Sunteți pe pagina 1din 34

PATIMA FUMATULUI

;Er :i;e*;;i;rs : " F:E a ' i ; e ; e e =


; ; 1 :i li " Z :: : E i ; g E E9;; fEl : i ri ; g a;
q r;

u ;E? tF,gEic=i;

rEf;ffEF
: a =E : E e =;:E = : ] : r
_: E9v: _i . = +. = E = * _ . , 4 L ' . ;
E .; !=e =

i ; a, = iE:szi -i" ! EFl $: ;eF , F " = - i ; i : f ; ; =

" ',E=sfiE'a;E

iliggii*sg
' E R S

.e!.=3 3{.,1'

*EEE FaE E

A 9 . 9 t o

F 9 I i ? i ; nE E '3 .= E 4 = :6 E 9* a f E

; 1 s! * e e [ s

e 46 u.g ;'!
N - E .
;o\.:9

,E :
;
: e

n * E1 5 ; : : a E

: I : EgE< aE.A5I7. E:E9iE,z.s E " E z E s= g9 ::

F " e3 , = 3 b

5.:{ I i s

r ! , a E cE:;! r ? e ' - ;
:

l :F ;:iF eI, ? E ;i g ;-i;; = -: r ; ;i:e= ; :


: Ei', !E ;E:* i ^-.

FEI;E,",:rrg3
. =t 2 X E F . , 2 Z a 3 E ' >E e . : E i E

E : : : sE | E VF r,= = v V

g i s ? E;iE t : r u i ; E

; : I ;llsis;rE:E

j:iilE;EF::Ft:

; :E:g;iEE;Xl:e

Es E ! t ; i ; E - : EE

puljne $i nu mai au ce face,foarte cazuri mai au forfa se se tecupeteze. eslea douanaturda Obisnuinta pe casaL-lconvingi cineva eEulul ste sd se debarasgze foartegreu. Doar boala $i rtoa ea rezolva problerna. Cc fac fabricanfii de figiri ? qi Adolscenlii linerii constituie utnane aflatein plini o categorie fbnnare9i evolulie,ei adoptindo seric de obiceiuri $i dprinderi, unelemai bune,alteledin contra, diunitoare-Celebunese depdnd destulde greu $i cu ma eforluri

din paitea lor $i a celor din jur (i'amilia, gcoala,societatea), iar celreleseextindca uleiulpe api de $isecorecteazdextrem greu. gi cumsanufie a$a, dlAta tinlp cat r e c l a m a a g re s r v A p e n t r u pronovarea fumatului in rAndul tinerilor este bine suslinutd financiaf$i dusacu mljloacecare ar trebui si Iie interzisede socictatea.De aceea, ne pare gocantd $i plna de cinism o de declaraiie purldtorului cuvant a al renumituluiconcemindustrial Philip Morris, care dateaze din anui l99l: ,,DacA tandruiadultva intra rcnunlaIa fumat,industriava indeclin,a$a cumopopulaliecare

' ;E E E ; : : : ; s i : ; e ?
: - . i ; i ; E ' F ;g . ; ! : " : t t ;
. , 8 ? = - a E q r = : j , _ : " - o

, = . . ; j 9 . . : r :E!.::-s*3,

E E E s A EE Ei=!;:;: [= ; ;; : "
: ; : : j 5 Z r a . !; : ; g

i" 2 .. E := l ] z

EtiIE!E;$$$$$

a ; i i : :a : : E : a ;

; ;;;:;tEiE; i =
giEEii': i[i;: il:;

!:Eee;EE*E;

iEtgggiiE
f E = n ; E i * E? u ; E E:
, ; ; ; ! ; : t g E : i c ,=

sts;{ag:ilq ;:: isa

rei:ll:iEEiil;

g;:?A !Ei:EE E;:53f

= E;;;;EetqE
3 e d I E - s lE

E ; E ' : ; g , E ii: + -it:::;:g;:!;;i

:;A;:gEEE
$ Z EIEIiig ; EE o l- 4 ? ; u o tI
+ E E lF * F E i d l

; i sltLt 1,E s e H ?; .3 ** E 6l llEg; i; i E ; EE { # : E ? ; : ; ,


E|

E F 3 l : l l ; : : EEI s e :
il 5 i . ! i ; .:l = E : '
ii

:g3:":s i:F. s

'= E- ; gFEUE:EZEEE E"?: r E . s E - E:=a: l . $ e : e # CE : i i; 73 a tE : = ;s ; i;* g- E: g 7 i :E b 5 E t :" E : i

" . ." -

' :;:ii;i;:al;if

:i*i+: zir:z:iE

i:;E i=iiiiiip;;r

Er ii ;1;. := ;3;Ed_ ,i1sI i" : : s i '1 aE i :;

c,llEE iEeEE EEE

g;s

-"Eii6ii7 ;=53i

= ;sia;:i:na
::* :liJ:ji:EF::t:'E "

* s i L ; i E i ; 1::: " : s +

;;E:EEsEFci';r"F

=gi{-ii:E:;i*'

-E"EiE'i-:EdE+gg

EanE""E:gi-5e

l : z ;* E Etra *;;':i * ':Ec : i E " ir iI=e" EE = iP:-* 9"a.;":ii*;eE a l E ; rl ; i ' : 5 - ; ! q t : ; ,

EE:t; !;i:'teiZatE,;=

Eii i-=EBii [;il5ft

iE3;?g?;;EE i = i ; ; g E * :ii:u ; l 5 "


;r*-

g i ;l E : ;Eve:r a f;i r ::E;; : t y a 1.= = F )


- I - i c = E F E : E ' :5 ; : - 3 ; . i

E E I * A E * E e : : r ;i ; :
: Ef E! + : : g t : i * p = tl

;i;9t:i;; ii:!::s : liafB +s: i :;::i;;; !!*;


;E;ii;::!*;e;l

r ,:: !: :i 5 9 t ; : a E E f E E* g

3 : E E EE F[ E; E

i i;;;:+l3ll .
.gEtfE! E e;iliiHl= EEe= s
E . : o E . = : - . . : : a . = a u - i u a o

EEE\I;f 'iii;ziEE;35ft' iE [: :=" 1i] [


. & s ; ' Ee . E- ! 5 o : { Z Ei y i i ;

E = ! : E E ; E | E ri i E " _ t :^t

e'1li ^ i:#+lEEE
-

Ee:i;;!El,iz EEa E a:

= e x tf l l l l ; : 3 E ; ! < ; ' ; ' "


-.j : ol u , u : o u d I .3 u

.gL=l

: e i l l t l l ? , : ;I E = * :s i :
;;; 9!la

E;il4glEl:;E
;i:

r;t;aEl3Hat

i ; : ! l # l , i il ; Eg::q: ; q; i a:5r: :r

;:;:::f i!: EI 3eE!:sE!E H 'r : , r E e r r . ' :I l E

i i l E r ? t : s ' r y ; ' $ +* T ; ^

; ?gt= ; ; i EEE I = E; ', E E + ; t ,' ; ; ;E :t

iE;I::'rz sEEEEEe:

= -*E : c g E= ;E ; i ;;=E F E E : E E -eAEE ; ;:

; E " , : 3 ' : ' 1 | E' E tE i .

c ; ;12'ri;i:: ; t,l? i :t EiEfiilE:::;;


= e > t v .? ; z Z ? = 1 a . i i ; =
o 7F22.!,= l$:.E:;

E:]i= EE.E:EE:I; r
g; : E c ' ! : - : g : El5 , :r E :P c t

F=+

;::s;;;'fleiZ-z ' E b E rr: E : l i E Z i 2 z g : ii;,1u

EE + E : E ; i = I ' ':I;E E : +

E g : E E 5 ?= B u E l . z =i i i :

E'+=e i;E;;E iiE;


*:0;il.= i=':.i94

E E g : " 'g :i . : ' p i E z ="v = t E = = E := l E! i i i ^ " >." , . e

, : i E ; i : : ; ; E i i i i ; i* g

=E'Eil::izii;;* ;;; "n -i',i " Ee Z ; i U; L . E : '

= . _ A ! ! . :

- = - J 4

' : , u . _ d a

=j ? gi ? E : i=i iz;;*:l= i i 3 qz r x a c ;:
r i H : E t - # E:
: ; E , . : : o . =

leEEiE ;A;;a;ri ? - : . E El:;95: 3


rz.Z
i?2eii?;
== :! ; ':5 E; E3- s g :?:EE ;
t ' ) a = ? A i

EE3.iF:F >

Es:: il: i EE F ii ! 3::i ilit: s I E : l'ii;E;E" r;!ricr: i : J E ; ! E E ;E E


*sE 1 ?iEi ; ;t i i i t i e:

q ; ; E ? E: ; i ; l i i E E| ;i:E!+ !*=' ;f:lr:t *F .*, ; E:= ; ; i : i = i= l ' i

Ii: ;iFE ii;iA; iEE,E Eai 9 ::iE ;;E; i1I

lig; iii = i i:a EiE;,i;:

i;:!9;Eriii;!;i:
::sAzEizii!ii!ig

" ,rtEilE?1i'E "


i E = ? : l i t zz . E ; ' il = iz

;i)e alciEiri; A a!e: ; :iE Ei::Ei=uz ;ZZ;;EIEIZ . ' ;iiiiEa=+i:i?

!Eerei:rE a; iiiir i;

;;!Ejgi;! ;ifi:i;:i;ii
E s EE 1 : : : ';e :' : ; l ; : i i"

:'lii;Er!iEE
E ; : c E g : ; i h = . " iX s " Z i

E;E!iE;iiE; :Ei Ii: ;

: = r tq : i - e + , ;=gl i

! : : ; : i = ; l = gg=

5;E:'li:1;i; ;' E:-t\i i 3sl"iiEEi;?E -_.=zEV,=


;:..; ?i 1i,:

=s frEiiE;: g E 1r!is:;:^ aE::! i * ; 3 'e!.r: ;


=3 )
-gb:.tE!!

'ii=.i='EiEE='-=? : i ; *,

io r-= =Er-

:tEi : iEi:r;; Eziez;;e l : l : ; i E ; -z i E i = , i : i s E ;= ;iz ; i irt:E l ;_g E ] lr I :.5SJo e ! E; + ! : Ei


e ; : : e :i - - ! ? ' i t - t : l : l : ]

:zliEi e t' i i EJ E:l:l pI : 9 ' 7;i;EtEi;5tl= E . i EI I


-

E E ; "a i g F : E s E + E E1EE",;t;EE;5! eF e qH cE r ' . E ' : ; . : i


9!=y9 .id?.:Eto"

t:i:i;Er!:;i*B
6 > = = ; o . : o r 3 ! .

a E; : ;F E : I E : : ; ;
r E : ! : r ( i i = i i E: t

;:E ":: ;2:7;!Et ::i;E := E : E:E i t i* ' tE i


I E : ; : s g -:: ' i ! F ! t E : : : e gE E : ; e E ; = r

: ; : : g : ; j: e E E = g;

: . 3 :i = " t E= = l E sE E . E z . E p - i ; : l E - iE # ' " t , : - u ) + > i : ' q e . . - , ; " ; a g " " i 2i : , ; e ' E ! 1 ' = i z s =i + s

=li;'2 *Er:;:iEi r
- F . t

+a!-Ei i.=:" ; +,7.Eeil,E Z Z z i! =; =r" .: I = . j i e :* : F : i 3 P


; 1E a I !- .E i, , : . 2; . 2 : ! ' = . r ; ; = + a . i5 E ; BE r = . ^
? a : : 6 - : E A E E E ; ' i a e =

!:E?; ; :z1:-?zz 'e a E i i ; ;t ' j ? j ; r i ; :iiE.il jliiilE*

'S r='sa22i't21 E: t sE f , = * E . ,s l+E E=E : x s 7 V Z 9, ' ! a - : t = "E=:!!i: ug i : -9 ,

r o . _ - . _u e^. .sE: .;*. -=: .-i ; *- + ,. E " . = i? ! t = E " - . . - " - i ; . . = . c a F ESE'FieEA3.3Egl 3 -: i ; z". E't ==.,X:3;: aj ; :i - n :E ti . E : =E F i :E E F E = = i r ,a ' .cS ED : =EaE

i 7 i i I - i ; : : g *a r aE i
. , ? - Y i . 9 2 : Ga t i Z = ; ; O-ctt I
:

= i J ' !E : f

'4.> 1. | -'!E- taF -

iET.i

=:t;e

s:??; g.iaEzE

3? , ! ; = ; ! ; * E P ^ = - E e i8 , # + E : i E i ! ! ;l r : eE i i sE f

i t X i t :g :i:i ge+ ; E E E t E ;E" ::


+ ;1i=g

. t iggiEi::Ei -a El =;:;*fl;;E
:liF ;q;:E,sl:px
+ a E 9 ' 5 ; " : = . = E E " E:l l *

B* 3a E c ; e l H [ : t =

- E P P= ' '- i ; i =

H E:Ee t-ErE;*E:9

;,3fi Eu eE;u ;'r ,E; *=

= . itE';t:fi: i!e;:iEi:gr

;Eir,;;
'!9'e3;^s
:'i'Fi3
o.: di.: 9.;

;fEisii;gE i:i= gc
aaY,E=EF=+
E:-.;qE_E;
:-; : --ro -1, o =

ig f: ii;'l :rgE E;E

q ny;:c1,P 5 :E E tE ;' Ee; qe, H : : t io ! i s ' 6

E* : ^ * t 3 9 s " Ei . s : 5 ; E" : :
: E t s 9F - + = . ' a a F 9 : .

:1.;; iit 9 *s 'F. isj!ia?3:+Ei;c*9^sai s E E c = 'E - g ; r F .; 3 . e _


x , F F ,i:+ E He i E 0 T "E- , ,F
EE:

i = ' e F i a i: A : E i E " s S

EE:E;s ii!;ii

!f;l:l[F;iE

;:g AEE ig!

.;:iiaiig;E

g'= i:iiiiific:i? l;E;; F; a:; it3l cf

gi = : t g F; ; ; : E : : i Er,:l;;i:Erses _ e ; ! ; : ;l E ; E$: g En i
t i i l : ! . . 4 6 d i i ; E - E . E =

: 1 e e ! ' : . = ' + l E ;a Eg 5 ' i

t; Ei:a i: giE;;
i f f 1 F E* 's E' : : F :i * e
E q ; s ; E E! = : ; i " ; : E

:.;;;ci'ct:;;: EEE,;gg:c;E:=eq

;i i i ::E{E; 3i:_ :EE

iiffgiii itiiEiF
E E ! 5 J :gE = : ; ! 'E ; ; E ;

]${:i*eFE ;:iE . ; ; r:;E g g FB


rir t

;ffIiiIE i!E; $EEi

. ;:f;:s:=i i;;;a;
s g ; q " H Ef i * * i i Z , ! d . 9 - l; ' , E
;.E:n._:h:

p ; g : F Fi ; i c i = _ E e

i g E ; t gi E5 E i i B ; : ;

g[;i;si;s;a
3i5q.9.1 = , i " q E e : "5t

: ==

E EE ; +g+ltE 1 t r l , ; x ': e 5 ; E t ,[ f ] : E ;; r s
. - e f t 5 - e c

- ! E s c ; i : E : : \ , ; = -l F d E - - ! E ; Y

g e!i:Eja5iE gEi E ,F iFtdt: i E i , ; : . ; f aE ! ,* j

s CF " ; g EE ? 5 + a

!E :ili:ilEiiE ; g:
= = = ; * E f E ; ! ; i i : l a

iiaEl: Es=esi
: q;gsi;t!;Ei il ':;i

E5E:;gBE

ri:;g;s;? aEEE jrE;if;i z?'zizaa;

} E ; ! : g:EI:'EE E : ;

$; iFUr9l:FsfiA5 :Er :. .:' E l E = " { j g i s


i e : ? i = F E ; ' : q ' d
:_: i E a t:

, ; . : _ . EE . ; 9: . 3 U b e i ' 5 p ; " " E o

t i { : i Ea f= ,E i -! z 8 ..,. r g=
,; f : =
; ' i i - X 9

aqi- g9;:=Et:e-! b 3.i ,.;t ; F


Y c o q -

i+c;$E; , Aa;:
':=;;x ; E e;i;: ;'a i,E
! F F 9 . 5 c i - o : a ! : - u ' - . Y
y , ^ 3 : ! r 1 ' : ' P " . 4 - = a d | . - E \ i , = O . = E q t r i : = : @ 1 7

g 3 Ez = , 7 4 2 E : ; $ E

i = n ? ; E s e . i:+ Ft C a ; r E E a y - : " t 9 . =: : E u ; ; ; - : ; U ?l ; ' ' 55 E : = " 2 ' * t :! r : 1 ,E EEF f; : p E i i E u n u z . ^ " F 'BZ 3 + = 5 -I E .' e : ; : E

. ;uigEE;eii

E;ggEgs;59,

iiiE:*g

; i ; ; i c ; ; ;ete : : : = E i ; t i i i ; E ; ii :oi ; ! E e E ' : i , s F E :'E g i:; 9i'st :F":; ; i;: :

ii.gi;::E:g

ggi Eia;E ii; . ii;;E[; atr:il:;i; z?,s3;i-1n t;Ei


; -1
;.-:

5 : " , * E E t j: E E
sFiE:; EE

b. Hu;;

3F

:i

;E
d l-l

i enE E".:; ;c a ;q, :E E e E :a : '" q - 5ii i


E g fE * f i f i ; i z : r ;
= 6 a

E + g E ,F .E "ba E3 * " A N !
o:.o

.,

' s! .
.gU
ae

s
E
'E

I i
.j

: : .-p E e E &.i F q ' s ; ": E 4 = i', z 44.'?vZ E * . , ctl'*


6 E E e B i eE * Z - :b
c

[ ; : : P E' . 2 1

a2

ZF,

E E

E E

:[x**e:;*

a-

S-ar putea să vă placă și