Sunteți pe pagina 1din 1

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 2007-2013

O I P O S D RU

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Investete n oameni! Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritar 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii Domeniul major de intervenie 2.1 Tranziia de la coal la viaa activ Titlul proiectului: Sprijinirea tranziiei de la educaia inginereasc la piaa competitiv a muncii din domeniul mentenanei i reparrii autovehiculelor Numrul de identificare al contractului: POSDRU/109/2.1/G/81459 Beneficiar: Universitatea din Oradea Partener: Universitatea Tehnic din Cluj Napoca

Nr. ............data............

CERERE
Subsemnatul Scorte Marius-Florin, CNP 1901029055079 domiciliat n Alesd, cart. Soimul, nr......, bl. F1 sc. .... et III, ap.13, jud. Bihor, posesor al CI seria XH, nr. 367287, eliberat de Pol. Oras Alesd, la data de 11.01.05, nr. telefon 0756197620, e-mail scorte_marius2000@yahoo.com, student al Facultii de Inginerie Managerial i Tehnologic, specializarea Autovehicule Rutiere n anul III, grupa 232B, v rog s m inscriei la selecia grupului int care va efectua activiti n cadrul proiectului POSDRU/109/2.1/G/81459 Sprijinirea tranziiei de la educaia inginereasc la piaa competitiv a muncii din domeniul mentenanei i reparrii autovehiculelor. n cazul n care voi fi selectat m oblig sa particip la toate activitile desfaurate de grupul int al proiectului. Anexez prezentei cereri urmatoarele documente: - copie act de identitate, - adeverin student - CV, - declaraie de consimmnt privind utilizarea datelor personale.

Data :

26.11.2012

Semntura

1/1