P. 1
SR4839

SR4839

|Views: 19|Likes:
Published by ionutz_67

More info:

Published by: ionutz_67 on Dec 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2014

pdf

text

original

IRS

STANDARD ROMAN SR 4839
Mai 1997
Indice de clasificare G 83
INSTALATII DE INCALZIRE
Numarul anual de grade-zile
Heating installations
Annual number of degrees-days
Installations de chauffage
Nombre annuel de degres-jours
Aprobat de Directorul General al IRS la 16 decembrie 1996
inlocuie~te STAS 4839-80
La data aprobarii prezentull,J i standard nu exista nici un standard
international care sa se refere laacela~i subiect
On the date of this standard approval there is no International
Standard dealing with the same subject
A la date d'approbation de la presente norme il n'existe pas de
Norme Internationale traitant du mame sujet
Grade-zile, durata conventionala de incalzire, temperaturi exterioare
medii lunare ~i anuale
INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), J. L. Calderon 13 - 70201, Bucure~ti 2, Romania, TP (401)
210.74.01; (401) 211.32.96; TF (401) 210.08.33
©IRS Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a' prezentului standard in orice pUblicatii ~i prin.orice procedeu
(electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa daca nu exista acordul scris al IRS.
- varia\ia coeficientului de corelare climatica K, funclie de temperatura exterioara medie anuala, Ell' ~ide
temperatura El
eo
' care marcheaza momentul inceperii, respectiv opririi incalzirii;
- valorile temperaturii exterioare medii lunare ~i anuale pentru principalele localitali din Romania;
- curbele de varialie a numarului anual de grade-zile, N, funcliede coeficientul de corelare climaticA, K;
- durata conven\ionala de indilzire;
- nurnarul mediu anual de grade-zile.
1 GENERALITATI
1.1 Prezentul standard stabile~te modul de calcul al numarului anual de grade-zile, corespunzator perioadei de
incalzire aconstructiilor in cuprinsul Rom~niei.
1.2 Numarul de grade-zile reprezinta 0caracteristica a corelatiei clima-microclima pentru constructil, funclie de
specificullor ~i de zona climatica ~i geografidi in care sunt "mplasate.
SR 1907-2:1997 - Instalalii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare conventionale de
calcul.
x=z
N = L(Si,X -Sa,x)
x=1
8i,x - temperatura interioara medie zilnica a incaperii sau a constructiei in perioada considerata, conform
2.1.1, in grade Celsius;
8
e
,x - temperatura exterioara medie zilnica in perioada considerata, in grade Celsius;
z - numarul zilelor in perioada considerata;
8j - temperatura interioara medie aincaperii sau construcliei, in perioada considerata, in grade Celsius;
x=z
Le~x
e·=~
I , Z
Vj - volumul fiecareia din incaperile construcliei, in metri cubi;
ej - temperatura interioara medie zilnica afiecareia din incaperile construcliei, in grade Celsius; .
n - numarul incaperilor'construcliei.
2.1.2 Temperatura exterioara medic in perioada considerata, Oe, exprimatii in grade Celsius, se calcule=3zii cu
rela\ia
2.2 Dupa natura temperaturilor interioare ~i exterioare considerate in calculul numarului de grade-zile, se
deo.sebesc doua categorii de grade-zile:
- grade-zile de calcul, stabilite cu .valorile temperaturilor interioare eonvenlionale de ealeul, conform
SR 1907-2 ~ieu valorile temperaturii exterioare medii zilniee. eorespunzatoare perioadei considerate, conform
datelor din tabelul 1; gradele-zile de calcul servesc la evaluarea necesarului de caldura;
- grade-zile efective, calculate cu valorile efectiv realizate ale temperaturilor interioare ~i exterioare; gradele-
zile efective servesc pentru postcalculul consumului de caldura.
Nr. Altitu-
Lunile
Sa
crt. Localitatea dinea
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
[m]
Temperaturi medii lunare
[OC]
1 Alexandria 75 -2.7 -1.8 5.0 11.5 16.9 20.5 22.5 21.9 17.9 11.5 5.2 -0.1 10.7
2 Adamclisi 158 -1.2 0.5
4.4
10.3 15.8 19.7 21.6 21.0 17.2 11.5 6.7 1.5 10.8
3 Arad 117 -1.8 0.8
5.4
10.9 16.0 19.0 20.8 20.2 16.3 10.7 5.3 0.6 10.4
4 Bacau 184 -3.8 -1.9 2.7 9.6 15.2 18.6 20.0
19.4
15.2
9.4
4.0 -0.9 9.0
5 Baia Mare 216 -2.7 0.0 4.7 10.5
15.4
18.2 19.7 19.0 15.1 10.0 4.8 -0.2 9.5
6 Bistri\a 366 -5.0 -2.1 3:1 9.1 14.3 17.0 18.3 17.6 13.5 8.0 3.2 -1.8 7.9
7 Barlad 172 -3.3 -1.5 3.2 10.2 15.9 19.2 20.7 20.1 16.2 10.3 4.5 -0.5 9.6
8 Blaj 334 -4.0 -0.7 4.4 9.9 14.7 17.6 19.1 18.7 15.1 9.3 3.8 -1.1 8.9
9 Boto~ani 161 -3.8 -2.0 2.7 9.7
15.4
18.6 19.9 19.2 15.2 9.6 4.0 -0.8 9.0
10 Bra~ov 534 -4.9 -2.5 '2.6 8.5 13.3 16.1 17.5 17.0
13.4
7.9 2.8 -1.9 7.5
11 Braila .
15
-1.4
-0.5 4.8 10.9 16.9
20.4
21.9 21.1 17.1 11.0 4.7 -0.7 10.5
12 Bucure~ti-Baneasa 92 -2.4" -0.1~ 4.8" 11.3 16.7 20.2 22.0 21.2 16.9 10.8 5.2· 0.2" 10.6
•....•
13 BUZ2U 96 -2.0 0.1 4.5 11.1 16.7 20.3 22.0
21.4
17.5 11.3
5.4
0.6 10.7
14 Calafat 66 -1.8 0.9 5.7 12.1
17.4
20.8 22.8 22.1 18.1 11.7 5.8 1.1 11.4
15 Caracal 112 -2.3 0.1 5.2 11.7 17.1 20.5 22.5 21.8 17.8
11.4
5.3 0.2 10.9
16 Caransebe~ 292 ~1.3 1:0 5.2 10.5
15.4
18.2 19.8
19.4
15.9 10.9 5.7 0.9 10.1
'--
17 Calara~i 19
-1.4
0.7 5.3 11.8 17.0 20.8 22.5 21.7 17.5 11.6 6.2 1.3 11.2
18 Campina 461 ~2.1 -0.7 3.2 9.2 14.2. 17.5 19.0 18.3 14.5 9.0
4.4
0.1 8.9
19 Campulung Moldovenesc 659 -4.7 -2.9 0.8 6.5 11.9. 15.0 16.4 15.6 12.1 7.0 2.1 -2.2 6.5
20 Campulung Museel 680 -2.6 -1.2 2.5 8.1 12.8 15.9 17.6 17.0
13.4
8.4 3.7 -0.6 7.9
21 Cluj 410 -3.6 -1.2 4.0 9.1 14.2 16.7 18.3 17.7 14.1 8.5 2.9 -1.2 8.3
22 Constanla 13 0.5 1.6 4.6 9.9 15.5 20.0 22.0 21.8 18.3 13.1 8.0 3.2 11.5
23 Craiova 195 -2.3 -0.1 4.7 11.1 16.6 19.8 21.9 21.3
17.4
11.1 5.0 0.1 10.6
24 Curtea de Arge~ 448 -2.6 -0.8 3.5
9.4 14.4 '17.5 19.2
18.4
14.5 8.7 4.0 -0.4 8.8
---_.. ----- -
Altitu-
Lunile
Nr. Oa
crt. Localitatea dinea
I
II 1III
IV I
V VI VII VIII IX
'x"T XI I XII
[m)
Temperaturi medii lunare
[DC]
-
25 Deva 230 -2.8 0.3 5.2 10.4 15.1 18.0 19.7 19.2 15.5 9.8 4.5 -0.1 9.6
- "
26 Dorohoi 240 -4.3 -2.6 1.9 9.0 15.0 18.0 19.4 18.7 14.9 9.2 3.5
-1.4 8.4
- --
27 Draga~ani 280 -1.5 0.3 5.0 11.3 16.3 19.5 21.6 21.1 17.5 11.6 5.6 0.7 10.8
-
28 Fagara~ 428 -5.0 -2.3 3.0 8.7 13.8 16.6 18.1
17.4
13.6 7.9
2.7
-2.0 7.7
~-
29 Galati 71 -2.5 -0.6 4.0 10.8 16.6 20.2 22.0
21.4
17.2 11.1 5.3 0.3 10.5
30 Giurgiu 24 -2.3 0.1 5.4 12.1 17.5 20.9 22.7 21.9 17.6 11.5 5.6 0.5 11.1.
31 Gura Hont Uud. Arad) 177 -2.0 0.9 5.4 10.3
15.4
18.2 19.8 18.8 15.4 10.2 4.9 0.6 9.8
32 Grivi\a UUd. lalomita) 51 -2.6 -0.5 4.3 11.0 16.8 20.3 21.9 21.1 16.9 10.9 5.1 '0.2 10.5
33 Hu~i 97 -3.2 -1.5 3.1 10.4 16.4 19.7 21.2 20.6 16.1 10.0
4.4
-0.3 97
34 la~i 102 -3.7 -1.8 3.0 10.3 16.1 19.2 20.5 19.9 15.9 10.0 4.3 -0.6
9.4
35 J oseni 750
-8.4
-5.7 -0.6 6.0 11.3 14.3 15.7 14.9 11.2
5.4
0.2 -5.0 4.9
36 Lugoj 123 -1.4 1.3 5.6 10.9 15.8 18.7
20.4
19.8 15.9 10.8 5.8 1.0
10.4
37 Mangalia 6 0.9 1.8 4.5 9..5 14.9
19.4
21.5 21.4 18.0 13.0 8.2 3.6
11.4
38 Oradea 137 -2.0 0.6
5.2
10.8 15.8 18.7 20.5 19.9 16.1 10.6 5.2
0.4
10.2
39 Odorheiul Seeuiese 525 -4.1 -1.6 -2.9 8.6 13.6 15.8 17.7 16.6 12.9 7.9 3.1 -1.6 7.7
40 Oravita 20 -0.3 1.8 6.0 11.1 15.9 18.7 20.4 20.3 17.0 12.0 6.6 1.8 10.9
41 Paltini~Sibiu 1454
-4.4
-3.9 -1.0 3.4 8.3 11.1 12.8 12.8 9.8 5.9
1.4 -2.4
4.5
42 Petro~ani 607 -3.0 -0.8 2.8 7.8 12.6 15.4 17.0 16.4 12.9 8.1 3.4 -0.9 7.6
43 Piatra Neaml 314 -3.4 -1.8 2.4 9.1 14.6 17.8 19.2 18.7 15.0 9.5 4.0 -0.7 8.7
44 Pite~ti 306 -1.9 -0.3 4.1 10.1 15.2 18.6 20.3 19.6 15.9 10.1 4.9 0.3 9.7
45 Ploie~ti 177 -2.5 -0.5 4.2 10.6 16.0
19.4
21.1 20.6 16.6 10.5 4.9 0.0 10.1
46 Predeal 1090 -5.2 -4.1 -0.8 4.5 9.6 12.7 14.2 13.6 10.2
5.4
1.1 -3.1 4.8
47 Poiana Stampei 820
-7.4
-5.2 -1.3 4.3 9.7 12.6 14.0 13.5 9.8 4.7
-1.4
-4.9 4.0
48 Ramnieu Sarat 152 -1.8 -0.1 4.3 11.0 16.6 20.1 21.7 21.1 17.0 11.0 5.6 0.8 10.6
49 Ramnieu Valeea 243 -1.7 0.5 5.1 11.0 15.8 19.1 20.9 20.1 16.3 10.5 5.3 0.5 10.3
50 Satu Mare 123 -3.2 -0.5 4.5 10.2
15.4 18.4
19.9 19.1 15.1 9.5 4.3 -0.3 9.4
51 Sibiu 443 -4.0 -1.1 3.8 9.4 14.2 17.1 18.7 18.1
14.4
8.9 3.7 -1.1 8.5
52 Sinaia 1500 1500
-5.4
-5.2 -2.2 2.7 7.6 10.6 12.3 12.1 9.2 4.8 0.5 -3.3 3.6
53 Sueeava 350 -4.7 -3.1 1.2 8.0 13.7 16.7 18.1 17.5 13.8 8.3 2.9 -2.0 7.5
54 Sebe~ 253 -3.6 -0.5 4.5 10.0 14.9 17.9 19.5 18.9 15.1 8.9 3.8 -0.8 9.1
55 Timi~oara 86 -1.6 1.2 5.8 11.2 16.3
19.4
21.1
20.4
16.5 11.0 5.6 0.8 10.6
56 Targovi~te 296 -2.1 -0.3 4.0 10.2
15.4
18.8 20.6 19.8 15.9 13.5 4.8 0.8 10.1
57 Targu J iu 203 -2.3 0.2 5.0 11.0 16.0 19.1 21.0 20.2 16.1 10.1 4.7 -0.2 10.1
58 Targu Mure~ 308
-4.4 -1.4 4.2
10.0 15.0 17.9 19.3 18.7 14.8 9.0
3.8" -1.2 8.8
59 Targu Oena 243 -2.7 -1.0 3.3 9.8 15.1 18.3 19.8 19.2
15.4
9.8 4.6 -0.1 9.3
60 Targu Seeuiese 569 -5.8 -3.5 1.4 7.6 12.8 15.7 17.1 16.6 12.9 7.3 2.1 -2.9 6.8
61 Turnu Magurele 31 -2.2 0.3 5.5 12.3 17.6 21.0 22.9 22.0 17.8
11.4 5.4
0.5 11.2
62 Turnu Severin 70 -0.9 1.3 5.9 12.0 17.2 20.6 22.6 22.2 18.2 12.0 6.2 1.5 11.6
63 Tecuci 57 -3.1 -1.1 3.6 10.5 16.2 19.7 21.2
20.4
16.2 10.2 4.6 -0.3 9.8
64 Tulcea 41 -0.9 0.6 4.4 10.8 16.6 20.6 22.2
21.4
17.0 11.3 6.4 1.7 11.0
65 Turda 424 -4.1 -1.1 3.9 9.5 14.7
17.4
19.0 18.6 15.0 9.4
3.4
-1.5 8.7
66 Urziceni 55 -2.4 -0.4 4.5
11".2
16.9 20.4 22.1 21.3 17.2 10.9 5.1 0.2 10.6
67 Zalau 295
-2.4
-0.2 4.8 10.2 15.1 17.9 19.6 19.0 15.3 10.2 4.8 -0.1 9.5
2,3Numarul anual de grade-zile de calcul (N~') pentru 0 anumita localitate se determina pentru perioada in care
temperaturile exterioare medii zilnice nu depa~esc 0 valoare data, G
eo
, care marcheaza momentul inceperii,
respectiv opririi incalzirii.
- spitale, cre~e, gradini\e de copii incalzite cu sobe sau cu instalalii de incalzire centrala proprie, pentru care
8
eo
=14°C;
- incaperi de produc\ie industriala cu centrala de incalzire proprie, pentru care valoarea Seo este cu 8°C sub
valoarea temperaturii interioare convenlionale de calcul, in cazul halelor ~i atelierelor in care se presteaza
aetivita\i eu specific de mundi u~oara ~i medie, respectiv cu 4°C sub valoarea acestei temperaturi, in cazul
halelor cu specific de munca grea.
in care
0j - temperatura interioara medie anuala aincaperii sau aconstrucliei, determinata conform 2.1;
N
20
_ numarul de grade-zile de calcul;
°eo
0
ao
- temperatura exterioara medie anuala corectata pentru nivelul marii, pentru localitatea respectiva
conform figurii 1in grade Celsius;
h - altitudinea localiHilii considerata in metri.
- se determina valoarea coeficientului de corelare climatica K in funclie de Sa ~i Seo, conform diagramei din
figura 2;
- se incadreaza localitatea intr-una din cele doua zone de corelalie (K, N
0
20
) din figura 3 in funclie de pozilia
eo
ei geografica.
2.4.2 Valorile numarului anuat de grade-zile de ca:cul, N~o , se iau dintr-una din diagramele din figura 4,
eo
figura Sasau figura 5b in funclie de valoarea ,coeficientului de cqrelare climatica, K, ~i de zona de corelalie.
2.4.3 Durata conventionala a perioadei de incalzire, Do ,se ia din diagrama din figura 6 in funclie de valoarea
eo
coeficientului K.
2.4.4 Calculul nurnarului de grade-zile pentru perioade mai scurte decat un sezon de incalzire se face eu ajutorul
relatiei de la 2.1~i adatelor din tabelul 1.
2.4.5 Tntabelul 2 se indica numarul anual de grade-zile de ealcu!, pentru 0serie de loealitali, caleulat pentru
temperatura interioara conventionala de 20°C ~i pentru Seo =12°C.
V
/ I
I .
I
/ I
II
J
///
/
1/ I
J J
j
o~// / V v
~flY :<>"%// /
/'/ /~J. -
V
V IV / ~o~z,
0
V
/ vv::~v::~o~
'""
0~
/
./
~
~
/
"",
'/
/
/
I
?;
:::::::::
~
vV
,/"
I
-'
.--.
....•
,
~
~
:::::::
----
~
I ~
/'
~
,
0,0 fro loe )
a 1 2 3 4 5 6 7 e, 9 10 11 12 13 \14
Figura 2 - Diagrama de variatie acoeficientului de corelare climatica K
in functie de temperatura medie anuala, 8
a
.
\
I
\
\
Ii
I-
I
I
Figura 3 - Hart a zonelor de corelat ie (K ,N~~o).
,
\\1
\\ \
\'
\\\
\\
\
~\ \
\\\\
"
\\f\\
\\
~
,,"
"-
~.~~\\ \,\
'\."'"
'\.
~
eo 1Sc e ; A
,\
~'
,,~" .
4° C
~. '"
13° C
"'
, "
....•... "
"'"
12° C ,-
HOC
100C
i'o..
.•..
....•..•..
9° C
"'-
BOC
I
-. 2400
0,3, 0,4 0,5 0,6 0,7 0/8 0/9 1,0 1,1
Figura 4 - Diagrama pentru determinarea valorii N~~in zona I.
-,
'--.
1\ \
\\\
1\ \ \ ~\f\ \
0 \ \
~\\.\\
\ .
\'~\ \
\\~'
\\
\
\\
\\
.\\
,,\
\"
\\
\\
.\\
,,'"
~ ~
\~~' "
,"'"
~"
e-e
o
=16CC
15o
' \ .
4° e ' \
,"""
~"0~~
13
a
e
12° e
" "-
,,'~
"'-
11° e
....•.•.••....
10
0
e
...•
~
go e
~
2200 K
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,6
Figura 5a- Diagrama pentru determinarea valorii N
I l
20
in zona II (altitudine < 650 m).
eo
3000
0,2
Figura 5b - Diagrama pent ru det erminarea valorii N~oin zona II (alt it udine ~ 650 m).
eo
De- (zile]
e o
340
I
-
'\ b
\
\
~
\
~
~
~
~
'\
~
Dobrogea ~i Delta Duna rii
"
~ /
I I
"-
~
.•.•......
Celelalte regiuni
/
~
~
.•.......
~
~
,
....•......•...
----
130
0,2 0,3
Figura 6 - Diagrama pentru determinarea duratei convenlionale a perioadei de incalzire, Do '
eo
in funclie de coeficientul de corelare climatica K.
Nr.
Localitatea
N
20
crt.
12
1 Alba lulia 3460
2 Alexandria 3150
3 Adamclisi 3120
4 Arad 3020
5 Bacau 3630
6 Baia Mare 3350
7 Bistrita 3850
8 Barlad 3460
9 Blaj 3530
10 Boto~ani 3630
11 Bra~ov 4030
12 Braila 3170
13 Bucure~ti-Baneasa 3170
14 Buzau 3150
15 Calafat 2980
16 Caracal 3100
17 Caransebe~ 3180
18 Calara~i 3010
19 Campina 3530
20 Campulung Moldovenesc 4270
21 Campulung Muscel 3820
22 Cluj 3730
23 Constanta 2840
24 Craiova 3170
25 Curtea de Arge~ 3540
26 Deva 3300
27 Dorohoi 3850
28 Draga~ani 3120
29 Fagara~ 3930
30 Fo~ani 3350
31 Galati 3190
32 Giurgiu 3030
33 Gura Hont (jud. Arad) 3290
34 Grivita (jud. lalomita) 3190
35 Hu~i 3420
36 la~i 3510
37 J oseni 4960
38 Lugoj 3100
39 Mangalia 2880
40 Medgidia 2960
.
Nr.
Localitatea N
20 .
crt.
12
41 Miercurea Ciuc 4250
42 Oradea 3150
43 Odorheiul Secuiesc 3940
44 Oravita 3000
45 Paltini~Sibiu 5170
46 Petro~ani 3960
47 Piatra Neamt 3560
48 Pite~ti 3420
49 Ploie~ti 3390
50 Predeal 5090
51 Poi ana.Stampei 5290
52 Ramnicu Sarat 3170
53 Ramnicu VAlcea 3120
54 Re~ita 3130
55 Roman 3700
56 Satu Mare 3370
57 Sibiu' 3660
58 Sighi~oara 3640
59 Sinaia 1500 5650
60 Slatina 3200
61 Siobozia 3150
62 Sucea~ 4080
63 Sulina \ 3000
64 Sebe~ 3470
65 Timi~oara 3180
66 Targovi~te 3390
67 Targu J iu 3390
68 Targu Mure~ 3540
69 Targu Ocna 3410
70 TArgu Secuiesc 4370
71 Turnu Magurele 3010
72 Turnu Severin 2810
73 Tecuci 3390
74 Tulcea 3070
75 Turda 3560
76 Urziceni 3170
77 Vaslui 3570
78 Vatra Dornei 4580
79 Zalau 3300
A.1 sa se determine numarul mediu anual de grade-zile de calcul pentru 0construc\ie de locuin\e din ora~ul Alba
lulia, altitudine 281 m.
- se determina valoarea coeficientului de corelare climatica K, conform diagramei din figura 2. Conform 2.3,
See=12°C.
- Din harta prezentata in figura 3 rezulta ca ora~ul Alba lulia se incadreaza in zona II de corelare c1imatica
(K, N~o )
eo
Membrii Comitetului Tehnic 302 - Instala~ii de incalzire, care au participat la elaborarea
prezentului standard:
Pre~edinte:
Secretar:
Reprezentant IRS:
Membrii:
dl Dan Constantinescu
dna Laura Udroiu
dna Sar;J daDicu
dl Costica Bandrabur
dl Mihai llina
dl Liviu Dumitrescu
dl Dan Berbecaru
dl Alexandru Boisacov
-INCERC
-INCERC
- UTCB
- UTCB
-PRODOMUS
-IPCT SA
-IPB SA
Un standard roman nu contine neaparat totalilatea prevederilor necesare pentru contraetare. Utilizatorii
standardului sunt raspunziHori de aplicarea corecta a acestuia.
Este important ca utilizatorii standardelor romane sa se asigure ca sunt In posesia ultimei editii ~i a tuturor
modificarilor.
Informaliile referitoare la standardele romane (termenul de Incepere a aplicarii. modificarii etc.) sunt publicate In
Catalogul standardelor romane ~iIn Buletinul Standardizarii.
.
Nr. modificarii Buletinul Standardizarii nr.lan Punetele modificate

valorile temperaturii exterioare medii lunare ~i anuale pentru principalele localitali din Romania. . funclie de temperatura exterioara medie anuala. K. .curbele de varialie a numarului anual de grade-zile.varia\ia coeficientului de corelare climatica K. funcliede . Ell' ~i de temperatura Eleo' care marcheaza momentul inceperii.durata conven\ionala de indilzire.nurnarul mediu anual de grade-zile. coeficientul de corelare climaticA. . N.. . respectiv opririi incalzirii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->