P. 1
REGISTRUL_RISCURILOR_CONTABILE

REGISTRUL_RISCURILOR_CONTABILE

|Views: 135|Likes:
Published by Iurie-Darie Rusu
REGISTRUL_RISCURILOR_CONTABILE
REGISTRUL_RISCURILOR_CONTABILE

More info:

Published by: Iurie-Darie Rusu on Dec 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

ANTET

APROBAT, REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL COMPARTIMENTIULUI CONTABILITATE DIN CADRUL ______________
Circumstante care favorizează aparitia riscului Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii

Nr.crt.

Obiective 2 Registrul-jurnal

Descrierea riscurilor

Responsabil cu gestionarea riscului

Risc inerent Probabilitate Impact Expunere

Instrumente de control intern

Termenul de punere in opera

Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere

Eventualele riscuri secundare

Observatii

1 1.

3
1. Inexistenţa unor proceduri scrise/ monografii privind modul de întocmire a Registrului-jurnal 2. Neactualizarea Registrului-jurnal 3. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-inventar 5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar 6. Completarea incorectă a Registruluiinventar 7. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar 8. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare 9. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare 10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare 11. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor 12. Procedurile/

4
Modificări legislative

5
Contabilul sef

6 R

7 R S

8
Mare

9
Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a Registrului Jurnal Actualizarea Registrului – jurnal Completarea corecta a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a Registrului inventar Desemnarea persoanei responsanile cu condcerea Registrului-inventar Completarea corectă a Registrului-inventar Actualizarea sistematică a Registrului-inventar Intocmirea procedurilor scrise privind modul de intocmire a registrului Cartea Mare Completarea corectă a registrului Cartea Mare Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare Intocmirea procedurilor scrise privind evidenta contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor

10
Supervizare/ Monitorizare

11
30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

12
30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

13 S S

14 S S

15 S S

16 -

17 -

Modificări legislative Modificări legislative

Contabilul sef Contabilul sef

S

Mic

Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare

R
Modificări legislative Contabilul sef

R

Mare

S

S

S

-

-

2.

Registrul-inventar

Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

R
Modificări legislative Modificări legislative Modificări legislative Modificări legislative Contabilul sef

R

Mare

S

S

S

-

-

S
Contabilul sef Contabilul sef Contabilul sef

S R S

Mic

30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

30.06.201 1 30.06.201 1 30.06.201 1

S S S

S S S

S S S

-

-

R S

Mare Mic

3.

Registrul Cartea Mare

R
Modificări legislative Modificări legislative Modificări legislative Contabilul sef Contabilul sef

R

Mare

S

S

S

-

-

M M

M M

Mediu

30.06.201 1 30.06.201 1

30.06.201 1 30.06.201 1

S S

S S

S S

-

-

Mediu

4.

Contabilitatea imobilizărilor şi investiţiilor

Contabilul sef

S

S

Mic

S

S

S

-

-

Modificări

Contabilul sef

M

M

Mediu

Personalul desemnat va

Supervizare/

30.06.201

30.06.201

S

S

S

-

1

materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat 17. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19.) 15.06. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a imobilizărilor şi investiţiilor 14. de Supervizare/ Monitorizare 30.06.06.06.201 1 S S Mic S S S - - Modificări legislative Contabilul sef M M Mediu Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile materiilor. Evidenţierea eronată a costurilor de 4 legislative 5 6 7 8 9 instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a imobilizărilor şi investiţiilor Evidenţierea corecta a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Supervizare/ Monitorizare 30. Obiective 2 Descrierea riscurilor Circumstante care favorizează aparitia riscului Responsabil cu gestionarea riscului Risc inerent Probabilitate Impact Expunere Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente Instrumente de control intern Termenul de punere in opera Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere Eventualele riscuri secundare Observatii 1 3 monografia privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat 13.) 10 Monitorizare 11 1 12 1 13 14 15 16 17 Modificări legislative Contabilul sef Supervizare/ Monitorizare 30.06.06.201 1 30.06.06.06. Contabilitatea materiilor. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea materiilor. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii. recepţii parţiale şi finale etc. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a materiilor.201 1 30.201 1 30.06.201 1 30.201 1 S S Mic S S S - - 5.06. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Modificări legislative Contabilul sef M M Mediu Intocmirea unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a materiilor.201 1 30.201 1 M M Mediu S S S - - Modificări legislative Contabilul sef S S Mic Evidenţierea corecta a costurilor de achiziţie. recepţii parţiale şi finale etc. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Evidenţierea corecta a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea materiilor. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 S S S - - Modificări legislative Contabilul sef Supervizare/ Monitorizare 30. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16.201 1 M M Mediu S S S - - Modificări legislative Contabilul sef Supervizare/ Monitorizare 30.201 1 S S S - 2 .06.201 1 30.crt.Nr.201 1 30. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile materiilor. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a materiilor.06.201 1 S S S - - Modificări legislative Contabilul sef Supervizare/ Monitorizare 30.

06.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.06.06.201 1 30. prin nerespectarea principiului permanenţei metodelor de evaluare 10 11 12 13 14 15 16 17 6. Procedurile/ monografia privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a datoriilor şi creanţelor 23.201 1 30. Contabilitatea datoriilor si creanţelor Modificări legislative Contabilul sef S Modificări legislative Contabilul sef S Mic Intocmirea procedurilor scrise privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a datoriilor şi creanţelor Actualizarea sumelor datorate sau de încasat Înregistrarea corecta in conturile aferente naturii acestor operaţiuni Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de organizare şi funcţionare a casieriei Intocmirea procedurilor scrise privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă Supervizare/ Monitorizare 30. Obiective 2 Descrierea riscurilor Circumstante care favorizează aparitia riscului Responsabil cu gestionarea riscului Risc inerent Probabilitate Impact Expunere Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente Instrumente de control intern Termenul de punere in opera Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere Eventualele riscuri secundare Observatii 1 3 achiziţie.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.06. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor 21.201 1 30.Nr.201 1 S Lipsa personalului Contabilul sef S Mic S S S - - S S Mic S S S - - Lipsa personalului Contabilul sef S S Mic Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de banc Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a operaţiunilor de casă şi de bancă Supervizare/ Monitorizare 30.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.crt.06. Procedurile/ monografia privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 28.201 1 S S S - - S S Mic S S S - - Modificări legislative Contabilul sef Supervizare/ Monitorizare 30.06. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat 24.201 1 30.06.06.06.06.06. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a 4 5 6 7 8 9 prelucrare şi a valorii de ieşire. de prelucrare şi a valorii de ieşire.06. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă 27.201 1 30.201 1 S S S - - 3 .06.06.201 1 30.201 1 30. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operaţiuni 25.201 1 S S S - - S Contabilul sef S Mic S S S - - 7 Contabilitatea trezoreriei Lipsa personalului Supervizare/ Monitorizare 30.06. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare şi funcţionare a casieriei 26.201 1 S Modificări legislative Modificări legislative Contabilul sef Contabilul sef S Mic S S S - - R R Mare 30. prin nerespectarea principiului permanenţei metodelor de evaluare 20.06.201 1 30.06.201 1 30.201 1 S S S - - Lipsa personalului Contabilul sef S S Mic Supervizare/ Monitorizare 30.06.

bănci sau casierie Completarea actelor justificative.201 1 30. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu 4 Lipsa personalului 5 Contabilul sef 6 7 8 9 Înregistrarea corecta in conturile aferente a sumelor derulate prin trezorerie.201 1 30.crt.201 1 S S S - - Lipsa personalului S Contabilul sef S Supervizare/ Monitorizare Mic 30.06.201 1 30. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor de personal 34.06.201 1 30. bănci sau casierie 30.Nr.201 1 S S S - - Modificări legislative Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.201 1 S S S - - R R Mare 30.06.201 1 S Modificări legislative Modificări legislative Contabilul sef S Mic S S S - - R Contabilul sef R Mare 30. anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă 31.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.06. Procedurile/ monografia privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 35.201 1 30.06.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.06. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37.201 1 30.06.06.201 1 S S S - - Lipsa personalului Modificări legislative R R Mare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare S S S - - 8. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activităţii de casierie 32. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie.06.201 1 30. Procedurile/ monografia privind evidenţa contabilă a subvenţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 39.06. Neasigurarea securităţii spaţiului destinat casieriei 33.06.06. anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă care lipsesc Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activităţii de casierie Asigurarea securităţii spaţiului destinat casieriei Intocmirea procedurilor scrise privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a cheltuielilor cu personalul Înregistrarea corecta în contabilitate a cheltuielilor cu personalul Intocmirea procedurilor scrise privind evidenţa contabilă a subvenţiilor Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidenţa contabilă a subvenţiilor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei 10 Supervizare/ Monitorizare 11 12 13 14 15 16 17 M Contabilul sef M Mediu 30.06.201 1 30. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul R Modificări legislative Contabilul sef R Mare 30.06.06. Contabilitatea subvenţiilor S Contabilul sef S Mic 30.06.201 1 S S Mic S S S - - Modificări legislative Contabilul sef S S Mic Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 S S S - - 9.06. Lipsa actelor justificative.06.201 1 30.201 1 S S S - - Modificări legislative Contabilul sef Supervizare/ Monitorizare 30.201 1 S S S - - Lipsa personalului R Contabilul sef Contabilul sef R Supervizare/ Monitorizare Mare 30.201 1 S S S - 4 .06. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a subvenţiilor 38. Obiective 2 Descrierea riscurilor Circumstante care favorizează aparitia riscului Responsabil cu gestionarea riscului Risc inerent Probabilitate Impact Expunere Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente Instrumente de control intern Termenul de punere in opera Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere Eventualele riscuri secundare Observatii 1 3 operaţiunilor de casă şi de bancă 29.

Înregistrarea eronată a subvenţiei primite 41.06. Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferenţe între sumele transferate şi cele evidenţiate 46. Obiective 2 Descrierea riscurilor Circumstante care favorizează aparitia riscului Responsabil cu gestionarea riscului Risc inerent Probabilitate Impact Expunere Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente Instrumente de control intern Termenul de punere in opera Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere Eventualele riscuri secundare Observatii 1 3 conducerea evidenţei contabile a subvenţiilor 40.201 1 S S S - - S S Mic Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare S S S - - 11 Contabilitatea rezultatelor inventarierii Modificări legislative Contabilul sef S Modificări legislative Contabilul sef S Mic 30.201 1 30.06.06.06. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a rezultatelor inventarierii 50. a 4 Modificări legislative Modificări legislative 5 Contabilul sef Contabilul sef 6 7 8 9 contabile a subvenţiilor Înregistrarea corecta a subvenţiei primite Completrea documentelor justificative lipsa la înregistrarea în contabilitate a subvenţiilor Intocmirea procedurilor scrise privind evidenţa contabilă a transferurilor 10 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 11 12 13 14 15 16 17 S S Mic 30.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.crt.201 1 S Modificări legislative Contabilul sef S S Mic S S S S S S - - S Mic 5 . Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a transferurilor 43.201 1 30.06.06.Nr. Procedurile/ monografia privind evidenţa contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat 44.06.06.201 1 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.201 1 S S S - - Modificări legislative Contabilul sef Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.201 1 30.201 1 30. Evidenţierea eronată a diferenţelor rezultate din inventariere. Procedurile/ monografia privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat 49.06.06.06.06.201 1 S S S - - S Contabilul sef S Mic S S S - - 10 Contabilitatea transferurilor Modificări legislative Supervizare/ Monitorizare 30.06.06.201 1 30.201 1 30.06. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvenţiilor 42.06.06.201 1 30.201 1 30. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47.06. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a transferurilor 45.201 1 S Modificări legislative Contabilul sef S Mic S S S - - S Modificări legislative Contabilul sef S Mic S Modificări legislative Contabilul sef S Mic Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidenţa contabilă a transferurilor Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a transferurilor Înregistrarea corecta a sumelor transferate diferenţe între sumele transferate şi cele evidenţiate Completarea documentelor justificative lipsa privind transferurile Intocmirea procedurilor scrise privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a rezultatelor inventarierii Evidenţierea corecta a diferenţelor rezultate din inventariere.06. a soldurilor conturilor inventariate în S S S - - S S S - - M Contabilul sef M Mediu 30.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.201 1 30. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii 48.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 S S S - - R R Mare 30.

06.06.201 1 S S S - - 12 Întocmirea balanţelor de verificare Modificări legislative S Contabilul sef S Supervizare/ Monitorizare Mic 30.06.06. respectiv creanţelor Modificări legislative Contabilul sef Supervizare/ Monitorizare 30.06.06. Intocmirea procedurilor scrise privind întocmirea balanţelor de verificare Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilo r privind întocmirii balanţelor de verificare Desemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea balanţelor de verificare Preluarea corecta a datelor cuprinse în fişele conturilor Balanţele de verificare vor fi modificate pentru a cuprinde rubricile minime obligatorii Intocmirea procedurilor scrise privind evidenţa tehnic-operativă Desemnarea persoanelor cu atribuţii în organizarea evidenţei tehnic-operative Înregistrarea corecta în sistemul de evidenţă tehnic-operativă (evidenţa pe gestiuni.06.Nr.06.201 1 30. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea balanţelor de verificare 54. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fişele conturilor 57.201 1 30.201 1 S S S - - 30.201 1 30.201 1 M M Mediu S S S - - 14. evidenţa documentelor cu regim special etc.06. Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor Desemnarea persoanelor Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.06.06.201 1 30.201 1 30.06.201 1 30.06. Inexistenţa unui sistem privind evidenţa tehnic-operativă 59.201 1 30.201 1 30. 10 11 12 13 14 15 16 17 Modificări legislative Modificări legislative Contabilul sef M Contabilul sef M Mediu R Contabilul sef R Mare Stabilirea corecta a soldurilor conturilor inventariate în Registrulinventar Transmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. Activitatea de plată/încasare a datoriilor.06.201 S S S - 6 . Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii în organizarea evidenţei tehnicoperative 60.06.201 1 30. 51.06.06.201 1 S S Mic S S S - - Modificări Contabilul sef R R Mare Supervizare/ 30.201 1 30.06. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 62.06.06. Balanţele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Nedesemnarea 4 5 6 7 8 9 Registrul-inventar.06.). 53.201 1 30.06.201 1 30.). 61.201 1 S S Mic S S S - - Modificări legislative Contabilul sef S Contabilul sef Contabilul sef S Supervizare/ Monitorizare Mic 30.201 1 S S S - - Modificări legislative R S R S M Mare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare S S S S S S S S S - - Mic 13. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a întocmirii balanţelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat 55.06.crt. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea balanţelor de verificare 56.201 1 S S S - - Modificări legislative Supervizare/ Monitorizare 30. Evidenţa tehnicoperativă Modificări legislative Modificări legislative Contabilul sef Contabilul sef M Mediu M Contabilul sef M Mediu S S S - - Modificări legislative Supervizare/ Monitorizare 30. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.201 1 30.201 1 30. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar 52. Înregistrarea eronată în sistemul de evidenţă tehnicoperativă (evidenţa pe gestiuni.201 1 30.201 30. Obiective 2 Descrierea riscurilor Circumstante care favorizează aparitia riscului Responsabil cu gestionarea riscului Risc inerent Probabilitate Impact Expunere Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente Instrumente de control intern Termenul de punere in opera Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere Eventualele riscuri secundare Observatii 1 3 soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar. evidenţa documentelor cu regim special etc.06.

Inexistenţa unui sistem de valorificare operativă a situaţiilor rezultate din activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 66.06.06. cheltuieli.06. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor 65. Neînchiderea conturilor care nu care trebuie să aibă sold la sfârşitul anului (casa. Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului Modificări legislative Contabilul sef Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 S S S - - S Contabilul sef S S Mic Mic Inchiderea conturilor care nu care trebuie să aibă sold la sfârşitul anului (casa.06.06.201 1 30.201 1 S S Mic S S S - - Modificări legislative Modificări legislative Modificări legislative Contabilul sef Contabilul sef Contabilul sef S S S S Mic Mare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.06.06.201 1 30.06.201 1 30. venituri) 30.06.201 1 S S S - - Modificări legislative Supervizare/ Monitorizare 30.Nr. cheltuieli.06. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare S Modificări legislative Modificări legislative Contabilul sef S Mic 30.201 1 30.201 1 30.06. Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora 64.201 1 30.201 1 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30. Întârzieri în plata impozitelor şi taxelor datorate statului 70. disponibilităţi în cont în lei/valută.06.201 1 S Modificări legislative Contabilul sef S Mic S S S - - S S Mic S S S - - 15.201 1 S S S S S S - - 17. Obiective 2 Descrierea riscurilor Circumstante care favorizează aparitia riscului Responsabil cu gestionarea riscului Risc inerent Probabilitate Impact Expunere Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente Instrumente de control intern Termenul de punere in opera Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere Eventualele riscuri secundare Observatii 1 3 persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor şi creanţelor 63. venituri) 4 legislative 5 6 7 8 9 responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor şi creanţelor 10 Monitorizare 11 1 12 1 13 14 15 16 17 Modificări legislative Contabilul sef M Contabilul sef M Mediu Verificarea concordantei dintre situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor cu cea sintetică a acestora Transmiterea către debitori a înştiinţărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor Intocmirea procedurilor scrise privind sistemul de valorificare operativă a situaţiilor rezultate din activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului Calculul corect al sumelor datorate statului Plata la termen a impozitelor şi taxelor datorate statului Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare Evidenţei realizării veniturilor extrabugetare Supervizare/ Monitorizare 30.201 1 S S Mic S S S - - Modificări legislative Contabilul sef Supervizare/ Monitorizare 30.201 1 30.201 1 S S S S S S - - 16.201 1 30.06. Închiderea execuţiei bugetare anuale S 7 . Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 68. Inexistenţa evidenţei realizării veniturilor extrabugetare 72. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71. disponibilităţi în cont în lei/valută.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.06.06. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69.06. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 67.crt.201 1 30.

201 1 30.06.201 1 30.201 1 30.06.201 1 30.201 1 S S S - - 21.06. pe structura clasificaţiei bugetare 84.201 1 S S S - - S S Mic S S S - - 18. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice cu bugetul statului la sfârşitul anului 77.201 1 12 30.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.Nr.06.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.201 1 30.06.201 1 30. Regularizarea cu bugetul statului S Modificări legislative Contabilul sef S Mic S S S - - 19.201 1 30. din diferite acte normative. Preluarea plăţilor din fişele sintetice în contul de execuţie bugetară Modificări legislative Modificări legislative Modificări legislative M S Mediu Mic Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Contabilul sef S Modificări legislative Contabilul sef S Mic 30. din diferite acte normative.201 1 S S S - - Modificări legislative Modificări legislative S Contabilul sef S Mic Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară 83. pe structura clasificaţiei bugetare Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea contului de execuţie bugetară Desemnarea persoanelor Supervizare/ Monitorizare 30. Nedesemnarea 4 Modificări legislative 5 Contabilul sef 6 7 8 9 Respectarea principiului independenţei exerciţiului (momentul recunoaşterii veniturilor şi cheltuielilor) 10 Supervizare/ Monitorizare 11 30. Raportarea unor date eronate în situaţiile financiare anexe la bilanţul contabil 80.201 S S S S S S - 8 S .06.201 30. Obiective 2 Descrierea riscurilor Circumstante care favorizează aparitia riscului Responsabil cu gestionarea riscului Risc inerent Probabilitate Impact Expunere Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente Instrumente de control intern Termenul de punere in opera Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere Eventualele riscuri secundare Observatii 1 3 73.06.06.06. Nerespectarea corelaţiilor bilanţiere 82.201 1 S S S S S S S S S - - 20.201 1 30.06. Nestabilirea influenţelor financiare asupra bugetului.crt.06.201 1 30. Nerespectarea principiului independenţei exerciţiului (momentul recunoaşterii veniturilor şi cheltuielilor) 74.201 1 13 14 15 16 17 S S Mic S S S - - Modificări legislative Contabilul sef S Contabilul sef Modificări legislative Contabilul sef S Mic Calcularea şi înregistrarea în contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibilă) Realizarea decontărilor interne Regularizarea excedentelor rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice cu bugetul statului la sfârşitul anului Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea bilanţului contabil Respectarea procedurilor de întocmire a bilanţului contabil Raportarea unor date corecte în situaţiile financiare anexe la bilanţul contabil Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanţului contabil Respectarea corelaţiilor bilanţiere Completarea documentelor justificative lipsa pentru rectificarea bugetară Stabilirea influenţelor financiare asupra bugetului.06.06.06. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuţie bugetară 85. Necalcularea şi neînregistrarea în contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibilă) 75.201 1 30.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.201 1 30. Nerespectarea procedurilor de întocmire a bilanţului contabil 79. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanţului contabil 78. Elaborarea şi verificarea bilanţului contabil S Contabilul sef S Mic 30. Nerealizarea decontărilor interne 76.06.06.201 1 S S S - - Modificări legislative S Contabilul sef Contabilul sef S M S Supervizare/ Monitorizare Mic 30.06.06.201 1 30.201 1 Supervizare/ 30.201 1 S S S - - M Contabilul sef M Mediu 30.06.06.06.06. Preluarea plăţilor din fişele sintetice în contul de execuţie bugetară S Modificări Contabilul sef S S Mic Mic 30.06.06. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanţului contabil 81.

201 1 S S S - - S Contabilul sef S Mic 30.201 1 S S S - - 24.201 1 30.201 1 M Modificări legislative Modificări legislative Contabilul sef M Mediu S S S - - S Contabilul sef S M Mic Mare 30. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea anexelor la contul de execuţie bugetară 88.06.06.Nr.06. Asigurarea exactităţii sistemului de raportare financiar-contabilă Modificări legislative Supervizare/ Monitorizare 30.06. cu excepţia bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară 91.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30. Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiză a informaţiilor financiar-contabile Comunicarea unor informaţii corecte sau adecvate Intocmirea procedurilor scrise privind cadrul metodologic de aplicare a Supervizare/ Monitorizare 30. Elaborarea anexelor la contul de execuţie bugetară Modificări legislative S Modificări legislative Modificări legislative Contabilul sef S Mic Preluarea corecta a sumelor din fişele conturilor sintetice în contul de execuţie bugetară Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea anexelor la contul de execuţie bugetară Respectarea corelaţiilor de bază între contul de execuţie bugetară şi anexe Respectarea procedurilor de întocmire a anexelor la contul de execuţie bugetară Intocmirea procedurilor scrise privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiarcontabile.06. Sistemul raportărilor financiarcontabile.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiză a informaţiilor financiarcontabile 94. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiarcontabile.201 1 30.201 1 30.201 1 S Modificări legislative Contabilul sef S Mic S S S - - S Contabilul sef S Mic 30. Nerespectarea procedurilor de întocmire a anexelor la contul de execuţie bugetară 90. cu excepţia bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportărilor financiar-contabile Raportările sistematice a informaţiilor financiarcontabile către management se vor face periodic.06.201 1 30.06. Preluarea eronată a sumelor din fişele conturilor sintetice în contul de execuţie bugetară 87.06.06.06.201 1 Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30. Comunicarea unor informaţii incorecte sau inadecvate 95.06. Lipsa raportărilor sistematice a informaţiilor financiarcontabile către management 93. cu excepţia bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară Modificări legislative Supervizare/ Monitorizare 30.06. Obiective 2 Descrierea riscurilor Circumstante care favorizează aparitia riscului Responsabil cu gestionarea riscului Risc inerent Probabilitate Impact Expunere Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente Instrumente de control intern Termenul de punere in opera Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere Eventualele riscuri secundare Observatii 1 3 persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuţie bugetară 86. Nerespectarea corelaţiilor de bază între contul de execuţie bugetară şi anexe 89.201 1 S S S - - 23. Inexistenţa procedurilor scrise /cadrului metodologic 4 legislative 5 6 7 8 9 responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuţie bugetară 10 Monitorizare 11 1 12 1 13 14 15 16 17 Modificări legislative Contabilul sef S Contabilul sef S Mic 22.06.201 1 30.06.201 1 S S S - - Supervizare/ Monitorizare 30. Cadrul de reglementare al M .06.201 1 S S S S S S - 9 25.06.201 1 S S Mic S S S - - Modificări legislative Contabilul sef Supervizare/ Monitorizare 30.201 1 S S S - - S Contabilul sef S Mic 30.06.06.crt. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportărilor financiarcontabile 92.06.201 1 30.201 1 30.

Atribuirea responsabilităţii persoanelor care au acces la sistemul 10 .06.201 1 30.201 1 30.201 1 30.06.06.06. S Contabilul sef S Mic S S S - - Modificări legislative Supervizare/ Monitorizare 30.201 1 13 S 14 S 15 S 16 - 17 - S S Mic 30. Lipsa vizelor CFP pe documente 102.06.201 1 30.06.06.06.201 1 30.201 1 30. Nerespectarea termenelor de raportare 107.06.06. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaţiunile prezentate la viza CFP 105.201 1 12 30. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind funcţionalitatea sistemului informatic financiar-contabil 108.Nr. 10 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 11 30. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea şi actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 98.201 1 30.06.06.201 1 30.06. Nominalizarea/ retragerea şi evaluarea persoanelor care acordă viza CFP Modificări legislative Modificări legislative Modificări legislative Modificări legislative Modificări legislative Modificări legislative Contabilul sef S Contabilul sef S Mic Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.06. Inexistenţa sau necompletarea Registrului privind operaţiunile prezentate la viza CFP 104. S Modificări legislative Lipsă personal specializat Contabilul sef Contabilul sef S Mic S S S - - S R S R Mic Mare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.201 1 S S S S S S - - 30. Raportarea unor date incomplete sau nereale 106.06.201 1 30. Obiective 2 CFP Descrierea riscurilor Circumstante care favorizează aparitia riscului Responsabil cu gestionarea riscului Risc inerent Probabilitate Impact Expunere Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente Instrumente de control intern Termenul de punere in opera Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere Eventualele riscuri secundare Observatii 1 3 de aplicare a CFP 96.06. Lipsa aprobării manualului de utilizare 109.crt.06. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP 100.201 1 S S Mic S S S - - 29.06.201 1 30.06.201 1 30.06. Exercitarea acordării/refuzului vizei CFP Conducerea Registrului privind operaţiunile prezentate la viza CFP 28. Neatribuirea responsabilităţilor persoanelor care au drept de operare şi consultare a sistemului informatic.201 1 30.201 1 30.06.201 1 30.201 1 30. Raportarea trimestrială şi anuală a activităţii CFP Manualul de utilizare a sistemului informatic financiar-contabil Modificări legislative Modificări legislative Modificări legislative Contabilul sef Contabilul sef Contabilul sef S S S S Mic Mic Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.201 1 30.201 1 30.201 1 30. Nerealizarea evaluării persoanelor care acordă viza CFP 101. Acordarea nejustificată a vizei CFP 103.201 1 S S S - - S Contabilul sef Contabilul sef Contabilul sef Contabilul sef S S S S Mic S S S S S S S S S S S S - - S S S Mic Mic Mic 27. 4 Modificări legislative Modificări legislative 5 Contabilul sef Contabilul sef 6 S 7 S 8 Mic 9 CFP Actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP Desemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea şi actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP Intocmirea ordinului de numire a persoanelor care acordă viza CFP Desemnarea unor persoane compatibile pentru acordarea vizei CFP Realizarea evaluării persoanelor care acordă viza CFP Aplicarea vizelor CFP pe documente Acordarea justificată a vizei CFP Existenţa si completarea Registrului privind operaţiunile prezentate la viza CFP Desemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operaţiunile prezentate la viza CFP Raportarea unor date complete si reale Respectarea termenelor de raportare Intocmirea procedurilor scrise privind funcţionalitatea sistemului informatic financiarcontabil Aprobării manualului de utilizare a sistemului informatic Atribuirea responsabilităţilor persoanelor care au drept de operare şi consultare a sistemului informatic.06.06.201 1 S S S - - 26.06.201 1 S S S S S S - - 31.06. Inexistenţa ordinului de numire a persoanelor care acordă viza CFP 99. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP 97.06.06.201 1 30.201 1 30.

201 1 30. Utilizarea unor proceduri automate incorecte 116. Acces neautorizat la informaţiile financiar-contabile din baza de date 117.201 1 30. Sistemul de păstrare al 120.201 1 30. Neasigurarea protecţiei împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole 111.06.201 1 M M Mediu S S S - - 37. Neinformarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic 114.06.201 1 30. Pregătirea profesională a personalului implicat în utilizarea sistemului informatic S Contabilul sef S Mic Supervizare/ Monitorizare 30. Nerespectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces 118.crt.06. Inexistenţa procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile 4 Lipsă personal specializat Lipsă personal specializat Lipsă personal specializat Lipsă personal specializat 5 Contabilul sef 6 S 7 S 8 Mic 9 Asigurarea protecţiei împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole Separarea atribuţiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuţie Instruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic Informarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic Utilizarea unor proceduri automate autorizate Utilizarea unor proceduri automate corecte Acces autorizat la informaţiile financiarcontabile din baza de date Respectarea calendarului privind modificarea periodica a parolelor de acces Desemnarea personalului pentru verificarea şi modificarea periodică a parolelor de acces Intocmirea procedurilor scrise privind arhivarea dosarelor financiarcontabile 10 Supervizare/ Monitorizare 11 30.06.06.06. Separarea atribuţiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuţie 112.a.06.Nr.06.06.06.06.201 1 30.201 1 13 S 14 S 15 S 16 - 17 - Contabilul sef S Contabilul sef S Supervizare/ Monitorizare Mic 30.201 1 30. 36.201 1 30.201 1 S S S - - S Contabilul sef S S Mic Mic 30. Lipsă personal specializat Lipsă personal specializat Lipsă personal specializat Lipsă personal specializat Lipsă personal specializat Lipsa personalului S S M S S M Mic Mic 30. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie şi/sau pe suport informatic 121.06.201 1 30.06.06.06.201 1 S S S S S S - 11 S . Procesarea datelor în cadrul sistemului informatic Sistemul de prevenire/detectar e a accesărilor şi modificărilor neautorizate ale bazelor de date (parole. Obiective 2 informatic Descrierea riscurilor Circumstante care favorizează aparitia riscului Responsabil cu gestionarea riscului Risc inerent Probabilitate Impact Expunere Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente Instrumente de control intern Termenul de punere in opera Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere Eventualele riscuri secundare Observatii 1 3 110. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate 115. Nedesemnarea personalului pentru verificarea şi modificarea periodică a parolelor de acces 119.201 1 M Contabilul sef Contabilul sef Contabilul sef M Mediu S S S - - 33.201 1 S S S - - Supervizare/ Monitorizare 30.06.06.201 1 S S S - - 32.201 1 S S S - - 35.201 1 S S S S S S S S S - - Mediu Contabilul sef R Contabilul sef R Mare S S S - - S Contabilul sef S Mic 30.06.201 1 30.06.201 1 30.06. programe antivirus ş. Neinstruirea persoanelor cu atribuţii în activitatea de arhivare 122. Cadrul normativ şi procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar-contabilă Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor Supervizare/ Monitorizare 30.201 1 12 30.201 1 30. Inexistenţa unor proceduri scrise privind Lipsa personalului Contabilul sef S Lipsa personalului Lipsa personalului Contabilul sef S Mic Desemnarea persoanelor cu atribuţii privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie şi/sau pe suport informatic Instruirea persoanelor cu atribuţii în activitatea de arhivare Intocmirea procedurilor scrise privind păstrarea Supervizare/ Monitorizare 30.06.201 1 30.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.201 1 30.201 1 Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare Supervizare/ Monitorizare 30.) 34.06.201 1 30.06.06.06. Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic 113.06.

Predarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale Supervizare/ Monitorizare 30. Neasigurarea unui spaţiu corespunzător arhivării 4 5 6 7 8 9 documentelor în timpul anului 10 11 12 13 14 15 16 17 38. Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiarcontabile în vederea arhivării.06.201 1 30.201 1 S S S - - INTOCMIT.06. CRACIUN MIRELA 12 .201 1 30. Lipsa personalului Contabilul sef Asigurarea unui spaţiu corespunzător arhivării Supervizare/ Monitorizare 30.06. Nepredarea dosarelor financiarcontabile la termenele legale Lipsa personalului Contabilul sef S Contabilul sef S Mic Lipsa personalului S S Mic Pregătirea corespunzătoare a dosarelor financiarcontabile în vederea arhivării. CONTABIL SEF EC.06.201 1 30. Obiective 2 documentelor până la predarea la arhivă Locaţiile de depozitare provizorii şi definitive a documentelor financiar-contabile Activitatea de arhivare Descrierea riscurilor Circumstante care favorizează aparitia riscului Responsabil cu gestionarea riscului Risc inerent Probabilitate Impact Expunere Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente Instrumente de control intern Termenul de punere in opera Data ultimei reviziuri si stadiul actiunii Risc rezidual la data ultimei revizuiri Probabilitate Impact Expunere Eventualele riscuri secundare Observatii 1 3 păstrarea documentelor în timpul anului 123.06.Nr.crt.06.201 1 R R Mare S S S - - 39.201 1 S S S - - Supervizare/ Monitorizare 30. 125. 124.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->