200 REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT

1

2

200
REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT
Culese de Hegyi Árpád - Gedeon
preparate cu blenderul Soia-lakt

Editura MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL Arad, 2006

3

C.Editare ºi copertã: MIHAELA AMBRO Termenii care aparþin medicinei au fost verificaþi de dr. C-tin Brâncuºi nr. Str. VALENTIN NÃDêAN Tipãrit la S./Fax: 0257 .R. MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL S. Arad. cod 310389 Tel.ro ISBN (10) 973-7650-33-6 ISBN (13) 978-973-7650-33-7 4 .L. 87.251626 e-mail: mmi@rdslink.

Partea I 5 .

Laptele de soia cumpãrat din comerþ conþine aditivi ca stabilizatori. dupã dorinþã. ºi fructe scorþoase migdal. fãrã ingrediente adãugate. 2 pahare. Acoperiþi aparatul.PROSPECT Aparatul electric “Soia-lakt”.capacitatea de boabe înmuiate 150g . umplând vasul cu apã. Mod de utilizare • Dupã ce s-a asamblat filtrul cu unitatea principalã. folosinþe industriale. • Puneþi boabe de soia înmuiate în filtru. ulei canola ºi conservanþi.capacitatea de boabe de soia uscate .puterea motorului 250w .100g (1pahar) Vi se oferã o garanþie de 12 luni de la data vânzãrii în cazul problemelor tehnice de funcþionare rezultate din fabricarea defectuoasã a acestuia. nuci. orz. puneþi întregul set în picioare vertical. spargeri din cauza ºocurilor. ovãz. Deasupra mânderului se aflã un mic cocoºel de plastic care se potriveºte suub ciocul pãrþii de sus unde acþioneazã un întrerupãtor de siguranþã (la ridicarea motorului din apã acesta întrerupe curentul de la termoplonjon pentru ca sã nu se ardã). este un aparat cu care se poate obþine lapte din cereale ºi leguminoase: soia.A.puterea de încãlzire 700w . exploatare. sau combinaþii ale acestora.(2 pahare) . conectaþi la prizã ºi apãsaþi butonul “steeped bean”. nãut. Cu aparatele noastre de soia se poate face mâncare de soia proaspãtã. Nu include erori de exploatare a aparatului (ex. Prinicipalele specificaþii ale aparatului Soia-lakt .energia electrica de funcþionare 220v-50hz . precum ºi alte plante tari/uscate care necesitã fierbere ºi mãcinare. conectare suprasolicitatã la curent electric dupã terminarea procesului de preparare). cocos.603s . Atenþie! Partea de sus a aparatului (motorul) se monteazã cu ciocul spre mânerul vasului. BLENDERUL SOIA-LAKT Recomandare . intrarea apei la motor. Vezi carnetul de garanþie. ºi totodatã pot da un gust plãcut. Când auziþi 6 . orez negru. alune.numele modelului KB .volumul de apã 1100-1300 ml .

electrozii. Motorul face câteva rotiri înainte ca aparatul sã înceapã din nou sã încãlzeascã apa. Aparatul încãlzeºte apa la 80° C în aproximativ 10 minute. • Apa trebuie sã intre în spaþiul de prelucrare a laptelui. • Nu înmuiaþi boabele mai mult de 16 ore. Când în vas nu este destulã apã sau deloc se va auzi un beep de avertizare. senzorul).) Motorul va face încã câteva rotiri înainte ca aparatul sã reîncãlzeascã apa. Când procesarea laptelui este gata va cânta o melodie. • Umpleþi cu apã curatã vasul aparatului ºi înmuiaþi conducta de încãlzire câteva minute. Când laptele de soia este gata pentru procesat se va auzi o melodie. apoi þineþi sub jet de apã. Motorul începe imediat sã macine boabele. în caz contrar sistemul electric va fi afectat sau distrus. numitã okara/brânzã din care puteþi pregãti diferite reþete culinare. • Dacã procesaþi un pahar (8 gr. dupã care clãtiþi cu apã.beep-ul. Fiþi atenþi la urmãtoarele cazuri • Aparatul are un dispozitiv de siguranþã. scoateþi pulpa (okara) fiind resturile de boabe de soia. unitatea centralã începe sã lucreze. Curãþarea aparatului • Scoateþi afarã filtrul prin rotirea sa în sens invers acelor de ceasornic. apãsaþi butonul “dry bean”. • La spãlare/curãþare: Nu introduceþi aparatul cu partea electricã (motorul) în apã pentru a nu se umezi în interior! Þineþi sub jet doar partea de jos a aparatului (cuþitul. • Folosiþi buretele de spãlat vase (cu partea mai asprã) pentru a îndepãrta resturile de lapte de soia închegate pe conducta de încãlzire. • În filtru veþi avea pulpa ºi coaja rãmase de la boabele de soia. Introduceþi filtrul în apã caldã ºi cu periuþa frecaþi bine gãurile acestuia. Dupã aceea apa va fi încãlzitã la 80°C în aproximativ 12-20 minute. (Timpul depinde de felul apei pe care o folosiþi.) de boabe de soia uscate. • Laptele poate fi consumat imediat. Întregul proces dureazã aproximativ 18-25 minute. • Timpul de înmuiere este de aproximativ 5-8 ore vara ºi 8-12 ore 7 . • Capacitatea de boabe de soia înmuiate nu trebuie sã depãºeascã 150g. spãlaþi vasul ºi elementele aparatului ºi curãþaþi cu o perie filtrul. • Când puneþi apã prea multã existã pericolul sã dea spuma afarã.

În caz contrar va rezulta mai puþin lapte sau nu vor putea fi sfãrâmate boabele. Laptele de soia închegat nu a fost îndepãrtat de pe filtru 3. Toate aceste procese de curãþare sunt necesare pentru a obþine un lapte gustos ºi de ca litate! • Tineþi aparatul în locuri uscate ºi bine aerisite! Probleme de utilizare. Voltajul este prea slab 2. ºi spumarea apei.iarna. Timpul de înmuiere nu este suficient 2. Dacã nu este îndepãrtat laptele închegat. electricitate ºi tipul de boabe de soia. În decurs de 3 secunde va reporni automat procesul de fierbere la prepararea laptelui. • Durata procesului diferã în funcþie de mediul înconjurãtor. temperaturã. • Filtrul trebuie curãþat sau înmuiat dupã fiecare folosire a aparatului. boabele de soia nu vor fi zdobite corect la urmãtoarea folosire a aparatului. Prea multe sau prea puþine boabe de soia 8 . Asiguraþi-vã cã nu a rãmas nici un fel de reziduri de boabe de la folosirea anterioarã. Verificaþi dacã butonul este apãsat corect Soluþii: Conectaþi aparatul la sursa de alimentare ºi apãsaþi butonul “start” • Unitatea centralã nu încãlzeºte Cauze: 1.Verificaþi dacã aparatul este conectat corect la sursa de alimentare 2. Voltajul are frecvent variaþii de valoare Soluþii: Verificaþi sursa de alimentare • Boabele de soia nu sunt mãcinate Cauze: 1. cauze ºi soluþii ale acestora • Nu funcþioneazã dupã ce apãsaþi butonul “start” Cauze: 1. • Dacã simþiþi cã laptele nu este destul de dulce sau de fin puneþi filtrul în unitatea principalã ºi apãsaþi butonul “heating”. • Volumul de apã trebuie neapãrat sã fie între 1300-1500 ml (vezi tipul aparatului).

Limba japonezã. grâu. dar care este utilizatã de puþin timp. a devenit una din cele mai cultivate plante de pe glob. fiind privitã ca o curiozitate. Din Marea Britanie s-a extins obiceiul de a o întrebuinþa în domeniu alimentar. în grãdinile botanice mai importante din Europa. sau carnea pãmântului. împreunã cu orezul. fiind catalogatã ca plantã sãlbaticã. a creat ºi expresii speciale pentru definirea plantei. orz ºi mei). Mai înmuiaþi boabele timp mai îndelungat 2. Englezii spun cã un cãlãtor a adus boabele minune la sfârºitul secolului al XVII-lea. la începutul secolului XVIII. În aceastã zonã a lumii soia. Voltajul este prea mare Soluþii: 1. ºi este posibil ca la ei sã-ºi fi gãsit locul în alimentaþia zilnicã chiar mai devreme. iar mai târziu ºi în þãrile vest europene. soia era consideratã una dintre cele cinci culturi sacre (alãturi de orez. În egalã mãsurã au promovat ºi japonezii aceastã plantã.Soluþii: 1. se gãsea deja aceastã plantã deosebitã. vorbind despre soia ca despre carnea fãrã oase. În concluzie. Este menþionatã în scrieri vechi câteva mii de ani. Verificaþi sursa de alimentare B. Chinezii o cunosc din timpuri strãvechi. Folosirea ei însã a început abia dupã câteva sute de ani. Curãþaþi Capul Împotriva Curgerii 2. Este ceva îndesat în Capul Împotriva Curgerii 2. reprezintã alimentul de bazã al populaþiei precum în Europa acesta este pâinea ºi carnea. DESPRE PLANTA LEGUMINOASÃ SOIA Istoria ºi cariera boabelor minune Soia este o plantã cu o istorie veche. La sfârºitul secolului al XX-lea. Puneþi cantitatea corespunzãtoare de boabe de soia • Aparatul aruncã spuma afarã (inundã) Cauze: 1. În China anticã. iar nemþii atribuie aducerea plantei în þara lor unui botanist. Curãþaþi bine filtrul 3. 9 . care iubeºte asemãnãrile ºi asocierile. prin anii 1700.

Argentina ºi Japonia. 100 de grame de soia conþin: proteine 34-35%. SUA este cel mai mare producãtor de soia. anotimp. cât dezvoltarea boabelor de soia. Este galbenã. soia este consideratã un aliment de bazã. neagrã. Soia este o plantã care poate folosi. Este o plantã de varã. Astãzi utilizarea acestei plante s-a extins foarte mult. Datoritã conþinutului mare de proteine. În acest sens s-au dezvoltat foarte multe fabrici de presat ulei. verde. aparþinând familiei leguminoaselor. Aceasta se constatã privind. Componenþa acesteia diferã în funcþie de zonã. cu precãdere pentru persoanele care au adoptat un regim alimentar vegetarian. energia solarã. China. maro.În Europa ºi America soia a fost adoptatã pe scarã largã abia prin anii ‘60. iar aici nu ne referim doar la uleiul de soia. roºie. Floarea este de culoare alb liliachiu. fiind cãutate mai ales seminþele care aveau un grad ridicat de ulei. sunt în pãstãi. cu un procentaj de 65% din producþia globului. Soia se aseamãnã cu fasolea tufoasã (scundã). anumite soiuri se preteazã anumitor preparate culinare. De menþionat cã la început era utilizatã pentru uleiul pe care îl conþine. este una genericã. Boabele. fiind urmatã de Brazilia. zilele de varã cu soare arzãtor nefiind ideale pentru ea. specia având aproximativ 1500 de soiuri. ci ºi la pãsatul din boabe de soia. Denumirea de „soia”. nu atât dezvoltarea plantei în întregul ei. Unele soiuri cresc. asemenea celor ale fasolei. glucide 33%. în mod benefic. paiele ºi chiar la frunzele plantei de soia. ea fiind uºor de prelucrat. minerale 2. rotundã. condiþii meteorologice. Rareori se gãsesc mai mult de trei boabe într-o pãstaie. coaja seminþei de soia. grãsimi 25%.1%. ovalã. toate acestea devenind parte din preferinþele culinare ale consumatorilor. Procentul de grãsime la soia crudã este de 10 . Modul de folosire este determinat de aceste soiuri. Astfel continentul european nu este tocmai potrivit pentru cultivarea plantei de soia. cererea lor pe piaþã a crescut foarte mult. scundã sau înaltã. Creºte în acelaºi tip de pãmânt ca ºi porumbul. Totodatã fãina derivatã ca borhot servea de furaje pentru animale. ajungând la înãlþimea de doi metri. mãruntã. mare. importatorii nereuºind sã þinã pas cu cerinþa. dar expunerea îndelungatã la soare îi este dãunãtoare. Dupã ce boabele de soia au ajuns sã fie cunoscute. Acest lucru a dus la descoperirea boabelor de soia ca aliment.

Nu trebuie sã înlocuim toate alimentele. în ultimii ani. soia a devenit cunoscutã în anii ‘80. produsele de panificaþie.drojdia. vopselelor. printre care sã-ºi gãseascã loc ºi folosirea boabelor de soia într-o anumitã proporþie. De aceea se recomandã o alimentaþie variatã ºi cât mai diversificatã. uleiul de soia. Din fericire. supele din conserve.20% iar cel de apã de 8-9%. fructe ºi cereale. fãina de soia. aceasta veritabilã modã a produselor de soia a pãtruns ºi la noi în þarã fiind. Programul de analizã nutriþionalã aratã cã procentul de substanþe minerale se ridicã la cel mult 2. O alimentaþie unilateralã nu conduce la o dezvoltare sãnãtoasã ºi echilibratã. produsele cu soia. în restaurantele asiatice sau în cele cu profil naturist. din soia furajerã prost prelucratã ºi din aditivi chimici s-a alcãtuit celebrul „salam cu soia”. cu multe zarzavaturi. Din acest motiv multã vreme concetãþenii noºtri au respins acest aliment. nãscându-se chiar adevãrate “legende“ despre “presupusele” sale efecte negative. soia a fost consideratã de cãtre români ca fiind ceva negativ. La noi în þarã. care a devenit un fel de simbol al tristei dictaturi. când din resturi de carne. Soia nu este folositã exclusiv în alimentaþie. etc. care s-au dovedit a fi nefondate ºi neadevãrate.1% la boabele fierte ºi uscate. Aceastã decizie nu este bunã nici din punct de vedere economic ºi nici din punct de vedere al sãnãtãþii. ºi la 3% la boabele crude ºi uscate. industria hârtiei ºi industria textilã. Soia ºi derivatele ei se folosesc de asemenea în industria chimicã. pentru cã soia este relativ ieftinã ºi totodatã are un grad ridicat de proteine. stopului de spumã. 11 . devenind cel mai cãutat aliment în supermarket-uri. pãsatul de soia. Aceasta în timp ce în Statele Unite ºi în Occident. a materiei de ferment . Soia ºi preparatele din soia trebuie folosite ca alimentaþie de bazã fiind o alternativã la alimentele tradiþionale din bucãtãria noastrã. Soia este o plantã cu totul deosebitã. lecitina. la fabricarea vinului. tot mai mult prezentã în magazine. Putem spune cã am descoperit alimentul secolului XXI. ajungând astfel sã folosim doar soia ºi preparate din soia. Urmãtoarele produse alimentare conþin derivate din soia: alimentele calorice pentru copii. prelucrate în forme foarte diversificate. componentele ei putând fi valorificate ºi în alte domenii de activitate. linoleumului. ªi mai ales în perioadele de post. Datoritã acestei realitaþi predecembriste. erau o adevãratã delicatesã.

Informaþii despre soiurile boabelor de soia Bucãtãria asiaticã are cea mai îndelungatã tradiþie în folosirea plantei ºi a boabelor de soia. Pentru a pregãti ºi consuma diferitele preparate de soia este necesarã atât cunoaºterea soiurilor, cât ºi a avantajelor ºi dezavantajelor diferitelor moduri de preparare. Galben Este soiul cel mai cunoscut ºi cel mai frecvent folosit. Din el se realizeazã uleiul de soia, pateul de soia, „pulpa de soia”, (okara) de soia, brânza (Tofu) de soia, laptele de soia, fãina de soia. Are un nivel ridicat de grãsime (aprox 18-20%), însã e lipsit de colesterol. În stare crudã nu e comestibilã – ca orice alt soi de „leguminoase” – substanþa otrãvitoare pe care o conþine este antitripsina. Prin fierbere sau prin alte tratamente termice aceastã substanþã otrãvitoare este distrusã. Poate fi folosit ºi ca aliment de bazã, având un gust asemãnãtor produselor din carne. Boabe mungo Se numeºte ºi mung, sau bob verde de soia. Acesta se foloseºte ca sãmânþã pentru semãnat. Este o plantã nepretenþioasã, neavând nevoie de foarte multã îngrijire de specialitate. Odatã semãnatã, creºte spontan ºi continuu. Boabe azuchi În Japonia se numeºte diamant roºu. Acesta este bobul de soia de culoare roºie care este destul de gingaº ºi se cultivã destul de greu. Chiar ºi în þara de origine se cultivã mai rar. Este preferat nu atât datoritã gustului, cât datoritã culorii. Cu ajutorul lui se dã culoare ºi gust dulciurilor. La fierbere se înmoaie mai repede decât soia galbenã. Are un gust deosebit ºi, de asemenea, are proprietãþi benefice în special în ceea ce priveºte tratarea problemelor de rinichi. Este foarte scump, dar este de ajuns ºi în cantitãþi mici. Fãina de soia Seamãnã cu fãina de grâu, dar întrebuinþarea ei este diferitã de cea a celorlalte cereale. Deoarece are o capacitate mai mare de absorbþie a

12

umezelii, necesitã mai multã apã decât fãina de grâu. Se obþine din bobul galben de soia, fiind prima datã extras din acesta gustul amãrui, coaja ºi antitripsina. Deoarece fãina nu conþine antitripsinã, ea poate fi folositã pentru prepararea unor alimente. Cunoaºtem trei feluri de fãinã: a. fãina integralã sau „fãinã complexã”, din care nu s-a extras grãsimea, adicã uleiul; b. fãina degresatã, din care s-a îndepãrtat uleiul; c. fãina amelioratã prin adaos de lecitinã. Fãina complexã se proceseazã prin prãjire ºi astfel se anuleazã efectul antitripsinei din soia. În urma prãjirii se schimbã gustul ºi drept urmare este folositã cu precãdere la preparate dulci. Recomandãm folosirea fãinei degresate, deoarece din ea este extras gustul amãrui, ºi este mai finã decât fãina de soia integralã. Se obþine foarte simplu, prin mãcinarea boabelor de soia uscate. Combinatã (în proporþie de 5-15%) cu fãina de grâu, este folositã pentru obþinerea unei pâini ºi a unor produse de patiserie extrem de gustoase. De asemenea, din fãina de soia se preparã produse de panificaþie pentru diabetici, întrucât este mult mai sãracã în zaharuri decât grâul sau alte cereale. Laptele de soia Se preparã prin înmuierea prealabilã a boabelor de soia galbenã în cca. 4-8 ore, dupã care se macinã si se fierbe. Se gãseºte ºi în comerþ la pahar îmbuteliat ºi la litru. În cazul în care este preparat cu blenderul Soia-lakt trebuie aromatizat, pãstrând totuºi gustul specific de soia. Gustul specific de soia poate fi îndepãrtat prin opãrirea boabelor, dupã timpul de înmuiere în apã, (6 ore) dupã care se foloseºte la pregãtirea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt. Sunt persoane cãrora le place acest gust specific de soia. Laptele de soia din magazine nu are acest gust specific, fiind preparat din prafuri. Pe lângã folosirea sa la prepararea diferitelor reþete, este potrivit ºi pentru diverse cure. Este recomandat în special mamelor care alãpteazã, deoarece ajutã la abundenþa laptelui ºi atât pielea mamei cât ºi a copilului devin foarte frumoase. Se produce pe scarã industrialã ºi în România ºi se gãseºte în prezent în supermarket-uri ºi în magazinele naturiste, fiind un excelent substitut pentru laptele de vacã. Cu excepþia sugarilor, pentru care laptele

13

matern este fãr îndoialã cel mai bun, este indicat tuturor categoriilor de vârstã, fiind un produs bogat în zaharuri uºor asimilabile, în grãsimi ºi aminoacizi esenþiali. Granule de soia sau carne vegetarianã În SUA se fabricã din melasã - masã fibroasã rãmasã în urma presãrii uleiului. Prin eliminarea proteinei, soia rãmâne fibroasã, tare, foarte asemãnãtoare cu carnea, chiar ºi gustul fiind puþin asemãnãtor acesteia. (În multe locuri este numitã carne de soia.) Este aproape în totalitate lipsitã de grãsime, dar din cauzã cã produsul finit se obþine printr-un procedeu realizat în laborator, adepþii alimentaþiei naturiste nu o considerã un produs naturist veritabil. Existã ºi o metodã de preparare a acesteia în gospodãrie („Granule din gluten sau fãinã de soia”). Preparatã poate satisface chiar ºi cele mai rafinate gusturi. Este foarte utilã datoritã multiplelor ei întrebuinþãri, datoritã faptului cã poate fi depozitatã uºor ºi, de asemenea, pentru cã nu are un nivel ridicat de grãsimi, fiind uºor digerabilã. Când este fabricatã fãrã utilizarea unor proceduri chimice - prin presare - îºi pãstreazã aproape în totalitate proprietãþile, fiind astfel un aliment naturist de bazã. Se gãseºte în comerþ sub formã de granule, ºniþele, sau cuburi. Ulei de soia Dintre toate produsele din soia uleiul este cel mai cunoscut. Se opþine prin presare ºi este foarte potrivit pentru degresare. Marele sãu avantaj este cã, fiind foarte sãþios, ne fereºte de tentaþia de a consuma cantitãþi prea mari. Este indispensabil unei alimentaþii sãnãtoase. Este utilizat în producerea mai multor preparate, este elementul de bazã din care se confecþioneazã margarina de masã, este folosit în industria panificaþiei ºi a cofetãriei. Conþine 60% acizi graºi, în primul rând acizi linoleici. Are un gust foarte bun, ºi este uºor digerabil. Poate fi folosit la salate, produse de panificaþie, dulcuri, etc. Uleiul de soia conþine elemente similare cu cele din untura de peºte: lecitina, vitamine din grupa B si E, macro- ºi microelemente. Lecitina este o fosfolipidã care joacã un rol extrem de important în schimbul de grãsimi ºi de colesterol, are acþiune lipotropã, reduce acumularea grãsimilor în ficat, facilitând arderea lor.

14

În timpul copilãriei primului împãrat al dinastiei Ming (anii 12381644 e. o istorie de peste 2100 de ani.n. existând în fiecare þarã cu tradiþie în acest sens (Japonia. morþi de obosealã. în China.n. Vã redãm douã dintre acestea. Dupã aceastã perioadã primeºte gustul final. familia sa era foarte sãracã. Conþine: 20% proteine. 10% hidrat de carbon ºi 10% sare. Comandanþii ºi soldaþii erau într-o stare jalnicã. înscriind brânza de soia în catalogul reþetelor culinare ale palatului imperial. pe numele sãu Zhu Yuanzhang. el a fost nevoit sã lucreze la un mic restaurant din localitatea Fong Yang.265 e.Sos de soia Se pregãteºte prin procesare industrialã ºi este folosit la aromatizãri ºi ca aliment pe lângã produse de bazã. Existã Miºo roºu. perioada de reacþie este de 2-3 ani.). alb. în timpul unui rãzboi între statul Zhou ºi statul Wei. generalul Jiawei din statul Zhou a suferit o înfrângere ºi sa retras cu armata sa în cetatea Jimen.n. Cremã de soia – Miso Se foloseºte ca aromatizant ºi se potriveºte aproape la orice mâncare. O altã poveste spune cã în perioada istoricã a celor trei state combatante (anii 220 . Dupã 15 . China. Mai târziu. Pentru a-ºi câºtiga pâinea de toate zilele. Brânzã de soia – Tofu (Dou fu) Dupã cum este consemnat de cãtre marele farmacolog Li Shizhen (1518-1593 e. De exemplu. Sosurile de soia se folosesc în special ca adaos la orez ori la brânza din soia. brânza de soia are. negru. sã înceteze lupta timp de trei zile ºi sã cearã populaþiei cetãþii sã prepare brânzã de soia pentru armatã. denumitã ºi tofu. Circulã în rândul poporului numeroase poveºti interesante legate de brânza de soia. spre a nu uita sãrãcia din copilãrie. Un bucãtar pe nume Huang îi dãdea din milã o farfurie de brânzã de soia.) în volumul “Generalitãþi ºi detalii privind plantele”. dupã ce Zhu Yuanzhang a urcat pe tron. pentru a-i potoli foamea. în cazul lui Miºo alb. Se preparã prin fermentarea soiei mãcinate în combinaþie cu diverse cereale. Subofiþerul Dongjun i-a sugerat generalului Jiawei sã se închidã porþile cetãþii.). Vietnam) reþete milenare. Obtinerea lui este în extremul Orient o adevãratã artã. Thailanda. Este gustoasã ºi are un grad foarte ridicat de proteine. el a cerut bucãtarului imperial sã-i prepare o mâncare din brânzã de soia la fiecare ospãþ.

praz tãiat mãrunt. În legãturã cu brânza de soia ºi derivatele acesteia. Se obþine din prelucrarea în continuare a laptelui de soia pânã la coagularea lui.n. alãturi de budism. având funcþiile cãrnii. în funcþie de localitate. arhitecturã. marele discipol al lui Sajiamuni. A ajuns în Japonia ducând cu el. (vezi reþeta de preparat Tofu. deoarece ea constituie carnea vegetalã. În Asia se foloseºte la ameliorarea multor boli ca: diabet. Vara poate fi consumatã rece pe când iarna se potriveºte la mâncãrurile calde sau fierbinþi.) Aroma e neutrã. Cea de sud se poate mânca crudã. brânza de soia este nelipsitã. E alimentul ideal pentru cura de slãbire . bãtrânii. La ora actualã brânza de soia a devenit un aliment mondial ºi se gãseºte atât pe piaþa asiaticã. Poate fi coagulatã cu clorid de calciu. Este recomandatã de medici în diete. iar cea mai puþin fragedã se numeºte brânza de soia de nord.100 g conþin 85 calorii. iar cea de nord reprezintã o materie primã pentru diferite alte preparate culinare. a mânca brânza de soia este un obicei al întregului popor chinez”. copiii o pot folosi cu încredere. În Asia brânza de soia esta înlocuitoarea cãrnii. este foarte uºor de digerat. care a condus revoluþia din 1911. de reþete cu specific diferit. arteriale. amestecându-se cu sare. 16 . armata statului Zhou ºi-a refãcut capacitatea fizicã ºi a obþinut apoi o mare victorie împotriva armatei statului Wei. Este saturabilã. neputându-se consuma o cantitate foarte mare. Deci. În timpul dinastiei Tang (anii 618-907 e. Se preparã foarte simplu ºi în gospodãrii. chiar mii. existã sute. în timpul cãreia a rãsturnat ultima dinastie feudalã chinezã ºi a instituit în China republica.). deoarece întãreºte sistemul osos ºi dantura. cât ºi pe cea americanã sau europeanã. Doctorul Sun Yatsen. Se gãseºte ºi în magazine ca produs finit. a scos în evidenþã valoarea nutritivã a brânzei de soia. arãtând cã “în reþeta vegetarienilor chinezi. sculpturã ºi medicina tradiþionalã chinezeascã. dar neconþinând toxinele din carne.trei zile. ºi metoda de preparare a brânzei de soia. Nu e fibroasã ºi conþine o cantitate redusã de glucide (hidrocarbonate). traversând oceanul. Precizãm cã în China brânza de soia fragedã se numeºte brânza de soia de sud. Astfel va creºte nivelul de calciu care este mult mai ridicat decât în laptele de vacã. de aceea se poate combina cu orice fel de preparate. nu are un gust propriu. bolnavii. ulei de susan ºi praf de gust (Weijing). Pentru copiii în creºtere este foarte benefic. sos de soia. probleme cardiologice. Jianzheng a pornit din Yangzhou. În multe locuri e mult mai apreciatã decât carnea.

Atenþia deosebitã care a fost acordatã acestei leguminoase provine din faptul cã s-a observat statistic cã anumite populaþii asiatice care o consumã din belºug. pentru a vedea care este secretul acestei plante. soia are în plus niºte substanþe speciale. ateroscleroza. însemnând „mult stimatã coajã”. cercetãtorii din întreaga lume au început studii aprofundate. deoarece conþin necesarul de aminoacizi pentru întreþinerea normalã a metabolismului. senilitatea. sportivilor. sau din carnea de pasãre. în mare mãsurã. se confruntã într-o mãsurã mult mai micã cu boli cum ar fi cancerul. adepþilor alimentaþiei naturiste. numite izoflavone.Pulpa de soia – Okara Este alimentul din soia cu nivelul cel mai scãzut de calorii putând fi folosit ca element de bazã la foarte multe reþete. vegetarienilor. Rãmâne în filtrul blenderului Soialakt. Numele provine din japonezã. Sunt ideale pentru cei care doresc sã-ºi menþinã greutatea corporalã constantã. În urma pregãtirii laptelui de soia se obþine ca un produs secundar. Soia conþine cei 10 aminoacizi care sunt necesari pentru componenþa proteinei. Pornind de la aceste date. CALITÃÞILE NUTRIÞIONALE ªI AVANTAJELE CONSUMULUI DE SOIA • Produsele de soia care sunt sãrace în calorii sunt utile pentru pãstrarea sau reducerea greutãþii corporale.) Aminoacizii care se aflã în proteinele din soia. Soia mai are însã o calitate: ea poate fi transformatã într-o veritabilã carte de bucate . ce conferã o anumitã protecþie. Astfel. la boli cãrora medicina modernã nu le-a dat de capãt. precum lizina. (La fel de eficient pot fi absorbite ca cele din lapte de vacã. regenerarea pielii ºi creºtere. celor care urmãresc o viaþã sãnãtoasã. • “Carnea” de soia protejeazã vasele de sânge în timp ce grãsimile din carne sunt un inamic redutabil al acestora.. asigurã permeabilitatea ºi flexibilitatea vaselor de sânge. accidentul vascular etc.. care mãresc imunitatea. împiedicã mutaþiile celulelor normale în celule canceroase. C. ajutã la limitarea cantitãþii de alimente consumate. îmbogãþesc 17 . • Preparatele din soia pot fi folosite ca sursã de proteine în cura vegetarianã. ajutã ºi la construirea proteinelor în corp. Cercetãrile care au fost fãcute pânã în prezent au scos în evidenþã faptul cã pe lângã o bogatã colecþie de vitamine ºi minerale pe care le conþine. iar acele produse care sunt sãþioase.

Preparatele din soia sunt foarte potrivite ºi pentru tratamentele dietetice. magneziu. Soia acþioneazã în acest sens la reducerea colesterolului. Diabetul este o boalã de nutriþie ºi regimul alimentar joacã rol mai mult decât de cruþare sau protejare a stomacului sau intestinului. În þãrile în care produsele din soia fac parte în mod regulat din meniu. 18 . Studiile observaþionale fãcute pe adventiºtii de ziua a ºaptea din California sugereazã de asemenea o legãturã favorabilã între consumul de leguminoase (inclusiv soia) ºi scãderea riscului de cancer de sân ºi prostatã. Despre aceºti compuºi se crede cã inhibã în cancer dezvoltarea a noi vase de sânge. datele înclinã înspre efectele favorabile. Noile studii au arãtat cã. “înfometând” astfel tumoarea ºi stopând dezvoltarea ei. întrucât aceasta este foarte bogatã în calorii ºi nu conþine hidraþi de carbon. Studiile epidemiologice fãcute în Asia aratã cã atât cancerul de sân cât ºi cel de prostatã sunt mai rare în aceastã parte a globului ºi acest lucru s-ar datora tocmai consumului crescut de soia. pentru diabetici. medicii recomandau diabeticilor insulino-dependenþi sã consume cât mai multã carne. acest efect se datoreazã unor compuºi numiþi izoflavone. Preparatele din soia reduc riscul cancerului de sân în procent de 60% dacã sunt consumate încã din copilãrie. în tratarea sechelelor dupã accidente vasculare.proteinele din cereale ºi împreunã au un efect mai eficient decât cele de origine animalã. fier ºi seleniu. fiind de ajutor ºi în ischemia cardiacã. Boabele de soia au un nivel scãzut de glucide ºi nu conþin colesterol. De fapt. soia este un adevãrat prieten al sistemului cardiovascular. spre proprietãþile protectoare. • Conþine numeroase substanþe care pot proteja organismul împotriva cancerului. sunt benefice în perioada de menopauzã ºi încetinesc/reduc pierderea de calciu. ºi a unor compuºi înrudiþi. Pentru fragilitate vascularã se recomandã consumul zilnic de alimente pe bazã de soia cât mai puþin procesatã. colon. frecvenþa bolilor cardio-vasculare este scãzutã. carnea perturbã grav metabolismul din cauza toxinelor. În privinþa consumului de soia ca aliment. de asemenea previn bolile de inimã. numiþi izoflavonoizi. (Decesurile din cauza inimii sunt frecvente la diabetici). existã alte studii epidemiologice care susþin. aceste produse au un aport moderat de zinc. a tensiunii ºi la prevenirea formarii arterosclerozei. deºi nu conþine zaharuri. În urmã cu 20-30 de ani. un posibil efect protector al fitoestrogenilor faþã de cancerul de sân. Alþi nutrienþi din compoziþia produselor din soia: pe lângã faptul cã reprezintã o sursã de proteine ºi calciu. Mai mult. uter.

hipermenoree . Produsele de soia. • Produsele din soia fermentate au efecte probiotice cu efect în menþinerea sãnãtãþii intestinelor. perioada de sângerare în timpul ciclului menstrual se reduce cu aproximativ 2 zile. Soluþia: consumaþi carne vegetalã.Mai mult decât atât. Experimentele medicale au constatat cã duce la scãderea nivelului de zahãr din sânge ºi creºte capacitatea celulelor de a absorbi glucoza. • Boabele de soia conþin o moleculã asemãnãtoare estrogenului care se ataºeazã receptorilor de estrogen º ajutã la echilibrarea hormonalã! Astfel poate contribui la prevenirea sau diminuarea simptomelor menopauzei. dispar simptome cum ar fi migrena sau crampele asociate menstrelor (când sunt tulburãri specifice debutului de menopauzã: bufeuri.mare consumatoare de soia.se recomandã consumul zilnic de soia în forme cât mai apropiate de cele naturale. • Soia ajutã la prevenirea osteoporozei. nutriþioniºtii recomandã folosirea laptelui de soia ameliorat/fortificat cu calciu. • Mâncãrurile din soia sunt gustoase ºi dau o energie specificã ce sporeºte buna dispoziþie ºi stimuleazã regenerarea Alzheimer. adicã produse cu soia. Conþinutul de calciu însã variazã în funcþie de metoda de obþinere a brânzei tofu. În cazul celor care înlocuiesc laptele de vacã cu lapte de soia. 19 .adicã al intestinului gros. Acestea. care sunt foarte bogate în proteine ºi nu au în schimb toxicitatea produselor de origine animalã. Reduc riscul deranjurilor digestive datoritã conþinutului bogat de fibre. reduc [riscul de] cancerul de colon . a memoriei ºi a altor funcþii mentale. Combinând consumul de produse din soia cu o activitate fizicã regulatã puteþi ajuta la prevenirea osteoporozei. Produsele din soia au un conþinut bogat de calciu. Pentru diabetici soia este un adevãrat medicament. pentru cã are foarte puþin amidon. transpiraþii nocturne). De exemplu. ajutã la buna funcþionare. Studii fãcute de medicii americani în statul Hawaii. la vârste înaintate. demenþa senilã. Soia are o acþiune estrogenã. estrogenul fiind hormonul care determinã asimilarea calciului ºi consolidarea oaselor. au arãtat cã acest aliment protejeazã celulele nervoase. la populaþia baºtinaºã . adãugate într-o digestie sãnãtoasã. sunt un excelent ajutor pentru stoparea procesului de pierdere a substanþei osoase. În schimb conþine hidrat de carbon. La femeile care consumã zilnic produse cu soia. Conþinutul de calciu este de trei ori mai mic la tofu care a fost coagulat fãrã sãruri de calciu (nigari). carnea agraveazã boala în loc sã o stabilizeze. o porþie de tofu contine aproximativ 20% din necesarul zilnic de calciu. mai ales laptele ºi fãina. În dereglãri ale ciclului menstrual.

afirmã cã fitoestrogenul îmbunãtãþeste calitatea þesutului mamar ºi poate scãdea (cu cca 50%) riscul apariþiei cancerului de sân. În Japonia. numãrul femeilor care suferã de cancer de sân este scãzut. de soia pe zi sunt mult mai ferite de cancer. În þãrile asiatice. Soia acþioneazã mai ales contra cancerului la prostatã. Un studiu recent al World Cancer Research Fund. unde soia se consumã din belºug. mãreºte efectul de protecþie împotriva apariþiei ºi dezvoltãrii formelor de cancer.• Cercetãri: a) În Statele Unite. Cele mai bogate surse de izoflavonoide sunt laptele din soia. d) Cercetãrile Universitãþii Chineze din Hong Kong în colaborare cu Universitatea din Manchester. reprezintã un alt compus anticancer cheie care poate suprima formarea tumorilor cu 71%. c) Adepþii acestei leguminoase. Europa s-a confirmat faptul cã persoanele care consumã 50 gr. b) ªcoala de Medicinã din cadrul Universitãþii din Pennsylvania. Nivelul izoflavonoidelor din sânge a fost stabilit a fi de 110 ori mai mare în cazul japonezilor cu o incidenþã scãzutã a cancerului de prostatã. în timp ce produsele mai mult procesate sunt sursa cea mai sãracã! • Preparatele din soia “sunt o alternativã salutatã” pentru oamenii care au o intoleranþã la lactozã sau sunt alergici la laptele tradiþional de origine animalã. au o incidenþã a cancerului uterin ºi de sân cu pânã la 400% mai redusã decât compatrioatele lor care au emigrat în America sau în Europa ºi care au adoptat dieta de acolo. susþine cã inhibitorul de proteinazã Bowman-Birk (IBB) din soia. Femeile japoneze cu risc redus de dezvoltare al cancerului mamar. faþã de 42% în Marea Britanie. a celui la sân ºi uterin. unde consumul de soia este cel mai mare. Asia. doar 4% dintre femei au aceastã afecþiune. prezintã de asemeni niveluri mult mai ridicate de izoflavonoide (de genul genistein ºi daidzein) în comparaþie cu femeile din alte societãþi industrializate. iaurtul de soia ºi tofu. Lecitina din soia are posibile efecte benefice Lecitina este o substanþa naturalã ale crei efecte curative sunt puþin 20 . urmãrind comportamentul celor douã izoflavonoide confirmã cã consumul de soia regulat ºi pe termen lung. contra cancerului la colon. susþin cã boabele de soia au calitatea de a ne proteja împotriva dezvoltãrii cancerului de prostatã ºi a celui mamar. decât în cazul finlandezilor. Femeile din Japonia ºi din China.

persoanelor expuse stresului. Principalele sale componente sunt colina ºi inozitolul. Accelereazã tranzitul intestinal ºi previne balonarea. Este indispensabilã ºi pentru ameliorarea durerilor articulare ale sportivilor. de exemplu) se poate consuma mai des decât cea obiºnuitã. Reduce în mare mãsurã sau chiar eliminã durerile articulare. În acest sens este recomandat un consum suplimentar de lecitinã persoanelor ce desfãºoarã intensiv activitãþi intelectuale. Lecitina reduce nivelul sanguin al colesterolului. contribuind astfel la eliminarea lor din organism. În combinaþie cu mierea de albine ajutã la intensificarea funcþiilor cerebrale. împiedicând depunerea acestora în ficat. Cantitãþile crescute sunt lipsite de orice pericol. etc. contribuie la intensificarea capacitãþii de memorizare ºi are un uºor efect sedativ. necunoscându-se efecte secundare. Lecitina ajutã persoanelor sensibile la factorii de mediu. suplimentul de lecitinã stimulând metabolismul neuronului ºi accelerând transmiterea impulsului nervos. converteºte colesterolul ºi alte lipide în substanþe hidrosolubile. Atât inozitolul. Se cunoaºte de multã vreme rolul lecitinei în activitatea nervoasã. Este un excelent tonic pentru persoanele în vârstã. Datoritã efectelor sale asupra metabolismului lipidelor este recomandat ºi pentru sportivi. Sursa cea mai bunã de lecitinã este uleiul de soia sau laptele de soia. Atenþie! În cazul unor dureri articulare deosebit de intense (în dependenþã de schimbãrile atmosferice. Asigurã o culoare sãnãtoasã a pielii ºi combate cãderea pãrului. apatice. Consumul sistematic poate încetini sau chiar opri creºterea ori formarea litiazelor colesterolice din colecist. 21 .cunoscute. Consumul de lecitinã timp mai îndelungat poate încetini sau chiar opri dezvoltarea litiazei colesterolice. Consumul sistematic de lecitinã permite celor suferinzi de artropatii sã-ºi desfãºoare activitãþile zilnice obiºnuite. Împiedicã formarea plãcilor de aterom de pe pereþii arteriali ºi fortificã musculatura cardiacã. cât ºi colina contribuie la arderea ºi descompunerea grãsimilor. care ºi-au pierdut apetitul. previne apariþia diverselor eczeme. de altfel 30% din greutatea materiei nervoase este reprezentatã de lecitinã. Inozitolul se gãseºte în proporþie mare în structura creierului. persoanelor care prezintã probleme de memorie sau cãrora le-a scãzut capacitatea de concentrare. de fapt fosfatidilcolina ºi fosfatidilinozitolul Colina care intrã în structura membranelor celulare ºi se întâlneºte sub formã combinatã cu diverse vitamine.

chiftele. îngheþatã. pateu. fiind cunoscut faptul cã aceste produse joacã un rol principal în prevenirea unor boli. Soluþii pentru deranjuri la consumul de soia E vorba de efecte adverse. probleme de rinichi. cum ar fi spre exemplu: diferite varietãþi de brânzã. acid uric. coaja devine mai frumoasã ºi mai coloratã. pâine. iaurt. sosuri. a coacerii. piatrã de rinichi. fripturã. tulburãri funcþionale cauzate de consumul de soia. kefir. drob. E mai uºor digerabil decât laptele de origine animalã. a culorii. probleme arteriale. maionezã. salam. (Creme de fructe. diverse creme. riscuri. • Nu în ultimul rând este un aliment mult mai economic ºi mai ieftin decât carnea sau laptele de vacã. • Fãina de soia îmbunãtãþeºte pãstrarea produselor de panificaþie. mici. • Produsele din soia reprezintã o parte importantã din dieta asiaticilor. supã. S-a dovedit din punct de vedere ºtiinþific cã modificãrile genetice ale plantei nu au nici un efect negativ. etc. budincã. • Absenþa gustului în cazul uleiului de soia reprezintã un avantaj deoarece permite altor gusturi ºi arome sã se facã simþite. tensiune. Existã însã ºi soia modificatã genetic. • Este un aliment necesar în dieta bolnavilor hepatici. • Brânza de soia are avantajul cã e lipsitã de gust. piftele ºi multe altele. putând fi astfel aromatizatã cu orice gust sau aromã. ciocolatã. alimentele pe bazã de soia pot fi folosite cu încredere. • Proteina de soia pãstreazã amidonul ºi întãreºte repede alimentele. colesterol redus. • Laptele de soia poate fi folosit la înlocuirea totalã a laptelui de vacã. 22 .Alte întrebuinþãri ºi avantaje ale alimentelor din soia • Din laptele de soia se poate prepara un numãr variat de reþete delicioase. • Sosul de soia e condimentul ideal pentru cã scoate în evidenþã gustul mâncãrii. prãjiturã. sãnãtoase ºi pe toate gusturile. • Pentru diete cu restricþii de sare. sarmale. adãugând lapte de soia putem folosi mai puþine ouã. Este baza idealã pentru uleiuri aromatizate. reumatism. Albuºul se bate mai uºor folosind lapte de soia. aºa cum susþin anumite grupãri.) • Laptele de soia poate înlocui ouãle.

Consumul zilnic în cantitate moderatã nu numai cã este lipsit de riscuri. dermatitã atipicã. Trebuie sã ºtiþi cã alergia nu apare odatã cu prima utilizare a acestor produse. fructe. mâncãrimi. corpul percepe soia ca fiind dãunãtoare ºi produce substanþe pentru a se apãra. Analiza la 100 ml lapte de soia preparat cu Soia-lakt Programul de analizã indicã pentru 100 gr.91 gr. corpul neavând timp sã dezvolte anticorpi. Excesul de concentrate proteice cauzeazã probleme cu precãdere la sportivii vegetarieni care vor sã-ºi creascã masa muscularã. Produsele din soia pot fi folosite în zilele de post. putându-se servi împreunã cu cereale integrale sau carne slabã.75 g . dar este chiar recomandat din cauza beneficiilor dovedite. eczeme. stãri de vomã.Proteine: 2. tempeh. miso. Din acest motiv. lapte. conjunctivitã. Intoleranþa la soia poate apãrea dupã 48 de ore de la consumarea ei ºi se poate recunoaºte dupã simptome precum: acnee. c) Se recomandã un consum moderat de soia.3 gr.Fibre alimentare: 1. colitã. Existã riscuri reale. boabe de soia preparate cu blenderul Soia-lakt urmãtoarea compoziþie: . febrã. dar nu semnificative în ce priveºte. etc.81 gr. natto prafuri ºi pilule din extract de soia. izoflavonele administrate ca extracte sau suplimenþi concentraþi.Glucide: 1. trebuie consumatã de 2-3 ori (porþii)/zi. . (IMPORTANT) 23 . FDA ºi Asociaþia Dieteticã Americanã recomandã consumul de soia nu consumul componentelor extrase din soia ºi opteazã pentru produsele mai puþin procesate precum tofu. ci folosirea lor în cantitãþi prea mari. De fapt. Problema se aflã în organismul persoanei în cauzã. diaree. carne. putem spune cã soia împreunã cu celelalte alimente proteice în a cãror grupã intrã ºi ea. laptele de soia. ci felului în care reacþioneazã organismul cuiva. conform piramidei alimentaþiei.Grãsimi (lipide): 1. În acest caz. hipotensiune.• Consumul de produse din soia poate cauza ºi reacþii alergice. Unele persoane au acest tip de alergie la gluten. . de exemplu. • Modalitãþi prin care pot fi eliminate efectele nedorite ale produselor din soia: a) Nu concentratele proteice sunt rele în sine. De remarcat faptul cã frecvenþa cu care apare intoleranþa este relativ micã ºi nu se datoreazã soiei în sine. Existã o singurã soluþie: sã nu consume produsele care provoacã alergii. respiraþie dificilã.

3%).16 mg Vitamina B2: 0.Mangan: 0.03 mg B2 = 0.58 mg .87 mg/100 g Fier: 15. ºi la 3% la boabele uscate crude.1% la boabele uscate fierte.Calciu: 4 mg Vitamine în 100g lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt A = 217 mg D = 2..08 mg Vitamina A 3 ER + carotenoizi 3ER ER = Echivalenþi retinol Vitamina D: 0 Vitamina B1: 0.5 mg B1 = 0. vit B1 ºi B2 sunt similare.7 mg/100 g 24 ./100g Lecitinã: 2 mg/100g Calorii: 416 Kcal/100g Colesterol: 0 Minerale ºi vitamine: Magneziu: 242 mg/100 g Calciu: 260 mg/100 g Vitamina: E 1.Potasiu: (Kaliu): 141 mg ./100g Grãsimi vegetale: 20 gr. Reziduuri minerale la cel mult la 2. Grãsimi: (20%) Apã: (10%) Celulozã: (9.17 mg 1 Microgram de Vitamina D.13 mg B2 = 0. Conþinutul a 100 g boabe de soia exprimat în grame Proteine: 40 gr.Fier: 0.17 mg . Boabele de soia conþin urmãtoarele valori în % Proteine: 36.95 mg/100 g Vitamina: B1 0.23 mg .Zinc: 0.5% /100g.07 mg Laptele de vacã A = 140 mg D = 44 mg B1 = 0.

8 (1400) 8.6 (700.(580.0 (2400) 2.3 (2700) gie în general 3.8 (420) Muncã (8 ore) Odihnã la pat (8 ore) Activitãþi timp liber (8 ore) Consum energie în general 2. pentru a nu avea senzaþia de subnutriþie.5 (1800) 1.1 (500) 2.0.2.1 (500) 2.0 (1900) 10.7 1500) (3500) (4000) Necesarul de energie consumabilã pentru o femeie de 55 kg în decurs de 24 ore Muncã uºoarã MJ (kcal) 3.3.Tabel cu valoarea nutritivã a alimentelor În tabelele urmãtoare se poate urmãri nivelul de calorii ºi valori alimentare pentru a vã verifica echilibrul corporal sau dieta vegetarianã.4 (2000) 9.1 980) 4. Necesarul de energie consumabilã pentru un bãrbat de 65 kg în decurs de 24 ore Muncã Muncã Muncã Muncã ex-trem uºoarã moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 48 (1100) 5.8 (420) 1.06.3.1 980) 4.0-6. sau pentru a calcula alimentaþia necesarã pentru controlul greutãþii corporale (slãbire).4.1 980) 8.5 (3000) 14.3 1500) 6.9 (1400) 7.8 (420) 1.(700liber (8 ore) 6.(5804.3 1500) Consum ener.9 (2600) 2.2 (2200) 10.(700.4. sau lipsa vitaminelor necesare.1 (500) Muncã (8 ore) Odihnã la pat 2.3 (7001500) 16.5 (3000) 25 .3 (800) 1.(5804.2.2 (1000) 5.1 (500) (8 ore) Activitãþi timp 3. de asemenea.4.1 980) 12.3 12.(580.8 (420) Muncã Muncã Muncã ex-trem moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 4.11.0.4. în cazul unor perioade de post se poate verifica valoarea alimentaþiei ºi se poate compara cu perioadele de alimentatie obiºnuitã.

6 54.8 0.4 15.4 40.0 92.1 45.0 3.1 1.0 0.0 67.1 12.5 52.0 73.Valoarea nutritivã a alimentelor Alimentul 100 g Valoare energeticã kJ (kcal) Proteine g Grãsimi g Glucide g Cereale ºi produse din cereale Grâu încolþit Pãsat de grâu Tãrâþe de grâu Fãinã integralã de grâu Fãinã albã de grâu Fãinã de mãlai Orez curãþat Fãinã de secarã Paste fãinoase Gluten (fãinã de soia extrudatã) Proteine de soia .1 55.8 8.3 73.0 10.4 70.6 3.0 14.0 5.5 9.3 47.5 41.0 10.izolat Fulgi de ovãz Pesmet Pâine albã Pâine semialbã Pâine semialbã cu cartofi Pâine graham Pâine de secarã Pâine nesãratã Pâine cu soia Tofu cu Soia-lakt Tofu la cuptor sau din comerþ 1600 1423 1090 1431 1443 1452 1443 1439 1573 1402 1656 1573 1431 1092 1075 958 1109 1067 1289 970 1935 1095 380 340 260 342 345 347 345 344 376 335 372 376 342 261 257 229 265 255 308 230 25.8 26.0 14.4 10.3 1.0 170 82.0 53.8 64.8 1.2 77.3 10.0 9.6 8.9 0.0 13.0 1.0 9.1 8.0 93.0 9.4 15.4 70.0 141 121 26 .3 53.6 76.5 54.0 1.8 1.2 10.1 0.8 0.2 0.8 6.0 0.8 1.5 73.0 13.

6 4.0 3.5 20.1 4.5 21.3 27 .0 40.Cãrnuri Oaie Vitã Pui Gãinã Raþã.2 16.4 26.5 75.0 99.3 0.8 99.5 3.8 4.2 0.3 21.0 16.1 0.9 0.8 0.gras Smântânã Unt Kas îndesat Ou 1 buc = 40 g fãrã coajã 250 268 723 3026 1568 276 60 64 173 724 375 66 3.5 1.8 14.5 3.6 3.5 0.0 29.5 2.0 80.6 4.0 99.4 - Lactate Lapte de vacã Joghurt.1 20.5 1. dovleac 2925 3736 3757 3180 3757 699 893 898 760 898 4. albã Unsoare de gâscã Unsoare de porc Margarinã (de plante) Ulei de floarea soarelui.2 0.4 21.5 20.4 0.5 0.5 20.0 12. 35.5 16.8 2.7 4.2 9. lapte bãtut. gâscã Ficat de gâscã Curcan Cãprioarã Porcine gras Porcine slab Mistreþ Hering Crap 812 502 460 531 1590 1891 708 427 1640 602 460 1063 418 194 120 110 127 380 452 169 102 392 144 110 254 100 19.2 0.1 Grãsimi Slãninã crudã.8 0.5 0.3 0.6 13.4 0.0 6.0 0.7 19.4 0.7 84. kefir .4 0.8 5.0 22.9 37.4 3.4 1.5 50.4 0.3 0.

ciuperci.1 0.4 0.1 53.2 2.4 1.0 1.1 0.2 1.1 0.4 0.7 23. pãstãioase.6 5.0 54.0 1.Albuº de ou 1 buc = 24 g 59 14 3.3 1.5 0.3 5.3 0.4 0.0 1.3 0.7 8.4 1.6 20.1 1.4 2.3 0.1 0.0 0.1 0.9 3.0 24.9 1.4 0.7 0.0 41.2 0.5 51.2 0.5 1.2 1.9 2.2 0.1 1.1 0.1 4.3 0.0 6.4 2. lemnoase Cartofi Sfeclã roºie Salatã Gulie Konopidã Varzã cãpãþânã ºi roºie Varzã de varã Porumb fiert Roºii Pãtrunjel rãdãcinã Pãtrunjel verdeaþã Morcovi Dovlecei Castraveþi Ceapã roºie Þelinã rãdãcinã Fasole verde Mazãre verde Ardei crud Fasole uscatã Linte uscatã Fãinã de soia Fãinã de soia degresatã Ciupercã de câmp Ciup.9 0. Pleurotus Mere Ionatane Banana Lãmâie Grapefruit Caise 385 126 67 159 121 130 272 531 92 121 251 146 126 46 163 121 167 368 84 1310 1393 1858 1331 163 175 126 431 105 146 192 92 30 16 38 29 31 65 127 22 29 60 35 30 11 39 29 40 88 20 313 333 444 318 39 42 30 103 25 35 46 2.2 Zarzavaturi.5 0.2 21.9 26.9 5.2 4.1 6.3 6.6 0.0 1.2 28 .6 1.6 4.9 9.5 1.0 5.3 7.4 1. fructe.7 14.2 0.1 1.2 0.0 6.2 1.0 5.9 0.8 14.2 0.6 7.1 26.0 3.1 2.8 3.3 1.9 20.4 0.6 0.2 0.2 10.0 24.7 1.0 7.8 8.

8 0.7 32.9 0.5 6.1 0.3 6.5 0.Piersici Pere Mandarine Portocale Zmeurã Prune bistriþene Struguri Pepene galben Pepene verde Cireºe Viºine Mãcieºe Stafide Nuci Arahide Castane Migdale Mac Alune de pãdure Seminþe de dovleac ºi floarea soarelui 167 209 184 167 117 238 318 163 121 255 213 209 1201 2740 2560 700 2630 2250 2900 2662 40 50 44 40 28 57 76 39 29 61 51 50 286 654 610 167 327 537 691 636 0.2 0.5 0.0 8.5 15.5 0.4 0.8 8.7 0.3 0.2 63.7 1.4 0.9 8.8 0.2 38.6 26.7 0.8 0.1 18.7 3.7 57.8 27.0 11.5 51.2 1.8 3.6 6.6 33.5 9.7 14.8 23.6 0.3 0.5 18.6 1.6 29 .7 0.0 47.0 9.6 2.0 65.6 20.3 0.5 52.0 12.5 14.7 4.4 13.0 9.0 11.4 1.2 0.5 5.

arahide.Conþinutul de colesterol la cîteva alimente exprimat în mg Alimentul . Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette 30 . alune.100 g Lapte Unsoare de porc Unt Caº Suncã Carne de gãinã Ficat de gãinã Ficat de vitã Carne de vitã Carne de porc Sânge Creier Peºte Conservã de vitã Ouã Friºcã (30% grãsime) Smântânã 10% grãsime Caº 30-45% grãsime Lemnoase (nuci. cocos) Soia Conþinutul de colesterol în mg 28 143 187 140-170 126 93 200 262 116 98 190 3000 30 70 280 102 34 105 0 0 Sursa: „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr.

Partea a II-a “Nu e meºteºug a gãti mâncare. ci e meºteºug a o potrivi” proverb francez 31 .

motiv pentru care se schimbã valoarea produsului ºi gustul ºi astfel nu vã ies reþetele care sunt bazate pe laptele de soia crudã! 3 Boabele de soia se usucã ºi se pãstreazã asemenea boabelor de fasole la loc rece ºi uscat. 3 Pentru reþetele în care se foloseºte lapte de soia se menþioneazã folosirea laptelui crud rezultat prin procesarea cu aparatul Soia-lakt la care se anexeazã aceastã carte. Puneþi soia într-un borcan de 2 kg cu suficientã apã rece pentru a umple borcanul. 3 O canã de pulpã corespunde la o porþie de pulpã rezultat din procesul unei preparãri cu aparatul Soia-lakt. deºi probabil veþi avea ºi preparate din alte cereale sau fructe (cu coajã tare). îndulcitori ºi arome. în marea lor majoritate. Puneþi capacul borcanului ºi pãstraþi în frigider pânã când aveþi nevoie sã folosiþi la diferite reþete de soia. 3 Pentru a uºura cãutarea unor reþete cu ingredientele pe care probabil le aveþi deja. sunt vegetariene. A nu se confunda sau folosi laptele de soia care se gãseºte îmbuteliat în comerþ. Okara/pulpã de soia ºi Tofu. are aditivi. deoarece acel preparat este condimentat. dar puþine dintre ele conþin ºi recomandãri pentru ovo-lacto-vegetarieni. 3 Reþetele de faþã. am menþionat dupã titlul reþetei ºi elementul de bazã din categoria produselor de soia rezultate din blenderul de Soia-lakt: lapte de soia.SFATURI UTILE LA PREPARAREA REÞETELOR 3 Soia înmuiatã: 10 g boabe de soia. Untul se poate înlocui cu unt de cocos sau margarinã. 32 . 3 Majoritatea reþetelor se bazeazã pe preparate din soia (cea mai frecvent folositã ºi cea mai bogatã în vitamine).

3 Alimentele vegetariene la tratãrile termice sã nu dãm la foc atât de puternic ca la alimentele cãrnoase. laptele de soia. la toate reþetele de gãtit. Tofu nu se pune la congelator deoarece îºi schimbã culoarea ºi devine cãrnoasã. spanac. ¼ un sfert etc. 100 gr. 200 gr. aproximativ 1 sãptãmânã. pentru cã sunt mai sensibile la temperaturã ºi uºor se ard. adicã cele netratate cu chimicale. pireu de cartofi. 3 Pentru a avea un gust plãcut. 3 Puteþi folosi în loc de laptele de vacã obiºnuit. Laptele de soia la frigider pãstrat mai mult de 5 zile nu se mai recomandã a fi folosit. smântânã de exemplu este echivalent ca volum cu 1 pahar. De asemenea. Tofu ºi ocara se pãstreazã în vid de apã la frigider. 3 Reþetele din carte în general se referã la porþii de patru personae cu puþine excepþii care sunt de porþii de 1 persoanã. Laptele de soia este laptele bucãtãriei viitoare! 3 În cazul coajei de lãmâie sau de portocale recomandãm fructele bio. soia trebuie condimentatã mai mult decât carnea. 3 Dacã mâncarea cu soia se rãceºte. nu mai este la fel de fragedã 33 . etc) Are aceleaºi caracteristici/comportament. la fripturi sau chifteluþe. (ex. dacã e cu putinþã. ar fi ½ pahar. pentru cã au un conþinut mic de vitamine ºi au concentrat ridicat de sare ºi zahãr. se foloseºte mai mult usturoi decât în mod obiºnuit. Astfel nu mai poate fi folosit numai fiert în supe sau fript.3 Preparatele din soia nu se recomandã pentru pãstrare pe perioade lungi de timp. 3 Fructele tratate deja termic sau compoturile. 3 La cantitãþile date. semnul ½ reprezintã o jumãtate de cantitate. sã nu le întrebuinþãm la preparatele cu soia.

ºi gustoasã. 3 Produsele de soia care se gãsesc în magazine sunt: .sunt preparate din brânzã de soia.seamãnã mai degrabã cu parizerul ºi este bogat condimentat.se foloseºte în loc de carne tocatã la sarmale.Pateu vegetal .Salam vegetal . musaca.se preparã diverse mâncãruri cum ar fi tocãniþa de post.în comerþ se gãseºte în variantã îndulcitã. . gluten de grâu ºi nucã mãcinatã.Soia cuburi .Crochete vegetale în sos tomat .Lapte de soia .Ulei pur vegetal din soia . de aceea este preferabil sã se gãteascã doar cantitatea care se consumã la o singurã masã.au în compoziþie lapte. . ulei ºi fãinã de soia. zahãr ºi caramel. . . chiftele.este obþinut din uleiul boabelor de soia ºi nu conþine colesterol. . 34 .Tofu (brânza de soia) . .Soia granule . cu sare sau cu alte condimente (mãrar.Carne vegetalã în sos tomat . drob. chimen).picant.Crochete vegetale dulci .este un fel de tocãniþã la conservã. cu ciuperci sau alte arome. Poate fi consumatã ºi cu paste fãinoase. .se prezintã în mai multe sortimente: natur. este mult mai uºor digerabil decât pateul din carne. . .

ALUATURI. PIZZA 35 . SANDVICIURI.PÂINE.

½ linguriþã sare. Franzelã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti pulpã de soia. 3 linguri ulei de mãsline. Mod de preparare: Se pun toate ingredientele. Cu puþinã fãinã se întinde subþire. fãinã integralã. 20-30 minute).1. 1 lingurã drojdie. 2. Biscuiþi din orz cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 2/3 cãni fãinã de orz. pentru ungerea platoului . uleiul. apoi se mixeazã pânã devine o pastã finã. 36 . Mod de preparare: Se pune pulpã de soia în blender cu apã ºi ceapã. 2 cepe. ½ canã pulpã de soia. Batoane cu tofu Timp de preparare: 30 minute Din coca asemãnãtoare cu pizza cu tofu. se taie fâºii de 1 cm lãþime. cu excepþia fãinii. 1 ou. 1½ canã apã. 2 ceºti piure de tomate. Se rãstoarnã în castron ºi se adaugã fãinã. Una din urmãtoarele: chimen / borº / mac / susan. de 2-3 mm. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc unde se toarnã tofu. Se coace la 170° C pânã se rumenesc frumos (aprox. 4 ceºti apã. 1 lingurã sos sau bazã de soia. tofu. 1½ linguriþã sare. Se frãmântã timp de aproximativ 1 minut. Se adaugã la celelalte ingrediente ºi se toarnã într-o formã de pâine. Cu o lingurã mare se ia ºi se pune în forme tapetate. Se poate fierbe sub presiune timp de 1 orã. Se coace la 150o C. 1 praf de copt. baza de soia ºi oul.(reþeta 6) Ingrediente: 200 gr. Pentru întindere . 100 gr. 1 ceaºcã orez sau ovãz. Mod de preparare: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. în blender ºi se macinã mãrunt.margarinã sau ulei. Se presarã cu chimen/boia/mac/susan ºi bucãþele de mãsline. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. 1 linguriþã salvie. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. 3.fãinã cu tãrâþe.

Pizza cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pentru 1 blat de pizza cu diametru de 30 cm: 200 gr. la 180o C.1 lingurã. suc de roºii .2 linguri. 2 ciorchini de usturoi. iar pentru ungerea platoului . 126). orez (fiert) . 6. vegeta naturalã .1 canã.½ canã. lapte de soia . 1 ceaºcã pulpã de soia. boia dulce . în forme de napolitane.1 ½ canã. tofu.3 linguri. Se modeleazã coca sub formã de rulou ºi se taie în fragmente cu grosimea de 1 cm. 4 linguri ulei.½ canã. usturoi (pisat) .1 canã. 5. sare vrac . Se pun fragmentele într-un vas de yena sau într-un vas de lut ºi se dau la cuptor 20 minute. Mod de preparare: Toate ingredientele se prelucreazã cu mixerul pentru a forma un aluat. Se amestecã toate ingredientele. 121.margarinã sau ulei. 100 gr. 1½ ceºti fulgi de ovãz.Rezultã 4-6 porþii.2 cãni. nucã (mãcinatã) . Napolitanã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2¼ ceºti apã. þelinã . Pentru întindere se foloseºte fãinã cu tãrâþe. ceapã (tocatã mãrunt) . 2 linguri bazã de soia. Mod de preparare: Se înãbuºã ceapa ºi þelina cu laptele de soia timp de 5 minute într-o cratiþã. 1 lingurã sos sau bazã de soia (vezi reþetele123. apoi se frãmântã pânã se omogenizeazã. Hamburger de Tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Brânza de soia (tofu) . Se serveºte cu mult pãtrunjel verde.1 linguriþã.4 cãþei. Se bagã în cuptor circa 12 minute. fãinã integralã.1 linguriþã. Variaþie: Aluatul se poate îndulci cu stafide tãiate fin. 2 cepe mari. 10 37 . 10 boabe de mãsline uscate. 4. Pentru umpluturã: 300 gr. 1 ou. 1 praf de copt. 125. tofu. 3 linguri ulei de mãsline. fulgi de ovãz (fierþi) . ½ linguriþã sare.

Pentru umpluturã: Ceapa tãiatã în fâºii lungi se opãreºte în puþin ulei. crenguþe de 38 . Se aranjeazã în mod uniform feliile de tofu apoi se toarnã peste ele toatã umplutura rãmasã. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. Se taie mãrunt frunzele de busuioc ºi se presarã peste tofu. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. 25 ml sos de soia cu 25 ml apã. Se coace câte 5 minute. Se taie tofu în fâºii de 3 cm grosime ºi se aºazã într-o farfurie adâncã. 8. baza de soia ºi oul. roºii. 1 lingurã sare. 1 vârf de cuþit piper. Peste blatul copt deja se vor pune ºi felii de roºii cu puþinã boia. Sosul de soia se amestecã cu uleiul din vas ºi se toarnã peste tofu. verdeaþã. pânã se înmoaie. Din ingredientele 1 se frãmântã un aluat. Mod de preparare: Pentru blat: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. 7. 2 cepe. apoi la 105° C. uleiul. apoi se fierb cu roºii ºi verdeaþã. Se scot sâmburii din mãsline ºi se taie în bucãþi dure. linte. 1 ceaºcã susan mãcinat. Se rumenesc cepele în puþinã apã ºi sos de soia. Se adaugã lintea. Se coace la foc potrivit în poziþia cea mai de sus din cuptor. Ingrediente 2 (garniturã cu linte): 300 gr. Se întinde o foaie de ½ cm grosime ºi se aºazã într-o formã. Cu puþinã fãinã se întinde sub formã de blat pentru pizza ºi se aºazã pe un platou uns. Deasupra se macinã puþinã boia. Se toarnã în forma în care este foaia ºi se lasã sã se coacã încã 30 de minute la 180°C. mai întâi la 115° C. 1 ceaºcã apã caldã (sau mai puþinã). 500 gr. Se serveºte cu salatã proaspãtã. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc. Sandvici cu maionezã de tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: clãtite groase din soia. Plãcintã de linte cu sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente 1 (pentru cocã): 3 ceºti fãinã de grâu. 2 roºii. sare. fiartã. maionezã de tofu. dupã care se adaugã tofu.frunze de busuioc proaspete sau uscate. Deasupra se aºazã cerculeþele de ceapã.

castravete. o felie subþire de tofu. ceapã. avocado. ceapã. pe o masã sau un platou. 1 linguriþã (micã) delikat. frunze de pãtrunjel. ceapã ºi morcovi. Se amestecã toate ingredientele ca sã devinã o cocã tare. pânã la prepararea sa finalã prin fierbere.pãtrunjel. Mod de preparare: Se întinde puþinã maionezã pe clãtite. ½ canã ulei. fãinã integralã. avocado. 2 linguri seminþe de chimen. Se pune în cuptor ºi se coace pânã se încãlzeºte tofu. Se pune deasupra o felie subþire de tofu care a fost în prealabil înmuiat în sos de soia ºi o felie de roºie. Tort din ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 300 gr. Mod de preparare: Se întinde din abundenþã pastã de avocado pe o felie de pâine din grâu integral prãjitã. mãsline. dovlecei. castravete. caº de vacã rãzãluit 39 . Se ruleazã cât de subþire se poate. 11. 2 linguri gluten (fãinã de soia). 10. germeni de lucernã. sos de soia. dovlecei. cu tofu ºi sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 lingurã pastã de avocado. Se lasã la uscat o orã. Se pãstreazã în loc uscat sau la frigider. morcovi. 100 gr. Se ruleazã clãtita ºi se mãnâncã în loc de sandvici. Sandvici cu avocado.½ canã. mãsline. 2 ouã sau / 3 cartofi rãzãluiþi. Se aºazã la soare sau la 90o C în cuptor pânã se usucã complet. roºii. Tãiþei din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia .1½ canã. Se taie în fâºii subþiri. Se obþine o pastã finã. ¼ l apã mineralã carbogazoasã. 300 gr. Se pun felii subþiri de roºii. mãrar. fãinã integralã de grâu . o felie de pâine din grâu integral prãjitã.1 linguriþã. o felie de roºie. Mod de preparare: Se fierbe pulpa timp de 15 minute în apã ºi se mixeazã în blender. Se adaugã germeni de lucernã ºi picãturi de suc de lãmâie. Se orneazã cu frunze de pãtrunjel. pulpã de soia (okara). 2 linguriþe sare. sare . 9. apã .1 canã.

pulpã de soia. 1 canã smântânã. Se menþine totul acoperit timp de 10 minute. brânzã de vacã. Se taie ca tortul. 1½ ceaºcã mãlai. se adaugã la ceapã/praz ºi se mai prãjeºte încã 5 minute. 40 . 1 linguriþã vegeta. Se macinã chimenul ºi se amestecã cu fãina integralã. restul ingredientelor se mãrunþesc ºi se amestecã. Se pune uleiul într-o tigaie cu capac ºi se înfierbântã dupã care se presarã ceapa. Se macinã nucile dur împreunã cu pulpa de soia. Tort din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Pentru un tort cu diametrul de 25 cm. Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi condimentele. 12. Coca se pune în formã unsã ºi se ornamenteazã deasupra cu nuci. 1 linguriþã praf de copt. ceapã/ praz. 1 linguriþã sare. 2-3 roºii. morcovi. Se coace 30 de minute în cuptor obiºnuit la 190o C. sau în cuptor ventilat cu aer fierbinte la 150o C. În afarã de ulei ºi de ceapã. Turte de mãlai cu lapte de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 ceaºcã lapte de soia. 300 gr. Mod de preparare: Se usucã pulpa de soia la foc mic pârlind-o puþin ºi mestecând continuu circa 5 minute. Se bate spumã albuºul de ou care se adaugã la zarzavaturile opãrite ºi la amestecul de fãinã. 13. se rãzuiesc morcovii ºi se opãreºte totul timp de 5 minute la foc mic.) Cu ajutorul unei farfurii plate se întoarce coca ºi se frige ºi pe cealaltã parte. 1 linguriþã miere. 100 gr. 2 linguri unt. 1 cutie de porumb fiert. precum ºi smântâna cu baza de soia ºi cu ouãle. ½ linguriþã sare. fãinã integralã (cu tãrâþe).ºi felii de roºii pentru ornamentat. sau cu felii de roºii ºi caº. 1 lingurã bazã de soia. 1 lingurã unt/margarinã. apoi se toarnã coca în mod uniform. Pentru ornament . 150 gr. 50 gr. Mod de preparare: Se taie ceapa/prazul mãrunt. Ingrediente: 200 gr.12 jumãtãþi miez de nucã. 5 ouã. (Sã avem grijã ca aburii sã nu scape din vidul de sub capac.

2 linguriþe vanilie. Se amestecã toate ingredientele. Se adaugã mierea ºi se amestecã cu: mãlai. curmalele. Se unge grãtarul pentru vafe. ¾ ceaºcã fãinã de porumb sau de mei. Se servesc fierbinþi. Se adaugã la acest amestec urmãtoarele ingrediente: fulgi de ovãz. fãinã integralã de grâu. se mai adaugã apã ºi se amestecã în mixer înainte de a o turna pentru urmãtoarele vafe. 5 curmale. vanilia. apoi se toarnã din compoziþie. 14. fãinã de porumb sau de mei. 3 ceºti apã. Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti de apã. sare. 1 linguriþã sare. ¾ ceaºcã fãinã integralã de grâu. miezul de nucã. ½ ceaºcã miez de nucã. sare. Se coc timp de 12 minute sau pânã când nu mai ies aburi.Mod de preparare: Se dã în clocot laptele de soia. 2 ceºti cu fulgi de ovãz. 41 . Dacã compoziþia este prea groasã. Se pot pãstra la congelator ºi se reîncãlzesc în cuptor sau în aparatul de prãjit pâine. o ceaºcã pulpã de soia. porumb fiert.(rãmas dupã procesarea laptelui de nucã) ½ ceaºcã pulpã de soia. Se pune în tigaia de teflon sub formã de turte care se rumenesc pe ambele pãrþi. Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 2 ceºti de apã.

42 .

MAIONEZE. PATEURI. CREME SÃRATE. CREME DULCI 43 . UMPLUTURI SÃRATE.

15. 16. se taie în douã (pe lungime). Se cãlesc toate în puþinã apã cu vegeta naturalã. vegeta naturalã. Se orneazã cu mãsline ºi pãtrunjel verde (4 porþii). 4 ardei (potriviþi pentru umplut).5 kg cartofi se scobesc astfel încât sã rãmânã un perete destul de gros pentru a nu se rupe. se ia de pe foc ºi se pune sare ºi verdeaþã tocatã mãrunt. se curãþã de seminþe ºi se umplu cu pasta obþinutã din amestecul de mai sus. mãsline ºi frunze de pãtrunjel pentru ornat. ardei tocat. 2 linguri fãinã de mei. o ceapã micã. Mod de preparare: 1. 0. Mod de preparare: tofu se zdrobeºte (se rade) ºi se amestecã cu boiaua. maionezã. Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 2 kg cartofi fierþi în coajã. mãrar verde. 1 canã pulpã de soia. Ardei umpluþi cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. ½ linguriþã boia de ardei dulce. tofu. Orezul se spalã ºi se scurge. 1 þelinã. ardeiul tocat cubuleþe mici. ciuperci. se taie în lungime ºi se fierb cu resturile scobite din cartofi. bulion. 2 cepe. Se mai poate adãuga. dupã plãcerea fiecãruia. boia de ardei dulce. 2 cãni pulpã de soia. apoi se adaugã la legumele fierte împreunã cu pulpa de soia. Cu aceastã compoziþie se umplu ardeii care se pun la fiert în apa cu bulion. Se adaugã bulion sau 2 roºii decojite ºi se fierbe totul pânã se formeazã un sos. sare. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt. Umplutura se face din pulpã de soia cu vegeta naturalã ºi puþinã 44 . Pentru ca compoziþia sã nu se desfacã se adaugã fãinã de mei ºi se amestecã pentru omogenizare. aprox. amestecând mereu pentru a nu se prinde de fundul vasului.5 kg de cartofi se curãþã. 2 morcovi. Ardeii se spalã bine. Ardei umpluþi cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 orã Ingrediente: 2 cepe. 500 gr. morcovii ºi þelina se dau prin rãzãtoare. ceapa tocatã mãrunt. 17. mãrarul tocat fin. 1 kg ardei. 400 g orez. Se potriveºte de sare. ºi alte legume.

Amestecãm toate ingredientele la un loc. ciuperci tãiate bucãþele ºi fierte cu vegeta naturalã. se adaugã 250 gr. Aceasta se taie mãrunt ºi se adaugã la sfârºit împreunã cu pãtrunjelul sau cu mãrarul. se scurge ºi se amestecã cu bulionul ºi cu 1 ceapã tocatã ºi cãlitã. soia se scoate cu spumiera. 100 gr. 18. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã ºi se amestecã bine cu ulei. 45 . Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã. Pentru a obþine un gust mai fin se mixeazã totul dupã care se þine la frigider cel mult 5 zile. smântânã din lapte de vacã sau de soia. Amestecul se pune în jumãtãþile de cartofi. 1 lingurã pãtrunjel sau mãrar. 1 lingurã pãtrunjel tãiat mãrunt. 1 lingurã ulei. apoi cu toate ingredientele la un loc în afarã de ceapã. 250 gr. ½ linguriþã sare de mare. 1 vârf de cuþit piper mãcinat proaspãt. 50 gr. Dupã ce a fiert. se amestecã bine cu ulei. ciuperci tãiate mãrunt. Dacã pasta este foarte moale. iar dacã este mai consistentã se pune pe un platou ºi se aºazã cartofii peste ea. 1 mãr acriºor. La frigider poate sta ºi 5 zile. o ceapã. ¼ linguriþã chimen. tofu. 1 lingurã vegeta ºi alte condimente opþionale. 2 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. castraveþi muraþi. 19. ½ linguriþã mãghiran uscat ºi zdrobit. 1 lingurã oþet de mere. se toarnã peste cartofi.sare. Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. Se orneazã cu pãtrunjel verde tocat ºi mãsline. Gustul este mai fin dacã se preparã totul într-un mixer. tofu. 1 ceapã tãiatã mãrunt (cu cât supa în care fierbe soia este mai bunã. cu atât soia va fi mai gustoasã). 1 lingurã ulei. Cremã de tofu cu castraveþi muraþi Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. Castravetele se taie cubuleþe mãrunte iar mãrul se rãzãluieºte. ½ linguriþã boia de ardei. 1 lingurã suc de mãr tocat la turmix.

sare dupã gust. Rezultã 3-4 porþii. o ceapã micã. 22. Mod de preparare: Se mixeazã fasolea. ½ canã seminþe de susan. Rezultã 4 porþii. 15 minute. 21. (opþional). Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã bine ºi se pun la rece. 23. ½ linguriþã sare. 6-8 curmale. 46 . Gajar cu lapte de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 cãni morcovi cruzi tocaþi. 150 ml ulei de floarea soarelui. 2 cãni lapte de soia. sare (dacã e nevoie). Compoziþia va trebui sã aibã consistenþa unui terci. Se presarã praf de usturoi dacã nu se foloseºte cãþelul de usturoi. 1 porþie. Icre de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã (250 ml) pulpã de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. 1 lingurã pãtrunjel tocat. Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/ soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 ceºti pulpã de nãut sau soia. Mod de preparare: Se mixeazã pânã se omogenizeazã. Se fierbe totul într-un vas mare la foc mic timp de 1 orã pânã când se evaporã lichidul ºi rãmâne o pastã groasã. Cremã din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã pulpã de migdale. usturoiul ºi seminþele de susan. 3 linguri suc de lãmâie. ½ linguriþã vanilie. Se pune pe o farfurie sau pe un platou pentru a se rãci ºi a se îngroºa. 1 ceaºcã apã. Se lasã sã se solidifice puþin. 1 cãþel de usturoi (opþional). 2 linguri amidon. sarea (aproximativ ½ linguriþã. dacã nãutul este nesãrat). 2 linguri miere. 1 vârf de cuþit sare.20. Se serveºte pe pâine prãjitã cu pãtrunjel. amestecându-se continuu. se toarnã într-un vas ºi se fierbe la foc mic cca. Mod de preparare: Pulpa de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. lzeamã de lãmâie.

(rãmas de la laptele de nucã) ½ ceaºcã apã. Maionezã din pulpã de soia sau tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Pulpã de soia sau tofu .7 cãþei. Mod de preparare: Pulpa de soia se mixeazã în blender cu ½ de canã lapte de soia. Mod de preparare: Griºul se fierbe 4-5 minute. se adaugã sare ºi ceapã ºi se amestecã. sare . Când se terminã uleiul. 150 ml smântânã de soia (reþeta 45) 1 linguriþã suc de lãmâie. Pasta obþinutã se pune într-o cratiþã ºi se fierbe 15 minute la foc mic. Apoi se toarnã ulei ca la maionezã. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer pânã devin o cremã. fiind mai sãnãtoasã deoarece nu conþine colesterol. ulei . Icre vegetariene cu smântânã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ l apã.1 canã.1 canã. toate deodatã. Se lasã apoi sã se rãceascã. suc de lãmâie . Maioneza rezultatã. 24. se adaugã zeama de lãmâie. lapte de soia . se pune în borcane cu capac ºi se pãstreazã la frigider. Este necesar ca ceapa sã fie focatã foarte fin. 2 avocado. Rezultã 5 porþii. Pastã de avocado cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã miez de nucã. 26. Se pune în blender împreunã cu restul îngredientelor. Dacã pasta obþinutã este prea tare se adaugã puþinã apã înainte de a încorpora smântâna. Se mixeazã bine. folosind mixerul.30 ml. aproximativ 1 l. usturoi . 25. Se amestecã cu celelalte ingrediente. 47 . ceapã tocatã fin ½ buc. ½ lingurã suc de lãmâie. apoi se lasã la rãcit. sare dupã gust.Dupã ce s-a rãcit.1½ canã. amestecându-se continuu. Se poate pune boia dulce pentru culoare ºi mãsline pentru ornament. 4 linguri griº.1 linguriþã. Se foloseºte ca ºi maioneza obiºnuitã. 1 ceapã potrivitã ca mãrime. ¼ ceaºcã ceapã tocatã. se ia din compoziþie o canã sau mai mult.

½ canã. 1/3 canã fãinã albã. 1 linguriþã boia dulce. mãsline (nesãrate fãra sâmburi) . Puneþi ºi ingredientele rãmase. smântâna. usturoi 2 cãþei. Se amestecã bine obþinându-se o pastã consistentã.27. amestecând bine. 200 g smântânã de soia. ¼ linguriþã praf de usturoi. Mod de preparare: Se curãþã þelina. 28. Pasta rezultatã se poate pãstra în frigider pânã la 2 sãptãmâni. O canã din apa în care au fiert ciupercile se amestecã cu toate ingredientele ºi se dã la blender 2 minute.1 litru. Se adaugã tofu ras. Se serveºte ca pastã pe pâine. sare vrac . în acelaºi fel în care este consumatã ºi maioneza. Reduceþi focul ºi mai fierbeþi 10 minute. pulpã de soia fiartã . 100 g ceapã. boiaua. vegeta. 2 linguri suc de lãmâie. Mod de preparare: Mixaþi pulpa de soia cu laptele de soia în mixer pânã rezultã o pastã finã. Adãugaþi apã ºi fierbeþi la foc mic amestecând continuu timp de 3 minute. 150 g tofu. Se foloseºte pentru sandviciuri sau ca ºi garniturã pentru salatã.½ kilogram. suc de roºii ¼ canã. se spalã ºi se rade pe rãzãtoarea finã. vegeta. Mod de preparare: Se curãþã. Rezultã 8 porþii. Se serveºte ca aperitiv. 1¾ canã apã. apã . se spalã ºi se fierb ciupercile cu 1 litru de apã timp de 20 de minute. 1 linguriþã de miere. Pastã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia.4 linguri. 29. 1½ canã lapte de soia. Pastã de þelinã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 500 g þelinã. 48 . Se amestecã cu o lingurã pentru a o omogeniza înainte de servire. Uscaþi toatã fãina împreunã pentru 15 minute la 150o C. ulei de mãsline .7 bucãþi. la foc mic. ceapa tãiatã mãrunt. Dacã este prea groasã se mai adaugã puþinã apã. ½ linguriþã sare. Pasta de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Ciuperci Champignon .1 linguriþã.

usturoi. ardei capia roºu. 400 g cartofi. busuioc. 400 g cartofi. Se amestecã cu pulpa de nãut. 31. apoi se zdrobesc. 50-60 gr. Pateu de linte din pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia. maionezã de pufuleþi. Se amestecã cu pulpa de linte. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. 300 ml ulei. amestecându-se mereu. apoi se zdrobesc. 32. maioneza. maioneza. 2 linguriþe suc de lãmâie. Se amestecã cu pulpã de linte. 1 linguriþã delikat. Se fierbe compoziþia pânã se îngroaºã. 1 morcov. 2 castraveþi muraþi. cimbru. maionezã de pufuleþi. ½ linguriþã pudrã de ceapã. 1 ceaºcã apã. 1 lingurã muºtar. sare. sare ºi usturoi pisat. maionezã. usturoi. pudra de usturoi. pudra de ceapã ºi cimbrul în mixer. sarea ºi usturoiul pisat. ardeiul capia. 33. cimbru. ½ linguriþã sare. apoi se zdrobesc.30. sarea. Pastã din miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã. 1 gogoºar (opþional). Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. sare. 1 vârf de cuþit pudrã de usturoi. usturoi. 49 . sarea ºi usturoiul pisat. sare. 1 ceapã. 1 lingurã zeamã de lãmâie. Mod de preparare: Se dau nucile. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de nãut. Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. apoi se adaugã sucul de lãmâie. apa. maionezã de pufuleþi. sare. 400 g cartofi. 34.

Se þine pe foc pânã se fierb/opãresc ºi legumele. sare dupã gust. Mod de preparare: Mazãrea se fierbe ºi se pune într-o strecurãtoare pânã se scurge bine de apã. Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Pulpã de soia .2 bucãþi. 50 gr. apoi se pune la scurs într-o strecurãtoare. dupã rãcire se vor mixa.1 legãturã. smântânã ºi sare. se opãreºte în apã cu puþinã sare. 36.1 canã. tofu.5 cãþei. 150 ml ma- 50 . Uleiul se adaugã treptat. Se mixeazã în mixer împreunã cu celelalte ingrediente. sare. pãtrunjel verde . Rezultã 5 porþii. o ceapã. apã . mãrar verde. 100 ml maionezã de soia. tofu. 100 ml smântânã. Pateu de spanac cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 1 kg de spanac. (5 porþii) 38. cartofi (fierti în coajã) .½ canã. 3 cartofi. Pateu de mazãre verde cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 g mazãre verde (crudã). dupã gust. 37. La sfârºit se poate adãuga gogoºarul ºi castraveþii muraþi tocaþi mãrunt (în acest caz nu se renunþã la muºtar ºi lãmâie). Dupã ce s-a scurs bine se toacã. Mod de preparare: Spanacul se spalã bine. sare vrac .Mod de preparare: La porþia de pulpã de soia se adaugã un morcov ºi o ceapã mãrunþite. maionezã de soia . Se serveºte ca pastã pe pâine. Mod de preparare: Cartofii decojiþi se zdrobesc. 4-5 cãþei de usturoi. Pentru a obþine o pastã omogenã ºi finã. Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: O canã pulpã de nãut (rãmas de la prepararea laptelui de nãut cu Soia-lakt). 35.1 litru. apoi aromele. apoi se amestecã cu tofu ras fin. muºtarul ºi zeama de lãmâie. 150 gr. usturoi . Toate ingredientele se dau la mixer 2-3 minute.1 linguriþã.

2-3 cãþei de usturoi. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de nãut. pentru un gust mai bun. ½ linguriþã busuioc. 1 linguriþã condiment Plafar. 1 þelinã micã. suc de lãmâie dupã gust. 1 ceapã. ½ linguriþã boia de ardei dulce. 42. 1 legãturã pãtrunjel. în afarã de ceapã. Mod de preparare: Se mixeazã bine toate ingredientele pânã când compoziþia ajunge la consistenþa unui pateu. 1 ceapã tãiatã mãrunt. dupã gust. ceapa ºi restul ingredientelor. Rezultat: 1½ canã pateu de þelinã. se scurg de zeamã ºi se paseazã împreunã cu pulpa de nãut (rãmas în filtru Soia-lakt). Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã. Mod de preparare: Se curãþã ºi se rade þelina. Se poate folosi imediat sau se pãstreazã la frigider pentru mai târziu. facultativ 4-6 mãsline. Pateu cu susan din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de nãut. 2 linguri de susan uºor prãjit. Când sunt fierte. ½ canã zeamã/lapte de nãut. Se amestecã toate ingredientele bine într-un castron. sarea ºi uleiul. 10 ml suc de lãmâie. Mod de preparare: Se fierb legumele. ceapa crudã tocatã fin. 1 linguriþã sare. Mod de preparare: Cartofii se fierb separat ºi se zdrobesc. 1 linguriþã sare. Pateu de þelinã cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 þelinã micã.ionezã de soia. 1 morcov. 1 canã tofu moale. 40. Se mixeazã pânã se obþine o pastã spumoasã. Rezultã 6 porþii. 41. Se amestecã nãutul cu cartofii. Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute 51 . 39. Se lasã la rece câteva ore înainte de a se consuma. sare. ½ linguriþã mãghiran.

(cca. orez fiert. 6 linguri) sau un cartof ras. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin ºi se condimenteazã pentru a obþine un gust mai deosebit. 500 ml ulei (aproximativ). se lasã 2-3 minute la mixat 52 . Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Mod de preparare: 1 canã pulpã de soia. pãtrunjel. Smântânã de soia din lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: 6 linguri orez. 44. Se amestecã pulpa de soia cu delikatul. sare. dupã care se adaugã celelalte ingrediente. mãrar. 100 gr. pulpã de alune neprãjite. 43. (rãmas de la laptele de alune) 1 morcov potrivit. Mod de preparare: Pulpa de soia ºi cartofii se amestecã. Compoziþia astfel obþinutã poate fi folositã pentru ardei umpluþi sau sãrmãluþe. vegeta dupã gust. 250 ml lapte de soia. delikat. suc de lãmâie. cu 2 cepe tocate mãrunt. 1 canã apã.Ingrediente: 500 gr. Se servesc fierbinþi ºi cu smântânã. 45. Roºii umplute cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 h (complexitate redusã) Ingrediente: 10 roºii mai mari. piper. Mod de preparare: Orezul se pune la fiert. sare. 2-3 linguri de orez. 1 canã pulpã de soia. apoi se rãceºte ºi se pune în mixer împreunã cu laptele de soia. 2 cãni de tomate (sau roºii proaspete fierte ºi decojite). Mod de preparare: Se aleg 10 roºii mai mari. Compoziþia este mai gustoasã cu verdeaþã proaspãtã sau germeni. ceapã. fulgi de cartofi 30 gr. ulei. Se umplu roºiile cu aceastã compoziþie ºi se aºazã în cratiþã. li se taie capacul ºi se scobesc în interior. 1 pa-chet de soia granule. usturoi. Peste ele se toarnã apã (aproape cât sã le acopere) ºi puþin ulei ºi se lasã sã fiarbã pânã se înmoaie roºiile. Se fierb aproximativ o orã (trebuie sã treacã prin aceastã etapã) într-o tavã adâncã. De asemenea se pot modela în fãinã ºi se vor fierbe ca ºi periºoare. cu mãrar ºi pãtrunjel. cu 2-3 linguri de orez nefiert. la foc mic. 2 cepe.

În final se adaugã sucul de lãmâie ºi sare dupã gust. ¼ linguriþã praf de usturoi. Dacã dorim sã facem maionezã. 47. 1½ ceaºcã apã. Dacã dorim sã obþinem pateu de soia adãugãm celelalte ingrediente ºi le mixãm timp de 2 minute. Se adaugã sarea ºi se mixeazã l minut. usturoi . lapte de soia . ca la maionezã (se ia cãpãcelul de la capacul de mixer ºi pe acolo se picurã uleiul).1 linguriþã. Cremã de banane cu lapte de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 l lapte de nuci. la frigider. Se pãstreazã în caserole sau borcane. puþinã sare.½ linguriþã. apa ºi condimentele. cimbru . 1 linguriþã pastã de ceapã cu sare. Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de migdale. Rezultã o pastã untoasã. CREME 48. cu mixerul. sare vrac .1 canã.1 canã. doar cã vom pune ulei mai mult.1 linguriþã. 1-2 linguri miere. treptat. Se fierbe ºi se lasã sã se îngroaºe. procedãm la fel. 46.1 canã. ulei de floarea soarelui . ¼ linguriþã boia de ardei. apã 1½ canã. Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . condimente dupã gust. 3-4 linguri fãinã de cartofi. Rezistã în frigider 3-5 zile. Se adaugã încet fãina de cartofi pânã când compoziþia se îngroaºã ºi devine finã. maghiran . busuioc . Ne putem opri la aceastã etapã pãstrând untul în frigider. adãugând ulei în picãturi. Mod de preparare: Pulpa de soia se dã la blender cu laptele de soia pânã se obþine o pastã de consistenþã mai vârtoasã care se preparã ca o maionezã.dupã care se adaugã uleiul.1 linguriþã. 53 .5 cãþei. ¼ canã tapioca. Unt din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã pulpã de migdale. Rezultã untul de soia. pânã când pasta se îngroaºã.

1 linguriþã suc de lãmâie. fructe de sezon. Mod de preparare: Se lasã tapioca la înmuiat în lapte de nuci timp de 15 minute. Se adaugã ½ ceaºcã suc de mere. vanilia. Cremã de soia cu fructe din lapte soia. 1 l lapte de soia. miere. Se amestecã bine. 1 lingurã suc de lãmâie. Mod de preparare: Pulpa de orz se dã la mixer cu laptele de soia. pulpã din orz. Mod de preparare: În laptele preparat cu aparatul Soia-Lakt se amestecã pulpa de soia.vanilie (opþional). se pune 54 . Se ia de pe foc ºi se adaugã 2-3 banane feliate. pulpã de soia Timp de preparare: 1 h Ingrediente: 1 canã lapte soia (250 ml) soia. unt de cocos sau margarinã eventual ulei. (reþeta 28). cacaua. Rezultã 4-5 porþii. 2 linguriþe cacao. Se toarnã peste cereale sau se serveºte în cupe pentru fructe. Acesta se amestecã cu preparatul de orz pânã devine omogen. Se pãstreazã în borcan închis la frigider maxim 2 sãptãmâni. Pasta obþinutã. Se poate folosi la diferite reþete sau la masa de dimineaþã cu cereale sau pâine prãjitã. apoi se amestecã la un loc cu baza de soia. Cremã de mere cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Se curãþã de sâmburi 2 mere “galben delicios” ºi se pun în mixer (nu se curãþã de coajã). 3 linguri bazã sau pastã de soia. ½ ceaºcã miez de nucã (rãmas din prepararea laptelui de nucã). În laptele de soia se topeºte la foc mic mierea ºi untura. 1 vârf de cuþit sare. 100 gr. la care se adaugã sare. 100 gr. amestecând din când în când. Mod de preparare: Se mixeazã pânã când nucile devin o pastã finã. 200 ml ulei. 51. 49. Cremã de ciocolatã din soia Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. sarea. 50. Se fierbe 5 minute. scorþiºoara. 1canã pulpã de soia. 2-3 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie sau 2-3 plicuri zahãr vanilat ºi scorþiºoarã.

8 curmale. Cremã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . puþinã sare. sare ¼ linguriþã. la care se adaugã treptat uleiul ºi lãmâia. Crema poate fi folositã la tort din biscuiþi. 1 ceaºcã de apã. lapte de soia . miere .2 linguri. 52. Mode de preparare: Se amestecã în mixer toate ingrediente. cocos . se pune din nou în blender clasic (rece) împreunã cu fructele. iar la urmã sucul de lãmâie. 55 . deoarece se prinde foarte repede. Când s-a rãcit. Cremã din miez de nucã Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã(de la laptele de nucã). zeama de la 1 lãmâie.2 linguriþe.1 linguriþã. La sfârºit se adaugã vanilia ºi afinele. amestecându-se pânã la omogenizare. etc. laptele de soia. ulei . ½ linguriþã vanilie. se rãstoarnã într-un borcan cu capac ºi se foloseºte ca orice cremã. 54.2 cãni.½ canã. miere 4 linguri. Se consumã cu fursecuri sau biscuiþi. stafide .½ canã.2 cãni. mierea ºi sarea se amestecã într-un mixer de tocat pânã se face o pastã finã. orez fiert . Cremã din lapte de soia pentru desert Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Lapte de soia concentrat . afine . clãtite. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele timp de 2 minute.¼ canã. Când este gata. Mod de preparare: Pulpa de soia.1 canã. Cantitãþile sunt calculate pentru 5 porþii. Se mixeazã bine apoi se adaugã treptat uleiul. 53.într-o tigaie de teflon ºi se fierbe la foc mic timp de 20 de minute amestecându-se continuu.1 canã. esenþã de vanilie . Se lasã la rece.½ canã. vanilie (esenþã naturalã) .

se curãþã de sâmburi ºi se adaugã în mixer împreunã cu nucile. Se amestecã toate ingredientele în mixer. 1 lingurã miere sau 2 linguri curmale tãiate mãrunt. 1½ l lapte de soia Mod de preparare: Se mixeazã nuca cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã.55. ½ ceaºcã suc de ananas. Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de “lapte de soia concentrat” rece. câteva picãturi suc de lãmâie. se lasã la frigider pentru ca sã se întãreascã. ¼ linguriþã esenþã de migdale (sau de arþar). Mod de preparare: Primele patru ingrediente se mixeazã bine. puþinã vanilie. 58. Dupã aceasta. 56 . ¼ linguriþã vanilie. 3 banane congelate. Se spalã bine prunele. 1 canã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). Se pune puþin în congelator ºi se serveºte. Se adaugã celelalte ingrediente. La îngroºarea compoziþiei se adaugã sucul de lãmâie. Mod de preparare: Se amestecã în mixer nucile cu sucul de ananas pânã se obþine o cremã. ¼ ceaºcã pulpã de migdale. Mod de preparare: Se pun curmalele în apã clocotitã ºi se decojesc. Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã suc de struguri albi sau de mere. 57. 2 linguri curmale tãiate. Cremã din miez de nucã ºi banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¼ ceaºcã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). ½ ceaºcã apã. 1 vârf de cuþit sare. Pastã de prune cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ kg prune. 56. 2 curmale.

1 ceaºcã suc de portocale. se adunã alunele mãcinate de pe pereþii robotului în partea de jos a vasului. în borcane de sticlã. 1 ceaºcã stafide. 3 linguri lapte de soia sau de nuci. Se amestecã cu lapte ºi se serveºte. miez de nucã ºi pulpã migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã (rãmas de la procesarea laptelui de nucã).59. 60. ½ linguriþã coriandru. Se taie nucile fin. 1 lingurã coajã de lãmâie rasã. apoi se fac pireu. Se amestecã cu coaja de lãmâie rasã ºi coriandru. Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de curmale. Mod de preparare: Se mixeazã nuca ºi migdalele cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. 1 ceaºcã pulpã de migdale. 61. 1 ceaºcã pulpã de migdale sau nuci (poate fi combinat ºi cu un procent de pulpã de soia). Se pãstreazã la frigider. 3 cãni lapte de soia. Se toarnã sucul de portocale ºi se adaugã stafidele. Mod de preparare: Se mixeazã alunele pânã se obþine o pastã finã. Se lasã sã se odihneascã puþin motorul. Pastã din pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 400 g pulpã de alune. Se procedeazã identic pânã când pasta devine finã ºi bunã de tartinat. ½ linguriþã miere. 57 . Mod de preparare: Se fierb curmalele în apã. apoi se mixeazã din nou. Pastã de stafide. amestecânduse bine.

58 .

SALATE 59 .

½ linguriþã de cafea boia de ardei dulce. Ultimul strat trebuie sã fie de cartofi. condimentele. 1 canã lapte de soia. 2 banane. 1 lingurã oþet de mere / sau sucul de la ½ lãmâie. Dupã ce s-a scos din cuptor ºi s-a rãcit puþin.m. banana se decojeºte ºi se taie felii. 2 linguri busuioc mãrunþit. se unge cu ulei amestecat cu boia de ardei dulce. Se amestecã soia cu ceapa. foaia de dafin ºi ceapa. 3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. Totul se fierbe 20 minute. busuiocul. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se taie felii. 2 castraveþi muraþi în oþet dulce. Salatã de ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 200 gr. Ingrediente: 2 ceºti de oleaginoase încolþite. Se serveºte cu mujdei de usturoi.d. Mod de preparare: În prima fazã pulpa de soia se amestecã cu laptele de soia ºi se macinã la blender pânã devine o pastã finã. pulpã de soia. 64. 4-5 linguriþe de cafea muºtar. praful pentru supã sau delikatul. Toate ingredientele rãmase se amestecã împreunã. 2 linguri ulei. 1 linguriþã chimen. 1 canã pulpã de soia. 1 foaie de dafin. Înainte de folosire se lasã cel puþin 10 minute sã se omogenizeze gusturile.a. în orice combinaþie: 60 . 200 gr. Salatã de germeni cu tofu Timp de preparare: 15 minute. apoi se scoate ºi se scurge. Se dã la cuptor pânã când cartofii se rumenesc uºor. Se tapeteazã o tavã sau un vas de yena cu pesmet ºi se aºazã un strat de cartofi. smântânã. 4 cepe. Castravetele murat în oþet dulce se taie cubuleþe. Ceapa se taie peºtiºori ºi se fierbe 3 minute. sare de mare. Se adaugã toatã apa. 1 lingurã pãtrunjel. 500 ml bulion.62. apoi se pune umplutura º. 1 lingurã rasã praf pentru supã (sau delicat). 63. 2 cepe. sare dupã gust ºi fãinã înmuiatã în apã. în afarã de pãtrunjelul care se presarã deasupra. Soia se fierbe în apã cu vegeta naturalã ºi sare de mare dupã gust. ½ l apã. 3 linguri fãinã. Cartofi cu pulpã de soia la cuptor Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 kg cartofi fierþi în coajã.

se lasã sã stea puþin. 2 linguri muºtar. sucul de lãmâie ºi condimentele se toarnã peste cuburile de tofu. Se adaugã oþetul. Se poate servi pe un pat de frunze de salatã verde sau spanac. Cu uleiul ºi muºtarul se pregãteºte un sos. salvie. ¼ linguriþã de cafea vegeta. se adaugã sare numai dacã este nevoie. tarhonul ºi boabele de muºtar opãrite cam un minut. pânã capãtã o culoare maronie). Salatã de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 2-3 linguri seminþe de floarea-soarelui. ½ ceaºcã tofu ras sau tãiat cubuleþe mici. salata fiind deosebit de aspectuoasã. fie ca bazã de mâncare. 1 frunzã de mentã. Se orneazã cu o crenguþã de cimbru verde. nãut. Se adaugã sosul (opþional) peste ele ºi se amestecã cu grijã. Uleiul.linte. 65.2 cãni. tofu. spanac proaspãt. Spanacul se curãþã de venele groase ºi se spalã împreunã cu salvia. ½ suc de lãmâie. 66. nesãrate (se pun în tava de la cuptor ºi se mai amestecã din când în când. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele încet ºi se consumã imediat.). 1 lingurã bazã de soia. 4 linguri oþet pentru salatã sau suc de lãmâie. 50 ml ulei de mãsline. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe de jumãtate de centimetru. 1 vârf de cuþit tarhon. 4 linguri de ulei presat la rece. ¼ ceaºcã boabe de soia prãjite. 100 ml oþet de mere + 50 ml lapte de soia sau apã simplã. 100 gr. Se adaugã menta tãiatã mãrunt. soia. zahãrul. 1 lingurã muºtar boabe. Se scurge ºi se taie totul în fâºii. Salatã de spanac cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 150 gr. fasole.1 lingurã zahãr. 2 roºii medii tãiate cubuleþe. 61 . sosul de soia ºi se lasã la mãcerat cam 20 de minute. Poate fi servitã fie ca aperitiv. de preferat nesãrate ºi neprãjite. Mod de preparare: Ceapa se toacã foarte mãrunt. Pulpa se lasã la rãcit. 1 linguriþã de cafea sare. Dupã ce se amestecã totul. 1 lingurã sos de soia(*dacã nu gãsiþi în magazin ignoraþi). 100 gr. 1 ceapã mare (aprox. 50 gr.

mãrar ºi pãtrunjel. Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. o varzã micã (cam de un kg). 200 gr. se curãþã când sunt încã fierbinþi. o capãþânã de usturoi. tofu ºi sarea. 62 . verdeaþa ºi zeama de lãmâie. 70.100 gr. Se amestecã ºi se foloseºte ca aperitiv sau ca mâncare de bazã. o ceapã. tofu.fin. Se adaugã ceapa tãiatã mãrunt. Se pun ciupercile ºi se lasã pe foc câteva minute.Atenþie! Zarzavaturile astfel pregãtite se vor adãuga la preparatul cu tofu chiar înainte de folosire. 100 ml maionezã de soia (reþeta 25). 1 lingurã ulei (de preferat de mãsline).mãrunt. apoi se pun la scurs 15 minute. Salatã picantã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 400 gr. Mod de preparare: Se amestecã bine totul într-un bol. tofu. condimente. Se toacã bine cu un cuþit de lemn sau plastic. tofu (brânzã de soia) cu mãrar sau simplã . se amestecã varza. sare. 200 gr.tãiatã cubuleþe. 67. Salatã de vinete cu maionezã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 kg vinete. verdeaþã. ulei. Se sãreazã dupã gust. 68. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe. Salata de varã cu roºii ºi tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ de salatã verde ruptã cu mâna în fâºii mici sau tocatã. ciupercile . La sfârºit. zeamã de lãmâie. maionezã din soia (reþeta 25). 1 roºie mare sau 2 medii (tãiate cubuleþe) . o conservã de ciuperci. 1 ceapã. 69. cimbru. Mod de preparare: Vinetele se coc. morcovi. special pentru vinete. zeama de la ½ lãmâie. Ceapa tocatã se cãleºte în ulei cu apã ºi condimente. sare dupã gust. apoi smântâna de soia. varza . sare dupã gust. mãrar proaspãt tocat (merge ºi uscat).

seminþe de lucernã germinate. 1 lingurã ulei.beþiºoare de þelinã sau fâºii de avocado. ½ roºie.jumãtate de avocado. tofu. morcovul ºi usturoiul pe rãzãtoarea mare. corpul . maionezã din tofu (reþeta 25).lucernã sau mãsline înfipte în maionezã. ¼ ceaºcã tofu (sãrat). 71. dupã care se amestecã cu maioneza ºi se orneazã cu verdeaþa. 200 gr. 63 .mãsline înfipte în roºie. 2-3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat.Mod de preparare: Se rade tofu. Tofu se taie în cubuleþe de 1 cm ºi se adaugã încet la celelalte ingrediente deja amestecate. Aceastã salatã. tãiat pe lungime. roºii. Mod de preparare: Roºiile spãlate se taie felii mãrunte ca ºi ceapa ºi se amestecã împreunã cu condimentele necesare. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ avocado. pãrul . Mod de preparare: Pe un platou se pun seminþele de lucernã germinate peste care se aºazã celelalte ingrediente în formã de pãpuºã: capul . mãsline negre. 1 ceapã roºie.jumãtate de roºie. 72. Salatã rusticã de roºii cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500 gr. dar poate fi servitã ºi cu cartofi fierþi sau cu pâine ca mâncare de bazã. ochii ºi gura . e un aperitiv. cu partea bombatã în sus. ½ linguriþã de cafea sare mãruntã. cu partea alungitã în sus ca sã formeze gâtul. braþele . 1 frunzã de salatã. Înainte de folosire se lasã 10 minute pentru omogenizare. de regulã.

64 .

ªNIÞELE. DROBURI 65 . CHIFTELE.

dizolvat în 1/4 canã apã. chimen. 2-3 linguri suc de lãmâie*. se folosesc 3 linguri de morcov ras. mãrar sau altele 66 . vegeta. Observaþie: Pentru a prepara brânza albã. Se toarnã într-o formã ºi se rãceºte. b) 1 linguriþã sulfat de magneziu (procurat din farmacie). 2 l lapte de soia coagulat prin una din urmãtoarele variante: a) 1 linguriþã de clorid de calciu (este extras din sare de mare. Se rãceºte câteva minute. Se adaugã celelalte ingrediente. Chinezii numesc coagulantul “nigari” . ca sã se dizolve. ardei roºu capia sau ½ ardei mare sau 2 linguriþe boia de ardei dulce. Se acoperã ºi se pune la frigider peste noapte. Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) Timp de preparare: 10 minute + 2-3 h scurgere Ingrediente: Din doi litri lapte de soia preparat cu Soia-lakt rezultã aprox 200 gr. Brânzã americanã din miez de nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de apã. 1½ linguriþã sare. fiind un element natural). În loc de ardei roºu capia.un fel de sare (se poate procura din aceeaºi sursã de unde aþi cumpãrat aparatele sau de la importator . Se adaugã nucile ºi se amestecã împreunã în mixer. 2 linguriþe pudrã de ceapã. brânza se poate pãstra în congelator pânã ce este nevoie sã fie folositã. 74. Amestecaþi uºor ºi aºteptaþi 5-10 minute pânã când laptele se limpezeºte. Se amestecã compoziþia în mixer pânã devine o cremã. ¼ linguriþã pudrã de usturoi. 3 linguri fulgi de drojdie.73. 1/3 ceaºcã + 1 lingurã rasã gelatinã vegetalã. fãrã ca sã se mai observe bucãþi de ardei. tofu (brânzã).firma SC Hapax Company SRL). Se toarnã apã clocotitã peste gelatina înmuiatã ºi se dã la mixer puþin. Mod de preparare: Se înmoaie gelatina într-o ceaºcã de apã în mixer. 1-2 linguri condimente – ardei. c) suc de lamâie folosit ca ºi coagulant. Dupã ce s-a întãrit la frigider. 100 gr. în timp ce se preparã celelalte ingrediente. ingredientele marcate cu (*) trebuie sã fie dublate. 2 ceºti miez de nucã (rezultat din prepararea laptelui de nucã cu Soia-lakt). 1¼ ceaºcã apã clocotitã.

Dacã avem la dispoziþie o formã pãtratã din lemn sau plastic este ºi mai estetic. tofu ras ºi cartofii rãmaºi. Se strecoarã prin tifon ºi se preseazã sub o greutate timp de aproximativ 15 minute. coriandru (arome pt.½ canã (opþional).2 pahare.1 canã.¼ canã. 250 gr. ciuperci. proaspãt preparat. 500 gr. vegeta. Zãrul obþinut în urma stoarcerii poate fi utilizat pentru udat flori. Se adaugã condimentele. morcov ras .½ canã sau fãinã albã . Adãugat la ciorbe supe zãrul omogenizeazã gustul ºi creºte mult valoarea caloricã. Brânza astfel rezultatã are valoarea cea mai mare de proteine . fãinã integralã de grâu . cayenne ºi frunze pãtrunjel. Apã curatã . spãlat pe pãr. 200 ml smântânã de soia (reþeta 45). Burger din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia . dacã ne putem obiºnui cu gustul sãu specific.busuioc. Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. se amestecã coagulantul (nigari) ºi se lasã 2 minute. cayenne ºi frunze de pãtrunjel. ulei . întreþinerea tenului. 67 . ca aliment pentru animale. tãrâþe cernute . Rezultã 6 porþii. Mod de preparare: În laptele fierbinte. ciuperci. 26 . dupã care se vor aduna fulguleþe în lapte. Se dã tava la cuptor 20 minute.1-2 linguri. vegeta.se depoziteazã în apã curatã care trebuie schimbatã zilnic. cârnaþi). Tocãniþa se preparã din 500 gr. 250 gr. condimente .vezi tabelul pag. La frigider se pãstreazã maxim 7 zile. varzã tocatã . 76.¾ canã. Mod de preparare: Cartofii se fierb în coajã ºi se rad pe rãzã-toare mare. vegeta. 1-3 cãþei usturoi (1 lingurã praf de usturoi). cimbru. Se pune într-o tavã un rând de cartofi (jumãtate din cantitate) apoi tocãniþa de ciuperci. tofu. Deasupra se pun 200 ml smântânã amestecatã cu fãinã ºi puþinã apã. Din cauza conþinutului ridicat de lecitinã poate fi consumat ºi ca bãuturã (în loc de borº).¼ canã.dupã preferinþe. 2 linguri fãinã. 75.

1 linguriþã busuioc. 1 lingurã ulei. ¼ canã apã. Se aºazã burgerii în tava unsã cu margarinã. Cartofi cu tofu la tigaie Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. 77. Se coc câte 20 minute pe fiecare parte. în cuptor. ½ linguriþã cimbru. 1 lingurã praf pentru supã. busuiocul ºi celãlalte ingrediente. Se pun într-un castron ºi se adaugã urmãtoarele 9 ingrediente. se adaugã cartofii tãiaþi mãrunt presãraþi cu piper negru. Se formeazã burgerii folosind eventual o formã cilindricã de plastic care are un diametru de aprox. Se pun la copt în tava unsã cu ulei.(rãmas de la prepararea laptelui de nucã) 2½ cãni fulgi de ovãz. 78. 1 ceapã. Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în puþinã apã. 8 cm ºi o înãlþime de 1 cm. 1¾ canã lapte de soia. 1 canã miez de nucã. Se fierbe sub capac timp de 15-20 minute.opþional. apoi se amestecã. ½ linguriþã pudrã de ceapã . Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã mãsline negre fãrã sâmbure. “Chicken Nuggets” tofu Timp de preparare: 45 minute 68 . Se pune amestecul în tigaie ºi se adaugã praful de supã dizolvat în apã. 2 cãþei de usturoi. tofu. 1 linguriþã sare. Sunt delicioºi dacã sunt serviþi cu ketchup. Se întorc pe cealaltã parte ºi se mai lasã 10 minute. 1 canã de ceapã (tocatã fin ºi cãlitã în 2 linguri de ulei. 1 lingurã vegeta. apoi tofu mãrunþit cuburi.Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se formeazã burgerii. Mod de preparare: Se blendeazã primele 2 ingrediente pânã devin cremã. Rezultã 13 burgeri. ¼ linguriþã maghiran. Se blendeazã ultimele 2 ingrediente 1-2 minute ºi se adaugã în castron. 300 gr. 500 gr. 2 linguri vegeta. ¼ l apã. mazãre. 3 linguri de apã ºi ½ linguriþã sare). piper negru dupã gust. 79. Se amestecã împreunã bine. Se lasã 15 minute pentru ca fulgii de ovãz sã absoarbã lichidul.

Mod de preparare: Îndepãrtaþi excesul de apã din tofu ºi puneþi-l în congelator într-o pungã de plastic bine sigilatã. sare. Dupã ce s-a dezgheþat bine. Puneþi cuburile de tofu învelite în pesmet într-o tigaie unsã cu ulei ºi coaceþi timp de 25-30 de minute. 7 cãþei usturoi. fulgi. 1 ceapã. Chiftele vegetale din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia din blender Soia-lakt . vegeta dupã gust. 1 ou. tofu foarte ferm. Mod de preparare: Pulpa se amestecã cu cartofii ºi celelalte ingrediente. 81. ¼ linguriþe piper negru. În alt castron puneþi apã ºi scufundaþi fiecare bucãþicã de tofu scuturând uºor excesul de apã. pãtrunjel frunze. sare dupã gust. mãrar.1 canã. Tãiaþi tofu în cubuleþe de aproximativ doi centimetri ºi jumãtate. dupã gust. Mod de preparare: Cartofii cruzi se dau pe rãzãtoare ºi se storc. sare.Ingrediente: 400 gr. 4 bucãþi cartofi. se modeleazã chiftelele ºi se prãjesc în ulei. ½ cãni (250 ml) apã. ceapã. fulgi de cartofi . 2 linguri ovãz. 12 linguriþe praf de usturoi. Preîncãlziþi cuptorul la 180o Celsius. în cuptorul cu microunde*. ½ cãni (250 ml) pesmet. 80. Într-un castron puþin adânc puneþi pesmetul împreunã cu condimentele ºi amestecaþi bine. apoi daþi prin pesmetul condimentat. 6 linguri) sau cartof ras. Se 69 . dar numai dupã ce aþi scos tofu din punga de plastic! Acoperiþi castronul ºi daþi cuptorul la 700 W verificând la fiecare 2-3 minute ca sã nu se coacã. pânã când încep sã capete o culoare maroniu deschis ºi devin crocante. apãsaþi uºor ca sã se elimine restul de apã. În urmãtoarea zi. 2 ouã. usturoi. Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + 40 minute coacerea Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia din blenderul Soia-lakt. (cca. dezgheþaþi-l punându-l într-un castron. piper. Se congeleazã pentru cel puþin 24 de ore.30 gr. Procedeul de îngheþare foloseºte la eliminarea apei din tofu. 1 lingurã seminþe de susan. Se servesc cu muºtar iute sau cu un sos.

adaugã restul ingredientelor, se frãmântã bine, se modeleazã chifteluþele ºi se aºazã în tava de teflon unsã în prealabil cu ulei. Se pun la cuptor. Dupã 20 de minute se întorc ºi se lasã pentru alte 20 de minute. 82. Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Brânzã tofu - 1 canã, pesmet - ½ canã, fulgi de ovãz 1/3 canã, nuci (mãcinate sau miezul rãmas de la prepararea laptelui de nucã) - ½ canã, susan - 3 linguri, ceapã (tocatã) - 3 bucãþi medii, pãtrunjel verde (tocat) - 1 legãturã (sau uscat 1 linguriþã), cimbru (pulbere) - 1 linguriþã, maghiran (pulbere) - ½ linguriþã, lapte de soia - 1 canã, ulei de mãsline - 2 linguri, sare vrac - ½ linguriþã. Mod de preparare: Brânza se taie sub formã de cubuleþe mici. Se amestecã toate ingredientele, cu excepþia uleiului de mãsline ºi a susanului, se omogenizeazã ºi se modeleazã în forme de chifteluþe sau drob. Se coc într-o tigaie de teflon. Pentru drob, se pregãteºte o tavã care se presarã cu pesmet, sau mãlai. Se întinde amestecul în tavã cu grosimea de aprox.1 cm, ºi se presarã cu susan. Se pune la cuptor 180o C ºi se lasã 20 minute. Rezultã un excelent drob care se serveºte cu diferite garnituri ºi sosuri sau cu ketchup. În loc de ovãz putem folosi orez, mei, hriºcã sau ciuperci. 83. Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 400 gr. curcan (ca pentru ºniþele), 2 linguriþe sos de soia(din comerþ), 1 lingurã amidon, 2 ardei roºii, 1 ardei iute roºu, 3 linguri sâmburi de dovleac, 5 linguri ulei de floarea soarelui, 1½ canã pulpã de soia. Mod de preparare: Carnea se taie transversal în fâºii înguste ºi se pune într-un bol. Se amestecã sosul de soia cu amidonul ºi se toarnã peste carne. Se lasã 30 de minute la marinat. Ardeii se taie fâºii înguste. Ardeiul iute se curãþã de seminþe ºi se taie inele subþiri. Sâmburii se prãjesc în tigaie fãrã ulei. În altã tigaie se pun 3 linguri de ulei la încins ºi se prãjeºte carnea, amestecând des. Se

70

scoate carnea din ulei ºi se pune deoparte. Restul de ulei se pune în tigaie ºi se prãjesc ardeii aproximativ 3 minute împreunã cu pulpa de soia. Se adaugã carnea, se condimenteazã cu sos de soia ºi se presarã cu sâmburii de dovleac. 84. Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 250 gr. cartofi fierþi în coajã, 1 cãpãþânã de usturoi, frunze de pãtrunjel ºi þelinã, condimente afumate sau caºcaval, 3 ouã. Mod de preparare: Pulpa de soia se amestecã cu cartofii zdrobiþi sau daþi prin rãzãtoare, cu usturoiul pisat, cu verdeaþa tocatã mãrunt ºi cu condimente dupã gust. Se amestecã totul omogen, se taie bucãþi în forma în care se serveºte ºi se pune într-o tavã la cuptor 20 minute. Dupã ce se scoate din cuptor se pune ulei deasupra. Tava se tapeteazã cu pesmet sau tarâþe fãrã ulei. 85. Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia, 0,5 kg ciuperci, 1 legãturã de ceapã verde, 1 legãturã usturoi verde, 1 legãturã mãrar, 1 legãturã pãtrunjel, 5 ouã, piper, sare, delikat (dupã gust). Mod de preparare: Se spalã bine ciupercile ºi se mãrunþesc dacã sunt prea mari. Se amestecã pulpa ºi toate ingredientele la un loc. Se unge o tavã cu ulei ºi se tapeteazã cu fãinã. Se pune compoziþia ºi se dã la cuptor, la foc mic, timp de 50 de minute. 86. Drob din pâine ºi pulpã de soia Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 2 cepe, 2 linguri mãrar, 1 cãpãþânã de usturoi, mirodenii (cimbru), o felie de pâine, fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut, un cartof crud, ulei. Mod de preparare: La pulpa de soia se adaugã ceapa ºi mãrarul (care au fost fierte), usturoiul crud pisat, mirodeniile (cimbru), o felie de pâine înmuiatã în apã ºi stoarsã.

71

În loc de ouã, ca sã se lege compoziþia se adaugã fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut crud care se macinã (se poate adãuga ºi un cartof crud ras pe rãzãtoarea micã). Se unge tava cu ulei, se aºazã compoziþia ºi se pune în cuptor la foc moale, timp de o orã. Când se scoate din cuptor, se toarnã deasupra puþin ulei. 87. Fripturã mexicanã de tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu, 600 gr. dovlecei sau castraveþi, 285 gr. porumb fiert, ½ canã fãinã de tãrâþe, 2 linguriþe sare, ½ canã ulei de soia, 1 ceapã, 2 ardei roºii, 2 ardei verzi, ½ linguriþã boia de ardei, 1 legãturã pãtrunjel verde. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe pe care le lãsãm puþin la uscat. Fãina de tãrâþe se amestecã cu sarea ºi cu boiaua de ardei. Se tãvãlesc cubuleþele tofu prin aceastã fãinã, apoi se coc în ulei preîncãlzit cca. 10 minute pânã devin aurii. Se curãþã ceapa ºi castraveþii (sau dovleceii), dupã care se taie cubuleþe. Ceapa se dinstuie în uleiul de la tofu; se adaugã ardeiul tãiat fâºii, apoi castraveþii/dovleceii ºi se frig timp de 5 minute la foc potrivit amestecându-se în permanenþã. Se pune porumbul ºi o linguriþã de sare ºi se fierbe acest amestec timp de 10 minute sub capac. Se adaugã cubuleþele de tofu ºi se mai lasã 5 minute pe foc pentru a se omogeniza gusturile. La sfârºit se presarã pãtrunjel. 88. Grãtar de tofu cu citrice Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu ferm, 2 bucãþi lãmâi, ¼ cãni (250 ml) suc de portocale, 2 linguri sirop de arþar, 2 linguri oþet de mere, 1 lingurã ulei de mãsline, 1½ linguriþe rozmarin, 2 cãþei de usturoi, 1½ linguriþe sos de soia, 1 vârf de cuþit piper negru. Mod de preparare: Se amestecã bine într-un castron toate ingredientele obþinându-se o soluþie pentru marinare. Separat se taie tofu în 89 felii, se aºazã într-un vas mare ºi se toarnã deasupra soluþia pentru marinare. Se acoperã ºi se bagã la frigider pentru cel puþin 8 ore. Se pre-

72

La servire se poate adãuga lapte de soia. 1 lingurã oregano. verdeaþã pentru presãrat. Mod de preparare: Pulpa de nãut rãmas din procesarea cu blenderul se condimenteazã cu coriandru (piper alb) dupã gust.gãteºte grãtarul la temperaturã medie ºi se curãþã cu ulei de mãsline. Mâncare de porumb cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 3 ceºti pulpã de soia. 1 ceaºcã ceapã verde tocatã. Când se înmoaie se adaugã porumbul. smântânã. Se dã gust gust cu sos de soia. 1 lingurã chimen. sare. coriandru. 73 . 1 linguriþã sare. 1 roºie. Totul se fierbe încã 15 minute. ulei. 2 linguri pastã soia. 2 ciorchini de usturoi. foi de dafin. Se mai lasã pe foc 3-5 minute împreunã cu chimenul. 3 ceºti cremã de porumb. 91. Ceapa se pune la cãlit în puþinã apã cu vegeta naturalã. sau paste fierte. Se pun feliile de tofu pe grãtar ungându-se cu marinatã în timp ce se gãteºte. Se þin aproximativ 5 minute pe fiecare parte. La sfârºit se adaugã sare de mare dupã gust ºi puþin ulei. Se consumã cu pilaf de orez. Rezultã 10-12 porþii (cãni) de mâncare. 90. vegeta naturalã. 1 ceaºcã apã. Mod de preparare: Peste ceapa opãritã în apã ºi ulei se toarnã pasta de soia ºi se prãjeºte puþin. 2 cepe. Iahnie-sos de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500gr. 500 gr. 1 canã apã. pulpã de nãut. 2 ceºti lapte de soia. Se adaugã nãutul ºi se mai dau câteva clocote. 1 ceaºcã roºii tocate. 89. dupã care se adaugã apa ºi condimentele. ardeiul tãiat fâºii ºi roºiile. 1 ardei roºu ºi 1 ardei verde. 2 cepe. dacã doriþi. roºii. Mod de preparare: Se fierbe soia împreunã cu ceapa ºi cu 1 canã de apã. 4 linguri ulei. roºiile ºi sarea. Se poate consuma cu pâine de porumb. Smântâna se adaugã dupã îndepãrtarea de pe foc. ardeiul tocat mãrunt ºi puþin bulion. 100 gr. Mãruntai picant cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 canã tofu.

cu gura în jos. Mod de preparare: Se ia un borcan de 800 ml ºi se umple pe un sfert cu boabe de soia bine spãlate ºi de bunã calitate. chimen . 2 cãni pulpã de soia. 93.¼ canã. se frãmântã tofu cu o furculiþã. Se lasã boabele la macerat timp de 12 ore. dupã care se îndepãrteazã ºi se lasã 15 minute la înmuiere ºi rãcire. ¼ linguriþã sare. Se unge tava cu puþin ulei ºi se coc în cuptor la foc mare timp de 20 minute. pânã când seminþele ger- 74 . pentru rumenire. sare . Mod de preparare: Se taie ºi se opãreºte ceapa în puþinã apã. dupã care se întorc ºi se mai lasã puþin. Se obþin germeni de soia fãrã procesare.1 linguriþã.92. Se formeazã mici prin presare. Mici din tofu Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Tofu moale . astfel încât sã putem sã îl umplem. pesmet . în afarã de boia.2 cãni. ¼ l apã. se zdrobeºte usturoiul apoi se amestecã toate ingredientele. pentru mai multe ore. usturoi .3-4 cãþei. Apoi.1 bucatã. Deasupra se poate presãra puþinã boia. Mei fiert cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 150 grame mei. se presarã meiul ºi pulpa. Muguri de soia fãrã procesare Timp necesar: 7 zile Ingrediente: 1 canã boabe de soia. condimente pentru cârnaþi . Atenþie la desprindere pentru a nu se sfãrâma. ceapã . laptele ºi sarea. 1 borcan. Se þine 10 minute pe foc.1 linguriþã. dupã care se scurge apa. vreme de 5-7 zile. apã. Se aºazã borcanul pe un suport înclinat la 45 de grade. nuci mãcinate .1 linguriþã. boia de ardei dulce pentru culoare . Se toarnã apã cãlduþã pânã la jumãtate ºi se leagã foarte bine la gurã cu un tifon. Mâncarea obþinutã poate fi consumatã cu sosuri. 94.¼ canã. respectiv sã scurgem apa din el fãrã a atinge germenii cu mâna.½ lingurã. Mod de preparare: Când fierbe apa. 2 dl lapte de soia.

Pulpã de soia sau okara . 95. Nu poate fi numit surplus deoarece are un conþinut de 5% proteine ºi foarte multe fibre. dar este materia de bazã pentru foarte multe reþete. orez 75 . precum ºi ale boabelor de soia. De regulã. Compoziþia se pune într-o cratiþã unsã ºi tapetatã cu pesmet astfel: un rând de cartofi. sare. (Despre proprietãþile terapeutice ale acestor germeni. pastã de roºii. Poate fi pãstrat la frigider 3-4 zile.ingredient de bazã Timp de preparare: 20 minute Este un produs obþinut în urma preparãrii laptelui de soia (rãmâne în filtrul blenderului Soia-lakt) ºi conþine pulpa ºi coaja boabelor de soia. Soia se amestecã cu condimentele ºi se cãleºte cu puþinã ceapã ºi verdeaþã. Consumat în stare crudã nu este gustos. eventual ºi ceapã sau pãtrunjel verde. se îndepãrteazã cojile rãmase precum ºi boabele care nu au germinat sau alte resturi ºi se depoziteazã la frigider. Se dã la cuptor pânã se rumeneºte. boabele se vor spãla de 2-4 ori pe zi scurgându-se de fiecare datã (aºezând borcanul cu gura în jos). suc de lãmâie. Are un rol important în digestie. la care se adaugã puþin ulei. 1 porþie pulpã de soia. Se preparã sub formã de salatã. 96. Mod de preparare: Cartofii fierþi în coajã se curãþã ºi se feliazã. o ceapã. în general. nu trebuie þinuþi la luminã ºi la temperaturi mai mari de 4o C.) Salatele de cruditãþi preparate cu boabe de soia germinate sunt gustoase ºi deosebit de sãnãtoase.mineazã. Germenii astfel obþinuþi nu trebuie sã aibã gust amar (dacã sunt amari înseamnã cã au fost lãsaþi prea mult în apã ºi s-au stricat). Rezultatul obþinut prin procesarea altor cereale (orz. ovãz. condimente. un rând de soia ºi pastã de roºii. Musaca de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 1 kg de cartofi. depozitarea germenilor la frigider se face vreme de cel mult 7 zile. dar sã nu stea în apã. Atunci când au fãcut colþiºori de 2-4 centimetri se scot germenii din borcan. astfel încât sã fie mereu umede. vezi prima parte a cãrþii.

un strat de tofu ºi un strat de sos. Dupã ce s-a marinat. ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. se presarã peste carne ºi sos 76 . ½ ceaºcã nãut sau boabe de soia înmuiate peste noapte în ½ ceaºcã apã. 1 ceaºcã fulgi de ovãz. 1 ceaºcã apã fierbinte. 126). sau ca element de bazã pentru reþetele gãsite în carte. 2 linguri fãina. într-o formã pentru pâine. 2 cãni tofu. timp de 45-60 de minute. Vasul se pune la cuptor pentru 1520 minute. Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 20 minute + timp de marinat 2h Ingrediente: 2 piepþi de pui dezosaþi. sau vezi reþeta 10). Paste italiene la cuptor cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 cãni paste fãinoase fierte (melciºori. Se amestecã toate ingredientele ºi se lasã sã stea câteva minute. sos de soia (din comerþ. alune. Se taie migdalele. Mod de preparare: Într-un vas yena uns cu ulei se aºazã alternativ un strat de paste. 1 ceaºcã pesmet condimentat. Pârjoale cu pulpã de migdale Timp de preparare: 15 minute + 40-60 minute coacere Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de migdale sau alune de pãdure rãmasã în filtru Soia-lakt. Mod de preparare: Carnea de pui se taie în fâºii sau cubuleþe ºi se acoperã cu sosul de soia. ½ canã mãsline tãiate. 97. sau vezi reþeta 123. 99. 98. 1 linguriþã maghiran. acoperite. Sunt foarte bune pentru cãlãtorie. cocos) poate fi folosit ca desert (budincã) amestecat cu gem sau fructe mãrunþite. ½ ceaºcã þelinã tãiatã mãrunt. 2 cãni sos de tomate. la foc potrivit. 1 ceapã tãiatã mãrunt. migdal. Ultimul rând trebuie sã fie sosul care se orneazã cu mãsline. se lasã la marinat 2 h la temperatura camerei sau peste noapte în frigider. 1 linguriþã sare.brun) sau fructe (nuci. ulei pentru prãjit. Mod de preparare: Se mixeazã nãutul cu puþinã apã proaspãtã obþinându-se o cremã. Pastele se servesc calde. Rezultã o compoziþie vâscoasã. Se formeazã pâini mici care se lasã sã se coacã bine.

Se rãceºte.. pãtrunjel) sare. apoi se ruleazã ºi se înfãºoarã în folie de aluminiu pentru a sta bine strânsã. sare. 2/3 canã apã (250 ml). Mod de preparare: Ceapa se înãbuºã cu puþinã apã ºi ulei. Se lasã de 30 minute la rece. Se unge fiecare foaie cu pateu de soia amestecat cu ceapã. care se împarte în douã ºi se întinde pe dosul tãvii. Mod de preparare: Caºcavalul ras pe rãzãtoare. Se serveºte cu orez fiert. Ruladã cu pateu de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1/3 canã ulei (250 ml).4-6 linguri. caºcaval (de vacã). drojdie ºi fãinã.1 bucatã. la foc mic. Dupã ce se coc ambele foi. 1 bucatã ceapã micã. 250gr. 250gr. caºcaval afumat. 20-25 de minute. tãiatã mãrunt.cele douã linguri de fãinã (aproximativ) ºi se amestecã bine. 102. cartof crud ras . În aceastã compoziþie se pune cartoful crud ras pe rãzãtoarea micã. boia ºi sare. apoi se pune orezul 5 minute sã se umfle. 2 cepe. sarea. 10 grame drojdie proaspãtã. mãrar. varzã dulce sau acrã. ¼ linguriþã chimen. 1 linguriþã vegeta.2 cãni de 200 gr. cepe . pateu de soia (vezi reþeta 47).100 gr. ulei .3-5 linguri. se amestecã ºi se fac sarmale cu 77 . Se prãjeºte amestecul în ulei încins. 2 ouã (opþional). 3 foi de dafin. boia de ardei. ceapa ºi usturoiul tãiate mãrunt împreunã cu foile de dafin zdrobite se amestecã împreunã într-un vas. Sarmale cu pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 100. orez . 1 linguriþã boia dulce. Mod de preparare: Se face o cocã potrivit de groasã din ulei. verdeaþa. Se coace în cuptor. 2-3 linguri ulei ºi 1-2 linguri bulion.3-4 bucãþi. apã. fãinã cât cuprinde. se þin în prosop pentru a se menþine moi. 1 ciorchine de usturoi. 1 vârf de cuþit sare. 101. Salam de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + coacere 20-25 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. Se adaugã pulpa. bulion . verdeaþã (cimbru. Se taie dupã rãcire. ¼ linguriþã de cafea. Se formeazã rulada ºi se împacheteazã în celofan.

foi de varzã dulce sau acrã. Lãsaþi 2 minute. arome (ardei. busuioc. ciuperci fierte. Din ciuperci. se acoperã cu apã clocotitã se pun la fiert sau la cuptor. chimen. apoi se amestecã cu sosul alb. tofu ºi smântânã se face un sos care se amestecã cu spaghetele fierte. piper. vegeta. apã. porumb. 50 gr. 103. Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute (reþeta 10) Ingrediente: 200 gr. Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Sos alb: 2 linguri fãinã. adãugaþi 1 linguriþã de nigari sau suc de lãmâie ºi amestecaþi bine. 150 gr. ciuperci. tofu. o lingurã porumb boabe. 104. cimbru. Tofu – mod de preparare II (idem 74) Timp de preparare: 15 minute + scurgere 2-3 h Ingrediente: 1 l lapte de soia proaspãt. oregano. preparat cu blenderul Soia-lakt. Se dã la cuptor 20 de minute. (reþeta 45) Mod de preparare: Spaghetele se fierb în apã cu sare. Sos roºu: 2 linguri fãinã. brânzã tofu. spaghete. 1 lingurã miere. Adãugaþi arome dupã preferinþe. Se aºazã sarmalele în 2-3 straturi. se scurg bine. 100 gr. se trec sub un jet de apã rece. iar deasupra se rade tofu. apã. 5 linguri smântânã de soia. Se toacã puþinã varzã ºi se presarã într-o cratiþã în care au fost puse 2-3 linguri bulion. Se obþin 5 porþii. o lingurã ulei. 105. apoi spaghetele ºi restul de sos roºu. diferite condimente). Pe fundul unui vas de yena se pune jumãtate din sosul roºu. Turnaþi într-un tifon ºi lãsaþi la presat sub o presã (e mai estetic 78 . Laptele se adunã formând noriºori (se taie). foi dafin. fierbinte. 1 linguriþã rasã de nigari (clorid de calciu). sare. Rezultã 3 porþii. 200 ml smântânã (reþeta 45). 250 ml bulion. Mod de preparare: Spaghetele (reþeta10) se fierb în apã sãratã. Mod de preparare: La 1 l lapte de soia proaspãt. mãrar. fierbinte.

felii de ceapã. Poate fi confecþionatã din lemn sau din plastic. Vinete “Parmigiana” cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg de vinete. Se serveºte alãturi de salatã. Când sunt coapte.dacã presa este pãtratã. Tofu se pãstreazã în apã la frigider chiar ºi o sãptãmânã. ceea ce îi oferã un gust deosebit. întorcându-le o datã sau de douã ori. Se aºazã într-o tavã de teflon ºi se coc la cuptor întorcându-se ºi pe cealaltã parte. roºii. tofu. Se combinã celelalte ingrediente ºi se amestecã într-un vas separat. tofu se þine într-un sos marinat cu gust de lãmâie cel puþin 24 de ore (ideal ar fi 2 sau 3 zile). sau alte sosuri). 6 bucãþi ceapã verde dulce (bulbul ºi frunzele tocate). Se obþin 4 porþii. se scot din cuptor. 1½ canã de apã caldã. Zãrul de tofu de asemenea se poate folosi la gãtit. Se pune într-o tavã yena un strat de sos. 1 canã de pesmet. Se poate consuma sau gãti dupã preferinþe. accesorii la aparat). Se pregãteºte aparatul pentru grille (se poate utiliza ºi cel cu vergea pentru frigãrui). 1 lingurã vegeta. bine scurs de apã. Se taie bucata de tofu în 3 pãrþi egale. 1 lingurã mentã proaspãtã tocatã sau ½ lingurã mentã uscatã. se ung cu restul de sos marinat ºi se lasã pânã se rumenesc pe ambele pãrþi. 3 linguri suc de lãmâie proaspãt. un strat de vinete. 126. Nu se pune în congelator. boia de ardei pentru gust. apoi în felii de 1 cm care se pun într-un vas. 106. 200 gr. Se amestecã pesmetul cu vegeta ºi se dã fiecare felie prin acest amestec. Se pun feliile de tofu. se acoperã ºi se lasã la rece 24 de ore. 2 linguriþe ulei de susan. Mod de preparare: În reþeta de faþã. Lãsaþi sã se scurgã 2-3 ore. Se toarnã peste feliile de tofu. 2 linguriþe ghimbir (ras sau praf). 1 porþie “sos italian” (sau vezi reþeta 125. pãtrunjel ºi/sau felii de castraveþi. 107. 2 cãþei de usturoi tocaþi. Mod de preparare: Se curãþã vinetele ºi se taie în felii longitudinale cu grosimea de ½ cm. Tofu la grille Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 600 gr. un strat 79 . tofu.

În acest amestec se pune ceapa ºi zarzavaturile curãþate ºi tocate mãrunt. Zarzavaturi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. În loc de vinete se pot folosi dovlecei. fãina. Mod de preparare: În untul topit în tigaie se pune tofu zdrobit cu furculiþa ºi praf pentru supã sau vegeta. Se omogenizeazã ºi se formeazã chifteluþe care se frig în ulei 4-5 minute. 2 cepe. puþin ulei. sarea ºi oul. Se continuã aºa. tofu. Se adaugã seminþele de mãrar ºi se îndepãrteazã tigaia de pe foc. 2 linguriþe vegeta. amestec de zarzavaturi mãrunþite din rãdãcinã de pãtrunjel. 1 ou. ¼ linguriþã seminþe de mãrar mãcinate.de tofu. 108. pânã sunt puse toate ingredientele. 4 linguri fãinã cu tãrâþe. morcovi. 80 . Se dã la cuptor la foc moderat pentru 25 de minute. morcov. Se fierbe totul la foc mare timp de 2 minute amestecând continuu. pãstârnac. 1 linguriþã sare. 100 gr.

TOCÃNIÞE 81 .SOSURI.

crudã (se poate ºi cu un singur tip de mazãre de care aveþi). Se dizolvã fãina împreunã cu laptele de soia ºi smântâna de soia ºi se adaugã peste praz. mazãre dulce. castraveþii tãiaþi felii subþiri se opãresc în apã sãratã 10 minute. Ceapa opãritã în unt se amestecã cu cubuleþele de tofu (cu latura de cca un cm) care în prealabil s-a scurs de zãr. Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în 2 linguri apã ºi ulei. 400 gr. Se zdrobeºte tofu cu furculiþa ºi se adaugã ¼ linguriþã sare ºi curry. 200 gr. 1 ceapã. l lingurã mãrar mãrunþit. 2 linguri unt. 1 linguriþã sare. 300 gr. tofu. Mazãre cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 500 gr. 110. la foc încet.109. Mod de preparare: Mazãrea dulce se fierbe 10 minute în puþinã apã. 1 ceapã. 82 . Castraveþi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 gr. Totul se fierbe împreunã 10 minute. 2 linguri pãtrunjel. ½ linguriþã sare. Mazãrea proaspãtã se fierbe doar 5 minute. 300 gr. Mazãrea fiartã se scurge de zeamã ºi se pune într-un vas lângã tofu. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. 111. La sfârºit se presarã pãtrunjel. Se adaugã sarea ºi vegeta ºi se lasã sã fiarbã la foc mic timp de 5 minute. Se presarã busuioc ºi se mai fierbe 5 minute sub capac. sare dupã gust. 1 legãturã mãrar. Rezultã 3 porþii. castraveþi pentru salatã. smântânã de soia (vezi reþeta 45). ½ linguriþã vegeta. În final se mai adaugã mãrarul tocat fin. 1 lingurã ulei. 2 linguri fãinã. Se sãreazã dupã gust. Dupã ce se ia de pe foc se adaugã mãrarul ºi smântâna. 200 ml lapte de soia. Mod de preparare: Prazul se taie rondele ºi se cãleºte în apã cu puþinã sare pânã se înmoaie bine. tofu. sub capac. praz. Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 400 gr. mazãre proaspãtã. 100 ml smântânã de soia (reþeta 45).

1 lingurã delikat. cu drojdia. pulpã opãritã. Omletã cu praz ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). Se strecoarã ºi se toacã pe un platou. 2 vârfuri de cuþit piper. ½ kg ciuperci (champignon). Când a scãzut 83 . puþin unt. pulpa de soia ºi spanacul zdrobit. ciuperci ºi cu praz tãiat fâºii. Mod de preparare: Dupã spãlare se fierbe spanacul în zãr de tofu (sau apã). 114. o linguriþã de pãtrunjel verde. ½ canã smântânã sau ulei. Omletã de ciuperci cu tofu Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: O ceapã. Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). 115. mazãre. spanac proaspãt. Se condimenteazã cu piper. Din albuºul de ou se face o spumã tare care se adaugã la cele de mai sus. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã împreunã cu ciupercile tocate solziºori ºi cu puþinã sare. dar se înlocuieºte spanacul cu 200 gr. 250 gr. 113. Se potriveºte cu salate. pânã scade. 750 gr. cu praful pentru supã. fãinã integralã. sare dupã gust. 2 cãþei de usturoi. smântâna. 50 gr. Omletã din spanac cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 500 gr.112. Se condimenteazã cu piper negru ºi cu boia de ardei. 2 linguriþe fulgi de drojdie (drojdie uscatã). tofu. delikatul. dar se înlocuieºte spanacul cu 500 gr. o ceapã. Ceapa opãritã în puþinã margarinã se amestecã cu fãina integralã. Se lasã la opãrit 10-15 minute sã se înmoaie de tot. o linguriþã de ulei. morcovi rãzãluiþi ºi cu 300 gr. Întro tigaie unsã cu ulei se frige totul ºi se consumã proaspãt. 4 ouã. 1½ lingurã praf pentru supã/ vegeta. Se fierbe împreunã pentru înmuiere timp de 10-15 minute.

se pune compoziþia în tigaie la foc încet. Se acoperã vasul ºi se mai þine puþin la foc redus. Mod de preparare: Pulpa de soia se pune în mixer cu apa. 2 linguri de ulei. fãinã integralã sau fulgi de ovãz. amestecându-se continuu. frunzele de pãtrunjel. friºcã. Fasolea se fierbe. 1 ceapã micã tãiatã mãrunt. dar înlocuim spanacul cu 200 gr. 2½ cãni apã rece. Mod de preparare: Se bat albuºurile pânã se obþine o spumã tare ºi se amestecã cu toate celelalte ingrediente la un loc. 116. pânã se îngroaºã. fructe (pot fi agriºe. viºine. 4 ouã. 34 cãþei de usturoi zdrobiþi. mere. Se frige într-o tigaie unsã cu ulei ºi se consumã în stare proaspãtã. zmeurã. Se mai poate adãuga ceapã verde tãiatã mãrunt ºi pãtrunjel verde. Se adaugã usturoiul pisat. Omletã de fructe cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. pulpã din blenderul Soia-lakt.apa se adaugã tofu ras ºi se mai lasã 1-2 minute la cãlit. cãpºuni. Condimentãm cu piper ºi ½ linguriþã boia de ardei. Mod de preparare: Opãrim ciupercile cu ceapa pânã se înmoaie. 150 gr. 100 gr. 1 lingurã vegeta. Se mixeazã bine pânã ajunge de consistenþa unei creme. prune). uleiul ºi ceapa. Rezultã 2 porþii. fasole. 84 . Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). ciuperci ºi 500 gr. 100 gr. miere sau zahãr brun. 2 vârfuri de cuþit scorþiºoarã mãcinatã. 500 gr. 2 cãni apã fiartã. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie (sau 2 plicuri zahãr vanilat). 118. nuci sau migdale. Se adaugã vegeta ºi usturoiul. coaja rãzãluitã de la ½ lãmâie. pere. 50 gr. Omletã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia. 117. alune mãcinate. iar în final uleiul. pânã când se usucã având consistenþa omletei de ou.

amestecându-se continuu pânã se îngroaºã. cireºe. se amestecã pânã se omogenizeazã. sau 1 plic zahãr vanilat. Cireºele curãþate de sâmburi se adaugã com- 85 . 1½ dl apã. Acestea se fierb pânã se înmoaie. 2 linguri pulpã de soia. Sos de cireºe cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. Mod de preparare: Se încãlzesc toate ingredientele într-o cratiþã.119. Se orneazã (dupã dorinþã) cu pãtrunjel verde tocat. Se adaugã apã pentru a se obþine consistenþa doritã. dupã care se acoperã ºi se mai lasã la fiert încã 10 minute. 121. ½ linguriþã sare dacã este nevoie. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. ½ linguriþã vegeta. Sosul are un gust deosebit dacã este servit alãturi de cartofi fierþi sau copþi. sau cu pâine integralã de grâu prãjitã. ¼ ceaºcã fãinã integralã de grâu. Omletã din conopidã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. apoi se condimenteazã cu ceapã. 1 lingurã rasã fãinã de mãlai. în afarã de cireºe. conopidã în amestec cu broccoli (opþional). coaja rasã de la ½ lãmâie. ½ linguriþã sare. Mod de preparare: Ingredientele. cu pâine prajitã. 2 cãni tofu. 2 linguri miere. Se poate adãuga usturoi. Se mixeazã ºi se fierb la foc potrivit împreunã cu restul ingredientelor. Pentru diversificare se poate adãuga ceapã verde tocatã. dar se înlocuieºte spanacul cu 150 gr. 120. 122. Omletã de tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ linguriþã praf de ceapã. Mod de preparare: Se înãbuºã 2 cepe tocate în ¼ ceaºcã apã pânã devin fragede. dacã doriþi. 1 canã lapte de soia sau de nuci ½ ceaºcã pulpã de nuci. amestecându-se bine cu lingura de lemn. Se serveºte ca ºi omleta. ½ linguriþã boia de ardei. Sos de ceapã cu pulpã de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 2 ceºti apã.

Se pune tofu dulce ºi acru. Pentru ocazii speciale se pot adãuga struguri tãiaþi. Se garniseºte cu pãtrunjel sau se serveºte peste orez integral. Mod de preparare: Se pun ingredientele într-un vas. 123. 125. se amestecã cu lingura ºi se fierbe pânã se îngroaºã compoziþia. brânzã rasã. tofu sfãrâmat cu furculiþa.¼ ceaºcã. compot fructe (cubuleþe) . Se adaugã ºi se fierb la foc mic ºi celelalte ingrediente. 1 linguriþã busuioc.1 ceaºcã. cu excepþia amidonului. Mod de preparare: Se fierb cepele tocate în 2 linguri de apã. sare vrac . dovlecei.4 bucãþi.1 lingurã. Sos de tofu pentru pizza Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 3 cepe. 1 linguriþã sare. Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Sos de roºii . sare . Se adaugã amidonul dizolvat în puþinã apã. Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . miez de anghinare. morcov (rãzuit) .poziþiei de mai sus. sos de roºii. amidon de porumb .¼ linguriþã. Se mai pot folosi diferite ingrediente presãrate deasupra sosului: mãsline. ciuperci. 1 linguriþã oregano. suc de lãmâie .½ canã.2 linguri. 250 gr. conopidã (mãrunþitã) . ºi sucul lui.o canã. Se toarnã sosul peste blat (vezi reþeta 6 pentru blat pizza). pe un platou încãlzit ºi se toarnã sosul peste cuburile de tofu.2 linguri.1 lingurã. ºi se dau într-un clocot. ardei gras. mere. ceapã .2 linguri.1 linguriþã. Totul se fierbe la foc mic amestecându-se continuu. 86 . bucãþi de ananas neîndulciþi . 124. Acest preparat este compatibil cu o masã de fructe. zahãr brun .1 lingurã.1 ceaºcã. La fel se preparã ºi sosul de zmeurã. 225 gr. 1 lingurã pastã de curmale. þelinã (rãzuitã) . suc de roºii . viºine.1 linguriþã. ciuperci . Se coace la 200o C timp de 10 minute.

4 cãni.2 cãni. Sos natural din brânzã tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Brânzã tofu . 128. suc de lãmâie . nucã mãcinatã . se lasã sã se rãceascã. roºii decojite .1 plic.½ canã (sau nuci mãcinate). 1 canã de ardei verde tãiat mãrunt. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se fierb 20 de minute la foc mic. Mod de preparare: Se fierbe soia în apã cu un strop de sare pânã se obþine un terci mai moale.½ linguriþã. apoi se adaugã celelalte ingrediente. Se ia de pe foc. 1 linguriþã miere (opþional). Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã de ceapã tãiatã mãrunt.2 linguri. 127. Se serveºte în stare proaspãtã. pulpã de soia .½ canã. sare dupã gust. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele.apã . apã . 1 minut. 2 linguriþe pãtrunjel verde.2 bucãþi. vanilie .4 cãni. 126. 2 foi de dafin. apã .1 canã. 4 cãþei de usturoi tocat. ardeiul ºi usturoiul în puþinã apã ºi în cele douã linguri de ulei. 87 .2 linguriþe. sare vrac . apoi se dau la blender 2 minute. miere . 2 linguri de ulei. 2 cãni pulpã de soia. Mod de preparare: Se cãleºte ceapa. sare vrac . Terci dulce din miez de nucã ºi soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Miez de nucã (rãmas din procesarea laptelui de nucã) . 2 cãni suc de roºii sau 1 canã pastã de roºii. Compoziþia se serveºte numai proaspãtã.1 lingurã.2 linguri.½ lingurã. Se adaugã restul ingredientelor ºi se fierbe totul la foc încet 20-25 minute pânã când lichidul scade. 1 linguriþã cimbru. Se omogenizeazã ºi se serveºte ca atare. 1 canã zãr de tofu sau lapte de soia. morcov ras .

88 .

SUPE, CIORBE

89

129. Ciorbã de bulion cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia, 4 linguri arpagic mãcinat cu râºniþa sau griº, 3 cãni bulion, 3 linguri ulei de mãsline, 1 ceapã, ¼ litri apã, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, 1 linguriþã busuioc mãcinat proaspãt, ¼ linguriþã boia de ardei, 2 linguri pãtrunjel mãrunþit. Mod de preparare: Se taie ceapa mãrunt ºi se opãreºte puþin în ulei sau numai în apã. Într-o altã oalã se fierbe praful de supã sau vegeta. Arpagicul mãcinat se amestecã cu bulion ºi ¼ l apã ºi se fierbe. Ciorba se fierbe la flacãrã micã timp de 5 minute. La servire se presarã deasupra pãtrunjel, dupã preferinþe. 130. Supã-cremã de soia din pulpã de soia Ingrediente: Pulpã de soia din blenderul Soia-lakt - 1 porþie, vegeta - 15 gr. (2 linguriþe), condimente ºi sare dupã preferinþã ºi gust. Mod de preparare: Se toarnã în ploaie aprox. 1200 ml apã fiartã peste amestecul de mai sus, dupã care se fierbe 15-20 min. Se adaugã dupã preferinþã verdeþuri, crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã) sau periºoare vegetale. 131. Supã-cremã de soia - tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 120 gr. fulgi de soia, douã linguriþe de condimente, sare dupa gust. Zãr de tofu - 1 l. Mod de preparare: Se toarnã 1200 ml zãr de tofu fierbinte peste amestecul din soia ºi condimente ºi se fierbe timp de 15-20 minute, dupã care se adaugã verdeþuri sau crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã). 132. Supã-cremã de cartofi cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: O ceapã, un morcov, un ardei, 1 kg de cartofi, 200 ml smântânã, o linguriþã boia, 2-3 foi de dafin, o lingurã vegeta, 3 linguri bulion, crutoane de pâine (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã), 100 gr. tofu, leuºtean ºi pãtrunjel (frunze).

90

Mod de preparare: Ceapa, morcovii ºi ardeiul se fierb în apa pentru supã, apoi se adaugã cartofii. Când aceºtia sunt fierþi, se pune vegeta, boiaua, bulionul, foile de dafin ºi leuºteanul. Se condimenteazã cu sare dupã gust. Se pune smântâna ºi se lasã la fiert încã 2-3 minute. Se mixeazã supa (în mixer). Se toarnã în farfurii, se adaugã crutoane de pâine peste care se rade tofu ºi se presarã deasupra frunze de pãtrunjel. Rezultã 5 l de ciorbã.
133. Supã egipteanã Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni boabe soia fierte sau pulpã de soia, 3 linguri ulei, 1 canã ceapã tocatã solziºori, ½ canã ardei tocat, ½ canã fãinã de mãlai (sau 2 cãni boabe de porumb fraged), ½ canã suc de roºii sau roºii proaspete tocate, 2 cãni dovlecel tãiat felii mici, ½ canã pãtrunjel verde tocat, 5 cãni de apã. Mod de preparare: Ceapa ºi ardeiul se cãlesc în ulei cu puþinã sare ºi apã. Lor li se adaugã soia fiartã, fãina, mãlaiul (sau porumbul) ºi dovlecelul tocat. Totul se lasã sã fiarbã împreunã. Când porumbul ºi dovlecelul sunt fierte, se adaugã sucul de roºii ºi se mai lasã 15 minute. Se potriveºte de sare. Pãtrunjelul verde se adaugã înainte de a se servi. Rezultã 6 porþii. În unele zone ale Europei de Est aceastã supã se pregãteºte cu boabe de porumb ºi se serveºte în boluri. 134. Supã de vegeta din zãrul de tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Zãr de tofu - 750 dl, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, paste fãinoase, 1-2 lingurã ulei, pãtrunjel. Mod de preparare: Dintr-un litru lapte de soia, în urma preparãrii brânzei, se obþin aproximativ 750 dl zãr. Acesta se pune la fiert cu o linguriþã de vegeta sau praf de supã ºi paste fãinoase pentru supe. Dupã ce pastele au fiert se poate da la oparte de pe foc. 135. Zãr de tofu Zãrul rãmas din prepararea tofu, poate fi folosit ºi la alte supe.

91

92 .

DULCIURI 93 .DESERTURI.

cremã de nuci etc. 1 pacheþel drojdie. Se formeazã bile mici care se tãvãlesc prin nuci mãcinate. 1 linguriþã sare. ¼ linguriþã vitamina C (dupã dorinþã). 1 ceaºcã sos de fructe (sos de cãpºuni. ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã pulpã de soia. 2 ceºti fulgi de ovãz. Se lasã sã se rãceascã complet. timp de 20 minute.). orez sau fulgi de ovãz. ½ ceaºcã fãinã de orz. Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Se dau prin maºina de tocat: 1 ceaºcã curmale fãrã sâmburi. 2½ ceºti apã fierbinte. Biscuiþii Bonanza împreunã cu fructe formeazã o masã de dimineaþã sãnãtoasã ºi delicioasã. Se pun grãmãjoare cu lingura într-o tavã pentru biscuiþi.(rãmas în filtru Soia-lakt de la prepararea laptelui de cocos) Mod de preparare: Se umplu 2 ceºti mei fiert. Se coc la 170° C. 2 ceºti stafide.136. Folosiþi-vã imaginaþia! 137. 138. Banane delicioase cu pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 2 ceºti mei fiert. puþinã sare. Se curãþã 3 banane de coajã ºi se taie în jumãtate pe lungime. Se toarnã compoziþia de mai sus într-un vas ºi se amestecã bine cu: 2 ceºti fãinã integralã de grâu. orez sau fulgi de ovãz (compoziþia sã fie groasã). 1 linguriþã vanilie. 1½ ceaºcã miez de nucã. 1 linguriþã coajã de portocalã. 1 ceaºcã de caise uscate. Se toarnã deasupra 1 ceaºcã sos de fructe apoi se presarã 6 linguri cocos ras. 3 banane. cereale. 1 ceaºcã stafide. 94 . ¾ ceaºcã nuci. Se rãceºte compoziþia. afine. Fiecare jumãtate se aºazã pe grãmãjoare de cereale. 1 ceaºcã curmale bucãþi. 6 linguri cocos ras. Se adaugã a doua compoziþie ºi se amestecã bine: ¾ ceaºcã lapte gros de soia sau de nuci.

Biscuiþi cu pulpã de cocos Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. Dupã ce s-a încorporat uleiul în fãinã. Se coace la temperatura de 170° C. tofu.5 cm grosime care se împarte în pãtrãþele ºi se umple cu urmãtoarea cremã: 500 gr. miere. 1 ceaºcã stafide. Biscuiþi din pulpã de nuci Timp de preparare: 30 minute Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã apã. pesmet (în cazul în care crema este prea moale). 1 ceaºcã carob chips (îndulcit cu pireu de curmale). 50 gr. 200 gr. se adaugã restul ingredientelor. zahãr brun. 50 g drojdie. 95 . Se toarnã compoziþia într-un vas ºi se adaugã: 1¼ fãinã integralã. 3 plicuri zahãr vanilat. Aluatul se împarte în trei pãrþi. coaja de la 2 lãmâi. coaja de la o lãmâie. Restul de fãinã se amestecã cu uleiul. Se aºazã pe tavã ºi se coc în cuptor la foc potrivit. stafide. Se pune cu linguriþa în tava de biscuiþi. 300 ml ulei. apoi se frãmântã cu apã mineralã. Brânzoaice cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. Mod de preparare: Fãina se amestecã cu nuca de cocos ºi uleiul. apã cãlduþã. 100 g pulpã de cocos (rãmas din blenderului Soia-lakt). Din fiecare parte se obþine. timp de 20-25 minute. ½ ceaºcã de curmale. 2 linguriþe vanilie. ½ linguriþã de drojdie uscatã. Se fac biscuiþi cu ajutorul aparatului special de biscuiþi ce se ataºeazã maºinii de tocat. dupã întindere. (În lipsa acesteia se întinde pe o scândurã platã ºi se taie cu forma sau cu cuþitul dupã cum se doreºte). Se lasã la dospit. ½ linguriþã sare. 200 gr. 1 ceaºcã pulpã de nuci. sarea ºi maiaua. 4 plicuri vanilie. câte o foaie de 0. Se frãmântã cu apã cãlduþã pânã se obþine un aluat tare. 200 ml ulei. Mod de preparare: Se face maiaua din 2-3 linguri de fãinã amestecatã cu drojdie ºi puþinã apã. 1 linguriþã sare. un vârf cuþit de sare.139. Se amestecã toate ingredientele. 141. apã mineralã. 140.

142. 10-12 curmale. 96 . pulpã de nucã. stafide. pulpã de cocos (rãmas de la prepararea laptelui de nucã ºi cocos cu blenderul Soia-lakt). Se lasã la rãcit. 20 gr.pânã devin o cremã. ¼ ceaºcã cocos neîndulcit.¼ ceaºcã. 300 ml apã caldã. 50 gr. Mod de preparare: Orezul se fierbe în laptele de soia. Se adaugã mãlaiul. Se încãlzeºte cuptorul la 200o C. apoi se pune nuca de cocos ºi stafidele.Se coc brânzoaicele dupã care se trec printr-un sirop obþinut astfel: 300 g miere. Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 250 gr. ½ linguriþã sare. Se toarnã în farfurioare pentru ºerbet. 143. Se pune în boluri ºi se orneazã. 50 gr. se îndulceºte adãugându-se mierea. Se pune din compoziþie în tava de brioºe ºi se coace timp de 35-40 de minute. Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 ceºti lapte de nuci sau de ovãz.în afarã de mãlai .l lingurã.2 ceºti. Deasupra se poate presãra cocos ras sau nuci tãiate. fulgi de ovãz . 144. mãlai . 1 linguriþã cereale. orez. miere.2 ceºti. miere sau pastã de curmale . 1 linguriþã vanilie. Brioºe cu porumb ºi soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 5 linguri amidon de porumb. Deasupra se presarã nucã de cocos sau miez de nucã mãcinatã (pentru 18 bucãþi). Mod de preparare: Se amestecã în mixer toate ingredientele.(din filtru Soialakt) 4 linguri pudrã de roºcove (carob). apã .2 ceºti. Se acoperã cu o foaie de plastic. apoi se fierb pânã se îngroaºã compoziþia. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer . 120 gr. 1½ linguriþã sare. 900 ml lapte de soia.

Se pot folosi pentru sandviciuri ornate cu verdeaþã. 1 ceaºcã pesmet condimentat. 2 ceºti apã. Din aceastã compoziþie se formeazã biluþe de forma unei nuci care se tãvãlesc prin zahãr pudrã ºi facultativ prin nucã de cocos. 97 . ardei etc. ¼ ceaºcã miez de seminþe de floarea soarelui. Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia Timp de preparare: 55 minute Ingrediente 1: 1 ceaºcã pulpã de soia. 1 ceaºcã de cuburi de ananas. dupã care se curãþã de coajã.(din filtru Soia-lakt) 1 ceaºcã cuburi de portocale.). Se pune nuca amestecând bine pânã se formeazã o cremã. 1½ . puþinã salvie mãcinatã. 1 vârf de cuþit de sare. Mod de preparare: Se pun cartofii la copt. 45 de minute. fierbinþi. Se formeazã gãluºti. Acesta se amestecã cu ingredientele 2 ºi se lasã sã stea 5-10 minute. Reþeta de bazã pentru mei: ½ ceaºcã mei în 2 ceºti apã ºi ½ linguriþã sare se fierb aprox. 1 ceaºcã banane tãiate felii. 3 linguri granule de drojdie. 146. cald. Mod de preparare: Ingredientele 1 se mixeazã pânã se obþine un pireu. ºi se paseazã bine amestecându-se cu zahãrul ºi cu foarte puþinã sare.2 linguri tapioca (sau amidon). Castane false din miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 cartofi. ½ ceaºcã migdale tãiate mãrunt. ½ ceaºcã apã. (din filtru Soia-lakt) 1 pahar zahãr (200 gr. Budincã din pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de cocos. castraveþi. 147. 1 ceapã potrivitã. ½ ceaºcã seminþe de dovleac prãjite ºi mãcinate. ½ ceaºcã susan mãcinat. 1 ceaºcã suc de ananas sau de portocale. ½ linguriþã sare.145. Mod de preparare: Se fierbe tapioca în suc pânã când compoziþia devine transparentã. roºii. Ingrediente 2: 1½ ceaºcã mei fiert. 1½ canã miez de nucã. Se dau prin pesmet ºi se lasã sã se coacã 40 de minute într-o tavã la foc potrivit. Se dã la o parte de pe foc ºi se adaugã fructele. Se rãceºte ºi se serveºte.

1 vârf de cuþit. nucã de caju sau alte nuci.1 lingurã. 151. pulpã de soia . spanac sau varzã cãlitã. Dupã preferinþã se adaugã încã puþinã apã. seminþe de floarea soarelui . Mod de preparare: Se mixeazã astfel încât compoziþia sã aibã consistenþa de cremã moale.½ ceaºcã. miere . Se coc la 190o C timp de ½ de orã.½ ceaºcã. 2 ceºti orez brun fiert. sare .2 linguri. puþinã vanilie.1 linguriþã. Ciocolata devine mai gustoasã prin adãugarea unei linguri de carob-pulbere. pe lângã aceasta mierea se poate înlocui cu 5 curmale tãiate mãrunt(sau pesmet dur). Mod de preparare: Se fac chifteluþe ºi se tãvãlesc prin germenii de grâu.2 linguri.1½ ceaºcã. gelatinã vegetalã sau din in ¼ lingurã. 150.1 ceaºcã. Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Cartofi cruzi raºi pe rãzãtoare . Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin. Se dã formã de clãtitã groasã de ½ cm. în tigaie de teflon.1 linguriþã. 98 . Ciocolatã din lapte de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Lapte de soia gros . susan . Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Fulgi de ovãz . tocate fin.148. zahãr brun . Mod de preparare: Se storc bine cartofii raºi într-un tifon.1½ lingurã. bananã .1 lingurã. ½ linguriþã sare.1 bucatã. Se toarnã câte ¼ ceaºcã din compoziþia rezultatã. fãinã integralã . Se rumenesc pe ambele pãrþi. sare de mare . So coc pe ambele pãrþi în tigaia de teflon. Se servesc cu legume. 149. Chifteluþe din tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 2 ceºti tofu. fãinã integralã de grâu . apoi se amestecã cu celelalte ingrediente. lapte de soia . ½ ceaºcã pãtrunjel tocat sau ardei gras. ketchup. ceapã tocatã .1 canã. 2 cepe verzi.2/3 canã.

apã mineralã. unt de cocos. miere sau zahãr brun. Cremã de cãpºuni cu miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1½ ceaºcã apã rece. 1 linguriþã suc de lãmâie. Se întinde ºi restul de pastã. 1 canã lapte de soia. Foaia se ruleazã ºi se întinde din nou. apoi rulãm din nou.Gãtite fãrã ceapã se pot servi la micul dejun cu sos de mere. Se ung uniform foile de piºcot. de fãinã se amestecã cu sarea. Untul se adaugã la sfârºit urmã. 1 coajã de lãmâie rasã. ½ linguriþã sare. Cremeº cu lapte de soia Timp de preparare: 60 minute (cu blatul) Ingrediente: 500 gr. Aluatul se întinde cu sucitorul. Dupã gust se amestecã mierea ºi coaja de lãmâie cu sucul de lãmâie. Mod de preparare: Foile: 250 gr. miere. 1 lãmâie stoarsã. 250 gr. 153. gem sau nucã de miere. 154. amidon alimentar (sau praf de budincã). 120 gr. 1 linguriþã suc de lãmâie.5 l lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. Aluatul se împarte în douã. 1 ceaºcã de cãpºuni sau cireºe.(din filtru Soia-lakt) ½ ceaºcã orez fiert. Untul de cocos lãsat la loc cald se amestecã cu restul de fãinã obþinându-se o pastã. 4 plicuri vanilie. sucul de lãmâie ºi apa mineralã. ½ ceaºcã miez de nucã. Mod de preparare: Se amestecã în mixer. Sugestie: Se pot aºeza în paharele de parfait în straturi cu fructe proaspete. 152. fãinã. unt. Se face un aluat potrivit de tare. peste foaia obþinutã se întinde jumãtate din pasta de unt cu fãina. Cremã pentru piºcot din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 canã pulpã. Se fac 2 foi care se coc pe dosul tãvii. Mod de preparare: Pulpa ºi laptele de soia se mixeazã pânã se obþine o pastã finã. 99 . 200 gr. Crema: 2. sare. se rãceºte ºi se serveºte. 250 gr. ¼ ceaºcã de curmale.

viºine. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. Se pun 2 l de lapte de soia la fiert ºi se adaugã vanilia ºi coaja de lãmâie. etc. bazã de soia. 1-2 cepe. 155. ¼ linguriþã sare. Se lasã sã fiarbã 2-3 minute. zahãr brun sau miere 2-4 linguri. coajã de portocale. 2 linguri miere. 2 vârfuri de cuþit piper. 4 dl friºcã. 100 gr. Fructe cu tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. Viºinele se adaugã doar înainte de consum. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. Se toarnã în cãni ºi se pune la congelator. Mod de preparare: În friºca bãtutã spumã se amestecã baza de soia ºi tofu zdrobit cu furculiþa.) 1 foietaj. apoi mierea ºi coaja de portocale. 1 canã cartofi rãzuiþi. se pune mierea ºi untul de cocos. 100 . Când fierbe laptele se pune amidonul dizolvat în ½ l lapte. ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. 100 gr. 1 canã zarzavaturi rãzãluite. Se ia de pe foc. 100 gr. scorþiºoarã. 1 foietaj. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã. 1 lingurã vegeta. 300 gr. unt de cocos. fructe preparate termic (gem). Foietaj dulce ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. Crema puþinã rãcitã se aºazã între cele 2 foi. 2-3 linguri fãinã integralã. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. prune. 157. pere. tofu. Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. 156. fructe proaspete rãzuite (mere. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). ¼ linguriþã de cafea.coaja de la 2 lãmâi. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ).

Compoziþia rezultatã se pune în aparatul de îngheþatã. 101 . zdrobit fin în lapte de soia. 3 ceºti cu bucãþi de ananas. Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Amidon de porumb . 1 linguriþã vanilie. Se pun bananele ºi bucãþile de ananas ºi se amestecã din nou în mixer. apã . 159.½ ceaºcã. curmale tãiate mãrunt . 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie sau 1 plic zahãr vanilat. 4 banane mari. 6 ceºti suc de ananas sau lapte de cocos. banane . Dacã se amestecã cu puþin tofu (necondimentat). Îngheþatã “tutti-frutti” Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã (din filtru Soia-lakt) 2 ceºti lapte de soia. suc de la ½ de lãmâie.1 ceaºcã. Se þine o orã la frigider. Mod de preparare: Oul se bate spumã împreunã cu vanilia ºi mierea.158.1 lingurã.2 bucãþi. ¾ ceaºcã suc concentrat de portocalã.2 ceºti. apoi se toarnã zeama de lãmâie. Se mai bate 2 minute. nuci de caju sau alte nuci .1 lingurã. Se obþin 4 litri. 160. Spuma astfel obþinutã se toarnã în vasul pentru cubuleþe de gheaþã de la frigider. se fierbe 1 minut ºi se lasã la rãcit. îngheþare . Mod de preparare: Amidonul de porumb se înmoaie cel puþin 1 minut în apã. Celelalte ingrediente se mixeazã la un loc ºi treptat se amestecã cu amidonul de porumb fiert în apã. dupã care se adaugã laptele de soia. lapte de soia . Se poate consuma cu fructe sau simplã.55 minute Ingrediente: 1 ou (opþional dacã sunteþi ovo-lacto-vegetarian). 3 linguri lapte de soia preparat cu Soia-lakt. miere . Se adaugã suc concentrat de portocale ºi se mixeazã din nou. Compoziþia se pune la îngheþat ºi se serveºte înainte de a fi prea tare. laptele de soia ºi sucul de ananas pânã rezultã o cremã. spuma devine ºi mai tare. Îngheþatã din spumã de lãmâie Timp de preparare: 5 minute. Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de nuci. 1 vârf de cuþit sare.12 buc.

1 lãmâie (coaja ºi scul). vegeta naturalã .3 bucãþi medii. Se amestecã ºi se frãmântã toate ingredientele.1 linguriþã. mãmãligã . se adaugã griºul. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. Mod de preparare: Pulpa de soia se fierbe în apã cu 100 gr. pãtrunjel verde (tocat) . Nuci de tofu ºi cereale Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Tofu .1 lingurã. 2 plicuri vanilie. Se ia de pe foc ºi se adaugã untul de cocos.1 canã. pesmet . 163. mierea ºi sucul de lãmâie.½ canã. 4 plicuri vanilie. fulgi de ovãz (fierþi) . suc de roºii . Laptele se fierbe împreunã cu vanilia ºi coaja rasã de la o lãmâie. pânã se omogenizeazã. Mod de preparare: Ceapa ºi pãtrunjelul se înãbuºã 5 minute cu bulion. susan . La acest sos de soia se 102 . cât o nucã mai mare.½ canã.1 lingurã (sau 1 linguriþã pulbere). cartofi (pireu) . ½ linguriþã de drojdie uscatã. care se trece prin seminþele de susan. Se serveºte cu diverse sosuri. boia dulce . ½ l apã. Crema: 750 ml lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. Se fac 4 foi care se coc pe dosul tãvii. miere ºi va-nilie (amestecând continuu). sare vrac . miere.161.2 cãni.2 cãni. 20 linguri zahãr (se recomandã zahãr brun). miere. coaja de la o lãmâie. Nucile se pun într-o tavã presãratã cu pesmet ºi se dau la cuptor 15 minute. 150 gr. ceapã (tocatã mãrunt) . sau pe aburi. la 180o C. Se întinde pe fiecare foaie. Nuci din pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente pentru 40 nuci: 2 cãni pulpã de soia. Mod de preparare: Se amestecã bine toate ingredientele (în afarã de fãinã) pânã se topeºte zahãrul.1 linguriþã. Se modeleazã coca rezultatã sub formã rotundã. cu excepþia susanului. 7 linguri griº. 20 linguri lapte de soia.1 canã. nuci. Se pune fãina ºi se obþine un aluat potrivit de tare.2 cãni. alune sau cocos mãcinat. fructe uscate 200-300 gr. fãinã cât cuprinde. “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 20 linguri ulei. 200 gr. 162.

164. 166.2 linguriþe. Se pune peste o foaie de plãcintã pe jumãtate coaptã sau foietaj ºi se coace timp de 50 de minute la 170o C. sare . Se dã într-un clocot o linguriþã de gelatinã vegetalã cu ¾ ceaºcã de apã care se adaugã la compoziþia de mai sus. foietaj sau foaie de plãcintã. Mod de preparare: Se adaugã 450 g pastã de dovleac ºi se amestecã bine.2 linguriþe. timp de o orã.½ ceaºcã.dovleac pastã. Se fierbe înãbuºit ceapa tocatã cu douã linguri de apã ºi se adaugã la restul compoziþiei împreunã cu 2 cepe verzi tocate mãrunt. Mai adaugãm la preparat ½ suc de lãmâie. suc de lãmâie . 1 linguriþã vanilie. Plãcintã cu ceapã ºi tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Apã . Formãm biluþe de mãrimea unei nuci ºi le tãvãlim prin nuci. La umpluturã se pot adãuga. Mod de preparare: Se amestecã totul în mixer.1 lingurã sau ceapã tocatã 1 bucatã. 165. ½ ceaºcã de curmale. praf de usturoi . Se descoperã de foaie ºi se lasã în continuare la copt pânã ce umplutura s-a întãrit. busuioc .(din filtru Soialakt) 1 lingurã coriandru.2 linguriþe. Se presarã boia de ardei dulce ºi pîtrunjel tocat pe deasupra. Prãjiturã cu tofu (cremã) Timp de preparare: 40 minute 103 . înainte de coacere. 450gr.. fructe diverse uscate ºi tãiate mãrunt (mere.1 ceaºcã.(din filtrul Soia-lakt) praf de ceapã . 1¼ ceºti apã.opþional). amidon de porumb . tofu scurs de zãr 450 gr. Se toarnã toatã compoziþia într-o formã pentru plãcintã. piersici. acoperitã cu o folie de aluminiu. nuci . nuci tãiate (½ ceaºcã) sau se pot presãra când se serveºte. alune sau cocos mãcinat (amestecat cu zahãr brun . ½ linguriþã sare. ºi se coace 170o C. Rezultã 8 porþii. ½ lingurã pudrã de nucºoarã. Plãcintã de dovleac cu miez de nucã Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Se amestecã: 1 ceaºcã miez de nucã. coajã de portocale ºi lãmâie). stafide.1 lingurã..vor adãuga câte 100 gr.½ linguriþã.

1 plic budincã dr.½ linguriþã . Tofu cu miere Timp de preparare: 15 minute 104 .2/3 canã. Tartã cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Foaie de tort din aluat fraged . morz. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu ºi se amestecã într-un vas cu toate celelalte ingrediente.½ canã. tofu . cãpºuni sau ananas. 2/3 canã miere sau zahãr brun.4 cãni. Se lasã la foc încet pânã ce se îngroaºã.½ canã.5 l lapte din cereale. Budincã din lapte de cereale Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 0. sare .) 169. lãsând ºi bucãþele întregi.). se toarnã peste formã un jeleu fin de afine. etc. 168.4 cãni. zeamã de lãmâie . Oetker.blat pentru prãjiturã (din comerþ sau preparat de dumneavoastrã dupã preferinþe) Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se dau prin mixer. suc de lãmâie . miere . se împart în douã. Mod de preparare: Se dã laptele în clocot.1 linguriþã.Ingrediente: Tofu . coriandru 1½ linguriþã.1 linguriþã. suc de ananas ¼ -½ canã. Se toarnã compoziþia peste blat ºi se pune la cuptor pentru 20-30 minute. La jeleu se folosesc ºi fructe mixate.½ linguriþã. sare . Se toarnã în douã forme mijlocii ºi se coace la cuptor 20-30 de minute pânã când marginile devin maronii iar compoziþia se întãreºte. budinca ºi zahãrul se amestecã într-o farfurie cu 2-3 linguri lapte rece dupã care se adaugã la laptele în fierbere.1 lingurã. pânã se rumeneºte. (de soia.1 lingurã. coriandru . esenþã de vanilie . vanilie . Se pune în vase mici umezite ºi se ornamenteazã cu fructe sau nuci/cocos rãzuite. seminþe de floarea soarelui . Jumãtate din cantitate se pune în robot ºi se mixeazã bine. (Compotul de ananas se zdrobeºte parþial. ulei .1 foaie. Dupã ce se rãceºte. 167. la fel se procedeazã ºi cu cealaltã jumãtate. Dacã nu încap toate odatã. ovãz. 3 linguri zahãr brun.2 linguri.

dupã care se preseazã sub formã de turtiþe. Rezultat: 20 turtiþe (aproximativ 2 linguri fiecare). Se consumã cald. Seamãnã puþin la gust cu halviþa. 2 linguri unt de cocos sau margarinã. Se fierbe la foc potrivit pânã devine spumoasã ºi bucãþelele de tofu încep sã devinã maronii. Mod de preparare: Untul. ½ canã fãinã de fulgi de ovãz sau fãinã integralã din grâu. 1 linguriþã esenþã vanilie (sau dupã plac). ½ linguriþã sare. Tofu se taie cubuleþe ºi se amestecã cu ingredientele anterioare în tigaie. Secret: Se poate folosi ºi morcovul rãmas dupã ce s-a extras sucul din el. se amestecã toate ingredientele bine ºi se lasã compoziþia sã se odihneascã timp de 10 minute. Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: 1 canã morcov ras mãrunt. Se preseazã într-o tãviþã rotundã de yena. 2 linguri miere. Crusta: Se mixeazã 2 cãni granule de soia. ½ canã miere. 4 piersici. doar atât cât sã lege soia. 170. mierea ºi condimentele se topesc întro tigaie. 2 portocale. Se adaugã puþin coriandru ºi suc de ananas. Dupã adãugarea fructelor se mai lasã sã fiarbã încã 5 minute amestecând încet ºi continuu. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. Cu o lingurã mare se ia din compoziþie ºi se aºeazã pe tava unsã. sau 2 banane. 1 canã miez de cocos. tofu. Mod de preparare: Dupã ce morcovul a fost ras. Li se dã formã rotunjitã ºi se coc aproximativ 20 minute pânã devin aurii.Ingrediente: 200 gr. Se reduce la foc mic ºi se adaugã piersica tãiatã fâºii mãrunte. 105 . ¼ canã apã. 2 linguri ulei. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie. sau 2 plicuri zahãr vanilat.

106 .

BÃUTURI. RÃCORITOARE 107 . SUCURI. LAPTE.

Lapte de nucã Cashew 183. Lapte de orez brun 176. PREPARATE VARIATE 188. Lapte de hriºcã 175. PREPARATE DE BAZÃ VARIANTE DE LAPTE DIN CEREALE. sting setea ºi îndepãrteazã obolseala acumulatã în timp. ½ linguriþã de 108 . 6-9) 172. Lapte de porumb 177. uºor digerabile. Lapte de nuci 181. Nu existã efecte secundare negative. Se utilizeazã cu succes ºi în gospodãrie având o concentraþie ridicatã de calorii. Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag. Lapte de seminþe de floarea soarelui 185. Lapte de cocos 180. Lapte de ovãz 173. 1 bananã coaptã. Lapte de nucã de Brazilia 184. Lapte de seminþe de susan 186.RÃCORITOARE . Lapte din grâu încolþit 174. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute 1/6 ceaºcã migdale mãcinate. SEMINÞE ªI SÂMBURI DE FRUCTE: 171. Lapte de alune de pãdure 182. Lapte de migdale 179.SUCURI În sportul de performanþã este recunoscut rolul bãuturilor cu soia care sunt energizante. Lapte din arahide etc. Lapte de mei 178. Lapte din seminþe de dovleac 187. hrãnitoare.

AROMATIZÃRI ALE PREPARATELOR 192. Se adaugã suficientã apã ca sã se obþinã în total 6 ceºti de lichid. cât ºi pentru alte reþete care au lapte în compoziþie. 109 .vanilie. dar este excelent dacã se consumã fierbinte sau rece împreunã cu cereale. Lapte de cocos ºi migdale Timp de preparare: 3 minute Ingrediente: 2 ceºti lapte de migdale. ¼ linguriþã sare. 3-4 ceºti apã (dupã consistenþa doritã). un praf de sare. 2 linguri miere sau zahãr brun. dar se scade cantitatea de nucã la ½ ceaºcã ºi se adaugã 1 ceaºcã de mei fiert. Înainte de folosire. Se poate strecura dupã dorinþã.2 ceºti lapte de nucã (sau migdale. urmãtoarele ingrediente: 1½ . numai dacã doriþi laptele îndulcit). Se adaugã apa (mai multã apã = mai puþin cremos. ¼ linguriþã sare (sau mai puþin). ¼ linguriþã vanilie. 191. Acest lapte nu este o bãuturã. se adaugã 1-2 ceºti apã. în aºa fel încât cantitatea sã echivaleze cu un litru. 2 ceaºcã lapte de cocos. 1 ceaºcã apã ºi cuburi de gheaþã. Lapte de cereale Timp de preparare: 5 minute Se foloseºte reþeta „lapte de nucã”. Se pune compoziþia într-un vas mai mare. se amestecã bine. Mod de preparare: Se dã la mixer 1-2 minute. ¼ linguriþã sare. 189. 2-4 linguri fãinã de carob. 2-6 curmale fãrã sâmburi (facultativ. Lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Se amestecã în mixer pânã devin cremã. se acoperã ºi se pune la frigider. ¼ linguriþã vanilie. mai puþinã apã = mai cremos). 190. Bãuturã de carob cu lapte de soia Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: 2 cãni lapte de soia sau de nucã. nucã de caju).

Se serveºte rece sau cald. 4 linguri bazã de soia. 195. Se poate încerca ºi cu alte fructe. sau în cuptor. 6-8). sau pe plita sobei. Mod de preparare: Boabele de soia se prãjesc într-o tigaie goalã. îngheþarea . Puteþi adãuga 3 curmale sau o bananã. Mod de preparare: Ananasul se mãrunþeºte puþin ºi se mi-xeazã împreunã cu restul ingredientelor timp de 1 minut. deoarece îºi pierde aroma în câteva zile. Cafea de cereale Inka cu lapte de soia Timp de preparare: 2 minute Ingrediente: 1 linguriþã de cafea de cereale Inka.) 196. ½ l lapte de soia. Se va prãji doar atât cât se foloseºte imediat. 5 linguri fulgi de ovãz.Mod de preparare: Se pun toate ingredientele în blender ºi se mixeazã pânã la omogenizare. 2 linguriþe miere. o ceaºcã lapte de soia. ananas proaspãt. ½ suc de grapefruit. (Opþional se poate îndulci ºi mai mult). dupã care urmeazã procesarea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt (vezi pag. Avantajul e cã nu se degradeazã atât de repede ca cele din lapte de vacã. Rezultã 4 porþii mici. Atenþie! Se arde foarte uºor din cauza conþinutului ridicat de ulei din boabe. apoi se dizolvã în lapte fierbinte. (Aceste preparate devin puþin mai groase ºi cremoase. 110 . 194. 193. arome de îndulcire dupã gust. Mod de preparare: Se amestecã pulberea de cafea cu miere. Cacao de soia Timp de preparare: 17-30 minute Ingrediente: Boabe de soia. dar sunt gustoase.55 minute Ingrediente: 1 litru lapte de soia pregãtit cu aparatul Soia-lakt. Lapte de pasãre Timp de preparare: 5 minute. 4 linguri miere. 5 ouã. 2 linguriþe de miere. Lapte de ananas Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 2 pahare mari de bãuturã: 150 gr.

16 ore Ingrediente: Lapte din soia.) 111 . Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Mod de preparare: Puneþi 2 cãni “lapte de nucã” în blender.L. 1 plic vanilie. Amestecaþi fermentul de iaurt pânã se dizolvã complet. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Lapte de soia (sã nu fie fierbinte!) preparat cu blenderul Soia-lakt 4 cãni. Mod de preparare: 1 litru de lapte din soia sau orez se rãceºte la 42o C mãsurând cu ajutorul termometrului. acid lactic 95%. termometru.R. ideal pentru desert dulce.) cremos ºi fin. borcan. Cotorul trebuie înlãturat. În lapte se mai adaugã gãlbenuºul de ou amestecat cu miere ºi baza de soia. amestecând în acesta ºi fulgii de ovãz. ferment (se poate comanda la firma importatoare S. dar seminþele.Mod de preparare: Se separã albuºul de gãlbenuº. Mixaþi 1-2 minute. Se lasã la fiert pânã se îngroaºã. 1 pachet la max. miezul ºi coaja vor fi tãiate fin de blender. 199. Gãluºtele se pun în lapte doar la folosire. 1-4 banane. Hapax Company S. 197. Prepararea iaurtului din lapte de soia Timp de preparare: 42 minute + fermentare . Se lasã sã fiarbã pânã se întãresc gãluºtele. Laptele se pune la fiert ºi în el se aºazã cu lingura albuºul ca niºte gãluºte. 198. (Un pliculeþ de ferment pentru iaurt ajunge la 3 litri.C. Variante: fructele pot fi cãpºuni ºi 2 linguri de miere sau zmeurã.). timp de fermentare 6-8 ore la 42o C. Adãugaþi 3-4 mere spãlate care au fost tãiate în bucãþi de 1-2 cm.. Pentru prepararea unei creme fine de iaurt cu ferment (lacto bacilus.. Din albuº se bate o spumã tare. Mod de preparare: Mixaþi toate ingredientele la un loc ºi serviþi peste cereale. 1 vârf de cuþit sare. cutie din amporã. 3 l (puteþi refolosi ºi din iaurtul anterior pentru fermentare). dupã care se scot.

Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã în blender timp de 1 minut. cãpºuni (sau alte fructe: ananas. sucul de la o ½ de lãmâie. Puneþi borcanul în cutia de amporã ºi lãsaþi o perioadã de 6-8 ore la temperatura camerei. piersici sau combinaþii). 50 gr. portocale. 1/2 bananã. Dacã se doreºte o consistenþã mai groasã (cremoasã) se recomandã folosirea laptelui de soia. Turnaþi laptele cu fermentul în borcan. viºine coapte. ºi închideþi borcanul. 1 lingurã miere. 112 . O Fermentaþi la C perioadã ore Pentru: Iaurt natural 42 5-7 Iaurt L(+) 42 6-8 Iaurt probiotic 38 9-11 Cremã de iaurt 42 6-8 Kefir 20 24 Lapte acru 20 18-22 Metoda B: folosiþi cristale (ciuperci) pentru iaurt sau kefir din lapte de vacã. Shake de fructe cu tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 4 cãni: 100 gr. 100 gr. 1 linguriþã sirop de migdal. 200. sau lapte de soia. 1 linguriþã glucozã. A nu se miºca! Dupã aceasta lãsaþi borcanul cu iaurt 12 ore la frigider pentru a obþine gustul iaurtului ideal. ¼ l apã. cireºe. tofu. Poate fi servit cu o cupã de îngheþatã deasupra.Spãlaþi borcanul de iaurt cu apã fierbinte. dacã se doreºte mai uscat se preparã cu apã.

2. „REÞETE CULINARE VEGETARIENE”: Liliana Nãdãºan ºi Valentin Nãdãºan 1993 Tg. „COLLECÞIE DE REÞETE LA ALIMENTAÞIA FÃRà CARNE” ”Receptgyüjtemény a húsnélküli táplálkozáshóz”: Frankné Tamás Anikó Bp. Nicolescu. 5. „REÞETE DIN BUCÃTÃRIA EDENICÔ Dr. „REÞETE VEGETARIENE” Cornelia Dragachis 1999 Bucureºti.„A Biblia a helyes táplálkozásról”: Balázs Katalin Bp. „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr. Doru Laza 2004 Fãgãraº. 8. „BUCÃTÃRIA VIEÞII SÃNÃTOASE”: Maria . Mureº. 1991. 3. 9. 7. „COLLECÞIE DE REÞETE VEGETARIENE” „Vegetarianus receptgyüjteména” Gyéresi Mária 2000 Tg. 4. 6. Mureº. „BIBLIA DESPRE ALIMENTAÞIA CORECTÔ . 113 .Lili Nicolescu ºi Cristian – Gh. 1990. Viaþã ºi Sãnãtate Bucureºti 2000. „CARTEA MARE CU SOIA” – „Nagy szojáskönav”: Képes Ilona Bp. 10.BIBLIOGRAFIE 1. „TOFU” Die besten Rezepte: Verena Krieger 2003 München. 1991. Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette.

114 .

..... Despre planta leguminoasã soia ... 11...... Blenderul Soia-Lakt ............. 8...................................................................................... 39 Tãiþei din pulpã de soia ................ 40 Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia .............. PIZZA ..... 46 Gajar cu lapte de soia ................ SANDVICIURI....................... 45 Cremã din pulpã de migdale ............................................ UMPLUTURI SÃRATE......................................... PATEURI............................................. 10.............. Calitãþile nutriþionale ºi avantajele consumului de soia .......... 7......... 9............................................ 37 Plãcintã de linte cu sos de soia ........ 44 Cremã de tofu cu castraveþi muraþi ................................ 2.......... CREME SÃRATE.............................................................. 9 C.......................................................................................... 44 Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia .............................................. CREME DULCI .................. 35 Batoane cu tofu ............................... 21......... 12..... cu tofu ºi sos de soia .................... 46 15............................................................ 20.................... 3.......... 17 Partea a II-a ............. 36 Franzelã din pulpã de soia ................... 46 Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/soia ................... 36 Biscuiþi din orz cu pulpã de soia ....... 23......................................... 13.............................................. 36 Hamburger de Tofu ...................................... 19............................ 37 Napolitanã cu pulpã de soia ............................ PÂINE................................................. 5.. 37 Pizza cu tofu ........................... 43 Ardei umpluþi cu pulpã de soia ...................... ALUATURI........................ 39 Tort din ceapã cu pulpã de soia ............................................................................................. 6 B..... 22.......... 18...... 38 Sandvici cu maionezã de tofu ................ 38 Sandvici cu avocado................. 40 Turte de mãlai cu lapte de soia ... 32 1....Cuprins Partea 1 ....................................... 115 ........................................ 16..................... 39 Tort din pulpã de soia ... 17... 41 MAIONEZE.............................................31 Sfaturi utile la prepararea reþetelor .............. 6............................................5 A ..... 46 Icre de soia cu pulpã de soia ...................................................... 14. 4................................. 45 Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto ......... 44 Ardei umpluþi cu tofu ..............

........... 55 Cremã din miez de nucã ºi banane ............................................... 41.............. 25............................. 26................................................ 49 Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte ..... 30......................................................... pulpã de soia .......................................................................................................... 58...................................................................... 55 Cremã din lapte de soia pentru desert ...... 50 Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia ......................................................................................... 53 Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia ............................ 44.......... 57 Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci ... 53 Cremã de banane cu lapte de nuci ... 52 Unt din pulpã de migdale ..... 51 Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune .................................. 36.... miez de nucã ºi pulpã migdale .......... 57 116 ....................... 29.............................. 53......................... 51 Pateu din pulpã de nãut ............... 51 Roºii umplute cu pulpã de soia ........... 52................................. 39......... 49 Pateu de linte din pulpã de linte ..... 53 Cremã de ciocolatã din soia .. 47 Maionezã din pulpã de soia sau tofu ... 49 Pateu din pulpã de nãut . 43. 54 Cremã de soia din pulpã de soia ............. 56 Pastã de stafide. 52 Smântânã de soia din lapte de soia .. 54 Cremã de mere cu miez de nucã ............................. 50 Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi ........................................................................ 54 Cremã de soia cu fructe din lapte soia..... 40.. 48..................... 48 Pastã din miez de nucã ........... 55 Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale ............. 37.................... 60.................. 50.......... 45.......................................... 27.. 46............................ 47.................. 32........... 47 Pastã de avocado cu miez de nucã ....................... 31....... 52 Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia ..................................... 49...................... 51 Pateu cu susan din pulpã de nãut ............ 47 Pasta de ciuperci cu pulpã de soia ........... 54....................................... 57......................... 48 Pastã de þelinã cu tofu .......... 55 Cremã din miez de nucã .. 50 Pateu de spanac cu tofu .................................. 35..... Icre vegetariene cu smântânã de soia .... 51.... 55..... 56............. 48 Pastã de soia din pulpã de soia ............ 38............ 56 Pastã de prune cu miez de nucã ................................................................................................................................................... 56 Pastã din pulpã de alune .................................................................................... 56 Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat .............................................. 59..................... 61....................................... 50 Pateu de þelinã cu tofu ........... 33.......... 34........... 49 Pateu de mazãre verde cu tofu .......... 49 Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia .......24.................... 42........................................... 28.............

................. 61 Salata de varã cu roºii ºi tofu .... 67........................................................ 74......................... 80.. 71 Drob din pâine ºi pulpã de soia ............. 68 “Chicken Nuggets” tofu .............................................................. 83..................................... 67 Burger din pulpã de soia .................................. 63............................................................ 69 Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia .................................. 65 Brânzã americanã din miez de nucã .................................... 59 Cartofi cu pulpã de soia la cuptor . CHIFTELE............................................ 79.................... 71............................................................... 81....................... 70 Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) ... 90..... 66 Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu ...........................................ingredient de bazã ........................... 62 Salatã rusticã de roºii cu tofu ................................................................................................................... 92...................................................... 73 Mei fiert cu pulpã de soia ...... 62 Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci ................................................................ 85.. 84............. 95................ 63 ªNIÞELE................. 62 Salatã de vinete cu maionezã de soia ...................................................................... 74 Mici din tofu ... 73 Mâncare de porumb cu pulpã de soia ................................ 67 Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia ...... 73....... 93.............. 64.................................. 96................. SALATE .................................................. 75 Pulpã de soia sau okara ......... 68 Cartofi cu tofu la tigaie .......................................................... 65.................................................................................. 72 Iahnie-sos de nãut ................... DROBURI ... 71 Fripturã mexicanã de tofu ....... 74 Musaca de cartofi cu pulpã de soia ................... 60 Salatã de ceapã cu pulpã de soia .........................62........................................ 82... 69 Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz . 62 Salatã picantã cu tofu ........... 71 Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia . 88....................................... 70............................................. 63 Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu ........ 87..... 60 Salatã de soia cu pulpã de soia ..................................... 69...................... 60 Salatã de germeni cu tofu ........... 78......... 89.... 68........ 68 Chiftele vegetale din pulpã de soia ....................... 72 Grãtar de tofu cu citrice . 91............................................ 94.. 75 117 . 66 Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) ....... 86.... 73 Mãruntai picant cu tofu .............. 75................ 66.............................................. 77.............. 61 Salatã de spanac cu tofu ................................... 76...... 72............... 74 Muguri de soia fãrã procesare ............................. 70 Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia ......................................................

.............. 117.................. 121..........97..... 87 Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia ....... 118..................... 83 Omletã de ciuperci cu tofu ....... 87 SUPE................................................................................................ 79 SOSURI........................... 76 Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) ......................... 114............ 101.......................... 107...... 105.... 122................................................ 87 Terci dulce din miez de nucã ºi soia .......... Supã-cremã de soia ................................. 82 Mazãre cu tofu ......................... 106.......... TOCÃNIÞE ..................................................................................................... 111..................tofu ......................................................................... 104....... 82 Omletã din spanac cu pulpã de soia ........ CIORBE ........................ 89 129........................ 113....................................... Ciorbã de bulion cu pulpã de soia .......................................... 80 Castraveþi cu tofu ............................... 116.. Pârjoale cu pulpã de migdale ......................................................... 86 Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe....... 115............................................................................... 86 Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia ............................................. 78 Tofu – mod de preparare II (idem 74) ............................................... 83 Omletã cu praz ºi pulpã de soia ... 84 Omletã de fructe cu pulpã de soia .......... 109......... 119.... 126.......... 85 Sos de ceapã cu pulpã de nuci ....... 90 118 ...................... 84 Omletã de tofu ................................................... 90 130.. 82 Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia ................................. 79 Vinete “Parmigiana” cu tofu ................................................................................................................................. 128.. 125......................... 85 Omletã din conopidã ºi pulpã de soia ............. 76 Paste italiene la cuptor cu tofu .... 112....................... 83 Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia ........ 90 131.. 103................ 77 Salam de soia cu pulpã de soia ............... 77 Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia ... 84 Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia ................................................. 78 Tofu la grille ........................................................ 110............................ 85 Sos de tofu pentru pizza ................................................ 86 Sos natural din brânzã tofu ............. 108......................................... 100............ 81 Zarzavaturi cu tofu ....... 83 Omletã din pulpã de soia ............................................... 85 Sos de cireºe cu pulpã de soia .................. 78 Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia ........ 98...................................................... 120.......... 123....... 124..... 99...... 127................................. 76 Ruladã cu pateu de soia ......... Supã-cremã de soia din pulpã de soia ..................

..... 167.............................. 99 Foietaj dulce ºi pulpã de soia .................................................................... 157.............. 95 Brioºe cu porumb ºi soia ................................................. 152........ 142............ 145.................. 97 Chifteluþe din tofu ....... 94 Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia .............................. 94 Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia ......................................... DULCIURI ..................................................................... 94 Biscuiþi cu pulpã de cocos ........ 134..... 163. 102 Nuci din pulpã de soia ............. 156............................................. 136.............................................................. 98 Ciocolatã din lapte de soia ................................................... 99 Cremã pentru piºcot din pulpã de soia ...........132...... 162........... 98 Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) .............................................................................. 97 Castane false din miez de nucã .. 140............................................................. 91 Supã de vegeta din zãrul de tofu .................... 153.................................................... 95 Brânzoaice cu tofu ...................................................... 96 Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã .................................... 146. 91 DESERTURI..................................................................... 102 Nuci de tofu ºi cereale ......... 147................. 150................. 164........................... 154........................................................ 161. 135............ 91 Zãr de tofu ........ 97 Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia ......................... 93 Banane delicioase cu pulpã de cocos ...................... 98 Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) .................................................... 155............................................ 141.......................................................................... 96 Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz ............. 166... 95 Biscuiþi din pulpã de nuci . 90 Supã egipteanã ..................................... 101 “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia ............. 149..................................................................................... 151.................................. 100 Fructe cu tofu ................................................................... 139............................. 148... 160........ 100 Îngheþatã “tutti-frutti” ..... 101 Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia ........ 159.. 100 Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia .............. 103 Prãjiturã cu tofu (cremã) .................................... 103 Plãcintã de dovleac cu miez de nucã .......... 165.............................. 133............................. 138............................................................... 101 Îngheþatã din spumã de lãmâie .... 137.......... 99 Cremeº cu lapte de soia .............. 96 Budincã din pulpã de cocos ......... 103 Budincã din lapte de cereale .. 98 Cremã de cãpºuni cu miez de nucã ..... 144......... 143............... Supã-cremã de cartofi cu tofu ............... 102 Plãcintã cu ceapã ºi tofu .... 104 119 ................ 158.....

................................................................................. 111 Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã .............. 109 Lapte de cereale ................................................................. 108 Lapte de nucã ...................... 191........................... 193........ 107 Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag.......... SUCURI................... 109 Cacao de soia ......... 194.................................................................................................................................................................. 180..................................... 119 120 ................. 105 171........................................ 174............................................................................................................................. 182............................... 108 Lapte de soia cu banane ....................................................... 6-9) ........................ 108 Lapte de nuci............. 195...... 183............. 108 Lapte de cocos ..... 110 Lapte de soia cu banane . 186....................................... 108 Lapte de seminþe de floarea soarelui ...................... 109 Bãuturã de carob cu lapte de soia ...................... 108 Lapte de nucã de Brazilia .......................... 108 Lapte din arahide etc...... 108 Lapte de seminþe de susan .............................. 112 Bibliografie ............................... 189............ 108 Lapte de porumb ........... Tofu cu miere .. 104 170....................................... Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos ....................... 108 Lapte de orez brun ........ 104 169................................................. ........ 198................................................. LAPTE ................................................................................. 110 Cafea de cereale Inka cu lapte de soia ........................................... Tartã cu tofu ...............................................................168........ BÃUTURI.................. 172............. 178..................................... 108 Lapte de mei ... 185................... 190................ 192....... 111 Prepararea iaurtului din lapte de soia ........ 108 Lapte de alune de pãdure .............. 200. 187.................................................... 109 Lapte de cocos ºi migdale ............................................................ 108 Lapte de ovãz ................................................ 110 Lapte de pasãre ........................ 108 Lapte de migdale.......................... 196..... 184.................................. 179........... 108 Lapte de hriºcã ................................... 175.............. 176.......... 173............................................................................................................................. 111 Shake de fructe cu tofu ..................................................................... 181... 108 Lapte din seminþe de dovleac ................. 110 Lapte de ananas..................................... 197........................ 188........................................................................... 177.. 108 Lapte de nucã Cashew .............. 199....... 108 Lapte din grâu încolþit ....

121 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful