Sunteți pe pagina 1din 10

HOTRRE nr.

286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 31 martie 2011 n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 26 alin. (4) i (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri publice, Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre. ART. 1 Se aprob Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice, denumit n continuare regulament, prevzut n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre. ART. 2 (1) Regulamentul prevzut la art. 1 se aplic personalului contractual din: a) instituiile i autoritile publice, respectiv Parlamentul, Administraia Prezidenial, autoritatea judectoreasc, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, autoriti ale administraiei publice locale, alte autoriti publice, autoriti administrative autonome, precum i instituiile din subordinea acestora, finanate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; b) instituiile i autoritile publice finanate din venituri proprii i subvenii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; c) instituiile i autoritile publice finanate integral din venituri proprii; d) instituiile i autoritile publice ale cror conductori sunt persoane angajate n temeiul unui contract, altul dect contractul individual de munc. (2) Dispoziiile regulamentului prevzut la art. 1 nu se aplic Bncii Naionale a Romniei, Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor i Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum i instituiilor i autoritilor publice care prin statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate au reglementat ncadrarea i promovarea personalului contractual. ART. 3 (1) n aplicarea prezentei hotrri, ordonatorii principali de credite pot emite norme interne. (2) Pentru instituiile din sistemul naional de aprare, ordine public i siguran naional, aspecte specifice procedurale referitoare la condiiile de participare la concursul/examenul organizat pentru ocuparea posturilor corespunztoare funciilor contractuale, precum i la organizarea i desfurarea concursului/examenului pot fi reglementate prin ordin al ordonatorului principal de credite, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemneaz: --------------Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale, Ioan Nelu Boti Ministrul finanelor publice, Gheorghe Ialomiianu Bucureti, 23 martie 2011. Nr. 286. ANEX REGULAMENT-CADRU privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice TITLUL I Organizarea i desfurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual

CAP. I Organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual SECIUNEA 1 Dispoziii generale ART. 1 (1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunztor unei funcii contractuale se face prin concurs sau examen, n limita posturilor vacante sau temporar vacante prevzute n statul de funcii. (2) n cazul n care la concursul organizat se prezint un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen. ART. 2 La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice persoan care ndeplinete condiiile generale i condiiile specifice stabilite prin fia postului pentru ocuparea respectivei funcii contractuale. ART. 3 Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care ndeplinete urmtoarele condiii: a) are cetenia romn, cetenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparinnd Spaiului Economic European i domiciliul n Romnia; b) cunoate limba romn, scris i vorbit; c) are vrsta minim reglementat de prevederile legale; d) are capacitate deplin de exerciiu; e) are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz, atestat pe baza adeverinei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitile sanitare abilitate; f) ndeplinete condiiile de studii i, dup caz, de vechime sau alte condiii specifice potrivit cerinelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni contra umanitii, contra statului ori contra autoritii, de serviciu sau n legtur cu serviciul, care mpiedic nfptuirea justiiei, de fals ori a unor fapte de corupie sau a unei infraciuni svrite cu intenie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funciei, cu excepia situaiei n care a intervenit reabilitarea. ART. 4 (1) Condiiile specifice pe care trebuie s le ndeplineasc persoana care particip la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fiei postului, la propunerea structurilor n al cror stat de funcii se afl funcia vacant. (2) Condiiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante care necesit studii superioare ori studii superioare de scurt durat se stabilesc n conformitate cu nomenclatoarele domeniilor i specializrilor din nvmntul universitar de lung durat i scurt durat, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licen i specializrilor i programelor de studii din cadrul acestora. ART. 5 (1) n vederea ocuprii unui post vacant sau temporar vacant, structurile din cadrul instituiilor sau autoritilor publice transmit compartimentului de resurse umane propunerea privind organizarea i desfurarea concursurilor. (2) Propunerea privind organizarea i desfurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant prevzut la alin. (1) trebuie s cuprind urmtoarele: a) denumirea funciei contractuale vacante sau temporar vacante; b) fiele de post corespunztoare funciei contractuale vacante sau temporar vacante ntocmite i aprobate n condiiile legii; c) bibliografia i, dac este cazul, tematica stabilit de conductorul structurii de specialitate care propune organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau temporar vacant; d) propuneri privind componena comisiei de concurs, precum i a comisiei de soluionare a contestaiilor; e) tipul probelor de concurs: proba scris i/sau proba practic i interviu, dup caz; f) alte meniuni referitoare la organizarea concursului sau la condiiile de participare. (3) Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrri, articole de specialitate sau surse de informare i documentare expres indicate, cu relevan pentru funcia contractual vacant sau temporar vacant pentru care se organizeaz concursul. Tematica concursului se stabilete pe baza bibliografiei. SECIUNEA a 2-a Dosarul de concurs ART. 6 (1) Pentru nscrierea la concurs candidaii vor prezenta un dosar de concurs care va conine urmtoarele documente: a) cerere de nscriere la concurs adresat conductorului autoritii sau instituiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit legii, dup caz; c) copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atest efectuarea unor specializri, copiile documentelor care atest ndeplinirea condiiilor specifice; d) copia carnetului de munc, conform cu originalul, sau, dup caz, o adeverin care s ateste vechimea n munc, n meserie i/sau n specialitatea studiilor; e) cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale care s-l fac incompatibil cu funcia pentru care candideaz; f) adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de ctre unitile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; h) alte documente relevante pentru desfurarea concursului. (2) Adeverina care atest starea de sntate conine, n clar, numrul, data, numele emitentului i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul Sntii. (3) n cazul documentului prevzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecia dosarelor, care a depus la nscriere o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale, are obligaia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai trziu pn la data desfurrii primei probe a concursului. (4) Actele prevzute la alin. 1 lit. b), c) i h) vor fi prezentate i n original n vederea verificrii conformitii copiilor cu acestea. SECIUNEA a 3-a Publicitatea concursului ART. 7 (1) Anunul privind concursul se afieaz de ctre autoritatea sau instituia public organizatoare la sediul acesteia i, dup caz, pe site-ul instituiei, cu cel puin 30 de zile lucrtoare nainte de data desfurrii concursului. (2) n situaia n care autoritile sau instituiile publice consider necesar, acestea pot asigura publicarea anunului i prin alte forme de publicitate suplimentare. (3) Anunul va cuprinde obligatoriu urmtoarele elemente: a) numrul i nivelul posturilor scoase la concurs, precum i structurile n cadrul crora se afl aceste posturi, denumirea postului pentru care se organizeaz concursul i principalele cerine ale acestuia stabilite potrivit prevederilor din fia postului; b) documentele solicitate candidailor pentru ntocmirea dosarului de concurs, data-limit i ora pn la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele de concurs, precum i compartimentul de resurse umane, cu precizarea persoanelor i datelor de contact, inclusiv alte date necesare desfurrii concursului; c) condiiile generale i specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs; d) tipul probelor de concurs, locul, data i ora desfurrii acestora; e) bibliografia i alte date necesare desfurrii concursului. Bibliografia ntocmit de ctre structura de specialitate n cadrul creia se afl postul vacant/temporar vacant este transmis compartimentului de resurse umane i aprobat de conductorul instituiei. (4) La anun se vor anexa condiiile de participare i condiiile de desfurare a concursului, bibliografia, tematica i alte date necesare desfurrii concursului. Informaiile prezentate se menin la locul de afiare pn la finalizarea concursului. (5) n situaia n care anunul se public i n presa scris, acesta conine doar elementul referitor la denumirea postului pentru care se organizeaz concursul i principalele cerine ale acestuia, data-limit pn la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs i datele de contact ale persoanelor din cadrul compartimentului de resurse umane. (6) n condiiile modificrii unor aspecte referitoare la organizarea sau desfurarea concursului se face publicitatea modificrii respective prin aceleai mijloace prin care s-a fcut publicitatea concursului. SECIUNEA a 4-a Constituirea comisiilor de concurs i de soluionare a contestaiilor ART. 8 (1) Cu cel puin 15 zile lucrtoare nainte de data desfurrii concursului se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluionare a contestaiilor, prin act administrativ al conductorului autoritii sau instituiei publice organizatoare a concursului, n condiiile prezentului regulament-cadru. (2) Persoanele nominalizate n comisia de concurs i n comisia de soluionare a contestaiilor, cu excepia secretarului, sunt persoane cu pregtire i experien profesional n domeniul postului pentru care se organizeaz concursul. (3) Att comisia de concurs, ct i comisia de soluionare a contestaiilor au fiecare n componena lor un preedinte, 2 membri i un secretar. (4) Preedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluionare a contestaiilor se desemneaz din rndul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

(5) Secretariatul comisiei de concurs i secretariatul comisiei de soluionare a contestaiilor se asigur, de regul, de ctre o persoan din cadrul compartimentelor de resurse umane ale autoritii sau instituiei publice organizatoare a concursului, acestea neavnd calitatea de membri. (6) Secretarul comisiei de concurs, care poate fi i secretar al comisiei de soluionare a contestaiilor, este numit prin actul prevzut la alin. (1). ART. 9 Persoanele desemnate n comisiile de concurs sau de soluionare a contestaiilor trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii: a) s aib o probitate moral recunoscut; b) s dein o funcie cel puin egal sau echivalent cu funcia contractual vacant pentru ocuparea creia se organizeaz concursul; c) s nu se afle n cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese. ART. 10 (1) Nu poate fi desemnat n calitatea de membru n comisia de concurs sau n comisia de soluionare a contestaiilor persoana care a fost sancionat disciplinar, iar sanciunea aplicat nu a fost radiat, conform legii. (2) Calitatea de membru n comisia de concurs este incompatibil cu calitatea de membru n comisia de soluionare a contestaiilor. ART. 11 Nu poate fi desemnat n calitatea de membru n comisia de concurs sau n comisia de soluionare a contestaiilor persoana care se afl n urmtoarele situaii: a) are relaii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidai sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soului sau soiei pot afecta imparialitatea i obiectivitatea evalurii; b) este so, soie, rud sau afin pn la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidai ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluionare a contestaiilor; c) este sau urmeaz s fie, n situaia ocuprii postului de conducere pentru care se organizeaz concursul, direct subordonat ierarhic al oricruia dintre candidai. ART. 12 (1) Situaiile prevzute la art. 10 i 11 se sesizeaz de ctre persoana n cauz, de oricare dintre candidai, de conductorul autoritii sau instituiei publice organizatoare a concursului ori de orice alt persoan interesat, n orice moment al organizrii i desfurrii concursului. (2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluionare a contestaiilor au obligaia s informeze, n scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre apariia oricrei situaii dintre cele prevzute la art. 10 i 11. n aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluionare a contestaiilor au obligaia s se abin de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs. (3) n cazul constatrii existenei uneia dintre situaiile prevzute la art. 10 i 11 actul de numire a comisiei se modific n mod corespunztor, n termen de cel mult dou zile lucrtoare de la data constatrii, prin nlocuirea persoanei aflate n respectiva situaie cu o alt persoan care s ndeplineasc condiiile prevzute la art. 9. (4) n cazul n care oricare dintre situaiile prevzute la art. 10 i 11 se constat ulterior desfurrii uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfurate se recalculeaz prin eliminarea evalurii membrului aflat n situaie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurrii validitii evalurii a cel puin dou treimi din numrul membrilor comisiei de concurs. (5) n situaia n care nu este asigurat validitatea evalurii a cel puin dou treimi din numrul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare i desfurare a concursului se reia. ART. 13 Nendeplinirea de ctre membrii comisiilor de concurs i de soluionare a contestaiilor a obligaiei prevzute la art. 12 alin. (2) se sancioneaz potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare. ART. 14 n funcie de numrul i de specificul posturilor vacante/temporar vacante pentru care se organizeaz concurs, se pot constitui mai multe comisii de concurs. SECIUNEA a 5-a Atribuiile comisiei de concurs i ale comisiei de soluionare a contestaiilor ART. 15 Comisia de concurs are urmtoarele atribuii principale: a) selecteaz dosarele de concurs ale candidailor; b) stabilete tipul probelor de concurs: proba scris i/sau proba practic i interviu, dup caz; c) stabilete subiectele pentru proba scris; d) stabilete planul probei practice i realizeaz proba practic; e) stabilete planul interviului i realizeaz interviul; f) noteaz pentru fiecare candidat proba scris i/sau proba practic i interviul; g) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidailor;

h) semneaz procesele-verbale ntocmite de secretarul comisiei dup fiecare etap de concurs, precum i raportul final al concursului. ART. 16 Comisia de soluionare a contestaiilor are urmtoarele atribuii principale: a) soluioneaz contestaiile depuse de candidai cu privire la selecia dosarelor i cu privire la notarea probei scrise, probei practice i a interviului; b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaiilor pentru a fi comunicate candidailor. ART. 17 Secretarul comisiei de concurs i secretarul comisiei de soluionare a contestaiilor au urmtoarele atribuii principale: a) primesc dosarele de concurs ale candidailor, respectiv contestaiile, dup caz; b) convoac membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluionare a contestaiilor, la solicitarea preedintelui comisiei; c) ntocmesc, redacteaz i semneaz alturi de comisia de concurs, respectiv comisia de soluionare a contestaiilor, ntreaga documentaie privind activitatea specific a acesteia, respectiv procesul-verbal al seleciei dosarelor i raportul concursului care vor fi semnate de ctre toi membrii comisiei; d) asigur transmiterea/afiarea rezultatelor obinute de candidai la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestaii; e) ndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfurare a concursului. CAP. II Desfurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunztor unei funcii contractuale SECIUNEA 1 Dispoziii generale privind desfurarea concursului ART. 18 (1) Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant const, de regul, n 3 etape succesive, dup cum urmeaz: a) selecia dosarelor de nscriere; b) proba scris i/sau prob practic; c) interviul. (2) Proba practic poate fi introdus n cazul funciilor contractuale la care este necesar verificarea abilitilor practice. (3) Se pot prezenta la urmtoarea etap numai candidaii declarai admii la etapa precedent. ART. 19 (1) n vederea participrii la concurs, n termen de 10 zile lucrtoare de la data afirii anunului, candidaii depun dosarul de concurs. (2) n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la data expirrii termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaia de a selecta dosarele de concurs pe baza ndeplinirii condiiilor de participare la concurs. (3) Dup finalizarea seleciei dosarelor se va ncheia un proces-verbal, care va fi semnat de ctre toi membrii comisiei. SECIUNEA a 2-a Selecia dosarelor de concurs, proba scris i/sau proba practic a concursului i interviul ART. 20 (1) Rezultatele selectrii dosarelor de nscriere se afieaz de ctre secretarul comisiei de concurs, cu meniunea "admis" sau "respins", nsoit de motivul respingerii dosarului, la sediul autoritii ori instituiei publice organizatoare a concursului. (2) Contestaiile cu privire la rezultatul seleciei dosarelor de nscriere se depun la secretarul comisiei de soluionare a contestaiilor n maximum dou zile lucrtoare de la afiarea rezultatelor seleciei dosarelor de ctre comisia de concurs. (3) Contestaiile cu privire la rezultatele seleciei dosarelor se soluioneaz i se afieaz la sediul instituiei organizatoare a concursului n termen de o zi lucrtoare de la expirarea termenului de depunere. ART. 21 (1) Proba scris const n redactarea unei lucrri i/sau n rezolvarea unor teste-gril. (2) Prin proba scris se testeaz cunotinele teoretice necesare ocuprii postului pentru care se organizeaz concursul. (3) Subiectele pentru proba scris se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel nct s reflecte capacitatea de analiz i sintez a candidailor, n concordan cu nivelul i specificul postului pentru care se organizeaz concursul.

(4) Pentru candidaii la ocuparea aceluiai post, subiectele sunt identice n cadrul aceluiai concurs, cu excepia cazului n care concursul se desfoar n mai multe serii. (5) Comisia de concurs stabilete subiectele i alctuiete seturile de subiecte pentru proba scris, n ziua n care se desfoar proba scris. (6) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia ntocmete minimum dou seturi de subiecte care vor fi prezentate candidailor. (7) Membrii comisiei de concurs rspund individual pentru asigurarea confidenialitii subiectelor propuse. (8) Seturile de subiecte se semneaz de toi membrii comisiei de concurs i se nchid n plicuri sigilate purtnd tampila autoritii sau a instituiei publice organizatoare a concursului. (9) Comisia de concurs stabilete punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunic odat cu subiectele i se afieaz la locul desfurrii concursului. (10) n cazul n care proba scris const n rezolvarea unor teste-gril, ntrebrile pot fi formulate cu cel mult dou zile nainte de proba scris, cu condiia ca numrul acestora s fie de 3 ori mai mare dect numrul ntrebrilor stabilit pentru fiecare test-gril. ntrebrile pentru fiecare test-gril se stabilesc n ziua n care se desfoar proba scris, nainte de nceperea acestei probe. (11) nainte de nceperea probei scrise se face apelul nominal al candidailor, n vederea ndeplinirii formalitilor prealabile, respectiv verificarea identitii. Verificarea identitii candidailor se face numai pe baza buletinului, a crii de identitate sau a oricrui document care atest identitatea, potrivit legii. Candidaii care nu sunt prezeni la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identitii prin prezentarea buletinului, a crii de identitate sau a oricrui document care s ateste identitatea sunt considerai abseni. (12) Dup verificarea identitii candidailor, ieirea din sal a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepia situaiilor de urgen n care acetia pot fi nsoii de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigur supravegherea. (13) Durata probei scrise se stabilete de comisia de concurs n funcie de gradul de dificultate i complexitate al subiectelor, dar nu poate depi 3 ore. (14) La ora stabilit pentru nceperea probei scrise, comisia de concurs prezint candidailor seturile de subiecte i invit un candidat s extrag un plic cu subiectele de concurs. (15) Dup nceperea comunicrii subiectelor este interzis accesul candidailor care ntrzie sau al oricrei alte persoane, n afara membrilor comisiei de concurs, precum i a persoanelor care asigur secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfurrii probei. (16) n ncperea n care are loc concursul, pe toat perioada derulrii acestuia, inclusiv a formalitilor prealabile i a celor ulterioare finalizrii probei, candidailor nu le este permis deinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distan. (17) Nerespectarea dispoziiilor prevzute la alin. (16) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatnd nclcarea acestor dispoziii, elimin candidatul din sal, nscrie meniunea "anulat" pe lucrare i consemneaz cele ntmplate n procesul-verbal. (18) Lucrrile se redacteaz, sub sanciunea anulrii, doar pe seturile de hrtie asigurate de autoritatea sau instituia public organizatoare a concursului, purtnd tampila acesteia pe fiecare fil. Prima fil, dup nscrierea numelui i a prenumelui n colul din dreapta sus, se lipete astfel nct datele nscrise s nu poat fi identificate i se aplic tampila autoritii sau instituiei publice organizatoare a concursului, cu excepia situaiei n care exist un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant, caz n care nu mai exist obligaia sigilrii lucrrii. (19) Candidatul are obligaia de a preda comisiei de concurs lucrarea scris, respectiv testul-gril, la finalizarea lucrrii ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnnd borderoul special ntocmit n acest sens. ART. 22 Proba practic const n testarea abilitilor i aptitudinilor practice ale candidatului n vederea ocuprii postului vacant sau temporar vacant pentru care candideaz. ART. 23 (1) Proba practic se desfoar pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include urmtoarele criterii de evaluare: a) capacitatea de adaptare; b) capacitatea de gestionare a situaiilor dificile; c) ndemnare i abilitate n realizarea cerinelor practice; d) capacitatea de comunicare; e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfurarea probei practice. (2) n vederea testrii pentru proba practic se pot stabili i alte criterii de evaluare. (3) Aspectele constatate n timpul derulrii probei practice vor fi consemnate n scris n anexa la raportul final al concursului, ntocmit de secretarul comisiei de concurs, care se semneaz de membrii acestei comisii i de candidat. ART. 24 (1) n cadrul interviului se testeaz abilitile, aptitudinile i motivaia candidailor. Proba interviului poate fi susinut doar de ctre acei candidai declarai admii la proba scris i/sau proba practic, dup caz. (2) Interviul se realizeaz conform planului de interviu ntocmit de comisia de concurs n ziua desfurrii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abiliti i cunotine impuse de funcie; b) capacitatea de analiz i sintez; c) motivaia candidatului; d) comportamentul n situaiile de criz; e) iniiativ i creativitate. (3) n funcie de cerinele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare prevzute la lit. d) i e) sunt stabilite opional de ctre ordonatorii principali de credite. (4) Pentru posturile de conducere planul de interviu include i elemente referitoare la: a) capacitatea de a lua decizii i de a evalua impactul acestora; b) exercitarea controlului decizional; c) capacitatea managerial. (5) Interviul se susine, de regul, ntr-un termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data susinerii probei scrise i/sau probei practice, dup caz. (6) Data i ora susinerii interviului se afieaz obligatoriu odat cu rezultatele la proba scris. (7) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa ntrebri candidatului. Nu se pot adresa ntrebri referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindical, religie, etnie, starea material, originea social sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex. (8) ntrebrile i rspunsurile la interviu se nregistreaz sau se consemneaz n scris n anexa la raportul final al concursului, ntocmit de secretarul comisiei de concurs, i se semneaz de membrii acesteia i de candidat. SECIUNEA a 3-a Notarea probelor i comunicarea rezultatelor ART. 25 Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dup cum urmeaz: a) pentru proba scris punctajul este de maximum 100 de puncte; b) pentru proba practic punctajul este de maximum 100 de puncte; c) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte. ART. 26 (1) Anterior nceperii corectrii lucrrilor la proba scris, fiecare lucrare va fi numerotat, cu excepia cazului n care exist un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant. (2) Notarea probei scrise, a interviului sau a probei practice se face, de regul, n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la finalizarea fiecrei probe. (3) Lucrrile de la proba scris, cu excepia cazului n care exist un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant, se corecteaz sigilate. (4) Punctajele se acord de ctre fiecare membru al comisiei de concurs n parte, pentru fiecare lucrare scris, i se noteaz n borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scris se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. (5) Lucrrile care prezint nsemnri de natur s conduc la identificarea candidailor se anuleaz i nu se mai corecteaz. Meniunea "anulat" se nscrie att pe lucrare, ct i pe borderoul de notare i pe centralizatorul nominal, consemnndu-se aceasta n procesul-verbal. ART. 27 (1) n situaia n care pentru o lucrare se nregistreaz diferene mai mari de 10 puncte ntre punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorecteaz de ctre toi membrii acesteia. Procedura recorectrii se reia ori de cte ori se constat c exist diferene mai mari de 10 puncte ntre punctajele acordate de membrii comisiei de concurs. (2) Se interzice desigilarea lucrrilor anterior recorectrii. ART. 28 (1) Lucrrile scrise, dup acordarea punctajelor finale, se desigileaz. (2) Punctajele obinute de fiecare dintre candidai i meniunea "admis" ori "respins" se afieaz la sediul autoritii sau instituiei organizatoare a concursului astfel nct s se asigure rmnerea a cel puin dou zile lucrtoare pn la susinerea urmtoarei probe, pentru depunerea i soluionarea unor eventuale contestaii, cu excepia prevzut la art. 24 alin. (7). (3) Sunt declarai admii la proba scris candidaii care au obinut: a) minimum 50 de puncte, n cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funciilor contractuale de execuie; b) minimum 70 de puncte, n cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funciilor contractuale de conducere. ART. 29 (1) Interviul i/sau proba practic se noteaz pe baza criteriilor prevzute i a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu, respectiv planul probei practice. (2) Membrii comisiei de concurs acord, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevzute. Punctajele se acord de ctre fiecare membru al comisiei de concurs n parte, pentru fiecare candidat, i se noteaz n borderoul de notare.

(3) Sunt declarai admii la interviu i/sau proba practic candidaii care au obinut: a) minimum 50 de puncte, n cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funciilor contractuale de execuie; b) minimum 70 de puncte, n cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funciilor contractuale de conducere. ART. 30 (1) Punctajul final se calculeaz ca medie aritmetic a punctajelor obinute la proba scris i interviu. (2) Punctajele finale ale concursului, n ordine descresctoare, vor fi nscrise ntr-un centralizator nominal, n care se va meniona pentru fiecare candidat punctajul obinut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semneaz pe fiecare pagin de fiecare dintre membrii comisiei de concurs. (3) Comunicarea rezultatelor la fiecare prob a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin menionarea punctajului final al fiecrui candidat i a sintagmei "admis" sau "respins", prin afiare la locul desfurrii concursului i, dup caz, pe site-ul instituiei. Comunicarea rezultatelor finale se face n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la data susinerii ultimei probe. (4) Se consider admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obinut cel mai mare punctaj dintre candidaii care au concurat pentru acelai post, cu condiia ca acetia s fi obinut punctajul minim necesar. (5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obinut punctajul cel mai mare la proba scris, iar dac egalitatea se menine, candidaii aflai n aceast situaie vor fi invitai la un nou interviu n urma cruia comisia de concurs va decide asupra candidatului ctigtor. (6) n situaia n care nu s-a organizat proba scris, la punctaje egale are prioritate candidatul care a obinut punctajul cel mai mare la proba practic, iar dac egalitatea se menine, candidaii aflai n aceast situaie vor fi invitai la un nou interviu n urma cruia comisia de concurs va decide asupra candidatului ctigtor. (7) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcii contractuale vacante sau temporar vacante se consemneaz n raportul final al concursului. SECIUNEA a 4-a Soluionarea contestaiilor ART. 31 Dup afiarea rezultatelor obinute la selecia dosarelor, proba scris sau proba practic, dup caz, i interviu, candidaii nemulumii pot face contestaie, n termen de cel mult 48 de ore de la data afirii rezultatului seleciei dosarelor, respectiv de la data afirii rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul autoritii sau instituiei publice organizatoare a concursului, sub sanciunea decderii din acest drept. ART. 32 (1) n situaia contestaiilor formulate fa de rezultatul seleciei dosarelor, comisia de soluionare a contestaiilor va verifica ndeplinirea de ctre candidatul contestatar a condiiilor pentru participare la concurs n termen de maximum o zi lucrtoare de la expirarea termenului de depunere a contestaiilor. (2) n situaia contestaiilor formulate fa de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluionare a contestaiilor va analiza lucrarea sau consemnarea rspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar n termen de maximum o zi lucrtoare de la expirarea termenului de depunere a contestaiilor. ART. 33 Comisia de soluionare a contestaiilor admite contestaia, modificnd rezultatul seleciei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, n situaia n care: a) candidatul ndeplinete condiiile pentru a participa la concurs, n situaia contestaiilor formulate fa de rezultatul seleciei dosarelor; b) constat c punctajele nu au fost acordate potrivit baremului i rspunsurilor din lucrarea scris sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, ntrebrilor formulate i rspunsurilor candidailor n cadrul interviului; c) constat c punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice; d) ca urmare a recorectrii lucrrii de la proba scris, respectiv a analizrii consemnrii rspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniial "respins" obine cel puin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului. ART. 34 (1) Contestaia va fi respins n urmtoarele situaii: a) candidatul nu ndeplinete condiiile pentru a participa la concurs; b) punctajele au fost acordate potrivit baremului i rspunsurilor din lucrarea scris sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, ntrebrilor formulate i rspunsurilor candidailor n cadrul interviului; c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice. (2) Comunicarea rezultatelor la contestaiile depuse se face prin afiare la sediul autoritii sau instituiei organizatoare a concursului, imediat dup soluionarea contestaiilor. ART. 35

Candidatul nemulumit de modul de soluionare a contestaiei se poate adresa instanei de contencios administrativ, n condiiile legii. ART. 36 (1) Autoritatea sau instituia public organizatoare a concursului pune la dispoziia candidailor interesai, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluionare a contestaiilor, care sunt informaii de interes public, cu respectarea confidenialitii datelor care fac referire la ceilali candidai, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii. (2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluionare a contestaiilor, care conin date cu caracter personal ale candidailor, potrivit legii. (3) Orice candidat i poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scris individual redactat n cadrul probei scrise a concursului, dup corectarea i notarea acesteia, n prezena secretarului comisiei de concurs. SECIUNEA a 5-a Suspendarea, amnarea i reluarea concursului ART. 37 (1) n cazul n care, de la data anunrii concursului i pn la afiarea rezultatelor finale ale acestuia, conductorul autoritii ori instituiei publice n al crei stat de funcii se gsete postul pentru care se organizeaz concursul este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea i desfurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. n cazul n care se constat c nu au fost respectate prevederile legale sau cnd aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu ncadrarea n termenele procedurale prevzute de lege, desfurarea concursului va fi suspendat. (2) Suspendarea se dispune de ctre conductorul autoritii ori instituiei publice, dup o verificare prealabil, n regim de urgen, a situaiei n fapt sesizate, dac se constat existena unor deficiene n respectarea prevederilor legale. (3) Sesizarea poate fi fcut de ctre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluionare a contestaiilor, de ctre oricare dintre candidai sau de ctre orice persoan interesat. (4) n situaia n care, n urma verificrii realizate potrivit alin. (1), se constat c sunt respectate prevederile legale privind organizarea i desfurarea concursului, acesta se desfoar n continuare. ART. 38 (1) n cazul n care, din motive obiective, nu se pot respecta data i ora desfurrii concursului: a) concursul se amn pentru o perioad de maximum 15 zile lucrtoare; b) se reia procedura de organizare i desfurare a acestuia dac amnarea nu poate fi dispus conform lit. a). (2) n situaia constatrii necesitii amnrii concursului, autoritatea sau instituia public organizatoare a concursului are obligaia: a) anunrii, prin aceleai mijloace de informare, a modificrilor intervenite n desfurarea concursului; b) informrii candidailor ale cror dosare au fost nregistrate, dac este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit. ART. 39 (1) Candidaturile nregistrate la concursul a crui procedur a fost suspendat sau amnat se consider valide dac persoanele care au depus dosarele de concurs i exprim n scris intenia de a participa din nou la concurs la noile date. (2) n situaia n care, la reluarea procedurii de concurs prevzute la art. 37, n dosare exist documente a cror valabilitate a ncetat, candidaii au posibilitatea de a le nlocui pn la data prevzut la art. 40 alin. (1). SECIUNEA a 6-a Prezentarea la post ART. 40 (1) Candidaii declarai admii la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor unei funcii contractuale sunt obligai s se prezinte la post n termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afirii. (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n urma formulrii unei cereri scrise i temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, n termen de 3 zile lucrtoare de la afiarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depi 30 de zile lucrtoare de la data afirii rezultatului concursului. (3) n cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, contractul de munc se ncheie pe perioada absenei titularului postului. (4) n cazul neprezentrii la post la termenul stabilit la alin. (1) i n lipsa unei ntiinri potrivit alin. (2), postul este declarat vacant, urmnd s se comunice candidatului care a obinut nota final imediat inferioar posibilitatea de a ocupa postul respectiv. TITLUL II

Promovarea n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice ART. 41 (1) Prin promovare se asigur evoluia n carier a personalului contractual, prin trecerea ntr-un grad, o treapt profesional sau funcie superior/superioar. (2) Promovarea persoanelor ncadrate cu contract individual de munc n grade sau trepte profesionale se face, de regul, pe un post vacant sau temporar vacant, iar n situaia n care nu exist un asemenea post se face prin transformarea postului din statul de funcii n care acestea sunt ncadrate ntr-unul de nivel imediat superior. (3) Promovarea n grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar se face prin examen. ART. 42 Regulamentul de organizare i desfurare a examenului de promovare n grade sau trepte profesionale a personalului contractual se aprob prin act administrativ al ordonatorului principal de credite. ART. 43 (1) Examenul de promovare n grade sau trepte profesionale a personalului contractual const n susinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, dup caz, i interviu stabilite de comisia de examinare. (2) Proba practic se susine n cazul funciilor contractuale la care este necesar verificarea abilitilor practice. (3) Pentru a participa la concursul de promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie s fi obinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanelor profesionale individuale cel puin de dou ori n ultimii 3 ani. ART. 44 (1) Comisia de examinare desemnat prin act administrativ de ctre ordonatorul de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, dup caz, reprezentanii salariailor, va evalua candidatul n cadrul examenului de promovare n grade sau trepte profesionale pe baza urmtoarelor criterii: a) cunotine teoretice necesare funciei evaluate; b) comportament n situaii de criz; c) abiliti de comunicare; d) capacitate de sintez. (2) Criteriul prevzut la alin. (1) lit. a) se evalueaz pe baza unei probe scrise din domeniul de activitate al angajatului, care s ateste pregtirea profesional i gradul de acumulare a experienei profesionale n domeniul respectiv. Proba scris poate fi susinut i sub forma unui test-gril. (3) Criteriile prevzute la alin. (1) lit. b)-d) se evalueaz n cadrul interviului. (4) Comisia de examinare poate stabili i alte criterii de evaluare specifice care vor fi evaluate n cadrul interviului, cum ar fi: a) complexitate, iniiativ, creativitate i diversitate a activitilor; b) judecata i impactul deciziilor; c) influen, coordonare i supervizare. ART. 45 (1) n cadrul examenului de promovare fiecare dintre cele dou probe, respectiv proba scris sau proba practic, dup caz, i interviul vor fi notate cu un punctaj maxim de 100 de puncte. (2) Membrii comisiei de examinare acord individual punctaje pentru fiecare dintre cele dou probe menionate la alin. (1), consemnate n borderoul de notare. (3) Punctajul final al fiecreia dintre cele dou probe se calculeaz ca medie aritmetic a punctajelor prevzute la alin. (2). ART. 46 (1) Punctajul examenului de promovare se calculeaz ca medie aritmetic a punctajelor finale obinute la fiecare dintre cele dou probe scris sau practic, dup caz, i interviul. (2) Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte. ART. 47 Comisia de examinare este format din 3 membri, 2 membri din cadrul instituiei sau autoritii publice i un membru de sindicat sau, dup caz, un reprezentant al salariailor, cu experiena i cunotinele necesare n domeniul postului n care se face promovarea. ART. 48 (1) Pentru soluionarea contestaiilor prin act administrativ al ordonatorului de credite bugetare se constituie comisia de soluionare a contestaiilor. (2) Calitatea de membru n comisia de examinare este incompatibil cu calitatea de membru n comisia de soluionare a contestaiilor. (3) Membrii din comisia de soluionare a contestaiilor trebuie s aib experiena i cunotinele necesare n domeniul postului n care se face promovarea. -------