Sunteți pe pagina 1din 3

MATEMATICA

Semestrul II

Nr crt 1.

Unitatea de nvare Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin

Ob. de ref.
*Sa efectueze operatii de adunare si scade re cu numere naturale de la 0 la 100 cu trecere peste ordin.

Coninuturi

Nr. ore 2 2 2 2 2 1 1 3 2

Data 9,10.II 11,12.II 16,17.II 18,19.II 23,24.II 25.II 26.II 2,3,4.III 5,9.III

Obs.

- Scaderea unui numar de unitati dintr-un numar format din zeci. - Scaderea unui numar de unitati dintr-un numar format din zeci si unitati . - Adunarea unor numere formate din *Sa efectueze operatii zeci si unitati . de adunare si scade re cu numere naturale - Scaderea unui numar format din zeci si unitati dintr-un numar format de la 0 la 100 cu trecere peste ordin. din zeci . - Scaderea unor numere formate din zeci si unitati . *Sa rezolve probleme - Sa recapitulam ! - EVALUARE (4 ). care presupun o singura operatie dintre - Recuperare si dezvoltare cele inva-tate. - Compunere si rezolvare de probleme .
*sa inteleaga sistemul zecimal de formare a numerelor (din MSZU), utilizand obiec-te pentru justifi-cari.

2.

Numere naturale de la 0 la 1000

- Numire , citire si scriere. - Compararea si ordonarea numerelor naturale . - EVALUARE ( 5 ) .

2 2 1

10,11.III 12,16.III 17.III

Nr crt 3.

Unitatea de nvare Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 1000

Ob. de ref.
*Sa efectueze operatii de adunare si scade re cu numere naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordin

Coninuturi - Adunare fara trecere peste ordin . - Scaderea fara trecere peste ordin . - Adunarea cu trecere peste ordinul unitatilor . - Scaderea cu trecere peste ordinul unitatilor . - Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor . - Scaderea cu trecere peste ordinul zecilor . - Adunarea cu trecere peste ordinul unitatilor si al zecilor . - Scaderea cu trecere peste ordinul unitatilor si al zecilor . - EVALUARE ( 6 ). - Recuperare si dezvoltare. - Patratul , triunghiul , dreptunghiul , cercul . - Interiorul si exteriorul unei figuri geometrice . - Forme spatiale . - Masurarea lungimii . Metrul . - Masurarea capacitatii .Litrul . - Masurarea masei . Kilogramul . - Masurarea timpului . - Monede . - Sa recapitulam ! - EVALUARE ( 7 )

Nr. ore 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1

Data 18.III 19.III 23,24.III 25,26.III 30,31.III 1,2.IV 6,7.IV 8,9.IV 20.IV 21,22.IV 23,27.IV 28.IV 29,30.IV 4,5.V 6,7.V 11,12.V 13,14.V 18,19.V 20,21.V 25.V

Obs.

4.

Elemente de geometrie

*Sa recunoasca forme plane si spatiale si sa clasifice obiecte dupa forma lor

5.

Masurarea marimilor

*Sa masoare si sa compare lun-gimea , capaci-tatea sau masa unor obiecte folosind unitati de masura nestandard . *Sa utilizeze unitati de masu-ra pentru timp si unitati monetare . *sa exploreze modalitati vari-ate de compu-nere si descom-punere a numerelor. *Sa rezolve probleme care presupun o singura operatie dintre cele inva-tate.

6.

Recapitulare finala

- Numere naturale de la 0 la 1000 - Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 1000 - Compunerea si rezolvarea de probleme . - Elemente intuitive de geometrie . - Masurarea marimilor . - EVALUARE finala

2 3 2 2 1 1

26,27.V 28.V 1,2.VI 3,4.VI 8,9.VI 10.VI 11.VI