animalul ntreit n Durate Memoria ]tie Pe trei lungimi de und`, Memoria uit` S` renve\e-a muri, Numai El, Oanes, Pe cel`lalt \`rm al Eonului Nu se mai ntoarce Osuarul lui radioactiv nro]e]te falezele Antimemoriei, Purpura vierm`noas` a Istoriei. Viermele ei de Murano.

63

Eugen Evu

TRUISME

Omule, e]ti animalul-plant` Cu s`mn\a n r`d`cin` }i r`d`cina n cer. Asta nu uita: Din praf sunt lumile, A metal ncins Miroase n cosmos. Dac` te consoleaz`, Stelar este praful, lumina a]trilor C`l`tore]te spre noi, Multe dintre ele Murit-au demult, Multe sunt Cimitire r`sturnate. Poate c` Splendoarea Este visul nop\ii Na]tere ]i cunoa]tere }i unicul r`zboi Continu` ntre Cifre ]i litere. Toate iubirile tale Sunt nfrngeri. Nu fii trist, Nu exist` moarte. Aproapele este departe.
64

PENUlTIMUl ROMANTIC

DIlEMA VECHE

ntre legea Talionului ]i cea a iert`rii care ucide Elohim sau jehovah decide? A tr`i n legea cre]tin` este a muri n ea. De la Facere sau de la Na]tere? inutil a-ntreba.

CUBISTA

n ntregime e]ti asemeni unui portret de Picasso neretu]at spre sear`... Nu departe, C`lare pe Rocinanta Rde ho\ul de Delacroix }i Salvador Dali Gr`jdarul la ngeri.
65

Eugen Evu

DOR II

E-un timp, alt timp, Ner`bd`tor n mine Un timp care nu pleac`, Nici nu vine Un dor de nimeni Dincolo de tine...

AlEGEREA CA EROARE lATENT~

n asta la urma urmei devine Hazardul, se joac` cu tine Alegi din eroare ce-\i place, Dar nu e]ti alesul de Bine. E rea viclenia dorin\ei Cu foame de sine prin rug` A f`r` de sa\iul Fiin\ei Mai tare-i ca moartea ]tiin\ei Divina prin timp Centrifug`.

66

PENUlTIMUl ROMANTIC

PSAlM lAIC Doamnei Mugura] Maria Petrescu Scnteile lui Iov cad napoi, Cad` blestemul meu pe lng` voi Ghemul ]erpesc ascuns pe sub altare S` piar` n memoria cu gheare. Curnd veni-va (a venit!) se pare Ora luminii nou-nvietoare. Primi\i-o, din Graaluri, fiecare lacrimi din soare. Scnteile lui Iov cad napoi, Cad` blestemul meu pe lng` voi. Ci frigul subcuvintelor spre sear` Se va topi spre zori, s` nu mai doar`.

67

Eugen Evu

AICI, N GURA lUPUlUI NTREB~RI CARE }I R~SPUND

Aici, n bocca di lupo, ntre mistificare ]i proscriere, ntre rug`ciuni ]i sudalme, Fiecare fiind propria sa dimensiune. la ce bun cohorta de pe Via Appia In extenso pe sc`rile vremii? }i cine prin vederile noastre Sau ce Se uit` n lume s` nu orbeasc`, Iar n uman remanen\a lui Telepatic`, ubicu`, atemporal` S` nu se rateze ciclic Opera? Etc. etc. etc.

68

PENUlTIMUl ROMANTIC

CIBORGANTROPOS

n `st infern ce-]i url` vindecarea Eacii dogmei ro]ii transcendente Sunt anali]ti h`rm`luind stupoarea Subcorticalei boli convalescente n reeting iluzoriu, cum li-i starea... Idolcra\ia agitat-obscur` E-un scufundabil sie]i labirint Ei ce v` mint pe ei nti se mint n transa umbrifag` ]i sperjur` nchiz`tori de drumuri dau n gropi zei patrupezi savan\i pitecantropi n `st infern, infla\ie de popi Ciborgantropi

69

Eugen Evu

CUNOA}TERE DE NOAPTE

I-a fricii impostura ]i crasa impoten\` De a iubi ]i hd` condi\ia profan` Urtul lumii vierme-n sublima inocen\` Dintru-nceput s`mn\a s-a camuflat n ran` Biserici p`c`toase-ntre ele blana-]i schimb` N`ravul ba! Oculta de dou` mii de ani Conspir` neagra limf` aglutinnd sub limb` Prostia lumii-i voia gregarului profan Ceva dintotdeauna ]i spurc`-adulatorii Cu sadomasochismul stigmatului ]i schismei Procletic salt` groapa stihiilor-memorii A entropiei fars` cu m`]tile charismei Doar bezna ce se sparge s` glgie lumin` Vulcanic ]i reface prin cataclisme gnoza Structurile primare ce suspendat anin` Un curcubeu n doliu mimnd apoteoza. I-a fricii impostura ]i crasa impoten\` De a iubi ]i hd` condi\ia profan` Urtul lumii vierme-n sublima inocen\` {ntru-nceput s`mn\a s-a camuflat n ran`

70

PENUlTIMUl ROMANTIC

SATIRA OMUlUI P~TRAT

Omul opus diaboli omul p`trat Sec`tura Histrinul celor ]apte frici Yesmanul kurgura Din spe\a gregarului urrrrrrrra! Aici latifundiar latifundac s-a ntors, nu a plecat niciodat` ci a regenerat prin Doctrina Curbat` Omul cap-bani\` omul-f`lci Omul-cavernos omul bulbucat Batracianul cu ceafa groas` ]i nas sub\ire kiriapodul Omul crti\` pe acoperi] Omulcagul`karacud`sconcs Aici ngropnd restul de cer Aici mb`lnd n prloaga mp`r`\iei conceptele Morala aestetica omul kurgurdistan Mamonamorphopatologicus

71

Eugen Evu

Omul p`trat escu Sec`tura trans/mutantul urciunea pustiirii mancurtizarea strpitura genitura triumful lui Huo ]i al lui Urrrra!... Paciaura Securistosec`tura Ganglionokultura n vreme ce Curvele lor, cet`\ile lor Ne nghit familiile, r`d`cinile, fiin\a }i ne scuip` ultimii smburi n gu]a oceanului. E aici, n-a plecat, Im-ple-mentat! Opus diaboli dezm`\at expandat... Infla\ia terror-con]tiin\a.

72

PENUlTIMUl ROMANTIC

STAREA ANTIPOIEION

Starea dintre veghe ]i somn e a unui dumnezeu A\ipit n semin\e ntre dou` glacia\ii ntrerupnd Ipostazele Furnicarele ]i pierd memoria concentric` F`r` diacritice precum arse aripioare n spic prezervnd doar fragmente de lanuri Paji]tile sub tropotul cavalcadei lui eol n extinc\ie feromonul complice cu noaptea Rece lumina energiilor increate Netezitorul mormintelor ]i verticalei Migreaz` pe aripi de verb s`lb`ticit Starea dintre veghe ]i somn a unui nou dumnezeu Margini resorbite de nuclee Delir al suprafe\elor Imitation Dei in mimesis

73

Eugen Evu

AUTODAF

Toate timpurile sunt n noi. R`zle\i prin alegoriile r`ului C`zut la pace cu Binele. n om se roag` zeul c`zut. Suprastructura nu iart`. Eonul fosil recicleaz` increatul. P`durile zbat sngele oceanului Abis mimesis pe talazuri. Din ape primordia revine pe \`rm Se aud hohotind temeliile. Ce aude lumina cu urechiu]e ]i senzori Antimemoria mncnd nonmateria, Crea\ia sacrificnd opera, Un Nimeni ce-]i strig` numele Cu miliarde de clone?

74

PENUlTIMUl ROMANTIC

POEM N RETRAGERE

Am luat m`]tile orbirii, umbrelor Am ntrez`rit ceea ce vitraliul Vede dinspre exterior Spre Misa Solemnis. V`zut care aude. Ecou fl`mnd de sine. Marginea cet`\ii Trepideaz` n institu\ii Mul\ii se pr`bu]esc Sub pu\inii ale]i. Sunt n miezul lucr`rii Cum n fruct viermele sfnt Ocrotind smburii. Nu am dus r`zboiul mut, Ci r`zboiul naturii sub limite: Esen\a se restituie Singur` reumple fiin\a de stare. M` voi ntoarce n munte S` rencep la izvoare.

75

Eugen Evu

IADRAI

Mi-a fost dor de tine De mi-a bu]nit sngele printre cuvinte. Arestat de coapsele tale. Insomnia mea a dezvoltat ochi compus, de libelul`. \i aud vocea ca un ecou al cascadei mperechind porumbeii. Ah, jertfa de globule ro]ii a fiec`rei metafore! Diminea\a, epuizat, sorb narcoza regresiunii cu tine. Epitalamuri ]i maci nro]esc textul meu. M` recompun din oglinzile ce \i-au v`zut goliciunea. Carnea mea face recursuri rebele la divinitate, cnd taci. Snii t`i pierd lapte stelar ]i eu adun cochilii, s`-l beau n ascuns. Sub degetele mele \i pulseaz` lumenii chakrei primare! Pronaos n solzi mbr`cat, chivotul capului meu, r`sturnat s`-\i primeasc` zvcnetul. Uit vechiul r`zboi cu zeul ]i \i iau trofeul semin\elor. \i mor n doze mici moartea cu urme de genunchi Implorndu-te: n mine stai! A cta alungare pe nedrept mp`r\im, Dimpreun` aici, n iadrai.

76

PENUlTIMUl ROMANTIC

MUTA|IA

Str`zile murdare ale esteticii ]i refac structurile imunde Din resurse comunitare Reciclnd stihia satrapiei. Fricile m`runte de via\`, Gropile etajate pe scara lui jacob. H`ita]ii sunt orbi Pe dimensiunea Celuilalt spectru. Aici b`trnul timp agonic Redistibuie prada De la fiecare ct mai suport`, Fiec`ruia dup` legislativ. la]itatea, vierme al virtu\ii Tr`darea, vierme al r`bd`rii Cunoa]terea, avorton al Metempsihozei Sr`zile subliminale Sinapse infrastructura Infernului morfodistrofic. Negociind complice Muta\ia.

77

Eugen Evu

ARUNC~TORUl DE CU|ITE

Careva din cel`lalt exil mi aminti de arta Arunc`torului de cu\ite De antebra\ul aproape smuls al Uciga]ului de dup` cuvinte De omopla\ii umbrei ngenuncheate la izvor De vn`torul vnat Iat`, recuno]tiin\a mea Care ]tiam de dincolo Substan\a ]i semnifica\ia Complicitatea dintre c`l`u }i victim` Sadomasochismul elitei nv`\area mor\ii Prin dezv`\area vie\ii }i iat` carnea ngerului Str`b`tut` de iu\eala ntunericului Revin la marginea p`durii Singur ]i vindecat De h`ita]i mi ascut s`geata Cu ochi n vrf Ochiul care se uit` atent Spre mine Din p`dure r`zbate
78

PENUlTIMUl ROMANTIC

Ecoul wagnerian al Gorgonelor ndep`rtndu-se...

NEOMUl

Se perind` pe delirul Suprafe\elor. El este pluralul umbra groas` a Sistemului. Umbr` cu solzi. Neomul mpieli\at Energofagii telurici ai Pleromei. Tu e]ti doar att Memoria ta. Tu e]ti omul. Ei iau v`mi din ceea ce pierzi Ei primesc darul Ca s` \i-l jefuie. Clameaz` iubirea De aproapele Spre a lua n st`pnire. Pn` cnd Se nf`ptuie Muta\ia. Tu fii doar memoria ta.
79

Eugen Evu

F~R~ TITlU

\i aud scnteind sf`rmate monadele.

POEM

Nicio ntrebare nu e culpabil`. Smbure con\inut e r`spunsul. Uneori ridic bolta cu fruntea ]i s`getez lumina central`. Roiuri de aur zburat cad ca grindina pe gr`dinile zeilor. Cuvintele iau trup ]i resimt durerile lor. Niciun r`spuns nu e vinovat, doar de sine tr`dat. Ca orgasmul.

80

PENUlTIMUl ROMANTIC

TRANSMUTA|II

Neschimb`toare-n semantici p`durile Celula primordiei eonic pulseaz` Suie sevele sngele aurele Spre cuibul din vrf, cel din raz`... Fructele iernii-n femeie visnd Entelehie a chakrelor Mncat de cuvinte, moarte cntnd Ah, m` ajbur simulacrelor! Ecoul se-ntoarce sub sfnt azimut logos str`puns ntru na]tere. Neschimb`torul ]tiut-ne]tiut Mumelor oarbe ]i urselor ma]tere Ne d`ruie prad` fiind fruct abrupt mpreuna\i n cunoa]tere.

81

Eugen Evu

AlBA SINGUR~TATE

n transilvanica iarn` Alunec pe strad` ca pe o dubl` spad` Umbra mea invizibil` Se clatin` spre carosabil O ntrupare posibil` Un salt peste hiatus Ame\it semaforul pe ro]u Din spatele ochilor mei zburd` sferic ninsoarea ca iepuri de angora aritmii ]chiop`tnd metafore ecouri sperioase obsesive ntreb`ri ale posibilei mor\i la r`scruce le uit instantaneu ca ]i cum ntre ele se suprim` spontan un rudiment de instinct nc` vital mai ap`s`tor ca atunci golul dintre bra\ele tale golul de sub aripi retezate n penultima glacia\ie O alt` femeie din cnd n cnd tempereaz` inflamata cunoa]tere tandre\e cu ochii nchi]i
82

PENUlTIMUl ROMANTIC

(murind) s` nu refuzi niciodat` Asta i repe\i ]i abjuri \i mul\umesc c` am murit un pic mpreun` Ea vine ]i pleac`, vine ]i pleac` ntotdeauna tot mai departe. Nimeni nu-nlocuie]te pe nimeni Prin ninsoare viscolit Ca n interiorul textului mi plimb r`d`cinile smulse pereche privesc n vitrina de sus cum se destram` ngeri\ele oarbe mi num`r lumile scadente harta stelar` din creier ultima s`geat` cu ochi n vrf nev`zut bun` seara, poate ne vom mai vedea iart`-m`, poate cndva undeva dormi n bra\ele unui demon mai blnd sau trepidezi pe minciuni scnteind acolo, n barbara condi\ie Mi-am r`mas mie nsumi Nicio dorin\` nu m` va r`zbuna Nu ne vom r`spunde cnd n sala De a]teptare cu ochii pe ceas Voi implora lua\i-mi cuvintele! Am tr`it, via\a m-a iubit Am preg`tit n amurg frig de aur
83

Eugen Evu

Pe spatele nins al c`r\ilor Rostogolind amofore ]i urme de genunchi Estetiznd excesiv tot ce moare cu ornamentica lutierului aproape orb un multiplu ecou am sculptat rememornd pe talazuri desprinderea pe muchia spadei nc` rabd c` exist plutesc undeva n afara mea dedublat n biloca\ia alb` mi caut telepatic familia la Ostra, la londra, la Carei Alunec spre sear` n albul orb Pe strad` Pe dubla spad` Sunt b`trn ]i mai vechi Dect luna... Viscoli\i printre gene mi plng imprunden\i ghiocei s` dispar dup` col\ ca visat ]i din toate iubirile nu vor mai fi nici lumea, nevermore, nessuna... niciuna...

84

PENUlTIMUl ROMANTIC

MARIEI

Hedonic egoismul ne-adun` ]i ne pierde. Am mp`r\it ]i via\a ]i somnul dimpreun` Marele Vis nu-i spune Adio, ne dezmierde... Celui r`mas bine\e s`-i spunem Noapte Bun` Fantasma locuirii pereche se va stinge Cum brusc se rupe focul n sinea lui de vnt... Maria, nu r`mne dect un crug de snge Am fost doar prin iubire, r`mi ]i nu m` plnge Greu golul dintre bra\e te cnt`, ct mai sunt

SECUlARIzARE

Religii ce b`trne ca plante trtoare Colaterale-artere tind a ucide Aorta Divinei energii pulsnd galactic soare }i orb misterul lumii-]i succed`-n h`u escorta De stele ]i planete, vii ]i moarte... Precum n cer ]i-n cuget aproapele-departe Se reciproc suprim`-n Duratele primare

85

Eugen Evu

lIMPIDA GOlICIUNE

la anii mei abia am n\eles C` goliciunea-i sfnt`, ca oglind` n care creatorul s` cuprind` Splendoarea d`ruirii (nu s-o vnd`!) Se bucur` de lucrul lui, ales. Pervers e doar ve]mntul ce provoac` Ca susbtitut instinct de vn`toare Doar sugernd ce-ascunde (s` nu tac`) Carnea arznd de carne doritoare... Voila, Baudelaire b`trne! Ast`zi ]tiu }i cnd m`-nfrupt cu dor ]i neru]ine Cine ce ne-a dat chiar Cerul, nc` viu Rde Natura Prim`verii-n mine Cum ni s-a dat femeia de urt S` ne dezmierde fie-n veci primit` Eu n-am pr`dat, nici dus-am n ispit` Ca dracul pentru care-s pedepsit }i nici femeii, paradis hulit Eu nu i port prin stigme gelozia... Ct nc`-s viu ]i dup` ce-am murit! M` d`rui s` primesc, cu nebunia luminii hrana nop\ii, ca zenit....

86

PENUlTIMUl ROMANTIC

POEzIA ROMN~

Capricii r`t`cind prin veac Ne pot reda din ce-am pierdut }i-am plns cndva cu plnsul mut Al celui singur ]i s`rac? O! Cte tac ]i f`r` leac Suspin`-n spinii prear`bd`rii! Fricosul suflet al iert`rii Sub clopote ce strig`, tac... Vnat de uliu, pitpalac n zvcnetu-i ce cuib de pene Snge prin ierburi care zac n crima nop\ii, printre gene...

NEPUTIN|A DE A IUBI

Perfida neputin\` de-a iubi E cauza r`ului care-]i distruge Tr`gnd cu el tot ce atinge ]i Ca uraganul propriul gol ]i-l suge Urtul este zeul tutelar O boal` precum moartea ce amn` Sub haina-i triumfal` n zadar Hidoasa ur`-a golului, p`gn` Umbra e-a fricii beznei, de lumin`.
87

Eugen Evu

EU DAC~ SUNT, DEVIN

Eu dac` sunt, devin O surs` melodioas` zburat` Substan\` rezonnd spic al luminii Cu viteza gndului Supraluminic` ]i supranocturn` Arta ta care cnt` sunt dac` sunt redevin Vibra\ie und` particul` Cu\itul meandra anafura Entelehieia.

AESTETICA lUDENS

Nu zidul sus\ine iederea Iedera l sus\ine: Corinthic.

ECRANUl

ntre bntuire ]i mntuire Scrierea mea O cardiogram` sferic`.


88

PENUlTIMUl ROMANTIC

ORATIO VECHIO

Carte alb`, carte de iarb`, brndu]`-n om`t, leag`n de cuiburi ]i fream`t de duc`... la care pagina moartea acelui poet Deja s-a-ntmplat, z`b`uc`? Nume nestatornic ]i dornic de sine Inefabilul germene n cremene, sunet Vine ]i pleac`, pleac` ]i vine Prin somn ca ecoul de tunet Curnd nu vei fi; ca ]i cum nu ai fost. Nu-mi pas`, nu-mi pas`, nu-mi pas`!... De nimeni mi-i dor, nghe\at permafrost! Prin c`r\i rde moartea mireas`. Carte de iarb` de dor nelumit... Soro vitreg` lume, n culorile Divergente-n aceea]i lumin`. Cu\it R`sucind n aort` viorile...

89

Eugen Evu

POEzIA MEA

Cea mai r`bdat` nendurare A st`rilor de sub cuvnt Tu, indicibil` chemare }i lacom tu miraj-descnt Intraductibil` ca stare Profan`-n sacru-ngenunchind zestre b`trn`-n cugetare A melosului, zeu pulsnd Parnasianu-mi herb sub cruce Suit cu troi\e ]i pece\i Catapetesme ]i preluce Prin codrii milenarei Vie\i M` ]lefuir` voci ]i semne ntre descntec ]i blestem Cum panta rhei s` te ndemne A cobor celest totem n nesmerita-mi vietate Sporind nesa\iu-mi f`r` leac Cnd Dumnezeu n suflet zbate Astralul ritm de pitpalac.

90

PENUlTIMUl ROMANTIC

AMINTIRE

Smerit` smeura-n dogoare Globule ro]ii scuturnd Pndeam ca ursu-n codrul mare, Pierdut de trib copil zburdnd... O stea descul\` coborse Poiana-n scnteieri sc`ldnd Eram n visul dintre vise, Cum n-a] fi fost nicicum, nicicnd... Pe cre]tet mng@iat de raza Trecnd prin mine m` trezii... Suia peste p`duri amiaza El smeura gustnd, pieri...

91

Eugen Evu

lA DEMOSTENE

Desigur, strania absen\` E avatarul r`zle\it Din cronici vechi de elocven\` Dor f`r` leac m`-mboln`vi S` gust cuvnt ca fruct mu]cat }i smburii s`-i sparg pe piatr` Esen\a Verbului curat Ci nu icoana idolatr` S-o iar`]i mnc prin nghi\ire Mncat la rndul meu de Ea limba Romn` primenire Cum soarele-n lumina-i grea Pr`dat ca Dar ]i reprimit Acolo unde nu se ]tie Ci d`inuie ca miez sfin\it Splendorii dintru Ve]nicie. Ador ce mor cum daimonul cel fast Trezit de gndu-mi care nu-i al meu }i-n felul cel str`bun a]a adaste.

92

PENUlTIMUl ROMANTIC

ElEGIE lA SIMERIA

Ninsori geloase mu]c` pomii-n floare \i aminte]ti ultima-mbr`\i]are? la seceri]u-ntilor miresme Rup, imprudente, vai, catapetesme Nelocuite lumi din vis trezite Altoiul vegetalelor ursite z`d`rnicind, cum noi ntre ispite... Din seve tulburi sngele ne-mbie... Un inefabil dor durut ca stigm`... Cndva am nins ]i noi ce feerie! n semiotica din interregn enigm` Singur cu mine-n dalbe piruete Sunt nu departe de triste\ea lor Smerind cuvinte-n tandre epitete Cu starea ntmpl`rii desuete De Dumnezeu, c`zutul n decor Tind pr`bu]ite bra\e-n propriul gol n parcul dendrologic, la Simeria... Mai ]tii Magnoliei cum dam ocol Ca goliciunii tale, Esotheria, S` nu-i r`neasc` nimbul-pe\iol zburdnd puzderia? }i neaua-i kimonoul de ghei]` Ce l-a] a]terne ca s`-\i d`rui, prad` Ca viscolirea asta de pasti]`
93

Eugen Evu

Sfnt kimono-livad`... Ah, gndul vinovat (ca de-un viol!) mi fuge prin semantice gr`dini lin\oliu neaua viscolind cu spini }i sturzii orbi se tnguie domol }i sunt str`ini. }i nu departe ]uier` adio Un tren venind din noapte, Aurio! }i luna spart`-n \`nd`ri va s` cad` Ninsoarea va muri la semafoare }i nu voi fi nici eu un vis la prad` Magnolii vntul n-o s` mai doboare... Nicicnd Adio.

ENUN|Ul

Ale Fiin\ei crize sunt con]tien\a mor\ii A Frigului prin care seisme se propag` Pe ct se dep`rteaz` ce cercurile sor\ii Din epiccentrul propriu eonii le dezleag` Nici jos, nici sus fiindu-]i, ci fals` raportare Prin relativitate hiatusul inept Orbec`ind cu spaima abisului, concept Care abstract devor` paradoxal efect, Tot ce n cosmos na]te, ]i prin aceea, ]i moare.

94

PENUlTIMUl ROMANTIC

ClAUDICA|IE

i vezi cum r`suci\i ]i trag pe drum Picioarele oloage parc` smulse n mersul ]leamp`t un b`trn impuls e De r`d`cini betege ]i de scrum E boala lor de lux, mp`r`teasc` Prin decaden\a speciei din genom Prin interregn fosil copacul-om Se face moartea duh-v`zduh, s`-i Desfrunzeasc` Doar capul-cuib r`cit ]i cl`tinat Purtat la vrf, ultim s` cad`... Cnd ntr-un fel cumva ghilotinat Cules de sine o\etat Rmne putred pe z`pad` }i totu]i! Treci cu umbra nc` verde }i se mbie chiar, la Drumul Mare, Pom-omul fructifer s` i dezmierde Pe cei ce crengi nu rup, gustnd din soare...

95

Eugen Evu

lAUDA FlORII DE TUTUN

Tandre\ea violacee a florii de tutun Subtila ei toxin` n camuflaju-i tandru n text se face fagur mantramic, un calandru Ca s` extragi nectarul semiletal nebun A face suportabil cel rudiment de moarte leac de imunitate p`strnd atent m`sura Acest elogiu iart`-l cu fo]netul din carte P`durea ancestral`-n miresme-mi umple gura! Cu leg`nate lanuri de mac ]i de cicoare mi scald` mama Geea ]i-mi leag`n` de leac Cnd r`zle\it de gint` prin moarte sanctuare Tendin\a libert`\ii, captiv duratei Veac mi caut copil`ria divin`-n alungare...

96

PENUlTIMUl ROMANTIC

IMORTElE

Nuiele ro]ii, s`lcii tnguioase Cu sngerie piele care crap` Cnd seva cea dinti, lunar` ap`, Bu]ne]te n amen\ii de m`tase Umblam prin spinuri s`-i culeg, copil, Buchet de m\i]ori s`-i d`rui mamei Sora ]i fra\ii nen`scu\i pe-al Foamei R`boj eram nti n`scutul ca un tril Certat ce mierle-n lunci ]i-o mn`tarc` Al c`rei cuib i l-am stricat barbar, Era demult ]i ca acuma parc` Din vrful troi\ei m` ngn`-o \arc` }i rde cumva omenesc, ncearc` S-alunge z`b`ucul avatar Acum b`trn mai caut cnd se aprinde Cu lumn`ri de galben auriu Arbustul sacru-n laice colinde De leac str`in, de leac la omul viu Dar mama nu mai este, nu mai vine Iubita nu mai este, a plecat {n vasul rece pe sub reci albine Ard inutiele imortele, beat... }i-mi podide]te-n ochi m`rg`ritatul Acelei bucurii de nen\eles Pe luciul apei scutur`-se jarul dumnezuman.
97

Eugen Evu

ACOlO }EzUM }I PlNSEM

Nu este vizibil` nici sie]i justi\ia legi contra legilor se fac, se desfac legiuitorul se exclude pe sine Face legea pentru cel slab ]i s`rac Boala sora mor\ii concerteaz` nebun la patru gheare carnaval al ororii Funebru doliu pe curcubeul str`bun Azvrlind catastrofe pre limba terorii Televie\uirea, nivelul de trai, cel distrofic Holistica lui Dante n curba lui Gaus. Bra\ul narmat al orbirii, hipnotic ns`]i moartea ]i cer]e]te repaus Milioane de mor\i contratimp sublunar Se aude trosnind universul n oase n zadar, n zadar, n zadar, n zadar Creatorul n oper` suicidar se iertase...

98

PENUlTIMUl ROMANTIC

ORFEICA

Cel ce-a t`cut n mine cntnd s`-i plac` lumii Demult r`bda s` vin` din necru\ate sor\i la pragurile-nalte tr`darea ]tiindu-i cum i-i, Iert`rile ca leacuri din secolii cei mor\i Cnd am b`ut eu forma ulciorului odat` Am nv`\at s`rutul, dar n-am ]tiut s`-l sting Cu-a gurii tale vran` din cer desigilat`, Dat zeit`\ii prad`, ca doar s-o nici ating Euridice-n lethe s-a oglindit pe sine }i peste ape-o cnt` doar capul meu S` mblnzeasc` noaptea din stigmele divine, Acum, ajuns la \`rmuri te reg`si-voi Eu?

ICOANA CA STOP CADRU

Cum n nervura frunzei po\i citi Schi\at`-nr`murirea ]i coroana sau ncarnat din valuri str`vezii P`str`vul curcubeului i-e hrana Sclipind, a-i vindeca luminii rana... A]a-n cuvinte-aici ns`ilate Prin empatie ]i complicitate le n\elegi metafora, Icoana ]i str`lucirea, poate...
99

Eugen Evu

BAlAD~ N STIl VECHI

Adie vntul ]tiri prin dezfrunzire, ncetinirea mor\ii prin plutire: A]a prin pagini scrise ca-n ne]tire De moarte-am rs ]i-am a]ternut iubire Pe paji]tile f`r` de noroc Ce vor mai fi cnd nu vom fi anume... Dintotdeauna un Acum n lume, Mereu rencol\ind. Ca ntr-un joc Pe care Timpul ]i-l aduce-aminte S` iar`]i fie, prin profane-sfinte P`durile Edenului dantan... Adio, vntul sunt ]i-\i bat n geam Deschide u]a `stor vii cuvinte Eu te s`rut cu-acest epitalam.

100

PENUlTIMUl ROMANTIC

NTREz~RIREA

Acolo, la m`rile interioare Ale Nesomnului la sc`ld`torile Domnului Este chemat lumii ne]tiutul Cel visat ]i n`scutul Acolo, la Estuare, Unde curgerea reumple sacrele amfore }i rd ale Vie\ii izvoare Acolo, De unde am venit Ierta\i de singur`tate Ca smburii n prim`vara F`r` nceput ]i sfr]it. Acolo adast` sufletul lumii boltind curcubeu s` se vindece moartea n Dumnezeu?

101

Eugen Evu

lA MANSARDA lUI EMIl CIORAN

Exist` acel popor Mereu cotropit ocupat Vremelnic nn`scut Vitregit sie]i prin efecte nspinat din al sevei instinct Snge labirinth Stigma lui fiind Prin laic colind A se ocupa pe sine]i Ca o memorie lung` n regresiune...

lUMINA lUMII

Nu scade-n suflet starea p`durean` }i sanctuar mi-e inima, o ran` Din care izvor`]te, diafan`, lumina lumii, consanguina gean` A Genomului Inocen\a mut` Ascunderea, divina nepierdut`.

102

PENUlTIMUl ROMANTIC

PENUlTIMUl ROMANTIC

Reprimit harul ]i verbul lui scnteietor Al h`rniciei cel mai viu ntre stimuli }i din care zeitatea rznd face semne Acela]i printre strig`te cntec am fost Voi fi ntrerupt ]i revenind Din propria-i recunoa]etere vie dup` Ce sacre izvoruri m` reumplu de straniu Sporind nesa\iul ce na]te lumin` }i lecuindu-ne de moartea celor Ce nu au mai ]tiut suporta Cu nelumeasca-mi iubire Pentru ai mei, cei care cel mai pu\in m-au n\eles ]i primit despre ceilal\i asmeni nou` mi-au vorbit r`sunnd sfinte daruri moira ]i din ascunderea sinelui propriu omul revoltat a se fi n`scut a muri f`r` voie.

103

Eugen Evu

nc` verde ramura sangue-a cunoa]terii Nu sunt cel pierdut n munte Cu vrful s`ge\ii ]i arcul frun\ii Boltind rezonan\e sub nocturn azimut Constela\iei Dragon natale. Am exaltat umanul Printre bucurii interzise-n afara Ultimului paradis, cel purtat. (Focuri reci au mu]cat aura inimii Sporind splendoarea-mpreun`. Darul de trup al cuvintelor Orgasm al cascadelor, Cntec! Ci nu c`r\ile lor mincinoase) Eu sunt sufletul meu Cel despre care nu au t`cut Nici orbii, nici geniul extazului. ntr-o noapte voi fi vizibil. Ultimul nu va fi nicicndva.

104

PENUlTIMUl ROMANTIC

POETUl

Ia pulsul memoriei ntre somnuri, ntre insomnii Pe calea pe care Cuno]ti c` o ]tii. Al cuvntului ngherat, a]adar ]i zbur`tor sine al mu]c`turii inimii sublimat`-n s`rut de cnd pece\ile n dualul abrupt r`sun`-n ascundere. Vindec`tor nici r`ul, nici binele, imun la mboln`virea prin preaiubire, imun la mboln`virea prin prea ur` aici, ntre verbe. Ia pulsul memoriei ntre somnuri, ntre insomnii Pe calea pe care Cuno]ti c` o ]tii.
105

Eugen Evu

STIHIA...

Nirvanic feromonii-n damful toamnei Scnteie juc`u]i ca-n p`rul doamnei Pe care s` o ]tiu doar eu ]i visul Am botezat-o-n taina mea de-a scrisul fecioara Aurie... sub nimbul care-mi scade sub cuvinte am fost gelos pe fameni ]i ursite ]i mai ales pe-un nger orb, c`zut ntre nadir ]i-ntre zenit, stihie... Gata de zbor, cu aripi dou`, gemeni, O rog s` ierte c` n-am fost asemeni n androgina sfer`, printre cremeni. Eu, suflet ntrupat ca fiu al Fiin\ei Ea jum`tatea-n faremecele ]tiin\ei Mi-e toamn` ]i adio.

106

PENUlTIMUl ROMANTIC

MITOPOEM

Descul\ prin lanul cel mu]cat de mac Narcoza verii mi-a \inut de leac Vr`jit de trilul unui pitpalac Cnd fost-am eu r`pit dinspre p`dure De paparude, dus n rug de mure, Ca fruct cu smbur sacru, s` m` fure Sc`pai, p`zit de-un cheruvim cu spad`... Trziu, cnd iarna deveni balad`, Citii stelare urme, pe z`pad`... Ca s` nu uit, ]i v`zul meu s` vad`.

STAREA

Suiam cu fruntea-ngenuncheat`-n cer Iluzia ce-]i rotunje]te zarea Rotundul aparen\elor... Chemarea Era adnc-nalt`-n mine. Pier Inverse pe cadrane cardinale, Ci duhul resorbit nvie Starea.

107

Eugen Evu

ADAIONA Aina-Daina: Cnt`, zei\`, mnia ce-l cuprinse pe Endimion Cel neiubit de-ntuneric! Dorit de-ntuneric, de sinele-i Sferic.

n fa\a ecranelor exoftalmice, n Mnemotec`, Fluctuan\i ca electronii lui Brown Crainici ventriloci devenind vocile altora Fulx ]i reflux al memoriei: ei ordoneaz` r`bd`rile }i de propria lor la]itate vor fi resorbi\i dependen\ii de moartea primordiei; Pe scara dubl` spiral` a memoriei lungi A demen\ei aparent suportabile. Atunci te-am dorit levitnd n aura corpului t`u Dihotomic, dar obturatele-\i chakre s-au retras ca melcii pe nuiaua radiestezic` ]i zei\a ascuns` s-a crispat retractil`. Incunabula amoeba zdren\uitul sigiliu.

108

PENUlTIMUl ROMANTIC

DIN BIlOCA|IA ST~RII

Infertil` latent, nu aveam cum s`-\i spun: Tu devii casca ]i microfonul psihospaimelor Preoteas` a compasiunii voalat egotism alter egoul t`u descendent mugur spart, bigotism al cartierului, grafitti ]i na]tere cu forceps n zadar la Athos pe lifturi de funie. Asce\ii lui Onan, zoofilii ]i oculteaz` caprele vechii cunoa]teri ebo]e clone avataruri ]i niciun sentiment ca un cristal maria nefeli, anorgasmia e recele nimb alunecat ntre genunchii t`i abside eclectice o, nu ai fost cru\at` de spectrul femelei celebrale incubul a levitat n c`derea din balcon ]i fecioria lui deghizat` vai cuvintelor care te ngenuncheaz` pe plaja lui Vermeier ]i poemelor tale care nu te vor na]te Era de-ajuns o noapte ]i buchetul de crini orgasmici Crinii purit`\ii celei uciga]e ns` n doze infime s` te ridici, s` te revol\i ]i s` na]ti. Opera ratat` l rateaz` pe demiurg, Substitutul. Incunabula amoeba zdren\uitul sigiliu. Cine mai e]ti tu, Adaiona, a cui e]ti tu nghi\it` hologram` a memoriei cu pietrele scnteiu\elor tale De acest concasor saurian infocibernetic Cu un plus decisiv de uraniu al pastei de din\i
109

Eugen Evu

}i-al s`rutului orb, de amant schizofrenic, De moara animal` de egregorul Care n cifre nspinate \i smulge doar scncetul c`rnii floarea de rug clonat` n trandafirul englez c`derea p`rului ]i pubisul cu franjuri zdren\uite de ciclopul cu ochii de musc` astral cianotic, fruct exotic al Durerii de a fi, a mai fi?
*

\i a]tern atlazul de purpur` al nirvanicului z`branic Dincoace de ghimpata incint` a aesteticii kamasutra Foaie verde a Triadei a treia Da Vinci lilith Adaiona senzual` cu bra\ul ntins nspre erectilul Adamic n vreme ce ngerul care nu e ]arpe ]i Inseminator ]arpe doar n partea de jos! n vreme ce Adamul t`u pidosnic te dezmiard` cu vahuela Adaiona lilith iat`, nu m`rul, ci smochinul uciga] este fructul semin\ele pe care le num`rase zeul cu limba Era suficient o noapte suspendndu-ne sferic! Cnt`, zei\`, mnia ce-l cuprinse pe Endimion Cel neiubit de-ntuneric! Dorit de-ntuneric, de sinele-i Sferic. la ce bun cunoa]terea dac` nu de femeie, a ta de b`rbat? Precum n metatext, a]a ]i n context, n subtext. Neatins pentru tine pomul vie\ii deci mor\ii
110

PENUlTIMUl ROMANTIC

crengile tale ngreunate de poame Care se culeg singure, cu vntul ]i graurii. Afrodisiacul de sub limb` ]i cel din lobul t`u temporal Grbovit` ca acea femeie l`mie stoars` a lui Charles Baudelaire Sperioas` de micul t`u penis clitoris zei\a ascuns` Sleit` rece ntre labii ]i muntele Venus n zilnicul job cu asisten\` privat` ]i mna dreapt` a convivului ngenuncheat sub biroul de studio ca un vultur g`in`. Cum a separat Dumnezeu lumina de ntuneric, Adaiona, Dac` abia dup` aceea a f`cut soarele ]i luna? }i de ce Cristosul lucra a face din femeie b`rbat?
*

n Capela Sixtin` Dumnezeu este ntors cu spatele la oper` Captiv tridimensional Instantaneu voalat de propor\ii Inadverten\a red`rii este viclenia Paracletului Sau a substitutului proclet, cel jum`tate ]arpe, n partea de jos? Spre chinurile stigmei ai suportat dualismul Dintre situare cu spatele n condi\ia naturii, Cu fa\a? Na]terea sub ape ]i transferul ei energetic n aer?

111

Eugen Evu

Am auzit seara vag cum trosnesc electronii erogenici Sub pielea ta reminiscen\` a Nori]orului de splendoare. Un Adam n erec\ie, cel aproape stins lng` tine, nu departe de ngerul ce te va alunga Pentru p`catul neascult`rii de coabitare ]i ne]tire de fruct Fructul ale c`rui semin\e le numeri cu limba. Iat`, acest text e craniul lui Yorick Smbure p`r`sit de molusc`, un cip nghe\at, ntru slav`. }i n ultimul tsunami apheiron, tu, v`zut` de aproape orbul Vermeer.

112

PENUlTIMUl ROMANTIC

TEXTUl HERMAFRODIT

\i voi vorbi printre rnduri, Adaiona, n virtutea nescriselor ]i nev`zutelor nc` Un paradox arde-n inima logicii. Smbure uitat, cine ]tie, poate adus de vreo pas`re Ghinda vreunui smochin uciga] Sau a stejarului cndva biciuit s`-]i revigoreze seva. Sngele t`u, Adaiona, Adonai, seva Eva.
*

Un viol a fost n afara edenului gr`dinii prejmuite de ziduri, Paradeisos ]i ngerul cu sabia de foc, ngerul cu lasser l-a nf`ptuit, ntru nv`\`tur`, cunoa]tere prin mpreunare a omului cu femeia sa: fiu uman a se na]te.
*

Dinamica fiind dintotdeauna A setei, foamei ]i fricii transcende? Au inseminat ngerii instinctul lor de vn`toare Principiul dinamic al hazardului? Parte t`iat` cu parte t`iat` A se perpetua na]tere prin cunoa]tere. Vino la pieptul meu ]i ascult` Adaiona, cu secate izvoare lactee. Tu, trup v`zut ]i ambiguu femeie.

113

Eugen Evu

VENIREA

Suntem cu to\ii veni\i n cetate n refugiul experimentului ciclic. Incubator ]i incubi, ca incestul lor sacru S`-]i ascund` efectele, stigma. Aici, ntre dealurile cu nervii conecta\i la constela\ia Dragon. Ai \inut vreodat` n palme libelula dragon, cea cu ochiul compus Ca s` auzi cum vis`m trezi\i sub Propor\ii? Cndva au descins ]i-au zidit sanctuare jertfindu-i pe cei din rasa lor stelar` Au ngropat n creiere harta galactic` }i au ocultat azimutul. Veni\i ]i schimba\i prin dezastre Regenera\i, s` le d`inuie opera. Sub un ghe\ar tace scrierea ce ne-a n`scut logosul str`puns ]i nsemnul Tau, al Splendoarei. Cine suntem, cine e]ti tu, n antimemorie Mai schimb`tori dect memoria nflorind ntre senzori?

114

PENUlTIMUl ROMANTIC

Orbii sacerdo\i ai diferen\iarelor divine, Au ]tiut prin aflare de sine. Din adncul ]i necesara, vitala uitare Ce ne separ` prin curgere ca o altfel de ardere. Nu se mai ]tie de opera ratat` De eroarea ce ne-au atribuit-o nedrept Nou`, ca Unicitate-n multiplu. Prin succesive distrugeri ]i recicl`ri Clone coloniz`ri ]i altare Cel S`rac dintotdeauna din coapsele tale Altar ]i-a f`cut: ntre Vatr` ]i }atr`. Iat` obr]ia exilului lor, legea lor, idolatr`.

115

Eugen Evu

zEUl DUAl

zeul nomad, zeul social, b`trnul de zile, Tribalul ]i Ginta Prin aceasta-]i continu` stirpea. Iernatic curcubeu rar v`zut la r`scrucea istoriei. ngreunat de purpura mor\ilor no]tri. Cei vechi se credeau nemuritori, Adaiona, eu am nins viscolit ca s` aflu Adeverindu-m` lumii, eu am nins Aina-Daina, din Basme Peste fericitele nfloriri ale rugilor }i respins-am cu Duhul muta\ia. Trinitatea memoriei cnt`!

116

PENUlTIMUl ROMANTIC

zEEA

Vino la pieptul meu stng Rzi, ca s` ]tii Iat` de unde vine ]i pleac` Suferin\a ]i sacrul. Sparge, sf`rm` pe genunchiul t`u F`c`tura, omphalosul lor simulacru! Fiu ]i fiice s`-mi d`rui Nemurind ca Neamuri, Adaiona, Deea. Dulce argila luminelor! luciu al Apei scnteind o, zei\`! Cu buzele-\i num`r semin\ele rodiei. Mincino]ii dumnezei str`ini n extinc\ie ]i zvntur` harul }i revine din sine geneza de unde De unde-ntrerupt rencepe Hotarul.

117

Eugen Evu

lEGEA

Adaiona nu vezi tu cum n ascundere Totul decurge, a se ar`ta numai semnul? Tot mai nalt-adnc procentul de moarte Orizontala-ntretaie cu verticala Crucea etern-devenirii? }tiu asta orhideele, smochinul uciga] }i nspina\i trandafirii. Vino la pieptul meu stng Aici golul sferic reface pulsa\ia: Corpul t`u ]tie ]i uit`-n orgasme S` ne r`zbune legea Iubirii. Orb curcubeul cu solzi, Al Devenirii.

POSTlUDIU

Dar iat` s-a f`cut diminea\`, Adaioana Aprinde-mi de pe buze ultima \igar` Trebuie s` plec Vor fi tot mai numero]i cei ce necru\`tori Vor nfiera opera ratat` prin preaiubire nchide Graalul, pecetluie]te-l. Gura mea se va-ntoarce n logos.

118

PENUlTIMUl ROMANTIC

POESEU MARIEI TERESA lIUzzO

Autopsia imaginii sacrific` memoria lumii n biotop, arheofiin\a recompune Drumul omului zidirea din mers A cunoa]terii. Tnguie mierla inimii, sus, pe catargul Celui dinti azimut. De dinaintea cuvntului Creatorul arde apele dulci ]i s`rate Sophia continuu ne na]te. Memoria, cerul scnteind pe talazuri }i m`tasea inteligen\ei trestia cuget`toare n toate acestea eu cel de departe Sunt acolo, cu tine, Maria. R`sun` hesiodic murmurul monadelor Gndirea mu]cat` de zeu a lui Averroes }i nc` pulsnd vinovat` Bolta frun\ii titanilor. \i gust ca fruct din eroare interzis Auriul ]i-azurul din privirea ta geam`n`. Atlaz al textului somptuos ]i tandru Infernul nepierdut necesar muta\iei. Aici, ntre purpura Etnei ]i luna pienna n Calabria Cascadele liricii tale uitarea ]i glacia\ia
119

Eugen Evu

Care demult ne-a ascuns n diferen\e }i treime divin`. Pn` se repet` geneza Din imuabila dorin\` fecioar` De-ntuneric gravid de lumin`. Dual str`puns, teandr`, n tiparul din melos, Paideuma ciclic virgin`.

ElEGIE

Netimp al zbaterii de suflet Sub clopote sub vulturi, chin Cu doar zenitul nop\ii-n cuget C` toate ce au fost mai vin... Ni-e scris ce ne-am`gim c` este Din voia noastr` ori din cer Gemene aripi de Poveste ]i-n strig`t suie sus de creste Sie]i misterul adev`r N`scu\i pe rnd din constela\ii Precum n cer ]i sub cuvnt Plec`m, ai ordinului sfnt, Durata vrstei inversnd Str`ini, ca fra\ii.
120

PENUlTIMUl ROMANTIC

NGERUl S~lBATIC

Vino-ntr-o sear`, nger s`lbatic, Tu ai c`zut dintr-o noapte, cndva, N-ai drept la moarte, ve]nic ostatic Partea din mine a o implora... nc` pulseaz`-n ascuns jum`tatea Fructul s` cad`, neinterzis Tu mu]c`tura, eu plin`tatea Cea suspinat` din paradis N-am de cuvinte foamea primar` N-ai voluptatea unui fantasm T`iat al facerii verb s` te doar`, Cum frigul mor\ii rde-n orgasm nger de sine-al divinei cunoa]teri ntre morminte f`r` de na]teri.

121

Eugen Evu

STAREA DE GRA|IE Memoriei lui Mircea Eliade M`tasea st`rii scare n-o zdren\uie nici vntul catarge salt` zvelte pe-oceanele visate al suferin\ei geniu va sublima cuvntul n frumuse\i perene, ce nu se tem de-o moarte E-al sufletului liber t`l`zuind Nesa\iul. nu moartea doare, ci-mpotriva ei, Fiin\a-]i sun` zborul. Prezentul timp e spa\iul ce-n Opere pulseaz`. A]a, prin ochii t`i Dumnezeirea cheam`, aproape din departe. Cei ce tr`iesc prea-arderi, ai mortului trecut, ]i pl`smuie din spaime inoculata Vin` Stigma c`derii-n lume-a memoriei, prea plin`... Ci Spiritul cunoa]te al altui nceput ntoarcere n logos, lumina lumii lin`, Cunoa]terea Nocturn`, de-a pururea vergin`. Tu \ie-\i e]ti, cea vie, atot-Dimensiune! Prezent-continuu, via\` ce invers ne str`bate Calea spre Sinea Fiin\ei, de Sine rug`ciune. Ci nu damnat se-ndur` redevenirea-n semeni ci-n androgina sfer`-ntregirea, fra\ii gemeni Nadir latent ca zare, cu Dumnezeu asemeni.
122

PENUlTIMUl ROMANTIC

VISE

Tata mirosea a iarn` n vis mi s-a ar`tat Nemi]cat ]i f`r` vrst` Cum era tn`r b`rbat Doar cu mama n-am visat, Nu era n vis cu el Poate-a fost ]i am uitat... Frunz` verde-un ghiocel...

123

Eugen Evu

ATHANOR

Arcane-n dans pe fl`c`ri ireale Tu, smuls din suflet ]i-n volute-n sus Dintotdeauna ard rupnd capcane latent zvcnit ca zborul nesupus M`-ncred n voi, venirilor fecunde, }i reprimesc demult cntat Ecou De parc` s-ar izbi de margini (unde?) }i se ntorc s` le aud din nou De ne]tiutul care ne resoarbe? lumina lumii lumilor de lumi? Primordial Nesa\iu ce rena]te Din tot ce pierea iar`]i fi antum.

124

PENUlTIMUl ROMANTIC

lUSTRU AjUNG~-I zIlEI R~UTATEA EI?!

Un straniu-n toamn` dor de to\i ai mei Nedeslu]it, al sinelui de sine, Septembrie natal cnd anii r`i Cu tropotiri ]i plnsete de miei i inversar` Timpul Fost, ce vine Interiorul munte-n sus la zei Gelo]i, Entelehia sacr`-n vam` Ornduit-au. Sub genunchii mei Nadir ]i zare-au strns, ]i buni, ]i grei, Trecutul nu-i, prezentul nu mai cheam` De parc` au mai fost ]i vor s` fie z`pezi ]i cerul nstelat-n amiaz` lumina lumii zilelor st` treaz` Catapeteasm` s` o sf]ie o raz` Nu-mi face\i sarcofag din poezie Mai mult avem nevoie de-a iubi Dect de-a fi iubi\i n ast` lume Necum adio vou`, fra\i anume }i prieteni vr`jm`]i\i pe-un bru] de nume Nimic de mp`r\it doar a iubi Sub stele-n miaz`noapte cnt, ehei! Dor sub\iat ]i beat de frumuse\e Din c`r\ile de daruri dau bine\e Celor ce vin ]i fi-vor s` dezve\e
125

Eugen Evu

Bine de R`u, iar suferin\i r`zle\e S`-i vindece de-o moarte ]i pe ei Purta\i de Noima Celuilalt Eon Plngnd ne na]tem, ci rznd murim Fiin\a ]tie, rareori vreun zvon Str`luce-n vis. Creznd, afl`m ce ]tim zbura\i sub crucea lui Septentryon Iertndu-ne pe n]ine ca semeni Departelui de-aproape, iar`]i gemeni, Dimensiuni s` trecem f`r` vrere Cum inima pulsnd m`sura-i cere Nu carnea, ci lumina sfintei sfere Dumnezeind splendoarea din femei. Semiotica celestelor scntei ]i va muri chiar moartea-n partea vie S` iar renasc`, epopee vie Pe noi s` ne iert`m ]i dragii mei Ajung`-i zilei r`utatea ei. Odinioar`, adineauri, toate Vor fi din nou ]i noi vom fi n Durate.

126

PENUlTIMUl ROMANTIC

ONIR

Vntul de noapte-l auzii prin Vis: Divin ]i chem`tor n sus de lume... Trezitul gnd, ulcior sonor, un nume al celui care-am fost Cndva ucis? Izvor ngenuncheat, stelar, de spume... zvelt num`r sacru. Iar pe nuiaua dulce, de alun, Cochilie de melc, un sarcofag Al lacrimei ce Soarele str`bun l-a d`ruit lunarului ]irag Unei zei\e.

127

Eugen Evu

ADIO, DOMNI}OAR~!

n]al`-m` cnd nc`-s foarte viu F`-o s` ]tiu, sau f`r` s` o ]tiu Tr`deaz`-m` la timp ct se mai poate Cnd mor de tot s` nu-\i mai faci p`cate Iar cnd auzi c`-n fine, am murit, Tu s` nu-i crezi, oricum, m-ai p`r`sit De-aceea-n `st voios poem, spre sear`, D`-te cui vrei. Adio, domni]oar`!

AUTUMNAl~

Dropii de foc prin spinii nflori\i. Toamna-i delir de tantrice cromatici Prin parc iubiri b`trne, singuratici Cocori uita\i ai basmelor, lunatici Pierind cu umbra-n spate, viscoli\i...

128

PENUlTIMUl ROMANTIC

OXIMORON la Eminescu Bizar impuls de-a scrie poezie S` smulgi din aparen\e insomnii B`trnul chin, urtul lumii vii, Cndva visai c` moartea-i via\` vie. Ceva din om ce nu i apar\ine, Insinuant ca un ecou c`zut Al fiin\ei din splendorile divine? Etern prezentul f`r` de-nceput? Tu, suflete, i converte]ti pelinul n mierea femininei tale st`ri Nu-i vinovat interstelar preaplinul, Fl`mnda sie]i moarte-n disper`ri Reminiscen\a arderii-i lumin` Venind buimac`-n limpezimi ce dor Din chiar s`mn\a fiin\ei ne dezbin`,-n Cunoa]terea vinov`\iei lor? Doimea-n vulnerabila-i substan\` Binom eclectic, sadomasochist Pe curcubeu ca doliu ]i instan\` A asupririi, din esen\e, trist Multipl`, prin propor\ii, iad cu clan\`? Str`inul Gnd fricos ngenuncheaz` Boltit` fruntea zeului rebel? Hermafroditul curcubeu pe-o raz`, logos gravid p`scut mormnt, de-un miel?
129

Eugen Evu

Apostoli psihologi vicleni, ]amanii Ca felurime-a Unului Sf`rmat? Etern se-ntorc prin golurile stranii, Orbi sacerdo\i ai Verbului tr`dat? Sau opera-i ador`? S`-i devore Ca s` sporeasc` Noaptea-n zbor rotat Miriade galaxii, astrale Hore Netimp visat?

POEzIA MEA

Spic al r`bd`rii, poezia Vrstei continue luminiscen\a ei pierdut Resorbit` n gr`un\ele cuvintelor. De copil le-am n\eles cum prind aripioare multiplicndu-l pe unul str`puns. ns`, vai, seceri]ul infam Aritmie a mul\imii ca moarte de sine gravid` num`r hot`rt ct s` fiu mncat de cuvinte ca pinea cu semnul crucii n cu\it fulgerat.
130

PENUlTIMUl ROMANTIC

PROMISIUNEA

Prin pierderi ]i dezastre ntrev`zui seninul Repetitivul ciclic din sine r`zbunat Abia veni\i ne spus-au c` astfel ni-i destinul De cnd Enuma eli] dinti s-a ntmplat. Precipitat prin semne profetic deductiv E-al nostru sens n legea din sine-a Devenirii Energofage-n eon Dimensiuni, captiv E cercul n Spirala galactic` ]i-a firii Miliardele de oameni ce-a]teapt` mplinirea Promisiunii sacre se num`r` invers Ca timp ce se resoarbe s` iar`]i nasc`? Vers zero gravid de Sine]i, cndva dumnezeirea

131

Eugen Evu

AICI...

Aici ntre poieni ]i Sacru Fream`t, Revin ecouri din celestul geam`t Al Horelor din sacrele preluci, Roiuri stelare, aurii n`luci, mi strig` numele vreo ]apte cuci De unde vii, str`ine, unte duci? Florile dalbe, Doamne, lerui-ler Merg unde sare curcubeu din cer Din marele, nemblnzit Mister! M` dor cristale ce viseaz`-n sus Prin viscoliri n floare, spre Apus, Trecute vie\i, ce-au fost de parc` nu-s! P`rin\ii mei, nenum`ra\i p`rin\ii Pn`-n origini, n s`mn\a Gin\ii, Cu dulce dor de moarte-n H`ul Min\ii N`uc ntre poieni mi rde plnsul }i nu mai ]tiu adaosul, nestinsul, Din care-\i voi striga, n ultima-mi suflare, Promisa, dumnezeic` iertare Ca-mbr`\i]are.

132

PENUlTIMUl ROMANTIC

OMUl POETIC

Vitraliu-nalt, interior r`sun`. Mi-e sufletul din soare viscolit. lumini suspin`-n fream`tul umbrit Ce vntul dimine\ii mi-l adun` Endimion, namorat de lun`. Sunt sanctuaric ca fiin\`-n lume Melos r`zle\ roind pe r`muroase Semantice gr`dini c`rora nume le dau ca s`rut`ri la zei geloase De sub ghe\ar, am renflorit, ca run`. Duminical nocturn cu dor de stele Celuilalt soare-i sunt prevestitor M`-nal\ a nu ucide, vis`tor Al felurimii de iubiri rebele Din ce s-a stins prin ardere de tot Nici hohot stihial, nici prea-r`bdare Nu m-a strivit. Pe z`ri interioare Purtat de-un Duh genomic sacerdot Nu doar s` cred, ce ]tiu! Ci prin aceea C` am iubit Natura ]i Femeia Purtatul Spirit prin mbr`\i]are Cunoa]terea mea rde-nnoitoare Prime]te Dar hoinar, din Harul viu.

133

Eugen Evu

E-n noi latent` Noaptea cea divin` Trezindu-se, lumin` spre lumin` Din care-am r`s`rit, ca Omenire Invers ne duce Timpul ce-o s` vin` Iar tu prime]te dar din har, tulpin` Dumnezeirea-n sacru se alin`: nal\`-ne, s` nu ucizi, Iubire.

SPERIETURA

luminile oarbe ale visului Mistagogia, altarele urii, Din amazonia post-paradisului, Spre pustiirea infrastructurii.

134

PENUlTIMUl ROMANTIC

PUlSA|IA n memoria lui Omar Khayam ]i Ion Barbu

Marile corpuri sfr]esc prin distrugere ngerii entropici au c`zut prin femei n devian\ii muta\iei, foamea de ugere le-a necat prin chiar foamea de zei R`zle\ind energiile reciproc canibale Suferin\a materiei de s`mn\` din haos {n extinc\ia arderii teluric-astrale Nu-]i mai afl` nicicnd prin genune repaus Pentru saurienii feroce n`pasta A c`zut nic`ieri aflndu-]i sc`pare Marea Carne a pierit din aceasta Nes`tul` de sine]i n ferocile fiare Glacia\ii le-au stins felurimea de soi Doar cei slabi n substan\a ]i somnul cel mare Au sc`pat ]i fragila fiin\` apoi R`s`ri prim`vara cea cosmic`-n soare Tu, b`trn` ct timpul din cel`lalt timp A oceanului piatr` fierbinte ntoars` n abisul termal al vulcanilor ghimp Carapacea de \est te-a salvat ]i nears` De prjolul cel cosmic, nici de frigul stelar Te-a strivit jum`tate-n tr], de pietroi, Galapagos edenic norocos estuar jum`tate n cuib de nisip ca altoi
135

Eugen Evu

}i-n placentaocean milioane de forme Au gestat androgina matrice fosil` Entitatea Noezei Enigmei Abnorme Ghematrie Celest`, tu, Cosmic` Gril` Unitatea dedus`-n mul\imile mici Plurilumi ale Fiin\ei ce ve]nic transcende n Spirala Eonului, structuri de fractali licurici Surznd sub Pleiadele Marei Calende Inima Vie a lumii de lumi num`rate Prin fractalii eonilor reversibil divini Chiar acum, n metafora mea ritmic bate Pulsatorie chakra ntiei lumini.

136

CUPRINS

Autoportret liric ............................................................5 Consolarea ..................................................................11 Poemele ncuraj`rii......................................................12 Post coitum depression................................................13 Suflet de tat`................................................................13 Medieval` ....................................................................14 Sfin\ii nchisorilor........................................................14 Numai o parte ..............................................................15 Divinul catharsis..........................................................16 Hermeneutica iluziei....................................................16 Via\a mea ....................................................................17 Adio color ................................................................18 Oximo(I)ron Bloguvia two..........................................19 Acela]i, altul ................................................................20 Atitudinea trandafir ....................................................22 Culcu]ul ......................................................................23 Entitatea poetic` ..........................................................24 Ars poetica ..................................................................25 Teogonie ......................................................................26 Aici ca oriunde ............................................................27 Diafan ..........................................................................28 Psalmodie ....................................................................29 Hermes Trismegistossau omul biochimic ..................31 Mandala ......................................................................32 Paradox ........................................................................33 Asomp\iune (II) A triumfa prin pierdere ................34 Aproape doar att ........................................................35 Seminarul de la Castel ................................................36 Orgasmul ....................................................................39
139

Eugen Evu

Strofe ..........................................................................41 Eseu ontolologic ..........................................................41 Eseu ontologic (variant`) ............................................42 Ontogenez` ..................................................................42 Naive............................................................................43 Ontopoema ..................................................................44 Subcon]tientul iubitor de sine ....................................45 Epilog ..........................................................................46 Dor I ............................................................................47 Dinspre p`duri ............................................................48 Uroburos, 2012 ............................................................49 Alt` laud` a somnului..................................................50 Mitopoema sau Fiul ....................................................51 Mitopoemul sau Sophia ..............................................53 Poezioar` 1 ..................................................................55 Poezioar` 2 ..................................................................56 Eu nu, nc` nu ............................................................57 Poetomul......................................................................57 Apocrife sceptice ........................................................58 (T)eroarea ....................................................................59 Elegie la A.E. Baconsky..............................................59 Etapa arderii ................................................................62 Antimemorie................................................................63 Truisme ........................................................................64 Dilema veche ..............................................................65 Cubista ........................................................................65 Dor II ..........................................................................66 Alegerea ca eroare latent` ..........................................66 Psalm laic ....................................................................67
140

PENUlTIMUl ROMANTIC

Aici, n gura lupului ntreb`ri care ]i r`spund ....68 Ciborgantropos ............................................................69 Cunoa]tere de noapte ..................................................70 Satira omului p`trat ....................................................71 Starea antipoieion ........................................................73 Autodaf ......................................................................74 Poem n retragere ........................................................75 Iadrai............................................................................76 Muta\ia ........................................................................77 Arunc`torul de cu\ite ..................................................78 Neomul ........................................................................79 F`r` titlu ......................................................................80 Poem ............................................................................80 Transmuta\ii ................................................................81 Alba singur`tate ..........................................................82 Mariei ..........................................................................85 Secularizare ................................................................85 limpida goliciune........................................................86 Poezia romn` ............................................................87 Neputin\a de a iubi ......................................................87 Eu dac` sunt, devin......................................................88 Aestetica ludens ..........................................................88 Ecranul ........................................................................88 Oratio Vechio ..............................................................89 Poezia mea ..................................................................90 Amintire ......................................................................91 la Demostene..............................................................92 Elegie la Simeria ........................................................93 Enun\ul ........................................................................94
141

Eugen Evu

Claudica\ie ..................................................................95 lauda florii de tutun....................................................96 Imortele........................................................................97 Acolo ]ezum ]i plnsem..............................................98 Orfeica ........................................................................99 Icoana ca stop cadru ....................................................99 Balad` n stil vechi ....................................................100 ntrez`rirea ................................................................101 la mansarda lui Emil Cioran ....................................102 lumina lumii ............................................................102 Penultimul romantic ..................................................103 Poetul ........................................................................105 Stihia... ......................................................................106 Mitopoem ..................................................................107 Starea ........................................................................107 Adaiona......................................................................108 Din biloca\ia st`rii ....................................................109 Textul hermafrodit ....................................................113 Venirea ......................................................................114 zeul dual ....................................................................116 zeea............................................................................117 legea ........................................................................118 Postludiu ....................................................................118 Poeseu Mariei Teresa liuzzo ....................................119 Elegie ........................................................................120 ngerul s`lbatic ..........................................................121 Starea de gra\ie ........................................................122 Vise ............................................................................123 Athanor ......................................................................124
142

PENUlTIMUl ROMANTIC

lustru Ajung`-i zilei r`utatea ei?! ............................125 Onir............................................................................127 Adio, domni]oar`! ....................................................128 Autumnal` ................................................................128 Oximoron ..................................................................129 Poezia mea ................................................................130 Promisiunea ..............................................................131 Aici... ........................................................................132 Omul poetic ..............................................................133 Sperietura ..................................................................134 Pulsa\ia ......................................................................135

143

INCHEIERE

CHEIA DIN MUGURI


Sanscrita dezfrunzirii-i rdcina Coroanei ce se-ntoarce spre lumina continuei Pulsaii, clorofila prin rmuroase-accederi...Poezia ca snge nou, zburat, entelehia.