P. 1
activitati extradidactice

activitati extradidactice

|Views: 486|Likes:
Published by iris_k19
other
other

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: iris_k19 on Dec 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2014

pdf

text

original

Text de lecţii la Educaţia complementară

Tema: Particularităţile organizării activităţilor extracurriculare (extradidactice şi extraşcolarela) etapa actuală. 1. Activităţile extracurriculare – delimitări conceptuale. Structurarea activităţilor extracurriculare. 2. Caracteristici și funcții ale activităţilor extracurriculare 3. Principii de organizare a activităţilor extracurriculare. 1. Activităţile extracurriculare – delimitări conceptuale. Structurarea activităţilor extracurriculare. Activitate extracurriculara - se referă la „toate acele activități care se desfășoară sub îndrumarea cadrului didactic, dar nu sunt prevăzute în documentele școlare (plan de învățământ și programă)” (I. Nicola, 2000, 452). Aceste activități sunt complementare activităților didactice și vizează valorificare intereselor, dorințelor, aptitudinilor copiilor / elevilor. Şcoala, oricât de bine ar fi intenționată, oricât de bogate și variate ar fi competențele pe care le formăm și dezvoltăm copiilor / elevilor, nu poate da satisfacţie setei de cunoaștere şi personalității creatoare specifice copiilor / elevilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor, să le potolească setea de cunoaştere, să le ofere prilejul de a vibra emoţional puternic, de a fi în stare să descopere singuri pentru a se forma ca indivizi autonomi, independenți, care să se integreze armonios în lumea lor. Între educaţia cuprinsă în curricula şi cea extracurriculară există relaţii, interferenţe şi interdependenţe, complementaritate. Complementaritate pentru că fiecare aduce o contribuţie specifică la formarea modelului de personalitate cerut de idealul educației. Unitatea lor de acţiune este un vechi deziderat pedagogic, pregnant actual acum, la început de mileniu trei. Activităţile extracurriculare joacă un rol foarte important în dezvoltarea fizică şi psihică a copilului / elevului. Prin intermediul acestora, copilul / elevul învaţă să interacţionez cu cei din jur şi își valorifică potențialitățile specifice (din domenii spre care are înclinaţii). Asemenea activități, spunea I. Nicola (2000, 277-278), „generează relații de prietenie și întrajutorare, fortifică simțul responsabilității și statornicește o atitudine justă față de colectiv și față de scopurile urmărite”. „Important este ca elevii / copiii să fie antrenați nu numai în desfășurarea unor asemenea activități, ci și în inițierea și organizarea lor” (I. Nicola, 2000, 278). Tot activităţile extracurriculare sunt cele care contribuie la formarea conştiinţei şi conduitei cooperante. Libertatea de exprimare, libertatea de acțiune precum și relațiile cu colegii îmbogățesc experiențele sociale ale copiilor / elevilor. Aceste activităţi îi sprijină să-şi orienteze energia și către alte acțiuni la fel de importante şi săşi dezvolte spiritul de competiţie.

sprijinirea muncii independente . .pregătirea examenelor .cercurile școlare. . stimulează competiția între copii / elevi sau / și grupuri de copii / elevi.activitățile de program prelungit.pregatirea olimpiadelor şcolare. pornesc de la iniţiativele copiilor / elevilor. sportive.ansamblurile artistice.concursurile școlare. . . .competițiile artistice. Nicola. preferințele şi interesele copiilor /elevilor.lecturile recomandate. .excursii. . Caracteristici și funcții ale activităţilor extracurriculare Activitățile extracurriculare prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile didactice. . şcoli de muzică şi arte pentru copii 2. . .consultaţiile. conţinutul lor se fixează în funcţie de dorinţele.Text de lecţii la Educaţia complementară Structurarea activităţilor extracurriculare Activităţi extradidactice 1) activități pentru sprijinirea procesului didactic(formal) . respectiv li se descriu următoarele caracteristici (prelucrare I. sportive Activităţi extraşcolare 1) La nivel nonformal: . autenticitate căci se bazează pe experienţa trăită a copiilor.cluburile elevilor. cadrul didactic intervine doar în antrenarea copiilor / elevilor la aceste activităţi.serbările. adolescentilor.asociațiile elevilor.lectura particulară. vizite. 2000. tabere. 452):      caracter facultativ. 2) activități pentru sprijinirea dezvoltării personalităţii copiilor / elevilor(nonformal) . vizionari de spectacole si de expozitii 2) La nivel formal: . . cluburi.centre de creatie a copiilor si.

5. atât pe plan cognitiv şi operaţional.Text de lecţii la Educaţia complementară       au. funcţia formativă și funcţia vocaţională. trebuie să țină cont de celelalte activități ale copilului / elevului și să se armonizeze cu celelalte activități ale copilului într-un întreg firesc. la astfel de activităţi. 1. principiul accesului tuturor copiilor / elevilor. . 6. principiul coerenţei. principiul parteneriatului puternic şi egal. elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism. funcţia de petrecere a timpului liber este asigurată prin modalitățile oferite de activitățile extracurriculare de petrecere a timpului liber în mod educativ. principiul participării active a copiilor / elevilor. principiul diversității și al alegerii. numărul activităţilor extracurriculare. Principii ale organizării activităţilor extradidactice şi extraşcolare. estetice şi spirituale. 7. în general. 3. principiul securității. principiul evaluării. 9. funcţia formativă. Educaţia extracurriculară îndeplineşte patru funcții specifice: funcţia de petrecere a timpului liber. funcţia vocaţională. util și formativ. 4. evaluarea rezultatelor acestor activităţi se realizează folosind cu precădere aprobarea prin laudă. 4. 2. funcţia social-integrativă.prin relaţiile interpersonale şi de grup pe care le oferă. cu însufleţire şi dăruire. funcţia social-integrativă . încurajare şi evidenţierea participării. caracterul unor activităţi de grup. atractivitate. 8. In organizarea activitatilor extradidactice si extrascolare se va tine cont de urmatoarele principii: 1. utilă pe termen lung. practică. principiul disponibilității. principiul abordării pedagogice holistice. 3. făcând posibilă descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor copiilor / elevilor. asigură o învăţare implicită. grupuri de copii / elevi. cât mai ales pe planul interiorizării valorilor morale. formele de organizare ale acestor activităţi sunt mult mai flexibile şi cu caracter recreativ. cultivă solidaritatea şi cooperarea între copii / elevi respectiv. 2. neforțat.

atitudini. Se doresc activităţi coerente teorie . Acest principiu consideră copilul / elevul ca „fiind subiect al propriului său proces de devenire și de formare a personalității sale” (I. etnică. Principiul participării active a copiilor / elevilor are o valoare esenţială în educaţia extracurriculară a copiilor / elevilor. Principiul coerenţei se constituie un adevărat cadru de susţinere a unei abordări comune în pedagogia activităţilor extracurriculare. eventual ale părinților acestora și disponibilitatea fizică și psihică a cadrului didactic. Vorbim aici despre nondiscriminare. 347). Principiul accesului tuturor copiilor / elevilor este privit ca un drept al tuturor copiilor / elevilor la educația extracurriculară. dar și prin prisma personalității sale (temperament. din punct de vedere cognitiv. Nicola. 6. 2. 3. ci mai degrabă a găsi un echilibru între cerințele / dorințele copiilor. activităţi de formare şi dezvoltare de cunoştinţe.Text de lecţii la Educaţia complementară 1. Profesorul are rolul de a sprijini elevul pe drumul propriei sale formări. imagine de sine. nivelul de aspirații. specificului personalității fiecăruia dintre copiii / elevii noștri. Toți copiii / elevii pot participa la activitățile extracurriculare. Activitățile extracurriculare se doresc a răspunde nevoilor de diversitate culturală. intențiile. etc. de anumiți factori non-intelectuali cum ar fi diverse categorii de motive (trebuințele. Elevul „este impulsionat în activitatea de învățare de anumite mobiluri interne. capacităţi. 2000. afectiv-motivațional. familial dar și social.” (I. Copilul / elevul este privit holistic. El este văzut ca fiind plasat în contextul școlar. aptitudini. Nimeni nu dă dreptul cadrului didactic să limiteze sau mai grav. Principiul diversității şi al alegerii este prin dezideratele pe care le vizează unul dintre condiţiile democraţiei. valențele). Nicola. Principiul abordării pedagogice holistice. atitudini. A fi disponibil nu reprezintă neapărat a fi la dispoziția. 2000. 4. 5. Principiul disponibilității se referă la disponibilitatea cadrelor didactice de a răspunde cerințelor pertinente ale copiilor / elevilor. stimă de sine). interese. egalitate de șanse etc. atitudini. să împiedice participarea vreunui copil / grup de copii la activitățile extracurriculare. deci competenţe şi utile pentru viitorul cetăţean matur – „motor” al societății cunoașterii. ca membru al comunității din care face parte. stările afective. Cu cât mai . tematică etc. 346). creativitate.practică. particularităților specifice de vârstă ale acestora.

Principiul securității se referă la respectarea unui drept fundamental al copilului. au cel mai larg caracter interdisciplinar. Activitățile derulate nu pot și nu au voie să pericliteze integritatea fizică și psihică a copilului / elevului. Iucu. Se contribuie astfel la aprofundarea şi completarea procesului de învăţământ. Activităţile extraşcolare. Copiii / elevii are dreptul de a alege în urma negocierii cu cadrul didactic activitățile curriculare pe care clasa din care face parte le va realiza. 69). în general. 2002. Putem să avem în vedere faptul că activitățile extracurriculare se pot organiza și în urma încheierii unor convenții de parteneriat. 7. acestea dau activităților extracuriculare deschiderea dorită! Schimburile de diverse experiențe sunt benefice pentru elevi. fie că sunt parteneriate naționale sau locale. R.Text de lecţii la Educaţia complementară diverse sunt proiectate activitățile extracurriculare cu atât mai mult crește posibilitatea alegerii de către copii / elevi. A respecta siguranța personală a copilului. 9. Principiile propuse „afirmă nevoia luării în considerare a condițiilor psihopedagogice necesare dezvoltării individului și devenirii sale socioculturale prin sprijin și relații pozitive democratice” (E. a nu-l pune sub nici o formă în pericol sunt elementele principale ale acestui principiu. la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Principiul parteneriatului puternic şi egal. Principiul evaluării este un alt principiu important al organizării și derulării activităților extracurriculare. Evaluarea acestor activități trebuie să fie: participativă. la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor / elevilor. 8. Păun. oferă cele mai eficiente modalităţi de formare şi dezvoltare a caracterului copiilor / elevilor încă din grădiniță și clasele primare. Fie că sunt parteneriate internaţionale („Învăţând împreună cu elevi din alte ţări!”).. . democratică şi transparentă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->