Sunteți pe pagina 1din 1

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

O I P O S D RU

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Investete n oameni! Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritar 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii Domeniul major de intervenie 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ Titlul proiectului: Sprijinirea tranziiei de la educaia inginereasc la piaa competitiv a muncii din domeniul mentenanei i reparrii autovehiculelor Numrul de identificare al contractului: POSDRU/109/2.1/G/81459 Beneficiar: Universitatea din Oradea Partener: Universitatea Tehnic din Cluj Napoca

DECLARAIE
privind utilizarea datelor personale1

Subsemnatul 11.01.05, domiciliat

Scorte

Marius-Florin,

Data

naterii

29.10.2012,

CNP

1901029055079, C.I. seria XH, Nr 367287, eliberat de Pol. Oras. Alesd la data de n Alesd, Cart. Soimul, nr......., blocF1, etj III, ap13, tel. fix 0359174856, mobil 0756197620, e-mail scorte_marius2000@yahoo.com n cazul n care sunt selectat/selectat n grupul int al Contractului nr. de identificare: POSDRU/109/2.1/G/81459 cu titlu: Sprijinirea tranziiei de la educaia inginereasc la piaa competitiv a muncii din domeniul mentenanei i reparrii autovehiculelor, cofinanat prin Fondul Social European Investete n oameni, prin prezenta declar pe proprie rspundere c sunt de acord cu furnizarea de ctre mine i utilizarea datelor mele personale de ntreg personalul aparinnd Universitii din Oradea, precum i cel al OIPOSDRU-CNPIPT i/sau AMPOSDRU implicat n prezentul proiect. Data 26.11.2012. Semntura

Aceste date vor fi utilizate strict n conformitate cu prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecia persoanelor fizice n ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, transpus n legislaia naional prin Legea nr. 677/2001, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i prevederile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale i protejarea confidenialitii n sectorul comunicaiilor publice, transpus n legislaia naional prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal i protecia vieii private n sectorul comunicaiilor electronice, cu modificrile i completrile ulterioare.