200 REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT

1

2

200
REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT
Culese de Hegyi Árpád - Gedeon
preparate cu blenderul Soia-lakt

Editura MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL Arad, 2006

3

C-tin Brâncuºi nr. VALENTIN NÃDêAN Tipãrit la S.251626 e-mail: mmi@rdslink. 87. cod 310389 Tel.R.Editare ºi copertã: MIHAELA AMBRO Termenii care aparþin medicinei au fost verificaþi de dr.ro ISBN (10) 973-7650-33-6 ISBN (13) 978-973-7650-33-7 4 .L. MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL S. Arad./Fax: 0257 .C. Str.

Partea I 5 .

100g (1pahar) Vi se oferã o garanþie de 12 luni de la data vânzãrii în cazul problemelor tehnice de funcþionare rezultate din fabricarea defectuoasã a acestuia. 2 pahare. Prinicipalele specificaþii ale aparatului Soia-lakt .capacitatea de boabe de soia uscate . nuci. exploatare. fãrã ingrediente adãugate. nãut. ovãz. conectaþi la prizã ºi apãsaþi butonul “steeped bean”. • Puneþi boabe de soia înmuiate în filtru. ulei canola ºi conservanþi. alune. Acoperiþi aparatul. intrarea apei la motor.capacitatea de boabe înmuiate 150g .puterea de încãlzire 700w . Laptele de soia cumpãrat din comerþ conþine aditivi ca stabilizatori. Cu aparatele noastre de soia se poate face mâncare de soia proaspãtã.603s . precum ºi alte plante tari/uscate care necesitã fierbere ºi mãcinare. ºi fructe scorþoase migdal. Mod de utilizare • Dupã ce s-a asamblat filtrul cu unitatea principalã. Atenþie! Partea de sus a aparatului (motorul) se monteazã cu ciocul spre mânerul vasului.(2 pahare) .A. Nu include erori de exploatare a aparatului (ex. este un aparat cu care se poate obþine lapte din cereale ºi leguminoase: soia.volumul de apã 1100-1300 ml . Când auziþi 6 . orez negru. spargeri din cauza ºocurilor.energia electrica de funcþionare 220v-50hz .PROSPECT Aparatul electric “Soia-lakt”. dupã dorinþã.puterea motorului 250w . orz. ºi totodatã pot da un gust plãcut.numele modelului KB . cocos. Vezi carnetul de garanþie. puneþi întregul set în picioare vertical. BLENDERUL SOIA-LAKT Recomandare . conectare suprasolicitatã la curent electric dupã terminarea procesului de preparare). folosinþe industriale. Deasupra mânderului se aflã un mic cocoºel de plastic care se potriveºte suub ciocul pãrþii de sus unde acþioneazã un întrerupãtor de siguranþã (la ridicarea motorului din apã acesta întrerupe curentul de la termoplonjon pentru ca sã nu se ardã). sau combinaþii ale acestora. umplând vasul cu apã.

) de boabe de soia uscate.) Motorul va face încã câteva rotiri înainte ca aparatul sã reîncãlzeascã apa. • Capacitatea de boabe de soia înmuiate nu trebuie sã depãºeascã 150g. senzorul). (Timpul depinde de felul apei pe care o folosiþi. Când procesarea laptelui este gata va cânta o melodie. în caz contrar sistemul electric va fi afectat sau distrus. • Apa trebuie sã intre în spaþiul de prelucrare a laptelui. Dupã aceea apa va fi încãlzitã la 80°C în aproximativ 12-20 minute. • Nu înmuiaþi boabele mai mult de 16 ore. numitã okara/brânzã din care puteþi pregãti diferite reþete culinare. unitatea centralã începe sã lucreze. Motorul face câteva rotiri înainte ca aparatul sã înceapã din nou sã încãlzeascã apa. • Laptele poate fi consumat imediat. Când în vas nu este destulã apã sau deloc se va auzi un beep de avertizare. • Când puneþi apã prea multã existã pericolul sã dea spuma afarã. scoateþi pulpa (okara) fiind resturile de boabe de soia.beep-ul. • Umpleþi cu apã curatã vasul aparatului ºi înmuiaþi conducta de încãlzire câteva minute. Introduceþi filtrul în apã caldã ºi cu periuþa frecaþi bine gãurile acestuia. apãsaþi butonul “dry bean”. dupã care clãtiþi cu apã. • Dacã procesaþi un pahar (8 gr. • Timpul de înmuiere este de aproximativ 5-8 ore vara ºi 8-12 ore 7 . Motorul începe imediat sã macine boabele. Fiþi atenþi la urmãtoarele cazuri • Aparatul are un dispozitiv de siguranþã. Curãþarea aparatului • Scoateþi afarã filtrul prin rotirea sa în sens invers acelor de ceasornic. Aparatul încãlzeºte apa la 80° C în aproximativ 10 minute. Întregul proces dureazã aproximativ 18-25 minute. • În filtru veþi avea pulpa ºi coaja rãmase de la boabele de soia. • La spãlare/curãþare: Nu introduceþi aparatul cu partea electricã (motorul) în apã pentru a nu se umezi în interior! Þineþi sub jet doar partea de jos a aparatului (cuþitul. electrozii. Când laptele de soia este gata pentru procesat se va auzi o melodie. apoi þineþi sub jet de apã. • Folosiþi buretele de spãlat vase (cu partea mai asprã) pentru a îndepãrta resturile de lapte de soia închegate pe conducta de încãlzire. spãlaþi vasul ºi elementele aparatului ºi curãþaþi cu o perie filtrul.

Timpul de înmuiere nu este suficient 2. temperaturã. Toate aceste procese de curãþare sunt necesare pentru a obþine un lapte gustos ºi de ca litate! • Tineþi aparatul în locuri uscate ºi bine aerisite! Probleme de utilizare. Laptele de soia închegat nu a fost îndepãrtat de pe filtru 3. Voltajul are frecvent variaþii de valoare Soluþii: Verificaþi sursa de alimentare • Boabele de soia nu sunt mãcinate Cauze: 1. boabele de soia nu vor fi zdobite corect la urmãtoarea folosire a aparatului. ºi spumarea apei.Verificaþi dacã aparatul este conectat corect la sursa de alimentare 2. Asiguraþi-vã cã nu a rãmas nici un fel de reziduri de boabe de la folosirea anterioarã. În caz contrar va rezulta mai puþin lapte sau nu vor putea fi sfãrâmate boabele. electricitate ºi tipul de boabe de soia. Prea multe sau prea puþine boabe de soia 8 . Voltajul este prea slab 2.iarna. • Dacã simþiþi cã laptele nu este destul de dulce sau de fin puneþi filtrul în unitatea principalã ºi apãsaþi butonul “heating”. • Volumul de apã trebuie neapãrat sã fie între 1300-1500 ml (vezi tipul aparatului). • Durata procesului diferã în funcþie de mediul înconjurãtor. Dacã nu este îndepãrtat laptele închegat. În decurs de 3 secunde va reporni automat procesul de fierbere la prepararea laptelui. • Filtrul trebuie curãþat sau înmuiat dupã fiecare folosire a aparatului. Verificaþi dacã butonul este apãsat corect Soluþii: Conectaþi aparatul la sursa de alimentare ºi apãsaþi butonul “start” • Unitatea centralã nu încãlzeºte Cauze: 1. cauze ºi soluþii ale acestora • Nu funcþioneazã dupã ce apãsaþi butonul “start” Cauze: 1.

Verificaþi sursa de alimentare B. prin anii 1700. Este ceva îndesat în Capul Împotriva Curgerii 2. Curãþaþi bine filtrul 3. Chinezii o cunosc din timpuri strãvechi. sau carnea pãmântului. reprezintã alimentul de bazã al populaþiei precum în Europa acesta este pâinea ºi carnea. DESPRE PLANTA LEGUMINOASÃ SOIA Istoria ºi cariera boabelor minune Soia este o plantã cu o istorie veche. a devenit una din cele mai cultivate plante de pe glob. Curãþaþi Capul Împotriva Curgerii 2. vorbind despre soia ca despre carnea fãrã oase. Folosirea ei însã a început abia dupã câteva sute de ani. care iubeºte asemãnãrile ºi asocierile. se gãsea deja aceastã plantã deosebitã. în grãdinile botanice mai importante din Europa. Mai înmuiaþi boabele timp mai îndelungat 2. Puneþi cantitatea corespunzãtoare de boabe de soia • Aparatul aruncã spuma afarã (inundã) Cauze: 1. În egalã mãsurã au promovat ºi japonezii aceastã plantã. grâu. Este menþionatã în scrieri vechi câteva mii de ani. În concluzie. Voltajul este prea mare Soluþii: 1. la începutul secolului XVIII. soia era consideratã una dintre cele cinci culturi sacre (alãturi de orez. fiind privitã ca o curiozitate. dar care este utilizatã de puþin timp. a creat ºi expresii speciale pentru definirea plantei. iar nemþii atribuie aducerea plantei în þara lor unui botanist. iar mai târziu ºi în þãrile vest europene. În China anticã. 9 .Soluþii: 1. ºi este posibil ca la ei sã-ºi fi gãsit locul în alimentaþia zilnicã chiar mai devreme. împreunã cu orezul. În aceastã zonã a lumii soia. Din Marea Britanie s-a extins obiceiul de a o întrebuinþa în domeniu alimentar. orz ºi mei). fiind catalogatã ca plantã sãlbaticã. La sfârºitul secolului al XX-lea. Limba japonezã. Englezii spun cã un cãlãtor a adus boabele minune la sfârºitul secolului al XVII-lea.

energia solarã. Acest lucru a dus la descoperirea boabelor de soia ca aliment. paiele ºi chiar la frunzele plantei de soia. asemenea celor ale fasolei. SUA este cel mai mare producãtor de soia. cât dezvoltarea boabelor de soia. Aceasta se constatã privind. aparþinând familiei leguminoaselor. specia având aproximativ 1500 de soiuri. Unele soiuri cresc. scundã sau înaltã. De menþionat cã la început era utilizatã pentru uleiul pe care îl conþine. Este o plantã de varã. Totodatã fãina derivatã ca borhot servea de furaje pentru animale. coaja seminþei de soia. soia este consideratã un aliment de bazã. dar expunerea îndelungatã la soare îi este dãunãtoare. Datoritã conþinutului mare de proteine. Argentina ºi Japonia. ovalã. Floarea este de culoare alb liliachiu. rotundã. în mod benefic. minerale 2. condiþii meteorologice. maro. 100 de grame de soia conþin: proteine 34-35%. neagrã. În acest sens s-au dezvoltat foarte multe fabrici de presat ulei. anumite soiuri se preteazã anumitor preparate culinare. Astfel continentul european nu este tocmai potrivit pentru cultivarea plantei de soia. nu atât dezvoltarea plantei în întregul ei. zilele de varã cu soare arzãtor nefiind ideale pentru ea. sunt în pãstãi. importatorii nereuºind sã þinã pas cu cerinþa. Este galbenã. fiind urmatã de Brazilia. Soia este o plantã care poate folosi. Denumirea de „soia”. mare. Modul de folosire este determinat de aceste soiuri. cererea lor pe piaþã a crescut foarte mult. Boabele. fiind cãutate mai ales seminþele care aveau un grad ridicat de ulei. verde. ci ºi la pãsatul din boabe de soia. cu precãdere pentru persoanele care au adoptat un regim alimentar vegetarian. Componenþa acesteia diferã în funcþie de zonã. mãruntã. cu un procentaj de 65% din producþia globului.În Europa ºi America soia a fost adoptatã pe scarã largã abia prin anii ‘60. Procentul de grãsime la soia crudã este de 10 . ajungând la înãlþimea de doi metri. este una genericã.1%. Creºte în acelaºi tip de pãmânt ca ºi porumbul. Dupã ce boabele de soia au ajuns sã fie cunoscute. glucide 33%. anotimp. Soia se aseamãnã cu fasolea tufoasã (scundã). Rareori se gãsesc mai mult de trei boabe într-o pãstaie. grãsimi 25%. roºie. toate acestea devenind parte din preferinþele culinare ale consumatorilor. iar aici nu ne referim doar la uleiul de soia. Astãzi utilizarea acestei plante s-a extins foarte mult. ea fiind uºor de prelucrat. China.

Soia ºi preparatele din soia trebuie folosite ca alimentaþie de bazã fiind o alternativã la alimentele tradiþionale din bucãtãria noastrã. componentele ei putând fi valorificate ºi în alte domenii de activitate. la fabricarea vinului. Aceastã decizie nu este bunã nici din punct de vedere economic ºi nici din punct de vedere al sãnãtãþii. fructe ºi cereale. pãsatul de soia. Soia ºi derivatele ei se folosesc de asemenea în industria chimicã. Urmãtoarele produse alimentare conþin derivate din soia: alimentele calorice pentru copii. ºi la 3% la boabele crude ºi uscate. 11 . etc. tot mai mult prezentã în magazine. erau o adevãratã delicatesã. vopselelor.drojdia. Din fericire. linoleumului. care a devenit un fel de simbol al tristei dictaturi.20% iar cel de apã de 8-9%. industria hârtiei ºi industria textilã. Din acest motiv multã vreme concetãþenii noºtri au respins acest aliment. soia a fost consideratã de cãtre români ca fiind ceva negativ. ajungând astfel sã folosim doar soia ºi preparate din soia. lecitina. Programul de analizã nutriþionalã aratã cã procentul de substanþe minerale se ridicã la cel mult 2. fãina de soia. uleiul de soia. Datoritã acestei realitaþi predecembriste. La noi în þarã. prelucrate în forme foarte diversificate. pentru cã soia este relativ ieftinã ºi totodatã are un grad ridicat de proteine. cu multe zarzavaturi. în ultimii ani. Aceasta în timp ce în Statele Unite ºi în Occident. printre care sã-ºi gãseascã loc ºi folosirea boabelor de soia într-o anumitã proporþie. aceasta veritabilã modã a produselor de soia a pãtruns ºi la noi în þarã fiind. Soia nu este folositã exclusiv în alimentaþie. produsele de panificaþie.1% la boabele fierte ºi uscate. produsele cu soia. soia a devenit cunoscutã în anii ‘80. devenind cel mai cãutat aliment în supermarket-uri. stopului de spumã. ªi mai ales în perioadele de post. De aceea se recomandã o alimentaþie variatã ºi cât mai diversificatã. Putem spune cã am descoperit alimentul secolului XXI. supele din conserve. care s-au dovedit a fi nefondate ºi neadevãrate. în restaurantele asiatice sau în cele cu profil naturist. Nu trebuie sã înlocuim toate alimentele. a materiei de ferment . din soia furajerã prost prelucratã ºi din aditivi chimici s-a alcãtuit celebrul „salam cu soia”. O alimentaþie unilateralã nu conduce la o dezvoltare sãnãtoasã ºi echilibratã. când din resturi de carne. nãscându-se chiar adevãrate “legende“ despre “presupusele” sale efecte negative. Soia este o plantã cu totul deosebitã.

Informaþii despre soiurile boabelor de soia Bucãtãria asiaticã are cea mai îndelungatã tradiþie în folosirea plantei ºi a boabelor de soia. Pentru a pregãti ºi consuma diferitele preparate de soia este necesarã atât cunoaºterea soiurilor, cât ºi a avantajelor ºi dezavantajelor diferitelor moduri de preparare. Galben Este soiul cel mai cunoscut ºi cel mai frecvent folosit. Din el se realizeazã uleiul de soia, pateul de soia, „pulpa de soia”, (okara) de soia, brânza (Tofu) de soia, laptele de soia, fãina de soia. Are un nivel ridicat de grãsime (aprox 18-20%), însã e lipsit de colesterol. În stare crudã nu e comestibilã – ca orice alt soi de „leguminoase” – substanþa otrãvitoare pe care o conþine este antitripsina. Prin fierbere sau prin alte tratamente termice aceastã substanþã otrãvitoare este distrusã. Poate fi folosit ºi ca aliment de bazã, având un gust asemãnãtor produselor din carne. Boabe mungo Se numeºte ºi mung, sau bob verde de soia. Acesta se foloseºte ca sãmânþã pentru semãnat. Este o plantã nepretenþioasã, neavând nevoie de foarte multã îngrijire de specialitate. Odatã semãnatã, creºte spontan ºi continuu. Boabe azuchi În Japonia se numeºte diamant roºu. Acesta este bobul de soia de culoare roºie care este destul de gingaº ºi se cultivã destul de greu. Chiar ºi în þara de origine se cultivã mai rar. Este preferat nu atât datoritã gustului, cât datoritã culorii. Cu ajutorul lui se dã culoare ºi gust dulciurilor. La fierbere se înmoaie mai repede decât soia galbenã. Are un gust deosebit ºi, de asemenea, are proprietãþi benefice în special în ceea ce priveºte tratarea problemelor de rinichi. Este foarte scump, dar este de ajuns ºi în cantitãþi mici. Fãina de soia Seamãnã cu fãina de grâu, dar întrebuinþarea ei este diferitã de cea a celorlalte cereale. Deoarece are o capacitate mai mare de absorbþie a

12

umezelii, necesitã mai multã apã decât fãina de grâu. Se obþine din bobul galben de soia, fiind prima datã extras din acesta gustul amãrui, coaja ºi antitripsina. Deoarece fãina nu conþine antitripsinã, ea poate fi folositã pentru prepararea unor alimente. Cunoaºtem trei feluri de fãinã: a. fãina integralã sau „fãinã complexã”, din care nu s-a extras grãsimea, adicã uleiul; b. fãina degresatã, din care s-a îndepãrtat uleiul; c. fãina amelioratã prin adaos de lecitinã. Fãina complexã se proceseazã prin prãjire ºi astfel se anuleazã efectul antitripsinei din soia. În urma prãjirii se schimbã gustul ºi drept urmare este folositã cu precãdere la preparate dulci. Recomandãm folosirea fãinei degresate, deoarece din ea este extras gustul amãrui, ºi este mai finã decât fãina de soia integralã. Se obþine foarte simplu, prin mãcinarea boabelor de soia uscate. Combinatã (în proporþie de 5-15%) cu fãina de grâu, este folositã pentru obþinerea unei pâini ºi a unor produse de patiserie extrem de gustoase. De asemenea, din fãina de soia se preparã produse de panificaþie pentru diabetici, întrucât este mult mai sãracã în zaharuri decât grâul sau alte cereale. Laptele de soia Se preparã prin înmuierea prealabilã a boabelor de soia galbenã în cca. 4-8 ore, dupã care se macinã si se fierbe. Se gãseºte ºi în comerþ la pahar îmbuteliat ºi la litru. În cazul în care este preparat cu blenderul Soia-lakt trebuie aromatizat, pãstrând totuºi gustul specific de soia. Gustul specific de soia poate fi îndepãrtat prin opãrirea boabelor, dupã timpul de înmuiere în apã, (6 ore) dupã care se foloseºte la pregãtirea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt. Sunt persoane cãrora le place acest gust specific de soia. Laptele de soia din magazine nu are acest gust specific, fiind preparat din prafuri. Pe lângã folosirea sa la prepararea diferitelor reþete, este potrivit ºi pentru diverse cure. Este recomandat în special mamelor care alãpteazã, deoarece ajutã la abundenþa laptelui ºi atât pielea mamei cât ºi a copilului devin foarte frumoase. Se produce pe scarã industrialã ºi în România ºi se gãseºte în prezent în supermarket-uri ºi în magazinele naturiste, fiind un excelent substitut pentru laptele de vacã. Cu excepþia sugarilor, pentru care laptele

13

matern este fãr îndoialã cel mai bun, este indicat tuturor categoriilor de vârstã, fiind un produs bogat în zaharuri uºor asimilabile, în grãsimi ºi aminoacizi esenþiali. Granule de soia sau carne vegetarianã În SUA se fabricã din melasã - masã fibroasã rãmasã în urma presãrii uleiului. Prin eliminarea proteinei, soia rãmâne fibroasã, tare, foarte asemãnãtoare cu carnea, chiar ºi gustul fiind puþin asemãnãtor acesteia. (În multe locuri este numitã carne de soia.) Este aproape în totalitate lipsitã de grãsime, dar din cauzã cã produsul finit se obþine printr-un procedeu realizat în laborator, adepþii alimentaþiei naturiste nu o considerã un produs naturist veritabil. Existã ºi o metodã de preparare a acesteia în gospodãrie („Granule din gluten sau fãinã de soia”). Preparatã poate satisface chiar ºi cele mai rafinate gusturi. Este foarte utilã datoritã multiplelor ei întrebuinþãri, datoritã faptului cã poate fi depozitatã uºor ºi, de asemenea, pentru cã nu are un nivel ridicat de grãsimi, fiind uºor digerabilã. Când este fabricatã fãrã utilizarea unor proceduri chimice - prin presare - îºi pãstreazã aproape în totalitate proprietãþile, fiind astfel un aliment naturist de bazã. Se gãseºte în comerþ sub formã de granule, ºniþele, sau cuburi. Ulei de soia Dintre toate produsele din soia uleiul este cel mai cunoscut. Se opþine prin presare ºi este foarte potrivit pentru degresare. Marele sãu avantaj este cã, fiind foarte sãþios, ne fereºte de tentaþia de a consuma cantitãþi prea mari. Este indispensabil unei alimentaþii sãnãtoase. Este utilizat în producerea mai multor preparate, este elementul de bazã din care se confecþioneazã margarina de masã, este folosit în industria panificaþiei ºi a cofetãriei. Conþine 60% acizi graºi, în primul rând acizi linoleici. Are un gust foarte bun, ºi este uºor digerabil. Poate fi folosit la salate, produse de panificaþie, dulcuri, etc. Uleiul de soia conþine elemente similare cu cele din untura de peºte: lecitina, vitamine din grupa B si E, macro- ºi microelemente. Lecitina este o fosfolipidã care joacã un rol extrem de important în schimbul de grãsimi ºi de colesterol, are acþiune lipotropã, reduce acumularea grãsimilor în ficat, facilitând arderea lor.

14

pe numele sãu Zhu Yuanzhang. în cazul lui Miºo alb. Mai târziu. Thailanda. Dupã aceastã perioadã primeºte gustul final. Dupã 15 . în China. o istorie de peste 2100 de ani. Obtinerea lui este în extremul Orient o adevãratã artã. el a fost nevoit sã lucreze la un mic restaurant din localitatea Fong Yang. Vietnam) reþete milenare.Sos de soia Se pregãteºte prin procesare industrialã ºi este folosit la aromatizãri ºi ca aliment pe lângã produse de bazã. pentru a-i potoli foamea. morþi de obosealã. denumitã ºi tofu. sã înceteze lupta timp de trei zile ºi sã cearã populaþiei cetãþii sã prepare brânzã de soia pentru armatã. Este gustoasã ºi are un grad foarte ridicat de proteine. negru. Un bucãtar pe nume Huang îi dãdea din milã o farfurie de brânzã de soia. Conþine: 20% proteine. el a cerut bucãtarului imperial sã-i prepare o mâncare din brânzã de soia la fiecare ospãþ. Subofiþerul Dongjun i-a sugerat generalului Jiawei sã se închidã porþile cetãþii. spre a nu uita sãrãcia din copilãrie. China. înscriind brânza de soia în catalogul reþetelor culinare ale palatului imperial. De exemplu. Comandanþii ºi soldaþii erau într-o stare jalnicã. O altã poveste spune cã în perioada istoricã a celor trei state combatante (anii 220 . Cremã de soia – Miso Se foloseºte ca aromatizant ºi se potriveºte aproape la orice mâncare.265 e.n. Existã Miºo roºu. în timpul unui rãzboi între statul Zhou ºi statul Wei. familia sa era foarte sãracã. existând în fiecare þarã cu tradiþie în acest sens (Japonia. În timpul copilãriei primului împãrat al dinastiei Ming (anii 12381644 e. Pentru a-ºi câºtiga pâinea de toate zilele. brânza de soia are. Sosurile de soia se folosesc în special ca adaos la orez ori la brânza din soia. Se preparã prin fermentarea soiei mãcinate în combinaþie cu diverse cereale. 10% hidrat de carbon ºi 10% sare.) în volumul “Generalitãþi ºi detalii privind plantele”. Vã redãm douã dintre acestea.n. Brânzã de soia – Tofu (Dou fu) Dupã cum este consemnat de cãtre marele farmacolog Li Shizhen (1518-1593 e.). generalul Jiawei din statul Zhou a suferit o înfrângere ºi sa retras cu armata sa în cetatea Jimen.). Circulã în rândul poporului numeroase poveºti interesante legate de brânza de soia.n. perioada de reacþie este de 2-3 ani. dupã ce Zhu Yuanzhang a urcat pe tron. alb.

ulei de susan ºi praf de gust (Weijing). probleme cardiologice. Se obþine din prelucrarea în continuare a laptelui de soia pânã la coagularea lui. (vezi reþeta de preparat Tofu.trei zile. Este recomandatã de medici în diete. amestecându-se cu sare. dar neconþinând toxinele din carne. cât ºi pe cea americanã sau europeanã. în funcþie de localitate. de aceea se poate combina cu orice fel de preparate. de reþete cu specific diferit. Deci. sos de soia. Pentru copiii în creºtere este foarte benefic. arãtând cã “în reþeta vegetarienilor chinezi. E alimentul ideal pentru cura de slãbire . iar cea de nord reprezintã o materie primã pentru diferite alte preparate culinare. bãtrânii. deoarece ea constituie carnea vegetalã. arhitecturã. marele discipol al lui Sajiamuni. în timpul cãreia a rãsturnat ultima dinastie feudalã chinezã ºi a instituit în China republica. Precizãm cã în China brânza de soia fragedã se numeºte brânza de soia de sud. În legãturã cu brânza de soia ºi derivatele acesteia. Vara poate fi consumatã rece pe când iarna se potriveºte la mâncãrurile calde sau fierbinþi.n. Este saturabilã. iar cea mai puþin fragedã se numeºte brânza de soia de nord. arteriale. este foarte uºor de digerat. traversând oceanul. Se gãseºte ºi în magazine ca produs finit. a mânca brânza de soia este un obicei al întregului popor chinez”. nu are un gust propriu. Se preparã foarte simplu ºi în gospodãrii. neputându-se consuma o cantitate foarte mare.). Poate fi coagulatã cu clorid de calciu. La ora actualã brânza de soia a devenit un aliment mondial ºi se gãseºte atât pe piaþa asiaticã. chiar mii. care a condus revoluþia din 1911. existã sute. Nu e fibroasã ºi conþine o cantitate redusã de glucide (hidrocarbonate). Astfel va creºte nivelul de calciu care este mult mai ridicat decât în laptele de vacã. Jianzheng a pornit din Yangzhou. alãturi de budism. Cea de sud se poate mânca crudã. brânza de soia este nelipsitã. copiii o pot folosi cu încredere. În multe locuri e mult mai apreciatã decât carnea.100 g conþin 85 calorii. a scos în evidenþã valoarea nutritivã a brânzei de soia. Doctorul Sun Yatsen.) Aroma e neutrã. bolnavii. 16 . În Asia brânza de soia esta înlocuitoarea cãrnii. praz tãiat mãrunt. În Asia se foloseºte la ameliorarea multor boli ca: diabet. având funcþiile cãrnii. A ajuns în Japonia ducând cu el. armata statului Zhou ºi-a refãcut capacitatea fizicã ºi a obþinut apoi o mare victorie împotriva armatei statului Wei. În timpul dinastiei Tang (anii 618-907 e. ºi metoda de preparare a brânzei de soia. deoarece întãreºte sistemul osos ºi dantura. sculpturã ºi medicina tradiþionalã chinezeascã.

precum lizina. la boli cãrora medicina modernã nu le-a dat de capãt. Cercetãrile care au fost fãcute pânã în prezent au scos în evidenþã faptul cã pe lângã o bogatã colecþie de vitamine ºi minerale pe care le conþine. Rãmâne în filtrul blenderului Soialakt.. ce conferã o anumitã protecþie. ajutã ºi la construirea proteinelor în corp. împiedicã mutaþiile celulelor normale în celule canceroase. Pornind de la aceste date. îmbogãþesc 17 . În urma pregãtirii laptelui de soia se obþine ca un produs secundar.) Aminoacizii care se aflã în proteinele din soia.. soia are în plus niºte substanþe speciale. accidentul vascular etc. C. sportivilor. • Preparatele din soia pot fi folosite ca sursã de proteine în cura vegetarianã. însemnând „mult stimatã coajã”. pentru a vedea care este secretul acestei plante. vegetarienilor.Pulpa de soia – Okara Este alimentul din soia cu nivelul cel mai scãzut de calorii putând fi folosit ca element de bazã la foarte multe reþete. cercetãtorii din întreaga lume au început studii aprofundate. Sunt ideale pentru cei care doresc sã-ºi menþinã greutatea corporalã constantã. ateroscleroza. ajutã la limitarea cantitãþii de alimente consumate. în mare mãsurã. (La fel de eficient pot fi absorbite ca cele din lapte de vacã. CALITÃÞILE NUTRIÞIONALE ªI AVANTAJELE CONSUMULUI DE SOIA • Produsele de soia care sunt sãrace în calorii sunt utile pentru pãstrarea sau reducerea greutãþii corporale. numite izoflavone. Soia mai are însã o calitate: ea poate fi transformatã într-o veritabilã carte de bucate . • “Carnea” de soia protejeazã vasele de sânge în timp ce grãsimile din carne sunt un inamic redutabil al acestora. regenerarea pielii ºi creºtere. adepþilor alimentaþiei naturiste. asigurã permeabilitatea ºi flexibilitatea vaselor de sânge. sau din carnea de pasãre. Atenþia deosebitã care a fost acordatã acestei leguminoase provine din faptul cã s-a observat statistic cã anumite populaþii asiatice care o consumã din belºug. senilitatea. Numele provine din japonezã. celor care urmãresc o viaþã sãnãtoasã. deoarece conþin necesarul de aminoacizi pentru întreþinerea normalã a metabolismului. Soia conþine cei 10 aminoacizi care sunt necesari pentru componenþa proteinei. care mãresc imunitatea. iar acele produse care sunt sãþioase. se confruntã într-o mãsurã mult mai micã cu boli cum ar fi cancerul. Astfel.

acest efect se datoreazã unor compuºi numiþi izoflavone. existã alte studii epidemiologice care susþin. de asemenea previn bolile de inimã. • Conþine numeroase substanþe care pot proteja organismul împotriva cancerului. Pentru fragilitate vascularã se recomandã consumul zilnic de alimente pe bazã de soia cât mai puþin procesatã. pentru diabetici. (Decesurile din cauza inimii sunt frecvente la diabetici). fier ºi seleniu. colon. Noile studii au arãtat cã.proteinele din cereale ºi împreunã au un efect mai eficient decât cele de origine animalã. uter. fiind de ajutor ºi în ischemia cardiacã. frecvenþa bolilor cardio-vasculare este scãzutã. Boabele de soia au un nivel scãzut de glucide ºi nu conþin colesterol. ºi a unor compuºi înrudiþi. Studiile epidemiologice fãcute în Asia aratã cã atât cancerul de sân cât ºi cel de prostatã sunt mai rare în aceastã parte a globului ºi acest lucru s-ar datora tocmai consumului crescut de soia. magneziu. a tensiunii ºi la prevenirea formarii arterosclerozei. Studiile observaþionale fãcute pe adventiºtii de ziua a ºaptea din California sugereazã de asemenea o legãturã favorabilã între consumul de leguminoase (inclusiv soia) ºi scãderea riscului de cancer de sân ºi prostatã. Preparatele din soia reduc riscul cancerului de sân în procent de 60% dacã sunt consumate încã din copilãrie. în tratarea sechelelor dupã accidente vasculare. medicii recomandau diabeticilor insulino-dependenþi sã consume cât mai multã carne. sunt benefice în perioada de menopauzã ºi încetinesc/reduc pierderea de calciu. În þãrile în care produsele din soia fac parte în mod regulat din meniu. un posibil efect protector al fitoestrogenilor faþã de cancerul de sân. Diabetul este o boalã de nutriþie ºi regimul alimentar joacã rol mai mult decât de cruþare sau protejare a stomacului sau intestinului. Soia acþioneazã în acest sens la reducerea colesterolului. Mai mult. carnea perturbã grav metabolismul din cauza toxinelor. Despre aceºti compuºi se crede cã inhibã în cancer dezvoltarea a noi vase de sânge. Preparatele din soia sunt foarte potrivite ºi pentru tratamentele dietetice. În urmã cu 20-30 de ani. “înfometând” astfel tumoarea ºi stopând dezvoltarea ei. întrucât aceasta este foarte bogatã în calorii ºi nu conþine hidraþi de carbon. De fapt. Alþi nutrienþi din compoziþia produselor din soia: pe lângã faptul cã reprezintã o sursã de proteine ºi calciu. aceste produse au un aport moderat de zinc. numiþi izoflavonoizi. deºi nu conþine zaharuri. 18 . soia este un adevãrat prieten al sistemului cardiovascular. datele înclinã înspre efectele favorabile. În privinþa consumului de soia ca aliment. spre proprietãþile protectoare.

mai ales laptele ºi fãina. dispar simptome cum ar fi migrena sau crampele asociate menstrelor (când sunt tulburãri specifice debutului de menopauzã: bufeuri. Soluþia: consumaþi carne vegetalã. Conþinutul de calciu este de trei ori mai mic la tofu care a fost coagulat fãrã sãruri de calciu (nigari). Produsele din soia au un conþinut bogat de calciu. • Soia ajutã la prevenirea osteoporozei. carnea agraveazã boala în loc sã o stabilizeze. ajutã la buna funcþionare. nutriþioniºtii recomandã folosirea laptelui de soia ameliorat/fortificat cu calciu. la populaþia baºtinaºã . La femeile care consumã zilnic produse cu soia. Pentru diabetici soia este un adevãrat medicament. În schimb conþine hidrat de carbon. Soia are o acþiune estrogenã. Studii fãcute de medicii americani în statul Hawaii. sunt un excelent ajutor pentru stoparea procesului de pierdere a substanþei osoase. În dereglãri ale ciclului menstrual. hipermenoree .se recomandã consumul zilnic de soia în forme cât mai apropiate de cele naturale. • Produsele din soia fermentate au efecte probiotice cu efect în menþinerea sãnãtãþii intestinelor. demenþa senilã. perioada de sângerare în timpul ciclului menstrual se reduce cu aproximativ 2 zile. 19 . • Boabele de soia conþin o moleculã asemãnãtoare estrogenului care se ataºeazã receptorilor de estrogen º ajutã la echilibrarea hormonalã! Astfel poate contribui la prevenirea sau diminuarea simptomelor menopauzei.adicã al intestinului gros. Acestea. adicã produse cu soia. Produsele de soia. transpiraþii nocturne). pentru cã are foarte puþin amidon. adãugate într-o digestie sãnãtoasã.mare consumatoare de soia. a memoriei ºi a altor funcþii mentale. reduc [riscul de] cancerul de colon . Conþinutul de calciu însã variazã în funcþie de metoda de obþinere a brânzei tofu. au arãtat cã acest aliment protejeazã celulele nervoase. De exemplu. estrogenul fiind hormonul care determinã asimilarea calciului ºi consolidarea oaselor. În cazul celor care înlocuiesc laptele de vacã cu lapte de soia. Experimentele medicale au constatat cã duce la scãderea nivelului de zahãr din sânge ºi creºte capacitatea celulelor de a absorbi glucoza. care sunt foarte bogate în proteine ºi nu au în schimb toxicitatea produselor de origine animalã.Mai mult decât atât. o porþie de tofu contine aproximativ 20% din necesarul zilnic de calciu. • Mâncãrurile din soia sunt gustoase ºi dau o energie specificã ce sporeºte buna dispoziþie ºi stimuleazã regenerarea Alzheimer. Reduc riscul deranjurilor digestive datoritã conþinutului bogat de fibre. Combinând consumul de produse din soia cu o activitate fizicã regulatã puteþi ajuta la prevenirea osteoporozei. la vârste înaintate.

prezintã de asemeni niveluri mult mai ridicate de izoflavonoide (de genul genistein ºi daidzein) în comparaþie cu femeile din alte societãþi industrializate. Asia. reprezintã un alt compus anticancer cheie care poate suprima formarea tumorilor cu 71%. au o incidenþã a cancerului uterin ºi de sân cu pânã la 400% mai redusã decât compatrioatele lor care au emigrat în America sau în Europa ºi care au adoptat dieta de acolo. mãreºte efectul de protecþie împotriva apariþiei ºi dezvoltãrii formelor de cancer. în timp ce produsele mai mult procesate sunt sursa cea mai sãracã! • Preparatele din soia “sunt o alternativã salutatã” pentru oamenii care au o intoleranþã la lactozã sau sunt alergici la laptele tradiþional de origine animalã. Un studiu recent al World Cancer Research Fund. Cele mai bogate surse de izoflavonoide sunt laptele din soia. urmãrind comportamentul celor douã izoflavonoide confirmã cã consumul de soia regulat ºi pe termen lung. unde soia se consumã din belºug. Europa s-a confirmat faptul cã persoanele care consumã 50 gr. d) Cercetãrile Universitãþii Chineze din Hong Kong în colaborare cu Universitatea din Manchester. susþin cã boabele de soia au calitatea de a ne proteja împotriva dezvoltãrii cancerului de prostatã ºi a celui mamar. Soia acþioneazã mai ales contra cancerului la prostatã. de soia pe zi sunt mult mai ferite de cancer. Nivelul izoflavonoidelor din sânge a fost stabilit a fi de 110 ori mai mare în cazul japonezilor cu o incidenþã scãzutã a cancerului de prostatã. iaurtul de soia ºi tofu. c) Adepþii acestei leguminoase. În Japonia. În þãrile asiatice. decât în cazul finlandezilor. numãrul femeilor care suferã de cancer de sân este scãzut. a celui la sân ºi uterin. faþã de 42% în Marea Britanie. susþine cã inhibitorul de proteinazã Bowman-Birk (IBB) din soia. Lecitina din soia are posibile efecte benefice Lecitina este o substanþa naturalã ale crei efecte curative sunt puþin 20 . b) ªcoala de Medicinã din cadrul Universitãþii din Pennsylvania. contra cancerului la colon.• Cercetãri: a) În Statele Unite. afirmã cã fitoestrogenul îmbunãtãþeste calitatea þesutului mamar ºi poate scãdea (cu cca 50%) riscul apariþiei cancerului de sân. Femeile japoneze cu risc redus de dezvoltare al cancerului mamar. doar 4% dintre femei au aceastã afecþiune. unde consumul de soia este cel mai mare. Femeile din Japonia ºi din China.

care ºi-au pierdut apetitul. cât ºi colina contribuie la arderea ºi descompunerea grãsimilor. 21 . Accelereazã tranzitul intestinal ºi previne balonarea. Este un excelent tonic pentru persoanele în vârstã. Consumul de lecitinã timp mai îndelungat poate încetini sau chiar opri dezvoltarea litiazei colesterolice. Reduce în mare mãsurã sau chiar eliminã durerile articulare. etc. de exemplu) se poate consuma mai des decât cea obiºnuitã. Atenþie! În cazul unor dureri articulare deosebit de intense (în dependenþã de schimbãrile atmosferice. Este indispensabilã ºi pentru ameliorarea durerilor articulare ale sportivilor. Inozitolul se gãseºte în proporþie mare în structura creierului. converteºte colesterolul ºi alte lipide în substanþe hidrosolubile. suplimentul de lecitinã stimulând metabolismul neuronului ºi accelerând transmiterea impulsului nervos. Consumul sistematic poate încetini sau chiar opri creºterea ori formarea litiazelor colesterolice din colecist. de fapt fosfatidilcolina ºi fosfatidilinozitolul Colina care intrã în structura membranelor celulare ºi se întâlneºte sub formã combinatã cu diverse vitamine. de altfel 30% din greutatea materiei nervoase este reprezentatã de lecitinã. Principalele sale componente sunt colina ºi inozitolul. Cantitãþile crescute sunt lipsite de orice pericol. apatice. Consumul sistematic de lecitinã permite celor suferinzi de artropatii sã-ºi desfãºoare activitãþile zilnice obiºnuite. Atât inozitolul.cunoscute. Lecitina reduce nivelul sanguin al colesterolului. contribuind astfel la eliminarea lor din organism. contribuie la intensificarea capacitãþii de memorizare ºi are un uºor efect sedativ. Asigurã o culoare sãnãtoasã a pielii ºi combate cãderea pãrului. persoanelor care prezintã probleme de memorie sau cãrora le-a scãzut capacitatea de concentrare. În acest sens este recomandat un consum suplimentar de lecitinã persoanelor ce desfãºoarã intensiv activitãþi intelectuale. În combinaþie cu mierea de albine ajutã la intensificarea funcþiilor cerebrale. previne apariþia diverselor eczeme. Lecitina ajutã persoanelor sensibile la factorii de mediu. necunoscându-se efecte secundare. Sursa cea mai bunã de lecitinã este uleiul de soia sau laptele de soia. Datoritã efectelor sale asupra metabolismului lipidelor este recomandat ºi pentru sportivi. împiedicând depunerea acestora în ficat. persoanelor expuse stresului. Împiedicã formarea plãcilor de aterom de pe pereþii arteriali ºi fortificã musculatura cardiacã. Se cunoaºte de multã vreme rolul lecitinei în activitatea nervoasã.

• Fãina de soia îmbunãtãþeºte pãstrarea produselor de panificaþie. piftele ºi multe altele. îngheþatã. tensiune. colesterol redus. S-a dovedit din punct de vedere ºtiinþific cã modificãrile genetice ale plantei nu au nici un efect negativ. fripturã.Alte întrebuinþãri ºi avantaje ale alimentelor din soia • Din laptele de soia se poate prepara un numãr variat de reþete delicioase. aºa cum susþin anumite grupãri. sarmale. Soluþii pentru deranjuri la consumul de soia E vorba de efecte adverse. ciocolatã. fiind cunoscut faptul cã aceste produse joacã un rol principal în prevenirea unor boli. maionezã. piatrã de rinichi. • Brânza de soia are avantajul cã e lipsitã de gust. budincã. acid uric. probleme arteriale. 22 . • Este un aliment necesar în dieta bolnavilor hepatici. probleme de rinichi. • Pentru diete cu restricþii de sare.) • Laptele de soia poate înlocui ouãle. tulburãri funcþionale cauzate de consumul de soia. kefir. a coacerii. adãugând lapte de soia putem folosi mai puþine ouã. sãnãtoase ºi pe toate gusturile. prãjiturã. (Creme de fructe. riscuri. etc. • Produsele din soia reprezintã o parte importantã din dieta asiaticilor. pâine. a culorii. Existã însã ºi soia modificatã genetic. • Absenþa gustului în cazul uleiului de soia reprezintã un avantaj deoarece permite altor gusturi ºi arome sã se facã simþite. alimentele pe bazã de soia pot fi folosite cu încredere. diverse creme. • Nu în ultimul rând este un aliment mult mai economic ºi mai ieftin decât carnea sau laptele de vacã. drob. supã. putând fi astfel aromatizatã cu orice gust sau aromã. coaja devine mai frumoasã ºi mai coloratã. • Proteina de soia pãstreazã amidonul ºi întãreºte repede alimentele. • Laptele de soia poate fi folosit la înlocuirea totalã a laptelui de vacã. sosuri. iaurt. chiftele. E mai uºor digerabil decât laptele de origine animalã. Albuºul se bate mai uºor folosind lapte de soia. mici. pateu. Este baza idealã pentru uleiuri aromatizate. • Sosul de soia e condimentul ideal pentru cã scoate în evidenþã gustul mâncãrii. salam. cum ar fi spre exemplu: diferite varietãþi de brânzã. reumatism.

Consumul zilnic în cantitate moderatã nu numai cã este lipsit de riscuri. Unele persoane au acest tip de alergie la gluten. Problema se aflã în organismul persoanei în cauzã. colitã.81 gr. boabe de soia preparate cu blenderul Soia-lakt urmãtoarea compoziþie: . Existã riscuri reale.3 gr. etc. Existã o singurã soluþie: sã nu consume produsele care provoacã alergii. Din acest motiv. laptele de soia. stãri de vomã. Excesul de concentrate proteice cauzeazã probleme cu precãdere la sportivii vegetarieni care vor sã-ºi creascã masa muscularã.75 g . putem spune cã soia împreunã cu celelalte alimente proteice în a cãror grupã intrã ºi ea. miso.Glucide: 1. Analiza la 100 ml lapte de soia preparat cu Soia-lakt Programul de analizã indicã pentru 100 gr. ci felului în care reacþioneazã organismul cuiva. carne. febrã. respiraþie dificilã. diaree. c) Se recomandã un consum moderat de soia. FDA ºi Asociaþia Dieteticã Americanã recomandã consumul de soia nu consumul componentelor extrase din soia ºi opteazã pentru produsele mai puþin procesate precum tofu. conform piramidei alimentaþiei.Grãsimi (lipide): 1. Produsele din soia pot fi folosite în zilele de post. dar nu semnificative în ce priveºte. corpul percepe soia ca fiind dãunãtoare ºi produce substanþe pentru a se apãra. tempeh.• Consumul de produse din soia poate cauza ºi reacþii alergice. Intoleranþa la soia poate apãrea dupã 48 de ore de la consumarea ei ºi se poate recunoaºte dupã simptome precum: acnee. lapte. (IMPORTANT) 23 . .Fibre alimentare: 1. În acest caz. corpul neavând timp sã dezvolte anticorpi. Trebuie sã ºtiþi cã alergia nu apare odatã cu prima utilizare a acestor produse.Proteine: 2. eczeme. de exemplu. dar este chiar recomandat din cauza beneficiilor dovedite. De fapt. dermatitã atipicã. .91 gr. trebuie consumatã de 2-3 ori (porþii)/zi. fructe. De remarcat faptul cã frecvenþa cu care apare intoleranþa este relativ micã ºi nu se datoreazã soiei în sine. izoflavonele administrate ca extracte sau suplimenþi concentraþi. ci folosirea lor în cantitãþi prea mari. hipotensiune. • Modalitãþi prin care pot fi eliminate efectele nedorite ale produselor din soia: a) Nu concentratele proteice sunt rele în sine. conjunctivitã. natto prafuri ºi pilule din extract de soia. putându-se servi împreunã cu cereale integrale sau carne slabã. mâncãrimi.

vit B1 ºi B2 sunt similare. Boabele de soia conþin urmãtoarele valori în % Proteine: 36.13 mg B2 = 0./100g Grãsimi vegetale: 20 gr./100g Lecitinã: 2 mg/100g Calorii: 416 Kcal/100g Colesterol: 0 Minerale ºi vitamine: Magneziu: 242 mg/100 g Calciu: 260 mg/100 g Vitamina: E 1.Fier: 0.16 mg Vitamina B2: 0.95 mg/100 g Vitamina: B1 0.08 mg Vitamina A 3 ER + carotenoizi 3ER ER = Echivalenþi retinol Vitamina D: 0 Vitamina B1: 0.17 mg 1 Microgram de Vitamina D.7 mg/100 g 24 .Zinc: 0.1% la boabele uscate fierte.17 mg .03 mg B2 = 0.5 mg B1 = 0.23 mg .Mangan: 0. Conþinutul a 100 g boabe de soia exprimat în grame Proteine: 40 gr.Potasiu: (Kaliu): 141 mg ..3%).Calciu: 4 mg Vitamine în 100g lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt A = 217 mg D = 2. ºi la 3% la boabele uscate crude.5% /100g.87 mg/100 g Fier: 15.07 mg Laptele de vacã A = 140 mg D = 44 mg B1 = 0.58 mg . Reziduuri minerale la cel mult la 2. Grãsimi: (20%) Apã: (10%) Celulozã: (9.

0-6.4.4.8 (1400) 8.8 (420) 1.06.3 12.(700.9 (2600) 2. în cazul unor perioade de post se poate verifica valoarea alimentaþiei ºi se poate compara cu perioadele de alimentatie obiºnuitã.1 (500) 2.9 (1400) 7.1 (500) (8 ore) Activitãþi timp 3.3 1500) 6.0 (1900) 10.4 (2000) 9.(5804.1 980) 12.4. de asemenea.0.(700liber (8 ore) 6.(580.1 980) 4.2.1 (500) 2.7 1500) (3500) (4000) Necesarul de energie consumabilã pentru o femeie de 55 kg în decurs de 24 ore Muncã uºoarã MJ (kcal) 3.8 (420) Muncã (8 ore) Odihnã la pat (8 ore) Activitãþi timp liber (8 ore) Consum energie în general 2.0 (2400) 2.1 (500) Muncã (8 ore) Odihnã la pat 2.Tabel cu valoarea nutritivã a alimentelor În tabelele urmãtoare se poate urmãri nivelul de calorii ºi valori alimentare pentru a vã verifica echilibrul corporal sau dieta vegetarianã.3 (800) 1.1 980) 4.2 (2200) 10.3 1500) Consum ener.2. Necesarul de energie consumabilã pentru un bãrbat de 65 kg în decurs de 24 ore Muncã Muncã Muncã Muncã ex-trem uºoarã moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 48 (1100) 5.5 (1800) 1.0.6 (700.5 (3000) 14.(5804.11. pentru a nu avea senzaþia de subnutriþie. sau lipsa vitaminelor necesare.3.1 980) 8.2 (1000) 5.5 (3000) 25 .(580.3.3 (7001500) 16.8 (420) Muncã Muncã Muncã ex-trem moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 4.8 (420) 1.4. sau pentru a calcula alimentaþia necesarã pentru controlul greutãþii corporale (slãbire).3 (2700) gie în general 3.

0 9.8 1.0 93.Valoarea nutritivã a alimentelor Alimentul 100 g Valoare energeticã kJ (kcal) Proteine g Grãsimi g Glucide g Cereale ºi produse din cereale Grâu încolþit Pãsat de grâu Tãrâþe de grâu Fãinã integralã de grâu Fãinã albã de grâu Fãinã de mãlai Orez curãþat Fãinã de secarã Paste fãinoase Gluten (fãinã de soia extrudatã) Proteine de soia .0 141 121 26 .3 47.4 15.5 73.4 10.1 55.0 13.5 54.0 73.8 26.1 12.3 53.0 9.6 3.4 15.2 10.0 3.9 0.0 1.8 1.5 52.1 8.3 10.3 1.6 76.0 9.8 0.0 14.0 92.0 14.0 10.0 0.1 1.4 40.8 6.5 41.4 70.2 77.8 8.izolat Fulgi de ovãz Pesmet Pâine albã Pâine semialbã Pâine semialbã cu cartofi Pâine graham Pâine de secarã Pâine nesãratã Pâine cu soia Tofu cu Soia-lakt Tofu la cuptor sau din comerþ 1600 1423 1090 1431 1443 1452 1443 1439 1573 1402 1656 1573 1431 1092 1075 958 1109 1067 1289 970 1935 1095 380 340 260 342 345 347 345 344 376 335 372 376 342 261 257 229 265 255 308 230 25.8 1.6 54.4 70.0 53.0 10.5 9.0 13.2 0.8 0.0 67.0 1.8 64.0 5.1 45.0 170 82.6 8.0 0.3 73.1 0.

8 99.5 2.5 20.5 75.gras Smântânã Unt Kas îndesat Ou 1 buc = 40 g fãrã coajã 250 268 723 3026 1568 276 60 64 173 724 375 66 3.Cãrnuri Oaie Vitã Pui Gãinã Raþã.1 4.9 0.3 0.5 1.5 16.4 0.2 0.5 21. dovleac 2925 3736 3757 3180 3757 699 893 898 760 898 4.0 29.8 5.5 50.0 80.1 20. kefir .8 0. albã Unsoare de gâscã Unsoare de porc Margarinã (de plante) Ulei de floarea soarelui.1 0.3 27 .6 3.6 4.5 0.5 20.4 0.0 16.3 0.8 2.4 1.0 40.6 4.4 0.0 22.2 9.5 0.0 99.0 3.5 3.5 0.0 99. 35.8 14. gâscã Ficat de gâscã Curcan Cãprioarã Porcine gras Porcine slab Mistreþ Hering Crap 812 502 460 531 1590 1891 708 427 1640 602 460 1063 418 194 120 110 127 380 452 169 102 392 144 110 254 100 19.2 16.0 12.2 0.7 4.4 0.0 6.5 20.4 3.1 Grãsimi Slãninã crudã.4 26.5 3. lapte bãtut.5 1.2 0.8 4.4 0.3 21.7 19.8 0.0 0.4 - Lactate Lapte de vacã Joghurt.3 0.7 84.4 21.9 37.6 13.

1 6.3 0.2 Zarzavaturi.9 5.2 21.6 20. lemnoase Cartofi Sfeclã roºie Salatã Gulie Konopidã Varzã cãpãþânã ºi roºie Varzã de varã Porumb fiert Roºii Pãtrunjel rãdãcinã Pãtrunjel verdeaþã Morcovi Dovlecei Castraveþi Ceapã roºie Þelinã rãdãcinã Fasole verde Mazãre verde Ardei crud Fasole uscatã Linte uscatã Fãinã de soia Fãinã de soia degresatã Ciupercã de câmp Ciup.1 0.7 23.0 1.4 0.2 0.3 7.1 0.0 5.3 0.9 9.4 2.4 1.6 4.5 51.9 3.0 5.0 24.1 0.0 0.9 20.2 0.1 26.0 6.2 1.4 1.0 3.9 0.8 3.2 1.1 0.1 0.9 1.7 14.0 6.3 6.2 0.6 0.9 26.3 1.5 0.3 5.3 1.2 10. Pleurotus Mere Ionatane Banana Lãmâie Grapefruit Caise 385 126 67 159 121 130 272 531 92 121 251 146 126 46 163 121 167 368 84 1310 1393 1858 1331 163 175 126 431 105 146 192 92 30 16 38 29 31 65 127 22 29 60 35 30 11 39 29 40 88 20 313 333 444 318 39 42 30 103 25 35 46 2.1 53.4 0. pãstãioase.1 1.6 7.2 0.4 0.6 1.1 0.3 0.4 0.5 1.2 1.2 2.0 41.7 8.8 8.6 5.Albuº de ou 1 buc = 24 g 59 14 3.4 1.2 0.2 28 .0 1.3 0.1 1.8 14.2 4.2 0.7 0.1 4.1 2.4 2.0 1.2 0.1 1.5 0.5 1.4 0.0 24.7 1. fructe.0 54.0 1.9 0. ciuperci.9 2.6 0.0 7.

7 4.1 0.7 57.0 9.4 13.5 0.8 0.5 51.0 12.0 65.0 9.3 6.4 1.4 0.0 11.7 1.7 32.1 18.2 63.5 15.5 0.8 8.7 0.8 0.8 0.2 0.6 1.2 1.8 3.5 14.9 0.5 0.7 14.6 26.Piersici Pere Mandarine Portocale Zmeurã Prune bistriþene Struguri Pepene galben Pepene verde Cireºe Viºine Mãcieºe Stafide Nuci Arahide Castane Migdale Mac Alune de pãdure Seminþe de dovleac ºi floarea soarelui 167 209 184 167 117 238 318 163 121 255 213 209 1201 2740 2560 700 2630 2250 2900 2662 40 50 44 40 28 57 76 39 29 61 51 50 286 654 610 167 327 537 691 636 0.6 6.5 52.6 20.2 0.5 18.8 23.0 11.0 47.2 38.7 0.3 0.5 5.6 0.6 33.5 6.9 8.7 3.3 0.6 29 .3 0.7 0.6 2.0 8.5 9.4 0.8 27.

100 g Lapte Unsoare de porc Unt Caº Suncã Carne de gãinã Ficat de gãinã Ficat de vitã Carne de vitã Carne de porc Sânge Creier Peºte Conservã de vitã Ouã Friºcã (30% grãsime) Smântânã 10% grãsime Caº 30-45% grãsime Lemnoase (nuci. arahide. cocos) Soia Conþinutul de colesterol în mg 28 143 187 140-170 126 93 200 262 116 98 190 3000 30 70 280 102 34 105 0 0 Sursa: „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr. Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette 30 . alune.Conþinutul de colesterol la cîteva alimente exprimat în mg Alimentul .

ci e meºteºug a o potrivi” proverb francez 31 .Partea a II-a “Nu e meºteºug a gãti mâncare.

3 Pentru reþetele în care se foloseºte lapte de soia se menþioneazã folosirea laptelui crud rezultat prin procesarea cu aparatul Soia-lakt la care se anexeazã aceastã carte. 3 O canã de pulpã corespunde la o porþie de pulpã rezultat din procesul unei preparãri cu aparatul Soia-lakt. Untul se poate înlocui cu unt de cocos sau margarinã. Puneþi soia într-un borcan de 2 kg cu suficientã apã rece pentru a umple borcanul. dar puþine dintre ele conþin ºi recomandãri pentru ovo-lacto-vegetarieni.SFATURI UTILE LA PREPARAREA REÞETELOR 3 Soia înmuiatã: 10 g boabe de soia. 32 . 3 Pentru a uºura cãutarea unor reþete cu ingredientele pe care probabil le aveþi deja. Puneþi capacul borcanului ºi pãstraþi în frigider pânã când aveþi nevoie sã folosiþi la diferite reþete de soia. Okara/pulpã de soia ºi Tofu. 3 Majoritatea reþetelor se bazeazã pe preparate din soia (cea mai frecvent folositã ºi cea mai bogatã în vitamine). îndulcitori ºi arome. deoarece acel preparat este condimentat. A nu se confunda sau folosi laptele de soia care se gãseºte îmbuteliat în comerþ. deºi probabil veþi avea ºi preparate din alte cereale sau fructe (cu coajã tare). sunt vegetariene. în marea lor majoritate. am menþionat dupã titlul reþetei ºi elementul de bazã din categoria produselor de soia rezultate din blenderul de Soia-lakt: lapte de soia. motiv pentru care se schimbã valoarea produsului ºi gustul ºi astfel nu vã ies reþetele care sunt bazate pe laptele de soia crudã! 3 Boabele de soia se usucã ºi se pãstreazã asemenea boabelor de fasole la loc rece ºi uscat. are aditivi. 3 Reþetele de faþã.

dacã e cu putinþã. laptele de soia. 100 gr. 3 Alimentele vegetariene la tratãrile termice sã nu dãm la foc atât de puternic ca la alimentele cãrnoase. Laptele de soia la frigider pãstrat mai mult de 5 zile nu se mai recomandã a fi folosit. sã nu le întrebuinþãm la preparatele cu soia.3 Preparatele din soia nu se recomandã pentru pãstrare pe perioade lungi de timp. pentru cã au un conþinut mic de vitamine ºi au concentrat ridicat de sare ºi zahãr. 3 La cantitãþile date. ar fi ½ pahar. Laptele de soia este laptele bucãtãriei viitoare! 3 În cazul coajei de lãmâie sau de portocale recomandãm fructele bio. soia trebuie condimentatã mai mult decât carnea. se foloseºte mai mult usturoi decât în mod obiºnuit. 3 Dacã mâncarea cu soia se rãceºte. Tofu nu se pune la congelator deoarece îºi schimbã culoarea ºi devine cãrnoasã. etc) Are aceleaºi caracteristici/comportament. la toate reþetele de gãtit. ¼ un sfert etc. Tofu ºi ocara se pãstreazã în vid de apã la frigider. De asemenea. pireu de cartofi. pentru cã sunt mai sensibile la temperaturã ºi uºor se ard. 3 Reþetele din carte în general se referã la porþii de patru personae cu puþine excepþii care sunt de porþii de 1 persoanã. Astfel nu mai poate fi folosit numai fiert în supe sau fript. spanac. adicã cele netratate cu chimicale. nu mai este la fel de fragedã 33 . la fripturi sau chifteluþe. smântânã de exemplu este echivalent ca volum cu 1 pahar. aproximativ 1 sãptãmânã. 3 Puteþi folosi în loc de laptele de vacã obiºnuit. 3 Fructele tratate deja termic sau compoturile. semnul ½ reprezintã o jumãtate de cantitate. 200 gr. (ex. 3 Pentru a avea un gust plãcut.

de aceea este preferabil sã se gãteascã doar cantitatea care se consumã la o singurã masã. 34 .se prezintã în mai multe sortimente: natur.Salam vegetal .se foloseºte în loc de carne tocatã la sarmale. chiftele. cu ciuperci sau alte arome.Crochete vegetale în sos tomat . chimen).Carne vegetalã în sos tomat .seamãnã mai degrabã cu parizerul ºi este bogat condimentat.în comerþ se gãseºte în variantã îndulcitã.Pateu vegetal . . gluten de grâu ºi nucã mãcinatã. . . Poate fi consumatã ºi cu paste fãinoase. . 3 Produsele de soia care se gãsesc în magazine sunt: .ºi gustoasã. ulei ºi fãinã de soia.este un fel de tocãniþã la conservã. este mult mai uºor digerabil decât pateul din carne.Ulei pur vegetal din soia . . zahãr ºi caramel.este obþinut din uleiul boabelor de soia ºi nu conþine colesterol.Crochete vegetale dulci . .Soia granule .sunt preparate din brânzã de soia. .Soia cuburi .Lapte de soia . drob. musaca.au în compoziþie lapte.picant. .se preparã diverse mâncãruri cum ar fi tocãniþa de post. cu sare sau cu alte condimente (mãrar. .Tofu (brânza de soia) .

PIZZA 35 . SANDVICIURI. ALUATURI.PÂINE.

Mod de preparare: Se pune pulpã de soia în blender cu apã ºi ceapã. pentru ungerea platoului . Cu o lingurã mare se ia ºi se pune în forme tapetate. 1 lingurã sos sau bazã de soia. Cu puþinã fãinã se întinde subþire. Se presarã cu chimen/boia/mac/susan ºi bucãþele de mãsline. 2 cepe. Batoane cu tofu Timp de preparare: 30 minute Din coca asemãnãtoare cu pizza cu tofu. 1 linguriþã salvie. 3. Pentru întindere . 1 lingurã drojdie. Biscuiþi din orz cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 2/3 cãni fãinã de orz. 1½ canã apã. Se coace la 150o C. 1 praf de copt. 36 . Se rãstoarnã în castron ºi se adaugã fãinã. 1 ceaºcã orez sau ovãz. Mod de preparare: Se pun toate ingredientele. ½ linguriþã sare. Se poate fierbe sub presiune timp de 1 orã. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. tofu. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. 1 ou. Se frãmântã timp de aproximativ 1 minut. în blender ºi se macinã mãrunt.1. Franzelã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti pulpã de soia. Mod de preparare: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. 1½ linguriþã sare.(reþeta 6) Ingrediente: 200 gr.margarinã sau ulei. Una din urmãtoarele: chimen / borº / mac / susan. se taie fâºii de 1 cm lãþime. 2. Se coace la 170° C pânã se rumenesc frumos (aprox. ½ canã pulpã de soia. fãinã integralã. 20-30 minute). 100 gr. baza de soia ºi oul. uleiul. 4 ceºti apã. cu excepþia fãinii. Se adaugã la celelalte ingrediente ºi se toarnã într-o formã de pâine. 3 linguri ulei de mãsline.fãinã cu tãrâþe. de 2-3 mm. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc unde se toarnã tofu. 2 ceºti piure de tomate. apoi se mixeazã pânã devine o pastã finã.

5. tofu. 125. 1 ou. Mod de preparare: Se înãbuºã ceapa ºi þelina cu laptele de soia timp de 5 minute într-o cratiþã.1 linguriþã. usturoi (pisat) . 1½ ceºti fulgi de ovãz. Se pun fragmentele într-un vas de yena sau într-un vas de lut ºi se dau la cuptor 20 minute. Pizza cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pentru 1 blat de pizza cu diametru de 30 cm: 200 gr. fãinã integralã. 4. suc de roºii . Se serveºte cu mult pãtrunjel verde. 6.½ canã. 10 37 . Pentru întindere se foloseºte fãinã cu tãrâþe.1 lingurã. Se amestecã toate ingredientele. la 180o C. ceapã (tocatã mãrunt) . 2 ciorchini de usturoi. 100 gr. Se modeleazã coca sub formã de rulou ºi se taie în fragmente cu grosimea de 1 cm. 2 cepe mari. Mod de preparare: Toate ingredientele se prelucreazã cu mixerul pentru a forma un aluat. nucã (mãcinatã) . iar pentru ungerea platoului .1 canã. Napolitanã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2¼ ceºti apã.2 linguri. 1 lingurã sos sau bazã de soia (vezi reþetele123. sare vrac . în forme de napolitane.4 cãþei.1 linguriþã.margarinã sau ulei. fulgi de ovãz (fierþi) . 126). 3 linguri ulei de mãsline. apoi se frãmântã pânã se omogenizeazã. Pentru umpluturã: 300 gr.Rezultã 4-6 porþii. vegeta naturalã . orez (fiert) .3 linguri. þelinã . 2 linguri bazã de soia. 10 boabe de mãsline uscate.½ canã. lapte de soia . Hamburger de Tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Brânza de soia (tofu) .1 canã.2 cãni. 4 linguri ulei.1 ½ canã. Se bagã în cuptor circa 12 minute. 1 praf de copt. Variaþie: Aluatul se poate îndulci cu stafide tãiate fin. ½ linguriþã sare. tofu. 121. boia dulce . 1 ceaºcã pulpã de soia.

Se rumenesc cepele în puþinã apã ºi sos de soia. Se serveºte cu salatã proaspãtã. pânã se înmoaie. Cu puþinã fãinã se întinde sub formã de blat pentru pizza ºi se aºazã pe un platou uns. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. 1 ceaºcã susan mãcinat. mai întâi la 115° C. Se adaugã lintea. Se toarnã în forma în care este foaia ºi se lasã sã se coacã încã 30 de minute la 180°C. Se taie mãrunt frunzele de busuioc ºi se presarã peste tofu. 1 lingurã sare. dupã care se adaugã tofu. Plãcintã de linte cu sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente 1 (pentru cocã): 3 ceºti fãinã de grâu. apoi se fierb cu roºii ºi verdeaþã. 1 ceaºcã apã caldã (sau mai puþinã). Se aranjeazã în mod uniform feliile de tofu apoi se toarnã peste ele toatã umplutura rãmasã. 500 gr. fiartã.frunze de busuioc proaspete sau uscate. Se întinde o foaie de ½ cm grosime ºi se aºazã într-o formã. Se coace la foc potrivit în poziþia cea mai de sus din cuptor. linte. sare. 8. Mod de preparare: Pentru blat: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. Se scot sâmburii din mãsline ºi se taie în bucãþi dure. 2 cepe. 2 roºii. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. Sosul de soia se amestecã cu uleiul din vas ºi se toarnã peste tofu. crenguþe de 38 . Peste blatul copt deja se vor pune ºi felii de roºii cu puþinã boia. verdeaþã. Pentru umpluturã: Ceapa tãiatã în fâºii lungi se opãreºte în puþin ulei. Sandvici cu maionezã de tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: clãtite groase din soia. baza de soia ºi oul. 7. Deasupra se aºazã cerculeþele de ceapã. roºii. Din ingredientele 1 se frãmântã un aluat. Se coace câte 5 minute. apoi la 105° C. Se taie tofu în fâºii de 3 cm grosime ºi se aºazã într-o farfurie adâncã. uleiul. 1 vârf de cuþit piper. Ingrediente 2 (garniturã cu linte): 300 gr. Deasupra se macinã puþinã boia. 25 ml sos de soia cu 25 ml apã. maionezã de tofu.

Se pune deasupra o felie subþire de tofu care a fost în prealabil înmuiat în sos de soia ºi o felie de roºie. apã . dovlecei. mãsline. castravete. Se ruleazã cât de subþire se poate. frunze de pãtrunjel. ceapã. o felie subþire de tofu. Se taie în fâºii subþiri. Mod de preparare: Se întinde puþinã maionezã pe clãtite. pulpã de soia (okara). caº de vacã rãzãluit 39 . Se lasã la uscat o orã. 2 linguri gluten (fãinã de soia). avocado. Se pune în cuptor ºi se coace pânã se încãlzeºte tofu. germeni de lucernã. 10. Mod de preparare: Se întinde din abundenþã pastã de avocado pe o felie de pâine din grâu integral prãjitã. sos de soia. o felie de roºie. Se pãstreazã în loc uscat sau la frigider. ceapã ºi morcovi. Se aºazã la soare sau la 90o C în cuptor pânã se usucã complet. pânã la prepararea sa finalã prin fierbere. 9. dovlecei.1½ canã. mãsline.pãtrunjel. Se amestecã toate ingredientele ca sã devinã o cocã tare.1 canã.½ canã. 100 gr. Sandvici cu avocado. morcovi. Se ruleazã clãtita ºi se mãnâncã în loc de sandvici. mãrar. avocado. 11. sare .1 linguriþã. Se adaugã germeni de lucernã ºi picãturi de suc de lãmâie. Mod de preparare: Se fierbe pulpa timp de 15 minute în apã ºi se mixeazã în blender. roºii. Tort din ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 300 gr. pe o masã sau un platou. 1 linguriþã (micã) delikat. fãinã integralã de grâu . 2 linguriþe sare. ceapã. 2 ouã sau / 3 cartofi rãzãluiþi. 2 linguri seminþe de chimen. fãinã integralã. ¼ l apã mineralã carbogazoasã. 300 gr. Se orneazã cu frunze de pãtrunjel. Se pun felii subþiri de roºii. castravete. Tãiþei din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Se obþine o pastã finã. o felie de pâine din grâu integral prãjitã. ½ canã ulei. cu tofu ºi sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 lingurã pastã de avocado.

1 canã smântânã. 150 gr. se rãzuiesc morcovii ºi se opãreºte totul timp de 5 minute la foc mic. 100 gr. Se pune uleiul într-o tigaie cu capac ºi se înfierbântã dupã care se presarã ceapa. 2 linguri unt. Se macinã nucile dur împreunã cu pulpa de soia. Turte de mãlai cu lapte de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 ceaºcã lapte de soia. Mod de preparare: Se taie ceapa/prazul mãrunt. 1 linguriþã praf de copt. Se macinã chimenul ºi se amestecã cu fãina integralã. 1 linguriþã sare. 13. pulpã de soia. morcovi. 1½ ceaºcã mãlai. Ingrediente: 200 gr.12 jumãtãþi miez de nucã. (Sã avem grijã ca aburii sã nu scape din vidul de sub capac. ½ linguriþã sare. În afarã de ulei ºi de ceapã. Se taie ca tortul. 5 ouã. 1 linguriþã vegeta. fãinã integralã (cu tãrâþe). 300 gr. sau cu felii de roºii ºi caº. 1 lingurã unt/margarinã. Mod de preparare: Se usucã pulpa de soia la foc mic pârlind-o puþin ºi mestecând continuu circa 5 minute. 1 cutie de porumb fiert. apoi se toarnã coca în mod uniform. ceapã/ praz. Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi condimentele. Coca se pune în formã unsã ºi se ornamenteazã deasupra cu nuci. 50 gr. Se coace 30 de minute în cuptor obiºnuit la 190o C. Pentru ornament .ºi felii de roºii pentru ornamentat. Se menþine totul acoperit timp de 10 minute. precum ºi smântâna cu baza de soia ºi cu ouãle. brânzã de vacã. 1 lingurã bazã de soia. 12. sau în cuptor ventilat cu aer fierbinte la 150o C. se adaugã la ceapã/praz ºi se mai prãjeºte încã 5 minute.) Cu ajutorul unei farfurii plate se întoarce coca ºi se frige ºi pe cealaltã parte. 40 . Se bate spumã albuºul de ou care se adaugã la zarzavaturile opãrite ºi la amestecul de fãinã. 2-3 roºii. restul ingredientelor se mãrunþesc ºi se amestecã. 1 linguriþã miere. Tort din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Pentru un tort cu diametrul de 25 cm.

Se pune în tigaia de teflon sub formã de turte care se rumenesc pe ambele pãrþi. Se pot pãstra la congelator ºi se reîncãlzesc în cuptor sau în aparatul de prãjit pâine. apoi se toarnã din compoziþie. ¾ ceaºcã fãinã integralã de grâu. Se coc timp de 12 minute sau pânã când nu mai ies aburi. fãinã de porumb sau de mei. vanilia. ½ ceaºcã miez de nucã. Se amestecã toate ingredientele. sare. fãinã integralã de grâu. se mai adaugã apã ºi se amestecã în mixer înainte de a o turna pentru urmãtoarele vafe. Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 2 ceºti de apã. 14. 1 linguriþã sare. Se unge grãtarul pentru vafe. porumb fiert. ¾ ceaºcã fãinã de porumb sau de mei. 2 linguriþe vanilie. 5 curmale. curmalele. Se adaugã mierea ºi se amestecã cu: mãlai. 3 ceºti apã. Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti de apã. o ceaºcã pulpã de soia. Se servesc fierbinþi. 2 ceºti cu fulgi de ovãz.(rãmas dupã procesarea laptelui de nucã) ½ ceaºcã pulpã de soia. miezul de nucã. 41 . Se adaugã la acest amestec urmãtoarele ingrediente: fulgi de ovãz.Mod de preparare: Se dã în clocot laptele de soia. sare. Dacã compoziþia este prea groasã.

42 .

CREME DULCI 43 . PATEURI. CREME SÃRATE. UMPLUTURI SÃRATE.MAIONEZE.

2 cepe. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt. se taie în lungime ºi se fierb cu resturile scobite din cartofi. 17. mãsline ºi frunze de pãtrunjel pentru ornat. 400 g orez. Se mai poate adãuga. Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 2 kg cartofi fierþi în coajã. 500 gr. Cu aceastã compoziþie se umplu ardeii care se pun la fiert în apa cu bulion. maionezã. ceapa tocatã mãrunt. mãrar verde. Ardeii se spalã bine. 2 cãni pulpã de soia. Umplutura se face din pulpã de soia cu vegeta naturalã ºi puþinã 44 . Mod de preparare: tofu se zdrobeºte (se rade) ºi se amestecã cu boiaua. ardeiul tocat cubuleþe mici. Se orneazã cu mãsline ºi pãtrunjel verde (4 porþii). ciuperci. se curãþã de seminþe ºi se umplu cu pasta obþinutã din amestecul de mai sus. 1 canã pulpã de soia. Ardei umpluþi cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 orã Ingrediente: 2 cepe. se taie în douã (pe lungime). 2 morcovi. aprox. mãrarul tocat fin. tofu. morcovii ºi þelina se dau prin rãzãtoare. boia de ardei dulce. Se cãlesc toate în puþinã apã cu vegeta naturalã. 0. se ia de pe foc ºi se pune sare ºi verdeaþã tocatã mãrunt. ºi alte legume. ½ linguriþã boia de ardei dulce.5 kg cartofi se scobesc astfel încât sã rãmânã un perete destul de gros pentru a nu se rupe. dupã plãcerea fiecãruia. Se adaugã bulion sau 2 roºii decojite ºi se fierbe totul pânã se formeazã un sos. Mod de preparare: 1. apoi se adaugã la legumele fierte împreunã cu pulpa de soia. o ceapã micã. vegeta naturalã. 2 linguri fãinã de mei. sare. 4 ardei (potriviþi pentru umplut). 16.15. bulion. Ardei umpluþi cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. 1 kg ardei. 1 þelinã. ardei tocat. amestecând mereu pentru a nu se prinde de fundul vasului.5 kg de cartofi se curãþã. Orezul se spalã ºi se scurge. Pentru ca compoziþia sã nu se desfacã se adaugã fãinã de mei ºi se amestecã pentru omogenizare. Se potriveºte de sare.

50 gr. 1 lingurã oþet de mere. 1 lingurã ulei. 1 lingurã ulei. Dupã ce a fiert. ciuperci tãiate mãrunt. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã ºi se amestecã bine cu ulei. smântânã din lapte de vacã sau de soia. ¼ linguriþã chimen. iar dacã este mai consistentã se pune pe un platou ºi se aºazã cartofii peste ea. 1 ceapã tãiatã mãrunt (cu cât supa în care fierbe soia este mai bunã. 18. se amestecã bine cu ulei. castraveþi muraþi. Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. Gustul este mai fin dacã se preparã totul într-un mixer. 1 lingurã suc de mãr tocat la turmix. 1 vârf de cuþit piper mãcinat proaspãt. Aceasta se taie mãrunt ºi se adaugã la sfârºit împreunã cu pãtrunjelul sau cu mãrarul. Pentru a obþine un gust mai fin se mixeazã totul dupã care se þine la frigider cel mult 5 zile. 1 lingurã pãtrunjel sau mãrar. 19. 1 lingurã vegeta ºi alte condimente opþionale. ½ linguriþã mãghiran uscat ºi zdrobit. apoi cu toate ingredientele la un loc în afarã de ceapã. 2 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. se toarnã peste cartofi. 250 gr. ½ linguriþã sare de mare. Amestecul se pune în jumãtãþile de cartofi. se scurge ºi se amestecã cu bulionul ºi cu 1 ceapã tocatã ºi cãlitã. tofu. o ceapã. Cremã de tofu cu castraveþi muraþi Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. Castravetele se taie cubuleþe mãrunte iar mãrul se rãzãluieºte. soia se scoate cu spumiera. 45 . 1 lingurã pãtrunjel tãiat mãrunt. tofu. se adaugã 250 gr. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã. Dacã pasta este foarte moale. 1 mãr acriºor. ciuperci tãiate bucãþele ºi fierte cu vegeta naturalã.sare. La frigider poate sta ºi 5 zile. cu atât soia va fi mai gustoasã). ½ linguriþã boia de ardei. 100 gr. Se orneazã cu pãtrunjel verde tocat ºi mãsline. Amestecãm toate ingredientele la un loc.

Rezultã 3-4 porþii. 2 cãni lapte de soia. 2 linguri amidon. 21. ½ canã seminþe de susan. ½ linguriþã vanilie. 1 lingurã pãtrunjel tocat. sarea (aproximativ ½ linguriþã. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã bine ºi se pun la rece. dacã nãutul este nesãrat). Mod de preparare: Se mixeazã pânã se omogenizeazã. (opþional). sare dupã gust. 6-8 curmale. Mod de preparare: Se mixeazã fasolea. 46 . Se serveºte pe pâine prãjitã cu pãtrunjel. 150 ml ulei de floarea soarelui. Mod de preparare: Pulpa de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. Compoziþia va trebui sã aibã consistenþa unui terci. 3 linguri suc de lãmâie. 1 porþie. Cremã din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã pulpã de migdale. ½ linguriþã sare.20. lzeamã de lãmâie. se toarnã într-un vas ºi se fierbe la foc mic cca. Se fierbe totul într-un vas mare la foc mic timp de 1 orã pânã când se evaporã lichidul ºi rãmâne o pastã groasã. Rezultã 4 porþii. 2 linguri miere. 1 vârf de cuþit sare. 15 minute. Se lasã sã se solidifice puþin. Icre de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã (250 ml) pulpã de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. 1 cãþel de usturoi (opþional). amestecându-se continuu. sare (dacã e nevoie). 1 ceaºcã apã. Se presarã praf de usturoi dacã nu se foloseºte cãþelul de usturoi. 23. o ceapã micã. usturoiul ºi seminþele de susan. Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/ soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 ceºti pulpã de nãut sau soia. Gajar cu lapte de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 cãni morcovi cruzi tocaþi. 22. Se pune pe o farfurie sau pe un platou pentru a se rãci ºi a se îngroºa.

ulei . Este necesar ca ceapa sã fie focatã foarte fin. se adaugã sare ºi ceapã ºi se amestecã. amestecându-se continuu. Când se terminã uleiul. Se pune în blender împreunã cu restul îngredientelor. se adaugã zeama de lãmâie. fiind mai sãnãtoasã deoarece nu conþine colesterol. ½ lingurã suc de lãmâie. sare . Maioneza rezultatã. lapte de soia . Apoi se toarnã ulei ca la maionezã. Se mixeazã bine. 47 . sare dupã gust. 150 ml smântânã de soia (reþeta 45) 1 linguriþã suc de lãmâie. 1 ceapã potrivitã ca mãrime. suc de lãmâie .1½ canã. usturoi . folosind mixerul. ceapã tocatã fin ½ buc.30 ml. Maionezã din pulpã de soia sau tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Pulpã de soia sau tofu . 2 avocado. Pastã de avocado cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã miez de nucã.1 canã. Rezultã 5 porþii. 25. toate deodatã. Se lasã apoi sã se rãceascã. (rãmas de la laptele de nucã) ½ ceaºcã apã. ¼ ceaºcã ceapã tocatã. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer pânã devin o cremã.1 canã. Icre vegetariene cu smântânã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ l apã. Se foloseºte ca ºi maioneza obiºnuitã.Dupã ce s-a rãcit. 24. Se poate pune boia dulce pentru culoare ºi mãsline pentru ornament. Se amestecã cu celelalte ingrediente. 4 linguri griº. Pasta obþinutã se pune într-o cratiþã ºi se fierbe 15 minute la foc mic. Mod de preparare: Griºul se fierbe 4-5 minute. se ia din compoziþie o canã sau mai mult.7 cãþei.1 linguriþã. aproximativ 1 l. 26. apoi se lasã la rãcit. Mod de preparare: Pulpa de soia se mixeazã în blender cu ½ de canã lapte de soia. se pune în borcane cu capac ºi se pãstreazã la frigider. Dacã pasta obþinutã este prea tare se adaugã puþinã apã înainte de a încorpora smântâna.

½ canã. Puneþi ºi ingredientele rãmase. 29. 200 g smântânã de soia. Pastã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia.1 litru. Se amestecã bine obþinându-se o pastã consistentã. apã . Se adaugã tofu ras. vegeta. 28. Rezultã 8 porþii. ½ linguriþã sare. Mod de preparare: Se curãþã þelina. suc de roºii ¼ canã.4 linguri. Reduceþi focul ºi mai fierbeþi 10 minute. se spalã ºi se fierb ciupercile cu 1 litru de apã timp de 20 de minute. se spalã ºi se rade pe rãzãtoarea finã. Pasta rezultatã se poate pãstra în frigider pânã la 2 sãptãmâni. 100 g ceapã. ¼ linguriþã praf de usturoi. Pasta de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Ciuperci Champignon . smântâna. Pastã de þelinã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 500 g þelinã. la foc mic. Adãugaþi apã ºi fierbeþi la foc mic amestecând continuu timp de 3 minute.1 linguriþã. pulpã de soia fiartã . 1¾ canã apã. Se serveºte ca pastã pe pâine. mãsline (nesãrate fãra sâmburi) . 1 linguriþã de miere. Mod de preparare: Mixaþi pulpa de soia cu laptele de soia în mixer pânã rezultã o pastã finã.½ kilogram. în acelaºi fel în care este consumatã ºi maioneza. 1 linguriþã boia dulce. Dacã este prea groasã se mai adaugã puþinã apã. 1/3 canã fãinã albã. sare vrac . O canã din apa în care au fiert ciupercile se amestecã cu toate ingredientele ºi se dã la blender 2 minute. 2 linguri suc de lãmâie. 150 g tofu. ulei de mãsline . amestecând bine.7 bucãþi. vegeta. 48 . Mod de preparare: Se curãþã.27. Se serveºte ca aperitiv. boiaua. Se foloseºte pentru sandviciuri sau ca ºi garniturã pentru salatã. Se amestecã cu o lingurã pentru a o omogeniza înainte de servire. Uscaþi toatã fãina împreunã pentru 15 minute la 150o C. ceapa tãiatã mãrunt. usturoi 2 cãþei. 1½ canã lapte de soia.

usturoi. Se fierbe compoziþia pânã se îngroaºã. apa. 2 castraveþi muraþi. 50-60 gr. 1 lingurã muºtar. 1 morcov. sare. usturoi. 1 ceapã. apoi se adaugã sucul de lãmâie. 33. 2 linguriþe suc de lãmâie. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. maioneza. sare. apoi se zdrobesc. 1 linguriþã delikat. 34. maionezã de pufuleþi. ½ linguriþã pudrã de ceapã. Mod de preparare: Se dau nucile. Se amestecã cu pulpã de linte. apoi se zdrobesc. Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia. maionezã de pufuleþi. usturoi. Pateu de linte din pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. sare. ardeiul capia. apoi se zdrobesc. Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. sarea. sare ºi usturoi pisat. 1 vârf de cuþit pudrã de usturoi. 400 g cartofi. 400 g cartofi. 49 . Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de nãut. 1 gogoºar (opþional). Pastã din miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã. sare.30. maionezã. 400 g cartofi. sarea ºi usturoiul pisat. ardei capia roºu. sarea ºi usturoiul pisat. ½ linguriþã sare. 1 lingurã zeamã de lãmâie. pudra de ceapã ºi cimbrul în mixer. busuioc. cimbru. cimbru. 32. 300 ml ulei. maionezã de pufuleþi. 31. maioneza. Se amestecã cu pulpa de linte. 1 ceaºcã apã. amestecându-se mereu. pudra de usturoi. Se amestecã cu pulpa de nãut.

50 gr. muºtarul ºi zeama de lãmâie. sare. La sfârºit se poate adãuga gogoºarul ºi castraveþii muraþi tocaþi mãrunt (în acest caz nu se renunþã la muºtar ºi lãmâie). sare dupã gust. Se serveºte ca pastã pe pâine. apoi se pune la scurs într-o strecurãtoare. tofu. sare vrac . se opãreºte în apã cu puþinã sare. Pentru a obþine o pastã omogenã ºi finã. maionezã de soia .2 bucãþi. Dupã ce s-a scurs bine se toacã.1 linguriþã. 100 ml maionezã de soia. Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Pulpã de soia .1 canã. dupã gust. Mod de preparare: Mazãrea se fierbe ºi se pune într-o strecurãtoare pânã se scurge bine de apã. Se þine pe foc pânã se fierb/opãresc ºi legumele. Toate ingredientele se dau la mixer 2-3 minute. 36. 3 cartofi.½ canã.1 legãturã. 4-5 cãþei de usturoi. Mod de preparare: Cartofii decojiþi se zdrobesc. dupã rãcire se vor mixa. 150 gr. Se mixeazã în mixer împreunã cu celelalte ingrediente.5 cãþei. pãtrunjel verde . 37. 150 ml ma- 50 . (5 porþii) 38. 100 ml smântânã. Pateu de mazãre verde cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 g mazãre verde (crudã). apoi aromele. Mod de preparare: Spanacul se spalã bine. Pateu de spanac cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 1 kg de spanac. smântânã ºi sare. Uleiul se adaugã treptat. o ceapã. tofu. apã . apoi se amestecã cu tofu ras fin. mãrar verde. 35. usturoi .1 litru. cartofi (fierti în coajã) . Rezultã 5 porþii.Mod de preparare: La porþia de pulpã de soia se adaugã un morcov ºi o ceapã mãrunþite. Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: O canã pulpã de nãut (rãmas de la prepararea laptelui de nãut cu Soia-lakt).

sarea ºi uleiul. 1 linguriþã condiment Plafar. 1 morcov. Se poate folosi imediat sau se pãstreazã la frigider pentru mai târziu. 1 linguriþã sare. sare. 1 legãturã pãtrunjel. Mod de preparare: Se curãþã ºi se rade þelina. 1 linguriþã sare. Se mixeazã pânã se obþine o pastã spumoasã. se scurg de zeamã ºi se paseazã împreunã cu pulpa de nãut (rãmas în filtru Soia-lakt). Se amestecã nãutul cu cartofii. în afarã de ceapã.ionezã de soia. Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute 51 . Se amestecã toate ingredientele bine într-un castron. Mod de preparare: Cartofii se fierb separat ºi se zdrobesc. 10 ml suc de lãmâie. suc de lãmâie dupã gust. facultativ 4-6 mãsline. ½ canã zeamã/lapte de nãut. 1 canã tofu moale. 39. Se lasã la rece câteva ore înainte de a se consuma. 1 ceapã tãiatã mãrunt. Pateu de þelinã cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 þelinã micã. pentru un gust mai bun. ½ linguriþã mãghiran. 1 þelinã micã. 41. ceapa crudã tocatã fin. 2 linguri de susan uºor prãjit. Mod de preparare: Se mixeazã bine toate ingredientele pânã când compoziþia ajunge la consistenþa unui pateu. 42. Rezultã 6 porþii. Când sunt fierte. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de nãut. ½ linguriþã busuioc. ½ linguriþã boia de ardei dulce. ceapa ºi restul ingredientelor. Mod de preparare: Se fierb legumele. Rezultat: 1½ canã pateu de þelinã. Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã. 2-3 cãþei de usturoi. dupã gust. Pateu cu susan din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de nãut. 40. 1 ceapã.

mãrar. sare. Mod de preparare: Pulpa de soia ºi cartofii se amestecã. usturoi.Ingrediente: 500 gr. Compoziþia astfel obþinutã poate fi folositã pentru ardei umpluþi sau sãrmãluþe. pulpã de alune neprãjite. Se umplu roºiile cu aceastã compoziþie ºi se aºazã în cratiþã. 1 canã apã. 2 cepe. Compoziþia este mai gustoasã cu verdeaþã proaspãtã sau germeni. fulgi de cartofi 30 gr. Se servesc fierbinþi ºi cu smântânã. 250 ml lapte de soia. 2 cãni de tomate (sau roºii proaspete fierte ºi decojite). delikat. Mod de preparare: Orezul se pune la fiert. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin ºi se condimenteazã pentru a obþine un gust mai deosebit. sare. Se amestecã pulpa de soia cu delikatul. 1 canã pulpã de soia. Se fierb aproximativ o orã (trebuie sã treacã prin aceastã etapã) într-o tavã adâncã. Peste ele se toarnã apã (aproape cât sã le acopere) ºi puþin ulei ºi se lasã sã fiarbã pânã se înmoaie roºiile. cu 2 cepe tocate mãrunt. cu mãrar ºi pãtrunjel. (rãmas de la laptele de alune) 1 morcov potrivit. apoi se rãceºte ºi se pune în mixer împreunã cu laptele de soia. Mod de preparare: Se aleg 10 roºii mai mari. 43. se lasã 2-3 minute la mixat 52 . Roºii umplute cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 h (complexitate redusã) Ingrediente: 10 roºii mai mari. Smântânã de soia din lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: 6 linguri orez. (cca. orez fiert. dupã care se adaugã celelalte ingrediente. vegeta dupã gust. Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Mod de preparare: 1 canã pulpã de soia. 500 ml ulei (aproximativ). 1 pa-chet de soia granule. ceapã. 100 gr. cu 2-3 linguri de orez nefiert. 45. 44. ulei. li se taie capacul ºi se scobesc în interior. piper. 2-3 linguri de orez. pãtrunjel. la foc mic. 6 linguri) sau un cartof ras. De asemenea se pot modela în fãinã ºi se vor fierbe ca ºi periºoare. suc de lãmâie.

Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de migdale. ulei de floarea soarelui .1 canã. Se adaugã sarea ºi se mixeazã l minut. lapte de soia . apa ºi condimentele. În final se adaugã sucul de lãmâie ºi sare dupã gust.1 linguriþã. ¼ linguriþã praf de usturoi. puþinã sare. adãugând ulei în picãturi.1 linguriþã. 3-4 linguri fãinã de cartofi. doar cã vom pune ulei mai mult. 46. Mod de preparare: Pulpa de soia se dã la blender cu laptele de soia pânã se obþine o pastã de consistenþã mai vârtoasã care se preparã ca o maionezã. Dacã dorim sã facem maionezã.1 canã. ca la maionezã (se ia cãpãcelul de la capacul de mixer ºi pe acolo se picurã uleiul). usturoi . 1½ ceaºcã apã. maghiran .5 cãþei. Unt din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã pulpã de migdale. Se pãstreazã în caserole sau borcane. ¼ linguriþã boia de ardei. cimbru . busuioc . cu mixerul. Cremã de banane cu lapte de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 l lapte de nuci. 1-2 linguri miere. Ne putem opri la aceastã etapã pãstrând untul în frigider.dupã care se adaugã uleiul.½ linguriþã.1 linguriþã. 1 linguriþã pastã de ceapã cu sare. pânã când pasta se îngroaºã. apã 1½ canã. Se fierbe ºi se lasã sã se îngroaºe. Rezistã în frigider 3-5 zile. Se adaugã încet fãina de cartofi pânã când compoziþia se îngroaºã ºi devine finã.1 canã. condimente dupã gust. Rezultã untul de soia. 47. Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . la frigider. treptat. Rezultã o pastã untoasã. procedãm la fel. CREME 48. 53 . Dacã dorim sã obþinem pateu de soia adãugãm celelalte ingrediente ºi le mixãm timp de 2 minute. ¼ canã tapioca. sare vrac .

Se ia de pe foc ºi se adaugã 2-3 banane feliate. Se fierbe 5 minute. Acesta se amestecã cu preparatul de orz pânã devine omogen. sarea. 100 gr. Se poate folosi la diferite reþete sau la masa de dimineaþã cu cereale sau pâine prãjitã. 51. se pune 54 . 100 gr. Se adaugã ½ ceaºcã suc de mere. Mod de preparare: Se mixeazã pânã când nucile devin o pastã finã. 1 lingurã suc de lãmâie. 2-3 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie sau 2-3 plicuri zahãr vanilat ºi scorþiºoarã. 1 vârf de cuþit sare. 1 l lapte de soia. la care se adaugã sare. 1 linguriþã suc de lãmâie. ½ ceaºcã miez de nucã (rãmas din prepararea laptelui de nucã). Pasta obþinutã. Se amestecã bine. apoi se amestecã la un loc cu baza de soia. miere. 2 linguriþe cacao. Se pãstreazã în borcan închis la frigider maxim 2 sãptãmâni. Se toarnã peste cereale sau se serveºte în cupe pentru fructe. 1canã pulpã de soia. 50. Cremã de mere cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Se curãþã de sâmburi 2 mere “galben delicios” ºi se pun în mixer (nu se curãþã de coajã).vanilie (opþional). În laptele de soia se topeºte la foc mic mierea ºi untura. 200 ml ulei. Cremã de soia cu fructe din lapte soia. fructe de sezon. amestecând din când în când. Rezultã 4-5 porþii. vanilia. (reþeta 28). Cremã de ciocolatã din soia Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. 49. scorþiºoara. Mod de preparare: În laptele preparat cu aparatul Soia-Lakt se amestecã pulpa de soia. Mod de preparare: Se lasã tapioca la înmuiat în lapte de nuci timp de 15 minute. cacaua. unt de cocos sau margarinã eventual ulei. pulpã din orz. Mod de preparare: Pulpa de orz se dã la mixer cu laptele de soia. pulpã de soia Timp de preparare: 1 h Ingrediente: 1 canã lapte soia (250 ml) soia. 3 linguri bazã sau pastã de soia.

lapte de soia . puþinã sare. 53. Se mixeazã bine apoi se adaugã treptat uleiul. La sfârºit se adaugã vanilia ºi afinele.1 linguriþã. 8 curmale. la care se adaugã treptat uleiul ºi lãmâia. Cremã din miez de nucã Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã(de la laptele de nucã). ½ linguriþã vanilie. Cremã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . ulei .2 cãni.2 cãni. etc.½ canã. Se consumã cu fursecuri sau biscuiþi. Crema poate fi folositã la tort din biscuiþi. Se lasã la rece.2 linguriþe. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele timp de 2 minute.2 linguri.¼ canã. 55 . Mod de preparare: Pulpa de soia.1 canã. sare ¼ linguriþã. miere 4 linguri. Mode de preparare: Se amestecã în mixer toate ingrediente. 1 ceaºcã de apã. Cremã din lapte de soia pentru desert Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Lapte de soia concentrat .1 canã. Când s-a rãcit.½ canã. orez fiert . deoarece se prinde foarte repede. se rãstoarnã într-un borcan cu capac ºi se foloseºte ca orice cremã.într-o tigaie de teflon ºi se fierbe la foc mic timp de 20 de minute amestecându-se continuu. vanilie (esenþã naturalã) . cocos . miere . zeama de la 1 lãmâie. Când este gata.½ canã. amestecându-se pânã la omogenizare. 54. clãtite. laptele de soia. iar la urmã sucul de lãmâie. Cantitãþile sunt calculate pentru 5 porþii. 52. esenþã de vanilie . mierea ºi sarea se amestecã într-un mixer de tocat pânã se face o pastã finã. stafide . afine . se pune din nou în blender clasic (rece) împreunã cu fructele.

câteva picãturi suc de lãmâie. 3 banane congelate. 1½ l lapte de soia Mod de preparare: Se mixeazã nuca cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. Pastã de prune cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ kg prune. ½ ceaºcã apã.55. ¼ ceaºcã pulpã de migdale. Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de “lapte de soia concentrat” rece. 1 lingurã miere sau 2 linguri curmale tãiate mãrunt. ¼ linguriþã vanilie. 58. se curãþã de sâmburi ºi se adaugã în mixer împreunã cu nucile. puþinã vanilie. Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã suc de struguri albi sau de mere. 1 canã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). Mod de preparare: Se amestecã în mixer nucile cu sucul de ananas pânã se obþine o cremã. Cremã din miez de nucã ºi banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¼ ceaºcã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). Dupã aceasta. 2 curmale. se lasã la frigider pentru ca sã se întãreascã. 56 . 57. La îngroºarea compoziþiei se adaugã sucul de lãmâie. ¼ linguriþã esenþã de migdale (sau de arþar). 1 vârf de cuþit sare. Mod de preparare: Primele patru ingrediente se mixeazã bine. Se amestecã toate ingredientele în mixer. Se adaugã celelalte ingrediente. Se pune puþin în congelator ºi se serveºte. Se spalã bine prunele. ½ ceaºcã suc de ananas. 56. 2 linguri curmale tãiate. Mod de preparare: Se pun curmalele în apã clocotitã ºi se decojesc.

miez de nucã ºi pulpã migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã (rãmas de la procesarea laptelui de nucã). Mod de preparare: Se mixeazã nuca ºi migdalele cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. Se pãstreazã la frigider. Se amestecã cu lapte ºi se serveºte. Se lasã sã se odihneascã puþin motorul. 61. ½ linguriþã miere. ½ linguriþã coriandru. Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de curmale. 3 linguri lapte de soia sau de nuci. în borcane de sticlã. Pastã de stafide. 1 ceaºcã pulpã de migdale. 60. 57 . Pastã din pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 400 g pulpã de alune. 1 ceaºcã suc de portocale. 1 ceaºcã stafide. 3 cãni lapte de soia. amestecânduse bine. Se toarnã sucul de portocale ºi se adaugã stafidele. apoi se mixeazã din nou. se adunã alunele mãcinate de pe pereþii robotului în partea de jos a vasului. Se amestecã cu coaja de lãmâie rasã ºi coriandru. Mod de preparare: Se fierb curmalele în apã.59. 1 lingurã coajã de lãmâie rasã. Mod de preparare: Se mixeazã alunele pânã se obþine o pastã finã. Se taie nucile fin. Se procedeazã identic pânã când pasta devine finã ºi bunã de tartinat. apoi se fac pireu. 1 ceaºcã pulpã de migdale sau nuci (poate fi combinat ºi cu un procent de pulpã de soia).

58 .

SALATE 59 .

Soia se fierbe în apã cu vegeta naturalã ºi sare de mare dupã gust. 2 linguri busuioc mãrunþit. 1 lingurã pãtrunjel. Castravetele murat în oþet dulce se taie cubuleþe. apoi se scoate ºi se scurge. 3 linguri fãinã. 1 linguriþã chimen. ½ l apã. Totul se fierbe 20 minute. se unge cu ulei amestecat cu boia de ardei dulce. smântânã. Toate ingredientele rãmase se amestecã împreunã. Mod de preparare: În prima fazã pulpa de soia se amestecã cu laptele de soia ºi se macinã la blender pânã devine o pastã finã. apoi se pune umplutura º. Ultimul strat trebuie sã fie de cartofi. 63. Se serveºte cu mujdei de usturoi. Dupã ce s-a scos din cuptor ºi s-a rãcit puþin. 4-5 linguriþe de cafea muºtar. Se adaugã toatã apa. 4 cepe. 3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat.62. 1 canã lapte de soia. praful pentru supã sau delikatul. Se tapeteazã o tavã sau un vas de yena cu pesmet ºi se aºazã un strat de cartofi. 2 castraveþi muraþi în oþet dulce. 2 banane. sare de mare.a. 1 lingurã rasã praf pentru supã (sau delicat). busuiocul. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se taie felii. în afarã de pãtrunjelul care se presarã deasupra. Se amestecã soia cu ceapa. Se dã la cuptor pânã când cartofii se rumenesc uºor. pulpã de soia. Ceapa se taie peºtiºori ºi se fierbe 3 minute. 1 lingurã oþet de mere / sau sucul de la ½ lãmâie. 2 linguri ulei. condimentele. Ingrediente: 2 ceºti de oleaginoase încolþite. banana se decojeºte ºi se taie felii. 2 cepe. foaia de dafin ºi ceapa. Înainte de folosire se lasã cel puþin 10 minute sã se omogenizeze gusturile.m. 500 ml bulion. în orice combinaþie: 60 . 200 gr. ½ linguriþã de cafea boia de ardei dulce. 1 canã pulpã de soia. sare dupã gust ºi fãinã înmuiatã în apã. 64. 1 foaie de dafin. Salatã de ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 200 gr.d. Salatã de germeni cu tofu Timp de preparare: 15 minute. Cartofi cu pulpã de soia la cuptor Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 kg cartofi fierþi în coajã.

1 linguriþã de cafea sare.). Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe de jumãtate de centimetru. Se adaugã oþetul. Poate fi servitã fie ca aperitiv. 1 frunzã de mentã. 100 ml oþet de mere + 50 ml lapte de soia sau apã simplã. zahãrul. ½ suc de lãmâie. Se adaugã menta tãiatã mãrunt. Salatã de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . tarhonul ºi boabele de muºtar opãrite cam un minut. 1 lingurã sos de soia(*dacã nu gãsiþi în magazin ignoraþi). se adaugã sare numai dacã este nevoie.1 lingurã zahãr. 50 gr. 2-3 linguri seminþe de floarea-soarelui. 4 linguri oþet pentru salatã sau suc de lãmâie. Se adaugã sosul (opþional) peste ele ºi se amestecã cu grijã. spanac proaspãt. 50 ml ulei de mãsline. Mod de preparare: Ceapa se toacã foarte mãrunt. fie ca bazã de mâncare. ½ ceaºcã tofu ras sau tãiat cubuleþe mici. 1 lingurã bazã de soia. 2 roºii medii tãiate cubuleþe. Uleiul. sucul de lãmâie ºi condimentele se toarnã peste cuburile de tofu. sosul de soia ºi se lasã la mãcerat cam 20 de minute. 61 . 100 gr. salata fiind deosebit de aspectuoasã. de preferat nesãrate ºi neprãjite.2 cãni. ¼ linguriþã de cafea vegeta. Salatã de spanac cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 150 gr. 1 ceapã mare (aprox. 65. salvie. 1 lingurã muºtar boabe. 100 gr. 4 linguri de ulei presat la rece. Se orneazã cu o crenguþã de cimbru verde.linte. soia. ¼ ceaºcã boabe de soia prãjite. Dupã ce se amestecã totul. 1 vârf de cuþit tarhon. 66. pânã capãtã o culoare maronie). Cu uleiul ºi muºtarul se pregãteºte un sos. Spanacul se curãþã de venele groase ºi se spalã împreunã cu salvia. Se poate servi pe un pat de frunze de salatã verde sau spanac. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele încet ºi se consumã imediat. nãut. 2 linguri muºtar. Pulpa se lasã la rãcit. se lasã sã stea puþin. fasole. nesãrate (se pun în tava de la cuptor ºi se mai amestecã din când în când. tofu. Se scurge ºi se taie totul în fâºii.

1 ceapã. Salata de varã cu roºii ºi tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ de salatã verde ruptã cu mâna în fâºii mici sau tocatã. La sfârºit. o conservã de ciuperci. ciupercile . o capãþânã de usturoi. verdeaþã. 67. Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. tofu (brânzã de soia) cu mãrar sau simplã . special pentru vinete. 68. sare.mãrunt. mãrar proaspãt tocat (merge ºi uscat). Se toacã bine cu un cuþit de lemn sau plastic. morcovi. sare dupã gust.100 gr.fin. 200 gr. se curãþã când sunt încã fierbinþi. 69. maionezã din soia (reþeta 25). 70. 100 ml maionezã de soia (reþeta 25). zeama de la ½ lãmâie. 62 . ulei. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe. Se pun ciupercile ºi se lasã pe foc câteva minute. o ceapã. apoi smântâna de soia. Mod de preparare: Se amestecã bine totul într-un bol. apoi se pun la scurs 15 minute. 200 gr. cimbru. varza . Se adaugã ceapa tãiatã mãrunt. tofu ºi sarea. 1 roºie mare sau 2 medii (tãiate cubuleþe) . condimente. Se amestecã ºi se foloseºte ca aperitiv sau ca mâncare de bazã. zeamã de lãmâie. 1 lingurã ulei (de preferat de mãsline). sare dupã gust. mãrar ºi pãtrunjel.Atenþie! Zarzavaturile astfel pregãtite se vor adãuga la preparatul cu tofu chiar înainte de folosire. tofu. verdeaþa ºi zeama de lãmâie. tofu. Ceapa tocatã se cãleºte în ulei cu apã ºi condimente. Salatã picantã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 400 gr. Mod de preparare: Vinetele se coc. Se sãreazã dupã gust.tãiatã cubuleþe. se amestecã varza. o varzã micã (cam de un kg). Salatã de vinete cu maionezã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 kg vinete.

200 gr. Mod de preparare: Roºiile spãlate se taie felii mãrunte ca ºi ceapa ºi se amestecã împreunã cu condimentele necesare. tãiat pe lungime. 2-3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. ½ linguriþã de cafea sare mãruntã. cu partea alungitã în sus ca sã formeze gâtul. ½ roºie. ¼ ceaºcã tofu (sãrat). Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ avocado. Înainte de folosire se lasã 10 minute pentru omogenizare. dar poate fi servitã ºi cu cartofi fierþi sau cu pâine ca mâncare de bazã. cu partea bombatã în sus. 63 .mãsline înfipte în roºie.beþiºoare de þelinã sau fâºii de avocado. mãsline negre. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. Mod de preparare: Pe un platou se pun seminþele de lucernã germinate peste care se aºazã celelalte ingrediente în formã de pãpuºã: capul . Tofu se taie în cubuleþe de 1 cm ºi se adaugã încet la celelalte ingrediente deja amestecate. pãrul . ochii ºi gura . seminþe de lucernã germinate.jumãtate de avocado. 1 frunzã de salatã.jumãtate de roºie. 1 lingurã ulei. braþele . Aceastã salatã. 72. tofu. 71. roºii. dupã care se amestecã cu maioneza ºi se orneazã cu verdeaþa.Mod de preparare: Se rade tofu. 1 ceapã roºie. Salatã rusticã de roºii cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500 gr. maionezã din tofu (reþeta 25). de regulã. morcovul ºi usturoiul pe rãzãtoarea mare.lucernã sau mãsline înfipte în maionezã. e un aperitiv. corpul .

64 .

ªNIÞELE. CHIFTELE. DROBURI 65 .

chimen.firma SC Hapax Company SRL). ardei roºu capia sau ½ ardei mare sau 2 linguriþe boia de ardei dulce. Se toarnã apã clocotitã peste gelatina înmuiatã ºi se dã la mixer puþin. Se adaugã celelalte ingrediente. dizolvat în 1/4 canã apã. în timp ce se preparã celelalte ingrediente. 2 linguriþe pudrã de ceapã. Se amestecã compoziþia în mixer pânã devine o cremã. se folosesc 3 linguri de morcov ras. fãrã ca sã se mai observe bucãþi de ardei. vegeta. 1½ linguriþã sare. Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) Timp de preparare: 10 minute + 2-3 h scurgere Ingrediente: Din doi litri lapte de soia preparat cu Soia-lakt rezultã aprox 200 gr. Dupã ce s-a întãrit la frigider. Brânzã americanã din miez de nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de apã. tofu (brânzã). 74. fiind un element natural). 3 linguri fulgi de drojdie. 2-3 linguri suc de lãmâie*. 100 gr. c) suc de lamâie folosit ca ºi coagulant. ca sã se dizolve. 1/3 ceaºcã + 1 lingurã rasã gelatinã vegetalã. 1¼ ceaºcã apã clocotitã. b) 1 linguriþã sulfat de magneziu (procurat din farmacie). brânza se poate pãstra în congelator pânã ce este nevoie sã fie folositã. ¼ linguriþã pudrã de usturoi. Se rãceºte câteva minute.73. 1-2 linguri condimente – ardei. ingredientele marcate cu (*) trebuie sã fie dublate. Mod de preparare: Se înmoaie gelatina într-o ceaºcã de apã în mixer. Se adaugã nucile ºi se amestecã împreunã în mixer. Observaþie: Pentru a prepara brânza albã. 2 ceºti miez de nucã (rezultat din prepararea laptelui de nucã cu Soia-lakt). mãrar sau altele 66 . Chinezii numesc coagulantul “nigari” . Se toarnã într-o formã ºi se rãceºte. Amestecaþi uºor ºi aºteptaþi 5-10 minute pânã când laptele se limpezeºte. În loc de ardei roºu capia.un fel de sare (se poate procura din aceeaºi sursã de unde aþi cumpãrat aparatele sau de la importator . 2 l lapte de soia coagulat prin una din urmãtoarele variante: a) 1 linguriþã de clorid de calciu (este extras din sare de mare. Se acoperã ºi se pune la frigider peste noapte.

¼ canã.dupã preferinþe. ulei . 200 ml smântânã de soia (reþeta 45). Brânza astfel rezultatã are valoarea cea mai mare de proteine .1 canã. Mod de preparare: În laptele fierbinte. proaspãt preparat. 2 linguri fãinã. Mod de preparare: Cartofii se fierb în coajã ºi se rad pe rãzã-toare mare. ciuperci. Se strecoarã prin tifon ºi se preseazã sub o greutate timp de aproximativ 15 minute. Adãugat la ciorbe supe zãrul omogenizeazã gustul ºi creºte mult valoarea caloricã. Apã curatã . Din cauza conþinutului ridicat de lecitinã poate fi consumat ºi ca bãuturã (în loc de borº). tofu ras ºi cartofii rãmaºi. Se dã tava la cuptor 20 minute. 250 gr.1-2 linguri. fãinã integralã de grâu . 26 . 1-3 cãþei usturoi (1 lingurã praf de usturoi). coriandru (arome pt. 76. ciuperci. Zãrul obþinut în urma stoarcerii poate fi utilizat pentru udat flori. Dacã avem la dispoziþie o formã pãtratã din lemn sau plastic este ºi mai estetic.½ canã (opþional). dupã care se vor aduna fulguleþe în lapte. Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. La frigider se pãstreazã maxim 7 zile. vegeta. Deasupra se pun 200 ml smântânã amestecatã cu fãinã ºi puþinã apã. 500 gr. ca aliment pentru animale. întreþinerea tenului.2 pahare.se depoziteazã în apã curatã care trebuie schimbatã zilnic. vegeta. condimente . cârnaþi). 250 gr. cimbru. spãlat pe pãr. dacã ne putem obiºnui cu gustul sãu specific.¾ canã. vegeta. 75. cayenne ºi frunze pãtrunjel. 67 . Se pune într-o tavã un rând de cartofi (jumãtate din cantitate) apoi tocãniþa de ciuperci.½ canã sau fãinã albã .¼ canã. morcov ras .vezi tabelul pag. tofu. se amestecã coagulantul (nigari) ºi se lasã 2 minute. Tocãniþa se preparã din 500 gr. tãrâþe cernute . cayenne ºi frunze de pãtrunjel. varzã tocatã . Rezultã 6 porþii. Burger din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Se adaugã condimentele.busuioc.

în cuptor.Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se formeazã burgerii. Se întorc pe cealaltã parte ºi se mai lasã 10 minute. 8 cm ºi o înãlþime de 1 cm. Rezultã 13 burgeri.opþional. 1 linguriþã sare. Se aºazã burgerii în tava unsã cu margarinã. 3 linguri de apã ºi ½ linguriþã sare). Cartofi cu tofu la tigaie Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. Se fierbe sub capac timp de 15-20 minute. se adaugã cartofii tãiaþi mãrunt presãraþi cu piper negru. Se pun într-un castron ºi se adaugã urmãtoarele 9 ingrediente. ¼ linguriþã maghiran. ¼ l apã. 1 ceapã. Se pune amestecul în tigaie ºi se adaugã praful de supã dizolvat în apã. tofu. Se lasã 15 minute pentru ca fulgii de ovãz sã absoarbã lichidul. 1 canã de ceapã (tocatã fin ºi cãlitã în 2 linguri de ulei. apoi tofu mãrunþit cuburi. mazãre. Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã mãsline negre fãrã sâmbure. 79. apoi se amestecã. “Chicken Nuggets” tofu Timp de preparare: 45 minute 68 . ¼ canã apã. 1 canã miez de nucã. 2 cãþei de usturoi. Sunt delicioºi dacã sunt serviþi cu ketchup. 77. Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în puþinã apã. 300 gr. ½ linguriþã cimbru. 500 gr. Se coc câte 20 minute pe fiecare parte. 1 lingurã ulei. Mod de preparare: Se blendeazã primele 2 ingrediente pânã devin cremã. busuiocul ºi celãlalte ingrediente. 1 lingurã praf pentru supã. 2 linguri vegeta. 1 lingurã vegeta. 78. Se formeazã burgerii folosind eventual o formã cilindricã de plastic care are un diametru de aprox. Se blendeazã ultimele 2 ingrediente 1-2 minute ºi se adaugã în castron. Se amestecã împreunã bine. ½ linguriþã pudrã de ceapã . piper negru dupã gust.(rãmas de la prepararea laptelui de nucã) 2½ cãni fulgi de ovãz. 1¾ canã lapte de soia. 1 linguriþã busuioc. Se pun la copt în tava unsã cu ulei.

6 linguri) sau cartof ras. Tãiaþi tofu în cubuleþe de aproximativ doi centimetri ºi jumãtate. fulgi. sare. 80. Se congeleazã pentru cel puþin 24 de ore. ¼ linguriþe piper negru. În urmãtoarea zi. Puneþi cuburile de tofu învelite în pesmet într-o tigaie unsã cu ulei ºi coaceþi timp de 25-30 de minute. Chiftele vegetale din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia din blender Soia-lakt . se modeleazã chiftelele ºi se prãjesc în ulei. Se servesc cu muºtar iute sau cu un sos. 1 lingurã seminþe de susan. usturoi. În alt castron puneþi apã ºi scufundaþi fiecare bucãþicã de tofu scuturând uºor excesul de apã.Ingrediente: 400 gr. Preîncãlziþi cuptorul la 180o Celsius.1 canã. pânã când încep sã capete o culoare maroniu deschis ºi devin crocante. 4 bucãþi cartofi. (cca. fulgi de cartofi . Se 69 . Într-un castron puþin adânc puneþi pesmetul împreunã cu condimentele ºi amestecaþi bine. tofu foarte ferm. Mod de preparare: Cartofii cruzi se dau pe rãzãtoare ºi se storc. 7 cãþei usturoi. 1 ceapã. ½ cãni (250 ml) pesmet. 12 linguriþe praf de usturoi. 2 linguri ovãz. ceapã. Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + 40 minute coacerea Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia din blenderul Soia-lakt. sare dupã gust. dar numai dupã ce aþi scos tofu din punga de plastic! Acoperiþi castronul ºi daþi cuptorul la 700 W verificând la fiecare 2-3 minute ca sã nu se coacã. dupã gust. apoi daþi prin pesmetul condimentat. 2 ouã. Mod de preparare: Îndepãrtaþi excesul de apã din tofu ºi puneþi-l în congelator într-o pungã de plastic bine sigilatã. mãrar. în cuptorul cu microunde*.30 gr. Procedeul de îngheþare foloseºte la eliminarea apei din tofu. piper. ½ cãni (250 ml) apã. vegeta dupã gust. pãtrunjel frunze. Dupã ce s-a dezgheþat bine. apãsaþi uºor ca sã se elimine restul de apã. 81. Mod de preparare: Pulpa se amestecã cu cartofii ºi celelalte ingrediente. 1 ou. dezgheþaþi-l punându-l într-un castron. sare.

adaugã restul ingredientelor, se frãmântã bine, se modeleazã chifteluþele ºi se aºazã în tava de teflon unsã în prealabil cu ulei. Se pun la cuptor. Dupã 20 de minute se întorc ºi se lasã pentru alte 20 de minute. 82. Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Brânzã tofu - 1 canã, pesmet - ½ canã, fulgi de ovãz 1/3 canã, nuci (mãcinate sau miezul rãmas de la prepararea laptelui de nucã) - ½ canã, susan - 3 linguri, ceapã (tocatã) - 3 bucãþi medii, pãtrunjel verde (tocat) - 1 legãturã (sau uscat 1 linguriþã), cimbru (pulbere) - 1 linguriþã, maghiran (pulbere) - ½ linguriþã, lapte de soia - 1 canã, ulei de mãsline - 2 linguri, sare vrac - ½ linguriþã. Mod de preparare: Brânza se taie sub formã de cubuleþe mici. Se amestecã toate ingredientele, cu excepþia uleiului de mãsline ºi a susanului, se omogenizeazã ºi se modeleazã în forme de chifteluþe sau drob. Se coc într-o tigaie de teflon. Pentru drob, se pregãteºte o tavã care se presarã cu pesmet, sau mãlai. Se întinde amestecul în tavã cu grosimea de aprox.1 cm, ºi se presarã cu susan. Se pune la cuptor 180o C ºi se lasã 20 minute. Rezultã un excelent drob care se serveºte cu diferite garnituri ºi sosuri sau cu ketchup. În loc de ovãz putem folosi orez, mei, hriºcã sau ciuperci. 83. Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 400 gr. curcan (ca pentru ºniþele), 2 linguriþe sos de soia(din comerþ), 1 lingurã amidon, 2 ardei roºii, 1 ardei iute roºu, 3 linguri sâmburi de dovleac, 5 linguri ulei de floarea soarelui, 1½ canã pulpã de soia. Mod de preparare: Carnea se taie transversal în fâºii înguste ºi se pune într-un bol. Se amestecã sosul de soia cu amidonul ºi se toarnã peste carne. Se lasã 30 de minute la marinat. Ardeii se taie fâºii înguste. Ardeiul iute se curãþã de seminþe ºi se taie inele subþiri. Sâmburii se prãjesc în tigaie fãrã ulei. În altã tigaie se pun 3 linguri de ulei la încins ºi se prãjeºte carnea, amestecând des. Se

70

scoate carnea din ulei ºi se pune deoparte. Restul de ulei se pune în tigaie ºi se prãjesc ardeii aproximativ 3 minute împreunã cu pulpa de soia. Se adaugã carnea, se condimenteazã cu sos de soia ºi se presarã cu sâmburii de dovleac. 84. Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 250 gr. cartofi fierþi în coajã, 1 cãpãþânã de usturoi, frunze de pãtrunjel ºi þelinã, condimente afumate sau caºcaval, 3 ouã. Mod de preparare: Pulpa de soia se amestecã cu cartofii zdrobiþi sau daþi prin rãzãtoare, cu usturoiul pisat, cu verdeaþa tocatã mãrunt ºi cu condimente dupã gust. Se amestecã totul omogen, se taie bucãþi în forma în care se serveºte ºi se pune într-o tavã la cuptor 20 minute. Dupã ce se scoate din cuptor se pune ulei deasupra. Tava se tapeteazã cu pesmet sau tarâþe fãrã ulei. 85. Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia, 0,5 kg ciuperci, 1 legãturã de ceapã verde, 1 legãturã usturoi verde, 1 legãturã mãrar, 1 legãturã pãtrunjel, 5 ouã, piper, sare, delikat (dupã gust). Mod de preparare: Se spalã bine ciupercile ºi se mãrunþesc dacã sunt prea mari. Se amestecã pulpa ºi toate ingredientele la un loc. Se unge o tavã cu ulei ºi se tapeteazã cu fãinã. Se pune compoziþia ºi se dã la cuptor, la foc mic, timp de 50 de minute. 86. Drob din pâine ºi pulpã de soia Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 2 cepe, 2 linguri mãrar, 1 cãpãþânã de usturoi, mirodenii (cimbru), o felie de pâine, fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut, un cartof crud, ulei. Mod de preparare: La pulpa de soia se adaugã ceapa ºi mãrarul (care au fost fierte), usturoiul crud pisat, mirodeniile (cimbru), o felie de pâine înmuiatã în apã ºi stoarsã.

71

În loc de ouã, ca sã se lege compoziþia se adaugã fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut crud care se macinã (se poate adãuga ºi un cartof crud ras pe rãzãtoarea micã). Se unge tava cu ulei, se aºazã compoziþia ºi se pune în cuptor la foc moale, timp de o orã. Când se scoate din cuptor, se toarnã deasupra puþin ulei. 87. Fripturã mexicanã de tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu, 600 gr. dovlecei sau castraveþi, 285 gr. porumb fiert, ½ canã fãinã de tãrâþe, 2 linguriþe sare, ½ canã ulei de soia, 1 ceapã, 2 ardei roºii, 2 ardei verzi, ½ linguriþã boia de ardei, 1 legãturã pãtrunjel verde. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe pe care le lãsãm puþin la uscat. Fãina de tãrâþe se amestecã cu sarea ºi cu boiaua de ardei. Se tãvãlesc cubuleþele tofu prin aceastã fãinã, apoi se coc în ulei preîncãlzit cca. 10 minute pânã devin aurii. Se curãþã ceapa ºi castraveþii (sau dovleceii), dupã care se taie cubuleþe. Ceapa se dinstuie în uleiul de la tofu; se adaugã ardeiul tãiat fâºii, apoi castraveþii/dovleceii ºi se frig timp de 5 minute la foc potrivit amestecându-se în permanenþã. Se pune porumbul ºi o linguriþã de sare ºi se fierbe acest amestec timp de 10 minute sub capac. Se adaugã cubuleþele de tofu ºi se mai lasã 5 minute pe foc pentru a se omogeniza gusturile. La sfârºit se presarã pãtrunjel. 88. Grãtar de tofu cu citrice Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu ferm, 2 bucãþi lãmâi, ¼ cãni (250 ml) suc de portocale, 2 linguri sirop de arþar, 2 linguri oþet de mere, 1 lingurã ulei de mãsline, 1½ linguriþe rozmarin, 2 cãþei de usturoi, 1½ linguriþe sos de soia, 1 vârf de cuþit piper negru. Mod de preparare: Se amestecã bine într-un castron toate ingredientele obþinându-se o soluþie pentru marinare. Separat se taie tofu în 89 felii, se aºazã într-un vas mare ºi se toarnã deasupra soluþia pentru marinare. Se acoperã ºi se bagã la frigider pentru cel puþin 8 ore. Se pre-

72

Mãruntai picant cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 canã tofu. roºii. 2 cepe. ulei. Se poate consuma cu pâine de porumb. Mod de preparare: Pulpa de nãut rãmas din procesarea cu blenderul se condimenteazã cu coriandru (piper alb) dupã gust. 1 linguriþã sare. 89. foi de dafin. 1 ceaºcã roºii tocate. 500 gr. 1 ardei roºu ºi 1 ardei verde. vegeta naturalã. ardeiul tocat mãrunt ºi puþin bulion. Se dã gust gust cu sos de soia. La servire se poate adãuga lapte de soia. pulpã de nãut. 1 roºie. coriandru. 2 cepe.gãteºte grãtarul la temperaturã medie ºi se curãþã cu ulei de mãsline. 1 canã apã. Se consumã cu pilaf de orez. Se pun feliile de tofu pe grãtar ungându-se cu marinatã în timp ce se gãteºte. Se þin aproximativ 5 minute pe fiecare parte. 3 ceºti cremã de porumb. smântânã. Se mai lasã pe foc 3-5 minute împreunã cu chimenul. 100 gr. 4 linguri ulei. Smântâna se adaugã dupã îndepãrtarea de pe foc. La sfârºit se adaugã sare de mare dupã gust ºi puþin ulei. Rezultã 10-12 porþii (cãni) de mâncare. 1 lingurã chimen. 1 lingurã oregano. 91. 2 ciorchini de usturoi. Mod de preparare: Peste ceapa opãritã în apã ºi ulei se toarnã pasta de soia ºi se prãjeºte puþin. Mod de preparare: Se fierbe soia împreunã cu ceapa ºi cu 1 canã de apã. Se adaugã nãutul ºi se mai dau câteva clocote. 2 linguri pastã soia. dacã doriþi. Iahnie-sos de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500gr. sau paste fierte. Totul se fierbe încã 15 minute. 73 . 1 ceaºcã apã. Când se înmoaie se adaugã porumbul. Ceapa se pune la cãlit în puþinã apã cu vegeta naturalã. ardeiul tãiat fâºii ºi roºiile. verdeaþã pentru presãrat. roºiile ºi sarea. sare. 90. Mâncare de porumb cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 3 ceºti pulpã de soia. 1 ceaºcã ceapã verde tocatã. dupã care se adaugã apa ºi condimentele. 2 ceºti lapte de soia.

Se þine 10 minute pe foc.3-4 cãþei.¼ canã. pentru rumenire. în afarã de boia. astfel încât sã putem sã îl umplem. boia de ardei dulce pentru culoare . ceapã . 2 cãni pulpã de soia. 2 dl lapte de soia. usturoi .1 linguriþã. pânã când seminþele ger- 74 . pentru mai multe ore.½ lingurã.1 linguriþã. Deasupra se poate presãra puþinã boia. cu gura în jos. Mici din tofu Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Tofu moale . Se obþin germeni de soia fãrã procesare.2 cãni. laptele ºi sarea. Se lasã boabele la macerat timp de 12 ore. chimen .1 bucatã. Muguri de soia fãrã procesare Timp necesar: 7 zile Ingrediente: 1 canã boabe de soia. sare . Mei fiert cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 150 grame mei. apã. respectiv sã scurgem apa din el fãrã a atinge germenii cu mâna. se zdrobeºte usturoiul apoi se amestecã toate ingredientele. dupã care se întorc ºi se mai lasã puþin. ¼ l apã. Se toarnã apã cãlduþã pânã la jumãtate ºi se leagã foarte bine la gurã cu un tifon. pesmet . Se aºazã borcanul pe un suport înclinat la 45 de grade.92. Mâncarea obþinutã poate fi consumatã cu sosuri. Mod de preparare: Se taie ºi se opãreºte ceapa în puþinã apã. Apoi. Atenþie la desprindere pentru a nu se sfãrâma.1 linguriþã. Mod de preparare: Când fierbe apa. se presarã meiul ºi pulpa.¼ canã. Se formeazã mici prin presare. vreme de 5-7 zile. Se unge tava cu puþin ulei ºi se coc în cuptor la foc mare timp de 20 minute. Mod de preparare: Se ia un borcan de 800 ml ºi se umple pe un sfert cu boabe de soia bine spãlate ºi de bunã calitate. ¼ linguriþã sare. 93. 1 borcan. 94. dupã care se scurge apa. nuci mãcinate . condimente pentru cârnaþi . dupã care se îndepãrteazã ºi se lasã 15 minute la înmuiere ºi rãcire. se frãmântã tofu cu o furculiþã.

astfel încât sã fie mereu umede. Se preparã sub formã de salatã.ingredient de bazã Timp de preparare: 20 minute Este un produs obþinut în urma preparãrii laptelui de soia (rãmâne în filtrul blenderului Soia-lakt) ºi conþine pulpa ºi coaja boabelor de soia. nu trebuie þinuþi la luminã ºi la temperaturi mai mari de 4o C. depozitarea germenilor la frigider se face vreme de cel mult 7 zile. 95. Mod de preparare: Cartofii fierþi în coajã se curãþã ºi se feliazã. De regulã. Musaca de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 1 kg de cartofi. sare. Rezultatul obþinut prin procesarea altor cereale (orz. ovãz. Compoziþia se pune într-o cratiþã unsã ºi tapetatã cu pesmet astfel: un rând de cartofi.) Salatele de cruditãþi preparate cu boabe de soia germinate sunt gustoase ºi deosebit de sãnãtoase. o ceapã. un rând de soia ºi pastã de roºii. suc de lãmâie. dar sã nu stea în apã. precum ºi ale boabelor de soia. Are un rol important în digestie. eventual ºi ceapã sau pãtrunjel verde. orez 75 . se îndepãrteazã cojile rãmase precum ºi boabele care nu au germinat sau alte resturi ºi se depoziteazã la frigider. (Despre proprietãþile terapeutice ale acestor germeni. boabele se vor spãla de 2-4 ori pe zi scurgându-se de fiecare datã (aºezând borcanul cu gura în jos). Poate fi pãstrat la frigider 3-4 zile. Atunci când au fãcut colþiºori de 2-4 centimetri se scot germenii din borcan. dar este materia de bazã pentru foarte multe reþete. Nu poate fi numit surplus deoarece are un conþinut de 5% proteine ºi foarte multe fibre. condimente.mineazã. pastã de roºii. 1 porþie pulpã de soia. Germenii astfel obþinuþi nu trebuie sã aibã gust amar (dacã sunt amari înseamnã cã au fost lãsaþi prea mult în apã ºi s-au stricat). 96. în general. Soia se amestecã cu condimentele ºi se cãleºte cu puþinã ceapã ºi verdeaþã. la care se adaugã puþin ulei. vezi prima parte a cãrþii. Pulpã de soia sau okara . Consumat în stare crudã nu este gustos. Se dã la cuptor pânã se rumeneºte.

1 linguriþã maghiran. 99. 1 ceaºcã fulgi de ovãz. Mod de preparare: Se mixeazã nãutul cu puþinã apã proaspãtã obþinându-se o cremã. migdal. Dupã ce s-a marinat. sau vezi reþeta 123. un strat de tofu ºi un strat de sos. 1 ceaºcã apã fierbinte. sau ca element de bazã pentru reþetele gãsite în carte. 2 cãni sos de tomate. Ultimul rând trebuie sã fie sosul care se orneazã cu mãsline. ½ ceaºcã þelinã tãiatã mãrunt. 126). timp de 45-60 de minute. Mod de preparare: Carnea de pui se taie în fâºii sau cubuleþe ºi se acoperã cu sosul de soia. ½ canã mãsline tãiate. ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. Vasul se pune la cuptor pentru 1520 minute. Se formeazã pâini mici care se lasã sã se coacã bine. 2 cãni tofu. 1 ceapã tãiatã mãrunt. la foc potrivit. 1 linguriþã sare. 97. Se amestecã toate ingredientele ºi se lasã sã stea câteva minute. Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 20 minute + timp de marinat 2h Ingrediente: 2 piepþi de pui dezosaþi. se lasã la marinat 2 h la temperatura camerei sau peste noapte în frigider. 2 linguri fãina. ½ ceaºcã nãut sau boabe de soia înmuiate peste noapte în ½ ceaºcã apã. cocos) poate fi folosit ca desert (budincã) amestecat cu gem sau fructe mãrunþite. Pastele se servesc calde. ulei pentru prãjit. Pârjoale cu pulpã de migdale Timp de preparare: 15 minute + 40-60 minute coacere Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de migdale sau alune de pãdure rãmasã în filtru Soia-lakt. Sunt foarte bune pentru cãlãtorie. Paste italiene la cuptor cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 cãni paste fãinoase fierte (melciºori. 1 ceaºcã pesmet condimentat. acoperite. într-o formã pentru pâine. sau vezi reþeta 10). Se taie migdalele. se presarã peste carne ºi sos 76 . Rezultã o compoziþie vâscoasã. 98.brun) sau fructe (nuci. alune. sos de soia (din comerþ. Mod de preparare: Într-un vas yena uns cu ulei se aºazã alternativ un strat de paste.

1 linguriþã boia dulce. ¼ linguriþã de cafea. Salam de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + coacere 20-25 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. caºcaval (de vacã). Ruladã cu pateu de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1/3 canã ulei (250 ml). boia ºi sare. Se rãceºte. care se împarte în douã ºi se întinde pe dosul tãvii. 2 ouã (opþional). verdeaþã (cimbru. 1 vârf de cuþit sare. În aceastã compoziþie se pune cartoful crud ras pe rãzãtoarea micã. se þin în prosop pentru a se menþine moi. sare.3-5 linguri.. 20-25 de minute. Se formeazã rulada ºi se împacheteazã în celofan. Se adaugã pulpa. pateu de soia (vezi reþeta 47). Sarmale cu pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Mod de preparare: Se face o cocã potrivit de groasã din ulei.1 bucatã. ulei . 1 ciorchine de usturoi. 102. pãtrunjel) sare. ¼ linguriþã chimen. apoi se ruleazã ºi se înfãºoarã în folie de aluminiu pentru a sta bine strânsã. 101. orez .4-6 linguri. tãiatã mãrunt. varzã dulce sau acrã. la foc mic. 3 foi de dafin. caºcaval afumat. ceapa ºi usturoiul tãiate mãrunt împreunã cu foile de dafin zdrobite se amestecã împreunã într-un vas. Se coace în cuptor. Se serveºte cu orez fiert. Dupã ce se coc ambele foi. 1 bucatã ceapã micã. 250gr. bulion .3-4 bucãþi. Se taie dupã rãcire. 1 linguriþã vegeta. 2 cepe.cele douã linguri de fãinã (aproximativ) ºi se amestecã bine. 250gr. apã. 100.100 gr. 2/3 canã apã (250 ml). 10 grame drojdie proaspãtã. sarea. mãrar. cartof crud ras . Se lasã de 30 minute la rece. se amestecã ºi se fac sarmale cu 77 . apoi se pune orezul 5 minute sã se umfle. boia de ardei. Se prãjeºte amestecul în ulei încins. Mod de preparare: Ceapa se înãbuºã cu puþinã apã ºi ulei. cepe . Mod de preparare: Caºcavalul ras pe rãzãtoare. verdeaþa. drojdie ºi fãinã. Se unge fiecare foaie cu pateu de soia amestecat cu ceapã. 2-3 linguri ulei ºi 1-2 linguri bulion. fãinã cât cuprinde.2 cãni de 200 gr.

Adãugaþi arome dupã preferinþe. 105. apã. Se obþin 5 porþii. o lingurã ulei. (reþeta 45) Mod de preparare: Spaghetele se fierb în apã cu sare. vegeta. busuioc. 100 gr. ciuperci fierte. 1 lingurã miere. 200 ml smântânã (reþeta 45). spaghete. se scurg bine. apoi spaghetele ºi restul de sos roºu. Mod de preparare: La 1 l lapte de soia proaspãt. Laptele se adunã formând noriºori (se taie). apã. se trec sub un jet de apã rece. foi dafin. 103. brânzã tofu. mãrar. Turnaþi într-un tifon ºi lãsaþi la presat sub o presã (e mai estetic 78 . Rezultã 3 porþii. Pe fundul unui vas de yena se pune jumãtate din sosul roºu. ciuperci. Din ciuperci. piper. 5 linguri smântânã de soia. iar deasupra se rade tofu. Sos roºu: 2 linguri fãinã. sare. 50 gr. arome (ardei. porumb. fierbinte. apoi se amestecã cu sosul alb. oregano. 250 ml bulion. Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute (reþeta 10) Ingrediente: 200 gr. o lingurã porumb boabe. cimbru. Se toacã puþinã varzã ºi se presarã într-o cratiþã în care au fost puse 2-3 linguri bulion. se acoperã cu apã clocotitã se pun la fiert sau la cuptor. diferite condimente). preparat cu blenderul Soia-lakt. Tofu – mod de preparare II (idem 74) Timp de preparare: 15 minute + scurgere 2-3 h Ingrediente: 1 l lapte de soia proaspãt. Mod de preparare: Spaghetele (reþeta10) se fierb în apã sãratã. tofu ºi smântânã se face un sos care se amestecã cu spaghetele fierte. 1 linguriþã rasã de nigari (clorid de calciu). Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Sos alb: 2 linguri fãinã. 104. Se dã la cuptor 20 de minute. chimen.foi de varzã dulce sau acrã. adãugaþi 1 linguriþã de nigari sau suc de lãmâie ºi amestecaþi bine. Se aºazã sarmalele în 2-3 straturi. 150 gr. Lãsaþi 2 minute. tofu. fierbinte.

tofu. Mod de preparare: Se curãþã vinetele ºi se taie în felii longitudinale cu grosimea de ½ cm. Nu se pune în congelator. accesorii la aparat). 2 cãþei de usturoi tocaþi. 2 linguriþe ulei de susan. Se serveºte alãturi de salatã. un strat de vinete. Se pun feliile de tofu. Mod de preparare: În reþeta de faþã. Se toarnã peste feliile de tofu. Se combinã celelalte ingrediente ºi se amestecã într-un vas separat. Tofu se pãstreazã în apã la frigider chiar ºi o sãptãmânã. 1 lingurã mentã proaspãtã tocatã sau ½ lingurã mentã uscatã. se ung cu restul de sos marinat ºi se lasã pânã se rumenesc pe ambele pãrþi. un strat 79 . Se poate consuma sau gãti dupã preferinþe. Tofu la grille Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 600 gr. 2 linguriþe ghimbir (ras sau praf). Zãrul de tofu de asemenea se poate folosi la gãtit. 200 gr. Poate fi confecþionatã din lemn sau din plastic. Când sunt coapte. 6 bucãþi ceapã verde dulce (bulbul ºi frunzele tocate). Se taie bucata de tofu în 3 pãrþi egale. 3 linguri suc de lãmâie proaspãt. ceea ce îi oferã un gust deosebit. boia de ardei pentru gust. Vinete “Parmigiana” cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg de vinete. apoi în felii de 1 cm care se pun într-un vas. Se amestecã pesmetul cu vegeta ºi se dã fiecare felie prin acest amestec. se acoperã ºi se lasã la rece 24 de ore. felii de ceapã. tofu se þine într-un sos marinat cu gust de lãmâie cel puþin 24 de ore (ideal ar fi 2 sau 3 zile). roºii. întorcându-le o datã sau de douã ori. Lãsaþi sã se scurgã 2-3 ore. 106. Se pregãteºte aparatul pentru grille (se poate utiliza ºi cel cu vergea pentru frigãrui). 1 lingurã vegeta. tofu. Se aºazã într-o tavã de teflon ºi se coc la cuptor întorcându-se ºi pe cealaltã parte.dacã presa este pãtratã. 1 canã de pesmet. Se obþin 4 porþii. 107. pãtrunjel ºi/sau felii de castraveþi. 126. 1 porþie “sos italian” (sau vezi reþeta 125. se scot din cuptor. 1½ canã de apã caldã. Se pune într-o tavã yena un strat de sos. bine scurs de apã. sau alte sosuri).

puþin ulei. 1 ou. pânã sunt puse toate ingredientele. tofu. ¼ linguriþã seminþe de mãrar mãcinate. 2 linguriþe vegeta. 1 linguriþã sare. morcovi. amestec de zarzavaturi mãrunþite din rãdãcinã de pãtrunjel. Zarzavaturi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. Se omogenizeazã ºi se formeazã chifteluþe care se frig în ulei 4-5 minute. Se fierbe totul la foc mare timp de 2 minute amestecând continuu. În loc de vinete se pot folosi dovlecei.de tofu. fãina. Se adaugã seminþele de mãrar ºi se îndepãrteazã tigaia de pe foc. În acest amestec se pune ceapa ºi zarzavaturile curãþate ºi tocate mãrunt. Se dã la cuptor la foc moderat pentru 25 de minute. 80 . pãstârnac. morcov. 2 cepe. Se continuã aºa. 4 linguri fãinã cu tãrâþe. Mod de preparare: În untul topit în tigaie se pune tofu zdrobit cu furculiþa ºi praf pentru supã sau vegeta. sarea ºi oul. 108. 100 gr.

SOSURI. TOCÃNIÞE 81 .

200 ml lapte de soia. Ceapa opãritã în unt se amestecã cu cubuleþele de tofu (cu latura de cca un cm) care în prealabil s-a scurs de zãr. 1 ceapã. În final se mai adaugã mãrarul tocat fin. 1 legãturã mãrar. Se adaugã sarea ºi vegeta ºi se lasã sã fiarbã la foc mic timp de 5 minute. 2 linguri unt. Dupã ce se ia de pe foc se adaugã mãrarul ºi smântâna.109. l lingurã mãrar mãrunþit. ½ linguriþã sare. castraveþi pentru salatã. sare dupã gust. Castraveþi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 gr. Mod de preparare: Prazul se taie rondele ºi se cãleºte în apã cu puþinã sare pânã se înmoaie bine. Mod de preparare: Mazãrea dulce se fierbe 10 minute în puþinã apã. La sfârºit se presarã pãtrunjel. smântânã de soia (vezi reþeta 45). tofu. 1 linguriþã sare. Se sãreazã dupã gust. 1 ceapã. 300 gr. castraveþii tãiaþi felii subþiri se opãresc în apã sãratã 10 minute. praz. la foc încet. 2 linguri fãinã. 200 gr. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. 110. Rezultã 3 porþii. Se zdrobeºte tofu cu furculiþa ºi se adaugã ¼ linguriþã sare ºi curry. 400 gr. mazãre dulce. ½ linguriþã vegeta. 1 lingurã ulei. Se presarã busuioc ºi se mai fierbe 5 minute sub capac. tofu. 82 . Mazãre cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 500 gr. crudã (se poate ºi cu un singur tip de mazãre de care aveþi). Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în 2 linguri apã ºi ulei. mazãre proaspãtã. Mazãrea proaspãtã se fierbe doar 5 minute. Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 400 gr. Mazãrea fiartã se scurge de zeamã ºi se pune într-un vas lângã tofu. Totul se fierbe împreunã 10 minute. sub capac. 111. 100 ml smântânã de soia (reþeta 45). 2 linguri pãtrunjel. 300 gr. Se dizolvã fãina împreunã cu laptele de soia ºi smântâna de soia ºi se adaugã peste praz.

Mod de preparare: Dupã spãlare se fierbe spanacul în zãr de tofu (sau apã). 115. ciuperci ºi cu praz tãiat fâºii. puþin unt. Întro tigaie unsã cu ulei se frige totul ºi se consumã proaspãt. cu drojdia. o linguriþã de pãtrunjel verde. smântâna. pânã scade. mazãre. Se potriveºte cu salate. Omletã de ciuperci cu tofu Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: O ceapã. cu praful pentru supã. delikatul. o ceapã. 1 lingurã delikat. 113. tofu. Se condimenteazã cu piper negru ºi cu boia de ardei. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã împreunã cu ciupercile tocate solziºori ºi cu puþinã sare.112. 2 cãþei de usturoi. 1½ lingurã praf pentru supã/ vegeta. ½ kg ciuperci (champignon). ½ canã smântânã sau ulei. fãinã integralã. pulpã opãritã. 50 gr. Când a scãzut 83 . Din albuºul de ou se face o spumã tare care se adaugã la cele de mai sus. 4 ouã. Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). Se lasã la opãrit 10-15 minute sã se înmoaie de tot. o linguriþã de ulei. pulpa de soia ºi spanacul zdrobit. 250 gr. sare dupã gust. 2 vârfuri de cuþit piper. Ceapa opãritã în puþinã margarinã se amestecã cu fãina integralã. Se strecoarã ºi se toacã pe un platou. Se fierbe împreunã pentru înmuiere timp de 10-15 minute. dar se înlocuieºte spanacul cu 500 gr. Omletã cu praz ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). Se condimenteazã cu piper. dar se înlocuieºte spanacul cu 200 gr. spanac proaspãt. morcovi rãzãluiþi ºi cu 300 gr. Omletã din spanac cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 500 gr. 750 gr. 114. 2 linguriþe fulgi de drojdie (drojdie uscatã).

Condimentãm cu piper ºi ½ linguriþã boia de ardei. miere sau zahãr brun. fasole. iar în final uleiul. Mod de preparare: Opãrim ciupercile cu ceapa pânã se înmoaie. 34 cãþei de usturoi zdrobiþi. 1 lingurã vegeta. 1 ceapã micã tãiatã mãrunt. 2 cãni apã fiartã. 2 linguri de ulei. Mod de preparare: Pulpa de soia se pune în mixer cu apa. alune mãcinate. amestecându-se continuu. 100 gr. 117. Se adaugã vegeta ºi usturoiul. Se frige într-o tigaie unsã cu ulei ºi se consumã în stare proaspãtã. Se mai poate adãuga ceapã verde tãiatã mãrunt ºi pãtrunjel verde. nuci sau migdale. mere. friºcã. coaja rãzãluitã de la ½ lãmâie. 2 vârfuri de cuþit scorþiºoarã mãcinatã. pânã când se usucã având consistenþa omletei de ou. 118.apa se adaugã tofu ras ºi se mai lasã 1-2 minute la cãlit. zmeurã. dar înlocuim spanacul cu 200 gr. pere. Se adaugã usturoiul pisat. frunzele de pãtrunjel. cãpºuni. ciuperci ºi 500 gr. 116. Se mixeazã bine pânã ajunge de consistenþa unei creme. 4 ouã. pulpã din blenderul Soia-lakt. Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). Mod de preparare: Se bat albuºurile pânã se obþine o spumã tare ºi se amestecã cu toate celelalte ingrediente la un loc. Omletã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia. 50 gr. 500 gr. Fasolea se fierbe. pânã se îngroaºã. Omletã de fructe cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. prune). 84 . se pune compoziþia în tigaie la foc încet. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie (sau 2 plicuri zahãr vanilat). fructe (pot fi agriºe. Se acoperã vasul ºi se mai þine puþin la foc redus. viºine. 150 gr. 2½ cãni apã rece. uleiul ºi ceapa. fãinã integralã sau fulgi de ovãz. 100 gr. Rezultã 2 porþii.

apoi se condimenteazã cu ceapã. Se adaugã apã pentru a se obþine consistenþa doritã. Acestea se fierb pânã se înmoaie. Omletã de tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ linguriþã praf de ceapã. Se mixeazã ºi se fierb la foc potrivit împreunã cu restul ingredientelor. 2 linguri pulpã de soia. dupã care se acoperã ºi se mai lasã la fiert încã 10 minute. amestecându-se continuu pânã se îngroaºã. conopidã în amestec cu broccoli (opþional). sau cu pâine integralã de grâu prãjitã. se amestecã pânã se omogenizeazã. 120. ½ linguriþã sare dacã este nevoie. dar se înlocuieºte spanacul cu 150 gr. amestecându-se bine cu lingura de lemn. 2 cãni tofu. dacã doriþi. coaja rasã de la ½ lãmâie. în afarã de cireºe. Mod de preparare: Se înãbuºã 2 cepe tocate în ¼ ceaºcã apã pânã devin fragede. 122. Cireºele curãþate de sâmburi se adaugã com- 85 . cu pâine prajitã. Sos de ceapã cu pulpã de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 2 ceºti apã. Se poate adãuga usturoi. 1½ dl apã. Pentru diversificare se poate adãuga ceapã verde tocatã. ½ linguriþã sare. 2 linguri miere. sau 1 plic zahãr vanilat. ½ linguriþã vegeta. 121.119. 1 lingurã rasã fãinã de mãlai. cireºe. Se orneazã (dupã dorinþã) cu pãtrunjel verde tocat. Mod de preparare: Se încãlzesc toate ingredientele într-o cratiþã. 1 canã lapte de soia sau de nuci ½ ceaºcã pulpã de nuci. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. Sosul are un gust deosebit dacã este servit alãturi de cartofi fierþi sau copþi. ¼ ceaºcã fãinã integralã de grâu. Se serveºte ca ºi omleta. Omletã din conopidã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). Mod de preparare: Ingredientele. Sos de cireºe cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. ½ linguriþã boia de ardei.

o canã.2 linguri. 1 linguriþã busuioc. Se pune tofu dulce ºi acru.1 lingurã. ceapã . Se adaugã ºi se fierb la foc mic ºi celelalte ingrediente.1 lingurã. 86 . suc de roºii . 1 linguriþã oregano. conopidã (mãrunþitã) . Se adaugã amidonul dizolvat în puþinã apã. Sos de tofu pentru pizza Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 3 cepe. sare .2 linguri. dovlecei. Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Sos de roºii . miez de anghinare. Totul se fierbe la foc mic amestecându-se continuu. sos de roºii. compot fructe (cubuleþe) . Acest preparat este compatibil cu o masã de fructe.1 ceaºcã. tofu sfãrâmat cu furculiþa.poziþiei de mai sus. sare vrac .1 ceaºcã. ºi sucul lui. þelinã (rãzuitã) .2 linguri. mere. brânzã rasã. pe un platou încãlzit ºi se toarnã sosul peste cuburile de tofu. 1 linguriþã sare. ciuperci. suc de lãmâie . 123. 225 gr. Se mai pot folosi diferite ingrediente presãrate deasupra sosului: mãsline. 125. 124.¼ ceaºcã.1 lingurã. Mod de preparare: Se fierb cepele tocate în 2 linguri de apã. se amestecã cu lingura ºi se fierbe pânã se îngroaºã compoziþia. morcov (rãzuit) . Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Mod de preparare: Se pun ingredientele într-un vas. ardei gras.4 bucãþi. ciuperci . bucãþi de ananas neîndulciþi . ºi se dau într-un clocot. cu excepþia amidonului. Se toarnã sosul peste blat (vezi reþeta 6 pentru blat pizza). 250 gr. 1 lingurã pastã de curmale. viºine. Pentru ocazii speciale se pot adãuga struguri tãiaþi.1 linguriþã.1 linguriþã. Se garniseºte cu pãtrunjel sau se serveºte peste orez integral.½ canã. amidon de porumb .¼ linguriþã. La fel se preparã ºi sosul de zmeurã. zahãr brun . Se coace la 200o C timp de 10 minute.

½ canã. pulpã de soia . 127. 87 .2 linguri. Mod de preparare: Se cãleºte ceapa. roºii decojite . Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se fierb 20 de minute la foc mic.apã .½ canã (sau nuci mãcinate). se lasã sã se rãceascã. 1 canã zãr de tofu sau lapte de soia. 1 canã de ardei verde tãiat mãrunt. 1 linguriþã cimbru.2 linguriþe. 2 foi de dafin. 4 cãþei de usturoi tocat. Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã de ceapã tãiatã mãrunt. Se ia de pe foc. suc de lãmâie . apoi se adaugã celelalte ingrediente.½ lingurã. nucã mãcinatã .1 canã. 128.2 linguri. morcov ras . apã . 2 linguri de ulei. Se serveºte în stare proaspãtã. sare dupã gust. 126.4 cãni. 2 cãni pulpã de soia.½ linguriþã. Mod de preparare: Se fierbe soia în apã cu un strop de sare pânã se obþine un terci mai moale. ardeiul ºi usturoiul în puþinã apã ºi în cele douã linguri de ulei. Sos natural din brânzã tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Brânzã tofu . apoi se dau la blender 2 minute.1 plic.1 lingurã. apã . miere . 2 linguriþe pãtrunjel verde. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele.2 bucãþi. sare vrac .4 cãni. 1 linguriþã miere (opþional). Se adaugã restul ingredientelor ºi se fierbe totul la foc încet 20-25 minute pânã când lichidul scade.2 cãni. 1 minut. 2 cãni suc de roºii sau 1 canã pastã de roºii. Se omogenizeazã ºi se serveºte ca atare. vanilie . sare vrac . Compoziþia se serveºte numai proaspãtã. Terci dulce din miez de nucã ºi soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Miez de nucã (rãmas din procesarea laptelui de nucã) .

88 .

SUPE, CIORBE

89

129. Ciorbã de bulion cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia, 4 linguri arpagic mãcinat cu râºniþa sau griº, 3 cãni bulion, 3 linguri ulei de mãsline, 1 ceapã, ¼ litri apã, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, 1 linguriþã busuioc mãcinat proaspãt, ¼ linguriþã boia de ardei, 2 linguri pãtrunjel mãrunþit. Mod de preparare: Se taie ceapa mãrunt ºi se opãreºte puþin în ulei sau numai în apã. Într-o altã oalã se fierbe praful de supã sau vegeta. Arpagicul mãcinat se amestecã cu bulion ºi ¼ l apã ºi se fierbe. Ciorba se fierbe la flacãrã micã timp de 5 minute. La servire se presarã deasupra pãtrunjel, dupã preferinþe. 130. Supã-cremã de soia din pulpã de soia Ingrediente: Pulpã de soia din blenderul Soia-lakt - 1 porþie, vegeta - 15 gr. (2 linguriþe), condimente ºi sare dupã preferinþã ºi gust. Mod de preparare: Se toarnã în ploaie aprox. 1200 ml apã fiartã peste amestecul de mai sus, dupã care se fierbe 15-20 min. Se adaugã dupã preferinþã verdeþuri, crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã) sau periºoare vegetale. 131. Supã-cremã de soia - tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 120 gr. fulgi de soia, douã linguriþe de condimente, sare dupa gust. Zãr de tofu - 1 l. Mod de preparare: Se toarnã 1200 ml zãr de tofu fierbinte peste amestecul din soia ºi condimente ºi se fierbe timp de 15-20 minute, dupã care se adaugã verdeþuri sau crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã). 132. Supã-cremã de cartofi cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: O ceapã, un morcov, un ardei, 1 kg de cartofi, 200 ml smântânã, o linguriþã boia, 2-3 foi de dafin, o lingurã vegeta, 3 linguri bulion, crutoane de pâine (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã), 100 gr. tofu, leuºtean ºi pãtrunjel (frunze).

90

Mod de preparare: Ceapa, morcovii ºi ardeiul se fierb în apa pentru supã, apoi se adaugã cartofii. Când aceºtia sunt fierþi, se pune vegeta, boiaua, bulionul, foile de dafin ºi leuºteanul. Se condimenteazã cu sare dupã gust. Se pune smântâna ºi se lasã la fiert încã 2-3 minute. Se mixeazã supa (în mixer). Se toarnã în farfurii, se adaugã crutoane de pâine peste care se rade tofu ºi se presarã deasupra frunze de pãtrunjel. Rezultã 5 l de ciorbã.
133. Supã egipteanã Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni boabe soia fierte sau pulpã de soia, 3 linguri ulei, 1 canã ceapã tocatã solziºori, ½ canã ardei tocat, ½ canã fãinã de mãlai (sau 2 cãni boabe de porumb fraged), ½ canã suc de roºii sau roºii proaspete tocate, 2 cãni dovlecel tãiat felii mici, ½ canã pãtrunjel verde tocat, 5 cãni de apã. Mod de preparare: Ceapa ºi ardeiul se cãlesc în ulei cu puþinã sare ºi apã. Lor li se adaugã soia fiartã, fãina, mãlaiul (sau porumbul) ºi dovlecelul tocat. Totul se lasã sã fiarbã împreunã. Când porumbul ºi dovlecelul sunt fierte, se adaugã sucul de roºii ºi se mai lasã 15 minute. Se potriveºte de sare. Pãtrunjelul verde se adaugã înainte de a se servi. Rezultã 6 porþii. În unele zone ale Europei de Est aceastã supã se pregãteºte cu boabe de porumb ºi se serveºte în boluri. 134. Supã de vegeta din zãrul de tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Zãr de tofu - 750 dl, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, paste fãinoase, 1-2 lingurã ulei, pãtrunjel. Mod de preparare: Dintr-un litru lapte de soia, în urma preparãrii brânzei, se obþin aproximativ 750 dl zãr. Acesta se pune la fiert cu o linguriþã de vegeta sau praf de supã ºi paste fãinoase pentru supe. Dupã ce pastele au fiert se poate da la oparte de pe foc. 135. Zãr de tofu Zãrul rãmas din prepararea tofu, poate fi folosit ºi la alte supe.

91

92 .

DESERTURI. DULCIURI 93 .

Se coc la 170° C. 1 linguriþã sare. 94 . Banane delicioase cu pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 2 ceºti mei fiert. 6 linguri cocos ras. Folosiþi-vã imaginaþia! 137. afine.(rãmas în filtru Soia-lakt de la prepararea laptelui de cocos) Mod de preparare: Se umplu 2 ceºti mei fiert. orez sau fulgi de ovãz (compoziþia sã fie groasã). Se toarnã compoziþia de mai sus într-un vas ºi se amestecã bine cu: 2 ceºti fãinã integralã de grâu. 1 ceaºcã de caise uscate. 1 ceaºcã sos de fructe (sos de cãpºuni. 3 banane.136. 2 ceºti stafide. 2 ceºti fulgi de ovãz. Se formeazã bile mici care se tãvãlesc prin nuci mãcinate. Se pun grãmãjoare cu lingura într-o tavã pentru biscuiþi. Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Se dau prin maºina de tocat: 1 ceaºcã curmale fãrã sâmburi. 1 pacheþel drojdie. Se lasã sã se rãceascã complet. Biscuiþii Bonanza împreunã cu fructe formeazã o masã de dimineaþã sãnãtoasã ºi delicioasã. ½ ceaºcã fãinã de orz. ¾ ceaºcã nuci. Se adaugã a doua compoziþie ºi se amestecã bine: ¾ ceaºcã lapte gros de soia sau de nuci. 2½ ceºti apã fierbinte. Se curãþã 3 banane de coajã ºi se taie în jumãtate pe lungime. Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã pulpã de soia. puþinã sare. 1 linguriþã vanilie. orez sau fulgi de ovãz. 138. 1 ceaºcã stafide.). ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. ¼ linguriþã vitamina C (dupã dorinþã). Fiecare jumãtate se aºazã pe grãmãjoare de cereale. 1 ceaºcã curmale bucãþi. 1 linguriþã coajã de portocalã. Se toarnã deasupra 1 ceaºcã sos de fructe apoi se presarã 6 linguri cocos ras. Se rãceºte compoziþia. 1½ ceaºcã miez de nucã. cereale. timp de 20 minute. cremã de nuci etc.

½ linguriþã sare. 1 ceaºcã stafide. miere. Brânzoaice cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. Aluatul se împarte în trei pãrþi. pesmet (în cazul în care crema este prea moale). Dupã ce s-a încorporat uleiul în fãinã. timp de 20-25 minute. 200 ml ulei. Se amestecã toate ingredientele. 50 g drojdie. zahãr brun. sarea ºi maiaua. Se frãmântã cu apã cãlduþã pânã se obþine un aluat tare. 3 plicuri zahãr vanilat. Se fac biscuiþi cu ajutorul aparatului special de biscuiþi ce se ataºeazã maºinii de tocat. Se lasã la dospit.139. 4 plicuri vanilie. un vârf cuþit de sare. 2 linguriþe vanilie. 1 ceaºcã pulpã de nuci. apã cãlduþã. Se pune cu linguriþa în tava de biscuiþi. 140. Biscuiþi din pulpã de nuci Timp de preparare: 30 minute Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã apã. Restul de fãinã se amestecã cu uleiul. apoi se frãmântã cu apã mineralã. 95 . 141. Mod de preparare: Se face maiaua din 2-3 linguri de fãinã amestecatã cu drojdie ºi puþinã apã. Se aºazã pe tavã ºi se coc în cuptor la foc potrivit.5 cm grosime care se împarte în pãtrãþele ºi se umple cu urmãtoarea cremã: 500 gr. Se toarnã compoziþia într-un vas ºi se adaugã: 1¼ fãinã integralã. coaja de la o lãmâie. coaja de la 2 lãmâi. 50 gr. 300 ml ulei. dupã întindere. câte o foaie de 0. 200 gr. 100 g pulpã de cocos (rãmas din blenderului Soia-lakt). 200 gr. Biscuiþi cu pulpã de cocos Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. Din fiecare parte se obþine. Mod de preparare: Fãina se amestecã cu nuca de cocos ºi uleiul. ½ linguriþã de drojdie uscatã. stafide. tofu. Se coace la temperatura de 170° C. apã mineralã. ½ ceaºcã de curmale. 1 linguriþã sare. 1 ceaºcã carob chips (îndulcit cu pireu de curmale). (În lipsa acesteia se întinde pe o scândurã platã ºi se taie cu forma sau cu cuþitul dupã cum se doreºte). se adaugã restul ingredientelor.

pulpã de nucã. 20 gr. Mod de preparare: Orezul se fierbe în laptele de soia.pânã devin o cremã. 5 linguri amidon de porumb. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer . Deasupra se presarã nucã de cocos sau miez de nucã mãcinatã (pentru 18 bucãþi). 300 ml apã caldã.¼ ceaºcã.2 ceºti. Se încãlzeºte cuptorul la 200o C. apã . fulgi de ovãz . 1 linguriþã vanilie.(din filtru Soialakt) 4 linguri pudrã de roºcove (carob). miere. 143. ½ linguriþã sare. Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 250 gr. Se lasã la rãcit. 50 gr. 1½ linguriþã sare. 144. 142. apoi se fierb pânã se îngroaºã compoziþia.2 ceºti.Se coc brânzoaicele dupã care se trec printr-un sirop obþinut astfel: 300 g miere. Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 ceºti lapte de nuci sau de ovãz. Se pune în boluri ºi se orneazã. 50 gr.în afarã de mãlai . pulpã de cocos (rãmas de la prepararea laptelui de nucã ºi cocos cu blenderul Soia-lakt). orez. 120 gr. Se pune din compoziþie în tava de brioºe ºi se coace timp de 35-40 de minute. 1 linguriþã cereale. se îndulceºte adãugându-se mierea. stafide. mãlai . 96 . Deasupra se poate presãra cocos ras sau nuci tãiate. Mod de preparare: Se amestecã în mixer toate ingredientele.2 ceºti. Se adaugã mãlaiul. apoi se pune nuca de cocos ºi stafidele.l lingurã. Se acoperã cu o foaie de plastic. ¼ ceaºcã cocos neîndulcit. 10-12 curmale. Se toarnã în farfurioare pentru ºerbet. Brioºe cu porumb ºi soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: Pulpã de soia . miere sau pastã de curmale . 900 ml lapte de soia.

). 1½ canã miez de nucã. Castane false din miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 cartofi. 97 . ½ ceaºcã migdale tãiate mãrunt. Reþeta de bazã pentru mei: ½ ceaºcã mei în 2 ceºti apã ºi ½ linguriþã sare se fierb aprox. Se dau prin pesmet ºi se lasã sã se coacã 40 de minute într-o tavã la foc potrivit. Mod de preparare: Se pun cartofii la copt.(din filtru Soia-lakt) 1 ceaºcã cuburi de portocale. 3 linguri granule de drojdie. 1 ceaºcã banane tãiate felii. Se pune nuca amestecând bine pânã se formeazã o cremã. Se pot folosi pentru sandviciuri ornate cu verdeaþã. dupã care se curãþã de coajã. fierbinþi. Budincã din pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de cocos. Ingrediente 2: 1½ ceaºcã mei fiert.145. ¼ ceaºcã miez de seminþe de floarea soarelui. Din aceastã compoziþie se formeazã biluþe de forma unei nuci care se tãvãlesc prin zahãr pudrã ºi facultativ prin nucã de cocos. ºi se paseazã bine amestecându-se cu zahãrul ºi cu foarte puþinã sare. castraveþi. Se dã la o parte de pe foc ºi se adaugã fructele. ½ linguriþã sare. roºii. cald.2 linguri tapioca (sau amidon). Acesta se amestecã cu ingredientele 2 ºi se lasã sã stea 5-10 minute. 45 de minute. 1 ceaºcã de cuburi de ananas. 146. Se rãceºte ºi se serveºte. (din filtru Soia-lakt) 1 pahar zahãr (200 gr. Mod de preparare: Ingredientele 1 se mixeazã pânã se obþine un pireu. 147. 1 vârf de cuþit de sare. 1 ceaºcã suc de ananas sau de portocale. Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia Timp de preparare: 55 minute Ingrediente 1: 1 ceaºcã pulpã de soia. 2 ceºti apã. ½ ceaºcã susan mãcinat. ½ ceaºcã apã. Se formeazã gãluºti. 1½ . 1 ceaºcã pesmet condimentat. ½ ceaºcã seminþe de dovleac prãjite ºi mãcinate. puþinã salvie mãcinatã. 1 ceapã potrivitã. ardei etc. Mod de preparare: Se fierbe tapioca în suc pânã când compoziþia devine transparentã.

2 cepe verzi.1 canã. Mod de preparare: Se mixeazã astfel încât compoziþia sã aibã consistenþa de cremã moale. 98 .2 linguri.2/3 canã. 151. Se coc la 190o C timp de ½ de orã. Se servesc cu legume. Se toarnã câte ¼ ceaºcã din compoziþia rezultatã. Dupã preferinþã se adaugã încã puþinã apã. pulpã de soia . Se dã formã de clãtitã groasã de ½ cm. pe lângã aceasta mierea se poate înlocui cu 5 curmale tãiate mãrunt(sau pesmet dur). sare de mare . Se rumenesc pe ambele pãrþi.148. susan .1 lingurã. apoi se amestecã cu celelalte ingrediente. fãinã integralã .½ ceaºcã. Mod de preparare: Se fac chifteluþe ºi se tãvãlesc prin germenii de grâu.2 linguri. 2 ceºti orez brun fiert. gelatinã vegetalã sau din in ¼ lingurã. Chifteluþe din tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 2 ceºti tofu.1 lingurã. bananã . spanac sau varzã cãlitã. 149. în tigaie de teflon. Ciocolata devine mai gustoasã prin adãugarea unei linguri de carob-pulbere. zahãr brun . lapte de soia .1 vârf de cuþit.1 linguriþã. ketchup. ½ ceaºcã pãtrunjel tocat sau ardei gras. So coc pe ambele pãrþi în tigaia de teflon. seminþe de floarea soarelui .1½ ceaºcã. fãinã integralã de grâu . nucã de caju sau alte nuci. 150. tocate fin. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin. miere . Ciocolatã din lapte de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Lapte de soia gros .1 linguriþã. sare . Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Fulgi de ovãz . ceapã tocatã . Mod de preparare: Se storc bine cartofii raºi într-un tifon.1½ lingurã.½ ceaºcã. Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Cartofi cruzi raºi pe rãzãtoare . puþinã vanilie.1 bucatã. ½ linguriþã sare.1 ceaºcã.

Foaia se ruleazã ºi se întinde din nou. miere. Se ung uniform foile de piºcot. Cremeº cu lapte de soia Timp de preparare: 60 minute (cu blatul) Ingrediente: 500 gr. amidon alimentar (sau praf de budincã). Cremã pentru piºcot din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 canã pulpã. Untul de cocos lãsat la loc cald se amestecã cu restul de fãinã obþinându-se o pastã. Mod de preparare: Se amestecã în mixer. Sugestie: Se pot aºeza în paharele de parfait în straturi cu fructe proaspete. 1 linguriþã suc de lãmâie. fãinã. sare. Se face un aluat potrivit de tare. 4 plicuri vanilie. 1 coajã de lãmâie rasã. 200 gr. 120 gr. Mod de preparare: Pulpa ºi laptele de soia se mixeazã pânã se obþine o pastã finã.(din filtru Soia-lakt) ½ ceaºcã orez fiert. se rãceºte ºi se serveºte. miere sau zahãr brun.5 l lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. Untul se adaugã la sfârºit urmã. unt de cocos. Aluatul se întinde cu sucitorul. peste foaia obþinutã se întinde jumãtate din pasta de unt cu fãina. unt. 152. 250 gr. gem sau nucã de miere. 99 . apoi rulãm din nou. de fãinã se amestecã cu sarea. Mod de preparare: Foile: 250 gr. 1 lãmâie stoarsã. Cremã de cãpºuni cu miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1½ ceaºcã apã rece. 1 ceaºcã de cãpºuni sau cireºe. 250 gr. ½ ceaºcã miez de nucã.Gãtite fãrã ceapã se pot servi la micul dejun cu sos de mere. Se fac 2 foi care se coc pe dosul tãvii. ½ linguriþã sare. sucul de lãmâie ºi apa mineralã. 153. Crema: 2. apã mineralã. Dupã gust se amestecã mierea ºi coaja de lãmâie cu sucul de lãmâie. 1 canã lapte de soia. Aluatul se împarte în douã. 154. ¼ ceaºcã de curmale. 1 linguriþã suc de lãmâie. Se întinde ºi restul de pastã.

Se pun 2 l de lapte de soia la fiert ºi se adaugã vanilia ºi coaja de lãmâie. fructe proaspete rãzuite (mere. unt de cocos. Crema puþinã rãcitã se aºazã între cele 2 foi. 100 gr. prune.) 1 foietaj. ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. 4 dl friºcã. 100 . zahãr brun sau miere 2-4 linguri. 300 gr. bazã de soia. 1 canã cartofi rãzuiþi. Foietaj dulce ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). Se toarnã în cãni ºi se pune la congelator. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. ¼ linguriþã sare. Se lasã sã fiarbã 2-3 minute. ¼ linguriþã de cafea. 1 canã zarzavaturi rãzãluite.coaja de la 2 lãmâi. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. scorþiºoarã. se pune mierea ºi untul de cocos. pere. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). 2-3 linguri fãinã integralã. Viºinele se adaugã doar înainte de consum. tofu. viºine. 2 linguri miere. fructe preparate termic (gem). 1 lingurã vegeta. Când fierbe laptele se pune amidonul dizolvat în ½ l lapte. Fructe cu tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. 1-2 cepe. coajã de portocale. 100 gr. Mod de preparare: În friºca bãtutã spumã se amestecã baza de soia ºi tofu zdrobit cu furculiþa. Se ia de pe foc. 100 gr. 157. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã. 155. 1 foietaj. apoi mierea ºi coaja de portocale. etc. 156. 2 vârfuri de cuþit piper.

Mod de preparare: Oul se bate spumã împreunã cu vanilia ºi mierea. 101 . nuci de caju sau alte nuci . Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de nuci. îngheþare .1 lingurã. Spuma astfel obþinutã se toarnã în vasul pentru cubuleþe de gheaþã de la frigider. 3 ceºti cu bucãþi de ananas. 1 linguriþã vanilie. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie sau 1 plic zahãr vanilat.55 minute Ingrediente: 1 ou (opþional dacã sunteþi ovo-lacto-vegetarian).158.12 buc. 4 banane mari.2 ceºti. Se þine o orã la frigider. Îngheþatã “tutti-frutti” Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã (din filtru Soia-lakt) 2 ceºti lapte de soia. 6 ceºti suc de ananas sau lapte de cocos.1 lingurã. ¾ ceaºcã suc concentrat de portocalã. lapte de soia . dupã care se adaugã laptele de soia. miere . Compoziþia se pune la îngheþat ºi se serveºte înainte de a fi prea tare. zdrobit fin în lapte de soia. Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Amidon de porumb . Se mai bate 2 minute. spuma devine ºi mai tare. 3 linguri lapte de soia preparat cu Soia-lakt. Se adaugã suc concentrat de portocale ºi se mixeazã din nou. Se obþin 4 litri. Se pun bananele ºi bucãþile de ananas ºi se amestecã din nou în mixer.1 ceaºcã. laptele de soia ºi sucul de ananas pânã rezultã o cremã. Celelalte ingrediente se mixeazã la un loc ºi treptat se amestecã cu amidonul de porumb fiert în apã. suc de la ½ de lãmâie. apoi se toarnã zeama de lãmâie. banane .2 bucãþi. Îngheþatã din spumã de lãmâie Timp de preparare: 5 minute. se fierbe 1 minut ºi se lasã la rãcit. 159. curmale tãiate mãrunt . Mod de preparare: Amidonul de porumb se înmoaie cel puþin 1 minut în apã. Compoziþia rezultatã se pune în aparatul de îngheþatã. 160.½ ceaºcã. apã . 1 vârf de cuþit sare. Se poate consuma cu fructe sau simplã. Dacã se amestecã cu puþin tofu (necondimentat).

fructe uscate 200-300 gr. Mod de preparare: Se amestecã bine toate ingredientele (în afarã de fãinã) pânã se topeºte zahãrul. pãtrunjel verde (tocat) .½ canã. mãmãligã . boia dulce . Laptele se fierbe împreunã cu vanilia ºi coaja rasã de la o lãmâie. 200 gr. nuci. alune sau cocos mãcinat. “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 20 linguri ulei. pânã se omogenizeazã. vegeta naturalã . susan . ½ l apã.3 bucãþi medii. Se amestecã ºi se frãmântã toate ingredientele.2 cãni. Se ia de pe foc ºi se adaugã untul de cocos. Nuci din pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente pentru 40 nuci: 2 cãni pulpã de soia. Se întinde pe fiecare foaie. 4 plicuri vanilie. Crema: 750 ml lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. sare vrac .161.1 lingurã (sau 1 linguriþã pulbere).1 linguriþã. suc de roºii . ½ linguriþã de drojdie uscatã. pesmet . fulgi de ovãz (fierþi) .1 canã. Se pune fãina ºi se obþine un aluat potrivit de tare. miere. care se trece prin seminþele de susan. cu excepþia susanului. 20 linguri zahãr (se recomandã zahãr brun). Nuci de tofu ºi cereale Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Tofu . Nucile se pun într-o tavã presãratã cu pesmet ºi se dau la cuptor 15 minute.1 canã. 7 linguri griº. 162. miere. La acest sos de soia se 102 . miere ºi va-nilie (amestecând continuu). cartofi (pireu) . Se fac 4 foi care se coc pe dosul tãvii. 1 lãmâie (coaja ºi scul). Mod de preparare: Pulpa de soia se fierbe în apã cu 100 gr.½ canã. se adaugã griºul. 150 gr. 163. fãinã cât cuprinde.1 linguriþã. Se serveºte cu diverse sosuri. coaja de la o lãmâie. sau pe aburi.2 cãni. mierea ºi sucul de lãmâie. ceapã (tocatã mãrunt) . 2 plicuri vanilie. la 180o C. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. Mod de preparare: Ceapa ºi pãtrunjelul se înãbuºã 5 minute cu bulion.2 cãni. 20 linguri lapte de soia. cât o nucã mai mare.1 lingurã. Se modeleazã coca rezultatã sub formã rotundã.

Formãm biluþe de mãrimea unei nuci ºi le tãvãlim prin nuci. ½ linguriþã sare. 164. înainte de coacere.opþional). Prãjiturã cu tofu (cremã) Timp de preparare: 40 minute 103 . ½ lingurã pudrã de nucºoarã.1 lingurã sau ceapã tocatã 1 bucatã. Se presarã boia de ardei dulce ºi pîtrunjel tocat pe deasupra. 166. praf de usturoi .1 lingurã.½ linguriþã. 450gr. foietaj sau foaie de plãcintã. 165. amidon de porumb . fructe diverse uscate ºi tãiate mãrunt (mere. Rezultã 8 porþii. 1 linguriþã vanilie.2 linguriþe. nuci .. Mai adaugãm la preparat ½ suc de lãmâie.vor adãuga câte 100 gr. tofu scurs de zãr 450 gr. Se descoperã de foaie ºi se lasã în continuare la copt pânã ce umplutura s-a întãrit. ºi se coace 170o C. coajã de portocale ºi lãmâie). acoperitã cu o folie de aluminiu. sare . Se fierbe înãbuºit ceapa tocatã cu douã linguri de apã ºi se adaugã la restul compoziþiei împreunã cu 2 cepe verzi tocate mãrunt.(din filtrul Soia-lakt) praf de ceapã . La umpluturã se pot adãuga. Se toarnã toatã compoziþia într-o formã pentru plãcintã. timp de o orã.dovleac pastã. alune sau cocos mãcinat (amestecat cu zahãr brun . suc de lãmâie . piersici.1 ceaºcã. 1¼ ceºti apã. Se pune peste o foaie de plãcintã pe jumãtate coaptã sau foietaj ºi se coace timp de 50 de minute la 170o C.½ ceaºcã. Mod de preparare: Se adaugã 450 g pastã de dovleac ºi se amestecã bine.2 linguriþe.2 linguriþe. Plãcintã de dovleac cu miez de nucã Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Se amestecã: 1 ceaºcã miez de nucã. Plãcintã cu ceapã ºi tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Apã . stafide.. Mod de preparare: Se amestecã totul în mixer. busuioc . Se dã într-un clocot o linguriþã de gelatinã vegetalã cu ¾ ceaºcã de apã care se adaugã la compoziþia de mai sus. nuci tãiate (½ ceaºcã) sau se pot presãra când se serveºte. ½ ceaºcã de curmale.(din filtru Soialakt) 1 lingurã coriandru.

Tofu cu miere Timp de preparare: 15 minute 104 .½ canã.½ linguriþã. cãpºuni sau ananas. Se lasã la foc încet pânã ce se îngroaºã. Se toarnã în douã forme mijlocii ºi se coace la cuptor 20-30 de minute pânã când marginile devin maronii iar compoziþia se întãreºte.1 lingurã. 1 plic budincã dr. coriandru 1½ linguriþã. lãsând ºi bucãþele întregi. ovãz.4 cãni. zeamã de lãmâie . Tartã cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Foaie de tort din aluat fraged . se împart în douã. esenþã de vanilie . suc de lãmâie . (de soia. se toarnã peste formã un jeleu fin de afine. vanilie .2 linguri. sare . La jeleu se folosesc ºi fructe mixate. seminþe de floarea soarelui . budinca ºi zahãrul se amestecã într-o farfurie cu 2-3 linguri lapte rece dupã care se adaugã la laptele în fierbere.5 l lapte din cereale. 168.1 lingurã. morz. coriandru . miere . Oetker. Dupã ce se rãceºte. Se pune în vase mici umezite ºi se ornamenteazã cu fructe sau nuci/cocos rãzuite. 3 linguri zahãr brun. 167.Ingrediente: Tofu .½ canã. pânã se rumeneºte. etc.blat pentru prãjiturã (din comerþ sau preparat de dumneavoastrã dupã preferinþe) Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se dau prin mixer. tofu .4 cãni.1 foaie. sare . Mod de preparare: Se dã laptele în clocot. la fel se procedeazã ºi cu cealaltã jumãtate.2/3 canã. Jumãtate din cantitate se pune în robot ºi se mixeazã bine. suc de ananas ¼ -½ canã. 2/3 canã miere sau zahãr brun.1 linguriþã. ulei .1 linguriþã. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu ºi se amestecã într-un vas cu toate celelalte ingrediente. Se toarnã compoziþia peste blat ºi se pune la cuptor pentru 20-30 minute. Dacã nu încap toate odatã.½ linguriþã .) 169. (Compotul de ananas se zdrobeºte parþial. Budincã din lapte de cereale Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 0.).

2 portocale. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: 1 canã morcov ras mãrunt. se amestecã toate ingredientele bine ºi se lasã compoziþia sã se odihneascã timp de 10 minute. 2 linguri ulei. sau 2 plicuri zahãr vanilat.Ingrediente: 200 gr. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie. ½ linguriþã sare. 1 canã miez de cocos. Se consumã cald. Dupã adãugarea fructelor se mai lasã sã fiarbã încã 5 minute amestecând încet ºi continuu. sau 2 banane. dupã care se preseazã sub formã de turtiþe. Crusta: Se mixeazã 2 cãni granule de soia. Cu o lingurã mare se ia din compoziþie ºi se aºeazã pe tava unsã. mierea ºi condimentele se topesc întro tigaie. 4 piersici. Secret: Se poate folosi ºi morcovul rãmas dupã ce s-a extras sucul din el. Mod de preparare: Untul. ½ canã fãinã de fulgi de ovãz sau fãinã integralã din grâu. 170. Mod de preparare: Dupã ce morcovul a fost ras. ¼ canã apã. 105 . Rezultat: 20 turtiþe (aproximativ 2 linguri fiecare). ½ canã miere. Se adaugã puþin coriandru ºi suc de ananas. 2 linguri miere. 1 linguriþã esenþã vanilie (sau dupã plac). Se preseazã într-o tãviþã rotundã de yena. Seamãnã puþin la gust cu halviþa. 2 linguri unt de cocos sau margarinã. tofu. Se fierbe la foc potrivit pânã devine spumoasã ºi bucãþelele de tofu încep sã devinã maronii. Li se dã formã rotunjitã ºi se coc aproximativ 20 minute pânã devin aurii. doar atât cât sã lege soia. Tofu se taie cubuleþe ºi se amestecã cu ingredientele anterioare în tigaie. Se reduce la foc mic ºi se adaugã piersica tãiatã fâºii mãrunte.

106 .

LAPTE. RÃCORITOARE 107 . SUCURI.BÃUTURI.

Lapte de mei 178. Lapte de nucã de Brazilia 184. Lapte de nucã Cashew 183. SEMINÞE ªI SÂMBURI DE FRUCTE: 171. Lapte de cocos 180. Lapte din arahide etc. hrãnitoare. Lapte din seminþe de dovleac 187. Lapte de seminþe de susan 186. Lapte de hriºcã 175.SUCURI În sportul de performanþã este recunoscut rolul bãuturilor cu soia care sunt energizante. PREPARATE DE BAZÃ VARIANTE DE LAPTE DIN CEREALE. Lapte de migdale 179. Lapte de seminþe de floarea soarelui 185. Lapte de alune de pãdure 182. Lapte de nuci 181. Lapte de porumb 177. PREPARATE VARIATE 188. Lapte de ovãz 173. 1 bananã coaptã. Nu existã efecte secundare negative. sting setea ºi îndepãrteazã obolseala acumulatã în timp. uºor digerabile. Lapte din grâu încolþit 174.RÃCORITOARE . Se utilizeazã cu succes ºi în gospodãrie având o concentraþie ridicatã de calorii. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute 1/6 ceaºcã migdale mãcinate. ½ linguriþã de 108 . Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag. 6-9) 172. Lapte de orez brun 176.

Se adaugã suficientã apã ca sã se obþinã în total 6 ceºti de lichid. 2-6 curmale fãrã sâmburi (facultativ. ¼ linguriþã vanilie. Se pune compoziþia într-un vas mai mare. Acest lapte nu este o bãuturã. 191. dar se scade cantitatea de nucã la ½ ceaºcã ºi se adaugã 1 ceaºcã de mei fiert. nucã de caju). 2 ceaºcã lapte de cocos.2 ceºti lapte de nucã (sau migdale. 3-4 ceºti apã (dupã consistenþa doritã). Înainte de folosire. se adaugã 1-2 ceºti apã. Se adaugã apa (mai multã apã = mai puþin cremos. ¼ linguriþã sare. numai dacã doriþi laptele îndulcit). ¼ linguriþã sare (sau mai puþin). ¼ linguriþã sare. 190. un praf de sare. 1 ceaºcã apã ºi cuburi de gheaþã. urmãtoarele ingrediente: 1½ . 2 linguri miere sau zahãr brun. Lapte de cereale Timp de preparare: 5 minute Se foloseºte reþeta „lapte de nucã”. Lapte de cocos ºi migdale Timp de preparare: 3 minute Ingrediente: 2 ceºti lapte de migdale. dar este excelent dacã se consumã fierbinte sau rece împreunã cu cereale. mai puþinã apã = mai cremos). Lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Se amestecã în mixer pânã devin cremã. 2-4 linguri fãinã de carob. Se poate strecura dupã dorinþã.vanilie. AROMATIZÃRI ALE PREPARATELOR 192. se amestecã bine. Mod de preparare: Se dã la mixer 1-2 minute. 189. se acoperã ºi se pune la frigider. 109 . ¼ linguriþã vanilie. Bãuturã de carob cu lapte de soia Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: 2 cãni lapte de soia sau de nucã. cât ºi pentru alte reþete care au lapte în compoziþie. în aºa fel încât cantitatea sã echivaleze cu un litru.

Cafea de cereale Inka cu lapte de soia Timp de preparare: 2 minute Ingrediente: 1 linguriþã de cafea de cereale Inka. Lapte de pasãre Timp de preparare: 5 minute. 4 linguri miere. Se va prãji doar atât cât se foloseºte imediat. deoarece îºi pierde aroma în câteva zile. Se serveºte rece sau cald. Mod de preparare: Ananasul se mãrunþeºte puþin ºi se mi-xeazã împreunã cu restul ingredientelor timp de 1 minut. 194. 2 linguriþe miere. Lapte de ananas Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 2 pahare mari de bãuturã: 150 gr. Avantajul e cã nu se degradeazã atât de repede ca cele din lapte de vacã. Puteþi adãuga 3 curmale sau o bananã. sau în cuptor. (Aceste preparate devin puþin mai groase ºi cremoase. Cacao de soia Timp de preparare: 17-30 minute Ingrediente: Boabe de soia. sau pe plita sobei. apoi se dizolvã în lapte fierbinte.Mod de preparare: Se pun toate ingredientele în blender ºi se mixeazã pânã la omogenizare. ½ l lapte de soia. dupã care urmeazã procesarea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt (vezi pag. 193. ananas proaspãt. 5 ouã. îngheþarea . 110 . Mod de preparare: Se amestecã pulberea de cafea cu miere. 2 linguriþe de miere. arome de îndulcire dupã gust. (Opþional se poate îndulci ºi mai mult). 5 linguri fulgi de ovãz. o ceaºcã lapte de soia. ½ suc de grapefruit. 6-8). Atenþie! Se arde foarte uºor din cauza conþinutului ridicat de ulei din boabe. 195.) 196. dar sunt gustoase. Rezultã 4 porþii mici. Mod de preparare: Boabele de soia se prãjesc într-o tigaie goalã. 4 linguri bazã de soia.55 minute Ingrediente: 1 litru lapte de soia pregãtit cu aparatul Soia-lakt. Se poate încerca ºi cu alte fructe.

Se lasã la fiert pânã se îngroaºã.L.16 ore Ingrediente: Lapte din soia. Variante: fructele pot fi cãpºuni ºi 2 linguri de miere sau zmeurã..R.C.Mod de preparare: Se separã albuºul de gãlbenuº. Din albuº se bate o spumã tare. miezul ºi coaja vor fi tãiate fin de blender. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Lapte de soia (sã nu fie fierbinte!) preparat cu blenderul Soia-lakt 4 cãni. 1 pachet la max. dar seminþele. borcan. 198. Adãugaþi 3-4 mere spãlate care au fost tãiate în bucãþi de 1-2 cm. Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Mod de preparare: Puneþi 2 cãni “lapte de nucã” în blender. acid lactic 95%. 1-4 banane. ideal pentru desert dulce. Mixaþi 1-2 minute. Prepararea iaurtului din lapte de soia Timp de preparare: 42 minute + fermentare . Laptele se pune la fiert ºi în el se aºazã cu lingura albuºul ca niºte gãluºte. Gãluºtele se pun în lapte doar la folosire. 1 vârf de cuþit sare. termometru. 1 plic vanilie. (Un pliculeþ de ferment pentru iaurt ajunge la 3 litri. În lapte se mai adaugã gãlbenuºul de ou amestecat cu miere ºi baza de soia. 199. Mod de preparare: Mixaþi toate ingredientele la un loc ºi serviþi peste cereale. 197.) 111 . timp de fermentare 6-8 ore la 42o C. cutie din amporã. Mod de preparare: 1 litru de lapte din soia sau orez se rãceºte la 42o C mãsurând cu ajutorul termometrului. Cotorul trebuie înlãturat. ferment (se poate comanda la firma importatoare S. Hapax Company S.). dupã care se scot. Pentru prepararea unei creme fine de iaurt cu ferment (lacto bacilus. Se lasã sã fiarbã pânã se întãresc gãluºtele. amestecând în acesta ºi fulgii de ovãz.) cremos ºi fin. Amestecaþi fermentul de iaurt pânã se dizolvã complet. 3 l (puteþi refolosi ºi din iaurtul anterior pentru fermentare)..

O Fermentaþi la C perioadã ore Pentru: Iaurt natural 42 5-7 Iaurt L(+) 42 6-8 Iaurt probiotic 38 9-11 Cremã de iaurt 42 6-8 Kefir 20 24 Lapte acru 20 18-22 Metoda B: folosiþi cristale (ciuperci) pentru iaurt sau kefir din lapte de vacã. sucul de la o ½ de lãmâie. Poate fi servit cu o cupã de îngheþatã deasupra. cireºe. sau lapte de soia. 1/2 bananã. dacã se doreºte mai uscat se preparã cu apã. Turnaþi laptele cu fermentul în borcan. ºi închideþi borcanul. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã în blender timp de 1 minut.Spãlaþi borcanul de iaurt cu apã fierbinte. ¼ l apã. 1 lingurã miere. Shake de fructe cu tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 4 cãni: 100 gr. 100 gr. 50 gr. 112 . viºine coapte. Dacã se doreºte o consistenþã mai groasã (cremoasã) se recomandã folosirea laptelui de soia. 1 linguriþã sirop de migdal. tofu. cãpºuni (sau alte fructe: ananas. A nu se miºca! Dupã aceasta lãsaþi borcanul cu iaurt 12 ore la frigider pentru a obþine gustul iaurtului ideal. 200. piersici sau combinaþii). portocale. Puneþi borcanul în cutia de amporã ºi lãsaþi o perioadã de 6-8 ore la temperatura camerei. 1 linguriþã glucozã.

„COLLECÞIE DE REÞETE LA ALIMENTAÞIA FÃRà CARNE” ”Receptgyüjtemény a húsnélküli táplálkozáshóz”: Frankné Tamás Anikó Bp. Mureº. „COLLECÞIE DE REÞETE VEGETARIENE” „Vegetarianus receptgyüjteména” Gyéresi Mária 2000 Tg. „BIBLIA DESPRE ALIMENTAÞIA CORECTÔ . Nicolescu. „REÞETE CULINARE VEGETARIENE”: Liliana Nãdãºan ºi Valentin Nãdãºan 1993 Tg. „TOFU” Die besten Rezepte: Verena Krieger 2003 München. 113 . „BUCÃTÃRIA VIEÞII SÃNÃTOASE”: Maria .Lili Nicolescu ºi Cristian – Gh. 9. „CARTEA MARE CU SOIA” – „Nagy szojáskönav”: Képes Ilona Bp.„A Biblia a helyes táplálkozásról”: Balázs Katalin Bp.BIBLIOGRAFIE 1. „REÞETE DIN BUCÃTÃRIA EDENICÔ Dr. Viaþã ºi Sãnãtate Bucureºti 2000. 1991. 8. 5. 7. 3. Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette. Mureº. 10. 1990. 6. „REÞETE VEGETARIENE” Cornelia Dragachis 1999 Bucureºti. „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr. 2. 4. 1991. Doru Laza 2004 Fãgãraº.

114 .

........ 38 Sandvici cu maionezã de tofu ......................... UMPLUTURI SÃRATE................................................ PIZZA ..................................................................................................... 40 Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia ... 20.......... 44 Ardei umpluþi cu tofu ............... cu tofu ºi sos de soia ..... 8................... 39 Tort din ceapã cu pulpã de soia .................................................................... CREME DULCI .. 46 Gajar cu lapte de soia ................... SANDVICIURI............. 23........... PÂINE.......... 37 Plãcintã de linte cu sos de soia .................................... 9 C. 5..... 14................. ALUATURI..................5 A .......31 Sfaturi utile la prepararea reþetelor .......................................................................................................................Cuprins Partea 1 .................................................................... 3.... 4. 10............................... 2......... 37 Napolitanã cu pulpã de soia ..... 39 Tãiþei din pulpã de soia ........ 43 Ardei umpluþi cu pulpã de soia ......................................... 40 Turte de mãlai cu lapte de soia ........................................ 35 Batoane cu tofu .................. 19................................................................... 22. 37 Pizza cu tofu .......................... 41 MAIONEZE.......... 38 Sandvici cu avocado................................................................... Calitãþile nutriþionale ºi avantajele consumului de soia ........ 16...... 45 Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto .......... 44 Cremã de tofu cu castraveþi muraþi .............................................. 12......................... 39 Tort din pulpã de soia ................................. Despre planta leguminoasã soia ... 7............... 45 Cremã din pulpã de migdale .................................... PATEURI............... 9................................. 13............................................................................................................................. 6........... 46 Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/soia ......... 36 Biscuiþi din orz cu pulpã de soia ....... 36 Franzelã din pulpã de soia ........... 36 Hamburger de Tofu ....... Blenderul Soia-Lakt ...... 115 ................ 17........ 11.......... 17 Partea a II-a ................. 6 B............................ 44 Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia .. 18..................................... 46 Icre de soia cu pulpã de soia .. CREME SÃRATE................................................................. 21.................. 32 1................................................................ 46 15............................

. 29.... 51 Pateu cu susan din pulpã de nãut ......... 51 Pateu din pulpã de nãut ......... 56 Pastã de stafide..... 43........... 50 Pateu de spanac cu tofu .................................................. 53 Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia ... 48 Pastã din miez de nucã ... 51 Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune .................. 54 Cremã de mere cu miez de nucã .................. 37................... 58................. 54 Cremã de soia din pulpã de soia ............. Icre vegetariene cu smântânã de soia .... 48.... 30..................................... 50 Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi ...................... 49 Pateu de linte din pulpã de linte ....... 57 116 ................................... 60..................... 42.... 51................................................. 50 Pateu de þelinã cu tofu ................. 32....... 47........................................................ 50........... 51 Roºii umplute cu pulpã de soia ............... 54.................................................................................................................................................................................................................... 49........ 52 Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia ......... 35............................ 49 Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte .... 40........................................ 33... 44... 47 Pastã de avocado cu miez de nucã .... 31..... 52................................. 36.......................... 61........ 27.................. 57 Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci ...................................... 57............................................................ 39.... 59........... 52 Unt din pulpã de migdale .................................................... 26.................. 48 Pastã de soia din pulpã de soia ......................... 56 Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat ........................... 47 Pasta de ciuperci cu pulpã de soia .................. 46................... pulpã de soia .. 55 Cremã din miez de nucã ............. 55 Cremã din miez de nucã ºi banane ........... 55 Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale . 28.................. 25............................. 45.......24....................................... 53 Cremã de banane cu lapte de nuci ..... 47 Maionezã din pulpã de soia sau tofu ... 49 Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia .............. 56 Pastã de prune cu miez de nucã .................................................... 49 Pateu din pulpã de nãut ............................... 55......................................................... 49 Pateu de mazãre verde cu tofu ............... 54 Cremã de soia cu fructe din lapte soia........................................ 38.. 53....... 56........................................ 55 Cremã din lapte de soia pentru desert .............................. 34............................................................... 50 Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia ................. 53 Cremã de ciocolatã din soia .................... 52 Smântânã de soia din lapte de soia .................................... 56 Pastã din pulpã de alune ............. miez de nucã ºi pulpã migdale ..... 48 Pastã de þelinã cu tofu ................ 41..................................................................

................................ 70 Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia .......................62.............. 75............................. CHIFTELE.. 67 Burger din pulpã de soia ...................... 94.... SALATE ...................................... 85............................. 92... 72 Iahnie-sos de nãut .... 72........................... 74 Mici din tofu ......................... 66 Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) ................ 62 Salatã de vinete cu maionezã de soia .. 60 Salatã de soia cu pulpã de soia .................... 66 Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu ........... 73 Mâncare de porumb cu pulpã de soia .......... 72 Grãtar de tofu cu citrice ..... 62 Salatã picantã cu tofu ..................... 68 Chiftele vegetale din pulpã de soia ....... 86......................................... 71... 84. 74 Muguri de soia fãrã procesare ........................................................ 96.............. 64............... 65 Brânzã americanã din miez de nucã ............ 62 Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci ...... 78.......................................... 89...... 79................................................................. 80...................................... 67 Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia ..................................... 73 Mãruntai picant cu tofu .. 95.. 93... 70........................................................ 88... 69......... 60 Salatã de ceapã cu pulpã de soia ..................... 68...... 65............................................................................. 63 ªNIÞELE..... 61 Salata de varã cu roºii ºi tofu .............................. 71 Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia ............... 69 Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz .. 60 Salatã de germeni cu tofu ...................................... 73 Mei fiert cu pulpã de soia .............. 75 117 .. 63 Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu ............ 77.... 71 Drob din pâine ºi pulpã de soia .............................................. 82.......ingredient de bazã ...................... 66................................................................. 61 Salatã de spanac cu tofu .......... 73............ 71 Fripturã mexicanã de tofu ......................... 69 Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia .. DROBURI ... 68 Cartofi cu tofu la tigaie ............................. 76................................ 75 Pulpã de soia sau okara ......................................................................................... 74.................................... 63.......................... 59 Cartofi cu pulpã de soia la cuptor ............. 74 Musaca de cartofi cu pulpã de soia ........................... 67........................................ 70 Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) ................................................................... 90........................................................................ 83............................................................................................................................. 81....... 91................................................... 62 Salatã rusticã de roºii cu tofu ......................................... 87......................................................... 68 “Chicken Nuggets” tofu .....................

........ 100.................... 84 Omletã de fructe cu pulpã de soia ..... 86 Sos natural din brânzã tofu ......................... 107............................... 122................................. 128...................... Supã-cremã de soia din pulpã de soia ...................................... 112...................... 105.............. 124............................. 90 131............................................................................. 101..................................................................................... 82 Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia ......... 125...................................................... 126........... 83 Omletã cu praz ºi pulpã de soia ......... 121............... 87 Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia ................. 110............................................................. 82 Omletã din spanac cu pulpã de soia ......... 99... 77 Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia .. 116.... 78 Tofu la grille .......................................................... Pârjoale cu pulpã de migdale ..... 83 Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia . 83 Omletã de ciuperci cu tofu ..... 111.............. 87 Terci dulce din miez de nucã ºi soia .. Ciorbã de bulion cu pulpã de soia .................................. 77 Salam de soia cu pulpã de soia ..... 84 Omletã de tofu ........................................ 108............................................... 118.... 81 Zarzavaturi cu tofu ........................ 85 Sos de tofu pentru pizza . 76 Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) ...........................tofu .............................................. TOCÃNIÞE .. 78 Tofu – mod de preparare II (idem 74) ................... 78 Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia ......................................................................... 89 129............... CIORBE ........... 85 Omletã din conopidã ºi pulpã de soia ........................................................... 76 Ruladã cu pateu de soia ............... Supã-cremã de soia ................................. 76 Paste italiene la cuptor cu tofu .... 90 118 ............................................. 103....................................................................... 98.. 80 Castraveþi cu tofu ...................... 85 Sos de cireºe cu pulpã de soia ...................................... 85 Sos de ceapã cu pulpã de nuci ..97..................... 115......... 79 SOSURI.. 117................................... 127......................................................................... 119..... 109................................ 87 SUPE...................... 82 Mazãre cu tofu .................................................................................................................... 79 Vinete “Parmigiana” cu tofu ....... 114......... 83 Omletã din pulpã de soia .............. 86 Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia ........ 106.................... 84 Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia .... 113.............. 104.................................... 120.. 123........ 90 130............................................................................................... 86 Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe.........

.......................... 160.... 94 Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia .................................................. 164....................132. DULCIURI ...... 96 Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã .............. 93 Banane delicioase cu pulpã de cocos ......................................................... 166..... 140........ 91 Zãr de tofu ............................................................................. 151................................. 102 Nuci din pulpã de soia .................................................................. 102 Plãcintã cu ceapã ºi tofu .... 95 Brânzoaice cu tofu ............... 97 Castane false din miez de nucã ...... 101 Îngheþatã din spumã de lãmâie ..................................... 100 Fructe cu tofu .... 145..................... 148................ 97 Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia ......... 136.................................................... 159......................................... 143................ 133................................................ 167..................... 150................................................................. 94 Biscuiþi cu pulpã de cocos ... 158................. 100 Îngheþatã “tutti-frutti” .................. 141.. 155.................... 162...... 94 Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia ......................................................... 137... 99 Cremeº cu lapte de soia ..... 96 Budincã din pulpã de cocos ................... 101 Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia .................... Supã-cremã de cartofi cu tofu ........................ 90 Supã egipteanã ........ 103 Budincã din lapte de cereale ....... 99 Foietaj dulce ºi pulpã de soia ................................ 102 Nuci de tofu ºi cereale ............................................................ 152.............. 91 DESERTURI....................................................................... 149............... 165.............. 98 Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) . 103 Plãcintã de dovleac cu miez de nucã .. 138....... 163................................ 98 Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) .................................................................................................................................. 100 Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia ................................................. 139......... 96 Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz ........ 91 Supã de vegeta din zãrul de tofu ................................................................................ 103 Prãjiturã cu tofu (cremã) .............. 104 119 ................................................................................ 146... 98 Ciocolatã din lapte de soia .. 99 Cremã pentru piºcot din pulpã de soia .... 147.......................................................................................................................... 95 Biscuiþi din pulpã de nuci ............................. 95 Brioºe cu porumb ºi soia ............. 154........................ 142............. 153. 101 “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia ........... 98 Cremã de cãpºuni cu miez de nucã ............................ 144.............. 157. 135....... 97 Chifteluþe din tofu .......... 161.. 156.................................................... 134..............

............................... 108 Lapte de seminþe de floarea soarelui ... 193............ 108 Lapte de nucã de Brazilia .............................................. 177....................... 182... 110 Lapte de ananas................ 196............................................................... 108 Lapte din grâu încolþit .......... 108 Lapte de migdale................... 108 Lapte de porumb ........................................................................................... 188... 200......... 109 Cacao de soia ............. 191...................................................................... Tartã cu tofu ............................................................................................................................................................................ 175.......... 195........................... 111 Shake de fructe cu tofu .............................................................. 179............. 108 Lapte din arahide etc.................................. Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos ................................. 108 Lapte de alune de pãdure ...................................................................................168.................... 108 Lapte de nucã Cashew .................. 104 169........... 105 171...................................... 186.......... 187........ BÃUTURI.... 185........................ 178..... 108 Lapte de nucã ... 108 Lapte de soia cu banane ................................. 109 Lapte de cereale ........................................ 194............................. 198............................... 184........................................................................................................................................................................................... 110 Lapte de soia cu banane .......... 108 Lapte de nuci..................................... 112 Bibliografie ................ 108 Lapte de mei .......................... 108 Lapte de seminþe de susan .............. 183..................... 111 Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã ........ 172. 189........ 199............................................................................ 192...... 108 Lapte de hriºcã ........ ....... 181.................... SUCURI..... 108 Lapte de cocos ..... 180...................... Tofu cu miere ............................................... 104 170...................................... 6-9) ..... 176.................. LAPTE .................... 108 Lapte de ovãz .................................................................................................................................. 108 Lapte din seminþe de dovleac .................................................................................................................................................................. 174..... 109 Lapte de cocos ºi migdale .................... 110 Cafea de cereale Inka cu lapte de soia .. 173........... 109 Bãuturã de carob cu lapte de soia ...................................................................... 108 Lapte de orez brun ........... 190.... 107 Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag............... 111 Prepararea iaurtului din lapte de soia ... 119 120 ................... 197.... 110 Lapte de pasãre .......

121 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful