200 REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT

1

2

200
REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT
Culese de Hegyi Árpád - Gedeon
preparate cu blenderul Soia-lakt

Editura MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL Arad, 2006

3

Str. Arad. cod 310389 Tel.C. 87. MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL S.251626 e-mail: mmi@rdslink.ro ISBN (10) 973-7650-33-6 ISBN (13) 978-973-7650-33-7 4 . VALENTIN NÃDêAN Tipãrit la S.Editare ºi copertã: MIHAELA AMBRO Termenii care aparþin medicinei au fost verificaþi de dr.L./Fax: 0257 .R. C-tin Brâncuºi nr.

Partea I 5 .

sau combinaþii ale acestora. Când auziþi 6 . Cu aparatele noastre de soia se poate face mâncare de soia proaspãtã. Atenþie! Partea de sus a aparatului (motorul) se monteazã cu ciocul spre mânerul vasului. ºi fructe scorþoase migdal. dupã dorinþã.A. 2 pahare. spargeri din cauza ºocurilor. Vezi carnetul de garanþie.puterea motorului 250w . ulei canola ºi conservanþi. puneþi întregul set în picioare vertical. conectare suprasolicitatã la curent electric dupã terminarea procesului de preparare). conectaþi la prizã ºi apãsaþi butonul “steeped bean”. ovãz. BLENDERUL SOIA-LAKT Recomandare .volumul de apã 1100-1300 ml .100g (1pahar) Vi se oferã o garanþie de 12 luni de la data vânzãrii în cazul problemelor tehnice de funcþionare rezultate din fabricarea defectuoasã a acestuia. intrarea apei la motor. nuci. Prinicipalele specificaþii ale aparatului Soia-lakt . precum ºi alte plante tari/uscate care necesitã fierbere ºi mãcinare.PROSPECT Aparatul electric “Soia-lakt”. Deasupra mânderului se aflã un mic cocoºel de plastic care se potriveºte suub ciocul pãrþii de sus unde acþioneazã un întrerupãtor de siguranþã (la ridicarea motorului din apã acesta întrerupe curentul de la termoplonjon pentru ca sã nu se ardã). cocos. Laptele de soia cumpãrat din comerþ conþine aditivi ca stabilizatori. umplând vasul cu apã. Mod de utilizare • Dupã ce s-a asamblat filtrul cu unitatea principalã. Nu include erori de exploatare a aparatului (ex.numele modelului KB .(2 pahare) .capacitatea de boabe de soia uscate . orez negru. orz. Acoperiþi aparatul.603s . exploatare. • Puneþi boabe de soia înmuiate în filtru. folosinþe industriale. alune. fãrã ingrediente adãugate.energia electrica de funcþionare 220v-50hz .puterea de încãlzire 700w . ºi totodatã pot da un gust plãcut. nãut. este un aparat cu care se poate obþine lapte din cereale ºi leguminoase: soia.capacitatea de boabe înmuiate 150g .

• Capacitatea de boabe de soia înmuiate nu trebuie sã depãºeascã 150g. electrozii. • Când puneþi apã prea multã existã pericolul sã dea spuma afarã. • Laptele poate fi consumat imediat. Când procesarea laptelui este gata va cânta o melodie. Fiþi atenþi la urmãtoarele cazuri • Aparatul are un dispozitiv de siguranþã. apãsaþi butonul “dry bean”. Când în vas nu este destulã apã sau deloc se va auzi un beep de avertizare. Curãþarea aparatului • Scoateþi afarã filtrul prin rotirea sa în sens invers acelor de ceasornic. unitatea centralã începe sã lucreze. • Apa trebuie sã intre în spaþiul de prelucrare a laptelui. dupã care clãtiþi cu apã. • Dacã procesaþi un pahar (8 gr. Când laptele de soia este gata pentru procesat se va auzi o melodie. senzorul).) Motorul va face încã câteva rotiri înainte ca aparatul sã reîncãlzeascã apa. • Nu înmuiaþi boabele mai mult de 16 ore. • La spãlare/curãþare: Nu introduceþi aparatul cu partea electricã (motorul) în apã pentru a nu se umezi în interior! Þineþi sub jet doar partea de jos a aparatului (cuþitul. • Umpleþi cu apã curatã vasul aparatului ºi înmuiaþi conducta de încãlzire câteva minute. Aparatul încãlzeºte apa la 80° C în aproximativ 10 minute. scoateþi pulpa (okara) fiind resturile de boabe de soia. Dupã aceea apa va fi încãlzitã la 80°C în aproximativ 12-20 minute. Întregul proces dureazã aproximativ 18-25 minute. • În filtru veþi avea pulpa ºi coaja rãmase de la boabele de soia. apoi þineþi sub jet de apã.beep-ul. spãlaþi vasul ºi elementele aparatului ºi curãþaþi cu o perie filtrul. Motorul face câteva rotiri înainte ca aparatul sã înceapã din nou sã încãlzeascã apa.) de boabe de soia uscate. numitã okara/brânzã din care puteþi pregãti diferite reþete culinare. Motorul începe imediat sã macine boabele. (Timpul depinde de felul apei pe care o folosiþi. • Timpul de înmuiere este de aproximativ 5-8 ore vara ºi 8-12 ore 7 . • Folosiþi buretele de spãlat vase (cu partea mai asprã) pentru a îndepãrta resturile de lapte de soia închegate pe conducta de încãlzire. Introduceþi filtrul în apã caldã ºi cu periuþa frecaþi bine gãurile acestuia. în caz contrar sistemul electric va fi afectat sau distrus.

• Volumul de apã trebuie neapãrat sã fie între 1300-1500 ml (vezi tipul aparatului). Asiguraþi-vã cã nu a rãmas nici un fel de reziduri de boabe de la folosirea anterioarã. boabele de soia nu vor fi zdobite corect la urmãtoarea folosire a aparatului. Verificaþi dacã butonul este apãsat corect Soluþii: Conectaþi aparatul la sursa de alimentare ºi apãsaþi butonul “start” • Unitatea centralã nu încãlzeºte Cauze: 1. Dacã nu este îndepãrtat laptele închegat. • Durata procesului diferã în funcþie de mediul înconjurãtor. Prea multe sau prea puþine boabe de soia 8 .iarna. • Dacã simþiþi cã laptele nu este destul de dulce sau de fin puneþi filtrul în unitatea principalã ºi apãsaþi butonul “heating”. În decurs de 3 secunde va reporni automat procesul de fierbere la prepararea laptelui. Laptele de soia închegat nu a fost îndepãrtat de pe filtru 3. Voltajul are frecvent variaþii de valoare Soluþii: Verificaþi sursa de alimentare • Boabele de soia nu sunt mãcinate Cauze: 1. cauze ºi soluþii ale acestora • Nu funcþioneazã dupã ce apãsaþi butonul “start” Cauze: 1.Verificaþi dacã aparatul este conectat corect la sursa de alimentare 2. electricitate ºi tipul de boabe de soia. ºi spumarea apei. Toate aceste procese de curãþare sunt necesare pentru a obþine un lapte gustos ºi de ca litate! • Tineþi aparatul în locuri uscate ºi bine aerisite! Probleme de utilizare. Voltajul este prea slab 2. • Filtrul trebuie curãþat sau înmuiat dupã fiecare folosire a aparatului. În caz contrar va rezulta mai puþin lapte sau nu vor putea fi sfãrâmate boabele. temperaturã. Timpul de înmuiere nu este suficient 2.

a creat ºi expresii speciale pentru definirea plantei. ºi este posibil ca la ei sã-ºi fi gãsit locul în alimentaþia zilnicã chiar mai devreme. Curãþaþi bine filtrul 3. Curãþaþi Capul Împotriva Curgerii 2. dar care este utilizatã de puþin timp. fiind catalogatã ca plantã sãlbaticã. Mai înmuiaþi boabele timp mai îndelungat 2. Verificaþi sursa de alimentare B. Limba japonezã. La sfârºitul secolului al XX-lea. În concluzie. Este ceva îndesat în Capul Împotriva Curgerii 2. Voltajul este prea mare Soluþii: 1.Soluþii: 1. Englezii spun cã un cãlãtor a adus boabele minune la sfârºitul secolului al XVII-lea. DESPRE PLANTA LEGUMINOASÃ SOIA Istoria ºi cariera boabelor minune Soia este o plantã cu o istorie veche. în grãdinile botanice mai importante din Europa. Din Marea Britanie s-a extins obiceiul de a o întrebuinþa în domeniu alimentar. la începutul secolului XVIII. 9 . Folosirea ei însã a început abia dupã câteva sute de ani. iar mai târziu ºi în þãrile vest europene. În aceastã zonã a lumii soia. sau carnea pãmântului. prin anii 1700. Puneþi cantitatea corespunzãtoare de boabe de soia • Aparatul aruncã spuma afarã (inundã) Cauze: 1. reprezintã alimentul de bazã al populaþiei precum în Europa acesta este pâinea ºi carnea. grâu. În China anticã. fiind privitã ca o curiozitate. Este menþionatã în scrieri vechi câteva mii de ani. împreunã cu orezul. care iubeºte asemãnãrile ºi asocierile. orz ºi mei). a devenit una din cele mai cultivate plante de pe glob. se gãsea deja aceastã plantã deosebitã. vorbind despre soia ca despre carnea fãrã oase. iar nemþii atribuie aducerea plantei în þara lor unui botanist. soia era consideratã una dintre cele cinci culturi sacre (alãturi de orez. Chinezii o cunosc din timpuri strãvechi. În egalã mãsurã au promovat ºi japonezii aceastã plantã.

neagrã. mare. este una genericã. cu un procentaj de 65% din producþia globului. Soia se aseamãnã cu fasolea tufoasã (scundã). ajungând la înãlþimea de doi metri. toate acestea devenind parte din preferinþele culinare ale consumatorilor. Astfel continentul european nu este tocmai potrivit pentru cultivarea plantei de soia. glucide 33%. Componenþa acesteia diferã în funcþie de zonã. Astãzi utilizarea acestei plante s-a extins foarte mult. specia având aproximativ 1500 de soiuri. 100 de grame de soia conþin: proteine 34-35%. dar expunerea îndelungatã la soare îi este dãunãtoare. verde. fiind cãutate mai ales seminþele care aveau un grad ridicat de ulei. aparþinând familiei leguminoaselor.În Europa ºi America soia a fost adoptatã pe scarã largã abia prin anii ‘60. ovalã. roºie. ea fiind uºor de prelucrat. fiind urmatã de Brazilia. maro. Modul de folosire este determinat de aceste soiuri. iar aici nu ne referim doar la uleiul de soia. importatorii nereuºind sã þinã pas cu cerinþa. Rareori se gãsesc mai mult de trei boabe într-o pãstaie. condiþii meteorologice. minerale 2. mãruntã. Argentina ºi Japonia. Totodatã fãina derivatã ca borhot servea de furaje pentru animale. Denumirea de „soia”. Unele soiuri cresc. nu atât dezvoltarea plantei în întregul ei. În acest sens s-au dezvoltat foarte multe fabrici de presat ulei. Este o plantã de varã. Acest lucru a dus la descoperirea boabelor de soia ca aliment. anumite soiuri se preteazã anumitor preparate culinare. De menþionat cã la început era utilizatã pentru uleiul pe care îl conþine. zilele de varã cu soare arzãtor nefiind ideale pentru ea. energia solarã.1%. rotundã. sunt în pãstãi. Floarea este de culoare alb liliachiu. SUA este cel mai mare producãtor de soia. cu precãdere pentru persoanele care au adoptat un regim alimentar vegetarian. paiele ºi chiar la frunzele plantei de soia. Creºte în acelaºi tip de pãmânt ca ºi porumbul. anotimp. Procentul de grãsime la soia crudã este de 10 . ci ºi la pãsatul din boabe de soia. Datoritã conþinutului mare de proteine. Aceasta se constatã privind. cât dezvoltarea boabelor de soia. Dupã ce boabele de soia au ajuns sã fie cunoscute. Este galbenã. China. în mod benefic. coaja seminþei de soia. Soia este o plantã care poate folosi. soia este consideratã un aliment de bazã. asemenea celor ale fasolei. scundã sau înaltã. grãsimi 25%. cererea lor pe piaþã a crescut foarte mult. Boabele.

printre care sã-ºi gãseascã loc ºi folosirea boabelor de soia într-o anumitã proporþie. erau o adevãratã delicatesã. aceasta veritabilã modã a produselor de soia a pãtruns ºi la noi în þarã fiind. Soia ºi preparatele din soia trebuie folosite ca alimentaþie de bazã fiind o alternativã la alimentele tradiþionale din bucãtãria noastrã. Datoritã acestei realitaþi predecembriste.20% iar cel de apã de 8-9%. Soia este o plantã cu totul deosebitã. ajungând astfel sã folosim doar soia ºi preparate din soia. lecitina. când din resturi de carne. din soia furajerã prost prelucratã ºi din aditivi chimici s-a alcãtuit celebrul „salam cu soia”. linoleumului. Soia ºi derivatele ei se folosesc de asemenea în industria chimicã. Aceastã decizie nu este bunã nici din punct de vedere economic ºi nici din punct de vedere al sãnãtãþii. pentru cã soia este relativ ieftinã ºi totodatã are un grad ridicat de proteine. care s-au dovedit a fi nefondate ºi neadevãrate. fãina de soia. componentele ei putând fi valorificate ºi în alte domenii de activitate. 11 . stopului de spumã. vopselelor. ªi mai ales în perioadele de post. în restaurantele asiatice sau în cele cu profil naturist. soia a fost consideratã de cãtre români ca fiind ceva negativ. prelucrate în forme foarte diversificate. De aceea se recomandã o alimentaþie variatã ºi cât mai diversificatã. Programul de analizã nutriþionalã aratã cã procentul de substanþe minerale se ridicã la cel mult 2. a materiei de ferment . Aceasta în timp ce în Statele Unite ºi în Occident. ºi la 3% la boabele crude ºi uscate. Urmãtoarele produse alimentare conþin derivate din soia: alimentele calorice pentru copii. Nu trebuie sã înlocuim toate alimentele. Din acest motiv multã vreme concetãþenii noºtri au respins acest aliment. soia a devenit cunoscutã în anii ‘80. supele din conserve. etc. Din fericire. Soia nu este folositã exclusiv în alimentaþie. Putem spune cã am descoperit alimentul secolului XXI.1% la boabele fierte ºi uscate. cu multe zarzavaturi. devenind cel mai cãutat aliment în supermarket-uri. produsele de panificaþie. uleiul de soia. O alimentaþie unilateralã nu conduce la o dezvoltare sãnãtoasã ºi echilibratã. La noi în þarã. industria hârtiei ºi industria textilã. produsele cu soia. care a devenit un fel de simbol al tristei dictaturi. la fabricarea vinului. în ultimii ani. pãsatul de soia. fructe ºi cereale. nãscându-se chiar adevãrate “legende“ despre “presupusele” sale efecte negative.drojdia. tot mai mult prezentã în magazine.

Informaþii despre soiurile boabelor de soia Bucãtãria asiaticã are cea mai îndelungatã tradiþie în folosirea plantei ºi a boabelor de soia. Pentru a pregãti ºi consuma diferitele preparate de soia este necesarã atât cunoaºterea soiurilor, cât ºi a avantajelor ºi dezavantajelor diferitelor moduri de preparare. Galben Este soiul cel mai cunoscut ºi cel mai frecvent folosit. Din el se realizeazã uleiul de soia, pateul de soia, „pulpa de soia”, (okara) de soia, brânza (Tofu) de soia, laptele de soia, fãina de soia. Are un nivel ridicat de grãsime (aprox 18-20%), însã e lipsit de colesterol. În stare crudã nu e comestibilã – ca orice alt soi de „leguminoase” – substanþa otrãvitoare pe care o conþine este antitripsina. Prin fierbere sau prin alte tratamente termice aceastã substanþã otrãvitoare este distrusã. Poate fi folosit ºi ca aliment de bazã, având un gust asemãnãtor produselor din carne. Boabe mungo Se numeºte ºi mung, sau bob verde de soia. Acesta se foloseºte ca sãmânþã pentru semãnat. Este o plantã nepretenþioasã, neavând nevoie de foarte multã îngrijire de specialitate. Odatã semãnatã, creºte spontan ºi continuu. Boabe azuchi În Japonia se numeºte diamant roºu. Acesta este bobul de soia de culoare roºie care este destul de gingaº ºi se cultivã destul de greu. Chiar ºi în þara de origine se cultivã mai rar. Este preferat nu atât datoritã gustului, cât datoritã culorii. Cu ajutorul lui se dã culoare ºi gust dulciurilor. La fierbere se înmoaie mai repede decât soia galbenã. Are un gust deosebit ºi, de asemenea, are proprietãþi benefice în special în ceea ce priveºte tratarea problemelor de rinichi. Este foarte scump, dar este de ajuns ºi în cantitãþi mici. Fãina de soia Seamãnã cu fãina de grâu, dar întrebuinþarea ei este diferitã de cea a celorlalte cereale. Deoarece are o capacitate mai mare de absorbþie a

12

umezelii, necesitã mai multã apã decât fãina de grâu. Se obþine din bobul galben de soia, fiind prima datã extras din acesta gustul amãrui, coaja ºi antitripsina. Deoarece fãina nu conþine antitripsinã, ea poate fi folositã pentru prepararea unor alimente. Cunoaºtem trei feluri de fãinã: a. fãina integralã sau „fãinã complexã”, din care nu s-a extras grãsimea, adicã uleiul; b. fãina degresatã, din care s-a îndepãrtat uleiul; c. fãina amelioratã prin adaos de lecitinã. Fãina complexã se proceseazã prin prãjire ºi astfel se anuleazã efectul antitripsinei din soia. În urma prãjirii se schimbã gustul ºi drept urmare este folositã cu precãdere la preparate dulci. Recomandãm folosirea fãinei degresate, deoarece din ea este extras gustul amãrui, ºi este mai finã decât fãina de soia integralã. Se obþine foarte simplu, prin mãcinarea boabelor de soia uscate. Combinatã (în proporþie de 5-15%) cu fãina de grâu, este folositã pentru obþinerea unei pâini ºi a unor produse de patiserie extrem de gustoase. De asemenea, din fãina de soia se preparã produse de panificaþie pentru diabetici, întrucât este mult mai sãracã în zaharuri decât grâul sau alte cereale. Laptele de soia Se preparã prin înmuierea prealabilã a boabelor de soia galbenã în cca. 4-8 ore, dupã care se macinã si se fierbe. Se gãseºte ºi în comerþ la pahar îmbuteliat ºi la litru. În cazul în care este preparat cu blenderul Soia-lakt trebuie aromatizat, pãstrând totuºi gustul specific de soia. Gustul specific de soia poate fi îndepãrtat prin opãrirea boabelor, dupã timpul de înmuiere în apã, (6 ore) dupã care se foloseºte la pregãtirea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt. Sunt persoane cãrora le place acest gust specific de soia. Laptele de soia din magazine nu are acest gust specific, fiind preparat din prafuri. Pe lângã folosirea sa la prepararea diferitelor reþete, este potrivit ºi pentru diverse cure. Este recomandat în special mamelor care alãpteazã, deoarece ajutã la abundenþa laptelui ºi atât pielea mamei cât ºi a copilului devin foarte frumoase. Se produce pe scarã industrialã ºi în România ºi se gãseºte în prezent în supermarket-uri ºi în magazinele naturiste, fiind un excelent substitut pentru laptele de vacã. Cu excepþia sugarilor, pentru care laptele

13

matern este fãr îndoialã cel mai bun, este indicat tuturor categoriilor de vârstã, fiind un produs bogat în zaharuri uºor asimilabile, în grãsimi ºi aminoacizi esenþiali. Granule de soia sau carne vegetarianã În SUA se fabricã din melasã - masã fibroasã rãmasã în urma presãrii uleiului. Prin eliminarea proteinei, soia rãmâne fibroasã, tare, foarte asemãnãtoare cu carnea, chiar ºi gustul fiind puþin asemãnãtor acesteia. (În multe locuri este numitã carne de soia.) Este aproape în totalitate lipsitã de grãsime, dar din cauzã cã produsul finit se obþine printr-un procedeu realizat în laborator, adepþii alimentaþiei naturiste nu o considerã un produs naturist veritabil. Existã ºi o metodã de preparare a acesteia în gospodãrie („Granule din gluten sau fãinã de soia”). Preparatã poate satisface chiar ºi cele mai rafinate gusturi. Este foarte utilã datoritã multiplelor ei întrebuinþãri, datoritã faptului cã poate fi depozitatã uºor ºi, de asemenea, pentru cã nu are un nivel ridicat de grãsimi, fiind uºor digerabilã. Când este fabricatã fãrã utilizarea unor proceduri chimice - prin presare - îºi pãstreazã aproape în totalitate proprietãþile, fiind astfel un aliment naturist de bazã. Se gãseºte în comerþ sub formã de granule, ºniþele, sau cuburi. Ulei de soia Dintre toate produsele din soia uleiul este cel mai cunoscut. Se opþine prin presare ºi este foarte potrivit pentru degresare. Marele sãu avantaj este cã, fiind foarte sãþios, ne fereºte de tentaþia de a consuma cantitãþi prea mari. Este indispensabil unei alimentaþii sãnãtoase. Este utilizat în producerea mai multor preparate, este elementul de bazã din care se confecþioneazã margarina de masã, este folosit în industria panificaþiei ºi a cofetãriei. Conþine 60% acizi graºi, în primul rând acizi linoleici. Are un gust foarte bun, ºi este uºor digerabil. Poate fi folosit la salate, produse de panificaþie, dulcuri, etc. Uleiul de soia conþine elemente similare cu cele din untura de peºte: lecitina, vitamine din grupa B si E, macro- ºi microelemente. Lecitina este o fosfolipidã care joacã un rol extrem de important în schimbul de grãsimi ºi de colesterol, are acþiune lipotropã, reduce acumularea grãsimilor în ficat, facilitând arderea lor.

14

Este gustoasã ºi are un grad foarte ridicat de proteine. 10% hidrat de carbon ºi 10% sare. înscriind brânza de soia în catalogul reþetelor culinare ale palatului imperial. Mai târziu. el a fost nevoit sã lucreze la un mic restaurant din localitatea Fong Yang. Comandanþii ºi soldaþii erau într-o stare jalnicã. familia sa era foarte sãracã.n. De exemplu. Pentru a-ºi câºtiga pâinea de toate zilele. Un bucãtar pe nume Huang îi dãdea din milã o farfurie de brânzã de soia. spre a nu uita sãrãcia din copilãrie. Vã redãm douã dintre acestea. existând în fiecare þarã cu tradiþie în acest sens (Japonia. Existã Miºo roºu. denumitã ºi tofu. China.n.265 e. Obtinerea lui este în extremul Orient o adevãratã artã. Circulã în rândul poporului numeroase poveºti interesante legate de brânza de soia. în China. Thailanda.).). el a cerut bucãtarului imperial sã-i prepare o mâncare din brânzã de soia la fiecare ospãþ. Sosurile de soia se folosesc în special ca adaos la orez ori la brânza din soia. o istorie de peste 2100 de ani. Subofiþerul Dongjun i-a sugerat generalului Jiawei sã se închidã porþile cetãþii. perioada de reacþie este de 2-3 ani. în cazul lui Miºo alb. alb. În timpul copilãriei primului împãrat al dinastiei Ming (anii 12381644 e. Vietnam) reþete milenare. Se preparã prin fermentarea soiei mãcinate în combinaþie cu diverse cereale. pe numele sãu Zhu Yuanzhang. Conþine: 20% proteine.Sos de soia Se pregãteºte prin procesare industrialã ºi este folosit la aromatizãri ºi ca aliment pe lângã produse de bazã. negru. generalul Jiawei din statul Zhou a suferit o înfrângere ºi sa retras cu armata sa în cetatea Jimen.n.) în volumul “Generalitãþi ºi detalii privind plantele”. Dupã aceastã perioadã primeºte gustul final. Dupã 15 . pentru a-i potoli foamea. Brânzã de soia – Tofu (Dou fu) Dupã cum este consemnat de cãtre marele farmacolog Li Shizhen (1518-1593 e. dupã ce Zhu Yuanzhang a urcat pe tron. Cremã de soia – Miso Se foloseºte ca aromatizant ºi se potriveºte aproape la orice mâncare. sã înceteze lupta timp de trei zile ºi sã cearã populaþiei cetãþii sã prepare brânzã de soia pentru armatã. în timpul unui rãzboi între statul Zhou ºi statul Wei. morþi de obosealã. brânza de soia are. O altã poveste spune cã în perioada istoricã a celor trei state combatante (anii 220 .

Nu e fibroasã ºi conþine o cantitate redusã de glucide (hidrocarbonate).). Jianzheng a pornit din Yangzhou. Este recomandatã de medici în diete. având funcþiile cãrnii. traversând oceanul. alãturi de budism. (vezi reþeta de preparat Tofu. Este saturabilã. de aceea se poate combina cu orice fel de preparate. în funcþie de localitate. iar cea mai puþin fragedã se numeºte brânza de soia de nord.trei zile. Astfel va creºte nivelul de calciu care este mult mai ridicat decât în laptele de vacã. marele discipol al lui Sajiamuni. copiii o pot folosi cu încredere. La ora actualã brânza de soia a devenit un aliment mondial ºi se gãseºte atât pe piaþa asiaticã. În Asia brânza de soia esta înlocuitoarea cãrnii. nu are un gust propriu. Se obþine din prelucrarea în continuare a laptelui de soia pânã la coagularea lui.100 g conþin 85 calorii. Vara poate fi consumatã rece pe când iarna se potriveºte la mâncãrurile calde sau fierbinþi. amestecându-se cu sare. 16 . În timpul dinastiei Tang (anii 618-907 e. arteriale. neputându-se consuma o cantitate foarte mare. a mânca brânza de soia este un obicei al întregului popor chinez”. în timpul cãreia a rãsturnat ultima dinastie feudalã chinezã ºi a instituit în China republica. A ajuns în Japonia ducând cu el. sculpturã ºi medicina tradiþionalã chinezeascã. Se preparã foarte simplu ºi în gospodãrii. Poate fi coagulatã cu clorid de calciu. Doctorul Sun Yatsen. bãtrânii. care a condus revoluþia din 1911. brânza de soia este nelipsitã. Deci. arãtând cã “în reþeta vegetarienilor chinezi. sos de soia. Precizãm cã în China brânza de soia fragedã se numeºte brânza de soia de sud. bolnavii. este foarte uºor de digerat. armata statului Zhou ºi-a refãcut capacitatea fizicã ºi a obþinut apoi o mare victorie împotriva armatei statului Wei. ºi metoda de preparare a brânzei de soia.) Aroma e neutrã. praz tãiat mãrunt. probleme cardiologice. arhitecturã. În legãturã cu brânza de soia ºi derivatele acesteia. chiar mii. E alimentul ideal pentru cura de slãbire . ulei de susan ºi praf de gust (Weijing). dar neconþinând toxinele din carne. iar cea de nord reprezintã o materie primã pentru diferite alte preparate culinare. În Asia se foloseºte la ameliorarea multor boli ca: diabet. Cea de sud se poate mânca crudã. cât ºi pe cea americanã sau europeanã. a scos în evidenþã valoarea nutritivã a brânzei de soia.n. deoarece ea constituie carnea vegetalã. În multe locuri e mult mai apreciatã decât carnea. deoarece întãreºte sistemul osos ºi dantura. de reþete cu specific diferit. existã sute. Pentru copiii în creºtere este foarte benefic. Se gãseºte ºi în magazine ca produs finit.

asigurã permeabilitatea ºi flexibilitatea vaselor de sânge. se confruntã într-o mãsurã mult mai micã cu boli cum ar fi cancerul. soia are în plus niºte substanþe speciale. Soia mai are însã o calitate: ea poate fi transformatã într-o veritabilã carte de bucate . cercetãtorii din întreaga lume au început studii aprofundate. Pornind de la aceste date. însemnând „mult stimatã coajã”. pentru a vedea care este secretul acestei plante.) Aminoacizii care se aflã în proteinele din soia. regenerarea pielii ºi creºtere.. precum lizina. ajutã ºi la construirea proteinelor în corp. Cercetãrile care au fost fãcute pânã în prezent au scos în evidenþã faptul cã pe lângã o bogatã colecþie de vitamine ºi minerale pe care le conþine. îmbogãþesc 17 . • “Carnea” de soia protejeazã vasele de sânge în timp ce grãsimile din carne sunt un inamic redutabil al acestora. Sunt ideale pentru cei care doresc sã-ºi menþinã greutatea corporalã constantã. în mare mãsurã. iar acele produse care sunt sãþioase. (La fel de eficient pot fi absorbite ca cele din lapte de vacã. celor care urmãresc o viaþã sãnãtoasã. ajutã la limitarea cantitãþii de alimente consumate. • Preparatele din soia pot fi folosite ca sursã de proteine în cura vegetarianã. care mãresc imunitatea. CALITÃÞILE NUTRIÞIONALE ªI AVANTAJELE CONSUMULUI DE SOIA • Produsele de soia care sunt sãrace în calorii sunt utile pentru pãstrarea sau reducerea greutãþii corporale. sau din carnea de pasãre. deoarece conþin necesarul de aminoacizi pentru întreþinerea normalã a metabolismului. Rãmâne în filtrul blenderului Soialakt. adepþilor alimentaþiei naturiste. la boli cãrora medicina modernã nu le-a dat de capãt. Numele provine din japonezã. ce conferã o anumitã protecþie. În urma pregãtirii laptelui de soia se obþine ca un produs secundar. împiedicã mutaþiile celulelor normale în celule canceroase. ateroscleroza. vegetarienilor. accidentul vascular etc. sportivilor. numite izoflavone.. Atenþia deosebitã care a fost acordatã acestei leguminoase provine din faptul cã s-a observat statistic cã anumite populaþii asiatice care o consumã din belºug. C. senilitatea.Pulpa de soia – Okara Este alimentul din soia cu nivelul cel mai scãzut de calorii putând fi folosit ca element de bazã la foarte multe reþete. Astfel. Soia conþine cei 10 aminoacizi care sunt necesari pentru componenþa proteinei.

întrucât aceasta este foarte bogatã în calorii ºi nu conþine hidraþi de carbon. fier ºi seleniu. existã alte studii epidemiologice care susþin. magneziu. medicii recomandau diabeticilor insulino-dependenþi sã consume cât mai multã carne. numiþi izoflavonoizi. De fapt. Boabele de soia au un nivel scãzut de glucide ºi nu conþin colesterol. spre proprietãþile protectoare. carnea perturbã grav metabolismul din cauza toxinelor. Preparatele din soia sunt foarte potrivite ºi pentru tratamentele dietetice. • Conþine numeroase substanþe care pot proteja organismul împotriva cancerului. uter. sunt benefice în perioada de menopauzã ºi încetinesc/reduc pierderea de calciu. un posibil efect protector al fitoestrogenilor faþã de cancerul de sân. 18 . în tratarea sechelelor dupã accidente vasculare. Pentru fragilitate vascularã se recomandã consumul zilnic de alimente pe bazã de soia cât mai puþin procesatã. Noile studii au arãtat cã. ºi a unor compuºi înrudiþi. Mai mult. Soia acþioneazã în acest sens la reducerea colesterolului. (Decesurile din cauza inimii sunt frecvente la diabetici). frecvenþa bolilor cardio-vasculare este scãzutã. Studiile epidemiologice fãcute în Asia aratã cã atât cancerul de sân cât ºi cel de prostatã sunt mai rare în aceastã parte a globului ºi acest lucru s-ar datora tocmai consumului crescut de soia. Despre aceºti compuºi se crede cã inhibã în cancer dezvoltarea a noi vase de sânge. Preparatele din soia reduc riscul cancerului de sân în procent de 60% dacã sunt consumate încã din copilãrie. Studiile observaþionale fãcute pe adventiºtii de ziua a ºaptea din California sugereazã de asemenea o legãturã favorabilã între consumul de leguminoase (inclusiv soia) ºi scãderea riscului de cancer de sân ºi prostatã. Diabetul este o boalã de nutriþie ºi regimul alimentar joacã rol mai mult decât de cruþare sau protejare a stomacului sau intestinului. pentru diabetici. datele înclinã înspre efectele favorabile. În þãrile în care produsele din soia fac parte în mod regulat din meniu.proteinele din cereale ºi împreunã au un efect mai eficient decât cele de origine animalã. “înfometând” astfel tumoarea ºi stopând dezvoltarea ei. În privinþa consumului de soia ca aliment. acest efect se datoreazã unor compuºi numiþi izoflavone. aceste produse au un aport moderat de zinc. de asemenea previn bolile de inimã. a tensiunii ºi la prevenirea formarii arterosclerozei. soia este un adevãrat prieten al sistemului cardiovascular. deºi nu conþine zaharuri. În urmã cu 20-30 de ani. fiind de ajutor ºi în ischemia cardiacã. colon. Alþi nutrienþi din compoziþia produselor din soia: pe lângã faptul cã reprezintã o sursã de proteine ºi calciu.

Pentru diabetici soia este un adevãrat medicament. o porþie de tofu contine aproximativ 20% din necesarul zilnic de calciu. reduc [riscul de] cancerul de colon . În dereglãri ale ciclului menstrual. Combinând consumul de produse din soia cu o activitate fizicã regulatã puteþi ajuta la prevenirea osteoporozei. demenþa senilã. Produsele din soia au un conþinut bogat de calciu. Soluþia: consumaþi carne vegetalã. au arãtat cã acest aliment protejeazã celulele nervoase. transpiraþii nocturne). a memoriei ºi a altor funcþii mentale. Studii fãcute de medicii americani în statul Hawaii.adicã al intestinului gros. Conþinutul de calciu însã variazã în funcþie de metoda de obþinere a brânzei tofu. hipermenoree . perioada de sângerare în timpul ciclului menstrual se reduce cu aproximativ 2 zile. adicã produse cu soia. Conþinutul de calciu este de trei ori mai mic la tofu care a fost coagulat fãrã sãruri de calciu (nigari). În cazul celor care înlocuiesc laptele de vacã cu lapte de soia. carnea agraveazã boala în loc sã o stabilizeze.mare consumatoare de soia. ajutã la buna funcþionare. Produsele de soia. mai ales laptele ºi fãina. pentru cã are foarte puþin amidon. La femeile care consumã zilnic produse cu soia. adãugate într-o digestie sãnãtoasã. • Produsele din soia fermentate au efecte probiotice cu efect în menþinerea sãnãtãþii intestinelor. la populaþia baºtinaºã . estrogenul fiind hormonul care determinã asimilarea calciului ºi consolidarea oaselor. Acestea. Reduc riscul deranjurilor digestive datoritã conþinutului bogat de fibre. Experimentele medicale au constatat cã duce la scãderea nivelului de zahãr din sânge ºi creºte capacitatea celulelor de a absorbi glucoza. Soia are o acþiune estrogenã. • Soia ajutã la prevenirea osteoporozei. 19 . la vârste înaintate. dispar simptome cum ar fi migrena sau crampele asociate menstrelor (când sunt tulburãri specifice debutului de menopauzã: bufeuri. nutriþioniºtii recomandã folosirea laptelui de soia ameliorat/fortificat cu calciu. • Boabele de soia conþin o moleculã asemãnãtoare estrogenului care se ataºeazã receptorilor de estrogen º ajutã la echilibrarea hormonalã! Astfel poate contribui la prevenirea sau diminuarea simptomelor menopauzei.Mai mult decât atât.se recomandã consumul zilnic de soia în forme cât mai apropiate de cele naturale. care sunt foarte bogate în proteine ºi nu au în schimb toxicitatea produselor de origine animalã. • Mâncãrurile din soia sunt gustoase ºi dau o energie specificã ce sporeºte buna dispoziþie ºi stimuleazã regenerarea Alzheimer. sunt un excelent ajutor pentru stoparea procesului de pierdere a substanþei osoase. În schimb conþine hidrat de carbon. De exemplu.

urmãrind comportamentul celor douã izoflavonoide confirmã cã consumul de soia regulat ºi pe termen lung. b) ªcoala de Medicinã din cadrul Universitãþii din Pennsylvania. Lecitina din soia are posibile efecte benefice Lecitina este o substanþa naturalã ale crei efecte curative sunt puþin 20 . În Japonia. doar 4% dintre femei au aceastã afecþiune. decât în cazul finlandezilor. de soia pe zi sunt mult mai ferite de cancer. unde soia se consumã din belºug. susþin cã boabele de soia au calitatea de a ne proteja împotriva dezvoltãrii cancerului de prostatã ºi a celui mamar. afirmã cã fitoestrogenul îmbunãtãþeste calitatea þesutului mamar ºi poate scãdea (cu cca 50%) riscul apariþiei cancerului de sân. Femeile din Japonia ºi din China. reprezintã un alt compus anticancer cheie care poate suprima formarea tumorilor cu 71%. c) Adepþii acestei leguminoase. au o incidenþã a cancerului uterin ºi de sân cu pânã la 400% mai redusã decât compatrioatele lor care au emigrat în America sau în Europa ºi care au adoptat dieta de acolo. a celui la sân ºi uterin. faþã de 42% în Marea Britanie. Nivelul izoflavonoidelor din sânge a fost stabilit a fi de 110 ori mai mare în cazul japonezilor cu o incidenþã scãzutã a cancerului de prostatã. prezintã de asemeni niveluri mult mai ridicate de izoflavonoide (de genul genistein ºi daidzein) în comparaþie cu femeile din alte societãþi industrializate. unde consumul de soia este cel mai mare. contra cancerului la colon. Soia acþioneazã mai ales contra cancerului la prostatã.• Cercetãri: a) În Statele Unite. iaurtul de soia ºi tofu. Asia. numãrul femeilor care suferã de cancer de sân este scãzut. Un studiu recent al World Cancer Research Fund. Femeile japoneze cu risc redus de dezvoltare al cancerului mamar. d) Cercetãrile Universitãþii Chineze din Hong Kong în colaborare cu Universitatea din Manchester. mãreºte efectul de protecþie împotriva apariþiei ºi dezvoltãrii formelor de cancer. susþine cã inhibitorul de proteinazã Bowman-Birk (IBB) din soia. În þãrile asiatice. Europa s-a confirmat faptul cã persoanele care consumã 50 gr. Cele mai bogate surse de izoflavonoide sunt laptele din soia. în timp ce produsele mai mult procesate sunt sursa cea mai sãracã! • Preparatele din soia “sunt o alternativã salutatã” pentru oamenii care au o intoleranþã la lactozã sau sunt alergici la laptele tradiþional de origine animalã.

Reduce în mare mãsurã sau chiar eliminã durerile articulare. previne apariþia diverselor eczeme. converteºte colesterolul ºi alte lipide în substanþe hidrosolubile. persoanelor expuse stresului. 21 . cât ºi colina contribuie la arderea ºi descompunerea grãsimilor. În acest sens este recomandat un consum suplimentar de lecitinã persoanelor ce desfãºoarã intensiv activitãþi intelectuale. contribuind astfel la eliminarea lor din organism.cunoscute. de fapt fosfatidilcolina ºi fosfatidilinozitolul Colina care intrã în structura membranelor celulare ºi se întâlneºte sub formã combinatã cu diverse vitamine. persoanelor care prezintã probleme de memorie sau cãrora le-a scãzut capacitatea de concentrare. Atenþie! În cazul unor dureri articulare deosebit de intense (în dependenþã de schimbãrile atmosferice. Inozitolul se gãseºte în proporþie mare în structura creierului. Se cunoaºte de multã vreme rolul lecitinei în activitatea nervoasã. Principalele sale componente sunt colina ºi inozitolul. contribuie la intensificarea capacitãþii de memorizare ºi are un uºor efect sedativ. Este un excelent tonic pentru persoanele în vârstã. Datoritã efectelor sale asupra metabolismului lipidelor este recomandat ºi pentru sportivi. Împiedicã formarea plãcilor de aterom de pe pereþii arteriali ºi fortificã musculatura cardiacã. apatice. Lecitina ajutã persoanelor sensibile la factorii de mediu. Cantitãþile crescute sunt lipsite de orice pericol. Consumul de lecitinã timp mai îndelungat poate încetini sau chiar opri dezvoltarea litiazei colesterolice. de altfel 30% din greutatea materiei nervoase este reprezentatã de lecitinã. necunoscându-se efecte secundare. Atât inozitolul. Lecitina reduce nivelul sanguin al colesterolului. împiedicând depunerea acestora în ficat. Asigurã o culoare sãnãtoasã a pielii ºi combate cãderea pãrului. Este indispensabilã ºi pentru ameliorarea durerilor articulare ale sportivilor. suplimentul de lecitinã stimulând metabolismul neuronului ºi accelerând transmiterea impulsului nervos. care ºi-au pierdut apetitul. etc. Consumul sistematic de lecitinã permite celor suferinzi de artropatii sã-ºi desfãºoare activitãþile zilnice obiºnuite. de exemplu) se poate consuma mai des decât cea obiºnuitã. Sursa cea mai bunã de lecitinã este uleiul de soia sau laptele de soia. Consumul sistematic poate încetini sau chiar opri creºterea ori formarea litiazelor colesterolice din colecist. În combinaþie cu mierea de albine ajutã la intensificarea funcþiilor cerebrale. Accelereazã tranzitul intestinal ºi previne balonarea.

drob. reumatism. chiftele. etc. alimentele pe bazã de soia pot fi folosite cu încredere. mici.) • Laptele de soia poate înlocui ouãle. fripturã. Albuºul se bate mai uºor folosind lapte de soia. coaja devine mai frumoasã ºi mai coloratã. sosuri. • Laptele de soia poate fi folosit la înlocuirea totalã a laptelui de vacã. acid uric. • Brânza de soia are avantajul cã e lipsitã de gust. fiind cunoscut faptul cã aceste produse joacã un rol principal în prevenirea unor boli. tensiune. iaurt. • Este un aliment necesar în dieta bolnavilor hepatici. • Produsele din soia reprezintã o parte importantã din dieta asiaticilor. • Proteina de soia pãstreazã amidonul ºi întãreºte repede alimentele. S-a dovedit din punct de vedere ºtiinþific cã modificãrile genetice ale plantei nu au nici un efect negativ. ciocolatã. Existã însã ºi soia modificatã genetic. putând fi astfel aromatizatã cu orice gust sau aromã. • Fãina de soia îmbunãtãþeºte pãstrarea produselor de panificaþie. pâine. • Nu în ultimul rând este un aliment mult mai economic ºi mai ieftin decât carnea sau laptele de vacã. probleme de rinichi. diverse creme.Alte întrebuinþãri ºi avantaje ale alimentelor din soia • Din laptele de soia se poate prepara un numãr variat de reþete delicioase. (Creme de fructe. • Sosul de soia e condimentul ideal pentru cã scoate în evidenþã gustul mâncãrii. îngheþatã. cum ar fi spre exemplu: diferite varietãþi de brânzã. piatrã de rinichi. a coacerii. maionezã. a culorii. salam. E mai uºor digerabil decât laptele de origine animalã. • Absenþa gustului în cazul uleiului de soia reprezintã un avantaj deoarece permite altor gusturi ºi arome sã se facã simþite. sãnãtoase ºi pe toate gusturile. aºa cum susþin anumite grupãri. • Pentru diete cu restricþii de sare. probleme arteriale. budincã. Este baza idealã pentru uleiuri aromatizate. pateu. riscuri. prãjiturã. piftele ºi multe altele. 22 . sarmale. adãugând lapte de soia putem folosi mai puþine ouã. tulburãri funcþionale cauzate de consumul de soia. Soluþii pentru deranjuri la consumul de soia E vorba de efecte adverse. colesterol redus. kefir. supã.

miso. dar nu semnificative în ce priveºte. laptele de soia. fructe. lapte. carne. (IMPORTANT) 23 .Glucide: 1. dermatitã atipicã.Proteine: 2. c) Se recomandã un consum moderat de soia. Problema se aflã în organismul persoanei în cauzã. natto prafuri ºi pilule din extract de soia. colitã. Trebuie sã ºtiþi cã alergia nu apare odatã cu prima utilizare a acestor produse. . Din acest motiv. ci folosirea lor în cantitãþi prea mari. tempeh. putem spune cã soia împreunã cu celelalte alimente proteice în a cãror grupã intrã ºi ea. Consumul zilnic în cantitate moderatã nu numai cã este lipsit de riscuri. conform piramidei alimentaþiei. Intoleranþa la soia poate apãrea dupã 48 de ore de la consumarea ei ºi se poate recunoaºte dupã simptome precum: acnee. de exemplu. .91 gr. corpul percepe soia ca fiind dãunãtoare ºi produce substanþe pentru a se apãra. conjunctivitã. boabe de soia preparate cu blenderul Soia-lakt urmãtoarea compoziþie: . corpul neavând timp sã dezvolte anticorpi. izoflavonele administrate ca extracte sau suplimenþi concentraþi. De remarcat faptul cã frecvenþa cu care apare intoleranþa este relativ micã ºi nu se datoreazã soiei în sine. respiraþie dificilã. eczeme.3 gr. ci felului în care reacþioneazã organismul cuiva. Unele persoane au acest tip de alergie la gluten.75 g .• Consumul de produse din soia poate cauza ºi reacþii alergice. dar este chiar recomandat din cauza beneficiilor dovedite. Excesul de concentrate proteice cauzeazã probleme cu precãdere la sportivii vegetarieni care vor sã-ºi creascã masa muscularã. diaree. putându-se servi împreunã cu cereale integrale sau carne slabã. Existã riscuri reale. febrã.Fibre alimentare: 1. • Modalitãþi prin care pot fi eliminate efectele nedorite ale produselor din soia: a) Nu concentratele proteice sunt rele în sine. FDA ºi Asociaþia Dieteticã Americanã recomandã consumul de soia nu consumul componentelor extrase din soia ºi opteazã pentru produsele mai puþin procesate precum tofu. Existã o singurã soluþie: sã nu consume produsele care provoacã alergii. etc. mâncãrimi.81 gr. Analiza la 100 ml lapte de soia preparat cu Soia-lakt Programul de analizã indicã pentru 100 gr. hipotensiune. În acest caz. De fapt. Produsele din soia pot fi folosite în zilele de post.Grãsimi (lipide): 1. trebuie consumatã de 2-3 ori (porþii)/zi. stãri de vomã.

. vit B1 ºi B2 sunt similare. ºi la 3% la boabele uscate crude.17 mg 1 Microgram de Vitamina D.95 mg/100 g Vitamina: B1 0.07 mg Laptele de vacã A = 140 mg D = 44 mg B1 = 0. Grãsimi: (20%) Apã: (10%) Celulozã: (9.Fier: 0.87 mg/100 g Fier: 15.03 mg B2 = 0.Zinc: 0. Conþinutul a 100 g boabe de soia exprimat în grame Proteine: 40 gr.17 mg .23 mg . Reziduuri minerale la cel mult la 2./100g Lecitinã: 2 mg/100g Calorii: 416 Kcal/100g Colesterol: 0 Minerale ºi vitamine: Magneziu: 242 mg/100 g Calciu: 260 mg/100 g Vitamina: E 1.5 mg B1 = 0.5% /100g.08 mg Vitamina A 3 ER + carotenoizi 3ER ER = Echivalenþi retinol Vitamina D: 0 Vitamina B1: 0./100g Grãsimi vegetale: 20 gr.13 mg B2 = 0.7 mg/100 g 24 . Boabele de soia conþin urmãtoarele valori în % Proteine: 36.58 mg .16 mg Vitamina B2: 0.1% la boabele uscate fierte.3%).Mangan: 0.Calciu: 4 mg Vitamine în 100g lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt A = 217 mg D = 2.Potasiu: (Kaliu): 141 mg .

0.06.6 (700.1 980) 4.3 12.(5804.4.1 980) 8. sau lipsa vitaminelor necesare. sau pentru a calcula alimentaþia necesarã pentru controlul greutãþii corporale (slãbire).(5804.3 (7001500) 16.4 (2000) 9.2.3 1500) Consum ener.9 (1400) 7.4.4.2 (2200) 10.8 (420) Muncã Muncã Muncã ex-trem moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 4.(700.0 (1900) 10.4.3 (800) 1.1 980) 12.3.3.8 (420) 1. Necesarul de energie consumabilã pentru un bãrbat de 65 kg în decurs de 24 ore Muncã Muncã Muncã Muncã ex-trem uºoarã moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 48 (1100) 5. de asemenea.(580.5 (1800) 1.0 (2400) 2. în cazul unor perioade de post se poate verifica valoarea alimentaþiei ºi se poate compara cu perioadele de alimentatie obiºnuitã.1 (500) Muncã (8 ore) Odihnã la pat 2.(580.2.7 1500) (3500) (4000) Necesarul de energie consumabilã pentru o femeie de 55 kg în decurs de 24 ore Muncã uºoarã MJ (kcal) 3.5 (3000) 14.5 (3000) 25 .0-6.2 (1000) 5.1 980) 4.1 (500) (8 ore) Activitãþi timp 3.1 (500) 2.9 (2600) 2.8 (1400) 8.1 (500) 2.3 (2700) gie în general 3.8 (420) 1.3 1500) 6.(700liber (8 ore) 6. pentru a nu avea senzaþia de subnutriþie.11.0.8 (420) Muncã (8 ore) Odihnã la pat (8 ore) Activitãþi timp liber (8 ore) Consum energie în general 2.Tabel cu valoarea nutritivã a alimentelor În tabelele urmãtoare se poate urmãri nivelul de calorii ºi valori alimentare pentru a vã verifica echilibrul corporal sau dieta vegetarianã.

6 54.0 67.1 1.2 0.8 6.0 13.5 73.4 70.0 141 121 26 .5 54.2 10.8 1.8 0.3 47.3 73.3 53.0 170 82.8 26.9 0.0 92.2 77.0 0.3 1.4 15.0 93.8 1.4 10.4 40.0 1.8 64.8 8.6 76.8 0.6 3.1 45.0 14.4 70.4 15.0 10.0 0.1 8.3 10.0 5.0 10.0 73.izolat Fulgi de ovãz Pesmet Pâine albã Pâine semialbã Pâine semialbã cu cartofi Pâine graham Pâine de secarã Pâine nesãratã Pâine cu soia Tofu cu Soia-lakt Tofu la cuptor sau din comerþ 1600 1423 1090 1431 1443 1452 1443 1439 1573 1402 1656 1573 1431 1092 1075 958 1109 1067 1289 970 1935 1095 380 340 260 342 345 347 345 344 376 335 372 376 342 261 257 229 265 255 308 230 25.0 3.1 0.Valoarea nutritivã a alimentelor Alimentul 100 g Valoare energeticã kJ (kcal) Proteine g Grãsimi g Glucide g Cereale ºi produse din cereale Grâu încolþit Pãsat de grâu Tãrâþe de grâu Fãinã integralã de grâu Fãinã albã de grâu Fãinã de mãlai Orez curãþat Fãinã de secarã Paste fãinoase Gluten (fãinã de soia extrudatã) Proteine de soia .5 41.5 9.8 1.1 55.5 52.0 13.0 14.0 1.0 9.1 12.6 8.0 9.0 9.0 53.

0 12.5 50. dovleac 2925 3736 3757 3180 3757 699 893 898 760 898 4.1 4.5 0. albã Unsoare de gâscã Unsoare de porc Margarinã (de plante) Ulei de floarea soarelui.5 3.5 2.0 29.3 27 .5 0.5 1.5 20.5 16.3 0.7 19.5 0.2 9.5 20.8 4.0 22.6 13.4 3.0 99.0 3.2 0.Cãrnuri Oaie Vitã Pui Gãinã Raþã.4 0.0 0.8 14.6 4.6 3.2 0.2 0.5 20.6 4. kefir .0 40.4 0.4 - Lactate Lapte de vacã Joghurt.4 26.5 21.0 6.0 80.1 0.5 75.8 99.4 1.9 37.8 5.7 4.7 84. gâscã Ficat de gâscã Curcan Cãprioarã Porcine gras Porcine slab Mistreþ Hering Crap 812 502 460 531 1590 1891 708 427 1640 602 460 1063 418 194 120 110 127 380 452 169 102 392 144 110 254 100 19.8 0.0 16.gras Smântânã Unt Kas îndesat Ou 1 buc = 40 g fãrã coajã 250 268 723 3026 1568 276 60 64 173 724 375 66 3.8 2.4 0.8 0. 35.5 1.1 20.2 16.3 0.4 21.5 3.1 Grãsimi Slãninã crudã. lapte bãtut.4 0.9 0.4 0.3 0.0 99.3 21.

6 20.2 1.5 51.2 0.0 1.9 5.1 0.5 0.2 4.5 1.2 1.1 2.0 5.3 0.4 0.2 0.6 7.1 4.7 0.4 1.5 1.0 6.2 0.1 6. lemnoase Cartofi Sfeclã roºie Salatã Gulie Konopidã Varzã cãpãþânã ºi roºie Varzã de varã Porumb fiert Roºii Pãtrunjel rãdãcinã Pãtrunjel verdeaþã Morcovi Dovlecei Castraveþi Ceapã roºie Þelinã rãdãcinã Fasole verde Mazãre verde Ardei crud Fasole uscatã Linte uscatã Fãinã de soia Fãinã de soia degresatã Ciupercã de câmp Ciup.3 0.1 26.1 1.0 24.7 23. pãstãioase.2 0.0 24.3 0.6 1.9 0.4 0.0 7.0 1.2 21.4 0.9 3.3 0.1 0.4 0.2 1.0 1.1 0.3 5.0 1.6 0.1 0.9 9.1 1.Albuº de ou 1 buc = 24 g 59 14 3.6 0.0 41.2 0. ciuperci.9 1.2 10.8 3. fructe.0 54.4 2.4 1.0 5.1 0.9 26.0 0.3 7.2 Zarzavaturi.2 0.6 4.5 0.8 8.1 1.2 2.1 0.2 0.7 8.4 0.4 1.9 20.4 2.3 1.8 14.7 1. Pleurotus Mere Ionatane Banana Lãmâie Grapefruit Caise 385 126 67 159 121 130 272 531 92 121 251 146 126 46 163 121 167 368 84 1310 1393 1858 1331 163 175 126 431 105 146 192 92 30 16 38 29 31 65 127 22 29 60 35 30 11 39 29 40 88 20 313 333 444 318 39 42 30 103 25 35 46 2.3 1.0 6.0 3.1 53.9 0.6 5.7 14.9 2.3 6.2 28 .

0 65.5 14.5 5.0 8.Piersici Pere Mandarine Portocale Zmeurã Prune bistriþene Struguri Pepene galben Pepene verde Cireºe Viºine Mãcieºe Stafide Nuci Arahide Castane Migdale Mac Alune de pãdure Seminþe de dovleac ºi floarea soarelui 167 209 184 167 117 238 318 163 121 255 213 209 1201 2740 2560 700 2630 2250 2900 2662 40 50 44 40 28 57 76 39 29 61 51 50 286 654 610 167 327 537 691 636 0.7 0.5 15.6 20.6 6.0 9.6 1.2 1.8 0.5 0.6 29 .6 0.8 8.5 51.6 26.5 18.2 38.7 14.7 32.9 8.5 6.7 3.6 33.2 0.8 23.8 3.0 11.7 0.7 4.7 0.4 13.5 0.4 0.7 1.5 52.3 0.0 9.3 0.5 0.0 47.4 0.2 63.9 0.5 9.8 0.3 0.6 2.0 11.3 6.8 27.7 57.8 0.1 0.4 1.0 12.2 0.1 18.

Conþinutul de colesterol la cîteva alimente exprimat în mg Alimentul . alune.100 g Lapte Unsoare de porc Unt Caº Suncã Carne de gãinã Ficat de gãinã Ficat de vitã Carne de vitã Carne de porc Sânge Creier Peºte Conservã de vitã Ouã Friºcã (30% grãsime) Smântânã 10% grãsime Caº 30-45% grãsime Lemnoase (nuci. arahide. cocos) Soia Conþinutul de colesterol în mg 28 143 187 140-170 126 93 200 262 116 98 190 3000 30 70 280 102 34 105 0 0 Sursa: „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr. Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette 30 .

ci e meºteºug a o potrivi” proverb francez 31 .Partea a II-a “Nu e meºteºug a gãti mâncare.

dar puþine dintre ele conþin ºi recomandãri pentru ovo-lacto-vegetarieni. 3 O canã de pulpã corespunde la o porþie de pulpã rezultat din procesul unei preparãri cu aparatul Soia-lakt. îndulcitori ºi arome. 32 . am menþionat dupã titlul reþetei ºi elementul de bazã din categoria produselor de soia rezultate din blenderul de Soia-lakt: lapte de soia. are aditivi. 3 Pentru a uºura cãutarea unor reþete cu ingredientele pe care probabil le aveþi deja. deoarece acel preparat este condimentat. Puneþi capacul borcanului ºi pãstraþi în frigider pânã când aveþi nevoie sã folosiþi la diferite reþete de soia. Untul se poate înlocui cu unt de cocos sau margarinã. motiv pentru care se schimbã valoarea produsului ºi gustul ºi astfel nu vã ies reþetele care sunt bazate pe laptele de soia crudã! 3 Boabele de soia se usucã ºi se pãstreazã asemenea boabelor de fasole la loc rece ºi uscat. 3 Pentru reþetele în care se foloseºte lapte de soia se menþioneazã folosirea laptelui crud rezultat prin procesarea cu aparatul Soia-lakt la care se anexeazã aceastã carte. A nu se confunda sau folosi laptele de soia care se gãseºte îmbuteliat în comerþ. Puneþi soia într-un borcan de 2 kg cu suficientã apã rece pentru a umple borcanul. sunt vegetariene. 3 Reþetele de faþã. în marea lor majoritate.SFATURI UTILE LA PREPARAREA REÞETELOR 3 Soia înmuiatã: 10 g boabe de soia. 3 Majoritatea reþetelor se bazeazã pe preparate din soia (cea mai frecvent folositã ºi cea mai bogatã în vitamine). Okara/pulpã de soia ºi Tofu. deºi probabil veþi avea ºi preparate din alte cereale sau fructe (cu coajã tare).

¼ un sfert etc. sã nu le întrebuinþãm la preparatele cu soia. 100 gr. (ex. la fripturi sau chifteluþe.3 Preparatele din soia nu se recomandã pentru pãstrare pe perioade lungi de timp. 3 Dacã mâncarea cu soia se rãceºte. Laptele de soia este laptele bucãtãriei viitoare! 3 În cazul coajei de lãmâie sau de portocale recomandãm fructele bio. 3 La cantitãþile date. soia trebuie condimentatã mai mult decât carnea. 3 Fructele tratate deja termic sau compoturile. 3 Puteþi folosi în loc de laptele de vacã obiºnuit. adicã cele netratate cu chimicale. Tofu nu se pune la congelator deoarece îºi schimbã culoarea ºi devine cãrnoasã. etc) Are aceleaºi caracteristici/comportament. la toate reþetele de gãtit. 3 Alimentele vegetariene la tratãrile termice sã nu dãm la foc atât de puternic ca la alimentele cãrnoase. spanac. Tofu ºi ocara se pãstreazã în vid de apã la frigider. 3 Pentru a avea un gust plãcut. pireu de cartofi. laptele de soia. smântânã de exemplu este echivalent ca volum cu 1 pahar. De asemenea. pentru cã au un conþinut mic de vitamine ºi au concentrat ridicat de sare ºi zahãr. ar fi ½ pahar. 200 gr. semnul ½ reprezintã o jumãtate de cantitate. aproximativ 1 sãptãmânã. dacã e cu putinþã. pentru cã sunt mai sensibile la temperaturã ºi uºor se ard. nu mai este la fel de fragedã 33 . 3 Reþetele din carte în general se referã la porþii de patru personae cu puþine excepþii care sunt de porþii de 1 persoanã. Astfel nu mai poate fi folosit numai fiert în supe sau fript. se foloseºte mai mult usturoi decât în mod obiºnuit. Laptele de soia la frigider pãstrat mai mult de 5 zile nu se mai recomandã a fi folosit.

Crochete vegetale dulci .se prezintã în mai multe sortimente: natur.în comerþ se gãseºte în variantã îndulcitã. zahãr ºi caramel. gluten de grâu ºi nucã mãcinatã.Tofu (brânza de soia) . .sunt preparate din brânzã de soia. . . chimen). musaca. .au în compoziþie lapte.ºi gustoasã. .picant.Salam vegetal .este un fel de tocãniþã la conservã.este obþinut din uleiul boabelor de soia ºi nu conþine colesterol.se foloseºte în loc de carne tocatã la sarmale.Ulei pur vegetal din soia . .Pateu vegetal .Soia granule .Carne vegetalã în sos tomat . de aceea este preferabil sã se gãteascã doar cantitatea care se consumã la o singurã masã. drob.seamãnã mai degrabã cu parizerul ºi este bogat condimentat. cu sare sau cu alte condimente (mãrar.Lapte de soia .Soia cuburi . cu ciuperci sau alte arome. Poate fi consumatã ºi cu paste fãinoase. 34 . . . 3 Produsele de soia care se gãsesc în magazine sunt: . . este mult mai uºor digerabil decât pateul din carne. ulei ºi fãinã de soia.Crochete vegetale în sos tomat .se preparã diverse mâncãruri cum ar fi tocãniþa de post. chiftele.

PIZZA 35 . ALUATURI.PÂINE. SANDVICIURI.

fãinã integralã. Se presarã cu chimen/boia/mac/susan ºi bucãþele de mãsline. Se rãstoarnã în castron ºi se adaugã fãinã. 2 cepe. Mod de preparare: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. Se frãmântã timp de aproximativ 1 minut. cu excepþia fãinii. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc unde se toarnã tofu. în blender ºi se macinã mãrunt. 3 linguri ulei de mãsline. 1 ceaºcã orez sau ovãz. Pentru întindere . 1 ou. baza de soia ºi oul. Una din urmãtoarele: chimen / borº / mac / susan. de 2-3 mm. Se coace la 150o C. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. Cu o lingurã mare se ia ºi se pune în forme tapetate. 2 ceºti piure de tomate. 2. 1½ canã apã. uleiul. 1 linguriþã salvie. tofu. pentru ungerea platoului . ½ canã pulpã de soia. 20-30 minute).1. Mod de preparare: Se pune pulpã de soia în blender cu apã ºi ceapã. Batoane cu tofu Timp de preparare: 30 minute Din coca asemãnãtoare cu pizza cu tofu.(reþeta 6) Ingrediente: 200 gr. 1 lingurã drojdie. apoi se mixeazã pânã devine o pastã finã. Mod de preparare: Se pun toate ingredientele. Franzelã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti pulpã de soia. Se poate fierbe sub presiune timp de 1 orã. ½ linguriþã sare.margarinã sau ulei. Biscuiþi din orz cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 2/3 cãni fãinã de orz. 100 gr. 1½ linguriþã sare. 1 praf de copt. Cu puþinã fãinã se întinde subþire.fãinã cu tãrâþe. se taie fâºii de 1 cm lãþime. Se adaugã la celelalte ingrediente ºi se toarnã într-o formã de pâine. 36 . 1 lingurã sos sau bazã de soia. 3. Se coace la 170° C pânã se rumenesc frumos (aprox. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. 4 ceºti apã.

Se serveºte cu mult pãtrunjel verde. apoi se frãmântã pânã se omogenizeazã. Se bagã în cuptor circa 12 minute. Napolitanã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2¼ ceºti apã. 1 ou. la 180o C. 2 cepe mari. tofu. orez (fiert) . fulgi de ovãz (fierþi) .3 linguri. Se pun fragmentele într-un vas de yena sau într-un vas de lut ºi se dau la cuptor 20 minute. nucã (mãcinatã) . în forme de napolitane. boia dulce . Se modeleazã coca sub formã de rulou ºi se taie în fragmente cu grosimea de 1 cm. usturoi (pisat) .2 cãni. ½ linguriþã sare.2 linguri. 1 ceaºcã pulpã de soia. suc de roºii .4 cãþei. 3 linguri ulei de mãsline. þelinã . iar pentru ungerea platoului . 4. 121.1 ½ canã. Pizza cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pentru 1 blat de pizza cu diametru de 30 cm: 200 gr. 6. Hamburger de Tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Brânza de soia (tofu) . 4 linguri ulei. Se amestecã toate ingredientele. fãinã integralã. lapte de soia . sare vrac . 5. 10 37 . 2 ciorchini de usturoi. ceapã (tocatã mãrunt) . Variaþie: Aluatul se poate îndulci cu stafide tãiate fin. 126).Rezultã 4-6 porþii.1 canã.margarinã sau ulei.1 linguriþã. Mod de preparare: Toate ingredientele se prelucreazã cu mixerul pentru a forma un aluat. 1½ ceºti fulgi de ovãz. tofu. 10 boabe de mãsline uscate. 1 lingurã sos sau bazã de soia (vezi reþetele123.1 linguriþã.½ canã. vegeta naturalã . 2 linguri bazã de soia.1 canã. Pentru întindere se foloseºte fãinã cu tãrâþe.½ canã. Mod de preparare: Se înãbuºã ceapa ºi þelina cu laptele de soia timp de 5 minute într-o cratiþã.1 lingurã. 100 gr. 1 praf de copt. Pentru umpluturã: 300 gr. 125.

Se coace câte 5 minute. Sandvici cu maionezã de tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: clãtite groase din soia. Se scot sâmburii din mãsline ºi se taie în bucãþi dure. roºii. Se aranjeazã în mod uniform feliile de tofu apoi se toarnã peste ele toatã umplutura rãmasã. Se adaugã lintea. Se toarnã în forma în care este foaia ºi se lasã sã se coacã încã 30 de minute la 180°C. crenguþe de 38 . Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. dupã care se adaugã tofu. linte. mai întâi la 115° C. Se rumenesc cepele în puþinã apã ºi sos de soia. Se serveºte cu salatã proaspãtã. 25 ml sos de soia cu 25 ml apã. baza de soia ºi oul. Se taie tofu în fâºii de 3 cm grosime ºi se aºazã într-o farfurie adâncã. verdeaþã. apoi la 105° C. pânã se înmoaie. 1 vârf de cuþit piper. 8. Cu puþinã fãinã se întinde sub formã de blat pentru pizza ºi se aºazã pe un platou uns. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc. apoi se fierb cu roºii ºi verdeaþã. fiartã. 500 gr.frunze de busuioc proaspete sau uscate. Sosul de soia se amestecã cu uleiul din vas ºi se toarnã peste tofu. Deasupra se aºazã cerculeþele de ceapã. 1 ceaºcã susan mãcinat. sare. Plãcintã de linte cu sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente 1 (pentru cocã): 3 ceºti fãinã de grâu. 2 roºii. 1 ceaºcã apã caldã (sau mai puþinã). maionezã de tofu. 1 lingurã sare. Deasupra se macinã puþinã boia. 7. Ingrediente 2 (garniturã cu linte): 300 gr. Pentru umpluturã: Ceapa tãiatã în fâºii lungi se opãreºte în puþin ulei. Se coace la foc potrivit în poziþia cea mai de sus din cuptor. uleiul. Din ingredientele 1 se frãmântã un aluat. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. Se taie mãrunt frunzele de busuioc ºi se presarã peste tofu. Se întinde o foaie de ½ cm grosime ºi se aºazã într-o formã. Peste blatul copt deja se vor pune ºi felii de roºii cu puþinã boia. 2 cepe. Mod de preparare: Pentru blat: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa.

mãsline. ceapã. Se pune în cuptor ºi se coace pânã se încãlzeºte tofu. pe o masã sau un platou.1½ canã. Se orneazã cu frunze de pãtrunjel. 300 gr. sos de soia. germeni de lucernã. apã . Se aºazã la soare sau la 90o C în cuptor pânã se usucã complet. Se ruleazã clãtita ºi se mãnâncã în loc de sandvici. cu tofu ºi sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 lingurã pastã de avocado. castravete. castravete. 2 linguri seminþe de chimen.½ canã. pânã la prepararea sa finalã prin fierbere. ¼ l apã mineralã carbogazoasã. Se pãstreazã în loc uscat sau la frigider. caº de vacã rãzãluit 39 . roºii. 11. 9. ceapã ºi morcovi. Sandvici cu avocado. Se obþine o pastã finã. 2 linguri gluten (fãinã de soia). Se amestecã toate ingredientele ca sã devinã o cocã tare. fãinã integralã. sare . mãsline. Mod de preparare: Se întinde puþinã maionezã pe clãtite. o felie de pâine din grâu integral prãjitã. frunze de pãtrunjel. 2 ouã sau / 3 cartofi rãzãluiþi. pulpã de soia (okara). Mod de preparare: Se fierbe pulpa timp de 15 minute în apã ºi se mixeazã în blender. Se lasã la uscat o orã. Tort din ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 300 gr. Se adaugã germeni de lucernã ºi picãturi de suc de lãmâie. 2 linguriþe sare. o felie subþire de tofu. Se pun felii subþiri de roºii. o felie de roºie. ½ canã ulei. dovlecei.1 canã.1 linguriþã. dovlecei. 1 linguriþã (micã) delikat. avocado. morcovi. Tãiþei din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . avocado. fãinã integralã de grâu . 10. ceapã. 100 gr. Se pune deasupra o felie subþire de tofu care a fost în prealabil înmuiat în sos de soia ºi o felie de roºie.pãtrunjel. Mod de preparare: Se întinde din abundenþã pastã de avocado pe o felie de pâine din grâu integral prãjitã. Se ruleazã cât de subþire se poate. Se taie în fâºii subþiri. mãrar.

Pentru ornament . Coca se pune în formã unsã ºi se ornamenteazã deasupra cu nuci.12 jumãtãþi miez de nucã. 1 lingurã unt/margarinã. sau în cuptor ventilat cu aer fierbinte la 150o C.) Cu ajutorul unei farfurii plate se întoarce coca ºi se frige ºi pe cealaltã parte. Se bate spumã albuºul de ou care se adaugã la zarzavaturile opãrite ºi la amestecul de fãinã. 1 cutie de porumb fiert. Se macinã chimenul ºi se amestecã cu fãina integralã. 1 linguriþã sare. Se coace 30 de minute în cuptor obiºnuit la 190o C. 5 ouã. 100 gr. Tort din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Pentru un tort cu diametrul de 25 cm. 2 linguri unt. 1 linguriþã miere. Mod de preparare: Se usucã pulpa de soia la foc mic pârlind-o puþin ºi mestecând continuu circa 5 minute. precum ºi smântâna cu baza de soia ºi cu ouãle. 2-3 roºii. Ingrediente: 200 gr. Se menþine totul acoperit timp de 10 minute. 1 canã smântânã. ceapã/ praz. se rãzuiesc morcovii ºi se opãreºte totul timp de 5 minute la foc mic. 13. Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi condimentele. se adaugã la ceapã/praz ºi se mai prãjeºte încã 5 minute. pulpã de soia. 1 lingurã bazã de soia. fãinã integralã (cu tãrâþe). (Sã avem grijã ca aburii sã nu scape din vidul de sub capac. 40 . 50 gr. Turte de mãlai cu lapte de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 ceaºcã lapte de soia. 1½ ceaºcã mãlai. 1 linguriþã praf de copt. brânzã de vacã. apoi se toarnã coca în mod uniform. 12. morcovi. Se taie ca tortul. Mod de preparare: Se taie ceapa/prazul mãrunt. Se macinã nucile dur împreunã cu pulpa de soia. sau cu felii de roºii ºi caº. Se pune uleiul într-o tigaie cu capac ºi se înfierbântã dupã care se presarã ceapa. 150 gr. restul ingredientelor se mãrunþesc ºi se amestecã. În afarã de ulei ºi de ceapã. 1 linguriþã vegeta.ºi felii de roºii pentru ornamentat. ½ linguriþã sare. 300 gr.

Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti de apã.Mod de preparare: Se dã în clocot laptele de soia. Se pune în tigaia de teflon sub formã de turte care se rumenesc pe ambele pãrþi. se mai adaugã apã ºi se amestecã în mixer înainte de a o turna pentru urmãtoarele vafe. o ceaºcã pulpã de soia. vanilia. Se coc timp de 12 minute sau pânã când nu mai ies aburi. ¾ ceaºcã fãinã integralã de grâu.(rãmas dupã procesarea laptelui de nucã) ½ ceaºcã pulpã de soia. Se adaugã mierea ºi se amestecã cu: mãlai. sare. apoi se toarnã din compoziþie. ¾ ceaºcã fãinã de porumb sau de mei. Dacã compoziþia este prea groasã. Se pot pãstra la congelator ºi se reîncãlzesc în cuptor sau în aparatul de prãjit pâine. ½ ceaºcã miez de nucã. 14. Se unge grãtarul pentru vafe. 3 ceºti apã. 2 linguriþe vanilie. 5 curmale. sare. Se servesc fierbinþi. Se adaugã la acest amestec urmãtoarele ingrediente: fulgi de ovãz. Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 2 ceºti de apã. 41 . fãinã integralã de grâu. fãinã de porumb sau de mei. 2 ceºti cu fulgi de ovãz. 1 linguriþã sare. curmalele. miezul de nucã. Se amestecã toate ingredientele. porumb fiert.

42 .

CREME SÃRATE.MAIONEZE. UMPLUTURI SÃRATE. CREME DULCI 43 . PATEURI.

5 kg cartofi se scobesc astfel încât sã rãmânã un perete destul de gros pentru a nu se rupe. Pentru ca compoziþia sã nu se desfacã se adaugã fãinã de mei ºi se amestecã pentru omogenizare. ºi alte legume. 1 canã pulpã de soia. o ceapã micã. ceapa tocatã mãrunt. Se orneazã cu mãsline ºi pãtrunjel verde (4 porþii). 17. se taie în lungime ºi se fierb cu resturile scobite din cartofi. se taie în douã (pe lungime).15. ciuperci. Mod de preparare: 1. amestecând mereu pentru a nu se prinde de fundul vasului. 2 cãni pulpã de soia. Mod de preparare: tofu se zdrobeºte (se rade) ºi se amestecã cu boiaua. 1 þelinã. sare.5 kg de cartofi se curãþã. 2 cepe. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt. mãrarul tocat fin. 0. dupã plãcerea fiecãruia. ardeiul tocat cubuleþe mici. se curãþã de seminþe ºi se umplu cu pasta obþinutã din amestecul de mai sus. bulion. boia de ardei dulce. Se potriveºte de sare. Ardeii se spalã bine. 2 morcovi. aprox. mãsline ºi frunze de pãtrunjel pentru ornat. se ia de pe foc ºi se pune sare ºi verdeaþã tocatã mãrunt. Se mai poate adãuga. morcovii ºi þelina se dau prin rãzãtoare. ½ linguriþã boia de ardei dulce. ardei tocat. Ardei umpluþi cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 orã Ingrediente: 2 cepe. 2 linguri fãinã de mei. maionezã. 16. 500 gr. Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 2 kg cartofi fierþi în coajã. Orezul se spalã ºi se scurge. 1 kg ardei. mãrar verde. Se cãlesc toate în puþinã apã cu vegeta naturalã. Umplutura se face din pulpã de soia cu vegeta naturalã ºi puþinã 44 . 400 g orez. vegeta naturalã. apoi se adaugã la legumele fierte împreunã cu pulpa de soia. Ardei umpluþi cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. Se adaugã bulion sau 2 roºii decojite ºi se fierbe totul pânã se formeazã un sos. 4 ardei (potriviþi pentru umplut). Cu aceastã compoziþie se umplu ardeii care se pun la fiert în apa cu bulion. tofu.

cu atât soia va fi mai gustoasã). soia se scoate cu spumiera. iar dacã este mai consistentã se pune pe un platou ºi se aºazã cartofii peste ea. Dupã ce a fiert. se adaugã 250 gr. Pentru a obþine un gust mai fin se mixeazã totul dupã care se þine la frigider cel mult 5 zile. tofu. castraveþi muraþi. 1 lingurã oþet de mere. 19. ½ linguriþã boia de ardei. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã ºi se amestecã bine cu ulei. ½ linguriþã mãghiran uscat ºi zdrobit. ¼ linguriþã chimen. 1 lingurã pãtrunjel tãiat mãrunt. se scurge ºi se amestecã cu bulionul ºi cu 1 ceapã tocatã ºi cãlitã. Cremã de tofu cu castraveþi muraþi Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. tofu. apoi cu toate ingredientele la un loc în afarã de ceapã. Dacã pasta este foarte moale. 250 gr. se toarnã peste cartofi. La frigider poate sta ºi 5 zile.sare. Amestecãm toate ingredientele la un loc. Se orneazã cu pãtrunjel verde tocat ºi mãsline. Castravetele se taie cubuleþe mãrunte iar mãrul se rãzãluieºte. Aceasta se taie mãrunt ºi se adaugã la sfârºit împreunã cu pãtrunjelul sau cu mãrarul. o ceapã. 100 gr. ciuperci tãiate mãrunt. 45 . 1 lingurã vegeta ºi alte condimente opþionale. ciuperci tãiate bucãþele ºi fierte cu vegeta naturalã. Gustul este mai fin dacã se preparã totul într-un mixer. ½ linguriþã sare de mare. 1 lingurã pãtrunjel sau mãrar. 50 gr. 1 mãr acriºor. 1 lingurã ulei. smântânã din lapte de vacã sau de soia. 1 lingurã ulei. 2 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã. 1 vârf de cuþit piper mãcinat proaspãt. se amestecã bine cu ulei. 18. 1 ceapã tãiatã mãrunt (cu cât supa în care fierbe soia este mai bunã. 1 lingurã suc de mãr tocat la turmix. Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. Amestecul se pune în jumãtãþile de cartofi.

20. Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/ soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 ceºti pulpã de nãut sau soia. ½ linguriþã vanilie. Compoziþia va trebui sã aibã consistenþa unui terci. Se pune pe o farfurie sau pe un platou pentru a se rãci ºi a se îngroºa. 2 linguri miere. Rezultã 3-4 porþii. sare dupã gust. Mod de preparare: Pulpa de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. 1 cãþel de usturoi (opþional). 6-8 curmale. Gajar cu lapte de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 cãni morcovi cruzi tocaþi. Rezultã 4 porþii. ½ linguriþã sare. Se serveºte pe pâine prãjitã cu pãtrunjel. ½ canã seminþe de susan. 2 cãni lapte de soia. o ceapã micã. Icre de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã (250 ml) pulpã de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. 150 ml ulei de floarea soarelui. se toarnã într-un vas ºi se fierbe la foc mic cca. 1 ceaºcã apã. 1 porþie. sare (dacã e nevoie). 2 linguri amidon. Mod de preparare: Se mixeazã fasolea. (opþional). 1 vârf de cuþit sare. Se fierbe totul într-un vas mare la foc mic timp de 1 orã pânã când se evaporã lichidul ºi rãmâne o pastã groasã. usturoiul ºi seminþele de susan. 1 lingurã pãtrunjel tocat. 15 minute. dacã nãutul este nesãrat). Se presarã praf de usturoi dacã nu se foloseºte cãþelul de usturoi. sarea (aproximativ ½ linguriþã. lzeamã de lãmâie. amestecându-se continuu. 22. Cremã din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã pulpã de migdale. Se lasã sã se solidifice puþin. 46 . 3 linguri suc de lãmâie. 21. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã bine ºi se pun la rece. 23. Mod de preparare: Se mixeazã pânã se omogenizeazã.

150 ml smântânã de soia (reþeta 45) 1 linguriþã suc de lãmâie. 25. ¼ ceaºcã ceapã tocatã. ulei . Se poate pune boia dulce pentru culoare ºi mãsline pentru ornament. ½ lingurã suc de lãmâie. folosind mixerul. 26. Dacã pasta obþinutã este prea tare se adaugã puþinã apã înainte de a încorpora smântâna.Dupã ce s-a rãcit. Pasta obþinutã se pune într-o cratiþã ºi se fierbe 15 minute la foc mic. toate deodatã.30 ml.7 cãþei. se adaugã sare ºi ceapã ºi se amestecã.1½ canã. usturoi . 1 ceapã potrivitã ca mãrime. Se amestecã cu celelalte ingrediente. Mod de preparare: Griºul se fierbe 4-5 minute. Când se terminã uleiul. se adaugã zeama de lãmâie.1 canã. lapte de soia . Se lasã apoi sã se rãceascã. Se mixeazã bine.1 canã. 47 . Icre vegetariene cu smântânã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ l apã. 24. Este necesar ca ceapa sã fie focatã foarte fin. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer pânã devin o cremã. Se foloseºte ca ºi maioneza obiºnuitã. ceapã tocatã fin ½ buc. Maioneza rezultatã. Rezultã 5 porþii. 4 linguri griº. (rãmas de la laptele de nucã) ½ ceaºcã apã. 2 avocado. sare . apoi se lasã la rãcit. fiind mai sãnãtoasã deoarece nu conþine colesterol. se pune în borcane cu capac ºi se pãstreazã la frigider. Pastã de avocado cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã miez de nucã. se ia din compoziþie o canã sau mai mult. amestecându-se continuu. aproximativ 1 l.1 linguriþã. Mod de preparare: Pulpa de soia se mixeazã în blender cu ½ de canã lapte de soia. Maionezã din pulpã de soia sau tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Pulpã de soia sau tofu . Se pune în blender împreunã cu restul îngredientelor. suc de lãmâie . sare dupã gust. Apoi se toarnã ulei ca la maionezã.

Se amestecã bine obþinându-se o pastã consistentã. O canã din apa în care au fiert ciupercile se amestecã cu toate ingredientele ºi se dã la blender 2 minute. Rezultã 8 porþii. ulei de mãsline . se spalã ºi se rade pe rãzãtoarea finã. se spalã ºi se fierb ciupercile cu 1 litru de apã timp de 20 de minute. pulpã de soia fiartã . boiaua. 2 linguri suc de lãmâie. 200 g smântânã de soia. 29. Mod de preparare: Se curãþã.½ kilogram. usturoi 2 cãþei. 150 g tofu. Uscaþi toatã fãina împreunã pentru 15 minute la 150o C. în acelaºi fel în care este consumatã ºi maioneza. mãsline (nesãrate fãra sâmburi) .7 bucãþi. 1 linguriþã de miere. Pastã de þelinã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 500 g þelinã. 48 . Adãugaþi apã ºi fierbeþi la foc mic amestecând continuu timp de 3 minute.27. 1 linguriþã boia dulce. vegeta. Mod de preparare: Mixaþi pulpa de soia cu laptele de soia în mixer pânã rezultã o pastã finã.½ canã. amestecând bine. la foc mic. Se adaugã tofu ras. Se amestecã cu o lingurã pentru a o omogeniza înainte de servire. Se serveºte ca aperitiv. sare vrac . Se serveºte ca pastã pe pâine. smântâna.1 linguriþã. 1¾ canã apã. 1/3 canã fãinã albã. Pastã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia. Mod de preparare: Se curãþã þelina. Pasta rezultatã se poate pãstra în frigider pânã la 2 sãptãmâni. 1½ canã lapte de soia. Reduceþi focul ºi mai fierbeþi 10 minute. Puneþi ºi ingredientele rãmase. Dacã este prea groasã se mai adaugã puþinã apã. suc de roºii ¼ canã. ½ linguriþã sare. vegeta. apã . ceapa tãiatã mãrunt. 28.1 litru. ¼ linguriþã praf de usturoi. Se foloseºte pentru sandviciuri sau ca ºi garniturã pentru salatã.4 linguri. 100 g ceapã. Pasta de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Ciuperci Champignon .

1 lingurã zeamã de lãmâie. 1 morcov. Pastã din miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã. maioneza. 400 g cartofi. usturoi. usturoi. 400 g cartofi. 1 linguriþã delikat.30. 400 g cartofi. maionezã de pufuleþi. cimbru. Se fierbe compoziþia pânã se îngroaºã. sare. sarea. sare ºi usturoi pisat. apa. usturoi. 1 ceapã. 1 gogoºar (opþional). sarea ºi usturoiul pisat. ½ linguriþã pudrã de ceapã. 32. maionezã de pufuleþi. sare. Se amestecã cu pulpa de linte. apoi se zdrobesc. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. 1 lingurã muºtar. 1 ceaºcã apã. 300 ml ulei. cimbru. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de nãut. maioneza. apoi se zdrobesc. Se amestecã cu pulpã de linte. 31. 50-60 gr. 2 linguriþe suc de lãmâie. busuioc. Se amestecã cu pulpa de nãut. maionezã de pufuleþi. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia. apoi se zdrobesc. pudra de usturoi. Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. 33. amestecându-se mereu. ardei capia roºu. ½ linguriþã sare. apoi se adaugã sucul de lãmâie. 34. maionezã. sare. sare. ardeiul capia. 2 castraveþi muraþi. 49 . sarea ºi usturoiul pisat. pudra de ceapã ºi cimbrul în mixer. Pateu de linte din pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. 1 vârf de cuþit pudrã de usturoi. Mod de preparare: Se dau nucile.

o ceapã. Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: O canã pulpã de nãut (rãmas de la prepararea laptelui de nãut cu Soia-lakt).1 linguriþã. 150 gr. se opãreºte în apã cu puþinã sare. dupã rãcire se vor mixa. dupã gust. sare. (5 porþii) 38. Dupã ce s-a scurs bine se toacã. La sfârºit se poate adãuga gogoºarul ºi castraveþii muraþi tocaþi mãrunt (în acest caz nu se renunþã la muºtar ºi lãmâie).1 litru. apã . Rezultã 5 porþii. 4-5 cãþei de usturoi. 100 ml smântânã. apoi aromele. Toate ingredientele se dau la mixer 2-3 minute. Mod de preparare: Mazãrea se fierbe ºi se pune într-o strecurãtoare pânã se scurge bine de apã. 3 cartofi. Pateu de spanac cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 1 kg de spanac. Mod de preparare: Cartofii decojiþi se zdrobesc. Uleiul se adaugã treptat. Se mixeazã în mixer împreunã cu celelalte ingrediente. 50 gr.Mod de preparare: La porþia de pulpã de soia se adaugã un morcov ºi o ceapã mãrunþite. Se serveºte ca pastã pe pâine. muºtarul ºi zeama de lãmâie. 100 ml maionezã de soia. mãrar verde. Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 37. 36.5 cãþei.½ canã.2 bucãþi. Mod de preparare: Spanacul se spalã bine. Pateu de mazãre verde cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 g mazãre verde (crudã). Se þine pe foc pânã se fierb/opãresc ºi legumele. maionezã de soia . 35. sare dupã gust.1 legãturã. smântânã ºi sare. 150 ml ma- 50 . cartofi (fierti în coajã) . sare vrac . usturoi . apoi se pune la scurs într-o strecurãtoare. Pentru a obþine o pastã omogenã ºi finã. tofu. apoi se amestecã cu tofu ras fin.1 canã. pãtrunjel verde . tofu.

Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã. 1 þelinã micã. Mod de preparare: Se mixeazã bine toate ingredientele pânã când compoziþia ajunge la consistenþa unui pateu. Când sunt fierte. Se poate folosi imediat sau se pãstreazã la frigider pentru mai târziu. Se amestecã toate ingredientele bine într-un castron. sarea ºi uleiul. facultativ 4-6 mãsline. ½ linguriþã boia de ardei dulce. 10 ml suc de lãmâie. ½ linguriþã mãghiran. Se lasã la rece câteva ore înainte de a se consuma. 1 morcov. 1 linguriþã sare. Pateu cu susan din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de nãut. 1 linguriþã sare. Mod de preparare: Cartofii se fierb separat ºi se zdrobesc. 40. ½ linguriþã busuioc. 39. 1 canã tofu moale. Pateu de þelinã cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 þelinã micã.ionezã de soia. Se amestecã nãutul cu cartofii. 1 ceapã tãiatã mãrunt. Rezultã 6 porþii. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de nãut. ½ canã zeamã/lapte de nãut. 2-3 cãþei de usturoi. în afarã de ceapã. suc de lãmâie dupã gust. pentru un gust mai bun. dupã gust. 2 linguri de susan uºor prãjit. Mod de preparare: Se curãþã ºi se rade þelina. 1 legãturã pãtrunjel. ceapa ºi restul ingredientelor. ceapa crudã tocatã fin. se scurg de zeamã ºi se paseazã împreunã cu pulpa de nãut (rãmas în filtru Soia-lakt). Mod de preparare: Se fierb legumele. Se mixeazã pânã se obþine o pastã spumoasã. 1 ceapã. 42. sare. Rezultat: 1½ canã pateu de þelinã. Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute 51 . 1 linguriþã condiment Plafar. 41.

sare. apoi se rãceºte ºi se pune în mixer împreunã cu laptele de soia. la foc mic. 43. 1 canã apã. cu mãrar ºi pãtrunjel. pulpã de alune neprãjite. Mod de preparare: Se aleg 10 roºii mai mari. pãtrunjel. cu 2-3 linguri de orez nefiert. vegeta dupã gust. cu 2 cepe tocate mãrunt. 500 ml ulei (aproximativ). 250 ml lapte de soia. piper. Peste ele se toarnã apã (aproape cât sã le acopere) ºi puþin ulei ºi se lasã sã fiarbã pânã se înmoaie roºiile. ulei. Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Mod de preparare: 1 canã pulpã de soia. Compoziþia este mai gustoasã cu verdeaþã proaspãtã sau germeni. usturoi. Se servesc fierbinþi ºi cu smântânã. Se umplu roºiile cu aceastã compoziþie ºi se aºazã în cratiþã. 6 linguri) sau un cartof ras. 1 canã pulpã de soia. (cca. fulgi de cartofi 30 gr. sare. Mod de preparare: Pulpa de soia ºi cartofii se amestecã. Smântânã de soia din lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: 6 linguri orez. 2-3 linguri de orez. li se taie capacul ºi se scobesc în interior. 45. 1 pa-chet de soia granule. Se fierb aproximativ o orã (trebuie sã treacã prin aceastã etapã) într-o tavã adâncã.Ingrediente: 500 gr. ceapã. suc de lãmâie. (rãmas de la laptele de alune) 1 morcov potrivit. 44. Compoziþia astfel obþinutã poate fi folositã pentru ardei umpluþi sau sãrmãluþe. 2 cepe. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin ºi se condimenteazã pentru a obþine un gust mai deosebit. Roºii umplute cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 h (complexitate redusã) Ingrediente: 10 roºii mai mari. dupã care se adaugã celelalte ingrediente. orez fiert. Se amestecã pulpa de soia cu delikatul. delikat. 100 gr. mãrar. Mod de preparare: Orezul se pune la fiert. De asemenea se pot modela în fãinã ºi se vor fierbe ca ºi periºoare. se lasã 2-3 minute la mixat 52 . 2 cãni de tomate (sau roºii proaspete fierte ºi decojite).

½ linguriþã. 1½ ceaºcã apã.dupã care se adaugã uleiul. 47. pânã când pasta se îngroaºã. Rezistã în frigider 3-5 zile. Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . condimente dupã gust. Se fierbe ºi se lasã sã se îngroaºe. busuioc .1 canã. ¼ linguriþã praf de usturoi. maghiran . procedãm la fel. sare vrac . doar cã vom pune ulei mai mult. ca la maionezã (se ia cãpãcelul de la capacul de mixer ºi pe acolo se picurã uleiul). treptat. apa ºi condimentele. Unt din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã pulpã de migdale. Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de migdale. Cremã de banane cu lapte de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 l lapte de nuci.1 linguriþã. Dacã dorim sã facem maionezã. cimbru . Se pãstreazã în caserole sau borcane. adãugând ulei în picãturi. Mod de preparare: Pulpa de soia se dã la blender cu laptele de soia pânã se obþine o pastã de consistenþã mai vârtoasã care se preparã ca o maionezã. lapte de soia . Se adaugã încet fãina de cartofi pânã când compoziþia se îngroaºã ºi devine finã. la frigider. usturoi . puþinã sare. ¼ canã tapioca. ¼ linguriþã boia de ardei. 1 linguriþã pastã de ceapã cu sare. Se adaugã sarea ºi se mixeazã l minut.5 cãþei. Ne putem opri la aceastã etapã pãstrând untul în frigider. 46. 53 . Rezultã untul de soia.1 linguriþã.1 canã. ulei de floarea soarelui . 3-4 linguri fãinã de cartofi. 1-2 linguri miere. apã 1½ canã. În final se adaugã sucul de lãmâie ºi sare dupã gust. CREME 48.1 linguriþã. cu mixerul. Dacã dorim sã obþinem pateu de soia adãugãm celelalte ingrediente ºi le mixãm timp de 2 minute. Rezultã o pastã untoasã.1 canã.

scorþiºoara. 200 ml ulei. Rezultã 4-5 porþii. vanilia. Mod de preparare: Pulpa de orz se dã la mixer cu laptele de soia. unt de cocos sau margarinã eventual ulei. 100 gr. 49. 100 gr. Se poate folosi la diferite reþete sau la masa de dimineaþã cu cereale sau pâine prãjitã. 50. apoi se amestecã la un loc cu baza de soia.vanilie (opþional). Cremã de mere cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Se curãþã de sâmburi 2 mere “galben delicios” ºi se pun în mixer (nu se curãþã de coajã). Se toarnã peste cereale sau se serveºte în cupe pentru fructe. sarea. Se ia de pe foc ºi se adaugã 2-3 banane feliate. se pune 54 . (reþeta 28). 51. Pasta obþinutã. 1 l lapte de soia. 1 lingurã suc de lãmâie. Se adaugã ½ ceaºcã suc de mere. Mod de preparare: În laptele preparat cu aparatul Soia-Lakt se amestecã pulpa de soia. pulpã de soia Timp de preparare: 1 h Ingrediente: 1 canã lapte soia (250 ml) soia. pulpã din orz. 2-3 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie sau 2-3 plicuri zahãr vanilat ºi scorþiºoarã. Mod de preparare: Se mixeazã pânã când nucile devin o pastã finã. 2 linguriþe cacao. Se amestecã bine. Se fierbe 5 minute. În laptele de soia se topeºte la foc mic mierea ºi untura. Mod de preparare: Se lasã tapioca la înmuiat în lapte de nuci timp de 15 minute. Se pãstreazã în borcan închis la frigider maxim 2 sãptãmâni. 1 linguriþã suc de lãmâie. la care se adaugã sare. cacaua. 1canã pulpã de soia. 1 vârf de cuþit sare. Cremã de soia cu fructe din lapte soia. miere. fructe de sezon. amestecând din când în când. Acesta se amestecã cu preparatul de orz pânã devine omogen. 3 linguri bazã sau pastã de soia. Cremã de ciocolatã din soia Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. ½ ceaºcã miez de nucã (rãmas din prepararea laptelui de nucã).

clãtite. 8 curmale. orez fiert .2 cãni. se pune din nou în blender clasic (rece) împreunã cu fructele. afine . Când s-a rãcit. laptele de soia. ½ linguriþã vanilie. 54.1 canã. Cremã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Mode de preparare: Se amestecã în mixer toate ingrediente. Mod de preparare: Pulpa de soia. miere 4 linguri. 52.1 canã. 55 . stafide . Când este gata. lapte de soia . la care se adaugã treptat uleiul ºi lãmâia. mierea ºi sarea se amestecã într-un mixer de tocat pânã se face o pastã finã. Cremã din miez de nucã Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã(de la laptele de nucã). sare ¼ linguriþã. Cremã din lapte de soia pentru desert Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Lapte de soia concentrat . se rãstoarnã într-un borcan cu capac ºi se foloseºte ca orice cremã. puþinã sare. Se lasã la rece.într-o tigaie de teflon ºi se fierbe la foc mic timp de 20 de minute amestecându-se continuu. zeama de la 1 lãmâie. miere . vanilie (esenþã naturalã) . etc. 53. Se consumã cu fursecuri sau biscuiþi. esenþã de vanilie .½ canã. ulei . Crema poate fi folositã la tort din biscuiþi.2 linguriþe. Se mixeazã bine apoi se adaugã treptat uleiul. La sfârºit se adaugã vanilia ºi afinele. Cantitãþile sunt calculate pentru 5 porþii. iar la urmã sucul de lãmâie. deoarece se prinde foarte repede. amestecându-se pânã la omogenizare.2 linguri.¼ canã.½ canã. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele timp de 2 minute. 1 ceaºcã de apã. cocos .1 linguriþã.½ canã.2 cãni.

se lasã la frigider pentru ca sã se întãreascã. Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã suc de struguri albi sau de mere. 3 banane congelate. Se amestecã toate ingredientele în mixer. ¼ linguriþã esenþã de migdale (sau de arþar). La îngroºarea compoziþiei se adaugã sucul de lãmâie. puþinã vanilie. ¼ linguriþã vanilie. 2 curmale. 1½ l lapte de soia Mod de preparare: Se mixeazã nuca cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. 56 . 56. ½ ceaºcã suc de ananas. 1 canã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). Dupã aceasta. Mod de preparare: Se pun curmalele în apã clocotitã ºi se decojesc. câteva picãturi suc de lãmâie. se curãþã de sâmburi ºi se adaugã în mixer împreunã cu nucile. Se spalã bine prunele. Mod de preparare: Primele patru ingrediente se mixeazã bine. ¼ ceaºcã pulpã de migdale.55. Mod de preparare: Se amestecã în mixer nucile cu sucul de ananas pânã se obþine o cremã. Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de “lapte de soia concentrat” rece. Se pune puþin în congelator ºi se serveºte. Cremã din miez de nucã ºi banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¼ ceaºcã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). Se adaugã celelalte ingrediente. 1 vârf de cuþit sare. Pastã de prune cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ kg prune. 1 lingurã miere sau 2 linguri curmale tãiate mãrunt. 58. ½ ceaºcã apã. 2 linguri curmale tãiate. 57.

Se amestecã cu coaja de lãmâie rasã ºi coriandru. 3 linguri lapte de soia sau de nuci. Mod de preparare: Se mixeazã nuca ºi migdalele cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. Pastã de stafide. amestecânduse bine. Se pãstreazã la frigider. Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de curmale. apoi se fac pireu. 1 lingurã coajã de lãmâie rasã. Mod de preparare: Se mixeazã alunele pânã se obþine o pastã finã. 1 ceaºcã pulpã de migdale sau nuci (poate fi combinat ºi cu un procent de pulpã de soia). ½ linguriþã coriandru. 1 ceaºcã pulpã de migdale. Se procedeazã identic pânã când pasta devine finã ºi bunã de tartinat. 1 ceaºcã suc de portocale.59. ½ linguriþã miere. Se taie nucile fin. se adunã alunele mãcinate de pe pereþii robotului în partea de jos a vasului. apoi se mixeazã din nou. Se amestecã cu lapte ºi se serveºte. 1 ceaºcã stafide. Se lasã sã se odihneascã puþin motorul. Pastã din pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 400 g pulpã de alune. Mod de preparare: Se fierb curmalele în apã. în borcane de sticlã. 57 . 3 cãni lapte de soia. miez de nucã ºi pulpã migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã (rãmas de la procesarea laptelui de nucã). Se toarnã sucul de portocale ºi se adaugã stafidele. 60. 61.

58 .

SALATE 59 .

Toate ingredientele rãmase se amestecã împreunã. Salatã de germeni cu tofu Timp de preparare: 15 minute.a. Se tapeteazã o tavã sau un vas de yena cu pesmet ºi se aºazã un strat de cartofi. condimentele.m. se unge cu ulei amestecat cu boia de ardei dulce. 64. Ultimul strat trebuie sã fie de cartofi. sare dupã gust ºi fãinã înmuiatã în apã. foaia de dafin ºi ceapa. Cartofi cu pulpã de soia la cuptor Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 kg cartofi fierþi în coajã. Înainte de folosire se lasã cel puþin 10 minute sã se omogenizeze gusturile. 1 foaie de dafin. Totul se fierbe 20 minute. ½ l apã. 63. Se dã la cuptor pânã când cartofii se rumenesc uºor. 2 castraveþi muraþi în oþet dulce. 1 lingurã rasã praf pentru supã (sau delicat). Dupã ce s-a scos din cuptor ºi s-a rãcit puþin. în orice combinaþie: 60 . apoi se pune umplutura º. Salatã de ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 200 gr. Mod de preparare: În prima fazã pulpa de soia se amestecã cu laptele de soia ºi se macinã la blender pânã devine o pastã finã. 3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. 1 lingurã oþet de mere / sau sucul de la ½ lãmâie. 1 linguriþã chimen. 1 canã lapte de soia.d. Se serveºte cu mujdei de usturoi. 200 gr. Ceapa se taie peºtiºori ºi se fierbe 3 minute. în afarã de pãtrunjelul care se presarã deasupra. busuiocul. Castravetele murat în oþet dulce se taie cubuleþe. 2 linguri ulei. sare de mare. ½ linguriþã de cafea boia de ardei dulce. Se adaugã toatã apa. 500 ml bulion. apoi se scoate ºi se scurge. Ingrediente: 2 ceºti de oleaginoase încolþite. pulpã de soia. 4-5 linguriþe de cafea muºtar. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se taie felii. banana se decojeºte ºi se taie felii. Soia se fierbe în apã cu vegeta naturalã ºi sare de mare dupã gust. smântânã. 3 linguri fãinã. 4 cepe. 1 canã pulpã de soia. Se amestecã soia cu ceapa. 2 cepe. praful pentru supã sau delikatul. 2 banane. 2 linguri busuioc mãrunþit. 1 lingurã pãtrunjel.62.

Mod de preparare: Ceapa se toacã foarte mãrunt. 50 gr. 61 . fasole.2 cãni. nãut. Uleiul. 1 frunzã de mentã. Se scurge ºi se taie totul în fâºii. se adaugã sare numai dacã este nevoie. 2 roºii medii tãiate cubuleþe. 50 ml ulei de mãsline. Salatã de spanac cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 150 gr. Se orneazã cu o crenguþã de cimbru verde. Se adaugã oþetul. tarhonul ºi boabele de muºtar opãrite cam un minut. Dupã ce se amestecã totul. fie ca bazã de mâncare. spanac proaspãt. Salatã de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Spanacul se curãþã de venele groase ºi se spalã împreunã cu salvia. zahãrul. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe de jumãtate de centimetru. 2-3 linguri seminþe de floarea-soarelui.1 lingurã zahãr. 1 linguriþã de cafea sare. Se adaugã sosul (opþional) peste ele ºi se amestecã cu grijã. de preferat nesãrate ºi neprãjite. se lasã sã stea puþin. 4 linguri oþet pentru salatã sau suc de lãmâie. Se adaugã menta tãiatã mãrunt. 2 linguri muºtar. 1 lingurã bazã de soia. nesãrate (se pun în tava de la cuptor ºi se mai amestecã din când în când. Pulpa se lasã la rãcit. 66. 65. ¼ ceaºcã boabe de soia prãjite. salvie. Poate fi servitã fie ca aperitiv. soia. Cu uleiul ºi muºtarul se pregãteºte un sos. salata fiind deosebit de aspectuoasã. 1 lingurã sos de soia(*dacã nu gãsiþi în magazin ignoraþi). Se poate servi pe un pat de frunze de salatã verde sau spanac. ½ suc de lãmâie. 100 gr. sucul de lãmâie ºi condimentele se toarnã peste cuburile de tofu. tofu. ½ ceaºcã tofu ras sau tãiat cubuleþe mici.linte. 100 gr. 1 lingurã muºtar boabe. 1 ceapã mare (aprox. 1 vârf de cuþit tarhon. ¼ linguriþã de cafea vegeta. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele încet ºi se consumã imediat. sosul de soia ºi se lasã la mãcerat cam 20 de minute. pânã capãtã o culoare maronie). 100 ml oþet de mere + 50 ml lapte de soia sau apã simplã.). 4 linguri de ulei presat la rece.

1 lingurã ulei (de preferat de mãsline). 200 gr. Se toacã bine cu un cuþit de lemn sau plastic. Mod de preparare: Se amestecã bine totul într-un bol. Mod de preparare: Vinetele se coc. Salatã picantã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 400 gr. tofu ºi sarea. 70. tofu. Se sãreazã dupã gust. 68. Se adaugã ceapa tãiatã mãrunt. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe. apoi se pun la scurs 15 minute. mãrar proaspãt tocat (merge ºi uscat). 1 ceapã. tofu. special pentru vinete. Se amestecã ºi se foloseºte ca aperitiv sau ca mâncare de bazã. condimente. zeama de la ½ lãmâie. sare dupã gust. verdeaþa ºi zeama de lãmâie. Salata de varã cu roºii ºi tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ de salatã verde ruptã cu mâna în fâºii mici sau tocatã.mãrunt. o capãþânã de usturoi. 62 . 200 gr. sare. verdeaþã. Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. ulei. varza . cimbru. se curãþã când sunt încã fierbinþi. se amestecã varza.fin. o conservã de ciuperci.100 gr. 67. maionezã din soia (reþeta 25). o varzã micã (cam de un kg). Ceapa tocatã se cãleºte în ulei cu apã ºi condimente. 1 roºie mare sau 2 medii (tãiate cubuleþe) . zeamã de lãmâie. La sfârºit. tofu (brânzã de soia) cu mãrar sau simplã .tãiatã cubuleþe. Salatã de vinete cu maionezã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 kg vinete. ciupercile . 69. 100 ml maionezã de soia (reþeta 25). apoi smântâna de soia.Atenþie! Zarzavaturile astfel pregãtite se vor adãuga la preparatul cu tofu chiar înainte de folosire. o ceapã. Se pun ciupercile ºi se lasã pe foc câteva minute. sare dupã gust. morcovi. mãrar ºi pãtrunjel.

¼ ceaºcã tofu (sãrat). 72. Înainte de folosire se lasã 10 minute pentru omogenizare. cu partea alungitã în sus ca sã formeze gâtul. Tofu se taie în cubuleþe de 1 cm ºi se adaugã încet la celelalte ingrediente deja amestecate. ochii ºi gura .beþiºoare de þelinã sau fâºii de avocado. e un aperitiv.lucernã sau mãsline înfipte în maionezã. seminþe de lucernã germinate. 1 lingurã ulei.mãsline înfipte în roºie. Aceastã salatã. mãsline negre. tofu.jumãtate de avocado.Mod de preparare: Se rade tofu. 71. ½ linguriþã de cafea sare mãruntã. morcovul ºi usturoiul pe rãzãtoarea mare. de regulã. maionezã din tofu (reþeta 25). 200 gr. 2-3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. Mod de preparare: Roºiile spãlate se taie felii mãrunte ca ºi ceapa ºi se amestecã împreunã cu condimentele necesare. Salatã rusticã de roºii cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500 gr. 63 . Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ avocado. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. cu partea bombatã în sus. pãrul . tãiat pe lungime. corpul .jumãtate de roºie. 1 ceapã roºie. 1 frunzã de salatã. dar poate fi servitã ºi cu cartofi fierþi sau cu pâine ca mâncare de bazã. braþele . Mod de preparare: Pe un platou se pun seminþele de lucernã germinate peste care se aºazã celelalte ingrediente în formã de pãpuºã: capul . roºii. ½ roºie. dupã care se amestecã cu maioneza ºi se orneazã cu verdeaþa.

64 .

CHIFTELE. DROBURI 65 .ªNIÞELE.

1/3 ceaºcã + 1 lingurã rasã gelatinã vegetalã. 1¼ ceaºcã apã clocotitã. 1½ linguriþã sare. ardei roºu capia sau ½ ardei mare sau 2 linguriþe boia de ardei dulce. Se amestecã compoziþia în mixer pânã devine o cremã. 2 l lapte de soia coagulat prin una din urmãtoarele variante: a) 1 linguriþã de clorid de calciu (este extras din sare de mare. Observaþie: Pentru a prepara brânza albã. 1-2 linguri condimente – ardei. Dupã ce s-a întãrit la frigider.73. Amestecaþi uºor ºi aºteptaþi 5-10 minute pânã când laptele se limpezeºte. 2 linguriþe pudrã de ceapã. 2-3 linguri suc de lãmâie*.un fel de sare (se poate procura din aceeaºi sursã de unde aþi cumpãrat aparatele sau de la importator . Se acoperã ºi se pune la frigider peste noapte. Se adaugã nucile ºi se amestecã împreunã în mixer. 3 linguri fulgi de drojdie. ca sã se dizolve. Se adaugã celelalte ingrediente. Brânzã americanã din miez de nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de apã. ¼ linguriþã pudrã de usturoi. fãrã ca sã se mai observe bucãþi de ardei. Chinezii numesc coagulantul “nigari” . În loc de ardei roºu capia. în timp ce se preparã celelalte ingrediente. tofu (brânzã). chimen. se folosesc 3 linguri de morcov ras. Se toarnã apã clocotitã peste gelatina înmuiatã ºi se dã la mixer puþin. 100 gr. 2 ceºti miez de nucã (rezultat din prepararea laptelui de nucã cu Soia-lakt). Se rãceºte câteva minute. Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) Timp de preparare: 10 minute + 2-3 h scurgere Ingrediente: Din doi litri lapte de soia preparat cu Soia-lakt rezultã aprox 200 gr. Se toarnã într-o formã ºi se rãceºte. c) suc de lamâie folosit ca ºi coagulant. dizolvat în 1/4 canã apã. mãrar sau altele 66 . Mod de preparare: Se înmoaie gelatina într-o ceaºcã de apã în mixer.firma SC Hapax Company SRL). 74. fiind un element natural). b) 1 linguriþã sulfat de magneziu (procurat din farmacie). brânza se poate pãstra în congelator pânã ce este nevoie sã fie folositã. ingredientele marcate cu (*) trebuie sã fie dublate. vegeta.

ciuperci. Din cauza conþinutului ridicat de lecitinã poate fi consumat ºi ca bãuturã (în loc de borº). cimbru. Se strecoarã prin tifon ºi se preseazã sub o greutate timp de aproximativ 15 minute. cayenne ºi frunze pãtrunjel. ca aliment pentru animale. proaspãt preparat.½ canã (opþional). Rezultã 6 porþii. 250 gr.1 canã. 67 . coriandru (arome pt. 200 ml smântânã de soia (reþeta 45). Se adaugã condimentele. Tocãniþa se preparã din 500 gr. Se dã tava la cuptor 20 minute. 1-3 cãþei usturoi (1 lingurã praf de usturoi). Adãugat la ciorbe supe zãrul omogenizeazã gustul ºi creºte mult valoarea caloricã. Se pune într-o tavã un rând de cartofi (jumãtate din cantitate) apoi tocãniþa de ciuperci. vegeta. ciuperci. Apã curatã .busuioc.¾ canã. tofu ras ºi cartofii rãmaºi. 26 . Deasupra se pun 200 ml smântânã amestecatã cu fãinã ºi puþinã apã. vegeta. dupã care se vor aduna fulguleþe în lapte.½ canã sau fãinã albã . 75. Mod de preparare: În laptele fierbinte. cârnaþi). cayenne ºi frunze de pãtrunjel. Burger din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia . condimente . tãrâþe cernute . 2 linguri fãinã.vezi tabelul pag.¼ canã. spãlat pe pãr. Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. La frigider se pãstreazã maxim 7 zile.¼ canã. se amestecã coagulantul (nigari) ºi se lasã 2 minute. 500 gr. Brânza astfel rezultatã are valoarea cea mai mare de proteine . vegeta. Dacã avem la dispoziþie o formã pãtratã din lemn sau plastic este ºi mai estetic. ulei . Zãrul obþinut în urma stoarcerii poate fi utilizat pentru udat flori. 250 gr.se depoziteazã în apã curatã care trebuie schimbatã zilnic. fãinã integralã de grâu . 76. tofu.dupã preferinþe. morcov ras . varzã tocatã . Mod de preparare: Cartofii se fierb în coajã ºi se rad pe rãzã-toare mare.2 pahare. întreþinerea tenului. dacã ne putem obiºnui cu gustul sãu specific.1-2 linguri.

apoi se amestecã. ¼ canã apã. Se formeazã burgerii folosind eventual o formã cilindricã de plastic care are un diametru de aprox. Se blendeazã ultimele 2 ingrediente 1-2 minute ºi se adaugã în castron. 78. Se aºazã burgerii în tava unsã cu margarinã. Se pun într-un castron ºi se adaugã urmãtoarele 9 ingrediente. 79. 2 linguri vegeta. ¼ linguriþã maghiran. Se pun la copt în tava unsã cu ulei. Se fierbe sub capac timp de 15-20 minute. Cartofi cu tofu la tigaie Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. piper negru dupã gust. Mod de preparare: Se blendeazã primele 2 ingrediente pânã devin cremã. 1 canã miez de nucã. 1 ceapã. 8 cm ºi o înãlþime de 1 cm. 500 gr. “Chicken Nuggets” tofu Timp de preparare: 45 minute 68 . Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în puþinã apã.Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se formeazã burgerii. Se coc câte 20 minute pe fiecare parte. Se pune amestecul în tigaie ºi se adaugã praful de supã dizolvat în apã. tofu. apoi tofu mãrunþit cuburi. 1¾ canã lapte de soia. Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã mãsline negre fãrã sâmbure. ½ linguriþã pudrã de ceapã . 1 lingurã vegeta.opþional. Se lasã 15 minute pentru ca fulgii de ovãz sã absoarbã lichidul. 77. 1 linguriþã sare. Se amestecã împreunã bine. 1 canã de ceapã (tocatã fin ºi cãlitã în 2 linguri de ulei. 2 cãþei de usturoi. busuiocul ºi celãlalte ingrediente. se adaugã cartofii tãiaþi mãrunt presãraþi cu piper negru. 1 linguriþã busuioc. ½ linguriþã cimbru. 1 lingurã ulei. în cuptor. Se întorc pe cealaltã parte ºi se mai lasã 10 minute. 300 gr. ¼ l apã.(rãmas de la prepararea laptelui de nucã) 2½ cãni fulgi de ovãz. Rezultã 13 burgeri. mazãre. 1 lingurã praf pentru supã. Sunt delicioºi dacã sunt serviþi cu ketchup. 3 linguri de apã ºi ½ linguriþã sare).

Dupã ce s-a dezgheþat bine. apoi daþi prin pesmetul condimentat. Mod de preparare: Pulpa se amestecã cu cartofii ºi celelalte ingrediente. Mod de preparare: Cartofii cruzi se dau pe rãzãtoare ºi se storc. sare. Se servesc cu muºtar iute sau cu un sos.Ingrediente: 400 gr. mãrar. sare dupã gust. Preîncãlziþi cuptorul la 180o Celsius.1 canã. Puneþi cuburile de tofu învelite în pesmet într-o tigaie unsã cu ulei ºi coaceþi timp de 25-30 de minute. ceapã.30 gr. fulgi de cartofi . Se 69 . în cuptorul cu microunde*. ¼ linguriþe piper negru. dupã gust. Procedeul de îngheþare foloseºte la eliminarea apei din tofu. tofu foarte ferm. În alt castron puneþi apã ºi scufundaþi fiecare bucãþicã de tofu scuturând uºor excesul de apã. apãsaþi uºor ca sã se elimine restul de apã. Chiftele vegetale din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia din blender Soia-lakt . Se congeleazã pentru cel puþin 24 de ore. 6 linguri) sau cartof ras. piper. dezgheþaþi-l punându-l într-un castron. 81. dar numai dupã ce aþi scos tofu din punga de plastic! Acoperiþi castronul ºi daþi cuptorul la 700 W verificând la fiecare 2-3 minute ca sã nu se coacã. Într-un castron puþin adânc puneþi pesmetul împreunã cu condimentele ºi amestecaþi bine. 12 linguriþe praf de usturoi. vegeta dupã gust. pãtrunjel frunze. (cca. 1 ou. 1 ceapã. pânã când încep sã capete o culoare maroniu deschis ºi devin crocante. se modeleazã chiftelele ºi se prãjesc în ulei. Mod de preparare: Îndepãrtaþi excesul de apã din tofu ºi puneþi-l în congelator într-o pungã de plastic bine sigilatã. ½ cãni (250 ml) pesmet. sare. fulgi. 7 cãþei usturoi. În urmãtoarea zi. 2 linguri ovãz. usturoi. 4 bucãþi cartofi. 1 lingurã seminþe de susan. 80. Tãiaþi tofu în cubuleþe de aproximativ doi centimetri ºi jumãtate. Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + 40 minute coacerea Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia din blenderul Soia-lakt. 2 ouã. ½ cãni (250 ml) apã.

adaugã restul ingredientelor, se frãmântã bine, se modeleazã chifteluþele ºi se aºazã în tava de teflon unsã în prealabil cu ulei. Se pun la cuptor. Dupã 20 de minute se întorc ºi se lasã pentru alte 20 de minute. 82. Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Brânzã tofu - 1 canã, pesmet - ½ canã, fulgi de ovãz 1/3 canã, nuci (mãcinate sau miezul rãmas de la prepararea laptelui de nucã) - ½ canã, susan - 3 linguri, ceapã (tocatã) - 3 bucãþi medii, pãtrunjel verde (tocat) - 1 legãturã (sau uscat 1 linguriþã), cimbru (pulbere) - 1 linguriþã, maghiran (pulbere) - ½ linguriþã, lapte de soia - 1 canã, ulei de mãsline - 2 linguri, sare vrac - ½ linguriþã. Mod de preparare: Brânza se taie sub formã de cubuleþe mici. Se amestecã toate ingredientele, cu excepþia uleiului de mãsline ºi a susanului, se omogenizeazã ºi se modeleazã în forme de chifteluþe sau drob. Se coc într-o tigaie de teflon. Pentru drob, se pregãteºte o tavã care se presarã cu pesmet, sau mãlai. Se întinde amestecul în tavã cu grosimea de aprox.1 cm, ºi se presarã cu susan. Se pune la cuptor 180o C ºi se lasã 20 minute. Rezultã un excelent drob care se serveºte cu diferite garnituri ºi sosuri sau cu ketchup. În loc de ovãz putem folosi orez, mei, hriºcã sau ciuperci. 83. Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 400 gr. curcan (ca pentru ºniþele), 2 linguriþe sos de soia(din comerþ), 1 lingurã amidon, 2 ardei roºii, 1 ardei iute roºu, 3 linguri sâmburi de dovleac, 5 linguri ulei de floarea soarelui, 1½ canã pulpã de soia. Mod de preparare: Carnea se taie transversal în fâºii înguste ºi se pune într-un bol. Se amestecã sosul de soia cu amidonul ºi se toarnã peste carne. Se lasã 30 de minute la marinat. Ardeii se taie fâºii înguste. Ardeiul iute se curãþã de seminþe ºi se taie inele subþiri. Sâmburii se prãjesc în tigaie fãrã ulei. În altã tigaie se pun 3 linguri de ulei la încins ºi se prãjeºte carnea, amestecând des. Se

70

scoate carnea din ulei ºi se pune deoparte. Restul de ulei se pune în tigaie ºi se prãjesc ardeii aproximativ 3 minute împreunã cu pulpa de soia. Se adaugã carnea, se condimenteazã cu sos de soia ºi se presarã cu sâmburii de dovleac. 84. Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 250 gr. cartofi fierþi în coajã, 1 cãpãþânã de usturoi, frunze de pãtrunjel ºi þelinã, condimente afumate sau caºcaval, 3 ouã. Mod de preparare: Pulpa de soia se amestecã cu cartofii zdrobiþi sau daþi prin rãzãtoare, cu usturoiul pisat, cu verdeaþa tocatã mãrunt ºi cu condimente dupã gust. Se amestecã totul omogen, se taie bucãþi în forma în care se serveºte ºi se pune într-o tavã la cuptor 20 minute. Dupã ce se scoate din cuptor se pune ulei deasupra. Tava se tapeteazã cu pesmet sau tarâþe fãrã ulei. 85. Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia, 0,5 kg ciuperci, 1 legãturã de ceapã verde, 1 legãturã usturoi verde, 1 legãturã mãrar, 1 legãturã pãtrunjel, 5 ouã, piper, sare, delikat (dupã gust). Mod de preparare: Se spalã bine ciupercile ºi se mãrunþesc dacã sunt prea mari. Se amestecã pulpa ºi toate ingredientele la un loc. Se unge o tavã cu ulei ºi se tapeteazã cu fãinã. Se pune compoziþia ºi se dã la cuptor, la foc mic, timp de 50 de minute. 86. Drob din pâine ºi pulpã de soia Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 2 cepe, 2 linguri mãrar, 1 cãpãþânã de usturoi, mirodenii (cimbru), o felie de pâine, fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut, un cartof crud, ulei. Mod de preparare: La pulpa de soia se adaugã ceapa ºi mãrarul (care au fost fierte), usturoiul crud pisat, mirodeniile (cimbru), o felie de pâine înmuiatã în apã ºi stoarsã.

71

În loc de ouã, ca sã se lege compoziþia se adaugã fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut crud care se macinã (se poate adãuga ºi un cartof crud ras pe rãzãtoarea micã). Se unge tava cu ulei, se aºazã compoziþia ºi se pune în cuptor la foc moale, timp de o orã. Când se scoate din cuptor, se toarnã deasupra puþin ulei. 87. Fripturã mexicanã de tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu, 600 gr. dovlecei sau castraveþi, 285 gr. porumb fiert, ½ canã fãinã de tãrâþe, 2 linguriþe sare, ½ canã ulei de soia, 1 ceapã, 2 ardei roºii, 2 ardei verzi, ½ linguriþã boia de ardei, 1 legãturã pãtrunjel verde. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe pe care le lãsãm puþin la uscat. Fãina de tãrâþe se amestecã cu sarea ºi cu boiaua de ardei. Se tãvãlesc cubuleþele tofu prin aceastã fãinã, apoi se coc în ulei preîncãlzit cca. 10 minute pânã devin aurii. Se curãþã ceapa ºi castraveþii (sau dovleceii), dupã care se taie cubuleþe. Ceapa se dinstuie în uleiul de la tofu; se adaugã ardeiul tãiat fâºii, apoi castraveþii/dovleceii ºi se frig timp de 5 minute la foc potrivit amestecându-se în permanenþã. Se pune porumbul ºi o linguriþã de sare ºi se fierbe acest amestec timp de 10 minute sub capac. Se adaugã cubuleþele de tofu ºi se mai lasã 5 minute pe foc pentru a se omogeniza gusturile. La sfârºit se presarã pãtrunjel. 88. Grãtar de tofu cu citrice Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu ferm, 2 bucãþi lãmâi, ¼ cãni (250 ml) suc de portocale, 2 linguri sirop de arþar, 2 linguri oþet de mere, 1 lingurã ulei de mãsline, 1½ linguriþe rozmarin, 2 cãþei de usturoi, 1½ linguriþe sos de soia, 1 vârf de cuþit piper negru. Mod de preparare: Se amestecã bine într-un castron toate ingredientele obþinându-se o soluþie pentru marinare. Separat se taie tofu în 89 felii, se aºazã într-un vas mare ºi se toarnã deasupra soluþia pentru marinare. Se acoperã ºi se bagã la frigider pentru cel puþin 8 ore. Se pre-

72

Mâncare de porumb cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 3 ceºti pulpã de soia. sare. 1 ceaºcã roºii tocate. 90. La servire se poate adãuga lapte de soia. 3 ceºti cremã de porumb. Mod de preparare: Pulpa de nãut rãmas din procesarea cu blenderul se condimenteazã cu coriandru (piper alb) dupã gust. 500 gr. verdeaþã pentru presãrat. ardeiul tocat mãrunt ºi puþin bulion. Se poate consuma cu pâine de porumb. Ceapa se pune la cãlit în puþinã apã cu vegeta naturalã. coriandru. 1 ceaºcã ceapã verde tocatã. Rezultã 10-12 porþii (cãni) de mâncare. Se þin aproximativ 5 minute pe fiecare parte. La sfârºit se adaugã sare de mare dupã gust ºi puþin ulei. Se adaugã nãutul ºi se mai dau câteva clocote. smântânã. Mãruntai picant cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 canã tofu. 89. foi de dafin. 4 linguri ulei. dacã doriþi. roºiile ºi sarea.gãteºte grãtarul la temperaturã medie ºi se curãþã cu ulei de mãsline. 91. 1 lingurã oregano. 1 linguriþã sare. Mod de preparare: Se fierbe soia împreunã cu ceapa ºi cu 1 canã de apã. 100 gr. Se mai lasã pe foc 3-5 minute împreunã cu chimenul. 1 ceaºcã apã. Se consumã cu pilaf de orez. Se pun feliile de tofu pe grãtar ungându-se cu marinatã în timp ce se gãteºte. 2 cepe. Totul se fierbe încã 15 minute. 73 . 1 roºie. 2 ceºti lapte de soia. 1 lingurã chimen. ardeiul tãiat fâºii ºi roºiile. Iahnie-sos de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500gr. sau paste fierte. 1 ardei roºu ºi 1 ardei verde. dupã care se adaugã apa ºi condimentele. 2 linguri pastã soia. Se dã gust gust cu sos de soia. ulei. Smântâna se adaugã dupã îndepãrtarea de pe foc. vegeta naturalã. Mod de preparare: Peste ceapa opãritã în apã ºi ulei se toarnã pasta de soia ºi se prãjeºte puþin. 2 cepe. 1 canã apã. pulpã de nãut. Când se înmoaie se adaugã porumbul. 2 ciorchini de usturoi. roºii.

¼ l apã.2 cãni. Se unge tava cu puþin ulei ºi se coc în cuptor la foc mare timp de 20 minute. se frãmântã tofu cu o furculiþã. în afarã de boia. 2 dl lapte de soia. Mod de preparare: Se ia un borcan de 800 ml ºi se umple pe un sfert cu boabe de soia bine spãlate ºi de bunã calitate.1 bucatã. chimen . astfel încât sã putem sã îl umplem. dupã care se scurge apa. pentru rumenire. ¼ linguriþã sare. Se formeazã mici prin presare. Se þine 10 minute pe foc.92. condimente pentru cârnaþi . pânã când seminþele ger- 74 .1 linguriþã. laptele ºi sarea. pentru mai multe ore. 1 borcan. Se toarnã apã cãlduþã pânã la jumãtate ºi se leagã foarte bine la gurã cu un tifon.1 linguriþã. Se obþin germeni de soia fãrã procesare. sare . Se lasã boabele la macerat timp de 12 ore. respectiv sã scurgem apa din el fãrã a atinge germenii cu mâna. dupã care se îndepãrteazã ºi se lasã 15 minute la înmuiere ºi rãcire. vreme de 5-7 zile.1 linguriþã. dupã care se întorc ºi se mai lasã puþin.3-4 cãþei. Mici din tofu Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Tofu moale . Mâncarea obþinutã poate fi consumatã cu sosuri. 94. 2 cãni pulpã de soia. cu gura în jos. Mod de preparare: Se taie ºi se opãreºte ceapa în puþinã apã.¼ canã. pesmet . Mod de preparare: Când fierbe apa. Apoi. Mei fiert cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 150 grame mei. ceapã . se presarã meiul ºi pulpa. Atenþie la desprindere pentru a nu se sfãrâma. 93. Deasupra se poate presãra puþinã boia. usturoi . se zdrobeºte usturoiul apoi se amestecã toate ingredientele.¼ canã. boia de ardei dulce pentru culoare .½ lingurã. Muguri de soia fãrã procesare Timp necesar: 7 zile Ingrediente: 1 canã boabe de soia. Se aºazã borcanul pe un suport înclinat la 45 de grade. apã. nuci mãcinate .

pastã de roºii. boabele se vor spãla de 2-4 ori pe zi scurgându-se de fiecare datã (aºezând borcanul cu gura în jos). se îndepãrteazã cojile rãmase precum ºi boabele care nu au germinat sau alte resturi ºi se depoziteazã la frigider. eventual ºi ceapã sau pãtrunjel verde. 1 porþie pulpã de soia. Soia se amestecã cu condimentele ºi se cãleºte cu puþinã ceapã ºi verdeaþã. dar este materia de bazã pentru foarte multe reþete. astfel încât sã fie mereu umede.ingredient de bazã Timp de preparare: 20 minute Este un produs obþinut în urma preparãrii laptelui de soia (rãmâne în filtrul blenderului Soia-lakt) ºi conþine pulpa ºi coaja boabelor de soia. 96. Are un rol important în digestie. un rând de soia ºi pastã de roºii. depozitarea germenilor la frigider se face vreme de cel mult 7 zile. De regulã. Pulpã de soia sau okara .mineazã. Mod de preparare: Cartofii fierþi în coajã se curãþã ºi se feliazã. ovãz. Rezultatul obþinut prin procesarea altor cereale (orz. Poate fi pãstrat la frigider 3-4 zile. (Despre proprietãþile terapeutice ale acestor germeni. Compoziþia se pune într-o cratiþã unsã ºi tapetatã cu pesmet astfel: un rând de cartofi. suc de lãmâie. 95. sare. orez 75 . Se preparã sub formã de salatã. Atunci când au fãcut colþiºori de 2-4 centimetri se scot germenii din borcan. precum ºi ale boabelor de soia. în general. dar sã nu stea în apã. Germenii astfel obþinuþi nu trebuie sã aibã gust amar (dacã sunt amari înseamnã cã au fost lãsaþi prea mult în apã ºi s-au stricat). nu trebuie þinuþi la luminã ºi la temperaturi mai mari de 4o C. o ceapã. Se dã la cuptor pânã se rumeneºte. Musaca de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 1 kg de cartofi.) Salatele de cruditãþi preparate cu boabe de soia germinate sunt gustoase ºi deosebit de sãnãtoase. Consumat în stare crudã nu este gustos. vezi prima parte a cãrþii. Nu poate fi numit surplus deoarece are un conþinut de 5% proteine ºi foarte multe fibre. condimente. la care se adaugã puþin ulei.

timp de 45-60 de minute. Rezultã o compoziþie vâscoasã. 1 ceaºcã fulgi de ovãz. alune. Dupã ce s-a marinat. se lasã la marinat 2 h la temperatura camerei sau peste noapte în frigider. 1 ceaºcã pesmet condimentat. Se formeazã pâini mici care se lasã sã se coacã bine. sau ca element de bazã pentru reþetele gãsite în carte. Pârjoale cu pulpã de migdale Timp de preparare: 15 minute + 40-60 minute coacere Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de migdale sau alune de pãdure rãmasã în filtru Soia-lakt. sau vezi reþeta 10). un strat de tofu ºi un strat de sos. într-o formã pentru pâine. se presarã peste carne ºi sos 76 . Paste italiene la cuptor cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 cãni paste fãinoase fierte (melciºori. cocos) poate fi folosit ca desert (budincã) amestecat cu gem sau fructe mãrunþite. Mod de preparare: Într-un vas yena uns cu ulei se aºazã alternativ un strat de paste. 126). 97. sau vezi reþeta 123. 98. Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 20 minute + timp de marinat 2h Ingrediente: 2 piepþi de pui dezosaþi. Se amestecã toate ingredientele ºi se lasã sã stea câteva minute. 99. 1 linguriþã maghiran. sos de soia (din comerþ. 2 cãni tofu. Pastele se servesc calde. Vasul se pune la cuptor pentru 1520 minute. ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. Mod de preparare: Carnea de pui se taie în fâºii sau cubuleþe ºi se acoperã cu sosul de soia. 1 ceaºcã apã fierbinte. Mod de preparare: Se mixeazã nãutul cu puþinã apã proaspãtã obþinându-se o cremã. 1 ceapã tãiatã mãrunt. ulei pentru prãjit. ½ ceaºcã nãut sau boabe de soia înmuiate peste noapte în ½ ceaºcã apã. migdal. acoperite. la foc potrivit. Se taie migdalele. ½ ceaºcã þelinã tãiatã mãrunt. 1 linguriþã sare.brun) sau fructe (nuci. Ultimul rând trebuie sã fie sosul care se orneazã cu mãsline. Sunt foarte bune pentru cãlãtorie. 2 cãni sos de tomate. 2 linguri fãina. ½ canã mãsline tãiate.

Se coace în cuptor. Sarmale cu pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 101.2 cãni de 200 gr. mãrar. 250gr. 2/3 canã apã (250 ml). bulion . care se împarte în douã ºi se întinde pe dosul tãvii. 2-3 linguri ulei ºi 1-2 linguri bulion. 10 grame drojdie proaspãtã. boia ºi sare.100 gr. caºcaval (de vacã). 100. Mod de preparare: Caºcavalul ras pe rãzãtoare. se þin în prosop pentru a se menþine moi. Mod de preparare: Se face o cocã potrivit de groasã din ulei. cartof crud ras . ¼ linguriþã chimen. ¼ linguriþã de cafea.. varzã dulce sau acrã. Se formeazã rulada ºi se împacheteazã în celofan. apoi se pune orezul 5 minute sã se umfle.4-6 linguri. fãinã cât cuprinde.cele douã linguri de fãinã (aproximativ) ºi se amestecã bine. 1 linguriþã vegeta. tãiatã mãrunt. În aceastã compoziþie se pune cartoful crud ras pe rãzãtoarea micã.3-5 linguri. Se adaugã pulpa. Se serveºte cu orez fiert. pateu de soia (vezi reþeta 47). caºcaval afumat. 2 cepe. ceapa ºi usturoiul tãiate mãrunt împreunã cu foile de dafin zdrobite se amestecã împreunã într-un vas. apã.1 bucatã. 250gr. verdeaþa. 102. 1 bucatã ceapã micã. 3 foi de dafin. Se rãceºte. Se unge fiecare foaie cu pateu de soia amestecat cu ceapã. Dupã ce se coc ambele foi.3-4 bucãþi. ulei . Se lasã de 30 minute la rece. drojdie ºi fãinã. Ruladã cu pateu de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1/3 canã ulei (250 ml). 1 vârf de cuþit sare. boia de ardei. verdeaþã (cimbru. 1 ciorchine de usturoi. Se taie dupã rãcire. 1 linguriþã boia dulce. 2 ouã (opþional). Mod de preparare: Ceapa se înãbuºã cu puþinã apã ºi ulei. Salam de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + coacere 20-25 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. sarea. sare. 20-25 de minute. Se prãjeºte amestecul în ulei încins. cepe . la foc mic. orez . se amestecã ºi se fac sarmale cu 77 . apoi se ruleazã ºi se înfãºoarã în folie de aluminiu pentru a sta bine strânsã. pãtrunjel) sare.

se trec sub un jet de apã rece. oregano. Mod de preparare: Spaghetele (reþeta10) se fierb în apã sãratã. adãugaþi 1 linguriþã de nigari sau suc de lãmâie ºi amestecaþi bine. busuioc. vegeta. 150 gr. porumb. 105. piper. apoi se amestecã cu sosul alb. spaghete. tofu ºi smântânã se face un sos care se amestecã cu spaghetele fierte. arome (ardei. Turnaþi într-un tifon ºi lãsaþi la presat sub o presã (e mai estetic 78 . Din ciuperci. Adãugaþi arome dupã preferinþe. preparat cu blenderul Soia-lakt. Rezultã 3 porþii. Se obþin 5 porþii. (reþeta 45) Mod de preparare: Spaghetele se fierb în apã cu sare. se acoperã cu apã clocotitã se pun la fiert sau la cuptor. Se toacã puþinã varzã ºi se presarã într-o cratiþã în care au fost puse 2-3 linguri bulion. 100 gr. fierbinte. apã. 50 gr. 1 lingurã miere. mãrar. fierbinte.foi de varzã dulce sau acrã. cimbru. Mod de preparare: La 1 l lapte de soia proaspãt. tofu. apoi spaghetele ºi restul de sos roºu. Se dã la cuptor 20 de minute. ciuperci. foi dafin. Tofu – mod de preparare II (idem 74) Timp de preparare: 15 minute + scurgere 2-3 h Ingrediente: 1 l lapte de soia proaspãt. 250 ml bulion. se scurg bine. Pe fundul unui vas de yena se pune jumãtate din sosul roºu. o lingurã porumb boabe. sare. chimen. 200 ml smântânã (reþeta 45). 5 linguri smântânã de soia. ciuperci fierte. Lãsaþi 2 minute. iar deasupra se rade tofu. o lingurã ulei. Se aºazã sarmalele în 2-3 straturi. 104. Sos roºu: 2 linguri fãinã. Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Sos alb: 2 linguri fãinã. 103. diferite condimente). 1 linguriþã rasã de nigari (clorid de calciu). Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute (reþeta 10) Ingrediente: 200 gr. apã. brânzã tofu. Laptele se adunã formând noriºori (se taie).

126. Se obþin 4 porþii. un strat de vinete. Se aºazã într-o tavã de teflon ºi se coc la cuptor întorcându-se ºi pe cealaltã parte. boia de ardei pentru gust. un strat 79 . 6 bucãþi ceapã verde dulce (bulbul ºi frunzele tocate). Poate fi confecþionatã din lemn sau din plastic. Lãsaþi sã se scurgã 2-3 ore. tofu. 2 linguriþe ulei de susan. 1 canã de pesmet. Se pregãteºte aparatul pentru grille (se poate utiliza ºi cel cu vergea pentru frigãrui). Zãrul de tofu de asemenea se poate folosi la gãtit. ceea ce îi oferã un gust deosebit. bine scurs de apã. 200 gr. întorcându-le o datã sau de douã ori. 106. 1 porþie “sos italian” (sau vezi reþeta 125. felii de ceapã. sau alte sosuri). 2 linguriþe ghimbir (ras sau praf). Vinete “Parmigiana” cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg de vinete. 3 linguri suc de lãmâie proaspãt. Tofu la grille Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 600 gr. Când sunt coapte. se ung cu restul de sos marinat ºi se lasã pânã se rumenesc pe ambele pãrþi. 2 cãþei de usturoi tocaþi. accesorii la aparat). Se poate consuma sau gãti dupã preferinþe. Mod de preparare: Se curãþã vinetele ºi se taie în felii longitudinale cu grosimea de ½ cm. apoi în felii de 1 cm care se pun într-un vas. pãtrunjel ºi/sau felii de castraveþi. Mod de preparare: În reþeta de faþã. Se serveºte alãturi de salatã. 1½ canã de apã caldã. 1 lingurã vegeta. 1 lingurã mentã proaspãtã tocatã sau ½ lingurã mentã uscatã. Se toarnã peste feliile de tofu. Se pun feliile de tofu. Se pune într-o tavã yena un strat de sos. Se combinã celelalte ingrediente ºi se amestecã într-un vas separat. tofu se þine într-un sos marinat cu gust de lãmâie cel puþin 24 de ore (ideal ar fi 2 sau 3 zile). roºii. se scot din cuptor. Se amestecã pesmetul cu vegeta ºi se dã fiecare felie prin acest amestec. Se taie bucata de tofu în 3 pãrþi egale. Nu se pune în congelator. 107. tofu.dacã presa este pãtratã. se acoperã ºi se lasã la rece 24 de ore. Tofu se pãstreazã în apã la frigider chiar ºi o sãptãmânã.

morcov. Se adaugã seminþele de mãrar ºi se îndepãrteazã tigaia de pe foc. puþin ulei. 80 . pãstârnac. pânã sunt puse toate ingredientele. fãina. Se fierbe totul la foc mare timp de 2 minute amestecând continuu. morcovi. 2 cepe. În acest amestec se pune ceapa ºi zarzavaturile curãþate ºi tocate mãrunt. Se dã la cuptor la foc moderat pentru 25 de minute. sarea ºi oul. În loc de vinete se pot folosi dovlecei. Se omogenizeazã ºi se formeazã chifteluþe care se frig în ulei 4-5 minute. 4 linguri fãinã cu tãrâþe. 108. 2 linguriþe vegeta. 100 gr. ¼ linguriþã seminþe de mãrar mãcinate. tofu. Se continuã aºa. amestec de zarzavaturi mãrunþite din rãdãcinã de pãtrunjel.de tofu. 1 ou. Zarzavaturi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. Mod de preparare: În untul topit în tigaie se pune tofu zdrobit cu furculiþa ºi praf pentru supã sau vegeta. 1 linguriþã sare.

TOCÃNIÞE 81 .SOSURI.

109. castraveþi pentru salatã. 300 gr. 110. crudã (se poate ºi cu un singur tip de mazãre de care aveþi). Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 400 gr. 1 legãturã mãrar. 1 ceapã. Dupã ce se ia de pe foc se adaugã mãrarul ºi smântâna. ½ linguriþã sare. 200 gr. 1 lingurã ulei. Mod de preparare: Mazãrea dulce se fierbe 10 minute în puþinã apã. sare dupã gust. La sfârºit se presarã pãtrunjel. 2 linguri pãtrunjel. ½ linguriþã vegeta. 1 ceapã. Se adaugã sarea ºi vegeta ºi se lasã sã fiarbã la foc mic timp de 5 minute. 300 gr. sub capac. l lingurã mãrar mãrunþit. 2 linguri fãinã. mazãre proaspãtã. 111. Castraveþi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 gr. la foc încet. 82 . 1 linguriþã sare. Se zdrobeºte tofu cu furculiþa ºi se adaugã ¼ linguriþã sare ºi curry. Totul se fierbe împreunã 10 minute. 400 gr. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. Mazãre cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 500 gr. Mazãrea proaspãtã se fierbe doar 5 minute. Rezultã 3 porþii. praz. Ceapa opãritã în unt se amestecã cu cubuleþele de tofu (cu latura de cca un cm) care în prealabil s-a scurs de zãr. 100 ml smântânã de soia (reþeta 45). castraveþii tãiaþi felii subþiri se opãresc în apã sãratã 10 minute. Mazãrea fiartã se scurge de zeamã ºi se pune într-un vas lângã tofu. mazãre dulce. Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în 2 linguri apã ºi ulei. Mod de preparare: Prazul se taie rondele ºi se cãleºte în apã cu puþinã sare pânã se înmoaie bine. smântânã de soia (vezi reþeta 45). 200 ml lapte de soia. tofu. 2 linguri unt. Se presarã busuioc ºi se mai fierbe 5 minute sub capac. tofu. În final se mai adaugã mãrarul tocat fin. Se dizolvã fãina împreunã cu laptele de soia ºi smântâna de soia ºi se adaugã peste praz. Se sãreazã dupã gust.

Se fierbe împreunã pentru înmuiere timp de 10-15 minute. Se lasã la opãrit 10-15 minute sã se înmoaie de tot. o ceapã. 2 cãþei de usturoi. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã împreunã cu ciupercile tocate solziºori ºi cu puþinã sare. o linguriþã de ulei. sare dupã gust. 750 gr. 1½ lingurã praf pentru supã/ vegeta. Se potriveºte cu salate. tofu. ½ canã smântânã sau ulei. smântâna. ciuperci ºi cu praz tãiat fâºii.112. Întro tigaie unsã cu ulei se frige totul ºi se consumã proaspãt. mazãre. 2 vârfuri de cuþit piper. Se condimenteazã cu piper. Mod de preparare: Dupã spãlare se fierbe spanacul în zãr de tofu (sau apã). Când a scãzut 83 . 2 linguriþe fulgi de drojdie (drojdie uscatã). Omletã din spanac cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 500 gr. 113. ½ kg ciuperci (champignon). morcovi rãzãluiþi ºi cu 300 gr. Omletã cu praz ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). cu drojdia. 114. spanac proaspãt. 4 ouã. pulpã opãritã. Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). pânã scade. o linguriþã de pãtrunjel verde. fãinã integralã. dar se înlocuieºte spanacul cu 200 gr. dar se înlocuieºte spanacul cu 500 gr. Omletã de ciuperci cu tofu Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: O ceapã. 1 lingurã delikat. Se condimenteazã cu piper negru ºi cu boia de ardei. 115. pulpa de soia ºi spanacul zdrobit. 50 gr. 250 gr. Ceapa opãritã în puþinã margarinã se amestecã cu fãina integralã. puþin unt. delikatul. Din albuºul de ou se face o spumã tare care se adaugã la cele de mai sus. Se strecoarã ºi se toacã pe un platou. cu praful pentru supã.

fructe (pot fi agriºe. nuci sau migdale. pânã când se usucã având consistenþa omletei de ou. Omletã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia. alune mãcinate. Rezultã 2 porþii. 2 vârfuri de cuþit scorþiºoarã mãcinatã. 116. Se mai poate adãuga ceapã verde tãiatã mãrunt ºi pãtrunjel verde. coaja rãzãluitã de la ½ lãmâie. frunzele de pãtrunjel. Se acoperã vasul ºi se mai þine puþin la foc redus. 1 lingurã vegeta. 500 gr. Omletã de fructe cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. 100 gr. fãinã integralã sau fulgi de ovãz. Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). Condimentãm cu piper ºi ½ linguriþã boia de ardei. Mod de preparare: Pulpa de soia se pune în mixer cu apa. miere sau zahãr brun. dar înlocuim spanacul cu 200 gr. 1 ceapã micã tãiatã mãrunt. Mod de preparare: Opãrim ciupercile cu ceapa pânã se înmoaie. viºine. Se mixeazã bine pânã ajunge de consistenþa unei creme. Se adaugã vegeta ºi usturoiul. amestecându-se continuu. se pune compoziþia în tigaie la foc încet. 150 gr. 84 . prune). fasole. 2 linguri de ulei. zmeurã. uleiul ºi ceapa. 100 gr. pulpã din blenderul Soia-lakt. mere. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie (sau 2 plicuri zahãr vanilat). Se frige într-o tigaie unsã cu ulei ºi se consumã în stare proaspãtã. 2½ cãni apã rece. Se adaugã usturoiul pisat. iar în final uleiul. 2 cãni apã fiartã. cãpºuni. 117. ciuperci ºi 500 gr. pânã se îngroaºã. Fasolea se fierbe. 34 cãþei de usturoi zdrobiþi. 4 ouã. 118. 50 gr.apa se adaugã tofu ras ºi se mai lasã 1-2 minute la cãlit. Mod de preparare: Se bat albuºurile pânã se obþine o spumã tare ºi se amestecã cu toate celelalte ingrediente la un loc. friºcã. pere.

cireºe. Omletã din conopidã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). ¼ ceaºcã fãinã integralã de grâu. 122. 1 lingurã rasã fãinã de mãlai. amestecându-se bine cu lingura de lemn. 1½ dl apã. Sosul are un gust deosebit dacã este servit alãturi de cartofi fierþi sau copþi. ½ linguriþã vegeta. 2 cãni tofu. Pentru diversificare se poate adãuga ceapã verde tocatã. conopidã în amestec cu broccoli (opþional). 120.119. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. ½ linguriþã sare. sau cu pâine integralã de grâu prãjitã. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. Acestea se fierb pânã se înmoaie. dar se înlocuieºte spanacul cu 150 gr. amestecându-se continuu pânã se îngroaºã. coaja rasã de la ½ lãmâie. sau 1 plic zahãr vanilat. Se poate adãuga usturoi. Se serveºte ca ºi omleta. Se orneazã (dupã dorinþã) cu pãtrunjel verde tocat. 121. apoi se condimenteazã cu ceapã. Mod de preparare: Se înãbuºã 2 cepe tocate în ¼ ceaºcã apã pânã devin fragede. cu pâine prajitã. Se mixeazã ºi se fierb la foc potrivit împreunã cu restul ingredientelor. Sos de ceapã cu pulpã de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 2 ceºti apã. Mod de preparare: Se încãlzesc toate ingredientele într-o cratiþã. dupã care se acoperã ºi se mai lasã la fiert încã 10 minute. Omletã de tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ linguriþã praf de ceapã. în afarã de cireºe. 2 linguri miere. Sos de cireºe cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. se amestecã pânã se omogenizeazã. dacã doriþi. ½ linguriþã sare dacã este nevoie. 2 linguri pulpã de soia. Se adaugã apã pentru a se obþine consistenþa doritã. Cireºele curãþate de sâmburi se adaugã com- 85 . 1 canã lapte de soia sau de nuci ½ ceaºcã pulpã de nuci. ½ linguriþã boia de ardei. Mod de preparare: Ingredientele.

86 . morcov (rãzuit) . ceapã . sos de roºii. bucãþi de ananas neîndulciþi .½ canã. mere. Se coace la 200o C timp de 10 minute.poziþiei de mai sus. 225 gr. Mod de preparare: Se pun ingredientele într-un vas. La fel se preparã ºi sosul de zmeurã. conopidã (mãrunþitã) . 1 linguriþã sare.2 linguri. 1 lingurã pastã de curmale.2 linguri.4 bucãþi. se amestecã cu lingura ºi se fierbe pânã se îngroaºã compoziþia. Acest preparat este compatibil cu o masã de fructe. ciuperci. Totul se fierbe la foc mic amestecându-se continuu. þelinã (rãzuitã) . Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . pe un platou încãlzit ºi se toarnã sosul peste cuburile de tofu. Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Sos de roºii . suc de lãmâie .1 lingurã. miez de anghinare. Se adaugã ºi se fierb la foc mic ºi celelalte ingrediente. ardei gras. viºine. Pentru ocazii speciale se pot adãuga struguri tãiaþi.1 linguriþã.1 linguriþã. 125.1 lingurã.1 ceaºcã. cu excepþia amidonului. 250 gr. 124. amidon de porumb . Se mai pot folosi diferite ingrediente presãrate deasupra sosului: mãsline.1 ceaºcã. sare . ºi se dau într-un clocot. Se garniseºte cu pãtrunjel sau se serveºte peste orez integral. zahãr brun . 1 linguriþã busuioc. Sos de tofu pentru pizza Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 3 cepe. Se toarnã sosul peste blat (vezi reþeta 6 pentru blat pizza). sare vrac . tofu sfãrâmat cu furculiþa. dovlecei. Se adaugã amidonul dizolvat în puþinã apã.1 lingurã.¼ ceaºcã. compot fructe (cubuleþe) . ºi sucul lui. suc de roºii .¼ linguriþã. Mod de preparare: Se fierb cepele tocate în 2 linguri de apã. 1 linguriþã oregano. brânzã rasã. Se pune tofu dulce ºi acru. ciuperci .o canã. 123.2 linguri.

1 lingurã. sare vrac . Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se fierb 20 de minute la foc mic. 4 cãþei de usturoi tocat. 2 cãni pulpã de soia.apã . 2 cãni suc de roºii sau 1 canã pastã de roºii. Sos natural din brânzã tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Brânzã tofu . ardeiul ºi usturoiul în puþinã apã ºi în cele douã linguri de ulei. morcov ras . sare dupã gust.½ canã (sau nuci mãcinate).4 cãni. Mod de preparare: Se fierbe soia în apã cu un strop de sare pânã se obþine un terci mai moale. miere . 2 linguri de ulei. suc de lãmâie .½ lingurã. 127. sare vrac . 1 canã zãr de tofu sau lapte de soia.½ linguriþã.4 cãni. 1 minut. nucã mãcinatã .2 cãni.1 canã.2 bucãþi. 126. apoi se adaugã celelalte ingrediente. Se adaugã restul ingredientelor ºi se fierbe totul la foc încet 20-25 minute pânã când lichidul scade. roºii decojite . 1 linguriþã miere (opþional). 128. 87 . 2 foi de dafin. vanilie . Se ia de pe foc. Mod de preparare: Se cãleºte ceapa. 1 linguriþã cimbru. Se omogenizeazã ºi se serveºte ca atare. apã . Compoziþia se serveºte numai proaspãtã. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele. apoi se dau la blender 2 minute. 1 canã de ardei verde tãiat mãrunt. apã . Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã de ceapã tãiatã mãrunt.1 plic.2 linguri. se lasã sã se rãceascã. 2 linguriþe pãtrunjel verde.2 linguri.½ canã. pulpã de soia .2 linguriþe. Terci dulce din miez de nucã ºi soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Miez de nucã (rãmas din procesarea laptelui de nucã) . Se serveºte în stare proaspãtã.

88 .

SUPE, CIORBE

89

129. Ciorbã de bulion cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia, 4 linguri arpagic mãcinat cu râºniþa sau griº, 3 cãni bulion, 3 linguri ulei de mãsline, 1 ceapã, ¼ litri apã, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, 1 linguriþã busuioc mãcinat proaspãt, ¼ linguriþã boia de ardei, 2 linguri pãtrunjel mãrunþit. Mod de preparare: Se taie ceapa mãrunt ºi se opãreºte puþin în ulei sau numai în apã. Într-o altã oalã se fierbe praful de supã sau vegeta. Arpagicul mãcinat se amestecã cu bulion ºi ¼ l apã ºi se fierbe. Ciorba se fierbe la flacãrã micã timp de 5 minute. La servire se presarã deasupra pãtrunjel, dupã preferinþe. 130. Supã-cremã de soia din pulpã de soia Ingrediente: Pulpã de soia din blenderul Soia-lakt - 1 porþie, vegeta - 15 gr. (2 linguriþe), condimente ºi sare dupã preferinþã ºi gust. Mod de preparare: Se toarnã în ploaie aprox. 1200 ml apã fiartã peste amestecul de mai sus, dupã care se fierbe 15-20 min. Se adaugã dupã preferinþã verdeþuri, crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã) sau periºoare vegetale. 131. Supã-cremã de soia - tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 120 gr. fulgi de soia, douã linguriþe de condimente, sare dupa gust. Zãr de tofu - 1 l. Mod de preparare: Se toarnã 1200 ml zãr de tofu fierbinte peste amestecul din soia ºi condimente ºi se fierbe timp de 15-20 minute, dupã care se adaugã verdeþuri sau crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã). 132. Supã-cremã de cartofi cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: O ceapã, un morcov, un ardei, 1 kg de cartofi, 200 ml smântânã, o linguriþã boia, 2-3 foi de dafin, o lingurã vegeta, 3 linguri bulion, crutoane de pâine (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã), 100 gr. tofu, leuºtean ºi pãtrunjel (frunze).

90

Mod de preparare: Ceapa, morcovii ºi ardeiul se fierb în apa pentru supã, apoi se adaugã cartofii. Când aceºtia sunt fierþi, se pune vegeta, boiaua, bulionul, foile de dafin ºi leuºteanul. Se condimenteazã cu sare dupã gust. Se pune smântâna ºi se lasã la fiert încã 2-3 minute. Se mixeazã supa (în mixer). Se toarnã în farfurii, se adaugã crutoane de pâine peste care se rade tofu ºi se presarã deasupra frunze de pãtrunjel. Rezultã 5 l de ciorbã.
133. Supã egipteanã Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni boabe soia fierte sau pulpã de soia, 3 linguri ulei, 1 canã ceapã tocatã solziºori, ½ canã ardei tocat, ½ canã fãinã de mãlai (sau 2 cãni boabe de porumb fraged), ½ canã suc de roºii sau roºii proaspete tocate, 2 cãni dovlecel tãiat felii mici, ½ canã pãtrunjel verde tocat, 5 cãni de apã. Mod de preparare: Ceapa ºi ardeiul se cãlesc în ulei cu puþinã sare ºi apã. Lor li se adaugã soia fiartã, fãina, mãlaiul (sau porumbul) ºi dovlecelul tocat. Totul se lasã sã fiarbã împreunã. Când porumbul ºi dovlecelul sunt fierte, se adaugã sucul de roºii ºi se mai lasã 15 minute. Se potriveºte de sare. Pãtrunjelul verde se adaugã înainte de a se servi. Rezultã 6 porþii. În unele zone ale Europei de Est aceastã supã se pregãteºte cu boabe de porumb ºi se serveºte în boluri. 134. Supã de vegeta din zãrul de tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Zãr de tofu - 750 dl, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, paste fãinoase, 1-2 lingurã ulei, pãtrunjel. Mod de preparare: Dintr-un litru lapte de soia, în urma preparãrii brânzei, se obþin aproximativ 750 dl zãr. Acesta se pune la fiert cu o linguriþã de vegeta sau praf de supã ºi paste fãinoase pentru supe. Dupã ce pastele au fiert se poate da la oparte de pe foc. 135. Zãr de tofu Zãrul rãmas din prepararea tofu, poate fi folosit ºi la alte supe.

91

92 .

DESERTURI. DULCIURI 93 .

2 ceºti stafide. 2½ ceºti apã fierbinte. 1½ ceaºcã miez de nucã. orez sau fulgi de ovãz (compoziþia sã fie groasã). Se adaugã a doua compoziþie ºi se amestecã bine: ¾ ceaºcã lapte gros de soia sau de nuci. Biscuiþii Bonanza împreunã cu fructe formeazã o masã de dimineaþã sãnãtoasã ºi delicioasã. cereale. ¼ linguriþã vitamina C (dupã dorinþã). 1 linguriþã vanilie.136. Se curãþã 3 banane de coajã ºi se taie în jumãtate pe lungime. ½ ceaºcã fãinã de orz. 138. 1 linguriþã coajã de portocalã.). 94 . 1 linguriþã sare. 2 ceºti fulgi de ovãz. Se toarnã deasupra 1 ceaºcã sos de fructe apoi se presarã 6 linguri cocos ras. Se rãceºte compoziþia. 3 banane. ¾ ceaºcã nuci. Se pun grãmãjoare cu lingura într-o tavã pentru biscuiþi.(rãmas în filtru Soia-lakt de la prepararea laptelui de cocos) Mod de preparare: Se umplu 2 ceºti mei fiert. 1 ceaºcã de caise uscate. ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. Folosiþi-vã imaginaþia! 137. Se toarnã compoziþia de mai sus într-un vas ºi se amestecã bine cu: 2 ceºti fãinã integralã de grâu. 1 pacheþel drojdie. cremã de nuci etc. orez sau fulgi de ovãz. Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã pulpã de soia. Se coc la 170° C. Se lasã sã se rãceascã complet. afine. 6 linguri cocos ras. Fiecare jumãtate se aºazã pe grãmãjoare de cereale. timp de 20 minute. puþinã sare. 1 ceaºcã stafide. Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Se dau prin maºina de tocat: 1 ceaºcã curmale fãrã sâmburi. 1 ceaºcã curmale bucãþi. Banane delicioase cu pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 2 ceºti mei fiert. 1 ceaºcã sos de fructe (sos de cãpºuni. Se formeazã bile mici care se tãvãlesc prin nuci mãcinate.

Restul de fãinã se amestecã cu uleiul. tofu. sarea ºi maiaua. 4 plicuri vanilie. apã mineralã. 300 ml ulei. Se pune cu linguriþa în tava de biscuiþi.5 cm grosime care se împarte în pãtrãþele ºi se umple cu urmãtoarea cremã: 500 gr. Se toarnã compoziþia într-un vas ºi se adaugã: 1¼ fãinã integralã. apoi se frãmântã cu apã mineralã. Dupã ce s-a încorporat uleiul în fãinã. coaja de la 2 lãmâi. apã cãlduþã. Se coace la temperatura de 170° C. 100 g pulpã de cocos (rãmas din blenderului Soia-lakt). zahãr brun. Biscuiþi din pulpã de nuci Timp de preparare: 30 minute Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã apã. 50 gr. Se lasã la dospit. 200 ml ulei. 1 ceaºcã carob chips (îndulcit cu pireu de curmale). Aluatul se împarte în trei pãrþi. 1 ceaºcã pulpã de nuci. Mod de preparare: Fãina se amestecã cu nuca de cocos ºi uleiul. Se frãmântã cu apã cãlduþã pânã se obþine un aluat tare. se adaugã restul ingredientelor. 2 linguriþe vanilie. un vârf cuþit de sare. ½ linguriþã de drojdie uscatã. 141. Se aºazã pe tavã ºi se coc în cuptor la foc potrivit. coaja de la o lãmâie. (În lipsa acesteia se întinde pe o scândurã platã ºi se taie cu forma sau cu cuþitul dupã cum se doreºte). 1 linguriþã sare. Se amestecã toate ingredientele. Biscuiþi cu pulpã de cocos Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. dupã întindere. 200 gr. 95 . 1 ceaºcã stafide. ½ linguriþã sare. 3 plicuri zahãr vanilat. Mod de preparare: Se face maiaua din 2-3 linguri de fãinã amestecatã cu drojdie ºi puþinã apã. Se fac biscuiþi cu ajutorul aparatului special de biscuiþi ce se ataºeazã maºinii de tocat. miere. timp de 20-25 minute. 140.139. câte o foaie de 0. 50 g drojdie. 200 gr. ½ ceaºcã de curmale. stafide. pesmet (în cazul în care crema este prea moale). Brânzoaice cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. Din fiecare parte se obþine.

142. Se lasã la rãcit. apoi se fierb pânã se îngroaºã compoziþia.¼ ceaºcã. Se adaugã mãlaiul. orez. Se pune în boluri ºi se orneazã. pulpã de cocos (rãmas de la prepararea laptelui de nucã ºi cocos cu blenderul Soia-lakt). mãlai . 20 gr.Se coc brânzoaicele dupã care se trec printr-un sirop obþinut astfel: 300 g miere.2 ceºti. fulgi de ovãz . 900 ml lapte de soia. Deasupra se presarã nucã de cocos sau miez de nucã mãcinatã (pentru 18 bucãþi). Se toarnã în farfurioare pentru ºerbet. miere. Deasupra se poate presãra cocos ras sau nuci tãiate. Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 ceºti lapte de nuci sau de ovãz. miere sau pastã de curmale . Se pune din compoziþie în tava de brioºe ºi se coace timp de 35-40 de minute. stafide. 143. 10-12 curmale. pulpã de nucã.l lingurã. 1½ linguriþã sare. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer .2 ceºti. Mod de preparare: Se amestecã în mixer toate ingredientele. 5 linguri amidon de porumb. 50 gr.(din filtru Soialakt) 4 linguri pudrã de roºcove (carob). Se acoperã cu o foaie de plastic. 96 . 1 linguriþã cereale. apã . apoi se pune nuca de cocos ºi stafidele. Brioºe cu porumb ºi soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 120 gr. 300 ml apã caldã. se îndulceºte adãugându-se mierea. Se încãlzeºte cuptorul la 200o C. Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 250 gr. ¼ ceaºcã cocos neîndulcit.2 ceºti. ½ linguriþã sare. 144. 1 linguriþã vanilie. Mod de preparare: Orezul se fierbe în laptele de soia.în afarã de mãlai . 50 gr.pânã devin o cremã.

3 linguri granule de drojdie. Reþeta de bazã pentru mei: ½ ceaºcã mei în 2 ceºti apã ºi ½ linguriþã sare se fierb aprox.(din filtru Soia-lakt) 1 ceaºcã cuburi de portocale. ½ ceaºcã susan mãcinat. castraveþi. ½ ceaºcã apã. ½ ceaºcã migdale tãiate mãrunt. Castane false din miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 cartofi. Se dau prin pesmet ºi se lasã sã se coacã 40 de minute într-o tavã la foc potrivit. 147.2 linguri tapioca (sau amidon). Mod de preparare: Se fierbe tapioca în suc pânã când compoziþia devine transparentã. 1 ceaºcã suc de ananas sau de portocale. Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia Timp de preparare: 55 minute Ingrediente 1: 1 ceaºcã pulpã de soia. Se pune nuca amestecând bine pânã se formeazã o cremã. Mod de preparare: Se pun cartofii la copt. Se pot folosi pentru sandviciuri ornate cu verdeaþã. Se formeazã gãluºti. Ingrediente 2: 1½ ceaºcã mei fiert. puþinã salvie mãcinatã. fierbinþi. cald. 2 ceºti apã. ºi se paseazã bine amestecându-se cu zahãrul ºi cu foarte puþinã sare. Din aceastã compoziþie se formeazã biluþe de forma unei nuci care se tãvãlesc prin zahãr pudrã ºi facultativ prin nucã de cocos. 1½ canã miez de nucã. dupã care se curãþã de coajã. (din filtru Soia-lakt) 1 pahar zahãr (200 gr. 1 vârf de cuþit de sare. Se rãceºte ºi se serveºte. 146. 1 ceaºcã banane tãiate felii. 97 . Acesta se amestecã cu ingredientele 2 ºi se lasã sã stea 5-10 minute. Budincã din pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de cocos. ½ linguriþã sare. ardei etc. 1 ceapã potrivitã.). 1 ceaºcã de cuburi de ananas. 45 de minute. Se dã la o parte de pe foc ºi se adaugã fructele. 1 ceaºcã pesmet condimentat. roºii. 1½ . ½ ceaºcã seminþe de dovleac prãjite ºi mãcinate.145. ¼ ceaºcã miez de seminþe de floarea soarelui. Mod de preparare: Ingredientele 1 se mixeazã pânã se obþine un pireu.

seminþe de floarea soarelui . în tigaie de teflon. Dupã preferinþã se adaugã încã puþinã apã. ceapã tocatã .1½ ceaºcã.148.1 linguriþã.1 ceaºcã. Se rumenesc pe ambele pãrþi. 151. ½ ceaºcã pãtrunjel tocat sau ardei gras. 98 .1 lingurã. nucã de caju sau alte nuci. miere . Mod de preparare: Se mixeazã astfel încât compoziþia sã aibã consistenþa de cremã moale. Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Fulgi de ovãz . bananã . Chifteluþe din tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 2 ceºti tofu. Mod de preparare: Se fac chifteluþe ºi se tãvãlesc prin germenii de grâu. So coc pe ambele pãrþi în tigaia de teflon. sare de mare .2 linguri. zahãr brun . 2 ceºti orez brun fiert. ½ linguriþã sare. fãinã integralã de grâu . ketchup. Ciocolatã din lapte de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Lapte de soia gros . Mod de preparare: Se storc bine cartofii raºi într-un tifon. gelatinã vegetalã sau din in ¼ lingurã. Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Cartofi cruzi raºi pe rãzãtoare .1½ lingurã. Se servesc cu legume.1 canã. susan . Se toarnã câte ¼ ceaºcã din compoziþia rezultatã. tocate fin. 2 cepe verzi. Ciocolata devine mai gustoasã prin adãugarea unei linguri de carob-pulbere.½ ceaºcã.2 linguri. puþinã vanilie. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin. pulpã de soia . pe lângã aceasta mierea se poate înlocui cu 5 curmale tãiate mãrunt(sau pesmet dur). Se dã formã de clãtitã groasã de ½ cm. sare . apoi se amestecã cu celelalte ingrediente.2/3 canã.1 vârf de cuþit. lapte de soia . fãinã integralã .½ ceaºcã. 150.1 lingurã.1 linguriþã. 149. Se coc la 190o C timp de ½ de orã. spanac sau varzã cãlitã.1 bucatã.

1 canã lapte de soia. 250 gr. Se ung uniform foile de piºcot.Gãtite fãrã ceapã se pot servi la micul dejun cu sos de mere. Cremã de cãpºuni cu miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1½ ceaºcã apã rece. sucul de lãmâie ºi apa mineralã. 120 gr. Aluatul se întinde cu sucitorul. amidon alimentar (sau praf de budincã). unt de cocos. ½ ceaºcã miez de nucã. miere. 154. Mod de preparare: Se amestecã în mixer. Mod de preparare: Pulpa ºi laptele de soia se mixeazã pânã se obþine o pastã finã. 153. Se întinde ºi restul de pastã. apoi rulãm din nou. Sugestie: Se pot aºeza în paharele de parfait în straturi cu fructe proaspete. Untul se adaugã la sfârºit urmã. Foaia se ruleazã ºi se întinde din nou. Cremeº cu lapte de soia Timp de preparare: 60 minute (cu blatul) Ingrediente: 500 gr. apã mineralã. de fãinã se amestecã cu sarea. 1 lãmâie stoarsã. peste foaia obþinutã se întinde jumãtate din pasta de unt cu fãina. Dupã gust se amestecã mierea ºi coaja de lãmâie cu sucul de lãmâie. se rãceºte ºi se serveºte. Untul de cocos lãsat la loc cald se amestecã cu restul de fãinã obþinându-se o pastã. Cremã pentru piºcot din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 canã pulpã. fãinã. Aluatul se împarte în douã. 152. ¼ ceaºcã de curmale. 1 coajã de lãmâie rasã. sare. 200 gr. gem sau nucã de miere. 99 . 1 linguriþã suc de lãmâie. Se face un aluat potrivit de tare.(din filtru Soia-lakt) ½ ceaºcã orez fiert.5 l lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. Mod de preparare: Foile: 250 gr. ½ linguriþã sare. 1 linguriþã suc de lãmâie. Crema: 2. 250 gr. unt. miere sau zahãr brun. Se fac 2 foi care se coc pe dosul tãvii. 1 ceaºcã de cãpºuni sau cireºe. 4 plicuri vanilie.

¼ linguriþã de cafea. 1 canã zarzavaturi rãzãluite. pere. 300 gr. 1-2 cepe. 100 gr. Viºinele se adaugã doar înainte de consum. Se toarnã în cãni ºi se pune la congelator. 100 . 1 canã cartofi rãzuiþi.) 1 foietaj. Foietaj dulce ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. 100 gr. 1 foietaj. 2-3 linguri fãinã integralã. 157. Se lasã sã fiarbã 2-3 minute. fructe proaspete rãzuite (mere. apoi mierea ºi coaja de portocale. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. viºine. unt de cocos. 2 linguri miere. Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. se pune mierea ºi untul de cocos. 2 vârfuri de cuþit piper. coajã de portocale. Mod de preparare: În friºca bãtutã spumã se amestecã baza de soia ºi tofu zdrobit cu furculiþa. Se ia de pe foc.coaja de la 2 lãmâi. bazã de soia. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. tofu. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã. fructe preparate termic (gem). 155. etc. 100 gr. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). Când fierbe laptele se pune amidonul dizolvat în ½ l lapte. 156. zahãr brun sau miere 2-4 linguri. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). scorþiºoarã. prune. 1 lingurã vegeta. Fructe cu tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. 4 dl friºcã. ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. Crema puþinã rãcitã se aºazã între cele 2 foi. ¼ linguriþã sare. Se pun 2 l de lapte de soia la fiert ºi se adaugã vanilia ºi coaja de lãmâie.

Se obþin 4 litri.55 minute Ingrediente: 1 ou (opþional dacã sunteþi ovo-lacto-vegetarian). laptele de soia ºi sucul de ananas pânã rezultã o cremã. 3 ceºti cu bucãþi de ananas. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie sau 1 plic zahãr vanilat. Compoziþia rezultatã se pune în aparatul de îngheþatã. Îngheþatã din spumã de lãmâie Timp de preparare: 5 minute. 1 linguriþã vanilie. Mod de preparare: Amidonul de porumb se înmoaie cel puþin 1 minut în apã. 160. nuci de caju sau alte nuci .2 bucãþi. Se mai bate 2 minute. apã . Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Amidon de porumb .2 ceºti. Se poate consuma cu fructe sau simplã. dupã care se adaugã laptele de soia. Dacã se amestecã cu puþin tofu (necondimentat). Compoziþia se pune la îngheþat ºi se serveºte înainte de a fi prea tare. Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de nuci. 4 banane mari.12 buc.½ ceaºcã. îngheþare . spuma devine ºi mai tare. Se adaugã suc concentrat de portocale ºi se mixeazã din nou. zdrobit fin în lapte de soia. 1 vârf de cuþit sare. 6 ceºti suc de ananas sau lapte de cocos. suc de la ½ de lãmâie.1 lingurã. Se þine o orã la frigider. Se pun bananele ºi bucãþile de ananas ºi se amestecã din nou în mixer.1 ceaºcã. ¾ ceaºcã suc concentrat de portocalã. lapte de soia . Celelalte ingrediente se mixeazã la un loc ºi treptat se amestecã cu amidonul de porumb fiert în apã. banane . miere . apoi se toarnã zeama de lãmâie.158. Spuma astfel obþinutã se toarnã în vasul pentru cubuleþe de gheaþã de la frigider. se fierbe 1 minut ºi se lasã la rãcit.1 lingurã. 3 linguri lapte de soia preparat cu Soia-lakt. Mod de preparare: Oul se bate spumã împreunã cu vanilia ºi mierea. curmale tãiate mãrunt . 159. 101 . Îngheþatã “tutti-frutti” Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã (din filtru Soia-lakt) 2 ceºti lapte de soia.

fructe uscate 200-300 gr. 2 plicuri vanilie. cartofi (pireu) .1 canã. Crema: 750 ml lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. Se pune fãina ºi se obþine un aluat potrivit de tare. 20 linguri zahãr (se recomandã zahãr brun).1 canã. 7 linguri griº.2 cãni. Se modeleazã coca rezultatã sub formã rotundã. 150 gr.½ canã. nuci. mãmãligã . Nucile se pun într-o tavã presãratã cu pesmet ºi se dau la cuptor 15 minute. 200 gr. susan . ceapã (tocatã mãrunt) . 162. “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 20 linguri ulei. care se trece prin seminþele de susan. Nuci din pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente pentru 40 nuci: 2 cãni pulpã de soia.3 bucãþi medii. pãtrunjel verde (tocat) . sau pe aburi. boia dulce .2 cãni. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. miere. 4 plicuri vanilie. Se întinde pe fiecare foaie. Mod de preparare: Pulpa de soia se fierbe în apã cu 100 gr. cât o nucã mai mare. mierea ºi sucul de lãmâie. Mod de preparare: Se amestecã bine toate ingredientele (în afarã de fãinã) pânã se topeºte zahãrul. Se amestecã ºi se frãmântã toate ingredientele. pânã se omogenizeazã. coaja de la o lãmâie.1 lingurã. miere. fulgi de ovãz (fierþi) .2 cãni.161.½ canã. Nuci de tofu ºi cereale Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Tofu .1 lingurã (sau 1 linguriþã pulbere). pesmet . la 180o C. cu excepþia susanului. 163. 1 lãmâie (coaja ºi scul). Se fac 4 foi care se coc pe dosul tãvii. fãinã cât cuprinde. Laptele se fierbe împreunã cu vanilia ºi coaja rasã de la o lãmâie. se adaugã griºul.1 linguriþã.1 linguriþã. suc de roºii . Se ia de pe foc ºi se adaugã untul de cocos. Mod de preparare: Ceapa ºi pãtrunjelul se înãbuºã 5 minute cu bulion. vegeta naturalã . 20 linguri lapte de soia. La acest sos de soia se 102 . ½ l apã. miere ºi va-nilie (amestecând continuu). ½ linguriþã de drojdie uscatã. sare vrac . Se serveºte cu diverse sosuri. alune sau cocos mãcinat.

Mod de preparare: Se amestecã totul în mixer. La umpluturã se pot adãuga. tofu scurs de zãr 450 gr. Rezultã 8 porþii. 165. ºi se coace 170o C. sare . Mai adaugãm la preparat ½ suc de lãmâie. piersici.(din filtru Soialakt) 1 lingurã coriandru. înainte de coacere. amidon de porumb .. acoperitã cu o folie de aluminiu. ½ lingurã pudrã de nucºoarã. Prãjiturã cu tofu (cremã) Timp de preparare: 40 minute 103 . Plãcintã cu ceapã ºi tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Apã .. Se dã într-un clocot o linguriþã de gelatinã vegetalã cu ¾ ceaºcã de apã care se adaugã la compoziþia de mai sus. 1 linguriþã vanilie.½ ceaºcã. Se fierbe înãbuºit ceapa tocatã cu douã linguri de apã ºi se adaugã la restul compoziþiei împreunã cu 2 cepe verzi tocate mãrunt. 1¼ ceºti apã. Se descoperã de foaie ºi se lasã în continuare la copt pânã ce umplutura s-a întãrit. Mod de preparare: Se adaugã 450 g pastã de dovleac ºi se amestecã bine. Se presarã boia de ardei dulce ºi pîtrunjel tocat pe deasupra.2 linguriþe. ½ ceaºcã de curmale. 164.1 lingurã sau ceapã tocatã 1 bucatã.½ linguriþã.opþional). nuci . alune sau cocos mãcinat (amestecat cu zahãr brun . nuci tãiate (½ ceaºcã) sau se pot presãra când se serveºte. Formãm biluþe de mãrimea unei nuci ºi le tãvãlim prin nuci. timp de o orã.dovleac pastã.(din filtrul Soia-lakt) praf de ceapã .1 lingurã. ½ linguriþã sare.2 linguriþe. 166. Se pune peste o foaie de plãcintã pe jumãtate coaptã sau foietaj ºi se coace timp de 50 de minute la 170o C.1 ceaºcã. praf de usturoi . Plãcintã de dovleac cu miez de nucã Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Se amestecã: 1 ceaºcã miez de nucã.vor adãuga câte 100 gr.2 linguriþe. busuioc . coajã de portocale ºi lãmâie). 450gr. Se toarnã toatã compoziþia într-o formã pentru plãcintã. stafide. foietaj sau foaie de plãcintã. suc de lãmâie . fructe diverse uscate ºi tãiate mãrunt (mere.

Se toarnã în douã forme mijlocii ºi se coace la cuptor 20-30 de minute pânã când marginile devin maronii iar compoziþia se întãreºte. Oetker. suc de ananas ¼ -½ canã. cãpºuni sau ananas.). la fel se procedeazã ºi cu cealaltã jumãtate. vanilie . budinca ºi zahãrul se amestecã într-o farfurie cu 2-3 linguri lapte rece dupã care se adaugã la laptele în fierbere. lãsând ºi bucãþele întregi. ovãz.) 169. coriandru 1½ linguriþã. ulei . se toarnã peste formã un jeleu fin de afine.5 l lapte din cereale. zeamã de lãmâie . 3 linguri zahãr brun. Dupã ce se rãceºte. suc de lãmâie . pânã se rumeneºte. Se pune în vase mici umezite ºi se ornamenteazã cu fructe sau nuci/cocos rãzuite. Tofu cu miere Timp de preparare: 15 minute 104 .1 linguriþã. Se toarnã compoziþia peste blat ºi se pune la cuptor pentru 20-30 minute. Budincã din lapte de cereale Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 0.4 cãni.Ingrediente: Tofu .1 foaie. Mod de preparare: Se dã laptele în clocot. sare . seminþe de floarea soarelui .½ linguriþã .½ canã. 167. Jumãtate din cantitate se pune în robot ºi se mixeazã bine.½ linguriþã. Se lasã la foc încet pânã ce se îngroaºã. La jeleu se folosesc ºi fructe mixate. 168.½ canã. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu ºi se amestecã într-un vas cu toate celelalte ingrediente.1 lingurã. 1 plic budincã dr. miere .1 lingurã.4 cãni. (Compotul de ananas se zdrobeºte parþial. morz. (de soia. se împart în douã. sare . Dacã nu încap toate odatã. coriandru . Tartã cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Foaie de tort din aluat fraged .1 linguriþã.blat pentru prãjiturã (din comerþ sau preparat de dumneavoastrã dupã preferinþe) Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se dau prin mixer.2/3 canã. etc. 2/3 canã miere sau zahãr brun. tofu . esenþã de vanilie .2 linguri.

se amestecã toate ingredientele bine ºi se lasã compoziþia sã se odihneascã timp de 10 minute. 1 linguriþã esenþã vanilie (sau dupã plac). ½ canã fãinã de fulgi de ovãz sau fãinã integralã din grâu. 2 linguri miere. dupã care se preseazã sub formã de turtiþe. Mod de preparare: Dupã ce morcovul a fost ras. Crusta: Se mixeazã 2 cãni granule de soia. Mod de preparare: Untul. ½ linguriþã sare. Tofu se taie cubuleþe ºi se amestecã cu ingredientele anterioare în tigaie. tofu. Se fierbe la foc potrivit pânã devine spumoasã ºi bucãþelele de tofu încep sã devinã maronii. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie. 2 portocale. Seamãnã puþin la gust cu halviþa. ¼ canã apã. ½ canã miere. Se preseazã într-o tãviþã rotundã de yena. 4 piersici. Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: 1 canã morcov ras mãrunt. doar atât cât sã lege soia. mierea ºi condimentele se topesc întro tigaie. Rezultat: 20 turtiþe (aproximativ 2 linguri fiecare). 1 canã miez de cocos. 2 linguri unt de cocos sau margarinã. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. 2 linguri ulei. sau 2 banane. Cu o lingurã mare se ia din compoziþie ºi se aºeazã pe tava unsã. Li se dã formã rotunjitã ºi se coc aproximativ 20 minute pânã devin aurii. Se adaugã puþin coriandru ºi suc de ananas. 170.Ingrediente: 200 gr. Secret: Se poate folosi ºi morcovul rãmas dupã ce s-a extras sucul din el. Se consumã cald. sau 2 plicuri zahãr vanilat. 105 . Dupã adãugarea fructelor se mai lasã sã fiarbã încã 5 minute amestecând încet ºi continuu. Se reduce la foc mic ºi se adaugã piersica tãiatã fâºii mãrunte.

106 .

BÃUTURI. RÃCORITOARE 107 . SUCURI. LAPTE.

Lapte de mei 178. PREPARATE VARIATE 188. Lapte de migdale 179. Lapte de nucã de Brazilia 184. PREPARATE DE BAZÃ VARIANTE DE LAPTE DIN CEREALE. Lapte de ovãz 173. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute 1/6 ceaºcã migdale mãcinate. Nu existã efecte secundare negative. Lapte de alune de pãdure 182. sting setea ºi îndepãrteazã obolseala acumulatã în timp. Lapte din grâu încolþit 174. Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag. Lapte de orez brun 176. Lapte de nucã Cashew 183. 1 bananã coaptã. Lapte din arahide etc. Lapte de porumb 177. SEMINÞE ªI SÂMBURI DE FRUCTE: 171. hrãnitoare. Lapte de seminþe de susan 186. Lapte de hriºcã 175. Lapte de seminþe de floarea soarelui 185. Se utilizeazã cu succes ºi în gospodãrie având o concentraþie ridicatã de calorii. uºor digerabile.SUCURI În sportul de performanþã este recunoscut rolul bãuturilor cu soia care sunt energizante. Lapte de nuci 181. Lapte de cocos 180.RÃCORITOARE . Lapte din seminþe de dovleac 187. 6-9) 172. ½ linguriþã de 108 .

Acest lapte nu este o bãuturã. se acoperã ºi se pune la frigider. 2-6 curmale fãrã sâmburi (facultativ. mai puþinã apã = mai cremos). Se poate strecura dupã dorinþã. se amestecã bine. ¼ linguriþã sare (sau mai puþin). un praf de sare. 189. numai dacã doriþi laptele îndulcit). Se pune compoziþia într-un vas mai mare. Bãuturã de carob cu lapte de soia Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: 2 cãni lapte de soia sau de nucã. 2 ceaºcã lapte de cocos. Lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Se amestecã în mixer pânã devin cremã. se adaugã 1-2 ceºti apã. nucã de caju). 2-4 linguri fãinã de carob. Se adaugã suficientã apã ca sã se obþinã în total 6 ceºti de lichid. Lapte de cereale Timp de preparare: 5 minute Se foloseºte reþeta „lapte de nucã”. 191. ¼ linguriþã sare. 109 . Se adaugã apa (mai multã apã = mai puþin cremos. în aºa fel încât cantitatea sã echivaleze cu un litru. cât ºi pentru alte reþete care au lapte în compoziþie. 3-4 ceºti apã (dupã consistenþa doritã). 190. Mod de preparare: Se dã la mixer 1-2 minute. ¼ linguriþã vanilie. urmãtoarele ingrediente: 1½ . dar este excelent dacã se consumã fierbinte sau rece împreunã cu cereale. ¼ linguriþã vanilie. ¼ linguriþã sare. Lapte de cocos ºi migdale Timp de preparare: 3 minute Ingrediente: 2 ceºti lapte de migdale. 1 ceaºcã apã ºi cuburi de gheaþã. AROMATIZÃRI ALE PREPARATELOR 192. Înainte de folosire. dar se scade cantitatea de nucã la ½ ceaºcã ºi se adaugã 1 ceaºcã de mei fiert. 2 linguri miere sau zahãr brun.vanilie.2 ceºti lapte de nucã (sau migdale.

o ceaºcã lapte de soia. Se va prãji doar atât cât se foloseºte imediat. Rezultã 4 porþii mici. 195. Mod de preparare: Se amestecã pulberea de cafea cu miere. 5 ouã. Mod de preparare: Ananasul se mãrunþeºte puþin ºi se mi-xeazã împreunã cu restul ingredientelor timp de 1 minut. (Opþional se poate îndulci ºi mai mult). Lapte de pasãre Timp de preparare: 5 minute. 6-8). Se serveºte rece sau cald. 194. ½ suc de grapefruit. sau în cuptor. deoarece îºi pierde aroma în câteva zile. Avantajul e cã nu se degradeazã atât de repede ca cele din lapte de vacã. arome de îndulcire dupã gust.) 196. 193. Mod de preparare: Boabele de soia se prãjesc într-o tigaie goalã. Se poate încerca ºi cu alte fructe. 110 . Lapte de ananas Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 2 pahare mari de bãuturã: 150 gr.Mod de preparare: Se pun toate ingredientele în blender ºi se mixeazã pânã la omogenizare. sau pe plita sobei. dupã care urmeazã procesarea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt (vezi pag. 5 linguri fulgi de ovãz. Cafea de cereale Inka cu lapte de soia Timp de preparare: 2 minute Ingrediente: 1 linguriþã de cafea de cereale Inka. ananas proaspãt. (Aceste preparate devin puþin mai groase ºi cremoase. apoi se dizolvã în lapte fierbinte.55 minute Ingrediente: 1 litru lapte de soia pregãtit cu aparatul Soia-lakt. Puteþi adãuga 3 curmale sau o bananã. 4 linguri bazã de soia. Atenþie! Se arde foarte uºor din cauza conþinutului ridicat de ulei din boabe. 4 linguri miere. 2 linguriþe miere. 2 linguriþe de miere. ½ l lapte de soia. dar sunt gustoase. Cacao de soia Timp de preparare: 17-30 minute Ingrediente: Boabe de soia. îngheþarea .

R. ideal pentru desert dulce. borcan. ferment (se poate comanda la firma importatoare S. Hapax Company S.. 1 pachet la max. Adãugaþi 3-4 mere spãlate care au fost tãiate în bucãþi de 1-2 cm. 1-4 banane. Mixaþi 1-2 minute. Gãluºtele se pun în lapte doar la folosire.16 ore Ingrediente: Lapte din soia. dar seminþele.. Se lasã la fiert pânã se îngroaºã.) cremos ºi fin. cutie din amporã. Mod de preparare: 1 litru de lapte din soia sau orez se rãceºte la 42o C mãsurând cu ajutorul termometrului. Mod de preparare: Mixaþi toate ingredientele la un loc ºi serviþi peste cereale. Variante: fructele pot fi cãpºuni ºi 2 linguri de miere sau zmeurã. dupã care se scot.) 111 . În lapte se mai adaugã gãlbenuºul de ou amestecat cu miere ºi baza de soia. Pentru prepararea unei creme fine de iaurt cu ferment (lacto bacilus.). Din albuº se bate o spumã tare. 3 l (puteþi refolosi ºi din iaurtul anterior pentru fermentare).L.Mod de preparare: Se separã albuºul de gãlbenuº. 1 plic vanilie. timp de fermentare 6-8 ore la 42o C. (Un pliculeþ de ferment pentru iaurt ajunge la 3 litri. 199. acid lactic 95%. Cotorul trebuie înlãturat. 198. Amestecaþi fermentul de iaurt pânã se dizolvã complet. amestecând în acesta ºi fulgii de ovãz. Prepararea iaurtului din lapte de soia Timp de preparare: 42 minute + fermentare . miezul ºi coaja vor fi tãiate fin de blender. 197. termometru. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Lapte de soia (sã nu fie fierbinte!) preparat cu blenderul Soia-lakt 4 cãni. Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Mod de preparare: Puneþi 2 cãni “lapte de nucã” în blender. Se lasã sã fiarbã pânã se întãresc gãluºtele. 1 vârf de cuþit sare. Laptele se pune la fiert ºi în el se aºazã cu lingura albuºul ca niºte gãluºte.C.

1/2 bananã. dacã se doreºte mai uscat se preparã cu apã. tofu. sau lapte de soia. 50 gr. A nu se miºca! Dupã aceasta lãsaþi borcanul cu iaurt 12 ore la frigider pentru a obþine gustul iaurtului ideal. 1 lingurã miere. Poate fi servit cu o cupã de îngheþatã deasupra. Shake de fructe cu tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 4 cãni: 100 gr. piersici sau combinaþii). 1 linguriþã sirop de migdal.Spãlaþi borcanul de iaurt cu apã fierbinte. Dacã se doreºte o consistenþã mai groasã (cremoasã) se recomandã folosirea laptelui de soia. 1 linguriþã glucozã. viºine coapte. 200. Turnaþi laptele cu fermentul în borcan. Puneþi borcanul în cutia de amporã ºi lãsaþi o perioadã de 6-8 ore la temperatura camerei. 112 . O Fermentaþi la C perioadã ore Pentru: Iaurt natural 42 5-7 Iaurt L(+) 42 6-8 Iaurt probiotic 38 9-11 Cremã de iaurt 42 6-8 Kefir 20 24 Lapte acru 20 18-22 Metoda B: folosiþi cristale (ciuperci) pentru iaurt sau kefir din lapte de vacã. cãpºuni (sau alte fructe: ananas. ºi închideþi borcanul. cireºe. portocale. sucul de la o ½ de lãmâie. ¼ l apã. 100 gr. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã în blender timp de 1 minut.

„BIBLIA DESPRE ALIMENTAÞIA CORECTÔ . Viaþã ºi Sãnãtate Bucureºti 2000. „TOFU” Die besten Rezepte: Verena Krieger 2003 München. Mureº. „COLLECÞIE DE REÞETE LA ALIMENTAÞIA FÃRà CARNE” ”Receptgyüjtemény a húsnélküli táplálkozáshóz”: Frankné Tamás Anikó Bp. Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette. Mureº. 1991.„A Biblia a helyes táplálkozásról”: Balázs Katalin Bp. „BUCÃTÃRIA VIEÞII SÃNÃTOASE”: Maria . 2. 4. 9. 10. Nicolescu. „REÞETE VEGETARIENE” Cornelia Dragachis 1999 Bucureºti. 8. Doru Laza 2004 Fãgãraº. „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr.BIBLIOGRAFIE 1. „CARTEA MARE CU SOIA” – „Nagy szojáskönav”: Képes Ilona Bp. 7. 6. 1991. „REÞETE DIN BUCÃTÃRIA EDENICÔ Dr. 113 . „COLLECÞIE DE REÞETE VEGETARIENE” „Vegetarianus receptgyüjteména” Gyéresi Mária 2000 Tg. 1990. 3.Lili Nicolescu ºi Cristian – Gh. „REÞETE CULINARE VEGETARIENE”: Liliana Nãdãºan ºi Valentin Nãdãºan 1993 Tg. 5.

114 .

.................................. 44 Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia .............................................. CREME SÃRATE................... UMPLUTURI SÃRATE............................. 39 Tort din pulpã de soia . cu tofu ºi sos de soia ........... PATEURI................. 36 Hamburger de Tofu ........................ 5.... 40 Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia ................... 40 Turte de mãlai cu lapte de soia ........ 44 Cremã de tofu cu castraveþi muraþi ..... 21........ Calitãþile nutriþionale ºi avantajele consumului de soia ............ SANDVICIURI.................. 45 Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto ..................................................... 17 Partea a II-a ............... 46 Gajar cu lapte de soia ........... 115 ...... 37 Plãcintã de linte cu sos de soia .............. 41 MAIONEZE............................................ 13...................................................... 14........................................................ 8................................................ 20.. 39 Tãiþei din pulpã de soia .........31 Sfaturi utile la prepararea reþetelor ........................................................Cuprins Partea 1 ..... 37 Pizza cu tofu ..................... PÂINE. 46 Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/soia ........ 11....................................................... 35 Batoane cu tofu ................................. PIZZA ......................................................... 16...................................................... 9.................. CREME DULCI ..... 38 Sandvici cu avocado......................... 19....... 36 Biscuiþi din orz cu pulpã de soia ................. 38 Sandvici cu maionezã de tofu .................................................................................. 6 B........... 17.. 12...................................... 46 Icre de soia cu pulpã de soia . 32 1.... 9 C...... 7........................................ 3.............................. 2................................................... 37 Napolitanã cu pulpã de soia ..............................5 A ................................................................................ ALUATURI...................... 39 Tort din ceapã cu pulpã de soia ........ Despre planta leguminoasã soia .... 6........................... 44 Ardei umpluþi cu tofu .... 18...................................................... 43 Ardei umpluþi cu pulpã de soia ........................................... 36 Franzelã din pulpã de soia ........................ Blenderul Soia-Lakt ................................. 45 Cremã din pulpã de migdale ..................................................................... 22.................... 46 15... 4............... 23.......... 10.................

....... 48 Pastã de þelinã cu tofu .................. 50 Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi .......................... 50 Pateu de þelinã cu tofu ... 49................. pulpã de soia .................. 56 Pastã din pulpã de alune ..................................... 41............... 36............... 51 Roºii umplute cu pulpã de soia .......... 53 Cremã de banane cu lapte de nuci ............... 31....................................................................................................................................................................................... 54 Cremã de soia din pulpã de soia ................... 60... 39... 56 Pastã de prune cu miez de nucã .... 56 Pastã de stafide......... 34....................... 45.. 55 Cremã din miez de nucã ..... 47 Pasta de ciuperci cu pulpã de soia .......... 52 Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia ...... 56.......................... 49 Pateu de linte din pulpã de linte ...... 33........... 49 Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia ............................... 52 Smântânã de soia din lapte de soia . 55 Cremã din lapte de soia pentru desert ................................................................................. 53 Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia .................... 54 Cremã de mere cu miez de nucã ................................................ 35.... 29.. 49 Pateu din pulpã de nãut ............ 55 Cremã din miez de nucã ºi banane ........... 54............................... 25. 46.. 61......... 48 Pastã de soia din pulpã de soia .................................. 42........... 51 Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune ........ 37. 50 Pateu de spanac cu tofu ............................................................................................................. 51........................ 58................................................. 38...................... 49 Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte .............................. 28................................... 49 Pateu de mazãre verde cu tofu .............. 43........................................................ 53 Cremã de ciocolatã din soia ....................................... 51 Pateu cu susan din pulpã de nãut ............24............................. 54 Cremã de soia cu fructe din lapte soia.. 50 Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia .......... 48............. 48 Pastã din miez de nucã .................... 52 Unt din pulpã de migdale ................... 57........................ 47.............. 57 116 .......................................................................................... 57 Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci ................. 56 Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat ......... 52................. 40........................... 55.... 27.. 59.............. 47 Maionezã din pulpã de soia sau tofu ... 53.................... miez de nucã ºi pulpã migdale .................... 50........ 44................................ 55 Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale ........................................................................ Icre vegetariene cu smântânã de soia .................... 47 Pastã de avocado cu miez de nucã ............... 30................................................................. 26...................................... 51 Pateu din pulpã de nãut . 32.

..... 60 Salatã de ceapã cu pulpã de soia ...... 84.. 90............................ 63 ªNIÞELE......................62................... 66 Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu ................ 62 Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci .................. 82......................................................................... 86........ 85............ 67 Burger din pulpã de soia ......................... 74.... 74 Musaca de cartofi cu pulpã de soia ........ 61 Salatã de spanac cu tofu .... 78............. 68 “Chicken Nuggets” tofu ........................... 69 Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia .......................... 67................................. 81.. 66 Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) ................................................. 74 Mici din tofu .... 77................................................................. 88............................ 60 Salatã de germeni cu tofu ..... 69 Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz ............. 61 Salata de varã cu roºii ºi tofu ............... 72 Iahnie-sos de nãut ..................... 74 Muguri de soia fãrã procesare ... 89......................................... 73 Mãruntai picant cu tofu ......................... 62 Salatã rusticã de roºii cu tofu .... 73 Mâncare de porumb cu pulpã de soia ...................................... 64...................................... 69.......................................................... 76..... 93.................................... 70.......... 94........................................... 87............................ 71 Drob din pâine ºi pulpã de soia ............ 65 Brânzã americanã din miez de nucã ...............................................................................ingredient de bazã .......... 75................. 75 Pulpã de soia sau okara .................... 91........... 63.. 83................................................... 68...... 73 Mei fiert cu pulpã de soia ..... 71................... 80..... 96............. 62 Salatã picantã cu tofu ..... 60 Salatã de soia cu pulpã de soia ................ 68 Chiftele vegetale din pulpã de soia ................................................................................ 92................................................................................................................................................................ 62 Salatã de vinete cu maionezã de soia ................................................................................................................................................. DROBURI ................. 68 Cartofi cu tofu la tigaie ................... 72..... 73............... 95...... 63 Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu . 79..... 71 Fripturã mexicanã de tofu ................................ 59 Cartofi cu pulpã de soia la cuptor ............. 66........................ 65......................... 70 Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) ............................... CHIFTELE.............................................................................................. 70 Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia .... 71 Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia ...................................... 72 Grãtar de tofu cu citrice .... SALATE ................. 75 117 . 67 Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia ...................

.......... 107.................... 127............................ 124................. 87 Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia ........................... 113... 87 Terci dulce din miez de nucã ºi soia ..... 87 SUPE.... 84 Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia .............. 121..... Supã-cremã de soia din pulpã de soia ......................... 85 Omletã din conopidã ºi pulpã de soia ............................................................................................... 116................................................ 90 118 .. Pârjoale cu pulpã de migdale ............................................................................................................................. 105................. 78 Tofu – mod de preparare II (idem 74) .... 83 Omletã cu praz ºi pulpã de soia . 83 Omletã de ciuperci cu tofu .... 98......... 76 Paste italiene la cuptor cu tofu .......... TOCÃNIÞE .................... 104...................................... 78 Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia ...................................... 128.......... 106............................... 85 Sos de ceapã cu pulpã de nuci ....................................... Ciorbã de bulion cu pulpã de soia ................................. 108..................... 122........ 111..................... Supã-cremã de soia ............... 125.............................................. 118.............. 82 Omletã din spanac cu pulpã de soia ........... 76 Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) ............... 120.......................................... 123.................. 112............... 77 Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia ...................................... 76 Ruladã cu pateu de soia ........................................................... 89 129.. 86 Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe................................................................. 82 Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia .................... 82 Mazãre cu tofu ....... 84 Omletã de fructe cu pulpã de soia ..................... 84 Omletã de tofu ............... CIORBE ............................. 117................................................................................... 81 Zarzavaturi cu tofu ............................. 114............ 80 Castraveþi cu tofu ..................................... 83 Omletã din pulpã de soia .............................................. 86 Sos natural din brânzã tofu ............................................................ 86 Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia ... 78 Tofu la grille .......................................................................... 110................................tofu ...... 79 SOSURI........... 90 131.... 103........... 101...................................................... 119..............97........................... 115.............. 79 Vinete “Parmigiana” cu tofu ....... 100... 85 Sos de cireºe cu pulpã de soia ..................................................... 109................................................ 99...... 85 Sos de tofu pentru pizza ........... 77 Salam de soia cu pulpã de soia .............. 83 Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia ........................................ 90 130... 126..

.............. 154........ 94 Biscuiþi cu pulpã de cocos ................................................... 167........................ 93 Banane delicioase cu pulpã de cocos ............................................. 134............... 101 “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia ...... 164................ 91 Supã de vegeta din zãrul de tofu .................. 98 Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) ............................................. 155................ 102 Nuci de tofu ºi cereale .......... 145...................... 160.... 97 Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia ................ 94 Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia ................... 135......................... 103 Plãcintã de dovleac cu miez de nucã ....................... 95 Brânzoaice cu tofu .................................... 97 Castane false din miez de nucã .......... 97 Chifteluþe din tofu ................................. 100 Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia ....................... 157................... 166.......... 91 DESERTURI... 90 Supã egipteanã ....... 136...................................... 142.................... 96 Budincã din pulpã de cocos ................... 91 Zãr de tofu .... 95 Brioºe cu porumb ºi soia . 104 119 .................................... 144. 98 Cremã de cãpºuni cu miez de nucã .............. 161............. 140............................................................................... 147... 98 Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) ................. 165................................... 143........................ 99 Cremã pentru piºcot din pulpã de soia .......... 95 Biscuiþi din pulpã de nuci ......................... 96 Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã ...................................... 96 Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz ................... 138............................................... 94 Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia ......... 137.......................... 101 Îngheþatã din spumã de lãmâie ................. 98 Ciocolatã din lapte de soia ..............................................132........................... Supã-cremã de cartofi cu tofu .................. 156............................................................................. 100 Fructe cu tofu ................................................................................. 102 Plãcintã cu ceapã ºi tofu .. 103 Prãjiturã cu tofu (cremã) ................................. 99 Foietaj dulce ºi pulpã de soia ................. 148................... 99 Cremeº cu lapte de soia ................... 153... 100 Îngheþatã “tutti-frutti” ........................... 101 Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia ...................... 152.............................................. 102 Nuci din pulpã de soia ..................... 158.................................. 139........................... 146...................................................... 162............................ 149............................................................................. 141. 151..... 163. DULCIURI ................ 150....................... 159................ 133...................................................................................................................... 103 Budincã din lapte de cereale ............................

....................... 111 Shake de fructe cu tofu ............................. 108 Lapte de migdale................................................................................................................ 194......................................... Tartã cu tofu ............................. 104 169......................................... 189................................... 109 Cacao de soia ....... 174........... 197.. 200..................................................... 104 170............................................................................. 175............. 108 Lapte de porumb ................... 178............... 198........ 186............................................................................................................... 107 Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag....................... Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos .......................... 192.............. 105 171................ 108 Lapte de alune de pãdure ........................................ SUCURI............... 110 Lapte de pasãre ........................................................................................ 196.......................................... 108 Lapte de nucã de Brazilia .............. 185... 195............................ 108 Lapte din grâu încolþit ............................................................ 6-9) ............ 119 120 ................................................................................... .............. 108 Lapte de nucã Cashew ............................... 108 Lapte de ovãz ................. 108 Lapte de seminþe de susan ................................................. 184.............................................................. 199................................................. 176......168... Tofu cu miere ..... 183.................................. 111 Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã .. 109 Lapte de cocos ºi migdale ...................................................... 191.................. 109 Bãuturã de carob cu lapte de soia ................................. 181.................................. 112 Bibliografie ............... 172..................................... 108 Lapte din seminþe de dovleac .............. 108 Lapte din arahide etc...... 111 Prepararea iaurtului din lapte de soia ........................................................ 173................................. 108 Lapte de hriºcã ................. 110 Cafea de cereale Inka cu lapte de soia ............................... 182................................... 108 Lapte de soia cu banane ............ 190................ 110 Lapte de ananas............................ 108 Lapte de nucã ........................... 179..... 188...................... 109 Lapte de cereale ...... 108 Lapte de mei .................................... 180............................ 108 Lapte de cocos ............ BÃUTURI................................................................................. 193............................ 108 Lapte de orez brun .................................................. 108 Lapte de nuci........... 108 Lapte de seminþe de floarea soarelui ................ 110 Lapte de soia cu banane ............................. 187........................... LAPTE ... 177......

121 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful