P. 1
2011febAntonimia Neologica in Limba Romana

2011febAntonimia Neologica in Limba Romana

|Views: 50|Likes:
Published by Tyny Tynutza

More info:

Published by: Tyny Tynutza on Dec 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

CRISTIAN MOROIANU Antonimia în limba română. Antonimia neologică I. Definiţie. Trăsături generale.

Antonimia este relaţia semantică stabilită între termeni corelativi ale căror sensuri – evaluate pe aceeaşi scală binară şi simetrică - sunt opuse (vezi gr. ant/i/ “contra” şi onyma “nume”). Plasate în acelaşi câmp semantic, având, aşadar, un număr oarecare de trăsături de sens comune, componentele unei perechi (sau unei clase paradigmatice) formate din antonime se opun prin câte un aşa-numit sem incompatibil, condiţie minimală şi obligatorie a opoziţiei antonimice1. Trăsăturile caracteristice ale acestei clase semantice sunt constanţa (antonimele “se cheamă” unul pe celălalt în mintea vorbitorilor, formând perechi fixe, considerabile puncte de referinţă) şi simetria la nivelul sistemului limbii. Antonimia acoperă atât unităţile lingvistice care denumesc noţiuni percepute în mod obiectiv ca fiind contrare, cât şi pe acelea puse de vorbitori în opoziţie subiectivă şi contextuală, ceea ce înseamnă că, în interiorul unui sistem riguros constituit, există o relativă - şi surprinzătoare - libertate a realizării acestei relaţii semantice2. Se consideră, în genere, că sunt mai predispuse a contacta relaţii de antonimie cuvintele care exprimă calităţi şi însuşiri, diverse aprecieri, raporturi calitative şi cantitative şi alte categorii estetice, morale, filozofice etc. În mod firesc, nu pot avea antonime substantivele care denumesc obiecte concrete şi, prin definiţie, numele proprii (antroponime, toponime, hidronime etc.).

1

Vezi Ion Coteanu, Narcisa Forăscu, Angela Bidu-Vrănceanu, Limba română contemporană. Vocabularul. Ediţie revizuită şi adăugită, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1985 (cap. Antonimia, p. 105 – 117, autor Narcisa Forăscu), Angela Bidu-Vrânceanu, Narcisa Forăscu, Limba română contemporană. Lexicul, Bucureşti, Editura Humanitas Educaţional, 2005 (cap. Antonimia, p. 120 – 143, autor: Narcisa Forăscu). Pentru definiţie şi clasificare generală, vezi şi Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călăraşu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaş, Gabriela Pană-Dindelegan, Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Editura Nemira, 2001 (s.v. antonime şi antonimie, autor Angela Bidu-Vrănceanu), Enciclopedia limbii române (coord. Marius Sala), Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2001 (s.v. antonimice, prefixe, autor Laura Vasiliu şi antonimie, autor Aurora Peţan). 2 Despre percepţia relaţiei de antonimie de către vorbitori, vezi Petre Gheorghe Bârlea, La composante psycholinguistique de l’organisation antonymique du vocabulaire, în “Studii şi cercetări lingvistice”, LVIII, nr. 2, 2007, p. 271 – 279.

1

Dacă la nivelul sistemului limbii antonimia priveşte opoziţiile ireconciliabile ale unei întregi clase paradigmatice, la nivelul vorbirii ea se realizează în mod obligatoriu binar, între doi termeni selectaţi într-un context concret şi variabil. Se poate discuta, pe de o parte, despre o antonimie perfectă, consacrată, stabilă şi sistematică, liberă de context, realizată simetric între doi termeni (sau două clase de termeni) care se află la acelaşi nivel de limbă (din punct de vedere cronologic, geografic şi stilistico-funcţional) şi care se opun printr-un sem incompatibil contrar. Pe de altă parte, însă, la nivelul vorbirii, antonimia se dovedeşte a fi o relaţie subiectivă, imperfectă, contextuală, instabilă, mult mai complexă şi mai diversificată, determinată de factori lingvistici şi socio-culturali3. II. Tipuri de antonime. Antonimele au fost clasificate în diverse moduri, în funcţie de variatele criterii avute la dispoziţie. Astfel, după tipul de opoziţii stabilite, ele pot fi polare/complementare (masculin – feminin, mort – viu), scalare/graduale (cald răcoare - frig, început - mijloc - sfârşit), contrare (nord – sud, seral – matinal, orizontal - vertical), reciproce (a cumpăra - a vinde, a da – a lua) etc. Relaţiile logice care caracterizează antonimia ar fi, în consecinţă: a) de contradicţie (când cei doi termeni ai opoziţiei se exclud reciproc: tertium non datur), b) de contrarietate (când un membru al opoziţiei implică negaţia celuilalt, dar nu şi invers: et tertium datur) şi c) de reciprocitate (când un membru al opoziţiei îl implică pe celălalt şi invers). Din punctul de vedere al axelor semantice pe care sunt plasaţi termenii antonimici, aceştia presupun opoziţii calitative, cantitative, apreciative, spaţiale, temporale etc. După relaţia cu contextul, antonimele sunt libere sau limitate contextual. Aflate, de regulă, în relaţie graduală, ele sunt simetrice sau asimetrice, raportabile sau nu la un al treilea termen, intermediar, aflat la egală distanţă. Din punctul de vedere al construcţiei, se individualizează antonime primare sau heterolexe, alcătuite din termeni cu radicali diferiţi (absolut – relativ, activ – pasiv, cauză – efect etc.) şi antonime analizabile sau homolexe, alcătuite din termeni derivaţi sau compuşi de la aceeaşi bază cu ajutorul afixelor sau afixoidelor opuse ca sens
3

Pentru criterii de definire şi tipologia antonimelor, vezi Marin Bucă şi Ivan Evseev, Probleme de semasiologie, Timişoara, Editura Facla, 1976, p. 144 – 195 (cap. Antonimia, de Marin Bucă), Richard Sârbu, Antonimia lexicală în limba română, Timişoara, Editura Facla, 1977, Vasile Şerban şi Ivan Evseev, Vocabularul românesc contemporan - schiţă de sistem, Timişoara, Editura Facla, 1978, p. 205 – 216, Maria Iliescu, Antonimele: încercare de definire şi de clasificare, în Probleme de lingvistică generală, vol. VII. Redactori responsabili: Ion Coteanu şi Lucia Wald, Bucureşti, Editura Academiei, 1977, p. 39 – 53.

2

vb. dimpotrivă. în relaţie de antonimie. dimpotrivă.. loc.. în egală măsură.). e bun rău. regionalismele care circulă în aceeaşi zonă dialectală. 138 – 142. adj. cu circulaţie internaţională. mai ales cele neologice. ca şi din expresii de origine latină savantă. a lua de gât /pe cineva/. sunt puse. vb. cuvintele neologice.. duşmănia etc. se poate vorbi. vol. sursă de expresivitate. Efecte stilistice ale antonimiei. cele care fac parte din argou. în sensul cel mai larg cu putinţă. care poate semnifica afecţiunea sau. grozav. vb. antonimele heterolexe au origini diferite. poetice sau intrate în uzul comun (zile negre. 3 . 9 – 16. componente ale derivatelor antonimice reprezentând mai mult de jumătate din numărul total al prefixelor româneşti). la rândul lor. cuvintele din fondul vechi al limbii. cu respectarea condiţiei sinstratice şi sincronice. a închiria. în timp ce antonimele homolexe au aceeaşi bază lexicală. prin definiţie 4 Vezi Narcisa Forăscu. De asemenea. care înseamnă “a da ceva cu împrumut” şi “a primi ceva cu împrumut”. în Angela Bidu-Vrânceanu. cuvinte care aparţin unor niveluri diferite ale limbii sau care aparţin unor epoci diferite. la război înapoi). care înseamnă “a plăti chirie” şi “a cere chirie”.)4. vechi sau noi). relaţia de antonimie se poate stabili: a) între două sensuri incompatibile ale aceleiaşi unităţi lingvistice (vezi a împrumuta. Narcisa Forăscu. de cele mai multe ori. p.(antemeridian – postmeridian. Antonimia. idem. deci se reduc la un etimon primar unic. unei gândiri obiective). respectiv sufixoide care formează. cuvintele aparţinând diverselor terminologii. şi de antonimia prefixală (prefixele. începutul sfârşitului etc. p. bibliofil – bibliofob.. Din punct de vedere stilistic. I – II. Din punct de vedere etimologic. Din considerente strict didactice şi metodologice. Pot participa la relaţii de antonimie. în “Limbă şi literatură”. uneori. antonimia frazeologică (alcătuită din unităţi frazeologice vechi sau noi.. b) între sensurile incompatibile ale unor cuvinte sau unităţi frazeologice diferite (polisemantice) şi c) între două cuvinte sau expresii (monosemantice). lipsite sau. omogen – eterogen etc. încărcate de expresivitate (vezi expresia: La plăcinte înainte. cap. din jargon etc. Pe lângă antonimia lexicală (reprezentată de cuvinte opuse ca sens. op. Prin raportare la criteriile logice. se disting antonime logice/obiective (corespunzătoare realităţii extralingvistice) şi antonime subiective (care nu corespund.). cit. compuse antonimice preponderent savante). care înseamnă “groaznic” şi “admirabil”. antonimele sunt denotative sau conotative (figurate). 2004. antonimia afixoidală (realizată între prefixoide.

respectiv situaţii când unui adjectiv concret îi corespunde un substantiv feminin abstract (inteligent. fie masculin. s.f. III – IV. -ă. în majoritatea cazurilor. Conceptul de neologism în lingvistica românească. relaţiile de antonimie existente între termenii primari. vezi Theodor Hristea. rezervă. s. adverbiale.m. s. sunt considerate neologice toate unităţile lingvistice (morfeme lexico-gramaticale şi lexicale. la rândul lor. există şi situaţii când nu este obligatorie identitatea categoriei lexico-gramaticale. – pupil. Din punct de vedere etimologic. probleme particulare5 IV.). fie feminin. Din punct de vedere morfologic. Pentru tipologia calcului. s. 23 – 35. Tipuri de calc în limba română. neologice). neologismele reprezintă cuvinte nou apărute într-o limbă. şi substantive masculine şi feminine. s.m.m. La substantivele animate. simultan.f.. adjectiv şi locuţiune adjectivală. 1997.neologice) şi. substantivale şi verbale). tutore. aşa cum se va vedea în dicţionarul de faţă. 6 Un tip special de etimologie multiplă mixtă este calcul lingvistic. şi stupidă. indiferent dacă ele sunt împrumuturi. 4 . în sens larg se poate admite antonimie între cuvinte şi locuţiuni corespondente (substantiv şi locuţiune substantivală. – stupid.1. De asemenea. Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române (coordonator: Gabriela Pană Dindelegan). este necesară identitatea categoriei lexico-gramaticale a termenilor care formează perechi antonimice (adjectivale. în sfârşit. cele mai multe dintre adjective sunt şi adverbe. în variatele sale aspecte. cu substantive de ambele genuri (inteligenţă. şi titulară.).). III. un număr destul de mare de verbe la supin se transformă în substantive neutre abstracte etc. de regulă în interiorul aceleiaşi clase morfologice). s. – titular. – nulitate. Editura Universităţii din Bucureşti. cuvinte şi unităţi frazeologice.f. s. în vol. verb şi locuţiune verbală etc. p. s. stabilită între cuvinte şi locuţiuni. creaţii exclusiv interne ale limbii respective sau dacă au origine mixtă6 (internă şi externă). poate intra în relaţie de antonimie. IV. antonimia mixtă (lexico-frazeologică.. XLII. În sens mai larg. 2004. adj. s. De regulă. s. Neologismele în limba română: definiţie. tipuri. Criteriile esenţiale pentru stabilirea calităţii de neologism a unei unităţi lingvistice sunt: a) criteriul cronologic (pătrunderea sau formarea unui termen în epoca modernă) şi b) criteriul cultural (care presupune cel puţin trei aspecte: provenienţa din 5 Vezi Theodor Hristea. Trăsături morfologice. p. numeroase adjective sunt.f. în acelaşi timp. pupilă. în “Limbă şi literatură”.f.f. În mod excepţional. la care adăugăm sensurile calchiate după modele. vol. 10 – 29.m. un substantiv.. Trecerea de la o parte de vorbire la alta amintită mai sus continuă.

b) care aparţin limbii literare standard. 1997. XXII. 8 Vezi Theodor Hristea. 1940. I. 10 Primul care a teoretizat şi demonstrat în lingvistica românească etimologia multiplă mixtă. este Theodor Hristea. 7 Vezi discuţii asupra neologismului la Sextil Puşcariu. nr. crearea după modele culte şi apartenenţa la un anumit nivel de cultură)7. 10 – 16 (partea I) şi nr. 26. Limba română. completând cercetările anterioare ale lui Al. 406 – 428. cap. 9 Calcurile lingvistice sunt realizate fie după un singur model extern. neologismele pot fi considerate: a) externe (împrumuturi dintr-o unică sursă sau din surse multiple). d) care aparţin diverselor jargoane etc. 1971. semantice). fie după două sau chiar mai multe modele externe.. Cluj – Bucureşti. prin mijloace interne] 10. După tipul de etimologie. în funcţie de diverse criterii8. Influenţe culturale. d) neologisme afixoidale: prefixoidale şi sufixoidale. 1937. Bucureşti. XX. pe de o parte. alături de cea externă şi de cea internă. Despre provenienţa din cel puţin două etimoane interne. e) neologisme frazeologice. Privire generală. 25. p. cap. 1. p. 1997. După tipul de unitate lingvistică în care se încadrează. în “Limba română”.limbi de cultură şi civilizaţie. IV. c) neologisme afixale: prefixale şi sufixale. c) caracteristice unor domenii ştiinţifice specializate. Graur. derivatele pot avea o singură bază derivativă sau etimologie multiplă internă). p. 3 – 8. 1973. b) formaţii exclusiv interne (derivate sau compuse alcătuite din cel puţin un component neologic. b) neologisme (exclusiv) semantice. idem. p. la rândul lor. Editura pentru literatură şi artă “Regele Carol II”. există: a) neologisme lexicale (formale şi. 5. Imprimeria Naţională. 5 . prin împrumut şi. ibid. 3 – 10 (partea a II-a).2. nr. p. 479 – 488. Au sujet des néologismes. Contribuţii la studiul etimologic al neologismelor româneşti. traduites du roumain à l’occasion du soixantième anniversaire de l’auteur. Neologismele sunt clasificabile în mai multe feluri. în “Convorbiri didactice”. După situaţia lor la momentul actual. Etimologia multiplă internă. vezi idem. p. Tipuri de neologisme în limba română. se poate vorbi de neologisme: a) intrate în limba populară. VII. 364 – 415. Études de linguistique roumaine. c) creaţii mixte [cuvinte analizabile cu etimologie multiplă mixtă: a) calcuri lingvistice9 şi b) termeni explicabili. nr. pe de altă parte. implicit.

pe de altă parte. 2001. de marii noştri oameni de cultură moldoveni şi munteni (cei mai reprezentativi fiind cronicarii.. 12 Vezi Alexandru Niculescu. româna a cunoscut o evoluţie scindată pe niveluri: pe de o parte. considerat ca fiind epoca realizării limbii literare moderne şi a transformării ei într-un instrument important de asumare şi de răspândire a culturii12. Contribuţii socioculturale. Rodica Zafiu. Bucureşti. destul de târziu: procesul de modernizare a fost început. 2006 etc. Reluarea contactului cultural firesc. Adriana Stoichiţoiu-Ichim. 116 – 137. spre deosebire de continuitatea culturală a limbilor occidentale surori. aparţinând. Editura Universităţii din Bucureşti. p. 55 – 98. Editura All Internaţional. 2001. limba cultă. Caracterul particular al neologismului românesc constă în faptul că. II. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. vol. I (2002) şi vol. neologismele lexicale cunosc mai multe situaţii posibile 11.După modalităţile de preluare şi de adaptare la structura fonetică. 11 – 27. Accentul pus pe modernizarea latino-romanică – mai ales pe împrumuturile lexico-frazeologice directe – 11 Despre dinamica formală şi semantică a neologismelor din etapa actuală de evoluţie a limbii. c) sunt ortografiate etimologic (total sau cu minime şi inerente diferenţe formale) şi sunt pronunţate la noi aşa cum se scriu în limba de origine. 6 . în consecinţă. progresiv. 1978. Bucureşti. 2005. Vocabularul limbii române actuale: dinamică. dintre care amintim pe cele mai importante: a) sunt ortografiate în română după cum se pronunţă în limba de origine. vezi Aspecte ale dinamicii limbii române actuale (coordonator: Gabriela Pană Dindelegan). cu o deosebită capacitate structurală de a prelua şi adapta împrumuturile necesare. manifestată preponderent oral. d) sunt adaptate într-o manieră hibridă. Editura Universităţii din Bucureşti. 1 – 2. Bucureşti. Dimitrie Cantemir şi Constantin Cantacuzino). LVI. Individualitatea limbii române între limbile romanice. 23 – 24 septembrie 2004. b) sunt scrise şi. grafică şi morfologică a limbii române. Editura Universităţii din Bucureşti. al II-lea (2003). unei minorităţi izolate cultural de marea masă a vorbitorilor. idem. Creativitate lexicală în româna actuală. Actele Colocviului internaţional Tratamentul neologismelor în limba română în mileniul III. fără restricţii sau limitări normative. limba populară. în “Studii şi cercetări lingvistice”. adică prin combinarea modalităţii de pronunţare cu cea de scriere (contaminarea grafiei etimologice cu pronunţarea etimologică). Dosoftei. mai mult sau mai puţin latent. IV. influenţe. de sorginte bizantinoslavă. iniţial. cu latinitatea şi cu romanitatea occidentală s-a realizat. pronunţate în română ca în limba de origine. Diversitate stilistică în româna actuală.3. creativitate. masiv şi constant. nr. a fost promovat principial şi manifest în Transilvania (de la Inochentie Micu Klein la Şcoala Ardeleană) şi a ajuns la o relativă normalitate în secolul al XIX-lea.

diferenţa explicânduse prin evoluţia semantică a termenilor aflaţi iniţial sau virtual în opoziţie: spre exemplu. Este important de remarcat faptul că împrumuturile antonimice neologice. ci temporal. generos şi parcimonios. rezultat al atracţiei realizate succesiv între componentele relaţiei: abstractizant şi concretizant. plasa. jouer). însă. afirmativ şi negativ. 7 . încă.. V. arhaic şi neologic. lui impasibil nu îi corespunde pasibil. b) calitatea de termeni de cultură şi de civilizaţie. 13 Vezi Theodor Hristea. constructiv şi distructiv. neologisme. lui defervescenţă nu îi corespunde efervescenţă.este cu atât mai interesant cu cât majoritatea acestora sunt considerabile.. au o structură formală. alocentrism şi egocentrism. autocratic şi democratic. lui deplasa nu îi corespunde. analitic şi sintetic. argumentele prin care. construcţia principial antonimică din limba de origine nu se regăseşte ca atare în română. fundamental binare. 28 – 29. deficit şi profit. actor şi spectator. prin intermediul limbilor neogreacă şi rusă). activism şi pasivism. sciziune şi uniune. deficient şi eficient.1. agravant şi atenuant. acuză şi scuză. patronat şi sindicat. sunt socotite neologice unităţi lingvistice pătrunse acum mai bine de 200 de ani sunt următoarele13: a) originea latino-romanică (directă sau indirectă. lui destitui nu îi corespunde institui. eventual. p. lui deconcerta nu îi (mai) corespunde concerta. decrement şi increment. antecesor şi succesor. lui pecabil nu îi corespunde impecabil. lui acronic nu îi corespunde cronic. debitor şi creditor. accept şi refuz. degres şi progres. pantă şi rampă. antipatiza şi simpatiza. ci. secesionism şi unionism. amatorism şi profesionism. constructor şi destructor. cel puţin la nivelul percepţiei curente. Uneori. în ciuda aspectului fonetic uneori învechit. lui impertinent nu îi corespunde pertinent. Conceptul de neologism. denigrator şi elogiator. dezolant şi entuziasmant. agasant şi amuzant. declin şi progres. în lingvistica românească. ci instala şi învesti. Particularităţi formale şi semantice ale antonimelor neologice V. după fr. c) apartenenţa la fondul lingvistic internaţional şi d) persistenţa lor până în limba contemporană. lui dejuca nu îi corespunde juca (nici măcar cu sensurile sale neologice. calma.. ci decent. aparenţă şi esenţă. defensiv şi ofensiv. deprimant şi entuziasmant. selenar şi solar etc. Aşadar. debleu şi rambleu. angelic şi demonic. antecedent şi succedent. anorectic şi bulimic. în limba/limbile de origine şi la nivelul limbii române. echivalentă. ci sensibil.

a marca/demarca graniţele. d) între doi termeni compuşi cu afixoide antonimice (vezi agorafob/ie/ şi claustrofob/ie/. fără să fie construite similar. Paralelismul formal dominant este dublat. antivirus şi virus etc.14 Sunt şi situaţii când două cuvinte (polisemantice) se află în relaţie de antonimie pentru unul sau mai multe sensuri şi în relaţie de sinonimie (e adevărat. 8 . supraponderal şi subponderal etc.) sau parţial (vezi adipsie şi polidipsie.). ambiguiza şi dezambiguiza. a demarca este antonim cu a marca în limbajul sportiv (a marca adversarul vs. anaerob şi aerob. 75 – 84. Editura Academiei. Antonimele în sistemul lexical (cu exemple din limba latină). totuşi. aparţin. e) între un termen compus şi unul “derivat” (vezi binedispune şi indispune. spre exemplu. alocentrism şi egocentrism.). atomic şi antiatomic. introvertit şi extravertit). ariergardă şi avangardă. în multe cazuri. b) între doi termeni analizabili derivaţi cu prefixe opuse ca sens (vezi antebelic şi postbelic. în vol. agrea şi dezagrea. Plecând de la aceste exemple şi de la altele similare. anurie şi poliurie.2. p. eventual prostdispune) etc. Sistemele limbii (redactori responsabili: Ion Coteanu şi Lucia Wald). a se demarca de adversar). anafrodizie şi afrodizie. atrage şi distrage. adinamic şi dinamic. în vorbire. dubios şi indubitabil etc. total (vezi acauzal şi cauzal. se poate propune studenţilor. parţială şi contextuală) pentru alt sens: spre exemplu. până la a deveni insesizabilă.). de perechi antonimice care. ambala şi dezambala. contraproductiv şi productiv etc. c) între doi termeni neanalizabili derivaţi cu prefixe opuse ca sens (vezi confirma şi infirma. în timp ce în contexte de tipul: aşi marca/demarca teritoriul. cel puţin la nivelul limbii române. antiamerican şi proamerican. a marca/demarca o zonă de influenţă etc. Caracterul analizabil al antonimelor neologice este. respectiv compus (vezi abil şi inabil. alohton şi autohton. antifascist şi profascist. Antonimia se poate 14 Despre relaţia dintre aspectele sincronic şi diacronic ale antonimiei. “opoziţia” semantică este atenuată.). atac şi contraatac. relaţia de opoziţie se poate stabili: a) între un termen radical şi unul prefixat. a demarca un mesaj). alocron/ie/ şi sincron/ie/. afebril şi febril. accesibil şi inaccesibil. antibioză şi simbioză. subaprecia şi supraaprecia. Bucureşti. urmărirea traseului formal şi semantic de la rădăcina comună până în perioada actuală. anticlinal şi sinclinal. În interiorul unei perechi antonimice homolexe.). în limbajul informatic (a marca un mesaj vs. aceleiaşi familii etimologice (vezi aprecia şi dispreţui. abiotic şi biotic. autocratic şi democratic. 1970. centrifug şi centripet etc.ci virtuos etc. vezi Lucia Wald. alopat/ie/ şi homeopat/ie/. asimila şi disimila etc. defectuos şi perfect. acultural şi cultural. V.

2008. compus savant analizabil. francofil – francofob). pe de altă parte. agorafobie şi claustrofilie. are ca antonime pe latent. corespunzător şi impropriu. în egală măsură. homo-. contesta şi susţine.(din omogen. -ă i se opune. în cazul compuselor din două afixoide. corect şi inexact. în funcţie de componenta morfematică avută în vedere. coincidenţă şi neconcordanţă. adj.v. curabil şi irecuperabil. alopatie. îi corespund două cuvinte cu sens opus. Astfel. frigorifer. 15 În ceea ce priveşte relaţia antonimică dintre alo. În unele situaţii.şi auto. solid. homocron. agorafobie – claustrofobie. Uneori.stabili.) şi b) între doi termeni diferiţi ca origine şi derivaţi cu prefixe opuse ca sens (contraindica şi prescrie). -ă. alocronic etc. ea se explică. -ă. demoraliza şi încuraja etc. un singur element de compunere stabileşte relaţii de antonimie cu două şi chiar cu mai multe elemente de compunere. prin substituirea lui auto. are ca antonime pe analitic. cel puţin două relaţii sunt posibile şi pentru perechile antonimice heterolexe: a) între un termen radical şi unul prefixat. după antonimia realizată între prefixoidele calori. -ă şi pe fragil.(vezi exemplul particular alohton/autohton).(din sincronic). adj. -ă şi rafinat. Păstrând proporţiile. -ă. -ă.(din fr. sensurile foarte diferite ale cuvântului-titlu au ca rezultat antonime între care este dificil să se stabilească relaţii semantice: abandona.). -ă şi pe natural.şi frigori-. diferit” (din alocentrism. s. în franceză (de unde am împrumutat cele două cuvinte). homeopatie etc. relua şi rezista. vb. adj.(agorafobie) şi pe ceno. după antonimia dintre sufixoidele -fer şi -fug şi. prin raportare la primul morfem din structura termenilor aflaţi în opoziţie (vezi acrofobie – batofobie. sintetic. autochtone) cu allo-. pe ego. lui calorifer. gerontofobie şi pedofilie etc. pe de o parte. are ca antonime adjectivele net. 9 . Există şi cazuri particulare când unui cuvânt-titlu. lui claustrofobie i se opun. pentru a rezulta termenul antonim (compus savant) allochtone (vezi LE PETIT ROBERT. alogen. adj.(cenofobie). egocentrism) şi pe sin. brut. -ă.(din egocentric. eventual compus (vezi ceremonios şi neprotocolar. -ă. de asemenea. -ă şi pe laudativ. crucial şi nesemnificativ. claustro. are ca antonime pe lichid. cacofonie – eufonie etc.). -ă. calorifug. -ă. corpolent şi filiform. are ca antonime verbele adopta. -ă.are ca antonime pe agora. -ă etc. Spre exemplu alo-15 “altul. confirma şi dezminţi. homeo. lui gerontofilie i se opun.) are ca antonime prefixoidale pe omo-. critic.) sau prin raprtare la ultimul morfem (vezi anglofil – anglofob.

VI. inextricabil. inoportun. luxurie. 2002. cuvintele. Modul de alcătuire a dicţionarului. semantic sau frazeologic neologic (în cazul diverselor tipuri de calc lingvistic). cazual. infesta. Prin urmare. inocuu. infecta. pentru un corpus circumscris care să atragă atenţia tuturor celor interesaţi de aspectul actual al vocabularului românesc. am optat. la care se adaugă limbile greacă şi latină savantă. din motive inclusiv formale. atunci când acestea sunt polisemantice.2. lexicale. b) provenienţa din limbile de cultură şi civilizaţie europene în epoca modernă. flagrant. în două volume). univ. d) existenţa unui model morfematic. din limbajul standard şi din diversele domenii ştiinţifice. 10 . fragrant. afixoidele şi unităţile frazeologice considerate în relaţie de antonimie au caracter neologic şi provin. Pentru că există numeroase dicţionare de antonime. (vezi anodin. de la ediţii şcolare şi până la opere importante şi cvasiexhaustive (pentru ultimul caz citez Dicţionarul de antonime al prof. persona [in]grata. luxurios. iminent. eminent. îi tentează pe vorbitori să le includă în combinaţii riscante de tipul etimologiei populare. salutar. alături de criteriul cronologic. apărut la Editura Dacia. cauzal. a unui morfem derivativ neologic sau a unui element de compunere savantă. prin excelenţă neologic. fata morgana. c) prezenţa. adică am dat exemple de antonime pentru fiecare dintre sensurile cuvintelor-titlu. am insistat mai ales asupra acelor neologisme care pun probleme din punctul de vedere al înţelegerii sensului şi care. ignominie. şi anume apartenenţa la acelaşi nivel de limbă. cel puţin una dintre cerinţele de realizare a antonimiei. în dicţionar apar în relaţie de antonimie aproape toate tipurile de neologisme: afixale.1. creaţii interne sau mixte. Caracterul neologic al tuturor termenilor incluşi în dicţionar respectă. semantice şi frazeologice. Argumentele avute în vedere pentru stabilirea statutului de neologisme al inventarului de termeni sunt următoarele: a) apartenenţa lor la nivelul cult al limbii. în structura cuvintelor analizabile. în egală măsură. bonitate. confuziei paronimice etc. VI. dr. Am conceput această relaţie semantică într-un sens larg. scolastic. repercusiune. În selectarea exemplelor. afixele. Onufrie Vinţeler de la Cluj. periţie. În consecinţă. în elaborarea lucrării. afixoidale.VI.

Existenţa unui dublet antonimic confirmat de tradiţie şi de etimologie nu împiedică în niciun fel crearea unor multiple relaţii de opoziţie semantică.). am atras atenţia. antum şi postum. plecând de la acestea. matinal şi seral. Am dorit. posibile. vetust etc. substantivul abstract derivat din infinitiv cu ajutorul suf. impavid. turpid. prin exemple. junior şi senior. bavard. majuscul şi minuscul. afixoidal şi lexical. pentru a suscita curiozitatea cititorilor (vezi acribie. deferent şi indiferent.). indenegabil. minim şi maxim sunt reflexe româneşti ale comparativului. concav şi convex. cacofonie şi eufonie. VI.). confluent şi difluent. eventual cu origine comună (vezi absent şi prezent. maxim şi minim. infim şi suprem. truculent. 11 . iactanţă. babelic. optimism şi pesimism etc. impudent. confirma şi infirma. venial etc. pusilanimitate. optimism şi pesimism. la origine. indigent. dar şi. meliorativ şi peiorativ. iactant. diurn şi nocturn. pernicios. respectiv ale superlativului latinesc. cu ajutorul relaţiei de antonimie. calorific şi frigorific. inclusiv din acest aspect. în paranteză.solicitudine. iuventute şi senectute. impunisabil. benefic şi malefic. acredita şi discredita. în egală măsură. torţionar. prin dorinţa de a contribui la evitarea devierilor formale şi semantice şi. inavuabil. confient şi difident. în primul rând. benign şi malign. în sensul larg al termenului: spre exemplu. pe de altă parte. indeniabil. prin varietatea relaţiei de sinonimie la nivel afixal. să evidenţiez. respectiv naşterea soarelui”. La verbe am trecut. Se poate observa. eventual substantivul neutru obţinut din supin. lilial. la rândul lor. fapt care nu permite adăugarea mărcilor comparaţiei în limba română. divergenţă şi convergenţă. major şi minor. junior şi senior. asupra fixării unor dublete antonimice “tradiţionale”. juvenilia şi senilia. celeritate. idoneu. unii termeni rari. periţie. malonest. disuasiune şi persuasiune. truculenţă. limpid şi turbid. ineluctabil. -re şi adjectivul participial. antipatie şi simpatie. la fel. epilog şi prolog. inferior şi superior. De asemenea. inchietudine. petulant. flux şi reflux. la trezirea interesului cititorilor pentru etimologie. livreşti. asupra altor posibilităţi de realizare a relaţiei de antonimie. imund. blafard. antonime. meliorativ şi peiorativ. temerar. Accentul asupra situaţiilor de mai sus se explică. minim şi maxim. occident şi orient.. pe de o parte. specios. solidar. recto şi verso etc. concordie şi discordie. solitar. infra şi supra. explicit şi implicit. idoneitate. occident şi orient provin. concordanţă şi discordanţă. minor şi major. din construcţiile latineşti occidens sol şi oriens sol “moartea.3. cărora le-am dat. frust. dificil şi facil.

expandabil şi expansibil. sincronizat şi desincronizat. modernism şi tradiţionalism. sincronic şi diacronic. sensibilitate şi insensibilitate. fragil. tempestiv şi intempestiv etc. simpatie şi antipatie. ofensiv vs. practic şi teoretic. civilizaţie vs. modernitate şi tradiţie. alături de rezistenţă vs. demonism şi satanism etc. concis. simpatic şi antipatic. majoritate şi minoritate. sensibilizat şi insensibilizat. temperanţă şi intemperanţă. lapidaritate. demonic şi satanic. sensibiliza şi insensibiliza. în acest context este de remarcat. major şi minor. conformism vs. amoralism şi imoralism. sufixoidal şi prefixoidal. rigoare vs. sufixal şi prefixal. lapidar. alături de sentimentalism vs. juvenilitate şi senilitate. moralism vs. sincronicitate şi diacronicitate. paralelismul formal al perechilor antonimice cu aspect analizabil. concretitate şi concretitudine. majoritar şi minoritar. fragilitate. moralitate vs. simpatiza şi antipatiza. concizie. juvenilia şi senilia. friabil. practică şi teorie. un termen neologic are două sau mai multe antonime derivate. defensiv şi inofensiv. modernist şi tradiţionalist. Acelaşi caracter sistematic este vizibil în succesiunea alfabetică a cuvintelor-titlu. friabilitate. amoralitate şi imoralitate. concreteţe. amoral şi imoral. cerebralism şi insensibilitate. de la aceeaşi bază.caracterul sistematic al creării perechilor antonimice şi rolul acestei relaţii semantice în organizarea vocabularului. În foarte multe cazuri. numeroase dintre componentele relaţiei aparţinând aceleiaşi familii lexicale concepute în sens larg: moral vs. alături de serafism vs. simpatizare şi antipatizare. concret. sensibil şi insensibil. insuficienţă. concretizant şi concretizator. contraofensivă şi defensivă. obedient vs. dezobedient şi inobedient. De asemenea. serafic vs. gracilitate. la origine. sincroniza şi desincroniza. alături de redundanţă vs. rezistent vs. sincronizare şi desincronizare. practician şi teoretician. pacifist şi pacific. neglijenţă şi superficialitate. primitivitate şi primitivism. temperant şi intemperant. sensibilizare şi insensibilizare. comprimabil vs. neglijent şi superficial. dar şi la corespondentele antonimice ale acestora. insuficient. simpatizat şi antipatizat. inconformism şi 12 . de cele mai multe ori. între care se stabilesc relaţii de sinonimie: abstract vs. gracil. sufix şi prefix. modern şi tradiţional. redundant vs. ofensivă vs. sincronie şi diacronie. abstractizant vs. cerebral şi insensibil. chiar dacă ele nu aparţin unei unice familii lexicale: juvenil şi senil. sentimental vs. belicos vs. alături de riguros vs. sufixoid şi prefixoid.

antibiose s-a format. prin înlocuirea particulară a lui égo.etc. supravs.şi pluri-. în procesul de întărire a relaţiei de antonimie la nivelul limbii române literare moderne precum. rigoare şi rigurozitate. real vs. pentru realizarea relaţiei de antonimie. de altfel. din greacă şi/sau din latină. spre exemplu. am folosit LE GRAND ROBERT. infra. 1992. Din punctul de vedere al originii antonimelor. Tot în relaţie de sinonimie perfectă sunt şi antonimele unor afixe (prefixe) şi afixoide. modernitate şi modernism. cu precădere în ultima perioadă. fast şi fastuozitate. lentitudine şi lentoare. modernitate vs. dis-. VI. permanent vs. rapiditate vs. pudic vs. acţiune şi activitate. irelevant vs. latină savantă. cu ajutorul prefixului anti-. vertical vs. plebeu şi plebeian.şi sub.4. mono. Este foarte important de remarcat aici rolul fundamental al limbilor clasice. s. regres şi regresiune. sezonal şi sezonier. din symbiose. edificativ şi edificator.vs. Majoritatea covârşitoare a neologismelor incluse în dicţionar sunt împrumuturi (lexicale. la care se adaugă rusa şi. -fob vs. pluri-. multi. liliputan vs. impudoare şi impudenţă. la origine. italiană. la nivelul tuturor limbilor de cultură. misoginie şi misoginism. servilism şi servilitate etc. profunzime şi profunditate. progres vs. tranzient şi tranzitoriu. provenite dintr-o singură limbă (greacă sau latină) sau din limbi diferite (greacă şi latină): con. multi-. iluzoric şi iluzoriu. din principalele limbi de cultură şi civilizaţie europene (franceză. simplitate vs. patrician vs. germană.şi ante-. post. 13 . allocentrisme s-a format din égocentrisme. după modelul 16 Pentru etimologiile exemplelor citate. gigantic şi gigantesc. pentru etimologia multiplă în formele ei principale (internă.şi uni-. misandrie vs. am optat. semantice şi frazeologice) provenite.nonconformism. micro-. după modelul analogic antipathie/sympathie. frigorific vs. ilogicitate şi ilogism. insensibilitate vs.cu allo-. impudent şi impudic.vs. provin. minuţie şi minuţiozitate. latina şi greaca.şi mega/megalo-.vs. pudoare vs. poli-. multi.v.vs. tradiţie şi tradiţionalism. externă şi mixtă). sentimentalitate şi sentimentalism. fiind utilizate. engleza). mai ales acolo unde există dubii.vs. vezi macro. inexactitate vs. mono. tradiţionalism vs. pasivitate vs. -fil şi -man. andrologie este creat din andro. superficialitate vs. logică vs. în limba franceză16. începând cu prima jumătate a secolului al XIX-lea. inşi non-.şi -logie. indiferent de tipul de raportare (directă şi/sau indirectă) la limbile clasice: toate afixele şi afixoidele. exactitate şi exactitudine. pre. caloric şi calorific. Astfel. uni. de multe ori special.

1972. înfrâna şi desfrâna. mega-18 şi micro-. andropause l-a avut ca model analogic pe antonimul său ménopause. în SMFC V. împături şi despături. o modalitate frecventă de realizare a relaţiei de antonimie este derivarea prin substituţie de prefixe. mega. 17 Vezi Luiza Seche. înfunda şi desfunda.şi mini-. 1969. creat similar după modelul antonimului explosif).(din introversion. prin înlocuirea lui in. extraversion/extroversion şi extraverti/extroverti au fost create prin substituţia prefixului intro. p. împrumutarea şi/sau crearea celuilalt. subiacent şi subteran etc. încâlci şi descâlci. La nivelul limbii române. încătuşa şi descătuşa. înhăimura şi deshăimura.(vezi şi implosif. implosion s-a creat după modelul lui explosion. încărca şi descărca. În ceea ce priveşte compusele cu maxi. în SMFC VI. extinde şi-a configurat forma după modelul antonimic întinde. varianta extrovertit s-a creat şi a devenit literară. împăduri şi despăduri. simpla prezenţă a unuia (împrumut sau creaţie internă) presupune. de cele mai multe ori. înfrunzi şi desfrunzi. maculat îşi explică existenţa prin influenţa împrumutului imaculat. 18 Vezi Adriana Stoichiţoiu-Ichim. plurivoque s-a format după univoque. încrucişa şi descrucişa. închinga şi deschinga. involuer s-a format din involution. 95 – 118. transigeance după intransigeance etc. Editura Universităţii din Bucureşti. mélioratif îşi explică existenţa prin raportare la pejoratif. Un prefixoid “la modă”: MEGA-. gratitude este un derivat regresiv din antonimul său ingratitude. prosémite după antisémite. superstrat după substrat. 137 – 141. 71 – 81. foarte numeroase în limba contemporană. după modelul lui apparition. supraiacent şi suprateran s-au format după modelul antonimelor subconştient. La fel s-a întâmplat şi în română: externa este derivat de la extern. respectiv introverti) cu perechea prefixală antonimică extra-/extro-.şi nano-. p. 2006. postlude după prelude. défervescence l-a avut ca model pe effervescence.corespondentului antonimic gynécologie. hypersomniaque este un derivat de la hypersomnie după modelul lui insomniaque. Observaţii asupra lui mini-. după modelul analogic évolution/évoluer. încurca şi descurca. extumescence s-a format după intumescence.şi mini-17. sub influenţa antonimului introvertit. sudic este format după modelul corespondentului său nordic. finitate este format din finit. prin analogie cu antonimul împrumutat infinitate.cu in. După modelul perechilor antonimice moştenite din latină sau create analogic (vezi încălţa şi descălţa. Florica Dimitrescu. Elementul de compunere mini-. pentru echilibrarea sistemului etc. supraconştient. în vol. Creativitate lexicală în româna actuală. disparition este derivat din disparaître. hiper. prin înlocuirea prefixului ex.cu ex-. alături de extravertit. după modelul analogic împrumutat intern/interna. 14 . p. înfrăţi şi desfrăţi.

cu des-/dez-. enchaîner etc. incarcérer. astupa şi destupa. ardenţă. are ca bază derivativă. -ă. înzăpezi şi deszăpezi. “caracter incorect”)19. inadvertent. empaqueter. s. progresiv. Atunci când am considerat posibil. înşeua şi deşeua..f. am făcut. şi inexactitate. numai pentru sensul din marină (“tendinţă a unei nave de a veni cu prora în vânt”). descifra şi încifra. + -enţă decât din excede. s. alături de derivarea progresivă de la distona + -anţă (“faptul de a distona. din concret + -itudine. excedenţă. tranşant şi tranşanţă. important şi importanţă.. décourager. îmbrăca şi dezbrăca.). înnoda şi deznoda. convertibil. pe corectitudine (“lipsă de corectitudine”) şi pe incorect (+ -itudine. perfectibil etc.) s-au format perechi antonimice neologice de tipul desărcina şi însărcina. deshuma şi înhuma. nu provine din concept. împreuna şi despreuna. în funcţie de sens. apelând la argumente formale. vacant şi vacanţă etc. după modelul perechilor substantivale terminate în -ant/-anţă. conceptibil. fr. fr. “care poate fi conceput”. concepibile). “ardoare”.. pentru distonanţă. poate fi derivat. (cf. inhumer. ardence.f. dar şi prin substituţie.). plătibil.n. fr. fr. eventual. dezlănţui şi înlănţui etc. + -(t)ibil.n. fr. fr. învăţa şi dezvăţa. s.+ exactitate şi din inexact + -itate. descuraja şi încuraja. incorectitudine.f. lat. împodobi şi despodobi. distant şi distanţă. în mod similar. décharger. trepidant şi trepidanţă. it. împresura şi despresura. iar primul a fost obţinut prin substituţia prefixului în. 15 . este derivat prin substituţie din ard[ent]. în timp ce fr.f. charger. semantice şi structurale. déchaîner etc. exuberant şi exuberanţă. 19 Vezi. fr. foarte numeroase în limba română (vezi constant şi constanţă. ci din concepe. incarcerare. vb. s. adj.împleti şi despleti. it. déchiffrer. encourager. şi derivarea prin substituţie de sufixe: din diston[ant] + -anţă (“stare distonantă. împotmoli şi despotmoli. fr.f.. împovăra şi despovăra. vb. anoblir. în care cel de-al doilea component reprezintă traducerea unui etimon extern (vezi fr. concretitudine. în mod analogic sau după un model extern (vezi fr. ennoblir.f. caracter distonant”). învinovăţi şi dezvinovăţi etc.. s. chiffrer. + -ent. descarcera şi încarcera. desnobila şi înnobila. Astfel. am avut în vedere. s. s. fr. unele completări şi corectări la etimologiile propuse în dicţionarele consultate. Din in. din sinonimul său concret[eţe] + -itudine. despacheta şi împacheta.). lat. caracterul a ceea ce distonează”). îngropa şi dezgropa. inhumare. după coruptibil. ardenza pot fi propuse. s. pregnant şi pregnanţă. înţeleni şi desţeleni. fr. (“capacitate de a avea un excedent”) se explică mai degrabă din exced[ent]. dépaqueter. fr.

dégoûtant). în epoca de modernizare latinoromanică şi de reorganizare structurală. it. inexperimentat. premergător. adj. inexpérimenté.) etc. inclusă între paranteze. am dat întâietate cu precădere soluţiei externe. -ă. non. adj.etc. seducător. adv. disordine). adj. fr. vorbitorii au putut şi pot în permanenţă să “formeze” derivate similare. În aceeaşi categorie intră şi exemplele de tipul indisciplinat.f. preluat după un model extern neologic (vezi perechile oral vs. la rândul ei analizabilă. derivarea cu prefixele a-. cf. repetent şi repetenţă.. (din seduce + -ător. provine din inadvert[enţă] după modelul analogic al perechilor terminate în -ent/enţă (vezi absolvent şi absolvenţă. pouvoir). spectateur. anti-. în acest sens. fr. inadvertent. légèreté). marcator şi marcatoare etc. lejeritate. ultimul preluând sensul fr. corespondentul feminin al lui spectator (din fr.. după fr. -ă. inexplorat. pentru spectatoare. -toare. adj.n. s.-ă. după fr. obţinute prin derivare cu sufixele -tor şi –toare (vezi clevetitor şi clevetitoare. adv. Am folosit ca antonime pentru termenii neologici inclusiv cuvinte moştenite. (din dez. fr. prin analogie cu numeroasele perechi adjectivale şi substantivale existente în română. însă. am propus substituirea sufixului -tor (cu o existenţă reală în latină şi perceput ca atare în franceză şi română) cu cel de feminin –toare. putere. inexploré etc. ultimul fiind un calc semantic după fr. În faţa dificultăţii reale de a decide cu exactitate dacă un cuvânt este un împrumut analizabil sau o formaţie românească.+ explorat. ca şi din it. de-/des-/dez-. prin substituţie de sufix. Sub această categorie se include un număr foarte mare de împrumuturi neologice preponderent din franceză care au creat. in-. vezi dezgustător. Prin etimologie multiplă mixtă am explicat şi cuvintele analizabile care traduc sau calchiază structura morfematică a unor corespondente externe. -toare. séducteur) etc. fără să se 16 . (din lejer + -itate. lat. s. -te şi opoziţie vs. este explicabil din profesionist. cf.). (din dezgusta + -tor.+ experimentat. dezordine. spectator). adj.. indiscipliné. s. al căror sens este.. din in. adj. după fr. decent şi decenţă. cf.. după fr. după fr. judecător şi judecătoare. désordre. adj. -ă.. din in.f. Pe baza acestor modele. din in. evident şi evidenţă. jucător şi jucătoare. urmată de completarea “împrumut analizabil”. écrit.+ ordine.+ mergător.. corigent şi corigenţă. independent şi independenţă. -toare. précurseur). (din pre. scris. neglijent şi neglijenţă. profesionism. încasator şi încasatoare. professionismo.) sau este un împrumut din engl.+ disciplinat. reticent şi reticenţă etc. modele analogice rezistente şi prolifice (vezi.

neadmisibil. Editura Academiei Române. am dat numai selectiv exemple din categoriile menţionate. Calcul lingvistic în limba română (cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea). 21 Vezi Maria Stanciu-Istrate. indiscutabil. Atunci când am explicat. italiană. p. fără ca acestea din urmă să mai fie reluate individual în cuprinsul dicţionarului20. în majoritatea cazurilor. selectiv. o realitate de care trebuie să se ţină seama în cercetările etimologice viitoare. dând prioritate împrumuturilor analizabile formate. în egală măsură. posibilitatea originii externe a unor neologisme (considerate în dicţionarele noastre drept formaţii interne). neconfortabil.).5. am descoperit creaţii interne similare în franceză.etc. Cu acelaşi argument al cantităţii.şi intra-.şi pro-. obţinută prin mijloace interne şi împrumutată din una sau mai multe limbi reprezintă.decât acolo unde reprezintă. Bucureşti. astăzi. De asemenea.în lista alfabetică a cuvintelor-titlu. cis. în limbile de provenienţă. teoretic. necompatibil. În multe cazuri.şi in-. extra. urmărind. ecto. prin intermediul documentelor străine care circulă pe Internet. de-. nu am inclus derivatele româneşti cu prefixul negativ ne. am reluat în succesiunea alfabetică. ale cărui componente au devenit. hiper. pre. neavenit. în interiorul aceluiaşi articol.şi endo-.etc.(vezi neaccesibil. 154 – 158. Derivatele neologice cu prefixul ne. ceremonios şi neprotocolar. am trecut în paranteză cuvintele formate cu ajutorul lor. neanalizabile. 17 . Posibilitatea ca un cuvânt sau o unitate frazeologică să fie.). compusele „de autor” sau cele care reprezintă puncte de referinţă în diverse terminologii. nedelicateţe etc. neatestate (încă) în dicţionarele generale ale limbilor respective. pre. non-. ca posibilitate sau prin tradiţie. Din cauza numărului foarte mare de exemple şi a caracterului deschis. că etimologia multiplă mixtă este departe de a fi un fenomen restrâns. necapabil. 2006. concludent şi neconcludent. datorită fluxului enorm şi simultan de informaţie culturală şi lingvistică. necertitudine. nu am trecut derivatele cu ne. VI.)21 reprezentau.şi post. De asemenea. necapacitate. capital şi neesenţial. prefixe sau elemente de compunere tradiţional antonimice (anti. am extins caracterul de “împrumut analizabil” la (aproape) toate situaţiile în care vorbitorul român nelingvist poate descompune fără nicio dificultate structura unui neologism în elemente componente. o soluţie antonimică (vezi bombastic şi neafectat. condiţionat şi necondiţionat etc. Pentru că.raporteze la un posibil etimon extern. Acest fapt înseamnă. comestibil şi necomestibil. combatant şi necombatant. necultură.şi trans-. cu a-. prefixul negativ nese poate ataşa majorităţii adjectivelor din română. coincidenţă şi neconcordanţă.şi hipo-. în perioada de modernizare şi 20 Am făcut excepţie la dubletul antonimic ex. neamic. spaniolă sau germană.

respectiv atunci când îi vine rândul în succesiunea alfabetică. au pierdut teren în faţa împrumuturilor sinonimice durabile până astăzi (vezi inaccesibil. pentru o corelare cât mai bună între termenii diverselor perechi antonimice.reromanizare a vocabularului literar românesc. 9 – 12. cu ajutorul contextelor personale sau extrase.. implicit. în măsura posibilului. deja citate anterior. succesiunea sensurilor cuvântului-titlu cu ordinea antonimelor sale. la fiecare unitate considerată “cuvânt-titlu”. inadmissible. Exclusiv după modelul unui dicţionar explicativ.) care. 1967. cuvânt-intrare. p. inadmisibil. În asemenea cazuri am corelat. calcuri de structură morfematică după modele latine şi romanice (vezi fr. în mod succint şi explicit. fr. vezi Florica Ficşinescu. lat. la rândul lor. la rândul lui. De vreme ce antonimele propuse reprezintă opusul semantic al unităţilor derulate în ordine alfabetică. non avenu. din documentele existente pe Internet. am dat prioritate relaţiilor formale dintre componentele perechilor antonimice stabilite la nivelul unui cuvânt polisemantic. cu accent acordat termenilor polisemantici. inconfortabil. le-am trecut în ordine alfabetică. Prefixul negativ in-. inamic. Atunci când antonimele propuse intră în relaţie de sinonimie. incapacitate. În cazul perechilor antonimice. care intră. cărora le-am stabilit corespondentul sau corespondentele antonimice în funcţie de sens sau de sensuri. 22 Despre relaţia dintre prefixele in.6. incompatibil. incapacité etc.)22.. etimologia. inaccessible. Am adăugat. fr. de cele mai multe ori. elementelor de compunere şi expresiilor străine. acele sensuri pentru care am stabilit antonime. . cu mici excepţii. Pentru fiecare dintre unităţile lingvistice discutate am indicat etimologia. indelicateţe etc. ţinând cont de frecvenţa raportului. inaccesibilis. fr. am recurs la indicarea corespondentului său prin: vezi .şi ne-. De asemenea. incapable. în SMFC IV. 18 . de etimologie şi. atunci când antonimul cuvântului-titlu devine. i-am indicat. sensul şi. incertitudine. în relaţie de antonimie cu doi sau mai mulţi termeni. Atunci când o unitate lingvistică se regăseşte în două sau mai multe articole de dicţionar. fr. fără a-i mai preciza sensul şi fără a-i repeta etimonul sau etimoanele. lat. Situaţia e mai complicată la cuvintele-titlu polisemantice. VI. am ales structurarea materialului lingvistic după ordinea alfabetică a cuvintelor-intrare. incultură. de orizontul de aşteptare al cititorului. din nou. inimicus. am ilustrat sensurile acestora în mod implicit. incapabil.

situaţia este similară şi în cazul substantivelor feminine obţinute din adjectivele corespunzătoare pe cale internă.7. respectiv minusculă. în mod obligatoriu. paronime sau/şi omonime 23 Pentru detalii şi argumente în favoarea acestei opţiuni lexicologice.VI. Substantivele feminine. de regulă parţiale. s. Editura Universităţii din Bucureşti. în vol. 729-739. paronimie şi omonimie. pe de altă parte. pe de altă parte)23. iar substantivul derivat cu ajutorul sufixului -re şi adjectivul participial. În privinţa verbului. contribuie la înţelegerea logică a mecanismelor complexe de funcţionare şi evoluţie a limbii: care este relaţia dintre sensurile unui cuvânt polisemantic. am trecut în prim-plan forma de infinitiv. considerate convenţional “omonime artificiale”. Am corelat categoriile gramaticale ale termenilor aflaţi în relaţie de antonimie.. am considerat că cel puţin substantivele neutre obţinute prin schimbarea categoriei lexico-gramaticale din adjectivele propriu-zise merită să aibă statut de cuvinte diferite inclusiv din perspectivă lexicografică. am încercat să diferenţiez. adj. reluându-le apoi alfabetic prin indicaţia s. cum antonimele stabilite pentru sensurile unui cuvânt polisemantic nu sunt. în toate variatele lor aspecte. antonimie. O abordare etimologică a substantivizării adjectivului..). eventual substantivul neutru obţinut din supin le-am inclus în acelaşi articol. s. astfel încât unui substantiv să-i corespundă un substantiv. (sub voce. p. “Limba română – structură şi funcţionare”. coord. Am menţinut în acelaşi articol. şi majusculă. pe de o parte. şi sinonimele posibile pentru fiecare dintre ele. eventual influenţate de un model extern (vezi. majuscul.f. Atunci când un cuvânt-titlu are două sau mai multe antonime. şi adjectivul şi substantivul masculin şi feminin. Gabriela Pană Dindelegan.. adjectivul şi adverbul obţinut din acesta. Astfel. Din punct de vedere lexicologic. cititorul va face necesarele corelaţii din punctul de vedere al aspectelor morfologice. Actele celui de-al 4-lea Colocviu al Catedrei de limba română. cu atât mai mult cu cât unele dintre acestea reprezintă calcuri lexico-morfologice după corespondente externe. unui adjectiv să-i corespundă un adjectiv etc. 19 ..f. cum unităţile lingvistice aflate în relaţie de antonimie şi de sinonimie pot fi. prin numerotarea lor cu cifre la umărul din dreapta sus.v. -ă. în măsura posibilului. la rândul lor. Atenţia acordată omonimiei interne nu este întâmplătoare. 2005. adj.. sinonime între ele şi care sunt condiţiile pentru o asemenea posibilitate. omonimele interne. prin tradiţie. 25-26 noiembrie 2004. Din punct de vedere morfologic. vezi Cristian Moroianu. -ă. pe de o parte. Evidenţierea corectă şi nuanţată a raporturilor (formale şi semantice) de sinonimie. şi minuscul. spre exemplu.

inclusiv din acest punct de vedere. pe de alta. vezi impracticabilitate. macro. reflectă o dinamică interesantă a relaţiei de antonimie în direcţii aparent opuse: pe de o parte. agora. 20 .şi hetero-. paleo. Coteanu şi dr.şi demono-. limba actuală arată o permisivitate specială compuselor savante antonimice. Bucureşti. în “Limbă şi literatură”. De asemenea. improbabilitate. căutarea echilibrului. I – II. Univers Enciclopedic.etc. a expresivităţii. Pentru exemple şi pentru etimologiile unităţilor lingvistice româneşti am consultat.şi postero. inalienabilitate. 2005. Noul dicţionar de neologisme. că antonimia este un fenomen activ şi benefic în limba contemporană: împrumuturile recente îşi caută cu necesitate opusele şi.). mono.şi micro-. inadmisibilitate. Micul dicţionar academic (redactori responsabili: 24 Vezi Cristian Moroianu. comparativ cu formule sau sintagme mai elaborate. -andrie şi -ginie. Româna rămâne în continuare. ediţia a II-a (sub conducerea acad. prin mijloacele interne ale limbii. VIII. Dicţionarul explicativ al limbii române.şi claustro-. imputrescibilitate. 28 – 32. însă. vol. prin acest dicţionar.parţiale24. bine structurată şi sistematică. 1996.şi neo-. cum informaţiile de ordin etimologic sunt importante pentru diferenţierea cuvintelor polisemantice de omonimele reale etc. există în mod virtual în mintea vorbitorilor şi se actualizează firesc. antero. Consultarea textelor existente pe Internet.şi sinistro-. VII. imprescriptibilitate. p. incognoscibilitate. eficiente şi economice. oglindă corectă a relaţiei dintre utilizatori şi propria limbă la momentul actual. improductivitate. homeo. I. inadaptabilitate. incomensurabilitate. angelo. -chineză şi –stază. necro. cele mai multe cu caracter internaţional (vezi morfemele andro. pe lângă mulţimea dicţionarelor de gen (numai în anul 2002 au apărut cel puţin zece. egoşi alter-. incomprehensibilitate etc.şi pluri-. incombustibilitate. dacă acestea din urmă nu au pătruns deja tot din surse externe. pe baza analogiei.).şi bio-. 1997 (care a constituit principala sursă în ceea ce priveşte termenii şi sensurile lor). Am încercat să demonstrez. Ele au. Lucreţia Mareş). Bucureşti. noi sau ediţii revizuite şi îmbunătăţite) următoarele surse: Florin Marcu.şi gineco-. Editura Academiei Române. o limbă de tip derivativ. avantajul unei totale transparenţe formale şi semantice şi al unui grad de motivare atât de dorit de către utilizatori. Paronimia etimologică în limba română. Unele dublete antonimice pot părea complicate (mai ales substantivele abstracte în -itate provenite de la adjective în -bil. L. -fug şi -pet. dextro.

Editura Academiei. texte remanié et amplifié sous la direction de Josette Rey-Debove et Alain Rey. Paris.corriere. de Mioara Avram şi colab. Bucureşti. p. Bucureşti. nr. 2007. 1 – 2. anexele 1 – 6 (p. 139 – 300). Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 1962. Editura Ştiinţifică. Dicţionarul invers. Il Sabatini Coletti. Bucureşti. Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich. Le Grand Robert de la langue française. 1957. Merriam – Webster OnLine (http://www. Graur şi Mioara Avram. Pentru etimoanele străine. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française.com). Nicolae Andrei. nr. LVI. de Fulvia Ciobanu şi Finuţa Hasan.. 2005. Dudenverlag. Dicţionar etimologic de termeni ştiinţifici (Elemente de compunere greco-latine). 9. La composante psycholinguistique de l’organisation antonymique du vocabulaire. Dicţionarul ortografic. 2008. Constantin Dominte. Indice de cuvinte şi forme (p. Volumul I. Paris. revăzută şi adăugită (coord. în “Studii şi cercetări lingvistice”. vol. Compunerea. volumul al II-lea.. Bârlea. ediţia on-line (http://dizionari. Formarea cuvintelor în limba română. I – IV. 2001 – 2003. Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti. Autorul Bibliografie Actele Colocviului internaţional Tratamentul neologismelor în limba română în mileniul III. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. N. 2. 21 . Editura Fundaţiei România de Mâine. 2005. Editura Univers Enciclopedic. Marius Sala şi Ion Dănăilă). Bucureşti. în “Studii şi cercetări lingvistice”. Bucureşti. LVIII. Negaţia în limba română. Editura Academiei. 2003. 271 – 279. ediţia a II-a. Ursu. 23 – 24 septembrie 2004. Prefixele. 2008. entièrement revue et enrichie par Alain Rey. Bucureşti. 209 – 243).it). Das Fremdwörterbuch. Petre Gheorghe. Dizionario della lingua italiana. Bucureşti. deuxième édition. 1978. Institutul de Lingvistică din Bucureşti. Redactori responsabili: Al. Editura Academiei. 1970. aktualisierte Auflage.merriam-webster. 1992 (reimprimat în 2006).acad. Univers Enciclopedic. am consultat: Le nouveau Petit Robert.A. Ioana Vintilă – Rădulescu). Dictionnaires Le Robert. Bucureşti. 2007. ortoepic şi morfologic al limbii române. 1987.

XX. Maria. Theodor. coord. 2001 (s. Prefixul negativ in-. Lexicul. Graur şi Mioara Avram. Bucureşti. 120 – 143. p. 2004. 9 – 16. p. Bucureşti. Bidu-Vrănceanu. Editura Academiei. 1972. Editura Academiei. în Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română (SMFC). Florica.. 10 – 29. Redactor responsabil: Mioara Avram. I – II. Theodor. I.v. Antonimia. Redactori responsabili: Al. I – II. Editura Facla.. 3 – 10 (partea a II-a). Antonimia. Cristian. 1997. Hristea. în Probleme de lingvistică generală. Theodor. p. Dimitrescu. 137 – 141. 25-26 noiembrie 2004. Tipuri de calc în limba română. “Limba română – structură şi funcţionare”. Bucă. 1977. 105 – 117. în “Limbă şi literatură”. A. 3 – 17. Călăraşu. Antonimia. p. 1. Hristea. în “Convorbiri didactice”. Moroianu. Antonimele: încercare de definire şi de clasificare. în vol. 23 – 35.. Pană-Dindelegan. p. Editura Universităţii din Bucureşti. 1976 (cap. Substantivele feminine. 39 – 53.. XLII. Redactori responsabili: Ion Coteanu şi Lucia Wald. autor: Narcisa Forăscu). al IV-lea. Narcisa. p. vol. p. nr. p. Mancaş. Cristian. în “Limba română”. Hristea.. p. Limba română contemporană. p. Theodor. p. 2005 (cap. în “Limbă şi literatură”. Ficşinescu. Theodor. Editura Nemira. vol. Forăscu. 2005. A. A. 144 – 195. vol. p. 10 – 16 (partea I) şi nr. 5. Antonimia. Dicţionar de ştiinţe ale limbii. nr. Tipuri de neologisme în limba română. Bucureşti.. autor: Narcisa Forăscu). Ediţie revizuită şi adăugită. Timişoara. Editura Universităţii din Bucureşti. N. Evseev. Probleme de semasiologie. în vol. Observaţii asupra lui mini-. Forăscu. autor Angela Bidu-Vrănceanu). 3 – 14. 1985 (cap. vol. N. 1971. 26. Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române (coordonator: Gabriela Pană Dindelegan). Florica. Ionescu-Ruxăndoiu. sursă de expresivitate. Etimologia multiplă internă. Moroianu. în “Limba română”. Contribuţii la studiul etimologic al neologismelor româneşti. Editura Academiei. M. Bidu-Vrânceanu. Paronimia etimologică în limba română. L. 1973. 729-739.. Editura Humanitas Educaţional. nr.. O abordare etimologică a substantivizării adjectivului. Editura Didactică şi Pedagogică. Hristea. Iliescu.Bidu-Vrănceanu. 1967. în Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română (SMFC). Bucureşti.. VII. 1997. XXII. Vocabularul. autor: Marin Bucă). antonime şi antonimie. p. Actele celui de-al 4-lea Colocviu al Catedrei de limba română. Coteanu. 2005. p. G. 1997. M.. Forăscu. p.. C.. L. III – IV. Bucureşti. al VI-lea. 479 – 488. Bucureşti. 2004. vol. I. vol. 26 – 35. Conceptul de neologism în lingvistica românească. 22 . Limba română contemporană. Hristea. 25. Gabriela Pană Dindelegan. în “Limbă şi literatură”.

în Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română (SMFC). cap. Enciclopedia limbii române.). Stanciu-Istrate. 154 – 158. antonimice. 1940. 2001 (s. p. Un prefixoid “la modă”: MEGA-. 1978. în vol. Editura All Internaţional. autor Laura Vasiliu şi antonimie. Univers Enciclopedic. Redactori responsabili: Al. Bucureşti. influenţe. Sextil. Bucureşti. al II-lea (2003). Gabriela (coord.v. Études de linguistique roumaine. Au sujet des néologismes. vol. 1978. Privire generală. Editura Academiei. 23 . Zafiu. Editura Universităţii din Bucureşti.Niculescu. autor Aurora Peţan). Seche. p. 2006. Antonimele în sistemul lexical (cu exemple din limba latină). Editura Facla. p. Wald. Contribuţii socioculturale. Sistemele limbii (redactori responsabili: Ion Coteanu şi Lucia Wald).. Editura Universităţii din Bucureşti. Bucureşti.). traduites du roumain à l’occasion du soixantième anniversaire de l’auteur. Limba română. 1977. Vocabularul românesc contemporan – schiţă de sistem. 364 – 415. p. Rodica. Lucia. 1969. VII. Stoichiţoiu-Ichim. Cluj – Bucureşti. Editura Academiei. Individualitatea limbii române între limbile romanice. prefixe. 2006. al V-lea. p. Timişoara. 1937. Marius (coord. p. Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Editura Universităţii din Bucureşti. I. 205 – 221. Pană-Dindelegan. Adriana. Vocabularul limbii române actuale: dinamică. Puşcariu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Sârbu. Creativitate lexicală în româna actuală. şi Evseev. creativitate. 2001. 75 – 84. Imprimeria Naţională. Bucureşti. Puşcariu. Antonimia lexicală în limba română. 7 – 36. Stoichiţoiu-Ichim. Adriana. vol. Timişoara. în vol. Bucureşti. I. Calcul lingvistic în limba română (cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea). 406 – 428. Sextil. V. 71 – 81. 2001. Bucureşti. Bucureşti. II. 95 – 118. Editura Facla. Şerban. Editura pentru literatură şi artă “Regele Carol II”. p. I (2002) şi vol. Alexandru. 53 – 117. Elementul de compunere mini-. Luiza. Maria. Editura Academiei Române. Influenţe culturale.. Graur şi Mioara Avram. Richard. p. cap. Diversitate stilistică în româna actuală. Sala. 1970.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->