Sunteți pe pagina 1din 24

CI

semnalelor cu
de (MF) n
afara blocului special de intrare
(prezentat n trecut al re-
vistei) include n ra-
dioreceptorului alte etaje carac-
teristice.
la iesirea blocului UUS, semna-
lul de are
de 10,7 MHz
o de 300 MHz; or, un
astfel de semnal impune circuite
speciale.
Din considerente economice nu
s-au construit amplificatoare se-
, parate MF printr-o sim-
cont de caracteris-
ticile circuitelor oscilante deriva-
anume au
numai la frecventa de re-
iar n au
foarte un etaj amplificator FI
comun pentru MA MF ca
n fig. 1.
Cnd se n gamele Ul,
UM, US, deci n sistemul cu mo-
de amplitudine, semnalul
ce se etajului are
465 kHz cu de re-
a filtrului C
3
l
3
C
4
l
4

Pentru acest semnal, filtrul are im-
mare de aceea la bor-
nele sale semnalul se am-
plificat.
n timp, semnalul de
465 kHz se la bornele fil-
trului Cal! C
2
l
2
, dar aceste cir..:
cuite snt acordate pe 10,7 MHz
pentru o mare de
ele se ca un
scurtcircuit la bornele lor nu
apare semnal.
lucrurile se petrec invers pentru
semnalul de de 10,7 MHz,
deci pentru n uUS.
O a
semnalelor MF este limitarea am-
plitudinii, deci eliminarea
lor ce apar n amplitu-
dine.
Etajul, fiind comun pentru MA
MF, trebuie ca am-
plificator pentru MA ca limitator
pentru MF.
Un astfel de etaj este prezentat
n fig. 2 prin contactele K{-K
2
se regimul de
a tubului, respectiv, se
negativarea (grupul Ri Ci)
se tensiunea grilei-
ecran.
Cnd etajul ca amplifi-
cator MA, n catod apare o tensiune
de citiva volti, iar tensiunea grilei-
ecran este de 70-90 V; prin comu- ,
tare MF, tensiunea din
dispare, iar tensiunea grilei-
scade 20 V. Cu toate aces-
are efect de
'foarte mic.
n unele radioreceptoare
ca n timp ce se
MA bobinele de MF fie
scurtcircuitate, invers. Acest lu-
cru se n schema din
fig. 3 prin contactele 25, 26, 27, ur-
o selectivitate mai pro-
respectiv, comutarea
etajului din regim de amplificator
n regim de limitator.
Principial, aceste amplificatoare
de pentru
MA si MF snt fie
s'nt construite cu tuburi elec-
tronice sau tranzistoare.
les, pentru fiecare n parte (tuburi
sau tranzistoare) se cont de
specificul de alimentare, de impe-
de intrare de
factorul de amplificare.
Prin demodulare se ex-
tragerea semnalului de audiofrec-
din semnalul transmis, res-
pectiv, extragerea utile.
Etaj ul ';are acest proces
de demodulare numele de
etaj discriminator n se
ntlnesc tipuri de discrimina-
toare: de de raport.
Cel mai este discrimi-
natorul de raport, deoarece acest
discriminator, pe rolul
n procesul
mai rolul de etaj
limitator, ceea ce, din punct de
vedere economic, este foarte avan-
tajos. Ca mod teoretic de
nare o mare intre
discriminatorul de cel de
raport.
(Fig. 4 schema
a discriminatorului de
Astfel, ultimul etaj amplificator
de (tranzis-
torul are tensiunea din primar
la priza a se-
cundarului. n acest mod, tensiunea
ce se", diode este
cu suma dintre tensiunea
primarului din tensiu-
nea secundarului. Cele cir-
cuite fiind acordate pe
(10,7 MHz), tensiunea din
secundar este cu 90
de primar valoarea tensiunii apli-
diode se poate stabili
grafic. Fig. 5 a valorile
tensiunii primarului Up, tensiunii
secundarului Us, ale tensiunilor ce
se pe cele diode U 01
U
02
' aceste valori fiind
pentru
n timpul
'se n ritmul semnalului
modulator si in acest mod se
faza tensiunii din secun-
dar, deci diodelor li se ten-
5 b fig. 5
o modulare
amplitudine a semnalului aplicat
tensiunile detectate de la gru-
purile R
1
C
1
R
2
C
2
se scad una
din alta si la iesire va rezulta un
semnal de propor-
tional cu diferenta dintre tensiunile
aplicate celor diode. Rezis-
de RiR2 au valori
mici pentru ca
tranzistorului T
2
(amplificator AF)
fie
Tranzistorul T
t
are capacitatea
de ie ire de curentul
Ing. 1.
de colector, deci functie de semnal.
deci aco'rdul ptimaru-
lui depinde de valoarea semnalului
de care se
traduce prin distorsiunilor.
Din acest motiv, cind se
o se obser-
o diminuare a semnalului

---...-[
.,:,l",I,I,
t:
(-)

2
Us
2
de De aceea tran-
zistorul este cuplat la o a
primarului prin intermediul unei
tocmai ca ca-
de a tranzistorului
fie
Orice a tensiunii din pri-
mar se traduce printr-o a
tensiunii din secundar, deci orice
modulare de amplitudine
(zgomote. are un efect
nedorit. Acesta este motivul pen-
tru care unui etaj limitator
de amplitudine este absolut obli-
gatoriu Cnd se discrimi-
nator de
Tn discriminatorul de raport
(fig. 6) tensiunea din primar se
cu din tensiunea
secundarului se diodelor
ca n cazul discriminatorului de
intre primar se-
cundar se face printr-o
de valoare. Oiodele fiind po-
larizate n sens invers
n mare parte din timpul unei pe-
rioade, capacitatea in-
acordul circuitului se-
cundar. R
2
R3 ate-
acestor
Oiodele Dt O
2
fiind montate
n sens de prin
ele va circula curent (n
condensa-
torul (de valoare mare 2-1O,.u.F)
respectiv C
1
se vor
n timpul diodele vor
primi tensiuni diferite curentul
prin cele diode va fi diferit.
tensiunea diodei
Dt este mai mare, curentul mai mic
al diodei O
2
va circula prin ambele
diode prin celelalte elemente
condensatorul C
4

Fenomenul se petrece invers
Cnd tensiunea la bornele diodei
O
2
este mai mare. Deci la bornele
condensatorului C
4
se culege o
tensiune care este toc-
mai semnalul de
n toate cazurile, condensatorul
la o tensiune
Cnd apare o pertur-
tensiunile din primar se-
cundar cresc, curentul mediu prin
diode surplusul este ab-
sorbit de condensatorul de va-
loare mare. Tensiunea pe conden-
satorul nu este deoa-
rece depinde de
lor prin diode.
Prin cresterea curentulu mediu
prin diode,' de intrare a
discriminatorului de raport scade,
reduCndu-se amplificarea ultimu-
lui etaj amplificator de
i ntermed
La reducerea tensiunii aplicate,
prin diode scad conden-
satorul ncepe se descarce.
Astfel, de intrare a dis-
AF
criminatorului creste si n acest
mod amplificarea ultimului
etaj FI, compensnd de
tensiune. Aceasta este, n fond,
actiunea de limitator a detectorului
de' raport.
n fig. 7 este prezentat un alt tip
de discriminator de raport. Bobina
L3 este strins cu bobina Li
diode i se
tate din tensiunea din secundar
cu tensiunea de pe L3'
La acest montaj, att condensato-
rul de acord al primarului ct cel
al secundarului au valori destul de
mari efectele de
ale tranzistorului din AFI si dio-
delor din discriminator sint' negli-
jabile.
Grupul R
i
C
1
un filtru
suplimentar pentru semnalul de

Condemsatorul C
2
cu
R
2

circuit de accentuare.
La tensiunile MF, semnalele cu
peste 12 kHz snt ampli-
ficate suplimentar (accentuate) din
considerente de raport semnal/zgo-
mot. (atenuare)
de la se deaccen-
tuare raportul
semnal/zgomot pentru spectrul su-
perior audio de 5+10 ori.
Circuitul de deaccentuare se pla-
totdeauna intre iesirea dis-
criminatoruiui sau raport)
intrarea amplificatorului de audio.
Tehnica mdioreceptoarelor MA-
MF n discriminatoare
atit diode cu vid cit diode semi-
conductoare.
Fig. 8 schema unei
dintr-un astfel de radioreceptor n
care etajul comvertor MA devine
amplificator de interme-
pentru Mt-, Iar filtrele snt
montate n serie.
Tubul electronic EBF 89 este am-
plificator FI atit pentru MA cit
pentru MF. Tubul EABC 80 este
pentru semnale MA (dio-
da 01)' discriminator de raport
pentru MF (diodele O
2
0
3
)
amplificator AF.
Prin montarea uner diode semi-
conductoare n discriminatorul de
raport, schema se sim-
apare ca n fig. 9. Oiodele
tubului EBF 89 sint utilizate acum
pentru CAA detector MA. Ulti-
mul amplificator FI fiind cu tub,
deci ale impedan-
de discriminatorul de
raport este mult mai simplu cu
piese mai
Modul de cuplare serie a circui-
telor de MA
MF, precum modul de demo-
dulare detectare ntr-un radio-
receptor tranzistorizat snt prezen-
tate n fig. 10. De remarcat n
acest caz tot discriminator de
raport este utilizat.
AF
3
OSEILOSEOP
DIDAETIE
fmbinarea memoriei vizua-
le auditive a elevilor, n timpul pre-
de se poate
realiza simplu, cu ajutorul unui osci-
loscop dotat cu ecran, a
permite vizualizarea imaginii
de un grup mai mare de specta-
tori.
Un televizor defect poate fi transfor-
mat ntr-un osciloscop
nal, indiferent de tipul televizorului
sau de natura defectelor. de
a osciloscopului rezultat
este de repunerea n func-
a ctorva subansambluri ale sche-
mei televizorului.
Din schema televizorului se utili-
doar tu bul cinescop cu circuitele
de deflexie respective. Qeneratoarele
de baleiaj cadre si li nii (de la care se
Tolosesc doar nalta tensiune
pentru alimentarea tubului cinescop
tensiunea pentru anodul
acceleratorl.De asemenea se mai folo-
sesc circuitele generale de alimentare
de la amplificatorul de audio-
dotat cu difuzorul respectiv.
Deoarece din schema televizorului
se circuitele de intrare semnal,
comutatorul de canale, amplificatorul
de imagine,
SPRE
TUliJLUI JNTRARE li
B'
2oo
kri
C1 2,5nf
I"V
6,3V
Ca
500pF
sunet, detectorul video, amplificatofw
video, detectorul de rapot sunet
selectorul de impulsuri, se vor com-
pensa tensiunile necesare
circuitelor de filament aie tuburi lor
electronice ocupate in aceste etaje
cu rezistente adecvate (n cazul tele-
vizoarelor care nu snt eChipate cu
transformatoare de T pen-
tru asigurarea de
a operatorilor, excluzind pericolul de
electrocutare, este modifi-
carea blocului general de alimentare
al televizorului, prin introducerea unui
transformator de De exemplu,
se poate utiliza transformatorul de
de la radioreceptoarele Dar-
ch3e, Modern sau Enescu cu
se adauge o
pentru tuburilor electronice
care n schema a
osciloscopului
modificarea a schemei
alimentare se vor verifica circuitele de
luminozitate, focalizare functionarea
a generatoArelor de deflexie
a de
urmanndu-se unui ecran
bine luminat, cu
.unui semnal sonor puternic
In difuzor, In cazul se atinae cu dege-
tul grila de a tubului pream-
plificator de (Ia
detectorului de raport).
Intensitatea acestui semnal va fi
prin de volum
al televizorului. Abia acum se poate
trece la transformarea televizorului in
osciloscop.
Se dezlipesc capetele bobinelor de
deflexie orizontale (de linii) se
in serie cu
a transformatorului de
re audio cu difuzorul respectiv,
conform fig. 2. Pe un perete lateral al
cutiei televizorului se va monta un
care are menirea de a
scurtcircuita, nevoie, bobina mo-
a difuzorului. Acest
notat cu I pe schema din fig. 2, poate fi
unul de tipul celor folosite
la veioze sau chiar un
folosit in electrice
de uz casn ic.
Intreg ansamblul bobinelor de de-
flexie se va roti n jurul axei sale pe
gitul tubului kinescoo cu 90,
RS 1M.Q.
Clll ,25nf
SPRE GRilA 1
A TUBULUi FiNAL
DE CADRE
Cg10nF
SPRE GRilA W
A TU8ULUi
KiNESGOP
nmdu-se din fig. 1.
acum se televizorul
cu de volum audio la
minimum, se va obtine la centrul ecra-
nului o linie de
baleiajul de cadre al televizoru lui -
devenit astfel generator de baieiaj
orizontal al osciloscopului.
Pe una din fetele laterale ale cutiei
este suficient, pe
sub ecran, se cteva
borne - notate cu numere de la 1 la 7
pe fig. 2. Una din borne se
la grila de a tubului preampli-
ficator de (boma 2).
cu degetul
(sau 3), pe ecran apare o
reprezentind semnalul al sunet
se aude n difuzor
rul I este aces-
tui semnal depinde
de volum
regulator de nivel
al blocului de deflexie (Y) a
sus
STNGA
FOS)ELE
BOBINE DE DEFlEXiE
CADRE
:JOS
Tr
AAF
rn
II
2ID------4II----e
3 !trlJ-----n .. -.....I
4ID------------------------------4
R1 68O.Q
'z


':J
.!:!::!
x
UJ
...J
LI..
LU
a
l.l.I
z
Om
o
Cl
LI..
Ci
0,1pF R2680Q

1, sunetul dispare, dar imaginea de pe
ecran nu se
Pentru ampli-
ficatorului de deflexie se mai
pot secundare a
transformatorului de iesire audio circa
00 de spire din conductor Cu-I:m pO,;:SS
-0,4 mm,
existent pe carcasa transformatorului
permite adaptare.
la bornele 1 2 sau 1 3 se va
monta un microfon dinamic sau o
de picup, pe ecran se vor putea
viziona semnalele de
Amatorii care doresc
banda de pe care
osciloscopui n afara
limitelor de 40-00 Hz pe care le aco-
baleiajul de cadre al televizorului
(reglabil din fostul buton
cadre), pot nlocui tubul generator
1
de cadre cu circui-
tele respective cu tu bul EF 86 (sau
orice alt tub cum ar fi pen-
toda F din tuburile PCF 80 sau PFl2oo,
sau cu un tub de tip mai vechi, ca 6 K3
sau 6 J8), realiznd astfel schema din
fig. 3.
Se un generator de oscilatii
in de de cu reac-
prin transformatorul Tr. Acesta
se va realiza pe un miez din tole de
ferosiliciu tip E 6,5, cu grosimea pache-
tului de 13 mm (de la un transformator
de difuzor de radioficare de 0,25 W).
I II snt egale,
fiecare cte 200 de spire conductor de
cupru emailat cu diametrul de 0,2 mm.
Banda de a generatorului
este din R6,
care se va monta in locul fostului poten-
de reglaj al cadrelor
Tr
R7
560
.Q
250V
+
este ntre 1 20 kHz, divi-
n 2 benzi de
dublu I din fig. 3. Inchizind simultan
ambele la Ib, se
paralel pe C6 C9 capa-
C7 C8, rezultnd banda de
joase la 8 kHz).
Sincronizarea baleiajului orizontal
se face prin grupul R1-C1 conectat
la anodul tubului preamplificator de
Pentru asigurarea li-
baleiajului orizontal, n cazul
unor semnale slabe la intrarea
deflexiei verticale, se va
R1 la 400 kn.
ntre bornele 4 7 se intro-
duce o tensiune de 5-8 V
(de exemplu, de la un transformator
de sonerie), pe ecran va sinu-
soida semnalului aplicat la intrare.
Pentru vizualizarea
lor pozitive sau negative, semnalele
cu tensiunea de 5--8 V se vor introduce
la bornele 4 5. po-
zitive) sau la bornele 4 6 (semi-
negative).
Se pot tace, astfel,
aferente lor de privind re-
dresarea generarea oscila-
tiilor
electrice etc. Pentru demonstrarea fe-
nomenelor de este nece-
montarea unui comutator electro-
nic, prezentat n fig. 4. Acesta
dintr-un oscilator realizat cu dubla
6J6 (sau BCC 91 sau echiva-
lenta 6H15'iT), iar n caz de
nevoie se poate folosi
ca ECC 85 6H3" etc., conectind ambii
catozi la
Frecventa de oscilatie este de circa
100 kHz. Montajul oscilatorului va fi
ecranat cu o cutie din de fier
sau aluminiu de 0,8-1 mm grosime,
pentru a nu radia pozitive.
Adaptorul permite trecerea
spre a celor semnale in-
troduse la vizualizindu-se pe
ecran ambele semnale comutate cu
de 100000 de ori pe se-
Inertia ochiului uman, care
o imagine pe cteva su-
timi de nu permite obser-
varea ntreruperilor. Imaginile se su-
prapun pe dind impresia
osciloscopul are spoturi. Astfel,
se pot vizualiza simultan cele
semnale. Separarea semnalelor se face
cu ajutorul celor de diode
(D1-04 D5-08), aflate la
comutatorului electronic, pe
principiu: pe una din diagonalele
apare o care trece
prin diode, pe care o pre-
diagonala a doua a puntii va fi
egala cu de trecere
a diodei, invers, pe prima dia-
apare o care nu
trece prin diode, celei de-a
doua diagonale a va fi
cu de blocare a diodei.
Cele fiind conectate in-
vers (conexiune cu poli de nume
contrar la un loc), ele permit trecerea
spre a semnalelor n de
pe care o primesc din
generatorul de
Pentru lucrul normal al comutato-
rului s-a ales curentul de comutatie
mai mare dect curentul n circuitul de
intrare al semnalului.
Comutatorul o
de intrare pentru semnale de 2000.
poate normal ntr-o
de audio la 3-4 kHz,
tensiunea semnalelor la in-
trare fiind de 3-5 V. Deoarece tensiu-
nea semnalului de comutatie cu frec-
de 100 kHz, la
comutatorului, este de circa 12 V)
se poate conecta direct
(Continuare n pag. 9)
Ing. MORCAN
Conceput ca o de. laborator
pentru alimentarea diverselor montaje
experimentale franzistorizate, alimen-
tatorul de mai jos posibilitatea
unei tensiuni reglabile n li-
mitele a 2-16 V, la un curent maxim
de 400 mA, n unui factor de
stabilizare ridicat si ale unei tensiu
foarte pentru
cursul pot
diverse cauze, scurtc,rcuite sau
muri excesive de curent, al.ime
este cu o com .
care att la
circuit ct limitarea
scurtcircuit la o valoare
tensiunea de protejndu-se
acest fel elementul regulator serie,
punct de vedere al puterii disipate.
SChema n fig. 1 se com
din elementul de realizat.
diodele Di D2' amplificatorul
eroare realizat cu tranzistorul T
z
' ele-
mentul regulator echipat cu tranzistoa-
rele T
3
T
4
, preregulatorul (n
un generator de curent constant), reali-
zat cu tranzistorul Ti dioda Zen ner
D3' elementul de la scurt-
circuit, realizat din grupul de
R7' Rs' Rs tranzistorul Ts '
Pentru unei tensiuni de re-
mici (n acest caz, 1,5 V),
fiind dificultatea de
amatori a unor diode Zen ner de ten-
siune s-au utilizat ca element de
diode cu siliciu nseriate,
de tip' DC1, polarizate direct. Se pot
folosi, de asemenea, orice tip de diode
cu siliciu sau valide
emitor sau de la tran-
zistoarele cu siliciu defecte.
Amplificatorul de eroare este con-
struit cu un singur tranzistor de tip
Be 107. Pentru a preveni osci-
mari n acest
etaj ntre colectorul tranzistorului T
2

este montat condensatorul C
2

Elementul regulator serie este con-
stituit din tranzistorul T
1
, de tip EFT212-
214, ASZ15-18 sau OC26, tranzisto-
rul T
3
, de tip BC107, montate n co-
nexiune Darlington cu inversare de po-
laritate.
Preregulatorul, realizat cu tranzisto-
rul EFT 323 sau orice alt tip de tran-
zistor pnp de putere, sche-
mei deosebite. pre-
diodei Zenner D3' de tip DZ309,
tensiunea bazei tranzistorului Ti'
de divizorul realizat cu R1
si Ro, este la o valoare con-
Din curentul prin
roJ RETEA
22.0'V
T
1
deci si rurentu! dm colectorUl
tranzistorului T
2
snt con-
stant, lucru care
avantaje: tensiunea de este prac-
tic de tensiunii
de intrare; tensiunea de este
la o valoare foarte (de
ordinul de ie-
a generatorului de curent constant.
realizat cu fiind practic
amplificarea lui T
2
este mult
regimul de lucru al elementului de refe-
este mult
Elementul de la scurtcircuit
tranzistorul T
s
' de tip BC 107,
care ntr-o functionare este
blocat. in cazul scurtcircuit,
rea de tensiune care apare pe
Rs deschide tranzistorul T
s
, prin care
este deviat curentul de al
elementului regulator, format din T
3
T
4
. Curentul de scurtcircuit este,
cum se vede, limitat depinde de
tensiunea la iesire divizorului
R,.-Re de alil';'entare a bazei lui T
s
'
Cu ct tensiunea de iesire este mai
cu att curentul Ii,';'itat este mai
mare, puterea de
elementul regulator.
Date constructive
Montajul se la pe o
cu circuite imprimate cu configu-
din fig. 2.
Transformatorul de nu
probleme deosebite de re-
alizndu-se pe un miez de aproximativ
5 cm
2
, dimensionnd secun-
pentru o tensiune de
28V
> OZ
10 309


o

aproximativ 20 V la un curent de 0,5 A.
Tot n se mai prevede o n-
pentru alimentarea unui bec
de control de 2,5 V la 0,2 A.
Elementul redresor este o punte de
diode de tip F 407 sau oricare alt tip
care poate asigure un curent mediu
redresat de circa 0,5 A. Se poate folosi
cu succes o punte redresoare de
30 V /450 mA, care se n
la magazinele de specialitate. Conden-
satorul C
1
va trebui tensiunea
de lucru mai mare de 30 V.
de reglare a tensiunii
de iesire are valoarea de 5 k n. si este
liniar: n lipsa unui de
acest tip' se poate folosi
metrul logaritmic de la radioreceptorul
Mamaia sau Nordic.
Tranzistorul T
4
va fi montat pe un
radiator de aluminiu cu grosimea de
2-3 mm o .cle minimum
100 cm
2
Tranzistorul T
3
va fi el pre-
cu un radiator de tipul celor uti-
lizate la tranzistoarele AC 180 K, putnd
fi din cupru sau aliaje de
cupru, dintr-un profil de 6 x 6 mm.
Rs se prin
bobinarea din de sau
orice material pentru elec-
trice, cu diametrul mai mare de 0,5 mm
se n cablajul imprimat cu
capse sau
Montajul nu probleme de pu-
nere n reglare. ter-
constructia, cu voltmetrui co-
nectat la de se
scara P direct n
(2-16 V).
t
Ustab.
2 .. .16V
Stabilitatea osci!atoarelor cu
(VFO) are o la o'rice aparat
de emisie, n special la modul de lucru BLU (SSB).
Analiznd elementele factorii care
stabilitatea unui oscilator, amatorul va putea
stabilitatea VFO-ului pe care l sau pe
care l
Circuitul oscilant este un element deosebit de
important n vederea Rigiditatea
este o pe care orice
amator constructor o dar, din
nu o ntotdeauna din comoditate sau din
lipsa unor de mecanice.
Trebuie asigurate alte pentru ca
de a circuitului oscilant fie
In vederea unor efecte capacitive
perturbatoare n circuitul LC, se alege o valoare
mare pentru C, iar L se
n fel ncit se un factor de calitate Q
ridicat. Condensatorul sau condensatoarele care
compun capacitatea C din circuit trebuie fie de
calitate asigure stabilitatea
la schimbarea temperaturii mediului ambiant. In
acest scop se folosesc condensatoare compensa-
toare NTC (capacitatea scade cind tempera-
tura) PTC (capacitatea n de tem-
Alegerea a valorilor ne-
cesare pentru un domeniu uzual de
este o care pune
la ncercare constructorului amator. Folo-
sind un artificiu indicat n schema din fig. 1, reglajul
se foarte
Analiznd schema, se poate vedea montajul
este un oscilator Clapp, cu de valoare
mare, folosite n divizor ... Acest lucru s-a n
vederea parametrilor de intrare
ai tranzisforului asupra circuitului rezonant.
10 I o

"VIIUilue de
curent de maximum 100 mA,
siune de 6,3 (de
rarea filamente din ",li,mont""t""""I,, """-.>,.",T;::,',.,,
cu
Schema este DR'[]Sf-!DII
cu dublare de
D
2
condensatoarele
o de circuit
montaj este deosebit de
rea tranzistorizate n
(care tuburi tranzistoare).
5[1 AT
I 1, Bilil I
Y03CO
se ca element activ un tranzistor MOS-
FET, asupra circuitului rezonant se reduce
incomparabil mai mult, aceste tranzistoare
se greu. In schema din fig. 1, condensatorul
C cu se conform fig. 2. Se
cu un traforaj statorul unui condensator
trimer izolat cu aer. La cele capete ale statoru-
lui se apoi cite un condensator
PTC respectiv, NTC. Prin rotorului se
astfel,. o compensare sau
n de terW'peraturii.
I ntruct stabilitatea frecventei este si
de tensiunea de alimentare, se fofosire'a
unui stabilizator separat care numai
oscilatorul.
in vederea oscilatoruiui de etaje-
,lor a modulatoruiui, se va folosi un etaj
separator (fig. 3). Acesta este un montaj repetor
pe emitor, la cu un filtru TI . Cu datele
indicate, banda de a filtrului este n
domeniul de 5-5,5 MHz. Etajul separator sarcina
filtru lui, reduc la minim efectul
celorlalte etaje asupra oscilatorului. ntruct ampla-
sarea pieselor alegerea punctelor de masa co-
au asupra n
fig. 4 o pentru amplasarea pieselor pe cir-
cuitul imprimat din partea pieselor).
Pentru completarea celor expuse am considerat
prezentarea schemei VFO-ului de la aparatul
FT 250 (fig. 5).
Oscilatorul este ntr-un montaj cu baza la
(BC), iar etajele cu emitorul la
(EC), ntr-un montaj cu amplificare de mare
stabilitate.
Circuitul LC al oscilatorului este compensat
de temperaturii ambiante, iar la
este cu un filtru de in T.
Bobinele L
2
L3 au cite 50 de spire din de
q, = 0,1 mm Cu-Em. Diametrul bobinei este de 6 mm.
Bobinele se vor amplasa n fel ncit axele lor
fie perpendiculare. Piesele filtrului se
ntr-o cutie
La alegerea tranzistoarelor pentru oscilator este
recomandabil ca frecventa de a tranzistorului
fie de cel zece ori mai mare dect

Eventualele parazite se pot evita conectnd
o de 20-40.Q n circuitul bazei.
De multe ori pe terminalele bazei
ale colectorului se pune cite o de
Tranzistoarele cu terminal (cu patru
terminale) au o la
!OOpH
I
IK [j]
L
+

--,
I
1
I
1
I
I
1",

fIld fiiii
INTRARE
. TD-2DW
llllAR 111001
Jl Rx
?,Bn
1
Folosind piese care se
destul de amatorul poate
construi, conform figurii
un etaj final liniar cu o putere
de de 75-100 W.
Tubul EL 34 permite folosirea a-
paratului n benzile de 3,5-7
14 MHz. Folosirea la alte benzi nu
se din cauza capaci-
interne ale tubului (necores-
pentru mari).
Tuburile snt legate n paralel.
Comanda cu o putere de 10-20 W
se ijlce pe iar toate grilele
snt legate la
n de alte avantaje, acest
gen de montaj nu regla-
rea punctului de
Tensiunea de alimentare este de
500-600 V C.C., cu un consum
maxim de 180-200 mA.
Transformatorul Tr.1 poate fi un
transformator de retea de la tele-
vizorul Temp-2. Priza
de la nu
se (numai capetele). Pen-
tru filament se va folosi
de la bornele 1-6, care satisface
. consumul cerut.
VlllflCIIO
PEIIR
CHISIAll
Pentru cei care nu dispun de un
asemenea transformator, da-
tele necesare: tole EI 16; grosimea
pachetului = 64 mm; primar (220 V)
- 568 de spire (J 0,8; secundar 1-
1 950 de spire (J 0,35 secundar
II - 18 spire (J 1,5.
Condensatoarele fixe trebuie
fie de calitate de preferat cu

Filtrele se con-
clasic, pe o
de 100 flj2 W patru spi-
re de de (J 0,8 mm.
Un va fi lipit direct pe soclul
tubului, n vederea unei
ct mai scu rte. '
n vederea obtinerii unui randa-
ment optim, se folosi-
rea soclurilor din calit.
Bobina Li din circuitul Collins
se pe o de calit
de r$ 40 cu <b 1 mm va avea
30 de spire cu 1 mm ntre
spire ..
Prizele snt la spirele 15 (7 MHz)
21 (14 MHz), de la
partea de
Comutarea antenei pentru emi-
CRISTAL
sie (Tx) (Rx) se reali-
manual sau cu ajutorul unui
releu.
Cuplarea receptorului la
(prin condensatorul de 6,8 nF) se
poate realiza n partea a
lui Li' care n acest caz se
ca un preselector acordat,
atunci de intrare a re-
ceptorului trebuie fie mare (res-
pectiv, se folosirea unui
tub (>reamplificator pentru adapta-
re). In acest fel se pot
simtitor selectivitatea si sensibili-
tatea receptorului folosit.
baza tranzistorului
care n astfel, becul indicator
L se aprinde. Aprinderea becuiui dec
cristalul sau nu.
tajului, n de simplitatea
in faptul orice cristal n stare de
ne ntre 1 30 MHz n folosind
dispozitiv. in loc de BC100
pentru +r"" ... 7;"'+,.",.,
zistorul 2N918 (f
T
> 900
se extinde la 100
amatorilor nu
mai mare de 30
recomandat BC 100
perfect uzuale.
Pentru stabilirea de
Verificarea a cristalelor de cuart
se poate efectua folosind dispozitivul
zentat n figura cristalul este n
stare de oscilatorul Clapp, format
din tranzistorul Ti cu piesele aferente,
redresare, tensiunea pozi-
cristalului se poate folosi un receptor ""1''''11'\1''\<>1-
sau se ntre punctul comun
delor un
Diodele Zener permit unor tensiuni
continue bine stabilizate, prin montaje care au
intrat deja n uzul curent al constructorilor amatori.
anumite n care experimentatorul
are nevoie de o tensiune de valoare cu
mult mai decit tensiunile de ale diode-
lor Zener din n astfel de cazuri,
se impune folosirea a diode Zener avnd ten-
siunile de diferite, tensiunea culegin-
du-se n mod diferential ntre iesirile acestora. Exem-
plul prezentat ' unei
INTRARE
10V=
tensiuni stabilizate de intre tensiunile + O---..../IIIIII---t-----'
de ale celor diode, U.L---U.UI
Pentru asigurarea unei bune
se va avea se cele
astfel nct ele coeficientii
de semn.
limita curentilor
valorilor acestora se va avea
R
2
diodei Zenel cu tensiunea
mai mare) este de curentul Zener cores-
(i
2
) plus curentul consumat de
R
1
diodei Zener cu tensiu- + u-----.... ----------o
nea mai este de curentul Zener
minus curentul de (fig. 2).
Schema un VFO de mare
stabilitate, cu acord pe varicap, posednd
caracteristici tehnice:
- n primele 15 minute
REALIZAT
K. Iosif -
este mai de 0,03%;
- precizia de acord este mai de 0,04%:
- puterea la -15 mW;
-tensiuol;;a de -3 Vef;
- variatia tensiunii RF n functie de variatia
de lucru este mai de 10%; ,
- gama 3 530 kHz-
3700 kHz;
- consum total -0,3 W.
n principiu, schema este un oscilator Vackar-
Tesla, urmat de un etaj separator, format din-
tr-un repetor pe emitor un amplificator de RF.
reduce la fixarea limitelor de
nnd asupra trimerului C
s
asupra bobinei Li'
Pentru acoperirea benzii n ntregime, se va
face un ultim reglaj cu semireglabilul P 2' Pre!.
este n cu ajuto-
rul unui voltmetru electronic de RF sau, mai
bine, cu ajutorul unui osciloscop. Trebuie men-
faptul alimentarea diodei varicap tre-
buie cu un redresor capabil dea o
tensiune cu un factor de ondulatie mai mic de
3 mV. n cazul pe dioda 'varicao a ten-
siunii de comanda, apare un curent invers care
valoarea a P , de-
oarece de tensiune de pe
poate provoca o
mare a varicapului acordul
circuitului oscilant. De aceea, trebuie o
de tensiune de cu o
internf.t nu prea mare - de ordinul 1-10 k.o..
Condensatorul R
14
au rolul de a diminua
mai mult tensiunii de
cauzate de valoarea prea mare a P2'
Tranzistorul Ti. cu emitorul la
din punct de vedere al tensiunii de radiofrec-
Capacitatea circuitului oscilant este for-
din grupul de condensatoare Ci' C
s
, C
3

capacitatea diodei varicap 01' pro-
prii ale tranzistorului snt n paralel cu capaci-
Ci' C
s
' de valori ridicate, lor
asupra de lucru este Oivizorul
C
4
' Cs reduce mai mult
lor de intrare asupra frec-
Bobina Li, se pe o de
f/> 10 mm, cu miez de ferocart reglabil.
Se cu de
Cu-Em de 0,4 mm; 45 de spire snt suficiente
pentru banda de 3,5 MHz. Acordul pe
se face cu ajutorul diodei varicap. Perso-
nal am folosit dioda OZ312. n de ten-
siunea diodei, capacitatea circui-
tului oscilant va sau va Oscila-
torul se cu tensiunea
suplimentar cu o Zenner

Condensatoare
Cicuitul acordat, format din L
2
C 12' se va
acorda pe 3650 kHz, astfel nct, compensnd
tensiunii de RF la cu
o a tensiunii de
maximum 10%. Circuitul L
2
-C 12 fiind acordat
n banda de lucru, pentru a evita de
autooscilatii prin cuplarea cu oscilatorul prin
s-au introdus un de de
2,5 mH condensatorul Cu' De asemenea, se va
avea ca cele bobine se monteze
cu axele perpendiculare, pentru a reduce cupla-
jul magnetic. Reglajul ntregului ansamblu se
Rl = 10 kQ; R2 =3,5 kQ; R3 =30 kQ; R
4
=5 kQ
Rs =100 kQ; R6=1 kQ; R
7
=160 Q; R8=1,5 kQ
R9 =7,8 kQ; RIO' R12 =560 Q; R
11
=120 kQ
RI3 =200 Q; R14 ; Pl=l MQ; P
2
=0,5 MQ
RI5 =330 Q.
CI, Cs =1000 pF; C
2
, C
3
(trimer)=8-30 pF;
C4, C7 =100 pF; C6, C
9
=50 nF; C
8
=1 V;
CII> C13, C16 =100 nF; 2xC
1Z
=240 pF; Cl?=
200 nF; C15 = 100 V.
Tranzistoare
TI> T 2, T 3, T 4, T 5 = E FT 31 7.
Bobina L2 se bobinnd 4 x 18 spire cu
'1) 0,18 m m, pe o cu 0 4 mm,
cu miez de ferocart.
VIRlflelRfl
RAPIDA
A
T AIZIS-
T 1110
MARK ANDRES
Tranzistometrele comerciale, ca
si cele confectionate de ama-
tori permit, n' general,
suficient de a
8
principalilor parametri ai tranzis-
toarelor: factorul de amplificare n
curent (n regim static sau dinamic),
curentul rezidual
etc. Nu amatorii
un tranzistometru, cum nu
n toate practice este ne-
o a
tranzistoarelor, de multe ori, o sim-
- de genul
bun sau defect sau dubios)
- fiind pentru o
alegere economisind astfel
timp
Verificarea la care se
materialul de
n cu ajutorul ohm-
metru etalonat, a rezistente/or
din tranzistorul exa-
minat. Pentru tranzistorul de
de medie putere, domeniile orien-
tative n care se nscriu valori le
acestor au fost figurate
n (separat pentru
tranzistoarele de tip pnp
pentru cele de tip npn). Aceste
valori trebuie considerate ca orien-
tative (indicind in special ordinele
de comparative ale rezis-
respective), n
existnd abateri ntr-un sens sau
altul de la aceste valori, n functie
de tipul sau chiar de
individuale ale tranzistoarelor.
indicate in
corespuna borneior de
la ohmmetru. Se va avea
n prealabil ca tensiunea bateriel
de alimentare (din ohmmetru)
nu fie mai mare de cca 6 V, pentru
n caz contrar, unele tranzis-
toare ar putea suferi avarii de pe
urma unei astfel de
Metoda aceasta permite tot-
identificarea terminalelor
emitor, colector) pentru tran-
zistoarele necunoscute (pre-
supuse bune).
c
E
Tiristoarele, ca elemente de circuit
de pierdere de energie, se
n diferite domenii tehnice. n
circuitul descris n continuare, pen-
tru a regla tensiunea se
un singur tiristor de comu-
lucru care folosirea
unei de diode de putere, justificat
din punct de vedere economic.
Domeniul de reglare este de
1 :2, circuitul dnd rezultate att n cazul
sarcinilor rezistive ct si la cele induc-
tive. Utiliznd tiristorul CS 1, puterea
este de 200 VA; utili-
znd tiristorul KY 201 K sau TS 103/4,
ea este de 400 V A, modificarea
restului de elemente. Utiliznd tiristoa-
rele de 10 A, nlocuind diodele cu SI 8,
se poate merge la puteri de
2 kV A. Pentru puteri mai mari este
nlocuirea perechii de
tranzistoare complementare a con-
densatorului Ci'
pescrierea
In fig. 1 se schema
a regulatorului de tensiune. n
a)
u
b)
U
C)
U
de punctele de ntre A
B sau ntre C D (perechea
fiind n scurtcircuit), avem n
curent continuu, respectiv, n curent
alternativ.
Impulsul de se prin-
tr-un circuit basculant cu tranzistoare
complementare (de fapt, circuitul mo-
un oscilator de relaxare cu
tranzistor C). Con densa-
torul Ci se prin Rs,
R6 R
7
cu o de timp
de aceste elemente. Timpul de n-
este prin
trul R
7
va forma faza impulsului
de aprindere. La o tensiune deter-
pe condensatorul C1., trig-
gerul format de tranzistoarele Ti
T
2
treCnd ntr-o
putern astfel, pe rez R
t
apare
o de tensiune care
pe grila de a tiristorului. In
timp, prin tranzistorul saturat
Ti' condensatorul Ci se rapid
astfel, tensiune
foarte (deci apare sub de
impuls).
Formele de se dau n fig. 2.
Rs durata im-
Uef
t
t
t
t
pulsului, RG faza a
impulsului. R2' F\ R
4
servesc la polarizarea tranzistoarelor.
Ra condensatorul C
2
au
rolul de a bara vrfurile de tensiune pe
tiristor.
Realizarea
Circuitul s-a realizat pe o
(vezi fig. 3), imaginea an-
samblului montat fiind n foto-
grafie.
Dispozitivul se poate ncaseta ntr-o
Ing. EKART IMRE
cutie de material plastic de 110x70x
x40 mm, butonul
putnd fi gradat.

Dispozitivul descris poate fi folosit
cu succes pentru: reglarea
reglarea motoarelor de curent
continuu; reglarea motoarelor
de curent alternativ cu colector, de
exemplu robot Komet; reglarea
durii dezvoltate de elec-
trice.
d

CFig. 2: a) tensiunea de

b) tensiunea de
din pun-
tea redresoarej
c) impulsul de

d) tensiunea a-
nod-catod pe
tiristorj
tensiunea
punctele
C [li
n curent alter-
nativ).
R
l
-390/1W; Rz-750 0/0,5
4,7 kO/O,5 W; R
4
- 200 0/0,5
47 l/W; R6 - 8,2 kO/O,5
'100 kO/O,5 W; Rs - 470 0/0,5
1 flF /250 V (hrtie C
z
-
0,01 ,uF/250 V (hrtie); TI-BC 177;
T
z
-BCI07; DhDZ,D3,D4 - diode tip
la grila de a tubului final
audio, cu care este echipat ampiifica-
torul de al fostului
televizor. Transformatorul Tr 1 alosci-
latorului de 100 kHz se va realiza pe
un miez tip cu diametrul exterior
de 15--25 mm sau, la nevoie, pe o
n care se introduce
o de de de 7-9 mm
diametru, de 15-20 mm (de tipul
celor folosite la radioreceptoare).
AJ
F 407 sau echivalente.
in locul tranzistoarelor
amintite pot fi utilizate cu succes pere-
chile complementare: BC178-BC108
BC182-BC212, 2N1132-2N1613 etc:
poate fi prin
nserierea unui bec de 6,3 V/O,3 A n
circuitul de cu o
de 10 0/10 W.
Bobina Li 2 x 18 spire, iar
bobina L
2
are 2 x 10 spire conductor
de cupru emailat cu diametrl:fl de
0,12 mm. Bobinajul se poate face cu
fire paralel, conectnd apoi cape-
tele astfel nct cele
n serie
Filtrele RC, montate n P?
diodele D1 D2 din fig. 2, au rolul
de a anula vrfurile tranzitorii, care
apar pe ecran dio-
delor n caz de blocare, asigurind o
delimitare mai a imaginii semi-
prezentate pe ecran.
9
UAD IFOAIE [

mOnTAJ Il
p nlHU
[UAORIFonIE
Necesitnd numai incinte acustice suplimen-
tare cteva conexiuni simple, aceste montaje
o lor se pe utili-
zarea n semnalele stereofo-
nice n fel nct fie o redare n
trei dimensiuni.
PRINCIPIILE DE ALE MONTAJEJ.OR
ADAPTOARE
Semnalele stereofonice nregistrate pe disc sau pe
sau cele cuprinse ntr-o radioemisiune stereo
- pe capabile dea
unui sunet provenit din stnga sau din dreapta -
care redea amplasarea n
n spate sau n centru a sursei sonore. Este evi-
dent a stereofonice,
care n a plasa n difu-
zoare (unul pentru stnga altul pentru
dreapta), nu este pentru o locali-
zare n tridimensional a surselor dife-
ritelor sun.ete n programul stereofonlc.
n vederea unei corecte, este
adaptarea unor alte dispun eri, care impun
att n ceea ce difuzoarelor utilizate
(patru difuzoare n loc de plasate ca n schema
d in fig. 1), ct n ceea ce al imentarea aces-
tor difuzoare de la semnalele de stereo-
Alimentarea trebuie fie n asa fel
nCt, n cazul unui semnal transmis exclusiv din di-
stnga}), difuzorul fie excitat.
iar cel pentru dreapta mut;
difuzoarele pentru n n
spate) vor trebui ceva mai slab.
se unui
Schema de
zoarelol' in saia de
caUzarea a sUl1e'l:eIOI',
M.
In fine, aLUnci cnd avem pe cele canale sem-
nale de amplitudine, dar n de
difuzorul central va trebui difuzoarele laterale
fie excitate, iar difuzorul pentru n
spate din plin. Cu un montaj care
mai sus, va fi po-
reproducerea a sunetelor n
programele stereofonice, reproducere care
o localizare a surselor de a diferi-
telor semnale n studioul de nregistrare; va fi
cu alte cuvinte, n cuadrifonie.
Acesta este, dealtfel, obiectul pe care propun
montajele practice prezentate mai jos.
Varianta nr. 1
Un prim montaj de adaptare, foarte simplu
de realizat. este prezentat n fig. 2.
difuzoarelor modului de conexiune (alimentare)
adoptat n difuzorul F(F A A) va
reda suma semnalelor provenite din directiile laterale
stnga dreapta (5 + D); difuzoarele S(STNGA)
respectiv D(DREAPT A) vor reda sumele 5 + F, res-
pectiv, D + F, iar difuzorul Sp(SPA TE) va reda sem-
nalele 5-0. Astfel, difuzorul F cu cele
difuzoare laterale (5 Dt dau o imagine perfect loca-
a surselor sonore. In ceea ce difuzorul
Sp, el este implicat exclusiv n reproducerea informa-
ca: defazaje, reflexU, care dau efec-
tul de care snt n mod normal pierdute pentru
unei instalatii stereofonice cu numai
difuzoare. .
Pentru a ne convinge mai bine de avantajele acestui
montaj, schemele din figurile 3, 4 5.
nI'.
Schema de conedare a celor
difuzoare montajul din varian-
DRIF AlE
Pentru amatorii audifiilor ste-
reofonice f'idelitate,
in materialul de
citeva montaje simple de adap-
tare a instalatiilor la conditiile
de '
Fig. 3 schematic o de concerte, n care
este amplasarea orchestrei. cum
zona de
o din n
se un program stereofonic (nregistrat
tot n din fig. 4 zona nor-
de in care efectul stereo este percep-
tibil se restrnge apreciabil. Nu lucru se n-
n cazul montajului din fig. 2.
Zona de au-

nea
ntr-o sa-
de concer-
te.
Zona de au
optima-

in
cazul unei
ste-
din fig.
este acest caz ceva mai mare.
n de
care se toate int,r"lrnn",tiilt:>
efectul de absent n stereo
inconvenient al pare fie
a Bine pen-
difuzoarelor
pentru montajul din varianta
nr. 2.
Zona de
prin dispunerea difuzoarelor
conform schemei din fig. 6.
Schema de
amplasare
de conectare
a celor trei
difuzoare n
montajul din
varianta nr. 2.
tru situat n mijlocul aceasta
imagine o de basculare spre stnga
sau spre dreapta pe
lui de Din fericire, remedierea aces-
lui neaiuns este foarte Ea nu nici o
modificare a conexiunilor indicate n montaj,ci numai
o schimbare a spatiale a_ celor patru difu-
zoare, modelul in 1ig. 6. In aceste
ameliorarea zonei de este orches-
tra imaginea cum se
poate vedea n fig. 7.
Varianta m. 2
Examinnd mai atent schema de amplasare din fig.
6. cu difuzorul din (F)
suprapune oarecum rolul peste acela al difuzoarelor
laterale (S D). De aici la suprimarea difuzo-
rului front?' r, pentru a evita orice inutila,
iMAGiNEA ORCHESTREJ
Zona de au
n cazul

difuzorului
frontal, con-
form sche-
mei de am-
plasare din
fig. 8.
nu mal dect un pas de acest pas este
realizat prin amplasarea n fig. 8, unde difu-
zorului din spate (Sp) i revine sarcina de a transmite
(S-D), e-
fectului Zona de n aceste
(fig. 9) cu aceea din fig. 7,
schemei de amplasare din fig. 6, cu
patru difuzoare.
n acest stadiu, ne putem pune n mod firesc
intrebarea nu cumva vreun mijloc de a
ameliora mai mult rezultatele n spe-
cial n spatele zonei de pentru a elimina com-
plet mort. concret la ntre-
bare ni-I n fig. 10. Difuzorul
din spate (Sp), unic din fig. 8, este nlocuit aici prin
difuzoare dispuse diagonalele de au-
Zona de umple n acest caz n mod
efectiv ntreaga a cum se
n fig. 11; de asemenea, imaginea orchestrei se
aici n mod integral.
S-ar putea crede astfel schema n fig. 10
constituie o zona de co-
tiind mai mare chiar dect cea obser-
n cazul direct al transmisiei monofonice (fig. 3).
Dar nu trebuie faptul n cazul n care
semnalele transmise nu vor mai fi stereofonice, ci
monofonice lucrurile se vor schimba ra-
dical. Astfel, difuzoarele din spate, primind semnale
de amplitudine, dar 'de vor
n acest caz, amputind n mod serios zona
de
Pentru a evita inconvenientele de acest gen, se pot
imagina suplimentare la schema din fig, 10.
Varianta nr. 3
Schema de principiu pentru va-
este n fig. 12. Ea foarte
de cea (fig. 10), singurele elemente noi
fiind li' R
1

P
1
. circuitului auxiliar format cu aceste ele-
mente, montajul nu numai devine perfect compati-
bil cu de monofonie, dar se tot-
la un reglaj optimal al balansului. Anume, n
deschis a '1 n
unui semnal de putem ajusta
n mod riguros balansul amplificatorului utilizat. Ne re-
astfel n ca n ca-
zul montajului din fig. 10, unde un acord perfect al ba-
lansului se traduce din punct de vedere auditiv -
pri ntr-un sunet minim n difuzoarele din spate. n po-
zitia nchis a punctul comun de la
bornele min us ale acestor difuzoare nu se mai
n aer, ci este conectat, prin R, P
1
, la masa
a amplificatorului utilizat. Prin alegerea co-
a valorilor elementelor R i F\, se poate
- chiar n monofonie un anu mit nivel sonor n
Schema de amplasare
de conectare a difuzoarelor
(varianta nr. 2) n cazul inlocuirii
difuzorului din spate prin
difuzoare dispuse diago-
nalele
iMAGiNEA ORCHESTREI
Zona de au-
n cazul
montajului
din fig. 10.
difuzoarele din spate, evitnd astfel reducerea puncti-
a zonei de
Pentru a nu pierde nimic din aportul difuzoarelor
din spate la efectul de a fost n mon-
taj P l' a valoare trebuie fie de
4 la 12 ori mai mare dect difuzoarelor
utilizate. Prin reglarea acestui se poate
doza, n cazul semnalelor stereofonice, amplitudinea
semnalelor efectului de
acest efect fiind cu att mai mare cu ct rezis-
a este mai mare.
n cazul monofoniei, prin reglarea
P1. se poate doza amplitudinea semnalelor aplicate
(Continuare in pag. 17)
CANALUL
DREAPTA
Schema de principiu a
montajului din varianta nr. 3.
AMPLIFICATOR
STEREOFQNIC
............ ;t.....J CANAL
INCiNTA

, (4Q)
Realizarea a
conexiunilor amplasarea in-
... ; ........ 1.,. .. acustice n cazul mon-
d in varianta rar. 3.
PEHTBUJlEBII SI NJlVIIMIJDf;LISTI
y
PREZENTUL PLAN ESTE CERTIFICAT
CA REPREZENTIND AVI.9NUL. SE DE
FEDERATIA ROMANA DE MODElISM
o
1
AUTORI:
ARHITECT - Mihai ANDREI
TEHNICIAN - BUJOR
1m=12cm
BORD STl'NGA
, Monet/! de gaze
2 Maneta roblnetelor grupului O.B.U.
3 Comenzi magnetouri
IA
2
'1
BORD DREAPTA
4 pompa de
5 Exhnctor comandat
6 Robinet sigtran!are tren
7 de ",'ina
8 ComOh(1o scaunuluI
9 Maneta motor
lE IF
I
I
m
!
tttn

. O
, Intrerupator SIEMENS
2 Semnalizator optic pt vitezomet ..
3 Manometru ule-benzinO
4 Termometru ulei
5 Indicator de pas etice
6 Turometru
7 Manometr u Boost
8 Vizor optic tele-reflex
9 Altimet. sau altimetru cu semnalizator
optiC p!. bombardament n picaj
10 Tablou de corectie pl.
11
12 Indica t or de
13 Semnallzotor de
14 Variometru
15 Comutator
16 Manometru
SIEMENS
17 Tablou de r-ontrol pt. lansatar
18 ComutrJor de
19 Lltrometru de
20 Vallmelru SIEMENS
21 Vitezometru
3
1
SCARA 1 :8,33
I
le
I
IG
;
!I
1
I
,!7
lE --====-
I
Avionul de IAR-80, ca varianta aces-
tuia pentru bombardament in picaj - IAR-81, a
fost construit de INDUSTRIA
Prototipul avionului a fost n-
cercat in anului 1939.
De complet IAR-80 este un
monoloc, monoplan, cu cu V diedru,
nvelit cu de duraluminiu,
eleroanele, profundorul care erau mpin-
zite.
Fuzelajul pe partea
este o cu iar cea o
pe cadre lise din duraluminiu.
Aripa, pe o
n ansamblu se prinde de partea
a fuzelajului prin feruri. Structura o con-
stituie longeroane, pe care stau nervurile reali-
zate prin ambutisare. n partea aripa este
cu o cheson, pentru a nu
rigiditatea din cauza trenului de aterizare
care se spre interior. n dreptul arme-
lor, nervurile snt cu tevi din otel sudate n
ce servesc ca pentru' arme. Aripa
este n de duraluminiu de 0,6 0,8 mm.
Trenul de aterizare - biciclu cu bechie pe
Roata este este
cu frne Messier; cauciucul de tip balon, de fabrica-
Ounlop (sau Goodrich. Pirelli, Banloc), are
ti> 635 mm sarcina 1 350 kg. Amortizorul - de tip
Messien>. Bechia cu este cu
amortizor de tip IAR-UT.
Avionul este echipat cu un motor de tip IAR --.
14 K IV C 32, de 1 000 CP.
Date tehnice:
Anvergura

n plan . .
Diedru pe intrados
Unghiul de calaj ..
.....
axei n linie de zbor
Garda elicei n linie de zbor
Lungimea
Greutatea gol , . . . . .
Greutatea
Viteza la 4500 m
Raza de (dus-ntors)
10,50-11,00 m
16,00-16,50 mp
44'
410'
200'
3,60 m
1,80 m
0,30 m
8,90-8,97 m
1 780,00 kg
2550,00 kg
3290,00 kg
500,00 km/h
500,00 km
940,00 km
1 030,00 km
Autonomie . . . . . . 1 h10'-2h40'
Combustibil . . . . . . 163+292 litri
Combustibil suplimentar .. 200 litri
Oat fiind n prezent materialele publicate
privind avionul IAR-80 snt pentru
de machete, s-a procedat la reconsti-
tuirea avionului pe baza unei documentatii certe
a avionului IAR-80, 1943).
avionului. Tn general s-a
geometria structurii avionului mare, mai concret,
amplasarea panourilor la fuzelaj (partea
a nervurilor la ampenaj orizontal ampenaj
vertical. De asemenea, s-au
planurilor de axa avionului. Aparatul poate fi
realizat ca (F4B),
rindu-se schita conform scalei 1-3=36 cm, aceasta
pentru realizarea machetei cu motor de 8,3-10 (ma,
Sistemul comenzilor pe dublu triunghi de
a fost proiectat pentru motoarele pre-
pentru motor.
Fuzelajul se pe un de 13 panouri
din placaj de3 mm 1,2 mm 2, panourile
C, O, E, F, G ... O). Panourile A B constituie struc-
tura pentru inelul motorului, care se prinde de fuze-
laj la panoului C cu 4 piese metalice (vezi plan
1 5, panoul C profile B-C). Piesele respective
rol de stnd prinse pe panoul C
cu nituri,prin panourile B C treCndu-se 4
M3 sau M4, ce se n patru fixate
pe intradosul panoului C (fixarea" se face prin lipirea
acestora pe din In dreptul panou lui
G se poate realiza palonierul mobil, n centru
zndu-se un cadru prin care ar trece comanda pro-
fundorului care este la Pe panou riie
M N se prinde bechia. Prinderea se cu
juguri din de
La faza de montaj, panou riie snt
pe bancheta de 10 x4 mm, aceasta fiind
pe ce s-au consolidat lipi-
turile cu baghetele perimetrale. Baghetele peri-
metrale,conform desenului,snt de 5x3 sau 6x3 mm.
ntre panourile G i se vor lipi baghete de 1 x1 mm,
baghete ce vor sugera lisele codi de la avionul
original. de nvelire snt cilindrice pentru
partea conice pentru partea
(panouri G-O), deci cu
de nvelit cu APlacaj de 0,8-1,00 mm, n lipsa
lemnului de balsa. In cazul nvelirii cu lemn de balsa
se vor utiliza foi de 1,5-2 mm. Racordul dintre panou-
riie C si O se din lemn de balsa masiv
sau tei' 1 5). Tot la fuzelaj se poate vorbi
despre care poate fi prin realizarea
a celor 3 de ghidaj, cele laterale trebuind
a fi perfect paralele; se din de
Batiul motorului (pe desen OS MAX 50/RC de 8,3 cm
3
)
se prinde de panourile C, D, E, F; acesta este con-
solidat la panoului C cu din placaj de
3 mm. De batiu se prinde dublul triunghi de co-
1 5).
Armamentul iAR-80, n diversele variante, este echipat cu 4-6 mitraliere sau tunuri, iar
n varianta IAR-81 cu bombe de 225 kg 50 kg.
BAR--80 serie 1-50 4 Browning de 7,92 mm
IAR--80 A serie 51-90 6 Browning de 7,92 mm
106--150
176--180
IAR-80 serie 181-211 4 Browning de 7,92 mm
2 Browning de 13,2 mm
BAR-81 serie 91-105 bombardament n 6 Browning de 7,92 mm
151-175 picaj 1 de 225 kg
231-240 -,,- 2 bombe de 50 kg
IAR--81 A serie 212-230 -,,- 4 Browning de 7,92 mm
291-300 -,,- 2 Browning de 13,2 mm
1 de 225 kg
2 bombe de 50
IAR--81 B serie 241-290 4 Browning de mm
bombardament 2 I karia de 20 mm
si sau Oerlikon 20 mm
2 Browning de 7,92 mm
2 Mauser de 20 mm
n locul bombelor de 50 kg se pot rezervoare de 100 litri pentru razei de

o o
Arh. MIHAI ANDREI.
antrenorul cercului de aeromodelism
din Ins1 de don Mincu
Aripa, pe nervuri din placaj de 1 sau
1,2 mm (cte 19 pentru fiecare plan ca la avionul mare),
nervurile 2, 7 8, care se
din placaj de 3-5 mm; nervurile 2-2 servind la prin
derea de fuzelaj, iar 7-8 pentru prinderea trenului
de aterizare. Aripa, care ca un cheson,
se cu placaj de 0,6-0,8 mm sau cu balsa
de 1,5-2 mm. Capul planurilor se din
balsa masiv sau lemn de tei, scobit pe
naintea finale.
Ampenajul vertical - nervurile 26-30 - se
din placaj de 0,8-1,00 mm piesa 31,
din balsa sau tei. Partea se
n balsa sau placaj de 0,8-1,00 mm, iar partea mo
se cu Prinderea ansamblu
lui de fuzelaj se face prin panoul O bordul de
atac al ansamblului. Bordul de atac, ca si cel de
scu rgere se din placaj de 5 respectiv
3 mm sau baghete.
Ampenajul orizontal - nervurile a, b, c, d, e, f, g;
executate din placaj de 0,8 mm, cu nervu-
rilor a, se fac din placaj de 3 mm. Prinderea
de fuzelaj centrarea se fac prin piese metalice
1 5). Capetele ampenajului orizontal se
masiv din balsa sau tei: bordul de atac
din de brad, iar cel de scurgere - din
placaj de 3 mm.
Eleroanele pe din placaj
de 0,8-1,00 mm, au balamale n dreptul nervurilor
4, 9, 11, 14, 18 de n dreptul
nervuri lor 6, 12 17. Ambele se nvelesc n
se Compensatoarele eleroanelor se
fac din de 0,2-0,3 mm.
Trenul de aterizare se spre inte-
rior, sistemul de escamotare va trebui proiectat
conform din 3, respedndu-se
unghiurile axa profilului. Vor trebui
te goluri pentru trecerea comenzilor.
Rezervorul combustibil va fi amplasat
ntre panourile F, dimensionndu-se conform
motorului utilizat pentru cca 6,5 minute, zbor maxim
7 minute; aceasta nu posibilitatea de
oprire a motorului sau aterizare cu motorul n mers.
se face la nivelul ner-
vurilor 2-2 al panourilor F, cu piese metalice
conform 1 5. Ansamblul
va fi consolidat prin ntuirea pe
lipirea aripii cu fuzelajul la ncastrare;
apoi se bazele panourilor E F.
Armamentul. Mitralierele sau tunurile se
din tuburi din conJorm vederilor, sau la strung
dintr-o In cazul prinderilor de bom-
be (50 kg), respectiv rezervoare suplimentare, ner-
vurile 9-9 se vor executa din placaj de 3 mm se
vor prevedea inainte de nvelire piesele pentru prin-
derea bombelor sau rezervoarelor. Bombeie re-
zervoarele se vor executa din lemn de balsa sau
tei golite la nterior. n cazul variantei cu
(lAR-81), se va proceda la planu-
rilor; ia extremitatea eleronului, planul
neschimbat (lungimea eleronului este ea
redimensionarea conform cu cte
o ntre nervuri pentru fiecare plan, deci
capului de plan executat din balsa masiv.
Avionul a fost nmatriculat
mai la Aeriene Romne n perioada 1939-
1950. Extradosul aparatului este vopsit n verde-
sau verde intercalat cu maro.
mare de pe se la fel em-
blema IAR, iar numele cu negru.
Pe partea a vertical se
tricolorul romnesc. fuzeiaj planuri se vor
desena cocardele tricolore cu albastru n centru.
Pe coada avionului, naintea ampenajului, se
o n (vezi 2).
de eleron vrf se n
la interior cu o de cca 3 mm
Intradosul se n albastru
trecnd deschis. La unele avioane,
al era vopsit n portocaliu.
(Continuare n pag. 23)
exacte a moto-
rului are o ia re-
glarea controlarea a para-
metrilor unui motor. Unele automobile
de tip sport snt din
cu indicatoare de amplasate
pe bordul instrumentelor. Majoritatea
nu au un asemenea in-
strument.
Dispozitivul pe care I descriem mai
jos se poate monta pe o n
scopul unei folosiri permanente, sau
se poate utiliza ca instrument auxiliar
pentru reglarea a parame-
trilor motorului, n special a aprinderii
a
Schema dispozitivului este prezen-
n fig ura
Montajul pe principiul
unor impulsuri de curent cu
un instrument analog (miliamperme-
tru). Impulsurile snt direct
nale cu iar instrumentul, dato-
mecanice, aces-
te semnale.
Impulsuri avnd o direct
cu se pot
cel mai de la contactul ruptorului
bobinei de Durata, respectiv
impulsurilor este
de de reglarea fantei
ruptorului (unghiul de nchidere).
Folosind un circuit bistabil, se ajus-
forma impulsuriJor n fel
incit fie nu-
de motorului.
In de repaus, tranzistorul
T
2
conduce, iar T
1
nu conduce. La
deschiderea ruptorului apare un im-
puls pozitiv (prin divizor 01) pe baza
tranzistorului T l' Acesta n con-
Tranzistorul T,.2 un
impuls negativ se Inchide, iar in-
strumentul M va indica curentul care
apare n colectorul lui T r
Timpul de (tc) a tranzis-
torului permite folosirea dispozitivului
si la motoare cu turatie De
remarcat frecventa 'se ra-
la unitatea de timp
iar motorului la unitatea de timp
minut. Astfel, la un motor cu patru
cilindri n patru timpi, la o de
7500 rot/minut, de deschi-
dere a ruptorului (respectiv, a impul-
surilor) va fi de 250 Hz. Folosind pen-
tru motoarele n patru timpi formula
n.c n.c
f = --- = - Hz, frec-
2 x 60 120
impulsurilor (n = de
pe minut, iar c = ci-
lindrilor).
La motoarele n doi timpi, aprinderea
fiind la fiecare cilindru,
n
vom avea: f=-Hz de ro-
pe minut
6
gle motorului).
Pentru unei pre-
cise stabile se folosesc semiconduc-
toare cu siliciu, iar montajul mai este
compensat termic prin dioda O
2
,
n emitorul tranzistorului T l'
In acest fel, la o schimbare de tem pe-
STROBOSCOP
PIITRU RIGlARIA
AI BllUI
Reglarea avansului are o
n exploatarea unui motor de
automobil. avansul este prea mic,
motorul nu trage, se consu-
mul de carburant e mare. La avans exa-
gerat, motorul nu
are consumul
n acest caz e mare, ambiela.iu!
este unei uzuri
Datele de n cartea ma-
la avans se la
static cu motorul repaus, A \/ao-
aprinderii crescnde
cu motorului n
de de de con-
al avansului n de se asi-
de constructor printr-un sistem
mecanic centrifugal sau printr-un sis-
tem comandat de vidul care se produce
n galeriile de admisie. La unele motoare
se un sistem combinat mai
Scopul final la oricare din sis-
aplicate este ooitimizarea

tare. Datele
elaborate
dinamice de .,y,nln,,,,r'HP
Cu ajutorul
se
a mediului ambiant intr-un do-
meniu de 50C, eroarea de
este mai de 1 De asemenea,
se alimentarea dis-
pozitivului de la acumulatorul
s-a posibilitatea unei
att la 6 ct la 12 V. n timpul func-
motorului, tensiune nu '
este a nu influen-
primul tranzistor este ali..:
mentat cu tensiune de dioda
Zen ner DZ. n acest fel, ten-
siunea acumulatorului ntre
6 8 V, respectiv ntre 11 17 V, eroa-
rea de va fi mai de
se numai tensiunea
de alimentare a dispozitivului,
tranzistoarele se reciproc,
astfel eroarea la 5,5%.
Pentru etalonare se va folosi un ge-
nerator de Se
cu P
1
de cap
de iar apoi se liniarita-
tea la celelalte repere. Instrumentul
indicator M trebuie fie robust, dar
precis (clasa 1,5). n lipsa generato-
rului se poate etalona oarecum
folosind un aten ua-
tor n redresare (50 Hz)
si cu redresare -
(100 Hz). La un motor n patru timpi
patru cilindri, aceste cores-
pund la 1 500 rot/min, respectiv la 3 000
rot/min.
]
o-
::r
c:.
.....,
u
o
....
c:
o
u
+
Bobina de

p
dispozitivul se pen-
tru reglajul motoarelor de diferite ti-
puri, se extinderea
n domenii (de exemplu:
1: 0-=10 000 rot/min; il: 0-:2 000 rotjmin).
n acest caz, P1 va avea valoare;
n paralel cu P
1
se (prin-
tr-un comutator) un
metru semireglabil. Se legarea
n paralel, ntruct, n lipsa unei rezis-
tente sunt, de un contact im-
perfect, instrumentul se poate strica.
+12V
GV
__ __________ ________________ __
plasarea a axului cotit (axul
principal) n grade. Fabricile
respectiv serviciile de
ale acestora (service),dispun
de curbele de corelare mentionate mai
sus. existentei unu'i mare nu-
de de tipuri de
ca amatorii se adreseze
direct, n vederea datelor nece-
sare. fabricii respectiv
serviciului de Intretinere.
Analiznd schema din fig. 1, se poate
vedea cu schema fulgere-
lor (blitz) electronice. Diferenta
n folosirea unei mai mici
(C 4)' care se prin tub pe
de amorsarea este
chiar de tensiune de la bobina de
ce aprinderea.
este folosit la
Valorile din sint date
G 505 sau 511 (R.D.G,)
ur-
u
la
fulger La 100 Hz, pu-
terea medie va fi de 0,4 W, putere sufi-
scopului propus, ntruct randa-
mentul de vrf este mult mai mare.
Cu se
pot folosi alte tuburi mai puternice,
de exemplu, de la Molnia (U.RS.S.)
sau tipul UF 503 Tungsram (RP.U.). La
asemenea tuburi de putere mai mare,
pentru unei lumini mai in-
tense, condensatorul C poate
la ordinul de microfarazi. Re-
zistenta R treb'uie n acest
caz, ntruct constanta 'de timp a
mentului RC trebuie fie mai
dect (100 Hz) a im-
pulsurilor. De remarcat de
100 Hz o la zece
mii de rotatii minut.
Tubul de'la la 300
n acest caz nu mai este du-
blarea se
din
a
axul
fulle din un reper,
motorului snt gravate gra-
unghiulare necesare
la punct a avansului.
stroboscopic, se va
de pe fulie, care pare
n unei de pe
blocul motorului. La diferite, re-
perul se va opri la diferite. Acce-
lernd motorul, reperul se va
(Continuare n pag. 22)
Analiznd schema instrumentuiui n
fig. 1, se poate observa la prima vedere
mic de elemente componente. Instrumentul
precizia avnd chiar anumite avan-
taje de schemele clasice.
Tubui T1. este o (ECC 82). Pe grila
primei a tubului se semnalul, res-
pectiv, tensiunea de iar a doua
a tubului permite punerea n cu tensiunea
de a unei tensiuni etalon. Echilibrul, res-
pectiv, punctul de zero, este indicat de ochiul magic
EM 80 (T
9
). de alte montaje, se poate vedea
legarea catozilor la se face printr-o
RC
t
, respectiv, RC
respectiv, L
4
a transformatorufui Tr
2
Acest trans-
formator este ntr-un montaj de modulator mag-
netic. Folosind anumite artificii, cu acest transfor-
mator a fost elaborarea unui instrument
cu superioare, elemente
componente simple la
Pentru a instrumentului,
descriem foarte simplu pe scurt principiul modu-
latorului magnetic.
Pe laterale ale unui pachet de tole de
transformator se bobine identice
nseriate (l;-L
9
), iar pe miez o bobi-
nele Li snt nseriate n mod
1
3
------,
I Tr2 L 1 I
I r--n!!!!!!!!!!1ii
I
I
I L2 I
I I
L __________ J
N. PORUMBARU
introducind un curent alternativ n aceste bobine,
efectul lor inductiv reciproc se astfel,
n bobina pe miezul tole/or nu se induce
nici o tensiune. bobinele se com-
Instrumentul este de o
stabilitate remarcabil3,
n acele locuri unde
fluctu-
mari de tensiune, se
va asigura alimentarea de
la un stabilizator de ten-
siune sau se va stabiliza
tensiunea tu-
burilor cu un tub VR-150.
n acest caz Tr
1
va
trebui fie n func-
de puterea suplimen-

1
30QV
2 150V
3 50V
4
5
1-
n ca o
n circuitul curentului alternativ n care
au fost nseriate. n bobina pe miezul
din mijloc se o tensiunea de la o de
curent continuu, permeabilitatea tolelor scade, mie-
zul se respectiv, se Se
astfel echilibrul fluxurilor magnetice generate
de Li-L2' iar a celor bobine
scade vertiginos. Intrucit la o schimbare a
tensiunii de n c.c. se mult cu-
rentul n circuitul de (unde au fost nseriate
bobinele L
1
-L
2
), montajul are caracterul unui am-
plificator folosirii liniilor de mag-
netice n acest scop, se amplificator mag-
netic sau modulator magnetic, n de rolul
ndeplinit.
Revenind la schema din fig. 1, bobinele ale
transformatorului Tr
9
snt ntr-un montaj de punte
n c.a., care se poafe echilibra exact cu
metrul semireglabil P
2
Tubul T
z
neprimind pe
tensiune se
Bobina de n cazul de este
OPRIT
RETEA
SENSI 81 UTArE (Ne)
PORNIT
1
D226

35DV 350V
330
tN
.....
250
11
!iD
ti
din bobinele L:,l-LJ'r'
este bo-
bine identice pe o se
fac conform schemei (fig. 1).
la cele capete se o tensiune iden-
de liniile magnetice produse
se n cele capete snt legate
la cte un catod al dublei triode.
se un semnal pe grila primei triode,
echilibrul bobinelor de L
3
-L
4
se
apare o tensiune de c.c. care, magnetiznd miezul,
echilibrul n curent alternativ. Fanta
verde a ochiului magic se va ntruct pe grila
tubului apare un semnal.
Reglnd P
1
, se
A
grila
celei de-a doua triode a lui Ti' In acest fel, ntr-o
a P
i
se din
nou echilibrarea lui respectiv, a n
cu rent alternativ.
Fanta verde se Numai ntr-un punct
bine al P
i
se
echilibrare; cnd se trece de acest punct
(intr-un sens sau altul), se produce un dezechilibru.
Acest punct al la care se
echilibrul montajului este corelat cu semnAaluf co-
aplicat la grila primei triode. In acest
fel, se un cadran gradat pentru P1.'
reperul la care se va co-
respunde cu o tensiune care se la intrare.
De remarcat la intrare, la borne, se
pot aplica atit tensil;!ni de curent continuu, ct
tensiuni alternative. Intrucit punctul de echilibrare
va fi diferit la curent continuu de alternativ, la
etalonare se vor trasa repere pe
cadranul P
t
.
Astfel, folosind bornele 1-5, se pot ten-
siuni la 300 V (scalele 1 4). Bornele 2-5 per-
mit tensiunilor la 150 V (scalele 2
5), iar bornele 3-5 se folosesc la 50 V (scalele
3 6). Tensiunile pot fi de curent continuu sau al-
ternativ; valoarea se va citi pe scala
toare.
Bornele 4-5 se folosesc la 200 V n cazul
componentei alternative a unui semnal
complex de .curent continuu alternativ (scala 7).
CONSTRUIREA INSTRUMENTULUI
Executarea instrumentului nu particula-
constructive deosebite. Montajul trebuie fie
rigid. Piesele vor fi montate pe un din
de aluminiu sau de fier.
Panoul frontal va fi din material izolant, con-
form din fig. 2, iar cutia se va executa din
de fier sau aluminiu.
Referitor la piesele componente, fo-
losirea rezistentelor cu valorile indicate n
Cu toate puterea pe este mai
n vederea se vor folosi rezisten-
de 1 W.
Condensatoarele electrolitice (3 buc.) vor trebui
suporte o tensiune de lucru de cel 350 V.
Datele transformatoare lor
Tr
t
Tole: EI 10, din
Miez: 3 cm
z
Primar: 220 V -3300 spire cu /J 0,12 mm
Secundar: 250 V -3900 spire cu /J 0,06 mm
50 V -800 spire cu /J 0,08 mm
6,3 V-102 spire cu /J 0,55 mm
Tr
z
Tole: EI 8, din
L\ = 5000 spire cu /J 0,06 mm
Lz = 5000 spire cu /J 0,06 mm
'-a, L
4
= 4000+4000 spire cu mediana,
cu de /J 0,06 mm
Bobinele Li L., vor fi pe carcase separate. Bo-
binarea lor se va face concomitent, pentru a
o identitate a bobinelor. De aseme-
nea, se va avea pentru a asigura simetria bobi-
nelor L3-L1' care se pe
Transformatorul Tr va fi cu ntrefier. In acest
scop se l-urile de E-uri, intercalnd
1-2 de hrtie de condensator ntre ele; se
apoi mantaua ecranul transformatorului.
PUNEREA IN FUNCTIUNE
Se scoate din soclu tubul T%. Se apoi
aparatul. La capetele bobinelor nu trebuie
se tensiune In caz contrar, se
capetele bobinei Li' Se la
echilibrarea n alternativ cu ajutorul poten-
semireglabil P
2

Se introduce tubul Ti' Se la
introducerea unei tensiuni oarecare. o de
se la etalonarea scalelor.
La unui minim, sensibilitatea se
(cu P
3
) la o valoare apoi din ce n ce mai mare,
cu ct se apropie reperul tensiunii
De remarcat un mare avantaj al instrumentului:
la supratensiuni nu se nimic, nu se ob-
un minim de
dituzoarelor din spate pentru a limitele zonei de
auditie, Tn acest caz, efectul fiind in-
vers, nivelul sonor al difuzoarelor din spate va ti cu
att, cu cit valoarea a lui P
1
va fi
mal mica.
de R1' in montaj, a fost
pentru a limita nivelul maxim al semnalelor
de aplicate difuzoarelor din spate.
Realiza'rea
Schema de conexiune de amplasare a
incintelor acustice este n fig. 13. Se impune
n mod deosebit pentru respectarea fazelor
relative (+ -) ale bornelor de la amplifica-
torului stereofonic utilizat ale bornelor difuzoarelor
(incintelor). Pentru incintele din spate se pot utiliza
modele cu mai reduse n cu
cele din dar care n orice caz
De asemenea, difuzoarele pentru incin-
tele din spate pot avea o putere mai dect cele
din - mergnd la din puterea aces-
tora.
Ct R
1
(de valoarea
sa va fi cu dublul difuzoarelor utili-
zate: Snpentru difuzoarele de 4,n respectiv, 16.0
pentru difuzoarele de sn,
P
1
va fi de tip bobinat (cu puterea de
10 W), avnd valoarea ntre 15 n 50 n ,
efectul de dorit.
ncercnd n
materialului prezentat mai sus, convinge
rezultatele nu au nici o
cu simplitatea schemelor a mijloacelor tehnice
implicate.
Dispozitivul este conceput a fi folosit pentru
care folosirea unui voltmetru electronic. Rezis-
de intrare de 1 M O Ivolt o precizie cores-
scopului. Montajul este foarte stabil,
folosirii tranzistoarelor cu siliciu si unei scheme de am-
plificator '
In de domeniul de utilizare, mon-
tajul poate fi executat n variante.
Folosind un multi metru pe domeniul de 1oo}tA pentru
citirea valorilor schema se poate executa sub
forma unui adaptor de dimensiuni mici care se
la multimetru, ori se poate alege varianta unui
instrument independent, folosind un microampermetru
de 1oo;,LA pentru indicarea tensiunilor
Schema din fig. 1 se compune dintr-un amplificator
cu etaje, cu reglaj de zero de
cap de n vederea Schema din fig. 2 ser-
veste drept de tensiune la prima
n pentru. etalonare, corelat cu un in-
strument indicator etalon. In decursul sursa
nu se mai foloseste, se numai calibrarea pe zero.
Se fie verificat un
instrument etalon o pe an.
Consumul montajului este extrem de redus, de ordinul
zecilor de microamperi; din acest motiv nu s-a
comutator de oprire-pornire. Alimentarea este
de baterii de 1,5 V, tip R6.
n materialul de un montaj
util si interesant, recomandat a fi realizat de
constructorii amatori mai avansati.
Aplicind la intrarea amplificatorului de curent
continuu (vezi figura o tensiune care
creste liniar, instrumentul va indica
tensiune prin deplasarea a acului.
Schema este
un redus de piese. Instrumentul indicator
M trebuie fie sensibil o
mare). Singura dificultate n
sortarea diodei Zenner, astfel ca ea cores-
scopului propus. Se diodele Zen-
ner au proprietatea de a intra in de
la o valoare a tensiunii aplicate (valoare
tensiune Zen ner). Intrarea n
este Punctul respectiv se
cotul Zenner; in acest punct, curba
brusc cu 90 de grade. Acest lucru este
valabil la diodele Zenner de calitate si n
\
Etalonarea
Se introduc bateriile n adaptor, respectnd polaritatea
se apoi adaptorul la multimetrul
comutat pe domeniul de 1oo;,LA. Se butonul K2
cu ajutorul R 15 (10 k n) se re-
zeroul electric al instrumentului.
Se la intrarea adaptorului sursa de tensiune
(fig. 2). Se sursa la 1 V, folosind un in-
strument etalon. Se apoi semi-
reglabil R 9 (2 k n) pentru o de cap de
Se o baterie de 12 V la se
exact 10 V. Se K1 pe domeniul de 10 V se re-
R2 (1 M n) pentru o de
cap de Adaptorul se poate utiliza pe alte domenii,
folosind un divizor comutator
(----_._.-
I
1+ +
--'--
Tt2V I,SV
I
'- - - - -'-------a_----.
special la cele care au tensiunea Zenner peste
6 V. La cele pentru tensiuni mici, din motive
tehnologice, indiferent de fabrica
cotul se din ce n ce mai mult, n
special se cu un curent Zen ner
(Iz) de valoare S-a observat la diodele
Zenner care au tensiunea Zenner ntre 4,3
4,5 V, se cu Iz = 0,01 mA ... 10 mA
(de preferat n jur de 1 mA la tensiunea
curba cotului Zenner are caracteris-
tica de Acest fapt a fost
folosit la elaborarea schemei din montajul de
Dioda Zenner n
es'te direct n acest scop. Prin sortare,
amatorul va putea destul de
diode cu similare, n special ntre
diodele cu tensiune Zenner de 4,5 V
sau intre cele care au fost rebutate tocmai din
cauza cotului Zenner rotunjit.
17
ATELIEI
CIRCUITllllCIHINICf
1. Alegem pentru inceput un montaj deosebit de
solicitat de radioconstructori cu multiple posi-
de aplicare in apartamentul
Sesizoarele capacitive, sau mai cunoscute sub
denumirea de traductoare de pot fi utili-
zate ca dispozitive de montate la
diverselor pe vitrinele magazinelor sau ca
divertisment electronic.
Sesizorul de este format dintr-un oscila-
tor cu circuit acordat n colector (oscilator cu reactie
prin echipat cu un tranzistor de
pnp, de tip P 403 (P 416 sau EFT 319),
al factor de amplificare h
21
e trebuie asigure
de amorsare a anume:
n
3
_
4
h
21

e n
l
_
2
n care
n
3
_
4
= de spire al secundarului;
!:l1_2 = de spire al primarului.
In cazul acesta, bobina a fost n
variante:
- varianta 1: pe o de polistiren cu diame-
trul de 10 mm se 12 spire (n ) cu
de Cu-Em cu diametrul de 0,5 mm, aVn
1
a
2
un pas de
0,5 mm. La o de 3 mm de Li se
(n sens contrar 1-2) 4 spire cu de
Cu-Em cu diametrul de 0,3 mm. Carcasa este
cu miez de cu diametrul de 6 mm;
- varianta a li-a: pe o cu diametrul de 6 mm
se 16 spire cu de Cu"'Em cu diame-
trul de 0,3 mm (carcasa este utili-
la bobina oscilatorului de US de la radiorecep-
torul Mamaia sau Neptun). Peste bobina L se
3 spire cu de 1> 0,03 x 10 mm, izo-
cu Acest tip de se
montajelor pe circuite imprimate. Cuplnd o
(fig. 2), dintr-un fir lung de 2 m, terminat cu o
de cupru (gros de 0,3-0,5 mm), se
poate constata starea de a oscilatorului.
de este stabilit cu divizorul
R2R3' In emitorul tranzistorului P 403 tensiunea va fi
de cea -4V n oscilatorul
Apropiindu-se o de placa de cupru, se
o cap.acitate care scoate din
tranzistorul P 403. In acest fel, n emitorul
tranzistorului tensiunea scade la cca 1,8 V, ceea ce
face se poziti\leze baza tranzistorului T (MP 39
sau EFT 351), aduCndu-1 n regim de bl6care (n
colector apar -8 V), blocnd n timp tran-
zistorul T:
l
, di.n care baza tranzistorului Tr, va
BEC
Ing. SERGI U
fi In colectorul tranzistorului T
4
se poate
monta un bec 3,8 V/O,07A (n acest caz, becul se va
aprinde la apropierea unei persoane) sau un releu
de la magnetofoaneie 8
4
cu o a
de 6850, n care caz consumul sesizorului va fi de
18 mA n regim de 32 mA n <<lucru.
Tensiunea de alimentare este de 12 V, Cnd se utili-
releul de magnetofon.
Cu un asemenea releu poate fi comandat un alt
releu de ale contacte pot suporte o
tensiune de 220 V 1A pentru a ntrerupe circuitul
de alimentare al unui bec electric de 100 W/220 V.
Montajul se va executa pe o cu circuit
imprimat, ncasetndu-I ntr-o cutie de aluminiu gros
de 2 mm, n afara carcasei bornele de
(fig. 3). alimentarea se face de la
redresorul din 4, care are un trans-
formator de sonerie al secundar(8
pe o de redresare, din patru diode
D 78. Tensiunea este pe colectorul
tranzistorului P4, a tensiune de este
prin tranzistorul MP 42.
Sensibilitatea sesizorului se din poten-
de 2 kO, iar regimul de lucru al oscilatoru-
lui se cu miezul bobinei.
Practic, se montarea antenei n jurul
tocului de astfel nct la apropierea
se becul de la intrare (fig. 5).
2. Releul de timp a devenit un instrument de lucru
deosebit de util fotoamatorilor, poate
alte cum ar fi: aprinderea luminii pe
sau coridoare.
La pe butonul 8 (fig. 6) se con-
densatorul de 1oojlF,n timp ce se baza
tranzistorului Ti' aduCndu-1 n regim de
ceea ce face ca pozitiveze baza celui de-al doilea 3
tranzistor pnp, bloCndu-1. n colectorul tranzistoru-
lui T
2
se o tensiune care permite 220 V
celui de-al treilea tranzistor se
releul R. La contactele releu lui se va lega fie un bec
de 40 W/22fJ V contactele releu lui acest
lucru), fie un alt releu, cu ajutorul va fi nchis
circuitul de alimentare al becului.
Pentru coridoare lungi ntunecoase se recoman-
montarea a butoane 8
i
8
2
la capetele
coridoarelor (fig. 7).
Timpul de al releu lui R este stabilit cu
ajutorul de 500 kO.
se releul de la magnetofonul 84,
atunci tensiunea de alimentare trebuie fie de
12 V sau 13,5 V (3 baterii de 4,5 V, legate n serie),
consumul releului fiind de cca 8 mA n gol.
Se ea montajul fie ncasetat, iar
carcasa fie cu orificii de aerisire.
3X EFT 321
M P 39 ( fi> 60 )
Lt=f6SP/RE rlO/3
CuErn
L2= 3SPIRE
t/Jo,03x1(Jmm
2m
A
BEC

o

L
3mm
r
..
I
Ceea ce nu poate lipsi este de o
n cu
este etajul care face
translatarea necesare
nerii acestei emisiuni.
n primul rnd, este transpu-
nerea semnalului de
trebuie emis n banda de lucru
iar pe de parte trebuie
lucru deosebit de important
si caracteristic emisiunilor cu late-
transpunerea semnalului
de s-a la un nivel
n raport cu banda de lucru nece-
(455 kHz, 500 kHz sau mai jos),
atunci este o succesiune de trans-
prin metoda a mixajelor
succesive, pentru a n final un
semnal de de
calitate, nedistorsionat, stabil de nivel
impuse de sche-
(suficient ca nivel pen.tru a asigura
excitarea etajului final cu un minim de
etaje de amplificare
Cele benzi laterale ce se obtin de la
modulator primul etaj, de
important, care transpunerea
semnalului de ce repre-
mesajul - trebuie fie foarte fidele
de semnalul
1 se impune deci o atenuare
de cel - 40 dB. n acest scop este
folosit modulatorul echilibrat. El repre-
un montaj, fie cu tuburi, fie cu
tranzistoare, i se cer anumite con-
ditii: functioneze stabil, nu n
de nedo-
n procesul de modulare, nu dis-
torsioneze semnalul ce mesajul
n procesul de translatare pe
de lucru fie de echilibrat,
asigure montajului pieselor
de calitate) o foarte atenuare a

ModulatoareJedestinate emisiunilor cu
se pot grUpa n
categorii: modulatoare cu
de transfer modulatoare cu
de transfer
10Kj5W
N. CODNAI- Y03ZM
Modulatoarele cu de trans-
fer snt capabile genereze frec-
vente noi, deosebite de cele introduse;
ceea ce este caracteristic pentru acest tip
de modulatoare este variatia a
n de modu-
lator. Ca tuburi modulatoare se folosesc
tuburile iar semnalul modula-
tor
unei heptode i se un mesaj
pe grila de \li 1 = U 1 cos Qt, iar
pe grila 3, semnalul

= U 3 coswt,
panta grilei a 3-a S3 ==ac +al U
I
cos Qt
este functia de tensiune ce se pe
grila de Cu ct tensiunea pe
grila de este mai mare, cu att
amplitudinea semnalului translatat este
mai mare. Semnalul aplicat grilei de co-
nu poate fi infinit, el este limitat
la valoarea tensiunii de negativare.
semnalul aplicat cu
mult tensiunea de negativare a tubului,
amplificarea apare
Folosind tuburi identice, se poate
construi un modulator n montaj echili-
brat, capabil suprime (fig. 1).
Modulatoarele cu de trans-
fer snt cel mai des folosite.
Elementul neliniar o serie de
componente ale tensiunii Ue=a1U
i
+
az Ur + a3 u;3, printre care benzile (ro - Q)
(ro + Q), unde ro este mesaju-
lui, iar Q semnalului
Pe aceste pot la
3Q; ro 2 Q; 2ro Q
etc., a duce la
semnalului util prin introducerea unor
distorsiuni nedorite.
Elementul neliniar singular nu
Pentru a se cele
benzi laterale eliminarea
este montarea elementelor ne-
liniare ntr-o de montaj echilibrat.
Ca elemente neliniare pot fi folosite
tu burile diode, triode, sau multigrile, dio-
deie semiconductoare, tranzistoarele de
tip pnp. npn, sau tranzistoarele cu efect
de cmp.
Modulatoarele echilibrate
cum am mai sus - cele
frecven-
pe care dorim le din
spectrul audio n banda de lucru
sau ntr-o urmnd ca apoi,
printr-o mixare o
de lucru
n marea majoritate a cqzurilor, frec-
audio transmise snt cuprinse ntre
300 3 000 Hz, ceea ce face ca sub aspectul
benzii ocupate n gama de lucru se
lucra comod n timp
eficace.
ngustarea benzii de trecere la unele
la 2,1 kHz, sau
a creat posibili-
n ben-
filtre
chiar
cnd aceste filtre au fost
scop,
echilibrat trebuie
n VFO =n de lucru), fie un semnal
BL U + VFO ce va da o iar
aceasta se va translata apoi, cu ajutorul
unor frecvente obtinute de la un oscilator
cu cuarturi, 'n celelalte de lucru
dorite ..
lor, majoritatea sche-
melor la niveluri mici modula-
toare echili brate cu diode semicond uc-
toare, cu tuburi duble triode mai rar,
cu tuburi multigrile. Schemele cele mai
folosite n ultima vreme snt cele cu diode
semicond uctoare, acestea beneficiind de
au un gabarit redus,
la niveluri mici pot asigura. indi-
ferent de pe care l n
2x642TT
Tr1
Il
loopf
fa o-II-----l
n special cnd e vorba
de cele functii ale sale: translatarea
a' supri-
marea
primul lucru se poate de
cele mai multe ori cu suprimarea
nu se poate ntot-
deauna peste - 40 dB aceasta
folosirii incorecte a regimului tuburilor
alese ca modulatoare sau a montajului
nengrijit executat. Regimul incorect ales
face, adeseori, echilibrarea
ace sta este un regim liniar); ceea ce se
Impune n primul rnd este faptul tubu-
rile trebuie lucreze pe
a caracteristicii lor U g-Ia, iar n acest
caz, pentru ca semnalul util fie sufi-
cient ca amplitudine, se cere ca raportul
amplitudinilor semnalelor 10 (u-
neori, acest raport este mai mic). Acest
lucru valabil la translatarea
semnalului BLU de pe o pe alta
cu ajutorul unor mixaje suplimentare, fie
folosind un semnal BLU un semnal de
la un oscilator cu frecventa
capabil livreze diferite nece-
sare, n de handa (B L U +
SPRE
FILTRU
montajul echilibrat, o atenuare a
toarei de cel - 40 dB.
cteva scheme cu
tuburi, cu diode semiconductoare sau cu
tranzistoare, pentru a ne da mai bine
seama de avantajele dezavantajele pe
care le fiecare.
n fig. 2 este o de exci-
tator BLU pe principiul utili-
znd un cristal de de 9 MHz
un VFO de 5 5,5 MHz, de la care se
prin mixarea acestor frec-
cele benzi de 3,5 14 MHz.
Particularitatea acestei scheme n com-
cu altele similare n faptul
semnalul de defazat este
adus la modulatorul echilibrt, compus din
grupuri de diode monta-te n inel
prin intermediul a patru de radio-
menite separe semnalul pur-
n montaj radieze
prin intermediul acestuia al, cablajului
acestuia. Echilibrarea eliminarea
toarei se fac cu ajutorul
de 820 Q.

Semnalul generat de oscilatorul cu cris-
tal de 9 MHz prin grupul de defazaj,
format din rezistentele de 50 Q capaci-
de 355 pF, tubului
de echi-
de
[OnFO , 5 I[
Ing. MI HU ASCAN
n amenajarea interioarelor actuale se de integrare a decorului cu
arhitectura. Prin colorit adecvat, n raport cu celelalte adiacente, se poate
un efect estetic interesant.
Interioarele monotone par din ce n ce mai pe decoratori.
Un anume aranjament ntreaga valoare n afara armoniei coloristice
este asigurat un grad sporit de
Totul depinde de dv.
o - un de adus n aparta-
mentul nostru - aduce atmosfera zilelor de
de relaxare deconectare.
poate fi prin mbinarea efectului croma-
tic - -
aparta-
mentului de care dispunem.
Aspectul (fotografia celor
cu linii clasice, dar cu din de
efectul inedit reduce
realizarea
20
1. Din ag lomerate (sau sCnd u ri de brad),
ia dimensiunile dorite, prinse n cuie, se
o cutie. Eventual, n interior,
se prind
2. Pe fundul cutiei se cu de lemn
pentru picioare.
3. In de picioarele, ce
au fost fasonate, se prind dEjl fie prin
fie prin prindere cu cuie.
4. se cu glaspapir sau o
de otel (eventual ce
perfect
[j]
5. Cu un adeziv adecvat (prenadez, aracet)
de (in culori modele preferate,
rate de la magazinul Titan din str. Doamnei-
se lipesc de cutia din lemn.
6. ce au fost aplicate pe
laterale se pe supra-
(blat).
7. Modul de fixare a de mbinare a cu-
lorilor este dependent de con-
structor.
8. O asupra placilor de
n lustruirea lor.
9. n final, lor se vopsesc
ntr-o
chioscurilor de - de care nu putem beneficia - o putem ntr-o
pe care vi le cu multiplele lor
sufragerie, loc de pentru copii etc. - se n special prin simplitate, prin
efort minim de realizare.
n fotografia 1, podiumul este din scnduri prinse pe grinzi de lemn, la care este un
. din material plastic. are un sprijinit pe peretele casei, iar
pe doi stlpi de lemn.
laterali ai snt din (eventual de prinse pe un cadru
- adecvat dimensionat. Cadrul este la peretele casei stlpul prin crlige
metalice. Eventual, n pe un rulou, cu o de de de poate
fi
De o simplitate mai din fbtografia 2 mai 3 bare
de lemn, un stlp de a Pentru - din benzi de
ambalaj sau de scnduri.
din sau este fixat de partea cu ajutorul unor
sfori sau frnghii.
Modul de mobilare, eventual constructive la latitudinea
constructor.
21
Montajul prezentat care este
de fapt un osci lator de
produce un sunet muzical cu timbru agre-
abil, a felul
cum se nchide circuitul de emitor al
tranzistoarelor Ti T 2: ntre A C sau
ntre B C. ntr-o cu
propunem n materialul de
unui joc electric
foarte simplu atractiv, destinat
n special celor mici, dar care poate
constitui un mijloc de amuzament
chiar pentru cei mai mici.
Intitulat de-a
jocul este dintr-o cutie de
placaj de
care are pe linia un para-
van vertical (tot din placaj sau dir
carton). n fiecare din cele
ale panoului frontal se
practicate cte orificii,
cum se vede n fig. 1. De ase-
menea, pe fiecare a aces-
tui panou se montat cte un bec
de eventual mascat prin-
tr-un din material plastic
colorat, pentru un aspect mai

Jocul propriu-zis se
in doi parteneri, de o parte
de a paravan ului
Fiecare partener cte
un plot metalic pe care l
poate introduce n unul din cele
orificii de pe pa-
'noului frontal lui.
Obiectivul jocului l constituie
sirea n care partenerul
plasat plotul la un moment dat.
Pentru aceasta, n
din ce n ce mai mult de care
punctul mort superior.
Acest efect re-
glajului automat al avansului.
n repaus avansul este cu 4-7
0
naintea punctului mort superior (0),
accelerind motorul, avansul poate
la 40-50". motorul
nu are reperele mai sus,
22
de exemplu, vom
monta la fiecare intrare cte
un buton de sonerie conec-
tat, pe de o parte. Ia borna
C (polul pozitiv al alimen-
iar pe de
parte la borna A, respectiv
la borna B a oscilatorului,
vom o sonerie cu
tonuri. Aceasta ne va
permite recunoastem
imediat la care din . cele
ni s-a' prezen-
tat un vizitator.
Circuitul propriu-zis
este foarte simplu
nu comentarii suplimentare.
Tranzistoarele Ti T
2
snt montate n
asa fel nct colectorul unuia
celuilalt. Se vor utiliza tranzistoare de
de putere, de exemplu:
ac 72, ac 81, AC 128, AC 132 etc. Trans-
formatorul Tr este cu cu
la ntmplare orificiile din
sa, introducnd plotul, pe rind,
n unul, trei (etc.) orificii,
cnd
acestei este
prin aprinderea celor
becuri semnalizatoare.
de se va repeta
de cteva ori, schimbnd pe rnd
rolul partenerilor; se poate imagina
un sistem de punctaj,
torul fiind acela care va nsuma
minim de (intro-
duceri de ncercare ale plotului)
la
Schema a montajului
aflat n interiorul cutiei este
n fig. 2. n spatele orificiu
de pe panoul frontal (figurat aici
printr-un cerc) se montate, de
o parte de lameJe
de ndoite n unghi drept
prinse de panou cu ajutorul unor
lamelele snt elastice
ndoite nspre interior, n
acestea se vor trasa conform indica-
date n revista pentru ma-
sina Trabant .
. Cu un tahometru se va exact
motorului se va nota unghiul
avansului la Se
la diferite regimuri de tu-
Se astfel o care tre-
buie cu cea de
n caz contrar se in
mers avansul n fel incit unghiul
prescris pentru avans fie respectat
cel n punctele principale ale
curbei. Se poate ntmpla ca un
asemenea reglaj dinamic avansul pre-
scris pentru un reglaj static nu mai

Tr

ACi
+.. I
I 1 __
L ___ A __ :
fel nct, prin introducerea plotului
metalic n orificiul
se asigure un bun contact elec-
tric cu fiecare din ele.
Montajul o baterie de lan-
(de 4,5 V) cele becuri
conectate cum se
n Anume, becurile
snt conectate ntre ele n paralel,
iar cu bateria n serie, circuitul
serie este normal deschis. Acest
circuit se nchide deci becurile
se aprind simultan) numai n mo-
mentul n care cele ploturi
metalice se introduse n
orificii plasate simetric de o parte
corespunaa cu datele indicate de fa-
Acest lucru se n spe-
cial la motoarele cu uzuri ale pieselor
care reglarea a avan-
suluL
Reglnd dinamic avansul aprinderii,
amatoful va constata o ameliorare spec-
n randamentul performan-
motorului. n vede-
rea unui rezultat optim piesele compo-
nente care aprinderea trebuie
fie in stare Se poate verifica
aprinderea srma de amor-
sare a dispozitivului, pe rnd, pe cablu-
riie celorlalte bujii. Nu trebuie existe
rateuri de aprindere.
raportul 9: 1. Se pot utiliza' transforma-
toarele (existente n
pentru aparatele de radio tranzistorizate
cu etajul final n push-pull (primarul 600 n.
secundarul 4-16 n). n orice caz, im-
secundare a transfor-
matorului trebuie fie cu aceea a
bobinei mobile a difuzorului utilizat.
de alta a paravanului - deci
numai n momentul
plotului adversa-
rului.
Conexiunile figurate vor fi
cu conductor izolat vor fi sigure
(realizate prin cositorire). Se vor
respecta 'cu aceste co-
nexiuni, pentru buna
a montajului.
n de construc-
torului, se poate ori-
ficiiior (n mod egal pe cele
ale panoului), conexiunile
suplimentare necesare putnd fi
deduse din cazul prezentat
ACTUALITATEA
COSMONAUTICA
iii Primul destinat a fi reutilizat
de 55 de ori (!),a terminat probele statice la data cnd
se aceste rnduri. Este vorba de primul
de 230000 kgf din seria
celor destinate a
fi montate pe apa-
ratul orbital din
compunerea <<na-
vetei
Cele trei aseme-
nea motoare,
care vor fi mon-
tate pe fiecare ta-
xiu cosmic, folo-
sesc drept pro-
pergoli hidro-
genul oxigenul
lichefiate. De
con-
trolul
acestor noi mo-
toare de foarte
mare fiabilitate se
face cu ajutorul
unui minicalcula-
tor digital, montat
direct pe motor!
OI'. ing.
III Unul dintre primele aparate destinate a fi
ambarcate pe laboratorul cosmic european Space-
lab va fi un radar cu laser, construit sub egida
ESRO, fiind denumit UDAR. Destinat asigure n
anul 1980 explorarea pe a ample
a atmosferei nalte de de 100 km),
UDAR este format dintr-un laser (de la 10 microni
la 2000 ) un telescop de 12 cm, care
un receptor cu telescop
1 ... 2 metri); ansamblul va sub o
va fi lansat, probabil, cu ajutorul navetei
.Ia acea
Pentru satelitul american IUE (In-
ternational Ultraviolet Explorer), care va fi lansat n
anul 1976 cu o Thor-Delta de la baza
Kennedy (CapCanaveral), societatea
Aerospatiale va construi generatorul de
energie Tn de octoedru, el este
zut cu panouri solare, fiecare avnd 10000 de celule
cu siliciu care la lansare corpul sateli-
tului, ulterior fiind de plierea lor.
Sonda Helios-A a trecut la numai
46 milioane de kilometri de Soare,
atingnd 140 grade Celsius, n timp ce unele antene,
tot timpul orientate n anumite au ajuns
fie infierbintate chiar la 310 de grade! De remarcat
n prezent, nici o nu a
mai aceasta! In cadrul acestei
misiuni, Hei jos a viteza vintului
solar- flux de particule cu
lansate cu mare n de astrul
zilei' aparatele montate pe au nregistrat
de 800 km/s, valoare care apreciabil
viteza de numai 300-500 km/s, n calcule
acum.
II <dntercosmos-13 transmite: recent lansat
pe o (parametrii 296{1114 km,
nclinare - 83 grade, - 104,9 minute),
acest satelit a fost destinat studieze fenomenele
dinamice din magnetosfera din iono-
cerceteze fenomene proprii
undelor de folosind n acest scop
o n special
de sovietici cehoslovac. -
1) Cu (pl.). 2) ca para focului.
3) 4) Cremene. 5) Trecute prin foc. 6) A
focul. 1) Casa focului. 8) Foc n hanul
cu tei. 9) focul. 10) ea joci mai cu foc.
11) Cu refrenul Am un foc la 12) Poate
el focul. 13) Vine de la foc. 14)
prin foc 15) De la soare (pl.). 16)
chiar cu foc uneori. 17) foc. 18) Razele
unui foc (pl.). 19) Plin de foc. 20) Verbul focu-
lui. 21) -Unul din elementele chimice. 22) Autorul
romanului Carul de foc. 23) Un foc aranjat ca-n
filme. 24) Este deasupra celor pot spune snt
foc,
CONSTANTA VASILE
Pentru a prentmpina ruginirea instrumentelor
de n perioada dintre sezoanele agricole,
o idee
Confectionati o cutie din lemn de dimensiuni
adecvate (n de de instru-
mentelor pe care le cutia cu
nisip. apoi nisipul la ,cu
n - el metalice (respectiv
ale instrumentelor a fi protejate.
nainte de utilizare, instrumentele vor fi de
petrol cu o
Caloriferele nu snt, n general, obiecte aspec-
tuoase n interiorul apartamentelor exi-
de ordin estetic ne adeseori,
le mai mult sau mai
Dar nu trebuie mascarea
ntotdeauna o oarecare reducere a
caloriferului, d-eci o pierdere din punct de vedere
energetic.
Pentru a diminua acest fel de pierderi, recoman-
cele de mascare prezen-
tate observa este
aceea care permite accesul aerului rece chiar pe
la baza caloriferului (pe evacua-
rea aerului prin partea
(URMARE DiN PAG. 14)
Interiorul cabine; este gri-verde nchis, sau gri-
albastru; de bord - iar scaunul,-
argintiu. Vopsirea se face ce avionul a fost
chituit de cteva ori. vopsirea
avionul se cu un strat de pentru a
fi protejat mpotriva combustibililor ce ar putea
dizolva vopselele. Niturile se vor executa prin n-
sau cu puricei; capacele se pot face din
de 0,1-0,2 mm peste din
lemn; rosturile prin zgiriere sau desenare.
finale. La machetele ce nu
1 600 g, se pot utiliza motoare de 5-6,5 cm
3
In
cazul motorului de 8,3 cm
3
sau 10 cm
3
, macheta nu
trebuie 2400, respectiv, 2800 g.
de va trebui fie cu
al treilea cablu, pentru motor; aceasta n cazul adop-
sistemului de comenzi din 1 5. AI
treilea cablu poate fi cu inel la deget sau cu un
resort pe Sistemul prezentat efort
constant n toate cele trei cabluri, asigurndu-se
secu ritate n pi/otare.
23
Ion Petran -Cluj-Napoca; Codir-
nai Nicolae - prof. NI.
6.D. Oprescu -
Puiu Gheorghe -
Materialele trimise la au
fost spre publicare
Bordeianu Valentin -
Evident, construi un aparat
unitar folosind subansamblu riie men-
de modul de ali-
mentare cu energie. respectiv,
tensiunilor
Marconescu Victor - Lugoj
Fiind un complex si
dnd de
la serviciile unor
de
lon-
Numere vechi din
nici

la anticariat sau la collec-tiolnar'.
Tudose Nicolae _
Proiectul dv. nu cont de legile
fundamentale ale deci nu este
realizabil. acestor pla-
nuri se poate solda cu grave accidente
de electrocutare.
Sire,ta Aurel -
o
n Tehnium -rezultatele vor fi miii
bune.
Apostu Ion - jud. Alba
Sugestiile dv. sint binevenite. Procu-
rarea unei ntregi -poate doar
la anticariat.
laza -
Se pot experimenta
rele numai o
de la M.T.Te.
Deliman Marcel - Arad
SChema radioreceptonilui a fost
n 1972. Cauzele defectulUi OIn;
televizor fi multiple se pot sta-
bili n urma unor
la serviciile
unui specialist.
Zonte C.
Nu schema la care
referiti, fiind ntr-o
ce nu are vreo cu Tehnium.
spe-
electronica pre-
n priq")ul experimentare.
Cornel
prin

Ion - Craiova
folosi piesele ce le
Alimentarea cu 9 V se face din baterii.
IONESCU PAUL -
Legrana Iosif -
Am publicat deja asemenea ampli-
ficatoare. cu P 303.
un preamplificator, puterea nu va

Craioveanu - Podari
nu datele con
structive ale unui de zmeu.
Dorin
-
fabrica constructoare poa'
te furniza schema.
Dobrescu Viorel - f'nne>i,,,,nt,,,
Traian -
d\!. sint binevenite.
Dumibescu Petre
de la focalizare are
po'tentiometrul de -
- 2
de
fie ter'OlilaCmitlc
eeti in
rezultate se vor
Parfene Victor Tulcea
se de la Ministe-
rul

B-dul Materia-
lele se pot procura de la radioclubul

Radioreceptorul Orfeu (Iugoslavia) este apt a gama undelor medii
scurte. Se de la baterii de 4,5 V, pentru gama undelor medii are
de iar pentru gama undelor scurte 1n plus,
cnd este utilizat intr-un autoturism, este cu pentru antena
auto.
Primul tranzistor este convertor autooscilator, care etaje
amplificatoare ee (461 kHz). .
Amplificatonll de are trei etaje, dintre care etajul de este n
contratimp ..
. Ind i cati velese I'n icon d u ctoarelor pieselor com po nente, fii nd notate pe sc
aduc un plus de avantaj in procesul de depanare. Tranzistoarele diodele pot fi
inlocuite cu produsele I.P.R.S.
SFT 306
SFT 311(4F fIS'
..
Il AC SI.2 lAC 550 Il
I
I
I
/
L.

S-ar putea să vă placă și