P. 1
Curs Economia Investitiilor

Curs Economia Investitiilor

|Views: 20|Likes:
Published by Anna Donos

More info:

Published by: Anna Donos on Dec 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI

Economia investiţiilor

Valentin LEOVEANU

2010

_____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR

CUPRINS
INTRODUCERE .........................................................................................4 Unitatea de învăţare 1 CONCEPTUL DE INVESTIŢII
Obiectivele unităţii de învăţare nr. 1 ................................................................................6 1.1 Capital şi investiţie.....................................................................................................6 1.2 Factorii determinanţi ai investiţiilor.............................................................................8 1.3 Clasificarea investiţiilor ............................................................................................11 1.4 Investiţiile în teoria economică.................................................................................13 1.5 Răspunsuri la Testele de autoevaluare ...................................................................18 1.6 Lucrare de verificare Unitatea 1...............................................................................19 1.7 Bibliografie pentru Unitatea 1 ..................................................................................22

Unitatea de învăţare 2 VALOAREA ÎN TIMP A BANILOR
Obiectivele unităţii de învăţare nr. 2 .............................................................................21 2.1 Concept ...................................................................................................................21 2.2 Elemente fundamentale...........................................................................................23 2.3 Determinarea valorii în timp a banilor ......................................................................30 2.4 Răspunsuri la Testele de autoevaluare ...................................................................36 2.5 Lucrare de verificare Unitatea 2...............................................................................38 2.6 Bibliografie pentru Unitatea 2 ..................................................................................39

Unitatea de învăţare 3 ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR
Obiectivele unităţii de învăţare nr. 3 .............................................................................40 3.1 Fluxurile de numerar asociate investiţiilor................................................................40 3.2 Determinarea fluxurilor de numerar pentru un proiect de dezvoltare.......................43 3.3 Determinarea fluxurilor de numerar pentru un proiect de înlocuire..........................45 3.4 Răspunsuri la Testele de autoevaluare ...................................................................47 3.5 Lucrare de verificare Unitatea 3...............................................................................48 3.6 Bibliografie pentru Unitatea 3 ..................................................................................49

Unitatea de învăţare 4 ALOCAREA CAPITALULUI
Obiectivele unităţii de învăţare nr. 4 .............................................................................50 4.1 Decizia de investiţii ..................................................................................................50 4.2 Criterii de selecţie a investiţiilor ...............................................................................52 4.3 Răspunsuri la Testele de autoevaluare ...................................................................61 4.4 Lucrare de verificare Unitatea 4...............................................................................63 4.5 Bibliografie pentru Unitatea 4 ..................................................................................64

2

Unitatea de învăţare 5 RISC ŞI RENTABILITATE

_____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR

Obiectivele unităţii de învăţare nr. 5 .............................................................................65 5.1 Precizări conceptuale ..............................................................................................65 5.2 Risc şi rentabilitate pentru un activ ..........................................................................67 5.3 Risc şi rentabilitate pentru un portofoliu de active ...................................................73 5.4 Răspunsuri la Testele de autoevaluare ...................................................................81 5.5 Lucrare de verificare Unitatea 5...............................................................................82 5.6 Bibliografie pentru Unitatea 5 ..................................................................................83

Unitatea de învăţare 6 FINANŢAREA INVESTIŢIILOR
Obiectivele unităţii de învăţare nr. 6 .............................................................................84 6.1 Decizia de finanţare .................................................................................................84 6.2 Formele de finanţare a investiţiilor...........................................................................86 6.3 Răspunsuri la Testele de autoevaluare ...................................................................97 6.4 Lucrare de verificare Unitatea 6...............................................................................98 6.5 Bibliografie pentru Unitatea 6 ..................................................................................99

Unitatea de învăţare 7 COSTUL CAPITALULUI
Obiectivele unităţii de învăţare nr. 7 ...........................................................................100 7.1 Precizări conceptuale ............................................................................................100 7.2 Costul datoriilor......................................................................................................103 7.3 Costul acţiunilor preferenţiale ................................................................................107 7.4 Costul noilor emisiuni de acţiuni ............................................................................108 7.5 Costul mediu ponderat al capitalului......................................................................109 7.6 Rata de actualizare financiară şi costul capitalului ................................................110 7.7 Răspunsuri la Testele de autoevaluare .................................................................113 7.8 Lucrare de verificare Unitatea 7.............................................................................114 7.9 Bibliografie pentru Unitatea 7 ................................................................................114

Unitatea de învăţare 8 EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII
Obiectivele unităţii de învăţare 8..................................................................................115 8.1 Precizări conceptuale ............................................................................................115 8.2 Evaluarea financiară a proiectelor de investiţii.......................................................118 8.3 Evaluarea economică a proiectelor de investiţii.....................................................128 8.4 Studiul de fezabilitate.............................................................................................129 8.5 Răspunsuri la Testele de autoevaluare .................................................................132 8.6 Lucrare de verificare Unitatea 8.............................................................................134 8.7 Bibliografie pentru Unitatea 8 ................................................................................134 BIBLIOGRAFIE GENERALĂ......................................................................................135
3

În cadrul fiecărei unităţi de învăţare se respectă aceleaşi regului de prezentare în pagină. cât şi cele de ordin practic necesare profesioniştilor din domeniu. cât şi o bibliografie generală._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR INTRODUCERE Prezentarea modulului Modulul „Economia investiţiilor” face parte dintre disciplinele de specialitate de pregătire a studenţilor care urmează să lucreze în domenii asociate administrării afacerilor. sunt mai bine reliefate ideile sau noţiunile principale care trebuie reţinute. • Evidenţierea criteriilor decizionale asociate obiectivului de maximizare a valorii întreprinderii prin prisma eficienţei investiţiilor. În acest mod. Modulul este structurat în opt unităţi de învăţare care îşi propun să prezinte atât elementele de ordin teoretic. teste de autoevaluare şi lucrară de verificare care vor fi notate de către tutore şi a căror poziţie este indicată în cuprins. Fiecare unitate de învăţare se termină cu bibliografia sa aferentă. Arhitectura unităţilor de învăţare este una unitară. În partea stângă se află poziţionate casetele de text care conţin ideile principale exprimate în acea pagină sau secţiuni din aceasta. în mod concret. Urmează apoi prezentarea noţiunilor. Dintre obiectivele generale ale modulului pot fi menţionate : • Reliefarea rolului investiţiilor în realizarea maximizării valorii unei întreprinderi. • Realizarea interconexiunii dintre abordarea teoretico-metodologică şi aplicarea în practică. Fiecare unitate de învăţare începe cu prezentarea obiectivelor specifice derivate din obiectivele generale ale modulului. 4 . Pentru stimularea autoevaluării sunt sugerate şi câteva posibile răspunsuri şi comentarii pentru elaborarea răspunsurilor. a instrumentelor esenţiale de analiză a eficienţei investiţiilor. ele conţinând pe lângă expunerea propriu-zisă şi teme de reflecţie. Această disciplină este creditată cu un număr de 4 credite de studiu şi are un pronunţat caracter aplicativ. În continuare se prezintă algoritmii de rezolvare a aplicaţiilor practice dimpreună cu aplicaţii rezolvate. a principiilor generale şi a conţinutului teoretic în care se operează ulterior. Totodată mai conţine un cuprins. poziţia acestora fiind de asemenea indicată în cuprinsul unităţii de învăţare.

Am încercat. într-un mod cât mai practic. în intenţia ancorării în realitate. Domnului Profesor universitar doctor Viorel Cornescu. atât de necesara omului modern pe tot parcursul vieţii. a cursanţilor acestui modul. Înnoirea pedagogiei ca ştiinta. precum şi a strategiilor didactice. 3. în încercarea unei mai bune receptări a acestora de către studenţi. să abordez problemele enunţate în această lucrare prin prisma conceptului de educatie integrala. ca şi numărul unităţii de învăţare din care face parte. Cu speranţa că scopul acestui modul va fi atins. impune regândirea modului de predare a conceptelor de bază cu care operează această disciplină. denumirea cursului/modulului.). Ponderile evaluării continue şi. Argumente pentru alegerea modulului Lucrarea de faţă a fost concepută cu intenţia de a face cât mai accesibilă studenţilor informaţia legată de acest domeniu important şi mereu actual. a metodologiei instruirii. Se consideră a fi obligatorii lucrările nr. modul de alocare a capitalului. pornind de la ideea că disciplina de economia investiţiilor nu poate fi studiată numai pe baza instrumentelor didactice clasice. email etc. astfel. autorul ţine să mulţumească conducerii facultăţii. în particular. conceptul de valoare în timp a banilor. Doamnei Decan Profesor universitar doctor Magdalena Platis şi Doamnei Profesor universitar doctor Elena Druică. acela de a fi de ajutor studenţilor de la cursurile de învăţămînt la distanţă. precum şi metodologiile de evaluare a proiectelor de investiţii. cursanţilor în calitate de subiect educaţional. a evaluării finale vor fi stabilite de către tutore. 2._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Fiecare unitate de învăţare conţine o Lucrare de verificare amplasată la sfârşitul unităţii care constituie evaluarea continuă. ci şi ca înrâurire formativa pe care obiectivele sale o exercita asupra studenţilor. Modulul prezintă într-o manieră sintetizată aspectele fundamentale referitoare la noţiunea de investiţii. Lucrările de verificare trebuie transmise tutorelui prin metoda stabilită de comun acord (poştă. Pentru identificarea corectă a expeditorului acestea trebuie să conţină numele complet al cursantului. 5 . respectiv. Evaluarea finală se face prin examen. riscul şi rentabilitatea activelor. 4 şi 8. pentru ajutorul şi susţinerea permanentă în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică din cadrul facultăţii.

....... veniturile...... 1 ................ Patrimoniul unei entităţi economice poate fi exprimat pe baza dublei reprezentări contabile astfel: 6 ..... ......1 Capital şi investiţie Întreprinderea oricărui studiu teoretic asupra investiţiilor nu poate fi concepută fără a face o legătură şi. 1 CONCEPTUL DE INVESTIŢII CUPRINS Obiectivele unităţii de învăţare nr....... În finanţe şi contabilitate.. 1 După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi să: .... 1.................... Capitalul ca factor de producţie Capitalul este un ansamblu de bunuri reproductibile obţinute din combinarea primară a factorilor de producţie (natura şi munca) care permite fie obţinerea unui venit....1 Capital şi investiţie.... în economie......... 18 1...... fie creşterea productivităţii muncii umane.................................................definiţi noţiunea de investiţie............ În schimb............................5 Răspunsuri la Testele de autoevaluare ............................................................_____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Unitatea de învă are nr.................. în special la aceea utilizată în scopul începerii sau desfăşurării unei afaceri..... 6 1...... alături de pământ şi de forţa de muncă...categorisiţi pe baza mai multor criterii tipurile de investiţii... noţiunea se referă în general la avuţia financiară........... 19 1............explicaţi funcţia de investiţii... o distincţie între investiţii şi capital................... totodată...............................7 Bibliografie pentru Unitatea 1 ............ 11 1. 13 1........ El reprezintă un stoc prin opoziţie cu fluxurile (dintre care pot fi date ca exemplu: producţia................4 Investiţiile în teoria economică......... consumul)......... adică diferenţa dintre valoarea activelor firmei şi datoriile sale totale...........identificaţi diferenţa dintre conceptul de capital şi cel de investiţie.... finanţe sau contabilitate o seamă de înţelesuri......................... 6 1.......3 Clasificarea investiţiilor ..6 Lucrare de verificare Unitatea 1........... 22 Obiectivele unităţii de învăţare nr.................... teoria economică clasică defineşte capitalul drept unul din cei trei factori de producţie............ 8 1....2 Factorii determinanţi ai investiţiilor.................................. ................ ......................... Noţiunea de capital are în economie..........

b) În sens larg. Investiţia apare. ca factori de producţie. care semnifică obţinerea unui capital sporit. ci producerii altor bunuri. iar Kt-1 este stocul de capital la sfârşitul perioadei t-1 (adică la începutul perioadei t). un flux. investiţiile reprezintă achiziţionarea de către o întreprindere de bunuri de producţie în vederea exploatării şi degajarea unui venit pe baza unei creşteri a capacităţii de producţie. reprezentând. activele totale ale firmei. clădiri. obligaţiuni.M. capitalul semnifică fondurile băneşti utilizate pentru finanţarea activelor firmei. Keynes. Legat de noţiunea capital apare noţiunea de acumulare de capital (sau direct spus investiţie). pe de-o parte. în timp ce a investi se referă la a consuma sau a cheltui venitul sau o parte din acesta pentru a cumpăra bunuri destinate producţiei de alte bunuri. acţiuni. investiţiile sunt definite drept achiziţionarea de capital în vederea obţinerii sau consumului viitor de venit. deci. În fapt. înţelegând prin aceasta toate activele tangibile şi intangibile. Investiţia este diferenţa de stoc de capital 7 . a economisi implică a nu consuma sau cheltui întregul venit pentru achiziţionarea în prezent de bunuri şi servicii. spre deosebire de capital. ca şi active reprezentând drepturi de creanţă sau proprietate (creanţe clienţi. echipamente şi utilaje). capitalul constă în acţiuni. ca o schimbare survenită în stocul de capital de-a lungul unei perioade de timp. aici fiind incluse activele fizice (terenuri.1 Dubla reprezentare patrimonială a capitalului unei firme Capitalul reprezintă. aşadar. În acest sens. Pentru a investi este necesar să fie produse bunuri care nu sunt destinate consumului imediat.1. După cum remarca economistul britanic J._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR UTILIZĂRI RESURSE CAPITAL PROPRIU CAPITAL FIX (Active fixe) CAPITAL CIRCULANT (Active circulante) CAPITAL ÎMPRUMUTAT Fig. datorii pe termen scurt şi lung.Kt-1 unde Kt este stocul de capital la sfârşitul perioadei t. obligaţiuni). termenului de investiţie îi pot fi asociate mai multe înţelesuri: a) În sens restrâns. Pe de cealaltă parte. efecte comerciale. Fluxul de investiţii poate fi calculat pentru o perioadă de timp ca fiind diferenţa dintre stocul de capital la sfârşitul perioadei şi stocul de capital de la începutul perioadei: It = Kt .

Spre deosebire de bunurile de consum. Conform economistului Frank Reilly. deoarece este înaintea deprecierii. interpreta investiţia ca pe "o renunţare la o satisfacţie imediată şi sigură. deoarece se produce pe plan intern. în acest sens. de punere în rezervă a monedei sau a unui bun de consum durabil în vederea unei revânzări sau a unui consum ulterior. ele contribuie la crearea de noi bunuri indiferent dacă acestea sunt de consum final sau tot de capital. Această definiţie priveşte toate tipurile de investiţii. modernizării sau înlocuirii de active fixe în scopul obţinerii unor fluxuri monetare viitoare. putem defini investiţiile drept totalitatea cheltuielilor ce determină acumularea de capital pe baza creării. Se folosesc. Se numeşte formarea capitalului deoarece face diferenţa între investiţiile fizice (reale) şi cele financiare. Reputatul specialist în domeniu. Pierre Masse. Noţiunea de investiţie în sens economic se referă la plasarea resurselor monetare în scopul creării de bunuri sau active în sectoarele productive/de servicii ale economiei. investiţia reprezintă o alocare în prezent a unor fonduri de investiţii în vederea obţinerii unor fluxuri monetare viitoare (cash-flowuri) care să recompenseze investitorul (1) pentru perioada de timp în care se privează de folosirea acestor fonduri. Prin urmare s-au adăugat cuvintele: brut. adică numai în scopul formării de capital fix (producţia de bunuri de capital sau creşterea stocului acestora). d) În sensul contabilităţii naţionale. adică a capacităţii productive). 8 . deoarece nu include stocurile. Concluzionând. într-o anumită ţară. investiţia este sinonimă cu noţiunea de plasament._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR c) Într-un sens particular şi familiar. fix. în schimbul unei speranţe al cărei suport sunt tocmai resursele investite" sau mai pe scurt "o cheltuială certă pentru un viitor incert". intern. Investiţiile fixe sunt rareori exprimate la valoarea netă datorită problemelor care apar în contabilizarea retragerilor de capital şi a uzurii. Formarea capitalului fix net intern se referă la investiţiile fixe brute din care s-a scăzut deprecierea (ele asigură sporirea capitalului fix. investiţiile presupun reînnoirea echipamentelor şi creşterea adusă de către acestea patrimoniului unui agent economic în decursul unei perioade. Formarea capitalului fix brut intern reprezintă noile investiţii în active fixe. conceptele de formare brută şi formare netă de capital pentru a surprinde efectul anual de acumulare a bunurilor de capital. bunurile de capital nu satisfac în mod direct nevoile umane. (2) pentru rata de inflaţie estimată şi (3) pentru incertitudinea pe care o implică obţinerea viitoarelor fluxuri de fonduri.

Diferenţiaţi conceptul de formare a capitalului fix brut intern de cel de formare a capitalului fix net intern folosind spaţiul liber de jos 1. b) un plasament. 9 .1 Pe baza unei expuneri de 400 de cuvinte faceţi distincţia între noţiunea de capital şi cea de investiţie luând în considerare diferitele modalităţi de acumulare a capitalului de-a lungul evoluţiei societăţii umane. c) achiziţionarea de către o întreprindere de bunuri de producţie în vederea exploatării şi degajarea unui venit pe baza unei creşteri a capacităţii de producţie. Test de autoevaluare 1._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Tema de reflecţie 1. investiţiile reprezintă: a) reînnoirea echipamentelor şi creşterea adusă de către acestea patrimoniului unui agent economic în decursul unei perioade. o punere în rezervă a monedei sau a unui bun de consum durabil în vederea unei revânzări sau a unui consum ulterior. Alegeţi varianta corectă a următorului enunţ: În sens restrâns.1 1. Diferenţiaţi conceptul de formare a capitalului fix brut intern de cel de formare a capitalului fix net intern folosind spaţiul liber de mai jos 2.

având un caracter conjunctural. rata dobânzii şi agregatele monetare). economii şi investiţii. se apelează la credit. investitorii vor avea reţineri în a investi în ţara respectivă. costurile şi previziunile economice influenţează nivelul investiţiilor Acestea sunt legate de modul în care investitorii îşi obţin fondurile necesare cumpărării bunurilor de capital şi. politica bugetară (subvenţionarea anumitor ramuri economice sau proiecte investiţionale). ei vor demara planurile pentru creşterea capacităţilor de producţie. investitorii întrevăd posibilitatea unei revigorări a activităţii în viitorul apropiat. costul predominant este dobânda. Altfel spus. Veniturile Studiul la nivel macroeconomic al venitului arată. în consecinţă._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 1. Previziunile economice După cum afirmam anterior. Dacă. comportamentul investiţional al firmelor ce urmăresc obţinerea de profituri ridicate. preîntâmpinând scăderea ritmului investiţiilor şi fluctuaţiile majore în activitatea economică. ceea ce determină obţinerea de venituri suplimentare. Astfel. într-o formă simplificată. politica fiscală (mărimea impozitelor şi taxelor. 10 . Ca elemente care influenţează costurie pot fi evidenţiate şi cheltuielile necesare introducerii progresului tehnic (apariţia unor tehnologii moderne. deoarece există un anumit grad de incertitudine asupra faptului că veniturile ce vor fi obţinute din respectiva investiţie vor depăşi costurile acesteia. prin urmare. Costurile Veniturile. Dacă se estimează o degradare viitoare a conjuncturii economice dintr-o anumită ţară. investiţiile depind în mod direct de aşteptările şi previziunile referitoare la evenimentele viitoare. dimpotrivă. investiţiile realizate contribuie la creşterea volumului vânzărilor. în condiţiile existente la un moment dat. Un caracter aparte îl au măsurile de politică economică care pot fi încadrate atât la elementul de costuri. întrucât. Astfel. investiţiile depind de veniturile ce vor fi obţinute din activitatea economică de ansamblu. utilizarea acestuia pe următoarele destinaţii: consum. Aici se înscriu: politica monetară (cu instrumentele sale. fluctuaţiile producţiei fiind factorul cel mai important care influenţează modificarea nivelului investiţiilor pe parcursul unui ciclu economic. nivelul producţiei determină volumul vânzărilor. deducerile fiscale). cât şi la previziuni economice. ameliorarea metodelor de producţie. în general. investiţiile reprezintă un risc asumat pentru viitor. având un caracter structural prin orientarea fluxurilor de capitaluri către acele sectoare care asigură creşterea economică. îmbunătăţirea calităţii produselor).2 Factorii determinanţi ai investiţiilor Economiştii americani Paul Samuelson şi William Nordhaus au evidenţiat în studiile lor principalii factori care influenţează nivelul investiţiilor. precum şi reglementările fiscale ce influenţează costul investiţiilor şi.

3 Clasificarea investiţiilor Principalele criterii metodologice de delimitare şi grupare a diferitelor tipuri de investiţii sunt: a) după natura lor există: investiţii corporale (activul imobilizat – în special mijloacele fixe şi activul circulant – stocurile şi creanţele).2 Comentaţi în 400 de cuvinte modul în care veniturile. cu un risc considerabil. anume: formarea personalului. de modernizare a echipamentului existent în funcţiune. fabrici noi care presupun un risc mai mare datorat nevoii de expansiune a pieţelor de aprovizionare. a forţei de muncă.) şi investiţii financiare (titluri de participare). 11 Criteriile de clasificare variază cu implicaţiile de ordin practic . cu un risc redus. urmare a unor corecţii neesenţiale în tehnologia de fabricaţie. b) după riscul pe care îl prezintă există: de înlocuire a echipamentului complet uzat. mărcile. brevetele. cheltuielile de publicitate etc._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Tema de reflecţie 1. investiţii necorporale (cheltuielile cu cercetarea-dezvoltarea. costurile şi previziunile influenţează investiţiile din diferite domenii de activitate ale economiei naţionale. fuzionarea cu altă societate comercială etc. 1. de capital şi de desfacere. strategice. cheltuielile de sănătate. cu un risc foarte scăzut deoarece nu presupune modificări ale tehnologiei de fabricaţie. privind crearea unei filiale în străinătate. cheltuielile cu capitalul uman. uzine. de dezvoltare a unor secţii.

clădiri şi alte construcţii). certificatele de depozit. Maria Dimitriu Caracotă. antichităţi etc. cheltuieli cu mijloacele fixe. utilaje şi instalaţii de lucru. 12 Principalele clase de investiţii sunt investiţiile în active financiare şi investiţiile în active reale . d) după structura cheltuielilor investiţionale se evidenţiază: investiţii în active fixe (grupate în: cheltuieli cu achiziţia şi amenajarea terenului. ci pe pieţe specifice) .).instrumente de trezorerie. Investiţii internaţionale (obligaţiunile străine. construcţii speciale. dr. titlurile financiare ale unor agenţii guvernamentale. Instrumente ale pieţei monetare (bonurile de tezaur. Investiţii în valori imobiliare (investiţii în terenuri. 5. 2. Investiţii cu grad scăzut de lichiditate (obiecte de artă. animale şi plantaţii. unelte. obligaţiunile municipale. echipamente şi instalaţii. Investiţii în titluri de proprietate (acţiunile comune. adică ordinare. eurobond-urile). Investiţiile materializate în mijloace fixe se clasifică având în vedere gruparea lor în contabilitate astfel: clădiri. e) după tipul de resurse alocate: investiţii private (investitorii sunt persoane fizice/juridice) şi investiţii publice (investitorul este guvernul sau instituţiile publice ale statului). În mod global. opţiunile) . acţiunile convertibile în obligaţiuni) . După aprecierile prof. investiţiile în active se pot clasifica în următoarele mari categorii: 1. Titluri de valoare derivate (contractele de livrare la termen futures şi forward . clădiri în scopul obşinerii unui profit în viitor prin revânzare sau prin închiriere) . fabrici. obişnuite. dispozitive._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR c) din punct de vedere al relaţiilor ce se stabilesc între beneficiarul proiectului şi investitor există: investiţii directe (agentul finanţator străin are şi posibilitatea de control şi de a lua decizii referitoare la proiect) şi investiţii de portofoliu (un plasament pur financiar fără alte implicaţii asupra proiectului). mobilier şi aparatură birotică. aparate şi instalaţii de măsurare. cheltuieli de montaj/instalare ş. univ. care nu se tranzacţionează pe pieţele financiare. mijloace de transport.a. Investiţii cu venit fix (conturile de economii. obligaţiunile companiilor) . active corporale mobile neregăsite în capitolele anterioare. titlurile financiare cu venit fix pe pieţele de capital . f) după localizarea (rezidenţa) investitorului: investiţii autohtone (persoane fizice/juridice române) şi investiţii străine. reglare şi de calcul. terenuri. 6. maşini. obligaţiunile municipale pe termen scurt) . control. cheltuieli preliminare şi cheltuieli cu fondul de rulment (capitalul de lucru). investiţiile pot fi departajate în două clase mari: investiţii în active financiare (banii şi titlurile de valoare ca acţiunile şi obligaţiunile) şi investiţii în active reale (uzine. 4. 7. acţiunile preferenţiale. 3.

Hayek (1941). Dilema a apărut din faptul că nu putea fi combinată gândirea exprimată de I. Abordarea de tip stoc-flux Studiile economistului suedez Knut Wicksell (în anii 1898. „stocul” de capital K nu există. 2. Astfel. b) private şi publice.4 Investiţiile în teoria economică Prezentarea care urmează nu îşi propune altceva decât o selectare a câtorva dintre teoriile economice mai importante referitoare la investiţii.2 1. c) investiţii în fondul de rulment. 1901) au evidenţiat. existenţa unei dileme privind abordarea de tip stoc-flux în teoria capitalului şi a investiţiilor. Haavelmo sa afirme că: „Cererea de investiţii nu poate deriva pur şi simplu din cererea de capital”. 1. el trebuie considerat drept investiţie. pentru ca apoi cu ajutorul teoriei eficienţei marginale a investiţiilor să se evalueze nivelul optim al investiţiilor fără ca prin aceasta să elimine complet conceptul de flux de investiţii. c) corporale. d) titluri de valoare derivate. Aceasta din urmă statua faptul că decizia de investiţii a unei firme este o problemă de ordin intertemporal. Alegeţi varianta corectă a următorului enunţ: După riscul pe care îl prezintă. ca şi expunerea sa binecunoscută „Teoria dobânzii” (1930). investiţiile în active se pot clasifica în următoarele mari categorii: a) investiţii cu venit fix. Dintre teoriile mai importante se poate evidenţia aceea a lui Irving Fisher exprimată în lucrările sale „Natura capitalului şi a venitului” (1906) şi „Rata dobânzii” (1907). cu teoria neoclasică a lui Clark. de asemenea. Aceasta l-a făcut pe economistul norvegian T. considerând că întreg capitalul este capital circulant._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Test de autoevaluare 1. trecându-se apoi la evidenţierea curbei investiţiilor şi a funcţiei care o determină. d) directe şi de portofoliu. După cum au exprimat în cercetările lor ulterioare şi economiştii Fr. Abba Lerner (1944. care asocia rata dobânzii unui stoc (K). strategice sau de modernizare. cu alte cuvinte că tot capitalul este consumat în cadrul procesului de producţie. necorporale şi financiare. 1953) şi Trygve Haavelmo (1960) este practic imposibil să fii de acord ca pe baza teoriei productivităţii marginale să se determine nivelul „optim” al capitalului. Eliminaţi varianta greşită a următorului enunţ: În mod global. care explica determinarea ratei de dobândă pe baza unor fluxuri (I). b) investiţii în titluri de proprietate. de înlocuire.Fisher şi Şcoala Austriacă. 13 . investiţiile pot fi: a) de dezvoltare.

o altă fracţiune (f1) fiind livrată în perioada următoare._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Dacă investiţiile. Venitul disponibil (notat Y de la yield – engl. cu cât consumul este mai mare cu atât economiile sunt mai reduse şi invers. La un nivel dat al venitului disponibil. iar evidenţierea lor ca efect se datorează faptului că fiecare este determinat de multiple variabile economice. Haavelmo. El a explicat că numai o fracţiune (f0) din bunurile de capital cerute pentru perioada curentă sunt livrate în această perioadă curentă.). investiţia actuală la un moment de timp t este suma proporţională a investiţiilor dorite anterior. 1971) investiţiile sunt instantanee. Economiile (S) reprezintă partea de venit disponibil neconsumată în prezent şi destinată susţinerii consumului viitor. Investiţiile (I) depind la rândul lor de consum (C) şi economii (S). J. În scopul exprimării acestor agregate macroeconomice se utilizează un model simplificat (din care lipsesc influenţele sectorului guvernamental – G şi ale schimbului cu exteriorul – X). o alta (f2) în următoarea perioadă şi aşa mai departe. după cum au argumentat Fr. Ca urmare. care semnifică alocarea venitului Y = C + I. depinzând deopotrivă de consum şi de venitul disponibil.M. În consecinţă. trebuia ales proiectul a cărei rată internă de rentabilitate depăşeşte rata dobânzii. Atât consumul. În a sa „Teorie generală a folosirii mâinii de lucru. care reliefează componentele cererii sau Conceptul de eficienţă marginală a investiţiilor 14 . confruntânduse cu o rată dată a dobânzii. Acesta este orientat spre satisfacerea în mod direct a nevoilor solvabile prezente prin cumpărarea de bunuri şi servicii. Jorgensen (1963. aceasta a condus la argumentarea faptului că firmele vor investi până când eficienţa marginală a investiţiilor lor va egala rata dobânzii. adică o funcţie a modificărilor dorite a stocului de capital în perioadele anterioare până la atingerea stocului optim de capital. La baza reflectării lor drept cauză se află impactul pe care amândouă le au asupra nivelului activităţii economice. M. engl. în teoria economistului Dale W. erau văzute ca o ajustare a nivelului de capital existent la un moment dat până la atingerea unui nivel optim al capitalului. a dobânzii şi a banilor”. 1967.) realizat de agenţii economici are ca primă destinaţie consumul C. J. Presupunând un număr infinit de proiecte de investiţii disponibile.Keynes (1936) propunea o funcţie de investiţii de forma I = I0 + I(r) unde legătura dintre investiţii şi rata dobânzii se baza pe o interpretare oarecum intuitivă. Keynes evidenţiază în studiul cererii agregate rolul esenţial al consumului (notat C de la consumption în lb. economiilor (notate S de la savings) şi investiţiilor (notate I de la investments) în cadrul unei economii. redat de ecuaţiile: Y = C + S. Se presupunea că firmele ordonau diferitele lor proiecte de investiţii pe baza ratei lor interne de rentabilitate (numită şi „eficienţa marginală a investiţiilor”). Hayek şi T. cât şi investiţiile apar în dubla ipostază de cauză şi efect ale activităţii economice.

Analiza keynesiană privilegiază rolul venitului în determinarea consumului. Se poate spune că dacă venitul (Y) creşte cu ∆Y.fie venitul actual este mai mic decât consumul (Y < C) şi atunci apare necesitatea efectuării de împrumuturi în scopul supravieţuirii şi. caz în care apare posibilitatea atât de a economisi. adică cu s ∆Y. Astfel: C = Ca + c × Y . Cazul este caracteristic economiilor negative. eventual. atunci: S = − Ca + (1 − c) × Y Exprimarea investiţiei agregate (I) în funcţie de rata dobînzii se face cu ajutorul formulei: I = Ia − b × i Ia = investiţia autonomă (adică independentă de nivelul venitului). dar nu în aceeaşi măsură în care creşte venitul. atunci consumul creşte cu c ∆Y. să îşi crească economiile pe măsură ce venitul lor creşte. Cunoscând că Y = C + S. Calculul curbei cererii de investiţii Considerând că oamenii nu reacţionează la schimbările ratei dobânzii. deci : Y (1 .c) = Ā – b × i Prin urmare :  1  Y=   (Ā – b × i)  1− c   1  Cum   = m .fie venitul actual este mai mare decât consumul sau dorinţa de consum (Y > C). Astfel. unde: Ca = consumul autonom (adică independent de nivelul venitului). ei sunt dispuşi. atunci: Y = m (Ā – b × i)  1− c  unde m = multiplicatorul lui Keynes (multiplicatorul investiţiilor). i = rata dobânzii b = coeficient ce arată că investiţia I este invers proporţională cu i Ştiind că: Y = C + I . ca regulă generală şi în medie. atunci economiile (S) cresc cu (1-c) ∆Y. Dacă venitul (Y) creşte cu ∆Y. 15 . rezultă că: Y = Ā + c × Y – b × i. stabilind o relaţie la nivel macroeconomic între consum şi venitul global disponibil. pot apărea două situaţii: . cât şi de a investi. reprezentând cererea autonomă._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Aceste ecuaţii exprimă faptul că într-o economie aflată la echilibru economiile sunt egale cu investiţiile. al economisirii şi investirii. c = înclinaţia marginală spre consum (c < 1). deci Y = (Ca + cY) + S. atunci: Y = Ca + c × Y + Ia – b × i Cunoscând că Ca + Ia = Ā. .

10 0.4 Curba cererii de investiţii în funcţie de rata dobânzii şi venit 16 .2 Tabelul de calcul al cererii agregate şi venitului AD E2 300 250 450 750 E1 900 Y Fig.3 Reprezentarea grafică a cererii agregate (AD) în funcţie de venit (Y) i 0. 1. 1.15 400 – 1000 × 0. că rata dobânzii ia valorile de 10%.10 E1 E2 750 900 Y Fig.10 = 300 400 – 1000 × 0.15 0. coeficientul b = 1000 şi înclinaţia marginală spre consum c = 2/3 poate fi reprezentată grafic legătura dintre ratele dobânzii şi nivelul investiţiilor (AD este cererea agregată). i AD = Ā – b × i Y = m (Ā – b × i) 0.15 = 250 3 × 300 = 900 3 × 250 = 750 Fig. respectiv 15%._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Exemplu Ştiind că cererea autonomă Ā = 400. 1.

ceea ce va duce la deplasarea spre stânga a curbei investiţiilor. acelaşi lucru înregistrându-se şi în cazul în care investitorii devin pesimişti în privinţa situaţiei viitoare a activităţii economice. 17 . Tema de reflecţie 1. i = costul mediu ponderat al capitalului investit (valoarea medie ponderată a costului capitalului social şi a costului datoriilor). Acest demers îşi găseşte finalitatea în formularea funcţiei de investiţii. Astfel. curba cererii de investiţii poate fi trasată prin analizarea proiectelor de investiţii pe baza comparării în timp a beneficiilor acestora. t = anul de calcul corespunzător. CFt = fluxurile de numerar obţinute din investiţie. anume producţia (PIB-ul). impozitele şi previziunile asupra economiei (aşteptările). O creştere a fiscalităţii va frâna investiţiile. cum este şi de înţeles de factorii determinanţi ai investiţiilor.3 Realizaţi un comentariu în 300 de cuvinte referitor la importanţa principalelor teorii economice în studiul investiţiilor. a cărei expresie este redată mai jos: Funcţia de investiţii şi componentele sale VAN = ∑ (1 + it)t t =1 n CF unde: VAN = valoarea actualizată netă rezultată din investiţie. La nivel microeconomic._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Graficul curbei cererii de investiţii este influenţat. deci o amplificare a acestora. n = durata de viaţă economică a proiectului. o creştere a PIB va duce la o deplasare spre dreapta a curbei cererii de investiţii.

a) 18 .3 Să se determine curba cererii de investiţii pe baza următoarelor date: cererea autonomă Ā = 550. Răspunsuri la testele de autoevaluare Test de autoevaluare 1. rata dobânzii ia valorile de 15%. Investiţiile fixe sunt rareori exprimate la valoarea netă datorită problemelor care apar în contabilizarea retragerilor de capital şi a uzurii. Spre deosebire de acestea. De aceea formarea capitalului fix brut intern reprezintă noile investiţii în active fixe. 2. respectiv 20%. coeficientul b = 1000 şi înclinaţia marginală spre consum c = ¾. formarea capitalului fix net intern se referă la investiţiile fixe brute din care s-a scăzut deprecierea întrucât ele asigură sporirea capacităţii productive. Să se explice graficul.1 1._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Test de autoevaluare 1.

20 550 – 1000 × 0.20 0.15 E1 E2 140 160 Y Lucrare de verificare Unitatea 1 1.3 i AD = Ā – b × i Y = m (Ā – b × i) 0. Evidenţiaţi factorii determinanţi ai investiţiilor.20 = 350 4 × 400 = 1600 3 × 350 = 1400 i 0._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Test de autoevaluare 1. Presupunând că persoana are la dispoziţie trei alegeri: a. să consume o parte din venit C0 = 70 RON şi să investească restul de 30 RON (C1 = I0 (1+i)).2 1. să se determine grafic dreapta de variaţie a consumului viitor (pe ordonată) în funcţie de consumul actual (pe abscisă).15 = 400 550 – 1000 × 0.15 0. să investească tot venitul la o rată a dobânzii de 5% pentru un consum în anul viitor (C1 = I0 (1+i)). Explicaţi modul de determinare a curbei cererii de investiţii 3. c) Test de autoevaluare 1. a) 2. Interpretaţi graficul. 2. 19 . Considerăm că o persoană are un venit disponibil de 100 RON. să consume tot venitul în perioada prezentă C0. b. c.

Nordhaus W. Bucureşti. New York. 20 . Dunod.D.. Paris. Ed. Bucureşti. Irwin Inc. Westerfield R. 5. Investments analysis and portfolio management. 3rd edition... 3rd edition. RAI. Bucureşti. 2000 .... Samuelson P. Ed. 4._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Bibliografie pentru Unitatea 1 1. The Dryden Press. Fundaţiei PRO. Masse P. Ed. Dicţionar englez-român de termeni contabili.. 1998 . Bradford J. Imprimeria Coresi. Fundamentals of corporate finance. economici şi financiari. Dimitriu Caracotă M.. Economie politică. 1999. N. Richard D... 2004 . Bucureşti. 2. 3.H. Reilly F. Managementul investiţiilor.. Ross St. Mărgăritar. 7. Caracotă D. Critères et méthodes..A. 1995. Le choix des investissements.Y. Românu I.. 1991.. Dimitriu Caracotă M.. 1964. coord. 6. Duncan F. Teora.. Ed. Evaluarea investiţiilor de capital. Vasilescu I.

... la sfârşitul anului........21 2.............................38 2....... Valoarea în timp a banilor este un concept de bază în domeniul financiar..............................39 Obiectivele unităţii de învăţare nr.5 Lucrare de verificare Unitatea 2................... Acest concept se bazează pe faptul că este preferabilă plata unei sume de bani astăzi mai degrabă decât la o dată în viitor.............. Se poate spune că valoarea viitoare a unui leu este de 1......................6 Bibliografie pentru Unitatea 2 ...... astfel încât....................36 2............................................ este posibil ca un leu să fie investit la o rată anuală a dobânzii........ 2 ............................................ să se acumuleze suma de 1.. orice valoare monetară nominală de astăzi va reprezenta mâine o valoare monetară sporită................3 Determinarea valorii în timp a banilor .....23 2............. 100 RON astăzi sunt un lucru sigur..............30 2........... rezultată din posibilitatea de reinvestire în fiecare an cu o eficienţă cel puţin egală cu cea asociată perioadei considerate.. 21 2.... ...1 Concept Teoria valorii în timp a banilor se referă la faptul că un leu deţinut astăzi valorează mai mult decât un leu promis a fi plătit într-o perioadă de timp în viitor.....identificaţi modalităţile de determinare a valorii în timp a banilor pornind de la modul de plată a dobânzii..............1 Concept ..................................................................................... spre exemplu de 8%......08 RON.................. 2 După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi să: ...definiţi conceptul de valoare în timp a banilor.diferenţiaţi tipurile de dobândă pe baza unor criterii.... pe când peste 5 ani aceşti bani pot valora mai puţin ca putere de cumpărare sau pot să nu fie returnaţi creditorului.... 2 VALOAREA ÎN TIMP A BANILOR CUPRINS Obiectivele unităţii de învăţare nr..........._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Unitatea de învă are nr... Aceasta este înţelesul conceptului de valoare în timp a banilor.......................4 Răspunsuri la Testele de autoevaluare .... Potrivit teoriei creşterii economice........................................ Drept urmare.... 21 Noţiunea de valoare în timp a banilor .............. un leu este un leu! Da............ Cum poate fi adevărat acest lucru ? La urma urmei..... 2................08 RON ca urmare a unei rate a dobânzii de 8% şi a unei perioade de timp de un an.......... dar un leu deţinut astăzi poate fi investit la bancă şi valoarea sa va creşte cu timpul........ de care poţi beneficia în acest moment.2 Elemente fundamentale... .

care reprezintă o linie orizontală împărţită în perioade de timp egale cum ar fi: zile. 0 5% -100 100 150 200 250 ? 1 2 3 4 5 Fig. Translaţia unei valori monetare de la perioade de timp situate posterior unui moment de referinţă către acel moment poartă numele de proces de discontare (sau actualizare). semestre sau ani. Sumele plătite sunt fluxuri de numerar negative.1 Exemplu de diagramă a fluxurilor de numerar Diagramele sunt realizate şi interpretate în funcţie de punctul de vedere al celui interesat: pentru debitor fluxurile de numerar reprezintă exact fluxuri negative (plăţi). A găsi echivalentul valorii banilor la diferite momente de referinţă implică translaţia valorilor monetare de la diferite perioade în timp către acel moment de referinţă. dar pentru creditor aceste fluxuri sunt pozitive (încasările sale).2 Elemente fundamentale A. trimestre. de tipul plăţilor sau încasărilor. Astfel. ipoteci. economii şi plăţi. 2. cea care determină. Ea ajută la vizualizarea problemei şi la a vedea dacă aceasta poate fi rezolvată pe baza metodelor valorii în timp a banilor. în timp ce sumele încasate sunt fluxuri de numerar pozitive. 22 . valoarea în timp a banilor. fie la sfîrşitul perioadei în care apare. Translaţia unei valori monetare de la perioade de timp situate anterior unui moment de referinţă către acel moment se numeşte proces de compunere (sau fructificare). 3. pentru fiecare proces în parte. sunt reprezentate de-a lungul acestei linii fie la începutul. Această translaţie implică utilizarea dobânzii._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Noţiunea de valoare în timp a banilor este utilizată pentru a putea compara diferitele variante investiţionale şi pentru a rezolva problemele de ordin financiar legate de împrumuturi. Diagrama fluxurilor de numerar O diagramă a fluxurilor de numerar este desenul unei probleme financiare care poziţionează toate fluxurile de numerar intrate (încasări) sau ieşite (plăţi) pe axa timpului. Diagrama fluxurilor de numerar este o axă a timpului Se trasează o axă a timpului. Fiecare flux de numerar. Modul de construire a unei diagrame a cash-flow-urilor este evidenţiat mai jos. luni. evaluarea tranzacţiilor financiare necesită evaluarea fluxurilor de numerar obţinute la diferite momente de timp. leasing.

cât şi începutul perioadei 3. adică: i= i = D = C = D × 100 .m. cât şi începutul perioadei 2. iar ratele dobânzilor aplicabile pe perioada respectivă sunt plasate deasupra axei temporale. altfel spus dobânda nu este reinvestită. unde: C rata dobânzii (din lb. vom prezenta modificările respective acolo unde ele au loc pe axa temporală. perioadele de timp considerate sunt exprimate în ani. B. Dacă rata dobânzii este constantă. dobânda exprimată valoric. dobânda reprezintă preţul plătit pentru capitalul pus la dispoziţie. Rata dobânzii indică astfel preţul necesar a fi plătit pentru un împrumut corespunzând unei valori de 100 unităţi monetare. Fluxurile de numerar necunoscute.d. acest lucru va fi arătat numai la nivelul primei perioade pe axa temporală. Intervalul de la 1 la 2 reprezintă perioada 2. dobânda simplă cuvenită se calculează după formula : 23 . reprezentată în general printr-o rată anuală. Fluxurile de numerar se plasează direct sub numerele reprezentând momentele de timp.a. pe care încercâm să le găsim cu ajutorul analizei. Dobânda acumulată anterior nu este folosită în calcule pentru perioadele următoare._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Momentul 0 este astăzi. adică momentul prezent. Momentul 2 se află poziţionat la două perioade de timp începând din momentul prezent şi reprezintă atât sfârşitul perioadei 2. capitalul investit. Dobânda Dobânda este preţul plătit de către un agent economic cu necesităţi de finanţare (debitor) pentru capitalul împrumutat de la un agent economic care dispune de capacităţi de finanţare (creditor). Ea se calculează ca procent din valoarea nominală a capitalului împrumutat – rata dobânzii. între momentele de timp. Cunoscându-se rata dobânzii. Dobânda simplă Dobânda simplă este suma obţinută prin aplicarea ratei de dobândă la suma iniţial investită. Pe scurt. atunci când valoarea ratei se schimbă. sunt indicate prin semnul întrebării « ? ». pe o perioadă de un an. Intervalul de la 0 la 1 reprezintă perioada 1. Momentul 1 este poziţionat la o perioadă de timp şi reprezintă atât sfârşitul perioadei 1. ş. engl. Dobănda este preţul capitalului împrumutat Dobânda se exprimă valoric sub forma unei sume de bani. Dacă nu se specifică altfel. – interest).

05 ×  60/360 = 83.000 RON pentru 3 ani la o rată anuală a dobânzii de 5% compusă anual. se constată diferenţa majoră între cele două tipuri de dobândă. obţinută pe baza considerării dobânzii compuse. atunci D = 10.109.25 RON.000 RON pentru 3 ani la o rată anuală a dobânzii de 5%. 360 12 Exemple: a) Dacă se împrumută 10.05 = 500 RON Dobânda în anul 2 = (10. cu valoarea de 1.000.25 RON.25= 1. 3. atunci: Dobânda în anul 1 = 10.000 ×  0. efect arătat şi în tabelul de mai jos.25 RON.22 Dobânda compusă trimestrial 347.500 RON.33 RON. Prin compararea valorii de 1.000 × 0. Dobânda totală pentru trei ani este 500 + 525 + 551.87 Dobânda compusă ia în calcul dobânda din perioadele anterioare Fig. obţinută pe baza aplicării dobânzii simple. Exemplu: Dacă se împrumută 10.576. Dobânda compusă poate fi văzută ca o serie succesivă de contracte de dobândă simplă.2 Tabel referitor la efectul compunerii dobânzii 24 .05 × 3 = 1.000 RON pentru 60 de zile la o rată anuală a dobânzii de 5% (presupunând că există 360 zile pe an). Dobânda câştigată în fiecare perioadă este adăugată la suma iniţială investită pentru a deveni noua sumă împrumutată pe perioada următoare.576.00 Dobânda compusă anual 299.05 = 525 RON Dobânda în anul 3 = (10._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR unde: D i n D = C×i×n = = = dobânda simplă rata dobânzii pentru o singură perioadă (în %) x zile y luni numărul de perioade de timp. atunci D = C ×  i ×  n = 10.500 + 525) × 0. în luni . b) Dacă se împrumută 10.599. în zile .05 = 551. Dobânda compusă Dobânda compusă este suma rezultată prin aplicarea ratei dobânzii asupra sumei iniţial investită plus dobânda acumulată în perioadele anterioare. Procedeul de compunere a dobânzii are un efect extraordinar asupra acumulării bogăţiei.500 RON.000 + 500) × 0.000 RON pentru 30 de ani utilizând o rată anuală de dobândă de 12% se obţin la sfârşitul perioadei: Tipul de dobândă Suma iniţială plus dobânda (RON) Dobânda simplă 46.000 ×  0. La o investiţie iniţială de 10.

să corespundă unei rate reale a dobânzii. de schimbul unor sume de bani. în fapt. Rata reală a dobânzii (rdr) este fundamental legată de schimbul unor cantităţi echivalente de bunuri fizice ori servicii sau. depinde de productivitatea marginală a capitalului fizic. mai general spus. iar rata anticipată a inflaţiei este ri. Ea reprezintă deci randamentul fondurilor împrumutate exprimat în bunuri şi servicii. fiind valabilă atât din punct de vedere al creditorilor – care urmăresc obţinerea unei rate nominale a dobânzii care să permită acoperirea eventualelor pierderi provocate de inflaţie şi obţinerea unei rate reale a dobânzii pozitivă. a unei puteri de cumpărare echivalente. fiind definită ca rata de schimb dintre valoarea unei valute astăzi şi valoarea aceleiaşi valute în viitor. Formula matematică de calcul a dobânzii compuse porneşte de la calculul sumei totale obţinute la sfârşitul perioadei de compunere (ST): ST = C(1 + i)n Deci: D = ST − C = C(1 + i)n − C = C[(1 + i)n − 1] Dobânda nominală şi dobânda reală Contribuţia “celui mai mare economist al Americii” Irwing Fisher (1867-1947) la dezvoltarea teoriei dobânzii este reflectată şi în importanţa acordată aprecierii diferite a dobânzii nominale (de piaţă) faţă de dobânda reală. ca expresie a echilibrului monetar (mai poartă numele şi de rata monetară a dobânzii) Această rată a dobânzii este legată. aceasta la rândul său fiind determinată de înclinaţia spre economisire a populaţiei şi nivelul tehnologiilor. În schimb. atunci rata nominală a dobânzii rdn se calculează cu formula : (1 + rdn) = (1 + rdr) (1 + ri) Relaţia exprimă legătura existentă între rata reală a dobânzii. cât şi pentru debitori – care sunt dispuşi să plătească o rată nominală a dobânzii care. putem obţine rata nominală a dobânzii ca având formula: rdn = ri + rdr + (ri × rdr) 25 Relaţia dintre dobânda nominală şi dobânda reală este relaţia lui Fisher . Rata reală a dobânzii. rata nominală a dobânzii şi rata anticipată (estimată) a inflaţiei. celelalte variabile rămânând neschimbate._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Se poate aprecia că dobânda compusă are un efect cu atât mai mare cu cât perioada de compunere în timp creşte şi cu cât rata dobânzii creşte. Rata nominală a dobânzii este rata care apare tipărită în publicaţiile financiare şi monetare. după scăderea ratei inflaţiei. Presupunând că rata reală a dobânzii este rdr. conform analizei lui Fisher. Efectuând calculele. rata nominală a dobânzii (rdn) include inflaţia estimată (ri).

_____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR În general. Rata periodică a dobânzii În evidenţierea tipurilor de dobândă de mai sus s-a pornit de la ipoteza unor perioade de compunere în timp echivalente anilor. când rata inflaţiei se situează sub valoarea de 10%. rata nominală a dobânzii este: rdn = Rata periodica × m = 0.03 × 4 = 12% 26 . zilnică sau orice alt interval de timp stabilit anterior (mai puţin de un an). rata periodică a dobânzii este mai mică decât rata nominală. Rata periodica a dobanzii = k = rdn = m = Dacă plata dobânzii se face doar o dată pe an. În consecinţă. lunară. relaţie denumită “ecuaţia lui Fisher”. dacă aceasta percepe o dobândă de 3% trimestrial. rata nominală a dobânzii este egală cu rata reală a dobânzii plus rata anticipată a inflaţiei. Această perioadă poate fi una semestrială. trimestrială. atunci m = 1. astfel că relaţia devine: rdn = ri + rdr Altfel spus. când dobânda se compune cu o frecvenţă mai mare decât o dată pe an (m > 1). În celelalte cazuri. Din ipoteză reiese că rata periodică a dobânzii (rata trimestrială) este de 3%. iar în acest caz rata periodică a dobânzii este egală cu rata nominală. Pentru perioade de compunere mai mici de un an se utilizează în calcule un alt tip de dobândă. Rata periodică este rata de dobândă calculată pentru fiecare perioadă considerată. Rata reală a dobânzii rezultă din expresia iniţială: rdr = 1 + rdn −1 1 + ri sau rdr = rdn − ri 1 + ri Rata reală a dobânzii este dificil de măsurat deoarece rata previzibilă a inflaţiei nu poate fi comensurată cu certitudine. termenul ri×rdr are valori foarte mici putând fi neglijat. iar numărul de perioade m = 4 (sunt 4 trimestre pe an). Exemplu: Să se calculeze rata nominală a dobânzii la un credit de consum oferit de o bancă. Formula de calcul este: rdn m rata nominală a dobânzii (se exprimă întotdeauna anual) numărul de perioade de compunere pe an.

126825 = 12. şi de perioadele diferite de compunere a dobânzii. Rata efectivă anuală a dobânzii depinde de rata periodică Rata efectivă anuală a dobânzii (REA) va fi întotdeauna mai mare decât rata nominală atunci când dobânda se compune mai mult de o dată pe an. Întrucât investitorii trebuie să facă o comparaţie între diversele tipuri de investiţii şi pe baza rentabilităţii obţinute.01)12 – 1 = 1.126825 – 1 = 0. iar în cazul acţiunilor dividendele se plătesc trimestrial. Dobânda variabilă reprezintă suma rezultată din aplicarea unei rate a dobânzii ce este dependentă de o rată de referinţă. Pe măsură ce numărul de perioade de compunere creşte.6825% Pentru împrumutul prin credit bancar se obţine: REA = (1+0. Prin urmare. Este cazul majorităţii împrumuturilor obligatare. 27 . între altele.125509 – 1 = 0. trebuie mai întâi să fie convertite amândouă ratele nominale ale dobânzii în ratele lor efective echivalente astfel încât efectele compunerii să fie vizibile. împrumutul pe baza cărţii de credit este mai costisitor decât împrumutul pe baza creditului bancar. Pentru a face o comparaţie corectă între două rate de dobândă. Dobânda fixă şi dobânda variabilă Dobânda fixă este suma obţinută prin aplicarea aceleiaşi rate de dobândă pe toată durata împrumutului/investiţiei. această comparaţie trebuie să se facă pe o bază comună. şi diferenţa între rata nominală şi cea efectivă creşte. pe care din cele două modalităţi de finanţare aţi alege-o ? Pentru împrumutul pe carte de credit se obţine: REA = (1+0. ca rata nominală compusă de un anumit număr de ori pe parcursul unui an”.125509 = 12. dobânda la conturile bancare se plăteşte lunar. reprezentată de rata anuală efectivă a dobânzii. în cazul în care se utilizează perioade diferite de compunere. Pentru a face conversia de la rata nominală la rata efectivă se foloseşte formula: r   REA =  1 + dn  − 1 m  Exemplu: m Presupunând că trebuie făcută o alegere între un împrumut pe baza utilizării unei cărţi de credit la care se percepe o rată de dobândă de 1% lunar sau unul pe baza unui credit bancar cu o rată de 12% trimestrial.03)4 – 1 = 1. majoritatea obligaţiunilor au dobânda semestrială.5509%. Astfel. Rata efectivă anuală a dobânzii este „acea rată anuală de dobândă care pe baza dobânzii simple produce aceeaşi sumă de dobândă._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Rata efectivă anuală a dobânzii Specificul diverselor tipuri de investiţii este evidenţiat.

în acest caz 3%. Efectele inflaţiei asupra valorii în timp a banilor Creşterea susţinută şi generalizată a preţurilor are efecte majore asupra valorii în timp a banilor. Ele pot reprezenta. deciziile investiţionale sunt inhibate. Exemplu : Modul de plată a dobânzii este elementul de bază în calculul valorii în timp a banilor Dacă se împrumută 1. Inflaţia distorsionează cel mai important mecanism de semnalizare din economia de piaţă: preţurile. atunci trebuie împărţită rata dobânzii la m = numărul de perioade de compunere pe an = 4 (numărul de trimestre pe an) pentru a obţine rata de dobândă pe perioadă (rata periodică). De asemenea.000 RON pentru 2 ani la o rată a dobânzii de 12% compusă trimestrial. Plăţile pot fi efectuate în timp sub mai multe forme : a) o singură plată . La fel. element pe care se centrează calculele valorii în timp a banilor. d) alte tipuri (continue etc. Numărul de perioade de compunere Variabila n din formulele utilizate la calculul valorii în timp a banilor reprezintă numărul de perioade. după cum a mai fost precizat anterior. LIBOR (London Interbank Offered Rate) pe piaţa interbancară londoneză – rată de referinţă cu utilizare internaţională sau indicele preţurilor de consum. C. Schimbările prezente sau anticipate ale ratei inflaţiei determină schimbări corespunzătoare ale ratei dobânzii. D.). Perioadele sunt intervale de timp egale. ceea ce antrenează scăderea producţiei şi poate duce. Rata de dobândă şi numărul de perioade sunt elemente ce trebuie ajustate concomitent pentru a putea reflecta corect numărul de perioade de compunere pe an înainte de a le utiliza în formulele valorii în timp a banilor. acest tip de dobândă variază şi în funcţie de bonitatea împrumutatului (debitorului). Creditorii ştiu că inflaţia le va eroda valoarea banilor lor pe perioada de timp pentru care au dat bani cu împrumut. în final. Modul de plată a dobânzii Modul în care se realizează plata dobânzii este una din cheile majore de rezolvare a problemelor de calcul a valorii în timp a banilor. astfel că ei cresc rata dobânzii în încercarea de a compensa eventualele pierderi. 28 . b) serii de plăţi egale . trebuie multiplicat numărul de ani cu m = 4 (numărul de trimestre) pentru a obţine numărul total de perioade (n = 8). Inflaţia este o componentă importantă în rata dobânzii. de exemplu._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Ca rată de referinţă poate fi. Astfel. ani sau perioade mai mici de un an. c) serii de plăţi inegale . la recesiune. ROBOR (Romanian Interbank Offered Rate) în România – adică rata dobânzii pe piaţa interbancară rezultată ca medie a ratelor de dobîndă pe care băncile şi le oferă reciproc pentru depozitele atrase pe termen scurt.

pe care din cele două modalităţi de finanţare aţi alege-o ? 29 . Test de autoevaluare 2._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Tema de reflecţie 2. f) suma rezultată prin aplicarea ratei dobânzii asupra sumei iniţial investită plus dobânda acumulată în perioadele anterioare. Alegeţi varianta corectă a următorului enunţ: Dobânda compusă reprezintă: d) dobândă care pe baza dobânzii simple produce aceeaşi sumă de dobândă.1 Pe baza unei expuneri de 400 de cuvinte evidenţiaţi influenţa inflaţiei asupra valorii în timp a banilor luând în considerare diverse tipuri de activităţi economice şi riscurile asociate acestora. 2.1 1. ca dobânda nominală compusă de un anumit număr de ori pe parcursul unui an. e) suma obţinută prin aplicarea ratei de dobândă la suma iniţial investită. Considerând că trebuie să alegeţi între un împrumut pe baza utilizării unei cărţi de credit la care se percepe o rată de dobândă de 2% lunar sau unul pe baza unui credit bancar cu o rată de 24% trimestrial.

Diferenţa dintre cele două valori depinde de numărul de perioade de compunere şi de rata dobânzii. În acest sens sunt importante următoarele aspecte: perioadele de timp trebuie să fie întotdeauna egale.4 RON şi VV5 = 161 RON 30 . Exemplu: Presupunem că depunem 100 RON într-un cont bancar care oferă o dobândă de 10% pe an. plăţile apar ori la începutul. Procesul de compunere determină valoarea viitoare pe baza unei valori prezente Valoarea viitoare pentru o singură plată se determină cu formula : VVn = VP(1 + i)n unde: VVn VP i n = = = = valoarea viitoare (acumulată) la sfârşitul a “n” ani._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 2. numărul de ani. este suma egală cu valoarea iniţială a unei sume de bani la care se adaugă dobânda acumulată. rata dobânzii plătită la sfârşitul anului. Procesul prin care se ajunge de la valoarea prezentă VP (present value – engl. Care este suma de care vom dispune la sfârşitul anului 5 ? În exemplul nostru n = 5. Ea reprezintă suma de bani pe care o va atinge o investiţie la un moment în viitor (notat pe diagramă cu V). se utilizează o rată fixă de dobândă compusă.10)1 = 110 RON. Valoarea finală la sfârşitul anului 1 va fi: VVn = VV1 = VP (1 + i)1 = 100 (1 + 0. adică valoarea prezentă (VP) multiplicată cu (1 + rata dobânzii). Identic: VV2 = VV1(1+i) = VP(1+i) (1+i)= VP (1+i)2 = 110 × 1.) la valoarea viitoare VV (future value – engl. numită şi suma compusă. ori la sfârşitul perioadei de timp .1 RON Deci. VV4 = 146.21 = 121 RON. astfel că VVn = VV5. la o rată fixă de dobândă compusă.331 =133.) a unei sume de bani se numeşte compunere. VV3 = VV2(1+i) = VP(1+i)2(1+i) = VP (1+i)3 = 110 × 1.3 Determinarea valorii în timp a banilor Determinarea valorii în timp a banilor se face luând în considerare modalitatea de efectuare a plăţii dobânzii. a) O singură plată Valoarea viitoare Valoarea viitoare (VV). valoarea prezentă sau suma iniţial investită.

5 Reprezentarea grafică a procesului de compunere (creştere) Figura arată cum suma de 1 leu creşte în timp la diverse rate ale dobânzii. Rata dobânzii este. El arată ce devine o sumă iniţială depusă la o rată a dobânzii i după n ani.3 Tabel cu exemplu de calcul al valorii viitoare (RON) 0 1 2 3 4 5 V 100 COMPUNERE 161 Fig. Cu cât rata dobânzii oferite este mai mare.10 133.0 110 1. câştigurilor.4 Diagrama fluxurilor de numerar în calculul valorii viitoare Valoarea viitoare a 1 RON 5 4 3 2 1 k= k= k = 5% k = 0% 2 4 6 8 10 12 14 Perioade Fig. atunci fondurile din contul respectiv vor creşte cu o rată de 15% pe perioada respectivă. 3. 3._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Termenul (1+i)n se numeşte factorul de compunere a valorii viitoare pentru o rată a dobânzii i (mai este denumit şi coeficientul de dobândă compusă sau factorul de fructificare).4 146. 31 .10 146.41 1. Perioadă 1 2 3 4 5 Sumă la Factorul de Sumă la începutul compunere sfârşitul perioadei perioadei 100 1. dividendelor etc.10 161.0 Fig. populaţiei. o rată de creştere: dacă o sumă depusă în cont.0 121 1. 3. aduce o dobândă de 15%.1 133.10 121.10 110. Conceptul de compunere poate fi aplicat oricărei mărimi care poate creşte: cifrei de afaceri. de fapt.1 1. cu atât ritmul de creştere este mai mare.

_____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR

Valoarea prezentă Valoarea prezentă (VP) a unui flux de numerar, plătibil după n ani în viitor, este reprezentată de suma care, dacă ar fi disponibilă în momentul prezent (notat P), ar creşte, astfel încât să atingă valoarea respectivă în viitor. În exemplul nostru, deoarece suma de 100 RON va creşte la o valoare de 161 RON într-o perioadă de 5 ani la o rată a dobânzii de 10%, această sumă de 100 RON reprezintă valoarea prezentă a sumei de 161 RON plătibilă după cinci ani de la momentul actual la i = 10%. Procesul de actualizare determină valoarea prezentă pe baza unei valori viitoare Procesul de determinare a valorii prezente VP a unui flux de numerar sau a unei serii de fluxuri de numerar se numeşte procesul de actualizare (discontare), proces invers procesului de compunere. Ştiind că :

VVn = VP(1 + i)n

atunci :

VP =
1

VVn

(1 + i)

n

= VVn ×

1 (1 + i)n

se numeşte factorul de actualizare (sau (1 + i)n coeficientul de discontare) pentru o rată de actualizare i şi n perioade. El exprimă valoarea actuală a unei sume (încasată sau cheltuită) într-un an viitor n pentru rata de actualizare i. Termenul 0
P

1

2

3

4

5

100

ACTUALIZARE

161

Fig. 3.6 Diagrama fluxurilor de numerar pentru valoarea prezentă

Valoarea prezentă a 1 RON 1 0, 0, 0, 0,

k = 0% k = 5% k =10% k = 15%

2 4 6 8 10 12 14 Perioade Fig. 3.7 Reprezentarea grafică a procesului de actualizare (discontare)
32

_____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR

Figura arată cum valoarea actualizată a sumei de 1 leu descreşte pe măsură ce perioada de actualizare este mai mare. Curbele trasate arată că: 1) valoarea prezentă a unei sume plătibile la o dată viitoare descreşte pe măsură ce data efectuării plăţii este mai îndepărtată în viitor faţă de momentul prezent; 2) rata de descreştere este cu atât mai mare cu cât rata dobânzii (sau rata de actualizare) este mai mare. La rate de actualizare relativ mari, sumele plătibile în viitor au o valoare foarte mică în prezent. b) Serii de plăţi B1) Serii de plăţi egale Anuitatea este o serie de plăţi sau încasări egale ca valoare care apar la intervale de timp egale. În funcţie de momentul de efectuare a plăţilor (la începutul sau la sfârşitul perioadei) există patru categorii de anuităţi: a) anuităţi obişnuite – specifice seriilor de anuităţi în care sumele apar la sfârşitul perioadei de timp; b) anuităţi speciale (denumite şi datorate) – specifice seriilor de anuităţi în care sumele apar imediat la începutul perioadei de timp; c) anuităţi întârziate – specifice seriilor de anuităţi în care sumele apar peste două sau mai multe perioade de timp la sfârşitul perioadelor; d) anuităţi perpetue (perpetuităţi) – plăţile anuale fixe se fac perpetuu în timp. Anul 0 1 2 3 4 5 Anuităţi speciale 100 100 100 100 Anuităţi obişnuite 100 100 100 100 Anuităţi întârziate cu 1 an 100 100 100 100 Fig. 3.8 Tabel pentru un exemplu de anuităţi de 100€ pe 4 ani Valoarea viitoare a unei anuităţi Valoarea viitoare a unei anuităţi este suma pe care o va atinge fluxul anual de plăţi viitoare, aşteptate sau promise, compuse la momentul viitor (V) în funcţie de numărul de perioade de compunere n şi de rata dobânzii i. Presupunem că depunem o sumă S = 100 RON la sfârşitul fiecărui an într-un cont bancar pentru o perioadă de 3 ani, la o rată a dobânzii de 15%. Care este suma disponibilă la sfârşitul celor 3 ani?
33

Anuitatea şi tipurile de anuităţi

_____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR

0

1

2

3

n-1

n
V

100

100

100

100

100

Fig. 3.9 Diagrama fluxurilor de numerar pentru calculul valorii viitoare a unei anuităţi obişnuite VVAn = S(1+i)n-1 + S(1+i)n-2 + … + S(1+i)1 + S VVAn = S [(1+i)n-1 + (1+i)n-2 + … + (1+i)1 + 1] Elementele parantezei pătrate reprezintă o progresie geometrică crescătoare, în care primul termen este p = 1, iar raţia q = 1 + i. Suma acestei progresii Sn este: 1 − qn 1 − (1 + i)n 1 − (1 + i)n 1 − (1 + i)n (1 + i)n − 1 Sn = p = = =− = 1− q 1 − (1 + i) 1− 1− i i i Prin urmare:
n   (1 + i)n − 1 VVAn = S ×  ∑ (1 + i)n − t  = S ×   i t =1       

Procesul de compunere a unei anuităţi utilizează coeficientul cumulativ de dobândă compusă

 (1 + i)n − 1 Termenul   reprezintă factorul de compunere a unei i     anuităţi sau coeficientul cumulativ de dobândă compusă. El arată ce devine după n ani o sumă depusă constant în fiecare an al perioadei la o rată a dobânzii i.
 (1 + 0,15)3 − 1 VVA 3 = 100 ×   = 100 × 3,4725 = 347,25 RON 0,15    
Valoarea prezentă a unei anuităţi

Valoarea prezentă a unei anuităţi este suma reprezentând fluxul anual de plăţi viitoare, aşteptate sau promise, actualizate la momentul prezent la o rată a dobânzii i şi pe perioada n.

34

_____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 0 P 1 2 3 n-1 n 100 100 100 100 100 Fig.. +  1 (1 + i)2 (1 + i)n   (1 + i) progresie 1 geometrică descrescătoare. Exemplu : Care este valoarea actualizată a beneficiilor dacă anual se obţine un beneficiu de 100 RON timp de 3 ani pentru o rată de actualizare de 15% ? Elementele din paranteza pătrată reprezintă o Procesul de actualizare a unei anuităţi utilizează coeficientul cumulativ de discontare  (1 + 0. + S × 1 (1 + i)n  1 1 1  VPAn = S ×  + + . El arată valoarea actuală a unei sume (încasată sau cheltuită) în mod constant în fiecare an al perioadei n pentru rata de actualizare i. 3.15)3 − 1  VPA 3 = 100 ×  = 100 × 2.11 Diagrama fluxurilor de numerar pentru calculul valorii prezente a unei anuităţi obişnuite Formula matematică este : VPA n = S × 1 (1 + i) 1 + S× 1 (1 + i) 2 + .. iar 1+ i 1 raţia q = . în care primul termen notat p = . va rezulta : VPAn = S ×  n   i(1 + i)     (1 + i)n − 1 Factorul  se cheamă factorul de actualizare a unei n   i(1 + i)    anuităţi sau coeficientul cumulativ de discontare (actualizare).323 RON 3  0. Suma acestei progresii Sn este: 1+ i 1 1− n 1− q 1 (1 + i)n (1 + i)n − 1 Sn = p = × = 1 1− q 1+ i i(1 + i)n 1− 1+ i  (1 + i)n − 1 Prin urmare...15(1 + 0.283225 = 228.15)    35 .

suma aferentă dobânzii scade. fluxul de numerar pentru fiecare an trebuie să fie 1. calculul unei perpetuităţi este uşor de efectuat.000 $._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Rambursarea capitalului Procesul de rambursare a capitalului împrumutat se referă numai la împrumuturi amortizate Rambursarea capitalului se referă la procesul de restituire a capitalului împrumutat prin efectuarea de plăţi periodice egale . valoarea sa prezentă nu poate fi calculată prin simpla actualizare a acestor fluxuri unul câte unul. Din fericire.000 RON. fiecare rată fiind plătibilă la sfârşitul anului. sumă ce trebuie rambursată în 3 rate egale timp de 3 ani. iar rata sa de rentabilitate este de 12%.anuităţi.000 ×   = 1. Care este plata anuală ce trebuie efectuată?  0.12 = 120 RON.37411 = 374. Pentru a găsi rambursarea anuală a capitalului (notată cu R) se utilizează formula :  i(1 + i )n  R = C×   n  (1 + i ) − 1    n   i(1 + i) Factorul   se cheamă coeficientul de recuperare a n  (1 + i) − 1   capitalului împrumutat şi arată suma anuală ce trebuie plătită în fiecare an al perioadei n pentru rambursarea unui împrumut inclusiv dobânda la o rată a dobânzii i. Anuităţile sunt formate din două componente: o parte din suma împrumutată ce se înapoiază la scadenţa convenită numită amortisment (sau principal) şi dobânda aferentă sumei rămase de restituit la acel moment.06) − 1    Perpetuităţi O anuitate care se derulează continuu pe o perioadă nedefinită în timp se numeşte perpetuitate.06(1 + 0. Tipul de împrumuturi care se recuperază în acest mod poartă numele de împrumuturi amortizate. Astfel. rata dobânzii fiind de 6%.11 $ 3  (1 + 0. Prin urmare : VPP = CF / i = CF × (1 / i) 36 . În timp ce valoarea amortismentului creşte. valoarea prezentă a unei perpetuităţi (VPP) multiplicată cu rata de 12% trebuie să egaleze fluxul de numerar anual de 120 RON (VPP × i = CF).000 RON × 0. Ca urmare a faptului că o perpetuitate are un număr infinit de fluxuri de numerar.000 × 0. anuitatea rămânând astfel constantă. Exemplu: Presupunem o firmă care împrumută o sumă de 1.06)3  R = 1. Cunoscând că o perpetuitate costă 1.

000 RON plătibili peste 6 ani? 4. se pot folosi formulele valabile pentru anuităţi dacă unele fluxuri de numerar sunt egale valoric. Totuşi. Pentru a determina în acest caz valoarea prezentă sau valoarea viitoare trebuie să se găsească valoarea prezentă sau valoarea viitoare a fiecărui flux de numerar şi apoi să se însumeze aceste valori._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Valoarea prezentă a unei perpetuităţi de 1 RON la o rată de actualizare i este 1/i. Aflaţi valoarea indicată pentru fiecare din următoarele anuităţi obişnuite: a. putând fi astfel combinate încât să constituie o anuitate. Valoarea prezentă VP a unei anuităţi reprezentată prin plăţi de câte 200 RON la fiecare 3 luni. 37 . B1) Serii de plăţi inegale Dacă fluxurile de numerar sunt inegale nu se pot folosi formulele aplicate anuităţilor. pe o perioadă de 4 ani. la o rată nominală de 12%.000 RON plătibili în momentul prezent sau 2. Valoarea viitoare a unei anuităţi reprezentată prin plăţi de câte 200 RON la fiecare 6 luni. pe o perioadă de 4 ani. b.2 3.2 Pe baza unei expuneri de 200 de cuvinte arătaţi cum afectează procesul de compunere semianuală numărul de perioade de compunere şi rata dobînzii şi importanţa sa practică în viaţa reală. care dintre următoarele sume este mai valoroasă: 1. la o rată nominală de 12%. Valoarea prezentă a unei perpetuităţi de 150 RON la rata i este 150 RON / i. Tema de reflecţie 2. Test de autoevaluare 2. Considerând o rată de actualizare de 14%.

suma de 1.06)4 – 1 = 1.06)8 − 1 VV = 200 ×   = 200 × 9. Prin urmare.000 RON plătibilă în prezent. Aflaţi valoarea la care va ajunge suma de 500 RON în fiecare din următoarele condiţii: a. împrumutul pe baza cărţii de credit este mai costisitor decât împrumutul pe baza creditului bancar. 38 .000 x (1 + 0.2 3. c. valoarea prezentă în acest caz va fi :  (1 + 0.2682 = 26. a) Rata dobânzii utilizată în calcul va fi rata periodică. rata de 12% compusă anual pe o perioadă de 5 ani.5717 = 2514. Valoarea ei este 6%.14)6 = 1. Test de autoevaluare 2. rata de 12% compusă trimestrial pe o perioadă de 5 ani. De asemenea. valoarea viitoare în acest caz va fi :  (1 + 0.03(1 + 0.82% Pentru împrumutul prin credit bancar se obţine: REA = (1+0. numărul total de perioade va fi 2 x 4 ani = 8 perioade (semestre)._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Răspunsuri la testele de autoevaluare Test de autoevaluare 2.8966 = 1979. Calculând valoarea viitoare a sumei de 1.06     b) Rata periodică în această situaţie va fi: 12% : 4 trimestre = 3%. d. b. Prin urmare. peste 6 ani aceasta va fi: VV1000 = 1. Pentru împrumutul pe carte de credit se obţine: REA = (1+0.000 RON plătibilă peste 6 ani. 4. Numărul total de perioade va fi 4 trimestre x 4 ani = 16 perioade (trimestre).03)16 − 1  VP = 200 ×  = 200 × 12.194.1 3.97 RON Prin urmare.24%.33 RON 0.02)12 – 1 = 1.000 x 2.2624 = 26.35 RON 16   0. c) 4.2682 – 1 = 0.03)    Lucrare de verificare Unitatea 2 1.2624 – 1 = 0.19497 = 2. rata de 12% compusă lunar pe o perioadă de 1 an. anume rata dobânzii nominale 12% împărţită la numărul de perioade pe an 2 (semestre). rata de 12% compusă semestrial pe o perioadă de 5 ani.000 RON plătibili astăzi este mai valoroasă decât suma de 2. Prin urmare.

... 2. 1995 . Ed.F. Economică. 8.. Bucureşti. Halpern P. Lumby S. şi colectiv.. Bucureşti. rata de 12% compusă anual pe o perioadă de 5 ani. Vasilescu I. 3rd edition. Dimitriu Caracotă M. 1999. Richard D. 7. RON cu o dobândă de 6% (inclusiv dobânda la soldul neachitat din fiecare an)? Care este suma totală actualizată a beneficiilor unei firme care aduce un profit anual de 12 mil. Ed. 4. Westerfield R. Economică. Dimitriu Caracotă M. Ed... NY. Didactică şi Pedagogică.. 6. 5th edition. RON. rata de 12% compusă trimestrial pe o perioadă de 5 ani. 1994. Richard D. Memorator de formule matematice. anul 1: 70 mil. anul 2: 130 mil. 4. Kane A._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 2. 1994. d. RON obţinut de un obiectiv de investiţii peste 5 ani în condiţiile unei rate de actualizare de 10%? Ce sumă trebuie plătită anual timp de 10 ani pentru a rambursa un împrumut de 150 mil. Bucureşti. Ed.. 1999. pentru o rată de actualizare de 12% ? 3. Irwin Inc.. Credit. Caracotă D. Bănci. 39 . 5. Marcus A.. Irwin Inc.. Bodie Z. 5. Evaluarea investiţiilor de capital. Purcaru I. N..F. London.. RON. Bradford J. anume. Ed. RON timp de 15 ani. coord. pentru o rată de discontare de 8%? Care este valoarea actualizată a unei investiţii de 200 mil. Ross St.Y. 1995. Floricel Ctin... Fundaţiei PRO. 1998. Chapman & Hall. Bucureşti. Feasibility study for the investments projects based on UNIDO methodology assisted by the computer. Lito ASE. rata de 12% compusă lunar pe o perioadă de 1 an. RON realizată în 2 ani. Brigham E. Investments.. Care este valoarea actualizată a unui beneficiu de 125 mil. Românu I. Managementul investiţiilor. Weston J. c. 6. Bucureşti.. Mărgăritar. b.. Fundamentals of corporate finance. Finanţe manageriale. Dardac N. Basno C. Bucureşti. 1989.. rata de 12% compusă semestrial pe o perioadă de 5 ani. Investment Appraisal and Financial Decisions.. Bibliografie pentru Unitatea 2 1. Monedă. 3. Aflaţi valoarea la care va ajunge suma de 500 RON în fiecare din următoarele condiţii: a. 2004 . 9..

... firma se aşteaptă ca fluxurile sale de numerar viitoare să fie mai mari decât în situaţia în care investiţia nu ar fi fost realizată........................................ nu ar avea nici un sens realizarea acestei investiţii...... . 3 ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR CUPRINS Obiectivele unităţii de învăţare nr.. 3.. a averii proprietarilor săi................................................................... 3 .. 3 După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi să: ................. altfel................................. Atunci când investeşte în active noi....2 Determinarea fluxurilor de numerar pentru un proiect de dezvoltare.....3 Determinarea fluxurilor de numerar pentru un proiect de înlocuire............................40 3....... Reuşita procesului de stabilire a unui buget de investiţii (sau......40 3......... rezultate în urma realizării unui proiect de investiţii şi cele obţinute fără proiectul de investiţii respectiv..........1 Fluxurile de numerar asociate investiţiilor O firmă investeşte numai în scopul maximizării valorii sale de piaţă......explicaţi raţionalizarea capitalului.. în consecinţă.......47 3....categorisiţi fluxurile de numerar asociate investiţiilor.........43 3.... Stabilirea bugetelor de investiţii implică angajarea fondurilor în proiecte care vor determina generarea şi creşterea unor fluxuri de numerar estimate pe o lungă perioadă de timp...... Firma va obţine fluxuri de numerar (cash-flowuri) viitoare ca urmare a deciziilor sale de investiţie anterioare. altfel spus....................... aceasta însemnând maximizarea profitului său şi.............1 Fluxurile de numerar asociate investiţiilor.. Diferenţa dintre fluxurile de numerar ale firmei.................5 Lucrare de verificare Unitatea 3........................................... Estimarea fluxurilor de numerar ale proiectului de investiţii – cheltuielile de investiţii şi beneficiile anuale previzionate după ce investiţia este pusă în funcţiune – este un proces legat în mod direct de decizia de acceptare sau nu a proiectului.. ambele tipuri considerate pe o perioadă dată de timp....6 Bibliografie pentru Unitatea 3 ......48 3........4 Răspunsuri la Testele de autoevaluare ..... ......49 Obiectivele unităţii de învăţare nr........ Fluxurile de numerar incrementale sunt fluxuri de creştere datorate investiţiilor 40 .......45 3......_____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Unitatea de învă are nr...... se numesc fluxuri de numerar incrementale (de creştere).determinaţi modul de calcul al fluxurilor de numerar........... de alocare a capitalului) este estimarea corectă a intrărilor şi ieşirilor de numerar previzionate generate de proiect....

cash-flow-uri investiţionale. În acelaşi timp. trebuie avut în vedere că impozitele care se utilizează în calcularea fluxurilor de numerar sunt cele efectiv plătite şi nu impozitele de plătit care apar atunci când se aplică cheltuiala cu amortizarea în bilanţul contabil._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Deoarece este dificil să se realizeze estimări exacte ale costurilor şi veniturilor pentru un proiect mare şi complex. cash-flow-uri la sfârşitul duratei de viaţă a investiţiei. Există două reguli pentru ca analiştii financiari să evite greşelile: 1. erorile de estimare pot fi destul de mari. Flux de numerar = Profit net din operare net (CF net) după impozitare + Amortizare Cash-flow-ul net este fluxul de numerar după impozitare plus amortizarea CF net = (Cifra de afaceri – Cheltuieli de exploatare) (1-T) + Amortizare unde T = rata impozitului pe profit aplicat firmei. costurile construcţiei unităţilor de producţie ca şi cele ale achiziţionării de utilaje sunt dificil de evaluat cu precizie. fluxurile de numerar pot fi foarte diferite de profiturile înregistrate în contabilitate. în general. 2. trebuie considerate ca relevante în luarea deciziei numai fluxurile de numerar care sunt generate prin realizarea proiectului. Veniturile din vânzări şi costurile de operare pe toată durata de viaţă a proiectului au. cheltuielile prealabile producţiei care apar în perioada de început a proiectului şi care se împart pe mai mulţi ani. Fluxurile de numerar ce apar ca urmare a realizării unei investiţii în cadrul unei firme sunt clasificate în : 1. În ceea ce priveşte primul aspect. deciziile de investiţii trebuie să se bazeze pe fluxurile de numerar şi nu pe profitul contabil . fluxul de numerar net după impozitare al firmei ar trebui să reprezinte consecinţele exprimate prin valori băneşti ale activităţilor firmei pe perioada respectivă. 41 . Gradul de nesiguranţă este cu atât mai mare cu cât estimarea fluxurilor de numerar se face pentru un moment mai îndepărtat în timp. care să fie luate în considerare în calcule. incluzând orice nouă investiţie. 1. 2. Orice investiţie presupune: unul sau mai multe active fixe. cash-flow-uri de exploatare. 3. Un prim pas în estimarea fluxurilor de numerar este identificarea categoriilor de fluxuri relevante. un grad şi mai mare de incertitudine. Mai general spus. Cash-flow-urile investiţionale reprezintă fluxurile de numerar associate cu achiziţionarea sau cu vânzarea activelor fixe. un activ cumpărat şi un activ vândut. Deseori.

42 . Cash-flow-urile la sfârşitul duratei de viaţă economică a proiectului.1 Utilizând maxim 200 de cuvinte încercaţi să explicaţi de ce deciziile de investiţii trebuie să se bazeze pe fluxurile de numerar şi nu pe profitul contabil. dar care sunt asimilate acestuia. 3. adică acele fluxuri de numerar viitoare care nu provin din exploatarea propriu-zisă a proiectului de investiţii. Cash-flow-urile rezultate din schimbarea valorii amortizării. de cheltuieli de .Cash-flow-urile rezultate din diferenţa de venituri din vânzări în situaţiile cu şi fără proiect.Cash-flow-urile obţinute din schimbarea valorii impozitelor şi taxelor rezultate ca urmare a schimbării valorii veniturilor şi cheltuielilor .Cash-flow-urile obţinute din diferenţa exploatare în situaţiile cu şi fără proiect . Tema de reflecţie 3. Cash-flow-urile de exploatare sunt fluxurile de numerar obţinute direct din activitatea de exploatare (de zi cu zi) a firmei şi pot fi reprezentate prin următoarele componente : . ._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 2.

080 RON + ∆ Cheltuieli de amortizare anuale 3.920 RON ______________________________________________________ = ∆ Rezultatul net 10.000 RON .000 Investiţia în creşterea stocurilor = 15. Calculul cash-flow-ului de exploatare anual ∆ Încasări anuale din vânzări 40. pentru ca apoi să o adunăm împreună cu amortizarea la rezultatul net. 43 .000 Cheltuielile anuale de exploatare datorate investiţiei = 25.∆ Cheltuieli de amortizare anuale 3.000 RON ______________________________________________________ = Cash-flow de exploatare anual 13.000 Durata de viaţă economică a investiţiei = 30 Valoarea rămasă la finele duratei de viaţă economică = 10.080 RON În cazul existenţei cheltuielilor financiare (cheltuielile cu dobânda) este necesar ca aceasta să fie scăzută la fel ca şi cheltuielile cu amortizarea pentru a afla profitul brut.000 Investiţia în creşterea creanţelor = 5.000 RON + Investiţia în creşterea creanţelor 5.000 Cota impozitului pe profit = 16 RON RON RON ani RON RON RON % Calculul celor trei tipuri de fluxuri de numerar : 1. Calculul cash-flow-ului investiţional Cheltuielile cu investiţia propriu-zisă 100.000 Încasările anuale din vânzări datorate investiţiei = 40. ci de cea financiară a firmei.∆ Impozitul pe profit 1.∆ Cheltuieli anuale de exploatare 25.000 RON + Investiţia în creşterea stocurilor 15. precum şi influenţa cheltuielilor financiare – care nu sunt considerate a fi legate de activitatea de exploatare.000 RON ______________________________________________________ = Cash-flow investiţional 120. cu următoarele date : Cheltuielile cu investiţia = 100.000 RON . Se consideră următorul exemplu de calcul.000 RON ______________________________________________________ = ∆ Rezultatul exploatării 12.2 Determinarea fluxurilor de numerar în cazul unui proiect de extindere (dezvoltare) a firmei Proiectul de extindere reprezintă acel proiect care implică firma în investirea în noi active fixe în vederea creşterii vânzărilor.000 RON . contabilă.000 RON ______________________________________________________ = ∆ Cash-flow-uri brute anuale 15. Aceste operaţii matematice se fac pentru a elimina influenţa amortizării – care este o chletuială pur scriptică._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 3.000 RON 2.

000 RON + Recuperarea investiţiei în creşterea fondului de rulment 20.000. 15. 44 . 6. 14.000 RON ______________________________________________________ = Cash-flow la sfârşitul duratei de viaţă a proiectului 30. 9. Cota de impozit pe profit este de 16%. 11.1 Sumarul tuturor cash-flow-urilor associate investiţiei de extindere (RON) Test de autoevaluare 3. 2.000 Anii 1-30 13.000 RON. iar valoarea sa reziduală este de 200.000 Fig. 16. 12.120. 17.000 RON şi cheltuielile cu investiţia de 1. 19. Investiţia are o durată de viaţă de 25 de ani. 5._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 3. Calculul cash-flow-ului la sfârşitul duratei de viaţă a investiţiei Valoarea rămasă la finele duratei de viaţă economică a proiectului 10.000 RON.000 RON Tipul de cash-flow 1) CF investiţional 2) CF de exploatare 3) CF la sfârşitul perioadei Momentul zero .080 Sfârşitul anului 30 30. 4. 13. 7. nr. 3. 10. 8. cheltuielile anuale de exploatare de 95. 4. 18.1 Calculaţi cash-flow-ul de exploatare anual luând în considerare încasările anuale din vânzari în sumă de 150.000 RON.

Valoarea contabilă a echipamentului existent 10.000 40.000 16 RON RON % = = 4.000 13.000 2.750 10 13.750 RON ______________________________________________________ = Venitul obţinut din vânzarea echipamentului existent 2.000 RON RON = 10 ani = = = = 10.Valoarea de piaţă a echipamentului vechi + Impozitul pe venitul realizat din vânzarea strungului existent 40.000 360 RON RON RON ______________________________________________________ = Cash-flow investiţional 27.360 RON Calculul impozitului pe venitul din vânzarea echipamentului Preţul de vânzare a echipamentului existent 13. Calculul celor două tipuri de fluxuri de numerar ce apar în acest caz este : 1.000 RON ani RON RON În acest caz apar două tipuri de fluxuri de numerar : cash-flow-ul investiţional şi cash-flow-ul de exploatare anual.000 8._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 3.250 RON Impozitul pe venitul obţinut din vânzarea echipamentului existent (cota 16%) 360 RON 45 .000 RON .3 Determinarea fluxurilor de numerar în cazul unui proiect de înlocuire a unui echipament Se consideră următoarele date pentru efectuarea calculului : Valoarea contabilă a echipamentului existent Durata de viaţă a echipamentului existent Valoarea de piaţă a echipamentului Preţul de cumpărare a unui echipament nou Durata de viaţă economică a echipamentului nou Creşterea anuală a încasărilor din vânzări datorate investiţiei în anul 1 în anii 2-10 Reducerea anuală a cheltuielilor de exploatare datorate investiţiei în anul 1 în anii 2-10 Cota impozitului pe profit = = = 1. Calculul cash-flow-ului investiţional Preţul de cumpărare al unui echipament nou .

bugetul de investiţii trebuie.∆ Impozit pe profit (16%) 1. Ca urmare.668 Anii 2-10 8.075 = 2. să fie limitat.925 RON _____________________________________________________________ = ∆ Rezultatul exploatării 2. 4. nr.000 RON + ∆ Cheltuieli anuale de exploatare (reducere) 2.∆ Amortizare 2.132 RON _____________________________________________________________ = ∆ Rezultatul net 5.878 RON Tipul de cash-flow 1) CF investiţional 2) CF de exploatare Momentul zero . managerii financiari apelează la pieţele financiare pentru achiziţionarea sumelor de capital necesare pentru finanţarea tuturor proiectelor acceptabile.000 RON + ∆ Cheltuieli anuale de exploatare (reducere) 1.668 RON Pentru anii 2-10 : ∆ Încasări anuale din exploatare (creştere) 8.000 RON .27.925 RON.2 Sumarul tuturor cash-flow-urilor asociate investiţiei de înlocuire (RON) Raţionalizarea capitalului fix Raţionalizarea capitalului este rezultatul unui buget limitat al investiţiilor În cazul în care firma are un număr mare de proiecte de investiţii bune într-un anumit an. de asemenea.925 RON _____________________________________________________________ = ∆ Rezultatul exploatării 7.943 RON + ∆ Amortizare 2.∆ Impozit pe profit (16%) 332 RON _____________________________________________________________ = ∆ Rezultatul net 1.878 Fig.000 RON ._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 2. Calculul cash-flow-ului de exploatare anual Amortizarea anuală ce trebuie luată în calcul la determinarea cash-flow-ului net va fi ∆ Amortizare = 4. Această situaţie este cunoscută sub numele de raţionalizarea capitalului.925 RON _____________________________________________________________ = Cash-flow de exploatare anual 4.360 Anul 1 4.∆ Amortizare 2. 46 .000 – 1.925 RON _____________________________________________________________ = Cash-flow de exploatare anual 8.075 RON . Există cazuri în care unele firme îşi stabilesc limite de fonduri necesar a fi achiziţionate. Pentru anul 1 : ∆ Încasări anuale din exploatare (creştere) 4.075 RON .743 RON + ∆ Amortizare 2.

_____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR

Când un manager financiar se confruntă cu raţionalizarea capitalului fix pe termen scurt, obiectivul său este acela de a alege dintre toate proiectele de investiţii disponibile acel subgrup de proiecte care maximizează valoarea actuală netă totală VAN supusă constrângerii de capital. Rezultate satisfăcătoare se obţin prin clasificarea proiectelor în funcţie de valoarea lor actualizată netă pe 1 RON a costului iniţial. Raportul VAN / 1 RON cost iniţial aşează în primele poziţii ale unei liste de selecţie proiectele ale căror costuri sunt scăzute. Se pot alege astfel cu uşurinţă un grup de proiecte care: a) au VAN pozitive şi b) utilizează în întregime bugetul limitat de capital.

Test de autoevaluare 3.2
Calculaţi impozitul pe venitul obţinut din vânzarea unui echipament ce va fi înlocuit pe baza unei investiţii cunoscând că: preţul de cumpărare a unui echipament nou este de 70.000 RON, valoarea contabilă a echipamentului este de 25.500 RON, iar preţul său de vânzare este de 30.000 RON. Cota de impozit pe profit este de 16%. 20. Diferenţiaţi conceptul de formare a capitalului fix brut intern de cel de formare a capitalului fix net intern folosind spaţiul liber de mai jos

Răspunsuri la testele de autoevaluare Test de autoevaluare 3.1
Calculul cash-flow-ului de exploatare anual este:
∆ Încasări anuale din vânzări 150.000 RON - ∆ Cheltuieli anuale de exploatare 95.000 RON ______________________________________________________ = ∆ Cash-flow-uri brute anuale 55.000 RON - ∆ Cheltuieli de amortizare anuale 32.000 RON ______________________________________________________ = ∆ Rezultatul exploatării 23.000 RON - ∆ Impozitul pe profit 3.680 RON ______________________________________________________ = ∆ Rezultatul net 19.320 RON + ∆ Cheltuieli de amortizare anuale 32.000 RON ______________________________________________________ = Cash-flow de exploatare anual 51.320 RON

47

_____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR

Formula de calcul pentru amortizarea anuală este: Amortizarea anuală = (Valoarea investiţiei – Valoarea reziduală) : Durata de viaţă Amortizarea anuală = (1.000.000 – 200.000) : 25 = 32.000 RON :

Test de autoevaluare 3.2
Calculul impozitului pe venitul din vânzarea echipamentului nu va ţine cont de preţul noului echipament, astfel că va rezulta:
Preţul de vânzare a echipamentului existent 30.000 RON - Valoarea contabilă a echipamentului existent 25.500 RON ______________________________________________________ = Venitul obţinut din vânzarea echipamentului existent 4.500 RON Impozitul pe venitul obţinut din vânzarea echipamentului existent (cota 16%) 720 RON

Lucrare de verificare Unitatea 3
1. Calculaţi fluxurile de numerar ce apar în cazul unei investiţii de extindere cunoscând următoarele date:
Cheltuielile cu investiţia Investiţia în creşterea stocurilor Investiţia în creşterea creanţelor Durata de viaţă economică a investiţiei Valoarea reziduală Încasările anuale din vânzări Cheltuielile anuale de exploatare Cota impozitului pe profit = = = = = = = = 50.000 3.000 1.500 10 5.000 9.000 6.500 16 RON RON RON ani RON RON RON %

2. Calculaţi fluxurile de numerar ce apar în cazul unei investiţii de înlocuire având în vedere următoarele date:
Valoarea contabilă a echipamentului existent Durata de viaţă a echipamentului existent Valoarea de piaţă a echipamentului Preţul de cumpărare a unui echipament nou Durata de viaţă economică a echipamentului nou Creşterea anuală a încasărilor din vânzări datorate investiţiei în anul 1 în anii 2-10 Reducerea anuală a cheltuielilor de exploatare datorate investiţiei în anul 1 în anii 2-10 Cota impozitului pe profit = = = = = = = = = = 25.000 10 10.000 40.000 10 3.000 7.500 1.500 2.500 16 RON ani RON RON ani RON RON RON RON %

48

_____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR

Bibliografie pentru Unitatea 3
1. Bodie Z., Kane A., Marcus A., Investments, Richard D. Irwin Inc., N.Y., 1989; 2. Dimitriu Caracotă M., Caracotă D., Evaluarea investiţiilor de capital, Ed. Fundaţiei PRO, Bucureşti, 2004 ; 3. Halpern P., Weston J.F., Brigham E.F., Finanţe manageriale, Ed. Economică, Bucureşti, 1998; 4. Lumby S., Investment Appraisal and Financial Decisions, 5th edition, Chapman & Hall, London, 1994; 5. Purcaru I. şi colectiv, Memorator de formule matematice, Ed. Economică, Bucureşti, 1995 ; 6. Românu I., Vasilescu I., coord., Managementul investiţiilor, Ed. Mărgăritar, Bucureşti, 1999; 7. Ross St., Westerfield R., Bradford J., Fundamentals of corporate finance, 3rd edition, Richard D. Irwin Inc., New York, 1995.

49

.........managerii firmei A nu iau în considerare oportunităţile investiţionale....descrieţi metodele de selecţie a proiectelor de investiţii......... o firmă investeşte în active pentru a continua să existe şi....4 Lucrare de verificare Unitatea 4...............................................64 Obiectivele unităţii de învăţare nr.managerii firmei C investesc în toate acele oportunităţi de investiţii care asigură o rentabilitate mai bună decât aceea pe care proprietarii ar fi obţinut-o pe baza investiţiilor proprii................ 4 După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi să: ... firma investeşte totodată pentru maximizarea averii proprietarilor săi......................................................5 Bibliografie pentru Unitatea 4 ................52 4.... Pentru maximizarea averii proprietarilor...... B şi C................................1 Decizia de investiţii Pe toată durata existenţei sale............3 Răspunsuri la Testele de autoevaluare .................................... pentru a se dezvolta.... ....... mulţumindu-se să plătească proprietarilor toate beneficiile obţinute....................... mai mult de atât..... fiecare din ele având aceeaşi structură a activelor şi aceleaşi oportunităţi investiţionale.........managerii firmei B fac numai investiţiile necesare înlocuirii echipamentelor sau utilajelor depreciate....explicaţi caracteristicile deciziei de investiţii..63 4............._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Unitatea de învă are nr.........clasificaţi proiectele de investiţii evidenţiind impactul asupra deciziei de investiţii ... 4 ALOCAREA CAPITALULUI CUPRINS Obiectivele unităţii de învăţare nr.....rezumaţi cei şase paşi în evaluarea proiectelor de investiţii..................... 50 ...........1 Decizia de investiţii ..................... plătind beneficiul rămas proprietarilor.. .............. cunoscând că: ............50 4......... ..... .....2 Criterii de selecţie a investiţiilor ..... Să presupunem trei firme A............ .50 4............ 4.......................... Investind pentru dezvoltare....61 4................. 4 .... managerii firmei trebuie să evalueze cu regularitate oportunităţile de investiţii şi să determnie care dintre ele asigură o rentabilitate corespunzătoare riscului său.

acest lucru va avea drept implicaţii o serie de acţiuni precum : cumpărarea unui teren. investiţiile făcute de proprietari în firmă nu sunt ceea ce ar fi trebuit să fie. Ea constă în selectarea unei alternative. Spre deosebire. Decizia de investiţii. ca să creeze produse sau servicii noi._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR În cazul firmei A. 51 . ca şi creşterea fondului de rulment (stocuri. Decizia de investiţii de capital a firmei poate consta dintr-un număr de decizii distincte. al politicilor. atât timp cât firma dispune de oportunităţi investiţionale mai bune decât acelea ale proprietarilor. numerar şi creanţe clienţi). Un proiect de investiţii de capital reprezintă un set de active care sunt contingente unul cu celălalt şi care sunt luate în calcul numai împreună. a unei variante raţionale. deoarece: 1) o astfel de investiţie implică sume mari de bani şi 2) deciziile se adoptă în mod invariabil pe termen lung. convenabile şi competitive. de obţinere a unor rezultate sau avantaje aşteptate pe seama cheltuielilor de investiţii. Decizia de investiţii precede întotdeauna realizarea obiectivelor. Aceasta înseamnă că există oportunităţi pierdute şi că averea proprietarilor nu este maximizată. În cazul firmei B. ca să protejeze afacerea existentă. în cel mai bun caz firma A îşi va diminua activitatea până când nu va mai deţine niciun activ. ca să exploateze avantajele unei noi tehnologii. conducerea acesteia nu profită la maximum de toate oportunităţile investiţionale. în sens restrâns. conducerea sa pune în practică toate investiţiile profitabile maximizând averea proprietarilor şi asigurând dezvoltarea firmei. fiecare referitoare la un proiect. ca să menţină nivelul profitabilităţii. se poate spune că decizia de investiţii se bazează pe maximizarea valorii prezente a unui proiect de investiţii propus. realizarea construcţiei care să adăpostească şi să faciliteze procesul de producţie. ca să menţină sau să mărească cota de piaţă. achiziţionarea de echipamente necesare producţiei. necesar activităţii de exploatare de zi cu zi şi susţinerii investiţiei pe termen lung a firmei. este rezultatul actului concret de alegere a unei modalităţi de acţiune în domeniul investiţiilor privind tipul strategiilor. în cazul firmei C. necesar înlocuirii echipamentelor depreciate. anume de cele care aduc o rentabilitate mai mare decât rentabilitatea cerută de investitori. ca să respecte prevederile statuare. Presupunând că o firmă ia în considerare realizarea unui nou produs. Exemplul prezentat mai sus evidenţiază posibile răspunsuri la întrebarea « De ce trebuie să investească firmele în viitor ? » : ca să echilibreze raportul dintre capacitatea de producţie şi cerere. Decizia de investiţii vizează maximizarea valorii unei firme Concluzionând. ca să menţină sau să mărească avantajul deţinut faţă de concurenţă. Prin însăşi lipsa realizării minimului de investiţii. programelor şi proiectelor. Deciziile referitoare la investiţiile de capital reprezintă cele mai importante decizii financiare pe care trebuie să le ia o firmă.

– capital budgeting). Proiecte de protecţie a mediului 6. Determinarea costului proiectelor 2. Evaluarea gradului de risc al proiectului 4._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Procesul de alocare a capitalului este procesul de identificare şi selectare a investiţiilor în active pe termen lung (engl. Cu alte cuvinte. Proiecte de extindere pe baza unor produse. Proiecte de înlocuire care urmăresc reduceri de costuri 3. b) Proiecte independente: proiecte ale căror costuri şi venituri sunt independente la un proiect faţă de celelalte. Clasificarea proiectelor de investiţii Firmele clasifică proiectele de investiţii conform categoriilor de mai jos. Există 6 paşi ce trebuie parcurşi în procesul de evaluare a unui proiect de investiţii: 1. Proiecte de înlocuire cu menţinerea nivelului afacerii 2. Previzionarea fluxurilor de numerar 3. celălalt trebuie refuzat . acceptarea sau respingerea unui proiect independent nu afectează acceptarea sau respingerea celorlalte proiecte . Proiecte de extindere a produselor sau a pieţelor 4. după care aplică modalităţi diferite de analiză: 1. Compararea valorii prezente a fluxurilor de numerar cu cea a costurilor investiţionale necesare proiectului. c) Proiecte contingente sau interdependente: alegerea unuia implică şi alegerea celuilalt. Determinarea costului adecvat al capitalului 5. Procesul de stabilire a bugetelor de investiţii trebuie să răspundă la două întrebări : 1) Care dintre investiţii trebuie aleasă în cazul unor proiecte care se exclud reciproc? 2) Câte proiecte trebuie acceptate în total? Procesul de evaluare a unui proiect de investiţii cuprinde şase paşi 52 . Alte proiecte O altă clasificare împarte proiectele în: a) Proiecte care se exclud reciproc: dacă unul din proiecte este acceptat. Actualizarea fluxurilor de numerar 6. pieţe noi 5.

_____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR

Tema de reflecţie 4.1

Pe baza unei expuneri de 300 de cuvinte analizaţi pe baza propriilor cunoştinţe cum diferă decizia de investiţii într-o firmă nou constituită faţă de o firmă aflată în starea de maturitate.

Test de autoevaluare 4.1
5. Alegeţi varianta corectă a următorului enunţ: a) Proiectele care se exclud reciproc presupun aceea că : dacă unul din proiecte este refuzat, celălalt trebuie de asemenea refuzat ; b) Proiecte independente sunt proiecte ale căror costuri şi venituri sunt independente la un proiect faţă de celelalte. Cu alte cuvinte, acceptarea sau respingerea unui proiect independent nu afectează acceptarea sau respingerea celorlalte proiecte ; c) Proiecte contingente sau interdependente înseamnă că alegerea unuia nu implică neapărat şi alegerea celuilalt. 6. Eliminaţi varianta eronată a următorului enunţ: Printre cei 6 paşi în evaluarea unui proiect de investiţii există: a) b) c) d) Determinarea veniturilor proiectelor Previzionarea fluxurilor de numerar Evaluarea gradului de risc al proiectului Determinarea costului adecvat al capitalului

53

_____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR

4.2 Criterii de selecţie a proiectelor de investiţii
Există patru metode importante utilizate în evaluarea proiectelor de investiţii : 1. Metoda termenului de recuperare a investiţiei 2. Metoda valorii actualizate nete 3. Metoda ratei interne de rentabilitate 4. Metoda ratei interne modificate de rentabilitate. 1) Termenul de recuperare a investiţiei (Tr) Termenul de recuperare a investiţiei reprezintă numărul de ani în care o firmă îşi recuperează investiţia iniţială din fluxurile de numerar generate de proiectul de investiţii realizat.
Termenul de recuperare semnifică acoperirea cheltuielilor cu investiţia pe baza beneficiilor obţinute

Modalitatea de calcul constă în adunarea algebrică a valorilor fluxurilor de numerar ale proiectului până când totalul devine pozitiv. În urma calculului acestui indicator se va alege proiectul de investiţii cu termenul de recuperare care are valoarea cea mai mică. Această metodă oferă o indicaţie asupra gradului de risc şi de lichiditate a proiectului, deoarece arată cât de lungă este perioada pe care capitalul investit iniţial va fi « supus riscului » de a nu fi recuperat.

Anul (t) 0 1 2 3 4 5 6

Fluxuri de numerar anuale Fluxuri de numerar cumulate (CFt) (CFt cumulat) -1000$ -1000$ 500$ -500$ 400$ -100$ 300$ 200$ 100$ 300$ 10$ 310$ 10$ 320$

Fig. nr. 4.1 Exemplu privind calculul termenului de recuperare static

Fluxul de numerar CFt reprezintă valori estimate şi include amortizarea, valoarea reziduală şi influenţele impozitelor. Toate CFt se realizează la sfârşitul anului. Deci, termenul de recuperare static (denumit astfel deoarece nu ia în considerare influenţa factorului timp) poate fi calculat astfel: Tr static = 2 ani +
100 = 2,33 ani 300

În cazul luării în considerare a factorului timp se va calcula termenul de recuperare actualizat la momentul începerii execuţiei investiţiei.
54

_____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR

Exemplu:

Considerăm două proiecte A şi B având aceeaşi valoare iniţială a investiţiei I = 1000$ şi cu rata de actualizare i = 10%.
Proiectul A
CFt actualizat CFt actualizat cumulat Anul (t) CFt 1/(1+i)
t

Proiectul B
CFt actualizat CFt actualizat cumulat CFt 1/(1+i)
t

0 1 2 3 4 5 6

-1000 500 400 300 100 10 10

0,909 0,826 0,751 0,683 0,620 0,564

-1000 455 331 225 68 6 6

-1000 -545 -214 11 79 85 91

1000 100 200 300 400 500 600

0,909 0,826 0,751 0,683 0,620 0,564

-1000 91 165 225 273 310 339

-1000 -909 -744 -518 -246 64 403

Fig. nr. 4.2 Calculul termenului de recuperare dinamic ($) Tr actualizat A = 2 ani + 214 = 2,95 ani 225 246 = 4,79 ani 310

Tr actualizat B = 4 ani +

Această metodă prezintă unele avantaje: este simplu de aplicat; - se aplică în cazul firmelor care se află în criză de fonduri şi care sunt interesate de recuperarea rapidă a fondurilor investite. Printre dezavantajele metodei pot fi enumerate: - nu asigură o diferenţiere a proiectelor în funcţie de rata profitului, care poate varia extrem de mult de la un proiect la altul, mai ales în faza de început a acestora; nu arată profiturile ce apar după perioada de recuperare; - nu evidenţiază dobânda care s-ar fi putut obţine dacă banii ar fi fost investiţi într-un alt mod şi nici costul capitalului necesar finanţării investiţiei.
2) Valoarea actualizată netă (VAN)

Valoarea actualizată netă reprezintă căştigul generat de un proiect de investiţii, calculat pe baza însumării valorii actualizate a tuturor fluxurilor de numerar (pozitive – reprezentând venituri/beneficii sau negative – reprezentând cheltuieli) rezultate din aplicarea proiectului.
55

b) Fluxurile de numerar actualizate sunt apoi însumate algebric.67$.091$. se acceptă proiectul B. c) Interpretarea indicatorului Dacă valoarea netă actualizată este pozitivă (VAN > 0) proiectul este acceptat. dacă. creşterea valorii firmei este de 1. ambele vor fi acceptate dacă VAN > 0. Formula este: t t n n n Un proiect de investiţii având VAN < 0 trebuie respins VAN = CF0 CF1 CF2 CF CF =∑ 0 + 1 + 2 + . cât şi rambursarea sumei împrumutate necesare investiţiei în decurs de n ani. obţinându-se şi un surplus la valoarea actuală reprezentând câştigul investitorilor._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Metoda necesită parcurgerea următorilor paşi: a) Se găseşte valoarea actualizată a fiecărui flux de numerar.1 4 + 10$ 1. suma rezultată reprezentând valoarea netă actualizată a proiectului. din care acţionarilor le va reveni suma de 91$. actualizarea se face folosind ca rată de actualizare rata costului capitalului pentru proiectul respectiv sau rata rentabilităţii cerute. iar acţionarilor existenţi le revine suma de 404$.1 2 + 300$ 1.16 VANA = 90. Dintre două proiecte independente unul faţă de celălalt. Metoda valorii nete actualizate reflectă câştigul de valoare care revine acţionarilor existenţi înainte de a se lua decizia de investiţie. Aceasta înseamnă că fluxul de numerar ce rezultă din punerea în operă a proiectului permite atât efectuarea plăţii dobânzii la o rată i.1 3 + 100$ 1.1 0 + 500$ 1.1 1 + 400$ 1. valoarea firmei va creşte cu 1.. În cazul exemplului nostru : VAN A = . VANB = 403. Similar.404$. În exemplul nostru. Dintre două proiecte de investiţii care se exclud reciproc se va alege proiectul cu VAN pozitivă cea mai mare. + (1 + i) (1 + i) (1 + i) (1 + i) = 0 (1 + i) t t unde : CFt = fluxurile de numerar estimate din perioada t.94$. în schimb. Dacă valoarea netă actualizată este negativă (VAN ≤ 0) proiectul trebuie respins. 56 .1000$ 1. I n = rata de actualizare (costul mediu ponderat al capitalului) = perioada pentru care proiectul va fi operaţional..1 5 + 10$ 1. dacă se ia decizia de acceptare a proiectului A.

sau al soft-urilor Se vor obţine astfel : RIRA = 15. . nu ţine seama de mărimea termenului de recuperare . cum ar fi : nu pune în evidenţă importanţa relativă a acelui proiect. procedeul este laborios şi ineficient.nu permite soluţionarea problemelor de decizie de investiţii când durata de viaţă a proiectului diferă de la un proiect la altul . VAN = 0 atunci când rata de actualizare este rata internă de rentabilitate În situaţia în care se calculează acest indicator atunci VAN = 0 pentru i = RIR. . se înlocuiesc în ecuaţie diferite valori pentru RIR până când se află valoarea care face VAN = 0. ceea ce implică o atenţie deosebită în alegerea acesteia.7% În scopul eliminării acestor neajunsuri şi al determinării cu exactitate a ratei interne de rentabilitate se utilizează formula: RIR = imin+ (imax – imin) × VAN+ VAN+ − VAN− 57 ._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Metoda VAN prezintă unele dezavantaje. Astfel. RIRB= 19. . prin urmare t ∑ (1 + RIR )t n CF =0 t =0 Luând în considerare exemplul anterior. cu cât i este mai mic cu atât VAN este mai mare şi invers. pentru proiectul A rezultă: − 1000$ (1 + RIR ) + 10$ (1 + RIR ) 0 + 500$ (1 + RIR ) + 1 + 400$ (1 + RIR ) =0 2 + 300$ (1 + RIR ) 3 + 100$ (1 + RIR ) 4 + 10$ (1 + RIR )6 5 Ecuaţia poate fi rezolvată în două moduri: . Lotus).mărimea VAN depinde de mărimea ratei de actualizare i folosită în calcule.cu ajutorul calculatoarelor financiare specializate pentru PC (programele Excel. 3) Rata internă de rentabilitate a investiţiei (RIR) Rata internă de rentabilitate este rata de actualizare care face ca valoarea actualizată a intrărilor de numerar estimate să fie egală cu valoarea actualizată a ieşirilor de numerar estimate pentru proiectul de investiţii respectiv.prin încercări succesive.1%.

altfel costurile de investiţii nu se recuperează şi proiectul nu se acceptă._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR unde : imin. RIR trebuie considerată ca rata maximă a dobânzii la care este posibil împrumutul de capital necesar finanţării investiţiilor. atunci alegerea proiectelor fie după criteriul RIR. fie după criteriul VAN duce la aceeaşi concluzie sau opţiune. e) dacă RIR dată sau dorită coincide cu rata de actualizare i. Deci. nici venit. Astfel. maximă de actualizare VAN pozitiv rezultat din aplicarea ratei imin VAN negativ rezultat din aplicarea ratei imax = = VAN+ VANA VANB RIRB i 0 RIRA VAN- Fig. se vor accepta proiectele cu RIR > costul capitalului şi e vor respinge cele cu RIR < costul capitalului.3 Reprezentarea grafică a valorii nete actualizate pentru cele 2 proiecte În folosirea RIR drept criteriu de evaluare a proiectelor de investiţii se vor avea în vedere următoarele: a) RIR trebuie să fie întotdeauna mai mare ca zero (> 0). d) în raport cu costul capitalului împrumutat. În cazul în care RIR calculată este mai mare decât RIR dorită proiectul este acceptat 58 . c) între două proiecte independente se alege cel cu RIR cel mai mare. imax = VAN+ VAN_ rata minimă. astfel încât proiectul ce se va realiza să fie rentabil. RIR exprimă rata limită a dobânzii cu care se poate lua un împrumut pentru investiţii fără a produce nici pierderi. 4. b) se acceptă proiectele cu RIR calculată > RIR dată sau dorită .

VAN = . CFanul 0 -1. RIRM reflectă într-un mod mai exact rentabilitatea unui proiect.12)2 = 17. nr. vom înlocui RIR cu RIRM = costul capitalului firmei = 12%. considerând că un proiect de investiţii pe doi ani cu un cost al investiţiei de 195 $ şi un cost al capitalului de 12% va degaja beneficii de 121 $ în primul an şi 131 $ în al doilea an.4 Exemplu valoric pentru soluţii RIR multiple Astfel.195 + 121 / (1+RIR)1 + 131 / (1+RIR)2 RIR = 18._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Soluţii RIR multiple Dacă apar cash-flow-uri negative după ce un proiect a intrat în faza de exploatare. 4) Rata internă de rentabilitate modificată (RIRM) Rata internă de rentabilitate modificată consideră reinvestirea la valoarea costului capitalului Prin modificarea RIR rezultă un indicator mai bun al rentabilităţii proiectelor de investiţii.1. Ca urmare.10 mil. $ CFsfarşitul anului 2 .10 mil. fiind un indicator mai bun. $ (1 + RIR)2 =0 Din rezolvarea acestei ecuaţii vom găsi că VAN = 0 şi pentru RIR = 25% şi pentru RIR = 40%.12)1 + 131 / (1+0. atunci în momentul în care rezolvăm ecuaţia t ∑ (1 + RIR)t n CF =0 t =0 este posibil să se obţină mai mult de o valoare pozitivă RIR ceea ce înseamnă că există soluţii RIR multiple. $ (1 + RIR ) 0 + 10 mil. În timp ce rata internă de rentabilitate presupune reinvestirea fluxurilor de numerar ale unui proiect la valoarea RIR a proiectului.66% Rezolvând problema prin utilizarea RIRM. va rezulta : . De exemplu.$ (1 + RIR) 1 + . $ CFsfârşitul anului 1 + 10 mil. se poate calcula RIR astfel : VAN = 0 şi i = RIR 0 = . rata internă de rentabilitate modificată (RIRM) consideră că aceste fluxuri de numerar sunt reinvestite la valoarea costului capitalului firmei. 59 . 4.6 mil.6 mil. $ Fig.47 $.195 + 121 / (1+0.

RIRMB = 11.20 −1 1000 RIRMA = 11. Din formula de mai sus.6%. utilizarea ratei interne de rentabilitate modificată (RIRM) faţă de rata internă de rentabilitate (RIR) reflectă mai bine rentabilitatea proiectelor de investiţii. RIRMA = 6 1932._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Utilizarea RIR în calcule poate conduce la obţinerea unui VAN pozitiv (deci proiectul este acceptat). Prin urmare.1)6 − 1 + 400$ × (1.. Numărătorul termenului din dreapta este suma valorilor viitoare ale intrărilor de numerar la o rată de reinvestire i şi se numeşte valoarea terminală. 60 . adică beneficiile) Pentru proiectul A vom avea : 1000$ = 500$ × (1.1)6 − 2 + 300$ × (1. rezultă : n ∑ CIFt (1 + i)n − t RIRM = n t=0 t = 0 (1 + i) ∑ n COFt t −1 COF i n CIF = = = = cash outflows (cheltuielile cu investiţia .3%.20$ 1000$ . + 10$ × (1.1)6 − 3 + .1)6 − 6 (1 + RIRMA )6 (1 + RIRM A )6 = 1932. Rata de rentabilitate modificată se defineşte prin formula : n t =0 ∑ (1 + i)tt COF ∑ CIFt (1 + i)n− t = t =0 n (1 + RIRM)n Termenul din stânga reprezintă valoarea actualizată a cheltuielilor cu investiţia la rata de actualizare i ce semnifică costul capitalului.. Rata de actualizare care face ca valoarea actualizată cu costul capitalului a cheltuielilor cu investiţia să fie egală cu valoarea actualizată cu costul capitalului a valorii terminale a proiectului este definită ca rata internă de rentabilitate modificată. Similar. dar a cărui valoare se poate transforma într-una negativă (proiect respins) dacă se foloseşte RIRM.I) costul capitalului perioada cash inflows (intrările de numerar.

000 70.000 65.500 37. (Ct) Venituri de expl. cheltuielile de exploatare şi veniturile din exploatare.400 55. Anii (t) Cheltuieli de investiţii (It) Cheltuieli de expl. c) 2.000 Cheltuieli de exploatare (Ct) Venituri de exploatare (Vt) 23.000 36. Durata de execuţie (perioada de realizare a investiţiei) este de 2 ani.200 37.000 40. iar rata de actualizare i este de 20%.000 72. durata eficientă de funcţionare este de 8 ani. Durata de execuţie este de 2 ani şi durata eficientă de exploatare este 6 ani.1 1. Anii (t) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cheltuieli de investiţii (It) 20.2 1.300 37. cheltuielile de exploatare şi veniturile din exploatare (din încasări) ale acestui proiect.000 25._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Test de autoevaluare 4. (Vt) 1 2 3 4 5 6 7 8 120 180 - 250 260 260 265 265 270 320 330 340 340 345 350 Răspunsuri la testele de autoevaluare Test de autoevaluare 4. Să se calculeze rata internă de rentabilitate a unui proiect de investiţii cunoscând datele referitoare la cheltuielile de investiţii.000 2. Să se calculeze valoarea actualizată netă pentru un proiect de investiţii cunoscând datele referitoare la cheltuielile cu investiţia. a) 61 .000 30.000 73.000 56.000 36.000 74.000 70.

380 19.578 0. atunci rata de actualizare pe baza căreia a fost obţinută este i maxim._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Test de autoevaluare 4.914 170.401 0.5 8. Anii (t) Factorul de actualizare Cheltuieli totale actualizate Venituri totale actualizate 1 (1 + i)t (It + Ct ) × 1 (1 + i)t Vt × 1 (1 + i)t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 0.464 Indicatorul VAN reprezintă suma de cash-flow-uri actualizate. În acest sens.660.704 14.0 12.161 - 16.294.334 0. adică venituri totale actualizate minus cheltuieli totale actualizate.8 lei Deoarece valoarea netă actualizată este pozitivă (VAN > 0) proiectul de investiţii este acceptat.2 = 44.0 12. 2.833 0.279 0. calculul trebuie orientat către găsirea celuilalt VAN necesar în formula de calcul a RIR. pentru a ajunge la un VAN negativ se măreşte succesiv rata de actualizare minimă cu câte 5 procente şi se calculează VAN până se ajunge la o valoare negativă a VAN (VAN negativ).0 13.694 0.4 125.0 12.611.464 – 125.030. Mai departe.065 26. Pentru a ajunge la un VAN pozitiv (în cazul în care primul VAN obţinut este negativ) se micşorează succesiv rata de actualizare maximă cu câte 5 procente până se ajunge la VAN pozitiv.232 0. iar VAN este VAN pozitiv.065 23.021.0 27.193 0.024. iar VAN este VAN negativ.852.482 0.630.530 16.198.050.2 1. fie el pozitiv sau negativ.183.4 7. Dacă această VAN este pozitivă atunci rata de actualizare i este i minim.760. Dacă VAN rezultată din calcul este negativă. 62 . Calculul ratei interne de rentabilitate a unui proiect de investiţii se face luând în considerare următoarea formulă: RIR = imin+ (imax – imin) × VAN+ VAN+ − VAN− Se alege o rată de actualizare oarecare – indiferent dacă este dată sau nu în problemă – pe baza căreia se calculează valoarea actualizată netă.089 11.2 31.852. VAN = VTact – CTact = 170.9 6.790 26.0 10.

28 0. proiectul se respinge.000 um 20 ani Se va calcula indicatorul VAN. iar dacă RIR este mai mic.1205 RIR = 0.12 18.05 × 0.909 .000 um 1. Reprezentaţi grafic cele 3 situaţii.800 um 5 ani 10 ani 10.80 0.432 32. Care este varianta optimă de proiect pe care managerul financiar al unei firme trebuie să o aleagă din cele 3 proiecte prezentate mai jos : Parametrii economici A Costul investiţiei Fluxurile de numerar Durata de viaţă economică Proiectul B C 10.10 + (0.000 um 3.327 26.000 um 1. Comentaţi decizia de investiţie a managerului în situaţiile în care rata de actualizare este de: a) 0%.683 47. c) 10%.180 70 70 80 75 80 80 (1 + i)t 0.826 .3 0.756 .376 30.869 -104.28 VAN = 18.97 0.40 0.16 VAN = .04 0.120 .109.620 49.12 sau 12% Se compară această valoare a lui RIR cu valoarea costului mediu ponderat al capitalului pentru a decide dacă proiectul se acceptă sau nu.08 0. Dacă RIR este mai mare decît costul capitalului proiectul se acceptă.99 0.12 18.10) × RIR = 0.751 52.12 + 26 (1 + i)t 0.10 + 0._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Pe baza unui calcul tabelar rezultă: Flux de numerar (CFt) 1 i = 0.08 0.564 48.571 39.4106 = 0.466 37.76 0.26 RIR = 0.000 um 10.136.81 0.657 45.148.10 CFt act 1 i = 0.10 + 0.0205 = 0.15 CFt act .6 0.513 41. Lucrare de verificare Unitatea 4 1. 63 .15 − 0.57 0.497 39. b) 5%.68 0.

. Chapman & Hall. Bradford J. 64 . 1995. 3. Românu I. London. Purcaru I.540 200 280 3. RON 1. Westerfield R. Bucureşti. 1994. coord. Caracotă D. 2.. Ed.. 2004 . RON 2. Managementul investiţiilor. Bucureşti. Investment Appraisal and Financial Decisions. 4. Memorator de formule matematice. Să se calculeze termenul de recuperare a investiţiei cunoscând datele referitoare la următoarele variante de proiect: Variante de proiect A B C Investiţia mil.500 ._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 2.000 5. 5..300 1. Lumby S. 3rd edition.800 2.600 4. 5th edition. Ed. Ed. Economică... 1995 . Ross St.960 3. Mărgăritar. Să se calculeze rata internă de rentabilitate înainte şi după plata impozitului pe profit cunoscând: Ani 1 2 3 4 5-23 CF brute . 1999. Fundaţiei PRO....810 Indicatori UM Bibliografie pentru Unitatea 4 1. NY. Dimitriu Caracotă M.. RON 1. Evaluarea investiţiilor de capital. Vasilescu I. Bucureşti.110 3.300 Costuri de producţie mil.400 Valoarea producţiei mil. Irwin Inc. Fundamentals of corporate finance.300 . şi colectiv. Richard D.

cât şi efectuarea plă ii dobânzii.000 56.35 lei venituri la 1 leu cheltuiala cu investitia CTact 125.5 8.050.4 125. Durata de execu ie (perioada de realizare a investi iei) este de 2 ani.021.9 6.500 37.578 0.024.232 0. iar valoarea actualizată netă este mai mare decât zero. 65 ._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Probleme rezolvate 1.400 55.065 26. iar rata de actualizare i este de 20%.000 36.000 70.611.8 lei Interpretare : Proiectul de investi ii este acceptat deoarece raportul venituri totale actualizate supra cheltuieli totale actualizate are valoarea mai mare decât 1.000 30. durata eficientă de func ionare este de 8 ani.2 Se poate calcula şi indicatorul VAN cunoscând că acesta reprezintă sumă de cash-flow-uri actualizate.630.0 13.000 73.464 – 125. Rezolvare : Date ini iale Anii Cheltuieli Cheltuieli Venituri Factorul (t) de de de de investi ii exploatare exploatare actualizare (It) (Ct) (Vt) 1 0 1 2 3 (1 + i ) t 5 Cheltuieli totale actualizate 1 (I t + C t ) × (1 + i ) t 6 = (1 + 2) × 5 Venituri totale actualizate 1 Vt × (1 + i ) t 7=3×5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20.833 0.198. Să se calculeze raportul venituri totale actualizate supra cheltuieli totale actualizate cunoscând datele referitoare la cheltuielile cu investi ia.852.193 0.300 37.464 = = 1.482 0.000 0.089 11.000 40.401 0.0 10.000 74. Prin urmare.065 23.852.200 37. VAN = VTact – CTact = 170.852.914 170. realizarea proiectului permite atât rambursarea sumei împrumutate necesare investi iei în decurs de n ani.161 16.660.000 25.030.000 72. cheltuielile de exploatare şi veniturile din exploatare (din încasări) ale unui proiect de investi ii.334 0.000 - 23.790 26. ob inându-se şi un surplus la valoarea actuală care reprezintă câştigul investitorilor.380 19.000 65.464 VTact 170. adică venituri totale actualizate minus cheltuieli totale actualizate.2 31.760.000 70.530 16.0 12..704 14.0 12.183.0 12.294.4 7.694 0.279 0.000 36.0 27.2 = 44.

000 × (1 + 0.000 70._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Rezolvare pe baza reprezentării valorilor monetare pe axa timpului: Se reprezintă separat pe axa timpului. + 73.20) 3 + 56.000 70.000 40..20) 2 1 + 23.000 VTactualizate = 55.400 × (1 + 0. pe de o parte cheltuielile – cheltuielile de investi ii şi cheltuielile de exploatare şi.000 25.000 × 1 (1 + 0.20)10 CTactualizate = 20.193 + 37.000 + .000 × 0. pentru cheltuieli vom avea: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30..20)1 + 40.000 23. 65.000 × 1 (1 + 0.. 66 .20) 1 4 + 65.2 lei În cazul veniturilor.20) 3 1 .000 36.852. + 37.000 × 1 (1 + 0.833 + 40..000 × 0.000 × 1 (1 + 0. Astfel.20) 9 + 37. + 37. veniturile de exploatare. pe de altă parte.300 × (1 + 0.000 × (1 + 0.300 × 0.161 CTactualizate = 125. va rezulta: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55.. Calculele de actualizare a valorilor monetare se fac la momentul începerii execu iei lucrărilor de investi ii.400 × 0.000 37.000 × 1 (1 + 0.000 56..000 20.000 36.20) 9 + 74.200 + .000 × 1 (1 + 0.20) 5 1 .20)10 72...500 CTactualizate = 20. deci momentul 0 pe axa timpului..694 + ..

2. În cazul apari iei unor anuită i este mai indicat calculul făcut prin eviden ierea valorilor monetare pe axa timpului.464 lei.. 67 .0. deci rezultatul raportului va fi acelaşi. Calculul ratei interne de rentabilitate se face luând în considerare următoarea formulă: RIR = imin+ (imax – imin) × VAN + VAN + − VAN − Se alege o rată de actualizare oarecare – indiferent dacă este dată sau nu în problemă – pe baza căreia se calculează valoarea actualizată netă. fie el pozitiv sau negativ. Dacă VAN rezultată din calcul este negativă.193 + 74..578 + 56. Dacă această VAN este pozitivă atunci rata de actualizare i este i minim.000 × 0.0. + 73. În acest sens. atunci rata de actualizare pe baza căreia a fost ob inută este i maxim. iar VAN este VAN pozitiv._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR VTactualizate = 55.161 VTactualizate = 170. Să se calculeze rata internă de rentabilitate a unui proiect de investi ii cunoscând datele referitoare la cheltuielile de investi ii. iar VAN este VAN negativ.000 × 0.482 + . Durata de execu ie este de 2 ani şi durata eficientă de exploatare este de 6 ani. Rezolvare : În cazul în care valorile monetare diferă pe tot parcursul timpului calculul poate fi făcut într-un tabel de calcul.000 × 0.000 × 0. Pentru a ajunge la un VAN pozitiv (în cazul în care primul VAN ob inut este negativ) se micşorează succesiv rata de actualizare maximă cu câte 5 procente până se ajunge la VAN pozitiv. pentru a ajunge la un VAN negativ se măreşte succesiv rata de actualizare minimă cu câte 5 procente şi se calculează VAN până se ajunge la o valoare negativă a VAN (VAN negativ). cheltuielile de exploatare şi veniturile din exploatare. calculul trebuie orientat către găsirea celuilalt VAN necesar în formula de calcul a RIR. Mai departe.

12 sau 12% 18.10 CFt act .97 39.869 0.109.327 1 2 3 4 5 6 7 8 VAN = 18.376 0.10 + 0.751 0.80 .99 39.26 RIR = 0.620 0.15 CFt act -104.683 0. (Ct) 250 260 260 265 265 270 Venituri de expl.120 .466 (1 + i ) t 0.57 47.12 VAN = .12 = 0.497 0._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Date ini iale Anii (t) Cheltuieli de investi ii (It) 120 180 Cheltuieli de expl.1205 18. proiectul se respinge.10 + 0.08 26.12 RIR = 12% i 0.12 0.3 41.180 70 70 80 75 80 80 i = 0.81 49.12 + 26 Se compară această valoare a lui RIR cu valoarea costului mediu ponderat al capitalului pentru a decide dacă proiectul se acceptă sau nu.15 − 0.15 (-) .909 0.10 + (0.76 32.513 0.564 0.0205 = 0.40 30.571 0.28 .26 68 .10 0.28 i = 0.136. iar dacă RIR este mai mic.6 48. (Vt) 320 330 340 340 345 350 Flux de numerar (CFt) .10) × RIR = 0.148.4106 = 0.826 0.68 52. Dacă RIR este mai mare decît costul capitalului proiectul se acceptă.08 45.657 0.16 1 1 (1 + i ) t 0.432 0. Reprezentare grafică VAN (+) + 18.05 × 0.04 37.756 0.

82 5.......... 69 .. ............._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Unitatea de învă are nr............. cererea unei măriri de salariu sau viaţa romantică.......... crearea unei firme noi. Ca urmare......... dar puţine definiţii............1 Precizări conceptuale Orice decizie de investiţii a agenţilor economici antrenează un risc referitor la obţinerea rezultatelor estimate iniţial........65 5............81 5............................ astfel că ei sunt supuşi expunerii.1 Precizări conceptuale ..... se evidenţiază dependenţa de modul de măsurare a riscului...... O incursiune în literatura de specialitate oferă multe opinii asupra riscului...................evidenţiaţi tipologia riscurilor............2 Risc şi rentabilitate pentru un activ ..... .....definiţi conceptul de risc. separarea şi transferul riscurilor........................................ indivizii nu sunt siguri asupra evenimentelor viitoare... a marjelor de risc.......... 5 După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi să: ...............explicaţi modul de calcul al riscului într-un portofoliu de active....................... se poate afirma că indivizilor le pasă de consecinţele pe care le implică situaţiile de mai sus... astfel că în absenţa definirii riscului este neclar ce anume reflectă cu exactitate asemenea măsurători....... 5 ......4 Răspunsuri la Testele de autoevaluare ...... ca urmare a influenţei schimbărilor ce se manifestă neîncetat în domeniile tehnic...67 5.... astfel încât consecinţele sunt incerte..65 5.. de optimizarea portofoliului ş...... toate au în comun cele două elemente de mai sus..... 5.a................................ Pieţele financiare devin din ce în ce mai sofisticate în luarea în considerare............................ În primul rând........ fenomen ilustrat de utilizarea instrumentelor financiare derivate.................. Luând în considerare situaţii precum: acţiunile militare.... 5 RISC ŞI RENTABILITATE CUPRINS Obiectivele unităţii de învăţare nr.... acestea la rândul lor înglobând propriul lor risc............ pe plan intern şi extern............. economic şi social............. În al doilea rând.................. comerţul cu petrol brut................. .....................................6 Bibliografie pentru Unitatea 5 .................83 Obiectivele unităţii de învăţare nr.....5 Lucrare de verificare Unitatea 5.............rentabilitate.73 5...............3 Risc şi rentabilitate pentru un portofoliu de active ......identificaţi relaţia risc ...

el va avea personal de suferit. riscul este expunerea unui individ la o situaţie asupra căruia acesta este incert. persoana nu înfruntă nici un risc deoarece nu este expusă incertitudinii. în schimb. Riscul există atunci când o mulţime de consecinţe nefavorabile este asociată unor decizii posibile şi se poate cunoaşte sau determina şansa apariţiei acestor consecinţe”. cu cât este mai mare probabilitatea unei rentabilităţi mici sau negative.1 Luând în considerare două domenii de activitate economică diferite încercaţi ca pe baza unei expuneri de 300 de cuvinte să evidenţiaţi implicaţiile economice ale riscurilor ce pot surveni în fiecare activitate. riscul necesită expunere şi incertitudine. Conform lui I. Dacă paraşuta nu se deschide. Vasilescu. Dacă presupunem. cu atât mai riscantă este investiţia. Românu şi I. economică. că persoana sare din aeroplan conştientă de faptul că paraşuta nu se va deschide şi că ea va muri. El este nesigur dacă paraşuta se va deschide sau nu. Riscul unui activ se defineşte prin variabilitatea probabilă a rentabilităţii viitoare a activului. Riscul este legat de probabilitatea de a avea o rentabilitate mai mică decât cea aşteptată . el îşi asumă un risc deoarece este expus incertitudinii. 70 . politică sau naturală a cărei origine se află în posibilitatea ca o acţiune viitoare să genereze pierderi datorită informaţiilor incomplete în momentul luării deciziei sau inconsistenţei unor raţionamente de tip logic. riscul este „o noţiune socială. Prin urmare._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Prin urmare. Prin urmare. Tema de reflecţie 5. Riscul presupune expunere şi incertitudine Presupunem că un om sare cu o paraşută dintr-un aeroplan.

de fapt. 71 .Pt-1) Rentabilitatea va fi definită în cel mai simplu mod ca raportul : P Pretul activului la sfarsitul perioadei t = t = HPR Pretul activului la inceputul perioadei t Pt − 1 Notaţia HPR semnifică în limba engleză Holding Period Return. Pt adică suma primită înapoi mai puţin suma investită raportată la suma investită. o exprimare cantitativă. deoarece astfel rezultatul nu depinde de cantitatea de bani investită.2 Risc şi rentabilitate pentru un activ Conform definiţiei investiţiilor. care. Această expresie nu reflectă altceva decât formula : Este mai convenabil să se totalizeze informaţia despre rentabilitate în termeni procentuali decât cantitativi.Pt-1) la t-1 la t. Ca urmare. Prin investirea unei sume de 100 um într-un activ se obţin 150 um la sfîrşitul perioadei. 100 Pt − Pt − 1 . este cât se obţine de la o unitate monetară investită. care este egală cu HPR minus 1. investitorul renunţă la cheltuirea în prezent a unei sume de bani pentru a obţine un venit presupus a fi realizat în viitor.50 – 1 = 0. adică rentabilitatea (venitul) pentru perioada t de posesie a activului. inclusiv dobânzi şi dividende b) Câştigul/Pierderea de capital = modficarea valorii activului pe perioada de (Pt . prezentată în acest fel. în general. trebuie să determinăm ce înţelegem cu adevărat prin venit. astfel că : HPR = 150 = 1. HPY = HPR – 1 HPY = HPR – 1 = 150 − 1 = 1.50 100 Exprimarea procentuală a rentabilităţii (rata de rentabilitate) pe perioada t este dată de mărimea HPY – Holding Period Yield. unde P este preţul activului c)Venitul total (VTt)=Venit curent + Câştig/Pierdere de capital VTt = CFt + (Pt . Acest venit variază în timp şi este.50 = 50%. o funcţie dependentă de risc. în general la sfârşitul ei. reprezintă o mărime brută._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 5. Problema care se pune. Pentru un activ investit pe o singură perioadă de timp t (t=1) avem : a) Cash-flow-ul (CFt) = totalitatea fluxurilor de numerar obţinute (Venitul curent) pe perioada t.

de unde şi denumirea de « rentabilitate istorică ».50 =1. deoarece calculul se bazează pe unitatea monetară investită și nu pe periodele de compunere. În cazul în care HPR <1 investitorul a pierdut bani.1 Trebuie subliniat faptul că în toate aceste calcule nu se ţine cont de impozite şi taxe şi că toate valorile utilizate sunt deja realizate (rentabilitatea ex-post). HPR = Cele două formule anterioare sunt valabile pentru orice perioadă de posesie. mai mare sau mai mică de un an . în general. n HPR . Alături de aceşti indicatori. realizate pe perioade de timp diferite. rata rentabilităţii medii anuale (Annual Holding Period Yield – AHPY) va fi: AHPY = AHPR – 1 = AHPY = 1. apropiate de realitate._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Introducând în calcul şi fluxurile de numerar realizate pe perioada t.225 = 22. Pt = 150 um şi CF = 10 um va rezulta : 10 + (150 − 100) = 0.5%.225. De aceea. atunci AHPR = 2 1. 72 . iar dacă HPR > 1 investitorul câştigă. Aceştia se bazează pe rentabilitatea obţinută în diferite perioade de timp (ani). rentabilitatea (venitul) mediu anual pentru perioada de posesie (Annual Holding Period Return – AHPR) va fi: AHPR = HPR1/n = n HPR Considerând t = 2 ani. ele exprimă rentabilitatea pentru întreaga perioadă de posesie. rata de rentabilitate se va exprima cu formula : HPR = CFt + ( Pt − Pt − 1 ) VTt = Pt Pt Pentru Pt-1 = 100 um. Corespunzător. în special valoarea medie a rentabilităţii. În acest sens. investitorul doreşte mai degrabă să cunoască rentabilitatea exprimată ca medie anuală.6 100 Dacă HPR = 1 investitorul nici nu pierde şi nici nu câştigă. Dar aceste mărimi nu sunt. ceea ce face dificil de a compara randamentul diferitelor tipuri de investi ii.225 – 1 = 0. o mare importanţă o au şi parametrii care măsoară poziţia.

Rentabilitatea estimată (speranţa matematică). 73 . reprezintă rentabilitatea medie bazată pe probabilităţile de realizare a rentabilităţilor individuale._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Test de autoevaluare 5. această previziune este făcută sub forma unui număr . Estimaţia optimistă se poate realiza dacă economia naţională este în avânt. precum şi fluxurile aferente perioadei CF = 250 um calculaţi indicatorii HPR şi HPY. Cât de bună este această estimaţie punctuală? Sau altfel spus.estimaţie punctuală. orice decizie de afaceri necesită o previziune a unor elemente viitoare. previziunile cheie sunt legate de fluxurile de numerar anuale ale proiectului. fluxurile de numerar s-ar putea să fie de 500 USD anual timp de 3 ani. cu atât este mai probabil ca rentabilitatea reală să fie mai apropiată de rentabilitatea aşteptată şi cu atât mai mic este riscul proiectului. una minimă şi “cea mai bună aproximaţie”. foarte incertă sau undeva la mijloc ? Acest grad de incertitudine poate fi definit şi măsurat prin distribuţia de probabilitate a predicţiei – asocierea estimării probabilităţii cu fiecare rezultat posibil. În deciziile de alocare a capitalului. prin urmare. Cu cât distribuţia de probabilitate a ratelor de rentabilitate prevăzute este mai îngustă. De multe ori. câtă încredere putem avea în rentabilitatea previzionată: este foarte certă. cea pesimistă dacă economia este în depresiune. în previziunea fluxurilor de numerar se poate face o estimaţie optimistă. una pesimistă şi una mai probabilă ca apariţie. Pt = 375 um. Măsura tradiţională a riscului aplicabilă proiectelor individuale este legată de variabilitatea rezultatelor şi este definită prin distribuţia de probabilitate (distribuţia normală sau “clopotul lui Gauss”). denumit frecvent estimaţia cea mai probabilă. În acelaşi sens se poate face o estimaţie maximă. Spre exemplu. iar estimaţia cea mai probabilă se va realiza dacă economia naţională funcţionează la un nivel normal. notată E(Ri). d) Rentabilitatea estimată (rentabilitatea ex-ante) Orice decizie de investiţii şi. De exemplu.1 Considerând valorile preţului unui activ la începutul şi la sfârşitul perioadei Pt-1 = 200 um.

5. obţinând un set de abateri ale lui E(Ri) : Abatereai = Ri – E(Ri) 3.1 . cu atât este mai strânsă distribuţia de probabilitate şi. cu atât mai mic este riscul unei investiţii. scenariul (ex: starea mediului economic etc. nu arată dispersia sau variabilitatea. Pentru a calcula abaterea standard se procedează astfel: 1.12 Recesiune 0. nr. e) Dispersia şi abaterea standard Pornind de la o distribuţie de probabilitate putem preciza următorul aspect: cu cât distribuţia de probabilitate a rentabilităţii viitoare este mai îngustă. Pentru a fi utilă. Apoi se adună aceste produse şi se obţine dispersia (varianţa) distribuţiei de probabilitate : Dispersia (varianţa) = σ2 = ∑ [Ri − E(Ri )]2 Pi t =1 n 74 . Se ridică apoi la pătrat fiecare abatere şi se înmulţeşte rezultatul cu probabilitatea de apariţie a rezultatului respectiv._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR E( R i ) = Pi = Ri = i = ∑ (Pi × R i ) t =1 n probabilitatea de realizare a rentabilităţii în starea i. simbolizată cu litera “sigma”.25% .025 E(Ri) = 0. riscul activului respectiv este mai mic.8 15% 0.1 25% 0. O astfel de măsură este abaterea standard.1 Exemplu pentru calculul rentabilităţii estimate Dezavantajele utilizării acestui parametru sunt: poate fi inexact în cazul distribuţiilor neuniforme.025 Normală 0. un indicator al riscului trebuie să aibă definită o o măsură a îngustimii distribuţiei de probabilitate.) Starea economiei Probabilitatea Rentabilitatea Pi×Ri (i) (Pi) (Ri) Avânt (Boom) 0. σ. rentabilitatea corespunzătoare stării i. Se calculează rata estimată a rentabilităţii E(Ri): E(R i ) = ∑ (Pi × Ri ) t =1 n 2.0. ca urmare.12 1 Fig. Cu cât este mai mică abaterea standard. Se scade apoi rata estimată a rentabilităţii E(Ri) din fiecare rezultat posibil Ri.

120 0.0169 0. Pentru a realiza compararea a două serii de date se va utiliza o măsură relativă a dispersiei.0. se extrage rădăcina pătrată a varianţei şi se obţine abaterea standard : Abaterea standard = σ = ∑ [Ri − E(R )]2 Pi t =1 n Pi Ri Ri – E(Ri) [Ri – E(Ri)]2 Pi×Ri × 0. La estimarea riscului pentru proiecte izolate pot exista situaţii în care este preferabil să se utilizeze coeficientul de variaţie în locul deviaţiei standard. Coeficientul de variaţie indică riscul pe unitatea de venit fiind reprezentat de raportul dintre abaterea standard şi rentabilitatea estimată a investiţiei. coeficientul de variaţie se utilizează la evaluarea profitului în unităţi monetare. CV = σ E(Ri ) 0.00072 σ2 = 0.12688 = 12. ea ne arată cu cât este mai mare sau mai mică valoarea reală faţă de valoarea aşteptată. abaterea standard este media ponderată a abaterii de la valoarea aşteptată.0. Tipologia riscurilor În cazul unei investiţii lipsite de risc investitorul este sigur de fluxurile de numerar viitoare.00169 0. când îl va primi sau dacă îl va primi.1369 0.13 0.03 0.01369 0.8 15% 0.0161 σ = 0. În realitate. Coeficientul de variaţie Dispersia şi abaterea standard sunt măsuri absolute ale riscului. nr.1 25% 0.1 .1268 = 1.0009 E(Ri) = 0. în general.25% . deoarece este necesară o corecţie a deviaţiei standard cu mărimea rentabilităţii. Rata de rentabilitate cerută de investitori este determinată.025 . În general.025 0. 5. un investitor nu este sigur de venitul pe care îl va primi. de trei categorii de variabile: 75 .68% Fig.2 Calculul deviaţiei standard a proiectului A Astfel. În final.12 1 [Ri – E(Ri)]2Pi 0.12 În cazul exemplului de mai sus : CV = Rezultă că abaterea standard indică faptul că seria are un risc mai mare având o dispersie mai mare. anume coeficientul de variaţie (CV).057 0.38 0._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 4.

riscul de lichiditate. reprezentată de rata dobânzii la obligaţiunile de stat. Dacă o firmă foloseşte numai capitalul acţionarilor pentru a finanţa un proiect în acest caz putem vorbi numai despre riscul afacerii. toate formând la un loc riscul sistematic. Cu cât este mai mare incertitudinea asupra posibilităţii de a vinde sau cumpăra o investiţie sau cu cât este mai mare concesia de preţ referitoare la vânzare/cumpărare._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR (1) oportunităţile de investire din economie (ex. Riscul afacerii reprezintă incertitudinea asupra fluxurilor de venituri cauzată de natura afacerii firmei.: rata de creştere reală a economiei pe termen lung) evidenţiate prin rata reală de rentabilitate fără risc. Prin efectuarea de operaţii în devize sau în monedă străină. investitorul se expune riscurilor de pierdere legate de evoluţia defavorabilă a cursului de schimb. dobândă care trebuie plătită cu prioritate înainte de a efectua plata acţionarilor. firma introduce cheltuieli cu dobânda. acestea depinzând de volatilitatea veniturilor din vânzări şi de levierul de exploatare. Dacă la acesta se adaugă împrumuturi pentru a ajuta finanţarea investiţiei. Riscul de lichiditate. 76 . evenimente care să influenţeze capacitatea unei firme sau a unui guvern de a-şi plăti datoriile (rambursa împrumuturile). Acest lucru are ca rezultat creşterea incertitudinii în obţinerea veniturilor preconizate. Riscul afacerii este considerat în funcţie de volatilitatea veniturilor din exploatare. riscul financiar. Abilitatea de a vinde/cumpăra o investiţie rapid. Riscul valutar reprezintă incertitudinea obţinerii veniturilor scontate prin cumpărarea activelor în diferite valute. fără concesii substanţiale de preţ este cunoscută sub numele de lichiditate. riscul valutar şi riscul de ţară. Riscul financiar exprimă incertitudinea creată de modul de finanţare a investiţiilor. cu atât mai mare este riscul lichidităţii. Riscul de ţară (riscul politic) exprimă posibilitatea producerii unor evenimente nefavorabile şi neaşteptate în ţara unde a fost realizată investiţia. (2) variabilele care influenţează rata nominală de rentabilitate (anume abundenţa sau numărul mic de titluri lichide pe piaţa de capital) şi inflaţia aşteptată (creşterea generalizată a preţurilor de consum) incluse în riscul nesistematic şi (3) variabile care influenţează prima de risc a investiţiilor precum: riscul afacerii.

Scenariu Boom Normal Recesiune Pi 0. A şi B.000  E(Rp) =   = 14% 20. care peste un an vor avea următoarele rentabilităţi : RiA = 20% şi RiB = 8%. Se poate face referire la această mulţime de investiţii ca la un portofoliu. La sfârşitul anului se va obţine: Pentru A : 10. mărci de fabrică.3% 5._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Test de autoevaluare 5. de dimensiuni mari sau mici. în acelaşi fel poate fi văzută şi o afacere: un portofoliu de active de tipul clădiri. poate fi văzută ca o mulţime de investiţii diferite făcute la perioade diferite de timp.20) = 12. Aşa cum un portofoliu este considerat drept o mulţime de titluri de valoare (acţiuni şi obligaţiuni). pe baza calculului : 77 . patente etc.000$ pentru fiecare activ timp de un an.2 Să se calculeze deviaţia standard pentru un proiect având urmîtoarele valori ale rentabilităţilor la diferite probabilităţi.3 Risc şi rentabilitate pentru un portofoliu de active Orice întreprindere sau afacere.000$ (1 + 0. stocuri. Se consideră că se investeşte aceeaşi sumă de bani 10.000$ (1 + 0.40 0.800$ faţă de investiţia iniţială totală de 20. Orice manager este preocupat de riscul general al acestui portofoliu de active al firmei.000   Acest rezultat mai poate fi obţinut şi altfel.800$ adică un total de 22.35 1 Ri 15% 7% .25 0.000$.800 − 20.000$ Pentru B : 10. Rata de rentabilitate a portofoliului nostru E(Rp) va fi :  22.08) = 10. Se presupune investirea în două active.

4 Exemplu pentru un portofoliu de active 78 .000    20.000  E(Rp) = 0.08 ) = 14%  20.000  E(Rp) =   × 10% +   × 5% +   × 15%  50.000   10. 5.000$ 5% 10. nr. Considerăm un portofoliu format din trei active.000   50. wi = ponderea activului i în valoarea totală a portofoliului . 5. Ri = rata estimată a rentabilităţii activului i .000$ Fig.2 × 0.000   50.000$.000   După cum se va observa mai jos. rata estimată de rentabilitate a portofoliului va fi :  20.05 + 0.4 × 0.000   E(Rp) =   × (0. ale căror rate estimate de rentabilitate sunt : Activ (i) A B C Rata estimată de rentabilitate Valoarea investită a activului i (Ri) în activul i 10% 20.2 ) +   × (0. unde ponderea este reprezentată de proporţia investită în activul respectiv din totalul sumei investite.1 + 0.3 Exemplu pentru un portofoliu de trei active La o valoare totală a investiţiei de 50.15 = 0. rata de rentabilitate a portofoliului este media ponderată a ratelor de rentabilitate a activelor unui portofoliu. Probabilitatea scenariului Boom 30% Normal 50% Recesiune 20% Scenariu Rata de rentabilitate pentru A 20% 0% -20% Rata de rentabilitate pentru B -10% 0% 45% Fig. Prin urmare : E(Rp) = w1R1 + w2R2 + … + wnRn = n ∑ w iRi i=1 unde: E(Rp) = rata estimată a rentabilităţii pentru un portofoliu de investiţii .11 = 11% Diversificare şi risc În orice portofoliu o investiţie poate merge bine în timp ce alta nu.000   20. Cash-flow-urile de proiect pot să nu se sincronizeze unul cu celălalt.4 × 0.000$ 15% 20.000    10. n = numărul de active din portofoliu. Să considerăm activele A şi B şi distribuţiile lor de probabilitate._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR  10.

79 .5(0)] + [0.97% 4. cea a activului B 6%.45)] =0. În schimb.20)] + [0.77% Boom 30% Normal 50% Recesiune 20% Rentabilitatea estimată Abaterea standard F Fig.5(-0. Presupunând că se investeşte o sumă egală de bani în activele A şi B. activului B îi merge bine.5% 2% 6% 4% 14% 19.5(0. 5.125 = 12. nr. B şi pentru portofoliul format din cele două active oferă următoarele date : Scenariu Probabilitatea scenariului Rata Rata Rata estimată de estimată de estimată de rentabilitate rentabilitate rentabilitate pentru A pentru B portofoliu 20% -10% 5% 0% 0% 0% -20% 45% 12. este 4.6 Calculul rentabilităţii estimate şi a abaterii standard Rentabilitatea estimată a activului A este 2%. mai degrabă. Scenariu Boom Normal Recesiune Probabilitatea 30% 50% 20% Rata de rentabilitate ponderată [0.97%.5 Calculul ratei de rentabilitate ponderate Calculul rentabilităţii estimate şi a abaterii standard pentru activul A. precum în scenariul de recesiune.5 (0)] = 0% [0. atunci când activul A merge bine în scenariul de boom. calculată pe baza mediei ponderate a rentabilităţilor estimate pentru fiecare activ A şi B în cazul fiecărui scenariu.5(-0. abaterea standard pentru portofoliul de active. Mărimea statistică care arată în ce fel două variabile (în cazul nostru rentabilitatea a două investiţii) se mişcă una faţă de cealaltă este covarianţa. Rolul covarianţei şi corelaţiei Portofoliul format din activele A şi B are un risc mai mic decât o investiţie individuală deoarece fiecare evoluează în direcţii diferite una faţă de cealaltă. Această valoare este mai mică decât oricare din valorile abaterii standard a activelor A sau B deoarece rentabilităţile celor două investiţii nu se mişcă în aceeaşi direcţie în acelaşi timp. rentabilitatea portofoliului în cazul fiecărui scenariu este media ponderată a rentabilităţilor activelor A şi B.5(0. Cu alte cuvinte aceste active (investiţii) sunt nesincronizate unul cu celălalt.77%.5% Fig. Deasemenea. ci. tind să se mişte în direcţii opuse. fiecare având ponderea de 50%.10)] = 0. activul B merge prost. iar pentru activul B 19.05 = 5% [0. nr. 5. când activului A îi merge prost. iar rentabilitatea estimată a portofoliului celor două active este 4%. Acum putem să privim la modul în care această « nesincronizare » afectează riscul portofoliului format de cele două active. Abaterea standard pentru activul A este 14%._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR După cum se poate vedea.20)] + [0.

_____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Covarianţa se calculează în patru paşi: 1. când rentabilitatea posibilă a activului A este deasupra rentabilităţii sale estimate (abaterea este pozitivă). rezultând o covarianţă negativă de – 0.0.2 2 2 Abaterea standard a portofoliului este rădăcina pătrată a dispersiei: 2 2 σp = w 1 σ1 + w 2 σ2 + 2 w 1w 2 cov1. se ponderează acest rezultat cu probabilitatea scenariilor.18 . 2. 5. Să considerăm cov1. CovarianţaA.06 0. covarianţa rentabilităţii activelor. 4.2 Fig.0. 3.2 2 2 Pentru un portofoliu de mai mult de două active formula este : 80 .0252. Scenariu Pi RAE(RA) 0.02520 Boom 0.39 [RA.0.2 ca reprezentând covarianţa rentabilităţilor a două active.E(RA)]× Pi {[RA.0. nr. pentru fiecare scenariu se multiplică abaterile pentru cele două active.0.00864 0. pentru fiecare scenariu şi activ se scade rentabilitatea estimată a activului din rentabilitatea sa posibilă.E(RA)]× × × [RA.7 Calculul covarianţei unui portofoliu de active După cum se poate vedea din Tabelul nr. abaterea standard a fiecărui activ din portofoliu. În scenariul de recesiune situaţia se inversează. 3.0. Astfel.00060 . tendinţa rentabilităţilor activelor din portofoliu este de a co-varia în direcţii opuse.0. Dispersia portofoliului depinde de: 1. în situaţia de boom economic. se adună rezultatul ponderat al fiecărui scenariu şi se obţine covarianţa. 5.E(RA)]} .0. B = ∑ pi [R A − E(R A )]× [RB − E(RB )] i=1 n Să analizăm acum efectul acestei covarianţe negative asupra riscului portofoliului.01716 Covarianţa = .0858 . Dispersia acestui portofoliu de două active este: 2 2 2 σp = w 1 σ1 + w 2 σ2 + 2 w 1w 2 cov1.0.16 .0288 .7. rentabilitatea posibilă a activului B se află sub rentabilitatea sa estimată (abaterea este negativă).5 Recesiune 0.3 Normal 0.02 .22 RB E(RB) . ponderea fiecărui activ în portofoliu.E(RA)] [RA. 2.0012 0.

14002) + 0. considerăm activul A drept activul 1 şi activul B drept activul 2 şi : w1 w2 σ1 σ2 cov1.50) (0.2 = = = = = 50% = 0. Abaterea standard a portofoliului este mai scăzută decât abaterea standard a fiecărei investiţii deoarece rentabilităţile activelor sunt negativ relaţionate. este cea obţinută când s-a calculat abaterea standard direct pe baza rentabilităţilor portofoliului în cazul celor trei scenarii. Investiţia în active ale căror rentabilităţi sunt nesincronizate una cu cealaltă reprezintă ideea de bază a diversificării. nu din coincidenţă._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR σp = ∑ w i2σi2 + ∑ ∑ w i w j cov1. cealaltă merge prost şi viceversa.002275 Abaterea standard a portofoliului este σ = 0.pozitiv corelate dacă rentabilitatea uneia tinde să varieze în aceeaşi direcţie în acelaşi timp cu rentabilitatea celeilalte .14 19.1997 .0477 = 4.77% valoare care.5 14% = 0. 81 . Rentabilităţile a două active pot fi : .0.97% = 0.necorelate dacă nu există nici o legătură între schimbările referitoare la rentabilitatea uneia şi schimbările în rentabilitatea celeilalte. când una merge bine.502 (0.19972) + 2 (0.502 (0. nu va exista nici un beneficiu (în termeni de reducere a riscului) din investirea în mai multe active.0252) σ 2 = 0. Dacă rentabilităţile activelor unui portofoliu se mişcă în acelaşi sens se spune că ele sunt corelate una cu cealaltă.5 50% = 0.50) (-0.2 i=1 i =1 j= 1 j≠ i n n n Aplicând această formulă generală la exemplul anterior. Diversificarea este combinarea activelor ale căror rentabilităţi nu variază una cu cealaltă în aceeaşi direcţie la acelaşi moment de timp.negativ corelate dacă rentabilitatea uneia tinde să varieze în direcţie opusă faţă de rentabilitatea celeilalte . Aceasta înseamnă că valoarea covarianţei este negativă. .0252 Dispersia portofoliului este : σ 2 = 0. . Corelaţia este tendinţa a două sau mai multe variabile – în cazul nostru rentabilităţi – de a varia împreună. Dacă toate rentabilităţile se vor mişca împreună cu precizie.

dar nu perfectă o corelaţie negativă.0252 =− = −0.00150 Şi că σportofoliu 4.1997 0. cu cât sunt mai puţin corelate perfect pozitiv rentabilităţile celor două active.00150 +0. Coeficientul de corelaţie reflectă modul în care ρ) rentabilităţile a două active variază împreună. nr. 0. adică w1 = w2 = 50%. Coeficient de corelatie = ρ1.92% 2.00075 -0. coeficientul de corelaţie dintre rentabilităţile celor două active este situat între -1 şi 0. atunci: Dacă ρ este: +1.2 σ1σ2 Coeficientul de corelaţie variază între limitele -1 şi +1.00% 3.0 +0. ale căror abateri standard sunt 5%. El poate fi interpretat pe baza figurii de jos.00075 0 -0.50% 2.2 = cov1.0 Aceasta înseamnă că cov1. Considerând două active.8 Interpretarea coeficientului de corelaţie În cazul portofoliului nostru. ρ1 2 = . cu atât mai scăzut este riscul pentru portofoliul de active. corelaţia se măsoară cu ajutorul coeficientului de corelaţie (ρ). Dacă ρ este : +1 -1 0 între 0 şi +1 între -1 şi 0 Aceasta înseamnă că între rentabilităţile celor două active există: o corelaţie perfectă.0252 − 0.5 0 -0. deci ele sunt negativ corelate una cu cealaltă. Teoria modernă a portofoliului Ideea că riscul unui portofoliu poate fi redus prin introducerea de active ale căror rentabilităţi nu sunt înalt corelate una cu cealaltă constituie baza Teoriei Moderne a Portofoliului.14 × 0._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Statistic.5 -1. 82 . 5.2 +0. negativă nu există nici o corelaţie o corelaţie pozitivă. C şi D. iar formula sa este raportul dintre covarianţa rentabilităţilor celor două active şi produsul abaterilor lor standard. respectiv 3% şi presupunând că se investeşte în mod egal în cele două active. nr. dar nu perfectă Fig. 5. pozitivă o corelaţie perfectă.901 0.18% 0% Fig.027958 Poate fi analizat modul în care corelaţia şi abaterea standard a unui portofoliu de active interacţionează.9 Interacţiunea corelaţiei cu abaterea standard Astfel.

pot fi calculate pentru fiecare activ rentabilităţile estimate.126 83 .fiecare variantă de investiţii se caracterizează printr-o anumită distribuţie de probabilitate a rentabilităţilor estimate . investitorii preferă varianta cu venituri superioare şi principiul dual : pentru un anumit nivel al veniturilor investitorii preferă varianta cu cel mai scăzut risc. dispersia şi abaterea standard a veniturilor . Teoria portofoliului a fost introdusă de Harry Markowitz pe baza articolului « Selecţia portofoliului » apărut în anul 1952 în publicaţia « Journal of Finance ». Conform lucrărilor lui Markowitz. Ed. p.investitorii iau decizii numai în funcţie de rentabilităţile estimate şi de riscul estimat şi. unele anume vor echilibra optim riscul şi rentabilitatea. Analizând din punct de vedere matematic şi statistic procedeul de diversificare. (2004). Principiul de bază al teoriei moderne a portofoliului este maximizarea rentabilităţii pentru un nivel dat al riscului. el a propus investitorilor să se concentreze asupra selecţiei portofoliilor pe baza riscului şi rentabilităţii întregului portofoliu de active şi nu asupra fiecărui activ în parte. Intuitiv. Un activ sau un portofoliu de active este considerat eficient dacă nu mai există alt activ sau alt portofoliu de active care să producă 1 Dimitriu Caracotă M. reprezentate de Markowitz pe ceea ce el a numit frontiera eficienţei. corelează curba utilităţii cu venitul estimat. Din întreaga mulţime posibilă de portofolii. investitorii se concentrau asupra evaluării riscului şi rentabilităţii titlurilor individuale în construirea propriului portofoliu. fapt explicat teoretic de Markowitz. care asigură o rată maximă de rentabilitate pentru un nivel dat al riscului sau un risc minim pentru o rată dată a rentabilităţii.la un nivel dat al riscului. abaterea standard şi corelaţiile cu celelalte active. Dacă se studiază rentabilităţile pe o singură perioadă pentru diferite active ca variabile aleatoare. . deţinător al Premiului Nobel alături de Merton Miller şi Wiliam Sharpe pentru ceea ce a devenit mai tîrziu Teoria Modernă a Portofoliului. Funda iei Pro. Aceasta este curba celor mai profitabile portofolii de active. Markowitz1 sunt următoarele : . Ipotezele teoriei lui H.. Evaluarea investi iilor de capital. . care a inclus alături de teoria portofoliului şi teoria pieţelor eficiente şi cele asupra evaluării activelor de capital. Bucuresti.. Pe baza acestora. Sfatul standard în efectuarea investiţiilor era acela de a identifica acele titluri care ofereau cea mai bună oportunitate de câştig cu cel mai mic risc pentru ca mai apoi să construiască un portofoliu cu aceste titluri. se pot calcula rentabilitatea estimată şi volatilitatea oricărui portofoliu construit cu aceste titluri. în consecinţă. Caracotă D. acest lucru este o greşeală._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Această teorie ne arată că prin combinarea activelor ale căror rentabilităţi nu sunt corelate una cu cealaltă se pot determina combinaţii de titluri care să asigure cel mai mic risc pentru fiecare rentabilitate estimată a portofoliului.

6 × 0. Abaterile standard corespunzătoare celor două pachete de acţiuni sunt σ1 = 30 şi σ2 = 44. ρ12 =+1. 2 Exemplu preluat din Dimitriu M.. fiind egală cu media ponderată a abaterilor standard individuale (σp = 0. abaterea standard a portofoliului este 35. În situaţia unui coeficient de corelaţie ρ12 = + 0.6 × 0. ca şi ponderile în total portofoliu w1 = 0. Rentabilitatea estimată a portofoliului va avea valoarea: E(Rp) = 0.4 × ( −1) × 30 × 44 = 0 Se poate spune că în cazul unei corelaţii perfect pozitive. valoare apropiată de cea a abaterii standard a primului pachet de acţiuni (30%).4 × 0.4) 2 × (44) 2 + 2 × 0.4 × 44 = 35.1.4 . deci prtofoliul va fi fără risc.60 şi w2 = 0. În acest caz investitorul nu are niciun avantaj din deţinerea acestui portofoliu.6 b) σp = (0.6) 2 × ( 30) 2 + (0.4 × 25 = 22% Calculul abaterii standard pentru întregul portofoliu de pachete de acţiuni în cele trei situaţii de corelaţie este : a) σp = (0. Idem.6 × 20 + 0.6 × 30 + 0.4 × 30 × 44 = 29. riscul fiind foarte mare.6). Pentru fiecare pachet de acţiuni se cunoaşte rentabilitatea estimată E(R1) = 20 şi E(R2) = 25.78.4) 2 × (44) 2 + 2 × 0. p.4. Dacă cele două pachete de acţiuni sunt corelate perfect negativ atunci abaterea standard a portofoliului va fi zero.6) 2 × ( 30) 2 + (0. b) ρ12 = + 0.6 × 0.6%. Presupunem2 un portofoliu format din două pachete de acţiuni care se pot afla în corelaţie într-unul din următoarele cazuri : a) ρ12 = + 1 . c) ρ12 = ._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR venituri estimate mai mari cu acelaşi risc (sau cu risc mai scăzut) sau care să prezinte riscuri mai mici la aceleaşi venituri (sau mai mari).4 × 1 × 30 × 44 = 35.133 84 .6) 2 × ( 30) 2 + (0. abaterea standard a întregului portofoliu va scădea la valoarea de 29.40.78 c) σp = (0.4) 2 × (44) 2 + 2 × 0.

78% (la ρ12 = + 0.2): 1) să investească toţi banii în primul pachet de acţiuni care va asigura o rată de rentabilitate de 20% cu o abatere standard de 30%.78 35.6 σp Fig.1 Reprezentarea grafică a riscului şi rentabilităţii unui portofoliu conform situaţiilor de corelaţie a pachetelor de acţiuni Astfel.78 30 44 σp Fig. dar şi un risc crescut conform abaterii standard de 44%.4) (punctul B). 5. investitorul are trei opţiuni (vezi Fig. Rata de rentabilitate va fi de 22% şi abaterea standard de 29.2 Reprezentarea grafică a frontierei eficienţei După cum se poate observa. E(Rp) C 25 22 20 B A 0 29. riscul portofoliului va fi mai scăzut decât media riscurilor pachetelor de acţiuni individuale. 3) Să investească într-o combinaţie a celor două pachete de acţiuni într-un portofoliu ._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR E(Rp) c 22 b a 0 29. pentru obţinerea unei rate mai mari de rentabilitate este necesar ca investitorul să accepte un grad mai mare de risc. În acest caz rentabilitatea investitorului este maximă (punctul C). 85 . În acest caz riscul investitorului este minim (punctul A). 5. 2) Să investească toţi banii în cel de-al doilea pachet de acţiuni care are rata de rentabilitate de 25%. 5.

_____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Formula cu ajutorul căreia se calculează frontiera eficienţei este ∆E(R p ) . în caz contrar. neluând în considerare riscul . Idem. notate U1. dacă investitorul are aversiune faţă de risc. b) investitorul neutru faţă de risc utilizează doar rata de rentabilitate pentru a evalua investiţiile. sunt reprezentate curbe de utilitate sau de indiferenţă (funcţiile de utilitate sunt de tip pătratic.3 Alegerea portofoliului optim pentru investitor Atitudinea investitorilor faţă de risc poate fi caracterizată astfel : a) investitor cu aversiune faţă de risc este acela care cere rate ridicate de rentabilitate pentru a compensa riscul crescut al investiţiei . U1 U2 U3 E(Rp) A B C σp Fig. Toate punctele de sub frontiera eficienţei sunt ineficiente deoarece sunt dominate de toate portofoliile de pe frontieră. deci investitorul va alege punctul de intersecţie al curbei cu cea mai mare utilitate cu frontiera eficienţei. Prin urmare. În graficul de mai jos. este necesară trasarea curbelor de utilitate împreună cu frontiera eficienţei3. Mărimea portofoliului şi riscul Observaţiile făcute asupra unui portofoliu format din două active poate fi extins şi în cazul unui portofoliu care include orice număr de titluri. c) investitorul cu atracţie faţă de risc cere rentabilităţi mici pentru a compensa riscul crescut. U3) de-a lungul cărora investitorul este indiferent de orice combinaţie între rentabilitatea estimată şi abaterea standard. U2 . care arată că la creşteri egale ale riscului se obţin creşteri din ∆σ p ce în ce mai descrescătoare). investitorul va alege punctul C care asigură cea mai mare rată de rentabilitate la un risc ridicat.. mici ale rentabilităţii (legea randamentelor Pentru a face o alegere optimă în ceea ce priveşte un portofoliu de active. În cazul alegerii portofoliului optim. Calculele devin din ce în ce mai complicate deoarece trebuie 3 Conform Dimitriu M.137 86 . Portofoliul optim pentru investitor este acel portofoliu care are utilitatea cea mai mare pentru investitor. alegerea portofoliului optim depinde de atitudinea faţă de risc a investitorului. p. 5. el va alege punctul A de tangenţă a curbei de utilitate U1 cu forntiera eficienţei .

Se spune despre riscul care scade pe măsură ce se adaugă titluri noi la portofoliu că este riscul diversificabil. abaterile standard ale tuturor rentabilităţilor posibile şi covarianţa dintre rentabilităţile estimate. Riscul unui portofoliu scade pe măsură ce portofoliul se măreşte cu titluri ale căror rentabilităţi nu sunt perfect corelate cu rentabilităţile titlurilor deja existente în portofoliu. portofoliul care include toate titlurile ce implică un risc : obligaţiuni. abaterea standard a portofoliului ajunge la cel mai scăzut nivel dincolo de care nu poate să mai coboare. Figura 5. Nu mai există suficiente rentabilităţi ale titlurilor care să fie negativ corelate pentru a reduce riscul portofoliului mai jos de acest punct.portofoliul complet diversificat.portofoliul pieţei.4 arată efectul diversificării unui portofoliu de acţiuni obişnuite. acţiuni. proprietăţi imobiliare etc. Raportul dintre abaterea standard a portofoliului şi abaterea standard a activului Riscul total Riscul sistematic Riscul nesistematic (diversificabil) Numărul de active din portofoliu Fig. 5. Riscul care nu poate fi redus prin adăugarea de titluri noi poartă numele de risc nediversificabil. Ideea de diversificare se bazează pe estimările asupra a ceea ce se va întâmpla în viitor: rentabilităţile estimate.4 Efectele diversificării portofoliului asupra riscului După un anumit număr de acţiuni diferite._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR luate în considerare covarianţele dintre toate perechile posibile de titluri. 87 . Cât de valide sunt estimările asupra a ceea ce se va întâmpla în viitor ? O idee despre aceasta o poate da întoarcerea în trecut. Se vor analiza rentabilităţile istorice – rentabilităţile de-a lungul timpului – pentru a se forma o părere asupra modului în care anumite rentabilităţi ale unor titluri cresc în timp ce în acelaşi timp altele nu cresc sau chiar scad. dar numai până la un punct. se află în declin. abaterea standard a rentabilităţilor portofoliului scade. Dar ideea de bază este aceeaşi. Pe măsură ce se adaugă acţiuni obişnuite la portofoliu. opţiuni. De ce se întâmplă aceasta ? Deoarece rentabilităţile acţiunilor obişnuite sunt în general corelate pozitiv una cu cealaltă. Pe această bază se pot introduce două noi noţiuni : . . portofoliul al cărui risc s-a eliminat prin diversificare .

Punctul de tangenţă P corespunde unui portofoliu de pe frontiera eficienţei. ei trebuie să ia o decizie de finanţare. componenţa portofoliului super-eficient este independentă de comportamentul investitorului faţă de risc. În mod semnificativ. În fig. 5. Prin combinarea acestui titlu purtător al dobânzii fără risc cu un portofoliu aflat pe frontiera eficienţei este posibilă construirea de portofolii al căror profil risc-rentabilitate să fie superior celui corespunzător portofoliilor de pe frontiera eficienţei. Tobin a concluzionat că acest mod de construcţie a portofoliului trebuie să fie un proces în doi paşi. Portofoliile rezultate din utilizarea titlului fără risc au un profil risc-rentabilitate care se poziţionează pe dreapta pieţei de capital. Tobin. investitorii trebuie să decidă portofoliul de pe dreapta CML în care investesc. 88 .CML) – a fost trasată spre frontiera eficienţei trecînd prin rata dobânzii fără risc. fiind superioare din acest punct de vedere portofoliilor de pe frontiera eficienţei.5 Dreapta pieţei de capital J. Apoi.5 s-a considerat o rată a dobânzii fără risc de 5% şi o linie tangentă – numită dreapta pieţei de capital (engl. Investitorul dă un împrumut bani la rata fără risc pe segmentul de sub punctul P pe dreapta pieţei de capital şi ia un împrumut pe segmentul de deasupra lui P pe CML. anume dacă să ia sau să dea cu împrumut bani pentru a obţine nivelul de risc pe care îl doresc (punctul preferat de pe CML). E(Rp) Capital Market Line Investitorul dă un împrumut P RFR=5% Investitorul ia un împrumut risc Fig. deci cele două decizii sunt în întregime independente una faţă de cealaltă. O decizie nu o afecetază pe cealaltă. portofoliu numit portofoliul super-eficient. expresie ce defineşte teorema separării a lui J. Capital Market Line . ceea ce presupune descoperirea porţiunii riscante a portofoliului lor._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Modelul de evaluare a activelor de capital CAPM Teoria portofoliului a fost îmbunătăţită de către economistul James Tobin (în 1958) prin adăugarea noţiunea de levier (raportul relativ dintre datorii şi capital propriu) la teoria portofoliului prin încorporarea în analiză a unui titlu cu o rată de dobândă fără risc. 5. Mai întâi.

iar investitorii sunt « primitori de preţ ». 5 După Dimitriu M. aceasta poate fi calculată cu formula: R it = a i + b i ×R mt + ε it 4 Cercetări paralele au făcut şi economiştii J. alături de H. Nu există inflaţie şi nici schimbări ale ratei dobânzii. Prima de risc sau preţul pieţei pentru risc creşte liniar de-a lungul acestei linii pe măsură ce riscul creşte. Pe baza acestor ipoteze simplificatoare. Investitorii au o atitudine adversă faţă de risc şi consideră că portofoliile eficiente în funcţie de medie şi de abaterea standard sunt optime. 4. conform lui W. Markowitz şi M. Idem. Toate titlurile sunt infinit divizibile şi lichide. 5. Panta dreptei indică gradul de aversiune faţă de risc prezent pe piaţa de capital într-un anumit moment ». p. 3. Sharpe. 9. dispersiile şi corelaţiile) tuturor titlurilor de valoare. Economistul american Wiliam Sharpe a publicat în anul 1964 Modelul de evaluare a activelor de capital (The Capital Asset Pricing Model)4. 2. investitorul poate adăuga un grad mai mare de îndatorare portofoliului său prin luarea cu împrumut şi investirea acestor fonduri plus fondurile sale proprii în portofoliul eficient. 7. Wiliam Sharpe a demonstrat că portofoliul super-eficient trebuie să fie portofoliul pieţei. Considerând rentabilitatea unui titlu i pe perioada t. Nu se iau în considerare costurile de tranzacţie şi taxele.141 89 . Miller. « modelul schimburilor monetare între risc şi rentabilitate pe care piaţa le asigură cînd se află la echilibru. Ca urmare. Fiecare investitor selectează portofoliile pe baza a doi parametri : media şi dispersia valorilor estimate ale rentabilităţii portofoliului într-o singură perioadă (1 an)._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Dreapta pieţei de capital CML reprezintă. Acest model extindea Teoria portofoliului a lui Harry Markowitz prin introducerea noţiunilor de risc sistematic şi risc specific.Treynor (1961) şi Linter (1965). 6. Pentru teoria sa. fără nicio constrângere. W. Fiecare investitor alege din acelaşi set de titluri de valoare şi are aceleaşi aşteptări în ceea ce priveşte rentabilitatea (mediile.. Fiecare investitor poate împrumuta sau poate da cu împrumut la rata dobînzii fără risc. 8. Toate titlurile de valoare sunt tranzacţionate pe piaţă. Sharpe a luat Premiul Nobel în 1990. Vânzătorul de titluri de valoare este stabilit. Ipotezele de plecare în elaborarea acestui model sunt5: 1.

fiecare titlu individual este mai mult sau mai puţin afectat. bi este coeficientul pantei pentru titlul i. creşterea ratei inflaţiei etc. este afectat de riscul sistematic. Riscul sistematic (diversificabil) este riscul deţinerii portofoliului pieţei. Relaţia între Rit şi Rmt este o funcţie liniară simplă a cărei reprezentare grafică este evidenţiată mai jos: Rit ε panta bi Rmt Fig. teoria CAPM descompune riscul portofoliului în risc sistematic şi risc specific._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Ecuaţia arată că rentabilitatea Rit a titlului i în perioada t este o funcţie a rentabilităţii portofoliului pieţei în aceeaşi perioadă Rmt.6 Relaţia între Rit şi Rmt reprezentată ca funcţie liniară Dreapta reprezentată în imagine este cea mai bună corelaţie între observaţiile reale ale rentabilităţilor titlurilor de şi rentabilităţile pieţei. Astfel. orice titlu care participă la această variaţie a pieţei. aprecierea monedei naţionale. var (biRmt) = riscul sistematic (dispersia rentabilităţii titlului 90 . Pe măsură ce acest risc variază. Exemplu: modificarea ratei dobânzii sau a PIB de ţară. nefiind corelată cu rentabilitatea pieţei. 5. var (εit) = riscul nesistematic (dispersia reziduală a rentabilităţii titlului care nu e corelată cu cea a pieţei) Prin urmare. εit este eroarea aleatoare cu valoarea zero. ai este o constantă legată de titlul i. Se poate calcula varianţa rentabilităţilor pentru un titlu cu un anumit risc pe baza formulei: var( R it ) = var(a i + b i ×R mt + ε it ) = var(a i ) + var(b i ×R mt ) + var(ε it ) unde: var (ai) = 0 corelată cu dispersia rentabilităţii pieţei).

şi influenţa variaţiei activului i asupra variaţiei pieţei. 91 . Riscul sistematic poate fi măsurat prin coeficientul beta β. dar nu şi pentru asumarea riscului specific._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Riscul specific (nediversificabil) este riscul care este unic pentru fiecare titlu individual. piaţa recompensează investitorii pentru asumarea riscului sistematic. amplitudinea variaţiei va fi de două ori mai mare decât cea a pieţei. fiind necorelat cu variaţiile pieţei. dar variaţia va avea loc în acelaşi sens. Un pachet de acţiuni având coeficientul beta egal cu 1 variază odată cu piaţa (este beta al pieţei βm). Dacă beta este 2. Rm = rentabilitatea estimată a pieţei . iar dacă 0 < beta < 1 amplitudinea va fi mai mică decât cea a pieţei. Modelul de evaluare a activelor de capital (CAPM) poate fi evidenţiat prin următoarea expresie : E(R i ) = RFR + βi × (R m − RFR ) unde : RFR = rata de rentabilitate fără risc. E(R i ) − RFR = βi × (R m − RFR ) adică prima de risc estimată a pachetului de acţiuni echivalează cu produsul dintre beta şi prima de risc estimată a pieţei. Rm – RFR = prima de risc a pieţei. Aceasta înseamnă că rentabilitatea estimată a unui pachet de acţiuni (a unui titlu) este echivalentă cu rata fără risc plus produsul dintre coeficientul beta şi prima de risc a pieţei. Ex : greva salariaţilor din firmă sau falimentul unui competitor. dar. Coeficientul beta al unui pachet de acţiuni arată amplitudinea cu care variază rentabilitatea acţiunilor respective în raport cu rentabilitatea pieţei. Conform modelului CAPM. Se poate reliefa faptul că : βi = E(R i ) − RFR R m − RFR Adică coeficientul de risc al pachetului de acţiuni βi semnifică sensibilitatea activului i în raport cu variaţia pieţei. totodată.

08 + 0.149 0.098 Reprezentarea grafică este următoarea: 92 .122 0.08 + 0.08 1.15 D 1. SML semnifică media schimburilor între risc şi rentabilitate pentru un grup de titluri de valoare. Să se interpreteze rezultatele. E şi să se traseze dreapta caracteristică titlurilor de valoare pe piaţa investiţiilor (SML) presupunând că valorile coeficienţilor beta au fost deja calculate : Pachetul de acţiuni i Coeficientul βi A 0. riscul fiind măsurat prin coeficientul beta.40 E 0.06 E 0.06 E(Ri) 0.164 0.069 = 0. D.140 0. Aceasta reprezintă relaţia între rentabilitatea exprimată şi risc (sau beta).15 0.042 = 0.40 0.06 B 0. 5.SML).084 = 0.70 0._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR E(Ri) SML Rm RFR Portofoliul pie ei βm β Fig.08 0. Exemplu Să se determine rata estimată de rentabilitate pentru cinci pachete de acţiuni A. C.70 B 1.00 C 1.30 Investitorii se aşteaptă ca rata de rentabilitate fără risc a economiei (RFR) să fie de 8%.08 1.30 0. B.06 C 0.7 Reprezentarea grafică a dreptei SML Ca rezultat al modelului CAPM este trasarea dreptei pieţei titlurilor de valoare (Security Market Line .08 + 0. Altfel spus.08 + 0.08 + 0.06 D 0.08 0.08 1. iar rata de rentabilitate a portofoliului pieţei (Rm) să fie de 14%.060 = 0.00 0. Rm – RFR Pachetul i RFR βi A 0.018 = 0.

149 SML D B E A C Rm =0.14 0. 93 . D._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR E(Ri) 0.80 B 0.40 C 1. C.122 0. E şi să se traseze dreapta caracteristică titlurilor de valoare pe piaţa investiţiilor (SML) presupunând că valorile coeficienţilor beta au fost deja calculate : Pachetul de acţiuni i Coeficientul β i A 0.3 Să se determine rata estimată de rentabilitate pentru cinci pachete de acţiuni A.30 E 1.4 β βm=1 Fig. 5.164 0.15 Investitorii se aşteaptă ca rata de rentabilitate fără risc a economiei (RFR) să fie de 9%.00 D 1. B.098 Portofoliul pie ei RFR =0.8 Graficul SML pentru un exemplu dat Test de autoevaluare 5.08 0.15 1.3 0.7 1. iar rata de rentabilitate a portofoliului pieţei (Rm) să fie de 15%.

159 94 .25 15% 0.06 D 0.15 0.0.13 Test de autoevaluare 5.0.150 0.40 0.0002916 0.0.078 = 0.09 + 0.13 – 1 = 0.00429025 1 E(Ri)=0.00 0.06 E(Ri) 0.001869 σ = 0.055 [Pi×Ri – E(Ri)]2Pi × 0.09 + 0.028 .80 0.060 = 0.09 + 0.168 0.06 C 0. HPY = 1.09 1.09 1.32% Valoarea lui σ ne arată cu cât este mai mare sau mai mică valoarea reală faţă de valoarea aşteptată.0432=4.09 0._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Răspunsuri la testele de autoevaluare Test de autoevaluare 5.06 B 0.09 1.0655 0.40 7% 0.09 0.069 = 0.138 0.3% .024 = 0.09 + 0.000076563 0.114 0.2 Rezolvarea se face pe baza tabelului următor : Pi Ri Pi×Ri Pi×Ri – E(Ri) [Pi×Ri – E(Ri)]2 × × × 0. 13 375 .0175 0.000729 0.1 HPR = 250 + (375 − 200) = 1.0015015 2 σ = 0.048 = 0.30 0.0105 .00030625 0.0.35 .06 E 0.0375 .3 Rezolvarea se face pe baza tabelului următor : Pachetul i RFR Rm – RFR βi A 0. Test de autoevaluare 5.09 + 0.027 0.

000 0. Irwin Inc...4 9% 5% 0.3 15% 20% 0.000 0.10 25.. Managementul investiţiilor. Investment Appraisal and Financial Decisions. coord..2 17. 2.000 0. Dacă βA = 1.. Calculaţi abaterea standard a pieţei şi a titlului X._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Lucrare de verificare Unitatea 5 1. Bradford J.000 0..000 0. Purcaru I.10 30. 4.2 22. Calculaţi coeficientul de variaţie a pieţei şi a titlului X. b. Lumby S.25 15.25 25.3 18% 12% a. Vasilescu I. Bucureşti. Bucureşti. 3.. 1995. Calculaţi rata estimată de rentabilitate a pieţei şi a titlului X. Memorator de formule matematice. şi colectiv.4 20. Chapman & Hall. 1994. Bucureşti. Richard D. Ed. c. Cunoscând că RFR = 8%. 1999. Westerfield R. Să se calculeze βA. Rm = 11% şi RA = 14% se cere : a. Ed.000 0. Să se calculeze speranţa matematică ..1 10.5..500 0.000 0. b. Piaţa şi titlul financiar X au următoarele distribuţii de probabilitate : Probabilitate Rm RJ 0. Fundaţiei PRO. Fundamentals of corporate finance. Dimitriu Caracotă M. Ross St. 3. Economică. care va fi noua rată cerută a rentabilităţii ? Bibliografie pentru Unitatea 5 1. Evaluarea investiţiilor de capital. Mărgăritar. 3rd edition.1 15. varianţa şi deviaţia standard pentru următoarele variante de proiect : Proiectul A Proiectul B Probabilitate CF anual Probabilitate CF anual 0.3 20. 95 . 5th edition. London. 1995 .500 0. 5. Ed. NY.000 2. 2004 .. Românu I. Caracotă D.

906. Riscul unei investi ii se măsoară prin calculul varian ei şi a devia iei standard.3) (-50 – 175)2 + (0. nu poate fi stabilită varianta cea mai bună. cu probabilită i de realizare a acestora diferite : Anul Varianta 1 Probabilitate CFt 1 0.25) (-100) + (0.5 200 3 0.3 -50 0.25 400 Varianta 2 Probabilitate CFt 0. cu fluxuri financiare şi cheltuieli de investi ii diferite.3) (-50) + (0.255 σ 2 2 = σ2 = 123.5) (200) + (0.25) (400) = -25 + 100 + 100 = 175 E(R)2 = (0.25 = 19.187.25 + 312.275 σ1 2 = σ1 = 138.83 σ22 = (0.5 = 15. Se va alege varianta 2 de proiect.3) (300 – 175)2 σ22 = 15.4) (250) + (0.3) (300) = -15 + 100 + 90 = 175 Se observă că speran ele matematice ale fluxurilor de numerar pentru cele două proiecte sunt egale şi.5 + 56.5 + 30 + 37._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Problemă rezolvată Se analizează concomitent două variante de proiect. prin urmare.4) (250 – 175)2 + (0. 96 .5) (200 – 175)2 + (0. σ12 = (0.25) (400 – 175)2 σ12 = 18.51 Rezultă că varianta 1 are dispersia mai mare fiind mai riscantă decât varianta 2 care are o dispersie mai mică.4 250 0.25 -100 2 0. Deasemenea nici în cazul în care speran ele matematice sunt inegale nu poate fi stabilită care variantă de proiect este mai mult sau mai pu in riscantă.25) (-100 – 175)2 + (0.3 300 Speran a matematică calculată pentru cele două variante va fi : E(R)1 = (0.

.................. una dintre primele decizii manageriale strategice este cea referitoare la finanţarea activităţii. 6............................ Principiul fundamental care stă la baza deciziei de finanţare este găsirea unei combinaţii eficiente între sursa de finanţare şi modul de utilizare al banilor.......................... În decizia de finanţare principala alegere se face între sursele proprii şi cele împrumutate................................................. Finanţarea pe termen lung se foloseşte în general pentru achiziţii....................3 Răspunsuri la Testele de autoevaluare .98 6..................................explicaţi trăsăturile deciziei de finanţare.................categorisiţi formele de finanţare a investiţiilor.....1 Decizia de finanţare .... Deoarece acest gen de finanţare generează foarte rar lichidităţi pe termen scurt.....84 6...84 6.......... 6 FINANŢAREA INVESTIŢIILOR CUPRINS Obiectivele unităţii de învăţare nr.... 6 ....5 Bibliografie pentru Unitatea 6 . În stadiile de viaţă iniţiale ale unei afaceri independente numărul opţiunilor decizionale este limitat.....2 Formele de finanţare a investiţiilor.caracterizaţi fiecare tip de sursă de finanţare............ 97 ... pentru cumpărarea de active sau pentru a asigura o creştere organică a firmei.............................. Criteriul de selecţie a unora sau altora sau a unei combinaţii dintre ele îl reprezintă costul mediu ponderat al capitalului firmei...................... Mai precis.............. ..86 6....... ............. este important să se obţină o finanţare pe termen lung... Acest tip de decizii afectează de obicei potenţialul firmei de a produce venituri şi în viitor.. fără îndoială. este vorba de costul marginal al capitalurilor suplimentare................99 Obiectivele unităţii de învăţare nr...97 6.............................. urmărindu-se reducerea acestuia..... necesare pentru finanţarea proiectelor de investiţii...........................................4 Lucrare de verificare Unitatea 6...................................1 Decizia de finanţare Una din deciziile fundamentale şi._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Unitatea de învă are nr............. 6 După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi să: .... care să împiedice luarea unor decizii ce au drept scop doar maximizarea profitului pe termen scurt...............

prevederile contractuale şi tipul de valută folosit. 98 . Criteriile procesului de finanţare sunt următoarele : fluxurile de numerar. prezintă situaţia echilibrării nevoilor de finanţare cu sursele de acoperire. creşterile de capital). Disponibilitatea respectivelor surse este legată direct de mărimea firmei.). Acest Plan de finanţare a investiţiilor cuprinde atât date certe sau aproape certe (sumele privind investiţiile de înlocuire sau modernizare. cât şi date ipotetice (sumele privind investiţiile strategice. iar acordarea împrumutului este legată şi de tranzacţiile anterioare ale acesteia. care. rata fixă sau variabilă a dobânzii. momentul scadenţei. precum şi alegerea instrumentului financiar ce urmează a fi utilizat sunt influenţate de nevoile specifice ale fiecărei firme şi de sursele de finanţare de care dispune aceasta._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Decizia de a lua cu împrumut. rambursările de datorii financiare.1 Pe baza unei expuneri de 300 de cuvinte realizaţi o analiză a modului în care este influenţată decizia de finanţare de ciclul de viaţă al unei întreprinderi . Decizia de finanţare trebuie să ia în considerare fiecare împrumut în parte. pe un orizont de timp suficient de previzibil (5 ani). Rezultatul deciziei de finanţare a investiţiilor îl reprezintă Planul de finanţare a investiţiilor. cât şi impactul lor asupra structurii proprietăţii existente. Tema de reflecţie 6. termenele de amortizare completă a activelor fixe etc. împrumuturile noi.

6._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 6. 99 . Sursele utilizate de investitori sunt surse interne. urmărind ca sumele respective să fie utilizate cât mai eficient. adică operaţiunea de scoatere din funcţiune a activelor fxe. cât şi posibilitatea utilizării altor metode pe baza reglementărilor legale. • valoarea reziduală a activelor fixe care. O politică de amortizare folosită cu ingeniozitate. • provizioanele calculate şi neconsumate încă. şi anume pe : • profitul net rezultat din activitatea întreprinderii. cât şi pentru dezvoltare. • veniturile realizate prin vânzarea. sunt utilizate la un nou proiect de investiţii al întreprinderii. având în vedere atât uzanţele din ţara noastră. închirierea.dezvoltare. • amortismentul acumulat care este utilizat atât pentru finanţarea înlocuirii. Caracteristica economiei de piaţă este autonomia gestiunii resurselor de investiţii. Definitoriu pentru autofinanţare este faptul că dezvoltarea activităţii întreprinderii se bazează pe eforturile financiare proprii. presupune obţinerea următoarelor tipuri de fonduri băneşti: • încasările provenite din vânzarea mijloacelor fixe scoase din funcţiune înainte de încheierea duratei lor de funcţionare sau chiar la această limită. care se poate repartiza atât pentru remunerarea capitalurilor (dividendele acţionarilor. cât şi pentru nevoile de modernizare . în sensul că fiecare agent economic îşi formează fondul de investiţii pe baza diferitelor surse de finanţare exterioare firmei.2. Dezinvestirea. Destinat în principiu realizării investiţiilor. oferă sprijin real procesului de dezvoltare a producţiei. Fondurile proprii ale agenţilor economici (sau autofinanţarea lor) reprezintă capacitatea acestora de a produce resurse pentru investiţii din activitatea de exploatare şi din alte activităţi. fondul de amortizare poate fi întrebuinţat şi pentru rambursarea împrumuturilor sau finanţarea activităţii de exploatare. premii pentru salariaţi). proprii întreprinderii şi surse externe acesteia. înnoirii mijloacelor fixe ce se scot din funcţiune. fiind în proprietatea firmei.2 Formele de finanţare a investiţiilor Activitatea de investiţii se bazează pe resurse financiare care sunt rezultatul mecanismului economiei de piaţă şi a instrumentelor financiare şi fiscale utilizate de stat. darea în locaţie de gestiune a activelor fixe devenite disponibile ca urmare a restructurării activităţii dar încă în stare bună de utilizare.1 Sursele proprii ale întreprinderii Reprezintă fonduri rezultate din autofinanţare (amortizări + provizioane + profit) şi din dezinvestiri (cesiuni) de active fixe şi circulante.

2 Sursele externe ale întreprinderii Sunt constituite prin atragerea de capitaluri din afara întreprinderii. Emisiunea şi vânzarea de acţiuni pe piaţă are avantajul că investitorul (deţinătorul de acţiuni) este recompensat numai atunci când firma realizează profit şi este capabilă să plătească dividende. care nu prezintă interes pentru investitorii particulari. Creditul bancar este actul prin care banca pune la dispoziţia clientului sau se obligă să pună la dispoziţia acestuia fondurile solicitate sau îşi ia un angajament prin semnătură în favoarea acestuia. reprezintă una din cele mai importante forme de finanţare din economie. 100 . Creditele bancare pe termen mediu şi lung.evitarea riscului financiar caracterizat de variabilitatea indicatorilor de rezultate sub incidenţa structurii financiare a firmei . Surse externe împrumutate B1. B. Surse externe proprii A1) Atragerea de capitaluri noi de la acţionari sau asociaţi. fie din operaţii curente. fonduri pentru subvenţionarea dobânzilor la creditele acordate întreprinderilor menţionate mai sus (dobânzi stimulative). efecte favorabile. A2) Subvenţiile de la bugetul de stat sunt constituite din fonduri mai mici destinate realizării unor proiecte de anvergură în ramuri vitale ale economiei naţionale sau acelor ramuri care nu sunt competitive. în speţă de băncile comerciale. Împrumuturile oferite firmelor de către instituţiile de credit.2.capacitatea firmei de a face faţă obligaţiilor scadente rezultate fie din angajamente anterioare. firma va fi nevoită să caute alte surse finanţatoare sau să îşi încetinească creşterea şi să renunţe la unele activităţi. Pe măsură ce necesităţile de finanţare ale unei firme cresc. de asemenea. Solicitările de creditare ale firmelor pot fi refuzate deoarece fie întreprinderea nu se ridică la standardele necesare ale indicatorilor economico-financiari stabilite de bancă pentru acordarea de credite. Finanţarea întreprinderilor prin împrumuturi bancare trebuie să respecte principiul echilibrului financiar al firmei . dar care joacă un rol important în dezvoltarea economico-socială a ţării. Întreprinderile apelează la împrumuturi bancare atunci când resursele proprii sunt insuficiente sau când ele şi-au propus proiecte de anvergură. În asemenea cazuri. capitalul investit nu trebuie returnat decât în momentul în care firma este lichidată şi în măsura în care aceasta are posibilităţi. aceasta apelează la bancă pentru fonduri suplimentare. având în vedere că pe lângă riscurile pe care le implică există. fie din prelevări obligatorii. care pot fi: A.şi solvabilităţii sale . Bugetul de stat afectează._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 6. fie condiţiile de acordare a creditelor sunt restrictive. de asemenea.

Acest lucru survine şi ca urmare a faptului că băncile dispun de resurse financiare deosebit de mari pe care urmăresc să le valorifice prin acordarea de credite într-un volum cât mai sporit şi la o dobândă cât mai avantajoasă. Dacă relaţia Re – Rd este pozitivă. rentabilitatea financiară va fi cu atât mai mare cu cât îndatorarea va fi mai importantă (fiecare procent de mărire a îndatorării va determina o creştere a rentabilităţii financiare egală cu diferenţa dintre Re şi Rd) firma având interesul în acest caz să se împrumute la maxim. aceasta diminuându-se cu diferenţa Re – Rd. c) Creditul prin semnătură. b) Furnizarea fondurilor băneşti în cadrul unui contract. cu cât ponderea îndatorării în sursele de finanţare va fi mai ridicată. Dacă Re – Rd este negativă creşterea îndatorării are un efect nefavorabil asupra rentabilităţii financiare. Analiza întreprinsă în gestionarea financiară a întreprinderii a reliefat faptul că efectul generat de îndatorare antrenează modificarea nivelului rentabilităţii capitalurilor proprii. relaţie denumită braţul levierului de îndatorare). de a acorda garanţii clientului facilitându-i astfel obţinerea de credite de la alte instituţii. 101 . Se spune în acest caz că îndatorarea are un “efect de măciucă” prin scăderea rentabilităţii capitalurilor proprii. operaţiune cu particularităţi multiple referitoare la: modul de acordare (una sau mai multe tranşe eşalonate). în sensul creşterii sau scăderii sale. de a se substitui clientului în cazul falimentului acestuia. punând în mişcare forţele economice latente şi contribuind la creşterea avuţiei reale a societăţii. Importanţa creditului bancar Creditul bancar sporeşte puterea de acţiune productivă a capitalului. Costul creditului este mai scăzut decât în cazul unui împrumut a cărui dobândă se percepe zilnic pentru acoperirea soldului debitor. care implică angajamentul (obligaţia) băncii: de a acorda un credit. progresiv) şi asigurarea cu garanţii (reale._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Sfera acestei forme de credit s-a lărgit foarte mult pe măsura dezvoltării fenomenelor economice din societate. care ia forma unui împrumut pentru acoperirea soldului debitor din contul curent al clientului până la o limită stabilită anterior. care pot fi scontate. preluate în pensiune (prin aceasta înţelegând depunerea la bancă a titlurilor respective) sau considerate ca avansuri. afirmânduse că firma “trebuie să muncească pentru bancherii săi”. după cum rentabilitatea economică este superioară sau inferioară costului mediu al datoriilor. eşalonat. modul de rambursare (în bloc. de a elimina constituirea de către client a unor depozite privind garanţiile. personale). ajungând să reprezinte unul din cele mai uzuale moduri de creditare. Literatura de specialitate prezintă patru forme principale creditului bancar: ale a) Cesiunea de creanţe materializate sau nu prin efecte. Acest efect va fi cu atât mai mult amplificat prin relaţia Randament economic – Rata dobânzii împrumutului (sau Re – Rd. d) Creditul pentru soldul descoperit în cont este o înţelegere între bancă şi client.

Rambursarea cu anuităţi constante şi amortizări variabile Această modalitate de rambursare este cunoscută în literatura de specialitate americană sub denumirea de “amortizarea creditului” şi fiecare anuitate cuprinde câte o sumă ce reprezintă dobânda şi o alta ce reprezintă împrumutul. 4) Împrumuturi prin Fondul de Garantare a Creditelor constituit de stat şi care are ca scop susţinerea firmelor care nu au posibilitatea garantării creditelor. prin intermediul multiplicării creditului în cadrul băncilor._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Pe de altă parte.garanţia constă în ipoteca asupra clădirilor. 3) Credite de cash-flow . cambia. au fost create alături de aceasta şi multiple alte instrumente şi tehnici de plată (viramentul. pe baza ideii de credit s-a ajuns la crearea monedei fiduciare (bancnotelor). După ce. creditul bancar realizează şi o importantă reducere a cheltuielilor cu circulaţia banilor. Metode de rambursare a împrumuturilor I. terenurilor. sunt acordate doar pe baza unui plan de afaceri şi implică mari riscuri (20% sunt credite neperformante).fără garanţii materiale. 2) Credite ipotecare . creditele pentru investiţii sunt : 1) Împrumuturi bancare acordate pe bază de garanţii materiale referitoare la capitalul sau patrimoniul firmei. operativitatea asigurată în procurarea de noi capitaluri dă posibilitatea creditului bancar de asigurare a unei elasticităţi mai mari în economie. Luând în considerare garanţiile pe care băncile le solicită la acordarea împrumutului. În acest fel. favorizând astfel orientarea cât mai rapidă a a investiţiilor spre ramuri sau activităţi mai rentabile şi realizând o mai mare adaptabilitate la cerinţele pieţei Creditul bancar are şi importanta funcţie de emisiune monetară. mijloacelor circulante cu mare posibilitate de convertire în lichidităţi. aşa cum am precizat anterior. Exemplul 1 Valoarea creditului Durata rambursării Rata dobânzii Modul de rambursare C = 100. cecul) care au dus la diminuarea folosirii numerarului şi la creşterea în proporţii mari a a monedei scripturale.000 $ t = 12 ani r = 5% pe an Plăţi posticipate pe an Rezolvare: Calculul anuităţii se face pe baza formulei: 102 .

12.5 135.926.0 30.5 - Anuitatea (a) D+A 11. Exemplul 2 Valoarea creditului Durata rambursării Rata dobânzii Modul de rambursare C = 100.978. 11. 4. 9.5 11.282.921.646 3.921.000 1.1 Tabel de calcul privind metoda de rambursare cu anuităţi constante şi amortizări variabile II.846.0 30.5 11.717.282.5 8.5 11.0 65. nr.282. fiind din ce în ce mai mică spre sfârşitul rambursării.282.5 6.5 11.006.0 93.282.5 11.000 = = 20.846.233.390 Amortizare a (A) a-D 6.05)12 − 1 a = 100.5 11.282.5 87.018.282.0 10.272.356 4. 6.5 11.5 20.5 40.724.120.5 10.5 8.636.5 100.5 - 1.0 65.284.264 2.442 2. 7.863 2.000 × 0.746.0 80.010 3.686 4.266.5 9.282.05)12 (1 + 0.282.284.0 48.05 × (1 + 0.5 72.000 4.193. 8.000.282.5 $ Anul (t) Valoarea creditului (Soldul iniţial) Sold iniţial -Sold final 100. 5.5 10.840.978.744.000 × 0.266.390 Dobânda (D) Sold iniţial×r 5.5 11.744.5 11.5 40. 6. Rambursarea cu anuităţi variabile şi amortizări constante În acest caz de rambursare suma totală de plată (anuitatea) variază.596.5 20.5 11. 3.717.419.282.744._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR a = C× r × (1 + r ) t (1 + r ) t − 1 = 100.282.5 57.724. 10.000 $ t = 5 ani r = 10% pe an Plăţi posticipate pe an Rezolvare: Calculul amortizării este următorul: A= Valoare credit 100.0 10.0 48. Total Fig.5 11.5 8.5 87.282.5 72.006.000 Soldul final al creditului Sold iniţial-A 93.5 7.282.193.5 9.5 57.000 $ Numar ani 5 103 .0 80.049 538 35. 2.536 1.5 6.112825 = 11.120.5 7.282.

000 26.000 2._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Anul (t) Valoarea creditului (Soldul iniţial) Sold iniţial -Sold final 100.000 D+A 30. dar nu şi acela de a participa la conducerea firmei.000 20. nr. Firmele mai pot fi finanţate şi prin împrumuturi obligatare.000 8. Creditul obligatar reprezintă forma de credit în cadrul căreia intervin relaţii între. Respectiva datorie.000 20.000 24. creditul obligatar. relaţiile dintre agenţii diferiţi – debitori sau creditori – se instituţionalizează sub forma mai multor surse de provenienţă cum sunt: obligaţiunile emise de stat.000 40. deţinătorii de obligaţiuni. Total Fig.000 28.000 - Amortizare a (A) Dobânda (D) Anuitatea (a) a-D 20. 104 .000 20. autorităţile de stat sau întreprinderi.000 130. Ca noţiune. Avantajele sunt acelea că obligaţiunile pot fi diferite de la o emisiune la alta şi că au o remunerare sigură pe o perioadă fixă de timp după care se efectuează returnarea sumei împrumutate. spre deosebire de un împrumut obişnuit.000 20.000 - 1.000 20. 5. persoane fizice sau juridice. se tratează separat.000 20.000 40. ci şi alte titluri de credit contribuie la desfăşurarea acestor procese. Obligaţiunea este un titlu de credit reprezentând datoria pe termen lung pe care o are emitentul obligaţiunii faţă de cumpărătorul acesteia şi prin care primul se angajează să plătească celuilalt o dobândă fixă (numită cupon) pentru un anumit număr de ani până la scadenţa datoriei şi să restituie împrumutul la scadenţă.000 6.000 4.0 80.000 Soldul final al creditului Sold iniţial-A 80. Pentru deţinătorul acestor titluri se crează dreptul de a primi dobândă.000 30. Cu toate acestea. Pe lângă aceasta. în calitate de creditori care îşi cedează capitalul în scopul obţinerii unor venituri sigure şi fixe. Împrumuturi obligatare. 6.000. în calitate de debitori care emit obligaţiuni.000 100. Deci. pe de o parte. 2. şi.000 60. 4. de autorităţile locale.000 22. o obligaţiune este în realitate un împrumut conceput pentru a fi cumpărat şi vândut. pe de altă parte. fiind o formă frecvent întâlnită a raporturilor de creditare. adică pe baza obligaţiunilor emise. 3. poate fi cumpărată sau vândută pe piaţa financiară. de diverse societăţi comerciale. creditul obligatar apare ca o ficţiune în mecanismele de creditare actuale deoarece nu numai obligaţiunea.000 60.2 Tabel de calcul privind metoda de rambursare cu anuităţi variabile şi amortizări constante B2.000 Sold iniţial×r 10.

oraşe şi diferă de alte titluri financiare cu venit fix prin faptul că sunt scutite de impozit. putând exista şi cazul unei singure scadenţe finale când plata se face o singură dată. pe măsură ce ratele dobânzii urcă. utilaje şi instalaţii) sau în fondul de rulment (necesarul de active circulante utile producţiei).VN n VN + Pa 2 Rentabilitatea la scadenţă = Tipuri de obligaţiuni. Pa – preţul de achiziţie. anume : valoarea împrumutului. rata dobânzii.obligaţiuni cu câştiguri – vândute pentru a finanţa un anumit proiect. eşalonarea plăţilor dobânzii. în scopul obţineriii fondurilor necesare realizării investiţiilor în active fixe (clădiri. termenul până la scadenţă. denumit contractul obligaţiunii. adică între debitor şi creditor. 105 . echipamente etc. Obligaţiunea va avea înscrisă o dobândă numită şi dobândă nominală. în mod normal. clauza de răscumpărare – dacă există. Valoarea nominală este valoarea înscrisă pe obligaţiuni. deschise cu acces limitat şi închise._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Acest împrumut este consemnat printr-un contract între emitent şi investitor. b) Obligaţiunile emise de societăţi sunt vândute de firme industriale. Există două tipuri de obligaţiuni municipale: - obligaţiuni generale garantate de municipalitate. în funcţie de posibilităţile lor de transferabilitate şi de tranzacţionare pe piaţă. municipalităţi. . dobânda fiind plătită din veniturile generate de respectivul proiect. echipamente. hale. Notând cu Dat dobânda anuală totală.Obligaţiunile garantate (ipotecare) sunt garantate cu activele specifice ale firmelor (clădiri. Se pot enumera următoarele tipuri: . Astfel. clauza de restituire. avem: Dat ± Pa . garanţiile. care conţine. refinanţarea. Beneficiul curent (cuponul de plată al dobânzii) reprezintă dobânda înscrisă pe faţa obligaţiunii împărţită la preţul de piaţă al obligaţiunii. În funcţie de mărimea şi modul de stabilire a cuponului acordat se disting mai multe tipuri de obligaţiuni: a) Obligaţiunile municipale reprezintă titluri vândute de stat. comerciale etc.) şi pot fi: deschise. Scadenţa obligaţiunilor municipale variază între perioade foarte scurte de timp şi perioade anuale succesive până la scadenţa finală. Încasarea valorii nominale a obligaţiunii se realizează la scadenţă. preţul obligaţiunilor scade. depozite. VN – valoarea nominală şi n – numărul de ani până la scadenţă. toate informaţiile corespunzătoare încheierii unui contract de credit.

). C. contracte de report. în caz de faliment. . combustibil etc. la orice dată anterioară datei când a fost stabilit preţul specificat. Creditorul este remunerat prin dobânzi care presupun un cost mai mic pentru debitor decât dividendele ce ar trebui să îi revină dacă acesta ar fi acţionar. . utilaje. 106 . Nu presupune existenţa unui angajament contractual de plată a dobânzii şi împrumutului. Surse externe închiriate Acest tip de surse presupun închirierea activelor fixe cu posibilitatea cumpărării ulterioarea acestora la un preţ prestabilit a mijloacelor fixe (leasing). Importanţă. reuşind să canalizeze resursele deţinătorilor de capital dispuşi să-şi asume riscuri ridicate de investiţie într-o structură cu proprietate şi funcţionalitate exclusiv privată. după obligaţiunile garantate. În cazul întreprinderilor.Obligaţiunile preferenţiale sau titluri de valoare convertibile pot fi convertite în acţiuni obişnuite pe baza unui raport de conversie. creditorului nu îi este permisă luarea de decizii în ceea ce priveşte activitatea întreprinderii. Fondurile de investiţii cu capital de risc sunt instrumente investiţionale care îşi dovedesc utilitatea în momentul în care banca iese din lista de opţiuni de care dispune un manager. . echipamente. economii ce sunt fructificate prin plasamente de capital pe piaţă. Avantaje şi dezavantaje. deopotrivă în constituirea capitalului fix (investiţii în clădiri. linii de producţie).Warrant-urile sunt opţiuni de apel pe termen lung care dau posibilitatea posesorului de a cumpăra un anumit număr de acţiuni obişnuite la un anumit preţ specificat. B3._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR .Obligaţiunile purtătoare de venit. avantajele creditului obligatar se vădesc de ambele părţi.Obligaţiunile negarantate plătite. . materiale. Formele de finanţare practicate sunt diverse mergând de la participaţii în capitalul unei societăţi ("equity investment") până la opţiuni de cumpărare. dar are dreptul la restituirea la termenul stabilit a sumei împrumutate şi la plata dobânzilor cuvenite. la care dobânda este plătită numai în cazul obţinerii unui câştig. Fondurile mutuale sunt instituţii financiare care caracterizează economiile băneşti ale populaţiei pe calea emiterii şi vânzării de acţiuni. De asemenea. împrumuturi subordonate sau convertibile în acţiuni. ca şi în formarea capitalului circulant (materii prime. B4. Deţinătorii de acţiuni la aceste societăţi încasează anual dividende.Obligaţiunile subordonate pot fi onorate numai după primele două tipuri de obligaţiuni ale societăţilor. Aceste fonduri ("venture capital") sunt specializate în investiţiile directe. Diferenţa în acest caz este în favoarea întreprinderii emitente. Existenţa acestei forme de credit îşi găseşte utilitatea. indiferent dacă unitatea a obţinut sau nu profit.

şi anume: a) În cazul leasingului financiar. de toate avantajele folosirii bunului. Închirierea se efectuează pe o perioadă dată pe baza unui contract care stipulează condiţiile de plată. transmite celeilalte părţi denumită utilizator. denumită locator. beneficierea de anumite facilităţi fiscale prin deductibilitatea ratelor de leasing în anumite cazuri._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Leasingul este operaţiunea prin care o parte. Leasingul este de doua feluri: financiar şi operaţional. Societatea de leasing cumpăra de la furnizor bunul solicitat de utilizator şi îl cedează acestuia din urmă pe o anumita perioadă de timp contra unor redevenţe lunare. obligaţiile părţilor şi condiţiile de transfer al bunului în proprietatea beneficiarului la opţiunea acestuia. în cazul neachitării ratelor de leasing locatorul are dreptul de a-şi retrage bunul. potrivit legislaţiei în vigoare. pentru o perioadă determinată de timp. pe perioada contractului. societatea finanţatoare (societatea de leasing) şi utilizatorul (beneficiarul finanţării). accesul la noua tehnologie prin faptul că la sfârşitul contractului de leasing bunul de capital poate fi returnat societăţii finanţatoare şi poate fi închiriat altul ale cărui caracteristici tehnice superioare oferă o eficienţă mai mare în exploatare. Procedural. pe toată perioada de derulare a contractului. realizarea de investiţii atunci când nu dispune de lichidităţi. Locatorul rămâne proprietarul bunului ce constituie obiectul contractului de leasing. Leasing-ul reprezintă achiziţionarea de către o societate specializată (financiară) de la furnizori a unor bunuri şi închirierea acestora unor beneficiari (care nu dispun de resursele băneşti necesare achiziţionării lor direct de la furnizori). bunul finanţat este evidenţiat în contabilitatea utilizatorului (beneficiarul finanţării). utilizarea fondurilor proprii pentru sporirea capitalului de lucru. aceasta implică şi faptul că. însă există aspecte care diferenţiază cele două tipuri de operaţii. amânarea plăţii taxelor vamale până la sfârşitul contractului pentru bunurile aduse din import. Leasingul presupune existenta a trei persoane: furnizorul. 3. este vorba de acelaşi lucru. denumită rată de leasing. 5. asumându-şi în acelaşi timp şi riscurile exploatării acestuia. 2. amortizare care este deductibila din punct de vedere fiscal. 4. Pentru utilizator. 107 . Elementele cele mai importante care decurg din definiţia de mai sus şi care delimitează leasingul de alte operaţiuni înrudite sunt: 1. Utilizatorul are dreptul să beneficieze. contra unei plăţi periodice. Aceasta reprezintă în esenţă operaţiunea de finanţare prin leasing. Utilizatorul va înregistra amortizarea aferenta mijlocului fix intrat în patrimoniu. 2. dreptul de posesie şi folosinţă al unui bun al cărui proprietar este. această operaţiune îi va aduce şi alte avantaje cum ar fi: 1. cuantumul ratelor.

este esenţial faptul că contractul de leasing îi protejează dreptul de proprietate şi deci poate acţiona direct asupra bunului în cazul în care utilizatorul nu se achită de obligaţiile contractuale. Există forme de leasing în care. contractele care se încheie au ca fundament obiectul de leasing şi utilizatorul. la sfârşitul perioadei. astfel încât termenii contractului să corespundă cel mai bine intereselor şi mai ales posibilităţilor acestora. fie pentru prelungirea contractului. Efectele cele mai importante din punct de vedere economic se regăsesc la utilizator. pentru opozabilitate faţă de terţi. De asemenea. Pentru utilizator. în cele din urmă. în următoarele situaţii: la sfârşitul perioadei de leasing. utilizatorul are dreptul de a opta fie pentru achiziţionarea bunului la o valoare reziduală._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR În această situaţie. întreaga redevenţă lunară este considerată cheltuială deductibilă din punct de vedere fiscal. scadenţa ratelor. să achiziţioneze un bun investiţional pe măsură ce produce. 108 . redevenţa este compusă din cota de amortizare calculată conform prevederilor legale plus un beneficiu. bunul rămâne evidenţiat în contabilitatea societăţii finanţatoare. 99/1999. obiectul finanţării fiind legat direct de contract şi fiind personalizat. fie pentru renunţarea la bunul respectiv. valoarea reziduală pot fi liber negociate de cele două părţi. Contractul de leasing constituie titlu executoriu (adică poate fi pus în executare contra utilizatorului fără nevoia parcurgerii vreunei proceduri judiciare) dacă utilizatorul refuză să înapoieze bunul. O caracteristică importantă a leasingului este flexibilitatea. iar nu al utilizatorului (ca în cazul leasing-ului imobiliar). Avantajele şi impactul economic al leasingulul Din punctul de vedere al locatorului. dar interesul unei astfel de înregistrări este al locatorului. Perioada de derulare a contractului. Ratele pot fi astfel dimensionate şi cadenţate încât să permită plata ratelor şi chiar obţinerea unui profit fără a supune utilizatorul la sarcini împovărătoare. În această situaţie. În general. în condiţiile Legii nr. dacă acesta nu a formulat opţiunea cumpărării bunului sau a prelungirii contractului. Aceste forme de leasing fac parte din categoria operaţiunilor de leasing financiar. în cazul rezilierii contractului din vina exclusivă a utilizatorului. Contractele de leasing referitoare la bunuri mobile sunt supuse înregistrării în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. există posibilitatea urmăririi afacerii în intimitatea ei şi este mult mai uşor de luat o decizie în caz de insolvabilitate temporară a utilizatorului. Dobânda de leasing este o cheltuiala deductibila din punct de vedere fiscal pentru utilizator. redevenţa lunară este compusa din cota parte din valoarea de intrare a mijlocului fix şi din dobânda de leasing. b) În cazul leasingului operaţional. Acesta poate să plătească dreptul de folosinţă şi.

credite acordate de instituţii internaţionale. adică împrumuturi "pe proiect" pentru finanţarea proiectelor de investiţii. legarea finanţării de un flux comercial şi garantarea cu produsele respective) şi studii de fezabilitate în condiţiile unor puternice garanţii de solvabilitate. astfel încât deductibilitatea ratelor de leasing va fi tratată diferenţiat. Guvernul României este autorizat să contracteze şi să garanteze împreună cu Banca Naţională a României credite financiare externe necesare finanţării investiţiilor. măsuri care să permită progresul pe calea reformei economice pentru redresarea balanţei de plăţi şi returnarea împrumutului. Creditele acordate de restul băncilor au la bază o garanţie materială (angajarea aurului. precum Fondul Monetar Internaţional. care reprezintă import de capital. credite bancare. La fel. Banca Mondială şi BERD acordă credite condiţionat. 109 . la care riscul este exclusiv al băncilor. Sursele de finanţare mai pot fi clasificate şi ca : surse autohtone (provenite din ţară) şi surse externe (provenite din străinătate). echipamente numai din ţara creditoare. Banca Mondială. FMI. Pe lângă participarea la capital şi susţinerea retehnologizării. cere numai garanţii generale de politică economică. Creditele externe pe termen lung sunt repartizate condiţionat de către instituţiile şi organismele internaţioanle specializate care urmăresc atingerea obiectivelor propuse. Investiţiile directe de capital străin reprezintă cea mai eficace şi mai profitabilă cale pentru procesul redresării. firma străină poate asigura comenzi şi pieţe de desfacere şi o pregătire mai eficientă a forţei de muncă. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. o altă parte ca primă de asigurare şi o altă parte ca preţul de achiziţionare a bunului. utilaje. stabilindu-se dimensiunile creditului şi plafoane de garanţii ale împrumuturilor. antrenând schimbări substanţiale cum ar fi atragerea de tehnici şi tehnologii moderne. Legea nr. o parte a ratei este deductibilă ca dobândă. Creditele externe pot fi : credite guvernamentale sau cu garanţie guvernamentală. astfel cum a fost modificată şi republicată). Astfel. care sunt susţinute de stat chiar dacă organismele care le repartizează sunt băncile. anume aplicarea anumitor măsuri în perioada de timp pentru care s-a luat împrumutul. aplicarea unui management adecvat._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Achiziţionarea de mijloace fixe (între care echipamentele IT) prin leasing financiar intră sub incidenţa legislaţiei referitoare la amortizare (în principal. spre exemplu. Atragerea capitalului străin. Pentru creditele guvernamentale este necesară o convenţie încheiată între guvernul ţării care va acorda creditul şi guvernul ţării care va primi creditul. În cadrul plafoanelor stabilite se pot primi credite pentru achiziţionarea de maşini. În condiţiile în care resursele financiare ale ţării sunt insuficiente în raport cu nevoile mari de investiţii apelarea la surse externe pentru investiţii reprezintă soluţionarea problemei resurselor. se face prin credite (împrumuturi) şi prin investiţii directe de capital.

Eliminaţi varianta eronată a următorului enunţ: Formele principale ale creditului bancar sunt: a) b) c) d) Furnizare de fonduri prin contract. 2. de la mecanisme financiare. ci şi prin procurarea de materii prime. Participarea capitalului străin la finanţarea întreprinderilor româneşti este benefică nu numai prin asigurările de capitaluri.1 1. accesul pe pieţe de desfacere etc._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Deoarece importul de capital se reflectă adesea într-un deficit de cont curent (deci prin deficitul balanţei de plăţi externe. fiind astfel afectate rezervele valutare ale ţării) care poate fi compensat printr-un excedent la contul de capital. Să se calculeze într-un tabel anuităţile şi amortizările în cazul metodei de rambursare cu anuităţi variabile şi amortizări constante. Răspunsuri la testele de autoevaluare Test de autoevaluare 6. bancare. Rambursarea se face prin plăţi posticipate pe an. piaţa de capital până la întreprinderi. durata de rambursare este de 10 ani şi rata dobânzii r = 10%.1 1. având o scadenţă de 10 ani.000 $ Numar ani 10 110 .000 = = 20. 3. Creditul prin semnătură . Calculul anuităţii se face pe baza formulei: A= Valoare credit 200. cunoscând următoarele date: valoarea creditului C = 200. Să se calculeze rentabilitatea la scadenţă a obligaţiunii. Test de autoevaluare 6. Warrant-ul. Se vor avea în vedere pentru aceasta două condiţii esenţiale : punerea accentului pe investiţiile directe de capital străin şi intrările de capital străin să găsească în interiorul ţării o anumită organizare structurală. O obligaţiune cu o valoare nominală de 1. a unor tehnologii şi maşini moderne. Cesiunea de creanţe materializate sau nu prin efecte.000 lei se vinde cu 800 lei cu un cupon de rată a dobânzii de 6%.000 $.

000 110.000 - 1. 5.000 140.000 20. VN – valoarea nominală şi n – numărul de ani până la scadenţă.000 20.000 14.800 60 + 80 10 Rentabilitatea la scadenţă = = = 8.000 34.2 Tabel de calcul privind metoda de rambursare cu anuităţi variabile şi amortizări constante 2.000 20.000 4. Notând cu Dat dobânda anuală totală. Lucrare de verificare Unitatea 6 1.000 120.000 310.000 20. Pa – preţul de achiziţie. 3.500 lei cu un cupon de rată a dobânzii de 8%. O obligaţiune cu o valoare nominală de 2.000 20. 6. 2.000 120.000 100.88% 1000 + 800 900 2 3.000 160.000 80.000 10. 9.000 28.000 180.000 Soldul final al creditului Sold iniţial-A 180.000.000 6.VN Dat ± n Rentabilitatea la scadenţă = VN + Pa 2 Dobânda anuală totală = Val._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Anul (t) Valoarea creditului (Soldul iniţial) Sold iniţial -Sold final 200.000 20.000 140. nr. 4.000 20.000 38. Să se calculeze într-un tabel anuităţile şi amortizările în cazul metodei de rambursare cu anuităţi constante şi amortizări variabile.000 200. 6. 10.000 24. cunoscând următoarele date: valoarea creditului C = 1.000 Sold iniţial×r 20. 111 .000 160. având o scadenţă de 10 ani.000 16. 7. Total Fig.000 30.000 20.000 lei se vinde cu 1. b).000 ×6% = 60 lei 1000 .000 30.000 12. Rambursarea se face prin plăţi posticipate pe an. Să se calculeze rentabilitatea la scadenţă a obligaţiunii. nominală × Rata dobânzii = 1.000 - Amortizare a (A) Dobânda (D) Anuitatea (a) a-D 20. durata de rambursare este de 10 ani şi rata dobânzii r = 10%. avem: Pa .000 80.000 26. 2.000 20.000 60.000 60.000 2.000 100.000 36.000 8. 8.000 $.000 20.000 32.000 D+A 40.000 18.000 40.000 22.000 40.000 20.

. coord. 5. Purcaru I. 112 . 3rd edition. Bradford J. NY. Ed. London.. Caracotă D... Mărgăritar. 1999. Richard D. Dimitriu Caracotă M.. 3. Bucureşti. Managementul investiţiilor. Românu I. Irwin Inc. 5th edition.. 4. 1994. 1995. şi colectiv. Ross St. Ed. Evaluarea investiţiilor de capital. Chapman & Hall.. Economică.. Ed. Fundaţiei PRO. Westerfield R. 2004 . 2._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Bibliografie pentru Unitatea 6 1. Memorator de formule matematice. Bucureşti. Fundamentals of corporate finance. 1995 . Vasilescu I. Investment Appraisal and Financial Decisions. Lumby S.. Bucureşti..

................ Costul capitalului reprezintă costul firmei legat de utilizarea fondurilor asigurate de creditori şi acţionari...........6 Rata de actualizare financiară .8 Lucrare de verificare Unitatea 7.. Motivul pentru care o firmă trebuie să obţină o anumită rată de rentabilitate pentru activele sale este acela că investitorii care asigură fondurile monetare impun să fie recompensaţi pentru aceasta cu o anumită rentabilitate.......... Costul fiecărei surse reflectă riscul activelor în care a investit firma.....9 Bibliografie pentru Unitatea 7 ..............1 Precizări conceptuale Subiectul acestui capitol îl constituie determinarea ratei de rentabilitate cerută pentru o firmă (sau pentru un activ luat individual) şi ce semnifică această valoare..107 7...........................7 Răspunsuri la Testele de autoevaluare ......1 Precizări conceptuale ...calcularea costului mediu ponderat al capitalului...determinarea surselor de capital şi a costului marginal al fiecăreia.............. 7 După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi să: .....2 Costul datoriei................. mai mult de un singur tip de fonduri pentru finanţarea activelor sale şi....._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Unitatea de învă are nr....114 Obiectivele unităţii de învăţare nr........................110 7.........................................................................113 7......................... costul acestora sau rata de rentabilitate asociată acestor fonduri nu sunt în mod normal identice................................ O firmă utilizează............ ..................................103 7..................................... Prin urmare............................. ............................. Costul capitalului unei firme este costul surselor sale de finanţare pe termen lung: datorii şi capital........ în general.............109 7........................................ ............ 7....................identificarea importanţei costului capitalului în finanţarea investiţiilor........3 Costul acţiunilor preferenţiale .................................................................... 113 ............................ 7 ...100 7.... firma trebuie să cîştige îndeajuns de pe urma investiţiilor sale pentru a furniza investitorilor rentabilitatea cerută – k (rata de rentabilitate cerută)...... 7 COSTUL CAPITALULUI CUPRINS Obiectivele unităţii de învăţare nr.................................4 Costul noilor emisiuni de acţiuni ..................................................explicarea ratei de actualizare financiară...108 7.......................5 Costul mediu ponderat al capitalului...114 7............100 7..................... prin urmare.....................................

Pentru o firmă considerată. 3. care. sunt mai puţin riscante decât acţiunile obişnuite. 10 bani acţiuni preferenţiale şi 50 de bani acţiuni comune. determinarea proporţiei pentru fiecare componentă a capitalului ce urmează a fi mărită. ci pe termen mult mai îndelungat. Dacă firma este lichidată. Presupunând că o firmă îşi măreşte capitalul în următoarele proporţii: datorii 40%. Aceasta înseamnă că un leu suplimentar de capital este format din 40 de bani datorii. determinarea costului marginal al fiecărei surse de capital. Dacă apar dificultăţi în onorarea obligaţiilor. Dacă se presupune că firma îşi menţine aceeaşi structură de capital . care la rândul lor. De ce ? Deorece creditorii au un drept prioritar asupra activelor şi veniturilor decât acţionarii. Prin urmare. Se poate observa evoluţia acestor proporţii de-a lungul timpului pentru a obţine o imagine mai bună a mix-ului tipic de datorii şi acţiuni. acţiuni preferenţiale 10% şi acţiuni comune 50%. 114 . Putem să estimăm proporţiile capitalului pe care îl deţine firma în prezent. împreună cu suma de bani necesară pentru fiecare componentă de capital pe care firma o va mări. Dacă ne uităm la bilanţul unei firme. Drept urmare. Costul marginal al capitalului pentru o firmă este costul necesar măririi suplimentare cu un leu a capitalului._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR O firmă care investeşte în active cu risc redus aducătoare de venituri va fi capabilă să suporte costuri scăzute ale capitalului faţă de o firmă care investeşte în active cu risc crescut în producerea de venituri. costul fondurilor mărite pe baza datoriilor este mai mic decât costul fondurilor mărite pe baza emisiunii de acţiuni. Scopul oricărui director financiar este de a estima proporţia optimă pentru firma în cauză de a emite capital nou – nu doar pentru perioada imediat următoare. este necesară trecerea prin următoarele etape: 1. putem calcula valorile contabile ale datoriilor sale. acţionarii preferenţiali vor cere o rentabilitate mai mare decît creditorii. costul fiecărei surse de finanţare reflectă ierarhizarea riscurilor asociată cu superioritatea sa asupra altor surse. apoi acţionarilor preferenţiali şi abia la urmă acţionarilor obişnuiţi (dacă mai rămân fonduri). Determinarea costului capitalului necesită mai întâi determinarea costului fiecărei surse de capital pe care firma se aşteaptă să o folosească. în schimb. 2. ale acţiunilor preferenţiale şi acţiunilor comune (obişnuite). datoriile sunt mai puţin riscante decât acţiunile preferenţiale. acţiuni preferenţiale şi acţiuni comune – de-a lungul timpului.un mix de datorii. îşi vor primi dividendele promise înaintea acţionarilor obişnuiţi. Pentru o firmă obişnuită. fondurile rezultate din vînzarea activelor sale sunt distribuite întâi creditorilor. Apoi se va putea determina costul marginal al creşterii suplimentare a capitalului. creditorii îşi vor primi dobânda promisă şi principalul înaintea acţionarilor. calcularea costului mediu ponderat al capitalului. obiectivul este simplu. iar acţionarii obişnuiţi o rentabilitate mai mare decât acţionarii preferenţiali. Mai mult. valori pe baza cărora pot fi calculate proporţiile datoriilor şi celor două tipuri de acţiuni pe care firma le are în prezent.

Directorii financiari recunosc faptul că valorile contabile sunt mărimi istorice. poate să nu constituie mix-ul pe care firma intenţionează să îl utilizeze în viitor. Tema de reflecţie 7._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Dar ne vor spune valorile contabile ceea ce vrem să ştim cu adevărat? Probabil că nu. În consecinţă. Ceea ce încercăm noi să determinăm este mix-ul de capital pe care firma îl consideră adecvat. mix-ul de datorii şi acţiuni pe care îl are acum o firmă. 115 . O dată calculate aceste valori de piaţă se va calcula suma tuturor acestor valori de piaţă şi apoi se va estima ce procent din această sumă reprezintă fiecare sursă de capital în parte. astfel că vor căuta mai degrabă valorile de piaţă ale capitalului.1 Realizând o prezentare de 300 de cuvinte încercaţi să analizaţi importanţa diferitelor componente ale capitalului asupra finanţării întreprinderii împreună cu avantajele şi dezavantajele utilizării lor. acţiunilor preferenţiale sau acţiunilor comune. trebuie luată în considerare şi analiza şi decizia firmei referitoare la structura capitalului în viitor. Astfel că. se va urmări obţinerea valorii de piaţă a datoriilor. în timpe ce actuala structură de capital este folosită în scopul aproximării valorilor viitoare. Numai că.

acţiunile preferenţiale şi acţiunile comune. toate firmele sunt nevoite să facă faţă unui cost mai ridicat al datoriilor. Datoriile. Determinarea costului marginal al componentei de capital. 116 . b) Prima pentru riscul de nerambursare – aceasta depinde de riscul asociat activităţilor firmei: cu cât riscul este mai ridicat. Calcularea costului mediu ponderat al capitalului. Numai acţiunile comune ca reprezentând capitalul social .1 1. singurul cost relevant al datoriilor este costul datoriilor după plata impozitului._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Test de autoevaluare 7. precum şi datoriile mai puţin obligaţiunile. Alegeţii varianta corectă a următorului enunţ: Se consideră a fi componente ale capitalului următoarele: a) b) c) d) Numai datoriile şi acţiunile comune. Acţiunile commune şi cele preferenţiale. Identificarea ratei de rentabilitate a activelor fixe . 2. Ca regulă generală. Eliminaţi varianta eronată a următorului enunţ: Determinarea costului capitalului implică următoarele etape: a) b) c) d) Determinarea proporţiei fiecărei componente de capital. cu atât va fi mai ridicată această primă.2 Costul datoriilor Costul datoriilor reprezintă rata dobânzii de piaţă pe care firma trebuie să o plătească pentru împrumuturile pe care le-a făcut. se include în componenţa datoriilor orice element de pasiv din bilanţ pentru care se plăteşte o dobândă. ceea ce implică deasemenea o analiză subiectivă. c) Cota de impozit pe profit aplicabilă firmei – din moment ce dobânda la credit este deductibilă fiscal. costul tuturor instrumentelor financiare de credit. în fapt. Ea depinde de trei componente: a) Nivelul general al ratei dobânzii – când rata dobânzii creşte. Titlurile de valoare hibride – practica standard este aceea că un titlu de valoare este clasificat drept datorie dacă are mai multe caracteristici ale unei datorii decât ale unei acţiuni. 7. Se impun anumite consideraţii privind: 1. Angajamentele extrabilanţiere – regula generală este de a ignora pasivele protejate împotriva riscului. Costul datoriilor exprimă. 2.

T) = 10% (1 – 40%) = 0. Dacă o firmă a înregistrat pierderi atunci cota sa de impozitare este zero şi. leasingul operaţional – nu. Trebuie subliniat că. leasing). În cazul în care instrumentele de credit utilizate sunt obligaţiunile.T) Formula reprezintă rata dobânzii corespunzătoare datoriei kd din care se scad economiile din impozitare care rezultă datorită faptului că dobânda este o cheltuială deductibilă fiscal._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 3. În cazul în care finanţarea se face pe baza mai multor tipuri de datorii (obligaţiuni. costul datoriei nu este redus. Considerând costul datoriilor după plata impozitului = kDAT (din lb. dacă o firmă ia cu împrumut fonduri băneşti la o rată a dobânzii de 10% şi are o rată marginală a impozitului de 40%. costul datoriei va fi format prin însumarea costurilor diferitelor tipuri de datorie calculate pe baza formulei de mai sus. atunci costul creditului după impozitare este de 6% : kDAT = kd (1 . o abordare conservatoare include şi leasingul operaţional ca parte a datoriei. Astfel. ceea ce se calculează este doar costul marginal al datoriilor. Spre exemplu. capital pe care vrem să îl creştem. de fapt. anumite costuri de emisiune.4) = 6% Raţiunea pentru care se realizează această ajustare este aceea că valoarea capitalului împrumutat al firmei. iar dobânda este deductibilă. depinde de venitul după impozitare. Deoarece doar o linie subţire de demarcaţie le separă pe cele două. costul datoriei nu este rata de dobândă la care firma a obţinut împrumutul înscris în registrele contabile. engleză – Cost of Debt After Taxes) şi T = rata marginală a impozitului pe profit aplicabilă firmei poate fi exprimată formula generală de calcul a costului datoriei: kDAT = Rata dobânzii .Economii din impozitare kDAT = kd – kd x T = kd (1 . acesta reprezentând obiectivul principal în luarea deciziei privind noile investiţii. acest cost fiind efectiv egal cu rata dobânzii. Leasingul – în timp ce leasingul financiar este considerat ca parte a datoriei.1 (1 – 0. 117 . costul datoriilor reprezintă rata dobânzii aplicabilă numai noilor credite angajate de firmă şi nu rata dobânzii pentru instrumentele de credit emise în trecut şi care urmează să fie rambursate. credit bancar. acestea vor fi vândute direct publicului şi comportă. deci. 4. Datoriile filialelor – firmele nu sunt obligate să includă la capitolul datorii pe cele ale filialelor sale. prin urmare. Ca urmare.

cu cât este mai mare rata marginală de impozitare pe profit a unei firme. b) Disciplinarea conducerii firmei: Conform zicalei „a dormi cu sabia sub pernă”. Printre costurile reale ale îndatorării se enumeră: a) Costul falimentului: costul falimentului aşteptat este o funcţie de două variabile: . deci aproximativ 6%. în schimb.6% Câteva consideraţii sunt necesar a fi făcute în legătură cu costurile şi beneficiile reale ale îndatorării._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Formula utilizată în cazul obligaţiunilor pentru determinarea costului acestor instrumente financiare de credit după impozitare este: M(1 − F) = F n i T M kd ∑ (1 + k t =1 n I(1 − T ) d) t + M (1 + k d )n = costul de emisiune a obligaţiunilor exprimat în procente.0297 = 2. cu atât va fi mai mare ponderea datoriilor în structura sa de capital. Înţelesul este acela că managerii unei firme care dispune de mari fluxuri de numerar rămase neutilizate de-a lungul timpului tind să se automulţumească cu acest fapt şi să fie ineficienţi. 118 .099. ceea ce va echivala cu valoarea de 5. costul efectiv al datoriei este costul datoriei mai puţin economiile de impozitare. În mod corespunzător. = costul instrumentului de credit după impozitare. = dobânda exprimată valoric pe perioada respectivă . Dintre beneficiile reale ale îndatorării pot fi evidenţiate: a) Beneficii de ordin fiscal: Dobânda la credit este deductibilă fiscal în timp ce dividendele nu sunt.000 $ şi cu o rată a cuponului de 8% cu dobânda plătită semianual. capitalul social este ca o pernă. iar datoriile sunt sabia. disciplina pe care o impune utilizarea datoriei le oferă posibilitatea de a fi mereu pregătiţi. = valoarea obligaţiunii la scadenţă . = numărul de perioade până la scadenţă .costul de a ajunge în faliment: include costuri juridice. având o perioadă de maturitate de 6 ani se va calcula costul obligaţiunii pentru o valoare estimată de piaţă de 1. ajustat cu costul de emisiune.50 $. Enunţul 1: Celelalte condiţii rămânând la fel.4) = 3. = rata impozitului pe profit . Aplicând rata de impozitare se obţine : kDAT = kd (1-T) = 6% (1-0. Considerând o obligaţiune cu valoarea nominală de 1. Utilizând metoda prin încercări sau programele Microsoft Excel sau Lotus se va afla valoarea lui kd = 0.97% pentru 6 luni.94% pentru un an.

Această probabilitate creşte cu: 1) mărimea efectului de levier. cu atât mai puţin îşi va permite firma să se îndatoreze. adică ascunderea de către debitor a unor informaţii legate de acţiunile sale). Luând în considerare atitudinea rezervată a firmei cu privire la emisiunea de noi acţiuni. şi hazardul moral. cu cât este mai mare costul falimentului. fapt ce îi afectează flexibilitatea. Când o firmă împrumută bani ea se obligă implicit în respectarea unui set de reguli. Astfel: 1) investitorii promit să investească în proiecte sigure atunci când iau bani cu împrumut. cu atât mai puţin va utiliza firma îndatorarea pentru finanţarea proiectelor actuale. 3) concurenţa. ea îşi pierde flexibilitatea de finanţare a viitoarelor sale proiecte prin îndatorare. 2) investitorii pot utiliza banii împrumutaţi pentru a-şi plăti lor înşile dividende mărite. c) Pierderea flexibilităţii de finanţare viitoare: atunci când o firmă împrumută peste capacitatea sa de absorbţie. 4) fluctuaţiile preţurilor relative ale materiilor prime utilizate şi 5) dimensiunile mici şi slaba diversificare a produselor firmei. Astfel. b) Costul de agent: este costul asociat divergenţelor de obiective dintre management şi acţionari şi asimetriei informaţiei (selecţia adversă.2 Care este costul datoriilor după impozitare dacă o firmă ia cu împrumut fonduri băneşti la o rată a dobânzii de 19% şi are o rată marginală a impozitului de 16%. cu atât mai puţin îşi va permite să se îndatoreze acea firmă. Test de autoevaluare 7. Enunţul 4: Celelalte condiţii rămânând identice. adică ascunderea de către debitor a unor informaţii despre el însuşi. cu atât mai mare este probabilitatea de faliment. implicit şi/sau probabilitatea de faliment._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR . firmele cu fluxuri monetare stabile şi predictibile îşi permit să împrumute fonduri mai mari decât firmele cu fluxuri monetare variabile şi impredictibile. 2) variaţiile ciclice în activitatea industrială. 119 . aceasta înseamnă că firma trebuie să respingă în viitor anumite proiecte rentabile. Enunţul 2: Celelalte condiţii rămânând identice. dar apoi se răzgândesc şi se implică în proiecte mult mai riscante. cu cât mai nesigură este firma asupra proiectelor şi cerinţelor de finanţare viitoare. cu cât problemele de agent asociate creditării firmei sunt mai mari. Enunţul 3: Celelalte condiţii rămânând identice.probabilitatea falimentului: cu cât ponderea datoriei este mai mare într-o firmă.

Deţinătorii acestor tipuri de acţiuni au dreptul la un dividend fixat care trebuie plătit regulat înaintea dividendelor pentru acţiunile comune. evidenţiată cu formula: P0 = D AP k AP unde DAP este dividendul constant plătit acţionarilor preferenţiali şi kAP este rata de rentabilitate cerută de investitori. rată determinată la rândul său de preţul de piaţă al acestor acţiuni preferenţiale. iar F se exprimă procentual. proprietarii de acţiuni privilegiate nu au drepturi în conducerea companiei. Totodată. dar după deţinătorii de obligaţiuni. expresia generală a costul acţiunilor preferenţiale este: k AP = D AP D AP = PN0 P0 (1 − F) unde PN0 este preţul net pe care firma îl obţine după emisiunea de acţiuni preferenţiale.5 € ? 120 .76 = = 0.3 Costul acţiunilor preferenţiale Acţiunile preferenţiale sunt titluri de valoare reprezentând unităţi ale capitalului acţionarilor într-o societate pe acţiuni. De regulă.76 €. Trebuie reamintit faptul că dividendul asociat acţiunilor preferenţaile este o perpetuitate. costul acţiunilor preferenţiale se bazează pe rata de rentabilitate cerută de către acţionarii preferenţiali ai firmei. iar firma plăteşte un dividend de 8. în traducere cost de emisiune).04) 72 Test de autoevaluare 7. Exemplu: Considerând că o firmă are acţiuni preferenţiale care se vând în prezent la preţul de piaţă de 75 € per acţiune şi plăteşte un dividend de 5. flotation cost. Luând în considerare costul de emisiune al acţiunilor preferenţiale reflectat printr-un factor de ajustare F (din engl. În mod asemănător cu datoriiile.76 5._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 7. care va fi costul acţiunilor preferenţiale dacă costul de emisiune al acestora este de 4% ? k AP = 5. preţul lor actual pe piaţă este 110 € per acţiune.0. ei îşi exercită drepturile asupra activelor în cazul lichidării înaintea deţinătorilor de acţiuni comune.3 Care este costul acţiunilor preferenţiale dacă costul lor de emisiune este 5%.08 = 8% 75 (1 .

În cel de-al doilea caz. kM. apare un cost de oportunitate: firma trebuie să obţină o rentabilitate la fel de mare cu cel pe care acţionarii înşişi l-ar obţine dacă ei ar fi putut primi aceste sume de bani sub formă de dividende şi le-ar fi putut investi în alte acţiuni. în funcţie de decizia acţionarilor. k s = Rata dobanda obligatiune + Prima de risc Considerând pentru o firmă că obligaţiunea emisă de către aceasta aduce o rentabilitate de 6% atunci: ks = 6% + 4% = 10% 121 . obligaţiuni sau alte active cu grad de risc comparabil. 2) să se înmulţească coeficientul beta cu prima de risc pe piaţă pentru a determina prima de risc aplicabilă firmei respective şi 3) să se adune prima de risc al firmei respective cu rata dobânzii fără risc („risk free rate”). kM = 9% şi β = 1. coeficientul beta befiind necesar.4. pentru un tip dat de acţiuni.4%) = 4% + 1. k s = k RF + (k M − k RF ) × βi Presupunând că kRF = 4%. b) Abordarea „câştig din obligaţiuni plus prima de risc” Acest model necesită adăugarea unei prime de risc care este cuprinsă între 2% şi 4% la rata dobânzii pe care firma o poate obţine la creditele pe termen lung. fie pentru reinvestirea acestora în afacere. subestimarea valorii corecte a ks în cazul inexistenţei unui portofoliu diversificat al acţionarilor firmei. β) pentru ca metoda să fie într-adevăr operaţională. Calculul ks este următorul: ks = 4% + 1. Echipa managerială.4 Costul capitalului reinvestit Costul capitalului reinvestit sau altfel denumit costul profiturilor acumulate este rata de rentabilitate pe care acţionarii o cer de la capitalul pe care firma îl acumulează şi îl reinvesteşte şi care provine din profiturile acesteia. poate utiliza profitul: fie pentru plata dividendelor.4 (9% . Există trei metode care sunt frecvent utilizate pentru estimarea costului capitalului reinvestit: a) Abordarea CAPM („Capital Asset Pricing Model”) Pentru utilizarea modelului CAPM este necesar: 1) să se estimeze coeficientul beta (β) al firmei._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 7.4 (5%) = 11 % Dezavantajele ce pot apărea prin utilizarea acestui model sunt: dificultatea obţinerii unor estimări corecte ale datelor de intrare (kRF.

este mai mare decât costul capitalului reinvestit (al profiturilor acumulate) ks întrucât în procesul de emisiune apar costuri de emisiune sau de subscriere. kM = 11% şi β = 1. Prin urmare: ks = 1.5 Costul noilor emisiuni de acţiuni comune Acţiunile comune sunt titluri de valoare reprezentând unităţi ale capitalului acţionarilor dintr-o societate pe acţiuni. În cazul lichidării. Costul noilor emisiuni de acţiuni comune sau altfel spus costul capitalului propriu extern. adică ultimii în drept să îşi recupereze capitalul investit.7. Rata de creştere estimată este de 7%. 7. dar estimarea unei rate adecvate de creştere este dificilă şi de ea depinde succesul modelului. Deţinătorii acestor acţiuni îşi exercită controlul asupra afacerilor societăţii şi beneficiază de orice creştere a capitalului. ei sunt ultimii beneficiari la „masa credală”. Test de autoevaluare 7.26 + 5% = 7% + 5% = 12% 18 În cazul utilizării acestei metode determinarea venitului din dividende este relativ uşoară. 122 . dar numai după acţiunile privilegiate.60 $._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR c) Abordarea „câştig din dividende plus rată de creştere” Această metodă mai este numită şi abordarea „fluxurilor de numerar discontate” („discounted cash-flow” – DCF) şi constă din venitul din dividende estimat pentru acţiunile firmei la care se adună rata de creştere estimată pentru firmă. ca şi de plata dividendelor. notat ke. ks = D1 + g estimat P0 Presupunem că acţiunile unei firme se vând pe piaţă pentru suma de 20 $ acţiunea şi că următorul dividend este estimat la valoare de 1. pentru un tip dat de acţiuni.4 Calculaţi costul capitalului reinvestit pe baza metodei CAPM cunoscând că: kRF = 6%.

05 = 12. 7.6%.45%.6% 8. costul capitalului propriu extern (12. Acest lucru înseamnă că firma trebuie să aibă o rentabilitate egală cu 12.06) 16._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Pentru o firmă cu o rată de creştere constantă. F reprezintă costul de emisiune ce trebuie suportat la vânzarea acţiunilor. Plecând de la valorile cunoscute din exemplu anterior ale D1 =1.45% Datorie nerambursată Acţiuni preferenţiale Acţiuni obişnuite Fig. atunci: ke = 1. P0 = 18 $.1 Exemplu de structură a capitalului unei firme 123 . este necesară combinarea tuturor acestor costuri într-o singură rată de rentabilitate cerută. costul capitalului propriu generat prin emisiunea şi vânzarea de noi acţiuni este: D1 ke = +g P0 (1 − F) În acest caz.45% 18(1 − 0.26 + 0.92 După cum se poate vedea.26 1.0% 11% sau 12. nr.45%) este mai mare decât costul capitalului reinvestit calculat anterior prin metoda „fluxurilor de numerar discontate” DCF. Conceptul care reuneşte laolaltă toate aceste valori într-una singură poartă numele de Costul Mediu Ponderat al Capitalului (CMPC).6 Costul mediu ponderat al capitalului În subcapitolele anterioare am observat că firma luată ca exemplu are un cost al datoriei după impozitare de 3. Presupunem că firma are următoarea structură a capitalului : Tipul finanţării Pondere (w) 40% 10% 50% 100% Costul după impozitare (k) 3. exprimat în procente.45% pentru fiecare dolar investit în acţiuni noi care au fost emise pentru investiţii care să asigure că valoarea firmei nu va scădea. Calculul său este unul foarte simplu: se efectuează media ponderată a acestor costuri utilizând ca ponderi proporţia corespunzătoare fiecărui tip de finanţare în totalul finanţării firmei.26 $. astfel încît P0 (1-F) reprezintă preţul net pe acţiune obţinut de către firmă la vânzarea unei noi emisiuni de acţiuni comune.05 = + 0. şi g = 5% şi considerând costul de emisiune de 6%. care este de 12%. 7. Pentru a lua o decizie de alegere a celui mai bun proiect. un cost al acţiunilor preferenţiale de 8%. un cost al profiturilor reinvestite de 11% şi un cost al capitalului propriu extern (noi acţiuni obişnuite) de 12.

Costul mediu ponderat îndeplineşte următoarele roluri : al capitalului la nivelul firmei 124 .1 (8.5 (11.0%) + 0. pentru această situaţie: CMPC = 0.5 (12. la nivelul firmei acest cost serveşte la evaluarea financiară a proiectului de investiţii.0%) + 0. Formula generală este :  Ponderea   Costul Costul    Ponderea             CMPC =  datoriei  ×  datoriei   +  actiunilor  ×  actiunilor   +  nerambursate   dupa impozit    preferentiale   preferentiale             Ponderea   Costul      +  actiunilor  ×  actiunilor   obisnuite   obisnuite      Altfel exprimat:       Datorie Capital propriu     Costul Costul          din actiuni preferentiale     nerambursata   CMPC =   ×  datoriei   +   ×  actiunilor   +  Total Total   dupa impozit      preferentiale            capital capital             Capital propriu    Costul     din actiuni obisnuite  ×  actiunilor   +      Total   obisnuite        capital      Deci: CMPC = (w DAT × k DAT ) + (w AP × k AP ) + (w s × k s ) În cazul în care firma trebuie să emită noi acţiuni ultima paranteză va avea drept componente we = ponderea capitalului propriu rezultat din emisiunea de noi acţiuni în total capital şi ke = costul noilor acţiuni obişnuite emise. Informaţia prezentată în tabel arată faptul că pentru fiecare dolar prin care se finanţează firma. Astfel.74% Întrucât firma nu utilizează fiecare tip de finanţare în proporţii egale.4 (3.47% Într-o abordare financiară. costul mediu nu este media aritmetică a acestora.0%) = 7. deasemenea el este necesar şi în fundamentarea deciziei de finanţare a investiţiei.6%) + 0.45%) = 8. Prin urmare._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Dacă firma nu trebuie să emită noi acţiuni pentru creşterea capitalului expresia costului mediu ponderat al capitalului este: CMPC = 0. costul mediu al fiecărui dolar pe care firma îl utilizează în scopul finanţării este de 7. 40 cenţi este sub formă de datorii. ceea ce reprezintă rata medie de rentabilitate pe care firma trebuie să o obţină din investiţiile sale existente pentru a se asigura că valoarea firmei nu va scădea.1 (8. 10 cenţi – acţiuni preferenţiale şi 50 cenţi – acţiuni comune.4 (3.6%) + 0.74%.

_____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR - rată de rentabilitate financiară aşteptată (scontată) .5 Calculaţi costul mediu următoarelor date: Tipul finanţării Datorie nerambursată Acţiuni preferenţiale Acţiuni obişnuite ponderat al capitalului pe baza Pondere (w) 45% 15% 40% 100% Costul după impozitare (k) 9.0% 7. prag minim al rentabilităţii.rata medie de rentabilitate din ramura căreia îi aparţine. . Test de autoevaluare 7.pentru obiectivele care sunt finanţate în principal din împrumuturi . în funcţie de care se hotăreşte acceptarea sau nu a proiectului de investiţii. rată minimă a rentabilităţii capitalului alocat investiţiilor . odată determinat.rata dobânzii la care s-a stabilit împrumutul . aceea de a adopta proiecte mai puţin rentabile (în cazul când nivelul său ar fi prea mic) sau de a respinge proiecte bune. 125 . Ea asigură evitarea riscului unor decizii greşite în privinţa proiectelor.0% 19. rentabile (în cazul când nivelul său ar fi prea ridicat). Metodologia recomandată prevede două modalităţi de stabilire a ratei de actualizare financiară : .7 Rata de actualizare financiară şi costul capitalului Rata de actualizare este necesară evaluării corecte a proiectului de investiţie numai dacă se bazează pe costul capitalului . reprezintă o normă de bază pentru programul de investiţii şi planul de finanţare.anume costul mediu ponderat al capitalului şi nu costurile specifice (ale componentelor capitalului). Costul capitalului.pentru obiectivele ce se realizează prin autofinanţare .0% 11.

trebuie stabilit dacă estimarea riscului este reală.13% 110 (1 . rata de apreciere sau depreciere monetară .2 Dacă o firmă ia cu împrumut fonduri băneşti la o rată a dobânzii de 19% şi are o rată marginală a impozitului de 16%.5 = = 0.96% : kDAT = kd (1 .T) = 19% (1 – 16%) = 0. b) Test de autoevaluare 7.0813 = 8.rr ) atunci : În condiţiile unei rate de actualizare (de discontare) ridicate. atunci costul creditului după impozitare este de 15.16) = 15. De aceea.19 (1 – 0. Notând cu : i rd ri rv rr = = = = = rata de actualizare .3 Formula de calcul este: k AP = 8. ri . Răspunsuri la testele de autoevaluare Test de autoevaluare 7.0._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Rata de actualizare financiară stabilită astfel reprezintă nivelul minim admisibil pentru ca un proiect să fie acceptat. proiectul de investiţie cu randament sub această rată va fi respins datorită riscului pe care l-ar prezenta pentru firmă (investitor). c) 2.5 126 . marja de risc anuală i = f (rd .05) 104.1 1. dacă nu cumva conjunctura nefavorabilă a influenţat această apreciere. riscul etc. la aceasta adăugându-se atunci este cazul rate privind inflaţia. rata anuală a dobânzii .96% Test de autoevaluare 7. rv. rata anuală a inflaţiei .5 8.

Preţul de piaţă al acţiunilor firmei are la acest moment valoarea de 36 €. Bucureşti.. 1999.18 €. Richard D.. pentru această firmă ? Bibliografie pentru Unitatea 7 1. 2. Ed. Bucureşti. 2004 ..5 % Test de autoevaluare 7. 4.. Mărgăritar. Irwin Inc._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Test de autoevaluare 7.15 (9%) + 0. estimat pentru o firmă este de 3. b) rata dobânzii = 13% şi rata impozitului = 40% . Lumby S. Dividendul din anul următor. 5th edition. London.. Bradford J.. Fundamentals of corporate finance. 127 . Românu I. şi colectiv. Investment Appraisal and Financial Decisions. Purcaru I. 3rd edition. Ed. Noile acţiuni pot fi vândute astfel încât să aducă firmei o valoare netă de 36. coord.7 (11% .6%) = 6% + 1. D1. 5. 1994.4 Calculul ks este următorul: ks = 6% + 1. Chapman & Hall. NY. Calculaţi costul capitalului împrumutat după aplicarea impozitelor în următoarele situaţii: a) rata dobânzii = 13% şi rata impozitului = 0%. exprimat procentual ? b.7 (5%) = 14.. iar rata de creştere a firmei este de 6%. Evaluarea investiţiilor de capital. Care este costul capitalului obţinut prin emisiunea şi vânzarea de noi acţiuni. 1995 .45 (4%) + 0. 2. Ross St. Care este costul de emisiune al noilor acţiuni pentru firmă. Managementul investiţiilor.. Dimitriu Caracotă M. 1995.75% Lucrare de verificare Unitatea 7 1.4 € pe acţiune. Bucureşti.4 (15%) = 3... Caracotă D. Fundaţiei PRO. Westerfield R. Ed. Economică. Vasilescu I. ke. c) rata dobânzii = 13% şi rata impozitului = 60%. 3.5 Calculul ks este următorul: CMPC = 0. Memorator de formule matematice. a.

..........................definiţi şi clasificaţi studiile de fezabilitate..........1 Precizări conceptuale Studiul economiei politice a statuat faptul că..........132 8........................................................... criteriul fundamental al eficienţei economice este valoarea.............134 8... atât la nivelul unei economii naţionale. Eficienţa este atributul oricărei activităţi umane de a produce efectul util dorit............................115 8...128 8... În acest fel se atinge problema eficienţei economice.... de aceea.......... În principiu......._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Unitatea de învă are nr.....identificaţi specificul metodologiei de evaluare a Băncii Mondiale..........determinaţi deosebirile dintre evaluarea financiară şi cea economică a proiectelor de investiţii....................... cât şi la nivel de companie sau individ. eficienţa economică se măsoară prin raportarea efectelor obţinute (în expresie fizică sau monetară) la eforturile depuse (resursele utilizate)..........1 Precizări conceptuale .............115 8................................3 Evaluarea economică a proiectelor de investiţii........ este foarte important să se folosească judicios resursele limitate de care se dispune în scopul satisfacerii acestor necesităţi.. ...................6 Lucrare de verificare Unitatea 8........... concept fundamental.....................................129 8......... sinonim cu consumul raţional al resurselor în vederea obţinerii cu randamente cât mai mari de efecte utile dorite.. determinarea eficienţei economice pe baza valorii se face conform mai multor modele de măsurare a acesteia............ definite ca modele de eficienţă.......................5 Răspunsuri la Testele de autoevaluare .................................................. 8....... 8 EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTIŢII CUPRINS Obiectivele unităţii de învăţare 8........ 128 ...2 Evaluarea financiară a proiectelor de investiţii... necesităţile sunt nelimitate şi.......................................... .................... 8 După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi să: ... anume valoarea acestui raport eforturi-efecte...... Astfel.................... Însăşi această explicaţie prezintă eficienţa economică ca pe un termen relativ (şi nu absolut) în raport cu anumite criterii............... .........135 Obiectivele unităţii de învăţare nr........................ Întrucât valoarea este un concept subiectiv..4 Studiul de fezabilitate.7 Bibliografie pentru Unitatea 8 ............categorisiţi tipurile de eficienţă economică....118 8............

Studiul eficienţei unei activităţi are la bază următoarele tipuri de corelaţii : a) comparaţie între nivelul resurselor. 129 . combustibili etc._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Dintre modelele de eficienţă pot fi enumerate: . Mijloacele de manifestare a eficienţei economice sunt: creşterea productivităţii. Când vorbim de eficienţa economică a resurselor de consumat. a rentabilităţii. dar când vorbim de resurse consumate ne referim la gradul de utilizare. adică de obţinere de efecte economice mari pe unitatea de resurse consumate. creşterea rentabilităţii (graţie investiţiilor de dezvoltare). Efectele economice sunt : directe: identificabile cu obiectul realizat prin investiţie. .eficienţa Pareto (o alegere are eficienţa Pareto atunci când nu se poate face o altă alegere astfel încât starea unui individ să se îmbunătăţească fără ca aceea a altui individ să se înrăutăţească). . astfel încât să se ajungă la eficienţa Pareto). Ca o consecinţă a efortului investiţional se obţin diverse efecte economice reflectate în plan financiar. .eficienţa Kaldor-Hicks (o alegere este eficientă în acest caz atunci când indivizii a căror stare se îmbunătăţeşte pot teoretic să îi compenseze pe cei a căror situaţie se înrăutăţeşte. nu ia în considerare în ce măsură resursele utilizate sunt cele mai bune sau în ce măsură rezultatele obţinute sunt cele mai bune). atins prin utilizarea lor). a calităţii produselor. reducerea cheltuielilor cu mâna de lucru. energie. efort /efect şi efect /efort. c) comparaţie de timp. materiale. Caracterizarea eficienţei unei activităţi presupune raportarea la o bază de comparaţie spaţio-temporală care poate fi nivelul atins în alte activităţi similare sau variante de proiect. obţinerea de efecte după o perioadă lungă de timp. dintre care putem enumera : reducerea costurilor de exploatare a utilajelor. d) comparaţie între nivelurile de eficienţă. reducerea consumurilor de materii prime. .eficienţa alocării (semnifică modul în care resursele sunt alocate pe piaţă în aşa fel încât să atingă maximum de beneficiu net. Analiza eficienţei economice răspunde la întrebări cum ar fi: cum sunt utilizate resursele şi cum sunt consumate pentru a cunoaşte gradul de utilizare şi economia obţinută. criteriul eficienţei este de a realiza o economie a acestora.indirecte: ca rezultat al efectului de propagare asupra altor sectoare de activitate.eficienţa X (este expresia economică pentru eficienţa cu care o organizaţie îşi utilizează resursele sale existente pentru a produce rezultate. b) comparaţie între nivelul efectelor.

130 . Alegeţi varianta corectă a următorului enunţ: Modelul de eficienţă Kaldor-Hicks presupune: a) modul în care resursele sunt alocate pe piaţă în aşa fel încât să atingă maximum de beneficiu net. c) expresia economică pentru eficienţa cu care o organizaţie îşi utilizează resursele sale existente pentru a produce rezultate. astfel încât să se ajungă la eficienţa Pareto.1 Pe baza unei expuneri 300 de cuvinte prezentaţi cum pot fi aplicate modelele de eficienţă economică asupra diverselor tipuri de proiecte de investiţii. atins prin utilizarea lor. b) că o alegere este eficientă în acest caz atunci când indivizii a căror stare se îmbunătăţeşte pot teoretic să îi compenseze pe cei a căror situaţie se înrăutăţeşte. Test de autoevaluare 8.1 1._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Tema de reflecţie 8.

care se scade. profitul impozabil. Fluxurile de cheltuieli şi de venituri sunt estimate în preţurile pieţei. rentabilitatea capitalului investit de firmă. cumulat. ce se face cu ocazia elaborării definitive a proiectului sau a formei finale a acestuia. pe baza cărora se obţine marja brută în monedă constantă. a echilibrului dintre resurse şi nevoi. delimitând resursele proprii de cele împrumutate. ce se face cu ocazia identificării proiectului şi elaborării studiului de fezabilitate. Prima etapă constă într-o analiză financiară sumară. Această marjă brută se corectează cu rata inflaţiei şi se obţine marja brută în monedă curentă. A doua etapă constă în analiza financiară detaliată. Analiza vizează alegerea celei mai bune variante de proiect. Conceptele de beneficiu şi de cost se limitează la intrările şi ieşirile de bani aferente proiectului de investiţie. Se continuă calculele obţinându-se. Un rezultat al analizei financiare detaliate este evaluarea capacităţii maxime de autofinanţare în monedă curentă. analiza capacităţii de autofinanţare. Ea are scopul de a releva rentabilitatea capitalurilor investite de întreprindere. impozitele pe venit (profit). Un alt rezultat al studiului detaliat îl reprezintă analiza trezoreriei previzionale. pe durata de viaţă a proiectului. mereu pozitiv. taxele vamale etc. prin scăderea dobânzii la credit şi a amortismentului. luânduse în considerare de data aceasta dobânzile la împrumuturile bancare. compensându-se eventualele solduri anuale negative. folosind pentru aceasta rata de actualizare financiară. în urma comparării variantelor concurente. viabil. apoi se calculează impozitul pe profit. În caz contrar. Pentru calculul acesteia se porneşte de la încasările şi cheltuielile de exploatare în monedă constantă._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 8. dacă rezultă un sold net al trezoreriei. înainte de a se introduce obligaţiile financiare şi fiscale. dacă se obţine profit. iar viabilitatea proiectului se apreciază în termeni de valoare netă actuală şi de rată de rentabilitate internă. Evaluarea financiară se face în două etape. verificarea echilibrului de trezorerie. În cadrul studiului financiar se pune accentul pe : • • • • structura optimă a surselor de finanţare. pentru a facilita alegerea tehnologiei de fabricaţie şi a utilajelor. urmărind adaptarea resurselor financiare la nevoile proiectului de investiţie. 131 . iar în final se adună profitul net (după impozite) cu amortismentul. se reanalizează soluţia financiară. pe baza unei aprecieri pertinente a valorii intrinseci a investiţiei.2 Evaluarea financiară a proiectelor de investiţii Evaluarea financiară se face pentru a vedea dacă investiţia este suficient de rentabilă la nivelul agentului economic. Proiectul va fi apreciat ca bun.

q = capacităţi în unităţi naturale. Bi Ii Bi − B 0 unde : B0 = beneficiul anual înainte de dezvoltare. 2) Termenul de recuperare a investiţiei este numărul de ani în care investiţia se recuperează pe baza beneficiilor anuale. I = investiţia. qi . qi Qi unde : i = varianta. iar investitorul poate să cunoască şi să compare avantajul investiţiei sale. În cazul în care beneficiile anuale sunt constante : pentru firme noi : T = Ii . I −I . I I Pentru o investiţie nouă : i sp = i sau i sp = i . Se va alege varianta de investiţie care minimizează volumul de resurse investiţionale necesare pentru creşterea unei unităţi de capacitate. Pentru o investiţie de dezvoltare (modernizare): sau i sp = i sp = Ii qi − q0 Ii . Q = capacităţi în unităţi valorice. modernizare : T = 132 . Qi . apelându-se în acest scop la criteriile contabile sau la cele bazate pe tehnica actualizării. modernizare. folosind o suită de fluxuri financiare eşalonate pe întreaga durată de viaţă a proiectului.Ci = diferenţa dintre costurile de producţie. cu cel al altor plasamente posibile ale capitalului de care dispune. A.q0 = sporul de Qi − Q 0 capacitate în unităţi naturale. dacă este acceptabilă sau nu. pentru dezvoltare. unde : i = varianta. C0 . Bi = beneficiul anual după realizarea modernizării unei variante de proiect. Cu ajutorul tehnicilor de actualizare se calculează rata internă a rentabilităţii. Rata de rentabilitate internă rezultată ne permite să apreciem investiţia. I = investiţia. Indicatori statici de eficienţă economică (fără a lua în considerare factorul timp) 1) Investiţia specifică reprezintă totalitatea cheltuielilor investiţionale necesare pentru crearea unităţii de capacitate de producţie.pentru comparaţia între variante : T = i i − 1 Bi − Bi − 1 Se va alege varianta de proiect care minimizează numărul de ani de recuperare a investiţiei. în proiect.Q0 = sporul de capacitate în unităţi valorice._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Scopul întregului studiu financiar este de a calcula rentabilitatea definitivă a proiectului.

modernizări : e = eficienţa relativă : e = Bi − Bi − 1 Ii − Ii − 1 Bi − B 0 1 = Ii T Acest indicator trebuie să fie cât mai mare şi cel puţin egală cu coeficientul de eficienţă normat pentru ramura economică respectivă. 4) Cheltuielile echivalente. echivalate sau recalculate însumează eforturile de investiţii cu eforturile reprezentând cheltuielile de producţie.valoarea beneficiilor anuale ce se obţin la 1 leu investit.în sens larg şi generic . Bnet B total − I B total = = −1 I I I R= În cazul beneficiilor constante: R= B an × D − B an × T D = − 1 = en × D − 1 B an × T T În cazul în care beneficiile nu sunt constante: D ∑ Bh − ∑ Bh R= h=1 h=1 T D ∑ Bh = h= 1 T h= 1 ∑ Bh T h=1 −1 ∑ Bh 133 . beneficiul net reprezentând beneficiul total pe toată durata eficientă de funcţionare mai puţin investiţia. Când B= ct: pentru firme noi : e = Bi 1 = Ii T pentru dezvoltări. Indicatorul trebuie să aibă o valoare cât mai mare. varianta optimă fiind aceea în care suma este minimă. unde : Tn = termenul normat de recuperare 5) Randamentul economic exprimă valoarea beneficiului net la 1 leu investit._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 3) Rata medie de rentabilitate a investiţiei exprimă . K = Ii + Ci × Tn .

rata medie de rentabilitate şi cheltuielile echivalente sau recalculate pentru două variante de proiect de investiţii cu durata de exploatare de 10 ani.000 2.300 3.350 700 650 100 200 20 20 4 ani 4 ani Investiţii totale Beneficii anuale Cheltuieli de exploatare Producţia anuală Preţ de vânzare unitar Termen normat de recuperare a investiţiei B. 134 ._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Test de autoevaluare 8.000 1.2 1. cunoscând următoarele date: Element Varianta de proiect A B 1. Să se calculeze investiţia specifică. Indicatori dinamici de eficienţă economică (cu luarea în considerare a factorului timp) Schema procesului investiţional este reprezentarea derulării pe parcursul timpului a principalelor etape de realizare a unui proiect de investiţii.

s = momentul începerii lucrărilor de execuţie a investiţiei ._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Q. C= cheltuielile de producţie . La momentul de timp Tr = termenul de recuperare a investiţiei.Investiţia totală actualizată La 1 ianuarie : p + d−1 Im = ∑ h= p (1 + i)h Ih 135 . În funcţie de modul de realizare a fluxurilor de numerar (anterior sau posterior momentului de referinţă ales) se utilizează coeficienţii specifici calculului valorii în timp a banilor. cheltuielile cu investiţia I vor fi recuperate pe baza beneficiilor obţinute în procesul de exploatare (Q .C). C Q Q=C S I S p C d Tr t Def v timp m s Fig. 8. Se observă că I reprezintă suprafaţa S. d = durata de execuţie . Momentele de referinţă (de actualizare) sunt : m = momentul luării deciziei de investiţii . t = momentul intrării în exploatare a investiţiei . Actualizarea la momentele de referinţă Pentru compararea valorilor referitoare la cheltuieli şi venituri se face actualizarea fluxurilor de numerar la un moment de actualizare stabilit (unul din cele 4 precizate în schemă). Def = durata eficientă de funcţionare a investiţiei. v = momentul ieşirii din exploatare a investiţiei. nr. a) La momentul luării deciziei de investiţii (m) indicatorii dinamici sunt : 1. I = cheltuielile cu investiţia.1 Schema procesului investiţional Notaţiile semnifică : Q = valoarea producţiei. Între aceste momente de timp se regăsesc perioadele : p = perioada de proiectare a investiţiei .

Termenul actualizat de recuperare a investiţiei log[ Ts = B B − iIs (1 + i)d log(1 + i) ] 136 ._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR La 31 decembrie : p+d Im = h h = p + 1 (1 + i) ∑ Ih 2. Randamentul actualizat al investiţiilor Rs = Bs −1 Is 4. Beneficiul total actualizat p + d+ D Bm = h h = p + d + 1 (1 + i) ∑ Bh 3. Randamentul actualizat al investiţiilor Rm = Bm −1 Im b) La momentul începerii lucrărilor de execuţie a investiţiilor (s) indicatorii dinamici sunt : 1. Beneficiul total actualizat Bs = d+D h h = d + 1 (1 + i) ∑ Bh 3. Investiţia totală actualizată La 1 ianuarie : d −1 Is = h=0 ∑ (1 +hi )h d I La 31 decembrie : Is = h =1 ∑ (1 +hi )h I 2.

Randamentul actualizat al investiţiilor Rt = c) La momentul ieşirii din exploatare a investiţiilor (v) indicatorii dinamici sunt : 1. Beneficiul total actualizat Bt = h=1 ∑ (1 +hi)h Bt −1 It D B 3. Randamentul actualizat al investiţiilor B Rv = v − 1 Iv 137 . Beneficiul total actualizat Bv = h=1 ∑ Bh (1 + i)D − h D 3. Investiţia totală actualizată La 1 ianuarie : Is = d−1 h= 0 ∑ (1 +hi)h d I La 31 decembrie : It = h=1 ∑ Ih )(1 + i)d−h 2. Investiţia totală actualizată La 1 ianuarie : Iv = d−1 h= 0 ∑ Ih (1 + i)d+D −h d La 31 decembrie : Iv = h=1 ∑ Ih (1 + i)d+D −h 2._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR c) La momentul intrării în exploatare a investiţiilor (t) indicatorii dinamici sunt : 1.

precum şi implementarea pe faze a proeictului şi punerea sa în funcţiune. presupune următoarele : • solicitarea de principiu a unei ţări membre în baza unui studiu de fezabilitate a investiţiei. agreat de B. Banca va examina cu meticulozitate probabilitatea în care împrumutatul şi garantul sunt în măsură să facă faţă obligaţiilor aferente împrumutului. Aspecte specifice în evaluarea proiectelor de investiţii pe baza metodologiei Băncii Mondiale Rolul Băncii Mondiale este de a sprijini statele membre cu fonduri pentru reconstrucţie şi dezvoltare. evaluarea ofertelor şi desemnarea firmei furnizoare câştigătoare. B.R. În graficul de implementare a proiectului sunt stabilite jaloanele temporale obligatorii pentru proiectarea în detaliu. cu obligaţia utilizării lor eficiente.I. • aprobarea şi semnarea Acordului de Împrumut de către Parlamentul ţării solicitatoare. În prezent. Creditele se acordă într-o manieră clasică (în condiţii de piaţă).R. • negocierea Acordului de Împrumut de către reprezentanţii desemnaţi de Banca Mondială şi de ţara solicitatoare.R.D. poate acorda sau garanta împrumuturi (sau participa la acordarea de împrumuturi) tuturor statelor membre sau întreprinderilor de pe teritoriile statelor membre. • raportul unei comisii de experţi BIRD în urma vizitei efectuate în ţara solicitatoare şi a analizării oportunităţii investiţiei. • în acordarea şi garantarea împrumutului. Condiţiile cerute sunt următoarele: • statul sau banca centrală sau orice alt organism analog. acest sistem de indicatori a fost adoptat şi de băncile româneşti. organizarea licitaţiilor.. după un examen aprofundat al cererii.D. întocmirea caietelor de sarcini pentru licitaţii. • B._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR C.I. Procedura preliminară în vederea acordării unui credit B.I. să garanteze integral rambursarea împrumutului. Caracterizarea eficienţei economice a obiectivelor ce vor fi eventual creditate se va face printr-un sistem de indicatori elaborat special pentru acest scop. negocierea şi semnarea contractelor comerciale cu firma furnizoare. estimează ce dobândă şi ce taxe financiare sunt bine adaptate la natura proiectului.I.D. Banca Mondială acordă credite numai pentru obiective concrete de investiţii şi numai pentru acelea care se justifică a avea o înaltă eficienţă economică. • solicitantul să nu poată obţine altfel împrumutul în condiţii rezonabile pentru el. un comitet competent va recomanda proiectul.R. • printr-un raport scris.D. 138 .

d = durata de execuţie a lucrărilor de investiţii. Se va alege proiectul cu cea mai mică valoare a acestui indicator._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Indicatorii metodologiei Băncii Mondiale sunt: 1) Angajamentul de capital : K s = Is + C s = ta ta ta d+D h=1 ∑ (Ih + Ch ) (1 + a)h 1 . ta Ih = investiţiile anuale. D = durata eficientă de funcţionare a obiectivului. Ch = costurile anuale. 2) Raportul dintre veniturile totale actualizate şi costurile totale actualizate: d+D 1 ∑ Vh (1 + a)t Vta h=1 . = K ta d + D 1 ∑ (Ih + Ch ) (1 + a)h h=1 Raportul trebuie să fie mai mare decât 1 pentru ca proiectul să fie viabil. 3) Valoarea (venitul) actualizat net : când durata de realizare a proiectului de investiţii d < 1 an VAN = −It + ∑ CFh h=1 D 1 (1 + a)h - când d > 1 an VAN = − ∑ Ih h=1 d 1 (1 + a) h + 1 (1 + a) d h=1 ∑ CFh (1 + a)h D 1 4) Indicele de profitabilitate : k a = CFta VNta >1 = 1+ Ita Ita 5) Rata internă de rentabilitate a fost prezentată în cap. Cns = costurile totale actualizate la momentul s. Is = investiţiile totale actualizate la ta momentul s. 6) Cursul de revenire net actualizat : CRNa = CTa (lei) CTa (lei) sau CRNa = . a = coeficientul de actualizare. 4. unde : Ks = ta angajamentul total de capital actualizat la momentul s (al începrii lucrărilor de investiţii). VNta (valuta ) ENta (valuta ) 139 .

mil dolari Cheltuieli de exploatare (Ct) 10 9 11 9 8 8 Venituri de exploatare (Vt) 30 30 35 35 35 35 140 . . în t valută .000 Cheltuieli de exploatare (Ct) 35. cheltuielile cu investiţia.000 37.3 1. Valoarea acestui indicator trebuie să fie mai mică decât cursul de schimb valutar. EN ta = economia netă actualizată totală. Să se calculeze cursul de revenire net actualizat pentru exportul produselor rezultate în urma realizării şi exploatării unui proiect de investiţii. iar. Acest indicator exprimă costul în lei al unei unităţi de valută externă obţinută prin exportul de produse sau economisită prin înlocuirea importului. respectiv angajamentul de capital K1 lei .000 Cheltuieli de investiţii (It) 25 35 - . Test de autoevaluare 8. pe de o parte. în valută.000 37. în urma realizării investiţiei.000 37. durata eficientă de exploatare este de 6 ani.000 35. cheltuielile de investiţii şi cheltuielile de exploatare în LEI.000 37.000 9. VNta = valoarea netă actualizată totală sau cumulată. Se cunosc. Durata de execuţie este de 2 ani. iar rata de actualizare este de 12%. cheltuielile de exploatare şi veniturile din exploatare în DOLARI.mil lei Anii (t) 1 2 3 4 5 6 7 8 Cheltuieli de investiţii (It) 5._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR unde: CTa = costuri totale actualizate. pe de altă parte.

aşa cum au fost stabilite pe baza studiului de fezabilitate. Calculele privind costurile şi avantajele utilizează preţurile pieţei. adică de pierderile datorate suprimării unor activităţi prin realizarea proiectului. Criteriul sintetic de apreciere este rentabilitatea naţională a proiectului. relevă contribuţia sa la dezvoltarea economico-socială. Compararea beneficiului social cu costul social ne permite să calculăm eficienţa investiţiei în termeni de valoare netă actuală şi de rată internă de rentabilitate. Valoarea adăugată implicată de realizarea proiectului exprimă contribuţia acestuia la venitul naţional numai în măsura în care este distribuită şi consumată în ţară. fie prin aspectele sale sectoriale. În a doua etapă se măsoară costurile şi avantajele proiectului pe ansamblul economiei naţionale (la nivelul proiectului. 141 . de valoarea adăugată negativă.. gospodăriilor familiale şi administraţiei publice pot servi unor noi investiţii. Efectele directe constau din cheltuielile şi încasările proiectului însuşi. şi a prelucrării în continuare a produselor sale). făcându-se o ierarhie a importanţei rezultatelor proiectului după priorităţi ş. indirecte şi induse sau de venit. materiale etc. Se calculează în mod separat şi apoi se adună cele trei categorii de efecte : directe. Într-o primă etapă se face măsurarea costurilor şi avantajelor aferente proiectului din punctul de vedere al colectivităţii. pentru aceasta. venit net pe de altă parte. Criteriul valorii adăugate poate fi interpretat fie sub formă globală. care vor conduce la creşterea producţiei._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 8. substituindu-se în calcule preţurile pieţei cu preţuri teoretice sau de referinţă. folosind preţurile pieţei. Costul social al proiectului exprimă tot ceea ce societatea în ansamblu va trebui să aloce efectiv din resursele sale cu ocazia realizării proiectului. Beneficiul social al proiectului este apreciat în mod sintetic prin valoarea adăugată netă (suma valorilor adăugate directe şi a celor indirecte). În calculele de evaluare se acordă atenţie ambelor componente ale valorii adăugate nete : costuri de prelucrare şi salarii pe de o parte. Trebuie ţinut cont. Efectele induse sau de venit sunt generate de utilizarea veniturilor distribuite. economiile băneşti ale întreprinderilor.3 Evaluarea economică a proiectelor de investiţii Evaluarea economică pune în evidenţă eficienţa şi utilitatea investiţiei pentru societate în ansamblu. Efectele indirecte sunt avantaje şi costuri suplimentare pe care un proiect de investiţie le antrenează pentru alte proiecte cu care el este legat pe plan tehnologic şi economic. al firmelor ce cooperează cu proiectul pe linia furnizării de materii prime. Astfel.a. totodată.

dar veniturile pot fi atât de mici astfel încât să facă investiţia neatractivă (indezirabilă). Faza operaţională şi Studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică complexă. Practic. Faza investiţională . o investiţie poate fi complet fezabilă. un proiect de investiţii poate promite niveluri ridicate ale rentabilităţii dorite.formularea proiectului (studiul de fezabilitate) . anumite preturi pot fi modificate pentru a reflecta mai bine adevaratele valori sociale si economice. 8.construirea (realizarea propriu-zisă) a investiţiei .financiară şi economică deşi pot avea rezultate diferite. în acelaşi timp. se dovedesc a fi.selecţia preliminară a variantelor de proiect (studiul de prefezabilitate) . Faza preinvestiţională care include: .luarea deciziei de investiţie (raportul de evaluare) b. complementare.4 Studiul de fezabilitate Două aspecte fundamentale asociate cu decizia de investiţii sunt fezabilitatea şi dezirabilitatea obiectivului de investiţii analizat. · În analiza economica.testarea. taxele si impozitele sunt tratate ca plati transferate._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Cele două tipuri de analiză a proiectului . Fezabilitatea se referă la abilitatea de a accesa la momentul actual capitalul necesar şi de a finaliza proiectul de investiţie. verificarea şi punerea în funcţiune a investiţiei c. aspect evidenţiat în cadrul ciclului unui proiect de investiţii (ciclu investiţional). În analiza financiara sunt folosite preturile pietei care includ impozite si taxe. 142 . Ele fac parte din beneficiul total al proiectului care este transferat societatii ca un întreg.negocierea şi contractarea (referitoare la proiectare construcţie) . Orice proiect de investiţii este caracterizat de o anumită succesiune de faze specifice. În mod similar.identificarea oportunităţii investiţiei (ideile proiectului) . Între analiza economica si cea financiara exista urmatoarele deosebiri foarte importante: · În analiza economica.proiectarea obiectivului de investiţii . Acesta cuprinde: a. de fundamentare şi elaborare a unui proiect de investiţii. dar poate fi pur şi simplu nefezabil în termeni de necesar de fonduri iniţiale (ceea ce reprezintă ilustrarea simplă a unor constrângeri bugetare).

extinderea pieţei (interne şi externe). urmărinduse rentabilizarea acestora. Studiul de fezabilitate poate fi : orientat spre piaţa de desfacere. măsuri concrete de acţiune) şi piese desenate (desene şi planuri tehnice) privind necesitatea viitorului obiectiv. înfiinţarea unei societăţi mixte cu parteneri străini. după luarea în considerare a mai multor variante.) pentru realizarea producţiei/serviciilor preconizate. folosind o anumită tehnologie sau tehnologii corelate cu anumite materiale indigene sau din import. 143 . reducerea cheltuielilor de producţie. profitului etc. 2) redresarea economică a societăţii prin ameliorarea performanţelor şi calităţii produselor._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Studiul de fezabilitate reprezintă ansamblul de piese scrise (calcule tehnico-economice. Studiul de fezabilitate este o analiză a modului în care va fi realizat un produs din punct de vedere tehnic. de transport. asigurarea capitalului (lichidităţi şi credite). ca şi secţia desprinsă. creşterea productivităţii muncii. pe un amplasament deja ales. Un studiu de fezabilitate trebuie să ajungă la concluzii definitive privind toate rezultatele de bază ale proiectului. a capitalului.desprinderea unei secţii dintr-o societate comercială în condiţiile în care partea rămasă din societate continuă a fi rentabilă. cu costuri de investiţie şi producţie determinate şi cu venituri care să asigure o rentabilitate a investiţiei corespunzătoare. bazat pe intrări de resurse. cum va fi comercializat şi dacă are şansa de a aduce profituri. lichidarea societăţii comerciale. de producţie sau de servicii. . . Necesitatea elaborării unui studiu de fezabilitate apare în următoarele cazuri : realizarea de obiective noi. memorii de fundamentare. veniturilor.dezvoltarea unităţilor industriale existente sau extinderea pieţei unui/unor produse în afara ţării de origine. . desfacere etc. Studiul de fezabilitate trebuie să se concretizeze într-un proiect privind o capacitate de producţie dată. energie. previzionarea fluxurilor financiare ale costurilor. sursele de aprovizionare cu materii prime şi pieţele de desfacere.restructurarea societăţilor comerciale existente. manoperă etc. privatizarea. Obiectivele concrete ce trebuie avute în vedere la elaborarea studiului de fezabilitate sunt : 1) economisirea de mijloace (materii prime.

pentru privatizare._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR 3) conturarea unei strategii pe termen mediu sau lung în care să se înscrie deciziile succesive adoptate de managerii societăţii 4) evidenţierea aspectelor ce implică privatizarea societăţii (în cazul în care aceasta nu a avut loc) printre care: evaluarea patrimoniului. . I. de producţie sau de servicii.N. . profitul probabil. Eliminaţi varianta eronată a următorului enunţ: Faza investiţională a unui proiect se referă la: a) luarea deciziei de investiţie b) negocierea şi contractarea (referitoare la proiectare şi construcţie) c) proiectarea obiectivului de investiţii d) construirea (realizarea propriu-zisă) a investiţiei e) testarea.pentru restructurarea societăţilor comerciale existente. locurile de muncă. . .pentru obiective noi.D. Introducere Capacitatea pieţei şi a producătorului Resursele materiale Localizarea şi amplasarea Tehnologii Organizarea producătorului şi costurile indirecte Forţa de muncă Graficul de realizare a proiectului Analiza financiară şi economică Concluzii Test de autoevaluare 8.I. verificarea şi punerea în funcţiune a investiţiei 144 . B.pentru dezvoltarea societăţilor comerciale existente.pentru desprinderea unei secţii dintr-o societate comercială. E. cifra de afaceri în dinamică.U.) A. productivitatea capitalului etc.pentru lichidarea unei societăţi comerciale. G. . C. F.pentru înfiinţarea unei societăţi mixte cu parteneri străini. H.4 1. . Clasificare Există mai multe categorii de studii de fezabilitate şi anume : . Structura studiului de fezabilitate (O. J. capitalul social. D.

varianta optimă fiind aceea în care suma este minimă.2 Investiţia specifică reprezintă totalitatea cheltuielilor investiţionale necesare pentru crearea unităţii de capacitate de producţie. i spA = i = = 10 Qi 100 Qi 200 i spA = Rata medie de rentabilitate a investiţiei exprimă valoarea beneficiilor anuale ce se obţin la 1 leu investit. KB = 2000 + 650 × 4 = 4600 Din calculele de mai sus rezultă ca varianta B este mai bună decât varianta A de proiect de investiţii.675 Ii 2000 eA = Cheltuielile echivalente. K = Ii + Ci × Tn . Ii 1000 eB = Bi 3350 = = 1. având formula : i sp = Ii Qi Ii I 1000 2000 = = 10 ._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Răspunsuri la testele de autoevaluare Test de autoevaluare 8. Când beneficiile sunt constante formula de calcul este: e= Bi Ii Bi 1300 = = 1. echivalate sau recalculate însumează eforturile de investiţii cu eforturile reprezentând cheltuielile de producţie. unde : Tn = termenul normat de recuperare K A = 1000 + 700 × 4 = 3800 .1 3.3 . Test de autoevaluare 8.3 Formula este : CRNA = CT actualizate (lei) VAN (dolari) 145 . b) Test de autoevaluare 8.

892 0.08 CRNA = CT actualizate (lei) 130.635 13.711 0.799 .136 lei/$ VAN (dolari) 27.96 0.799 0.000 9.403 10.000 37.096 lei = = 4.000 37.35 20 21 24 26 27 27 Factor de actualizare Flux de numerar actualizat (CFt act) 0.225 20.885 22.4 1.27. lei) Anii (t) 1 2 3 4 5 6 7 8 Cheltuieli de investiţii (It) 5. În cazul unui curs de schimb oficial de 15.16 0.22 0.000 35.722 16.892 -22.567 13._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Calculul cheltuielilor totale actualizate ( mil.452 0.30 0.20 0.506 13. dolari) Anii Cheltuieli (t) de investiţii (It) 1 2 3 4 5 6 7 8 25 35 Cheltuieli de exploatare (Ct) 10 9 11 9 8 8 Venituri de exploatare (Vt) 30 30 35 35 35 35 Flux de numerar (CFt) .506 0.000 37.25 .403 Cheltuieli Totale actualizate (CTact LEI) 4.000 lei/$ rezultă că proiectul este rentabil deoarece aduce în ţară dolarul la un cost (preţ) mult mai scăzut. Test de autoevaluare 8.804. a) 146 .978 18.000 Factor de actualizare 0.724 14.54 0.08 $ Acest rezultat se compară cu nivelul cursului de schimb valutar de pe piaţă pentru a vedea dacă proiectul de investiţii poate fi acceptat pentru câştigul adus prin exportul de produse.000 Cheltuieli de exploatare (Ct) 35.88 VAN = 27.452 12.460 7.567 0.000 37.911 Calculul valorii actualizate nete (mil.34 0.711 14.191 24.635 0.

. RON 2. 1991.950 Indicatori UM Să se calculeze indicatorii de eficienţă economică a investiţiilor pentru creşterea respectivă datorată investiţiei noi. 2.000 Costul producţiei mil.. Metodologia elaborării studiului de fezabilitate.300 Producţia buc 18. 4. Investment Appraisal and Financial Decisions. Bucureşti. Westerfield R. Bucureşti. BRCE. Ed. RON 2. RON 2... Ed. Economică. Vasilescu I. NY. (mil. Ed.000 Venituri vânzări mil. Purcaru I. 3rd edition. şi colectiv.880 7. IPSC SA. (mil. Fundamentals of corporate finance.. Românu I. 1993. Manual de elaborare a studiilor de fezabilitate pentru investiţii industriale. Memorator de formule matematice. Richard D..820 4. Ross St. 1994. Dimitriu Caracotă M. London. 1995.200 6. Caracotă D. Determinaţi varianta optimă de proiect pe baza următoarelor date: Situaţia Variante de proiect existentă A B Volum investiţii mil.690 5. Managementul investiţiilor. 1999..800 2. Chapman & Hall. * * *. 3.USD) RON) USD) 100 125 150 95 100 8 10 20 12 25 50 60 1 2 3 4 515 Bibliografie pentru Unitatea 8 1. Fundaţiei PRO. Evaluarea investiţiilor de capital.. coord._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Lucrare de verificare Unitatea 8 1. 147 . Bradford J.000 50. Bucureşti.. Să se determine indicatorul cursul de revenire net actualizat pentru un proiect de investiţii cunoscând: Ani Investiţia Cost Investiţia Cost Valoare (mld. 6.000 60. Lumby S. Mărgăritar. 2004 . 7.USD) producţie Producţie (mld. 5th edition. 2. Bucureşti. 5. Bucureşti. Irwin Inc. 1995 .RON) producţie (mil. * * *..

(2000). (1998). Bucureşti. T. Finan e manageriale. Bucureşti.... D. şi colectiv.A. (2004).C. Myers. M.. Brealey. RAI. Basno. vol. R. Bursa şi pia a extrabursieră. Bucureşti. W. Vienna. Paris . Mc Graw-Hill. Sarnat. M. Economică. M. Imprimeria Coresi. Ed. Finan e. New York. (1989).. 4th edition. Weston. Bren. economici şi financiari... Halpern. vol. Z. Caracotă. M. I.. D.. Ceauşu. B. Grigorut. Gh.. Ctin. M.. (1998). A. (1991). Lito ASE. Credit. Gestion Financiere de l’entreprise.. Richard D.. B. Investments. S. Funda iei PRO. Ed. Economie sectorială.All. Colec ia Oeconomica. Bucureşti. Dimitriu Caracotă. Francis.. Evaluarea proprietă ii imobiliare. Hawranek. Bucureşti . Utilizare Microsoft Excel 97. (1998). (1995). (1999).. Statistica.. Bucureşti. Dimitriu Caracotă.. Newly revised and expanded edition. P.F. Evaluarea investi iilor de capital. Bodie. (1998). Cămăşoiu. Monedă. Leoveanu. Ghid propus de The Economist Books. Manual for the preparation of industrial Feasibility studies. (2000). Ed. Irwin Inc. Floricel.. Bucureşti.. Bucureşti ... N. Colasse. Institutul Român de Cercetări în Evaluare. Imprimerie de Presse Universitaires de France. Curs la Universitatea Ecologică...... Ed. (1986). Bănci.. A. Ed. G. Nemira. (2007). 148 . Credit. Bucureşti. Dardac.H. Ed.. Duncan. Feasibility study for the investments projects based on UNIDO methodology assisted by the computer... New York. Principles of corporate finance. London. C. (2005). (1997). Levy. C. M. Bucureşti. I şi II. Bucureşti. Mc GrawHill. Determinarea eficien ei investi iilor asistată de calculator.. (1991). Ed. Teora. (1996). Dimitriu Caracotă.. (1994). Lito ASE. V. Grigorut. Dimitriu Caracotă. Marcus. P. Management of investments. ANEVAR. Brigham. Anghelache. Bucureşti.. Prentice-Hall International. 3rd edition. Halberg. J. T. (1993). Bucureşti. Bucureşti . S. I+II. F. J. Academică de Management. H. C. Behrens._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR BIBLIOGRAFIE Andrei.. Hindle.. Ed. V. ATTR. coord. Ed.M. UNIDO. Ed. Capital investment and financial decisions. Investments and Risk. Kane.C. Managementul Cercetării şi Dezvoltării.. Bădescu.F. (2004). Bucureşti. N. 3rd edition. Bucureşti. Bren.. Dimitriu Caracotă. E. Economică. (1987)..Y. Dic ionar Enciclopedic Managerial. Didactică şi Pedagogică. (1991). Mărgăritar. Ed. Stancu. Ed.. Dic ionar englez-român de termeni contabili. I. Leoveanu. Jula.

Bucureşti. Tabele şi formule matematice.G. Bradford. vol. BRCE. M. (1964).. (1997). (1993). Lavalette.. Westerfield.. Ed. G. Ed.. et colectif. Semne. Memorator de formule matematice. Paris . 3rd edition. Management financiar.. Românu. Albertini. Fundamentals of corporate finance. Managementul investi iilor.. * * *.. R. Economică. Metodologia elaborării studiului de fezabilitate. E. Les Stratégies de Croissance. IROVAL. C. IPSC SA. Robinson. I. M. edi ia a II-a revizuită... Evaluare şi pre . (1994). (2006). London. Dalloz. (1995). Purcaru. Stan.M. P. Bucureşti . J. Didactică şi Pedagogică. Ed. Ed. Dumitru.. Ed.. (1997). Expert & Capital. Silem. Bucureşti. S. Universitară. L. Colec ia „Aspecte ale economiei de pia ă”. (1997).. I.. Gestiunea financiară a întreprinderii. Ristea. New York. Fezabilitate şi restructurare. Nordhaus.. (1999). Ross. Ed.. Le choix des investissements. Tehnică. (1989).V.Y. Reilly. Bucureşti . 3rd edition. St.A. I. 5th edition. Vintilă. Investment Appraisal and Financial Decisions. Bucureşti ._____________________________________________________________________________________ECONOMIA INVESTITIILOR Lumby. Chapman & Hall. Bazele contabilită ii. M.D. S. Ed. N. * * *. Bucureşti .. şi colectiv. (1991). Irwin Inc.. Ed. S.. (1999). P.. (2005). Muth. Niculescu. E. Paris. Teora. Bucureşti. 149 . (1996). (1983). Niculescu. Vasilescu. Ed. Dunod. Economie politică. Topală. Bucureşti. Critères et méthodes. Paris . W. A. Diagnostic global strategic... Mărgăritar. Bucureşti. d’Organisation.. Bucureşti The Ed. Manual de elaborare a studiilor de fezabilitate pentru investi ii industriale. J. Bucureşti . coord. Teora. (1995). F. Evaluarea întreprinderii. Investments analysis and portfolio management. (1999). Rogai. Ed. Bucureşti.. Masse. Dryden Press. Bucureşti . Samuelson. G. I. (1997)... (2000). Economică. Richard D. Lexique d’économie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->