IRS

STANDARD ROMAN

SR 4839
Mai 1997

Indice de clasificare G 83

INSTALATII DE INCALZIRE
Numarul anual de grade-zile

Heating installations
Annual number of degrees-days

Installations de chauffage
Nombre annuel de degres-jours

Aprobat de Directorul General al IRS la 16 decembrie 1996
inlocuie~te STAS 4839-80

La data aprobarii prezentull,Ji standard nu exista nici un standard
international care sa se refere la acela~i subiect
On the date of this standard approval there is no International
Standard dealing with the same subject

A

la date d'approbation de la presente norme il n'existe pas de
Norme Internationale traitant du mame sujet

Grade-zile, durata conventionala de incalzire, temperaturi exterioare
medii lunare ~i anuale

INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), J. L. Calderon 13 - 70201, Bucure~ti 2, Romania, TP (401)
210.74.01; (401) 211.32.96; TF (401) 210.08.33
©IRS

Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a' prezentului standard in orice pUblicatii ~i prin.orice procedeu
(electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa daca nu exista acordul scris al IRS.

varia\ia coeficientului de corelare climatica K. Ell' ~i de temperatura Eleo' care marcheaza momentul inceperii.curbele de varialie a numarului anual de grade-zile.valorile temperaturii exterioare medii lunare ~i anuale pentru principalele localitali din Romania. . respectiv opririi incalzirii. .durata conven\ionala de indilzire.nurnarul mediu anual de grade-zile.. N. coeficientul de corelare climaticA. . . K. funcliede . funclie de temperatura exterioara medie anuala.

Necesarul de caldura de calcul. in grade Celsius. Temperaturi interioare conventionale de calcul.1.x) x=1 temperatura interioara medie zilnica a incaperii sau a constructiei in perioada considerata.1. . x=z N = L(Si.1 GENERALITATI 1. temperatura interioara medie zilnica a fiecareia din incaperile construcliei.numarul incaperilor'construcliei. 8i.1 Prezentul standard stabile~te modul de calcul al numarului anual de grade-zile. in perioada considerata. in grade Celsius. in grade Celsius. pentru constructil. conform 2. in metri cubi. . corespunzator perioadei de incalzire a constructiilor in cuprinsul Rom~niei. 8j - temperatura interioara medie a incaperii sau construcliei.X -Sa. 1. in grade Celsius.x - temperatura exterioara medie zilnica in perioada considerata.2 Numarul de grade-zile reprezinta 0 caracteristica a corelatiei clima-microclima specificullor ~i de zona climatica ~i geografidi in care sunt "mplasate. . Z volumul fiecareia din incaperile construcliei. x=z Le~x e·=~ I Vj - ej n .Instalalii de incalzire.x - 8e. funclie de SR 1907-2:1997 . z - numarul zilelor in perioada considerata.

calculate cu valorile efectiv realizate ale temperaturilor interioare ~i exterioare.•21.2 15.2 0.8 6.1 5.9.2 15.3 15.sebesc doua categorii de grade-zile: se .8" 11.9 17.8 -3.8 17.5 -1.4 3.2 16.2 0.4 '17.4 11.0 20.5 10.2 17.1 -0.8 -0.7 17.9 16.6 8.6 18.6 12.2· 21.1 0. stabilite cu .1 20.0 19. Bucure~ti-Baneasa BUZ2U Calafat Caracal Caransebe~ '-- Calara~i Campina Campulung Moldovenesc Campulung Museel Cluj Constanla Craiova Curtea de Arge~ 75 158 117 184 216 366 172 334 161 534 15 92 96 66 112 292 19 461 659 680 410 13 195 448 V VI VII Sa VIII IX X XI XII [OC] Temperaturi medii lunare -2.1 -1.9 2.7 19.5 20.7 20.7 20.4 9.6 -0.9 14.3 11.3 0.1 -2.5 2.2 17.7 0.4 9.4 17.9 -0.8 -2.2 8.0 9.6 20.8 3.2 19.5 4.9 9.2 18.1 8.5 9.5 16.8 17.0 4.5 11.8 22.0 2.2 Dupa natura temperaturilor interioare ~i exterioare considerate in calculul numarului de grade-zile.1.3 3.9 17.6 8.0 0.3 0. Oe.4 14.4 10.3 20.7 4.1 5.6 8.0 19.grade-zile de calcul.1 11.6 1.0 4.1 13.7 17.3 13.7 •.5 -2.7 9..9 22.8 17.1 8.8 21.2 11.8 16..6 -1.7 11.1 3.2.9 9.9 21.5 -0.2 15.0 -0.7 -2.2 17.8 21.2 3.6 10.7 18.4 20.0 20.2 -3.2 10.4 17.4 13.2 17.2 20.9 -1.0 13.1 11.0 21.1 15.5 11.5 19.7 15.0 18.9 14.0 7.9 5.7 9.1 4.5 3:1 9.0 10.0 15.1 11.7 '2.6 -1.4 10.3 1:0 -1.3 -0. Altitudinea Localitatea Lunile I II III IV [m] 1 Alexandria 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Adamclisi Arad Bacau Baia Mare Bistri\a Barlad Blaj Boto~ani Bra~ov Braila .8 22.2 0.5 9.0 -2.7 -5.3 16.6 9.3 17.8 10. gradele-zile de calcul servesc la evaluarea necesarului de caldura.2 0.1~ -2.0 4. .9 10.8 -1.6 8. crt.4 14.1 ~1.4 -1.1 4.1 10.4 20.1 20.7 5.4 8.4 0. Nr.1 19.8 20.7 5.0 -3.7 -4.0 4.5 8.7 10.8 0.5 -0.9 1.5 0.8 15.6 19.0 21.5 9.1 -2.6 -0.1 1.3 5.9 4.5 7.9 0.7 14.Temperatura exterioara medic in perioada considerata.5 7.5 19.9 -0.5 21.0 19.8 .7 -1.9 -2. exprimatii in grade Celsius.8 14.7 10.2 21.8 10.0 -2.1 -0.1 17..4 11.8 -4.0 -3.7 15.2 16.0 3.5 1.4 5.3 -4.0 16.2 4.5 22.3 15.9 10. conform datelor din tabelul 1.9 4.0 18.2 16.4 22.5 21.5 0.9 15.5 8.8 11.1 3.5 10.5 15.9 6. conform SR 1907-2 ~i eu valorile temperaturii exterioare medii zilniee.7 11.2 -1.0 12.0 19.3 4. 15.7 -2.6 -1.valorile temperaturilor interioare eonvenlionale de ealeul.5 2.9 8.7 12.0 16.2 16.2 -0.7 19.4 17.9 19.6 18.0 9.3 14.1 5.6 4.6 16. 17.3 11.8 5.2 11.9 21.7 5.0 22.8 18.4 5.4 15.3 19.7 10.0 22.5 19. eorespunzatoare perioadei considerate.6 6.4 11.7 9.3 4.8 18.6 -2.0 7.7 21.3 9.1 17.9 10.9 2.grade-zile efective.2 9.4" -0.6 4.5 5.5 11.2 13.5 11.2 10.4 18.8 5.4 15.5 10.2 rela\ia 2.1 -0.9 -2. deo.8 0.5 10.5 5.9 2.2" 0.2 -1.6 18.4 16.4 4.7 ~2.8 -1. gradelezile efective servesc pentru postcalculul consumului de caldura.1 -1. se calcule=3zii cu 2.1 18.1 7.3 22.3 17.8 14.5 6.3 10.

1 10.0 -1.3 10.6 - 31 Gura Hont Uud.6 0.5 -0.4 -4.3 15.4 -0.9 19.4 5.8 4.6 20.2 19.3 10.7 5.0 5.5 16.2 -1.6 0.0 9.8 15.0 -0.5 -0.0 59 Targu Oena 243 -2.5 9.0 48 Ramnieu Sarat 152 -1.6 4.2 1.4 5.4 18.7 7.4 65 Turda 424 -4.8 3.2 10.4 12.0 9.1 9.8 9.4 9.0 16. Nr.0 19.7 14.6 --1.2 15.5 10.3 0.1 20.8 15.8 4.9 -1.1 21.2 10.5 -3.1 46 Predeal 1090 -4.4 21.4 -1.1 -1.7 20.2 5.3 2.6 -0.9 12.1 17.3 10.8 17.8 2.6 15.0 10.9 5.6 16.1 15.0 17.6 41 -0.6 53 Sueeava 350 -4.4 20.6 1.1 15.2 17.1 18.6 10.0 15.7 16.7 -0.0 10.3 71 -2.3 4. 4.9 16.1 17.4 19.3 12.0 19.0 18.0 18.1 17.0 13. lalomita) 51 -2.4 -2.0 20.3 9.6 12.8 6.8 240 -4.1 57 Targu Jiu 203 308 -2.8 -3.2 9.9 10.5 3.5 4.9 5.9 1.0 750 -5.2 20.2 20.6 21.9 3.7 0.1 18.6 4.2 20.6 14.3 0.9 33 Hu~i 97 -3.2 4.6 0.4 15.6 4.6 18.1 55 Timi~oara 86 -1.5 5.1 9.3 16.1 5.3 19.9 61 Turnu Magurele 10.1 16.0 7.5 11.4 177 -2.5 21.9 5.4 1.0 0.5 97 9.1 47 Poiana Stampei -5.9 10.2 16.8 12.3 11.3 123 -3.9 15.8 7.8 10.5 1.1 21.1 0.2 -5.2 22.0 16.9 19.8 2.9 21.0 14.9 -0.8 -0.3 5.2 67 Zalau 295 8.7 16.4 13.2 10.6 -2.6 8.4 5.6 20.1 9.3 14.9 1.4 11".6 2.9 20.7 16.5 8.1 17.1 17.8" -1.4 17.6 '0.3 20 1454 -4.3 0.3 5.1 3.6 21.0 13.6 43 Piatra Neaml 44 Pite~ti 314 -3.4 10.1 -1.1.3 10.6 6 0.7 -1. Arad) 36 Lugoj I XII XI Temperaturi medii lunare -2.9 4.9 19.7 20.2 5.8 6.2 -2.3 50 Satu Mare 51 Sibiu -5.5 7.4 4.4 18.---_ .0 62 Turnu Severin 70 -0.2 18.2 4.6 40 Oravita 41 Paltini~ Sibiu -0.4 4.1 -0.4 1.1 8.0 0.3 -4.6 15.5 19. - ----Localitatea Altitudinea Lunile I II 1III IV [m) - 25 Deva 26 Dorohoi - I V VI VII VIII IX 'x"T [DC] 230 -2.3 21.5 10.2 13.8 -2.0 16.0 15.4 9.0 -0.2 10.1 10.6 20.3 5.8 18.8 0.6 37 Mangalia 8.4 4.1 -1.4 7.1 18.2 10.6 22.7 21.5 4.6 19.6 16.8 8.9 11.2 11.8 3.8 19.6 4.3 10.8 9.9 10.3 15.3 4.8 10.8 16.0 16.2 21.0 6.8 12.1 21.9 17.4 18.4 21.3 19.3 9.0 17.4 1.7 -3.5 -0.7 5.8 18.8 4.2 8.5 0.5 52 Sinaia 1500 1500 -4.0 11.6 12.3 19.2 15.9 17.7 21.4 1.1 16.7 18.5 3.2 10.6 7.6 4.0 24 -2.7 13.4 0.4 -0.5 16.4 8.7 18.7 21.6 22.9 4.4 -1.0 3.5 10.0 22.3 17.4 19.3 5.2 15.3 17.1 -1.5 11.5 19.0 19.2 11.8 16.7 14.3 9.4 19.7 15.7 306 -1.5 18.8 10.0 10.5 4.5 4.3 18.1 3.0 15.9 55 -2.2 3.8 15.6 -0.1 14.1 3.2 39 Odorheiul Seeuiese 525 -4.8 19.0 -3.3 3.9 10.6 19.5 21.9 -2.4 16.8 3.5 54 Sebe~ 253 -3.3 -0.6 56 Targovi~te 296 -2.0 10.6 4.5 4.7 11.8 -0.1 -1.2 9.6 8.9 9.2 12.0 -2.3 - Oa 5.4 22.5 20.8 9.2 5.4 4.7 14.0 7.0 21.7 14.0 15.0 11.8 15.9 7.0 5.5 11.5 14. crt.8 820 -5.5 9.1 1.6 1.4 18.7 17.4 10.2 -1.4 11.8 10.1 5.7 11.9 123 -1.3 11.4 -0.7 21.6 -0.3 4.8 15.9 15.4 10.0 19.8 16.0 8.9 13.5 4.3 1.0 4.2 2.4 9.7 8.6 10.5 1.1 4.7 20.9 8.1 19.4 14.5 12.5 14.5 11.4 443 -1.9 19.9 15.2 10.5 4.8 42 Petro~ani 607 -3.9 10.0 34 la~i 35 Joseni 102 -3.9 11.6 7.8 1.5 63 Tecuci 57 -3.8 20.1 11.9 6.3 2.0 -5.2 32 Grivi\a UUd.1 20.7 -1.1 15.1 3.9 -0.8 18.2 19.4 17.4 18.8 15.2 -1.9 0.2 3.8 12.4 17.9 8.6 16.4 3.3 9.6 22.2 -7.1 17..2 16.4 -3.1 4.6 12.5 10.8 12.6 11.9 19.8 -0.5 5.7 6.4 -0.8 20.0 3.6 20.2 9.9 0.8 " 27 Draga~ani 280 28 Fagara~ ~29 Galati 30 Giurgiu 428 -5.6 0.2 20.0 11.1 16.9 10.3 9.6 64 Tulcea 66 Urziceni 4.6 15.4 16.2 3.1 20.2 15.2 15.0 11.8 10.3 19.5 5.7 19.9 20.5 9.7 17.1 10.8 5.6 49 Ramnieu Valeea 243 -1.0 11.1 5.0 6.9 0.4 21.0 13.8 60 Targu Seeuiese 569 -5.3 -0.5 4.7 -8.2 .1 0.2 7.3 16.7 45 Ploie~ti 177 -2..2 -0.2 18.1 -1.9 22.1 14.4 12.9 0.9 22.1 58 Targu Mure~ 9.4 17.7 0.8 9.9 18.1 31 -2.2 0.5 11.6 15.6 17.1 10.1 -0.6 0.6 10.7 -0.1 12.5 13.7 10.1 10.8 0.9 9.3 11.3 17.6 12.8 19.2 18.4 19.0 12.1 8.1 4.4 -2.8 0.0 -2.4 38 Oradea 137 -2.4 13.

se iau dintr-una din diagramele eo din figura 4.spitale. in care 0j temperatura interioara medie anuala a incaperii sau a construcliei. K. in cazul hale lor cu specific de munca grea. 2.5 Tn tabelul 2 se indica numarul anual de grade-zile de ealcu!. Geo.se determina valoarea coeficientului de corelare climatica K in funclie de Sa ~i Seo.3 Numarul anual de grade-zile de calcul (N~') pentru 0 temperaturile exterioare medii zilnice nu depa~esc respectiv opririi incalzirii. pentru localitatea conform figurii 1 in grade Celsius. 0 anumita localitate se determina pentru perioada in care .se incadreaza localitatea intr-una din cele doua zone de corelalie (K.4. N~o . pentru care 8eo = 14°C. . .incaperi de produc\ie industriala cu centrala de incalzire proprie.1 . caleulat pentru .4.1 ~i a datelor din tabelul 1.3 Durata conventionala a perioadei de incalzire.4. 2. pentru temperatura interioara conventionala de 20°C ~i pentru Seo = 12°C. in cazul halelor ~i atelierelor in care se presteaza aetivita\i eu specific de mundi u~oara ~i medie. pentru care valoarea Seo este cu 8°C sub valoarea temperaturii interioare convenlionale de calcul.2. conform diagramei din figura 2. N020 eo ) din figura 3 in funclie de pozilia ei geografica.2 Valorile numarului anuat de grade-zile de ca:cul. h - altitudinea localiHilii considerata in metri.4 Calculul nurnarului de grade-zile pentru perioade mai scurte decat un sezon de incalzire se face eu ajutorul relatiei de la 2. 0ao - temperatura exterioara medie anuala corectata pentru nivelul marii.se ia din diagrama din figura 6 in funclie de valoarea coeficientului K. valoare data. - N20 _ °eo numarul de grade-zile de calcul. respectiva .coeficientului de cqrelare climatica. care marcheaza momentul inceperii. ~i de zona de corelalie. gradini\e de copii incalzite cu sobe sau cu instalalii de incalzire centrala proprie. 0 serie de loealitali. determinata conform 2. Doeo . figura Sa sau figura 5b in funclie de valoarea . 2. 2.4. cre~e. respectiv cu 4°C sub valoarea acestei temperaturi.

.

13 \14 loe ) . I / / I J // / I J J II o~// / ~flY:<>"%// j 1/ V v / /'/ /~J.Diagrama de variatie a coeficientului de corelare climatica K in functie de temperatura medie anuala. ~ /' ~ ../" I . 0V / vv::~v::~o~ // 0 / I ?. 9 10 11 12 Figura 2 .V / I I./ "". / ~ ~ ---- ~ ~ I~ ~ .0 a 1 2 3 4 5 6 7 e.v V ::::::: V VIV/ '"" .:::::::::-' . fro 0. 8a.--...- ~o~z.• ~ '/ .

Harta zonelor de corelatie (K. .N~~o).\ I \ \ Ii I- I I Figura 3 .

•.. 4°C eo 13°C "' 12°C ~ . \\1 \\ \'\ \\\ \\ ~\\\\ \\ \\ f\\ \\ " ~.0 1. HOC .."".I 2400 0... 1Sce.6 0..•.. .~"'" '\.." ~ .~~\\A\ .\ '\..•.7 0/8 0/9 1. .'" \ .•.\~' ..3.4 0.. 9°C "'- BOC -.." " "'" 100C .1 Figura 4 ..- i'o. 0..5 0.Diagrama pentru determinarea valorii N~~ in zona I. ~. . ...

.. 1\ \ \\\ 1\ \ \ ~\f\ \ 0\\ ~\\...2 1.-.1 1.5 1.4 1.• 100e ..•.0 1.6 0.7 Figura 5a .'" e-eo =16CC \~~'15o " '\.4 0.. eo 1.. 4°e \" '\ 13ae ~ ~" ~"0 " ~ .'~ "'.""" ~~ 12°e "- 11°e .7 0.3 1.3 0."'" . goe ~ ~ 2200 K 0.5 0..•..\\ ..Diagrama pentru determinarea valorii NIl20 in zona II (altitudine < 650 m).\ \\ \\ .\\.6 . \' ~\\ \\ ~'\\ \ \\ \\ .6 1.••. '--.9 1.\\ \ ..6 0.

eo .Diagrama pentru determinarea valorii N~o in zona II (altitudine ~ 650 m).3000 0.2 Figura 5b .

.•..2 0..•.. ~ ~ .. Doeo ' in funclie de coeficientul de corelare climatica K. Celelalte regiuni / ~ ~ ..3 Figura 6 ......De- (zile] eo 340 I - '\ b \ \ ~ \ ~ ~ ~ ~ '\ Dobrogea ~ " ~i Delta Duna rii I I / ~ "- ~ ....•...Diagrama pentru determinarea duratei convenlionale a perioadei de incalzire. .•..•... ---- 130 0... .

Arad) 3290 73 Tecuci 3390 34 Grivita (jud. crt. Stampei 5290 12 Braila 3170 52 Ramnicu Sarat 3170 13 Bucure~ti-Baneasa 3170 53 Ramnicu VAlcea 3120 14 Buzau 3150 54 Re~ita 3130 15 Calafat 2980 55 Roman 3700 16 Caracal 3100 56 Satu Mare 3370 17 Caransebe~ 3180 57 Sibiu' 3660 18 Calara~i 3010 58 Sighi~oara 3640 19 Campina 3530 59 Sinaia 1500 5650 20 Campulung Moldovenesc 4270 60 Slatina 3200 21 Campulung Muscel 3820 61 Siobozia 3150 22 Cluj 3730 62 Sucea~ 4080 23 Constanta 2840 63 Sulina \ 3000 24 Craiova 3170 64 Sebe~ 3470 25 Curtea de Arge~ 3540 65 Timi~oara 3180 26 Deva 3300 66 Targovi~te 3390 27 Dorohoi 3850 67 Targu Jiu 3390 28 Draga~ani 3120 68 Targu Mure~ 3540 29 Fagara~ 3930 69 Targu Ocna 3410 30 Fo~ani 3350 70 TArgu Secuiesc 4370 31 Galati 3190 71 Turnu Magurele 3010 2810 32 Giurgiu 3030 72 Turnu Severin 33 Gura Hont (jud. lalomita) 3190 74 Tulcea 3070 35 Hu~i 3420 75 Turda 3560 36 la~i 3510 76 Urziceni 3170 37 Joseni 4960 77 Vaslui 3570 38 Lugoj 3100 78 Vatra Dornei 4580 39 Mangalia 2880 79 Zalau 3300 40 Medgidia 2960 .Nr. Localitatea N20 12 1 Alba lulia 3460 41 Miercurea Ciuc 4250 2 Alexandria 3150 42 Oradea 3150 3 Adamclisi 3120 43 Odorheiul Secuiesc 3940 4 Arad 3020 44 Oravita 3000 5 Bacau 3630 45 Paltini~ Sibiu 5170 6 Baia Mare 3350 46 Petro~ani 3960 7 Bistrita 3850 47 Piatra Neamt 3560 8 Barlad 3460 48 Pite~ti 3420 9 Blaj 3530 49 Ploie~ti 3390 10 Boto~ani 3630 50 Predeal 5090 11 Bra~ov 4030 51 Poi ana. . crt. . Localitatea N20 12 Nr.

altitudine 281 m.se determina valoarea coeficientului See = 12°C. conform diagramei din figura 2.3.Din harta prezentata in figura 3 rezulta ca ora~ul Alba lulia se incadreaza in zona II de corelare c1imatica (K. . 0 construc\ie de locuin\e din ora~ul Alba de corelare climatica K. Conform 2.1 sa se determine numarul mediu anual de grade-zile de calcul pentru lulia. N~o ) eo . .A.

UTCB -PRODOMUS -IPCT SA -IPB SA Un standard roman nu contine neaparat totalilatea prevederilor necesare pentru contraetare.Instala~ii de incalzire.Membrii Comitetului Tehnic 302 . modificarii Buletinul Standardizarii nr.lan Punetele modificate . Nr. Este important ca utilizatorii standardelor romane sa se asigure ca sunt In posesia ultimei editii ~i a tuturor modificarilor. Informaliile referitoare la standardele romane (termenul de Incepere a aplicarii.JdaDicu Costica Bandrabur Mihai llina Liviu Dumitrescu Dan Berbecaru Alexandru Boisacov care au participat la elaborarea -INCERC -INCERC . . modificarii etc.UTCB . prezentului standard: Pre~edinte: Secretar: Reprezentant IRS: Membrii: dl dna dna dl dl dl dl dl Dan Constantinescu Laura Udroiu Sar. Utilizatorii standardului sunt raspunziHori de aplicarea corecta a acestuia.) sunt publicate In Catalogul standardelor romane ~i In Buletinul Standardizarii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful