200 REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT

1

2

200
REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT
Culese de Hegyi Árpád - Gedeon
preparate cu blenderul Soia-lakt

Editura MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL Arad, 2006

3

R. Str./Fax: 0257 .Editare ºi copertã: MIHAELA AMBRO Termenii care aparþin medicinei au fost verificaþi de dr. C-tin Brâncuºi nr. Arad.ro ISBN (10) 973-7650-33-6 ISBN (13) 978-973-7650-33-7 4 . 87.C. VALENTIN NÃDêAN Tipãrit la S.L. MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL S. cod 310389 Tel.251626 e-mail: mmi@rdslink.

Partea I 5 .

PROSPECT Aparatul electric “Soia-lakt”. Vezi carnetul de garanþie. Atenþie! Partea de sus a aparatului (motorul) se monteazã cu ciocul spre mânerul vasului. folosinþe industriale. conectare suprasolicitatã la curent electric dupã terminarea procesului de preparare).603s . 2 pahare.A. precum ºi alte plante tari/uscate care necesitã fierbere ºi mãcinare.numele modelului KB . alune.energia electrica de funcþionare 220v-50hz .puterea de încãlzire 700w . dupã dorinþã. ulei canola ºi conservanþi. sau combinaþii ale acestora.capacitatea de boabe înmuiate 150g .capacitatea de boabe de soia uscate . BLENDERUL SOIA-LAKT Recomandare . spargeri din cauza ºocurilor. Nu include erori de exploatare a aparatului (ex. exploatare. ovãz. Laptele de soia cumpãrat din comerþ conþine aditivi ca stabilizatori. umplând vasul cu apã. Acoperiþi aparatul. este un aparat cu care se poate obþine lapte din cereale ºi leguminoase: soia. intrarea apei la motor.puterea motorului 250w . Cu aparatele noastre de soia se poate face mâncare de soia proaspãtã. • Puneþi boabe de soia înmuiate în filtru. orez negru. Deasupra mânderului se aflã un mic cocoºel de plastic care se potriveºte suub ciocul pãrþii de sus unde acþioneazã un întrerupãtor de siguranþã (la ridicarea motorului din apã acesta întrerupe curentul de la termoplonjon pentru ca sã nu se ardã). Prinicipalele specificaþii ale aparatului Soia-lakt . orz. Când auziþi 6 . Mod de utilizare • Dupã ce s-a asamblat filtrul cu unitatea principalã.100g (1pahar) Vi se oferã o garanþie de 12 luni de la data vânzãrii în cazul problemelor tehnice de funcþionare rezultate din fabricarea defectuoasã a acestuia. ºi fructe scorþoase migdal.(2 pahare) . fãrã ingrediente adãugate. cocos. nãut. puneþi întregul set în picioare vertical. nuci.volumul de apã 1100-1300 ml . conectaþi la prizã ºi apãsaþi butonul “steeped bean”. ºi totodatã pot da un gust plãcut.

electrozii. Motorul începe imediat sã macine boabele. • În filtru veþi avea pulpa ºi coaja rãmase de la boabele de soia. unitatea centralã începe sã lucreze. (Timpul depinde de felul apei pe care o folosiþi. Întregul proces dureazã aproximativ 18-25 minute. dupã care clãtiþi cu apã. • Folosiþi buretele de spãlat vase (cu partea mai asprã) pentru a îndepãrta resturile de lapte de soia închegate pe conducta de încãlzire. senzorul). Când laptele de soia este gata pentru procesat se va auzi o melodie. spãlaþi vasul ºi elementele aparatului ºi curãþaþi cu o perie filtrul. Motorul face câteva rotiri înainte ca aparatul sã înceapã din nou sã încãlzeascã apa. • Nu înmuiaþi boabele mai mult de 16 ore. • Timpul de înmuiere este de aproximativ 5-8 ore vara ºi 8-12 ore 7 . scoateþi pulpa (okara) fiind resturile de boabe de soia. Când în vas nu este destulã apã sau deloc se va auzi un beep de avertizare. • Apa trebuie sã intre în spaþiul de prelucrare a laptelui. apoi þineþi sub jet de apã. Aparatul încãlzeºte apa la 80° C în aproximativ 10 minute. Introduceþi filtrul în apã caldã ºi cu periuþa frecaþi bine gãurile acestuia. în caz contrar sistemul electric va fi afectat sau distrus. • La spãlare/curãþare: Nu introduceþi aparatul cu partea electricã (motorul) în apã pentru a nu se umezi în interior! Þineþi sub jet doar partea de jos a aparatului (cuþitul. apãsaþi butonul “dry bean”. Dupã aceea apa va fi încãlzitã la 80°C în aproximativ 12-20 minute. • Capacitatea de boabe de soia înmuiate nu trebuie sã depãºeascã 150g. • Laptele poate fi consumat imediat. numitã okara/brânzã din care puteþi pregãti diferite reþete culinare. • Când puneþi apã prea multã existã pericolul sã dea spuma afarã. Curãþarea aparatului • Scoateþi afarã filtrul prin rotirea sa în sens invers acelor de ceasornic.) Motorul va face încã câteva rotiri înainte ca aparatul sã reîncãlzeascã apa. Când procesarea laptelui este gata va cânta o melodie. • Umpleþi cu apã curatã vasul aparatului ºi înmuiaþi conducta de încãlzire câteva minute.beep-ul. • Dacã procesaþi un pahar (8 gr. Fiþi atenþi la urmãtoarele cazuri • Aparatul are un dispozitiv de siguranþã.) de boabe de soia uscate.

Toate aceste procese de curãþare sunt necesare pentru a obþine un lapte gustos ºi de ca litate! • Tineþi aparatul în locuri uscate ºi bine aerisite! Probleme de utilizare. • Volumul de apã trebuie neapãrat sã fie între 1300-1500 ml (vezi tipul aparatului). Dacã nu este îndepãrtat laptele închegat. Asiguraþi-vã cã nu a rãmas nici un fel de reziduri de boabe de la folosirea anterioarã. boabele de soia nu vor fi zdobite corect la urmãtoarea folosire a aparatului.iarna. • Dacã simþiþi cã laptele nu este destul de dulce sau de fin puneþi filtrul în unitatea principalã ºi apãsaþi butonul “heating”. În caz contrar va rezulta mai puþin lapte sau nu vor putea fi sfãrâmate boabele. Prea multe sau prea puþine boabe de soia 8 . cauze ºi soluþii ale acestora • Nu funcþioneazã dupã ce apãsaþi butonul “start” Cauze: 1. electricitate ºi tipul de boabe de soia. Voltajul are frecvent variaþii de valoare Soluþii: Verificaþi sursa de alimentare • Boabele de soia nu sunt mãcinate Cauze: 1. temperaturã.Verificaþi dacã aparatul este conectat corect la sursa de alimentare 2. Timpul de înmuiere nu este suficient 2. În decurs de 3 secunde va reporni automat procesul de fierbere la prepararea laptelui. Verificaþi dacã butonul este apãsat corect Soluþii: Conectaþi aparatul la sursa de alimentare ºi apãsaþi butonul “start” • Unitatea centralã nu încãlzeºte Cauze: 1. Voltajul este prea slab 2. ºi spumarea apei. • Durata procesului diferã în funcþie de mediul înconjurãtor. Laptele de soia închegat nu a fost îndepãrtat de pe filtru 3. • Filtrul trebuie curãþat sau înmuiat dupã fiecare folosire a aparatului.

Chinezii o cunosc din timpuri strãvechi. Limba japonezã. dar care este utilizatã de puþin timp. În aceastã zonã a lumii soia. a creat ºi expresii speciale pentru definirea plantei. prin anii 1700. iar nemþii atribuie aducerea plantei în þara lor unui botanist. Mai înmuiaþi boabele timp mai îndelungat 2. vorbind despre soia ca despre carnea fãrã oase. Este ceva îndesat în Capul Împotriva Curgerii 2.Soluþii: 1. Verificaþi sursa de alimentare B. orz ºi mei). grâu. a devenit una din cele mai cultivate plante de pe glob. În concluzie. iar mai târziu ºi în þãrile vest europene. reprezintã alimentul de bazã al populaþiei precum în Europa acesta este pâinea ºi carnea. care iubeºte asemãnãrile ºi asocierile. sau carnea pãmântului. Din Marea Britanie s-a extins obiceiul de a o întrebuinþa în domeniu alimentar. Curãþaþi bine filtrul 3. soia era consideratã una dintre cele cinci culturi sacre (alãturi de orez. ºi este posibil ca la ei sã-ºi fi gãsit locul în alimentaþia zilnicã chiar mai devreme. se gãsea deja aceastã plantã deosebitã. Folosirea ei însã a început abia dupã câteva sute de ani. În egalã mãsurã au promovat ºi japonezii aceastã plantã. în grãdinile botanice mai importante din Europa. La sfârºitul secolului al XX-lea. Englezii spun cã un cãlãtor a adus boabele minune la sfârºitul secolului al XVII-lea. împreunã cu orezul. Este menþionatã în scrieri vechi câteva mii de ani. fiind privitã ca o curiozitate. Voltajul este prea mare Soluþii: 1. 9 . Curãþaþi Capul Împotriva Curgerii 2. DESPRE PLANTA LEGUMINOASÃ SOIA Istoria ºi cariera boabelor minune Soia este o plantã cu o istorie veche. fiind catalogatã ca plantã sãlbaticã. la începutul secolului XVIII. În China anticã. Puneþi cantitatea corespunzãtoare de boabe de soia • Aparatul aruncã spuma afarã (inundã) Cauze: 1.

Astãzi utilizarea acestei plante s-a extins foarte mult. paiele ºi chiar la frunzele plantei de soia. Procentul de grãsime la soia crudã este de 10 . Creºte în acelaºi tip de pãmânt ca ºi porumbul. importatorii nereuºind sã þinã pas cu cerinþa. cererea lor pe piaþã a crescut foarte mult. Unele soiuri cresc. anotimp. De menþionat cã la început era utilizatã pentru uleiul pe care îl conþine. Soia este o plantã care poate folosi. mãruntã. ci ºi la pãsatul din boabe de soia. glucide 33%.În Europa ºi America soia a fost adoptatã pe scarã largã abia prin anii ‘60. condiþii meteorologice. energia solarã. SUA este cel mai mare producãtor de soia. zilele de varã cu soare arzãtor nefiind ideale pentru ea. Aceasta se constatã privind. fiind cãutate mai ales seminþele care aveau un grad ridicat de ulei. verde. Componenþa acesteia diferã în funcþie de zonã. rotundã. Totodatã fãina derivatã ca borhot servea de furaje pentru animale. În acest sens s-au dezvoltat foarte multe fabrici de presat ulei. cât dezvoltarea boabelor de soia. Acest lucru a dus la descoperirea boabelor de soia ca aliment. Denumirea de „soia”. cu un procentaj de 65% din producþia globului. toate acestea devenind parte din preferinþele culinare ale consumatorilor. Datoritã conþinutului mare de proteine. Este o plantã de varã. mare. este una genericã. cu precãdere pentru persoanele care au adoptat un regim alimentar vegetarian. Rareori se gãsesc mai mult de trei boabe într-o pãstaie. Este galbenã. soia este consideratã un aliment de bazã. roºie. China. Argentina ºi Japonia. Modul de folosire este determinat de aceste soiuri. Soia se aseamãnã cu fasolea tufoasã (scundã). Floarea este de culoare alb liliachiu. neagrã. Astfel continentul european nu este tocmai potrivit pentru cultivarea plantei de soia. dar expunerea îndelungatã la soare îi este dãunãtoare. sunt în pãstãi. iar aici nu ne referim doar la uleiul de soia. Boabele. aparþinând familiei leguminoaselor. minerale 2. în mod benefic. specia având aproximativ 1500 de soiuri. ovalã. Dupã ce boabele de soia au ajuns sã fie cunoscute. anumite soiuri se preteazã anumitor preparate culinare. nu atât dezvoltarea plantei în întregul ei. maro. grãsimi 25%. fiind urmatã de Brazilia. 100 de grame de soia conþin: proteine 34-35%. asemenea celor ale fasolei. scundã sau înaltã. ea fiind uºor de prelucrat.1%. ajungând la înãlþimea de doi metri. coaja seminþei de soia.

produsele de panificaþie. Urmãtoarele produse alimentare conþin derivate din soia: alimentele calorice pentru copii. vopselelor. a materiei de ferment . soia a fost consideratã de cãtre români ca fiind ceva negativ. aceasta veritabilã modã a produselor de soia a pãtruns ºi la noi în þarã fiind. Aceasta în timp ce în Statele Unite ºi în Occident. lecitina. Soia nu este folositã exclusiv în alimentaþie. etc. la fabricarea vinului. stopului de spumã. cu multe zarzavaturi. printre care sã-ºi gãseascã loc ºi folosirea boabelor de soia într-o anumitã proporþie. Soia ºi derivatele ei se folosesc de asemenea în industria chimicã. supele din conserve. când din resturi de carne. Soia ºi preparatele din soia trebuie folosite ca alimentaþie de bazã fiind o alternativã la alimentele tradiþionale din bucãtãria noastrã. ajungând astfel sã folosim doar soia ºi preparate din soia.20% iar cel de apã de 8-9%.drojdia. prelucrate în forme foarte diversificate. ºi la 3% la boabele crude ºi uscate. produsele cu soia.1% la boabele fierte ºi uscate. De aceea se recomandã o alimentaþie variatã ºi cât mai diversificatã. fructe ºi cereale. pentru cã soia este relativ ieftinã ºi totodatã are un grad ridicat de proteine. care a devenit un fel de simbol al tristei dictaturi. tot mai mult prezentã în magazine. Putem spune cã am descoperit alimentul secolului XXI. Din acest motiv multã vreme concetãþenii noºtri au respins acest aliment. pãsatul de soia. linoleumului. Aceastã decizie nu este bunã nici din punct de vedere economic ºi nici din punct de vedere al sãnãtãþii. Datoritã acestei realitaþi predecembriste. Soia este o plantã cu totul deosebitã. care s-au dovedit a fi nefondate ºi neadevãrate. 11 . nãscându-se chiar adevãrate “legende“ despre “presupusele” sale efecte negative. O alimentaþie unilateralã nu conduce la o dezvoltare sãnãtoasã ºi echilibratã. Din fericire. componentele ei putând fi valorificate ºi în alte domenii de activitate. Programul de analizã nutriþionalã aratã cã procentul de substanþe minerale se ridicã la cel mult 2. în restaurantele asiatice sau în cele cu profil naturist. fãina de soia. erau o adevãratã delicatesã. Nu trebuie sã înlocuim toate alimentele. La noi în þarã. industria hârtiei ºi industria textilã. soia a devenit cunoscutã în anii ‘80. ªi mai ales în perioadele de post. din soia furajerã prost prelucratã ºi din aditivi chimici s-a alcãtuit celebrul „salam cu soia”. uleiul de soia. devenind cel mai cãutat aliment în supermarket-uri. în ultimii ani.

Informaþii despre soiurile boabelor de soia Bucãtãria asiaticã are cea mai îndelungatã tradiþie în folosirea plantei ºi a boabelor de soia. Pentru a pregãti ºi consuma diferitele preparate de soia este necesarã atât cunoaºterea soiurilor, cât ºi a avantajelor ºi dezavantajelor diferitelor moduri de preparare. Galben Este soiul cel mai cunoscut ºi cel mai frecvent folosit. Din el se realizeazã uleiul de soia, pateul de soia, „pulpa de soia”, (okara) de soia, brânza (Tofu) de soia, laptele de soia, fãina de soia. Are un nivel ridicat de grãsime (aprox 18-20%), însã e lipsit de colesterol. În stare crudã nu e comestibilã – ca orice alt soi de „leguminoase” – substanþa otrãvitoare pe care o conþine este antitripsina. Prin fierbere sau prin alte tratamente termice aceastã substanþã otrãvitoare este distrusã. Poate fi folosit ºi ca aliment de bazã, având un gust asemãnãtor produselor din carne. Boabe mungo Se numeºte ºi mung, sau bob verde de soia. Acesta se foloseºte ca sãmânþã pentru semãnat. Este o plantã nepretenþioasã, neavând nevoie de foarte multã îngrijire de specialitate. Odatã semãnatã, creºte spontan ºi continuu. Boabe azuchi În Japonia se numeºte diamant roºu. Acesta este bobul de soia de culoare roºie care este destul de gingaº ºi se cultivã destul de greu. Chiar ºi în þara de origine se cultivã mai rar. Este preferat nu atât datoritã gustului, cât datoritã culorii. Cu ajutorul lui se dã culoare ºi gust dulciurilor. La fierbere se înmoaie mai repede decât soia galbenã. Are un gust deosebit ºi, de asemenea, are proprietãþi benefice în special în ceea ce priveºte tratarea problemelor de rinichi. Este foarte scump, dar este de ajuns ºi în cantitãþi mici. Fãina de soia Seamãnã cu fãina de grâu, dar întrebuinþarea ei este diferitã de cea a celorlalte cereale. Deoarece are o capacitate mai mare de absorbþie a

12

umezelii, necesitã mai multã apã decât fãina de grâu. Se obþine din bobul galben de soia, fiind prima datã extras din acesta gustul amãrui, coaja ºi antitripsina. Deoarece fãina nu conþine antitripsinã, ea poate fi folositã pentru prepararea unor alimente. Cunoaºtem trei feluri de fãinã: a. fãina integralã sau „fãinã complexã”, din care nu s-a extras grãsimea, adicã uleiul; b. fãina degresatã, din care s-a îndepãrtat uleiul; c. fãina amelioratã prin adaos de lecitinã. Fãina complexã se proceseazã prin prãjire ºi astfel se anuleazã efectul antitripsinei din soia. În urma prãjirii se schimbã gustul ºi drept urmare este folositã cu precãdere la preparate dulci. Recomandãm folosirea fãinei degresate, deoarece din ea este extras gustul amãrui, ºi este mai finã decât fãina de soia integralã. Se obþine foarte simplu, prin mãcinarea boabelor de soia uscate. Combinatã (în proporþie de 5-15%) cu fãina de grâu, este folositã pentru obþinerea unei pâini ºi a unor produse de patiserie extrem de gustoase. De asemenea, din fãina de soia se preparã produse de panificaþie pentru diabetici, întrucât este mult mai sãracã în zaharuri decât grâul sau alte cereale. Laptele de soia Se preparã prin înmuierea prealabilã a boabelor de soia galbenã în cca. 4-8 ore, dupã care se macinã si se fierbe. Se gãseºte ºi în comerþ la pahar îmbuteliat ºi la litru. În cazul în care este preparat cu blenderul Soia-lakt trebuie aromatizat, pãstrând totuºi gustul specific de soia. Gustul specific de soia poate fi îndepãrtat prin opãrirea boabelor, dupã timpul de înmuiere în apã, (6 ore) dupã care se foloseºte la pregãtirea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt. Sunt persoane cãrora le place acest gust specific de soia. Laptele de soia din magazine nu are acest gust specific, fiind preparat din prafuri. Pe lângã folosirea sa la prepararea diferitelor reþete, este potrivit ºi pentru diverse cure. Este recomandat în special mamelor care alãpteazã, deoarece ajutã la abundenþa laptelui ºi atât pielea mamei cât ºi a copilului devin foarte frumoase. Se produce pe scarã industrialã ºi în România ºi se gãseºte în prezent în supermarket-uri ºi în magazinele naturiste, fiind un excelent substitut pentru laptele de vacã. Cu excepþia sugarilor, pentru care laptele

13

matern este fãr îndoialã cel mai bun, este indicat tuturor categoriilor de vârstã, fiind un produs bogat în zaharuri uºor asimilabile, în grãsimi ºi aminoacizi esenþiali. Granule de soia sau carne vegetarianã În SUA se fabricã din melasã - masã fibroasã rãmasã în urma presãrii uleiului. Prin eliminarea proteinei, soia rãmâne fibroasã, tare, foarte asemãnãtoare cu carnea, chiar ºi gustul fiind puþin asemãnãtor acesteia. (În multe locuri este numitã carne de soia.) Este aproape în totalitate lipsitã de grãsime, dar din cauzã cã produsul finit se obþine printr-un procedeu realizat în laborator, adepþii alimentaþiei naturiste nu o considerã un produs naturist veritabil. Existã ºi o metodã de preparare a acesteia în gospodãrie („Granule din gluten sau fãinã de soia”). Preparatã poate satisface chiar ºi cele mai rafinate gusturi. Este foarte utilã datoritã multiplelor ei întrebuinþãri, datoritã faptului cã poate fi depozitatã uºor ºi, de asemenea, pentru cã nu are un nivel ridicat de grãsimi, fiind uºor digerabilã. Când este fabricatã fãrã utilizarea unor proceduri chimice - prin presare - îºi pãstreazã aproape în totalitate proprietãþile, fiind astfel un aliment naturist de bazã. Se gãseºte în comerþ sub formã de granule, ºniþele, sau cuburi. Ulei de soia Dintre toate produsele din soia uleiul este cel mai cunoscut. Se opþine prin presare ºi este foarte potrivit pentru degresare. Marele sãu avantaj este cã, fiind foarte sãþios, ne fereºte de tentaþia de a consuma cantitãþi prea mari. Este indispensabil unei alimentaþii sãnãtoase. Este utilizat în producerea mai multor preparate, este elementul de bazã din care se confecþioneazã margarina de masã, este folosit în industria panificaþiei ºi a cofetãriei. Conþine 60% acizi graºi, în primul rând acizi linoleici. Are un gust foarte bun, ºi este uºor digerabil. Poate fi folosit la salate, produse de panificaþie, dulcuri, etc. Uleiul de soia conþine elemente similare cu cele din untura de peºte: lecitina, vitamine din grupa B si E, macro- ºi microelemente. Lecitina este o fosfolipidã care joacã un rol extrem de important în schimbul de grãsimi ºi de colesterol, are acþiune lipotropã, reduce acumularea grãsimilor în ficat, facilitând arderea lor.

14

Se preparã prin fermentarea soiei mãcinate în combinaþie cu diverse cereale. Pentru a-ºi câºtiga pâinea de toate zilele. Cremã de soia – Miso Se foloseºte ca aromatizant ºi se potriveºte aproape la orice mâncare. în cazul lui Miºo alb. O altã poveste spune cã în perioada istoricã a celor trei state combatante (anii 220 . Un bucãtar pe nume Huang îi dãdea din milã o farfurie de brânzã de soia. alb. Conþine: 20% proteine. pentru a-i potoli foamea. De exemplu. Obtinerea lui este în extremul Orient o adevãratã artã. Thailanda.n. în China.n. familia sa era foarte sãracã. el a fost nevoit sã lucreze la un mic restaurant din localitatea Fong Yang. Comandanþii ºi soldaþii erau într-o stare jalnicã. China. înscriind brânza de soia în catalogul reþetelor culinare ale palatului imperial.). Existã Miºo roºu. Circulã în rândul poporului numeroase poveºti interesante legate de brânza de soia.) în volumul “Generalitãþi ºi detalii privind plantele”. perioada de reacþie este de 2-3 ani. generalul Jiawei din statul Zhou a suferit o înfrângere ºi sa retras cu armata sa în cetatea Jimen. Subofiþerul Dongjun i-a sugerat generalului Jiawei sã se închidã porþile cetãþii.n. pe numele sãu Zhu Yuanzhang. Este gustoasã ºi are un grad foarte ridicat de proteine. brânza de soia are. o istorie de peste 2100 de ani. 10% hidrat de carbon ºi 10% sare. negru. Dupã aceastã perioadã primeºte gustul final. Sosurile de soia se folosesc în special ca adaos la orez ori la brânza din soia. În timpul copilãriei primului împãrat al dinastiei Ming (anii 12381644 e. Vã redãm douã dintre acestea. denumitã ºi tofu. Dupã 15 . Mai târziu.Sos de soia Se pregãteºte prin procesare industrialã ºi este folosit la aromatizãri ºi ca aliment pe lângã produse de bazã. existând în fiecare þarã cu tradiþie în acest sens (Japonia. morþi de obosealã. dupã ce Zhu Yuanzhang a urcat pe tron.). în timpul unui rãzboi între statul Zhou ºi statul Wei. spre a nu uita sãrãcia din copilãrie. Brânzã de soia – Tofu (Dou fu) Dupã cum este consemnat de cãtre marele farmacolog Li Shizhen (1518-1593 e. Vietnam) reþete milenare. sã înceteze lupta timp de trei zile ºi sã cearã populaþiei cetãþii sã prepare brânzã de soia pentru armatã. el a cerut bucãtarului imperial sã-i prepare o mâncare din brânzã de soia la fiecare ospãþ.265 e.

în funcþie de localitate. Este saturabilã. 16 . copiii o pot folosi cu încredere. armata statului Zhou ºi-a refãcut capacitatea fizicã ºi a obþinut apoi o mare victorie împotriva armatei statului Wei. La ora actualã brânza de soia a devenit un aliment mondial ºi se gãseºte atât pe piaþa asiaticã. În timpul dinastiei Tang (anii 618-907 e. sos de soia. neputându-se consuma o cantitate foarte mare. brânza de soia este nelipsitã. traversând oceanul. care a condus revoluþia din 1911. probleme cardiologice. alãturi de budism.100 g conþin 85 calorii. amestecându-se cu sare. Se preparã foarte simplu ºi în gospodãrii. Se obþine din prelucrarea în continuare a laptelui de soia pânã la coagularea lui. nu are un gust propriu. deoarece ea constituie carnea vegetalã. Pentru copiii în creºtere este foarte benefic. arteriale. arãtând cã “în reþeta vegetarienilor chinezi. În legãturã cu brânza de soia ºi derivatele acesteia. Jianzheng a pornit din Yangzhou. Nu e fibroasã ºi conþine o cantitate redusã de glucide (hidrocarbonate). A ajuns în Japonia ducând cu el.) Aroma e neutrã. praz tãiat mãrunt. cât ºi pe cea americanã sau europeanã. iar cea de nord reprezintã o materie primã pentru diferite alte preparate culinare. În Asia brânza de soia esta înlocuitoarea cãrnii. de aceea se poate combina cu orice fel de preparate. sculpturã ºi medicina tradiþionalã chinezeascã. iar cea mai puþin fragedã se numeºte brânza de soia de nord. Cea de sud se poate mânca crudã. Este recomandatã de medici în diete. marele discipol al lui Sajiamuni. Astfel va creºte nivelul de calciu care este mult mai ridicat decât în laptele de vacã. a scos în evidenþã valoarea nutritivã a brânzei de soia. arhitecturã.trei zile. Se gãseºte ºi în magazine ca produs finit. În multe locuri e mult mai apreciatã decât carnea. în timpul cãreia a rãsturnat ultima dinastie feudalã chinezã ºi a instituit în China republica. dar neconþinând toxinele din carne. Vara poate fi consumatã rece pe când iarna se potriveºte la mâncãrurile calde sau fierbinþi. chiar mii. În Asia se foloseºte la ameliorarea multor boli ca: diabet. E alimentul ideal pentru cura de slãbire . Doctorul Sun Yatsen. Precizãm cã în China brânza de soia fragedã se numeºte brânza de soia de sud. Poate fi coagulatã cu clorid de calciu. (vezi reþeta de preparat Tofu. ºi metoda de preparare a brânzei de soia. Deci.). deoarece întãreºte sistemul osos ºi dantura. este foarte uºor de digerat. bãtrânii. ulei de susan ºi praf de gust (Weijing). de reþete cu specific diferit. bolnavii. având funcþiile cãrnii. a mânca brânza de soia este un obicei al întregului popor chinez”. existã sute.n.

ateroscleroza. Rãmâne în filtrul blenderului Soialakt. Soia mai are însã o calitate: ea poate fi transformatã într-o veritabilã carte de bucate . deoarece conþin necesarul de aminoacizi pentru întreþinerea normalã a metabolismului. În urma pregãtirii laptelui de soia se obþine ca un produs secundar. CALITÃÞILE NUTRIÞIONALE ªI AVANTAJELE CONSUMULUI DE SOIA • Produsele de soia care sunt sãrace în calorii sunt utile pentru pãstrarea sau reducerea greutãþii corporale. regenerarea pielii ºi creºtere.) Aminoacizii care se aflã în proteinele din soia. ajutã la limitarea cantitãþii de alimente consumate. C. Pornind de la aceste date. pentru a vedea care este secretul acestei plante. Soia conþine cei 10 aminoacizi care sunt necesari pentru componenþa proteinei. la boli cãrora medicina modernã nu le-a dat de capãt. îmbogãþesc 17 .. ce conferã o anumitã protecþie. sau din carnea de pasãre. • Preparatele din soia pot fi folosite ca sursã de proteine în cura vegetarianã.Pulpa de soia – Okara Este alimentul din soia cu nivelul cel mai scãzut de calorii putând fi folosit ca element de bazã la foarte multe reþete. Numele provine din japonezã. asigurã permeabilitatea ºi flexibilitatea vaselor de sânge. celor care urmãresc o viaþã sãnãtoasã.. Cercetãrile care au fost fãcute pânã în prezent au scos în evidenþã faptul cã pe lângã o bogatã colecþie de vitamine ºi minerale pe care le conþine. accidentul vascular etc. vegetarienilor. cercetãtorii din întreaga lume au început studii aprofundate. se confruntã într-o mãsurã mult mai micã cu boli cum ar fi cancerul. adepþilor alimentaþiei naturiste. Sunt ideale pentru cei care doresc sã-ºi menþinã greutatea corporalã constantã. care mãresc imunitatea. însemnând „mult stimatã coajã”. sportivilor. numite izoflavone. Astfel. împiedicã mutaþiile celulelor normale în celule canceroase. (La fel de eficient pot fi absorbite ca cele din lapte de vacã. senilitatea. precum lizina. ajutã ºi la construirea proteinelor în corp. în mare mãsurã. iar acele produse care sunt sãþioase. Atenþia deosebitã care a fost acordatã acestei leguminoase provine din faptul cã s-a observat statistic cã anumite populaþii asiatice care o consumã din belºug. • “Carnea” de soia protejeazã vasele de sânge în timp ce grãsimile din carne sunt un inamic redutabil al acestora. soia are în plus niºte substanþe speciale.

acest efect se datoreazã unor compuºi numiþi izoflavone. numiþi izoflavonoizi. Studiile epidemiologice fãcute în Asia aratã cã atât cancerul de sân cât ºi cel de prostatã sunt mai rare în aceastã parte a globului ºi acest lucru s-ar datora tocmai consumului crescut de soia. Diabetul este o boalã de nutriþie ºi regimul alimentar joacã rol mai mult decât de cruþare sau protejare a stomacului sau intestinului. Alþi nutrienþi din compoziþia produselor din soia: pe lângã faptul cã reprezintã o sursã de proteine ºi calciu. medicii recomandau diabeticilor insulino-dependenþi sã consume cât mai multã carne. Soia acþioneazã în acest sens la reducerea colesterolului. În privinþa consumului de soia ca aliment. De fapt. soia este un adevãrat prieten al sistemului cardiovascular. Despre aceºti compuºi se crede cã inhibã în cancer dezvoltarea a noi vase de sânge. frecvenþa bolilor cardio-vasculare este scãzutã. întrucât aceasta este foarte bogatã în calorii ºi nu conþine hidraþi de carbon. În þãrile în care produsele din soia fac parte în mod regulat din meniu. (Decesurile din cauza inimii sunt frecvente la diabetici). un posibil efect protector al fitoestrogenilor faþã de cancerul de sân. • Conþine numeroase substanþe care pot proteja organismul împotriva cancerului. Preparatele din soia sunt foarte potrivite ºi pentru tratamentele dietetice. în tratarea sechelelor dupã accidente vasculare. “înfometând” astfel tumoarea ºi stopând dezvoltarea ei. pentru diabetici. uter. Boabele de soia au un nivel scãzut de glucide ºi nu conþin colesterol. Mai mult. existã alte studii epidemiologice care susþin. a tensiunii ºi la prevenirea formarii arterosclerozei. colon. aceste produse au un aport moderat de zinc. ºi a unor compuºi înrudiþi. 18 . Preparatele din soia reduc riscul cancerului de sân în procent de 60% dacã sunt consumate încã din copilãrie. carnea perturbã grav metabolismul din cauza toxinelor. Noile studii au arãtat cã.proteinele din cereale ºi împreunã au un efect mai eficient decât cele de origine animalã. Pentru fragilitate vascularã se recomandã consumul zilnic de alimente pe bazã de soia cât mai puþin procesatã. Studiile observaþionale fãcute pe adventiºtii de ziua a ºaptea din California sugereazã de asemenea o legãturã favorabilã între consumul de leguminoase (inclusiv soia) ºi scãderea riscului de cancer de sân ºi prostatã. de asemenea previn bolile de inimã. spre proprietãþile protectoare. În urmã cu 20-30 de ani. fiind de ajutor ºi în ischemia cardiacã. datele înclinã înspre efectele favorabile. deºi nu conþine zaharuri. fier ºi seleniu. sunt benefice în perioada de menopauzã ºi încetinesc/reduc pierderea de calciu. magneziu.

mare consumatoare de soia. dispar simptome cum ar fi migrena sau crampele asociate menstrelor (când sunt tulburãri specifice debutului de menopauzã: bufeuri. În dereglãri ale ciclului menstrual. la vârste înaintate. adãugate într-o digestie sãnãtoasã. 19 .se recomandã consumul zilnic de soia în forme cât mai apropiate de cele naturale. demenþa senilã. La femeile care consumã zilnic produse cu soia. reduc [riscul de] cancerul de colon . • Produsele din soia fermentate au efecte probiotice cu efect în menþinerea sãnãtãþii intestinelor. mai ales laptele ºi fãina. nutriþioniºtii recomandã folosirea laptelui de soia ameliorat/fortificat cu calciu.Mai mult decât atât. • Soia ajutã la prevenirea osteoporozei.adicã al intestinului gros. estrogenul fiind hormonul care determinã asimilarea calciului ºi consolidarea oaselor. la populaþia baºtinaºã . Produsele de soia. Reduc riscul deranjurilor digestive datoritã conþinutului bogat de fibre. De exemplu. pentru cã are foarte puþin amidon. adicã produse cu soia. transpiraþii nocturne). sunt un excelent ajutor pentru stoparea procesului de pierdere a substanþei osoase. În schimb conþine hidrat de carbon. Conþinutul de calciu este de trei ori mai mic la tofu care a fost coagulat fãrã sãruri de calciu (nigari). Experimentele medicale au constatat cã duce la scãderea nivelului de zahãr din sânge ºi creºte capacitatea celulelor de a absorbi glucoza. Studii fãcute de medicii americani în statul Hawaii. Pentru diabetici soia este un adevãrat medicament. Combinând consumul de produse din soia cu o activitate fizicã regulatã puteþi ajuta la prevenirea osteoporozei. hipermenoree . Conþinutul de calciu însã variazã în funcþie de metoda de obþinere a brânzei tofu. Produsele din soia au un conþinut bogat de calciu. perioada de sângerare în timpul ciclului menstrual se reduce cu aproximativ 2 zile. carnea agraveazã boala în loc sã o stabilizeze. În cazul celor care înlocuiesc laptele de vacã cu lapte de soia. Soluþia: consumaþi carne vegetalã. a memoriei ºi a altor funcþii mentale. • Mâncãrurile din soia sunt gustoase ºi dau o energie specificã ce sporeºte buna dispoziþie ºi stimuleazã regenerarea Alzheimer. Soia are o acþiune estrogenã. au arãtat cã acest aliment protejeazã celulele nervoase. o porþie de tofu contine aproximativ 20% din necesarul zilnic de calciu. care sunt foarte bogate în proteine ºi nu au în schimb toxicitatea produselor de origine animalã. Acestea. ajutã la buna funcþionare. • Boabele de soia conþin o moleculã asemãnãtoare estrogenului care se ataºeazã receptorilor de estrogen º ajutã la echilibrarea hormonalã! Astfel poate contribui la prevenirea sau diminuarea simptomelor menopauzei.

decât în cazul finlandezilor. Un studiu recent al World Cancer Research Fund. d) Cercetãrile Universitãþii Chineze din Hong Kong în colaborare cu Universitatea din Manchester. Soia acþioneazã mai ales contra cancerului la prostatã. În Japonia. b) ªcoala de Medicinã din cadrul Universitãþii din Pennsylvania. susþin cã boabele de soia au calitatea de a ne proteja împotriva dezvoltãrii cancerului de prostatã ºi a celui mamar. doar 4% dintre femei au aceastã afecþiune. prezintã de asemeni niveluri mult mai ridicate de izoflavonoide (de genul genistein ºi daidzein) în comparaþie cu femeile din alte societãþi industrializate. c) Adepþii acestei leguminoase. Femeile japoneze cu risc redus de dezvoltare al cancerului mamar. Europa s-a confirmat faptul cã persoanele care consumã 50 gr. unde consumul de soia este cel mai mare. În þãrile asiatice. în timp ce produsele mai mult procesate sunt sursa cea mai sãracã! • Preparatele din soia “sunt o alternativã salutatã” pentru oamenii care au o intoleranþã la lactozã sau sunt alergici la laptele tradiþional de origine animalã. afirmã cã fitoestrogenul îmbunãtãþeste calitatea þesutului mamar ºi poate scãdea (cu cca 50%) riscul apariþiei cancerului de sân. numãrul femeilor care suferã de cancer de sân este scãzut. reprezintã un alt compus anticancer cheie care poate suprima formarea tumorilor cu 71%.• Cercetãri: a) În Statele Unite. Lecitina din soia are posibile efecte benefice Lecitina este o substanþa naturalã ale crei efecte curative sunt puþin 20 . Cele mai bogate surse de izoflavonoide sunt laptele din soia. unde soia se consumã din belºug. Asia. urmãrind comportamentul celor douã izoflavonoide confirmã cã consumul de soia regulat ºi pe termen lung. de soia pe zi sunt mult mai ferite de cancer. Nivelul izoflavonoidelor din sânge a fost stabilit a fi de 110 ori mai mare în cazul japonezilor cu o incidenþã scãzutã a cancerului de prostatã. faþã de 42% în Marea Britanie. au o incidenþã a cancerului uterin ºi de sân cu pânã la 400% mai redusã decât compatrioatele lor care au emigrat în America sau în Europa ºi care au adoptat dieta de acolo. susþine cã inhibitorul de proteinazã Bowman-Birk (IBB) din soia. mãreºte efectul de protecþie împotriva apariþiei ºi dezvoltãrii formelor de cancer. a celui la sân ºi uterin. contra cancerului la colon. Femeile din Japonia ºi din China. iaurtul de soia ºi tofu.

Sursa cea mai bunã de lecitinã este uleiul de soia sau laptele de soia. Datoritã efectelor sale asupra metabolismului lipidelor este recomandat ºi pentru sportivi. previne apariþia diverselor eczeme. În acest sens este recomandat un consum suplimentar de lecitinã persoanelor ce desfãºoarã intensiv activitãþi intelectuale. Lecitina reduce nivelul sanguin al colesterolului. de exemplu) se poate consuma mai des decât cea obiºnuitã. care ºi-au pierdut apetitul. Reduce în mare mãsurã sau chiar eliminã durerile articulare. Este un excelent tonic pentru persoanele în vârstã. persoanelor care prezintã probleme de memorie sau cãrora le-a scãzut capacitatea de concentrare. Atât inozitolul. Asigurã o culoare sãnãtoasã a pielii ºi combate cãderea pãrului. Atenþie! În cazul unor dureri articulare deosebit de intense (în dependenþã de schimbãrile atmosferice. Se cunoaºte de multã vreme rolul lecitinei în activitatea nervoasã. suplimentul de lecitinã stimulând metabolismul neuronului ºi accelerând transmiterea impulsului nervos. Principalele sale componente sunt colina ºi inozitolul. de altfel 30% din greutatea materiei nervoase este reprezentatã de lecitinã. În combinaþie cu mierea de albine ajutã la intensificarea funcþiilor cerebrale. persoanelor expuse stresului. contribuie la intensificarea capacitãþii de memorizare ºi are un uºor efect sedativ. contribuind astfel la eliminarea lor din organism. necunoscându-se efecte secundare. Împiedicã formarea plãcilor de aterom de pe pereþii arteriali ºi fortificã musculatura cardiacã. 21 . Lecitina ajutã persoanelor sensibile la factorii de mediu. apatice. converteºte colesterolul ºi alte lipide în substanþe hidrosolubile. cât ºi colina contribuie la arderea ºi descompunerea grãsimilor. împiedicând depunerea acestora în ficat.cunoscute. Cantitãþile crescute sunt lipsite de orice pericol. Accelereazã tranzitul intestinal ºi previne balonarea. Consumul sistematic de lecitinã permite celor suferinzi de artropatii sã-ºi desfãºoare activitãþile zilnice obiºnuite. de fapt fosfatidilcolina ºi fosfatidilinozitolul Colina care intrã în structura membranelor celulare ºi se întâlneºte sub formã combinatã cu diverse vitamine. Inozitolul se gãseºte în proporþie mare în structura creierului. Consumul de lecitinã timp mai îndelungat poate încetini sau chiar opri dezvoltarea litiazei colesterolice. etc. Este indispensabilã ºi pentru ameliorarea durerilor articulare ale sportivilor. Consumul sistematic poate încetini sau chiar opri creºterea ori formarea litiazelor colesterolice din colecist.

a culorii. Existã însã ºi soia modificatã genetic. • Absenþa gustului în cazul uleiului de soia reprezintã un avantaj deoarece permite altor gusturi ºi arome sã se facã simþite. coaja devine mai frumoasã ºi mai coloratã. probleme de rinichi. alimentele pe bazã de soia pot fi folosite cu încredere. riscuri. • Este un aliment necesar în dieta bolnavilor hepatici. chiftele. pateu. Albuºul se bate mai uºor folosind lapte de soia. E mai uºor digerabil decât laptele de origine animalã. pâine. fiind cunoscut faptul cã aceste produse joacã un rol principal în prevenirea unor boli. • Brânza de soia are avantajul cã e lipsitã de gust. reumatism. etc. ciocolatã. drob. colesterol redus. Este baza idealã pentru uleiuri aromatizate. piftele ºi multe altele. probleme arteriale. • Laptele de soia poate fi folosit la înlocuirea totalã a laptelui de vacã. budincã.Alte întrebuinþãri ºi avantaje ale alimentelor din soia • Din laptele de soia se poate prepara un numãr variat de reþete delicioase. îngheþatã. sarmale. cum ar fi spre exemplu: diferite varietãþi de brânzã. iaurt. • Produsele din soia reprezintã o parte importantã din dieta asiaticilor. prãjiturã. acid uric. S-a dovedit din punct de vedere ºtiinþific cã modificãrile genetice ale plantei nu au nici un efect negativ. 22 . • Fãina de soia îmbunãtãþeºte pãstrarea produselor de panificaþie. adãugând lapte de soia putem folosi mai puþine ouã. tensiune. sãnãtoase ºi pe toate gusturile. diverse creme. • Nu în ultimul rând este un aliment mult mai economic ºi mai ieftin decât carnea sau laptele de vacã. (Creme de fructe. maionezã. kefir. Soluþii pentru deranjuri la consumul de soia E vorba de efecte adverse. tulburãri funcþionale cauzate de consumul de soia. • Pentru diete cu restricþii de sare. aºa cum susþin anumite grupãri. sosuri. fripturã. mici. supã. • Proteina de soia pãstreazã amidonul ºi întãreºte repede alimentele. putând fi astfel aromatizatã cu orice gust sau aromã. salam. piatrã de rinichi. • Sosul de soia e condimentul ideal pentru cã scoate în evidenþã gustul mâncãrii.) • Laptele de soia poate înlocui ouãle. a coacerii.

colitã. . dermatitã atipicã.3 gr. ci folosirea lor în cantitãþi prea mari. eczeme. Din acest motiv. dar este chiar recomandat din cauza beneficiilor dovedite. respiraþie dificilã. putându-se servi împreunã cu cereale integrale sau carne slabã. natto prafuri ºi pilule din extract de soia. Existã o singurã soluþie: sã nu consume produsele care provoacã alergii. (IMPORTANT) 23 . Excesul de concentrate proteice cauzeazã probleme cu precãdere la sportivii vegetarieni care vor sã-ºi creascã masa muscularã.Proteine: 2. corpul percepe soia ca fiind dãunãtoare ºi produce substanþe pentru a se apãra. tempeh. etc. În acest caz. diaree. izoflavonele administrate ca extracte sau suplimenþi concentraþi. putem spune cã soia împreunã cu celelalte alimente proteice în a cãror grupã intrã ºi ea. . Consumul zilnic în cantitate moderatã nu numai cã este lipsit de riscuri. FDA ºi Asociaþia Dieteticã Americanã recomandã consumul de soia nu consumul componentelor extrase din soia ºi opteazã pentru produsele mai puþin procesate precum tofu.75 g . lapte. Analiza la 100 ml lapte de soia preparat cu Soia-lakt Programul de analizã indicã pentru 100 gr. ci felului în care reacþioneazã organismul cuiva.Grãsimi (lipide): 1. laptele de soia. conjunctivitã.Fibre alimentare: 1. stãri de vomã. mâncãrimi. dar nu semnificative în ce priveºte. de exemplu.• Consumul de produse din soia poate cauza ºi reacþii alergice. corpul neavând timp sã dezvolte anticorpi. miso. febrã. Unele persoane au acest tip de alergie la gluten. boabe de soia preparate cu blenderul Soia-lakt urmãtoarea compoziþie: . De remarcat faptul cã frecvenþa cu care apare intoleranþa este relativ micã ºi nu se datoreazã soiei în sine. hipotensiune.Glucide: 1. trebuie consumatã de 2-3 ori (porþii)/zi. • Modalitãþi prin care pot fi eliminate efectele nedorite ale produselor din soia: a) Nu concentratele proteice sunt rele în sine. carne.81 gr. c) Se recomandã un consum moderat de soia. De fapt. fructe. Trebuie sã ºtiþi cã alergia nu apare odatã cu prima utilizare a acestor produse. Problema se aflã în organismul persoanei în cauzã. Produsele din soia pot fi folosite în zilele de post. Intoleranþa la soia poate apãrea dupã 48 de ore de la consumarea ei ºi se poate recunoaºte dupã simptome precum: acnee. conform piramidei alimentaþiei.91 gr. Existã riscuri reale.

07 mg Laptele de vacã A = 140 mg D = 44 mg B1 = 0. Conþinutul a 100 g boabe de soia exprimat în grame Proteine: 40 gr. Reziduuri minerale la cel mult la 2.5% /100g./100g Grãsimi vegetale: 20 gr.Fier: 0.13 mg B2 = 0.Zinc: 0.5 mg B1 = 0.7 mg/100 g 24 ./100g Lecitinã: 2 mg/100g Calorii: 416 Kcal/100g Colesterol: 0 Minerale ºi vitamine: Magneziu: 242 mg/100 g Calciu: 260 mg/100 g Vitamina: E 1. ºi la 3% la boabele uscate crude.87 mg/100 g Fier: 15.Potasiu: (Kaliu): 141 mg .17 mg .Mangan: 0.95 mg/100 g Vitamina: B1 0. vit B1 ºi B2 sunt similare.08 mg Vitamina A 3 ER + carotenoizi 3ER ER = Echivalenþi retinol Vitamina D: 0 Vitamina B1: 0.16 mg Vitamina B2: 0. Grãsimi: (20%) Apã: (10%) Celulozã: (9.1% la boabele uscate fierte. Boabele de soia conþin urmãtoarele valori în % Proteine: 36.17 mg 1 Microgram de Vitamina D.03 mg B2 = 0.58 mg .23 mg .Calciu: 4 mg Vitamine în 100g lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt A = 217 mg D = 2.3%)..

3 1500) Consum ener.8 (1400) 8.8 (420) Muncã Muncã Muncã ex-trem moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 4.8 (420) 1. sau pentru a calcula alimentaþia necesarã pentru controlul greutãþii corporale (slãbire).8 (420) 1.0 (2400) 2.0.3 12.0.(5804.8 (420) Muncã (8 ore) Odihnã la pat (8 ore) Activitãþi timp liber (8 ore) Consum energie în general 2.2.4 (2000) 9.Tabel cu valoarea nutritivã a alimentelor În tabelele urmãtoare se poate urmãri nivelul de calorii ºi valori alimentare pentru a vã verifica echilibrul corporal sau dieta vegetarianã.1 (500) (8 ore) Activitãþi timp 3.1 980) 12.1 (500) 2.1 980) 4.5 (1800) 1.11.5 (3000) 25 .3 (800) 1.3 1500) 6.0-6. de asemenea.1 980) 4. sau lipsa vitaminelor necesare.7 1500) (3500) (4000) Necesarul de energie consumabilã pentru o femeie de 55 kg în decurs de 24 ore Muncã uºoarã MJ (kcal) 3.(700.9 (1400) 7.(700liber (8 ore) 6.6 (700.3.3 (2700) gie în general 3.1 (500) Muncã (8 ore) Odihnã la pat 2.0 (1900) 10.(5804.(580.3 (7001500) 16.1 (500) 2.06. pentru a nu avea senzaþia de subnutriþie. în cazul unor perioade de post se poate verifica valoarea alimentaþiei ºi se poate compara cu perioadele de alimentatie obiºnuitã.2 (2200) 10.2.4.3.9 (2600) 2.2 (1000) 5.4.1 980) 8.4.4.5 (3000) 14. Necesarul de energie consumabilã pentru un bãrbat de 65 kg în decurs de 24 ore Muncã Muncã Muncã Muncã ex-trem uºoarã moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 48 (1100) 5.(580.

6 3.5 9.6 8.8 8.Valoarea nutritivã a alimentelor Alimentul 100 g Valoare energeticã kJ (kcal) Proteine g Grãsimi g Glucide g Cereale ºi produse din cereale Grâu încolþit Pãsat de grâu Tãrâþe de grâu Fãinã integralã de grâu Fãinã albã de grâu Fãinã de mãlai Orez curãþat Fãinã de secarã Paste fãinoase Gluten (fãinã de soia extrudatã) Proteine de soia .3 47.8 1.0 0.2 77.6 54.3 73.0 141 121 26 .0 13.9 0.0 67.0 5.0 92.4 15.0 14.0 1.0 93.4 10.3 1.0 53.0 9.0 9.5 54.1 12.4 15.8 1.1 8.2 10.1 1.0 0.0 10.3 10.0 10.0 1.8 6.0 13.8 0.1 0.1 55.0 73.4 70.2 0.8 1.8 26.4 70.0 3.3 53.8 64.8 0.5 52.5 41.5 73.1 45.6 76.0 14.0 170 82.4 40.0 9.izolat Fulgi de ovãz Pesmet Pâine albã Pâine semialbã Pâine semialbã cu cartofi Pâine graham Pâine de secarã Pâine nesãratã Pâine cu soia Tofu cu Soia-lakt Tofu la cuptor sau din comerþ 1600 1423 1090 1431 1443 1452 1443 1439 1573 1402 1656 1573 1431 1092 1075 958 1109 1067 1289 970 1935 1095 380 340 260 342 345 347 345 344 376 335 372 376 342 261 257 229 265 255 308 230 25.

5 0.0 0.8 99.4 0.4 0.7 84.5 1.2 0.8 0.5 0. lapte bãtut. kefir .5 1.3 0.6 3.1 Grãsimi Slãninã crudã.0 12.4 21.5 3. gâscã Ficat de gâscã Curcan Cãprioarã Porcine gras Porcine slab Mistreþ Hering Crap 812 502 460 531 1590 1891 708 427 1640 602 460 1063 418 194 120 110 127 380 452 169 102 392 144 110 254 100 19. albã Unsoare de gâscã Unsoare de porc Margarinã (de plante) Ulei de floarea soarelui.0 99.5 0.2 16.4 3.5 3.5 75.0 40.5 20.1 4.6 13. 35.7 4. dovleac 2925 3736 3757 3180 3757 699 893 898 760 898 4.8 4.Cãrnuri Oaie Vitã Pui Gãinã Raþã.0 3.5 16.0 6.0 16.9 37.8 5.9 0.2 9.7 19.8 2.4 26.gras Smântânã Unt Kas îndesat Ou 1 buc = 40 g fãrã coajã 250 268 723 3026 1568 276 60 64 173 724 375 66 3.0 22.3 21.0 29.8 14.5 21.1 0.4 1.6 4.4 0.5 2.5 20.0 99.4 0.3 0.3 27 .2 0.8 0.5 20.3 0.1 20.0 80.2 0.5 50.6 4.4 0.4 - Lactate Lapte de vacã Joghurt.

4 0.7 23.2 1.6 4.7 8.2 0.1 26.3 7.6 1.3 0.2 2.0 1.6 0.4 1.3 0.4 2. Pleurotus Mere Ionatane Banana Lãmâie Grapefruit Caise 385 126 67 159 121 130 272 531 92 121 251 146 126 46 163 121 167 368 84 1310 1393 1858 1331 163 175 126 431 105 146 192 92 30 16 38 29 31 65 127 22 29 60 35 30 11 39 29 40 88 20 313 333 444 318 39 42 30 103 25 35 46 2.1 0.7 0.0 1.9 0.1 1.1 0.1 1.7 14. ciuperci.1 6.0 5.0 24.0 24.4 0.1 0.0 7.3 5.0 6.2 0.4 0.9 0.8 3. pãstãioase.3 1.0 1. fructe.8 8.2 0.3 0.2 1.1 4.9 9.3 0.4 0.9 1.1 53.5 1.1 0.2 0.4 1.0 3.0 54.2 4.5 1.9 20.2 0.1 1.2 1.6 5.0 6.6 7.2 Zarzavaturi.2 21.0 5.2 0. lemnoase Cartofi Sfeclã roºie Salatã Gulie Konopidã Varzã cãpãþânã ºi roºie Varzã de varã Porumb fiert Roºii Pãtrunjel rãdãcinã Pãtrunjel verdeaþã Morcovi Dovlecei Castraveþi Ceapã roºie Þelinã rãdãcinã Fasole verde Mazãre verde Ardei crud Fasole uscatã Linte uscatã Fãinã de soia Fãinã de soia degresatã Ciupercã de câmp Ciup.9 5.4 2.4 0.5 0.6 0.2 10.5 51.9 26.3 1.Albuº de ou 1 buc = 24 g 59 14 3.2 28 .8 14.6 20.3 6.0 41.2 0.5 0.7 1.9 3.1 0.1 2.1 0.0 0.0 1.9 2.4 1.

6 29 .0 12.5 6.4 0.7 0.6 33.5 52.1 0.0 9.0 8.7 32.5 14.2 63.8 0.2 1.6 6.6 0.5 51.6 2.1 18.8 27.8 0.6 20.7 0.Piersici Pere Mandarine Portocale Zmeurã Prune bistriþene Struguri Pepene galben Pepene verde Cireºe Viºine Mãcieºe Stafide Nuci Arahide Castane Migdale Mac Alune de pãdure Seminþe de dovleac ºi floarea soarelui 167 209 184 167 117 238 318 163 121 255 213 209 1201 2740 2560 700 2630 2250 2900 2662 40 50 44 40 28 57 76 39 29 61 51 50 286 654 610 167 327 537 691 636 0.5 5.0 11.8 0.4 0.3 0.7 0.0 11.0 47.6 1.3 6.2 38.4 13.2 0.5 0.7 14.0 9.9 8.5 18.9 0.7 57.0 65.5 9.5 15.5 0.8 3.7 3.6 26.4 1.7 4.5 0.3 0.8 23.8 8.3 0.7 1.2 0.

arahide.Conþinutul de colesterol la cîteva alimente exprimat în mg Alimentul . cocos) Soia Conþinutul de colesterol în mg 28 143 187 140-170 126 93 200 262 116 98 190 3000 30 70 280 102 34 105 0 0 Sursa: „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr. alune.100 g Lapte Unsoare de porc Unt Caº Suncã Carne de gãinã Ficat de gãinã Ficat de vitã Carne de vitã Carne de porc Sânge Creier Peºte Conservã de vitã Ouã Friºcã (30% grãsime) Smântânã 10% grãsime Caº 30-45% grãsime Lemnoase (nuci. Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette 30 .

Partea a II-a “Nu e meºteºug a gãti mâncare. ci e meºteºug a o potrivi” proverb francez 31 .

32 .SFATURI UTILE LA PREPARAREA REÞETELOR 3 Soia înmuiatã: 10 g boabe de soia. 3 Reþetele de faþã. Puneþi soia într-un borcan de 2 kg cu suficientã apã rece pentru a umple borcanul. deoarece acel preparat este condimentat. A nu se confunda sau folosi laptele de soia care se gãseºte îmbuteliat în comerþ. îndulcitori ºi arome. 3 Majoritatea reþetelor se bazeazã pe preparate din soia (cea mai frecvent folositã ºi cea mai bogatã în vitamine). Puneþi capacul borcanului ºi pãstraþi în frigider pânã când aveþi nevoie sã folosiþi la diferite reþete de soia. în marea lor majoritate. motiv pentru care se schimbã valoarea produsului ºi gustul ºi astfel nu vã ies reþetele care sunt bazate pe laptele de soia crudã! 3 Boabele de soia se usucã ºi se pãstreazã asemenea boabelor de fasole la loc rece ºi uscat. 3 O canã de pulpã corespunde la o porþie de pulpã rezultat din procesul unei preparãri cu aparatul Soia-lakt. Okara/pulpã de soia ºi Tofu. sunt vegetariene. dar puþine dintre ele conþin ºi recomandãri pentru ovo-lacto-vegetarieni. 3 Pentru a uºura cãutarea unor reþete cu ingredientele pe care probabil le aveþi deja. 3 Pentru reþetele în care se foloseºte lapte de soia se menþioneazã folosirea laptelui crud rezultat prin procesarea cu aparatul Soia-lakt la care se anexeazã aceastã carte. are aditivi. deºi probabil veþi avea ºi preparate din alte cereale sau fructe (cu coajã tare). am menþionat dupã titlul reþetei ºi elementul de bazã din categoria produselor de soia rezultate din blenderul de Soia-lakt: lapte de soia. Untul se poate înlocui cu unt de cocos sau margarinã.

pireu de cartofi. etc) Are aceleaºi caracteristici/comportament. 3 Puteþi folosi în loc de laptele de vacã obiºnuit. spanac. Laptele de soia la frigider pãstrat mai mult de 5 zile nu se mai recomandã a fi folosit. Astfel nu mai poate fi folosit numai fiert în supe sau fript. Laptele de soia este laptele bucãtãriei viitoare! 3 În cazul coajei de lãmâie sau de portocale recomandãm fructele bio. ¼ un sfert etc. Tofu ºi ocara se pãstreazã în vid de apã la frigider. adicã cele netratate cu chimicale. semnul ½ reprezintã o jumãtate de cantitate. pentru cã au un conþinut mic de vitamine ºi au concentrat ridicat de sare ºi zahãr. se foloseºte mai mult usturoi decât în mod obiºnuit. la toate reþetele de gãtit. sã nu le întrebuinþãm la preparatele cu soia. 3 Pentru a avea un gust plãcut. la fripturi sau chifteluþe. 100 gr. soia trebuie condimentatã mai mult decât carnea.3 Preparatele din soia nu se recomandã pentru pãstrare pe perioade lungi de timp. nu mai este la fel de fragedã 33 . pentru cã sunt mai sensibile la temperaturã ºi uºor se ard. 3 Fructele tratate deja termic sau compoturile. 3 La cantitãþile date. De asemenea. ar fi ½ pahar. 3 Dacã mâncarea cu soia se rãceºte. Tofu nu se pune la congelator deoarece îºi schimbã culoarea ºi devine cãrnoasã. 3 Alimentele vegetariene la tratãrile termice sã nu dãm la foc atât de puternic ca la alimentele cãrnoase. 200 gr. 3 Reþetele din carte în general se referã la porþii de patru personae cu puþine excepþii care sunt de porþii de 1 persoanã. dacã e cu putinþã. smântânã de exemplu este echivalent ca volum cu 1 pahar. aproximativ 1 sãptãmânã. (ex. laptele de soia.

Lapte de soia . . .este obþinut din uleiul boabelor de soia ºi nu conþine colesterol.Pateu vegetal .este un fel de tocãniþã la conservã. zahãr ºi caramel. .seamãnã mai degrabã cu parizerul ºi este bogat condimentat. gluten de grâu ºi nucã mãcinatã. .se prezintã în mai multe sortimente: natur. este mult mai uºor digerabil decât pateul din carne.în comerþ se gãseºte în variantã îndulcitã. 34 .Soia cuburi .Tofu (brânza de soia) . musaca. . .Soia granule .Carne vegetalã în sos tomat . Poate fi consumatã ºi cu paste fãinoase.sunt preparate din brânzã de soia. cu sare sau cu alte condimente (mãrar. .Ulei pur vegetal din soia .se preparã diverse mâncãruri cum ar fi tocãniþa de post. 3 Produsele de soia care se gãsesc în magazine sunt: .Crochete vegetale în sos tomat . de aceea este preferabil sã se gãteascã doar cantitatea care se consumã la o singurã masã. chimen).picant. cu ciuperci sau alte arome.se foloseºte în loc de carne tocatã la sarmale. ulei ºi fãinã de soia.Crochete vegetale dulci . drob.Salam vegetal . .au în compoziþie lapte.ºi gustoasã. . chiftele.

PIZZA 35 . ALUATURI. SANDVICIURI.PÂINE.

Se presarã cu chimen/boia/mac/susan ºi bucãþele de mãsline.fãinã cu tãrâþe. Se frãmântã timp de aproximativ 1 minut. ½ canã pulpã de soia. Una din urmãtoarele: chimen / borº / mac / susan. apoi se mixeazã pânã devine o pastã finã. Se coace la 170° C pânã se rumenesc frumos (aprox. în blender ºi se macinã mãrunt. 1 lingurã drojdie. Cu puþinã fãinã se întinde subþire. Mod de preparare: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului.(reþeta 6) Ingrediente: 200 gr. 20-30 minute). Mod de preparare: Se pune pulpã de soia în blender cu apã ºi ceapã. 4 ceºti apã. Mod de preparare: Se pun toate ingredientele. uleiul. Franzelã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti pulpã de soia. 3 linguri ulei de mãsline. 1 ou. 1½ linguriþã sare. 100 gr. 2. Se poate fierbe sub presiune timp de 1 orã. Cu o lingurã mare se ia ºi se pune în forme tapetate. 1½ canã apã. Batoane cu tofu Timp de preparare: 30 minute Din coca asemãnãtoare cu pizza cu tofu. baza de soia ºi oul. 36 . de 2-3 mm.1. Se coace la 150o C. pentru ungerea platoului . 3.margarinã sau ulei. Pentru întindere . fãinã integralã. tofu. 1 praf de copt. se taie fâºii de 1 cm lãþime. ½ linguriþã sare. cu excepþia fãinii. 2 cepe. 1 lingurã sos sau bazã de soia. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. Se adaugã la celelalte ingrediente ºi se toarnã într-o formã de pâine. 1 ceaºcã orez sau ovãz. Se rãstoarnã în castron ºi se adaugã fãinã. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc unde se toarnã tofu. 2 ceºti piure de tomate. Biscuiþi din orz cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 2/3 cãni fãinã de orz. 1 linguriþã salvie.

2 cepe mari. ½ linguriþã sare. 1 praf de copt. 1½ ceºti fulgi de ovãz. 10 37 .1 linguriþã.Rezultã 4-6 porþii.½ canã.1 canã. tofu. fãinã integralã. Se pun fragmentele într-un vas de yena sau într-un vas de lut ºi se dau la cuptor 20 minute. Napolitanã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2¼ ceºti apã.4 cãþei. 3 linguri ulei de mãsline. tofu. 1 ceaºcã pulpã de soia. orez (fiert) . 121.margarinã sau ulei. la 180o C. Pentru umpluturã: 300 gr. 1 ou. Pentru întindere se foloseºte fãinã cu tãrâþe. nucã (mãcinatã) . vegeta naturalã . boia dulce .1 canã. 1 lingurã sos sau bazã de soia (vezi reþetele123. þelinã .1 ½ canã. Mod de preparare: Se înãbuºã ceapa ºi þelina cu laptele de soia timp de 5 minute într-o cratiþã. Se amestecã toate ingredientele. 126). Pizza cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pentru 1 blat de pizza cu diametru de 30 cm: 200 gr. 4 linguri ulei. ceapã (tocatã mãrunt) .½ canã. 6. în forme de napolitane. 2 ciorchini de usturoi. 2 linguri bazã de soia.1 lingurã.2 cãni. iar pentru ungerea platoului . fulgi de ovãz (fierþi) . Mod de preparare: Toate ingredientele se prelucreazã cu mixerul pentru a forma un aluat. 10 boabe de mãsline uscate. 100 gr. lapte de soia . 4. sare vrac . Se modeleazã coca sub formã de rulou ºi se taie în fragmente cu grosimea de 1 cm. suc de roºii .3 linguri. Hamburger de Tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Brânza de soia (tofu) .2 linguri. usturoi (pisat) . 5. Se bagã în cuptor circa 12 minute. apoi se frãmântã pânã se omogenizeazã. 125.1 linguriþã. Se serveºte cu mult pãtrunjel verde. Variaþie: Aluatul se poate îndulci cu stafide tãiate fin.

Peste blatul copt deja se vor pune ºi felii de roºii cu puþinã boia. Se aranjeazã în mod uniform feliile de tofu apoi se toarnã peste ele toatã umplutura rãmasã. 2 roºii. Sandvici cu maionezã de tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: clãtite groase din soia. Deasupra se aºazã cerculeþele de ceapã.frunze de busuioc proaspete sau uscate. 7. fiartã. 8. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc. Se serveºte cu salatã proaspãtã. 1 lingurã sare. verdeaþã. Deasupra se macinã puþinã boia. Sosul de soia se amestecã cu uleiul din vas ºi se toarnã peste tofu. Se toarnã în forma în care este foaia ºi se lasã sã se coacã încã 30 de minute la 180°C. Ingrediente 2 (garniturã cu linte): 300 gr. linte. dupã care se adaugã tofu. crenguþe de 38 . Se taie tofu în fâºii de 3 cm grosime ºi se aºazã într-o farfurie adâncã. Mod de preparare: Pentru blat: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. 1 ceaºcã apã caldã (sau mai puþinã). 25 ml sos de soia cu 25 ml apã. Se taie mãrunt frunzele de busuioc ºi se presarã peste tofu. roºii. Plãcintã de linte cu sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente 1 (pentru cocã): 3 ceºti fãinã de grâu. 1 ceaºcã susan mãcinat. uleiul. 2 cepe. Cu puþinã fãinã se întinde sub formã de blat pentru pizza ºi se aºazã pe un platou uns. sare. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. maionezã de tofu. 1 vârf de cuþit piper. Se rumenesc cepele în puþinã apã ºi sos de soia. mai întâi la 115° C. 500 gr. apoi se fierb cu roºii ºi verdeaþã. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. apoi la 105° C. Se adaugã lintea. baza de soia ºi oul. Se întinde o foaie de ½ cm grosime ºi se aºazã într-o formã. pânã se înmoaie. Se coace la foc potrivit în poziþia cea mai de sus din cuptor. Pentru umpluturã: Ceapa tãiatã în fâºii lungi se opãreºte în puþin ulei. Din ingredientele 1 se frãmântã un aluat. Se scot sâmburii din mãsline ºi se taie în bucãþi dure. Se coace câte 5 minute.

ceapã ºi morcovi. mãsline. Mod de preparare: Se întinde din abundenþã pastã de avocado pe o felie de pâine din grâu integral prãjitã. Se aºazã la soare sau la 90o C în cuptor pânã se usucã complet. pulpã de soia (okara). avocado.1 linguriþã.1½ canã. Se lasã la uscat o orã. mãrar. avocado. Se pãstreazã în loc uscat sau la frigider. cu tofu ºi sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 lingurã pastã de avocado. ½ canã ulei. Se pune în cuptor ºi se coace pânã se încãlzeºte tofu. 2 linguri seminþe de chimen. pânã la prepararea sa finalã prin fierbere. fãinã integralã de grâu . caº de vacã rãzãluit 39 . morcovi. 100 gr. germeni de lucernã. Se pun felii subþiri de roºii. Se ruleazã cât de subþire se poate. 2 ouã sau / 3 cartofi rãzãluiþi. dovlecei. castravete. frunze de pãtrunjel. ceapã. ceapã. Se pune deasupra o felie subþire de tofu care a fost în prealabil înmuiat în sos de soia ºi o felie de roºie. Tãiþei din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Mod de preparare: Se întinde puþinã maionezã pe clãtite. Se orneazã cu frunze de pãtrunjel.1 canã. 10. 1 linguriþã (micã) delikat.½ canã. o felie subþire de tofu. Mod de preparare: Se fierbe pulpa timp de 15 minute în apã ºi se mixeazã în blender. Sandvici cu avocado. fãinã integralã. 11. mãsline. castravete. Se amestecã toate ingredientele ca sã devinã o cocã tare. 2 linguriþe sare.pãtrunjel. Se obþine o pastã finã. Se taie în fâºii subþiri. sare . Tort din ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 300 gr. o felie de pâine din grâu integral prãjitã. 2 linguri gluten (fãinã de soia). Se adaugã germeni de lucernã ºi picãturi de suc de lãmâie. roºii. apã . Se ruleazã clãtita ºi se mãnâncã în loc de sandvici. pe o masã sau un platou. o felie de roºie. 300 gr. sos de soia. ¼ l apã mineralã carbogazoasã. dovlecei. 9.

) Cu ajutorul unei farfurii plate se întoarce coca ºi se frige ºi pe cealaltã parte. Se macinã nucile dur împreunã cu pulpa de soia. fãinã integralã (cu tãrâþe). (Sã avem grijã ca aburii sã nu scape din vidul de sub capac. Se menþine totul acoperit timp de 10 minute. 12. 150 gr. brânzã de vacã. Se coace 30 de minute în cuptor obiºnuit la 190o C. 40 . 2-3 roºii. ceapã/ praz. 13.12 jumãtãþi miez de nucã. apoi se toarnã coca în mod uniform. 1 linguriþã sare. Mod de preparare: Se usucã pulpa de soia la foc mic pârlind-o puþin ºi mestecând continuu circa 5 minute. 1½ ceaºcã mãlai. 1 linguriþã praf de copt. 50 gr. 1 lingurã unt/margarinã. Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi condimentele. În afarã de ulei ºi de ceapã. Pentru ornament . Se pune uleiul într-o tigaie cu capac ºi se înfierbântã dupã care se presarã ceapa. precum ºi smântâna cu baza de soia ºi cu ouãle. Se macinã chimenul ºi se amestecã cu fãina integralã. ½ linguriþã sare. sau în cuptor ventilat cu aer fierbinte la 150o C. 1 cutie de porumb fiert. Coca se pune în formã unsã ºi se ornamenteazã deasupra cu nuci. 5 ouã. morcovi. pulpã de soia. se rãzuiesc morcovii ºi se opãreºte totul timp de 5 minute la foc mic. se adaugã la ceapã/praz ºi se mai prãjeºte încã 5 minute. Mod de preparare: Se taie ceapa/prazul mãrunt. restul ingredientelor se mãrunþesc ºi se amestecã.ºi felii de roºii pentru ornamentat. 2 linguri unt. Tort din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Pentru un tort cu diametrul de 25 cm. sau cu felii de roºii ºi caº. 100 gr. 1 linguriþã vegeta. Se taie ca tortul. 1 canã smântânã. 1 lingurã bazã de soia. 300 gr. Se bate spumã albuºul de ou care se adaugã la zarzavaturile opãrite ºi la amestecul de fãinã. Ingrediente: 200 gr. 1 linguriþã miere. Turte de mãlai cu lapte de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 ceaºcã lapte de soia.

3 ceºti apã. 1 linguriþã sare. se mai adaugã apã ºi se amestecã în mixer înainte de a o turna pentru urmãtoarele vafe. ½ ceaºcã miez de nucã. ¾ ceaºcã fãinã de porumb sau de mei. Se amestecã toate ingredientele.Mod de preparare: Se dã în clocot laptele de soia. Se servesc fierbinþi. Se coc timp de 12 minute sau pânã când nu mai ies aburi. Dacã compoziþia este prea groasã. Se pune în tigaia de teflon sub formã de turte care se rumenesc pe ambele pãrþi. 14. 5 curmale. sare. curmalele. Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 2 ceºti de apã. Se unge grãtarul pentru vafe. Se pot pãstra la congelator ºi se reîncãlzesc în cuptor sau în aparatul de prãjit pâine. vanilia. 41 .(rãmas dupã procesarea laptelui de nucã) ½ ceaºcã pulpã de soia. ¾ ceaºcã fãinã integralã de grâu. fãinã de porumb sau de mei. Se adaugã la acest amestec urmãtoarele ingrediente: fulgi de ovãz. Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti de apã. apoi se toarnã din compoziþie. miezul de nucã. sare. fãinã integralã de grâu. Se adaugã mierea ºi se amestecã cu: mãlai. 2 linguriþe vanilie. porumb fiert. 2 ceºti cu fulgi de ovãz. o ceaºcã pulpã de soia.

42 .

MAIONEZE. UMPLUTURI SÃRATE. PATEURI. CREME DULCI 43 . CREME SÃRATE.

tofu. vegeta naturalã. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt. Cu aceastã compoziþie se umplu ardeii care se pun la fiert în apa cu bulion. 2 morcovi. morcovii ºi þelina se dau prin rãzãtoare. Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 2 kg cartofi fierþi în coajã. ½ linguriþã boia de ardei dulce. boia de ardei dulce.15. mãrarul tocat fin. Se potriveºte de sare. Umplutura se face din pulpã de soia cu vegeta naturalã ºi puþinã 44 . Se orneazã cu mãsline ºi pãtrunjel verde (4 porþii). Pentru ca compoziþia sã nu se desfacã se adaugã fãinã de mei ºi se amestecã pentru omogenizare. Se mai poate adãuga. 1 þelinã. ceapa tocatã mãrunt. 1 canã pulpã de soia. 17.5 kg de cartofi se curãþã. 2 linguri fãinã de mei. ciuperci. Mod de preparare: tofu se zdrobeºte (se rade) ºi se amestecã cu boiaua. apoi se adaugã la legumele fierte împreunã cu pulpa de soia. 400 g orez. 4 ardei (potriviþi pentru umplut). maionezã. Ardei umpluþi cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 orã Ingrediente: 2 cepe. 0. 16. Ardeii se spalã bine.5 kg cartofi se scobesc astfel încât sã rãmânã un perete destul de gros pentru a nu se rupe. sare. 2 cãni pulpã de soia. ardeiul tocat cubuleþe mici. 2 cepe. se curãþã de seminþe ºi se umplu cu pasta obþinutã din amestecul de mai sus. Mod de preparare: 1. ardei tocat. o ceapã micã. dupã plãcerea fiecãruia. amestecând mereu pentru a nu se prinde de fundul vasului. Orezul se spalã ºi se scurge. bulion. Se cãlesc toate în puþinã apã cu vegeta naturalã. aprox. 500 gr. se taie în lungime ºi se fierb cu resturile scobite din cartofi. ºi alte legume. Se adaugã bulion sau 2 roºii decojite ºi se fierbe totul pânã se formeazã un sos. se ia de pe foc ºi se pune sare ºi verdeaþã tocatã mãrunt. mãrar verde. 1 kg ardei. mãsline ºi frunze de pãtrunjel pentru ornat. se taie în douã (pe lungime). Ardei umpluþi cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr.

½ linguriþã boia de ardei. 1 mãr acriºor. Dupã ce a fiert. tofu. Se orneazã cu pãtrunjel verde tocat ºi mãsline. ciuperci tãiate bucãþele ºi fierte cu vegeta naturalã. se scurge ºi se amestecã cu bulionul ºi cu 1 ceapã tocatã ºi cãlitã. Aceasta se taie mãrunt ºi se adaugã la sfârºit împreunã cu pãtrunjelul sau cu mãrarul. castraveþi muraþi. 1 lingurã suc de mãr tocat la turmix. La frigider poate sta ºi 5 zile. tofu. cu atât soia va fi mai gustoasã).sare. 100 gr. Cremã de tofu cu castraveþi muraþi Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. ½ linguriþã mãghiran uscat ºi zdrobit. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã. Gustul este mai fin dacã se preparã totul într-un mixer. 50 gr. Dacã pasta este foarte moale. 1 lingurã ulei. apoi cu toate ingredientele la un loc în afarã de ceapã. ¼ linguriþã chimen. Castravetele se taie cubuleþe mãrunte iar mãrul se rãzãluieºte. Amestecul se pune în jumãtãþile de cartofi. 45 . 1 lingurã pãtrunjel sau mãrar. smântânã din lapte de vacã sau de soia. se amestecã bine cu ulei. 250 gr. se toarnã peste cartofi. 2 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. soia se scoate cu spumiera. 1 ceapã tãiatã mãrunt (cu cât supa în care fierbe soia este mai bunã. se adaugã 250 gr. 1 lingurã vegeta ºi alte condimente opþionale. 18. 1 vârf de cuþit piper mãcinat proaspãt. ciuperci tãiate mãrunt. 1 lingurã pãtrunjel tãiat mãrunt. 1 lingurã ulei. ½ linguriþã sare de mare. 1 lingurã oþet de mere. 19. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã ºi se amestecã bine cu ulei. o ceapã. Amestecãm toate ingredientele la un loc. iar dacã este mai consistentã se pune pe un platou ºi se aºazã cartofii peste ea. Pentru a obþine un gust mai fin se mixeazã totul dupã care se þine la frigider cel mult 5 zile.

Rezultã 3-4 porþii. o ceapã micã. Rezultã 4 porþii. 6-8 curmale. 1 vârf de cuþit sare. Compoziþia va trebui sã aibã consistenþa unui terci. se toarnã într-un vas ºi se fierbe la foc mic cca. amestecându-se continuu. 15 minute. 1 lingurã pãtrunjel tocat. 150 ml ulei de floarea soarelui. sarea (aproximativ ½ linguriþã. Se fierbe totul într-un vas mare la foc mic timp de 1 orã pânã când se evaporã lichidul ºi rãmâne o pastã groasã. Icre de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã (250 ml) pulpã de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. Se serveºte pe pâine prãjitã cu pãtrunjel. Cremã din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã pulpã de migdale. 1 ceaºcã apã. 3 linguri suc de lãmâie. 23. Mod de preparare: Pulpa de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. (opþional). 2 linguri miere. 46 . 22. sare dupã gust. Se pune pe o farfurie sau pe un platou pentru a se rãci ºi a se îngroºa. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã bine ºi se pun la rece. usturoiul ºi seminþele de susan. dacã nãutul este nesãrat). Mod de preparare: Se mixeazã pânã se omogenizeazã.20. ½ canã seminþe de susan. 1 cãþel de usturoi (opþional). Se presarã praf de usturoi dacã nu se foloseºte cãþelul de usturoi. 2 cãni lapte de soia. 21. ½ linguriþã vanilie. lzeamã de lãmâie. 2 linguri amidon. Se lasã sã se solidifice puþin. Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/ soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 ceºti pulpã de nãut sau soia. Mod de preparare: Se mixeazã fasolea. 1 porþie. sare (dacã e nevoie). ½ linguriþã sare. Gajar cu lapte de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 cãni morcovi cruzi tocaþi.

usturoi . aproximativ 1 l. 2 avocado. (rãmas de la laptele de nucã) ½ ceaºcã apã. folosind mixerul. se adaugã sare ºi ceapã ºi se amestecã. apoi se lasã la rãcit. Se poate pune boia dulce pentru culoare ºi mãsline pentru ornament. Mod de preparare: Pulpa de soia se mixeazã în blender cu ½ de canã lapte de soia. Se amestecã cu celelalte ingrediente. 47 . Rezultã 5 porþii. Maionezã din pulpã de soia sau tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Pulpã de soia sau tofu . 24. Apoi se toarnã ulei ca la maionezã. sare . Pastã de avocado cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã miez de nucã. 150 ml smântânã de soia (reþeta 45) 1 linguriþã suc de lãmâie. sare dupã gust. ½ lingurã suc de lãmâie.1 linguriþã.1½ canã. Se foloseºte ca ºi maioneza obiºnuitã. 4 linguri griº.Dupã ce s-a rãcit. Icre vegetariene cu smântânã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ l apã.1 canã. 25. Dacã pasta obþinutã este prea tare se adaugã puþinã apã înainte de a încorpora smântâna. Se mixeazã bine. ¼ ceaºcã ceapã tocatã. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer pânã devin o cremã.1 canã. ceapã tocatã fin ½ buc. se adaugã zeama de lãmâie. Se lasã apoi sã se rãceascã.30 ml. suc de lãmâie . 26. se ia din compoziþie o canã sau mai mult. ulei . se pune în borcane cu capac ºi se pãstreazã la frigider. Este necesar ca ceapa sã fie focatã foarte fin. 1 ceapã potrivitã ca mãrime. Maioneza rezultatã. Pasta obþinutã se pune într-o cratiþã ºi se fierbe 15 minute la foc mic. Când se terminã uleiul. toate deodatã.7 cãþei. Se pune în blender împreunã cu restul îngredientelor. fiind mai sãnãtoasã deoarece nu conþine colesterol. amestecându-se continuu. Mod de preparare: Griºul se fierbe 4-5 minute. lapte de soia .

1½ canã lapte de soia.1 litru.½ kilogram. Se foloseºte pentru sandviciuri sau ca ºi garniturã pentru salatã. 100 g ceapã. se spalã ºi se fierb ciupercile cu 1 litru de apã timp de 20 de minute. ¼ linguriþã praf de usturoi. Rezultã 8 porþii. Pasta de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Ciuperci Champignon . 1¾ canã apã. Pastã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia. suc de roºii ¼ canã. 1 linguriþã boia dulce. ceapa tãiatã mãrunt. amestecând bine.27. Pastã de þelinã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 500 g þelinã. apã . Mod de preparare: Se curãþã þelina. vegeta. O canã din apa în care au fiert ciupercile se amestecã cu toate ingredientele ºi se dã la blender 2 minute. 48 . Se amestecã bine obþinându-se o pastã consistentã. 28. la foc mic. Se amestecã cu o lingurã pentru a o omogeniza înainte de servire. Mod de preparare: Se curãþã. Puneþi ºi ingredientele rãmase. smântâna. 1 linguriþã de miere. boiaua. 29. Se serveºte ca pastã pe pâine. usturoi 2 cãþei. sare vrac . mãsline (nesãrate fãra sâmburi) .4 linguri. Se serveºte ca aperitiv. 2 linguri suc de lãmâie. pulpã de soia fiartã . Uscaþi toatã fãina împreunã pentru 15 minute la 150o C.7 bucãþi. ½ linguriþã sare. se spalã ºi se rade pe rãzãtoarea finã. vegeta. 1/3 canã fãinã albã. ulei de mãsline . Pasta rezultatã se poate pãstra în frigider pânã la 2 sãptãmâni.½ canã. Dacã este prea groasã se mai adaugã puþinã apã. Se adaugã tofu ras. Adãugaþi apã ºi fierbeþi la foc mic amestecând continuu timp de 3 minute. 200 g smântânã de soia. 150 g tofu. Reduceþi focul ºi mai fierbeþi 10 minute.1 linguriþã. Mod de preparare: Mixaþi pulpa de soia cu laptele de soia în mixer pânã rezultã o pastã finã. în acelaºi fel în care este consumatã ºi maioneza.

apoi se zdrobesc. Se amestecã cu pulpa de linte. usturoi. apa. apoi se adaugã sucul de lãmâie. maionezã de pufuleþi. 1 morcov. sare ºi usturoi pisat. 2 linguriþe suc de lãmâie. sare. ½ linguriþã pudrã de ceapã. 31. busuioc. 400 g cartofi. Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia. 34. 1 ceapã. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de nãut. amestecându-se mereu. 1 vârf de cuþit pudrã de usturoi. apoi se zdrobesc. 1 lingurã zeamã de lãmâie. Pastã din miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã. 300 ml ulei. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. Mod de preparare: Se dau nucile. 1 linguriþã delikat. sare. Se fierbe compoziþia pânã se îngroaºã. cimbru. Pateu de linte din pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. sarea. usturoi. pudra de usturoi. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. 400 g cartofi. 1 ceaºcã apã. 2 castraveþi muraþi. sarea ºi usturoiul pisat. maionezã. maionezã de pufuleþi. maionezã de pufuleþi. 49 . Se amestecã cu pulpã de linte. ardeiul capia. sarea ºi usturoiul pisat. sare. apoi se zdrobesc. maioneza. sare. 1 lingurã muºtar. Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. cimbru. 33. Se amestecã cu pulpa de nãut. 32. ardei capia roºu. 50-60 gr. maioneza.30. usturoi. 1 gogoºar (opþional). pudra de ceapã ºi cimbrul în mixer. 400 g cartofi. ½ linguriþã sare.

tofu. Rezultã 5 porþii. apoi se pune la scurs într-o strecurãtoare. 37. Se þine pe foc pânã se fierb/opãresc ºi legumele. Se serveºte ca pastã pe pâine. apã . La sfârºit se poate adãuga gogoºarul ºi castraveþii muraþi tocaþi mãrunt (în acest caz nu se renunþã la muºtar ºi lãmâie). Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Mod de preparare: Mazãrea se fierbe ºi se pune într-o strecurãtoare pânã se scurge bine de apã. 4-5 cãþei de usturoi. 100 ml maionezã de soia. muºtarul ºi zeama de lãmâie. 35.Mod de preparare: La porþia de pulpã de soia se adaugã un morcov ºi o ceapã mãrunþite. Mod de preparare: Cartofii decojiþi se zdrobesc. (5 porþii) 38.1 linguriþã. sare. 3 cartofi. usturoi .1 legãturã. 150 gr.½ canã. se opãreºte în apã cu puþinã sare.5 cãþei. 100 ml smântânã. 36. sare vrac . pãtrunjel verde . Uleiul se adaugã treptat. 150 ml ma- 50 . dupã rãcire se vor mixa. Pateu de mazãre verde cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 g mazãre verde (crudã).1 litru. 50 gr.2 bucãþi. Toate ingredientele se dau la mixer 2-3 minute. sare dupã gust. Pentru a obþine o pastã omogenã ºi finã. Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: O canã pulpã de nãut (rãmas de la prepararea laptelui de nãut cu Soia-lakt). smântânã ºi sare. apoi se amestecã cu tofu ras fin. Mod de preparare: Spanacul se spalã bine. apoi aromele. dupã gust. mãrar verde.1 canã. Se mixeazã în mixer împreunã cu celelalte ingrediente. Dupã ce s-a scurs bine se toacã. o ceapã. cartofi (fierti în coajã) . tofu. Pateu de spanac cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 1 kg de spanac. maionezã de soia .

42. Se amestecã toate ingredientele bine într-un castron. 1 morcov. 40. în afarã de ceapã. 10 ml suc de lãmâie.ionezã de soia. 1 þelinã micã. ½ linguriþã boia de ardei dulce. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de nãut. facultativ 4-6 mãsline. Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã. Rezultat: 1½ canã pateu de þelinã. 41. Mod de preparare: Cartofii se fierb separat ºi se zdrobesc. 1 ceapã tãiatã mãrunt. 2-3 cãþei de usturoi. ceapa ºi restul ingredientelor. Rezultã 6 porþii. Mod de preparare: Se curãþã ºi se rade þelina. Se poate folosi imediat sau se pãstreazã la frigider pentru mai târziu. se scurg de zeamã ºi se paseazã împreunã cu pulpa de nãut (rãmas în filtru Soia-lakt). pentru un gust mai bun. ½ canã zeamã/lapte de nãut. ½ linguriþã mãghiran. Când sunt fierte. Mod de preparare: Se mixeazã bine toate ingredientele pânã când compoziþia ajunge la consistenþa unui pateu. suc de lãmâie dupã gust. Pateu de þelinã cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 þelinã micã. 1 canã tofu moale. 1 ceapã. sare. Se mixeazã pânã se obþine o pastã spumoasã. 1 legãturã pãtrunjel. 1 linguriþã sare. ceapa crudã tocatã fin. Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute 51 . 1 linguriþã condiment Plafar. ½ linguriþã busuioc. sarea ºi uleiul. 39. dupã gust. Se lasã la rece câteva ore înainte de a se consuma. 2 linguri de susan uºor prãjit. Mod de preparare: Se fierb legumele. Pateu cu susan din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de nãut. 1 linguriþã sare. Se amestecã nãutul cu cartofii.

fulgi de cartofi 30 gr. li se taie capacul ºi se scobesc în interior. 100 gr. delikat. cu 2 cepe tocate mãrunt. 2 cãni de tomate (sau roºii proaspete fierte ºi decojite). ulei. se lasã 2-3 minute la mixat 52 . Mod de preparare: Se aleg 10 roºii mai mari. Compoziþia este mai gustoasã cu verdeaþã proaspãtã sau germeni. 1 canã pulpã de soia. Se umplu roºiile cu aceastã compoziþie ºi se aºazã în cratiþã. (cca. vegeta dupã gust. Peste ele se toarnã apã (aproape cât sã le acopere) ºi puþin ulei ºi se lasã sã fiarbã pânã se înmoaie roºiile. ceapã. piper. De asemenea se pot modela în fãinã ºi se vor fierbe ca ºi periºoare. Compoziþia astfel obþinutã poate fi folositã pentru ardei umpluþi sau sãrmãluþe. Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Mod de preparare: 1 canã pulpã de soia. sare. pãtrunjel. Roºii umplute cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 h (complexitate redusã) Ingrediente: 10 roºii mai mari. orez fiert. (rãmas de la laptele de alune) 1 morcov potrivit. cu mãrar ºi pãtrunjel. 45. Se amestecã pulpa de soia cu delikatul. 1 canã apã. 6 linguri) sau un cartof ras. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin ºi se condimenteazã pentru a obþine un gust mai deosebit. 44. dupã care se adaugã celelalte ingrediente. sare. 1 pa-chet de soia granule. suc de lãmâie. apoi se rãceºte ºi se pune în mixer împreunã cu laptele de soia. cu 2-3 linguri de orez nefiert. Se fierb aproximativ o orã (trebuie sã treacã prin aceastã etapã) într-o tavã adâncã. la foc mic. 43. 2-3 linguri de orez.Ingrediente: 500 gr. usturoi. pulpã de alune neprãjite. Mod de preparare: Pulpa de soia ºi cartofii se amestecã. Se servesc fierbinþi ºi cu smântânã. Smântânã de soia din lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: 6 linguri orez. Mod de preparare: Orezul se pune la fiert. mãrar. 2 cepe. 500 ml ulei (aproximativ). 250 ml lapte de soia.

¼ linguriþã praf de usturoi. Se fierbe ºi se lasã sã se îngroaºe. apã 1½ canã. treptat. 47. Ne putem opri la aceastã etapã pãstrând untul în frigider. cimbru . Se adaugã sarea ºi se mixeazã l minut. la frigider. pânã când pasta se îngroaºã. În final se adaugã sucul de lãmâie ºi sare dupã gust. Cremã de banane cu lapte de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 l lapte de nuci. Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de migdale. condimente dupã gust. ulei de floarea soarelui . Rezistã în frigider 3-5 zile. cu mixerul. 3-4 linguri fãinã de cartofi. procedãm la fel. adãugând ulei în picãturi. Se adaugã încet fãina de cartofi pânã când compoziþia se îngroaºã ºi devine finã. lapte de soia .dupã care se adaugã uleiul.1 canã.5 cãþei. Rezultã untul de soia. 46. ¼ linguriþã boia de ardei. Se pãstreazã în caserole sau borcane. 1½ ceaºcã apã. maghiran . Mod de preparare: Pulpa de soia se dã la blender cu laptele de soia pânã se obþine o pastã de consistenþã mai vârtoasã care se preparã ca o maionezã. Rezultã o pastã untoasã. busuioc . puþinã sare.1 linguriþã. 53 . CREME 48. usturoi . Unt din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã pulpã de migdale. doar cã vom pune ulei mai mult. apa ºi condimentele.1 linguriþã. Dacã dorim sã facem maionezã.1 linguriþã. sare vrac .1 canã. Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . ¼ canã tapioca.1 canã. 1-2 linguri miere. Dacã dorim sã obþinem pateu de soia adãugãm celelalte ingrediente ºi le mixãm timp de 2 minute. 1 linguriþã pastã de ceapã cu sare.½ linguriþã. ca la maionezã (se ia cãpãcelul de la capacul de mixer ºi pe acolo se picurã uleiul).

În laptele de soia se topeºte la foc mic mierea ºi untura. se pune 54 . Acesta se amestecã cu preparatul de orz pânã devine omogen. 51. fructe de sezon. ½ ceaºcã miez de nucã (rãmas din prepararea laptelui de nucã). Se fierbe 5 minute. Mod de preparare: Se lasã tapioca la înmuiat în lapte de nuci timp de 15 minute. 50. Se ia de pe foc ºi se adaugã 2-3 banane feliate. 2 linguriþe cacao. (reþeta 28). 100 gr. Cremã de mere cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Se curãþã de sâmburi 2 mere “galben delicios” ºi se pun în mixer (nu se curãþã de coajã). 100 gr. pulpã de soia Timp de preparare: 1 h Ingrediente: 1 canã lapte soia (250 ml) soia. 49. Mod de preparare: Pulpa de orz se dã la mixer cu laptele de soia.vanilie (opþional). Se poate folosi la diferite reþete sau la masa de dimineaþã cu cereale sau pâine prãjitã. Se adaugã ½ ceaºcã suc de mere. Mod de preparare: În laptele preparat cu aparatul Soia-Lakt se amestecã pulpa de soia. apoi se amestecã la un loc cu baza de soia. 200 ml ulei. Cremã de ciocolatã din soia Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. sarea. 2-3 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie sau 2-3 plicuri zahãr vanilat ºi scorþiºoarã. 1 l lapte de soia. pulpã din orz. la care se adaugã sare. unt de cocos sau margarinã eventual ulei. Pasta obþinutã. 1 lingurã suc de lãmâie. Rezultã 4-5 porþii. Cremã de soia cu fructe din lapte soia. amestecând din când în când. Mod de preparare: Se mixeazã pânã când nucile devin o pastã finã. 1 vârf de cuþit sare. 3 linguri bazã sau pastã de soia. Se amestecã bine. Se toarnã peste cereale sau se serveºte în cupe pentru fructe. vanilia. cacaua. 1 linguriþã suc de lãmâie. Se pãstreazã în borcan închis la frigider maxim 2 sãptãmâni. 1canã pulpã de soia. scorþiºoara. miere.

deoarece se prinde foarte repede. miere . laptele de soia. lapte de soia . se rãstoarnã într-un borcan cu capac ºi se foloseºte ca orice cremã. La sfârºit se adaugã vanilia ºi afinele. 55 . 8 curmale.1 canã. Mod de preparare: Pulpa de soia. Când s-a rãcit. 1 ceaºcã de apã. la care se adaugã treptat uleiul ºi lãmâia. esenþã de vanilie . cocos .½ canã. Când este gata. Se lasã la rece. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele timp de 2 minute.2 cãni. amestecându-se pânã la omogenizare. mierea ºi sarea se amestecã într-un mixer de tocat pânã se face o pastã finã. 53. orez fiert . Se mixeazã bine apoi se adaugã treptat uleiul. 54.2 linguri.½ canã.¼ canã.1 canã. zeama de la 1 lãmâie. se pune din nou în blender clasic (rece) împreunã cu fructele.2 cãni.½ canã. afine . Crema poate fi folositã la tort din biscuiþi. Cantitãþile sunt calculate pentru 5 porþii. Cremã din miez de nucã Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã(de la laptele de nucã). sare ¼ linguriþã. ulei .într-o tigaie de teflon ºi se fierbe la foc mic timp de 20 de minute amestecându-se continuu. clãtite. etc. iar la urmã sucul de lãmâie. stafide .2 linguriþe. Se consumã cu fursecuri sau biscuiþi. miere 4 linguri. Mode de preparare: Se amestecã în mixer toate ingrediente. puþinã sare.1 linguriþã. vanilie (esenþã naturalã) . Cremã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 52. ½ linguriþã vanilie. Cremã din lapte de soia pentru desert Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Lapte de soia concentrat .

¼ linguriþã esenþã de migdale (sau de arþar). Se pune puþin în congelator ºi se serveºte. Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã suc de struguri albi sau de mere. Mod de preparare: Se amestecã în mixer nucile cu sucul de ananas pânã se obþine o cremã. se lasã la frigider pentru ca sã se întãreascã. 2 curmale. ½ ceaºcã suc de ananas. 1 lingurã miere sau 2 linguri curmale tãiate mãrunt. Pastã de prune cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ kg prune. 56. ¼ ceaºcã pulpã de migdale. 2 linguri curmale tãiate. ¼ linguriþã vanilie. câteva picãturi suc de lãmâie. 57.55. Cremã din miez de nucã ºi banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¼ ceaºcã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). se curãþã de sâmburi ºi se adaugã în mixer împreunã cu nucile. Mod de preparare: Primele patru ingrediente se mixeazã bine. Dupã aceasta. 3 banane congelate. 1 canã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). Se spalã bine prunele. puþinã vanilie. La îngroºarea compoziþiei se adaugã sucul de lãmâie. 58. 1½ l lapte de soia Mod de preparare: Se mixeazã nuca cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. 1 vârf de cuþit sare. Se amestecã toate ingredientele în mixer. Se adaugã celelalte ingrediente. Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de “lapte de soia concentrat” rece. ½ ceaºcã apã. Mod de preparare: Se pun curmalele în apã clocotitã ºi se decojesc. 56 .

Mod de preparare: Se fierb curmalele în apã. se adunã alunele mãcinate de pe pereþii robotului în partea de jos a vasului. Se toarnã sucul de portocale ºi se adaugã stafidele. 60. Se amestecã cu lapte ºi se serveºte. 1 ceaºcã pulpã de migdale. Se taie nucile fin. în borcane de sticlã. Mod de preparare: Se mixeazã alunele pânã se obþine o pastã finã. ½ linguriþã miere.59. 1 ceaºcã suc de portocale. Se amestecã cu coaja de lãmâie rasã ºi coriandru. Mod de preparare: Se mixeazã nuca ºi migdalele cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. amestecânduse bine. Se procedeazã identic pânã când pasta devine finã ºi bunã de tartinat. 3 cãni lapte de soia. Pastã din pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 400 g pulpã de alune. apoi se fac pireu. Se pãstreazã la frigider. 61. Pastã de stafide. 1 ceaºcã stafide. ½ linguriþã coriandru. 57 . apoi se mixeazã din nou. miez de nucã ºi pulpã migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã (rãmas de la procesarea laptelui de nucã). 3 linguri lapte de soia sau de nuci. Se lasã sã se odihneascã puþin motorul. Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de curmale. 1 ceaºcã pulpã de migdale sau nuci (poate fi combinat ºi cu un procent de pulpã de soia). 1 lingurã coajã de lãmâie rasã.

58 .

SALATE 59 .

1 canã pulpã de soia. Înainte de folosire se lasã cel puþin 10 minute sã se omogenizeze gusturile. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se taie felii. busuiocul.a. 1 lingurã pãtrunjel. se unge cu ulei amestecat cu boia de ardei dulce. 4 cepe. Se tapeteazã o tavã sau un vas de yena cu pesmet ºi se aºazã un strat de cartofi. 3 linguri fãinã. Salatã de germeni cu tofu Timp de preparare: 15 minute. în afarã de pãtrunjelul care se presarã deasupra. sare dupã gust ºi fãinã înmuiatã în apã. Mod de preparare: În prima fazã pulpa de soia se amestecã cu laptele de soia ºi se macinã la blender pânã devine o pastã finã. Se adaugã toatã apa. 2 castraveþi muraþi în oþet dulce. sare de mare. Se serveºte cu mujdei de usturoi. 200 gr. smântânã. 1 foaie de dafin. pulpã de soia. Totul se fierbe 20 minute. 1 linguriþã chimen. 1 lingurã oþet de mere / sau sucul de la ½ lãmâie. Dupã ce s-a scos din cuptor ºi s-a rãcit puþin. 64. Cartofi cu pulpã de soia la cuptor Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 kg cartofi fierþi în coajã. Toate ingredientele rãmase se amestecã împreunã. Ceapa se taie peºtiºori ºi se fierbe 3 minute. Castravetele murat în oþet dulce se taie cubuleþe. în orice combinaþie: 60 . praful pentru supã sau delikatul. banana se decojeºte ºi se taie felii. condimentele. Se amestecã soia cu ceapa. 1 canã lapte de soia. Se dã la cuptor pânã când cartofii se rumenesc uºor. 500 ml bulion. Ingrediente: 2 ceºti de oleaginoase încolþite. ½ linguriþã de cafea boia de ardei dulce. 2 linguri ulei. foaia de dafin ºi ceapa.d. apoi se pune umplutura º. 2 cepe. 2 banane.m. Salatã de ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 200 gr. Ultimul strat trebuie sã fie de cartofi. 4-5 linguriþe de cafea muºtar.62. 1 lingurã rasã praf pentru supã (sau delicat). 2 linguri busuioc mãrunþit. ½ l apã. 63. 3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. Soia se fierbe în apã cu vegeta naturalã ºi sare de mare dupã gust. apoi se scoate ºi se scurge.

Dupã ce se amestecã totul. tarhonul ºi boabele de muºtar opãrite cam un minut. Mod de preparare: Ceapa se toacã foarte mãrunt. tofu. Cu uleiul ºi muºtarul se pregãteºte un sos.linte. sucul de lãmâie ºi condimentele se toarnã peste cuburile de tofu. 1 lingurã bazã de soia. Se orneazã cu o crenguþã de cimbru verde. Se poate servi pe un pat de frunze de salatã verde sau spanac.2 cãni. 100 ml oþet de mere + 50 ml lapte de soia sau apã simplã. Uleiul. 4 linguri oþet pentru salatã sau suc de lãmâie. 1 lingurã muºtar boabe. 1 linguriþã de cafea sare. ½ ceaºcã tofu ras sau tãiat cubuleþe mici. zahãrul. Spanacul se curãþã de venele groase ºi se spalã împreunã cu salvia. pânã capãtã o culoare maronie). 1 lingurã sos de soia(*dacã nu gãsiþi în magazin ignoraþi). 66. Poate fi servitã fie ca aperitiv. nãut.1 lingurã zahãr. ½ suc de lãmâie. Salatã de spanac cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 150 gr. 2-3 linguri seminþe de floarea-soarelui. 1 ceapã mare (aprox. 50 ml ulei de mãsline. 61 . ¼ ceaºcã boabe de soia prãjite. fasole. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe de jumãtate de centimetru. ¼ linguriþã de cafea vegeta. 2 roºii medii tãiate cubuleþe. 4 linguri de ulei presat la rece. Salatã de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . fie ca bazã de mâncare. 100 gr. 1 frunzã de mentã. Se scurge ºi se taie totul în fâºii. se adaugã sare numai dacã este nevoie. Se adaugã oþetul. de preferat nesãrate ºi neprãjite. salvie. nesãrate (se pun în tava de la cuptor ºi se mai amestecã din când în când. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele încet ºi se consumã imediat. salata fiind deosebit de aspectuoasã. spanac proaspãt. 100 gr. Se adaugã menta tãiatã mãrunt. 65.). se lasã sã stea puþin. 1 vârf de cuþit tarhon. 50 gr. Se adaugã sosul (opþional) peste ele ºi se amestecã cu grijã. sosul de soia ºi se lasã la mãcerat cam 20 de minute. Pulpa se lasã la rãcit. 2 linguri muºtar. soia.

varza . maionezã din soia (reþeta 25). 69. tofu (brânzã de soia) cu mãrar sau simplã . 1 roºie mare sau 2 medii (tãiate cubuleþe) . mãrar proaspãt tocat (merge ºi uscat). 62 . zeama de la ½ lãmâie.Atenþie! Zarzavaturile astfel pregãtite se vor adãuga la preparatul cu tofu chiar înainte de folosire. cimbru. sare dupã gust. 100 ml maionezã de soia (reþeta 25). ulei. tofu. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe. La sfârºit. Se adaugã ceapa tãiatã mãrunt. o varzã micã (cam de un kg).mãrunt. apoi se pun la scurs 15 minute. 70. ciupercile . tofu. sare dupã gust. Ceapa tocatã se cãleºte în ulei cu apã ºi condimente. verdeaþa ºi zeama de lãmâie. Se sãreazã dupã gust. apoi smântâna de soia. o ceapã. Se pun ciupercile ºi se lasã pe foc câteva minute. 1 ceapã. 68. o conservã de ciuperci. Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. mãrar ºi pãtrunjel. 1 lingurã ulei (de preferat de mãsline).100 gr. Salata de varã cu roºii ºi tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ de salatã verde ruptã cu mâna în fâºii mici sau tocatã. Salatã picantã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 400 gr. verdeaþã. Mod de preparare: Vinetele se coc. condimente. Se toacã bine cu un cuþit de lemn sau plastic.tãiatã cubuleþe. tofu ºi sarea. 200 gr. special pentru vinete. se amestecã varza. 200 gr. Salatã de vinete cu maionezã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 kg vinete. Se amestecã ºi se foloseºte ca aperitiv sau ca mâncare de bazã. 67.fin. morcovi. Mod de preparare: Se amestecã bine totul într-un bol. sare. o capãþânã de usturoi. se curãþã când sunt încã fierbinþi. zeamã de lãmâie.

72. 200 gr.jumãtate de avocado.Mod de preparare: Se rade tofu. 1 lingurã ulei. morcovul ºi usturoiul pe rãzãtoarea mare.jumãtate de roºie. 63 . 1 ceapã roºie.mãsline înfipte în roºie. ochii ºi gura . Aceastã salatã. seminþe de lucernã germinate. de regulã. Înainte de folosire se lasã 10 minute pentru omogenizare.lucernã sau mãsline înfipte în maionezã. Tofu se taie în cubuleþe de 1 cm ºi se adaugã încet la celelalte ingrediente deja amestecate.beþiºoare de þelinã sau fâºii de avocado. ¼ ceaºcã tofu (sãrat). Salatã rusticã de roºii cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500 gr. braþele . e un aperitiv. ½ roºie. Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ avocado. cu partea bombatã în sus. roºii. tãiat pe lungime. cu partea alungitã în sus ca sã formeze gâtul. 1 frunzã de salatã. Mod de preparare: Pe un platou se pun seminþele de lucernã germinate peste care se aºazã celelalte ingrediente în formã de pãpuºã: capul . Mod de preparare: Roºiile spãlate se taie felii mãrunte ca ºi ceapa ºi se amestecã împreunã cu condimentele necesare. corpul . mãsline negre. 71. tofu. maionezã din tofu (reþeta 25). 2 linguriþe busuioc mãrunþit. dar poate fi servitã ºi cu cartofi fierþi sau cu pâine ca mâncare de bazã. ½ linguriþã de cafea sare mãruntã. 2-3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. dupã care se amestecã cu maioneza ºi se orneazã cu verdeaþa. pãrul .

64 .

DROBURI 65 . CHIFTELE.ªNIÞELE.

fãrã ca sã se mai observe bucãþi de ardei. Amestecaþi uºor ºi aºteptaþi 5-10 minute pânã când laptele se limpezeºte. fiind un element natural). 2-3 linguri suc de lãmâie*. 1½ linguriþã sare. ardei roºu capia sau ½ ardei mare sau 2 linguriþe boia de ardei dulce. Dupã ce s-a întãrit la frigider. Se toarnã într-o formã ºi se rãceºte. Se amestecã compoziþia în mixer pânã devine o cremã. dizolvat în 1/4 canã apã.firma SC Hapax Company SRL). Brânzã americanã din miez de nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de apã. în timp ce se preparã celelalte ingrediente. c) suc de lamâie folosit ca ºi coagulant.73. 1¼ ceaºcã apã clocotitã. 1/3 ceaºcã + 1 lingurã rasã gelatinã vegetalã. 74. Se adaugã celelalte ingrediente. Observaþie: Pentru a prepara brânza albã. Se rãceºte câteva minute. ¼ linguriþã pudrã de usturoi. 1-2 linguri condimente – ardei. ca sã se dizolve. Se adaugã nucile ºi se amestecã împreunã în mixer. se folosesc 3 linguri de morcov ras. În loc de ardei roºu capia. Se toarnã apã clocotitã peste gelatina înmuiatã ºi se dã la mixer puþin. tofu (brânzã). vegeta. Se acoperã ºi se pune la frigider peste noapte.un fel de sare (se poate procura din aceeaºi sursã de unde aþi cumpãrat aparatele sau de la importator . 2 ceºti miez de nucã (rezultat din prepararea laptelui de nucã cu Soia-lakt). mãrar sau altele 66 . 2 l lapte de soia coagulat prin una din urmãtoarele variante: a) 1 linguriþã de clorid de calciu (este extras din sare de mare. 100 gr. Mod de preparare: Se înmoaie gelatina într-o ceaºcã de apã în mixer. 3 linguri fulgi de drojdie. chimen. Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) Timp de preparare: 10 minute + 2-3 h scurgere Ingrediente: Din doi litri lapte de soia preparat cu Soia-lakt rezultã aprox 200 gr. brânza se poate pãstra în congelator pânã ce este nevoie sã fie folositã. 2 linguriþe pudrã de ceapã. Chinezii numesc coagulantul “nigari” . b) 1 linguriþã sulfat de magneziu (procurat din farmacie). ingredientele marcate cu (*) trebuie sã fie dublate.

ulei . tofu ras ºi cartofii rãmaºi. vegeta. 500 gr. Zãrul obþinut în urma stoarcerii poate fi utilizat pentru udat flori. Dacã avem la dispoziþie o formã pãtratã din lemn sau plastic este ºi mai estetic. Brânza astfel rezultatã are valoarea cea mai mare de proteine .½ canã (opþional). 75. tãrâþe cernute .1 canã. cimbru.busuioc. Din cauza conþinutului ridicat de lecitinã poate fi consumat ºi ca bãuturã (în loc de borº). varzã tocatã .dupã preferinþe. Rezultã 6 porþii. condimente . cayenne ºi frunze de pãtrunjel. La frigider se pãstreazã maxim 7 zile. Se dã tava la cuptor 20 minute. Mod de preparare: Cartofii se fierb în coajã ºi se rad pe rãzã-toare mare. 1-3 cãþei usturoi (1 lingurã praf de usturoi). dacã ne putem obiºnui cu gustul sãu specific. coriandru (arome pt. 200 ml smântânã de soia (reþeta 45).2 pahare. Burger din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia . vegeta. Apã curatã . Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg cartofi.¾ canã. se amestecã coagulantul (nigari) ºi se lasã 2 minute. vegeta. 250 gr.1-2 linguri. ciuperci. Se adaugã condimentele. întreþinerea tenului.se depoziteazã în apã curatã care trebuie schimbatã zilnic. cârnaþi). proaspãt preparat. 76. Adãugat la ciorbe supe zãrul omogenizeazã gustul ºi creºte mult valoarea caloricã. Deasupra se pun 200 ml smântânã amestecatã cu fãinã ºi puþinã apã. Tocãniþa se preparã din 500 gr.¼ canã. cayenne ºi frunze pãtrunjel. tofu. spãlat pe pãr. Mod de preparare: În laptele fierbinte. morcov ras . 67 .vezi tabelul pag.½ canã sau fãinã albã . 2 linguri fãinã. 250 gr. ciuperci. Se strecoarã prin tifon ºi se preseazã sub o greutate timp de aproximativ 15 minute. ca aliment pentru animale.¼ canã. Se pune într-o tavã un rând de cartofi (jumãtate din cantitate) apoi tocãniþa de ciuperci. fãinã integralã de grâu . 26 . dupã care se vor aduna fulguleþe în lapte.

Se pun la copt în tava unsã cu ulei.Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se formeazã burgerii. Se pun într-un castron ºi se adaugã urmãtoarele 9 ingrediente. 500 gr. 8 cm ºi o înãlþime de 1 cm. busuiocul ºi celãlalte ingrediente. 1 lingurã vegeta. 1 linguriþã sare. Cartofi cu tofu la tigaie Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. ½ linguriþã pudrã de ceapã . tofu. 1 canã de ceapã (tocatã fin ºi cãlitã în 2 linguri de ulei. 78. ½ linguriþã cimbru. 300 gr. 1 linguriþã busuioc. 1 lingurã praf pentru supã. Se pune amestecul în tigaie ºi se adaugã praful de supã dizolvat în apã. în cuptor. 1 lingurã ulei. ¼ canã apã. apoi tofu mãrunþit cuburi. 2 cãþei de usturoi.opþional. 79. 77. Se coc câte 20 minute pe fiecare parte. Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în puþinã apã. piper negru dupã gust. Se aºazã burgerii în tava unsã cu margarinã. ¼ l apã. 2 linguri vegeta. Se amestecã împreunã bine. Sunt delicioºi dacã sunt serviþi cu ketchup. Rezultã 13 burgeri. Mod de preparare: Se blendeazã primele 2 ingrediente pânã devin cremã. Se întorc pe cealaltã parte ºi se mai lasã 10 minute. Se blendeazã ultimele 2 ingrediente 1-2 minute ºi se adaugã în castron. Se lasã 15 minute pentru ca fulgii de ovãz sã absoarbã lichidul. apoi se amestecã. Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã mãsline negre fãrã sâmbure. 1 canã miez de nucã. ¼ linguriþã maghiran.(rãmas de la prepararea laptelui de nucã) 2½ cãni fulgi de ovãz. 1¾ canã lapte de soia. se adaugã cartofii tãiaþi mãrunt presãraþi cu piper negru. 3 linguri de apã ºi ½ linguriþã sare). Se fierbe sub capac timp de 15-20 minute. Se formeazã burgerii folosind eventual o formã cilindricã de plastic care are un diametru de aprox. “Chicken Nuggets” tofu Timp de preparare: 45 minute 68 . mazãre. 1 ceapã.

Tãiaþi tofu în cubuleþe de aproximativ doi centimetri ºi jumãtate. 1 ceapã. dezgheþaþi-l punându-l într-un castron. 1 ou. sare. mãrar.1 canã. Într-un castron puþin adânc puneþi pesmetul împreunã cu condimentele ºi amestecaþi bine. Mod de preparare: Cartofii cruzi se dau pe rãzãtoare ºi se storc. apoi daþi prin pesmetul condimentat. 2 linguri ovãz. ceapã. pãtrunjel frunze. vegeta dupã gust. usturoi. 4 bucãþi cartofi. Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + 40 minute coacerea Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia din blenderul Soia-lakt. ½ cãni (250 ml) pesmet. ¼ linguriþe piper negru. Procedeul de îngheþare foloseºte la eliminarea apei din tofu.30 gr. Mod de preparare: Pulpa se amestecã cu cartofii ºi celelalte ingrediente. tofu foarte ferm. fulgi. dar numai dupã ce aþi scos tofu din punga de plastic! Acoperiþi castronul ºi daþi cuptorul la 700 W verificând la fiecare 2-3 minute ca sã nu se coacã.Ingrediente: 400 gr. Dupã ce s-a dezgheþat bine. ½ cãni (250 ml) apã. pânã când încep sã capete o culoare maroniu deschis ºi devin crocante. 1 lingurã seminþe de susan. piper. sare dupã gust. se modeleazã chiftelele ºi se prãjesc în ulei. 7 cãþei usturoi. Se servesc cu muºtar iute sau cu un sos. 12 linguriþe praf de usturoi. În urmãtoarea zi. (cca. fulgi de cartofi . sare. 81. 6 linguri) sau cartof ras. Chiftele vegetale din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia din blender Soia-lakt . Se congeleazã pentru cel puþin 24 de ore. Mod de preparare: Îndepãrtaþi excesul de apã din tofu ºi puneþi-l în congelator într-o pungã de plastic bine sigilatã. Puneþi cuburile de tofu învelite în pesmet într-o tigaie unsã cu ulei ºi coaceþi timp de 25-30 de minute. 2 ouã. apãsaþi uºor ca sã se elimine restul de apã. Preîncãlziþi cuptorul la 180o Celsius. În alt castron puneþi apã ºi scufundaþi fiecare bucãþicã de tofu scuturând uºor excesul de apã. dupã gust. Se 69 . în cuptorul cu microunde*. 80.

adaugã restul ingredientelor, se frãmântã bine, se modeleazã chifteluþele ºi se aºazã în tava de teflon unsã în prealabil cu ulei. Se pun la cuptor. Dupã 20 de minute se întorc ºi se lasã pentru alte 20 de minute. 82. Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Brânzã tofu - 1 canã, pesmet - ½ canã, fulgi de ovãz 1/3 canã, nuci (mãcinate sau miezul rãmas de la prepararea laptelui de nucã) - ½ canã, susan - 3 linguri, ceapã (tocatã) - 3 bucãþi medii, pãtrunjel verde (tocat) - 1 legãturã (sau uscat 1 linguriþã), cimbru (pulbere) - 1 linguriþã, maghiran (pulbere) - ½ linguriþã, lapte de soia - 1 canã, ulei de mãsline - 2 linguri, sare vrac - ½ linguriþã. Mod de preparare: Brânza se taie sub formã de cubuleþe mici. Se amestecã toate ingredientele, cu excepþia uleiului de mãsline ºi a susanului, se omogenizeazã ºi se modeleazã în forme de chifteluþe sau drob. Se coc într-o tigaie de teflon. Pentru drob, se pregãteºte o tavã care se presarã cu pesmet, sau mãlai. Se întinde amestecul în tavã cu grosimea de aprox.1 cm, ºi se presarã cu susan. Se pune la cuptor 180o C ºi se lasã 20 minute. Rezultã un excelent drob care se serveºte cu diferite garnituri ºi sosuri sau cu ketchup. În loc de ovãz putem folosi orez, mei, hriºcã sau ciuperci. 83. Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 400 gr. curcan (ca pentru ºniþele), 2 linguriþe sos de soia(din comerþ), 1 lingurã amidon, 2 ardei roºii, 1 ardei iute roºu, 3 linguri sâmburi de dovleac, 5 linguri ulei de floarea soarelui, 1½ canã pulpã de soia. Mod de preparare: Carnea se taie transversal în fâºii înguste ºi se pune într-un bol. Se amestecã sosul de soia cu amidonul ºi se toarnã peste carne. Se lasã 30 de minute la marinat. Ardeii se taie fâºii înguste. Ardeiul iute se curãþã de seminþe ºi se taie inele subþiri. Sâmburii se prãjesc în tigaie fãrã ulei. În altã tigaie se pun 3 linguri de ulei la încins ºi se prãjeºte carnea, amestecând des. Se

70

scoate carnea din ulei ºi se pune deoparte. Restul de ulei se pune în tigaie ºi se prãjesc ardeii aproximativ 3 minute împreunã cu pulpa de soia. Se adaugã carnea, se condimenteazã cu sos de soia ºi se presarã cu sâmburii de dovleac. 84. Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 250 gr. cartofi fierþi în coajã, 1 cãpãþânã de usturoi, frunze de pãtrunjel ºi þelinã, condimente afumate sau caºcaval, 3 ouã. Mod de preparare: Pulpa de soia se amestecã cu cartofii zdrobiþi sau daþi prin rãzãtoare, cu usturoiul pisat, cu verdeaþa tocatã mãrunt ºi cu condimente dupã gust. Se amestecã totul omogen, se taie bucãþi în forma în care se serveºte ºi se pune într-o tavã la cuptor 20 minute. Dupã ce se scoate din cuptor se pune ulei deasupra. Tava se tapeteazã cu pesmet sau tarâþe fãrã ulei. 85. Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia, 0,5 kg ciuperci, 1 legãturã de ceapã verde, 1 legãturã usturoi verde, 1 legãturã mãrar, 1 legãturã pãtrunjel, 5 ouã, piper, sare, delikat (dupã gust). Mod de preparare: Se spalã bine ciupercile ºi se mãrunþesc dacã sunt prea mari. Se amestecã pulpa ºi toate ingredientele la un loc. Se unge o tavã cu ulei ºi se tapeteazã cu fãinã. Se pune compoziþia ºi se dã la cuptor, la foc mic, timp de 50 de minute. 86. Drob din pâine ºi pulpã de soia Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 2 cepe, 2 linguri mãrar, 1 cãpãþânã de usturoi, mirodenii (cimbru), o felie de pâine, fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut, un cartof crud, ulei. Mod de preparare: La pulpa de soia se adaugã ceapa ºi mãrarul (care au fost fierte), usturoiul crud pisat, mirodeniile (cimbru), o felie de pâine înmuiatã în apã ºi stoarsã.

71

În loc de ouã, ca sã se lege compoziþia se adaugã fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut crud care se macinã (se poate adãuga ºi un cartof crud ras pe rãzãtoarea micã). Se unge tava cu ulei, se aºazã compoziþia ºi se pune în cuptor la foc moale, timp de o orã. Când se scoate din cuptor, se toarnã deasupra puþin ulei. 87. Fripturã mexicanã de tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu, 600 gr. dovlecei sau castraveþi, 285 gr. porumb fiert, ½ canã fãinã de tãrâþe, 2 linguriþe sare, ½ canã ulei de soia, 1 ceapã, 2 ardei roºii, 2 ardei verzi, ½ linguriþã boia de ardei, 1 legãturã pãtrunjel verde. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe pe care le lãsãm puþin la uscat. Fãina de tãrâþe se amestecã cu sarea ºi cu boiaua de ardei. Se tãvãlesc cubuleþele tofu prin aceastã fãinã, apoi se coc în ulei preîncãlzit cca. 10 minute pânã devin aurii. Se curãþã ceapa ºi castraveþii (sau dovleceii), dupã care se taie cubuleþe. Ceapa se dinstuie în uleiul de la tofu; se adaugã ardeiul tãiat fâºii, apoi castraveþii/dovleceii ºi se frig timp de 5 minute la foc potrivit amestecându-se în permanenþã. Se pune porumbul ºi o linguriþã de sare ºi se fierbe acest amestec timp de 10 minute sub capac. Se adaugã cubuleþele de tofu ºi se mai lasã 5 minute pe foc pentru a se omogeniza gusturile. La sfârºit se presarã pãtrunjel. 88. Grãtar de tofu cu citrice Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu ferm, 2 bucãþi lãmâi, ¼ cãni (250 ml) suc de portocale, 2 linguri sirop de arþar, 2 linguri oþet de mere, 1 lingurã ulei de mãsline, 1½ linguriþe rozmarin, 2 cãþei de usturoi, 1½ linguriþe sos de soia, 1 vârf de cuþit piper negru. Mod de preparare: Se amestecã bine într-un castron toate ingredientele obþinându-se o soluþie pentru marinare. Separat se taie tofu în 89 felii, se aºazã într-un vas mare ºi se toarnã deasupra soluþia pentru marinare. Se acoperã ºi se bagã la frigider pentru cel puþin 8 ore. Se pre-

72

smântânã. Mâncare de porumb cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 3 ceºti pulpã de soia. 91. coriandru. ardeiul tocat mãrunt ºi puþin bulion. Când se înmoaie se adaugã porumbul. La servire se poate adãuga lapte de soia. Mod de preparare: Peste ceapa opãritã în apã ºi ulei se toarnã pasta de soia ºi se prãjeºte puþin. dupã care se adaugã apa ºi condimentele. sau paste fierte. Totul se fierbe încã 15 minute. pulpã de nãut. Se consumã cu pilaf de orez. 1 ceaºcã roºii tocate. 1 lingurã oregano. ulei. Ceapa se pune la cãlit în puþinã apã cu vegeta naturalã. 2 ciorchini de usturoi. 2 cepe. 2 cepe. 1 roºie. foi de dafin. Se pun feliile de tofu pe grãtar ungându-se cu marinatã în timp ce se gãteºte. roºii. 1 ceaºcã ceapã verde tocatã. 2 ceºti lapte de soia. dacã doriþi. La sfârºit se adaugã sare de mare dupã gust ºi puþin ulei. 1 linguriþã sare. 4 linguri ulei. 1 lingurã chimen. 1 ardei roºu ºi 1 ardei verde. Mod de preparare: Pulpa de nãut rãmas din procesarea cu blenderul se condimenteazã cu coriandru (piper alb) dupã gust. 2 linguri pastã soia. 500 gr. Iahnie-sos de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500gr. ardeiul tãiat fâºii ºi roºiile. Se dã gust gust cu sos de soia. Mod de preparare: Se fierbe soia împreunã cu ceapa ºi cu 1 canã de apã. roºiile ºi sarea. vegeta naturalã. Rezultã 10-12 porþii (cãni) de mâncare. 1 ceaºcã apã. 90. 3 ceºti cremã de porumb. 100 gr. 73 . sare. Mãruntai picant cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 canã tofu.gãteºte grãtarul la temperaturã medie ºi se curãþã cu ulei de mãsline. Se poate consuma cu pâine de porumb. Se þin aproximativ 5 minute pe fiecare parte. 89. verdeaþã pentru presãrat. Se adaugã nãutul ºi se mai dau câteva clocote. Smântâna se adaugã dupã îndepãrtarea de pe foc. 1 canã apã. Se mai lasã pe foc 3-5 minute împreunã cu chimenul.

Se lasã boabele la macerat timp de 12 ore. dupã care se îndepãrteazã ºi se lasã 15 minute la înmuiere ºi rãcire. Mici din tofu Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Tofu moale . nuci mãcinate . în afarã de boia.½ lingurã. Mei fiert cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 150 grame mei. Atenþie la desprindere pentru a nu se sfãrâma. apã. Deasupra se poate presãra puþinã boia. sare . Mod de preparare: Când fierbe apa. ¼ l apã. Mod de preparare: Se ia un borcan de 800 ml ºi se umple pe un sfert cu boabe de soia bine spãlate ºi de bunã calitate. cu gura în jos.2 cãni.1 linguriþã. pesmet .1 linguriþã. pentru rumenire. Se þine 10 minute pe foc. respectiv sã scurgem apa din el fãrã a atinge germenii cu mâna. se presarã meiul ºi pulpa. Se formeazã mici prin presare. usturoi . ¼ linguriþã sare. Apoi.¼ canã. chimen .1 bucatã.92.3-4 cãþei. Se unge tava cu puþin ulei ºi se coc în cuptor la foc mare timp de 20 minute. Muguri de soia fãrã procesare Timp necesar: 7 zile Ingrediente: 1 canã boabe de soia.1 linguriþã. 2 cãni pulpã de soia. 93. dupã care se întorc ºi se mai lasã puþin. 94. Se toarnã apã cãlduþã pânã la jumãtate ºi se leagã foarte bine la gurã cu un tifon. condimente pentru cârnaþi . pânã când seminþele ger- 74 . ceapã . vreme de 5-7 zile. Mod de preparare: Se taie ºi se opãreºte ceapa în puþinã apã. se frãmântã tofu cu o furculiþã. laptele ºi sarea. 1 borcan. pentru mai multe ore. Mâncarea obþinutã poate fi consumatã cu sosuri. 2 dl lapte de soia. Se obþin germeni de soia fãrã procesare. Se aºazã borcanul pe un suport înclinat la 45 de grade.¼ canã. se zdrobeºte usturoiul apoi se amestecã toate ingredientele. boia de ardei dulce pentru culoare . dupã care se scurge apa. astfel încât sã putem sã îl umplem.

96. vezi prima parte a cãrþii. în general. Musaca de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 1 kg de cartofi.) Salatele de cruditãþi preparate cu boabe de soia germinate sunt gustoase ºi deosebit de sãnãtoase. 95. Nu poate fi numit surplus deoarece are un conþinut de 5% proteine ºi foarte multe fibre. un rând de soia ºi pastã de roºii. suc de lãmâie. Se preparã sub formã de salatã. Soia se amestecã cu condimentele ºi se cãleºte cu puþinã ceapã ºi verdeaþã. dar sã nu stea în apã. Se dã la cuptor pânã se rumeneºte. boabele se vor spãla de 2-4 ori pe zi scurgându-se de fiecare datã (aºezând borcanul cu gura în jos). ovãz. nu trebuie þinuþi la luminã ºi la temperaturi mai mari de 4o C. condimente. precum ºi ale boabelor de soia. Mod de preparare: Cartofii fierþi în coajã se curãþã ºi se feliazã. Poate fi pãstrat la frigider 3-4 zile. 1 porþie pulpã de soia. depozitarea germenilor la frigider se face vreme de cel mult 7 zile.ingredient de bazã Timp de preparare: 20 minute Este un produs obþinut în urma preparãrii laptelui de soia (rãmâne în filtrul blenderului Soia-lakt) ºi conþine pulpa ºi coaja boabelor de soia. Compoziþia se pune într-o cratiþã unsã ºi tapetatã cu pesmet astfel: un rând de cartofi. o ceapã. Atunci când au fãcut colþiºori de 2-4 centimetri se scot germenii din borcan. orez 75 . sare. Are un rol important în digestie. Consumat în stare crudã nu este gustos. (Despre proprietãþile terapeutice ale acestor germeni. se îndepãrteazã cojile rãmase precum ºi boabele care nu au germinat sau alte resturi ºi se depoziteazã la frigider. pastã de roºii. eventual ºi ceapã sau pãtrunjel verde. Germenii astfel obþinuþi nu trebuie sã aibã gust amar (dacã sunt amari înseamnã cã au fost lãsaþi prea mult în apã ºi s-au stricat). Rezultatul obþinut prin procesarea altor cereale (orz. dar este materia de bazã pentru foarte multe reþete. De regulã.mineazã. astfel încât sã fie mereu umede. Pulpã de soia sau okara . la care se adaugã puþin ulei.

Mod de preparare: Într-un vas yena uns cu ulei se aºazã alternativ un strat de paste. Se amestecã toate ingredientele ºi se lasã sã stea câteva minute. cocos) poate fi folosit ca desert (budincã) amestecat cu gem sau fructe mãrunþite. Dupã ce s-a marinat. Mod de preparare: Se mixeazã nãutul cu puþinã apã proaspãtã obþinându-se o cremã. 1 linguriþã sare. ½ ceaºcã þelinã tãiatã mãrunt. ½ canã mãsline tãiate. Ultimul rând trebuie sã fie sosul care se orneazã cu mãsline. 2 cãni sos de tomate. ulei pentru prãjit. Vasul se pune la cuptor pentru 1520 minute. Se formeazã pâini mici care se lasã sã se coacã bine. 1 ceaºcã fulgi de ovãz. la foc potrivit. timp de 45-60 de minute. acoperite. Se taie migdalele. sau vezi reþeta 123. se lasã la marinat 2 h la temperatura camerei sau peste noapte în frigider.brun) sau fructe (nuci. Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 20 minute + timp de marinat 2h Ingrediente: 2 piepþi de pui dezosaþi. se presarã peste carne ºi sos 76 . ½ ceaºcã nãut sau boabe de soia înmuiate peste noapte în ½ ceaºcã apã. Rezultã o compoziþie vâscoasã. alune. Mod de preparare: Carnea de pui se taie în fâºii sau cubuleþe ºi se acoperã cu sosul de soia. 98. 99. Sunt foarte bune pentru cãlãtorie. Pârjoale cu pulpã de migdale Timp de preparare: 15 minute + 40-60 minute coacere Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de migdale sau alune de pãdure rãmasã în filtru Soia-lakt. sos de soia (din comerþ. într-o formã pentru pâine. 2 cãni tofu. un strat de tofu ºi un strat de sos. 126). migdal. sau vezi reþeta 10). 1 ceaºcã pesmet condimentat. 2 linguri fãina. ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. sau ca element de bazã pentru reþetele gãsite în carte. Pastele se servesc calde. 1 ceaºcã apã fierbinte. 97. 1 linguriþã maghiran. 1 ceapã tãiatã mãrunt. Paste italiene la cuptor cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 cãni paste fãinoase fierte (melciºori.

101. tãiatã mãrunt. Se serveºte cu orez fiert. se amestecã ºi se fac sarmale cu 77 . 2 ouã (opþional). Salam de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + coacere 20-25 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. care se împarte în douã ºi se întinde pe dosul tãvii. verdeaþã (cimbru. Se rãceºte. Se coace în cuptor. la foc mic. 250gr. Se adaugã pulpa. ¼ linguriþã chimen. drojdie ºi fãinã.2 cãni de 200 gr. caºcaval afumat.4-6 linguri. sarea. 1 linguriþã boia dulce. cepe . Ruladã cu pateu de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1/3 canã ulei (250 ml). 100. Se taie dupã rãcire. verdeaþa.3-4 bucãþi. orez . Mod de preparare: Ceapa se înãbuºã cu puþinã apã ºi ulei. 20-25 de minute. apoi se ruleazã ºi se înfãºoarã în folie de aluminiu pentru a sta bine strânsã. 1 bucatã ceapã micã. 3 foi de dafin.1 bucatã. 10 grame drojdie proaspãtã. boia ºi sare. ceapa ºi usturoiul tãiate mãrunt împreunã cu foile de dafin zdrobite se amestecã împreunã într-un vas. 2/3 canã apã (250 ml). ¼ linguriþã de cafea. apoi se pune orezul 5 minute sã se umfle. ulei . apã.cele douã linguri de fãinã (aproximativ) ºi se amestecã bine. Se prãjeºte amestecul în ulei încins. 1 vârf de cuþit sare. boia de ardei. 2-3 linguri ulei ºi 1-2 linguri bulion. 250gr. caºcaval (de vacã).100 gr. În aceastã compoziþie se pune cartoful crud ras pe rãzãtoarea micã. se þin în prosop pentru a se menþine moi.. cartof crud ras . sare. Sarmale cu pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Mod de preparare: Caºcavalul ras pe rãzãtoare. 1 linguriþã vegeta. fãinã cât cuprinde. Dupã ce se coc ambele foi. Se formeazã rulada ºi se împacheteazã în celofan. pãtrunjel) sare. 102. varzã dulce sau acrã. bulion . 1 ciorchine de usturoi. mãrar. pateu de soia (vezi reþeta 47). Se unge fiecare foaie cu pateu de soia amestecat cu ceapã. Mod de preparare: Se face o cocã potrivit de groasã din ulei.3-5 linguri. Se lasã de 30 minute la rece. 2 cepe.

Din ciuperci. Sos roºu: 2 linguri fãinã. adãugaþi 1 linguriþã de nigari sau suc de lãmâie ºi amestecaþi bine. 150 gr. Mod de preparare: La 1 l lapte de soia proaspãt. piper. preparat cu blenderul Soia-lakt. apoi se amestecã cu sosul alb.foi de varzã dulce sau acrã. tofu. 250 ml bulion. sare. Pe fundul unui vas de yena se pune jumãtate din sosul roºu. Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute (reþeta 10) Ingrediente: 200 gr. cimbru. Laptele se adunã formând noriºori (se taie). oregano. apoi spaghetele ºi restul de sos roºu. Adãugaþi arome dupã preferinþe. 200 ml smântânã (reþeta 45). mãrar. vegeta. Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Sos alb: 2 linguri fãinã. apã. 105. fierbinte. Se aºazã sarmalele în 2-3 straturi. Turnaþi într-un tifon ºi lãsaþi la presat sub o presã (e mai estetic 78 . se acoperã cu apã clocotitã se pun la fiert sau la cuptor. apã. ciuperci fierte. diferite condimente). ciuperci. iar deasupra se rade tofu. o lingurã porumb boabe. tofu ºi smântânã se face un sos care se amestecã cu spaghetele fierte. 100 gr. arome (ardei. 104. porumb. busuioc. Rezultã 3 porþii. se trec sub un jet de apã rece. foi dafin. o lingurã ulei. 1 linguriþã rasã de nigari (clorid de calciu). Lãsaþi 2 minute. se scurg bine. Se toacã puþinã varzã ºi se presarã într-o cratiþã în care au fost puse 2-3 linguri bulion. 1 lingurã miere. Se dã la cuptor 20 de minute. spaghete. fierbinte. (reþeta 45) Mod de preparare: Spaghetele se fierb în apã cu sare. Se obþin 5 porþii. Tofu – mod de preparare II (idem 74) Timp de preparare: 15 minute + scurgere 2-3 h Ingrediente: 1 l lapte de soia proaspãt. 103. 50 gr. 5 linguri smântânã de soia. brânzã tofu. Mod de preparare: Spaghetele (reþeta10) se fierb în apã sãratã. chimen.

6 bucãþi ceapã verde dulce (bulbul ºi frunzele tocate). Tofu la grille Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 600 gr. tofu se þine într-un sos marinat cu gust de lãmâie cel puþin 24 de ore (ideal ar fi 2 sau 3 zile). Mod de preparare: Se curãþã vinetele ºi se taie în felii longitudinale cu grosimea de ½ cm. 1½ canã de apã caldã. se scot din cuptor. 200 gr. 1 lingurã mentã proaspãtã tocatã sau ½ lingurã mentã uscatã. un strat 79 . Se poate consuma sau gãti dupã preferinþe. întorcându-le o datã sau de douã ori. Poate fi confecþionatã din lemn sau din plastic. 3 linguri suc de lãmâie proaspãt. accesorii la aparat). Se toarnã peste feliile de tofu. Se taie bucata de tofu în 3 pãrþi egale. boia de ardei pentru gust. Când sunt coapte. felii de ceapã. un strat de vinete. Se combinã celelalte ingrediente ºi se amestecã într-un vas separat. se ung cu restul de sos marinat ºi se lasã pânã se rumenesc pe ambele pãrþi. 2 linguriþe ghimbir (ras sau praf). 1 porþie “sos italian” (sau vezi reþeta 125. tofu. 106. pãtrunjel ºi/sau felii de castraveþi. Lãsaþi sã se scurgã 2-3 ore. 2 cãþei de usturoi tocaþi. Zãrul de tofu de asemenea se poate folosi la gãtit. Se obþin 4 porþii. Vinete “Parmigiana” cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg de vinete. Se pregãteºte aparatul pentru grille (se poate utiliza ºi cel cu vergea pentru frigãrui). Se pun feliile de tofu. 126. apoi în felii de 1 cm care se pun într-un vas. 1 canã de pesmet. ceea ce îi oferã un gust deosebit. roºii. Tofu se pãstreazã în apã la frigider chiar ºi o sãptãmânã. Nu se pune în congelator. tofu. Se pune într-o tavã yena un strat de sos. 107.dacã presa este pãtratã. sau alte sosuri). se acoperã ºi se lasã la rece 24 de ore. Se amestecã pesmetul cu vegeta ºi se dã fiecare felie prin acest amestec. Mod de preparare: În reþeta de faþã. Se serveºte alãturi de salatã. 1 lingurã vegeta. 2 linguriþe ulei de susan. bine scurs de apã. Se aºazã într-o tavã de teflon ºi se coc la cuptor întorcându-se ºi pe cealaltã parte.

pânã sunt puse toate ingredientele. Se fierbe totul la foc mare timp de 2 minute amestecând continuu. 1 ou. pãstârnac. 2 linguriþe vegeta. 80 . Se dã la cuptor la foc moderat pentru 25 de minute. 1 linguriþã sare. 4 linguri fãinã cu tãrâþe. 100 gr. În acest amestec se pune ceapa ºi zarzavaturile curãþate ºi tocate mãrunt. tofu. Se continuã aºa. morcovi. Zarzavaturi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. puþin ulei. amestec de zarzavaturi mãrunþite din rãdãcinã de pãtrunjel. Mod de preparare: În untul topit în tigaie se pune tofu zdrobit cu furculiþa ºi praf pentru supã sau vegeta. Se omogenizeazã ºi se formeazã chifteluþe care se frig în ulei 4-5 minute. ¼ linguriþã seminþe de mãrar mãcinate. 2 cepe. morcov. sarea ºi oul. fãina. În loc de vinete se pot folosi dovlecei. Se adaugã seminþele de mãrar ºi se îndepãrteazã tigaia de pe foc. 108.de tofu.

SOSURI. TOCÃNIÞE 81 .

1 linguriþã sare. Se sãreazã dupã gust.109. Totul se fierbe împreunã 10 minute. praz. 400 gr. tofu. 1 lingurã ulei. ½ linguriþã sare. Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 400 gr. Mazãre cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 500 gr. 2 linguri pãtrunjel. tofu. 100 ml smântânã de soia (reþeta 45). 110. Se presarã busuioc ºi se mai fierbe 5 minute sub capac. l lingurã mãrar mãrunþit. Se dizolvã fãina împreunã cu laptele de soia ºi smântâna de soia ºi se adaugã peste praz. mazãre dulce. 300 gr. 200 ml lapte de soia. 2 linguri unt. Mod de preparare: Prazul se taie rondele ºi se cãleºte în apã cu puþinã sare pânã se înmoaie bine. mazãre proaspãtã. La sfârºit se presarã pãtrunjel. Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în 2 linguri apã ºi ulei. sare dupã gust. 111. 1 legãturã mãrar. În final se mai adaugã mãrarul tocat fin. Se zdrobeºte tofu cu furculiþa ºi se adaugã ¼ linguriþã sare ºi curry. castraveþii tãiaþi felii subþiri se opãresc în apã sãratã 10 minute. 82 . smântânã de soia (vezi reþeta 45). sub capac. 300 gr. castraveþi pentru salatã. Mazãrea proaspãtã se fierbe doar 5 minute. Mod de preparare: Mazãrea dulce se fierbe 10 minute în puþinã apã. Se adaugã sarea ºi vegeta ºi se lasã sã fiarbã la foc mic timp de 5 minute. ½ linguriþã vegeta. 1 ceapã. la foc încet. 200 gr. Dupã ce se ia de pe foc se adaugã mãrarul ºi smântâna. Mazãrea fiartã se scurge de zeamã ºi se pune într-un vas lângã tofu. Castraveþi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 gr. 1 ceapã. 2 linguri fãinã. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. Rezultã 3 porþii. Ceapa opãritã în unt se amestecã cu cubuleþele de tofu (cu latura de cca un cm) care în prealabil s-a scurs de zãr. crudã (se poate ºi cu un singur tip de mazãre de care aveþi).

250 gr. Când a scãzut 83 . 1 lingurã delikat. spanac proaspãt. 115. Din albuºul de ou se face o spumã tare care se adaugã la cele de mai sus. mazãre. morcovi rãzãluiþi ºi cu 300 gr. 50 gr. cu drojdia. Se condimenteazã cu piper. ciuperci ºi cu praz tãiat fâºii. ½ kg ciuperci (champignon). puþin unt. Omletã cu praz ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). 4 ouã. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã împreunã cu ciupercile tocate solziºori ºi cu puþinã sare. 2 vârfuri de cuþit piper. Se lasã la opãrit 10-15 minute sã se înmoaie de tot. 1½ lingurã praf pentru supã/ vegeta. Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). Mod de preparare: Dupã spãlare se fierbe spanacul în zãr de tofu (sau apã).112. 750 gr. tofu. fãinã integralã. Ceapa opãritã în puþinã margarinã se amestecã cu fãina integralã. pânã scade. 113. Întro tigaie unsã cu ulei se frige totul ºi se consumã proaspãt. o linguriþã de pãtrunjel verde. pulpa de soia ºi spanacul zdrobit. Omletã de ciuperci cu tofu Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: O ceapã. o linguriþã de ulei. 114. Se condimenteazã cu piper negru ºi cu boia de ardei. o ceapã. delikatul. dar se înlocuieºte spanacul cu 200 gr. cu praful pentru supã. smântâna. 2 cãþei de usturoi. dar se înlocuieºte spanacul cu 500 gr. Se fierbe împreunã pentru înmuiere timp de 10-15 minute. Omletã din spanac cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 500 gr. sare dupã gust. Se potriveºte cu salate. 2 linguriþe fulgi de drojdie (drojdie uscatã). ½ canã smântânã sau ulei. pulpã opãritã. Se strecoarã ºi se toacã pe un platou.

Rezultã 2 porþii. viºine. pânã se îngroaºã. Mod de preparare: Se bat albuºurile pânã se obþine o spumã tare ºi se amestecã cu toate celelalte ingrediente la un loc. 116. 100 gr. pere. fructe (pot fi agriºe. se pune compoziþia în tigaie la foc încet. miere sau zahãr brun. frunzele de pãtrunjel. 2 cãni apã fiartã. 2 vârfuri de cuþit scorþiºoarã mãcinatã. ciuperci ºi 500 gr. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie (sau 2 plicuri zahãr vanilat). 84 . Se mixeazã bine pânã ajunge de consistenþa unei creme. Omletã de fructe cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. friºcã. 34 cãþei de usturoi zdrobiþi. 4 ouã. nuci sau migdale. iar în final uleiul. 500 gr. 2 linguri de ulei. 150 gr. 118. mere.apa se adaugã tofu ras ºi se mai lasã 1-2 minute la cãlit. prune). amestecându-se continuu. 117. Condimentãm cu piper ºi ½ linguriþã boia de ardei. Omletã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia. 1 ceapã micã tãiatã mãrunt. pânã când se usucã având consistenþa omletei de ou. 1 lingurã vegeta. pulpã din blenderul Soia-lakt. Fasolea se fierbe. dar înlocuim spanacul cu 200 gr. Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). alune mãcinate. Se frige într-o tigaie unsã cu ulei ºi se consumã în stare proaspãtã. 2½ cãni apã rece. Se mai poate adãuga ceapã verde tãiatã mãrunt ºi pãtrunjel verde. 100 gr. Mod de preparare: Opãrim ciupercile cu ceapa pânã se înmoaie. coaja rãzãluitã de la ½ lãmâie. uleiul ºi ceapa. Mod de preparare: Pulpa de soia se pune în mixer cu apa. fãinã integralã sau fulgi de ovãz. Se adaugã usturoiul pisat. fasole. cãpºuni. Se adaugã vegeta ºi usturoiul. 50 gr. Se acoperã vasul ºi se mai þine puþin la foc redus. zmeurã.

Pentru diversificare se poate adãuga ceapã verde tocatã. 2 cãni tofu. Cireºele curãþate de sâmburi se adaugã com- 85 . apoi se condimenteazã cu ceapã. dupã care se acoperã ºi se mai lasã la fiert încã 10 minute. Se adaugã apã pentru a se obþine consistenþa doritã. Mod de preparare: Ingredientele. Mod de preparare: Se înãbuºã 2 cepe tocate în ¼ ceaºcã apã pânã devin fragede. 2 linguri pulpã de soia. sau 1 plic zahãr vanilat. dacã doriþi. Se orneazã (dupã dorinþã) cu pãtrunjel verde tocat. dar se înlocuieºte spanacul cu 150 gr. amestecându-se continuu pânã se îngroaºã. Omletã din conopidã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). ½ linguriþã sare. se amestecã pânã se omogenizeazã. Omletã de tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ linguriþã praf de ceapã. cireºe. 1 lingurã rasã fãinã de mãlai. conopidã în amestec cu broccoli (opþional). amestecându-se bine cu lingura de lemn. 121. în afarã de cireºe. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. cu pâine prajitã. sau cu pâine integralã de grâu prãjitã. Se serveºte ca ºi omleta. Se mixeazã ºi se fierb la foc potrivit împreunã cu restul ingredientelor. Se poate adãuga usturoi. Sos de ceapã cu pulpã de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 2 ceºti apã. 1 canã lapte de soia sau de nuci ½ ceaºcã pulpã de nuci. 2 linguri miere. coaja rasã de la ½ lãmâie. 120. 122. Mod de preparare: Se încãlzesc toate ingredientele într-o cratiþã. Acestea se fierb pânã se înmoaie. ½ linguriþã vegeta. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã.119. Sosul are un gust deosebit dacã este servit alãturi de cartofi fierþi sau copþi. ½ linguriþã boia de ardei. ¼ ceaºcã fãinã integralã de grâu. Sos de cireºe cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. 1½ dl apã. ½ linguriþã sare dacã este nevoie.

Se pune tofu dulce ºi acru.1 ceaºcã. Mod de preparare: Se pun ingredientele într-un vas. ciuperci. compot fructe (cubuleþe) .o canã.1 linguriþã. morcov (rãzuit) . ºi sucul lui. conopidã (mãrunþitã) . 250 gr. tofu sfãrâmat cu furculiþa. cu excepþia amidonului. suc de roºii .1 ceaºcã.1 linguriþã. se amestecã cu lingura ºi se fierbe pânã se îngroaºã compoziþia.1 lingurã. zahãr brun .2 linguri. Se mai pot folosi diferite ingrediente presãrate deasupra sosului: mãsline. pe un platou încãlzit ºi se toarnã sosul peste cuburile de tofu. Se adaugã amidonul dizolvat în puþinã apã. 124. Pentru ocazii speciale se pot adãuga struguri tãiaþi.2 linguri. Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Sos de roºii . mere. amidon de porumb . ceapã . Acest preparat este compatibil cu o masã de fructe. ciuperci . sare . La fel se preparã ºi sosul de zmeurã. 1 linguriþã busuioc. brânzã rasã. suc de lãmâie .1 lingurã. 86 . Se adaugã ºi se fierb la foc mic ºi celelalte ingrediente. miez de anghinare. ardei gras. dovlecei. bucãþi de ananas neîndulciþi . 225 gr. Sos de tofu pentru pizza Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 3 cepe. sare vrac .4 bucãþi.¼ linguriþã. Se garniseºte cu pãtrunjel sau se serveºte peste orez integral.¼ ceaºcã. 125. Mod de preparare: Se fierb cepele tocate în 2 linguri de apã. Totul se fierbe la foc mic amestecându-se continuu.½ canã. Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Se coace la 200o C timp de 10 minute. 123. viºine.poziþiei de mai sus. ºi se dau într-un clocot. 1 linguriþã oregano. Se toarnã sosul peste blat (vezi reþeta 6 pentru blat pizza). 1 lingurã pastã de curmale. sos de roºii. 1 linguriþã sare.1 lingurã. þelinã (rãzuitã) .2 linguri.

4 cãni. suc de lãmâie .2 cãni. 126.4 cãni.2 linguri. 1 minut. 127. Mod de preparare: Se fierbe soia în apã cu un strop de sare pânã se obþine un terci mai moale. 2 cãni pulpã de soia.½ canã (sau nuci mãcinate). Mod de preparare: Se cãleºte ceapa. Compoziþia se serveºte numai proaspãtã. Terci dulce din miez de nucã ºi soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Miez de nucã (rãmas din procesarea laptelui de nucã) . apã . 1 linguriþã cimbru. Se adaugã restul ingredientelor ºi se fierbe totul la foc încet 20-25 minute pânã când lichidul scade. apoi se adaugã celelalte ingrediente. nucã mãcinatã .2 linguri. ardeiul ºi usturoiul în puþinã apã ºi în cele douã linguri de ulei. 1 canã zãr de tofu sau lapte de soia.2 bucãþi. apã . 2 cãni suc de roºii sau 1 canã pastã de roºii. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele. Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã de ceapã tãiatã mãrunt.½ canã. roºii decojite . sare vrac . 1 linguriþã miere (opþional). morcov ras . miere .1 canã. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se fierb 20 de minute la foc mic. 2 linguri de ulei. 4 cãþei de usturoi tocat.2 linguriþe. Se ia de pe foc. 128. apoi se dau la blender 2 minute. 87 . sare dupã gust. sare vrac . se lasã sã se rãceascã. 2 foi de dafin.½ lingurã. 2 linguriþe pãtrunjel verde. pulpã de soia .1 lingurã.1 plic. Se omogenizeazã ºi se serveºte ca atare.½ linguriþã. Sos natural din brânzã tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Brânzã tofu . Se serveºte în stare proaspãtã. 1 canã de ardei verde tãiat mãrunt. vanilie .apã .

88 .

SUPE, CIORBE

89

129. Ciorbã de bulion cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia, 4 linguri arpagic mãcinat cu râºniþa sau griº, 3 cãni bulion, 3 linguri ulei de mãsline, 1 ceapã, ¼ litri apã, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, 1 linguriþã busuioc mãcinat proaspãt, ¼ linguriþã boia de ardei, 2 linguri pãtrunjel mãrunþit. Mod de preparare: Se taie ceapa mãrunt ºi se opãreºte puþin în ulei sau numai în apã. Într-o altã oalã se fierbe praful de supã sau vegeta. Arpagicul mãcinat se amestecã cu bulion ºi ¼ l apã ºi se fierbe. Ciorba se fierbe la flacãrã micã timp de 5 minute. La servire se presarã deasupra pãtrunjel, dupã preferinþe. 130. Supã-cremã de soia din pulpã de soia Ingrediente: Pulpã de soia din blenderul Soia-lakt - 1 porþie, vegeta - 15 gr. (2 linguriþe), condimente ºi sare dupã preferinþã ºi gust. Mod de preparare: Se toarnã în ploaie aprox. 1200 ml apã fiartã peste amestecul de mai sus, dupã care se fierbe 15-20 min. Se adaugã dupã preferinþã verdeþuri, crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã) sau periºoare vegetale. 131. Supã-cremã de soia - tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 120 gr. fulgi de soia, douã linguriþe de condimente, sare dupa gust. Zãr de tofu - 1 l. Mod de preparare: Se toarnã 1200 ml zãr de tofu fierbinte peste amestecul din soia ºi condimente ºi se fierbe timp de 15-20 minute, dupã care se adaugã verdeþuri sau crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã). 132. Supã-cremã de cartofi cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: O ceapã, un morcov, un ardei, 1 kg de cartofi, 200 ml smântânã, o linguriþã boia, 2-3 foi de dafin, o lingurã vegeta, 3 linguri bulion, crutoane de pâine (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã), 100 gr. tofu, leuºtean ºi pãtrunjel (frunze).

90

Mod de preparare: Ceapa, morcovii ºi ardeiul se fierb în apa pentru supã, apoi se adaugã cartofii. Când aceºtia sunt fierþi, se pune vegeta, boiaua, bulionul, foile de dafin ºi leuºteanul. Se condimenteazã cu sare dupã gust. Se pune smântâna ºi se lasã la fiert încã 2-3 minute. Se mixeazã supa (în mixer). Se toarnã în farfurii, se adaugã crutoane de pâine peste care se rade tofu ºi se presarã deasupra frunze de pãtrunjel. Rezultã 5 l de ciorbã.
133. Supã egipteanã Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni boabe soia fierte sau pulpã de soia, 3 linguri ulei, 1 canã ceapã tocatã solziºori, ½ canã ardei tocat, ½ canã fãinã de mãlai (sau 2 cãni boabe de porumb fraged), ½ canã suc de roºii sau roºii proaspete tocate, 2 cãni dovlecel tãiat felii mici, ½ canã pãtrunjel verde tocat, 5 cãni de apã. Mod de preparare: Ceapa ºi ardeiul se cãlesc în ulei cu puþinã sare ºi apã. Lor li se adaugã soia fiartã, fãina, mãlaiul (sau porumbul) ºi dovlecelul tocat. Totul se lasã sã fiarbã împreunã. Când porumbul ºi dovlecelul sunt fierte, se adaugã sucul de roºii ºi se mai lasã 15 minute. Se potriveºte de sare. Pãtrunjelul verde se adaugã înainte de a se servi. Rezultã 6 porþii. În unele zone ale Europei de Est aceastã supã se pregãteºte cu boabe de porumb ºi se serveºte în boluri. 134. Supã de vegeta din zãrul de tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Zãr de tofu - 750 dl, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, paste fãinoase, 1-2 lingurã ulei, pãtrunjel. Mod de preparare: Dintr-un litru lapte de soia, în urma preparãrii brânzei, se obþin aproximativ 750 dl zãr. Acesta se pune la fiert cu o linguriþã de vegeta sau praf de supã ºi paste fãinoase pentru supe. Dupã ce pastele au fiert se poate da la oparte de pe foc. 135. Zãr de tofu Zãrul rãmas din prepararea tofu, poate fi folosit ºi la alte supe.

91

92 .

DULCIURI 93 .DESERTURI.

Se lasã sã se rãceascã complet. Se curãþã 3 banane de coajã ºi se taie în jumãtate pe lungime. 1 pacheþel drojdie. Fiecare jumãtate se aºazã pe grãmãjoare de cereale.136. cereale. ¾ ceaºcã nuci. Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã pulpã de soia. 1 linguriþã sare. 138. Se coc la 170° C. orez sau fulgi de ovãz (compoziþia sã fie groasã). timp de 20 minute. ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. afine. 2 ceºti stafide. 3 banane. Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Se dau prin maºina de tocat: 1 ceaºcã curmale fãrã sâmburi. 2 ceºti fulgi de ovãz. orez sau fulgi de ovãz.). Banane delicioase cu pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 2 ceºti mei fiert. Se formeazã bile mici care se tãvãlesc prin nuci mãcinate. 2½ ceºti apã fierbinte. Se toarnã compoziþia de mai sus într-un vas ºi se amestecã bine cu: 2 ceºti fãinã integralã de grâu. Se rãceºte compoziþia. Se pun grãmãjoare cu lingura într-o tavã pentru biscuiþi. 1 linguriþã coajã de portocalã. 1 ceaºcã stafide. 1 ceaºcã sos de fructe (sos de cãpºuni. 1½ ceaºcã miez de nucã. Folosiþi-vã imaginaþia! 137.(rãmas în filtru Soia-lakt de la prepararea laptelui de cocos) Mod de preparare: Se umplu 2 ceºti mei fiert. Se toarnã deasupra 1 ceaºcã sos de fructe apoi se presarã 6 linguri cocos ras. 94 . 1 ceaºcã de caise uscate. 6 linguri cocos ras. 1 ceaºcã curmale bucãþi. ½ ceaºcã fãinã de orz. puþinã sare. 1 linguriþã vanilie. Se adaugã a doua compoziþie ºi se amestecã bine: ¾ ceaºcã lapte gros de soia sau de nuci. Biscuiþii Bonanza împreunã cu fructe formeazã o masã de dimineaþã sãnãtoasã ºi delicioasã. ¼ linguriþã vitamina C (dupã dorinþã). cremã de nuci etc.

200 ml ulei. 50 g drojdie. apã mineralã. 141. Brânzoaice cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. Din fiecare parte se obþine. timp de 20-25 minute. Biscuiþi din pulpã de nuci Timp de preparare: 30 minute Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã apã. stafide. 4 plicuri vanilie. coaja de la o lãmâie. 1 ceaºcã pulpã de nuci. 50 gr. 95 . 300 ml ulei. ½ linguriþã de drojdie uscatã. Aluatul se împarte în trei pãrþi. 200 gr. Se coace la temperatura de 170° C. sarea ºi maiaua. Se toarnã compoziþia într-un vas ºi se adaugã: 1¼ fãinã integralã. Biscuiþi cu pulpã de cocos Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. dupã întindere.139. ½ linguriþã sare. un vârf cuþit de sare. apoi se frãmântã cu apã mineralã. 1 ceaºcã carob chips (îndulcit cu pireu de curmale). 2 linguriþe vanilie. Se pune cu linguriþa în tava de biscuiþi. 1 ceaºcã stafide. zahãr brun. se adaugã restul ingredientelor. Se aºazã pe tavã ºi se coc în cuptor la foc potrivit. ½ ceaºcã de curmale. 1 linguriþã sare. apã cãlduþã. pesmet (în cazul în care crema este prea moale). Se lasã la dospit. 100 g pulpã de cocos (rãmas din blenderului Soia-lakt). coaja de la 2 lãmâi. Se amestecã toate ingredientele. Mod de preparare: Fãina se amestecã cu nuca de cocos ºi uleiul. Restul de fãinã se amestecã cu uleiul. câte o foaie de 0. Dupã ce s-a încorporat uleiul în fãinã. 200 gr. miere.5 cm grosime care se împarte în pãtrãþele ºi se umple cu urmãtoarea cremã: 500 gr. Mod de preparare: Se face maiaua din 2-3 linguri de fãinã amestecatã cu drojdie ºi puþinã apã. tofu. Se frãmântã cu apã cãlduþã pânã se obþine un aluat tare. 140. 3 plicuri zahãr vanilat. (În lipsa acesteia se întinde pe o scândurã platã ºi se taie cu forma sau cu cuþitul dupã cum se doreºte). Se fac biscuiþi cu ajutorul aparatului special de biscuiþi ce se ataºeazã maºinii de tocat.

apoi se fierb pânã se îngroaºã compoziþia. miere. apoi se pune nuca de cocos ºi stafidele. apã . Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 ceºti lapte de nuci sau de ovãz. pulpã de nucã. 142. 50 gr. 1 linguriþã vanilie. Se acoperã cu o foaie de plastic. Se toarnã în farfurioare pentru ºerbet. miere sau pastã de curmale . Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 250 gr.pânã devin o cremã. Se încãlzeºte cuptorul la 200o C. Brioºe cu porumb ºi soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 20 gr.l lingurã. Deasupra se presarã nucã de cocos sau miez de nucã mãcinatã (pentru 18 bucãþi). se îndulceºte adãugându-se mierea. stafide. fulgi de ovãz . 50 gr. Mod de preparare: Orezul se fierbe în laptele de soia. 120 gr. orez. Deasupra se poate presãra cocos ras sau nuci tãiate.¼ ceaºcã. 300 ml apã caldã. Se lasã la rãcit. Se pune din compoziþie în tava de brioºe ºi se coace timp de 35-40 de minute.2 ceºti. 10-12 curmale. ¼ ceaºcã cocos neîndulcit.(din filtru Soialakt) 4 linguri pudrã de roºcove (carob). 900 ml lapte de soia. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer . 143. ½ linguriþã sare.în afarã de mãlai . mãlai . 144. 96 .Se coc brânzoaicele dupã care se trec printr-un sirop obþinut astfel: 300 g miere. Se pune în boluri ºi se orneazã.2 ceºti. 1 linguriþã cereale. pulpã de cocos (rãmas de la prepararea laptelui de nucã ºi cocos cu blenderul Soia-lakt).2 ceºti. Se adaugã mãlaiul. 5 linguri amidon de porumb. 1½ linguriþã sare. Mod de preparare: Se amestecã în mixer toate ingredientele.

½ ceaºcã susan mãcinat.145. Se dau prin pesmet ºi se lasã sã se coacã 40 de minute într-o tavã la foc potrivit. 1½ canã miez de nucã. ½ ceaºcã seminþe de dovleac prãjite ºi mãcinate. Se pot folosi pentru sandviciuri ornate cu verdeaþã. ºi se paseazã bine amestecându-se cu zahãrul ºi cu foarte puþinã sare. 1 ceaºcã banane tãiate felii. Castane false din miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 cartofi. Ingrediente 2: 1½ ceaºcã mei fiert. 1 ceaºcã de cuburi de ananas. 45 de minute. Mod de preparare: Se pun cartofii la copt. (din filtru Soia-lakt) 1 pahar zahãr (200 gr. Mod de preparare: Se fierbe tapioca în suc pânã când compoziþia devine transparentã. Se rãceºte ºi se serveºte. ½ linguriþã sare. ½ ceaºcã migdale tãiate mãrunt. Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia Timp de preparare: 55 minute Ingrediente 1: 1 ceaºcã pulpã de soia. cald.2 linguri tapioca (sau amidon). fierbinþi. ¼ ceaºcã miez de seminþe de floarea soarelui. ½ ceaºcã apã. 2 ceºti apã. 1 ceaºcã pesmet condimentat. castraveþi. 1 vârf de cuþit de sare. Se dã la o parte de pe foc ºi se adaugã fructele. dupã care se curãþã de coajã. Reþeta de bazã pentru mei: ½ ceaºcã mei în 2 ceºti apã ºi ½ linguriþã sare se fierb aprox. Acesta se amestecã cu ingredientele 2 ºi se lasã sã stea 5-10 minute. 1 ceaºcã suc de ananas sau de portocale. Din aceastã compoziþie se formeazã biluþe de forma unei nuci care se tãvãlesc prin zahãr pudrã ºi facultativ prin nucã de cocos. 97 . 146. 1 ceapã potrivitã. Budincã din pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de cocos. 147.). Se pune nuca amestecând bine pânã se formeazã o cremã. 1½ . Se formeazã gãluºti. Mod de preparare: Ingredientele 1 se mixeazã pânã se obþine un pireu.(din filtru Soia-lakt) 1 ceaºcã cuburi de portocale. roºii. puþinã salvie mãcinatã. ardei etc. 3 linguri granule de drojdie.

susan .1 canã. tocate fin. Dupã preferinþã se adaugã încã puþinã apã. seminþe de floarea soarelui . pe lângã aceasta mierea se poate înlocui cu 5 curmale tãiate mãrunt(sau pesmet dur). Chifteluþe din tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 2 ceºti tofu.2 linguri. fãinã integralã de grâu . lapte de soia . So coc pe ambele pãrþi în tigaia de teflon. nucã de caju sau alte nuci.1 bucatã. Se dã formã de clãtitã groasã de ½ cm.1½ ceaºcã. fãinã integralã . Se servesc cu legume. 150. sare . Mod de preparare: Se mixeazã astfel încât compoziþia sã aibã consistenþa de cremã moale.1 lingurã. bananã . Se rumenesc pe ambele pãrþi. Ciocolata devine mai gustoasã prin adãugarea unei linguri de carob-pulbere.1 ceaºcã. Ciocolatã din lapte de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Lapte de soia gros . puþinã vanilie. 98 .½ ceaºcã. zahãr brun . 2 ceºti orez brun fiert. Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Fulgi de ovãz .1½ lingurã. miere . Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin. 149. 151.½ ceaºcã. ½ linguriþã sare. Se toarnã câte ¼ ceaºcã din compoziþia rezultatã. Se coc la 190o C timp de ½ de orã. spanac sau varzã cãlitã. pulpã de soia . sare de mare . ceapã tocatã . Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Cartofi cruzi raºi pe rãzãtoare . Mod de preparare: Se storc bine cartofii raºi într-un tifon. în tigaie de teflon.1 lingurã. 2 cepe verzi.1 linguriþã.1 linguriþã. Mod de preparare: Se fac chifteluþe ºi se tãvãlesc prin germenii de grâu. ½ ceaºcã pãtrunjel tocat sau ardei gras. ketchup. apoi se amestecã cu celelalte ingrediente.1 vârf de cuþit. gelatinã vegetalã sau din in ¼ lingurã.2/3 canã.148.2 linguri.

sucul de lãmâie ºi apa mineralã. se rãceºte ºi se serveºte. Dupã gust se amestecã mierea ºi coaja de lãmâie cu sucul de lãmâie. 1 canã lapte de soia. apã mineralã. Aluatul se întinde cu sucitorul. 154. fãinã. ¼ ceaºcã de curmale. Mod de preparare: Foile: 250 gr. Sugestie: Se pot aºeza în paharele de parfait în straturi cu fructe proaspete. 250 gr. 1 linguriþã suc de lãmâie. 1 ceaºcã de cãpºuni sau cireºe. 152. 4 plicuri vanilie. 250 gr. de fãinã se amestecã cu sarea. Se fac 2 foi care se coc pe dosul tãvii.Gãtite fãrã ceapã se pot servi la micul dejun cu sos de mere. 153. 99 . Foaia se ruleazã ºi se întinde din nou. 200 gr. 120 gr. apoi rulãm din nou. unt de cocos. miere sau zahãr brun. 1 lãmâie stoarsã. ½ linguriþã sare. Mod de preparare: Pulpa ºi laptele de soia se mixeazã pânã se obþine o pastã finã. unt. Untul se adaugã la sfârºit urmã. Untul de cocos lãsat la loc cald se amestecã cu restul de fãinã obþinându-se o pastã. gem sau nucã de miere. Cremã pentru piºcot din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 canã pulpã. Cremeº cu lapte de soia Timp de preparare: 60 minute (cu blatul) Ingrediente: 500 gr. 1 coajã de lãmâie rasã. Crema: 2.(din filtru Soia-lakt) ½ ceaºcã orez fiert. 1 linguriþã suc de lãmâie. Se întinde ºi restul de pastã. Cremã de cãpºuni cu miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1½ ceaºcã apã rece.5 l lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. Se ung uniform foile de piºcot. sare. amidon alimentar (sau praf de budincã). Se face un aluat potrivit de tare. peste foaia obþinutã se întinde jumãtate din pasta de unt cu fãina. Mod de preparare: Se amestecã în mixer. miere. ½ ceaºcã miez de nucã. Aluatul se împarte în douã.

fructe proaspete rãzuite (mere. 2 linguri miere. 4 dl friºcã. apoi mierea ºi coaja de portocale. Se lasã sã fiarbã 2-3 minute. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã. coajã de portocale. 300 gr. 1 foietaj. pere. 100 . ¼ linguriþã de cafea. fructe preparate termic (gem). scorþiºoarã. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. 156. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. 100 gr. Mod de preparare: În friºca bãtutã spumã se amestecã baza de soia ºi tofu zdrobit cu furculiþa. unt de cocos.) 1 foietaj. etc. 2-3 linguri fãinã integralã. Viºinele se adaugã doar înainte de consum. ¼ linguriþã sare. Când fierbe laptele se pune amidonul dizolvat în ½ l lapte. Se toarnã în cãni ºi se pune la congelator. Foietaj dulce ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. 157. 1 lingurã vegeta. Crema puþinã rãcitã se aºazã între cele 2 foi. Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. 1-2 cepe. Se pun 2 l de lapte de soia la fiert ºi se adaugã vanilia ºi coaja de lãmâie. prune. zahãr brun sau miere 2-4 linguri.coaja de la 2 lãmâi. 2 vârfuri de cuþit piper. viºine. 100 gr. 100 gr. 1 canã zarzavaturi rãzãluite. se pune mierea ºi untul de cocos. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). bazã de soia. 1 canã cartofi rãzuiþi. Se ia de pe foc. 155. Fructe cu tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). tofu.

Mod de preparare: Oul se bate spumã împreunã cu vanilia ºi mierea. 4 banane mari. lapte de soia .1 lingurã. 1 linguriþã vanilie. Compoziþia se pune la îngheþat ºi se serveºte înainte de a fi prea tare. 3 ceºti cu bucãþi de ananas. dupã care se adaugã laptele de soia.1 lingurã. Îngheþatã “tutti-frutti” Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã (din filtru Soia-lakt) 2 ceºti lapte de soia. nuci de caju sau alte nuci . Celelalte ingrediente se mixeazã la un loc ºi treptat se amestecã cu amidonul de porumb fiert în apã. Se obþin 4 litri.2 bucãþi. banane .12 buc. miere . Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de nuci. 6 ceºti suc de ananas sau lapte de cocos. spuma devine ºi mai tare. 159. Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Amidon de porumb . se fierbe 1 minut ºi se lasã la rãcit. 160. îngheþare . 3 linguri lapte de soia preparat cu Soia-lakt. Mod de preparare: Amidonul de porumb se înmoaie cel puþin 1 minut în apã. suc de la ½ de lãmâie. 101 .55 minute Ingrediente: 1 ou (opþional dacã sunteþi ovo-lacto-vegetarian).2 ceºti. Spuma astfel obþinutã se toarnã în vasul pentru cubuleþe de gheaþã de la frigider. Se pun bananele ºi bucãþile de ananas ºi se amestecã din nou în mixer. Compoziþia rezultatã se pune în aparatul de îngheþatã. Se adaugã suc concentrat de portocale ºi se mixeazã din nou.1 ceaºcã. curmale tãiate mãrunt . apoi se toarnã zeama de lãmâie. Îngheþatã din spumã de lãmâie Timp de preparare: 5 minute.½ ceaºcã. zdrobit fin în lapte de soia. ¾ ceaºcã suc concentrat de portocalã. Se þine o orã la frigider. Se poate consuma cu fructe sau simplã. Se mai bate 2 minute. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie sau 1 plic zahãr vanilat. apã .158. laptele de soia ºi sucul de ananas pânã rezultã o cremã. Dacã se amestecã cu puþin tofu (necondimentat). 1 vârf de cuþit sare.

miere.1 lingurã (sau 1 linguriþã pulbere). 162. Se întinde pe fiecare foaie. cartofi (pireu) . 7 linguri griº. Crema: 750 ml lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. vegeta naturalã .161. nuci. boia dulce . Nucile se pun într-o tavã presãratã cu pesmet ºi se dau la cuptor 15 minute.2 cãni. ½ linguriþã de drojdie uscatã.1 canã. Se fac 4 foi care se coc pe dosul tãvii. coaja de la o lãmâie.1 lingurã. fãinã cât cuprinde.2 cãni. Nuci de tofu ºi cereale Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Tofu . miere ºi va-nilie (amestecând continuu). pânã se omogenizeazã. sare vrac .1 canã.1 linguriþã. Mod de preparare: Se amestecã bine toate ingredientele (în afarã de fãinã) pânã se topeºte zahãrul. miere. ceapã (tocatã mãrunt) . Nuci din pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente pentru 40 nuci: 2 cãni pulpã de soia. se adaugã griºul. sau pe aburi. Se ia de pe foc ºi se adaugã untul de cocos. alune sau cocos mãcinat. 150 gr. pãtrunjel verde (tocat) . 20 linguri zahãr (se recomandã zahãr brun). 200 gr.2 cãni. Se modeleazã coca rezultatã sub formã rotundã. Se serveºte cu diverse sosuri. 20 linguri lapte de soia.½ canã. la 180o C. pesmet . Laptele se fierbe împreunã cu vanilia ºi coaja rasã de la o lãmâie. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. mierea ºi sucul de lãmâie. La acest sos de soia se 102 .1 linguriþã. Se pune fãina ºi se obþine un aluat potrivit de tare. care se trece prin seminþele de susan. fructe uscate 200-300 gr. 163. ½ l apã. Mod de preparare: Pulpa de soia se fierbe în apã cu 100 gr. cu excepþia susanului. mãmãligã . 4 plicuri vanilie. “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 20 linguri ulei.½ canã.3 bucãþi medii. Se amestecã ºi se frãmântã toate ingredientele. fulgi de ovãz (fierþi) . 2 plicuri vanilie. suc de roºii . susan . Mod de preparare: Ceapa ºi pãtrunjelul se înãbuºã 5 minute cu bulion. 1 lãmâie (coaja ºi scul). cât o nucã mai mare.

Mod de preparare: Se adaugã 450 g pastã de dovleac ºi se amestecã bine. Se dã într-un clocot o linguriþã de gelatinã vegetalã cu ¾ ceaºcã de apã care se adaugã la compoziþia de mai sus.1 lingurã sau ceapã tocatã 1 bucatã. 450gr.1 lingurã. Se presarã boia de ardei dulce ºi pîtrunjel tocat pe deasupra. piersici. ºi se coace 170o C. praf de usturoi . înainte de coacere. timp de o orã. acoperitã cu o folie de aluminiu.2 linguriþe.(din filtru Soialakt) 1 lingurã coriandru.1 ceaºcã.. ½ lingurã pudrã de nucºoarã. nuci .½ linguriþã. Formãm biluþe de mãrimea unei nuci ºi le tãvãlim prin nuci.½ ceaºcã. Se toarnã toatã compoziþia într-o formã pentru plãcintã. 1 linguriþã vanilie. Se pune peste o foaie de plãcintã pe jumãtate coaptã sau foietaj ºi se coace timp de 50 de minute la 170o C. nuci tãiate (½ ceaºcã) sau se pot presãra când se serveºte. 165.(din filtrul Soia-lakt) praf de ceapã . Rezultã 8 porþii. Mod de preparare: Se amestecã totul în mixer. 1¼ ceºti apã. stafide. sare . suc de lãmâie .. 166. Mai adaugãm la preparat ½ suc de lãmâie. Plãcintã de dovleac cu miez de nucã Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Se amestecã: 1 ceaºcã miez de nucã. Se fierbe înãbuºit ceapa tocatã cu douã linguri de apã ºi se adaugã la restul compoziþiei împreunã cu 2 cepe verzi tocate mãrunt. amidon de porumb .2 linguriþe.opþional). Prãjiturã cu tofu (cremã) Timp de preparare: 40 minute 103 . 164. fructe diverse uscate ºi tãiate mãrunt (mere.vor adãuga câte 100 gr. Plãcintã cu ceapã ºi tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Apã . tofu scurs de zãr 450 gr. alune sau cocos mãcinat (amestecat cu zahãr brun . ½ linguriþã sare.2 linguriþe. ½ ceaºcã de curmale.dovleac pastã. La umpluturã se pot adãuga. foietaj sau foaie de plãcintã. Se descoperã de foaie ºi se lasã în continuare la copt pânã ce umplutura s-a întãrit. coajã de portocale ºi lãmâie). busuioc .

morz. coriandru . esenþã de vanilie .½ linguriþã .2/3 canã. Budincã din lapte de cereale Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 0. Dupã ce se rãceºte. vanilie . Tofu cu miere Timp de preparare: 15 minute 104 .2 linguri. etc.½ canã.1 linguriþã. Dacã nu încap toate odatã. 1 plic budincã dr.blat pentru prãjiturã (din comerþ sau preparat de dumneavoastrã dupã preferinþe) Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se dau prin mixer.5 l lapte din cereale. Se toarnã în douã forme mijlocii ºi se coace la cuptor 20-30 de minute pânã când marginile devin maronii iar compoziþia se întãreºte.½ canã. La jeleu se folosesc ºi fructe mixate. 3 linguri zahãr brun. la fel se procedeazã ºi cu cealaltã jumãtate.4 cãni. coriandru 1½ linguriþã.Ingrediente: Tofu . ulei . Se pune în vase mici umezite ºi se ornamenteazã cu fructe sau nuci/cocos rãzuite. ovãz. suc de lãmâie . suc de ananas ¼ -½ canã.½ linguriþã. Se toarnã compoziþia peste blat ºi se pune la cuptor pentru 20-30 minute. Tartã cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Foaie de tort din aluat fraged .1 lingurã. miere . Oetker.1 lingurã. sare .4 cãni.1 foaie. se toarnã peste formã un jeleu fin de afine.) 169. (Compotul de ananas se zdrobeºte parþial. budinca ºi zahãrul se amestecã într-o farfurie cu 2-3 linguri lapte rece dupã care se adaugã la laptele în fierbere. 167. sare .1 linguriþã. Jumãtate din cantitate se pune în robot ºi se mixeazã bine. Se lasã la foc încet pânã ce se îngroaºã. pânã se rumeneºte. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu ºi se amestecã într-un vas cu toate celelalte ingrediente. 168. se împart în douã. tofu . Mod de preparare: Se dã laptele în clocot. lãsând ºi bucãþele întregi. seminþe de floarea soarelui .). zeamã de lãmâie . cãpºuni sau ananas. 2/3 canã miere sau zahãr brun. (de soia.

Se consumã cald. Li se dã formã rotunjitã ºi se coc aproximativ 20 minute pânã devin aurii. ½ canã fãinã de fulgi de ovãz sau fãinã integralã din grâu. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie. Dupã adãugarea fructelor se mai lasã sã fiarbã încã 5 minute amestecând încet ºi continuu. ½ canã miere. Rezultat: 20 turtiþe (aproximativ 2 linguri fiecare). mierea ºi condimentele se topesc întro tigaie. 2 linguri miere. sau 2 banane. ½ linguriþã sare. 2 linguri unt de cocos sau margarinã. Se preseazã într-o tãviþã rotundã de yena. 170. Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: 1 canã morcov ras mãrunt. 1 linguriþã esenþã vanilie (sau dupã plac). doar atât cât sã lege soia. Crusta: Se mixeazã 2 cãni granule de soia. 2 portocale. Cu o lingurã mare se ia din compoziþie ºi se aºeazã pe tava unsã. sau 2 plicuri zahãr vanilat. 105 . Mod de preparare: Dupã ce morcovul a fost ras. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. Se adaugã puþin coriandru ºi suc de ananas. dupã care se preseazã sub formã de turtiþe. ¼ canã apã. se amestecã toate ingredientele bine ºi se lasã compoziþia sã se odihneascã timp de 10 minute. 4 piersici. Seamãnã puþin la gust cu halviþa. tofu.Ingrediente: 200 gr. Se fierbe la foc potrivit pânã devine spumoasã ºi bucãþelele de tofu încep sã devinã maronii. Mod de preparare: Untul. 1 canã miez de cocos. Tofu se taie cubuleþe ºi se amestecã cu ingredientele anterioare în tigaie. 2 linguri ulei. Se reduce la foc mic ºi se adaugã piersica tãiatã fâºii mãrunte. Secret: Se poate folosi ºi morcovul rãmas dupã ce s-a extras sucul din el.

106 .

SUCURI. LAPTE.BÃUTURI. RÃCORITOARE 107 .

Lapte de seminþe de floarea soarelui 185. Lapte din seminþe de dovleac 187. SEMINÞE ªI SÂMBURI DE FRUCTE: 171. PREPARATE DE BAZÃ VARIANTE DE LAPTE DIN CEREALE. Nu existã efecte secundare negative. Lapte de seminþe de susan 186. Lapte de porumb 177. Lapte de ovãz 173. Lapte de hriºcã 175. uºor digerabile. Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag.RÃCORITOARE . Lapte din arahide etc. Lapte de alune de pãdure 182. 6-9) 172. ½ linguriþã de 108 . Lapte de orez brun 176. Se utilizeazã cu succes ºi în gospodãrie având o concentraþie ridicatã de calorii. Lapte de migdale 179. 1 bananã coaptã. hrãnitoare. Lapte din grâu încolþit 174. Lapte de nuci 181. Lapte de nucã Cashew 183. Lapte de mei 178. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute 1/6 ceaºcã migdale mãcinate.SUCURI În sportul de performanþã este recunoscut rolul bãuturilor cu soia care sunt energizante. sting setea ºi îndepãrteazã obolseala acumulatã în timp. Lapte de nucã de Brazilia 184. Lapte de cocos 180. PREPARATE VARIATE 188.

se amestecã bine. 2-4 linguri fãinã de carob. dar este excelent dacã se consumã fierbinte sau rece împreunã cu cereale. 191. dar se scade cantitatea de nucã la ½ ceaºcã ºi se adaugã 1 ceaºcã de mei fiert. 109 . Se poate strecura dupã dorinþã. în aºa fel încât cantitatea sã echivaleze cu un litru. ¼ linguriþã vanilie. 2-6 curmale fãrã sâmburi (facultativ. ¼ linguriþã vanilie. AROMATIZÃRI ALE PREPARATELOR 192. se acoperã ºi se pune la frigider. se adaugã 1-2 ceºti apã. Bãuturã de carob cu lapte de soia Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: 2 cãni lapte de soia sau de nucã. Se adaugã apa (mai multã apã = mai puþin cremos. nucã de caju).vanilie. Lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Se amestecã în mixer pânã devin cremã. 189. Lapte de cocos ºi migdale Timp de preparare: 3 minute Ingrediente: 2 ceºti lapte de migdale. ¼ linguriþã sare (sau mai puþin). ¼ linguriþã sare. 2 linguri miere sau zahãr brun. cât ºi pentru alte reþete care au lapte în compoziþie. urmãtoarele ingrediente: 1½ . mai puþinã apã = mai cremos). Se pune compoziþia într-un vas mai mare. 190. Mod de preparare: Se dã la mixer 1-2 minute. Înainte de folosire. 1 ceaºcã apã ºi cuburi de gheaþã. un praf de sare. Se adaugã suficientã apã ca sã se obþinã în total 6 ceºti de lichid. 3-4 ceºti apã (dupã consistenþa doritã). numai dacã doriþi laptele îndulcit). ¼ linguriþã sare. Acest lapte nu este o bãuturã. Lapte de cereale Timp de preparare: 5 minute Se foloseºte reþeta „lapte de nucã”. 2 ceaºcã lapte de cocos.2 ceºti lapte de nucã (sau migdale.

o ceaºcã lapte de soia.Mod de preparare: Se pun toate ingredientele în blender ºi se mixeazã pânã la omogenizare. Se serveºte rece sau cald. 2 linguriþe de miere. 6-8). (Opþional se poate îndulci ºi mai mult). Avantajul e cã nu se degradeazã atât de repede ca cele din lapte de vacã. 5 ouã. Cacao de soia Timp de preparare: 17-30 minute Ingrediente: Boabe de soia. deoarece îºi pierde aroma în câteva zile. dar sunt gustoase. 5 linguri fulgi de ovãz.55 minute Ingrediente: 1 litru lapte de soia pregãtit cu aparatul Soia-lakt. 4 linguri miere. Mod de preparare: Se amestecã pulberea de cafea cu miere. Rezultã 4 porþii mici. îngheþarea . Lapte de ananas Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 2 pahare mari de bãuturã: 150 gr. 4 linguri bazã de soia. (Aceste preparate devin puþin mai groase ºi cremoase. Puteþi adãuga 3 curmale sau o bananã. 193. ½ suc de grapefruit. Mod de preparare: Ananasul se mãrunþeºte puþin ºi se mi-xeazã împreunã cu restul ingredientelor timp de 1 minut. apoi se dizolvã în lapte fierbinte. ½ l lapte de soia. Mod de preparare: Boabele de soia se prãjesc într-o tigaie goalã. Se va prãji doar atât cât se foloseºte imediat. dupã care urmeazã procesarea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt (vezi pag. Atenþie! Se arde foarte uºor din cauza conþinutului ridicat de ulei din boabe. Cafea de cereale Inka cu lapte de soia Timp de preparare: 2 minute Ingrediente: 1 linguriþã de cafea de cereale Inka. sau pe plita sobei. sau în cuptor. Se poate încerca ºi cu alte fructe. 110 . 194. arome de îndulcire dupã gust.) 196. ananas proaspãt. 2 linguriþe miere. Lapte de pasãre Timp de preparare: 5 minute. 195.

borcan. dupã care se scot. dar seminþele. 1 pachet la max. 1 vârf de cuþit sare. 1-4 banane. Prepararea iaurtului din lapte de soia Timp de preparare: 42 minute + fermentare .). termometru. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Lapte de soia (sã nu fie fierbinte!) preparat cu blenderul Soia-lakt 4 cãni. 199. miezul ºi coaja vor fi tãiate fin de blender. Laptele se pune la fiert ºi în el se aºazã cu lingura albuºul ca niºte gãluºte. Hapax Company S.C. amestecând în acesta ºi fulgii de ovãz.16 ore Ingrediente: Lapte din soia. Mod de preparare: 1 litru de lapte din soia sau orez se rãceºte la 42o C mãsurând cu ajutorul termometrului. 1 plic vanilie.) 111 .. Gãluºtele se pun în lapte doar la folosire. cutie din amporã. 198. acid lactic 95%.Mod de preparare: Se separã albuºul de gãlbenuº.. Amestecaþi fermentul de iaurt pânã se dizolvã complet. timp de fermentare 6-8 ore la 42o C. (Un pliculeþ de ferment pentru iaurt ajunge la 3 litri. 197. Pentru prepararea unei creme fine de iaurt cu ferment (lacto bacilus. Se lasã la fiert pânã se îngroaºã. În lapte se mai adaugã gãlbenuºul de ou amestecat cu miere ºi baza de soia. Se lasã sã fiarbã pânã se întãresc gãluºtele. 3 l (puteþi refolosi ºi din iaurtul anterior pentru fermentare).R. Variante: fructele pot fi cãpºuni ºi 2 linguri de miere sau zmeurã. Mixaþi 1-2 minute. Cotorul trebuie înlãturat. Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Mod de preparare: Puneþi 2 cãni “lapte de nucã” în blender. Din albuº se bate o spumã tare. Mod de preparare: Mixaþi toate ingredientele la un loc ºi serviþi peste cereale. ferment (se poate comanda la firma importatoare S.L. ideal pentru desert dulce. Adãugaþi 3-4 mere spãlate care au fost tãiate în bucãþi de 1-2 cm.) cremos ºi fin.

1 linguriþã glucozã. dacã se doreºte mai uscat se preparã cu apã. O Fermentaþi la C perioadã ore Pentru: Iaurt natural 42 5-7 Iaurt L(+) 42 6-8 Iaurt probiotic 38 9-11 Cremã de iaurt 42 6-8 Kefir 20 24 Lapte acru 20 18-22 Metoda B: folosiþi cristale (ciuperci) pentru iaurt sau kefir din lapte de vacã. Shake de fructe cu tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 4 cãni: 100 gr. 1/2 bananã. ºi închideþi borcanul. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã în blender timp de 1 minut. Dacã se doreºte o consistenþã mai groasã (cremoasã) se recomandã folosirea laptelui de soia. 1 linguriþã sirop de migdal. portocale. cãpºuni (sau alte fructe: ananas. sucul de la o ½ de lãmâie. piersici sau combinaþii).Spãlaþi borcanul de iaurt cu apã fierbinte. Poate fi servit cu o cupã de îngheþatã deasupra. Turnaþi laptele cu fermentul în borcan. A nu se miºca! Dupã aceasta lãsaþi borcanul cu iaurt 12 ore la frigider pentru a obþine gustul iaurtului ideal. tofu. cireºe. ¼ l apã. 50 gr. Puneþi borcanul în cutia de amporã ºi lãsaþi o perioadã de 6-8 ore la temperatura camerei. 200. 1 lingurã miere. 112 . sau lapte de soia. viºine coapte. 100 gr.

„CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr. „REÞETE CULINARE VEGETARIENE”: Liliana Nãdãºan ºi Valentin Nãdãºan 1993 Tg. Doru Laza 2004 Fãgãraº. „CARTEA MARE CU SOIA” – „Nagy szojáskönav”: Képes Ilona Bp.BIBLIOGRAFIE 1. „COLLECÞIE DE REÞETE VEGETARIENE” „Vegetarianus receptgyüjteména” Gyéresi Mária 2000 Tg. 6. 5.„A Biblia a helyes táplálkozásról”: Balázs Katalin Bp. „BUCÃTÃRIA VIEÞII SÃNÃTOASE”: Maria . Mureº. 4. 8. „REÞETE DIN BUCÃTÃRIA EDENICÔ Dr. 7. Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette. 113 . „COLLECÞIE DE REÞETE LA ALIMENTAÞIA FÃRà CARNE” ”Receptgyüjtemény a húsnélküli táplálkozáshóz”: Frankné Tamás Anikó Bp. „TOFU” Die besten Rezepte: Verena Krieger 2003 München. 1991. „BIBLIA DESPRE ALIMENTAÞIA CORECTÔ . 9. 2. 10. „REÞETE VEGETARIENE” Cornelia Dragachis 1999 Bucureºti. Viaþã ºi Sãnãtate Bucureºti 2000. Mureº. 1990. 3.Lili Nicolescu ºi Cristian – Gh. Nicolescu. 1991.

114 .

................... 37 Pizza cu tofu .. PÂINE.............. 39 Tãiþei din pulpã de soia ..............31 Sfaturi utile la prepararea reþetelor ......................... 4.............. cu tofu ºi sos de soia ................................................................................................................... 45 Cremã din pulpã de migdale .. 18.......... 32 1................................................................ 36 Franzelã din pulpã de soia ................... 41 MAIONEZE.......................... 17........... 22................... 40 Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia .................... 9 C.... 21............................................... 44 Ardei umpluþi cu tofu ...................................... 5....................... 36 Biscuiþi din orz cu pulpã de soia ... 46 Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/soia ............... 39 Tort din ceapã cu pulpã de soia ....................... 40 Turte de mãlai cu lapte de soia ......................... 12.......................... 46 Icre de soia cu pulpã de soia ......................................................... PATEURI.... 39 Tort din pulpã de soia .............................................................. 44 Cremã de tofu cu castraveþi muraþi .... 45 Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto .......... 14............. 3............. 37 Napolitanã cu pulpã de soia ..... 13............... 46 Gajar cu lapte de soia ............... 37 Plãcintã de linte cu sos de soia .... 23........................... 11....... CREME SÃRATE.. Calitãþile nutriþionale ºi avantajele consumului de soia ......................................... 38 Sandvici cu maionezã de tofu ....... 46 15..................... 17 Partea a II-a ............................................................... PIZZA ....................... 2........... 9.................................. 20......... Despre planta leguminoasã soia ....................... UMPLUTURI SÃRATE.................. 6 B.......... 19............................................ 10.. 36 Hamburger de Tofu ....... 115 ............................5 A . ALUATURI.....................Cuprins Partea 1 ............................................................... 43 Ardei umpluþi cu pulpã de soia ........................ 6................................................................... 38 Sandvici cu avocado........................................... SANDVICIURI...... 35 Batoane cu tofu ......................................................................... 8...................................... 16.... 7... 44 Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia ........................................ Blenderul Soia-Lakt ......... CREME DULCI ............................................................................................................

...... 34...... 42...................... 28..... 55...................... 51 Roºii umplute cu pulpã de soia .................... 29................................. 57. 48............................................ 47............. 54 Cremã de soia din pulpã de soia ............................... 26........ 44..... 50 Pateu de spanac cu tofu ..... 39..................................... 49 Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte .......................... 52 Unt din pulpã de migdale ................ 40............ 43.......... 53 Cremã de ciocolatã din soia ..................................... pulpã de soia ........ 47 Pastã de avocado cu miez de nucã ......................................................................................24........ 38.................................. 55 Cremã din lapte de soia pentru desert ..... 57 Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci .. 31.................. 47 Pasta de ciuperci cu pulpã de soia ...... 56 Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat ........ 47 Maionezã din pulpã de soia sau tofu ........ 35.................................. 49 Pateu de linte din pulpã de linte .................................... 54 Cremã de soia cu fructe din lapte soia..................... 49.......................... 48 Pastã din miez de nucã ............................ 56 Pastã de stafide............................. 52 Smântânã de soia din lapte de soia ............................................................................. 51 Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune ..................................................... 51 Pateu cu susan din pulpã de nãut ..... 53 Cremã de banane cu lapte de nuci ...................................... 57 116 ....... 60.................. 59.......... 48 Pastã de soia din pulpã de soia .................... 27.............................. 61................................... 46. 37.......... 51... 36............................................ 32.................. Icre vegetariene cu smântânã de soia ......................... 56 Pastã din pulpã de alune .................................. 25............................... 48 Pastã de þelinã cu tofu .................................................. miez de nucã ºi pulpã migdale ........ 50 Pateu de þelinã cu tofu ................... 56...................... 52....................... 45.............. 51 Pateu din pulpã de nãut ............................................. 50 Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia ..... 41................................... 54 Cremã de mere cu miez de nucã ................................ 30... 49 Pateu din pulpã de nãut ... 56 Pastã de prune cu miez de nucã ........................ 54.................................................................... 52 Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia ............ 53 Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia ........ 33.......... 55 Cremã din miez de nucã ºi banane ... 49 Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia ........................................... 50................................... 49 Pateu de mazãre verde cu tofu ................................................. 55 Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale ................................................................ 58......... 53........ 50 Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi ......................... 55 Cremã din miez de nucã ..

...................................................... SALATE ................... 69 Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia .. 62 Salatã de vinete cu maionezã de soia ....................................................... 85............ 66 Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) . 61 Salatã de spanac cu tofu ... 68 Chiftele vegetale din pulpã de soia .................... 77........ 70 Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia . 86............ CHIFTELE........................... 76....... 89................................. 72 Iahnie-sos de nãut .... 69......... 66...... 63... 65........... 73 Mãruntai picant cu tofu ......................... 60 Salatã de soia cu pulpã de soia ............ 75 117 ............. 81........... 62 Salatã rusticã de roºii cu tofu . 88............................................................................................... 66 Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu ......................... 63 Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu ... 74 Muguri de soia fãrã procesare ......... 67 Burger din pulpã de soia ....................................................... 59 Cartofi cu pulpã de soia la cuptor ..........62.............................................................................. 64................................. 87.... 75 Pulpã de soia sau okara ............................. 93........................................................... 62 Salatã picantã cu tofu ................. 63 ªNIÞELE.. 71............................ 60 Salatã de germeni cu tofu ... 68 Cartofi cu tofu la tigaie ......................................................................................................... 73 Mâncare de porumb cu pulpã de soia ...... 68 “Chicken Nuggets” tofu ..................... 74..................... 84................................................................... 70................................... 60 Salatã de ceapã cu pulpã de soia ........................ 75....................................................................................................... 68.... 62 Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci ............. 74 Musaca de cartofi cu pulpã de soia . 61 Salata de varã cu roºii ºi tofu ............. 73 Mei fiert cu pulpã de soia ....................... 71 Fripturã mexicanã de tofu ..... 72............. 83.... 73....................................... 67................................. 91...... 65 Brânzã americanã din miez de nucã ..................................... 70 Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) .................................. 95........................... 72 Grãtar de tofu cu citrice ....... 67 Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia . 82...................... 94................................ 80......................ingredient de bazã ............................ 74 Mici din tofu ................................ 90...................................................................................... 96................................................... 71 Drob din pâine ºi pulpã de soia .......................... 79................................... 69 Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz ....................... 92............................. DROBURI ................ 78.......................... 71 Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia .....................................

..................... 115................ 85 Sos de tofu pentru pizza ........................................................... 84 Omletã de fructe cu pulpã de soia .. 100.................................................................97............................ 82 Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia .......... 99. 117............ 104............. Pârjoale cu pulpã de migdale ........................................... Supã-cremã de soia din pulpã de soia ......... 127................................................................... 109... 85 Omletã din conopidã ºi pulpã de soia .... 116........................... Ciorbã de bulion cu pulpã de soia .............. 101........... 87 SUPE........................................ 81 Zarzavaturi cu tofu ...................................... Supã-cremã de soia ..................................... 112......... CIORBE ................................ 76 Ruladã cu pateu de soia ..... 82 Mazãre cu tofu .......................................................... 103.......... 84 Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia ...................................... 78 Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia .............. 77 Salam de soia cu pulpã de soia ........................ 79 Vinete “Parmigiana” cu tofu ...... 78 Tofu – mod de preparare II (idem 74) ......tofu ................................................................. 84 Omletã de tofu ..... 90 130.................................................................. 108.... 125............................... 83 Omletã de ciuperci cu tofu ................ 110.. 87 Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia ........... 85 Sos de cireºe cu pulpã de soia .............................................. 78 Tofu la grille ................. 87 Terci dulce din miez de nucã ºi soia ........................................... 106.... 90 131......... TOCÃNIÞE ......................... 83 Omletã din pulpã de soia ..................... 128................... 107............. 113................................... 86 Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe....... 126.. 85 Sos de ceapã cu pulpã de nuci ............................................................ 90 118 ....................................................................... 76 Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) .................. 120................... 86 Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia ...... 121..................................... 111... 76 Paste italiene la cuptor cu tofu ..................... 122............................................................................. 98......... 82 Omletã din spanac cu pulpã de soia . 124.. 83 Omletã cu praz ºi pulpã de soia ....... 119...................................... 86 Sos natural din brânzã tofu ....... 105............................................................. 77 Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia ...................................................................................... 114................................ 123................................... 83 Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia ......................... 80 Castraveþi cu tofu ................................................................ 118......... 89 129... 79 SOSURI..............

....... 154.................... 95 Biscuiþi din pulpã de nuci .......................... 161....................................................................... 135... 140....... 138........... 97 Castane false din miez de nucã ....................... 101 Îngheþatã din spumã de lãmâie .................... 99 Foietaj dulce ºi pulpã de soia ....................................... 141........ 100 Îngheþatã “tutti-frutti” ....... 151........ 102 Nuci de tofu ºi cereale ................................................................................................ 166................. 137.......................................................... DULCIURI ........ 100 Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia .......... 101 “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia .............. 167........................................................................ 144............. 102 Nuci din pulpã de soia .......... 103 Plãcintã de dovleac cu miez de nucã ...... 101 Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia .................................... 150.................... 98 Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) ............. 95 Brânzoaice cu tofu .............. 153........... 98 Cremã de cãpºuni cu miez de nucã ..................................... 103 Budincã din lapte de cereale ........................... 94 Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia ............. 96 Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz .. 160.................................................................. 155.......... 149.........................132.... 93 Banane delicioase cu pulpã de cocos ........ 163....................................... 104 119 ................................... 103 Prãjiturã cu tofu (cremã) ...... 91 DESERTURI..................... 102 Plãcintã cu ceapã ºi tofu .. 96 Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã ............. 143....................... 162.................................................................................... 133............. 96 Budincã din pulpã de cocos ........................................... 90 Supã egipteanã ................................ 157.............................................................. 99 Cremã pentru piºcot din pulpã de soia ................................................... 100 Fructe cu tofu ........................ 158.... 97 Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia ................. 98 Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) ................ 91 Supã de vegeta din zãrul de tofu ........... 91 Zãr de tofu . 139. 146. 156................................................................................ 99 Cremeº cu lapte de soia .............................. 164.................................................................................... 98 Ciocolatã din lapte de soia ...................................... 147............................ 95 Brioºe cu porumb ºi soia .................................. 94 Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia ...... 145................................ 159............................................................... 134......................... 97 Chifteluþe din tofu ........................ 142.......... Supã-cremã de cartofi cu tofu ............... 136.... 165............... 152.............. 94 Biscuiþi cu pulpã de cocos .......................................... 148................

............. 108 Lapte de nucã de Brazilia ....................................................................... 111 Prepararea iaurtului din lapte de soia ................... 186........................... Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos ............ 179........................................................... 193................................................................ 108 Lapte de hriºcã .................................................................. 175........... 108 Lapte de seminþe de floarea soarelui .............. 107 Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag............................................. 108 Lapte de nucã Cashew .. 108 Lapte de ovãz .................................... 108 Lapte de porumb .................................................... 182........................................................................... 172............................. SUCURI............. 110 Cafea de cereale Inka cu lapte de soia ............................ 108 Lapte de cocos .................................. 108 Lapte de soia cu banane ................. 196..... Tartã cu tofu ...................................... 109 Lapte de cereale ........... 108 Lapte de seminþe de susan ............. 192..... 108 Lapte de nuci....... 109 Lapte de cocos ºi migdale ..... 188............... 174..................................... 108 Lapte de mei ..................................... 195................ 180........................ 108 Lapte de orez brun ................................. 189............. 110 Lapte de soia cu banane ....................................................... 110 Lapte de pasãre .................... 6-9) ........................ 185............................................... 177............................ 108 Lapte de nucã ............................................................................................. 108 Lapte de migdale.............. 198....................................................................... 109 Bãuturã de carob cu lapte de soia ........................................................ 184.................................. 173..................... 111 Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã ... 181.... 105 171............ 191......................................... Tofu cu miere ....................................... 108 Lapte de alune de pãdure .............................. 183........ 187. 200........................... 194. . 176........... LAPTE ................................................. 112 Bibliografie ..................... 190............ 104 170....168............................................................................ 108 Lapte din arahide etc............................................................................. 197...................................... 119 120 ............... 110 Lapte de ananas........................................................................................ BÃUTURI............. 108 Lapte din grâu încolþit ........................ 111 Shake de fructe cu tofu ..................................................................................................... 108 Lapte din seminþe de dovleac ........... 178..... 199........... 104 169...... 109 Cacao de soia ..................................................

121 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful