P. 1
activitati extradidactice

activitati extradidactice

|Views: 519|Likes:
Published by iris_k19
other
other

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: iris_k19 on Dec 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2014

pdf

text

original

Text de lecţii la Educaţia complementară

Tema: Particularităţile organizării activităţilor extracurriculare (extradidactice şi extraşcolarela) etapa actuală. 1. Activităţile extracurriculare – delimitări conceptuale. Structurarea activităţilor extracurriculare. 2. Caracteristici și funcții ale activităţilor extracurriculare 3. Principii de organizare a activităţilor extracurriculare. 1. Activităţile extracurriculare – delimitări conceptuale. Structurarea activităţilor extracurriculare. Activitate extracurriculara - se referă la „toate acele activități care se desfășoară sub îndrumarea cadrului didactic, dar nu sunt prevăzute în documentele școlare (plan de învățământ și programă)” (I. Nicola, 2000, 452). Aceste activități sunt complementare activităților didactice și vizează valorificare intereselor, dorințelor, aptitudinilor copiilor / elevilor. Şcoala, oricât de bine ar fi intenționată, oricât de bogate și variate ar fi competențele pe care le formăm și dezvoltăm copiilor / elevilor, nu poate da satisfacţie setei de cunoaștere şi personalității creatoare specifice copiilor / elevilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor, să le potolească setea de cunoaştere, să le ofere prilejul de a vibra emoţional puternic, de a fi în stare să descopere singuri pentru a se forma ca indivizi autonomi, independenți, care să se integreze armonios în lumea lor. Între educaţia cuprinsă în curricula şi cea extracurriculară există relaţii, interferenţe şi interdependenţe, complementaritate. Complementaritate pentru că fiecare aduce o contribuţie specifică la formarea modelului de personalitate cerut de idealul educației. Unitatea lor de acţiune este un vechi deziderat pedagogic, pregnant actual acum, la început de mileniu trei. Activităţile extracurriculare joacă un rol foarte important în dezvoltarea fizică şi psihică a copilului / elevului. Prin intermediul acestora, copilul / elevul învaţă să interacţionez cu cei din jur şi își valorifică potențialitățile specifice (din domenii spre care are înclinaţii). Asemenea activități, spunea I. Nicola (2000, 277-278), „generează relații de prietenie și întrajutorare, fortifică simțul responsabilității și statornicește o atitudine justă față de colectiv și față de scopurile urmărite”. „Important este ca elevii / copiii să fie antrenați nu numai în desfășurarea unor asemenea activități, ci și în inițierea și organizarea lor” (I. Nicola, 2000, 278). Tot activităţile extracurriculare sunt cele care contribuie la formarea conştiinţei şi conduitei cooperante. Libertatea de exprimare, libertatea de acțiune precum și relațiile cu colegii îmbogățesc experiențele sociale ale copiilor / elevilor. Aceste activităţi îi sprijină să-şi orienteze energia și către alte acțiuni la fel de importante şi săşi dezvolte spiritul de competiţie.

. adolescentilor.lectura particulară. . . . Caracteristici și funcții ale activităţilor extracurriculare Activitățile extracurriculare prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile didactice.pregătirea examenelor . stimulează competiția între copii / elevi sau / și grupuri de copii / elevi.lecturile recomandate. 2) activități pentru sprijinirea dezvoltării personalităţii copiilor / elevilor(nonformal) .excursii. preferințele şi interesele copiilor /elevilor.activitățile de program prelungit. .cercurile școlare. . vizite. . autenticitate căci se bazează pe experienţa trăită a copiilor. sportive Activităţi extraşcolare 1) La nivel nonformal: . conţinutul lor se fixează în funcţie de dorinţele.centre de creatie a copiilor si. 452):      caracter facultativ. tabere. şcoli de muzică şi arte pentru copii 2.consultaţiile. sportive. .pregatirea olimpiadelor şcolare. 2000.concursurile școlare. Nicola. cadrul didactic intervine doar în antrenarea copiilor / elevilor la aceste activităţi.asociațiile elevilor.Text de lecţii la Educaţia complementară Structurarea activităţilor extracurriculare Activităţi extradidactice 1) activități pentru sprijinirea procesului didactic(formal) . . . respectiv li se descriu următoarele caracteristici (prelucrare I. .competițiile artistice.serbările. pornesc de la iniţiativele copiilor / elevilor. cluburi.ansamblurile artistice.cluburile elevilor. vizionari de spectacole si de expozitii 2) La nivel formal: .sprijinirea muncii independente .

8. funcţia formativă și funcţia vocaţională. Educaţia extracurriculară îndeplineşte patru funcții specifice: funcţia de petrecere a timpului liber. funcţia social-integrativă . Principii ale organizării activităţilor extradidactice şi extraşcolare. 9.prin relaţiile interpersonale şi de grup pe care le oferă. 2. numărul activităţilor extracurriculare. caracterul unor activităţi de grup. trebuie să țină cont de celelalte activități ale copilului / elevului și să se armonizeze cu celelalte activități ale copilului într-un întreg firesc. 4. principiul accesului tuturor copiilor / elevilor. 2. principiul abordării pedagogice holistice. grupuri de copii / elevi. In organizarea activitatilor extradidactice si extrascolare se va tine cont de urmatoarele principii: 1. principiul securității. practică. principiul diversității și al alegerii. funcţia vocaţională. asigură o învăţare implicită. formele de organizare ale acestor activităţi sunt mult mai flexibile şi cu caracter recreativ. funcţia de petrecere a timpului liber este asigurată prin modalitățile oferite de activitățile extracurriculare de petrecere a timpului liber în mod educativ. în general. cu însufleţire şi dăruire. atât pe plan cognitiv şi operaţional. evaluarea rezultatelor acestor activităţi se realizează folosind cu precădere aprobarea prin laudă. cât mai ales pe planul interiorizării valorilor morale. utilă pe termen lung. 5. atractivitate. neforțat. 6. 4. elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism. încurajare şi evidenţierea participării. principiul parteneriatului puternic şi egal. . principiul disponibilității. făcând posibilă descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor copiilor / elevilor. principiul coerenţei. 7. 1. funcţia formativă. principiul participării active a copiilor / elevilor.Text de lecţii la Educaţia complementară       au. 3. la astfel de activităţi. estetice şi spirituale. util și formativ. funcţia social-integrativă. cultivă solidaritatea şi cooperarea între copii / elevi respectiv. 3. principiul evaluării.

Elevul „este impulsionat în activitatea de învățare de anumite mobiluri interne. Nicola. etnică. Copilul / elevul este privit holistic. 2000. 2. Cu cât mai .Text de lecţii la Educaţia complementară 1. afectiv-motivațional. atitudini. atitudini. imagine de sine. 4. El este văzut ca fiind plasat în contextul școlar. 346). atitudini. 3. Principiul coerenţei se constituie un adevărat cadru de susţinere a unei abordări comune în pedagogia activităţilor extracurriculare. particularităților specifice de vârstă ale acestora. Activitățile extracurriculare se doresc a răspunde nevoilor de diversitate culturală. de anumiți factori non-intelectuali cum ar fi diverse categorii de motive (trebuințele. stimă de sine). 2000. creativitate. Nimeni nu dă dreptul cadrului didactic să limiteze sau mai grav. Principiul diversității şi al alegerii este prin dezideratele pe care le vizează unul dintre condiţiile democraţiei. 5. tematică etc. să împiedice participarea vreunui copil / grup de copii la activitățile extracurriculare. etc. familial dar și social. aptitudini. Acest principiu consideră copilul / elevul ca „fiind subiect al propriului său proces de devenire și de formare a personalității sale” (I. 347). specificului personalității fiecăruia dintre copiii / elevii noștri. stările afective. Principiul abordării pedagogice holistice.practică. ci mai degrabă a găsi un echilibru între cerințele / dorințele copiilor. dar și prin prisma personalității sale (temperament. intențiile. deci competenţe şi utile pentru viitorul cetăţean matur – „motor” al societății cunoașterii. Se doresc activităţi coerente teorie . ca membru al comunității din care face parte. Profesorul are rolul de a sprijini elevul pe drumul propriei sale formări. Principiul disponibilității se referă la disponibilitatea cadrelor didactice de a răspunde cerințelor pertinente ale copiilor / elevilor. valențele). Principiul accesului tuturor copiilor / elevilor este privit ca un drept al tuturor copiilor / elevilor la educația extracurriculară.” (I. Toți copiii / elevii pot participa la activitățile extracurriculare. egalitate de șanse etc. Principiul participării active a copiilor / elevilor are o valoare esenţială în educaţia extracurriculară a copiilor / elevilor. nivelul de aspirații. capacităţi. Nicola. din punct de vedere cognitiv. interese. Vorbim aici despre nondiscriminare. eventual ale părinților acestora și disponibilitatea fizică și psihică a cadrului didactic. A fi disponibil nu reprezintă neapărat a fi la dispoziția. activităţi de formare şi dezvoltare de cunoştinţe. 6.

R. fie că sunt parteneriate naționale sau locale. a nu-l pune sub nici o formă în pericol sunt elementele principale ale acestui principiu. 8. oferă cele mai eficiente modalităţi de formare şi dezvoltare a caracterului copiilor / elevilor încă din grădiniță și clasele primare. Principiul securității se referă la respectarea unui drept fundamental al copilului. Putem să avem în vedere faptul că activitățile extracurriculare se pot organiza și în urma încheierii unor convenții de parteneriat. acestea dau activităților extracuriculare deschiderea dorită! Schimburile de diverse experiențe sunt benefice pentru elevi. 2002. în general. Activitățile derulate nu pot și nu au voie să pericliteze integritatea fizică și psihică a copilului / elevului. . A respecta siguranța personală a copilului. Iucu. Păun. Principiul parteneriatului puternic şi egal. 69). democratică şi transparentă. Principiul evaluării este un alt principiu important al organizării și derulării activităților extracurriculare. Se contribuie astfel la aprofundarea şi completarea procesului de învăţământ. au cel mai larg caracter interdisciplinar. Evaluarea acestor activități trebuie să fie: participativă. la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Copiii / elevii are dreptul de a alege în urma negocierii cu cadrul didactic activitățile curriculare pe care clasa din care face parte le va realiza. 9.Text de lecţii la Educaţia complementară diverse sunt proiectate activitățile extracurriculare cu atât mai mult crește posibilitatea alegerii de către copii / elevi. 7.. la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor / elevilor. Activităţile extraşcolare. Principiile propuse „afirmă nevoia luării în considerare a condițiilor psihopedagogice necesare dezvoltării individului și devenirii sale socioculturale prin sprijin și relații pozitive democratice” (E. Fie că sunt parteneriate internaţionale („Învăţând împreună cu elevi din alte ţări!”).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->