IRS

STANDARD ROMAN

SR 4839
Mai 1997

Indice de clasificare G 83

INSTALATII DE INCALZIRE
Numarul anual de grade-zile

Heating installations
Annual number of degrees-days

Installations de chauffage
Nombre annuel de degres-jours

Aprobat de Directorul General al IRS la 16 decembrie 1996
inlocuie~te STAS 4839-80

La data aprobarii prezentull,Ji standard nu exista nici un standard
international care sa se refere la acela~i subiect
On the date of this standard approval there is no International
Standard dealing with the same subject

A

la date d'approbation de la presente norme il n'existe pas de
Norme Internationale traitant du mame sujet

Grade-zile, durata conventionala de incalzire, temperaturi exterioare
medii lunare ~i anuale

INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), J. L. Calderon 13 - 70201, Bucure~ti 2, Romania, TP (401)
210.74.01; (401) 211.32.96; TF (401) 210.08.33
©IRS

Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a' prezentului standard in orice pUblicatii ~i prin.orice procedeu
(electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa daca nu exista acordul scris al IRS.

.. Ell' ~i de temperatura Eleo' care marcheaza momentul inceperii.curbele de varialie a numarului anual de grade-zile.nurnarul mediu anual de grade-zile. . K.varia\ia coeficientului de corelare climatica K. . N.durata conven\ionala de indilzire. . respectiv opririi incalzirii. funclie de temperatura exterioara medie anuala.valorile temperaturii exterioare medii lunare ~i anuale pentru principalele localitali din Romania. funcliede . coeficientul de corelare climaticA.

x - 8e. . Necesarul de caldura de calcul. . in perioada considerata.x) x=1 temperatura interioara medie zilnica a incaperii sau a constructiei in perioada considerata. corespunzator perioadei de incalzire a constructiilor in cuprinsul Rom~niei. 8i. x=z N = L(Si. conform 2. in grade Celsius. funclie de SR 1907-2:1997 .1. 8j - temperatura interioara medie a incaperii sau construcliei.Instalalii de incalzire. 1.X -Sa.2 Numarul de grade-zile reprezinta 0 caracteristica a corelatiei clima-microclima specificullor ~i de zona climatica ~i geografidi in care sunt "mplasate. in grade Celsius.1 Prezentul standard stabile~te modul de calcul al numarului anual de grade-zile. pentru constructil. in metri cubi.1 GENERALITATI 1.numarul incaperilor'construcliei. Temperaturi interioare conventionale de calcul. temperatura interioara medie zilnica a fiecareia din incaperile construcliei. in grade Celsius. . Z volumul fiecareia din incaperile construcliei. z - numarul zilelor in perioada considerata.x - temperatura exterioara medie zilnica in perioada considerata.1. in grade Celsius. x=z Le~x e·=~ I Vj - ej n .

0 7.2 15.0 0.2 17.2 16.8 -0.0 15.0 20.8 10.8 -1.0 -3.7 '2.5 15.9 16.4 15.9 10.8 17. Oe.5 16.6 -0.3 19.8 22. stabilite cu .3 3.9.0 12.1 7.4 10.0 18.5 21.7 20.0 -2.1 4.2 17.5 19.5 19.8 20.9 -2.8 21.4 18.5 2.6 8.2 19.4 16.3 4.9 1.0 18.2 18.1 20.4 17.1 15.5 22.1 5.8 -2.3 22.2 3.4 14. 17.2 0.7 5.0 4.0 9. gradele-zile de calcul servesc la evaluarea necesarului de caldura.2· 21.9 15.1 -2.3 0.2 17.5 -0.7 -5.1 -2.9 6.9 14.5 11.0 22.0 2.2 15.Temperatura exterioara medic in perioada considerata.0 21.9 9.8 18.8 3.7 9.9 5.7 15.4 9.4 5.9 10.4 17. .3 5.6 12.2 8.6 10.9 10.5 9.8 17. exprimatii in grade Celsius.3 11.2 17.0 4.7 5.0 16.6 16.6 19.9 17.7 5.2 16. 15.3 14.7 15.7 17.7 18.6 -2.6 18.1 ~1.2 0.0 19.3 17.8 11.9 14.1 8.2 -3.0 22.2 9.1 5.7 14.4 14.2 4. calculate cu valorile efectiv realizate ale temperaturilor interioare ~i exterioare.5 11.2 Dupa natura temperaturilor interioare ~i exterioare considerate in calculul numarului de grade-zile.0 13.8 5.6 8.6 18.0 19.5 8.sebesc doua categorii de grade-zile: se .5 10.6 1.0 4.7 4.6 -1.2.4 15.5 1.9 -1.4 0.3 -4.2 15.2 10.4 10.•21.4 5.2 -0.2 13.7 9.1 -0..7 21.5 -1.0 19.5 20.3 15.7 -2.8 0.1 13.4 9.2 16.0 3.7 19.3 1:0 -1.1 5.5 19.0 -0.1 11.0 20.5 8.1 0.4 4.6 4.7 •.4 11.3 16.0 9.5 -2.9 -2.4 20.8 15.0 7.7 19.grade-zile de calcul.0 -2.7 11.7 -1.9 17.8 17.1 8.1.4 -1.5 10.7 10.9 2.4 22. deo.5 2.8 -3.grade-zile efective. Nr.1 1. crt.4 13.1 18.2" 0.5 0.2 10. Altitudinea Localitatea Lunile I II III IV [m] 1 Alexandria 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Adamclisi Arad Bacau Baia Mare Bistri\a Barlad Blaj Boto~ani Bra~ov Braila .9 8. se calcule=3zii cu 2.3 10.4 17.4 3.7 0.2 21.4 11.0 -3.9 19.9 4. conform datelor din tabelul 1.0 10.0 21.2 11.8 10.7 10.7 12.8 -1.2 20.6 18.8 0.3 9.1 17.6 -1.2 11.5 10.6 6. conform SR 1907-2 ~i eu valorile temperaturii exterioare medii zilniee.3 4.1 17.8 16.4 11.1 19.8" 11.7 -2.0 4.8 14.7 17.1 -1. gradelezile efective servesc pentru postcalculul consumului de caldura.5 11.4" -0.1~ -2.2 0.0 16.1 4.9 21.valorile temperaturilor interioare eonvenlionale de ealeul..6 20.0 19.5 9.5 7.5 6. eorespunzatoare perioadei considerate.9 2.9 22.9 -0.2 -1.5 21.4 '17.8 5.3 20.4 8.5 4.9 -0.5 5.6 4.3 15.1 11.1 20.7 10.1 3.2 -1.6 9.8 6.2 0.1 3.3 13.3 -0.5 10.1 11.8 -4.6 8.8 22.8 21.1 -1.7 9.5 3:1 9.3 0.7 20.9 21.2 rela\ia 2.5 -0.3 17.5 7.7 11.5 9.1 -0.9 9.1 10.5 11.6 -1.6 -0.2 16..9 0.8 18.6 8.5 0.8 14. Bucure~ti-Baneasa BUZ2U Calafat Caracal Caransebe~ '-- Calara~i Campina Campulung Moldovenesc Campulung Museel Cluj Constanla Craiova Curtea de Arge~ 75 158 117 184 216 366 172 334 161 534 15 92 96 66 112 292 19 461 659 680 410 13 195 448 V VI VII Sa VIII IX X XI XII [OC] Temperaturi medii lunare -2.4 20.3 11.5 5.8 .7 -4.1 -0.9 2.7 ~2.9 4.

0 15.7 5.4 21.6 4.1 18.5 4.6 0.4 18.1 20.9 4.8 4.3 15.5 11.8 5.7 21.7 14.0 12.6 10.9 0.3 123 -3.2 67 Zalau 295 8.9 10.7 21.3 19.6 12.8 16.3 4.8 4.3 17.9 5.1 9.6 20.0 7.6 21.6 15.8 18.5 13.1 1.0 34 la~i 35 Joseni 102 -3.8 16.4 -2.9 11.6 37 Mangalia 8.0 -1.2 15.9 22.2 9.4 18.8 15.2 21.0 750 -5.0 16.1 12.6 16.9 -2.7 16.1 18.3 16.7 16.6 10.6 22.0 -2.1 20.2 2.5 4.1 3.5 7.9 5.8 12.6 22.9 19.0 59 Targu Oena 243 -2.4 13.6 15.4 14..4 -0. Arad) 36 Lugoj I XII XI Temperaturi medii lunare -2.3 1.7 5.5 10.2 -5.0 21.9 61 Turnu Magurele 10.1 21.3 9.5 21.4 13.9 -1.2 10.6 21.7 0.0 19.2 10.8 42 Petro~ani 607 -3.9 1.3 5.6 40 Oravita 41 Paltini~ Sibiu -0.7 19.5 16.9 8.6 20.8 6.8 12.9 7.0 5.6 64 Tulcea 66 Urziceni 4.4 1.8" -1.7 11.3 15.7 -1.9 33 Hu~i 97 -3.8 2.2 18.4 16.9 6.6 - 31 Gura Hont Uud.9 10.8 6.3 10.8 60 Targu Seeuiese 569 -5.8 10.8 2. Nr.0 10.4 17.1 17.8 15.9 21.4 -1.0 62 Turnu Severin 70 -0.2 .1 5.3 14.3 12.5 11.1 0..0 24 -2.5 21.8 10.6 1.3 18.8 240 -4.1 16.2 3.7 -0.2 22.4 18.6 12.8 3.1 10.3 11.6 4.9 15.2 5.4 4.6 4.7 10.4 17.8 19.8 19.7 14.4 3.5 14.5 3.9 15.4 21.5 4.3 5.8 -0.1 16.8 9.6 15.0 6.0 4.0 -0.2 32 Grivi\a UUd.4 17.0 19.8 4.7 21.4 0.1 10.6 12.9 0.7 -8.1 11.2 10.9 15.5 -3.1 15.4 10.0 11.1 3.8 18.6 22.6 -0.8 3.3 0.9 10.6 7. crt.6 -2.4 -0.4 11.1 21.6 15.8 10.9 17.1 16.7 21.0 16.9 -0.2 10.1 8.2 15.4 4.4 1.8 12.6 19.5 11.2 -1.9 17.3 19.6 19.0 17.5 9.9 4.2 3.2 20.4 21.8 18.6 8.1 8.5 54 Sebe~ 253 -3.9 22.5 11.4 1.4 9.1 5.8 10.9 12.1 31 -2.7 -0.3 -4.2 3.7 6.8 7.2 12.2 -0.8 20.0 9.3 - Oa 5.4 4.6 0.1 -0.7 7.3 11.3 21.8 20.4 -0.5 1.3 50 Satu Mare 51 Sibiu -5.6 16.8 15.3 9.0 8. - ----Localitatea Altitudinea Lunile I II 1III IV [m) - 25 Deva 26 Dorohoi - I V VI VII VIII IX 'x"T [DC] 230 -2.5 12.8 19.4 17.0 -5.1 58 Targu Mure~ 9.4 19.3 10.5 5.0 15.4 19.0 18.4 7.5 9.4 15.1 0.9 11.7 20.0 15.1 9.6 17.0 -2.3 17.3 10.1 4.7 14.0 22.3 19.5 52 Sinaia 1500 1500 -4.1 9.6 49 Ramnieu Valeea 243 -1.4 11".5 -0.0 0.4 443 -1.2 10.1 14.2 -2.4 -3.7 15.8 820 -5.5 10.8 12.2 9.7 -1.3 5.8 10.0 13.6 4.6 4.4 -4.1 4.3 20 1454 -4.4 38 Oradea 137 -2.1 19.2 13. lalomita) 51 -2.1 -1.2 9.3 9.1 20.9 0.3 17.4 5.2 16.6 41 -0.9 16.7 18.3 2.7 14.5 9.7 -3.6 56 Targovi~te 296 -2.3 0.5 3.9 9.7 13.1 3.6 0.9 8.9 5.1 18.3 10.8 15.2 11.9 19.5 4.6 43 Piatra Neaml 44 Pite~ti 314 -3.3 5.6 14.4 -1.8 8.2 11.5 19.2 5.3 9.6 10.6 6 0.3 -0.2 17.6 2.0 10.0 14.4 9.5 10.2 8.1 17.0 -0.4 -0.4 8.8 3.0 20.4 22.4 18.4 5.9 10.9 1.5 4.1 -0.5 97 9.2 1.1 -1.6 7.1 57 Targu Jiu 203 308 -2.0 11.5 20.3 4.6 --1.8 -0.0 0.6 20.4 19.4 4.5 -0.2 18.2 19.9 10.0 16.1 17.5 0.4 -2.2 20.6 0.3 4.8 -0.9 10.1 10.3 -0.5 5.3 16.0 15.6 8.9 18.6 18.3 9.8 " 27 Draga~ani 280 28 Fagara~ ~29 Galati 30 Giurgiu 428 -5.8 0.7 20.0 6.4 65 Turda 424 -4.7 18.8 15.9 19.4 12.1 17.1 17.8 9.1 15.9 13.1 55 Timi~oara 86 -1.5 8.4 5.9 20.1 -1.2 10.6 12.3 10.5 18.1.8 17.9 19.8 9.6 20.2 -1.7 306 -1.2 7.8 9.---_ .0 19.8 1.5 4.2 18.2 15.4 9.4 19.7 20.5 5.6 16.0 11.9 19.6 0.7 17.5 4.5 63 Tecuci 57 -3.6 11.6 4.2 15.2 4.1 17.4 20.7 17.8 -3.4 177 -2.0 5.3 71 -2.8 15.9 20.1 -1.9 3.2 -7.1 10.3 0.2 16.2 10.3 2.2 20.0 18.9 -0.4 16.5 4.6 1.4 18.7 11.4 10.8 16.2 -1.1 14.2 5.1 15.1 3.6 -0.0 7.0 13.4 1.8 -2.1 -1.4 10.0 3.0 10.0 17.2 4.1 10.1 -1.5 19.7 8.5 16.5 -0.0 9.5 14.0 48 Ramnieu Sarat 152 -1.2 39 Odorheiul Seeuiese 525 -4.4 12.9 9.8 0.1 21.7 0.5 1.3 19.5 10.6 53 Sueeava 350 -4.1 46 Predeal 1090 -4.3 11.8 0.0 16.0 19.1 4.3 3.7 16.1 47 Poiana Stampei -5.0 10.0 13.9 123 -1.0 -3.0 11.0 3.9 55 -2.7 45 Ploie~ti 177 -2.2 15. 4.5 11.6 -0.0 11.1 5.6 '0.2 0.2 20.2 19.9 0.

spitale.5 Tn tabelul 2 se indica numarul anual de grade-zile de ealcu!.se incadreaza localitatea intr-una din cele doua zone de corelalie (K. 2.2. Doeo . in cazul halelor ~i atelierelor in care se presteaza aetivita\i eu specific de mundi u~oara ~i medie. 2.1 ~i a datelor din tabelul 1. determinata conform 2. h - altitudinea localiHilii considerata in metri. figura Sa sau figura 5b in funclie de valoarea . in care 0j temperatura interioara medie anuala a incaperii sau a construcliei. pentru localitatea conform figurii 1 in grade Celsius. 2. respectiva .1 .4 Calculul nurnarului de grade-zile pentru perioade mai scurte decat un sezon de incalzire se face eu ajutorul relatiei de la 2.4. 0 anumita localitate se determina pentru perioada in care . 0ao - temperatura exterioara medie anuala corectata pentru nivelul marii.4.3 Durata conventionala a perioadei de incalzire. 2. 0 serie de loealitali. se iau dintr-una din diagramele eo din figura 4. valoare data. ~i de zona de corelalie.incaperi de produc\ie industriala cu centrala de incalzire proprie. pentru care valoarea Seo este cu 8°C sub valoarea temperaturii interioare convenlionale de calcul. pentru temperatura interioara conventionala de 20°C ~i pentru Seo = 12°C.3 Numarul anual de grade-zile de calcul (N~') pentru 0 temperaturile exterioare medii zilnice nu depa~esc respectiv opririi incalzirii. - N20 _ °eo numarul de grade-zile de calcul. N~o . caleulat pentru . . .4. gradini\e de copii incalzite cu sobe sau cu instalalii de incalzire centrala proprie.coeficientului de cqrelare climatica. cre~e. conform diagramei din figura 2. in cazul hale lor cu specific de munca grea. care marcheaza momentul inceperii. N020 eo ) din figura 3 in funclie de pozilia ei geografica. respectiv cu 4°C sub valoarea acestei temperaturi. pentru care 8eo = 14°C.se determina valoarea coeficientului de corelare climatica K in funclie de Sa ~i Seo.se ia din diagrama din figura 6 in funclie de valoarea coeficientului K.2 Valorile numarului anuat de grade-zile de ca:cul. K.4. Geo.

.

--. 9 10 11 12 Figura 2 ./" I .V / I I.:::::::::-' . fro 0.- ~o~z. 13 \14 loe ) . 8a.v V ::::::: V VIV/ '"" .Diagrama de variatie a coeficientului de corelare climatica K in functie de temperatura medie anuala./ "".. ~ /' ~ . / ~ ~ ---- ~ ~ I~ ~ .0 a 1 2 3 4 5 6 7 e..• ~ '/ . I / / I J // / I J J II o~// / ~flY:<>"%// j 1/ V v / /'/ /~J.. 0V / vv::~v::~o~ // 0 / I ?.

N~~o).\ I \ \ Ii I- I I Figura 3 .Harta zonelor de corelatie (K. .

. 0. 9°C "'- BOC -. 4°C eo 13°C "' 12°C ~ ." " "'" 100C .~~\\A\ .I 2400 0..\~' .. . .4 0.Diagrama pentru determinarea valorii N~~ in zona I.•..\ '\.3. .""....5 0..1 Figura 4 ." ~ ..- i'o. ~.•..~"'" '\... \\1 \\ \'\ \\\ \\ ~\\\\ \\ \\ f\\ \\ " ~.•. 1Sce.7 0/8 0/9 1.'" \ ....6 0. HOC . .•.0 1.

'--.\\ . 4°e \" '\ 13ae ~ ~" ~"0 " ~ .4 0..3 1.5 1..6 1.2 1..•.3 0...\ \\ \\ . 1\ \ \\\ 1\ \ \ ~\f\ \ 0\\ ~\\.9 1.4 1.\\ \ .""" ~~ 12°e "- 11°e .'~ "'.-.6 0. eo 1.'" e-eo =16CC \~~'15o " '\.6 0.7 Figura 5a . \' ~\\ \\ ~'\\ \ \\ \\ ...Diagrama pentru determinarea valorii NIl20 in zona II (altitudine < 650 m)...1 1.7 0.••.•.6 .• 100e ..0 1.5 0. goe ~ ~ 2200 K 0..\\."'" .

Diagrama pentru determinarea valorii N~o in zona II (altitudine ~ 650 m). eo .3000 0.2 Figura 5b .

.3 Figura 6 ..De- (zile] eo 340 I - '\ b \ \ ~ \ ~ ~ ~ ~ '\ Dobrogea ~ " ~i Delta Duna rii I I / ~ "- ~ .•....•.. Celelalte regiuni / ~ ~ . .•.. .•.. ~ ~ . Doeo ' in funclie de coeficientul de corelare climatica K.... ---- 130 0.•........2 0.Diagrama pentru determinarea duratei convenlionale a perioadei de incalzire....

. Localitatea N20 12 Nr. Arad) 3290 73 Tecuci 3390 34 Grivita (jud. Stampei 5290 12 Braila 3170 52 Ramnicu Sarat 3170 13 Bucure~ti-Baneasa 3170 53 Ramnicu VAlcea 3120 14 Buzau 3150 54 Re~ita 3130 15 Calafat 2980 55 Roman 3700 16 Caracal 3100 56 Satu Mare 3370 17 Caransebe~ 3180 57 Sibiu' 3660 18 Calara~i 3010 58 Sighi~oara 3640 19 Campina 3530 59 Sinaia 1500 5650 20 Campulung Moldovenesc 4270 60 Slatina 3200 21 Campulung Muscel 3820 61 Siobozia 3150 22 Cluj 3730 62 Sucea~ 4080 23 Constanta 2840 63 Sulina \ 3000 24 Craiova 3170 64 Sebe~ 3470 25 Curtea de Arge~ 3540 65 Timi~oara 3180 26 Deva 3300 66 Targovi~te 3390 27 Dorohoi 3850 67 Targu Jiu 3390 28 Draga~ani 3120 68 Targu Mure~ 3540 29 Fagara~ 3930 69 Targu Ocna 3410 30 Fo~ani 3350 70 TArgu Secuiesc 4370 31 Galati 3190 71 Turnu Magurele 3010 2810 32 Giurgiu 3030 72 Turnu Severin 33 Gura Hont (jud. crt. Localitatea N20 12 1 Alba lulia 3460 41 Miercurea Ciuc 4250 2 Alexandria 3150 42 Oradea 3150 3 Adamclisi 3120 43 Odorheiul Secuiesc 3940 4 Arad 3020 44 Oravita 3000 5 Bacau 3630 45 Paltini~ Sibiu 5170 6 Baia Mare 3350 46 Petro~ani 3960 7 Bistrita 3850 47 Piatra Neamt 3560 8 Barlad 3460 48 Pite~ti 3420 9 Blaj 3530 49 Ploie~ti 3390 10 Boto~ani 3630 50 Predeal 5090 11 Bra~ov 4030 51 Poi ana. crt. lalomita) 3190 74 Tulcea 3070 35 Hu~i 3420 75 Turda 3560 36 la~i 3510 76 Urziceni 3170 37 Joseni 4960 77 Vaslui 3570 38 Lugoj 3100 78 Vatra Dornei 4580 39 Mangalia 2880 79 Zalau 3300 40 Medgidia 2960 . .Nr.

1 sa se determine numarul mediu anual de grade-zile de calcul pentru lulia.A. conform diagramei din figura 2.Din harta prezentata in figura 3 rezulta ca ora~ul Alba lulia se incadreaza in zona II de corelare c1imatica (K. .se determina valoarea coeficientului See = 12°C. 0 construc\ie de locuin\e din ora~ul Alba de corelare climatica K. Conform 2. . N~o ) eo . altitudine 281 m.3.

Nr. Utilizatorii standardului sunt raspunziHori de aplicarea corecta a acestuia. Este important ca utilizatorii standardelor romane sa se asigure ca sunt In posesia ultimei editii ~i a tuturor modificarilor.) sunt publicate In Catalogul standardelor romane ~i In Buletinul Standardizarii. modificarii Buletinul Standardizarii nr. prezentului standard: Pre~edinte: Secretar: Reprezentant IRS: Membrii: dl dna dna dl dl dl dl dl Dan Constantinescu Laura Udroiu Sar. .Instala~ii de incalzire.UTCB .Membrii Comitetului Tehnic 302 .UTCB -PRODOMUS -IPCT SA -IPB SA Un standard roman nu contine neaparat totalilatea prevederilor necesare pentru contraetare.JdaDicu Costica Bandrabur Mihai llina Liviu Dumitrescu Dan Berbecaru Alexandru Boisacov care au participat la elaborarea -INCERC -INCERC . Informaliile referitoare la standardele romane (termenul de Incepere a aplicarii.lan Punetele modificate . modificarii etc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful